KUOPION KAUPUNGIN LASTENNEUVOLATOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION KAUPUNGIN LASTENNEUVOLATOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNGIN LASTENNEUVOLATOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Terveydenhoitoyksikön henkilöstötiimi Terveyspalvelujen johtoryhmä Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta

2 SISÄLLYS 1. ASIAKKAAT, HENKILÖSTÖ, KÄYNNIT JA TOIMITILAT 2. LASTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN SEURANTA SEKÄ PERHEIDEN TUKEMINEN 3. ROKOTUKSET 4. KESKEISET YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖN ORGANISOINTI 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA TYÖNOHJAUS 6. TOIMINNAN JA TYÖN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI 7. KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSHANKKEET

3 1. Asiakkaat, henkilöstö, käynnit ja toimitilat Vuoden 2011 alusta lastenneuvolatoiminta organisoitiin uudelleen palvelualueuudistuksen myötä järjestämisvastuu ja tilaaminen siirtyivät Kasvun ja oppimisen palvelualueelle Kasvun ja oppimisen tuen avainprosessiin ja palvelujen tuottaminen jäi Terveydenhuollon palvelualueelle. Lastenneuvolan lääkäripalvelut organisoitiin uudelleen syksyllä Tavoitteena on varmistaa palvelujen saatavuus sekä vahvistaa osaamista Asiakkaat ja käynnit Vuoden alussa neuvolaikäisten lukumäärä oli 7717 (kantakaupunginalueella 6788) ja vuoden lopussa 7952 (kantakaupunkialueella 6962). Lisäksi Maaningalla 277 lasta. Lastenneuvolakäyntejä oli yhteensä vähennystä edelliseen vuoteen 1.0 %. 1.2 Henkilöstö Neuvolaikäisten lasten/perheiden määrä on noussut vuosittain, mikä johtaa henkilöstöresurssien uudelleen arviointiin sekä uusien toimintamallien käyttöönoton suunnitteluun. Hallinto Koko terveydenhoitoyksikön palvelupäällikkönä on toiminut Kristiina Mäki ja neuvolatoiminnan palveluesimiehenä, terveydenhoitajien lähiesimiehenä Riitta Turunen saakka ja sen jälkeen ma. palveluesimies Anne Röppänen. Lastenneuvolatyön koordinoinnista ja koko kaupungin tasolla tapahtuvasta kehittämisestä on vastannut lastenneuvolatyön asiantuntijalääkäri, ayl Sari Kurikka 30.6 saakka ja sen jälkeen lastenlääkäri Hertta Ollikainen yhteistyössä palvelupäällikön ja palveluesimiehen kanssa. Lastenneuvolatyötä sektorityönä tekevien lääkäreiden esimiehinä ovat toimineet yl Kalevi Savolainen 30.9 saakka ja sen jälkeen vs ayl Erja Koistinen ja yl Pertti Lipponen. Terveydenhoidon lääkäreiden esimiehenä on toiminut ayl Kaj Korhonen. Terveydenhoitajat Lastenneuvoloissa on työskennellyt 36 terveydenhoitajaa, kokopäiväiseksi muutettuna 21. Kokopäiväisesti lastenneuvolatyötä tekevällä terveydenhoitajalla on hoidettavanaan keskimäärin 380 lasta.

4 Lastenneuvolatyötä tekevät osa-aikaisesti omalääkärit sekä terveydenhoitoyksikön lääkärit. Keväällä 12 lääkärin kokopäiväiseksi muunnettu työpanos vastasi 3.2. Kesän supistetun toiminnan aikana lääkärityö vastasi 2.5 kokopäiväisen lääkärin työpanosta. Syksyllä päästiin 2,9 kokopäiväisen lääkärin työsuoritukseen, mikä vastaa valtakunnallisia suosituksia. Supistettu kesän lastenneuvolan lääkärit Toiminta keskitettiin kahteen neuvolaan (Keskusta ja Pyörö) välisenä aikana. Syksyllä 2013 kantakaupungissa alkanut keskitetty lastenneuvolan lääkäritoiminta viidessä toimipisteessä 12 osa-aikaisen lääkärin työpanoksella on jatkunut. Neljän terveydenhoidon lääkärin työpanoksella neuvolatyöstä tehtiin keskimäärin 68 % ja kahdeksan omalääkärin 32 %. Taajama-alueen ulkopuolella neuvolatyötä tekivät osa-aikaisesti kuudessa sivutoimipisteessä alueen omalääkärit sekä terveydenhoidon lääkärit. Lääkäreillä ei ollut varahenkilöjärjestelmää, joka tekee toiminnan haavoittuvaksi, koska poissaoloja ei voida korvata. 1.3 Toimitilat Lastenneuvolan terveydenhoitajatyötä on järjestetty pääsääntöisesti lähipalveluna 16 eri toimipisteessä. Kantakaupungin keskitetyt lääkärineuvolapalvelut toteutetaan viidessä toimipisteessä (Keskusta, Pyörö, Aurinkorinne, Puijonlaakso ja Saarijärvi). Taajama-alueen ulkopuolella lääkärineuvolat toimivat 6 sivutoimipisteessä. 2. Lasten hyvinvoinnin ja terveyden seuranta sekä perheiden tukeminen 2.1. Määräaikaistarkastukset ja muut seurantakäynnit Valtakunnallisen asetuksen (338/2011) mukaan terveydenhoitajan tulee tavata neuvolavaiheen (0-6v) aikana lapsi perheineen 16 kertaa, jos kyseessä on perheen esikoinen tai perheellä on erityisen tuen tarvetta ja muissa tapauksissa 14 kertaa. Tapaamiselle suositellaan varaamaan aikaa min. Asetuksen mukaisia lääkärintarkastuksia on viisi; laajat terveystarkastukset 4 kk, 1,5 v ja 4 v iässä ja määräaikaiset tarkastukset 4-6 viikon ja 8 kk iässä. Keskitetyn neuvolatoiminnan vuoksi päädyttiin kesällä ja syksyllä varaamaan aikaa 30 min niin laajoihin kuin määräaikaisiinkin käynteihin. THL:n mukaan määräaikaisiin tarkastuksiin suositellaan varattavaksi 20 min aikaa. Koska keskitetyssä neuvolassa perheet eivät kuitenkaan ole aina terveydenhoitajalle ja/tai lääkärille tuttuja, lisäaika varattiin perheen asioihin perehtymistä varten. Tarkastusten lisäksi tulee varata mahdollisuus tarveharkintaisiin käynteihin.

5 Kuopiossa vuoden 2014 toimintasuunnitelman mukaisesti terveydenhoitajan tapaamisia on ollut 15, joista 4 on ollut lyhyitä käyntejä lääkärineuvolan yhteydessä kasvumittoja, rokotuksia ja tarpeen mukaista terveysneuvontaa varten ja lisäksi 1 tarveharkintainen käynti (10 kk). Aikaa tapaamisiin on voitu varata minuuttia Lääkäri on tavannut lapset 5 kertaa. Tapaamiseen on käytetty aikaa 30 min. Asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset (4kk, 1½v, 4v), joissa koko perheen hyvinvointi kartoitetaan, ovat toteutuneet vuonna 2014 ohjeistuksen mukaan. Neulamäen neuvolassa aloitettiin 2013 toiminnallisena muutoksena 2-vuotiaiden lasten ryhmäneuvolat samassa elämäntilanteessa olevien perheiden vertaistuen vahvistamiseksi. Vuonna 2014 toimintaa pyrittiin laajentamaan myös muihin neuvoloihin, mutta vain Saarijärven neuvola lähti sitä kokeilemaan. Lisäkäyntejä varten varattiin asiakkaille % työajasta. Lisäkäyntien syitä olivat muun muassa vastasyntyneen imetysongelmat, kasvun tiheämpi seurantatarve, puheen- tai motorisen kehityksen tai muuhun lapsen psyykkiseen, fyysiseen tai sosiaaliseen kehitykseen tai perhetilanteeseen liittyvä tiheämpi seuranta tai tuen tarve perheessä (esimerkiksi äidin masennus). Lääkärille lisäkäyntien varaamisessa ajat ajoittain venyivät, koska riittävän pitkän vastaanottoajan (60 min kehityksellisen arvion tekemiseen) löytyminen oli ajoittain haasteellista. Ajanvarausjonot vuositarkastuksiin olivat 3-6viikkoa. Akuuttiasiakkaita (kriisitilanne perheessä jne.) varten jokainen terveydenhoitaja varasi 3 tuntia viikossa lisäkäyntiaikaa, että ylimääräiset käynnit toteutuivat mahdollisimman pikaisesti. Neuvolalääkäreiden työaika riittää terveystarkastuksiin sekä muutamiin ylimääräisiin käynteihin, mutta akuuttiaikoja ei ole tarjolla ja lapsia on jouduttu ohjaamaan omalääkäreiden vastaanotoille. Samoin erityisongelmien tutkimista ja hoitoa vaativia lapsia ohjautuu myös omalääkäreiden vastaanotoille Muu terveyden edistäminen ja perheen tukeminen Terveydenhoitajat ovat käyneet työnantajan kustantamana noin 2 vuotta kestäneen Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen neuvolatyössä koulutuksen työnohjauksineen (Vavu). Tämän työskentelytavan ennalta ehkäisevään työhön kuuluvia työmenetelmiä (synnytystä edeltäviä ja jälkeisiä lastenneuvolan tekemiä kotikäyntejä ja haastatteluja) on tarjottu kohdennetusti ja tarpeen mukaisesti huoliperheille. Kuopion lapsi- ja nuorisopoliittisenohjelman mukaisten vanhempien vertaistukiryhmien käynnistäminen on ollut mahdollista perhevalmennusryhmien jatkoksi. Vuonna 2012 seksuaalineuvojakoulutuksen suorittanut terveydenhoitaja on varannut työajastaan 3 t/viikko raskaana olevien ja lapsiperheiden tukemiseen parisuhdeongelmissa. Palvelu on kaikkien neuvola-asiakkaiden käytettävissä.

6 Neulamäen neuvolassa aloitetut maahan muuttaneille raskaana oleville ja lapsiperheille vertaisryhmät ovat jatkuneet. Ryhmissä käsitellään perhevalmennuksen sisältöjä ja keskustellaan lapsiperhearjen haasteista. MLL:n järjestämän koulutuksen Vahvuutta vanhemmuuteen mukaista ryhmätoimintaa ovat toteuttaneet koulutuksen käyneet terveydenhoitajat (8) omissa neuvoloissaan resurssien mukaan. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvä lasten painonkehityksen seurannan Painopolkuohjelma terveysneuvontoineen on käytössä. Lasten varhaiseen painonnousuun tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota jo 3-4- vuotiaiden kohdalla Sairaanhoito Varsinaisia sairaanhoitopalveluita ei neuvoloista ole tarjottu. Ensisijaisesti perheitä on ohjattu omalääkäreiden/hoitajien vastaanotoille. Sairaan lapsen hoito-ohjeita on annettu puhelimessa ja kirjoitettu henkilökohtaisen tapaamisen jälkeen yksittäisiä todistuksia lapsen sairaudesta. Ajankäytön salliessa pienet vaivat- esimerkiksi korvatulehdukset, atooppinen ihottuma ja sen hoidon ohjaus- on pyritty hoitamaan tarvittaessa myös lapsen sisaruksilta, jotka neuvolalääkärikäynnillä ovat mukana olleet. Yö- ja päiväkastelun ja ummetuksen hoito voidaan aloittaa neuvolassa, koska nämä ovat tyypillisiä ikäkausitarkastuksissa esiin tulevia ongelmia Rokotukset Rokotukset ovat toteutuneet valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti kuukauden ikäisille (riskiryhmä) lapsille annettiin neuvoloissa erillisissä rokotustilaisuuksissa syksyllä kausi-influenssarokotuksia osallistuminen oli vähäistä. 3. Keskeiset yhteistyötahot ja yhteistyön organisointi Lastenneuvoloiden keskeisiä yhteistahoja ovat vanhemmat, oman alueen lääkäri, psykiatriset sairaanhoitajat, ravitsemussuunnittelu, varhaiskasvatuksen henkilökunta, lapsiperheyksiköt, perheneuvola, suun terveydenhuolto, terveystoimen erikoisyksiköt, KYS- erityisesti kotikätilöt ja vastasyntyneiden teho-osaston perhetyöntekijät-, seurakunta sekä kolmas sektori. Lastenneuvoloiden henkilökuntaa sitoo lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus. Neuvolan ja päiväkotien yhteistyötä tehostavat alueelliset yhteistyöverkostotapaamiset ovat vakiintuneet yhteistyösuunnitelman mukaiseksi toiminnaksi. Terve lapsuus arjessa hankkeen tuloksena on käytössä konsultoiva työmalli. Neuvolan terveydenhoitajilla ja lääkäreillä on ollut mahdollisuus konsultoida lasten mielenterveyspalvelujen, kuntoutuksen sekä lastensuojelun erityistyöntekijöitä ongelmatilanteissa puhelimitse tai Pegasos-tietojärjestelmän kautta.

7 Lasten mielenterveyspalveluiden vähäisyys aiheutti ongelmia lasten/perheiden hoitoonohjauksessa. Perheneuvolaan oli edelleen pitkät jonotusajat ja lasten mielenterveysyksikköön oli vaikea saada akuuttiaikoja. Psykologisia tasotutkimuksia ei perheneuvolassa juuri tehty vaan lapset ohjautuivat joko erikoissairaanhoitoon tai vasta esikouluvuonna koulupsykologin tutkittaviksi, koska lastenneuvola- ja päivähoitopsykologipalvelut kaupungista puuttuvat. Pitkät jonotusajat puheterapeutin ja toimintaterapeutin tutkimuksiin viivästyttävät myös lasten jatkotutkimuksiin pääsyä ja terapioiden aloittamista. Puheterapia- ja psykologipalveluiden niukkuuden vuoksi vaikeammin puheongelmaisia lapsia jouduttiin lähettämään tutkimuksiin suoraan erikoissairaanhoidon foniatrian yksikköön. Runsas erikoissairaanhoidon ja ostopalveluiden käyttö nostavat kustannuksia. Varsinkin ns. vilkkaiden lasten perheiden ja päivähoidon tuentarve olisi ollut runsaampaa, kuin mihin resursseja on ollut. Lapsia ohjautuu muiden palveluiden puuttuessa edelleen turhaan toimintaterapian puolelle. Matalan kynnyksen neuvolan perhetyö lopetettiin säästösyistä vuoden 2012 lopussa hankeajan päättyessä. Korvaavana toimintana aloitettiin sosiaalityön kotipalvelu (4 työntekijää), jonka palveluiden saanti on ollut perheille välillä hankalaa ja jonotusajat ovat olleet joskus pitkiä (2kk). Kolmannen sektorin keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat MLL ja Ensikotiyhdistys, jonka toimintoja ovat Pihla, Amalia, Kehrävä ja Baby blues -toiminta. KYS:n tuottavuusohjelman tuloksena alkoi keväällä 2014 synnytyksen jälkeisten sairaalapäivien vähentämiseksi Kotikätilötoiminta, jossa KYS:n kätilö tekee kotikäyntejä Kuopion alueella km säteellä perheisiin, joissa syntyneen vauvan tilanne vaatii jatkotarkkailua (pieni paino, keltaisuus, imetysongelmat, vastasyntyneen liiallinen painon lasku, LYSY-synnyttäneet, jotka tarvitsevat erityisseurantaa). Kotikäynti maksaa perheelle 28,90 kahdelta ensimmäiseltä käynniltä ja kahdeksan euroa kolmannesta eteenpäin. Kuntalaskutus jokaiselta käynniltä 100. Tavoitteena on, että sairaalassa oloaika ei pitkity. Vastasyntyneiden teho-osastolla toimii kaksi perhetyöntekijää, jotka käyttävät osan työajastaan erityisesti kotiutuvien keskosten tai muuten suuremmassa tuen tarpeessa olevien, vastasyntyneiden teho-osastolta kotiutuvien lasten perheiden tukemiseen kotikäynnein. 4. Henkilöstön koulutus ja työnohjaus Täydennyskoulutuksessa on noudatettu STM:n täydennyskoulutussuositusta ja sosiaali- ja terveyskeskuksen ohjeistusta. Kehityskeskustelut on toteutettu vuonna Neuvolaterveydenhoitajilla on ollut oma kokouksensa noin 1x/kk yhteisten toimintakäytäntöjen ja pelisääntöjen ylläpitämiseksi. Työnohjausta ei ole ollut.

8 Viisi terveydenhoitajaa osallistui Aslak-kuntoutukseen Joensuun Vetreassa. Valtakunnallisille neuvolapäiville 10/2014 osallistui 3 terveydenhoitajaa. Päivien aikana käsiteltiin muun muassa äitiysneuvolatoiminnan uutta opasta (/2013), laajojen terveystarkastusten toteutusta, lähisuhdeväkivallan seulontaa neuvoloissa. Kaikki luennot ovat luettavissa netissä THL:n Kasvun kumppanit - sivustolla. Neuvolaterveydenhoitajia osallistui Neuvokas perhe ja Motivoiva keskustelu asiakkaan muutoksen tukena ja Vahvuutta vanhemmuuteen koulutuksiin. Asetuksen mukaisiin haasteisiin vastaamiseksi järjestettiin suunnittelu- ja kehittämisiltapäivä neuvolaterveydenhoitajille. Lisäksi koko yksikön kehittämispäivä pidettiin 2 kertaa. Strategiset painopistealueet ja koulutustoiveet huomioiden koulutusaiheina ovat olleet muun muassa: parisuhteen tukeminen, äitien masennuksen varhainen tunnistaminen, lasten ruokailu, keskosen kotihoito. LOVE- lääkehoitokoulutusta netissä hoitohenkilöstö päivitti aikaisempien suoritustensa mukaisesti (päivitys 3 vuoden välein) Kanta Arkiston käyttöönoton yhteydessä järjestettiin koko henkilöstölle koulutusta, johon liittyi myös Pegasos-potilastietojärjestelmän uusien versioiden käyttöönottokoulutus. Terveydenhoitajat osallistuivat Avekki- päivityskoulutukseen ja Toimi oikein hätätilanteissa - koulutukseen, jotka päivitetään henkilöstölle kahden vuoden välein. Kotiutuva keskonen- koulutukseen KYSillä osallistui muutamia terveydenhoitajia ja lääkäreitä. 5. Toiminnan ja työn tuloksellisuuden arviointi Toimintaa on toteutettu vuodelle 2014 perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti Asiakaspalautteet on käsitelty terveydenhoitoyksikön henkilöstötiimissä, joka on kokoontunut säännöllisesti x1/kk. Yksittäistä työntekijää koskevat palautteet on esimies käsitellyt yhdessä työntekijän kanssa. Keväällä 2014 suoritettiin asiakas- ja henkilöstökysely keskitetystä neuvolalääkäritoiminnasta. Tulokset osoittivat, että asiakkaat toivoivat paluuta aikaisempaan malliin, jossa neuvolalääkäripalvelut tarjottaisiin lähineuvolassa. Henkilöstö (lääkärit ja terveydenhoitajat) kyseenalaisti toiminnan asiakkaiden palvelujen saatavuuden, riittämättömien tilojen ja parityöskentelyn osalta.

9 6. Kehittämis- ja tutkimushankkeet Terveydenhoitoyksikön hoitohenkilöstöä koskeneet tutkimusluvat on myöntänyt terveydenhoidon palvelujen päällikkö Kristiina Mäki. Koska erilaiset tutkimukset hankkeet työllistävät selkeästi henkilöstöä, hankkeisiin mukaan lähtemistä on pohdittu kriittisesti niiden neuvolatoimintaan hyödynnettävyyden ja vaikuttavuuden kannalta. 6.1 Toiminnaksi juurtuneet hankkeet: Dehko valtakunnallinen tyypin 2 diabeteksen ehkäisyprojekti. Toimintatapa on ollut pysyväksi toiminnaksi neuvoloissa, joissa raskausdiabetesäitejä muistutetaan omalääkärin/- hoitajan vastaanotolle ajanvaraamisesta ja verikokeissa käynnistä vuoden kuluttua synnytyksestä sekä painopolkuohjelmaa toteutetaan terveystarkastusohjelman sallimassa muodossa. EPDS äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen tehdään yhteistyössä äitiysneuvolan kanssa. Hoitopolku ja yhteistyö KPK:n kanssa on toimiva. Lapsi Kuopio hankkeessa (päättyi 2011) kehitetyt toimintamallit ja materiaalit ovat systemaattisessa käytössä lastenneuvoloissa. Terveydenhoitaja Katriina Silvasti käyttää työajastaan ½ päivää/viikko hankekoordinaattorina toimimiseen. Hän kouluttaa uudet terveydenhoitajat toimintamallien ja materiaalien käyttöön sekä päivittää/kehittää lastenneuvolan toimintoja yhteistyössä muiden eri alojen koordinaattoreiden kanssa.

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016

NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016 NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 2(6) SOSTERIN NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 ÄITIYS-, PERHESUUNNITTELU - JA LASTENNEUVOLATOIMINTA

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10. Päihdeäiti-hanke LO P P U R A P O RT T I Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.2009 Tytti Rantanen Satu Ahvonen TYTTI RANTANEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 1 Vantaa Neuvolatoiminta Äitiysneuvolan kehittämistyöryhmä 2013 Leeni Löthman-Kilpeläinen Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 3.1.3 Työhön liittyvät erityistilanteet riskejä arvioidaan neuvolan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Loppuraportti Marja-Sisko Tallavaara Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2008 SISÄLLYS 1 HANKKEEN

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten vastaanotto. Kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä

Kiintiöpakolaisten vastaanotto. Kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä Kiintiöpakolaisten vastaanotto Kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä sisällys Teksti: Maiju Ruhanen Ulkoasu: Satu Salmivalli Kuvat: Aleksi Malinen, 2013 sisällys Lukijalle 4 1. Hyvin suunniteltu on

Lisätiedot