KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ"

Transkriptio

1 Hyväksytty yhtymähallituksessa /80 Päivitys KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012

2 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat osallistuneet kaikki Kuusiokuntien kuntayhtymän kouluterveydenhuollossa toimivat työntekijät. Tavoitteena on ollut yhtenäistää alueen kouluterveydenhuollon käytäntöjä. Vastaavanlaisia runkoohjelmia/toimintasuunnitelmia on valmisteltu myös äitiys- ja perhesuunnitteluun sekä lastenneuvolatoimintaan. Toimintaohjelman pohjana on ollut valtakunnallinen kouluterveydenhuollon suositus vuodelta 2002,opiskeluterveydenhuollon suositus sekä voimaan tullut asetus neuvola-, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Tässä asetuksessa velvoitetaan kunnat ja/tai kuntayhtymät tekemään toimintaohjelma, minkä tulee sisältää kaikki ikäryhmät ja palvelut kattava saumaton kokonaisuus yhtstyössä eri toimijoiden kanssa. STM ja THL tulevat seuraamaan asetuksen toimeenpanoa järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Läänin alueella seurantaa tekee aluehallintovirasto. Kunnat ovat saaneet valtionosuuksien korotuksen, jotta asetuksen velvoitteet voidaan toteuttaa mm. henkilöstöresurssien osalta. Tämä toimintaohjelma voidaan myös sisällyttää osaksi lastensuojelulain edellyttämää suunnitelmaa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelman tulee hyväksyä kunnan kansanterveystyöstä vastaava luottamuselin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtävänä on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä, hyvää oloa ja toimintakykyä sekä siten luoda pohjaa terveelle aikuisuudelle. Tavoitteena on ennaltaehkäistä sairauksien syntymistä ja ohjata oppilasta hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä tukea oppilaan omaa vastuuta omasta terveydestään. Olemme halunneet omalta osaltamme olla kehittämässä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa kuntayhtymässä ja näin samalla tuoda esille sen, kuinka tärkeää ennaltaehkäisevätyö on lasten ja nuorten parissa. Hyvinvoivista lapsista kasvaa hyvinvoivia aikuisia. Tässä yhtstyö eri sektorden kanssa on erityisen tärkeää, siksi pyrimme tekemään tiivistä yhtstyötä vanhempien, opettajien, eri ammattikuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. 2

3 SISÄLLYS 1. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ohjaava lainsäädäntö 4 2. Siirtymävaihe lastenneuvolasta kouluterveydenhuoltoon sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävät 4 3. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö ja työtilat 5 4. Monialainen yhtstyö, erityisentuen tarve ja oppilashuolto 8 5. Potilasasiakirjat ja kirjaaminen 9 6. Alaluokkien runko-ohjelma Yläluokkien runko-ohjelma Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa Opiskeluterveydenhuolto Erikoistutkimukset opiskeluterveydenhuollossa Suun terveydenhuolto koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Fysioterapia koulu-ja opiskeluterveydenhuollossa Koulu- ja opiskeluyhtsön työolosuhtden selvittäminen Kirjallisuutta ja 27 Liitteet

4 1. KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTOA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ohjaa usta eri lakeja. Kesksempiä lakeja ovat kansanterveyslaki (66/19729, kansanterveysasetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta(380/2009), terveydenhoitolaki( /13266), laki potilaan asemasta ja oikeuksista, lastensuojelulaki, tartuntatautilaki sekä perusopetuslaki. 2. SIIRTYMÄVAIHE LASTENNEUVOLASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON SEKÄ KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on jatkumoa lastenneuvolatyölle. Lapsi ja hänen perheensä siirtyvät kouluterveydenhuollon piiriin lastenneuvolasta koulun alkaessa 6-7-vuotiaana. Vanhempien luvalla lasten tiedot siirtyvät sähköisesti Efficatietojärjestelmän kautta kouluterveydenhuollon käyttöön. Tarpeen mukaan voidaan järjestää moniammatillisia yhtspalaverta vanhempien ja lapsen kanssa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi koulunkäynnin tukemiseksi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteet ja tehtävät: edistää jokaisen oppilaan mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä, hyvää oloa ja toimintakykyä ja siten luoda pohjaa mahdollisimman terveelle aikuisuudelle ennalta ehkäistä sairauksien syntymistä ja ohjata oppilasta hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä tukea oppilaan omaa vastuuta omasta terveydestään kouluyhtsön ja kouluympäristön terveydenhuolto 4

5 3. KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖ JA TYÖTILAT Kuusiokuntien koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittämisestä vastaa lasten- ja kouluterveydenhuollon vastuulääkäri ( ) yhdessä Ähtärin terveysaseman terveysneuvonnan osastonhoitajan kanssa (p ). Tiivistä yhtstyötä tehdään Alavuden terveysneuvonnan vastaavan terveydenhoitajan kanssa (p ). ALAVUS Alavudella toimii kouluterveydenhuollossa 2,4 terveydenhoitajaa ja opiskeluterveydenhoidossa 0,3 terveydenhoitajaa. Koulu- ja opiskelulääkäri on käytettävissä 3 päivää viikossa. Kirkkomännikön koulussa on uudet, hyvät kouluterveydenhoitotilat, joissa työskentelee säännöllisesti alaluokkien ja yläluokkien/lukion terveydenhoitajan lisäksi koululääkäri ja koulukuraattori. Sulkavan koululla terveydenhoitaja on tehnyt tarkastuksia englannin/käsityöluokassa, missä ole tietokoneyhteyttä. Tila soveltuu tarkastuksiin kuitenkin parhaiten rauhallisen sijainnin vuoksi. Terveydenhoitaja on käyttänyt ko. koululla myös ns. varastohuonetta tarkastusten tekemiseen (ainut paikka missä langallinen tietokoneyhteys). Aseman koululla on oma terveydenhuoltopiste, joka toimii kouluterveydenhoitajan toimistona. Tilat ovat hyvät. Itärannankoululla terveydenhoitaja toimii samassa huoneessa erityisopettajan kanssa eri aikoihin. Luokka sijaitsee yläkerrassa. Vesipistettä ole luokkatilassa, mutta käytävän päästä löytyy. Kaikki tarvittavat välineet on sinne aina kannettava mukana. Tietokone yhteys toimii. Länsipuolen koulussa terveydenhoitajan tilana toimii eskari tilan kttiö. Tietokone yhteys toimii ja siellä on vesipiste. Pollarin koululla terveydenhoitaja tekee tarkastukset eskarilaisten luokassa, kun eskarit ovat ekaluokkalaisten mukana. Luokka sijaitsee yläkerrassa, jonne erittäin kapeat portaat. Tietokoneyhteys on ja vesipiste sijaitsee käytävän toisella puolella (opettajan huoneen WC).Sääskiniemen koulussa terveydenhoitaja tarkistaa varastotilassa, missä ole vesipistettä. Tietokoneyhteys toimii ja tila on rauhallinen. Alavuden koulu- ja opiskeluterveydenhuolto keskustan alaluokat ja Sulkavankylän koulu p , muut kyläkoulut p , yläluokat/lukio p KUORTANE Kuortaneella toimii kouluterveydenhuollossa 0,8 terveydenhoitajaa ja opiskeluterveydenhuollossa 0,5 terveydenhoitajaa. Lääkäri on käytettävissä 16 työpäivänä lukuvuoden aikana. Alvarissa on yhtnen työhuone erityisopettajan kanssa. Vesipistettä ole huoneessa, mutta kuitenkin lähellä. Tietokoneyhteys on ja tila rauhallinen ja riittävän iso. Välitunnlle mentäessä ja tultaessa tila on rauhaton, koska lähellä naulakkoja. 5

6 Mäyryn koululla työhuoneena toimii joko luokkahuone tai liikuntasali. Luokkahuoneessa on vesipiste, liikuntasalissa. Lähellä on kuitenkin liikuntasalin pukuhuoneet ja siellä on vesipiste. Tietokoneyhteys on ja tila on riittävän iso ja rauhallinen (jopa liiankin iso). Leppälän koululla on oma työhuone(vanha varasto) ja vesipiste. Tietokoneyhteys toimii. Tila on rauhallinen ja aika pieni. Näkötaulun saa juuri ja juuri asetettua 3 m:n vaadittavalle etäisyydelle huoneen sisällä. Ruonan koululla työhuoneena toimii luokkahuone, missä on vesipiste käytettävissä. Tietokoneyhteys on ja tila riittävän iso sekä rauhallinen. Ylijoen koululla työtilana toimii niin ikään luokkahuone, missä vesipiste. Tietokoneyhteys toimii ja tila riittävän iso ja rauhallinen. Yhtskoululla on oma työhuone, mikä rakennettu terveydenhoitajaa varten. Tila rauhallinen ja riittävän suuri. Tietokoneyhteys toimii. Lukion opiskeluterveydenhuollon vastaanottotila on lukiolla, missä on oma erillinen työhuone. Tällä hetkellä Kuortaneen Urhluopistolla ole erillistä vastaanottotilaa, vaan opiskelijat käyvät tarkastuksissa Kuortaneen terveysasemalla neuvolantiloissa. Lääkärintarkastukset tehdään myös tällä hetkellä terveysasemalla. Kuortaneen koulu-ja opiskeluterveydenhuolto p , lukio ja Kuortaneen urhluopisto p TÖYSÄ Töysässä toimii kouluterveydenhuollossa 0,75 terveydenhoitajaa ja opiskeluterveydenhuollossa 0,05. Lääkäri on käytettävissä 1 pv/2 viikossa. Vakituista työtilaa kouluterveydenhoitajalla/lääkärillä ole kouluilla, vaan neuvolassa, missä kouluterveydenhoitaja säilyttää kaikki työtarvikkeet. Iivarin koulussa on yhtnen työhuone kiertävän erityisopettajan kanssa, jota käytetään vuorotellen. Lisäksi muut koulun työntekijät käyttävät tilaa tarvittaessa. Hakojärven koululla terveydenhoitajan työtilana on kylätalon kttiö, jonne vedettävä jumppasalin näyttämöltä verkkojohto päästäkseen oppilaiden paperhin tietokoneella. Kylätalolta on sisäinen yhteys koulun puolelle(käytännössä siis samaa rakennusta). Oppilaille ole erillistä odotustilaa. Tuurin koululla on työtilana yhtnen huone kuraattorin kanssa, jota käytetään vuorotellen, erillistä odotustilaa. Suutalan koululla työtilana toimii koulun yläkerrassa tyhjillään oleva luokkahuone, missä ole erillistä odotustilaa. Yläasteen sekä Järviseudun ammatti-instituutin yksikön (Jami) Töysän toimipisteessä on yhtnen työhuone koulukuraattorin kanssa (sama rakennus, missä Jami sijaitsee). Oppilaille ole tarjota erillistä odotustilaa, koska huone on kirjavaraston takana. Töysän koulu- ja opiskeluterveydenhuolto p ÄHTÄRI Ähtärissä toimii kouluterveydenhoidossa 2,0 terveydenhoitajaa, joista toisella on myös Ähtärin terveysneuvonnan osastonhoitajan tehtävät ja toinen tekee myös osittain opiskeluterveydenhuoltoa(lukio) kouluterveydenhuollon lisäksi. Sijaista ole käytettävissä. Opiskeluterveydenhuollossa toimii 1,0 terveydenhoitaja (lukuvuonna 6

7 h/vko), jonka työalueena on Sedu/Seamk Tuomarniemen sekä Sedu Koulutien opiskeluterveydenhuolto. Nimettyä koulu- ja opiskelulääkäriä ole lukuvuonna käytettävissä, vaan lääkäri vaihtuu. Lääkäri on käytettävissä keskimäärin 6 tuntia viikossa. Otsonkoulussa on yksi huone työtilana sekä erillinen odotustila. Tietokoneyhteys on verkon kautta toimiva. Lääkäri käyttää samaa tilaa tehdessään laajennettuja tarkastuksia. Myllymäellä ole omaa työtilaa, vaan terveydenhoitaja tekee tarkastukset atk-luokassa, jossa myös suora tietokoneyhteys verkon kautta. Sijainti on rauhallinen. Inhankoskella ole erillistä työtilaa, vaan tarkastukset esikouluoppilaiden käyttämässä tilassa. Pöytä ja tuolit ovat siellä mitoitettu oppilaiden koon mukaan, mikä hieman hankaloittaa tarkastuksia ja tilassa ole äänieristystä. Tila on kuitenkin ainut (puukäsityöluokan lisäksi), missä terveydenhoitajan kannettavan langaton yhteys toimii. Kouluterveydenhoitaja kuljettaa kaikki työtarvikkeet(puntari, mitat jne) aina mukana mennessään kyläkouluille. Missään kyläkouluista ole erillistä odotustilaa. Yläluokkien ja lukion koulu- ja opiskeluterveydenhoitajalla on yksi tarkastushuone ja oppilaille suunnattu ns. lepotila. Tietokone yhteys toimii verkon kautta. Samaa tilaa käyttää koululääkäri tehdessään tarkastuksia. Tilat ovat kohtuullisen hyvät. Äänieristys on kohtuullinen, mikä on huomioitava tarkastustilantssa. Ähtärissä toimii yksi yhtnen opiskeluterveydenhoitaja Sedu/Seamk Tuomarniemellä ja Sedu Koulutiellä. Sedu/Seamk Tuomarniemellä on yksi tarkastushuone, jossa erillinen odotustila. Tila sijaitsee kttiön takana, johon on erillinen kulku takakautta. Tarkastustilat ovat kohtuullisen hyvät. Tietokoneyhteys toimii verkon kautta. Tilan erillinen sijainti tuo turvallisuuteen haastetta, koska työtoverta ole lähettyvillä, joita voisi tarvittaessa hälyttää paikalle. Sedu/Koulutiellä (asuntola D-rappu) on yksi tarkastushuone, jossa yhtnen odotustila kuraattorin kanssa. Tilaan on tehty työpaikkakäynti v ja tarvittava korjaussuunnitelma. Mm. valaistus ole riittävä ja sähköjohtojen suojauksia tulisi vielä tehdä. Korjauksia ole vielä tehty 2011 vuoden aikana. Tietokoneyhteys toimii verkon kautta. Äänieristys on kohtuullinen, mikä kuitenkin otettava huomioon tarkastuksia tehtäessä. Tilan peruskorjaus on aloitettu elokuussa 2012 ja korjauksen ajaksi terveydenhoitajan vastaanotto on siirretty Ähtärin terveyskeskuksen neuvolan tiloihin. Ähtärin koulu- ja opiskeluterveydenhuolto alaluokat p , yläluokat ja lukio p , opiskeluterveydenhuolto Sedu Tuomarniemi ja Sedu Koulutie p

8 4.MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ, ERITYISEN TUEN TARVE JA OPPILASHUOLTO Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajien ja lääkärden hyvän yhtstyö on työn kesknen perusta. Terveydenhoitajat ovat pääasiassa pitkäaikaisia koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon perehtyntä työntekijöitä. Alavudella on toiminut pitkään sama koulu- ja opiskelulääkäri, joka vastaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lisäksi myös lastenneuvolan kehittämisestä Kuusiokuntien terveyskuntayhtymässä. Muissa kunnissa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit ovat vaihtuneet useasti viime vuosien aikana vaihtelevan lääkäritilanteen vuoksi. Itsenäisen työn luonteen vuoksi, on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa työskentelevät pääsevät riittävästi tarpeen mukaisiin koulutuksiin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työn tueksi tarvitaan paljon moniammatillista osaamista. Yhtstyötahoja ovat mm. vanhemmat, koulut, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän eri toimijat, erikoissairaanhoito, sosiaalityö ja lastensuojelu sekä päivähoito, 3.sektori (mm. 4H, MLL, SPR jne) sekä seurakunnat. Kouluterveydenhuollosta osallistutaan palaverhin joko yksittäisen koululaisen/opiskelijan tukemiseksi tai ylsesti työn kehittämiseen suunnattuihin keskusteluihin tai erilaisten tempausten järjestämiseen (esim. päihdeputket). Kuusiokuntien kuntayhtymän kunnissa (Alavus, Kuortane, Töysä, Ähtäri) on tehty moniammatillisesti yhtnen lastensuojelun suunnitelma lasten, nuorten ja perhden hyvinvointia edistämässä vuosille Suunnitelma on luettavissa kuntien nettisivuilla. Suurin osa perhstä saa riittävän tuen peruspalveluista arjen eri tilantsiin. Huolet otetaan puheeksi vanhemman kanssa siellä, missä huoli on syntynyt. Kun huoli kasvaa, tarvitaan eri toimijoiden tiivistä yhtstyötä erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa ja koululaisten/opiskelijoiden perhden auttamisessa. Uuden asetuksen mukaan erityisen tuen tarve on selvitettävä, jos lapsessa, perheessä tai ympäristössä on tekijöitä, jotka voivat vaarantaa lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä. Tilantta, joissa perheen/koululaisen tilannetta on hyvä selvittää tarkemmin ovat mm. mielenterveysja päihdeongelmat, lapsen neurologisen kehityksen ongelmat, motorisen kehityksen ongelmat, puheenkehityksen häiriöt, parisuhdeongelmat, lasten käyttäytymispulmat, vanhempien vakavat sairaudet, avioerot, fyysinen ja psyykkinen väkivalta, toistuvat tapaturmat, kuolemat, jne. Tarvittaessa tehdään yhdessä perheen kanssa suunnitelma, silloin kun perhe tarvitsee erityistä tukea (potilaslaki 4a ). Näitä suunnitelmia ovat mm. hoitosuunnitelmat, erilaiset kuntoutussuunnitelmat sekä asiakassuunnitelmat, joissa kirjataan tuen tarve, tavoitteet, järjestettävä tuki ja seuranta. Koulussa ovat käytössä näiden lisäksi ylnen tuki, pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma tehostetusta tuesta, pedagoginen selvitys ja HOJKS(henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) sekä avustajapalvelut(oppilasohjaajat). Resurssiopettaja on myös uusi toimintamuoto, jolla voidaan tukea oppimista. Erityiset oppimateriaalit ja välineet ovat koululaisten tukena. Joskus voidaan koklla myös tukijaksoa pienryhmäopetuksessa tai sinne siirtymistä kokonaan. 8

9 Oppilashuollolla tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään vastaamaan oppilaiden tuen tarpeeseen koulunkäyntiin, kehitykseen ja erilaisiin ongelmiin liittyvissä asioissa. Oppilashuollon tavoitteena on vähentää psyykkisiä ja sosiaalisia vaikeuksia sekä parantaa koulun ja kodin välistä yhtstyötä. Oppilaalla on oikeus oppilashuollon palveluihin koulupäivän aikana. Oppilashuoltotyöryhmän kokouksissa käsitellään mm. oppimisvaikeuksia, käytöshäiriöitä, sosiaalisia ongelmia ja koulunkäyntiin vaikuttavia terveydellisiä ongelmia. Oppilashuolto osallistuu koulun sisäiseen kehittämiseen, tekee arvioita tuki- ja erityisopetuksen tarpeesta ja sopii yhtsistä menettelytavoista. Oppilashuoltotyöryhmän jäseninä ovat yleensä rehtori, luokanvalvoja/luokanopettaja, opinto-ohjaaja (yläluokilla), erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä ja kuraattori. Oppilashuoltotyöryhmät toimivat kaikissa kuntayhtymän kunnissa. 5.POTILASASIAKIRJAT JA KIRJAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA Kuntayhtymän koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on käytössä Efficapotilastietojärjestelmä, johon kaikki koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työtekijät kirjaavat. Potilasasiakirjoista vastaa rekisterinpitäjänä terveyskeskus. Paperisia terveyskertomuksia on vielä jossain määrin käytössä (lähinnä vanhojen tietojen osalta), mutta lähtökohtaisesti niihin enää kirjata. Tarkemmat ohjstukset kirjaamisesta on sovittu kouluterveydenhuollon palaverssa erikseen. Kirjaaminen käydään aina läpi uuden työtekijän kanssa perehdytyksen yhteydessä. Tällöin korostetaan potilasasiakirja-asetuksen 4 :n mukaan, että potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain siinä laajuudessa kuin hdän työtehtävänsä tai vastuunsa sitä edellyttävät. Potilaslain mukaan potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetään, ett ammattihenkilö saa ilmaista sivulliselle yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän on asemansa tai tehtävänsä perusteella saanut tiedon. 9

10 6.ALALUOKKIEN TARKASTUSTEN RUNKO-OHJELMA Terveystarkastusten sisältö määräytyy ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan noudattaen Kouluterveydenhuollon oppaan ja Kouluterveydenhuollon laatusuosituksen ohjta. Kouluterveydenhuollolla on tärkeä tehtävä oppilaiden terveysneuvonnassa. Kouluterveyskyselyn tulokset ovat tärkeä apuväline ja mittari niille asioille, jotka ovat ajankohtaisia terveysneuvonnassa ja moniammatillisessa yhtstyössä. Terveysneuvonnan lähtökohtana ovat oppilaan yksilöllinen elämäntilanne, kyssen ikävaiheen haasteet, kehitystehtävät ja erityiset terveysriskit. Tavoitteenamme on, että oppilaat ymmärtäisivät terveet elämäntavat voimavaraksi ja oppivat ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Terveysneuvonta tulee perustua aina näyttöön perustuvaan ajantasaiseen tietoon. Näitä ovat mm. käypähoito suositukset ja hoitotyön suositukset. Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen on koko kouluyhtsön vastuulla. Vuonna 2006 käynnistyi valtakunnallinen koulukiusaamista vähentävä ja ennalta ehkäisevä KiVaKoulu- ohjelma, jossa on mukana myös kuntayhtymämme kouluja. Terveystarkastuksissa selvitetään, onko lapsi tai nuori joutunut kiusaamisen kohteeksi tai ollut itse kiusaaja ja tilanteeseen puututaan. Asetuksen 6.ssä on säädetty terveystarkastuksen sisällöstä. Terveydenhoitajan tai lääkärin suorittamassa terveystarkastuksessa oppilaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia selvitetään haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Terveydenhoitajan tarkastukseen sisältyy vähintään voinnin kysyminen, kasvun ja ryhdin tutkiminen sekä puberteetinkehityksen arvioiminen. Oppilaille tehdään määräaikainen terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Silloin kun esiopetus kuuluu opetustoimeen, on kuusivuotistarkastus mahdollista tehdä osana kouluterveydenhuoltoa. Terveystiedot siirtyvät lastenneuvolasta yhtsen tietojärjestelmän Effican kautta jatkumona. Tarvittaessa lastenneuvolan terveydenhoitaja voi raportoida suullisestikin. 10

11 Runko-ohjelma Tarkastuksen sisältö Haastattelu/kirjaus Jaettava materiaali 1lk Laajennettu terveystarkastus: oppilas ja vanhemmat +th + lääkäri esikouluopettajan ja luokanopettajan arviointi vanhempien luvalla - pituus, paino - puberteettikehityksen arviointi - kuulo, lähi-ja kaukonäkö - RR (x2, oik.olka) - ryhti (>6 astetta, ½v.seuranta) - iho, suun hygienia - mahdolliset puuttuvat rokotukset - fyysisen kunnon arviointi(yhdessä liikunnanopettajan kanssa) - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - onko lapsi käynyt esikoulua, kerhoa - meneekö iltapäiväkerhoon koulun alkaessa, miten iltapäivähoito toteutetaan - ravintotottumukset, ruokaallergiat D-vitamiinin käyttö, perheen yhtnen ateriointi, mahdolliset syömisongelmat, nukkuminen(vuorokausirytmi), fyysinen aktiivisuus = päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän - hampaiden harjaus, fluori, plakki - WC-käynti, pukeminen, - mahdolliset tapaturmat, uimataito - kaverit, kiusaamisasiat - MLL: Esikoululaisesta koululaiseksi - Terveyskysely 1. luokan opilaan huoltajille- kaavake lähetetty ennakolta kotiin - s-kolesterolipitoisuus (lipidit) riskiperhekartoituksen perusteella - puhe, puuttuuko kirjaimia ym. - mahdolliset puheterapia-, toimintaterapia- tai psykologikäynnit tai koulukypsyysselvittelyjä - kynänkäsittelytaidot - millä mielellä tulossa kouluun/on koulussa, itsetunto - perhetilanne laajemmin 11

12 2lk oppilas+th - pituus, paino -puberteettikehityksen arviointi - ryhti (>6 astetta ½v.seuranta, >8 astetta-ohj. lääkärille) - iho, suun hygienia - koulun sujuminen - kaverit, kiusaamisasiat, itsetunto - nukkuminen, syöminen, puhtaus, hampaiden hoito(fluori, plakki), fyys.aktiivisuus= päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän - yksilöllisen tarpeen mukaan - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - (tarvittaessa) näkö ja kuulo - WC, pukeminen - mahdolliset tapaturmat, uimataito - minne koulun jälkeen, koulumatka - mitä kotiin kuuluu - harrastukset 3lk oppilas + th - pituus, paino - puberteetti kehityksen arviointi - ryhti (>6 astetta -½v. seuranta,>8 astetta ohj.lääkärille) - kts. edellä - tarvittaessa vanhemmille terveyskysely - yksilöllisen tarpeen mukaan - iho - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - (tarvittaessa) näkö, kuulo, Hb 12

13 4lk oppilas + th - pituus, paino -puberteettikehityksen arviointi - kuukautiset - kts. edellä - tupakka - murrosikä tapauskohtaisesti, fyysinen kehitys -tarvittaessa MLL; Täältä tullaan nuoruus-opas oppilas + fysioterapeutti - iho - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - (tarvittaessa ) näkö, myös lähinäkö ja kuulo - fysioterapeutti tekee ryhtitarkastuksen 5lk oppilas ja vanhemmat +th + lääkäri - pituus, paino - puberteettikehityksen arviointi - ryhti(>6 astetta, ½v.seuranta) -terveystietolomake oppilaalle, vanhemmille ja opettajille: haastattelu tietojen pohjalta. - terveys/sairaushistoria, mahdolliset tapaturmat, uimataito - MLL; Täältä tullaan nuoruus-opas tai muu vastaava materiaali murrosiän kehityksestä opettajan ja liikunnanopettajan arviointi vanhempien luvalla - RR( 2 x, oik.olka) - PEF-astmaatikolta (jos kontrollssa) - tarvittaessa näkö, kuulo ja Hb - fyysisen kunnon arviointi (yhdessä liikunnanopettajan kanssa) - oppiminen lapsen näkökulmasta - kiusaamisasiat, itsetunto -ravitsemus (D-vit. perheen yhtnen ruokailu, mahd. syömisongelmat) - tupakka, alkoholi - harrastukset - murrosikäasiat ( henkilökohtaisesti oppilaan kanssa) - terveydenhoitajan terveysvalistustunti 5lk:lle lukuvuoden aikana. - opettaja käsittelee aihetta 5lk:n biologian tunnlla (aihealueena ihminen) 13

14 6lk oppilas +th - pituus, paino - puberteettikehityksen arviointi - kuukautiset - kts. 5lk:n haastatteluaiheet + - yläasteelle siirtyminen - kerrataan murrosikäasioita henkilökohtaisesti - yksilöllisen tarpeen mukaan oppilas + fysioterapeutti - PEF astmaatikolta (jos kontrollssa) - tarvittaessa näkö ja kuulo - hampaiden hoito (fluori, plakki) - tupakointi ja muut päihteet - mahd. tapaturmat, uimistaito - fysioterapeutti tekee ryhtitarkastuksen 14

15 7. YLÄLUOKKIEN TARKASTUSTEN RUNKO-OHJELMA Oppilaan siirtyessä alaluokilta yläluokille, vaihtuu usn myös terveydenhoitaja. Tiedot oppilaan terveydentilasta siirtyvät kuntayhtymässä käytössä olevan tietojärjestelmä Effican kautta, mutta myös tarvittaessa suullisesti alaluokkien kth:lta yläluokkien kth:lle. Tiedon siirtyminen oppilaan terveydentilasta luokanvalvojalle ja/tai rehtorille on vanhempien vastuulla ja hdän kirjallisella luvallaan ja sovitusti, voi tiedon välittää myös kouluterveydenhuollon kautta. Syksyllä kouluissa pidetään ns. ryhmäyttämispäivät ja vanhempainillat, joihin myös kouluterveydenhuolto osallistuu. Runko-ohjelma Tarkastuksen sisältö Haastattelu/kirjaus Jaettava materiaali 7lk oppilas+ th - pituus, paino - puberteettikehityksen arviointi - ryhti( >6 astetta,½v.kontrolli, >8 astetta ohj.lääkäriin - oppilaan terveydentila/ylsvointi: sairaudet, allergiat, lääkitys - ruokailu(d-vit, perheen yhtnen ruokailu, mahd. syömisongelmat), nukkuminen, ulkoilu - yksilöllisen tarpeen mukaan - tarv. näkö ja kuulo - tupakointi, alkoholinkäyttö - tarv. Hb, PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) -liikunta: päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän -seksuaaliterveys.tarv.kysely - tapaturmat - yläkouluun sopeutuminen, koulusuoriutuminen, koulumatkat - kaverisuhteet, koulukiusaaminen - perhesuhteet 15

16 8lk Laajennettu terveystarkastus: oppilas+vanhemmat + th+ lääkäri luokanvalvojan ja liikunnanaopettajan arviointi vanhempien luvalla. - pituus, paino, BMI - puberteettikehityksen arviointi - ryhti - lähinäkö- ja kaukonäkö,värinäkö kuulo - RR( 2 x, oik.olka), Hb - kyselylomakkden(oppilas, vanhemmat, luokanvalvoja) perusteella tehtävä haastattelu - BDI-13- mielialakysely(suositus) - ADSUME-päihdekysely -ruokailu( D-vit, perheen yhtnen ruokailu, mahd. syömisongelmat) - tapaturmat -hampaidenhoito (harjaus, fluori, plakki) - nuorison terveystodistus - yksilöllisen tarpeen mukaan muuta materiaalia oppilaalla mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun myös ilman vanhempien läsnäoloa - fyysisen kunnon arviointi (yhdessä liikunnan opettajan kanssa) - seksuaaliterveys. tarv.kysely - ammatinvalintaan liityvät asiat - ehkäisyvalistus - itsenäistymisvaihe ja ihmissuhteet - nukkuminen; vuorokausirytmi -liikunta: päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän - vapaa-aika ja harrastukset 16

17 9lk oppilas + th - pituus, paino, BMI -puberteettikehityksen arviointi -ruokailu (D-vit, perheen yhtnen ruokailu, mahd. syömisongelmat - ryhti(>6 astetta, ½v.kontrolli, >8 astetta ohj. lääkäriin - terveystottumukset (kts.edelliset) - nuoren elämänhallinta -seksuaaliterveys. Tarv.kysely - peruskoulun jälknen jatkoopintosuunnitelma - liikunta: päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän - oppilaat saavat itselleen kirjallisen koonnin tähänastisista rokotuksista - yksilöllisen tarpeen mukaan muuta materiaalia - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - tapaturmat - tarv. näkö, kuulo, Hb - rokotus: dtap-rokotus rokotusohjelman mukaisesti vuotiaille, jotka ovat saaneet Dtap-polio rokotuksen 6- vuotiaana 17

18 8. ERIKOISTUTKIMUKSET KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA Kouluterveydenhuollon erikoistutkimuksista on säädetty kansanterveyslain 2 :ssä ja sisältö on siirretty uuteen asetukseen samansisältöisenä. Terveyskeskusta ylläpitävän kunnan tai kuntayhtymän on järjestettävä oppilaan tarpeen mukaan seuraavat erikoistutkimukset: asianomaisen alan erikoislääkärin tekemä näön tai kuulon tutkimus ja hänen määräämänsä laboratorio, röntgen- ja muut vastaavat tutkimukset psykiatrin tekemä tutkimus mielenterveyden selvittämiseksi ja psykologin tekemä tutkimus Asetuksessa suositellaan, että psykiatrin tekemän tutkimuksen oppilaan mielenterveyden selvittämiseksi suorittaisi lasten- tai nuorisopsykiatri. Mielenterveyden ongelmien arvioiminen edellyttää yhtstyötä lapsen tai nuoren arkiympäristössä työskentelevien ihmisten ja perheen kanssa. Asetuksen perusteluissa ja soveltamisohjssa (380/2009, s. 59) tuodaan esille, että psykiatrinen tutkimus voi olla osallistumista moniammatilliseen tilannearvioon lapsen tai nuorien optimaalisen tuen järjestämiseksi. Terveydentilan toteamista varten järjestetyt erikoistutkimukset ovat asetuksen mukaan maksuttomia. Jos erikoistutkimuksessa todetaan sairaus, vika tai vamma, hoidosta peritään asiakasmaksut normaaliin tapaan. Asiakasmaksulaki rajaa tutkimusten määrää. Esim. 10-vuotias lähetetään erikoislääkärille näön tutkimusta varten. Tässä tutkimuksessa havaita sairautta, vikaa tai vammaa. Käynti on lapselle maksuton. Sama lapsi lähetetään 12-vuotiaana uudelleen näön tutkimukseen. Erikoislääkäri toteaa tässä tarkastuksessa näön korjaamista vaativan vian. Tämä käynti on edelleen lapselle maksuton, mutta seuraavien käyntien aiheuttamista kustannuksista vanhemmat ovat vastuussa. Erikoistutkimukset järjestetään tarpeen mukaan ostopalveluina, jos kunnassa ole asianmukaista erikoisosaamista. Kansanterveyslain 26 :n perusteella voidaan kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvat yllä mainitut erikoistutkimukset laskuttaa oppilaan kotikunnalta aiheutunden kustannusten mukaan. 18

19 9. OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän alueella kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin: Lukiot (Alavus, Kuortane, Ähtäri) Kuortaneen Urhluopisto Sedu (Koulutie, Ähtäri) Sedu (Tuomarniementie, Ähtäri) SeAMK (Tuomarniemi, Ähtäri ) Järviseudun ammatti-instituutti (Töysä ) Opiskelijana pidetään opiskelijaa, joka opiskelee ko. Oppilaitoksissa opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Opintotukilain 7 :n mukaan opintotukeen on oikeutettu opiskelija, jonka päätoimiset opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Kansanterveyslain 14 :n 1 momentin 6 kohdassa on lueteltu oppilaitoksia, joiden opiskelijoille on kunnan järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työharjoittelun aikainen terveydenhuolto voimaan astuvan terveydenhoitolain 17 mukaan kunnan perusterveydenhuollon on opiskeluterveydenhuollon palveluja järjestäessään toimittava yhtstyössä alaikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, muun opiskelijahuolto- ja opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Terveystarkastuksen osana suositellaan, että opiskelijoille lähetetään etukäteen terveyshaastattelulomake, johon on liitetty alle 18-vuotiaille nuorten päihdemittari ja täysi-ikäisille AUDIT- testi. Opiskelijoiden terveysneuvonnalla tuetaan ja edistetään itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja sekä hyvää kuntoa ja mielenterveyttä sekä ehkäistään kiusaamista. Nuoruus ja aikuistumisvaihe ovat terveyden edistämisessä sekä tapaturmien ja sairauksien ehkäisemisessä merkittävä elämänvaihe kansanterveyden näkökulmasta. Opiskeluterveydenhuollolla on tässä tärkeä tehtävä. Erityisiä painotusaluta ovat myös päihtden käytön vähentäminen, seksuaaliterveys, ravitsemus, liikunta ja painonhallinta sekä suun ja hampaiden terveyden ylläpitäminen. Opiskelijoille tulee antaa myös tietoa ammatissa toimimisen edellytyksistä sekä työhön ja ammattiin liittyvistä terveydellisistä vaaratekijöistä. Keskusteluissa pyritään motivoimaan opiskelijaa ja parhaimmillaan neuvonta on terveyteen liittyvän ongelman/ongelmien ratkaisemista yhdessä. Kesksiä periaattta opiskeluterveydenhuollossa tehtävissä terveystarkastuksissa ja terveysneuvonnassa ovat asiakas- ja voimavaralähtöisyys, yksilöllisyys, opiskelijoiden tasavertaisuus, vapaaehtoisuus, kiireettömyys ja opiskelijan arvostaminen. Lisäksi tarvitaan tietoa opiskelualaan liittyvistä terveydellisistä vaatimuksista ja on otettava myös huomioon työelämää koskevat lait ja säädökset. 19

20 Lisähaastetta opiskeluterveydenhuoltoon tuo myös kansainvälistyminen, mikä on tuonut ulkomaisia opiskelijoita opiskelijavaihdon kautta. Ulkomailta tuleva opiskelija on kansanterveyslain mukaan järjestettävän opiskeluterveydenhuollon piirissä. Samoin kiireellinen sairaanhoito tulee antaa kaikille sitä tarvitseville asuinpaikasta tai kansalaisuudesta riippumatta. 2. ASTEEN OPISKELIJOIDEN TARKASTUKSET: 1. VUODEN TARKASTUS: Lukion ja toisen asteen oppilaitoksen opiskelijalle järjestetään terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä lukuvuotena. Terveystarkastuksen osana suositellaan käyttämään heti opiskelujen alussa lähetettävää terveyshaastattelulomaketta, jonka pohjalta arvioidaan myös terveystarkastuksen kiireellisyys. Lääkärintarkastus tulee tehdä asetuksen mukaisesti toisena opiskeluvuotena. Erityisopiskelijalle sekä opiskelijoille, joilla on opiskelualaan tai tulevaan ammattiin vaikuttava pitkäaikaissairaus, tehdään lääkärintarkastus aina ensimmäisenä vuotena. Lääkärintarkastus ole välttämätön siinä tilanteessa, jos oppilaitokseen pääsyn edellytyksenä on ollut lääkärintarkastus. Näitä tilantta ovat mm. kuljettajakoulutus, lennonjohtajan koulutus, märkätyötä koskevat vaatimukset elintarvikealalla, allergiasairaudet hiusalankoulutuksessa. Terveystarkastus: pituus, paino, BMI RR tarpeen mukaan muita seulontatutkimuksia esim. näkö ja kuulo Terveyshaastattelu: elämäntavat, päihtden käyttö (Audit, masennustesti, nikotiiniriippuvuustesti, anorexiaseula) seksuaaliterveys opiskelun sujuminen 2. VUODEN TARKASTUS Lääkärintarkastus: pojille kutsuntatarkastus tytöille lääkärintarkastus, jos ole ensimmäisen vuoden aikana vielä tehty. 3. VUODEN TARKASTUS Kontrollikäynnit tarpeen mukaan. 20

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuollon sisältö Lähtökohdat Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus 338/2011 Opiskeluterveydenhuollon sisältöä ohjaa Opiskeluterveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton

TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Sosiaali- ja terveystoimi LIITE 10 Terveysneuvonta TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Otsikko: Terveystarkastukset yläkoulu Laatija: kouluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: kouluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

KOULUTERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET. 1 9 luokat. Suunnitelma v.2009-2011

KOULUTERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET. 1 9 luokat. Suunnitelma v.2009-2011 Sosiaali- ja terveysosasto Terveyskeskus KOULUTERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET 1 9 luokat Suunnitelma v.2009-2011 KEVÄT 2010 Satu Pulkkinen Kristina Perttu 1lk:n terveystarkastus Terveydenhoitaja:

Lisätiedot

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveysvirasto Kouluterveydenhuolto & Lasten ja nuorten lääkäripalvelut 2015 Kouluterveydenhuoltoa ohjaavia

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Otsikko: Terveystarkastukset alakoulu

Otsikko: Terveystarkastukset alakoulu Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 9 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Otsikko: Terveystarkastukset alakoulu Laatija: Ylläpitäjä: Kouluterveydenhuollon tiimi Voimassa: Päivitetty: 8.4.2013

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011. 338/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011. 338/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 338/2011 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa

Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa Hanna-Mari Kommonen TtM, suuhygienisti Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Esityksen sisältö Suun terveyden edistäminen

Lisätiedot

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus A.n tarkastus ennen koulun aloittamista kesällä: Tiedot koululaisesta ja hänen perheestään: tarkentaa tietoja keskustelun avulla. Terveyskeskustelu:

Lisätiedot

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus A.n tarkastus ennen koulun aloittamista kesällä: Tiedot koululaisesta ja hänen perheestään: tarkentaa tietoja keskustelun avulla. Terveyskeskustelu:

Lisätiedot

KOULULÄÄKÄRIN PUHEENVUORO

KOULULÄÄKÄRIN PUHEENVUORO KOULULÄÄKÄRIN PUHEENVUORO Kasvun kumppani vai sairauksien seuloja Marjut Jalonen Skoopin 50-v juhlaseminaari Hanasaari, 11.10.2013 Koululääkäri kasvun kumppani vai sairauksien seuloja Marjut Jalonen Lääketieteen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta 22.9.2017 Autio Eva Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä Terveydenhoitaja Päivi Muhonen ja lääkäri Satu Kotiaho /Saarikka 16.5.2017 Historiaa Ensimmäiset koulutarkastukset

Lisätiedot

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10.

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10. 2013 Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

Minkälaista tukea uusi asetusluonnos antaa lasten ja lapsiperheiden terveyserojen kaventamiseen?

Minkälaista tukea uusi asetusluonnos antaa lasten ja lapsiperheiden terveyserojen kaventamiseen? Minkälaista tukea uusi asetusluonnos antaa lasten ja lapsiperheiden terveyserojen kaventamiseen? Marjaana Pelkonen 15.10.2008 Pelkonen, ylitarkastaja etunimi.sukunimi@stm.fi Sisällys Taustaa Asetuksen

Lisätiedot

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja:

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: TERVEYSKYSELY Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: Opiskelutyö edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Terveydentilasta ja kunnosta huolehtiminen on yksi elämän perusedellytyksistä. Pysähdy hetkeksi

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti 9.10.2014 Kehittämistarpeita kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa Vanhempien mukaan saaminen

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010 Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä Sini Peteri 13.1.2010 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhoitajan työ moninaista, kuten myös kaikki muukin terveydenhoitajan työ kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma 1.9.2016 Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT 1 Tietoa nuorista Tutkimustietoa lapsista ja nuorista ( Kouluterveyskyselyt,

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys. Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011

Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys. Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011 Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011 Kouluterveyskyselyn tuloksia 2010 Fyysisissä työoloissa koetaan puutteita Opiskelua haittaa huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto

Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto Forssan seudun terveydenhuollon ky. Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto Loppuraportti Liitteet 48 Hanke 041/ESLK/LK/2007 1.5.2007-31.10.2009 Marke Hietanen-Peltola Arto Honkala Marika Kivimäki-Sumrein

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VALTAKUNNALLINEN SYYSSEMINAARI. 20.11.2008 Oulu. Osaamisen ja sivistyksen asialla

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VALTAKUNNALLINEN SYYSSEMINAARI. 20.11.2008 Oulu. Osaamisen ja sivistyksen asialla OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VALTAKUNNALLINEN SYYSSEMINAARI 20.11.2008 Oulu Ehdotus asetukseksi neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä

Lisätiedot

Luottamuksellinen. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Henkilötunnus. KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne.

Luottamuksellinen. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Henkilötunnus. KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne. Luottamuksellinen KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Kotikunta Äidin nimi huoltaja Isän nimi huoltaja Huoltaja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 11.12.2012 207 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Vuoden 20 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä sosiaalisesta

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

TEAviisarin hyödyntäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

TEAviisarin hyödyntäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä TEAviisarin hyödyntäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Tutkija Kirsi Wiss 5.12.2012 Kirsi Wiss 1 Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmän kehittäminen (TedBM) Terveys 2015- kansanterveysohjelman

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2008

Kouluterveyskysely 2008 Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 2008 Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin läänit peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat muutokset 2000 2008 sukupuolten väliset erot vuonna 2008

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin.

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin. Hyvä huoltaja Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Kun lapsi vaihtaa

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Neuvolasta otetaan aina yhteyttä määräaikaistarkastuksista poisjääviin perheisiin.

Neuvolasta otetaan aina yhteyttä määräaikaistarkastuksista poisjääviin perheisiin. Liite 3/Perusturvaltk. 24.3.2011 NEUVOLANTOIMINTAOHJE LASTA ODOTTAVAT PERHEET Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata odottavan äidin ja sikiön sekä koko perheen mahdollisimman hyvä terveys. Äitiysneuvolan

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn Jyväskylän tulokset. Esittely medialle 23.1.2014

Kouluterveyskyselyn Jyväskylän tulokset. Esittely medialle 23.1.2014 Kouluterveyskyselyn Jyväskylän tulokset Esittely medialle 23.1.2014 23.1.2014 THL:n kouluterveyskysely 2013 Toteutettiin valtakunnallisesti lomakekyselyllä huhtikuussa 2013 Jyväskylän kuntakohtaiset tulokset

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen 8. ja 9. lk. tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen 8. ja 9. lk. tuloksia Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen 8. ja 9. lk. tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä

Lisätiedot

Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Helsinki

Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Helsinki Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Helsinki 25.10.2017 Oppilaitokset tarkastetaan säännöllisesti ja monialaisesti, koska lapsilla

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Järvenpää 28.11.2013 Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM etunimi.sukunimi(at) stm.fi 27.11.2013

Lisätiedot

Ohjeistus laajojen terveystarkastusten yhteenvetolomakkeen täyttämiseen luokat Puukka Anna-Maija

Ohjeistus laajojen terveystarkastusten yhteenvetolomakkeen täyttämiseen luokat Puukka Anna-Maija Hyvinvoiva lapsi ja nuori - hanke/ Turun kaupunki Ohjeistus laajojen terveystarkastusten yhteenvetolomakkeen täyttämiseen 1.5. 8.luokat Puukka Anna-Maija 14 Sisällys 1. Yleiset ohjeet laajoihin terveystarkastuksiin...

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR1 23.11.2017 LAPSI- JA PERHEPALVELUT, ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT TANJA EKLÖF, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON VASTAAVA LÄÄKÄRI ELIISA ROINE, PALVELUPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2008

Kouluterveyskysely 2008 Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 0 Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin läänit lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat muutokset 00 0 sukupuolten väliset erot vuonna 0 Tiedosta

Lisätiedot