Moneen lähtöön. Sprinter. Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moneen lähtöön. Sprinter. Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa"

Transkriptio

1 Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa Moneen lähtöön. Sprinter. Mercedes-Benz Sprinter on valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena oleva viimeisen sukupolven ESP-ajovakauden hallintajär jestelmä optimoi auton hallinnan ääritilanteissa, kuten kaarre ajossa liukkaalla pinnalla. Uusissa CDI-dieselmoottoreissa tehoa riittää turvallisiin ohituksiin. Lisä varusteena saatava automaattivaihteisto lisää turvallisuutta mahdollistamalla paremman keskittymisen ohjaamiseen hälytysajossa. Vakiovarustukseen kuuluvat mm. ESP-ajovakauden hallintajärjestelmä, ohjaus pyörän säätö, ohjaamoilmastointi, Eberspächer-lisälämmitin, kauko-ohjattava keskus lukitus ja sähkötoimiset etusivulasit. Veho Group Oy Ab Ambulanssimyynti Lommilanrinne 3, Espoo Puh

2 2 Ambulanssi Nyt tehdään päätöksiä, mutta millä perusteilla? Kaikki tiedämme, että uusi terveydenhuoltolaki astui voimaan toukokuussa ja nyt kuntapäättäjät sekä sairaanhoitopiirit joutuvat yhdessä miettimään ja päättämään palvelutasopäätöksistä alueillaan. Monet päättäjät uskoivat politiikkojen ja virkamiesten väitteitä siitä, että ensihoitopalveluiden osalta mikään ei muutu ja kustannukset eivät mainittavasti nouse. Kaikki me liitossa ja jäsenistössä toki tiesimme, että uudistukset eivät KOS- KAAN voi toteutua ilman kustannusvaikutuksia. Monessa sairaanhoitopiirissä esitettiin myös, että sairaanhoitopiirien tuottamina palvelut olisivat jollain tapaa parempia ja kustannustehokkaampia. Koska liiton sanomaa ei mielestämme riittävästi kuultu tai otettu huomioon, päätimme selvittää asiaa tarkemmin. Tämän johdosta liitto teetti selvityksen ensihoidon järjestämisen kustannuksista ja työvoiman riittävyydestä. Selvitystyön tarkoituksena oli siis selvittää ensihoitopalvelun eri tuotantotapojen taloudellisia vaikutuksia sekä työvoiman riittävyyttä yllämainittujen väitteiden perusteella. Useat sairaanhoitopiirit olivat aloittaneet lakimuutokseen valmistautumisen ja ensihoitopalveluiden tuotannon suunnittelun tämän vuoden alkupuolella, vaikka laki ei astunut voimaan kuin vasta toukokuun alussa. Selvityksen aikana saatujen tietojen mukaan sairaanhoitopiirit suunnittelevat nostavansa useita sairaankuljetusyksiköitä välittömän lähtövalmiuden yksiköiksi ja korottavansa perustason yksiköitä hoitotason yksiköiksi. Vain harvat sairaanhoitopiirit arvioivat suunniteltujen muutosten taloudellisia vaikutuksia tai työvoiman riittävyyttä. Selvitys osoittaa selkeästi, että uuden terveydenhuoltolain voimaantulo kasvattaa kuntien ensihoidon kustannuksia. Kustannusten nousu johtuu sekä uuden lain vaatimista valmiusajoista, että julkisen sektorin oman palveluntuotannon lisääntymisestä sekä monesta muusta seikasta. Selvityksen mukaan kunnille aiheutuva ensihoidon lisäkustannus julkisella palveluntuotannolla toteutettuna on noin 61 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä tarkoittaa kustannusten nousua yli 30 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. Yksityisenä palveluntuotantona vastaava lisäys olisi vajaat kolme miljoonaa euroa vuodessa. Kysymmekin, mistä kunnat ottavat rahat, kun he samalla joutuvat säästämään puolesta miljardista miljardiin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Olemme sitä mieltä, että kuntalaiset eivät saa vastinetta rahoilleen. Tiedämme myös, että tulevaisuudessa haasteita ensihoidon järjestämiseen aiheuttaa myös työvoiman riittävyys. Sairaanhoitopiirien alustavien suunnitelmien perusteella uuden terveydenhuoltolain tuomien velvoitteiden myötä, henkilökuntaa tarvitaan lisää 27 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. Tämä tarkoittaa käytännössä vähintään 800:n päivystystyöstä kokemusta omaavan ensihoitajan ja sairaankuljettajan vajetta vuodesta 2013 eteenpäin. Olen julkisuudessa todennut, että sairaanhoitopiireille keskitetty ensihoitopalvelujen järjestämisvastuu on perusteltu ja kannatettava uudistus. On kuitenkin muistettava, että järjestämisvastuu on eri asia kuin tuotantovastuu. Lakiin kirjattu mahdollisuus suosia sairaanhoitopiirin omaa tuotantoa ja yhteistyötä pelastuslaitosten kanssa johtaa ensihoitokustannusten merkittävään kasvuun ja palvelujen saatavuuden heikkenemiseen erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella. Toivon todellakin, että kunnalliset päättäjät, jotka vastaavat päätöksillään lopullisesti kuntalaisten maksamista palveluista, eivät suosisi sairaanhoitopiirien omaa tuotantoa ja yhteistyötä pelastuslaitosten kanssa kustannuksista välittämättä, vaan antaisivat hyvin ja laadukkaasti toimiville yrittäjille mahdollisuuden toimia myös jatkossa. Se on kuntalaisten eli loppukäyttäjien etu. Kaikesta huolimatta hyvää syksyä toivottaen Mikael Söderlund toiminnanjohtaja Suomen Sairaankuljetusliitto ry Ensihoidossa Mikään ei tule muuttumaan Kuulimme otsikon lainauksen terveydenhuoltolakia valmistelleiden virkamiesten ja ministerin suusta kymmenien työkokousten ja eri ministeriöiden tapaamisten yhteydessä. Jossain vaiheessa melkein jo uskoimme, että sillä todella tarkoitetaan jotain. Tällä hetkellä tiedämme, että lause ei tarkoittanut ainakaan sitä, mitä me ajattelimme sen tarkoittavan. Toimme toistuvasti eri yhteyksissä julki vakavan huolemme yksityisen toiminnan roolista ja asemasta järjestämisvastuun siirtyessä uuden lain myötä sairaanhoitopiireille. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valmisteleva työryhmä antoi julkisuuteen käsityksen, että myös yksityiset palveluntuottajat ovat yksimielisesti sitä mieltä, että sairaanhoitopiiri voi tuottaa palvelun omana toimintana (eli sairaanhoitopiiri ostaa autot ja palkkaa henkilökunnan). Asia laita ei kuitenkaan liene ihan näin. Tämän osoitti viime viikonlopun aikana käymäni keskustelut eräiden Pohjanmaan yrittäjien kanssa. Nimenomaan siellä lehtien palstoilla kerrotaan, että toiminta tullaan järjestämään sataprosenttisesti sairaanhoitopiirin omana toimintana. Laki on ollut voimassa vasta muutaman kuukauden. Tässä vaiheessa on tiedossa rajuja yksityisen toiminnan alasajotoimia muutamissa sairaanhoitopiireissä. Lapin alueella muutoksia tehdään jopa ennakoitua nopeammassa aikataulussa. Siirtokuljetukset kaavaillaan siirrettäväk - si sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi jo vuoden 2012 alusta ja vain kuntien sisäinen toiminta jäisi vuodeksi nykyisille toimijoille. Mitä tämä tarkoittaa yrittäjän näkökulmasta? Toiminnan taloudelliset edellytykset romuttuvat, kun merkittävä osa tulopohjasta putoaa pois. Jos sairaanhoitopiiri päättää aloittaa siirtokuljetustoiminnan, niin heidän on varauduttava tuottamaan koko palvelu nopeutetussa aikataulussa yrittäjien kaaduttua. Useissa sairaanhoitopiireissä suunnitelmat palvelun järjestämisestä on tehty jo lain valmistelun aikana. Eli joillakin on ollut tiedossa, mikä tulee olemaan lain sisältö ja millaisen etulyöntiaseman ja mahdollisuuden se antaa julkiselle toimijalle. Laki on voimassa ja siihen on tyydyttävä. Alkaa nopeatahtinen valmistelu- ja sopeuttamistyö niin sairaanhoitopiirien kuin palveluntuottajienkin keskuudessa. Aikaa on enää reilu vuosi. Kiire on jokaisella osapuolella. Toivoa sopii, että tulos palvelee sairaita ja loukkaantuneita vähintäänkin yhtä hyvin kuin nykyinen systeemi. Muutamaa palvelutasoesitystä lukeneena näin näyttäisi ainakin näissä sairaanhoitopiireissä tapahtuvan. Raju valmiuden tehostaminen ja yksiköiden uudelleen sijoittelu edellyttävät kuitenkin, että toiminalle on löydyttävä maksaja. Kuntien virkamiesten ja päättäjien täytyy olla tietoisia siitä, mihin paperiin nimensä kirjoittavat, kun lupaavat sinun ja minun veroeurot suureen tuntemattomaan. Ainakaan Pohjanmaan kuntien terveystoimen johtavien virkamiesten kirjallisella vetoomuksella ei ole ollut suurtakaan merkitystä sairaanhoitopiirin hallituksen päätökseen. Tässä kiteytettynä näkemykseni yksityisen palveluntuotannon tulevaisuudesta: Julkisen sektorin jo osittain toteuttamat ja osin toteutumassa olevat suunnittelemat heikentävät yksityisen terveyssektorin, kuten ensihoitopalvelun, toimivuutta ja kilpailuympäristöä merkittävästi. Tästä seuraa: Yritysten talousvaikeudet ja konkurssit Usko tulevaisuuteen menetetty niin yritys- kuin yrittäjätasolla Lopettavien yritysten jalkeille nostaminen on paljon vaikeampi ja monimutkaisempi asia kuin niiden alas ajaminen markkinoiden täydellisessä uusjaossa. EI SE NIIN MENE, ETTEI SE JOTENKIN MENE, edesmennyt isäni tapasi todeta, kun asiat olivat enemmän tai vähemmän epäjärjestyksessä ja suunta epäselvä. Näin käy tässäkin ruletissa. Mitä tapahtuu, jos rahaa ei tule lisää ja ensihoitoon suuntautuvaa koulutusta ei merkit tävästi lisätä? Hyväksytäänkö jatkossa pakkotilanteen sanelemana palvelutason lasku esimerkiksi koulutus- ja osaamistasoa laskemalla? Vasta vuosien päästä voimme arvioida, kuinka lain henki ja sairaanhoitopiirit ovat tehtävässään onnistuneet. Hyvää syksyn jatkoa Teuvo Kontio puheenjohtaja

3 Ambulanssi UUSI TERVEYDENHUOLTOLAKI NOSTAA RAJUSTI MENOJA Henkilöstö ei riitä palvelutason nostoon Uuden terveydenhuoltolain voimaantulo kasvattaa kuntien ensihoidon kustannuksia jopa 60 miljoonalla eurolla. Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n teettämän selvityksen mukaan kustannuksia nostavat uuden lain vaatimat tavoiteajat, tasapuolisen palvelun velvoite sekä julkisen sektorin palveluntuotannon lisääminen. Uusi terveydenhuoltolaki siirtää ensihoidon järjestämisvastuun kunnilta sairaanhoitopiireille Käytännössä lain soveltaminen on kuitenkin ollut mahdollista jo alkaen. Uuden lain myötä sairaanhoitopiirit voivat järjestää ensihoidon omana tuotantonaan, hankkia ensihoidon yhteistoimintasopimuksella pelastuslaitoksilta tai kilpailuttaa ensihoidon yksityisten palveluntarjoajien kesken. SSK:ssa epäillään ensihoidon ajautuvan päinvastaiseen suuntaan kuin terveydenhuoltoa yleisesti kehitetään. Tällä hetkellä useat sairaanhoitopiirit suunnittelevat ottavansa ensihoidon osaksi omaa tuotantoaan tai tekevänsä sopimuksen ensihoidon tuottamisesta pelastuslaitoksen kanssa. Palveluita ei enää kilpailuteta, kun ne järjestetään yhteistoiminnassa pelastuslaitoksen kanssa tai omana tuotantona. SSK ry:n teettämän selvityksen mukaan uusi toimintamalli tulee lisäämään yhteiskunnan kustannuksia kolmen tekijän kautta. Useimmilla alueilla yksiköiden lukumäärä tule kasvamaan. Sairaankuljetus yksi köiden määriä ollaan lisäämässä sairaanhoitopiirikohtaisesti keskimäärin 10 prosentilla. Palvelutasoa nostetaan. Perustason yksiköistä siirrytään hoitotason yksiköihin. Yksiköiden lähtövalmiutta korotetaan lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä, osassa huomattavasti. Merkittävä osa nykyisistä yksiköistä siirtyy välittömään 24/7 valmiuteen (35 44 prosenttia yksiköistä). Lisäksi julkinen terveydenhuolto on Nordic Healthcare Groupin (NHG:n) tekemän selvityksen mukaan kustannuksiltaan jopa 30 prosenttia kalliimpaa kuin yksityinen. Erot kustannuksissa syntyvät julkisen sektorin korkeammista henkilöstökustannuksista, kalliimmasta hallinnosta sekä julkisen sektorin arvonlisäveroedusta yksityiseen tuotantoon nähden. Selvityksen mukaan uusi malli tulisi maksamaan julkisesti tuotettuna kunnille vähintään 61 miljoona vuodessa nykyistä enemmän. kasvu nykyisiin kustannuksiin olisi noin 31 prosenttia. Yksityisesti tuotettuna uuden mallin vaatimat lisäkustannukset olisivat selvästi vähemmän, noin 2,6 miljoonaa euroa vuodessa eli 4 5 prosenttia. Suurin tekijä yksityisen palvelun alhaisemmissa kustannuksissa ovat selvästi alhaisemmat henkilöstökustannukset. Selvityksen laskelmat on tehty tämän hetkisillä henkilöstömenoilla. Yksityisellä tuotannolla säästettäisiin koko Suomessa vuositasolla 58 miljoonaa euroa. Koska Kelan kustannusosuus ei malleissa muutu, koituisi säästö suoraan kunnille. Esimerkiksi asukkaan kunnassa säästö olisi vuositasolla euroa. Liitto on erityisen huolissaan syrjäseutujen ensihoitopalveluitten tulevaisuudesta. Kun ensihoitopalvelun kustannukset nousevat, pelkona on, että palveluja karsitaan sieltä, missä suoritteita tulee niukasti. Se koskettaisi kipeimmin alle asukkaan kuntia ja isojen kaupunkien reuna-alueita, joissa kokonaistehtävien määrä jää vähäiseksi. Isoilla väestövastuualueilla, joilla on vahva keskustaajama, voidaan reuna-alueiden palveluita karsia, kun keskustan palvelut tehostuvat. Toinen vakava kysymys on henkilöstön riittävyys. Jo tälläkin hetkellä ammattitaitoisesta henkilökunnasta on pulaa. Kun palvelutasoa nostetaan, tarvitaan entistä koulutetumpia ammattilaisia. Koulutusvaje kasvaa koko ajan. Selvityksen mukaan vaje on vuonna 2013 jo henkilöä. Työvoimalaskelmissa on huomioitu ennusteet alalle tulevien ensihoitajien ja alalta poistuvan työvoiman määristä. Samanaikaisesti hoitajista on pulaa myös muilla sote-aloilla. Sairaanhoitajien puolelta ei ole odotettavissa kestävää ratkaisua alan työvoimapulaan. KATJA HOLOPAINEN Analyysissa on arvioitu eri mallien ja tuotantotapojen vaikutusta sairaankuljetuksen kokonaisvuosikustannuksiin Suomessa. Laskelmien pohjana ovat olemassa olevat piirien suunnitelmat toiminnan laajentamisesta sekä aikaisemmissa analyyseissä esitetyt kustannuserot julkisen ja yksityisen tuottajan välillä. Kuva: Jari Säämänen Ensihoitajia ei ole Suomessa riittävästi, vaikka opiskelijatkin laskettaisiin työvoimareserviin. Kuvassa Turun AMK:n ensihoidon opiskelijoita. Lehdistötiedote sekä selvitys kokonaisuudessaan löytyvät SSK:n nettisivuilta osoitteesta kohdasta uutiset.

4 4 Ambulanssi Teuvo Kontio SSK: Uuden lain vaatimuksista ei selvitä yksin Julkisen ja yksityisen on tehtävä yhteistyötä Teuvo Kontio SSK:sta pelkää sairaanhoitopiirien siirtyvän laajalti yksityisestä ensihoitopalvelusta julkisesti tuotettuun palveluun. Kustannusten nousun lisäksi Kontio on huolissaan henkilös - tön riittävyydestä ja syrjäseutujen palveluista. Pelko yksityisen palvelun karsimisesta on todellinen, toteaa Teuvo Kontio SSK:sta. Tämän hetken suunnitelmien mukaan monessa sairaanhoitopiirissä on vahva käsitys siitä, että ensihoitopalvelut voitaisiin tuottaa joko sairaanhoitopiirin omana tai pelastuslaitosten järjestämän toimintana. Esimerkkinä Kontio mainitsee Etelä- Pohjanmaan, jossa ensihoitopalveluista ovat tähän mennessä vastanneet yksityi - set yritykset. Nyt sairaankuljetukset suun - ni tellaan hoidettavan sairaanhoitopiirin omin voimin. Samalla palvelutasoa aiotaan nostaa niin, että toimintakulut kasvaisi - vat jopa 50 prosentilla tämän hetkisistä kustannuksista. Vastaavaa suunnitellaan KYS:in ja Lapin sairaanhoitopiirien alueilla. Syrjäseutujen palvelut vaarassa Ministeriön ohjeissa pyritään tasapuoliseen palveluun eri puolilla Suomea, samalla on kuitenkin hyväksytty, että paikoitellen palvelutaso laskee. Viime kädessä uuden terveydenhuoltolain kustannuksista vastaavat kunnat, mutta kuntapäättäjät eivät voi vaikuttaa sairaanhoitopiirien budjettisuunnitelmiin. Hoidollinen valvonta varmaankin paranee, mutta kustannusten valvonta heikkenee. Teuvo Kontio epäilee, että tulevaisuudessa toimintaa tullaan supistamaan harvaan asutuilla alueilla. Uusi terveydenhuoltolaki perustuu hienoihin suunnitelmiin, mutta käytännön toteutuksen suunnittelu on jäänyt puolitiehen. Kontion mielestä lainsäätäjät eivät ole miettineet lain kerrannaisvaikutuksia loppuun asti. Kun huomataan, etteivät rahat ja henkilöstö riitä, aletaan tiputtaa yksiköitä pois syrjäseuduilta, Kontio uskoo. Henkilöstövaje palvelutason uhkana Vaikka rahaa saataisiin tavalla tai toisella lisää, niin palvelutason nostoon tarvittava henkilöstön lisäys on ratkaisematta. Ensihoidon opettajana ammattikorkeakoulussa toimiva Teuvo Kontio kertoo palvelutason noston tarkoittavan 800 uuden ammattilaisen palkkaamista. Lyhyellä aikavälillä kaavailtuun palvelutason nostoon ei ole mahdollisuuksia julkisella eikä yksityisellä puolella. Jos nykyisillä resursseilla halutaan selvitä palvelutason nostosta, tämän hetkisestä valmiudesta pitäisi pudottaa pois 80 ensihoitopalveluyksikköä. Vain näin henkilöstöä riittäisi siirrettäväksi niihin yksiköihin, joiden valmiustaso nousee. Kontio pitää muutenkin yhden palveluntuottajan mallia liian haavoittuvana. Esimerkiksi hän ottaa palomieslakon, jonka aikana kompensaatiota haettiin yksityiseltä puolelta. Vastaavasti suuri yksityinen Nuoret tuovat alalle kuin alalle piristystä. Sosiaali- ja terveysalalla aloituspaikkoja on lisättävä. Kuvassa Turun AMK:n ensihoidon opiskelijoita. Kuva: Jari Säämänen yritys voisi vaikka mennä konkurssiin, jolloin tarvittaisiin muita toimijoita. On tärkeää, että yksittäinen häiriötekijä ei lamaannuta ihmisten perusturvaan kuuluvaa palvelua. Kontio on vakuuttunut siitä, että yksinään julkinen tai yksityinen puoli ei pysty hoitamaan ensihoitopalveluita eikä nyt puhuta vielä mitään siirtokuljetuksista. Uudessa laissa on Kontion mielestä jotain hienoa ja edistyksellistäkin. Kun ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirien vastuulle, vanhat kuntarajat poistuvat. Ambulanssit pääsevät siirtymään asiakkaiden tarpeiden mukaan kunnasta toiseen. Rajaseuduilla yhteistyötä tehdään jo jopa yli valtion rajojen. Vain nykyisten toimijoitten yhteistyöl - lä olisi mahdollista edes jotenkin selvitä uuden lain vaatimuksista. KATJA HOLOPAINEN Lakitermeistä lehtitekstiin Uudessa laissa sairaankuljetuksesta käytetään termiä sairaalan ulkopuolinen ensihoitopalvelu. Sairaankuljetusyksikköjä sen sijaan nimitetään kansalle tutulla ambulanssi nimellä. Asetuksessa sen sijaan puhutaan yhä edelleen sairaankuljetuksesta. Kysyimme Kotimaisten kielten tutkimuskes- kuksen Kielitoimistosta, mitkä termit heidän mielestään olisivat paikallaan lehtitekstissä. Lehtiteksti on suunnattu eri yleisölle kuin lakiteksti. Ymmärrettävyys tulee ensimmäisenä. Asia vesittyy, jos käytetään pitkiä, mutkikkaita ilmaisuja, Riitta Korhonen Kielitoimistosta toteaa. Sairaalan ulkopuolinen ensihoitopalvelu on sellaisenaan yläkäsitteenä epämääräinen. Sitä ei (ainakaan) maallikoille tarkoitetussa lehtitekstissä kannata käyttää sairaankuljetuksen merkityksessä, sillä tavalliselle lukijalle ei ensimmäisenä tule mieleen sairaalan ulkopuolisesta ensihoitopalvelusta naapuriin kutsuttu ambulanssi. Järjestölehdessä, joka on suunnattu myös ulkopuolisille, kannattaa välttää kapulakielisiä termejä. Ambulanssi-lehdessä tullaan käyttämään pääsääntöisesti ensihoitopalvelu ja ambulanssi -sanoja. Taksan ja liiton nimen yhteydessä puhutaan kuitenkin sairaankuljetuksesta. KH

5 Ambulanssi Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa Satakunnassa esitetään palvelutasopäätökseksi monitoimimallia, jossa kaikki vanhat ensihoitopalvelun toimijat saavat jatkaa tietyin muutoksin. Sairaanhoitopiiri perustaa omaksi toiminnakseen alueelle neljä uutta vaativan hoitotason yksikköä. Myös kenttäjohto toimii sairaanhoitopiirin omana toimintana. Aluepelastuslaitokselta ja yksityisiltä ensi hoito - palveluitten tarjoajilta vähenee molemmilta kaksi ambulanssia. Alueen hyviä, laadukkaita ja kustannustehokkaita toimijoita kannustetaan panostamaan ensihoitopalveluun myös jatkossa. Tämä päätös on osittain linjassa liiton teettämän kustannusselvityksen kanssa, josta kirjoitetaan toisaalla tässä lehdessä. Kysyimme Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen toimialuejohtajalta Eija Vaulalta ja Lounais- Suomen Sairaankuljetusyrittäjät ry:n puheenjohtaja Juha Lahdelta heidän mielipidettään palvelutasopäätöksestä ja ensihoidon tulevaisuudesta. 1. Mitä mieltä olet sairaanhoitolain ensihoitopalveluita koskevista vaatimuksista yleisellä tasolla? 2. Miten palvelutasopäätös vaikuttaa mielestäsi ensihoitopalveluun Satakunnan alueella? 3. Mitkä ovat palvelutasopäätöksen hyvät ja huonot puolet? 4. Vaikuttaako palvelutasopäätös yksityisten palvelutuottajien toimintaan? 5. Miltä ensihoitopalvelujen tulevaisuus näyttää pitkällä tähtäimellä? 6. Oletko tutustunut liiton selvitykseen jos olet, tässä lisäkysymys: Tulisiko sairaanhoitopiirien palvelutasopäätösten tekijöiden huomioida liiton selvitys kustannusvaikutuksista ja henkilöstön saatavuudesta? Eija Vaula vastaa: 1. Ensihoitopalveluitten uudistus on hyvä ja pitkään odotettu. Keskitetty malli, laajemmat kokonaisuudet ja määritellyt henkilöstön koulutusvaatimukset, ensivastetoiminta ja kenttäjohtomalli ovat tärkeitä. 2. Palvelut tulevat tehostumaan ja muuttumaan tasalaatuisemmiksi. Lain tavoite, väestön tasa-arvoisuus on selkeä. 3. Hyviä puolia on hurjan paljon. Huonoja puolia en varsinaisesti näe ollenkaan. Tosin eri riskiluokkien potilaiden viiveissä eroja voi tulla vielä sairaanhoitopiirien välillä, kun aikaisemmin erot olivat kuntien välisiä. Välittömät kustannukset kasvavat varmasti nyt, mutta toiminnan tehostuminen tuo tulevaisuudessa ropoja takaisin päin. 4. Yksityisiä palveluntuottajia tulevat kos kemaan samat vaatimukset kuin julkisia. Heissä on yhtä lailla hyviä toimijoita kuin muissakin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että suuremmat yritykset valtaavat alaa. 5. Ensivasteen ja päivystystoiminnan tiivis tyvä yhteistyö ja valtakunnallisesti yhteiset pelisäännöt tulevat kehittämään ensihoitopalveluita huimaa vauhtia eteenpäin. 6. Toki kustannukset ja henkilöstövaje on huomioitava, mutta eiköhän näitä ole ajateltu ilman SSK:n selvitystäkin. Uhkakuvista huolimatta on mentävä eteen - päin. Kritisoin selvitystä, jonka tiedot eivät kaikki pidä paikkansa. Juha Lahti vastaa: 1. Yleisellä tasolla kustannukset lisääntyvät ja henkilöstövaje kasvaa joka puolella Suomea. Satakunnassa tehdyssä palvelutasopäätöksessä yksityiset palveluntuottajat saavat jatkaa toimintaansa, mutta kaikilla alueilla ei näin ole. 2. Satakunnassa esillä oli kaksi vaihto ehtoa. Ensimmäisessä kaikki ensihoito palvelut olisi tuotettu julkisesti. Tämä olisi ollut kustannuksiltaan huomattavasti kalliimpi vaihtoehto. Nyt tehdyn päätöksen mukaisesti alueella jatkavat sekä yksityiset että julkiset palveluntuottajat. Silti kustannukset nousevat, eikä henkilöstön lisä tarvetta ole ratkaistu. 3. Pidämme hyvänä sitä, että sairaanhoitopiiri ryhtyy valvomaan toimintaa. Odotamme sairaanhoidollisen ohjausvastuun parantavan ensihoitopalvelun laatua. Hienoa on myös se, että lääkäriyksikön toimintavalmiusajat lisäänty vät ja toiminnan jatko vahvistuu. Lääkäriyksikön levätessä saamme konsultaatioapua Turun Medi-Heli02:lta. Heikkoutena näen päätökseen liittyvän lisähenkilöstön tarpeen. Tälläkään hetkellä hoitotason työntekijöitä ei ole riittävästi, eikä lisäkoulutusta ole järjestetty. Syrjäseutujen potilaitten kannalta huonoa on se, että alueelta poistuu ambulanssi ja ensihoidossa ryhdytään käyttämään ambulanssiyksikön sijasta VPK:n ensi vasteyksikköä. 4. Vahvuudestamme poistuu kaksi am bulanssia. Emme myöskään tiedä vielä miten hätäkeskus tulee meitä hälyttämään. Emme pysty laskemaan toimintamme tuloja, kun emme tiedä tulevaa hätä keskusohjeistusta. 5. Kustannukset nousevat. Pitkällä tähtäimellä kaluston ja henkilöstön määrä ei voi vähentyä. Potilaitten määrä lisääntyy, kun väestö vanhenee. En myöskään usko, että potilaita voisi jättää nykyistä enempää kotiin ensihoidon jälkeen. 6. Kyllä. Kustannusten nousu ja hen - ki löstövaje ovat todellisia uhkatekijöitä. Meidän alueellammekin tarvittaisiin vuoden 2013 alkuun mennessä 45 uutta hoitotason työntekijää. Heistä on jo nyt pulaa. KATJA HOLOPAINEN

6 6 Ambulanssi HUOLI painoi syyskokouksessa Nilsiän Tahkovuoressa pidetyn SSK:n syyskokoukseen osallistuneet olivat huolissaan siitä, että osa sairaanhoitopiireistä aikoo ottaa sairaankuljetuksen omaksi toiminnakseen. Tällöin liiton jäsenten osaaminen ja paikallistuntemus jäisi hyödyntämättä. Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n selvitys kustannusvaikutuksista sekä työvoiman saatavuudesta ja terveydenhuoltoalan palvelupäätössuunnitelmista puhutti syyskokouspäivien väkeä. Ensihoidon kustannusten lisääminen suunnitellulla tavoin oli monen mielestä hullukurista. Varsinkin kun monen sairaanhoitopiirin suunnitelmassa palvelut eivät paranisi laadullisesti, eivätkä toisi kustannussäästöjä. Kuntien ja kuntalaisten todettiin joutuvan maksumieheksi samalla, kun poliittiset päättäjät valtakunnan tasolla ryhtyvät valmistelemaan laajoja säästötoimenpiteitä. Monet päiville osallistuneet pitivät järjettömänä, että terveydenhoitopuoli jättäytyy näin säästötalkoitten ulkopuolelle. Puheenjohtaja Teuvo Kontiosta on kokonaistaloudellisesti ja laadullisesti väärin jättää pitkän kokemuksen omaavat, kustannustehokkaat ja osaavat käytännön suorittajat pois uudesta järjestelmästä. Muutosta ei tulisi toteuttaa niin, että rakennetaan täysin uusi infrastruktuuri. Kontio kiitteli Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämää sekamallia, jossa kaikki entiset toimijat osallistuvat ensihoitopalvelujen toteuttamiseen. Kontio totesi alkupuheenvuorossaan, että myllerrys on valtava. Hän ennusti, että tulevaisuus tuo sellaisia muutoksia, jotka eivät kaikki ole nykyisten tuottajien mieleen. Yksityisen sektorin pitää panostaa laatuun myös jatkossa. Koulutuspäivillä lääkärihelikopteri Ilmari Tuki ry:n puheenjohtaja Arto Seppälä kertoi lääkärihelikopteri Ilmarisen nykyisestä toiminnasta ja tulevaisuudesta. Viestipäällikkö Sami Haapamäki KYS ERVA:sta puhui VIRVE:stä ja sen tärkeydestä yhtenä työkaluna ambulanssissa. Lounaan jälkeen siirryttiin pohtimaan porukalla liiton laatu- järjestelmää ja sen sisältöä jatkokoulutuksen näkövinkkelistä. Kouluttajana toimi pitkään liiton laatukoulutuksesta vastannut Jussi Moisio. Hän korosti, että laatu tuo tuottavuutta ja kilpailukykyä yrityksen toimintaan. Koulutuspäivien sisällöstä löytyy li - sää asiaa toisaalla tässä ja seuraavassa lehdessä. Klaus Harju-Jeanty jatkoon Sääntömääräisessä syyskokouksessa valittiin yksimielisesti II puheenjohtaja Klaus Harju-Jeanty jatkamaan tehtävässään myös seuraavan kaksivuotiskauden ajan. I puheenjohtaja Teuvo Kontion kausi on katkolla vasta vuoden kuluttua. Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki vuoden 2011 aikana edesmenneiden sairaankuljetusyrittäjien Veiti Jääskeläisen ja Jouko Sultsin muistoksi. Jääskeläinen ja Sultsi kuuluivat yksityisen sairaankuljetuksen uranuurtajiin Suomessa. Liitolle uusi hallitus 2012 Hallituksen jäseniksi valittiin Uudeltamaalta varsinaiseksi jäseneksi Tero Vainio ja varalle Janne Paul, Lounais-Suomesta Juha Lahti ja varalle Teuvo Arvela, Pohjanmaalta Juha Tiainen ja varalle Timo Koivula, Pirkanmaalta Eero Kulju ja varalle Jali Smolander, Savo-Karjalasta Eero Savolainen ja varalle Mikko Kallioniemi, Oulu- Lapin alueista Aatos Manninen ja varalle Toni Långström, Keski-Suomesta Kustaa Piha ja varalle Anssi Tuuliranta sekä Etelä- Savosta Jussi Naukkarinen ja varalle Maarit Tulla. Uusina hallituksen jäseninä tai varajäseninä toimivat siten Savolainen, Kallioniemi, Paul ja Tuuliranta. I-puheenjohtajana jatkaa Teuvo Kontio ja II-puheenjohtajana Klaus Harju-Jeanty. Kuvassa vasemmalta sihteerit Juha Turunen ja Eero Savolainen sekä puheenjohtajat Kalevi Niskanen ja Jari Penttonen. Viestipäällikkö Sami Haapamäki KYS ERVA:sta puhui VIRVE:stä ja sen tärkeydestä. SSK:n alueyhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Niskanen (vasemmalla) kertoi Savo-Karjalan tilanteesta. Ilmari Tuki ry:n puheenjohtaja Arto Seppälä valotti lääkärihelikopteri Ilmarisen toimintaa ja tulevaisuutta. Syyskokouksen virkailijoina toimivat Jari Penttonen sekä Kalevi Niskanen puheenjohtajina ja Eero Savolainen sekä Juha Turunen sihteereinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas Flander ja Mikko Kallioniemi. Mahdollisten äänestysten varalle valittiin ääntenlaskijoiksi mainitut pöytäkirjantarkastajat ja Kristiina Niskanen. Liitolle uudet säännöt Syyskokouksessa käsiteltiin myös hallituksen ehdotusta liiton uusiksi säännöiksi. Esitellessään ehdotusta toiminnanjohtaja Söderlund totesi, että ajan mittaan on syntynyt paineita liiton nimen muuttamiseksi. Tässä vaiheessa hallitus kuitenkin esitti vain, että lyhenne SSK sisällytettäisiin liiton nimeen. Lähtökohtana liiton hallituksen ehdotuksessa on suorajäsenyys. Tähän saakka alueyhdistykset ovat olleet liiton jäseniä ja yritykset niiden jäseniä. Hallitus tulisi valittavaksi ERVA-alueittain. Kultakin alueelta valittaisiin kaksi varsinaista jäsentä. Hallituskausi olisi kaksi vuotta. Liitolla olisi ehdotuksen mukaan yksi yleinen kokous vuodessa. Nykyiset kevätja syyskokoukset korvattaisiin kolmipäiväisellä esimerkiksi syksyllä pidettävällä vuosikokouksella. Se käsittäisi messupäivän, koulutuspäivän ja varsinaisen kokouksen. Tämän lisäksi liitolla voisi olla koulutus- ja kokouspäiviä tarpeen mukaan. Hallituksen esityksen mukaan äänioikeus määräytyisi jatkossa autojen määrä mukaan siten, että yhdellä yrityksellä voi olla yhdestä viiteen ääntä vuosikokouk sessa. Hallitus pitää tärkeänä, että mikään yritys ei saisi kokouksissa yksin käyttää päätösvaltaa. Tämän johdosta osanottajille ehdotettiin ääni kattoa. Tämän mukaan yksittäinen jäsen ei voisi edustaa enempää kuin 10 prosenttia kokouk sessa edustetuista äänistä. Hallitus ehdotti myös eettisen valiokunnan perustamista. Valiokunta ratkaisisi laadullisia, kurinpidollisia ja muita vastaavanlaisia asioita. Siihen valittaisiin kahdeksi vuodeksi kerrallaan kolmesta viiteen hallituksen jäsentä. Myös ulkopuolisia jäseniä voitaisiin valita. Lisäksi valiokunta voisi kuulla asiantuntijoita esimerkiksi Valvirasta ja Laatusertifiointi Inspectasta tarpeen mukaan. Liiton toiminnanjohtaja toimisi valiokunnan sihteerinä. Valiokunnan päätöksestä olisi mahdollisuus valittaa liiton hallitukseen. Vilkkaan keskustelun jälkeen kokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotuksen uusiksi säännöiksi. Päätös yhdistysrekisteristä tulee vuoden 2011 lopussa tai 2012 alussa. Tämän jälkeen uudet säännöt otetaan käyttöön, jollei muutoksia tarvitse tehdä. Eteenpäin paikallisesti vaikuttaen ja keskinäisellä yhteistyöllä Omassa puheenvuorossaan toiminnanjohtaja Mikael Söderlund totesi, että jatkossa on varauduttava muutoksiin muun muassa lainsäädännön osalta. Toimialan rahoituskysymykset, liikenneluvat ja monet muut vaatimukset muuttuvat ja tarkentuvat jatkossakin. Uuden terveydenhuoltolain myötä ollaan siirtymässä suurempiin toimintaalueisiin. Myös valtioneuvoston kunta- ja rakenneuudistukset tulevat vaikuttamaan alan toimintaan. Toiminnanjohtaja kannustikin jäseniä suunnittelemaan omaa toimintaansa avoimin mielin. Jatkossa liitto, sen hallitus ja yrittäjät joutuvat siirtämään enenevässä määrin painopistettä kunnista sairaanhoitopiireihin sekä niiden päättäviin elimiin ja ihmisiin. Vuoden 2012 aikana on niillä alueilla tehtävä yhteistyötä, jotka eivät suoraan siirry julkisen sektorin hoidettaviksi. Hyvä työ takaa sen, että yksityinen sektori koetaan jatkossakin haluttavaksi ja kustannustehokkaaksi yhteistyökumppaniksi. Tämä edellyttää entistä enemmän yrittäjien keskinäistä solidaarisuutta, yhteistyötä ja innovatiivisuutta. Liiton on myös tarkoitus tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä muiden terveydenhuoltojärjestöjen kanssa. Lopuksi Söderlund totesi, että hyvällä yhteistyöllä ja kovalla työllä yksityisillä ensihoitopalveluyrityksillä on mahdollisuus menestyä myös muuttuvissa olosuhteissa. Itsestään selvää on, että toiminta on sopeutettava ajoissa tuleviin muutoksiin. Se aika on nyt. MIKAEL SÖDERLUND / KH

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä 17.8.2011 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla

Lisätiedot

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät.

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät. YRITTÄJYYSTARINA Rautalammin Sairaankuljetus Oy on osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.7.2001. Osakkaita oli aluksi kolme, joiden osakkuudet olivat 50%, 30% ja 20%. Tästä piti tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Lisätiedot

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 17.8.2011

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 17.8.2011 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 17.8.2011 Sisältö 2 Selvitystyön lähtökohdat Käytetyn aineiston kuvaus Nykytila-analyysi ensihoitopalveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

Lausunto Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoitoratkaisusta

Lausunto Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoitoratkaisusta LAUSUNTO 1 (5) Lausunto Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoitoratkaisusta Lausunnon lähtökohdat Uuden terveydenhuoltolain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy kunnilta sairaanhoitopiireille

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Keskushallinto 3.6.2013 1(5)

Keskushallinto 3.6.2013 1(5) Keskushallinto 3.6.2013 1(5) Kolarin ja Lapin sairaanhoitopiirin välinen neuvottelu 2013 Aika ma 3.6.2013 klo 9.00-12.05 Paikka Kolari, Kunnantalo Osallistujat: Eija Koivuranta, Kolarin kunta Sakari Lipponen,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen erityispätevyys K SSHP, Päivystysalue Ensihoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA Pekka Paatero 29.9.2009 Kaksi näkökulmaa: 1. Vaikuttavuus julkisen sektorin toimintaa tukevana 2. Vaikuttavuus

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Päivi Sillanaukee 19.3.2013 indeksi 80 Muutokset on toteutettava aikailematta indeksi 80 70 70 lasta ja vanhusta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin Ratkaisuja kunnan terveyspalveluihin Valinnanvapaus parantaa kuntalaisten asemaa. Terveyspalvelut kuntalaisille Terveyspalveluiden tuotanto LPY korostaa kuntavaaleissa kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä.

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015

Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015 Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015 Sisältö 1 Yhteenveto 2 Toimeksiannon toteutus ja rajaukset 3 Ensihoidon tuotanto ja toimintaympäristö 4 Toiminnan yksikkö- ja tuotantokustannusten

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Perusturvalautakunta 27.10.2010 liite nro 2 Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden Palveluntuottajan näkökulma Uuden terveydenhuoltolain hengessä Kuntien resurssit huomioiden Esitämme, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella olisi pelastustoimen nykyisin hoitamien toimintaalueiden

Lisätiedot

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää ääkäri, OYS, lääl ääkinnällinen kuntoutus 18.10.2012 Keskittämisen perusteet

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012. Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto

YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012. Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012 Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto AJATUKSIA PALVELURAKENNEUUDISTUKSISTA 2000-LUVULLA Aikaisemman kuin nykyisenkin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014.

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014. HEINOLAN KAUPUNKI Kir i2a ro PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME 10-10- 2014 A i anyn w 7ehtäväluo4dtus ENS I HO I T O Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

PPSHP ENSIHOITOPALVELU

PPSHP ENSIHOITOPALVELU PPSHP ENSIHOITOPALVELU Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila Taustaa Apulaisoikeuskanslerin päätös 15.1.2007 (Dnro 1/50/2007) Johtopäätökset palvelutasosta ei ole yhtenäisiä määrittelyjä sairaankuljetuspalvelun

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Mikkelin Tiedepäivä 7.4.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa

Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien parissa tutkimuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vihdin kunta Vastauksen kirjanneen henkilön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.11.2015 00102 EDUSKUNTA puh. 09 4321 stv@eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Asia Tehy ry:n

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Maaseudun palvelujen erityiset haasteet

Maaseudun palvelujen erityiset haasteet Maaseudun erityiset haasteet Maaseudun palvelut politiikkadialogi 2013 Kuntatalo 5.3.2013 Ritva Pihlaja Näkökulma ratkaisee, mitä koemme haasteena Miten maaseudun palvelut pitäisi järjestää, maaseudun

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot