FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen"

Transkriptio

1 SOP # FCX-02 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen Korkean paikan työskentelykäytännöt Tehtäväriski Matala Ei tietoa Korjauspäivä: 10/2/13 Alkuperäinen päivä: 2/13/09 Sisällysluettelo 1.0 Käytäntö Vastuut Aluejohdon vastuut Terveys- ja turvallisuusosaston vastuut Urakoitsijan vastuut Putoamissuojauksen käyttäjän vastuut Menetelmät Vaaran tunnistus Tarkastukset Vapautuslomake Pelastussuunnitelma Putoamissuojausjärjestelmät Passiiviset putoamissuojausjärjestelmät Pysyvät aidat Muut putoamissuojausjärjestelmät Putoamisenesto-/asemointijärjestelmät Putoamisenestojärjestelmät Laitteisto Yleiset laitteistovaatimukset Tikkaat Ilmatyöalustat Koulutus Määritelmät Viitemateriaalit Rekisterit Versiohistoria Liitelomakkeet ja -luvat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.1

2 1.0 Käytäntö Tämä asiakirja vahvistaa vähimmäisvaatimukset ja -menetelmät Freeport-McMoRan Copper & Goldin työntekijöiden ja urakointihenkilöstön terveydelle ja turvallisuudelle, kun he työskentelevät alueilla, joilla on korkealta putoamisen vaara. Käytäntö Putoamissuojaa tulee tarjota ja käyttää sataprosenttisesti koko sen ajan, kun henkilöt altistuvat putoamisvaaralle ja josta korkeassa paikassa työskentelevälle henkilölle voi olla seurauksena loukkaantuminen. Tähän kuuluu: Kaikki valvomattomat kävely- ja työpinnat (joko vaaka- tai pystysuuntaiset, mukaan lukien tikkaat), jotka ovat vähintään 1,8 metriä alemman tason yläpuolella (jos käytössä olevissa tikkaissa on kori, putoamissuojausta ei vaadita, paitsi jos työ suoritetaan tikkailla) Kaikki kävely- ja työpinnat, jotka ovat alle 1,8 metrin korkeudella, mutta terävien esineiden, syöpyvien aineiden, kiinnijoutumisvaarojen, liikkuvien koneiden tai muiden merkittävien vaarojen yläpuolella Työskentely tikkailla millä korkeudella tahansa, mukaan lukien alle 1,8 metrin tasot, jos henkilöä vaaditaan sijoittamaan painovoimakeskuksensa lähelle yhtä tikkaiden tankoa tai kallistumaan tikkaista poispäin, mikä lisää putoamisriskiä Huomautus: Putoamisen ehkäiseminen pysyvien aitausten asentamisella ja ylläpitämisellä on suositeltavaa paikoissa, joissa suoritetaan rutiinitöitä. Paikoissa, joissa tämä ei ole mahdollista ja ei-rutiininomaisten töiden aikana putoamisvauriot tulee estää muilla tässä asiakirjassa kuvatuilla suojausjärjestelmillä. Laajuus Kaikki työntekijät, urakoitsijat ja vierailijat FCX:n kiinteistöissä tai projekteissa noudattavat kaikkia tämän korkean paikan työskentelykäytännön osia.. Kiinteistössä/projektissa työskentelevät urakoitsijat voivat ottaa käyttöön omat käytäntönsä, mikäli ne vastaavat tai ylittävät tämän asiakirjan vaatimukset. Huomautus: Tämä käytäntö ei koske hätäpelastustoimia ja niihin liittyviä koulutuksia ja harjoituksia, koska nämä toiminnot suoritetaan tunnustettujen hätäpelastusmenetelmien mukaisesti ja pätevän henkilön suoran valvonnan alaisuudessa. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.2

3 2.0 Vastuut 2.1 Aluejohdon vastuut Aluejohdon vastuulla on varmistaa ohjeiden noudattaminen tämän käytännön ja menetelmien sekä alla kuvattujen odotusten kanssa. Putoamisvaaran riskien ja valvonnan arvioiminen Työreunojen suojaamisen tarjoaminen ja ylläpitäminen Pysyvästi asennettujen putoamissuojajärjestelmien ylläpitäminen Laitteiston ja lähdemateriaalin toimitus FCX-koulutusvaatimusten noudattaminen Asiakirjavalvonnan ylläpito Vuosittaisen katsauksen suorittaminen Työntekijöiden ja valvojien tulee arvioida jokainen tilanne putoamisvaaran ja siihen liittyvien riskien minimoimiseksi ja päättää millä tavoilla putoamisvaarat eliminoidaan tai tarkastetaan uusille ja olemassa oleville laitteistoille. Tunnistetut vaarat ja tarkastukset tulee sisällyttää riski-/tehtävärekistereihin. (Katso kappale 3.1 Vaaran tunnistaminen) Rutiinitöitä suoritettavissa paikoissa tulee luoda ja ylläpitää pysyvää valvontaa. Ennen kuin luotat henkilökohtaisiin putoamisenestojärjestelmiin, osoita ettei mitään muuta valvontatapaa ole käytettävissä putoamisen estämiselle. Pysyvästi asennettujen putoamissuojajärjestelmien, kuten kiinnityspisteiden, vaaka- ja pystysuorien turvaköysien ja vaunujärjestelmien, tulee olla: merkitty tarralla käytön estämiseksi, kuten nostolaitteet Asetettu viralliseen ennalta ehkäisevään ylläpitokalenteriin valmistajan suositusten mukaisesti Toimittaa kaikki tarvittavat lähdemateriaalit tässä asiakirjassa mainittujen vaatimusten käyttöön ottamiseksi ja ylläpitämiseksi. Varmistaa, että kaikille putoamisvaaroille altistuvat henkilökunnan jäsenet ja urakoitsijat koulutetaan asianmukaisesti tässä asiakirjassa kuvattujen vaatimusten mukaisesti. Ylläpitää kaikkien putoamissuojaosien ja -järjestelmien ylläpitoon sekä käytettyihin vaarantunnistustyökaluihin liittyviä rekistereitä (katso kappale 3.1 Vaaran tunnistaminen), FCX-rekistereiden säilytyskäytännön mukaisesti putoamissuojaohjelman vuosittaista katsausta varten. Yhdessä Terveys- ja turvallisuusosaston kanssa vuosittain: Tarkastaa ja päivittää riski-/tehtävärekisterin inventaario ja varmistaa, että niihin liittyvät pelastusmenetelmät ovat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.3

4 ajankohtaisia Arvioida ohjelman tehokkuus, yhdenmukaisuushaasteet ja tehdä ohjelmaan ehdotuksia, kun se koskee työtä jota vaaralle altistuvat henkilöt suorittavat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.4

5 2.2 Terveys- ja turvallisuusosaston vastuut Terveys- ja turvallisuusosaston vastuulla on tukea ohjeiden noudattamista tämän käytännön ja menetelmien sekä alla kuvattujen odotusten kanssa. Säännöllisten ohjelmatarkastusten suorittaminen Terveys- ja turvallisuusosasto tarkastaa putoamissuojauksen käytön ja sovelluksen ohjeiden noudattamista säännöllisin väliajoin työpaikalle laaditun tarkastusaikataulun mukaisesti. Nämä tarkastukset kirjataan ylös ja ne sisältävät: putoamissuojauksen käytön (sovellus, kiinnityspisteet, järjestelmän valinta jne.) Osien kunnon ja ylläpidon Putoamissuojausosien varaston (kiinnitykset, valjaat, köydet jne.) Pysyvästi asennetut putoamissuojausjärjestelmät Osien asianmukaisen valinnan varmistaminen Asianmukaisen työntekijöiden koulutuksen varmistaminen Pelastustiimin kyvykkyyden ylläpitäminen Terveys- ja turvallisuusosasto varmistaa, että putoamissuojauslaitteiston valitsee asianmukaisesti pätevä ja/tai valtuutettu henkilö. Se ylläpitää inventaariolistaa säännöllisiä tarkastuksia varten saatavuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi (esim. liekinkestävät valjaat hitsaajille) Kukin henkilö tulee kouluttaa valtuutetun käyttäjän minimitasolle, ennen kuin hän altistuu putoamisvaaroille. Terveys- ja turvallisuusosasto varmistaa, että tämän koulutuksen tarjoaa valtuutettu kouluttaja. Terveys- ja turvallisuusosasto ylläpitää työalueen johdon kanssa asianmukaista pelastuskapasiteettia (paikan päällä oleva tiimi tai kolmannen osapuolen tiimi) ja varmistaa, että nämä tiimit saavat koulutusta, joka on tämän asiakirjan vaatimusten mukaista. Huomautus: Jos työalue on riippuvainen kolmannen osapuolen pelastustiimistä, terveys- ja turvallisuusosaston tulee tarkastaa kolmannen osapuolen koulutus- ja pelastuskapasiteetit. Terveys- ja turvallisuusosasto ja aluejohto suorittavat vuosittain putoamissuojausohjelman tarkastuksen. Osallistuminen Osallistua riski-/tehtävärekisterin inventaario-ohjelman sekä niihin liittyvien Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.5

6 aluejohdon tarkastukseen pelastusmenetelmien aluejohdon tarkastukseen. Pelastustiimin tarkastus Tarkastaa pelastustiimin koulutus ja laitteisto Arvioida, kuinka hyvin pelastustiimi tuntee kiinteistöjen useat putoamisvaarapaikat tai työalueen saattojärjestelmän, joka ohjaa pelastustiimiä hätäpaikkoihin Arvioida pelastajien kyky vastata suunnittelemattomaan putoamisen hätätilannesimulaatioon (koskee myös kolmannen osapuolen pelastajia) Tulosten kerääminen tarkastusta varten Kerätä tulokset ja suositukset putoamissuojausohjelman parantamiseksi ja lähettää se työpaikan johdolle tarkastusta varten. 2.3 Urakoitsijan vastuut Urakoitsijan vastuulla on vastata tähän käytäntöön ja menetelmiin sekä alla oleviin odotuksiin. FCXohjelmavaatimusten noudattaminen Urakoitsijan koulutettujen työntekijöiden toimitus Henkilökohtaisten suojavarusteiden toimittaminen putoamista vastaan Kaikkien Freeport-McMoRan Copper & Goldille työskentelevien urakoitsijoiden tulee vastata tai ylittää tämän asiakirjan vaatimukset. Urakoitsijat toimittavat työntekijöitä, jotka ovat saaneet dokumentoitua koulutusta tässä asiakirjassa mainittujen vaatimusten mukaisesti ennen altistumista putoamisvaaroille. Urakoitsijat toimittavat kaikki soveltuvat putoamissuojalaitteistot työntekijöilleen ennen altistumista putoamisvaaroille. 2.4 Putoamissuojauksen käyttäjän vastuut Putoamissuojauksen käyttäjien vastuulla on noudattaa tämän käytännön ja menetelmän ohjeita sekä alla kuvattuja odotuksia. Kaikkien ohjelman vaatimusten noudattaminen Vaarallisten olosuhteiden tiedotus Huolehtia tämän käytännön työskentelyn ja sitä seuraavien menetelmien ymmärtämisestä koskien putoamissuojaus- ja pelastusjärjestelmiä. Mukaan lukien kaikkien käytettyjen putoamissuojausosien sopivat käytöt ja rajoitukset. Valvojiin ja/tai terveys- ja turvallisuusosaston edustajiin tulee ottaa välittömästi yhteys, mikäli ilmenee vaarallisia olosuhteita tai toimintoja, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisen kenelle tahansa työntekijälle, ennen kuin työpaikan toimintoja jatketaan. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.6

7 Koulutuksen ylläpitäminen Ennen käyttöä suoritettavien tarkastusten suorittaminen Pelastussuunnitelma Koulutus tulee suorittaa kappaleen 6.0 Koulutus mukaisesti, ja sitä tulee ylläpitää vuosittaisilla päivityksillä. Lisäksi käyttäjät eivät saisi käyttää sellaisia laitteiston osia, joiden käyttöön he eivät ole saaneet koulutusta tai lupaa. Kaikkien henkilöiden, jotka käyttävät putoamissuojauslaitteistoa, tulee tarkastaa järjestelmän kaikki osat ennen jokaista käyttökertaa. (Katso kappale 3.2 Tarkastukset) Määrittää pelastussuunnitelman ennen työn aloittamista. Alueille, joissa pelastus voi olla vaikeaa, tulee hahmotella kirjalliset pelastussuunnitelmat yhdessä valvojan tai terveys- ja turvallisuusosaston edustajan kanssa, mukaan lukien pätevän ja valtuutetun henkilön kanssa. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.7

8 3.0 Menetelmät Putoamissuojaa tulee tarjota ja käyttää sataprosenttisesti koko sen ajan, kun henkilöt altistuvat tippumisvaaralle ja josta korkeassa paikassa työskentelevälle henkilölle voi olla seurauksena loukkaantuminen. 3.1 Vaaran tunnistus Ennen kuin työntekijät altistuvat mahdollisille putoamisvaaroille; sopivat tarkastukset tulee tunnistaa ja laatia loukkaantumisen tai kuolemantuottamuksen ehkäisemiseksi. Jos henkilöt altistuvat rutiininomaisesti putoamisvaaroille, tyypillisten tehtävätoimintojen tai työympäristöjen vuoksi, virallinen riskinarviointi tulee täyttää ja siihen tulee sisällyttää osaston Riski- /tehtävärekisteri ja vakiotoimenpidemenetelmässä (SOP) laaditut vaihekohtaiset menetelmät tarkastuksen hierarkiaa käyttämällä. Kun kyse on harvinaisesta, ei-rutiininomaisesta tai muuttuvasta tehtävästä, tätä samaa tapaa voidaan käyttää yleisessä vakiotoimenpidemenetelmässä tai epävirallisessa riskinarvioinnissa. Tämä on ihanteellisin tapa poistaa vaara täysin. Koska vaaran eliminoiminen ei ole aina mahdollista, muut menetelmät, kuten henkilökohtaisen suojausvarusteen (PPE) käyttö on pakollista. Esimerkkejä useista riskinarviointiformaateista Työturvallisuusanalyysi Riskianalyysi Avatun reiän lupa Osoitettavat kohteet Mitä tahansa tapaa käytetään, sen tulee olla pätevän tai valtuutetun henkilön kehittämä, ja sen tulee sisältää seuraavaa: (kun sovellettavissa) Putoamissuojauslaitteisto/-järjestelmä, jolla suojataan valtuutettuja henkilöitä jokaiselta putoamisvaaralta Hyväksyttävien putoamisestokiinnitysten tunnistus Putoamisetäisyyden kulkulupavaatimukset Valtuutettujen käyttäjien koulutusvaatimukset Järjestelmän rajoitukset, ottaen huomioon: o Vapaa enimmäisputoamisetäisyys o Käyttäjien enimmäismäärä o Kaikki lisävaarat o Pelastusmenetelmät ja suoritettavat vaiheet putoamisen sattuessa Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.8

9 3.2 Tarkastukset Putoamissuojauksen tarkastukset tulee suorittaa ennen jokaista käyttökertaa valmistajan tietojen mukaisesti. Tarkastukset ennen käyttöä Ennen jokaista käyttökertaa jokaisen henkilökohtaista putoamissuojausjärjestelmää käyttävän henkilön tulee tarkastaa järjestelmän kaikki osat kulumiselta, vioittumiselta, sopivalta joustavuudelta ja muilta vahingoittumisen merkeiltä. Ennen käyttöä suoritettavat tarkastukset noudattavat valmistajan suosituksia, niissä tarkastetaan seuraavaa: (missä oleellista) Punokset ja verkot Ompeleet Holkkien, solkien ja laitteistojen kunto Valmistajan päiväystarran, sarjanumeron ja muiden tärkeiden merkintöjen olemassaolo ja luettavuus Siisteys, rikkoutuneet säikeet, palojäljet, liiallinen kuluminen ja lika Putoamisilmaisin (katso valmistajan suositukset) Kulumisilmaisimet (esim. jotkut valmistajat sisällyttävät punaisen langan verkon sisälle ilmaistakseen liialliset viillot tai rispaantumisen) Säännölliset tarkastukset Ennen käyttöä suoritettavien tarkastusten lisäksi suoritetaan putoamissuojauslaitteiston kuukausittaisia dokumentoituja tarkastuksia. Vuosittaiset tarkastukset Vialliset osat Pysyvästi asennetuille järjestelmille, kuten vaaka- ja pystysuorille turvaköysille, kiinnityksille ja vaunujärjestelmille, laaditaan viralliset ennalta ehkäisevät aikataulut valmistajan suositusten mukaisesti. Vialliset osat otetaan pois käytöstä ja säilytetään, kunnes ne on korjattu tai niistä tehdään toimintakyvyttömiä. Kaikki osat, joista puuttuu valmistajan tarra, poistetaan käytöstä, kunnes uusi tarra on asetettu valmistajan valvonnan alaisuudessa. 3.3 Vapautuslomake Oletamme, että noudatat kaikkia tämän käytännön kohtia, ja että erilliset työpaikan ja urakoitsijan käytännöt vastaavat tai ylittävät tämän käytännön vaatimukset. Tiedostamme kuitenkin, että työpaikalla saattaa olla tiettyjä ongelmia tai työtehtäviä, joissa ei voi noudattaa täysin tämän käytännön vaatimuksia. Näissä tapauksissa voimme hyväksyä vapautuksen. Vapautuslomake Insinöörin tai muun valtuutetun henkilön tulee täyttää Vapautuslomake Liitteessä A määrittääkseen käyttöön otettavat tarkastukset. Johdon tulee sen jälkeen tarkastaa vapautuslomake hyväksymistä varten. Kun vapautus on Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.9

10 hyväksytty, sitä voidaan käyttää tuleviin tehtäviin niin kauan, kun kaikki työn vaiheet ovat samat. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.10

11 3.4 Pelastussuunnitelma Ennen korkealla työskentelyn aloittamista on kehitettävä pelastussuunnitelma henkilökunnan pikaista pelastamista varten putoamistapauksissa tai putoamissuojauslaitteisto, joka mahdollistaa itsepelastuskäytön. Pelastussuunnitelma Tilanteissa, joissa putoavan henkilön pelastaminen voi olla vaikeaa (esim. erittäin korkea paikka tai roikkuminen vaarallisten olosuhteiden yläpuolella), on kehitettävä kirjallinen pelastussuunnitelma ennen työn aloittamista. Jos pelastusta tulee viivyttää enemmän kuin 6 minuuttia, askelrengas- tai muu vastaavanlainen laite tulee kiinnittää valjaisiin roikkumistraumariskin minimoimiseksi. 4.0 Putoamissuojausjärjestelmät 4.1 Passiiviset putoamissuojausjärjestelmät Pysyvät aidat Paikkoihin, joissa suoritetaan rutiinitöitä, tulee rakentaa ja ylläpitää aidat. Pysyvää valvontaa ei saa poistaa, paitsi jos putoamisvaaraa valvotaan muilla tavoin käyttämällä tarkastuksen hierarkiaa (eliminointi/korvaaminen, tekninen suunnittelu, hallinnollinen, henkilökohtaiset suojavarusteet). Huomautus: Vakiolastauslaitureiden ja kaidealustojen työreunat eivät kuulu tähän vaatimukseen. Katso Avoimen reiän käytäntö (FCX-01). Kaiteiden tekniset tiedot Kaiteiden ja pysyvien aitojen poistaminen Pysyvien aitojen tulee: olla cm työtasanteelta sisältää keskikaide ja kyetä kannattamaan 90 kg. vaakatasoinen voima sisältää varvaslauta kaikilla näkyvillä sivuilla Jos pysyvän aitauksen poistaminen jättää jälkeensä aukon, josta henkilö voi pudota alemmalle tasolle, aitaa ei saa poistaa, ennen kuin putoamisvaaraa valvotaan toisilla tavoilla. (katso FCX-avoimen reiän käytäntö) Tällaisiksi määritellään: Kävelytien aukot: Vähintään 0,3 metriä pienimmältä mitaltaan missä tahansa lattiassa, kävelytiellä tai alustalla Seinäaukot: Vähintään 0,75 metriä korkea ja vähintään 0,46 metriä leveä aukko seinässä, sermissä tai kaiteessa Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.11

12 Muut putoamissuojausjärjestelmät Muut putoamissuojausjärjestelmät kuvataan tämän asiakirjan kappaleen 8.0 Viitteet OSHAstandardeissa (esim. turvavahti, varoituslinjajärjestelmät, verkot tms.). Luvallinen käyttö Näitä järjestelmiä saa käyttää erityisissä olosuhteissa, kuten katon korjauksessa tai teräksen pystyttämisessä, jos: 1. Käyttö on asiaankuuluvan OSHA-standardin vaatimusten mukaista 2. Käyttäjä kehittää kirjallisen suunnitelman tälle tietylle käytölle 3. Läpikohtaisessa riskinarvioinnissa tunnistetaan, että tämä tapa on hyväksyttävä eikä muita suojaustapoja ole käytettävissä 4. Pätevä henkilö on täyttänyt vapautuslomakkeen ja hyväksyttänyt sen johdolla. 4.2 Putoamisenesto-/asemointijärjestelmät Putoamisenestojärjestelmiä käytetään ehkäisemään käyttäjää ulottumasta putoamisvaaraan. Asemointijärjestelmiä käytetään pitämään henkilö paikoillaan samalla, kun mahdollistetaan molempien käsien käyttö kohonneella pystysuuntaisella pinnalla, kuten seinässä tai sähkötolpassa. Huomautus: Asemointijärjestelmiä ei ole suunniteltu putoamisen pysäyttämiseen ja siksi niiden kanssa tulee käyttää putoamiseneston varmuusjärjestelmää. (Työpaikkojen tulee tarkastaa niiden virransiirtolinjan johtoasentajien tehtävät ja täyttää vapautusprosessi (mikäli sovellettavissa). Katso kappale 3.3 Vapautusprosessi) Putoamisenesto-osat Osa Tekniset tiedot Kokovartalovaljaat tai vartalovyö Vartalovyötä voidaan käyttää putoamisen estämiseen niin kauan kun ei ole mahdollista pudota korkealta; muussa tapauksessa kokovartalovaljaiden käyttö on pakollinen Kiinnitys Kykenee kannattelemaan vähintään 454 kg voiman Kykenee kannattelemaan vähintään kaksi kertaa odotetun maksimivoiman, tulee käyttää henkilön estämiseen putoamisvaaralle altistumiselle. (määrittämällä tämän voiman pätevän henkilön tulisi ottaa huomioon työpaikkakohtaiset tekijät, kuten voiman, jonka luo työpinnalla kävelevä, kaltevasti oleva tai alas liukuva henkilö) Katso Liitteestä D putoamisen kulkulupaetäisyydet Turvaköysi Turvaköysien tulee olla kiinteäpituisia varmistaakseen, että käyttäjä ei voi yltää putoamisvaaraan. Huomautus: Hidastuslaitteita ja automaattisesti Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.12

13 kokoon meneviä turvaköysiä ei saa käyttää putoamisenestojärjestelmissä niiden vaihtelevan pituuden vuoksi. Huomautus: Putoamisenestojärjestelmät tulee rajoittaa työalueelle, jonka kaltevuus on 4:12 tai sen alle vaakatasosta. Putoamisenestokonfiguraat io Putoamisenestojärjestelmä tulee asettaa niin, että se poistaa vapaan putoamisen mahdollisuuden. Jos käyttäjä kykenee saavuttamaan reunan ja pudota mistä tahansa etäisyydeltä, järjestelmä tulee konfiguroida uudelleen (esim. lyhyempi köysi) tai sinun tulee käyttää putoamisenestojärjestelmää. Asemointijärjestelmän osat Osa Tekniset tiedot Kokovartalovaljaat Vartalovyötä tulee käyttää tai vartalovyö asemointitarkoituksissa, mutta jos putoamisenestoa tarvitaan, kokovartalovaljaiden käyttö on pakollinen. Kiinnitys Tulee kestää kg voiman Vähintään kaksi kertaa putoavan henkilön mahdollisen törmäyskuorman Turvaköysi Turvaköysi tai muu liitäntä, joka rajoittaa vapaan putoamisen 0,6 metriin tai vähemmälle Huomautus: Tätä järjestelmää voi käyttää vain pystysuuntaisilla pinnoilla suoritettavissa töissä. Tätä ei hyväksytä henkilökohtaiseksi putoamissuojausjärjestelmäksi vaakatasoisilla pinnoilla, kuten alustoilla, ilmanostoilla ja vastaavilla; kaikki pysäytys- tai putoamisenestojärjestelmät sopivat käytettäviksi vaakatasoisilla pinnoilla. Vapaan putoamisen rajoitusten asemoittaminen Asemointilaitejärjestemä tulee koota niin, että se rajoittaa vapaan pudotuksen 0,6 metriin tai vähemmäksi. 4.3 Putoamisenestojärjestelmät Putoamisenestojärjestelmiä käytetään vapaan putoamisetäisyyden minimoimiseen ja pysäyttämään putoaminen omalla hidastusasteella. Putoamisenestojärjestelmi en osat Osa Tekniset tiedot Kokovartalovaljaat Kokovartalovaljaiden käyttö on pakollista putoamisenestossa. Vartalovöitä ei saa käyttää putoamisenestojärjestelmissä. Kiinnitys Kykenee kannattelemaan 2300 kg kutakin kiinnitettävää kohden Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.13

14 Turvaköysi Kykenee tarjoamaan turvakertoimen 2 maksimitörmäyskuormalle, kuten on määrittänyt pätevä henkilö Sisältää hidastuslaitteen, joka on suunniteltu rajoittamaan maksimipysäytysvoiman käyttäjälle 820 kiloon Kussakin järjestelmässä tulisi käyttää vain yhtä hidastuslaitetta; iskua vaimentavia köysiä ei saa yhdistää tai liittää automaattisesti kokoon meneviin turvaköysiin. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.14

15 Putoamisenestojärjestelmät Vapaat pudotus- ja hidastusetäisyydet Putoamisenestojärjestelmät tulee säätää seuraavalla tavalla: Minimoida vapaa putoamisetäisyys Estää kontakti alemman tason kanssa Minimoida mahdollinen heiluminen MAKSIMI: Esteetön vapaa pudotusetäisyys on 1,8 m Hidastusetäisyys on 1 m Turvakerroin on vähintään 0,3 metriä Katso Liite D Tätä ei voi saavuttaa valitsemalla kiinnitys, joka on mahdollisimman korkea ja suoraan putoamisvaaran yläpuolella, ja käyttämällä lyhintä toimivaa köyttä tai automaattisesti kokoon menevää turvaköyttä. Huomautus: Sidontapisteet eivät koskaan saa olla jalan alapuolella. 5.0 Laitteisto 5.1 Yleiset laitteistovaatimukset Ennen laitteiston valitsemista pätevä henkilö arvioi sen työalueen olosuhteet, jossa laitteistoa tarvitaan ja ymmärtää tällaisen laitteiston tarkoitetun käytön. Valitun laitteiston tulee vastata työtilannetta ja -ympäristöä. Henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän vaatimukset Henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän osien tulee olla valmistettu tunnettujen laatustandardien mukaisesti (esim. ANSI Yhdysvalloissa), ja niihin tulee olla kiinnitettyinä valmistajan tarra. Putoamissuojausosia tulee käyttää valmistajan suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Varoitukset: Vartalovöitä, valjaita, köysiä ja muita osia tulee käyttää vain osana henkilökohtaista putoamissuojausjärjestelmää, eikä niitä saa koskaan käyttää materiaalien nostamiseen tai muuhun tarkoitukseen, jota varten osia ei ole alun perin suunniteltu. Vialliset osat Vialliset osat otetaan pois käytöstä ja säilytetään, kunnes ne on korjattu tai niistä tehdään toimintakyvyttömiä. Kaikki osat, joista puuttuu valmistajan tarra, poistetaan käytöstä, kunnes uusi tarra on asetettu valmistajan valvonnan alaisuudessa. Karbiinihaat Kaikissa karbiinihaoissa tulee olla kaksiosainen aukaisujärjestelmä. Vartalovyöt - rajoitettu käyttö Vartalovöitä voi käyttää asemointitarkoitukseen tietyissä tehtävissä, mutta niitä ei saa KOSKAAN käyttää Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.15

16 Putoamissuojausjärjestelmien ylläpito putoamisenestojärjestelmissä. Pysyvästi asennetuille järjestelmille, kuten vaaka- ja pystytasoisille turvaköysille ja vaunujärjestelmille, laaditaan viralliset ennalta ehkäisevät ylläpitoaikataulut valmistajan suositusten mukaisesti. Korroosiivissa ympäristöissä käytettävä laitteisto tarkastetaan useammin. Kiinnitys Kaikki kenttävalmistetut kiinnitykset suunnitellaan, testataan ja asennetaan pätevän henkilön valvonnan alla. Hitsauksen suorittaa käytetylle materiaalille valtuutettu hitsaaja. Henkilökohtaisten putoamisenestojärjestelmien kiinnitykseen käytetyt kiinnitykset ovat itsenäisiä kaikista kiinnityksistä, joita käytetään työalustojen tukemiseen tai riippumiseen. Suojakaiteita tai kaiteita ei saa käyttää kiinnityspisteinä putoamisenestojärjestelmissä, ellei niitä ole tarkoituksella suunniteltu siihen tarkoitukseen. Kaikkien liitinten ja osien tulee olla riittävän vahvoja kestämään suurin mahdollinen törmäyskuorma järjestelmässä. Jos kiinnityspisteen vahvuus on tuntematon, valvojaan tulee ottaa yhteys ohjeistusta varten ennen kiinnityspisteen käyttämistä. Insinöörin tarkastus saattaa olla välttämätöntä, jotta varmistutaan voiko kiinnitys tukea putoamisen painoa. Liittimet Köysiä ei saa kiinnittää kiinnityspisteisiin tuplaamalla selkä ja kiinnittämällä karbiinihaka köyteen, ellei valmistaja ole hyväksynyt tätä. Tiettyyn tarkoitukseen suunniteltuja runkohihnoja, runkopuristimia ja muita liittimiä käytetään asianmukaisella tavalla. Köysiin ei saa tehdä solmuja. Putoamissuojauslaitteistojen säilytys Asianmukainen osien käyttö Henkilökohtaisia putoamissuojausjärjestelmiä säilytetään niin, että ne eivät altistu kemiallisille aineille, liialliselle auringonvalolle ja sääolosuhteille. Säilytä valmistajan tietojen mukaan Osat tulee valita niin, että ne ovat yhteensopivia käyttöolosuhteiden kanssa. Esimerkiksi hitsaajien käyttämät köydet tulisi olla valmistettu mieluummin vaijerista kuin synteettisestä köydestä. Katso lisää valmistajan ohjeista. Vaakatasoiset turvaköydet Pätevä henkilö saa asentaa vaakatasoiset turvaköydet valmistajan vaatimusten mukaisesti. Työpaikalle rakennetut järjestelmät tulee suunnitella, asentaa ja käyttää pätevän henkilön valvonnan alaisuudessa, osana kokonaista henkilökohtaista putoamissuojausjärjestelmää, jonka Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.16

17 turvakerroin on vähintään 2. Turvaköyden jokaiseen käytettävään päähän tulee kiinnittää tarra, joka ilmaisee turvaköydelle sallitun maksimihenkilömäärän. Joissakin tapauksissa Y-köyttä tarvitaan varmistamaan 100 % sidonta, kun köysi menee tukiranteiden läpi. Pystysuuntaiset turvaköydet Pystysuuntaisten turvaköysien minimimurtolujuuden tulee olla kg. Vain yksi henkilö voi olla kytkettynä kuhunkin pystysuuntaiseen turvaköyteen. Jos köysikytkimet ovat käytössä, niiden tulee olla valmistajan erityisesti suunnittelemia ja hyväksymiä käytössä olevan turvaköyden kokon ja tyyppiin kiinnitettäväksi. bc 5.2 Tikkaat Henkilöt voivat kiivetä enintään 6,1 metrin tikkaisiin ilman putoamissuojaa, kunhan he säilyttävät kolmen pisteen kosketuksen ja valvonnan koko ajan. Työskentely tikkailla Jatkotikkaat Tikkaiden turvaaminen Henkilöt voivat työskennellä tikkailla ilman putoamissuojausta, jos: 1. jalat ovat alle 1,8 m alemmasta tasosta 2. Tikkaiden askelmat ovat kuivat ja puhtaat 3. Tikkaat on asetettu tasaiselle pinnalle 4. Työ ei vaadi tikkailta kallistumista tai etääntymistä 5. Henkilö on tarkastanut tehokkaasti jäljellä olevat riskit HUOMAUTUS: Tikkailla hitsaus tai leikkaus on kiellettyä ilman vapautusta. Käytä jatkotikkaiden kanssa 4-to-1-periaatetta. Tikkaiden alustan tulisi olla asetettuna seinästä etäisyydelle, joka on yhtä kuin 1/4 tikkaiden sen hetkisestä korkeudesta. (esim. 6 metrin korkeudelle jatkettujen tikkaiden alustan tulee olla noin 1,5 metrin etäisyydellä seinästä) Kun työntekijät ovat vähintään 6 metrin korkuisilla jatkotikkailla, joko toisen henkilön tulee olla paikalla tukemassa tikkaiden alustaa tai tikkaiden yläosan tulee olla tehokkaasti sidottu kestävään kiinnityspisteeseen. Tikkaita, joita käytetään pitkäaikaisissa projekteissa, kuten rakennusprojekteissa, tulisi turvata. 5.3 Ilmatyöalustat Henkilökohtaisia putoamissuojausjärjestelmiä tulee käyttää, kun työskennellään nostolaitteissa sekä liikkuvissa alustoissa, kuten JGL:t, henkilökorit, hyväksytyt trukkiin asennetut korit jne. Turvakaiteet Henkilöt eivät koskaan saa työskennellä turvakaiteiden ulkopuolella. Henkilöt eivät koskaan saa kiivetä tai seistä turvakaiteella. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.17

18 Saksilavat rakennustelineenä Saksilavat liikkuvassa laitteistossa 6.0 Koulutus Saksilavat (jotka vastaavat standardia ANSI 92.6) luokitellaan rakennustelineiksi. Henkilökohtaista putoamissuojaa ei tarvita saksilavalla, jos: 1. siinä on kaide/keskikaide/varvaslautajärjestelmä 2. lavaa käytetään ja operoidaan valmistajan ohjeiden mukaisesti 3. Käyttäjän jalat eivät saa nousta alustan lattialta Saksilavoja, jotka on kiinnitetty liikkuvaan laitteistoon (standardin ANSI 92.2 mukaiseen), ei luokitella rakennustelineiksi; käyttäjien tulee käyttää henkilökohtaisia putoamissuojausjärjestelmiä työskennellessään tällaisissa saksilavoissa. Pätevän henkilön tulee johtaa kaikkia tähän käytäntöön liittyviä koulutuksia. Koulutusvaatimukset Pätevät käyttäjät Päivityskoulutus Pelastuskoulutus Kaikkien FCX-kiinteistöissä työskentelevien henkilöiden tulee olla tietoisia tästä käytännöstä ennen putoamisvaarojen olemassaoloa. Kaikkien henkilöiden, joilta saatetaan vaatia henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän käyttöä, tulee saada koulutusta alla olevalla tavalla ennen järjestelmän käyttöä. Kaikki koulutukset dokumentoidaan. Henkilökohtaisia putoamissuojausjärjestelmiä käyttävät henkilöt saavat erityistä koulutusta heidän käyttämästään varustuksesta. Koulutus sisältää: Tämän käytännön Työalueella olevien putoamisvaarojen luonteen Tarkastusmenetelmät Kiinnitysmenetelmät Putoamissuojausjärjestelmien rajoitukset Erityisohjeet käytettävästä putoamissuojauslaitteistosta valmistajan ohjeiden mukaisesti Putoamisfysiikka, putoamislaskelmat ja kulkuluvat Osien valinta, yhteensopivuus, valikoima Putoamisjärjestelmät Pelastus, mukaan lukien itsepelastus Työhön liittyvät henkilöt saavat vuosittaista päivityskoulutusta tämän käytännön vaatimuksista ja opituista asioista. Tiheämpää koulutusta saatetaan vaatia koulutetuilta henkilöiltä, jotka osoittavat tämän käytännön vaatimusten ymmärtämisen puutetta.. Työpaikoilla, joilla putoamisenestojärjestelmiä käytetään, tulee tarjota köysipelastuskoulutusta olemassa oleville pelastushenkilötiimeille. Jos työpaikka on riippuvainen paikallisista hätäpalvelun tarjoajista, sen tulee vahvistaa, että paikalliset hätäpalvelutarjoajat osaavat köysipelastuksen ja tuntevat työpaikan. 7.0 Määritelmät Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.18

19 Kiinnitys Vartalovyö Kokovartalovaljaat Turvapiste turvaköysien, köysien tai hidastuslaitteiden kiinnittämiseen. Hihna, jonka tarkoituksena on sekä turvata sitä vyötäröltä että kiinnittää se köyteen tai turvaköyteen putoamisenestojärjestelmissä tai asemointilaitejärjestelmissä. Hihnat, joilla voidaan turvata henkilö niin, että putoamisenestovoimat jaetaan vähintään reisiin, lantioon, vyötäröön, rintakehään ja olkapäihin kiinnittämällä sen muihin henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän osiin. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.19

20 Hidastuslaite Hidastusetäisyys Vapaa pudotus Vapaan pudotuksen etäisyys Suojakaidejärjestelmä Turvaköysi Turvaköysi Pätevä henkilö Automaattisesti kokoon menevä turvaköysi/köysi Mikä tahansa mekanismi, kuten köysikytkin, turvaommeltu köysi, erityispunosköysi, repäisyluja tai vääristyvä köysi, automaattisesti kokoon menevä turvaköysi/köysi jne., jotka auttavat hajottamaan olennaisen energian määrän putoamisen estämisen aikana, rajoittaa muissa tapauksissa henkilöön kohdistuvaa energiaa putoamisen pysäyttämisen aikana. Ylimääräinen pystysuuntainen etäisyys, jonka putoava henkilö matkaa, lukuun ottamatta turvaköyden pidennystä ja vapaata putoamisetäisyyttä, ennen pysähtymistä pisteestä josta hidastuslaite alkaa toimia. Se mitataan etäisyytenä henkilön vartalovyön tai kokovartalovaljaiden kiinnityspisteen sijainnin hidastuslaitteen aktivointihetkellä putoamisen aikana (putoamisen pysäytysvoiman alussa) ja sen kiinnityspisteen sijainnin välillä, johon henkilö saapuu pysähtyessään kokonaan Putoamismatka, ennen kuin henkilökohtainen putoamisenestojärjestelmä alkaa käyttää voimaansa ja pysäyttää putoamisen. Henkilön vartalovyössä tai kokovartalovaljaissa olevan putoamisen pysäytyksen kiinnityspisteen pystysuuntainen siirtyminen putoamisen alkamisen ja juuri sen hetken välillä, ennen kuin järjestelmä alkaa käyttää voimaansa putoamisen pysäyttämiseen. Tämä etäisyys ei sisällä hidastusetäisyyttä ja turvaköyden/köyden pidennystä, mutta sisältää hidastuslaitteen liukuetäisyyden tai automaattisesti kokoon menevän turvaköyden/köyden pidennyksen, ennen kuin ne ovat käytössä ja alkavat käyttää putoamisen pysäytysvoimaa. Nostettu aita, joka estää henkilöitä putoamasta alemmille tasoille. Joustava köysilinja, vaijeri tai hihna, jonka molemmissa päissä on yleensä liitin vartalovyön tai valjaiden kytkemiseksi hidastuslaitteeseen, turvaköyteen tai kiinnityspisteisiin. Osa, joka koostuu joustavasta köydestä, jonka toinen pää voidaan kiinnittää kiinnityspisteeseen pystysuuntaista riippumista varten (Pystysuuntainen turvaköysi) tai jonka molemmat päät voidaan kiinnittää kiinnityspisteisiin vaakasuuntaista asentoa varten (Vaakasuuntainen turvaköysi) ja jolla voi myös kytkeä muita henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän komponentteja kiinnityspisteisiin. Henkilö, jolla on tunnustettu tutkinto, todistus tai ammatillinen asema tai jolla on osaamista, koulutusta ja kokemusta, ja joka pystyy osoittamaan kykynsä ratkaista ongelmia, jotka liittyvät aiheeseen liittyvään asiaan, työhön tai projektiin. Hidastuslaite, joka sisältää kelanarun, jonka voi hitaasti vetää ulos tai sisään kelaan lievän jännitteen alaisena normaalin henkilön liikkumisen aikana, ja joka putoamisen alettua lukitsee kelan ja pysäyttää putoamisen Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.20

21 8.0 Viitemateriaalit Seuraavia viitemateriaaleja käytettiin tämän asiakirjan kehittelemisessä FCX-DOHSmateriaalit OSHAviitemateriaalit Valvonnan, liputuksen, avoimen reiän ohjeet (FCX-01) Liputuksen ja aitauksen FCX-ohjeet FCX Avoimen reiän käytäntö (FCX-02) Katso lisäohjeita ja parhaat käytännöt koskien putoamisvaaroja ja suojavarusteita sivulta Pääosioihin kuuluu: (b): Määritelmät : Riskit, joissa vaaditaan putoamissuojausta : Putoamissuojausjärjestelmät, kriteerit ja käytännöt 1926 Subpart M Appendices: Erilaisia ohjeita (g): Putoamissuojaus rakennustelineissä (a): Putoamissuojaus teräksen pystyttämisessä : Ilmanostot , ja : Tikkaat ANSI-lähteet ANSI/ASSE Z359 Putoamissuojaus 9.0 Rekisterit Rekistereiden säilytys Seuraavat rekisterit tulee säilyttää FCX-rekistereiden säilytyskäytännön mukaisesti: Työntekijän koulutusrekisterit Vuosittainen ohjelmatarkastus Laitteiston tarkastusrekisterit Vapautuksen pyyntölomakkeet Pelastussuunnitelmat 10.0 Versiohistoria 2009 Korj Korj. 2 Alkuperäinen julkaisu Tämä päivitys sisältää monia muutoksia edelliseen versioon verrattuna, toiset pienempiä ja toiset 1. Muutettu otsikko Putoamissuojausohjeista otsikoksi Korkean paikan työskentelykäytännöt. 2. Vaatimuksia selkeytetty kiinnityspisteille ja muille putoamisenestolaitteille, jotka suunnitellaan ja kootaan pätevän henkilön valvonnan alaisuudessa. 3. Termi "osaava" muutettu termiksi "pätevä". 4. Määritelmät siirretty asiakirjan loppuun. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.21

22 2013 Korj. 3 tärkeämpiä. Käyttäjien tulisi tarkastaa tämä asiakirja kokonaisuudessaan. Tämä päivitys sisältää pieniä selkeytyksiä verrattuna edelliseen versioon: 5. Vapautuksen pyyntölomake 6. Vaatimukset putoamisenestolaitteiston kuukausittaisille dokumentoiduille tarkastuksille (esim. valjaat, köysi jne.) 1. Sivulta 7 on poistettu vaihtoehto neljännesvuosittaisista dokumentoiduista tarkastuksista, jotta teksti olisi johdonmukainen asiakirjan muun sisällön kanssa, jossa viitataan kuukausittaisiin dokumentoituihin tarkastuksiin. 2. Sivulla 9 on korjattu kiinnityspistevaatimukset putoamisenestojärjestelmille 453 kilon voimaksi kg voimavaatimus vaaditaan asemointijärjestelmille. Tämä on johdonmukainen ANSI-standardin kanssa. 4 Tämä päivitys sisältää pieniä selkeytyksiä verrattuna edelliseen versioon: 1. Kappaleessa 5.2 selkeytys koskien hitsausta tikkailta ja työtä, joka vaatii tikapuihin nojaamista tai tikapuilta kurkottamista. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.22

23 Liitelomakkeet ja -luvat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.23

24 Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.24

25 Liite A- Korkealta työskentelyn vapautuspyyntölomake Jos yhtä tämän käytännön osista ei voida täyttää, vapautuslomake tulee täyttää. Täytä tämä lomake antamalla alueen yksityiskohtaisen kuvauksen ja syy korkealla työskentelyn vapautuspyynnölle. Insinöörin tai muun valtuutetun henkilön tulee täyttää tehtävän tarkastus muiden tarkastusten harkintaa varten ennen lomakkeen antamista osaston esimiehelle. Yksikköjohtajan tai korkeamman johdon hyväksyntä on pakollinen ennen jatkamista. Päivä: Aika: Yksikön esimies: Toiminnan sijainti: Toiminnan tarkoitus: Pyynnön kuvaus: Perustelu: Tarkastustoimenpiteet: Pyytäjän allekirjoitus: Yksikön esimiehen tai hänen edustajansa allekirjoitus: *Kun olet täyttänyt lomakkeen, anna kopio kaikista liittyvistä asiakirjoista yksikön rekisterinhoitajalle täyttötarkoituksia varten. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

26 Liite B Putoamisenestolaitteiston ylläpito ja tarkastus Ylläpitääksesi kaikkien vöiden ja valjaiden käyttöikää ja korkeaa tehokkuutta, ne tulee tarkastaa säännöllisesti. Visuaalinen tarkastus ennen jokaista käyttökertaa tulisi suorittaa rutiininomaisesti. Myös pätevän henkilön tarkastus tulisi tehdä rutiininomaisesti. Työpaikkojen tulisi lisätä nämä rutiinitarkastukset ennalta ehkäisevään ylläpitoprosessiin. Jos yksi alla olevista ehdoista käy toteen, laitteistoa ei saa käyttää, ennen kuin se on korjattu tai vaihdettu. Valjaiden tarkastus 1. Vyöt ja renkaat: Aloita valjaiden tarkastus toisesta päästä, pidä vyön vartalopuoli itseäsi kohti ja tartu vyöhön kiinni niin, että kätesi ovat cm toisistaan. Taita vyö U:n muotoiseksi. Tarkista, että vyössä ei ole rispaantuneita reunoja, rikkoutuneita säikeitä, revenneitä ompeleita, viiltoja tai kemiallisten aineiden aiheuttamaa vahinkoa. Tarkista D-renkaat ja D-renkaiden metallin kulumislevyt, etteivät ne ole vääntyneet, halkeilleet, rikkoutuneet eikä niissä ole karkeita tai teräviä reunoja. D-renkaan tangon tulisi olla 90 asteen kulmassa vyön pitkää sivua kohden ja sen tulisi kääntyä vapaasti. Tarkista solkien ja D-renkaiden kiinnikkeet erityisen huolellisesti. Ilmoita kaikesta epätavallisesta kulumisesta, rispaantuneista tai katkenneista säikeistä tai solkien vääntymisestä. Niittien pitäisi olla tiukasti kiinni niin, että niitä ei voi irrottaa sormilla. Vartalopuolen niittipohjan ja ulkopuolella olevien niittien tulisi olla litteinä materiaalia vasten. Taittuneet niitit hajoavat paineen alla. Tarkasta, että valjaiden säikeet eivät ole rispaantuneet tai rikkoutuneet. Tartu verkkoon kiinni niin, että kätesi ovat cm toisistaan. Taita verkko ylösalaisin U:n muotoiseksi. Näin huomaat helpommin vialliset säikeet tai viillot. Noudata tätä menetelmää koko verkon pituudella ja tarkasta kunkin hihnan molemmat puolet. Verkon rikkoutuneet säikeet näkyvät tupsuina verkkopinnassa. Kaikki rikkoutuneet, katkenneet tai palaneet ompeleet näkyvät helposti. Kaikki osassa olevat putoamisilmaisimet tulisi tarkastaa, jotta varmistutaan että ne eivät ilmoita valjaiden olleen käytössä putoamisen aikana. 2. Soljen kieleke: Soljen kielekkeissä ei saisi olla muoto- ja liikevääristyksiä. Niiden tulisi olla soljen kehyksen päällä ja liikkua vapaasti eteen- ja taaksepäin. Rullien tulisi kääntyä vapaasti kehyksessä. Tarkista, ettei siinä ole vääristymiä tai teräviä reunoja. 3. Kitkasolki: Tarkista, että solki ei ole vääristynyt. Ulomman tai keskitangon tulee olla suora. Tarkista erityisen huolellisesti keskitangon kulmat ja kiinnityspisteet. Köyden tarkastus Aloita köyden tarkastus yhdestä päästä ja jatka tarkastusta toiseen päähän. Käännä köyttä hitaasti niin, että pystyt tarkastaan köyden koko kehän. Tarkasta erityisen huolellisesti rispaantuneet päät. Laitteisto tulisi tarkastaa alla olevien menetelmien mukaisesti. Salvat: Tarkasta huolellisesti, että koukkulukossa ei ole vääristymiä, halkeamia, korroosiota tai kuoppia pinnassa. Lukon tai salvan tulisi asettua kouruun sotkeutumatta eikä se saisi vääntyä tai jumittua. Lukkojousen tulisi painautua tarpeeksi syvälle, jotta lukko kiinnittyy itsenäisesti. Lukko ei saisi aueta itsestään sen jälkeen, kun se on laitettu kiinni. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

27 Vanteet: Vanne (muovinen suojaholkki) tulee olla tiukasti pleissin aukossa eikä pleississä saa olla irtonaisia tai katkenneita säikeitä. Vanteen reunoissa ei saa olla teräviä kulmia, vääntymistä tai halkeamia. Teräsköydet: Kääntäessäsi teräsköyttä tarkasta, että siinä ei ole viiltoja, rispaantuneita alueita tai epätavallista kulumista. Teräsköysien käyttämistä putoamissuojauksessa ilman iskunvaimennuslaitetta ei suositella. Verkkonaru: Kun taitat verkkoa putken yli, katso verkkonarun kumpaakin sivua. Näin huomaat mahdolliset viillot tai rikkoutumiset. Verkkonarun rajatun joustavuuden vuoksi ei ole suositeltavaa käyttää putoamissuojausta ilman iskunvaimenninlaitetta. Naruköysi: Käännä naruköyttä ja tarkasta se päästä päähän mahdollisten nukkaisten, kuluneiden, rikkoutuneiden tai katkenneiden säikeiden varalta. Äärimmäisten kuormien aiheuttamat heikentyneet alueet näkyvät huomattavana muutoksena alkuperäisessä halkaisijassa. Köyden halkaisijan tulisi olla sama köyden joka osassa, muutoin seurauksena on tauko köyden käytössä. Kun naruköyttä käytetään putoamissuojauksessa, sen mukana tulee käyttää iskunvaimennusjärjestelmää. Iskunvaimennuspakkaukset: Iskunvaimennuspakkauksen ulompi osa tulisi tarkastaa paloreikien ja repeämisen varalta. Tarkista, että alueilla joissa pakkaus on ommeltu D-renkaaseen, vyöhön tai köyteen, ei ole irtonaisia säikeitä, repeämisiä ja vioittumista. Verkoissa ja naruköysissä olevien vahinkojen visuaaliset merkit Kuumuus: Liiallinen kuumuus aiheuttaa nailonin haurastumisen ja lakastuneen ruskeahkon värin. Säikeet katkeilevat kun niitä venytetään, eikä niitä pitäisi käyttää yli 82 celsius-asteessa. Kemikaalit: Väri muuttuu yleensä läikikkään ruskeahkoksi. Kun vyötä taitetaan vyötärölle, siinä näkyy poikittaisia halkeamia. Tämä aiheuttaa vyön joustavuuden heikkenemisen. Ultraviolettisäteet: Älä säilytä verkko- ja naruköysiä suorassa auringonvalossa, sillä ultraviolettisäteet voivat vähentää tiettyjen materiaalien vahvuutta. Sula metalli tai liekit: Verkko- ja naruköydet voivat sulaa toisiinsa kiinni sulan metallin tai liekkien seurauksena. Tarkista, ettei köysissä ole kovia ja kiiltäviä tahroja tai sulanutta pintaa. Verkko ei kestä palamista, nailon kestää. Maalit ja liuottimet: Maali imeytyy ja kuivuu sisään rajoittaen säikeiden liikkumista. Joidenkin maalien kuivuvat aineet ja liuottimet tekevät samanlaista haittaa kuin kemialliset aineet. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

28 Liite C Turvavaljaiden kuukausittainen tarkastus - Esimerkki Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

29 Liite D Peruspudotuksen kulkuluvan laskenta Valtuutetun henkilön tulisi ottaa huomioon muut tekijät mukaan lukien mutta ei rajoitetusti heilumispudotus, muut työntekijät, pudotus kiinnityksestä tai muut esteet. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

30 Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Symbolit MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS! Moottorisahat saattavat olla vaarallisia!

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt Professional Disc Golf Associationin Frisbeegolfin viralliset säännöt Sisällys 800 Johdanto 800.01 Pelin kuvaus 800.02 Sanasto 800.03 Muunnokset 800.04 Linkit 801 Yleistä 801.01 Sääntöjen noudattaminen

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (43) ESIPUHE Arvoisa Yamarin 68 Day Cruiserin omistaja! Kiitämme Teitä siitä, että valitsitte Yamarinin! Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05

Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05 Tarkastus & Huolto Leikkikentät ja aukiot Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05 Uudet normit Koko Eurooppaan Tammikuun 1. päivästä 1999 lähtien pätevät leikkivälineiden uudet normit. Ne ovat hyvin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot