Markus Partanen Vastaava lääkäri, Runosmäen-Mullin terv. asema, sekä PPPR-hankkeen lääkäri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markus Partanen Vastaava lääkäri, Runosmäen-Mullin terv. asema, sekä PPPR-hankkeen lääkäri"

Transkriptio

1 Markus Partanen Vastaava lääkäri, Runosmäen-Mullin terv. asema, sekä PPPR-hankkeen lääkäri 1

2 Keskusteluun: Auttavan henkilökunnan ihmiskäsitys Miten/millaisena näen päihtyneen / psykoottisen / masentuneen ihmisen? Asenteet merkittäviä -> torjuvia vai hoitoa tukevia? Hoidon tulokset: suoraan verrannolliset henkilökunnan osaamiseen, asenteisiin ja hoidon saatavuuteen? Hoitomotivaatio: hoidon edellytys vaiko hyvän hoidon tulos? 2

3 MT-potilaat ja päihdepotilaat nähty ehkä enemmän erillään? Osalla kuvautuu enemmän lääkehakuisuuden kautta. MT-potilaiden hoitoketjut selkeämmät, päihdeongelmaiset käännytetään eri palveluista toisiin. A-klinikka ottaa vastaan, muualle portteja kiinni herkästi? Onko päihdehoitajia? Poikkeuksia esimerkiksi Härkätien päihdetiimi sekä Kaarinan Vintin toiminta Perusterveydenhuollon vahvuutena: helppo hakeutua, palvelee kaikkia, halpa käyttäjille, hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Usein myös pidemmät potilaslääkäri suhteet. 3

4 Kynnys hakea apua mitä ammattilainen voi tehdä? Jos tunnistaa, niin ovatko hoitoprosessit selvät siitä eteenpäin? Ts. onko apua, jota voi potilaalle tarjota? Tärkeintä on uskaltaa kysyä harva siitä pahastuu. Muistaa tiettyjen fyysisten ja psyykkisten oireiden taustalla alkoholin ja/tai lääkkeiden ja/tai huumeiden vaikutukset ja vieroitusoireet. Mielenterveysongelmaiselta tulisi aina kartoittaa päihteiden käyttö Apuvälineitä: Audit (mies: 8p, nainen: 6p) ja Audit-C (erittäin luotettava, miksi kuitenkin niin vähän käytetty?(mies:6p, nainen:5p)) Laboratoriokokeet (MCV, ALAT, GT, CDT) Puhallusmittari (ambulanssi, poliisi, päivystys, vastaanotto) Toistuvat sairauspoissaolot epämääräisin syin Avaa sairaskertomus! 4

5 Kroonisesti sairailta potilaita tulisi aina huomioida mielenterveysongelman kehittymisen suurentunut riski. Ihmiset eivät välttämättä kerro suoraan asiasta, hyvä kysyä suoraan luontevana osana esitietojen (anamneesin) kyselyä. Kroonisilla kipupotilailla merkittävästi lisääntynyt mielenterveysongelmien riski Mikäli hoitotasapaino heikkenee hoitoväsymystä vaiko peräti masennusta (tai päihdeongelmaa?) Kannattaa kuunnella vihjeitä potilaan kertomuksessa Riskikohtia: eläköityminen, työttömäksi joutuminen, elämän kriisit, omaisen kuolema tai sairastuminen, jne. Apuun: 2-kysymystä masennuksesta, DEPS-seula, BDI, GAD-kysely, eri seuloja ahdistuneisuusongelmiin, PPPR-hankkeessa kehitetty esitietokaavake. 5

6 Masennus, toistuva masennus, krooninen masennus Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, julkisten paikkojen ja sosiaalisten tilanteiden pelot, paniikkihäiriö. Unihäiriöt ja unettomuus Akuutti stressireaktio, surureaktiot. Kaksisuuntainen mielialahäiriö Skitsofrenia ADHD / ADD Mielenterveysdg:t Alkoholin haitallinen käyttö, alkoholiriippuvuus Rauhoittavien ja unilääkkeiden riippuvuus Opiaattiriippuvuus (panacod, tramal, subutex, suboxone) Kannabisriippuvuus Muut päihteet selvästi harvinaisempia. Päihdedg:t Kaksoisdiagnoosit Markus Partanen

7 Antti Mikkonen Kaarinan Vintti: Vintin lääkärille käyneet potilaat vuonna 2010 Vain 14 % asiakkaista kärsi pelkästä päihdehäiriöstä ilman, että siihen liittyi myös itsenäinen hoitoa vaativa mielenterveyden häiriö Kaikista päihdehäiriöstä kärsivillä 74 %:lla oli hoitoa vaativa psykiatrinen häiriö. Kaikista mielenterveydenhäiriöstä kärsivillä 44 % :lla oli myös hoitoa vaativa päihdehäiriö. Lähde: Päihdepsykiatri Antti Mikkosen luento 2/2014 koulutuksessa. 7

8 Ns. tasodiagnostiikka Primaarinen vai päihteistä johtuva mielenterveysongelma? PRISM-haastattelutekniikka Voidaan nykyhetkessä riittävällä varmuudella päihteiden käytön aikanakin diagnosoida hoitoa vaativia itsenäisiä psykiatrisia ongelmia, jolloin hoito voidaan aloittaa heti. Käydään läpi potilaan elämänhistorian päihdekäyttö janalla. Sitten sijoitetaan samalle janalle mielenterveysoireilun jaksot. Primaarinen mielenterveysongelma: oireilu alkanut ennen kliinisesti merkittävää päihteiden käytön jaksoa, ja/tai jatkunut yli 4 viikkoa päihteiden käytön lopettamisen jälkeen. Primaarisina pidetään automaattisesti skitsofreniaa sekä kaksisuuntaista mielialahäiriötä, useimmat ahdistuneisuusongelmat myös primaarisia (=itsenäisiä) sairauksia. Masennuksessa enemmän eroa. Edelleenkin tarkempi psykiatrinen diagnostiikka vaatii riittävän päihteettömän jakson. Mutta tällä tekniikalla hoito voidaan aloittaa merkittävästi aiemmin ja riittävällä varmuudella. 8

9 Fyysinen tai biologinen näkemys Psykologinen näkemys Sosiaalinen näkemys Jos painotetaan vaan yhtä, niin saadaanko tuloksia? Hoito kaikkiin näihin, siksi myös useita ammattiryhmiä tarvitaan samanaikaisesti. Lähde: Antti Mikkonen, 2/ luento Markus Partanen 9

10 Psykologitoiminta Psykiatrinen sairaanhoitaja tai depressiohoitaja Psykiatrian pkl:t ja osastot Päivystys Järjestötoiminta A-klinikka Päihdehuollon asumispalvelut Sosiaalityöntekijät Päihde MT 10

11 Potilasvirta-analyysi 20% ihmisistä käyttää 80% palveluista Kustannuksista kutakuinkin samansuuntainen tieto Syrjäytymiskehitys haastavana Resurssien rajallisuus jotain tarttis tehrä! 11

12 Keskiössä sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan muodostama työpari, joka selvittää potilaan asioita. OMAtiimi (osallistava, moniammatillinen tiimi) Sos.TT, TH, Tk-lääkäri, tarvittaessa muita Moniammatillinen arviointi ja hoidon suunnittelu. 3 eri palvelulinjaa 12

13 Mielenterve ys- ja päihdeasiak kaan hoito perustervey denhuollon ja sosiaalityön monialaisen a yhteistyönä Kolme esimerkkipr osessia niiden ja arvioidut kustannuks et Prosessin vaihe, tapaamiskertojen arvioitu määrä, osallistuvat ammattiryhmät Yhteydenot to, / Saate / Lähete, infotapaami nen/puhelu ja muu alkuvaiheen selvitystyö. Terveydenh oitaja. (1 tapaaminen ) Moniamm atillinen palvelu ja hoidon tarpeen arvio. Sosiaalityö ntekijä + terveyden hoitaja - työpari. (3 tapaamist a). 603 Verkostotapaaminen, jossa mukana tk-lääkäri, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja ja tarpeen mukaan muut hoito- /tukikontaktit. Hoito- ja asiakassuunnitelman kirjaaminen (1 tapaaminen) 311 Yksilökohtainen palveluohjaus. Muu tuki ja neuvonta tai jatkotyöskentely (7 tapaamista) Sosiaalityöntekijä TAI terveydenhoitaja. 703,50 Kevyt ohjaus tai neuvonta / sosiaalityöntekijä TAI sairaanhoitaja 301,50 Lääkärin konsultoi ntityö + Muu asiakaspr osessiin liittyvä tsto työ, lausunnot ja viranomaisyhteistyö 539,44 euroa Hoidon arviohin ta 2204 euroa 1893 euroa 349 euro a Ryhmätoiminta, terveydenhoitaja + kokemusasiantuntija: 16 euroa/asiakas x 10 ryhmäkertaa = 56 euroa /asiakas (ei huomioitu hoitoprosessien lopullisessa arviohinnassa. Mihin tahansa yllä olevaan prosessiin voi sisältyä ryhmätoimintaa. Normaali hoitoreitt i Mielenter veys-ja päihdeasi akas esimerkki tapaus * Terveysasema 8 x lääkäri 4 x th 10 krt reseptin uusinta 9 krt puhelinkontakti hoitaja 2 x lähete/lausunto lääkäri 1893 Perusterveydenhuollon fysioterapia (ei toteutuneita käyntejä = 0 ) Psykologiyksikkö = 1 krt?? A-klinikka, käynnit arvio x 5 = 490 Katkaisuhoitojakso 2 x 6 vrk = 3084 EPLL, 3 x päivystyskäynti 869,19 Psykiatrinen erikoissiraanhoito, pkl-käynnit?? Sosiaalityöntekijän asiakkuus?? PTH ja EPLL: 2762, 19 euroa + A-klinikka ja katko = 6442 euroa + muut palvelukont aktit? Markus Partanen Hanna Ahola, PPPR Turun projektikoordinaattori

14 A Double-Blind, Placebo- Controlled Trial Combining Sertraline and Naltrexone for Treating Co- Occurring Depression and Alcohol Dependence Pettinati, Oslin, Campman et. al. Am J Psychiatry Antti Mikkosen luento 2/

15 Hoidon tehokkuus parempi, yhteisesiintyvyys yleistä, optimaalinen resurssien käyttö Masennus lisää retkahdusriskiä Alkoholismi heikentää masennuksen ja ahdistuksen hoitotuloksia, lisää itsetuhoisen käytöksen riskiä. 15

16 Uskottava potilaan näkökulmasta: Itse asettaa tavoitteensa, motivoiva haastattelu apuna Uskottavat ammattilaisen näkökulmasta Valitut tavoitteet vievät asioita eteenpäin ja voivat todella auttaa. Lisäksi kattaa ainakin riittävästi kaikkia ongelmia. 16

17 Järjestöjen kouluttamia ja heistä hankkeen haastattelemia ja valitsemia henkilöitä, jotka käyneet läpi päihde- ja mielenterveysongelmat ja selvinneet niistä. Tuovat realistisen toipumiskuvauksen tapaamiseen. Potilaan kuulluksi tuleminen. Ajattelun aihetta merkittävästi. Saanut paljon positiivista palautetta. 17

18 Apteekkisopimus Hoidon keskittäminen yhdelle lääkärille Tietoa päätösten tueksi koko tiimiltä. Motivoidaan hoitoon joka tapaamisella, myös lääkehoidon motivointi. Tukee yhtenä elementtinä kokonaishoitoa usein varsin hyvin. Kaupungin bentsodiatsepiinien määräämisohje. Aloitettaessa pitää suunnitella samalla lopetus. Pienet pakkauskoot, ei väärinkäytetyimpiä aloiteta (mm. Dormicum, Xanor, Temesta, ) Käytössä mm. Opamox, Diapam (Medipam), Rivatril. Antaa hyvän selkänojan hoidolle. 18

19 Antabus (disulfiraami) Naltrexone/Revia (naltreksoni) / Selincro (nalmefeeni) Camprall (akamprosaatti) Topimax (topiramaatti) Vieroitusoireiden hoito: mm. propranololi (Propral), rauhoittavat (esim. Diapam), mahd. haloperidoli (Serenase) tai risperidoni (Risperdal). 19

20 Masennus: SSRI-ryhmästä (sitalopraami, essitalopraami, sertraliini, ), Venlafaksiini (Venlafaxin, Efexor), Duloksetiini (Cymbalta), Mirtatsapiini (Mirtazapin, Remeron). Bupropioni (Voxra). Ahdistuneisuus: Samat lääkkeet tehoavat myös näihin, Bupropionilla ei indikaatiota. Unettomuus: Mirtazapin 3,75-7,5mg(-15mg), mahd. Doxal 10mg ½ -1x1, Ketiapiini (Ketipinor/Seroquel mg ilt.) + Tenox, Imovane, Stella, Stillnoct. Mahd. Atarax. 20

21 Lääkehoidon teho usein alkaa vasta hitaasti 3-5vk masennukseen ja ahdistukseen. Päihteiden käyttäjät usein haluavat välitöntä vastetta, huomio käytön jatkamisen motivointiin. Rauhoittavien lääkkeiden määräämisessä merkittävä kynnys kannattavaa oikein käytettyinä hyödyllisiä, mutta herkästi riippuvuusriski. 21

22 Pilotit ryhmä: Voimavarojen ja toiminnallisuuden kautta lähestyä aihetta Ryhmänvetäjinä TH ja kokemusasiantuntija ALKOR-ryhmä: A-klinikan vetämä avoin keskusteluryhmä Arkeen voimaa oirehallintaryhmät pitkäaikaissairaille Ryhmien etu: tuki toisilta ryhmäläisiltä, saa omassa tahdissa pohtia asioita, kustannustehokasta toimintaa. Merkittävä osa kokonaishoidossa! 22

23 Hanna Ahola, PPPR Turun Projektikoordinaattori 23

24 Terveysasemilta ja sosiaalitoimistoista TYP (työvoiman palvelukeskus) -> Kun kuntouttava työtoiminta ei ajankohtaista päihdeja mielenterveysongelman vuoksi Lastensuojelu -> vanhempien hoitoa?? Jälkihuolto Katko ja A-klinikka EPLL Työttömien terveystarkastukset Päihdehuollon asumispalvelut mm. Niuskala Psykiatrian lähetekäsittelystä 24

25 (Case poistettu jaettavasta materiaalista) 25

26 Kohentunut subjektiivinen elämänlaatu ja toimintakyky Miksi tarkastellaan elämänlaatua ja toimintakykyä: tiedetään, että elämänlaatu on yhteydessä palvelujen käyttöön ja palvelutarpeeseen. Tiedetään, että kokemus pystyvyydestä kohentaa pitkäaikaissairaiden terveydentilaa, auttaa oireiden hallinnassa ja vähentää palvelujen käyttöä. Moniammatillisen ja kattavan arvioinnin avulla asiakkaat oikealle sosiaaliselle etuudelle ja tilanteeseensa nähden oikeiden tukitoimien piiriin Sairauspäivärahat, B-lausunnot, työkyvyn selvitysten käynnistäminen Sosiaalityöntekijän arvio sosiaalisesta tilanteesta ja toimintakyvystä täydentää lääketieteellistä kokonaisarviota epäselvissä tilanteissa prosessit saadaan eteenpäin. Moniongelmaisen asiakkaan kohdalla arviointi edellyttää aikaa, pysähtymistä asiakkaan äärelle, kuuntelua. (sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitajan työpari vastaanotto 3 x vrt. lääkäri 1 x 15min) 26

27 Päihteettömyys Valtaosalla asiakkaista näkyvä muutos on siirtyminen harkintavaiheista toimintavaiheeseen: päihteettömiä jaksoja enemmistöllä, pitkiä päihteettömiä jaksoja ~20 asiakasta. Päihteettömyyttä tukevan toiminnan aloittaminen: mm. ryhmät; järjestöt; liikunta; kokemusasiantuntijan tuki. Tuki nivelvaiheisiin, esim. katkaisuhoitojakson jälkeen on vahvistanut päihteettömyyttä Lääkitysten tarkistaminen, vieroitukset Oikea-aikaisuus, asiakkaan tilanteeseen nähden toimivan työskentelyorientaation valitseminen 27

28 Mieliala, psyykinen toimintakyky Asiakasprosesseissa on näkynyt mielialan koheneminen, ahdistus ja masennusoireiden lievittyminen. Lääkitysten saaminen tasapainoon. Yksittäisissä asiakasprosesseissa on tehty jatko-ohjaus psykiatriselle sairaanhoitajalle tai psykologiyksikköön, kun kokonaistilanne on muuten saatu tasapainoon (esim. päihteiden käyttö, muuten kaoottinen elämäntilanne) Kiinnittymiset ryhmätoimintaan ja järjestöjen toimintaan Sosiaalinen toimintakyky Yksittäisissä asiakasprosesseissa (~10) voitu ohjata asiakas työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin, kun kokonaistilanne saatu tasapainoon. Oikea-aikaisuus! Asiakkaiden kokemus oman toimintakyvyn kohenemisesta Kiinnittymiset ryhmätoimintaan ja järjestöjen toimintaan sosiaalinen osallisuus! 28

29 Kysymyksiä / kommentteja? Markus Partanen Runosmäen terveysasema, Signalistinkatu , 29

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA Päivitetty 2011 Päihdetyöryhmä 2 Johdanto... 4 1. Päihteiden käyttö Heinäveden kunnassa... 6 1.1. Alkoholin tarjonta ja kulutus... 6 1.2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö:

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Varhainen ja tehokas hoito ja työssä jatkamisen tuki työterveyshuollon tiimin yhteistyönä Työterveyslaitoksen valtakunnallinen koulutuskiertue 2.9 4.11.2009 Esitykset 1.

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot