Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, korttelit 350, , ja 373 sekä 422 ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, korttelit 350, 360-363, 366-369 ja 373 sekä 422 ja 424-426"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SALLAN KUNTA Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, korttelit 350, , ja 373 sekä 422 ja Selostus Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä KH hyv. KV hyv. LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 Selostus I Persson Puurula Eva PERUS- JA TUNNISTETIEDOT SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, PYHÄJÄRVEN ALUE, KORTTELIT 350, , JA 373 SEKÄ 422 JA Selostus koskee päivättyä asemakaavaa. Sallatunturin asemakaavan laajennuksella muutetaan ja korvataan Pyhäjärven ranta-asemakaavan osa. Asemakaavan laajennus koskee Pyhäjärven ranta-asemakaavan kortteleita 1 (pohjoisranta), 22, 23 ja (länsiranta) sekä maa- ja metsätalous- ja puistoaluetta. Asemakaavan laajennuksella muodostuu korttelit 350, , ja 373 (länsiranta) sekä 422 ja (pohjoisranta) sekä niihin liittyvät virkistysalueet, katualueet ja yleisen tien alue. Asemakaavan laatija: Projektipäällikkö: Kaavatyö on ohjannut Yhteyshenkilö: FCG Finnish Consulting Group Oy Aittatie 3, Rovaniemi Eva Persson Puurula, arkkit. SAFA p Sallan kunnan kaavatoimikunta PL 28, Salla Erkki Yrjänheikki, rakennustarkastaja p Kaava-alueen sijainti Suunnittelualueet sijaitsevat Sallan kirkonkylän ja Sallatunturin matkailukeskuksen puolivälissä, noin 5 km molemmista, Pyhäjärven länsi- ja pohjoispuolella. Kuusamontie/Hautajärventie (maantie 950) kulkee suunnittelualueiden länsipuolella. Länsirannan suunnittelualue on 14,55 ha, josta 8,20 ha on muutettavan rantakaavan osa. Pohjoisrannan suunnittelualue on noin 5,20 ha, josta 2,11 ha on muutettava osa. Kaavan nimi ja tarkoitus Tavoitteena on ranta-asemakaavan päivittäminen ja laajentaminen vastaamaan tämän päivän tarpeita Sallatunturin alueen osayleiskaavan mukaiseksi. Tavoitteena on luonnonläheinen ja viihtyisä pääosin loma-asutus- ja matkailuympäristö. Nykyinen Pyhäjärven ranta-asemakaava vuodelta 1987 on todettu vanhentuneeksi. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Aittatie 3, Rovaniemi Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 Selostus II Persson Puurula Eva Odotettavissa on rakentamista, joka edellyttää kaavan muuttamista. Sallatunturin alueen osayleiskaavassa Pyhäjärven alue on merkitty suunnittelutarvealueeksi (st). Uuden asemakaavan laadinta on käynnistetty laatimalla koko alueen yleissuunnitelma ja kaavarunko. Asemakaava toteutetaan kaavarungon pohjalta maankäyttösopimuksin yhdessä maanomistajien kanssa sopivina aluekokonaisuuksina. Tämä asemakaava on ensimmäinen kaavoitettava aluekokonaisuus. Kuva 1. Suunnittelualueiden sijainti peruskartalla MML, 2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Aittatie 3, Rovaniemi Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 Selostus P Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... I 2. TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Palvelut Maanomistus Maisema Vesistö- ja ilmasto-olosuhteet Kallio- ja maaperä Kasvillisuus Suojelu Rakennettu ympäristö Kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset Liikenne Reitistö Sähköverkosto Vesihuolto Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Kaavarunko Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Aittatie 3, Rovaniemi Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 Selostus P Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Liitteet: - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pvm FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Aittatie 3, Rovaniemi Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (30) Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, korttelit 350, , ja 373 sekä 422 ja TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kaavatoimikunta on päättänyt käynnistää valmistelut asemakaavan laatimiseksi Pyhäjärven ranta-alueelle. Maanomistajakysely on suoritettu elo-syyskuun aikana 2011 asemakaavoitusprosessin tueksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tark , Asemakaavan laadinta on kuulutettu vireille ja OAS on asetettu nähtäville. Suunnittelu on käynnistetty laatimalla koko alueen yleissuunnitelma. Kolme vaihtoehtoista rakennemallia on asetettu MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville Suunnitteluvaiheen kuuleminen. Pyhäjärven länsi- ja pohjoisrannan kaavarungot sekä raportti on asetettu MRA 30 :n mukaisesti nähtäville Suunnitteluvaiheen kuuleminen. Kaavaneuvottelut on pidetty ELY-keskuksen kanssa Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavarungon Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Luonnos nähtäville xx Ehdotus nähtäville xx Viranomaisneuvottelut tarvittaessa Hyväksymiskäsittely (kunnanhallitus, kunnanvaltuusto) Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista ohjaavana tekijänä.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 2 (30) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Palvelut Maanomistus Maisema Suunnittelualueet sijaitsevat Pyhäjärven länsi- ja pohjoispuolella. Pyhäjärven ympärille on harvasti rakennettu loma-asuntoja ja joitakin pysyviä asuntoja. Alue on enimmäkseen metsän peitossa. - Läntinen alue käsittää Pyhäjärven länsirannan ja Kuusamontien välistä aluetta sisältäen ravintola- ja majoitusyrityksen alueen sekä neljä loma-asuntojen rakennuspaikkaa. - Pohjoinen alue rajautuu järvirantaan ja olemassa olevaan mökkikylään sisältäen yhden omakotitalon rakennuspaikan. Pyhäjärven alue tukeutuu Sallan kirkonkylän ja Sallatunturin matkailukeskuksen palvelutarjontaan. Paikallisena palvelupisteenä toimii Sallan Maja, jossa on ravintola ja mökkimajoitus. Suunnittelualueet ovat yksityisten omistuksessa lukuun ottamatta yleisen tien aluetta. Salla on jaettu luonnonolojensa ja maisemiensa puolesta kahteen maisemaseutuun: eteläinen kolmannes kuuluu Kuusamon vaaraseutuun, jota soiden ja jyrkkäpiirteisten vaarojen ja harjujaksojen lisäksi luonnehtii lukuisat järvi-, lampi- ja jokialueet. Sallan keski- ja pohjoisosaa leimaavat puolestaan Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudun maisemapiirteet. Kuusamon vaaraseudun sekä Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudun raja kulkee juuri Sallan kirkonkylän kohdalla. Kuusamon vaaraseudun maanpinnan muodot ovat jyrkkäpiirteisen vaaramaisia. Etelästä tuleva vaarajakso levenee lähes koko seudun kattavaksi vaaraylängöksi. Vaarojen ohella pinnanmuotoja luonnehtii drumliinikenttien ja harjujaksojen runsaus. Seudulla on lisäksi lukuisia pieniä järviä, jokia sekä puroja. Soita on paljon ja ne edustavat Peräpohjolan aapasoita (Maisema-aluetyöryhmän mietintö I, 1993). Suunnittelualue on enimmäkseen metsän peitossa olevaa suljettua maisemaa. Tunturinäkymä avautuu vain järven rannalta. Pyhäjärvi pilkottaa sieltä täältä puiden lomasta, mutta kunnollista järvinäkymää ei Hautajärventieltä avaudu. Tunturinäkymä avautuu Kuusamontieltä yhdestä paikasta suunnittelualueen eteläpuolella.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (30) Kuva 1. Tunturinäkymä Kuusamontieltä etelän suuntaan. Kuva 2. Järvi- ja tunturinäkymä Pyhäjärven pohjoisrannalta Kuva 3. Järvi- ja tunturinäkymä Pyhäjärven länsirannalta

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (30) Vesistö- ja ilmasto-olosuhteet Kallio- ja maaperä Sallan kunta kuuluu sekä Kemijoen että Koutajoen vesistöalueeseen. Päävedenjakaja kulkee Onkamojärven länsipuolelta Pyhätunturin, Ruuhitunturin, Vilmatunturin, Karhujärven ja Maaninkavaaran kautta Kuusamon kunnan puolelle. Kaava-alue sijoittuu Kemijoen vesistöalueelle. Pyhäjärvi on pinta-alaltaan 107,3 ha, suurin syvyys on 9,2 m ja rantaviivan pituus on 5,1 km. Vesistöön on istutettu järvitaimenta, purotaimenta, nieriää, harjusta, planktonsiikaa sekä pohjasiikaa ( Järviranta on osittain soistunut ja osittain sortuvaa. Pyhäjärveltä pohjoispuolella Pyhäjoki laskee pohjoiseen ja yhtyy Ruuhijokeen. Pyhäjärven eteläpuolella laskee oja Keselmäjängälle. Kaava-alueelle ei sijoitu pohjavesialueita. Suomi kuuluu Köppenin ilmastoluokituksessa lumi- ja metsäilmaston kosteaja kylmätalviseen tyyppiin. Talvi on vuodenajoista pisin ja ankarin; se kestää Pohjois-Suomessa yli 6 kk verrattuna Etelä-Suomen 4 kuukauteen. Kesää on Lapissa vain 2,5 kk, kun taas etelämpänä 4 kk. Alueella vallitsee lämpöoloiltaan mantereinen, mutta kosteusoloiltaan mereinen ilmasto. Talvet ovat kylmät ja sadetta saadaan suhteellisen runsaasti. Vuotuinen keskilämpötila Posion seudulla on nollan vaiheilla. Kasvukauden pituus on Sallassa päivää. Vuotuinen sademäärä on 550 mm. Pohjois-Suomen viileämmän ilmaston ja pienemmän haihdunnan ansiosta kasveilla on kuitenkin enemmän vettä käytettävänään. Sademäärästä tulee lumena %. Pysyvä lumipeite tulee lokamarraskuun vaihteessa ja sulaa pois toukokuun alussa. Lumipeite on syvimmillään noin 70 cm. 1 Vallitsevat tuulensuunnat Sallassa ovat etelä, kaakko ja lounas. Sallan kallioperä muodostuu pohjoisosaltaan Koillis-Lapin pohjagneissialueesta, itäosaltaan vulkaanisista kivistä ja länsiosaltaan Keski- Lapin graniittialueesta. Kallioperäkartan mukaan kaava-alue koostuu pääasiassa ortokvartsiitti-kivestä. Mafinen vulkaniitti muodostaa molemmin puolin Pyhäjärveä kapeat suikaleet. Silttikivestä ja kvartsiitista muodostuu Sallan keskustan alue. Iso ja Pieni Pyhätunturi sekä Marjavaara koostuvat graniitista ja migmatiitista. 1 Kalela, Kuusipalo, 1996.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (30) Kasvillisuus 2 Manner & Tervo, Kuva 4. Eteläisen Sallan kallioperäkartta Itä-Lappi on maaperältään vaihtelevaa aluetta. Pohjoisessa ovat yleisiä rapakalliot ja eloperäiset kerrostumat sekä keskiosassa maisemassa näkyvät kumpumoreenit. Itä-Lapin eteläosassa on runsaasti aktiivisesti virranneen jään synnyttämiä virtaviivaisia moreenimuotoja, drumliineja ja viiruja. Drumliineilla on usein kalliosydän ja sen perässä pitkä moreenihäntä, joka ilmaisee täsmälleen muodostuman synnyttäneen jäätikön virtaussuunnan. 2 Sallan seutu edustaa kokonaisuudessaan pohjoisboreaalista kasvillisuusvyöhykettä. Metsätyypeiltään Sallan seutu on jaettu Koillismaan ja Peräpohjolan kasvillisuusvyöhykkeisiin. Kaava-alue sijoittuu Peräpohjolan vyöhykkeeseen. Metsät ovat pääasiassa talouskäytössä. Kasvutyyppeinä on kuiva ja kuivahko kangas. Peräpohjolan kuivilla kankailla (MCClT l. mustikka-kanerva-jäkälätyyppi) puustoa muodostaa mänty. Aukkoinen varvusto kostuu lähinnä kanervasta ja variksenmarjasta. Myös mustikkaa, puolukkaa ja juolukkaa esiintyy. Pohjakerrosta hallitsevat porojen lyhyeksi kaluamat poronjäkälät sekä harvat sammaleet. Kuivaa kangasta esiintyy Pyhäjärven lounaispuolella. Kuivahkolla kankaalla (EMT l. variksenmarja-mustikkatyyppi) puustoa muodostaa yleensä mänty, jonka sekapuina esiintyy hieskoivua ja kuusta. Aukkoista kenttäkerrosta muodostavat mustikka, puolukka ja variksenmarja, myös juolukkaa ja suopursua tavataan. Pohjakerrosta hallitsevat seinäsammal ja kynsisammaleet sekä muutamat jäkälät. Suokasvillisuuden vyöhykejaossa Salla kuuluu Peräpohjolan aapasoiden vyöhykkeeseen. Soistunutta aluetta kaava-alueella on Pyhäjärven pohjois- ja

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (30) eteläpuolella. Suot ovat pääasiassa ojitettuja. Alueen soista suurin osa on rämeitä ja nevoja. Kuva 5. Kangasmaa Kuva 6. Länsirannalla oleva suoalue Suojelu Natura-alueet Kaava-alueelle ei sijoitu Natura-verkostoon kuuluvia alueita. Kaava-alueesta noin 2-3 km itään alkaa Aatsinki-Onkamon Natura-alue.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (30) Kuva 7. Suunnittelualueen sijainti suhteessa Aatsinki-Onkamon Natura-alueeseen. Luontokohteet Kaava-alueelta ei ole havaittu luonnonsuojelulain 29 ja luonnonsuojeluasetuksen 10 nojalla suojeltavia luontotyyppejä. Pyhäjoenvarsi on merkitty Sallatunturin osayleiskaavaan luonnonarvoiltaan merkittäväksi. Lintualueet Kaava-alueelle ei sijoitu lintuvesien suojeluohjelman mukaisia alueita eikä tärkeitä FINIBA lintualueita. Lintujenvesiohjelmalla turvataan vesistöjen säilyminen mahdollisimman luonnontilaisena, sillä alueet ovat tärkeitä muuttolintujen pesimä- ja poikasten kasvatusalueita. Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas FINIBA) -hankkeen tarkoituksena on kartoittaa kaikki maamme tärkeät lintualueet, säilyttää ne linnustolle soveliaina elinalueina sekä seurata niillä linnuston ja elinympäristön muutoksia. Sallatunturin osayleiskaavan luontoselvityksen mukaan Pyhäjärven ympäristössä on tehty useampana vuotena havaintoja kotkasta, mutta laji ei pesi alueella. Pyhäjärven pohjoisosasta laskevan Pyhäjoen varrella on pienialaisia iäkkäämpiä sekametsäkuvioita, joilta on todettu mm. kanahaukan pesäreviiri. Lisäksi Pyhäjoen varrella sijaitsevien hakkuiden ulkopuolelle jäävien iäkkäämpien havupuuvaltaisten sekametsäkuvioiden mainitaan olevan esim. pohjantikan ja palokärjen mahdollisia elinympäristöjä. Uhanalaiset lajit Kaava-alueella ei ole tiedossa uhanalaisia kasvilajeja. Kaava-alue sijaitsee Sallatunturin osayleiskaavan alueella. Osayleiskaavoituksen yhteydessä on tiedusteltu mahdolliset uhanalaiset kasvilajit, eikä niitä ole havaittu Pyhäjärven kaava-alueelta.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (30) Rakennettu ympäristö Järven ympärillä on sekä vanha että uusi lomarakennuskanta ja muutama pysyvä asuinrakennus. Kuva 8. Vuonna 2010 rakennettu omakotitalo ja 1980-luvulla rakennettu Loma-Vainio lomakylä (Pohjoisranta, kiint. 47:94 ja 47:76) Kuva 9. kaksi noin vuonna 2008 rakennettuja loma-asuntoja (yllä) ja ennen 1980 rakennettu lomamökki (alla) (Länsiranta, kiint. 19:55 ja 19:93 sekä 19:29) Kuva 10. Sallan Majan päärakennus ja yksi kolmesta vuokramökeistä

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (30) Kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset Suunnittelualueella ei ole inventoituja kulttuuriympäristökohteita. Kaava-alueelle ei sijoitu arvokkaita maisema-alueita, kulttuuriympäristö- tai perinnemaisemakohteita. Kaava-alueella tunnetaan kaksi muinaismuistorekisteriin merkittyä kiinteää muinaisjäännöstä. Näistä yksi, Pyhäjärvenselkä sijoittuu asemakaava-alueelle. Pyhäjärvi ( ) -niminen kiinteä muinaisjäännös sijaitsee Pyhäjärven eteläosan länsirannalla sijaitsevan huvilan pihapiirissä. Paikalta on löytynyt kvartsilöydöksiä hiekkamaasta. Muinaisjäännöstyyppi on kivikautinen asuinpaikka. Pyhäjärvenselkä ( ) niminen kiinteä muinaisjäännös sijaitsee Pyhäjärven eteläpään länsipuolella, kapealla hiekkaharjanteella ja kuivuneen lammen pohjoisrannalla. Alueella on pyyntikuoppia kapeahkolla hiekkaharjanteella. Kuopat ovat muodoltaan pyöreähköjä tai soikeita ja niiden halkaisijat ovat 1-2,5 metriä. Kvartsit ovat löytyneet matalan lammen pohjoisrannalta. Paikka on hyvin suojainen, sillä sitä ympäröivät harjanteet kaikilta ilmansuunnilta. Alueella on pienialaisia hiekkapaljastumia, joista artefaktit on poimittu pintalöytöinä. Maaperä on hienoa hiekkaa. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Kuva 11. Kiinteät muinaisjäännökset.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (30) Liikenne Kuusamontie/Hautajärventie (maantie 950) kulkee suunnittelualueen vieressä. Etäisyys Pyhäjärven alueelta kirkonkylään on noin 5 km ja Sallatunturin matkailukeskukseen noin 5 km. Alikulku valaistua latua ja mk-reittiä varten alittaa Kuusamontietä Sallan Majan kohdalla. Sallitut ajonopeudet Kuusamontiellä ovat 100 km/h ja Pyhäjärven kohdalla 60 km/h kuten myös Sallatunturin matkailukeskuksen kohdalla. Kuusamontiellä vuoden 2012 keskimääräinen ajoneuvoliikennemäärä on 1197 ajon./vrk, josta raskas liikenne 31 ajon./vrk. (Liikenneviraston liikennemääräkartta 2012) Liikennemäärät Kuusamontiellä ovat jonkun verran vähentyneet verrattuna vuoteen Kuva 12. Otteet liikennemääräkartoista, yht. (vas) raskas (oik)(liikennevirasto 2012) Sallan kansainvälinen rajaylityspaikka avattiin vuonna Rajanylityspaikan ylittäjämäärät ovat avaamisen jälkeen kasvaneet vuosittain. Kirkonkylän kevyen liikenteen väylä loppuu taajaman reunassa. Kevyen liikenteen väylä on rakennettu Sallatunturin laskettelukeskuksen ja PanParks- Poropuiston välille. Kirkonkylän ja Sallatunturin välillä ei ole kevyen liikenteen väylää. Linja-auto liikennöi Kuusamontiellä. Pyhäjärven kohdalla on kolme pysäkkiä, yksi ravintolan kohdalla, yksi nyk. levähdyspaikan kohdalla ja yksi järven pohjoispuolelle menevän tien liittymäkohdassa. Rautatie ulottuu Sallan kirkonkylään asti, mutta rahti- ja henkilöliikennettä ei tällä hetkellä ole. Lähin lentokenttä on Kuusamossa, 100 km päässä. Rovaniemen lentokentälle on etäisyyttä 150 km.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (30) Reitistö Kirkonkylän ja Sallatunturin välinen hiihtolatu kulkee Sallan Majan kautta. Sama reitti toimii patikkareittinä kesällä. Moottorikelkkailureitti kulkee Kuusamontien varrella sen koillispuolella (myös Sallan Majan kautta). Kuva 13. Sallan latukartta (yllä) ja kelkkareittikartta (alla)(

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (30) Sähköverkosto Sähköverkostosta vastaa Koillis-Lapin Sähkö Oy. Kuusamontieltä länteen kulkee pohjois-eteläsuuntainen 2 x 20 kv:n tupla-voimalinja. Kuva 14. Nykyinen keskijänniteverkko. (Lähde: Koillis-Lapin Sähkö Oy 2013)

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (30) Vesihuolto Vesihuollosta vastaa Sallatunturin vesi- ja viemärilaitos. Pyhäjärven ja Sallatunturin vesihuoltoverkosto on yhdistetty kirkonkylän verkostoon. Sallatunturilla on vedenottamo Hangasjoen lähellä. Sallan kirkonkylän keskuspuhdistamossa on varauduttu 6000 asukkaan tarpeisiin, 2000 asukasta ja sesonkina 4000 majoittujaa varten. Vesihuollon päälinja Sallatunturilta kirkonkylän puhdistamoon kulkee järven länsipuolella suunnittelualueen läpi. Pääosa olemassa olevasta rakennuskannasta on liitetty siihen mukaan lukien järven pohjoispuolella oleva mökkikylä. Kuva 15. Paineviemärit sinisellä ja tunturivesilinjat punaisella, Pyhäjärven suunnittelualueiden sijainti (musta katkoviiva)

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (30) 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Sallan kunnan alue kuuluu Itä-Lapin maakuntakaavaan, joka on saanut lainvoiman Pyhäjärven alue on maakuntakaavassa merkitty matkailupalvelujen alueeksi (RM 1421, Sallatunturi), joka on luokiteltu seudulliseksi matkailualueeksi ja tulee kehittää elämys- ja luontomatkailun tukikohtana. Sallan kirkonkylä on merkitty keskustoimintojen (C 102) ja taajamatoimintojen alueeksi (A 30). Alue kuuluu laajaan rengasmaiseen valtakunnallisesti merkittävään Itä-Lapin matkailun vetovoima-alueeseen/ matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mv 8401, vihreä rajaus). Kehittämisperiaate: Kehitetään kokonaisuuden matkailullista vetovoimaisuutta: luonto- ja kulttuurikohteet, reitit, liikenneyhteydet ja markkinointi. Erityisesti kehitetään matkailukeskuksten ja reitin varrella toimivien maaseudun yritysten yhteistyötä. Maakuntakaavassa Kuusamontie on merkitty muutettavaksi seututiestä kantatieksi (st kt) ja sen varrelle on merkitty Moottorikelkkailun runkoreitti. Koko kaava-aluetta koskevat yleiset määräykset tulee huomioida asemakaavan suunnittelussa. Pyhäjärvi Kuva 16. Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta ja suunnittelualueen sijainti Ympäristöministeriö vahvisti Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan, joka tuli voimaan Vaihemaakuntakaavassa on merkitty Sokli-Salla sivuradan ohjeellinen linjaus.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (30) Yleiskaava Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sallatunturin alueen osayleiskaavan muutoksen oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavassa on esitetty strategisia tavoitteita maankäytölle. Osayleiskaava on ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa. Osayleiskaavassa Pyhäjärven alue on merkitty suunnittelutarvealueeksi (st). Suunnittelualueet on merkitty loma-asuntoalueeksi (RA), matkailupalvelujen alueeksi (RM) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Lisäksi yleiskaavassa on merkitty järven ympäri kulkevan ulkoilureitin yhteystarve, moottorikelkkailureitin yhteystarpeet sekä kevyen liikenteen yhteystarve kirkonkylästä Sallatunturille. Kuva 17. Ote Sallatunturin alueen osayleiskaavasta (2008), kaavarungon suunnittelualueen rajaus (pun.viiva) ja asemakaavan suunnittelualueiden sijainti (musta katkoviiva)

