FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen"

Transkriptio

1 SOP # FCX-02 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen Korkean paikan työskentelykäytännöt Tehtäväriski Matala Ei tietoa Korjauspäivä: 10/2/13 Alkuperäinen päivä: 2/13/09 Sisällysluettelo 1.0 Käytäntö Vastuut Aluejohdon vastuut Terveys- ja turvallisuusosaston vastuut Urakoitsijan vastuut Putoamissuojauksen käyttäjän vastuut Menetelmät Vaaran tunnistus Tarkastukset Vapautuslomake Pelastussuunnitelma Putoamissuojausjärjestelmät Passiiviset putoamissuojausjärjestelmät Pysyvät aidat Muut putoamissuojausjärjestelmät Putoamisenesto-/asemointijärjestelmät Putoamisenestojärjestelmät Laitteisto Yleiset laitteistovaatimukset Tikkaat Ilmatyöalustat Koulutus Määritelmät Viitemateriaalit Rekisterit Versiohistoria Liitelomakkeet ja -luvat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.1

2 1.0 Käytäntö Tämä asiakirja vahvistaa vähimmäisvaatimukset ja -menetelmät Freeport-McMoRan Copper & Goldin työntekijöiden ja urakointihenkilöstön terveydelle ja turvallisuudelle, kun he työskentelevät alueilla, joilla on korkealta putoamisen vaara. Käytäntö Putoamissuojaa tulee tarjota ja käyttää sataprosenttisesti koko sen ajan, kun henkilöt altistuvat putoamisvaaralle ja josta korkeassa paikassa työskentelevälle henkilölle voi olla seurauksena loukkaantuminen. Tähän kuuluu: Kaikki valvomattomat kävely- ja työpinnat (joko vaaka- tai pystysuuntaiset, mukaan lukien tikkaat), jotka ovat vähintään 1,8 metriä alemman tason yläpuolella (jos käytössä olevissa tikkaissa on kori, putoamissuojausta ei vaadita, paitsi jos työ suoritetaan tikkailla) Kaikki kävely- ja työpinnat, jotka ovat alle 1,8 metrin korkeudella, mutta terävien esineiden, syöpyvien aineiden, kiinnijoutumisvaarojen, liikkuvien koneiden tai muiden merkittävien vaarojen yläpuolella Työskentely tikkailla millä korkeudella tahansa, mukaan lukien alle 1,8 metrin tasot, jos henkilöä vaaditaan sijoittamaan painovoimakeskuksensa lähelle yhtä tikkaiden tankoa tai kallistumaan tikkaista poispäin, mikä lisää putoamisriskiä Huomautus: Putoamisen ehkäiseminen pysyvien aitausten asentamisella ja ylläpitämisellä on suositeltavaa paikoissa, joissa suoritetaan rutiinitöitä. Paikoissa, joissa tämä ei ole mahdollista ja ei-rutiininomaisten töiden aikana putoamisvauriot tulee estää muilla tässä asiakirjassa kuvatuilla suojausjärjestelmillä. Laajuus Kaikki työntekijät, urakoitsijat ja vierailijat FCX:n kiinteistöissä tai projekteissa noudattavat kaikkia tämän korkean paikan työskentelykäytännön osia.. Kiinteistössä/projektissa työskentelevät urakoitsijat voivat ottaa käyttöön omat käytäntönsä, mikäli ne vastaavat tai ylittävät tämän asiakirjan vaatimukset. Huomautus: Tämä käytäntö ei koske hätäpelastustoimia ja niihin liittyviä koulutuksia ja harjoituksia, koska nämä toiminnot suoritetaan tunnustettujen hätäpelastusmenetelmien mukaisesti ja pätevän henkilön suoran valvonnan alaisuudessa. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.2

3 2.0 Vastuut 2.1 Aluejohdon vastuut Aluejohdon vastuulla on varmistaa ohjeiden noudattaminen tämän käytännön ja menetelmien sekä alla kuvattujen odotusten kanssa. Putoamisvaaran riskien ja valvonnan arvioiminen Työreunojen suojaamisen tarjoaminen ja ylläpitäminen Pysyvästi asennettujen putoamissuojajärjestelmien ylläpitäminen Laitteiston ja lähdemateriaalin toimitus FCX-koulutusvaatimusten noudattaminen Asiakirjavalvonnan ylläpito Vuosittaisen katsauksen suorittaminen Työntekijöiden ja valvojien tulee arvioida jokainen tilanne putoamisvaaran ja siihen liittyvien riskien minimoimiseksi ja päättää millä tavoilla putoamisvaarat eliminoidaan tai tarkastetaan uusille ja olemassa oleville laitteistoille. Tunnistetut vaarat ja tarkastukset tulee sisällyttää riski-/tehtävärekistereihin. (Katso kappale 3.1 Vaaran tunnistaminen) Rutiinitöitä suoritettavissa paikoissa tulee luoda ja ylläpitää pysyvää valvontaa. Ennen kuin luotat henkilökohtaisiin putoamisenestojärjestelmiin, osoita ettei mitään muuta valvontatapaa ole käytettävissä putoamisen estämiselle. Pysyvästi asennettujen putoamissuojajärjestelmien, kuten kiinnityspisteiden, vaaka- ja pystysuorien turvaköysien ja vaunujärjestelmien, tulee olla: merkitty tarralla käytön estämiseksi, kuten nostolaitteet Asetettu viralliseen ennalta ehkäisevään ylläpitokalenteriin valmistajan suositusten mukaisesti Toimittaa kaikki tarvittavat lähdemateriaalit tässä asiakirjassa mainittujen vaatimusten käyttöön ottamiseksi ja ylläpitämiseksi. Varmistaa, että kaikille putoamisvaaroille altistuvat henkilökunnan jäsenet ja urakoitsijat koulutetaan asianmukaisesti tässä asiakirjassa kuvattujen vaatimusten mukaisesti. Ylläpitää kaikkien putoamissuojaosien ja -järjestelmien ylläpitoon sekä käytettyihin vaarantunnistustyökaluihin liittyviä rekistereitä (katso kappale 3.1 Vaaran tunnistaminen), FCX-rekistereiden säilytyskäytännön mukaisesti putoamissuojaohjelman vuosittaista katsausta varten. Yhdessä Terveys- ja turvallisuusosaston kanssa vuosittain: Tarkastaa ja päivittää riski-/tehtävärekisterin inventaario ja varmistaa, että niihin liittyvät pelastusmenetelmät ovat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.3

4 ajankohtaisia Arvioida ohjelman tehokkuus, yhdenmukaisuushaasteet ja tehdä ohjelmaan ehdotuksia, kun se koskee työtä jota vaaralle altistuvat henkilöt suorittavat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.4

5 2.2 Terveys- ja turvallisuusosaston vastuut Terveys- ja turvallisuusosaston vastuulla on tukea ohjeiden noudattamista tämän käytännön ja menetelmien sekä alla kuvattujen odotusten kanssa. Säännöllisten ohjelmatarkastusten suorittaminen Terveys- ja turvallisuusosasto tarkastaa putoamissuojauksen käytön ja sovelluksen ohjeiden noudattamista säännöllisin väliajoin työpaikalle laaditun tarkastusaikataulun mukaisesti. Nämä tarkastukset kirjataan ylös ja ne sisältävät: putoamissuojauksen käytön (sovellus, kiinnityspisteet, järjestelmän valinta jne.) Osien kunnon ja ylläpidon Putoamissuojausosien varaston (kiinnitykset, valjaat, köydet jne.) Pysyvästi asennetut putoamissuojausjärjestelmät Osien asianmukaisen valinnan varmistaminen Asianmukaisen työntekijöiden koulutuksen varmistaminen Pelastustiimin kyvykkyyden ylläpitäminen Terveys- ja turvallisuusosasto varmistaa, että putoamissuojauslaitteiston valitsee asianmukaisesti pätevä ja/tai valtuutettu henkilö. Se ylläpitää inventaariolistaa säännöllisiä tarkastuksia varten saatavuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi (esim. liekinkestävät valjaat hitsaajille) Kukin henkilö tulee kouluttaa valtuutetun käyttäjän minimitasolle, ennen kuin hän altistuu putoamisvaaroille. Terveys- ja turvallisuusosasto varmistaa, että tämän koulutuksen tarjoaa valtuutettu kouluttaja. Terveys- ja turvallisuusosasto ylläpitää työalueen johdon kanssa asianmukaista pelastuskapasiteettia (paikan päällä oleva tiimi tai kolmannen osapuolen tiimi) ja varmistaa, että nämä tiimit saavat koulutusta, joka on tämän asiakirjan vaatimusten mukaista. Huomautus: Jos työalue on riippuvainen kolmannen osapuolen pelastustiimistä, terveys- ja turvallisuusosaston tulee tarkastaa kolmannen osapuolen koulutus- ja pelastuskapasiteetit. Terveys- ja turvallisuusosasto ja aluejohto suorittavat vuosittain putoamissuojausohjelman tarkastuksen. Osallistuminen Osallistua riski-/tehtävärekisterin inventaario-ohjelman sekä niihin liittyvien Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.5

6 aluejohdon tarkastukseen pelastusmenetelmien aluejohdon tarkastukseen. Pelastustiimin tarkastus Tarkastaa pelastustiimin koulutus ja laitteisto Arvioida, kuinka hyvin pelastustiimi tuntee kiinteistöjen useat putoamisvaarapaikat tai työalueen saattojärjestelmän, joka ohjaa pelastustiimiä hätäpaikkoihin Arvioida pelastajien kyky vastata suunnittelemattomaan putoamisen hätätilannesimulaatioon (koskee myös kolmannen osapuolen pelastajia) Tulosten kerääminen tarkastusta varten Kerätä tulokset ja suositukset putoamissuojausohjelman parantamiseksi ja lähettää se työpaikan johdolle tarkastusta varten. 2.3 Urakoitsijan vastuut Urakoitsijan vastuulla on vastata tähän käytäntöön ja menetelmiin sekä alla oleviin odotuksiin. FCXohjelmavaatimusten noudattaminen Urakoitsijan koulutettujen työntekijöiden toimitus Henkilökohtaisten suojavarusteiden toimittaminen putoamista vastaan Kaikkien Freeport-McMoRan Copper & Goldille työskentelevien urakoitsijoiden tulee vastata tai ylittää tämän asiakirjan vaatimukset. Urakoitsijat toimittavat työntekijöitä, jotka ovat saaneet dokumentoitua koulutusta tässä asiakirjassa mainittujen vaatimusten mukaisesti ennen altistumista putoamisvaaroille. Urakoitsijat toimittavat kaikki soveltuvat putoamissuojalaitteistot työntekijöilleen ennen altistumista putoamisvaaroille. 2.4 Putoamissuojauksen käyttäjän vastuut Putoamissuojauksen käyttäjien vastuulla on noudattaa tämän käytännön ja menetelmän ohjeita sekä alla kuvattuja odotuksia. Kaikkien ohjelman vaatimusten noudattaminen Vaarallisten olosuhteiden tiedotus Huolehtia tämän käytännön työskentelyn ja sitä seuraavien menetelmien ymmärtämisestä koskien putoamissuojaus- ja pelastusjärjestelmiä. Mukaan lukien kaikkien käytettyjen putoamissuojausosien sopivat käytöt ja rajoitukset. Valvojiin ja/tai terveys- ja turvallisuusosaston edustajiin tulee ottaa välittömästi yhteys, mikäli ilmenee vaarallisia olosuhteita tai toimintoja, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisen kenelle tahansa työntekijälle, ennen kuin työpaikan toimintoja jatketaan. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.6

7 Koulutuksen ylläpitäminen Ennen käyttöä suoritettavien tarkastusten suorittaminen Pelastussuunnitelma Koulutus tulee suorittaa kappaleen 6.0 Koulutus mukaisesti, ja sitä tulee ylläpitää vuosittaisilla päivityksillä. Lisäksi käyttäjät eivät saisi käyttää sellaisia laitteiston osia, joiden käyttöön he eivät ole saaneet koulutusta tai lupaa. Kaikkien henkilöiden, jotka käyttävät putoamissuojauslaitteistoa, tulee tarkastaa järjestelmän kaikki osat ennen jokaista käyttökertaa. (Katso kappale 3.2 Tarkastukset) Määrittää pelastussuunnitelman ennen työn aloittamista. Alueille, joissa pelastus voi olla vaikeaa, tulee hahmotella kirjalliset pelastussuunnitelmat yhdessä valvojan tai terveys- ja turvallisuusosaston edustajan kanssa, mukaan lukien pätevän ja valtuutetun henkilön kanssa. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.7

8 3.0 Menetelmät Putoamissuojaa tulee tarjota ja käyttää sataprosenttisesti koko sen ajan, kun henkilöt altistuvat tippumisvaaralle ja josta korkeassa paikassa työskentelevälle henkilölle voi olla seurauksena loukkaantuminen. 3.1 Vaaran tunnistus Ennen kuin työntekijät altistuvat mahdollisille putoamisvaaroille; sopivat tarkastukset tulee tunnistaa ja laatia loukkaantumisen tai kuolemantuottamuksen ehkäisemiseksi. Jos henkilöt altistuvat rutiininomaisesti putoamisvaaroille, tyypillisten tehtävätoimintojen tai työympäristöjen vuoksi, virallinen riskinarviointi tulee täyttää ja siihen tulee sisällyttää osaston Riski- /tehtävärekisteri ja vakiotoimenpidemenetelmässä (SOP) laaditut vaihekohtaiset menetelmät tarkastuksen hierarkiaa käyttämällä. Kun kyse on harvinaisesta, ei-rutiininomaisesta tai muuttuvasta tehtävästä, tätä samaa tapaa voidaan käyttää yleisessä vakiotoimenpidemenetelmässä tai epävirallisessa riskinarvioinnissa. Tämä on ihanteellisin tapa poistaa vaara täysin. Koska vaaran eliminoiminen ei ole aina mahdollista, muut menetelmät, kuten henkilökohtaisen suojausvarusteen (PPE) käyttö on pakollista. Esimerkkejä useista riskinarviointiformaateista Työturvallisuusanalyysi Riskianalyysi Avatun reiän lupa Osoitettavat kohteet Mitä tahansa tapaa käytetään, sen tulee olla pätevän tai valtuutetun henkilön kehittämä, ja sen tulee sisältää seuraavaa: (kun sovellettavissa) Putoamissuojauslaitteisto/-järjestelmä, jolla suojataan valtuutettuja henkilöitä jokaiselta putoamisvaaralta Hyväksyttävien putoamisestokiinnitysten tunnistus Putoamisetäisyyden kulkulupavaatimukset Valtuutettujen käyttäjien koulutusvaatimukset Järjestelmän rajoitukset, ottaen huomioon: o Vapaa enimmäisputoamisetäisyys o Käyttäjien enimmäismäärä o Kaikki lisävaarat o Pelastusmenetelmät ja suoritettavat vaiheet putoamisen sattuessa Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.8

9 3.2 Tarkastukset Putoamissuojauksen tarkastukset tulee suorittaa ennen jokaista käyttökertaa valmistajan tietojen mukaisesti. Tarkastukset ennen käyttöä Ennen jokaista käyttökertaa jokaisen henkilökohtaista putoamissuojausjärjestelmää käyttävän henkilön tulee tarkastaa järjestelmän kaikki osat kulumiselta, vioittumiselta, sopivalta joustavuudelta ja muilta vahingoittumisen merkeiltä. Ennen käyttöä suoritettavat tarkastukset noudattavat valmistajan suosituksia, niissä tarkastetaan seuraavaa: (missä oleellista) Punokset ja verkot Ompeleet Holkkien, solkien ja laitteistojen kunto Valmistajan päiväystarran, sarjanumeron ja muiden tärkeiden merkintöjen olemassaolo ja luettavuus Siisteys, rikkoutuneet säikeet, palojäljet, liiallinen kuluminen ja lika Putoamisilmaisin (katso valmistajan suositukset) Kulumisilmaisimet (esim. jotkut valmistajat sisällyttävät punaisen langan verkon sisälle ilmaistakseen liialliset viillot tai rispaantumisen) Säännölliset tarkastukset Ennen käyttöä suoritettavien tarkastusten lisäksi suoritetaan putoamissuojauslaitteiston kuukausittaisia dokumentoituja tarkastuksia. Vuosittaiset tarkastukset Vialliset osat Pysyvästi asennetuille järjestelmille, kuten vaaka- ja pystysuorille turvaköysille, kiinnityksille ja vaunujärjestelmille, laaditaan viralliset ennalta ehkäisevät aikataulut valmistajan suositusten mukaisesti. Vialliset osat otetaan pois käytöstä ja säilytetään, kunnes ne on korjattu tai niistä tehdään toimintakyvyttömiä. Kaikki osat, joista puuttuu valmistajan tarra, poistetaan käytöstä, kunnes uusi tarra on asetettu valmistajan valvonnan alaisuudessa. 3.3 Vapautuslomake Oletamme, että noudatat kaikkia tämän käytännön kohtia, ja että erilliset työpaikan ja urakoitsijan käytännöt vastaavat tai ylittävät tämän käytännön vaatimukset. Tiedostamme kuitenkin, että työpaikalla saattaa olla tiettyjä ongelmia tai työtehtäviä, joissa ei voi noudattaa täysin tämän käytännön vaatimuksia. Näissä tapauksissa voimme hyväksyä vapautuksen. Vapautuslomake Insinöörin tai muun valtuutetun henkilön tulee täyttää Vapautuslomake Liitteessä A määrittääkseen käyttöön otettavat tarkastukset. Johdon tulee sen jälkeen tarkastaa vapautuslomake hyväksymistä varten. Kun vapautus on Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.9

10 hyväksytty, sitä voidaan käyttää tuleviin tehtäviin niin kauan, kun kaikki työn vaiheet ovat samat. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.10

11 3.4 Pelastussuunnitelma Ennen korkealla työskentelyn aloittamista on kehitettävä pelastussuunnitelma henkilökunnan pikaista pelastamista varten putoamistapauksissa tai putoamissuojauslaitteisto, joka mahdollistaa itsepelastuskäytön. Pelastussuunnitelma Tilanteissa, joissa putoavan henkilön pelastaminen voi olla vaikeaa (esim. erittäin korkea paikka tai roikkuminen vaarallisten olosuhteiden yläpuolella), on kehitettävä kirjallinen pelastussuunnitelma ennen työn aloittamista. Jos pelastusta tulee viivyttää enemmän kuin 6 minuuttia, askelrengas- tai muu vastaavanlainen laite tulee kiinnittää valjaisiin roikkumistraumariskin minimoimiseksi. 4.0 Putoamissuojausjärjestelmät 4.1 Passiiviset putoamissuojausjärjestelmät Pysyvät aidat Paikkoihin, joissa suoritetaan rutiinitöitä, tulee rakentaa ja ylläpitää aidat. Pysyvää valvontaa ei saa poistaa, paitsi jos putoamisvaaraa valvotaan muilla tavoin käyttämällä tarkastuksen hierarkiaa (eliminointi/korvaaminen, tekninen suunnittelu, hallinnollinen, henkilökohtaiset suojavarusteet). Huomautus: Vakiolastauslaitureiden ja kaidealustojen työreunat eivät kuulu tähän vaatimukseen. Katso Avoimen reiän käytäntö (FCX-01). Kaiteiden tekniset tiedot Kaiteiden ja pysyvien aitojen poistaminen Pysyvien aitojen tulee: olla cm työtasanteelta sisältää keskikaide ja kyetä kannattamaan 90 kg. vaakatasoinen voima sisältää varvaslauta kaikilla näkyvillä sivuilla Jos pysyvän aitauksen poistaminen jättää jälkeensä aukon, josta henkilö voi pudota alemmalle tasolle, aitaa ei saa poistaa, ennen kuin putoamisvaaraa valvotaan toisilla tavoilla. (katso FCX-avoimen reiän käytäntö) Tällaisiksi määritellään: Kävelytien aukot: Vähintään 0,3 metriä pienimmältä mitaltaan missä tahansa lattiassa, kävelytiellä tai alustalla Seinäaukot: Vähintään 0,75 metriä korkea ja vähintään 0,46 metriä leveä aukko seinässä, sermissä tai kaiteessa Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.11

12 Muut putoamissuojausjärjestelmät Muut putoamissuojausjärjestelmät kuvataan tämän asiakirjan kappaleen 8.0 Viitteet OSHAstandardeissa (esim. turvavahti, varoituslinjajärjestelmät, verkot tms.). Luvallinen käyttö Näitä järjestelmiä saa käyttää erityisissä olosuhteissa, kuten katon korjauksessa tai teräksen pystyttämisessä, jos: 1. Käyttö on asiaankuuluvan OSHA-standardin vaatimusten mukaista 2. Käyttäjä kehittää kirjallisen suunnitelman tälle tietylle käytölle 3. Läpikohtaisessa riskinarvioinnissa tunnistetaan, että tämä tapa on hyväksyttävä eikä muita suojaustapoja ole käytettävissä 4. Pätevä henkilö on täyttänyt vapautuslomakkeen ja hyväksyttänyt sen johdolla. 4.2 Putoamisenesto-/asemointijärjestelmät Putoamisenestojärjestelmiä käytetään ehkäisemään käyttäjää ulottumasta putoamisvaaraan. Asemointijärjestelmiä käytetään pitämään henkilö paikoillaan samalla, kun mahdollistetaan molempien käsien käyttö kohonneella pystysuuntaisella pinnalla, kuten seinässä tai sähkötolpassa. Huomautus: Asemointijärjestelmiä ei ole suunniteltu putoamisen pysäyttämiseen ja siksi niiden kanssa tulee käyttää putoamiseneston varmuusjärjestelmää. (Työpaikkojen tulee tarkastaa niiden virransiirtolinjan johtoasentajien tehtävät ja täyttää vapautusprosessi (mikäli sovellettavissa). Katso kappale 3.3 Vapautusprosessi) Putoamisenesto-osat Osa Tekniset tiedot Kokovartalovaljaat tai vartalovyö Vartalovyötä voidaan käyttää putoamisen estämiseen niin kauan kun ei ole mahdollista pudota korkealta; muussa tapauksessa kokovartalovaljaiden käyttö on pakollinen Kiinnitys Kykenee kannattelemaan vähintään 454 kg voiman Kykenee kannattelemaan vähintään kaksi kertaa odotetun maksimivoiman, tulee käyttää henkilön estämiseen putoamisvaaralle altistumiselle. (määrittämällä tämän voiman pätevän henkilön tulisi ottaa huomioon työpaikkakohtaiset tekijät, kuten voiman, jonka luo työpinnalla kävelevä, kaltevasti oleva tai alas liukuva henkilö) Katso Liitteestä D putoamisen kulkulupaetäisyydet Turvaköysi Turvaköysien tulee olla kiinteäpituisia varmistaakseen, että käyttäjä ei voi yltää putoamisvaaraan. Huomautus: Hidastuslaitteita ja automaattisesti Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.12

13 kokoon meneviä turvaköysiä ei saa käyttää putoamisenestojärjestelmissä niiden vaihtelevan pituuden vuoksi. Huomautus: Putoamisenestojärjestelmät tulee rajoittaa työalueelle, jonka kaltevuus on 4:12 tai sen alle vaakatasosta. Putoamisenestokonfiguraat io Putoamisenestojärjestelmä tulee asettaa niin, että se poistaa vapaan putoamisen mahdollisuuden. Jos käyttäjä kykenee saavuttamaan reunan ja pudota mistä tahansa etäisyydeltä, järjestelmä tulee konfiguroida uudelleen (esim. lyhyempi köysi) tai sinun tulee käyttää putoamisenestojärjestelmää. Asemointijärjestelmän osat Osa Tekniset tiedot Kokovartalovaljaat Vartalovyötä tulee käyttää tai vartalovyö asemointitarkoituksissa, mutta jos putoamisenestoa tarvitaan, kokovartalovaljaiden käyttö on pakollinen. Kiinnitys Tulee kestää kg voiman Vähintään kaksi kertaa putoavan henkilön mahdollisen törmäyskuorman Turvaköysi Turvaköysi tai muu liitäntä, joka rajoittaa vapaan putoamisen 0,6 metriin tai vähemmälle Huomautus: Tätä järjestelmää voi käyttää vain pystysuuntaisilla pinnoilla suoritettavissa töissä. Tätä ei hyväksytä henkilökohtaiseksi putoamissuojausjärjestelmäksi vaakatasoisilla pinnoilla, kuten alustoilla, ilmanostoilla ja vastaavilla; kaikki pysäytys- tai putoamisenestojärjestelmät sopivat käytettäviksi vaakatasoisilla pinnoilla. Vapaan putoamisen rajoitusten asemoittaminen Asemointilaitejärjestemä tulee koota niin, että se rajoittaa vapaan pudotuksen 0,6 metriin tai vähemmäksi. 4.3 Putoamisenestojärjestelmät Putoamisenestojärjestelmiä käytetään vapaan putoamisetäisyyden minimoimiseen ja pysäyttämään putoaminen omalla hidastusasteella. Putoamisenestojärjestelmi en osat Osa Tekniset tiedot Kokovartalovaljaat Kokovartalovaljaiden käyttö on pakollista putoamisenestossa. Vartalovöitä ei saa käyttää putoamisenestojärjestelmissä. Kiinnitys Kykenee kannattelemaan 2300 kg kutakin kiinnitettävää kohden Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.13

14 Turvaköysi Kykenee tarjoamaan turvakertoimen 2 maksimitörmäyskuormalle, kuten on määrittänyt pätevä henkilö Sisältää hidastuslaitteen, joka on suunniteltu rajoittamaan maksimipysäytysvoiman käyttäjälle 820 kiloon Kussakin järjestelmässä tulisi käyttää vain yhtä hidastuslaitetta; iskua vaimentavia köysiä ei saa yhdistää tai liittää automaattisesti kokoon meneviin turvaköysiin. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.14

15 Putoamisenestojärjestelmät Vapaat pudotus- ja hidastusetäisyydet Putoamisenestojärjestelmät tulee säätää seuraavalla tavalla: Minimoida vapaa putoamisetäisyys Estää kontakti alemman tason kanssa Minimoida mahdollinen heiluminen MAKSIMI: Esteetön vapaa pudotusetäisyys on 1,8 m Hidastusetäisyys on 1 m Turvakerroin on vähintään 0,3 metriä Katso Liite D Tätä ei voi saavuttaa valitsemalla kiinnitys, joka on mahdollisimman korkea ja suoraan putoamisvaaran yläpuolella, ja käyttämällä lyhintä toimivaa köyttä tai automaattisesti kokoon menevää turvaköyttä. Huomautus: Sidontapisteet eivät koskaan saa olla jalan alapuolella. 5.0 Laitteisto 5.1 Yleiset laitteistovaatimukset Ennen laitteiston valitsemista pätevä henkilö arvioi sen työalueen olosuhteet, jossa laitteistoa tarvitaan ja ymmärtää tällaisen laitteiston tarkoitetun käytön. Valitun laitteiston tulee vastata työtilannetta ja -ympäristöä. Henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän vaatimukset Henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän osien tulee olla valmistettu tunnettujen laatustandardien mukaisesti (esim. ANSI Yhdysvalloissa), ja niihin tulee olla kiinnitettyinä valmistajan tarra. Putoamissuojausosia tulee käyttää valmistajan suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Varoitukset: Vartalovöitä, valjaita, köysiä ja muita osia tulee käyttää vain osana henkilökohtaista putoamissuojausjärjestelmää, eikä niitä saa koskaan käyttää materiaalien nostamiseen tai muuhun tarkoitukseen, jota varten osia ei ole alun perin suunniteltu. Vialliset osat Vialliset osat otetaan pois käytöstä ja säilytetään, kunnes ne on korjattu tai niistä tehdään toimintakyvyttömiä. Kaikki osat, joista puuttuu valmistajan tarra, poistetaan käytöstä, kunnes uusi tarra on asetettu valmistajan valvonnan alaisuudessa. Karbiinihaat Kaikissa karbiinihaoissa tulee olla kaksiosainen aukaisujärjestelmä. Vartalovyöt - rajoitettu käyttö Vartalovöitä voi käyttää asemointitarkoitukseen tietyissä tehtävissä, mutta niitä ei saa KOSKAAN käyttää Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.15

16 Putoamissuojausjärjestelmien ylläpito putoamisenestojärjestelmissä. Pysyvästi asennetuille järjestelmille, kuten vaaka- ja pystytasoisille turvaköysille ja vaunujärjestelmille, laaditaan viralliset ennalta ehkäisevät ylläpitoaikataulut valmistajan suositusten mukaisesti. Korroosiivissa ympäristöissä käytettävä laitteisto tarkastetaan useammin. Kiinnitys Kaikki kenttävalmistetut kiinnitykset suunnitellaan, testataan ja asennetaan pätevän henkilön valvonnan alla. Hitsauksen suorittaa käytetylle materiaalille valtuutettu hitsaaja. Henkilökohtaisten putoamisenestojärjestelmien kiinnitykseen käytetyt kiinnitykset ovat itsenäisiä kaikista kiinnityksistä, joita käytetään työalustojen tukemiseen tai riippumiseen. Suojakaiteita tai kaiteita ei saa käyttää kiinnityspisteinä putoamisenestojärjestelmissä, ellei niitä ole tarkoituksella suunniteltu siihen tarkoitukseen. Kaikkien liitinten ja osien tulee olla riittävän vahvoja kestämään suurin mahdollinen törmäyskuorma järjestelmässä. Jos kiinnityspisteen vahvuus on tuntematon, valvojaan tulee ottaa yhteys ohjeistusta varten ennen kiinnityspisteen käyttämistä. Insinöörin tarkastus saattaa olla välttämätöntä, jotta varmistutaan voiko kiinnitys tukea putoamisen painoa. Liittimet Köysiä ei saa kiinnittää kiinnityspisteisiin tuplaamalla selkä ja kiinnittämällä karbiinihaka köyteen, ellei valmistaja ole hyväksynyt tätä. Tiettyyn tarkoitukseen suunniteltuja runkohihnoja, runkopuristimia ja muita liittimiä käytetään asianmukaisella tavalla. Köysiin ei saa tehdä solmuja. Putoamissuojauslaitteistojen säilytys Asianmukainen osien käyttö Henkilökohtaisia putoamissuojausjärjestelmiä säilytetään niin, että ne eivät altistu kemiallisille aineille, liialliselle auringonvalolle ja sääolosuhteille. Säilytä valmistajan tietojen mukaan Osat tulee valita niin, että ne ovat yhteensopivia käyttöolosuhteiden kanssa. Esimerkiksi hitsaajien käyttämät köydet tulisi olla valmistettu mieluummin vaijerista kuin synteettisestä köydestä. Katso lisää valmistajan ohjeista. Vaakatasoiset turvaköydet Pätevä henkilö saa asentaa vaakatasoiset turvaköydet valmistajan vaatimusten mukaisesti. Työpaikalle rakennetut järjestelmät tulee suunnitella, asentaa ja käyttää pätevän henkilön valvonnan alaisuudessa, osana kokonaista henkilökohtaista putoamissuojausjärjestelmää, jonka Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.16

17 turvakerroin on vähintään 2. Turvaköyden jokaiseen käytettävään päähän tulee kiinnittää tarra, joka ilmaisee turvaköydelle sallitun maksimihenkilömäärän. Joissakin tapauksissa Y-köyttä tarvitaan varmistamaan 100 % sidonta, kun köysi menee tukiranteiden läpi. Pystysuuntaiset turvaköydet Pystysuuntaisten turvaköysien minimimurtolujuuden tulee olla kg. Vain yksi henkilö voi olla kytkettynä kuhunkin pystysuuntaiseen turvaköyteen. Jos köysikytkimet ovat käytössä, niiden tulee olla valmistajan erityisesti suunnittelemia ja hyväksymiä käytössä olevan turvaköyden kokon ja tyyppiin kiinnitettäväksi. bc 5.2 Tikkaat Henkilöt voivat kiivetä enintään 6,1 metrin tikkaisiin ilman putoamissuojaa, kunhan he säilyttävät kolmen pisteen kosketuksen ja valvonnan koko ajan. Työskentely tikkailla Jatkotikkaat Tikkaiden turvaaminen Henkilöt voivat työskennellä tikkailla ilman putoamissuojausta, jos: 1. jalat ovat alle 1,8 m alemmasta tasosta 2. Tikkaiden askelmat ovat kuivat ja puhtaat 3. Tikkaat on asetettu tasaiselle pinnalle 4. Työ ei vaadi tikkailta kallistumista tai etääntymistä 5. Henkilö on tarkastanut tehokkaasti jäljellä olevat riskit HUOMAUTUS: Tikkailla hitsaus tai leikkaus on kiellettyä ilman vapautusta. Käytä jatkotikkaiden kanssa 4-to-1-periaatetta. Tikkaiden alustan tulisi olla asetettuna seinästä etäisyydelle, joka on yhtä kuin 1/4 tikkaiden sen hetkisestä korkeudesta. (esim. 6 metrin korkeudelle jatkettujen tikkaiden alustan tulee olla noin 1,5 metrin etäisyydellä seinästä) Kun työntekijät ovat vähintään 6 metrin korkuisilla jatkotikkailla, joko toisen henkilön tulee olla paikalla tukemassa tikkaiden alustaa tai tikkaiden yläosan tulee olla tehokkaasti sidottu kestävään kiinnityspisteeseen. Tikkaita, joita käytetään pitkäaikaisissa projekteissa, kuten rakennusprojekteissa, tulisi turvata. 5.3 Ilmatyöalustat Henkilökohtaisia putoamissuojausjärjestelmiä tulee käyttää, kun työskennellään nostolaitteissa sekä liikkuvissa alustoissa, kuten JGL:t, henkilökorit, hyväksytyt trukkiin asennetut korit jne. Turvakaiteet Henkilöt eivät koskaan saa työskennellä turvakaiteiden ulkopuolella. Henkilöt eivät koskaan saa kiivetä tai seistä turvakaiteella. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.17

18 Saksilavat rakennustelineenä Saksilavat liikkuvassa laitteistossa 6.0 Koulutus Saksilavat (jotka vastaavat standardia ANSI 92.6) luokitellaan rakennustelineiksi. Henkilökohtaista putoamissuojaa ei tarvita saksilavalla, jos: 1. siinä on kaide/keskikaide/varvaslautajärjestelmä 2. lavaa käytetään ja operoidaan valmistajan ohjeiden mukaisesti 3. Käyttäjän jalat eivät saa nousta alustan lattialta Saksilavoja, jotka on kiinnitetty liikkuvaan laitteistoon (standardin ANSI 92.2 mukaiseen), ei luokitella rakennustelineiksi; käyttäjien tulee käyttää henkilökohtaisia putoamissuojausjärjestelmiä työskennellessään tällaisissa saksilavoissa. Pätevän henkilön tulee johtaa kaikkia tähän käytäntöön liittyviä koulutuksia. Koulutusvaatimukset Pätevät käyttäjät Päivityskoulutus Pelastuskoulutus Kaikkien FCX-kiinteistöissä työskentelevien henkilöiden tulee olla tietoisia tästä käytännöstä ennen putoamisvaarojen olemassaoloa. Kaikkien henkilöiden, joilta saatetaan vaatia henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän käyttöä, tulee saada koulutusta alla olevalla tavalla ennen järjestelmän käyttöä. Kaikki koulutukset dokumentoidaan. Henkilökohtaisia putoamissuojausjärjestelmiä käyttävät henkilöt saavat erityistä koulutusta heidän käyttämästään varustuksesta. Koulutus sisältää: Tämän käytännön Työalueella olevien putoamisvaarojen luonteen Tarkastusmenetelmät Kiinnitysmenetelmät Putoamissuojausjärjestelmien rajoitukset Erityisohjeet käytettävästä putoamissuojauslaitteistosta valmistajan ohjeiden mukaisesti Putoamisfysiikka, putoamislaskelmat ja kulkuluvat Osien valinta, yhteensopivuus, valikoima Putoamisjärjestelmät Pelastus, mukaan lukien itsepelastus Työhön liittyvät henkilöt saavat vuosittaista päivityskoulutusta tämän käytännön vaatimuksista ja opituista asioista. Tiheämpää koulutusta saatetaan vaatia koulutetuilta henkilöiltä, jotka osoittavat tämän käytännön vaatimusten ymmärtämisen puutetta.. Työpaikoilla, joilla putoamisenestojärjestelmiä käytetään, tulee tarjota köysipelastuskoulutusta olemassa oleville pelastushenkilötiimeille. Jos työpaikka on riippuvainen paikallisista hätäpalvelun tarjoajista, sen tulee vahvistaa, että paikalliset hätäpalvelutarjoajat osaavat köysipelastuksen ja tuntevat työpaikan. 7.0 Määritelmät Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.18

19 Kiinnitys Vartalovyö Kokovartalovaljaat Turvapiste turvaköysien, köysien tai hidastuslaitteiden kiinnittämiseen. Hihna, jonka tarkoituksena on sekä turvata sitä vyötäröltä että kiinnittää se köyteen tai turvaköyteen putoamisenestojärjestelmissä tai asemointilaitejärjestelmissä. Hihnat, joilla voidaan turvata henkilö niin, että putoamisenestovoimat jaetaan vähintään reisiin, lantioon, vyötäröön, rintakehään ja olkapäihin kiinnittämällä sen muihin henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän osiin. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.19

20 Hidastuslaite Hidastusetäisyys Vapaa pudotus Vapaan pudotuksen etäisyys Suojakaidejärjestelmä Turvaköysi Turvaköysi Pätevä henkilö Automaattisesti kokoon menevä turvaköysi/köysi Mikä tahansa mekanismi, kuten köysikytkin, turvaommeltu köysi, erityispunosköysi, repäisyluja tai vääristyvä köysi, automaattisesti kokoon menevä turvaköysi/köysi jne., jotka auttavat hajottamaan olennaisen energian määrän putoamisen estämisen aikana, rajoittaa muissa tapauksissa henkilöön kohdistuvaa energiaa putoamisen pysäyttämisen aikana. Ylimääräinen pystysuuntainen etäisyys, jonka putoava henkilö matkaa, lukuun ottamatta turvaköyden pidennystä ja vapaata putoamisetäisyyttä, ennen pysähtymistä pisteestä josta hidastuslaite alkaa toimia. Se mitataan etäisyytenä henkilön vartalovyön tai kokovartalovaljaiden kiinnityspisteen sijainnin hidastuslaitteen aktivointihetkellä putoamisen aikana (putoamisen pysäytysvoiman alussa) ja sen kiinnityspisteen sijainnin välillä, johon henkilö saapuu pysähtyessään kokonaan Putoamismatka, ennen kuin henkilökohtainen putoamisenestojärjestelmä alkaa käyttää voimaansa ja pysäyttää putoamisen. Henkilön vartalovyössä tai kokovartalovaljaissa olevan putoamisen pysäytyksen kiinnityspisteen pystysuuntainen siirtyminen putoamisen alkamisen ja juuri sen hetken välillä, ennen kuin järjestelmä alkaa käyttää voimaansa putoamisen pysäyttämiseen. Tämä etäisyys ei sisällä hidastusetäisyyttä ja turvaköyden/köyden pidennystä, mutta sisältää hidastuslaitteen liukuetäisyyden tai automaattisesti kokoon menevän turvaköyden/köyden pidennyksen, ennen kuin ne ovat käytössä ja alkavat käyttää putoamisen pysäytysvoimaa. Nostettu aita, joka estää henkilöitä putoamasta alemmille tasoille. Joustava köysilinja, vaijeri tai hihna, jonka molemmissa päissä on yleensä liitin vartalovyön tai valjaiden kytkemiseksi hidastuslaitteeseen, turvaköyteen tai kiinnityspisteisiin. Osa, joka koostuu joustavasta köydestä, jonka toinen pää voidaan kiinnittää kiinnityspisteeseen pystysuuntaista riippumista varten (Pystysuuntainen turvaköysi) tai jonka molemmat päät voidaan kiinnittää kiinnityspisteisiin vaakasuuntaista asentoa varten (Vaakasuuntainen turvaköysi) ja jolla voi myös kytkeä muita henkilökohtaisen putoamissuojausjärjestelmän komponentteja kiinnityspisteisiin. Henkilö, jolla on tunnustettu tutkinto, todistus tai ammatillinen asema tai jolla on osaamista, koulutusta ja kokemusta, ja joka pystyy osoittamaan kykynsä ratkaista ongelmia, jotka liittyvät aiheeseen liittyvään asiaan, työhön tai projektiin. Hidastuslaite, joka sisältää kelanarun, jonka voi hitaasti vetää ulos tai sisään kelaan lievän jännitteen alaisena normaalin henkilön liikkumisen aikana, ja joka putoamisen alettua lukitsee kelan ja pysäyttää putoamisen Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.20

21 8.0 Viitemateriaalit Seuraavia viitemateriaaleja käytettiin tämän asiakirjan kehittelemisessä FCX-DOHSmateriaalit OSHAviitemateriaalit Valvonnan, liputuksen, avoimen reiän ohjeet (FCX-01) Liputuksen ja aitauksen FCX-ohjeet FCX Avoimen reiän käytäntö (FCX-02) Katso lisäohjeita ja parhaat käytännöt koskien putoamisvaaroja ja suojavarusteita sivulta Pääosioihin kuuluu: (b): Määritelmät : Riskit, joissa vaaditaan putoamissuojausta : Putoamissuojausjärjestelmät, kriteerit ja käytännöt 1926 Subpart M Appendices: Erilaisia ohjeita (g): Putoamissuojaus rakennustelineissä (a): Putoamissuojaus teräksen pystyttämisessä : Ilmanostot , ja : Tikkaat ANSI-lähteet ANSI/ASSE Z359 Putoamissuojaus 9.0 Rekisterit Rekistereiden säilytys Seuraavat rekisterit tulee säilyttää FCX-rekistereiden säilytyskäytännön mukaisesti: Työntekijän koulutusrekisterit Vuosittainen ohjelmatarkastus Laitteiston tarkastusrekisterit Vapautuksen pyyntölomakkeet Pelastussuunnitelmat 10.0 Versiohistoria 2009 Korj Korj. 2 Alkuperäinen julkaisu Tämä päivitys sisältää monia muutoksia edelliseen versioon verrattuna, toiset pienempiä ja toiset 1. Muutettu otsikko Putoamissuojausohjeista otsikoksi Korkean paikan työskentelykäytännöt. 2. Vaatimuksia selkeytetty kiinnityspisteille ja muille putoamisenestolaitteille, jotka suunnitellaan ja kootaan pätevän henkilön valvonnan alaisuudessa. 3. Termi "osaava" muutettu termiksi "pätevä". 4. Määritelmät siirretty asiakirjan loppuun. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.21

22 2013 Korj. 3 tärkeämpiä. Käyttäjien tulisi tarkastaa tämä asiakirja kokonaisuudessaan. Tämä päivitys sisältää pieniä selkeytyksiä verrattuna edelliseen versioon: 5. Vapautuksen pyyntölomake 6. Vaatimukset putoamisenestolaitteiston kuukausittaisille dokumentoiduille tarkastuksille (esim. valjaat, köysi jne.) 1. Sivulta 7 on poistettu vaihtoehto neljännesvuosittaisista dokumentoiduista tarkastuksista, jotta teksti olisi johdonmukainen asiakirjan muun sisällön kanssa, jossa viitataan kuukausittaisiin dokumentoituihin tarkastuksiin. 2. Sivulla 9 on korjattu kiinnityspistevaatimukset putoamisenestojärjestelmille 453 kilon voimaksi kg voimavaatimus vaaditaan asemointijärjestelmille. Tämä on johdonmukainen ANSI-standardin kanssa. 4 Tämä päivitys sisältää pieniä selkeytyksiä verrattuna edelliseen versioon: 1. Kappaleessa 5.2 selkeytys koskien hitsausta tikkailta ja työtä, joka vaatii tikapuihin nojaamista tai tikapuilta kurkottamista. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.22

23 Liitelomakkeet ja -luvat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.23

24 Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.24

25 Liite A- Korkealta työskentelyn vapautuspyyntölomake Jos yhtä tämän käytännön osista ei voida täyttää, vapautuslomake tulee täyttää. Täytä tämä lomake antamalla alueen yksityiskohtaisen kuvauksen ja syy korkealla työskentelyn vapautuspyynnölle. Insinöörin tai muun valtuutetun henkilön tulee täyttää tehtävän tarkastus muiden tarkastusten harkintaa varten ennen lomakkeen antamista osaston esimiehelle. Yksikköjohtajan tai korkeamman johdon hyväksyntä on pakollinen ennen jatkamista. Päivä: Aika: Yksikön esimies: Toiminnan sijainti: Toiminnan tarkoitus: Pyynnön kuvaus: Perustelu: Tarkastustoimenpiteet: Pyytäjän allekirjoitus: Yksikön esimiehen tai hänen edustajansa allekirjoitus: *Kun olet täyttänyt lomakkeen, anna kopio kaikista liittyvistä asiakirjoista yksikön rekisterinhoitajalle täyttötarkoituksia varten. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

26 Liite B Putoamisenestolaitteiston ylläpito ja tarkastus Ylläpitääksesi kaikkien vöiden ja valjaiden käyttöikää ja korkeaa tehokkuutta, ne tulee tarkastaa säännöllisesti. Visuaalinen tarkastus ennen jokaista käyttökertaa tulisi suorittaa rutiininomaisesti. Myös pätevän henkilön tarkastus tulisi tehdä rutiininomaisesti. Työpaikkojen tulisi lisätä nämä rutiinitarkastukset ennalta ehkäisevään ylläpitoprosessiin. Jos yksi alla olevista ehdoista käy toteen, laitteistoa ei saa käyttää, ennen kuin se on korjattu tai vaihdettu. Valjaiden tarkastus 1. Vyöt ja renkaat: Aloita valjaiden tarkastus toisesta päästä, pidä vyön vartalopuoli itseäsi kohti ja tartu vyöhön kiinni niin, että kätesi ovat cm toisistaan. Taita vyö U:n muotoiseksi. Tarkista, että vyössä ei ole rispaantuneita reunoja, rikkoutuneita säikeitä, revenneitä ompeleita, viiltoja tai kemiallisten aineiden aiheuttamaa vahinkoa. Tarkista D-renkaat ja D-renkaiden metallin kulumislevyt, etteivät ne ole vääntyneet, halkeilleet, rikkoutuneet eikä niissä ole karkeita tai teräviä reunoja. D-renkaan tangon tulisi olla 90 asteen kulmassa vyön pitkää sivua kohden ja sen tulisi kääntyä vapaasti. Tarkista solkien ja D-renkaiden kiinnikkeet erityisen huolellisesti. Ilmoita kaikesta epätavallisesta kulumisesta, rispaantuneista tai katkenneista säikeistä tai solkien vääntymisestä. Niittien pitäisi olla tiukasti kiinni niin, että niitä ei voi irrottaa sormilla. Vartalopuolen niittipohjan ja ulkopuolella olevien niittien tulisi olla litteinä materiaalia vasten. Taittuneet niitit hajoavat paineen alla. Tarkasta, että valjaiden säikeet eivät ole rispaantuneet tai rikkoutuneet. Tartu verkkoon kiinni niin, että kätesi ovat cm toisistaan. Taita verkko ylösalaisin U:n muotoiseksi. Näin huomaat helpommin vialliset säikeet tai viillot. Noudata tätä menetelmää koko verkon pituudella ja tarkasta kunkin hihnan molemmat puolet. Verkon rikkoutuneet säikeet näkyvät tupsuina verkkopinnassa. Kaikki rikkoutuneet, katkenneet tai palaneet ompeleet näkyvät helposti. Kaikki osassa olevat putoamisilmaisimet tulisi tarkastaa, jotta varmistutaan että ne eivät ilmoita valjaiden olleen käytössä putoamisen aikana. 2. Soljen kieleke: Soljen kielekkeissä ei saisi olla muoto- ja liikevääristyksiä. Niiden tulisi olla soljen kehyksen päällä ja liikkua vapaasti eteen- ja taaksepäin. Rullien tulisi kääntyä vapaasti kehyksessä. Tarkista, ettei siinä ole vääristymiä tai teräviä reunoja. 3. Kitkasolki: Tarkista, että solki ei ole vääristynyt. Ulomman tai keskitangon tulee olla suora. Tarkista erityisen huolellisesti keskitangon kulmat ja kiinnityspisteet. Köyden tarkastus Aloita köyden tarkastus yhdestä päästä ja jatka tarkastusta toiseen päähän. Käännä köyttä hitaasti niin, että pystyt tarkastaan köyden koko kehän. Tarkasta erityisen huolellisesti rispaantuneet päät. Laitteisto tulisi tarkastaa alla olevien menetelmien mukaisesti. Salvat: Tarkasta huolellisesti, että koukkulukossa ei ole vääristymiä, halkeamia, korroosiota tai kuoppia pinnassa. Lukon tai salvan tulisi asettua kouruun sotkeutumatta eikä se saisi vääntyä tai jumittua. Lukkojousen tulisi painautua tarpeeksi syvälle, jotta lukko kiinnittyy itsenäisesti. Lukko ei saisi aueta itsestään sen jälkeen, kun se on laitettu kiinni. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

27 Vanteet: Vanne (muovinen suojaholkki) tulee olla tiukasti pleissin aukossa eikä pleississä saa olla irtonaisia tai katkenneita säikeitä. Vanteen reunoissa ei saa olla teräviä kulmia, vääntymistä tai halkeamia. Teräsköydet: Kääntäessäsi teräsköyttä tarkasta, että siinä ei ole viiltoja, rispaantuneita alueita tai epätavallista kulumista. Teräsköysien käyttämistä putoamissuojauksessa ilman iskunvaimennuslaitetta ei suositella. Verkkonaru: Kun taitat verkkoa putken yli, katso verkkonarun kumpaakin sivua. Näin huomaat mahdolliset viillot tai rikkoutumiset. Verkkonarun rajatun joustavuuden vuoksi ei ole suositeltavaa käyttää putoamissuojausta ilman iskunvaimenninlaitetta. Naruköysi: Käännä naruköyttä ja tarkasta se päästä päähän mahdollisten nukkaisten, kuluneiden, rikkoutuneiden tai katkenneiden säikeiden varalta. Äärimmäisten kuormien aiheuttamat heikentyneet alueet näkyvät huomattavana muutoksena alkuperäisessä halkaisijassa. Köyden halkaisijan tulisi olla sama köyden joka osassa, muutoin seurauksena on tauko köyden käytössä. Kun naruköyttä käytetään putoamissuojauksessa, sen mukana tulee käyttää iskunvaimennusjärjestelmää. Iskunvaimennuspakkaukset: Iskunvaimennuspakkauksen ulompi osa tulisi tarkastaa paloreikien ja repeämisen varalta. Tarkista, että alueilla joissa pakkaus on ommeltu D-renkaaseen, vyöhön tai köyteen, ei ole irtonaisia säikeitä, repeämisiä ja vioittumista. Verkoissa ja naruköysissä olevien vahinkojen visuaaliset merkit Kuumuus: Liiallinen kuumuus aiheuttaa nailonin haurastumisen ja lakastuneen ruskeahkon värin. Säikeet katkeilevat kun niitä venytetään, eikä niitä pitäisi käyttää yli 82 celsius-asteessa. Kemikaalit: Väri muuttuu yleensä läikikkään ruskeahkoksi. Kun vyötä taitetaan vyötärölle, siinä näkyy poikittaisia halkeamia. Tämä aiheuttaa vyön joustavuuden heikkenemisen. Ultraviolettisäteet: Älä säilytä verkko- ja naruköysiä suorassa auringonvalossa, sillä ultraviolettisäteet voivat vähentää tiettyjen materiaalien vahvuutta. Sula metalli tai liekit: Verkko- ja naruköydet voivat sulaa toisiinsa kiinni sulan metallin tai liekkien seurauksena. Tarkista, ettei köysissä ole kovia ja kiiltäviä tahroja tai sulanutta pintaa. Verkko ei kestä palamista, nailon kestää. Maalit ja liuottimet: Maali imeytyy ja kuivuu sisään rajoittaen säikeiden liikkumista. Joidenkin maalien kuivuvat aineet ja liuottimet tekevät samanlaista haittaa kuin kemialliset aineet. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

28 Liite C Turvavaljaiden kuukausittainen tarkastus - Esimerkki Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

29 Liite D Peruspudotuksen kulkuluvan laskenta Valtuutetun henkilön tulisi ottaa huomioon muut tekijät mukaan lukien mutta ei rajoitetusti heilumispudotus, muut työntekijät, pudotus kiinnityksestä tai muut esteet. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

30 Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen k äyttöä

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU LAINSÄÄDÄNTÖ - Putoamissuojausta koskeva lainsäädäntö edellyttää työnantajalta toimenpiteitä putoamistapaturmien estämiseksi, jos työntekijä työskentelee yli 2 metrin korkeudella

Lisätiedot

40734917 Worker Outdoor Pants 40734900 Active Cargo Jacket 40532440 Glove M40 40894143 Worksafe W 4p harness belt click 40894154 Worksafe 2 m flex

40734917 Worker Outdoor Pants 40734900 Active Cargo Jacket 40532440 Glove M40 40894143 Worksafe W 4p harness belt click 40894154 Worksafe 2 m flex 40734917 Worker Outdoor Pants 40734900 Active Cargo Jacket 40532440 Glove M40 40894143 Worksafe W 4p harness belt click 40894154 Worksafe 2 m flex shock absorber 40894404 Helmet Kask Plasma AQ Opimme seisomaan

Lisätiedot

1. Tuotteen tunnettu käyttöhistoria

1. Tuotteen tunnettu käyttöhistoria Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Jokaisella käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön pitää tehdä henkilösuojaimelle yksityiskohtainen tarkastus säännöllisesti. Petzl

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Turvallisesti tikkailla

Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

HENKILÖSUOJAIMEN TARKASTUSLOMAKE

HENKILÖSUOJAIMEN TARKASTUSLOMAKE HENKILÖSUOJAIMEN TARKASTUSLOMAKE Petzl henkilösuojainten määräaikaistarkastuksen saa suorittaa Työterveyslaitoksen myöntämän, voimassa olevan, valjastarkastajavaltuutuksen omaava henkilö. Tarkastuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-,

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, GODMORGON Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, NORRVIKEN- ja BREDVIKEN-pesualtaat sekä GODMORGON-lokerikot

Lisätiedot

Tiedämme säännöt ja menettelytavat ja noudatamme niitä.

Tiedämme säännöt ja menettelytavat ja noudatamme niitä. Alkusanat Sisältö 1 Vastuu... 5 2 Vaarojen tiedostaminen... 7 Oiltanking on sitoutunut hoitamaan kaiken liiketoiminnan turvallisesti ja tehokkaasti. Tavoitteenamme on estää kaikki onnettomuudet, vammat

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

GODMORGON. GODMORGON_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 17.18

GODMORGON. GODMORGON_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 17.18 GODMORGON GODMORGON_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 17.18 Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGONkylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, EDEBOVIKEN-

Lisätiedot

inspection every 12 months and after any exceptional event in the life of the product. user should: tarkastajalle.

inspection every 12 months and after any exceptional event in the life of the product. user should: tarkastajalle. Henkilösuojaimen tarkastus PPE Inspection Tarkastusohjeet Inspection procedure Jokaisella käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle yksityiskohtainen

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

OHJEISTUS NOSTINPUTKEEN KIINNITTYMISELLE

OHJEISTUS NOSTINPUTKEEN KIINNITTYMISELLE OHJEISTUS NOSTINPUTKEEN KIINNITTYMISELLE ID 47905 JOHDANTO Näyttämötyössä korkealla työskenteleminen on esillä muun muassa lavasteiden pystytyksessä, purussa ja tarvittavissa huoltotöissä. Tämä ohjeistus

Lisätiedot

Muurauspukin käyttöohje

Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje SISÄLTÖ 1. Alkusanat ja ehdot. 2. Turvallisuus vaatimukset. 3. Muurauspukin pystytys. 4. Korotuskehän asennus. 5. Alumiinitason asennus. 6. Seinäkiinnikkeen

Lisätiedot

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01 GRP 0 0 9 kk 0 10 kg Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! U10714 rev 01 VAROITUKSIA 1. Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin kiinnität istuimen autoon.

Lisätiedot

SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150

SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150 SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150 Tikli-seinätikkaat voidaan varustaa turvavaljaan kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella, tikkaan nousukorkeuden ylittäessä 8 m. Näiden tarkoituksena

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kiinteä nosto-orsi TTS-E /1-10 t Säädettävä nosto-orsi TTS / 1-25t. Alkuperäisestä käyttöohjeesta suomennettu 09/2015

KÄYTTÖOHJEET. Kiinteä nosto-orsi TTS-E /1-10 t Säädettävä nosto-orsi TTS / 1-25t. Alkuperäisestä käyttöohjeesta suomennettu 09/2015 KÄYTTÖOHJEET Kiinteä nosto-orsi TTS-E /1-10 t Säädettävä nosto-orsi TTS / 1-25t Alkuperäisestä käyttöohjeesta suomennettu 09/2015 Valmistaja: COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH Yale-Allee 30 D-42301

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0)

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0) KÄYTTÖOHJE Vaijerivinssi TANGO Tyypp WV300/500 WE300/500 Sisällysluettelo 1. Turvaohjeet 6. Vaijerin kiinnitys 2. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto 4. Rakenne 9. Varaosat 5. Kiinnitys KV300/500

Lisätiedot

Jos olet jo kirjautunut palveluun, näin pääset tilillesi: Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Napsauta Sisäänkirjautuminen.

Jos olet jo kirjautunut palveluun, näin pääset tilillesi: Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Napsauta Sisäänkirjautuminen. Onko tämä ensimmäinen käyntisi? Napsauta kohtaa Rekisteröidy. Täydennä avautuvalle sivulle sähköpostiosoitteesi ja anna salasana. Napsauta Seuraava, lue ja hyväksy tietosuojakäytäntö. Jos olet jo kirjautunut

Lisätiedot

Sapa Korimanuaali - Korien käsittely

Sapa Korimanuaali - Korien käsittely Sapa Korimanuaali - Korien käsittely Datum 2010-12-10 Senast uppdaterad av Hans Björk Dokumentägare Fabrikschef Vetlanda Revisio 0 Dok. nr 3511 Sivu 1 (8) 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAJOITUKSET 3 2

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Koskee: Kaikkia Cessna 190- ja 195-lentokoneita lentotuntimäärästä riippumatta.

Koskee: Kaikkia Cessna 190- ja 195-lentokoneita lentotuntimäärästä riippumatta. M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan. 242. M-määräys

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Arki asettaa sohville ja lepotuoleille omat tiukat vaatimuksensa. Pyörivä ARVIKAlepotuoli on testattu huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että

Arki asettaa sohville ja lepotuoleille omat tiukat vaatimuksensa. Pyörivä ARVIKAlepotuoli on testattu huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ARVIKA Arki asettaa sohville ja lepotuoleille omat tiukat vaatimuksensa. Pyörivä ARVIKAlepotuoli on testattu huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että se täyttää tiukimmat sekä koti- että ammattikäytölle

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE $martline

KÄYTTÖOHJE $martline 2007-10-24 KÄYTTÖOHJE $martline Oman turvallisuutesi vuoksi ja saadaksesi varusteista mahdollisimman suuren hyödyn on tärkeää, että luet käyttöoppaan kokonaan ja ymmärrät sen sisällön! Cresto Safety AB,

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla (voit käyttää peiliä apunasi harjoitellessasi sidontaa) 1.

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto HDPE-putkien käsittelykäytäntö Hyväksyntäpäivä: 10/07/13 Alkuperäinen päivä: 4/08/11 SOP # FCX - 12 Korjattu versio # 3 Korvaa version 2 (5/7/12) X Korkea

Lisätiedot

Verkkoestejärjestelmä joustava reunasuojausratkaisu rakennustyömaille

Verkkoestejärjestelmä joustava reunasuojausratkaisu rakennustyömaille Verkkoestejärjestelmä joustava reunasuojausratkaisu rakennustyömaille Säädökset ja standardit Verkkoestejärjestelmää on testattu huolellisesti, jotta on voitu varmistua sen toimivuudesta, käyttörajoituksista

Lisätiedot

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kaapeli on arvokas tuote. Kaapelin kuljetuspakkaus on yleensä kela. Paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painava kela on suhteellisen

Lisätiedot

Parhaat käytännöt työvälineasioissa

Parhaat käytännöt työvälineasioissa Jussi Aarnivuo, ABB Oy Turvallisuusmessut 9.9.2010, Tampere Parhaat käytännöt työvälineasioissa September 3, 2010 Slide 1 Parhaat käytännöt työvälineasioissa ABB Suomessa Työturvallisuuslaki taustalla

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy 1 Yhteen kaulakoruun tarvitset: 40 cm makeanvedenhelminauha TAI vastaava/haluttu määrä irtohelmiä 2 m valmiiksi neuloitettu helmisilkki 0,6 0,65 mm TAI paksuutta, joka mahtuu kerran helmien läpi helmilukko,

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen kuljetusalan yrityksissä Kuljetusalan työturvallisuustilanne

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Henkilönsuojainpalvelut. Putoamissuojaus

Henkilönsuojainpalvelut. Putoamissuojaus Henkilönsuojainpalvelut Putoamissuojaus Putoamissuojaus Putoamissuojausjärjestelmä muodostuu kolmesta pääkohdasta Mikäli putoamisvaaraa ei voida poistaa teknisin tai työjärjestelyllisin keinoin työkohteessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

Käyttötiedot. Teräsköysiraksi

Käyttötiedot. Teräsköysiraksi FI Käyttötiedot Teräsköysiraksi Seuraavat tiedot eivät ole tyhjentäviä. Lisätietoja nostoapuvälineiden ja nostolaitteiden käsittelystä on asiaankuuluvissa ammattiliittojen ja maakohtaisissa määräyksissä.

Lisätiedot

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O ! YL-RAPPU NOUDATA KASAUS- OHJEITA HUOMIO KIRJAN YL-RAPPU KASAUSKIRJA R Fox1-Teline On Suomalainen tuote joka on rakennettu ja suunniteltu EU-Normin EN1004:2004 mukaiseksi. R Johdanto 1.Yleistä YL-RAPPU

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

Palautuslaite Boomerang ZHR

Palautuslaite Boomerang ZHR Boomerang palautuslaitteen avulla yksi mies voi käyttää listoituskoneita ja/tai muita koneita ja laitteita puuntyöstössä. Ominaisuudet Arvot Työkappaleen mitat ilman kääntöyks. (mm) Pituus min. 300 max.

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla?

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla? Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla? On monia tapoja saada lapsi selkään kantorepulla. Kokeile erilaisia

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

TUOTEKORTTI: RONDO L1

TUOTEKORTTI: RONDO L1 TUOTEKORTTI: RONDO L1 Tuotekoodi: Rondo L1-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) kuva 1: Rondo L1 seinäliittymä, pystyleikkaus TUOTEKUVAUS Käyttötarkoitus Raaka-aineet Värit

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Asennusohje. Rockfon Contour

Asennusohje. Rockfon Contour Asennusohje Rockfon Contour Yleistietoja Järjestelmän kuvaus: Rockfon Contour on kehyksetön akustinen melunvaimennin, joka on valmistettu 50 mm:n kivivillalevystä. Sen kumpikin puoli on esteettisesti miellyttävää

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot