kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös"

Transkriptio

1 NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN KUTSUKILPAILU Avoin nettikysely kansalaisille LOPPURAPORTTI Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan keskustakorttelien kutsukilpailun kil- pailuohjelman ja hankintailmoituksen, sekä nimesi palkintolaut takunnan. Samassa yhteydessä kau- ja punginhallitus antoi tehtäväksi yleisötilaisuuden ja nettikyselyn n valmistelun kuntalaisten ideoiden näkemysten saamiseksi. Keskustan rakennemalliin pohjautuvan kyselyn laati ja toteutti Naantalin kaupungin ympäristöviras- ton maankäyttöosasto yhdessä tietohallinnon ja Digium Oy:n kanssa kaupungin www-sivuilla. Lisäk- si oli myös mahdollista vastata paperilla kaupungintalon palvelupisteessä. Kyselystä tiedotettiin kaupungin ilmoitustaululla ja www-sivuilla ( ), sekä Rannikkoseudussa ( ) ja Kau- esi- punkiuutisissa ( ).. Tämä loppuraportti on yhteenveto suoritetusta kyselystä ja saadusta palautteesta. Mukana ovat tetyt kysymykset viitegrafiikoineen, taulukkomuotoiset valintavastaukset, analyysejä kirjallisista vastauksista sekä lopussa liitteenä kaikki tullut kirjallinen palaute sellaisenaan.

2 KYSYMYKSET 1. Ikä Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. <16 0 0,00% ,00% ,30% ,39% 5. > ,31% Yhteensä % HAVAINTO: nuoret (eli keskustan tulevat käyttäjät) eivät vastanneet 2. Kotipaikka Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Naantali 82 91,11% 2. Muu 8 8,89% Yhteensä % 3. Rooli keskustan käyttäjänä Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Asukas (keskustassa) 61 66,30% 2. Koululainen/opiskelija 0 0,00% 3. Työpaikka (keskustassa) 6 6,52% 4. Satunnainen asiointi 3 3,26% 5. Säännöllinen asiointi 33 35,87% 6. Turisti/matkailija 4 4,35% Yhteensä

3 4. Linja-autoaseman kortteli Nykyinen linja-autoaseman keskustamaiseksi liike- ja asuinkortteliksi, josta voisi olla galleriamainen kä- alue on esitetty laaditussa rakennemallissa rakennetta- vaksi vely-yhteys torille naapurikorttelin kautta. Kaikki korttelissa tarvittava pysäköinti järjestettäisiin maanalaisesti. Kortteli muodostaisi merkittävän aiheen Naantalin keskustan sisääntulolle. 4.1 Mitä mieltä olette Linja-autoaseman kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Sopiva 15 17,65% 2. b. Hieman liian suuri 39 45,88% 3. c. Hieman liian väljä 2 2,35% d. Voisi rakentaa selvästi tehokkaam- min e. Kortteli tulisi jät- tää rakentamatta f. Jotain muuta, mi- tä? Yhteensä 4 4,71% 16 18,82% 19 22,35% HAVAINTO: enemmistö pitää rakentamisenn määrää liian suurena f. Jotain muuta, mitä? tiivistelmä vastauksista: sopiva tai (hieman) liian suuri puistoa tulisi olla väljyyttä ja avoimuutta pitäisi olla ei umpiomaista, muurimaista, laajoja yhtenäisiä pintoja 4.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Matalaa (1-2 krs) 17 20,73% b. Pikkukaupunkimai- 2. nen (2-4 krs) 34 41,46% c. Korkeampi (4 krs ja 3. yli) 4 4,88% d. Sekoitettuna mata- 4. lampia ja korkeampiaa 9 10,98% osia 5. e. Jotain muuta, mitä? 18 21,95% Yhteensä % e. Jotain muuta, mitä? tiivistelmä vastauksista: korkeintaan 3 kerrosta

4 4.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin tulisi/voisi sijoittaa? Vastauss Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% a. Joukkoliikenne (nykytilanne) b. Päivittäistavaralii- ke (rakennemalli) c. Erikoisliikkeitä ja pikkuputiikkeja 34 40,00% 18 21,18% 40 47,06% 50 58,82% 21 24,71% d. Kahviloita, ravin- e. Toimistoja & vi- toloja tms rastoja 6. f. Asumista 36 42,35% g. Julkista pysäköin- tiä (esm keskustan asiakkaat) h. Katettu kauppa- galleria, sisäpiha tai vastaava julkinen tila i. Puisto, aukio tai vastaava julkinen kaupunkitila 21 24,71% 24 28,24% 52 61,18% j. Jotain muuta, 10. mitä? 16 18,82% Yhteensä d. Kortteli tulisi jät- e. Jotain muuta, tää nykyiselleen mitä? 5. Vapaa-ajan tullin kortteli Vapaa-ajan tulli (entinen rukoushuone) on rakennemallissa esitetty korvattavaksi asuin- ja liikerakennuksella, joka asettuisi samaan linjaann muiden Tuulensuun ka- dun varren rakennusten kanssa. Asemapäällikön talo (vuoropäiväkoti) säilyisi en- nallaan. 5.1 Mitä mieltä olette kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä? Vastauss Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Sopiva 37 44,05% 2. b. Liian suuri 25 29,76% 3. c. Liian väljä 4 4,76% ,14% 12 14,29% Yhteensä % HAVAINTO: enemmistö pitää rakentamisenn määrää sopivana

5 5.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Matala (1-2 krs) 33 39,76% b. Pikkukaupunkimainen (2-4 krs) 2. c. Korkeampi (4 krs ja 3. yli) d. Sekoitettuna matalampia ja korkeampia 4. osia 31 37,35% 3 3,61% 3 3,61% 5. e. jotain muuta, mitä? 13 15,66% Yhteensä % 5.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin tulisi/voisi sijoittaa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Joukkoliikenne (esm Tuulensuunkadun varteen) 13 16,25% 2. b. Päivittäistavaraliike 5 6,25% c. Erikoisliikkeitä ja pikkuputiikkeja d. Kahviloita, ravintoloja tms e. Toimistoja & virastoja 19 23,75% 17 21,25% 21 26,25% 6. f. Asumista 50 62,50% g. Julkista pysäköintiä (esm keskustan asiakkaat) h. Puisto, aukio tai vastaava julkinen kaupunkitila 11 13,75% 34 42,50% 9. i. jotain muuta, mitä? 12 15,00% Yhteensä i. Jotain muuta, mitä? nuorisotiloja

6 6. Virastotalon alue Virastotalo on rakennemallissa korvattu kokonaisella asuinkorttelilla, jossa voisi olla myös keskustamaisia kivijalkaliikkeitä. Suurin osa pysäköinnistä järjestettäisiin maan alla. 6.1 Mitä mieltä olette kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä?? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Sopiva 27 29,35% 2. b. Hieman liian suuri 26 28,26% 3. c. Hieman liian väljä 2 2,17% d. Voisi rakentaa selvästi tehokkaam- min e. Jotain muuta, mitä? 5 5,43% 32 34,78% Yhteensä % i. Jotain muuta, mitä? lisäsiivet pois (rakentaminen vainn Tuulensuunkadun varteen) 6.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Matalaa (1-2 krs) 27 30,00% b. Pikkukaupunkimai- 2. nen (2-4 krs) 34 37,78% c. Korkeampi (4 krs ja 3. yli) 4 4,44% d. Sekoitettuna mata- 4. lampia ja korkeampiaa osia 5 5,56% 5. e. Jotain muuta, mitä? 20 22,22% Yhteensä % e. Jotain muuta, mitä? 3 kerrosta

7 6.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin tulisi/voisi sijoittaa? Vastauss Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Joukkoliikenne 7 7,87% b. Päivittäistavaralii- ke c. Erikoisliikkeitä ja pikkuputiikkeja 8 8,99% 37 41,57% 16 17,98% 46 51,69% d. Kahviloita, ravin- e. Toimistoja & vi- toloja tms rastoja 6. f. Asumista 65 73,03% g. Julkista pysäköin- tiä (esm keskustan asiakkaat) h. Katettu kauppa- galleria, sisäpiha tai vastaava julkinen tila i. Puisto, aukio tai vastaava julkinen kaupunkitila 16 17,98% 4 4,49% 35 39,33% j. Jotain muuta, 10. mitä? ,36% Yhteensä 7. Aurinkotien kulma Aurinkotien ja Tuulensuunkadun kulmauksessa olevaa puistoa on rakennemallissa hieman kavennettu ja see on esitetty rakennettavaksi nykyistä kaupunkimaisem- maksi ja edustavammaksi. 7.1 Miten kulmausta tulisi kehittää? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Säilytettävä nykyi- sellään tai kehitettä- vä puistona 60 68,97% 2. b. Rakennettava 9 10,34% ,69% c. Jotain muuta, mi- tä? Yhteensä % HAVAINTO: selkeä kannatus puistomaiselle käsittelylle

8 8. Uusi linja-autoasema 8.1 Millainen Naantalin linja-autoaseman tulisi olla? Terveys- ja seurakuntakeskuksen edustalle, Aurinkotien varteen, on rakennemallis- sa esitetty uusi linja-autoasema, jota käyttäisivät sekä saariston että Turun suun- nan bussit. Myös taksit sijoittuisivatt asemalle. Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% a. Nykyisen kaltainenn pieni itsenäinen ase- 1. ma, jossa oheistoi ,30% mintoja (kioski yms) b. Pelkät pysäkit riit- 2. täisivät (Raision mal ,60% liin) c. Nykyistä laajempi, 3. matkakeskusmainen 5 5,81% d. Jotain muuta, mi- 4. tä? 14 16,28% Yhteensä % 8.2 Mitä toimintoja /ominaisuuksia asemalla pitäisi olla? Vastaus Lukumäärää Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Katetut odotustilatt ,57% b. Taksit välittömästi bussien yhteydessä c. Erillinen terminaali- rakennus tai tila 69 82,14% 16 19,05% 4. d. Kioski 5. e. Kahvila/ravintola 36 42,86% 38 45,24% 6. f. Jotain muuta, mitä? 14 16,67% Yhteensä f. Jotain muuta, mitä? saniteettitilat

9 8.3 Mikä olisi paras paikka linja-autoasemalle? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% a. Nykyinen, olemassa oleva paikka 1. (bunkkeri) b. Rakennemallin 2. mukaisesti terveyskeskuksen edustalla c. Tuulensuunkadun 3. varressa keskustan puolella d. Aurinkotien ja Tuulensuunkadun kulmauksessa virastotalon 4. puolella e. Muualla kilpailualueella (ydinkeskustas- 5. sa), missä? f. Kokonaan muualla, 6. missä? 33 38,82% 35 41,18% 3 3,53% 7 8,24% 1 1,18% 6 7,06% Yhteensä % HAVAINTO: varsin paljon kannatusta rakennemallin mukaiselle ratkaisulle 9. Liikennejärjestelyt Laaditussa rakennemallissa Aurinkotie ja Tuulensuunkatu liittyvät toisiinsa liikenneympyrällä. Tullikatu, Henrikinkatu ja Luostarinkatu ovat osa kävelypainotteista keskusta-aluetta. Käsityöläiskadun ja Kreivinkadun liittymät on käsitelty korotettuina risteyksinä. 9.1 mitä mieltä olette rakennemallissa esitetystä liikennejärjestelystä? Tiivistelmä vastauksista: hyvä tai ok 22 huono 4 kiertoliittymä hyvä 13 kiertoliittymä huono 2 autolla päästävä palvelujen viereen (ovelle asti) HAVAINTO: rakennemallin mukaisia liikenneratkaisuja pidetään varsin onnistuneina

10 10. Asuminen 10.1 Minkälaisia asuntoja tulisi olla ydinkeskustassa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% a. Pienasuntoja (yksiöitä ja kaksioita) b. Esteettömiä asuntoja (liikuntaesteisille ja vanhuksille) 62 72,09% 51 59,30% 3. c. Perheasuntoja 50 58,14% 4. d. Jotain muuta, mitä? Yhteensä 9 10,47% HAVAINTO: halutaan monipuolisesti kaikenlaisia asuntotyyppejä 10.2 Mitä ominaisuuksia arvostaisitte keskusta-asumisessa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. a. Palvelut lähellä 78 89,66% b. Julkinen liikenne lähellä c. Maanalainen autopaikka 69 79,31% 29 33,33% 4. d. Hyvät näköalat 32 36,78% e. Viihtyisät ulkooleskelutilat (piha, terassi, parveke) f. Jotain muuta, mitä? Yhteensä 60 68,97% 16 18,39% HAVAINTO: ulko-oleskelutilojen merkityksen korostuminen f. Jotain muuta, mitä? tiivistelmä toivomuksista: pieni mittakaava pikkukaupunkimaisuus inhimillisyys 11. Nykyisen keskustan hyvä puoli, joka tulisi säilyttää tai jota pitäisi vahvistaa? Tiivistelmä vastauksista: pikkukaupunkimaisuus vehreys avoimuus

11 12. Nykyisen keskustan huono puoli tai puute, joka tulisi korjata? Tiivistelmä vastauksista: ahtaus (erityisesti liikenne) rumat rakennukset (Unikeko, vanha S-market, virastotalo ) tyylien ja materiaalien sekavuus hajanaisuus 13. Mitä hyvää tai positiivista näette esitetyssä rakennemallissa? Tiivistelmä vastauksista: palvelujen ja asuntojen (tarjonnan) lisääminen kokonaisuuden kehittäminen joukkoliikenne 14. Mitä huonoa tai mitä uhkia/riskejä näette esitetyssä rakennemallissa? Tiivistelmä vastauksista: liian tiivis / korkea / massiivinen rakentaminen Naantalin identiteetin kadottaminen persoonattomat betonikuutiot 15. Millainen Naantalin keskustan ilmeen tulisi olla, erityisesti kaupunkiin saavuttaessa? Tiivistelmä vastauksista: ei liian massiivinen vehreä, puistomainen idyllinen

12 4.1 Mitä mieltä olette Linja-autoaseman kortteliin k esitetystä rakentamisen määrästä? f. Jotain muuta, mitä? 16. VASTAUKSET AVOIMIIN KYSYMYKSIIN 4. Linja-autoaseman kortteli näkymä aurinkotieltä muurimainen, nykyinen avara houkuttava, pikkukaupungin parasta Sisältääkö se linja-autoaseman? Puistikko jätetty liian pieneksi. Liian umpiomainen n rakentaminen Muodostaa alueesta puisto Alueesta pitäisi muodostaa puistomainen, ei lisää rakennuksia. houkutteleva kaunis puisto ja linja-autoasema vastaanottamaan lämpimästi vieraat ja omat taideteos maamerkiksi jotta turusti tietää tulleensa perille Pysyy samalla paikalla kuin nykyinen on, mutta suunnitellaan ja rakennetaan tätä päivää vastaavaksi. Tämä huomau- tus siitä syystä, että yksi kaavailu on esitetty siirrettäväksi toiseen paikkaan. Ehdottomasti väljemmin, ei galleriamaisia ja katettuja tai suljettuja sisäpihoja. Korkeuss ei saa ylittää 3 kerrosta! Liikaa tehokkuutta, määrää ehdottomasti vähennettävä. Aurinkotieltä tultaessa rakennusmassa ei saisi ollaa liian raskas. Tie ei saa päättyä p seinään. Korttelin pitäisi olla mahdollisimman ilmava ja väljä, sisääntulon jippo voisi olla jotain muuta kuin rakennuksia puistikko säilytettävä enemmän puistomaisuutta Puistomainen keidas. Ehkä ympärivuotinen kahvila & infopiste. Vastaajan on vaikea hahmottaa kysyttyä, maanalainen pysäköinti on välttämättömyys ja sallinee moni-ilmeisem mmän, mutta peerinteitä kunnioittavan ilmeen : Alue on avain kaupunkikuvaan, erittäin vaativa kohta,kolme kerrosta ja sopi- va talojen ryhmittely veisi ajatukset myös vanhaan Naantaliin, kaupungin oma o leima säilytettävä vaihtoehto e) tällä mallilla, ummehtunut sisääntulo. Tullikatu kävelykaduks si. Ei mitään tunneleita, ei niitä käytä kuin asosiaaliset porukat. Mitä tarkoittaa galleriamaine en kävely-yhteys? Liian suuri. Tulisi säilyttää pääosin ennallaan. Voisi mahtua juuri kolme kerrostaloa enintään. vaihtoehto e), punkkeri pois

13 4.2 Millaiset kerroskork keudet sopisivat kortteliin? e. Jotain muuta, mitä? ei isoja yhtenäisiä tasaisia pintoja; vinkkelit, varjot, elävä, polveileva "taivasprofiili" Korkeintaan 3.kerrosta Mahdollisesti yksikerroksinen kioskirakennus yleis-wc-tiloilla Edelleen 3 krs Jos polemassaolevia rakennuksia puretaan, tilalle vastaavankorkuiset. LA-terminaali 1 krs neljä kerrosta sopiva tulija ei saa törmätä massiiviseen kivimuuriin a la Raision keskusta Ei 4-kerroksisia eikä sekaisin matalia ja korkeita osia. rakennuksiinn pitää saadaa ns. naantalilainen ilme, taloja ei saa verhoilla laseilla, kuten on tehty esim Raision keskus- tassa a-vaihtoehdonkin mukainen ratkaisu voi olla liian korkea. Näkymän Kuparivuoren puustoon on säilyttävä. Korkea massa ahdistaa kaupunkiin tultaessa,, eikä anna oikeaa kuvaa kaupungin m iljööstä. korkeintaan 3 krs uusia asuintaloratkaisuja, ei liikehuoneistoja Pikkukaupunkimainen 2-3 krs. Pikkukaupunkimainen 2-3 krs Vaihtoehdott a) ja b) 2-3 krs 2-3 krs tai näitä sekoitettuna. 2-3 krs vaihtoehdot b) ja d)

14 4.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin k tulisi/vois sijoittaa? j. Jotain muuta, mitä? pienet, siellä täällä olevat autopaikoitusalueet palvelevat esim. ikäihmisiä asioinnissa a parhaiten; apteekki, pankki yms., ei autoja kauas, se karkottaa omatoimiset autoilevat, mutta huonommin liikuntakykyiset eläkeläiset suihkulähde näyttävä rakennus maamerkiksi Ei siihen kaikkea mahdu, mutta ehdottomasti nykyinen puistikko "keuhkoina" säilytettävä katettu kaupunkitila nuoriso on aina oleskellut "bunkkerissa".tehkää heille "olohuone" linja-autoasemalle; TV/nettikatselutilat, lasiseinät, lämmin tila Kauppagalleria voisi jatkua Uolevi Raaden Kadullee asti linja-autoasema talon alle pilari/avotilaan, näin liikenne sujuisi nykyisen käytännön mukaisesti uusi joukkoliikenne keskus ja nykyinen pikku puisto on hyvä minne uudessa mallissa tulee joukkoliikenneasema herkintä aluetta, mutta elävyyttä ja "tehokkuutta" lisättävä valituista kohdista: kahviloita, puisto d) kohdasta kahvila ja Infopiste Grilli kuten nyt. Pysäköinti maan alle. a) ja matkahuolto. Pieni paviljonki ja kevyt tarjoilu.

15 5. Vapaa-ajan tullin kortteli 5.1 Mitä mieltä olette kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä? e. Jotain muuta, mitä? liikaa näkymiä sulkeva, tervetuloa naantaliin, avara ja aurinkoinen ilme katoaa Puistomaisuus säilytettävä talojen ympärillä! Tärkeintä massoittelun mittakaava, joka täydentää vanhaa puutaloaluetta enintään 3 kerrosta toimisto ja kokoontumistiloja.ehkä myös ylin kerros asuntoja Kaikki nykykerrostalot muistuttavat toisiaan,samot oin kaupunkien keskustat.jotain Barcelona-tyylistä,erilaista kuin ai- nainen YIT-tyyli vanha rakennus, rukoushuone, osaksi uutta rakentamista, mutta miten???, historialliset kerrostumat säilyisivät jotenkin( ehkä asemapäällikkö riittäisi yksinkin "perinteen osana?) kohdat b. ja d. b) ja d) vaihtoehdot. Tai ehkä tehdä vain nykyisen kokoinen rakennus. Liian suuri Käsityöläiskadun puolella. vaihtoehdot b) ja d). Vapaa-aikatullin talo korjattava ja säilytettävä keskustan nuorisotilana. vaihtoehto d) tai tasoittaa paikoitusalueeksi. 5.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? e. jotain muuta, mitä? vaihteleva, polveileva rakentaminen, ei korkeita yhtenäisiä linjoja, ei pitkiää yhtenäisiä seinäpintoja, "taivasta ja puita näkyviin" korkeintaa 3.kerrosta, niin kuin vastapäinen puukerrostalo. Ei saa ylittää puukerrostalop on korkeutta Edustaako kilometrien mittaiset kadut pikkukaupunkimaisuutta!? enintään 3 kerrosta Ei lasikatteisia rakennuksia

16 Vanhan asemapäällikkötalon ja Tuulensuunkadun ja Käsityöläiskadun kulmassa olevan puukerrostalon ominaisuuksia huomioon ottavaa, matalaa, ehkä 3-kerroksista rakentamista. ks perustelut kohdasta 4.2 puukerrostaloja korkeintaan 3 krs Pikkukaupunkimainen 2-3 krs 2-3 krs 2-3 krs vaihtoehto a) huomioon ottaen asemapäällikön talon korkeus. vaihtoehdot b) ja d) vanhat puutalot säilytettävä. 5.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin k tulisi/vois sijoittaa? i. jotain muuta, mitä? Päiväkoti, vanhusten palvelutalo Selkeät kevyen liikenteen kulkureitit, jotka yhdistävät keskustan S-, ja K-kauppojen alueeseen Mitä todellisia tarpeita on olemassa pl poliitikot? Kasvunvaraksi tulevaisuutta varten vapaa-aikatulli nuorisolle kokoontumistila. autopaikat asioiville. keskustaan tarvitaan lisää asuntoja ja parkkipaikkoja talojen alle Nuorisotilat keskustassa tulee säilyttää Lasten, nuorten ja ikääntyneiden iltapäivä- ja vapaa-ajan toimintaa yhteensopien kokonaisuudeksi, vanhaa kunnioittaen, johonkinn keskustaan on päästävä julkisilla l-välineillä vaihtoehto f), ei liian isoja taloja Nykytilanne oikein hyvä.

17 6. Virastotalon alue 6.1 Mitä mieltä olette kortteliin esitetystä rakentamisen määrästä? e. Jotain muuta, mitä? näkymät tässäkin liian tiiviit ja umpinaiset,tilaa myös autolla poikkeamisee en, asioinnin helppous, joss liikkeitä, ei pitkiä kävelymatkoja, ollaan pikkukaupungissa Liian massiivinen rivi mallissa. Talot voisivat olla vinoittain ja viheraluetta jäisi j enemmän Keskusta-alue lienee jo kaavoissa eikä realiteetit muuksi muutu suunnitelmista huolimatta. Matalaa ja väljää rakentamista, ei tukita maisemaa liialla rakentamisella. Tullinpuistonn rakennusmassat tähän aivan liian korkea pysäköinti maan alla liian kallista aivan liian korkea, siivekkeet pois ainakin eteläpuolelta Ratakadun suuntaista siipeä ei pidä rakentaa. r Tulee aivan liian lähelle Presidentink.5:ttä. Asumisviihtyvyys kärsii kummassakin rakennuksessa. Ratakadun suuntaista siipeä ei pidä rakentaa.korkr keintaan pieni pätkä.tuleee muuten aivan liian lähelle Presidentink. 5:ttä. avaruutta lisää, puistoa sisääntuloväylälle Aivan liian suuri, kamala! merkittävästi liian suuri, rakennuksenn koko ei ole sopusoinnussa alueen pienkaupunkimaisuuden kanssa. Uuden kerrostalon lisäsiiven esittäisin poistettavaksi mikä on kaavailtu As. oy N:lin Kreivinkartanoonn päin.tulisi muu- hyvien palveluiden läheisyydessä. ten ahdas ja peittäisi läntiseltä valolta.puistomaista istutusta vihreyttä ja penkkejä p joissa voisi viettää hetken aikaa Aivan liian suuri Hieman liian suuri. Ei enää asuinkorttelia, yksi kerrostalo Tuulensuunkadunn suuntaisena. Kerrostalojen väliin kaunis puisto. Aivan liian suuri. Koko tämä alue on jo j talo talon vieressä. Ei enää asuinkorttelia. Taloilla ei ole muuta kuin toisen kerrostalon seinä mitä tuijottaa. Ei mitään viihtyisyyttä. Sääli. Matala kortteli 1-2 krs ja ilman siivekkeitä, Tuulensuukadun suuntaisesti. Miksi M pitää "ahdata" kerrostaloja niin lähelle toisiaan, ettei voi nauttiaa parvekkeella olosta, saati katsella vastapäisten asukkaiden huoneita / sälekaihtimet kiinni vaihtoehdolla. Ja huoneistojen arvoa alentamalla.

18 Ostaessamme asuntoa As Oy Naantalin Kreivinkartanosta, meille annettiin ymmärtää, etei nykyisen parkkipaikan tilalle tulla rakentamaan taloja. Suunnitelmassa esitetyn uuden kerrostalon lisäsiivekkeet As Oy Naantalin Kreivinkartanoon päin pyydämme poistamaan, koska talot tulisivat liian lähekkäin ja asumisviihtyvyys poistuisi molemmilta. Myös asunnon arvo tulisi alenemaan. 50 % liian suuri. Entisen virastotalon paikalle tulevan uuden kerrostalon toivomme rakennettavaksi 2 kerroksisena, enintään 3 kerroksisena. Uuden kerrostalon lisäsiivekkeet As Oy Naantalin Kreivinkartanoon päin pyydämme poistamaan. Talot tulisisvat liian lähekkäin. Ei olisi kummankaan talon asukkaille viihtyisää asumista. Talojen väliin sopisi puisto, jossa olisi istutuksia, puita ja penkkejä. Sellaista kesä- ja kylpyläkaupunki kaipaa. Viihtyisyyttä. Uusi kerrostalo tulisi ainoastaan Tuulensuunkadun suuntaisena. Sisäänajo Tuulensuunkadulta tai Rantakadulta. 50 % liian suuri. Virastotalon alue koskee As Oy naantalin Kreivinkartanon osakkaita. Entisen virastotalon paikalle tulevan uuden kerrostalon toivomme rakennettavaksi 2 kerroksisena enintään 3 kerroksisena. Uuden kerrostalon lisäsiivekkeet As Oy Naantalin Kreivinkartanoon päin pyydämme poistamaan. Talot tulisivat liian lähekkäin. Ei olisi kummankaan talon asukkaille viihtyisää asumista. Talojen väliin sopisi puisto, jossa olisi istutuksia, puita ja penkkejä. Sellaista kesä- ja kylpyläkaupunki kaipaa. Viihtyisyyttä. Uusi kerrostalo tulisi ainoastaan Tuulensuunkadun suuntaisena. Sisäänajo Rantakadulta tai Tuulensuunkadulta, ei Presidentinkadulta. Hieman liian suuri. Presidentinkatu 5 eteen suunniteltu talo tulee liian lähelle, pitäisi poistaa. Uusien asuintalojen kerroskorkeus olisi 3, jolloin viherkaupunki ilme säilyisi. Hieman liian suuri. Presidentinkatu 5 eteen suunniteltu rakennus tulisi aivan liian lähelle. Hieman liian suuri. Presidentinkatu 5 eteen suunniteltu rakennus tulisi aivan liian läheklle, toivottavasti vihreää i stället. Hieman liian suuri. Presidentinkatu 5 eteen suunniteltu talo tulee liian lähelle, pitäisi poistaa ja jättää puistoalueeksi. Uusien asuintalojen kerroskorkeus voisi olla 3 kerrosta. Älkää tehkö tästä slummialuetta. vain kuin nytkin, siis Tuulensuunkadun suuntaisesti. Ainoastaan Tuulensuunkadulle Hieman liian suuri. As Oy Kreivinkartanoa vasten oleva siipi pois, ettei katsella ikkunoista sisään. Kaivataan väljyyttä ja näköalaa. Siipi on huono molempien talojen kannalta, tilalle puistomaisuutta. Hieman liian suuri. As Oy Kreivinkartanoa vasten oleva siipi pitäisi jättää rakentamatta, jotta väljyys ja näköala säilyisi, eikä tuijotettaisi toisten ikkunoista sisälle, siitä ei nauttisi kukaan. Tilalle puistomaisuutta ja puita, pensaita jne. vaihtoehto b) As Oy Kreivinkartanoa vasten oleva siipi pitäisi sättää rakentamatta, että väljyys ja näköala säilyisi. Talot tulisivat liian lähekkäin. Ei olisi kummankaan talon asukkaille viihtyisää asumista. Tilalle puistomaisuutta, puita ja pensaita ym. Liian suuri

19 6.2 Millaiset kerroskorkeudet sopisivat kortteliin? e. Jotain muuta, mitä?? vaihteleva, ei yhtenäinenn kattolinja, näkymät,ei toista Raisiotaa Max. 3 kerrosta (kivijalkaliiketila + 2 asuinkerrosta) Naantali ei kai ole mikään varuskunta. Kaupunkisuunnitteluun uusi asento ja kasarmit pois. Nelikerroksiset talot eivät kuulu pikkukaupunkiin. enintään 3 kerrosta Korkein saa olla max 3 krs rakentaminen toteuttavaa vain Tuulensuunkadun varteen, esim. 3-kerroksisena korkeintaan 3 krs vain tuulensuunkadun suuntainen talokokonaisuus, uusia asumismalleja, ei tavanomaista kerrostaloa. väljyyttä ja puistomaisuuttaa enemmän suhteessa viereisiin muihin rakennuksiin. Pikkukaupunkimainen 2-3 krs. Pikkukaupunkimainen 2-3 krs Pikkukaupunkimainen 2-3 krs 2-3 krs 2-3 krs 3 krs 3 krs a) ja b) vaihtoehdot, 2-3 krs vaihtoehto b) huomioiden ympäristön korkeudet. Eikö arkkitehdit näe tätä aluetta näin hyvänä, vai tehdäänkö Naantalista pääkaupunki? vaihtoehdot b) ja d)

20 6.3 Mitä toimintoja ja käyttöä kyseiseen kortteliin k tulisi/vois sijoittaa? j. Jotain muuta, mitä? Nykyisen virastotalon autotalliin voisii sijoittaa koko nykyisen torin: etuseinä auki, ja talveksi lämmitetyt tilat kauppi- aille. nykyinen parkkipaikka toimisi kesäisenä tapahtumatorina/ toriparkkina. Päiväkoti ja koululaisten iltapäiväkerho/nuorisolle kokoontumistila. Sellaiset tarvitaan joka tapauksessa, koska alueelle tulee näin paljon asuntoja. kultuuritalo-kirjastjää jo osin syrjemmälle ja on modernin kaupunginn liepeillä Puisto olisi aivan tarpeellinen. Yksi kerrostalo Tuulensuunkadun suuntainen. Puisto tämän kerrostalon ja vastapäisen kerrostalon väliin (Presidentinkatu 5 B, 5 A). Ei missään tapauksessa suunnitelman mukaista asuinkorttelia. Talojen väliin ei jäisi kuin muutama metri. Puisto, jossa voi turistikin istuskella. Puisto olisi juuri ihana tähän kohtaan, jossa voisi turistikin istua. Ennen kaikkea tämän korttelin asukkaat. Talojen parvekkeet kuumia. Pääsisi ulos raittiiseen ilmaan. Viheraluettaa rakennuksen taakse. Puistoalueelle penkkejä ym. mikä lisäisi viihtyvyyttä. Ykstyisiä: lääkäriasema ym. Puisto ja viihtyisyyttä

21 7. Aurinkotien kulma 7.1 Miten kulmausta tulisi kehittää? c. Jotain muuta, mitä? Naantalin viehätys perustuu näihin ensivaikutelmiin, pieni on kaunista, ja liian "sliipattu" ja "kaupunkimainen"tylyä ja torjuvaa, massaistutukset, yksipuolisuus, komeiluu pois. Saa olla vanhanaikaista, se jää mieleen, ei tusinakaupunt nkia iso suihkulähde Säilytettävä. Se alue on portti Naantaliin, tullaan Aurinkotieltä tai Tuulensuunkadulta. Ei saa olla liian ahdas, kuin Raisiossa, vaan avara, näyttävä sisääntulo liikenteenjakajaan ja puistikkoon Tullinaukion massat tähän mutta pienpiirteisesti jaa yksilöllisin toteutuksin. Kasarmit pois julkisesta tilasta! t kehno paikka virkistykselle keskellä vilkkainta risteystä puistoa Katsottava yhteensopivuus alueen kanssa, muttarakentaa tulee kuten kokoo alue Nykyinen keskuspuisto korvattava puistikolla Aidattu kaupunkipuisto joka suljetaan yöksi Ehdottomasti kunnolliseksi puistoksi! voidaan rakentaa, ei tärkeä alue ei pidä kaventaa vaan kehittää puistona edustava kaupunkipuisto, kokonaisuuden osaksi Korotetut suojatiet, muuten ratkaisu on toimiva: alueelle sijoittuvalta bussiasemalta onn hyvä yhteyss virastotalon pihal- le sijoittuvalle Torille. Rakennettava. Aurinkotien kulmaan sopisi s 2 kerrostaloa saman korkuisia kuin k aikaisemmat. Sisääntulo kaupunkiin olisi yhtenäinen. Puisto ei palvele kaupungin asukkaita eikä turisteja. Rakennettava. Tähän voisi rakentaa 2 samankorkuista kerrostaloa kuin aikaisemmatkin. Kaupunkiinn tulo näyttäisi yhtenäiseltä. Rakennettava. Puisto rauhattomassa kohtaa. Samankorkuisia kerrostaloja tähän mitä siinä on ennestään, tässä on väljää tilaa. Sisääntulo kaupunkiin näyttäisi yhtenäiseltä. Liikenneympyrä voisi sopia tähän, puistikko samaten.

22 8. Uusi linja-autoasema 8.1 Millainen Naantalinn linja-autoaseman tulisi olla?? d. Jotain muuta, mitä? uusi taksien paikka erinomainen terveyskeskuksessa asioiville Jos linja-autoasema siirtyy nykyiseltä paikaltaan tähän, niin kioski ehdottomasti tähän, ei Asematorille. Pieni nykyisen kaltainen itsenäinen asema. Pelkät pysäkit, ja "kaffepaussilinja-autot" mahdollisimman kauas keskustasta. ei terv.keskuksen eteen, kaupungin sisääntulo s tukehtuu Miksi tähän sotkea linja-autoasemaa/ käyttäää /pysäkkiä. Nykyinen paikka on loistavaa kunhan se suunnitellaann hyvin. Siinä on tilaa kun osataan Linja- autoasemaan tuleee sijoittaa WC- tilat, tilat Matkahuollolle. asiakkaiden odotustila, joka on tarpeellinen varsinkin talviaikana ei tarvita uutta paikkaa asemalle, kehitetään entistä mallia entiselle paikalle yhdessä taksin kanssa. nykyinen paikka parempi paikka on älytön,ei sovi perustavoitteeseen antaaa kuva puistomaisesta kulttuurikaupungista. vaihtoehdot a) tai b) vaihtoehdot a) tai b) vaihtoehto a) matkahuolto vaihtoehto a) Bussiasema nykyisellä paikallaan. ratkaisevaa on, miten keskustan muut palvelut toteutuvat, selkeä kääntöpaikka jonnekin tarvitaan, taaskin pikkukau- punki-ilmettä rikkomattaa vaihtoehto a), Ent. Osuuskaupan kiinteistö Tullikadulla linja-autoaseman käyttöön (laajennettuna pihalle päin), siihen kaikki tarvittavat toiminnot ja palvelut.

23 8.2 Mitä toimintoja /ominaisuuksia asemalla pitäisii olla? f. Jotain muuta, mitä? mnatkahuollon palvelu säilyrettävä jossain, paketit Hyvät saniteettitilat (wc:t mahd. maks. suihku tms.) Järjestetty otto- ja jättöalue hlöautoille kahvila/grilli WC- tilat wc matkahuoltoo pikapankki, postilaatikkoo ja poliisi e) vaihtoehdosta kahvilaa Nykyisen tapainen grilli. Grilli vaihtoehto e) kahvila ei ravintolaa siis taukopaikka kuskeille. c) edellä mainittu kiinteistö 8.3 Mikä olisi paras paikka linja-autoal asemalle? f. Kokonaan muualla, missä? Nykyinen linja- autoasema on ruma eikä palvele matkailijoita epäviihtyvyyden vuoksi sellaisessa paikassa, josta linja-autott pääsevät sujuvasti muun liikenteen mukaan. m Onnistuuko terveyskeskuksen edestä? Tila ei kuitenkaan ole mitenkään suuri. vaihtoehdot a) ja c) vaihtoehto e) entisen S-marketin paikalla vaihtoehto b) ST1 tilalle vaihtoehdot a) tai e), huoltoasema ST1 paikalle

24 9.1 Mitä mieltä olette rakennemallissa esitetystä liikennejärjestelystä? Asiointi hankaloituu, pikkukaupunki houkuttaa asukkaita juuri tuon "autolla oven eteen" takia. Ei tehdä "myllyjä" eikä "hansoja" isoine parkkialueineen ja pitkine kävelymatkoineen. Repputuristit kesällä kävelypainotteisella alueilla, mutta tyhjyys talvella, jos ei pääse asioimaan. Keskustasta ei saa tehdä liian kävelypainoitteista, naantalilaiset(kaikki muutkin, tähänperustuu myllynkin suosio) haluavat päästä autolla lähelle palveluja kuten tähänkin asti Keskustan alueelle mahdollisimman vähän raskasta liikennettä, ts. busseja ymv. Jalankulkijoille aina etusija, pyörille omat väylät. Saariston asukkaille ja säännöllisesti keskustassa asioiville ei saa aiheutua liikennejärjestelyistä haittaa. Paikoitustilaa on löydyttävä myös maanpinnalta markettien ja palveluiden ulottuvilta. vain autoja on ajateltu, vaikka pitäisi varata turvallinen liikkuminen jalankulkijoille Menettelee Hyvä, kunhan varmistetaan riittävät ja väljät pysäköintitilat hyvin lähelle kävelyaluetta sekä riittävä liikennöitävien katujen leveys. Keskustassa sattunut kuolemaan johtaneita onnetomuuksia. Alue jotenkin rauhoitettava. Pysäköinti katujen kummallakin puolella lopetettava, kävelyalueita lisättävä. Liikenneympyrä liian massiivinen risteykseen Liikenneympyrä oikein hyvä ja muutkin suunnitelmat hyviä Kävelypainotteiset tiet ovat hyvä vaihtoehto. Liikennettä tulisikin pyrkiä siirtämään yhä enemmän Käsityöläiskadulle ja Tuulensuunkadulle. Kevyen liikenteen kulkuyhteyksiin tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota huomioiden luonnolliset (eli lyhimmät) reitit ja helpottamalla kulkemista etenkin pyöräilijöille. Samalla puistomaisuutta tulisi lisätä näiden reittien varrella. Liikenneympyrä ehdottoman hyvä idea. Tullikadun-Henrikinkadun-Luostarinkadun kävelypainotteisuus tarkoittaa käytännössä mitä? Ja miltä alueilta ko. kadut kävelypainotteisia? Kaupungin asukkaiden pääsy keskustan posti-, tori-, ruokakauppa- ym. alueille autoilla huomioitava (kävelykatujen käyttöasteet pienet matkailusesongin ulkopuolella syyskuu-toukokuu) Kuulostaa hyvältä. Linja-autoaseman sijainti sopimaton. Pysäköintitilat ratkaisematta. Liikennejärjestelyjen suunnittelu tulisi ulottaa koko kaavan mukaiselle keskustan alueelle. OK. Mietittävä kokonaan uusiksi ja käytännössä toimivaksi huomioiden erityisesti näppärät pysäköintipalvelut. Kaivo- ja Tuulensuunkatu 2-suuntaisiksi liikenneympyrä hyvä. Tullikatu Kaivokadulle asti kävelykaduksi.samaan Liikenneympyrä ok.puukerrostalojen kulmaan myös liikenneympyrä sillä T-risteys on vaarallinen.

25

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta.

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta. Rakeisuus 1:2000 Naantalin keskustakorttelien suunnittelukilpailu Taikurin hattu Suunnitteluyön tavoitteena on ydinkeskustan keskeisten korttelien ja katualueiden rakentaminen korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 Palautteen kerääminen 48 vastaajaa antoi palautetta paperilomakkeen kautta, joita oli saatavilla 6. 12.6.2016 K Supermarket Länsiportissa

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

Vastineet kaavaluonnoksesta (28.11.2013) saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

Vastineet kaavaluonnoksesta (28.11.2013) saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Naantalin kaupunki Asemakaavan muutos, jonka tarkoituksena on mahdollistaa ydinkeskustaan uusien asuin-, liike- ja linja-autoliikenteen korttelien rakentaminen. Vastineet kaavaluonnoksesta (28.11.2013)

Lisätiedot

Kaavarungon mukainen asemakaavan muutosluonnos vaihtoehto VE1

Kaavarungon mukainen asemakaavan muutosluonnos vaihtoehto VE1 Kaavarungon mukainen asemakaavan muutosluonnos vaihtoehto VE1 Vaihtoehto VE 2 Vaihtoehto VE 3 Luonnosvaihtoehdot yleisesti nähtävillä 29.5.-1.8.2008 Mielipiteitä: uheluita 2 Sähköposteja 6 Kuntalaisten

Lisätiedot

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20. Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.00 Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää

Lisätiedot

Naantalin keskustan uudet kasvot

Naantalin keskustan uudet kasvot OLEMASSA OLEVAT RAKENNUKSET RAKENNEMALLIN MUKAISET RAKENNUKSET UUDET RAKENNUKSET RAKEISUUSKAAVIO 1:2000 RAUHALLINEN KAUPUNKITILA asukaspuisto AKTIIVINEN KAUPUNKITILA julkinen liikenne ja kaupallisia palveluja

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Tampereen Eteläpuiston vuorovaikutusalusta - kyselyn tuloksia 10.6.2015

Tampereen Eteläpuiston vuorovaikutusalusta - kyselyn tuloksia 10.6.2015 Akordi Oy Tampereen Eteläpuiston vuorovaikutusalusta - kyselyn tuloksia 10.6.2015 - Vastanneita tähän mennessä 139 kpl - http://maptionnaire.com/fi/734/ 1. Miten Eteläpuistoa pitäisi mielestäsi suunnitella

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava Kuvaile Kauhavan keskustan unelmatilaa Miten kuvailisit Kauhavan nykyistä keskustaa Väljyys Viihtyisyys TurvallisuusMissä asumisen alueita kehittäisit Kauhavan keskustassa ja miten? Missä olisi hyvä sijainti

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Käpylän elävä keskipiste

Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskus Amerin talona tunnettu Mäkelänkatu 91 uudistuu. Siitä tulee viihtyisä ja inhimillisen kokoinen kaupunginosan keskus. Kiinteistössä on tilaa erilaisille toimijoille:

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO HIOMO s 3-4 PERUSTIEDOT s 5-11 MUUNNELTAVAT TILAT s 12 LISÄTIEDOT 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Hiomon toimitilakokonaisuus sijoittuu Pitäjänmäen keskeiselle

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

AMOS ANDERSON LASIPALATSI

AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI HANKE Ajatus Amos Andersonin taidemuseon muutosta uusiin tiloihin syntyi keväällä 2013. Ensimmäisissä hahmotelmissa museon tilaohjelmaa sovitettiin Lasipalatsiin

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

Kysely syksy 2007. Vastaan lähinnä. Käsitykseni Naantalin keskustasta yleisesti (1-10) Vastausajankohta: Nimi tai nimimerkki. Asuinpaikkani?

Kysely syksy 2007. Vastaan lähinnä. Käsitykseni Naantalin keskustasta yleisesti (1-10) Vastausajankohta: Nimi tai nimimerkki. Asuinpaikkani? Kysely syksy 2007 Vastauksia tuli yhteensä 100 kappaletta. Kysely toteutettiin netissä. Kyselystä tiedotettiin Nasta-lehden jutussa ja kaupungin nettisivujen aloitussivulla. Muutama vastaus tuli puhelimitse

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat?

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kimppakyytikyselyn tulokset 1/6 Mynämäen kimppakyytipalvelu Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kuntalaisille kevään 2010 aikana tehtyyn kyselyyn saatiin 86 vastausta. Uskotko, että tulet joskus etsimään

Lisätiedot

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010 ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA Katuvalaistus Koivukatujen hoito Siisteys Istutukset Kadut Puistojen hoito Liikennejärjestelyt Opasteet Sadevesiviemäröinti Yleisilme Jalkakäytävät Rakennusten kunto

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje Talot tonttien mukaisesti Laatu- ja ympäristöohje KIRKONVARKAUS Pursialasta lin Mikkeustasta k s e k Anttolasta Venesatama enk atu Rantareitti Jokaiselle Kirkonvarkauden asuntomessualueen osalle Suomi,

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina.

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina. päänäkymä NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. Valojuova hohtaa ja tuo viihtyisyyttä alueelle myös pimeinä aikoina. ILLUSTROITU POHJA leikkaus tarkennusalue P JOHDANTO Ideasuunnitelmamme lähtökohtana

Lisätiedot

nuottaniemen portti, ESPOO

nuottaniemen portti, ESPOO AUNTO OY nuottaniemen portti, EOO Etuniementie 3, 02230 EOO 10.9.2013 ENNAKKOMARKKINOINTI KUVAA IARYTIÖ NUOTTANIEMEN UITO. TAITEILIJAN NÄKEMY. arasta mahdollista arkea loistavien yhteyksien, palveluiden

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006 Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Syyskuu 2006 14 Kuva 2. Maksimikäyttöasteet. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Liikekeskus ydinkeskustassa

Liikekeskus ydinkeskustassa LAPPEENRANTA Liikekeskus ydinkeskustassa kaupankäynnin keskipisteessä centrelappeenranta.fi Seitsemän kerrosta miljoonia asiakkaita vuodessa kivijalkatilat, myymälät, toimistot ja panoraamatoimistot keskellä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23 LEMÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA YSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMÄÄLÄN KESKUSTA SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 1.1 Suunnittelualue 3. Kaava-alueen pysäköinnin mitoitus 3.1. Asemakaavaluonnoksissa käytetyt pysäköintinormit

Lisätiedot

TILAA HENGITTÄÄ. Tietokuja

TILAA HENGITTÄÄ. Tietokuja 4Tietokuja 4 4 Tietokuja Tietokuja 4 on laadukas, 6-kerroksinen toimistotalo Munkkiniemessä, Helsingissä. Toimistot sijoittuvat kahteen erilliseen siipeen, joiden välissä on upea lasinen atriumpiha. Pihalle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) VARTIOHARJUN HOIVAKOTI, ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NRO 12139 Hankenro 0749_14 HEL 2011-007117 SISÄLLYS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen - 2 - VRUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 KERRO MLIPITEESI JA IDEASI - TÄYTÄ JA PALAUTA TYÖVIHKO 16.12.2010 MNESSÄ! Postita vihko osoitteeseen Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Ratakatu 19 B

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Jenita Kokkoniemi SRV 1.4.2014 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto ja tarpeen mukaisesti aputilat (huolto, showroom,

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

VERMO. Toni Laurila, 69891L 3.5.2010 Aalto-yliopisto Kaupunkisuunnittelu Kaupunkitila 2 A-36.1203. 1/5 Rakeisuus 1:5000

VERMO. Toni Laurila, 69891L 3.5.2010 Aalto-yliopisto Kaupunkisuunnittelu Kaupunkitila 2 A-36.1203. 1/5 Rakeisuus 1:5000 N 1/5 Rakeisuus 1:5000 Asumisyksiköt 1:200 Kortteli 1:500 Terassi Poistumistietorni 15000 Asunto 8000 Fritz Langin Metropolis Kurssin ensimmäisessä harjoitustyössä käsittelin Fritz Langin elokuvaa Metropolis

Lisätiedot

Kaupankäynti ja ruokailu

Kaupankäynti ja ruokailu Kaupankäynti ja ruokailu K-Market Tasala, Varppeenaukio 7 Suosittu lähialueen asukkaiden käyttämä ruokakauppa. Ajetaan oven eteen joka kuvassa etualalla olevan tolpan kohdalla. Ajo kuvan oikeasta reunasta,

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO HIOMO s 3-4 PERUSTIEDOT s 5-10 MUUNNELTAVAT TILAT s 11-12 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ s 13 LISÄTIEDOT 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Hiomon toimitilakokonaisuus

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti.

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti. - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 YHTEENVETO - TYÖVIHOT 1 ja 2 ( yht. 21 kpl) - HAASTATTELUT - ASUKASILTA 25.11.2010 Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin

Lisätiedot

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset Vastaajien ikä- ja asuinpaikka Jyväskylän ulkopuolella % 6 % Asutko? 21 % Jyväskylän ydinkeskustassa 276 vastaajaa Ikäsi 42 % yli 66-vuotias 8 % 31 % 56-65-vuotias 12 %

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko SUOJAISAT TILAT SOPIVASSA PAIKASSA Monien yritysten sekä yliopiston ja poliisihallinnon tiloina toiminut Vuorikatu 20:n kiinteistö lukeutuu Helsingin keskustan klassikko-osoitteisiin. Kaisaniemessä Vuorikadun

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba SOITA VAIKKA HETI! 02071 58218 Jesper Lindgren Kiinteistökehitysjohtaja jesper.lindgren@lemminkainen.com elävöittää Lohjan

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA KYSELY KESKUSTAN KEHITTÄMISESTÄ

LAHDEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA KYSELY KESKUSTAN KEHITTÄMISESTÄ LAHDEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA KYSELY KESKUSTAN KEHITTÄMISESTÄ PERUSTIETOJA KYSELYSTÄ Kysely oli auki 27.2.-16.3.2015 Kyselyyn tuli 519 vastausta Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä, vastausmahdollisuus

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Kiinteistö Oy 2 Pohjoisesplanadi 35 Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Asunto Oy Pikku-Heikki

Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Dosentinranta Piispanpelto xx 20540 Turku As Oy Turun Pikku-Heikki Iso-Heikkiläntie 5 A 20200 Turku Pikku-Heikissä asut turvallisesti palvelujen naapurissa As Oy Pikku-Heikki

Lisätiedot

Maunulan keskusta. Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi

Maunulan keskusta. Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi Maunulan keskusta Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi Kaavaprosessi Nyt ollaan tässä Vireille tulosta ilmoitetaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 YLEISTÄ Suunnittelutehtävän tavoitteena oli määritellä kauppakeskus Ison Omenan eteläpuolella

Lisätiedot

Aluelähtökohdat: - maisemalliset tekijät, miten iso rakennus istuu rantamaisemassa, järvimaiseman näkyminen

Aluelähtökohdat: - maisemalliset tekijät, miten iso rakennus istuu rantamaisemassa, järvimaiseman näkyminen Aurlahden kesäteatterin ja ravintolan sijoitus Vertailu, vaihtoehdot A, B2, C ja D Lähtökohdat: Rakennus: - kesäteatterin katsomo on määritetty 700-720 hengelle, on selvityksen mukaan edellytys kannattavalle

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Leena Manner Markkinointipäällikkö SRV 11.12.2013 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto, tuotanto ja logistiikka

Lisätiedot

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Maiju Lintusaari Tero Rahkonen 8.10.2015 Sito Parhaan ympäristön tekijät Suunnittelualue Vaasa ja pyöräily 3 Keskustan saavutettavuus pyörällä 4

Lisätiedot

HEINÄKUU 2013 hinta 9,90 e

HEINÄKUU 2013 hinta 9,90 e HEINÄKUU 2013 hinta 9,90 e sokerina pohjalla KYMPPI~ KERROS MILLAISTA OLISI ASUA MANHATTANILLA UUDEN HL23-TALON 10. KERROKSESSA? AINAKIN AURINGONLASKUN AIKAAN OLISI LASKEUDUTTAVA HIGH LINELLE, JOKA HALKOO

Lisätiedot

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta 8.12.2010, Oulu Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne -seminaari Pasi Metsäpuro Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikennesuunnittelun

Lisätiedot

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I II 1 / 2 91.95 8:16 8:53 II 1 / 2 Peltosaaren

Lisätiedot

C&J 1203 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632

C&J 1203 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632 C&J 03 Vuoreskeskus itä, asemakaava nro 86 tontinkäyttösuunnitelma ts-86-3 kortteli 763 VUORES VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA,. VAIHE KORTTELI 763 "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 763 CEDERQVIST

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Koti kattojen yllä...

Koti kattojen yllä... Koti kattojen yllä... Koti kattojen yllä... Upeat ullakkoasunnot parhaimmalla paikalla Helsingin Kruununhaassa Kirkkokatu 5 A 51, Helsinki Ylellinen ullakoasunto Helsingin parhaalla paikalla Kruununhaassa.

Lisätiedot

Pysäköinnin psykologiasta kaupunkielämän konkretiaan. Pysäköinti ja pysäköijät Helsingin keskustassa

Pysäköinnin psykologiasta kaupunkielämän konkretiaan. Pysäköinti ja pysäköijät Helsingin keskustassa Europark 2014 1 Pysäköinnin psykologiasta kau unkielämän konkretiaan Pysäköinti ja pysäköijät Helsingin keskustassa 02 Europark 2014 Pääkirjoitus Helsinki jatkaa kasvuaan ja samalla liikenne lisääntyy

Lisätiedot

OSIO 3 TASALAN AUKIO RAISIO JATKOSUUNNITTELU 23.3.2011 43 KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

OSIO 3 TASALAN AUKIO RAISIO JATKOSUUNNITTELU 23.3.2011 43 KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY OSIO 3 TASALAN AUKIO RAISIO JATKOSUUNNITTELU 23.3.2011 43 KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY TASALAN AUKION KEHITTÄMINEN Raision ydinkeskustan kohentumisen ja asiakasvirtojen elpymisen edellytys

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI 26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää.

Lisätiedot

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI JOUSENPUISTON ASEMAKAAVALLINEN ESISELVITYS 2 TAUSTAA Tehtävänä oli selvittää Jousenpuiston korttelin asemakaavallinen perusratkaisu Jousenpuiston metroaseman sijoittuessa alueen pohjoisreunaan. Alueesta

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät

PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät Lasten Parlamentti Tesoma-kävely 13.11.2012 PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät MITÄ MUUTTAISIT, MITÄ UUTTA? paikkoja, reittejä,

Lisätiedot

KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014

KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014 KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014 Vaihtoehto A Vaihtoehto B HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Maankäytön suunnittelu Ratkaisu/vaikutuksen kohde Vaihtoehto A Vaihtoehto B Korttelin 1 perusparantaminen

Lisätiedot