KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ"

Transkriptio

1 Hyväksytty yhtymähallituksessa /80 Päivitys KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012

2 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat osallistuneet kaikki Kuusiokuntien kuntayhtymän kouluterveydenhuollossa toimivat työntekijät. Tavoitteena on ollut yhtenäistää alueen kouluterveydenhuollon käytäntöjä. Vastaavanlaisia runkoohjelmia/toimintasuunnitelmia on valmisteltu myös äitiys- ja perhesuunnitteluun sekä lastenneuvolatoimintaan. Toimintaohjelman pohjana on ollut valtakunnallinen kouluterveydenhuollon suositus vuodelta 2002,opiskeluterveydenhuollon suositus sekä voimaan tullut asetus neuvola-, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Tässä asetuksessa velvoitetaan kunnat ja/tai kuntayhtymät tekemään toimintaohjelma, minkä tulee sisältää kaikki ikäryhmät ja palvelut kattava saumaton kokonaisuus yhtstyössä eri toimijoiden kanssa. STM ja THL tulevat seuraamaan asetuksen toimeenpanoa järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Läänin alueella seurantaa tekee aluehallintovirasto. Kunnat ovat saaneet valtionosuuksien korotuksen, jotta asetuksen velvoitteet voidaan toteuttaa mm. henkilöstöresurssien osalta. Tämä toimintaohjelma voidaan myös sisällyttää osaksi lastensuojelulain edellyttämää suunnitelmaa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelman tulee hyväksyä kunnan kansanterveystyöstä vastaava luottamuselin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtävänä on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä, hyvää oloa ja toimintakykyä sekä siten luoda pohjaa terveelle aikuisuudelle. Tavoitteena on ennaltaehkäistä sairauksien syntymistä ja ohjata oppilasta hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä tukea oppilaan omaa vastuuta omasta terveydestään. Olemme halunneet omalta osaltamme olla kehittämässä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa kuntayhtymässä ja näin samalla tuoda esille sen, kuinka tärkeää ennaltaehkäisevätyö on lasten ja nuorten parissa. Hyvinvoivista lapsista kasvaa hyvinvoivia aikuisia. Tässä yhtstyö eri sektorden kanssa on erityisen tärkeää, siksi pyrimme tekemään tiivistä yhtstyötä vanhempien, opettajien, eri ammattikuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. 2

3 SISÄLLYS 1. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ohjaava lainsäädäntö 4 2. Siirtymävaihe lastenneuvolasta kouluterveydenhuoltoon sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävät 4 3. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö ja työtilat 5 4. Monialainen yhtstyö, erityisentuen tarve ja oppilashuolto 8 5. Potilasasiakirjat ja kirjaaminen 9 6. Alaluokkien runko-ohjelma Yläluokkien runko-ohjelma Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa Opiskeluterveydenhuolto Erikoistutkimukset opiskeluterveydenhuollossa Suun terveydenhuolto koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Fysioterapia koulu-ja opiskeluterveydenhuollossa Koulu- ja opiskeluyhtsön työolosuhtden selvittäminen Kirjallisuutta ja 27 Liitteet

4 1. KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTOA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ohjaa usta eri lakeja. Kesksempiä lakeja ovat kansanterveyslaki (66/19729, kansanterveysasetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta(380/2009), terveydenhoitolaki( /13266), laki potilaan asemasta ja oikeuksista, lastensuojelulaki, tartuntatautilaki sekä perusopetuslaki. 2. SIIRTYMÄVAIHE LASTENNEUVOLASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON SEKÄ KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on jatkumoa lastenneuvolatyölle. Lapsi ja hänen perheensä siirtyvät kouluterveydenhuollon piiriin lastenneuvolasta koulun alkaessa 6-7-vuotiaana. Vanhempien luvalla lasten tiedot siirtyvät sähköisesti Efficatietojärjestelmän kautta kouluterveydenhuollon käyttöön. Tarpeen mukaan voidaan järjestää moniammatillisia yhtspalaverta vanhempien ja lapsen kanssa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi koulunkäynnin tukemiseksi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteet ja tehtävät: edistää jokaisen oppilaan mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä, hyvää oloa ja toimintakykyä ja siten luoda pohjaa mahdollisimman terveelle aikuisuudelle ennalta ehkäistä sairauksien syntymistä ja ohjata oppilasta hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä tukea oppilaan omaa vastuuta omasta terveydestään kouluyhtsön ja kouluympäristön terveydenhuolto 4

5 3. KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖ JA TYÖTILAT Kuusiokuntien koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittämisestä vastaa lasten- ja kouluterveydenhuollon vastuulääkäri ( ) yhdessä Ähtärin terveysaseman terveysneuvonnan osastonhoitajan kanssa (p ). Tiivistä yhtstyötä tehdään Alavuden terveysneuvonnan vastaavan terveydenhoitajan kanssa (p ). ALAVUS Alavudella toimii kouluterveydenhuollossa 2,4 terveydenhoitajaa ja opiskeluterveydenhoidossa 0,3 terveydenhoitajaa. Koulu- ja opiskelulääkäri on käytettävissä 3 päivää viikossa. Kirkkomännikön koulussa on uudet, hyvät kouluterveydenhoitotilat, joissa työskentelee säännöllisesti alaluokkien ja yläluokkien/lukion terveydenhoitajan lisäksi koululääkäri ja koulukuraattori. Sulkavan koululla terveydenhoitaja on tehnyt tarkastuksia englannin/käsityöluokassa, missä ole tietokoneyhteyttä. Tila soveltuu tarkastuksiin kuitenkin parhaiten rauhallisen sijainnin vuoksi. Terveydenhoitaja on käyttänyt ko. koululla myös ns. varastohuonetta tarkastusten tekemiseen (ainut paikka missä langallinen tietokoneyhteys). Aseman koululla on oma terveydenhuoltopiste, joka toimii kouluterveydenhoitajan toimistona. Tilat ovat hyvät. Itärannankoululla terveydenhoitaja toimii samassa huoneessa erityisopettajan kanssa eri aikoihin. Luokka sijaitsee yläkerrassa. Vesipistettä ole luokkatilassa, mutta käytävän päästä löytyy. Kaikki tarvittavat välineet on sinne aina kannettava mukana. Tietokone yhteys toimii. Länsipuolen koulussa terveydenhoitajan tilana toimii eskari tilan kttiö. Tietokone yhteys toimii ja siellä on vesipiste. Pollarin koululla terveydenhoitaja tekee tarkastukset eskarilaisten luokassa, kun eskarit ovat ekaluokkalaisten mukana. Luokka sijaitsee yläkerrassa, jonne erittäin kapeat portaat. Tietokoneyhteys on ja vesipiste sijaitsee käytävän toisella puolella (opettajan huoneen WC).Sääskiniemen koulussa terveydenhoitaja tarkistaa varastotilassa, missä ole vesipistettä. Tietokoneyhteys toimii ja tila on rauhallinen. Alavuden koulu- ja opiskeluterveydenhuolto keskustan alaluokat ja Sulkavankylän koulu p , muut kyläkoulut p , yläluokat/lukio p KUORTANE Kuortaneella toimii kouluterveydenhuollossa 0,8 terveydenhoitajaa ja opiskeluterveydenhuollossa 0,5 terveydenhoitajaa. Lääkäri on käytettävissä 16 työpäivänä lukuvuoden aikana. Alvarissa on yhtnen työhuone erityisopettajan kanssa. Vesipistettä ole huoneessa, mutta kuitenkin lähellä. Tietokoneyhteys on ja tila rauhallinen ja riittävän iso. Välitunnlle mentäessä ja tultaessa tila on rauhaton, koska lähellä naulakkoja. 5

6 Mäyryn koululla työhuoneena toimii joko luokkahuone tai liikuntasali. Luokkahuoneessa on vesipiste, liikuntasalissa. Lähellä on kuitenkin liikuntasalin pukuhuoneet ja siellä on vesipiste. Tietokoneyhteys on ja tila on riittävän iso ja rauhallinen (jopa liiankin iso). Leppälän koululla on oma työhuone(vanha varasto) ja vesipiste. Tietokoneyhteys toimii. Tila on rauhallinen ja aika pieni. Näkötaulun saa juuri ja juuri asetettua 3 m:n vaadittavalle etäisyydelle huoneen sisällä. Ruonan koululla työhuoneena toimii luokkahuone, missä on vesipiste käytettävissä. Tietokoneyhteys on ja tila riittävän iso sekä rauhallinen. Ylijoen koululla työtilana toimii niin ikään luokkahuone, missä vesipiste. Tietokoneyhteys toimii ja tila riittävän iso ja rauhallinen. Yhtskoululla on oma työhuone, mikä rakennettu terveydenhoitajaa varten. Tila rauhallinen ja riittävän suuri. Tietokoneyhteys toimii. Lukion opiskeluterveydenhuollon vastaanottotila on lukiolla, missä on oma erillinen työhuone. Tällä hetkellä Kuortaneen Urhluopistolla ole erillistä vastaanottotilaa, vaan opiskelijat käyvät tarkastuksissa Kuortaneen terveysasemalla neuvolantiloissa. Lääkärintarkastukset tehdään myös tällä hetkellä terveysasemalla. Kuortaneen koulu-ja opiskeluterveydenhuolto p , lukio ja Kuortaneen urhluopisto p TÖYSÄ Töysässä toimii kouluterveydenhuollossa 0,75 terveydenhoitajaa ja opiskeluterveydenhuollossa 0,05. Lääkäri on käytettävissä 1 pv/2 viikossa. Vakituista työtilaa kouluterveydenhoitajalla/lääkärillä ole kouluilla, vaan neuvolassa, missä kouluterveydenhoitaja säilyttää kaikki työtarvikkeet. Iivarin koulussa on yhtnen työhuone kiertävän erityisopettajan kanssa, jota käytetään vuorotellen. Lisäksi muut koulun työntekijät käyttävät tilaa tarvittaessa. Hakojärven koululla terveydenhoitajan työtilana on kylätalon kttiö, jonne vedettävä jumppasalin näyttämöltä verkkojohto päästäkseen oppilaiden paperhin tietokoneella. Kylätalolta on sisäinen yhteys koulun puolelle(käytännössä siis samaa rakennusta). Oppilaille ole erillistä odotustilaa. Tuurin koululla on työtilana yhtnen huone kuraattorin kanssa, jota käytetään vuorotellen, erillistä odotustilaa. Suutalan koululla työtilana toimii koulun yläkerrassa tyhjillään oleva luokkahuone, missä ole erillistä odotustilaa. Yläasteen sekä Järviseudun ammatti-instituutin yksikön (Jami) Töysän toimipisteessä on yhtnen työhuone koulukuraattorin kanssa (sama rakennus, missä Jami sijaitsee). Oppilaille ole tarjota erillistä odotustilaa, koska huone on kirjavaraston takana. Töysän koulu- ja opiskeluterveydenhuolto p ÄHTÄRI Ähtärissä toimii kouluterveydenhoidossa 2,0 terveydenhoitajaa, joista toisella on myös Ähtärin terveysneuvonnan osastonhoitajan tehtävät ja toinen tekee myös osittain opiskeluterveydenhuoltoa(lukio) kouluterveydenhuollon lisäksi. Sijaista ole käytettävissä. Opiskeluterveydenhuollossa toimii 1,0 terveydenhoitaja (lukuvuonna 6

7 h/vko), jonka työalueena on Sedu/Seamk Tuomarniemen sekä Sedu Koulutien opiskeluterveydenhuolto. Nimettyä koulu- ja opiskelulääkäriä ole lukuvuonna käytettävissä, vaan lääkäri vaihtuu. Lääkäri on käytettävissä keskimäärin 6 tuntia viikossa. Otsonkoulussa on yksi huone työtilana sekä erillinen odotustila. Tietokoneyhteys on verkon kautta toimiva. Lääkäri käyttää samaa tilaa tehdessään laajennettuja tarkastuksia. Myllymäellä ole omaa työtilaa, vaan terveydenhoitaja tekee tarkastukset atk-luokassa, jossa myös suora tietokoneyhteys verkon kautta. Sijainti on rauhallinen. Inhankoskella ole erillistä työtilaa, vaan tarkastukset esikouluoppilaiden käyttämässä tilassa. Pöytä ja tuolit ovat siellä mitoitettu oppilaiden koon mukaan, mikä hieman hankaloittaa tarkastuksia ja tilassa ole äänieristystä. Tila on kuitenkin ainut (puukäsityöluokan lisäksi), missä terveydenhoitajan kannettavan langaton yhteys toimii. Kouluterveydenhoitaja kuljettaa kaikki työtarvikkeet(puntari, mitat jne) aina mukana mennessään kyläkouluille. Missään kyläkouluista ole erillistä odotustilaa. Yläluokkien ja lukion koulu- ja opiskeluterveydenhoitajalla on yksi tarkastushuone ja oppilaille suunnattu ns. lepotila. Tietokone yhteys toimii verkon kautta. Samaa tilaa käyttää koululääkäri tehdessään tarkastuksia. Tilat ovat kohtuullisen hyvät. Äänieristys on kohtuullinen, mikä on huomioitava tarkastustilantssa. Ähtärissä toimii yksi yhtnen opiskeluterveydenhoitaja Sedu/Seamk Tuomarniemellä ja Sedu Koulutiellä. Sedu/Seamk Tuomarniemellä on yksi tarkastushuone, jossa erillinen odotustila. Tila sijaitsee kttiön takana, johon on erillinen kulku takakautta. Tarkastustilat ovat kohtuullisen hyvät. Tietokoneyhteys toimii verkon kautta. Tilan erillinen sijainti tuo turvallisuuteen haastetta, koska työtoverta ole lähettyvillä, joita voisi tarvittaessa hälyttää paikalle. Sedu/Koulutiellä (asuntola D-rappu) on yksi tarkastushuone, jossa yhtnen odotustila kuraattorin kanssa. Tilaan on tehty työpaikkakäynti v ja tarvittava korjaussuunnitelma. Mm. valaistus ole riittävä ja sähköjohtojen suojauksia tulisi vielä tehdä. Korjauksia ole vielä tehty 2011 vuoden aikana. Tietokoneyhteys toimii verkon kautta. Äänieristys on kohtuullinen, mikä kuitenkin otettava huomioon tarkastuksia tehtäessä. Tilan peruskorjaus on aloitettu elokuussa 2012 ja korjauksen ajaksi terveydenhoitajan vastaanotto on siirretty Ähtärin terveyskeskuksen neuvolan tiloihin. Ähtärin koulu- ja opiskeluterveydenhuolto alaluokat p , yläluokat ja lukio p , opiskeluterveydenhuolto Sedu Tuomarniemi ja Sedu Koulutie p

8 4.MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ, ERITYISEN TUEN TARVE JA OPPILASHUOLTO Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajien ja lääkärden hyvän yhtstyö on työn kesknen perusta. Terveydenhoitajat ovat pääasiassa pitkäaikaisia koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon perehtyntä työntekijöitä. Alavudella on toiminut pitkään sama koulu- ja opiskelulääkäri, joka vastaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lisäksi myös lastenneuvolan kehittämisestä Kuusiokuntien terveyskuntayhtymässä. Muissa kunnissa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit ovat vaihtuneet useasti viime vuosien aikana vaihtelevan lääkäritilanteen vuoksi. Itsenäisen työn luonteen vuoksi, on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa työskentelevät pääsevät riittävästi tarpeen mukaisiin koulutuksiin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työn tueksi tarvitaan paljon moniammatillista osaamista. Yhtstyötahoja ovat mm. vanhemmat, koulut, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän eri toimijat, erikoissairaanhoito, sosiaalityö ja lastensuojelu sekä päivähoito, 3.sektori (mm. 4H, MLL, SPR jne) sekä seurakunnat. Kouluterveydenhuollosta osallistutaan palaverhin joko yksittäisen koululaisen/opiskelijan tukemiseksi tai ylsesti työn kehittämiseen suunnattuihin keskusteluihin tai erilaisten tempausten järjestämiseen (esim. päihdeputket). Kuusiokuntien kuntayhtymän kunnissa (Alavus, Kuortane, Töysä, Ähtäri) on tehty moniammatillisesti yhtnen lastensuojelun suunnitelma lasten, nuorten ja perhden hyvinvointia edistämässä vuosille Suunnitelma on luettavissa kuntien nettisivuilla. Suurin osa perhstä saa riittävän tuen peruspalveluista arjen eri tilantsiin. Huolet otetaan puheeksi vanhemman kanssa siellä, missä huoli on syntynyt. Kun huoli kasvaa, tarvitaan eri toimijoiden tiivistä yhtstyötä erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa ja koululaisten/opiskelijoiden perhden auttamisessa. Uuden asetuksen mukaan erityisen tuen tarve on selvitettävä, jos lapsessa, perheessä tai ympäristössä on tekijöitä, jotka voivat vaarantaa lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä. Tilantta, joissa perheen/koululaisen tilannetta on hyvä selvittää tarkemmin ovat mm. mielenterveysja päihdeongelmat, lapsen neurologisen kehityksen ongelmat, motorisen kehityksen ongelmat, puheenkehityksen häiriöt, parisuhdeongelmat, lasten käyttäytymispulmat, vanhempien vakavat sairaudet, avioerot, fyysinen ja psyykkinen väkivalta, toistuvat tapaturmat, kuolemat, jne. Tarvittaessa tehdään yhdessä perheen kanssa suunnitelma, silloin kun perhe tarvitsee erityistä tukea (potilaslaki 4a ). Näitä suunnitelmia ovat mm. hoitosuunnitelmat, erilaiset kuntoutussuunnitelmat sekä asiakassuunnitelmat, joissa kirjataan tuen tarve, tavoitteet, järjestettävä tuki ja seuranta. Koulussa ovat käytössä näiden lisäksi ylnen tuki, pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma tehostetusta tuesta, pedagoginen selvitys ja HOJKS(henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) sekä avustajapalvelut(oppilasohjaajat). Resurssiopettaja on myös uusi toimintamuoto, jolla voidaan tukea oppimista. Erityiset oppimateriaalit ja välineet ovat koululaisten tukena. Joskus voidaan koklla myös tukijaksoa pienryhmäopetuksessa tai sinne siirtymistä kokonaan. 8

9 Oppilashuollolla tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään vastaamaan oppilaiden tuen tarpeeseen koulunkäyntiin, kehitykseen ja erilaisiin ongelmiin liittyvissä asioissa. Oppilashuollon tavoitteena on vähentää psyykkisiä ja sosiaalisia vaikeuksia sekä parantaa koulun ja kodin välistä yhtstyötä. Oppilaalla on oikeus oppilashuollon palveluihin koulupäivän aikana. Oppilashuoltotyöryhmän kokouksissa käsitellään mm. oppimisvaikeuksia, käytöshäiriöitä, sosiaalisia ongelmia ja koulunkäyntiin vaikuttavia terveydellisiä ongelmia. Oppilashuolto osallistuu koulun sisäiseen kehittämiseen, tekee arvioita tuki- ja erityisopetuksen tarpeesta ja sopii yhtsistä menettelytavoista. Oppilashuoltotyöryhmän jäseninä ovat yleensä rehtori, luokanvalvoja/luokanopettaja, opinto-ohjaaja (yläluokilla), erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä ja kuraattori. Oppilashuoltotyöryhmät toimivat kaikissa kuntayhtymän kunnissa. 5.POTILASASIAKIRJAT JA KIRJAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA Kuntayhtymän koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on käytössä Efficapotilastietojärjestelmä, johon kaikki koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työtekijät kirjaavat. Potilasasiakirjoista vastaa rekisterinpitäjänä terveyskeskus. Paperisia terveyskertomuksia on vielä jossain määrin käytössä (lähinnä vanhojen tietojen osalta), mutta lähtökohtaisesti niihin enää kirjata. Tarkemmat ohjstukset kirjaamisesta on sovittu kouluterveydenhuollon palaverssa erikseen. Kirjaaminen käydään aina läpi uuden työtekijän kanssa perehdytyksen yhteydessä. Tällöin korostetaan potilasasiakirja-asetuksen 4 :n mukaan, että potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain siinä laajuudessa kuin hdän työtehtävänsä tai vastuunsa sitä edellyttävät. Potilaslain mukaan potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetään, ett ammattihenkilö saa ilmaista sivulliselle yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän on asemansa tai tehtävänsä perusteella saanut tiedon. 9

10 6.ALALUOKKIEN TARKASTUSTEN RUNKO-OHJELMA Terveystarkastusten sisältö määräytyy ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan noudattaen Kouluterveydenhuollon oppaan ja Kouluterveydenhuollon laatusuosituksen ohjta. Kouluterveydenhuollolla on tärkeä tehtävä oppilaiden terveysneuvonnassa. Kouluterveyskyselyn tulokset ovat tärkeä apuväline ja mittari niille asioille, jotka ovat ajankohtaisia terveysneuvonnassa ja moniammatillisessa yhtstyössä. Terveysneuvonnan lähtökohtana ovat oppilaan yksilöllinen elämäntilanne, kyssen ikävaiheen haasteet, kehitystehtävät ja erityiset terveysriskit. Tavoitteenamme on, että oppilaat ymmärtäisivät terveet elämäntavat voimavaraksi ja oppivat ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Terveysneuvonta tulee perustua aina näyttöön perustuvaan ajantasaiseen tietoon. Näitä ovat mm. käypähoito suositukset ja hoitotyön suositukset. Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen on koko kouluyhtsön vastuulla. Vuonna 2006 käynnistyi valtakunnallinen koulukiusaamista vähentävä ja ennalta ehkäisevä KiVaKoulu- ohjelma, jossa on mukana myös kuntayhtymämme kouluja. Terveystarkastuksissa selvitetään, onko lapsi tai nuori joutunut kiusaamisen kohteeksi tai ollut itse kiusaaja ja tilanteeseen puututaan. Asetuksen 6.ssä on säädetty terveystarkastuksen sisällöstä. Terveydenhoitajan tai lääkärin suorittamassa terveystarkastuksessa oppilaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia selvitetään haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Terveydenhoitajan tarkastukseen sisältyy vähintään voinnin kysyminen, kasvun ja ryhdin tutkiminen sekä puberteetinkehityksen arvioiminen. Oppilaille tehdään määräaikainen terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Silloin kun esiopetus kuuluu opetustoimeen, on kuusivuotistarkastus mahdollista tehdä osana kouluterveydenhuoltoa. Terveystiedot siirtyvät lastenneuvolasta yhtsen tietojärjestelmän Effican kautta jatkumona. Tarvittaessa lastenneuvolan terveydenhoitaja voi raportoida suullisestikin. 10

11 Runko-ohjelma Tarkastuksen sisältö Haastattelu/kirjaus Jaettava materiaali 1lk Laajennettu terveystarkastus: oppilas ja vanhemmat +th + lääkäri esikouluopettajan ja luokanopettajan arviointi vanhempien luvalla - pituus, paino - puberteettikehityksen arviointi - kuulo, lähi-ja kaukonäkö - RR (x2, oik.olka) - ryhti (>6 astetta, ½v.seuranta) - iho, suun hygienia - mahdolliset puuttuvat rokotukset - fyysisen kunnon arviointi(yhdessä liikunnanopettajan kanssa) - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - onko lapsi käynyt esikoulua, kerhoa - meneekö iltapäiväkerhoon koulun alkaessa, miten iltapäivähoito toteutetaan - ravintotottumukset, ruokaallergiat D-vitamiinin käyttö, perheen yhtnen ateriointi, mahdolliset syömisongelmat, nukkuminen(vuorokausirytmi), fyysinen aktiivisuus = päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän - hampaiden harjaus, fluori, plakki - WC-käynti, pukeminen, - mahdolliset tapaturmat, uimataito - kaverit, kiusaamisasiat - MLL: Esikoululaisesta koululaiseksi - Terveyskysely 1. luokan opilaan huoltajille- kaavake lähetetty ennakolta kotiin - s-kolesterolipitoisuus (lipidit) riskiperhekartoituksen perusteella - puhe, puuttuuko kirjaimia ym. - mahdolliset puheterapia-, toimintaterapia- tai psykologikäynnit tai koulukypsyysselvittelyjä - kynänkäsittelytaidot - millä mielellä tulossa kouluun/on koulussa, itsetunto - perhetilanne laajemmin 11

12 2lk oppilas+th - pituus, paino -puberteettikehityksen arviointi - ryhti (>6 astetta ½v.seuranta, >8 astetta-ohj. lääkärille) - iho, suun hygienia - koulun sujuminen - kaverit, kiusaamisasiat, itsetunto - nukkuminen, syöminen, puhtaus, hampaiden hoito(fluori, plakki), fyys.aktiivisuus= päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän - yksilöllisen tarpeen mukaan - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - (tarvittaessa) näkö ja kuulo - WC, pukeminen - mahdolliset tapaturmat, uimataito - minne koulun jälkeen, koulumatka - mitä kotiin kuuluu - harrastukset 3lk oppilas + th - pituus, paino - puberteetti kehityksen arviointi - ryhti (>6 astetta -½v. seuranta,>8 astetta ohj.lääkärille) - kts. edellä - tarvittaessa vanhemmille terveyskysely - yksilöllisen tarpeen mukaan - iho - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - (tarvittaessa) näkö, kuulo, Hb 12

13 4lk oppilas + th - pituus, paino -puberteettikehityksen arviointi - kuukautiset - kts. edellä - tupakka - murrosikä tapauskohtaisesti, fyysinen kehitys -tarvittaessa MLL; Täältä tullaan nuoruus-opas oppilas + fysioterapeutti - iho - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - (tarvittaessa ) näkö, myös lähinäkö ja kuulo - fysioterapeutti tekee ryhtitarkastuksen 5lk oppilas ja vanhemmat +th + lääkäri - pituus, paino - puberteettikehityksen arviointi - ryhti(>6 astetta, ½v.seuranta) -terveystietolomake oppilaalle, vanhemmille ja opettajille: haastattelu tietojen pohjalta. - terveys/sairaushistoria, mahdolliset tapaturmat, uimataito - MLL; Täältä tullaan nuoruus-opas tai muu vastaava materiaali murrosiän kehityksestä opettajan ja liikunnanopettajan arviointi vanhempien luvalla - RR( 2 x, oik.olka) - PEF-astmaatikolta (jos kontrollssa) - tarvittaessa näkö, kuulo ja Hb - fyysisen kunnon arviointi (yhdessä liikunnanopettajan kanssa) - oppiminen lapsen näkökulmasta - kiusaamisasiat, itsetunto -ravitsemus (D-vit. perheen yhtnen ruokailu, mahd. syömisongelmat) - tupakka, alkoholi - harrastukset - murrosikäasiat ( henkilökohtaisesti oppilaan kanssa) - terveydenhoitajan terveysvalistustunti 5lk:lle lukuvuoden aikana. - opettaja käsittelee aihetta 5lk:n biologian tunnlla (aihealueena ihminen) 13

14 6lk oppilas +th - pituus, paino - puberteettikehityksen arviointi - kuukautiset - kts. 5lk:n haastatteluaiheet + - yläasteelle siirtyminen - kerrataan murrosikäasioita henkilökohtaisesti - yksilöllisen tarpeen mukaan oppilas + fysioterapeutti - PEF astmaatikolta (jos kontrollssa) - tarvittaessa näkö ja kuulo - hampaiden hoito (fluori, plakki) - tupakointi ja muut päihteet - mahd. tapaturmat, uimistaito - fysioterapeutti tekee ryhtitarkastuksen 14

15 7. YLÄLUOKKIEN TARKASTUSTEN RUNKO-OHJELMA Oppilaan siirtyessä alaluokilta yläluokille, vaihtuu usn myös terveydenhoitaja. Tiedot oppilaan terveydentilasta siirtyvät kuntayhtymässä käytössä olevan tietojärjestelmä Effican kautta, mutta myös tarvittaessa suullisesti alaluokkien kth:lta yläluokkien kth:lle. Tiedon siirtyminen oppilaan terveydentilasta luokanvalvojalle ja/tai rehtorille on vanhempien vastuulla ja hdän kirjallisella luvallaan ja sovitusti, voi tiedon välittää myös kouluterveydenhuollon kautta. Syksyllä kouluissa pidetään ns. ryhmäyttämispäivät ja vanhempainillat, joihin myös kouluterveydenhuolto osallistuu. Runko-ohjelma Tarkastuksen sisältö Haastattelu/kirjaus Jaettava materiaali 7lk oppilas+ th - pituus, paino - puberteettikehityksen arviointi - ryhti( >6 astetta,½v.kontrolli, >8 astetta ohj.lääkäriin - oppilaan terveydentila/ylsvointi: sairaudet, allergiat, lääkitys - ruokailu(d-vit, perheen yhtnen ruokailu, mahd. syömisongelmat), nukkuminen, ulkoilu - yksilöllisen tarpeen mukaan - tarv. näkö ja kuulo - tupakointi, alkoholinkäyttö - tarv. Hb, PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) -liikunta: päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän -seksuaaliterveys.tarv.kysely - tapaturmat - yläkouluun sopeutuminen, koulusuoriutuminen, koulumatkat - kaverisuhteet, koulukiusaaminen - perhesuhteet 15

16 8lk Laajennettu terveystarkastus: oppilas+vanhemmat + th+ lääkäri luokanvalvojan ja liikunnanaopettajan arviointi vanhempien luvalla. - pituus, paino, BMI - puberteettikehityksen arviointi - ryhti - lähinäkö- ja kaukonäkö,värinäkö kuulo - RR( 2 x, oik.olka), Hb - kyselylomakkden(oppilas, vanhemmat, luokanvalvoja) perusteella tehtävä haastattelu - BDI-13- mielialakysely(suositus) - ADSUME-päihdekysely -ruokailu( D-vit, perheen yhtnen ruokailu, mahd. syömisongelmat) - tapaturmat -hampaidenhoito (harjaus, fluori, plakki) - nuorison terveystodistus - yksilöllisen tarpeen mukaan muuta materiaalia oppilaalla mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun myös ilman vanhempien läsnäoloa - fyysisen kunnon arviointi (yhdessä liikunnan opettajan kanssa) - seksuaaliterveys. tarv.kysely - ammatinvalintaan liityvät asiat - ehkäisyvalistus - itsenäistymisvaihe ja ihmissuhteet - nukkuminen; vuorokausirytmi -liikunta: päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän - vapaa-aika ja harrastukset 16

17 9lk oppilas + th - pituus, paino, BMI -puberteettikehityksen arviointi -ruokailu (D-vit, perheen yhtnen ruokailu, mahd. syömisongelmat - ryhti(>6 astetta, ½v.kontrolli, >8 astetta ohj. lääkäriin - terveystottumukset (kts.edelliset) - nuoren elämänhallinta -seksuaaliterveys. Tarv.kysely - peruskoulun jälknen jatkoopintosuunnitelma - liikunta: päivien määrä/vko, jolloin liikkunut 1h/vrk tai enemmän - oppilaat saavat itselleen kirjallisen koonnin tähänastisista rokotuksista - yksilöllisen tarpeen mukaan muuta materiaalia - PEF astmaatikoilta (jos kontrollssa) - tapaturmat - tarv. näkö, kuulo, Hb - rokotus: dtap-rokotus rokotusohjelman mukaisesti vuotiaille, jotka ovat saaneet Dtap-polio rokotuksen 6- vuotiaana 17

18 8. ERIKOISTUTKIMUKSET KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA Kouluterveydenhuollon erikoistutkimuksista on säädetty kansanterveyslain 2 :ssä ja sisältö on siirretty uuteen asetukseen samansisältöisenä. Terveyskeskusta ylläpitävän kunnan tai kuntayhtymän on järjestettävä oppilaan tarpeen mukaan seuraavat erikoistutkimukset: asianomaisen alan erikoislääkärin tekemä näön tai kuulon tutkimus ja hänen määräämänsä laboratorio, röntgen- ja muut vastaavat tutkimukset psykiatrin tekemä tutkimus mielenterveyden selvittämiseksi ja psykologin tekemä tutkimus Asetuksessa suositellaan, että psykiatrin tekemän tutkimuksen oppilaan mielenterveyden selvittämiseksi suorittaisi lasten- tai nuorisopsykiatri. Mielenterveyden ongelmien arvioiminen edellyttää yhtstyötä lapsen tai nuoren arkiympäristössä työskentelevien ihmisten ja perheen kanssa. Asetuksen perusteluissa ja soveltamisohjssa (380/2009, s. 59) tuodaan esille, että psykiatrinen tutkimus voi olla osallistumista moniammatilliseen tilannearvioon lapsen tai nuorien optimaalisen tuen järjestämiseksi. Terveydentilan toteamista varten järjestetyt erikoistutkimukset ovat asetuksen mukaan maksuttomia. Jos erikoistutkimuksessa todetaan sairaus, vika tai vamma, hoidosta peritään asiakasmaksut normaaliin tapaan. Asiakasmaksulaki rajaa tutkimusten määrää. Esim. 10-vuotias lähetetään erikoislääkärille näön tutkimusta varten. Tässä tutkimuksessa havaita sairautta, vikaa tai vammaa. Käynti on lapselle maksuton. Sama lapsi lähetetään 12-vuotiaana uudelleen näön tutkimukseen. Erikoislääkäri toteaa tässä tarkastuksessa näön korjaamista vaativan vian. Tämä käynti on edelleen lapselle maksuton, mutta seuraavien käyntien aiheuttamista kustannuksista vanhemmat ovat vastuussa. Erikoistutkimukset järjestetään tarpeen mukaan ostopalveluina, jos kunnassa ole asianmukaista erikoisosaamista. Kansanterveyslain 26 :n perusteella voidaan kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvat yllä mainitut erikoistutkimukset laskuttaa oppilaan kotikunnalta aiheutunden kustannusten mukaan. 18

19 9. OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän alueella kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin: Lukiot (Alavus, Kuortane, Ähtäri) Kuortaneen Urhluopisto Sedu (Koulutie, Ähtäri) Sedu (Tuomarniementie, Ähtäri) SeAMK (Tuomarniemi, Ähtäri ) Järviseudun ammatti-instituutti (Töysä ) Opiskelijana pidetään opiskelijaa, joka opiskelee ko. Oppilaitoksissa opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Opintotukilain 7 :n mukaan opintotukeen on oikeutettu opiskelija, jonka päätoimiset opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Kansanterveyslain 14 :n 1 momentin 6 kohdassa on lueteltu oppilaitoksia, joiden opiskelijoille on kunnan järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työharjoittelun aikainen terveydenhuolto voimaan astuvan terveydenhoitolain 17 mukaan kunnan perusterveydenhuollon on opiskeluterveydenhuollon palveluja järjestäessään toimittava yhtstyössä alaikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, muun opiskelijahuolto- ja opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Terveystarkastuksen osana suositellaan, että opiskelijoille lähetetään etukäteen terveyshaastattelulomake, johon on liitetty alle 18-vuotiaille nuorten päihdemittari ja täysi-ikäisille AUDIT- testi. Opiskelijoiden terveysneuvonnalla tuetaan ja edistetään itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja sekä hyvää kuntoa ja mielenterveyttä sekä ehkäistään kiusaamista. Nuoruus ja aikuistumisvaihe ovat terveyden edistämisessä sekä tapaturmien ja sairauksien ehkäisemisessä merkittävä elämänvaihe kansanterveyden näkökulmasta. Opiskeluterveydenhuollolla on tässä tärkeä tehtävä. Erityisiä painotusaluta ovat myös päihtden käytön vähentäminen, seksuaaliterveys, ravitsemus, liikunta ja painonhallinta sekä suun ja hampaiden terveyden ylläpitäminen. Opiskelijoille tulee antaa myös tietoa ammatissa toimimisen edellytyksistä sekä työhön ja ammattiin liittyvistä terveydellisistä vaaratekijöistä. Keskusteluissa pyritään motivoimaan opiskelijaa ja parhaimmillaan neuvonta on terveyteen liittyvän ongelman/ongelmien ratkaisemista yhdessä. Kesksiä periaattta opiskeluterveydenhuollossa tehtävissä terveystarkastuksissa ja terveysneuvonnassa ovat asiakas- ja voimavaralähtöisyys, yksilöllisyys, opiskelijoiden tasavertaisuus, vapaaehtoisuus, kiireettömyys ja opiskelijan arvostaminen. Lisäksi tarvitaan tietoa opiskelualaan liittyvistä terveydellisistä vaatimuksista ja on otettava myös huomioon työelämää koskevat lait ja säädökset. 19

20 Lisähaastetta opiskeluterveydenhuoltoon tuo myös kansainvälistyminen, mikä on tuonut ulkomaisia opiskelijoita opiskelijavaihdon kautta. Ulkomailta tuleva opiskelija on kansanterveyslain mukaan järjestettävän opiskeluterveydenhuollon piirissä. Samoin kiireellinen sairaanhoito tulee antaa kaikille sitä tarvitseville asuinpaikasta tai kansalaisuudesta riippumatta. 2. ASTEEN OPISKELIJOIDEN TARKASTUKSET: 1. VUODEN TARKASTUS: Lukion ja toisen asteen oppilaitoksen opiskelijalle järjestetään terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä lukuvuotena. Terveystarkastuksen osana suositellaan käyttämään heti opiskelujen alussa lähetettävää terveyshaastattelulomaketta, jonka pohjalta arvioidaan myös terveystarkastuksen kiireellisyys. Lääkärintarkastus tulee tehdä asetuksen mukaisesti toisena opiskeluvuotena. Erityisopiskelijalle sekä opiskelijoille, joilla on opiskelualaan tai tulevaan ammattiin vaikuttava pitkäaikaissairaus, tehdään lääkärintarkastus aina ensimmäisenä vuotena. Lääkärintarkastus ole välttämätön siinä tilanteessa, jos oppilaitokseen pääsyn edellytyksenä on ollut lääkärintarkastus. Näitä tilantta ovat mm. kuljettajakoulutus, lennonjohtajan koulutus, märkätyötä koskevat vaatimukset elintarvikealalla, allergiasairaudet hiusalankoulutuksessa. Terveystarkastus: pituus, paino, BMI RR tarpeen mukaan muita seulontatutkimuksia esim. näkö ja kuulo Terveyshaastattelu: elämäntavat, päihtden käyttö (Audit, masennustesti, nikotiiniriippuvuustesti, anorexiaseula) seksuaaliterveys opiskelun sujuminen 2. VUODEN TARKASTUS Lääkärintarkastus: pojille kutsuntatarkastus tytöille lääkärintarkastus, jos ole ensimmäisen vuoden aikana vielä tehty. 3. VUODEN TARKASTUS Kontrollikäynnit tarpeen mukaan. 20

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot