RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004"

Transkriptio

1 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu

2 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS OF OULU UNIVERSITY LIBRARY 57 Raili Toivio (toim.) Luettelo kirjallisesta toiminnasta Oulun yliopistossa 2004 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004 Oulu 2005

3 Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja Toimittaja/Editor Kirsti Nurkkala Copyright 2005 Oulun yliopiston kirjasto PL Oulun yliopisto Oulu University Library POB 7500 FI University of Oulu Finland ISBN ISSN SAATAVISSA MYÖS ELEKTRONISESSA MUODOSSA ALSO AVAILABLE IN ELECTRONIC FORM ISBN URL: OULUN YLIOPISTOPAINO Oulu 2005

4 Esipuhe Tähän julkaisuluetteloon on koottu tiedot Oulun yliopistossa tehdyistä opinnäytteistä ja henkilökunnan julkaisuista vuodelta Yhteisjulkaisut on mainittu vain kerran. Luetteloon on painettujen julkaisujen lisäksi otettu myös elektroniset julkaisut, atk-ohjelmat ja audiovisuaalinen aineisto, ja se sisältää myös edellisestä, vuoden 2003 luettelosta puuttuneet julkaisuviitteet. Luetteloa laadittaessa on noudatettu seuraavia periaatteita: 1. Luettelo perustuu kirjoittajien antamiin tietoihin. 2. Julkaisutiedot on järjestetty tiedekunnittain ja laitoksittain ensimmäisen yliopiston henkilökuntaan kuuluvan tekijän mukaan. Henkilökuntaan kuuluvien kirjoittajien koko etunimi on mainittu, muilta vain etunimen ensimmäinen kirjain. 3. Opinnäytteet on sijoitettu pääsääntöisesti tiedekunnittain ja laitoksittain henkilökunnan julkaisutietojen jälkeen. 4. Luettelon loppuun on koottu yliopistoon kuuluvien kirjoittajien aakkosellinen tekijähakemisto viitenumeroineen. 5. Tähdellä on merkitty opetusministeriön tieteellisten julkaisujen luokituksen eli KOTAn mukaan ryhmitellyt julkaisut: 1) kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset monografiat, 2) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa referee-aikakauslehdissä, 3) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa kokoomateoksissa tai painetuissa konferenssijulkaisuissa, 4) artikkelit ja monografiat Oulun yliopiston Acta-sarjoissa lukuunottamatta väitöskirjoja. Tämä luettelo ei sisällä abstrakteja, jotka ovat mukana Oulun yliopiston ylläpitämän tutkimustietokannan julkaisurekisterissä. Luettelon on toimittanut Raili Toivio

5 Foreword This bibliography lists the publications by the staff and the theses of the students of the University of Oulu in The following guidelines have been followed in the compilation of the bibliography: 1. The bibliography is based on information provided by the authors. 2. In addition to literary works the bibliography covers electronic publications, computer programs and audiovisual materials, as well. 3. The publications are listed by faculty and department, according to the name of the first author who is either a staff member or a student of the University. The whole of the first name is mentioned if the author is a staff member, only the initial letter of the first name in the case of non-staff members. 4. The bibliography also contains entries that have been published in 2003 but were left out of the previous edition. 5. At the end of the book there is an alphabetical author index covering the staff members and students of the University. 6. An asterisk indicates the publications that the author has grouped according to the Classification Scheme for Scientific Publications (KOTA) published by the Ministry of Education as follows: 1) Finnish and foreign scientific monographs, 2) articles in Finnish or foreign referee journals, 3) articles in Finnish or foreign collected works or printed conference publications, 4) articles and monographs published in the series Acta Universitatis Ouluensis (excluding dissertations). The bibliographical database maintained by the University Library that covers the publications by the staff members of the University of Oulu also contains abstracts, which are not included in the printed version. The bibliography is compiled by Raili Toivio

6 Sisällysluettelo Esipuhe Foreword Sisällysluettelo Contents Julkaisut 1. Humanistinen tiedekunta Englannin kielen laitos Historian laitos Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos Taideaineiden ja antropologian laitos Kasvatustieteiden tiedekunta Kajaanin normaalikoulu Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Oulun normaalikoulun perusaste (0-6) Oulun normaalikoulun perusaste (7-9) ja lukio Luonnontieteellinen tiedekunta Biokemian laitos Biologian laitos Fysikaalisten tieteiden laitos Geotieteiden laitos Kemian laitos Maantieteen laitos Matemaattisten tieteiden laitos Tietojenkäsittelytieteiden laitos Lääketieteellinen tiedekunta Anatomian ja solubiologian laitos Anestesiologian klinikka Farmakologian ja toksikologian laitos Fysiatrian klinikka Fysiologian laitos Hammaslääketieteen laitos Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Iho- ja sukupuolitautien klinikka Kansanterveystieteen- ja yleislääketieteen laitos Kirurgian klinikka Kliinisen kemian laitos Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Lastentautien klinikka Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitos Lääketieteellisen tiedekunnan hallinto Lääketieteen tekniikan laitos Mikrobiologian laitos Molekyyliendokrinologian tutkimusyksikkö Neurokirurgian klinikka Neurologian klinikka Oikeuslääketieteen laitos Patologian laitos...200

7 4.23. Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Psykiatrian klinikka Radiologian klinikka Silmätautien klinikka Sisätautien klinikka Synnytys- ja naistentautien klinikka Syöpätautien ja sädehoidon klinikka Taloustieteiden tiedekunta Johtamisen ja yrittäjyyden laitos Kansantaloustieteen laitos Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Markkinoinnin laitos Teknillinen tiedekunta Arkkitehtuurin osasto Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Erillisyksiköt Biocenter Elektronioptiikan laitos Kajaanin yliopistokeskus Kielikeskus Kirjasto Koe-eläinkeskus Koulutus- ja tutkimuspalvelut Meri-Lappi-instituutti Sodankylän geofysiikan observatorio Thule-instituutti ja Arktisen lääketieteen instituutti Hallintopalvelut Atk-keskus Opetus- ja opiskelijapalvelut Rehtorin yksikkö Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Tietohallintopalvelut Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Viestintäpalvelut Aakkosellinen tekijähakemisto...347

8 Contents Esipuhe Foreword Sisällysluettelo Contents Publications 1. Faculty of Humanities Department of English Department of History Department of German, French and Scandinavian Languages Department of Finnish, Information Studies and Logopedics Department of Art Studies and Anthropology Faculty of Education Kajaani Teacher Training School Kajaani Department of Teacher Education Department of Educational Sciences and Teacher Education Oulu Teacher Training School, Primary Level Oulu Teacher Training School, Secondary School Faculty of Science Department of Biochemistry Department of Biology Department of Physical Sciences Department of Geosciences Department of Chemistry Department of Geography Department of Mathematical Sciences Department of Information Processing Science Faculty of Medicine Department of Anatomy and Cell Biology Department of Anaesthesiology Department of Pharmacology and Toxicology Department of Physical Medicine and Rehabilitation F Department of Physiology Institute of Dentistry Department of Nursing Science and Health Administration Department of Dermatology and Venereology Department of Public Health Science and General Practice Department of Surgery Department of Clinical Chemistry Department of Otorhinolaryngology Department of Paediatrics Department of Medical Biochemistry and Molecular Biology Faculty of Medicine. Administration Department of Medical Technology Department of Medical Microbiology Research Center for Molecular Endocrinology Department of Neurosurgery Department of Neurology Department of Forensic Medicine Department of Pathology...200

9 4.23. Department of Clinical Genetics Department of Psychiatry Department of Diagnostic Radiology Department of Ophthalmology Department of Internal Medicine Department of Obstetrics and Gynaecology Department of Oncology and Radiotherapy Faculty of Economics and Industrial Management Department of Management and Entrepreneurship Department of Economics Department of Accounting and Finance Department of Marketing Faculty of Technology Department of Architecture Department of Mechanical Engineering Department of Process and Environmental Engineering Research Unit of Construction Technology Department of Electrical and Information Engineering Department of Industrial Engineering and Management Independent Departments Biocenter Oulu Institute of Electron Optics Research and Development Centre of Kajaani Language Centre Library Laboratory Animal Centre Learning and Research Services Meri-Lappi Institute Sodankylä Geophysical Observatory Thule Institute and Center of Arctic Medicine Administrative Department Computer Services Centre Educational Affairs and Student Services Rector's Office Planning Unit IT Administration Services Research and Innovation Services Communications Author index...347

10 Julkaisut 1. Humanistinen tiedekunta 1.1. Englannin kielen laitos Haddington, Pentti Olavi 1* Haddington, Pentti Stance taking in news interviews. - SKY Journal of Linguistics, 2004, vol. 17, s Ks. myös 9* Johnson, Anthony William 2* Johnson, Anthony Introduction. - Signs of Change. Transformations of Christian traditions and their representation in the arts, Ed. N. H. Petersen, C. Clüver & N. Bell. Amsterdam, Rodopi s * Johnson, Anthony Levity and gravity: Ben Jonson and the crisis of the image. - Signs of Change. Transformations of Christian traditions and their representation in the arts, Ed. N. H. Petersen, C. Clüver & N. Bell. Amsterdam, Rodopi s Johnson, Anthony Alconomy, Maria in sole, and the fifteenth century imagination. Transfiguration, vol. 3, nro 2. Copenhagen, Museum Tusculanum s Johnson, Anthony Musiikin mestarit 7:2. CD-levy, raidat 22 ja 23. Oulu, Otava Keisanen, Tiina Maarit Ks. 9* Kuure, Leena Marketta 6 Kuure, Leena Kaikki muuttuu muuksi - opettajaksi verkostojen verkostossa. - Pedaforum, 2004, nro 2, s Ks. myös 35 Kuurola, Mirja Sinikka 7 Kuurola, Mirja & Lammi, Heidi (toim.) AFinLA:n syysymposium 2004 Oulussa. Esitysten tiivistelmät. Oulu, Oulun yliopisto s. Kärkkäinen, Elise Orvokki 8* Kärkkäinen, Elise Interactional practices and linguistic resources of stance taking in spoken English. - PIC Bulletin, 2004, nro 7, s * Kärkkäinen, Elise; Keisanen, Tiina; Rauniomaa, Mirka; Niemelä, Maarit & Haddington, Pentti Not just old hat: Stance as an emergent, contingent and dialogic concept. - PIC Bulletin, 2004, nro 7, s Lammi, Heidi Johanna Ks. 7 Marjomaa, Ilkka Kalervo 10 Marjomaa, Ilkka Ei selvää saunassakaan. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Itse aiheutetusta. - Kaleva

11 8 12 Marjomaa, Ilkka Jalopeuralla pitkälle. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kenen oli kylmä helvetti. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kielessä omaa, länttä ja itää. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kieli joka ei pakinaa tunne. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kulttuuri joka ei aforismia tunne. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kummat ylimmän opin portaat. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kunniavelka ja markkinavoimat. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kääntöpuolen asiaa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Lankeemuksen sato. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Liian lyhyt yritys. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Maat ovat menneet, menköön sydänkin. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Meillä ei ole eikä tarvita. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Nysse tulee, huvittaako. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Pashan puintia. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Puuttumiseen takertuminen. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Rasvainen juttu. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Teurastus nuorentaa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Tosi iso nykysuomen kuvaus. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Uusi viini vanhaan leiliin. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Yhteyden merkitys. - Kaleva Marjomaa. Ilkka Tonttujen tehtäväkentät. - Kaleva Morris-Wilson, Ian 33 Morris-Wilson, Ian English segmental phonetics for Finns. Oulu, Oulun yliopisto s. Niemelä, Maarit Hannele Ks. 9* Rauniomaa, Sari Mirka Marjaana 34 Rauniomaa, Mirka Kongressbericht: 2nd EuroConference on International Linguistics. Helsinki, September 6-11, Neuphilologische Mitteilungen, 2004, vol. 105, nro 3, s Ks. myös 9* Saarenkunnas, Maarit 35 Saarenkunnas, Maarit & Kuure, Leena Tools in solving language-related problems - Bringing workplace practices into the language classroom. - Future perspectives in foreign language education. Ed. by K. Mäkinen, P. Kaikkonen & V. Kohonen. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia nro 101. Oulu, Oulun yliopisto s

12 9 Lisensiaatintyöt 36 Kaattari, Minna-Liisa Book of hidden things. Intertertextuality and Susan Cooper's The dark is rising sequence , 6 s. Pro gradu -työt 37 Ahokangas, Anni Ask me - I might have the answer. A pedagogical evaluation of a CALL software , 7 s. 38 Alasirniö, Anne Rewriting a life. William S. Burroughs and the evaluation of the writer: a study of Junky, Queer and Naked Lunch as autobiographical accounts of self-purgation s. 39 Fitness, Leena Study of the use of English inflectional morphemes among Finnish 7th and 9th grades , 2 s. 40 Hickey, Nina Creating a positive classroom climate: the role of classroom climate in learning , 6 s. 41 Hietala, Antti Towards content management with a dynamic style guide s. 42 Hälinen, Mervi Anglicisms and their adaptation in present-day written Russian , 9 s. 43 Kiisi, Sirpa Finnish schoolboy's first language performance in writing after an intense exposure to English , 8 s. 44 Korhonen, Petri Whatever walked there, walked alone. The question of the supernatural in the Haunting of Hill House and its film version s. 45 Koski, Eeva-Liisa & Rahkonen, Leena Is it hip to pop? Music in an EFL classroom, attitudes & use and what lies behind them , 2 s. 46 Kostiander, Niina Image of Finland in the Times , 8 s. 47 Kuorikoski, Niina We're supposed to be an alternative family. An analysis of the lesbian characters and lesbianism in the two versions of Queer as Folk , 2 s. 48 Kurkela, Päivi Question-answer techniques in a lingua franca negotiation situation s. 49 Kuurola, Mirja Binarisms and anomalies in Wide Sargasso Sea: a post-colonial approach s. 50 Lajunen-Tuokko, Ulla Evaluating the communicativeness of Finnish restaurant menus translated into English , 27 s. 51 Markos, Mirita No, no swearing allowed, no swearing allowed. A comparative study of hesitation phenomena in the spoken English of two generations of Finnish Australians s. 52 McCambridge, Elina FinSL (L1) and Finnish (L2) influence on written English (L3) , 15 s. 53 Nevala, Pia Hey, hey scoogie dance. A study of the Hurriganes and rock Esperanto , 11 s.

13 10 54 Nykänen, Arja Differences in motivation between Pohjois-Pohjamaan Ammattioppilaitos and Muhos lukio students, case study , 19 s. 55 Onkamo, Virpi Utilisation of the discourse marker listen into information retrieval , 4 s. 56 Palo, Marjo Acquisition of English vocabulary by Finnish second form schoolchildren , 8 s. 57 Palukka, Petra Bitch is not a dirty word, on the terminology of dog shows , 5 s. 58 Pankkonen, Tomi Weak forms and other reduction phenomena in the speech of Finnish speakers of English , 2 s. 59 Pessa, Virve Key English. Presentation of culture in an English learning book series , 3 s. 60 Pulkkinen, Juha Edding's recipe. David Edding's formula for fantasy realised in The Redemption of Althalus , 1 s. 61 Päiväniemi, Janne-Pekka How the west was lost. The changing male image in Sergio Leone's Once upon a time in the West s. 62 Rahkala, Johanna Accessibility and appeal of advertisements in British and American women's magazines from the point of view of Finnish readers , 17 s. 63 Tapaninen, Tarja Virtual Alzheimer discussion forum - a new form of peer support , 11 s. 64 Välitalo, Inkamari Gendered readings: two approaches to the representation of female characters in J. R. R. Tolkien's Lord of the Rings , 15 s Historian laitos Alenius, Kari Petteri 65* Alenius, Kari Estonian youth movements under German occupation The Baltic countries under occupation. Soviet and nazi rule Ed. by A-M. Kõll. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia nro s * Alenius, Kari Kaukainen, karu, mystinen. Pohjois-Suomi virolaisesta näkökulmasta vuosina Faravid, 2004, vol. 28, s * Alenius, Kari Miehittäjä vaihtui - mikä muuttui? Vapaa kansalaistoiminta Virossa vuosina Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s * Alenius, Kari Rajakiistojen leimaama vähemmistö. - Rozentals-seuran vuosikirja s * Alenius, Kari Russification in Estonia and Finland before Faravid, 2004, vol. 28, s * Alenius, Kari Turismin vaikutus virolaisten Suomi-kuvaan. - Vaarallinen Suomi. Suomi Eestin kommunistisen puolueen ja Neuvosto-Viron KGB:n silmin. M. Graf & H. Roiko- Jokela s

14 71* Alenius, Kari Under the conflicting pressures of the ideals of the era and the burdens of history: ethic relations in Estonia, Journal of Baltic Studies, 2004, vol. 35, nro 1, s Alenius, Kari; Fält, Olavi K. & Vahtola, Jouko (toim.) Vieraat sotilaat. - Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s. Enbuske, Matti Pekka 73* Enbuske, Matti Jenderjan, Klaes ( ). - Suomen kansallisbiografia s Fält, Olavi Kaarlo 74* Fält, Olavi K. Alkusanat. - Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s * Fält, Olavi K. Eteläisem maailmankulttuurin kukoistus. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Keisarius demokratian heijastajana. Japanin miehitys ja sen vaikutus japanilaisen lehdistön välittämään keisarikuvaan Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s * Fält, Olavi K. Kiina - itäisen Aasian suurvalta. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Kiina polkee paikallaan. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Kiinalaisen kulttuurin uusi nousu. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Kiinalaistuva Japani. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Kiinan nousu suurvallaksi. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Kiinan uusi elpyminen. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Tang-dynastia - Kiinan kultainen kausi. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Unohdettu kungfutselaisuus. Miehittäjien tulkinta keisarin ja kansan suhteesta vuoden 1946 Japanissa. - Faravid, 2004, vol. 28, s Fält, Olavi K. 85 vuotta Suomen ja Japanin diplomaattisuhteita. - Jäsenlehti. Suomalaisjapanilainen yhdistys, 2004, nro 3, s Fält, Olavi K. Venäjän-Japanin sota kosketti Suomeakin. - Kaleva Ks. myös 72 11

15 12 Jalagin, Seija Maria Hannele 87* Jalagin, Seija Geisha-kuvan synty ja kuolemattomuus. - Japanilainen nainen. Kuvissa ja kuvien takana. Toim. A. Konttinen & S. Jalagin. Tampere, Vastapaino s * Jalagin, Seija Naishistoriaa hengellisellä maaperällä: Lähetystyötutkimus monitieteisen yhteisön parissa. - Tasa-arvon haasteita globaalin ja lokaalin rajapinnoilla. Toim. K. Kailo; V. Sunnari & H. Vuori. Northern gender studies nro 5. Oulu, s * Jalagin, Seija & Konttinen, A. Alussa nainen oli aurinko. Japanilaisen naisen asema ja yhteiskunnalliset muutokset. - Japanilainen nainen. Kuvissa ja kuvien takana. Toim. A. Konttinen & S. Jalagin. Tampere, Vastapaino s * Konttinen, A. & Jalagin, Seija Johdanto. Japanilainen nainen kuvana ja peilinä. - Japanilainen nainen. Kuvissa ja kuvien takana. Toim. A. Konttinen & S. Jalagin. Tampere, Vastapaino s Jalagin, Seija Entä jos et osaisi lukea ja kirjoittaa. - Kaleva Jalagin, Seija & Junila, Marianne Kansakunnan lesket (asiantuntijahaastattelu). - YLE 1, Jalagin, Seija; Konttinen, A. & Alander-Valtonen, M. Kotirouvia, toimiston ruusuja ja kansalaisaktivisteja - japanilainen nainen tradition ja nykyajan ristipaineessa. - YLE 1, Konttinen, A. & Jalagin, Seija (toim.) Japanilainen nainen. Kuvissa ja kuvien takana. Tampere, Vastapaino s. Julku, Kyösti 95* Julku, Kyösti Ongelmallinen kohde. Arvostelu teoksesta: Viipurin läänin historia I: Karjalan synty (2003). - Faravid, 2004, vol. 28, s * Julku, Kyösti Älteste Ursprung der Magyaren - eine Hypothese. - Faravid, 2004, vol. 28, s Junila, Marianne 97* Junila, Marianne Sakemanniaikaan - vieras sotavoima pohjoissuomalaisessa yhteisössä. - Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s Junila, Marianne Faktaa, fiktiota vai puuta heinää. - Kaleva Junila, Marianne Kun isä on saksalainen sotilas. - YLE TV1, , klo Ks. myös 92 Kallinen, Maija Sinikka 100* Kallinen, Maija Hahn, Petrus ( ). - Suomen kansallisbiografia s * Kallinen, Maija Kalm, Pehr ( ). - Suomen kansallisbiografia s

16 Kortesalmi, Jouko Juhani 102 Kortesalmi, J. Juhani Poronhoidon synty ja kehitys Kemin Lapissa. - Poromies, 2004, nro 4, s. 13. Manninen, Juha Arvid Mikael 103* Manninen, Juha Bildung, Sittlichkeit, Persönlichkeit. Eine ideengeschichtliche Perspektive. - Philosophieren im Ostseeraum. Beiträge des Nord- und osteuropäischen Forums für Philosophie Greifswald. Hrsg. C. Häntsch. Wiesbaden, Harrassowitz s * Manninen, Juha Kak voznik fizikalizm. - Filosofija i istorija filosofii. Aktual'nye problemy k 90-letiju T. I. Oizermana s * Manninen, Juha Kirjeitä Cambridgestä - G. H. von Wrightin kokoelman antia. - Filosofisia tutkielmia - Philosophical Studies in honorem Leila Haaparanta. Toim. K. Luoma; E. Oesch & R. Vilkko. Acta Philosophica Tamperensia nro s * Manninen, Juha Travelling to a Fountain of the Enlightenment. - Reason, Universality, and History: Standpoints on the European Intellectual Tradition. Ed. by M. Buhr & D. Moggach. New York, LEGAS s * Manninen, Juha Wittgenstein ja Wienin piiri. - Niin & näin. Filosofinen aikakauslehti, 2004, vol. 11, nro 2, s Oinas-Kukkonen, Henry Tapio 108* Oinas-Kukkonen, Henry Antiamerikkalaisuus Yhdysvaltojen näkökulmasta: Havahtuminen ilmiöön Japanissa Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s * Oinas-Kukkonen, Henry To be escorted without fanfare: allowing Nosaka Sanzo to return to Japan. - Faravid, 2004, vol. 28, s Oinas-Kukkonen, Henry Antiamerikkalaisuus miehitetyssä Japanissa 1947: jotain samaa, jotain eroa. - Aktuumi, 2004, vol. 14, nro 2, s Oinas-Kukkonen, Henry; Niinikoski, Soili; Latomaa, Timo & Pekkinen, H. M. Luova arviointitiimi - jaettu johtajuus, sitoutuminen, yhtenä toimien. - Peda-forum, 2004, vol. 11, nro 1, s Pulkkinen, Jarmo Petteri Uolevi 112* Pulkkinen, Jarmo Sudenluusta supertietokoneeseen. Laskemisen kulttuurihistoriaa. Helsinki, Art House s. Satokangas, Reija Raili 113* Satokangas, Reija Meän sukhun ei plankunkantajia tarvita. Agraariyhteisön suhtautuminen teollistumiseen Kemijokisuulla Työväentutkimus, 2004, s Satokangas, Reija Yksilö yhteiskunnan murroksessa - Matildan elämä teollistuvassa yhteisössä. - Sukutieto, 2004, vol. 21, nro 3, s

17 14 Sironen, Timo Antero 115* Sironen, Timo Vieraat sotilaat antiikin läntisellä Välimerellä - palkkasotilaita, "vapauttajia" ja miehitysjoukkoja etnisessä kirjossaan. - Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s Urpilainen, Erkki Juhani 116* Urpilainen, Erkki & Mäkelä-Alitalo, Anneli Hasselbom, Nils ( ). - Suomen kansallisbiografia s Vahtola, Jouko Olavi 117* Vahtola, Jouko Franzén (1600-). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Frosterus (1500-). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Frosterus, Erik ( ). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Ganander, Christfried ( ). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Goi. - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Grape, Arendt ( ). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Gullsten, Pehr ( ). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Hellant, Anders ( ). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Härmä, Matti Joosefinpoika (1600-luku). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Suomalaiset Itä-Karjalaa miehittämässä Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s Ks. myös 72 Virkkala, Mari-Anne 127* Virkkala, Mari-Anne Kantin ylevän analytiikka ja luonto. - Synteesi, 2004, vol. 23, nro 2, s Wunsch, Sinikka Hilkka 128* Wunsch, Sinikka Kasakkalaumoista pommituslentäjiin - ison vihan vainolaistarinoiden hyödyntäminen talvisodan viholliskuvassa. - Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s * Wunsch, Sinikka Merirajoilla kuohui. Selkkaukset Suomen ja Neuvostoliiton rajoilla olivat arkipäivää 1930-luvun lopulla. - Faravid, 2004, vol. 28, s

18 Väyrynen, Kari Antero 130* Väyrynen, Kari Kieltämisestä tunnustamiseen: teoreettisen tietoisuuden kehityksestä Hegelillä. - Kielto. Toim. H. Gylling; S. A. Kivinen & R. Vilkko. Helsinki, s * Väyrynen, Kari Luonnon ja kulttuurin vuorovaikutus filosofisen itseymmärryksen syventäjänä. - Filosofia, ihminen ja yhteiskunta. Symposiontekstejä. Toim. M. Alapartanen & J. Petäjämaa. Lapin yliopiston menetelmätieteellisiä julkaisuja. Esseitä, puheenvuoroja ja raportteja nro s * Väyrynen, Kari Zur Geschichtsphilosophie der Umweltgeschichte. - Die Idee der historischen Epoche. Hrsg. D. Losurdo & A. Tosel. Frankfurt am Main, s * Väyrynen, Kari Zur Spinoza-Deutung von Arne Naess. - Spinoza in Nordic Countries. Ed. V. Oittinen. Philosophical Studies from the University of Helsinki nro s Väitöskirjat 134 Ruuttula-Vasari, Anne Herroja on epäiltävä aina - metsäherroja yli kaiken. Metsähallituksen ja pohjoissuomalaisten kanssakäyminen kruununmetsissä vuosina Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 57. Oulu s Satokangas, Reija Talonpoika ja teollisuus vastakkain ja rinnakkain. Kemijokisuun agraariyhteisön murros Studia historica septentrionalia nro 44. Rovaniemi s. 136 Wunsch, Sinikka Punainen uhka. Neuvostoliiton kuva johtavassa suomalaisessa sanomalehdistössä maaliskuusta 1938 talvisodan päättymiseen maaliskuussa Studia historica septentrionalia nro 43. Rovaniemi s. Lisensiaatintyöt 137 Mertaniemi, Markus Profani homines: Kreikkalais-roomalaisen eliitin kirkko-kuva Gallienuksen suvaitsevaisuuspolitiikasta Diolectianuksen vainoon ( jKr.) s. 138 Nahkanen, Jari Länsimaisen sivistyksen etuvartio - Moskovan neuvottelut ja talvisota The Times ja Le Temps lehdissä s. 139 Rehumäki, Pekka Sällien sivistyksestä herrojen huviksi - Oulun sivistysseura Varhainen yritys ratkaista työväenseikka , 5 s. Pro gradu -työt 140 Aine-Pirttimaa, Raisa Automobiilit saapuivat. Henkilöautoilun keitys Pohjois-Suomessa , 10 s. 141 Alamäki, Mervi Vaikka näytimmekin leikkivän, isänmaan hyväksi sen teimme. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton yhteydet ulkomaille 1930-luvulla s. 142 Alhainen, Sesilia New York Timesin suhtautuminen Charles de Gaullen valtaannousuun s. 143 Frondelius, Marja-Terttu Klubitoimintaa Kemissä. Kemin Suomalainen Klubi Kemin Meriklubi , 7 s. 15

19 Halinen, Sanna Hengellinen äiti munkin kaavussa. Pyhän Matronan elämäkerta 500- luvun Bysantin uskonnollisten ihanteiden kuvaajana s. 145 Honkala, Tiiu Oulun profeetta Laila Heinonen ja ns. heinoslaisuuden synnyttämä keskustelu kirkon piirissä 1960-luvulla , 1 s. 146 Huovinen, Pertti Iiläistä työläisurheilua vuoteen Iin Yrityksen kehitys woimisteluseurasta urheiluseuraksi vuosina s. 147 Härkönen, Neea Toivomme elvyttävämme ihmisten uskoa rokotusten tehokkuuteen. Rokotuksia tutkiva kuninkaallinen komissio rokotuspolitiikan kehittäjänä Isossa Britanniassa s. 148 Isokoski, Minna Isoa iloa ja tekemisen riemua. Oulunsalon nuorisoseura , 3 s. 149 Isopahkala, Anita Oululaisten sanomalehtien suhtautuminen siirtoväkeen vuosina , 1 s. 150 Kauppi, Pekka Ihmisen kosketuksessa. Litokairan, Olvassuon ja Ison Tilan - Housusuon alueiden maankäytön historia eränkäynnistä metsätalouteen s. 151 Kauppinen, Jukka Maatilojen pakkohuutokaupat Kajaanin kihlakunnassa vuosina s. 152 Korteniemi, Kimmo Metsästäjä-keräilijän paluu: Primitivismi ja primitiivisen luontosuhteen esikuvallisuus Paul Shepardin ( ) varhaisessa ajattelussa vuoteen s. 153 Kostiander, Kaj Fasisteja vai isänmaanystäviä? Lapuanliike The Times, Manchester Guardian ja The Daily Herald -lehdissä s. 154 Laru, Katariina Heräävä jättiläinen. Kiinaa koskeva opetus ja Kiinan kulttuurin kuva Suomen Lähetysseuran lähettikoulutuksessa , 2 s. 155 Matilainen, Timo Ammattikoulutusta elinkeinoelämää varten. Raahen ammattioppilaitoksen neljä vuosikymmentä osana suomalaista ammattikasvatusta , 4 s. 156 Moilanen, Sari Unkari Itä-Euroopan rauhanomaisen kehityksen keskiössä , 2 s. 157 Murtomäki, Päivi Kärsämäen väestönkehitys , 9 s. 158 Mäki, Niina Kotikasvatus. Lasten hoito - äidin kutsumus s. 159 Mäkinen, Katri Kemin Pirtti , huvi- ja kulttuurielämän keskus Kemissä , 2 s. 160 Nauha, Tauno Tukkuliike Ensio & Lagerbohm. Oululainen tukkuliike vuosina , 2 s. 161 Nieminen, Anneka Liberaalein aattein uudistusten puolesta - Oululainen kauppaneuvos A. O. Snellman yhteiskunnallisena vaikuttajana , 3 s. 162 Nurmi, Eeva-Liisa Tie olkoon auki, kunto ja into määrätköön. Naiskysymys Päivälehdessä s. 163 Nuutinen, Ossi Matalaa profiilia ja presidenttipeliä: Mauno Koiviston poliittinen henkilökuva kuudessa suomalaisessa sanomalehdessä , 1 s.

20 164 Pasanen, Maija Pohjoisen perustuslaillinen uudistaja. Pekka Ahmavaara (Aulin) valtiopäiväedustajana vuosina , 2 s. 165 Pulkkinen, Essi Pakkohuutokaupalla myydyt tilat Iin, Pudasjärven ja Yli-Iin kunnissa s. 166 Puominen, Kari Kekkosen kauden tilinpäätös. Urho Kekkosen presidenttikautta ja sen päättymistä koskeva keskustelu kuudessa suomalaisessa sanomalehdessä s. 167 Pääkkö, Katri Etnisyys, öljy ja ihmisoikeudet. Nigerialaisen ogonikansan nousu kansainväliseen julkisuuteen kampanjallaan 1990-luvulla , 2 s. 168 Rauhala, Marika Viekö mieltäsi harhateille vuoriston jumaläiti. Kreikkalaisen eliitin kuva Kybelen kultista hellenistiseen aikaan asti s. 169 Riistaniemi, Sari Naiskansanedustajien toiminta eduskunnassa Suomen autonomian aikana vuosina s. 170 Risteli, Pirjo Suomen vuoden 1918 sota lukion Suomen historian oppikirjoissa s. 171 Skaffari, Laura Kankarin kylä vuosina , 15 s. 172 Sormunen, Mikko Sanomalehti Pohjolan Työn suhtautuminen Urho Kekkoseen s. 173 Säkkinen, Maritta Pakanuuden pimeyttä ja hengen velttoutta. Suomen Lähetysseuran lähettien kirjoittamat ambokuvaukset luvuilla , 3 s. 174 Taanila, Heli Loppu on lähellä. Suomalaisia maailmanloppukäsityksiä 1950-luvulta 1900-luvun loppuun s. 175 Tommola, Kalle Onneksi on oululainen taksi. Oulun taksiautoilun historia , 4 s. 176 Turunen, Hanna-Mari Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetystyö Japanissa s. 177 Vatja, Heidi Köyhien kihlakuntalaisten tähden. Oulun läänin talonpoikaissäädyn edustajat Pohjois-Suomen etuja ajamassa säätyvaltiopäivillä , 4 s. 178 Vettainen, Tuula Oulun suojeluskunta s. 179 Vihermaa, Jukka Rikollisuus Iin käräjäkunnassa vuosina , 6 s. 180 Ylimannila, Mervi Kuuban ohjuskriisi 1962: Sopeutettua päätöksentekoa ja diplomaattista taktikointia. Kuinka Yhdysvallat huomioi päätöksentekoprosessissa Nato-liittolaiset s Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Attias, Daniel 181 Attias, Daniel L'étrange Passion de Gibson. - Laic.info, Attias, Daniel Oulun kaupungin outo musiikkikummisetä. - Kaleva

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen OULU 2007 B 79 ACTA Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN JUHLAKIRJA PROFESSORI HELENA SULKALAN 60-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS

Lisätiedot

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer?

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? From the lay(wo)man s perspective, the grammar of the Finnish language has been regarded as a precondition for the successful

Lisätiedot

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Jorma Selovuori 26.1.2000 SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia,

Lisätiedot

Saunabibliografia vuoteen 2005

Saunabibliografia vuoteen 2005 1 Saunabibliografia vuoteen 2005 Sisällys Esipuhe...2 Sauna, kulttuuri ja perinne...3 Saunasta kertovaa kaunokirjallisuutta...95 Sauna ja musiikki...101 Sauna ja terveys...137 Saunan rakentaminen ja käyttö...207

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

Publications of Fred Karlsson 1969 2005

Publications of Fred Karlsson 1969 2005 Publications of Fred Karlsson 1969 2005 1969 Suomen yleiskielen segmentaalifoneemien paradigma. Virittäjä 73.4: 351 362. Republished in Auli HAKULINEN & Pentti LEINO (eds.) Nykysuomen rakenne ja kehitys

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusta ei voi opiskella Suomessa pääaineena, mutta siitä voi valmistua filosofian maisteriksi erillisestä maisteriohjelmasta (vuodesta

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

96 Academia Scientiarum Fennica 2008

96 Academia Scientiarum Fennica 2008 96 Academia Scientiarum Fennica 2008 Antti Suviranta * 30.11.1923 30.3.2008 Suomalaisen Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen Antti Suviranta menehtyi sairauteen maaliskuun 30. päivänä 84-vuotiaana. Hän oli

Lisätiedot

CV and List of Publications/Jaakko Hämeen-Anttila. 2. Date and place of birth etc. 26.2. 1963 Oulu; Finnish; Venuksentie 6 T 202, 01480 Vantaa

CV and List of Publications/Jaakko Hämeen-Anttila. 2. Date and place of birth etc. 26.2. 1963 Oulu; Finnish; Venuksentie 6 T 202, 01480 Vantaa CV and List of Publications/Jaakko Hämeen-Anttila CV/Jaakko Hämeen-Anttila/15.9. 2014 1. Full name Jaakko Markus Hämeen-Anttila, male 2. Date and place of birth etc. 26.2. 1963 Oulu; Finnish; Venuksentie

Lisätiedot

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document.

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. DOCUMENT RESUME ED 460 617 FL 025 589 AUTHOR Luukka, Minna-Riitta, Ed.; Salla, Sigrid, Ed.; Dufva, Hannele, Ed. TITLE Puolin ja toisin: Suomalais-virolaista kielentutkimusta. AFinLAn vuosikirja 1998 (On

Lisätiedot

Aika keskiviikko 21.4.2010, klo 10.20 15.10 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44

Aika keskiviikko 21.4.2010, klo 10.20 15.10 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Vähemmistökielten osasto VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 40. KOKOUS 21.4.2010 Aika keskiviikko 21.4.2010, klo 10.20 15.10 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri

Lisätiedot

Koneen Säätiö Vuosikertomus

Koneen Säätiö Vuosikertomus Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2008 2 Koneen Säätiö Vuosikertomus 3 2008 2009 4 Koneen Säätiön vuosikertomus 2008 5 sisällys Koneen Säätiön 52. toimintavuosi Apurahat tieteelle ja kulttuurille Suunnattu

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

Plenaariesitelmät Plenary speeches

Plenaariesitelmät Plenary speeches Plenaariesitelmät Plenary speeches Susanne Göpferich University of Giessen/Germany From multidisciplinarity to transdisciplinarity: The investigation of competence development as in case in point Multidisciplinarity

Lisätiedot

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w V Pekka Kääminen Ilkka Liikanen Työväen bibliografia IV Suomen työväenliikkeen historiallinen bibliografia

Lisätiedot

opettajille kirjallisuutta

opettajille kirjallisuutta opettajille kirjallisuutta Kirjallisuutta Eurooppalaiseen viitekehykseen ja Kielisalkkuun liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä 2 Alanen, R. & Kajander, K. 2008. Kielisalkku ja reflektio. Teoksessa

Lisätiedot

Suomalaissuomenruotsalainen. koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä

Suomalaissuomenruotsalainen. koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä HEIDI RONTU Suomalaissuomenruotsalainen koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä aksikieliselle suomalais-suomenruotsalaiselle pariskunnalle syntyvä lapsi syntyy perheeseen, jollaisia suomenruotsalaiset

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

Koneen Säätiön apurahat 2014

Koneen Säätiön apurahat 2014 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT 2003 VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut The Finnish Institute in the Middle East (FIME) 2003 VUOSIKERTOMUS/ÅRSBERÄTTELSE/ANNUAL REPORT The Finnish Institute

Lisätiedot

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriö Undervisningsministeriet Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriön julkaisuja 2008:13 Taina Kaivola (toim.) Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

Kulttuurin rakentaja. Kulturbyggare. Constructing Culture

Kulttuurin rakentaja. Kulturbyggare. Constructing Culture Kulttuurin rakentaja Valtion taidemuseo 1990 2010 Kulturbyggare Statens konstmuseum 1990 2010 Constructing Culture Finnish National Gallery 1990 2010 Toimittaja / Redaktör / Editor Virpi Harju Kulttuurin

Lisätiedot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot METODIEN LÄHTEILLÄ Valikoituja referenssejä opinnäytetöiden laatijoille Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine Turku syyskuu 2004 www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot Lukijalle

Lisätiedot

Maija-Helikki Aaltio. otava. NERS l

Maija-Helikki Aaltio. otava. NERS l Maija-Helikki Aaltio otava NERS l FINNISH FOR FOREIGNERS 1 EXERCISES Maija-Hellikki Aaltio FINNISH FOR FOREIGNERS EXERCISES OTAVA 1 8 9 O HELSINGISSA KUSTANNUSOSAKEYHTIO OTAVA Eighth edition Drawings:

Lisätiedot

Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus

Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus Hanna Mikkola Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus Feministinen luenta syömishäiriöiden ja naissukupuolen kytköksistä suomalaisissa syömishäiriöromaaneissa Publications of the University of Eastern

Lisätiedot