Satu, 28, palveluasiantuntija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satu, 28, palveluasiantuntija"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2

3 Satu, 28, maalari

4 Satu, 28, palveluasiantuntija Eteran vuosikertomus

5 Sisältö 6 Etera huolehtii eläketurvasta 8 Avainlukuja Eteran uutisvuosi Toimintaympäristö uudistui 11 Tärkeimmät sidosryhmät ovat omistajat, asiakkaat ja henkilöstö 12 Toimitusjohtajan katsaus: Etera jatkaa hyvässä tuloskunnossa Taloudellinen vastuu 14 Etera on kansantaloudellisesti merkittävä toimija 16 Vakuutusmaksutulo oli 628 miljoonaa euroa 17 Sijoitustoiminnalla tuottoa eläkevaroille 21 Eläkkeitä maksettiin 863 miljoonaa euroa Sosiaalinen vastuu 22 Etera huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista 27 Asiakkaan arvostaminen näkyy toiminnassa 32 Etera vaikuttaa elinkeinoelämässä Ympäristövastuu 34 Ympäristövastuuseen kiinnitetään huomiota Hallinto ja ohjaus 38 Hyvä hallintotapa ohjaa toimintaa 43 Hallintoneuvosto 44 Hallitus 47 Tilintarkastajat 47 Neuvottelukunnat 48 Johtoryhmä 49 Johtavat toimihenkilöt 49 Eteran takuupääoman omistajat Johanna, 47, kotipalveluyrittäjä 5 Eteran vuosikertomus 2007

6 Etera huolehtii eläketurvasta Missio Eteran perustehtävänä on tuottaa vakuutetuille työntekijöille ja vakuutuksenottajille hyvinvointia ja taloudellista turvaa. Visio Etera on menestyvä, asiakasta arvostava työeläkeosaaja. Arvot Asiakkaan arvostaminen Osaaminen Uudistuminen Vastuullisuus ja kannattavuus Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa työntekijöitä ja yrittäjiä kaikilta toimialoilta. Eteran omistavat vakuutuksenottajat, vakuutetut työntekijät ja takuupääoman omistajat. Etera vakuuttaa työntekijöitä TyEL:n eli työntekijän eläkelain ja yrittäjiä YEL:n eli yrittäjän eläkelain mukaan. Vuonna 2007 Etera huolehti työntekijän ja yrittäjän eläketurvasta. Ylintä päätösvaltaa Eterassa käyttää yhtiökokous. Toimielimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Vastuullisuus on Eteran liiketoimintastrategian lähtökohta. Corporate governance -suositukset ohjaavat Eteran hallintoa ja johtamista. Eettiset periaatteet otetaan huomioon toiminnassa. Toimintaympäristö muuttui Eteran toimintaympäristö uudistui vuoden 2007 alussa, kun sen asema ainoana LEL- ja TaELvakuuttajana päättyi ja Etera alkoi kilpailla asiakkaista muiden työeläkeyhtiöiden rinnalla. Vuoden 2007 alusta alkaen Etera on vakuuttanut kaikkien alojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Eteran markkinaosuus oli vuoden 2007 lopussa 6,9 prosenttia Suomen työeläkemarkkinoista. Tavoitteena on vakiinnuttaa Eteran paikka keskisuurten työeläkeyhtiöiden joukossa. Asiakaskunta laajeni uusille toimialoille Eteran asiakkaita ovat vakuutuksenottajat, heidän palveluksessaan olevat työntekijät, joiden eläketurvasta Etera huolehtii, sekä eläkkeenhakijat ja -saajat. Asiakkaista valtaosa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tavallisimpia toimialoja ovat rakennus- ja palvelualat. Eteran asiakaskunta laajeni vuonna 2007 muun muassa teollisuuteen, henkilöstövuokraukseen ja hoitopalveluihin. Tavoitteena on laajentaa edelleen asiakaskuntaa nykyisten asiakkaiden eri työntekijäryhmiin ja panostaa uusasiakashankintaan. Vuonna 2007 TyELsopimusasiakkaita oli ja yrittäjäasiakkaita Lisäksi osa maksoi vakuutusmaksuja tilapäisasiakkaina. Hallinnon organisointi YHTIÖKOKOUS HALLINTONEUVOSTO VAALIVALIOKUNTA HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA PUHEENJOHTAJISTO TARKASTUS- VALIOKUNTA JOHTORYHMÄ Eläkeasiain neuvottelukunta Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta Vakuutettujen neuvottelukunta Neuvottelukunnat ovat hallituksen nimittämiä, epävirallisia yhteistyöelimiä Eteran vuosikertomus

7 Etera vuonna 2007 Vakuutusmaksutulo 628 milj. euroa Eläke- ja kuntoutuskulut 863 milj. euroa Eläkkeensaajia Vakuutettuja Sijoituksia milj. euroa Toimintapääoma milj. euroa Henkilöstöä keskimäärin 368 Vastuuvelka milj. euroa. Tehokasta ja joustavaa työeläkevakuuttamista Etera tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja yhteisöille tehokasta lakisääteistä työeläkevakuuttamista ja siihen liittyviä palveluita. Vaivattomat verkkopalvelut ja erinomainen asiakaspalvelu ovat Eteran vahvuuksia. Etera vahvistaa kilpailukykyään tehostamalla toimintaansa ja verkostoitumalla. Verkkoliiketoimintaa ja reaaliaikaista vakuuttamista kehitetään edelleen. Asiakkaille tarjotaan laadukkaita työhyvinvointipalveluita. Tuottavaa sijoitustoimintaa eläkevarojen turvaksi Etera sijoittaa eläkevaroja tuottavasti ja turvaavasti myös tulevaisuudessa. Sijoitustuottoihin vaikuttaa kuitenkin vuosittainen markkinatilanne. Sijoitustoiminnassaan Etera noudattaa lojaalisuuden, aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja kohtuullisuuden periaatteita. Tavoitteena hyvät asiakashyvitykset jatkossakin Eteran tavoitteena on pitää asiakashyvitysten taso erinomaisena myös tulevaisuudessa vahvalla vakavaraisuudella ja tuottavalla sijoitustoiminnalla. Etera siirtää asiakashyvityksiin 18,2 miljoonaa euroa vuodelle Se on 0,67 prosenttia sopimusasiakkaiden vuoden 2007 palkkasummasta. Taloudellista turvaa vakuutetuille työntekijöille Vakuutetuille työntekijöille ja yrittäjille työeläkevakuutus antaa eläketurvan vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalle. Vakuutetun lähiomaisilla on oikeus perhe-eläkkeeseen. Ammatillinen kuntoutus ja työhyvinvointitoimet auttavat työntekijää ylläpitämään työkuntoaan. Eläkkeiden ratkaisutoiminnassa pyritään päätösten oikeellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen. Internetin palvelut auttavat vakuutettua työntekijää Etera lähettää työeläkeotteet vakuutetuilleen vuosittain. Etera lähettää vuoden 2008 toukosyyskuun aikana työeläkeotetta. Vakuutetun on tärkeää tarkistaa otteen ansiotiedot, sillä eläke lasketaan aikanaan työeläkeotteen tietojen perusteella. Eteran eläkearviolaskuri ja sähköinen työsuhteiden korjauslomake helpottavat asiointia. Eteran organisaatio TOIMITUSJOHTAJA Kalevi Hemilä RISKIENHALLINTA Johtaja Esko Vainionpää SISÄINEN TARKASTUS ASIAKKUUDET JA VAKUUTTAMINEN Varatoimitusjohtaja Hannu Tarkkonen AKTUAARI Aktuaarijohtaja Pentti Tervola VIESTINTÄ Viestintäpäällikkö Riitta Heinonen ELÄKKEET Eläkejohtaja Kari Härkönen LAKIASIAT JA HENKILÖSTÖ Johtaja Tuula Kallio TALOUS Talouspäällikkö Vesa Kananen SIJOITUKSET Sijoitusjohtaja Mika Pesonen ICT Tietohallintojohtaja Helena Sorri VAKUUTUSLÄÄKETIEDE Ylilääkäri Juhani Juntunen 7 Eteran vuosikertomus 2007

8 Avainlukuja Muutos, % Taloudellinen vastuu TyEL-palkkasumma 1), milj YEL-työtulosumma 1), milj Vakuutusmaksutulo 2), milj % Eläke- ja kuntoutuskulut, milj % Vastuunjakokorvaukset, milj % Vastuuvelka, milj % Sijoitukset käyvin arvoin, milj % Sijoitustuotto käyvin arvoin, milj % Sijoitustuotto käyvin arvoin, % 4,5 7,7 Liikevaihto, milj Toimintapääoma, milj % Vakavaraisuusasema 2,0 2,8 Vakavaraisuusaste, % 31,2 32,3 Kokonaisliikekulut, milj % Kokonaistulos, milj Hoitokustannustulos, % 96,7 - Asiakashyvitykset, milj Asiakashyvitykset, % palkkasummasta 3) 0,67 0,68 Henkilöstökulut, milj Sosiaalinen vastuu TyEL-sopimusasiakkaat 4) ) - 16 % Tilapäiset TyEL-asiakkaat % YEL-vakuutukset TyEL-vakuutetut 5) % Eläkkeensaajat % Henkilöstö keskimäärin % Ympäristövastuu Energiankulutus, MWh % Vedenkulutus, m % Jätteiden hyötykäyttöaste, % Jätekustannukset, % 1) Ei vertailulukua uuden markkinatilanteen vuoksi (kilpailu avautui) 2) LEL- ja TaEL-vakuutusmaksutulo ) Vuoden 2007 osalta laskettu suhteessa sopimustyönantajien palkkasummaan 4) Vuonna 2007 sopimusasiakkaiksi siirtyneet asiakkaat 5) Vakuutetut vuoden aikana, vertailuluku LEL- ja TaEL-vakuutetut 2006 Eteran vuosikertomus

9 Eteran uutisvuosi Eteran yhtiöjärjestys muuttui Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan Eteran toiminta käsittää työntekijän eläkelain ja yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutusliikkeen sekä siihen suoranaisesti liittyvän jälleenvakuutuksen Eteran hallintoneuvosto valitsi hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin YIT Oyj:n hallintojohtaja Antero Saarilahti ja varapuheenjohtajaksi Rakennusliitto ry:n työehtotoimitsija Markus Ainasoja. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Rakennusosakeyhtiö Hartelan toimitusjohtaja Lasse Johansson ja varapuheenjohtajiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntija Mikko Nyyssölä ja Rakennusliitto ry:n II puheenjohtaja Kyösti Suokas hallitus nimitti työnantajien ja yrittäjien sekä vakuutettujen neuvottelukunnat Etera SuomiMies seikkailee -hankkeen pääyhteistyökumppaniksi SuomiMies seikkailee -kampanjarekka kiertää syksyllä 2007 ja keväällä 2008 yhteensä 18 paikkakunnalla. Rekkaan on lastattu kuntotestiasema ja liikuntaneuvontapiste Etera julkisti vuoden 2006 tuloksensa Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 %, ja sijoitukset tuottivat 7,7 %. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin 826 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 4 % Kunto-07-ohjelma käynnistyi Yli sata eteralaista lähti mukaan Kunto-07- työhyvinvointiohjelmaan pidettiin Eteran yhtiökokous Yhtiökokous valitsi Eteran hallintoneuvostoon yhden uuden jäsenen. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muutettiin yhtiöjärjestystä vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä pidettiin henkilöstön liikuntapäivä 7.6. vietettiin henkilöstön Suvijuhlaa julkaistiin osavuositulos Vakuutusmyynti käynnistyi hyvin, ja sijoitukset tuottivat 4,7 % järjestettiin Eteran Työterveyspäivä Tilaisuudessa julkistettiin Eteran tutkimus Työelämän tervaskannot, jossa selvitettiin, mikä saa työntekijän jaksamaan pitkään fyysisesti raskaassa työssä. Eteran Työterveyspalkinnon sai pitkään tutkijana toiminut Riitta Riala Helsingin Kaupunginteatteri ja Etera aloittivat kaksivuotisen yleisötyöprojektin Tavoitteena on tuoda teatteria ja teatterin tekemistä lähemmäksi erilaisia erityisryhmiä sekä löytää uusia teatterin keinoja, joilla tuetaan asiakasyritysten työhyvinvointitoimintaa järjestettiin Eteran peuhupäivä Eteralaisille järjestetty perhetapahtuma (kuva alla) keräsi toista sataa osallistujaa Tilkan tarinat kirjaksi Etera ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura allekirjoittivat sopimuksen entisen sotilassairaala Tilkan tarinoiden kokoamisesta kirjaksi Työmaalla treenataan -toiminta palkittiin NCC Rakennus Oy ja Skanska Oy voittivat henkilöstöjohdon Henry-päivässä Vuoden henkilöstöteko palkinnon. Palkinto tuli Eteran kanssa tehdystä ja edelleen käynnissä olevasta Työmaalla treenataan -toiminnasta alkoivat Eteran Palkkahallintopäivät Etera järjesti marras-joulukuussa 19 asiakasseminaaria yritysten talous- ja henkilöstöasioista vastaaville valittiin Eteran ensimmäinen vaalivaliokunta Eteran hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti vaalivaliokunnan tasavallan presidentti myönsi Eteran toimitusjohtajalle Kalevi Hemilälle ministerin arvonimen Aktia ja Etera yhteistyöhön Aktia Säästöpankki Oyj ja Etera tiedottivat yhteistyöstään. Aktia toimii Eteran asiamiehenä ja voi tarjota asiakkailleen Eteran kanssa asiakaskohtaisia vakuutus- ja palvelukokonaisuuksia. 9 Eteran vuosikertomus 2007

10 Toimintaympäristö uudistui Eteran liiketoimintaympäristö muuttui voimakkaasti vuoden 2007 alusta. Työntekijän eläkelaki TyEL tuli voimaan ja laajensi työeläkeyhtiöiden kilpailun työeläkevakuutuksista. Eteran toimilupa kattaa nykyisin työntekijöiden TyEL-vakuutusten lisäksi yrittäjien YEL-vakuuttamisen. TyEL korvasi LEL:n, TEL:n ja TaEL:n. Työnantajat voivat vakuuttaa työntekijänsä ja yrittäjät itsensä nykyisin missä tahansa työeläkeyhtiössä. Vakuutuksia voi siirtää yhtiöstä toiseen neljännesvuosittain. Vakuutusten siirtoliike oli vilkasta varsinkin maaliskuun lopussa Etera myi myös uusia työeläkevakuutuksia uusille toimialoille. Suomen talous jatkoi vahvaa kasvua Suomessa talouskasvu jatkui vahvana. Bruttokansantuote kasvoi 4,4 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2008 sen arvioidaan kasvavan noin kolme prosenttia; alkuvuodesta teollisuuden tuotanto-odotukset olivat myönteiset ja tilauskanta vahva. Työllisyystilanne oli hyvä. Työttömyysaste laski edellisvuodesta ja oli 6,6 prosenttia. Sen arvioidaan alenevan edelleen. Ammattitaitoisesta työvoimasta on ollut jo pitkään pulaa etenkin rakennusalalla, mutta tilanne paheni myös palvelualoilla ja teollisuudessa. Työvoimapulaa lievittävät jossain määrin ulkomaiset työntekijät. Ikääntyneet työntekijät ovat entistä vahvemmin mukana työelämässä. Työn tuottavuuden ennakoidaan kasvavan. Kohonnut ansiotaso voi kiihdyttää inflaatiota, jonka arvioidaan nousevan lähes neljään prosenttiin vuonna Sijoitusmarkkinat olivat loppuvuodesta epävakaat Vuotta 2007 kuvasi kolme merkittävää taloustapahtumaa: öljyn hinta kallistui voimakkaasti, Yhdysvaltain dollari heikkeni euroon nähden huomattavasti ja Yhdysvaltain subprimeasuntolainaongelmista lähti liikkeelle maailmanlaajuinen luottokriisi. Maailmantaloudessa kasvu jatkui vuoden 2007 alkupuoliskolla. Se oli nopeaa etenkin Kiinassa, Intiassa ja muissa kehittyvissä talouksissa. Niiden talous jatkaa kasvuaan raakaaineiden ja öljyn kallistumisesta huolimatta. Euroalueella talous kasvoi alkuvuodesta suhteellisen voimakkaasti, mutta loppuvuodesta näkymät heikkenivät. Vakuuttaminen muuttui Uusi työntekijän eläkelaki yhdisti vanhat työeläkelait ja muutti vakuuttamista. Myös yrittäjän eläkelakia uudistettiin. Myös Eterassa vakuuttaminen edellyttää vakuutussopimusta tilapäisasiakkaita lukuun ottamatta. Vuoden 2007 alusta kunkin työnantajan Eterassa vakuutetut työntekijät muodostivat automaattisesti TyEL-vakuutuksen, jos palkkasumma ylitti puolelta vuodelta euroa. Uutta Eteran asiakkaille olivat sopimusasiakkuus, vuosi-ilmoittaminen kuukausi-ilmoitusten vaihtoehtona, työkyvyttömyysmaksun maksuluokat ja vakuutuskohtaiset asiakashyvitykset. Julkisten alojen työntekijät siirrettiin lakimuutoksen myötä Eterasta valtion, kunnan tai kirkon eläkelain piiriin. Lisää riskinottomahdollisuuksia sijoituksiin Vuoden alusta uudistettiin myös kate- ja vakavaraisuussäännöstöä. Mahdollisuutta riskinottoon sijoitustoiminnassa lisättiin. Eläkeyhtiöt voivat sijoittaa aiempaa enemmän muun muassa osakkeisiin. Asiakashyvitysmekanismi muuttui vuoden 2007 alusta siten, että osa hoitokustannustuloksesta voidaan jakaa asiakkaille asiakashyvityksenä heti sinä vuonna, kun hoitokustannustulos on syntynyt. Kilpailua halutaan lisätä Alkuvuodesta julkistettiin selvitys työeläkejärjestelmän kilpailusta. Selvitys sisälsi useita suosituksia lainsäädännön kehittämiseksi ja toiminnan muuttamiseksi. Kilpailun tulisi lisätä eläkelaitosten tehokkuutta ja tällä tavalla hyödyttää työnantajia, vähentää tarvetta korottaa työeläkemaksua ja parantaa vakuutettujen eläketurvan toimeenpanoa. Työeläkeyhtiöiden hallintoa muutettiin. Eläkeyhtiöissä tulee olla vuoden 2008 alusta vaalivaliokunta, joka tekee esitykset hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valitsemiseksi ja heidän palkkioikseen. Finanssivalvonta perusteilla Alkuvuodesta 2008 työryhmä ehdotti uuden Finanssivalvonnan perustamista Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston tilalle. Finanssivalvonta valvoisi myös työeläkeyhtiöitä. Se toimisi Suomen Pankin yhteydessä, ja sitä koskevien asioiden käsittely valtioneuvostossa kuuluisi valtiovarainministeriölle. Osakeyhtiölakiuudistukseen liittyvä uusi vakuutusyhtiölaki tullee voimaan vuoden 2008 aikana. Vakuutusyhtiölakia sovellettaisiin työeläkeyhtiöihin edelleen vain silloin, kun työeläkeyhtiöitä koskevassa erityislainsäädännössä ei säädetä muuta. Eteran vuosikertomus

11 Tärkeimmät sidosryhmät ovat omistajat, asiakkaat ja henkilöstö Etera muuttui keskinäiseksi työeläkeyhtiöksi heinäkuun alussa Samassa yhteydessä se vaihtoi nimensä. Uuden yhtiön on ollut tärkeää vakiinnuttaa asemansa ja nostaa tunnettuuttaan. Vuoden 2007 lopussa Etera oli spontaanilla tunnettuudella mitattuna kolmanneksi tunnetuin eläkeyhtiö. Sidosryhmien odotuksia ja toiminnan tuloksia Sidosryhmä Odotuksia Tuloksia vuonna 2007 Omistaja-asiakkaat Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran omistavat vakuutuksenottajat, heidän Eterassa vakuutetut työntekijänsä sekä takuuosuuden omistajat. Eläkeasiakkaat Eläkkeenhakijat ja -saajat sekä muut korvauksen saajat Henkilöstö Eterassa työskenteli vuonna 2007 keskimäärin 368 henkilöä. Yhteistyökumppanit Hyvät sijoitustuotot, vakavaraisuus ja kokonaistulos Asiakasta arvostava, luotettava työeläkeyhtiö, joka maksaa kilpailukykyiset asiakashyvitykset. Helppo ja vaivaton vakuuttaminen Luotettava toimija, joka on asiantunteva työeläketurvan toimeenpanija. Ystävällinen, osaava toiminta ja palvelu sekä hyvä yrityskuva Ystävällinen, osaava toiminta ja palvelu Oikea-aikaiset eläkepäätökset Haastavat ja monipuoliset työtehtävät Kilpailukykyinen palkkaus Tasa-arvoinen kohtelu Työssä viihtyminen Hyvät kehittymismahdollisuudet Luotettava kumppanuuus Molemminpuolinen hyöty yhteistyöstä Eteran kokonaistulos oli 47 milj. euroa, sijoitustuotto 4,5 % ja vakavaraisuus erinomainen. Asiakashyvitykset ovat hyvää tasoa: 0,68 % v ja 0,67 % v sopimusasiakkaiden palkkasummasta. Sähköinen vakuuttaminen on tutkitusti Eterassa erittäin vaivatonta ja helppoa. Tutkimusten mukaan Etera koetaan luotettavana ja asiantuntevana työeläkeyhtiönä, jossa on erittäin hyvä palvelu ja hyvä yrityskuva. Eläkkeensaajien ja -hakijoiden mielestä Etera arvostaa eläkeasiakkaitaan, palvelu on osaavaa ja ystävällistä. Henkilöstön koulutuspäiviä oli vuonna 2007 keskimäärin kolme henkilöä kohden. Tasa-arvosuunnitelma päivitettiin syksyllä. Työyhteisön toimivuutta ja henkilöstön tyytyväisyyttä tutkitaan vuosittain. Henkilöstön tyytyväisyys (3,4) aleni edellisvuodesta. Henkilöstön sitouttamiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen panostetaan. Esimiesarvioinnin keskiarvo oli 3,85 asteikolla 1 5. Tehtiin liiketoimintaa tukevia sopimuksia. Yhteistyö oli onnistunutta. Alihankkijat ja tavarantoimittajat Luotettava kumppanuus, hyvä maksuvalmius Tilaukset, sopimukset ja laskut hoidettiin sovitusti. ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet Kilpailijat Asiallinen toiminta ja yhteistyökyky Eteran edustajat osallistuivat eri työryhmiin ja yhteistyöelimiin Työeläkevakuuttajat TELAssa, Finanssialan Keskusliitossa ja Eläketurvakeskuksessa. Viranomaiset ja päättäjät Elinkeinoelämä ja työmarkkinajärjestöt Tiedotusvälineet Lakien noudattaminen, velvollisuuksien ja tehtävien asiantunteva hoitamien Lakisääteisen työeläketurvan luotettava ja asiantunteva toimeenpano Avoin ja luotettava viestintä Nopea palvelu Vakuutusvalvontavirastolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle raportoitiin säännösten mukaisesti. Osallistuminen Eteran hallintoon Yhteistyö toimi käytännössä. Eteran tuloksista, toiminnasta ja uutisista tiedotettiin valtakunnallisesti ja alueellisesti. Yhteyksiä lehdistöön hoidettiin erillisissä tapaamisissa. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin viisi. 11 Eteran vuosikertomus 2007

12 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Etera jatkaa hyvässä tuloskunnossa Aktiivinen asiakastyö ja vilkas vakuutusten myynti tuottivat tulosta Eteran ensimmäisenä vuonna tiukassa kilpailussa. Vakiinnutimme asemamme työeläkemarkkinoilla. Eteran asiakaskunta oli paitsi meidän myös muiden eläkeyhtiöiden suuren kiinnostuksen kohteena. Valtaosa pitkäaikaisista asiakkaistamme jatkoi asiakkuuttaan Eterassa uudessa markkinatilanteessa. Monopolista avoimille markkinoille siirtyneen Eteran tulos oli hyvä. Kokonaistulos oli 47 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan tulos oli 37 miljoonaa euroa, ja sijoitustulos oli 8 miljoonaa euroa eli tuotot ylittivät sijoitusten vähimmäistuottovaatimuksen. Hoitokustannuksissa saimme odotettua paremman, 1,5 miljoonan euron tuloksen kilpailuun siirtymisen aiheuttamista kustannuksista huolimatta. Vakuutusmaksutulo vastasi optimistisia odotuksiamme. Vakavaraisuus on hyvä. Neljän prosentin alennus vakuutusmaksuun Hyvä tulos tuotti työeläkealan parhaat asiakashyvitykset. Siirrämme asiakkaillemme 18,2 miljoonaa euroa asiakashyvityksiin vuodelle Asiakashyvitys alentaa sopimusasiakkaiden vakuutusmaksua keskimäärin neljä prosenttia vuonna Ensimmäinen vuosi kilpailussa vaati henkilöstöltä paljon. Kiitän lämpimästi koko henkilöstöä vahvasta työpanoksesta, venymisestä ja uudistumiskyvystä. Olemme kehittäneet tietojärjestelmiä, asiakastyötä ja markkinointia. Olemme kouluttautuneet ja olleet valmiit oppimaan uutta. Se on kannattanut. Tutkimusten mukaan asiakkaamme arvostavat Eteraa erinomaisen ja asiantuntevan palvelun sekä vaivattoman vakuuttamisen vuoksi. Yksi vahvuuksistamme on reaaliaikainen kuukausivakuuttaminen, joka on käytössä valtaosalla asiakkaistamme. Liikettä työeläkemarkkinoilla Maaliskuun 2007 siirtokierroksella saimme kylmää vettä niskaamme. Vakuutuksia siirrettiin yhtiöstä toiseen paljon, mutta kesä-syyskuun kierroksilla määrä tasaantui. Syyskuussa moni asiakas jo palasi takaisin Eteraan. Lähtijät olivat pääasiassa entisiä TaEL:n pätkätöiden vakuuttajia ja pieniä yrityksiä. Rakennusala on edelleen päätoimialamme, mutta onnistuimme tavoitteessamme laajentaa asiakaskuntaa etenkin palvelualoille ja teollisuuteen. Myös uusien vakuutusten myynti alkoi hyvin. Saimme uutta TyEL-asiakasta. Tilapäisasiakkaissa pidimme johtavan markkina-aseman. YEL-vakuutuksia odotimme saavamme enemmän. Niitä oli vuoden lopussa Etera kuuluu edelleen keskikokoisiin työeläkeyhtiöihin 6,9 prosentin markkinaosuudellaan. Eteran vuosikertomus

13 Osakkeita ostettiin lisää Loppuvuodesta sijoitusmarkkinat heilahtelivat ja osakkeiden arvot romahtivat. Etera sai kuitenkin sijoituksilleen kohtuullisen, 4,5 prosentin tuoton. Lisäsimme osakkeiden ja osuuksien painoa sijoitussalkussa huomattavasti. Paras tuotto saatiin pääomasijoituksilla ja noteeraamattomilla osakkeilla, heikoin joukkovelkakirjoilla. Kiinteistösijoituksia oli vuoden lopussa enemmän kuin koskaan aiemmin. Ne myös tuottivat erittäin hyvin. Pidempään työssä Eteran perustehtävänä on huolehtia vakuuttamiensa työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta. Maksamme eläkettä henkilölle. Vakuutettujen työntekijöiden määrä kasvoi :een. Eläkkeellelähtöikä on noussut vuodessa peräti 1,3 vuodella. Sitä voidaan pitää erittäin hyvänä muutoksena. Koska eläkemenot kasvavat ja työvoimasta on pulaa jo monella alalla, on tärkeää saada ihmiset jaksamaan ja jatkamaan työssä aiempaa pidempään. Työhyvinvointitoimintaan osallistui entistä suurempi määrä työntekijöitä. Olemme saaneet SuomiMiehet liikkeelle. Eteran yhdessä NCC Rakennus Oy:n ja Skanska Oy:n kanssa kehittämä Työmaalla treenataan -työhyvinvointiohjelma sai kiitosta, sillä se palkittiin Vuoden henkilöstöteko -palkinnolla. Työhyvinvointitoiminta on hyvä keino ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä ja edistää työterveyttä. Siksi kehitämme jatkuvasti uusia palveluita asiakkaidemme kanssa. Työeläkeotejakeluun on valmistauduttu hyvin Työeläkeotejakelu on vuoden 2008 suuri haaste. Ensimmäiset otteet lähetetään vakuutetuille toukokuussa, ja Eterasta saa puolen vuoden aikana postia peräti henkilöä. Omien vakuutettujen lisäksi joukossa on paljon julkisen sektorin vakuutettuja. Isossa jakelussa on omat riskinsä, mutta olemme valmistautuneet yhteydenottoihin huolella ja kehittäneet internetpalvelua helpottamaan ruuhkaa. On odotettavissa, että laaja tiedottaminen saa ihmiset kiinnostumaan työeläkkeestään aiempaa enemmän. Tarvitaan sekä tehokkuutta että palvelua Etera jatkaa toimintansa tehostamista ja uudistamista. Tehokkuus on tärkeää työeläkeyhtiössä, mutta se ei saa polkea alleen asiakkaiden tarvitsemaa palvelua ja neuvontaa. Joustavuus, ketteryys ja palveluhalu ovat Eteran vahvuuksia. Tavoitteemme on edelleen paras palvelu ja tyytyväisimmät asiakkaat. Haluamme pitää Eteran vaivattoman vakuuttamisen edelläkävijänä. Kalevi Hemilä toimitusjohtaja 13 Eteran vuosikertomus 2007

14 TALOUDELLINEN VASTUU Etera on kansantaloudellisesti merkittävä toimija Yhteiskunnallisesta tehtävästä huolehtiminen ja yhtiön suuruus edellyttävät Eteralta vastuullista, tehokasta ja luotettavaa toimintaa vakuutettujen työntekijöiden ja vakuutuksenottajien eduksi. Jari, 45, rakennusammattilainen Eteran liikevaihto oli 892 miljoonaa euroa vuonna Se koostuu vakuutusmaksutulosta (628 milj. euroa, 725 milj. euroa v. 2006) ja sijoitustoiminnan nettotuotosta (265 milj. euroa, 426 milj. euroa v. 2006). Liikevaihto väheni viidenneksen edellisvuodesta. Siihen vaikuttivat ennen kaikkea vakuutusmaksutulon aleneminen liiketoimintaympäristön muutoksen vuoksi ja haasteellinen sijoitusvuosi. Etera maksoi eläkkeitä 863 miljoonaa euroa (826 milj. euroa v. 2006) henkilölle. Se sai vastuunjakokorvauksia nettona 218 miljoonaa euroa (201 milj. euroa v. 2006). Eläkkeensaajia Eteralla oli yksityissektorin työeläkeyhtiöistä kolmanneksi eniten. Eteran sijoitusomaisuus oli miljoonaa euroa (5 848 milj. euroa v. 2006). Sijoitusten tuotto oli 4,5 % (7,7 % v. 2006). Sijoitustoiminnan tavoitteena on hyvä ja turvattu tuotto pitkällä aikavälillä. Eteran sijoituksista suuri osa tukee suomalaista yritystoimintaa. Hyvä vakavaraisuus mahdollistaa sijoittamisen riskipitoisempiin ja tuottavampiin kohteisiin. Sijoituksista ja vakavaraisuudesta hyötyvät myös asiakkaat asiakashyvityksinä. Liikekuluista suurin osa on palkkoja ja palkkioita henkilöstölle sekä tietojärjestelmistä johtuvia kuluja. Etera myös ostaa tuotteita ja palveluita monilta alihankkijoilta. Eteran henkilöstökulut olivat 20,5 miljoonaa euroa vuonna 2007 (20,4 milj. euroa v. 2006). Henkilöstökulut pysyivät edellisvuoden tasolla, sillä henkilöstön määrä väheni vuonna 2007 keskimäärin 26 henkilöä. Eteran liikevaihto Eteran liikevaihto, milj. euroa Kokonaisliikekulut, milj. euroa Kokonaisliikekulut, % liikevaihdosta , , , , ,3 Kokonaistulos oli hyvä Eteran kokonaistulos vuonna 2007 oli 47 miljoonaa euroa (138 milj. euroa v. 2006). Kokonaistulos muodostuu vakuutustoiminnan tuloksesta (37,4 milj. euroa, - 26 milj. euroa v. 2006), sijoitustoiminnan tuloksesta (8,1 milj. euroa, 164 milj. euroa v. 2006) sekä hoitokustannustuloksesta (1,5 milj. euroa). Hoitokustannustuloksen Etera laski vuonna 2007 ensimmäisen kerran TyEL-lainsäädännön yhtenäistettyä säännökset. Eteran TyEL-palkkasumma oli miljoonaa euroa vuonna Vakuutusmaksutulo aleni 13 prosentilla 628 miljoonaan euroon (725 milj. euroa v. 2006), mutta oli ennakoitua parempi. Sitä pienensivät muun muassa Eterasta lakimuutoksen myötä pois siirtyneet valtion, kunnan ja kirkon työeläkevakuutukset sekä siirtoliike. Eteran vuosikertomus

15 Tuloksellinen vuosi Kokonaistulos oli hyvä: 47 milj. euroa. Sijoitustoiminnan viiden vuoden keskituotto oli 7,9 %. Kiinteistösijoitukset tuottivat erinomaiset 12,5 %. Asiakashyvitykset ovat alan parhaat. Vakuutusmaksutulo oli ennakoitua parempi. Vakavaraisuus on hyvä. Työkyvyttömyyseläkemenot olivat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.

16 TALOUDELLINEN VASTUU Vakuutusmaksutulo oli 628 miljoonaa euroa Eteran rahavirrat 2007 Työnantaja 500 M Työntekijä 128 M Asiakashyvitys vuonna M 452 M Vakuutusmaksutulo 628 M 38 M Liikekulut ja lakisääteiset maksut Vastuunjakojärjestelmä 670 M 7M 138 M Maksetut eläkkeet 863 M 193 M Sijoitustuotto 265 M 256 M Eläkevarat M 8 M Vakuutusmaksutuloa saatiin 628 miljoonaa euroa, josta työnantajat maksoivat 500 miljoonaa euroa ja työntekijät 128 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulosta Etera käytti muihin kuin sijoitustoiminnan liikekuluihin ja lakisääteisiin maksuihin 38 miljoonaa euroa. Lisäksi siirtymäkauden kuluja varten tehty liikekulukuormitus (7 milj. euroa) purkautui. Osa maksutulosta käytettiin tilivuonna maksettujen eläkkeiden rahoittamiseen eläkelaitosten yhteisen vastuunjakojärjestelmän kautta (452 milj. euroa) ja osa rahastoitiin tulevia eläkkeitä varten (138 milj. euroa). Sijoitukset tuottivat 265 miljoonaa euroa. Siitä Etera siirsi vastuuvelkaan sen tuottovaatimusta vastaavan määrän (256 milj. euroa). Ylijäävä osa (8 milj. euroa) rahastoitiin toimintapääomaan, josta osa palautetaan asiakashyvityksinä (19 milj. euroa v. 2008). Suuri osa maksetuista eläkkeistä rahoitettiin suoraan vakuutusmaksutulolla vastuunjakojärjestelmän kautta (670 milj. euroa) ja osa maksettiin eläkevaroista (193 milj. euroa). Yhteensä eläkkeitä maksettiin 863 miljoonaa euroa. Eteran kokonaistulos Tuloksen synty, milj Vakuutusliikkeen tulos Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Vastuuvelan tuottovaatimus Hoitokustannustulos* 1,5 - - Kokonaistulos Vakuutusmyynti oli vilkasta Vuoden ensimmäisellä siirtokierroksella maaliskuussa liikehdintä oli vilkasta, mutta loppuvuodesta siirtoliike tasaantui ja osa asiakkaista palasi takaisin Eteraan. Eterasta siirtyi nettomääräisesti TyEL-vakuutusta muihin työeläkeyhtiöihin vuonna Sen arvioidaan pienentävän vakuutusmaksutuloa noin 115 miljoonaa euroa vuodessa. Uusia asiakkaita saatiin kuitenkin tilalle uusilta toimialoilta. Etera sai kaikkiaan uutta TyEL-asiakasta, mikä merkitsi 11,6 prosenttia koko TyEL-uusasiakasmyynnistä. Eteralla oli vuoden lopussa TyEL-asiakasta. Vuonna 2006 asiakkaita oli TyEL-vakuutusmaksuja maksoi tilapäistä työnantajaa, millä määrällä Etera oli markkinajohtaja. Vuoden aikana vakuutettuja työntekijöitä oli yhteensä ( v. 2006) ja yrittäjiä Etera panosti YEL-vakuutusten myyntiin. Se teki aloittavien yrittäjien kanssa 794 YEL-vakuutussopimusta, mikä oli 3,4 prosenttia työeläkealan yrittäjävakuutusten myynnistä. Lisäksi osa yrittäjistä siirsi vakuutuksensa Eteraan. Yrittäjäasiakkaiden työtulosumma oli 18,3 miljoonaa euroa. Etera on vakavarainen yhtiö Eteran vakavaraisuus on pysynyt hyvänä. Toimintapääoma oli miljoonaa euroa (1 454 milj. euroa v. 2006). Toimintapääoma on sijoitustoiminnan riskipuskuri. Toimintapääoma oli 31,2 prosenttia vakavaraisuuden laskennassa käytetystä vastuuvelasta (32,3 % v. 2006). Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,0 (2,8 v. 2006). Alan parhaat asiakashyvitykset Eteran vahva vakavaraisuus takaa asiakkaille erinomaiset asiakashyvitykset. Vuodelle 2008 Etera siirtää asiakashyvityksiin 18,2 miljoonaa euroa (23 milj. euroa v. 2006). Se on 0,67 prosenttia sopimustyönantajien vuoden 2007 palkkasummasta (0,68 % v. 2006). Eteran asiakashyvitykset ovat alan parhaat. Asiakashyvitys alentaa työnantajan TyEL-vakuutusmaksua keskimäärin neljä prosenttia vuonna Asiakashyvityksiä voivat saada kaikki Eteran TyEL-sopimusasiakkaat. Asiakashyvityksen määrään vaikuttavat yrityksen edellisvuonna maksamat vakuutusmaksut sekä aiemmin * Vuoteen 2006 asti Etera ei laskenut hoitokustannustulosta. Eteran vuosikertomus

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2008

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2008 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2008 Satu, 28, palveluasiantuntija Eteran vuosikertomus 2008 4 Sisältö 6 Etera on eläketurvan asiantuntija 8 Avainlukuja 2008 9 Eteran uutisvuosi 2008 10 Talous painui

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

Verkkoraportti kertoo enemmän

Verkkoraportti kertoo enemmän Etera 2012 Verkkoraportti kertoo enemmän Tutustu vastuuraporttiimme verkossa etera.fi/vuosikertomus Sisältö Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa... 3 Toiminnan ja tapahtumien vuosi 2012... 5 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Etera työelämän kumppani

Etera työelämän kumppani Etera työelämän kumppani Verkkoraportti kertoo enemmän Tutustu vastuuraporttiimme verkossa etera.fi/vuosikertomus Sisältö Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa... 3 Katsaus tulevaan: Matkalla kohti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys. Hallituksen toimintakertomus 2013

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys. Hallituksen toimintakertomus 2013 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Talouden kehitys Vuosi 2013 voidaan jakaa kahteen osaan. Toukokuuhun asti pitkät korot jatkoivat pitkään jatkunutta laskuaan, mutta USA:n keskuspankin signaalit

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Yhtiökokous. Vuosikertomus ja muut julkaisut. Vuosi 2007 lyhyesti... 4. Toimitusjohtajan katsaus... 6

Vuosikertomus 2007. Yhtiökokous. Vuosikertomus ja muut julkaisut. Vuosi 2007 lyhyesti... 4. Toimitusjohtajan katsaus... 6 Vuosikertomus 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO Kansikuvassa Varman uuden toimitalon rakennustyömaa Helsingin Salmisaaressa. Hyvää työtä, jolla luodaan mahdollisuuksia tehdä lisää hyvää työtä. Vuosikertomus 2007

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2014. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys

Hallituksen toimintakertomus 2014. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys Hallituksen toimintakertomus 2014 Vakuutusmaksutulo 679 milj. euroa (659 milj. v.2013), kasvua 3 % Sijoitusten markkina-arvo 5 796 milj. euroa (5 572 milj. ), tuotto 6,3 % (0,2 %) Vakavaraisuuspääoma kasvoi

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2011. 5x10. Ilmarisen vuosi. kokemusta Ilmarisesta

ILMARISEN VUOSI 2011. 5x10. Ilmarisen vuosi. kokemusta Ilmarisesta 5x10 kokemusta Ilmarisesta Ilmarisen vuosi 2011 2 sisältö Ilmarisen vuosi 2011 kertoo yhtiön toiminnasta taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun näkökulmasta. 2 8 Ilmarinen 2011 ympäristövastuu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2009 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Talouden kehitys Maailmantalouden kehitystä

Lisätiedot

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07.

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07. VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö 01. Lyhyesti 02. Tapahtumia 03. Toimitusjohtajan katsaus 04. Asiakasedut 05. Sijoitustoiminta 06. Hallinto 07. Tilinpäätös 08. Yhteystiedot 01. LYHYESTI Suomi-yhtiö lyhyesti

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

Asiakasedut. Lisäetuja annettiin vuodelta 2008 hyvin niukasti. Epävarmassa maailmantalouden

Asiakasedut. Lisäetuja annettiin vuodelta 2008 hyvin niukasti. Epävarmassa maailmantalouden VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 9 5. Sijoitustoiminta... 12 6. Hallinto... 17 7. Tilinpäätös... 22 8. Yhteystiedot... 55

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti... VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 52

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

Sisällys. Sampo-konserni. Hallinnointi. Hallituksen toimintakertomus. Riskienhallinta. Tilinpäätös. Tietoa sijoittajille

Sisällys. Sampo-konserni. Hallinnointi. Hallituksen toimintakertomus. Riskienhallinta. Tilinpäätös. Tietoa sijoittajille VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällys 3 Sampo-konserni 19 Hallinnointi 33 Hallituksen toimintakertomus 60 Riskienhallinta 119 Tilinpäätös 236 Tietoa sijoittajille 2 Sampo-konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Avainluvut

Lisätiedot

OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005

OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005 OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005 05 Sisältö 4 Pääjohtajan katsaus 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 OP-ryhmä vuonna 2005 12 Tuloskatsaus 2005 15 OP-ryhmän avainluvut 2001 2005 16 OP-ryhmän

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 53

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun 4 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Tilapäinen alennus maksuun Verkkopalvelujen käyttö tuplaantui Ilmarisen palvelua arvostetaan Antti Tanskanen: Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot KANNEN KUVA:

Lisätiedot

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 Sampo- Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö.

Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö. Pohjola Pankki oyj VUOSIKATSAUS 2007 Pohjola Pankki Oyj VUOSIKATSAUS 2007 Sisältö 3 Katsaus osakkeenomistajille 5 Pohjola lyhyesti 6 Vuoden 2007 tulos 7 Vuoden tapahtumia 8 Avainlukuja 10 Toimintaympäristö

Lisätiedot