KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ"

Transkriptio

1 Hyväksytty yhtymähallituksessa /80 Päivitys KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012

2 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat osallistuneet kaikki Kuusiokuntien kuntayhtymän kouluterveydenhuollossa toimivat työntekijät. Tavoitteena on ollut yhtenäistää alueen kouluterveydenhuollon käytäntöjä. Vastaavanlaisia runkoohjelmia/toimintasuunnitelmia on valmisteltu myös äitiys- ja perhesuunnitteluun sekä lastenneuvolatoimintaan. Toimintaohjelman pohjana on ollut valtakunnallinen kouluterveydenhuollon suositus vuodelta 2002,opiskeluterveydenhuollon suositus sekä voimaan tullut asetus neuvola-, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Tässä asetuksessa velvoitetaan kunnat ja/tai kuntayhtymät tekemään toimintaohjelma, minkä tulee sisältää kaikki ikäryhmät ja palvelut kattava saumaton kokonaisuus yhtstyössä eri toimijoiden kanssa. STM ja THL tulevat seuraamaan asetuksen toimeenpanoa järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Läänin alueella seurantaa tekee aluehallintovirasto. Kunnat ovat saaneet valtionosuuksien korotuksen, jotta asetuksen velvoitteet voidaan toteuttaa mm. henkilöstöresurssien osalta. Tämä toimintaohjelma voidaan myös sisällyttää osaksi lastensuojelulain edellyttämää suunnitelmaa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelman tulee hyväksyä kunnan kansanterveystyöstä vastaava luottamuselin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtävänä on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä, hyvää oloa ja toimintakykyä sekä siten luoda pohjaa terveelle aikuisuudelle. Tavoitteena on ennaltaehkäistä sairauksien syntymistä ja ohjata oppilasta hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä tukea oppilaan omaa vastuuta omasta terveydestään. Olemme halunneet omalta osaltamme olla kehittämässä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa kuntayhtymässä ja näin samalla tuoda esille sen, kuinka tärkeää ennaltaehkäisevätyö on lasten ja nuorten parissa. Hyvinvoivista lapsista kasvaa hyvinvoivia aikuisia. Tässä yhtstyö eri sektorden kanssa on erityisen tärkeää, siksi pyrimme tekemään tiivistä yhtstyötä vanhempien, opettajien, eri ammattikuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. 2

3 SISÄLLYS 1. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ohjaava lainsäädäntö 4 2. Siirtymävaihe lastenneuvolasta kouluterveydenhuoltoon sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävät 4 3. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö ja työtilat 5 4. Monialainen yhtstyö, erityisentuen tarve ja oppilashuolto 8 5. Potilasasiakirjat ja kirjaaminen 9 6. Alaluokkien runko-ohjelma Yläluokkien runko-ohjelma Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa Opiskeluterveydenhuolto Erikoistutkimukset opiskeluterveydenhuollossa Suun terveydenhuolto koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Fysioterapia koulu-ja opiskeluterveydenhuollossa Koulu- ja opiskeluyhtsön työolosuhtden selvittäminen Kirjallisuutta ja 27 Liitteet

4 1. KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTOA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ohjaa usta eri lakeja. Kesksempiä lakeja ovat kansanterveyslaki (66/19729, kansanterveysasetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta(380/2009), terveydenhoitolaki( /13266), laki potilaan asemasta ja oikeuksista, lastensuojelulaki, tartuntatautilaki sekä perusopetuslaki. 2. SIIRTYMÄVAIHE LASTENNEUVOLASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON SEKÄ KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on jatkumoa lastenneuvolatyölle. Lapsi ja hänen perheensä siirtyvät kouluterveydenhuollon piiriin lastenneuvolasta koulun alkaessa 6-7-vuotiaana. Vanhempien luvalla lasten tiedot siirtyvät sähköisesti Efficatietojärjestelmän kautta kouluterveydenhuollon käyttöön. Tarpeen mukaan voidaan järjestää moniammatillisia yhtspalaverta vanhempien ja lapsen kanssa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi koulunkäynnin tukemiseksi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteet ja tehtävät: edistää jokaisen oppilaan mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä, hyvää oloa ja toimintakykyä ja siten luoda pohjaa mahdollisimman terveelle aikuisuudelle ennalta ehkäistä sairauksien syntymistä ja ohjata oppilasta hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä tukea oppilaan omaa vastuuta omasta terveydestään kouluyhtsön ja kouluympäristön terveydenhuolto 4

5 3. KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖ JA TYÖTILAT Kuusiokuntien koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittämisestä vastaa lasten- ja kouluterveydenhuollon vastuulääkäri ( ) yhdessä Ähtärin terveysaseman terveysneuvonnan osastonhoitajan kanssa (p ). Tiivistä yhtstyötä tehdään Alavuden terveysneuvonnan vastaavan terveydenhoitajan kanssa (p ). ALAVUS Alavudella toimii kouluterveydenhuollossa 2,4 terveydenhoitajaa ja opiskeluterveydenhoidossa 0,3 terveydenhoitajaa. Koulu- ja opiskelulääkäri on käytettävissä 3 päivää viikossa. Kirkkomännikön koulussa on uudet, hyvät kouluterveydenhoitotilat, joissa työskentelee säännöllisesti alaluokkien ja yläluokkien/lukion terveydenhoitajan lisäksi koululääkäri ja koulukuraattori. Sulkavan koululla terveydenhoitaja on tehnyt tarkastuksia englannin/käsityöluokassa, missä ole tietokoneyhteyttä. Tila soveltuu tarkastuksiin kuitenkin parhaiten rauhallisen sijainnin vuoksi. Terveydenhoitaja on käyttänyt ko. koululla myös ns. varastohuonetta tarkastusten tekemiseen (ainut paikka missä langallinen tietokoneyhteys). Aseman koululla on oma terveydenhuoltopiste, joka toimii kouluterveydenhoitajan toimistona. Tilat ovat hyvät. Itärannankoululla terveydenhoitaja toimii samassa huoneessa erityisopettajan kanssa eri aikoihin. Luokka sijaitsee yläkerrassa. Vesipistettä ole luokkatilassa, mutta käytävän päästä löytyy. Kaikki tarvittavat välineet on sinne aina kannettava mukana. Tietokone yhteys toimii. Länsipuolen koulussa terveydenhoitajan tilana toimii eskari tilan kttiö. Tietokone yhteys toimii ja siellä on vesipiste. Pollarin koululla terveydenhoitaja tekee tarkastukset eskarilaisten luokassa, kun eskarit ovat ekaluokkalaisten mukana. Luokka sijaitsee yläkerrassa, jonne erittäin kapeat portaat. Tietokoneyhteys on ja vesipiste sijaitsee käytävän toisella puolella (opettajan huoneen WC).Sääskiniemen koulussa terveydenhoitaja tarkistaa varastotilassa, missä ole vesipistettä. Tietokoneyhteys toimii ja tila on rauhallinen. Alavuden koulu- ja opiskeluterveydenhuolto keskustan alaluokat ja Sulkavankylän koulu p , muut kyläkoulut p , yläluokat/lukio p KUORTANE Kuortaneella toimii kouluterveydenhuollossa 0,8 terveydenhoitajaa ja opiskeluterveydenhuollossa 0,5 terveydenhoitajaa. Lääkäri on käytettävissä 16 työpäivänä lukuvuoden aikana. Alvarissa on yhtnen työhuone erityisopettajan kanssa. Vesipistettä ole huoneessa, mutta kuitenkin lähellä. Tietokoneyhteys on ja tila rauhallinen ja riittävän iso. Välitunnlle mentäessä ja tultaessa tila on rauhaton, koska lähellä naulakkoja. 5

6 Mäyryn koululla työhuoneena toimii joko luokkahuone tai liikuntasali. Luokkahuoneessa on vesipiste, liikuntasalissa. Lähellä on kuitenkin liikuntasalin pukuhuoneet ja siellä on vesipiste. Tietokoneyhteys on ja tila on riittävän iso ja rauhallinen (jopa liiankin iso). Leppälän koululla on oma työhuone(vanha varasto) ja vesipiste. Tietokoneyhteys toimii. Tila on rauhallinen ja aika pieni. Näkötaulun saa juuri ja juuri asetettua 3 m:n vaadittavalle etäisyydelle huoneen sisällä. Ruonan koululla työhuoneena toimii luokkahuone, missä on vesipiste käytettävissä. Tietokoneyhteys on ja tila riittävän iso sekä rauhallinen. Ylijoen koululla työtilana toimii niin ikään luokkahuone, missä vesipiste. Tietokoneyhteys toimii ja tila riittävän iso ja rauhallinen. Yhtskoululla on oma työhuone, mikä rakennettu terveydenhoitajaa varten. Tila rauhallinen ja riittävän suuri. Tietokoneyhteys toimii. Lukion opiskeluterveydenhuollon vastaanottotila on lukiolla, missä on oma erillinen työhuone. Tällä hetkellä Kuortaneen Urhluopistolla ole erillistä vastaanottotilaa, vaan opiskelijat käyvät tarkastuksissa Kuortaneen terveysasemalla neuvolantiloissa. Lääkärintarkastukset tehdään myös tällä hetkellä terveysasemalla. Kuortaneen koulu-ja opiskeluterveydenhuolto p , lukio ja Kuortaneen urhluopisto p TÖYSÄ Töysässä toimii kouluterveydenhuollossa 0,75 terveydenhoitajaa ja opiskeluterveydenhuollossa 0,05. Lääkäri on käytettävissä 1 pv/2 viikossa. Vakituista työtilaa kouluterveydenhoitajalla/lääkärillä ole kouluilla, vaan neuvolassa, missä kouluterveydenhoitaja säilyttää kaikki työtarvikkeet. Iivarin koulussa on yhtnen työhuone kiertävän erityisopettajan kanssa, jota käytetään vuorotellen. Lisäksi muut koulun työntekijät käyttävät tilaa tarvittaessa. Hakojärven koululla terveydenhoitajan työtilana on kylätalon kttiö, jonne vedettävä jumppasalin näyttämöltä verkkojohto päästäkseen oppilaiden paperhin tietokoneella. Kylätalolta on sisäinen yhteys koulun puolelle(käytännössä siis samaa rakennusta). Oppilaille ole erillistä odotustilaa. Tuurin koululla on työtilana yhtnen huone kuraattorin kanssa, jota käytetään vuorotellen, erillistä odotustilaa. Suutalan koululla työtilana toimii koulun yläkerrassa tyhjillään oleva luokkahuone, missä ole erillistä odotustilaa. Yläasteen sekä Järviseudun ammatti-instituutin yksikön (Jami) Töysän toimipisteessä on yhtnen työhuone koulukuraattorin kanssa (sama rakennus, missä Jami sijaitsee). Oppilaille ole tarjota erillistä odotustilaa, koska huone on kirjavaraston takana. Töysän koulu- ja opiskeluterveydenhuolto p ÄHTÄRI Ähtärissä toimii kouluterveydenhoidossa 2,0 terveydenhoitajaa, joista toisella on myös Ähtärin terveysneuvonnan osastonhoitajan tehtävät ja toinen tekee myös osittain opiskeluterveydenhuoltoa(lukio) kouluterveydenhuollon lisäksi. Sijaista ole käytettävissä. Opiskeluterveydenhuollossa toimii 1,0 terveydenhoitaja (lukuvuonna 6

7 h/vko), jonka työalueena on Sedu/Seamk Tuomarniemen sekä Sedu Koulutien opiskeluterveydenhuolto. Nimettyä koulu- ja opiskelulääkäriä ole lukuvuonna käytettävissä, vaan lääkäri vaihtuu. Lääkäri on käytettävissä keskimäärin 6 tuntia viikossa. Otsonkoulussa on yksi huone työtilana sekä erillinen odotustila. Tietokoneyhteys on verkon kautta toimiva. Lääkäri käyttää samaa tilaa tehdessään laajennettuja tarkastuksia. Myllymäellä ole omaa työtilaa, vaan terveydenhoitaja tekee tarkastukset atk-luokassa, jossa myös suora tietokoneyhteys verkon kautta. Sijainti on rauhallinen. Inhankoskella ole erillistä työtilaa, vaan tarkastukset esikouluoppilaiden käyttämässä tilassa. Pöytä ja tuolit ovat siellä mitoitettu oppilaiden koon mukaan, mikä hieman hankaloittaa tarkastuksia ja tilassa ole äänieristystä. Tila on kuitenkin ainut (puukäsityöluokan lisäksi), missä terveydenhoitajan kannettavan langaton yhteys toimii. Kouluterveydenhoitaja kuljettaa kaikki työtarvikkeet(puntari, mitat jne) aina mukana mennessään kyläkouluille. Missään kyläkouluista ole erillistä odotustilaa. Yläluokkien ja lukion koulu- ja opiskeluterveydenhoitajalla on yksi tarkastushuone ja oppilaille suunnattu ns. lepotila. Tietokone yhteys toimii verkon kautta. Samaa tilaa käyttää koululääkäri tehdessään tarkastuksia. Tilat ovat kohtuullisen hyvät. Äänieristys on kohtuullinen, mikä on huomioitava tarkastustilantssa. Ähtärissä toimii yksi yhtnen opiskeluterveydenhoitaja Sedu/Seamk Tuomarniemellä ja Sedu Koulutiellä. Sedu/Seamk Tuomarniemellä on yksi tarkastushuone, jossa erillinen odotustila. Tila sijaitsee kttiön takana, johon on erillinen kulku takakautta. Tarkastustilat ovat kohtuullisen hyvät. Tietokoneyhteys toimii verkon kautta. Tilan erillinen sijainti tuo turvallisuuteen haastetta, koska työtoverta ole lähettyvillä, joita voisi tarvittaessa hälyttää paikalle. Sedu/Koulutiellä (asuntola D-rappu) on yksi tarkastushuone, jossa yhtnen odotustila kuraattorin kanssa. Tilaan on tehty työpaikkakäynti v ja tarvittava korjaussuunnitelma. Mm. valaistus ole riittävä ja sähköjohtojen suojauksia tulisi vielä tehdä. Korjauksia ole vielä tehty 2011 vuoden aikana. Tietokoneyhteys toimii verkon kautta. Äänieristys on kohtuullinen, mikä kuitenkin otettava huomioon tarkastuksia tehtäessä. Tilan peruskorjaus on aloitettu elokuussa 2012 ja korjauksen ajaksi terveydenhoitajan vastaanotto on siirretty Ähtärin terveyskeskuksen neuvolan tiloihin. Ähtärin koulu- ja opiskeluterveydenhuolto alaluokat p , yläluokat ja lukio p , opiskeluterveydenhuolto Sedu Tuomarniemi ja Sedu Koulutie p

8 4.MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ, ERITYISEN TUEN TARVE JA OPPILASHUOLTO Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajien ja lääkärden hyvän yhtstyö on työn kesknen perusta. Terveydenhoitajat ovat pääasiassa pitkäaikaisia koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon perehtyntä työntekijöitä. Alavudella on toiminut pitkään sama koulu- ja opiskelulääkäri, joka vastaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lisäksi myös lastenneuvolan kehittämisestä Kuusiokuntien terveyskuntayhtymässä. Muissa kunnissa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit ovat vaihtuneet useasti viime vuosien aikana vaihtelevan lääkäritilanteen vuoksi. Itsenäisen työn luonteen vuoksi, on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa työskentelevät pääsevät riittävästi tarpeen mukaisiin koulutuksiin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työn tueksi tarvitaan paljon moniammatillista osaamista. Yhtstyötahoja ovat mm. vanhemmat, koulut, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän eri toimijat, erikoissairaanhoito, sosiaalityö ja lastensuojelu sekä päivähoito, 3.sektori (mm. 4H, MLL, SPR jne) sekä seurakunnat. Kouluterveydenhuollosta osallistutaan palaverhin joko yksittäisen koululaisen/opiskelijan tukemiseksi tai ylsesti työn kehittämiseen suunnattuihin keskusteluihin tai erilaisten tempausten järjestämiseen (esim. päihdeputket). Kuusiokuntien kuntayhtymän kunnissa (Alavus, Kuortane, Töysä, Ähtäri) on tehty moniammatillisesti yhtnen lastensuojelun suunnitelma lasten, nuorten ja perhden hyvinvointia edistämässä vuosille Suunnitelma on luettavissa kuntien nettisivuilla. Suurin osa perhstä saa riittävän tuen peruspalveluista arjen eri tilantsiin. Huolet otetaan puheeksi vanhemman kanssa siellä, missä huoli on syntynyt. Kun huoli kasvaa, tarvitaan eri toimijoiden tiivistä yhtstyötä erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa ja koululaisten/opiskelijoiden perhden auttamisessa. Uuden asetuksen mukaan erityisen tuen tarve on selvitettävä, jos lapsessa, perheessä tai ympäristössä on tekijöitä, jotka voivat vaarantaa lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä. Tilantta, joissa perheen/koululaisen tilannetta on hyvä selvittää tarkemmin ovat mm. mielenterveysja päihdeongelmat, lapsen neurologisen kehityksen ongelmat, motorisen kehityksen ongelmat, puheenkehityksen häiriöt, parisuhdeongelmat, lasten käyttäytymispulmat, vanhempien vakavat sairaudet, avioerot, fyysinen ja psyykkinen väkivalta, toistuvat tapaturmat, kuolemat, jne. Tarvittaessa tehdään yhdessä perheen kanssa suunnitelma, silloin kun perhe tarvitsee erityistä tukea (potilaslaki 4a ). Näitä suunnitelmia ovat mm. hoitosuunnitelmat, erilaiset kuntoutussuunnitelmat sekä asiakassuunnitelmat, joissa kirjataan tuen tarve, tavoitteet, järjestettävä tuki ja seuranta. Koulussa ovat käytössä näiden lisäksi ylnen tuki, pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma tehostetusta tuesta, pedagoginen selvitys ja HOJKS(henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) sekä avustajapalvelut(oppilasohjaajat). Resurssiopettaja on myös uusi toimintamuoto, jolla voidaan tukea oppimista. Erityiset oppimateriaalit ja välineet ovat koululaisten tukena. Joskus voidaan koklla myös tukijaksoa pienryhmäopetuksessa tai sinne siirtymistä kokonaan. 8

9 Oppilashuollolla tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään vastaamaan oppilaiden tuen tarpeeseen koulunkäyntiin, kehitykseen ja erilaisiin ongelmiin liittyvissä asioissa. Oppilashuollon tavoitteena on vähentää psyykkisiä ja sosiaalisia vaikeuksia sekä parantaa koulun ja kodin välistä yhtstyötä. Oppilaalla on oikeus oppilashuollon palveluihin koulupäivän aikana. Oppilashuoltotyöryhmän kokouksissa käsitellään mm. oppimisvaikeuksia, käytöshäiriöitä, sosiaalisia ongelmia ja koulunkäyntiin vaikuttavia terveydellisiä ongelmia. Oppilashuolto osallistuu koulun sisäiseen kehittämiseen, tekee arvioita tuki- ja erityisopetuksen tarpeesta ja sopii yhtsistä menettelytavoista. Oppilashuoltotyöryhmän jäseninä ovat yleensä rehtori, luokanvalvoja/luokanopettaja, opinto-ohjaaja (yläluokilla), erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä ja kuraattori. Oppilashuoltotyöryhmät toimivat kaikissa kuntayhtymän kunnissa. 5.POTILASASIAKIRJAT JA KIRJAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA Kuntayhtymän koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on käytössä Efficapotilastietojärjestelmä, johon kaikki koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työtekijät kirjaavat. Potilasasiakirjoista vastaa rekisterinpitäjänä terveyskeskus. Paperisia terveyskertomuksia on vielä jossain määrin käytössä (lähinnä vanhojen tietojen osalta), mutta lähtökohtaisesti niihin enää kirjata. Tarkemmat ohjstukset kirjaamisesta on sovittu kouluterveydenhuollon palaverssa erikseen. Kirjaaminen käydään aina läpi uuden työtekijän kanssa perehdytyksen yhteydessä. Tällöin korostetaan potilasasiakirja-asetuksen 4 :n mukaan, että potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain siinä laajuudessa kuin hdän työtehtävänsä tai vastuunsa sitä edellyttävät. Potilaslain mukaan potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetään, ett ammattihenkilö saa ilmaista sivulliselle yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän on asemansa tai tehtävänsä perusteella saanut tiedon. 9

10 6.ALALUOKKIEN TARKASTUSTEN RUNKO-OHJELMA Terveystarkastusten sisältö määräytyy ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan noudattaen Kouluterveydenhuollon oppaan ja Kouluterveydenhuollon laatusuosituksen ohjta. Kouluterveydenhuollolla on tärkeä tehtävä oppilaiden terveysneuvonnassa. Kouluterveyskyselyn tulokset ovat tärkeä apuväline ja mittari niille asioille, jotka ovat ajankohtaisia terveysneuvonnassa ja moniammatillisessa yhtstyössä. Terveysneuvonnan lähtökohtana ovat oppilaan yksilöllinen elämäntilanne, kyssen ikävaiheen haasteet, kehitystehtävät ja erityiset terveysriskit. Tavoitteenamme on, että oppilaat ymmärtäisivät terveet elämäntavat voimavaraksi ja oppivat ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Terveysneuvonta tulee perustua aina näyttöön perustuvaan ajantasaiseen tietoon. Näitä ovat mm. käypähoito suositukset ja hoitotyön suositukset. Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen on koko kouluyhtsön vastuulla. Vuonna 2006 käynnistyi valtakunnallinen koulukiusaamista vähentävä ja ennalta ehkäisevä KiVaKoulu- ohjelma, jossa on mukana myös kuntayhtymämme kouluja. Terveystarkastuksissa selvitetään, onko lapsi tai nuori joutunut kiusaamisen kohteeksi tai ollut itse kiusaaja ja tilanteeseen puututaan. Asetuksen 6.ssä on säädetty terveystarkastuksen sisällöstä. Terveydenhoitajan tai lääkärin suorittamassa terveystarkastuksessa oppilaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia selvitetään haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Terveydenhoitajan tarkastukseen sisältyy vähintään voinnin kysyminen, kasvun ja ryhdin tutkiminen sekä puberteetinkehityksen arvioiminen. Oppilaille tehdään määräaikainen terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Silloin kun esiopetus kuuluu opetustoimeen, on kuusivuotistarkastus mahdollista tehdä osana kouluterveydenhuoltoa. Terveystiedot siirtyvät lastenneuvolasta yhtsen tietojärjestelmän Effican kautta jatkumona. Tarvittaessa lastenneuvolan terveydenhoitaja voi raportoida suullisestikin. 10

11 Runko-ohjelma Tarkastuksen sisältö Haastattelu/kirjaus Jaettava materiaali 1lk Laajennettu terveystarkastus: oppilas ja vanhemmat +th + lääkäri esikouluopettajan ja luokanopettajan arviointi vanhempien luvalla - pituus, paino - puberteettikehityksen arviointi - kuulo, lähi-ja kaukonäkö - RR (x2, oik.olka) - ryhti (>6 astetta, ½v.seuranta) - iho, suun hygienia - mahdolliset puuttuvat rokotukset - fyysisen kunnon arviointi(yhdessä liikunnanopettajan kanssa) - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - onko lapsi käynyt esikoulua, kerhoa - meneekö iltapäiväkerhoon koulun alkaessa, miten iltapäivähoito toteutetaan - ravintotottumukset, ruokaallergiat D-vitamiinin käyttö, perheen yhtnen ateriointi, mahdolliset syömisongelmat, nukkuminen(vuorokausirytmi), fyysinen aktiivisuus = päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän - hampaiden harjaus, fluori, plakki - WC-käynti, pukeminen, - mahdolliset tapaturmat, uimataito - kaverit, kiusaamisasiat - MLL: Esikoululaisesta koululaiseksi - Terveyskysely 1. luokan opilaan huoltajille- kaavake lähetetty ennakolta kotiin - s-kolesterolipitoisuus (lipidit) riskiperhekartoituksen perusteella - puhe, puuttuuko kirjaimia ym. - mahdolliset puheterapia-, toimintaterapia- tai psykologikäynnit tai koulukypsyysselvittelyjä - kynänkäsittelytaidot - millä mielellä tulossa kouluun/on koulussa, itsetunto - perhetilanne laajemmin 11

12 2lk oppilas+th - pituus, paino -puberteettikehityksen arviointi - ryhti (>6 astetta ½v.seuranta, >8 astetta-ohj. lääkärille) - iho, suun hygienia - koulun sujuminen - kaverit, kiusaamisasiat, itsetunto - nukkuminen, syöminen, puhtaus, hampaiden hoito(fluori, plakki), fyys.aktiivisuus= päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän - yksilöllisen tarpeen mukaan - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - (tarvittaessa) näkö ja kuulo - WC, pukeminen - mahdolliset tapaturmat, uimataito - minne koulun jälkeen, koulumatka - mitä kotiin kuuluu - harrastukset 3lk oppilas + th - pituus, paino - puberteetti kehityksen arviointi - ryhti (>6 astetta -½v. seuranta,>8 astetta ohj.lääkärille) - kts. edellä - tarvittaessa vanhemmille terveyskysely - yksilöllisen tarpeen mukaan - iho - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - (tarvittaessa) näkö, kuulo, Hb 12

13 4lk oppilas + th - pituus, paino -puberteettikehityksen arviointi - kuukautiset - kts. edellä - tupakka - murrosikä tapauskohtaisesti, fyysinen kehitys -tarvittaessa MLL; Täältä tullaan nuoruus-opas oppilas + fysioterapeutti - iho - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - (tarvittaessa ) näkö, myös lähinäkö ja kuulo - fysioterapeutti tekee ryhtitarkastuksen 5lk oppilas ja vanhemmat +th + lääkäri - pituus, paino - puberteettikehityksen arviointi - ryhti(>6 astetta, ½v.seuranta) -terveystietolomake oppilaalle, vanhemmille ja opettajille: haastattelu tietojen pohjalta. - terveys/sairaushistoria, mahdolliset tapaturmat, uimataito - MLL; Täältä tullaan nuoruus-opas tai muu vastaava materiaali murrosiän kehityksestä opettajan ja liikunnanopettajan arviointi vanhempien luvalla - RR( 2 x, oik.olka) - PEF-astmaatikolta (jos kontrollssa) - tarvittaessa näkö, kuulo ja Hb - fyysisen kunnon arviointi (yhdessä liikunnanopettajan kanssa) - oppiminen lapsen näkökulmasta - kiusaamisasiat, itsetunto -ravitsemus (D-vit. perheen yhtnen ruokailu, mahd. syömisongelmat) - tupakka, alkoholi - harrastukset - murrosikäasiat ( henkilökohtaisesti oppilaan kanssa) - terveydenhoitajan terveysvalistustunti 5lk:lle lukuvuoden aikana. - opettaja käsittelee aihetta 5lk:n biologian tunnlla (aihealueena ihminen) 13

14 6lk oppilas +th - pituus, paino - puberteettikehityksen arviointi - kuukautiset - kts. 5lk:n haastatteluaiheet + - yläasteelle siirtyminen - kerrataan murrosikäasioita henkilökohtaisesti - yksilöllisen tarpeen mukaan oppilas + fysioterapeutti - PEF astmaatikolta (jos kontrollssa) - tarvittaessa näkö ja kuulo - hampaiden hoito (fluori, plakki) - tupakointi ja muut päihteet - mahd. tapaturmat, uimistaito - fysioterapeutti tekee ryhtitarkastuksen 14

15 7. YLÄLUOKKIEN TARKASTUSTEN RUNKO-OHJELMA Oppilaan siirtyessä alaluokilta yläluokille, vaihtuu usn myös terveydenhoitaja. Tiedot oppilaan terveydentilasta siirtyvät kuntayhtymässä käytössä olevan tietojärjestelmä Effican kautta, mutta myös tarvittaessa suullisesti alaluokkien kth:lta yläluokkien kth:lle. Tiedon siirtyminen oppilaan terveydentilasta luokanvalvojalle ja/tai rehtorille on vanhempien vastuulla ja hdän kirjallisella luvallaan ja sovitusti, voi tiedon välittää myös kouluterveydenhuollon kautta. Syksyllä kouluissa pidetään ns. ryhmäyttämispäivät ja vanhempainillat, joihin myös kouluterveydenhuolto osallistuu. Runko-ohjelma Tarkastuksen sisältö Haastattelu/kirjaus Jaettava materiaali 7lk oppilas+ th - pituus, paino - puberteettikehityksen arviointi - ryhti( >6 astetta,½v.kontrolli, >8 astetta ohj.lääkäriin - oppilaan terveydentila/ylsvointi: sairaudet, allergiat, lääkitys - ruokailu(d-vit, perheen yhtnen ruokailu, mahd. syömisongelmat), nukkuminen, ulkoilu - yksilöllisen tarpeen mukaan - tarv. näkö ja kuulo - tupakointi, alkoholinkäyttö - tarv. Hb, PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) -liikunta: päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän -seksuaaliterveys.tarv.kysely - tapaturmat - yläkouluun sopeutuminen, koulusuoriutuminen, koulumatkat - kaverisuhteet, koulukiusaaminen - perhesuhteet 15

16 8lk Laajennettu terveystarkastus: oppilas+vanhemmat + th+ lääkäri luokanvalvojan ja liikunnanaopettajan arviointi vanhempien luvalla. - pituus, paino, BMI - puberteettikehityksen arviointi - ryhti - lähinäkö- ja kaukonäkö,värinäkö kuulo - RR( 2 x, oik.olka), Hb - kyselylomakkden(oppilas, vanhemmat, luokanvalvoja) perusteella tehtävä haastattelu - BDI-13- mielialakysely(suositus) - ADSUME-päihdekysely -ruokailu( D-vit, perheen yhtnen ruokailu, mahd. syömisongelmat) - tapaturmat -hampaidenhoito (harjaus, fluori, plakki) - nuorison terveystodistus - yksilöllisen tarpeen mukaan muuta materiaalia oppilaalla mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun myös ilman vanhempien läsnäoloa - fyysisen kunnon arviointi (yhdessä liikunnan opettajan kanssa) - seksuaaliterveys. tarv.kysely - ammatinvalintaan liityvät asiat - ehkäisyvalistus - itsenäistymisvaihe ja ihmissuhteet - nukkuminen; vuorokausirytmi -liikunta: päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän - vapaa-aika ja harrastukset 16

17 9lk oppilas + th - pituus, paino, BMI -puberteettikehityksen arviointi -ruokailu (D-vit, perheen yhtnen ruokailu, mahd. syömisongelmat - ryhti(>6 astetta, ½v.kontrolli, >8 astetta ohj. lääkäriin - terveystottumukset (kts.edelliset) - nuoren elämänhallinta -seksuaaliterveys. Tarv.kysely - peruskoulun jälknen jatkoopintosuunnitelma - liikunta: päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän - oppilaat saavat itselleen kirjallisen koonnin tähänastisista rokotuksista - yksilöllisen tarpeen mukaan muuta materiaalia - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - tapaturmat - tarv. näkö, kuulo, Hb - rokotus: dtap-rokotus rokotusohjelman mukaisesti vuotiaille, jotka ovat saaneet Dtap-polio rokotuksen 6- vuotiaana 17

18 8. ERIKOISTUTKIMUKSET KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA Kouluterveydenhuollon erikoistutkimuksista on säädetty kansanterveyslain 2 :ssä ja sisältö on siirretty uuteen asetukseen samansisältöisenä. Terveyskeskusta ylläpitävän kunnan tai kuntayhtymän on järjestettävä oppilaan tarpeen mukaan seuraavat erikoistutkimukset: asianomaisen alan erikoislääkärin tekemä näön tai kuulon tutkimus ja hänen määräämänsä laboratorio, röntgen- ja muut vastaavat tutkimukset psykiatrin tekemä tutkimus mielenterveyden selvittämiseksi ja psykologin tekemä tutkimus Asetuksessa suositellaan, että psykiatrin tekemän tutkimuksen oppilaan mielenterveyden selvittämiseksi suorittaisi lasten- tai nuorisopsykiatri. Mielenterveyden ongelmien arvioiminen edellyttää yhtstyötä lapsen tai nuoren arkiympäristössä työskentelevien ihmisten ja perheen kanssa. Asetuksen perusteluissa ja soveltamisohjssa (380/2009, s. 59) tuodaan esille, että psykiatrinen tutkimus voi olla osallistumista moniammatilliseen tilannearvioon lapsen tai nuorien optimaalisen tuen järjestämiseksi. Terveydentilan toteamista varten järjestetyt erikoistutkimukset ovat asetuksen mukaan maksuttomia. Jos erikoistutkimuksessa todetaan sairaus, vika tai vamma, hoidosta peritään asiakasmaksut normaaliin tapaan. Asiakasmaksulaki rajaa tutkimusten määrää. Esim. 10-vuotias lähetetään erikoislääkärille näön tutkimusta varten. Tässä tutkimuksessa havaita sairautta, vikaa tai vammaa. Käynti on lapselle maksuton. Sama lapsi lähetetään 12-vuotiaana uudelleen näön tutkimukseen. Erikoislääkäri toteaa tässä tarkastuksessa näön korjaamista vaativan vian. Tämä käynti on edelleen lapselle maksuton, mutta seuraavien käyntien aiheuttamista kustannuksista vanhemmat ovat vastuussa. Erikoistutkimukset järjestetään tarpeen mukaan ostopalveluina, jos kunnassa ole asianmukaista erikoisosaamista. Kansanterveyslain 26 :n perusteella voidaan kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvat yllä mainitut erikoistutkimukset laskuttaa oppilaan kotikunnalta aiheutunden kustannusten mukaan. 18

19 9. OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän alueella kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin: Lukiot (Alavus, Kuortane, Ähtäri) Kuortaneen Urhluopisto Sedu (Koulutie, Ähtäri) Sedu (Tuomarniementie, Ähtäri) SeAMK (Tuomarniemi, Ähtäri ) Järviseudun ammatti-instituutti (Töysä ) Opiskelijana pidetään opiskelijaa, joka opiskelee ko. Oppilaitoksissa opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Opintotukilain 7 :n mukaan opintotukeen on oikeutettu opiskelija, jonka päätoimiset opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Kansanterveyslain 14 :n 1 momentin 6 kohdassa on lueteltu oppilaitoksia, joiden opiskelijoille on kunnan järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työharjoittelun aikainen terveydenhuolto voimaan astuvan terveydenhoitolain 17 mukaan kunnan perusterveydenhuollon on opiskeluterveydenhuollon palveluja järjestäessään toimittava yhtstyössä alaikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, muun opiskelijahuolto- ja opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Terveystarkastuksen osana suositellaan, että opiskelijoille lähetetään etukäteen terveyshaastattelulomake, johon on liitetty alle 18-vuotiaille nuorten päihdemittari ja täysi-ikäisille AUDIT- testi. Opiskelijoiden terveysneuvonnalla tuetaan ja edistetään itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja sekä hyvää kuntoa ja mielenterveyttä sekä ehkäistään kiusaamista. Nuoruus ja aikuistumisvaihe ovat terveyden edistämisessä sekä tapaturmien ja sairauksien ehkäisemisessä merkittävä elämänvaihe kansanterveyden näkökulmasta. Opiskeluterveydenhuollolla on tässä tärkeä tehtävä. Erityisiä painotusaluta ovat myös päihtden käytön vähentäminen, seksuaaliterveys, ravitsemus, liikunta ja painonhallinta sekä suun ja hampaiden terveyden ylläpitäminen. Opiskelijoille tulee antaa myös tietoa ammatissa toimimisen edellytyksistä sekä työhön ja ammattiin liittyvistä terveydellisistä vaaratekijöistä. Keskusteluissa pyritään motivoimaan opiskelijaa ja parhaimmillaan neuvonta on terveyteen liittyvän ongelman/ongelmien ratkaisemista yhdessä. Kesksiä periaattta opiskeluterveydenhuollossa tehtävissä terveystarkastuksissa ja terveysneuvonnassa ovat asiakas- ja voimavaralähtöisyys, yksilöllisyys, opiskelijoiden tasavertaisuus, vapaaehtoisuus, kiireettömyys ja opiskelijan arvostaminen. Lisäksi tarvitaan tietoa opiskelualaan liittyvistä terveydellisistä vaatimuksista ja on otettava myös huomioon työelämää koskevat lait ja säädökset. 19

20 Lisähaastetta opiskeluterveydenhuoltoon tuo myös kansainvälistyminen, mikä on tuonut ulkomaisia opiskelijoita opiskelijavaihdon kautta. Ulkomailta tuleva opiskelija on kansanterveyslain mukaan järjestettävän opiskeluterveydenhuollon piirissä. Samoin kiireellinen sairaanhoito tulee antaa kaikille sitä tarvitseville asuinpaikasta tai kansalaisuudesta riippumatta. 2. ASTEEN OPISKELIJOIDEN TARKASTUKSET: 1. VUODEN TARKASTUS: Lukion ja toisen asteen oppilaitoksen opiskelijalle järjestetään terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä lukuvuotena. Terveystarkastuksen osana suositellaan käyttämään heti opiskelujen alussa lähetettävää terveyshaastattelulomaketta, jonka pohjalta arvioidaan myös terveystarkastuksen kiireellisyys. Lääkärintarkastus tulee tehdä asetuksen mukaisesti toisena opiskeluvuotena. Erityisopiskelijalle sekä opiskelijoille, joilla on opiskelualaan tai tulevaan ammattiin vaikuttava pitkäaikaissairaus, tehdään lääkärintarkastus aina ensimmäisenä vuotena. Lääkärintarkastus ole välttämätön siinä tilanteessa, jos oppilaitokseen pääsyn edellytyksenä on ollut lääkärintarkastus. Näitä tilantta ovat mm. kuljettajakoulutus, lennonjohtajan koulutus, märkätyötä koskevat vaatimukset elintarvikealalla, allergiasairaudet hiusalankoulutuksessa. Terveystarkastus: pituus, paino, BMI RR tarpeen mukaan muita seulontatutkimuksia esim. näkö ja kuulo Terveyshaastattelu: elämäntavat, päihtden käyttö (Audit, masennustesti, nikotiiniriippuvuustesti, anorexiaseula) seksuaaliterveys opiskelun sujuminen 2. VUODEN TARKASTUS Lääkärintarkastus: pojille kutsuntatarkastus tytöille lääkärintarkastus, jos ole ensimmäisen vuoden aikana vielä tehty. 3. VUODEN TARKASTUS Kontrollikäynnit tarpeen mukaan. 20

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10.

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10. 2013 Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti 9.10.2014 Kehittämistarpeita kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa Vanhempien mukaan saaminen

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma 1.9.2016 Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT 1 Tietoa nuorista Tutkimustietoa lapsista ja nuorista ( Kouluterveyskyselyt,

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Järvenpää 28.11.2013 Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM etunimi.sukunimi(at) stm.fi 27.11.2013

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Maakuntien väliset erot peruskoulun yläluokkalaisten hyvinvoinnissa

Maakuntien väliset erot peruskoulun yläluokkalaisten hyvinvoinnissa Maakuntien väliset erot peruskoulun yläluokkalaisten hyvinvoinnissa Kouluterveyskysely 2008 26.3.2009 1 Aineisto vuonna 2008 Kouluterveyskysely tehtiin Etelä- Suomen, Itä-Suomen ja Lapin lääneissä koko

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Rauman koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja 4v. laajassa tarkastuksessa 7.2.2017 Nimi Maritta Komminaho 1 Raumalla hyvinvointikysely on käytössä

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM maire.kolimaa@stm.fi 24.9.2015 Opiskeluterveydenhuollon toimivuus Helsinki 17.9.2015 Sisältö opiskeluterveydenhuollon taustaa

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (7) 275 Lausunto aloitteesta aivotoiminnan ja aistitasapainon häiriöitä sairastavien lasten perheiden tukimallista HEL 2012-013151 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa uudet lomaketyökalut. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Jyväskylä

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa uudet lomaketyökalut. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Jyväskylä Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa uudet lomaketyökalut Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Jyväskylä 7.2.2014 Esityksen sisältö Laajat terveystarkastukset Sisällöt aihealueittain ja luokkatasoittain

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perusturvatoimen palveluverkko Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Palveluverkon kehittämisen tavoitteita Toiminta on laadukasta ja perustuu todettuun hyötyyn potilaalle tai asiakkaalle Asiakasystävällisyys

Lisätiedot

Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Oppilashuollon järjestäminen Kuortaneella 2.1 Kuortaneen kunnan oppilashuoltotyön tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA 2013 Marianne Junes-Leinonen 12.11.2013 1.käynti (rvk 8-10, kesto 60 min) raskaana olevan ja puolison terveydentilan selvitys, sukuanamneesi suun terveydentilan selvittäminen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa uudet lomaketyökalut. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Tampere

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa uudet lomaketyökalut. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Tampere Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa uudet lomaketyökalut Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Tampere 29.10.2013 Esityksen sisältö Laajat terveystarkastukset Sisällöt aihealueittain ja luokkatasoittain

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä TAUSTAMUISTIO 1 (6) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä Oppilas- ja opiskelijahuollosta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (7) 85 Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite aistiherkkien lasten perheiden omasta tukimallista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen

Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen Kehitysjohtaja Markku Rimpelä 24.10.2007 Osaamisen ja sivistyksen asialla Kunta- ja palvelurakenneuudistus Laki kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007/169,

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 29.4.2015, Oulu Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 13.4. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 17.4.2015 Sisältö historia opiskeluterveydenhuollon tila ja kehittäminen terveydenhuoltolaki (1326/2010) valtioneuvoston

Lisätiedot

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus YLEISTÄ Koulujen oppilashuoltotyö koostuu yhteisöllisestä oppilashuollosta ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta. Oppilashuoltotyö järjestetään Iitissä

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE Lasten kuntoutuspalvelut Kyselylomakkeen tarkoituksena on saada tietoa lapsen kehityshistoriasta ja arjen sujumisesta. Vanhempien näkemys lapsestaan ja hänen toiminnastaan on tärkeä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

Hiiden alueen hyvinvoinnin tila. 30.8.2007 Eija Tommila

Hiiden alueen hyvinvoinnin tila. 30.8.2007 Eija Tommila Hiiden alueen hyvinvoinnin tila 30.8.2007 Eija Tommila Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvuus uusiin palvelurakenteisiin Perustuslaki velvoittaa julkisen vallan turvaamaan yksilöille riittävät sosiaali-

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Kirsi Wiss Asiantuntija 6.11.2014 7.11.2014 Kirsi Wiss Taustaa TEAviisari (1/2) Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä internetissä www.thl.fi/teaviisari

Lisätiedot