Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka"

Transkriptio

1 Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka Sample Materials from Europe at Work, available on the EIW website, offering guidance and self-study exercises based on the intercultural issues arising from the scenarios

2 Kiitokset Tämä koulutusmateriaali on Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka (EIW) projektiyhteistyön tuote. Yhteistyökumppanit ovat seuraavat: Dublin City University, Irlanti; European Centre for Education and Training (ECET), Bulgaria; Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung - Pro-Kompetenz, Saksa; Hellenic Regional Development Center (HRDC) Kreikka; Västra Nylands folkhögskola, Suomi; CONFORM - Consorzio Formazione Manageriale, Italia; Mangfold i Arbeidslivet MiA, Norja; Academy of Humanities and Economics in Lodz, Puola; Göteborgs Universitet, Ruotsi; University of Westminster, Iso-Britannia. EIW projektin yhteistyöjäsenet kiitollisena tunnustavat Euroopan yhteisön Leonardo da Vinci II ohjelman myöntämän rahoituksen. Tämän materiaalin päätekijät ovat Barry Tomalin, Jack Lonergan ja Adam Duncan (University of Westminster, Iso-Britannia). Copyright 2007 Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka (EIW) projektiyhteistyö. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun uudelleen tuottaminen ja jakelu on sallittu, paitsi kaupallisiin tarkoituksiin, edellyttäen että EIW-projektiyhteistyö mainitaan lähteeksi. Tämä projekti on suoritettu Euroopan Yhteisöjen tuella. Tämän projektin sisältö ei välttämättä heijasta Euroopan Yhteisöjen asemaa, eikä siihen liity minkäänlaista vastuuta Euroopan Yhteisöjen puolelta. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 2

3 Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka -projekti Tietoa projektista Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka projekti edistää kulttuuristen eroavaisuuksien parempaa ymmärrystä ja kunnioitusta, jotta voidaan luoda kulttuurisesti integroituneempi työpaikka. Projektin on rahoitettu EU:n Leonardo da Vinci ohjelman turvin. Kymmenen Euroopan maata yhdisti voimansa tutkiakseen maahanmuuttajatyöntekijöiden välisiä suhteita useilla aloilla, kuten teollisuudessa ja kaupanalalla, koulutussektorilla sekä julkisten palveluiden saralla kolmevuotisen projektin kautta vuodesta 2005 vuoteen Tämä ohjelma on tulos yhteistyöstä kymmenen EU-maan välillä: Irlanti (projektin koordinaattori), Bulgaria, Iso-Britannia, Italia, Kreikka, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa ja Suomi. Mitä projekti tarjoaa? Projektin tuotokset ovat saatavilla projektin kotisivulla ja niihin sisältyy seuraavaat: Kansalliset raportit jokaiselta yhteistyökumppanilta, valottaen tilannetta koskien interkulttuurista integraatiota kymmenessä maassa. Tapaustutkimukset (yhteensä 60 kymmenestä maasta) useilta eri sektoreilta, kuten koulutus-, terveys-, pienyritys-, poliisi- ja liikennesektorit Valtioiden rajat ylittävät raportit, jotka luovat katsauksen interkulttuurisen integraation asteeseen Euroopan työpaikoilla koulutus-, terveys- ja pienyrityssektorilla. Eurooppa työssä koulutusmateriaalit Tietoa Eurooppa työssä -koulutusmateriaaleista Eurooppa työssä on nimi, joka on annettu projektiin sisältyville koulutusmateriaaleille, jotka koostuvat dvd:stä, koulutusoppaasta ja Internet-pohjaisesta katsojan oppaasta. Eurooppa työssä DVD sisältää 14 dramaattista kohtausta, kuvaten projektin tunnistamia interkulttuurisia jännitteitä työpaikalla. Dvd on nauhoitettu englanniksi ja tekstitykset siihen on saatavilla kaikilla yhteistyömaiden kielillä. Kohtaukset kuvaavat yleisiä haasteita, joita nousee esiin ihmisten työskennellessä muista kulttuureista kotoisin olevien kollegoidensa kanssa. Jokainen dramatisointi kestää vain muutamia minuutteja ja saattaa sisältää osion, jossa henkilöt esittävät oman näkemyksensä kameralle. Jokainen dramatisointi keskittyy yhteen keskeiseen kysymykseen, esimerkiksi rotuun, ja sallii katsojien tunnistaa tämän ja käyttää sitä keinona löytää muut samaan aiheeseen liittyvät kysymykset. Näiden tilanteiden on tarkoitus herättää keskustelua ja pohdintaa sekä parantaa hyvää käytäntöä sinun työpaikallasi. Jokainen dramatisointi on kuvattu niin, että katsojien täytyy keskittyä tarkastelun alaisena olevaan kysymykseen ja soveltaa sitä omaan työympäristöönsä. Tapaukset eivät sijoitu mihinkään tiettyyn kulttuuriseen ympäristöön. Jokaisen dvd-kappaleen lopussa on sarja kysymyksiä ohjeena keskustelulle esiin nousseista kysymyksistä. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 3

4 Internet-pohjainen EUROOPPA TYÖSSÄ KATSOJAN OPAS tarjoaa opastusta ja itseopiskelumateriaalia kohtauksiin liittyen, ja käsikirjoitukset kaikilla yhteistyömaiden kielillä on saatavissa Internetissä osoitteessa EUROOPPA TYÖSSÄ KOULUTUSOPAS sisältää katsojan oppaassa olevan materiaalin lisäksi myös yksityiskohtaisia harjoituksi itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä varten, pohjautuen dvd:hen ja ryhmän keskusteluun, käsikirjoitukset ovat vain englanniksi. Lisäksi on olemassa esittelysarja materiaaleista, joissa johdanto on kaikilla yhteistyökielillä, tämä kulkee nimellä EUROOPPA TYÖSSÄ KATSOJAN OPPAAN VERKKOESITE. Eurooppa työssä katsojan oppaan verkkoesite Tämä katsojan oppaan verkkoesite sisältää seuraavat osiot kaikilla yhteistyökielillä: Johdanto Ohjeita käyttäjälle Kappale 1 Kappale 2 Kaikkien kappaleiden käsikirjoitukset Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 4

5 Interkulttuurisesta vuoropuhelusta Mitä tarkoitamme kulttuurilla? Riippuen siitä, missä ympäristössä termiä käytetään, kulttuurilla voi olla lukuisia merkityksiä. Työpaikkaan liittyessä se tarkoittaa kahta asiaa. 1 Työpaikan eri yhteisöillä on eri tavat käyttäytyä työpaikalla. 2 Työpaikan eri yhteisöillä on erilaiset odotukset liittyen kollegoihin, työntekijöihin ja asiakkaisiin, pohjautuen yhteisön arvoihin ja asenteisiin. Juuri näihin asenteisiin ja niiden ilmenemismuotoihin työpaikalla keskitymme Eurooppa työssä projektissa. Stereotypiat ja yleistykset Jokaiseen työpaikan yhteisöön kohdistuu stereotypioita väittämiä jotka kohdistuvat kaikkiin työpaikan yhteisön jäseniin, eivätkä ne anna tilaa poikkeamille. Eurooppa työssä ottaa kannan, että kaikki ihmiset ovat yksilöitä, mutta heihin kaikkiin vaikuttaa, enemmän tai vähemmän, heidän kulttuurinen taustansa. Nämä vaikutukset voivat johtua monista eri syistä, mutta useimmiten ne ovat vanhemmat, koulu, sosiaalinen ja ympäristöllinen tausta, historia, uskonto ja, kasvavassa määrin, altistuminen medialle. Eri ympäristöissä eri vaikutteet saattavat olla vahvempia, mutta kaikki tulee suodattaa sen kokemuksen kautta, jonka se yksilö, jonka kanssa olet tekemisissä, omaa. Eurooppa työssä antaakin siksi esimerkkejä erilaisista käytöksistä ja tekee yleistyksiä kuinka erilaiset kulttuurit saattavat reagoida. On tärkeää käyttää näitä yleisiä lausuntoja pohjana yksilöön kohdistuville lisätutkimuksille ja suodattaa yleistykset neljän kokemustason kautta. Taso 1 Valtakunnallinen kokemus Jokainen liikeyhteisö edustaa joitakin kulttuurin kansallisia piirteitä. Tällainen saattaa olla esimerkiksi tarve rakentaa hyviä henkilökohtaisia ihmissuhteita liikeympäristössä ja tämä on ristiriidassa niiden liikekulttuurien kanssa, jotka mieluummin erottavat henkilökohtaiset ihmissuhteet liike-elämän suhteista. Taso 2 Alueellinen kokemus Kansallisen identiteetin sisällä eri alueet saattavat edustaa hyvinkin erilaisia piirteitä. Esimerkiksi Iso-Britannian pohjoisosista tulevia ihmisiä pidetään usein paljon avoimempina ja suorempina kuin etelästä kotoisin olevia. Taso 3 Yrityksen piirin kokemus Henkilökohtaisella tasolla on suuria kulttuurisia eroavaisuuksia henkilöiden välillä, joilla on kokemusta monikansallisissa yhtiöissä työskentelemisestä ja niiden, jotka työskentelevät paikallisissa yrityksissä ja perheyrityksissä, olivat ne kuinka isoja tahansa. Monikansallinen yritys toimii suurelta osin amerikkalaisvaltaisten käytäntöjen ja aikataulujen perusteella ja henkilö, jolla on kokemusta tästä, voi hyvinkin olla suuntautuneempi kansainväliseen kulttuuriin, kuin sellainen, jolla on kokemusta vain kansallisissa yrityksissä työskentelystä. Taso 4 Henkilökohtainen kokemus Viimeinen ja kaikkien tärkein asia on se, että henkilökohtaiset ominaisuudet vaihtelevat suuresti. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 5

6 Henkilöt, joilla on kokemusta ulkomailla opiskelusta tai työskentelystä sopeutuvat luultavimmin paremmin uudessa ympäristössä työskentelyyn. Isäntämaan työntekijöiden on tärkeä tunnistaa, että uuteen ympäristöön sopeutuminen on stressaava kokemus ja on tärkeää tehdä kaikkensa tunteakseen empatiaa tässä tilanteessa olevaa kohtaan ja ymmärtää, että mikäli jännitteitä syntyy, johtuvat ne tottumattomuudesta paikalliseen tilanteeseen. Tapa turvautua omaan tuttuun käytökseen uuden ympäristön haasteita kohdatessa saattaa olla outoa tai jopa ärsyttävää isäntämaan kulttuurin jäsenten mielestä. Empatia, asettuminen toisen ihmisen asemaan ja asioiden näkeminen heidän kannaltaan on luultavasti kaikkein tärkein ainesosa menestyksekkäässä interkulttuurisessa työnteossa. Kulttuurishokin kanssa toimiminen Jokainen, joka asuu ja työskentelee oman tutun alueensa ulkopuolella joutuu enemmin tai myöhemmin selviämään kulttuurishokista. Kulttuurishokki määritellään tuntemukseksi ulkopuolisuudesta ja eristäytyneisyydestä, joka johtuu perheestä, ystävistä ja tutuista rutiineista sekä elämäntavasta erossa olemisesta ja voi aiheuttaa hämmennystä, arvaamatonta käytöstä ja jopa masennusta. Kulttuurishokki ilmenee yleensä kahdesta kuukaudesta vuoteen uuteen ympäristöön saapumisen jälkeen ja voi kestää huomattavasti kauemmin. Maahanmuuttajatyöntekijöiden tulee ymmärtää tämä ilmiö ja tunnistaa, että se on vain ohimenevä vaihe, kuten flunssaan sairastuminen. Isäntämaan työntekijöiden tulee tunnistaa, mitä maahanmuuttajakollegat käyvät läpi ja heidän tulee omata sympaattinen lähestymistapa. Tärkeä ominaisuus on kuuntelutaito. Se, että antaa työntekijöiden puhua omista kotitaustoistaan ja jakaa kokemuksiaan kanssasi voi olla tärkeässä osassa heidän integroitumisessaan. Yleiskatsaus Eurooppa työssä materiaaleihin Keskeiset kulttuuriset kysymykset Eurooppa työssä keskittyy 14 keskeiseen kulttuuriseen aiheeseen. Jokaista kuvaa tyypillinen tilanne, jossa esitellään millaisia kysymyksiä nousee esiin työpaikoilla. Kappale 1 Johdanto Tämä luo pohjaa keskusteluille ja lisää tietoisuutta etenkin niiden keskuudessa, joille interkulttuuriset asiat ovat uusia. Kappale 2 Viestin tulkitseminen Varsin usein natiivipuhujat eivät ymmärrä niitä ongelmia, joita maahanmuuttajilla on puhutun kielen ymmärtämisessä. Sanonnat, nopea puhe ja tekninen ammattikieli saattavat aiheuttaa suuriakin kommunikaatiovaikeuksia. On tärkeää, että natiivipuhujat, etenkin auktoriteettiasemassa olevat, ovat huomaavaisia sen kielenosaamistason suhteen, jonka keskustelukumppanit omaavat, sekä muokkaavat omaa kieltään tarvittaessa. Kappale 3 Ulkonäkö Se miten ihmiset pukeutuvat töihin on eräs keskeinen kysymys, sillä maahanmuuttajatyöntekijät käyttävät usein vaatekappaleita osana uskonnollista tai sosiaalista käytäntöään. Tunnetuin esimerkki tästä on pitkien hiusten peittämiseen tarkoitettu sikhimiesten käyttämä turbaani, mutta aivan yhtä tunnettu, mutta Euroopassa kiistellympi vaatekappale on hijab eli huntu, joka jättää kasvot näkyviin, tai burhka, joka peittää koko Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 6

7 kasvot, silmiä lukuun ottamatta, ja joka kuuluu joidenkin muslimiyhteiskuntien naisten vaatetukseen. Maahanmuuttajien erityisten vaatetusten takia työpaikkapukeutuminen on olennainen kysymys, mutta toisaalta korujen, kuten esimerkiksi krusifiksin, käytön voidaan katsoa loukkaavan jotakuta. Niin terveys- ja turvallisuussyistä kuin uskonnollisistakin nämä ovat voimassa olevia kysymyksiä Euroopassa 2000-luvun alussa. Kappale 4 Työetiikka Useimmat liikeyhteisöt tekevät mielellään kauppaa niiden kanssa, jotka he tuntevat ja joihin he luottavat. Mutta useissa liikeyhteisöissä hyvän ihmissuhteen muodostaminen on edellytys menestyksekkäälle kaupankäynnille. Lahjat ja vieraanvaraisuus ovat olennaisia osia tässä ihmissuhteen rakennusprosessissa joka johtaa menestyksellisiin kaupankäyntimahdollisuuksiin. Toiset liikeyhteisöt näkevät tämänkaltaiset asiat epäolennaisina tai jopa merkkinä korruptiosta. Kansainvälisessä liikeyhteisössä lahjojen antamisen ja vieraanvaraisuuden ymmärtämisellä on tärkeä osa oikeanlaisen ihmissuhteen muodostumisessa. Kappale 5 Ruoka Eräs keskeisimmistä kysymyksistä, joka aiheuttaa hämmennystä uudessa liikeympäristössä on tutun ruuan puuttuminen. Siihen minkälaista ruokaa ihmiset syövät, miten he sen tarjoavat ja syövät sekä mitkä juomat kuuluvat ruuan kanssa nautittavaksi ja missä määrin, liittyy huomattavia kulttuurisia rituaaleja. Perusruuan, kuten riisin, pastan tai nuudeleiden tarjoaminen yhtiön ruokalassa voi olla tärkeä, vaikkakin tunnistamatta jäänyt osa maahanmuuttajatyövoiman tuottavuuden ja tyytyväisyyden kannalta. Jälleen, ruualla voi myös olla uskonnollinen merkitys, kuten sianlihan kieltäminen (muslimit) tai naudanlihan kieltäminen (hindut) tai halal-lihan tarjoaminen muslimeille. Kappale 6 Uskonto Vahvasti uskonnollisissa yhteiskunnissa uskonnolliselle palvonnalle pyhitettyjen tilojen tarjoaminen on usein tärkeä kysymys. Kuitenkin yhteiskunnassa, joka erottaa uskonnon ja työpaikan roolit toisistaan, rukoushuoneiden tai kappelien tarjoaminen ei välttämättä ole etusijalla. Erityisesti muslimiyhteiskunnissa, joissa hyvä muslimi rukoilee viisi kertaa päivässä, on tähän tarkoitetun tilan tarjoaminen tärkeää, ja tämän tilaisuuden kieltäminen voidaan nähdä oikeuksien loukkauksena. Tähän kysymykseen ei ole selvää ratkaisua, mutta rukoustilojen tarjoaminen tai niiden puuttuminen on tärkeä keskustelunaihe työpaikoilla, joissa merkittävä uskonnollinen vähemmistö muodostaa osan työvoimasta. Kappale 7 Aika Asenteet aikaa kohtaan ovat merkittävä ero liikeyhteisöjen välillä, joita kuvataan ajallisesti tiukaksi (täsmällisyys on tärkeää) ja ajallisesti väljäksi (työn tekeminen on tärkeää, mutta sen suorittaminen tietyn ajan sisään ei ole). Sen ymmärtäminen, että nämä erot eivät ole osoituksia henkilökohtaisesta laiskuudesta tai sitoutumisen puutteesta, vaan yksinkertaisesti käytöksestä, joka on hyväksyttyä isäntämaassa tai maahanmuuttajayhteisössä, on tärkeää. Keskeinen strategia tähän on istua alas ja puhua eroista sekä sopia politiikasta, joka toimii molemmille osapuolille. Kappale 8 Auktoritetti Monissa yhteiskunnissa vakiintunutta kunnioitusta osoitetaan johtajalle siksi koska hän on johtaja. Usein tällaisten yhteiskuntien sanotaan ilmentävän korkeaa valtaetäisyyttä, toisin sanoen selvää sosiaalista eroa johtajan ja työntekijän välillä. Työntekijällä on velvollisuus kunnioitukseen ja tottelevaisuuteen. Johtajalla sitä vastoin on vastuu työntekijästä ja tämän perheestä huolehtimisesta. Yhteiskunnassa, jossa vallitsee matala valtaetäisyys, kunnioitus on toiminnallista. Toisin sanoen, kunnioitusta osoitetaan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja tehokkuuden ansiosta, ei perusoikeutena. Tällaisessa liikeyhteisössä johtaja näkee itsensä Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 7

8 tasavertaisempana kollegoidensa kanssa ja on avoin keskustelulle, kritiikille tai jopa kyseenalaistamiselle. Tämänkaltaisessa yhteisössä vakiintunut kunnioitus ja johtajan tottelevaisuus saatetaan nähdä kohtuuttomana kunnioituksena tai yrityksenä hankkia palveluksia. On tärkeää tunnistaa, että nämä erot eivät liity henkilökohtaiseen rohkeuteen tai individualismiin, vaan pohjautuvat erilaisiin kulttuuriarvoihin. Kappale 9 Rotu Yksi kaikkein räjähdysalteimmista kulttuurisista kysymyksistä, rotumielipiteet vaikuttavat sekä kansainvälisiin että maansisäisiin työvoimiin. Vaikka heillä olisikin maan kansalaisuus, saattavat monimuotoisten etnisten vähemmistöjen jäsenet tuntea olonsa syrjityksi työpaikalla. Samaan aikaan ulkomaalaiset monimuotoiset vähemmistöt saattavat myös kokea syrjintää isäntäyhteisön puolelta. Vaikka rotusyrjintä on laitonta eurooppalaisen lainsäädännön mukaan, sitä tapahtuu vielä ja sitä on usein vaikea havaita ulkopuolelta, vaikka sille altistuneet tuntevat vaikutukset välittömästi. Joissain tapauksissa työntekijät saattavat nähdä jotain rasistisena, vaikka se olisi tarkoitettu kommentiksi tai kritiikiksi suorituksesta. On tarpeen olla erittäin huomaavainen ihmisten tunteita kohtaan tällaisissa tilanteissa. Toisinaan työntekijä voi yrittää syyttää auktoriteettiasemassa olevia henkilöitä rasismista, jotta itse välttäisi vastuunottamisen suoritusten puutteesta. Tämä tunnetaan rotukortin käyttämisenä ja tilannetta tulee tarkkailla sen varalta. Kaikista dvd:llä ja koulutusoppaissa käsitellyistä kulttuurisista kysymyksistä rotu on ehdottomasti kaikkein arkaluontoisin asia, sen liittyessä lukuisiin muihin keskustelun aiheina oleviin asioihin kuten ulkonäköön, ruokaan, aikaan ja asenteisiin auktoriteettia kohtaan. Kappale 10 Konflikti Kaikissa Eurooppa työssä kohtauksissa on konfliktina aineksia, mutta on tärkeää huomata, että kulttuurisessa mielessä konflikti ei usein liity tehtävään, eli siihen mikä työnkuva on tai miten se tulisi tehdä, vaan se liittyy kulttuuriin, eli syvemmälle meneviin asenteisiin tehtävää, työpaikan ihmissuhteita, seurausta ja palkkausta kohtaan. Suurimman osan ajasta ihmiset pitävät näitä asioita itsestäänselvyyksinä, koska tavat hyväksytään alitajuisesti heidän omassa yhteisössään. Mutta kulttuurien välisissä kohtaamisissa niistä saattaa usein muodostua konflikteja. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin puhua erilaisista asenteista, jotta voidaan tulla yhteisymmärrykseen siitä, kuinka edetä, ja tämä vie niin johdon kuin henkilökunnankin aikaa. Monille maahanmuuttajatyövoiman aiheuttama piilokustannus on se aika, joka johdolta menee suorituksiin liittyvien kiistojen ratkaisemiseen. Palkkiona on kuitenkin parempi ymmärrys kysymyksistä, jotka tulee ymmärtää ja ratkaista globalisoituvassa maailmassa. Ensimmäinen tarve on varata aikaa keskustelulle siitä, mitä vaaditaan ja yhteisöjen erilaisista lähestymistavoista suorittamista kohtaan. Toinen tarve on varmistaa, tehtävässä, johon liittyy maahanmuuttajatyöntekijöitä, että selostus on ehdottoman selvää ja yksiselitteistä. Kolmas tarve on varmistaa, että asiat on ymmärretty selvästi ja siitä ollaan samaa mieltä. Tämä kaikki vie johdon ja henkilökunnan aikaa, mutta se on tärkeää ja Eurooppa työssä materiaalien arvo piileekin siinä, että ne tarjoavat keskitetyn koulutusmahdollisuuden saavuttaa juuri tämä. Kappale 11 Pätevyysvaatimukset Eri työyhteisöillä on erilaiset näkemykset pätevyyksien merkityksestä työpaikalla. Osa arvostaa enemmän kokemusta ja suoritusta toisten keskittyessä oikeanlaisiin pätevyyksiin. On tärkeää keskustella työvoiman eri jäsenten eroavaisuuksista taustan suhteen ja arvostaa niitä. Osa saattaa tuntea, että heidän pätevyytensä on alitunnustettua työpaikalla ja toiset saattavat piiloutua pätevyyksiensä taa, piilottaakseen hermostuneisuuden liittyen suoritukseen tai uusien kollegoiden joukkoon sopeutumiseen. On tärkeää arvostaa näitä eri yhteisöjen välisiä Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 8

9 eroja lähestymistavoissa ja antaa arvoa pätevyyksille, joiden eteen monet maahanmuuttajatyöntekijät ovat uhranneet paljon. Kappale 12 Elekieli Psykologi Albert Merabianin yhdysvaltalaisten lukiolaisten keskuudessa tekemän tutkimuksen mukaan yli 60% ihmistenvälisestä kommunikaatiosta tapahtuu elekielen välityksellä. Itse asiassa käyttämiemme sanojen katsotaan olevan vähemmän tärkeitä kasvotusten tapahtuvassa kommunikaatiossa kuin sen tiedon, jonka ilmaisemme elekielemme avulla. Elekieli koostuu lukuisista asioista, ilmeistä, eleistä, katsekontaktista, asennosta, kuinka lähellä olemme toista ihmistä ja olemmeko pukeutuneet tilanteeseen asiaankuuluvalla tavalla. Yhteisöt, jotka käyttävät erittäin ilmeikästä elekieltä tunteiden ja mielialan ilmaisuun, saattavat vaikuttaa aggressiivisilta niiden yhteisöjen mielestä, jotka suosivat hienovaraisempaa elekieltä. Hymyilemistä voidaan pitää ystävällisyytenä joissain yhteisöissä ja toisissa taas idioottimaisena. Katsekontakti on kaikkein tärkein osa-alue. Suoran katsekontaktin välttelemisen katsotaan joissain yhteiskunnissa olevan merkki kunnioituksesta ikää ja ylemmyyttä kohtaan. Toisissa yhteisöissä se saattaa taas tarkoittaa epärehellisyyttä tai tottelemattomuutta tai kunnioituksen puutetta ja toisille pitkitetty katsekontakti saattaa merkitä aggressiivisuutta. Katso minuun kun puhun sinulle on vastakkain Älä katso minua tuolla tavalla kun puhun sinulle! kanssa. Pään nyökäytys saattaa joissain yhteisöissä merkitä suostumusta, kun taas toisissa se on merkkinä kieltäytymisestä tai sitoutumattomuudesta. Jälleen erilaisista kulttuurisista asenteista elekieltä kohtaan keskustelu on olennaista. Ymmärrys johtaa suvaitsevaisuuteen ja hyväksymiseen. Kappale 13 Kielitaidon hankinta Maahanmuuttajat ympäri maailman tunnistavat, että on helpompaa puhua ja ymmärtää vierasta kieltä ulkomaalaisen puhumana kuin kielen natiivipuhujalta tulevana. Tämä johtuu siitä, että natiivipuhuja ei tee myönnytyksiä puhenopeuden, murteen, aksentin tai idiomien käytön suhteen siinä missä ulkomaalainen puhuja. Riittämättömyyden tunne isäntämaan kielessä voi aiheuttaa suurta huolta suoriutumisesta ja se saattaa myös olla kulttuurishokin oire tai aiheuttaja. Kaikkien ei-natiivipuhujien tulee ymmärtää miten tärkeää on saavuttaa yhteys natiivipuhujan kieleen ja kulttuuriin, jotta he voivat paremmin perehtyä siihen, kuinka natiivipuhujat käyttävät äidinkieltään. Strategioiden kehittäminen tämän saavuttamiseksi on tärkeä osa menestyksekästä uuteen työyhteisöön intgroitumista. Kappale 14 Sukupuoli Eräs 1900-luvun suurista saavutuksista oli naisten vapautuminen. Vieläkin, 2000-luvulla paljon on vielä tehtävää ja eri liikeyhteisöjen, erityisesti perinteisempien yhteisöjen, keskuudessa on eri näkemyksiä niin naisten oikeuksista kuin heidän asemastaan kotona ja työpaikalla. Jotkin liikeyhteisöt uskovat selvää eroon työn ja kodin välillä ja ovat sitä mieltä, että naisen ensisijainen vastuu on huolehtiminen kodista ja perheestä. Tämä tarkoittaa sitä, että vain osaaikainen työ on hyväksyttävää. Sukupuolisyrjintä on laitonta eurooppalaisen lainsäädännön mukaan ja henkilöstön asema on yksiselitteinen, mutta johtajien tulee ymmärtää perinteisten maahanmuuttajakulttuurien perheenjäsenille asettamat paineet. Henkilökohtaiset ominaisuudet Loppujen lopuksi, Eurooppa työssä tähtää empatian rakentamiseen eri kansallisuuksista ja eri kulttuuritaustoista koostuvan henkilökunnan jäsenten välille. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 9

10 Tämä saavutetaan kehittämällä tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka edistävät elämänlaatua niin työpaikalla kuin ihmisten henkilökohtaisessa elämässä. Nämä ominaisuudet ovat: Uteliaisuus muita kulttuureita kohtaan Sen hyväksyminen, että muista kulttuureista tulevien ihmisten taustat ovat tasa-arvoisia sinun kulttuuritaustaasi nähden Epäselvyyden hyväksyminen, jos et ole varma seurauksista tai kommunikaatiovirrasta Joustavuus vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi, jotta erimielisyydet voidaan ratkaista molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla Empatiaa nähdä tilanne toisen näkökulmasta Kyky muokata omaa kielenkäyttöäsi toisen henkilön tasoa vastaavaksi ja olennaista sujuvuutta parantavien strategioiden kehittäminen Mikäli Eurooppa työssä auttaa käyttäjiään hieman eteenpäin matkallaan näiden ominaisuuksien kehittämisessä, on projekti tehnyt tehtävänsä. Eurooppa työssä -koulutusoppaan kappaleiden rakenne Jokaisen kappaleen rakenne on seuraavanlainen. Jos materiaali löytyy myös verkko-oppaasta, kirjaimet VO on lisätty. Jokainen kappale sisältää alla esitellyt osiot. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on osioiden otsikot. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa on lyhyt kuvaus (tarkoitus), kuvaus tehtävän laadusta (aktiviteetti) ja ehdotus toteutustavasta (metodi). Osa Tavoitteet (VO) Konteksti (VO) Kohde (VO) Sisältö Tarkoitus: Tekee yhteenvedon kaikista kappaleen oppimistuloksista. Aktiviteetti: Lue ja pohdi Metodi: Osallistujat lukevat tavoitteet ja vertaavat niitä kappaleessa 1 mainitsemiinsa omiin tavoitteisiinsa. Heillä on mahdollisuus tarkastella näitä myös kappaleen lopussa. Tarkoitus: Selostaa tilanne Aktiviteetti: Keskustelu Metodi: Kysy osanottajilta, ovatko he kohdanneet vastaavia ongelmia työpaikalla, kuin mitä kappaleen aihe ja tavoitteet kuvailevat. Pyydä osallistujia jakamaan kappaleen aiheeseen liittyviä kokemuksia, mikäli heillä on niitä. Tarkoitus: Esittelee dvd:n skenaarion henkilöt ja kulttuuriset kysymykset ja kehottaa osallistujia keskittymään siihen, mitä päähenkilö tai -henkilöt sanovat ja tekevät dramatisoinnin aikana. Aktiviteetti: Lue. Metodi: Pyydä osallistujia lukemaan skenaarion tilanteesta ja henkilöistä. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 10

11 Skenaario (VO) Kysymykset (VO) Pohdintaa (VO) Roolikortit Ota kantaa Sovelluksia Tarkoitus: Keskittyä siihen, mitä dramatisoinnin henkilöt sanovat ja tekevät Aktiviteetti: Katselu ja muistiinpanot Metodi: Osallistujat katsovat dramatisoinnin ja keskittyvät kappaleessa kehotetun henkilön seuraamiseen. He kirjaavat ylös kaikki merkittävät asiat mitä henkilöt sanoivat ja tekivät. Tarkoitus: Edistää keskustelua esiin tulleista kysymyksistä. Aktiviteetti: Keskustelu Metodi: Osallistujat käyvät uudestaan läpi aiemmat muistiinpanonsa ja vertaavat niitä muiden ryhmäläisten kanssa sekä sopivat keskustelussa esiin nousseista avainkysymyksistä. Tarkoitus: Keskittyä hahmoihin ja heidän ajatuksiinsa, jotta voidaan paremmin ymmärtää miksi he käyttäytyivät niin kuin käyttäytyivät. Aktiviteetti: Keskustelu Metodi: Osallistujat jakautuvat kahden (tai kolmen) hahmon ryhmiin. He katsovat hahmon puheen kameralle. He keskustelevat miksi hahmot käyttäytyivät dramatisoinnissa niin kuin käyttäytyivät. Tarkoitus: Nähdä asiat toisen kannalta Aktiviteetti: Roolipeli Metodi: Osallistujat työskentelevät pareittain. Jokainen osallistuja valitsee roolin ja selittää asemansa parilleen. Pyritään yhteisymmärrykseen tai sopimukseen. Jokainen pari raportoi takaisin koko ryhmälle. Tarkoitus: Keskittyy dramatisoinnin jälkeen ruudulla näkyviin kysymyksiin. Aktiviteetti: Keskustelu. Metodi: Osallistujat lukevat kysymykset ja keskustelevat tuntemuksistaan. Tarkoitus: Esittelee tilanteet, joita on ilmennyt samankaltaisissa työympäristöissä ja kehottaa osallistujia sanomaan, kuinka he itse toimisivat tilanteissa. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 11

12 Aktiviteetti: Keskustelu. Metodi: Osallistujat lukevat jokaisen tilanteen ja keskustelevat niistä erikseen. He keskustelevat ongelmasta ja sen taustalla piilevistä kysymyksistä. He keskustelevat siitä, mitä jokainen osallistuja tekisi kyseisessä tilanteessa. Hyvä Käytäntö Tarkistus Seuraukset (VO) Tavoitteet Tarkoitus: Antaa esimerkkejä hyvästä käytännöstä, herättää tietoisuutta kysymyksistä ja mahdollistaa itsearvioinnin. Aktiviteetti: Lue ja keskustele. Metodi: Osallistujat lukevat hyvän käytännön ohjeet. He keskustelevat siitä, miten he voivat hyödyntää niitä omalla työpaikallaan. Tarkoitus: Itsearviointi tehtävä, jossa tarkistetaan kappaleessa heränneiden avainkysymysten ymmärtäminen. Aktiviteetti: Testi Metodi: Osallistujat tekevät testin. Keskustelua vastauksista. Tarkoitus: Arviointiprosessi. Aktiviteetti: Pohdi ja kirjoita. Metodi: Osallistujat lukevat väittämät. He arvioivat, kuinka hyvin he ymmärtävät kunkin asian ja laittavat rastin sopivaan sarakkeeseen. Jos he tuntevat, etteivät he ole ymmärtäneet jotain, he voivat palata taaksepäin ja kerrata. Tarkoitus: Tarkastella tavoitteita Aktiviteetti: Lue ja keskustele. Metodi: Osallistujat tarkastelevat kappaleen alussa kirjaamiaan tavoitteita. Kappaleen 1 alussa kirjattujen tavoitteiden tarkastelua. Jos he kirjaavat ylös, jos jotkin tavoitteet on saavutettu, ne tarvitsevat muokkausta tai että uusia tavoitteita on ilmennyt. Halutessaan he voivat keskustella asiasta parinsa tai ryhmän kanssa. Toimintasuunnitelma Tarkoitus: Soveltaa oppeja työpaikalle. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 12

13 Aktiviteetti: Kirjoittaa ja keskustella. Metodi: Osallistujat kirjaavat ylös keskeisiä asioita, joita he aikovat tehdä soveltaakseen oppimiaan asioita työpaikalla. Näiden tulisi olla mahdollisimman yksityiskohtaisia ja niillä tulisi olla tietty aikaraja. Keskustelua toimintasuunnitelmasta ryhmän kanssa. He sopivat parin kanssa tarkkailevansa toistensa edistymistä sovituin väliajoin. Käsikirjoitus (VO) Jokaisen kappaleen jälkeen on käsikirjoitus yksityiskohtaista tarkastelua varten. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 13

14 Kappale 1 JOHDANTO Tavoitteet Mitkä ovat tavoitteesi näiden materiaalien käyttämisen suhteen? Vertaa tavoitteitasi ja keskustelun aiheita ylempää muiden luokkalaistesi kanssa. Sopikaa tavoitteenne ja kirjatkaa ne ylös. Tavoitteeni Jokaisen kappaleen päätteeksi voit tarkastella näitä tavoitteita ja verrata omaa edistystäsi niihin. Konteksti Työskennelkää ryhmissä ja keskustelkaa seuraavista asioista. Kuinka paljon tilanne on muuttumassa kulttuurisesti työpaikallasi? Mitkä ovat monikulttuurisen työpaikat positiiviset puolet? Entä mitkä negatiiviset? Mitkä ovat pelkosi? Mikä voi parantaa maahanmuuttajatyöntekijän tilannetta? Mikä voi parantaa asioita johtajan näkökulmasta? Katsoessasi dvd:tä mieti, mitä olet nähnyt jokaisen kappaleen lopuksi. Esitä seuraavia kysymyksiä: Kuinka kappale on auttanut minua saavuttamaan tavoitteeni? Ovatko mitkään tavoitteeni muuttuneet tämän kappaleen opiskelemisen myötä? Kirjaa reaktiosi jokaisen kappaleen jälkeen niille varattuun tilaan. Kohde Tilanne Zafreen Rahman on Eurooppa työssä dvd:n juontaja. Zafreen on maahanmuuttajatyöntekijä Bangladeshistä, joka on muuttanut Iso- Britanniaan, jossa asuu ja työskentelee aviomiehensä kanssa. Hän esittelee sarjan ja eräitä dokumenttipätkiä, jotka kuvaavat joitain eurooppalaiseen interkulttuurisen työpaikkaan liittyviä tilanteita. Katso johdanto ja videoskenaario. Keskity seuraaviin: - Mitä Zafreen sanoo? Skenaario Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 14

15 - Dokumentit, joita Zafreen näyttää. - Mitä Zafreen toivoo tämän sarjan saavutusten olevan? Kysymykset Zafreen sanoo viittaa kuuteen avainasiaan. Kirjaa ne ylös, keskustele ja vertaa sitten tavoitteitasi. Kuusi avainasiaa: Dokumentit Mitä näit dokumenteissa? Mitä mieltä sinä olet? Kirjaa vastauksesi näihin kysymyksiin: Mikä dokumenttipätkä kiinnosti sinua eniten? Miksi? Mikä teki sinuun pienimmän vaikutuksen? Miksi? Mitä yllä olevat vastaukset kertovat siitä, mitkä aiheet ovat sinulle tärkeitä? Pohdintaa Työskentele parisi kanssa. Keskustelkaa mitä ajatuksia dokumentit, ja se mitä Zafreen sanoi, herättivät teissä. Mistä asioista olit samaa mieltä? Oliko jotain, josta et ollut samaa mieltä? Jättikö Zafreen mainitsematta joitain asioita? Työskenteleekö kanssasi eri kulttuureista kotoisin olevia henkilöitä? Onko sinulla paljon kontakteja eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa? Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 15

16 Seuraukset Kuinka hyvin ymmärrät kulttuuristen erojen tärkeyden työpaikalla? Seuraus Ymmärrän hyvin Ymmärrän osittain En ole samaa mieltä tästä Ymmärrän kuinka kulttuurierot voivat aiheuttaa väärinymmärryksiä. Ymmärrän kuinka kulttuurierot ilmenevät työpaikalla. Ymmärrän millä keskeisillä alueilla voin odottaa kulttuuristen väärinymmärrysten ilmenevän. Ymmärrän interkulttuurisen työntekijän kuusi ominaisuutta. Kappale 1 JOHDANTO Käsikirjoitus ZAFREEN RAHMAN Tervetuloa katsomaan ohjelmia eurooppalaisesta interkulttuurisesta työpaikasta. Euroopassa tapahtuu valtavia muutoksia - erityisesti työpaikoilla, joissa ihmiset eri kansallisuuksista ja taustatekijöiltään kohtaavat. Usein maahanmuuttajat ovat tervetulleita uusiin maihinsaja sopeutuvat uuteen ympäristöönsä melko helposti. Toisinaan taas kulttuuriset erot saavat aikaan väärinkäsityksiä. Seuraavassa olemme demonstroineet joitakin aiheita joita saattaa esiintyä uudessa eurooppalaisessa työpaikassa. Toivomme saavamme aikaan keskustelua ja edesauttaa rakentavaa dialogia erilaisen kulttuuritaustan omaavien ihmisten välillä. Keskustelua 1. Miten tilanne muuttuu työpaikallasi monikulttuurisuutta katsoen? 2. Mitkä ovat monikulttuurisen työpaikan hyvät puolet? 3. Mitkä ovat monikulttuurisen työpaikan heikot puolet? Mitkä ovat pelkonne? 4. Miten voidaan parantaa maahanmuuttajatyöntekijän tilanne? 5. Miten voidaan helpottaa esimiesten tehtävät tässä yhteydessä? Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 16

17 Kappale 2 VIESTIN TULKITSEMINEN Tavoitteet Ymmärtää, etteivät maahanmuuttajat välttämättä ymmärrä isäntämaan kieltä kovin hyvin. Ymmärtää jokapäiväisen kielen ja ammattikielen välinen ero. Muokata omaa puhetapaansa, eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa puhuttaessa. Tunnustaa tulkkien tärkeys. Konteksti Onko sinulla koskaan ollut vaikeuksia selittää jotakin ulkomaalaiselle työntekijälle? Pystytkö sanomaan joitain yleisiä väärinymmärryksiä työpaikallasi eri kieliä puhuvien henkilöiden välillä? Oletko koskaan puhunut tulkin välityksellä? Jos olet, kuvaile kokemustasi. Pohdi menestyksekkäitä keinoja, joiden avulla voit kommunikoida henkilöiden kanssa, jotka eivät ymmärrä sinua kovin hyvin. Kohde Henkilöt Rouva Patel Sairaalan potilas Puhuu hindiä Lääkäri Edwards Sairaalan kirurgi Puhuu englantia Tilanne Rouva Patel on sairaalassa ja odottaa hänelle tehtävää pientä leikkausta. Kirurgi, lääkäri Edwards, yrittää selittää toimenpidettä hänelle. Skenaario Katsokaa johdanto ja skenaario. Keskittykää seuraaviin: Tapa, jolla lääkäri Edwards selittää asian Rouva Patelin reaktio Heidän keskustelunsa tulkeista Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 17

18 Kysymykset Kirjaa ylös näkemyksesi Mitä he sanoivat Mitä he tekivät Elekieli Lääkäri Edwards Rouva Patel Mitä ymmärsimme? Yhdistä lääkäri Edwardsin ja rouva Patelin repliikit. Lääkäri Edwardin lausunnot Rouva Patelin reaktiot 1 Varaamme teille uuden ajan kahden viikon päähän. A kanssa Minun poika. Hän ymmärtää. Minä tulla pojan 2 Poistamme sappikiven joka on aiheuttanut teille ongelmia. B Anteeksi, en ymmärrä. 3 Teidän pitää allekirjoittaa lupalomake ennen leikkausta C Se iso ongelma? 4 Sappirakko itse ei tee sappea, ja sappi pääse suoleen ilman sappirakkoa, joten useimmat ihmiset tulevat vallan hyvin toimeen ilman sitä. D Paha? 5 Teemme leikkauksen. Leikkaamme neljä viiltohaavaa. E Ei. Minun poika. Hän puhuu hyvin. 14 vuotta. Minun poika hyvin viisas. 6 Hankin tulkin kun tulette takaisin. F Kyllä. Ei, se iso ongelma minulle. Mitä mieltä sinä olet? Oliko lääkäri Edwardsin selitys toimenpiteestä sairaalakäytäntöjen mukainen? Oliko lääkäri Edwardsin selitys tilanteeseen sopiva? Onko lääkäri Edwardsilla vastuu siitä, että rouva Patel ymmärtää hänen selityksensä? Toimiiko lääkäri Edwards oikein kieltäytyessään käyttämästä rouva Patelin poikaa tulkkina? Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 18

19 Pohdintaa Lue mitä lääkäri Edwards ja rouva Patel sanovat kameralle. Mikä rooli tulkeilla on työpaikallasi tai kotimaassasi? Uskotko ulkomaalaisille työntekijöille voivan koituvan haittaa siitä, ettei heillä ole tulkkia? Tiedätkö esimerkkejä tästä? Onko tilanteita, joissa tulkin läsnäolo on pakollista (esimerkiksi oikeudenkäynnissä tuomioistuimessa)? Rouva Patel sanoo En tiedä mitä lääkäri sanoi minulle. En ymmärrä mitään. En vain tiedä. Lääkäri Edwards sanoo On täysin epäeettistä antaa 14-vuotiaan pojan yrittää selittää tällaista toimenpidettä Olen pahoillani. En ole pitänyt taukoa kahdeksaan tuntiin Minulla on vielä 13 potilasta odottamassa Niin yksinkertainen toimenpide Eikö hän luota minuun? Seuraukset Kuinka hyvin ymmärrät kieleen liittyvät ongelmat työpaikalla? Seuraus Ymmärrän hyvin Ymmärrän osittain En usko tämän olevan tarpeellista Ymmärrän, että minun on hidastettava puhettani, jos selitän muulla kuin äidinkielelläni. Ymmärrän, että joskus täytyy antaa aikaa, jotta viesti voidaan ymmärtää. Ymmärrän, että on tärkeää välttää idiomeja ja teknisellä kielellä selittämistä. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 19

20 Kappale 2 VIESTIN TULKITSEMINEN Käsikirjoitus SAIRALAOSASTOSSA, ROUVA PATELIN SÄNGYN LÄHETTYVILLÄ. KATSOO POTILAAN TIETOJA. Rouva Patel? Kuinka voitte? Varaamme teille uuden ajan kahden viikon päähän. ROUVA PATEL Paha? Suoritamme laparoskooppisen sappirakon poistoleikkauksen. ROUVA PATEL Lapa Laparoskooppisen sappirakon poiston. Poistamme sappikiven joka on aiheuttanut teille ongelmia. ROUVA PATEL Poistatte? Sappikiven. ROUVA PATEL Anteeksi. En ymmärrä. Teemme leikkauksen. Leikkaamme neljä viiltohaavaa. ROUVA PATEL Viiltohaavaa? Leikkaushaavaa vatsaanne Mahaanne. ROUVA PATEL Se iso ongelma? Ei. Rutiinitoimenpide. Teemme neljä leikkaushaavaa vatsaanne ja sitten, tähystystekniikalla ROUVA PATEL Tähystys? Poistamme rakon jonka sisällä sappikivat ovat. Sappirakko on pussi joka yleensä kerää sappea. ROUVA PATEL Sappea? Sappi on maksan tekemää eritettä joka auttaa ruumista sulattamaan rasvaa. Joten kun syötte rasvaisen aterian sappirakko supistuu, puristaen sapen suoleen. Sappirakko itse ei tee sappea, ja sappi pääse suoleen ilman sappirakkoa, joten useimmat ihmiset tulevat vallan hyvin toimeen sitä ilmankin. OK? ROUVA PATEL Kyllä... Ei, se iso ongelma minulle. Älkää olko huolissanne. Teidän pitää allekirjoittaa lupalomake ennen leikkausta, joten hankin tulkin kun tulette takaisin. OK? ROUVA PATEL Minun poika. Hän ymmärtää. Minä tulla pojan kanssa. Ei. Minä hankin tulkin. ROUVA PATEL Kyllä, minun poika hyvin viisas. Hän puhuu hyvin. 14 vuotta. Ei, se ei ole hyvä ajatus. ROUVA PATEL Kyllä. Minun poika hyvin viisas. (Kameralle) On täysin epäeettistä 14 vuotiaan pojan yrittää selittää tällaista toimenpidettä. Olen pahoillani. En ole pitänyt taukoa kahdeksaan tuntiin. Minulla on vielä 13 potilasta odottamassa. Niin yksinkertainen toimenpide. Eikö hän luota minuun? ROUVA PATEL (Kameralle) PUHUU PUNJABIA Keskustelua 1. Onko lääkäri laillisesti velvoitettu hankkimaan tulkin tässä vaiheessa? 2. Miten lääkäri olisi voinnut selittää toimenpittteen paremmin? 3. Millaista ammattietiikka sinun maassasi käytettäisiin tällaisessa tapauksessa? 4. Onko lääkärin asema moraalisesti puolustettavissa? Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 20

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen.

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. 6. SAIRAANA 6.1 Dialogit SAIRAANA Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. Lasse: Huomenta! Millainen olo sulla on? Huomenta,

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde työn ydin on asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen vaikuttaa

Lisätiedot

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden.

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. OSA 1 SISÄINEN VOIMA Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. Marcus Aurelius HERÄÄT TUNTEESEEN, ETTÄ TEHTÄVÄÄ ON LIIKAA. Et jaksa uskoa omiin

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN

VARHAINEN PUUTTUMINEN VARHAINEN PUUTTUMINEN www.tasapainoa.fi MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN ON? Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että autetaan kaveria tai ystävää jo silloin kun mitään vakavaa ei vielä

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Thorleif Johansson Lionit sosiaalisessa mediassa Google: http://www.google.com/profiles/lionsclubsorg Voimmeko jatkaa menemättä sinne? YouTube: http://www.youtube.com/...

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe Ilolan perhe 1 Pentti ja Liisa ovat Reinon, Jaanan ja Veeran isä ja äiti. Heidän lapsiaan ovat Reino, Jaana ja Veera. 'Pikku-Veera' on perheen nuorin. Hän on vielä vauva. Henry-vaari on perheen vanhin.

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Hakemus Suosituskirje

Hakemus Suosituskirje - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva Hyvä Herra / Rouva Hyvä Herra / Rouva Virallinen,

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Struktuurista vuorovaikutukseen Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Termeistä Ihminen, jolla on puhevamma = ei pärjää arjessa puhuen, tarvitsee kommunikoinnissa puhetta

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen. Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen. Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti Kuka on maahanmuuttaja? Milloin lakkaa olemasta maahanmuuttaja? Turun ammatti-instituuttiin tulevat maahanmuuttajaopiskelijat

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi.

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. FT Katja Koski 2 lapsen äiti SELÄTÄ UHMA Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. Arkea Ilman Taistelua Millaista arkesi olisi, jos sinun ei tarvisi

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot