Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus)"

Transkriptio

1 Koneen Säätiön apurahat 2012 Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus) Aalto yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 2 kpl, euroa Jaana Kokko Kuvataiteilija, taiteen maisteri, kauppat.maisteri 12 kk Nykytaide maailmallisuuden tutkimisen muotona - Avauksia poliittisen ja yhteiskunnallisen ymmärtämiseen Annu Wilenius Taiteen ja filosofian maisteri 3. vuosi 12 kk Semi-Detached Ger with a Garden: Experiencing Self, Community and Environment through Urbanizing Mongolia Hanken Tutkijastipendit Apurahoja 1 kpl, euroa Pauli Pakarinen Valtiotieteiden maisteri 12 kk Ylimmän johdon kannustinjärjestelmien synty Suomessa: Tutkimus instituutioista ja toimijoista Helsingin yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 95kpl, euroa Johanna Ahola-Launonen Luk, VTK 12 kk Conceptions of responsibility in bioethics common fallacies and a way forward Teija Alanko Filosofian maisteri 3. vuosi 12 kk Maaperän siemenpankki ja kasviston historia kasvitieteellisissä puutarhoissa arkeobotaanisen tutkimuksen valossa Jarmo Alatalo Fil.kand. kieliohjelma 2. vuosi 12 kk Sölkupin kielen morfoformanssit Uldis Balodis Ph.D. kieliohjelma post doc 12 kk Lutsi Estonian: Documentation and Restoration of a South Estonian variety of Eastern Latvia Heidi Björklund FM 4. vuosi 12 kk Maisemarakenteen muutosten ja lajikohtaisten suojelutoimien vaikutukset petolintulajien välisiin vuorovaikutussuhteisiin: joutuvatko heikommat kilpailijat ekologiseen ansaan? Mirkka Danielsbacka Filosofian maisteri, VTM, tohtorikoulutettava 12 kk Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset Tutkimus perhesukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta Diego del Pozo Master in Literature 3. vuosi 12 kk The Prose of Gabriela Mistral: Compilation and Analysis. Cultural Studies and Postcolonialism. (Latin American Literature)

2 Leena Eerolainen Tohtorikoulutettava 12 kk Personification of the Social Monstrous in 21st Century Japanese Horror Cinema Ainur Elmgrén Tohtoritutkija post doc 12 kk Länsi-eurooppalainen kommunismi Neuvostoliiton jälkeen - vertaileva tutkimus menneisyyden hallinnasta kommunismiin samaistuvissa liikkeissä Suomessa, Saksassa ja Ranskassa Veikko Eranti VTM, filosofian ylioppilas 2. vuosi 12 kk Yhteinen hyvä ja oma etu Marja Etelämäki FT post doc 12 kk Toisten arvioiminen suomalaisessa arkivuorovaikutuksessa Elise Garritzen Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk Paratekstit ja niiden käyttö eurooppalaisessa historiankirjoituksessa n Joanna Gronska-Turunen MA kieliohjelma 2. vuosi 12 kk Impersonals in spoken Finnish and Polish Halil Gurhanli Doctoral Student 2. vuosi 12 kk Populism in Perspective: Rise of the Finns Party and the Justice and Development Party in Finland and Turkey Heidi Haggrén VTM 3. vuosi 12 kk Sosiaalisten sitoumusten ja työmarkkinaintressien väliset jännitteet. Sairaanhoitajien kollektiivinen edunvalvonta toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa Marie-Madeleine Jocelyne Fernandez-Vest Professor kieliohjelma kokenut 4 kk Northern Sami, from oral discourse to written text: Looking for an authentic ethnolinguistic identity Martta Heikkilä FT, dosentti kokenut 12 kk Kritiikin kriisi: taiteen totuus ja taidekritiikin postmoderni käänne Pilvi Heinonen Filosofian maisteri, viestinnän lehtori 12 kk Opettajan ironia luokkahuonevuorovaikutuksen resurssina Laura Hirvi FM post doc 12 kk Mobility Across the Baltic Sea. Finnish artists and their relationship with Berlin Anna Hollsten FT, yliopistonlehtori post doc 2. vuosi 12 kk ja 70-luvun suomalainen omaelämäkerrallinen runous Hanna-Kaisa Hoppania Valtiotieteiden maisteri (VTM) 3. vuosi 12 kk Hoiva poliittisen kamppailun kenttänä Saara Huhmarniemi Filosofian tohtori kieliohjelma post doc 12 kk Reunat - Edges: rakenteesta sanajärjestykseen Katri Huutoniemi MMM, valtiotieteiden jatko-opiskelija post doc 12 kk Ratkaisuhakuisen ympäristötutkimuksen sosio-epistemologisia lähtökohtia Antti Hyrkäs Liikkeenjohdon valmentaja 12 kk Menestyksen mytologiat - Sankarin matka startup-johtajien ja ammattijohtajien tarinoissa Jaakko Häkkinen Filosofian maisteri, tohtorikoulutettava kieliohjelma 6 kk Before and after the protolanguage

3 Helena Jerman VTT kieliohjelma kokenut 12 kk Kulttuuriset voimavarat, sosiaalinen muisti ja identiteetti Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin Salla Jokela Filosofian maisteri 2. vuosi Matkailu, kuva ja kansallinen identiteetti Suomessa Santeri Junttila FM kieliohjelma 3. vuosi 12 kk Kantasuomalais-balttilaiset kontaktit I. Lainasanatutkimuksen historia Aleksi Järvelä FM 4. vuosi 12 kk Dôgen's Language Philosophy - Problems of Language, Time and Space Reconsidered Lauri Kallio Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk J. V. Snellmans Philosophie der Persönlichkeit (J. V. Snellmanin persoonallisuusfilosofia) Petri Kallio Filosofian tohtori kieliohjelma post doc 12 kk Yhteissuomalainen sanasto Merja-Riitta Kalliomäki Sinologi - kiinankielen tulkki 12 kk Ethnic Strategies in the Chinese Sphere. (Etnisiä strategioita kiinalaisessa ympäristössä) Nina Kamppi Tutkija, päätoimittaja kieliohjelma 12 kk Teoria ja metodologia leksikografisessa merkityksenkuvauksessa Mira Karjalainen FT post doc 2. vuosi 12 kk Uskonnollisten käytäntöjen rakentumista harrastustoiminnassa tarkastelevaan tutkimukseen Ruta Kazlauskaite-Gurbuz PhD student 2. vuosi 12 kk In search of a meaningful past: Contested memories of minorities and national memory ideologies in Poland and Lithuania Markku Yrjö Kalevi Kekäläinen Filosofian tohtori post doc 12 kk Aesthetics of Existence and Semi-Private Sphere in Britain, : Space, Sociability, and Self-Cultivation Tiina Korvela OTM 3. vuosi 12 kk Kenen kuormia kannat? Maatalouden aiheuttama hajakuormitus ja miten oikeusekologia voi auttaa /Whose Loads Do You Lighten? Diffuse Water Pollution, Industrial Agriculture and Legal Ecology Mari Kuukkanen VTM 4. vuosi 12 kk Anarkistisen politiikan ulottuvuudet Mira-Neea Käkönen VTM (projektitutkija) 12 kk Actors and Forces Shaping the Development and Environment Nexus in the Mekong Region Michael Laakasuo Tutkija / YTM & M.Sc. 3. vuosi 12 kk Emootiot ja päätöksenteko - kokeellinen sosiaalipsykologia ja kognitio Virpi Lehtinen FT post doc 2. vuosi 12 kk Gender in War and Conflict: Body, Affect and Motivation Samu Lindström VTM, tohtorikoulutettava 3. vuosi 12 kk Kuokkavierasliike ja suomalainen poliittinen kulttuuri Xinxin Liu PhD student 4. vuosi 12 kk Microbial triazine degradation within the boreal region in Finland

4 Jyri Liukko Valtiotieteiden maisteri post doc 12 kk Työkyvyttömyyseläke ja tiedon rajat Anu Lounela VTT post doc 2. vuosi 12 kk Ilmastonmuutoskiistat, paikalliset arvot ja julkinen keskustelu Indonesiassa Aino Maria Luotonen VTM 12 kk Perhe, sukulaisuus ja sosiaaliset sidokset kolmessa elämänvaiheessa Kristiina Mannermaa Tutkija post doc 2. vuosi 12 kk Kotieläinten pito, metsästys, kalastus, kaupankäynti ja vaihto vanhassa Helsingissä Jani Marjanen FM 3. vuosi 5 kk The Rise and Fall of Economic Patriotism: The Finnish Economic Society in Its European Contexts, Martyna Markowska PhD Candidate 3. vuosi 12 kk Cityscape - by images and words, Helsinki and Silesia region in contemporary photographic novels Eniko Júlia Marton PhD student kieliohjelma 2. vuosi 12 kk The motivation of majority language speakers in learning and using different minority languages and English an international comparison Rusten Menard M.A., doctoral candidate 2. vuosi 12 kk Representing social order in the Finnish context Arto Miettinen Dosentti, FT kokenut 12 kk Länsi-Grönlannin merivirran vaikutus Atlantin kiertoliikkeeseen ja pohjoisen pallonpuoliskon ilmastoon viimeisen 2000 vuoden aikana Ulisses Moliterno de Camargo Biologist 12 kk Inferring the spatio-temporal dynamics of a tropical bird community from audio recordings: combining automatic species identification with Bayesian modeling Elina Mäenpää VTM 3. vuosi 12 kk Homogamia puolisonvalinnassa ja puolisoiden ominaisuusyhdistelmien vaikutus avo- ja avioliittojen pysyvyyteen Sari Mäittälä-Kauppila Filosofian maisteri kieliohjelma 2. vuosi 12 kk Englannin kielen non-prefiksin ilmaiseman piiloironian tunnistaminen ja sen suomentamiseen soveltuvat käännösstrategiat ja kielenrakenteet Tapani Möttönen Filosofian maisteri 4. vuosi 12 kk Conceptualizer and the dimensions of construal in Cognitive Grammar Liisa Nevalainen Filosofian tohtori, dosentti post doc 2. vuosi 12 kk Järvisedimenttien lepomunat ympäristönmuutosten indikaattoreina Katariina Nurminen Filosofian maisteri 4. vuosi 12 kk Kalastuskulttuuri ja kalalajien levinneisyys Suomessa ja pohjoisilla lähialueilla myöhäismesoliittisella ja neoliittisella kivikaudella Auli Oksanen FM kieliohjelma 2. vuosi 12 kk Koltansaamen õõttâ-verbijohdokset Johanna Päivikki Oksanen-Lyytikäinen KM, käsityönopettaja 3. vuosi 12 kk Puku taiteena ja työvälineenä. Monitapaustutkimus näyttämöpuvun merkityksestä kolmessa eri oopperaproduktiossa

5 Rose-Marie Peake Filosofian maisteri 12 kk Louise de Marillac and the ideal Christian in seventeenth-century France Saara Pellander VTM 8 kk Perhe- ja avioliittomuutto poliittisessa päätöksenteossa ja viranomaisten tulkinnoissa Päivi Maria Pihlaja Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk luvun Suomen suuriruhtinaskunnan tiede-elämä, oppineiston laajempi poliittinen ja kulttuurinen suuntautuminen sekä tieteen kansainvälistyminen revontulitutkimuksen kautta tarkasteltuna Irina Piippo Filosofian tohtori post doc 7 kk Normatiivisuus toiminnassa on teoreettisesti orientoitunut sosiolingvistinen tutkimus kielen normeista Hanna Poikonen Diplomi-insinööri 12 kk Musiikin ja tanssin synnyttämät neuraaliset vasteet aivoissa Irina Poleshchuk PhD in Social Sciences, Docent post doc 12 kk Temporality of justice in ethics Alexander Pustyakov Tutkija, Fil. tohtori kieliohjelma post doc 12 kk Marinmaan permiläisperäistä paikannimistöä Niko Johannes Pyrhönen Tutkija 3. vuosi 12 kk Solitary Solidarity? Preservation of the Welfare State Zsuzsanna Renkó-Michelsén Master of Arts 12 kk Language Death and Revival: The Intergenerational Transmission of Revived Cornish Jemima Repo VTT post doc 2. vuosi 12 kk Vähemmistöjen hallinnan biopolitiikka nyky-euroopassa Anna Ripatti Filosofian tohtori post doc 12 kk Pohjoinen Rundbogenstil ja Suomen arkkitehtuurin historismit Thomas Matthew Robson Dr kokenut 12 kk How does the spectrum of radiation penetrating forests canopies change with latitude and how does this change influence understorey phenology through interactions with other environmental factors Aapo Roselius Filosofian tohtori post doc 12 kk Suomi ja postkommunistinen muistoaalto: sodan julkinen muistaminen kylmän sodan jälkeisessä Suomessa Erika Sandman Filosofian maisteri 12 kk The Grammar of Wutun Sanna Saunaluoma FM 4. vuosi 12 kk Esikolumbiaaniset maarakennemuinaisjäännökset Brasilian ja Bolivian rajaseudulla Länsi- Amazoniassa Sinikka Selin Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk Mikä sinusta tulee isona? Nuorten työhön liittyvät tulevaisuuskuvat Salla Selonen FM 8 kk Lyijyn kulkeutuminen ja vaikutukset metsäekosysteemissä vanhalla ja uudella ampumaradalla

6 Päivi Seppälä Filosofian maisteri 12 kk "What" and "why" in historiography: how does historiographical reasoning work? Jonas Sivelä Filosofian maisteri 4. vuosi 9 kk Etnografinen tutkimus hiv/aidsiin liittyvistä kulttuurisista ilmiöistä Etelä-Afrikassa Sachiko Sosa Filosofian maisteri kieliohjelma 12 kk Itähantin kielen informaatiorakenne kertovissa teksteissä Takemi Sosa Filosofian maisteri 4. vuosi 6 kk Magnus Lindberg -Musical Dramaturgy and Gesture Santtu Sundvall VTM, tutkija 3. vuosi 12 kk Puolueet ja erottautumisen politiikka Vaalimainonta symbolis-esteettisten kamppailujen välineenä Timo Suni FT, venäläisen kirjallisuuden dosentti kokenut 12 kk Venäjän jäljet Ilmari Kiannon tuotannossa Arno Survo FT kokenut 12 kk Perinnemiljöö muutosten kohteena ja niiden lähtökohtana Pohjois-Venäjällä Jaakko Tahkokallio FM post doc 12 kk Sallustiuksen historiateosten vastaanotto ja 1100-luvun renessanssi Marianna Teräväinen M.Sc. 5 kk Kladistiikka: Biologisen ja kulttuurin evoluution yhdistävä tekijä Allan Tiitta Dosentti, filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk Kotimaisten säätiöiden vaikutus Suomen tieteiden ja korkeimman opetuksen kehitykseen Liisa Tuomi Tohtoriopiskelija 12 kk Naispoplaulajan konstruoituminen fani- ja mediateksteissä Risto Uusikoski Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk The Concept and Cross-linguistic Comparability of Tense Juho Vesa Valtiotieteiden maisteri 3. vuosi 12 kk Poliittisen päätöksenteon avoimuus ja julkinen keskustelu Suomessa Ella Vihelmaa FM, kääntäjä 2. vuosi 12 kk Miten toislajisten eläinten äänet välittyvät ihmiskieleen? Riika Virtanen FT post doc 2. vuosi 12 kk Henkilöhahmot tiibetiläisessä kaunokirjallisuudessa Sarah Winter Doctoral Student 12 kk The role of autonomous motivation for goal achievement, work engagement and burnout prevention in Finland during the transition from school to work Helena Wirta Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk Arktisen ravintoverkon selvittäminen DNA-lajitunnisteilla Tuukka Ylä-Anttila VTM 12 kk Perussuomalaiset, poliittiset käytännöt ja uusi populismi

7 Tutkimushankkeet 24 kpl, euroa Anni Arponen FT, tutkija Maatalousluonnon monimuotoisuuden suojelun keinojen kehittäminen Ulrika Candolin Docent, university lecturer Eutrophication of the Baltic Sea: regulation of the littoral ecosystem by a keystone species Elina Einiö VTT Vanhuus, vaivaishoito ja äänioikeudettomuus Suomessa 1900-luvun alussa Kimmo Granqvist Doctor of Philosophy, dosentti Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen romanikielen murteet Riho Grünthal Professori Itämerensuomalaisten kielten muutos monikielisessä ympäristössä ( ) Sara Heinämaa ja työryhmä FT Heinämaan johtaman Subjectivity, Historicity and Communality -tutkijayhteisön kehittäminen Taina Hintsa Yliopistotutkija Opettajien työhyvinvointi ja vuorovaikutustaidot yhteiskunnallisen muutoksen paineessa. Katariina Holma Professori Kohti uutta kansalaisuuskasvatusta: kasvatusfilosofinen näkökulma kansalaisuuskasvatuksen teorioiden arviointiin ja kehittelyyn Tomi Huttunen FT, dosentti, professori Itsesyntyinen venäläinen avantgarde ( ) Juha Itkonen Valtiotieteen maisteri, tohtorikoulutettava 500 Survey on social networks -kyselytutkimuksen arpajaispalkinto Tiina Kontinen FT Suomalaiset kansalaisjärjestöt kehitysyhteistyötoimijoina Tua Korhonen Kreikan kirjallisuuden dosentti Eläytyvät eläinkuvat antiikin Kreikan kirjallisuudessa Mia Korpiola OTT, oikeushistorian dos., kollegiumtutkija Vauhdilla kohti tulevaisuutta: Uudet kulkuvälineet, modernisaatio ja oikeus Suomessa ( ) Hanna Lappalainen Dosentti, yliopistonlehtori Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus -aineistohanke Aleksi Lehikoinen Dos, intendentti Ilmastonmuutoksen vaikutus lintujen kannankehitykseen, levinneisyysalueisiin ja suojelutilanteeseen Krister Lindén Tutkimusjohtaja Suomalais-ugrilaiset kielet ja internet -hanke Anneli Luhtala FT, DOS Muutosta ja jatkuvuutta pohjoiseurooppalaisessa kieliteoriassa myöhäiseltä keskiajalta uuden ajan alkuun Mianna Meskus VTT, tutkijatohtori Monikykyinen tiede: Elämän luominen, avustaminen ja pidentäminen kantasolujen avulla ( )

8 Atte Moilanen Professor Conservation strategies: their attributes, classification, application, implications, and emergent properties ( ) Tiina Onikki-Rantajääskö FT, dosentti "Suomen kognitiivista kielioppia sukukielten kehyksessä" -hanke tutkii osana kansainvälistä verkostoa suomen kielen rakenteiden kontekstuaalisia funktioita verraten niitä viroon, unkariin ja ersään Markku Peltonen Professori Fable of the bees after 300 years Semi Purhonen VTT, dosentti Kulttuuridistinktiot, sukupolvet ja muutos: vertaileva tutkimus viidestä eurooppalaisesta maasta, Riitta Rainio Filosofian tohtori Äänellinen kulttuuri Pohjois-Euroopan kivikautisilla asuinpaikoilla, kalliomaalauksilla ja kalmistoissa Marjo Saastamoinen FT Ekologisten ja epigeneettisten tekijöiden vaikutus vastustuskykyyn luonnonpopulaatioissa Itä-Suomen yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 8 kpl, euroa Ashraful Alam Dr. post doc 2. vuosi 12 kk Environmental sustainability performance of varying forest management regimes in Finnish boreal ecosystem: life cycle perspective Pradipta Halder Doctor of Science (Agriculture and Forestry) post doc 12 kk Understanding the socio-environmental determinants in the use of bioenergy in Finland and India divergence or convergence in cross-national contexts? Jaakko Haverinen Filosofian tohtori post doc 12 kk Sinilevämyrkytyksen mekanismit kaloilla ja ravuilla Pasi Hirvonen Yhteiskuntatieteiden maisteri, YTM 3. vuosi 12 kk Positiointi ja dialoginen vuorovaikutus pienryhmässä organisaatiomuutoksen kontekstissa Maria Kok Filosofian maisteri, S2-opettaja kieliohjelma 12 kk Varjon kieliopillistuminen: Itse-sanan paradigman rakenne ja merkityksenkehitys suomessa ja sen itäisissä lähisukukielissä Anna Medvedeva PhD student 3. vuosi 12 kk Towards Multicultural University Kari Miettinen Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk Namibian ovambojen maskuliinisuuteen liittyneet käsitteet ja käytännöt Riitta Raatikainen Toimittaja 12 kk Suomen itä. Valokuva alueellisuuden representaationa

9 Tutkimushankkeet 4 kpl, euroa Alfred Colpaert FT, professor Oral histories and Places of Memories of Local People in the Caprivi Region, Namibia Paikallisen väestön suullinen muistitieto ja muistin paikat Caprivin alueella Namibiassa CROSSLING / Itä-Suomen yliopisto Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä (CROSSLING) Jarkko Akkanen FT Kaivosteollisuuden vaikutuspiirissä olevien vesistöjen pohjasedimenttien riskinarviointi ja paikanpäällä tehtävä kunnostus Laura Assmuth Professori Tutkimushanke Families on the Move across Borders: Children's Perspectives on Labour Migration in Europe. Rajojen yli liikkuvat perheet: lasten näkökulmia työperäiseen maahanmuuttoon Euroopassa. Jyväskylän yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 14 kpl, euroa Olli Aho Yhteiskuntatieteiden maisteri 12 kk Kuinka liike meihin vaikuttaa - affektiivisen liikekokemuksen ilmenemismuodot Taru Haapala Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti post doc 12 kk Parlamentaarisen menettelyn poliittiset käyttötavat 1800-luvun Cambridgen ja Oxfordin debattiyhdistyksissä Kirsi-Maria Hytönen FM 6 kk Raskaan työn muistot. Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä 1940-luvun Suomessa Matti Häkkilä Filosofian maisteri 12 kk Biological homogenization of bird communities under human influence - Lintuyhteisöjen biologinen samankaltaistuminen ihmistoiminnan vaikutuksesta Riitta Hänninen FL post doc 12 kk Nuoria työttömiä käsittelevä post doc -tutkimus Joanna Kedra PhD Candidate 12 kk Modelling Press Photography Analysis: Learning through Pictures Kaisa Kärki Yhteiskuntatieteiden maisteri 12 kk Voluntary Exclusions - Systemic Refusal as Active Resistance / Tarkoituksellinen ulkopuolelle asettuminen ja syrjäytyminen Anssi Lipponen FM 2. vuosi 12 kk Teeripopulaatioiden (Tetrao tetrix) elinvoimaisuuteen vaikuttavat geneettiset ja fysiologiset tekijät Kaisa Nissi Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk Sukupuolen ja kulttuurierojen neuvottelu kahden kulttuurin perheissä. Suomalais-islamilaisten liittojen arki ja kulttuuri James O'Connor VTM 4. vuosi 6 kk Yksilön asema Peter Singerin maailmankansalaisetiikassa

10 Anna Oldén (ent. Mäkelä) Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk Luonnonhoidon monimuotoisuusvaikutukset Heli Siitari FT, Dos. kokenut 12 kk Sääolosuhteiden merkitys kanalintujen, erityisesti teeren, selviytymiseen ja lisääntymismenestykseen Nina Elina Sääskilahti Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk Lapin sota ja muistamisen haaste Olli Turunen FM, tohtorikoulutettava 3. vuosi 12 kk Aineeton varallisuus: Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman edeltäjät 1800-luvun kansantaloustieteessä Saksassa, Ranskassa ja Britanniassa Tutkimushankkeet 5 kpl, euroa Panu Halme FT Perinneympäristöjen ja niitä korvaavien kulttuuriympäristöjen hoito biologisen monimuotoisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja taloudellisen tehokkuuden näkökulmista Sanna Karkulehto Professori Seksuaalisen vallan, hyväksikäytön ja väkivallan esitykset nykykulttuurissa Marja Keränen Professori Osallistuminen ja demokraattinen legitimaatio EU:ssa Tarmo Ketola Adjunct professor, Dosentti Constraints of evolutionary adaptation to the climate change Suvi Soininen YTT Parlamentaarisen politiikan haasteet: Epäluulon valta, talouden ehdot, populismin paine Kuvataideakatemia Tutkijastipendit Apurahoja 2 kpl, euroa Timo Antero Heino Kuvataiteilija 3. vuosi 12 kk Aineen olemuksesta materian muuntumiin Markus Tuormaa (ent. Perälä) Kuvataiteen maisteri 12 kk Maisemakuvan ja muotokuvan ykseys Lapin yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 5 kpl, euroa Mervi Autti TaT post doc 12 kk Tulien virittelyä Lapin henkisen elämän raunioilla. Taiteilijat kulttuurivaikuttajina Lapin sodan jälkeen tutkimus ja dokumenttielokuvan käsikirjoitus Adrian Braun Master of Arts 12 kk Corporate Social Responsibility in the Barents Region

11 Kosti Joensuu YTM, väitöskirjatutkija 2. vuosi 12 kk Lars Levi Laestadiuksen filosofia ja länsimaisen metafysiikan kritiikki Roza Laptander Researcher kieliohjelma 3. vuosi 12 kk Socio-cultural change of Uralic languages' minority in 20-21st century Siberia analyzed through Nenets life stories Mirja Vihersalo Yhteiskuntatieteiden maisteri 3. vuosi 12 kk EU:n ilmastopolitiikka ympäristökansalaisuuden näkökulmasta Oulun yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 5 kpl, euroa Sirpa Aalto Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 7 kk Jómsvíkinga saagan genre ja historiankirjoitus Anni Maaret Magga-Eira Filosofian maisteri kieliohjelma 12 kk Sosio-onomastinen tutkimus Lákkonjárgan paliskunnan pohjoissaamenkielisistä paikannimistä Sari Piippo FT, DI post doc 12 kk Kestävä biotalous biojätehuollon ja biomassojen kaskadikäytön avulla Samu Sarviaho Filosofian maisteri 12 kk Pähkinäsaaren rauha suomalaisissa historiankäsityksissä Tutkimushankkeet 2 kpl, euroa Marko Mutanen FT, dosentti Yhteissuomalainen FinBOL hanke: DNA-viivakoodit Suomen eläimille, sienille ja kasveille Laura Jaakola FT, dosentti Valon laadun vaikutusta mustikan marjan kehitykseen käsittelevä tutkimushanke Sibelius-Akatemia Tutkijastipendit Apurahoja 3 kpl, euroa Minna Holkkola MuM 12 kk Äänen dramaturgiat 2000-luvun oopperassa ja kokeellisessa musiikkiteatterissa Olli-Taavetti Kankkunen Musiikin maisteri 3. vuosi 10 kk Kuuntelukasvatuksen akustisen kommunikaation malli ja ääniympäristökasvatus osana suomalaisen perusopetuksen kuuntelukasvatusta Maija Parko Musiikin maisteri 2. vuosi 12 kk Ekspressiivisyys Claude Debussyn preludissa "Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir"

12 Tampereen yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 9 kpl, euroa Sanna Katariina Bruun Filosofian lisensiaatti 4. vuosi 12 kk Rules of Engagement: Renegotiating the Relationships between Narrative, Identity, and Literary Theory Timo Harakka Teatteritaiteen maisteri, toimittaja 12 kk Nousukausi: Vuosien yhteiskunnallisen murroksen käsitehistoriallinen analyysi Sanna Joska Filosofian maisteri 12 kk Representations of Imperial Children in the Context of Power Relations of the Roman Empire Sandra Nasser El-Dine Yhteiskuntatieteiden maisteri 12 kk Arabinuorten parisuhdekäsitykset. Etnografinen tutkimus Jordanian kaupunkilaisnuorten arjesta Risto Pekka Pennanen Etnomusikologian dosentti kokenut 12 kk Music, Musicians, Soundscape and Colonial Policies in Habsburg Bosnia-Herzegovina, Ali Qadir Tutkija post doc 12 kk Governing God: Parliamentary discourses on Islam in the modern world polity Saara Ratilainen Filosofian maisteri 4. vuosi 5 kk Women's Print Media and Consumer Culture in the New Russia Leena Romu Filosofian maisteri 12 kk Ruutuja rikkovat ruumiit sarjakuvahahmot Kati Kovácsin, Katja Tukiaisen, Kaisa Lekan ja Tiitu Takalon teoksissa Tero(-Petteri) Tähtinen Filosofian maisteri 3. vuosi 12 kk Kokemuksen rajalla. Kulttuurin ja luonnon kohtaaminen suomalaisessa nykyluontorunoudessa Tutkimushankkeet 3 kpl, euroa Mikko Ahonen FT, tutkija Ympäristötekijöiden yhteys autismiin ja ADHD:een Anneli Pajunen Professori Suomen kielen myöhempi hallinta: kouluikäiset ja nuoret aikuiset Hannele Palukka Yhteiskuntatieteiden tohtori Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta luvun alusta nykypäivään Teatterikorkeakoulu Tutkijastipendit Apurahoja 5kpl, euroa Davide Giovanzana Theatre director and MA in theatre 2. vuosi 12 kk The Metamorphosis of Illusion Rania Khalil Doctoral Student in Artistic Research 12 kk On Memory: a Video Art and Performance Archive Retrieval in Artistic Research

13 Pessi Parviainen Master of Fine Arts 3. vuosi 12 kk Elävä muusikko: muutakin kuin ääntä! Äänin esiintyjä ekologisessa kompositiossa Maaret Salminen Valosuunnittelija TeM 4. vuosi 6 kk Avaruus ja punainen maailma Havaintoja, kokemuksia ja kertomuksia teatteriesityksen visuaalisuudesta 4-6-vuotiaan lapsen silmin Petri Tervo Filosofian tohtori post doc 12 kk Mimesis ja jokapäiväinen elämä Turun yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 30 kpl, euroa Katja Anttila FT, post doc tutkija post doc 12 kk Ilmaston lämpeneminen ja rehevöityminen; kalojen molekyyli-fysiologinen kapasiteetti selviytyä heikkenevissä luonnonolosuhteissa Karen Fey FT post doc 12 kk Oravien elinympäristönvalintaan vaikuttavat tekijät urbaanissa - ja metsäelinympäristössä Roni Grén Tutkija post doc 12 kk Eläimen kuva ja moderni taideteoria Saila Heinikoski Valtiotieteiden maisteri, filosofian maisteri 12 kk Mistä eurooppalaisuus koostuu? Eurooppa-koulut identiteetin rakentajina Aleksi Huhta Filosofian maisteri 12 kk Finnish Americans and the Question of Race, Siru Kainulainen Tutkijatohtori post doc 12 kk Runouden rytmitoimintaa 2000-luvun vaihteen Suomessa Andrei Kalinitchev FL, auktorisoitu kielenkääntäjä kieliohjelma 3. vuosi 12 kk Inkerinsuomalaisen etnisen yhteisön monitieteinen tutkimus Annina Karhu Filosofian maisteri 4. vuosi 12 kk Kulttuuristen neuvottelujen laboratoorissa - Muutoksen mahdollisuus teatterillisessa tapahtumassa Jaana Kekkonen Filosofian tohtori post doc 12 kk Vieraslajit - onnistuneisiin bio-invaasioihin johtavien geneettisten mekanisemien ymmärtäminen - mallina suomalainen valkohäntäkauris Antti Lampinen Filosofian maisteri, jatko-opiskelija 12 kk Väitöskirjatyö: Pohjoisten barbaarikansojen uskontojen kuvaaminen roomalaisessa kirjallisuudessa(characterising Northern Barbarian Religiosity in the Roman Literary Tradition) Mia Lempiäinen-Avci FM, arkeologi 2. vuosi 12 kk Viljelyhistorian ja hyötykasvien käytön tutkimus arkeologisten kasvijäänteiden avulla - elinkeinot rautakaudella Lounais-Suomessa. Poikkitieteellinen tutkimus arkeologian ja kasvitieteen menetelmin. Heli Leppälä Valtiotieteen maisteri 2. vuosi 12 kk Vammaisuus hyvinvointivaltiossa. Invalideiksi ja kehitysvammaisiksi määriteltyjen asema invalidihuollon kauden ( ) Suomen vammaispolitiikassa

14 Jaana Mattila Filosofian maisteri 3. vuosi 12 kk Suolistomikrobien merkitys leväsiirojen (Idotea balthica) ravinnonkäytössä Riikka Niemelä Filosofian maisteri 12 kk Elektroniset eleet. Fenomenologisia tulkintoja suomalaisesta videoperformanssista Henri Olkoniemi Psykologian maisteri 12 kk Sarkasmin ymmärtämiseen vaikutavat tekijät Jenni Pettay FT post doc 12 kk Perheen evoluutio: Yhteistyö ja konflikti esiteollisessa ihmispopulaatiossa Liisa Puhakka FM, jatko-opiskelija 3. vuosi 12 kk Lintumatkailu luonnonsuojelun tukena - bioakustiset menetelmät lippulaivalajien seurannassa Veli-Matti Pynttäri Filosofian tohtori post doc 12 kk Esseet kriisissä. Kulttuurikriittinen essee Paavolaisesta nykypäivään Kirsi Reponen FM 3. vuosi 12 kk Globaalimuutoksen vaikutukset lintujen kunto- ja kokomuuttujiin sekä elossasäilyvyyteen Jadranka Rota Researcher kokenut 12 kk Community phylogenetics and host specificity of insect herbivores in tropical forests Henna Rouhiainen FM 3. vuosi 12 kk Changing values of environmental education in Finnish development cooperation Minna Seikkula FM 12 kk Intersektionaalinen näkökulma antirasistiseen toimintaan ja sen ehtoihin Anne Seppänen FM, tohtorikoulutettava 12 kk Evoluutiotutkimuksia adaptiivisen dynamiikan menetelmin Liisa Seppänen FM post doc 12 kk Turku keskiajan Euroopan periferia vai Pohjolan metropoli? Junko Sugano Biology 12 kk Synergistic degradation of lignocellulose using multiple basidiomycetes Saija Turunen Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk Ilmastopakotteen vaikutus järvien vuosilustokerrostumien ominaisuuksiin viimeisen 2000 vuoden ajalta Laura Tuulia Tyysteri Filosofian maisteri kieliohjelma 3. vuosi 12 kk Suomen kielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivisuus Silva Uusi-Heikkilä Filosofian tohtori post doc 12 kk Kalastuksen aiheuttamat geneettiset muutokset, muutosten palautuvuus ja mekanismit Milla Emilia Vaha Yliopisto-opettaja (ma.), MSc VTM post doc 12 kk The War of Ethics within the Ethics of War: Ethical Reasoning and International Political Theory Vilja Varho MMT post doc 12 kk Kohti ympäristönsuojelullisesti tehokasta liikennepolitiikkaa ohjauskeinovalinnat pääkaupunkiseudulla

15 Tutkimushankkeet 11 kpl, euroa Anu-Hanna Anttila VTT, dosentti Voice and silence of class Critique of recent conceptions (VoxClass) Yagut Allahverdiyeva-Rinne Adjunct Professor, PhD Exploitation of the Finnish cyanobacterial culture collection for solar biofuel production Marja-Liisa Helasvuo Ph.D., professori Suomenkielisten arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta Arkisyn ( ) Jorma Luutonen Dosentti, tutkija Marin kielen sanaston kehitys ja 1930-luvuilla Olli Seppo Löytty Dosentti, FT Suomalaisen kirjallisen kulttuurin ylirajaisuus Atte Oksanen YTT, dosentti Hate Communities: A Cross-National Comparison Kimmo Rentola Professori Eurooppa, Turkki ja Lähi-itä. Teema: Euroopan ja EU:n vaikutus Turkin modernisoitumiseen ja demokratisoitumiseen, ja Turkin vaikutus tältä pohjalta Lähi-idässä Helena Ruotsala FT, professori Etnologinen tutkimus kuntarakenteen muutoksista kuntalaisten näkökulmasta ( ) Petri Saarikoski Yliopistonlehtori Kotitietokoneiden aika ja teknologisen harrastuskulttuurin perintö Timo Soikkanen Professori Sylvi Kiinassa. Sylvi Kekkosen päiväkirja Kiinan matkalta 1953 Harri Tolvanen FT, dos Vedenalaisen valon ajalliset ja alueelliset vaihtelut Suomen rannikkovesissä Vaasan yliopisto Tutkimushankkeet 1 kpl, euroa Harri Raisio HTT, tutkijatohtori Eutanasia yhteiskunnan päätöksentekoprosesseissa: Metadeliberaatiota oikeudesta hyväksyä tai kieltää avustettu kuolema Suomessa Åbo Akademi Tutkijastipendit Apurahoja 5 kpl, euroa Stina Bäckström M.A., PhD Candidate post doc 12 kk How do we understand people when they are not acting rationally? Common-sense psychology, rationality and causal explanation Hanna Lindberg Filosofian maisteri 3. vuosi 12 kk Maskuliinisuus ja sosiaalipolitiikka tieteenä Heikki Wariksen teksteissä Viveca Rabb FD kieliohjelma post doc 12 kk Vasasvenskan: språkbruk och språkuppfattningar

16 Hugo Strandberg Dr., associate professor, lecturer post doc 2. vuosi 6 kk Self-knowledge and the self Laura Wickström Jatko-opiskelija 4. vuosi 12 kk Islam and Ecology Tutkimushankkeet Apurahoja 1 kpl, Professori Susan Sundback Citizens Resigned? A Comparative Inquiry into the Causes of Closure for Voluntary Associations in Finland and Estonia

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat Ainali Markku Kokkolan Veikot M 400 m Ainali Markku Kokkolan Veikot M 800 m Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N 100 m 31942632 Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N Pituus 31942632 Arkkukangas

Lisätiedot

Maakunnan ilma-ase mestaruuskilpailu

Maakunnan ilma-ase mestaruuskilpailu Puhjonmäen ilma-aserata 18.01.2014 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT 1. Jesse Virola KuusA 81 83 164 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT 1. Joona Holkko KAS 88 96 184 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 11-14A 1.

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Maakuntaviesti Mikkeli

Maakuntaviesti Mikkeli Maakuntaviesti 15.2.2017 Mikkeli 1 19 Mikkeli Itä 1:45:47.3 2 18 Mikkeli Länsi 1:47:39.3 3 30 Rantasalmi 1:52:56.3 4 20 Mikkeli Haastaja 1:53:31.8 5 36 Sulkava 1:56:14.6 6 22 Mäntyharju 2:01:48.5 7 26

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 MIEHET, Avoin Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 Belayet Chowdhury Nokia -- Auvo Peltola SaPe 23 13-15 15-8 15-5 Kimmo Aronkytö Heikki Saari Pekka Nykänen PePe -- Ossi

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 MIEHET, Avoin Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 Belayet Chowdhury Nokia -- Auvo Peltola SaPe 23 la 10:30 Kimmo Aronkytö Heikki Saari Pekka Nykänen PePe -- Ossi Kankkunen

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG FM i luftvapenskytte Sastmola 2016 Resultat ÄLG Klass S15 1. Antti Santakangas ST 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen MF 157 5. Juuso Ahola La 156 13 tävlande i klassen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7 SUL:n K-S:n piiriin 17-19 pm kilpailut Viitasaari 7.8.2007 Viitasaaren Viesti/ Suolahden Urho sää: + 27 TULOKSET M17 100 m finaali -0,9 1. Petteri Monni JyvKU 10,92 2. Juho Kaihlajärvi JyvKU 11,33 3. Jooel

Lisätiedot

Hassen 9/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 9/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 9/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (08.11.2014) Maraton 1.Borenius Henrik 3.23.55 (M alle 40/1) 2.Ollila Veikko 3.35.12 (M 60/1) 3.Saarinen Janne 3.45.24 (M alle 40/2) 4.Itkonen Erkki 3.47.20

Lisätiedot

Muuramen Urheilijat/Ampumajaosto ILMAKIVÄÄRIN JOUKKUESARJAKILPAILU kierros

Muuramen Urheilijat/Ampumajaosto ILMAKIVÄÄRIN JOUKKUESARJAKILPAILU kierros Muuramen Urheilijat/Ampumajaosto ILMAKIVÄÄRIN JOUKKUESARJAKILPAILU 2007-2008 1. kierros MESTARUUSSARJA KAS-II KAS-I Sirkka Savukari 577 k Juha Hirvi 586 k Mauri Heino 554 Sami Remes 581 Juha Peltonen 576

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

18m City Sport kisapohjan Jousi

18m City Sport kisapohjan Jousi Juniorit 13 Sija Kilpailija Maa/Seura Karsinta Finaali 1 SMOLANDER Lauri FI030 PoJo 538-01 2 AHO Akseli FI030 PoJo 532-02 1/12 Pudotus- ja finaalikierrokset: henkilökohtaiset sijoitukset - Tyttöjuniorit

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

SM-2008 RUKA KUUSAMO

SM-2008 RUKA KUUSAMO FINAALI Alkoi 12:35 Tuomarineuvosto Radan tiedot TD Niklas Turku Nimi Kilparata 1,2 km Apulais-TD Arto Tilli Korkeusero (HD) 24 m Kilpailunjohtaja Hemmo Pesonen Suurin nousu (MC) 23 m Kilpailusihteeri

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (07.03.2015) Maraton 1.Ollila Veikko 3.37.40 (M 60/1) 2.Saarinen Janne 3.54.09 (M alle 40/1) 3.Kemiläinen Juha 4.10.53 (M 55/1) 4.Palenius Juha 4.18.58

Lisätiedot

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km H21 8,19 km Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0 1. 6 Juopperi Sami-Petteri PelPo 44.53 2. 11 Taulavuori Arttu AlatPi 48.04 +03.11 3. 2 Korpi Juho LänRa 48.38 +03.45 4. 3 Martikainen Juha KeuKi 49.38 +04.45

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 SM-luokat: DR6, 6-koiran kärryluokka 2 x 6,0 km 1. Kaivola Teemu, L-SVU 20:47.8 10:22.7 10:25.1 34.621 x 2. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS 22:29.2 11:14.9 11:14.3

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Minna Salokannel Lahden Gentai LC 16 kg -63 kg Heli

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2007 Kalajärvi 18.9.2007 Miehet H21 B-rata 4,8 km 1 Pekka Larmala Ericsson 41.04 2 Sakari Taskila Espoon Kunto 46.56 3 Niko Torvela Espoon Kunto 48.10

Lisätiedot

MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA

MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA STN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 26.1. VIIKKI KATRI HUUTONIEMI JA KAISA KORHONEN-KURKI HELSINGIN YLIOPISTON YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration Akrenius, Nina Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti PL 21 00014 HY Amdahl, Hanne Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti

Lisätiedot

Piiri Cup pistetaulukko. 5 Länsi-Suomi 4 0 4 11 4 2 4 17 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 57

Piiri Cup pistetaulukko. 5 Länsi-Suomi 4 0 4 11 4 2 4 17 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 57 Piiri Cup pistetaulukko Sij. Piiri MJ1 MJ2 NJ SJ/A SJ/B SJ/C MP/A MP/B MP/C Miesten Singelit Naisten Singelit YHT. 1 Keski-Suomi 32 0 4 2 4 11 9 28 0 3 3 21 0 0 0 3 0 0 120 2 Eteläinen-Suomi 11 4 20 2

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry 1. T9,11 50M VU 2. P10,12 50M VU. Kankaanpää 09.10.04

KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry 1. T9,11 50M VU 2. P10,12 50M VU. Kankaanpää 09.10.04 KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry Kankaanpää 09.10.04 1. T9,11 50M VU Sarja 9 v Nimi Sv Seura 50 m FINA 1. Anna Mäkinen 95 TaNMKY 38,07 369 2. Melisa Mäntylä 95 TaNMKY 40,55 304 3. Sara

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

LINNAMASTERS 2016 SATURDAY

LINNAMASTERS 2016 SATURDAY EVENT 1 09:00 1 M40-44 1 Vara Jesperi 09:36 4 W40-44 1 Pulkkinen Anni 09:00 1 M40-44 2 Seppälä Sami 09:36 4 W40-44 2 Halmepuro-Jaatinen Suvi 09:00 1 M40-44 3 Sjöblom Aarno 09:36 4 W40-44 3 Koski Jaana

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Rajapiikki Tornion Jousiampujat (ToJa2014) Tornion Urheiluhalli, Yleinen

Rajapiikki Tornion Jousiampujat (ToJa2014) Tornion Urheiluhalli, Yleinen Yleinen Sija Kilpailija Maa/Seura Karsinta 1/4 Semifinaali Finaali 1 AHO Tuomo POJO Pohjan Jousi 531-03 6 5 5* 2 HEPOLA Jaakko POJO Pohjan Jousi 527-04 6 6 5 3 LEINO Jussi POJO Pohjan Jousi 551-01 -Vapaa-

Lisätiedot

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu KyVo YK-V VäVi LaihLu CUP Kilpailija Seura Vapaa Vapaa Perinteinen Perinteinen Yht: väliaikalähtö väliaikalähtö väliaikalähtö takaa-ajo 8.1.2012 15.1.2012 29.1.2012 4.3.2012 Tytöt 5, 2007 ja myöh. syntyneet

Lisätiedot