HAMK strategia 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.hamk.fi HAMK strategia 2015"

Transkriptio

1 HAMK strategia 2015

2 Tässä strategiassa: Strategian lähtökohdat... 3 HAMK visio HAMKin arvot... 3 HAMKin tapa toimia... 4 Kriittiset menestystekijät... 4 Strategiset valinnat... 5 HAMK strategia 2015 pääkohdat... 6 Strategiakokonaisuus Liiteosa: Strategian lähtökohtia Valtakunnalliset lähtökohdat Toimintaympäristön analyysi Teknologia-analyysi Kilpailija-analyysi HAMKin nykytilan analyysi Skenaariokehikko Johtopäätökset strategian pohjaksi Poimintoja tausta-aineistoista Hyväksytty HAMKin hallituksessa sekä yhtymähallituksessa

3 Strategian lähtökohdat HAMKin strategian lähtökohtana on korkeakoulun toiminnan kehittäminen, laajentaminen ja muokkaaminen tavalla, joka varmistaa HAMKin ja sen toiminta-alueen menestymisen myös tulevaisuudessa. HAMK visio 2015 HAMK on arvostettu kansainvälinen korkeakoulu, joka on toiminta-alueensa johtava innovaatioiden ja yrittäjyyden edistäjä, väestön osaamistason kohottaja sekä joustava työelämän yhteistyökumppani ja uudistaja. HAMK on verkostoitunut ja nopealiikkeinen ajasta ja paikasta riippumattoman koulutuksen, työelämän ja T&K-toiminnan yhdistäjä ja kehittäjä. HAMKin arvot Yhdessä menestyminen Osallistava kehittäminen Inhimillinen kasvu Rohkea uudistuminen Yhdessä menestyminen Menestymme yhdessä opiskelijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa luottamuksen, avoimuuden ja hyvien verkostojen avulla. Osallistava kehittäminen Osallistumme kaikki tavoitteelliseen ja innovatiiviseen kehittämiseen yhdessä opiskelijoiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Rohkea uudistuminen Meillä on taito ja halu nähdä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja kyky tehdä nopeita ja rohkeita päätöksiä, joiden riskit suhteessa hyötyihin ja voimavaroihin ovat hallittuja. Inhimillinen kasvu Keskinäinen kunnioitus, suvaitsevaisuus, toisten huomioon ottaminen ja osaamisen arvostus ovat tärkeitä periaatteita kaikessa toiminnassamme. 3

4 HAMKin tapa toimia HAMK on tehokas, verkostoituva ja palveluhenkinen organisaatio, jonka toiminta perustuu reilun kumppanuuden periaatteeseen sekä nopeaan ja tarkoituksenmukaiseen päätöksentekoon. Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan tavoitteelliselle kehittämiselle. Yhteisiä päämääriä palveleva innovatiivisuus, jota ilmentävät vahva työelämäintegraatio ja kansainvälisyys, luo hyvän pohjan tuloshakuiselle ja yrittäjähenkiselle toiminnalle. HAMKin laadunvarmistus muodostuu kaikilla toiminnan tasoilla suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen kehästä. Ulkoiset tavoitteet Kehittäminen Suunnittelu Asiakkaat Arviointi Toteutus Kriittiset menestystekijät Menestystekijä Edellytys Tulos Tyytyväiset asiakkaat Riittävä vetovoima Osaava henkilöstö Laadukkaat prosessit Menestyvät opiskelijat Osaavat valmistujat Laadukkaat palvelut Ajantasainen tarjonta Profiloituminen Tunnettuus ja hyvä maine Strategiset verkostot Osaamisen kehittäminen ja strateginen johtaminen Kannustus Yhteisöllisyys, asiantuntijuus, joustavuus ja uudistumiskyky Toimiva laadunvarmistus Riittävä kehittämispanostus Hyvä työelämäyhteys Rohkea uudistuminen Opiskelijoiden tukipalvelut Tyytyväiset työnantajat Menestyvät alumnit Motivoituneet opiskelijat Haluttu työpaikka Asiakastyytyväisyys Toiminnan laadukkuus Yhteishenki, arvostus ja halu menestyä Asiantuntijuuden jakaminen Hyvät oppimistulokset Aluetta palveleva T&K-toiminta Terve talous 4

5 Strategiset valinnat Toiminnan kehittäminen Osaamisen vahvistaminen Vahva HAMK Alueellinen yhteistyö Profilointi Osaamisen vahvistaminen Osaamisen ytimen muodostavat opettajankoulutus, biotalous, tekniikka ja hyvinvointi sekä niihin yhdistyvä liiketoimintaosaaminen. Erityisinä kehittämiskohteina ovat työelämäyhteydet, laatu, kansainvälisyys, aikuiskoulutus ja ylemmät amk-tutkinnot. Profilointi Henkilöstön osaamisen varmistaminen Oman linjan säilyttäminen Koulutusohjelmien sisältöjen profilointi suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin Muista erottuvien toimintojen kehittäminen Toiminnan kehittäminen Työn ja opiskelun yhdistäminen Aikuisten ja nuorten koulutuksen yhteistoteutusten lisääminen Tutkintojen räätälöinti ja tilauskoulutus Koulutusmallien uudistaminen Ammatillisen väylän ja ammatillisuuden edistäminen Alueellinen yhteistyö Ennakoinnin terävöittäminen Toiminta-alueen ytimenä HHT-kehityskäytävä Kumppanuuksien pääsuuntana Metropolialue Sopimuspohjaisen korkeakouluyhteistyön tiivistäminen 5

6 HAMK strategia 2015 pääkohdat 1 Koulutus- ja opetusprosessin kilpailukyvyn parantaminen Työelämän tarpeisiin perustuva koulutustarjonnan jatkuva seuranta, ennakointi ja kehittäminen Laatukriteereihin perustuva opetusprosessin tuloksellisuuden parantaminen ja palkitseminen Rohkea opetusprosessin uudistaminen Monialaisuuden ennakkoluuloton hyödyntäminen Positiivisen näkyvyyden lisääminen Tutkimus- ja palveluprosessin vaikuttavuuden parantaminen Koulutuksen ja tutkimuksen integraation syventäminen Yhteisiä päämääriä palveleva voimavarojen kohdentaminen Strategisten liittoutumien ja verkostojen kehittäminen vahvuuksia hyödyntäen Osaamiskeskittymien vahvistaminen Seutukunnallisten kärkihankkeiden tukeminen Tukitoimintojen tehon parantaminen ja laadun optimointi Tietohallintojärjestelmän kehittämisen nopeuttaminen ja linkittäminen valtakunnallisiin järjestelmiin Kiinteistöjen käytön tehostaminen ja kustannusvastuiden kohdentaminen Opiskelijoiden ja opintojen tukitoimien priorisointi Kansainvälistymistä edistävien tukitoimintojen kehittäminen Asiakashallintajärjestelmän ja markkinoinnin kehittäminen (ml. sisäiset asiakkuudet) Elinikäisen oppimisen edistäminen Työelämän tarpeisiin vastaava laadukas aikuiskoulutustarjonta Ajasta ja paikasta riippumattomien toteutusten kehittäminen Yhteistyö muiden suurmetropolialueen ammattikorkeakoulujen kanssa Aikuisten ja nuorten koulutuksen integroinnin kehittäminen Tutkintojen räätälöinti ja tilauskoulutus 6

7 Omien vahvuuksien vahvistaminen Ammatillinen opettajankoulutus ja täydennyskoulutus Ammatillisen väylän kehittäminen ja hyödyntäminen Luonnonvara-alan osaaminen ykköstoimija elearning verkko-osaaminen tuotteistaminen Ylemmät amk-tutkinnot alueen ykköstoimija Alueellinen innovaatiotoiminta veturi Valtakunnalliset kehittämishankkeet ykköstoimija Toimintaympäristön kansainvälistäminen Muista erottuva toimija KT-keskuskonseptin kehittäjä ja osaaja Liikennealan koulutuksen ja tutkimuksen veturi Valtakunnallinen opetushenkilöstön kehittäjä Ohjaustoiminnan koulutuksen pioneeri Teräs- ja ohutlevyosaaja / HAMK & Rautaruukki Huippuosaamisen ykköskehittäjä Maahanmuuttajien opettajankoulutuksen pioneeri Uudet strategiset ratkaisut Ketteryyttä ja nopeutta lisää Voimavarojen keskittämistä, toimintojen hajautusta Aikuiskoulutusta myös oman ydinalueen ulkopuolelle Kannustavuutta lisää sisäiseen rahoitukseen Virtuaalitoteutuksia lisää YAMK- ohjelmia lisää Kumppanuuksia lisää Strategiset kumppanuudet Valtakunnalliset kehittämisrenkaat HAMK LAMK Laurea Metropolia Kansainväliset strategiset korkeakoulukumppanuudet Strategiset yrityskumppanuudet (Rautaruukki & arvoketju, muut avainyritykset) Meijeri- ja lihateollisuuden yhteistyörenkaat Teknologiakeskus InnoPark Open Campus Häme Jäsenkunnat ja elinkeinoyhtiöt 7

8 9 10 Rahoituspohjan laajentaminen OPM ja muut ministeriöt Jäsenkunnat, seutukunnat, elinkeinoyhtiöt Tekes, Sitra, Tykes, Suomen Akatemia, Fintra TE- keskukset OPH, läänit ja maakunnat Yritykset ja yhteisöt EU / Bryssel Ulkopuolisen rahoituksen minimitavoite 30% Parannusta vaativat erityiskohteet Laadunvarmistusjärjestelmän jatkuva kehittäminen Yhteissuunnittelun ja yhteistoteutusten lisääminen Tilaaja-tuottajamallin hyödyntäminen HAMKin sisällä Arviointipalautteen realisointi toimenpiteiksi Henkilöstön integrointi tavoitteiden asettamiseen, tulosten seurantaan ja korjaaviin toimenpiteisiin Rönsyjen karsiminen, focuksen kirkastaminen Vuoropuhelun tehostaminen työelämän kanssa 8

9 Strategiakokonaisuus 2015 HAMK strategia Koulutusstrategia T&K-strategia Henkilöstöstrategia Kehittämis- ja toteuttamissuunnitelmat Päästrategia HAMK STRATEGIA 2015 Alastrategiat Koulutusstrategia (sis. aikuiskoulutusstrategian) T&K-strategia Henkilöstöstrategia (kuntayhtymän yhteinen) Strategioihin pohjautuvat kehittämis- ja toteuttamissuunnitelmat 9

10 10

11 HAMK strategia 2015 Liiteosa: STRATEGIAN LÄHTÖKOHTIA 11

12 Valtakunnalliset lähtökohdat Kansallinen strategia Valtakunnalliset linjaukset Korkeakoulupolitiikka Maailman paras innovaatioympäristö Korkeatasoinen osaaminen, yrittäjyys ja uudistumiskyky Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kehitys Vastuullinen, välittävä ja kannustava Suomi Korkeakoulujen rakenteelliset linjaukset / OPM Kansallinen innovaatiostrategia Kansainvälistymisstrategia / OPM Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Yliopistolaki ammattikorkeakoululaki Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Duaalimalli kehittämistyön pohjana Tarjonnan sopeuttaminen väestökehitykseen Korkeakouluverkoston harventaminen Työnjaon selkiyttäminen Yhteistyön lisääminen, liittoutuminen Kansainvälistyminen, tilauskoulutus Laadun ja tuloksellisuuden korostaminen Toimintaympäristön analyysi Väestö- ja ikärakenteen muutos koko maassa haasteellinen Positiivinen väestökehitys HAMKin toiminta-alueella Hyvät työllistymisnäkymät > työvoimapula Kansainvälistyminen ja maahanmuuton kasvu Kansainvälisen työnjaon ja rakenteiden muuttuminen Koulutuksen ylitarjonta >kiristyvä kilpailu Koulutettavien odotusten ja vaatimusten nousu Teknologia-analyysi Globaalisuus, digitaalisuus Reaaliaikaisuus, aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Elämyksellisyys, visuaalisuus Virtuaalimaailma, nettisukupolvi Simulaatiot, animaatiot, pelit, videot Analogiat edelläkävijäyrityksistä Kilpailija-analyysi Yliopistojen arvostusedut, voimavarat ja uudet yhdistelmät Uudet suuret amk-yhdistelmät (Metropolia, Haaga-Helia, TAMK) Haasteellinen vetovoimakenttä Helsinki-Tampere, Turku-Jyväskylä-Lahti Suurten korkeakoulujen suuret koulutusohjelmat Kansainvälinen vapaa kilpailu koulutustarjonnassa Työelämän vetovoima / opiskelijahankinta 12

13 HAMKin nykytilan analyysi Kymmenen suurimman amk:n joukkoon kuuluva monialainen a mmattikorkeakoulu Kattava toimipisteverkosto, jota myös kritisoidaan Keskeisinä rekrytointi- ja työhönsijoittumisalueina Kanta-Häme, Uusimaa ja Pirkanmaa Valmistuvien hyvä työllistyminen Monipuolinen koulutusohjelmatarjonta, mutta vain keskinkertainen vetovoima Kuusi kansainvälistä koulutusohjelmaa, seitsemän YAMK-koulutusohjelmaa Osaamiskokonaisuudet vähintään 40 aloituspaikan suuruisia syksystä 2008 alkaen Koulutusta ja tutkimusta integroivat KT-keskukset, joiden profilointi vielä osittain kesken Mittava T&K- ja hanketoiminta, suuri täydennyskoulutusyksikkö Palkittu aluekehityksen huippuyksikkö ja koulutuksen laatuyksikkö Maan suurin ammatillinen opettajakorkeakoulu Valtakunnallisten kehittämishankkeiden vetäjä Osaava henkilöstö (mm. 100 tutkijakoulutuksen saanutta / lis.&tri) Pääosin modernit toimintapuitteet (yli 50 M investoinnit vuosina ) Terve talous, mutta liian suuret yksikkökohtaiset erot Skenaariokehikko Toiveskenaario Uhkaskenaario Suomi menestyy kv-kilpailussa. Ammattikorkeakoulusta kehittyy toiminta-alueensa innovaatiotoiminnan sekä korkea-asteisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeinen toimija. HAMK on vetovoimainen ja kilpailukykyinen Suomi ei menesty kv-kilpailussa. Ammattikorkeakoulu alistetaan raaka-aineen tuottajaksi yliopistoille. HAMK ei ole vetovoimainen eikä kilpailukykyinen 13

14 Johtopäätökset strategian pohjaksi 1. Rakenteellinen uudistuminen on välttämätöntä 2. Koulutusohjelmien vetovoima on elinehto 3. Työvoimapula edellyttää maahanmuuttajakoulutusta 4. Koulutusohjelmia on uudistettava ennakoivasti 5. Aikuiskoulutus vaatii uusia ratkaisuja 6. Laatu on jokaisen yksikön paras henkivakuutus 7. Strategisia kumppanuuksia ja työnjakoa tarvitaan 8. Tavanomaisten ohjelmien ja toteutusten kilpailukyky ei kanna pitkälle tulevaisuuteen 9. On erikoistuttava ja osattava muita paremmin 10. On oltava muita rohkeampi ja nopeampi 11. On uskallettava ottaa myös hallittuja riskejä 12. On keskitettävä resursseja ja hajautettava toteutuksia Poimintoja tausta-aineistoista Lähde: EK:n tulevaisuusluotain 2020 Tulevaisuuden osaamisen muodostuminen Tiedot ja taidot Arvot ja asenteet Verkostot 14

15 Osaaminen tulevaisuuden kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Globalisaatio lisää kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta. Teknologian kehitys ja digitalisointi luovat edellytyksiä palveluille. Verkostoituminen synnyttää liiketoimintamahdollisuuksia. Osaamisen tavoitetila - ennakointiosaaminen - palveluosaaminen - monialainen liiketoimintaosaaminen - verkostoosaaminen - johtamisosaaminen Sosiaaliset taidot ja kansainvälisyys Teknologian hyödyntä minen Väestön ikärakenteen muutos - uhkaa osaavan työvoiman saantia - haastaa asiakastarpeisiin vastaamiseen Muutosvoimat ja koulutuksen haasteet Väestön ikärakenteen muutos Eettisyys Elämyksellisyys ICT keskeisenä tuotantorakenteena - Osaamistarpeet ohjenuorana - Vahva verkostoituminen - Elinikäisen oppimisen rakenteet - Oppijat koulutuspalvelun keskiöön - Uudistuva opettajuus - Kestävän kehityksen mahdollisuuksiin tarttuminen - Tieto- ja viestintäteknologioiden edelläkävijyys - Osaamisen strategian johtaminen Globaali työnjaon muutos Turvallisuus Kestävä lehitys Lähde: EK:n tulevaisuusluotain

16 Yhteystiedot HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu PL 230, Visamäentie 35 A HÄMEENLINNA Puh. (03) 6461 Sähköposti

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Talousalueparlamentti, Hyvinkää 18.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki).

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki). LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi HAAGA HELIA Oy Ab 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Helsinki 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot