Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista"

Transkriptio

1 Valtuustoaloite / Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimen organisaatiomuutosten selvittäminen Kaupunginvaltuusto Anu Helena Frosterus jätti Karkkilan vihreät ry:n nimissä seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilassa on selvitettävä yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen kanssa organisaatiomuutoksen mahdollisuus Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimessa. Karkkilassa on aktiivisia kulttuuri- ja liikuntajärjestöjä, joista useat toimivat kaupungin avustuksen turvin. Karkkilan kaupungin syksyllä 2010 valmistuneessa strategiassa on asetettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset. Jos aidosti halutaan tuota strategiaa toteuttaa, olisi kulttuuri- ja liikuntajärjestöille annettava enemmän mahdollisuuksia aktiiviseen toimintaan. Järjestöt ja yhdistykset on otettava myös osaksi päätösten tekoa. Kaupungin päätösvaltaa on mahdollista siirtää suoraan yhdistyksille ja järjestöille tekemällä organisaatiomuutos. Organisaatiomuutoksessa on mahdollista samalla keventää byrokratiaa ja nopeuttaa päätösten tekemistä. Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimet tulisi lakkauttaa ja niiden tilalle luoda yhdessä kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen kanssa "kulttuuri ry" ja "liikunta ry". Esimerkki: Karkkilan kaupunki sitoutuisi tekemään liikunta ry:n kanssa palvelusopimuksen ja maksaisi palvelusta kuukausimaksua. Tuo summa olisi sama, jonka kaupunki nyt käyttää itse liikuntapalveluiden tuottamiseen kokonaisuudessaan. Liikunta ry päättäisi rahan käytöstä. Kaikki mahdollinen: liikuntapaikkojen hoito, uimarantojen siivoukset, salivuorot, hiihtolatujen hoito, ym. Liikunta ry:n toimintaa johtaisi palkattu liikuntatoimenjohtaja ja kaikki päätökset tehtäisiin johtoryhmässä, joka muodostuisi liikuntajärjestöjen itsensä valitsemista edustajista. Karkkilan kaupunginvaltuusto asettaisi kaksi kaupungin omaa edustajaa johtoryhmään. Päätöksiä ei tarvitsisi viedä lainkaan kaupungin omiin lautakuntiin, joten päätösten teko olisi nopeaa. Someron kunnassa on toiminut liikunta ry vuodesta 1995 liikuntapalveluiden tuottajana. Someron kokemukset organisaatiosta ovat olleet erittäin positiiviset. Somerolla on pystytty toteuttamaan monipuolisemmat ja laadukkaammat liikuntapalvelut organisaatiomuutoksen seurauksena. Liikuntajärjestöt eivät ole joutuneet edes maksamaan liikuntapaikkojen vuokrasta. Hyvät kokemukset liikunta ry:stä rohkaisivat Someron kulttuuriyhdistyksiä toteuttamaan vastaavan organisaatiomuutoksen. Kaupungin oma kulttuuritoimi lakkautettiin ja tilalle perustettiin Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 1/22

2 kulttuuri ry. Myös kulttuuri ry:stä Someron kokemukset ovat positiivisia. Rekisteröidyn yhdistyksen on mahdollista hakea ulkopuolista rahoitusta toimintansa tueksi, vaikkakin Somerolla toiminnan rahoitus on edelleen noin 90 % kaupungin tukemaa. On huomioitava, että merkittävä summa on aiemmin mennyt kaupungin hallintoon, mutta nyt tämä summa on järjestöjen käytettävissä itse toimintaan. Somerolla on harvinaisen laadukkaat ja monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut kunnan kokoon nähden. Kulttuuri ry ja liikunta ry voivat lisäksi toteuttaa teemapäiviä, tapahtumia jopa toimittaa omaa alan lehteä (Somerolla tekevät näin). Palkkalistoilla voi olla myös liikunnan ohjaaja ja jopa oma siivooja. Karkkilassa on vain unelmoitu yhtä ja toista, mutta meilläkin olisi mahdollisuus kulttuuriyhdistysten yhteistyönä saada oma kulttuuritalo Karkkilaan, sekä vaikkapa uusi iso katettu kesäteatteri uimarannan rinteeseen. Nyt Karkkilassa on kutsuttava kaikki yhdistykset ja järjestöt koolle tilaisuuteen, johon kutsutaan Someron kulttuuri ry:n ja liikunta ry:n toiminnanjohtajat kertomaan omasta organisaatiostaan ja käytännön toiminnastaan. Muutoksia ei tietenkään voida toteuttaa ilman yhdistysten ja järjestöjen halukkuutta muutokseen. Tavanomaisella kaupungin ja yhdistysten välisellä yhteistyöllä ei voida päästä vastaaviin tuloksiin. Uskomme, että Karkkilassa kaikki osapuolet ovat halukkaita muutokseen, joka mahdollistaa asioista päättämisen lähellä aktiivisia toimijoita." Asia on annettu vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. Vapaaaikalautakunta on käynyt alustavan keskustelun aloitteen pohjalta kokouksessaan Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtäväksi on annettu yhteistoiminta ja sen selvittely järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Vapaa-aikalautakunta palautti kokouksessaan asian jatkovalmisteluun. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 2/22

3 Valtuustoaloite / Nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistäminen Karkkilassa Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Anu Helena Frosterus jätti seuraavan Karkkilan Vihreä valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkilan on edistettävä alueellaan nopeita tietoliikenneyhteyksiä Useiden karkkilalaisten tietoliikenneyhteydet uhkaavat jäädä ainoastaan ruuhkautuvien langattomien ratkaisujen varaan. Karkkilalla ei kuitenkaan ole varaa jäädä kehityksestä jälkeen tämän suhteen. Valokuitu on sijoitus tulevaisuuteen. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat pysyvän asutuksen edellytys tulevaisuudessa. Se on sähköverkkoon verrattava kertainvestointi, jolla pärjää vuosikymmeniä eteenpäin. Valokuitu mahdollistaa yritystoiminnan ja etätyön ja pitää näin syrjäisetkin seudut vetovoimaisina ja elinkelpoisina. Ilman nopeita tietoliikenneyhteyksiä, emme voi myöskään pärjätä kilpailussa hyvistä veronmaksajista. Uusia asuinalueita rakennettaessa tämä seikka on tietenkin huomioitava, mutta on tarpeen kehittää myös olemassa olevia, vanhoja asuinalueita. Kiinteän ja langattoman verkon suurin ero on siinä, että kiinteässä valokuituverkossa nopeus on käyttäjämääristä riippumatta sama eli nopea. Langattomassa verkossa nopeus on suoraan verrannollinen käyttäjien määriin, mitä enemmän käyttäjiä, sitä hitaammin ja epävarmemmin verkko toimii. Valtio myöntää rahoitusta valokuituverkkojen rakentamiseen harvaan asutuille alueille. Rahoituksen ehtona on, että valokuituverkolle on riittävää kysyntää ja kunta sekä teleoperaattori osallistuvat kustannuksiin. Karkkilan onkin hyödynnettävä mahdolliset valtion tuet valokuituverkkojen rakentamisessa. Toisaalta on myös huomioitava, että nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistäminen ei välttämättä tarkoita, että Karkkila myös rakentaisi tai maksaisi yhteydet. Karkkilan Vihreät esittävät, että Karkkilassa on tehtävä suunnitelma siitä, miten Karkkila voi edistää nopeiden tietoliikenneyhteyksien saamista kaikille karkkilalaisille. Tekninen lautakunta lausuu, että valokuituhankkeet toteutetaan vuoden 2012 osalta yhteistyössä Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin kanssa ja ratkaistaan valokuituhankkeiden jatkotoimenpiteet ja yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuudet mahdollisesti jo kuluvan vuoden aikana. Kaupunginhallitus jätti kokouksessaan asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 3/22

4 Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 4/22

5 Valtuustoaloite / Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustaminen Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Mika Tallgrén jätti seuraavan Karkkilan Sosialidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Nuorten työttömyys on iso ongelma niin meillä kuin muuallakin. Globaalisti lisääntynyt nuorisotyöttömyys uhkaa jo kokonaisia maanosia. Euroalueella tilanne on synkin Espanjassa ja Kreikassa, joissa joka toinen nuori on vailla töitä. Irlannissa luku hipoo 30 %:a. Maaliskuun 2012 tilaston mukaan Suomessa nuorten vuotiaiden työttömyys oli 24 %. Karkkilan työttömyysprosentti oli ELY-keskuksen huhtikuun tilaston mukaan 8,2 prosenttia. Työvoimaa Karkkilassa on 4416 henkilöä. Työttömiä työnhakijoita on 363 henkilöä, joista alle 25-vuotiaita on 50. Nuoret aikuiset tarvitsevat työtä valmistuttuaan tai mahdollisuuden koulutukseen kykyjensä mukaan. Tämä on nuoren ihmisen kannalta oikein. Nuorten työttömyys on myös tärkeä asia kaupungin talouden kannalta. Mitä pidempään nuori on työttömänä, sitä suurempi on nuortensyrjäytymisriski. Työttömänä nuori on yhteiskunnan tuen varassa. Lisäksi nuori on poissa tuottavasta työstä, jonka palkkatulosta hän voisi maksaa veroja. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on viime vuosina tehty paljon. Muun muassa etsivä nuorisotyönhanke on ollut käynnissä niin meillä kuin monessa muussakin kunnassa. Nuorten työpajatoimintaa on Karkkilassa menestyksekkäästi tarjonnut Ruukinpaja. Maan hallitus on ottanut tilanteen vakavasti ja hallitusohjelman yksi kärkihankkeista on nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen. Hanke toteutetaan 2013 alusta. Yhteiskuntatakuu takaa jokaiselle alle 25- vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 3 kuukaudessa työttömäksi joutumisesta. Hankkeen toteuttaminen on suuri haaste ja se edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Meillä on puoli vuotta aikaa valmistautua siihen. SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Karkkilaan perustettaan nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävä työryhmä. Työryhmään tulisi kuulua kaikki asiaan vaikuttavat tahot kuten nuoret itse, koulut, työnantajan edustajat, työvoimaviranomaiset, paikalliset työmarkkinajärjestöjen sekä kolmannen sektorin edustajat." Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 5/22

6 Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmälle valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 6/22

7 Valtuustoaloite / Nuorten metallialan ammattikoulutuksen turvaaminen Karkkilan kaupungissa Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Risto Sintonen jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkilan kaupungin nuorten metallialan ammattikoulutuksen turvaaminen siten, että metallialan yrittäjillä riittää ammattitaitoisia osaajia vastaisuudessakin. Tällä tavalla voidaan ehkä ehkäistä kaupungistamme muuttamisen halukkuutta ja syrjäytymistä. Kuten tiedetään Karkkilassa on vahva perinteinen metallialan teollisuus joka vaatii ja tarvitsee erilaisia metallialan taitoja ja osaamista. Karkkilassa kyseinen ammattikoulutus on taannoin ajettu alas ja on turvauduttu Vihdin ja Lohjan ammattikoulutuspaikkoihin. On luonnollista, että halutaan monipuolistaa yrityssektoria kaupungissamme mutta on huomioitava se tosiseikka, että jos metalliala hiipuu osaajien puutteesta hiipuu myös kaikki muukin koska ala on kaupungin selkäranka ja menestyksen tae. Metalliala on viimeisten 40 vuoden aikana kehittynyt suunnattomasti, jonka vuoksi koneet, laitteet ja työvälineet sekä menetelmät ovat aivan erilaisia kuin taannoin. Tietääkseni Karkkilalaisilla metallialan yrityksillä ovat laitteet alan nykyaikaa vastaavat joten vain niiden käyttäjät ovat kohta puuttumassa. Vihdissä metallialan koulutus on tietojen mukaan eräänlaisessa kriisitilassa ja on lopettamisuhan alla. Lohja on taas logistisesti kaukana ja vaikeasti saavutettavissa. Karkkilan kaupunki aloittaa uudelleen alan koulutuksen yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa esimerkiksi siten että: Karkkilan kaupungin sivistysorganisaatio hoitaisi yleisaineiden opetuksen mukaanluettuna ammattiaineet. Ammattiaineiden opettajiksi voisivat ryhtyä ammattitaitoiset henkilöt kaupungista (mukaanluettuna eläkeläiset). Kaupunki hoitaisi opetukseen tarvittavat tilat. Alan yrittäjät hoitaisivat työopetuksen ja harjoittelun sopivaksi katsomalleen määrälle oppilaita vuodessa. Yrittäjä huolehtisi työn opettamisesta ja laitteiden käytöstä nk. tutorien avulla. Oppimäärä voisi olla 3-4 vuotta kuten aikoinaan Högforssin konepajakoulussa riipuen ammatin vaativuudesta. Opetus tapahtuisi esimerkiksi niin, että teoriaopetusta olisi kuukausi keväällä ja kuukausi syksyllä. Muu aika olisi työharjoittelua yrityksissä. Kesälomaa sisältyisi kuukausi. Opiskelun loppuun sisältyisi ammattinäyte. Oppilas saisi yleisaineiden jaksolta mahdollisesti päivärahan kokoista korvausta ja työharjoittelusta sopimuksen mukaista palkkaa. Nämä toimisvat kannustimena. Näin Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 7/22

8 oppineet metallimiehet voisvat sitten valmistuttuaan aloittaa opiskelupaikassaan sisäänajettuna työt edellyttäen, että yrittäjällä on mahdollisuus työllistää. Sivistystoimenjohtaja, kehittämispäällikkö sekä asiasta kiinnostuneet metallialan yrittäjät kokoaisivat ryhmän jonka tehtävänä olisi asian valmistelu ja kehittäminen. Mahdollisemman nopeasti. Kaupunki - Hankkii luokkatilat yleisaineiden ja ammattiaineiden opetukseen - Hankkii yleisaineiden ja ammattiaineiden opettajat - Vastaa opetuksen laadusta - Vastaa opetusohjelmasta - Vakuuttaa oppilaat Osallituvat yrittäjät - Antavat käyttöön koneet ja laitteet - Toimii ammatillisen koulutuksen vastuullisena - Hankkii sopivat tutorit - Antaa työhön sopivat suojavaatteet ja laitteet Liite: Ilta-Sanomat Antti Herlinin kolumni ammattikoulutuksesta." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen kasvatus- ja opetuslautakunnan ja elinkeinotoimen valmisteltavaksi. Sivistysjohtaja on käynyt keskusteluja ammatillisen koulutuksenjärjestäjän kanssa. Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa, kun toisen asteen koulutuksen määrärahoja leikataan, ei ole näköpiirissä uusien pysyvien koulutuspisteiden käynnistämistä. On kuitenkin mahdollista saada Karkkilaan erilaisia osakokonaisuuksia ja yhteistyöllä toteutettavia opintojaksoja, joista esimerkkinä jo toteutunut oppisopimuskoulutukseen valmistava opintokokonaisuus yhteistyössä pajatoiminnan kanssa keväällä Sivistystoimialan ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö pidetään aktiivisena ja pyritään ammatillisten opintojaksojen toteuttamiseen Karkkilassa. Kaupunki lisää yhteistyötään sekä koulutuksenjärjestäjien, te-toimiston että Karkkilassa toimivien yritysten kanssa koulutustarjonnan lisäämiseksi Karkkilassa. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 8/22

9 Valtuustoaloite / Vanhan Vihdintien turvallisuuden parantaminen Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Tuija Kalpa jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkilan Vanha Vihdintie on hyväkuntoinen, mutta erittäin kapea ja turvaton jalankulkijalle sekä pyöräilijälle. Aloitteen lähtökohtana on, että Karkkila huomioi tien turvallisuuden jalankulkutiellä Vanhan Vihdintien alkuosuudelta ainakin 5 km verran. Tie on suhteellisen vilkas sekä nopeudet nousevat joskus yli sallitun nopeuden. Lapsiperheiden asuttama sekä lenkkeilijöiden suosima Vanha Vihdintie on erittäin vaarallinen tiellä liikkujalle tien kapeuden vuoksi. On suotavaa, että kaupunki ottaa huomioon myös muut tehdyt aloitteet Vanhan Vihdintien osalta ja tekee tiestä kaikille turvallisen kulkea. Jos tieosuus on jonkun muun vastuulla, on kaupungin oltava aloitteellinen tieosuuden turvallisuuden lisäämisessä kuntalaisten hyväksi." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 9/22

10 Valtuustoaloite / Julkishallinnon yhteisen asiakaspalvelupisteen saaminen Karkkilaan Kaupunginvaltuusto Ville Saukkola jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Arvoisa puheenjohtaja, hyvät virkamiehet, valtuutetut ja paikalla olevat karkkilalaiset. Ymmärtääkseni meillä on yhteinen huoli. Riippumatta poliittisesta ideologiasta, näemme tärkeänä tiettyjen julkisten peruspalveluiden säilymisen, laadun ja saavutettavuuden. Tiedossamme on, että valitettavan moni valtion tarjoama palvelu on hävinnyt kaupungistamme. Näistä erikseen mainitakseni TE- ja ELYkeskuksen palvelut sekä KELA:n palvelut. Maistraatin ja verohallinnon palvelut olemme pakotettuja hakemaan Lohjalta. Poliisin lupa- ja muiden palveluiden tulevaisuus on sekin uhattuna. Palveluja tarjotaan pääasiassa muutaman kanavan kautta. Tärkeimmät näistä ovat henkilökohtainen käyntiasiointi, puhelinpalvelu sekä sähköinen asiointi Osa asioinnista vaatii henkilökohtaista kontaktia. Käsiteltävä asia voi olla niin vaikeaselkoinen tai laaja, että ainoa tapa ymmärtää asiakasta, on käydä asioita läpi kasvotusten. Meillä on erityisryhmiä, joiden oikeutta saada palvelua ei voida rajoittaa. Palvelun saatavuudella eli käytännössä etäisyydellä on kriittinen merkitys. Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä (HALKE) puolsi julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014) ehdotuksia yhteisissä asiakaspalvelupisteissä tarjottavista palveluista, palveluverkostosta ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamallista. Palvelupisteverkolla on tarkoitus kattaa lakisääteisesti koko maa. Valmistelun lähtökohtana on ollut, että asiakaspalvelupisteen vaikutusalueen asukkaista 90 prosentilla on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka. Isona osana hankkeeseen liittyy rahoitusmalli, tavoiteltava palvelutaso sekä väestön ikääntymisen myötä kasvava henkilökohtaisen asioinnin tarve. Yhteispalvelupisteitä on käytössä useassa kunnassa. Valitettavasti asiat ovat edenneet hitaasti, kun pakkoa asioiden järjestämiseen yhteispalveluna ei ole ollut. Jokainen hallinnon ala on tuijottanut omaa tuottavuuttaan, eikä yhteistä veturia ole ollut. Juna on kuitenkin liikkeessä, ja kuljettajalla on hallituksen mandaatti. Syksyllä asia on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Karkkilan perussuomalaiset ehdottavat, että käynnistämme hankkeen julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelupisteen saamiseksi Karkkilaan. Emme halua odottaa lakien valmistumista. Haluamme etupainotteisesti vaikuttaa ja osallistua Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 10/22

11 asiakaspalveluhankkeen eteenpäin viemiseen. Asialla on kaupunkikehityksen kannalta suuri merkitys." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 11/22

12 Valtuustoaloite / Stipendi koulusuoritustaan merkittävästi parantaneille Kaupunginvaltuusto Lea Peltola jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kaupunkimme alkaisi antaa tunnustusta vuosittain, muiden stipendiensä lisäksi, koulusuoritustaan merkittävästi parantaneille peruskoululaisille. Kenelle missäkin koulussa kyseinen stipendi annettaisiin, siitä päättäisivät opettajat keskenään. Perusteina stipendin myöntämiselle olisi kaikki koulumenestykseen vaikuttavat merkittävät parannukset. Kriteereinä voisi olla esimerkiksi poissaolojen ja myöhästymisien huomattava vähentyminen, keski- arvon merkittävä parantaminen. Yleensäkin kaikki positiivinen toiminta jota oppilas on merkittävissä määrin lisännyt koulumenestyksensä parantamiseksi. Mielestämme tällä tavoin tukemalla lapsiamme ja nuoriamme oman elämänsä eläjinä olisi kauas kantoiset vaikutukset; hyvän elämän saamiseksi ei tarvitse olla paras, riittää että yrittää parhaansa." Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt seuraavaa: Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa alla olevat kriteerit kannustusstipendinsä myöntämiseen perusopetuksen kahdeksannen luokan ja lukion toisen vuosikurssin oppilaille: - halu panostaa omaan kehittymiseensä; - sosiaaliset taidot, pyrkimys yhteiseen hyvään - tietojen ja taitojen hankinta sekä niiden soveltaminen - myönteinen asenne opiskeluun, monilukutaidon rakentava käyttö - myönteisen draivin luomisessa oman elämänsä ohjaamiseen Huomionosoituksen saajan nimeävät yläkoulun ja lukion luokanvalvojat sekä oppilaan- / opinto-ohjaaja. Huomionosoitus myönnetään vuodesta ja käytettävissä olevasta rahoituksesta riippuen yläkoulun 1-3 oppilaalle sekä lukion 1-2 opiskelijalle. Stipendit jaetaan, mikäli niille on rahoitus. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 12/22

13 Valtuustoaloite / Työharjoitteluun kaupungille Kaupunginvaltuusto Lea Peltola jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Nuoremme joutuvat käymään ammatillisen koulutuksen muualla kuin kotikaupungissaan. Harmittelemme, etteivät he useinkaan työllistä itseään omaan kaupunkiinsa, vaan ikävän usein pitävät Karkkilaa paikkana jolla ei ole heille mitään tarjottavaa. Täten Karkkilan Perussuomalaiset ry esittää, että kaupunki astuisi lähemmäs nuoria tarjoutumalla monialaiseksi työharjoittelupaikaksi. Työharjoittelija on työnantajalle kulutonta työvoimaa. Kaupungissa on monia aloja joissa työskentelee erittäin ammattitaitoisia, usein pitkähkön työuran jo tehneitä, joilta nuoremme saisivat hyviä neuvoja ammattiinsa. Mielestämme näin toimimalla nuoret kokisivat konkreettisesti, että välitämme heistä oikeasti. He saisivat myös mahdollisuuden saada kaupungistaan eri näkökulman. Ja vaikka välttämättä he eivät työllisty Karkkilaan, saattaisivat he jäädä asumaan sekä maksamaan veronsa kotikaupunkiinsa. Myös Karviaisenkin talousarviossaan esittämä tappiollinen lukema nuorten kohdalla, joka selvästi johtuu paikkakunnalta pois muuttamisesta, saattaisi pienentyä. Me Karkkilan Perussuomalaiset emme usko, että asiaa tarvitsee ns. rahalla mainostaa, vaan ilmoitus kaupungin internet- sivuille sekä soitto Nummelan sekä Lohjan ammattikouluihin riittäisi." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 13/22

14 Valtuustoaloite / Karkkilan kaupungin hallintosäännön muuttaminen rehtorin ratkaisuvallan osalta Kaupunginvaltuusto Anu Frosterus jätti yhdessä Risto Laakson, Marjo Hellgren, Ilkka Kivistön ja Rauno Salosen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilan Kaupungin hallintosääntöön tulee välittömästi tehdä muutos alakoulujen rehtorien ratkaisuvaltaa koskevaan lukuun. Nyt hallintosäännössä lukee: 33 Rehtorin ratkaisuvalta Rehtorin ratkaisuvaltaan kuuluu seuraavat asiat: Nyhkälässä, yhteiskoululla, lukiossa ja työväenopistossa on rehtorin virka. Muissa 1-6 luokan kouluissa rehtorina toimii määräyksen saanut opettaja. Kyseinen pykälä estää yhdistämästä alakoulujen rehtorien virkoja ja vaatii siksi muutosta. Taloudellisista sekä toiminnallisista syistä on perusteltua, ettei alakoulujen opettajille määrätä rehtorien tehtäviä. Yksi alakoulujen yhteinen virkarehtori lisää karkkilalaisten lasten ja alakoulujen välistä tasa-arvoa, kun resursseista taistelun sijaan ne pystyvät jakamaan opetustoimen resurssit optimaalisesti koulujen kesken. Järjestelyllä Karkkila säästää euroja hallintokuluista kolmen alakoulun rehtorin palkan verran, mutta myös sijaiskuluihin syntyy merkittävää säästöä, kun järjestely poistaa sijaistarpeen rehtoriopettajien omille luokille, joka on syntynyt rehtorimenojen ajaksi. Muun muassa Lohjalla vastaavaan järjestelyyn siirtymisestä on positiivisia kokemuksia. Karkkilan hallintosääntöön tulee kirjata: Yhteiskoululla, lukiossa ja työväenopistolla on rehtorin virka. Peruskoulun 1-6 luokkien alakouluilla on yksi yhteinen rehtorin virka." Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden Karkkilan kaupungin hallintosäännön Kasvatus- ja opetuslautakunta on tämän jälkeen siirtänyt ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 14/22

15 Valtuustoaloite / Henkilöstösäästöjen toteuttaminen Kaupunginvaltuusto Anu Frosterus jätti yhdessä muiden valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: " valtuuston hyväksymään talouden tasapainottamisohjelmaan on kirjattu, että kaupungin henkilöstökulujen palkkamenoja tullaan laskemaan hallitusti seuraavan kolmen vuoden aikana. Valtuuston päätöksen mukaan palkkamenojen määrällinen säästötavoite kohdistetaan henkilöstön palkkakuluihin, eikä henkilöstömäärään. Tasapainottamisohjelman mukaan henkilöstöorganisaatio mitoitetaan sopivaksi hyödyntäen eläköitymisiä ja välttäen lomautuksia. Tasapainottamisohjelmaan on kirjattu myös, että vähennykset palkkamenoihin tulee tehdä mahdollisimman tasapuolisesti eri toimialojen kesken, vaikka muuten ohjelmasta ei ole esitetty keinoja miten henkilöstökulut tulisi käytännössä toteuttaa. Tämä siksi, että toimialoilla itsellään tulee olla mahdollisuus ratkaista palkkamenojen säästöjen kohdentuminen, koska eri toimialoilla ratkaisut voivat olla erilaisia johtuen muun muassa eläköitymisten ajoittumisesta. Onhan valtuusto myös jo aiemmin edellyttänyt kaupunginjohtajaa vahvistamaan johtavien viranhaltijoiden asemaa. Todellisten säästöjen aikaansaamiseksi ja kohtuuttomien vaikutusten ja riskien välttämiseksi on huomioitava millainen vaikutus pakkotoimenpiteillä olisi työilmapiiriin ja työtehokkuuteen. Siksi toimialoille on halutessaan annettava mahdollisuus toteuttaa toimialakohtaisesti henkilöstömenojen palkkasäästöjä myös vapaaehtoisten toimenpiteiden pohjalta. Operatiiviset ratkaisut tehdään silloin toimialoilla lautakuntien käyttösuunnitelmien yhteydessä valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 15/22

16 Valtuustoaloite / Kuukausimatkakortti Höökikyytiin Kaupunginvaltuusto Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan Vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilan Höökikyytiin on kertamaksun lisäksi saatava ostaa kuukausimatkakortti, jotta joukkoliikenne Karkkilassa pääsee kehittymään. Karkkilan Vihreät tekivät valtuustoaloitteen sisäisen joukkoliikenteen kehittämisestä ja esittivät, että suljettuna tilausajona toteutetut koulukuljetukset avataan kaikille asiakkaille avoimeksi joukkoliikenteeksi. Näin kävi ja elokuusta 2013 on Karkkilassa liikennöinyt sisäisen joukkoliikenteen pikkubussi: Höökikyyti. Höökikyydin matkassa on maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettujen lisäksi kulkenut elokuusta jouluun mennessä 1066 kertalipun maksanutta asiakasta. Matkustajien määrä on kasvanut kaiken aikaa ja yksin tammikuun aikana maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettujen lisäksi Höökikyydissä matkusti 372 kertalipun maksanutta asiakasta. Hyvä näin, mutta joukkoliikenteen kehittymisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että asiakkailla on halutessaan mahdollisuus ostaa myös kuukausimatkakortti. Höökikyydin kahden euron hintainen kertamatka kuulostaa kohtuulliselta, mutta hinta on huomattavan kallis, jos Höökikyytiä käyttää matkustamiseen päivittäin. Vertailun vuoksi HKL:n 30 päivän matkakortti maksaa 23,30 euroa lapsilta ja 46,50 euroa aikuisilta. Karkkilan Höökikyydillä päivittäin kaksi kyytiä matkustava aikuinen ja lapsi maksaa vastaavasti 120 euroa per henkilö. Tuolla hinnalla toteutuu vain satunnainen joukkoliikenteen käyttö. Ei siis ole millään tavoin perusteltua, että säännöllisesti matkustavien asiakkaiden täytyy maksaa yksittäisiä kertamatkoja ja kuljettajan puljata rahojen kanssa. Toisaalta ei ole myöskään perusteltua, että alle viiden kilometrin koulumatkaa kulkevien täytyy maksaa koulumatkastaan kertamaksuina. (Perusopetuslaki velvoittaa oppilaan kotikuntaa kustantamaan yli viiden kilometrin koulumatkan.) Myös iäkkäiden matkustajien matkat lisääntyisivät kuukausimatkakortin myötä, kun heidän ei enää tarvitsisi säännöstellä matkustamistaan. Kuukausikortilla matkustamista voikin verrata seisovasta pöydästä syömiseen. Ylensyönnin tapaan ei ole pelkoa, että sisäinen joukkoliikenne laskee hyötyliikunnan määrää, ennemmin päin vastoi. Kävellessä bussipysäkille saa lapsi enemmän liikuntaa kuin vanhempien kuljettaessa autolla koulumatkaa. Ikäihmisten osalta joukkoliikenteen aktiivinen käyttö Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 16/22

17 vapauttaa myös yksinäisyydeltä, kun välttämättömien kauppamatkojen lisäksi ihmiset pääsevät kyläilemään ja harrastamaan. Joukkoliikennettä kehittäessä ei lähtökotana saa olla pelko, että matkustajia voi tulla liiaksi paljon. Mitä isompi on matkustajamäärä, sen toimivamman ja vetovoimaisemman joukkoliikenteen tulemme saamaan. Hyvin käynnistynyt Höökikyyti on hyvin pienillä toimenpiteillä mahdollista kehittää entistäkin vetovoimaisemmaksi. Kuukausimatkakortti on joukkoliikenteen kehittymisen ehto." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 17/22

18 Valtuustoaloite / Valtuustokokouksen puheenvuorojen rajaaminen ja videointi Kaupunginvaltuusto Ilkka Kivistö jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Aloite on kaksiosainen. Karkkila on jälkijunassa valtuutettujen puheaikojen rajaamisessa, valtaosassa kunnista rajaaminen on käytössä. Ehdotamme vastaavaa käytäntöä Karkkilaan. Tässä vaiheessa emme ota kantaa puheajan pituuteen, sehän on neuvottelu kysymys. Jos puheajat ovat rajattuja tarpeeksi lyhyiksi, demokratia paranee kun niin sanotut joukon hiljaisimmatkin saavat paremmin puheenvuoroja. Jos haluamme päätyä puheajan rajaamiseen, voidaan se ottaa käyttöön jo seuraavassa valtuuston kokouksessa. Toinen osa aloitteesta koskee kokouksien videointia. Lohjalla on sellainen käytössä, sieltä voimme kysellä miten se olisi parasta järjestää. Lohjalla Luksia on mukana järjestelyssä. Saamiemme tietojen mukaan alkukustannukset ovat noin 2000 euroa, ja vuotuiset käyttökustannukset noin 150 euroa. Videot pitää saada kansalaisten nähtäviksi verkossa, jolloin avoimuus ja yleinen kiinnostus yhteisten asioiden hoitoa kohtaan paranee. Toivomme, että täällä Karkkilassakin siirrymme vihdoin nykyaikaan." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 18/22

19 Valtuustoaloite / Maa-ainesoton valvonnan kehittämiseksi Kaupunginvaltuusto Rauno Salonen jätti yhdessä muiden Karkkilan Kokoomus valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilan kaupungin maa-ainesoton valvonnan kehittämiseksi tulisi hyödyntää enemmän olemassa olevia resursseja. Nykyisin on käytössä maa-ainesoton lupahakemuksissa käytäntö, jossa asiakirjat ovat nähtävissä kaupungintalolla viraston aukioloaikona ja ne löytyvät myös kaupungin kotisivuilta. Palautteen antaminen päätöksistä on hyvin muodollista ja aikaa vievää. Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa, että Karkkilan kaupunki avaa Facebookiin sivut, joista löytyy kaikki hakemukseen liittyvä materiaali ottoaluekohtaisesti. Kyseisen ottoalueen Facebook-sivujen käytöllä olisi tarkoitus helpottaa tiedon kulkua lupien hakijoiden, valvovan viranomaisen sekä kuntalaisten välillä. Näin annettaisiin mahdollisuus palautteen antamiseen ainakin niille, jotka jo hyödyntävät Facebookia. Facebooksivut sekä kotisivut tulisi myös mahdollisuuksien mukaan linkittää käytön helpottamiseksi." Kaupunginhallitus on päättänyt seuraavaa: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Jatkossakin maa-ainesvalvontaan liittyvä palaute ja yhteydenotot vastaanotetaan nykyisten jo käytössä olevien järjestelmien kautta; ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 19/22

20 Valtuustoaloite/ Tiilitehtaan, Linnunuitonkadun ja Pikitien leikkipaikkojen valaistus Kaupunginvaltuusto Lea Peltola jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Kaupungissamme on 11 leikkipaikkaa jotka kaikki ovat lueteltu kaupungin sivuilla. Jokainen leikkipaikka on takuulla päivittäin käytössä. Aika jonka lapset viettävät leikkipaikoilla pitkittyy pimeinä vuodenaikoina valaistuksen ansiosta. Karkkilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Tiilitehtaan leikkipaikka (Kannas), Linnunuitonkadun leikkipaikka (Polari) ja Pikitien leikkipaikka (Toivike) valaistaisiin samalla tavalla kuin muut, 8 kappaletta, leikkipaikkoja on valaistu. Edellä mainituissa paikoissa ei ole lainkaan valoa ns. leikkipaikan rajojen sisäpuolella. Katuvalaistusta paikkojen vierellä on, mutta valo ei tavoita leikkipaikkaa, eihän katuvalojen tarkoitus ole valaistakaan muuta kuin katua. Jokainen leikkipaikka on erilainen, joten uskomme vastuullisen tehtävän valaistuksen suunnittelusta teknisentoimen asiantuntijoille. Leikkivien lastemme mukavuuden sekä ennen kaikkea turvallisuuden vuoksi leikkipaikkojen valaistus on tärkeää." Kaupunginhallitus on päättänyt seuraavaa: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Tekninen toimiala käynnistää valmistelun Tiilitehtaan, Linnunuitonkadun ja Pikitien leikkipaikkojen ulkovalaisun toteuttamiseksi tulevan syksyn aikana määrärahojen sekä resurssien puitteissa ja tarvittaessa vaiheistaa lopullisen toteutuksen; ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 20/22

Vuonna 2015 ja aikaisemmin tehdyt keskeneräisenä olevat valtuustoaloitteet. Kaupunginvaltuusto 13.02.2012 5

Vuonna 2015 ja aikaisemmin tehdyt keskeneräisenä olevat valtuustoaloitteet. Kaupunginvaltuusto 13.02.2012 5 Vuonna 2015 ja aikaisemmin tehdyt keskeneräisenä olevat valtuustoaloitteet Valtuustoaloite / Nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistäminen Karkkilassa Kaupunginvaltuusto 13.02.2012 5 Valtuutettu Anu Helena

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Aloitteiden käsittelyprosessit

Aloitteiden käsittelyprosessit Aloitteiden käsittelyprosessit Huomioitavaa eri aloitemuodoista 1. Valtuustoaloitteiden käsittelyprosessit Valtuutetun aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus Mikäli aloitteen on allekirjoittanut 15 valtuutettua

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen:

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 30 10.03.2014 Kaupunginhallitus 341 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 114 17.11.2014 Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarviosta ja suunniteltavista säästötoimenpiteistä informoitiin yhteistyötoimikuntaa pidetyssä kokouksessa.

Vuoden 2016 talousarviosta ja suunniteltavista säästötoimenpiteistä informoitiin yhteistyötoimikuntaa pidetyssä kokouksessa. Kaupunginhallitus 7 18.01.2016 Yhteistyötoimikunta 6 25.01.2016 Yhteistyötoimikunta 10 17.02.2016 Yhteistyötoimikunta 0 14.03.2016 Kaupunginhallitus 59 14.03.2016 Yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Yhteisen asiakaspalvelun järjestäminen ja siinä tarjottavat palvelut Kysymys 1

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannalla

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannalla Kaupunginvaltuusto 46 04.03.2013 Kaupunginhallitus 105 25.03.2013 Tekninen lautakunta 72 18.06.2013 Kaupunginhallitus 247 19.08.2013 Tekninen lautakunta 85 10.09.2013 Kaupunginhallitus 293 30.09.2013 Vastaus

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) Valtuusto 09.09.2013 Sivu 1 / 1 2219/12.01.02/2013 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 151 12.6.2013 Kaupunginhallitus 236 26.8.2013 122 Valtuustokysymys koulupaikan osoittamisesta Saunalahden koululle

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koskien maahanmuuton kustannusselvitystä

Valtuutettu Mika Koiviston ym. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koskien maahanmuuton kustannusselvitystä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 419/05.11.00/2013 56 Valtuutettu Mika Koiviston ym. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koskien maahanmuuton kustannusselvitystä historia Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Näkökulmia koulun/oppilaitoksen johtamisesta ja työn muutoksesta. Pohjois-Suomen oppilaitosjohdon päivät Timo Kettunen

Näkökulmia koulun/oppilaitoksen johtamisesta ja työn muutoksesta. Pohjois-Suomen oppilaitosjohdon päivät Timo Kettunen Näkökulmia koulun/oppilaitoksen johtamisesta ja työn muutoksesta Pohjois-Suomen oppilaitosjohdon päivät 21.4.2016 Timo Kettunen Näinkin voi arvioida tulevaisuutta... Matkapuhelimet eivät todellakaan korvaa

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät)

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi 18.9.2012 Nuorisopolitiikan kehittäminen Iso yhteinen ponnistus Kuntien rooli paikallisyhteisön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Valtuusto 12.12.2016 Voimaan 1.1.2017 1 Lautakunnat,

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot