Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka"

Transkriptio

1 Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka Sample Materials from Europe at Work, available on the EIW website, offering guidance and self-study exercises based on the intercultural issues arising from the scenarios

2 Kiitokset Tämä koulutusmateriaali on Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka (EIW) projektiyhteistyön tuote. Yhteistyökumppanit ovat seuraavat: Dublin City University, Irlanti; European Centre for Education and Training (ECET), Bulgaria; Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung - Pro-Kompetenz, Saksa; Hellenic Regional Development Center (HRDC) Kreikka; Västra Nylands folkhögskola, Suomi; CONFORM - Consorzio Formazione Manageriale, Italia; Mangfold i Arbeidslivet MiA, Norja; Academy of Humanities and Economics in Lodz, Puola; Göteborgs Universitet, Ruotsi; University of Westminster, Iso-Britannia. EIW projektin yhteistyöjäsenet kiitollisena tunnustavat Euroopan yhteisön Leonardo da Vinci II ohjelman myöntämän rahoituksen. Tämän materiaalin päätekijät ovat Barry Tomalin, Jack Lonergan ja Adam Duncan (University of Westminster, Iso-Britannia). Copyright 2007 Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka (EIW) projektiyhteistyö. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun uudelleen tuottaminen ja jakelu on sallittu, paitsi kaupallisiin tarkoituksiin, edellyttäen että EIW-projektiyhteistyö mainitaan lähteeksi. Tämä projekti on suoritettu Euroopan Yhteisöjen tuella. Tämän projektin sisältö ei välttämättä heijasta Euroopan Yhteisöjen asemaa, eikä siihen liity minkäänlaista vastuuta Euroopan Yhteisöjen puolelta. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 2

3 Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka -projekti Tietoa projektista Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka projekti edistää kulttuuristen eroavaisuuksien parempaa ymmärrystä ja kunnioitusta, jotta voidaan luoda kulttuurisesti integroituneempi työpaikka. Projektin on rahoitettu EU:n Leonardo da Vinci ohjelman turvin. Kymmenen Euroopan maata yhdisti voimansa tutkiakseen maahanmuuttajatyöntekijöiden välisiä suhteita useilla aloilla, kuten teollisuudessa ja kaupanalalla, koulutussektorilla sekä julkisten palveluiden saralla kolmevuotisen projektin kautta vuodesta 2005 vuoteen Tämä ohjelma on tulos yhteistyöstä kymmenen EU-maan välillä: Irlanti (projektin koordinaattori), Bulgaria, Iso-Britannia, Italia, Kreikka, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa ja Suomi. Mitä projekti tarjoaa? Projektin tuotokset ovat saatavilla projektin kotisivulla ja niihin sisältyy seuraavaat: Kansalliset raportit jokaiselta yhteistyökumppanilta, valottaen tilannetta koskien interkulttuurista integraatiota kymmenessä maassa. Tapaustutkimukset (yhteensä 60 kymmenestä maasta) useilta eri sektoreilta, kuten koulutus-, terveys-, pienyritys-, poliisi- ja liikennesektorit Valtioiden rajat ylittävät raportit, jotka luovat katsauksen interkulttuurisen integraation asteeseen Euroopan työpaikoilla koulutus-, terveys- ja pienyrityssektorilla. Eurooppa työssä koulutusmateriaalit Tietoa Eurooppa työssä -koulutusmateriaaleista Eurooppa työssä on nimi, joka on annettu projektiin sisältyville koulutusmateriaaleille, jotka koostuvat dvd:stä, koulutusoppaasta ja Internet-pohjaisesta katsojan oppaasta. Eurooppa työssä DVD sisältää 14 dramaattista kohtausta, kuvaten projektin tunnistamia interkulttuurisia jännitteitä työpaikalla. Dvd on nauhoitettu englanniksi ja tekstitykset siihen on saatavilla kaikilla yhteistyömaiden kielillä. Kohtaukset kuvaavat yleisiä haasteita, joita nousee esiin ihmisten työskennellessä muista kulttuureista kotoisin olevien kollegoidensa kanssa. Jokainen dramatisointi kestää vain muutamia minuutteja ja saattaa sisältää osion, jossa henkilöt esittävät oman näkemyksensä kameralle. Jokainen dramatisointi keskittyy yhteen keskeiseen kysymykseen, esimerkiksi rotuun, ja sallii katsojien tunnistaa tämän ja käyttää sitä keinona löytää muut samaan aiheeseen liittyvät kysymykset. Näiden tilanteiden on tarkoitus herättää keskustelua ja pohdintaa sekä parantaa hyvää käytäntöä sinun työpaikallasi. Jokainen dramatisointi on kuvattu niin, että katsojien täytyy keskittyä tarkastelun alaisena olevaan kysymykseen ja soveltaa sitä omaan työympäristöönsä. Tapaukset eivät sijoitu mihinkään tiettyyn kulttuuriseen ympäristöön. Jokaisen dvd-kappaleen lopussa on sarja kysymyksiä ohjeena keskustelulle esiin nousseista kysymyksistä. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 3

4 Internet-pohjainen EUROOPPA TYÖSSÄ KATSOJAN OPAS tarjoaa opastusta ja itseopiskelumateriaalia kohtauksiin liittyen, ja käsikirjoitukset kaikilla yhteistyömaiden kielillä on saatavissa Internetissä osoitteessa EUROOPPA TYÖSSÄ KOULUTUSOPAS sisältää katsojan oppaassa olevan materiaalin lisäksi myös yksityiskohtaisia harjoituksi itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä varten, pohjautuen dvd:hen ja ryhmän keskusteluun, käsikirjoitukset ovat vain englanniksi. Lisäksi on olemassa esittelysarja materiaaleista, joissa johdanto on kaikilla yhteistyökielillä, tämä kulkee nimellä EUROOPPA TYÖSSÄ KATSOJAN OPPAAN VERKKOESITE. Eurooppa työssä katsojan oppaan verkkoesite Tämä katsojan oppaan verkkoesite sisältää seuraavat osiot kaikilla yhteistyökielillä: Johdanto Ohjeita käyttäjälle Kappale 1 Kappale 2 Kaikkien kappaleiden käsikirjoitukset Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 4

5 Interkulttuurisesta vuoropuhelusta Mitä tarkoitamme kulttuurilla? Riippuen siitä, missä ympäristössä termiä käytetään, kulttuurilla voi olla lukuisia merkityksiä. Työpaikkaan liittyessä se tarkoittaa kahta asiaa. 1 Työpaikan eri yhteisöillä on eri tavat käyttäytyä työpaikalla. 2 Työpaikan eri yhteisöillä on erilaiset odotukset liittyen kollegoihin, työntekijöihin ja asiakkaisiin, pohjautuen yhteisön arvoihin ja asenteisiin. Juuri näihin asenteisiin ja niiden ilmenemismuotoihin työpaikalla keskitymme Eurooppa työssä projektissa. Stereotypiat ja yleistykset Jokaiseen työpaikan yhteisöön kohdistuu stereotypioita väittämiä jotka kohdistuvat kaikkiin työpaikan yhteisön jäseniin, eivätkä ne anna tilaa poikkeamille. Eurooppa työssä ottaa kannan, että kaikki ihmiset ovat yksilöitä, mutta heihin kaikkiin vaikuttaa, enemmän tai vähemmän, heidän kulttuurinen taustansa. Nämä vaikutukset voivat johtua monista eri syistä, mutta useimmiten ne ovat vanhemmat, koulu, sosiaalinen ja ympäristöllinen tausta, historia, uskonto ja, kasvavassa määrin, altistuminen medialle. Eri ympäristöissä eri vaikutteet saattavat olla vahvempia, mutta kaikki tulee suodattaa sen kokemuksen kautta, jonka se yksilö, jonka kanssa olet tekemisissä, omaa. Eurooppa työssä antaakin siksi esimerkkejä erilaisista käytöksistä ja tekee yleistyksiä kuinka erilaiset kulttuurit saattavat reagoida. On tärkeää käyttää näitä yleisiä lausuntoja pohjana yksilöön kohdistuville lisätutkimuksille ja suodattaa yleistykset neljän kokemustason kautta. Taso 1 Valtakunnallinen kokemus Jokainen liikeyhteisö edustaa joitakin kulttuurin kansallisia piirteitä. Tällainen saattaa olla esimerkiksi tarve rakentaa hyviä henkilökohtaisia ihmissuhteita liikeympäristössä ja tämä on ristiriidassa niiden liikekulttuurien kanssa, jotka mieluummin erottavat henkilökohtaiset ihmissuhteet liike-elämän suhteista. Taso 2 Alueellinen kokemus Kansallisen identiteetin sisällä eri alueet saattavat edustaa hyvinkin erilaisia piirteitä. Esimerkiksi Iso-Britannian pohjoisosista tulevia ihmisiä pidetään usein paljon avoimempina ja suorempina kuin etelästä kotoisin olevia. Taso 3 Yrityksen piirin kokemus Henkilökohtaisella tasolla on suuria kulttuurisia eroavaisuuksia henkilöiden välillä, joilla on kokemusta monikansallisissa yhtiöissä työskentelemisestä ja niiden, jotka työskentelevät paikallisissa yrityksissä ja perheyrityksissä, olivat ne kuinka isoja tahansa. Monikansallinen yritys toimii suurelta osin amerikkalaisvaltaisten käytäntöjen ja aikataulujen perusteella ja henkilö, jolla on kokemusta tästä, voi hyvinkin olla suuntautuneempi kansainväliseen kulttuuriin, kuin sellainen, jolla on kokemusta vain kansallisissa yrityksissä työskentelystä. Taso 4 Henkilökohtainen kokemus Viimeinen ja kaikkien tärkein asia on se, että henkilökohtaiset ominaisuudet vaihtelevat suuresti. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 5

6 Henkilöt, joilla on kokemusta ulkomailla opiskelusta tai työskentelystä sopeutuvat luultavimmin paremmin uudessa ympäristössä työskentelyyn. Isäntämaan työntekijöiden on tärkeä tunnistaa, että uuteen ympäristöön sopeutuminen on stressaava kokemus ja on tärkeää tehdä kaikkensa tunteakseen empatiaa tässä tilanteessa olevaa kohtaan ja ymmärtää, että mikäli jännitteitä syntyy, johtuvat ne tottumattomuudesta paikalliseen tilanteeseen. Tapa turvautua omaan tuttuun käytökseen uuden ympäristön haasteita kohdatessa saattaa olla outoa tai jopa ärsyttävää isäntämaan kulttuurin jäsenten mielestä. Empatia, asettuminen toisen ihmisen asemaan ja asioiden näkeminen heidän kannaltaan on luultavasti kaikkein tärkein ainesosa menestyksekkäässä interkulttuurisessa työnteossa. Kulttuurishokin kanssa toimiminen Jokainen, joka asuu ja työskentelee oman tutun alueensa ulkopuolella joutuu enemmin tai myöhemmin selviämään kulttuurishokista. Kulttuurishokki määritellään tuntemukseksi ulkopuolisuudesta ja eristäytyneisyydestä, joka johtuu perheestä, ystävistä ja tutuista rutiineista sekä elämäntavasta erossa olemisesta ja voi aiheuttaa hämmennystä, arvaamatonta käytöstä ja jopa masennusta. Kulttuurishokki ilmenee yleensä kahdesta kuukaudesta vuoteen uuteen ympäristöön saapumisen jälkeen ja voi kestää huomattavasti kauemmin. Maahanmuuttajatyöntekijöiden tulee ymmärtää tämä ilmiö ja tunnistaa, että se on vain ohimenevä vaihe, kuten flunssaan sairastuminen. Isäntämaan työntekijöiden tulee tunnistaa, mitä maahanmuuttajakollegat käyvät läpi ja heidän tulee omata sympaattinen lähestymistapa. Tärkeä ominaisuus on kuuntelutaito. Se, että antaa työntekijöiden puhua omista kotitaustoistaan ja jakaa kokemuksiaan kanssasi voi olla tärkeässä osassa heidän integroitumisessaan. Yleiskatsaus Eurooppa työssä materiaaleihin Keskeiset kulttuuriset kysymykset Eurooppa työssä keskittyy 14 keskeiseen kulttuuriseen aiheeseen. Jokaista kuvaa tyypillinen tilanne, jossa esitellään millaisia kysymyksiä nousee esiin työpaikoilla. Kappale 1 Johdanto Tämä luo pohjaa keskusteluille ja lisää tietoisuutta etenkin niiden keskuudessa, joille interkulttuuriset asiat ovat uusia. Kappale 2 Viestin tulkitseminen Varsin usein natiivipuhujat eivät ymmärrä niitä ongelmia, joita maahanmuuttajilla on puhutun kielen ymmärtämisessä. Sanonnat, nopea puhe ja tekninen ammattikieli saattavat aiheuttaa suuriakin kommunikaatiovaikeuksia. On tärkeää, että natiivipuhujat, etenkin auktoriteettiasemassa olevat, ovat huomaavaisia sen kielenosaamistason suhteen, jonka keskustelukumppanit omaavat, sekä muokkaavat omaa kieltään tarvittaessa. Kappale 3 Ulkonäkö Se miten ihmiset pukeutuvat töihin on eräs keskeinen kysymys, sillä maahanmuuttajatyöntekijät käyttävät usein vaatekappaleita osana uskonnollista tai sosiaalista käytäntöään. Tunnetuin esimerkki tästä on pitkien hiusten peittämiseen tarkoitettu sikhimiesten käyttämä turbaani, mutta aivan yhtä tunnettu, mutta Euroopassa kiistellympi vaatekappale on hijab eli huntu, joka jättää kasvot näkyviin, tai burhka, joka peittää koko Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 6

7 kasvot, silmiä lukuun ottamatta, ja joka kuuluu joidenkin muslimiyhteiskuntien naisten vaatetukseen. Maahanmuuttajien erityisten vaatetusten takia työpaikkapukeutuminen on olennainen kysymys, mutta toisaalta korujen, kuten esimerkiksi krusifiksin, käytön voidaan katsoa loukkaavan jotakuta. Niin terveys- ja turvallisuussyistä kuin uskonnollisistakin nämä ovat voimassa olevia kysymyksiä Euroopassa 2000-luvun alussa. Kappale 4 Työetiikka Useimmat liikeyhteisöt tekevät mielellään kauppaa niiden kanssa, jotka he tuntevat ja joihin he luottavat. Mutta useissa liikeyhteisöissä hyvän ihmissuhteen muodostaminen on edellytys menestyksekkäälle kaupankäynnille. Lahjat ja vieraanvaraisuus ovat olennaisia osia tässä ihmissuhteen rakennusprosessissa joka johtaa menestyksellisiin kaupankäyntimahdollisuuksiin. Toiset liikeyhteisöt näkevät tämänkaltaiset asiat epäolennaisina tai jopa merkkinä korruptiosta. Kansainvälisessä liikeyhteisössä lahjojen antamisen ja vieraanvaraisuuden ymmärtämisellä on tärkeä osa oikeanlaisen ihmissuhteen muodostumisessa. Kappale 5 Ruoka Eräs keskeisimmistä kysymyksistä, joka aiheuttaa hämmennystä uudessa liikeympäristössä on tutun ruuan puuttuminen. Siihen minkälaista ruokaa ihmiset syövät, miten he sen tarjoavat ja syövät sekä mitkä juomat kuuluvat ruuan kanssa nautittavaksi ja missä määrin, liittyy huomattavia kulttuurisia rituaaleja. Perusruuan, kuten riisin, pastan tai nuudeleiden tarjoaminen yhtiön ruokalassa voi olla tärkeä, vaikkakin tunnistamatta jäänyt osa maahanmuuttajatyövoiman tuottavuuden ja tyytyväisyyden kannalta. Jälleen, ruualla voi myös olla uskonnollinen merkitys, kuten sianlihan kieltäminen (muslimit) tai naudanlihan kieltäminen (hindut) tai halal-lihan tarjoaminen muslimeille. Kappale 6 Uskonto Vahvasti uskonnollisissa yhteiskunnissa uskonnolliselle palvonnalle pyhitettyjen tilojen tarjoaminen on usein tärkeä kysymys. Kuitenkin yhteiskunnassa, joka erottaa uskonnon ja työpaikan roolit toisistaan, rukoushuoneiden tai kappelien tarjoaminen ei välttämättä ole etusijalla. Erityisesti muslimiyhteiskunnissa, joissa hyvä muslimi rukoilee viisi kertaa päivässä, on tähän tarkoitetun tilan tarjoaminen tärkeää, ja tämän tilaisuuden kieltäminen voidaan nähdä oikeuksien loukkauksena. Tähän kysymykseen ei ole selvää ratkaisua, mutta rukoustilojen tarjoaminen tai niiden puuttuminen on tärkeä keskustelunaihe työpaikoilla, joissa merkittävä uskonnollinen vähemmistö muodostaa osan työvoimasta. Kappale 7 Aika Asenteet aikaa kohtaan ovat merkittävä ero liikeyhteisöjen välillä, joita kuvataan ajallisesti tiukaksi (täsmällisyys on tärkeää) ja ajallisesti väljäksi (työn tekeminen on tärkeää, mutta sen suorittaminen tietyn ajan sisään ei ole). Sen ymmärtäminen, että nämä erot eivät ole osoituksia henkilökohtaisesta laiskuudesta tai sitoutumisen puutteesta, vaan yksinkertaisesti käytöksestä, joka on hyväksyttyä isäntämaassa tai maahanmuuttajayhteisössä, on tärkeää. Keskeinen strategia tähän on istua alas ja puhua eroista sekä sopia politiikasta, joka toimii molemmille osapuolille. Kappale 8 Auktoritetti Monissa yhteiskunnissa vakiintunutta kunnioitusta osoitetaan johtajalle siksi koska hän on johtaja. Usein tällaisten yhteiskuntien sanotaan ilmentävän korkeaa valtaetäisyyttä, toisin sanoen selvää sosiaalista eroa johtajan ja työntekijän välillä. Työntekijällä on velvollisuus kunnioitukseen ja tottelevaisuuteen. Johtajalla sitä vastoin on vastuu työntekijästä ja tämän perheestä huolehtimisesta. Yhteiskunnassa, jossa vallitsee matala valtaetäisyys, kunnioitus on toiminnallista. Toisin sanoen, kunnioitusta osoitetaan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja tehokkuuden ansiosta, ei perusoikeutena. Tällaisessa liikeyhteisössä johtaja näkee itsensä Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 7

8 tasavertaisempana kollegoidensa kanssa ja on avoin keskustelulle, kritiikille tai jopa kyseenalaistamiselle. Tämänkaltaisessa yhteisössä vakiintunut kunnioitus ja johtajan tottelevaisuus saatetaan nähdä kohtuuttomana kunnioituksena tai yrityksenä hankkia palveluksia. On tärkeää tunnistaa, että nämä erot eivät liity henkilökohtaiseen rohkeuteen tai individualismiin, vaan pohjautuvat erilaisiin kulttuuriarvoihin. Kappale 9 Rotu Yksi kaikkein räjähdysalteimmista kulttuurisista kysymyksistä, rotumielipiteet vaikuttavat sekä kansainvälisiin että maansisäisiin työvoimiin. Vaikka heillä olisikin maan kansalaisuus, saattavat monimuotoisten etnisten vähemmistöjen jäsenet tuntea olonsa syrjityksi työpaikalla. Samaan aikaan ulkomaalaiset monimuotoiset vähemmistöt saattavat myös kokea syrjintää isäntäyhteisön puolelta. Vaikka rotusyrjintä on laitonta eurooppalaisen lainsäädännön mukaan, sitä tapahtuu vielä ja sitä on usein vaikea havaita ulkopuolelta, vaikka sille altistuneet tuntevat vaikutukset välittömästi. Joissain tapauksissa työntekijät saattavat nähdä jotain rasistisena, vaikka se olisi tarkoitettu kommentiksi tai kritiikiksi suorituksesta. On tarpeen olla erittäin huomaavainen ihmisten tunteita kohtaan tällaisissa tilanteissa. Toisinaan työntekijä voi yrittää syyttää auktoriteettiasemassa olevia henkilöitä rasismista, jotta itse välttäisi vastuunottamisen suoritusten puutteesta. Tämä tunnetaan rotukortin käyttämisenä ja tilannetta tulee tarkkailla sen varalta. Kaikista dvd:llä ja koulutusoppaissa käsitellyistä kulttuurisista kysymyksistä rotu on ehdottomasti kaikkein arkaluontoisin asia, sen liittyessä lukuisiin muihin keskustelun aiheina oleviin asioihin kuten ulkonäköön, ruokaan, aikaan ja asenteisiin auktoriteettia kohtaan. Kappale 10 Konflikti Kaikissa Eurooppa työssä kohtauksissa on konfliktina aineksia, mutta on tärkeää huomata, että kulttuurisessa mielessä konflikti ei usein liity tehtävään, eli siihen mikä työnkuva on tai miten se tulisi tehdä, vaan se liittyy kulttuuriin, eli syvemmälle meneviin asenteisiin tehtävää, työpaikan ihmissuhteita, seurausta ja palkkausta kohtaan. Suurimman osan ajasta ihmiset pitävät näitä asioita itsestäänselvyyksinä, koska tavat hyväksytään alitajuisesti heidän omassa yhteisössään. Mutta kulttuurien välisissä kohtaamisissa niistä saattaa usein muodostua konflikteja. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin puhua erilaisista asenteista, jotta voidaan tulla yhteisymmärrykseen siitä, kuinka edetä, ja tämä vie niin johdon kuin henkilökunnankin aikaa. Monille maahanmuuttajatyövoiman aiheuttama piilokustannus on se aika, joka johdolta menee suorituksiin liittyvien kiistojen ratkaisemiseen. Palkkiona on kuitenkin parempi ymmärrys kysymyksistä, jotka tulee ymmärtää ja ratkaista globalisoituvassa maailmassa. Ensimmäinen tarve on varata aikaa keskustelulle siitä, mitä vaaditaan ja yhteisöjen erilaisista lähestymistavoista suorittamista kohtaan. Toinen tarve on varmistaa, tehtävässä, johon liittyy maahanmuuttajatyöntekijöitä, että selostus on ehdottoman selvää ja yksiselitteistä. Kolmas tarve on varmistaa, että asiat on ymmärretty selvästi ja siitä ollaan samaa mieltä. Tämä kaikki vie johdon ja henkilökunnan aikaa, mutta se on tärkeää ja Eurooppa työssä materiaalien arvo piileekin siinä, että ne tarjoavat keskitetyn koulutusmahdollisuuden saavuttaa juuri tämä. Kappale 11 Pätevyysvaatimukset Eri työyhteisöillä on erilaiset näkemykset pätevyyksien merkityksestä työpaikalla. Osa arvostaa enemmän kokemusta ja suoritusta toisten keskittyessä oikeanlaisiin pätevyyksiin. On tärkeää keskustella työvoiman eri jäsenten eroavaisuuksista taustan suhteen ja arvostaa niitä. Osa saattaa tuntea, että heidän pätevyytensä on alitunnustettua työpaikalla ja toiset saattavat piiloutua pätevyyksiensä taa, piilottaakseen hermostuneisuuden liittyen suoritukseen tai uusien kollegoiden joukkoon sopeutumiseen. On tärkeää arvostaa näitä eri yhteisöjen välisiä Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 8

9 eroja lähestymistavoissa ja antaa arvoa pätevyyksille, joiden eteen monet maahanmuuttajatyöntekijät ovat uhranneet paljon. Kappale 12 Elekieli Psykologi Albert Merabianin yhdysvaltalaisten lukiolaisten keskuudessa tekemän tutkimuksen mukaan yli 60% ihmistenvälisestä kommunikaatiosta tapahtuu elekielen välityksellä. Itse asiassa käyttämiemme sanojen katsotaan olevan vähemmän tärkeitä kasvotusten tapahtuvassa kommunikaatiossa kuin sen tiedon, jonka ilmaisemme elekielemme avulla. Elekieli koostuu lukuisista asioista, ilmeistä, eleistä, katsekontaktista, asennosta, kuinka lähellä olemme toista ihmistä ja olemmeko pukeutuneet tilanteeseen asiaankuuluvalla tavalla. Yhteisöt, jotka käyttävät erittäin ilmeikästä elekieltä tunteiden ja mielialan ilmaisuun, saattavat vaikuttaa aggressiivisilta niiden yhteisöjen mielestä, jotka suosivat hienovaraisempaa elekieltä. Hymyilemistä voidaan pitää ystävällisyytenä joissain yhteisöissä ja toisissa taas idioottimaisena. Katsekontakti on kaikkein tärkein osa-alue. Suoran katsekontaktin välttelemisen katsotaan joissain yhteiskunnissa olevan merkki kunnioituksesta ikää ja ylemmyyttä kohtaan. Toisissa yhteisöissä se saattaa taas tarkoittaa epärehellisyyttä tai tottelemattomuutta tai kunnioituksen puutetta ja toisille pitkitetty katsekontakti saattaa merkitä aggressiivisuutta. Katso minuun kun puhun sinulle on vastakkain Älä katso minua tuolla tavalla kun puhun sinulle! kanssa. Pään nyökäytys saattaa joissain yhteisöissä merkitä suostumusta, kun taas toisissa se on merkkinä kieltäytymisestä tai sitoutumattomuudesta. Jälleen erilaisista kulttuurisista asenteista elekieltä kohtaan keskustelu on olennaista. Ymmärrys johtaa suvaitsevaisuuteen ja hyväksymiseen. Kappale 13 Kielitaidon hankinta Maahanmuuttajat ympäri maailman tunnistavat, että on helpompaa puhua ja ymmärtää vierasta kieltä ulkomaalaisen puhumana kuin kielen natiivipuhujalta tulevana. Tämä johtuu siitä, että natiivipuhuja ei tee myönnytyksiä puhenopeuden, murteen, aksentin tai idiomien käytön suhteen siinä missä ulkomaalainen puhuja. Riittämättömyyden tunne isäntämaan kielessä voi aiheuttaa suurta huolta suoriutumisesta ja se saattaa myös olla kulttuurishokin oire tai aiheuttaja. Kaikkien ei-natiivipuhujien tulee ymmärtää miten tärkeää on saavuttaa yhteys natiivipuhujan kieleen ja kulttuuriin, jotta he voivat paremmin perehtyä siihen, kuinka natiivipuhujat käyttävät äidinkieltään. Strategioiden kehittäminen tämän saavuttamiseksi on tärkeä osa menestyksekästä uuteen työyhteisöön intgroitumista. Kappale 14 Sukupuoli Eräs 1900-luvun suurista saavutuksista oli naisten vapautuminen. Vieläkin, 2000-luvulla paljon on vielä tehtävää ja eri liikeyhteisöjen, erityisesti perinteisempien yhteisöjen, keskuudessa on eri näkemyksiä niin naisten oikeuksista kuin heidän asemastaan kotona ja työpaikalla. Jotkin liikeyhteisöt uskovat selvää eroon työn ja kodin välillä ja ovat sitä mieltä, että naisen ensisijainen vastuu on huolehtiminen kodista ja perheestä. Tämä tarkoittaa sitä, että vain osaaikainen työ on hyväksyttävää. Sukupuolisyrjintä on laitonta eurooppalaisen lainsäädännön mukaan ja henkilöstön asema on yksiselitteinen, mutta johtajien tulee ymmärtää perinteisten maahanmuuttajakulttuurien perheenjäsenille asettamat paineet. Henkilökohtaiset ominaisuudet Loppujen lopuksi, Eurooppa työssä tähtää empatian rakentamiseen eri kansallisuuksista ja eri kulttuuritaustoista koostuvan henkilökunnan jäsenten välille. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 9

10 Tämä saavutetaan kehittämällä tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka edistävät elämänlaatua niin työpaikalla kuin ihmisten henkilökohtaisessa elämässä. Nämä ominaisuudet ovat: Uteliaisuus muita kulttuureita kohtaan Sen hyväksyminen, että muista kulttuureista tulevien ihmisten taustat ovat tasa-arvoisia sinun kulttuuritaustaasi nähden Epäselvyyden hyväksyminen, jos et ole varma seurauksista tai kommunikaatiovirrasta Joustavuus vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi, jotta erimielisyydet voidaan ratkaista molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla Empatiaa nähdä tilanne toisen näkökulmasta Kyky muokata omaa kielenkäyttöäsi toisen henkilön tasoa vastaavaksi ja olennaista sujuvuutta parantavien strategioiden kehittäminen Mikäli Eurooppa työssä auttaa käyttäjiään hieman eteenpäin matkallaan näiden ominaisuuksien kehittämisessä, on projekti tehnyt tehtävänsä. Eurooppa työssä -koulutusoppaan kappaleiden rakenne Jokaisen kappaleen rakenne on seuraavanlainen. Jos materiaali löytyy myös verkko-oppaasta, kirjaimet VO on lisätty. Jokainen kappale sisältää alla esitellyt osiot. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on osioiden otsikot. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa on lyhyt kuvaus (tarkoitus), kuvaus tehtävän laadusta (aktiviteetti) ja ehdotus toteutustavasta (metodi). Osa Tavoitteet (VO) Konteksti (VO) Kohde (VO) Sisältö Tarkoitus: Tekee yhteenvedon kaikista kappaleen oppimistuloksista. Aktiviteetti: Lue ja pohdi Metodi: Osallistujat lukevat tavoitteet ja vertaavat niitä kappaleessa 1 mainitsemiinsa omiin tavoitteisiinsa. Heillä on mahdollisuus tarkastella näitä myös kappaleen lopussa. Tarkoitus: Selostaa tilanne Aktiviteetti: Keskustelu Metodi: Kysy osanottajilta, ovatko he kohdanneet vastaavia ongelmia työpaikalla, kuin mitä kappaleen aihe ja tavoitteet kuvailevat. Pyydä osallistujia jakamaan kappaleen aiheeseen liittyviä kokemuksia, mikäli heillä on niitä. Tarkoitus: Esittelee dvd:n skenaarion henkilöt ja kulttuuriset kysymykset ja kehottaa osallistujia keskittymään siihen, mitä päähenkilö tai -henkilöt sanovat ja tekevät dramatisoinnin aikana. Aktiviteetti: Lue. Metodi: Pyydä osallistujia lukemaan skenaarion tilanteesta ja henkilöistä. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 10

11 Skenaario (VO) Kysymykset (VO) Pohdintaa (VO) Roolikortit Ota kantaa Sovelluksia Tarkoitus: Keskittyä siihen, mitä dramatisoinnin henkilöt sanovat ja tekevät Aktiviteetti: Katselu ja muistiinpanot Metodi: Osallistujat katsovat dramatisoinnin ja keskittyvät kappaleessa kehotetun henkilön seuraamiseen. He kirjaavat ylös kaikki merkittävät asiat mitä henkilöt sanoivat ja tekivät. Tarkoitus: Edistää keskustelua esiin tulleista kysymyksistä. Aktiviteetti: Keskustelu Metodi: Osallistujat käyvät uudestaan läpi aiemmat muistiinpanonsa ja vertaavat niitä muiden ryhmäläisten kanssa sekä sopivat keskustelussa esiin nousseista avainkysymyksistä. Tarkoitus: Keskittyä hahmoihin ja heidän ajatuksiinsa, jotta voidaan paremmin ymmärtää miksi he käyttäytyivät niin kuin käyttäytyivät. Aktiviteetti: Keskustelu Metodi: Osallistujat jakautuvat kahden (tai kolmen) hahmon ryhmiin. He katsovat hahmon puheen kameralle. He keskustelevat miksi hahmot käyttäytyivät dramatisoinnissa niin kuin käyttäytyivät. Tarkoitus: Nähdä asiat toisen kannalta Aktiviteetti: Roolipeli Metodi: Osallistujat työskentelevät pareittain. Jokainen osallistuja valitsee roolin ja selittää asemansa parilleen. Pyritään yhteisymmärrykseen tai sopimukseen. Jokainen pari raportoi takaisin koko ryhmälle. Tarkoitus: Keskittyy dramatisoinnin jälkeen ruudulla näkyviin kysymyksiin. Aktiviteetti: Keskustelu. Metodi: Osallistujat lukevat kysymykset ja keskustelevat tuntemuksistaan. Tarkoitus: Esittelee tilanteet, joita on ilmennyt samankaltaisissa työympäristöissä ja kehottaa osallistujia sanomaan, kuinka he itse toimisivat tilanteissa. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 11

12 Aktiviteetti: Keskustelu. Metodi: Osallistujat lukevat jokaisen tilanteen ja keskustelevat niistä erikseen. He keskustelevat ongelmasta ja sen taustalla piilevistä kysymyksistä. He keskustelevat siitä, mitä jokainen osallistuja tekisi kyseisessä tilanteessa. Hyvä Käytäntö Tarkistus Seuraukset (VO) Tavoitteet Tarkoitus: Antaa esimerkkejä hyvästä käytännöstä, herättää tietoisuutta kysymyksistä ja mahdollistaa itsearvioinnin. Aktiviteetti: Lue ja keskustele. Metodi: Osallistujat lukevat hyvän käytännön ohjeet. He keskustelevat siitä, miten he voivat hyödyntää niitä omalla työpaikallaan. Tarkoitus: Itsearviointi tehtävä, jossa tarkistetaan kappaleessa heränneiden avainkysymysten ymmärtäminen. Aktiviteetti: Testi Metodi: Osallistujat tekevät testin. Keskustelua vastauksista. Tarkoitus: Arviointiprosessi. Aktiviteetti: Pohdi ja kirjoita. Metodi: Osallistujat lukevat väittämät. He arvioivat, kuinka hyvin he ymmärtävät kunkin asian ja laittavat rastin sopivaan sarakkeeseen. Jos he tuntevat, etteivät he ole ymmärtäneet jotain, he voivat palata taaksepäin ja kerrata. Tarkoitus: Tarkastella tavoitteita Aktiviteetti: Lue ja keskustele. Metodi: Osallistujat tarkastelevat kappaleen alussa kirjaamiaan tavoitteita. Kappaleen 1 alussa kirjattujen tavoitteiden tarkastelua. Jos he kirjaavat ylös, jos jotkin tavoitteet on saavutettu, ne tarvitsevat muokkausta tai että uusia tavoitteita on ilmennyt. Halutessaan he voivat keskustella asiasta parinsa tai ryhmän kanssa. Toimintasuunnitelma Tarkoitus: Soveltaa oppeja työpaikalle. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 12

13 Aktiviteetti: Kirjoittaa ja keskustella. Metodi: Osallistujat kirjaavat ylös keskeisiä asioita, joita he aikovat tehdä soveltaakseen oppimiaan asioita työpaikalla. Näiden tulisi olla mahdollisimman yksityiskohtaisia ja niillä tulisi olla tietty aikaraja. Keskustelua toimintasuunnitelmasta ryhmän kanssa. He sopivat parin kanssa tarkkailevansa toistensa edistymistä sovituin väliajoin. Käsikirjoitus (VO) Jokaisen kappaleen jälkeen on käsikirjoitus yksityiskohtaista tarkastelua varten. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 13

14 Kappale 1 JOHDANTO Tavoitteet Mitkä ovat tavoitteesi näiden materiaalien käyttämisen suhteen? Vertaa tavoitteitasi ja keskustelun aiheita ylempää muiden luokkalaistesi kanssa. Sopikaa tavoitteenne ja kirjatkaa ne ylös. Tavoitteeni Jokaisen kappaleen päätteeksi voit tarkastella näitä tavoitteita ja verrata omaa edistystäsi niihin. Konteksti Työskennelkää ryhmissä ja keskustelkaa seuraavista asioista. Kuinka paljon tilanne on muuttumassa kulttuurisesti työpaikallasi? Mitkä ovat monikulttuurisen työpaikat positiiviset puolet? Entä mitkä negatiiviset? Mitkä ovat pelkosi? Mikä voi parantaa maahanmuuttajatyöntekijän tilannetta? Mikä voi parantaa asioita johtajan näkökulmasta? Katsoessasi dvd:tä mieti, mitä olet nähnyt jokaisen kappaleen lopuksi. Esitä seuraavia kysymyksiä: Kuinka kappale on auttanut minua saavuttamaan tavoitteeni? Ovatko mitkään tavoitteeni muuttuneet tämän kappaleen opiskelemisen myötä? Kirjaa reaktiosi jokaisen kappaleen jälkeen niille varattuun tilaan. Kohde Tilanne Zafreen Rahman on Eurooppa työssä dvd:n juontaja. Zafreen on maahanmuuttajatyöntekijä Bangladeshistä, joka on muuttanut Iso- Britanniaan, jossa asuu ja työskentelee aviomiehensä kanssa. Hän esittelee sarjan ja eräitä dokumenttipätkiä, jotka kuvaavat joitain eurooppalaiseen interkulttuurisen työpaikkaan liittyviä tilanteita. Katso johdanto ja videoskenaario. Keskity seuraaviin: - Mitä Zafreen sanoo? Skenaario Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 14

15 - Dokumentit, joita Zafreen näyttää. - Mitä Zafreen toivoo tämän sarjan saavutusten olevan? Kysymykset Zafreen sanoo viittaa kuuteen avainasiaan. Kirjaa ne ylös, keskustele ja vertaa sitten tavoitteitasi. Kuusi avainasiaa: Dokumentit Mitä näit dokumenteissa? Mitä mieltä sinä olet? Kirjaa vastauksesi näihin kysymyksiin: Mikä dokumenttipätkä kiinnosti sinua eniten? Miksi? Mikä teki sinuun pienimmän vaikutuksen? Miksi? Mitä yllä olevat vastaukset kertovat siitä, mitkä aiheet ovat sinulle tärkeitä? Pohdintaa Työskentele parisi kanssa. Keskustelkaa mitä ajatuksia dokumentit, ja se mitä Zafreen sanoi, herättivät teissä. Mistä asioista olit samaa mieltä? Oliko jotain, josta et ollut samaa mieltä? Jättikö Zafreen mainitsematta joitain asioita? Työskenteleekö kanssasi eri kulttuureista kotoisin olevia henkilöitä? Onko sinulla paljon kontakteja eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa? Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 15

16 Seuraukset Kuinka hyvin ymmärrät kulttuuristen erojen tärkeyden työpaikalla? Seuraus Ymmärrän hyvin Ymmärrän osittain En ole samaa mieltä tästä Ymmärrän kuinka kulttuurierot voivat aiheuttaa väärinymmärryksiä. Ymmärrän kuinka kulttuurierot ilmenevät työpaikalla. Ymmärrän millä keskeisillä alueilla voin odottaa kulttuuristen väärinymmärrysten ilmenevän. Ymmärrän interkulttuurisen työntekijän kuusi ominaisuutta. Kappale 1 JOHDANTO Käsikirjoitus ZAFREEN RAHMAN Tervetuloa katsomaan ohjelmia eurooppalaisesta interkulttuurisesta työpaikasta. Euroopassa tapahtuu valtavia muutoksia - erityisesti työpaikoilla, joissa ihmiset eri kansallisuuksista ja taustatekijöiltään kohtaavat. Usein maahanmuuttajat ovat tervetulleita uusiin maihinsaja sopeutuvat uuteen ympäristöönsä melko helposti. Toisinaan taas kulttuuriset erot saavat aikaan väärinkäsityksiä. Seuraavassa olemme demonstroineet joitakin aiheita joita saattaa esiintyä uudessa eurooppalaisessa työpaikassa. Toivomme saavamme aikaan keskustelua ja edesauttaa rakentavaa dialogia erilaisen kulttuuritaustan omaavien ihmisten välillä. Keskustelua 1. Miten tilanne muuttuu työpaikallasi monikulttuurisuutta katsoen? 2. Mitkä ovat monikulttuurisen työpaikan hyvät puolet? 3. Mitkä ovat monikulttuurisen työpaikan heikot puolet? Mitkä ovat pelkonne? 4. Miten voidaan parantaa maahanmuuttajatyöntekijän tilanne? 5. Miten voidaan helpottaa esimiesten tehtävät tässä yhteydessä? Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 16

17 Kappale 2 VIESTIN TULKITSEMINEN Tavoitteet Ymmärtää, etteivät maahanmuuttajat välttämättä ymmärrä isäntämaan kieltä kovin hyvin. Ymmärtää jokapäiväisen kielen ja ammattikielen välinen ero. Muokata omaa puhetapaansa, eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa puhuttaessa. Tunnustaa tulkkien tärkeys. Konteksti Onko sinulla koskaan ollut vaikeuksia selittää jotakin ulkomaalaiselle työntekijälle? Pystytkö sanomaan joitain yleisiä väärinymmärryksiä työpaikallasi eri kieliä puhuvien henkilöiden välillä? Oletko koskaan puhunut tulkin välityksellä? Jos olet, kuvaile kokemustasi. Pohdi menestyksekkäitä keinoja, joiden avulla voit kommunikoida henkilöiden kanssa, jotka eivät ymmärrä sinua kovin hyvin. Kohde Henkilöt Rouva Patel Sairaalan potilas Puhuu hindiä Lääkäri Edwards Sairaalan kirurgi Puhuu englantia Tilanne Rouva Patel on sairaalassa ja odottaa hänelle tehtävää pientä leikkausta. Kirurgi, lääkäri Edwards, yrittää selittää toimenpidettä hänelle. Skenaario Katsokaa johdanto ja skenaario. Keskittykää seuraaviin: Tapa, jolla lääkäri Edwards selittää asian Rouva Patelin reaktio Heidän keskustelunsa tulkeista Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 17

18 Kysymykset Kirjaa ylös näkemyksesi Mitä he sanoivat Mitä he tekivät Elekieli Lääkäri Edwards Rouva Patel Mitä ymmärsimme? Yhdistä lääkäri Edwardsin ja rouva Patelin repliikit. Lääkäri Edwardin lausunnot Rouva Patelin reaktiot 1 Varaamme teille uuden ajan kahden viikon päähän. A kanssa Minun poika. Hän ymmärtää. Minä tulla pojan 2 Poistamme sappikiven joka on aiheuttanut teille ongelmia. B Anteeksi, en ymmärrä. 3 Teidän pitää allekirjoittaa lupalomake ennen leikkausta C Se iso ongelma? 4 Sappirakko itse ei tee sappea, ja sappi pääse suoleen ilman sappirakkoa, joten useimmat ihmiset tulevat vallan hyvin toimeen ilman sitä. D Paha? 5 Teemme leikkauksen. Leikkaamme neljä viiltohaavaa. E Ei. Minun poika. Hän puhuu hyvin. 14 vuotta. Minun poika hyvin viisas. 6 Hankin tulkin kun tulette takaisin. F Kyllä. Ei, se iso ongelma minulle. Mitä mieltä sinä olet? Oliko lääkäri Edwardsin selitys toimenpiteestä sairaalakäytäntöjen mukainen? Oliko lääkäri Edwardsin selitys tilanteeseen sopiva? Onko lääkäri Edwardsilla vastuu siitä, että rouva Patel ymmärtää hänen selityksensä? Toimiiko lääkäri Edwards oikein kieltäytyessään käyttämästä rouva Patelin poikaa tulkkina? Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 18

19 Pohdintaa Lue mitä lääkäri Edwards ja rouva Patel sanovat kameralle. Mikä rooli tulkeilla on työpaikallasi tai kotimaassasi? Uskotko ulkomaalaisille työntekijöille voivan koituvan haittaa siitä, ettei heillä ole tulkkia? Tiedätkö esimerkkejä tästä? Onko tilanteita, joissa tulkin läsnäolo on pakollista (esimerkiksi oikeudenkäynnissä tuomioistuimessa)? Rouva Patel sanoo En tiedä mitä lääkäri sanoi minulle. En ymmärrä mitään. En vain tiedä. Lääkäri Edwards sanoo On täysin epäeettistä antaa 14-vuotiaan pojan yrittää selittää tällaista toimenpidettä Olen pahoillani. En ole pitänyt taukoa kahdeksaan tuntiin Minulla on vielä 13 potilasta odottamassa Niin yksinkertainen toimenpide Eikö hän luota minuun? Seuraukset Kuinka hyvin ymmärrät kieleen liittyvät ongelmat työpaikalla? Seuraus Ymmärrän hyvin Ymmärrän osittain En usko tämän olevan tarpeellista Ymmärrän, että minun on hidastettava puhettani, jos selitän muulla kuin äidinkielelläni. Ymmärrän, että joskus täytyy antaa aikaa, jotta viesti voidaan ymmärtää. Ymmärrän, että on tärkeää välttää idiomeja ja teknisellä kielellä selittämistä. Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 19

20 Kappale 2 VIESTIN TULKITSEMINEN Käsikirjoitus SAIRALAOSASTOSSA, ROUVA PATELIN SÄNGYN LÄHETTYVILLÄ. KATSOO POTILAAN TIETOJA. Rouva Patel? Kuinka voitte? Varaamme teille uuden ajan kahden viikon päähän. ROUVA PATEL Paha? Suoritamme laparoskooppisen sappirakon poistoleikkauksen. ROUVA PATEL Lapa Laparoskooppisen sappirakon poiston. Poistamme sappikiven joka on aiheuttanut teille ongelmia. ROUVA PATEL Poistatte? Sappikiven. ROUVA PATEL Anteeksi. En ymmärrä. Teemme leikkauksen. Leikkaamme neljä viiltohaavaa. ROUVA PATEL Viiltohaavaa? Leikkaushaavaa vatsaanne Mahaanne. ROUVA PATEL Se iso ongelma? Ei. Rutiinitoimenpide. Teemme neljä leikkaushaavaa vatsaanne ja sitten, tähystystekniikalla ROUVA PATEL Tähystys? Poistamme rakon jonka sisällä sappikivat ovat. Sappirakko on pussi joka yleensä kerää sappea. ROUVA PATEL Sappea? Sappi on maksan tekemää eritettä joka auttaa ruumista sulattamaan rasvaa. Joten kun syötte rasvaisen aterian sappirakko supistuu, puristaen sapen suoleen. Sappirakko itse ei tee sappea, ja sappi pääse suoleen ilman sappirakkoa, joten useimmat ihmiset tulevat vallan hyvin toimeen sitä ilmankin. OK? ROUVA PATEL Kyllä... Ei, se iso ongelma minulle. Älkää olko huolissanne. Teidän pitää allekirjoittaa lupalomake ennen leikkausta, joten hankin tulkin kun tulette takaisin. OK? ROUVA PATEL Minun poika. Hän ymmärtää. Minä tulla pojan kanssa. Ei. Minä hankin tulkin. ROUVA PATEL Kyllä, minun poika hyvin viisas. Hän puhuu hyvin. 14 vuotta. Ei, se ei ole hyvä ajatus. ROUVA PATEL Kyllä. Minun poika hyvin viisas. (Kameralle) On täysin epäeettistä 14 vuotiaan pojan yrittää selittää tällaista toimenpidettä. Olen pahoillani. En ole pitänyt taukoa kahdeksaan tuntiin. Minulla on vielä 13 potilasta odottamassa. Niin yksinkertainen toimenpide. Eikö hän luota minuun? ROUVA PATEL (Kameralle) PUHUU PUNJABIA Keskustelua 1. Onko lääkäri laillisesti velvoitettu hankkimaan tulkin tässä vaiheessa? 2. Miten lääkäri olisi voinnut selittää toimenpittteen paremmin? 3. Millaista ammattietiikka sinun maassasi käytettäisiin tällaisessa tapauksessa? 4. Onko lääkärin asema moraalisesti puolustettavissa? Katsojan oppaan verkkoesite Sivu 20

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Kun sä olet poissa kurssilta

Kun sä olet poissa kurssilta Kun sä olet poissa kurssilta Kun sä olet poissa kurssilta, soita tai kirjoita viesti. Anteeksi, mä en voi tulla tänään kurssille, koska mä oon sairas. mulla on flunssa. mun vatsa on tosi kipeä. mun lapsi

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry

VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry Vuonna 2015 Suomessa on kv-adoptoituja noin 4 500, joista 1 000

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA?

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? Perheaikaa 18.2.2016 Tytti Solantaus Lastenpsykiatri, emeritatutkimusprofessori Toimiva lapsi & perhe hankejohtaja (SMS) OMA TAUSTA Työ lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MINDFULNESS ON TIETOISTA LÄSNÄOLOA Mindfulness on valintaa ja tietoinen päätös kohdistaa huomio nykyhetkeen. Tavoitteena on luoda uudenlainen

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 11.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Tervetuloa koulutukseen! Kolmen

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Isä seksuaalikasvattaja Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Onko eroa isä/äiti seksuaalikasvattajana? Isät äitien kanssa samalla lähtöviivalla

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa.

Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa. Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa. ENSIVAIKUTELMA miten voit parantaa sitä Olen listannut toimivia tapoja hyvän ensivaikutelman antamiseksi. Poimi omasi ja ota käyttöön.

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot