Luku 4 Projektitiimit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 4 Projektitiimit"

Transkriptio

1 Luku 4 Projektitiimit Projektin- ja resurssienhallinnan erittäin olennainen osa on houkutella ja rekrytoida yritykseen parhaat ja kyvykkäimmät it-alan ihmiset sekä myös pitää heidät yrityksessä. Ilman taitavia ihmisiä projektipäällikötkään eivät menesty luvun puolivälistä lähtien it-alalla on ollut jatkuva ja maailmanlaajuinen puute kaiken tasoisesta henkilökunnasta luvun lopussa ongelma saavutti sellaiset mittasuhteet, että sen selvittämiseksi it-alan täytyi ryhtyä uudistamaan perusteellisesti ajattelutapojaan ja strategioitaan. It-henkilöstön kysyntä kasvaa edelleen joka puolella maailmaa: Yhdysvalloissa, Euroopassa, Aasiassa sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa. It-alan henkilöstöpula Pätevän henkilöstön puute ei ole enää pelkästään yrityksen tietohallinnon ongelma. Nyt it-alan työvoimapula vaikuttaa koko yritykseen, koska se tukeutuu yhä enemmän tekniikkaan ylläpitääkseen ja kasvattaakseen voittojaan sekä kehittääkseen ja toteuttaakseen uusia palveluja tai tuotteita. Yritysjohtajat tiedostavat nyt sen, että tietohallinto-osastoja on tuettava, jotta liiketoiminta säilyisi kannattavana. Ilman it-henkilöstösuunnittelua yritys voi menettää markkinaosuuksiaan, kykynsä kilpailla kiivastahtisessa globaalissa taloudessa, liiketoimintamahdollisuuksia ja kykynsä ottaa uusia järjestelmiä käyttöön tarpeeksi nopeasti, ja näiden tekijöiden seurauksena myös voitot laskevat. Lisäksi it-alan työvoimapula ei osoita mitään lieventymisen merkkejä seuraavien 10 vuoden aikana ja kasvaa joillakin alueilla ja joissakin maissa hallitsemattomalle tasolle.

2 44 4. Projektitiimit Henkilöstö on pidettävä yrityksessä It-organisaatioiden enemmistöllä on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida päteviä ja kokeneita henkilöitä ja saada heidät pysymään yrityksessä. Tämä maailmanlaajuinen ilmiö on vaikuttanut lähes kaikkiin kehittyneisiin maihin lukuun ottamatta Intiaa, jonka yliopistot tuottavat it-ammattilaisia tasaisena virtana sekä koti- että ulkomaisten organisaatioiden tarpeisiin. Tietokonealan alkuajoista lähtien ithenkilöstön tavoitteina ovat olleet urakehitys, tekniset haasteet, hyvä palkka ja yleneminen. Työkokemukseltaan ja pätevyydeltään kaikentasoisen it-henkilöstön kysyntä on siis noussut ennennäkemättömän suureksi. Kysyntä on monin verroin kovempaa kuin mihin tarjonta pystyy tällä hetkellä vastaamaan. Joka tason työntekijöitä ohjelmoijasta toimitusjohtajaan haetaan jatkuvasti. Tarkastellaanpa seuraavia tilastotietoja: 1. It-henkilöstön vaihtuvuus oli 5-10 % aivan viime vuosiin saakka, mutta tällä hetkellä se on % eli henkilöstön vaihtuvuus on kaksinkertaistunut melko lyhyessä ajassa. Huono-onnisimmissa organisaatioissa vaihtuvuus voi olla jopa 40 %. 2. Yritykset, jotka yrittävät täyttää työpaikkoja sisäisesti, joutuvat usein odottamaan kauan yksinkertaisesti siksi, että tarvittavaa osaamista ei löydy yrityksestä. 3. Kun lupaava ehdokas sitten löytyy, yritykset huomaavat menettävänsä lahjakkuudet korkeimman tarjouksen tehneelle. Houkuttelevin tarjous sisältää muhkean palkan lisäksi allekirjoitus- ja tulosbonuksia, osakeoptioita ja muita palkanlisiä. Yritysuskollisuus on pohjalukemissa, ja työntekijöistä on tullut palkkasotureita, jotka kulkevat parhaiden palkkojen perässä. Kaoottisen ja kiihkeän rekrytointikilpailun seurausta on, että it-ammattilaisten tarvitsee vain tarkastaa jostakin alan lehdestä tämänhetkinen markkina-arvonsa. Oma tuntumani tilanteeseen on, että ammattilaiset kyllä tietävät arvonsa ja tarjoavat epäröimättä palveluksiaan parhaan tarjouksen tehneelle. Piilaaksossa kerrottiin vuosikausia vitsiä, että jos ohjelmistoinsinööri ei viihdy nykyisessä työpaikassaan, hänen tarvitsee vain kääntää autonsa keula eri suuntaan kotipihalta lähtiessään ja ajaa etsimään seuraavaa.

3 4. Projektitiimit 45 Johdin 1980-luvun puolivälissä suurta projektia, johon osallistui suuri joukko ohjelmoijia. Uraohjelmoijaa kutsuttiin heidän keskuudessaan tyypiksi, joka palasi lounaalta töihin, ja tämä tapahtui noin 15 vuotta sitten. Kaikki it-alan työntekijät, ja heistä erityisesti projektipäälliköt ja muu kokenut henkilöstö, ovat houkuttelevien ulkopuolisten tarjousten kohteita. Rekrytoijat kokoavat listoja potentiaalisista ehdokkaista ja ryhtyvät sitten aggressiivisesti houkuttelemaan heitä uusiin tehtäviin. Suuntaus on maailmanlaajuinen, ja se on kasvanut Yhdysvalloissa suoranaiseksi epidemiaksi. Se on myös leviämässä sellaisille perinteisesti vakaista työmarkkinoistaan tunnetuille alueille kuten Yhdysvaltojen keskilänteen ja Isoon- Britanniaan. Projektihenkilöstön menettäminen merkitsee, että it-johto ei pysty täyttämään sitoumuksiaan ja asiakkaan vaatimuksia, minkä seurauksena projektit viivästyvät luvattoman paljon. Lisäksi odottamaton henkilökunnan väheneminen, joka usein tapahtuu kriittisellä hetkellä, voi saattaa projektisuunnitelmat, kustannusarviot ja vaihetuotteet sekasortoon, mikäli siihen ei ole varauduttu. It-alan työntekijöistä on kova kysyntä mm. seuraavista syistä: globalisaatio ja yritysten alati kasvava tarve käydä kauppaa missä, milloin ja miten tahansa fuusiot ja yritysostot - suurempi on aina kauniimpaa ja tuottoisampaa yhteisyritykset, partnerisuhteet, virtuaaliyrityksen synty it-alan toiminnan laajuuden valtava kasvu joka puolella maailmaa Y2K-kriisin aiheuttama kysyntäpiikki 1990-luvun puolivälissä internetin nousu ja hyväksyminen liiketoimintapaikaksi tietohallinnon eri alueiden, kuten arkkitehtuurien, työkalujen ja metodogioiden, monimutkaistuminen yritysten ennennäkemätön riippuvuus tietotekniikasta - liiketoiminta on mahdotonta ilman järjestelmiä yrityksessä toteuttamatta jääneet sisäiset koulutusohjelmat jatkuvasti ja nopeasti muuttuvat tai nousevat tekniikat

4 46 4. Projektitiimit Ulkopuoliset Outside Consultants konsultit Andersen Andersen Consulting, Consulting Ernst Accenture, & Young Ernst & Young, Keane & Co IBM IBM Inc. Tietohallinnon Core IT ydinhenkilöstö Staff Loppukäyttäjät Enterprise End - Users yrityksessä Johtajat, henkilöstö, Internal esimiehet, managers, projektin staff, supervisors, and additonal lisähenkilöstö project staff Itsenäiset yrittäjät Independent Contractors Itsenäiset Project Managers, yrittäjät, Projektipäälliköt, specialists, short term staff määräaikainen henkilöstö, asiantuntijat Ulkomaat Offshore Services India Ulkomaat, China Intia, Kiina, Mexico Meksiko Ulkoistamisorganisaatiot Outsourcing Organizations EDS, IBM, EDS, IBM, Andersen Accenture, Consulting, ATT ATT, CSC Kuva 4-1 It-projektin henkilöstömalli valmiiden yritysohjelmistopakettien runsas käyttö - ohjelmistoja ennemmin ostetaan kuin kehitetään ulkoistamisen, partnereiden ja virtuaalisten organisaatioiden lisääntyminen nopeasti kasvanut suuntaus käyttää itsenäisiä yrittäjiä ja konsultteja sovellusten toimitusruuhkat sopivan kurssitarjonnan puute yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa. Uusien työntekijöiden rekrytointi, jos heitä edes mistään löytyy, ei onnistu tarpeeksi nopeasti, eivätkä he pääse tehtäviensä tasalle ajoissa. Heidän löytämisensä kestää usein kuukausia. Ei ole mitenkään tavatonta kuulla yrityksistä, jotka menettävät jopa 40 % henkilöstöstään vuosittain. Nykyinen tilanne on erittäin vakava ja todennäköisesti pysyy sellaisena jatkossakin. Yritysten on ollut pakko reagoida tilanteeseen ja kehittää toimintamalli, jota käyttäen ne hankkivat projekteihin työntekijöitä ulkoisista resursseista tarpeen mukaan (kuva 4-1). Tietohallinnossa on oltava johtajien ydinjoukko, jolla on strategisesti tärkeitä taitoja. Kun tarvitaan taitoja, joita ydinryhmällä ei ole, ne ostetaan organisaation ulkopuolelta.

5 4. Projektitiimit 47 It-henkilöstön vaihtumisen kustannukset: analyysi Kun työntekijä lähtee yrityksestä, hänen korvaamisestaan aiheutuneet kustannukset ovat lähes kohtuuttoman korkeat. Hinta ei ole kova pelkästään rahallisesti: lähtevä työntekijä vie yrityksestä ja projektista mukanaan myös arvokasta tietoa ja kokemusta. Kun on kyse avainhenkilöistä tai sisältöeksperteistä, kustannukset voivat olla vielä kovemmat: yleensä henkilön vaihtumisesta aiheutuvat kulut ovat jopa 1,5 tai 2,5 kertaa kyseisen henkilön palkka, mutta asiantuntijan lähdön kustannukset voivat olla vielä tätäkin suuremmat. Yllä mainitut luvut muodostuvat seuraavista sekä kovista että pehmeistä kustannustekijöistä: 1. kaikki eroavan työntekijän rekrytoimisesta kertyneet kustannukset: sopimuksen allekirjoitusbonukset, muuttokustannukset, satunnaiset matkakulut, koulutuskustannukset, rekrytointimaksut ja mainoskulut 2. työaukkoa paikkaamaan palkatusta määräaikaisesta työntekijästä, konsultista tai muusta henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset 3. kaikki uuden työntekijän rekrytointikustannukset ensimmäisen kohdan mukaisesti 4. uudelta työntekjältä työn oppimiseen kuluvan ajan kustannukset: yleensä kestää 3-6 kuukautta, ennen kuin uudesta työntekijästä tulee täysin tuottava 5. lähtevien ja uusien työntekijöiden palkkaerot voivat olla jopa % 6. projektitiimien alhaisesta työmoraalista ja menetetystä tuottavuudesta aiheutuvat kustannukset, kun tiimiin jääneet työntekijät joutuvat tekemään lähteviltä henkilöiltä kesken jääneet työt 7. uuden työntekijän ja hänen perheensä muuttokustannukset 8. uusien työhaastattelujen, koulutuksen ja hallinnollisten tehtävien hoitamisesta aiheutuneet kustannukset 9. uuden työntekijän koulutus- ja työhönperehdyttämiskustannukset.

6 48 4. Projektitiimit Edellä mainitut tekijät lienevät useimmille yrityksille pelkkä lähtökohta, ja monilla yrityksillä on todennäköisesti tarkemmin määriteltyjä ja yksilöllisempiä kustannuksia. Kaikki tai ainakin osa luetelluista kustannuksista on vältettävissä, jos yritykset suhtautuvat realistisesti ihmisten töissä pitämiseen. Monet yritykset tekevät pahoja virhearvioita luopuessaan työntekijöistä palkka- tai bonuserimielisyyksien takia. Se on hyvin kallis virhe nykyisessä it-alan työmarkkinatilanteessa. Henkilöstöhallinto-osastojen täytyy hyvin tarkkaan seurata ja säännöllisesti arvioida työntekijöiden mielialoja ja tarpeita sekä niiden muutoksia. Tämä onnistuu esimerkiksi tekemällä säännöllisiä kyselyjä ja arviointeja, seuraamalla yrityksen intranetsivuja ja pyytämällä palautetta siitä, miten kaikki it-työntekijät saataisiin paremmin sitoutumaan yritykseen. Henkilöstöhallinto voi myös pitää palavereja henkilöstön kanssa vaihtaakseen tietoa ja mitatakseen suhtautumista uusiin sitouttamisohjelmiin tai paranneltuihin vanhoihin ohjelmiin. Peruseduista koottu paketti, joka sisältää työterveys- ja hammaslääkäripalvelut, osakeoptioita ja ylimääräisen eläkevakuutuksen, on ehdoton minimivaatimus. Huippulahjakkuuksia tavoittelevissa yrityksissä kuitenkin tarjotaan nykyään lähes säännönmukaisesti muutakin kuin pelkät perusedut. It-ammattilaiset odottavat muunkinlaisia etuja, kuten joustavaa työaikaa tai etätyömahdollisuutta, pystyäkseen paremmin sovittamaan yhteen perhe-elämän ja työn. Monet projektityöntekijät vaihtaisivat mielellään osan rahapalkastaan mahdollisuuteen työskennellä kotona. Tämä pitää paikkansa erityisesti niiden kohdalla, joilla on pieniä lapsia. Projektipäälliköiden ja muiden esimiesten täytyykin olla selvillä työntekijöidensä elämäntilanteesta ja tarpeista. Raha on aina ollut motivoiva tekijä, mutta se toimii poikkeuksetta vain lyhyellä aikavälillä eikä lopullisesti ratkaise rekrytointi- ja sitouttamisongelmia. Myöskään palkan korottaminen vastineeksi siitä, että henkilökunta polttaa itsensä loppuun, ei ratkaise mitään. It-alan työntekijöiden eroamisesta ja uusien työntekijöiden rekrytoinnista aiheutuvat kustannukset ovat kohtuuttomat verrattuna kustannuksiin, jotka syntyvät työntekijöiden pitämisestä yrityksessä. Yritysjohdon täytyy muuttaa asennoitumistaan tähän ongelmaan. Henkilöstön sitouttaminen Menetetyn tuottavuuden, uudelleenkouluksen ja lukuisten muiden tekijöiden pitäisi saada kaikki it-alan johtajat ja projektipäälliköt tosissaan pohtimaan uusia keinoja, joilla taistella henkilöstön vaihtuvuudesta aiheutuvia ongelmia vastaan. Kun työntekijä eroaa tiimistä, projektipäällikön täytyy kaivaa esille eron todelliset syyt eikä tyytyä pelkästään työntekijän kertomiin.

7 4. Projektitiimit 49 Usein eron todelliset syyt löytyvät odottamattomista paikoista. Abraham Maslow ( ) oli amerikkalainen psykologi ja käyttäytymistieteilijä, joka teki mittavan uran yliopistomaailmassa opettajana ja tutkijana. Maslow esitti tarvehierarkiateoriansa ensi kertaa vuonna 1943 U.S. Psychological Review -lehdessä ja kehitti sitä edelleen vuonna 1954 ilmestyneessä kirjassaan Motivation and Personality. Hän esitti ajatuksensa alunperin ihmisen käyttäytymistä yleisesti selittävinä tekijöinä, mutta niistä tuli nopeasti merkittävä osa työmotivaatioteoriaa. Yritysjohtajat soveltavat edelleen Maslow n ajatuksia ymmärtääkseen ja ennustaakseen työntekijöiden motivaatiota ja vaikuttaakseen siihen. Maslow oli ensimmäisiä henkilöitä, joka yhdistettiin humanistiseen johtamistapaan vastakohtana tehtäväkeskeiselle johtamiselle. Kun ihmisiä on yhä enemmän ryhdytty arvostamaan menestyvän yrityksen avainresurssina, Maslow n tarvehierarkia on pysynyt edelleen monissa organisaatioissa tärkeänä johtamiskonseptina. Maslow n tarvehierarkiassa todetaan, että kaikilla ihmisillä on joukko psykologisia ja fyysisiä tarpeita, jotka täytetään hierarkisessa prosessissa. Välttämättömimmistä perustarpeista, kuten suojasta, ruoasta ja lämmöstä, siirrytään ylöspäin hierarkiassa kohti suurempia ja merkittävämpiä tarpeita. Tarvehierarkiaa kuvaava kaavio, Maslow n pyramidi, on kuvassa 4-2. Teorian mukaan halu täyttää perustarve syntyy vasta sitten, kun alemman tason tarve on tyydytetty. Kaikki tarvitsevat ruokaa, suojaa ja lämpöä, ja ylempiä tarpeita aletaan tavoitella, kun nämä perustarpeet on tyydytetty. Hierarkiassa voidaan siirtyä myös alaspäin: tarpeet ja odotukset laskevat, jos ylemmän tason tarpeita ei enää pystytä tyydyttämään. Maslow n teoria pätee myös it-alalla. Työntekijöillä on esimerkiksi tarve tuntea turvallisuutta, mikä on usein mahdotonta, kun ottaa huomioon alan luonteen, tyylin ja dynamiikan. It-alan työntekijät tuntevat usein suurta turvattomuutta hallitsemattoman nopean muutostahdin ja monien muiden tekijöiden vuoksi, joita ovat esimerkiksi: epävakaa työllisyys riittävän koulutuksen puute tarve kuulua tiimiin epäily projektin onnistumisesta

