FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen"

Transkriptio

1 SOP # FCX-02 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen Korkean paikan työskentelykäytännöt Tehtäväriski Matala Ei tietoa Korjauspäivä: 10/2/13 Alkuperäinen päivä: 2/13/09 Sisällysluettelo 1.0 Käytäntö Vastuut Aluejohdon vastuut Terveys- ja turvallisuusosaston vastuut Urakoitsijan vastuut Putoamissuojauksen käyttäjän vastuut Menetelmät Vaaran tunnistus Tarkastukset Vapautuslomake Pelastussuunnitelma Putoamissuojausjärjestelmät Passiiviset putoamissuojausjärjestelmät Pysyvät aidat Muut putoamissuojausjärjestelmät Putoamisenesto-/asemointijärjestelmät Putoamisenestojärjestelmät Laitteisto Yleiset laitteistovaatimukset Tikkaat Ilmatyöalustat Koulutus Määritelmät Viitemateriaalit Rekisterit Versiohistoria Liitelomakkeet ja -luvat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.1

2 1.0 Käytäntö Tämä asiakirja vahvistaa vähimmäisvaatimukset ja -menetelmät Freeport-McMoRan Copper & Goldin työntekijöiden ja urakointihenkilöstön terveydelle ja turvallisuudelle, kun he työskentelevät alueilla, joilla on korkealta putoamisen vaara. Käytäntö Putoamissuojaa tulee tarjota ja käyttää sataprosenttisesti koko sen ajan, kun henkilöt altistuvat putoamisvaaralle ja josta korkeassa paikassa työskentelevälle henkilölle voi olla seurauksena loukkaantuminen. Tähän kuuluu: Kaikki valvomattomat kävely- ja työpinnat (joko vaaka- tai pystysuuntaiset, mukaan lukien tikkaat), jotka ovat vähintään 1,8 metriä alemman tason yläpuolella (jos käytössä olevissa tikkaissa on kori, putoamissuojausta ei vaadita, paitsi jos työ suoritetaan tikkailla) Kaikki kävely- ja työpinnat, jotka ovat alle 1,8 metrin korkeudella, mutta terävien esineiden, syöpyvien aineiden, kiinnijoutumisvaarojen, liikkuvien koneiden tai muiden merkittävien vaarojen yläpuolella Työskentely tikkailla millä korkeudella tahansa, mukaan lukien alle 1,8 metrin tasot, jos henkilöä vaaditaan sijoittamaan painovoimakeskuksensa lähelle yhtä tikkaiden tankoa tai kallistumaan tikkaista poispäin, mikä lisää putoamisriskiä Huomautus: Putoamisen ehkäiseminen pysyvien aitausten asentamisella ja ylläpitämisellä on suositeltavaa paikoissa, joissa suoritetaan rutiinitöitä. Paikoissa, joissa tämä ei ole mahdollista ja ei-rutiininomaisten töiden aikana putoamisvauriot tulee estää muilla tässä asiakirjassa kuvatuilla suojausjärjestelmillä. Laajuus Kaikki työntekijät, urakoitsijat ja vierailijat FCX:n kiinteistöissä tai projekteissa noudattavat kaikkia tämän korkean paikan työskentelykäytännön osia.. Kiinteistössä/projektissa työskentelevät urakoitsijat voivat ottaa käyttöön omat käytäntönsä, mikäli ne vastaavat tai ylittävät tämän asiakirjan vaatimukset. Huomautus: Tämä käytäntö ei koske hätäpelastustoimia ja niihin liittyviä koulutuksia ja harjoituksia, koska nämä toiminnot suoritetaan tunnustettujen hätäpelastusmenetelmien mukaisesti ja pätevän henkilön suoran valvonnan alaisuudessa. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.2

3 2.0 Vastuut 2.1 Aluejohdon vastuut Aluejohdon vastuulla on varmistaa ohjeiden noudattaminen tämän käytännön ja menetelmien sekä alla kuvattujen odotusten kanssa. Putoamisvaaran riskien ja valvonnan arvioiminen Työreunojen suojaamisen tarjoaminen ja ylläpitäminen Pysyvästi asennettujen putoamissuojajärjestelmien ylläpitäminen Laitteiston ja lähdemateriaalin toimitus FCX-koulutusvaatimusten noudattaminen Asiakirjavalvonnan ylläpito Vuosittaisen katsauksen suorittaminen Työntekijöiden ja valvojien tulee arvioida jokainen tilanne putoamisvaaran ja siihen liittyvien riskien minimoimiseksi ja päättää millä tavoilla putoamisvaarat eliminoidaan tai tarkastetaan uusille ja olemassa oleville laitteistoille. Tunnistetut vaarat ja tarkastukset tulee sisällyttää riski-/tehtävärekistereihin. (Katso kappale 3.1 Vaaran tunnistaminen) Rutiinitöitä suoritettavissa paikoissa tulee luoda ja ylläpitää pysyvää valvontaa. Ennen kuin luotat henkilökohtaisiin putoamisenestojärjestelmiin, osoita ettei mitään muuta valvontatapaa ole käytettävissä putoamisen estämiselle. Pysyvästi asennettujen putoamissuojajärjestelmien, kuten kiinnityspisteiden, vaaka- ja pystysuorien turvaköysien ja vaunujärjestelmien, tulee olla: merkitty tarralla käytön estämiseksi, kuten nostolaitteet Asetettu viralliseen ennalta ehkäisevään ylläpitokalenteriin valmistajan suositusten mukaisesti Toimittaa kaikki tarvittavat lähdemateriaalit tässä asiakirjassa mainittujen vaatimusten käyttöön ottamiseksi ja ylläpitämiseksi. Varmistaa, että kaikille putoamisvaaroille altistuvat henkilökunnan jäsenet ja urakoitsijat koulutetaan asianmukaisesti tässä asiakirjassa kuvattujen vaatimusten mukaisesti. Ylläpitää kaikkien putoamissuojaosien ja -järjestelmien ylläpitoon sekä käytettyihin vaarantunnistustyökaluihin liittyviä rekistereitä (katso kappale 3.1 Vaaran tunnistaminen), FCX-rekistereiden säilytyskäytännön mukaisesti putoamissuojaohjelman vuosittaista katsausta varten. Yhdessä Terveys- ja turvallisuusosaston kanssa vuosittain: Tarkastaa ja päivittää riski-/tehtävärekisterin inventaario ja varmistaa, että niihin liittyvät pelastusmenetelmät ovat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.3

4 ajankohtaisia Arvioida ohjelman tehokkuus, yhdenmukaisuushaasteet ja tehdä ohjelmaan ehdotuksia, kun se koskee työtä jota vaaralle altistuvat henkilöt suorittavat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.4

5 2.2 Terveys- ja turvallisuusosaston vastuut Terveys- ja turvallisuusosaston vastuulla on tukea ohjeiden noudattamista tämän käytännön ja menetelmien sekä alla kuvattujen odotusten kanssa. Säännöllisten ohjelmatarkastusten suorittaminen Terveys- ja turvallisuusosasto tarkastaa putoamissuojauksen käytön ja sovelluksen ohjeiden noudattamista säännöllisin väliajoin työpaikalle laaditun tarkastusaikataulun mukaisesti. Nämä tarkastukset kirjataan ylös ja ne sisältävät: putoamissuojauksen käytön (sovellus, kiinnityspisteet, järjestelmän valinta jne.) Osien kunnon ja ylläpidon Putoamissuojausosien varaston (kiinnitykset, valjaat, köydet jne.) Pysyvästi asennetut putoamissuojausjärjestelmät Osien asianmukaisen valinnan varmistaminen Asianmukaisen työntekijöiden koulutuksen varmistaminen Pelastustiimin kyvykkyyden ylläpitäminen Terveys- ja turvallisuusosasto varmistaa, että putoamissuojauslaitteiston valitsee asianmukaisesti pätevä ja/tai valtuutettu henkilö. Se ylläpitää inventaariolistaa säännöllisiä tarkastuksia varten saatavuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi (esim. liekinkestävät valjaat hitsaajille) Kukin henkilö tulee kouluttaa valtuutetun käyttäjän minimitasolle, ennen kuin hän altistuu putoamisvaaroille. Terveys- ja turvallisuusosasto varmistaa, että tämän koulutuksen tarjoaa valtuutettu kouluttaja. Terveys- ja turvallisuusosasto ylläpitää työalueen johdon kanssa asianmukaista pelastuskapasiteettia (paikan päällä oleva tiimi tai kolmannen osapuolen tiimi) ja varmistaa, että nämä tiimit saavat koulutusta, joka on tämän asiakirjan vaatimusten mukaista. Huomautus: Jos työalue on riippuvainen kolmannen osapuolen pelastustiimistä, terveys- ja turvallisuusosaston tulee tarkastaa kolmannen osapuolen koulutus- ja pelastuskapasiteetit. Terveys- ja turvallisuusosasto ja aluejohto suorittavat vuosittain putoamissuojausohjelman tarkastuksen. Osallistuminen Osallistua riski-/tehtävärekisterin inventaario-ohjelman sekä niihin liittyvien Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.5

6 aluejohdon tarkastukseen pelastusmenetelmien aluejohdon tarkastukseen. Pelastustiimin tarkastus Tarkastaa pelastustiimin koulutus ja laitteisto Arvioida, kuinka hyvin pelastustiimi tuntee kiinteistöjen useat putoamisvaarapaikat tai työalueen saattojärjestelmän, joka ohjaa pelastustiimiä hätäpaikkoihin Arvioida pelastajien kyky vastata suunnittelemattomaan putoamisen hätätilannesimulaatioon (koskee myös kolmannen osapuolen pelastajia) Tulosten kerääminen tarkastusta varten Kerätä tulokset ja suositukset putoamissuojausohjelman parantamiseksi ja lähettää se työpaikan johdolle tarkastusta varten. 2.3 Urakoitsijan vastuut Urakoitsijan vastuulla on vastata tähän käytäntöön ja menetelmiin sekä alla oleviin odotuksiin. FCXohjelmavaatimusten noudattaminen Urakoitsijan koulutettujen työntekijöiden toimitus Henkilökohtaisten suojavarusteiden toimittaminen putoamista vastaan Kaikkien Freeport-McMoRan Copper & Goldille työskentelevien urakoitsijoiden tulee vastata tai ylittää tämän asiakirjan vaatimukset. Urakoitsijat toimittavat työntekijöitä, jotka ovat saaneet dokumentoitua koulutusta tässä asiakirjassa mainittujen vaatimusten mukaisesti ennen altistumista putoamisvaaroille. Urakoitsijat toimittavat kaikki soveltuvat putoamissuojalaitteistot työntekijöilleen ennen altistumista putoamisvaaroille. 2.4 Putoamissuojauksen käyttäjän vastuut Putoamissuojauksen käyttäjien vastuulla on noudattaa tämän käytännön ja menetelmän ohjeita sekä alla kuvattuja odotuksia. Kaikkien ohjelman vaatimusten noudattaminen Vaarallisten olosuhteiden tiedotus Huolehtia tämän käytännön työskentelyn ja sitä seuraavien menetelmien ymmärtämisestä koskien putoamissuojaus- ja pelastusjärjestelmiä. Mukaan lukien kaikkien käytettyjen putoamissuojausosien sopivat käytöt ja rajoitukset. Valvojiin ja/tai terveys- ja turvallisuusosaston edustajiin tulee ottaa välittömästi yhteys, mikäli ilmenee vaarallisia olosuhteita tai toimintoja, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisen kenelle tahansa työntekijälle, ennen kuin työpaikan toimintoja jatketaan. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.6

7 Koulutuksen ylläpitäminen Ennen käyttöä suoritettavien tarkastusten suorittaminen Pelastussuunnitelma Koulutus tulee suorittaa kappaleen 6.0 Koulutus mukaisesti, ja sitä tulee ylläpitää vuosittaisilla päivityksillä. Lisäksi käyttäjät eivät saisi käyttää sellaisia laitteiston osia, joiden käyttöön he eivät ole saaneet koulutusta tai lupaa. Kaikkien henkilöiden, jotka käyttävät putoamissuojauslaitteistoa, tulee tarkastaa järjestelmän kaikki osat ennen jokaista käyttökertaa. (Katso kappale 3.2 Tarkastukset) Määrittää pelastussuunnitelman ennen työn aloittamista. Alueille, joissa pelastus voi olla vaikeaa, tulee hahmotella kirjalliset pelastussuunnitelmat yhdessä valvojan tai terveys- ja turvallisuusosaston edustajan kanssa, mukaan lukien pätevän ja valtuutetun henkilön kanssa. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.7

8 3.0 Menetelmät Putoamissuojaa tulee tarjota ja käyttää sataprosenttisesti koko sen ajan, kun henkilöt altistuvat tippumisvaaralle ja josta korkeassa paikassa työskentelevälle henkilölle voi olla seurauksena loukkaantuminen. 3.1 Vaaran tunnistus Ennen kuin työntekijät altistuvat mahdollisille putoamisvaaroille; sopivat tarkastukset tulee tunnistaa ja laatia loukkaantumisen tai kuolemantuottamuksen ehkäisemiseksi. Jos henkilöt altistuvat rutiininomaisesti putoamisvaaroille, tyypillisten tehtävätoimintojen tai työympäristöjen vuoksi, virallinen riskinarviointi tulee täyttää ja siihen tulee sisällyttää osaston Riski- /tehtävärekisteri ja vakiotoimenpidemenetelmässä (SOP) laaditut vaihekohtaiset menetelmät tarkastuksen hierarkiaa käyttämällä. Kun kyse on harvinaisesta, ei-rutiininomaisesta tai muuttuvasta tehtävästä, tätä samaa tapaa voidaan käyttää yleisessä vakiotoimenpidemenetelmässä tai epävirallisessa riskinarvioinnissa. Tämä on ihanteellisin tapa poistaa vaara täysin. Koska vaaran eliminoiminen ei ole aina mahdollista, muut menetelmät, kuten henkilökohtaisen suojausvarusteen (PPE) käyttö on pakollista. Esimerkkejä useista riskinarviointiformaateista Työturvallisuusanalyysi Riskianalyysi Avatun reiän lupa Osoitettavat kohteet Mitä tahansa tapaa käytetään, sen tulee olla pätevän tai valtuutetun henkilön kehittämä, ja sen tulee sisältää seuraavaa: (kun sovellettavissa) Putoamissuojauslaitteisto/-järjestelmä, jolla suojataan valtuutettuja henkilöitä jokaiselta putoamisvaaralta Hyväksyttävien putoamisestokiinnitysten tunnistus Putoamisetäisyyden kulkulupavaatimukset Valtuutettujen käyttäjien koulutusvaatimukset Järjestelmän rajoitukset, ottaen huomioon: o Vapaa enimmäisputoamisetäisyys o Käyttäjien enimmäismäärä o Kaikki lisävaarat o Pelastusmenetelmät ja suoritettavat vaiheet putoamisen sattuessa Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.8

9 3.2 Tarkastukset Putoamissuojauksen tarkastukset tulee suorittaa ennen jokaista käyttökertaa valmistajan tietojen mukaisesti. Tarkastukset ennen käyttöä Ennen jokaista käyttökertaa jokaisen henkilökohtaista putoamissuojausjärjestelmää käyttävän henkilön tulee tarkastaa järjestelmän kaikki osat kulumiselta, vioittumiselta, sopivalta joustavuudelta ja muilta vahingoittumisen merkeiltä. Ennen käyttöä suoritettavat tarkastukset noudattavat valmistajan suosituksia, niissä tarkastetaan seuraavaa: (missä oleellista) Punokset ja verkot Ompeleet Holkkien, solkien ja laitteistojen kunto Valmistajan päiväystarran, sarjanumeron ja muiden tärkeiden merkintöjen olemassaolo ja luettavuus Siisteys, rikkoutuneet säikeet, palojäljet, liiallinen kuluminen ja lika Putoamisilmaisin (katso valmistajan suositukset) Kulumisilmaisimet (esim. jotkut valmistajat sisällyttävät punaisen langan verkon sisälle ilmaistakseen liialliset viillot tai rispaantumisen) Säännölliset tarkastukset Ennen käyttöä suoritettavien tarkastusten lisäksi suoritetaan putoamissuojauslaitteiston kuukausittaisia dokumentoituja tarkastuksia. Vuosittaiset tarkastukset Vialliset osat Pysyvästi asennetuille järjestelmille, kuten vaaka- ja pystysuorille turvaköysille, kiinnityksille ja vaunujärjestelmille, laaditaan viralliset ennalta ehkäisevät aikataulut valmistajan suositusten mukaisesti. Vialliset osat otetaan pois käytöstä ja säilytetään, kunnes ne on korjattu tai niistä tehdään toimintakyvyttömiä. Kaikki osat, joista puuttuu valmistajan tarra, poistetaan käytöstä, kunnes uusi tarra on asetettu valmistajan valvonnan alaisuudessa. 3.3 Vapautuslomake Oletamme, että noudatat kaikkia tämän käytännön kohtia, ja että erilliset työpaikan ja urakoitsijan käytännöt vastaavat tai ylittävät tämän käytännön vaatimukset. Tiedostamme kuitenkin, että työpaikalla saattaa olla tiettyjä ongelmia tai työtehtäviä, joissa ei voi noudattaa täysin tämän käytännön vaatimuksia. Näissä tapauksissa voimme hyväksyä vapautuksen. Vapautuslomake Insinöörin tai muun valtuutetun henkilön tulee täyttää Vapautuslomake Liitteessä A määrittääkseen käyttöön otettavat tarkastukset. Johdon tulee sen jälkeen tarkastaa vapautuslomake hyväksymistä varten. Kun vapautus on Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.9

10 hyväksytty, sitä voidaan käyttää tuleviin tehtäviin niin kauan, kun kaikki työn vaiheet ovat samat. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.10

11 3.4 Pelastussuunnitelma Ennen korkealla työskentelyn aloittamista on kehitettävä pelastussuunnitelma henkilökunnan pikaista pelastamista varten putoamistapauksissa tai putoamissuojauslaitteisto, joka mahdollistaa itsepelastuskäytön. Pelastussuunnitelma Tilanteissa, joissa putoavan henkilön pelastaminen voi olla vaikeaa (esim. erittäin korkea paikka tai roikkuminen vaarallisten olosuhteiden yläpuolella), on kehitettävä kirjallinen pelastussuunnitelma ennen työn aloittamista. Jos pelastusta tulee viivyttää enemmän kuin 6 minuuttia, askelrengas- tai muu vastaavanlainen laite tulee kiinnittää valjaisiin roikkumistraumariskin minimoimiseksi. 4.0 Putoamissuojausjärjestelmät 4.1 Passiiviset putoamissuojausjärjestelmät Pysyvät aidat Paikkoihin, joissa suoritetaan rutiinitöitä, tulee rakentaa ja ylläpitää aidat. Pysyvää valvontaa ei saa poistaa, paitsi jos putoamisvaaraa valvotaan muilla tavoin käyttämällä tarkastuksen hierarkiaa (eliminointi/korvaaminen, tekninen suunnittelu, hallinnollinen, henkilökohtaiset suojavarusteet). Huomautus: Vakiolastauslaitureiden ja kaidealustojen työreunat eivät kuulu tähän vaatimukseen. Katso Avoimen reiän käytäntö (FCX-01). Kaiteiden tekniset tiedot Kaiteiden ja pysyvien aitojen poistaminen Pysyvien aitojen tulee: olla cm työtasanteelta sisältää keskikaide ja kyetä kannattamaan 90 kg. vaakatasoinen voima sisältää varvaslauta kaikilla näkyvillä sivuilla Jos pysyvän aitauksen poistaminen jättää jälkeensä aukon, josta henkilö voi pudota alemmalle tasolle, aitaa ei saa poistaa, ennen kuin putoamisvaaraa valvotaan toisilla tavoilla. (katso FCX-avoimen reiän käytäntö) Tällaisiksi määritellään: Kävelytien aukot: Vähintään 0,3 metriä pienimmältä mitaltaan missä tahansa lattiassa, kävelytiellä tai alustalla Seinäaukot: Vähintään 0,75 metriä korkea ja vähintään 0,46 metriä leveä aukko seinässä, sermissä tai kaiteessa Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.11

12 Muut putoamissuojausjärjestelmät Muut putoamissuojausjärjestelmät kuvataan tämän asiakirjan kappaleen 8.0 Viitteet OSHAstandardeissa (esim. turvavahti, varoituslinjajärjestelmät, verkot tms.). Luvallinen käyttö Näitä järjestelmiä saa käyttää erityisissä olosuhteissa, kuten katon korjauksessa tai teräksen pystyttämisessä, jos: 1. Käyttö on asiaankuuluvan OSHA-standardin vaatimusten mukaista 2. Käyttäjä kehittää kirjallisen suunnitelman tälle tietylle käytölle 3. Läpikohtaisessa riskinarvioinnissa tunnistetaan, että tämä tapa on hyväksyttävä eikä muita suojaustapoja ole käytettävissä 4. Pätevä henkilö on täyttänyt vapautuslomakkeen ja hyväksyttänyt sen johdolla. 4.2 Putoamisenesto-/asemointijärjestelmät Putoamisenestojärjestelmiä käytetään ehkäisemään käyttäjää ulottumasta putoamisvaaraan. Asemointijärjestelmiä käytetään pitämään henkilö paikoillaan samalla, kun mahdollistetaan molempien käsien käyttö kohonneella pystysuuntaisella pinnalla, kuten seinässä tai sähkötolpassa. Huomautus: Asemointijärjestelmiä ei ole suunniteltu putoamisen pysäyttämiseen ja siksi niiden kanssa tulee käyttää putoamiseneston varmuusjärjestelmää. (Työpaikkojen tulee tarkastaa niiden virransiirtolinjan johtoasentajien tehtävät ja täyttää vapautusprosessi (mikäli sovellettavissa). Katso kappale 3.3 Vapautusprosessi) Putoamisenesto-osat Osa Tekniset tiedot Kokovartalovaljaat tai vartalovyö Vartalovyötä voidaan käyttää putoamisen estämiseen niin kauan kun ei ole mahdollista pudota korkealta; muussa tapauksessa kokovartalovaljaiden käyttö on pakollinen Kiinnitys Kykenee kannattelemaan vähintään 454 kg voiman Kykenee kannattelemaan vähintään kaksi kertaa odotetun maksimivoiman, tulee käyttää henkilön estämiseen putoamisvaaralle altistumiselle. (määrittämällä tämän voiman pätevän henkilön tulisi ottaa huomioon työpaikkakohtaiset tekijät, kuten voiman, jonka luo työpinnalla kävelevä, kaltevasti oleva tai alas liukuva henkilö) Katso Liitteestä D putoamisen kulkulupaetäisyydet Turvaköysi Turvaköysien tulee olla kiinteäpituisia varmistaakseen, että käyttäjä ei voi yltää putoamisvaaraan. Huomautus: Hidastuslaitteita ja automaattisesti Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.12

13 kokoon meneviä turvaköysiä ei saa käyttää putoamisenestojärjestelmissä niiden vaihtelevan pituuden vuoksi. Huomautus: Putoamisenestojärjestelmät tulee rajoittaa työalueelle, jonka kaltevuus on 4:12 tai sen alle vaakatasosta. Putoamisenestokonfiguraat io Putoamisenestojärjestelmä tulee asettaa niin, että se poistaa vapaan putoamisen mahdollisuuden. Jos käyttäjä kykenee saavuttamaan reunan ja pudota mistä tahansa etäisyydeltä, järjestelmä tulee konfiguroida uudelleen (esim. lyhyempi köysi) tai sinun tulee käyttää putoamisenestojärjestelmää. Asemointijärjestelmän osat Osa Tekniset tiedot Kokovartalovaljaat Vartalovyötä tulee käyttää tai vartalovyö asemointitarkoituksissa, mutta jos putoamisenestoa tarvitaan, kokovartalovaljaiden käyttö on pakollinen. Kiinnitys Tulee kestää kg voiman Vähintään kaksi kertaa putoavan henkilön mahdollisen törmäyskuorman Turvaköysi Turvaköysi tai muu liitäntä, joka rajoittaa vapaan putoamisen 0,6 metriin tai vähemmälle Huomautus: Tätä järjestelmää voi käyttää vain pystysuuntaisilla pinnoilla suoritettavissa töissä. Tätä ei hyväksytä henkilökohtaiseksi putoamissuojausjärjestelmäksi vaakatasoisilla pinnoilla, kuten alustoilla, ilmanostoilla ja vastaavilla; kaikki pysäytys- tai putoamisenestojärjestelmät sopivat käytettäviksi vaakatasoisilla pinnoilla. Vapaan putoamisen rajoitusten asemoittaminen Asemointilaitejärjestemä tulee koota niin, että se rajoittaa vapaan pudotuksen 0,6 metriin tai vähemmäksi. 4.3 Putoamisenestojärjestelmät Putoamisenestojärjestelmiä käytetään vapaan putoamisetäisyyden minimoimiseen ja pysäyttämään putoaminen omalla hidastusasteella. Putoamisenestojärjestelmi en osat Osa Tekniset tiedot Kokovartalovaljaat Kokovartalovaljaiden käyttö on pakollista putoamisenestossa. Vartalovöitä ei saa käyttää putoamisenestojärjestelmissä. Kiinnitys Kykenee kannattelemaan 2300 kg kutakin kiinnitettävää kohden Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.13

14 Turvaköysi Kykenee tarjoamaan turvakertoimen 2 maksimitörmäyskuormalle, kuten on määrittänyt pätevä henkilö Sisältää hidastuslaitteen, joka on suunniteltu rajoittamaan maksimipysäytysvoiman käyttäjälle 820 kiloon Kussakin järjestelmässä tulisi käyttää vain yhtä hidastuslaitetta; iskua vaimentavia köysiä ei saa yhdistää tai liittää automaattisesti kokoon meneviin turvaköysiin. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.14

15 Putoamisenestojärjestelmät Vapaat pudotus- ja hidastusetäisyydet Putoamisenestojärjestelmät tulee säätää seuraavalla tavalla: Minimoida vapaa putoamisetäisyys Estää kontakti alemman tason kanssa Minimoida mahdollinen heiluminen MAKSIMI: Esteetön vapaa pudotusetäisyys on 1,8 m Hidastusetäisyys on 1 m Turvakerroin on vähintään 0,3 metriä Katso Liite D Tätä ei voi saavuttaa valitsemalla kiinnitys, joka on mahdollisimman korkea ja suoraan putoamisvaaran yläpuolella, ja käyttämällä lyhintä toimivaa köyttä tai automaattisesti kokoon menevää turvaköyttä. Huomautus: Sidontapisteet eivät koskaan saa olla jalan alapuolella. 5.0 Laitteisto 5.1 Yleiset laitteistovaatimukset Ennen laitteiston valitsemista pätevä henkilö arvioi sen työalueen olosuhteet, jossa laitteistoa tarvitaan ja ymmärtää tällaisen laitteiston tarkoitetun käytön. Valitun laitteiston tulee vastata työtilannetta ja -ympäristöä. Henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän vaatimukset Henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän osien tulee olla valmistettu tunnettujen laatustandardien mukaisesti (esim. ANSI Yhdysvalloissa), ja niihin tulee olla kiinnitettyinä valmistajan tarra. Putoamissuojausosia tulee käyttää valmistajan suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Varoitukset: Vartalovöitä, valjaita, köysiä ja muita osia tulee käyttää vain osana henkilökohtaista putoamissuojausjärjestelmää, eikä niitä saa koskaan käyttää materiaalien nostamiseen tai muuhun tarkoitukseen, jota varten osia ei ole alun perin suunniteltu. Vialliset osat Vialliset osat otetaan pois käytöstä ja säilytetään, kunnes ne on korjattu tai niistä tehdään toimintakyvyttömiä. Kaikki osat, joista puuttuu valmistajan tarra, poistetaan käytöstä, kunnes uusi tarra on asetettu valmistajan valvonnan alaisuudessa. Karbiinihaat Kaikissa karbiinihaoissa tulee olla kaksiosainen aukaisujärjestelmä. Vartalovyöt - rajoitettu käyttö Vartalovöitä voi käyttää asemointitarkoitukseen tietyissä tehtävissä, mutta niitä ei saa KOSKAAN käyttää Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.15

16 Putoamissuojausjärjestelmien ylläpito putoamisenestojärjestelmissä. Pysyvästi asennetuille järjestelmille, kuten vaaka- ja pystytasoisille turvaköysille ja vaunujärjestelmille, laaditaan viralliset ennalta ehkäisevät ylläpitoaikataulut valmistajan suositusten mukaisesti. Korroosiivissa ympäristöissä käytettävä laitteisto tarkastetaan useammin. Kiinnitys Kaikki kenttävalmistetut kiinnitykset suunnitellaan, testataan ja asennetaan pätevän henkilön valvonnan alla. Hitsauksen suorittaa käytetylle materiaalille valtuutettu hitsaaja. Henkilökohtaisten putoamisenestojärjestelmien kiinnitykseen käytetyt kiinnitykset ovat itsenäisiä kaikista kiinnityksistä, joita käytetään työalustojen tukemiseen tai riippumiseen. Suojakaiteita tai kaiteita ei saa käyttää kiinnityspisteinä putoamisenestojärjestelmissä, ellei niitä ole tarkoituksella suunniteltu siihen tarkoitukseen. Kaikkien liitinten ja osien tulee olla riittävän vahvoja kestämään suurin mahdollinen törmäyskuorma järjestelmässä. Jos kiinnityspisteen vahvuus on tuntematon, valvojaan tulee ottaa yhteys ohjeistusta varten ennen kiinnityspisteen käyttämistä. Insinöörin tarkastus saattaa olla välttämätöntä, jotta varmistutaan voiko kiinnitys tukea putoamisen painoa. Liittimet Köysiä ei saa kiinnittää kiinnityspisteisiin tuplaamalla selkä ja kiinnittämällä karbiinihaka köyteen, ellei valmistaja ole hyväksynyt tätä. Tiettyyn tarkoitukseen suunniteltuja runkohihnoja, runkopuristimia ja muita liittimiä käytetään asianmukaisella tavalla. Köysiin ei saa tehdä solmuja. Putoamissuojauslaitteistojen säilytys Asianmukainen osien käyttö Henkilökohtaisia putoamissuojausjärjestelmiä säilytetään niin, että ne eivät altistu kemiallisille aineille, liialliselle auringonvalolle ja sääolosuhteille. Säilytä valmistajan tietojen mukaan Osat tulee valita niin, että ne ovat yhteensopivia käyttöolosuhteiden kanssa. Esimerkiksi hitsaajien käyttämät köydet tulisi olla valmistettu mieluummin vaijerista kuin synteettisestä köydestä. Katso lisää valmistajan ohjeista. Vaakatasoiset turvaköydet Pätevä henkilö saa asentaa vaakatasoiset turvaköydet valmistajan vaatimusten mukaisesti. Työpaikalle rakennetut järjestelmät tulee suunnitella, asentaa ja käyttää pätevän henkilön valvonnan alaisuudessa, osana kokonaista henkilökohtaista putoamissuojausjärjestelmää, jonka Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.16

17 turvakerroin on vähintään 2. Turvaköyden jokaiseen käytettävään päähän tulee kiinnittää tarra, joka ilmaisee turvaköydelle sallitun maksimihenkilömäärän. Joissakin tapauksissa Y-köyttä tarvitaan varmistamaan 100 % sidonta, kun köysi menee tukiranteiden läpi. Pystysuuntaiset turvaköydet Pystysuuntaisten turvaköysien minimimurtolujuuden tulee olla kg. Vain yksi henkilö voi olla kytkettynä kuhunkin pystysuuntaiseen turvaköyteen. Jos köysikytkimet ovat käytössä, niiden tulee olla valmistajan erityisesti suunnittelemia ja hyväksymiä käytössä olevan turvaköyden kokon ja tyyppiin kiinnitettäväksi. bc 5.2 Tikkaat Henkilöt voivat kiivetä enintään 6,1 metrin tikkaisiin ilman putoamissuojaa, kunhan he säilyttävät kolmen pisteen kosketuksen ja valvonnan koko ajan. Työskentely tikkailla Jatkotikkaat Tikkaiden turvaaminen Henkilöt voivat työskennellä tikkailla ilman putoamissuojausta, jos: 1. jalat ovat alle 1,8 m alemmasta tasosta 2. Tikkaiden askelmat ovat kuivat ja puhtaat 3. Tikkaat on asetettu tasaiselle pinnalle 4. Työ ei vaadi tikkailta kallistumista tai etääntymistä 5. Henkilö on tarkastanut tehokkaasti jäljellä olevat riskit HUOMAUTUS: Tikkailla hitsaus tai leikkaus on kiellettyä ilman vapautusta. Käytä jatkotikkaiden kanssa 4-to-1-periaatetta. Tikkaiden alustan tulisi olla asetettuna seinästä etäisyydelle, joka on yhtä kuin 1/4 tikkaiden sen hetkisestä korkeudesta. (esim. 6 metrin korkeudelle jatkettujen tikkaiden alustan tulee olla noin 1,5 metrin etäisyydellä seinästä) Kun työntekijät ovat vähintään 6 metrin korkuisilla jatkotikkailla, joko toisen henkilön tulee olla paikalla tukemassa tikkaiden alustaa tai tikkaiden yläosan tulee olla tehokkaasti sidottu kestävään kiinnityspisteeseen. Tikkaita, joita käytetään pitkäaikaisissa projekteissa, kuten rakennusprojekteissa, tulisi turvata. 5.3 Ilmatyöalustat Henkilökohtaisia putoamissuojausjärjestelmiä tulee käyttää, kun työskennellään nostolaitteissa sekä liikkuvissa alustoissa, kuten JGL:t, henkilökorit, hyväksytyt trukkiin asennetut korit jne. Turvakaiteet Henkilöt eivät koskaan saa työskennellä turvakaiteiden ulkopuolella. Henkilöt eivät koskaan saa kiivetä tai seistä turvakaiteella. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.17

18 Saksilavat rakennustelineenä Saksilavat liikkuvassa laitteistossa 6.0 Koulutus Saksilavat (jotka vastaavat standardia ANSI 92.6) luokitellaan rakennustelineiksi. Henkilökohtaista putoamissuojaa ei tarvita saksilavalla, jos: 1. siinä on kaide/keskikaide/varvaslautajärjestelmä 2. lavaa käytetään ja operoidaan valmistajan ohjeiden mukaisesti 3. Käyttäjän jalat eivät saa nousta alustan lattialta Saksilavoja, jotka on kiinnitetty liikkuvaan laitteistoon (standardin ANSI 92.2 mukaiseen), ei luokitella rakennustelineiksi; käyttäjien tulee käyttää henkilökohtaisia putoamissuojausjärjestelmiä työskennellessään tällaisissa saksilavoissa. Pätevän henkilön tulee johtaa kaikkia tähän käytäntöön liittyviä koulutuksia. Koulutusvaatimukset Pätevät käyttäjät Päivityskoulutus Pelastuskoulutus Kaikkien FCX-kiinteistöissä työskentelevien henkilöiden tulee olla tietoisia tästä käytännöstä ennen putoamisvaarojen olemassaoloa. Kaikkien henkilöiden, joilta saatetaan vaatia henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän käyttöä, tulee saada koulutusta alla olevalla tavalla ennen järjestelmän käyttöä. Kaikki koulutukset dokumentoidaan. Henkilökohtaisia putoamissuojausjärjestelmiä käyttävät henkilöt saavat erityistä koulutusta heidän käyttämästään varustuksesta. Koulutus sisältää: Tämän käytännön Työalueella olevien putoamisvaarojen luonteen Tarkastusmenetelmät Kiinnitysmenetelmät Putoamissuojausjärjestelmien rajoitukset Erityisohjeet käytettävästä putoamissuojauslaitteistosta valmistajan ohjeiden mukaisesti Putoamisfysiikka, putoamislaskelmat ja kulkuluvat Osien valinta, yhteensopivuus, valikoima Putoamisjärjestelmät Pelastus, mukaan lukien itsepelastus Työhön liittyvät henkilöt saavat vuosittaista päivityskoulutusta tämän käytännön vaatimuksista ja opituista asioista. Tiheämpää koulutusta saatetaan vaatia koulutetuilta henkilöiltä, jotka osoittavat tämän käytännön vaatimusten ymmärtämisen puutetta.. Työpaikoilla, joilla putoamisenestojärjestelmiä käytetään, tulee tarjota köysipelastuskoulutusta olemassa oleville pelastushenkilötiimeille. Jos työpaikka on riippuvainen paikallisista hätäpalvelun tarjoajista, sen tulee vahvistaa, että paikalliset hätäpalvelutarjoajat osaavat köysipelastuksen ja tuntevat työpaikan. 7.0 Määritelmät Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.18

19 Kiinnitys Vartalovyö Kokovartalovaljaat Turvapiste turvaköysien, köysien tai hidastuslaitteiden kiinnittämiseen. Hihna, jonka tarkoituksena on sekä turvata sitä vyötäröltä että kiinnittää se köyteen tai turvaköyteen putoamisenestojärjestelmissä tai asemointilaitejärjestelmissä. Hihnat, joilla voidaan turvata henkilö niin, että putoamisenestovoimat jaetaan vähintään reisiin, lantioon, vyötäröön, rintakehään ja olkapäihin kiinnittämällä sen muihin henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän osiin. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.19

20 Hidastuslaite Hidastusetäisyys Vapaa pudotus Vapaan pudotuksen etäisyys Suojakaidejärjestelmä Turvaköysi Turvaköysi Pätevä henkilö Automaattisesti kokoon menevä turvaköysi/köysi Mikä tahansa mekanismi, kuten köysikytkin, turvaommeltu köysi, erityispunosköysi, repäisyluja tai vääristyvä köysi, automaattisesti kokoon menevä turvaköysi/köysi jne., jotka auttavat hajottamaan olennaisen energian määrän putoamisen estämisen aikana, rajoittaa muissa tapauksissa henkilöön kohdistuvaa energiaa putoamisen pysäyttämisen aikana. Ylimääräinen pystysuuntainen etäisyys, jonka putoava henkilö matkaa, lukuun ottamatta turvaköyden pidennystä ja vapaata putoamisetäisyyttä, ennen pysähtymistä pisteestä josta hidastuslaite alkaa toimia. Se mitataan etäisyytenä henkilön vartalovyön tai kokovartalovaljaiden kiinnityspisteen sijainnin hidastuslaitteen aktivointihetkellä putoamisen aikana (putoamisen pysäytysvoiman alussa) ja sen kiinnityspisteen sijainnin välillä, johon henkilö saapuu pysähtyessään kokonaan Putoamismatka, ennen kuin henkilökohtainen putoamisenestojärjestelmä alkaa käyttää voimaansa ja pysäyttää putoamisen. Henkilön vartalovyössä tai kokovartalovaljaissa olevan putoamisen pysäytyksen kiinnityspisteen pystysuuntainen siirtyminen putoamisen alkamisen ja juuri sen hetken välillä, ennen kuin järjestelmä alkaa käyttää voimaansa putoamisen pysäyttämiseen. Tämä etäisyys ei sisällä hidastusetäisyyttä ja turvaköyden/köyden pidennystä, mutta sisältää hidastuslaitteen liukuetäisyyden tai automaattisesti kokoon menevän turvaköyden/köyden pidennyksen, ennen kuin ne ovat käytössä ja alkavat käyttää putoamisen pysäytysvoimaa. Nostettu aita, joka estää henkilöitä putoamasta alemmille tasoille. Joustava köysilinja, vaijeri tai hihna, jonka molemmissa päissä on yleensä liitin vartalovyön tai valjaiden kytkemiseksi hidastuslaitteeseen, turvaköyteen tai kiinnityspisteisiin. Osa, joka koostuu joustavasta köydestä, jonka toinen pää voidaan kiinnittää kiinnityspisteeseen pystysuuntaista riippumista varten (Pystysuuntainen turvaköysi) tai jonka molemmat päät voidaan kiinnittää kiinnityspisteisiin vaakasuuntaista asentoa varten (Vaakasuuntainen turvaköysi) ja jolla voi myös kytkeä muita henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän komponentteja kiinnityspisteisiin. Henkilö, jolla on tunnustettu tutkinto, todistus tai ammatillinen asema tai jolla on osaamista, koulutusta ja kokemusta, ja joka pystyy osoittamaan kykynsä ratkaista ongelmia, jotka liittyvät aiheeseen liittyvään asiaan, työhön tai projektiin. Hidastuslaite, joka sisältää kelanarun, jonka voi hitaasti vetää ulos tai sisään kelaan lievän jännitteen alaisena normaalin henkilön liikkumisen aikana, ja joka putoamisen alettua lukitsee kelan ja pysäyttää putoamisen Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.20

21 8.0 Viitemateriaalit Seuraavia viitemateriaaleja käytettiin tämän asiakirjan kehittelemisessä FCX-DOHSmateriaalit OSHAviitemateriaalit Valvonnan, liputuksen, avoimen reiän ohjeet (FCX-01) Liputuksen ja aitauksen FCX-ohjeet FCX Avoimen reiän käytäntö (FCX-02) Katso lisäohjeita ja parhaat käytännöt koskien putoamisvaaroja ja suojavarusteita sivulta Pääosioihin kuuluu: (b): Määritelmät : Riskit, joissa vaaditaan putoamissuojausta : Putoamissuojausjärjestelmät, kriteerit ja käytännöt 1926 Subpart M Appendices: Erilaisia ohjeita (g): Putoamissuojaus rakennustelineissä (a): Putoamissuojaus teräksen pystyttämisessä : Ilmanostot , ja : Tikkaat ANSI-lähteet ANSI/ASSE Z359 Putoamissuojaus 9.0 Rekisterit Rekistereiden säilytys Seuraavat rekisterit tulee säilyttää FCX-rekistereiden säilytyskäytännön mukaisesti: Työntekijän koulutusrekisterit Vuosittainen ohjelmatarkastus Laitteiston tarkastusrekisterit Vapautuksen pyyntölomakkeet Pelastussuunnitelmat 10.0 Versiohistoria 2009 Korj Korj. 2 Alkuperäinen julkaisu Tämä päivitys sisältää monia muutoksia edelliseen versioon verrattuna, toiset pienempiä ja toiset 1. Muutettu otsikko Putoamissuojausohjeista otsikoksi Korkean paikan työskentelykäytännöt. 2. Vaatimuksia selkeytetty kiinnityspisteille ja muille putoamisenestolaitteille, jotka suunnitellaan ja kootaan pätevän henkilön valvonnan alaisuudessa. 3. Termi "osaava" muutettu termiksi "pätevä". 4. Määritelmät siirretty asiakirjan loppuun. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.21

22 2013 Korj. 3 tärkeämpiä. Käyttäjien tulisi tarkastaa tämä asiakirja kokonaisuudessaan. Tämä päivitys sisältää pieniä selkeytyksiä verrattuna edelliseen versioon: 5. Vapautuksen pyyntölomake 6. Vaatimukset putoamisenestolaitteiston kuukausittaisille dokumentoiduille tarkastuksille (esim. valjaat, köysi jne.) 1. Sivulta 7 on poistettu vaihtoehto neljännesvuosittaisista dokumentoiduista tarkastuksista, jotta teksti olisi johdonmukainen asiakirjan muun sisällön kanssa, jossa viitataan kuukausittaisiin dokumentoituihin tarkastuksiin. 2. Sivulla 9 on korjattu kiinnityspistevaatimukset putoamisenestojärjestelmille 453 kilon voimaksi kg voimavaatimus vaaditaan asemointijärjestelmille. Tämä on johdonmukainen ANSI-standardin kanssa. 4 Tämä päivitys sisältää pieniä selkeytyksiä verrattuna edelliseen versioon: 1. Kappaleessa 5.2 selkeytys koskien hitsausta tikkailta ja työtä, joka vaatii tikapuihin nojaamista tai tikapuilta kurkottamista. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.22

23 Liitelomakkeet ja -luvat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.23

24 Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.24

25 Liite A- Korkealta työskentelyn vapautuspyyntölomake Jos yhtä tämän käytännön osista ei voida täyttää, vapautuslomake tulee täyttää. Täytä tämä lomake antamalla alueen yksityiskohtaisen kuvauksen ja syy korkealla työskentelyn vapautuspyynnölle. Insinöörin tai muun valtuutetun henkilön tulee täyttää tehtävän tarkastus muiden tarkastusten harkintaa varten ennen lomakkeen antamista osaston esimiehelle. Yksikköjohtajan tai korkeamman johdon hyväksyntä on pakollinen ennen jatkamista. Päivä: Aika: Yksikön esimies: Toiminnan sijainti: Toiminnan tarkoitus: Pyynnön kuvaus: Perustelu: Tarkastustoimenpiteet: Pyytäjän allekirjoitus: Yksikön esimiehen tai hänen edustajansa allekirjoitus: *Kun olet täyttänyt lomakkeen, anna kopio kaikista liittyvistä asiakirjoista yksikön rekisterinhoitajalle täyttötarkoituksia varten. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

26 Liite B Putoamisenestolaitteiston ylläpito ja tarkastus Ylläpitääksesi kaikkien vöiden ja valjaiden käyttöikää ja korkeaa tehokkuutta, ne tulee tarkastaa säännöllisesti. Visuaalinen tarkastus ennen jokaista käyttökertaa tulisi suorittaa rutiininomaisesti. Myös pätevän henkilön tarkastus tulisi tehdä rutiininomaisesti. Työpaikkojen tulisi lisätä nämä rutiinitarkastukset ennalta ehkäisevään ylläpitoprosessiin. Jos yksi alla olevista ehdoista käy toteen, laitteistoa ei saa käyttää, ennen kuin se on korjattu tai vaihdettu. Valjaiden tarkastus 1. Vyöt ja renkaat: Aloita valjaiden tarkastus toisesta päästä, pidä vyön vartalopuoli itseäsi kohti ja tartu vyöhön kiinni niin, että kätesi ovat cm toisistaan. Taita vyö U:n muotoiseksi. Tarkista, että vyössä ei ole rispaantuneita reunoja, rikkoutuneita säikeitä, revenneitä ompeleita, viiltoja tai kemiallisten aineiden aiheuttamaa vahinkoa. Tarkista D-renkaat ja D-renkaiden metallin kulumislevyt, etteivät ne ole vääntyneet, halkeilleet, rikkoutuneet eikä niissä ole karkeita tai teräviä reunoja. D-renkaan tangon tulisi olla 90 asteen kulmassa vyön pitkää sivua kohden ja sen tulisi kääntyä vapaasti. Tarkista solkien ja D-renkaiden kiinnikkeet erityisen huolellisesti. Ilmoita kaikesta epätavallisesta kulumisesta, rispaantuneista tai katkenneista säikeistä tai solkien vääntymisestä. Niittien pitäisi olla tiukasti kiinni niin, että niitä ei voi irrottaa sormilla. Vartalopuolen niittipohjan ja ulkopuolella olevien niittien tulisi olla litteinä materiaalia vasten. Taittuneet niitit hajoavat paineen alla. Tarkasta, että valjaiden säikeet eivät ole rispaantuneet tai rikkoutuneet. Tartu verkkoon kiinni niin, että kätesi ovat cm toisistaan. Taita verkko ylösalaisin U:n muotoiseksi. Näin huomaat helpommin vialliset säikeet tai viillot. Noudata tätä menetelmää koko verkon pituudella ja tarkasta kunkin hihnan molemmat puolet. Verkon rikkoutuneet säikeet näkyvät tupsuina verkkopinnassa. Kaikki rikkoutuneet, katkenneet tai palaneet ompeleet näkyvät helposti. Kaikki osassa olevat putoamisilmaisimet tulisi tarkastaa, jotta varmistutaan että ne eivät ilmoita valjaiden olleen käytössä putoamisen aikana. 2. Soljen kieleke: Soljen kielekkeissä ei saisi olla muoto- ja liikevääristyksiä. Niiden tulisi olla soljen kehyksen päällä ja liikkua vapaasti eteen- ja taaksepäin. Rullien tulisi kääntyä vapaasti kehyksessä. Tarkista, ettei siinä ole vääristymiä tai teräviä reunoja. 3. Kitkasolki: Tarkista, että solki ei ole vääristynyt. Ulomman tai keskitangon tulee olla suora. Tarkista erityisen huolellisesti keskitangon kulmat ja kiinnityspisteet. Köyden tarkastus Aloita köyden tarkastus yhdestä päästä ja jatka tarkastusta toiseen päähän. Käännä köyttä hitaasti niin, että pystyt tarkastaan köyden koko kehän. Tarkasta erityisen huolellisesti rispaantuneet päät. Laitteisto tulisi tarkastaa alla olevien menetelmien mukaisesti. Salvat: Tarkasta huolellisesti, että koukkulukossa ei ole vääristymiä, halkeamia, korroosiota tai kuoppia pinnassa. Lukon tai salvan tulisi asettua kouruun sotkeutumatta eikä se saisi vääntyä tai jumittua. Lukkojousen tulisi painautua tarpeeksi syvälle, jotta lukko kiinnittyy itsenäisesti. Lukko ei saisi aueta itsestään sen jälkeen, kun se on laitettu kiinni. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

27 Vanteet: Vanne (muovinen suojaholkki) tulee olla tiukasti pleissin aukossa eikä pleississä saa olla irtonaisia tai katkenneita säikeitä. Vanteen reunoissa ei saa olla teräviä kulmia, vääntymistä tai halkeamia. Teräsköydet: Kääntäessäsi teräsköyttä tarkasta, että siinä ei ole viiltoja, rispaantuneita alueita tai epätavallista kulumista. Teräsköysien käyttämistä putoamissuojauksessa ilman iskunvaimennuslaitetta ei suositella. Verkkonaru: Kun taitat verkkoa putken yli, katso verkkonarun kumpaakin sivua. Näin huomaat mahdolliset viillot tai rikkoutumiset. Verkkonarun rajatun joustavuuden vuoksi ei ole suositeltavaa käyttää putoamissuojausta ilman iskunvaimenninlaitetta. Naruköysi: Käännä naruköyttä ja tarkasta se päästä päähän mahdollisten nukkaisten, kuluneiden, rikkoutuneiden tai katkenneiden säikeiden varalta. Äärimmäisten kuormien aiheuttamat heikentyneet alueet näkyvät huomattavana muutoksena alkuperäisessä halkaisijassa. Köyden halkaisijan tulisi olla sama köyden joka osassa, muutoin seurauksena on tauko köyden käytössä. Kun naruköyttä käytetään putoamissuojauksessa, sen mukana tulee käyttää iskunvaimennusjärjestelmää. Iskunvaimennuspakkaukset: Iskunvaimennuspakkauksen ulompi osa tulisi tarkastaa paloreikien ja repeämisen varalta. Tarkista, että alueilla joissa pakkaus on ommeltu D-renkaaseen, vyöhön tai köyteen, ei ole irtonaisia säikeitä, repeämisiä ja vioittumista. Verkoissa ja naruköysissä olevien vahinkojen visuaaliset merkit Kuumuus: Liiallinen kuumuus aiheuttaa nailonin haurastumisen ja lakastuneen ruskeahkon värin. Säikeet katkeilevat kun niitä venytetään, eikä niitä pitäisi käyttää yli 82 celsius-asteessa. Kemikaalit: Väri muuttuu yleensä läikikkään ruskeahkoksi. Kun vyötä taitetaan vyötärölle, siinä näkyy poikittaisia halkeamia. Tämä aiheuttaa vyön joustavuuden heikkenemisen. Ultraviolettisäteet: Älä säilytä verkko- ja naruköysiä suorassa auringonvalossa, sillä ultraviolettisäteet voivat vähentää tiettyjen materiaalien vahvuutta. Sula metalli tai liekit: Verkko- ja naruköydet voivat sulaa toisiinsa kiinni sulan metallin tai liekkien seurauksena. Tarkista, ettei köysissä ole kovia ja kiiltäviä tahroja tai sulanutta pintaa. Verkko ei kestä palamista, nailon kestää. Maalit ja liuottimet: Maali imeytyy ja kuivuu sisään rajoittaen säikeiden liikkumista. Joidenkin maalien kuivuvat aineet ja liuottimet tekevät samanlaista haittaa kuin kemialliset aineet. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

28 Liite C Turvavaljaiden kuukausittainen tarkastus - Esimerkki Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

29 Liite D Peruspudotuksen kulkuluvan laskenta Valtuutetun henkilön tulisi ottaa huomioon muut tekijät mukaan lukien mutta ei rajoitetusti heilumispudotus, muut työntekijät, pudotus kiinnityksestä tai muut esteet. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

30 Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

40734917 Worker Outdoor Pants 40734900 Active Cargo Jacket 40532440 Glove M40 40894143 Worksafe W 4p harness belt click 40894154 Worksafe 2 m flex

40734917 Worker Outdoor Pants 40734900 Active Cargo Jacket 40532440 Glove M40 40894143 Worksafe W 4p harness belt click 40894154 Worksafe 2 m flex 40734917 Worker Outdoor Pants 40734900 Active Cargo Jacket 40532440 Glove M40 40894143 Worksafe W 4p harness belt click 40894154 Worksafe 2 m flex shock absorber 40894404 Helmet Kask Plasma AQ Opimme seisomaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Parhaat käytännöt työvälineasioissa

Parhaat käytännöt työvälineasioissa Jussi Aarnivuo, ABB Oy Turvallisuusmessut 9.9.2010, Tampere Parhaat käytännöt työvälineasioissa September 3, 2010 Slide 1 Parhaat käytännöt työvälineasioissa ABB Suomessa Työturvallisuuslaki taustalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Koskee: Kaikkia Cessna 190- ja 195-lentokoneita lentotuntimäärästä riippumatta.

Koskee: Kaikkia Cessna 190- ja 195-lentokoneita lentotuntimäärästä riippumatta. M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan. 242. M-määräys

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Sapa Korimanuaali - Korien käsittely

Sapa Korimanuaali - Korien käsittely Sapa Korimanuaali - Korien käsittely Datum 2010-12-10 Senast uppdaterad av Hans Björk Dokumentägare Fabrikschef Vetlanda Revisio 0 Dok. nr 3511 Sivu 1 (8) 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAJOITUKSET 3 2

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150

SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150 SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150 Tikli-seinätikkaat voidaan varustaa turvavaljaan kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella, tikkaan nousukorkeuden ylittäessä 8 m. Näiden tarkoituksena

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE $martline

KÄYTTÖOHJE $martline 2007-10-24 KÄYTTÖOHJE $martline Oman turvallisuutesi vuoksi ja saadaksesi varusteista mahdollisimman suuren hyödyn on tärkeää, että luet käyttöoppaan kokonaan ja ymmärrät sen sisällön! Cresto Safety AB,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla NIMIKE: SNAPPY LADDER 300 EN 1004 3 4/4 XXCD CEN-nimike tälle ohjeelle EN 1298 IM en Rev-00 Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan

Lisätiedot

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02.

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02. pony TM Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 /S. 02.2012 SSÄLLYS Pony... 3 Turvallisuus... 4 Takuu... 4 Työkalut... 4 Kunnossapito...

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Vaijerin ohjaimen asennusohje

Vaijerin ohjaimen asennusohje ALKUPERÄISET OHJEET MERKKILUETTELO MERKKI SELITYS MERKKI SELITYS Vaijerin ohjaimen asennusohje Lue ohjekirja Käytä aina kuulon- ja silmiensuojaimia Käytä aina nahkakäsineitä Käytä aina mukana toimitettua

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P)

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) RANCH 9X6X3.6M KALUSTOHALLI Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) TIEDOT Leveys: 6,1 m Pituus: 9,15 m Korkeus: 3,66 m Oven mitat: 4,3 x 3,2 m (L x K) TÄRKEÄÄ LUE OHJE ENNEN KOKOAMISTA Puutteellinen alueen

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Henkilönsuojainpalvelut. Putoamissuojaus

Henkilönsuojainpalvelut. Putoamissuojaus Henkilönsuojainpalvelut Putoamissuojaus Putoamissuojaus Putoamissuojausjärjestelmä muodostuu kolmesta pääkohdasta Mikäli putoamisvaaraa ei voida poistaa teknisin tai työjärjestelyllisin keinoin työkohteessa

Lisätiedot

LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA

LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA Spandeckkävelysillat ja -työtasojärjestelmät LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA SPANDECK Spandeck on kevyt, alumiinista valmistettu kävelysilta, työtaso ja telinejärjestelmä, kaikki samassa tuotteessa.

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 0. MUISTA: Tenttitehtävä tulevassa päätekokeessa: Fysiikan säilymislait ja symmetria. (Tästä tehtävästä voi saada tentissä kolme ylimääräistä pistettä. Nämä

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 8/10

TOT-TUTKINTA TOT 8/10 TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 8/10 Ahtaaja putosi lastin kiinnitysasemalla paperirullan päältä yli kolmen metrin korkeudesta Ryhmä ahtaajia oli kiristämässä kartonkirullia varustamon

Lisätiedot

Käyttöopas. ja huoltotiedot. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI

Käyttöopas. ja huoltotiedot. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI Käyttöopas ja huoltotiedot Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI Käyttöopas 4. laitos 2. painos Tärkeää Lue nämä turvamääräykset ja käyttöohjeet huolellisesti ennen koneen käyttämistä ja noudata

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS Light Bench 6.1 FI Sisältö 1. Suomi P. 3 FI Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä. Copyright

Lisätiedot

Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot

Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot Haponkestävät pumppukettingit HAPONKESTÄVÄ Työkuorma 200 12 000 kg. pewagin PCWI-pumppukettinkejä voidaan käyttää uppopumppujen ja suodattimien nostoon

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

CTIF 100 metrin estejuoksu

CTIF 100 metrin estejuoksu CTIF 100 metrin estejuoksu Säännöt (6. painos 2004, keskeisimmät kohdat Suomessa järjestettävää kilpailua varten) Kilpailusarjat (1.2) Kilpailussa on erikseen sarjat vapaaehtoisille palokunnille ja ammattipalokunnille.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot