Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista"

Transkriptio

1 Valtuustoaloite / Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimen organisaatiomuutosten selvittäminen Kaupunginvaltuusto Anu Helena Frosterus jätti Karkkilan vihreät ry:n nimissä seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilassa on selvitettävä yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen kanssa organisaatiomuutoksen mahdollisuus Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimessa. Karkkilassa on aktiivisia kulttuuri- ja liikuntajärjestöjä, joista useat toimivat kaupungin avustuksen turvin. Karkkilan kaupungin syksyllä 2010 valmistuneessa strategiassa on asetettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset. Jos aidosti halutaan tuota strategiaa toteuttaa, olisi kulttuuri- ja liikuntajärjestöille annettava enemmän mahdollisuuksia aktiiviseen toimintaan. Järjestöt ja yhdistykset on otettava myös osaksi päätösten tekoa. Kaupungin päätösvaltaa on mahdollista siirtää suoraan yhdistyksille ja järjestöille tekemällä organisaatiomuutos. Organisaatiomuutoksessa on mahdollista samalla keventää byrokratiaa ja nopeuttaa päätösten tekemistä. Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimet tulisi lakkauttaa ja niiden tilalle luoda yhdessä kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen kanssa "kulttuuri ry" ja "liikunta ry". Esimerkki: Karkkilan kaupunki sitoutuisi tekemään liikunta ry:n kanssa palvelusopimuksen ja maksaisi palvelusta kuukausimaksua. Tuo summa olisi sama, jonka kaupunki nyt käyttää itse liikuntapalveluiden tuottamiseen kokonaisuudessaan. Liikunta ry päättäisi rahan käytöstä. Kaikki mahdollinen: liikuntapaikkojen hoito, uimarantojen siivoukset, salivuorot, hiihtolatujen hoito, ym. Liikunta ry:n toimintaa johtaisi palkattu liikuntatoimenjohtaja ja kaikki päätökset tehtäisiin johtoryhmässä, joka muodostuisi liikuntajärjestöjen itsensä valitsemista edustajista. Karkkilan kaupunginvaltuusto asettaisi kaksi kaupungin omaa edustajaa johtoryhmään. Päätöksiä ei tarvitsisi viedä lainkaan kaupungin omiin lautakuntiin, joten päätösten teko olisi nopeaa. Someron kunnassa on toiminut liikunta ry vuodesta 1995 liikuntapalveluiden tuottajana. Someron kokemukset organisaatiosta ovat olleet erittäin positiiviset. Somerolla on pystytty toteuttamaan monipuolisemmat ja laadukkaammat liikuntapalvelut organisaatiomuutoksen seurauksena. Liikuntajärjestöt eivät ole joutuneet edes maksamaan liikuntapaikkojen vuokrasta. Hyvät kokemukset liikunta ry:stä rohkaisivat Someron kulttuuriyhdistyksiä toteuttamaan vastaavan organisaatiomuutoksen. Kaupungin oma kulttuuritoimi lakkautettiin ja tilalle perustettiin Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 1/22

2 kulttuuri ry. Myös kulttuuri ry:stä Someron kokemukset ovat positiivisia. Rekisteröidyn yhdistyksen on mahdollista hakea ulkopuolista rahoitusta toimintansa tueksi, vaikkakin Somerolla toiminnan rahoitus on edelleen noin 90 % kaupungin tukemaa. On huomioitava, että merkittävä summa on aiemmin mennyt kaupungin hallintoon, mutta nyt tämä summa on järjestöjen käytettävissä itse toimintaan. Somerolla on harvinaisen laadukkaat ja monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut kunnan kokoon nähden. Kulttuuri ry ja liikunta ry voivat lisäksi toteuttaa teemapäiviä, tapahtumia jopa toimittaa omaa alan lehteä (Somerolla tekevät näin). Palkkalistoilla voi olla myös liikunnan ohjaaja ja jopa oma siivooja. Karkkilassa on vain unelmoitu yhtä ja toista, mutta meilläkin olisi mahdollisuus kulttuuriyhdistysten yhteistyönä saada oma kulttuuritalo Karkkilaan, sekä vaikkapa uusi iso katettu kesäteatteri uimarannan rinteeseen. Nyt Karkkilassa on kutsuttava kaikki yhdistykset ja järjestöt koolle tilaisuuteen, johon kutsutaan Someron kulttuuri ry:n ja liikunta ry:n toiminnanjohtajat kertomaan omasta organisaatiostaan ja käytännön toiminnastaan. Muutoksia ei tietenkään voida toteuttaa ilman yhdistysten ja järjestöjen halukkuutta muutokseen. Tavanomaisella kaupungin ja yhdistysten välisellä yhteistyöllä ei voida päästä vastaaviin tuloksiin. Uskomme, että Karkkilassa kaikki osapuolet ovat halukkaita muutokseen, joka mahdollistaa asioista päättämisen lähellä aktiivisia toimijoita." Asia on annettu vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. Vapaaaikalautakunta on käynyt alustavan keskustelun aloitteen pohjalta kokouksessaan Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtäväksi on annettu yhteistoiminta ja sen selvittely järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Vapaa-aikalautakunta palautti kokouksessaan asian jatkovalmisteluun. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 2/22

3 Valtuustoaloite / Nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistäminen Karkkilassa Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Anu Helena Frosterus jätti seuraavan Karkkilan Vihreä valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkilan on edistettävä alueellaan nopeita tietoliikenneyhteyksiä Useiden karkkilalaisten tietoliikenneyhteydet uhkaavat jäädä ainoastaan ruuhkautuvien langattomien ratkaisujen varaan. Karkkilalla ei kuitenkaan ole varaa jäädä kehityksestä jälkeen tämän suhteen. Valokuitu on sijoitus tulevaisuuteen. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat pysyvän asutuksen edellytys tulevaisuudessa. Se on sähköverkkoon verrattava kertainvestointi, jolla pärjää vuosikymmeniä eteenpäin. Valokuitu mahdollistaa yritystoiminnan ja etätyön ja pitää näin syrjäisetkin seudut vetovoimaisina ja elinkelpoisina. Ilman nopeita tietoliikenneyhteyksiä, emme voi myöskään pärjätä kilpailussa hyvistä veronmaksajista. Uusia asuinalueita rakennettaessa tämä seikka on tietenkin huomioitava, mutta on tarpeen kehittää myös olemassa olevia, vanhoja asuinalueita. Kiinteän ja langattoman verkon suurin ero on siinä, että kiinteässä valokuituverkossa nopeus on käyttäjämääristä riippumatta sama eli nopea. Langattomassa verkossa nopeus on suoraan verrannollinen käyttäjien määriin, mitä enemmän käyttäjiä, sitä hitaammin ja epävarmemmin verkko toimii. Valtio myöntää rahoitusta valokuituverkkojen rakentamiseen harvaan asutuille alueille. Rahoituksen ehtona on, että valokuituverkolle on riittävää kysyntää ja kunta sekä teleoperaattori osallistuvat kustannuksiin. Karkkilan onkin hyödynnettävä mahdolliset valtion tuet valokuituverkkojen rakentamisessa. Toisaalta on myös huomioitava, että nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistäminen ei välttämättä tarkoita, että Karkkila myös rakentaisi tai maksaisi yhteydet. Karkkilan Vihreät esittävät, että Karkkilassa on tehtävä suunnitelma siitä, miten Karkkila voi edistää nopeiden tietoliikenneyhteyksien saamista kaikille karkkilalaisille. Tekninen lautakunta lausuu, että valokuituhankkeet toteutetaan vuoden 2012 osalta yhteistyössä Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin kanssa ja ratkaistaan valokuituhankkeiden jatkotoimenpiteet ja yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuudet mahdollisesti jo kuluvan vuoden aikana. Kaupunginhallitus jätti kokouksessaan asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 3/22

4 Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 4/22

5 Valtuustoaloite / Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustaminen Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Mika Tallgrén jätti seuraavan Karkkilan Sosialidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Nuorten työttömyys on iso ongelma niin meillä kuin muuallakin. Globaalisti lisääntynyt nuorisotyöttömyys uhkaa jo kokonaisia maanosia. Euroalueella tilanne on synkin Espanjassa ja Kreikassa, joissa joka toinen nuori on vailla töitä. Irlannissa luku hipoo 30 %:a. Maaliskuun 2012 tilaston mukaan Suomessa nuorten vuotiaiden työttömyys oli 24 %. Karkkilan työttömyysprosentti oli ELY-keskuksen huhtikuun tilaston mukaan 8,2 prosenttia. Työvoimaa Karkkilassa on 4416 henkilöä. Työttömiä työnhakijoita on 363 henkilöä, joista alle 25-vuotiaita on 50. Nuoret aikuiset tarvitsevat työtä valmistuttuaan tai mahdollisuuden koulutukseen kykyjensä mukaan. Tämä on nuoren ihmisen kannalta oikein. Nuorten työttömyys on myös tärkeä asia kaupungin talouden kannalta. Mitä pidempään nuori on työttömänä, sitä suurempi on nuortensyrjäytymisriski. Työttömänä nuori on yhteiskunnan tuen varassa. Lisäksi nuori on poissa tuottavasta työstä, jonka palkkatulosta hän voisi maksaa veroja. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on viime vuosina tehty paljon. Muun muassa etsivä nuorisotyönhanke on ollut käynnissä niin meillä kuin monessa muussakin kunnassa. Nuorten työpajatoimintaa on Karkkilassa menestyksekkäästi tarjonnut Ruukinpaja. Maan hallitus on ottanut tilanteen vakavasti ja hallitusohjelman yksi kärkihankkeista on nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen. Hanke toteutetaan 2013 alusta. Yhteiskuntatakuu takaa jokaiselle alle 25- vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 3 kuukaudessa työttömäksi joutumisesta. Hankkeen toteuttaminen on suuri haaste ja se edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Meillä on puoli vuotta aikaa valmistautua siihen. SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Karkkilaan perustettaan nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävä työryhmä. Työryhmään tulisi kuulua kaikki asiaan vaikuttavat tahot kuten nuoret itse, koulut, työnantajan edustajat, työvoimaviranomaiset, paikalliset työmarkkinajärjestöjen sekä kolmannen sektorin edustajat." Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 5/22

6 Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmälle valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 6/22

7 Valtuustoaloite / Nuorten metallialan ammattikoulutuksen turvaaminen Karkkilan kaupungissa Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Risto Sintonen jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkilan kaupungin nuorten metallialan ammattikoulutuksen turvaaminen siten, että metallialan yrittäjillä riittää ammattitaitoisia osaajia vastaisuudessakin. Tällä tavalla voidaan ehkä ehkäistä kaupungistamme muuttamisen halukkuutta ja syrjäytymistä. Kuten tiedetään Karkkilassa on vahva perinteinen metallialan teollisuus joka vaatii ja tarvitsee erilaisia metallialan taitoja ja osaamista. Karkkilassa kyseinen ammattikoulutus on taannoin ajettu alas ja on turvauduttu Vihdin ja Lohjan ammattikoulutuspaikkoihin. On luonnollista, että halutaan monipuolistaa yrityssektoria kaupungissamme mutta on huomioitava se tosiseikka, että jos metalliala hiipuu osaajien puutteesta hiipuu myös kaikki muukin koska ala on kaupungin selkäranka ja menestyksen tae. Metalliala on viimeisten 40 vuoden aikana kehittynyt suunnattomasti, jonka vuoksi koneet, laitteet ja työvälineet sekä menetelmät ovat aivan erilaisia kuin taannoin. Tietääkseni Karkkilalaisilla metallialan yrityksillä ovat laitteet alan nykyaikaa vastaavat joten vain niiden käyttäjät ovat kohta puuttumassa. Vihdissä metallialan koulutus on tietojen mukaan eräänlaisessa kriisitilassa ja on lopettamisuhan alla. Lohja on taas logistisesti kaukana ja vaikeasti saavutettavissa. Karkkilan kaupunki aloittaa uudelleen alan koulutuksen yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa esimerkiksi siten että: Karkkilan kaupungin sivistysorganisaatio hoitaisi yleisaineiden opetuksen mukaanluettuna ammattiaineet. Ammattiaineiden opettajiksi voisivat ryhtyä ammattitaitoiset henkilöt kaupungista (mukaanluettuna eläkeläiset). Kaupunki hoitaisi opetukseen tarvittavat tilat. Alan yrittäjät hoitaisivat työopetuksen ja harjoittelun sopivaksi katsomalleen määrälle oppilaita vuodessa. Yrittäjä huolehtisi työn opettamisesta ja laitteiden käytöstä nk. tutorien avulla. Oppimäärä voisi olla 3-4 vuotta kuten aikoinaan Högforssin konepajakoulussa riipuen ammatin vaativuudesta. Opetus tapahtuisi esimerkiksi niin, että teoriaopetusta olisi kuukausi keväällä ja kuukausi syksyllä. Muu aika olisi työharjoittelua yrityksissä. Kesälomaa sisältyisi kuukausi. Opiskelun loppuun sisältyisi ammattinäyte. Oppilas saisi yleisaineiden jaksolta mahdollisesti päivärahan kokoista korvausta ja työharjoittelusta sopimuksen mukaista palkkaa. Nämä toimisvat kannustimena. Näin Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 7/22

8 oppineet metallimiehet voisvat sitten valmistuttuaan aloittaa opiskelupaikassaan sisäänajettuna työt edellyttäen, että yrittäjällä on mahdollisuus työllistää. Sivistystoimenjohtaja, kehittämispäällikkö sekä asiasta kiinnostuneet metallialan yrittäjät kokoaisivat ryhmän jonka tehtävänä olisi asian valmistelu ja kehittäminen. Mahdollisemman nopeasti. Kaupunki - Hankkii luokkatilat yleisaineiden ja ammattiaineiden opetukseen - Hankkii yleisaineiden ja ammattiaineiden opettajat - Vastaa opetuksen laadusta - Vastaa opetusohjelmasta - Vakuuttaa oppilaat Osallituvat yrittäjät - Antavat käyttöön koneet ja laitteet - Toimii ammatillisen koulutuksen vastuullisena - Hankkii sopivat tutorit - Antaa työhön sopivat suojavaatteet ja laitteet Liite: Ilta-Sanomat Antti Herlinin kolumni ammattikoulutuksesta." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen kasvatus- ja opetuslautakunnan ja elinkeinotoimen valmisteltavaksi. Sivistysjohtaja on käynyt keskusteluja ammatillisen koulutuksenjärjestäjän kanssa. Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa, kun toisen asteen koulutuksen määrärahoja leikataan, ei ole näköpiirissä uusien pysyvien koulutuspisteiden käynnistämistä. On kuitenkin mahdollista saada Karkkilaan erilaisia osakokonaisuuksia ja yhteistyöllä toteutettavia opintojaksoja, joista esimerkkinä jo toteutunut oppisopimuskoulutukseen valmistava opintokokonaisuus yhteistyössä pajatoiminnan kanssa keväällä Sivistystoimialan ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö pidetään aktiivisena ja pyritään ammatillisten opintojaksojen toteuttamiseen Karkkilassa. Kaupunki lisää yhteistyötään sekä koulutuksenjärjestäjien, te-toimiston että Karkkilassa toimivien yritysten kanssa koulutustarjonnan lisäämiseksi Karkkilassa. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 8/22

9 Valtuustoaloite / Vanhan Vihdintien turvallisuuden parantaminen Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Tuija Kalpa jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkilan Vanha Vihdintie on hyväkuntoinen, mutta erittäin kapea ja turvaton jalankulkijalle sekä pyöräilijälle. Aloitteen lähtökohtana on, että Karkkila huomioi tien turvallisuuden jalankulkutiellä Vanhan Vihdintien alkuosuudelta ainakin 5 km verran. Tie on suhteellisen vilkas sekä nopeudet nousevat joskus yli sallitun nopeuden. Lapsiperheiden asuttama sekä lenkkeilijöiden suosima Vanha Vihdintie on erittäin vaarallinen tiellä liikkujalle tien kapeuden vuoksi. On suotavaa, että kaupunki ottaa huomioon myös muut tehdyt aloitteet Vanhan Vihdintien osalta ja tekee tiestä kaikille turvallisen kulkea. Jos tieosuus on jonkun muun vastuulla, on kaupungin oltava aloitteellinen tieosuuden turvallisuuden lisäämisessä kuntalaisten hyväksi." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 9/22

10 Valtuustoaloite / Julkishallinnon yhteisen asiakaspalvelupisteen saaminen Karkkilaan Kaupunginvaltuusto Ville Saukkola jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Arvoisa puheenjohtaja, hyvät virkamiehet, valtuutetut ja paikalla olevat karkkilalaiset. Ymmärtääkseni meillä on yhteinen huoli. Riippumatta poliittisesta ideologiasta, näemme tärkeänä tiettyjen julkisten peruspalveluiden säilymisen, laadun ja saavutettavuuden. Tiedossamme on, että valitettavan moni valtion tarjoama palvelu on hävinnyt kaupungistamme. Näistä erikseen mainitakseni TE- ja ELYkeskuksen palvelut sekä KELA:n palvelut. Maistraatin ja verohallinnon palvelut olemme pakotettuja hakemaan Lohjalta. Poliisin lupa- ja muiden palveluiden tulevaisuus on sekin uhattuna. Palveluja tarjotaan pääasiassa muutaman kanavan kautta. Tärkeimmät näistä ovat henkilökohtainen käyntiasiointi, puhelinpalvelu sekä sähköinen asiointi Osa asioinnista vaatii henkilökohtaista kontaktia. Käsiteltävä asia voi olla niin vaikeaselkoinen tai laaja, että ainoa tapa ymmärtää asiakasta, on käydä asioita läpi kasvotusten. Meillä on erityisryhmiä, joiden oikeutta saada palvelua ei voida rajoittaa. Palvelun saatavuudella eli käytännössä etäisyydellä on kriittinen merkitys. Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä (HALKE) puolsi julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014) ehdotuksia yhteisissä asiakaspalvelupisteissä tarjottavista palveluista, palveluverkostosta ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamallista. Palvelupisteverkolla on tarkoitus kattaa lakisääteisesti koko maa. Valmistelun lähtökohtana on ollut, että asiakaspalvelupisteen vaikutusalueen asukkaista 90 prosentilla on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka. Isona osana hankkeeseen liittyy rahoitusmalli, tavoiteltava palvelutaso sekä väestön ikääntymisen myötä kasvava henkilökohtaisen asioinnin tarve. Yhteispalvelupisteitä on käytössä useassa kunnassa. Valitettavasti asiat ovat edenneet hitaasti, kun pakkoa asioiden järjestämiseen yhteispalveluna ei ole ollut. Jokainen hallinnon ala on tuijottanut omaa tuottavuuttaan, eikä yhteistä veturia ole ollut. Juna on kuitenkin liikkeessä, ja kuljettajalla on hallituksen mandaatti. Syksyllä asia on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Karkkilan perussuomalaiset ehdottavat, että käynnistämme hankkeen julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelupisteen saamiseksi Karkkilaan. Emme halua odottaa lakien valmistumista. Haluamme etupainotteisesti vaikuttaa ja osallistua Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 10/22

11 asiakaspalveluhankkeen eteenpäin viemiseen. Asialla on kaupunkikehityksen kannalta suuri merkitys." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 11/22

12 Valtuustoaloite / Stipendi koulusuoritustaan merkittävästi parantaneille Kaupunginvaltuusto Lea Peltola jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kaupunkimme alkaisi antaa tunnustusta vuosittain, muiden stipendiensä lisäksi, koulusuoritustaan merkittävästi parantaneille peruskoululaisille. Kenelle missäkin koulussa kyseinen stipendi annettaisiin, siitä päättäisivät opettajat keskenään. Perusteina stipendin myöntämiselle olisi kaikki koulumenestykseen vaikuttavat merkittävät parannukset. Kriteereinä voisi olla esimerkiksi poissaolojen ja myöhästymisien huomattava vähentyminen, keski- arvon merkittävä parantaminen. Yleensäkin kaikki positiivinen toiminta jota oppilas on merkittävissä määrin lisännyt koulumenestyksensä parantamiseksi. Mielestämme tällä tavoin tukemalla lapsiamme ja nuoriamme oman elämänsä eläjinä olisi kauas kantoiset vaikutukset; hyvän elämän saamiseksi ei tarvitse olla paras, riittää että yrittää parhaansa." Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt seuraavaa: Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa alla olevat kriteerit kannustusstipendinsä myöntämiseen perusopetuksen kahdeksannen luokan ja lukion toisen vuosikurssin oppilaille: - halu panostaa omaan kehittymiseensä; - sosiaaliset taidot, pyrkimys yhteiseen hyvään - tietojen ja taitojen hankinta sekä niiden soveltaminen - myönteinen asenne opiskeluun, monilukutaidon rakentava käyttö - myönteisen draivin luomisessa oman elämänsä ohjaamiseen Huomionosoituksen saajan nimeävät yläkoulun ja lukion luokanvalvojat sekä oppilaan- / opinto-ohjaaja. Huomionosoitus myönnetään vuodesta ja käytettävissä olevasta rahoituksesta riippuen yläkoulun 1-3 oppilaalle sekä lukion 1-2 opiskelijalle. Stipendit jaetaan, mikäli niille on rahoitus. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 12/22

13 Valtuustoaloite / Työharjoitteluun kaupungille Kaupunginvaltuusto Lea Peltola jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Nuoremme joutuvat käymään ammatillisen koulutuksen muualla kuin kotikaupungissaan. Harmittelemme, etteivät he useinkaan työllistä itseään omaan kaupunkiinsa, vaan ikävän usein pitävät Karkkilaa paikkana jolla ei ole heille mitään tarjottavaa. Täten Karkkilan Perussuomalaiset ry esittää, että kaupunki astuisi lähemmäs nuoria tarjoutumalla monialaiseksi työharjoittelupaikaksi. Työharjoittelija on työnantajalle kulutonta työvoimaa. Kaupungissa on monia aloja joissa työskentelee erittäin ammattitaitoisia, usein pitkähkön työuran jo tehneitä, joilta nuoremme saisivat hyviä neuvoja ammattiinsa. Mielestämme näin toimimalla nuoret kokisivat konkreettisesti, että välitämme heistä oikeasti. He saisivat myös mahdollisuuden saada kaupungistaan eri näkökulman. Ja vaikka välttämättä he eivät työllisty Karkkilaan, saattaisivat he jäädä asumaan sekä maksamaan veronsa kotikaupunkiinsa. Myös Karviaisenkin talousarviossaan esittämä tappiollinen lukema nuorten kohdalla, joka selvästi johtuu paikkakunnalta pois muuttamisesta, saattaisi pienentyä. Me Karkkilan Perussuomalaiset emme usko, että asiaa tarvitsee ns. rahalla mainostaa, vaan ilmoitus kaupungin internet- sivuille sekä soitto Nummelan sekä Lohjan ammattikouluihin riittäisi." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 13/22

14 Valtuustoaloite / Karkkilan kaupungin hallintosäännön muuttaminen rehtorin ratkaisuvallan osalta Kaupunginvaltuusto Anu Frosterus jätti yhdessä Risto Laakson, Marjo Hellgren, Ilkka Kivistön ja Rauno Salosen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilan Kaupungin hallintosääntöön tulee välittömästi tehdä muutos alakoulujen rehtorien ratkaisuvaltaa koskevaan lukuun. Nyt hallintosäännössä lukee: 33 Rehtorin ratkaisuvalta Rehtorin ratkaisuvaltaan kuuluu seuraavat asiat: Nyhkälässä, yhteiskoululla, lukiossa ja työväenopistossa on rehtorin virka. Muissa 1-6 luokan kouluissa rehtorina toimii määräyksen saanut opettaja. Kyseinen pykälä estää yhdistämästä alakoulujen rehtorien virkoja ja vaatii siksi muutosta. Taloudellisista sekä toiminnallisista syistä on perusteltua, ettei alakoulujen opettajille määrätä rehtorien tehtäviä. Yksi alakoulujen yhteinen virkarehtori lisää karkkilalaisten lasten ja alakoulujen välistä tasa-arvoa, kun resursseista taistelun sijaan ne pystyvät jakamaan opetustoimen resurssit optimaalisesti koulujen kesken. Järjestelyllä Karkkila säästää euroja hallintokuluista kolmen alakoulun rehtorin palkan verran, mutta myös sijaiskuluihin syntyy merkittävää säästöä, kun järjestely poistaa sijaistarpeen rehtoriopettajien omille luokille, joka on syntynyt rehtorimenojen ajaksi. Muun muassa Lohjalla vastaavaan järjestelyyn siirtymisestä on positiivisia kokemuksia. Karkkilan hallintosääntöön tulee kirjata: Yhteiskoululla, lukiossa ja työväenopistolla on rehtorin virka. Peruskoulun 1-6 luokkien alakouluilla on yksi yhteinen rehtorin virka." Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden Karkkilan kaupungin hallintosäännön Kasvatus- ja opetuslautakunta on tämän jälkeen siirtänyt ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 14/22

15 Valtuustoaloite / Henkilöstösäästöjen toteuttaminen Kaupunginvaltuusto Anu Frosterus jätti yhdessä muiden valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: " valtuuston hyväksymään talouden tasapainottamisohjelmaan on kirjattu, että kaupungin henkilöstökulujen palkkamenoja tullaan laskemaan hallitusti seuraavan kolmen vuoden aikana. Valtuuston päätöksen mukaan palkkamenojen määrällinen säästötavoite kohdistetaan henkilöstön palkkakuluihin, eikä henkilöstömäärään. Tasapainottamisohjelman mukaan henkilöstöorganisaatio mitoitetaan sopivaksi hyödyntäen eläköitymisiä ja välttäen lomautuksia. Tasapainottamisohjelmaan on kirjattu myös, että vähennykset palkkamenoihin tulee tehdä mahdollisimman tasapuolisesti eri toimialojen kesken, vaikka muuten ohjelmasta ei ole esitetty keinoja miten henkilöstökulut tulisi käytännössä toteuttaa. Tämä siksi, että toimialoilla itsellään tulee olla mahdollisuus ratkaista palkkamenojen säästöjen kohdentuminen, koska eri toimialoilla ratkaisut voivat olla erilaisia johtuen muun muassa eläköitymisten ajoittumisesta. Onhan valtuusto myös jo aiemmin edellyttänyt kaupunginjohtajaa vahvistamaan johtavien viranhaltijoiden asemaa. Todellisten säästöjen aikaansaamiseksi ja kohtuuttomien vaikutusten ja riskien välttämiseksi on huomioitava millainen vaikutus pakkotoimenpiteillä olisi työilmapiiriin ja työtehokkuuteen. Siksi toimialoille on halutessaan annettava mahdollisuus toteuttaa toimialakohtaisesti henkilöstömenojen palkkasäästöjä myös vapaaehtoisten toimenpiteiden pohjalta. Operatiiviset ratkaisut tehdään silloin toimialoilla lautakuntien käyttösuunnitelmien yhteydessä valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 15/22

16 Valtuustoaloite / Kuukausimatkakortti Höökikyytiin Kaupunginvaltuusto Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan Vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilan Höökikyytiin on kertamaksun lisäksi saatava ostaa kuukausimatkakortti, jotta joukkoliikenne Karkkilassa pääsee kehittymään. Karkkilan Vihreät tekivät valtuustoaloitteen sisäisen joukkoliikenteen kehittämisestä ja esittivät, että suljettuna tilausajona toteutetut koulukuljetukset avataan kaikille asiakkaille avoimeksi joukkoliikenteeksi. Näin kävi ja elokuusta 2013 on Karkkilassa liikennöinyt sisäisen joukkoliikenteen pikkubussi: Höökikyyti. Höökikyydin matkassa on maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettujen lisäksi kulkenut elokuusta jouluun mennessä 1066 kertalipun maksanutta asiakasta. Matkustajien määrä on kasvanut kaiken aikaa ja yksin tammikuun aikana maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettujen lisäksi Höökikyydissä matkusti 372 kertalipun maksanutta asiakasta. Hyvä näin, mutta joukkoliikenteen kehittymisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että asiakkailla on halutessaan mahdollisuus ostaa myös kuukausimatkakortti. Höökikyydin kahden euron hintainen kertamatka kuulostaa kohtuulliselta, mutta hinta on huomattavan kallis, jos Höökikyytiä käyttää matkustamiseen päivittäin. Vertailun vuoksi HKL:n 30 päivän matkakortti maksaa 23,30 euroa lapsilta ja 46,50 euroa aikuisilta. Karkkilan Höökikyydillä päivittäin kaksi kyytiä matkustava aikuinen ja lapsi maksaa vastaavasti 120 euroa per henkilö. Tuolla hinnalla toteutuu vain satunnainen joukkoliikenteen käyttö. Ei siis ole millään tavoin perusteltua, että säännöllisesti matkustavien asiakkaiden täytyy maksaa yksittäisiä kertamatkoja ja kuljettajan puljata rahojen kanssa. Toisaalta ei ole myöskään perusteltua, että alle viiden kilometrin koulumatkaa kulkevien täytyy maksaa koulumatkastaan kertamaksuina. (Perusopetuslaki velvoittaa oppilaan kotikuntaa kustantamaan yli viiden kilometrin koulumatkan.) Myös iäkkäiden matkustajien matkat lisääntyisivät kuukausimatkakortin myötä, kun heidän ei enää tarvitsisi säännöstellä matkustamistaan. Kuukausikortilla matkustamista voikin verrata seisovasta pöydästä syömiseen. Ylensyönnin tapaan ei ole pelkoa, että sisäinen joukkoliikenne laskee hyötyliikunnan määrää, ennemmin päin vastoi. Kävellessä bussipysäkille saa lapsi enemmän liikuntaa kuin vanhempien kuljettaessa autolla koulumatkaa. Ikäihmisten osalta joukkoliikenteen aktiivinen käyttö Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 16/22

17 vapauttaa myös yksinäisyydeltä, kun välttämättömien kauppamatkojen lisäksi ihmiset pääsevät kyläilemään ja harrastamaan. Joukkoliikennettä kehittäessä ei lähtökotana saa olla pelko, että matkustajia voi tulla liiaksi paljon. Mitä isompi on matkustajamäärä, sen toimivamman ja vetovoimaisemman joukkoliikenteen tulemme saamaan. Hyvin käynnistynyt Höökikyyti on hyvin pienillä toimenpiteillä mahdollista kehittää entistäkin vetovoimaisemmaksi. Kuukausimatkakortti on joukkoliikenteen kehittymisen ehto." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 17/22

18 Valtuustoaloite / Valtuustokokouksen puheenvuorojen rajaaminen ja videointi Kaupunginvaltuusto Ilkka Kivistö jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Aloite on kaksiosainen. Karkkila on jälkijunassa valtuutettujen puheaikojen rajaamisessa, valtaosassa kunnista rajaaminen on käytössä. Ehdotamme vastaavaa käytäntöä Karkkilaan. Tässä vaiheessa emme ota kantaa puheajan pituuteen, sehän on neuvottelu kysymys. Jos puheajat ovat rajattuja tarpeeksi lyhyiksi, demokratia paranee kun niin sanotut joukon hiljaisimmatkin saavat paremmin puheenvuoroja. Jos haluamme päätyä puheajan rajaamiseen, voidaan se ottaa käyttöön jo seuraavassa valtuuston kokouksessa. Toinen osa aloitteesta koskee kokouksien videointia. Lohjalla on sellainen käytössä, sieltä voimme kysellä miten se olisi parasta järjestää. Lohjalla Luksia on mukana järjestelyssä. Saamiemme tietojen mukaan alkukustannukset ovat noin 2000 euroa, ja vuotuiset käyttökustannukset noin 150 euroa. Videot pitää saada kansalaisten nähtäviksi verkossa, jolloin avoimuus ja yleinen kiinnostus yhteisten asioiden hoitoa kohtaan paranee. Toivomme, että täällä Karkkilassakin siirrymme vihdoin nykyaikaan." Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen johtoryhmän valmisteltavaksi. Keskeneräinen Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 18/22

19 Valtuustoaloite / Maa-ainesoton valvonnan kehittämiseksi Kaupunginvaltuusto Rauno Salonen jätti yhdessä muiden Karkkilan Kokoomus valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilan kaupungin maa-ainesoton valvonnan kehittämiseksi tulisi hyödyntää enemmän olemassa olevia resursseja. Nykyisin on käytössä maa-ainesoton lupahakemuksissa käytäntö, jossa asiakirjat ovat nähtävissä kaupungintalolla viraston aukioloaikona ja ne löytyvät myös kaupungin kotisivuilta. Palautteen antaminen päätöksistä on hyvin muodollista ja aikaa vievää. Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa, että Karkkilan kaupunki avaa Facebookiin sivut, joista löytyy kaikki hakemukseen liittyvä materiaali ottoaluekohtaisesti. Kyseisen ottoalueen Facebook-sivujen käytöllä olisi tarkoitus helpottaa tiedon kulkua lupien hakijoiden, valvovan viranomaisen sekä kuntalaisten välillä. Näin annettaisiin mahdollisuus palautteen antamiseen ainakin niille, jotka jo hyödyntävät Facebookia. Facebooksivut sekä kotisivut tulisi myös mahdollisuuksien mukaan linkittää käytön helpottamiseksi." Kaupunginhallitus on päättänyt seuraavaa: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Jatkossakin maa-ainesvalvontaan liittyvä palaute ja yhteydenotot vastaanotetaan nykyisten jo käytössä olevien järjestelmien kautta; ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 19/22

20 Valtuustoaloite/ Tiilitehtaan, Linnunuitonkadun ja Pikitien leikkipaikkojen valaistus Kaupunginvaltuusto Lea Peltola jätti yhdessä muiden Karkkilan Perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Kaupungissamme on 11 leikkipaikkaa jotka kaikki ovat lueteltu kaupungin sivuilla. Jokainen leikkipaikka on takuulla päivittäin käytössä. Aika jonka lapset viettävät leikkipaikoilla pitkittyy pimeinä vuodenaikoina valaistuksen ansiosta. Karkkilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Tiilitehtaan leikkipaikka (Kannas), Linnunuitonkadun leikkipaikka (Polari) ja Pikitien leikkipaikka (Toivike) valaistaisiin samalla tavalla kuin muut, 8 kappaletta, leikkipaikkoja on valaistu. Edellä mainituissa paikoissa ei ole lainkaan valoa ns. leikkipaikan rajojen sisäpuolella. Katuvalaistusta paikkojen vierellä on, mutta valo ei tavoita leikkipaikkaa, eihän katuvalojen tarkoitus ole valaistakaan muuta kuin katua. Jokainen leikkipaikka on erilainen, joten uskomme vastuullisen tehtävän valaistuksen suunnittelusta teknisentoimen asiantuntijoille. Leikkivien lastemme mukavuuden sekä ennen kaikkea turvallisuuden vuoksi leikkipaikkojen valaistus on tärkeää." Kaupunginhallitus on päättänyt seuraavaa: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Tekninen toimiala käynnistää valmistelun Tiilitehtaan, Linnunuitonkadun ja Pikitien leikkipaikkojen ulkovalaisun toteuttamiseksi tulevan syksyn aikana määrärahojen sekä resurssien puitteissa ja tarvittaessa vaiheistaa lopullisen toteutuksen; ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Aloite on loppuun käsitelty. Valtuustoaloitteet 2014 ja aikaisemmat vuodet.doc 20/22

Luettelo vuonna 2012 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista

Luettelo vuonna 2012 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista Valtuustoaloite / Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimen organisaatiomuutosten selvittäminen Kaupunginvaltuusto 21.03.2011 23 Anu Helena Frosterus jätti Karkkilan vihreät ry:n nimissä seuraavan valtuustoaloitteen:

Lisätiedot

Vuonna 2015 ja aikaisemmin tehdyt keskeneräisenä olevat valtuustoaloitteet. Kaupunginvaltuusto 13.02.2012 5

Vuonna 2015 ja aikaisemmin tehdyt keskeneräisenä olevat valtuustoaloitteet. Kaupunginvaltuusto 13.02.2012 5 Vuonna 2015 ja aikaisemmin tehdyt keskeneräisenä olevat valtuustoaloitteet Valtuustoaloite / Nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistäminen Karkkilassa Kaupunginvaltuusto 13.02.2012 5 Valtuutettu Anu Helena

Lisätiedot

Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 36 1.2.2016 Asianro 333/00.00.01/2012 6 Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Harjun kentän käytettävyyden kehittämiseksi tutkimus maapinnan laskemisesta

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Harjun kentän käytettävyyden kehittämiseksi tutkimus maapinnan laskemisesta Kaupunginvaltuusto 69 29.09.2014 Kaupunginhallitus 247 06.10.2014 Tekninen lautakunta 30 19.03.2015 Kaupunginhallitus 100 11.05.2015 Tekninen lautakunta 101 22.09.2015 Tekninen lautakunta 66 02.06.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Maa-ainesoton valvonnan kehittämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Maa-ainesoton valvonnan kehittämiseksi Kaupunginvaltuusto 20 03.03.2014 Kaupunginhallitus 66 10.03.2014 Ympäristölautakunta 39 09.04.2014 Kaupunginhallitus 113 28.04.2014 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Maa-ainesoton valvonnan kehittämiseksi

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 408/08.01.00/2015 47 Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja historia Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 156 Valtuutettu Heikki

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Kaupunginhallitus 144 20.05.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2012 ja aikaisemmin tehdyistä kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvista kuntalaisaloitteista

Luettelo vuonna 2012 ja aikaisemmin tehdyistä kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvista kuntalaisaloitteista Kuntalaisaloite lisämäärärahan hakemiseksi sivistystoimeen oppilassiirtojen välttämiseksi lukuvuotena 2012-2013 " Tämän aloitteen tavoitteena on saada kaupunginhallitukselta lisämäärärahaa, jotta perusopetus

Lisätiedot

Valtuutettu Jari Salosen ym. valtuutettujen aloite koulujen liikuntatilojen välineistön käytön tehostamiseksi

Valtuutettu Jari Salosen ym. valtuutettujen aloite koulujen liikuntatilojen välineistön käytön tehostamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 110/10.03.01.01/2013 79 Valtuutettu Jari Salosen ym. valtuutettujen aloite koulujen liikuntatilojen välineistön käytön tehostamiseksi historia Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen:

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 30 10.03.2014 Kaupunginhallitus 341 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 114 17.11.2014 Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh.

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh. Kaupunginhallitus 92 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 38 20.03.2017 Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 21/00.02.00/2017 Kaupunginhallitus 13.03.2017 92 Valmistelu:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2017 1 (5) 820 V 27.9.2017, Valtuutettu Mari Rantasen aloite peruskoululaisten ensiapuopetuksesta Päätös esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto katsoo

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1246/00.01.03/2014 97 Espoon kaupungin vammaisasiamiehen katsaus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh. 050 344 5190 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITTEET H:/Kv Loimaa/2015 Loimaan valtuustoaloitteet syyskuu 2015 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ. asiakaskysely tehty helmikuussa 2013

VALTUUSTOALOITTEET H:/Kv Loimaa/2015 Loimaan valtuustoaloitteet syyskuu 2015 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ. asiakaskysely tehty helmikuussa 2013 1 LOIMAAN KAUPUNKI VALTUUSTOALOITTEET H:/Kv Loimaa/2015 Loimaan valtuustoaloitteet syyskuu 2015 Asianumero Aloite ja tehdyt toimenpiteet Käsittely jatkuu/ Keskustan 5.3.2012 1025/0.01.016/12 (907/0.01.016/11

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan liikuntapaikkasuunnitelman päivitys

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan liikuntapaikkasuunnitelman päivitys Kaupunginvaltuusto 106 07.12.2015 Kaupunginhallitus 302 14.12.2015 Vapaa-aikalautakunta 26 04.04.2017 Kaupunginhallitus 91 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 34 08.05.2017 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 105 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 218 6.11.2013 Kaupunginhallitus 84 29.3.2016 Asianro 677/04.03.01/2013 33 Valtuutettu Mika Koiviston

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Toimivat monialaiset verkostot 6.2.2015 Hotelli Santa Claus Tiina Keränen, yksikön päällikkö 9.2.2015 Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 11.4.2012 Korkeatasoinen lukiokoulutus kattavasti koko maassa nuoren ulottuvilla. 2 11.4.2012 Tuula Haatainen Lukio tai ammatillinen

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Aloitteiden käsittelyprosessit

Aloitteiden käsittelyprosessit Aloitteiden käsittelyprosessit Huomioitavaa eri aloitemuodoista 1. Valtuustoaloitteiden käsittelyprosessit Valtuutetun aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus Mikäli aloitteen on allekirjoittanut 15 valtuutettua

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta?

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Kuntamarkkinat 12.9.2013 Finanssineuvos Teemu Eriksson Miksi yhteinen asiakaspalvelu? Käyntiasiakaspalvelu ehdotetaan

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Aloitteiden käsittelyprosessin uudistaminen

Aloitteiden käsittelyprosessin uudistaminen Kaupunginhallitus 5 08.01.2018 Aloitteiden käsittelyprosessin uudistaminen 924/00.01.01/2017 KH 08.01.2018 5 Aloiteoikeus Kansalaisvaikuttaminen tarkoittaa halua ja kykyä vaikuttaa itseään koskeviin ja

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Nuorisolautakunta Kepo/1 29.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Nuorisolautakunta Kepo/1 29.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) 103 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Tenkulan ym. valtuustoaloitteesta etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamisesta HEL 2012-012539 T

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannalla

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannalla Kaupunginvaltuusto 46 04.03.2013 Kaupunginhallitus 105 25.03.2013 Tekninen lautakunta 72 18.06.2013 Kaupunginhallitus 247 19.08.2013 Tekninen lautakunta 85 10.09.2013 Kaupunginhallitus 293 30.09.2013 Vastaus

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.01.2017 Sivu 1 / 1 1986/2016 00.01.01 Kaupunginhallitus 10 9.1.2017 14 Valtuustoaloite Espoon pysäköinnin laskentaohjeen käsittelystä ja hyväksyttämisestä valtuustossa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan lukion profiilin nostaminen

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan lukion profiilin nostaminen Kaupunginvaltuusto 63 29.04.2013 Kaupunginhallitus 163 06.05.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 46 18.06.2013 Kaupunginhallitus 249 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 105 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot