Moneen lähtöön. Sprinter. Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moneen lähtöön. Sprinter. Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa"

Transkriptio

1 Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa Moneen lähtöön. Sprinter. Mercedes-Benz Sprinter on valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena oleva viimeisen sukupolven ESP-ajovakauden hallintajär jestelmä optimoi auton hallinnan ääritilanteissa, kuten kaarre ajossa liukkaalla pinnalla. Uusissa CDI-dieselmoottoreissa tehoa riittää turvallisiin ohituksiin. Lisä varusteena saatava automaattivaihteisto lisää turvallisuutta mahdollistamalla paremman keskittymisen ohjaamiseen hälytysajossa. Vakiovarustukseen kuuluvat mm. ESP-ajovakauden hallintajärjestelmä, ohjaus pyörän säätö, ohjaamoilmastointi, Eberspächer-lisälämmitin, kauko-ohjattava keskus lukitus ja sähkötoimiset etusivulasit. Veho Group Oy Ab Ambulanssimyynti Lommilanrinne 3, Espoo Puh

2 2 Ambulanssi Nyt tehdään päätöksiä, mutta millä perusteilla? Kaikki tiedämme, että uusi terveydenhuoltolaki astui voimaan toukokuussa ja nyt kuntapäättäjät sekä sairaanhoitopiirit joutuvat yhdessä miettimään ja päättämään palvelutasopäätöksistä alueillaan. Monet päättäjät uskoivat politiikkojen ja virkamiesten väitteitä siitä, että ensihoitopalveluiden osalta mikään ei muutu ja kustannukset eivät mainittavasti nouse. Kaikki me liitossa ja jäsenistössä toki tiesimme, että uudistukset eivät KOS- KAAN voi toteutua ilman kustannusvaikutuksia. Monessa sairaanhoitopiirissä esitettiin myös, että sairaanhoitopiirien tuottamina palvelut olisivat jollain tapaa parempia ja kustannustehokkaampia. Koska liiton sanomaa ei mielestämme riittävästi kuultu tai otettu huomioon, päätimme selvittää asiaa tarkemmin. Tämän johdosta liitto teetti selvityksen ensihoidon järjestämisen kustannuksista ja työvoiman riittävyydestä. Selvitystyön tarkoituksena oli siis selvittää ensihoitopalvelun eri tuotantotapojen taloudellisia vaikutuksia sekä työvoiman riittävyyttä yllämainittujen väitteiden perusteella. Useat sairaanhoitopiirit olivat aloittaneet lakimuutokseen valmistautumisen ja ensihoitopalveluiden tuotannon suunnittelun tämän vuoden alkupuolella, vaikka laki ei astunut voimaan kuin vasta toukokuun alussa. Selvityksen aikana saatujen tietojen mukaan sairaanhoitopiirit suunnittelevat nostavansa useita sairaankuljetusyksiköitä välittömän lähtövalmiuden yksiköiksi ja korottavansa perustason yksiköitä hoitotason yksiköiksi. Vain harvat sairaanhoitopiirit arvioivat suunniteltujen muutosten taloudellisia vaikutuksia tai työvoiman riittävyyttä. Selvitys osoittaa selkeästi, että uuden terveydenhuoltolain voimaantulo kasvattaa kuntien ensihoidon kustannuksia. Kustannusten nousu johtuu sekä uuden lain vaatimista valmiusajoista, että julkisen sektorin oman palveluntuotannon lisääntymisestä sekä monesta muusta seikasta. Selvityksen mukaan kunnille aiheutuva ensihoidon lisäkustannus julkisella palveluntuotannolla toteutettuna on noin 61 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä tarkoittaa kustannusten nousua yli 30 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. Yksityisenä palveluntuotantona vastaava lisäys olisi vajaat kolme miljoonaa euroa vuodessa. Kysymmekin, mistä kunnat ottavat rahat, kun he samalla joutuvat säästämään puolesta miljardista miljardiin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Olemme sitä mieltä, että kuntalaiset eivät saa vastinetta rahoilleen. Tiedämme myös, että tulevaisuudessa haasteita ensihoidon järjestämiseen aiheuttaa myös työvoiman riittävyys. Sairaanhoitopiirien alustavien suunnitelmien perusteella uuden terveydenhuoltolain tuomien velvoitteiden myötä, henkilökuntaa tarvitaan lisää 27 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. Tämä tarkoittaa käytännössä vähintään 800:n päivystystyöstä kokemusta omaavan ensihoitajan ja sairaankuljettajan vajetta vuodesta 2013 eteenpäin. Olen julkisuudessa todennut, että sairaanhoitopiireille keskitetty ensihoitopalvelujen järjestämisvastuu on perusteltu ja kannatettava uudistus. On kuitenkin muistettava, että järjestämisvastuu on eri asia kuin tuotantovastuu. Lakiin kirjattu mahdollisuus suosia sairaanhoitopiirin omaa tuotantoa ja yhteistyötä pelastuslaitosten kanssa johtaa ensihoitokustannusten merkittävään kasvuun ja palvelujen saatavuuden heikkenemiseen erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella. Toivon todellakin, että kunnalliset päättäjät, jotka vastaavat päätöksillään lopullisesti kuntalaisten maksamista palveluista, eivät suosisi sairaanhoitopiirien omaa tuotantoa ja yhteistyötä pelastuslaitosten kanssa kustannuksista välittämättä, vaan antaisivat hyvin ja laadukkaasti toimiville yrittäjille mahdollisuuden toimia myös jatkossa. Se on kuntalaisten eli loppukäyttäjien etu. Kaikesta huolimatta hyvää syksyä toivottaen Mikael Söderlund toiminnanjohtaja Suomen Sairaankuljetusliitto ry Ensihoidossa Mikään ei tule muuttumaan Kuulimme otsikon lainauksen terveydenhuoltolakia valmistelleiden virkamiesten ja ministerin suusta kymmenien työkokousten ja eri ministeriöiden tapaamisten yhteydessä. Jossain vaiheessa melkein jo uskoimme, että sillä todella tarkoitetaan jotain. Tällä hetkellä tiedämme, että lause ei tarkoittanut ainakaan sitä, mitä me ajattelimme sen tarkoittavan. Toimme toistuvasti eri yhteyksissä julki vakavan huolemme yksityisen toiminnan roolista ja asemasta järjestämisvastuun siirtyessä uuden lain myötä sairaanhoitopiireille. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valmisteleva työryhmä antoi julkisuuteen käsityksen, että myös yksityiset palveluntuottajat ovat yksimielisesti sitä mieltä, että sairaanhoitopiiri voi tuottaa palvelun omana toimintana (eli sairaanhoitopiiri ostaa autot ja palkkaa henkilökunnan). Asia laita ei kuitenkaan liene ihan näin. Tämän osoitti viime viikonlopun aikana käymäni keskustelut eräiden Pohjanmaan yrittäjien kanssa. Nimenomaan siellä lehtien palstoilla kerrotaan, että toiminta tullaan järjestämään sataprosenttisesti sairaanhoitopiirin omana toimintana. Laki on ollut voimassa vasta muutaman kuukauden. Tässä vaiheessa on tiedossa rajuja yksityisen toiminnan alasajotoimia muutamissa sairaanhoitopiireissä. Lapin alueella muutoksia tehdään jopa ennakoitua nopeammassa aikataulussa. Siirtokuljetukset kaavaillaan siirrettäväk - si sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi jo vuoden 2012 alusta ja vain kuntien sisäinen toiminta jäisi vuodeksi nykyisille toimijoille. Mitä tämä tarkoittaa yrittäjän näkökulmasta? Toiminnan taloudelliset edellytykset romuttuvat, kun merkittävä osa tulopohjasta putoaa pois. Jos sairaanhoitopiiri päättää aloittaa siirtokuljetustoiminnan, niin heidän on varauduttava tuottamaan koko palvelu nopeutetussa aikataulussa yrittäjien kaaduttua. Useissa sairaanhoitopiireissä suunnitelmat palvelun järjestämisestä on tehty jo lain valmistelun aikana. Eli joillakin on ollut tiedossa, mikä tulee olemaan lain sisältö ja millaisen etulyöntiaseman ja mahdollisuuden se antaa julkiselle toimijalle. Laki on voimassa ja siihen on tyydyttävä. Alkaa nopeatahtinen valmistelu- ja sopeuttamistyö niin sairaanhoitopiirien kuin palveluntuottajienkin keskuudessa. Aikaa on enää reilu vuosi. Kiire on jokaisella osapuolella. Toivoa sopii, että tulos palvelee sairaita ja loukkaantuneita vähintäänkin yhtä hyvin kuin nykyinen systeemi. Muutamaa palvelutasoesitystä lukeneena näin näyttäisi ainakin näissä sairaanhoitopiireissä tapahtuvan. Raju valmiuden tehostaminen ja yksiköiden uudelleen sijoittelu edellyttävät kuitenkin, että toiminalle on löydyttävä maksaja. Kuntien virkamiesten ja päättäjien täytyy olla tietoisia siitä, mihin paperiin nimensä kirjoittavat, kun lupaavat sinun ja minun veroeurot suureen tuntemattomaan. Ainakaan Pohjanmaan kuntien terveystoimen johtavien virkamiesten kirjallisella vetoomuksella ei ole ollut suurtakaan merkitystä sairaanhoitopiirin hallituksen päätökseen. Tässä kiteytettynä näkemykseni yksityisen palveluntuotannon tulevaisuudesta: Julkisen sektorin jo osittain toteuttamat ja osin toteutumassa olevat suunnittelemat heikentävät yksityisen terveyssektorin, kuten ensihoitopalvelun, toimivuutta ja kilpailuympäristöä merkittävästi. Tästä seuraa: Yritysten talousvaikeudet ja konkurssit Usko tulevaisuuteen menetetty niin yritys- kuin yrittäjätasolla Lopettavien yritysten jalkeille nostaminen on paljon vaikeampi ja monimutkaisempi asia kuin niiden alas ajaminen markkinoiden täydellisessä uusjaossa. EI SE NIIN MENE, ETTEI SE JOTENKIN MENE, edesmennyt isäni tapasi todeta, kun asiat olivat enemmän tai vähemmän epäjärjestyksessä ja suunta epäselvä. Näin käy tässäkin ruletissa. Mitä tapahtuu, jos rahaa ei tule lisää ja ensihoitoon suuntautuvaa koulutusta ei merkit tävästi lisätä? Hyväksytäänkö jatkossa pakkotilanteen sanelemana palvelutason lasku esimerkiksi koulutus- ja osaamistasoa laskemalla? Vasta vuosien päästä voimme arvioida, kuinka lain henki ja sairaanhoitopiirit ovat tehtävässään onnistuneet. Hyvää syksyn jatkoa Teuvo Kontio puheenjohtaja

3 Ambulanssi UUSI TERVEYDENHUOLTOLAKI NOSTAA RAJUSTI MENOJA Henkilöstö ei riitä palvelutason nostoon Uuden terveydenhuoltolain voimaantulo kasvattaa kuntien ensihoidon kustannuksia jopa 60 miljoonalla eurolla. Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n teettämän selvityksen mukaan kustannuksia nostavat uuden lain vaatimat tavoiteajat, tasapuolisen palvelun velvoite sekä julkisen sektorin palveluntuotannon lisääminen. Uusi terveydenhuoltolaki siirtää ensihoidon järjestämisvastuun kunnilta sairaanhoitopiireille Käytännössä lain soveltaminen on kuitenkin ollut mahdollista jo alkaen. Uuden lain myötä sairaanhoitopiirit voivat järjestää ensihoidon omana tuotantonaan, hankkia ensihoidon yhteistoimintasopimuksella pelastuslaitoksilta tai kilpailuttaa ensihoidon yksityisten palveluntarjoajien kesken. SSK:ssa epäillään ensihoidon ajautuvan päinvastaiseen suuntaan kuin terveydenhuoltoa yleisesti kehitetään. Tällä hetkellä useat sairaanhoitopiirit suunnittelevat ottavansa ensihoidon osaksi omaa tuotantoaan tai tekevänsä sopimuksen ensihoidon tuottamisesta pelastuslaitoksen kanssa. Palveluita ei enää kilpailuteta, kun ne järjestetään yhteistoiminnassa pelastuslaitoksen kanssa tai omana tuotantona. SSK ry:n teettämän selvityksen mukaan uusi toimintamalli tulee lisäämään yhteiskunnan kustannuksia kolmen tekijän kautta. Useimmilla alueilla yksiköiden lukumäärä tule kasvamaan. Sairaankuljetus yksi köiden määriä ollaan lisäämässä sairaanhoitopiirikohtaisesti keskimäärin 10 prosentilla. Palvelutasoa nostetaan. Perustason yksiköistä siirrytään hoitotason yksiköihin. Yksiköiden lähtövalmiutta korotetaan lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä, osassa huomattavasti. Merkittävä osa nykyisistä yksiköistä siirtyy välittömään 24/7 valmiuteen (35 44 prosenttia yksiköistä). Lisäksi julkinen terveydenhuolto on Nordic Healthcare Groupin (NHG:n) tekemän selvityksen mukaan kustannuksiltaan jopa 30 prosenttia kalliimpaa kuin yksityinen. Erot kustannuksissa syntyvät julkisen sektorin korkeammista henkilöstökustannuksista, kalliimmasta hallinnosta sekä julkisen sektorin arvonlisäveroedusta yksityiseen tuotantoon nähden. Selvityksen mukaan uusi malli tulisi maksamaan julkisesti tuotettuna kunnille vähintään 61 miljoona vuodessa nykyistä enemmän. kasvu nykyisiin kustannuksiin olisi noin 31 prosenttia. Yksityisesti tuotettuna uuden mallin vaatimat lisäkustannukset olisivat selvästi vähemmän, noin 2,6 miljoonaa euroa vuodessa eli 4 5 prosenttia. Suurin tekijä yksityisen palvelun alhaisemmissa kustannuksissa ovat selvästi alhaisemmat henkilöstökustannukset. Selvityksen laskelmat on tehty tämän hetkisillä henkilöstömenoilla. Yksityisellä tuotannolla säästettäisiin koko Suomessa vuositasolla 58 miljoonaa euroa. Koska Kelan kustannusosuus ei malleissa muutu, koituisi säästö suoraan kunnille. Esimerkiksi asukkaan kunnassa säästö olisi vuositasolla euroa. Liitto on erityisen huolissaan syrjäseutujen ensihoitopalveluitten tulevaisuudesta. Kun ensihoitopalvelun kustannukset nousevat, pelkona on, että palveluja karsitaan sieltä, missä suoritteita tulee niukasti. Se koskettaisi kipeimmin alle asukkaan kuntia ja isojen kaupunkien reuna-alueita, joissa kokonaistehtävien määrä jää vähäiseksi. Isoilla väestövastuualueilla, joilla on vahva keskustaajama, voidaan reuna-alueiden palveluita karsia, kun keskustan palvelut tehostuvat. Toinen vakava kysymys on henkilöstön riittävyys. Jo tälläkin hetkellä ammattitaitoisesta henkilökunnasta on pulaa. Kun palvelutasoa nostetaan, tarvitaan entistä koulutetumpia ammattilaisia. Koulutusvaje kasvaa koko ajan. Selvityksen mukaan vaje on vuonna 2013 jo henkilöä. Työvoimalaskelmissa on huomioitu ennusteet alalle tulevien ensihoitajien ja alalta poistuvan työvoiman määristä. Samanaikaisesti hoitajista on pulaa myös muilla sote-aloilla. Sairaanhoitajien puolelta ei ole odotettavissa kestävää ratkaisua alan työvoimapulaan. KATJA HOLOPAINEN Analyysissa on arvioitu eri mallien ja tuotantotapojen vaikutusta sairaankuljetuksen kokonaisvuosikustannuksiin Suomessa. Laskelmien pohjana ovat olemassa olevat piirien suunnitelmat toiminnan laajentamisesta sekä aikaisemmissa analyyseissä esitetyt kustannuserot julkisen ja yksityisen tuottajan välillä. Kuva: Jari Säämänen Ensihoitajia ei ole Suomessa riittävästi, vaikka opiskelijatkin laskettaisiin työvoimareserviin. Kuvassa Turun AMK:n ensihoidon opiskelijoita. Lehdistötiedote sekä selvitys kokonaisuudessaan löytyvät SSK:n nettisivuilta osoitteesta kohdasta uutiset.

4 4 Ambulanssi Teuvo Kontio SSK: Uuden lain vaatimuksista ei selvitä yksin Julkisen ja yksityisen on tehtävä yhteistyötä Teuvo Kontio SSK:sta pelkää sairaanhoitopiirien siirtyvän laajalti yksityisestä ensihoitopalvelusta julkisesti tuotettuun palveluun. Kustannusten nousun lisäksi Kontio on huolissaan henkilös - tön riittävyydestä ja syrjäseutujen palveluista. Pelko yksityisen palvelun karsimisesta on todellinen, toteaa Teuvo Kontio SSK:sta. Tämän hetken suunnitelmien mukaan monessa sairaanhoitopiirissä on vahva käsitys siitä, että ensihoitopalvelut voitaisiin tuottaa joko sairaanhoitopiirin omana tai pelastuslaitosten järjestämän toimintana. Esimerkkinä Kontio mainitsee Etelä- Pohjanmaan, jossa ensihoitopalveluista ovat tähän mennessä vastanneet yksityi - set yritykset. Nyt sairaankuljetukset suun - ni tellaan hoidettavan sairaanhoitopiirin omin voimin. Samalla palvelutasoa aiotaan nostaa niin, että toimintakulut kasvaisi - vat jopa 50 prosentilla tämän hetkisistä kustannuksista. Vastaavaa suunnitellaan KYS:in ja Lapin sairaanhoitopiirien alueilla. Syrjäseutujen palvelut vaarassa Ministeriön ohjeissa pyritään tasapuoliseen palveluun eri puolilla Suomea, samalla on kuitenkin hyväksytty, että paikoitellen palvelutaso laskee. Viime kädessä uuden terveydenhuoltolain kustannuksista vastaavat kunnat, mutta kuntapäättäjät eivät voi vaikuttaa sairaanhoitopiirien budjettisuunnitelmiin. Hoidollinen valvonta varmaankin paranee, mutta kustannusten valvonta heikkenee. Teuvo Kontio epäilee, että tulevaisuudessa toimintaa tullaan supistamaan harvaan asutuilla alueilla. Uusi terveydenhuoltolaki perustuu hienoihin suunnitelmiin, mutta käytännön toteutuksen suunnittelu on jäänyt puolitiehen. Kontion mielestä lainsäätäjät eivät ole miettineet lain kerrannaisvaikutuksia loppuun asti. Kun huomataan, etteivät rahat ja henkilöstö riitä, aletaan tiputtaa yksiköitä pois syrjäseuduilta, Kontio uskoo. Henkilöstövaje palvelutason uhkana Vaikka rahaa saataisiin tavalla tai toisella lisää, niin palvelutason nostoon tarvittava henkilöstön lisäys on ratkaisematta. Ensihoidon opettajana ammattikorkeakoulussa toimiva Teuvo Kontio kertoo palvelutason noston tarkoittavan 800 uuden ammattilaisen palkkaamista. Lyhyellä aikavälillä kaavailtuun palvelutason nostoon ei ole mahdollisuuksia julkisella eikä yksityisellä puolella. Jos nykyisillä resursseilla halutaan selvitä palvelutason nostosta, tämän hetkisestä valmiudesta pitäisi pudottaa pois 80 ensihoitopalveluyksikköä. Vain näin henkilöstöä riittäisi siirrettäväksi niihin yksiköihin, joiden valmiustaso nousee. Kontio pitää muutenkin yhden palveluntuottajan mallia liian haavoittuvana. Esimerkiksi hän ottaa palomieslakon, jonka aikana kompensaatiota haettiin yksityiseltä puolelta. Vastaavasti suuri yksityinen Nuoret tuovat alalle kuin alalle piristystä. Sosiaali- ja terveysalalla aloituspaikkoja on lisättävä. Kuvassa Turun AMK:n ensihoidon opiskelijoita. Kuva: Jari Säämänen yritys voisi vaikka mennä konkurssiin, jolloin tarvittaisiin muita toimijoita. On tärkeää, että yksittäinen häiriötekijä ei lamaannuta ihmisten perusturvaan kuuluvaa palvelua. Kontio on vakuuttunut siitä, että yksinään julkinen tai yksityinen puoli ei pysty hoitamaan ensihoitopalveluita eikä nyt puhuta vielä mitään siirtokuljetuksista. Uudessa laissa on Kontion mielestä jotain hienoa ja edistyksellistäkin. Kun ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirien vastuulle, vanhat kuntarajat poistuvat. Ambulanssit pääsevät siirtymään asiakkaiden tarpeiden mukaan kunnasta toiseen. Rajaseuduilla yhteistyötä tehdään jo jopa yli valtion rajojen. Vain nykyisten toimijoitten yhteistyöl - lä olisi mahdollista edes jotenkin selvitä uuden lain vaatimuksista. KATJA HOLOPAINEN Lakitermeistä lehtitekstiin Uudessa laissa sairaankuljetuksesta käytetään termiä sairaalan ulkopuolinen ensihoitopalvelu. Sairaankuljetusyksikköjä sen sijaan nimitetään kansalle tutulla ambulanssi nimellä. Asetuksessa sen sijaan puhutaan yhä edelleen sairaankuljetuksesta. Kysyimme Kotimaisten kielten tutkimuskes- kuksen Kielitoimistosta, mitkä termit heidän mielestään olisivat paikallaan lehtitekstissä. Lehtiteksti on suunnattu eri yleisölle kuin lakiteksti. Ymmärrettävyys tulee ensimmäisenä. Asia vesittyy, jos käytetään pitkiä, mutkikkaita ilmaisuja, Riitta Korhonen Kielitoimistosta toteaa. Sairaalan ulkopuolinen ensihoitopalvelu on sellaisenaan yläkäsitteenä epämääräinen. Sitä ei (ainakaan) maallikoille tarkoitetussa lehtitekstissä kannata käyttää sairaankuljetuksen merkityksessä, sillä tavalliselle lukijalle ei ensimmäisenä tule mieleen sairaalan ulkopuolisesta ensihoitopalvelusta naapuriin kutsuttu ambulanssi. Järjestölehdessä, joka on suunnattu myös ulkopuolisille, kannattaa välttää kapulakielisiä termejä. Ambulanssi-lehdessä tullaan käyttämään pääsääntöisesti ensihoitopalvelu ja ambulanssi -sanoja. Taksan ja liiton nimen yhteydessä puhutaan kuitenkin sairaankuljetuksesta. KH

5 Ambulanssi Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa Satakunnassa esitetään palvelutasopäätökseksi monitoimimallia, jossa kaikki vanhat ensihoitopalvelun toimijat saavat jatkaa tietyin muutoksin. Sairaanhoitopiiri perustaa omaksi toiminnakseen alueelle neljä uutta vaativan hoitotason yksikköä. Myös kenttäjohto toimii sairaanhoitopiirin omana toimintana. Aluepelastuslaitokselta ja yksityisiltä ensi hoito - palveluitten tarjoajilta vähenee molemmilta kaksi ambulanssia. Alueen hyviä, laadukkaita ja kustannustehokkaita toimijoita kannustetaan panostamaan ensihoitopalveluun myös jatkossa. Tämä päätös on osittain linjassa liiton teettämän kustannusselvityksen kanssa, josta kirjoitetaan toisaalla tässä lehdessä. Kysyimme Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen toimialuejohtajalta Eija Vaulalta ja Lounais- Suomen Sairaankuljetusyrittäjät ry:n puheenjohtaja Juha Lahdelta heidän mielipidettään palvelutasopäätöksestä ja ensihoidon tulevaisuudesta. 1. Mitä mieltä olet sairaanhoitolain ensihoitopalveluita koskevista vaatimuksista yleisellä tasolla? 2. Miten palvelutasopäätös vaikuttaa mielestäsi ensihoitopalveluun Satakunnan alueella? 3. Mitkä ovat palvelutasopäätöksen hyvät ja huonot puolet? 4. Vaikuttaako palvelutasopäätös yksityisten palvelutuottajien toimintaan? 5. Miltä ensihoitopalvelujen tulevaisuus näyttää pitkällä tähtäimellä? 6. Oletko tutustunut liiton selvitykseen jos olet, tässä lisäkysymys: Tulisiko sairaanhoitopiirien palvelutasopäätösten tekijöiden huomioida liiton selvitys kustannusvaikutuksista ja henkilöstön saatavuudesta? Eija Vaula vastaa: 1. Ensihoitopalveluitten uudistus on hyvä ja pitkään odotettu. Keskitetty malli, laajemmat kokonaisuudet ja määritellyt henkilöstön koulutusvaatimukset, ensivastetoiminta ja kenttäjohtomalli ovat tärkeitä. 2. Palvelut tulevat tehostumaan ja muuttumaan tasalaatuisemmiksi. Lain tavoite, väestön tasa-arvoisuus on selkeä. 3. Hyviä puolia on hurjan paljon. Huonoja puolia en varsinaisesti näe ollenkaan. Tosin eri riskiluokkien potilaiden viiveissä eroja voi tulla vielä sairaanhoitopiirien välillä, kun aikaisemmin erot olivat kuntien välisiä. Välittömät kustannukset kasvavat varmasti nyt, mutta toiminnan tehostuminen tuo tulevaisuudessa ropoja takaisin päin. 4. Yksityisiä palveluntuottajia tulevat kos kemaan samat vaatimukset kuin julkisia. Heissä on yhtä lailla hyviä toimijoita kuin muissakin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että suuremmat yritykset valtaavat alaa. 5. Ensivasteen ja päivystystoiminnan tiivis tyvä yhteistyö ja valtakunnallisesti yhteiset pelisäännöt tulevat kehittämään ensihoitopalveluita huimaa vauhtia eteenpäin. 6. Toki kustannukset ja henkilöstövaje on huomioitava, mutta eiköhän näitä ole ajateltu ilman SSK:n selvitystäkin. Uhkakuvista huolimatta on mentävä eteen - päin. Kritisoin selvitystä, jonka tiedot eivät kaikki pidä paikkansa. Juha Lahti vastaa: 1. Yleisellä tasolla kustannukset lisääntyvät ja henkilöstövaje kasvaa joka puolella Suomea. Satakunnassa tehdyssä palvelutasopäätöksessä yksityiset palveluntuottajat saavat jatkaa toimintaansa, mutta kaikilla alueilla ei näin ole. 2. Satakunnassa esillä oli kaksi vaihto ehtoa. Ensimmäisessä kaikki ensihoito palvelut olisi tuotettu julkisesti. Tämä olisi ollut kustannuksiltaan huomattavasti kalliimpi vaihtoehto. Nyt tehdyn päätöksen mukaisesti alueella jatkavat sekä yksityiset että julkiset palveluntuottajat. Silti kustannukset nousevat, eikä henkilöstön lisä tarvetta ole ratkaistu. 3. Pidämme hyvänä sitä, että sairaanhoitopiiri ryhtyy valvomaan toimintaa. Odotamme sairaanhoidollisen ohjausvastuun parantavan ensihoitopalvelun laatua. Hienoa on myös se, että lääkäriyksikön toimintavalmiusajat lisäänty vät ja toiminnan jatko vahvistuu. Lääkäriyksikön levätessä saamme konsultaatioapua Turun Medi-Heli02:lta. Heikkoutena näen päätökseen liittyvän lisähenkilöstön tarpeen. Tälläkään hetkellä hoitotason työntekijöitä ei ole riittävästi, eikä lisäkoulutusta ole järjestetty. Syrjäseutujen potilaitten kannalta huonoa on se, että alueelta poistuu ambulanssi ja ensihoidossa ryhdytään käyttämään ambulanssiyksikön sijasta VPK:n ensi vasteyksikköä. 4. Vahvuudestamme poistuu kaksi am bulanssia. Emme myöskään tiedä vielä miten hätäkeskus tulee meitä hälyttämään. Emme pysty laskemaan toimintamme tuloja, kun emme tiedä tulevaa hätä keskusohjeistusta. 5. Kustannukset nousevat. Pitkällä tähtäimellä kaluston ja henkilöstön määrä ei voi vähentyä. Potilaitten määrä lisääntyy, kun väestö vanhenee. En myöskään usko, että potilaita voisi jättää nykyistä enempää kotiin ensihoidon jälkeen. 6. Kyllä. Kustannusten nousu ja hen - ki löstövaje ovat todellisia uhkatekijöitä. Meidän alueellammekin tarvittaisiin vuoden 2013 alkuun mennessä 45 uutta hoitotason työntekijää. Heistä on jo nyt pulaa. KATJA HOLOPAINEN

6 6 Ambulanssi HUOLI painoi syyskokouksessa Nilsiän Tahkovuoressa pidetyn SSK:n syyskokoukseen osallistuneet olivat huolissaan siitä, että osa sairaanhoitopiireistä aikoo ottaa sairaankuljetuksen omaksi toiminnakseen. Tällöin liiton jäsenten osaaminen ja paikallistuntemus jäisi hyödyntämättä. Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n selvitys kustannusvaikutuksista sekä työvoiman saatavuudesta ja terveydenhuoltoalan palvelupäätössuunnitelmista puhutti syyskokouspäivien väkeä. Ensihoidon kustannusten lisääminen suunnitellulla tavoin oli monen mielestä hullukurista. Varsinkin kun monen sairaanhoitopiirin suunnitelmassa palvelut eivät paranisi laadullisesti, eivätkä toisi kustannussäästöjä. Kuntien ja kuntalaisten todettiin joutuvan maksumieheksi samalla, kun poliittiset päättäjät valtakunnan tasolla ryhtyvät valmistelemaan laajoja säästötoimenpiteitä. Monet päiville osallistuneet pitivät järjettömänä, että terveydenhoitopuoli jättäytyy näin säästötalkoitten ulkopuolelle. Puheenjohtaja Teuvo Kontiosta on kokonaistaloudellisesti ja laadullisesti väärin jättää pitkän kokemuksen omaavat, kustannustehokkaat ja osaavat käytännön suorittajat pois uudesta järjestelmästä. Muutosta ei tulisi toteuttaa niin, että rakennetaan täysin uusi infrastruktuuri. Kontio kiitteli Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämää sekamallia, jossa kaikki entiset toimijat osallistuvat ensihoitopalvelujen toteuttamiseen. Kontio totesi alkupuheenvuorossaan, että myllerrys on valtava. Hän ennusti, että tulevaisuus tuo sellaisia muutoksia, jotka eivät kaikki ole nykyisten tuottajien mieleen. Yksityisen sektorin pitää panostaa laatuun myös jatkossa. Koulutuspäivillä lääkärihelikopteri Ilmari Tuki ry:n puheenjohtaja Arto Seppälä kertoi lääkärihelikopteri Ilmarisen nykyisestä toiminnasta ja tulevaisuudesta. Viestipäällikkö Sami Haapamäki KYS ERVA:sta puhui VIRVE:stä ja sen tärkeydestä yhtenä työkaluna ambulanssissa. Lounaan jälkeen siirryttiin pohtimaan porukalla liiton laatu- järjestelmää ja sen sisältöä jatkokoulutuksen näkövinkkelistä. Kouluttajana toimi pitkään liiton laatukoulutuksesta vastannut Jussi Moisio. Hän korosti, että laatu tuo tuottavuutta ja kilpailukykyä yrityksen toimintaan. Koulutuspäivien sisällöstä löytyy li - sää asiaa toisaalla tässä ja seuraavassa lehdessä. Klaus Harju-Jeanty jatkoon Sääntömääräisessä syyskokouksessa valittiin yksimielisesti II puheenjohtaja Klaus Harju-Jeanty jatkamaan tehtävässään myös seuraavan kaksivuotiskauden ajan. I puheenjohtaja Teuvo Kontion kausi on katkolla vasta vuoden kuluttua. Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki vuoden 2011 aikana edesmenneiden sairaankuljetusyrittäjien Veiti Jääskeläisen ja Jouko Sultsin muistoksi. Jääskeläinen ja Sultsi kuuluivat yksityisen sairaankuljetuksen uranuurtajiin Suomessa. Liitolle uusi hallitus 2012 Hallituksen jäseniksi valittiin Uudeltamaalta varsinaiseksi jäseneksi Tero Vainio ja varalle Janne Paul, Lounais-Suomesta Juha Lahti ja varalle Teuvo Arvela, Pohjanmaalta Juha Tiainen ja varalle Timo Koivula, Pirkanmaalta Eero Kulju ja varalle Jali Smolander, Savo-Karjalasta Eero Savolainen ja varalle Mikko Kallioniemi, Oulu- Lapin alueista Aatos Manninen ja varalle Toni Långström, Keski-Suomesta Kustaa Piha ja varalle Anssi Tuuliranta sekä Etelä- Savosta Jussi Naukkarinen ja varalle Maarit Tulla. Uusina hallituksen jäseninä tai varajäseninä toimivat siten Savolainen, Kallioniemi, Paul ja Tuuliranta. I-puheenjohtajana jatkaa Teuvo Kontio ja II-puheenjohtajana Klaus Harju-Jeanty. Kuvassa vasemmalta sihteerit Juha Turunen ja Eero Savolainen sekä puheenjohtajat Kalevi Niskanen ja Jari Penttonen. Viestipäällikkö Sami Haapamäki KYS ERVA:sta puhui VIRVE:stä ja sen tärkeydestä. SSK:n alueyhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Niskanen (vasemmalla) kertoi Savo-Karjalan tilanteesta. Ilmari Tuki ry:n puheenjohtaja Arto Seppälä valotti lääkärihelikopteri Ilmarisen toimintaa ja tulevaisuutta. Syyskokouksen virkailijoina toimivat Jari Penttonen sekä Kalevi Niskanen puheenjohtajina ja Eero Savolainen sekä Juha Turunen sihteereinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas Flander ja Mikko Kallioniemi. Mahdollisten äänestysten varalle valittiin ääntenlaskijoiksi mainitut pöytäkirjantarkastajat ja Kristiina Niskanen. Liitolle uudet säännöt Syyskokouksessa käsiteltiin myös hallituksen ehdotusta liiton uusiksi säännöiksi. Esitellessään ehdotusta toiminnanjohtaja Söderlund totesi, että ajan mittaan on syntynyt paineita liiton nimen muuttamiseksi. Tässä vaiheessa hallitus kuitenkin esitti vain, että lyhenne SSK sisällytettäisiin liiton nimeen. Lähtökohtana liiton hallituksen ehdotuksessa on suorajäsenyys. Tähän saakka alueyhdistykset ovat olleet liiton jäseniä ja yritykset niiden jäseniä. Hallitus tulisi valittavaksi ERVA-alueittain. Kultakin alueelta valittaisiin kaksi varsinaista jäsentä. Hallituskausi olisi kaksi vuotta. Liitolla olisi ehdotuksen mukaan yksi yleinen kokous vuodessa. Nykyiset kevätja syyskokoukset korvattaisiin kolmipäiväisellä esimerkiksi syksyllä pidettävällä vuosikokouksella. Se käsittäisi messupäivän, koulutuspäivän ja varsinaisen kokouksen. Tämän lisäksi liitolla voisi olla koulutus- ja kokouspäiviä tarpeen mukaan. Hallituksen esityksen mukaan äänioikeus määräytyisi jatkossa autojen määrä mukaan siten, että yhdellä yrityksellä voi olla yhdestä viiteen ääntä vuosikokouk sessa. Hallitus pitää tärkeänä, että mikään yritys ei saisi kokouksissa yksin käyttää päätösvaltaa. Tämän johdosta osanottajille ehdotettiin ääni kattoa. Tämän mukaan yksittäinen jäsen ei voisi edustaa enempää kuin 10 prosenttia kokouk sessa edustetuista äänistä. Hallitus ehdotti myös eettisen valiokunnan perustamista. Valiokunta ratkaisisi laadullisia, kurinpidollisia ja muita vastaavanlaisia asioita. Siihen valittaisiin kahdeksi vuodeksi kerrallaan kolmesta viiteen hallituksen jäsentä. Myös ulkopuolisia jäseniä voitaisiin valita. Lisäksi valiokunta voisi kuulla asiantuntijoita esimerkiksi Valvirasta ja Laatusertifiointi Inspectasta tarpeen mukaan. Liiton toiminnanjohtaja toimisi valiokunnan sihteerinä. Valiokunnan päätöksestä olisi mahdollisuus valittaa liiton hallitukseen. Vilkkaan keskustelun jälkeen kokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotuksen uusiksi säännöiksi. Päätös yhdistysrekisteristä tulee vuoden 2011 lopussa tai 2012 alussa. Tämän jälkeen uudet säännöt otetaan käyttöön, jollei muutoksia tarvitse tehdä. Eteenpäin paikallisesti vaikuttaen ja keskinäisellä yhteistyöllä Omassa puheenvuorossaan toiminnanjohtaja Mikael Söderlund totesi, että jatkossa on varauduttava muutoksiin muun muassa lainsäädännön osalta. Toimialan rahoituskysymykset, liikenneluvat ja monet muut vaatimukset muuttuvat ja tarkentuvat jatkossakin. Uuden terveydenhuoltolain myötä ollaan siirtymässä suurempiin toimintaalueisiin. Myös valtioneuvoston kunta- ja rakenneuudistukset tulevat vaikuttamaan alan toimintaan. Toiminnanjohtaja kannustikin jäseniä suunnittelemaan omaa toimintaansa avoimin mielin. Jatkossa liitto, sen hallitus ja yrittäjät joutuvat siirtämään enenevässä määrin painopistettä kunnista sairaanhoitopiireihin sekä niiden päättäviin elimiin ja ihmisiin. Vuoden 2012 aikana on niillä alueilla tehtävä yhteistyötä, jotka eivät suoraan siirry julkisen sektorin hoidettaviksi. Hyvä työ takaa sen, että yksityinen sektori koetaan jatkossakin haluttavaksi ja kustannustehokkaaksi yhteistyökumppaniksi. Tämä edellyttää entistä enemmän yrittäjien keskinäistä solidaarisuutta, yhteistyötä ja innovatiivisuutta. Liiton on myös tarkoitus tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä muiden terveydenhuoltojärjestöjen kanssa. Lopuksi Söderlund totesi, että hyvällä yhteistyöllä ja kovalla työllä yksityisillä ensihoitopalveluyrityksillä on mahdollisuus menestyä myös muuttuvissa olosuhteissa. Itsestään selvää on, että toiminta on sopeutettava ajoissa tuleviin muutoksiin. Se aika on nyt. MIKAEL SÖDERLUND / KH

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Sprinter. Työvoiman tarve kasvaa Ensihoidon opetus kehittyy. Sairaankuljettajien palkankorotukset voimaan 1.4.2012 1.

Moneen lähtöön. Sprinter. Työvoiman tarve kasvaa Ensihoidon opetus kehittyy. Sairaankuljettajien palkankorotukset voimaan 1.4.2012 1. Työvoiman tarve kasvaa Ensihoidon opetus kehittyy Sairaankuljettajien palkankorotukset voimaan 1.4.2012 1.2012 Moneen lähtöön. Sprinter. Mercedes-Benz Sprinter on valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Sprinter.

Moneen lähtöön. Sprinter. SSK kanteli EU:lle Suomen terveydenhuolto lakiesityksestä Kilpailutus ja verkottuminen Sepe ja Aslak 4.2010 Moneen lähtöön. Sprinter. Mercedes-Benz Sprinter on valmiina nopeisiin lähtöi hin. Vakiovarustuksena

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter.

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Tässä lehdessä: Tarveharkinta poistui lupaehdoista Uusia mahdollisuuksia asiakaspalautteen keräämiseen Stressi yksilön ja työyhteisön ongelma 4.2009 Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n valtakunnallinen ammattilehti

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki täysimittaisesti voimaan SSK:n uudet hallituksen jäsenet esittelyssä Suomen suurin elvytyskoulutustilaisuus

Yhteistoimintalaki täysimittaisesti voimaan SSK:n uudet hallituksen jäsenet esittelyssä Suomen suurin elvytyskoulutustilaisuus 4.2007 Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n valtakunnallinen ammattilehti Yhteistoimintalaki täysimittaisesti voimaan SSK:n uudet hallituksen jäsenet esittelyssä Suomen suurin elvytyskoulutustilaisuus www.sprinter.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 2/0 Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4 Eläintaudit jatkuva uhka s. 6 VIRVE rautateille s. 14 4 11 Sisältö VIRVE-uutiset 2/200 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Uusi Sprinter. Uuden palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet Sairaankuljetuksen siirtotekniikka palkittu

Moneen lähtöön. Uusi Sprinter. Uuden palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet Sairaankuljetuksen siirtotekniikka palkittu 1.2008 Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n valtakunnallinen ammattilehti Uuden palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet Sairaankuljetuksen siirtotekniikka palkittu Moneen lähtöön. Uusi Sprinter. Vakiovarustukseen

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta 1 2008 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta super1 2008 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 5 Puheenjohtajalta 6 Paras-hanke muuttaa organisaatioita 8 Tammikuun lyhyet 9 Edustajisto päätti tulevasta

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja 3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantaja 3/2000 JULKAISIJA Valtion työmarkkinalaitos VALTIOTYÖNANTAJA Syyskuu 2000 SISÄLLYS: Valtion työnantajapolitiikka haasteiden edessä 3 Mistä

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

4 /2009. Veturimies -lehti 100 vuotta. Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan 4/2009

4 /2009. Veturimies -lehti 100 vuotta. Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan 4/2009 4 /2009 4/2009 Veturimies -lehti 100 vuotta Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan Veturimies -lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2010

Lisätiedot

Teema: kunnat ja järjestöt

Teema: kunnat ja järjestöt 3-4. 2011 Asiakaslähtöisyys ja kilpailutus Paikalliset toimijat, kunnat ja sosiaaliala Bielefeldin malli Teema: kunnat ja järjestöt Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Asiakas on kilpailutuksen

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

HOITOTAKUUN VAIKUTUKSET SAVONLINNAN PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SAVONLINNAN HAMMASHOITOLOISSA

HOITOTAKUUN VAIKUTUKSET SAVONLINNAN PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SAVONLINNAN HAMMASHOITOLOISSA Sirpa Taskinen HOITOTAKUUN VAIKUTUKSET SAVONLINNAN PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SAVONLINNAN HAMMASHOITOLOISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kesähelteistä CAP-uudistukseen

Kesähelteistä CAP-uudistukseen Kesähelteistä CAP-uudistukseen Viime kesä oli säiden suhteen sen verran erikoinen, että ainakin maanviljelijät ja metsänomistajat tulevat sen muistamaan vielä vuosien päästä. Touko-kesäkuussa kärsittiin

Lisätiedot

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE!

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! Tässä numerossa teemana terveys liiton valtuusto kokoontui 15. maaliskuuta Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Kokousväki keskusteli

Lisätiedot

5/2012 MARRASKUU. Puolustusvoimauudistuksen. logistiikalle

5/2012 MARRASKUU. Puolustusvoimauudistuksen. logistiikalle 5/2012 MARRASKUU Puolustusvoimauudistuksen haasteet logistiikalle 1 5/2012 MARRASKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI VV.1954-74, TOIMIUPSEERI VV. 1974-89.

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

27.9.2011. Kuntoutusta Kinkomaalla. Apua kipuun. Lähelläsi luottamusmies. Ensihoidon vaativuus kasvaa Hyvä kehityskeskustelu

27.9.2011. Kuntoutusta Kinkomaalla. Apua kipuun. Lähelläsi luottamusmies. Ensihoidon vaativuus kasvaa Hyvä kehityskeskustelu 12 27.9.2011 Kuntoutusta Kinkomaalla Apua kipuun Lähelläsi luottamusmies Ensihoidon vaativuus kasvaa Hyvä kehityskeskustelu Opiskelijat - Koulutusta Helsingissä! Tehyn opiskelijoiden ammatillinen koulutuspäivä

Lisätiedot