Puupolttoaineiden pienkäyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puupolttoaineiden pienkäyttö"

Transkriptio

1 Puupolttoaineiden pienkäyttö Toimittanut Iiris Lappalainen Tekes

2 Puupolttoaineiden pienkäyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Martti Flyktman Satu Helynen Kari Hillebrand Markku Kallio Iiris Lappalainen Mauri Marjaniemi Åsa Nystedt Heikki Oravainen Asko Puhakka Matti Virkkunen Toimittanut Iiris Lappalainen Helsinki 2007

3 Yhteystiedot: Tekes Kyllikinportti 2, Länsi-Pasila PL Helsinki s-posti: Ulkoasu Merja Sainio / Designio Kannen kuva Juha Rautanen / Motiva Oy Paino Frenckellin kirjapaino Oy, Espoo Painos kpl ISBN Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineisto käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava.

4 Sisällys Alkusanat 5 1 Johdanto 7 Tavoitteena puhtaammat puun pienpolton tekniikat 7 Perinteinen puu pitää polttoaineena pintansa suomalaiskotien lämmityksessä 8 2 Puupolttoaineiden kilpailukyky 9 Polttoaineiden hintasuhteista 9 Polttoaineen hinta, käytön helppous ja investoinnit vaikuttavat lämmitystavan valintaan 10 Puupolttoaineiden käytön edistäminen 12 Puupolttoaine Euroopassa, kilpailukyky ja hinnat eri maissa 15 3 Polttoaineiden ja pienpolton laitteiden koti- ja vientimarkkinoiden tilanne ja näkymät 21 Polttoaineen tuotantoketjujen laitteet 21 Polttoaineiden tuotanto, kehittämistarpeet ja markkinat 22 Polttopuun arvonlisäveron porrastus haittaa pilkekauppaa 24 Varaavat tulisijat, kiukaat ja biokattilat 25 4 Polttoaineen tuotannon tutkimus, tuotekehitys sekä liiketoiminnan kehittäminen 27 Hakkeen tuotannon ja jakelun kehittäminen 27 Lämpöyrittäjätoiminnan kehittäminen 30 Halkojen ja pilkkeiden tuotannon ja jakelun kehittäminen 32 Pellettien tuotannon ja jakelun kehittäminen 43 Kiinteistökokoluokan kattiloiden polttimia on kehitetty 52 Polttimien kehittäminen 53 Säätö ja automaatio 53 Pienhiukkaset puun pienkäytössä 57 6 Standardit ja määräykset 59 Kiinteiden biopolttoaineiden CEN-standardit 59 Pienpolton laitestandardit ja määräykset 62 7 Tiedotus ja koulutus 69 Ammatillinen koulutus 69 Yliopistokoulutus 70 Eri toimijoita ja järjestöjä viestinviejinä 70 Neuvoja perinteisistä tulisijoista pelletteihin 70 Lämpöyritystoimintaa on aktivoitu ja markkinoitu 71 Kansainvälisiä hankkeita 71 8 Yhteenveto 73 Puupolttoaineiden kilpailukyky 73 Tuotekehitystä polttoaineista pienpolton laitteisiin 74 Standardointia ja tiedotusta 75 Tekes tukee edelleen alan kehitystä 75 9 Kirjallisuus 77 Standardeja, määräyksiä ja ohjeita 78 Internet-osoitteita 79 Liitteet 80 5 Puunpolton tutkimus ja tekniikoiden kehittäminen 49 Tulisijatutkimusten tuloksia 49 Pienkattilatutkimusten tuloksia 50 3

5 4

6 Alkusanat Puuta on poltettu ammoisista ajoista alkaen. Mitä uutta teknologiaa ja innovaatioita aihepiiristä voi löytää? Näihin kysymyksiin vastaaminen oli lähtökohtana Tekesin Puupolttoaineiden pientuotannon ja -käytön panostusalueessa vuosina Tutkittavaa ja kehitettävää on löytynyt yllättävän paljon. Useiden kymmenien Tekesin rahoittamien projektien lisäksi, alan yritysten ja julkisten toimijoiden panostus toimialalle on ollut huomattava. Tämä Puupolttoaineen pientuotannon ja -käytön päätösjulkaisu on katsaus toimialan viime aikojen kehitykseen. Käydään läpi tutkimus- ja kehitystuloksia, selvitetään puunpolton kilpailukykyä sekä esitetään standardeja ja säädöksiä. Puupolttoaineen pientuotannon ja -käytön panostusalueen myötä ovat kehittämistoiminnan avainsanoiksi nousseet laatu ja palvelu. Laadukas polttoaine, laadukas tuotantoketju ja laadukas palaminen vähäisine päästöineen ovat toimialan kasvun edellytyksiä. Palveluille on tänä päivänä suuri kysyntä ja palveluista ollaan valmiita maksamaan. Palvelujen puute ei saa muodostua uusiutuvan energian käytön kasvun esteeksi. Tekes rahoittaa jatkossakin puupolttoaineen pientuotannon ja -käytön alueella olevia uusia ja innovatiivisia hankkeita, vaikka erillinen panostusalue päättyykin. Investointeja Tekes ei rahoita, vaan investointiprojekteissa tulee kääntyä alueellisten TE-keskusten puoleen. Panostusalueen projektien myötä on julkisille tutkimustahoille kertynyt huomattavasti alan osaamista. Tämä osaaminen on saatavilla ja luottamuksellisesti hyödynnettävissä yritysten omissa tuotekehitysprojekteissa. Tämän päätösjulkaisun myötä esitämme kiitokset kaikille panostusalueen tehtävissä mukana olleille henkilöille tutkimuslaitoksissa, yrityksissä ja panostusalueen koordinoinnissa sekä hankerahoituksessa. Kiitos! Toukokuussa 2007 Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 5

7 6 KUVA: ARTO HÄMÄLÄINEN / KUVALIITERI

8 1 Johdanto Puu on lämmityksessä perinteinen polttoaine, jolla on edelleen tärkeä asema kotitalouksissa ja aluelämmityksessä. Puuta käytetään lämmityksen polttoaineena yhä useammin myös isommissa kiinteistöissä. Tavoitteena puhtaammat puun pienpolton tekniikat Puun käyttöä halutaan edistää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, koska sitä pidetään hiilidioksidipäästöjen suhteen neutraalina polttoaineena. Samalla on kuitenkin havahduttu ymmärtämään puun pienpolton mahdolliset haittavaikutukset. Puun palaessa syntyy väistämättä pienhiukkasia, ja riippuu paljon polttoaineen laadusta ja lämmityslaitteista, ovatko palamisen tuloksena syntyneet hiukkaset ihmisen terveydelle haitallisia. Hyvä, kuiva polttoaine ja oikein huolletut ja säädetyt laitteet sekä hyvin toimiva tekniikka takaavat tehokkaan, puhtaan palamisen ja kemiallisesti vaarattomat päästöt. Minkälainen polttoaine on parasta eri käyttötarkoituksiin ja miten tulisijoja ja pienen kokoluokan lämmityskattiloita pitäisi parantaa, jotta puun polttamisesta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa? Mikä tahansa biopolttoaine ei sovellu poltettavaksi pienessä kokoluokassa, eivätkä kaikki perinteisenä opitut polttotaidot tuota puhdasta palamista. Puupolttoaineiden markkinoille tarvitaan sertifiointeja ja ohjeita, oikeita Kuva 1. Pienhiukkasten muodostuminen puun poltossa LÄHDE: OHLSTRÖM ET AL Epätäydellisessä palamisessa syntyy nokea ja hiilivetyjä. Kun puupolttoaineet palavat täydellisesti, savukaasussa on lähinnä epäorgaanisia yhdisteitä. Lämpötila ( C) Ominaisuudet ennen savukaasujen puhdistusta polttoainehiukkanen noki pyrolyysi/ loppuun palaminen/ liekki/ haihtuminen vaihteleva koostumus hiilivedyt epätäydellinen palaminen: noki + orgaaniset yhdisteet K, Na, Ca, epäorgaaniset yhdisteet, Zn sulfaatit, kloridit, oksidit, karbonaatit täydellinen palaminen: tuhka (epäorgaaninen) 7

9 Johdanto menetelmiä ja uusia liiketoimintamalleja. Samoin pienpolton laitteita on kehitettävä, jotta palaminen olisi mahdollisimman puhdasta ja samalla myös tehokasta. Epätäydellisessä palamisessa tulee enemmän pienhiukkasia kuin täydellisessä palamisessa, ja hiukkaset ovat kemialliselta koostumukseltaan haitallisempia terveydelle. Haitallisinta on kitupoltto ja huonolaatuinen roskien polttaminen. Vaikka tulta on käytetty lämmitykseen jo kauan, on sekä polttopuun käsittelyssä että puun polttoon tarkoitettujen laitteiden kehittämisessä ja polton päästöjen tutkimuksessa edelleen paljon tehtävää. Perinteinen puu pitää polttoaineena pintansa suomalaiskotien lämmityksessä Metsäisessä Suomessa puu on ollut luonnollinen kiinteistöjen lämmityksen polttoaine, joka on pitänyt pintansa vielä nykyaikanakin, vaikka öljy- ja sähkölämmitys ovat yleisiä ja alue- ja kaukolämmitysverkostoja on asennettu pieniinkin taajamiin. Perinteisten pilkkeiden ja puuhakkeen rinnalle on tullut myös sahanpurusta, höylälastusta ja puun hiontapölystä puristettu pelletti. Pilkkeet ovat lämmönlähteenä pienissä tulisijoissa sekä vesikeskusjärjestelmään liitetyissä kattiloissa. Niitä käytetään jonkin verran ainoana lämmönlähteenä, mutta yleisemmin pilkkeet ovat lisälämmön lähde esimerkiksi sähkölämmitteisissä pientaloissa, joita Suomessa on Metsähakkeen käyttö on lisääntymässä ja lisääntynyt myös isojen kiinteistöjen lämmönlähteenä. Parhaiten se soveltuu metsätiloille ja lämpöyrittäjille. Pienkiinteistöissä metsähakkeen laadun tulee olla parempaa kuin suurissa lämpölaitoksissa. Pelletit kilpailevat vahvasti hakkeen ja pilkkeiden kanssa. Pellettilämmitysjärjestelmien sekä asennus- ja huoltopalveluiden kehittyminen edesauttavat polttoaineen suosiota. Lämpöyrittäjyys on noussut uutena toimintamallina kiinteistöjen ja pienten aluelämpölaitosten lämmityksessä. Lämmönkuluttaja hankkii lämmön yrittäjältä, joka vastaa lämmöntuotannosta ja tavallisesti myös polttoaineen hankinnasta. Yrittäjä saattaa vastata pelkästään lämmöntuotannosta, mutta laajemmassa palvelumallissa lämpöyrittäjä voi omistaa lämmöntuotantolaitokset jakeluverkostoineen. Tulisijoja, omia polttopuita ja ostopuuta Suomessa arvioidaan olevan vuonna 2007 noin 2,2 miljoonaa tulisijaa, joista 1,2 miljoonaa omakotitaloissa, 0,8 miljoonaa vapaa-ajan asunnoissa ja 0,2 miljoonaa rivitaloissa. Suurin osa polttopuusta saadaan edelleen omista metsistä ja vain noin 15 prosenttia on ostopuuta. Työtehoseuran mukaan neljännes polttopuun käyttöään lisäävistä aikoo ostaa tarvitsemansa puun. Ostopilkkeen määrä on noin m 3, mikä vastaa 750 gigawattituntia (1 m 3 = 2,5 MWh). Ostopuuta ostetaan jatkossa yhä enemmän erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa taajamissa. Pilkekauppiaita on noin 2 000, joista 200 saa päätulonsa myymällä pilkkeitä. Halkoina ja pilkkeinä polttopuuta myydään m 3. Asiakkaalle toimitetun kaupallisen polttopuun myynti volyymi Suomessa on yleisen hintatason perusteella laskettuna noin 60 miljoonaa euroa. KUVA: IIRIS LAPPALAINEN 8

10 2 Puupolttoaineiden kilpailukyky Kun kiinteistön lämmitysjärjestelmän hankintapäätöstä tehdään, ovat laiteinvestointien kustannukset ja eri polttoaineiden hintasuhteet ratkaisevia tekijöitä. Valintaan vaikuttavat myös keskeisesti lämmityksen helppous ja siihen tarvittava työmäärä. Mielikuva lämmitysjärjestelmän ympäristömyötäisyydestä tai kotimaisuudesta voi olla vaikuttimena hankintaan. Erillisiä tulisijoja hankitaan myös tunnelman luojaksi. Polttoaineiden hintasuhteista Kiinteistökokoluokassa puupolttoaine kilpailee useimmiten kevyen polttoöljyn, sähkön ja maalämmön kanssa. Maakaasua, jonka verkostoa on vain eteläisimmässä osassa maata, käytetään Suomessa kiinteistöjen lämmitykseen pääasiassa kaukolämpölaitosten kautta. Hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseen tähtäävä päästökauppajärjestelmä on rajattu koskemaan polttoaineteholtaan yli 20 megawatin laitoksia. Pienemmissä laitoksissa metsähake kilpaileekin turpeen ja fossiilisten polttoaineiden kanssa. Maaperän ja ilman lämpöä käyttävien lämpöpumppujen käyttö on lisääntynyt, samoin kuin useamman lämmitysmuodon yhdistäminen, josta esimerkkinä on aurinkoenergian hyödyntäminen käyttöveden lämmitykseen. Etelä-Suomessa aurinkolämpökeräimillä voidaan saada jopa kolmasosa vuoden lämmitysenergian tarpeesta. Kevyen polttoöljyn hinta seuraa öljyn maailmanmarkkinahintaa. Toinen merkittävä tekijä on polttoaineeseen sisältyvät verot ja veroluonteiset maksut, joiden asettamisella fossiilisille polttoaineille on useissa maissa käytetty edistämään biopolttoaineiden kysyntää. Kevyen poltto öljyn verollisen kuluttajahinnan vaihtelut ovat olleet melko suuria Suomessa vuosina (kuva 2 s. 10). Suomessa puupolttoaineiden ja muidenkin lämmitysjärjestelmien vakava haastaja on ollut sähkölämmitys, kun sähkö on ollut suhteellisen edullista ja lämmitysjärjestelmä on helppo ja edullinen asentaa. Puupolttoaineiden hintakehitys on ollut vakaampaa. Toisaalta puupolttoaineiden markkinat ovat olleet kehittymättömät. Vasta 2000-luvun alkuvuosista lähtien on esimerkiksi pilkkeelle kehitetty jakelu- ja hankintakanavia. Valtaosa omakotitaloissa käytettävistä puupolttoaineista, pilkkeistä ja metsähakkeesta hankitaan edelleen omasta metsästä. Pelleteistä on vähitellen muotoutumassa lämmitysmarkkinoille uusi merkittävä polttoaine. Hintakehityskin oli 2000-luvun alkupuolella suhteellisen vakaata. Hinta on kuitenkin noussut, kun kysyntä Keski-Euroopassa on lisääntynyt ja pelletin raaka-ainetta on jouduttu myös kuivaamaan. Vuoden 2004 hintatasosta pelletin hinta nousi lähes 40 prosenttia vuoden 2006 syksyyn mennessä. Siitä huolimatta pelletti on edelleen öljyä huomattavasti edullisempaa. 9

11 Puupolttoaineiden kilpailukyky Kuva 2. Kevyen polttoöljyn hintakehitys c/l LÄHDE: ÖLJY- JA KAASUALAN KESKUSLIITTO Kevyen polttoöljyn hinta on heittelehtinyt vahvasti kolmen vuoden aikana, litrahinta on vaihdellut eri vuosina senttiä (1 c/l vastaa 0,1 c/kwh). Kuva 3. Pellettien hintakehitys Suomessa vuosina /tn Suursäkki, 500 kg Irtopelletti LÄHDE: VAPO OY Pellettien hinta pysyi vuosikymmenen alussa samalla tasolla. Kuivan raaka-aineen hinnannousu ja raaka-aineen kuivaaminen ovat nostaneet pelletin hintaa parin vuoden aikana 40 prosenttia. Pelletti on kuitenkin edelleen paljon edullisempaa kuin kevyt polttoöljy. Alkuvuoden 2007 hinnat, joihin sisältyy 22 %:n vero ja rahti 1. kuntaluokassa kg:n erissä, ovat samat kuin syksyllä Tonni pellettejä tuottaa vähintään vähintään kwh lämpöenergiaa (1 c/l öljyä vastaa 4,8 /tn pellettiä). Polttoaineen hinta, käytön helppous ja investoinnit vaikuttavat lämmitystavan valintaan Lämmitysjärjestelmän investointikustannuksiin vaikuttaa paljon se, onko kysymyksessä uusinvestointi vai vanhan järjestelmän korvaaminen. Kiinteän polttoaineen kattilan investointi maksaa enemmän kuin öljykattilan. Kalliimman investoinnin kustannukset onkin kyettävä korvaamaan laitoksen eliniän aikana halvemmalla polttoaineen hinnalla. Mitä pienemmästä kattilasta on kyse, sitä suurempi osuus vuotuisista lämmityskustannuksista on kiinteitä laitehankinnan kustannuksia. Pienet kattilat mitoitetaan siten, että ne vastaavat koko lämmöntarpeesta ja varustetaan sähkövastuksilla häiriötilanteita varten. Mitoitusteholtaan isommissa ratkaisuissa kiinteän polttoaineen kattilalla ei pyritä kattamaan lämmön huipputehon tarvetta, vaan huippu- ja varatehoa varten on käytössä entinen tai uusi öljykattila ja biopolttoaineella pyritään saamaan prosenttia lämpöenergiasta. Omakotitalojen eri puupolttoaineisiin perustuvien lämmitysjärjestelmien kokonaiskustannukset ovat olleet pitkään samaa suuruusluokkaa (kuva 4). Tapauksittain voidaan päätyä eri tuloksiin lämmitysjärjestelmän arvotuksen mukaan. Käyttäjät voivat arvottaa eri tavoin halvan hankinnan verrattuna edullisimpiin käyttökustannuksiin tai omaan työhönsä. Kevyen öljyn hintana on vuoden 2007 alun keskihinta 55 senttiä litralle (c/l), jolloin öljy oli parin vuoden jaksolla keskimääräistä edullisempaa. Polttoöljyn hinta c/l vastaa melko tarkkaan samaa kuin puupolttoaineille ilmoitettu euroa/megawattitunti ( /MWh), sillä yksi öljykuutio sisältää energiaa 10 MWh. Öljyn hinta on verollinen. Isommassa kohteessa, josta esimerkkinä on laskettu 200 kilowatin kattila, puupolttoaineet ovat alkuvuoden 2007 hinnoilla kilpailukykyisiä kevyeen öljyyn verrattuna (kuva 5). Pellettien kilpailukykyä parantaa kevyeen öljyyn nähden se, että ne voidaan tyypillisesti toimittaa irtotavarana, jolloin hinta on suursäkkitoimitukseen verrattuna edullisempi. Tulisijojen ja takkojen käyttö lisälämmityksessä on taloudellisesti kannattavaa vain silloin, kun laitteistojen hankintahintaa ei oteta huomioon. Tällaisilla laitteilla on myös huomattava viihtyisyysarvo, mikä on usein myös 10

12 Puupolttoaineiden kilpailukyky Kuva 4. Puulämmityksen kustannukset omakotitalossa, 20 kw LÄHDE: FLYKTMAN/VTT Pilke 40 /MWh Pelletti 40 /MWh Hake 20 /MWh Polttoainekustannukset Pääomakustannukset Lämmitystyö Muut kustannukset /MWh Pilkkeet ovat kallein puupolttoaine, pellettien hinta on alkanut lähentyä pilkkeiden hintaa. Pelletit on oletettu hankittavan suursäkeissä, jolloin polttoaineen hinnaksi tulee noin 40 euroa megawattitunnille vuoden 2007 hintatasolla (1 /MWh vastaa 0,1 c/kwh). Kuva 5. Lämmöntuotannon kustannukset 200 kw:n lämpökeskuksessa Pelletti 30 /MWh Hake 16 /MWh LÄHDE: FLYKTMAN/VTT Polttoainekustannukset Pääomakustannukset Lämmitystyö Muut kustannukset /MWh Hakelämmitys on edullisempaa kuin pellettilämmitys 200 kilowatin järjestelmässä. Vapon puupellettejä. KUVA: JARMO HIETARANTA / STUDICO / VAPO OY niiden hankinnan peruste. Lämmöntarpeesta varaavalla tulisijalla voidaan tuottaa prosenttia. Monesti lämmitysjärjestelmän valinnan perusteena on laitteiden käytön helppous. Kiinteä polttoaine vaatii jonkin verran enemmän valvontatyötä ja käytön opettelemista kuin öljylämmitys. Pellettilämmitys voidaan automatisoida, ja koska puupuristeiden energiatiheys on suurempi kuin hakkeen ja pilkkeiden, varastotilan tarve on vastaavasti pienempi. Suoran sähkölämmityksen asentaminen on huomattavasti edullisempaa kuin vesikiertoisen järjestelmän. Lämmitystapa on myös helppohoitoinen. Laitteiston eliniän aikana sähkölämmitys ei kuitenkaan ole edullisin varsinkin kun sähkön hinnan ennakoidaan nousevan. Puupolttoaineen kilpailukykyyn vaikuttaa merkittävimmin vaihtoehtoisen polttoaineen hinta, joka on tavallisesti kiinteistökokoluokassa kevytöljy. Pilkkeen ja metsähakkeen kilpailukyvyn kannalta olennaista on hankkia polttoaine edullisesti. Suomessa on vielä varsin yleistä tehdä pilkkeet itse, mutta se saattaa jopa lisätä puunhankinnan kustannuksia, jos pääomia sitoutuu hankinta- ja kuljetuskalustoon. 11

13 Puupolttoaineiden kilpailukyky Toisaalta kun arvotetaan ympäristöasioita, voittaa hiilidioksidipäästöiltään neutraali puupolttoaine öljyn ja sähkön. Sadasta litrasta öljyä tulee hiilidioksidipäästöjä 288 kilogrammaa. Sähkölämmityksen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin vaikuttaa olennaisesti se, kuinka paljon sähköä kulutetaan talven kulutushuippujen aikana, jolloin sähkön tuotantoon käytetään hiililauhdevoimaa. Puun käyttö lisälämmitykseen leikkaa sähkön kulutushuippuja huomattavasti. Metsähake on puupolttoaineista selvästi kilpailukykyisin. Haketta voidaan tehdä omalla hakkurilla, vuokralaitteilla, mutta myös haketuspalveluita ja valmista haketta on saatavilla. Hakkeen hintaan vaikuttavat tietysti olennaisesti raaka-aineen tai valmiin hakkeen kuljetuskustannukset. Pellettien hinnan nousu on huonontanut niiden kilpailuasemaa pienehköjen omakotitalojen lämmityksessä varsinkin vuoden 2007 öljyn ja pelletin hinnoilla. Isommissa omakotitaloissa pellettien käyttö sen sijaan on kannattavaa, sillä lämmityslaitteiston hinta ei ole merkittävästi suurempi kuin pienemmän tilavuuden lämmittämiseen tarkoitettu. Suuremmissa kiinteistöissä metsähake ja pelletti ovat vuoden 2007 polttoaineiden hintatasoilla kilpailukykyisiä. Metsätähteen haketusta. KUVA: IIRIS LAPPALAINEN / MOTIVA OY Puupolttoaineiden käytön edistäminen Kun uusiutuvalla energialla korvataan lämmityksessä fossiilisten polttoaineiden käyttöä, hiilidioksidipäästöt vähentyvät, mikä on Suomen energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden mukaista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan käyttää poliittisia ohjauskeinoja, joiden avulla parannetaan uusiutuvan energian kilpailukykyä. Lämmitys on merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde KUVA: TIMO VUORIAINEN / KUVALIITERI Suomessa rakennusten lämmitykseen käytettiin vuonna 2005 energiaa 80,6 terawattituntia (TWh), siitä uusiutuvien osuus oli vajaa viidennes, 13,9 TWh. Pientalot, omakotitalot, kytketyt pientalot ja vapaa-ajan asunnot käyttivät lämmitysenergiaa yhteensä 33,5 TWh, josta puuta 11,3 TWh, sähkölämpöä 8,1 TWh ja kevyttä öljyä 6,6 TWh. Lisäksi osa pientaloista ostaa lämpönsä suoraan kaukolämpöyhtiöiltä. Pientalojen omien lämmitysjärjestelmien aiheuttama hiilidioksidipäästö oli 5,3 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Rakennusten lämmitys aiheutti vuonna 2005 neljänneksen fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton kasvihuonekaasupäästöistä. 12

14 Puupolttoaineiden kilpailukyky Uusiutuvien energialähteiden laitteistojen investointikustannukset ovat suuremmat kuin sähkö- ja öljylämmityksessä, joten niiden käyttöä pientalojen lämmitykseen sekä julkisten kiinteistöjen lämmitykseen edistetään Suomessa investointituin sekä verottamalla fossiilisia polttoaineita. Myös tiedotuksella ja valistuksella pyritään vaikuttamaan kuluttajan päätöksiin lämmitysjärjestelmän valinnassa. Edistämisohjelmat ja strategiat Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma laadittiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1999 ja päivitettiin vuonna Ohjelman tavoitteena oli lisätä puupolttoaineiden käyttöä pienessä kokoluokassa vuoden 2001 tasosta 45,8 petajoulesta (12,7 TWh) vähintään 1,2-kertaiseksi vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteeseen ei sisälly metsähakkeen käyttö. Vuonna 2005 valmistuneessa energia- ja ympäristöstrategiassa, joka korvasi edistämisohjelman, ei ole annettu määrällisiä tavoitteita, mutta siinä on mainittu useita toimenpiteitä myös puun pienkäytön edistämiseen. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimuksen ja tuotekehityksen tuki on tähdännyt laitteiden tekniikan kehittämiseen, jossa tärkeää on ollut hyötysuhteen parantaminen ja polton päästöjen vähentäminen. Suurin osa julkisesta tutkimuksesta on rahoitettu Tekesin Puupolttoaineiden pientuotanto ja -käytön panostusalueesta. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa myös Metsäntutkimuslaitoksen sekä Työtehoseuran tutkimusta biopolttoaineiden pienen mitan tuotantoon ja käyttöön. Jatkossakin niillä on keskeinen rooli kehitystyössä. Yritykset rahoittavat merkittävästi alan tutkimusta ja tuotekehitystä. Kilpailuttaminen Ruotsissa teknologiaa on kehitetty onnistuneesti, kun valtio on tukenut hankintojen kilpailuttamista. Näin on saatu markkinoille esimerkiksi 30 prosenttia edullisempi ja 30 prosenttia tehokkaampi lämpöpumppu. Suomessa vastaavia kilpailuja ei ole järjestetty, mutta pellettilaitteiden kilpailutusta on harkittu. Suomessa julkisten rakennusten lämmitysjärjestelmien kilpailuttamisessa asetetaan varsin yleisesti ympäristökriteereille painoarvoksi vain 5 10 prosenttia. Arvo voisi olla paljon suurempi, sillä lainsäädäntö sallii ympäristökriteereille jopa 40 prosentin painoarvon. Hyötysuhde ja puhtaampi polttotekniikka Jotta uutta teknologiaa saataisiin laajasti käyttöön, voidaan laitteille asettaa parhaimman teknologian valintaa ohjaavia hyötysuhde- ja päästörajoja. Ympäristöministeriö on laatinut osaksi rakennusmääräyskokoelmaa (D8) puupolttoaineita käyttäville lämmityslaitteille päästörajat ja hyötysuhdevaatimukset, jotka astuvat voimaan vuoden 2008 alusta (ks. liite F). Verotus ja tukitoimet Kotitalouskuluttaja ei voi Suomessa vähentää arvonlisäveroa kuten yritykset. Suurimmassa osassa Euroopan maista biopolttoaineiden käyttäjät maksavat alhaisempaa arvonlisäveroa, alin vero on 5 prosenttia Iso-Britanniassa. Myös Ranskassa vero on alhainen, vain 5,5 prosenttia. Maa onkin suurin pienen kokoluokan polttopuun käyttäjä (ks. kuva 6 s. 17). Suomessa verotus on 22 prosenttia kaikille polttoaineille. Korkein, 25 prosentin arvonlisävero, biopolttoaineille on Ruotsissa ja Tanskassa. Suomessa arvonlisäveron pienentämisellä olisi suuri merkitys pilkekauppiaille, sillä alalla on harmaata taloutta. Investointiavustuksia on myönnetty suuriin ja pieniin lämpö- ja voimalaitoksiin sekä polttoaineen tuottamiseen ja käsittelyyn tarvittaviin laitteisiin. Tuki on ollut viime vuosina yhteensä noin 30 miljoonaa euroa, josta suurin osa on ohjattu puupolttoaineisiin. Pienet alle kahden miljoonan euron avustukset on myönnetty TE-keskusten kautta ja suuremmat kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston kautta. TE-keskukset ovat myöntäneet noin 10 miljoonaa euroa 234 uusiutuvien energialähteiden hankkeeseen vuonna Lisäksi metsähakkeen tuotanto nuorista metsistä saa kestävän metsätalouden rahoituksen tukea (KEMERA). Tuen avulla pyritään edistämään harvennushakkuita ja alentamaan pieniläpimittaisen puun tuotantokustannuksia ja siten parantamaan sen kannattavuutta. Tukea 13

15 Puupolttoaineiden kilpailukyky myönnetään metsänomistajalle hehtaaria kohti (168,4 294,7 euroa). Hakkuita ja metsäkuljetuksia tuetaan yhteensä 7 eurolla kiintokuutiolle. Lisäksi hakkeen toimittajalle maksetaan haketustukea 1,7 euroa irtokuutiolle. Tuki on ollut yhteensä noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Lämpöyritysten ja maatilojen investointituet Lämpöä myyvien lämpöyrittäjien laitoshankintoihin myönnetty investointituki on ollut noin prosenttia investoinneista, minimituen ollessa euroa. Laitosinvestointeja tekevät sekä lämpöyritysten asiakkaat, tavallisimmin kunnat että itse lämpöyritykset. Sellaisia kohteita, joissa raskaan polttoaineen käyttöä on korvattu hakkeella ja lähialueen teollisuuden puutähteillä, on vuodesta 1992 lähtien toteutettu runsaasti (ks. s. 30). Myös maatiloille on myönnetty tukea energiainvestointeihin, jotka on toteutettu tuotantorakennusten lämmittämiseksi uusiutuvalla energialla. Asuinrakennusten energiatuet Asuinrakennusten energia-avustusten myöntämisen tavoitteena on parantaa asuinrakennuskannan energiatehokkuutta. Samalla edistetään uusiutuvien ja vähäpäästöisten energialähteiden käyttöä ja luodaan välillisesti mahdollisuuksia tuotekehitykselle. Asuinrakennusten energiakorjauksia tuetaan nykyisin noin 17 miljoonalla eurolla vuosittain. Vuonna 2006 otettiin käyttöön myös yksityisille henkilöille suunnattu investointiavustus, jolla on tuettu enintään kaksiasuntoisen pientalon lämmitysjärjestelmän muuttamista öljy- tai sähkölämmityksestä kaukolämpö-, pelletti- tai puu-, maalämpöpumppu- ja aurinkolämmitysjärjestelmäksi. Tuen määrä vuosille on yhteensä 14 miljoonaa euroa ja sitä haetaan energia-avustuksina kuntien kautta. Vuonna 2006 myönnetystä rahoituksesta meni 45 prosenttia puuenergian käyttöön lähes kohteeseen, joiden lämmitys toteutettiin hakkeella, pelleteillä Haketta palamassa. KUVA: JUHA RAUTANEN / MOTIVA OY 14

16 Puupolttoaineiden kilpailukyky Taulukko 1. Energiaverot ja maksut Suomessa LÄHDE: KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ Polttoaine Perusvero Lisävero Yhteensä Varmuusvarastointimaksu Kevyt polttoöljy 1,93 c/l 4,78 c/l 6,71 c/l (5,22 /MWh) 0,35 c/l Raskas polttoöljy - 5,68 c/kg 5,68 c/kg (7,09 /MWh) 0,18 c/kg Kivihiili - 43,52 /t 43,52 /t (6,37 /MWh) 1,18 /t Maakaasu 1-1,82 c/m 3 1,82 c/m 3 (1,91 /MWh) 0,084 c/m 3 Mäntyöljy 5,68 c/kg - 5,68 c/kg - Sähkö, luokka I 2-0,73 c/kwh 0,73 c/kwh 0,013 c/kwh Sähkö, luokka II 3-0,44 c/kwh 0,44 c/kwh 0,013 c/kwh 1 0 C:ssa 2 kotitaloudet, palvelut yms. 3 teollisuus, kasvihuoneet tai pilkkeillä. Yhteensä niihin myönnettiin tukea noin 2,2 miljoonaa euroa, keskimäärin euroa yhteen kohteeseen. Fossiilisten polttoaineiden verotus Fossiilisia polttoaineita on Suomessa verotettu vuodesta 1990 polttoaineen hiilipitoisuuteen perustuvalla polttoaineverolla. Aluksi verotettiin sekä lämmön- että sähköntuotantoon käytettyjä polttoaineita. Vuonna 2003 vero poistettiin sähköntuotannon polttoaineilta ja hiilidioksidivero nostettiin 18,05 euroon CO 2 -tonnilta. Verotusta on muutettu useaan otteeseen ja taulukossa 1 on vuonna 2007 voimassa oleva verotus. Maakaasulla ja turpeella vero on ollut pienempi kuin hiilipitoisuuden perusteella laskettu. Turpeen CO 2 -vero, joka oli 1,59 euroa megawattitunnilta, poistettiin kokonaan heinäkuussa Maakaasun vero on 50 prosenttia hiilipitoisuuden mukaan lasketusta arvosta. Puupolttoaine Euroopassa, kilpailukyky ja hinnat eri maissa Euroopan unionissa bioenergiasta käytetään lähes 40 prosenttia kotitalouksissa. Energian kokonaiskulutus unionin 25 jäsenmaassa on Mtoe, mikä vastaa noin terawattituntia (TWh). Siitä biopolttoaineiden osuus on 62 Mtoe, 722 TWh, eli alle neljä prosenttia. Energian kokonaiskulutuksesta käytetään noin puolet lämmöntuotantoon. Lämmöstä suurin osa tuotetaan maakaasulla, 33 prosenttia, ja sähköllä 31 prosenttia. Biopolttoaineiden kilpailukykyyn vaikuttavat laitteiden investointikustannukset, polttoaineen hintakehitys, verotus sekä vallitseva korkotaso. Kilpailukykyä pyritään parantamaan tukemalla investointeja ja/tai verottamalla fossiilisia polttoaineita. Investointikustannukset vaihtelevat eri maissa. Kustannuksiin vaikuttaa laitteiden tekninen vaatimustaso. Itävallassa ja Saksassa hyötysuhteen on oltava 90 prosenttia ja biopolttoaineita käyttävien laitteiden päästöt ja hyötysuhde on testattava. Yleisesti keskieurooppalaiset määräykset ovat tiukemmat kuin Suomen rakennusmääräyskokoelmaan D8 kirjatut vaatimukset (ks. liite F). Lisäksi laitteiden muotoiluun, automatiikkaan, huoltoon ja varusteluun kiinnitetään enemmän huomiota kuin meillä, joten hinnatkin ovat korkeammat. Esimerkiksi Itävallassa biopolttoaineita käyttävät kattilalaitokset ovat paljon kalliimpia kuin Suomessa. Kotitalouksien investointeja biopolttoaineiden käyttöön on tuettu Itävallassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Irlannissa, Ruotsissa ja Tanskassa. 15

17 Puupolttoaineiden kilpailukyky Tanska Tanskassa kotitalouksien tuet poistettiin vuonna Ne oli sidottu teknologian tasoon, kuten hyötysuhde ja päästöt, ja tukea myönnettiin vain testatuille laitteille. Tanskassa on käytössä myös polttoaineverot fossiilisille polttoaineille. Kun yksityistalouksien tuki poistettiin, pellettien käyttö kotitalouksissa on pysynyt tonnissa vuodesta Maassa on kaikkiaan pellettien pienkäyttäjää. Ruotsi Ruotsissa pellettien käyttö pientaloissa (< 25 kw) on tonnia ja yli tonnia lämpökeskuksissa vuosittain (23 kw 2 MW). Pientalot voivat saada biopolttoainelämmitysjärjestelmään 30 prosenttia tukea materiaali- ja työkuluihin, jotka ovat yli kruunua (1 080 euroa). Tuen maksimimäärä on kruunua (1 620 euroa) taloutta kohti. Ruotsissa pellettien kilpailukykyä parantaa myös huomattavasti korkeampi kevyen öljyn verotus kuin Suomessa. Itävalta Itävallan pienkäytön biopolttoainemarkkinat ovat kehittyneimmät Euroopassa. Polttoaineille, kuljetukseen ja varastointiin sekä biopolttoainekeskusten putkikytkennöille on laadittu standardit tai ohjeet. Markkinoilla on lähes 30 laitetoimittajaa ja lisäksi bioenergia-asentajia koulutetaan. Maassa on myyty pellettikattiloita viime vuosina lähes kappaletta vuodessa. Itävallassa ei ole polttoaineille veroa, mutta investointituet ovat korkeita. Pienissä kunnallisissa lämpökeskuksissa tuki voi olla jopa 50 prosenttia. Kotitalouden laitteille tuki on euron luokkaa. Tuen saa vain, jos osallistuu ilmaiseen energianeuvontaan, jossa annetaan tietoa lämmitysjärjestelmistä ja niiden valinnasta. Myös pellettitakat ja pellettitakkoihin perustuvat keskuslämmitysjärjestelmät ovat lisääntymässä. Irlanti Irlanti myöntää kotitalouksien hake- ja pellettilämmitykselle, lämpöpumpuille sekä aurinkolämmitykseen investointitukea, joka on Euroopan korkein. Itävallassa on viime aikoina myyty vuosittain lähes pellettikattilaa. Pelletit kiinnostivat myös Welsin bioenergiamessuilla vuonna KUVA: IIRIS LAPPALAINEN / MOTIVA OY 16

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma Roponen, Anne ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA Opinnäytetyö Joulukuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu

Lisätiedot

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma Kainuun bioenergia-alan toimijoiden tiedotuslehti 21.11.2007 Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma MTK-Kainuu Kainuussa toimii tällä hetkellä neljä

Lisätiedot

Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa

Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa ISBN 978-951-40-2275-3 (PDF) ISSN 1795-150X Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa Seppo Rouvinen, Tanja Ihalainen & Jukka Matero www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish

Lisätiedot

Uudenmaan metsäenergiaselvitys

Uudenmaan metsäenergiaselvitys Uudenmaan metsäenergiaselvitys 2012 Häme-Uusimaa Toimittajat: Olli-Pekka Koisti Ulkoasu: Pohjolan Mylly Taitto: Jonna Nurminen Kannen kuva: Olli-Pekka Koisti Painatus: Esa Print Oy Metsäenergiaselvitys

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinot Mustiala 18.5.2009 Juho Ylijoki OPINNÄYTETYÖ Maaseutelinkeinojen koulutusohjelma Mustialantie 105 31310

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Yritys- ARI ONKALO. Rakennusliike Remonttimies. Saneerausta ja uudisrakentamista vuodesta 1997. Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri.

Yritys- ARI ONKALO. Rakennusliike Remonttimies. Saneerausta ja uudisrakentamista vuodesta 1997. Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri. Pohjois-Suomen Yritys- maailma Tammikuu 1/2014 TRAKTORI- JA KIINTEISTÖTYÖT ARI ONKALO Traktori ja kiinteistötyöt Ari Onkalo hoitaa kiinteistöt kuntoon kerta heitolla. Tarvitsetko apua raskaan lumen poistamisessa?

Lisätiedot

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Satu Helynen, Martti Flyktman 24.6.2010 LUONNOS 1 24.6.2010 LUONNOS Raportin nimi Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lisätiedot

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Markus Hirsimäki LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 www.mustekolmio.fi YRITYSMAAILMA 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti Maatilojen energiaohjelman valmistelu Loppuraportti 17.1.2005 Ilari Aho Lea Gynther Juha Rautanen Kari Vikström 1 (50) Alkusanat Tässä raportissa kuvataan vuoden 2005 aikana tehty maatilojen energianohjelman

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Tekniikka ja liikenne 2012 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden 1 RAPORTTI 52X161005 3.9.2013 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden Loppuraportti 2 Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa Jorma Valta Pro Gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Kestävän energian maisterikoulutus 17.10.2012

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku. Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ

Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku. Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Motiva Oy Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot