Luku 4 Projektitiimit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 4 Projektitiimit"

Transkriptio

1 Luku 4 Projektitiimit Projektin- ja resurssienhallinnan erittäin olennainen osa on houkutella ja rekrytoida yritykseen parhaat ja kyvykkäimmät it-alan ihmiset sekä myös pitää heidät yrityksessä. Ilman taitavia ihmisiä projektipäällikötkään eivät menesty luvun puolivälistä lähtien it-alalla on ollut jatkuva ja maailmanlaajuinen puute kaiken tasoisesta henkilökunnasta luvun lopussa ongelma saavutti sellaiset mittasuhteet, että sen selvittämiseksi it-alan täytyi ryhtyä uudistamaan perusteellisesti ajattelutapojaan ja strategioitaan. It-henkilöstön kysyntä kasvaa edelleen joka puolella maailmaa: Yhdysvalloissa, Euroopassa, Aasiassa sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa. It-alan henkilöstöpula Pätevän henkilöstön puute ei ole enää pelkästään yrityksen tietohallinnon ongelma. Nyt it-alan työvoimapula vaikuttaa koko yritykseen, koska se tukeutuu yhä enemmän tekniikkaan ylläpitääkseen ja kasvattaakseen voittojaan sekä kehittääkseen ja toteuttaakseen uusia palveluja tai tuotteita. Yritysjohtajat tiedostavat nyt sen, että tietohallinto-osastoja on tuettava, jotta liiketoiminta säilyisi kannattavana. Ilman it-henkilöstösuunnittelua yritys voi menettää markkinaosuuksiaan, kykynsä kilpailla kiivastahtisessa globaalissa taloudessa, liiketoimintamahdollisuuksia ja kykynsä ottaa uusia järjestelmiä käyttöön tarpeeksi nopeasti, ja näiden tekijöiden seurauksena myös voitot laskevat. Lisäksi it-alan työvoimapula ei osoita mitään lieventymisen merkkejä seuraavien 10 vuoden aikana ja kasvaa joillakin alueilla ja joissakin maissa hallitsemattomalle tasolle.

2 44 4. Projektitiimit Henkilöstö on pidettävä yrityksessä It-organisaatioiden enemmistöllä on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida päteviä ja kokeneita henkilöitä ja saada heidät pysymään yrityksessä. Tämä maailmanlaajuinen ilmiö on vaikuttanut lähes kaikkiin kehittyneisiin maihin lukuun ottamatta Intiaa, jonka yliopistot tuottavat it-ammattilaisia tasaisena virtana sekä koti- että ulkomaisten organisaatioiden tarpeisiin. Tietokonealan alkuajoista lähtien ithenkilöstön tavoitteina ovat olleet urakehitys, tekniset haasteet, hyvä palkka ja yleneminen. Työkokemukseltaan ja pätevyydeltään kaikentasoisen it-henkilöstön kysyntä on siis noussut ennennäkemättömän suureksi. Kysyntä on monin verroin kovempaa kuin mihin tarjonta pystyy tällä hetkellä vastaamaan. Joka tason työntekijöitä ohjelmoijasta toimitusjohtajaan haetaan jatkuvasti. Tarkastellaanpa seuraavia tilastotietoja: 1. It-henkilöstön vaihtuvuus oli 5-10 % aivan viime vuosiin saakka, mutta tällä hetkellä se on % eli henkilöstön vaihtuvuus on kaksinkertaistunut melko lyhyessä ajassa. Huono-onnisimmissa organisaatioissa vaihtuvuus voi olla jopa 40 %. 2. Yritykset, jotka yrittävät täyttää työpaikkoja sisäisesti, joutuvat usein odottamaan kauan yksinkertaisesti siksi, että tarvittavaa osaamista ei löydy yrityksestä. 3. Kun lupaava ehdokas sitten löytyy, yritykset huomaavat menettävänsä lahjakkuudet korkeimman tarjouksen tehneelle. Houkuttelevin tarjous sisältää muhkean palkan lisäksi allekirjoitus- ja tulosbonuksia, osakeoptioita ja muita palkanlisiä. Yritysuskollisuus on pohjalukemissa, ja työntekijöistä on tullut palkkasotureita, jotka kulkevat parhaiden palkkojen perässä. Kaoottisen ja kiihkeän rekrytointikilpailun seurausta on, että it-ammattilaisten tarvitsee vain tarkastaa jostakin alan lehdestä tämänhetkinen markkina-arvonsa. Oma tuntumani tilanteeseen on, että ammattilaiset kyllä tietävät arvonsa ja tarjoavat epäröimättä palveluksiaan parhaan tarjouksen tehneelle. Piilaaksossa kerrottiin vuosikausia vitsiä, että jos ohjelmistoinsinööri ei viihdy nykyisessä työpaikassaan, hänen tarvitsee vain kääntää autonsa keula eri suuntaan kotipihalta lähtiessään ja ajaa etsimään seuraavaa.

3 4. Projektitiimit 45 Johdin 1980-luvun puolivälissä suurta projektia, johon osallistui suuri joukko ohjelmoijia. Uraohjelmoijaa kutsuttiin heidän keskuudessaan tyypiksi, joka palasi lounaalta töihin, ja tämä tapahtui noin 15 vuotta sitten. Kaikki it-alan työntekijät, ja heistä erityisesti projektipäälliköt ja muu kokenut henkilöstö, ovat houkuttelevien ulkopuolisten tarjousten kohteita. Rekrytoijat kokoavat listoja potentiaalisista ehdokkaista ja ryhtyvät sitten aggressiivisesti houkuttelemaan heitä uusiin tehtäviin. Suuntaus on maailmanlaajuinen, ja se on kasvanut Yhdysvalloissa suoranaiseksi epidemiaksi. Se on myös leviämässä sellaisille perinteisesti vakaista työmarkkinoistaan tunnetuille alueille kuten Yhdysvaltojen keskilänteen ja Isoon- Britanniaan. Projektihenkilöstön menettäminen merkitsee, että it-johto ei pysty täyttämään sitoumuksiaan ja asiakkaan vaatimuksia, minkä seurauksena projektit viivästyvät luvattoman paljon. Lisäksi odottamaton henkilökunnan väheneminen, joka usein tapahtuu kriittisellä hetkellä, voi saattaa projektisuunnitelmat, kustannusarviot ja vaihetuotteet sekasortoon, mikäli siihen ei ole varauduttu. It-alan työntekijöistä on kova kysyntä mm. seuraavista syistä: globalisaatio ja yritysten alati kasvava tarve käydä kauppaa missä, milloin ja miten tahansa fuusiot ja yritysostot - suurempi on aina kauniimpaa ja tuottoisampaa yhteisyritykset, partnerisuhteet, virtuaaliyrityksen synty it-alan toiminnan laajuuden valtava kasvu joka puolella maailmaa Y2K-kriisin aiheuttama kysyntäpiikki 1990-luvun puolivälissä internetin nousu ja hyväksyminen liiketoimintapaikaksi tietohallinnon eri alueiden, kuten arkkitehtuurien, työkalujen ja metodogioiden, monimutkaistuminen yritysten ennennäkemätön riippuvuus tietotekniikasta - liiketoiminta on mahdotonta ilman järjestelmiä yrityksessä toteuttamatta jääneet sisäiset koulutusohjelmat jatkuvasti ja nopeasti muuttuvat tai nousevat tekniikat

4 46 4. Projektitiimit Ulkopuoliset Outside Consultants konsultit Andersen Andersen Consulting, Consulting Ernst Accenture, & Young Ernst & Young, Keane & Co IBM IBM Inc. Tietohallinnon Core IT ydinhenkilöstö Staff Loppukäyttäjät Enterprise End - Users yrityksessä Johtajat, henkilöstö, Internal esimiehet, managers, projektin staff, supervisors, and additonal lisähenkilöstö project staff Itsenäiset yrittäjät Independent Contractors Itsenäiset Project Managers, yrittäjät, Projektipäälliköt, specialists, short term staff määräaikainen henkilöstö, asiantuntijat Ulkomaat Offshore Services India Ulkomaat, China Intia, Kiina, Mexico Meksiko Ulkoistamisorganisaatiot Outsourcing Organizations EDS, IBM, EDS, IBM, Andersen Accenture, Consulting, ATT ATT, CSC Kuva 4-1 It-projektin henkilöstömalli valmiiden yritysohjelmistopakettien runsas käyttö - ohjelmistoja ennemmin ostetaan kuin kehitetään ulkoistamisen, partnereiden ja virtuaalisten organisaatioiden lisääntyminen nopeasti kasvanut suuntaus käyttää itsenäisiä yrittäjiä ja konsultteja sovellusten toimitusruuhkat sopivan kurssitarjonnan puute yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa. Uusien työntekijöiden rekrytointi, jos heitä edes mistään löytyy, ei onnistu tarpeeksi nopeasti, eivätkä he pääse tehtäviensä tasalle ajoissa. Heidän löytämisensä kestää usein kuukausia. Ei ole mitenkään tavatonta kuulla yrityksistä, jotka menettävät jopa 40 % henkilöstöstään vuosittain. Nykyinen tilanne on erittäin vakava ja todennäköisesti pysyy sellaisena jatkossakin. Yritysten on ollut pakko reagoida tilanteeseen ja kehittää toimintamalli, jota käyttäen ne hankkivat projekteihin työntekijöitä ulkoisista resursseista tarpeen mukaan (kuva 4-1). Tietohallinnossa on oltava johtajien ydinjoukko, jolla on strategisesti tärkeitä taitoja. Kun tarvitaan taitoja, joita ydinryhmällä ei ole, ne ostetaan organisaation ulkopuolelta.

5 4. Projektitiimit 47 It-henkilöstön vaihtumisen kustannukset: analyysi Kun työntekijä lähtee yrityksestä, hänen korvaamisestaan aiheutuneet kustannukset ovat lähes kohtuuttoman korkeat. Hinta ei ole kova pelkästään rahallisesti: lähtevä työntekijä vie yrityksestä ja projektista mukanaan myös arvokasta tietoa ja kokemusta. Kun on kyse avainhenkilöistä tai sisältöeksperteistä, kustannukset voivat olla vielä kovemmat: yleensä henkilön vaihtumisesta aiheutuvat kulut ovat jopa 1,5 tai 2,5 kertaa kyseisen henkilön palkka, mutta asiantuntijan lähdön kustannukset voivat olla vielä tätäkin suuremmat. Yllä mainitut luvut muodostuvat seuraavista sekä kovista että pehmeistä kustannustekijöistä: 1. kaikki eroavan työntekijän rekrytoimisesta kertyneet kustannukset: sopimuksen allekirjoitusbonukset, muuttokustannukset, satunnaiset matkakulut, koulutuskustannukset, rekrytointimaksut ja mainoskulut 2. työaukkoa paikkaamaan palkatusta määräaikaisesta työntekijästä, konsultista tai muusta henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset 3. kaikki uuden työntekijän rekrytointikustannukset ensimmäisen kohdan mukaisesti 4. uudelta työntekjältä työn oppimiseen kuluvan ajan kustannukset: yleensä kestää 3-6 kuukautta, ennen kuin uudesta työntekijästä tulee täysin tuottava 5. lähtevien ja uusien työntekijöiden palkkaerot voivat olla jopa % 6. projektitiimien alhaisesta työmoraalista ja menetetystä tuottavuudesta aiheutuvat kustannukset, kun tiimiin jääneet työntekijät joutuvat tekemään lähteviltä henkilöiltä kesken jääneet työt 7. uuden työntekijän ja hänen perheensä muuttokustannukset 8. uusien työhaastattelujen, koulutuksen ja hallinnollisten tehtävien hoitamisesta aiheutuneet kustannukset 9. uuden työntekijän koulutus- ja työhönperehdyttämiskustannukset.

6 48 4. Projektitiimit Edellä mainitut tekijät lienevät useimmille yrityksille pelkkä lähtökohta, ja monilla yrityksillä on todennäköisesti tarkemmin määriteltyjä ja yksilöllisempiä kustannuksia. Kaikki tai ainakin osa luetelluista kustannuksista on vältettävissä, jos yritykset suhtautuvat realistisesti ihmisten töissä pitämiseen. Monet yritykset tekevät pahoja virhearvioita luopuessaan työntekijöistä palkka- tai bonuserimielisyyksien takia. Se on hyvin kallis virhe nykyisessä it-alan työmarkkinatilanteessa. Henkilöstöhallinto-osastojen täytyy hyvin tarkkaan seurata ja säännöllisesti arvioida työntekijöiden mielialoja ja tarpeita sekä niiden muutoksia. Tämä onnistuu esimerkiksi tekemällä säännöllisiä kyselyjä ja arviointeja, seuraamalla yrityksen intranetsivuja ja pyytämällä palautetta siitä, miten kaikki it-työntekijät saataisiin paremmin sitoutumaan yritykseen. Henkilöstöhallinto voi myös pitää palavereja henkilöstön kanssa vaihtaakseen tietoa ja mitatakseen suhtautumista uusiin sitouttamisohjelmiin tai paranneltuihin vanhoihin ohjelmiin. Peruseduista koottu paketti, joka sisältää työterveys- ja hammaslääkäripalvelut, osakeoptioita ja ylimääräisen eläkevakuutuksen, on ehdoton minimivaatimus. Huippulahjakkuuksia tavoittelevissa yrityksissä kuitenkin tarjotaan nykyään lähes säännönmukaisesti muutakin kuin pelkät perusedut. It-ammattilaiset odottavat muunkinlaisia etuja, kuten joustavaa työaikaa tai etätyömahdollisuutta, pystyäkseen paremmin sovittamaan yhteen perhe-elämän ja työn. Monet projektityöntekijät vaihtaisivat mielellään osan rahapalkastaan mahdollisuuteen työskennellä kotona. Tämä pitää paikkansa erityisesti niiden kohdalla, joilla on pieniä lapsia. Projektipäälliköiden ja muiden esimiesten täytyykin olla selvillä työntekijöidensä elämäntilanteesta ja tarpeista. Raha on aina ollut motivoiva tekijä, mutta se toimii poikkeuksetta vain lyhyellä aikavälillä eikä lopullisesti ratkaise rekrytointi- ja sitouttamisongelmia. Myöskään palkan korottaminen vastineeksi siitä, että henkilökunta polttaa itsensä loppuun, ei ratkaise mitään. It-alan työntekijöiden eroamisesta ja uusien työntekijöiden rekrytoinnista aiheutuvat kustannukset ovat kohtuuttomat verrattuna kustannuksiin, jotka syntyvät työntekijöiden pitämisestä yrityksessä. Yritysjohdon täytyy muuttaa asennoitumistaan tähän ongelmaan. Henkilöstön sitouttaminen Menetetyn tuottavuuden, uudelleenkouluksen ja lukuisten muiden tekijöiden pitäisi saada kaikki it-alan johtajat ja projektipäälliköt tosissaan pohtimaan uusia keinoja, joilla taistella henkilöstön vaihtuvuudesta aiheutuvia ongelmia vastaan. Kun työntekijä eroaa tiimistä, projektipäällikön täytyy kaivaa esille eron todelliset syyt eikä tyytyä pelkästään työntekijän kertomiin.

7 4. Projektitiimit 49 Usein eron todelliset syyt löytyvät odottamattomista paikoista. Abraham Maslow ( ) oli amerikkalainen psykologi ja käyttäytymistieteilijä, joka teki mittavan uran yliopistomaailmassa opettajana ja tutkijana. Maslow esitti tarvehierarkiateoriansa ensi kertaa vuonna 1943 U.S. Psychological Review -lehdessä ja kehitti sitä edelleen vuonna 1954 ilmestyneessä kirjassaan Motivation and Personality. Hän esitti ajatuksensa alunperin ihmisen käyttäytymistä yleisesti selittävinä tekijöinä, mutta niistä tuli nopeasti merkittävä osa työmotivaatioteoriaa. Yritysjohtajat soveltavat edelleen Maslow n ajatuksia ymmärtääkseen ja ennustaakseen työntekijöiden motivaatiota ja vaikuttaakseen siihen. Maslow oli ensimmäisiä henkilöitä, joka yhdistettiin humanistiseen johtamistapaan vastakohtana tehtäväkeskeiselle johtamiselle. Kun ihmisiä on yhä enemmän ryhdytty arvostamaan menestyvän yrityksen avainresurssina, Maslow n tarvehierarkia on pysynyt edelleen monissa organisaatioissa tärkeänä johtamiskonseptina. Maslow n tarvehierarkiassa todetaan, että kaikilla ihmisillä on joukko psykologisia ja fyysisiä tarpeita, jotka täytetään hierarkisessa prosessissa. Välttämättömimmistä perustarpeista, kuten suojasta, ruoasta ja lämmöstä, siirrytään ylöspäin hierarkiassa kohti suurempia ja merkittävämpiä tarpeita. Tarvehierarkiaa kuvaava kaavio, Maslow n pyramidi, on kuvassa 4-2. Teorian mukaan halu täyttää perustarve syntyy vasta sitten, kun alemman tason tarve on tyydytetty. Kaikki tarvitsevat ruokaa, suojaa ja lämpöä, ja ylempiä tarpeita aletaan tavoitella, kun nämä perustarpeet on tyydytetty. Hierarkiassa voidaan siirtyä myös alaspäin: tarpeet ja odotukset laskevat, jos ylemmän tason tarpeita ei enää pystytä tyydyttämään. Maslow n teoria pätee myös it-alalla. Työntekijöillä on esimerkiksi tarve tuntea turvallisuutta, mikä on usein mahdotonta, kun ottaa huomioon alan luonteen, tyylin ja dynamiikan. It-alan työntekijät tuntevat usein suurta turvattomuutta hallitsemattoman nopean muutostahdin ja monien muiden tekijöiden vuoksi, joita ovat esimerkiksi: epävakaa työllisyys riittävän koulutuksen puute tarve kuulua tiimiin epäily projektin onnistumisesta

8 50 4. Projektitiimit Itsensä toteuttaminen Oppiminen, haasteet, henkilökohtainen kasvu Arvostus Tunnustus, koulutusmahdollisuudet, bonukset Rakkaus ja yhteenkuuluvuus Yhteenkuuluvuuden tunne, tiimit, palkkauksen tasapuolisuus Turvallisuus Työllisyysturva Fysiologiset tarpeet Suoja, lämpö, ruoka Kuva 4-2 Maslow n pyramidi johdon turhautuminen taloudellinen epävarmuus uusien taitojen epävarmuus. Myös korkeimmassa kohdassaan tarvehierarkia liittyy vahvasti it-alaan ja sen työntekijöihin, joilla on tarve kehittyä ja saada arvostusta. Taistellakseen henkilöstön suurta vaihtuvuutta ja siitä aiheutuvia kustannuksia vastaan monet tulevaisuuteen varautuvat ja edistykselliset tietohallinnon johtajat turvautuvat sitouttamispaketteihin. Näiden pakettien tarkoituksena on pitää nykyiset työntekijät yrityksessä sekä luoda etuja ja ympäristö, joka on monin tavoin houkutteleva. Sitouttamispaketin täytyy olla joustava ja laaja-alainen sekä ennen kaikkea vastata projektitiimin tarpeisiin. Projektitiimin jäsenten täytyy tuntea, että heidän kovaa työntekoaan arvostetaan, jotta heidän ei tarvitse harkita työnantajan vaihtamista heti sopivan tilaisuuden tullen. Yritykset tarjoavat nykyisin it-henkilöstölleen monia erityyppisiä etuja, joista luetellaan seuraavaksi joitakin esimerkkejä:

9 4. Projektitiimit 51 matkakulukorvauksia esim. junalipuista ja korvauksia auton pysäköintimaksuista matalakorkoisia lainoja esim. asunnon ostoa varten, opintolainoja työntekijöiden lapsille matalakorkoisia luottokortteja joustava työaika, etätyömahdollisuus ylimääräinen eläkevakuutus, henkivakuutus työntekijöille ja lähiomaisille palkallinen äitiys- tai isyysloma, ylimääräistä vapaata ensimmäisen lapsen saaville, adoptio- ja sijaisperheavustuksia ja -neuvontaa vähintään neljän viikon lomakertymä jo työsuhteen alussa - enemmän, jos työntekijä solmii pitkäaikaisen työsopimuksen joustavasti aikaa ja lomia henkilökohtaisten asioiden hoitamista varten, eri uskontokuntien juhlapyhien huomiointi mukavat ja työhön keskittymisen mahdollistavat työtilat (ei avokonttoreita) lastentarha, kauppa, pesula ja pankkiautomaatti tai -konttori yrityksen tiloissa yleis- ja hammaslääkäripalvelut paikan päällä: ilmaiset rokotukset (myös lomamatkoja varten), gynekologiset tutkimukset, röntgenkuvat osakeoptiot, bonukset, kannustepalkkiot kirjaston ja tutkimustilojen käyttöoikeus ylimääräisiä lastenhoitopalveluita, esim. lapsen sairastuessa hoitaja kotiin lomaa perheessä sattuneita onnettomuuksia tai kuolemantapauksia varten - ylimääräistä vapaata, jos työntekijän täytyy matkustaa ulkomaille kriisiapua vakavia sairauksia, kuolemantapauksia, avioeroja ja muita traumaattisia tapahtumia varten, laihdutus- ja painonhallintaneuvontaa ilmaista lakiapua kuluttajansuoja- ja kotiasioissa

10 52 4. Projektitiimit ilmainen kuntokeskus yrityksen tiloissa, alennuksia paikallisten kuntosalien palveluista hyvinvointiin ja kuntoiluun kannustavia ohjelmia, hyvä kunto, parempi palkka alennuksia tietokoneista ja ohjelmista tai avustuksia niiden hankintaan halpoja lentolippuja ja lomamatkoja alennuksia ravintoloiden hinnoista ja viihde- tai urheilutapahtumien lipuista mahdollisuus pitää sapattivapaata määrätyn palvelusajan kuluttua ja projektiaikataulujen sen salliessa korvauksia yliopisto- ja jatko-opintojen kustannuksista auton korjaus- ja huoltopalvelut työpaikalla sijoitus- ja raha-asianeuvontaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen erilaisten hyväntekeväisyys- ja muiden järjestöjen, kuten Amnesty Internationalin ja Punaisen Ristin, tukeminen. Vaikka luettelo saattaa monista vaikuttaa liiallisuuksiin menevältä, it-organisaatiot oppivat usein hyväksymään uudet suuntaukset kantapään kautta. Kannattaa myös huomata, että pelkkä raha ei ole ratkaisu: ihmiset haluavat monenlaisia etuja, jotka sopivat heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Kuvitellaanpa potentiaalisen uuden työntekijän suhtautumista, kun hän lukee yllä olevan listan rekrytoinnin yhteydessä. Sitouttaminen on siis ratkaisevan tärkeää uusien työntekijöiden houkuttelemisessa projektiin. It-organisaation täytyy pystyä vastaamaan kilpailijoidensa tarjoamiin etuihin ja mieluiten ylittämään ne joka suhteessa.

11 4. Projektitiimit 53 Johtopäätökset Projektipäälliköt turvautuvat hyvään ja pätevään henkilökuntaan varmistaakseen projektin menestyksen. Lahjakkaita työntekijöitä on aina ollut vaikea löytää, mutta nykyisessä markkinatilanteessa oikeiden ihmisten löytäminen on lähes mahdotonta. Silloinkin kun työntekijä löytyy, hänen pitämisensä yrityksessä on vaikeaa. Muut yritykset tarvitsevat lahjakkuuksia aivan yhtä kipeästi ja tekevät kaikkensa houkutellakseen heidät itselleen. Tilanteella on luonnollisesti valtava vaikutus projektipäällikköön, joka saattaa huomata, että % työntekijöistä vaihtuu projektin kuluessa. Yritysten täytyy tarkastella työntekijöiden menetystä ja sen vaikutuksia organisaatioon kustannusten, menetetyn tuottavuuden ja laskevan yrityshengen kannalta. Avaintyöntekijöiden pitäminen yrityksessä voi merkitä eroa kilpailuedun saavuttamisen tai ylläpitämisen - tai sen menettämisen - välillä. Alustavat tulokset osoittavat, että yritykset, joissa hyvin suunnitellut sitouttamispaketit ovat osa yrityskulttuuria, voivat odottaa menettävänsä jopa vain alle 2 % henkilöstöstään. Tulos on hyvin merkittävä ja vahvistaa, että lähestymistapa on onnistunut - rahaa on sijoitettu oikeaan kohteeseen. Oma ennusteeni on, että niissä it-organisaatioissa, joissa ei oteta käyttöön sitouttamispaketteja, projektihenkilöstön vaihtuvuus kolminkertaistuu verrattuna yrityksiin, joissa sitouttamiseen panostetaan. Hyviä it-ammattilaisia on vaikea löytää - tee kaikkesi pitääksesi heidät.

12 54 4. Projektitiimit

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat?

Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat? RIL, Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä 30.10.2013 Rakennusten sortumat miten estetään? Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat? Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1.

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Minna Savinainen, TtT, tft, erikoistutkija minna.savinainen@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy 1 Rakennettu ympäristö luo pohjan asuinalueen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 2 Perustuu avoimen yhteiskunnan

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012 Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Jukka Lassila 16.1.2012 Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Hallitustyön merkitys yrityksen alkuvaiheessa ja kasvuvaiheessa

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä.

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. HUUTOKAUPOISTA A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. 2. Huutokauppapelejä voidaan käyttää taloustieteen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ Metsäalan Johtamisakatemia /johtamisakatemia/ Miksi Johtamisakatemia Kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa Ihmisten motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet huomisen maailmassa Hyvä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tutkittavien rekrytoiminen tutkimuksiin periaatteet ja menetelmät

Tutkittavien rekrytoiminen tutkimuksiin periaatteet ja menetelmät Tutkittavien rekrytoiminen tutkimuksiin periaatteet ja menetelmät Anneli Vuorinen/ MSD Finland Oy Tutkittavien rekrytoinnin tavoite rekrytoida oikeanlaisia tutkittavia tutkimukseen tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Kuinka tavoitteemme täyttyi laatustrategian toimeenpanon hankkeen aikana Miksi vertaisarviointia Yhtenä hankkeen tavoitteena oli lisätä LaStradaverkoston

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Aikaa kuluu yksilöllisesti Voidaan tehdä osina Harjoituslomake ja kynä Tavoitteet Lajin ja urheilijan psyykkisten taitojen ja niiden kehittämistarpeen analyysi

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Kontti Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa myydään ainoastaan lahjoitustavaraa Kontti-toiminnan

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

Käytösoireiden lääkkeetön hoito

Käytösoireiden lääkkeetön hoito Käytösoireiden lääkkeetön hoito Motivoinnin ja yksilökeskeisen hoidon mahdollisuudet Muistihoitaja Merete Luoto Turun Sosiaali- ja terveystoimi 24.1.2013 1 Käytösoireet Esiintyvyys; lähes jokaisella sairastuneella

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY

KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY SANNA-MARI HYNNINEN, TOIMITUSJOHTAJA, KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄT 10.5.2016 1 LÄHES 4000 JÄSENYRITYSTÄ 28 PAIKALLISYHDISTYSTÄ YRITTÄJIEN VERKOSTO,

Lisätiedot