Vuosikertomus Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2010. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2"

Transkriptio

1 vuosikertomus 2010

2 Vuosikertomus 2010 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus 2 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta 4 2. Liikkumisen turvallisuus 6 3. Terveysliikunnan edistäminen 8 Toiminta numeroina Talous 10 Asiakkaat 11 Kumppanit 11 Prosessit Tutkimus 12 Koulutus, viestintä ja tietopalvelu 14 Palvelutoiminta 15 Tietotekniikka 15 Laboratorio 15 Voimavarat Hallinto 16 Henkilöstö 16 Tyky- ja virkistystoiminta 16 Sammandrag 17 Summary 18 Liitteet 20 UKK-instituutti Vuosikertomus

3 Johtajan katsaus Syyskuun kolmantena päivänä tuli kuluneeksi kolmekymmentä vuotta Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiön perustamisesta. Säätiö juhlisti päivää Finlandia-talolla juhlaseminaarilla, johon oli kutsuttu erityisesti säätiön alkuvaiheen toimijoita. Lisäksi juhlapäivänä julkistettiin UKK-instituutin perustamisesta ja ensimmäisistä toimintavuosista kertova kirja. Säätiön 30-vuotista toimintaa juhlittiin myös UKK-instituutissa avoimien ovien seminaarilla ja Tampereen työväenopiston yleisöluentojen sarjalla. UKK-instituutin rahoituksesta tehtiin uusia linjauksia syksyllä Eduskunta sääti UKK-instituutin rahoituksesta oman lain, jonka mukaan aikaisempi yleisavustus Raha-automaattiyhdistykseltä siirtyi sosiaali- ja terveysministeriön toiminta-avustukseksi. STM:n avustuksen valmistelu, maksatus ja raportointi säädettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäväksi. Instituutin rahoituksessa tapahtunut muutos on merkittävä ja osaltaan korostaa UKK-instituutin roolia terveysliikunnan tutkimus- ja asiantuntijakeskuksena. Tutkimuksen painoalueiden hankerahoitus jäi edelleen RAY:n rahoittamaksi. Suomen Akatemia ja opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntajaosto käynnistivät syksyllä yhdessä viiden muun pohjoismaisen tutkimusrahoittajaorganisaation kanssa yhteispohjoismaisen liikuntatieteellisen tutkimuksen tieteenala-arvioinnin. Muiden alan tutkimusorganisaatioiden tapaan UKK-instituutti teki itsearviointiraportin tutkimustoiminnastaan viimeksi kuluneelta viideltä vuodelta. Tieteenala-arviointi valmistuu vuoden 2011 aikana. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seurannan painoalueella kirjoitettiin vuoden 2010 aikana käsikirjoitus katsaukseen, joka kokoaa viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana ilmestyneiden väestön fyysistä aktiivisuutta, liikuntaharrastusta ja fyysistä kuntoa raportoivan tutkimustiedon. Katsaus kirjoitettiin yhdessä THL:n ja Pääesikunnan asiantuntijoiden kanssa, ja se ilmestyy keväällä Alustavat tulokset kertovat vapaa-ajan liikuntaharrastuksen edelleen hieman kasvavan, mutta silti vain harva täyttää terveysliikunnan kokonaissuosituksia. Vuoden lopulla varmistui myös Terveys tutkimuksen seurantatutkimuksen toteutuminen, Terveys tutkimus ja samalla opetus- ja kulttuuriministeriön erillisra- 2 UKK-instituutti Vuosikertomus 2010

4 hoituksella toteutettava Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon osatutkimus tutkittavalle. Kyseessä on Suomen ensimmäinen väestötutkimus, jossa fyysistä aktiivisuutta mitataan objektiivisesti kiihtyvyysantureilla. Samalta kohdejoukolta mitataan myös fyysistä kuntoa. Liikuntaturvallisuuden painoalueella käynnistettiin Terve Koululainen -hanke, joka jatkaa Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelman liikuntaturvallisuusteemaa. Vuoden 2010 aikana päättyi useita vuosia kestänyt kaatumisriskin kokonaisvaltaiseen vähentämiseen tähtäävän KAAOStutkimuksen aineiston keruu ja sen analysointi aloitettiin. Toista vuotta jatkui Suomen Akatemian rahoittama harjoittelututkimus, jonka tavoitteena on selvittää D-vitamiinin ja liikunnan mahdollisuuksia vähentää vuotiaiden naisten kaatumisia. Painoalueelta valmistui useita kansainvälisiä julkaisuja. Terveysliikunnan edistämisen painoalueella päättyi useamman interventiotutkimuksen aineiston keruu: liikunnan vaikutus vaihdevuosioireisten naisten elämänlaatuun, liikunnan edistäminen työpaikoilla ja raskauden ajan elintapamuutosten pysyvyys. Näiden hankkeiden analysointi ja raportointi oli vuoden 2010 aikana vilkasta. Raskausdiabeteksen ehkäisyä liikunta- ja ravintoneuvonnalla käsittelevä tutkimus voitti vuoden Liikuntalääketieteellinen tutkimuksen pääpalkinnon. Kahden uuden yhteisö- ja ympäristötasoisen hankkeen suunnittelu käynnistettiin: internetpohjaisen pehmogis-menetelmän vaikutus yläkouluikäisten liikuntakäyttäytymiseen ja liikkumisreseptin käytön edistäminen perusterveydenhuollossa. Yhteisöviestinnässä vuoden tärkein hanke oli UKK-instituutin verkkopalvelun uusiminen. Uudistuneet sivut avattiin keväällä ja tavoitteen mukaisesti sivustojen käytettävyys on parantunut ja aineistojen löytyminen on ollut aikaisempaa helpompaa. Yleisestä talouden epävakaudesta huolimatta instituutin järjestämän terveysliikunnan ammatillisen täydennyskoulutuksen kysyntä säilyi edeltävän vuoden tasolla. Tommi Vasankari UKK-instituutti Vuosikertomus

5 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta Suomalaisen väestön terveyteen ja toimintakykyyn keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat fyysisen aktiivisuuden määrä ja fyysisen kunnon tila. Niiden kehittymisestä tarvitaan säännöllistä ja luotettavaa seurantaa, jonka avulla voidaan ennakoida väestön terveydentilan, toimintakyvyn sekä terveysalan palvelujen tarpeen kehittymistä. Päälinjaus UKK-instituutti seuraa ja arvioi liikkumisen ja kunnon kehittymistä väestössä. UKK-instituutti tukee yhtenäisten ja luotettavien liikkumisen ja kunnon arviointimenetelmien käyttämistä terveydenhuollon ja liikunta-alan asiakastyössä. Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto -hankkeessa suunniteltiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa mittausmenetelmiä Terveys tutkimukseen, jossa UKK-instituutti vastaa objektiivisista liikkumisen ja terveyskunnon mittauksista. Syksyllä käynnistyi esitutkimus kiihtyvyysanturin käyttökelpoisuudesta objektiiviseen liikkumisen mittaamiseen. Lisäksi tutkittiin kuuden minuutin kävelytestin toistettavuutta ja pätevyyttä arvioida aikuisväestön maksimaalista hapenottokykyä. Aikuisten liikehallintakykytesteistä valmistui väitöskirja, ja testistön jalkauttamiseksi terveysliikunnan ammattilaisten käyttöön aloitettiin koulutus. Tutkimusesittely sivulla 5. UKK-instituutti valmisteli THL:n asiantuntijoiden kanssa Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto katsausta, jossa selvitetään terveyttä edistävän liikunnan nykytilaa ja muutoksia. Vuoden 2008 Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyn tuloksista tehtiin yhteenveto eri väestöryhmien liikunnan riittävyydestä 2000-luvulla. Raportointi reserviläisten fyysisestä kunnosta ja terveydestä jatkui. Luun liikuntakuormituksen mallinnusta jatkettiin Jyväskylän yliopiston (JYU) ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijoiden kanssa. Luun rakenteen kuvantamisen arviointimenetelmien kehittämistä jatkettiin Tampereen teknillisen yliopiston ja JYU:n tutkijoiden kanssa. Väestön terveyskunnon arvioinnin edistäminen -hankkeessa kirjoitettiin Terveyskunnon mittauksen oppikirjaa, joka on suunnattu ammattikorkeakoulujen fysioterapeuttien ja liikunnanohjaajien koulutukseen. Lisäksi tuotettiin Terve tuki- ja liikuntaelimistö -oppaaseen (THL 2010) sisältöjä ja työvälineitä liikkumisen ja tule-toimintakyvyn arviointiin. Kansalaisen TULE-kuntomittari -kehittämishankeessa, joka on osa kansallista TULE-ohjelmaa, UKKinstituutin asiantuntijat suunnittelivat terveyskuntotestikokonaisuuden vuotiaille. Tämän pohjalta valmisteltiin kansalaisille tarkoitettua, vuonna 2011 julkaistavaa liikuntaneuvontamateriaalia, johon sisältyy tiedot suoritetuista terveyskuntotesteistä sekä testikohtaiset harjoitusohjeet liikehallintaa ja lihaskuntoa kehittävästä harjoittelusta kolmella eri kuntotasolla. Euroopan unionin ALPHA-FIT-terveyskuntotestistön Testaajan opas julkaistiin verkkopalvelussa suomeksi ja englanniksi ja tuotettiin testivideot eurooppalaiseen käyttöön. Singaporen hallituksen edustajat tutustuivat syksyllä UKK-instituutin terveyskuntotesteihin. 4 UKK-instituutti Vuosikertomus 2010

6 Kehittämisprojektit ALPHA-projekti Suomalaisten fyysisen aktiivisuuden ja kunnon seuranta Väestön terveyskunnon arvioinnin edistäminen Kansalaisen TULE-kuntomitta / Suomen Tule ry, Kansallinen TULE-ohjelma Asiantuntijatyö Kuntotestausvaliokunta / Liikuntatieteellinen seura Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaryhmä TOIMIA / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveysliikuntaneuvosto / Kunto ry Fysioterapian tutkimus- ja kehittämislinjaukset -työryhmä /Suomen fysioterapeutit Palloilulajit kehittävät monipuolista liikehallintaa Marjo Rinne Sujuva ja tarkoituksenmukainen liikkuminen edellyttää liikehallintaa. UKKinstituutissa tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin liikehallintakykyjen mittaamiseen kehitetyllä testistöllä keski-ikäisten kehon tasapainoa, rea k tio-, rytmi-koordinaatio-, liikeaisti- ja suuntautumiskykyä. Lisäksi tutkittiin fyysisen aktiivisuuden ja eri liikuntalajien vaikutusta liikehallintakykyihin. Tutkimuksen mukaan fyysisesti intensiivinen ja säännöllinen aktiivisuus sekä spesifi harjoittelu vaikuttavat suotuisasti liikehallintaan. Varsinkin pallopelejä harrastaneet miehet saivat hyviä tuloksia lähes kaikissa liikehallintaa mittaavissa testeissä. Aikuisiällä säännöllisesti liikkuneilla, erityisesti pelejä harrastaneilla naisilla oli hyvä dynaaminen tasapaino ja ketteryys. Lihaskuntoharjoittelua harrastaneet naiset ponnistivat selvästi parhaiten hyppytestissä. Traumaattisesta aivovauriosta hyvin toipuneiden kuntoutujien liikehallintakykyjä tutkittaessa selvisi, että kuntoutujien tulokset olivat selvästi heikommat lähes kaikissa testeissä verrattuna terveisiin miehiin. Kuntoutusta varten testituloksista määritettiin kynnysarvot, joilla voidaan havaita liikkumiseen liittyviä ongelmia. Asiantuntija-arviona tehtiin yhteenveto aikuisten harrastamien liikuntalajien vaatimista liikehallintakyvyistä. Vähiten liikehallintakykyjä edellyttäviä lajeja ovat kävely, pyöräily, uiminen ja hölkkä. Vaativimpia, kaikkia viittä liikehallintakykyä edellyttäviä lajeja ovat rullaluistelu, laskettelu ja itsepuolustuslajit. Liikehallintakykyjä mittaavat testit soveltuvat hyvin liikuntaneuvonnan työvälineiksi terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille. Tutkimuksen mukaan monipuolinen liikunnan harrastus kehittää monia liikehallinnan ominaisuuksia. Julkaisu Rinne Marjo. Effects of physical activity, specific exercise and traumatic brain injury on motor abilities. Theoretical and pragmatic assessment. Studies in Sport, Physical Education and Health 154. Jyväskylä: University of Jyväskylä ISSN ; ISBN UKK-instituutti Vuosikertomus

7 2. Liikkumisen turvallisuus Merkittävä osa liikunnan tuottamista terveyshyödyistä voidaan menettää liikunnan aikana sattuneiden tapaturmien ja rasitusvammojen takia. Taitavalla annostelulla voi myös vähentää liikunnan haittavaikutuksia. Päälinjaus UKK-instituutti tutkii ja kehittää liikunta-alalle, terveydenhuoltoon ja järjestöille käytäntöön sovellettavia liikkumisturvallisuutta edistäviä toimintamalleja, liikuntaohjelmia ja harjoitusmenetelmiä. Ikääntyvän väestön kaatumisten ehkäisy on painoalueen tärkeä tavoite. Kolme tähän liittyvää harjoittelututkimusta tai niiden seurantaa oli käynnissä toimintavuonna. Kaatumisriskin kokonaisvaltaiseen vähentämiseen tähtäävän KAAOS-klinikkamallin vaikuttavuustutkimuksen aineiston keräys päättyi ja sen analysointi aloitettiin. Klinikkatoiminta loppui Lappeenrannassa, mutta jatkuu Tampereella kevennetyssä muodossa. Suomen Akatemian rahoittaman D-vitamiinin ja liikunnan vaikutusta kaatumisten ehkäisyyn selvittävän harjoittelututkimuksen ensimmäinen vaihe aloitettiin ja toisen vaiheen tutkittavia rekrytoitiin. Aiemmin tehdyn tasapaino- ja voimaharjoittelututkimuksen ja sen seurannan tuloksia analysoitiin ja raportoitiin. Vanhainkotiasukkaiden värähtelyharjoittelututkimuksen toteutukseen tarvittava rahoitus varmistui ja varsinaisen tutkimusprotokollan suunnittelu aloitettiin. Liikuntavammojen ehkäisy on toinen painoalueen keskeisistä tavoitteista. Toimintavuonna oli Tampereen Urheilulääkäriasemalla käynnissä seitsemän tähän liittyvää tutkimushanketta, joista varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus esitellään sivulla 7. Yhteistyössä Oslo Sports Trauma Research Center -keskuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa aloitettiin uusi tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää nuorten urheilijoiden nilkkaja polvivammojen riskitekijöitä, syntymekanismeja ja ehkäisyä. Tärkein kehittämishanke oli Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma (LiVE), joka toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikön sekä liikuntajärjestöjen kanssa. Vuonna 2006 käynnistyneessä Terve Urheilija -hankeessa jatkettiin yhteistyössä SLU:n valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen (VOK) kanssa liikuntaturvallisuutta edistävää kouluttajakoulutusta, joka on suunnattu ohjaajille, valmentajille ja urheilijolle. Vuonna 2010 alkanut Terve Koululainen -hanke (TEKO) luo tietopaketteja ja käytännön materiaaleja liikunnan turvallisuusteemasta pääasiallisesti verkossa julkaistavaksi. Kohderyhmänä ovat yläkoulun opettajat ja oppilaat, ja työtä tehdään useiden koululaisten parissa toimivien yhteistyötahojen kanssa. Tampereen Urheilulääkäriasema järjesti liikuntalääketieteen perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Lääketieteen opiskelijoille järjestettiin opintojakso liikuntalääketieteestä. 6 UKK-instituutti Vuosikertomus 2010

8 Kehittämisprojektit Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma (LiVE): Terve Urheilija -hanke Terve Koululainen -hanke EuroSafe, Information Exchange on Sports Injuries Kaatumis- ja osteoporoosiklinikka (KAAOS) Tampereella ja Lappeenrannassa. Asiantuntijatyö Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE), Kenttälääkintäjaos Tapaturmapäivän viestintäryhmä / Sisäasianministeriö Nuorten tukiurheilijoiden ravitsemusohjaus / Suomen Olympiakomitea Tampereen Urheiluakatemia, terveyspalvelujen koordinaattori, ravitsemusasiantuntija, valmennus / Tampereen kaupunki Huippu-urheilutyöryhmä Tytöt ja naiset / Suomen Salibandyliitto Kuntotestausvaliokunta / Liikuntatieteellinen seura Liikuntalääketieteen valiokunta / Liikuntatieteellinen seura Aikuisliikuntatoimikunta / Suomen Golfliitto Hallitus / Liikuntatieteellinen seura Hallitus / Varalan Urheiluopisto Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma , ohjausryhmä / Ikäinstituutti TULES-vuosikymmen / TULES-liiga ja Suomen Reumaliitto ry Lonkkamurtumapotilaan käypä hoito / Duodecim Kaatumisten ehkäisyn fysioterapiasuositustyöryhmä / Suomen fysioterapeutit ry Tieteellinen neuvottelukunta / Suomen Tule ry Hyvä kestävyyskunto ja keskivartalon hallinta ehkäisevät varusmiesten tuki- ja liikunta elimistön vammoja Henri Taanila Keskimäärin nuorta miestä keskeyttää varusmiespalveluksen vuosittain tuki- ja liikuntaelimistön (tule) vammojen takia. Tule-vaivat ovat myös yleinen syy palveluksesta poissaoloihin. UKK-instituutin tutkimuksessa selvisi, että tule-vaivojen ilmaantumista ennustavat varusmiesten huono aerobinen kestävyys 12-minuutin juoksutestissä, suuri painoindeksi ja vyötärölihavuus, heikko koulumenestys sekä aiemmat tule-vaivat. Suurin riskitekijä on huono kestävyyskunto yhdistettynä huonoon keski- tai alavartalon lihaskuntoon. Varusmiesten tule-vaivoja voidaan todennäköisesti vähentää parantamalla varusmiesten kestävyyskuntoa, alaraajojen lihasvoimaa ja vartalonlihasten kestävyyttä. Tulosten perusteella hyvä tulos ( 2600 m) 12-minuutin juoksutestissä on suotava harjoitusohjelman tavoite ennen asepalvelukseen astumista. Lisäksi nuorten miesten tehokas painonhallinnan ohjaus ehkäisisi tule-vaivoja. Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus (VASTE) toteutettiin Porin Prikaatissa Säkylässä seuraamalla kahta peräkkäistä saapumiserää (N=944) kuuden kuukauden ajan. Tutkimuksessa selvitettiin varusmiesten sosioekonomisten sekä terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja fyysiseen kuntoon liittyvien tekijöiden yhteyttä tule-vaivojen ilmaantumiseen varusmiespalveluksen aikana. Julkaisu Taanila H, Suni J, Pihlajamäki H, Mattila V, Ohrankämmen O, Vuorinen P, Parkkari J: Aetiologyand risk factors of musculoskeletal disorders in physically active conscripts: a follow-up study in the Finnish Defence Forces. BMC Musculoskeletal Disorders 2010, 11(1):146. UKK-instituutti Vuosikertomus

9 3. Terveysliikunnan edistäminen Fyysisen aktiivisuuden lisääminen on asetettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi elintapoihin liittyvien kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Terveysliikunnan vaikuttavuudesta ja edistämistoimista tarvitaan kattavaa ja luotettavaa tietoa. Päälinjaus UKK-instituutti tutkii ja kehittää toimivia ja kustannusvaikuttavia toimintamalleja ja menetelmiä elintapaneuvontaan, erityisesti liikuntaneuvontaan, terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja liikunta-alan käyttöön. Instituutti arvioi käytössä olevia toimintatapoja ja seuraa neuvontapalvelujen saatavuutta sekä tukee tietoon perustuvien terveyden edistämisen menetelmien käyttöönottoa yksilö-, organisaatio- ja aluetasolla. Harjoittelututkimuksissa tuotetaan liikuntaneuvonnassa tarvittavaa tietoa liikunnan vaikutuksista, annostelusta ja toteutuksesta eri asiakasryhmille. Suomen Akatemian Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus (WORK) -tutkimusohjelman rahoituksella jatkettiin kahta tutkimusta, joissa käytettiin elintapaneuvontaa. Aineiston keruu jatkui Metrimieshankkeessa, jossa yksilöllisellä elintapaneuvonnalla (ravitsemus, liikunta, uni) pyritään kaukoliikenteen ammattikuljettajien liikapainon vähentämiseen ja työaikaisen vireyden parantamiseen. Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa -hankkeen äitien elintapamuutosten pysyvyyttä ja työhön paluuta koskeva seurantatutkimus jatkui tietojen keruulla ja aineistojen analysoinnilla. Lisäksi jatkettiin työterveyshuoltoon sijoittuvan kävelyä edistävän tutkimuksen aineiston keruuta ja aloitettiin aineiston analysointi. Liikunnan vaikutusta vaihdevuosioireisten naisten elämänlaatuun selvitettiin interventiotutkimuksella, joka esitellään sivulla 9. Yhteisö- tai ympäristötasoiset hankkeet pyrkivät vaikuttamaan työyhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan parantamalla mm. ehkäisevien terveyspalvelujen toimivuutta ja laatua sekä selvittämään fyysisen ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia terveysliikunnan edistämiselle. UKK-instituutti toimii Liikkumisreseptin asiantuntijana ja ylläpitäjänä. Tavoitteena on edistää Liikkumisreseptin käyttöönottoa terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa tutkimuksen ja viestinnän avulla. Liikkumisreseptin käyt- töönottoa edistävä hanke käynnistyi syksyllä kolmen yhteistyöterveyskeskuksen kanssa Pirkanmaalla. Valmisteluvaiheessa oli myös Tampereen kouluissa toteutettava interventiotutkimus, jossa selvitetään internetpohjaisen paikka- ja kyselytietoa yhdistävän pehmogis-menetelmän ja sitä tukevien oppituntien vaikutusta 8.-luokkalaisten liikuntatottumuksiin ja erityisesti koulumatkaliikuntaan. Tutkimus kuuluu Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (SKIDI KIDS) -tutkimusohjelmaan ja toteutetaan kolmen tutkimuslaitoksen yhteishankkeena. Liikunta- ja terveysneuvonnan käytäntöihin ja niiden kehittämiseen perusterveydenhuollossa liittyvä tutkimus jatkui. Samoin jatkettiin kahta ympäristölähtöistä tutkimusta, joista toinen selvittää alakouluikäisten liikkumista erilaisissa kaupunkiympäristöissä ja toinen ulkoilun ja luontoliikunnan hyvinvointivaikutuksia. Molemmat hankkeet toteutetaan laajassa yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Terveysliikunnan edistämisestä tarjottiin koulutusta mm. liikuntaneuvonnan toteuttamiseen, lapsiperheiden elintapaneuvontaan sekä erilaisiin tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin. 8 UKK-instituutti Vuosikertomus 2010

10 Kehittämisprojektit Terveysneuvonnan käytännöt perusterveydenhuollossa (TNK) Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa (NELLI) Liikkumisreseptin käyttöönoton edistäminen terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa -hanke (LIREKE) Asiantuntijatyö Fysioterapiakoulutuksen neuvottelukunta / Helsingin ammattikorkeakoulu Metropolia Rehabilitation International -järjestö / Commission on Leisure, Recreation and Physical Activities Liikuntatoimikunta / Suomen MSliitto Terveysaineistojen arviointipaneeli / Terveyden edistämisen keskus Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2006 / ohjausryhmä TELI-neuvottelukunta Tieteellinen neuvottelukunta / FINOHTA Pirkanmaan terveyden edistämisen verkosto Tieteellinen neuvottelukunta / Terveyden edistämisen keskus Valtimoterveyttä kaikille -hanke / Diabetesliitto Käypä hoito -suositukset Dehkon ohjaus- ja seurantaryhmä / Diabetesliitto Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman johtoryhmä Liiku terveemmäksi -hanke / LTS, Suomen Latu Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta / Tampereen yliopisto Lempäälän aikuisliikunnan terveysliikuntastrategia / Lempäälä-opisto Valtakunnallinen kansanterveyden tutkijakoulu (DPPH)/ johtoryhmä Suomen Selkäliitto/ asiantuntijajäsen Liikunta lisää vaihdevuosiikäisten naisten hyvinvointia Riitta Luoto Toimintaa haittaavista vaihdevuosioireista kärsii jopa puolet vaihdevuosiikäisistä naisista. Naisten vaihdevuosiin liittyvät painon, ikääntymisen ja elintapojen muutokset saattavat edistää sydän- ja verisuonitauteja. Oireita lievittävien hormonihoitojen sivuvaikutusten vuoksi tarvitaan lisää tietoa liikunnan vaikutuksista. Liikunnan edullisista vaikutuksista on jo saatu viitteitä, ja uusimmassa suomalaisia väestötutkimuksessa liikunnalla todettiin yhteys myös vaihdevuosien ajoittumiseen. Menopaussi, elintavat ja liikunta -tutkimuksen (MELLI) tavoitteena on selvittää, voidaanko kestävyystyyppisellä liikunnalla vähentää vaihdevuosioireita tai niiden haittaavuutta sekä parantaa elämänlaatua ja työ- ja toimintakykyä. Tutkimukseen osallistuneet 176 naista raportoivat päivittäin kuuden kuukauden ajan vaihdevuosioireet ja edeltävän yön unen laadun kännykkäohjelman avulla. Liikuntaryhmään kuuluvat saivat ohjeen toteuttaa kestävyystyyppistä liikuntaa neljä kertaa viikossa. Toteutumista seurattiin tallentavan sykemittarin avulla. Vertailuryhmä liikkui entiseen malliin. Tutkimuksen mukaan liikunta lisäsi vaihdevuosi-ikäisten hyvinvointia monella eri osa-alueella. Masentuneisuus, unihäiriöt ja kuumien aaltojen koettu määrä vähenivät liikuntaryhmässä enemmän kuin vertailuryhmässä. Mitä enemmän naiset liikkuivat, sitä selvemmin hyvinvointi parani. Julkaisut Moilanen J, Aalto A-M, Hemminki E, Aro AR, Raitanen J, Luoto R. Prevalence of menopause symptoms and their association with lifestyle among Finnish middle-aged women. Maturitas 2010; 67: Pakarinen M, Raitanen J, Kaaja R, Luoto R. Secular trend in the menopausal age in Finland and correlation with socioeconomic, reproductive and lifestyle factors. Maturitas 2010; 66: Luoto R, Moilanen J, Heinonen R, Mikkola T, Raitanen J, Tomas E, Ojala K, Mansikkamäki K, Nygård C-H. Effect of physical exercise on hot fashes and quality of life- a randomized controlled trial. Submitted to publication UKK-instituutti Vuosikertomus

11 Toiminta numeroina Talous UKK-instituutin toiminnan rahoituksen perustana oli vuotuinen avustus Rahaautomaattiyhdistyksen tuotoista valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Vuoden 2010 talouden keskeiset tunnusluvut on esitetty oheisessa taulukossa. UKK-instituutin oman toiminnan tuotot ja julkisesti haettavat apurahat olivat yhteensä 36 % toiminnan kokonaistuotoista. Säätiön taseen loppusumma oli ,30 euroa, ja tilivuoden alijäämä oli ,72 euroa. Tampereen Urheilulääkäriasema (TaULA) sai toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Urheilulääkäriaseman toiminnan alijäämä oli 1 285,85 euroa. UKK-instituutin vuoden 2010 tulojen tunnuslukuja (euroa) RAY / tutkimustoiminnan avustus RAY / yleisavustus Tutkimusapurahat ja muut tutkimustoiminnan tuotot Koulutustoiminnan tuotot Muut tuotot ja varainhankinta UKK-instituutin vuoden 2010 kulujen tunnuslukuja UKK-instituutin kokonaiskulut Hankinnat ja sijoitukset TaULAn vuoden 2010 talouden tunnuslukuja Toiminta-avustus Investointiavustus Oman toiminnan tuotot Hankerahoitus Kokonaiskulut Säätiön tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä toimintakertomuksen lopussa. 10 UKK-instituutti Vuosikertomus 2010

12 Asiakkaat UKK-instituutin asiakkaiden tuoma tulo vuonna 2010 oli ,78 euroa. Tämä luku ei sisällä avustuksia RAY:ltä tai tutkimusapurahoja myöntäviltä julkisorganisaatioilta. Vuoden 2010 alussa UKK-instituutin asiakaskunta muuttui, koska osa palvelutoiminnoista siirtyi UKK Terveyspalvelut Oy:n hoidettavaksi. Instituutin tärkeimmät asiakasryhmät Tuote: Ammatillinen täydennys koulutus ja viestintätuotteet Asiakkaat: Perusterveydenhuollon henkilöstö, erityisesti terveydenhoitajat ja fysioterapeutit %-osuus 2009 tulo 2010 %-osuus ,97 60 Tuote: Kokouspalvelu Asiakkaat: Yritykset ,76 17 Tuote: Liikuntasalin vuokraus Asiakkaat: Tamperelaiset urheiluseurat ja yhteisöt ,80 12 Muut ,25 11 Kumppanit Strategiansa mukaisesti UKK-instituutti on kansallisesti merkittävä terveysliikunnan asiantuntija, joka pyrkii vaikuttavuuteen tehokkaasti verkottuen tutkimuksen, koulutuksen, asiantuntijatyön ja viestinnän aloilla. Instituutti tekee laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toimintavuoden 2010 UKK-instituutin keskeisimmät yhteistyökumppanit olivat järjestötoimijoista Sydänliitto, Diabetesliitto, Ikäinstituutti, KKI-ohjelma/LIKES, Kuntoliikuntaliitto, Liikuntatieteellinen seura ja Terveyden edistämisen keskus, sektoritutkimuslaitoksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos, yliopistoista Tampereen ja Jyväskylän yliopistot, ministeriöistä sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Puolustusvoimat. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa sekä erilaisissa asiantuntijaverkostoissa. Tärkein verkostokumppani on WHO:n eurooppalainen terveysliikuntaverkosto, HEPA Europe. Tämä yhteistyöverkosto kuvastaa hyvin sekä instituutin että koko terveysliikunnan kentän tutkimuksen ja tiedon soveltamisen poikkihallinnollisuutta. Keskeiset yhteistyökumppanit vuoden 2010 toimintojen kannalta on lueteltu liitteessä 1. UKK-instituutti Vuosikertomus

13 Prosessit Tutkimus Tutkimustoiminta oli vuoden 2010 aikana aktiivista. Vuoden aikana oli käynnissä 29 tutkimus- ja kehittämishanketta. Useiden hankkeiden tiedonkeruuvaihe päättyi vuoden 2010 aikana ja niiden analysointi ja raportointi käynnistyi. Vertaisarvioitujen kansainvälisten alkuperäisjulkaisujen ja katsausten määrä kasvoi edeltävästä vuodesta. Vuoden aikana ilmestyi yksi väitöskirja instituutin omista tutkimushankkeista. Tutkimustoiminnan kilpailtujen apurahojen määrän kasvu jatkui neljäntenä vuonna peräkkäin. UKK-instituutti teki itsearviointiraportin tutkimustoiminnastaan viimeksi kuluneelta viideltä vuodelta. Raportti kuuluu Suomen Akatemian ja opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteellisen tutkimuksen tieteenala-arviointiin, joka valmistuu vuonna UKK-instituutin tutkimustoimikunta kokoontui vuoden 2010 aikana neljä kertaa ja antoi lausunnon seitsemästä tutkimussuunnitelmasta tai -aloitteesta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta pyydettiin lausunto kolmesta tutkimussuunnitelmasta. Yhdelle tutkimussuunnitelmalle haettiin lausunto Tampereen alueen ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. Kyseessä on ei-lääketieteellisten tutkimusten eettistä arviointia antava toimikunta, jonka Tampereen yliopisto perusti toukokuussa Toimikunnassa ovat edustettuina Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja UKK-instituutti. Toimikunta antaa lausuntoja mainittujen organisaatioiden tutkijoille. UKK-instituutin oma eettinen toimikunta ei enää kokoontunut vuonna Tiedelehdet, joissa UKK-instituutin tutkijat ovat toimineet vertaisarvioijina, on esitetty liitteessä 2. UKK-instituutin tutkimustoiminnan tunnuslukuja Apurahat (euroa) Julkaisut tieteellisissä sarjoissa* Muut julkaisut Kongressiabstraktit Kotimaiset suulliset asiantuntijaesitelmät Kansainväliset suulliset asiantuntijaesitelmät *Tutkimusraportit sekä muut julkaisut tieteellisissä sarjoissa. Julkisesti haettava hankerahoitus (euroa) OKM 16 % 30 % 21 % STM 33 % 19 % 27 % Pirkanmaan sh-piiri 20 % 9 % 10 % Juho Vainion säätiö 6 % 5 % 2 % Suomen Akatemia 8 % 24 % 41 % Muut 17 % 13 % 1 % UKK-instituutti Vuosikertomus 2010

14 UKK-instituutin toimintakonsepti Terveysliikunnan mahdollisuudet Terveysja liikuntapolitiikka Väestön terveydentilan nykytila Kansanterveysongelmat Tutkimus & kehittäminen Tiedeyhteisöt A Asiantuntijatyö Tieteestä kansalaiselle B Toimeenpano Koulutus Viestintä G Liikkuva ja hyvinvoiva kansalainen Päättäjät C H Ammattilaiset Kansalaiset D E F I J A) tieteelliset julkaisut B) tieteelliset asiantuntijatehtävät: opinnäytteiden ohjaus, opinnäytteiden tarkistus, tieteellisten julkaisujen toimituskunnat, tieteellisten julkaisujen referee-lausunnot, dosenttiluennot C) asiantuntijajulkaisut D) hallintoa palvelevat asiantuntijatehtävät: kansainväliset ja kansalliset asiantuntijatyöryhmät E) asiantuntijatehtävät kansalaisjärjestöissä F) ammatilliset täydennyskoulutukset: osallistujien määrä tilaisuuksissa, instituutissa järjestettävien avoimien koulutustilaisuuksien määrä, asiakkaan paikkakunnalla järjestettävät tilattujen koulutusten määrä, uusien koulutusten määrä (2 vuotta), asiakastyytyväisyys G) tutkimustiedotteet H) toiminnan raportointi I) www-sivujen käyntien määrä, UKK-instituutin lehtien levikki, terveysaineistojen myynti, suomalaisten terveys aineistojen hakemiston Terveys infon käyttäjämäärä, ammattilehtien haastattelujen määrä, asiantuntija-apu terveysliikunta-aineistojen tuottamiseen J) mediaseurannan osumien määrä, www-sivujen käyntien määrä UKK-instituutti Vuosikertomus

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti

Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Toiminnan painoalueet 2009 2013 Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta Liikkumisen turvallisuus Terveysliikunnan edistäminen Liikuntavammat Suomessa

Lisätiedot

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä Mikko Ikävalko EteläKarjalan Liikunta ja Urheilu ry 15 64vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%) Vain

Lisätiedot

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011 Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.211 Pauliina Husu TtT, tutkija UKK-instituutti, Terveysliikuntayksikkö 16.5.211 1 Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2

Vuosikertomus 2009. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2 vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus 2 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. UKK-instituutti Vuosikertomus 2011

VUOSIKERTOMUS. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. UKK-instituutti Vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 2 UKK-instituutti Vuosikertomus 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti UKK-instituutti Vuosikertomus 2011 3 4 Sisältö Johtajan katsaus... 7 Terveysliikuntaohjelman

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille

Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän (Move!) valmisteluvaihe vuosina 2008-2009 Fyysinen toimintakyky vaikuttaa

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

Terveyskuntotestauksen uudet tuulet

Terveyskuntotestauksen uudet tuulet Kuntotestauspäivät 2013 20.-21.3.2013 Tampere Terveyskuntotestauksen uudet tuulet Marjo Rinne TtT, tutkija, ft UKK-instituutti Terveyskunnon testaus yhteiskunnan päätöksenteon tukena Pyritään tunnistamaan

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Liikunta edistää keski-ikäisten terveyttä

Liikunta edistää keski-ikäisten terveyttä Liikunta edistää keski-ikäisten terveyttä Hyvinvoiva kunta arkiliikunnan olosuhdeseminaari Helsinki 6.11.2014 Jouni Lahti Hjelt-instituutti, Kansanterveystieteen osasto Helsingin kaupungin henkilöstön

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Nuoren urheilijan voimaharjoittelu

Nuoren urheilijan voimaharjoittelu Tavoitteena terve ja menestyvä nuori urheilija Nuoren urheilijan voimaharjoittelu 20.10.2009 Varalan Urheiluopisto, Tampere TERVE URHEILIJA -ohjelma Taustalla: Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma

Lisätiedot

Mitä lasten ja nuorten liikkumisesta tiedetään?

Mitä lasten ja nuorten liikkumisesta tiedetään? Liikuntatutkimuksen suuntaviivat 27.5.2009 Helsinki Mitä lasten ja nuorten liikkumisesta tiedetään? Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Esityksen sisältöä Mitä lasten ja nuorten

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö TERVEYSLIIKUNTA YHTEISTYÖN AREENAKSI JA IKÄÄNTYVIEN VOIMAVARAKSI! Vanhustyön messut 10.2.2015 Elina Karvinen, ohjelmajohtaja, Voimaa vanhuuteen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2015. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti

Vuosikertomus 2015. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Vuosikertomus 2015 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti 31.3.2016 Sisältö Johtajan katsaus... 3 UKK-instituutin toimintakuvaus... 4 STRATEGISET PAINOALUEET... 5 1. Fyysisen aktiivisuuden,

Lisätiedot

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille. Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille. Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Työskentelyn käynnistyminen - Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Terveysliikuntasuositukset UKK-instituutin Liikuntapiirakka julkaistiin alun perin vuonna 2004. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Hanke-esittely kevät 2010 Anne-Mari Jussila, kehittämispäällikkö, LitM

Hanke-esittely kevät 2010 Anne-Mari Jussila, kehittämispäällikkö, LitM Hanke-esittely kevät 2010 Anne-Mari Jussila, kehittämispäällikkö, LitM Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma, LiVE Vuodesta 2006 Rahoitus STM Hanketta koordinoi Terve urheilija 2006-2009, jalkauttaminen

Lisätiedot

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin?

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? Pekka Puska Pääjohtaja THL Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? FTS - Tiedotustilaisuus 17.3.2011 THL suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys suomessa

Lisätiedot

Voimaa verkostoista. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014

Voimaa verkostoista. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014 Voimaa verkostoista Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014 2 17.3.2014 Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation organisaatio Koordinaatio taso

Lisätiedot

Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus

Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus Terve Urheilija -iltaseminaari Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus miten tunnistan, hoidan ja ehkäisen 20.11.2013 UKK-instituutti, Tampere terveurheilija.fi 1 Terve Urheilija -ohjelma Tavoitteena

Lisätiedot

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

Elämänkaari GDM- raskauden jälkeen. Riitta Luoto Lääket tri, dos, tutkimusjohtaja UKK-instituutti

Elämänkaari GDM- raskauden jälkeen. Riitta Luoto Lääket tri, dos, tutkimusjohtaja UKK-instituutti Elämänkaari GDM- raskauden jälkeen Riitta Luoto Lääket tri, dos, tutkimusjohtaja UKK-instituutti Sidonnaisuudet -UKK-instituutti, tutkimusjohtaja -Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, seksuaali- ja lisääntymisterveyden

Lisätiedot

Kiistattomia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Kiistattomia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia. 1 Kiistattomia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia. 2 Näytöastekatsauksia liikkumisen terveyshyödyistä. Viimeisin, johon suomalaiset terveysliikuntasuosituksetkin perustuvat, on vuodelta 2008. 3 Visuaalinen

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) 2009 (THL) 15 64-vuotiaiden suomalaisten

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti

Vuosikertomus 2013. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus... 5 UKK-instituutin toimintakuvaus...6 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Toimenpideohjelman lähtökohta Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (Teli)

Lisätiedot

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Työterveyslaitos Jaana Laitinen ja Eveliina Korkiakangas

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Työterveyslaitos Jaana Laitinen ja Eveliina Korkiakangas Hyvinvointia työstä Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Promo@Work 1.2.2017 Työterveyslaitos Jaana Laitinen ja Eveliina Korkiakangas www.ttl.fi 2 Promo@Work hanke 2016-2019 (Evidence-based

Lisätiedot

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä

Lisätiedot

Laatua liikuntaneuvontaan

Laatua liikuntaneuvontaan Laatua liikuntaneuvontaan 24.8.2013 Liikuntaneuvonnan asema Terveydenhuoltolaki edellyttää terveysneuvontaa kunnan kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista.

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke Puolen Suomen sote-hanke VESOTE projektipäällikkö Sari Kivimäki VESOTE VESOTE on yksi STM:n rahoittamista

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille (FTS) Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille (FTS) Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille (FTS) Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Työskentelyn käynnistyminen - Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TerveysInfo. fyysinen kunto

TerveysInfo. fyysinen kunto TerveysInfo fyysinen kunto Arviointi avuksi : vahvista tervysliikunnan yhteistyötä Liikuntaneuvonnan ja terveysliikuntapalvelujen yhteisen arvioinnin avulla voidaan edistää saumattoman palveluketjun toimintaa.

Lisätiedot

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles)

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles) Piirtola Maarit (140667) 16 October 2007 PUBLICATIONS Ia Scientific publications: original publications and reviews Piirtola M, Hartikainen S, Akkanen J, Isoaho R, Ryynänen O-P, Kivelä S-L. Lääkärin hoitoa

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

Yhteenveto. mitä on saatu aikaan? miten jatketaan? TOIMIA-seminaari 28.1.2011 04.02.2011

Yhteenveto. mitä on saatu aikaan? miten jatketaan? TOIMIA-seminaari 28.1.2011 04.02.2011 Yhteenveto mitä on saatu aikaan? miten jatketaan? TOIMIA-seminaari 28.1.2011 Mitä TOIMIA on saanut aikaan? 1) Yhteistyöverkosto Monipuolinen, laaja-alainen ja syvällinen asiantuntemus, into ja paneutuminen

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti T2D potilaiden ikävakioimaton ja ikävakioitu esiintyvyys kunnittain 11.10.2016 3 DEHKO kokemuksia

Lisätiedot

Työelämästä arkiliikkujana eläkkeelle. LIVE-tilaisuus 18.4.2013 Katariina Tuunanen, Liisamaria Kinnunen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Työelämästä arkiliikkujana eläkkeelle. LIVE-tilaisuus 18.4.2013 Katariina Tuunanen, Liisamaria Kinnunen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Työelämästä arkiliikkujana eläkkeelle LIVE-tilaisuus 18.4.2013 Katariina Tuunanen, Liisamaria Kinnunen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Ikääntyneiden määrä kasvaa Väestöennuste ikäryhmittäin 1910 2060

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste. hyötyliikunta

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste. hyötyliikunta TerveysInfo hyötyliikunta Arviointi avuksi : vahvista tervysliikunnan yhteistyötä Liikuntaneuvonnan ja terveysliikuntapalvelujen yhteisen arvioinnin avulla voidaan edistää saumattoman palveluketjun toimintaa.

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Millaisia ovat / voisivat olla juuri teidän työyhteisöllenne

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Liikuntatapaturmat ja niiden ehkäisy

Liikuntatapaturmat ja niiden ehkäisy Liikuntatapaturmat ja niiden ehkäisy Anne-Mari Jussila kehittämispäällikkö, tutkija LitM, AO 1 Lahti 25.1.2012 Liikkumisen turvallisuus Suomessa Suomessa sattui vuonna 2009 lähes 350 000 liikuntavammaa

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 28.11.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Tampere 17.3.2014 ohjelmajohtaja Elina Karvinen,

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Hallitusohjelman mukaan politiikkaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota: Terveyden edistämisen rakenteiden kehittämiseen

Lisätiedot

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittäminen:

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittäminen: Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittäminen: TOIMIA-asiantuntijaverkosto ja tietokanta Päivi Sainio, projektipäällikkö TOIMIA-seminaari 28.1.2011 Toimintakyky-yksikkö THL 2 Väestön toimintakyvyn

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Ulkomaalaistaustaisten suomalaisten määrä kasvaa nopeasti 1990 2011 Ulkomailla syntyneitä 65 000 266 000 (5 %) Vieraskielisiä

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM VESOTE-hanke Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke Yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista (2017 18) Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Kainuun hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Kajaani Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus 20.9.2011 Alustuksen sisält ltö Kestävyyskunnon merkitys terveyden

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyttä edistävä yhteistyö tulevassa sotessa seminaari 19.3.2015 Toimitusjohtaja Aki Lindén 1 Terveyden edistäminen tarkoittaa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö TOIMENPIDEOHJELMAN VERKOSTOTAPAAMINEN Kotona kiikun kaakun (75+) ja Elämää hoivan piirissä (85+) TERVE-SOS tapahtuma 6.5.2015 Markku Holmi,

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

suhteessa suosituksiin?

suhteessa suosituksiin? Nuori Suomi liikunnasta syrjäytyneet asiantuntijaryhmä tij - työkokous k 1.12.200912 2009 Vantaa Miten lapset ja nuoret liikkuvat suhteessa suosituksiin? Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Profy 65+ hanketuloksia ja suosituksia jatkolle Keski-Pohjanmaan VI Hyvinvointifoorumi Kokkola 21.8.2014

Profy 65+ hanketuloksia ja suosituksia jatkolle Keski-Pohjanmaan VI Hyvinvointifoorumi Kokkola 21.8.2014 Profy 65+ hanketuloksia ja suosituksia jatkolle Keski-Pohjanmaan VI Hyvinvointifoorumi Kokkola 21.8.2014 Magnus Björkgren Terveystieteen yksikön johtaja / projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Lisätiedot

Liikunta liikuttaa aivoja. Tommi Vasankari UKK-instituutti Aivoliiton juhlaseminaari

Liikunta liikuttaa aivoja. Tommi Vasankari UKK-instituutti Aivoliiton juhlaseminaari Liikunta liikuttaa aivoja Tommi Vasankari UKK-instituutti Aivoliiton juhlaseminaari 22.3.2017 Sisältö Mitä ymmärretään liikunnalla : Fyysinen aktiivisuus Varsinainen liikunta Aivoterveys, johon liikunnalla

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

Huomio kokonaisvaltaiseen harjoitteluun - Suuntana pitävä keskivartalo. Liikuntavammojen ehkäisyohjelma

Huomio kokonaisvaltaiseen harjoitteluun - Suuntana pitävä keskivartalo. Liikuntavammojen ehkäisyohjelma Huomio kokonaisvaltaiseen harjoitteluun - Suuntana pitävä keskivartalo Without fit and healthy athletes there would not be any exciting Olympic Games. They are our most cherished assets. It is, therefore,

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET TULOKSET Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Tanja Kulmala TtM, ft KaatumisSeula-hankkeen projektityöntekijä

Lisätiedot

Eettinen tutkimus mitä se on?

Eettinen tutkimus mitä se on? Mihin ennakkoarviointia tarvitaan Kirsti Uusi-Rasi 18.11.2015 Eettinen tutkimus mitä se on? Noudattaa lakia, määräyksiä ja suosituksia On laadultaan hyvää (täyttää hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteerit)

Lisätiedot

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan!

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikunnan palveluketju vahvaksi suunnitelmista toiminnaksi 26.5.2015 Erja Toropainen THM, tutkija Liikuntaneuvontaan vaikuttavia seikkoja Yhteiskunta

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

Muutosta liikkeellä! TEHYLI 2020 & HAO kärkihanke/liikkuva koulu

Muutosta liikkeellä! TEHYLI 2020 & HAO kärkihanke/liikkuva koulu Muutosta liikkeellä! TEHYLI 2020 & HAO kärkihanke/liikkuva koulu HYTE-AVI-kokous 3.6.2016, THL Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö, liikunnan vastuualue Linjaukset

Lisätiedot

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia TerveysInfo 55+ liikunnasta elinvoimaa Power Point esitys tukee ikääntyvän työntekijän hyvinvointia ja vahvistaa voimavaroja tulevia eläkevuosia varten. Käsittelee etenkin liikuntaa ja lyhyesti myös muita

Lisätiedot

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos 8.12.2016 1 Kuulumisia University of Victoria,

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot