Työterveyshuolto työn kuormittavuuden arvioijana. Heikki Arola LKT, MBA, työterveyden dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyshuolto työn kuormittavuuden arvioijana. Heikki Arola LKT, MBA, työterveyden dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri"

Transkriptio

1 Työterveyshuolto työn kuormittavuuden arvioijana Heikki Arola LKT, MBA, työterveyden dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri

2 Psykososiaaliset kuormitustekijät työssä! Työn sisältöön liittyvät! Kohtuuton vastuu! Yksitoikkoinen työ! Sirpaleinen työ! Työjärjestelyihin liittyvät! Liiallinen työmäärä! Kohtuuton aikapaine! Vuorotyö, yötyö! Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät ! Toimimaton yhteistyö! Puutteellinen esimies- tai työtoverituki! Yksintyöskentely! Epäasiallinen kohtelu

3

4 Työn kuormittavuuden arviointi! Työpaikkaselvitys! Perusselvitys! Suunnatut selvitykset! Kyselyt! ParTy! Terveyskysely! TyöOptimi! Mittaukset! FirstBeat sykevälivaihtelu! Prosessi ! Suunnittelu työterveysyhteistyössä! Toteutus yhteistyössä! Palautetilaisuudet johdolle ja työyhteisöille! Seuranta

5 ParTy

6 ParTy = Parempi Työyhteisö! Työstressi! Työn ilo! Työryhmän toimivuus! Työryhmän kehittämisaktiivisuus! Työryhmien välinen yhteistyö! Esimiehen toiminta! Johdon toiminta! Kuormitustekijät työssä! Työn hallinta! Kehittämis- ja vaikutusmahdollisuudet! Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen

7 Terveyskysely

8 Terveyskysely Kipu ja toiminnan haitta Tuki- ja liikuntaelinongelmat Masennusoireet Unihäiriöt ja vireystaso Koettu työkyky Oireet ja pitkäaikaissairaudet Diabetesriski Terveyskäyttäytyminen Työhyvinvointi

9 45 Kysymysaihetta! Taustat 4! Fyysinen aktiivisuus 3! Alkoholi ja huumeet 3! Tupakointi 1! Pitkäaikaissairaudet 1! Oireet ja lääkitys 1! Diabetesriski 2! Näkö 2! Kuulo 2! Tule-ongelmat 4! Kipu 3! Haitta 2! Mieliala 1! Uni 6! Vireystaso 1! Työhyvinvointi 8! Työkykyennuste 1 Mediaani vastausaika Internetissä n. 14 minuuttia

10 Kohonnut työkyvyttömyyden (sairauspoissaolot, pysyvä työkyvyttömyys) riski! Kipu ja fyysisen toiminnan haitta! Mieliala! Uni ja vireystila! Kipua esiintyy useammin kuin kerran viikossa JA kipu rajoittaa toiminta- ja työkykyä TAI! Haitta työssä > 5 asteikolla 0-10! DEPS > 11 asteikolla 0-30! Nukahtamisvaikeus JA/TAI yöherääminen joka yö tai lähes joka yö JA päiväväsymys JA/TAI päiväuupuneisuus päivittäin TAI! Merkittävä univaje TAI! ESS (vireystila) pistesumma > 11 asteikolla 0-24

11 Kohonnut työkyvyttömyyden (sairauspoissaolot, pysyvä työkyvyttömyys) riski! Hyvinvointi työssä! Huonoin ääripää (Hyvin usein/aina)! En pysty nauttimaan elämästäni! Tunnen olevani tyhjiin puserrettu työstäni! Tunnen stressiä! Tunnen olevani henkisen väkivallan ja kiusaamisen kohteena! Ennuste työkyvystä! Uskotko, että terveytesi puolesta pystyisit työskentelemään nykyisessä ammatissasi kahden vuoden kuluttua: En ole varma TAI Tuskin

12 Kohonnut työkyvyttömyyden riski vs. sairauspoissaolot Kohonnut työkyvyttömyyden riski Poissaolojen määrä (12 kk) MR 95% CI Ei 1. Yksi tai enemmän vakioitu iällä, sukupuolella ja työstatuksella Taimela ym. OEM :

13 Kohonnut työkyvyttömyyden riski vs. työkyvyttömyyseläkkeet Kohonnut työkyvyttömyyden riski Työkyvyttömyyseläkkeellä kolmen vuoden kuluttua Ei 0,5 % Yksi 2,2 % 2 tai enemmän 12,3 % Ikävakioitu riskisuhde n. 14

14 Oma käsitys tulevasta työkyvystä vs. sairauspoissaolot Työkyky Poissaolojen määrä (12 kk) MR 95% CI Kyllä 1. Epävarma Varma että ei vakioitu iällä, sukupuolella, työstatuksella ja muilla terveysongelmilla Taimela ym. OEM :

15 Oma käsitys tulevasta työkyvystä vs. työkyvyttömyyseläkkeet Työkyky Työkyvyttömyyseläkkeellä kolmen vuoden kuluttua Kyllä 0,5 % Epävarma 5,1 % Varma että ei 26,1 %

16 Mikä selittää kuormittuneisuutta, tyytymättömyyttä ja oireilua?

17 Työhyvinvoinnin analyysi Viitekehys: JDCS (Karasek & Theorell) ERI (Siegrist) Work-Life-Balance Työn ja vapaa-ajan tasapaino Työn vaatimukset Työ: - Päätösvalta - Sisältö - Sosiaalinen tuki - Palkitsevuus + Seuraukset - Kuormittuneisuus - Tyytymättömyys + Työvire + Tyytyväisyys Oireilu ja työkyvyttömyyden riski Optimaalinen tuottavuus työssä

18 Työhyvinvointi vs. työkyvyttömyyttä ennustavien oireiden lukumäärä TT = työntekijät TH = Toimihenkilöt YTH = Ylemmät toimihenkilöt N>

19 Mikä ennustaa työkyvyttömyyttä? Työkyvyttömyysajatukset Työkyvyttömyysriski -tekijät - TULE haitta - Masennus - Uniongelmat Tyytymättömyys Kuormittuneisuus Kuormittava, eipalkitseva työ Huono työn hallinta Huono elämän hallinta

20 TyöOptimi

21 Tavoitteet ja toiminta-ajatus! Arvioida henkilöstön työhön liittyvää kuormittuneisuutta tarkasteltavassa yksikössä! Tunnistaa tukea ja seurantaa tarvitsevat työntekijät! Lisätä työn tuottavuutta ja hyvinvointia työyhteisöön ja työntekijään kohdistuvin interventioin

22 Miksi?! Lisäarvo työnantajalle! saa luotettavan asiantuntija-arvion henkilöstön hyvinvoinnin tilasta ja kehitystoimenpiteiden tarpeesta! auttaa suuntaamaan kehitystyön toimenpiteitä yhdistettynä muuhun työpaikkaselvityksessä kertyvään tietoon työn kuormitustekijöistä tukee myönteistä työnantajakuvaa henkilöstöään arvostavana yrityksenä! Lisäarvo työterveyshuollolle! auttaa suuntaamaan työntekijöihin kohdistettavat toimenpiteet kustannustehokkaasti! auttaa tunnistamaan työyhteisöinterventioiden tarpeen yksikkö- ja yritystasolla

23 Miten itse käytän TyöOptimi-kyselyä?! Samanaikaisesti työpaikkaselvityksen kanssa selvityskohteen henkilöstölle. Yhteisötason raportointi edellyttää yleensä vähintään noin 50 työntekijän yksikköä vastausprosentista riippuen.! Henkilökohtainen palaute työntekijälle omasta jaksamisesta suhteessa työhön! Yhteisötason palaute johdolle ja työntekijöille! Yhteenveto ja vertailu vuoden aikana tehdyistä kyselyistä ylemmälle johdolle

24 Työskentelyn optimaalinen tehokkuus ja laskeva käyrä! TyöOptimi tekee näkyväksi työn, palautumisen ja voimavarojen suhteen ja on herkkä havaitsemaan työn kuormittavuuden! Selvillä olemisen periaate Optimaalinen työskentely Työn tuloksellisuus TyöOptimi stressi! Työn psyykkisestä kuormittavuudesta ärtyisyys BBI-15! Työntekijän yksilöllisistä ominaisuuksista johtuva erityinen sairastumisen vaara! Arvio kuormituksen merkityksestä terveydelle Laskeva käyrä uupumus masennus Työhön käytetty aika BDI BBI -15 Burn out kysely BDI Beckin depressio indeksi

25 TyöOptimi! 17 kysymystä, jotka käsittelevät vastaajan omaa työtilannetta, palautumista työstä sekä käsitystä omista voimavaroista! sähköisesti tehtävä kysely, vastaamiseen menee aikaa minuuttia! TyöOptimi-indeksi muodostuu työkuormituksen, voimavaratasapainon ja palautumisen alaindeksien positiivisten ja negatiivisten pisteiden suhdeluvusta! tulokset selkeästi liikennevaloperiaatteella! vihreä kannustetaan jatkamaan! keltainen työterveyshoitajalle ja jatkoselvittelyyn! punainen työterveyshoitaja ohjaa aina lääkärille

26

27 Työkuormitus Palautuminen erinomainen hyvä erinomainen hyvä 15 tavanomainen onnistuu 10 8 kuormittava jää puutteelliseksi 5 0 merkittävästi kuormittava jää merkittävän puutteelliseksi Voimavaratasapaino TyöOptimi-indeksi erinomainen hyvä riittävä lievästi ylittynyt merkittävästi ylittynyt hyvä = vihreä riski = keltainen uhka = oranssi uupunut = punainen 6767 kyselyä

28 TyöOptimi-indeksi mahdollistaa vertailun eri yritysten/yksiköiden kesken 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Normaali Kohonnut riski Uhka Uupunut

29 PALAUTE : Voimavara- ja kuormitustekijät kysymyksittäin 4 Työkuormitus Palautuminen Voimavaratasapaino Viikkotunnit 2. Kiireen kokeminen 3. Työtyytyväisyys 4. Työilon puute 5. Irtaantuminen työajatuksista vapaalla 6. Työhön liittyviä oireita 7. Työtehtävissä alkuun pääsyn helppous 8. Työpäivän jälkeinen vireys 9. Uni 10. Ärsyyntyminen 11. Seksuaalisuus 12. Alkoholin käyttö 13. Tulevaisuuden voimavarat 14. Energisyyden kokeminen 15. Fyysinen kunto 16. Henkiset voimavarat 17. Harrastukset ja rentoutuminen

30 PALAUTE: TyöOptimi-indeksi sekä alaindeksit Henkilön vastaus Vastauksien keskiarvo Työn kuormitus - 4-0,4 Voimavarojen tasapaino 12 3 Työstä palautuminen 8 4 OPTIMA*- indeksi - 0,3-1

31 Lääkärilehti 4/2014:

32 Lääkärilehti 4/2014:

33 Muistioire ja keskittymisvaikeus ennustavat sairauspoissaoloja

34 TyöyhteisöOptimi taustaa havaituille ilmiöille

35 TyöyhteisöOptimi - kysymykset! Työtäsi koskevia väittämiä Arvioi asteikolla 1-5 (huono-hyvä)! Työn mielekkyys! Työn sisältö! Johtaminen! Työilmapiiri! Työssäsi tapahtuneet muutokset (1=vähän, 5=paljon)! Muutosten määrä! Muutosten kielteisyys! Tulevat muutokset kielteisiä! Omat vaikutusmahdollisuudet työtä koskeviin päätöksiin (1=huonot, 5=hyvät)! Esiintyykö työssäsi työn sujumista haittaavia tekijöitä (1=ei koskaan, 5=päivittäin)! Johtaminen! Työkaverit! Työyhteisön toimivuus! Asiakkaat! Työn kohde! Työn määrän vaihtelu! Tietotekniset asiat! Osaamisvaatimukset! asiakastyö

36 TyöyhteisöOptimi - kysymykset! Tunnistan työnteossani piirteitä, jotka saattavat kuormittaa itseäni tai jota odotan itse työltäni (asteikko 1-5)! Olen suurpiirteinen olen pedanttinen! Olen alisuoriutuja olen ylisitoutunut! Olen liian kiltti työssäni, en osaa sanoa ei olen dominoiva! Olen innovoiva, haen kokonaisratkaisuja syvennän yksityiskohtia! Loppuunsaattaminen on tärkeää yhteistoiminnallisuus on tärkeää

37 Entä sitten? Jatkotoimenpiteet TyöOptimi-tulosten perusteella

38 Jatkotoimenpiteet yksilö- ja yksikkötasolla! Yksilötasolla TyöOptimi polkujen mukaiset toimet! Terveydenhoitajan tarkastus! Ammattihenkilöiden konsultaatiot ja ohjaus! Ryhmätoimintoihin ohjaus! Seuranta! Yksikkötasolla suunnatut selvitykset (Kela I) ja henkisten työolosuhteiden kehittämisen toimenpiteet (Työhyvinvointipalvelut)! Työnohjaus! Johdon ja esimiesten valmennus! Työpajat tarpeista nousevin teemoin! Seurantakysely ja raportointi

39 TyöOptimi -kyselyn jälkeiset polut Terveystalossa ja yhteistyö yritykseen Matala riski 70 % 0 (-1) Kohonnut riski n. 20% (-1,1) - (-2,5) Selkeä riski n.10% alle 2,6 Kannustava palaute, yhteydenottoohjeet Kannustus keskustella esimiehen kanssa tai kirjalliset ohjeet Työterveyshoitaja arvioi riskin; yhteys puhelin tai sähköposti Seuranta, ergonomiakäynti tai ryhmät ; - Hyvinvointivalmennus - Uni - Mindfulness - Niska/selkä TAI Työkykyneuvottelu Työkykyneuvottelu Työterveyshoitajan terveystarkastus Työfysioterapeutti tai työterveyspsykologi First Beat ASLAKkuntoutus Työterveyshoitajan terveystarkastus Erikoislääkäri konsultaatiot tarvittaessa Lääkinnällinen kuntoutus: selkä, astma Työterveys lääkärintarkastus Työn muokkaus tarvittaessa Ammatillinen kuntoutus

40 TyöOptimi ennakoi! Itse ilmoitettuja ja lääkärin kirjoittamia sairauslomia 1-2 v eteenpäin! Toiminnanohjauksen oireita alisuoriutumista ylikuormittuneena! Herkästi muisti- ja keskittymisoireita sekä palautumisvajeen! Uupuneiden ja uhkassa olevien korostuneen palautumistarpeen! Herkkä ylikuormituksen / kognitiivisen työläyden tunnistamisen osoittaja! 75 % uusista depressiotapauksista tulee uupuneiden ja uhkassa olevien ryhmästä vuoden seurannassa! 90 % koki kyselyn saaneen heidät ajattelemaan omaan työssä jaksamiseensa vaikuttavia asioita! Erityisesti TyöOptimi-indeksin riski- ja uhkaryhmässä olevat vastaajat lähtivät hakemaan apua tilanteeseensa! Ahveninen H, Rintala J, Ollikainen J, Suhonen J, Arola H. TyöOptimi-kysely auttaa tunnistamaan työssäkäyvän kognitiivisia ja muistioireita. Suomen Lääkärilehti 2014:69:

41 Kiitos, kysymyksiä?

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria

Johda työkykyä, pidennä työuria Johda työkykyä, pidennä työuria Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen -seminaari Tampere 8.5.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työkyvyn ja työkyvyttömyyden osatekijät Työkyky

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö:

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Varhainen ja tehokas hoito ja työssä jatkamisen tuki työterveyshuollon tiimin yhteistyönä Työterveyslaitoksen valtakunnallinen koulutuskiertue 2.9 4.11.2009 Esitykset 1.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Yksityisen hoiva-alan työhyvinvointi. Sirpa Arffman Työhyvinvoinnin asiantuntija Etera

Yksityisen hoiva-alan työhyvinvointi. Sirpa Arffman Työhyvinvoinnin asiantuntija Etera Yksityisen hoiva-alan työhyvinvointi Sirpa Arffman Työhyvinvoinnin asiantuntija Etera Yrittäjän työhyvinvoinnin tekijät TYÖN HALLINTA Pitkä työelämän kokemus Ammattimainen yrittäjyys Ammatillinen osaaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Eija Antikainen-Juntunen Toukokuu 2007 2 ESIPUHE

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 Työhyvinvointifoorumi 17.11.2014 Yhteistyötoimikunta 28.11.2014 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Työsuojelujaosto Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS-

Lisätiedot

SAK:n 21. Työympäristöseminaari Kiljava 23.3.2013. Jan Schugk Ylilääkäri

SAK:n 21. Työympäristöseminaari Kiljava 23.3.2013. Jan Schugk Ylilääkäri Työkykyjohtaminen SAK:n 21. Työympäristöseminaari Kiljava 23.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän i lä ä keskusliitto k EK Työkyvyn ja työkyvyttömyyden osatekijät Työkyky on usein vaikeasti arvioitavissa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä HYVINVOIVANA TYÖYHTEISÖSSÄ Näin syntyy mielekäs työyhteisö Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin 5.2.2015 Elisa Valtanen ja Nina Olin 1 Näin syntyy mielekäs työyhteisö

Lisätiedot

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU?

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? Elina Jäntti Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/työterveyshuolto Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

AURA - kuntoutus yhdessä työpaikan kanssa. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela, terveysosasto 23.4.2015

AURA - kuntoutus yhdessä työpaikan kanssa. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela, terveysosasto 23.4.2015 AURA - kuntoutus yhdessä työpaikan kanssa Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela, terveysosasto 23.4.2015 2 2016 Taustaa Kelassa on toteutettu ASLAK- kuntoutusta 1980-luvulta lähtien ja TYKkuntoutusta

Lisätiedot