inter vivos common law. usa. kansainvälisyys. 3/2000 IVIII

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "inter vivos common law. usa. kansainvälisyys. 3/2000 IVIII"

Transkriptio

1 inter vivos common law. usa. kansainvälisyys. 3/ MM

2 PÄÄKIRJOITUS ONNI KOIVU Ensimmäinen asia joka me tehdään, tapetaan kaikki lakimiehet! kiihottaa Dick Teurastaja väkijoukkoa ääni särkyen. Tunteenpurkaus on suunnattu erityisesti teatteriyleisön juristeille. Shakespearen näytelmät vilisevät juridista aineistoa: oikeudenkäyntejä, riitoja ja valtataisteluita. Materiaalin runsaus heijastelee Elisabethin ajan Englannin oikeuskulttuuria: oikeudenkäynnit olivat hyvin suosittua ja dramaattista ajanvietettä, a ready-made dramatic technique riitaisille englantilaisille. Vuosisadat ovat lyhyitä; tämän päivän Yhdysvalloissa laista ja juridiikasta ollaan lähes sairaalloisen kiinnostuneita. Lisäksi amerikkalaiset tuomioistuimet ovat ratkaisuissaan viitanneet Shakespearen tuotantoon lähes 800 kertaa. Yhdysvaltalaisen Law and literature -liikkeen puitteissa oikeuteen etsitään uusia, kaunokirjallisuudesta ammentavia lähestymistapoja. Liike on yleisesti kiinnostunut oikeuskulttuurin ja kirjallisuuden vuorovaikutussuhteesta. Mitään kokoavaa teoriaa ei kuitenkaan tunnusteta. Kantavana ajatuksena on, että kirjallisuus auttaa näkemään lain ja oikeuden konkreettisissa asiayhteyksissään sekä muodostaa helposti lähestyttävän oikeudellisten ajatusten ja retoriikan lähteen. Oikeustapauksia ja fiktiota rinnastetaan kekseliäästi; lainkäyttö kietoutuu kaunokirjallisuuden teemoihin lukemattomin säikein. Metodologinen sekasortoisuus korvataan usein luovalla innostuneisuudella, yleissivistyksellä tai säkenöivällä kielenkäytöllä. Law and literature tarjoaa epätavallisen lähestymistavan common law -järjestelmään. Kiinnostavimmillaan tarkastelun kohteena on oikeus kirjallisuudessa, law in literature. Asetelma heijastaa selkeästi amerikkalaisen järjestyksen luonnetta: oikeus on osa avointa järjestelmää, jonka läpi yhteiskunnallisten intressien ja moraalin vuorolaineet lyövät esteettä. Liike paljastaa anglosaksisen yhteiskunnan kipupisteitä ja valottaa oikeuden ja moraalin muuttuvia suhteita. Yhdysvalloissa tuomioistuin on perinteisesti eettisen ja välillä poliittisenkin keskustelun näyttämö: se mikä on hyvää ja oikein ratkaistaan lopullisesti oikeudenkäynneissä, sekä todellisuudessa että kirjallisuudessa. USA:n oikeuslaitos ei jätä ketään kylmäksi. Ristiriita perusamerikkalaisen ihanteellisuuden sekä lakimiesten vieraantuneen mestaroinnin ja litigointikeskeisyyden välillä tuntuu absurdilta. Maailman vapaimmassa maassa on pari miljoonaa vankia, leegioittain juristeja, voimakkaimmat monikansalliset yritykset ja tinkimättömästi kunnioitettu perustuslaki. Näiden unelmien reunalla Law and literature parhaimmillaan tasapainottelee. Dick Teurastajan raivopäinen huuto voidaan tietysti tulkita monella tavalla. Se kaikuu alempien kansankerrosten suorasanaisena kritiikkinä eliitin etuja ajavia lakimiehiä kohtaan. Dickin voidaan nähdä myös edustavan kaaosta ja alkukantaista julmuutta, joka tuhoaa vapaan ja järjestäytyneen yhteiskunnan toimintaedellytykset. Repliikki on ajaton ja rakastettu. 2 MM inter vivos Yhdestoista vuosikerta JULKAISIJA Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Pykälä ry PÄÄTOIMITTAJA Onni Koivu TOIMITUS Anna Esko Mari Koskinen Taru Kuosmanen Markku Litola Riku Neuvonen Ville Niiranen Wilhelm Norrman Janne Nyman Mikko Salo Rami Salonen Ville Sandström Samuli Seppänen Elina Toivakainen Kristian Wohlström Veijo Heiskanen Kuvitus: Jussi Mäkinen ja IV TAITTO JA ULKOASU Olli J. Kärkkäinen Painettu Tummavuoren Kirjapaino Oy:ssä PYKÄLÄ RY Toimisto: Mannerheimintie 3B Helsinki Avoinna arkisin klo 9-13 Puh / Fax INTER VIVOS-ilmoitushinnat: Takakansi neuvoteltavissa 1/1 sivu 1500,- 1/2 " 800,- 1/4 " 500,- 1/8 " 300,- Painos: 2200 kpl ISSN

3 Sisältö 3/ Pääkirjoitus 4 Common law -järjestelmän mysteeri 6 Preludi amerikkalaiselle imperiumille 8 Vahingonkorvausjuridiikka maksaa vaivan 10 Euroopan villi länsi - kuinka se valloitetaan? 12 Kaaos ja järjestys - Kiinan pitkä marssi modernisaatioon 14 Kiinassa pidetään lihasta 16 Mitä kuuluu, maailma? 18 Pykälän vuosijuhlat - Jotakin vanhaa ja jotakin uutta 19 Bonus Pater Familias 20 Experto Credite 22 Vuoden opettaja 2000: Johanna Niemi-Kiesiläinen 24 Studia Juridica 2000:ssa puhuttiin yksityisyyden suojasta 26 Ready,, willing and able 28 Lakimieselämää keväisessä Cambridgessa 30 Vuosi maissipellossa 31 Oikeudesta viihdettä 32 Koiravahti Julkaistut artikkelit edustavat kirjoittajiensa henkilökohtaisia mielipiteitä. CARNÉT-SHOP Kämp Galleria, 2.krs Avoinna ma-pe 10-19, la MM

4 Common law -järjestelmän mysteeri Veijo Heiskanen Olemme oppineet oikeus- vertailun oppikirjoista, että mannermainen romaanis-germaaninen siviilioikeus- järjestelmä ( (civil law) ja anglo-amerikkalainen common law-järjestelmä ovat eri oikeusjärjestelmiä. Onko tällä oppikirjoista opitulla erottelulla edelleen merkitystä tänä globalisaation aika- kautena, jossa myös oikeus on globalisoitumassa? Oikeu- dellisten palvelujen kauppaa (trade in legal services) ) ollaan vapauttamassa niin Maail- man kauppajärjestön WTO:n kuin Euroopan Unioninkin piirissä. Amerikkalaiset asianajotoimistot ovat jo rantautuneet Eurooppaan ja ovat valtaamassa markkinat mm. lukratiivisen kansainvälisen kaupallisen välimiesmenettelyn alalla, jossa juri- disten palvelujen kauppa on jo perinteisesti ollut vapaata. Oikeusjärjestelmien filoso- fiat Oma taustani on kansainvälisessä oikeudessa, jossa civil law- ja common law-järjestelmien välisellä erottelulla on aina ollut vähemmän merkitystä kuin kansallisessa oikeudessa. Kontinentaalisen ja common law-pohjaisen koulutuksen saaneet kansainväliset juristit ovat joutuneet elämään jos eivät suorastaan sulassa sovussa niin ainakin toisiaan kohtuullisesti sietäen. Seurauksena on ollut mukavuusavioliitto, jonka ennakkotapausarvo on kuitenkin jäänyt vähäiseksi kansainvälisen oikeuden traditionaalisesti marginaalisen akateemisen ja ammatillisen roolinkin takia. Oma tutkimukseen ja omakohtaiseen pohdiskeluun pohjautuva käsitykseni on, että civil law- ja common law-järjestelmien erot palautuvat viime kädessä erilaisiin historiallisiin kokemuksiin ja niitä heijasteleviin poliittis- ja yhteiskuntafilosofisiin näkemyseroihin. Pohjimmiltaan kysymys on poikkeavasta käsityksestä suhteessa siihen, kuinka toisaalta valtion tai hallituksen ja toisaalta kansalaisyhteiskunnan tai kansalaisten välinen suhde olisi järjestettävä, ja mihin oletuksiin perustuen järjestely olisi toteutettava. Karkeasti sanottuna civil law-järjestelmässä tämä järjestely perustuu sille oletukselle, että valtion ja erityisesti oikeusvaltion roolina on toteuttaa kansanvaltaa ja kansansuvereniteettia valtion ensisijaisena tehtävänä on panna uskollisesti ja pätevästi täytäntöön kansan säätämät lait. Lakeja noudattava oikeusvaltio nousee tässä konseptissa poliittiseksi ideaaliksi ja taloudellisyhteiskunnallisen vakauden, edistyksen ja sivistyksen välineeksi. Juristin näkökulmasta tämä merkitsee, että oikeudellisesti auktoritatiivinen materiaali löytyy erityisesti lainsäädännöstä, jonka systematisointiin ja tulkintaan hänen tulee keskittyä. Common law-järjestelmä perustuu lähes vastakkaiselle oletukselle. Hallitus (government) on periaatteessa pahasta, taipuvainen väärinkäytöksiin ja toimivaltansa ylittämiseen: mitä pienempi hallitus on, sitä parempi. Tässä liberaalissa konseptissa oikeuden ensisijaisena tehtävänä on turvata kansalaisten vapauspiiri suhteessa julkiseen valtaan. Koska tämä vapauspiiri käsittää niin poliittiset kuin taloudelliset perusoikeudet ja vapaudet, se samalla vahvistaa markkinatalouden ja vapaan yrittäjyyden roolin yhteiskunta- ja talousjärjestelmän positiivisena perustana. Perustuslailla, lakien perustuslainmukaisuuden jälkikäteisellä kontrollilla ja yhteiskuntaan pikemminkin kuin valtioon nojautuvalla ja sitä palvelevalla tuomioistuinlaitoksella on järjestelmässä keskeinen asema. Tuomioistuimet ovat kansalaisten turva julkisen vallan väärinkäytöksiä vastaan. Juristin näkökulmasta tämä merkitsee sitä, että oikeudellisesti auktoritatiivinen materiaali löytyy viime kädessä tuomioistuinratkaisuista pikemmin kuin hallituksen antamista oikeusohjeista. 4 MM

5 Globalisaatio ja oikeus- kulttuuri Nämä filosofiset erot järjestelmien perusteissa ovat tietysti yleistyksiä eikä puhdasta civil law- tai common law -järjestelmää ole eikä voi olla käytännössä olemassa. Olemassa olevat järjestelmät ovat aina molempia ideaaleja enemmän tai vähemmän heijastelevia kombinaatioita. Mutta tosiasiaksi jää, että lähtökohtaisina oletuksina järjestelmät ovat toisensa poissulkevia: oikeusjärjestelmää, joka pyrkisi yhteensovittamaan molemmat näkemykset tasapuolisesti ja samanaikaisesti, ei voi olla olemassa. Toisaalta eroja ei nykyisissä globalisoituvan oikeuden oloissa pidä myöskään ylikorostaa. Globalisoitumisen seurauksena on kehittymässä uusi kosmopoliittinen ammattilaiskulttuuri, jossa oikeusjärjestelmien välisillä eroilla on yhä vähemmän merkitystä. Niin valtion rooli yhteiskunnallisten ja taloudellisten ilmiöiden sääntelijänä kuin myös kansallisten tuomioistuinten rooli perustuslainturvan takaajana on radikaalisti suhteellistunut ja edelleen suhteellistumassa. Ylikansallisella suoralla ja itsesääntelyllä kuin myös ylikansallisilla ihmisoikeusjärjestelmillä on yhä keskeisempi rooli niin oikeudellisten palvelujen tarjoajien (eli lakimiesten) kuin myös näiden palvelujen käyttäjien näkökulmasta. Näissä globalisoituvissa oloissa vetoaminen oikeusjärjestelmien eroihin oikeudellista asiantuntemusta ja ammatillista kompetenssia arvioitaessa herättää helposti epäilyn, että kysymyksessä on ammatillisesta protektionismista, jolla pyritään suojautumaan ulkoa uhkaavalta kilpailulta, pikemminkin kuin pyrkimyksestä taata oikeudellisten palvelujen taso tai palvelun tarjoajien kompetenssi. Historiallisen taustansa ja siihen nojautuvan koulutustraditionsa ansiosta common law-järjestelmässä koulutetuilla juristeilla on selvä kilpailuetu eurooppalaisiin nähden erityisesti litigoinnin alalla. Koko common law -järjestelmän oikeuskulttuuri rakentuu litigointia silmällä pitäen ja sitä pitää pääasiallisesti silmällä myös koulutus. Vaikka absoluuttisia eroja ei kannata tehdä, eurooppalainen siviilioikeusorientoitunut koulutus keskittyy enemmän lakitekstien systematisointiin ja analyysiin kuin erityisesti litigoinnissa tarvittavien ammatillisten metodien ja tekniikoiden opetukseen. Oikeustiede vs. juridiikka Euroopassa oikeutta lähestytään ensijaisesti yhteiskuntatieteenä, jossa pyrkimys integroida muiden tieteenalojen tieto oikeudelliseen käsitteenmuodostus- ja sääntelyprosessiin on tärkeämpää kuin käytännön ammattitaidot. Eurooppalainen oikeustieteellinen koulutus tuottaa parhaimmillaan sofistikoituneita sääntelyasiantuntijoita, legal policy -eksperttejä, joiden asiantuntemus koostuu teknisestä ja poikkitieteellisestä tietotaidosta, kyvystä tuottaa läpinäkyvää, tehokasta ja ennakoitavasti soveltuvaa sääntelyä. Ehkä juuri tässä sääntely- ja tulkintatekniikoiden perfektoinnissa on eurooppalaisten juristien komparatiivinen etu tietotaidossa estää tai ainakin minimoida yhteiskunnallis-taloudellisten prosessien kriisiytymisriski. Ironista tosin on, että pitkälti juuri globalisaatioon liittyvän Washington konsensus-tyyppisen taloudellisen liberalisoinnin seurauksena hyvinvointivaltiollinen oikeudellinen sääntely on tällä hetkellä varsin huonossa huudossa Atlantin molemmin puolin. Tosin deregulaatioonkin tarvitaan sääntelyä lakeja jotka purkavat aiempia lakeja. Mutta ei ole epäilystä myöskään siitä, etteikö Euroopassa tarvittaisi myös kansainvälisen tason litigantteja oikeudellisia riitoja ei aina voida käytännössä välttää, ei varsinkaan anglo-amerikkalaisten kanssa asioitaessa. Ehkä meidän olisi pyrittävä tähän tavoitteseen, oman järjestelmämme radikaalin rukkaamisen sijasta, lähettämällä nuoria juristejamme jatkokoulutukseen Yhdysvaltoihin ja muihin common law-maihin, joissa nämä ammatilliset taidot ovat parhaiten hankittavissa, ja joissa oikeus nähdään enemmän juridiikkana, ammatillisena know-how na tai osaamisena, kuin sääntelytieteenä. Ehkä tässä olisi tilaus erikoistumiseen perustuvalle vaihdannalle. Mutta olipa koulutusstrategiamme mikä tahansa, on selvää, ettemme voi paeta sitä tosiasiaa, että myös oikeudelliset palvelut ja niiden kauppa ovat vapautumassa niitä perinteisesti rajoittaneista kansallisista säännöistä. Meidän on valmistauduttava kilpailuun pelottavan vastustajan kanssa. Tässä tilanteessa meidän on pyrittävä identifioimaan vahvuutemme, ja ohjaamaan resursseja aloille, jossa vahvuuksiemme on todettu olevan. Halusimme sitä tai emme, edes oikeustiedettä tai juridiikkaa ei voida enää pitää kansainväliseltä kilpailulta suojattuna lintukotona. Kirjoittaja on Kansainvälisen talousoikeuden instituutin Kattin johtaja. Hän on väitellyt oikeustieteen tohtoriksi Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa. 5 MM

6 Preludi amerikkalaiselle imperiumille Rami Salonen Amerikan Yhdysvallat on viimeisten vuosikymmenten aikana lähettänyt poikansa useasti sotatantereelle taiste- lemaan eripuolille maailmaa. Suuri, ylevä päämäärä on ollut turvata demokratia ja vapaus. Usein kuitenkin lukui- siin kriiseihin sotkeutuminen on liittynyt sisäpoliittisiin tavoitteisiin, kaupallisten etujen turvaamiseen ja amerikkalaisen hegemonian ylläpi- toon. Kuka määrää rajat USA:n voimankäytölle vai pyhittääkö tarkoitus keinot? Yksin kukkulan kuninkaana Rautaisen esiripun sulkeutuessa toisen maailmansodan jälkeen alkoi suurvaltojen armoton kilpailu maailmanherruudesta. Eritoten sotilaalliseen varusteluun uhrattiin voimavaroja. Ajoittain kriisipesäkkeet, kuten Korea, Vietnam ja Kuuba, hehkuivat tulipunaisena kylmällä aikakaudella. Kommunismin romahdettua voiton kamppailussa lunasti Amerikka. Näin se oli ainoa todellinen maailmanherra. Turhaan olettiin tykkien piippujen kukkivan sateenkaaren väreissä ja rauhan aikakauden alkavan. Todellisuus oli karu: sotilaallinen varautuminen jatkui, Natoa ei lakkautettu ja poliittiset dogmit eivät muuttuneet. Hartaasti rakennettua järjestelmää ruvettiin käyttämään toisiin tarkoituksiin, kun pitkään pinnanalla muhineet kansallisuuskaunat äityivät vihanpidoksi esimerkiksi Jugoslaviassa. Lisäksi sotilaskoneistoa tarvittiin USA:n uuskolonialistisen politiikan pönkittämiseen. Erona aikaisemmalle oli tasapainottavan elementin puuttuminen vastalauseiden myrskyt olivat hyttysen ininää suurvallan korville. Yhdistyneillä Kansakunnilla on ollut merkittävä rooli kansainvälisten rauhanturvaoperaatioiden järjestäjänä. Koko massiivisen koneiston päätöksenteko tiivistyy turvallisuusneuvostoon, jossa jokaisella pysyvällä jäsenellä on veto-oikeus. Näin on pyritty, varsinkin kylmän sodan aikaan, takaamaan tietynlainen konsensus ja välttämään erimielisyyksien johtamisen hallitsemattomaan voimankäyttöön ydinasevaltioiden välillä. Nykyisessä tilanteessa on turvallisuusneuvoston merkitys alati vähentynyt. Uusimmassa tapauksessa Kosovossa Nato ei vienyt sotilaallista väliintuloaan neuvoston käsiteltäväksi lainkaan. Esimerkiksi Somaliassa YK:n antamaa ympäripyöreää mandaattia pidettiin kilpenä, jonka taakse pystyi tarvittaessa piiloutumaan. Ironista on, että suuren valtikan heiluttajan velkasaldo YK:lle oli tammikuun lopussa yli puoli miljardia dollaria. Kosovon ilmakampanja Kosovon kriisi, jota voitaneen pitää Bosnian sodan jatkeena, kyseenalaisti selvimmin suurvallan roolin ihmisoikeuksien airuena. Umpikujaan ajautunut Kosovon tilanne kyti pitkään ennen kuin se roihahti lopullisesti Racakin joukkomurhan toimiessa sopivana sytykkeenä. Rambouillet n neuvotteluissa asetetut kovat vaateet ja kireä aikataulu viittasivat haluttomuuteen päästä rauhanomaiseen ratkaisuun. Retoriikka ontui ohjusten ilosanoman pauhaessa, sillä Nato kiisti käyvänsä sotaa ja muutteli tavoitteitaan pommitusten edetessä. Samaan aikaan Itä- Timorin tapahtumat ja Turkin kurdivainot ei siivittänyt sankaritekoihin. Ilmaiskujen tärkein motiivi oli etnisten puhdistusten lopettaminen, mutta pommittamisen alettua albaanien olot kävivät entistä tukalammiksi. Kosovon sota osoitti Naton olevan sama kuin USA. Pommitusten aikana kohteiden tiedustelusta, strate- 6 MM

7 gisesta ja politiisesta päätöksenteosta sekä iskujen suorittamisesta vastasi Yhdysvallat. Muilta sotilasliiton jäseniltä ei löytynyt riittävän modernia kalustoa ja ammattitaitoista väkeä operaation toteuttamiseen. Sitä paitsi taas kerran USA pääsi testaamaan uusia sotilasvälineitä, kuten ohjuksia, käytännön taistelutilanteessa. Vähiten maailmanpoliisin tekoihin on kiinnitetty huomiota Etelä- ja Väli-Amerikkaan kohdistuneitten interventioitten kohdalla. Latinalaista Amerikkaa on pidetty lähes USA:n sisäisenä osana, jonka tapahtumiin ulkopuolisten ei pidä puuttuman. Suurvalta on kunnostautunut aseviennin saralla sekä tukenut vuoroin kapinallisia, vuoroin valtaapitäviä. Ainoa kivulias piikki sen lihassa on ollut itsepintainen Kuuba. Mahdollista operaation käynnistämistä ovat edeltäneet tarkat sisäpoliittiset arviot ja gallupkyselyt, esimerkiksi lähestyvät kongressi- tai presidentinvaalit ovat vaatineet juuri oikeanlaista reagointia. Amerikkalainen ei halua poikaansa takaisin sinkkiarkussa, ellei kyse ole oman maan vapauden ja itsenäisyyden turvaamisesta. Mustan kullan kimallus Yhdysvallat on sangen omavarainen maa. Yhteiskunnan heikko kohta on öljy, joka on polttoaineen lisäksi tärkeä raaka-aine teollisuudelle. Musta kulta onkin innoittanut puuttumaan Lähi-idän kohtaloihin kovalla kädellä. Esimerkiksi Saddam Hussein nostettiin aikoinaan valtaan USA:n tukemana. Luultavasti amerikkalaiset sotilaat eivät olisi myöskään taistelleet aavikon paahteessa Kuwaitissa, jollei maaöljy olisi niin merkittävä luonnonvara. Yhdysvaltojen tavoitteena on pitää suuret öljyntuottajamaat eripuraisina, jottei OPEC pystyisi riitaisuuksien tähden muodostamaan hintakartellia ja vaikuttamaan myyntimääriin. On epäselvää, mihin USA:n rooli maailmanpoliisina on tulevaisuudessa johtamassa. Maan puolustusbudjetti heijastaa halua jatkaa entiseen malliin. Esimerkiksi Tähtien sota, kunnianhimoinen avaruuspuolustushanke rajoitetun torjuntaohjussuojan luomiseksi, nielisi seuraavien viidentoista vuoden aikana vähintään 60 miljardia dollaria. Siperian karhu on herännyt talviunestaan Putinin määrätietoiseen komentoon. Venäjän duuma hyväksyi hiljattain uuden sotilasdoktriinin, joka varaa oikeuden käyttää ydinasetta ensi-iskuna. Tämä mahdollisuus on tarkoituksellisen epäselvästi rajattu vain tilanteeseen, jossa valtion olemassaolo on vaarassa. Duuma päätti myös hyväksyä ydinkoekieltosopimuksen, jota Yhdysvallat ei ole rafitioinut. Suomen ja Euroopan turvallisuuden kannalta on tärkeää, ettei voimakasta vastakkainasettelua synny ja varustelukierre käynnisty uudestaan. Kehän päässä voi häämöttää voimainkoetus, jossa pienet jäävät auttamatta suurten tallaamiksi. 7 MM

8 Vahingonkorvausjuridiikka maksaa vaivan Janne Nyman Jäsenlehtemme tämänkertaisen numeron teemaan liit- tyen olen tässä tarkastellut hieman amerikkalaista vahingonkorvausoikeutta. Kirjoi- tus tarjoaa asian lisäksi myös viihdettä artikkelin loppuun sijoittuvien käytännön esi- merkkien muodossa. Viihdykkeen lisäksi tämä artikke- li toivottavasti myös antaa hieman ajattelemisen aihetta ja ehkäpä myös nostaa kunnioitusta meikäläistä järjestelmää kohtaan. Olen artikkelissani verrannut toisiinsa Yh- dysvaltoja ja Suomea, mutta sama pätee soveltuvin osin melko pitkälti myös vertai- luun Yhdysvaltojen ja jonkin muun romaanis-germaani- seen oikeusjärjestykseen kuuluvan eurooppalaisen valtion välillä. Korvauksia määrätään rangaistusluonteisesti Kuten kaikki varmasti tietävät, suomalainen vahingonkorvausoikeus rakentuu perusteiltaan ns. täyden korvauksen periaatteelle, joka kiteytettynä merkitsee sitä, että vahingon kärsinyt tulisi vahingonkorvauksella saattaa samaan asemaan jossa hän oli tai olisi ollut ilman vahinkotapahtumaa. Amerikkalainen järjestelmä on sen sijaan luonteeltaan punitiivinen. Vahingonkorvauksia määrätään rangaistusluonteisesti, ja näin ollen useissa tapauksissa on vahingon kärsinyt kantaja rikastunut huomattavasti saamallaan vahingonkorvauksella. Käsitykseni mukaan korvausperusteet voivat vaihdella tapauskohtaisesti, ja toisinaan vastaajan ollessa suuryritys on korvauksia tuomittu esimerkiksi tiettynä prosenttiosuutena yrityksen päivittäisestä kassavirrasta. Yhdysvalloissa nostetaan kanteita huomattavasti Suomea herkemmin. Oikeudenkäynti koetaan Suomessa yleisesti ottaen hyvin kielteisenä kokemuksena, oli kysymyksessä sitten rikos- tai siviiliprosessi. Amerikkalaisen ajattelutavan mukaan taas jokaisen kansalaisen oikeus on his day in court. Kynnys kanteen nostamiseen on hyvin alhainen ja itse asiassa ihmisiä kannustetaan oikeudenkäynteihin asianajotoimistojen näyttävillä mainoksilla. Yhdysvalloissa nostetaan miljoonia kanteita joka vuosi, ja nämä maksavat vuosittain yhteensä yli 150 miljardia dollaria. Ero suhtautumisessa käräjöimiseen Yhdysvaltojen ja esimerkiksi Suomen välillä on kuin yöllä ja päivällä. Vapaus tehdä tyhmyyksiä Luonnollisesti myös kansakuntien välillä on eroja. Vahingonkorvausoikeutta ajatellen on Suomessa vallassa ns. normaalihuolellisuuden käsite. Sen sijan the land of the free and the home of the brave korostaa yksilön vapautta. Sananvapaus, mielipiteen vapaus, valinnanvapaus. Tämä näyttää sisältävän myös vapauden tehdä tyhmyyksiä, sillä ajattelutapaan kuuluu, että kansalainen voi toimia haluamallaan tavalla, kunhan ei riko yhteiskunnan sääntöjä. Mihin tämä kaikki johtaa? Varmasti jokainen on kuullut tarinan mummosta, joka kuivasi kissansa mikroaaltouunissa, koska uunin käyttöohjeissa ei lukenut, että uunia ei saa käyttää tähän tarkoitukseen. Urbaanit kaupunkilegendat sikseen, mutta nykyisessä tilanteessa suuryritykset ovat pyrkineet sanoutumaan irti kaikesta mahdollisesta vastuusta. Tämän vuoksi amerikkalaisten tuotteiden käyttöohjeissa tai tuotteissa olevissa tarroissa on melko spesifejä varoituksia. Muutama esimerkki: Älä käytä tuotetta nukkuessasi (hiustenkuivaaja), älä silitä vaatteita, kun ne ovat ylläsi (silitysrauta), viitta ei mahdollista käyttäjänsä lentämistä (lapsille tarkoitettu Batman-asu). 8 MM

9 Meilläpäin useimmat ymmärtävät ilman nimenomaista varoituskylttiäkin olla kuivaamatta tukkaansa kylvyssä. Amerikkalainen vahingonkorvausjärjestelmä sekä liipasinherkkyys kanteiden nostamiseen ovat yhdessä poikineet ikäviä ongelmia. Yhdysvalloissa on yli asianajajaa, jotka ovat erikoistuneet ainoastaan henkilövahinkoihin perustuviin vahingonkorvausjuttuihin. Tarinat ambulansseja jahtaavista personal injury lawyereista eivät ole täysin tuulesta temmattuja, sillä usein avustajan ja päämiehen väliseen sopimukseen kuuluu, että avustajan palkkiona on tietty prosenttiosuus (esim. 40%) päämiehelle tuomittavista korvauksista. Valamiesjärjestelmälle perustuva oikeusjärjestelmä ja seikka, että oikeudenkäynnin sijaan jutut päättyvät hyvin usein sovintoon on aiheuttanut sen, että kanteita nostetaan helposti niin yrityksiä kuin yksityisiäkin vastaan rikastumisen toivossa. Hämmästyttävän usein absurdeimmatkin kanteet ratkaistaan kantajan hyväksi tai päättyvät muhkeaan sovittelukorvaukseen. Ja vaikka kanne hylättäisiinkin, on ajan ja rahan hukka uskomatonta. Eräs san fransciscolainen nainen nosti 18 vuoden aikana yli 30 tyhjänpäiväistä kannetta, joihin sisältyi mm. kanne Californian Bar Associationia vastaan koskien psyykkistä stressiä, jonka hän koki reputettuaan bar examin kahdesti. Koska amerikkalaiset tuomioistuimet näyttävät ottavan tutkittavakseen myös ilmeisen selvästi perusteettomia kanteita ja koska oikeudenkäynnit ovat hyvin kalliita, on kyseinen nainen voittanut yli puolet jutuistaan sovintomenettelyssä. Citizens Against Lawsuit Abuse Kaliforniassa on perustettu aatteellinen yhdistys nimeltä C.A.L.A. (Citizens Against Lawsuit Abuse) vastustamaan perusteettomia kanteita, joista järjestö käyttää nimitystä lawsuit abuse. Järjestö pystyy vaikuttamaan asioihin lähinnä tiedotuksen kautta ja erilaisia sidosryhmiä lobbaamalla. On kuitenkin ilmeistä, että tämä järjestö, jolla nykyisin on alajärjestöjä eri puolilla USA:ta, on onnistunut herättämään keskustelua ja ansaittua kritiikkiä järjestelmää kohtaan. Järjestön eräs teesi onkin osuva: There is nothing that is civil, and little that is just, about America s civil justice system. Lopuksi pääsemmekin kirjoitukseni viihdyttävään osaan. C.A.L.A. kerää aktiivisesti arkistoihinsa oikeustapauksia, jotka selkeästi kuuluvat kategoriaan lawsuit abuse. Olen kerännyt tähän muutamia mehevimpiä sattumia. Nämä ovat todellisia kanteita, jotka kaikki on otettu tutkittavaksi. Lukekaa ja nauttikaa tai kauhistelkaa. Only in America! Surffari haastoi toisen surffarin oikeuteen aaltonsa varastamisesta. Tämä kanne tosin lopulta hylättiin, koska oikeus ei pystynyt määrittelemään hintaa kärsimykselle, jonka surffari koki nähdessään jonkun muun surffaamassa hänelle tarkoitetulla aallolla. Nainen oli supermarketissa ostamassa tehosekoitinta. Hän päätti ottaa alimman laatikon neljän laatikon pinosta, joka oli ylähyllyllä. Kun hän veti alimman laatikon esille, loput laatikot kaatuivat hänen päälleen. Hän haastoi supermarketin oikeuteen sillä perusteella, että asiakkaita ei ollut varoitettu ylähyllyltä tavaroiden ottamisesta sekä koska laatikot oli pinottu niin korkeaan pinoon. Pastori vaimoineen haastoi opaskoirakoulun oikeuteen vaatien yhteensä dollaria vahingonkorvauksia, koska sokean miehen opaskoira oli astunut rouvan varpaille. Rouva vaati dollaria lääkärinkuluista sekä kivusta ja särystä, pastori puolestaan yhtä suurta korvaussummaa vaimonsa huolenpidon ja hoivan menettämisestä toipumisen ajaksi. Collegeopiskelija päätti pyllistää jollekulle opiskelija-asuntolan neljännessä kerroksessa sijaitsevan asuntonsa ikkunasta. Hän putosi ja loukkaantui. Hän haastoi yliopiston oikeuteen, koska häntä ei oltu varoitettu neljännessä kerroksessa asumisen vaaroista. Autolla ajava nainen törmäsi moottorikelkalla liikkuvaan mieheen, joka menehtyi. Paikalle tullut poliisi totesi miehen olleen syypää onnettomuuteen, koska oli kurvannut suoraan naisen eteen. Nainen haastoi tämän jälkeen miehen lesken oikeuteen ja vaati vahingonkorvauksia henkisistä kärsimyksistä, jotka hän koki joutuessaan näkemään miehen kuoleman. Vanki haastoi itsensä oikeuteen ja vaati itseltään dollaria vahingonkorvauksena sillä perusteella, että oli rikkonut omia perusoikeuksiaan tulemalla pidätetyksi. Koska hän vankina oli kuitenkin työtön ja varaton, hän pyysi velvoittamaan valtion maksamaan vahingonkorvaukset. Kanne hylättiin. Lähteenä 9 MM

10 Euroopan villi länsi - kuinka se valloitetaan? Markku Litola Kun te ensi kertaa tulitte meitä oli paljon ja teitä vähän; nyt teitä on paljon ja meidän joukkomme ovat käyneet harvoiksi, ja meistä on tullut köyhiä. - Intiaanipäällikkö Punainen Pilvi, 1870 Jos Euroopan asianajopalvelumarkkinat on uusi villi länsi, niin amerikkalaisen ratsuväen muodostavat 900,000 asianajajaa sekä Euroopassa sijaitsevat 177 amerikkalaista asianajotoimistoa. Amerikkalaisten juristien kasvavan virran myötä oikeus amerikkalaistuu. Common Law dominoi sopimus- ja kauppaoikeutta. Nyt Yhdysvaltain Asianajajayhdistys ABA haluaa räjäyttää padot; heidän sotahuutonaan on palveluiden vapaa liikkuvuus. Eurooppalaiset oikeustieteelliset tutkinnot ja maakohtaiset asianajajayhdistykset nähdään teknisinä kaupan esteinä. Samaan aikaan Yhdysvallat kiristää kelpoisuusvaatimuksia ulkomaalaisille juristeille, jatka haluavat työskennellä Yhdysvalloissa. Kaksinaamaisuutta? Ehkä. Teräksenlujaa politikointia? Aivan varmasti. Maihinnousu Eurooppaan Paluumatkalla Santa Marian ruuma pursuaa tyylistä ja mielikuvista: Nike. Madonna. Coke. MTV. Sly Stallone. CNN. Madonna. Pizza Hut. Michael Jordan. Tommy Hilfiger. Taco Bell. Madonna. Madonna. Madonna. Populaa- rikulttuuri on huumetta kansalle ja läpi koko 80-luvun kassakoneet kilkuttavat Yhdysvaltojen kansallishymniä. Kulttuurin ja talouden amerikkalaistumisella on läpitunkeva vaikutus koko yhteiskuntaan. Myös eurooppalainen oikeus amerikkalaistuu voimakkaasti etenkin kauppa- ja sopimusoikeudessa. 80-lukulainen ahneus valitsee liiketoiminnalliset sopimustyypit, jotka mahdollistavat parhaan tuloksen. Common Law:n kekseliäisyys uusien sopimustyyppien luomisessa ja niiden innokas omaksuminen liike-elämässä vetää vastahakoista roomalaisgermaanista järjestelmää perässään kuin sonnia teurasautoon ja 30-luvulla Yhdysvalloissa kehitetyt leasing, francising ja factoring omaksutaan eripuolilla Eurooppaa vasta sotien jälkeen. Lähestyttäessä 90-lukua amerikkalaistumisen kasvava nopeus aiheuttaa vauhtisokeutta lain kirjaimesta; sale and lease back menettelyn oikeudellinen tehottomuus on paukku, jota pitkän perinteen omaavat rahoituslaitokset eivät niele kakistelematta. Vaikka eurooppalaisilla yrityksillä on luovimisongelmia amerikkalaisten liiketapojen ja eurooppalaisen oikeuden ristiaallokossa, monikansallisille yhtiöille amerikkalaisuudesta on kehkeytynyt paha riippuvuus. Jos eurooppalaiset asianajotoimistot haluavat tehdä bisnestä heidän kanssaan, toimistojen on parempi oppia sama pikkutarkkuus ja läpikotainen oikeudellinen analyysi, joista syntyy amerikkalaistyylisiä puhelinluettelon paksuisia sopimuksia. Monikansallisten yhtiöiden saapuminen Euroopan kamaralle merkitsee uusia mahdollisuuksia myös amerikkalaisille asianajotoimistoille. Kun Citibank avaa toimistonsa Pariisiin, heidän New Yorkilainen asianajotoimistonsa Shearman & Sterling seuraa perässä. Muutto Eurooppaan merkitsee parantuneita kilpailuedellytyksiä eurooppalaisista asiakkaista. Kalpeanaamojen vuotaraaputin Amerikkalaisethan ovat aina olleet hyviä kauppamiehiä. Ennen ei sentään uskallettu myydä vuotaraaputtimia intiaaneille, mutta uudessa villissä lännessä amerikkalaiset asianajotoimistot myyvät palveluitaan niin kuin heillä olisi tiedollinen yksinoikeus eurooppalaisen oikeuden sisällöstä. Mitä suoraan markkinoitavissa olevaa lisäarvoa amerikkalaiset toimistot sitten voivat tarjota eurooppalaisille asiakkailleen? Laajentaessaan toimintaansa yli valtiorajojen asianajotoimistot jättävät jälkeensä tutun oikeusjärjestelmän ja paikalliset asiakassuhteet heidän tärkeimmät varantonsa. Tehtävä tuskin onnistuu pelkästään pudottamalla parisataa laskuvarjojuristia keskelle eurooppalaista pykäläviidakkoa ainoana oppaana Bürgerliches Gesetzbuch for Dummies ja Ivy League koulutus. Kuitenkin eurooppalaiset asiakkaat ar- 10 MM

Suuri maa, pitkä kvartaali

Suuri maa, pitkä kvartaali Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ KAPITALISMISTA Tapani Mäkinen SITRAN RAPORTTEJA 48 Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ

Lisätiedot

ELSA News. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys. Haastattelussa Iina Kuustonen s.8. Haastattelussa Jukka Mähönen s.27. Yö kadulla - kodittomuus s.

ELSA News. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys. Haastattelussa Iina Kuustonen s.8. Haastattelussa Jukka Mähönen s.27. Yö kadulla - kodittomuus s. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys Haastattelussa Iina Kuustonen s.8 Yö kadulla - kodittomuus s.25 Haastattelussa Jukka Mähönen s.27 ELSA Turku ry SISÄLLYS TALOUS JA HYVÄNTEKEVÄISYYS Pääkirjoitus 4 Puheenjohtajalta

Lisätiedot

Valta ja raha ovat toistaiseksi Venäjällä kietoutuneet niin tiiviisti

Valta ja raha ovat toistaiseksi Venäjällä kietoutuneet niin tiiviisti VALTA JA RAHA Venäjällä ei ole lakia, on tolppa ja tolpan päässä kruunu. Aleksander Pu kin runoelmassa Jevgeni Onegin Valta ja raha ovat toistaiseksi Venäjällä kietoutuneet niin tiiviisti toisiinsa, että

Lisätiedot

Erasmuksen suosio kasvaa

Erasmuksen suosio kasvaa 1 2003 EU-Suomi 2010 kurkistus kristallipalloon Perhelääkäri hoitaa potilaan vaivat monessa maassa Lakupiippu maistuu yhä Eija-Riitta Korholalle Jaakko Iloniemi ei kaipaa EU:lle presidenttiä Suomi oli

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s?

Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s? Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s? Avo i nta k e s k u ste lua S u o m e n Venäjä-suhteesta. Toimittaneet Arto Luukkanen ja Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Haluatko tarttua tilaisuuteen?

Haluatko tarttua tilaisuuteen? inter vivos 03 06 Haluatko tarttua tilaisuuteen? Oletko kiinnostunut asianajajan työstä? Voit tutustua työhön käytännössä jo opintojesi aikana. Hannes Snellman tarjoaa alasta kiinnostuneelle opiskelijalle

Lisätiedot

2/2008 AMMATTI - SOTILAS

2/2008 AMMATTI - SOTILAS 2/2008 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 2/2008 Aliupseeriliitto ry 21.vuosikerta. Ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 16,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Stuart Hamilton and Darren Moon The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Yhteenveto Internetin kasvun huima vauhti sen jälkeen, kun ensimmäinen web-selain otettiin käyttöön

Lisätiedot

inter vivos Pykälä ry:n jäsenlehti. 03 2014

inter vivos Pykälä ry:n jäsenlehti. 03 2014 inter vivos Pykälä ry:n jäsenlehti. 03 2014 1 Pääkirjoitus Jokainen muistanee sen hetken, jolloin piteli Inter Vivosta ensimmäistä kertaa kädessään. Lehteä selatessasi olet vastikään saanut tietää selvittäneesi

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

Uusliberalismi Suomessa

Uusliberalismi Suomessa Uusliberalismi Suomessa HEIKKI PATOMÄKI Uusliberalismi Suomessa Lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot 3. painos. Kaksi ensimmäistä painosta WSOY Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Heikki Patomäki

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan. Argentiina matkalla kohti uutta kansannousua

USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan. Argentiina matkalla kohti uutta kansannousua numero 35, elokuu 2002 irtonumero 1 euro, tilaukset ks. sivu 7 USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan nterrorisminvastainen toiminta on uhka kansalaisoikeuksille sivut 4 5 Argentiina matkalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Pääkirjoitus... 3. Poronkusema 2007... 7. Parhaat iskurepliikit kautta aikojen... 28. Puheenjohtajan palsta... 4

Sisällysluettelo. Pääkirjoitus... 3. Poronkusema 2007... 7. Parhaat iskurepliikit kautta aikojen... 28. Puheenjohtajan palsta... 4 D I G E S T A Juridinen aikakausilehti 2/07 Sisällysluettelo Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Kopo-palsta... 5 Poronkusema 2007... 7 Kiinan-opinnot: Shanghai 19.3.-23.3... 10 Hikipedia älyvapaa

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Kapitalismin painajaiset, demokratian toiveunet

Kapitalismin painajaiset, demokratian toiveunet CrimethInc. Kapitalismin painajaiset, demokratian toiveunet Maailma taistelee herätäkseen, 2010-2011 1.1.2012 Sisältö Karikkoja ja paradokseja: Opiskelijamielenosoitukset 4. maaliskuuta 2010......................................

Lisätiedot

Kansainvälisen henkilöstöjohtamisen haasteet Kiinassa

Kansainvälisen henkilöstöjohtamisen haasteet Kiinassa Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Kansainväliset toiminnot 2013 Juho Tiensuu Kansainvälisen henkilöstöjohtamisen haasteet Kiinassa OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous kansainväliset

Lisätiedot

The Benefits of the Single Market & Free Trade in Europe

The Benefits of the Single Market & Free Trade in Europe The Benefits of the Single Market & Free Trade in Europe with a case study on Finland Thomas Taussi Marko Juutinen, YTM Sakari Puisto, FT Anton Nikolenko D I S C U S S I O N P A P E R N O V E M B E R 2

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN PARADOKSI. Karl-Erik Michelsen

YRITTÄJYYDEN PARADOKSI. Karl-Erik Michelsen YRITTÄJYYDEN PARADOKSI Karl-Erik Michelsen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Anarkismin aakkoset. Mitä on kommunistinen anarkismi? Alexander Berkman

Anarkismin aakkoset. Mitä on kommunistinen anarkismi? Alexander Berkman Menneinä aikoina, kun ihmiset olivat jonkun tyrannin orjina tsaarin tai muun itsevaltiaan kirkko (jokaisen uskontokunnan ja lahkon) opetti orjuuden olevan olemassa Jumalan tahdosta, siksi että se oli hyvää

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 1 2 Thomas Taussi Sakari Puisto Marko Juutinen Anton Nikolenko Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN

Lisätiedot

AFGANISTANIN ÄÄNET. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen. Jarmo Pykälä

AFGANISTANIN ÄÄNET. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen. Jarmo Pykälä AFGANISTANIN ÄÄNET Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen Jarmo Pykälä ESIPUHE Afganistanin äänet Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen Jarmo Pykälä

Lisätiedot

SMASH ASEM. Mikko Salasuo (toim.) KANSALAISTARKKAILU METODINA JA POHDISKELUN PONTIMENA

SMASH ASEM. Mikko Salasuo (toim.) KANSALAISTARKKAILU METODINA JA POHDISKELUN PONTIMENA SMASH ASEM KANSALAISTARKKAILU METODINA JA POHDISKELUN PONTIMENA Mikko Salasuo (toim.) Nuorisotutkimusverkosto Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisusarja Taitto: Lassi Eskola/Koala-kustannus Nuorisotutkimusseura

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot