Rauhanturvaajan opas Porin prikaati

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauhanturvaajan opas Porin prikaati"

Transkriptio

1 Rauhanturvaajan opas

2 Rauhanturvaajan opas

3 Porin prikaati 2015 Porin prikaati Kriisinhallintakeskus PL Säkylä Puhelin: (vaihde) Fax: Sähköposti: Julkaisusarja: Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksen julkaisuja ISBN (painettu) ISBN (pdf) Juvenes Print 2014

4 LUKIJALLE Kriisinhallintatehtäviin valmistautuminen on tärkeä osa koko kriisinhallintaoperaatiota. Lähteminen kriisinhallintatehtäviin on iso muutos sekä rauhanturvaajalle että hänen läheisilleen. Tästä syystä muutokseen on hyvä valmistautua yhdessä. Sotilaallinen kriisinhallinta on rauhanturvaajan ja hänen läheistensä yhteinen projekti alusta loppuun asti. Hyvä valmistautuminen rauhoittaa sekä rauhanturvaajan että hänen kotijoukkojensa mieltä. Palvelusaika sujuu mukavasti, kun valmistelut on tehty hyvin ja yhteisymmärryksessä. Tähän käsikirjaan on koottu tietoa ja käytännön neuvoja kriisinhallintatehtäviin lähtevälle ja hänen kotijoukoilleen. Käsikirjan loppupuolella on yhteystietoja, joista saa tarvittaessa lisätietoa. Toivotamme antoisaa elämänvaihetta kriisinhallintatehtävien parissa sekä rauhanturvaajille että heidän läheisilleen!

5 1 PORIN PRIKAATIN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUSTILAISUUDET 1.1 Koulutusjärjestelmä Valmistava koulutus Rauhanturvaajan peruskoulutus Koulutus- ja valintatilaisuudet Sotilastarkkailijoiden koulutus Yleiset ohjeet koulutustilaisuuteen Lääkärin ja hammaslääkärin todistukset Muut tarvittavat asiakirjat ja varusteet Matkustaminen koulutukseen Työsuhdeturva koulutuksen aikana Etuudet ja korvaukset koulutuksen aikana Reserviläiset Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen virka- ja työsuhteiset Terveydenhuolto Majoitus ja muonitus Vakuutus- ja tapaturma-asiat KRIISINHALLINTAPALVELUS 2.1 Huomioitavat seikat ennen palvelukseen lähtöä Passitiedot Vakuutukset Verotustiedot Pankkiasiat ja etuudet Varusteet ja matkatavarat Palvelussitoumus Kriisinhallintajoukot Sotilastarkkailijat Palkkaus ja päiväraha Rauhanturvaajat Sotilastarkkailijat Lomakorvaus Ammattiliitto Työsuhdeturva palveluksen aikana Palvelusvapaajärjestelyt Yhteydenpito kotimaahan Posti- ja rahaliikenne RAUHANTURVAAJAN VAKUUTUSTURVA 3.1 Sotilastapaturmalaki Vakuutusasian vireillepano Keskinäinen elatussopimus Ryhmätapaturmavakuutus Ryhmähenkivakuutus Esimerkkejä korvausmääristä...27

6 4 PALVELUSHYVINVOINTI 4.1 Terveydenhuolto kriisinhallintapalveluksen aikana Terveydenhuolto kriisinhallintajoukoissa Sairastuminen palvelusvapaan aikana Suomen sosiaaliturva ja ulkomailla palveleminen Psykososiaalinen tuki Valmistautuminen operaatioon Ennen palvelusta Palvelusaikana Kriisitukiryhmä toimialueella Rauhanturvaajan läheisille suunnattu tuki kotimaassa Palvelusvapaat Yksilökohtainen tuki Palveluksen keskeyttäneet Milloin kannattaa itse hakea apua? Kotiuttamiskoulutus Perustietoa stressistä Palvelusstressi Traumaattinen stressi Kotiinpaluustressi Palveluksen jälkeisen psykososiaalisen tuen palvelut valtiokonttorin kautta OPAS KOTIINPALUUSEEN 5.1 Lähtö operaatiosta Paluu kotimaahan Paluu kotiin Rutiineihin totuttelu Arki Kotiinpaluu erityisen järkyttävän tapahtuman jälkeen Työ ja opiskelu Työsuhdeasiat Työnhaku Urasuunnittelu Opiskelu YHTEYSTIEDOT 6.1 Posti operaatioihin Yhteyshenkilöt Porin prikaatissa ja Maavoimien esikunnassa Mistä apua? LIITTEET Liite 1. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta / Liite 2. Yleisvaltakirja...65 Liite 3. Toimenpideluettelot ennen koulutusta ja operaatioon lähtöä...66 Liite 4. Keskinäinen elatussopimus...67 Liite 5. Lämpösopeutuminen...68

7 1 PORIN PRIKAATIN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUSTILAISUUDET 1.1 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ Kriisinhallintajoukkojen henkilöstön koulutus jaetaan kolmeen eri kokonaisuuteen: valmistavaan koulutukseen, rauhanturvaajan peruskoulutukseen ja rauhanturvaajan täydennyskoulutukseen VALMISTAVA KOULUTUS Valmistavaan koulutukseen henkilöstö valitaan pääsääntöisesti ennalta laaditun henkilöstön käyttösuunnitelman sekä henkilöstötilauksen mukaisesti. Valmistava koulutus on usein edellytys vaativimpien kriisinhallintatehtävien hoitamiseen. Valmistava koulutus voidaan järjestää myös ulkomailla RAUHANTURVAAJAN PERUSKOULUTUS Rauhanturvaajan peruskoulutuksesta vastaa Porin prikaatin Kriisinhallintakeskus yleensä 1-8 viikkoa ennen toimialueelle siirtymistä Säkylässä järjestettävässä koulutus- ja valintatilaisuudessa. Koulutus- ja valintatilaisuuden pituus on 2-5 viikkoa. Rauhanturvaajan peruskoulutus annetaan jokaiselle ennen operaatioon siirtymistä. Koulutuksen tavoitteena on, että henkilöstö kykenee aloittamaan käsketyn tehtävän. Rauhanturvaajan peruskoulutuksessa kaikille koulutettaville kerrataan sotilaan perustaidot sekä annetaan alustava toimialuetietous ja rauhanturvaajan operaatiokohtainen yleiskoulutus. Täydennyskoulutus ja tehtäväkohtainen koulutus järjestetään toimialueella. Koulutuksen painopistealueita ovat: ase- ja ampumakoulutus lääkintäkoulutus kuljettajakoulutus voimankäyttökoulutus räjähdetietoisuuskoulutus Counter-IED -toiminta taistelukoulutus 6

8 Kuljettajakoulutus annetaan noin 2 4 viikon koulutusjaksolla ennen pääjoukon koulutusajankohtaa. Koulutuksessa annetaan eri operaatioiden tarpeisiin vaadittavat Puolustusvoimien ajo-oikeudet ja erityisluvat. Kuljettajakoulutuksen sisältö sovitetaan pääosin henkilön tehtävän ja operatiivisen tarpeen mukaisesti KOULUTUS- JA VALINTATILAISUUDET Rauhanturvaajan peruskoulutukseen liittyy myös erillisiä, tietyille henkilöille tai henkilöstöryhmille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia. Koulutukset järjestetään kriisinhallintajoukon tarpeen mukaan. Näitä koulutustilaisuuksia ja -osioita voi yhdessä koulutus- ja valintatilaisuudessa olla parhaimmillaan parikymmentä erilaista, ja niitä järjestetään eri joukko-osastoissa. Suunniteltujen vaihtohenkilöstön koulutus- ja valintatilaisuuksien ulkopuolella rauhanturvaajaksi lähteville sekä esikuntaupseereille ja sotilastarkkailijoille järjestetään korvaavana peruskoulutuksena koulutus- ja valintatilaisuus Porin prikaatissa. Koulutus- ja valintatilaisuuden aikana voi osa koulutettavista karsiutua. Syy voi olla esimerkiksi terveydentilaan liittyvä, sopimattomuus tehtävään tai juoksutestin hylätty suoritus. Koulutus ja valintatilaisuudessa testataan fyysinen kunto (12 minuutin juoksutesti, BMI painoindeksi, lihaskuntotesti). Juoksutesti on kertaluonteinen ja se suoritetaan koulutus- ja valintatilaisuuden alussa Säkylässä. Hylätty suoritus aiheuttaa välittömän koulutustilaisuudesta kotiuttamisen. Hyväksyttyyn suoritukseen vaadittavat raja-arvot vaihtelevat operaatio- ja tehtäväkohtaisesti SOTILASTARKKAILIJOIDEN KOULUTUS Sotilastarkkailijoiden koulutukseen sisältyvät esimerkiksi Puolustusvoimien Kansainvälisen keskuksen (PVKVK) sotilastarkkailijakurssi, sekä kolme kertaa vuodessa järjestettävä sotilastarkkailijoiden koulutustilaisuus Porin prikaatissa Säkylässä. Porin prikaatin koulutustilaisuuden aikana varustaudutaan, suoritetaan testit sekä perehdytään operaatioalueen viime hetken tilanteeseen. Sotilastarkkailijoille (UNTSO, UNMOGIP) ja esikuntaupseereille (UNMIL, EUFOR ALTHEA) jaetaan tarkempi valmistautumisohjeistus. 7

9 1.2 YLEISET OHJEET KOULUTUSTILAISUUTEEN Lue tarkkaan saamasi kriisinhallintakoulutuskäsky (lähetetään reserviläisille) tai koulutuksen toimeenpanokäsky (lähetetään Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluville) ja toimi siinä olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjeet saattavat vaihdella koulutustilaisuuden mukaan LÄÄKÄRIN JA HAMMASLÄÄKÄRIN TODISTUKSET Kriisinhallintahenkilöstön terveystarkastukset ja rokotukset ovat tärkeä osa palvelusturvallisuutta. Näiden terveydenhuollon toimenpiteiden avulla turvataan kriisinhallintahenkilöstön terveys ja joukon toiminta vaativissa olosuhteissa. Terveystarkastuksessa otetaan kantaa henkilön sopivuuteen kriisinhallintatehtävään. 8

10 Koulutettavien tulee hankkia lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lääkärinlausunto annetaan alle kolme (3) kuukautta vanhalla T-lomakkeella, johon liitetään tiedot virtsan tutkimuksesta (valkuainen, sokeri ja punasolut) sekä korkeintaan kolme (3) vuotta vanha kuulontutkimus (kynnysaudiogrammi). Mikäli tässä lääkärintarkastuksessa ilmenee poikkeavia löydöksiä, tulee niiden syy selvittää ennen koulutukseen tuloa. Terveystarkastusta varten tarvitaan lisäksi veriryhmämääritys tai SPR:n kortin kopio, rokotustiedot, sekä terveyslomakkeet täytettyinä (12 kysymyksen terveyskysely, erityistuntomerkkikysely ja allekirjoitettu suostumus dna-näytteen ottoon). Kriisinhallintatehtävään valittavan henkilön suun ja hampaiston terveydentilan on oltava niin hyvä, että kelpuutettu ei pääsääntöisesti tarvitse hammashoitoa seuraavan 12 kuukauden aikana. Hoidetut hampaat ovat edellytyksenä kriisinhallintatehtäviin hyväksymiselle. Suun ja hampaiston terveydentilasta on oltava hammaslääkärin tekemä hammaskartta, josta selviävät pintakohtaiset suun ja hampaiston statusmerkinnät sekä hampaiston panoraamakuva. Mikäli hammaskuva on otettu digitaalisena, se on lisäksi toimitettava paperitulosteena. Tarkastuksessa on käytettävä SA-lomaketta Hampaiston panoraamakuva saa olla korkeintaan kolme (3) vuotta vanha. Hampaiston status saa olla korkeintaan yhden (1) vuoden vanha. Kriisinhallintatehtäviin hakeutuvan on syytä hoidattaa hampaistonsa kuntoon hyvissä ajoin heti valmiussitoumuksen tekemisen jälkeen, jotta palveluskelpoisuuden kannalta vaadittava hammashoito ehditään suorittaa loppuun ennen koulutustilaisuuteen saapumista. Mikäli viisaudenhampaiden arvioidaan aiheuttavan oireilua lähivuosien kuluessa, on ne syytä poistattaa niin, että toipuminen toimenpiteestä on varmistettu ennen kriisinhallintatehtäviin lähtöä. Koulutukseen valittu vastaa itse tarvittavien tutkimusten, tarkastusten ja lausuntojen hankkimisesta ja kustannuksista. Puutteelliset terveystiedot ovat este kriisinhallintapalvelukseen hyväksymiselle. Porin prikaati vastaa sotilastarkkailijoiden osalta todistusten kustannuksista MUUT TARVITTAVAT ASIAKIRJAT JA VARUSTEET Koulutukseen kutsutun on tuotava mukanaan tuntolevy. Jos se on kadonnut, Porin prikaati valmistuttaa uuden koulutustilaisuuden aikana. Koulutus- ja valintatilaisuuteen saapuvalla on oltava mukanaan alkuperäinen verokortti (tai kopio alkuperäisestä verokortista). Puolustusvoimien palveluksessa 9

11 olevan henkilön ei tarvitse toimittaa verokorttia (alkuperäiset verokortit ovat Palvelukeskuksessa), poislukien uusi muutosverokortti. Pankkitilitiedot tulee ilmoittaa IBAN-muodossa. IBAN-muotoinen pankkitilitieto näkyy tiliotteessa tai verkkopankissa tilin perustiedoissa. Tarvittaessa on otettava yhteyttä omaan pankkiin MATKUSTAMINEN KOULUTUKSEEN Koulutus- ja valintatilaisuuteen kutsutuille korvataan tulomatka koulutukseen sekä paluumatka koulutuksesta kotiin. Niitä henkilöitä, joiden kotipaikka on ulkomailla, pyydetään ottamaan yhteyttä Kriisinhallintakeskuksen kurssisihteereihin ennen matkan varaamista. Koulutustilaisuuteen kutsutuille reserviläisille lähetetään tulomatkaa varten kriisinhallintakoulutuskäsky, jonka A-osa toimii tarvittaessa linja-auto- tai junalippuna. Paluumatkaa varten tarvittavat matkaliput kirjoitetaan koulutuksen aikana. Oman auton tai muun oman kulkuneuvon käytöstä aiheutuneet kustannukset korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaan. Taksin tai vuokraauton käyttöä ei näillä matkoilla korvata. Tiedot kerätään koulutustilaisuuden alussa reserviläislomakkeella, ja korvaus maksetaan kunkin koulutettavan pankkitilille yhdessä päivärahojen kanssa. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilökunnan matkakustannukset korvataan valtiolle edullisimmalla tavalla ja noudattaen samoja periaatteita kuin reserviläisten korvauksissa. Sotilastarkkailijat ja esikuntaupseerit noutavat koulutustilaisuuden aikana varastolta YK-varustelaatikot (2 3 kpl). Siksi heidän kanssaan sovitaan erikseen kulkuneuvosta etukäteen kv-henkilöstösuunnittelijan kanssa samalla, kun sovitaan koulutustilaisuuteen tulosta. Sotilastarkkailija-tehtävään lähtevän on otettava yhteyttä kv-henkilöstösuunnittelijaan tarvittavien järjestelyjen sopimiseksi sekä lisäohjeiden saamiseksi. Kriisinhallintapalvelukseen lähdettäessä, joko niin sanotulla rotaatiolennolla tai muulla lennolla, Porin prikaati hankkii tarvittavat matkaliput ja tilaa mahdolliset kotimaan yhteyslennot kotipaikalta kyseiselle lähtölentoasemalle. Oman auton käytöstä aiheutuneet kustannukset korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaan ja korvaus suoritetaan pankkitilille. Matkajärjestelyasiat selvitetään koulutustilaisuuden aikana. 10

12 1.2.4 TYÖSUHDETURVA KOULUTUKSEN AIKANA Kaikilla kriisinhallintatehtävään hakeutuvilla on työsuhdeturva. Palvelus suomalaisessa kriisinhallintaorganisaatiossa perustuu lakiin sotilaallisesta kriisinhallinnasta. Jokaisella valtion palveluksessa (muu kuin PV tai RVL) olevalla on oikeus saada virkavapaata tai vapautusta työstä sekä koulutuksen että palveluksen ajaksi. Virkavapaus on palkatonta. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevat saavat kuitenkin koulutuksen ajalta kiinteän palkkauksen. Kunnan tai yksityisen työnantajan palveluksessa olevan täytyy anoa palkatonta vapaata koulutuksen ajaksi. Kunnan tai yksityisen palveluksessa olevien työ- tai virkasuhdetta ei työnantaja saa päättää eikä irtisanoa rauhanturvaamiskoulutuksen tai -palveluksen vuoksi. Älä siis katkaise työ- tai virkasuhdettasi koulutuskutsun perusteella. Jatkosuunnitelmista riippumatta on tärkeää keskustella oman työnantajan kanssa hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkamista. Liitteessä 1 on työsuhdeturvaa käsittelevä ote sotilaallista kriisinhallintaa koskevasta laista. Tämän kohdan voi tarvittaessa esittää työnantajalle lisäperusteluna. 11

13 1.3 ETUUDET JA KORVAUKSET KOULUTUKSEN AIKANA RESERVILÄISET Koulutustilaisuuden ajalta maksetaan reserviläisille menetetyn työansion korvauksena koulutuspäivärahaa. Miehistön päiväraha on 63,25, aliupseerien 65,90 sekä upseerien ja erikoisupseerien 68,85 päivältä. Henkilöstöryhmä määräytyy koulutettavan henkilön reservin arvon mukaan. Henkilöillä on oikeus matkakorvaukseen kotipaikkakunnaltaan koulutuspaikkakunnalle koulutuksen alkaessa ja vastaavasti koulutuksen päättyessä. Kaikki korvaukset ovat verovapaata tuloa PUOLUSTUSVOIMIEN JA RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKA- JA TYÖSUHTEISET Puolustusvoimiin ja Rajavartiolaitokseen virka- tai työsuhteessa olevat saavat koulutusajalta kultakin palveluspäivältä kotimaan kokopäivärahan suuruista kriisinhallintapäivärahaa sekä valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaista palkkausta. Henkilöillä on oikeus matkakorvaukseen kotipaikkakunnaltaan koulutuspaikkakunnalle koulutuksen alkaessa ja vastaavasti koulutuksen päättyessä. Käskettyjen koulutuspäivien osalta PV:n ja RVL:n henkilöstö anoo itse ennen koulutuksen alkamista palkallista virkavapaata omasta joukko-osastostaan. Kopio hyväksytystä virkavapaushakemuksesta tulee ottaa mukaan koulutustilaisuuteen. Pelkästään matkustamiseen käytettyjä päiviä ei voi anoa virkavapaaksi. Kaikki kriisinhallintakoulutukseen liittyvät korvaukset (pl henkilön palkka) maksetaan koulutettaville suoraan Porin prikaatista koulutuksen aikana täytettävällä matkalaskulla. Matkoja ei missään tapauksessa saa syöttää sähköisiin matkajärjestelmiin. Koulutuksen ja kriisinhallintapalveluksen väliin jäävät päivät ovat normaalia työssäoloaikaa. Puolustusvoimien henkilöstön ei tarvitse anoa virkavapaata kriisinhallintapalvelusajalle. Sen sijaan Rajavartiolaitoksen henkilöstön tulee anoa myös palveluksen aikainen virkavapaus Pääesikunta tekee tehtäväänmääräyksen PV:n ja RVL:n henkilöstöstä. Maavoimien esikunta tekee tehtäväänmääräyksen reserviläisistä. 12

14 1.3.3 TERVEYDENHUOLTO Koulutustilaisuuden aikana järjestetään kaikille koulutettaville lääkärintarkastus, jossa otetaan kantaa henkilön sopivuuteen kriisinhallintatehtävään. Mikäli henkilöltä puuttuu ennalta pyydetyt terveystiedot, tarkastusta tekevä lääkäri voi olla antamatta lausuntoa tarkastettavan terveydentilasta. Palvelukseen lähtijöille annetaan kaikki tarvittavat rokotukset. Koulutettavilla on koulutuksen aikana oikeus maksuttomaan terveydenhuoltoon MAJOITUS JA MUONITUS Kaikilla koulutettavilla on koulutustilaisuuksien aikana oikeus maksuttomaan Puolustusvoimien järjestämään majoitukseen ja muonitukseen VAKUUTUS- JA TAPATURMA-ASIAT Kaikki koulutuksessa olevat ovat sotilastapaturmalain ja Valtiokonttorin vakuutusten korvaussuojan piirissä koulutuspaikasta riippumatta. Sotilastapaturmista ja palvelussairauksista korvauksen maksaa koulutuksen ja kriisinhallintapalveluksen aikana Puolustusvoimat sekä palveluksen jälkeen Valtiokonttori. Porin prikaatissa toimii kv-tapaturma-asiamies, joka huolehtii koulutustilaisuuksien aikana laadittavista sotilastapaturma- tai palvelussairausilmoituksista. Avoliittotilanteessa on suositeltavaa tehdä keskinäinen elatussopimus ennen rotaatiokoulutukseen saapumista. Näin sopimuksen tekeminen ei kariudu siihen, ettei enää ennen lähtöä ehdi maistraattiin vahvistamaan sitä. 13

15 2 KRIISINHALLINTAPALVELUS 2.1 HUOMIOITAVAT SEIKAT ENNEN PALVELUKSEEN LÄHTÖÄ PASSITIEDOT Varmista, että passisi on voimassa toimialueelle siirtymispäivästä eteenpäin vähintään puolitoista (1,5) vuotta. Mikäli tarvitset uuden passin, hanki se niin ajoissa, että saat uuden passin mukaasi saapuessasi koulutustilaisuuteen. On tärkeää, että passinumerosi on oikein ennen koulutukseen astumista Porin prikaatiin palautettavassa henkilötieto-lomakkeessa (Htm-lomake). Jos passin hankkiminen on prosessissa palauttaessasi Htm-lomaketta, lisää tieto lomakkeeseen. Sotilastarkkailijoille ja esikuntaupseereille (poislukien ALTHEA ja KFOR/SOK) haetaan tarvittava määrä virkapasseja VAKUUTUKSET Yksityisvakuutukset eivät välttämättä ole voimassa kriisinhallintapalveluksen aikana. Asia on selvitettävä omasta vakuutusyhtiöstä. Muista myös mahdollinen vakuutuksen tarve kotimatkaa varten, mikäli suunnittelet kotiutuvasi toimialueella VEROTUSTIEDOT Huolehdi mahdollisesti tarvittava ennakonpidätysperusteiden muuttaminen verotoimistossa. Verokortti on otettava mukaan koulutustilaisuuteen tultaessa tai toimitettava kv-palkkasihteerille (puh osoite: Porin prikaati, Kv-palkkasihteeri, PL 38, Säkylä) viimeistään ennen palvelukseen lähtöä. Veroilmoitus on tehtävä tai veroehdotus tarkistettava myös kriisinhallintapalveluksen aikana. Hakemuksesta voi saada lisäaikaa veroilmoituksen jättämiseen PANKKIASIAT JA ETUUDET Säännölliset maksut on hoidettava myös kriisinhallintapalveluksen aikana. Maksujen hoitaminen on mahdollista suoraveloituksella tai maksupalvelun kautta. Muista huolehtia tilin katteen riittävyydestä palkka-/päivärahatililläsi. Laskuja voi maksaa myös valtakirjalla valtuutettu henkilö (esimerkiksi puoliso/ vanhemmat). Pankit edellyttävät, että tilinkäyttövaltuutus hoidetaan pankin konttorissa. Mahdollisten velkojen lyhennyksistä on myös huolehdittava. 14

16 Nykyisin kätevin tapa hoitaa maksuja tililtä on internetin käyttö. Omasta pankista saa tiliinsä palvelutunnukset, joiden avulla voi maksut suorittaa esim. kriisinhallintajoukossa olevien tietoliikennehteyksien kautta. Samalla näkee tilinsä reaaliaikaisen saldon. Harkitse valtakirjan antamista juoksevien asioiden hoitamista varten Suomessa. Valtakirjan voi muotoilla täysin vapaasti vastaamaan niitä tilanteita, joita voi ennakoida omalla kohdalla tulevan vastaan. Valtuutettuun on voitava ehdottomasti luottaa. Malli valtakirjasta on liitteessä 2. Koska rauhanturvaamispalvelus on valtion palvelusta, rauhanturvaaja on yleensä koko palvelussuhteensa ajan myös Kelan etuuksien piirissä (sairausvakuutus, lapsilisät ja niin edelleen). Lisätietoa on saatavissa Kelan toimistoista tai Porin prikaatin internet-sivulta. Sotilastarkkailijoiden ja esikuntaupseerien kanssa käydään Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen erikseen läpi koulutuksessa Porin prikaatin kv-henkilöstösuunnittelijan opastuksella VARUSTEET JA MATKATAVARAT Kriisinhallintajoukko antaa kaiken palveluksessa tarvittavan varustuksen. Mukaan kannattaa kuitenkin ottaa mm. omat lenkkeilyvarusteet ja vapaaajan varusteet, kirjoja, hygieniatuotteita ja muutama henkilökohtainen tavara oman huoneen tai sopen viihtyisyyden vuoksi. Kriisinhallintapalveluksessa käytettävä henkilökohtainen materiaali (ei kuitenkaan taisteluvälinealan materiaali) kuitataan Säkylästä, jonne materiaali kotiutumisen yhteydessä palautetaan. Porin prikaati vastaa materiaalin kuljettamisesta toimialueelle yhdessä Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen kuuluvan FINNSC:n kanssa. Kriisinhallintajoukoissa on kaikkien käytössä jonkintasoinen kuntosali ja lenkkeilymahdollisuus pyritään järjestämään toimialueen rajoitusten puitteissa. Lisäksi kriisinhallintajoukko järjestää henkilöstölle liikuntatapahtumia, ammuntaharjoituksia ja kuntotestejä. Palvelukseen lähdettäessä rotaatiolennolla yksittäisen rauhanturvaajan matkatavaroiden painoraja on tapauskohtainen ja selviää koulutuksen aikana. Sotilastarkkailijoilla on oma ohjeistuksensa. Riippumatta lentoyhtiöstä jokainen on velvollinen pakkaamaan matkatavaransa oikein. Ohjeita EU:n turvasäännöksistä ja oikein pakkaamisesta löytyy esim. seuraavilta internetsivuilta: ja Matkatavarat läpivalaistaan, ja mikäli niistä löytyy kiellettyjä tavaroita tms., ne poistetaan. 15

17 16

18 2.2 PALVELUSSITOUMUS KRIISINHALLINTAJOUKOT Palvelussuhde on määräaikainen. Palvelussitoumus tehdään pääsääntöisesti kaikille kuudeksi (6) kuukaudeksi. Kuuden kuukauden palvelussuhdetta voidaan hakemuksesta jatkaa kahteentoista (12) kuukauteen. Vain erityisistä perustelluista syistä voidaan palvelussuhdetta jatkaa yli kahdentoista kuukauden. Kriisinhallintajoukon komentaja voi määrätä ja sijoittaa kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvan reserviläisen toiseen tehtävään. Palvelussitoumus voi myös päättyä esim. sopimattomuuden, rikkomusten, sairauden tai vamman perusteella sekä jos kriisinhallintajoukon vahvuutta supistetaan kesken palvelussitoumuskauden tai jos operaatioon osallistuminen lopetetaan. Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvat ovat rikoslain 45 luvun sotilaita koskevien säännösten alaisia SOTILASTARKKAILIJAT Palvelussitoumus tehdään pääsääntöisesti vuodeksi. Sotilastarkkailijat palvelevat operatiivisesti YK-organisaation ohjeiden ja määräysten mukaan. Tarkkailijoiden siirroista toiseen tehtävään tai palveluspaikkaan palvelussuhteen kestäessä päättää tarkkailijaorganisaatio. 2.3 PALKKAUS JA PÄIVÄRAHA RAUHANTURVAAJAT Palkka määritetään palvelussitoumuksessa, joka allekirjoitetaan koulutustilaisuuden lopussa. Kriisinhallintajoukoissa palkkaus määräytyy tehtävän mukaisen vaativuusluokan mukaan. Miehistön ja alipäällystön osalta vaativuusluokat ovat pääsääntöisesti 1 4A ja päällystön osalta Voimassa oleva palkkataulukko löytyy internet-sivulta ( rauhanturvaajille palkkaus). Palkka maksetaan kuukauden viimeisenä arkipäivänä mille suomalaisen pankin tilille tahansa. Palkasta peritään normaali ennakonpidätys ja muut viranomaisten määräämät maksut. Päiväraha on verovapaata tuloa, ja se maksetaan kaikilta päiviltä kuukauden viimeisenä arkipäivänä palkansaajan suomalaisessa pankissa olevalle tilille. 17

19 Palkkalaskelmat toimitetaan palkansaajan nettipankkiin. Erillisellä pyynnöllä laskelmat lähetetään kirjepostina kotiosoitteeseen SOTILASTARKKAILIJAT Sotilastarkkailijoiden palkka maksetaan mille suomalaisen pankin tilille tahansa kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Sotilastarkkailijoille maksetaan kaikissa operaatioissa kansallista päivärahaa. Sotilastarkkailijoiden tulee avata ennen lähtöä omassa pankissaan USD-määräinen valuuttatili YK:n MSA-päivärahan (MSA, Mission Subsistence Allowance) maksua varten. Tarkkailijoille maksetaan kansallista päivärahaa ennakkoon ennen palvelukseen lähtöä noin 1 2 kuukauden ajalta ja siitä eteenpäin kuukausittain palkanmaksun yhteydessä kuukauden viimeinen arkipäivä. Lisäksi YK maksaa operaatiokohtaista päivärahaa, jonka ajantasainen määrä löytyy YK:n internet-sivustolta (http:// allowanc.htm). Palkasta maksetaan kotimaahan vero, mutta päivärahat ovat verottomia. Sotilastarkkailijoiden on huomioitava, että alkuvaiheessa saattaa kulua eri asioiden hoitamiseen paljonkin rahaa. Sotilastarkkailijoiden on itse järjestettävä ja maksettava majoituksensa ja muonituksensa YK:n maksamasta päivärahasta (MSA) LOMAKORVAUS Vuosilomalain mukaista vuosilomaa ei voi pitää kriisinhallintapalveluksen aikana. Valtion palveluksessa oleville kriisinhallintapalveluksen aika luetaan vuosilomaan oikeuttavaksi ajaksi. Näin ollen kriisinhallintapalveluksen päättymisen jälkeen valtion palveluksessa olevilla on mahdollisuus pitää vuosilomansa normaalisti vuosilomalain säännösten mukaisesti, ja he saavat työnantajaltaan lomarahan. Niille, joilla ei ole taustapalvelussuhdetta valtioon, maksetaan palveluksen päätyttyä lomakorvausta palvelussuhteen aikana kertyneestä veronalaisesta palkkasummasta. Alle vuoden palvelleilla lomakorvaus on 9 % veronalaisesta palkkasummasta ja vuoden tai yli vuoden palvelleilla 11,5 % veronalaisesta palkkasummasta. Lomakorvaus maksetaan palvelussuhteen päättyessä viimeisen palkan yhteydessä. Lomakorvausta ei makseta niille, jotka ovat kriisinhallintapalvelusajan virkavapaalla valtion palveluksesta (koskee myös työsopimussuhteisia). 18

20 Kriisinhallintapalveluksen jälkeen työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuvan tulee ottaa huomioon, että työvoimaviranomaiset katsovat lomakorvauksen liittyvän normaaliin loma-aikaan. Esimerkiksi vuoden palvelleen lomakorvaus lasketaan n. 30 lomapäiväksi, ja tältä ajalta ei tuolloin makseta työttömyyskorvausta AMMATTILIITTO Puolustusvoimien palveluksessa olevien ammattiyhdistysmaksut peritään henkilön oman ilmoituksen mukaisesti kuukausittain Porin prikaatin kvpalkkasihteerin toimesta. Rotaatiokoulutuksen aikana selvitetään, mihin muihin liittoihin kuuluvien ammattiliittomaksut onnistuvat. Kaikkien muihin liittoihin kuuluvien on huolehdittava itse ammattiliitto- ja työttömyyskassamaksuistaan. Ennen lähtöä voi ottaa yhteyttä omaan liittonsa ja sopia maksuun liittyvät asiat. Maksettu jäsenmaksu takaa työttömyyskorvauksen saamisen, jos kriisinhallintapalveluksen jälkeen on vailla työtä. Jäsenmaksutiedot kerätään henkilöiltä kriisinhallintakoulutuksen oppitunneilla koulutuksen ensimmäisinä päivinä TYÖSUHDETURVA PALVELUKSEN AIKANA Valtion palveluksessa olevalla henkilöllä on oikeus saada palkatonta virkavapaata kriisinhallintapalveluksen ajaksi. Kunnan tai yksityisen työnantajan palveluksessa olevien osalta työnantajalla ei ole oikeutta päättää työ- tai virkasuhdetta kriisinhallintapalveluksen takia. Työnantajalla ei ole myöskään oikeutta irtisanoa työsuhdetta kriisinhallintapalveluksen aikana (liite 1). Kriisinhallintapalvelukseen hakeutuvan reserviläisen tai siviilin on anottava palkatonta vapaata kriisinhallintapalveluksen ajaksi. Palveluksen päätyttyä on asianomainen otettava takaisin samaan tai siihen rinnastettavaan työhön. Varmistaakseen oikeuden palata vanhaan työpaikkaansa palveluksessa olevan on syytä hyvissä ajoin ennen kriisinhallintapalveluksen päättymistä keskustella työhön paluusta taustapalvelussuhteen työnantajan kanssa. Kriisinhallintapalvelus on vain väliaikainen vaihe työuralla. Niiden kriisinhallintapalvelukseen lähtevien, jotka opiskelevat ja/tai joilla on opiskelupaikka, täytyy itse selvittää oppilaitoksen kanssa opiskelun keskeyttämiseen ja paluuseen liittyvät käytännön asiat. 19

21 2.3.6 PALVELUSVAPAAJÄRJESTELYT Kriisinhallintajoukoille käsketty tehtävä edellyttää jatkuvaa valmiuden ja suorituskyvyn ylläpitoa. Keskeinen vaatimus on riittävä rivivahvuus, joka on kussakin joukossa erikseen määritetty. Toiminnan luonteen vuoksi vapaata ei voi viettää joukon tiloissa tai operatiivisella vastuualueella. Operatiivisen tilanteen niin vaatiessa palvelusvapaiden käyttöä voidaan rajoittaa tai ne voidaan kieltää kokonaan. Palvelusvapaa ei ole kertyvä oikeus, eikä pitämättä jääneitä palvelusvapaita korvata. On varauduttava siihen, että ensimmäisen palvelusvapaan voi saada vasta useiden viikkojen kuluttua palveluksen alkamisesta. Vapaiden vietosta ohjeistetaan jokaisen kriisinhallintajoukon ohjeissa erikseen. Sotilastarkkailijoilla palvelusvapaat määräytyvät kunkin organisaation säännösten mukaisesti. Useimmissa organisaatioissa vapaata myönnetään kaksi ja puoli (2,5) palvelusvapaapäivää (engl. leave) kuukautta kohden. Vapaiden vietto joissakin maissa saattaa olla kielletty. Jos operaatioalueelle järjestetään huoltolentoja, kriisinhallintahenkilöstöllä on mahdollisuus käyttää näitä lentoja palvelusvapaiden yhteydessä (Suomeen/ Suomesta). Huoltolento on maksuton suomalaisissa kriisinhallintajoukoissa palveleville ja sotilastarkkailijoille. Mikäli em. lentoja tai muita huoltokuljetuksia ei ole järjestetty, korvataan yksi kotilomamatka Suomeen kutakin kuutta palveluskuukautta kohti. Jokainen rauhanturvaaja on velvollinen kustantamaan oman matkansa palvelusvapaalentopaikkakunnalta kotiin palvelusvapaan alkaessa sekä matkan kotoa palvelusvapaalentopaikkakunnalle palvelusvapaan päätyessä. 20

22 2.4 YHTEYDENPITO KOTIMAAHAN Yhteyttä kotimaahan tai toimialueelle voi pitää pääsääntöisesti omalla gsmpuhelimella tai internet-yhteyden välityksellä sekä joissakin operaatioissa Puolustusvoimien tarjoamalla VOIP -puhelimella. Sotilastarkkailijoiden kannattaa ottaa selville esimerkiksi edeltäjiltään, mitkä yhteydenpitomahdollisuudet kulloinkin ovat käytössä. Kiireellisissä tapauksissa (sairastuminen, kuolema) omaiset voivat ottaa yhteyttä Maavoimien operaatiokeskukseen Puolustusvoimien keskuksen (puh ) kautta. Samoin palvelusvapaalla olevien rauhanturvaajien tulee ottaa yhteyttä Maavoimien operaatiokeskukseen toimintaohjeita tarvitessaan POSTI- JA RAHALIIKENNE Kenttäpostilla tarkoitetaan kriisinhallintajoukkojen yhteydessä toimivaa toimipistettä, jonka kautta hoidetaan joukkojen postitoiminta. Kriisinhallintajoukoissa toimivalle toimitetaan saapuva posti kenttäpostiin ja kenttäpostista toimitetaan lähtevä posti Suomeen, jossa Posti toimittaa sen perille. Tällä hetkellä kriisinhallintajoukoilla ei ole toiminnassa kenttäposteja vaan lähetykset kriisinhallintajoukoille kulkevat Puolustusvoimien ohjeistamien osoitteiden kautta. Sotilastarkkailijoilla ei yleensä ole kenttäpostin käyttömahdollisuutta, joten heidän kannattaa pyytää palkka- ja/tai päivärahatilipankistaan eri maissa toimivien yhteyspankkien tiedot. Operaatiokohtaisen PL-postiosoitteen kautta lähetettävä posti on tarkoitettu henkilökohtaisen postin lähettämiseen, ei kaupallisiin lähetyksiin. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen huolintaterminaali toimittaa henkilökohtaisen postin heti seuraavalla mahdollisella kuljetuksella toimialueelle. Yrityksiltä ei voi tilata henkilökohtaista materiaalia suoraan toimialueelle eikä myöskään huolintaterminaalin kautta. Mikäli halutaan hankkia materiaalia verottomasti muualta kuin toimialueella olevien px-kauppojen kautta, toimitaan seuraavasti: 21

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

6.8.2013 (Päivitetään koko ajan palautteiden, kehittämisideoiden ja vinkkien perusteella)

6.8.2013 (Päivitetään koko ajan palautteiden, kehittämisideoiden ja vinkkien perusteella) VALMISTAUTUMINEN KRIISINHALLINTATEHTÄVÄÄN ENNEN KRIISINHALLINTATEHTÄVÄÄ Kriisinhallintatehtävään lähdöstä kannattaa keskustella oman lähiverkoston kanssa. Pohdi millaisia asioita käyt läpi puolison, kumppanin,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sairauspoissaolo-ohje Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sisältö 1 Lyhyet sairauspoissaolot... 2 2 Sairauspoissaolot seitsemän kalenteripäivän jälkeen... 6 3 Työterveyspalvelujen

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Rauhanturvaajan opas. Tietoa kriisinhallintaoperaatioon lähtevälle ja hänen läheisilleen. Försvarsmakten The Finnish Defence Forces

Rauhanturvaajan opas. Tietoa kriisinhallintaoperaatioon lähtevälle ja hänen läheisilleen. Försvarsmakten The Finnish Defence Forces Rauhanturvaajan opas Tietoa kriisinhallintaoperaatioon lähtevälle ja hänen läheisilleen Försvarsmakten The Finnish Defence Forces Rauhanturvaajan opas TIETOA KRIISINHALLINTATEHTÄVIIN LÄHTEVÄLLE JA HÄNEN

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Kriisinhallinnan olosuhteet paremmin huomioon

Kriisinhallinnan olosuhteet paremmin huomioon Rauhanturvaajaliitto osallistui kesäkuussa järjestettyyn kuulemistilaisuuteen sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavana olevasta uudesta sotilastapaturmalainsäädännöstä. Eduskunnalle tänä syksynä

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke 1 Sisällys 3 Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva 3 Eläkesanastoa 4 Milloin oikeus eläkkeeseen? 4 Eläkeoikeus palvelusvuosien

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely Juhani Rinne Kehittämispäällikkö 21.1.2015 Suorakorvausmenettelyn käytännön toteutusmalli matkojen yhdistelyssä Menettely koskee Kelan korvaamia

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

MERENKULKUALAN TERVEYDENHUOLTOSOPIMUS

MERENKULKUALAN TERVEYDENHUOLTOSOPIMUS Liite 7 Terveydenhuoltosopimus 1/5 MERENKULKUALAN TERVEYDENHUOLTOSOPIMUS Suomen Varustamot ry toiselta puolen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry toiselta puolen tekevät täten seuraavan työnantajaliittojen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 330 OIKAISUVAATIMUS PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ KOSKEVASTA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/16 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä

Lisätiedot