Altti Kuusamo: Publications ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Altti Kuusamo: Publications (1977-2012)"

Transkriptio

1 Appendix 2 Altti Kuusamo: Publications ( ) A Peer-reviewed scientific articles 1 Helsingin kahviloiden semiotiikkaa. Synteesi 2-4/1982, s (Yhdessä Eero Julkusen kanssa.) 2 Kuvataiteen ns. objektin kriisi ja ikonologian mahdollisuudet. Synteesi 1/1983, E. H. Gombrich ja taidehistorian metodologia. Osa I: Gombrich ja Geistesgeschichten aave. Synteesi 3-4/1983, Kohti epäpuhdasta havaitsemista. Synteesi 4/1984, Psykoanalyyttisestä lähestymistavasta kuvataiteen tutkimuksessa. Synteesi 3/1984, Kuvien eriarvoisuus elokuvassa. Synteesi 1-2/1985, s Pyhän Katriinan kaipaus. Kahvimainosprosessin semiotiikka. Tiedotustutkimus 4/1985, (Yhdessä Erkki Huhtamon kanssa.) 8 Aistien hierarkia vai havaintojen tasa-arvo? Synteesi 4/1985, Onko ikonin käsite semiotiikan reliikki? Synteesi 4/1986, Kuinka nykytaiteesta puhutaan? Synteesi 1/1986, Tutkimuksellisesta tilanteesta. Synteesi 1-2/1987, Symbolin käsitteen kaksi puolta. Symbolien tulkinnasta kuvantutkimuksessa. Synteesi 1-2/1987, Olemisen partituureja. Milan Kundera: Romaanin taide. Synteesi 4/1987, Metsän mielikuvat isänmaallisissa lauluissa ja metsämainoksissa. Silva Fennica 1987, vol. 21, no. 4, (Yhdessä Eero Julkusen kanssa. With the English summary.) 15 The Prelate Looks Sideways. New Light on a Renaissance Portrait at the

2 Sinebrychoff Art Museum. Ohikatsova prelaatti. Näkökohtia Sinebrychoffin taidemuseon renessanssimuotokuvaan. The Art Museum of the Ateneum. 29th year 1987 Bulletin. Helsinki 1988, Kulttuurinen identiteetti ja kansainväliset odotukset. Synteesi 1-2/1988, Muoto, merkitys, muisti. Muodon käsite modernismin arkkitehtuuriteorioissa. Synteesi 3/1988: ESSU-projektin teemanumero, What is postmodernism? Finnish Music Quarterly 1/ From Perception to Language, Object to meaning. Havainto ja kieli, esine ja mieli. Synnyt. Nykytaiteen lähteitä Sources of Contempåorary Art. Edited by Timo Valjakka. Nykytaiteen museo Museum of Contemporary Art, Helsinki 1989, (The article has been published also Lithuanian language: Kentaurs 2/1992, s ) 20 Lacanilainen fuuga. Teoria peilivaiheesta ja sen sovellukset. Synteesi 2-3/1990, Life in Finnish Forests: Semiotics of a Summer House. Semiotica 87, 3/4, 1991, (Together with Eero Julkunen.) 22 Maku matkalla. Makuarvostelmien synty Villa d Esten puutarhan taustaa vasten. Synteesi 3/1991, Typologioiden kehittämismahdollisuudet arkkitehtuurin tutkimuksessa. Työkalut ja tietojärjestelmät. VTT:n tiedotteita Espoo 1991, s Muistin taiteen muutokset. Reettori, analyytikko, taiteilija ja turisti. Muistipaikkojen neljä aspektia. Tiede ja Edistys 4/1992, Esineiden järjestyksestä. Sisustuksen marginaalit 1950-luvulla. Avoin ja suljettu. Kirjoituksia 1950-luvusta suomalaisessa kulttuurissa. Toimittanut Anna Makkonen. SKS. Tampere 1992, s The Art of Arguments - where are the Limits of Rhetoric in Criticism. Beyond Walls and Wars, Politics and Multiculturalism. Publication of the acts of the IAAC Congress (1991). Midmarch Art Press, New York 1993, Kulttuurikritiikki, muutos, tulevaisuus. Synteesi 1/1993, Mielikuvan käsite, merkkiteorian placenta? Synteesi 4/1993, Viborg en förlorad stads semiotik. Symbolladdade meningar kring staden Viborg.

3 Laboratorium för folk och kultur, s. 2/1993, s (Yhdessä Eero Julkusen kanssa.) 30 Aihe vai tyyli? Abstraktismin ikonografiaa I Synteesi 1/1993, s Aihe vai tyyli? Abstraktismin ikonografiaa II Synteesi 2/1993, s Uusoraalinen kulttuuri ja lajin laki. Synteesi 1-2/1994, Polarisoitu läheisyys tapakulttuurissa. Synteesi 2/1997, Modal Dimensions of the Memory System (In Art). Quelles Mémoires pour l art contempotrain? Actes du XXXe Congres de l Acssociation International des Critiques d Art (Rennes, 25 aout septembre 96). Rennes 1997, Yksityiskohdan teoria I. Kuvasta tilaan. Taidehistoria tänään. Toimittanut Kirsi Saarikangas. Vastapaino, Tampere 1998, s Ymmärtäminen ja konteksti-sensitiivisyys. Uudella kertaluvulla takaisin tietoisuusfilosofioihin? Synteesi 4/1998, Identiteetistä toiseen: 60-luku. Mediatieteen kysymyksiä 2: Kirjoituksia modernista ja postmodernista kulttuurista. Professori Tarmo Malmbergin juhlakirja. Toimittaneet: Sam Inkinen, Eva Sundgren, Mauri Ylä-Kotola. Lapin yliopisto, Rovaniemi 1998, s Yksityiskohdan teoriaa II. Esine ja yksityiskohta. Synteesi 2/1999, Mythic Disorientation: Outside the kaleidoscope (Sulev Keedus: Georgica ). Mýtická dezorientácia: mino kaleidoskopu. Space in Film. Edited by Viera Zidekova. Soros Center, Bratislava 2000, s Klassismi ja puhtaan muodon aikakausi. Teoksessa: Kivettyneitä ihanteita. Eurooppalaisen kulttuurin paluu klassismiin maailmansotien puristuksessa. Toimittaneet: Marja Härmänmaa ja Timo Vihavainen. Atena, Jyväskylä 2000, s Koiran katse. Synteesi 2/2001, Yksityiskohdan teoria III: Sivuseikat liikkeessä. Synteesi 1/2002, Umberto Eco happy hermetism forever. Synteesi 1/2002, Kuvalliset identiteettisymbolit ja logosentrinen kondensaatio. Synteesi 2/2002, Yksityiskohdan teoria IV: Navat, solmut ja ylijäämä. Synteesi 4/2002,

4 46 On the Semantic Heterogeneity in the Interpretation of Pictures. Analytic Approaches to Visual Communication. International Symposium. Izmir, April 17/18th, Proceedings. Edited by Nilüfer Yürür. Izmir 2002: Ege University, Understanding and Contextual Close Reading. Understanding / Misunderstanding. Contributions to the Study of the Hermeneutics of the Sign. Acta Semiotica Fennica XVI. Edited by Eero Tarasti. Helsinki and Imatra: International Semiotics Institute, 2003, Kuvan nyanssien kautta näkevä diskurssi. Synteesi 2/2003, Kävelijän konseptiot katutilassa. Synteesi 3/2003, Käsite ja elemuoto. Vaghezza ja dionyysisen nymfin karnevalisaatio 1500-luvun puolivälin italialaisen taiteen synnytyshuone-kuvissa. Nymfi ja manierismi: I osa. Synteesi 2/2004, Yksi ja monta muotoa. Esteettisen muodon kriittistä käsitehistoriaa. Synteesi 1/2005, Huhun koko keho. Neubauerin Huhun kulttuurihistoriaa. Synteesi 1/2005, Musiikin ja kuvataiteen yhteiset merkityskiintiöt. Musiikki ei-diskursiivisuuden ihannemallina modernismissa. Musiikin filosofia. Toimittaneet Alfonso Padilla ja Juha Torvinen. Helsinki: Yliopistopaino 2005, Efektien ylikuumenemisen arkipäivää. Lukuohjeita visuaalisiin elämysmarkkinoihin. Media ja muotoilu 120. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Kouvola 2005, Meitä katsova canefora. Nymfi ja manierismi, osa II. Synteesi 4/2005, Liikkuvat lisätekijät ja symbolismi: uhrilahjoista dionyysisiin teemoihin. Nymfi ja manierismi, osa III. Synteesi 2/2006, Miten postmoderni ajatteli meissä periodia? Postmodernismin myyttinen. Synteesi 2/2006, Michelangelo ja melankolian pitkä vieteri. Melankolian efektit ja affektit Michelangelo-diskurssissa. Synteesi 4/2006, Inspiroituneen ja vetäytyvän melankolian muodot. Johdatusta melankolian merkkeihin. Synteesi 4/2006, Crumbling Marbles. A Public Sculpture as a Substitute and Supplement in the Light of the Rubbish Theory. Canadian Art Rewiev vol. 30, no 3, 2006.

5 61 Keskukset, vaikutusten imploosio ja omintakeisuus. Synteesi 1/2007, Rannaton Reaali ja vastarannan semiotiikkaa. Leikistä Reaalin vastarintaan. Vastarinta / resistanssi. Konfliktit, vastustus ja sota semiotiikan kohteena. Toimittanut Harri Veivo. Helsinki: Yliopistopaino. 2007, Vastauskonpuhdistus ja assistoivan nymfin aihe syntymäkuvissa. Nymfi ja manierismi, IV osa. Synteesi 1/2007, Käsitteiden merkitysrajat ja ajattelun kuva. Filosofisen tyylin ja tyylittömyyden merkitys vastakohtien avaajana. Synteesi 1/2008, The concept of vaghezza and the Carnivalization of the Dionysian Nymph in the Mid- Sixteenth Century Imagery of the Birth of the Virgin Mary. Teoksessa: The Iconography of Gender I-II. Edited by Attila Kiss György Enfre Szönyi. Szeged: JATEPress. 2008, Tiedostettu ja tiedostamaton aika. Kuvallisen kerronnan aikatasoista I. Synteesi 2/2008, Ajan ylimääräytyminen, ajattomuuden ongelma ja simultaanisuus kuvallisen kerronnan maailmassa. Kuvallisen kerronnan aikatasoista II. Synteesi 4/2008, The Surplus Value of Mythic in Iconography and Style. A Sounding of Signs: Modalities and Moments in Music, Culture, and Philosophy. Essays in Honour of Eero Tarasti on his 60 th Anniversary. Acta Semiotica Fennica XXX. Edited by: Robert S. Hatten, Pirjo Kukkonen, Richard Littlefield, Harri Veivo and Irma Vierimaa. Imatra: International Semiotics Institute, 2008, Oraalinen läsnäolo Pentti Saarikosken Kirje vaimolleni -teoksessa Homeroksesta Hessu Hopoon. Antiikin traditioiden vaikutus myöhempään kirjallisuuteen. In honorem H. K. Riikonen. Toimittaneet Janna Kantola ja Heta Pyrhönen. SKS, Helsinki 2008, Rakenne, kertomus, lisäys: tiedostamattomista rakenteista itsetietoiseen diskurssiin. Murtuvat merkit. Semiotiikan teoreettisen ja soveltavan tutkimuksen näkökulmia. Toimittaneet Erja Hannula ja Ulla Oksanen. Helsinki: Palmenia Helsinki University 2009, Sivuhenkilöiden kansoitusta 1500-luvun puolivälin syntymähuone-piirroksissa: lyhyttä ja pitkää Wirkungsgeschichtea. (With the English Summary.) Maasta, kivestä ja hengestä. Earth, Stone and Spirit. Markus Hiekkanen Festschrift. Toimittanut Hanna-Maria Pellinen. Turku: Kulttuurien tutkimuksen laitos, arkeologia 2009, Kuvan poeettisen läsnäolon ideaalin kysymyksiä. Filosofian kuvakollokvio Kuva. Acta Philosopoca Tamerensia, vol. 5. Toim. Leila Haaparanta, T. Klemola, Jukka Kotkavaara ja Samuli Pihlström. Tampere: Tampereen University Press, 2009,

6 73 The Idea of Art as a Form Behind Tactile Values: the Recuperation of Art in Art History c. 100 years ago. Teoksessa: Proceedings of the J.J. Tikkanen symposium. Taidehistoriallisia tutkimuksia 39. Helsinki Läsnäolon hetkestä ajan riveihin Kuvallisen kerronnan aikatasoista III. Synteesi 2/2009, Avantgarde postmodernin läpi kohti serendipistä asennetta. Synteesi 2/2009, Omakuva ja autokommunikaation ulottuvuudet. Merkityksen muodostumisen itseviittaavat ulottuvuudet omakuvan lajissa. Teoksessa: Miten tehdä Taidehistoriaa? Toimittaneet: Minna Ijäs, Altti Kuusamo ja Riika Niemelä. Turku: UTUkirjat 2010, Miksi kuvataidekritiikin teoria jää tekstin kynnykselle? Kritiikin kielen ja käsitteiden suhteesta. Synteesi 1/2010, Käsitteiden varassa kohti uusia aistimetaforia. Synteesi 4/2010, Kulttuurikritiikin menehtymisen merkit. Kielen eri periodit Vicon ja Fryen mukaan ja kielen kaventumisen kausi kaikkitietävän median aikakaudella. Synteesi 1/2011, Nykytaidehistorian monet lähestymistavat. Esipuhe. (Yhdessä Minna Ijäksen ja Riikka Niemelän kanssa). Miten tehdä taidehistoriaa? Toimittaneet: Minna Ijäs, Altti Kuusamo ja Riikka Niemelä. Turku: UTU-Kirjat, 2010, Pyhä koskettaa katoavaista, 1. Osa: Kirjallisen ja kuvallisen diskurssin suhteet suojelusenkeli-topoksen varhaisvaiheessa. Synteesi 2/2011, Pyhä koskettaa katoavaista, 2. Osa: Vastauskonpuhdistuksen teoria ja käytäntö: suojelusenkelin roolit, vaatetus ja kysymys alastomuudesta Synteesi 4/2011, A Face in the Stage of the Self. Torger Enckell s Self-Portraits. Ansiktet på jagets arena. Torger Enckells självporträtt. Kasvot minuuden näyttämöllä. Torger Enckellin omakuvien vuosikymmenet. Torger Enckell. Ed. by Carolus Enckell, T. Lammi ja Esko Nummelin. Pori: Porin taidemuseo 2011, Metaphors of Archaeology in Psychoanalysis. Times, Things, Places. 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen. Ed. by J. Harjula, M. Helamaa & J. Harjula. Turku: J.-P. Taavitsainen Festschrift Committee 2011, Nyansseja ja Näkökulmia. Altti Kuusamo juhlakirja. Toim. Riikka Niemelä, Katve-Kaisa Kontturi ja Asta Kihlman. Taidehistoriallisia tutkimuksia Konsthistoriska studier 42. Teos sisältää 12 Altti Kuusamon artikkelia vuosilta Helsinki s.

7 86 Pyhä koskettaa katoavaista, 3. osa: Suojelusenkeliaiheen mikro- ja makrovariaatiot Domenico Fettistä ja Lo Spadarinosta Francesco Maffeihin. (Ilmestyy: Synteesi 4/2012: 25 liuskaa.) 87 Kun kaavakuva otti kompositiosta otteen. TAHITI: 88 Humanismi, antihumanismi, traditio ja kritiikki. Synteesi 1/2012, Tahallisesti ja tahattomasti kätketty: desco da parto esillä ja piilossa. Synteesi 2/2012, Representaation paluu itsensä ja läsnäolon ongelma Cassirerista Las Meniñakseen. Representaatio. Toimittanut: Kaisa Kurikka. Turku: Eetos. Ilmestyy: lokakuu Active Angel as a Guardian: Emergence of the First Guardian Angels Disjunction between Literary and Visual Discourses in the early 17 th Century. Transcending Signs. De Gruyter Mouton. Will be published, the end of the year B Non-reviewed scientific artiles. 92 The Emancipation of Mnemosyne s Adopted Daughter and the Fate of Criticism. AICA Finlande 83, Helsinki 1984, Onko taidehistorian 'feministinen metodi' hermeneutiikkaa? Nainen, taide ja taidehistoria. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan monisteita 2, 1985, s Miten kuva mielii olla hyvä? Studium, punctum, Barthes, Poussin ja muut. Valokuvauksen vuosikirja 1987, s Roland Barthes, semioklasmin klassikko. Modernin ulottuvuuksia. Toimittanut Jaakko Lintinen. Taide, Jyväskylä 1989, s Kaksi Orfeusta. Teoksessa Orfeus. With an English summary. Helsingin kaupungin taidemuseon Silmikanto-sarjan julkaisuja n:o 1. Helsinki 1990, Miten käy uuden taidehistorian? Synteesi 2-3/1990, s The Strenght of Disillusionment - Silja Rantanen. Treskel/Threshold 2/1990. Museet for samtidskunst (Oslo). 99 Myyttisen käyttäytymisemme salpausselällä. Mytologia Suomessa. Toimittaneet: Kimmo Sarje ja Päivi Talasmaa. Espoo 1990, s Poeettinen hulluus, oidipaalinen unelmointi ja taiteilija. Taiteilija: mielikuvat ja todellisuus. Divine Madness, Oedipal Dreaming and Artist. Nykytaiteen museo,

8 Helsinki 1991 (With the English summary), s Saako tutkija vaikuttaa taiteen tulevaisuuteen? (Voiko hän olla vaikuttamatta?) Teoksessa: Kuinka tutkia nykytaidetta? Helsingin yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja X. Helsinki 1991, Keskuksen ja periferian etnosentrismit. Synteesi 3/1992, The article has been published in the magazine Vytvarné uminí (no. 5-6/1992) in Prague. 103 Aavistus heterotopiasta. Tekstejä Jan Fabren taiteesta. Nykytaiteen museo, Helsinki 1992, s Vasarin näkemys taiteesta ja taiteilijoista. Johdantoessee teokseen Giorgio Vasari: Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon. Toimitustyö ja käännöksen tarkastus: Altti Kuusamo. Kustannusosakeyhtiö Taide, Helsinki 1994, Nature as a Discourse of Signs. Artscape Norland. Report from Seminarium in Bodö and Heningsvaer. Bodö 1995, s The Heterotopical Meanings in the Alvar Aalto Vase. Yearbook of the Finnish Institute in London Finnish Institute, London 1995, 107 Fragments of Memory. K 96. International Ceramic Art. Tony Cragg, Angel Carraza, Radoslaw Gryta, Jun Kaneko, Xavier Toubes South Carelian Art Museum. Lappeenranta, Finland. 108 Esine, ajallisuus ja tulkinta. Kulumisen kulttuurista tarkastelua. Esine kulttuurissa. Esseitä yksilön ja tuotteiden vuorovaikutuksesta. Toimittanut Petri Niininen. Helsinki 1996, Tingens Lebenswelt. Skriftserien Kairos 3. Stockholm: Raster Förlag 1997, p Mietteitä merkkirajasta. Siltoja ja synteesejä. Esseitä semiotiikasta, kulttuurista ja taiteesta. Prof. Eero Tarastin juhlakirja. Toimittaneet Irma Vierimaa, Kari Kilpeläinen, Anne Sivuoja-Gunaratnam. Gaudeamus, Helsinki 1998, Akatemian idea ja taiteiden järjestelmä. Silmän oppivuodet. Ajatuksia taiteesta ja taiteen opettamisesta. Kuvataideakatemia Kuvataideakatemia, Helsinki 1998, s Euforia, Kitsch ja groteski viimeisten aikojen kuvastossa. Matkalla tulevaisuuteen. Tieteen päivät Toimittanut Jan Rydman. Tieteellisten seurain valtuuskunta, Jyväskylä 1999, s Terrains of Expression: Jukka Mäkelä s Three Decades and Eight Seasons. Jukka Mäkelä. Sign and Gesture. Paintings from Three Decades

9 Kiasma, Museum of Contemporary Art, Helsinki, 14-36; Risto Suomi: projekti ja sen reflektio. Acta Semiotica Fennica VIII (Imatran Kansainvälisen Semiotiikka-Instituutin julkaisuja, nro. 3): Ymmärtämisen merkit. Samuuden ja toiseuden ikoneja suomalaisessa kulttuurissa. Toimittanut Eero Tarasti. Hakapaino, Helsinki 2000, s An Entrenchments of Culture. Kari Cavén. Artscape Norland. Editor: Maaretta Jaukkuri. Press Publishing. Norland County 2001, Kokoelma, teos, konteksti. Samlingen, verket, kontexten. Collection, work, context. Kaupunki herää. Today s Future. Staden vaknar. Helsinge-Vantaa 650. Juhlajulkaisu Vantaan kaupungin taidekokoelmasta. Helsinki 2001, Seutumielikuvaston muutosnäkymiä Identiteettisymboleista liikkuviin imagoihin? Kiide. Kulttuurisen aluekehityksen haasteita Pohjois-Kymenlaaksossa. Toimittaneet: Altti Kuusamo, Sam Inkinen ja Sanna Tomperi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2006, Nove rapporti con L Italia. Baltico e Mediterraneo. Italia e Finlandia a Confronto. A cura di Sergio Rossi. Museo Nazionale di Castel S. Angelo, Roma, 23. gennaio 10 aprile, 2007, Kasvojen merkkiluonteen läpinäkyvyydestä. Kasvojen elävöittämisen kielioppia, I osa. Merkitysten maailmantorilla. Dosentti Henri Bromsin juhlajulkaisu. Toimittaneet: Sam Inkinen, Altti Kuusamo ja Mauri Ylä-Kotola. Lapin yliopiston hallinnon julkaisuja n:o 44. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2008, Alati rajojaan ylittävä huono maku. (Esitelmä vuoden 2007 tieteenpäivillä ) Tieteessä tapahtuu. Vol. 26. Nro. 2 (2008), Suurten kahviloiden kohtalo ja korttelibaarien säilyvyys patinan pääkaupungissa I. Roma. Villa Lanten ystävien vuosikirja VII. Toimittanut Andreo Larsen. Helsinki 2008, Dumbfounded Inspiration: Tensions of Meaning in Caravaggio s St. Matthew and the Angel. L inspirazione sbalordità: sulle tensioni di significato nel dipinto San Matteo e l Angelo di Caravaggio. (Hölmistynyt inspiraatio: Caravaggion Matteus ja enkeli - maalauksen merkitysjännitteistä ennen ja nyt). Caravaggio palaa. Caravaggion värien jäljillä. Discovering Caravaggio s Colours. Sinebrychoffin taidemuseo, 22-28, 29-35, Julkisten veistosten kefalisesta ulottuvuudesta. Teoriaa ja historiaa. Teoksessa: Arkkitehtuurin historia ja nykyaika. Juhlakirja Kaisa Bronerille. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, sarja A 50. Oulu: Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto 2010,

10 B2 Non-reviewed scientific articles: scientific reviews 124 Kotimainen Michelangelo. Arvostelu Istvan Racz: Michelangelo. Taide 3/ Suomi-neidon painovoima. Aimo Reitalan Suomi-neito -kirjan arvostelu. Taide 1/1984, s Yliluonnollinen ja ikinuori modernismi. Sixten Ringbomin Pinta ja syvyys -teoksen arvostelu. Taide 1/1990, s Visuaalisen semiotiikan perusteos Bauhausin hengessä. Arvostelu: Fernande Saint- Martin, Semiotics of Visual Language. Synteesi 3/1992, s Koko maailman taide. Hugh Honourin ja John Flemingin Maailman taiteen historian arvostelu. Synteesi 4/1992, s Kuulasta tekstiä. Kirja-arvostelu: Eero Hämeenniemi: Tekopalmun alla. Synteesi 4/1994, s Romaanina olemisen epäsystemaattinen autonomia. Milan Kunderan Petetyt testamentit arvostelu. Synteesi 4/2001, Kuvia luontokuvan kehyksistä. Juho Suonpään väitöskirjan Petokuvan raadollisuus Luontokuvan yhteiskunnallisen merkityksen metsästys arvostelu. Synteesi 2/2002, Yhteiset valokuvat, kärsimyksen toiseus. Arvostelu kirjoista: Susan Sontag: Regarding the Pain of Others, Slavoj Zizek: Welcome to the Desert of the Real ja Jean Baudrillard: The Spirit of Terrorism. Synteesi 1/2004, Retoriikan mutkikas moraali. Jan Blomstedtin Retoriikka ja epäily -teoksen arvostelu. Synteesi 2/2004, Ikastista, mutta fantastista. Patricia Castelli: L estetica del Rinascimento -teoksen arvostelu. Synteesi 4/2005, Retoriikan välittävät tekijät. Kirja-arvostelu. Cicero: Puhujasta sekä Jukka-Pekka Puro: Retoriikan historia. Synteesi 4/2007, Milloin narratiivi on narratiivi? Kuvakertomus, kultti ja toimeksiantaja. Ira Westergård: Approaching Sacred Pregnancy. The Cult of the Visitation and the Narrative Altarpieces in Late Fifteenth-Century Florence. Synteesi 3 /2009, Edward Munch ja symbolien kiertokulku. TAHITI:

11 2011/vaitoskirja-arviot/edward-munch-ja-symbolien-kiertokulku/ 138 Valistus viritettiin kritiikille. Kirja-arvostelu: Tzvetan Todorov: In Defence of Enlightenment & Tzetan Todorov: The Limits of Art. Synteesi 1/2011, Mitä Vehmas tiesi? Arvostelu: Riitta Ojanperän väitöskirja Taidekriitiikko Einari J. Vehmas ja moderni taide. Synteesi 4/2011, Elämä pitkä, päätoimisena vielä pitempi. Arvostelu: Aarne Kinnunen: Päätoiminen elämä. Synteesi 1/2012, Jokapäiväinen Dorflesimme: 102 vuotiaan ajatuksia fetissistä Arvostelu: Gillo Dorfles: Il feticcio quotidiano. (A cura di Massimo Carboni.) II painos. Rooma: Castelvecchi Lit Edizioni s. Synteesi 3/2012 (ilmestyy lokakuussa: 5 liuskaa). C Scientific books (monographs) 142 Jarmo Mäkilä - The Art of Coping. In Finnish: Uponnut Atlantis. Helsinki s. 143 Kuvien edessä. Esseitä kuvan semiotiikasta. Gaudeamus, Helsinki s. 144 Reijo Hukkanen. Vuoden taiteilija. (With the English summary: "Pantagruellism of Reijo Hukkanen".) Weilin & Göös, Helsinki s. 145 Giorgio Vasari: Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon. Altti Kuusamo: Toimitustyö ja käännöksen tarkastus: esipuhe (s. 7-8), johdantoessee: ks. julkaisu n:ro 56, sekä huomautusten laatiminen, 700 kpl., s Kustannusosakeyhtiö Taide, Helsinki s. 146 Tyylistä tapaan. Semiotiikka, tyyli, ikonografia. (With the English abstract) Gaudeamus, Helsinki s. 147 Land and Townscapes Kristian Krokfors. Kristian Krokfors. Maita ja mittoja. Kristian Krokfors. Helsinki 2002, Libris Oy. 87 s. 148 Kiide. Kulttuurisen aluekehityksen haasteita Pohjois-Kymenlaaksossa. Toimittaneet: Altti Kuusamo, Sam Inkinen ja Sanna Tomperi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Maasta ja muotokuvista myytteihin. Reino Vihisen maisemat ja vuodenajat. Reino Vihinen Maa muuttuu myytiksi. Maalauksia vuosilta Toimittanut Pauliina Kronlöf. Teksti: Altti Kuusamo. Helsinki: Art-Print Oy, Merkitysten maailmantorilla. Dosentti Henri Bromsin juhlajulkaisu. Toimittaneet: Sam Inkinen, Altti Kuusamo ja Mauri Ylä-Kotola. Lapin yliopiston hallinnon julkaisuja n:o

12 44. Rovaniemi: Lapin yliopisto Miten tehdä taidehistoriaa? Toimittaneet: Minna Ijäs, Altti Kuusamo ja Riikka Niemelä. Turku: UTU-kirjat, The Unsmiling World of Boyhood. Poikavuosien hymytön maailma. Eine Kindheit ohne Lächeln. Jarmo Mäkilä Boys Games Poikien leikit Jungspiele. Pori Art Museum Publications 115. Pori: Porin Taidemuseo. 101 s. D Publications intended for professional communities (1) 153 Taiteilija tyylimurros Thomas Mannin Tohtori Faustus. Tritonus 3/1980, s Arkkitehtuurin ja musiikin vastaanoton suhteista. Tritonus 4/1980, Musiikki, merkki ja myytti. Tritonus 5/1980, s Kokemiskieli ja musiikin fiktiivinen mieli. Musiikin rooli Christer Kihlmanin romaaneissa. Tritonus 1/1981, s Erään aihelman viimeisellä rannalla. Harry Kivijärven Lepohetki rannalla Kolme sulotarta ja traditio. Taide 5/1983, s Taide vuonna nolla: Oulun elokuvakeskuksen vuosikirja 4. Oulu 1983, s (Yhdessä Petri Vuojalan kanssa.) 159 Värien semiotiikasta. Valokuva 8/ Korkeakulttuurin tahattomat jäljet - Oulun koulun arkkitehtuurista. Tiili 2/ Värivalokuva ja öljyvärimaalauksen havaintotottumukset. Valokuva 1/1985, s Syrjästäkatsojan tarina: Kuva, katse ja kapakka. Suomalaiset ravintola-aiheiset maalaukset vuosisadan vaihteessa. Pidot Hyvinkäällä, Toimittanut Pirjo Hämäläinen. Hyvinkään taidemuseo, # 163 Kuvan kehys ja sen ylitys. Taide 6/1985, s # 164 Sana kuvana kuvassa. Kuvan ja sanan suhteet mainoksissa. Kuluttajatietoa 6/1986, s Lyhyen päivälehtisarjan semiotiikkaa. Puhekuplia. Kirjoituksia sarjakuvasta. Toimittanut Erkki Huhtamo. Kemi 1986, s

13 166 Sanooko kuva, kuvaako sana? Kuvan ja sanan suhteet. Taidehalli 86. Toimittanut Timo Valjakka. Helsinki 1986, s Johdatus kuvan semioottiseen tulkintaan. Taide 4/1986, s Uusi versio: Kuvien edessä, s Maisema kulttuurin rajatilana. Taide 6/1987, s The Gaze and the Maze. Notes on the Image-Action of Ilkka Juhani Takalo-Eskola. North 18: Ilkka Juhani Takalo-Eskola. Edited by Bengt Petersen, s Landskapet som kulturens gränsområde. Borealis 3. Malmö Konsthall. Malmö 1987, s (Muunneltu versio.) 171 Neljä teemaa aiheesta Onko tämä taidetta?. Taidehalli Toimittanut Lauri Anttila. Helsinki 1988,?? 172 Kivijärvi, Nature and Geosigns. Kivijärvi, luonto ja geomerkit. Harry Kivijärvi. Pori Artmuseum s Publications. Pori 1988, s Dekonstruktion fetissi kuvataideteorioissa I. Taide 6/1988, s , 68. (Kirjoitus on ilmestynyt lyhennetyssä ja revisioidussa muodossa Kuvien edessä - teoksessa, ). 174 Ars ja Nemo. Taide 1/1988. # 175 Dekonstruktion fetissi kuvataideteorioissa II. Taide 2/1989, s # 176 Hyvän ja huonon maun lajielämää. Taide 1/1990, s Merkityksen siirron mekanismit mainoskuvissa. Maailman merkkejä. Toimittanut Virpi Salin. Helsinki 1990, s Göran Sonessonin haastattelu. Synteesi 2-3/1990, s Mitä kasvoihin on kirjoitettu? Muotokuvan semiotiikasta. Written on the Face. Siksi 3/1990, s Argumenttien taide: missä ovat kritiikin retoriikan rajat? Taide 5/1992, s Touring Taste. Valamy Mash. Proceedings from Finno-Hungarian symposiums in Semiotics Edited by Henri Broms Helsinki Semiootikon pessimistisiä mietteitä. Synteesi 1992, Sarjallisen toiston mania. Taide 3/1994, s , Intellektuaaliset muodit ja managerismi. Taide 5/1994.

14 185 Hautakivi, elämäkerta, identiteetti. Kivi / Sten. Petri Kaverma. Helsingin kaupungin taidemuseon julkaisuja. Helsinki 1994, s The Modalities of Landscape. Landskapets modaliteter. Maiseman modaliteetteja. Antti Linnovaara. Galleri Bergman. Stockholm 1994, s Tapaamme vielä. Kuvataide ja musiikki. Musiikin ja kuvan Ensemble. Kohtaamisia tilassa Lönnströmin taidemuseo, Rauma 1997, Klee Kleen jälkeen. Jälkisanat Paul Kleen teokseen Pedagoginen luonnoskirja. Taide, Helsinki Jan Kaila ja kohteen mysteeri. Jan Kaila. Amos Andersonin taidemuseo Helsinki 2000, s. 5-9 (suomeksi), s (ruotsiksi), s (englanniksi). 190 Ideologiat ja identiteetit. Esipuhe. Synteesi 2/2002, Barokin kaksi pohjaa. Nuori Voima. Barokkinumero. 2/2002, Musiikintutkimusta Serbiassa. Musiikki ja Media -symposium Belgradin Taiteiden yliopistossa Musiikki 3/2002, Kirjoitettu yhdessä Susanna Välimäen kanssa. 193 Miten abstrakti esittää itseään? Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja. Toimittaneet: Helena Sederholm et al. Helsinki 2003: Weilin+Göös, Musiikki ja taiteen abstraktius. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja. Toimittaneet: Helena Sederholm et al. Helsinki 2003: Weilin+Göös, Laulavat viestit (esipuhe Synteesi-lehden Sävyt, nyanssit, karaktäärit - numeroon). Synteesi 2/2003, Denise Ziegler und die Einbruch der Ränder. Denise Ziegler and the Awakening of the Margin. Denise Ziegler. Kunstmuseum Olten, Olten 2003, Jan Kenneth Weckman. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja. Toimittaneet Helena Sederholm et al. Helsinki: Weilin+Göös, 2003, Silja Rantasen varhaisteokset. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja. Toimittaneet Helena Sederholm et al. Helsinki: Weilin+Göös, 2003, Lauri Laine. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja. Toim. Helena Sederholm et al. Helsinki: Weilin+Göös, 2003, Taidehistoria ja teorioiden uutuusarvo. Virkaanastujaisesitelmä. Kuvastin 1/2005, Todellisuus reaalin paisteessa. Todellisuuksia. Toimittaneet Markku

15 Arantila, Pekka Hepoluhta & Silja Lehtonen. Helsinki: Taide Oy, 2005, Palasia julkisen veistoksen merkitysopista. Osa 1: Maailma veistospuistona. Taide 6/2005, Kauneuden ylitarjonnasta Kitschiin ja fetissiin. Taidehistoria. Vuosikertomus Turku Turun yliopisto, 2005, Murenevat marmorit. Julkisen veistoksen merkitysoppia. Osa II. Taide 2/2006, Inspiroituneesta melankoliasta menetykseen. Taidehistoria vuosikertomus Turku: Turun yliopisto, 2006, Suuri kaupunki, pienet baarit ja kahvilat: Huomioita Rooman kahviloiden merkitysrakenteiden säilymisestä 1900-luvun lopussa. Taidehistoria - vuosikertomus Turun yliopisto, Taidehistoria Menneisyys aina risana edessämme. Elämäkerrasta identiteettikysymyksen valossa. Taidepanimo Lahti. 208 Minne unohtui Kirnusta katutila? Synteesi 4/ D Publications intended for professional communities 2: Writings on Finnish Modern and Contemporary Art 209 Kuva ja musiikki: Hannu Väisänen. Tritonus 3/1980, s Manierismin jälki. Postkulttuuri. Taidehalli 84. Toimittanut Kimmo Sarje. Helsinki 1984, s Mnemosynen ottotyttären emansipaatio ja kritiikki. (AICA:n kongressissa 1983 pidetyn esitelmän toinen versio). Synteesi 4/1984, s Luonnosta merkkiin - käsitysten muutos. Kuuntelua. Taidemaalariliiton näyttely Taidehallissa Toimittanut: Jaakko Lintinen. Helsinki, s Kaupungin symboliset ulottuvuudet. Pentti Tuovisen Kaupungin esittävä symboliikka -teoksen arvostelu. Kaleva Veistokset metsän reunassa. Onnela. Toimittanut Veli Granö. Lahti 1989, s

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

2008 La Regina Di Quadri, Modica, Italia

2008 La Regina Di Quadri, Modica, Italia Pekka Hepoluhta s. 1957, asuu ja työskentelee Espoossa Opinnot Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskus 1979-1981 Vapaa Taidekoulu 1978-1982 Näyttelyt 2012 Galleria Ama, Helsinki 2011-12 Tuttuus, Vantaan

Lisätiedot

ANTERO KAHILA OPINNOT. 1979-1983 Lahden Taidekoulu, Lahti JATKO-OPINNOT/ TUTKIMUSPROJEKTIT

ANTERO KAHILA OPINNOT. 1979-1983 Lahden Taidekoulu, Lahti JATKO-OPINNOT/ TUTKIMUSPROJEKTIT ANTERO KAHILA asuu ja työskentelee Helsingissä OPINNOT 1979-1983 Lahden Taidekoulu, Lahti JATKO-OPINNOT/ TUTKIMUSPROJEKTIT 1997 Chiostro dello Scalzo, Firenze 1996, 2008 Galleria Nazionale d`arte Antica

Lisätiedot

Pekka Hepoluhta taidemaalari. Näyttelyt

Pekka Hepoluhta taidemaalari. Näyttelyt Pekka Hepoluhta taidemaalari Näyttelyt 2012 Galleria AMA, Helsinki tulossa elokuussa 2011-12 Tuttuus, Vantaan Taidemuseo 2011 Still und doch leben dig, Galerie Classico, Berlin 2011 Roma - Varese, Galleria

Lisätiedot

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET Taidemaalariliitto, Varsinainen jäsen Botnia Taiteilijaseura 2005 Suomen Taidegraafikot, Varsinainen jäsen 2005 Kuvasto 2005 Pohjalainen Taiteilijaliitto 2004 Vaasan Taiteilijaseura

Lisätiedot

Pekka Hepoluhta taidemaalari Yksityisnäyttelyt:

Pekka Hepoluhta taidemaalari Yksityisnäyttelyt: Pekka Hepoluhta taidemaalari Yksityisnäyttelyt: 2008 Galleria Uusitalo, Helsinki 2007 Galleria Aarni, Espoo (yhd.h I Raution kanssa) 2006 Observations, Galleria Aquatinte, Strasbourg, Ranska 2005 Galleria

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO. Markku Arantila s. Espoo 1960. Opinnot. Yksityisnäyttelyt

ANSIOLUETTELO. Markku Arantila s. Espoo 1960. Opinnot. Yksityisnäyttelyt ANSIOLUETTELO Markku Arantila s. Espoo 1960 Sairaalantie 13 B 10 35100 Orivesi Opinnot Taideteollinen Korkeakoulu, taiteilijan pedagogiset opinnot 1997-2000 Vapaa Taidekoulu 1978-1982 Yksityisnäyttelyt

Lisätiedot

2015 Saimaan Ammattikorkeakoulu, kuvataide, -Master of Culture and Arts, YAMK

2015 Saimaan Ammattikorkeakoulu, kuvataide, -Master of Culture and Arts, YAMK Leena Illukka Helsinki s.1962 Porvoo leenaillukka@hotmail.com http://www.finnishdesigners.fi http://leenaillukka.com http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi http://helsingintaiteilijaseura.fi KOULUTUS 2015

Lisätiedot

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a ANU TUOMI ANU VAISTO 1950 Kaarina Sillankorvantie 23a taidemaalari 21380 Aura www.anutuomi.fi 0449064950 Taidemaalariliiton jäsen Arte ry:n kunniajäsen Arten gallerioiden Joe s ja Titanik perustajajäsen

Lisätiedot

ULLA RANTANEN. s. 1938, Keitele OPINNOT. 1955-1959 Suomen taideakatemian koulu KOTIMAISET YKSITYISNÄYTTELYT

ULLA RANTANEN. s. 1938, Keitele OPINNOT. 1955-1959 Suomen taideakatemian koulu KOTIMAISET YKSITYISNÄYTTELYT ULLA RANTANEN s. 1938, Keitele OPINNOT 1955-1959 Suomen taideakatemian koulu KOTIMAISET YKSITYISNÄYTTELYT 1959 Lappeenranta 1961, 1963, 1965 Helsinki 1962 Lahti 1964 Kuusankoski 1969 Galerie Artek 1971

Lisätiedot

Juha Metso artist photographer 27.9.1965. vuorelankulma 2 48100 Kotka +358 500 708883 juha.metso@gmail.com www.juhametso.com

Juha Metso artist photographer 27.9.1965. vuorelankulma 2 48100 Kotka +358 500 708883 juha.metso@gmail.com www.juhametso.com Juha Metso artist photographer 27.9.1965 vuorelankulma 2 48100 Kotka +358 500 708883 juha.metso@gmail.com www.juhametso.com Yksityisnäyttelyt kotimaassa Solo Exhibitions in Finland 2013 Helsinki Galleria

Lisätiedot

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM).

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). KOULUTUS 2006 Videotaiteen erikoistumisopinnot, Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK, Taide ja Viestintä, Tampere 1994-1999 Kuva- ja mediataiteilija,

Lisätiedot

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Yhteystiedot: 050 5346251,ansari24@hotmail.com; anu.riestola@gmail.com Opinnot 2010 Aalto yliopisto, Taideteollinen Korkeakoulu, TaM kuvataideopettaja

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 08.01.2016

CURRICULUM VITAE 08.01.2016 CURRICULUM VITAE 08.01.2016 Jalo Porkkala Syntynyt 12.09.1950 Ilmajoella KOULUTUS Ylioppilas 1969 Lahden Taideteollinen Oppilaitos: Valokuvaaja 1979 TÄYDENNYSKOULUTUS Taideteollinen Korkeakoulu, Koulutuskeskus:

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Galleria Uusitalo. E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi GSM 040-547 5379

Galleria Uusitalo. E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi GSM 040-547 5379 Galleria Uusitalo Lönnrotinkatu 15, 00120 Helsinki tel. (09) 4780 0850 fax (09) 4780 0851 AVOINNA ti pe 11 17 la su 12 16 OPEN Tue Fri 11 17 Sat Sun 12 16 E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi

Lisätiedot

Opinnot. Jäsenyydet. Yksityisnäyttelyt. TARJA UNKARI - Curriculum Vitae

Opinnot. Jäsenyydet. Yksityisnäyttelyt. TARJA UNKARI - Curriculum Vitae TARJA UNKARI - Curriculum Vitae Opinnot Kuvataiteilija, Suomen Taideakatemian koulu 1964-1968, kuvataiteen loppututkinto 1963-64 Helsingin yliopiston piirustuslaitos 1964-68 Suomen Taideakatemian koulu

Lisätiedot

Taidekoulutus. Yksityisnäyttelyitä: CURRICULUM VITAE. Nimi: Anja Levoranta. s.1938, Noormarkku

Taidekoulutus. Yksityisnäyttelyitä: CURRICULUM VITAE. Nimi: Anja Levoranta. s.1938, Noormarkku CURRICULUM VITAE Nimi: Anja Levoranta s.1938, Noormarkku Taidekoulutus Kurssimuotoisia opintoja mm. Vapaassa taidekoulussa, Oriveden opistossa, Kuusamon kansanopistossa ja Helsingin Taiteilijaseuran kursseilla.

Lisätiedot

KARIN WIDNÄS CV. Syntynyt Helsingissä 1946. Opinnot. 1970 1976 Taideteollinen korkeakoulu/keramiikkasuunnittelu. Studio. 1978 1994 Helsinki

KARIN WIDNÄS CV. Syntynyt Helsingissä 1946. Opinnot. 1970 1976 Taideteollinen korkeakoulu/keramiikkasuunnittelu. Studio. 1978 1994 Helsinki KARIN WIDNÄS CV Syntynyt Helsingissä 1946 Opinnot 1970 1976 Taideteollinen korkeakoulu/keramiikkasuunnittelu Studio 1978 1994 Helsinki 1994 - Fiskars Opetus 1976- Suomi, Ruotsi, USA, Venezuela, Etelä-Korea

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

PETRI HYTÖNEN. s. 1963 Lives and works in Porvoo, Finland STUDIES. 1982-1984 University of Art and Design 1984-1988 Academy of Fine Arts

PETRI HYTÖNEN. s. 1963 Lives and works in Porvoo, Finland STUDIES. 1982-1984 University of Art and Design 1984-1988 Academy of Fine Arts PETRI HYTÖNEN s. 1963 Lives and works in Porvoo, Finland STUDIES 1982-1984 University of Art and Design 1984-1988 Academy of Fine Arts POST-GRADUATE STUDIES 1989-1990 Academy of Fine Arts SOLO EXHIBITIONS

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Elli Liippo Taideohjaaja, Taide jää mieleen -hanke Aboa Vetus & Ars Nova Taidemuseo työyhteisön taukotilana aikaa asioiden syvempään

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Suomen kalliomaalausten ja luonnonmuotojen tarkastelua taidehistorian metodein

Suomen kalliomaalausten ja luonnonmuotojen tarkastelua taidehistorian metodein Suomen kalliomaalausten ja luonnonmuotojen tarkastelua taidehistorian metodein 1. Kallion suurmuodot: -kasvokalliot -mistä kuvia katsotaan, mihin kuvat katsovat 2. Kallion pienmuodot: -halkeamat -maaviivat

Lisätiedot

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu 8/19/12 Tulokset 22. Laihian ajo 19.08.2012 M-10 10 km 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5 N-12 10 km Lähti: 0 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu M-12 10 km 1 Tuomas Kuusikoski

Lisätiedot

Taideakatemia/täydennyskoulutus,

Taideakatemia/täydennyskoulutus, CURRICULUM VITAE Anastasia HELMI Maria LEPPÄKOSKI GSM 0400 444499 helmi2.leppakoski@gmail.com www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2555 Syntymäpaikka: Impilahti OPINNOT Taideakatemia/täydennyskoulutus,

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

CV Hanna Vahvaselkä (1973)

CV Hanna Vahvaselkä (1973) CV Hanna Vahvaselkä (1973) Päämajankatu 22A as 2 50100 Mikkeli 050 5670803 hanna@vahvaselka.fi www.vahvaselka.fi Taideopinnot: 1994-99 Kuvataideakatemia, kuvanveisto 1999 Kuvataiteen maisterin tutkinto

Lisätiedot

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 Näyttely Kaapelin Puristamossa 2012 pj. Pentti Saksala Yhdistyksemme yli 40-vuotisen taipaleen jatkumisen edellytys o n o s a l

Lisätiedot

JÄSENYYDET YKSITYISNÄYTTELYT

JÄSENYYDET YKSITYISNÄYTTELYT CATA AHLBÄCK Kuvataiteilija CV (1/16) s.1962 Mustasaari Asuu ja työskentelee Mustasaaressa, Pohjanmaalla 050 570 2871 cata.ahlback@gmail.com www.cata-ahlback.blogspot.fi JÄSENYYDET 2009 - Taidemaalariliitto,

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Ammatti ja jäsenyydet. Taidekoulutus TAITEELLINEN TYÖ MARJATTA TAPIOLA. Syntynyt 30.4.1951, Sysmä

CURRICULUM VITAE. Ammatti ja jäsenyydet. Taidekoulutus TAITEELLINEN TYÖ MARJATTA TAPIOLA. Syntynyt 30.4.1951, Sysmä CURRICULUM VITAE MARJATTA TAPIOLA Syntynyt 30.4.1951, Sysmä puoliso lääket.lis. Ville Bergroth, er. Aina B., s. 1975, Zaida B., s. 1977. Vanhemmat maanvilj. Olli Tapiola ja emäntä Kerttu T., o.s. Peltola.

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari

HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari YKSITYISNÄYTTELYT 2011 Forssan museon Aulagalleria, Forssa Heinolan taidemuseo 2009 Galleria Katariina,

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

BIOGRAFIA. CV (valikoitu) portfolion lopussa.

BIOGRAFIA. CV (valikoitu) portfolion lopussa. BIOGRAFIA Sirpa Häkli on Helsingissä työskentelevä kuvataiteilija. Vuonna 2015 hänellä on ollut yksityisnäyttelyt Galleria G:ssä, Helsingissä ( Hämärä ja kirkas Maalauksia ) ja Poriginal Galleriassa, Porissa

Lisätiedot

JOHANNA SUONPÄÄ, CV s. 24.3.1969 Helsinki

JOHANNA SUONPÄÄ, CV s. 24.3.1969 Helsinki JOHANNA SUONPÄÄ, CV s. 24.3.1969 Taideopinnot 1997-2001 Taiteen maisteri, Tekstiilitaiteen laitos, Taideteollinen Korkeakoulu 1998-1999 Erasmus stipendiaattina, Kuvataideakatemia Krakova, Puola 1994-1997

Lisätiedot

Taide-elämyksiä Berliinissä

Taide-elämyksiä Berliinissä Taide-elämyksiä Berliinissä Pääsin käymään kesäkuussa 2015 Berliinin taidemuseossa Gemäldegalleriessa historian opettaja Veli- Matti Ojalaisen opastamana. Taidemuseosta löytyy maailman suurin kokoelma

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Opetustoiminta: Porin taidekoulu 1986 1997 Kankaanpään taidekoulu 1990 1999 Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kuvataiteen yksikkö 1999

Opetustoiminta: Porin taidekoulu 1986 1997 Kankaanpään taidekoulu 1990 1999 Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kuvataiteen yksikkö 1999 Nimi: Esko Railo Ansioluettelo 1/4 Syntynyt: 1.5.1961 Osoite: Maaherrankatu 26 as. 2 28100 PORI Puhelin: 02-6337 828, 050-5284 967 Sähköposti esko.railo@dnainternet.net Koulutus: Oriveden opisto, kuvataidelinja

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Jukka-Pekka Levy. Kettukin vuoden taiteilija 2011

Jukka-Pekka Levy. Kettukin vuoden taiteilija 2011 Jukka-Pekka Levy Kettukin vuoden taiteilija 2011 AURINKOPOIKA Galleria ARX, Hämeenlinna 22.3. 21.4.2011 Puupiirroskollaasi Jukka-Pekka Levy - Aurinkopoika Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry Taitto:

Lisätiedot

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Anne Tarvainen, FT Musiikintutkimus Tampereen yliopisto 14.3.2013, Suomen musiikintutkijoiden 17. symposium, Turku Ääni-ilmaisu Laulajan ilmaisu tuntuu kuuntelijan

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Sano minulle kuva. Kokemuksia kuvailusta Caj Bremerin valokuvanäyttelyssä Ateneumin taidemuseossa. Teksti: Maija Karhunen

Sano minulle kuva. Kokemuksia kuvailusta Caj Bremerin valokuvanäyttelyssä Ateneumin taidemuseossa. Teksti: Maija Karhunen Kokemuksia kuvailusta Caj Bremerin valokuvanäyttelyssä Ateneumin taidemuseossa Teksti: Maija Karhunen n verkkojulkaisuja 3:2010 Valtion Taidemuseo, Kaivokatu 2, 00100 Helsinki sivu 2 / 5 Kuvailutulkkaus

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoinkokous. 6. Raksanuoret Internet sivujen katsaus ja Extran kehittäminen

RL Nuorisojaoston avoinkokous. 6. Raksanuoret Internet sivujen katsaus ja Extran kehittäminen Aika 24.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta, naruportintie 68 02860 Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

YKSITYISNÄYTTELYT/SEPARATUTSTÄLLNINGAR/SOLO EXHIBITIONS

YKSITYISNÄYTTELYT/SEPARATUTSTÄLLNINGAR/SOLO EXHIBITIONS MARIANNA UUTINEN Syntynyt 1961 Pieksämäellä Född 1961 i Pieksämäki, Finland Born 1961 in Pieksämäki, Finland Asuu ja työskentelee Helsingissä Bor och arbetar i Helsingfors Lives and works in Helsinki OPINNOT/STUDIER/STUDIES

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille?

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Prof. Eero Hyvönen Helsinki Institute for Information Technology HIIT University of Helsinki, Dept. of Computer Science Semantic Computing Research

Lisätiedot

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK Normaalijuoksut Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015 Liikkuva maali 10m normaalijuoksut Sarja M50 Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK 1 Pyyhtiä Jarmo K-64 184 176 360 2 Jetsonen

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H 10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50 1. Matti Gröger 1. Jari Kallio Kokemäki 97 94 97 98 96 97 579 2. Joni Röman HKI 95 95 94 97 96 99 576 3. Lasse Voutilainen LP/Joensuu 94 96

Lisätiedot

Liisa Juhantalo; Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö

Liisa Juhantalo; Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö Kotiseutukokoelma Kansio: TAIDE a, sekalaista, ei täysin kronologista järjestystä Asiakirja Toimijat Päiväys 1. Lehtileike: Rehellinen Lehteä ei ilmoitettu; Porin 14.3.1981 näyttelyvierailu Taiteilijaseura;

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Kirjeen takana Reino Rinteen kaksi muistilappua Väinö Katajasta. h 3 07.05.1946 Reino Rinteen kirje Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karistolle.

Kirjeen takana Reino Rinteen kaksi muistilappua Väinö Katajasta. h 3 07.05.1946 Reino Rinteen kirje Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karistolle. 1 KANSIO H KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ ARVI A. KARISTON KIRJEET REINO RINTEELLE h 1 19.04.1946 Reino Rinteen kirje Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karistolle. h 2 20.04.1946 Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karisto / Arvi

Lisätiedot

NELIMARKKA-MUSEO perustettu 1964 kunnallistettu 1981 Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo 1995

NELIMARKKA-MUSEO perustettu 1964 kunnallistettu 1981 Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo 1995 NELIMARKKA-MUSEO perustettu 1964 kunnallistettu 1981 Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo 1995 Kansainvälisyys kuuluu merkittävänä osana taiteilijaprofessori Eero Nelimarkan (1891 1977) taidekäsitykseen Museon

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

MONSTERIN JÄLJILLÄ. ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle

MONSTERIN JÄLJILLÄ. ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle MONSTERIN JÄLJILLÄ ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle Kiasmassa asuu ujo monsteri, joka rakastaa taidetta. Se on merkannut Kiasman neljännen kerroksen Face to Face-näyttelyyn (13.3.2015-7.2.2016) viisi

Lisätiedot

Opinnot Studies 1988 92 Turun Piirustuskoulu Turku School of Fine Arts

Opinnot Studies 1988 92 Turun Piirustuskoulu Turku School of Fine Arts HEIKKI MARILA Syntynyt Lahdessa 1966 born 1966 in Lahti, Finland Opinnot Studies 1988 92 Turun Piirustuskoulu Turku School of Fine Arts Yksityisnäyttelyt Solo Exhibitions 2015 Wäinö Aaltosen museo Wäinö

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

1995 Nurmijärven kirjastogalleria Galleria Ars Libera:n kutsunäyttely (yhdessä Aarne Jämsän kanssa), Kuopio

1995 Nurmijärven kirjastogalleria Galleria Ars Libera:n kutsunäyttely (yhdessä Aarne Jämsän kanssa), Kuopio Petri Hytönen syntynyt / born 1963 Taidemaalari / Painter naimisissa / married with the Artist Marika Kaarna, 3 lasta / 3 children Taideopinnot / Studies : Taideteollinen korkeakoulu / University of Industrial

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot

MAURI OLAVI KEINÄNEN, CURRICULUM VITAE. Kuvataiteilija ja maisteri (TM). Mauri Olavi Keinänen / Wikipedia. e-mail. mauri.keinanen@hotmail.

MAURI OLAVI KEINÄNEN, CURRICULUM VITAE. Kuvataiteilija ja maisteri (TM). Mauri Olavi Keinänen / Wikipedia. e-mail. mauri.keinanen@hotmail. MAURI OLAVI KEINÄNEN, CURRICULUM VITAE Kuvataiteilija ja maisteri (TM). Mauri Olavi Keinänen / Wikipedia e-mail. mauri.keinanen@hotmail.com Puh. 044-3299678 OPINNOT - Lahden Taideinstituutti, ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Taideopinnot : Taideteollinen korkeakoulu 1982-1984 Kuvataideakatemia 1984-88 sekä jatko-opintoja 1989-2001

Taideopinnot : Taideteollinen korkeakoulu 1982-1984 Kuvataideakatemia 1984-88 sekä jatko-opintoja 1989-2001 Petri Hytönen s.1963 Taidemaalari Linnankatu 6 06100 Porvoo puhelin : 019-581541 040-5835507 sähköposti: petri.hytonen@dnainternet.net naimisissa, 3 lasta Taideopinnot : Taideteollinen korkeakoulu 1982-1984

Lisätiedot

Yhteispisteet PJ Cup 1 PJ Cup 2 PJ Cup 3. P11 60 m

Yhteispisteet PJ Cup 1 PJ Cup 2 PJ Cup 3. P11 60 m P11 60 m 1 Marcel Erkko 34 10 12 12 2 Tuukka Heinonen Viipurin Urheilijat 28 12 8 8 3 Juho Porri Hollolan Urheilijat -46 26 6 10 10 4 Topi Taimisto 12 8 4 5 Samuel Mäkelä Hollolan Urheilijat -46 11 4 4

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista:

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kunnanhallitus 186 04.08.2014 Etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa 2288/44.441/2010 KHALL 186 Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kiinteistö:

Lisätiedot

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Amhold As Pääsuunnittelija Ark Tarmo Kööp, pätevyys ja kokemus hankkeeseen riittäviä Arkkitehtisuunnittelijana Indrek

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot