Rauhanturvaajan opas Porin prikaati

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauhanturvaajan opas Porin prikaati"

Transkriptio

1 Rauhanturvaajan opas

2 Rauhanturvaajan opas

3 Porin prikaati 2015 Porin prikaati Kriisinhallintakeskus PL Säkylä Puhelin: (vaihde) Fax: Sähköposti: Julkaisusarja: Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksen julkaisuja ISBN (painettu) ISBN (pdf) Juvenes Print 2014

4 LUKIJALLE Kriisinhallintatehtäviin valmistautuminen on tärkeä osa koko kriisinhallintaoperaatiota. Lähteminen kriisinhallintatehtäviin on iso muutos sekä rauhanturvaajalle että hänen läheisilleen. Tästä syystä muutokseen on hyvä valmistautua yhdessä. Sotilaallinen kriisinhallinta on rauhanturvaajan ja hänen läheistensä yhteinen projekti alusta loppuun asti. Hyvä valmistautuminen rauhoittaa sekä rauhanturvaajan että hänen kotijoukkojensa mieltä. Palvelusaika sujuu mukavasti, kun valmistelut on tehty hyvin ja yhteisymmärryksessä. Tähän käsikirjaan on koottu tietoa ja käytännön neuvoja kriisinhallintatehtäviin lähtevälle ja hänen kotijoukoilleen. Käsikirjan loppupuolella on yhteystietoja, joista saa tarvittaessa lisätietoa. Toivotamme antoisaa elämänvaihetta kriisinhallintatehtävien parissa sekä rauhanturvaajille että heidän läheisilleen!

5 1 PORIN PRIKAATIN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUSTILAISUUDET 1.1 Koulutusjärjestelmä Valmistava koulutus Rauhanturvaajan peruskoulutus Koulutus- ja valintatilaisuudet Sotilastarkkailijoiden koulutus Yleiset ohjeet koulutustilaisuuteen Lääkärin ja hammaslääkärin todistukset Muut tarvittavat asiakirjat ja varusteet Matkustaminen koulutukseen Työsuhdeturva koulutuksen aikana Etuudet ja korvaukset koulutuksen aikana Reserviläiset Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen virka- ja työsuhteiset Terveydenhuolto Majoitus ja muonitus Vakuutus- ja tapaturma-asiat KRIISINHALLINTAPALVELUS 2.1 Huomioitavat seikat ennen palvelukseen lähtöä Passitiedot Vakuutukset Verotustiedot Pankkiasiat ja etuudet Varusteet ja matkatavarat Palvelussitoumus Kriisinhallintajoukot Sotilastarkkailijat Palkkaus ja päiväraha Rauhanturvaajat Sotilastarkkailijat Lomakorvaus Ammattiliitto Työsuhdeturva palveluksen aikana Palvelusvapaajärjestelyt Yhteydenpito kotimaahan Posti- ja rahaliikenne RAUHANTURVAAJAN VAKUUTUSTURVA 3.1 Sotilastapaturmalaki Vakuutusasian vireillepano Keskinäinen elatussopimus Ryhmätapaturmavakuutus Ryhmähenkivakuutus Esimerkkejä korvausmääristä...27

6 4 PALVELUSHYVINVOINTI 4.1 Terveydenhuolto kriisinhallintapalveluksen aikana Terveydenhuolto kriisinhallintajoukoissa Sairastuminen palvelusvapaan aikana Suomen sosiaaliturva ja ulkomailla palveleminen Psykososiaalinen tuki Valmistautuminen operaatioon Ennen palvelusta Palvelusaikana Kriisitukiryhmä toimialueella Rauhanturvaajan läheisille suunnattu tuki kotimaassa Palvelusvapaat Yksilökohtainen tuki Palveluksen keskeyttäneet Milloin kannattaa itse hakea apua? Kotiuttamiskoulutus Perustietoa stressistä Palvelusstressi Traumaattinen stressi Kotiinpaluustressi Palveluksen jälkeisen psykososiaalisen tuen palvelut valtiokonttorin kautta OPAS KOTIINPALUUSEEN 5.1 Lähtö operaatiosta Paluu kotimaahan Paluu kotiin Rutiineihin totuttelu Arki Kotiinpaluu erityisen järkyttävän tapahtuman jälkeen Työ ja opiskelu Työsuhdeasiat Työnhaku Urasuunnittelu Opiskelu YHTEYSTIEDOT 6.1 Posti operaatioihin Yhteyshenkilöt Porin prikaatissa ja Maavoimien esikunnassa Mistä apua? LIITTEET Liite 1. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta / Liite 2. Yleisvaltakirja...65 Liite 3. Toimenpideluettelot ennen koulutusta ja operaatioon lähtöä...66 Liite 4. Keskinäinen elatussopimus...67 Liite 5. Lämpösopeutuminen...68

7 1 PORIN PRIKAATIN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUSTILAISUUDET 1.1 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ Kriisinhallintajoukkojen henkilöstön koulutus jaetaan kolmeen eri kokonaisuuteen: valmistavaan koulutukseen, rauhanturvaajan peruskoulutukseen ja rauhanturvaajan täydennyskoulutukseen VALMISTAVA KOULUTUS Valmistavaan koulutukseen henkilöstö valitaan pääsääntöisesti ennalta laaditun henkilöstön käyttösuunnitelman sekä henkilöstötilauksen mukaisesti. Valmistava koulutus on usein edellytys vaativimpien kriisinhallintatehtävien hoitamiseen. Valmistava koulutus voidaan järjestää myös ulkomailla RAUHANTURVAAJAN PERUSKOULUTUS Rauhanturvaajan peruskoulutuksesta vastaa Porin prikaatin Kriisinhallintakeskus yleensä 1-8 viikkoa ennen toimialueelle siirtymistä Säkylässä järjestettävässä koulutus- ja valintatilaisuudessa. Koulutus- ja valintatilaisuuden pituus on 2-5 viikkoa. Rauhanturvaajan peruskoulutus annetaan jokaiselle ennen operaatioon siirtymistä. Koulutuksen tavoitteena on, että henkilöstö kykenee aloittamaan käsketyn tehtävän. Rauhanturvaajan peruskoulutuksessa kaikille koulutettaville kerrataan sotilaan perustaidot sekä annetaan alustava toimialuetietous ja rauhanturvaajan operaatiokohtainen yleiskoulutus. Täydennyskoulutus ja tehtäväkohtainen koulutus järjestetään toimialueella. Koulutuksen painopistealueita ovat: ase- ja ampumakoulutus lääkintäkoulutus kuljettajakoulutus voimankäyttökoulutus räjähdetietoisuuskoulutus Counter-IED -toiminta taistelukoulutus 6

8 Kuljettajakoulutus annetaan noin 2 4 viikon koulutusjaksolla ennen pääjoukon koulutusajankohtaa. Koulutuksessa annetaan eri operaatioiden tarpeisiin vaadittavat Puolustusvoimien ajo-oikeudet ja erityisluvat. Kuljettajakoulutuksen sisältö sovitetaan pääosin henkilön tehtävän ja operatiivisen tarpeen mukaisesti KOULUTUS- JA VALINTATILAISUUDET Rauhanturvaajan peruskoulutukseen liittyy myös erillisiä, tietyille henkilöille tai henkilöstöryhmille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia. Koulutukset järjestetään kriisinhallintajoukon tarpeen mukaan. Näitä koulutustilaisuuksia ja -osioita voi yhdessä koulutus- ja valintatilaisuudessa olla parhaimmillaan parikymmentä erilaista, ja niitä järjestetään eri joukko-osastoissa. Suunniteltujen vaihtohenkilöstön koulutus- ja valintatilaisuuksien ulkopuolella rauhanturvaajaksi lähteville sekä esikuntaupseereille ja sotilastarkkailijoille järjestetään korvaavana peruskoulutuksena koulutus- ja valintatilaisuus Porin prikaatissa. Koulutus- ja valintatilaisuuden aikana voi osa koulutettavista karsiutua. Syy voi olla esimerkiksi terveydentilaan liittyvä, sopimattomuus tehtävään tai juoksutestin hylätty suoritus. Koulutus ja valintatilaisuudessa testataan fyysinen kunto (12 minuutin juoksutesti, BMI painoindeksi, lihaskuntotesti). Juoksutesti on kertaluonteinen ja se suoritetaan koulutus- ja valintatilaisuuden alussa Säkylässä. Hylätty suoritus aiheuttaa välittömän koulutustilaisuudesta kotiuttamisen. Hyväksyttyyn suoritukseen vaadittavat raja-arvot vaihtelevat operaatio- ja tehtäväkohtaisesti SOTILASTARKKAILIJOIDEN KOULUTUS Sotilastarkkailijoiden koulutukseen sisältyvät esimerkiksi Puolustusvoimien Kansainvälisen keskuksen (PVKVK) sotilastarkkailijakurssi, sekä kolme kertaa vuodessa järjestettävä sotilastarkkailijoiden koulutustilaisuus Porin prikaatissa Säkylässä. Porin prikaatin koulutustilaisuuden aikana varustaudutaan, suoritetaan testit sekä perehdytään operaatioalueen viime hetken tilanteeseen. Sotilastarkkailijoille (UNTSO, UNMOGIP) ja esikuntaupseereille (UNMIL, EUFOR ALTHEA) jaetaan tarkempi valmistautumisohjeistus. 7

9 1.2 YLEISET OHJEET KOULUTUSTILAISUUTEEN Lue tarkkaan saamasi kriisinhallintakoulutuskäsky (lähetetään reserviläisille) tai koulutuksen toimeenpanokäsky (lähetetään Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluville) ja toimi siinä olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjeet saattavat vaihdella koulutustilaisuuden mukaan LÄÄKÄRIN JA HAMMASLÄÄKÄRIN TODISTUKSET Kriisinhallintahenkilöstön terveystarkastukset ja rokotukset ovat tärkeä osa palvelusturvallisuutta. Näiden terveydenhuollon toimenpiteiden avulla turvataan kriisinhallintahenkilöstön terveys ja joukon toiminta vaativissa olosuhteissa. Terveystarkastuksessa otetaan kantaa henkilön sopivuuteen kriisinhallintatehtävään. 8

10 Koulutettavien tulee hankkia lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lääkärinlausunto annetaan alle kolme (3) kuukautta vanhalla T-lomakkeella, johon liitetään tiedot virtsan tutkimuksesta (valkuainen, sokeri ja punasolut) sekä korkeintaan kolme (3) vuotta vanha kuulontutkimus (kynnysaudiogrammi). Mikäli tässä lääkärintarkastuksessa ilmenee poikkeavia löydöksiä, tulee niiden syy selvittää ennen koulutukseen tuloa. Terveystarkastusta varten tarvitaan lisäksi veriryhmämääritys tai SPR:n kortin kopio, rokotustiedot, sekä terveyslomakkeet täytettyinä (12 kysymyksen terveyskysely, erityistuntomerkkikysely ja allekirjoitettu suostumus dna-näytteen ottoon). Kriisinhallintatehtävään valittavan henkilön suun ja hampaiston terveydentilan on oltava niin hyvä, että kelpuutettu ei pääsääntöisesti tarvitse hammashoitoa seuraavan 12 kuukauden aikana. Hoidetut hampaat ovat edellytyksenä kriisinhallintatehtäviin hyväksymiselle. Suun ja hampaiston terveydentilasta on oltava hammaslääkärin tekemä hammaskartta, josta selviävät pintakohtaiset suun ja hampaiston statusmerkinnät sekä hampaiston panoraamakuva. Mikäli hammaskuva on otettu digitaalisena, se on lisäksi toimitettava paperitulosteena. Tarkastuksessa on käytettävä SA-lomaketta Hampaiston panoraamakuva saa olla korkeintaan kolme (3) vuotta vanha. Hampaiston status saa olla korkeintaan yhden (1) vuoden vanha. Kriisinhallintatehtäviin hakeutuvan on syytä hoidattaa hampaistonsa kuntoon hyvissä ajoin heti valmiussitoumuksen tekemisen jälkeen, jotta palveluskelpoisuuden kannalta vaadittava hammashoito ehditään suorittaa loppuun ennen koulutustilaisuuteen saapumista. Mikäli viisaudenhampaiden arvioidaan aiheuttavan oireilua lähivuosien kuluessa, on ne syytä poistattaa niin, että toipuminen toimenpiteestä on varmistettu ennen kriisinhallintatehtäviin lähtöä. Koulutukseen valittu vastaa itse tarvittavien tutkimusten, tarkastusten ja lausuntojen hankkimisesta ja kustannuksista. Puutteelliset terveystiedot ovat este kriisinhallintapalvelukseen hyväksymiselle. Porin prikaati vastaa sotilastarkkailijoiden osalta todistusten kustannuksista MUUT TARVITTAVAT ASIAKIRJAT JA VARUSTEET Koulutukseen kutsutun on tuotava mukanaan tuntolevy. Jos se on kadonnut, Porin prikaati valmistuttaa uuden koulutustilaisuuden aikana. Koulutus- ja valintatilaisuuteen saapuvalla on oltava mukanaan alkuperäinen verokortti (tai kopio alkuperäisestä verokortista). Puolustusvoimien palveluksessa 9

11 olevan henkilön ei tarvitse toimittaa verokorttia (alkuperäiset verokortit ovat Palvelukeskuksessa), poislukien uusi muutosverokortti. Pankkitilitiedot tulee ilmoittaa IBAN-muodossa. IBAN-muotoinen pankkitilitieto näkyy tiliotteessa tai verkkopankissa tilin perustiedoissa. Tarvittaessa on otettava yhteyttä omaan pankkiin MATKUSTAMINEN KOULUTUKSEEN Koulutus- ja valintatilaisuuteen kutsutuille korvataan tulomatka koulutukseen sekä paluumatka koulutuksesta kotiin. Niitä henkilöitä, joiden kotipaikka on ulkomailla, pyydetään ottamaan yhteyttä Kriisinhallintakeskuksen kurssisihteereihin ennen matkan varaamista. Koulutustilaisuuteen kutsutuille reserviläisille lähetetään tulomatkaa varten kriisinhallintakoulutuskäsky, jonka A-osa toimii tarvittaessa linja-auto- tai junalippuna. Paluumatkaa varten tarvittavat matkaliput kirjoitetaan koulutuksen aikana. Oman auton tai muun oman kulkuneuvon käytöstä aiheutuneet kustannukset korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaan. Taksin tai vuokraauton käyttöä ei näillä matkoilla korvata. Tiedot kerätään koulutustilaisuuden alussa reserviläislomakkeella, ja korvaus maksetaan kunkin koulutettavan pankkitilille yhdessä päivärahojen kanssa. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilökunnan matkakustannukset korvataan valtiolle edullisimmalla tavalla ja noudattaen samoja periaatteita kuin reserviläisten korvauksissa. Sotilastarkkailijat ja esikuntaupseerit noutavat koulutustilaisuuden aikana varastolta YK-varustelaatikot (2 3 kpl). Siksi heidän kanssaan sovitaan erikseen kulkuneuvosta etukäteen kv-henkilöstösuunnittelijan kanssa samalla, kun sovitaan koulutustilaisuuteen tulosta. Sotilastarkkailija-tehtävään lähtevän on otettava yhteyttä kv-henkilöstösuunnittelijaan tarvittavien järjestelyjen sopimiseksi sekä lisäohjeiden saamiseksi. Kriisinhallintapalvelukseen lähdettäessä, joko niin sanotulla rotaatiolennolla tai muulla lennolla, Porin prikaati hankkii tarvittavat matkaliput ja tilaa mahdolliset kotimaan yhteyslennot kotipaikalta kyseiselle lähtölentoasemalle. Oman auton käytöstä aiheutuneet kustannukset korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaan ja korvaus suoritetaan pankkitilille. Matkajärjestelyasiat selvitetään koulutustilaisuuden aikana. 10

12 1.2.4 TYÖSUHDETURVA KOULUTUKSEN AIKANA Kaikilla kriisinhallintatehtävään hakeutuvilla on työsuhdeturva. Palvelus suomalaisessa kriisinhallintaorganisaatiossa perustuu lakiin sotilaallisesta kriisinhallinnasta. Jokaisella valtion palveluksessa (muu kuin PV tai RVL) olevalla on oikeus saada virkavapaata tai vapautusta työstä sekä koulutuksen että palveluksen ajaksi. Virkavapaus on palkatonta. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevat saavat kuitenkin koulutuksen ajalta kiinteän palkkauksen. Kunnan tai yksityisen työnantajan palveluksessa olevan täytyy anoa palkatonta vapaata koulutuksen ajaksi. Kunnan tai yksityisen palveluksessa olevien työ- tai virkasuhdetta ei työnantaja saa päättää eikä irtisanoa rauhanturvaamiskoulutuksen tai -palveluksen vuoksi. Älä siis katkaise työ- tai virkasuhdettasi koulutuskutsun perusteella. Jatkosuunnitelmista riippumatta on tärkeää keskustella oman työnantajan kanssa hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkamista. Liitteessä 1 on työsuhdeturvaa käsittelevä ote sotilaallista kriisinhallintaa koskevasta laista. Tämän kohdan voi tarvittaessa esittää työnantajalle lisäperusteluna. 11

13 1.3 ETUUDET JA KORVAUKSET KOULUTUKSEN AIKANA RESERVILÄISET Koulutustilaisuuden ajalta maksetaan reserviläisille menetetyn työansion korvauksena koulutuspäivärahaa. Miehistön päiväraha on 63,25, aliupseerien 65,90 sekä upseerien ja erikoisupseerien 68,85 päivältä. Henkilöstöryhmä määräytyy koulutettavan henkilön reservin arvon mukaan. Henkilöillä on oikeus matkakorvaukseen kotipaikkakunnaltaan koulutuspaikkakunnalle koulutuksen alkaessa ja vastaavasti koulutuksen päättyessä. Kaikki korvaukset ovat verovapaata tuloa PUOLUSTUSVOIMIEN JA RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKA- JA TYÖSUHTEISET Puolustusvoimiin ja Rajavartiolaitokseen virka- tai työsuhteessa olevat saavat koulutusajalta kultakin palveluspäivältä kotimaan kokopäivärahan suuruista kriisinhallintapäivärahaa sekä valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaista palkkausta. Henkilöillä on oikeus matkakorvaukseen kotipaikkakunnaltaan koulutuspaikkakunnalle koulutuksen alkaessa ja vastaavasti koulutuksen päättyessä. Käskettyjen koulutuspäivien osalta PV:n ja RVL:n henkilöstö anoo itse ennen koulutuksen alkamista palkallista virkavapaata omasta joukko-osastostaan. Kopio hyväksytystä virkavapaushakemuksesta tulee ottaa mukaan koulutustilaisuuteen. Pelkästään matkustamiseen käytettyjä päiviä ei voi anoa virkavapaaksi. Kaikki kriisinhallintakoulutukseen liittyvät korvaukset (pl henkilön palkka) maksetaan koulutettaville suoraan Porin prikaatista koulutuksen aikana täytettävällä matkalaskulla. Matkoja ei missään tapauksessa saa syöttää sähköisiin matkajärjestelmiin. Koulutuksen ja kriisinhallintapalveluksen väliin jäävät päivät ovat normaalia työssäoloaikaa. Puolustusvoimien henkilöstön ei tarvitse anoa virkavapaata kriisinhallintapalvelusajalle. Sen sijaan Rajavartiolaitoksen henkilöstön tulee anoa myös palveluksen aikainen virkavapaus Pääesikunta tekee tehtäväänmääräyksen PV:n ja RVL:n henkilöstöstä. Maavoimien esikunta tekee tehtäväänmääräyksen reserviläisistä. 12

14 1.3.3 TERVEYDENHUOLTO Koulutustilaisuuden aikana järjestetään kaikille koulutettaville lääkärintarkastus, jossa otetaan kantaa henkilön sopivuuteen kriisinhallintatehtävään. Mikäli henkilöltä puuttuu ennalta pyydetyt terveystiedot, tarkastusta tekevä lääkäri voi olla antamatta lausuntoa tarkastettavan terveydentilasta. Palvelukseen lähtijöille annetaan kaikki tarvittavat rokotukset. Koulutettavilla on koulutuksen aikana oikeus maksuttomaan terveydenhuoltoon MAJOITUS JA MUONITUS Kaikilla koulutettavilla on koulutustilaisuuksien aikana oikeus maksuttomaan Puolustusvoimien järjestämään majoitukseen ja muonitukseen VAKUUTUS- JA TAPATURMA-ASIAT Kaikki koulutuksessa olevat ovat sotilastapaturmalain ja Valtiokonttorin vakuutusten korvaussuojan piirissä koulutuspaikasta riippumatta. Sotilastapaturmista ja palvelussairauksista korvauksen maksaa koulutuksen ja kriisinhallintapalveluksen aikana Puolustusvoimat sekä palveluksen jälkeen Valtiokonttori. Porin prikaatissa toimii kv-tapaturma-asiamies, joka huolehtii koulutustilaisuuksien aikana laadittavista sotilastapaturma- tai palvelussairausilmoituksista. Avoliittotilanteessa on suositeltavaa tehdä keskinäinen elatussopimus ennen rotaatiokoulutukseen saapumista. Näin sopimuksen tekeminen ei kariudu siihen, ettei enää ennen lähtöä ehdi maistraattiin vahvistamaan sitä. 13

15 2 KRIISINHALLINTAPALVELUS 2.1 HUOMIOITAVAT SEIKAT ENNEN PALVELUKSEEN LÄHTÖÄ PASSITIEDOT Varmista, että passisi on voimassa toimialueelle siirtymispäivästä eteenpäin vähintään puolitoista (1,5) vuotta. Mikäli tarvitset uuden passin, hanki se niin ajoissa, että saat uuden passin mukaasi saapuessasi koulutustilaisuuteen. On tärkeää, että passinumerosi on oikein ennen koulutukseen astumista Porin prikaatiin palautettavassa henkilötieto-lomakkeessa (Htm-lomake). Jos passin hankkiminen on prosessissa palauttaessasi Htm-lomaketta, lisää tieto lomakkeeseen. Sotilastarkkailijoille ja esikuntaupseereille (poislukien ALTHEA ja KFOR/SOK) haetaan tarvittava määrä virkapasseja VAKUUTUKSET Yksityisvakuutukset eivät välttämättä ole voimassa kriisinhallintapalveluksen aikana. Asia on selvitettävä omasta vakuutusyhtiöstä. Muista myös mahdollinen vakuutuksen tarve kotimatkaa varten, mikäli suunnittelet kotiutuvasi toimialueella VEROTUSTIEDOT Huolehdi mahdollisesti tarvittava ennakonpidätysperusteiden muuttaminen verotoimistossa. Verokortti on otettava mukaan koulutustilaisuuteen tultaessa tai toimitettava kv-palkkasihteerille (puh osoite: Porin prikaati, Kv-palkkasihteeri, PL 38, Säkylä) viimeistään ennen palvelukseen lähtöä. Veroilmoitus on tehtävä tai veroehdotus tarkistettava myös kriisinhallintapalveluksen aikana. Hakemuksesta voi saada lisäaikaa veroilmoituksen jättämiseen PANKKIASIAT JA ETUUDET Säännölliset maksut on hoidettava myös kriisinhallintapalveluksen aikana. Maksujen hoitaminen on mahdollista suoraveloituksella tai maksupalvelun kautta. Muista huolehtia tilin katteen riittävyydestä palkka-/päivärahatililläsi. Laskuja voi maksaa myös valtakirjalla valtuutettu henkilö (esimerkiksi puoliso/ vanhemmat). Pankit edellyttävät, että tilinkäyttövaltuutus hoidetaan pankin konttorissa. Mahdollisten velkojen lyhennyksistä on myös huolehdittava. 14

16 Nykyisin kätevin tapa hoitaa maksuja tililtä on internetin käyttö. Omasta pankista saa tiliinsä palvelutunnukset, joiden avulla voi maksut suorittaa esim. kriisinhallintajoukossa olevien tietoliikennehteyksien kautta. Samalla näkee tilinsä reaaliaikaisen saldon. Harkitse valtakirjan antamista juoksevien asioiden hoitamista varten Suomessa. Valtakirjan voi muotoilla täysin vapaasti vastaamaan niitä tilanteita, joita voi ennakoida omalla kohdalla tulevan vastaan. Valtuutettuun on voitava ehdottomasti luottaa. Malli valtakirjasta on liitteessä 2. Koska rauhanturvaamispalvelus on valtion palvelusta, rauhanturvaaja on yleensä koko palvelussuhteensa ajan myös Kelan etuuksien piirissä (sairausvakuutus, lapsilisät ja niin edelleen). Lisätietoa on saatavissa Kelan toimistoista tai Porin prikaatin internet-sivulta. Sotilastarkkailijoiden ja esikuntaupseerien kanssa käydään Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen erikseen läpi koulutuksessa Porin prikaatin kv-henkilöstösuunnittelijan opastuksella VARUSTEET JA MATKATAVARAT Kriisinhallintajoukko antaa kaiken palveluksessa tarvittavan varustuksen. Mukaan kannattaa kuitenkin ottaa mm. omat lenkkeilyvarusteet ja vapaaajan varusteet, kirjoja, hygieniatuotteita ja muutama henkilökohtainen tavara oman huoneen tai sopen viihtyisyyden vuoksi. Kriisinhallintapalveluksessa käytettävä henkilökohtainen materiaali (ei kuitenkaan taisteluvälinealan materiaali) kuitataan Säkylästä, jonne materiaali kotiutumisen yhteydessä palautetaan. Porin prikaati vastaa materiaalin kuljettamisesta toimialueelle yhdessä Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen kuuluvan FINNSC:n kanssa. Kriisinhallintajoukoissa on kaikkien käytössä jonkintasoinen kuntosali ja lenkkeilymahdollisuus pyritään järjestämään toimialueen rajoitusten puitteissa. Lisäksi kriisinhallintajoukko järjestää henkilöstölle liikuntatapahtumia, ammuntaharjoituksia ja kuntotestejä. Palvelukseen lähdettäessä rotaatiolennolla yksittäisen rauhanturvaajan matkatavaroiden painoraja on tapauskohtainen ja selviää koulutuksen aikana. Sotilastarkkailijoilla on oma ohjeistuksensa. Riippumatta lentoyhtiöstä jokainen on velvollinen pakkaamaan matkatavaransa oikein. Ohjeita EU:n turvasäännöksistä ja oikein pakkaamisesta löytyy esim. seuraavilta internetsivuilta: ja Matkatavarat läpivalaistaan, ja mikäli niistä löytyy kiellettyjä tavaroita tms., ne poistetaan. 15

17 16

18 2.2 PALVELUSSITOUMUS KRIISINHALLINTAJOUKOT Palvelussuhde on määräaikainen. Palvelussitoumus tehdään pääsääntöisesti kaikille kuudeksi (6) kuukaudeksi. Kuuden kuukauden palvelussuhdetta voidaan hakemuksesta jatkaa kahteentoista (12) kuukauteen. Vain erityisistä perustelluista syistä voidaan palvelussuhdetta jatkaa yli kahdentoista kuukauden. Kriisinhallintajoukon komentaja voi määrätä ja sijoittaa kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvan reserviläisen toiseen tehtävään. Palvelussitoumus voi myös päättyä esim. sopimattomuuden, rikkomusten, sairauden tai vamman perusteella sekä jos kriisinhallintajoukon vahvuutta supistetaan kesken palvelussitoumuskauden tai jos operaatioon osallistuminen lopetetaan. Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvat ovat rikoslain 45 luvun sotilaita koskevien säännösten alaisia SOTILASTARKKAILIJAT Palvelussitoumus tehdään pääsääntöisesti vuodeksi. Sotilastarkkailijat palvelevat operatiivisesti YK-organisaation ohjeiden ja määräysten mukaan. Tarkkailijoiden siirroista toiseen tehtävään tai palveluspaikkaan palvelussuhteen kestäessä päättää tarkkailijaorganisaatio. 2.3 PALKKAUS JA PÄIVÄRAHA RAUHANTURVAAJAT Palkka määritetään palvelussitoumuksessa, joka allekirjoitetaan koulutustilaisuuden lopussa. Kriisinhallintajoukoissa palkkaus määräytyy tehtävän mukaisen vaativuusluokan mukaan. Miehistön ja alipäällystön osalta vaativuusluokat ovat pääsääntöisesti 1 4A ja päällystön osalta Voimassa oleva palkkataulukko löytyy internet-sivulta ( rauhanturvaajille palkkaus). Palkka maksetaan kuukauden viimeisenä arkipäivänä mille suomalaisen pankin tilille tahansa. Palkasta peritään normaali ennakonpidätys ja muut viranomaisten määräämät maksut. Päiväraha on verovapaata tuloa, ja se maksetaan kaikilta päiviltä kuukauden viimeisenä arkipäivänä palkansaajan suomalaisessa pankissa olevalle tilille. 17

19 Palkkalaskelmat toimitetaan palkansaajan nettipankkiin. Erillisellä pyynnöllä laskelmat lähetetään kirjepostina kotiosoitteeseen SOTILASTARKKAILIJAT Sotilastarkkailijoiden palkka maksetaan mille suomalaisen pankin tilille tahansa kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Sotilastarkkailijoille maksetaan kaikissa operaatioissa kansallista päivärahaa. Sotilastarkkailijoiden tulee avata ennen lähtöä omassa pankissaan USD-määräinen valuuttatili YK:n MSA-päivärahan (MSA, Mission Subsistence Allowance) maksua varten. Tarkkailijoille maksetaan kansallista päivärahaa ennakkoon ennen palvelukseen lähtöä noin 1 2 kuukauden ajalta ja siitä eteenpäin kuukausittain palkanmaksun yhteydessä kuukauden viimeinen arkipäivä. Lisäksi YK maksaa operaatiokohtaista päivärahaa, jonka ajantasainen määrä löytyy YK:n internet-sivustolta (http:// allowanc.htm). Palkasta maksetaan kotimaahan vero, mutta päivärahat ovat verottomia. Sotilastarkkailijoiden on huomioitava, että alkuvaiheessa saattaa kulua eri asioiden hoitamiseen paljonkin rahaa. Sotilastarkkailijoiden on itse järjestettävä ja maksettava majoituksensa ja muonituksensa YK:n maksamasta päivärahasta (MSA) LOMAKORVAUS Vuosilomalain mukaista vuosilomaa ei voi pitää kriisinhallintapalveluksen aikana. Valtion palveluksessa oleville kriisinhallintapalveluksen aika luetaan vuosilomaan oikeuttavaksi ajaksi. Näin ollen kriisinhallintapalveluksen päättymisen jälkeen valtion palveluksessa olevilla on mahdollisuus pitää vuosilomansa normaalisti vuosilomalain säännösten mukaisesti, ja he saavat työnantajaltaan lomarahan. Niille, joilla ei ole taustapalvelussuhdetta valtioon, maksetaan palveluksen päätyttyä lomakorvausta palvelussuhteen aikana kertyneestä veronalaisesta palkkasummasta. Alle vuoden palvelleilla lomakorvaus on 9 % veronalaisesta palkkasummasta ja vuoden tai yli vuoden palvelleilla 11,5 % veronalaisesta palkkasummasta. Lomakorvaus maksetaan palvelussuhteen päättyessä viimeisen palkan yhteydessä. Lomakorvausta ei makseta niille, jotka ovat kriisinhallintapalvelusajan virkavapaalla valtion palveluksesta (koskee myös työsopimussuhteisia). 18

20 Kriisinhallintapalveluksen jälkeen työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuvan tulee ottaa huomioon, että työvoimaviranomaiset katsovat lomakorvauksen liittyvän normaaliin loma-aikaan. Esimerkiksi vuoden palvelleen lomakorvaus lasketaan n. 30 lomapäiväksi, ja tältä ajalta ei tuolloin makseta työttömyyskorvausta AMMATTILIITTO Puolustusvoimien palveluksessa olevien ammattiyhdistysmaksut peritään henkilön oman ilmoituksen mukaisesti kuukausittain Porin prikaatin kvpalkkasihteerin toimesta. Rotaatiokoulutuksen aikana selvitetään, mihin muihin liittoihin kuuluvien ammattiliittomaksut onnistuvat. Kaikkien muihin liittoihin kuuluvien on huolehdittava itse ammattiliitto- ja työttömyyskassamaksuistaan. Ennen lähtöä voi ottaa yhteyttä omaan liittonsa ja sopia maksuun liittyvät asiat. Maksettu jäsenmaksu takaa työttömyyskorvauksen saamisen, jos kriisinhallintapalveluksen jälkeen on vailla työtä. Jäsenmaksutiedot kerätään henkilöiltä kriisinhallintakoulutuksen oppitunneilla koulutuksen ensimmäisinä päivinä TYÖSUHDETURVA PALVELUKSEN AIKANA Valtion palveluksessa olevalla henkilöllä on oikeus saada palkatonta virkavapaata kriisinhallintapalveluksen ajaksi. Kunnan tai yksityisen työnantajan palveluksessa olevien osalta työnantajalla ei ole oikeutta päättää työ- tai virkasuhdetta kriisinhallintapalveluksen takia. Työnantajalla ei ole myöskään oikeutta irtisanoa työsuhdetta kriisinhallintapalveluksen aikana (liite 1). Kriisinhallintapalvelukseen hakeutuvan reserviläisen tai siviilin on anottava palkatonta vapaata kriisinhallintapalveluksen ajaksi. Palveluksen päätyttyä on asianomainen otettava takaisin samaan tai siihen rinnastettavaan työhön. Varmistaakseen oikeuden palata vanhaan työpaikkaansa palveluksessa olevan on syytä hyvissä ajoin ennen kriisinhallintapalveluksen päättymistä keskustella työhön paluusta taustapalvelussuhteen työnantajan kanssa. Kriisinhallintapalvelus on vain väliaikainen vaihe työuralla. Niiden kriisinhallintapalvelukseen lähtevien, jotka opiskelevat ja/tai joilla on opiskelupaikka, täytyy itse selvittää oppilaitoksen kanssa opiskelun keskeyttämiseen ja paluuseen liittyvät käytännön asiat. 19

21 2.3.6 PALVELUSVAPAAJÄRJESTELYT Kriisinhallintajoukoille käsketty tehtävä edellyttää jatkuvaa valmiuden ja suorituskyvyn ylläpitoa. Keskeinen vaatimus on riittävä rivivahvuus, joka on kussakin joukossa erikseen määritetty. Toiminnan luonteen vuoksi vapaata ei voi viettää joukon tiloissa tai operatiivisella vastuualueella. Operatiivisen tilanteen niin vaatiessa palvelusvapaiden käyttöä voidaan rajoittaa tai ne voidaan kieltää kokonaan. Palvelusvapaa ei ole kertyvä oikeus, eikä pitämättä jääneitä palvelusvapaita korvata. On varauduttava siihen, että ensimmäisen palvelusvapaan voi saada vasta useiden viikkojen kuluttua palveluksen alkamisesta. Vapaiden vietosta ohjeistetaan jokaisen kriisinhallintajoukon ohjeissa erikseen. Sotilastarkkailijoilla palvelusvapaat määräytyvät kunkin organisaation säännösten mukaisesti. Useimmissa organisaatioissa vapaata myönnetään kaksi ja puoli (2,5) palvelusvapaapäivää (engl. leave) kuukautta kohden. Vapaiden vietto joissakin maissa saattaa olla kielletty. Jos operaatioalueelle järjestetään huoltolentoja, kriisinhallintahenkilöstöllä on mahdollisuus käyttää näitä lentoja palvelusvapaiden yhteydessä (Suomeen/ Suomesta). Huoltolento on maksuton suomalaisissa kriisinhallintajoukoissa palveleville ja sotilastarkkailijoille. Mikäli em. lentoja tai muita huoltokuljetuksia ei ole järjestetty, korvataan yksi kotilomamatka Suomeen kutakin kuutta palveluskuukautta kohti. Jokainen rauhanturvaaja on velvollinen kustantamaan oman matkansa palvelusvapaalentopaikkakunnalta kotiin palvelusvapaan alkaessa sekä matkan kotoa palvelusvapaalentopaikkakunnalle palvelusvapaan päätyessä. 20

22 2.4 YHTEYDENPITO KOTIMAAHAN Yhteyttä kotimaahan tai toimialueelle voi pitää pääsääntöisesti omalla gsmpuhelimella tai internet-yhteyden välityksellä sekä joissakin operaatioissa Puolustusvoimien tarjoamalla VOIP -puhelimella. Sotilastarkkailijoiden kannattaa ottaa selville esimerkiksi edeltäjiltään, mitkä yhteydenpitomahdollisuudet kulloinkin ovat käytössä. Kiireellisissä tapauksissa (sairastuminen, kuolema) omaiset voivat ottaa yhteyttä Maavoimien operaatiokeskukseen Puolustusvoimien keskuksen (puh ) kautta. Samoin palvelusvapaalla olevien rauhanturvaajien tulee ottaa yhteyttä Maavoimien operaatiokeskukseen toimintaohjeita tarvitessaan POSTI- JA RAHALIIKENNE Kenttäpostilla tarkoitetaan kriisinhallintajoukkojen yhteydessä toimivaa toimipistettä, jonka kautta hoidetaan joukkojen postitoiminta. Kriisinhallintajoukoissa toimivalle toimitetaan saapuva posti kenttäpostiin ja kenttäpostista toimitetaan lähtevä posti Suomeen, jossa Posti toimittaa sen perille. Tällä hetkellä kriisinhallintajoukoilla ei ole toiminnassa kenttäposteja vaan lähetykset kriisinhallintajoukoille kulkevat Puolustusvoimien ohjeistamien osoitteiden kautta. Sotilastarkkailijoilla ei yleensä ole kenttäpostin käyttömahdollisuutta, joten heidän kannattaa pyytää palkka- ja/tai päivärahatilipankistaan eri maissa toimivien yhteyspankkien tiedot. Operaatiokohtaisen PL-postiosoitteen kautta lähetettävä posti on tarkoitettu henkilökohtaisen postin lähettämiseen, ei kaupallisiin lähetyksiin. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen huolintaterminaali toimittaa henkilökohtaisen postin heti seuraavalla mahdollisella kuljetuksella toimialueelle. Yrityksiltä ei voi tilata henkilökohtaista materiaalia suoraan toimialueelle eikä myöskään huolintaterminaalin kautta. Mikäli halutaan hankkia materiaalia verottomasti muualta kuin toimialueella olevien px-kauppojen kautta, toimitaan seuraavasti: 21

Rauhanturvaajan opas Porin prikaati

Rauhanturvaajan opas Porin prikaati Rauhanturvaajan opas Rauhanturvaajan opas Porin prikaati 2015 Porin prikaati Kriisinhallintakeskus PL 38 27801 Säkylä Puhelin: 0299 800 (vaihde) Fax: 0299 441 044 Sähköposti: kriisinhallintakeskus@mil.fi

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva

Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva Lainsäädäntö Valtiokonttori Lainsäädännön kehitys Tapaturmavakuutuslaki 1.1.1949 31.12.2015 (+ liitännäiset kuten ammattitautilaki): valtioon palvelussuhteessa

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Rauhanturvaajan opas Tietoa kriisinhallintaoperaatioon lähtevälle ja hänen läheisilleen

Rauhanturvaajan opas Tietoa kriisinhallintaoperaatioon lähtevälle ja hänen läheisilleen Rauhanturvaajan opas Tietoa kriisinhallintaoperaatioon lähtevälle ja hänen läheisilleen maavoimat.fi/porin-prikaati Rauhanturvaajan opas TIETOA KRIISINHALLINTATEHTÄVIIN LÄHTEVÄLLE JA HÄNEN LÄHEISILLEEN

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Rauhanturvaajan opas. Tietoa kriisinhallintaoperaatioon lähtevälle ja hänen läheisilleen. Försvarsmakten The Finnish Defence Forces

Rauhanturvaajan opas. Tietoa kriisinhallintaoperaatioon lähtevälle ja hänen läheisilleen. Försvarsmakten The Finnish Defence Forces Rauhanturvaajan opas Tietoa kriisinhallintaoperaatioon lähtevälle ja hänen läheisilleen Försvarsmakten The Finnish Defence Forces Rauhanturvaajan opas TIETOA KRIISINHALLINTATEHTÄVIIN LÄHTEVÄLLE JA HÄNEN

Lisätiedot

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat 7.4.2011 Mirja Reinikka Kela, Oulun toimisto Kela korvaa matkakustannuksia Sairauden, vaikean vamman raskauden, synnytyksen ja Kelan järjestämän kuntoutuksen

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen 1 Yrityksen henkilövakuuttaminen Loppi 14.12.2011 Olli Halonen Yrityksen henkilöriskit Eniten huolestuttavat henkilöriskit Henkilöriskit Sairaudesta / tapaturmasta aiheutuvat kulut Ohimenevä työkyvyttömyys

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Tiina Rihko Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto Yleistä Suomen sosiaaliturvasta

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.5.2017 1. Kaupungin toimielinten kokouksista maksettavat palkkiot Kaupunginvaltuusto - Kokouspalkkio: 510 euroa (puheenjohtaja),

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

6.8.2013 (Päivitetään koko ajan palautteiden, kehittämisideoiden ja vinkkien perusteella)

6.8.2013 (Päivitetään koko ajan palautteiden, kehittämisideoiden ja vinkkien perusteella) VALMISTAUTUMINEN KRIISINHALLINTATEHTÄVÄÄN ENNEN KRIISINHALLINTATEHTÄVÄÄ Kriisinhallintatehtävään lähdöstä kannattaa keskustella oman lähiverkoston kanssa. Pohdi millaisia asioita käyt läpi puolison, kumppanin,

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA

PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA Rauten sairauskassa HALLITUKSEN YLEISOHJEET 1.1.2018 PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA ETUUDET Sairauden hoito Rauten sairauskassa toimii sairausvakuutuslain tarkoittamana työpaikkakassana, jolloin kaikki sairausvakuutuslain

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva 17.2.2010 Henna Huhtamäki Sisältö Säännöstausta ja Suomessa asuminen Ulkomaille muutto ja asumisperusteinen sosiaaliturva Pääsäännöt Perheenjäsenenä ulkomailla Opiskelijana

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa 27.4.2017 Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Ulkomailla opiskelu ja oikeus sairaanhoitoon a) Opiskelijan tilapäinen

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

1 mom. Viranhaltija/työntekijä, joka on ollut tämän sopimuksen tarkoittaman edun piirissä, lakkaa olemasta edun piirissä, kun:

1 mom. Viranhaltija/työntekijä, joka on ollut tämän sopimuksen tarkoittaman edun piirissä, lakkaa olemasta edun piirissä, kun: 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Kaupunginhallitus 22.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 1 (7) SISÄLLYS Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse 1 (3) Sopimusta koskevat tiedot Vakuutuksenottaja Sopimusnumero - Vakuutuksenottajan henkilö- tai Y-tunnus Vakuutettu (edunjättäjä) Vakuutetun

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

Kriisinhallinnan olosuhteet paremmin huomioon

Kriisinhallinnan olosuhteet paremmin huomioon Rauhanturvaajaliitto osallistui kesäkuussa järjestettyyn kuulemistilaisuuteen sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavana olevasta uudesta sotilastapaturmalainsäädännöstä. Eduskunnalle tänä syksynä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

PIRKANMAAN HOITOKOTI KÄYTÄNNÖN OHJEITA KUOLEMAN JÄLKEEN

PIRKANMAAN HOITOKOTI KÄYTÄNNÖN OHJEITA KUOLEMAN JÄLKEEN PIRKANMAAN HOITOKOTI KÄYTÄNNÖN OHJEITA KUOLEMAN JÄLKEEN 1 Potilaan kuoleman jälkeen Läheisillä on mahdollisuus hyvästellä vainaja kiireettömästi potilashuoneessa tai Hoitokodin kappelissa. Läheiset voivat

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS terveydenhuoltoala sosiaaliala Sisällysluettelo Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi!... 3 KUHILAS TYÖNANTAJANA... 4 PALKANMAKSU... 5 Ylityöt...6 Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha...6

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ. yhtymäkokouksen vahvistama

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ. yhtymäkokouksen vahvistama HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ yhtymäkokouksen 22.3.2013 vahvistama HSY:n luottamustoimen hoitamisesta suoritettavien palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteet

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro

HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro HAMINAN KAUPUNKI HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja Henkilötunnus etunimet Osoite Puhelin PUOLISO

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012 2013

T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012 2013 SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAORKESTERIN JÄSENIÄ KOSKEVA T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012 2013 Palkat vuonna 2013 SOPIJAPUOLET Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry, jäljempänä kannatusyhdistys, ja

Lisätiedot