8 50 4. Projektitiimit Itsensä toteuttaminen Oppiminen, haasteet, henkilökohtainen kasvu Arvostus Tunnustus, koulutusmahdollisuudet, bonukset Rakkaus ja yhteenkuuluvuus Yhteenkuuluvuuden tunne, tiimit, palkkauksen tasapuolisuus Turvallisuus Työllisyysturva Fysiologiset tarpeet Suoja, lämpö, ruoka Kuva 4-2 Maslow n pyramidi johdon turhautuminen taloudellinen epävarmuus uusien taitojen epävarmuus. Myös korkeimmassa kohdassaan tarvehierarkia liittyy vahvasti it-alaan ja sen työntekijöihin, joilla on tarve kehittyä ja saada arvostusta. Taistellakseen henkilöstön suurta vaihtuvuutta ja siitä aiheutuvia kustannuksia vastaan monet tulevaisuuteen varautuvat ja edistykselliset tietohallinnon johtajat turvautuvat sitouttamispaketteihin. Näiden pakettien tarkoituksena on pitää nykyiset työntekijät yrityksessä sekä luoda etuja ja ympäristö, joka on monin tavoin houkutteleva. Sitouttamispaketin täytyy olla joustava ja laaja-alainen sekä ennen kaikkea vastata projektitiimin tarpeisiin. Projektitiimin jäsenten täytyy tuntea, että heidän kovaa työntekoaan arvostetaan, jotta heidän ei tarvitse harkita työnantajan vaihtamista heti sopivan tilaisuuden tullen. Yritykset tarjoavat nykyisin it-henkilöstölleen monia erityyppisiä etuja, joista luetellaan seuraavaksi joitakin esimerkkejä:

9 4. Projektitiimit 51 matkakulukorvauksia esim. junalipuista ja korvauksia auton pysäköintimaksuista matalakorkoisia lainoja esim. asunnon ostoa varten, opintolainoja työntekijöiden lapsille matalakorkoisia luottokortteja joustava työaika, etätyömahdollisuus ylimääräinen eläkevakuutus, henkivakuutus työntekijöille ja lähiomaisille palkallinen äitiys- tai isyysloma, ylimääräistä vapaata ensimmäisen lapsen saaville, adoptio- ja sijaisperheavustuksia ja -neuvontaa vähintään neljän viikon lomakertymä jo työsuhteen alussa - enemmän, jos työntekijä solmii pitkäaikaisen työsopimuksen joustavasti aikaa ja lomia henkilökohtaisten asioiden hoitamista varten, eri uskontokuntien juhlapyhien huomiointi mukavat ja työhön keskittymisen mahdollistavat työtilat (ei avokonttoreita) lastentarha, kauppa, pesula ja pankkiautomaatti tai -konttori yrityksen tiloissa yleis- ja hammaslääkäripalvelut paikan päällä: ilmaiset rokotukset (myös lomamatkoja varten), gynekologiset tutkimukset, röntgenkuvat osakeoptiot, bonukset, kannustepalkkiot kirjaston ja tutkimustilojen käyttöoikeus ylimääräisiä lastenhoitopalveluita, esim. lapsen sairastuessa hoitaja kotiin lomaa perheessä sattuneita onnettomuuksia tai kuolemantapauksia varten - ylimääräistä vapaata, jos työntekijän täytyy matkustaa ulkomaille kriisiapua vakavia sairauksia, kuolemantapauksia, avioeroja ja muita traumaattisia tapahtumia varten, laihdutus- ja painonhallintaneuvontaa ilmaista lakiapua kuluttajansuoja- ja kotiasioissa

10 52 4. Projektitiimit ilmainen kuntokeskus yrityksen tiloissa, alennuksia paikallisten kuntosalien palveluista hyvinvointiin ja kuntoiluun kannustavia ohjelmia, hyvä kunto, parempi palkka alennuksia tietokoneista ja ohjelmista tai avustuksia niiden hankintaan halpoja lentolippuja ja lomamatkoja alennuksia ravintoloiden hinnoista ja viihde- tai urheilutapahtumien lipuista mahdollisuus pitää sapattivapaata määrätyn palvelusajan kuluttua ja projektiaikataulujen sen salliessa korvauksia yliopisto- ja jatko-opintojen kustannuksista auton korjaus- ja huoltopalvelut työpaikalla sijoitus- ja raha-asianeuvontaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen erilaisten hyväntekeväisyys- ja muiden järjestöjen, kuten Amnesty Internationalin ja Punaisen Ristin, tukeminen. Vaikka luettelo saattaa monista vaikuttaa liiallisuuksiin menevältä, it-organisaatiot oppivat usein hyväksymään uudet suuntaukset kantapään kautta. Kannattaa myös huomata, että pelkkä raha ei ole ratkaisu: ihmiset haluavat monenlaisia etuja, jotka sopivat heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Kuvitellaanpa potentiaalisen uuden työntekijän suhtautumista, kun hän lukee yllä olevan listan rekrytoinnin yhteydessä. Sitouttaminen on siis ratkaisevan tärkeää uusien työntekijöiden houkuttelemisessa projektiin. It-organisaation täytyy pystyä vastaamaan kilpailijoidensa tarjoamiin etuihin ja mieluiten ylittämään ne joka suhteessa.

11 4. Projektitiimit 53 Johtopäätökset Projektipäälliköt turvautuvat hyvään ja pätevään henkilökuntaan varmistaakseen projektin menestyksen. Lahjakkaita työntekijöitä on aina ollut vaikea löytää, mutta nykyisessä markkinatilanteessa oikeiden ihmisten löytäminen on lähes mahdotonta. Silloinkin kun työntekijä löytyy, hänen pitämisensä yrityksessä on vaikeaa. Muut yritykset tarvitsevat lahjakkuuksia aivan yhtä kipeästi ja tekevät kaikkensa houkutellakseen heidät itselleen. Tilanteella on luonnollisesti valtava vaikutus projektipäällikköön, joka saattaa huomata, että % työntekijöistä vaihtuu projektin kuluessa. Yritysten täytyy tarkastella työntekijöiden menetystä ja sen vaikutuksia organisaatioon kustannusten, menetetyn tuottavuuden ja laskevan yrityshengen kannalta. Avaintyöntekijöiden pitäminen yrityksessä voi merkitä eroa kilpailuedun saavuttamisen tai ylläpitämisen - tai sen menettämisen - välillä. Alustavat tulokset osoittavat, että yritykset, joissa hyvin suunnitellut sitouttamispaketit ovat osa yrityskulttuuria, voivat odottaa menettävänsä jopa vain alle 2 % henkilöstöstään. Tulos on hyvin merkittävä ja vahvistaa, että lähestymistapa on onnistunut - rahaa on sijoitettu oikeaan kohteeseen. Oma ennusteeni on, että niissä it-organisaatioissa, joissa ei oteta käyttöön sitouttamispaketteja, projektihenkilöstön vaihtuvuus kolminkertaistuu verrattuna yrityksiin, joissa sitouttamiseen panostetaan. Hyviä it-ammattilaisia on vaikea löytää - tee kaikkesi pitääksesi heidät.

12 54 4. Projektitiimit

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi ATERIA 14 tapahtuma, ammattiasiain toimitsija JHL edunvalvontalinja, työelämän laadun toimialue Ikäjohtaminen, määrittely Ikäjohtamiseksi kutsutaan eri-ikäisten

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Omistajuuden ja johtamisen yhteys

Omistajuuden ja johtamisen yhteys Omistajuuden ja johtamisen yhteys Mikko Haapanen Hallituksen pj, Boardman Oy Suunta 2011 seminaari 3.11.2011. Kymenlaakson kauppakamari, RUK Hamina Omistajien asialla - johdon tukena BOARDMAN- PARTNERIT

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutuksen uudet suuntaukset Jarmo Perttula 1. Suhdanteiden vaikutus Hakijoiden määrä lisääntyy jopa moninkertaistuu Lomautusten sijaan lomautuskoulutus esim. telakka

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

International System Transport

International System Transport International System Transport HISTORIA 1900 Paul Lehmann perusti yrityksen Kööpenhaminassa 1971 LEMAN USA perustetaan 1973 Nimeksi muutetaan LEMAN, syntyy sanonta: -helpommin sen tekee LEMAN 1987 LEMAN

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Palkitseminen, osaaminen ja innovatiivisuus TES-eristä kannustavaan palkitsemiseen

Palkitseminen, osaaminen ja innovatiivisuus TES-eristä kannustavaan palkitsemiseen Palkitseminen, osaaminen ja innovatiivisuus TES-eristä kannustavaan palkitsemiseen VKL Toimituksellisen johdon seminaari 3.2.2011 Arja Immonen Henkilöstöpäällikkö: Suorituksen johtaminen, palkitseminen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Saadut tilaukset kasvoivat 49 % MEUR 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 8.3.2011 3 Liikevaihto oli vuoden 2009 tasolla

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Organisaatiomme Toimitusjohtaja Kari Kari Virta Virta Henkilöstöpalvelut Sirpa Huuskonen Liiketoiminnan kehitys Mika

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Perhevapaiden epäsuorat kustannukset yrityksille

Perhevapaiden epäsuorat kustannukset yrityksille Perhevapaiden epäsuorat kustannukset yrityksille Mika Maliranta (Etla) Perhevapaiden kustannukset -seminaari, Helsinki, 7.5.2007 Esityksen rakenne Taustaa Kannattavuus ja perhevapaan käyttö Teoriaa Empiirisiä

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

MULTIPOLISPÄIVÄT SNOWPOLIKSESSA 3.-4.11.2005. Ideasta Tuotteeksi Off-Shore Alihankkijan Näkökulmasta. Toni Piirainen, Toimitusjohtaja

MULTIPOLISPÄIVÄT SNOWPOLIKSESSA 3.-4.11.2005. Ideasta Tuotteeksi Off-Shore Alihankkijan Näkökulmasta. Toni Piirainen, Toimitusjohtaja MULTIPOLISPÄIVÄT SNOWPOLIKSESSA 3.-4.11.2005 Ideasta Tuotteeksi Off-Shore Alihankkijan Näkökulmasta Toni Piirainen, Toimitusjohtaja 1 TUKIKOHTASI SUOMESSA JA MAAILMALLA 2 Sisältö 1. BASE Lyhyesti 2. Off-Shore

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

KASVUN JOHTAMINEN KASVUN SUUNNITTELUN, JOHTAMISEN JA MYYNNIN YDINTEESIT OHJELMISTOYRITTÄJIEN JÄSENILTA 16.4.2015

KASVUN JOHTAMINEN KASVUN SUUNNITTELUN, JOHTAMISEN JA MYYNNIN YDINTEESIT OHJELMISTOYRITTÄJIEN JÄSENILTA 16.4.2015 KASVUN JOHTAMINEN KASVUN SUUNNITTELUN, JOHTAMISEN JA MYYNNIN YDINTEESIT OHJELMISTOYRITTÄJIEN JÄSENILTA 16.4.2015 M-FILES Ohjelmistotuoteyritys 250+ työntekijää Toimistot Tampere, Espoo, USA, UK 400 jälleenmyyjää

Lisätiedot

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä?

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Elina Moisio Tutkija, TkL, MBA 17.8.2011 Kannustaminen = suoritus- tai tulosperusteinen palkitseminen? Perinteinen oletus:

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2012

Poolian palkkatutkimus 2012 Poolian palkkatutkimus 2012 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Kiitos, kultakello, raha, vai lisää töitä? - Tutkittua tietoa palkitsemisesta

Kiitos, kultakello, raha, vai lisää töitä? - Tutkittua tietoa palkitsemisesta Kiitos, kultakello, raha, vai lisää töitä? - Tutkittua tietoa palkitsemisesta Timo Wallenius Toimitusjohtaja Henkilöstörahastopalvelut Oy Tarja Nuutinen Osastopäällikkö Keskuskauppakamari, Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 12.9.2012 18.3.2013 Markets

Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 12.9.2012 18.3.2013 Markets Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 1.9.1 18.3.13 Markets OSAA TÄMÄ PÄÄSET PITKÄLLE Budjettirajoite oma talous on tasapainossa, nyt ja yli ajan Korkomatematiikka haltuun lainat, sijoitukset,

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Tulevaisuuden senioriasuminen Loppuseminaari "Senioreiden hyvinvointi ja asumispalvelut" 30.3.2006 Taideteollinen korkeakoulu Markku Riihimäki VTT:n osaprojekti

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Henkilöstön hallittu vaihtuvuus, sen tyylikäs hoito sekä vaikutukset työantajakuvaan.

Henkilöstön hallittu vaihtuvuus, sen tyylikäs hoito sekä vaikutukset työantajakuvaan. Henkilöstön hallittu vaihtuvuus, sen tyylikäs hoito sekä vaikutukset työantajakuvaan. Markku Kaijala, toimitusjohtaja, Pro-Source Oy Kuntaliitto 08.09.2015-09.09.2015 2 Toiminta Pro-Source Oy on vuonna

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Kesätyöpaikkakysely 2015

Kesätyöpaikkakysely 2015 Kesätyöpaikkakysely 2015 Yrityksenne toimiala? (N=167) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Palvelut Kauppa Teollisuus Rakentaminen Julkinen sektori Kuljetus ja varastoine Muut Yrityksenne kokoluokka? (N=166)

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

Valinta, coaching ja sitouttaminen

Valinta, coaching ja sitouttaminen Valinta, coaching ja sitouttaminen huippusuorittajia ProfileXT:n avulla C o ns u l ti n g S a le s S t a f f in g S u pp o r t Profiles International Finland Oy Sinikalliontie 9 02630 Espoo puh: 0207 589

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

LEMAN / Esitys / Historia. Historia

LEMAN / Esitys / Historia. Historia LEMAN / Esitys LEMAN / Esitys / Historia Historia 1900 Paul Lehmann perusti yrityksen Kööpenhaminassa 1925 25. vuosipäivä, toimipiste Kööpenhaminassa 1950 50. vuosipäivä, toimipisteitä Tanskassa 1971 LEMAN

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen Vuorovaikutustaidot työnhaussa Päivän tavoite Tiedostamme vaikuttamisen merkityksen ja keinot työnhakuprosessissa sekä osaamme täsmentää omaa osaamistamme tulevia työnhakutilanteita varten Päivän sisältö

Lisätiedot

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla Kuvaus pk yritysten kerrannaisvaikutuksista Pirkanmaan kunnissa Vuoden 2007 verotietojen perusteella Kunnallisjohdon seminaari Tallinna 20.05.2009

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten, mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. Oravanpyörästä ulkoilemaan 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. Kasvun Kasvot Miksi? 2 KASVUN

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa?

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Katariina Nilsson Hakkala Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT päivä 2.10.2013 Mikä on uutta nykyisessä rakennemuutoksessa?

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija HR energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija 2 Työ on tärkein osa ihmisen elämän sisältöä yli 65 v. 46-55 v 26-35 v Lyhyt ammattikoulutus Opistotaso Akateeminen 0 25 50 75 100 Täysin samaa mieltä Jokseenkin

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Rekrytointipalvelut Novagolla 1.8.2012-30.4.2015 Omistajakuntien aloitteesta Novagolla käynnistettiin

Lisätiedot

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Täällä saa tehdä niitä asioita, joista on kiinnostunut Kerhojen tarjoamista eri lahjakkuuden alueiden tukemiseen Kerhoissa

Lisätiedot

Liikennevalo-ohjatut suojatiet: Tekevätkö liikennevalot suojatiestä turvallisemman?

Liikennevalo-ohjatut suojatiet: Tekevätkö liikennevalot suojatiestä turvallisemman? Liikennevalo-ohjatut suojatiet: Tekevätkö liikennevalot suojatiestä turvallisemman? Perinteisesti arvellaaan, että liikennevalo-ohjatut suojatiet ovat turvallisempia kuin ilman liikennevaloja olevat suojatiet.

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Työsuojelu muuttuneessa työelämässä

Työsuojelu muuttuneessa työelämässä Työsuojelu muuttuneessa työelämässä Anu Raappana, tutkimuspäällikkö Sari Niemi, TKI-asiantuntija Lahden Tiedepäivä 2015 Kiinnostuksen kohteemme Mitä on työsuojelu? Työelämän muutos Työssä (ympäristössä,

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia liiketoiminnasta Ukrainassa

Käytännön kokemuksia liiketoiminnasta Ukrainassa Käytännön kokemuksia liiketoiminnasta Ukrainassa Mikko Elomaa KIEMET, Joensuu 7.10.2010 10/7/2010 1 Esitykseni perustuu kokemuksiini Ukrainassa vuosina 2004 2009 jolloin toimin Nokian, Nokia Networksin

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012 Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Jukka Lassila 16.1.2012 Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Hallitustyön merkitys yrityksen alkuvaiheessa ja kasvuvaiheessa

Lisätiedot

Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011)

Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011) Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011) Henkilökunta yhteensä 2800 henkilöä Opetus- ja tutkimushenkilökunta 1588 Hallintohenkilökunta 448 (17%), muu henkilökunta 657 Kansainvälinen henkilökunta yhteensä 305

Lisätiedot

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Engineering and Technical Services since 1973 CTS GROWS GREEN Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Antti Lukka, toimitusjohtaja CTS Engtec 3.11.2009

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Puhuvatko esimiehet ja HR samaa kieltä? HENRY FOORUM 6.11.2012 Johanna Tötterman www.pi.fi

Puhuvatko esimiehet ja HR samaa kieltä? HENRY FOORUM 6.11.2012 Johanna Tötterman www.pi.fi Puhuvatko esimiehet ja HR samaa kieltä? HENRY FOORUM 6.11.2012 Johanna Tötterman www.pi.fi Creating great leadership in your organization requires a commitment from top to bottom. There is no pill for

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot