kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös"

Transkriptio

1 NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN KUTSUKILPAILU Avoin nettikysely kansalaisille LOPPURAPORTTI Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan keskustakorttelien kutsukilpailun kil- pailuohjelman ja hankintailmoituksen, sekä nimesi palkintolaut takunnan. Samassa yhteydessä kau- ja punginhallitus antoi tehtäväksi yleisötilaisuuden ja nettikyselyn n valmistelun kuntalaisten ideoiden näkemysten saamiseksi. Keskustan rakennemalliin pohjautuvan kyselyn laati ja toteutti Naantalin kaupungin ympäristöviras- ton maankäyttöosasto yhdessä tietohallinnon ja Digium Oy:n kanssa kaupungin www-sivuilla. Lisäk- si oli myös mahdollista vastata paperilla kaupungintalon palvelupisteessä. Kyselystä tiedotettiin kaupungin ilmoitustaululla ja www-sivuilla ( ), sekä Rannikkoseudussa ( ) ja Kau- esi- punkiuutisissa ( ).. Tämä loppuraportti on yhteenveto suoritetusta kyselystä ja saadusta palautteesta. Mukana ovat tetyt kysymykset viitegrafiikoineen, taulukkomuotoiset valintavastaukset, analyysejä kirjallisista vastauksista sekä lopussa liitteenä kaikki tullut kirjallinen palaute sellaisenaan.

2 KYSYMYKSET 1. Ikä Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. <16 0 0,00% ,00% ,30% ,39% 5. > ,31% Yhteensä % HAVAINTO: nuoret (eli keskustan tulevat käyttäjät) eivät vastanneet 2. Kotipaikka Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Naantali 82 91,11% 2. Muu 8 8,89% Yhteensä % 3. Rooli keskustan käyttäjänä Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Asukas (keskustassa) 61 66,30% 2. Koululainen/opiskelija 0 0,00% 3. Työpaikka (keskustassa) 6 6,52% 4. Satunnainen asiointi 3 3,26% 5. Säännöllinen asiointi 33 35,87% 6. Turisti/matkailija 4 4,35% Yhteensä

3 4. Linja-autoaseman kortteli Nykyinen linja-autoaseman keskustamaiseksi liike- ja asuinkortteliksi, josta voisi olla galleriamainen kä- alue on esitetty laaditussa rakennemallissa rakennetta- vaksi vely-yhteys torille naapurikorttelin kautta. Kaikki korttelissa tarvittava pysäköinti järjestettäisiin maanalaisesti. Kortteli muodostaisi merkittävän aiheen Naantalin keskustan sisääntulolle. 4.1 Mitä mieltä olette Linja-autoaseman kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Sopiva 15 17,65% 2. b. Hieman liian suuri 39 45,88% 3. c. Hieman liian väljä 2 2,35% d. Voisi rakentaa selvästi tehokkaam- min e. Kortteli tulisi jät- tää rakentamatta f. Jotain muuta, mi- tä? Yhteensä 4 4,71% 16 18,82% 19 22,35% HAVAINTO: enemmistö pitää rakentamisenn määrää liian suurena f. Jotain muuta, mitä? tiivistelmä vastauksista: sopiva tai (hieman) liian suuri puistoa tulisi olla väljyyttä ja avoimuutta pitäisi olla ei umpiomaista, muurimaista, laajoja yhtenäisiä pintoja 4.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Matalaa (1-2 krs) 17 20,73% b. Pikkukaupunkimai- 2. nen (2-4 krs) 34 41,46% c. Korkeampi (4 krs ja 3. yli) 4 4,88% d. Sekoitettuna mata- 4. lampia ja korkeampiaa 9 10,98% osia 5. e. Jotain muuta, mitä? 18 21,95% Yhteensä % e. Jotain muuta, mitä? tiivistelmä vastauksista: korkeintaan 3 kerrosta

4 4.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin tulisi/voisi sijoittaa? Vastauss Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% a. Joukkoliikenne (nykytilanne) b. Päivittäistavaralii- ke (rakennemalli) c. Erikoisliikkeitä ja pikkuputiikkeja 34 40,00% 18 21,18% 40 47,06% 50 58,82% 21 24,71% d. Kahviloita, ravin- e. Toimistoja & vi- toloja tms rastoja 6. f. Asumista 36 42,35% g. Julkista pysäköin- tiä (esm keskustan asiakkaat) h. Katettu kauppa- galleria, sisäpiha tai vastaava julkinen tila i. Puisto, aukio tai vastaava julkinen kaupunkitila 21 24,71% 24 28,24% 52 61,18% j. Jotain muuta, 10. mitä? 16 18,82% Yhteensä d. Kortteli tulisi jät- e. Jotain muuta, tää nykyiselleen mitä? 5. Vapaa-ajan tullin kortteli Vapaa-ajan tulli (entinen rukoushuone) on rakennemallissa esitetty korvattavaksi asuin- ja liikerakennuksella, joka asettuisi samaan linjaann muiden Tuulensuun ka- dun varren rakennusten kanssa. Asemapäällikön talo (vuoropäiväkoti) säilyisi en- nallaan. 5.1 Mitä mieltä olette kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä? Vastauss Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Sopiva 37 44,05% 2. b. Liian suuri 25 29,76% 3. c. Liian väljä 4 4,76% ,14% 12 14,29% Yhteensä % HAVAINTO: enemmistö pitää rakentamisenn määrää sopivana

5 5.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Matala (1-2 krs) 33 39,76% b. Pikkukaupunkimainen (2-4 krs) 2. c. Korkeampi (4 krs ja 3. yli) d. Sekoitettuna matalampia ja korkeampia 4. osia 31 37,35% 3 3,61% 3 3,61% 5. e. jotain muuta, mitä? 13 15,66% Yhteensä % 5.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin tulisi/voisi sijoittaa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Joukkoliikenne (esm Tuulensuunkadun varteen) 13 16,25% 2. b. Päivittäistavaraliike 5 6,25% c. Erikoisliikkeitä ja pikkuputiikkeja d. Kahviloita, ravintoloja tms e. Toimistoja & virastoja 19 23,75% 17 21,25% 21 26,25% 6. f. Asumista 50 62,50% g. Julkista pysäköintiä (esm keskustan asiakkaat) h. Puisto, aukio tai vastaava julkinen kaupunkitila 11 13,75% 34 42,50% 9. i. jotain muuta, mitä? 12 15,00% Yhteensä i. Jotain muuta, mitä? nuorisotiloja

6 6. Virastotalon alue Virastotalo on rakennemallissa korvattu kokonaisella asuinkorttelilla, jossa voisi olla myös keskustamaisia kivijalkaliikkeitä. Suurin osa pysäköinnistä järjestettäisiin maan alla. 6.1 Mitä mieltä olette kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä?? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Sopiva 27 29,35% 2. b. Hieman liian suuri 26 28,26% 3. c. Hieman liian väljä 2 2,17% d. Voisi rakentaa selvästi tehokkaam- min e. Jotain muuta, mitä? 5 5,43% 32 34,78% Yhteensä % i. Jotain muuta, mitä? lisäsiivet pois (rakentaminen vainn Tuulensuunkadun varteen) 6.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Matalaa (1-2 krs) 27 30,00% b. Pikkukaupunkimai- 2. nen (2-4 krs) 34 37,78% c. Korkeampi (4 krs ja 3. yli) 4 4,44% d. Sekoitettuna mata- 4. lampia ja korkeampiaa osia 5 5,56% 5. e. Jotain muuta, mitä? 20 22,22% Yhteensä % e. Jotain muuta, mitä? 3 kerrosta

7 6.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin tulisi/voisi sijoittaa? Vastauss Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Joukkoliikenne 7 7,87% b. Päivittäistavaralii- ke c. Erikoisliikkeitä ja pikkuputiikkeja 8 8,99% 37 41,57% 16 17,98% 46 51,69% d. Kahviloita, ravin- e. Toimistoja & vi- toloja tms rastoja 6. f. Asumista 65 73,03% g. Julkista pysäköin- tiä (esm keskustan asiakkaat) h. Katettu kauppa- galleria, sisäpiha tai vastaava julkinen tila i. Puisto, aukio tai vastaava julkinen kaupunkitila 16 17,98% 4 4,49% 35 39,33% j. Jotain muuta, 10. mitä? ,36% Yhteensä 7. Aurinkotien kulma Aurinkotien ja Tuulensuunkadun kulmauksessa olevaa puistoa on rakennemallissa hieman kavennettu ja see on esitetty rakennettavaksi nykyistä kaupunkimaisem- maksi ja edustavammaksi. 7.1 Miten kulmausta tulisi kehittää? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Säilytettävä nykyi- sellään tai kehitettä- vä puistona 60 68,97% 2. b. Rakennettava 9 10,34% ,69% c. Jotain muuta, mi- tä? Yhteensä % HAVAINTO: selkeä kannatus puistomaiselle käsittelylle

8 8. Uusi linja-autoasema 8.1 Millainen Naantalin linja-autoaseman tulisi olla? Terveys- ja seurakuntakeskuksen edustalle, Aurinkotien varteen, on rakennemallis- sa esitetty uusi linja-autoasema, jota käyttäisivät sekä saariston että Turun suun- nan bussit. Myös taksit sijoittuisivatt asemalle. Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% a. Nykyisen kaltainenn pieni itsenäinen ase- 1. ma, jossa oheistoi ,30% mintoja (kioski yms) b. Pelkät pysäkit riit- 2. täisivät (Raision mal ,60% liin) c. Nykyistä laajempi, 3. matkakeskusmainen 5 5,81% d. Jotain muuta, mi- 4. tä? 14 16,28% Yhteensä % 8.2 Mitä toimintoja /ominaisuuksia asemalla pitäisi olla? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Katetut odotustilatt ,57% b. Taksit välittömästi bussien yhteydessä c. Erillinen terminaali- rakennus tai tila 69 82,14% 16 19,05% 4. d. Kioski 5. e. Kahvila/ravintola 36 42,86% 38 45,24% 6. f. Jotain muuta, mitä? 14 16,67% Yhteensä f. Jotain muuta, mitä? saniteettitilat

9 8.3 Mikä olisi paras paikka linja-autoasemalle? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% a. Nykyinen, olemassa oleva paikka 1. (bunkkeri) b. Rakennemallin 2. mukaisesti terveyskeskuksen edustalla c. Tuulensuunkadun 3. varressa keskustan puolella d. Aurinkotien ja Tuulensuunkadun kulmauksessa virastotalon 4. puolella e. Muualla kilpailualueella (ydinkeskustas- 5. sa), missä? f. Kokonaan muualla, 6. missä? 33 38,82% 35 41,18% 3 3,53% 7 8,24% 1 1,18% 6 7,06% Yhteensä % HAVAINTO: varsin paljon kannatusta rakennemallin mukaiselle ratkaisulle 9. Liikennejärjestelyt Laaditussa rakennemallissa Aurinkotie ja Tuulensuunkatu liittyvät toisiinsa liikenneympyrällä. Tullikatu, Henrikinkatu ja Luostarinkatu ovat osa kävelypainotteista keskusta-aluetta. Käsityöläiskadun ja Kreivinkadun liittymät on käsitelty korotettuina risteyksinä. 9.1 mitä mieltä olette rakennemallissa esitetystä liikennejärjestelystä? Tiivistelmä vastauksista: hyvä tai ok 22 huono 4 kiertoliittymä hyvä 13 kiertoliittymä huono 2 autolla päästävä palvelujen viereen (ovelle asti) HAVAINTO: rakennemallin mukaisia liikenneratkaisuja pidetään varsin onnistuneina

10 10. Asuminen 10.1 Minkälaisia asuntoja tulisi olla ydinkeskustassa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% a. Pienasuntoja (yksiöitä ja kaksioita) b. Esteettömiä asuntoja (liikuntaesteisille ja vanhuksille) 62 72,09% 51 59,30% 3. c. Perheasuntoja 50 58,14% 4. d. Jotain muuta, mitä? Yhteensä 9 10,47% HAVAINTO: halutaan monipuolisesti kaikenlaisia asuntotyyppejä 10.2 Mitä ominaisuuksia arvostaisitte keskusta-asumisessa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Palvelut lähellä 78 89,66% b. Julkinen liikenne lähellä c. Maanalainen autopaikka 69 79,31% 29 33,33% 4. d. Hyvät näköalat 32 36,78% e. Viihtyisät ulkooleskelutilat (piha, terassi, parveke) f. Jotain muuta, mitä? Yhteensä 60 68,97% 16 18,39% HAVAINTO: ulko-oleskelutilojen merkityksen korostuminen f. Jotain muuta, mitä? tiivistelmä toivomuksista: pieni mittakaava pikkukaupunkimaisuus inhimillisyys 11. Nykyisen keskustan hyvä puoli, joka tulisi säilyttää tai jota pitäisi vahvistaa? Tiivistelmä vastauksista: pikkukaupunkimaisuus vehreys avoimuus

11 12. Nykyisen keskustan huono puoli tai puute, joka tulisi korjata? Tiivistelmä vastauksista: ahtaus (erityisesti liikenne) rumat rakennukset (Unikeko, vanha S-market, virastotalo ) tyylien ja materiaalien sekavuus hajanaisuus 13. Mitä hyvää tai positiivista näette esitetyssä rakennemallissa? Tiivistelmä vastauksista: palvelujen ja asuntojen (tarjonnan) lisääminen kokonaisuuden kehittäminen joukkoliikenne 14. Mitä huonoa tai mitä uhkia/riskejä näette esitetyssä rakennemallissa? Tiivistelmä vastauksista: liian tiivis / korkea / massiivinen rakentaminen Naantalin identiteetin kadottaminen persoonattomat betonikuutiot 15. Millainen Naantalin keskustan ilmeen tulisi olla, erityisesti kaupunkiin saavuttaessa? Tiivistelmä vastauksista: ei liian massiivinen vehreä, puistomainen idyllinen

12 4.1 Mitä mieltä olette Linja-autoaseman kortteliin k esitetystä rakentamisen määrästä? f. Jotain muuta, mitä? 16. VASTAUKSET AVOIMIIN KYSYMYKSIIN 4. Linja-autoaseman kortteli näkymä aurinkotieltä muurimainen, nykyinen avara houkuttava, pikkukaupungin parasta Sisältääkö se linja-autoaseman? Puistikko jätetty liian pieneksi. Liian umpiomainen n rakentaminen Muodostaa alueesta puisto Alueesta pitäisi muodostaa puistomainen, ei lisää rakennuksia. houkutteleva kaunis puisto ja linja-autoasema vastaanottamaan lämpimästi vieraat ja omat taideteos maamerkiksi jotta turusti tietää tulleensa perille Pysyy samalla paikalla kuin nykyinen on, mutta suunnitellaan ja rakennetaan tätä päivää vastaavaksi. Tämä huomau- tus siitä syystä, että yksi kaavailu on esitetty siirrettäväksi toiseen paikkaan. Ehdottomasti väljemmin, ei galleriamaisia ja katettuja tai suljettuja sisäpihoja. Korkeuss ei saa ylittää 3 kerrosta! Liikaa tehokkuutta, määrää ehdottomasti vähennettävä. Aurinkotieltä tultaessa rakennusmassa ei saisi ollaa liian raskas. Tie ei saa päättyä p seinään. Korttelin pitäisi olla mahdollisimman ilmava ja väljä, sisääntulon jippo voisi olla jotain muuta kuin rakennuksia puistikko säilytettävä enemmän puistomaisuutta Puistomainen keidas. Ehkä ympärivuotinen kahvila & infopiste. Vastaajan on vaikea hahmottaa kysyttyä, maanalainen pysäköinti on välttämättömyys ja sallinee moni-ilmeisem mmän, mutta peerinteitä kunnioittavan ilmeen : Alue on avain kaupunkikuvaan, erittäin vaativa kohta,kolme kerrosta ja sopi- va talojen ryhmittely veisi ajatukset myös vanhaan Naantaliin, kaupungin oma o leima säilytettävä vaihtoehto e) tällä mallilla, ummehtunut sisääntulo. Tullikatu kävelykaduks si. Ei mitään tunneleita, ei niitä käytä kuin asosiaaliset porukat. Mitä tarkoittaa galleriamaine en kävely-yhteys? Liian suuri. Tulisi säilyttää pääosin ennallaan. Voisi mahtua juuri kolme kerrostaloa enintään. vaihtoehto e), punkkeri pois

13 4.2 Millaiset kerroskork keudet sopisivat kortteliin? e. Jotain muuta, mitä? ei isoja yhtenäisiä tasaisia pintoja; vinkkelit, varjot, elävä, polveileva "taivasprofiili" Korkeintaan 3.kerrosta Mahdollisesti yksikerroksinen kioskirakennus yleis-wc-tiloilla Edelleen 3 krs Jos polemassaolevia rakennuksia puretaan, tilalle vastaavankorkuiset. LA-terminaali 1 krs neljä kerrosta sopiva tulija ei saa törmätä massiiviseen kivimuuriin a la Raision keskusta Ei 4-kerroksisia eikä sekaisin matalia ja korkeita osia. rakennuksiinn pitää saadaa ns. naantalilainen ilme, taloja ei saa verhoilla laseilla, kuten on tehty esim Raision keskus- tassa a-vaihtoehdonkin mukainen ratkaisu voi olla liian korkea. Näkymän Kuparivuoren puustoon on säilyttävä. Korkea massa ahdistaa kaupunkiin tultaessa,, eikä anna oikeaa kuvaa kaupungin m iljööstä. korkeintaan 3 krs uusia asuintaloratkaisuja, ei liikehuoneistoja Pikkukaupunkimainen 2-3 krs. Pikkukaupunkimainen 2-3 krs Vaihtoehdott a) ja b) 2-3 krs 2-3 krs tai näitä sekoitettuna. 2-3 krs vaihtoehdot b) ja d)

14 4.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin k tulisi/vois sijoittaa? j. Jotain muuta, mitä? pienet, siellä täällä olevat autopaikoitusalueet palvelevat esim. ikäihmisiä asioinnissa a parhaiten; apteekki, pankki yms., ei autoja kauas, se karkottaa omatoimiset autoilevat, mutta huonommin liikuntakykyiset eläkeläiset suihkulähde näyttävä rakennus maamerkiksi Ei siihen kaikkea mahdu, mutta ehdottomasti nykyinen puistikko "keuhkoina" säilytettävä katettu kaupunkitila nuoriso on aina oleskellut "bunkkerissa".tehkää heille "olohuone" linja-autoasemalle; TV/nettikatselutilat, lasiseinät, lämmin tila Kauppagalleria voisi jatkua Uolevi Raaden Kadullee asti linja-autoasema talon alle pilari/avotilaan, näin liikenne sujuisi nykyisen käytännön mukaisesti uusi joukkoliikenne keskus ja nykyinen pikku puisto on hyvä minne uudessa mallissa tulee joukkoliikenneasema herkintä aluetta, mutta elävyyttä ja "tehokkuutta" lisättävä valituista kohdista: kahviloita, puisto d) kohdasta kahvila ja Infopiste Grilli kuten nyt. Pysäköinti maan alle. a) ja matkahuolto. Pieni paviljonki ja kevyt tarjoilu.

15 5. Vapaa-ajan tullin kortteli 5.1 Mitä mieltä olette kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä? e. Jotain muuta, mitä? liikaa näkymiä sulkeva, tervetuloa naantaliin, avara ja aurinkoinen ilme katoaa Puistomaisuus säilytettävä talojen ympärillä! Tärkeintä massoittelun mittakaava, joka täydentää vanhaa puutaloaluetta enintään 3 kerrosta toimisto ja kokoontumistiloja.ehkä myös ylin kerros asuntoja Kaikki nykykerrostalot muistuttavat toisiaan,samot oin kaupunkien keskustat.jotain Barcelona-tyylistä,erilaista kuin ai- nainen YIT-tyyli vanha rakennus, rukoushuone, osaksi uutta rakentamista, mutta miten???, historialliset kerrostumat säilyisivät jotenkin( ehkä asemapäällikkö riittäisi yksinkin "perinteen osana?) kohdat b. ja d. b) ja d) vaihtoehdot. Tai ehkä tehdä vain nykyisen kokoinen rakennus. Liian suuri Käsityöläiskadun puolella. vaihtoehdot b) ja d). Vapaa-aikatullin talo korjattava ja säilytettävä keskustan nuorisotilana. vaihtoehto d) tai tasoittaa paikoitusalueeksi. 5.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? e. jotain muuta, mitä? vaihteleva, polveileva rakentaminen, ei korkeita yhtenäisiä linjoja, ei pitkiää yhtenäisiä seinäpintoja, "taivasta ja puita näkyviin" korkeintaa 3.kerrosta, niin kuin vastapäinen puukerrostalo. Ei saa ylittää puukerrostalop on korkeutta Edustaako kilometrien mittaiset kadut pikkukaupunkimaisuutta!? enintään 3 kerrosta Ei lasikatteisia rakennuksia

16 Vanhan asemapäällikkötalon ja Tuulensuunkadun ja Käsityöläiskadun kulmassa olevan puukerrostalon ominaisuuksia huomioon ottavaa, matalaa, ehkä 3-kerroksista rakentamista. ks perustelut kohdasta 4.2 puukerrostaloja korkeintaan 3 krs Pikkukaupunkimainen 2-3 krs 2-3 krs 2-3 krs vaihtoehto a) huomioon ottaen asemapäällikön talon korkeus. vaihtoehdot b) ja d) vanhat puutalot säilytettävä. 5.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin k tulisi/vois sijoittaa? i. jotain muuta, mitä? Päiväkoti, vanhusten palvelutalo Selkeät kevyen liikenteen kulkureitit, jotka yhdistävät keskustan S-, ja K-kauppojen alueeseen Mitä todellisia tarpeita on olemassa pl poliitikot? Kasvunvaraksi tulevaisuutta varten vapaa-aikatulli nuorisolle kokoontumistila. autopaikat asioiville. keskustaan tarvitaan lisää asuntoja ja parkkipaikkoja talojen alle Nuorisotilat keskustassa tulee säilyttää Lasten, nuorten ja ikääntyneiden iltapäivä- ja vapaa-ajan toimintaa yhteensopien kokonaisuudeksi, vanhaa kunnioittaen, johonkinn keskustaan on päästävä julkisilla l-välineillä vaihtoehto f), ei liian isoja taloja Nykytilanne oikein hyvä.

17 6. Virastotalon alue 6.1 Mitä mieltä olette kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä? e. Jotain muuta, mitä? näkymät tässäkin liian tiiviit ja umpinaiset,tilaa myös autolla poikkeamisee en, asioinnin helppous, joss liikkeitä, ei pitkiä kävelymatkoja, ollaan pikkukaupungissa Liian massiivinen rivi mallissa. Talot voisivat olla vinoittain ja viheraluetta jäisi j enemmän Keskusta-alue lienee jo kaavoissa eikä realiteetit muuksi muutu suunnitelmista huolimatta. Matalaa ja väljää rakentamista, ei tukita maisemaa liialla rakentamisella. Tullinpuistonn rakennusmassat tähän aivan liian korkea pysäköinti maan alla liian kallista aivan liian korkea, siivekkeet pois ainakin eteläpuolelta Ratakadun suuntaista siipeä ei pidä rakentaa. r Tulee aivan liian lähelle Presidentink.5:ttä. Asumisviihtyvyys kärsii kummassakin rakennuksessa. Ratakadun suuntaista siipeä ei pidä rakentaa.korkr keintaan pieni pätkä.tuleee muuten aivan liian lähelle Presidentink. 5:ttä. avaruutta lisää, puistoa sisääntuloväylälle Aivan liian suuri, kamala! merkittävästi liian suuri, rakennuksenn koko ei ole sopusoinnussa alueen pienkaupunkimaisuuden kanssa. Uuden kerrostalon lisäsiiven esittäisin poistettavaksi mikä on kaavailtu As. oy N:lin Kreivinkartanoonn päin.tulisi muu- hyvien palveluiden läheisyydessä. ten ahdas ja peittäisi läntiseltä valolta.puistomaista istutusta vihreyttä ja penkkejä p joissa voisi viettää hetken aikaa Aivan liian suuri Hieman liian suuri. Ei enää asuinkorttelia, yksi kerrostalo Tuulensuunkadunn suuntaisena. Kerrostalojen väliin kaunis puisto. Aivan liian suuri. Koko tämä alue on jo j talo talon vieressä. Ei enää asuinkorttelia. Taloilla ei ole muuta kuin toisen kerrostalon seinä mitä tuijottaa. Ei mitään viihtyisyyttä. Sääli. Matala kortteli 1-2 krs ja ilman siivekkeitä, Tuulensuukadun suuntaisesti. Miksi M pitää "ahdata" kerrostaloja niin lähelle toisiaan, ettei voi nauttiaa parvekkeella olosta, saati katsella vastapäisten asukkaiden huoneita / sälekaihtimet kiinni vaihtoehdolla. Ja huoneistojen arvoa alentamalla.

18 Ostaessamme asuntoa As Oy Naantalin Kreivinkartanosta, meille annettiin ymmärtää, etei nykyisen parkkipaikan tilalle tulla rakentamaan taloja. Suunnitelmassa esitetyn uuden kerrostalon lisäsiivekkeet As Oy Naantalin Kreivinkartanoon päin pyydämme poistamaan, koska talot tulisivat liian lähekkäin ja asumisviihtyvyys poistuisi molemmilta. Myös asunnon arvo tulisi alenemaan. 50 % liian suuri. Entisen virastotalon paikalle tulevan uuden kerrostalon toivomme rakennettavaksi 2 kerroksisena, enintään 3 kerroksisena. Uuden kerrostalon lisäsiivekkeet As Oy Naantalin Kreivinkartanoon päin pyydämme poistamaan. Talot tulisisvat liian lähekkäin. Ei olisi kummankaan talon asukkaille viihtyisää asumista. Talojen väliin sopisi puisto, jossa olisi istutuksia, puita ja penkkejä. Sellaista kesä- ja kylpyläkaupunki kaipaa. Viihtyisyyttä. Uusi kerrostalo tulisi ainoastaan Tuulensuunkadun suuntaisena. Sisäänajo Tuulensuunkadulta tai Rantakadulta. 50 % liian suuri. Virastotalon alue koskee As Oy naantalin Kreivinkartanon osakkaita. Entisen virastotalon paikalle tulevan uuden kerrostalon toivomme rakennettavaksi 2 kerroksisena enintään 3 kerroksisena. Uuden kerrostalon lisäsiivekkeet As Oy Naantalin Kreivinkartanoon päin pyydämme poistamaan. Talot tulisivat liian lähekkäin. Ei olisi kummankaan talon asukkaille viihtyisää asumista. Talojen väliin sopisi puisto, jossa olisi istutuksia, puita ja penkkejä. Sellaista kesä- ja kylpyläkaupunki kaipaa. Viihtyisyyttä. Uusi kerrostalo tulisi ainoastaan Tuulensuunkadun suuntaisena. Sisäänajo Rantakadulta tai Tuulensuunkadulta, ei Presidentinkadulta. Hieman liian suuri. Presidentinkatu 5 eteen suunniteltu talo tulee liian lähelle, pitäisi poistaa. Uusien asuintalojen kerroskorkeus olisi 3, jolloin viherkaupunki ilme säilyisi. Hieman liian suuri. Presidentinkatu 5 eteen suunniteltu rakennus tulisi aivan liian lähelle. Hieman liian suuri. Presidentinkatu 5 eteen suunniteltu rakennus tulisi aivan liian läheklle, toivottavasti vihreää i stället. Hieman liian suuri. Presidentinkatu 5 eteen suunniteltu talo tulee liian lähelle, pitäisi poistaa ja jättää puistoalueeksi. Uusien asuintalojen kerroskorkeus voisi olla 3 kerrosta. Älkää tehkö tästä slummialuetta. vain kuin nytkin, siis Tuulensuunkadun suuntaisesti. Ainoastaan Tuulensuunkadulle Hieman liian suuri. As Oy Kreivinkartanoa vasten oleva siipi pois, ettei katsella ikkunoista sisään. Kaivataan väljyyttä ja näköalaa. Siipi on huono molempien talojen kannalta, tilalle puistomaisuutta. Hieman liian suuri. As Oy Kreivinkartanoa vasten oleva siipi pitäisi jättää rakentamatta, jotta väljyys ja näköala säilyisi, eikä tuijotettaisi toisten ikkunoista sisälle, siitä ei nauttisi kukaan. Tilalle puistomaisuutta ja puita, pensaita jne. vaihtoehto b) As Oy Kreivinkartanoa vasten oleva siipi pitäisi sättää rakentamatta, että väljyys ja näköala säilyisi. Talot tulisivat liian lähekkäin. Ei olisi kummankaan talon asukkaille viihtyisää asumista. Tilalle puistomaisuutta, puita ja pensaita ym. Liian suuri

19 6.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? e. Jotain muuta, mitä?? vaihteleva, ei yhtenäinenn kattolinja, näkymät,ei toista Raisiotaa Max. 3 kerrosta (kivijalkaliiketila + 2 asuinkerrosta) Naantali ei kai ole mikään varuskunta. Kaupunkisuunnitteluun uusi asento ja kasarmit pois. Nelikerroksiset talot eivät kuulu pikkukaupunkiin. enintään 3 kerrosta Korkein saa olla max 3 krs rakentaminen toteuttavaa vain Tuulensuunkadun varteen, esim. 3-kerroksisena korkeintaan 3 krs vain tuulensuunkadun suuntainen talokokonaisuus, uusia asumismalleja, ei tavanomaista kerrostaloa. väljyyttä ja puistomaisuuttaa enemmän suhteessa viereisiin muihin rakennuksiin. Pikkukaupunkimainen 2-3 krs. Pikkukaupunkimainen 2-3 krs Pikkukaupunkimainen 2-3 krs 2-3 krs 2-3 krs 3 krs 3 krs a) ja b) vaihtoehdot, 2-3 krs vaihtoehto b) huomioiden ympäristön korkeudet. Eikö arkkitehdit näe tätä aluetta näin hyvänä, vai tehdäänkö Naantalista pääkaupunki? vaihtoehdot b) ja d)

20 6.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin k tulisi/vois sijoittaa? j. Jotain muuta, mitä? Nykyisen virastotalon autotalliin voisii sijoittaa koko nykyisen torin: etuseinä auki, ja talveksi lämmitetyt tilat kauppi- aille. nykyinen parkkipaikka toimisi kesäisenä tapahtumatorina/ toriparkkina. Päiväkoti ja koululaisten iltapäiväkerho/nuorisolle kokoontumistila. Sellaiset tarvitaan joka tapauksessa, koska alueelle tulee näin paljon asuntoja. kultuuritalo-kirjastjää jo osin syrjemmälle ja on modernin kaupunginn liepeillä Puisto olisi aivan tarpeellinen. Yksi kerrostalo Tuulensuunkadun suuntainen. Puisto tämän kerrostalon ja vastapäisen kerrostalon väliin (Presidentinkatu 5 B, 5 A). Ei missään tapauksessa suunnitelman mukaista asuinkorttelia. Talojen väliin ei jäisi kuin muutama metri. Puisto, jossa voi turistikin istuskella. Puisto olisi juuri ihana tähän kohtaan, jossa voisi turistikin istua. Ennen kaikkea tämän korttelin asukkaat. Talojen parvekkeet kuumia. Pääsisi ulos raittiiseen ilmaan. Viheraluettaa rakennuksen taakse. Puistoalueelle penkkejä ym. mikä lisäisi viihtyvyyttä. Ykstyisiä: lääkäriasema ym. Puisto ja viihtyisyyttä

21 7. Aurinkotien kulma 7.1 Miten kulmausta tulisi kehittää? c. Jotain muuta, mitä? Naantalin viehätys perustuu näihin ensivaikutelmiin, pieni on kaunista, ja liian "sliipattu" ja "kaupunkimainen"tylyä ja torjuvaa, massaistutukset, yksipuolisuus, komeiluu pois. Saa olla vanhanaikaista, se jää mieleen, ei tusinakaupunt nkia iso suihkulähde Säilytettävä. Se alue on portti Naantaliin, tullaan Aurinkotieltä tai Tuulensuunkadulta. Ei saa olla liian ahdas, kuin Raisiossa, vaan avara, näyttävä sisääntulo liikenteenjakajaan ja puistikkoon Tullinaukion massat tähän mutta pienpiirteisesti jaa yksilöllisin toteutuksin. Kasarmit pois julkisesta tilasta! t kehno paikka virkistykselle keskellä vilkkainta risteystä puistoa Katsottava yhteensopivuus alueen kanssa, muttarakentaa tulee kuten kokoo alue Nykyinen keskuspuisto korvattava puistikolla Aidattu kaupunkipuisto joka suljetaan yöksi Ehdottomasti kunnolliseksi puistoksi! voidaan rakentaa, ei tärkeä alue ei pidä kaventaa vaan kehittää puistona edustava kaupunkipuisto, kokonaisuuden osaksi Korotetut suojatiet, muuten ratkaisu on toimiva: alueelle sijoittuvalta bussiasemalta onn hyvä yhteyss virastotalon pihal- le sijoittuvalle Torille. Rakennettava. Aurinkotien kulmaan sopisi s 2 kerrostaloa saman korkuisia kuin k aikaisemmat. Sisääntulo kaupunkiin olisi yhtenäinen. Puisto ei palvele kaupungin asukkaita eikä turisteja. Rakennettava. Tähän voisi rakentaa 2 samankorkuista kerrostaloa kuin aikaisemmatkin. Kaupunkiinn tulo näyttäisi yhtenäiseltä. Rakennettava. Puisto rauhattomassa kohtaa. Samankorkuisia kerrostaloja tähän mitä siinä on ennestään, tässä on väljää tilaa. Sisääntulo kaupunkiin näyttäisi yhtenäiseltä. Liikenneympyrä voisi sopia tähän, puistikko samaten.

22 8. Uusi linja-autoasema 8.1 Millainen Naantalinn linja-autoaseman tulisi olla?? d. Jotain muuta, mitä? uusi taksien paikka erinomainen terveyskeskuksessa asioiville Jos linja-autoasema siirtyy nykyiseltä paikaltaan tähän, niin kioski ehdottomasti tähän, ei Asematorille. Pieni nykyisen kaltainen itsenäinen asema. Pelkät pysäkit, ja "kaffepaussilinja-autot" mahdollisimman kauas keskustasta. ei terv.keskuksen eteen, kaupungin sisääntulo s tukehtuu Miksi tähän sotkea linja-autoasemaa/ käyttäää /pysäkkiä. Nykyinen paikka on loistavaa kunhan se suunnitellaann hyvin. Siinä on tilaa kun osataan Linja- autoasemaan tuleee sijoittaa WC- tilat, tilat Matkahuollolle. asiakkaiden odotustila, joka on tarpeellinen varsinkin talviaikana ei tarvita uutta paikkaa asemalle, kehitetään entistä mallia entiselle paikalle yhdessä taksin kanssa. nykyinen paikka parempi paikka on älytön,ei sovi perustavoitteeseen antaaa kuva puistomaisesta kulttuurikaupungista. vaihtoehdot a) tai b) vaihtoehdot a) tai b) vaihtoehto a) matkahuolto vaihtoehto a) Bussiasema nykyisellä paikallaan. ratkaisevaa on, miten keskustan muut palvelut toteutuvat, selkeä kääntöpaikka jonnekin tarvitaan, taaskin pikkukau- punki-ilmettä rikkomattaa vaihtoehto a), Ent. Osuuskaupan kiinteistö Tullikadulla linja-autoaseman käyttöön (laajennettuna pihalle päin), siihen kaikki tarvittavat toiminnot ja palvelut.

23 8.2 Mitä toimintoja /ominaisuuksia asemalla pitäisii olla? f. Jotain muuta, mitä? mnatkahuollon palvelu säilyrettävä jossain, paketit Hyvät saniteettitilat (wc:t mahd. maks. suihku tms.) Järjestetty otto- ja jättöalue hlöautoille kahvila/grilli WC- tilat wc matkahuoltoo pikapankki, postilaatikkoo ja poliisi e) vaihtoehdosta kahvilaa Nykyisen tapainen grilli. Grilli vaihtoehto e) kahvila ei ravintolaa siis taukopaikka kuskeille. c) edellä mainittu kiinteistö 8.3 Mikä olisi paras paikka linja-autoal asemalle? f. Kokonaan muualla, missä? Nykyinen linja- autoasema on ruma eikä palvele matkailijoita epäviihtyvyyden vuoksi sellaisessa paikassa, josta linja-autott pääsevät sujuvasti muun liikenteen mukaan. m Onnistuuko terveyskeskuksen edestä? Tila ei kuitenkaan ole mitenkään suuri. vaihtoehdot a) ja c) vaihtoehto e) entisen S-marketin paikalla vaihtoehto b) ST1 tilalle vaihtoehdot a) tai e), huoltoasema ST1 paikalle

24 9.1 Mitä mieltä olette rakennemallissa esitetystä liikennejärjestelystä? Asiointi hankaloituu, pikkukaupunki houkuttaa asukkaita juuri tuon "autolla oven eteen" takia. Ei tehdä "myllyjä" eikä "hansoja" isoine parkkialueineen ja pitkine kävelymatkoineen. Repputuristit kesällä kävelypainotteisella alueilla, mutta tyhjyys talvella, jos ei pääse asioimaan. Keskustasta ei saa tehdä liian kävelypainoitteista, naantalilaiset(kaikki muutkin, tähänperustuu myllynkin suosio) haluavat päästä autolla lähelle palveluja kuten tähänkin asti Keskustan alueelle mahdollisimman vähän raskasta liikennettä, ts. busseja ymv. Jalankulkijoille aina etusija, pyörille omat väylät. Saariston asukkaille ja säännöllisesti keskustassa asioiville ei saa aiheutua liikennejärjestelyistä haittaa. Paikoitustilaa on löydyttävä myös maanpinnalta markettien ja palveluiden ulottuvilta. vain autoja on ajateltu, vaikka pitäisi varata turvallinen liikkuminen jalankulkijoille Menettelee Hyvä, kunhan varmistetaan riittävät ja väljät pysäköintitilat hyvin lähelle kävelyaluetta sekä riittävä liikennöitävien katujen leveys. Keskustassa sattunut kuolemaan johtaneita onnetomuuksia. Alue jotenkin rauhoitettava. Pysäköinti katujen kummallakin puolella lopetettava, kävelyalueita lisättävä. Liikenneympyrä liian massiivinen risteykseen Liikenneympyrä oikein hyvä ja muutkin suunnitelmat hyviä Kävelypainotteiset tiet ovat hyvä vaihtoehto. Liikennettä tulisikin pyrkiä siirtämään yhä enemmän Käsityöläiskadulle ja Tuulensuunkadulle. Kevyen liikenteen kulkuyhteyksiin tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota huomioiden luonnolliset (eli lyhimmät) reitit ja helpottamalla kulkemista etenkin pyöräilijöille. Samalla puistomaisuutta tulisi lisätä näiden reittien varrella. Liikenneympyrä ehdottoman hyvä idea. Tullikadun-Henrikinkadun-Luostarinkadun kävelypainotteisuus tarkoittaa käytännössä mitä? Ja miltä alueilta ko. kadut kävelypainotteisia? Kaupungin asukkaiden pääsy keskustan posti-, tori-, ruokakauppa- ym. alueille autoilla huomioitava (kävelykatujen käyttöasteet pienet matkailusesongin ulkopuolella syyskuu-toukokuu) Kuulostaa hyvältä. Linja-autoaseman sijainti sopimaton. Pysäköintitilat ratkaisematta. Liikennejärjestelyjen suunnittelu tulisi ulottaa koko kaavan mukaiselle keskustan alueelle. OK. Mietittävä kokonaan uusiksi ja käytännössä toimivaksi huomioiden erityisesti näppärät pysäköintipalvelut. Kaivo- ja Tuulensuunkatu 2-suuntaisiksi liikenneympyrä hyvä. Tullikatu Kaivokadulle asti kävelykaduksi.samaan Liikenneympyrä ok.puukerrostalojen kulmaan myös liikenneympyrä sillä T-risteys on vaarallinen.

25

KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto

KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010, katu- ja puisto-osasto Ajatuksia Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan katu- ja viheralueiden kehittämiseksi Taloustutkimus Oy, Pauliina Aho

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Kuumakuntien kyselyn tuloksia

Kuumakuntien kyselyn tuloksia Kuumakuntien kyselyn tuloksia Marketta Kyttä & Mikko Johansson Yhteistyössä Erikson Oy:n ja Etuovi.com:n kanssa Internet-kysely 3. sivu 4. sivu 5. sivu 1. sivu Internet-kysely näytettiin joulu-tammikuussa

Lisätiedot

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi www.kaupunkikeskustat.fi RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI CITY BOOK 14 K E S K U S T A N K E H I T T Ä M I S E N K Ä S I K I R J A Kaupunki on kuin possumunkki, keskusta sen hilloa. P. L. www.kaupunkikeskustat.fi

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Asukaslehti kevät 2014

Asukaslehti kevät 2014 Pihlajisto - Viikinmäki Asukaslehti kevät 2014 s.6 Ikinuori taiteilija Laura Sumén s.9 Tullikoira Hyrrä emäntänsä Suskin kanssa palmumarkkinoilla s.15 Satopihlaja on tv-yhtiön unelma Kesäinen tervehdys

Lisätiedot

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana Marketta Kyttä Maarit Kahila PehmoGIS tutkimuksemme elinympäristön koetusta laadusta on käynnissä oleva tutkimus, joka alkoi Ympäristöministeriön ympäristöklusteri

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

Kahvitarjoilu! Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23

Kahvitarjoilu! Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Kevät 2007 Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23 Kahvitarjoilu!

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

Tampereen kaupun nkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) Liitteet 2012

Tampereen kaupun nkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) Liitteet 2012 Tapereen kaupunkiseudun keskustojen seurantaittaristo (baroetri) Liitteet 2012 Liite 1 Valitut keskustarajaukset Tapereen keskustabaroetrin asukaskysely Keskuksen rajaus Kangasala Pohajkartta Logica 2012

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Näkökulmia tiedon tuotannon menetelmiin ja niiden tulkintaan Huhtikuu 2013 Jarkko Bamberg 1 Työn tilaaja: Tampereen kaupunki/ Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää I Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää kasvonsa, niin toiselle näyttää takapuoltansa. Ei

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot