RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004"

Transkriptio

1 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu

2 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS OF OULU UNIVERSITY LIBRARY 57 Raili Toivio (toim.) Luettelo kirjallisesta toiminnasta Oulun yliopistossa 2004 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004 Oulu 2005

3 Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja Toimittaja/Editor Kirsti Nurkkala Copyright 2005 Oulun yliopiston kirjasto PL Oulun yliopisto Oulu University Library POB 7500 FI University of Oulu Finland ISBN ISSN SAATAVISSA MYÖS ELEKTRONISESSA MUODOSSA ALSO AVAILABLE IN ELECTRONIC FORM ISBN URL: OULUN YLIOPISTOPAINO Oulu 2005

4 Esipuhe Tähän julkaisuluetteloon on koottu tiedot Oulun yliopistossa tehdyistä opinnäytteistä ja henkilökunnan julkaisuista vuodelta Yhteisjulkaisut on mainittu vain kerran. Luetteloon on painettujen julkaisujen lisäksi otettu myös elektroniset julkaisut, atk-ohjelmat ja audiovisuaalinen aineisto, ja se sisältää myös edellisestä, vuoden 2003 luettelosta puuttuneet julkaisuviitteet. Luetteloa laadittaessa on noudatettu seuraavia periaatteita: 1. Luettelo perustuu kirjoittajien antamiin tietoihin. 2. Julkaisutiedot on järjestetty tiedekunnittain ja laitoksittain ensimmäisen yliopiston henkilökuntaan kuuluvan tekijän mukaan. Henkilökuntaan kuuluvien kirjoittajien koko etunimi on mainittu, muilta vain etunimen ensimmäinen kirjain. 3. Opinnäytteet on sijoitettu pääsääntöisesti tiedekunnittain ja laitoksittain henkilökunnan julkaisutietojen jälkeen. 4. Luettelon loppuun on koottu yliopistoon kuuluvien kirjoittajien aakkosellinen tekijähakemisto viitenumeroineen. 5. Tähdellä on merkitty opetusministeriön tieteellisten julkaisujen luokituksen eli KOTAn mukaan ryhmitellyt julkaisut: 1) kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset monografiat, 2) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa referee-aikakauslehdissä, 3) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa kokoomateoksissa tai painetuissa konferenssijulkaisuissa, 4) artikkelit ja monografiat Oulun yliopiston Acta-sarjoissa lukuunottamatta väitöskirjoja. Tämä luettelo ei sisällä abstrakteja, jotka ovat mukana Oulun yliopiston ylläpitämän tutkimustietokannan julkaisurekisterissä. Luettelon on toimittanut Raili Toivio

5 Foreword This bibliography lists the publications by the staff and the theses of the students of the University of Oulu in The following guidelines have been followed in the compilation of the bibliography: 1. The bibliography is based on information provided by the authors. 2. In addition to literary works the bibliography covers electronic publications, computer programs and audiovisual materials, as well. 3. The publications are listed by faculty and department, according to the name of the first author who is either a staff member or a student of the University. The whole of the first name is mentioned if the author is a staff member, only the initial letter of the first name in the case of non-staff members. 4. The bibliography also contains entries that have been published in 2003 but were left out of the previous edition. 5. At the end of the book there is an alphabetical author index covering the staff members and students of the University. 6. An asterisk indicates the publications that the author has grouped according to the Classification Scheme for Scientific Publications (KOTA) published by the Ministry of Education as follows: 1) Finnish and foreign scientific monographs, 2) articles in Finnish or foreign referee journals, 3) articles in Finnish or foreign collected works or printed conference publications, 4) articles and monographs published in the series Acta Universitatis Ouluensis (excluding dissertations). The bibliographical database maintained by the University Library that covers the publications by the staff members of the University of Oulu also contains abstracts, which are not included in the printed version. The bibliography is compiled by Raili Toivio

6 Sisällysluettelo Esipuhe Foreword Sisällysluettelo Contents Julkaisut 1. Humanistinen tiedekunta Englannin kielen laitos Historian laitos Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos Taideaineiden ja antropologian laitos Kasvatustieteiden tiedekunta Kajaanin normaalikoulu Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Oulun normaalikoulun perusaste (0-6) Oulun normaalikoulun perusaste (7-9) ja lukio Luonnontieteellinen tiedekunta Biokemian laitos Biologian laitos Fysikaalisten tieteiden laitos Geotieteiden laitos Kemian laitos Maantieteen laitos Matemaattisten tieteiden laitos Tietojenkäsittelytieteiden laitos Lääketieteellinen tiedekunta Anatomian ja solubiologian laitos Anestesiologian klinikka Farmakologian ja toksikologian laitos Fysiatrian klinikka Fysiologian laitos Hammaslääketieteen laitos Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Iho- ja sukupuolitautien klinikka Kansanterveystieteen- ja yleislääketieteen laitos Kirurgian klinikka Kliinisen kemian laitos Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Lastentautien klinikka Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitos Lääketieteellisen tiedekunnan hallinto Lääketieteen tekniikan laitos Mikrobiologian laitos Molekyyliendokrinologian tutkimusyksikkö Neurokirurgian klinikka Neurologian klinikka Oikeuslääketieteen laitos Patologian laitos...200

7 4.23. Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Psykiatrian klinikka Radiologian klinikka Silmätautien klinikka Sisätautien klinikka Synnytys- ja naistentautien klinikka Syöpätautien ja sädehoidon klinikka Taloustieteiden tiedekunta Johtamisen ja yrittäjyyden laitos Kansantaloustieteen laitos Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Markkinoinnin laitos Teknillinen tiedekunta Arkkitehtuurin osasto Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Erillisyksiköt Biocenter Elektronioptiikan laitos Kajaanin yliopistokeskus Kielikeskus Kirjasto Koe-eläinkeskus Koulutus- ja tutkimuspalvelut Meri-Lappi-instituutti Sodankylän geofysiikan observatorio Thule-instituutti ja Arktisen lääketieteen instituutti Hallintopalvelut Atk-keskus Opetus- ja opiskelijapalvelut Rehtorin yksikkö Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Tietohallintopalvelut Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Viestintäpalvelut Aakkosellinen tekijähakemisto...347

8 Contents Esipuhe Foreword Sisällysluettelo Contents Publications 1. Faculty of Humanities Department of English Department of History Department of German, French and Scandinavian Languages Department of Finnish, Information Studies and Logopedics Department of Art Studies and Anthropology Faculty of Education Kajaani Teacher Training School Kajaani Department of Teacher Education Department of Educational Sciences and Teacher Education Oulu Teacher Training School, Primary Level Oulu Teacher Training School, Secondary School Faculty of Science Department of Biochemistry Department of Biology Department of Physical Sciences Department of Geosciences Department of Chemistry Department of Geography Department of Mathematical Sciences Department of Information Processing Science Faculty of Medicine Department of Anatomy and Cell Biology Department of Anaesthesiology Department of Pharmacology and Toxicology Department of Physical Medicine and Rehabilitation F Department of Physiology Institute of Dentistry Department of Nursing Science and Health Administration Department of Dermatology and Venereology Department of Public Health Science and General Practice Department of Surgery Department of Clinical Chemistry Department of Otorhinolaryngology Department of Paediatrics Department of Medical Biochemistry and Molecular Biology Faculty of Medicine. Administration Department of Medical Technology Department of Medical Microbiology Research Center for Molecular Endocrinology Department of Neurosurgery Department of Neurology Department of Forensic Medicine Department of Pathology...200

9 4.23. Department of Clinical Genetics Department of Psychiatry Department of Diagnostic Radiology Department of Ophthalmology Department of Internal Medicine Department of Obstetrics and Gynaecology Department of Oncology and Radiotherapy Faculty of Economics and Industrial Management Department of Management and Entrepreneurship Department of Economics Department of Accounting and Finance Department of Marketing Faculty of Technology Department of Architecture Department of Mechanical Engineering Department of Process and Environmental Engineering Research Unit of Construction Technology Department of Electrical and Information Engineering Department of Industrial Engineering and Management Independent Departments Biocenter Oulu Institute of Electron Optics Research and Development Centre of Kajaani Language Centre Library Laboratory Animal Centre Learning and Research Services Meri-Lappi Institute Sodankylä Geophysical Observatory Thule Institute and Center of Arctic Medicine Administrative Department Computer Services Centre Educational Affairs and Student Services Rector's Office Planning Unit IT Administration Services Research and Innovation Services Communications Author index...347

10 Julkaisut 1. Humanistinen tiedekunta 1.1. Englannin kielen laitos Haddington, Pentti Olavi 1* Haddington, Pentti Stance taking in news interviews. - SKY Journal of Linguistics, 2004, vol. 17, s Ks. myös 9* Johnson, Anthony William 2* Johnson, Anthony Introduction. - Signs of Change. Transformations of Christian traditions and their representation in the arts, Ed. N. H. Petersen, C. Clüver & N. Bell. Amsterdam, Rodopi s * Johnson, Anthony Levity and gravity: Ben Jonson and the crisis of the image. - Signs of Change. Transformations of Christian traditions and their representation in the arts, Ed. N. H. Petersen, C. Clüver & N. Bell. Amsterdam, Rodopi s Johnson, Anthony Alconomy, Maria in sole, and the fifteenth century imagination. Transfiguration, vol. 3, nro 2. Copenhagen, Museum Tusculanum s Johnson, Anthony Musiikin mestarit 7:2. CD-levy, raidat 22 ja 23. Oulu, Otava Keisanen, Tiina Maarit Ks. 9* Kuure, Leena Marketta 6 Kuure, Leena Kaikki muuttuu muuksi - opettajaksi verkostojen verkostossa. - Pedaforum, 2004, nro 2, s Ks. myös 35 Kuurola, Mirja Sinikka 7 Kuurola, Mirja & Lammi, Heidi (toim.) AFinLA:n syysymposium 2004 Oulussa. Esitysten tiivistelmät. Oulu, Oulun yliopisto s. Kärkkäinen, Elise Orvokki 8* Kärkkäinen, Elise Interactional practices and linguistic resources of stance taking in spoken English. - PIC Bulletin, 2004, nro 7, s * Kärkkäinen, Elise; Keisanen, Tiina; Rauniomaa, Mirka; Niemelä, Maarit & Haddington, Pentti Not just old hat: Stance as an emergent, contingent and dialogic concept. - PIC Bulletin, 2004, nro 7, s Lammi, Heidi Johanna Ks. 7 Marjomaa, Ilkka Kalervo 10 Marjomaa, Ilkka Ei selvää saunassakaan. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Itse aiheutetusta. - Kaleva

11 8 12 Marjomaa, Ilkka Jalopeuralla pitkälle. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kenen oli kylmä helvetti. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kielessä omaa, länttä ja itää. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kieli joka ei pakinaa tunne. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kulttuuri joka ei aforismia tunne. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kummat ylimmän opin portaat. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kunniavelka ja markkinavoimat. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kääntöpuolen asiaa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Lankeemuksen sato. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Liian lyhyt yritys. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Maat ovat menneet, menköön sydänkin. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Meillä ei ole eikä tarvita. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Nysse tulee, huvittaako. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Pashan puintia. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Puuttumiseen takertuminen. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Rasvainen juttu. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Teurastus nuorentaa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Tosi iso nykysuomen kuvaus. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Uusi viini vanhaan leiliin. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Yhteyden merkitys. - Kaleva Marjomaa. Ilkka Tonttujen tehtäväkentät. - Kaleva Morris-Wilson, Ian 33 Morris-Wilson, Ian English segmental phonetics for Finns. Oulu, Oulun yliopisto s. Niemelä, Maarit Hannele Ks. 9* Rauniomaa, Sari Mirka Marjaana 34 Rauniomaa, Mirka Kongressbericht: 2nd EuroConference on International Linguistics. Helsinki, September 6-11, Neuphilologische Mitteilungen, 2004, vol. 105, nro 3, s Ks. myös 9* Saarenkunnas, Maarit 35 Saarenkunnas, Maarit & Kuure, Leena Tools in solving language-related problems - Bringing workplace practices into the language classroom. - Future perspectives in foreign language education. Ed. by K. Mäkinen, P. Kaikkonen & V. Kohonen. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia nro 101. Oulu, Oulun yliopisto s

12 9 Lisensiaatintyöt 36 Kaattari, Minna-Liisa Book of hidden things. Intertertextuality and Susan Cooper's The dark is rising sequence , 6 s. Pro gradu -työt 37 Ahokangas, Anni Ask me - I might have the answer. A pedagogical evaluation of a CALL software , 7 s. 38 Alasirniö, Anne Rewriting a life. William S. Burroughs and the evaluation of the writer: a study of Junky, Queer and Naked Lunch as autobiographical accounts of self-purgation s. 39 Fitness, Leena Study of the use of English inflectional morphemes among Finnish 7th and 9th grades , 2 s. 40 Hickey, Nina Creating a positive classroom climate: the role of classroom climate in learning , 6 s. 41 Hietala, Antti Towards content management with a dynamic style guide s. 42 Hälinen, Mervi Anglicisms and their adaptation in present-day written Russian , 9 s. 43 Kiisi, Sirpa Finnish schoolboy's first language performance in writing after an intense exposure to English , 8 s. 44 Korhonen, Petri Whatever walked there, walked alone. The question of the supernatural in the Haunting of Hill House and its film version s. 45 Koski, Eeva-Liisa & Rahkonen, Leena Is it hip to pop? Music in an EFL classroom, attitudes & use and what lies behind them , 2 s. 46 Kostiander, Niina Image of Finland in the Times , 8 s. 47 Kuorikoski, Niina We're supposed to be an alternative family. An analysis of the lesbian characters and lesbianism in the two versions of Queer as Folk , 2 s. 48 Kurkela, Päivi Question-answer techniques in a lingua franca negotiation situation s. 49 Kuurola, Mirja Binarisms and anomalies in Wide Sargasso Sea: a post-colonial approach s. 50 Lajunen-Tuokko, Ulla Evaluating the communicativeness of Finnish restaurant menus translated into English , 27 s. 51 Markos, Mirita No, no swearing allowed, no swearing allowed. A comparative study of hesitation phenomena in the spoken English of two generations of Finnish Australians s. 52 McCambridge, Elina FinSL (L1) and Finnish (L2) influence on written English (L3) , 15 s. 53 Nevala, Pia Hey, hey scoogie dance. A study of the Hurriganes and rock Esperanto , 11 s.

13 10 54 Nykänen, Arja Differences in motivation between Pohjois-Pohjamaan Ammattioppilaitos and Muhos lukio students, case study , 19 s. 55 Onkamo, Virpi Utilisation of the discourse marker listen into information retrieval , 4 s. 56 Palo, Marjo Acquisition of English vocabulary by Finnish second form schoolchildren , 8 s. 57 Palukka, Petra Bitch is not a dirty word, on the terminology of dog shows , 5 s. 58 Pankkonen, Tomi Weak forms and other reduction phenomena in the speech of Finnish speakers of English , 2 s. 59 Pessa, Virve Key English. Presentation of culture in an English learning book series , 3 s. 60 Pulkkinen, Juha Edding's recipe. David Edding's formula for fantasy realised in The Redemption of Althalus , 1 s. 61 Päiväniemi, Janne-Pekka How the west was lost. The changing male image in Sergio Leone's Once upon a time in the West s. 62 Rahkala, Johanna Accessibility and appeal of advertisements in British and American women's magazines from the point of view of Finnish readers , 17 s. 63 Tapaninen, Tarja Virtual Alzheimer discussion forum - a new form of peer support , 11 s. 64 Välitalo, Inkamari Gendered readings: two approaches to the representation of female characters in J. R. R. Tolkien's Lord of the Rings , 15 s Historian laitos Alenius, Kari Petteri 65* Alenius, Kari Estonian youth movements under German occupation The Baltic countries under occupation. Soviet and nazi rule Ed. by A-M. Kõll. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia nro s * Alenius, Kari Kaukainen, karu, mystinen. Pohjois-Suomi virolaisesta näkökulmasta vuosina Faravid, 2004, vol. 28, s * Alenius, Kari Miehittäjä vaihtui - mikä muuttui? Vapaa kansalaistoiminta Virossa vuosina Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s * Alenius, Kari Rajakiistojen leimaama vähemmistö. - Rozentals-seuran vuosikirja s * Alenius, Kari Russification in Estonia and Finland before Faravid, 2004, vol. 28, s * Alenius, Kari Turismin vaikutus virolaisten Suomi-kuvaan. - Vaarallinen Suomi. Suomi Eestin kommunistisen puolueen ja Neuvosto-Viron KGB:n silmin. M. Graf & H. Roiko- Jokela s

14 71* Alenius, Kari Under the conflicting pressures of the ideals of the era and the burdens of history: ethic relations in Estonia, Journal of Baltic Studies, 2004, vol. 35, nro 1, s Alenius, Kari; Fält, Olavi K. & Vahtola, Jouko (toim.) Vieraat sotilaat. - Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s. Enbuske, Matti Pekka 73* Enbuske, Matti Jenderjan, Klaes ( ). - Suomen kansallisbiografia s Fält, Olavi Kaarlo 74* Fält, Olavi K. Alkusanat. - Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s * Fält, Olavi K. Eteläisem maailmankulttuurin kukoistus. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Keisarius demokratian heijastajana. Japanin miehitys ja sen vaikutus japanilaisen lehdistön välittämään keisarikuvaan Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s * Fält, Olavi K. Kiina - itäisen Aasian suurvalta. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Kiina polkee paikallaan. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Kiinalaisen kulttuurin uusi nousu. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Kiinalaistuva Japani. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Kiinan nousu suurvallaksi. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Kiinan uusi elpyminen. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Tang-dynastia - Kiinan kultainen kausi. - Maailmankulttuurin synty. Uud. laitos. Toim. E. Kuparinen. Turku, Kirja-Aurora s * Fält, Olavi K. Unohdettu kungfutselaisuus. Miehittäjien tulkinta keisarin ja kansan suhteesta vuoden 1946 Japanissa. - Faravid, 2004, vol. 28, s Fält, Olavi K. 85 vuotta Suomen ja Japanin diplomaattisuhteita. - Jäsenlehti. Suomalaisjapanilainen yhdistys, 2004, nro 3, s Fält, Olavi K. Venäjän-Japanin sota kosketti Suomeakin. - Kaleva Ks. myös 72 11

15 12 Jalagin, Seija Maria Hannele 87* Jalagin, Seija Geisha-kuvan synty ja kuolemattomuus. - Japanilainen nainen. Kuvissa ja kuvien takana. Toim. A. Konttinen & S. Jalagin. Tampere, Vastapaino s * Jalagin, Seija Naishistoriaa hengellisellä maaperällä: Lähetystyötutkimus monitieteisen yhteisön parissa. - Tasa-arvon haasteita globaalin ja lokaalin rajapinnoilla. Toim. K. Kailo; V. Sunnari & H. Vuori. Northern gender studies nro 5. Oulu, s * Jalagin, Seija & Konttinen, A. Alussa nainen oli aurinko. Japanilaisen naisen asema ja yhteiskunnalliset muutokset. - Japanilainen nainen. Kuvissa ja kuvien takana. Toim. A. Konttinen & S. Jalagin. Tampere, Vastapaino s * Konttinen, A. & Jalagin, Seija Johdanto. Japanilainen nainen kuvana ja peilinä. - Japanilainen nainen. Kuvissa ja kuvien takana. Toim. A. Konttinen & S. Jalagin. Tampere, Vastapaino s Jalagin, Seija Entä jos et osaisi lukea ja kirjoittaa. - Kaleva Jalagin, Seija & Junila, Marianne Kansakunnan lesket (asiantuntijahaastattelu). - YLE 1, Jalagin, Seija; Konttinen, A. & Alander-Valtonen, M. Kotirouvia, toimiston ruusuja ja kansalaisaktivisteja - japanilainen nainen tradition ja nykyajan ristipaineessa. - YLE 1, Konttinen, A. & Jalagin, Seija (toim.) Japanilainen nainen. Kuvissa ja kuvien takana. Tampere, Vastapaino s. Julku, Kyösti 95* Julku, Kyösti Ongelmallinen kohde. Arvostelu teoksesta: Viipurin läänin historia I: Karjalan synty (2003). - Faravid, 2004, vol. 28, s * Julku, Kyösti Älteste Ursprung der Magyaren - eine Hypothese. - Faravid, 2004, vol. 28, s Junila, Marianne 97* Junila, Marianne Sakemanniaikaan - vieras sotavoima pohjoissuomalaisessa yhteisössä. - Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s Junila, Marianne Faktaa, fiktiota vai puuta heinää. - Kaleva Junila, Marianne Kun isä on saksalainen sotilas. - YLE TV1, , klo Ks. myös 92 Kallinen, Maija Sinikka 100* Kallinen, Maija Hahn, Petrus ( ). - Suomen kansallisbiografia s * Kallinen, Maija Kalm, Pehr ( ). - Suomen kansallisbiografia s

16 Kortesalmi, Jouko Juhani 102 Kortesalmi, J. Juhani Poronhoidon synty ja kehitys Kemin Lapissa. - Poromies, 2004, nro 4, s. 13. Manninen, Juha Arvid Mikael 103* Manninen, Juha Bildung, Sittlichkeit, Persönlichkeit. Eine ideengeschichtliche Perspektive. - Philosophieren im Ostseeraum. Beiträge des Nord- und osteuropäischen Forums für Philosophie Greifswald. Hrsg. C. Häntsch. Wiesbaden, Harrassowitz s * Manninen, Juha Kak voznik fizikalizm. - Filosofija i istorija filosofii. Aktual'nye problemy k 90-letiju T. I. Oizermana s * Manninen, Juha Kirjeitä Cambridgestä - G. H. von Wrightin kokoelman antia. - Filosofisia tutkielmia - Philosophical Studies in honorem Leila Haaparanta. Toim. K. Luoma; E. Oesch & R. Vilkko. Acta Philosophica Tamperensia nro s * Manninen, Juha Travelling to a Fountain of the Enlightenment. - Reason, Universality, and History: Standpoints on the European Intellectual Tradition. Ed. by M. Buhr & D. Moggach. New York, LEGAS s * Manninen, Juha Wittgenstein ja Wienin piiri. - Niin & näin. Filosofinen aikakauslehti, 2004, vol. 11, nro 2, s Oinas-Kukkonen, Henry Tapio 108* Oinas-Kukkonen, Henry Antiamerikkalaisuus Yhdysvaltojen näkökulmasta: Havahtuminen ilmiöön Japanissa Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s * Oinas-Kukkonen, Henry To be escorted without fanfare: allowing Nosaka Sanzo to return to Japan. - Faravid, 2004, vol. 28, s Oinas-Kukkonen, Henry Antiamerikkalaisuus miehitetyssä Japanissa 1947: jotain samaa, jotain eroa. - Aktuumi, 2004, vol. 14, nro 2, s Oinas-Kukkonen, Henry; Niinikoski, Soili; Latomaa, Timo & Pekkinen, H. M. Luova arviointitiimi - jaettu johtajuus, sitoutuminen, yhtenä toimien. - Peda-forum, 2004, vol. 11, nro 1, s Pulkkinen, Jarmo Petteri Uolevi 112* Pulkkinen, Jarmo Sudenluusta supertietokoneeseen. Laskemisen kulttuurihistoriaa. Helsinki, Art House s. Satokangas, Reija Raili 113* Satokangas, Reija Meän sukhun ei plankunkantajia tarvita. Agraariyhteisön suhtautuminen teollistumiseen Kemijokisuulla Työväentutkimus, 2004, s Satokangas, Reija Yksilö yhteiskunnan murroksessa - Matildan elämä teollistuvassa yhteisössä. - Sukutieto, 2004, vol. 21, nro 3, s

17 14 Sironen, Timo Antero 115* Sironen, Timo Vieraat sotilaat antiikin läntisellä Välimerellä - palkkasotilaita, "vapauttajia" ja miehitysjoukkoja etnisessä kirjossaan. - Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s Urpilainen, Erkki Juhani 116* Urpilainen, Erkki & Mäkelä-Alitalo, Anneli Hasselbom, Nils ( ). - Suomen kansallisbiografia s Vahtola, Jouko Olavi 117* Vahtola, Jouko Franzén (1600-). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Frosterus (1500-). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Frosterus, Erik ( ). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Ganander, Christfried ( ). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Goi. - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Grape, Arendt ( ). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Gullsten, Pehr ( ). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Hellant, Anders ( ). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Härmä, Matti Joosefinpoika (1600-luku). - Suomen kansallisbiografia s * Vahtola, Jouko Suomalaiset Itä-Karjalaa miehittämässä Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s Ks. myös 72 Virkkala, Mari-Anne 127* Virkkala, Mari-Anne Kantin ylevän analytiikka ja luonto. - Synteesi, 2004, vol. 23, nro 2, s Wunsch, Sinikka Hilkka 128* Wunsch, Sinikka Kasakkalaumoista pommituslentäjiin - ison vihan vainolaistarinoiden hyödyntäminen talvisodan viholliskuvassa. - Vieraat sotilaat. Seminaari Oulun yliopistossa Toim. K. Alenius; O. K. Fält & J. Vahtola. Studia historica septentrionalia nro 45. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys s * Wunsch, Sinikka Merirajoilla kuohui. Selkkaukset Suomen ja Neuvostoliiton rajoilla olivat arkipäivää 1930-luvun lopulla. - Faravid, 2004, vol. 28, s

18 Väyrynen, Kari Antero 130* Väyrynen, Kari Kieltämisestä tunnustamiseen: teoreettisen tietoisuuden kehityksestä Hegelillä. - Kielto. Toim. H. Gylling; S. A. Kivinen & R. Vilkko. Helsinki, s * Väyrynen, Kari Luonnon ja kulttuurin vuorovaikutus filosofisen itseymmärryksen syventäjänä. - Filosofia, ihminen ja yhteiskunta. Symposiontekstejä. Toim. M. Alapartanen & J. Petäjämaa. Lapin yliopiston menetelmätieteellisiä julkaisuja. Esseitä, puheenvuoroja ja raportteja nro s * Väyrynen, Kari Zur Geschichtsphilosophie der Umweltgeschichte. - Die Idee der historischen Epoche. Hrsg. D. Losurdo & A. Tosel. Frankfurt am Main, s * Väyrynen, Kari Zur Spinoza-Deutung von Arne Naess. - Spinoza in Nordic Countries. Ed. V. Oittinen. Philosophical Studies from the University of Helsinki nro s Väitöskirjat 134 Ruuttula-Vasari, Anne Herroja on epäiltävä aina - metsäherroja yli kaiken. Metsähallituksen ja pohjoissuomalaisten kanssakäyminen kruununmetsissä vuosina Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 57. Oulu s Satokangas, Reija Talonpoika ja teollisuus vastakkain ja rinnakkain. Kemijokisuun agraariyhteisön murros Studia historica septentrionalia nro 44. Rovaniemi s. 136 Wunsch, Sinikka Punainen uhka. Neuvostoliiton kuva johtavassa suomalaisessa sanomalehdistössä maaliskuusta 1938 talvisodan päättymiseen maaliskuussa Studia historica septentrionalia nro 43. Rovaniemi s. Lisensiaatintyöt 137 Mertaniemi, Markus Profani homines: Kreikkalais-roomalaisen eliitin kirkko-kuva Gallienuksen suvaitsevaisuuspolitiikasta Diolectianuksen vainoon ( jKr.) s. 138 Nahkanen, Jari Länsimaisen sivistyksen etuvartio - Moskovan neuvottelut ja talvisota The Times ja Le Temps lehdissä s. 139 Rehumäki, Pekka Sällien sivistyksestä herrojen huviksi - Oulun sivistysseura Varhainen yritys ratkaista työväenseikka , 5 s. Pro gradu -työt 140 Aine-Pirttimaa, Raisa Automobiilit saapuivat. Henkilöautoilun keitys Pohjois-Suomessa , 10 s. 141 Alamäki, Mervi Vaikka näytimmekin leikkivän, isänmaan hyväksi sen teimme. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton yhteydet ulkomaille 1930-luvulla s. 142 Alhainen, Sesilia New York Timesin suhtautuminen Charles de Gaullen valtaannousuun s. 143 Frondelius, Marja-Terttu Klubitoimintaa Kemissä. Kemin Suomalainen Klubi Kemin Meriklubi , 7 s. 15

19 Halinen, Sanna Hengellinen äiti munkin kaavussa. Pyhän Matronan elämäkerta 500- luvun Bysantin uskonnollisten ihanteiden kuvaajana s. 145 Honkala, Tiiu Oulun profeetta Laila Heinonen ja ns. heinoslaisuuden synnyttämä keskustelu kirkon piirissä 1960-luvulla , 1 s. 146 Huovinen, Pertti Iiläistä työläisurheilua vuoteen Iin Yrityksen kehitys woimisteluseurasta urheiluseuraksi vuosina s. 147 Härkönen, Neea Toivomme elvyttävämme ihmisten uskoa rokotusten tehokkuuteen. Rokotuksia tutkiva kuninkaallinen komissio rokotuspolitiikan kehittäjänä Isossa Britanniassa s. 148 Isokoski, Minna Isoa iloa ja tekemisen riemua. Oulunsalon nuorisoseura , 3 s. 149 Isopahkala, Anita Oululaisten sanomalehtien suhtautuminen siirtoväkeen vuosina , 1 s. 150 Kauppi, Pekka Ihmisen kosketuksessa. Litokairan, Olvassuon ja Ison Tilan - Housusuon alueiden maankäytön historia eränkäynnistä metsätalouteen s. 151 Kauppinen, Jukka Maatilojen pakkohuutokaupat Kajaanin kihlakunnassa vuosina s. 152 Korteniemi, Kimmo Metsästäjä-keräilijän paluu: Primitivismi ja primitiivisen luontosuhteen esikuvallisuus Paul Shepardin ( ) varhaisessa ajattelussa vuoteen s. 153 Kostiander, Kaj Fasisteja vai isänmaanystäviä? Lapuanliike The Times, Manchester Guardian ja The Daily Herald -lehdissä s. 154 Laru, Katariina Heräävä jättiläinen. Kiinaa koskeva opetus ja Kiinan kulttuurin kuva Suomen Lähetysseuran lähettikoulutuksessa , 2 s. 155 Matilainen, Timo Ammattikoulutusta elinkeinoelämää varten. Raahen ammattioppilaitoksen neljä vuosikymmentä osana suomalaista ammattikasvatusta , 4 s. 156 Moilanen, Sari Unkari Itä-Euroopan rauhanomaisen kehityksen keskiössä , 2 s. 157 Murtomäki, Päivi Kärsämäen väestönkehitys , 9 s. 158 Mäki, Niina Kotikasvatus. Lasten hoito - äidin kutsumus s. 159 Mäkinen, Katri Kemin Pirtti , huvi- ja kulttuurielämän keskus Kemissä , 2 s. 160 Nauha, Tauno Tukkuliike Ensio & Lagerbohm. Oululainen tukkuliike vuosina , 2 s. 161 Nieminen, Anneka Liberaalein aattein uudistusten puolesta - Oululainen kauppaneuvos A. O. Snellman yhteiskunnallisena vaikuttajana , 3 s. 162 Nurmi, Eeva-Liisa Tie olkoon auki, kunto ja into määrätköön. Naiskysymys Päivälehdessä s. 163 Nuutinen, Ossi Matalaa profiilia ja presidenttipeliä: Mauno Koiviston poliittinen henkilökuva kuudessa suomalaisessa sanomalehdessä , 1 s.

20 164 Pasanen, Maija Pohjoisen perustuslaillinen uudistaja. Pekka Ahmavaara (Aulin) valtiopäiväedustajana vuosina , 2 s. 165 Pulkkinen, Essi Pakkohuutokaupalla myydyt tilat Iin, Pudasjärven ja Yli-Iin kunnissa s. 166 Puominen, Kari Kekkosen kauden tilinpäätös. Urho Kekkosen presidenttikautta ja sen päättymistä koskeva keskustelu kuudessa suomalaisessa sanomalehdessä s. 167 Pääkkö, Katri Etnisyys, öljy ja ihmisoikeudet. Nigerialaisen ogonikansan nousu kansainväliseen julkisuuteen kampanjallaan 1990-luvulla , 2 s. 168 Rauhala, Marika Viekö mieltäsi harhateille vuoriston jumaläiti. Kreikkalaisen eliitin kuva Kybelen kultista hellenistiseen aikaan asti s. 169 Riistaniemi, Sari Naiskansanedustajien toiminta eduskunnassa Suomen autonomian aikana vuosina s. 170 Risteli, Pirjo Suomen vuoden 1918 sota lukion Suomen historian oppikirjoissa s. 171 Skaffari, Laura Kankarin kylä vuosina , 15 s. 172 Sormunen, Mikko Sanomalehti Pohjolan Työn suhtautuminen Urho Kekkoseen s. 173 Säkkinen, Maritta Pakanuuden pimeyttä ja hengen velttoutta. Suomen Lähetysseuran lähettien kirjoittamat ambokuvaukset luvuilla , 3 s. 174 Taanila, Heli Loppu on lähellä. Suomalaisia maailmanloppukäsityksiä 1950-luvulta 1900-luvun loppuun s. 175 Tommola, Kalle Onneksi on oululainen taksi. Oulun taksiautoilun historia , 4 s. 176 Turunen, Hanna-Mari Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetystyö Japanissa s. 177 Vatja, Heidi Köyhien kihlakuntalaisten tähden. Oulun läänin talonpoikaissäädyn edustajat Pohjois-Suomen etuja ajamassa säätyvaltiopäivillä , 4 s. 178 Vettainen, Tuula Oulun suojeluskunta s. 179 Vihermaa, Jukka Rikollisuus Iin käräjäkunnassa vuosina , 6 s. 180 Ylimannila, Mervi Kuuban ohjuskriisi 1962: Sopeutettua päätöksentekoa ja diplomaattista taktikointia. Kuinka Yhdysvallat huomioi päätöksentekoprosessissa Nato-liittolaiset s Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Attias, Daniel 181 Attias, Daniel L'étrange Passion de Gibson. - Laic.info, Attias, Daniel Oulun kaupungin outo musiikkikummisetä. - Kaleva

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Sisällys. Sisällys. Esipuhe...13. 1 Äänteellisen kehityksen peruskäsitteet...17. I Äänteellisen kehityksen edellytykset

Sisällys. Sisällys. Esipuhe...13. 1 Äänteellisen kehityksen peruskäsitteet...17. I Äänteellisen kehityksen edellytykset Sisällys Esipuhe...13 1 Äänteellisen kehityksen peruskäsitteet...17 1.1 Äänteiden tuotto...17 1.1.1 Vokaalit...18 1.1.2 Konsonantit...19 1.2 Fonologia...22 1.3 Foneettinen kirjoitus...23 I Äänteellisen

Lisätiedot

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle Liite 1. Pro gradu -tutkielman kannen malli (englannin kieli) UNIVERSITY OF VAASA Faculty of Philosophy English Studies First name Last name Main Title Subtitle Master s Thesis Liite 2. Pro gradu -tutkielman

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos Oulun yliopisto. Henkilökunnan julkaisutilasto 2007. TYÖRYHMÄ, LABORATORIO, OPINTOSUUNTA TARKKUUDELLA LAITOS/TIEDEKUNTA YHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. --- Erillisyksiköt

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration Akrenius, Nina Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti PL 21 00014 HY Amdahl, Hanne Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Jarmo Saarti Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä 22.5.2013 Helsinki Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Sisältö Kirjallisuuden hakustrategiat

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2003. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2003

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2003. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2003 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2003 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2003 2004 56 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA 2013-14 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA JOENSUUN KAMPUS TUTKINTORAKENNE laajuus koodi Ajalla Joensuu PSYKOLOGIA 3 8013051 Skills for Students

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet 2006 - listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet 1. Tiedekunta- ja yliopistohallinnon tehtäviä KIRKKOHISTORIAN LAITOS Johtajat

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

KURSSIKIRJAT 2015-2016

KURSSIKIRJAT 2015-2016 KURSSIKIRJAT 2015-2016 Sähköistä oppimateriaalia ilmestyy koko ajan lisää, joten eri oppiaineiden opettajat tiedottavat mahdollisista vaihtoehdoista lukuvuoden aikana. Ei siis kannata hankkia koko lukuvuoden

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Sairaala Golf 25.7.-26.7.

Sairaala Golf 25.7.-26.7. Sivu 1 (7) 1. Keski-Suomen ks/sisätautiklinikka Nyman Kai 32 0 Sarasoja Taneli 37 0 Vänttinen Esko 30 0 Back Paula 41 0 3 PARASTA 110 0 YHTEENSÄ 110 2. Team Stadi Helsinki Rahikainen Eero 37 0 Puhakka

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

List of publications. Mr. Henry Oinas-Kukkonen

List of publications. Mr. Henry Oinas-Kukkonen List of publications Mr. Henry Oinas-Kukkonen Articles in international scientific journals with referee practice 1. Henry Oinas-Kukkonen, Harri Oinas-Kukkonen and Veronika Sušová. Methods for History

Lisätiedot

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPALVE- LUT VUOSINA 2015 2018:YKSILÖTERAPIAT LAPIN VAKUUTUSPIIRI Fysioterapia Simon Fysioterapia Tmi Elina Eros

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Personec F Vaaliluettelo profe 2 Jyväskylän yliopisto

Personec F Vaaliluettelo profe 2 Jyväskylän yliopisto Personec F Vaaliluettelo profe 2 t laitoksittain Hakala, Ismo Jari Hakala, Juha Tapani Ilmonen, Kari Einar Kalevi Matthies, Aila Leena Anneli Personec F Vaaliluettelo muu h 22 Aarnos, Eila Virpi Kyllikki

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Avosairaanhoito Sakari Ritala Mari Muhonen Anu Mutka Keskitetyt palvelut Mauri Paajanen Riitta-Maija

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2002. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2002

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2002. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2002 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2002 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2002 2003 55 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot