Vuosikertomus Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2010. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2"

Transkriptio

1 vuosikertomus 2010

2 Vuosikertomus 2010 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus 2 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta 4 2. Liikkumisen turvallisuus 6 3. Terveysliikunnan edistäminen 8 Toiminta numeroina Talous 10 Asiakkaat 11 Kumppanit 11 Prosessit Tutkimus 12 Koulutus, viestintä ja tietopalvelu 14 Palvelutoiminta 15 Tietotekniikka 15 Laboratorio 15 Voimavarat Hallinto 16 Henkilöstö 16 Tyky- ja virkistystoiminta 16 Sammandrag 17 Summary 18 Liitteet 20 UKK-instituutti Vuosikertomus

3 Johtajan katsaus Syyskuun kolmantena päivänä tuli kuluneeksi kolmekymmentä vuotta Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiön perustamisesta. Säätiö juhlisti päivää Finlandia-talolla juhlaseminaarilla, johon oli kutsuttu erityisesti säätiön alkuvaiheen toimijoita. Lisäksi juhlapäivänä julkistettiin UKK-instituutin perustamisesta ja ensimmäisistä toimintavuosista kertova kirja. Säätiön 30-vuotista toimintaa juhlittiin myös UKK-instituutissa avoimien ovien seminaarilla ja Tampereen työväenopiston yleisöluentojen sarjalla. UKK-instituutin rahoituksesta tehtiin uusia linjauksia syksyllä Eduskunta sääti UKK-instituutin rahoituksesta oman lain, jonka mukaan aikaisempi yleisavustus Raha-automaattiyhdistykseltä siirtyi sosiaali- ja terveysministeriön toiminta-avustukseksi. STM:n avustuksen valmistelu, maksatus ja raportointi säädettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäväksi. Instituutin rahoituksessa tapahtunut muutos on merkittävä ja osaltaan korostaa UKK-instituutin roolia terveysliikunnan tutkimus- ja asiantuntijakeskuksena. Tutkimuksen painoalueiden hankerahoitus jäi edelleen RAY:n rahoittamaksi. Suomen Akatemia ja opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntajaosto käynnistivät syksyllä yhdessä viiden muun pohjoismaisen tutkimusrahoittajaorganisaation kanssa yhteispohjoismaisen liikuntatieteellisen tutkimuksen tieteenala-arvioinnin. Muiden alan tutkimusorganisaatioiden tapaan UKK-instituutti teki itsearviointiraportin tutkimustoiminnastaan viimeksi kuluneelta viideltä vuodelta. Tieteenala-arviointi valmistuu vuoden 2011 aikana. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seurannan painoalueella kirjoitettiin vuoden 2010 aikana käsikirjoitus katsaukseen, joka kokoaa viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana ilmestyneiden väestön fyysistä aktiivisuutta, liikuntaharrastusta ja fyysistä kuntoa raportoivan tutkimustiedon. Katsaus kirjoitettiin yhdessä THL:n ja Pääesikunnan asiantuntijoiden kanssa, ja se ilmestyy keväällä Alustavat tulokset kertovat vapaa-ajan liikuntaharrastuksen edelleen hieman kasvavan, mutta silti vain harva täyttää terveysliikunnan kokonaissuosituksia. Vuoden lopulla varmistui myös Terveys tutkimuksen seurantatutkimuksen toteutuminen, Terveys tutkimus ja samalla opetus- ja kulttuuriministeriön erillisra- 2 UKK-instituutti Vuosikertomus 2010

4 hoituksella toteutettava Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon osatutkimus tutkittavalle. Kyseessä on Suomen ensimmäinen väestötutkimus, jossa fyysistä aktiivisuutta mitataan objektiivisesti kiihtyvyysantureilla. Samalta kohdejoukolta mitataan myös fyysistä kuntoa. Liikuntaturvallisuuden painoalueella käynnistettiin Terve Koululainen -hanke, joka jatkaa Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelman liikuntaturvallisuusteemaa. Vuoden 2010 aikana päättyi useita vuosia kestänyt kaatumisriskin kokonaisvaltaiseen vähentämiseen tähtäävän KAAOStutkimuksen aineiston keruu ja sen analysointi aloitettiin. Toista vuotta jatkui Suomen Akatemian rahoittama harjoittelututkimus, jonka tavoitteena on selvittää D-vitamiinin ja liikunnan mahdollisuuksia vähentää vuotiaiden naisten kaatumisia. Painoalueelta valmistui useita kansainvälisiä julkaisuja. Terveysliikunnan edistämisen painoalueella päättyi useamman interventiotutkimuksen aineiston keruu: liikunnan vaikutus vaihdevuosioireisten naisten elämänlaatuun, liikunnan edistäminen työpaikoilla ja raskauden ajan elintapamuutosten pysyvyys. Näiden hankkeiden analysointi ja raportointi oli vuoden 2010 aikana vilkasta. Raskausdiabeteksen ehkäisyä liikunta- ja ravintoneuvonnalla käsittelevä tutkimus voitti vuoden Liikuntalääketieteellinen tutkimuksen pääpalkinnon. Kahden uuden yhteisö- ja ympäristötasoisen hankkeen suunnittelu käynnistettiin: internetpohjaisen pehmogis-menetelmän vaikutus yläkouluikäisten liikuntakäyttäytymiseen ja liikkumisreseptin käytön edistäminen perusterveydenhuollossa. Yhteisöviestinnässä vuoden tärkein hanke oli UKK-instituutin verkkopalvelun uusiminen. Uudistuneet sivut avattiin keväällä ja tavoitteen mukaisesti sivustojen käytettävyys on parantunut ja aineistojen löytyminen on ollut aikaisempaa helpompaa. Yleisestä talouden epävakaudesta huolimatta instituutin järjestämän terveysliikunnan ammatillisen täydennyskoulutuksen kysyntä säilyi edeltävän vuoden tasolla. Tommi Vasankari UKK-instituutti Vuosikertomus

5 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta Suomalaisen väestön terveyteen ja toimintakykyyn keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat fyysisen aktiivisuuden määrä ja fyysisen kunnon tila. Niiden kehittymisestä tarvitaan säännöllistä ja luotettavaa seurantaa, jonka avulla voidaan ennakoida väestön terveydentilan, toimintakyvyn sekä terveysalan palvelujen tarpeen kehittymistä. Päälinjaus UKK-instituutti seuraa ja arvioi liikkumisen ja kunnon kehittymistä väestössä. UKK-instituutti tukee yhtenäisten ja luotettavien liikkumisen ja kunnon arviointimenetelmien käyttämistä terveydenhuollon ja liikunta-alan asiakastyössä. Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto -hankkeessa suunniteltiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa mittausmenetelmiä Terveys tutkimukseen, jossa UKK-instituutti vastaa objektiivisista liikkumisen ja terveyskunnon mittauksista. Syksyllä käynnistyi esitutkimus kiihtyvyysanturin käyttökelpoisuudesta objektiiviseen liikkumisen mittaamiseen. Lisäksi tutkittiin kuuden minuutin kävelytestin toistettavuutta ja pätevyyttä arvioida aikuisväestön maksimaalista hapenottokykyä. Aikuisten liikehallintakykytesteistä valmistui väitöskirja, ja testistön jalkauttamiseksi terveysliikunnan ammattilaisten käyttöön aloitettiin koulutus. Tutkimusesittely sivulla 5. UKK-instituutti valmisteli THL:n asiantuntijoiden kanssa Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto katsausta, jossa selvitetään terveyttä edistävän liikunnan nykytilaa ja muutoksia. Vuoden 2008 Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyn tuloksista tehtiin yhteenveto eri väestöryhmien liikunnan riittävyydestä 2000-luvulla. Raportointi reserviläisten fyysisestä kunnosta ja terveydestä jatkui. Luun liikuntakuormituksen mallinnusta jatkettiin Jyväskylän yliopiston (JYU) ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijoiden kanssa. Luun rakenteen kuvantamisen arviointimenetelmien kehittämistä jatkettiin Tampereen teknillisen yliopiston ja JYU:n tutkijoiden kanssa. Väestön terveyskunnon arvioinnin edistäminen -hankkeessa kirjoitettiin Terveyskunnon mittauksen oppikirjaa, joka on suunnattu ammattikorkeakoulujen fysioterapeuttien ja liikunnanohjaajien koulutukseen. Lisäksi tuotettiin Terve tuki- ja liikuntaelimistö -oppaaseen (THL 2010) sisältöjä ja työvälineitä liikkumisen ja tule-toimintakyvyn arviointiin. Kansalaisen TULE-kuntomittari -kehittämishankeessa, joka on osa kansallista TULE-ohjelmaa, UKKinstituutin asiantuntijat suunnittelivat terveyskuntotestikokonaisuuden vuotiaille. Tämän pohjalta valmisteltiin kansalaisille tarkoitettua, vuonna 2011 julkaistavaa liikuntaneuvontamateriaalia, johon sisältyy tiedot suoritetuista terveyskuntotesteistä sekä testikohtaiset harjoitusohjeet liikehallintaa ja lihaskuntoa kehittävästä harjoittelusta kolmella eri kuntotasolla. Euroopan unionin ALPHA-FIT-terveyskuntotestistön Testaajan opas julkaistiin verkkopalvelussa suomeksi ja englanniksi ja tuotettiin testivideot eurooppalaiseen käyttöön. Singaporen hallituksen edustajat tutustuivat syksyllä UKK-instituutin terveyskuntotesteihin. 4 UKK-instituutti Vuosikertomus 2010

6 Kehittämisprojektit ALPHA-projekti Suomalaisten fyysisen aktiivisuuden ja kunnon seuranta Väestön terveyskunnon arvioinnin edistäminen Kansalaisen TULE-kuntomitta / Suomen Tule ry, Kansallinen TULE-ohjelma Asiantuntijatyö Kuntotestausvaliokunta / Liikuntatieteellinen seura Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaryhmä TOIMIA / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveysliikuntaneuvosto / Kunto ry Fysioterapian tutkimus- ja kehittämislinjaukset -työryhmä /Suomen fysioterapeutit Palloilulajit kehittävät monipuolista liikehallintaa Marjo Rinne Sujuva ja tarkoituksenmukainen liikkuminen edellyttää liikehallintaa. UKKinstituutissa tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin liikehallintakykyjen mittaamiseen kehitetyllä testistöllä keski-ikäisten kehon tasapainoa, rea k tio-, rytmi-koordinaatio-, liikeaisti- ja suuntautumiskykyä. Lisäksi tutkittiin fyysisen aktiivisuuden ja eri liikuntalajien vaikutusta liikehallintakykyihin. Tutkimuksen mukaan fyysisesti intensiivinen ja säännöllinen aktiivisuus sekä spesifi harjoittelu vaikuttavat suotuisasti liikehallintaan. Varsinkin pallopelejä harrastaneet miehet saivat hyviä tuloksia lähes kaikissa liikehallintaa mittaavissa testeissä. Aikuisiällä säännöllisesti liikkuneilla, erityisesti pelejä harrastaneilla naisilla oli hyvä dynaaminen tasapaino ja ketteryys. Lihaskuntoharjoittelua harrastaneet naiset ponnistivat selvästi parhaiten hyppytestissä. Traumaattisesta aivovauriosta hyvin toipuneiden kuntoutujien liikehallintakykyjä tutkittaessa selvisi, että kuntoutujien tulokset olivat selvästi heikommat lähes kaikissa testeissä verrattuna terveisiin miehiin. Kuntoutusta varten testituloksista määritettiin kynnysarvot, joilla voidaan havaita liikkumiseen liittyviä ongelmia. Asiantuntija-arviona tehtiin yhteenveto aikuisten harrastamien liikuntalajien vaatimista liikehallintakyvyistä. Vähiten liikehallintakykyjä edellyttäviä lajeja ovat kävely, pyöräily, uiminen ja hölkkä. Vaativimpia, kaikkia viittä liikehallintakykyä edellyttäviä lajeja ovat rullaluistelu, laskettelu ja itsepuolustuslajit. Liikehallintakykyjä mittaavat testit soveltuvat hyvin liikuntaneuvonnan työvälineiksi terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille. Tutkimuksen mukaan monipuolinen liikunnan harrastus kehittää monia liikehallinnan ominaisuuksia. Julkaisu Rinne Marjo. Effects of physical activity, specific exercise and traumatic brain injury on motor abilities. Theoretical and pragmatic assessment. Studies in Sport, Physical Education and Health 154. Jyväskylä: University of Jyväskylä ISSN ; ISBN UKK-instituutti Vuosikertomus

7 2. Liikkumisen turvallisuus Merkittävä osa liikunnan tuottamista terveyshyödyistä voidaan menettää liikunnan aikana sattuneiden tapaturmien ja rasitusvammojen takia. Taitavalla annostelulla voi myös vähentää liikunnan haittavaikutuksia. Päälinjaus UKK-instituutti tutkii ja kehittää liikunta-alalle, terveydenhuoltoon ja järjestöille käytäntöön sovellettavia liikkumisturvallisuutta edistäviä toimintamalleja, liikuntaohjelmia ja harjoitusmenetelmiä. Ikääntyvän väestön kaatumisten ehkäisy on painoalueen tärkeä tavoite. Kolme tähän liittyvää harjoittelututkimusta tai niiden seurantaa oli käynnissä toimintavuonna. Kaatumisriskin kokonaisvaltaiseen vähentämiseen tähtäävän KAAOS-klinikkamallin vaikuttavuustutkimuksen aineiston keräys päättyi ja sen analysointi aloitettiin. Klinikkatoiminta loppui Lappeenrannassa, mutta jatkuu Tampereella kevennetyssä muodossa. Suomen Akatemian rahoittaman D-vitamiinin ja liikunnan vaikutusta kaatumisten ehkäisyyn selvittävän harjoittelututkimuksen ensimmäinen vaihe aloitettiin ja toisen vaiheen tutkittavia rekrytoitiin. Aiemmin tehdyn tasapaino- ja voimaharjoittelututkimuksen ja sen seurannan tuloksia analysoitiin ja raportoitiin. Vanhainkotiasukkaiden värähtelyharjoittelututkimuksen toteutukseen tarvittava rahoitus varmistui ja varsinaisen tutkimusprotokollan suunnittelu aloitettiin. Liikuntavammojen ehkäisy on toinen painoalueen keskeisistä tavoitteista. Toimintavuonna oli Tampereen Urheilulääkäriasemalla käynnissä seitsemän tähän liittyvää tutkimushanketta, joista varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus esitellään sivulla 7. Yhteistyössä Oslo Sports Trauma Research Center -keskuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa aloitettiin uusi tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää nuorten urheilijoiden nilkkaja polvivammojen riskitekijöitä, syntymekanismeja ja ehkäisyä. Tärkein kehittämishanke oli Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma (LiVE), joka toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikön sekä liikuntajärjestöjen kanssa. Vuonna 2006 käynnistyneessä Terve Urheilija -hankeessa jatkettiin yhteistyössä SLU:n valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen (VOK) kanssa liikuntaturvallisuutta edistävää kouluttajakoulutusta, joka on suunnattu ohjaajille, valmentajille ja urheilijolle. Vuonna 2010 alkanut Terve Koululainen -hanke (TEKO) luo tietopaketteja ja käytännön materiaaleja liikunnan turvallisuusteemasta pääasiallisesti verkossa julkaistavaksi. Kohderyhmänä ovat yläkoulun opettajat ja oppilaat, ja työtä tehdään useiden koululaisten parissa toimivien yhteistyötahojen kanssa. Tampereen Urheilulääkäriasema järjesti liikuntalääketieteen perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Lääketieteen opiskelijoille järjestettiin opintojakso liikuntalääketieteestä. 6 UKK-instituutti Vuosikertomus 2010

8 Kehittämisprojektit Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma (LiVE): Terve Urheilija -hanke Terve Koululainen -hanke EuroSafe, Information Exchange on Sports Injuries Kaatumis- ja osteoporoosiklinikka (KAAOS) Tampereella ja Lappeenrannassa. Asiantuntijatyö Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE), Kenttälääkintäjaos Tapaturmapäivän viestintäryhmä / Sisäasianministeriö Nuorten tukiurheilijoiden ravitsemusohjaus / Suomen Olympiakomitea Tampereen Urheiluakatemia, terveyspalvelujen koordinaattori, ravitsemusasiantuntija, valmennus / Tampereen kaupunki Huippu-urheilutyöryhmä Tytöt ja naiset / Suomen Salibandyliitto Kuntotestausvaliokunta / Liikuntatieteellinen seura Liikuntalääketieteen valiokunta / Liikuntatieteellinen seura Aikuisliikuntatoimikunta / Suomen Golfliitto Hallitus / Liikuntatieteellinen seura Hallitus / Varalan Urheiluopisto Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma , ohjausryhmä / Ikäinstituutti TULES-vuosikymmen / TULES-liiga ja Suomen Reumaliitto ry Lonkkamurtumapotilaan käypä hoito / Duodecim Kaatumisten ehkäisyn fysioterapiasuositustyöryhmä / Suomen fysioterapeutit ry Tieteellinen neuvottelukunta / Suomen Tule ry Hyvä kestävyyskunto ja keskivartalon hallinta ehkäisevät varusmiesten tuki- ja liikunta elimistön vammoja Henri Taanila Keskimäärin nuorta miestä keskeyttää varusmiespalveluksen vuosittain tuki- ja liikuntaelimistön (tule) vammojen takia. Tule-vaivat ovat myös yleinen syy palveluksesta poissaoloihin. UKK-instituutin tutkimuksessa selvisi, että tule-vaivojen ilmaantumista ennustavat varusmiesten huono aerobinen kestävyys 12-minuutin juoksutestissä, suuri painoindeksi ja vyötärölihavuus, heikko koulumenestys sekä aiemmat tule-vaivat. Suurin riskitekijä on huono kestävyyskunto yhdistettynä huonoon keski- tai alavartalon lihaskuntoon. Varusmiesten tule-vaivoja voidaan todennäköisesti vähentää parantamalla varusmiesten kestävyyskuntoa, alaraajojen lihasvoimaa ja vartalonlihasten kestävyyttä. Tulosten perusteella hyvä tulos ( 2600 m) 12-minuutin juoksutestissä on suotava harjoitusohjelman tavoite ennen asepalvelukseen astumista. Lisäksi nuorten miesten tehokas painonhallinnan ohjaus ehkäisisi tule-vaivoja. Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus (VASTE) toteutettiin Porin Prikaatissa Säkylässä seuraamalla kahta peräkkäistä saapumiserää (N=944) kuuden kuukauden ajan. Tutkimuksessa selvitettiin varusmiesten sosioekonomisten sekä terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja fyysiseen kuntoon liittyvien tekijöiden yhteyttä tule-vaivojen ilmaantumiseen varusmiespalveluksen aikana. Julkaisu Taanila H, Suni J, Pihlajamäki H, Mattila V, Ohrankämmen O, Vuorinen P, Parkkari J: Aetiologyand risk factors of musculoskeletal disorders in physically active conscripts: a follow-up study in the Finnish Defence Forces. BMC Musculoskeletal Disorders 2010, 11(1):146. UKK-instituutti Vuosikertomus

9 3. Terveysliikunnan edistäminen Fyysisen aktiivisuuden lisääminen on asetettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi elintapoihin liittyvien kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Terveysliikunnan vaikuttavuudesta ja edistämistoimista tarvitaan kattavaa ja luotettavaa tietoa. Päälinjaus UKK-instituutti tutkii ja kehittää toimivia ja kustannusvaikuttavia toimintamalleja ja menetelmiä elintapaneuvontaan, erityisesti liikuntaneuvontaan, terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja liikunta-alan käyttöön. Instituutti arvioi käytössä olevia toimintatapoja ja seuraa neuvontapalvelujen saatavuutta sekä tukee tietoon perustuvien terveyden edistämisen menetelmien käyttöönottoa yksilö-, organisaatio- ja aluetasolla. Harjoittelututkimuksissa tuotetaan liikuntaneuvonnassa tarvittavaa tietoa liikunnan vaikutuksista, annostelusta ja toteutuksesta eri asiakasryhmille. Suomen Akatemian Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus (WORK) -tutkimusohjelman rahoituksella jatkettiin kahta tutkimusta, joissa käytettiin elintapaneuvontaa. Aineiston keruu jatkui Metrimieshankkeessa, jossa yksilöllisellä elintapaneuvonnalla (ravitsemus, liikunta, uni) pyritään kaukoliikenteen ammattikuljettajien liikapainon vähentämiseen ja työaikaisen vireyden parantamiseen. Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa -hankkeen äitien elintapamuutosten pysyvyyttä ja työhön paluuta koskeva seurantatutkimus jatkui tietojen keruulla ja aineistojen analysoinnilla. Lisäksi jatkettiin työterveyshuoltoon sijoittuvan kävelyä edistävän tutkimuksen aineiston keruuta ja aloitettiin aineiston analysointi. Liikunnan vaikutusta vaihdevuosioireisten naisten elämänlaatuun selvitettiin interventiotutkimuksella, joka esitellään sivulla 9. Yhteisö- tai ympäristötasoiset hankkeet pyrkivät vaikuttamaan työyhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan parantamalla mm. ehkäisevien terveyspalvelujen toimivuutta ja laatua sekä selvittämään fyysisen ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia terveysliikunnan edistämiselle. UKK-instituutti toimii Liikkumisreseptin asiantuntijana ja ylläpitäjänä. Tavoitteena on edistää Liikkumisreseptin käyttöönottoa terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa tutkimuksen ja viestinnän avulla. Liikkumisreseptin käyt- töönottoa edistävä hanke käynnistyi syksyllä kolmen yhteistyöterveyskeskuksen kanssa Pirkanmaalla. Valmisteluvaiheessa oli myös Tampereen kouluissa toteutettava interventiotutkimus, jossa selvitetään internetpohjaisen paikka- ja kyselytietoa yhdistävän pehmogis-menetelmän ja sitä tukevien oppituntien vaikutusta 8.-luokkalaisten liikuntatottumuksiin ja erityisesti koulumatkaliikuntaan. Tutkimus kuuluu Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (SKIDI KIDS) -tutkimusohjelmaan ja toteutetaan kolmen tutkimuslaitoksen yhteishankkeena. Liikunta- ja terveysneuvonnan käytäntöihin ja niiden kehittämiseen perusterveydenhuollossa liittyvä tutkimus jatkui. Samoin jatkettiin kahta ympäristölähtöistä tutkimusta, joista toinen selvittää alakouluikäisten liikkumista erilaisissa kaupunkiympäristöissä ja toinen ulkoilun ja luontoliikunnan hyvinvointivaikutuksia. Molemmat hankkeet toteutetaan laajassa yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Terveysliikunnan edistämisestä tarjottiin koulutusta mm. liikuntaneuvonnan toteuttamiseen, lapsiperheiden elintapaneuvontaan sekä erilaisiin tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin. 8 UKK-instituutti Vuosikertomus 2010

10 Kehittämisprojektit Terveysneuvonnan käytännöt perusterveydenhuollossa (TNK) Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa (NELLI) Liikkumisreseptin käyttöönoton edistäminen terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa -hanke (LIREKE) Asiantuntijatyö Fysioterapiakoulutuksen neuvottelukunta / Helsingin ammattikorkeakoulu Metropolia Rehabilitation International -järjestö / Commission on Leisure, Recreation and Physical Activities Liikuntatoimikunta / Suomen MSliitto Terveysaineistojen arviointipaneeli / Terveyden edistämisen keskus Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2006 / ohjausryhmä TELI-neuvottelukunta Tieteellinen neuvottelukunta / FINOHTA Pirkanmaan terveyden edistämisen verkosto Tieteellinen neuvottelukunta / Terveyden edistämisen keskus Valtimoterveyttä kaikille -hanke / Diabetesliitto Käypä hoito -suositukset Dehkon ohjaus- ja seurantaryhmä / Diabetesliitto Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman johtoryhmä Liiku terveemmäksi -hanke / LTS, Suomen Latu Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta / Tampereen yliopisto Lempäälän aikuisliikunnan terveysliikuntastrategia / Lempäälä-opisto Valtakunnallinen kansanterveyden tutkijakoulu (DPPH)/ johtoryhmä Suomen Selkäliitto/ asiantuntijajäsen Liikunta lisää vaihdevuosiikäisten naisten hyvinvointia Riitta Luoto Toimintaa haittaavista vaihdevuosioireista kärsii jopa puolet vaihdevuosiikäisistä naisista. Naisten vaihdevuosiin liittyvät painon, ikääntymisen ja elintapojen muutokset saattavat edistää sydän- ja verisuonitauteja. Oireita lievittävien hormonihoitojen sivuvaikutusten vuoksi tarvitaan lisää tietoa liikunnan vaikutuksista. Liikunnan edullisista vaikutuksista on jo saatu viitteitä, ja uusimmassa suomalaisia väestötutkimuksessa liikunnalla todettiin yhteys myös vaihdevuosien ajoittumiseen. Menopaussi, elintavat ja liikunta -tutkimuksen (MELLI) tavoitteena on selvittää, voidaanko kestävyystyyppisellä liikunnalla vähentää vaihdevuosioireita tai niiden haittaavuutta sekä parantaa elämänlaatua ja työ- ja toimintakykyä. Tutkimukseen osallistuneet 176 naista raportoivat päivittäin kuuden kuukauden ajan vaihdevuosioireet ja edeltävän yön unen laadun kännykkäohjelman avulla. Liikuntaryhmään kuuluvat saivat ohjeen toteuttaa kestävyystyyppistä liikuntaa neljä kertaa viikossa. Toteutumista seurattiin tallentavan sykemittarin avulla. Vertailuryhmä liikkui entiseen malliin. Tutkimuksen mukaan liikunta lisäsi vaihdevuosi-ikäisten hyvinvointia monella eri osa-alueella. Masentuneisuus, unihäiriöt ja kuumien aaltojen koettu määrä vähenivät liikuntaryhmässä enemmän kuin vertailuryhmässä. Mitä enemmän naiset liikkuivat, sitä selvemmin hyvinvointi parani. Julkaisut Moilanen J, Aalto A-M, Hemminki E, Aro AR, Raitanen J, Luoto R. Prevalence of menopause symptoms and their association with lifestyle among Finnish middle-aged women. Maturitas 2010; 67: Pakarinen M, Raitanen J, Kaaja R, Luoto R. Secular trend in the menopausal age in Finland and correlation with socioeconomic, reproductive and lifestyle factors. Maturitas 2010; 66: Luoto R, Moilanen J, Heinonen R, Mikkola T, Raitanen J, Tomas E, Ojala K, Mansikkamäki K, Nygård C-H. Effect of physical exercise on hot fashes and quality of life- a randomized controlled trial. Submitted to publication UKK-instituutti Vuosikertomus

11 Toiminta numeroina Talous UKK-instituutin toiminnan rahoituksen perustana oli vuotuinen avustus Rahaautomaattiyhdistyksen tuotoista valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Vuoden 2010 talouden keskeiset tunnusluvut on esitetty oheisessa taulukossa. UKK-instituutin oman toiminnan tuotot ja julkisesti haettavat apurahat olivat yhteensä 36 % toiminnan kokonaistuotoista. Säätiön taseen loppusumma oli ,30 euroa, ja tilivuoden alijäämä oli ,72 euroa. Tampereen Urheilulääkäriasema (TaULA) sai toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Urheilulääkäriaseman toiminnan alijäämä oli 1 285,85 euroa. UKK-instituutin vuoden 2010 tulojen tunnuslukuja (euroa) RAY / tutkimustoiminnan avustus RAY / yleisavustus Tutkimusapurahat ja muut tutkimustoiminnan tuotot Koulutustoiminnan tuotot Muut tuotot ja varainhankinta UKK-instituutin vuoden 2010 kulujen tunnuslukuja UKK-instituutin kokonaiskulut Hankinnat ja sijoitukset TaULAn vuoden 2010 talouden tunnuslukuja Toiminta-avustus Investointiavustus Oman toiminnan tuotot Hankerahoitus Kokonaiskulut Säätiön tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä toimintakertomuksen lopussa. 10 UKK-instituutti Vuosikertomus 2010

12 Asiakkaat UKK-instituutin asiakkaiden tuoma tulo vuonna 2010 oli ,78 euroa. Tämä luku ei sisällä avustuksia RAY:ltä tai tutkimusapurahoja myöntäviltä julkisorganisaatioilta. Vuoden 2010 alussa UKK-instituutin asiakaskunta muuttui, koska osa palvelutoiminnoista siirtyi UKK Terveyspalvelut Oy:n hoidettavaksi. Instituutin tärkeimmät asiakasryhmät Tuote: Ammatillinen täydennys koulutus ja viestintätuotteet Asiakkaat: Perusterveydenhuollon henkilöstö, erityisesti terveydenhoitajat ja fysioterapeutit %-osuus 2009 tulo 2010 %-osuus ,97 60 Tuote: Kokouspalvelu Asiakkaat: Yritykset ,76 17 Tuote: Liikuntasalin vuokraus Asiakkaat: Tamperelaiset urheiluseurat ja yhteisöt ,80 12 Muut ,25 11 Kumppanit Strategiansa mukaisesti UKK-instituutti on kansallisesti merkittävä terveysliikunnan asiantuntija, joka pyrkii vaikuttavuuteen tehokkaasti verkottuen tutkimuksen, koulutuksen, asiantuntijatyön ja viestinnän aloilla. Instituutti tekee laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toimintavuoden 2010 UKK-instituutin keskeisimmät yhteistyökumppanit olivat järjestötoimijoista Sydänliitto, Diabetesliitto, Ikäinstituutti, KKI-ohjelma/LIKES, Kuntoliikuntaliitto, Liikuntatieteellinen seura ja Terveyden edistämisen keskus, sektoritutkimuslaitoksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos, yliopistoista Tampereen ja Jyväskylän yliopistot, ministeriöistä sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Puolustusvoimat. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa sekä erilaisissa asiantuntijaverkostoissa. Tärkein verkostokumppani on WHO:n eurooppalainen terveysliikuntaverkosto, HEPA Europe. Tämä yhteistyöverkosto kuvastaa hyvin sekä instituutin että koko terveysliikunnan kentän tutkimuksen ja tiedon soveltamisen poikkihallinnollisuutta. Keskeiset yhteistyökumppanit vuoden 2010 toimintojen kannalta on lueteltu liitteessä 1. UKK-instituutti Vuosikertomus

13 Prosessit Tutkimus Tutkimustoiminta oli vuoden 2010 aikana aktiivista. Vuoden aikana oli käynnissä 29 tutkimus- ja kehittämishanketta. Useiden hankkeiden tiedonkeruuvaihe päättyi vuoden 2010 aikana ja niiden analysointi ja raportointi käynnistyi. Vertaisarvioitujen kansainvälisten alkuperäisjulkaisujen ja katsausten määrä kasvoi edeltävästä vuodesta. Vuoden aikana ilmestyi yksi väitöskirja instituutin omista tutkimushankkeista. Tutkimustoiminnan kilpailtujen apurahojen määrän kasvu jatkui neljäntenä vuonna peräkkäin. UKK-instituutti teki itsearviointiraportin tutkimustoiminnastaan viimeksi kuluneelta viideltä vuodelta. Raportti kuuluu Suomen Akatemian ja opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteellisen tutkimuksen tieteenala-arviointiin, joka valmistuu vuonna UKK-instituutin tutkimustoimikunta kokoontui vuoden 2010 aikana neljä kertaa ja antoi lausunnon seitsemästä tutkimussuunnitelmasta tai -aloitteesta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta pyydettiin lausunto kolmesta tutkimussuunnitelmasta. Yhdelle tutkimussuunnitelmalle haettiin lausunto Tampereen alueen ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. Kyseessä on ei-lääketieteellisten tutkimusten eettistä arviointia antava toimikunta, jonka Tampereen yliopisto perusti toukokuussa Toimikunnassa ovat edustettuina Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja UKK-instituutti. Toimikunta antaa lausuntoja mainittujen organisaatioiden tutkijoille. UKK-instituutin oma eettinen toimikunta ei enää kokoontunut vuonna Tiedelehdet, joissa UKK-instituutin tutkijat ovat toimineet vertaisarvioijina, on esitetty liitteessä 2. UKK-instituutin tutkimustoiminnan tunnuslukuja Apurahat (euroa) Julkaisut tieteellisissä sarjoissa* Muut julkaisut Kongressiabstraktit Kotimaiset suulliset asiantuntijaesitelmät Kansainväliset suulliset asiantuntijaesitelmät *Tutkimusraportit sekä muut julkaisut tieteellisissä sarjoissa. Julkisesti haettava hankerahoitus (euroa) OKM 16 % 30 % 21 % STM 33 % 19 % 27 % Pirkanmaan sh-piiri 20 % 9 % 10 % Juho Vainion säätiö 6 % 5 % 2 % Suomen Akatemia 8 % 24 % 41 % Muut 17 % 13 % 1 % UKK-instituutti Vuosikertomus 2010

14 UKK-instituutin toimintakonsepti Terveysliikunnan mahdollisuudet Terveysja liikuntapolitiikka Väestön terveydentilan nykytila Kansanterveysongelmat Tutkimus & kehittäminen Tiedeyhteisöt A Asiantuntijatyö Tieteestä kansalaiselle B Toimeenpano Koulutus Viestintä G Liikkuva ja hyvinvoiva kansalainen Päättäjät C H Ammattilaiset Kansalaiset D E F I J A) tieteelliset julkaisut B) tieteelliset asiantuntijatehtävät: opinnäytteiden ohjaus, opinnäytteiden tarkistus, tieteellisten julkaisujen toimituskunnat, tieteellisten julkaisujen referee-lausunnot, dosenttiluennot C) asiantuntijajulkaisut D) hallintoa palvelevat asiantuntijatehtävät: kansainväliset ja kansalliset asiantuntijatyöryhmät E) asiantuntijatehtävät kansalaisjärjestöissä F) ammatilliset täydennyskoulutukset: osallistujien määrä tilaisuuksissa, instituutissa järjestettävien avoimien koulutustilaisuuksien määrä, asiakkaan paikkakunnalla järjestettävät tilattujen koulutusten määrä, uusien koulutusten määrä (2 vuotta), asiakastyytyväisyys G) tutkimustiedotteet H) toiminnan raportointi I) www-sivujen käyntien määrä, UKK-instituutin lehtien levikki, terveysaineistojen myynti, suomalaisten terveys aineistojen hakemiston Terveys infon käyttäjämäärä, ammattilehtien haastattelujen määrä, asiantuntija-apu terveysliikunta-aineistojen tuottamiseen J) mediaseurannan osumien määrä, www-sivujen käyntien määrä UKK-instituutti Vuosikertomus

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille

Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän (Move!) valmisteluvaihe vuosina 2008-2009 Fyysinen toimintakyky vaikuttaa

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

Nuoren urheilijan voimaharjoittelu

Nuoren urheilijan voimaharjoittelu Tavoitteena terve ja menestyvä nuori urheilija Nuoren urheilijan voimaharjoittelu 20.10.2009 Varalan Urheiluopisto, Tampere TERVE URHEILIJA -ohjelma Taustalla: Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus

Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus Terve Urheilija -iltaseminaari Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus miten tunnistan, hoidan ja ehkäisen 20.11.2013 UKK-instituutti, Tampere terveurheilija.fi 1 Terve Urheilija -ohjelma Tavoitteena

Lisätiedot

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Terveysliikuntasuositukset UKK-instituutin Liikuntapiirakka julkaistiin alun perin vuonna 2004. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille (FTS) Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille (FTS) Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille (FTS) Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Työskentelyn käynnistyminen - Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti T2D potilaiden ikävakioimaton ja ikävakioitu esiintyvyys kunnittain 11.10.2016 3 DEHKO kokemuksia

Lisätiedot

TerveysInfo. fyysinen kunto

TerveysInfo. fyysinen kunto TerveysInfo fyysinen kunto Arviointi avuksi : vahvista tervysliikunnan yhteistyötä Liikuntaneuvonnan ja terveysliikuntapalvelujen yhteisen arvioinnin avulla voidaan edistää saumattoman palveluketjun toimintaa.

Lisätiedot

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) 2009 (THL) 15 64-vuotiaiden suomalaisten

Lisätiedot

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Kainuun hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Kajaani Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus 20.9.2011 Alustuksen sisält ltö Kestävyyskunnon merkitys terveyden

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Vuosikertomus 2015. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti

Vuosikertomus 2015. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Vuosikertomus 2015 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti 31.3.2016 Sisältö Johtajan katsaus... 3 UKK-instituutin toimintakuvaus... 4 STRATEGISET PAINOALUEET... 5 1. Fyysisen aktiivisuuden,

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste. hyötyliikunta

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste. hyötyliikunta TerveysInfo hyötyliikunta Arviointi avuksi : vahvista tervysliikunnan yhteistyötä Liikuntaneuvonnan ja terveysliikuntapalvelujen yhteisen arvioinnin avulla voidaan edistää saumattoman palveluketjun toimintaa.

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 28.11.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Havaintoja ja uutisia ympäröivästä maailmasta Liikkumattomuus vie hyödyn

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia TerveysInfo 55+ liikunnasta elinvoimaa Power Point esitys tukee ikääntyvän työntekijän hyvinvointia ja vahvistaa voimavaroja tulevia eläkevuosia varten. Käsittelee etenkin liikuntaa ja lyhyesti myös muita

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö Tutkimus ja kehittäminen Arviointi ja koulutus Viestintä ja tietopalvelut 1 on on monipuolinen ja kokenut kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja ja tiedottaja. Erityisiä osaamisalueita ovat

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Hallitusohjelman mukaan politiikkaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota: Terveyden edistämisen rakenteiden kehittämiseen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos 8.12.2016 1 Kuulumisia University of Victoria,

Lisätiedot

Muutosta liikkeellä! TEHYLI 2020 & HAO kärkihanke/liikkuva koulu

Muutosta liikkeellä! TEHYLI 2020 & HAO kärkihanke/liikkuva koulu Muutosta liikkeellä! TEHYLI 2020 & HAO kärkihanke/liikkuva koulu HYTE-AVI-kokous 3.6.2016, THL Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö, liikunnan vastuualue Linjaukset

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET TULOKSET Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Tanja Kulmala TtM, ft KaatumisSeula-hankkeen projektityöntekijä

Lisätiedot

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi Leena Huiku Tampereen teknillinen yliopisto 12.3.2013 TTY:n tutkimuksen arviointi TUT RAE 2010-2011 2 5 paneelia,

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle.

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle. TerveysInfo lihavuus Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti ihmisen

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille. Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille. Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Työskentelyn käynnistyminen - Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

Eettinen tutkimus mitä se on?

Eettinen tutkimus mitä se on? Mihin ennakkoarviointia tarvitaan Kirsti Uusi-Rasi 18.11.2015 Eettinen tutkimus mitä se on? Noudattaa lakia, määräyksiä ja suosituksia On laadultaan hyvää (täyttää hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteerit)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE 2012 2015 LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 OP (TUNNISTE 61640) Biämnesstudier i fysisk fostrans didaktik

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus -ohjelma. Sakari Karvonen SOTERKOn itsearviointi

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus -ohjelma. Sakari Karvonen SOTERKOn itsearviointi Yhteiskunnallinen eriarvoisuus -ohjelma Sakari Karvonen SOTERKOn itsearviointi Ohjelman tausta ja tarkoitus Väestön eriarvoisuuden nopea kasvu Yhteiskunnallinen eriarvo vaikuttaa koko väestön hyvinvointiin,

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TerveysInfo. Haluatko isot lihakset tai pienemmän rasvaprosentin keinolla millä hyvänsä? Tietoa kuntoilijoiden dopingaineiden käytöstä.

TerveysInfo. Haluatko isot lihakset tai pienemmän rasvaprosentin keinolla millä hyvänsä? Tietoa kuntoilijoiden dopingaineiden käytöstä. TerveysInfo kuntoilijat Aitakävelykoulu Aitakävely on levinnyt yleisurheilusta monen muun urheilulajin käyttöön, kun on huomattu harjoitteiden mahdollisuudet erityisesti lantion seudun liikkuvuuden, yleisen

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

Liikuntateknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Prof Vesa Linnamo

Liikuntateknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Prof Vesa Linnamo Liikuntateknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Prof Vesa Linnamo Liikuntateknologian yksikkö, Vuokatti Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Maisterikoulutus Liikuntateknologia

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Kuva: Mika Hilska Irja Lahtinen Tutkimuskoordinaattori Fysioterapeutti Tampereen Urheilulääkäriasema 350 000 liikuntavammaa / vuosi Parkkari et. al. 1 Miksi liikuntavammojen

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Edistääkö hyvinvointi oppimista? Kuntamarkkinat Pirjo Pennanen Ylilääkäri Vantaan kaupunki Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Edistääkö hyvinvointi oppimista? Kuntamarkkinat Pirjo Pennanen Ylilääkäri Vantaan kaupunki Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Edistääkö hyvinvointi oppimista? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Pirjo Pennanen Ylilääkäri Vantaan kaupunki Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Huostassa olleiden, sisarusten ja koko väestön osallistuminen toisen

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom

Lisätiedot

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 VOK-arviointiseminaari 30.11.2010 Outi Aarresola www.kihu.fi

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL

Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL Sisällöstä Riskitekijät istuminen ja liikunnan puute Kaksi erillistä riskitekijää tarvitsee kahdet erilaiset toimenpiteet

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 1 25.1.2017 Etunimi Sukunimi 2 25.1.2017 Etunimi Sukunimi Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Jyrki Komulainen Ohjelmajohtaja, dosentti Kunnossa kaiken ikää (KKI) ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Maakunnallinen liikuntaneuvonta

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus SAFETY 2016 -konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Tutkija, Laura Kolehmainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26.4.2016, Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016

Lisätiedot

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Vammat Veks Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Kuva: Mika Hilska Kati Pasanen Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Filosofian tohtori, fysioterapeutti, valmentaja Tampereen Urheilulääkäriasema Liikuntavammojen

Lisätiedot

Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön

Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön Liikuntalääketieteen päivät 2015 Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön Sarianna Sipilä Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto MIKSI? Ikääntyvien

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu 21.9.2006 Tuomas Alasalmi konsernijohtaja Lähde: KEVA Lähde: KEVA 1 2 Elinajanodote vuosina 1980 ja 2000 Naiset Miehet 2000 1980 2000 1980 Ruotsi 77,4 72,8 Ranska

Lisätiedot