Reilu meininki takaa hyvän jäljen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reilu meininki takaa hyvän jäljen"

Transkriptio

1

2

3

4 Luottamusta eduskuntaan - Janne on neljän lapsen vastuullinen isä ja toiminut 11 vuotta pääluottamusmiehenä edustaen työntekijöitä todella vaikeissakin tilanteissa. Tietoa ja taitoa on haettu lukuisilta luottamusmieskursseilta. Millaisen edustajan sinä haluat eduskuntaan? Harmaa talous kuriin! - Menetämme verotuloja vuosittain 5-6 miljardia. Pahimmissa tapauksissa voidaan puhua ihmiskaupasta. Tämä on väärin rehellisesti toimivia yrittäjiä sekä oikeuksistaan kiinnipitäviä työntekijöitä kohtaan. Suomi kaipaa muutosta! Vanhuksista ja lapsista huolehdittava - Kuntien menoista yli puolet käytetään sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista noin 45 prosenttia kohdistuu yli 65-vuotiaiden palveluihin. Näitä on kehitettävä jotta voimme taata kaikille tasavertaiset palvelut. Lapsiköyhyys on 70-luvun tasolla. Lapsien asemaa on parannettava ja niissä perheissä jossa joudutaan elämään tukien varassa on taattava että perheet saavat lapsilisät täysimääräisinä. Pääluottamusmies Janne Laulumaa, Teleste Oy Reilu meininki takaa hyvän jäljen Hyvästä työstä ja työelämän laadusta puhutaan paljon. Oleellisena haasteena tulevaisuuden kannalta nähdään, sinällään aivan oikein, ihmisten jaksaminen työssä sekä hyvinvointi työpaikoilla. Hyvä työ kannustaa tavoittelemaan myös parempaa jälkeä. Hyvän työn ja työelämän perusperiaatteet ovat lopulta selkeitä. Oleellisinta on kokemus arvostuksesta ja vaikutusvallasta työssä. Työpaikoilla tapahtuvien neuvotteluiden on oltava aitoja, eikä kyse saa olla neuvotteluiksi naamioidusta sanelusta. Kokemus aidosta vaikutusvallasta yhteisiin asioihin ja omaan työhön on tärkeää. Suomi ei ole erityisen edullinen maa teettää työtä. Työvoiman halpuudella emme tule menestymään myöskään jatkossa. Sen sijaan työn sujuvuus, tuottavuus ja laatu ovat valttejamme myös tulevaisuudessa. Tämä vaatii joustavuutta niin työntekijöiltä kuin työnantajilta. Tuottavuutta lisäävä jousto on kuitenkin suunniteltava niin, ettei sen puitteissa poljeta työntekijöiden oikeuksia. Joustavamman työajan mahdollistava työaikapankki on tervetullut uudistus, kunhan se ei tarkoita sovituista ylityökorvauksista joustamista. Rajankäyntiä uusien menetelmien ympärillä käydään jatkuvasti. Hyvän työn periaatteiden noudattaminen on tärkeää myös elinkeinotoiminnan harjoittajien kannalta. Viime vuosina yleistynyt työn pirstominen alihankkijoiden tai vuokratyöntekijöiden tehtäväksi saattaa kuulostaa hyvältä strategialta tilanteessa, jossa haetaan tehokkuutta ja ydintyövoiman keskittymistä omaan, eniten tulosta tuovaan työhön. Kehitys sisältää kuitenkin myös ongelmia. Moni työ vaatii perehtymistä työtehtäviin nimenomaan työpaikoilla. Työhön opitaan yhteistyössä toisten työntekijöiden kanssa, työssä. On kysyttävä miten tämä onnistuu tilanteessa, jossa ulkopuolelta palkattu silpputyövoima vaihtuu nopeasti? Tai mikä on työyhteisön motivaatio perehdyttää henkilöitä, joiden varsinaisen työnantajan toiminta on omiaan lisäämään turvattomuutta työpaikoilla? Ammattitaito kasvaa kokemuksen myötä ja synnyttää uusia, luovia tapoja tehdä sama työ entistä paremmin ja tehokkaammin. Jotta tätä voi syntyä, tarvitaan luottamusta ja kokemusta siitä, että tehdyt innovaatiot hyödyttävät koko työyhteisöä, myös niitä kehittävää työntekijää. Fiksut yritykset havaitsevat jokaisessa asuvan potentiaalin ja kannustavat sen käyttämiseen. Hyvä työyhteisö, jossa vallitsee aito yhteistyö, luottamus ja jossa työntekijöitä kohdellaan reilusti, on paras yhteisö myös kehittämään uutta. Se, miten Suomeen voisi tulevaisuudessa syntyä entistä enemmän hyvää työtä, on vaikea kysymys. Lopulta yhteiskuntapolitiikan keinovalikoima on melko rajallinen. Karrikoiden voisi sanoa valtion tehtäväksi jäävän hyvän infrastruktuurin ylläpidon, kohtuullisena pysyvän yritysten verotuksen sekä korruptiovapaan ja palveluhenkisen hallinnon ylläpidon. Kasvuhakuisuutta yrityksissä joko on tai ei ole. Sitä on vaikea erikseen viranomaispäätöksillä luoda. Sen sijaan kasvumahdollisuuksia voidaan luoda toimivilla työolosuhteilla ja yleisesti toimivalla yhteiskuntapolitiikalla. Hyvä liiketoimintaympäristö on vakaa ja sen sopimuskustannukset alhaisia. Tällaista yhteiskuntaa leimaa hyvin vahvasti sosiaalinen turvallisuus ja tasa-arvo. Hyvinvointivaltio on tässäkin suhteessa kasvun ystävä, ei sen vihollinen.

5 Tavoitteemme Tällä hetkellä on trendinä, että heitellään ideoita ja vaalilupauksia ilmaan vailla minkäänlaista toteutumisen mahdollisuutta. Perussuomalaisten nousu on selkeä esimerkki tästä. Muutamissa vaalipaneeleissa on tullut myös huomattua, että ehdokkaiden ajatukset eroavat puolueen linjasta todella paljon. Onkin hyvä tiedostaa, että suurin osa julkistetuista puolueen linjoista on pidemmän ajan pohdinnan tulosta, jotka pääsääntöisesti tulevat puolueiden puoluekokouksien esitysten perusteella. Nämä ovat aktiivien aikaansaannoksia ja demokraattisia päätöksiä. Samalla tavalla päätöksiään tekee mm. Metallityöväen liitto. Lisämausteen tähän on tuonut puolueen uudistunut johto. Se on omasta mielestäni vienyt ajatuksellisesti SDP:tä sen alkulähteille. Perheiden hyvinvointia halutaan parantaa konkreettisin esityksin. Palkansaajien oikeuksia halutaan vahvistaa ja harmaan talouden ongelmiin puuttua monin tavoin, mm. lisäämällä työsuojelutarkastajien resursseja. Oikeudenmukainen verotus on myös osa talouden eheyttämistä. Puolue linjaa verotuksesta seuraavasti: Sosialidemokraatit haluavat verottaa enemmän pääomatuloja ja varallisuutta keventää kaikkein pienituloisimpien verotusta perusvähennystä nostamalla säätää pankkiveron lisätä verotuloja harmaasta taloudesta lisätä jäteveroja nostaa maltillisesti alkoholi- ja tupakkaveroa Sosialidemokraatit eivät halua kiristää arvonlisäveroa ja muita tasaveroja lisätä kotitalouksien energiaveroja nostaa asuntojen kiinteistöveroa keventää nyt ansiotulojen verotusta poistaa asuntolainojen korkovähennystä Itse perheellisenä on ollut hienoa huomata, että tukia halutaan kohdentaa niille jotka sitä eniten tarvitsevat kuitenkaan unohtamatta työssäkäyvien palveluita. Onkin ollut helppo tehdä vaalityötä, koska omat teemani, jotka tein ennen puolueen linjauksia, ovat niin lähellä puolueen linjauksia. Luottamusta eduskuntaan - Eduskunnassa on liikaa pääoman puolestapuhujia ja edustajia joilla ei ole varsinaista duunaritaustaa. Olen tehnyt töitä jo 16 vuotta joista 11 vuotta työntekijöiden valitsemana pääluottamusmiehenä Telestellä. Minulla on neljän lapsen isän vastuullinen ote asioihin. Olen myös Raision kaupunginvaltuustonjäsen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Perheellinen haluaa huolenpitoa vauvasta vaariin - Eläkeläiset ja ikääntyneet ovat merkittävä voimavara. Heidän tietonsa ja taitonsa on otettava yhteiskunnassa ja työpaikoilla entistä parempaan käyttöön. Samalla heidän ostovoimastaan on huolehdittava. Pienetkin parannukset menevät taatusti kulutukseen ja sitä kautta työllisyyttä ylläpitämään, inhimillisestä elintasosta puhumattakaan. Tämän päivän vaativa työelämä vaatii perheiltä kovaa joustoa. Siksi perheen ja työelämän yhteensovittamisen on oltava entistä joustavampaa. SDP esittää lapsivähennystä verotukseen ja sadan euron korotusta vanhempainpäivärahojen minimitasoon. Suomi kaipaa muutosta! Roistot linnaan ja harmaatalous kuriin! - Harmaa talous ja kahdet työmarkkinat ovat valitettavasti jo todellisuutta Suomessa. Se tarkoittaa pimeää, harmaata työtä, jonka piirissä ei kunnioiteta suomalaisia työehtoja, vaan poljetaan työntekijöiden oikeuksia. Taantumasta olisi selvitty puolet pienemmällä velanotolla, jos kaikki noudattaisivat sääntöjä! Tilannetta on entisestään vaikeuttanut oikeistohallituksen ajama työsuojeluresurssien leikkaaminen. Sosialidemokraatit tukevat myös kanneoikeuden saamista ammattiliitoille, joka vahvistaisi työntekijän oikeusturvaa merkittävästi. Työelämän asiantuntija - Työ on hyvinvointivaltion perusta. Hyvällä johtamisella ja aidolla yhteistyöllä työntekijöiden kanssa luodaan edellytykset pitkiin työuriin. Työtä ei luoda puheilla vaan teoilla. Öljyntorjunta-alukset ja jäänmurtaja-alukset voisivat olla uusia viennin kärkiä. Siksi telakan ja teollisuuden uusien innovatiivisten tuotteiden suunnittelua on tuettava. 8 tie on saatava turvalliseksi ja raideliikennettä Varsinais-Suomessa on parannettava. Näillä ja muilla SDP:n esittämillä uudistuksilla luomme taas uutta työpaikkaa ja saamme suomen nousuun. janne laulumaa

6

7

8 Kun henkes on muillekin kallis. i Turvan Henkikulta on ammattiliittojen jäsenille tarkoitettu henkivakuutus, jonka avulla voit taata perheesi tutun arkielämän jatkuvuuden ja taloudellisen turvallisuuden. Se tuo turvaa vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin. Testaa henkikultasi osoitteessa Vakuuta perheesi tulevaisuus ja ota yhteyttä. Olemme lähellä sinua toimipaikoissamme ja netissä. Joskus sinäkin olet poissa Vakuutusyhtiö Turva, Käsityöläiskatu 4, Turku yhteyspäällikkö Jyri Isotupa, puh vakuutusedustajat: Arno Aalto, puh Pentti Lahikainen, puh Mika Nummelin, puh Tea Ruostepuro, puh Palvelunumero Olemme asiakkaidemme omistama suomalainen vakuutusyhtiö. Keskitymme erityisesti liittojen vakuuttamiseen, joten liittosi jäsenenä saat meiltä huomattavia etuja. Kuolemanvaravakuutuksen myöntää Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ja tapaturmavakuutukset Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva. 258x174_Metalli_1_JasKirje_henkikulta_ indd :34:00

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus ALOITE 1 SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry Poistetaan progressiivinen verotus Suomalaisten työmotivaatio on laskenut. Yksi suurimpia motivaatioita tehdä työtä on raha ja nykypäivän kallistuneen peruselämän

Lisätiedot

Vasemmistoliiton. Vaasan. vaalipiirin vaalilehti. Pohjanmaan Vasemmiston

Vasemmistoliiton. Vaasan. vaalipiirin vaalilehti. Pohjanmaan Vasemmiston M Itella Posti Oy Itella Green Vasemmistoliiton Vaasan vaalipiirin vaalilehti Eduskuntavaalit ennakkoäänestys 6. 12.4. Vaalipäivä 17.4. Tiukka lista vaalivoiton evääksi Vaaliavajaisissa jätettiin hanurin

Lisätiedot

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Toukokuu 2014 TYÖVÄEN VAPPUUN KUULUI PERINTEISEEN TAPAAN MYÖS VAPPUMARSSI AMMATTIOSASTON TOIMISTON AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ: SULJETTU 21.5. - 8.6. AVOINNA

Lisätiedot

Vaaliteema 2012. Hei vaan kaikille,

Vaaliteema 2012. Hei vaan kaikille, Vaaliteema 2012 Hei vaan kaikille, nimeni on Belle Selene Xia (ehdokasnumero: 713) ja olen Perussuomalaisten ehdokkaana tämän vuoden kunnallisvaaleissa. Uskon vahvaan talouteen ja haluan olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kenttäväki. Työväenhenkiset iltamat. No: 1/2015. Uusi päätoimittaja. Samaan aikaan sattui ja tapahtui -->

Sisällysluettelo. Kenttäväki. Työväenhenkiset iltamat. No: 1/2015. Uusi päätoimittaja. Samaan aikaan sattui ja tapahtui --> Uusi päätoimittaja Sisällysluettelo Lehden lyhyet...02 Pääkirjoitus...03 Kevätkokouskutsu...04 Operaatio Vakiduuni...05 Innostu äänestämään!...06 Kansanedustajaehdokkaiden sivut...08 Vappujuhla...20 Työväenhenkiset

Lisätiedot

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Rauta KOURA 7 4 VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Elämme edelleen vientiteollisuudesta 2 RAUTAKOURA 74 OMISSA NIMISSÄ RAUTAKOURA 74 Julkaisija Valmetin metallityöväen

Lisätiedot

Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus

Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus Perustulotyöryhmän esitys puoluevaltuuskunnalle 30.1.07: Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus 1. Perustulo: Ratkaisu työelämän ja

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kuka voittaa, kun me työntekijät tapellaan keskenämme? Jäsenten ääni ja tahto kuuluviin. Tervetuloa mukaan osaston opintojaostoon

Kuka voittaa, kun me työntekijät tapellaan keskenämme? Jäsenten ääni ja tahto kuuluviin. Tervetuloa mukaan osaston opintojaostoon 8 Kuka voittaa, kun me työntekijät tapellaan keskenämme? Minun mielestäni mielipideeroja saa olla. Demokratiassa me voimme ilmaista mielipiteemme yksin tai vaikka puolueen kautta. Se on täysin hyväksyttävää

Lisätiedot

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 13.vsk. No: 3/2012

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 13.vsk. No: 3/2012 SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 13.vsk. No: 3/2012 Muista! Kunnallisvaalit 28.10. 2012 KUTSU SAK:N TAMPEREEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS Aika Keskiviikko 28.11. 2012 klo

Lisätiedot

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4.

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Viisseiska Kevät 2015 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Paikallista taidonnäytettä Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Sisällysluettelo Puheenjohtajan

Lisätiedot

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Työ, yrittäminen ja välittäminen Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 11.11.2014 JOHDANTO... 3 HALLITUKSEN TALOUSPOLITIIKKA ON EPÄONNISTUNUT... 3 PERUSSUOMALAINEN

Lisätiedot

Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry N:o 7. Eduskuntavaalit 2015. Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4

Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry N:o 7. Eduskuntavaalit 2015. Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry N:o 7 Metalli7 Eduskuntavaalit 2015 Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 JÄSENLEHTI 1/2015 1/2014 1/2015 METALLI SEISKAN TOIMISTO ON AVOINNA : MA-PE klo. 9.00-12.00

Lisätiedot

2015 / Levikki 70 000 kpl Kustantaja: Euro Tv-News Oy www.jarmojuntunen.fi

2015 / Levikki 70 000 kpl Kustantaja: Euro Tv-News Oy www.jarmojuntunen.fi 2015 / Levikki 70 000 kpl Kustantaja: Euro Tv-News Oy www.jarmojuntunen.fi LAPIN TULEVAISUUS Suomi on Kreikan tiellä Lääkkeitä talouden pelastamiseksi FAKTAA: Ensisijaisesti on asetettava teollisuuden

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

ilmarinen Työhyvinvointi paras lääke SAK:n Lauri Ihalainen: Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi Ilmarisen asiakaslehti

ilmarinen Työhyvinvointi paras lääke SAK:n Lauri Ihalainen: Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi Ilmarisen asiakaslehti 3 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi SAK:n Lauri Ihalainen: Työhyvinvointi paras lääke KANSIKUVA: ESKO TUOMISTO 3 2005 ilmarinen Ilmarisen

Lisätiedot

Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa

Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n PK-ohjelma vuoteen 2010 Sinun rikkautesi on minun rikkauteni ja sen tähden sinun etusi on minun etuni ja minun on kaikessa katsottava sinun

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Rami. press. Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää 2015! Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi. Kysymyksiä ja kannanottoja eri asioista

Rami. press. Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää 2015! Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi. Kysymyksiä ja kannanottoja eri asioista Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Joulu 2014 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi 2014 Kysymyksiä

Lisätiedot

Vasemmistoliiton Jouluglögit Raision Vasemmistoliitto tarjoaa perinteiset jouluglögit Raision torilla lauantaina 19.12. klo 10.00-13.00. Tervetuloa!

Vasemmistoliiton Jouluglögit Raision Vasemmistoliitto tarjoaa perinteiset jouluglögit Raision torilla lauantaina 19.12. klo 10.00-13.00. Tervetuloa! JOULUKUU 2009 Tässä lehdessä mm. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki: Vilunkiyrittäjät kuriin Leena Rihko: Suomi 15 vuodessa hyvinvointivaltiosta Euroopan hännänhuipuksi? Juha Jormanainen: Terveisiä

Lisätiedot