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 16 (30) Kaavarunko Osayleiskaavan selostuksessa on esitetty Pyhäjärven osa-alueen ohjeelliseksi mitoitustavoitteeksi yhteensä 2200 vuodepaikkaa RA ja RM alueille. Aluetehokkuuden suositusarvot ovat RA-alueella e= 0,02-0,05 ja RM-alueella e= 0,05-0,2. Kaavarunko on laadittu asemakaavan jatkosuunnittelun pohjaksi. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavarungon Kaavarungon suunnittelualueen pinta-ala on ha (Pohjois-ranta) ja ha (Länsi-ranta). Suunnittelualue sisältää Pyhäjärven ranta-asemakaavan korttelit 1-4, 18-32, 25-35, ja 37-46, suunnittelualueen ulkopuolelle jäävät ranta-asemakaavan korttelit Suunnittelun lähtökohdat olivat: - Nykyiset rakennukset ja myönnetyt rakennusluvat säilyvät. - Muodostetut mutta rakentamattomat tontit tulee huomioida. - Nykyisen tiestön ja metsäaukkojen hyödyntäminen - Nykyisen viemärilinjan ja metsäaukon hyödyntäminen - Sähkö-, puhelin- ja tiedonsiirtolinjat toteutetaan maakaapeleina - Kevyen liikenteen väylä rakennetaan kirkonkylän ja Sallatunturin välillä - Liittymämäärä yleiseltä tieltä pysyy lähes samana - Tavoitteena on luonnonläheinen ja viihtyisä loma-asutus- ja matkailuympäristö, jossa tontit sijoittuvat suhteellisen väljästi. On laadittu kolme vaihtoehtoista rakennemallia kaavarungon pohjaksi: VE 1, jossa tehokkuus oli vanhan ranta-asemakaavan tasoa, VE 2, jossa tehokkuutta oli jonkin verran lisätty ja VE 3, joka tavoittelee voimassa olevan yleiskaavan tehokkuutta, kuitenkin ympäristön ehdoilla niin, että viihtyisyys ja vetovoima säilyvät. Rakennemallit on asetettu julkisesti nähtäville , saapunut 17 maanomistajien kommenttia. Kaavarungon laadinnan pohjaksi valittiin rakennemalli VE 3 tarkoituksenmukaisimpana. Kaavarunko on ollut nähtävillä suunnitteluvaiheen kuulemista varten ja toisen kerran Kuulemisessa eniten kannatusta sai vaihtoehto VE 3, jonka perusteella lopullinen kaavarunko on laadittu. Kaavarunko on muokattu kaavarungosta saadun palautteen ja maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta ja siten, että alueen yhdyskuntatekniikan rakentaminen voidaan toteuttaa kohtuullisilla kustannuksilla. Kaavarunko tarkentuu asemakaavoituksen yhteydessä.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 17 (30) Kuva 18. Hyväksytty kaavarunko (KV )

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 18 (30) Asemakaava Valtuusto on hyväksynyt ja lääninhallitus on vahvistanut Pyhäjärven ranta-asemakaavan. Kuva 19. Pyhäjärven ranta-asemakaava (sin. rajaus), asemakaavarungon suunnittelualue (pun. rajaus) sekä ranta-asemakaavan muutettavat alueet (pun).

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 19 (30) Ranta-asemakaavaan on merkitty yhdistettyjä loma-asunto/ lomakyläalueita (RH/RC) ja loma-asuntoalueita (RH). Rakennusoikeus on ohjattu kaavamääräyksenä niin, että suurin sallittu kerrosala on RH/RC alueilla 8%, RH 1 - alueilla 6 % sekä RH 2 alueilla 4% rakennuspaikan pinta-alasta. Tämä vastaa tehokkuuslukuihin e= 0,08, e= 0,06 ja e= 0,04. Ajoyhteydet on merkitty ohjeellisina ja ovat pääosin toteutumatta. Yhteiskäyttöön tarkoitetut puistoalueet, venevalkamat, uimarannat, leikkikentät ja pallokentät eivät ole toteutuneet yhtä venevalkamaa lukuun ottamatta Kuva 20. Asemakaavan suunnittelualue (pun. raja) ja ranta-asemakaavan muutettava alue (tumma rasteri) (Länsi-ranta).

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 20 (30) 1 / RC 1 2 Kuva 21. Asemakaavan suunnittelualue (pun. raja) ja ranta-asemakaavan muutettava alue (tumma rasteri) (Pohjois-ranta) Rakennusjärjestys Pohjakartta Valtuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen, joka on tullut voimaan Kunta on vuonna 2012 hankkinut uuden pohjakartan mittakaavassa 1:2000 kaavoituksen pohjaksi.

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 21 (30) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Nykyinen vuonna 1987 vahvistettu Pyhäjärven ranta-asemakaava on todettu vanhentuneeksi. Rakennuspaikoista vain noin puolet on rakennettu. Odotettavissa on rakentamista, joka edellyttää asemakaavan muuttamista. Sallatunturin alueen osayleiskaavassa Pyhäjärven alue on merkitty suunnittelutarvealueeksi (st). 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Kaavatoimikunta on päättänyt käynnistää valmistelut asemakaavan laatimiseksi Pyhäjärven ranta-alueelle hankkeeseen mukaan ilmoittautuneiden maanomistajien ja kunnan osalta. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavarungon asemakaavan jatkosuunnittelun pohjaksi. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Yksityiset ja yhteisöt - maanomistajat ja -haltijat, naapurit - kunnan asukkaat, matkailukeskuksen kävijät - kirkonkylän ja matkailukeskuksen yrittäjät - Koillis-Lapin sähkö Oy - Sallatunturin vesi- ja viemärilaitos Viranomaiset - Sallan kunta - Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Lapin liitto - Museovirasto, Lapin maakuntamuseo - Liikennevirasto - Lapin pelastuslaitos, Salla Sallatunturin asemakaavan laajennuksen laadinta on kuulutettu vireille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavoitushankkeen etenemisestä tiedotetaan kuulutuksella Kotikymppilehdessä, kunnan tiedotuslehdessä, kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetissä osoitteella

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 22 (30) Viranomaisyhteistyö Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituksen valmisteluaineisto ja kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan Internetsivuilla. Maanomistajakysely on suoritettu elo-syyskuun aikana Sallan kuntaan saapui 24 vastausta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja asetettu nähtäville alkaen. OAS on päivitetty Kolme vaihtoehtoista rakennemallia on asetettu MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville Suunnitteluvaiheen kuuleminen. Sallan kuntaan saapui 17 maanomistajien kommenttia. Kaavarunko on laadittu rakennemalleista saadun palautteen pohjalta. Pyhäjärven länsi- ja pohjoisrannan kaavarungot sekä raportti on asetettu MRA 30 :n mukaisesti nähtäville Suunnitteluvaiheen kuuleminen. Kaavarunko on muokattu kaavarungosta saadun palautteen ja maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavarungon jatkosuunnittelun pohjaksi. Asemakaavoitusta viedään eteenpäin osa-alueittain kaavarungon pohjaksi sen mukaan kun kaavoituksesta sovitaan maanomistajien kanssa. Sallan kunta tekee maanomistajien kanssa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maankäyttösopimukset. Kaavarunko tarkentuu asemakaavan laadinnan yhteydessä. Asemakaavan laajennuksen ensimmäiset osa-alueet koskevat Pyhäjärven ranta-asemakaavan kortteleita 1, 22, 23 ja Asemakaavan laajennuksella muodostuu korttelit 350, , ja 373 sekä 422 ja Luonnos nähtäville xx Ehdotus nähtäville xx Hyväksymiskäsittely xx 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kaavaneuvottelut on pidetty ELY-keskuksen kanssa Asemakaavaluonnoksista pyydetään lausunnot viranomaisilta. Viranomaisneuvottelu ja kaavaneuvottelut järjestetään tarvittaessa. Tavoitteena on vuonna 1987 vahvistetun ranta-asemakaavan päivittäminen ja laajentaminen vastaamaan tämän päivän tarpeita Sallatunturin alueen vuonna 2008 hyväksytyn osayleiskaavan mukaisesti. Tavoitteena on luonnonläheinen ja viihtyisä asuinympäristö.

28 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 23 (30) 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavoitettavaksi on kaksi osa-aluetta, yksi pohjoisrannalle olemassa olevan lomakylän ja omakotitalon yhteydessä, toinen länsirannalle olemassa olevan ravintolan ja majoitusyrityksen sekä loma-asuntojen yhteydessä. 5.2 Aluevaraukset Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue on osoitettu Kuusamontien varrelle nykyisen ravintola- ja majoitusliikkeen alueelle. Asemakaava mahdollistaa ravintolan laajennus ja/tai lisää majoitustilojen rakentamisen. RM tontin koko on noin 9200 m 2 ja rakennusoikeus on 900 k-m 2, jota vastaa tehokkuusluku e=0,1. Sallittu enimmäiskerrosluku on I u ½. Loma-asuntojen korttelialue (RA) Loma-asuntojen korttelialueet on osoitettu niin, että muodostuu kolme korttelia ja yhteensä 12 tonttia Pyhäjärven pohjoispuolella sekä 6 korttelia ja yhteensä 10 tonttia Pyhäjärven länsipuolella. Tonttien koko on noin m 2 ja tonttikohtainen rakennusoikeus on k- m 2. Sallittu enimmäiskerrosluku on I u ½. Erillispientalojen korttelialue (AO) Pyhäjärven pohjoisrannalle yksi tontti muodostuu olemassa olevan omakotitalon rakennuspaikan mukaisesti (rakennuslupa myönnetty 2009 ja rakennettu 2010) ja toinen sen vieressä (kortteli 422). Pyhäjärven länsirannalle kaksi tonttia muodostuu olemassa olevien loma-asuntojen rakennuspaikkojen mukaisesti (rakennusvuosi ~2008) (korttelit 368, 369) ja yksi tontti loma-asunnon rakennuspaikkaan, johon on suunnitteilla uuden talon rakentamista vanhan ennen v rakennetun mökin tilalle (kortteli 373). Tonttien koko on noin m 2 ja tonttikohtainen rakennusoikeus on k- m 2. Sallittu enimmäiskerrosluku on I u ½. Rantasaunaa varten on erillisiä rakennusaloja, joihin on osoitettu rakennusoikeutta 20 k-m 2. Venevalkama (LV) Venevalkaman alue on osoitettu yhteen paikkaan käytössä olevan veneenlaskupaikan mukaan. Sen yhteydessä on varattu rakennusala ja osoitettu rakennusoikeutta 25 k-m 2 mahdollistaen pienen huoltorakennuksen rakentamisen siihen. Lähivirkistysalue (VL) Rakentamaton alue on merkitty lähivirkistysalueeksi. Alueen on tarkoitus pysyä luonnonmukaisena ja puusto säilyttää. Ladun ja mk-reittien risteysalueelle alikulun viereen on varattu rakennusala ja osoitettu rakennusoikeutta 25 k-m 2 mahdollistaen esim. pienen opaskatoksen tai -rakennuksen rakentaminen siihen.

29 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 24 (30) Yleinen tie (LT) Kuusamontien aluevaraus on merkitty kiinteistörajojen mukaan länsipuolelle. Itäpuolella tiealue on laajennettu niin, että se ulottuu noin 20 m tienreunalta mahdollistaen kevyen liikenteen väylän rakentamisen siihen (kirkonkylästä Sallatunturin matkailukeskukseen). Katu Katualue on merkitty olemassa olevien yksityisteiden mukaisesti lukuun ottamatta yhtä uutta tietä pohjoisrannalla (Käärmekuusitie). Jalankululle varattu katu Jalankululle varattu katu on merkitty nykyistä polkua hyödyntäen Mäntyrinne-kadun jatkeeksi rannan venevalkamaan asti. Tarkoitus on luoda matkailua palveleva kävely-yhteys rannalle, josta tunturinäkymä avautuu. 5.3 Kaavan vaikutukset Kaavan osa-alueiden toteuttamisen vaikutusten arvioinnit. Luonto ja luonnonympäristö Kasvillisuus poistetaan uusien rakennusten ja teiden rakentamisen tieltä. Kortteleiden välinen metsä säilyy. Pyhäjärven rannalle ei ole osoitettu uusia tonttia. Kaava-alueelta ei ole havaittu luonnonsuojelulain 29 ja luonnonsuojeluasetuksen 10 nojalla suojeltavia luontotyyppejä, eikä tunneta uhanalaisia kasvilajeja. Kaava-alueelle ei sijoitu lintuvesien suojeluohjelman mukaisia alueita eikä tärkeitä FINIBA lintualueita. Natura 2000 Kaava-alueelle ei sijoitu Natura-verkostoon kuuluvia alueita. Kaava-alueista itään sijaitsee Aatsinki-Onkamon Natura-alue. Natura-arvioinnin tarveharkinta: Kaavan mahdollistama rakentaminen täydentää nykyistä loma-asutusta ja alue on edelleen luonteeltaan väljä. Etäisyys Natura-alueeseen on noin 2-3 km. Tämän perusteella voidaan todeta, että hanke tai suunnitelma ei merkittävästi heikennä niitä Natura-alueen luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on valittu Natura verkostoon. Natura-arviointia ei tarvita. Maisema Suunnittelualue on enimmäkseen metsän peitossa. Metsä harvenee jonkin verran rakentamisen seurauksena, mutta vaikutus on rajallinen, koska tontit muodostavat pääosin 2-3 tontin ryhmiä, joiden välissä metsä säilyy. Rannoilta avautuu järvi- ja tunturinäkymä Isolle ja Pienelle Pyhätunturille. Pyhätunturi tunnetaan Sallatunturina, johon on rakennettu laskettelurinteitä. Iso Pyhätunturi on Natura-alue ja on pysynyt luonnontilaisena. Rantatontit hyödyntävät näköalaa. Kulttuuriympäristöt Alueella ei ole valtakunnallisesti, seudullisesti eikä paikallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä tai perinnemaisemia eikä

30 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 25 (30) kulttuuriympäristön inventointikohteita. Suunnittelualueella tunnetaan kaksi kiinteää muinaisjäännöstä, joista yksi sijaitsee asemakaava-alueella. Alue sijaitsee uuden tontin ja jalankulkureitin välillä ja on merkitty lähivirkistysalueeksi. Viereisen alueen rakentamisen yhteydessä on varmistettava, ettei alue vahingoittuu. Rakennettu ympäristö Olemassa oleva rakennuskanta täydentyy. Alue on edelleen väljää pääosin loma-asutuksen aluetta. Alueen vanhimmat mökit ovat verraten pieniä ja varustetasoltaan vaatimattomia. Asemakaava mahdollistaa tämän päivän lomarakentamista, joka on lähes pysyvään asutukseen verrattavissa sekä kooltaan että varustetasoltaan. Liikenne Kuusamontie/Hautajärventie (maantie 950) kulkee suunnittelualueen läpi Pyhäjärven länsipuolella ja yhdistää sekä Sallan kirkonkylään että Sallatunturin matkailukeskukseen. Kaavaan merkityt liittymät ovat olemassa olevien mukaisia. Yleisen tien alueen laajeneminen itäpuolella mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentamisen Kuusamontien varrelle. Kuusamontien liikennemäärä on vähentynyt edellisestä vuodesta. Kaavarunko täysmääräisesti toteutettuna ja Sallatunturin matkailun kasvua kasvattaisi todennäköisesti omalla osuudellaan yleisen tien liikennemäärän. Reitistö Latu ja mk-reitti on merkitty ohjeellisina kaavaan osittain nykyisten reittien mukaisesti. Reittien siirrot mahdollistavat kaavarungon mukaista uutta rakentamista. Jalankulkuyhteys järven rannalle lisää alueen matkailullista vetovoimaa. Kaavarunkoon merkitty moottorikelkkailureitti on suurimmaksi osaksi nykyisen reitin mukainen ja kulkee Kuusamontien alikulun kautta yhdessä valaistun ladun kanssa. Mk-reitti on tärkeä matkailuyritykselle, mutta aiheuttaa samalla melua ja päästöjä, jotka voivat häiritä loma-asukkaita. Kelkkojen kehityksen myötä niiden aiheuttama melu kuitenkin laskee. Virkistys Yhdyskuntarakenne ja palvelut Asemakaavassa rakentamaton alue on merkitty lähivirkistysalueeksi edistäen metsän säilymistä virkistyskäyttöön. Pyhäjärven nykyinen rakennuskanta täydentyy. Kaavarunko täysmääräisesti toteutettuna muodostaa loma-asutusten ja matkailupalvelujen suhteellisen väljän keskittymän kirkonkylän ja Sallatunturin puolivälissä. Kirkonkylän ja Sallatunturin matkailukeskuksen puolivälissä oleva alue tukeutuu sekä kirkonkylän että Sallatunturin palveluihin. Molemmat ovat noin 5 km päässä. Kevyen liikenteen väylän toteutuessa, on mahdollista asioida

31 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 26 (30) turvallisesti myös pyöräillen. Ravintola- ja majoitusyritys toimii paikallisena palvelupisteenä. Asemakaava mahdollistaa toiminnan laajentamisen. Asemakaavassa on osoitettu viisi erillispientalojen tonttia (AO). Perustelut: Pohjoisrannalle on osoitettu olemassa olevan omakotitalon tontti ja toinen sen viereen siihen tukeutuen. Länsirannalla kaksi rakennettua loma-asutusta ovat kooltaan ja luonteeltaan pysyvän asutuksen veroisia ja yhdelle rakennuspaikalle on suunnitteilla vastaavan rakennuksen rakentaminen vanhan pienen lomamökin tilalle. Yhdessä ne muodostavat väljän ryhmän. Teknisen huollon verkostot Asemakaavan toteuttaminen edellyttää investointia uusien katujen rakentamiseen sekä sähkö- ja vesihuollon verkostojen laajentamiseen. Kaikki olemassa olevat ja tulevat rakennukset tulee liittää vesihuollon piiriin. Sähköverkosto tulee laajentaa uusiin rakennuksiin ja katuihin. Suhde kaavarunkoon Suhde rantaasemakaavaan Hyväksytty kaavarunko on tarkennettu maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Ranta-asemakaava on voimassa kunnes korvaava asemakaavan osa astuu voimaan oikeusvaikutuksineen. Asemakaavan alue on laajempi kuin ranta-asemakaavan alue. Ranta-asemakaavaan verrattuna tonttien määrä ja tonttikohtainen rakennusoikeus kasvaa tasolta e=0,04-0,06 noin tasolle e=0,1. Suhde yleiskaavaan Yleiskaavan aluevaraukset on ensin tarkennettu kaavarungossa ja edelleen asemakaavan laadinnan yhteydessä. Osayleiskaavan selostuksessa esitettyä ohjeellista mitoitussuositusta ei ylitetä. Asemakaavassa merkitty reitistö on osayleiskaavan tavoitteiden mukainen. Yleiskaavassa ei ole pysyvän asutuksen aluevarauksia alueella eikä mainittu pysyvän asutuksen sijoittamista RA-alueille, joten tältä osin asemakaava poikkeaa osayleiskaavasta. Poikkeamisen perustelut ovat: 1) Palvelut ovat riittävän lähellä, 2) Liikenteellinen sijainti on hyvä, 3) Vesihuolto ja sähköverkosto on rakennettu, 4) Uudet asuinpaikat lisäävät vetovoimaisten tonttien tarjontaa kunnassa, 5) Alueella on jo muutama pysyvä asunto, 6) Alueen luonne säilyy väljänä vapaaajan asuinalueena. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen on merkitty strategiseksi tavoitteeksi osayleiskaavassa. Tavoite on huomioitu laajentamalla yleisen tien aluetta itään mahdollistaen kevyen liikenteen väylän rakentamisen tiealueelle. Toteutuessaan,

32 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 27 (30) kokonaisuudessaan muodostuisi yhteinen sujuva reitti Poropuistosta kirkonkylään. Suhde maakuntakaavaan Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoi tteisiin (VAT) Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty matkailupalvelujen alueeksi (RM). Asemakaava tue Sallatunturin alueen matkailupalvelujen kehittämistä ja on siten maakuntakaavan mukainen. Asemakaavassa on huomioitu maakuntakaavassa Kuusamontien varrelle merkittyä mkrunkoreitti. Asemakaava edistää: 1) toimivan aluerakenteen tavoitetta täydentämällä Pyhäjärven rakennuskantaa ja tiestöä, 2) elinympäristön laatua koskevat tavoitteet säilyttämällä tarpeeksi metsää lähivirkistysalueeksi, 3) kulttuuriympäristön osalta kiinteä muinaisjäännös on huomioitu merkitsemällä sen asemakaavaan, luonnonsuojelukohteita ei tunneta alueella 4) virkistyskäytön tavoitteita huomioimalla latu- ja mk-reististön tarpeita, 4) sujuvan ja toimivan kevyen liikenteen verkoston tavoitteita mahdollistamalla sen rakentamista Kuusamontien varrelle. 5.4 Ympäristön häiriötekijät Kuusamontien liikennemelu, moottorikelkkareitti

33 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 28 (30) 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset

34 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 29 (30)

35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 30 (30) 5.6 Nimistö 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Katujen nimet on kehitetty Eero Vaaralan haastatteluissa saatujen tietojen pohjalta kaavarunkoa varten: Mäntyrinne, Pyhäjärvenranta, Pyhärinne, Pohjoisranta, Käärmekuusitie. Asemakaavan toteuttaminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista ohjaavana tekijänä. Asemakaavan oikeusvaikutteisiin kuuluvat mm yleisen tiealueen ja katualueen lunastusoikeus. (MRL 94.1 ja 95 ). Katualueen korvaamisesta säädetään 104 :ssa. Asemakaava-alueella ei saa ilman lupaa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (MRL 128 ). Asemakaava on otettava huomioon arvioitaessa edellytyksiä myöntää toimenpidelupa (138 ), purkamislupa (139 ) tai maisematyölupa (140 ). FCG Suunnittelu ja tekniikka OY Hyväksynyt: Laatinut: Seppo Arvio aluepäällikkö, ins. Eva Persson Puurula projektipäällikkö, arkkit. SAFA

Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, Länsi-Ranta, korttelit 357-359

Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, Länsi-Ranta, korttelit 357-359 SALLAN KUNTA Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, Länsi-Ranta, korttelit 357-359 Kaavaselostus, luonnos Vireilletulo 14.7.2011 Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue

Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SALLAN KUNTA Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0615-P15392P002 1 (11) Sisällysluettelo 1 Mitä ja missä on suunnitteilla... 1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä

SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan selostus 0615-P14120 Luonnos FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS

SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS KESELMÄJÄRVEN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.9.2009 0615-D12577 Näkymä kaava-alueelta Keselmäjärven yli tunturiin 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01.

KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01. 0 KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01.2012) KOLARIN KUNTA SEITAP OY 2012 1 Äkäslompolon asemakaavan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Inari. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016

Inari. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016 Inarin kunta Seitap Oy 2016 Seitap

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Turunkankaan asemakaava

Turunkankaan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA Turunkankaan asemakaava Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo Kunnanhallitus Kaavan hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot