Tekninen lautakunta nro 10/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK 88 Lausuntopyyntö pelastustoimen palvelutasopäätöksen luonnoksesta vuosille TEKNLTK 89 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien ympäristöystävällisten toimintatapojen kehittämistä TEKNLTK 90 Kaavoituskatsaus vuodelle 2013 TEKNLTK 91 Ostotarjous kiinteistöistä sekä TEKNLTK 92 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 93 Muut asiat TEKNLTK 94 Kunnan tonttien joulualennusmyynti

2 Sivu 2 Nro 10/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist Rabbe, puheenjohtaja Vierinen Kari, varapuheenjohtaja Hanhikorpi Pirjo, jäsen Holmlund Åke, jäsen Heikkilä Risto, varajäsen Niskanen Lasse, jäsen Raivio Timo, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Rosengren Heidi, jäsen, saapui klo käsittelyn aikana Muut läsnäolevat Kaisla Heikki, kunnanhallituksen edustaja Skyttä Jorma, tekninen johtaja Malmberg Magnus, rakennusmestari Kiljunen Taneli, vs. maankäyttöinsinööri Latvala Ann-Britt, toimistonhoitaja Asiat Allekirjoitukset Rabbe Dahlqvist Puheenjohtaja Ann-Britt Latvala Pöytäkirjanpitäjä Raija Rehnberg Pöytäkirjantarkastaja Risto Heikkilä Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Rakennustoimistossa Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Virve Kääntee Toimistosihteeri

3 Sivu 3 TEKNLTK 85 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Lautakunta - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Raija Rehnbergin ja Risto Heikkilän. - myönsi lautakunnan kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeuden vs. maankäyttöinsinöörille Taneli Kiljuselle. ====

4 Sivu 4 TEKNLTK:610 /2013 TEKNLTK 86 VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTTAMINEN Vuoden 2013 talousarviossa Sunnanvikin kehittämiseen on varattu kuluvalle vuodelle yhteensä euroa investointimäärärahaa. Määrärahasta on varattu kaavateiden suunnitteluun ja toteutukseen ja kaava-alueen vesi- ja viemäriverkoston täydentämiseen. Sunnanvikin asemakaava hyväksyttiin vuonna Alue on kaavoitettu sekä omakotitaloille että yritystoiminta huomioon ottaen. Alueella on useita rakentamattomia omakotitalotontteja sekä jo rakennettuja tontteja. Tie- ja kunnallistekniikkasuunnitelmat valmistuivat loppukesästä Hanke on kilpailutettu syksyllä 2011 ja sen on suunniteltu toteutuvan kolmessa osassa vuosina Kuluvan vuoden investoinneista on päätetty vuonna 2012, jonka jälkeen kunnan taloudellinen tilanne on heikentynyt. Kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi olisi viisasta tarkastella Sunnanvikin alueen kunnallis-tekniikan aikataulua uudelleen. Sunnanvikin investointimäärärahan käyttämättä jättäminen vuonna 2013 muuttaa hankkeen aikataulua, mutta ei muutoin aiheuta merkittävää vahinkoa alueen kehittämiselle. Esittelijä: vt. tekninen johtaja Magnus Malmberg p , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se muuttaa vuoden 2013 investointimäärärahoja seuraavasti: - Sunnanvikin kehittämiseen varattu investointimääräraha euroa jätetään käyttämättä. Käsittely: Muutettu ehdotus: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta päättää - ettei muuta hankkeen aikataulua vaan Sunnanvikin kaava-alueen vesija viemäriverkosto- sekä kaavatiet toteutetaan tänä vuonna niin kuin talousarviossa on esitetty. Jäsen Raivio ehdotti, että investointimäärärahat jätetään käyttämättä. Koska ehdotettua ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana.

5 Sivu 5 Lautakunta päättää - ettei muuta hankkeen aikataulua vaan Sunnanvikin kaava-alueen vesija viemäriverkosto- sekä kaavatiet toteutetaan tänä vuonna niin kuin talousarviossa on esitetty. Jäsen Raivio jätti päätökseen eriävän mielipiteen. ====

6

7 Sivu 6 TEKNLTK 87 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA 10/2013 Oheismateriaali Tilannetta on tarkasteltu lokakuun lopussa. Toimintakulut ovat hiukan yli johtuen yllättävistä kustannuksista koskien rivitaloasuntojen vastinekorvauksia. Toimintatuotot eivät toteudu suunnitellusti. Omakotitalotontit Kunnalla on myynnissä omakotitalotontteja Palonummen alueella 20 kpl ja Sunnanvikin alueella 3 kpl. Vuoden 2013 aikana alueiden teitä ja kunnallistekniikkaa on rakennettu siten, että vuonna 2014 myytävien tonttien määrää on mahdollista lisätä 20 kappaleella. Viimeisin kauppa tehtiin Palonummen alueella sijaitsevasta tontista on saatu ostotarjous Tarjottu hinta on 80 % pyyntihinnasta. Välittäjän mukaan kiinnostus markkinoilla on ollut erittäin vähäistä, käytännössä olematonta. Toimenpiteet myynnin edistämiseksi Tehdyt toimenpiteet Suoramarkkinointi Mega Oy:ltä on tilattu suoramarkkinointikampanja. Kampanjassa kunnan omakotitalotontteja on markkinoitu puhelimitse tuhannen henkilön kohderyhmälle. Viikon 41 loppuun mennessä kohderyhmästä oli tavoitettu 60 %. Tavoitetuista kontakteista 42:lle asia on ollut ajankohtainen joko nyt tai lähitulevaisuudessa ja 24 on halunnut jatkoyhteydenoton. Kohderyhmä on läpikäyty viikon 42 loppuun mennessä. Toimenpiteen hinnaksi tullee noin Kiinteistövälittäjä soittaa läpi kontaktit seuraavien kahden viikon aikana, minkä jälkeen voidaan arvioida toimenpiteen kannattavuutta. Espoon kaupungilta on ostettu lista omakotitalotonttien hakijoista, jotka ovat jääneet vaille tonttia. Listalla on 120 hakijaa, jotka sallivat suoramarkkinoinnin. Välitysliike on saanut hankittua yhteystiedot noin puolelle hakijoista ja soittanut heille. Kiinnostusta ei ole ollut. Jatkotoimenpiteenä listan voisi antaa Megan läpikäytäväksi. Tulevia toimenpiteitä

8 Sivu 7 Valtatie 51:n varressa olevat mainostaulut valjastetaan tonttimyynnin tarpeisiin marraskuun aikana. Kysynnän vähyyden vuoksi tulisi harkita esim. 20 % :n alennuskampanjaa alkuvuodeksi Kiinteistöt Svartbäck Svartbäckistä on saatu tarjous Tarjouksessa on ehtoja, jotka on käytävä huolellisesti läpi ennen mahdollista hyväksymistä. Hinta on selvästi alle pyydetyn, mutta rakennuksen kunto huomioon ottaen kohtuullinen. Åvalla Kuntotarkastus on tilattu. Kiinteistö laitetaan myyntiin, kun raportti on saatu. Botåker Kuntotarkastus on tilattu. Kiinteistö laitetaan myyntiin, kun raportti on saatu ja teknisen osaston korvaavista tiloista on päätetty. Huoneistot Tyhjillään olevat huoneistot, Sjundbyntie 3 A 7 ja Sudenkaari 47 A 1, on laitettu myyntiin Huoneistot myydään tarjouskauppaperiaatteella. Kunnalla on oikeus olla hyväksymättä tarjouksia. Tarjoukset on pyydetty lokakuun loppuun mennessä. Tavoitteena on saada näistä kahdesta huoneistosta (2h+kk ja 1h+kk) yhteensä noin :n tarjoukset. Maankäyttösopimukset Vuonna 2013 maankäyttösopimuksista ei ole saatu eikä saada tuloja. Asemakaavoja, joita olisi realistista saada hyväksyttyä 2014, ovat Slussen, Karlsåker ja Tulotien asemakaava. - Tulotien alueen maanomistajien kanssa ei ole päästy maankäyttösopimuksiin, joten siitä saadaan tuloja kehittämiskorvauksina. Maankäyttöja rakennuslain mukaan kehittämiskorvauksia maksetaan tosin vasta myönnettyjen rakennuslupien myötä. Heinäkuussa 2013 saadun kehittämiskorvausselvityksen perusteella alueen korvausten kokonaissumma on noin Karlsåkerin osalta maankäyttösopimus on tekemättä. Neuvottelupohjana maanomistajan kanssa on sovittu, että kunta saa tontteja.

9 Sivu 8 - Slussenin osalta maankäyttösopimusluonnoksia on tehty, mutta sopimukset tulee tarkastaa, kun nähdään tarkentavien luontoselvitysten mahdolliset vaikutukset kaavaan. Mikäli voidaan edetä alkuperäisten sopimusluonnosten pohjalta, olisi maankäyttösopimustuottoja vuodelle 2014 odotettavissa noin Rivi- ja kerrostalotontit n sydämen alueen rakentaminen on alkanut 2013 ensimmäisellä rivitalohankkeella. Rakentaja on ostanut asuinpientalokorttelista yhden tontin, jonka rakentaminen on siis jo käynnissä. Korttelin muista tonteista on tehty esisopimus. Lemminkäinen Talo Oyj on ostanut yhden kerrostalokorttelin tontit. Rakentamisen on tämän hetken tiedon mukaan tarkoitus alkaa syksyllä Kahden kerrostalokorttelin tonteista on tehty esisopimus. Välityssopimus Sopimus Habitan kanssa on voimassa vuoden 2013 loppuun saakka. Tonttien myynti ei ole edennyt tyydyttävällä tavalla. Suureksi osaksi tämä johtunee epävarmasta taloudellisesta tilanteesta ja pankkien kiristyneestä lainanannosta. Toisaalta nykyisen välittäjän toimista on saatu negatiivista palautetta ja edustajan kanssa käydyissä neuvotteluissa on ollut havaittavissa luovutusmielialaa. Joka tapauksessa kiinteistöjen välittäminen on nykyisen sopimuksen lähestyessä loppuaan kilpailutettava vuodelle Kilpailutus tapahtuu marrasjoulukuun aikana siten, että uusi sopimus saadaan voimaan vuoden alussa. Tarjousten pisteytysperiaatteet tullaan tarkastamaan, jotta toimeksiannon saaja saataisiin sitoutettua paremmin. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 10/2013 Esittelijä: vt. tekninen johtaja Magnus Malmberg p , s-posti: Ehdotus: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. ====

10 Sivu 9 KH:564 /2013 TEKNLTK 88 Oheismateriaali LAUSUNTOPYYNTÖ PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN LUONNOKSESTA VUOSILLE Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää lausuntoa alueen kunnilta, henkilöstöltä ja yhteistyötahoilta palvelutasopäätöksen luonnoksesta Pelastuslain ( /379) 29 :n mukaan pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelun taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Päätös on laadittava olemassa voimassa määräajan. Taustaa Länsi-Uudenmaan pelastustoimen nykyinen palvelutaso on voimassa asti. Pelastuslautakunta käsittelee uuden palvelutasopäätöksen kokouksessaan Palvelutasopäätös on valmisteltu sisäasianministeriön ohjeluonnoksen (SMO18:00/2012) mukaisesti, palvelutasopäätöksen esitetään olevan voimassa ja se kumoaa voimassa olevan päätöksen. Kustannusjakoperusteet palvelutasopäätöskaudella pidetään vuoden 2013 mukaisella tasolla (noin 65 /asukas), edellyttäen että toimintaympäristössä ei tapahdu sellaisia ennakoimattomia muutoksia, joita ei ole kohtuudella voitu ottaa huomioon palvelutasopäätöstä laadittaessa. n kunnan maksuosuusennuste on seuraava: Asukasl. muk. jakoperuste 100/0 % TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS Toteuttamissuunnitelmassa on mainittu, että laaditaan suunnitelma, miten n aseman II riskiluokan alueiden tavoitettavuutta voidaan parantaa. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina palvelutasopäätös /luonnos Esittelijä: vt. tekninen johtaja Magnus Malmberg, p ,

11 Sivu 10 Ehdotus: Lautakunta päättää, että - valmistellaan suunnitelma yhdessä Länsi-Uudenmaan pelastustoimen ja n vapaapalokunnan kanssa siitä, miten n aseman II riskiluokan alueiden tavoitettavuutta parannetaan. - tarkastelujaksolla pyydetään myös ottamaan huomioon Störsvikin alueiden voimakas kasvu suunnitelmaa laadittaessa. Ehdotuksen mukaan. ====

12 Sivu 11 KH:242 /2013 TEKNLTK 89 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTEN TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMISTÄ Oheismateriaali Valtuutettu Harri Haanpää jätti kunnanvaltuuston kokouksessa yhteensä yhdeksäntoista valtuutetun allekirjoittaman aloitteen ympäristöystävällisten toimintatapojen kehittämisestä. Aloitteessa ehdotetaan, että n kunnassa otetaan käyttöön ekotukihenkilötoimintamalli, jossa jokaiseen työyksikköön nimetään ekotukihenkilö. Kunnanhallitus lähetti aloitteen edelleen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. n kunnanvaltuusto päätti osallistua Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeeseen. tavoittelee kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. n kunnassa päästövähennyksiin tähtäävää työtä koordinoi HINKU-työryhmä. Työryhmässä on noussut esiin tarve kartoittaa kuntaorganisaation oman toiminnan ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi jätteiden kierrätys kunnan toimistoissa on puutteellista. Sekä taloudellisia että ympäristöllisiä säästöjä voitaisiin saada aikaan muuttamalla käyttötottumuksia mm. paperin- ja energiankulutukseen liittyen. Ekotuki-toimintamallia käyttää Suomessa 13 kuntaa. Ekotukitoimintamallia käyttävässä kunnassa jokaiseen työyhteisöön nimetään ja koulutetaan yksi tai useampi ekotukihenkilö, joka opastaa ja motivoi työtovereitaan ympäristötyöhön oman työnsä ohella. Ekotukihenkilöille järjestettävässä koulutuksessa käsitellään ympäristöasioita, ympäristökuormituksen vähentämistä, toimintatapojen muuttamista ja vaikutusmahdollisuuksia. Ekotukihenkilöt tekevät esimerkiksi työpistekohtaisia lajitteluohjeistuksia, levittävät tietoa ja ottavat ympäristöasioita esiin kokouksissa. Ekotuki -toimintamallin käyttöönotto edistäisi n kunnanvaltuuston asettamien päästövähennystavoitteiden saavuttamista sekä mahdollistaisi taloudellisten säästöjen syntymisen. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina valtuustoaloite koskien ympäristöystävällisten toimintatapojen kehittämistä. Esittelijä: vt. tekninen johtaja Magnus Malmberg p , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

13 Sivu 12 - kunnassa otetaan käyttöön ekotuki-toimintamalli - jokaiseen yksikköön/ toimitilaan nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilö sekä - kuntaan nimetään vastuuhenkilö koordinoimaan ekotukitoimintaa. Ehdotuksen mukaan. ====

14 Sivu 13 TEKNLTK:343 /2013 TEKNLTK 90 KAAVOITUSKATSAUS VUODELLE 2013 Liite 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 9 20 kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tiedottaa laadituista kaavoista sekä käynnissä olevista ja tulevista kaavoitustoimista. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä kaavoituskatsaus vuodelle 2013 Esittelijä: vs. maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevan kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle tiedottaa kaavoituskatsauksesta jakamalla se kunnan jokaiseen kotitalouteen sekä julkaisemalla se kunnan kotisivuilla - lähettää kaavoituskatsauksen tiedoksi kunnanhallitukselle. Käsittely: Lautakunta ehdotti käsittelyn aikana, että kaavoituskatsauksen liitteen otsikko muutetaan kuulumaan seuraavasti Kaavoituskatsaus vuodelta Lautakunta päätti - hyväksyä liitteenä olevan kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle tiedottaa kaavoituskatsauksesta jakamalla se kunnan jokaiseen kotitalouteen sekä julkaisemalla se kunnan kotisivuilla - lähettää kaavoituskatsauksen tiedoksi kunnanhallitukselle. - muuttaa kaavoituskatsauksen liitteen otsikko, uusi otsikko Kaavoituskatsaus vuodelta ====

15 Sivu 14 TEKNLTK:422 /2012 TEKNLTK 91 OSTOTARJOUS KIINTEISTÖISTÄ SEKÄ TEKNLTK Oheismateriaali Teknisen lautakunnan johtosäännön 9 kohta 21 mukaan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöjen ja alueiden rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä. Svartbäck: Svartbäckin kiinteistö koostuu lainhuutotodistuksien mukaankahdesta alueesta: kiinteistötunnus , maapinta-ala 0,3232 hehtaaria sekä , maapinta-ala 0,7700 hehtaaria. Rekisteriyksikön alueella on yleiskaava. Alue on osayleiskaavamerkinnän ja määräyksen mukaan P-aluetta. (Alueella voidaan rakentaa rakennusjärjestyksen mukaisesti palvelujen ja hallinnon rakennuksia.) Kohde on SRmerkitty, joka tarkoittaa, että se on rakennuslain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu kohde tai alueen osa. Kauppakirjojen mukaan alueet on myyty n kunnalle Myyjinä ovat olleet Ragnar Karell ja Karl ja Anna Salovius. Kauppakirjaehtojen mukaan n kunta sitoutuu käyttämään aluetta kansakoulurakennuksien pystyttämiselle. Kauppakirjoissa ei ole mainintaa,että tila siirtyy takaisin myyjälle, mikäli käyttötarkoitus muuttuu. Koulurakennus rakennettiin Rakennus toimi alussa kouluna, mutta se on myöhemmin otettu käyttöön päiväkodiksi. Rakennuksen kylmä ullakkotila on vaurioitunut salamaniskusta aiheutuneessa tulipalossa vuonna Rakennuksen ollessa päiväkotitoiminnassa lähinnä henkilökunta on oireillut huonon sisäilman takia. Rakennus poistettiin päiväkotikäytöstä tämän takia joulukuussa Talossa tehtiin talvella mittavia tutkimuksia, joissa voitiin todeta sieni- ja sädesieni-itiöiden kohonneita pitoisuuksia, jotka ovat tyypillisiä tämän ikäisissä rakennuksissa käytetyn rakennustekniikan osalta. Myös tulipalossa käytetyllä sammutusvedellä on ollut mahdollista vaikutusta alapuolella ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteen purueristeessä todettuihin mikrobeihin. Rakennus on seissyt tyhjillään vuodesta 2008 lähtien lukuun ottamatta muutamaa kuukautta vuoden 2012 alusta, jolloin liikuntasalitila on toiminut taiteilijan ateljeena.

16 Sivu 15 Tällaisen talon pitäminen tyhjillään ei ole asianmukaista. Talo ränsistyy entisestään. Mikäli kunta ottaa sen omaan käyttöönsä, vaatii se laajaa kunnostamista, mitä ei tällä hetkellä ole huomioitu kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa. Ulkopuolista kiinnostusta on ollut talon ostamiselle. Talo soveltuu asuinkäyttöön. Tämän salliminen vaatii kuitenkin kaavamuutoksen. Talo sijaitsee kauniilla paikalla. Åvalla: Åvallan kiinteistötunnus Rekisteriyksikön alueella on yleiskaava. Alue on osayleiskaavamerkinnän ja määräyksen mukaan A-aluetta. (Alueelle voidaan rakentaa rakennusjärjestyksen mukaisesti erillispientalo talousrakennuksineen ja / tai sellaisia työtiloja, jotka eivät aiheuta asumiselle haittaa.) Kohde on SR-merkitty, joka tarkoittaa, että se on rakennuslain tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu kohde. Maapinta-ala on lainhuutotodistuksen mukaan 0,3232 hehtaaria. Yrkeshögskolan Sydvästin rakennusinsinööriopiskelijat ovat tehneet oppilastyönä kuntokartoituksen. Talo on tällä hetkellä lähinnä yhdistyksien ja seurojen käytössä. n partiolaisilla on talossa aktiivista toimintaa. Yhdistys- ja seuratoiminnalle tulee löytää korvaavia tiloja. Kunnan omistamiin ja hallinnoimiin kiinteistöihin tehtyjen kuntoluokitusten mukaan Åvallan kiinteistö on kuntoluokkaa yksi ja Svartbäckin kiinteistö luokkaa kaksi. Molempia on ehdotettu heti myytäviksi. Kuntoluokka yksi tarkoittaa, että talot ovat huonossa kunnossa ja vaativat mittavia korjaustoimenpiteitä, jotta niistä saadaan käyttökelpoisia. Talon tekniikka on olematon ja vanha sekä käyttöaste pieni. Jotta rakennuksen elinikä jatkuisi, vaatii se heti korjaustoimenpiteitä. Kuntoluokka kaksi tarkoittaa, että rakennukset vaativat korjaustoimenpiteitä. Rakennusmateriaalit ovat vanhoja, kuluneita ja epäkäytännöllisiä. Talotekniikka on puutteellinen. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy:n tekemä Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, - oheismateriaalina päiväkodin sisäilman laatuun liittyvät jatkotoimenpiteet oheismateriaalina päivätty rakennuksen korjaamiseen liittyvät jatkotoimenpiteet.

17 Sivu 16 - oheismateriaalina kiinteistörekisterin karttatulosteet - oheismateriaalina Länsi-n osayleiskaavamerkinnät ja määräykset alueella. - oheismateriaalina ote katsauksesta Kunnan omistamat ja hallinnoimat kiinteistöt ja asunto-osakkeet Esittelijä: vt. tekninen johtaja Magnus Malmberg puh: , sposti: Ehdotus: Käsittely: Muutettu ehdotus: esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että - Svartbäckin ja Åvallan kiinteistöt myydään eniten tarjoavalle. - mahdollisille ostajille tulee selkeästi tuoda esille kaikki taloissa havaitut ongelmat ja todetut vauriot. Kiinteistönvälittäjälle annetaan toimeksianto kiinteistöjen myymiseksi. - sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta selvittävät Åvallan seura- ja yhdistystoiminalle korvaavia tiloja. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että - Svartbäckin ja Åvallan kiinteistöt myydään, Svartbäckin myyntiehtoihin lisätään, että etuosto-oikeus perinneyhdistyksille, yleishyödyllisille säätiöille tai vastaavalle - mahdollisille ostajille tulee selkeästi tuoda esille kaikki taloissa havaitut ongelmat ja todetut vauriot. Kiinteistönvälittäjälle annetaan toimeksianto kiinteistöjen myymiseksi. - kunta velvollinen osoittamaan ensin korvaavia tiloja ennen myyntiä Åvallan seura- ja yhdistystoiminnalle. Muutetun ehdotuksen mukaan. === KH Ehdotus: Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. asettaa Svartbäckin ja Åvallan kiinteistöt myyntiin ja 2. valtuuttaa teknisen lautakunnan huolehtimaan kiinteistöjen myynnistä ja tarkempien myyntiehtojen laatimisesta sekä 3. kehottaa teknistä lautakuntaa osoittamaan korvaavia tiloja Åvallan seura- ja yhdistystoiminnalle ennen kiinteistön myyntiä. Malmgren poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaisla ehdotti, että kohta 3 muutetaan muotoon:

18 Sivu kehottaa teknistä lautakuntaa osoittamaan korvaavia tiloja Åvallan seura- ja yhdistystoiminnalle. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. Martin Laaksosen kannattamana ehdotti, että Svartbäckiä ei myydä, vaan Åvalla myydään ja Åvallan käyttäjät saavat käyttää Svartbäckiä. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Martinin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 8 (Janhunen, Kaisla, Sneck, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho, Svanfeldt) 2 (Martin, Laaksonen). Ehdotus hyväksyttiin. === KV Käsittely: Oinonen von Essenin kannattamana ehdotti, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen sen. Kunnanvaltuusto palautti asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. === TEKNLTK Oheismateriaali Teknisen lautakunnan johtosäännön 9 kohta 21 mukaan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöjen ja alueiden rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä. Svartbäck: Svartbäckin kiinteistö koostuu lainhuutotodistuksien mukaan kahdesta alueesta: kiinteistötunnus , maapinta-ala 0,3232 hehtaaria sekä , maapinta-ala 0,7700 hehtaaria. Rekisteriyksikön alueella on yleiskaava. Alue on osayleiskaavamerkinnän ja määräyksen mukaan P-aluetta. (Alueella voidaan rakentaa rakennusjärjestyksen mukaisesti palvelujen ja hallinnon rakennuksia.) Kohde on SR-

19 Sivu 18 merkitty, joka tarkoittaa, että se on rakennuslain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu kohde tai alueen osa. Kauppakirjojen mukaan alueet on myyty n kunnalle Myyjinä ovat olleet Ragnar Karell ja Karl ja Anna Salovius. Kauppakirjaehtojen mukaan n kunta sitoutuu käyttämään aluetta kansakoulurakennuksien pystyttämiselle. Kauppakirjoissa ei ole mainintaa, että tila siirtyy takaisin myyjälle, mikäli käyttötarkoitus muuttuu. Koulurakennus rakennettiin Rakennus toimi alussa kouluna, mutta se on myöhemmin otettu käyttöön päiväkodiksi. Rakennuksen kylmä ullakkotila on vaurioitunut salamaniskusta aiheutuneessa tulipalossa vuonna Rakennuksen ollessa päiväkotitoiminnassa lähinnä henkilökunta on oireillut huonon sisäilman takia. Rakennus poistettiin päiväkotikäytöstä tämän takia joulukuussa Talossa tehtiin talvella mittavia tutkimuksia, joissa voitiin todeta sieni- ja sädesieni-itiöiden kohonneita pitoisuuksia, jotka ovat tyypillisiä tämän ikäisissä rakennuksissa käytetyn rakennustekniikan osalta. Myös tulipalossa käytetyllä sammutusvedellä on ollut mahdollista vaikutusta alapuolella ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteen purueristeessä todettuihin mikrobeihin. Rakennus on seissyt tyhjillään vuodesta 2008 lähtien lukuun ottamatta muutamaa kuukautta vuoden 2012 alusta, jolloin liikuntasalitila on toiminut taiteilijan ateljeena. Tällaisen talon pitäminen tyhjillään ei ole asianmukaista. Talo ränsistyy entisestään. Mikäli kunta ottaa sen omaan käyttöönsä, vaatii se laajaa kunnostamista, mitä ei tällä hetkellä ole huomioitu kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa. Kiinnostusta talon ostamiseen on ilmennyt. Talo soveltuu asuinkäyttöön. Tämän salliminen vaatii kuitenkin kaavamuutoksen. Talo sijaitsee kauniilla paikalla. Kunnan omistamiin ja hallinnoimiin kiinteistöihin tehtyjen kuntoluokitusten mukaan Svartbäckin kiinteistö kuuluu luokkaan kaksi. Kuntoluokka kaksi tarkoittaa, että rakennukset vaativat korjaustoimenpiteitä. Rakennusmateriaalit ovat vanhoja, kuluneita ja epäkäytännöllisiä. Talotekniikka on puutteellinen. Kunnan valtuusto on palauttanut Åvallan ja Svartbäckin kiinteistöjen myymisen uudelleen valmisteltavaksi tekniselle lautakunnalle. Tuolloin molempien kiinteistöjen myynti oli samassa pykälässä. Nyt Åvallan ja Svartbäckin myymiset on erotettu toisistaan erillisiksi pykäliksi. Oheismateriaali ja liitteet:

20 Sivu 19 - oheismateriaalina Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy:n tekemä Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus - oheismateriaalina päiväkodin sisäilman laatuun liittyvät jatkotoimenpiteet oheismateriaalina päivätty rakennuksen korjaamiseen liittyvät jatkotoimenpiteet - oheismateriaalina kiinteistörekisterin karttatulosteet - oheismateriaalina Länsi-n osayleiskaavamerkinnät ja määräykset alueella - oheismateriaalina ote katsauksesta Kunnan omistamat ja hallinnoimat kiinteistöt ja asunto-osakkeet Esittelijä: rakennusmestari Magnus Malmberg puh: , s-posti: Ehdotus: esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että - Svartbäckin kiinteistöt myydään eniten tarjoavalle - mahdollisille ostajille tulee selkeästi tuoda esille kaikki taloissa havaitut ongelmat ja todetut vauriot. Ostajan kanssa tehdään myös yhteinen katselmus ennen kaupan tekoa koskien kiinteistöjen ongelmia ja vauriota. - mahdollisille ostajille toimitetaan kaikki kunnan hallussa oleva kuntotutkimus ja katselmusaineisto koskien Svartbäckin kiinteistöjä - kiinteistönvälittäjälle annetaan toimeksianto kiinteistöjen myymiseksi. Käsittely: Muutettu ehdotus: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että - Svartbäckin kiinteistöt myydään eniten tarjoavalle - mahdollisille ostajille tulee selkeästi tuoda esille kaikki taloissa havaitut ongelmat ja todetut vauriot. Ostajan kanssa tehdään myös yhteinen katselmus ennen kaupan tekoa koskien kiinteistöjen ongelmia ja vauriota. - mahdollisille ostajille toimitetaan kaikki kunnan hallussa oleva kuntotutkimus ja katselmusaineisto koskien Svartbäckin kiinteistöjä - kiinteistönvälittäjälle annetaan toimeksianto kiinteistöjen myymiseksi - kunnanhallitus selvittää, onko mahdollista myöntää paikallisille yleishyödyllisille yhdistyksille etuosto-oikeutta. Muutetun ehdotuksen mukaan. === KH Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. päättää asettaa Svartbäckin kiinteistöt myyntiin

21 Sivu valtuuttaa teknisen lautakunnan huolehtimaan Svartbäckin kiinteistöjen myynnistä ja tarkempien myyntiehtojen laatimisesta sekä päättämään kiinteistönvälittäjälle annettavasta toimeksiannosta 3. toteaa, että mahdollisille ostajille tulee selkeästi tuoda esille kaikki taloissa havaitut ongelmat ja todetut vauriot. Ostajan kanssa tehdään myös yhteinen katselmus ennen kaupan tekoa koskien kiinteistöjen ongelmia ja vaurioita. Lisäksi mahdollisille ostajille toimitetaan kunnan hallussa oleva kuntotutkimus ja katselmusaineisto koskien Svartbäckin kiinteistöjä 4. kehottaa teknistä lautakuntaa selvittämään, onko mahdollista myöntää paikallisille yleishyödyllisille yhdistyksille etuosto-oikeus. Käsittely: Svanfeldt Martinin kannattamana ehdotti seuraavaa uutta kohtaa: kehottaa teknistä lautakuntaa selvittämään, onko piilovirhevakuutuksen ottaminen mahdollista. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen sen. Kaisla Ryynäsen kannattamana ehdotti, että päätösehdotuksen kohta 4 poistetaan. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kaislan ehdotusta, äänestävät ei. Äänestyksessä Kaislan ehdotus voitti äänin 6 (Kaisla, Sneck, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho) 4 (Janhunen, Laaksonen, Martin, Svanfeldt). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. päättää asettaa Svartbäckin kiinteistöt myyntiin 2. valtuuttaa teknisen lautakunnan huolehtimaan Svartbäckin kiinteistöjen myynnistä ja tarkempien myyntiehtojen laatimisesta sekä päättämään kiinteistönvälittäjälle annettavasta toimeksiannosta 3. toteaa, että mahdollisille ostajille tulee selkeästi tuoda esille kaikki taloissa havaitut ongelmat ja todetut vauriot. Ostajan kanssa tehdään myös yhteinen katselmus ennen kaupan tekoa koskien kiinteistöjen ongelmia ja vaurioita. Lisäksi mahdollisille ostajille toimitetaan kunnan hallussa oleva kuntotutkimus ja katselmusaineisto koskien Svartbäckin kiinteistöjä 4. kehottaa teknistä lautakuntaa selvittämään, onko piilovirhevakuutuksen ottaminen mahdollista. === KV Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. ===

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 97 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 98 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 99 Marsuddenin yksityistien peruskorjaus TEKNLTK 100 Sopimus n jätevesien johtamisesta

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot