Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus)"

Transkriptio

1 Koneen Säätiön apurahat 2012 Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus) Aalto yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 2 kpl, euroa Jaana Kokko Kuvataiteilija, taiteen maisteri, kauppat.maisteri 12 kk Nykytaide maailmallisuuden tutkimisen muotona - Avauksia poliittisen ja yhteiskunnallisen ymmärtämiseen Annu Wilenius Taiteen ja filosofian maisteri 3. vuosi 12 kk Semi-Detached Ger with a Garden: Experiencing Self, Community and Environment through Urbanizing Mongolia Hanken Tutkijastipendit Apurahoja 1 kpl, euroa Pauli Pakarinen Valtiotieteiden maisteri 12 kk Ylimmän johdon kannustinjärjestelmien synty Suomessa: Tutkimus instituutioista ja toimijoista Helsingin yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 95kpl, euroa Johanna Ahola-Launonen Luk, VTK 12 kk Conceptions of responsibility in bioethics common fallacies and a way forward Teija Alanko Filosofian maisteri 3. vuosi 12 kk Maaperän siemenpankki ja kasviston historia kasvitieteellisissä puutarhoissa arkeobotaanisen tutkimuksen valossa Jarmo Alatalo Fil.kand. kieliohjelma 2. vuosi 12 kk Sölkupin kielen morfoformanssit Uldis Balodis Ph.D. kieliohjelma post doc 12 kk Lutsi Estonian: Documentation and Restoration of a South Estonian variety of Eastern Latvia Heidi Björklund FM 4. vuosi 12 kk Maisemarakenteen muutosten ja lajikohtaisten suojelutoimien vaikutukset petolintulajien välisiin vuorovaikutussuhteisiin: joutuvatko heikommat kilpailijat ekologiseen ansaan? Mirkka Danielsbacka Filosofian maisteri, VTM, tohtorikoulutettava 12 kk Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset Tutkimus perhesukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta Diego del Pozo Master in Literature 3. vuosi 12 kk The Prose of Gabriela Mistral: Compilation and Analysis. Cultural Studies and Postcolonialism. (Latin American Literature)

2 Leena Eerolainen Tohtorikoulutettava 12 kk Personification of the Social Monstrous in 21st Century Japanese Horror Cinema Ainur Elmgrén Tohtoritutkija post doc 12 kk Länsi-eurooppalainen kommunismi Neuvostoliiton jälkeen - vertaileva tutkimus menneisyyden hallinnasta kommunismiin samaistuvissa liikkeissä Suomessa, Saksassa ja Ranskassa Veikko Eranti VTM, filosofian ylioppilas 2. vuosi 12 kk Yhteinen hyvä ja oma etu Marja Etelämäki FT post doc 12 kk Toisten arvioiminen suomalaisessa arkivuorovaikutuksessa Elise Garritzen Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk Paratekstit ja niiden käyttö eurooppalaisessa historiankirjoituksessa n Joanna Gronska-Turunen MA kieliohjelma 2. vuosi 12 kk Impersonals in spoken Finnish and Polish Halil Gurhanli Doctoral Student 2. vuosi 12 kk Populism in Perspective: Rise of the Finns Party and the Justice and Development Party in Finland and Turkey Heidi Haggrén VTM 3. vuosi 12 kk Sosiaalisten sitoumusten ja työmarkkinaintressien väliset jännitteet. Sairaanhoitajien kollektiivinen edunvalvonta toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa Marie-Madeleine Jocelyne Fernandez-Vest Professor kieliohjelma kokenut 4 kk Northern Sami, from oral discourse to written text: Looking for an authentic ethnolinguistic identity Martta Heikkilä FT, dosentti kokenut 12 kk Kritiikin kriisi: taiteen totuus ja taidekritiikin postmoderni käänne Pilvi Heinonen Filosofian maisteri, viestinnän lehtori 12 kk Opettajan ironia luokkahuonevuorovaikutuksen resurssina Laura Hirvi FM post doc 12 kk Mobility Across the Baltic Sea. Finnish artists and their relationship with Berlin Anna Hollsten FT, yliopistonlehtori post doc 2. vuosi 12 kk ja 70-luvun suomalainen omaelämäkerrallinen runous Hanna-Kaisa Hoppania Valtiotieteiden maisteri (VTM) 3. vuosi 12 kk Hoiva poliittisen kamppailun kenttänä Saara Huhmarniemi Filosofian tohtori kieliohjelma post doc 12 kk Reunat - Edges: rakenteesta sanajärjestykseen Katri Huutoniemi MMM, valtiotieteiden jatko-opiskelija post doc 12 kk Ratkaisuhakuisen ympäristötutkimuksen sosio-epistemologisia lähtökohtia Antti Hyrkäs Liikkeenjohdon valmentaja 12 kk Menestyksen mytologiat - Sankarin matka startup-johtajien ja ammattijohtajien tarinoissa Jaakko Häkkinen Filosofian maisteri, tohtorikoulutettava kieliohjelma 6 kk Before and after the protolanguage

3 Helena Jerman VTT kieliohjelma kokenut 12 kk Kulttuuriset voimavarat, sosiaalinen muisti ja identiteetti Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin Salla Jokela Filosofian maisteri 2. vuosi Matkailu, kuva ja kansallinen identiteetti Suomessa Santeri Junttila FM kieliohjelma 3. vuosi 12 kk Kantasuomalais-balttilaiset kontaktit I. Lainasanatutkimuksen historia Aleksi Järvelä FM 4. vuosi 12 kk Dôgen's Language Philosophy - Problems of Language, Time and Space Reconsidered Lauri Kallio Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk J. V. Snellmans Philosophie der Persönlichkeit (J. V. Snellmanin persoonallisuusfilosofia) Petri Kallio Filosofian tohtori kieliohjelma post doc 12 kk Yhteissuomalainen sanasto Merja-Riitta Kalliomäki Sinologi - kiinankielen tulkki 12 kk Ethnic Strategies in the Chinese Sphere. (Etnisiä strategioita kiinalaisessa ympäristössä) Nina Kamppi Tutkija, päätoimittaja kieliohjelma 12 kk Teoria ja metodologia leksikografisessa merkityksenkuvauksessa Mira Karjalainen FT post doc 2. vuosi 12 kk Uskonnollisten käytäntöjen rakentumista harrastustoiminnassa tarkastelevaan tutkimukseen Ruta Kazlauskaite-Gurbuz PhD student 2. vuosi 12 kk In search of a meaningful past: Contested memories of minorities and national memory ideologies in Poland and Lithuania Markku Yrjö Kalevi Kekäläinen Filosofian tohtori post doc 12 kk Aesthetics of Existence and Semi-Private Sphere in Britain, : Space, Sociability, and Self-Cultivation Tiina Korvela OTM 3. vuosi 12 kk Kenen kuormia kannat? Maatalouden aiheuttama hajakuormitus ja miten oikeusekologia voi auttaa /Whose Loads Do You Lighten? Diffuse Water Pollution, Industrial Agriculture and Legal Ecology Mari Kuukkanen VTM 4. vuosi 12 kk Anarkistisen politiikan ulottuvuudet Mira-Neea Käkönen VTM (projektitutkija) 12 kk Actors and Forces Shaping the Development and Environment Nexus in the Mekong Region Michael Laakasuo Tutkija / YTM & M.Sc. 3. vuosi 12 kk Emootiot ja päätöksenteko - kokeellinen sosiaalipsykologia ja kognitio Virpi Lehtinen FT post doc 2. vuosi 12 kk Gender in War and Conflict: Body, Affect and Motivation Samu Lindström VTM, tohtorikoulutettava 3. vuosi 12 kk Kuokkavierasliike ja suomalainen poliittinen kulttuuri Xinxin Liu PhD student 4. vuosi 12 kk Microbial triazine degradation within the boreal region in Finland

4 Jyri Liukko Valtiotieteiden maisteri post doc 12 kk Työkyvyttömyyseläke ja tiedon rajat Anu Lounela VTT post doc 2. vuosi 12 kk Ilmastonmuutoskiistat, paikalliset arvot ja julkinen keskustelu Indonesiassa Aino Maria Luotonen VTM 12 kk Perhe, sukulaisuus ja sosiaaliset sidokset kolmessa elämänvaiheessa Kristiina Mannermaa Tutkija post doc 2. vuosi 12 kk Kotieläinten pito, metsästys, kalastus, kaupankäynti ja vaihto vanhassa Helsingissä Jani Marjanen FM 3. vuosi 5 kk The Rise and Fall of Economic Patriotism: The Finnish Economic Society in Its European Contexts, Martyna Markowska PhD Candidate 3. vuosi 12 kk Cityscape - by images and words, Helsinki and Silesia region in contemporary photographic novels Eniko Júlia Marton PhD student kieliohjelma 2. vuosi 12 kk The motivation of majority language speakers in learning and using different minority languages and English an international comparison Rusten Menard M.A., doctoral candidate 2. vuosi 12 kk Representing social order in the Finnish context Arto Miettinen Dosentti, FT kokenut 12 kk Länsi-Grönlannin merivirran vaikutus Atlantin kiertoliikkeeseen ja pohjoisen pallonpuoliskon ilmastoon viimeisen 2000 vuoden aikana Ulisses Moliterno de Camargo Biologist 12 kk Inferring the spatio-temporal dynamics of a tropical bird community from audio recordings: combining automatic species identification with Bayesian modeling Elina Mäenpää VTM 3. vuosi 12 kk Homogamia puolisonvalinnassa ja puolisoiden ominaisuusyhdistelmien vaikutus avo- ja avioliittojen pysyvyyteen Sari Mäittälä-Kauppila Filosofian maisteri kieliohjelma 2. vuosi 12 kk Englannin kielen non-prefiksin ilmaiseman piiloironian tunnistaminen ja sen suomentamiseen soveltuvat käännösstrategiat ja kielenrakenteet Tapani Möttönen Filosofian maisteri 4. vuosi 12 kk Conceptualizer and the dimensions of construal in Cognitive Grammar Liisa Nevalainen Filosofian tohtori, dosentti post doc 2. vuosi 12 kk Järvisedimenttien lepomunat ympäristönmuutosten indikaattoreina Katariina Nurminen Filosofian maisteri 4. vuosi 12 kk Kalastuskulttuuri ja kalalajien levinneisyys Suomessa ja pohjoisilla lähialueilla myöhäismesoliittisella ja neoliittisella kivikaudella Auli Oksanen FM kieliohjelma 2. vuosi 12 kk Koltansaamen õõttâ-verbijohdokset Johanna Päivikki Oksanen-Lyytikäinen KM, käsityönopettaja 3. vuosi 12 kk Puku taiteena ja työvälineenä. Monitapaustutkimus näyttämöpuvun merkityksestä kolmessa eri oopperaproduktiossa

5 Rose-Marie Peake Filosofian maisteri 12 kk Louise de Marillac and the ideal Christian in seventeenth-century France Saara Pellander VTM 8 kk Perhe- ja avioliittomuutto poliittisessa päätöksenteossa ja viranomaisten tulkinnoissa Päivi Maria Pihlaja Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk luvun Suomen suuriruhtinaskunnan tiede-elämä, oppineiston laajempi poliittinen ja kulttuurinen suuntautuminen sekä tieteen kansainvälistyminen revontulitutkimuksen kautta tarkasteltuna Irina Piippo Filosofian tohtori post doc 7 kk Normatiivisuus toiminnassa on teoreettisesti orientoitunut sosiolingvistinen tutkimus kielen normeista Hanna Poikonen Diplomi-insinööri 12 kk Musiikin ja tanssin synnyttämät neuraaliset vasteet aivoissa Irina Poleshchuk PhD in Social Sciences, Docent post doc 12 kk Temporality of justice in ethics Alexander Pustyakov Tutkija, Fil. tohtori kieliohjelma post doc 12 kk Marinmaan permiläisperäistä paikannimistöä Niko Johannes Pyrhönen Tutkija 3. vuosi 12 kk Solitary Solidarity? Preservation of the Welfare State Zsuzsanna Renkó-Michelsén Master of Arts 12 kk Language Death and Revival: The Intergenerational Transmission of Revived Cornish Jemima Repo VTT post doc 2. vuosi 12 kk Vähemmistöjen hallinnan biopolitiikka nyky-euroopassa Anna Ripatti Filosofian tohtori post doc 12 kk Pohjoinen Rundbogenstil ja Suomen arkkitehtuurin historismit Thomas Matthew Robson Dr kokenut 12 kk How does the spectrum of radiation penetrating forests canopies change with latitude and how does this change influence understorey phenology through interactions with other environmental factors Aapo Roselius Filosofian tohtori post doc 12 kk Suomi ja postkommunistinen muistoaalto: sodan julkinen muistaminen kylmän sodan jälkeisessä Suomessa Erika Sandman Filosofian maisteri 12 kk The Grammar of Wutun Sanna Saunaluoma FM 4. vuosi 12 kk Esikolumbiaaniset maarakennemuinaisjäännökset Brasilian ja Bolivian rajaseudulla Länsi- Amazoniassa Sinikka Selin Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk Mikä sinusta tulee isona? Nuorten työhön liittyvät tulevaisuuskuvat Salla Selonen FM 8 kk Lyijyn kulkeutuminen ja vaikutukset metsäekosysteemissä vanhalla ja uudella ampumaradalla

6 Päivi Seppälä Filosofian maisteri 12 kk "What" and "why" in historiography: how does historiographical reasoning work? Jonas Sivelä Filosofian maisteri 4. vuosi 9 kk Etnografinen tutkimus hiv/aidsiin liittyvistä kulttuurisista ilmiöistä Etelä-Afrikassa Sachiko Sosa Filosofian maisteri kieliohjelma 12 kk Itähantin kielen informaatiorakenne kertovissa teksteissä Takemi Sosa Filosofian maisteri 4. vuosi 6 kk Magnus Lindberg -Musical Dramaturgy and Gesture Santtu Sundvall VTM, tutkija 3. vuosi 12 kk Puolueet ja erottautumisen politiikka Vaalimainonta symbolis-esteettisten kamppailujen välineenä Timo Suni FT, venäläisen kirjallisuuden dosentti kokenut 12 kk Venäjän jäljet Ilmari Kiannon tuotannossa Arno Survo FT kokenut 12 kk Perinnemiljöö muutosten kohteena ja niiden lähtökohtana Pohjois-Venäjällä Jaakko Tahkokallio FM post doc 12 kk Sallustiuksen historiateosten vastaanotto ja 1100-luvun renessanssi Marianna Teräväinen M.Sc. 5 kk Kladistiikka: Biologisen ja kulttuurin evoluution yhdistävä tekijä Allan Tiitta Dosentti, filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk Kotimaisten säätiöiden vaikutus Suomen tieteiden ja korkeimman opetuksen kehitykseen Liisa Tuomi Tohtoriopiskelija 12 kk Naispoplaulajan konstruoituminen fani- ja mediateksteissä Risto Uusikoski Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk The Concept and Cross-linguistic Comparability of Tense Juho Vesa Valtiotieteiden maisteri 3. vuosi 12 kk Poliittisen päätöksenteon avoimuus ja julkinen keskustelu Suomessa Ella Vihelmaa FM, kääntäjä 2. vuosi 12 kk Miten toislajisten eläinten äänet välittyvät ihmiskieleen? Riika Virtanen FT post doc 2. vuosi 12 kk Henkilöhahmot tiibetiläisessä kaunokirjallisuudessa Sarah Winter Doctoral Student 12 kk The role of autonomous motivation for goal achievement, work engagement and burnout prevention in Finland during the transition from school to work Helena Wirta Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk Arktisen ravintoverkon selvittäminen DNA-lajitunnisteilla Tuukka Ylä-Anttila VTM 12 kk Perussuomalaiset, poliittiset käytännöt ja uusi populismi

7 Tutkimushankkeet 24 kpl, euroa Anni Arponen FT, tutkija Maatalousluonnon monimuotoisuuden suojelun keinojen kehittäminen Ulrika Candolin Docent, university lecturer Eutrophication of the Baltic Sea: regulation of the littoral ecosystem by a keystone species Elina Einiö VTT Vanhuus, vaivaishoito ja äänioikeudettomuus Suomessa 1900-luvun alussa Kimmo Granqvist Doctor of Philosophy, dosentti Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen romanikielen murteet Riho Grünthal Professori Itämerensuomalaisten kielten muutos monikielisessä ympäristössä ( ) Sara Heinämaa ja työryhmä FT Heinämaan johtaman Subjectivity, Historicity and Communality -tutkijayhteisön kehittäminen Taina Hintsa Yliopistotutkija Opettajien työhyvinvointi ja vuorovaikutustaidot yhteiskunnallisen muutoksen paineessa. Katariina Holma Professori Kohti uutta kansalaisuuskasvatusta: kasvatusfilosofinen näkökulma kansalaisuuskasvatuksen teorioiden arviointiin ja kehittelyyn Tomi Huttunen FT, dosentti, professori Itsesyntyinen venäläinen avantgarde ( ) Juha Itkonen Valtiotieteen maisteri, tohtorikoulutettava 500 Survey on social networks -kyselytutkimuksen arpajaispalkinto Tiina Kontinen FT Suomalaiset kansalaisjärjestöt kehitysyhteistyötoimijoina Tua Korhonen Kreikan kirjallisuuden dosentti Eläytyvät eläinkuvat antiikin Kreikan kirjallisuudessa Mia Korpiola OTT, oikeushistorian dos., kollegiumtutkija Vauhdilla kohti tulevaisuutta: Uudet kulkuvälineet, modernisaatio ja oikeus Suomessa ( ) Hanna Lappalainen Dosentti, yliopistonlehtori Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus -aineistohanke Aleksi Lehikoinen Dos, intendentti Ilmastonmuutoksen vaikutus lintujen kannankehitykseen, levinneisyysalueisiin ja suojelutilanteeseen Krister Lindén Tutkimusjohtaja Suomalais-ugrilaiset kielet ja internet -hanke Anneli Luhtala FT, DOS Muutosta ja jatkuvuutta pohjoiseurooppalaisessa kieliteoriassa myöhäiseltä keskiajalta uuden ajan alkuun Mianna Meskus VTT, tutkijatohtori Monikykyinen tiede: Elämän luominen, avustaminen ja pidentäminen kantasolujen avulla ( )

8 Atte Moilanen Professor Conservation strategies: their attributes, classification, application, implications, and emergent properties ( ) Tiina Onikki-Rantajääskö FT, dosentti "Suomen kognitiivista kielioppia sukukielten kehyksessä" -hanke tutkii osana kansainvälistä verkostoa suomen kielen rakenteiden kontekstuaalisia funktioita verraten niitä viroon, unkariin ja ersään Markku Peltonen Professori Fable of the bees after 300 years Semi Purhonen VTT, dosentti Kulttuuridistinktiot, sukupolvet ja muutos: vertaileva tutkimus viidestä eurooppalaisesta maasta, Riitta Rainio Filosofian tohtori Äänellinen kulttuuri Pohjois-Euroopan kivikautisilla asuinpaikoilla, kalliomaalauksilla ja kalmistoissa Marjo Saastamoinen FT Ekologisten ja epigeneettisten tekijöiden vaikutus vastustuskykyyn luonnonpopulaatioissa Itä-Suomen yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 8 kpl, euroa Ashraful Alam Dr. post doc 2. vuosi 12 kk Environmental sustainability performance of varying forest management regimes in Finnish boreal ecosystem: life cycle perspective Pradipta Halder Doctor of Science (Agriculture and Forestry) post doc 12 kk Understanding the socio-environmental determinants in the use of bioenergy in Finland and India divergence or convergence in cross-national contexts? Jaakko Haverinen Filosofian tohtori post doc 12 kk Sinilevämyrkytyksen mekanismit kaloilla ja ravuilla Pasi Hirvonen Yhteiskuntatieteiden maisteri, YTM 3. vuosi 12 kk Positiointi ja dialoginen vuorovaikutus pienryhmässä organisaatiomuutoksen kontekstissa Maria Kok Filosofian maisteri, S2-opettaja kieliohjelma 12 kk Varjon kieliopillistuminen: Itse-sanan paradigman rakenne ja merkityksenkehitys suomessa ja sen itäisissä lähisukukielissä Anna Medvedeva PhD student 3. vuosi 12 kk Towards Multicultural University Kari Miettinen Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk Namibian ovambojen maskuliinisuuteen liittyneet käsitteet ja käytännöt Riitta Raatikainen Toimittaja 12 kk Suomen itä. Valokuva alueellisuuden representaationa

9 Tutkimushankkeet 4 kpl, euroa Alfred Colpaert FT, professor Oral histories and Places of Memories of Local People in the Caprivi Region, Namibia Paikallisen väestön suullinen muistitieto ja muistin paikat Caprivin alueella Namibiassa CROSSLING / Itä-Suomen yliopisto Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä (CROSSLING) Jarkko Akkanen FT Kaivosteollisuuden vaikutuspiirissä olevien vesistöjen pohjasedimenttien riskinarviointi ja paikanpäällä tehtävä kunnostus Laura Assmuth Professori Tutkimushanke Families on the Move across Borders: Children's Perspectives on Labour Migration in Europe. Rajojen yli liikkuvat perheet: lasten näkökulmia työperäiseen maahanmuuttoon Euroopassa. Jyväskylän yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 14 kpl, euroa Olli Aho Yhteiskuntatieteiden maisteri 12 kk Kuinka liike meihin vaikuttaa - affektiivisen liikekokemuksen ilmenemismuodot Taru Haapala Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti post doc 12 kk Parlamentaarisen menettelyn poliittiset käyttötavat 1800-luvun Cambridgen ja Oxfordin debattiyhdistyksissä Kirsi-Maria Hytönen FM 6 kk Raskaan työn muistot. Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä 1940-luvun Suomessa Matti Häkkilä Filosofian maisteri 12 kk Biological homogenization of bird communities under human influence - Lintuyhteisöjen biologinen samankaltaistuminen ihmistoiminnan vaikutuksesta Riitta Hänninen FL post doc 12 kk Nuoria työttömiä käsittelevä post doc -tutkimus Joanna Kedra PhD Candidate 12 kk Modelling Press Photography Analysis: Learning through Pictures Kaisa Kärki Yhteiskuntatieteiden maisteri 12 kk Voluntary Exclusions - Systemic Refusal as Active Resistance / Tarkoituksellinen ulkopuolelle asettuminen ja syrjäytyminen Anssi Lipponen FM 2. vuosi 12 kk Teeripopulaatioiden (Tetrao tetrix) elinvoimaisuuteen vaikuttavat geneettiset ja fysiologiset tekijät Kaisa Nissi Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk Sukupuolen ja kulttuurierojen neuvottelu kahden kulttuurin perheissä. Suomalais-islamilaisten liittojen arki ja kulttuuri James O'Connor VTM 4. vuosi 6 kk Yksilön asema Peter Singerin maailmankansalaisetiikassa

10 Anna Oldén (ent. Mäkelä) Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk Luonnonhoidon monimuotoisuusvaikutukset Heli Siitari FT, Dos. kokenut 12 kk Sääolosuhteiden merkitys kanalintujen, erityisesti teeren, selviytymiseen ja lisääntymismenestykseen Nina Elina Sääskilahti Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk Lapin sota ja muistamisen haaste Olli Turunen FM, tohtorikoulutettava 3. vuosi 12 kk Aineeton varallisuus: Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman edeltäjät 1800-luvun kansantaloustieteessä Saksassa, Ranskassa ja Britanniassa Tutkimushankkeet 5 kpl, euroa Panu Halme FT Perinneympäristöjen ja niitä korvaavien kulttuuriympäristöjen hoito biologisen monimuotoisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja taloudellisen tehokkuuden näkökulmista Sanna Karkulehto Professori Seksuaalisen vallan, hyväksikäytön ja väkivallan esitykset nykykulttuurissa Marja Keränen Professori Osallistuminen ja demokraattinen legitimaatio EU:ssa Tarmo Ketola Adjunct professor, Dosentti Constraints of evolutionary adaptation to the climate change Suvi Soininen YTT Parlamentaarisen politiikan haasteet: Epäluulon valta, talouden ehdot, populismin paine Kuvataideakatemia Tutkijastipendit Apurahoja 2 kpl, euroa Timo Antero Heino Kuvataiteilija 3. vuosi 12 kk Aineen olemuksesta materian muuntumiin Markus Tuormaa (ent. Perälä) Kuvataiteen maisteri 12 kk Maisemakuvan ja muotokuvan ykseys Lapin yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 5 kpl, euroa Mervi Autti TaT post doc 12 kk Tulien virittelyä Lapin henkisen elämän raunioilla. Taiteilijat kulttuurivaikuttajina Lapin sodan jälkeen tutkimus ja dokumenttielokuvan käsikirjoitus Adrian Braun Master of Arts 12 kk Corporate Social Responsibility in the Barents Region

11 Kosti Joensuu YTM, väitöskirjatutkija 2. vuosi 12 kk Lars Levi Laestadiuksen filosofia ja länsimaisen metafysiikan kritiikki Roza Laptander Researcher kieliohjelma 3. vuosi 12 kk Socio-cultural change of Uralic languages' minority in 20-21st century Siberia analyzed through Nenets life stories Mirja Vihersalo Yhteiskuntatieteiden maisteri 3. vuosi 12 kk EU:n ilmastopolitiikka ympäristökansalaisuuden näkökulmasta Oulun yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 5 kpl, euroa Sirpa Aalto Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 7 kk Jómsvíkinga saagan genre ja historiankirjoitus Anni Maaret Magga-Eira Filosofian maisteri kieliohjelma 12 kk Sosio-onomastinen tutkimus Lákkonjárgan paliskunnan pohjoissaamenkielisistä paikannimistä Sari Piippo FT, DI post doc 12 kk Kestävä biotalous biojätehuollon ja biomassojen kaskadikäytön avulla Samu Sarviaho Filosofian maisteri 12 kk Pähkinäsaaren rauha suomalaisissa historiankäsityksissä Tutkimushankkeet 2 kpl, euroa Marko Mutanen FT, dosentti Yhteissuomalainen FinBOL hanke: DNA-viivakoodit Suomen eläimille, sienille ja kasveille Laura Jaakola FT, dosentti Valon laadun vaikutusta mustikan marjan kehitykseen käsittelevä tutkimushanke Sibelius-Akatemia Tutkijastipendit Apurahoja 3 kpl, euroa Minna Holkkola MuM 12 kk Äänen dramaturgiat 2000-luvun oopperassa ja kokeellisessa musiikkiteatterissa Olli-Taavetti Kankkunen Musiikin maisteri 3. vuosi 10 kk Kuuntelukasvatuksen akustisen kommunikaation malli ja ääniympäristökasvatus osana suomalaisen perusopetuksen kuuntelukasvatusta Maija Parko Musiikin maisteri 2. vuosi 12 kk Ekspressiivisyys Claude Debussyn preludissa "Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir"

12 Tampereen yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 9 kpl, euroa Sanna Katariina Bruun Filosofian lisensiaatti 4. vuosi 12 kk Rules of Engagement: Renegotiating the Relationships between Narrative, Identity, and Literary Theory Timo Harakka Teatteritaiteen maisteri, toimittaja 12 kk Nousukausi: Vuosien yhteiskunnallisen murroksen käsitehistoriallinen analyysi Sanna Joska Filosofian maisteri 12 kk Representations of Imperial Children in the Context of Power Relations of the Roman Empire Sandra Nasser El-Dine Yhteiskuntatieteiden maisteri 12 kk Arabinuorten parisuhdekäsitykset. Etnografinen tutkimus Jordanian kaupunkilaisnuorten arjesta Risto Pekka Pennanen Etnomusikologian dosentti kokenut 12 kk Music, Musicians, Soundscape and Colonial Policies in Habsburg Bosnia-Herzegovina, Ali Qadir Tutkija post doc 12 kk Governing God: Parliamentary discourses on Islam in the modern world polity Saara Ratilainen Filosofian maisteri 4. vuosi 5 kk Women's Print Media and Consumer Culture in the New Russia Leena Romu Filosofian maisteri 12 kk Ruutuja rikkovat ruumiit sarjakuvahahmot Kati Kovácsin, Katja Tukiaisen, Kaisa Lekan ja Tiitu Takalon teoksissa Tero(-Petteri) Tähtinen Filosofian maisteri 3. vuosi 12 kk Kokemuksen rajalla. Kulttuurin ja luonnon kohtaaminen suomalaisessa nykyluontorunoudessa Tutkimushankkeet 3 kpl, euroa Mikko Ahonen FT, tutkija Ympäristötekijöiden yhteys autismiin ja ADHD:een Anneli Pajunen Professori Suomen kielen myöhempi hallinta: kouluikäiset ja nuoret aikuiset Hannele Palukka Yhteiskuntatieteiden tohtori Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta luvun alusta nykypäivään Teatterikorkeakoulu Tutkijastipendit Apurahoja 5kpl, euroa Davide Giovanzana Theatre director and MA in theatre 2. vuosi 12 kk The Metamorphosis of Illusion Rania Khalil Doctoral Student in Artistic Research 12 kk On Memory: a Video Art and Performance Archive Retrieval in Artistic Research

13 Pessi Parviainen Master of Fine Arts 3. vuosi 12 kk Elävä muusikko: muutakin kuin ääntä! Äänin esiintyjä ekologisessa kompositiossa Maaret Salminen Valosuunnittelija TeM 4. vuosi 6 kk Avaruus ja punainen maailma Havaintoja, kokemuksia ja kertomuksia teatteriesityksen visuaalisuudesta 4-6-vuotiaan lapsen silmin Petri Tervo Filosofian tohtori post doc 12 kk Mimesis ja jokapäiväinen elämä Turun yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 30 kpl, euroa Katja Anttila FT, post doc tutkija post doc 12 kk Ilmaston lämpeneminen ja rehevöityminen; kalojen molekyyli-fysiologinen kapasiteetti selviytyä heikkenevissä luonnonolosuhteissa Karen Fey FT post doc 12 kk Oravien elinympäristönvalintaan vaikuttavat tekijät urbaanissa - ja metsäelinympäristössä Roni Grén Tutkija post doc 12 kk Eläimen kuva ja moderni taideteoria Saila Heinikoski Valtiotieteiden maisteri, filosofian maisteri 12 kk Mistä eurooppalaisuus koostuu? Eurooppa-koulut identiteetin rakentajina Aleksi Huhta Filosofian maisteri 12 kk Finnish Americans and the Question of Race, Siru Kainulainen Tutkijatohtori post doc 12 kk Runouden rytmitoimintaa 2000-luvun vaihteen Suomessa Andrei Kalinitchev FL, auktorisoitu kielenkääntäjä kieliohjelma 3. vuosi 12 kk Inkerinsuomalaisen etnisen yhteisön monitieteinen tutkimus Annina Karhu Filosofian maisteri 4. vuosi 12 kk Kulttuuristen neuvottelujen laboratoorissa - Muutoksen mahdollisuus teatterillisessa tapahtumassa Jaana Kekkonen Filosofian tohtori post doc 12 kk Vieraslajit - onnistuneisiin bio-invaasioihin johtavien geneettisten mekanisemien ymmärtäminen - mallina suomalainen valkohäntäkauris Antti Lampinen Filosofian maisteri, jatko-opiskelija 12 kk Väitöskirjatyö: Pohjoisten barbaarikansojen uskontojen kuvaaminen roomalaisessa kirjallisuudessa(characterising Northern Barbarian Religiosity in the Roman Literary Tradition) Mia Lempiäinen-Avci FM, arkeologi 2. vuosi 12 kk Viljelyhistorian ja hyötykasvien käytön tutkimus arkeologisten kasvijäänteiden avulla - elinkeinot rautakaudella Lounais-Suomessa. Poikkitieteellinen tutkimus arkeologian ja kasvitieteen menetelmin. Heli Leppälä Valtiotieteen maisteri 2. vuosi 12 kk Vammaisuus hyvinvointivaltiossa. Invalideiksi ja kehitysvammaisiksi määriteltyjen asema invalidihuollon kauden ( ) Suomen vammaispolitiikassa

14 Jaana Mattila Filosofian maisteri 3. vuosi 12 kk Suolistomikrobien merkitys leväsiirojen (Idotea balthica) ravinnonkäytössä Riikka Niemelä Filosofian maisteri 12 kk Elektroniset eleet. Fenomenologisia tulkintoja suomalaisesta videoperformanssista Henri Olkoniemi Psykologian maisteri 12 kk Sarkasmin ymmärtämiseen vaikutavat tekijät Jenni Pettay FT post doc 12 kk Perheen evoluutio: Yhteistyö ja konflikti esiteollisessa ihmispopulaatiossa Liisa Puhakka FM, jatko-opiskelija 3. vuosi 12 kk Lintumatkailu luonnonsuojelun tukena - bioakustiset menetelmät lippulaivalajien seurannassa Veli-Matti Pynttäri Filosofian tohtori post doc 12 kk Esseet kriisissä. Kulttuurikriittinen essee Paavolaisesta nykypäivään Kirsi Reponen FM 3. vuosi 12 kk Globaalimuutoksen vaikutukset lintujen kunto- ja kokomuuttujiin sekä elossasäilyvyyteen Jadranka Rota Researcher kokenut 12 kk Community phylogenetics and host specificity of insect herbivores in tropical forests Henna Rouhiainen FM 3. vuosi 12 kk Changing values of environmental education in Finnish development cooperation Minna Seikkula FM 12 kk Intersektionaalinen näkökulma antirasistiseen toimintaan ja sen ehtoihin Anne Seppänen FM, tohtorikoulutettava 12 kk Evoluutiotutkimuksia adaptiivisen dynamiikan menetelmin Liisa Seppänen FM post doc 12 kk Turku keskiajan Euroopan periferia vai Pohjolan metropoli? Junko Sugano Biology 12 kk Synergistic degradation of lignocellulose using multiple basidiomycetes Saija Turunen Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk Ilmastopakotteen vaikutus järvien vuosilustokerrostumien ominaisuuksiin viimeisen 2000 vuoden ajalta Laura Tuulia Tyysteri Filosofian maisteri kieliohjelma 3. vuosi 12 kk Suomen kielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivisuus Silva Uusi-Heikkilä Filosofian tohtori post doc 12 kk Kalastuksen aiheuttamat geneettiset muutokset, muutosten palautuvuus ja mekanismit Milla Emilia Vaha Yliopisto-opettaja (ma.), MSc VTM post doc 12 kk The War of Ethics within the Ethics of War: Ethical Reasoning and International Political Theory Vilja Varho MMT post doc 12 kk Kohti ympäristönsuojelullisesti tehokasta liikennepolitiikkaa ohjauskeinovalinnat pääkaupunkiseudulla

15 Tutkimushankkeet 11 kpl, euroa Anu-Hanna Anttila VTT, dosentti Voice and silence of class Critique of recent conceptions (VoxClass) Yagut Allahverdiyeva-Rinne Adjunct Professor, PhD Exploitation of the Finnish cyanobacterial culture collection for solar biofuel production Marja-Liisa Helasvuo Ph.D., professori Suomenkielisten arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta Arkisyn ( ) Jorma Luutonen Dosentti, tutkija Marin kielen sanaston kehitys ja 1930-luvuilla Olli Seppo Löytty Dosentti, FT Suomalaisen kirjallisen kulttuurin ylirajaisuus Atte Oksanen YTT, dosentti Hate Communities: A Cross-National Comparison Kimmo Rentola Professori Eurooppa, Turkki ja Lähi-itä. Teema: Euroopan ja EU:n vaikutus Turkin modernisoitumiseen ja demokratisoitumiseen, ja Turkin vaikutus tältä pohjalta Lähi-idässä Helena Ruotsala FT, professori Etnologinen tutkimus kuntarakenteen muutoksista kuntalaisten näkökulmasta ( ) Petri Saarikoski Yliopistonlehtori Kotitietokoneiden aika ja teknologisen harrastuskulttuurin perintö Timo Soikkanen Professori Sylvi Kiinassa. Sylvi Kekkosen päiväkirja Kiinan matkalta 1953 Harri Tolvanen FT, dos Vedenalaisen valon ajalliset ja alueelliset vaihtelut Suomen rannikkovesissä Vaasan yliopisto Tutkimushankkeet 1 kpl, euroa Harri Raisio HTT, tutkijatohtori Eutanasia yhteiskunnan päätöksentekoprosesseissa: Metadeliberaatiota oikeudesta hyväksyä tai kieltää avustettu kuolema Suomessa Åbo Akademi Tutkijastipendit Apurahoja 5 kpl, euroa Stina Bäckström M.A., PhD Candidate post doc 12 kk How do we understand people when they are not acting rationally? Common-sense psychology, rationality and causal explanation Hanna Lindberg Filosofian maisteri 3. vuosi 12 kk Maskuliinisuus ja sosiaalipolitiikka tieteenä Heikki Wariksen teksteissä Viveca Rabb FD kieliohjelma post doc 12 kk Vasasvenskan: språkbruk och språkuppfattningar

16 Hugo Strandberg Dr., associate professor, lecturer post doc 2. vuosi 6 kk Self-knowledge and the self Laura Wickström Jatko-opiskelija 4. vuosi 12 kk Islam and Ecology Tutkimushankkeet Apurahoja 1 kpl, Professori Susan Sundback Citizens Resigned? A Comparative Inquiry into the Causes of Closure for Voluntary Associations in Finland and Estonia

Koneen Säätiön apurahat 2014

Koneen Säätiön apurahat 2014 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin

Lisätiedot

Koneen Säätiö Vuosikertomus

Koneen Säätiö Vuosikertomus Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2008 2 Koneen Säätiö Vuosikertomus 3 2008 2009 4 Koneen Säätiön vuosikertomus 2008 5 sisällys Koneen Säätiön 52. toimintavuosi Apurahat tieteelle ja kulttuurille Suunnattu

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä Kaija Saariaho 100.000 euroa Kunniapalkinto Luonto-Liitto ry 100.000 euroa Pitkäaikaisesta ja

Lisätiedot

Käden taito -tunnustuspalkinto

Käden taito -tunnustuspalkinto JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,7 MILJOONAA EUROA Vasemmalta: seppä Upi Anttila, kansleri Kari Raivio, valt.maist. Yonca Ermutlu ja toiminnanjohtaja Ritva Siikala, Kassandra

Lisätiedot

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT SYKSY 2013 myönnetty summa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos 10.000 Kestävän liiketoiminnan startup-pohjaisen innovaatiomallin

Lisätiedot

syksy 2 0 1 4 Tiedon puolella.

syksy 2 0 1 4 Tiedon puolella. Tiedon puolella. syksy 2014 Emme tuki sähköpostilaatikkoasi, kirjeitä tulee korkeintaan kymmenen vuodessa. Uutiskirjeen voit tilata nettisivuiltamme www.gaudeamus.fi tai lähettämällä meille sähköpostia

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3

Lisätiedot

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3 Asumisen

Lisätiedot

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 1 Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 Ohjelma / Programme Abstraktit / Abstarcts Biot / Bios Sisällys ABSTRAKTIT ABSTRACTS... 4 KESKIVIIKKO 9.10.2013 WEDNESDAY... 4 Ke 9:00 12:00 Wed... 4 Presymposium

Lisätiedot

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013 Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013 Kirjoittajat, kuvaajat Turun Yliopistosäätiö, Turun yliopisto, Liedon Vanhalinna -säätiö Julkaisun suunnittelu ja

Lisätiedot

VALTA LIIKUTTAA Naistutkimuspäivät 2007

VALTA LIIKUTTAA Naistutkimuspäivät 2007 VALTA LIIKUTTAA Naistutkimuspäivät 2007 Niina Kuorikoski, Annakaisa Paukkeri, Hanna-leena nissilä & Vappu Sunnari (toim.) 2007 Kuvat: Etukansi: Vuokko Isaksson: KOLME NAISTA Rakastunut nainen (A Woman

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 Irina Havaste-Ukkola, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Contemporary Art and Art

Lisätiedot

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusta ei voi opiskella Suomessa pääaineena, mutta siitä voi valmistua filosofian maisteriksi erillisestä maisteriohjelmasta (vuodesta

Lisätiedot

Apurahat. Humanistiset tieteet Kasvatustieteet ja opetusala Luonnontieteet Lääketieteet Maatalous- ja metsätieteet Tekniset tieteet Yhteiskuntatieteet

Apurahat. Humanistiset tieteet Kasvatustieteet ja opetusala Luonnontieteet Lääketieteet Maatalous- ja metsätieteet Tekniset tieteet Yhteiskuntatieteet SUOMEN KULTTUURIRAHASTON 2012 2013 sisältö 2 4 9 11 14 17 18 19 22 23 24 27 28 31 35 36 37 39 39 41 42 44 48 51 52 54 56 58 59 61 64 66 68 71 73 75 78 82 84 87 98 Apurahat Taulukot - Myönnetyt apurahat

Lisätiedot

Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds

Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds 5.-6.3.2015 Helsingissä Helsingin yliopisto Abstraktikooste / Abstract book Sisällys 1 Crossing boundaries when making sense of agency:

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 3 Irina Havaste, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Pieski Outi, Crossing Paths,

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON UUDET APURAHAT 4.4.2011

LIIKESIVISTYSRAHASTON UUDET APURAHAT 4.4.2011 1 335 500 euroa Tutkimustyöhön 79 hakijalle yhteensä 771 100 euroa KTT Maria Alaranta Helsinki Organisaatioiden välinen tietämyksen siirtyminen ja kokemusperäisen tiedon häviämisestä selviäminen. Georgia

Lisätiedot

XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014

XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014 XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014 Perheet ja suoritusyhteiskunta Ohjelma ja abstraktit Järjestäjät: Vuoden 2014 Perhetutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön,

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014 Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014 Sisältö TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014... 3 TOIMINTAVUOSI 2014...3 TURUN YLIOPISTOLLE SUUNNATTU

Lisätiedot

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa 2 Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Pirkanmaan liitto Julkaisu B 110 3 Pirkanmaan liitto Tampere 2009 Sarja B julkaisu nro 110 ISSN

Lisätiedot

Tiedoksi. Sosiologipäivät Helsingissä 5. 6.3.2015. Ajan merkit mahdolliset maailmat

Tiedoksi. Sosiologipäivät Helsingissä 5. 6.3.2015. Ajan merkit mahdolliset maailmat 156 Tiedoksi Sosiologipäivät Helsingissä 5. 6.3.2015 Ajan merkit mahdolliset maailmat Vuoden 2015 Sosiologipäivien teema Ajan merkit mahdolliset maailmat kutsui pohtimaan sosiologian perustavaa lupausta

Lisätiedot

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena Tiede ja sattuma TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena on vuonna 2015 sattuma. Nykymuotoisilla Tieteen päivillä on pitkä historia. Nyt jo viidennentoista kerran tuhannet ja taas tuhannet tieteen

Lisätiedot

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI DepartmentofMarketing ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI ProjectSummaryandPublications2008-2011 Lisa Uusitalo BUSINESS+ ECONOMY WORKINGPAPERS Contents Sisältö CONSUMER BEHAVIOR IN INFORMATION

Lisätiedot

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer?

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? From the lay(wo)man s perspective, the grammar of the Finnish language has been regarded as a precondition for the successful

Lisätiedot