Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista"

Transkriptio

1 Valtuustoaloite / Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimen organisaatiomuutosten selvittäminen Kaupunginvaltuusto Anu Helena Frosterus jätti Karkkilan vihreät ry:n nimissä seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilassa on selvitettävä yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen kanssa organisaatiomuutoksen mahdollisuus Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimessa. Karkkilassa on aktiivisia kulttuuri- ja liikuntajärjestöjä, joista useat toimivat kaupungin avustuksen turvin. Karkkilan kaupungin syksyllä 2010 valmistuneessa strategiassa on asetettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset. Jos aidosti halutaan tuota strategiaa toteuttaa, olisi kulttuuri- ja liikuntajärjestöille annettava enemmän mahdollisuuksia aktiiviseen toimintaan. Järjestöt ja yhdistykset on otettava myös osaksi päätösten tekoa. Kaupungin päätösvaltaa on mahdollista siirtää suoraan yhdistyksille ja järjestöille tekemällä organisaatiomuutos. Organisaatiomuutoksessa on mahdollista samalla keventää byrokratiaa ja nopeuttaa päätösten tekemistä. Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimet tulisi lakkauttaa ja niiden tilalle luoda yhdessä kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen kanssa "kulttuuri ry" ja "liikunta ry". Esimerkki: Karkkilan kaupunki sitoutuisi tekemään liikunta ry:n kanssa palvelusopimuksen ja maksaisi palvelusta kuukausimaksua. Tuo summa olisi sama, jonka kaupunki nyt käyttää itse liikuntapalveluiden tuottamiseen kokonaisuudessaan. Liikunta ry päättäisi rahan käytöstä. Kaikki mahdollinen: liikuntapaikkojen hoito, uimarantojen siivoukset, salivuorot, hiihtolatujen hoito, ym. Liikunta ry:n toimintaa johtaisi palkattu liikuntatoimenjohtaja ja kaikki päätökset tehtäisiin johtoryhmässä, joka muodostuisi liikuntajärjestöjen itsensä valitsemista edustajista. Karkkilan kaupunginvaltuusto asettaisi kaksi kaupungin omaa edustajaa johtoryhmään. Päätöksiä ei tarvitsisi viedä lainkaan kaupungin omiin lautakuntiin, joten päätösten teko olisi nopeaa. Someron kunnassa on toiminut liikunta ry vuodesta 1995 liikuntapalveluiden tuottajana. Someron kokemukset organisaatiosta ovat olleet erittäin positiiviset. Somerolla on pystytty toteuttamaan monipuolisemmat ja laadukkaammat liikuntapalvelut organisaatiomuutoksen seurauksena. Liikuntajärjestöt eivät ole joutuneet edes maksamaan liikuntapaikkojen vuokrasta. Hyvät kokemukset liikunta ry:stä rohkaisivat Someron kulttuuriyhdistyksiä toteuttamaan vastaavan organisaatiomuutoksen. Kaupungin oma kulttuuritoimi lakkautettiin ja tilalle perustettiin Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 1/22

2 kulttuuri ry. Myös kulttuuri ry:stä Someron kokemukset ovat positiivisia. Rekisteröidyn yhdistyksen on mahdollista hakea ulkopuolista rahoitusta toimintansa tueksi, vaikkakin Somerolla toiminnan rahoitus on edelleen noin 90 % kaupungin tukemaa. On huomioitava, että merkittävä summa on aiemmin mennyt kaupungin hallintoon, mutta nyt tämä summa on järjestöjen käytettävissä itse toimintaan. Somerolla on harvinaisen laadukkaat ja monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut kunnan kokoon nähden. Kulttuuri ry ja liikunta ry voivat lisäksi toteuttaa teemapäiviä, tapahtumia jopa toimittaa omaa alan lehteä (Somerolla tekevät näin). Palkkalistoilla voi olla myös liikunnan ohjaaja ja jopa oma siivooja. Karkkilassa on vain unelmoitu yhtä ja toista, mutta meilläkin olisi mahdollisuus kulttuuriyhdistysten yhteistyönä saada oma kulttuuritalo Karkkilaan, sekä vaikkapa uusi iso katettu kesäteatteri uimarannan rinteeseen. Nyt Karkkilassa on kutsuttava kaikki yhdistykset ja järjestöt koolle tilaisuuteen, johon kutsutaan Someron kulttuuri ry:n ja liikunta ry:n toiminnanjohtajat kertomaan omasta organisaatiostaan ja käytännön toiminnastaan. Muutoksia ei tietenkään voida toteuttaa ilman yhdistysten ja järjestöjen halukkuutta muutokseen. Tavanomaisella kaupungin ja yhdistysten välisellä yhteistyöllä ei voida päästä vastaaviin tuloksiin. Uskomme, että Karkkilassa kaikki osapuolet ovat halukkaita muutokseen, joka mahdollistaa asioista päättämisen lähellä aktiivisia toimijoita." Asia on annettu vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. Vapaaaikalautakunta on käynyt alustavan keskustelun aloitteen pohjalta kokouksessaan Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtäväksi on annettu yhteistoiminta ja sen selvittely järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Vapaa-aikalautakunta palautti kokouksessaan asian jatkovalmisteluun. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 2/22

3 Valtuustoaloite / Nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistäminen Karkkilassa Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Anu Helena Frosterus jätti seuraavan Karkkilan Vihreä valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkilan on edistettävä alueellaan nopeita tietoliikenneyhteyksiä Useiden karkkilalaisten tietoliikenneyhteydet uhkaavat jäädä ainoastaan ruuhkautuvien langattomien ratkaisujen varaan. Karkkilalla ei kuitenkaan ole varaa jäädä kehityksestä jälkeen tämän suhteen. Valokuitu on sijoitus tulevaisuuteen. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat pysyvän asutuksen edellytys tulevaisuudessa. Se on sähköverkkoon verrattava kertainvestointi, jolla pärjää vuosikymmeniä eteenpäin. Valokuitu mahdollistaa yritystoiminnan ja etätyön ja pitää näin syrjäisetkin seudut vetovoimaisina ja elinkelpoisina. Ilman nopeita tietoliikenneyhteyksiä, emme voi myöskään pärjätä kilpailussa hyvistä veronmaksajista. Uusia asuinalueita rakennettaessa tämä seikka on tietenkin huomioitava, mutta on tarpeen kehittää myös olemassa olevia, vanhoja asuinalueita. Kiinteän ja langattoman verkon suurin ero on siinä, että kiinteässä valokuituverkossa nopeus on käyttäjämääristä riippumatta sama eli nopea. Langattomassa verkossa nopeus on suoraan verrannollinen käyttäjien määriin, mitä enemmän käyttäjiä, sitä hitaammin ja epävarmemmin verkko toimii. Valtio myöntää rahoitusta valokuituverkkojen rakentamiseen harvaan asutuille alueille. Rahoituksen ehtona on, että valokuituverkolle on riittävää kysyntää ja kunta sekä teleoperaattori osallistuvat kustannuksiin. Karkkilan onkin hyödynnettävä mahdolliset valtion tuet valokuituverkkojen rakentamisessa. Toisaalta on myös huomioitava, että nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistäminen ei välttämättä tarkoita, että Karkkila myös rakentaisi tai maksaisi yhteydet. Karkkilan Vihreät esittävät, että Karkkilassa on tehtävä suunnitelma siitä, miten Karkkila voi edistää nopeiden tietoliikenneyhteyksien saamista kaikille karkkilalaisille. Tekninen lautakunta lausuu, että valokuituhankkeet toteutetaan vuoden 2012 osalta yhteistyössä Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin kanssa ja ratkaistaan valokuituhankkeiden jatkotoimenpiteet ja yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuudet mahdollisesti jo kuluvan vuoden aikana. Kaupunginhallitus jätti kokouksessaan asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 3/22

4 Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 4/22

5 Valtuustoaloite / Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustaminen Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Mika Tallgrén jätti seuraavan Karkkilan Sosialidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Nuorten työttömyys on iso ongelma niin meillä kuin muuallakin. Globaalisti lisääntynyt nuorisotyöttömyys uhkaa jo kokonaisia maanosia. Euroalueella tilanne on synkin Espanjassa ja Kreikassa, joissa joka toinen nuori on vailla töitä. Irlannissa luku hipoo 30 %:a. Maaliskuun 2012 tilaston mukaan Suomessa nuorten vuotiaiden työttömyys oli 24 %. Karkkilan työttömyysprosentti oli ELY-keskuksen huhtikuun tilaston mukaan 8,2 prosenttia. Työvoimaa Karkkilassa on 4416 henkilöä. Työttömiä työnhakijoita on 363 henkilöä, joista alle 25-vuotiaita on 50. Nuoret aikuiset tarvitsevat työtä valmistuttuaan tai mahdollisuuden koulutukseen kykyjensä mukaan. Tämä on nuoren ihmisen kannalta oikein. Nuorten työttömyys on myös tärkeä asia kaupungin talouden kannalta. Mitä pidempään nuori on työttömänä, sitä suurempi on nuortensyrjäytymisriski. Työttömänä nuori on yhteiskunnan tuen varassa. Lisäksi nuori on poissa tuottavasta työstä, jonka palkkatulosta hän voisi maksaa veroja. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on viime vuosina tehty paljon. Muun muassa etsivä nuorisotyönhanke on ollut käynnissä niin meillä kuin monessa muussakin kunnassa. Nuorten työpajatoimintaa on Karkkilassa menestyksekkäästi tarjonnut Ruukinpaja. Maan hallitus on ottanut tilanteen vakavasti ja hallitusohjelman yksi kärkihankkeista on nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen. Hanke toteutetaan 2013 alusta. Yhteiskuntatakuu takaa jokaiselle alle 25- vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 3 kuukaudessa työttömäksi joutumisesta. Hankkeen toteuttaminen on suuri haaste ja se edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Meillä on puoli vuotta aikaa valmistautua siihen. SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Karkkilaan perustettaan nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävä työryhmä. Työryhmään tulisi kuulua kaikki asiaan vaikuttavat tahot kuten nuoret itse, koulut, työnantajan edustajat, työvoimaviranomaiset, paikalliset työmarkkinajärjestöjen sekä kolmannen sektorin edustajat." Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 5/22

6 Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmälle valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 6/22

7 Valtuustoaloite / Nuorten metallialan ammattikoulutuksen turvaaminen Karkkilan kaupungissa Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Risto Sintonen jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkilan kaupungin nuorten metallialan ammattikoulutuksen turvaaminen siten, että metallialan yrittäjillä riittää ammattitaitoisia osaajia vastaisuudessakin. Tällä tavalla voidaan ehkä ehkäistä kaupungistamme muuttamisen halukkuutta ja syrjäytymistä. Kuten tiedetään Karkkilassa on vahva perinteinen metallialan teollisuus joka vaatii ja tarvitsee erilaisia metallialan taitoja ja osaamista. Karkkilassa kyseinen ammattikoulutus on taannoin ajettu alas ja on turvauduttu Vihdin ja Lohjan ammattikoulutuspaikkoihin. On luonnollista, että halutaan monipuolistaa yrityssektoria kaupungissamme mutta on huomioitava se tosiseikka, että jos metalliala hiipuu osaajien puutteesta hiipuu myös kaikki muukin koska ala on kaupungin selkäranka ja menestyksen tae. Metalliala on viimeisten 40 vuoden aikana kehittynyt suunnattomasti, jonka vuoksi koneet, laitteet ja työvälineet sekä menetelmät ovat aivan erilaisia kuin taannoin. Tietääkseni Karkkilalaisilla metallialan yrityksillä ovat laitteet alan nykyaikaa vastaavat joten vain niiden käyttäjät ovat kohta puuttumassa. Vihdissä metallialan koulutus on tietojen mukaan eräänlaisessa kriisitilassa ja on lopettamisuhan alla. Lohja on taas logistisesti kaukana ja vaikeasti saavutettavissa. Karkkilan kaupunki aloittaa uudelleen alan koulutuksen yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa esimerkiksi siten että: Karkkilan kaupungin sivistysorganisaatio hoitaisi yleisaineiden opetuksen mukaanluettuna ammattiaineet. Ammattiaineiden opettajiksi voisivat ryhtyä ammattitaitoiset henkilöt kaupungista (mukaanluettuna eläkeläiset). Kaupunki hoitaisi opetukseen tarvittavat tilat. Alan yrittäjät hoitaisivat työopetuksen ja harjoittelun sopivaksi katsomalleen määrälle oppilaita vuodessa. Yrittäjä huolehtisi työn opettamisesta ja laitteiden käytöstä nk. tutorien avulla. Oppimäärä voisi olla 3-4 vuotta kuten aikoinaan Högforssin konepajakoulussa riipuen ammatin vaativuudesta. Opetus tapahtuisi esimerkiksi niin, että teoriaopetusta olisi kuukausi keväällä ja kuukausi syksyllä. Muu aika olisi työharjoittelua yrityksissä. Kesälomaa sisältyisi kuukausi. Opiskelun loppuun sisältyisi ammattinäyte. Oppilas saisi yleisaineiden jaksolta mahdollisesti päivärahan kokoista korvausta ja työharjoittelusta sopimuksen mukaista palkkaa. Nämä toimisvat kannustimena. Näin Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 7/22

8 oppineet metallimiehet voisvat sitten valmistuttuaan aloittaa opiskelupaikassaan sisäänajettuna työt edellyttäen, että yrittäjällä on mahdollisuus työllistää. Sivistystoimenjohtaja, kehittämispäällikkö sekä asiasta kiinnostuneet metallialan yrittäjät kokoaisivat ryhmän jonka tehtävänä olisi asian valmistelu ja kehittäminen. Mahdollisemman nopeasti. Kaupunki - Hankkii luokkatilat yleisaineiden ja ammattiaineiden opetukseen - Hankkii yleisaineiden ja ammattiaineiden opettajat - Vastaa opetuksen laadusta - Vastaa opetusohjelmasta - Vakuuttaa oppilaat Osallituvat yrittäjät - Antavat käyttöön koneet ja laitteet - Toimii ammatillisen koulutuksen vastuullisena - Hankkii sopivat tutorit - Antaa työhön sopivat suojavaatteet ja laitteet Liite: Ilta-Sanomat Antti Herlinin kolumni ammattikoulutuksesta." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen kasvatus- ja opetuslautakunnan ja elinkeinotoimen valmisteltavaksi. Sivistysjohtaja on käynyt keskusteluja ammatillisen koulutuksenjärjestäjän kanssa. Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa, kun toisen asteen koulutuksen määrärahoja leikataan, ei ole näköpiirissä uusien pysyvien koulutuspisteiden käynnistämistä. On kuitenkin mahdollista saada Karkkilaan erilaisia osakokonaisuuksia ja yhteistyöllä toteutettavia opintojaksoja, joista esimerkkinä jo toteutunut oppisopimuskoulutukseen valmistava opintokokonaisuus yhteistyössä pajatoiminnan kanssa keväällä Sivistystoimialan ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö pidetään aktiivisena ja pyritään ammatillisten opintojaksojen toteuttamiseen Karkkilassa. Kaupunki lisää yhteistyötään sekä koulutuksenjärjestäjien, te-toimiston että Karkkilassa toimivien yritysten kanssa koulutustarjonnan lisäämiseksi Karkkilassa. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 8/22

9 Valtuustoaloite / Vanhan Vihdintien turvallisuuden parantaminen Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Tuija Kalpa jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkilan Vanha Vihdintie on hyväkuntoinen, mutta erittäin kapea ja turvaton jalankulkijalle sekä pyöräilijälle. Aloitteen lähtökohtana on, että Karkkila huomioi tien turvallisuuden jalankulkutiellä Vanhan Vihdintien alkuosuudelta ainakin 5 km verran. Tie on suhteellisen vilkas sekä nopeudet nousevat joskus yli sallitun nopeuden. Lapsiperheiden asuttama sekä lenkkeilijöiden suosima Vanha Vihdintie on erittäin vaarallinen tiellä liikkujalle tien kapeuden vuoksi. On suotavaa, että kaupunki ottaa huomioon myös muut tehdyt aloitteet Vanhan Vihdintien osalta ja tekee tiestä kaikille turvallisen kulkea. Jos tieosuus on jonkun muun vastuulla, on kaupungin oltava aloitteellinen tieosuuden turvallisuuden lisäämisessä kuntalaisten hyväksi." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 9/22

10 Valtuustoaloite / Julkishallinnon yhteisen asiakaspalvelupisteen saaminen Karkkilaan Kaupunginvaltuusto Ville Saukkola jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Arvoisa puheenjohtaja, hyvät virkamiehet, valtuutetut ja paikalla olevat karkkilalaiset. Ymmärtääkseni meillä on yhteinen huoli. Riippumatta poliittisesta ideologiasta, näemme tärkeänä tiettyjen julkisten peruspalveluiden säilymisen, laadun ja saavutettavuuden. Tiedossamme on, että valitettavan moni valtion tarjoama palvelu on hävinnyt kaupungistamme. Näistä erikseen mainitakseni TE- ja ELYkeskuksen palvelut sekä KELA:n palvelut. Maistraatin ja verohallinnon palvelut olemme pakotettuja hakemaan Lohjalta. Poliisin lupa- ja muiden palveluiden tulevaisuus on sekin uhattuna. Palveluja tarjotaan pääasiassa muutaman kanavan kautta. Tärkeimmät näistä ovat henkilökohtainen käyntiasiointi, puhelinpalvelu sekä sähköinen asiointi Osa asioinnista vaatii henkilökohtaista kontaktia. Käsiteltävä asia voi olla niin vaikeaselkoinen tai laaja, että ainoa tapa ymmärtää asiakasta, on käydä asioita läpi kasvotusten. Meillä on erityisryhmiä, joiden oikeutta saada palvelua ei voida rajoittaa. Palvelun saatavuudella eli käytännössä etäisyydellä on kriittinen merkitys. Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä (HALKE) puolsi julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014) ehdotuksia yhteisissä asiakaspalvelupisteissä tarjottavista palveluista, palveluverkostosta ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamallista. Palvelupisteverkolla on tarkoitus kattaa lakisääteisesti koko maa. Valmistelun lähtökohtana on ollut, että asiakaspalvelupisteen vaikutusalueen asukkaista 90 prosentilla on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka. Isona osana hankkeeseen liittyy rahoitusmalli, tavoiteltava palvelutaso sekä väestön ikääntymisen myötä kasvava henkilökohtaisen asioinnin tarve. Yhteispalvelupisteitä on käytössä useassa kunnassa. Valitettavasti asiat ovat edenneet hitaasti, kun pakkoa asioiden järjestämiseen yhteispalveluna ei ole ollut. Jokainen hallinnon ala on tuijottanut omaa tuottavuuttaan, eikä yhteistä veturia ole ollut. Juna on kuitenkin liikkeessä, ja kuljettajalla on hallituksen mandaatti. Syksyllä asia on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Karkkilan perussuomalaiset ehdottavat, että käynnistämme hankkeen julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelupisteen saamiseksi Karkkilaan. Emme halua odottaa lakien valmistumista. Haluamme etupainotteisesti vaikuttaa ja osallistua Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 10/22

11 asiakaspalveluhankkeen eteenpäin viemiseen. Asialla on kaupunkikehityksen kannalta suuri merkitys." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 11/22

12 Valtuustoaloite / Stipendi koulusuoritustaan merkittävästi parantaneille Kaupunginvaltuusto Lea Peltola jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kaupunkimme alkaisi antaa tunnustusta vuosittain, muiden stipendiensä lisäksi, koulusuoritustaan merkittävästi parantaneille peruskoululaisille. Kenelle missäkin koulussa kyseinen stipendi annettaisiin, siitä päättäisivät opettajat keskenään. Perusteina stipendin myöntämiselle olisi kaikki koulumenestykseen vaikuttavat merkittävät parannukset. Kriteereinä voisi olla esimerkiksi poissaolojen ja myöhästymisien huomattava vähentyminen, keski- arvon merkittävä parantaminen. Yleensäkin kaikki positiivinen toiminta jota oppilas on merkittävissä määrin lisännyt koulumenestyksensä parantamiseksi. Mielestämme tällä tavoin tukemalla lapsiamme ja nuoriamme oman elämänsä eläjinä olisi kauas kantoiset vaikutukset; hyvän elämän saamiseksi ei tarvitse olla paras, riittää että yrittää parhaansa." Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt seuraavaa: Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa alla olevat kriteerit kannustusstipendinsä myöntämiseen perusopetuksen kahdeksannen luokan ja lukion toisen vuosikurssin oppilaille: - halu panostaa omaan kehittymiseensä; - sosiaaliset taidot, pyrkimys yhteiseen hyvään - tietojen ja taitojen hankinta sekä niiden soveltaminen - myönteinen asenne opiskeluun, monilukutaidon rakentava käyttö - myönteisen draivin luomisessa oman elämänsä ohjaamiseen Huomionosoituksen saajan nimeävät yläkoulun ja lukion luokanvalvojat sekä oppilaan- / opinto-ohjaaja. Huomionosoitus myönnetään vuodesta ja käytettävissä olevasta rahoituksesta riippuen yläkoulun 1-3 oppilaalle sekä lukion 1-2 opiskelijalle. Stipendit jaetaan, mikäli niille on rahoitus. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 12/22

13 Valtuustoaloite / Työharjoitteluun kaupungille Kaupunginvaltuusto Lea Peltola jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Nuoremme joutuvat käymään ammatillisen koulutuksen muualla kuin kotikaupungissaan. Harmittelemme, etteivät he useinkaan työllistä itseään omaan kaupunkiinsa, vaan ikävän usein pitävät Karkkilaa paikkana jolla ei ole heille mitään tarjottavaa. Täten Karkkilan Perussuomalaiset ry esittää, että kaupunki astuisi lähemmäs nuoria tarjoutumalla monialaiseksi työharjoittelupaikaksi. Työharjoittelija on työnantajalle kulutonta työvoimaa. Kaupungissa on monia aloja joissa työskentelee erittäin ammattitaitoisia, usein pitkähkön työuran jo tehneitä, joilta nuoremme saisivat hyviä neuvoja ammattiinsa. Mielestämme näin toimimalla nuoret kokisivat konkreettisesti, että välitämme heistä oikeasti. He saisivat myös mahdollisuuden saada kaupungistaan eri näkökulman. Ja vaikka välttämättä he eivät työllisty Karkkilaan, saattaisivat he jäädä asumaan sekä maksamaan veronsa kotikaupunkiinsa. Myös Karviaisenkin talousarviossaan esittämä tappiollinen lukema nuorten kohdalla, joka selvästi johtuu paikkakunnalta pois muuttamisesta, saattaisi pienentyä. Me Karkkilan Perussuomalaiset emme usko, että asiaa tarvitsee ns. rahalla mainostaa, vaan ilmoitus kaupungin internet- sivuille sekä soitto Nummelan sekä Lohjan ammattikouluihin riittäisi." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 13/22

14 Valtuustoaloite / Karkkilan kaupungin hallintosäännön muuttaminen rehtorin ratkaisuvallan osalta Kaupunginvaltuusto Anu Frosterus jätti yhdessä Risto Laakson, Marjo Hellgren, Ilkka Kivistön ja Rauno Salosen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilan Kaupungin hallintosääntöön tulee välittömästi tehdä muutos alakoulujen rehtorien ratkaisuvaltaa koskevaan lukuun. Nyt hallintosäännössä lukee: 33 Rehtorin ratkaisuvalta Rehtorin ratkaisuvaltaan kuuluu seuraavat asiat: Nyhkälässä, yhteiskoululla, lukiossa ja työväenopistossa on rehtorin virka. Muissa 1-6 luokan kouluissa rehtorina toimii määräyksen saanut opettaja. Kyseinen pykälä estää yhdistämästä alakoulujen rehtorien virkoja ja vaatii siksi muutosta. Taloudellisista sekä toiminnallisista syistä on perusteltua, ettei alakoulujen opettajille määrätä rehtorien tehtäviä. Yksi alakoulujen yhteinen virkarehtori lisää karkkilalaisten lasten ja alakoulujen välistä tasa-arvoa, kun resursseista taistelun sijaan ne pystyvät jakamaan opetustoimen resurssit optimaalisesti koulujen kesken. Järjestelyllä Karkkila säästää euroja hallintokuluista kolmen alakoulun rehtorin palkan verran, mutta myös sijaiskuluihin syntyy merkittävää säästöä, kun järjestely poistaa sijaistarpeen rehtoriopettajien omille luokille, joka on syntynyt rehtorimenojen ajaksi. Muun muassa Lohjalla vastaavaan järjestelyyn siirtymisestä on positiivisia kokemuksia. Karkkilan hallintosääntöön tulee kirjata: Yhteiskoululla, lukiossa ja työväenopistolla on rehtorin virka. Peruskoulun 1-6 luokkien alakouluilla on yksi yhteinen rehtorin virka." Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden Karkkilan kaupungin hallintosäännön Kasvatus- ja opetuslautakunta on tämän jälkeen siirtänyt ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 14/22

15 Valtuustoaloite / Henkilöstösäästöjen toteuttaminen Kaupunginvaltuusto Anu Frosterus jätti yhdessä muiden valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: " valtuuston hyväksymään talouden tasapainottamisohjelmaan on kirjattu, että kaupungin henkilöstökulujen palkkamenoja tullaan laskemaan hallitusti seuraavan kolmen vuoden aikana. Valtuuston päätöksen mukaan palkkamenojen määrällinen säästötavoite kohdistetaan henkilöstön palkkakuluihin, eikä henkilöstömäärään. Tasapainottamisohjelman mukaan henkilöstöorganisaatio mitoitetaan sopivaksi hyödyntäen eläköitymisiä ja välttäen lomautuksia. Tasapainottamisohjelmaan on kirjattu myös, että vähennykset palkkamenoihin tulee tehdä mahdollisimman tasapuolisesti eri toimialojen kesken, vaikka muuten ohjelmasta ei ole esitetty keinoja miten henkilöstökulut tulisi käytännössä toteuttaa. Tämä siksi, että toimialoilla itsellään tulee olla mahdollisuus ratkaista palkkamenojen säästöjen kohdentuminen, koska eri toimialoilla ratkaisut voivat olla erilaisia johtuen muun muassa eläköitymisten ajoittumisesta. Onhan valtuusto myös jo aiemmin edellyttänyt kaupunginjohtajaa vahvistamaan johtavien viranhaltijoiden asemaa. Todellisten säästöjen aikaansaamiseksi ja kohtuuttomien vaikutusten ja riskien välttämiseksi on huomioitava millainen vaikutus pakkotoimenpiteillä olisi työilmapiiriin ja työtehokkuuteen. Siksi toimialoille on halutessaan annettava mahdollisuus toteuttaa toimialakohtaisesti henkilöstömenojen palkkasäästöjä myös vapaaehtoisten toimenpiteiden pohjalta. Operatiiviset ratkaisut tehdään silloin toimialoilla lautakuntien käyttösuunnitelmien yhteydessä valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 15/22

16 Valtuustoaloite / Kuukausimatkakortti Höökikyytiin Kaupunginvaltuusto Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan Vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilan Höökikyytiin on kertamaksun lisäksi saatava ostaa kuukausimatkakortti, jotta joukkoliikenne Karkkilassa pääsee kehittymään. Karkkilan Vihreät tekivät valtuustoaloitteen sisäisen joukkoliikenteen kehittämisestä ja esittivät, että suljettuna tilausajona toteutetut koulukuljetukset avataan kaikille asiakkaille avoimeksi joukkoliikenteeksi. Näin kävi ja elokuusta 2013 on Karkkilassa liikennöinyt sisäisen joukkoliikenteen pikkubussi: Höökikyyti. Höökikyydin matkassa on maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettujen lisäksi kulkenut elokuusta jouluun mennessä 1066 kertalipun maksanutta asiakasta. Matkustajien määrä on kasvanut kaiken aikaa ja yksin tammikuun aikana maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettujen lisäksi Höökikyydissä matkusti 372 kertalipun maksanutta asiakasta. Hyvä näin, mutta joukkoliikenteen kehittymisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että asiakkailla on halutessaan mahdollisuus ostaa myös kuukausimatkakortti. Höökikyydin kahden euron hintainen kertamatka kuulostaa kohtuulliselta, mutta hinta on huomattavan kallis, jos Höökikyytiä käyttää matkustamiseen päivittäin. Vertailun vuoksi HKL:n 30 päivän matkakortti maksaa 23,30 euroa lapsilta ja 46,50 euroa aikuisilta. Karkkilan Höökikyydillä päivittäin kaksi kyytiä matkustava aikuinen ja lapsi maksaa vastaavasti 120 euroa per henkilö. Tuolla hinnalla toteutuu vain satunnainen joukkoliikenteen käyttö. Ei siis ole millään tavoin perusteltua, että säännöllisesti matkustavien asiakkaiden täytyy maksaa yksittäisiä kertamatkoja ja kuljettajan puljata rahojen kanssa. Toisaalta ei ole myöskään perusteltua, että alle viiden kilometrin koulumatkaa kulkevien täytyy maksaa koulumatkastaan kertamaksuina. (Perusopetuslaki velvoittaa oppilaan kotikuntaa kustantamaan yli viiden kilometrin koulumatkan.) Myös iäkkäiden matkustajien matkat lisääntyisivät kuukausimatkakortin myötä, kun heidän ei enää tarvitsisi säännöstellä matkustamistaan. Kuukausikortilla matkustamista voikin verrata seisovasta pöydästä syömiseen. Ylensyönnin tapaan ei ole pelkoa, että sisäinen joukkoliikenne laskee hyötyliikunnan määrää, ennemmin päin vastoi. Kävellessä bussipysäkille saa lapsi enemmän liikuntaa kuin vanhempien kuljettaessa autolla koulumatkaa. Ikäihmisten osalta joukkoliikenteen aktiivinen käyttö Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 16/22

17 vapauttaa myös yksinäisyydeltä, kun välttämättömien kauppamatkojen lisäksi ihmiset pääsevät kyläilemään ja harrastamaan. Joukkoliikennettä kehittäessä ei lähtökotana saa olla pelko, että matkustajia voi tulla liiaksi paljon. Mitä isompi on matkustajamäärä, sen toimivamman ja vetovoimaisemman joukkoliikenteen tulemme saamaan. Hyvin käynnistynyt Höökikyyti on hyvin pienillä toimenpiteillä mahdollista kehittää entistäkin vetovoimaisemmaksi. Kuukausimatkakortti on joukkoliikenteen kehittymisen ehto." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 17/22

18 Valtuustoaloite / Valtuustokokouksen puheenvuorojen rajaaminen ja videointi Kaupunginvaltuusto Ilkka Kivistö jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Aloite on kaksiosainen. Karkkila on jälkijunassa valtuutettujen puheaikojen rajaamisessa, valtaosassa kunnista rajaaminen on käytössä. Ehdotamme vastaavaa käytäntöä Karkkilaan. Tässä vaiheessa emme ota kantaa puheajan pituuteen, sehän on neuvottelu kysymys. Jos puheajat ovat rajattuja tarpeeksi lyhyiksi, demokratia paranee kun niin sanotut joukon hiljaisimmatkin saavat paremmin puheenvuoroja. Jos haluamme päätyä puheajan rajaamiseen, voidaan se ottaa käyttöön jo seuraavassa valtuuston kokouksessa. Toinen osa aloitteesta koskee kokouksien videointia. Lohjalla on sellainen käytössä, sieltä voimme kysellä miten se olisi parasta järjestää. Lohjalla Luksia on mukana järjestelyssä. Saamiemme tietojen mukaan alkukustannukset ovat noin 2000 euroa, ja vuotuiset käyttökustannukset noin 150 euroa. Videot pitää saada kansalaisten nähtäviksi verkossa, jolloin avoimuus ja yleinen kiinnostus yhteisten asioiden hoitoa kohtaan paranee. Toivomme, että täällä Karkkilassakin siirrymme vihdoin nykyaikaan." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 18/22

19 Valtuustoaloite / Maa-ainesoton valvonnan kehittämiseksi Kaupunginvaltuusto Rauno Salonen jätti yhdessä muiden Karkkilan Kokoomus valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilan kaupungin maa-ainesoton valvonnan kehittämiseksi tulisi hyödyntää enemmän olemassa olevia resursseja. Nykyisin on käytössä maa-ainesoton lupahakemuksissa käytäntö, jossa asiakirjat ovat nähtävissä kaupungintalolla viraston aukioloaikona ja ne löytyvät myös kaupungin kotisivuilta. Palautteen antaminen päätöksistä on hyvin muodollista ja aikaa vievää. Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa, että Karkkilan kaupunki avaa Facebookiin sivut, joista löytyy kaikki hakemukseen liittyvä materiaali ottoaluekohtaisesti. Kyseisen ottoalueen Facebook-sivujen käytöllä olisi tarkoitus helpottaa tiedon kulkua lupien hakijoiden, valvovan viranomaisen sekä kuntalaisten välillä. Näin annettaisiin mahdollisuus palautteen antamiseen ainakin niille, jotka jo hyödyntävät Facebookia. Facebooksivut sekä kotisivut tulisi myös mahdollisuuksien mukaan linkittää käytön helpottamiseksi." Kaupunginhallitus on päättänyt seuraavaa: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Jatkossakin maa-ainesvalvontaan liittyvä palaute ja yhteydenotot vastaanotetaan nykyisten jo käytössä olevien järjestelmien kautta; ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 19/22

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA 1. LAPSET JA NUORET... 5 1.1. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite nuorisotilojen saaminen Piikkiön keskustaan ja Kaarinan kulttuuritalo hanke (26.9.2011

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus ALOITE 1 SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry Poistetaan progressiivinen verotus Suomalaisten työmotivaatio on laskenut. Yksi suurimpia motivaatioita tehdä työtä on raha ja nykypäivän kallistuneen peruselämän

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 5 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA 2 Uusi 2.4.2011 Sinä päätät kuka päättää - meidän yhteisistä asioista tulevalla kaudella Eduskuntavaalit 17.4.2011

Lisätiedot

Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina:

Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina: ALOITTEET LIITTOKOKOUKSELLE 2013 Liiton sääntöjen 15 kohdan 20 mukaisesti liittokokouksessa käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat viimeistään kuukautta ennen liittokokousta hallitukselle kirjallisesti

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Nettikioskeja ja laajakaistaa

Nettikioskeja ja laajakaistaa SITRAN RAPORTTEJA 49 Nettikioskeja ja laajakaistaa KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA Heli Rantanen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 49 2005 Sitra ja kirjoittaja Graafinen suunnittelu:

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet KAJAANIN KAUPUNKI Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet Kajaani 21.8.2009 Sisältö 1 Yhteenveto mielipiteistä 1 2 Mistä saadaan tuloja lisää 3 Veroprosentin korotus 3 Koiraveron

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin. Talousasiantuntija Sixten Korkman. 1 Yrittäjä MAGAZINE

Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin. Talousasiantuntija Sixten Korkman. 1 Yrittäjä MAGAZINE KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY:N MAGAZINE 1/2012 Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin Talousasiantuntija Sixten Korkman Tulevaisuus on omissa käsissämme 1 Yrittäjä MAGAZINE KOSEK on kaikille

Lisätiedot