kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös"

Transkriptio

1 NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN KUTSUKILPAILU Avoin nettikysely kansalaisille LOPPURAPORTTI Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan keskustakorttelien kutsukilpailun kil- pailuohjelman ja hankintailmoituksen, sekä nimesi palkintolaut takunnan. Samassa yhteydessä kau- ja punginhallitus antoi tehtäväksi yleisötilaisuuden ja nettikyselyn n valmistelun kuntalaisten ideoiden näkemysten saamiseksi. Keskustan rakennemalliin pohjautuvan kyselyn laati ja toteutti Naantalin kaupungin ympäristöviras- ton maankäyttöosasto yhdessä tietohallinnon ja Digium Oy:n kanssa kaupungin www-sivuilla. Lisäk- si oli myös mahdollista vastata paperilla kaupungintalon palvelupisteessä. Kyselystä tiedotettiin kaupungin ilmoitustaululla ja www-sivuilla ( ), sekä Rannikkoseudussa ( ) ja Kau- esi- punkiuutisissa ( ).. Tämä loppuraportti on yhteenveto suoritetusta kyselystä ja saadusta palautteesta. Mukana ovat tetyt kysymykset viitegrafiikoineen, taulukkomuotoiset valintavastaukset, analyysejä kirjallisista vastauksista sekä lopussa liitteenä kaikki tullut kirjallinen palaute sellaisenaan.

2 KYSYMYKSET 1. Ikä Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. <16 0 0,00% ,00% ,30% ,39% 5. > ,31% Yhteensä % HAVAINTO: nuoret (eli keskustan tulevat käyttäjät) eivät vastanneet 2. Kotipaikka Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Naantali 82 91,11% 2. Muu 8 8,89% Yhteensä % 3. Rooli keskustan käyttäjänä Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Asukas (keskustassa) 61 66,30% 2. Koululainen/opiskelija 0 0,00% 3. Työpaikka (keskustassa) 6 6,52% 4. Satunnainen asiointi 3 3,26% 5. Säännöllinen asiointi 33 35,87% 6. Turisti/matkailija 4 4,35% Yhteensä

3 4. Linja-autoaseman kortteli Nykyinen linja-autoaseman keskustamaiseksi liike- ja asuinkortteliksi, josta voisi olla galleriamainen kä- alue on esitetty laaditussa rakennemallissa rakennetta- vaksi vely-yhteys torille naapurikorttelin kautta. Kaikki korttelissa tarvittava pysäköinti järjestettäisiin maanalaisesti. Kortteli muodostaisi merkittävän aiheen Naantalin keskustan sisääntulolle. 4.1 Mitä mieltä olette Linja-autoaseman kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Sopiva 15 17,65% 2. b. Hieman liian suuri 39 45,88% 3. c. Hieman liian väljä 2 2,35% d. Voisi rakentaa selvästi tehokkaam- min e. Kortteli tulisi jät- tää rakentamatta f. Jotain muuta, mi- tä? Yhteensä 4 4,71% 16 18,82% 19 22,35% HAVAINTO: enemmistö pitää rakentamisenn määrää liian suurena f. Jotain muuta, mitä? tiivistelmä vastauksista: sopiva tai (hieman) liian suuri puistoa tulisi olla väljyyttä ja avoimuutta pitäisi olla ei umpiomaista, muurimaista, laajoja yhtenäisiä pintoja 4.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Matalaa (1-2 krs) 17 20,73% b. Pikkukaupunkimai- 2. nen (2-4 krs) 34 41,46% c. Korkeampi (4 krs ja 3. yli) 4 4,88% d. Sekoitettuna mata- 4. lampia ja korkeampiaa 9 10,98% osia 5. e. Jotain muuta, mitä? 18 21,95% Yhteensä % e. Jotain muuta, mitä? tiivistelmä vastauksista: korkeintaan 3 kerrosta

4 4.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin tulisi/voisi sijoittaa? Vastauss Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% a. Joukkoliikenne (nykytilanne) b. Päivittäistavaralii- ke (rakennemalli) c. Erikoisliikkeitä ja pikkuputiikkeja 34 40,00% 18 21,18% 40 47,06% 50 58,82% 21 24,71% d. Kahviloita, ravin- e. Toimistoja & vi- toloja tms rastoja 6. f. Asumista 36 42,35% g. Julkista pysäköin- tiä (esm keskustan asiakkaat) h. Katettu kauppa- galleria, sisäpiha tai vastaava julkinen tila i. Puisto, aukio tai vastaava julkinen kaupunkitila 21 24,71% 24 28,24% 52 61,18% j. Jotain muuta, 10. mitä? 16 18,82% Yhteensä d. Kortteli tulisi jät- e. Jotain muuta, tää nykyiselleen mitä? 5. Vapaa-ajan tullin kortteli Vapaa-ajan tulli (entinen rukoushuone) on rakennemallissa esitetty korvattavaksi asuin- ja liikerakennuksella, joka asettuisi samaan linjaann muiden Tuulensuun ka- dun varren rakennusten kanssa. Asemapäällikön talo (vuoropäiväkoti) säilyisi en- nallaan. 5.1 Mitä mieltä olette kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä? Vastauss Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Sopiva 37 44,05% 2. b. Liian suuri 25 29,76% 3. c. Liian väljä 4 4,76% ,14% 12 14,29% Yhteensä % HAVAINTO: enemmistö pitää rakentamisenn määrää sopivana

5 5.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Matala (1-2 krs) 33 39,76% b. Pikkukaupunkimainen (2-4 krs) 2. c. Korkeampi (4 krs ja 3. yli) d. Sekoitettuna matalampia ja korkeampia 4. osia 31 37,35% 3 3,61% 3 3,61% 5. e. jotain muuta, mitä? 13 15,66% Yhteensä % 5.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin tulisi/voisi sijoittaa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Joukkoliikenne (esm Tuulensuunkadun varteen) 13 16,25% 2. b. Päivittäistavaraliike 5 6,25% c. Erikoisliikkeitä ja pikkuputiikkeja d. Kahviloita, ravintoloja tms e. Toimistoja & virastoja 19 23,75% 17 21,25% 21 26,25% 6. f. Asumista 50 62,50% g. Julkista pysäköintiä (esm keskustan asiakkaat) h. Puisto, aukio tai vastaava julkinen kaupunkitila 11 13,75% 34 42,50% 9. i. jotain muuta, mitä? 12 15,00% Yhteensä i. Jotain muuta, mitä? nuorisotiloja

6 6. Virastotalon alue Virastotalo on rakennemallissa korvattu kokonaisella asuinkorttelilla, jossa voisi olla myös keskustamaisia kivijalkaliikkeitä. Suurin osa pysäköinnistä järjestettäisiin maan alla. 6.1 Mitä mieltä olette kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä?? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Sopiva 27 29,35% 2. b. Hieman liian suuri 26 28,26% 3. c. Hieman liian väljä 2 2,17% d. Voisi rakentaa selvästi tehokkaam- min e. Jotain muuta, mitä? 5 5,43% 32 34,78% Yhteensä % i. Jotain muuta, mitä? lisäsiivet pois (rakentaminen vainn Tuulensuunkadun varteen) 6.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Matalaa (1-2 krs) 27 30,00% b. Pikkukaupunkimai- 2. nen (2-4 krs) 34 37,78% c. Korkeampi (4 krs ja 3. yli) 4 4,44% d. Sekoitettuna mata- 4. lampia ja korkeampiaa osia 5 5,56% 5. e. Jotain muuta, mitä? 20 22,22% Yhteensä % e. Jotain muuta, mitä? 3 kerrosta

7 6.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin tulisi/voisi sijoittaa? Vastauss Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Joukkoliikenne 7 7,87% b. Päivittäistavaralii- ke c. Erikoisliikkeitä ja pikkuputiikkeja 8 8,99% 37 41,57% 16 17,98% 46 51,69% d. Kahviloita, ravin- e. Toimistoja & vi- toloja tms rastoja 6. f. Asumista 65 73,03% g. Julkista pysäköin- tiä (esm keskustan asiakkaat) h. Katettu kauppa- galleria, sisäpiha tai vastaava julkinen tila i. Puisto, aukio tai vastaava julkinen kaupunkitila 16 17,98% 4 4,49% 35 39,33% j. Jotain muuta, 10. mitä? ,36% Yhteensä 7. Aurinkotien kulma Aurinkotien ja Tuulensuunkadun kulmauksessa olevaa puistoa on rakennemallissa hieman kavennettu ja see on esitetty rakennettavaksi nykyistä kaupunkimaisem- maksi ja edustavammaksi. 7.1 Miten kulmausta tulisi kehittää? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Säilytettävä nykyi- sellään tai kehitettä- vä puistona 60 68,97% 2. b. Rakennettava 9 10,34% ,69% c. Jotain muuta, mi- tä? Yhteensä % HAVAINTO: selkeä kannatus puistomaiselle käsittelylle

8 8. Uusi linja-autoasema 8.1 Millainen Naantalin linja-autoaseman tulisi olla? Terveys- ja seurakuntakeskuksen edustalle, Aurinkotien varteen, on rakennemallis- sa esitetty uusi linja-autoasema, jota käyttäisivät sekä saariston että Turun suun- nan bussit. Myös taksit sijoittuisivatt asemalle. Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% a. Nykyisen kaltainenn pieni itsenäinen ase- 1. ma, jossa oheistoi ,30% mintoja (kioski yms) b. Pelkät pysäkit riit- 2. täisivät (Raision mal ,60% liin) c. Nykyistä laajempi, 3. matkakeskusmainen 5 5,81% d. Jotain muuta, mi- 4. tä? 14 16,28% Yhteensä % 8.2 Mitä toimintoja /ominaisuuksia asemalla pitäisi olla? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Katetut odotustilatt ,57% b. Taksit välittömästi bussien yhteydessä c. Erillinen terminaali- rakennus tai tila 69 82,14% 16 19,05% 4. d. Kioski 5. e. Kahvila/ravintola 36 42,86% 38 45,24% 6. f. Jotain muuta, mitä? 14 16,67% Yhteensä f. Jotain muuta, mitä? saniteettitilat

9 8.3 Mikä olisi paras paikka linja-autoasemalle? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% a. Nykyinen, olemassa oleva paikka 1. (bunkkeri) b. Rakennemallin 2. mukaisesti terveyskeskuksen edustalla c. Tuulensuunkadun 3. varressa keskustan puolella d. Aurinkotien ja Tuulensuunkadun kulmauksessa virastotalon 4. puolella e. Muualla kilpailualueella (ydinkeskustas- 5. sa), missä? f. Kokonaan muualla, 6. missä? 33 38,82% 35 41,18% 3 3,53% 7 8,24% 1 1,18% 6 7,06% Yhteensä % HAVAINTO: varsin paljon kannatusta rakennemallin mukaiselle ratkaisulle 9. Liikennejärjestelyt Laaditussa rakennemallissa Aurinkotie ja Tuulensuunkatu liittyvät toisiinsa liikenneympyrällä. Tullikatu, Henrikinkatu ja Luostarinkatu ovat osa kävelypainotteista keskusta-aluetta. Käsityöläiskadun ja Kreivinkadun liittymät on käsitelty korotettuina risteyksinä. 9.1 mitä mieltä olette rakennemallissa esitetystä liikennejärjestelystä? Tiivistelmä vastauksista: hyvä tai ok 22 huono 4 kiertoliittymä hyvä 13 kiertoliittymä huono 2 autolla päästävä palvelujen viereen (ovelle asti) HAVAINTO: rakennemallin mukaisia liikenneratkaisuja pidetään varsin onnistuneina

10 10. Asuminen 10.1 Minkälaisia asuntoja tulisi olla ydinkeskustassa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% a. Pienasuntoja (yksiöitä ja kaksioita) b. Esteettömiä asuntoja (liikuntaesteisille ja vanhuksille) 62 72,09% 51 59,30% 3. c. Perheasuntoja 50 58,14% 4. d. Jotain muuta, mitä? Yhteensä 9 10,47% HAVAINTO: halutaan monipuolisesti kaikenlaisia asuntotyyppejä 10.2 Mitä ominaisuuksia arvostaisitte keskusta-asumisessa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Palvelut lähellä 78 89,66% b. Julkinen liikenne lähellä c. Maanalainen autopaikka 69 79,31% 29 33,33% 4. d. Hyvät näköalat 32 36,78% e. Viihtyisät ulkooleskelutilat (piha, terassi, parveke) f. Jotain muuta, mitä? Yhteensä 60 68,97% 16 18,39% HAVAINTO: ulko-oleskelutilojen merkityksen korostuminen f. Jotain muuta, mitä? tiivistelmä toivomuksista: pieni mittakaava pikkukaupunkimaisuus inhimillisyys 11. Nykyisen keskustan hyvä puoli, joka tulisi säilyttää tai jota pitäisi vahvistaa? Tiivistelmä vastauksista: pikkukaupunkimaisuus vehreys avoimuus

11 12. Nykyisen keskustan huono puoli tai puute, joka tulisi korjata? Tiivistelmä vastauksista: ahtaus (erityisesti liikenne) rumat rakennukset (Unikeko, vanha S-market, virastotalo ) tyylien ja materiaalien sekavuus hajanaisuus 13. Mitä hyvää tai positiivista näette esitetyssä rakennemallissa? Tiivistelmä vastauksista: palvelujen ja asuntojen (tarjonnan) lisääminen kokonaisuuden kehittäminen joukkoliikenne 14. Mitä huonoa tai mitä uhkia/riskejä näette esitetyssä rakennemallissa? Tiivistelmä vastauksista: liian tiivis / korkea / massiivinen rakentaminen Naantalin identiteetin kadottaminen persoonattomat betonikuutiot 15. Millainen Naantalin keskustan ilmeen tulisi olla, erityisesti kaupunkiin saavuttaessa? Tiivistelmä vastauksista: ei liian massiivinen vehreä, puistomainen idyllinen

12 4.1 Mitä mieltä olette Linja-autoaseman kortteliin k esitetystä rakentamisen määrästä? f. Jotain muuta, mitä? 16. VASTAUKSET AVOIMIIN KYSYMYKSIIN 4. Linja-autoaseman kortteli näkymä aurinkotieltä muurimainen, nykyinen avara houkuttava, pikkukaupungin parasta Sisältääkö se linja-autoaseman? Puistikko jätetty liian pieneksi. Liian umpiomainen n rakentaminen Muodostaa alueesta puisto Alueesta pitäisi muodostaa puistomainen, ei lisää rakennuksia. houkutteleva kaunis puisto ja linja-autoasema vastaanottamaan lämpimästi vieraat ja omat taideteos maamerkiksi jotta turusti tietää tulleensa perille Pysyy samalla paikalla kuin nykyinen on, mutta suunnitellaan ja rakennetaan tätä päivää vastaavaksi. Tämä huomau- tus siitä syystä, että yksi kaavailu on esitetty siirrettäväksi toiseen paikkaan. Ehdottomasti väljemmin, ei galleriamaisia ja katettuja tai suljettuja sisäpihoja. Korkeuss ei saa ylittää 3 kerrosta! Liikaa tehokkuutta, määrää ehdottomasti vähennettävä. Aurinkotieltä tultaessa rakennusmassa ei saisi ollaa liian raskas. Tie ei saa päättyä p seinään. Korttelin pitäisi olla mahdollisimman ilmava ja väljä, sisääntulon jippo voisi olla jotain muuta kuin rakennuksia puistikko säilytettävä enemmän puistomaisuutta Puistomainen keidas. Ehkä ympärivuotinen kahvila & infopiste. Vastaajan on vaikea hahmottaa kysyttyä, maanalainen pysäköinti on välttämättömyys ja sallinee moni-ilmeisem mmän, mutta peerinteitä kunnioittavan ilmeen : Alue on avain kaupunkikuvaan, erittäin vaativa kohta,kolme kerrosta ja sopi- va talojen ryhmittely veisi ajatukset myös vanhaan Naantaliin, kaupungin oma o leima säilytettävä vaihtoehto e) tällä mallilla, ummehtunut sisääntulo. Tullikatu kävelykaduks si. Ei mitään tunneleita, ei niitä käytä kuin asosiaaliset porukat. Mitä tarkoittaa galleriamaine en kävely-yhteys? Liian suuri. Tulisi säilyttää pääosin ennallaan. Voisi mahtua juuri kolme kerrostaloa enintään. vaihtoehto e), punkkeri pois

13 4.2 Millaiset kerroskork keudet sopisivat kortteliin? e. Jotain muuta, mitä? ei isoja yhtenäisiä tasaisia pintoja; vinkkelit, varjot, elävä, polveileva "taivasprofiili" Korkeintaan 3.kerrosta Mahdollisesti yksikerroksinen kioskirakennus yleis-wc-tiloilla Edelleen 3 krs Jos polemassaolevia rakennuksia puretaan, tilalle vastaavankorkuiset. LA-terminaali 1 krs neljä kerrosta sopiva tulija ei saa törmätä massiiviseen kivimuuriin a la Raision keskusta Ei 4-kerroksisia eikä sekaisin matalia ja korkeita osia. rakennuksiinn pitää saadaa ns. naantalilainen ilme, taloja ei saa verhoilla laseilla, kuten on tehty esim Raision keskus- tassa a-vaihtoehdonkin mukainen ratkaisu voi olla liian korkea. Näkymän Kuparivuoren puustoon on säilyttävä. Korkea massa ahdistaa kaupunkiin tultaessa,, eikä anna oikeaa kuvaa kaupungin m iljööstä. korkeintaan 3 krs uusia asuintaloratkaisuja, ei liikehuoneistoja Pikkukaupunkimainen 2-3 krs. Pikkukaupunkimainen 2-3 krs Vaihtoehdott a) ja b) 2-3 krs 2-3 krs tai näitä sekoitettuna. 2-3 krs vaihtoehdot b) ja d)

14 4.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin k tulisi/vois sijoittaa? j. Jotain muuta, mitä? pienet, siellä täällä olevat autopaikoitusalueet palvelevat esim. ikäihmisiä asioinnissa a parhaiten; apteekki, pankki yms., ei autoja kauas, se karkottaa omatoimiset autoilevat, mutta huonommin liikuntakykyiset eläkeläiset suihkulähde näyttävä rakennus maamerkiksi Ei siihen kaikkea mahdu, mutta ehdottomasti nykyinen puistikko "keuhkoina" säilytettävä katettu kaupunkitila nuoriso on aina oleskellut "bunkkerissa".tehkää heille "olohuone" linja-autoasemalle; TV/nettikatselutilat, lasiseinät, lämmin tila Kauppagalleria voisi jatkua Uolevi Raaden Kadullee asti linja-autoasema talon alle pilari/avotilaan, näin liikenne sujuisi nykyisen käytännön mukaisesti uusi joukkoliikenne keskus ja nykyinen pikku puisto on hyvä minne uudessa mallissa tulee joukkoliikenneasema herkintä aluetta, mutta elävyyttä ja "tehokkuutta" lisättävä valituista kohdista: kahviloita, puisto d) kohdasta kahvila ja Infopiste Grilli kuten nyt. Pysäköinti maan alle. a) ja matkahuolto. Pieni paviljonki ja kevyt tarjoilu.

15 5. Vapaa-ajan tullin kortteli 5.1 Mitä mieltä olette kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä? e. Jotain muuta, mitä? liikaa näkymiä sulkeva, tervetuloa naantaliin, avara ja aurinkoinen ilme katoaa Puistomaisuus säilytettävä talojen ympärillä! Tärkeintä massoittelun mittakaava, joka täydentää vanhaa puutaloaluetta enintään 3 kerrosta toimisto ja kokoontumistiloja.ehkä myös ylin kerros asuntoja Kaikki nykykerrostalot muistuttavat toisiaan,samot oin kaupunkien keskustat.jotain Barcelona-tyylistä,erilaista kuin ai- nainen YIT-tyyli vanha rakennus, rukoushuone, osaksi uutta rakentamista, mutta miten???, historialliset kerrostumat säilyisivät jotenkin( ehkä asemapäällikkö riittäisi yksinkin "perinteen osana?) kohdat b. ja d. b) ja d) vaihtoehdot. Tai ehkä tehdä vain nykyisen kokoinen rakennus. Liian suuri Käsityöläiskadun puolella. vaihtoehdot b) ja d). Vapaa-aikatullin talo korjattava ja säilytettävä keskustan nuorisotilana. vaihtoehto d) tai tasoittaa paikoitusalueeksi. 5.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? e. jotain muuta, mitä? vaihteleva, polveileva rakentaminen, ei korkeita yhtenäisiä linjoja, ei pitkiää yhtenäisiä seinäpintoja, "taivasta ja puita näkyviin" korkeintaa 3.kerrosta, niin kuin vastapäinen puukerrostalo. Ei saa ylittää puukerrostalop on korkeutta Edustaako kilometrien mittaiset kadut pikkukaupunkimaisuutta!? enintään 3 kerrosta Ei lasikatteisia rakennuksia

16 Vanhan asemapäällikkötalon ja Tuulensuunkadun ja Käsityöläiskadun kulmassa olevan puukerrostalon ominaisuuksia huomioon ottavaa, matalaa, ehkä 3-kerroksista rakentamista. ks perustelut kohdasta 4.2 puukerrostaloja korkeintaan 3 krs Pikkukaupunkimainen 2-3 krs 2-3 krs 2-3 krs vaihtoehto a) huomioon ottaen asemapäällikön talon korkeus. vaihtoehdot b) ja d) vanhat puutalot säilytettävä. 5.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin k tulisi/vois sijoittaa? i. jotain muuta, mitä? Päiväkoti, vanhusten palvelutalo Selkeät kevyen liikenteen kulkureitit, jotka yhdistävät keskustan S-, ja K-kauppojen alueeseen Mitä todellisia tarpeita on olemassa pl poliitikot? Kasvunvaraksi tulevaisuutta varten vapaa-aikatulli nuorisolle kokoontumistila. autopaikat asioiville. keskustaan tarvitaan lisää asuntoja ja parkkipaikkoja talojen alle Nuorisotilat keskustassa tulee säilyttää Lasten, nuorten ja ikääntyneiden iltapäivä- ja vapaa-ajan toimintaa yhteensopien kokonaisuudeksi, vanhaa kunnioittaen, johonkinn keskustaan on päästävä julkisilla l-välineillä vaihtoehto f), ei liian isoja taloja Nykytilanne oikein hyvä.

17 6. Virastotalon alue 6.1 Mitä mieltä olette kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä? e. Jotain muuta, mitä? näkymät tässäkin liian tiiviit ja umpinaiset,tilaa myös autolla poikkeamisee en, asioinnin helppous, joss liikkeitä, ei pitkiä kävelymatkoja, ollaan pikkukaupungissa Liian massiivinen rivi mallissa. Talot voisivat olla vinoittain ja viheraluetta jäisi j enemmän Keskusta-alue lienee jo kaavoissa eikä realiteetit muuksi muutu suunnitelmista huolimatta. Matalaa ja väljää rakentamista, ei tukita maisemaa liialla rakentamisella. Tullinpuistonn rakennusmassat tähän aivan liian korkea pysäköinti maan alla liian kallista aivan liian korkea, siivekkeet pois ainakin eteläpuolelta Ratakadun suuntaista siipeä ei pidä rakentaa. r Tulee aivan liian lähelle Presidentink.5:ttä. Asumisviihtyvyys kärsii kummassakin rakennuksessa. Ratakadun suuntaista siipeä ei pidä rakentaa.korkr keintaan pieni pätkä.tuleee muuten aivan liian lähelle Presidentink. 5:ttä. avaruutta lisää, puistoa sisääntuloväylälle Aivan liian suuri, kamala! merkittävästi liian suuri, rakennuksenn koko ei ole sopusoinnussa alueen pienkaupunkimaisuuden kanssa. Uuden kerrostalon lisäsiiven esittäisin poistettavaksi mikä on kaavailtu As. oy N:lin Kreivinkartanoonn päin.tulisi muu- hyvien palveluiden läheisyydessä. ten ahdas ja peittäisi läntiseltä valolta.puistomaista istutusta vihreyttä ja penkkejä p joissa voisi viettää hetken aikaa Aivan liian suuri Hieman liian suuri. Ei enää asuinkorttelia, yksi kerrostalo Tuulensuunkadunn suuntaisena. Kerrostalojen väliin kaunis puisto. Aivan liian suuri. Koko tämä alue on jo j talo talon vieressä. Ei enää asuinkorttelia. Taloilla ei ole muuta kuin toisen kerrostalon seinä mitä tuijottaa. Ei mitään viihtyisyyttä. Sääli. Matala kortteli 1-2 krs ja ilman siivekkeitä, Tuulensuukadun suuntaisesti. Miksi M pitää "ahdata" kerrostaloja niin lähelle toisiaan, ettei voi nauttiaa parvekkeella olosta, saati katsella vastapäisten asukkaiden huoneita / sälekaihtimet kiinni vaihtoehdolla. Ja huoneistojen arvoa alentamalla.

18 Ostaessamme asuntoa As Oy Naantalin Kreivinkartanosta, meille annettiin ymmärtää, etei nykyisen parkkipaikan tilalle tulla rakentamaan taloja. Suunnitelmassa esitetyn uuden kerrostalon lisäsiivekkeet As Oy Naantalin Kreivinkartanoon päin pyydämme poistamaan, koska talot tulisivat liian lähekkäin ja asumisviihtyvyys poistuisi molemmilta. Myös asunnon arvo tulisi alenemaan. 50 % liian suuri. Entisen virastotalon paikalle tulevan uuden kerrostalon toivomme rakennettavaksi 2 kerroksisena, enintään 3 kerroksisena. Uuden kerrostalon lisäsiivekkeet As Oy Naantalin Kreivinkartanoon päin pyydämme poistamaan. Talot tulisisvat liian lähekkäin. Ei olisi kummankaan talon asukkaille viihtyisää asumista. Talojen väliin sopisi puisto, jossa olisi istutuksia, puita ja penkkejä. Sellaista kesä- ja kylpyläkaupunki kaipaa. Viihtyisyyttä. Uusi kerrostalo tulisi ainoastaan Tuulensuunkadun suuntaisena. Sisäänajo Tuulensuunkadulta tai Rantakadulta. 50 % liian suuri. Virastotalon alue koskee As Oy naantalin Kreivinkartanon osakkaita. Entisen virastotalon paikalle tulevan uuden kerrostalon toivomme rakennettavaksi 2 kerroksisena enintään 3 kerroksisena. Uuden kerrostalon lisäsiivekkeet As Oy Naantalin Kreivinkartanoon päin pyydämme poistamaan. Talot tulisivat liian lähekkäin. Ei olisi kummankaan talon asukkaille viihtyisää asumista. Talojen väliin sopisi puisto, jossa olisi istutuksia, puita ja penkkejä. Sellaista kesä- ja kylpyläkaupunki kaipaa. Viihtyisyyttä. Uusi kerrostalo tulisi ainoastaan Tuulensuunkadun suuntaisena. Sisäänajo Rantakadulta tai Tuulensuunkadulta, ei Presidentinkadulta. Hieman liian suuri. Presidentinkatu 5 eteen suunniteltu talo tulee liian lähelle, pitäisi poistaa. Uusien asuintalojen kerroskorkeus olisi 3, jolloin viherkaupunki ilme säilyisi. Hieman liian suuri. Presidentinkatu 5 eteen suunniteltu rakennus tulisi aivan liian lähelle. Hieman liian suuri. Presidentinkatu 5 eteen suunniteltu rakennus tulisi aivan liian läheklle, toivottavasti vihreää i stället. Hieman liian suuri. Presidentinkatu 5 eteen suunniteltu talo tulee liian lähelle, pitäisi poistaa ja jättää puistoalueeksi. Uusien asuintalojen kerroskorkeus voisi olla 3 kerrosta. Älkää tehkö tästä slummialuetta. vain kuin nytkin, siis Tuulensuunkadun suuntaisesti. Ainoastaan Tuulensuunkadulle Hieman liian suuri. As Oy Kreivinkartanoa vasten oleva siipi pois, ettei katsella ikkunoista sisään. Kaivataan väljyyttä ja näköalaa. Siipi on huono molempien talojen kannalta, tilalle puistomaisuutta. Hieman liian suuri. As Oy Kreivinkartanoa vasten oleva siipi pitäisi jättää rakentamatta, jotta väljyys ja näköala säilyisi, eikä tuijotettaisi toisten ikkunoista sisälle, siitä ei nauttisi kukaan. Tilalle puistomaisuutta ja puita, pensaita jne. vaihtoehto b) As Oy Kreivinkartanoa vasten oleva siipi pitäisi sättää rakentamatta, että väljyys ja näköala säilyisi. Talot tulisivat liian lähekkäin. Ei olisi kummankaan talon asukkaille viihtyisää asumista. Tilalle puistomaisuutta, puita ja pensaita ym. Liian suuri

19 6.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? e. Jotain muuta, mitä?? vaihteleva, ei yhtenäinenn kattolinja, näkymät,ei toista Raisiotaa Max. 3 kerrosta (kivijalkaliiketila + 2 asuinkerrosta) Naantali ei kai ole mikään varuskunta. Kaupunkisuunnitteluun uusi asento ja kasarmit pois. Nelikerroksiset talot eivät kuulu pikkukaupunkiin. enintään 3 kerrosta Korkein saa olla max 3 krs rakentaminen toteuttavaa vain Tuulensuunkadun varteen, esim. 3-kerroksisena korkeintaan 3 krs vain tuulensuunkadun suuntainen talokokonaisuus, uusia asumismalleja, ei tavanomaista kerrostaloa. väljyyttä ja puistomaisuuttaa enemmän suhteessa viereisiin muihin rakennuksiin. Pikkukaupunkimainen 2-3 krs. Pikkukaupunkimainen 2-3 krs Pikkukaupunkimainen 2-3 krs 2-3 krs 2-3 krs 3 krs 3 krs a) ja b) vaihtoehdot, 2-3 krs vaihtoehto b) huomioiden ympäristön korkeudet. Eikö arkkitehdit näe tätä aluetta näin hyvänä, vai tehdäänkö Naantalista pääkaupunki? vaihtoehdot b) ja d)

20 6.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin k tulisi/vois sijoittaa? j. Jotain muuta, mitä? Nykyisen virastotalon autotalliin voisii sijoittaa koko nykyisen torin: etuseinä auki, ja talveksi lämmitetyt tilat kauppi- aille. nykyinen parkkipaikka toimisi kesäisenä tapahtumatorina/ toriparkkina. Päiväkoti ja koululaisten iltapäiväkerho/nuorisolle kokoontumistila. Sellaiset tarvitaan joka tapauksessa, koska alueelle tulee näin paljon asuntoja. kultuuritalo-kirjastjää jo osin syrjemmälle ja on modernin kaupunginn liepeillä Puisto olisi aivan tarpeellinen. Yksi kerrostalo Tuulensuunkadun suuntainen. Puisto tämän kerrostalon ja vastapäisen kerrostalon väliin (Presidentinkatu 5 B, 5 A). Ei missään tapauksessa suunnitelman mukaista asuinkorttelia. Talojen väliin ei jäisi kuin muutama metri. Puisto, jossa voi turistikin istuskella. Puisto olisi juuri ihana tähän kohtaan, jossa voisi turistikin istua. Ennen kaikkea tämän korttelin asukkaat. Talojen parvekkeet kuumia. Pääsisi ulos raittiiseen ilmaan. Viheraluettaa rakennuksen taakse. Puistoalueelle penkkejä ym. mikä lisäisi viihtyvyyttä. Ykstyisiä: lääkäriasema ym. Puisto ja viihtyisyyttä

21 7. Aurinkotien kulma 7.1 Miten kulmausta tulisi kehittää? c. Jotain muuta, mitä? Naantalin viehätys perustuu näihin ensivaikutelmiin, pieni on kaunista, ja liian "sliipattu" ja "kaupunkimainen"tylyä ja torjuvaa, massaistutukset, yksipuolisuus, komeiluu pois. Saa olla vanhanaikaista, se jää mieleen, ei tusinakaupunt nkia iso suihkulähde Säilytettävä. Se alue on portti Naantaliin, tullaan Aurinkotieltä tai Tuulensuunkadulta. Ei saa olla liian ahdas, kuin Raisiossa, vaan avara, näyttävä sisääntulo liikenteenjakajaan ja puistikkoon Tullinaukion massat tähän mutta pienpiirteisesti jaa yksilöllisin toteutuksin. Kasarmit pois julkisesta tilasta! t kehno paikka virkistykselle keskellä vilkkainta risteystä puistoa Katsottava yhteensopivuus alueen kanssa, muttarakentaa tulee kuten kokoo alue Nykyinen keskuspuisto korvattava puistikolla Aidattu kaupunkipuisto joka suljetaan yöksi Ehdottomasti kunnolliseksi puistoksi! voidaan rakentaa, ei tärkeä alue ei pidä kaventaa vaan kehittää puistona edustava kaupunkipuisto, kokonaisuuden osaksi Korotetut suojatiet, muuten ratkaisu on toimiva: alueelle sijoittuvalta bussiasemalta onn hyvä yhteyss virastotalon pihal- le sijoittuvalle Torille. Rakennettava. Aurinkotien kulmaan sopisi s 2 kerrostaloa saman korkuisia kuin k aikaisemmat. Sisääntulo kaupunkiin olisi yhtenäinen. Puisto ei palvele kaupungin asukkaita eikä turisteja. Rakennettava. Tähän voisi rakentaa 2 samankorkuista kerrostaloa kuin aikaisemmatkin. Kaupunkiinn tulo näyttäisi yhtenäiseltä. Rakennettava. Puisto rauhattomassa kohtaa. Samankorkuisia kerrostaloja tähän mitä siinä on ennestään, tässä on väljää tilaa. Sisääntulo kaupunkiin näyttäisi yhtenäiseltä. Liikenneympyrä voisi sopia tähän, puistikko samaten.

22 8. Uusi linja-autoasema 8.1 Millainen Naantalinn linja-autoaseman tulisi olla?? d. Jotain muuta, mitä? uusi taksien paikka erinomainen terveyskeskuksessa asioiville Jos linja-autoasema siirtyy nykyiseltä paikaltaan tähän, niin kioski ehdottomasti tähän, ei Asematorille. Pieni nykyisen kaltainen itsenäinen asema. Pelkät pysäkit, ja "kaffepaussilinja-autot" mahdollisimman kauas keskustasta. ei terv.keskuksen eteen, kaupungin sisääntulo s tukehtuu Miksi tähän sotkea linja-autoasemaa/ käyttäää /pysäkkiä. Nykyinen paikka on loistavaa kunhan se suunnitellaann hyvin. Siinä on tilaa kun osataan Linja- autoasemaan tuleee sijoittaa WC- tilat, tilat Matkahuollolle. asiakkaiden odotustila, joka on tarpeellinen varsinkin talviaikana ei tarvita uutta paikkaa asemalle, kehitetään entistä mallia entiselle paikalle yhdessä taksin kanssa. nykyinen paikka parempi paikka on älytön,ei sovi perustavoitteeseen antaaa kuva puistomaisesta kulttuurikaupungista. vaihtoehdot a) tai b) vaihtoehdot a) tai b) vaihtoehto a) matkahuolto vaihtoehto a) Bussiasema nykyisellä paikallaan. ratkaisevaa on, miten keskustan muut palvelut toteutuvat, selkeä kääntöpaikka jonnekin tarvitaan, taaskin pikkukau- punki-ilmettä rikkomattaa vaihtoehto a), Ent. Osuuskaupan kiinteistö Tullikadulla linja-autoaseman käyttöön (laajennettuna pihalle päin), siihen kaikki tarvittavat toiminnot ja palvelut.

23 8.2 Mitä toimintoja /ominaisuuksia asemalla pitäisii olla? f. Jotain muuta, mitä? mnatkahuollon palvelu säilyrettävä jossain, paketit Hyvät saniteettitilat (wc:t mahd. maks. suihku tms.) Järjestetty otto- ja jättöalue hlöautoille kahvila/grilli WC- tilat wc matkahuoltoo pikapankki, postilaatikkoo ja poliisi e) vaihtoehdosta kahvilaa Nykyisen tapainen grilli. Grilli vaihtoehto e) kahvila ei ravintolaa siis taukopaikka kuskeille. c) edellä mainittu kiinteistö 8.3 Mikä olisi paras paikka linja-autoal asemalle? f. Kokonaan muualla, missä? Nykyinen linja- autoasema on ruma eikä palvele matkailijoita epäviihtyvyyden vuoksi sellaisessa paikassa, josta linja-autott pääsevät sujuvasti muun liikenteen mukaan. m Onnistuuko terveyskeskuksen edestä? Tila ei kuitenkaan ole mitenkään suuri. vaihtoehdot a) ja c) vaihtoehto e) entisen S-marketin paikalla vaihtoehto b) ST1 tilalle vaihtoehdot a) tai e), huoltoasema ST1 paikalle

24 9.1 Mitä mieltä olette rakennemallissa esitetystä liikennejärjestelystä? Asiointi hankaloituu, pikkukaupunki houkuttaa asukkaita juuri tuon "autolla oven eteen" takia. Ei tehdä "myllyjä" eikä "hansoja" isoine parkkialueineen ja pitkine kävelymatkoineen. Repputuristit kesällä kävelypainotteisella alueilla, mutta tyhjyys talvella, jos ei pääse asioimaan. Keskustasta ei saa tehdä liian kävelypainoitteista, naantalilaiset(kaikki muutkin, tähänperustuu myllynkin suosio) haluavat päästä autolla lähelle palveluja kuten tähänkin asti Keskustan alueelle mahdollisimman vähän raskasta liikennettä, ts. busseja ymv. Jalankulkijoille aina etusija, pyörille omat väylät. Saariston asukkaille ja säännöllisesti keskustassa asioiville ei saa aiheutua liikennejärjestelyistä haittaa. Paikoitustilaa on löydyttävä myös maanpinnalta markettien ja palveluiden ulottuvilta. vain autoja on ajateltu, vaikka pitäisi varata turvallinen liikkuminen jalankulkijoille Menettelee Hyvä, kunhan varmistetaan riittävät ja väljät pysäköintitilat hyvin lähelle kävelyaluetta sekä riittävä liikennöitävien katujen leveys. Keskustassa sattunut kuolemaan johtaneita onnetomuuksia. Alue jotenkin rauhoitettava. Pysäköinti katujen kummallakin puolella lopetettava, kävelyalueita lisättävä. Liikenneympyrä liian massiivinen risteykseen Liikenneympyrä oikein hyvä ja muutkin suunnitelmat hyviä Kävelypainotteiset tiet ovat hyvä vaihtoehto. Liikennettä tulisikin pyrkiä siirtämään yhä enemmän Käsityöläiskadulle ja Tuulensuunkadulle. Kevyen liikenteen kulkuyhteyksiin tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota huomioiden luonnolliset (eli lyhimmät) reitit ja helpottamalla kulkemista etenkin pyöräilijöille. Samalla puistomaisuutta tulisi lisätä näiden reittien varrella. Liikenneympyrä ehdottoman hyvä idea. Tullikadun-Henrikinkadun-Luostarinkadun kävelypainotteisuus tarkoittaa käytännössä mitä? Ja miltä alueilta ko. kadut kävelypainotteisia? Kaupungin asukkaiden pääsy keskustan posti-, tori-, ruokakauppa- ym. alueille autoilla huomioitava (kävelykatujen käyttöasteet pienet matkailusesongin ulkopuolella syyskuu-toukokuu) Kuulostaa hyvältä. Linja-autoaseman sijainti sopimaton. Pysäköintitilat ratkaisematta. Liikennejärjestelyjen suunnittelu tulisi ulottaa koko kaavan mukaiselle keskustan alueelle. OK. Mietittävä kokonaan uusiksi ja käytännössä toimivaksi huomioiden erityisesti näppärät pysäköintipalvelut. Kaivo- ja Tuulensuunkatu 2-suuntaisiksi liikenneympyrä hyvä. Tullikatu Kaivokadulle asti kävelykaduksi.samaan Liikenneympyrä ok.puukerrostalojen kulmaan myös liikenneympyrä sillä T-risteys on vaarallinen.

25

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 Palautteen kerääminen 48 vastaajaa antoi palautetta paperilomakkeen kautta, joita oli saatavilla 6. 12.6.2016 K Supermarket Länsiportissa

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1 RYHMÄ 1 Tänne uutta asumista Tänne uutta asumista Säilytettävä luonnonmetsä Monitoimipuisto Säilytettävä ympärivuotinen kenttä Ostari uusitaan (nykyinen on ruma, levoton, pelottava) Korotetaan 3-kerroksisia

Lisätiedot

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20. Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.00 Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

Vastineet kaavaluonnoksesta (28.11.2013) saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

Vastineet kaavaluonnoksesta (28.11.2013) saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Naantalin kaupunki Asemakaavan muutos, jonka tarkoituksena on mahdollistaa ydinkeskustaan uusien asuin-, liike- ja linja-autoliikenteen korttelien rakentaminen. Vastineet kaavaluonnoksesta (28.11.2013)

Lisätiedot

Naantalin keskustan uudet kasvot

Naantalin keskustan uudet kasvot OLEMASSA OLEVAT RAKENNUKSET RAKENNEMALLIN MUKAISET RAKENNUKSET UUDET RAKENNUKSET RAKEISUUSKAAVIO 1:2000 RAUHALLINEN KAUPUNKITILA asukaspuisto AKTIIVINEN KAUPUNKITILA julkinen liikenne ja kaupallisia palveluja

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

LIITE 12a. Naantalin keskustan rakennemalli. Armonlaaksontien liittymäjärjestelyt Ve a JHa

LIITE 12a. Naantalin keskustan rakennemalli. Armonlaaksontien liittymäjärjestelyt Ve a JHa LIITE 12a ARMONLAAKSONTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT Ve a Armonlaaksontien ja Satamatien liittymään on sijoitettu kiertoliittymä, joka on muodoltaan ovaali. Liittymä on tavanomaista kiertoliittymää kookkaampi

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen - 2 - VRUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 KERRO MLIPITEESI JA IDEASI - TÄYTÄ JA PALAUTA TYÖVIHKO 16.12.2010 MNESSÄ! Postita vihko osoitteeseen Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Ratakatu 19 B

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) VARTIOHARJUN HOIVAKOTI, ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NRO 12139 Hankenro 0749_14 HEL 2011-007117 SISÄLLYS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET 13.10.2016 Lähtötiedot Vastauksia saatiin yhteensä 350 kappaletta Vastaajissa miehiä ja naisia suurin piirtein yhtä paljon Suurin osa vastaajista asukkaita,

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23 LEMÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA YSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMÄÄLÄN KESKUSTA SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 1.1 Suunnittelualue 3. Kaava-alueen pysäköinnin mitoitus 3.1. Asemakaavaluonnoksissa käytetyt pysäköintinormit

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME

Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME 19.03.-15.05.2015 HARAVA Karttapohjainen kyselypalvelu Edistää kansalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS kiekko vai kolikko?

RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS kiekko vai kolikko? RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS 2016 - kiekko vai kolikko? RANTAKATU muuttui maksulliseksi kesällä 2015 TAUSTAA Rantakatu 1999 Keskustan vahvoista pääkauppakaduista Rantakatu on leveä ja yksisuuntainen.

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin. Ohjeet on tehty viimeisten tietojen mukaan,

Lisätiedot

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset Vastaajien ikä- ja asuinpaikka Jyväskylän ulkopuolella % 6 % Asutko? 21 % Jyväskylän ydinkeskustassa 276 vastaajaa Ikäsi 42 % yli 66-vuotias 8 % 31 % 56-65-vuotias 12 %

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba LISÄTIETOJA 02071 56199 Tuomas Sundell Kiinteistökehityspäällikkö tuomas.sundell@lemminkainen.com elävöittää Lohjan kaupunkikuvaa

Lisätiedot

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA SUUNNITTELUKESKUS OY ESITYS 1 (4) Jyväskylä/ T Järvinen 09.05.2003 PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA Kestävän liikenteen mallikuntaprojektiin liittyen Suunnittelukeskus Oy:n Jyväskylän toimisto

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977,

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, Asemakaava nro 8568 Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, 1270-1273 Rakentamistapaohje on asemakaavan liiteasiakirja, jossa annetaan kaavamääräyksiä täydentäviä ohjeita, ehtoja ja suosituksia. Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

ISOKATU SELVITYS

ISOKATU SELVITYS ISOKATU SELVITYS 2016 TAUSTAA 1996 ydinkeskustaa kehitettiin kävelyaluepainotteisesti. Isokatu oli rakennettu, kunnostettu korkeatasoisesti osa-aikaiseksi kävelykaduksi Tehtaankadun Torikadun välillä.

Lisätiedot

N A A N T A L I N K E S K U S T A N R A K E N N E M A L L I

N A A N T A L I N K E S K U S T A N R A K E N N E M A L L I N A A N T A L I N K E S K U S T A N R A K E N N E M A L L I Vastineet rakennemalliehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin Vastineitten sisältöä on muutettu ja tarkennettu tarkennetun rakennemalliehdotuksen

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Kilpailuehdotus Kohtaaminen

Kilpailuehdotus Kohtaaminen Kilpailuehdotus Kohtaaminen Alueen toimintakonseptin kuvaus Kohtaaminen -yhteenliittymän tavoitteena on päästä toteuttamaan Tesoman alueelle sen asuntotarjontaa monipuolistava laadukas ja toteutuskelpoinen

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Asukastyöpajan. purku

Asukastyöpajan. purku Asukastyöpajan purku 28.4.2016 Työpajan ohjelma 17.30 Tervetuloa - Päiväkodin suunnittelun tilanne - Kadun suunnitteluhanke 18.00 Piilopolun yhteissuunnittelu - Piilopolku tänään mikä toimii, mikä ei?

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KAUPUNKIKUVASELVITYS RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUKESKUS OY 0147-C3938

RAAHEN KAUPUNKI KAUPUNKIKUVASELVITYS RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUKESKUS OY 0147-C3938 1 RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVA KAUPUNKIKUVASELVITYS 24.11.2004 SUUNNITTELUKESKUS OY 0147-C3938 Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2 KAUPUNKIKUVASELVITYS

Lisätiedot

Kulosaaren ja Mustikkamaan Kerro kartalla -kysely 2014 kokonaistulokset

Kulosaaren ja Mustikkamaan Kerro kartalla -kysely 2014 kokonaistulokset Kulosaaren ja Mustikkamaan Kerro kartalla -kysely 2014 kokonaistulokset Suunnittelualueen kartta Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston Kerro kartalla -kyselyssä on annettu palautetta Kulosaaren

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2016 1 (5) 3 Jalankulkijan kantakaupunki (a-asia) Pöydälle 22.11.2016 HEL 2016-011208 T 08 00 04 Ksv 4465_1 Päätösehdotus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen, 22.11.2016

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA Tammikuun lopulla Aalborgin lentokentälle laskeutui kone, josta astui ulos kaksi aikuisopiston lähihoitajaopiskelijaa. Jännittyneenä ja mielenkiinnolla he odottivat, mitä seuraavan

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto Studio Puisto Arkkitehdit Oy 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio Studio Puisto Tausta: Osana Laiturin Ratikka- näyttelyä päätettiin järjestää Karhunkaatajan alueeseen liittyvästä Viilarintiestä työpaja.

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄTINTIE 5, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO h+k+s, 7 m, 96 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tämä Vätintien kaunis ja tilava kaksio

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot