Altti Kuusamo: Publications ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Altti Kuusamo: Publications (1977-2012)"

Transkriptio

1 Appendix 2 Altti Kuusamo: Publications ( ) A Peer-reviewed scientific articles 1 Helsingin kahviloiden semiotiikkaa. Synteesi 2-4/1982, s (Yhdessä Eero Julkusen kanssa.) 2 Kuvataiteen ns. objektin kriisi ja ikonologian mahdollisuudet. Synteesi 1/1983, E. H. Gombrich ja taidehistorian metodologia. Osa I: Gombrich ja Geistesgeschichten aave. Synteesi 3-4/1983, Kohti epäpuhdasta havaitsemista. Synteesi 4/1984, Psykoanalyyttisestä lähestymistavasta kuvataiteen tutkimuksessa. Synteesi 3/1984, Kuvien eriarvoisuus elokuvassa. Synteesi 1-2/1985, s Pyhän Katriinan kaipaus. Kahvimainosprosessin semiotiikka. Tiedotustutkimus 4/1985, (Yhdessä Erkki Huhtamon kanssa.) 8 Aistien hierarkia vai havaintojen tasa-arvo? Synteesi 4/1985, Onko ikonin käsite semiotiikan reliikki? Synteesi 4/1986, Kuinka nykytaiteesta puhutaan? Synteesi 1/1986, Tutkimuksellisesta tilanteesta. Synteesi 1-2/1987, Symbolin käsitteen kaksi puolta. Symbolien tulkinnasta kuvantutkimuksessa. Synteesi 1-2/1987, Olemisen partituureja. Milan Kundera: Romaanin taide. Synteesi 4/1987, Metsän mielikuvat isänmaallisissa lauluissa ja metsämainoksissa. Silva Fennica 1987, vol. 21, no. 4, (Yhdessä Eero Julkusen kanssa. With the English summary.) 15 The Prelate Looks Sideways. New Light on a Renaissance Portrait at the

2 Sinebrychoff Art Museum. Ohikatsova prelaatti. Näkökohtia Sinebrychoffin taidemuseon renessanssimuotokuvaan. The Art Museum of the Ateneum. 29th year 1987 Bulletin. Helsinki 1988, Kulttuurinen identiteetti ja kansainväliset odotukset. Synteesi 1-2/1988, Muoto, merkitys, muisti. Muodon käsite modernismin arkkitehtuuriteorioissa. Synteesi 3/1988: ESSU-projektin teemanumero, What is postmodernism? Finnish Music Quarterly 1/ From Perception to Language, Object to meaning. Havainto ja kieli, esine ja mieli. Synnyt. Nykytaiteen lähteitä Sources of Contempåorary Art. Edited by Timo Valjakka. Nykytaiteen museo Museum of Contemporary Art, Helsinki 1989, (The article has been published also Lithuanian language: Kentaurs 2/1992, s ) 20 Lacanilainen fuuga. Teoria peilivaiheesta ja sen sovellukset. Synteesi 2-3/1990, Life in Finnish Forests: Semiotics of a Summer House. Semiotica 87, 3/4, 1991, (Together with Eero Julkunen.) 22 Maku matkalla. Makuarvostelmien synty Villa d Esten puutarhan taustaa vasten. Synteesi 3/1991, Typologioiden kehittämismahdollisuudet arkkitehtuurin tutkimuksessa. Työkalut ja tietojärjestelmät. VTT:n tiedotteita Espoo 1991, s Muistin taiteen muutokset. Reettori, analyytikko, taiteilija ja turisti. Muistipaikkojen neljä aspektia. Tiede ja Edistys 4/1992, Esineiden järjestyksestä. Sisustuksen marginaalit 1950-luvulla. Avoin ja suljettu. Kirjoituksia 1950-luvusta suomalaisessa kulttuurissa. Toimittanut Anna Makkonen. SKS. Tampere 1992, s The Art of Arguments - where are the Limits of Rhetoric in Criticism. Beyond Walls and Wars, Politics and Multiculturalism. Publication of the acts of the IAAC Congress (1991). Midmarch Art Press, New York 1993, Kulttuurikritiikki, muutos, tulevaisuus. Synteesi 1/1993, Mielikuvan käsite, merkkiteorian placenta? Synteesi 4/1993, Viborg en förlorad stads semiotik. Symbolladdade meningar kring staden Viborg.

3 Laboratorium för folk och kultur, s. 2/1993, s (Yhdessä Eero Julkusen kanssa.) 30 Aihe vai tyyli? Abstraktismin ikonografiaa I Synteesi 1/1993, s Aihe vai tyyli? Abstraktismin ikonografiaa II Synteesi 2/1993, s Uusoraalinen kulttuuri ja lajin laki. Synteesi 1-2/1994, Polarisoitu läheisyys tapakulttuurissa. Synteesi 2/1997, Modal Dimensions of the Memory System (In Art). Quelles Mémoires pour l art contempotrain? Actes du XXXe Congres de l Acssociation International des Critiques d Art (Rennes, 25 aout septembre 96). Rennes 1997, Yksityiskohdan teoria I. Kuvasta tilaan. Taidehistoria tänään. Toimittanut Kirsi Saarikangas. Vastapaino, Tampere 1998, s Ymmärtäminen ja konteksti-sensitiivisyys. Uudella kertaluvulla takaisin tietoisuusfilosofioihin? Synteesi 4/1998, Identiteetistä toiseen: 60-luku. Mediatieteen kysymyksiä 2: Kirjoituksia modernista ja postmodernista kulttuurista. Professori Tarmo Malmbergin juhlakirja. Toimittaneet: Sam Inkinen, Eva Sundgren, Mauri Ylä-Kotola. Lapin yliopisto, Rovaniemi 1998, s Yksityiskohdan teoriaa II. Esine ja yksityiskohta. Synteesi 2/1999, Mythic Disorientation: Outside the kaleidoscope (Sulev Keedus: Georgica ). Mýtická dezorientácia: mino kaleidoskopu. Space in Film. Edited by Viera Zidekova. Soros Center, Bratislava 2000, s Klassismi ja puhtaan muodon aikakausi. Teoksessa: Kivettyneitä ihanteita. Eurooppalaisen kulttuurin paluu klassismiin maailmansotien puristuksessa. Toimittaneet: Marja Härmänmaa ja Timo Vihavainen. Atena, Jyväskylä 2000, s Koiran katse. Synteesi 2/2001, Yksityiskohdan teoria III: Sivuseikat liikkeessä. Synteesi 1/2002, Umberto Eco happy hermetism forever. Synteesi 1/2002, Kuvalliset identiteettisymbolit ja logosentrinen kondensaatio. Synteesi 2/2002, Yksityiskohdan teoria IV: Navat, solmut ja ylijäämä. Synteesi 4/2002,

4 46 On the Semantic Heterogeneity in the Interpretation of Pictures. Analytic Approaches to Visual Communication. International Symposium. Izmir, April 17/18th, Proceedings. Edited by Nilüfer Yürür. Izmir 2002: Ege University, Understanding and Contextual Close Reading. Understanding / Misunderstanding. Contributions to the Study of the Hermeneutics of the Sign. Acta Semiotica Fennica XVI. Edited by Eero Tarasti. Helsinki and Imatra: International Semiotics Institute, 2003, Kuvan nyanssien kautta näkevä diskurssi. Synteesi 2/2003, Kävelijän konseptiot katutilassa. Synteesi 3/2003, Käsite ja elemuoto. Vaghezza ja dionyysisen nymfin karnevalisaatio 1500-luvun puolivälin italialaisen taiteen synnytyshuone-kuvissa. Nymfi ja manierismi: I osa. Synteesi 2/2004, Yksi ja monta muotoa. Esteettisen muodon kriittistä käsitehistoriaa. Synteesi 1/2005, Huhun koko keho. Neubauerin Huhun kulttuurihistoriaa. Synteesi 1/2005, Musiikin ja kuvataiteen yhteiset merkityskiintiöt. Musiikki ei-diskursiivisuuden ihannemallina modernismissa. Musiikin filosofia. Toimittaneet Alfonso Padilla ja Juha Torvinen. Helsinki: Yliopistopaino 2005, Efektien ylikuumenemisen arkipäivää. Lukuohjeita visuaalisiin elämysmarkkinoihin. Media ja muotoilu 120. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Kouvola 2005, Meitä katsova canefora. Nymfi ja manierismi, osa II. Synteesi 4/2005, Liikkuvat lisätekijät ja symbolismi: uhrilahjoista dionyysisiin teemoihin. Nymfi ja manierismi, osa III. Synteesi 2/2006, Miten postmoderni ajatteli meissä periodia? Postmodernismin myyttinen. Synteesi 2/2006, Michelangelo ja melankolian pitkä vieteri. Melankolian efektit ja affektit Michelangelo-diskurssissa. Synteesi 4/2006, Inspiroituneen ja vetäytyvän melankolian muodot. Johdatusta melankolian merkkeihin. Synteesi 4/2006, Crumbling Marbles. A Public Sculpture as a Substitute and Supplement in the Light of the Rubbish Theory. Canadian Art Rewiev vol. 30, no 3, 2006.

5 61 Keskukset, vaikutusten imploosio ja omintakeisuus. Synteesi 1/2007, Rannaton Reaali ja vastarannan semiotiikkaa. Leikistä Reaalin vastarintaan. Vastarinta / resistanssi. Konfliktit, vastustus ja sota semiotiikan kohteena. Toimittanut Harri Veivo. Helsinki: Yliopistopaino. 2007, Vastauskonpuhdistus ja assistoivan nymfin aihe syntymäkuvissa. Nymfi ja manierismi, IV osa. Synteesi 1/2007, Käsitteiden merkitysrajat ja ajattelun kuva. Filosofisen tyylin ja tyylittömyyden merkitys vastakohtien avaajana. Synteesi 1/2008, The concept of vaghezza and the Carnivalization of the Dionysian Nymph in the Mid- Sixteenth Century Imagery of the Birth of the Virgin Mary. Teoksessa: The Iconography of Gender I-II. Edited by Attila Kiss György Enfre Szönyi. Szeged: JATEPress. 2008, Tiedostettu ja tiedostamaton aika. Kuvallisen kerronnan aikatasoista I. Synteesi 2/2008, Ajan ylimääräytyminen, ajattomuuden ongelma ja simultaanisuus kuvallisen kerronnan maailmassa. Kuvallisen kerronnan aikatasoista II. Synteesi 4/2008, The Surplus Value of Mythic in Iconography and Style. A Sounding of Signs: Modalities and Moments in Music, Culture, and Philosophy. Essays in Honour of Eero Tarasti on his 60 th Anniversary. Acta Semiotica Fennica XXX. Edited by: Robert S. Hatten, Pirjo Kukkonen, Richard Littlefield, Harri Veivo and Irma Vierimaa. Imatra: International Semiotics Institute, 2008, Oraalinen läsnäolo Pentti Saarikosken Kirje vaimolleni -teoksessa Homeroksesta Hessu Hopoon. Antiikin traditioiden vaikutus myöhempään kirjallisuuteen. In honorem H. K. Riikonen. Toimittaneet Janna Kantola ja Heta Pyrhönen. SKS, Helsinki 2008, Rakenne, kertomus, lisäys: tiedostamattomista rakenteista itsetietoiseen diskurssiin. Murtuvat merkit. Semiotiikan teoreettisen ja soveltavan tutkimuksen näkökulmia. Toimittaneet Erja Hannula ja Ulla Oksanen. Helsinki: Palmenia Helsinki University 2009, Sivuhenkilöiden kansoitusta 1500-luvun puolivälin syntymähuone-piirroksissa: lyhyttä ja pitkää Wirkungsgeschichtea. (With the English Summary.) Maasta, kivestä ja hengestä. Earth, Stone and Spirit. Markus Hiekkanen Festschrift. Toimittanut Hanna-Maria Pellinen. Turku: Kulttuurien tutkimuksen laitos, arkeologia 2009, Kuvan poeettisen läsnäolon ideaalin kysymyksiä. Filosofian kuvakollokvio Kuva. Acta Philosopoca Tamerensia, vol. 5. Toim. Leila Haaparanta, T. Klemola, Jukka Kotkavaara ja Samuli Pihlström. Tampere: Tampereen University Press, 2009,

6 73 The Idea of Art as a Form Behind Tactile Values: the Recuperation of Art in Art History c. 100 years ago. Teoksessa: Proceedings of the J.J. Tikkanen symposium. Taidehistoriallisia tutkimuksia 39. Helsinki Läsnäolon hetkestä ajan riveihin Kuvallisen kerronnan aikatasoista III. Synteesi 2/2009, Avantgarde postmodernin läpi kohti serendipistä asennetta. Synteesi 2/2009, Omakuva ja autokommunikaation ulottuvuudet. Merkityksen muodostumisen itseviittaavat ulottuvuudet omakuvan lajissa. Teoksessa: Miten tehdä Taidehistoriaa? Toimittaneet: Minna Ijäs, Altti Kuusamo ja Riika Niemelä. Turku: UTUkirjat 2010, Miksi kuvataidekritiikin teoria jää tekstin kynnykselle? Kritiikin kielen ja käsitteiden suhteesta. Synteesi 1/2010, Käsitteiden varassa kohti uusia aistimetaforia. Synteesi 4/2010, Kulttuurikritiikin menehtymisen merkit. Kielen eri periodit Vicon ja Fryen mukaan ja kielen kaventumisen kausi kaikkitietävän median aikakaudella. Synteesi 1/2011, Nykytaidehistorian monet lähestymistavat. Esipuhe. (Yhdessä Minna Ijäksen ja Riikka Niemelän kanssa). Miten tehdä taidehistoriaa? Toimittaneet: Minna Ijäs, Altti Kuusamo ja Riikka Niemelä. Turku: UTU-Kirjat, 2010, Pyhä koskettaa katoavaista, 1. Osa: Kirjallisen ja kuvallisen diskurssin suhteet suojelusenkeli-topoksen varhaisvaiheessa. Synteesi 2/2011, Pyhä koskettaa katoavaista, 2. Osa: Vastauskonpuhdistuksen teoria ja käytäntö: suojelusenkelin roolit, vaatetus ja kysymys alastomuudesta Synteesi 4/2011, A Face in the Stage of the Self. Torger Enckell s Self-Portraits. Ansiktet på jagets arena. Torger Enckells självporträtt. Kasvot minuuden näyttämöllä. Torger Enckellin omakuvien vuosikymmenet. Torger Enckell. Ed. by Carolus Enckell, T. Lammi ja Esko Nummelin. Pori: Porin taidemuseo 2011, Metaphors of Archaeology in Psychoanalysis. Times, Things, Places. 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen. Ed. by J. Harjula, M. Helamaa & J. Harjula. Turku: J.-P. Taavitsainen Festschrift Committee 2011, Nyansseja ja Näkökulmia. Altti Kuusamo juhlakirja. Toim. Riikka Niemelä, Katve-Kaisa Kontturi ja Asta Kihlman. Taidehistoriallisia tutkimuksia Konsthistoriska studier 42. Teos sisältää 12 Altti Kuusamon artikkelia vuosilta Helsinki s.

7 86 Pyhä koskettaa katoavaista, 3. osa: Suojelusenkeliaiheen mikro- ja makrovariaatiot Domenico Fettistä ja Lo Spadarinosta Francesco Maffeihin. (Ilmestyy: Synteesi 4/2012: 25 liuskaa.) 87 Kun kaavakuva otti kompositiosta otteen. TAHITI: 88 Humanismi, antihumanismi, traditio ja kritiikki. Synteesi 1/2012, Tahallisesti ja tahattomasti kätketty: desco da parto esillä ja piilossa. Synteesi 2/2012, Representaation paluu itsensä ja läsnäolon ongelma Cassirerista Las Meniñakseen. Representaatio. Toimittanut: Kaisa Kurikka. Turku: Eetos. Ilmestyy: lokakuu Active Angel as a Guardian: Emergence of the First Guardian Angels Disjunction between Literary and Visual Discourses in the early 17 th Century. Transcending Signs. De Gruyter Mouton. Will be published, the end of the year B Non-reviewed scientific artiles. 92 The Emancipation of Mnemosyne s Adopted Daughter and the Fate of Criticism. AICA Finlande 83, Helsinki 1984, Onko taidehistorian 'feministinen metodi' hermeneutiikkaa? Nainen, taide ja taidehistoria. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan monisteita 2, 1985, s Miten kuva mielii olla hyvä? Studium, punctum, Barthes, Poussin ja muut. Valokuvauksen vuosikirja 1987, s Roland Barthes, semioklasmin klassikko. Modernin ulottuvuuksia. Toimittanut Jaakko Lintinen. Taide, Jyväskylä 1989, s Kaksi Orfeusta. Teoksessa Orfeus. With an English summary. Helsingin kaupungin taidemuseon Silmikanto-sarjan julkaisuja n:o 1. Helsinki 1990, Miten käy uuden taidehistorian? Synteesi 2-3/1990, s The Strenght of Disillusionment - Silja Rantanen. Treskel/Threshold 2/1990. Museet for samtidskunst (Oslo). 99 Myyttisen käyttäytymisemme salpausselällä. Mytologia Suomessa. Toimittaneet: Kimmo Sarje ja Päivi Talasmaa. Espoo 1990, s Poeettinen hulluus, oidipaalinen unelmointi ja taiteilija. Taiteilija: mielikuvat ja todellisuus. Divine Madness, Oedipal Dreaming and Artist. Nykytaiteen museo,

8 Helsinki 1991 (With the English summary), s Saako tutkija vaikuttaa taiteen tulevaisuuteen? (Voiko hän olla vaikuttamatta?) Teoksessa: Kuinka tutkia nykytaidetta? Helsingin yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja X. Helsinki 1991, Keskuksen ja periferian etnosentrismit. Synteesi 3/1992, The article has been published in the magazine Vytvarné uminí (no. 5-6/1992) in Prague. 103 Aavistus heterotopiasta. Tekstejä Jan Fabren taiteesta. Nykytaiteen museo, Helsinki 1992, s Vasarin näkemys taiteesta ja taiteilijoista. Johdantoessee teokseen Giorgio Vasari: Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon. Toimitustyö ja käännöksen tarkastus: Altti Kuusamo. Kustannusosakeyhtiö Taide, Helsinki 1994, Nature as a Discourse of Signs. Artscape Norland. Report from Seminarium in Bodö and Heningsvaer. Bodö 1995, s The Heterotopical Meanings in the Alvar Aalto Vase. Yearbook of the Finnish Institute in London Finnish Institute, London 1995, 107 Fragments of Memory. K 96. International Ceramic Art. Tony Cragg, Angel Carraza, Radoslaw Gryta, Jun Kaneko, Xavier Toubes South Carelian Art Museum. Lappeenranta, Finland. 108 Esine, ajallisuus ja tulkinta. Kulumisen kulttuurista tarkastelua. Esine kulttuurissa. Esseitä yksilön ja tuotteiden vuorovaikutuksesta. Toimittanut Petri Niininen. Helsinki 1996, Tingens Lebenswelt. Skriftserien Kairos 3. Stockholm: Raster Förlag 1997, p Mietteitä merkkirajasta. Siltoja ja synteesejä. Esseitä semiotiikasta, kulttuurista ja taiteesta. Prof. Eero Tarastin juhlakirja. Toimittaneet Irma Vierimaa, Kari Kilpeläinen, Anne Sivuoja-Gunaratnam. Gaudeamus, Helsinki 1998, Akatemian idea ja taiteiden järjestelmä. Silmän oppivuodet. Ajatuksia taiteesta ja taiteen opettamisesta. Kuvataideakatemia Kuvataideakatemia, Helsinki 1998, s Euforia, Kitsch ja groteski viimeisten aikojen kuvastossa. Matkalla tulevaisuuteen. Tieteen päivät Toimittanut Jan Rydman. Tieteellisten seurain valtuuskunta, Jyväskylä 1999, s Terrains of Expression: Jukka Mäkelä s Three Decades and Eight Seasons. Jukka Mäkelä. Sign and Gesture. Paintings from Three Decades

9 Kiasma, Museum of Contemporary Art, Helsinki, 14-36; Risto Suomi: projekti ja sen reflektio. Acta Semiotica Fennica VIII (Imatran Kansainvälisen Semiotiikka-Instituutin julkaisuja, nro. 3): Ymmärtämisen merkit. Samuuden ja toiseuden ikoneja suomalaisessa kulttuurissa. Toimittanut Eero Tarasti. Hakapaino, Helsinki 2000, s An Entrenchments of Culture. Kari Cavén. Artscape Norland. Editor: Maaretta Jaukkuri. Press Publishing. Norland County 2001, Kokoelma, teos, konteksti. Samlingen, verket, kontexten. Collection, work, context. Kaupunki herää. Today s Future. Staden vaknar. Helsinge-Vantaa 650. Juhlajulkaisu Vantaan kaupungin taidekokoelmasta. Helsinki 2001, Seutumielikuvaston muutosnäkymiä Identiteettisymboleista liikkuviin imagoihin? Kiide. Kulttuurisen aluekehityksen haasteita Pohjois-Kymenlaaksossa. Toimittaneet: Altti Kuusamo, Sam Inkinen ja Sanna Tomperi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2006, Nove rapporti con L Italia. Baltico e Mediterraneo. Italia e Finlandia a Confronto. A cura di Sergio Rossi. Museo Nazionale di Castel S. Angelo, Roma, 23. gennaio 10 aprile, 2007, Kasvojen merkkiluonteen läpinäkyvyydestä. Kasvojen elävöittämisen kielioppia, I osa. Merkitysten maailmantorilla. Dosentti Henri Bromsin juhlajulkaisu. Toimittaneet: Sam Inkinen, Altti Kuusamo ja Mauri Ylä-Kotola. Lapin yliopiston hallinnon julkaisuja n:o 44. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2008, Alati rajojaan ylittävä huono maku. (Esitelmä vuoden 2007 tieteenpäivillä ) Tieteessä tapahtuu. Vol. 26. Nro. 2 (2008), Suurten kahviloiden kohtalo ja korttelibaarien säilyvyys patinan pääkaupungissa I. Roma. Villa Lanten ystävien vuosikirja VII. Toimittanut Andreo Larsen. Helsinki 2008, Dumbfounded Inspiration: Tensions of Meaning in Caravaggio s St. Matthew and the Angel. L inspirazione sbalordità: sulle tensioni di significato nel dipinto San Matteo e l Angelo di Caravaggio. (Hölmistynyt inspiraatio: Caravaggion Matteus ja enkeli - maalauksen merkitysjännitteistä ennen ja nyt). Caravaggio palaa. Caravaggion värien jäljillä. Discovering Caravaggio s Colours. Sinebrychoffin taidemuseo, 22-28, 29-35, Julkisten veistosten kefalisesta ulottuvuudesta. Teoriaa ja historiaa. Teoksessa: Arkkitehtuurin historia ja nykyaika. Juhlakirja Kaisa Bronerille. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, sarja A 50. Oulu: Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto 2010,

10 B2 Non-reviewed scientific articles: scientific reviews 124 Kotimainen Michelangelo. Arvostelu Istvan Racz: Michelangelo. Taide 3/ Suomi-neidon painovoima. Aimo Reitalan Suomi-neito -kirjan arvostelu. Taide 1/1984, s Yliluonnollinen ja ikinuori modernismi. Sixten Ringbomin Pinta ja syvyys -teoksen arvostelu. Taide 1/1990, s Visuaalisen semiotiikan perusteos Bauhausin hengessä. Arvostelu: Fernande Saint- Martin, Semiotics of Visual Language. Synteesi 3/1992, s Koko maailman taide. Hugh Honourin ja John Flemingin Maailman taiteen historian arvostelu. Synteesi 4/1992, s Kuulasta tekstiä. Kirja-arvostelu: Eero Hämeenniemi: Tekopalmun alla. Synteesi 4/1994, s Romaanina olemisen epäsystemaattinen autonomia. Milan Kunderan Petetyt testamentit arvostelu. Synteesi 4/2001, Kuvia luontokuvan kehyksistä. Juho Suonpään väitöskirjan Petokuvan raadollisuus Luontokuvan yhteiskunnallisen merkityksen metsästys arvostelu. Synteesi 2/2002, Yhteiset valokuvat, kärsimyksen toiseus. Arvostelu kirjoista: Susan Sontag: Regarding the Pain of Others, Slavoj Zizek: Welcome to the Desert of the Real ja Jean Baudrillard: The Spirit of Terrorism. Synteesi 1/2004, Retoriikan mutkikas moraali. Jan Blomstedtin Retoriikka ja epäily -teoksen arvostelu. Synteesi 2/2004, Ikastista, mutta fantastista. Patricia Castelli: L estetica del Rinascimento -teoksen arvostelu. Synteesi 4/2005, Retoriikan välittävät tekijät. Kirja-arvostelu. Cicero: Puhujasta sekä Jukka-Pekka Puro: Retoriikan historia. Synteesi 4/2007, Milloin narratiivi on narratiivi? Kuvakertomus, kultti ja toimeksiantaja. Ira Westergård: Approaching Sacred Pregnancy. The Cult of the Visitation and the Narrative Altarpieces in Late Fifteenth-Century Florence. Synteesi 3 /2009, Edward Munch ja symbolien kiertokulku. TAHITI:

11 2011/vaitoskirja-arviot/edward-munch-ja-symbolien-kiertokulku/ 138 Valistus viritettiin kritiikille. Kirja-arvostelu: Tzvetan Todorov: In Defence of Enlightenment & Tzetan Todorov: The Limits of Art. Synteesi 1/2011, Mitä Vehmas tiesi? Arvostelu: Riitta Ojanperän väitöskirja Taidekriitiikko Einari J. Vehmas ja moderni taide. Synteesi 4/2011, Elämä pitkä, päätoimisena vielä pitempi. Arvostelu: Aarne Kinnunen: Päätoiminen elämä. Synteesi 1/2012, Jokapäiväinen Dorflesimme: 102 vuotiaan ajatuksia fetissistä Arvostelu: Gillo Dorfles: Il feticcio quotidiano. (A cura di Massimo Carboni.) II painos. Rooma: Castelvecchi Lit Edizioni s. Synteesi 3/2012 (ilmestyy lokakuussa: 5 liuskaa). C Scientific books (monographs) 142 Jarmo Mäkilä - The Art of Coping. In Finnish: Uponnut Atlantis. Helsinki s. 143 Kuvien edessä. Esseitä kuvan semiotiikasta. Gaudeamus, Helsinki s. 144 Reijo Hukkanen. Vuoden taiteilija. (With the English summary: "Pantagruellism of Reijo Hukkanen".) Weilin & Göös, Helsinki s. 145 Giorgio Vasari: Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon. Altti Kuusamo: Toimitustyö ja käännöksen tarkastus: esipuhe (s. 7-8), johdantoessee: ks. julkaisu n:ro 56, sekä huomautusten laatiminen, 700 kpl., s Kustannusosakeyhtiö Taide, Helsinki s. 146 Tyylistä tapaan. Semiotiikka, tyyli, ikonografia. (With the English abstract) Gaudeamus, Helsinki s. 147 Land and Townscapes Kristian Krokfors. Kristian Krokfors. Maita ja mittoja. Kristian Krokfors. Helsinki 2002, Libris Oy. 87 s. 148 Kiide. Kulttuurisen aluekehityksen haasteita Pohjois-Kymenlaaksossa. Toimittaneet: Altti Kuusamo, Sam Inkinen ja Sanna Tomperi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Maasta ja muotokuvista myytteihin. Reino Vihisen maisemat ja vuodenajat. Reino Vihinen Maa muuttuu myytiksi. Maalauksia vuosilta Toimittanut Pauliina Kronlöf. Teksti: Altti Kuusamo. Helsinki: Art-Print Oy, Merkitysten maailmantorilla. Dosentti Henri Bromsin juhlajulkaisu. Toimittaneet: Sam Inkinen, Altti Kuusamo ja Mauri Ylä-Kotola. Lapin yliopiston hallinnon julkaisuja n:o

12 44. Rovaniemi: Lapin yliopisto Miten tehdä taidehistoriaa? Toimittaneet: Minna Ijäs, Altti Kuusamo ja Riikka Niemelä. Turku: UTU-kirjat, The Unsmiling World of Boyhood. Poikavuosien hymytön maailma. Eine Kindheit ohne Lächeln. Jarmo Mäkilä Boys Games Poikien leikit Jungspiele. Pori Art Museum Publications 115. Pori: Porin Taidemuseo. 101 s. D Publications intended for professional communities (1) 153 Taiteilija tyylimurros Thomas Mannin Tohtori Faustus. Tritonus 3/1980, s Arkkitehtuurin ja musiikin vastaanoton suhteista. Tritonus 4/1980, Musiikki, merkki ja myytti. Tritonus 5/1980, s Kokemiskieli ja musiikin fiktiivinen mieli. Musiikin rooli Christer Kihlmanin romaaneissa. Tritonus 1/1981, s Erään aihelman viimeisellä rannalla. Harry Kivijärven Lepohetki rannalla Kolme sulotarta ja traditio. Taide 5/1983, s Taide vuonna nolla: Oulun elokuvakeskuksen vuosikirja 4. Oulu 1983, s (Yhdessä Petri Vuojalan kanssa.) 159 Värien semiotiikasta. Valokuva 8/ Korkeakulttuurin tahattomat jäljet - Oulun koulun arkkitehtuurista. Tiili 2/ Värivalokuva ja öljyvärimaalauksen havaintotottumukset. Valokuva 1/1985, s Syrjästäkatsojan tarina: Kuva, katse ja kapakka. Suomalaiset ravintola-aiheiset maalaukset vuosisadan vaihteessa. Pidot Hyvinkäällä, Toimittanut Pirjo Hämäläinen. Hyvinkään taidemuseo, # 163 Kuvan kehys ja sen ylitys. Taide 6/1985, s # 164 Sana kuvana kuvassa. Kuvan ja sanan suhteet mainoksissa. Kuluttajatietoa 6/1986, s Lyhyen päivälehtisarjan semiotiikkaa. Puhekuplia. Kirjoituksia sarjakuvasta. Toimittanut Erkki Huhtamo. Kemi 1986, s

13 166 Sanooko kuva, kuvaako sana? Kuvan ja sanan suhteet. Taidehalli 86. Toimittanut Timo Valjakka. Helsinki 1986, s Johdatus kuvan semioottiseen tulkintaan. Taide 4/1986, s Uusi versio: Kuvien edessä, s Maisema kulttuurin rajatilana. Taide 6/1987, s The Gaze and the Maze. Notes on the Image-Action of Ilkka Juhani Takalo-Eskola. North 18: Ilkka Juhani Takalo-Eskola. Edited by Bengt Petersen, s Landskapet som kulturens gränsområde. Borealis 3. Malmö Konsthall. Malmö 1987, s (Muunneltu versio.) 171 Neljä teemaa aiheesta Onko tämä taidetta?. Taidehalli Toimittanut Lauri Anttila. Helsinki 1988,?? 172 Kivijärvi, Nature and Geosigns. Kivijärvi, luonto ja geomerkit. Harry Kivijärvi. Pori Artmuseum s Publications. Pori 1988, s Dekonstruktion fetissi kuvataideteorioissa I. Taide 6/1988, s , 68. (Kirjoitus on ilmestynyt lyhennetyssä ja revisioidussa muodossa Kuvien edessä - teoksessa, ). 174 Ars ja Nemo. Taide 1/1988. # 175 Dekonstruktion fetissi kuvataideteorioissa II. Taide 2/1989, s # 176 Hyvän ja huonon maun lajielämää. Taide 1/1990, s Merkityksen siirron mekanismit mainoskuvissa. Maailman merkkejä. Toimittanut Virpi Salin. Helsinki 1990, s Göran Sonessonin haastattelu. Synteesi 2-3/1990, s Mitä kasvoihin on kirjoitettu? Muotokuvan semiotiikasta. Written on the Face. Siksi 3/1990, s Argumenttien taide: missä ovat kritiikin retoriikan rajat? Taide 5/1992, s Touring Taste. Valamy Mash. Proceedings from Finno-Hungarian symposiums in Semiotics Edited by Henri Broms Helsinki Semiootikon pessimistisiä mietteitä. Synteesi 1992, Sarjallisen toiston mania. Taide 3/1994, s , Intellektuaaliset muodit ja managerismi. Taide 5/1994.

14 185 Hautakivi, elämäkerta, identiteetti. Kivi / Sten. Petri Kaverma. Helsingin kaupungin taidemuseon julkaisuja. Helsinki 1994, s The Modalities of Landscape. Landskapets modaliteter. Maiseman modaliteetteja. Antti Linnovaara. Galleri Bergman. Stockholm 1994, s Tapaamme vielä. Kuvataide ja musiikki. Musiikin ja kuvan Ensemble. Kohtaamisia tilassa Lönnströmin taidemuseo, Rauma 1997, Klee Kleen jälkeen. Jälkisanat Paul Kleen teokseen Pedagoginen luonnoskirja. Taide, Helsinki Jan Kaila ja kohteen mysteeri. Jan Kaila. Amos Andersonin taidemuseo Helsinki 2000, s. 5-9 (suomeksi), s (ruotsiksi), s (englanniksi). 190 Ideologiat ja identiteetit. Esipuhe. Synteesi 2/2002, Barokin kaksi pohjaa. Nuori Voima. Barokkinumero. 2/2002, Musiikintutkimusta Serbiassa. Musiikki ja Media -symposium Belgradin Taiteiden yliopistossa Musiikki 3/2002, Kirjoitettu yhdessä Susanna Välimäen kanssa. 193 Miten abstrakti esittää itseään? Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja. Toimittaneet: Helena Sederholm et al. Helsinki 2003: Weilin+Göös, Musiikki ja taiteen abstraktius. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja. Toimittaneet: Helena Sederholm et al. Helsinki 2003: Weilin+Göös, Laulavat viestit (esipuhe Synteesi-lehden Sävyt, nyanssit, karaktäärit - numeroon). Synteesi 2/2003, Denise Ziegler und die Einbruch der Ränder. Denise Ziegler and the Awakening of the Margin. Denise Ziegler. Kunstmuseum Olten, Olten 2003, Jan Kenneth Weckman. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja. Toimittaneet Helena Sederholm et al. Helsinki: Weilin+Göös, 2003, Silja Rantasen varhaisteokset. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja. Toimittaneet Helena Sederholm et al. Helsinki: Weilin+Göös, 2003, Lauri Laine. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja. Toim. Helena Sederholm et al. Helsinki: Weilin+Göös, 2003, Taidehistoria ja teorioiden uutuusarvo. Virkaanastujaisesitelmä. Kuvastin 1/2005, Todellisuus reaalin paisteessa. Todellisuuksia. Toimittaneet Markku

15 Arantila, Pekka Hepoluhta & Silja Lehtonen. Helsinki: Taide Oy, 2005, Palasia julkisen veistoksen merkitysopista. Osa 1: Maailma veistospuistona. Taide 6/2005, Kauneuden ylitarjonnasta Kitschiin ja fetissiin. Taidehistoria. Vuosikertomus Turku Turun yliopisto, 2005, Murenevat marmorit. Julkisen veistoksen merkitysoppia. Osa II. Taide 2/2006, Inspiroituneesta melankoliasta menetykseen. Taidehistoria vuosikertomus Turku: Turun yliopisto, 2006, Suuri kaupunki, pienet baarit ja kahvilat: Huomioita Rooman kahviloiden merkitysrakenteiden säilymisestä 1900-luvun lopussa. Taidehistoria - vuosikertomus Turun yliopisto, Taidehistoria Menneisyys aina risana edessämme. Elämäkerrasta identiteettikysymyksen valossa. Taidepanimo Lahti. 208 Minne unohtui Kirnusta katutila? Synteesi 4/ D Publications intended for professional communities 2: Writings on Finnish Modern and Contemporary Art 209 Kuva ja musiikki: Hannu Väisänen. Tritonus 3/1980, s Manierismin jälki. Postkulttuuri. Taidehalli 84. Toimittanut Kimmo Sarje. Helsinki 1984, s Mnemosynen ottotyttären emansipaatio ja kritiikki. (AICA:n kongressissa 1983 pidetyn esitelmän toinen versio). Synteesi 4/1984, s Luonnosta merkkiin - käsitysten muutos. Kuuntelua. Taidemaalariliiton näyttely Taidehallissa Toimittanut: Jaakko Lintinen. Helsinki, s Kaupungin symboliset ulottuvuudet. Pentti Tuovisen Kaupungin esittävä symboliikka -teoksen arvostelu. Kaleva Veistokset metsän reunassa. Onnela. Toimittanut Veli Granö. Lahti 1989, s

M A A L A U K S I A P A I N T I N G S

M A A L A U K S I A P A I N T I N G S LAURI LAINE LAURI LAINE MAALAUKSIA PAINTINGS 2013 2014 6 LASKOSTEN VERHOAMIA ARVOITUKSIA Altti Kuusamo K uinka abstrakteja maalaukset voivatkaan olla läheltä katsottuna! Ja kuinka abstrakteina ne saattavat

Lisätiedot

Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia

Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia Laadittu syksyllä 2006. Laatija Eeva-Liisa Haanpää Bibliografiaa ylläpidetään jatkuvasti. Päivitetty viimeksi 6/2013. Sisällys A. Artikkelit...

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS... 2 HALLINTO... 3 HENKILÖKUNTA... 4 TOIMITILAT JA VARUSTEET... 6 TAIDEKOKOELMAT... 7. Porin kaupungin taidekokoelma...

TOIMINTA-AJATUS... 2 HALLINTO... 3 HENKILÖKUNTA... 4 TOIMITILAT JA VARUSTEET... 6 TAIDEKOKOELMAT... 7. Porin kaupungin taidekokoelma... P O R I N T A I D E M U S E O N T O I M I N T A K E R T O M U S 2004 TOIMINTA-AJATUS... 2 HALLINTO... 3 1 HENKILÖKUNTA... 4 TOIMITILAT JA VARUSTEET... 6 TAIDEKOKOELMAT... 7 Maire Gullichsenin taidesäätiön

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 3 Irina Havaste, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Pieski Outi, Crossing Paths,

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 Irina Havaste-Ukkola, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Contemporary Art and Art

Lisätiedot

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta Kuvalehti nro 2 2013 Eiköhän mun teokset toimi Venetsiassa ihan samalla tavalla kuin muuallakin4 Mitä puut tekevät Miten opiskelijat Venetsiassa?7 voivat vaikuttaa taideyliopiston asioihin?11 Maisterin

Lisätiedot

Paikan henki Matkailijan mielikuvasta graafiseksi kuvaksi

Paikan henki Matkailijan mielikuvasta graafiseksi kuvaksi SIlja Nikula Paikan henki Matkailijan mielikuvasta graafiseksi kuvaksi Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksitorstaina

Lisätiedot

27. 2005 vol. 8. Nykytaiteen uusi haaste Banaalia ja arkipäiväistä vai onko? URB-tähtenä Storm TeatteriNYT!

27. 2005 vol. 8. Nykytaiteen uusi haaste Banaalia ja arkipäiväistä vai onko? URB-tähtenä Storm TeatteriNYT! 27. 2005 vol. 8 Nykytaiteen uusi haaste Banaalia ja arkipäiväistä vai onko? URB-tähtenä Storm TeatteriNYT! PIERRE COAT Giovanni Battista Podestá: Carne-Vale, s.d. Collection de l Art Brut, Lausanne. Virallisen

Lisätiedot

CV and List of Publications/Jaakko Hämeen-Anttila. 2. Date and place of birth etc. 26.2. 1963 Oulu; Finnish; Venuksentie 6 T 202, 01480 Vantaa

CV and List of Publications/Jaakko Hämeen-Anttila. 2. Date and place of birth etc. 26.2. 1963 Oulu; Finnish; Venuksentie 6 T 202, 01480 Vantaa CV and List of Publications/Jaakko Hämeen-Anttila CV/Jaakko Hämeen-Anttila/15.9. 2014 1. Full name Jaakko Markus Hämeen-Anttila, male 2. Date and place of birth etc. 26.2. 1963 Oulu; Finnish; Venuksentie

Lisätiedot

Kulttuurin rakentaja. Kulturbyggare. Constructing Culture

Kulttuurin rakentaja. Kulturbyggare. Constructing Culture Kulttuurin rakentaja Valtion taidemuseo 1990 2010 Kulturbyggare Statens konstmuseum 1990 2010 Constructing Culture Finnish National Gallery 1990 2010 Toimittaja / Redaktör / Editor Virpi Harju Kulttuurin

Lisätiedot

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi URB09 10. urbaani festivaali 10TH URBAN FESTIVAL KIASMA, HELSINKI, FINLAND 30.7. 9.8.2009 OHJELMA PROGRAMME www.urb.fi 2 3 2 sisältö CONTENTS 5 kuvat pictures > > 6 urb 09 14 historia / history urb 2000

Lisätiedot

KAAKKURIKaakkois-Suomen

KAAKKURIKaakkois-Suomen taidemuseoiden tiedotuslehti 2013 KAAKKURIKaakkois-Suomen > Sivu 4 Imatran rakennustyylit > Sivu 9 7. Aalto Kuvataiteen Wihuri > Sivu 17 Lapsen tähden Ihana kamala asiakas Aivan aluksi on pakko avata muutamia

Lisätiedot

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Jorma Selovuori 26.1.2000 SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia,

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS... 2 HALLINTO... 5 HENKILÖKUNTA... 6 TOIMITILAT JA VARUSTEET... 8 TAIDEKOKOELMAT... 9. Porin kaupungin taidekokoelma...

TOIMINTA-AJATUS... 2 HALLINTO... 5 HENKILÖKUNTA... 6 TOIMITILAT JA VARUSTEET... 8 TAIDEKOKOELMAT... 9. Porin kaupungin taidekokoelma... P O R I N T A I D E M U S E O N T O I M I N T A K E R T O M U S 2005 TOIMINTA-AJATUS... 2 HALLINTO... 5 1 HENKILÖKUNTA... 6 TOIMITILAT JA VARUSTEET... 8 TAIDEKOKOELMAT... 9 Maire Gullichsenin taidesäätiön

Lisätiedot

Pohjoismaisen elokuvan festivaali. sekä mediataiteen tapahtuma Live Herring. 16.-19.11.2006 yhdessä Jyväskylässä

Pohjoismaisen elokuvan festivaali. sekä mediataiteen tapahtuma Live Herring. 16.-19.11.2006 yhdessä Jyväskylässä Pohjoismaisen elokuvan festivaali sekä mediataiteen tapahtuma Live Herring 16.-19.11.2006 yhdessä Jyväskylässä Opinkivi & Juomatehdas www.liveherring.org Kampus Kino www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/ngfest/

Lisätiedot

TOISIN KERTOEN KATI KIVINEN KERTOMUKSEN TILALLISTAMINEN JA KOHTAAMINEN LIIKKUVAN KUVAN INSTALLAATIOSSA VALTION TAIDEMUSEO KUVATAITEEN KESKUSARKISTO 26

TOISIN KERTOEN KATI KIVINEN KERTOMUKSEN TILALLISTAMINEN JA KOHTAAMINEN LIIKKUVAN KUVAN INSTALLAATIOSSA VALTION TAIDEMUSEO KUVATAITEEN KESKUSARKISTO 26 KERTOMUKSEN TILALLISTAMINEN JA KOHTAAMINEN LIIKKUVAN KUVAN INSTALLAATIOSSA TOISIN KERTOEN KATI KIVINEN VALTION TAIDEMUSEO KUVATAITEEN KESKUSARKISTO 26 HELI REKULA Vyyhti 2000 Kaksikanavainen videoinstallaatio,

Lisätiedot

2011 Exchange and Evolution: Worldwide Video Long Beach 1974-1999 (kuraattorina Kathy Rae Huffman), Long Beach Museum of Art, USA (Turppiryhmä)

2011 Exchange and Evolution: Worldwide Video Long Beach 1974-1999 (kuraattorina Kathy Rae Huffman), Long Beach Museum of Art, USA (Turppiryhmä) Ansioluettelo Lea Kantonen, s. 25.10. 1956 Helsingissä Pekka Kantonen, s. 11.5. 1955 Helsingissä Jousikuja 11, 04660 Numminen, FINLAND www.kantonenart.com YKSITYISNÄYTTELYT 2011 Kodin väreilyä, Helsingin

Lisätiedot

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen OULU 2007 B 79 ACTA Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN JUHLAKIRJA PROFESSORI HELENA SULKALAN 60-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS

Lisätiedot

Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA

Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 97 Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA Avauksia Erkki Melartinin vaikutteisiin, verkostoihin ja vastaanottoon henkilöja reseptiohistoriallisena tutkimuksena JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Espoon modernin taiteen museo

Espoon modernin taiteen museo Espoon modernin taiteen museo 1 08 12 X CLAUDE MONET JA SUOMALAISIA IMPRESSIOITA MAARIA WIRKKALA PÅ SVENSKA S. 20 21 IN ENGLISH P. 22 23 1 Näyttelyohjelmisto 5.3. 25.5.2008 12 x CLAUDE MONET JA SUOMALAISIA

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Lähdesmäki, Tuuli Title: Tukku uusia ja joukko tuttuja

Lisätiedot

HALLINTO HENKILÖKUNTA

HALLINTO HENKILÖKUNTA PORIN TAIDEMUSEON VUOSIKERTOMUS 1983 1 HALLINTO Porin taidemuseon omistaa Porin kaupunki ja se toimii kaupungin kulttuurilautakunnan alaisuudessa. Museon johtokuntana toimii kulttuurilautakunnan kuvataidejaosto.

Lisätiedot

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusta ei voi opiskella Suomessa pääaineena, mutta siitä voi valmistua filosofian maisteriksi erillisestä maisteriohjelmasta (vuodesta

Lisätiedot

syksy 2 0 1 4 Tiedon puolella.

syksy 2 0 1 4 Tiedon puolella. Tiedon puolella. syksy 2014 Emme tuki sähköpostilaatikkoasi, kirjeitä tulee korkeintaan kymmenen vuodessa. Uutiskirjeen voit tilata nettisivuiltamme www.gaudeamus.fi tai lähettämällä meille sähköpostia

Lisätiedot

Artikkelit Julkkiskirjailijan ja bestselleristin brändi: Jari Tervon tapaus Tarja-Liisa Hypén

Artikkelit Julkkiskirjailijan ja bestselleristin brändi: Jari Tervon tapaus Tarja-Liisa Hypén S I S Ä L T Ö 2 Pääkirjoitus Mammonan valta? Jyrki Korpua ja Ilmari Leppihalme 5 Artikkelit Julkkiskirjailijan ja bestselleristin brändi: Jari Tervon tapaus Tarja-Liisa Hypén 19 34 52 Työtä vai leikkiä?

Lisätiedot

filosofinen aikakauslehti nro 61 kesä 2/2009 Metafora Kolumni 95 Reijo Ylimys, Sydämensivistys Otteita ajasta Kirjat

filosofinen aikakauslehti nro 61 kesä 2/2009 Metafora Kolumni 95 Reijo Ylimys, Sydämensivistys Otteita ajasta Kirjat niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 61 kesä 2/2009 Pääkirjoitus 3 Tere Vadén & Jarkko S. Tuusvuori, Pääkirjoitus niin vai näin 6 Mikko Leinonen, Suomifilosofian perinteestä vielä n & n -haastattelu

Lisätiedot

Artikkelit Kirjallisten kuvausten enargeiaa. Ekfrasis Lars Sundin Siklax-trilogiassa Marita Hietasaari

Artikkelit Kirjallisten kuvausten enargeiaa. Ekfrasis Lars Sundin Siklax-trilogiassa Marita Hietasaari S I S Ä L T Ö 3 5 22 42 51 59 61 65 67 Pääkirjoitus Oikeus turvallisiin käsitteisiin Mika Hallila ja Samuli Hägg Artikkelit Kirjallisten kuvausten enargeiaa. Ekfrasis Lars Sundin Siklax-trilogiassa Marita

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 1.1. Personal data 1.2. Academic education 1.4. Curated exhibitions (selection)

CURRICULUM VITAE 1.1. Personal data 1.2. Academic education 1.4. Curated exhibitions (selection) 1 CURRICULUM VITAE 1.1. Personal data Maria Sylvia Hirvi-Ijäs, female, b.27/1 1962 in Eskilstuna, Sweden, Swedish and Finnish citizenship. Married to MA Jyrki Ijäs (b. 1955), daughter Ellen Ijäs (b.1996)

Lisätiedot

EMMA Toimintakertomus 2007

EMMA Toimintakertomus 2007 EMMA Toimintakertomus 2007 EMMA - Espoon modernin taiteen museo Toimintakertomus 2007 Ensimmäinen täysi toimintavuosi 4 Hallinto ja talous 5 Näyttelytoiminta 6 Raimo Utriainen - Soiva viiva 6 Mari Sunna

Lisätiedot

www.kiasma.fi 44 Uutuus: Kaija Papun sarjakuva Adel Abidin Kiasman tosi-tv:ssä Kevään kalenteri

www.kiasma.fi 44 Uutuus: Kaija Papun sarjakuva Adel Abidin Kiasman tosi-tv:ssä Kevään kalenteri www.kiasma.fi 2010 44 vol 12 Uutuus: Kaija Papun sarjakuva Adel Abidin Kiasman tosi-tv:ssä Kevään kalenteri Värikäs talvi Kiasmassa Olav Christopher Jenssen teosnimien jäljillä Olavi Paavolaisen ja Hertta

Lisätiedot