T&E palvelut. Asiakas etusijalla. Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen. työpaikkoja. vauhtia kehittämiseen 1/09. Pk-sektorilta toivotaan lisää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T&E palvelut. Asiakas etusijalla. Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen. työpaikkoja. vauhtia kehittämiseen 1/09. Pk-sektorilta toivotaan lisää"

Transkriptio

1 Hämeen työ- ja elinkeinokeskuksen asiakaslehti T&E palvelut 1/09 Pk-sektorilta toivotaan lisää työpaikkoja Asiakas etusijalla Rahoituksella vauhtia kehittämiseen 1 Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen

2 Tässä numerossa 3 Asiakas etusijalla 4 Oikein keinoin ulkomaille 5 Neuvontapalvelut 7 Rahoituksella vauhtia kehittämiseen 8 Rahoituspalvelut 11 Raha riittää haettuihin maatalouden investointitukiin Pääkirjoitus TE-palvelut tutuiksi ja käyttöön 12 Täsmäkoulutus puree parhaiten 13 Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen 14 Työ- ja elinkeinotoimistot Osaamista rekrytoinnista työvoiman vähentämisen tukitoimiin 16 Pk-sektorilta toivotaan lisää työpaikkoja 17 Uudistuvat TE-toimistot palvelevat asiakkaitaan asiantuntemuksella! 18 Hämeen työ- ja elinkeinokeskus, organisaatio Hämeen TE-keskuksen toimialue 19 Linkkejä T&E uutisia T&E uutisia. Hämeen TE-keskus, Rauhankatu 10, Lahti, puhelin , faksi , Päätoimittaja Pekka Savolainen. Toimitussihteeri Heljä Parkko. Kannen kuvat Futureimagebank ja TE-keskus. Taitto Mirja Näkki Oy. Painopaikka Edita Prima Oy. ISSN T&E uutisia ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Tilaukset ja osoitteenmuutokset TE-keskuksen organisaatio uudistui vuoden 2009 alussa ja nimikin lyheni työ- ja elinkeinokeskukseksi, mutta tuttu nimilyhenne TE-keskus säilyi. Työvoimatoimistot muuttuivat puolestaan työ- ja elinkeinotoimistoiksi eli lyhyesti TE-toimistoiksi. Organisaatiomuutoksen yhteydessä myös monien tytöntekijöiden tehtävä muuttuivat, joten päätimme kertoa tämän julkaisun kautta palveluistamme ja niistä vastaavista henkilöistä. Muutoksen yhteydessä työllisyys- ja yrittäjyysasiat koottiin yhteen samalle työllisyyden ja yrittäjyyden vastuualueelle. Tavoitteenamme on vastata entistä kokonaisvaltaisemmin asiakkaidemme tarpeisiin yritysten ja työvoiman kehittämisen työkaluilla. Kokemus on osoittanut konkreettisesti yritysten menestymisen ja työllisyyden kohtalonyhteyden. Hyvinä aikoina työvoiman saatavuus on keskeinen yritysten kasvun mahdollistaja ja taantumassa taas yritysten vaikeudet heijastuvat välittömästi työllisyyteen ja työpaikkakehitykseen. Uskomme, että uusi organisaatiomme tukee sekä yritys- että työnhakija-asiakkaitamme entistä paremmin erilaisissa suhdannetilanteissa. Mielestämme juuri nyt on oikea hetki valmistautua parempiin aikoihin. Siksi yritysten kasvua, T&K-toimintaa ja kansainvälistymistä tukevat palvelut koottiin innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta -vastuualueelle. Tavoitteena on tarjota Tekesin innovaatio- ja T&Krahoitus, työyhteisöjen toimivuutta parantava TYKES-rahoitus, Keksintösäätiön ja Patentti- ja rekisterihallituksen palvelut sekä kansainvälistymiseen liittyvät työkalumme mahdollisimman kokonaisvaltaisena pakettina kasvuhakuisten yritysten käyttöön. Maatilojen ja maaseudun kehittämisen tehtäväkokonaisuutta täydennettiin muutoksessa energia-asioihin liittyvillä palveluilla, koska kotimaisen energian tuottaminen tuo myös maaseudulle uutta yritystoimintaa ja työtilaisuuksia. Maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön monipuoliset, energian säästöön, ilmastonmuutoksen hillintään ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvät palvelut koottiin organisaatiomuutoksessa yhteen maaseudun ja energian vastuualueelle. EU:n rakennerahastotoiminnan suomalaista toteuttamismallia on moitittu vuosien varrella hajanaiseksi ja vaikeasti hahmotettavaksi. Tilanteen korjaamiseksi kokosimme aikaisemmin eri osastoilla hajallaan olleet rakennerahastoasiat EU-rakennerahastoyksikköön yhteisen johdon alaisuuteen. Samoin menettelimme tukien maksatukseen ja tarkastukseen liittyvien asioiden suhteen. Tavoitteena on yhdenmukaistaa käytäntöjä ja nopeuttaa sekä hankepäätösten että maksatusten käsittelyä. TE-toimistojen uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on viedä asteittain lisää yrityspalveluja paikalliselle tasolle lähellä asiakasta. Kehittämistyö on vasta käynnistymässä TE-toimistojen henkilöstön koulutuksella. Uskomme palvelutarjonnan nopeaan etenemiseen, koska TE-toimistoilla on pitkäaikainen kokemus yhteistyöstä alueensa yritysten kanssa ja jalkautumista yrityksiin on jo pitkään systemaattisesti kehitetty. Haluamme kuitenkin tähdentää, että työnvälitys, työvoimakoulutus sekä muut entisten työvoimatoimistojen ydintehtävät säilyvät ja kehittyvät myös uusissa TE-toimistoissa. TE-uudistuksen keskeinen tavoite on asiakaspalvelun parantaminen. Tähän pyritään mm. palvelujen seudullistamisella, eri asiakasryhmien palvelutarpeiden täsmentämisellä sekä palveluprosessien kehittämisellä. Kehitämme myös yhteistyötä keskeisten yhteistyökumppaneidemme Tekesin, Finveran, Finpron sekä seudullisten elinkeinoyhtiöiden kanssa toteuttamalla yhdessä kasvuyritysten palveluja sekä seudullisten yrityspalvelujen kehittämistä. Tämän julkaisun tarkoituksena on kertoa uudistuneesta organisaatiostamme ja ennen kaikkea palveluistamme ja niiden vastuuhenkilöistä. Vallitsevassa taantumatilanteessa on erityisen tärkeää, että asiakkaamme löytävät palvelumme helposti, kaikki potentiaaliset kehittämishankkeet saadaan ripeästi käyntiin ja resurssimme täysimääräiseen käyttöön. Tämä julkaisu löytyy myös sähköisessä muodossa internetsivuiltamme osoitteesta fi/hame. Pekka Savolainen Hämeen TE-keskuksen johtaja 2

3 Teksti ja kuva: Hanna Rusila Asiakas etusijalle TE-keskukset saivat vuoden alussa uuden organisaation. Asiakasnäkökulma ja räätälöity palvelu korostuvat jatkossa entistä paremmin. Työ- ja elinkeinohallinnolla on laaja valikoima palveluja, mutta aina ne eivät tavoita oikeita käyttäjiä. Muun muassa tähän haluttiin pureutua TE-keskusten organisaatiouudistuksella, joka astui voimaan vuodenvaihteessa. Hämeen TE-keskukseen perustettiin uudistuksen yhteydessä uusi toiminto nimeltä asiakkuudet. Se merkitsee, että asiakas on vastedes kaiken palvelun ykköslähtökohta. Yrityksen on tunnettava asiakkaansa, jos se haluaa myydä tuotteitaan. Yhtä lailla meidän TE-keskuksessa on tunnettava asiakkaamme, jos haluamme, että neuvonta ja tukirahat löytävät oikeaan osoitteeseen, asiakkuuspäälliköksi nimitetty Timo Puukko selventää. Tähän asti toiminta on ohjautunut liiaksi ylhäältä käsin, viranomaislähtöisesti. Palvelut lähemmäs Puukko työskenteli aiemmin yritystutkijana neuvomassa rahoitus- ja kansainvälistymisasioissa ja käsittelemässä tukihakemuksia. Uusi rooli on etäämmällä asiakkaista, mutta kokonaan Puukko ei halua kadota koordinointitasolle. Vastaan palvelujen jatkuvasta kehittämisestä ja valvon, että asiakas on kaikessa etusijalla. Minulle voi silti edelleen soittaa ja kysyä neuvoja. Tuntuma asiakkaisiin on tärkeää säilyttää, hän linjaa. Organisaatiouudistus ei toki toteudu hetkessä. Puukko pitää realistisena tavoitteena, että malli olisi täysin toiminnassa ensi vuoden loppuun mennessä. Suurin etu asiakkaille on yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen alusta lähtien ja siten ohjautuminen oikeiden palveluiden piiriin. Myös TE-toimistot eli entiset työkkärit nivoutuvat kiinteäksi osaksi palettia. Uudistus lisää varsinkin pienemmillä paikkakunnilla palveluja ja tuo ne lähemmäs asiakasta, Puukko kiteyttää. Kolmen portaan malli Hämeen TE-keskuksen yritysasiakkaiden määräksi arvioidaan tänä vuonna noin 300. Päälle tulee koko joukko henkilö- ja yhteisöasiakkaita. Yleensä suurimman hyödyn tuottaa räätälöity palvelu, Puukko korostaa. Kun julkishallinnon resurssit kuitenkin vähenevät ennemmin kuin kasvavat, on pakko miettiä toteutustapoja. Puukko on mukana luomassa valtakunnallista kolmiportaista palvelujärjestelmää. Nettisivustosta tulee entistä kattavampi, niin sanottu ykkösporras. Kakkosportaaksi luodaan yhteyskeskus, josta saa puhelinneuvontaa. Kolmanneksi asiakkaita palvellaan henkilökohtaisesti, hän kertoo. Yksi pitkän ajan haasteista on eri palveluntarjoajien, kuten TE-keskusten, Tekesin, Finveran ja Finpron, asiakastietojärjestelmien yhdistäminen. Kaikki hyötyvät, kun päällekkäisyydet karsitaan, tieto kulkee eikä samoja asioita tarvitse kertoa monella luukulla. 3

4 Siinä vaiheessa, kun ulkomainen yritys on hankkinut markkinarakonsa kansainvälisiltä kentiltä, suomalainen vielä hioo tuotettaan täydelliseksi. Näin tiivistää haasteensa Hämeen TE-keskuksen tuore innovaatio- ja kansainvälistymisasiantuntija Saija Kommers ja hymyilee päälle. Haluan kannustaa yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään mahdollisimman aikaisin. Tuotteen ei tarvitse olla loppuun asti hiottu ja markkinajohtajuus kotimaassa saavutettu, kun vienti aloitetaan. Parhaan palautteen tuotteen kehittämiseen saa paikan päältä, hän tietää. Juuritason neuvoja Huhtikuussa työssään aloittanut Kommers asui 11 viime vuotta ulkomailla: Yhdysvalloissa, Malesiassa, Saksassa ja Hollannissa. Kansainvälisten yritysten johtamisen ja viennin tehtävissä hän hankki paljon osaamista, jota suomalaisyritykset voivat nyt hyödyntää. Annan ruohonjuuritason neuvoja, jos kansainvälistyminen on uutta. Pienet käytännön neuvot saattavat estää isot virheet jatkossa. Kansainvälistymistä ei tarvitse jokaisen opetella kantapään kautta. Ottakaa rohkeasti yhteyttä! Viennissä kuten kaikessa busineksessä tuote on luonnollisesti tärkeä. Erilainen kulttuuri ja neuvottelutaktiikka saattaa kuitenkin yllättää. Jos tuote ei myy voikin syy olla jossakin muualla kuin tuotteessa. Keskeistä on kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen ja arvostaminen, Kommers painottaa. Oikealle asiantuntijalle Kommersin työnkuvaan kuuluu kaikki kansainvälistymiseen liittyvä neuvonta. Käytännön vinkkien lisäksi hän ohjaa tarvittaessa oikeille asiantuntijoille, auttaa kansainvälistymissuunnitelman tai markkinatutkimuksen tekemisessä ja opastaa rahoituksen hakemisessa. TE-keskuksen lisäksi kansainvälistymispalveluja on mm. Tekesillä, Finprolla, Suomalais-venäläisellä kauppakillalla, kauppakamarilla ja alueellisilla kehitysyhtiöillä. Pyrimme karsimaan päällekkäisyyksiä ja tehostamaan yhteisten resurssien käyttöä, Kommers kuvaa. Yhteistyötä tehdään myös oman talon sisällä, etenkin yritysrahoitusosaston kanssa. Teksti ja kuva: Hanna Rusila Oikein keinoin ulkomaille Moni suomalaisyritys on turhan varovainen vientisuunnitelmissaan. TE-keskuksen asiantuntemus auttaa valitsemaan oikeat strategiat. Rahoitusta tarjolla Kansainvälistymiseen panostaminen on yrityksille erityisen tärkeää nyt, kun markkinat ovat murroksessa. Vientiosastoilla on hetken aikaa hiljaista, mutta sen ei saa antaa hämätä. Juuri nyt on oikea hetki suunnitelmien laadinnalle tai henkilöstön kieli- ja bisneskulttuurikoulutukselle. Muuten juna voi ajaa ohi, Kommers muistuttaa. Venäjän suuntaan hämäläisyritykset ovat näköalapaikalla, joka kannattaisi hyödyntää. Itänaapurin tai esimerkiksi Intian haastaville markkinoille ei kuitenkaan pidä lähteä ilman huolellista valmistautumista. Suunnitteluun tarkoitettua valmistelurahoitusta kannattaa hakea, sillä rahaa on tällä hetkellä jaossa, Kommers kannustaa. 4

5 NEUVONTAPALVELUT Yritysneuvonta TE-keskus tarjoaa monipuolisia palveluja yritystoiminnasta kiinnostuneille, yritystoimintaa käynnistäville ja yritystoimintaa harjoittaville. TE-keskuksen yritysneuvoja antaa yritysmuodon valintaan ja yrityksen perustamiseen liittyvää neuvontaa ja neuvoo yritysrahoitukseen ja yrityksen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Yritysneuvoja Terttu Nevalainen, puh Rekisteripalvelut TE-keskus tarjoaa Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteripalveluja: PRH-neuvontaa, kaupparekisteri-ilmoitusten ja -maksujen vastaanottoa, KATKA-tietokantapalveluja sekä neuvontaa mm. tuotemerkkien rekisteröintiä koskevissa asioissa. Hämeenlinnassa yrityksen rekisteröinti- ja muutosilmoituksia ja maksuja ottaa vastaan Hämeenlinnan maistraatti. Yrityksen perustamisneuvontaa antaa Hämeen Uusyrityskeskus Sibeliuksenkatu 2 B 5 krs, ajanvaraus puh tai Maaseutuyrittäjyys TE-keskus tarjoaa maaseudulla toimiville mikroyrityksille, monialaisille maatiloille ja aloittaville yrityksille asiantuntijapalveluita ja neuvontaa. Asiantuntija Seppo Mäkinen, puh Yritystutkija Kari Palvaila, puh Tekesin rahoitus- ja asiantuntijapalvelut TE-keskuksen innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta -vastuualueen asiantuntijat toimivat osana Tekesin, teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen verkostoa. Teknologiaasiantuntijat neuvovat yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa sekä hankkeiden valmistelussa ja kehittämisessä ja verkottavat alueen yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita ja kannustavat niitä innovaatiotoimintaan. Assistentti Nina Flaaming, puh Keksintöasiamiespalvelut TE-keskus palvelee yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä immateriaalioikeusasioissa ja keksintötoiminnassa. TE-keskuksen keksintöasiamies - arvioi keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä - arvioi tuotteen teknisiä ja kaupallisia mahdollisuuksia - neuvoo suojausvaihtoehdoissa - avustaa asiantuntija- ja tuotekehityspalvelujen saamisessa - neuvoo keksintöjen tuotekehityksen rahoitusvaihtoehdoista - ohjaa keksintöjen markkinoinnissa - arvioi ja jalostaa uusia liikeidea-aihioita tuoteväyläryhmässä. Asiointi keksintöasiamiehen kanssa on luottamuksellista. keksintöasiamies Eino Jokinen puh Ulkomaalainen yritystoiminnan käynnistäjänä EU:n ulkopuolelta tulevan ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan on haettava yritystoiminnalleen lupaa. TE-keskus arvioi kannattavan elinkeinotoiminnan edellytykset ja sen, että elinkeinonharjoittajan toimeentulo on turvattu. Yritysneuvoja Terttu Nevalainen, puh Kaupparekisteripalvelut Kaupparekisteripalvelut myös myös TE-keskuksissa TE-keskuksissa Yleisneuvonta kaupparekisteriasioissa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään Yleisneuvonta kaupparekisteriasioissa Yritys- liittyvät palvelut Yleisneuvonta ja yhteisötietojärjestelmään kaupparekisteriasioissa liittyvät Yritys- ja palvelut yhteisötietojärjestelmään Kaupparekisteri-ilmoitusten liittyvät palvelut ja Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksujen vastaanotto ja käsittelymaksujen Kaupparekisteri-ilmoitusten vastaanotto ja käsittelymaksujen Kaupparekisteri-ilmoitusten vastaanotto ja Kaupparekisteriotteet käsittelymaksujen vastaanotto Lomakkeet, oppaat ja esitteet Kaupparekisteriotteet Lomakkeet, Kaupparekisteriotteet Ota yhteyttä! oppaat ja esitteet Hämeen Lomakkeet, TE-keskus oppaat ja esitteet N Hämeen N TE-keskus puhelinnumero Ota N N yhteyttä! sähköposti Hämeen Ota yhteyttä! puhelinnumero TE-keskus Yritysneuvoja Hämeen TE-keskus sähköposti Terttu Nevalainen, 050 N N , puhelinnumero sähköposti 5

6 NEUVONTAPALVELUT Kansainvälistymisneuvonta TE-keskuksen innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta -vastuualueen asiantuntijat auttavat yrityksiä arvioimaan mahdollisuuksiaan kansainvälistymiseen ja neuvovat kansainvälisen kaupan aloittavia yrityksiä. TE-keskuksen asiantuntijoilta saa apua mm. - kansainvälistymissuunnitelman tekemiseen - markkinatutkimusten tekemiseen ulkomailla - kontaktien saamiseen ulkomailla ja kotimaassa - tiedon hankintaan kohdemaasta/-maista - rahoitusvaihtoehtojen kartoittamiseen. Asiantuntija Saija Kommers, puh Asiantuntija Ritva Lehtelä, puh Omistajanvaihdos Hämeen TE-keskus tarjoaa sukupolven- ja omistajanvaihdospalveluja pk-yritykselle, jonka yrittäjä on ikääntymässä ja tarvitsee asiantuntijaapua omistajanvaihdoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Omistajanvaihdos-klinikalla yrittäjä voi kartoittaa oman tilanteensa asiantuntijan avustuksella ja saada neuvoja ja opastusta siitä, miten vaihdosta viedä eteenpäin. ViestinVaihto tarjoaa yksilöllisen, räätälöidyn asiantuntijapalvelun omistajan-/sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun ja toteutukseen. KasvuApu-klinikka tarjoaa yritysten jatkajalle ja nuorelle kasvuhakuiselle yrityksille asiantuntija-apua yrityksen kehittämiseen ja kasvuun. Klinikalla arvioidaan yhdessä yrittäjän kanssa yrityksen kehittämisen kohteet ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Projektipäällikkö Hannele Heikkinen, puh Sosiaalinen yritys Sosiaalinen yritys on liiketaloudellisin perustein elinkeinotoimintaa harjoittava yritys, säätiö tai muu elinkeinonharjoittaja, joka on merkitty kaupparekisteriin ja työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin. Sosiaalisten yritysten tavoitteena on kannattavan liiketoiminnan lisäksi luoda uusia, pitkäaikaisia työpaikkoja vaikeasti työllistyville osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille. Projektipäällikkö Heikki Rantala, Välke - välityömarkkinoiden kehittäminen, puh Viljelijätuet Maa- ja puutarhatalouden tukien tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus, korvata luonnonolosuhteista aiheutuneita haittoja sekä edistää luonnon monimuotoisuutta ja maatalousmaiseman hoitoa. Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Ryhmäpäällikkö Juha Poutiainen, Tarkastaja Hannu Heinämaa, Maatilojen rahoitus Maatiloille voidaan myöntää rahoitusta tilanpidon aloittamiseen ja maatilojen investointeihin. Ryhmäpäällikkö Tapio Punttila puh Tarkastaja Tuija Hippeläinen puh Maatilan omistajanvaihdos TE-keskus rahoittaa maaseutuyrittäjää maatilan sukupolven- ja omistajanvaihdoksessa nuoren viljelijän tilanpidon aloittamistuella ja maanoston tuella. Asiantuntija Olli Löyttyniemi, puh Kalatalousasiat TE-keskuksen kalatalousyksikön tehtäviin kuuluu kalatalouden edunvalvonta sekä EU:n kalatalouspolitiikan ja kansallisen kalastuslainsäädännön toimeenpano. TE-keskus antaa asiantuntija-apua elinkeino- ja vapaa-ajankalatalouden kehittämiseen ja kalavarojen hoitoon liittyvissä asioissa. Tarkastaja Eliisa Mikkola, puh Valtakunnallinen kalastuksen neuvontapuhelin: Arkisin klo 8-16 (0,08 euroa/min + pvm) Palkkaturva Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyystilanteen varalta. Hämeen TE-keskusalueen palkkaturva-asiat ratkaistaan Pirkanmaan TE-keskuksen palkkaturvayksikössä puhelin

7 Rahoituksella vauhtia kehittämiseen TE-keskuksen yritysrahoitusta kannattaa kysyä, jos kiikarissa on investointeja tai muita isompia kehityshankkeita. Taantumassa monikaan yritys ei investoi. Muita kehityshankkeita toteutetaan enemmän, toteaa Hämeen TE-keskuksessa yritystutkijana työskentelevä Niko Annola. TE-keskus tarjoaa yrityksille monenlaista rahoitusta kehittämisavustuksista energia- ja maaseututukiin. Loppuvuodesta 2008 aloittaneen Annolan työsarkaa ovat ensisijaisesti yritysten kehittämisavustukset. Ne jakaantuvat investointi-, tuotannon kehittämis- sekä liiketoiminnan kehittämis- ja kansainvälistymistukiin. Esimerkiksi käy vaikkapa Keski-Euroopan markkinoille pyrkivä yritys, jolle vienti on uutta. TE-keskuksen avulla yritys voi hankkia ulkopuolisen asiantuntijan, maksaa työntekijöidensä matkoja, palkata vientipäällikön tai osallistua messuille, Annola listaa. Teksti ja kuva: Hanna Rusila Laidasta laitaan Rahoitusta saadakseen hankkeen on oltava yritykselle merkittävä. Vientihankkeista TE-keskuksen rahoitusosuus on puolet, tuotekehityshankkeista 35 prosenttia, investointihankkeista tapauskohtainen. Summat vaihtelevat laidasta laitaan. Pienin myöntämämme avustus oli hieman yli euroa, suurimmat satojatuhansia, Annola kertoo. Pöydälläni on tällä hetkellä hakemuksia yhden hengen yrityksistä yli 200 hengen yritykseen. Annolan tehtävänä on opastaa yrityksiä oikeiden henkilöiden luo, neuvoa rahoituksen hakemisessa ja käsitellä hakemuksia. TE-keskuksen organisaatiouudistus on tuonut uusia kasvoja yritystoiminnan kehittämisryhmään. Meitä on tällä hetkellä kolme, ja saman verran on haussa. Jos ei tiedä, kenen puoleen kääntyä, rohkeasti vain soittoa minulle, niin autan eteenpäin, Annola kannustaa. Pallo Kanta-Hämeelle Tarvittaessa voimat yhdistetään muiden TE-keskuksen yksiköiden kanssa. Annolan seurana yritysvierailuilla on usein kansainvälistymisasioihin erikoistunut Saija Kommers. Uusi organisaatiomalli toi meille lisää osaamista, Annola kertoo. Monialaisuudelle onkin käyttöä. Rahoitusha- kemus voi koskea mitä tahansa uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä vientimarkkinoiden laajentamiseen tai suuriin laiteinvestointeihin. Myöntämämme tuki voi myös linkittyä muihin työvoima- ja elinkeinohallinnon palveluihin, kuten tuotteistettuihin asiantuntijaohjelmiin tai Tekesin rahoitukseen, Annola mainitsee. Vielä tietoisuus TE-keskuksen palveluista ei ole yltänyt kaikkialle. Toisinaan kysytään, tuemmeko vain suuria yrityksiä. Päijät-Hämeessä yritysten aktiivisuus on ollut viime aikoina kiitettävää, mutta Kanta- Hämeen suuntaan heittäisin palloa. Jos mielessä on kehitysideoita, aktiivisuutta vain peliin! 7

8 rahoituspalvelut YRITYSRAHOITUS Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, kun yritys aloittaa toimintansa taikka laajentaa tai kehittää sitä. Avustuksen kohteena olevan hankkeen tulee olla yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Avustusta ei voida myöntää myöskään maataloustuotteiden jalostukseen tai markkinointiin, lukuun ottamatta liikennekäyttöön tarkoitetun bioetanolin tuotantoon liittyviä investointeja. Yritystutkija Niko Annola, puh Valmistelurahoitus Valmistelurahoituksen avulla kannustetaan ja autetaan PK-yrityksiä valmistautumaan menestyksekkäisiin kehittämishankkeisiin. Valmistelurahoitusta myönnetään tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavaan, hankkeenomaiseen kehittämiseen. Valmistelurahoitusta voidaan myöntää hankkeisiin, joilla valmistellaan pk-yritysten tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä. Valmistelurahoituksella edistetään yrityksessä jo aikaansaadun lupaavan kehittämisidean edellyttämiä toimenpiteitä. Valmistelurahoituksella myös nopeutetaan uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistymistä sekä autetaan yritystä kansainvälistymään ja nostamaan nykyistä osaamistasoaan. Valmistelurahoitusta voi saada vain toimenpiteisiin, joissa on kyse tavanomaisesta toiminnasta poikkeavasta yrityksen liiketoiminnan tai sen jonkin osa-alueen merkittävästä hankkeenomaisesta kehittämisestä. Toimenpiteet ovat tyypillisesti lyhytkestoisia selvityksiä ja sisältävät riippumattomilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja. Assistentti Nina Flaaming, puh Valmistelurahoitus kansainvälistymiseen Asiantuntija Saija Kommers, puh Energiatuki Energiatukea voidaan myöntää energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin. Asiantuntija Jukka Weckman, puh Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Julkisella yhteisöllä tarkoitetaan kuntaa, kuntayhtymää, yliopistoa, ammattikorkeakoulua tai muuta voittoa tavoittelematonta julkiseksi yhteisöksi luokiteltavaa tahoa; ja yksityisellä yhteisöllä voittoa tavoittelematonta yhdistystä, osuuskuntaa, yritystä tai muuta yhteisöä. Rakennerahastoasiantuntija Antti Jokivirta, puh Avustus yksinyrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin Yksin toimintaa harjoittavalle yrittäjälle voidaan myöntää yrityksen kehittämisavustusta jos työntekijän työpaikka sekä työnantajan kiinteä toimipaikka ovat Forssan ja Heinolan seutukuntien alueella. Avustusta on haettava ennen työsuhteen alkamista. Työnantajan on toimitettava palkattavan työntekijän kanssa tehty työsopimus TE-keskukseen heti, kun se on tehty. Asiantuntija Ritva Lehtelä, puh Kyläkauppatuki Avustus on tarkoitettu kyläkaupoille, jotka sijaitsevat haja-asutusalueilla ja joiden päivittäistavaroiden myyntipinta-ala on alle 400 m2 sekä päivittäistavaroiden vuosimyynti on alle kaksi miljoonaa euroa. Avustuksen piirissä ovat myös myymäläautot. Avustusta voidaan myöntää sellaiseen kyläkaupan investointiin, jonka voidaan arvioida parantavan tai monipuolistavan kyläkaupan palveluja. Tällä pyritään turvaamaan haja-asutusalueiden kyläkauppojen toiminnan jatkuvuus. Asiantuntija Miia Forsström, puh Tekesin rahoitus Tekesin yritysrahoitusta voi hakea yrityksen tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin, jotka luovat pohjaa markkinoitavien tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle, sekä mm. verkostoitumiseen, kansainvälistymiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Rahoitusvaihtoehtoja ovat avustus, laina tai niiden yhdistelmä. Tarkoituksena on kannustaa PK-yrityksiä innovaatiotoimintaan, asiantuntijapalvelujen käyttöön sekä uusien tuotteiden ja palvelujen tuotteistukseen. Projektit voivat sisältää myös selvityksiä yrityksen koko liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. Tekesillä on rahoitustuotteita myös nuorten innovatiivisten yritysten kannustamiseen ja suurten yritysten riskialttiiden tutkimusprojektien tukemiseen. Tekes tarjoaa sekä avustuksia että lainoja pk-yritysten kansainvälistymiseen sekä ulkomaisten tutkijoiden palkkaamiseen. Tekes tarjoaa myös kansainvälisiä rahoitusmuotoja, esimerkiksi Eurostars-ohjelman ja EU:n 7. puiteohjelman kautta. Assistentti Nina Flaaming, puh Maaseudun yritystoiminnan tukeminen Maaseudun mikroyritysten toimintaa tuetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta, jonka keskeisenä tavoitteena on työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen. Ohjelmasta tuetaan sen tavoitteita toteuttavien, maaseudun yritystoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Avustusta on mahdollista saada investointeihin, yritysten kehittämiseen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin. Asiantuntija Seppo Mäkinen, puh Yritystutkija Kari Palvaila, puh TYKES-rahoitus Työelämän kehittämisohjelma Tykes tukee työpaikkojen hankkeita, joissa johto ja henkilöstö etsivät ja kehittävät yhdessä toimintatapojaan, asiantuntijaverkostoja hyväksi käyttäen. Kehittämishankkeiden tukemisen lisäksi ohjelman toimintaan kuuluu kehittämisen tiedon ja osaamisen vahvistaminen ja levittäminen. Tykes-ohjelman kehittämishankkeet jakautuvat toimintamuodon mukaan neljään ryhmään. Tavoitteittensa ja tarpeittensa mukaisesti hanke voi kuulua perusanalyysien, kehittämisprojektien, menetelmäkehitysprojektien tai työelämän oppimisverkostojen ryhmään. Tuloksellisuuden edistäminen voi kohdistua esimerkiksi työn tuottavuuteen, tuotteiden ja palvelujen laatuun, työprosessien laatuun ja sujuvuuteen ja asiakaspalvelun parantamiseen 8

9 Työelämän laadun edistäminen voi kohdistua esimerkiksi työntekijöiden kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksiin, työhyvinvointiin, työyhteisöjen sisäiseen yhteistoimintaan ja työyhteisöjen sisäiseen luottamukseen Assistentti Nina Flaaming, puh Starttiraha Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle sekä mm. palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Starttirahaa haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta. Lisätietoja TE-toimistojen sivuilta TYÖLLISYYS- PERUSTEISET TUET Investointiavustus TE-keskus voi myöntää investointiavustusta valtion, kuntien, kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen työllisyysperusteisiin investointeihin, jotka edistävät uusien työpaikkojen syntymistä ja ottavat samalla huomioon alueelliset työllisyysnäkökohdat. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi rakentamista, kunnossapitoa, perusparannusta, laajentamista ja rakenteellisesti uudelleen järjestämistä koskeviin hankkeisiin ja muihin investointeihin. Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, puh luonnonmukaisen viljelyn tuotantosopimukset kuuluvat erityisympäristötukeen. Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Ryhmäpäällikkö Juha Poutiainen, puh Tarkastaja Hannu Heinämaa, Nuoren viljelijän aloitustuki Nuoren viljelijän aloitustukena myönnetään sekä korkotukilainaa että avustusta alle 40 vuotiaalle viljelijälle, joka saa haltuunsa ensimmäisen maatilansa. Asiantuntija Olli Löyttyniemi, puh ESR-RAHOITUS Euroopan unionin tuki on lisärahoitusta Suomen kansalliseen kehittämistyöhön. EU:n rakennerahastoista, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta, rahoitetaan hankkeita, jotka on tarkoitettu vähentämään alueiden välisiä eroja ja parantamaan heikompien alueiden kilpailuedellytyksiä sekä ihmisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Rahoituksen painopisteet ovat - yritystoiminnan edistäminen - innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen - osaaminen, osaava työvoima, työllisyys ja yrittäjyys - työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen - julkisten palveluiden ja palvelurakenteiden parantaminen Rahoitusta voivat hakea kunnat, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, seutukunnat, kehittämisyhtiöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja niiden yhdistelmät sekä yritykset. Tukea ei voida myöntää luonnollisille henkilöille eikä yhden yrityksen toiminnan kehittämiseen. EU-tuen tarkoitus on hyödyttää mahdollisimman laajaa kenttää. EUhankkeen julkinen rahoitus muodostuu EU-rahoituksesta, valtionrahoituksesta (myönnetään yhdessä) sekä kuntarahoituksesta. Yksityistä rahoitusta edellytetään, mikäli hankkeeseen sisältyy yritysten kehittämistä tai yritysten henkilöstön kouluttamista. Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, puh Työllisyyspoliittinen avustus Työllisyyspoliittisella avustuksella tuetaan palvelujen tuottajia, jotka toiminnallaan parantavat pitkään työttömänä olleiden työ- ja toimintakykyä sekä selvittävät työllistymisedellytyksiä. Avustusmuoto korvaa aiemmat työllisyyspoliittisen projektituen ja omatoimisuusavustuksen. Avustusta voivat saada kunta, kuntayhtymä ja muu yhteisö tai säätiö. Avustusta voidaan myöntää myös sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen sekä tukena uusosuuskunnan perustamiseen. Ryhmäpäällikkö Katriina Haapakangas, puh MAASEUTURAHOITUS Maatalouden viljelijätuet Maa- ja puutarhatalouden tulotukijärjestelmän perusta muodostuu EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisista tukimuodoista ja niitä täydentävästä kansallisesta tukijärjestelmästä. Tukien tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus, korvata luonnonolosuhteista aiheutuneita haittoja sekä edistää luonnon monimuotoisuutta ja maatalousmaiseman hoitoa. Erityisympäristötuki on osa maatalouden ympäristötukea. Erityisympäristötuen eli maatalouden ympäristötuen erityistuen tavoitteena on ympäristön kuormituksen vähentäminen. Erityisympäristötuki suunnataan vesien, luonnon ja viljelymaiseman monimuotoisuuden säilyttämiseen ja hoitoon erityiskohteissa. Myös Maatilatalouden investoinnit Tukea maatilatalouden investointeihin voidaan myöntää pois kotieläinrakentamiseen, muuhun rakentamiseen, pois peltojen salaojittamiseen, puutarhatalouden investointeihin, työympäristön parantamiseen, eläinten hyvinvoinnin parantamiseen sekä yhteiskäyttöön tulevien sadonkorjuukoneiden hankintaan. Tuet ovat korkotukilainoja ja avustuksia. Ryhmäpäällikkö Tapio Punttila, puh Tarkastaja Tuija Hippeläinen, puh Maaseudun kehittäminen Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta). Maaseutuohjelmasta rahoitetaan maaseudun elinkeinoelämän, uusien elinkeinojen ja tuotantomahdollisuuksien monipuolista kehittämistä. Maaseudun hanketuet Hanketuet kannustavat maaseudun asukkaita, yrittäjiä ja organisaatioita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Niistä rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät yrittäjyyttä, kannustavat ympäristöstä huolehtimiseen ja parantavat maaseudun asumisviihtyvyyttä. Hanketukia on eri tarkoituksiin: kehittämiseen, koulutukseen ja yleishyödyllisiin investointeihin. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina, alueellisina, alueiden välisinä tai kansainvälisinä. Kehittämishankkeet ovat joko elinkeinollisia tai yleishyödyllisiä. Elinkeinollinen kehittämis- 9

10 rahoituspalvelut hanke voi olla esimerkiksi selvitystyötä jonkin toimialan kehittämiseksi tai yritysten yhteisen markkinoinnin tai tuotekehityksen edistämistä. Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden kohteena voi olla esimerkiksi kylien palvelupisteiden perustaminen tai yhteisen paikalliskulttuurin vaaliminen. Koulutushankkeet vastaavat yrittäjien ja muiden maaseudun toimijoiden osaamistarpeisiin. Ajan tasalla olevat tiedot ja taidot pitävät yllä kilpailukykyä ja takaavat tuotteiden ja palveluiden korkean laadun. Yleishyödyllisessä investointihakkeessa hankitaan koneita, laitteita tai tiloja yhteiseen käyttöön tai rakennetaan ja kunnostetaan yhteisiä tiloja ja ympäristöjä. Ryhmäpäällikkö Timo Kukkonen, puh Suunnittelija Ari Lindqvist, puh Asiantuntija Antti Pitkänen, puh Valtakunnalliset hankkeet Suunnittelija Maritta Sabell, puh Leader-toimintaryhmät Leader-toimintaryhmät ovat rekisteröityjä maaseudun kehittämisyhdistyksiä. Leader-toimintatapa vahvistaa maaseudun kilpailukykyä sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkisen hallinnon yhteistyötä. Sen kulmakiviä on paikallisuus, oma-aloitteisuus ja verkostoituminen. TE-keskus myöntää maaseutuohjelmasta vuosittain julkista rahaa, jolla ne rahoittavat valitsemansa hankkeet omalla toiminta-alueellaan. Osa toimintaryhmien rahoituksesta on peräisin kansallisista lähteistä. Alueiden kunnat sitoutuvat ryhmien toimintaan. Leader-toiminta on kaikille avointa, joten kuka tahansa oman alueensa kehittämisestä kiinnostunut voi osallistua siihen. Ryhmäpäällikkö Timo Kukkonen, puh Suunnittelija Ari Lindqvist, puh Asiantuntija Antti Pitkänen, puh Toimintaryhmät Päijänne-Leader ry Päijät-Hämeen pohjoisosissa Etpähä ry Päijät-Hämeen eteläosissa LounaPlussa ry Forssan seudulla Linnaseutu ry Hämeenlinna seudulla EMO ry Riihimäen seudulla (alue ulottuu myös Uudenmaan puolelle) Maaseudun yritystoiminnan tukeminen Maaseudun mikroyritysten toimintaa tuetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta, jonka keskeisenä tavoitteena on työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen. Ohjelmasta tuetaan sen tavoitteita toteuttavien, maaseudun yritystoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Avustusta on mahdollista saada investointeihin, yritysten kehittämiseen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin. Asiantuntija Seppo Mäkinen, puh Yritystutkija Kari Palvaila, puh KALATALOUDEN RAHOITUS ELINKEINOKALATALOUS Elinkeinokalataloutta rahoitetaan Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR). Avustusta voi saada mm. ammattikalastuksen, vesiviljelyn ja kalanjalostuksen investointeihin sekä yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin. Kalatalouteen voi saada tukea myös TE-keskuksen muista rahoituslähteistä, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai koulutukseen. Kalastusmatkailun investointien rahoitus tapahtuu muiden rahoituskanavien kautta. Kalastusbiologi Jorma Kirjavainen, puh Avustukset kalatalouden edistämiseen Hämeen TE-keskus jakaa vuosittain harkinnanvaraista avustusta vapaa-ajankalatalouden kehittämiseen. Etusijalle asetetaan sellaiset hankkeet, joissa parannetaan kalastusmahdollisuuksia tai lisätään vapaa-ajan kalastuksen suosiota. Varoja voivat hakea mm. kalastusalueet, kalatalousalan järjestöt ja muut yhteisöt. Kalatalouspäällikkö Jukka Muhonen, puh Puoli viiden ruuhka. Kaikki mahdollisuudet yrittää. Tietoa ja tukea: maaseutu.fi KL_ORSI_253x50mm.indd :03:13 10

11 Raha riittää haettuihin maatalouden investointitukiin Hämeen TE-keskukseen on tullut tammi- ja huhtikuun investointitukihauissa yhteensä 143 hakemusta. Suosituin investointikohde on viljankuivurit ja -varastot. TEKSTI JA KUVA: IRMA PELTOLA Tammikuun hakukierroksella rahoitettiin 70 investointia, ja 6 hakemusta sai kielteisen päätöksen. Huhtikuun haun 67. hakemuksesta viljelijät saavat päätökset kesäkuun loppuun mennessä. - Rahat riittävät hyvin kaikkiin niihin hakemuksiin, jotka täyttävät tukiehdot, sanoo tarkastaja Tuija Hippeläinen Hämeen TE-keskuksen maaseutu- ja energia vastuualueelta. Hakemuksia on tullut kuivureiden lisäksi mm. salaojitukseen, navetoiden peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen, työhyvinvointia edistäviin investointeihin ja eläinten hyvinvointiin sekä tuotannon hygieniaan liittyvin investointeihin. Määräajat selkeyttävät hakua Tarkat haku- ja päätösajat ovat nykyisen ohjelmakauden mukanaan tuomia uutuuksia. Hakemusta saa täydentää virallisen hakuajan päättymisen jälkeen. Jos paperit eivät ole huhtikuun haun osalta kunnossa kesäkuun loppuun mennessä, hakemuksesta annetaan kuitenkin kielteinen päätös. Viljelijä voi toki hakea uudelleen seuraavassa haussa. - Näillä kahdella ensimmäisellä hakukierroksilla käytäntö on aiheuttanut kiirettä mm. rakennus- ja salaojasuunnittelijoille sekä elinkeinosuunnitelmien tekijöille. Jatkossa ruuhka helpottunee, kun järjestelmään totutaan, toteaa Hippeläinen. Tuija Hippeläinen on tyytyväinen määräaikoihin. Ne tuovat selkeyttä hakemiseen, eikä rahoittajalle jää roikkumaan keskeneräisiä hakemuksia, joista ei tiedä saadaanko papereita lainkaan kuntoon. Myös viljelijä tietää etukäteen, milloin päätös tulee. Hakemuksissa paljon täydennettävää Huhtikuun 15. päivän hakuun tuli paljon keskeneräisiä hakemuksia. Tuija Hippeläinen toivoo, että jatkossa hakemuspaperit olisivat valmiimpia. Täydennyksiä tulee koko ajan. - Tuen hakua suunnittelevan kannattaa soittaa meille etukäteen ja kertoa investointisuunnitelmastaan. Siten vältytään tilanteilta, jossa hakuehdot eivät täyty tai haetaan tukea kohteeseen, johon sitä ei myönnetä. Viljelijä välttyy turhalta työltä, sanoo Hippeläinen. Investointitukien avulla pyritään maatalouden rakenteen parantamiseen. Tukia suunnataan Tuija Hippeläinen kannustaa hakemaan maatalouden rakennetukia, sillä varoja on riittävästi. Pöydällä oleva paperinippu on viljankuivuria koskeva tukihakemus. entistä enemmän tiloille, joiden tulokertymästä maatalouden osuus on merkittävä. Korvaavia investointeja ei myöskään tueta. - Maatalouden yrittäjätulon osuuden pitää olla vähintään 25 % kaikista hakijan tuloista. Maataloustuloon ei lasketa mukaan metsätuloja eikä mahdollisista sivuelinkeinoista saatuja tuloja, kuten esimerkiksi maatilamatkailua. Hyvän suunnittelun merkitys kasvaa Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, koska seuraava investointitukien haku aukeaa. Päivämäärän Muista kilpailutus! ilmoittamista ei kannata jäädä odottamaan, vaan panostaa investoinnin huolelliseen suunnitteluun ja hakemuksen kokoamiseen. Kun hakemuksen liitteinä on oltava myös rakennus- ja ympäristöluvat ja elinkeinosuunnitelma, prosessi vie oman aikansa. Laajan elinkeinosuunnitelman teettämiseen saa nyt myös tukea. Tuki maksetaan suoraan hyväksytylle suunnitelman tekijälle, jolloin viljelijä maksaa suunnittelijalle omarahoitusosuuden. Sama yrittäjä voi käyttää elinkeinosuunnitelman tukea ohjelmakauden aikana yhden kerran. Kilpailutuksen kynnysarvot ovat laitteiden ja koneiden osalta euroa ja rakentamisen osalta euroa. Jos investoinnin saama julkinen tuki on vähintään 50 %, on tarjouspyynnöt vietävä Hilmaan eli työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään maksuttomaan sähköiseen ilmoituskanavaan. Se löytyy osoitteesta Jos vaadittua kilpailutusta ei ole tehty ennen investointitukihakemuksen jättöä, se voidaan tehdä myös päätöksen saamisen jälkeen, mutta ehdottomasti ennen hankintoja. Kilpailutuksen toteutus tarkistetaan maksatusten yhteydessä. 11

12 Teksti ja kuva: Hanna Rusila Täsmäkoulutus puree parhaiten Kaipaako henkilöstönne lisäoppia? TE-keskus auttaa räätälöimään juuri teille sopivan koulutuksen ja maksaa siitä suurimman osan. Turhan harva yritys tuntee toistaiseksi työ- ja elinkeinohallinnon tarjoamia koulutusmahdollisuuksia. Näin tuumaa Protekiksi nimettyä hanketta Hämeen TE-keskuksessa vetävä Kirsi Koskinen. Hänen tehtävänään on levittää sanaa TE-keskuksen koulutuspalveluista ja luoda yrityksistä toisiaan hyödyttäviä verkostoja. Koskisen alaan kuuluvat rekrytointi-, täsmäja muutoskoulutukset, tuotteistetut asiantuntijapalvelut, johdon ja avainhenkilöiden valmennusohjelmat sekä yrityskohtainen konsultointi. Tärkein tavoitteemme on taata yrityksille osaavaa työvoimaa, joka mahdollistaa niiden kasvun ja kehittymisen, hän tiivistää. Maksuosuus sitouttaa Merkittävässä roolissa ovat yhteishankintakoulutukset. Sanakummajainen tarkoittaa sitä, että yritys suunnittelee koulutuksen yhdessä kouluttajan ja TE-hallinnon kanssa, joka maksaa valtaosan kustannuksista. Rekrytointikoulutuksessa yritys saa työvoimaa tarpeisiinsa räätälöidysti, Koskinen kertoo. Täsmäkoulutuksessa henkilöstölle tarjotaan lisäoppia esimerkiksi suurten muutosten yhteydessä tai lomautusten aikana. Muutoskoulutuksessa taas irtisanomisiin ajautunut yritys auttaa lähtijöitä uuden alkuun. Yrityksen maksuosuus on murto-osan siitä, mitä omin voimin hankittu koulutus maksaisi. Muutoskoulutuksesta yritys maksaa 20 prosenttia ja TE-hallinto loput. Rekrytointikoulutuksissa yrityksen maksuosuus on 30 prosenttia ja täsmäkoulutuksissa prosenttia, Koskinen luettelee. Osallistuminen kustannuksiin sitouttaa ja kannustaa pitkäjänteisyyteen. Suurin investointi yrityksille on silti koulutukseen käytetty aika. Kaikille yrityksille Yhteishankintakoulutuksia voivat hakea kaikki yhtä henkilöä isommat yritykset ja yhteisöt. Tuotteistetut asiantuntijapalvelut kohdennetaan pk-yrityksille. Esimerkiksi PK-LTS-tuotteellamme pk-yritys voi laatia liiketoimintasuunnitelman, jonka avulla se näkee kasvutavoitteensa ja pystyy arvioimaan, tarvitaanko lisäoppia. Sen jälkeen voi tarpeen mukaan hakea yhteishankintakoulutusta, Koskinen mainitsee. Erityisesti tiukkoina aikoina koulutukseen kannattaa satsata. Yritykset ovat kiitettävästi ottaneet viestiä vastaan. Se on kaukaa viisasta, sillä laman jälkeen tulee työvoimapula. Koskinen jalkautuu yrityksiin kertomaan koulutustarjonnasta, infoaa luottamusmiehiä, järjestää seminaareja ja kokoaa yrityksistä synergiaverkostoja. Koulutusta järjestetään myös yritysryppäille. Usein pienyrityksellä ei ole aikaa koulutuksen suunnitteluun. Me olemme siinä tukena, ja kustannuksia voidaan jakaa yritysten kesken. 12

13 OSAAMISEN JA YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Yhteishankintakoulutus Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä TE-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Näin toteutettuun yhteishankintakoulutukseen voi osallistua myös vuokratyöntekijä tai yrittäjä, joka osallistuu samaan koulutukseen työntekijöidensä rinnalla. Yhteishankintakoulutus on kolmen toisiaan täydentävän ja eri tarpeisiin suunnatun palvelutuotteen perhe: RekryKoulutus kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta. TäsmäKoulutus yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin. MuutosKoulutus työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään. Koulutuksia voidaan yhdistää. Nk. vaihtovalmennuksessa toteutetaan samanaikaisesti Rekry- Koulutusta ja TäsmäKoulutusta. Projektipäällikkö Kirsi Koskinen, puh TE-toimistot, Asiantuntijapalvelut TE-keskus tarjoaa kehittämisohjelmia pk-yrityksille. Näiden palveluiden avulla yritys saa ohjausta ja tukea toimintansa eri vaiheissa. Tarjolla on seuraavia ohjelmia: Balanssi - Talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma. DesignStart - Muotoilun ja graafisen viestinnän kehittämisohjelma. easkel - Tietotekniikka liiketoiminnassa -kehittämisohjelma. Globaali - Kansainvälistymisen kehittämisohjelma. Kunto - Liiketoiminnan kehittämisohjelma. Monitaito - Liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma. Myyntiteho - Myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma. PalveluTuotto - Palveluyritysten laadun ja tuottavuuden kehittämisohjelma. PK-LTS - Pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelma. ProStart - Yritysidean arviointi- ja kehittämisohjelma. TuoteStart- Tuote- ja palveluideoiden kehittämisohjelma. Tuotto+ - Tuotannollisten yritysten tuottavuuden kehittämisohjelma. VerkostoReittaus - Pk-yritysten verkostoitumiskyvyn arviointi- ja kehittämisohjelma. ViestinVaihto - Hallittuun sukupolvenvaihdokseen valmentava kehittämisohjelma. EcoStart - ekotehokkuuden ja ympäristöasioiden kehittämisohjelma Yritysneuvoja Terttu Nevalainen, puh Projektipäällikkö Tiina Vuori, puh etusivun tapahtumakalenteri. Yrityskohtainen konsultointi pk-yrityksille Yrityskohtainen konsultointi on pk-yritysten ennalta määriteltyihin erillisten ongelmien ratkaisemiseksi tarkoitettua lyhytkestoista konsultointia. TE-keskukset myöntävät yrityskohtaisia konsultointipäiviä (ns. irtokonsultointipäiviä) harkinnan mukaan, kuitenkin enintään 5 päivää. Tämän yrityskohtaisen konsultoinnin hinta pk-yritykselle on 50 prosenttia konsultoinnista aiheutuneista kokonaiskustannuksista. Yritysneuvoja Terttu Nevalainen, puh Projektipäällikkö Tiina Vuori, puh etusivun tapahtumakalenteri. Liikkeenjohdon valmennus TE-keskukset toteuttavat pk-yritysten liikkeenjohdolle (johto- ja avainhenkilöt) suunnattuja valmennusohjelmia. Valmennukset on suunniteltu pk-yritysten tarpeista lähtien ja ne sisältävät yleensä sekä kaikille yhteisiä koulutuspäiviä että yrityskohtaista konsultointia. Yritysneuvoja Terttu Nevalainen, puh Projektipäällikkö Tiina Vuori, puh etusivun tapahtumakalenteri. Tykes - työelämän kehittäminen Työelämän kehittämisohjelma Tykes tukee suomalaisten työpaikkojen toimintatapojen kehittymistä. Tavoitteena on tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen parantuminen. Ohjelman rahoittamissa projekteissa johto ja henkilöstö kehittävät toimintaa yhteisvoimin. Ohjelmaan voivat osallistua kaiken kokoiset työnantajat, kaikilta toimialoilta, maan kaikilta alueilta. Tykes-ohjelman myöntämä rahoitus kohdistuu projekteissa syntyviin asiantuntijakustannuksiin. Assistentti Nina Flaaming, puh Rahoitusklinikka Rahoitusklinikka-palvelu on ensiapu yritysten rahoitusongelmien ratkaisuun. Klinikalla ulkopuolinen asiantuntija analysoi yrityksen rahoituksellisen tilanteen, etsii tilanteeseen ratkaisuvaihtoehtoja ja antaa välittömät jatkotoimenpidesuositukset. Yritysneuvoja Terttu Nevalainen puh Kansainvälistymisvalmennus TE-keskus järjestää yrityksen kansainvälistymiseen liittyviä seminaareja, kansainvälisen liiketoiminnan valmennusohjelmia ja ajankohtaistilaisuuksia. Käytännönläheinen ja yrittäjille edullinen kansainvälistymisvalmennus on suunnattu pkyrityksille. Valmentajina toimivat kokeneet kansainvälistymisen asiantuntijat. Valmennukset suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta. TE-keskuksen verkkosivujen etusivun tapahtumakalenterista löydät kaikki ajankohtaiset valmennukset ja tilaisuudet, joihin voit myös ilmoittautua tapahtumakalenterin kautta. Asiantuntija Ritva Lehtelä, puh Maatilayrittäjän koulutus Maatalousyrittäjien opintorahaa voidaan myöntää maatalousyrittäjälle, jolla on velvollisuus ottaa ja joka on ottanut maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitetun eläkevakuutuksen. Opintoraha voidaan maksaa, mikäli koulutuspäivien määrä on vähintään 5 päivää. Maksatustarkastaja Kirsi Ilvesviita-Koljonen puh Työvoimakoulutus TE-keskus vastaa yhdessä alueen työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen eli työvoimakoulutuksen suunnittelusta, hankinnasta, seurannasta ja koulutukseen liittyvästä tiedotus- ja kehittämistoiminnasta. Koulutus hankitaan ammatillisilta aikuiskoulutuskeskuksilta, korkeakouluilta ja muilta koulutuspalvelujen tuottajilta tarjouskilpailun perusteella. TE-keskus ilmoittaa hankinnoistaan verkkopalvelussaan. Meneillään olevat työvoimakoulutuksen tarjouspyynnöt löytyvät verkkosivujen Ajankohtaista-osiosta. 13

14 Muutosturva-asiantuntija Salla Rangell ja toimistonjohtaja Harri Jokinen pitävät hyvänä, että Hämeenlinnan seudulle saatiin muutosturvaan perehtyneet neuvojat yrityksissä tehtävään työhön. Työ- ja elinkeinotoimistot Osaamista rekrytoinnista työvoiman vähentämisen tukitoimiin Vuoden alusta TE-toimistoiksi muuttuneet työvoimatoimistot ovat työnvälityksen, koulutuksen ja ammatinvalinnan asiantuntijoita. Taantuma on suunnannut työn kuvaa enemmän kuin nimenmuutos. TEKSTI JA KUVA: IRMA PELTOLA Kun Hämeessäkin vuosi sitten kärsittiin työvoimapulasta ja työvoimatoimistot panostivat paljon yritysten rekrytoinneissa avustamiseen, niin nyt lomautusten ja irtisanomisten aiheuttamat työvoiman vähentämistilanteet vievät pääosan TE-toimistojen resursseista. Ongelmallisin on tilanne metsä- ja metalliteollisuudessa ja rakennusalalla. Kauppa ja sosiaali- ja terveysalat sen sijaan rekrytoivat edelleen uutta väkeä. Hämeen TE-keskuksen alueen viidestä seutukunnasta Forssa ja Heinola ovat vaikean rakennemuutoksen alueita, mutta työllisyystilanne on haastava myös Päijät-Hämeen, Riihimäen ja Hämeenlinnan TE-toimistojen alueella. Koulutuksella eteenpäin Nyt ei pidä hoitaa pelkästään taantumaa, vaan on suuntauduttava myös tulevaisuuteen. Koulutukseen pitää satsata, toteaa Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Juha Kouvo. Käytännössä yritysten kanssa on käynnistetty moninkertainen määrä yhteishankintakoulutuksia aiempaan verrattuna. Pienten yritysten työntekijät ovat mukana isojen koulutusryhmissä. Eri koulutuksen muodot on saatava tehokäyttöön ja yksittäisiä koulutuksia on pystyttävä räätälöimään tarpeen mukaan, sanoo Kouvo. 14

15 Koulutustarjontakin voi kaivata uudistusta. Vakiintuneiden yhteistyötahojen lisäksi myös kansalaisopistot ja alueen ulkopuoliset kouluttajat on kartoitettava huolella. Ammatillisen koulutuksen vastaaminen työnantajien vaatimuksiin korostuu entisestään, kun nuorten on vaikeaa saada ensimmäistäkään työpaikkaa. Kesätyötkään eivät helpota paljoa tilannetta. Juha Kouvo arvelee, että elinkeinorakenne saattaa muuttua pysyvästi, kuten kävi 1990-luvun laman jälkeen. Jos näin käy, täydennyskoulutuksen ja kokonaan uuden ammattikoulutuksen merkitys kasvaa. Teollisuudesta on pitkä matka hoiva-alalle. Lisää muutosturva-asiantuntijoita Yksi TE-toimistojen työkalu on muutosturva, joka antaa irtisanotulle tai lomautetulle mahdollisuuden etsiä uutta työpaikkaa tai kouluttautua irtisanomis- tai lomautusaikana. Muutoskoulutuksessa työnantajan osuus koulutuskustannuksista on kolmannes. Hämeessä muutosturvan erityisosaaminen on aiemmin ollut pelkästään Päijät-Hämeen TE-toimistossa. Kesäkuun alusta Hämeenlinnassa aloittaa kaksi uutta alan osaajaa, Hannele Halinen ja Salla Rangell. Jatkossa he hoitavat akuutit neuvontatilanteet Kanta-Hämeen yrityksissä. Yhteistyön on hyvä käynnistyä jo YT-neuvottelujen alkaessa, kertoo Hämeenlinnan seudun TE-toimiston johtaja Harri Jokinen. Muutos työvoimatoimistosta työ- ja elinkeinotoimistoksi vahvisti jo aiemmin vallinneita käytäntöjä. Osaava asiakastyö on toiminnan perusta, ei organisaatiomalli, sanoo Juha Kouvo. Muutosturva-asiantuntijat liikkuvat yrityksissä palvellen sekä työnantajia että työntekijöitä. Henkilökohtaista neuvontaa muutosturva-asioissa antavat myös työvoimaneuvojat TE-toimistoissa. Hämeenlinnan seudulla taantuma näkyy teollisuuden lomautuksina ja nuorisotyöttömyyden kasvuna, vaikka vahva julkinen sektori tasapainottaa tilannetta. Nuorten työllistäminen ykkösasia - Riihimäen seudun työvoimasta peräti 40 % käy työssä kotikunnan ulkopuolella. Erityisesti toimihenkilötason työllisyystilanne riippuu pääkaupunkiseudun tilanteesta, sanoo Pekka Voutilainen. Nuorisotyöttömyys on keskimäärin kaksinkertaistunut Hämeessä vuoden aikana. Muun muassa määräaikaiset työsuhteet ja töiden väheneminen vuokratyöfirmoissa ovat lisänneet nuorten työttömyyttä. Riihimäen TE-toimiston johtaja Pekka Voutilainen toivoo, että yritykset voisivat antaa nuorille mahdollisuuden päästä kiinni työelämään. Jos ei vakituisia paikkoja ole, niin edes kesätöitä, työharjoittelua työmarkkinatuella oleville tai palkkatuettua työtä. Muuten nuorista saattaa tulla uusi pitkäaikaistyöttömien ryhmä, joka jää vuosiksi roikkumaan TE-toimistojen asiakkaiksi. Vastavalmistuneiden kausityöttömyyttä on ollut aina, mutta nyt se ei ehkä purkaudu kesän ja syksyn aikana. Ainakin meillä Riihimäellä on melko vähän käytetty palkkatukea nuorten työllistämiseksi. Työpajatoimintaa pitää laajentaa niihin nuoriin, joilla on ammattikoulutus, mutta ei työkokemusta, jatkaa Voutilainen. Työpajatoiminnan rahoitusta saadaan opetusministeriöltä ja ESR-projektien kautta. Myös välityömarkkinoiden kehittäminen voi tuoda apua nuorten tilanteeseen. Nuorten miesten työttömyydestä puhutaan nyt paljon. Kaikki keinot nuorten saamiseksi pois kotoa aktiivitoiminnan piiriin on saatava käyttöön, painottaa Voutilainen. 15

16 Pk-sektorilta toivotaan lisää työpaikkoja TEKSTI JA KUVAT: IRMA PELTOLA Forssan seutu nimettiin teollisten työpaikkojen vähenemisen vuoksi äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2008 alusta ja Heinolan seutu saman vuoden lopusta. Rakennemuutosalueiden TE-toimistoilla on samat välineet työllisyyden edistämiseksi kuin muuallakin, mutta volyymit ovat isommat. Forssan seudulla palkkatukea on käytetty yli sadan henkilön palkkaukseen. Työvoimakoulutukseen on lisätty resursseja. Jos on ollut vuotta samassa työssä, ja korvaavia saman alan työpaikkoja ei ole, ihminen on vaikean valinnan edessä. Näihin tilanteisiin meillä on tarjolla mm. Muutoksella uuteen työhön -valmennusta, toteaa Forssan TE-toimiston johtaja Martti Mustonen. Taantuma tuli Forssan seudulle liki pahimpaan mahdolliseen aikaan, sillä työvoiman yleinen heikko kysyntä ei pysty helpottamaan rakennetyöttömyyttä. Apatiaan ei ole kuitenkaan vaivuttu, sillä pkpuolelta löytyy kehittämisintoa. Yksittäisen ison kauppakeskuksen rakentaminen on tuonut rakennusalan työpaikkoja. Luvassa on myös kaupan alan töitä. Alueen vahvuuksia ovat mm. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja ympäristö- ja jätehuoltoalan yritysverkosto Envitech. Envitechin alueella on mm. biokaasu- ja biodiesellaitokset sekä maa-ainesten ja kierrätyslasin käsittelyyn erikoistuneita yrityksiä. Ne muodostavat verkoston, joka edistää menestymistä, sanoo Mustonen. Yritysharavalla työpaikat esiin Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallisesti toteuttama yritysharava pyrkii kaivamaan myös piilotyöpaikat esille. Viime keväänä Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n hallinnoimassa yhteistyöhankkeessa työhallinto ja kouluttajat olivat yhteydessä 1600 yritykseen. Tänä keväänä yritysharava toistettiin 300 työnantajalle. Heinolan seudulla yritysharavaa tehdään parhaillaan. Yritysharavassa soitetaan läpi kaikki yritykset ja tiedustellaan mm. työvoima-, koulutus-, investointi- ja kehittämistarpeita. Yritysharava on hyvä yhteinen työkalu meille ja yritysneuvojille. Sen avulla saadaan yhdellä soitolla selville yrityksen työvoima- ja kehittämistarpeet, toteaa toimistonjohtaja Riitta Oikarinen Heinolasta. Yhteishankintakoulutukset ovat lähteneet Heinolassa hyvin käyntiin. Niiden avulla laajennetaan ammattitaitoa esimerkiksi kouluttamalla henkilöstöä hallitsemaan useampia työtehtäviä. Lisävarat koulutukseen ja palkkatukeen olisivat kuitenkin tarpeen. Kun yritys lähtee kouluttamaan kanssamme lomautettuja, se viestittää henkilöstölle ja koko seudulle, että toiminta tulee jatkumaan. Riitta Oikarinen toivoo myös, että yritykset huomaavat hyödyntää rakennemuutosalueen mukanaan tuomat korkeammat kehittämistuet ja ensimmäisen vieraan työntekijän palkkatuen. Tuet ovat näillä näkymin Heinolan seudulla voimassa vuoden 2010 loppuun. Forssan seudulla tukipäätökset ovat tämän vuoden loppuun. Forssassa on tarjolla myös atk-työnhakuvalmennusta ja hakemuspaja, jotka antavat valmiuksia itsenäiseen työnhakuun, kertoo Martti Mustonen. Lomautusajan koulutukset ovat lähteneet hyvin käyntiin Heinolassa, toteaa Riitta Oikarinen. 16

17 Uudistuvat TE-toimistot palvelevat asiakkaitaan asiantuntemuksella! Hämeen TE-keskuksen alueella toimii viisi työ- ja elinkeinotoimistoa (TE-toimistoa), jotka tarjoavat palveluitaan henkilö- ja työnantaja-asiakkailleen, joista tärkein on työnvälitys. TE-toimistot ovat henkilöstön hankinnan ja kehittämisen asiantuntijoita, jotka tarjoavat palveluitaan myös niissä tilanteissa, kun yritys vähentää henkilöstöään. Työnhakija-asiakkaille on tarjolla työnhakuun, koulutukseen ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Yhä enemmän palveluita on saatavana myös sähköisesti (www. mol.fi). Useimmissa TE-toimistoissa on työnhakukeskus, jossa saa henkilökohtaista ohjausta mm. työnhakemuksen laadintaan sekä neuvoja eri työnhakukanavien käyttöön. Valtakunnallisesti on tarjolla myös sähköistä ja puhelinneuvontaa Työlinjalta (avoimet työpaikat, koulutusmahdollisuudet, työttömyysturvaasiat jne). Työttömyysturvan vireille saaminen edellyttää aina henkilökohtaista ilmoittautumista paikalliseen TE-toimistoon. Vuorotteluvapaata tai osa-aikalisää suunnittelevien on syytä olla hyvissä ajoin yhteydessä TE-toimistoon, jossa selvitetään edellytykset vapaan saamiselle ja etsitään sopiva sijainen kyseiseen työtehtävään. TE-toimisto voi edistää työllistymistä tarvittaessa myös palkkatuen turvin tai sijoittaa työnhakijan esim. työharjoitteluun tai koulutuskokeiluun. Asiakkaille on tarjolla ammatinvalinta- ja urasuunnitteluun ohjausta silloin kun tuleva ammatti ei ole selvillä tai ammatinvaihto on syystä tai toisesta ajankohtainen. Työnantajille tarjotaan apua osaavan henkilöstön rekrytointiin. Tarvittaessa voidaan järjestää henkilöstön koulutusta yhteishankintanta (RekryKoulutus rekrytointitilanteisiin, Täsmä- Koulutus esim. määräaikaisen lomautuksen tilalle ja MuutosKoulutus irtisanotuille tai toistaiseksi lomautetuille). TE-toimistot hankkivat ammatillista ja ohjaavaa koulutusta jatkuvasti työmarkkinoiden tarpeisiin. Työnantajalla on mahdollisuus hakea työvoimaa myös ulkomailta EURES-työnvälityksen kautta. Lisäksi suurimmissa toimistoissa on HRV-palvelut, josta saa maksullista palvelua erilaisiin henkilöstötarpeisiin (esim. haastattelut ja soveltuvuusarvioinnit) tai vuokratyövoimaa. Lisätietoja löytyy sivuilta TE-toimistot voivat myöntää starttirahaa alkaville yrittäjille ja järjestää yrittäjäkoulutuksia. Tiivis yhteistyö seudullisten elinkeinovaikuttajien kesken edistää yritystoimintaa ja seutujen elinvoimaa. Uudistuviin TE-toimistoihin on suunnitteilla lisää yrittäjäneuvontaan liittyviä palveluita. Yrittäjille on tietoa tarjolla sähköisesti mm www. yrityssuomi.fi - sivustolla. Kaikilla Hämeen TE-toimistoilla on alueellaan palvelukeskus, joka toimii tiiviissä yhteistyössä, saman katon alla, kuntien sosiaalitoimen ja Kelan kanssa ja auttavat asiakasta silloin, kun työllistymisen esteenä on tavallista suurempia tai useita vaikeuksia. Palvelukeskusten käytössä on erityispalveluita näihin tarpeisiin. Hämeen alueen TE-toimistot ovat valmiina tarjoamaan asiantuntemuksensa eri tilanteissa niin työnhakijoiden kuin työnantajien käyttöön. Ota yhteyttä! Forssan TE-toimisto puh Heinolan TE-toimisto puh Hämeenlinnan seudun TE-toimisto puh Päijät-Hämeen TE-toimisto puh Riihimäen TE-toimisto puh

18 Hämeen työ- ja elinkeinokeskus organisaatio 2009 johtaja pekka savolainen strategiat ja ennakointi ja palveluverkoston ohjaus, viestintä Työllisyys ja yrittäjyys innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta maaseutu ja energia EU-rakennerahoitusyksikkö Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen Maksatus- ja tarkastusyksikkö Yksikön päällikkö Pirjo Halinen ASIAKKUUDET: yritys, henkilö- ja yhteisöasiakkaat Asiakkuuspäällikkö Timo Puukko Hallintoyksikkö Hallintopäällikkö Ritva Kettunen Talousryhmä, Johanna Sommarberg Vastuualueen päällikkö Kari Sartamo Yritystoiminnan kehittämisryhmä Kari Sartamo Työvoimapalvelujen kehittämisryhmä Ryhmäpäällikkö Katriina Haapakangas Vastuualueen päällikkö Jarmo Paukku Kasvun- ja kansainvälistymisen kehittämisryhmä Ryhmäpäällikkö Markku Mäkelä Innovaatiopalvelut -ryhmä Jarmo Paukku Vastuualueen päällikkö Kari Kivikko Maatilojen kehittämisryhmä Ryhmäpäällikkö Tapio Punttila Maaseudun kehittämisryhmä Ryhmäpäällikkö Timo Kukkonen Valvontaryhmä Ryhmäpäällikkö Juha Poutiainen Kalatalousyksikkö Kalatalouspäällikkö Jukka Muhonen Asiakasrajapinta yritykset, henkilöt, yhteisöt työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Forssa, Heinola, Hämeenlinnan seutu, Päijät-Häme, Riihimäki 18

19 hämeen te-keskuksen toimialue Hartola Padasjoki Sysmä Heinolan seutukunta Asikkala Heinola Humppila Forssa Forssan seutukunta Jokioinen Ypäjä Tammela Hämeenlinna Hattula Hämeenlinnan seutukunta Janakkala Hausjärvi Loppi Riihimäki Riihimäen seutukunta Lahden seutukunta Nastola Hollola Hämeenkoski Lahti Kärkölä Orimattila Artjärvi TE-keskuksen henkilöstön yhteystiedot ja tehtävät: Tilaa TE-keskuksen uutiskirje sähköpostiisi TE-keskuksen verkkosivuilta. Linkkejä TE- keskus Työ- ja elinkeinotoimistot Elintarviketurvallisuusvirasto Etelä-Suomen ESR-ohjelma Finnvera Oyj Finpro Keksintöpörssi Keksintösäätiö Lomakkeet asiointi_ja_lomakkeet/ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseutuvirasto Palkanlaskentaohjelma pientyönantajille EU:n rakennerahastot Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Yritys-Suomi-verkkopalvelu Etelä-Suomen EAKR-ohjelma Pro Agria Työlinja-puhelinpalvelu Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöpalvelut Ympäristökeskus 19

20 ILMOITTAUDU INNOSUOMI O9 -KILPAILUUN! Tämän vuoden teemana on Materiaali- ja energiatehokkuus uusi mahdollisuus. Teeman liittyvien kilpailuehdotusten lisäksi INNOSUOMEN arvioijaraati odottaa korkeatasoisia ehdotuksia kaikilta aloilta. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua yritys, yhteisö tai henkilö, jonka ideat, keksinnöt tai innovaatiot edistävät yritystoimintaa ja keksintöjen markkinoille saattamista sekä luovuutta, osaamista ja yhteistyötä Suomessa. Tervetuloa mukaan INNOSUOMI palkitsee maakunnallisesti ja valtakunnallisesti! Kilpailuaikaa on asti. Lisätietoja ja kilpailulomake: TOIMI NÄIN: Kilpailulomake liitteineen tulee toimittaa mennessä osoitteella: Hämeen TE-keskus, Kirjaamo, Rauhankatu 10, Lahti. Kuoreen merkintä INNOSUOMI. Lisätietoja antaa keksintöasiamies Eino Jokinen, puh INNOSUOMIpalkinto tuo julkisuutta, mainetta ja kunniaa, uusia tilauksia ja asiakkaita!* * INNOSUOMI-kysely 2009 Hämeen työ- ja elinkeinokeskus Rauhankatu 10, Lahti puh faksi Hämeenlinnan toimipiste Raatihuoneenkatu 11, Hämeenlinna puh faksi Vastuualueet Innovaatiot- ja kansainvälistyvä liiketoiminta Työllisyys ja yrittäjyys Maaseutu ja energia Vastuualueet ylittävät toiminnot Strategiat, ennakointi ja palveluverkoston ohjaus, viestintä Asiakkuudet Erillisyksiköt EU-rakennerahastoyksikkö EU- ja kansallisen rahoituksen maksatus- ja tarkastusyksikkö Hallintoyksikkö Työ- ja elinkeinotoimistot Forssan TE-toimisto puh Vuoden suurin yrityselämän kohtaaminen Suomessa Liikeelämä 09 Lahti Halli Heinolan TE-toimisto puh Hämeenlinnan seudun TE-toimisto puh Päijät-Hämeen TE-toimisto puh Riihimäen TE-toimisto puh Varaa edullinen osasto nyt, mukana jo yli 120 yritystä! Lisätiedot ja näyttelytilavaraukset: Olli Patja, puh , Rakennamme yhdessä kilpailukykyistä Suomea

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa

Lisätiedot

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri. yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.net Mitkä Leader-ryhmät? Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Innovaatio- ja teknologiajohtaminen Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa Entrepreneurship in Finnish Society Kandidaatintyö Saara Mikkola Henna Roikonen TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille?

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Neuvonta ja koulutus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut, yritysosasto Yrityksen kehittämisavustus, yritysosasto Maaseudun yritystoiminnan tuki, maaseutuosasto

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti Työryhmämuistio MMM 2005:4 Kattavat palvelut maaseudun mikroyrityksille Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot