G Operating Instruction. F Instructions d'utilisation. N Bruksanvisning. J Käyttökäsikirja. S Bruksanvisning BS 150. Bandsaw. Scie à ruban.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "G Operating Instruction. F Instructions d'utilisation. N Bruksanvisning. J Käyttökäsikirja. S Bruksanvisning BS 150. Bandsaw. Scie à ruban."

Transkriptio

1 G Operating Instruction Bandsaw F Instructions d'utilisation Scie à ruban N Bruksanvisning Båndsag J Käyttökäsikirja Vannesaha S Bruksanvisning Bandsåg

2 G Please return the enclosed warranty card to us. Retain proof of purchase! You are only entitled to claim warranty against proof of purchase. Great Britain 1. F SVP, retournez-nous la carte de garantie jointe. Conservez le reçu d'achat! La garantie ne peut être accordée que sur présentation de ce reçu. France 2. N Send vedlagte garantikort tilbake til oss. Oppbevar kvitteringen! Garantiytelser skjer kun på grunnlag av forelagt kvittering. Norge. J Ole hyvä ja palauta oheinen takuukortti meille. Säilytä ostokuitti! Takuu on voimassa vain kuittia vastaan. Suomi/ Finland 4. S Återsänd medföljande garantisedel till oss. Förvara kvittot! Garantianspråk erkännes endast mot uppvisande av kvitto. Sverige 5. Redaktion: Zindel Technische Dokumentation und Multimedia D Hamburg

3 XA0008B.fm 4Suomi/ Finland Yleiskatsaus sahaan Etupuoli 1 ON/EI-katkaisin 2 Sahapesän luukku Luukun kiinnitysruuvit 4 Terän kireyden säätöpyörä 5 Sahanterän suojus 6 Sahanterä 7 Sahapöytä 8 Poikittaisrajoitin 9 Sivuttaisrajoitin 10 Nopeuden säätönuppi Takapuoli 11 Teränkiristyksen lukitusruuvi 12 Moottorikotelo 1 Tulpallinen sähkökaapeli 14 Pölynpoistoputki liitynnällä pölynpoistolaitteeseen 15 Kulma-asteikko 16 Pöydänkallistuksen lukitusruuvi 17 Liityntä jäähdytysletkulle 18 Terän yläohjain 19 Yläohjaimen lukitusruuvi 4.1

4 Lue ensin! Lue tämä ohjekirja ennen laitteen käyttöönottoa. Huomioi erityisesti turvasuositukset. Mikäli huomaat kuljetuksessa syntyneitä vahinkoja pakkauksen purkamisen yhteydessä, ilmoita niistä heti tavaran toimittajalle. Älä ota laitetta käyttöön! Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Toimita pakkaus asianmukaiseen jätteidenkeräilypaikkaan. Pidä tämä ohjekirja tallessa, jotta voit aina tarvittaessa käyttää sitä. Mikäli lainaat laitetta tai myyt sen, luovuta aina myös tämä ohjekirja mukaan. Turvaohjeita Ohjeidenmukainen käyttö Tämä vannesaha sopii puun, muovin, NF-metallien (ei kovametalli tai karkaistu metalli), kumin, nahan, lasin tai keramiikan sahaukseen. Lasia ja keramiikkaa voidaan sahata vain, kun jäähdytys on kytketty. Pyöreitä työkappaleita saa sahata vain sopivan kiinnityslaitteen kanssa pituusakseliin nähden poikittain, koska muutoin ne voivat luiskahtaa paikaltaan pyörivän terän vaikutuksesta. Sahattaessa litteitä kappaleita korkean sivun suuntaisesti on käytettävä sopivaa kulmaohjainta, jotta kappaleen syöttö sujuu varmasti ja turvallisesti. Kaikki muut käyttötavat ovat ohjeidenvastaisia. Ohjeidenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista valmistaja ei ota vastuuta. Koneeseen tehdyt muutokset tai sellaisten osien käyttö, joita valmistaja ei ole tarkastanut ja taannut, voivat käytössä johtaa arvaamattomiin vahinkoihin. Yleisiä turvaohjeita Noudata yleisiä turvallisuusohjeita sähkölaitteiden käytöstä, jotta - loukkaantumisen - tulipalon - sähköiskun vaara pysyisi mahdollisimman pienenä. Huomioi erityisesti: Vannesaha on vaarallinen työkalu, joka voi varomattomassa käytössä aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Noudata siksi ehdottomasti seuraavia turvaohjeita. Vannesahaa saavat käyttää vain henkilöt, jotka tuntevat vannesahat ja ovat tietoisia kaikista niiden käyttöön liittyvistä vaaroista. A Alle 16-vuotiaat saavat käyttää laitetta vain ammattikoulutuksen yhteydessä kouluttajan valvonnassa. Seuraavat vaaratekijät liittyvät vannesahoihin yleisesti eikä niitä voi kokonaan poistaa edes turvalaitteiden avulla: - Pyörivän terän kosketusvaara aiheutuva vaara: Pidä sahatessasi riittävä etäisyys sahanterään. Vältä hankalia työasentoja. Seiso aina tukevasti ja säilytä tasapainoinen asento kaikissa tilanteissa. Käytä sahaa ainoastaan silloin, kun turvalaitteet on asennettu toimintaan ja ne myös toimivat. Säädä ylempi sahanteränohjain siten, että se on aina mahdollisimman lähellä työkappaletta. - Lohkeilleen terän käytöstä aiheutuva vaara: Älä käytä lohkeilleita tai vääntyneitä teriä. Tarkista terä vaurioiden varalta aina ennen työskentelyn aloittamista. Käytä ainoastaan sallittuja sahanteriä (ks. Tekniset tiedot ). Huolehdi terän oikeasta kireydestä. - Työympäristön epäjärjestyksestä aiheutuva vaara (esim. lattialle kertyneet sahatut kappaleet): Pidä työtila aina järjestyksessä. - Terään takertuvien esineiden aiheuttama vaara (esim. työpöydällä olevat työkalut tai työkappaleen sisällä piilevät metalliosat): Pidä sahapöytä siistinä. Tutki työkappaleet, jos epäilet niissä olevan vieraita esineitä. - Työkappaleen takaiskun vaara (työkappale takertuu sahanterään ja sinkoutuu päin käyttäjää): Käytä aina teräviä sahanteriä äläkä kallista työkappaletta. - Melusta aiheutuva vaara: Käytä sahatessasi kuulosuojaimia. - Liikkumattoman sahanterän kosketusvaara : säädä ylempi teränohjain sahauksen jälkeen ala-asentoonsa. Käytä terän vaihdossa käsineitä. Ympäristöoloista aiheutuva vaara: Älä käytä vannesahaa sateessa tai kosteassa ympäristössä. Huolehdi riittävästä valaistuksesta. Älä käytä vannesahaa palonarkojen nesteiden tai kaasujen lähettyvillä. - Työympäristössä oleskeleville ihmisille aiheutuva vaara: Pidä ulkopuoliset, varsinkin lapset, poissa koneen vaara-alueelta. 4.2

5 - Vannesahan ylikuormituksesta aiheutuva vaara: Käytä vannesahaa ainoastaan koneen ilmoitetulla tehoalueella. Käytä sahaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. - Vannesahan viallisuudesta aiheutuva vaara: Tarkasta saha aina ennen käyttöä vaurioiden varalta. Tarkista aina ennen käynnistystä, että avaimet ja säätötyökalut on irrotettu sahasta. Älä käytä sahaa, jos ON/EIkatkaisin on epäkunnossa. Pidä kädensijat puhtaina öljystä ja rasvasta Käyttöönotto Sahan kiinnittäminen Jotta saha ei liikkuisi tärinän vaikutuksesta tai pääsisi kaatumaan, voi sahan kiinnittää työpöytään, perustalle tai muulle vastaavalle alustalle: 1. Kohdista reiät alatukeen. Turvalaitteet Sahanterän suojus Sahanterän suojus suojaa terän tahattomalta koskettamiselta ja lentäviltä lastuilta. Sahanterän suojuksen on oltava asennettuna aina käytön aikana. 20 mm 2. Avaa kotelon luukku ruuvimeisselillä.. Aseta ruuvit paikalleen ja ruuvaa kiinni. 4. Sulje kotelon luukku. Sahauspöydän asentaminen 1. Irroita tukiruuvi (harmaa nuoli) urastaan. Sahanpesän luukku Sahanpesän luukku suojaa koneen sisällä olevien liikkuvien osien koskettamiselta ja estää purua pääsemästä sahan sisään. Sahanpesän luukun on oltava suljettuna aina käytön aikana. 2. Ohjaa pöytä terän yli ja aseta tuki kulma-asteikolle (musta nuoli).. Kiinnitä sahauspöytä lukitusruuvilla koteloon. 4. Ruuvaa tukiruuvi paikalleen. 4.

6 Puruimurin liitäntä Joistakin puista (esim. tammi-, pyökki- ja saarnipuusta) sahattaessa lähtevä pöly voi sisäänhengitettynä aiheuttaa syöpää: työskentele suljetuissa tiloissa ainoastaan puruimurin kanssa (ilmannopeus sahan imuputkessa ³ 20 m/s). A Huomio! Työskentely ilman puruimuria on mahdollista ainoastaan: - ulkoilmassa; - lyhyellä käyttöajalla (korkeintaan 0 minuutin käyttöajalla); - pölysuojainta käyttäen. Jos puruimuria ei käytetä, kerääntyy laitteeseen purua, joka on poistettava säännöllisin väliajoin. Liitä puruimuri tai teollisuuspölynimuri sahan puruimuputkeen sopivan sovittimen avulla. Terän kiristys A Varoitus! Liiallinen kiristys voi aiheuttaa terän murtumisen. Liian vähäinen kiristys voi kuluttaa vetävää pyörää, mikä pysäyttää terän. 1. Kohota kokonaan terän yläohjain (ks. "Käyttö"). 2. Kiristyksen tarkastus, kokeile terän sivukiristys sormella yläohjainen ja sahapöydän puolivälistä (terän sivuliike saa olla 1 2 mm). Säädä kiristys tarvittaessa:. Löysää terän kiristyksen lukitusruuvi (musta nuoli). Sahan hallinta Tarkista ennen käynnistystä: - sahanterän suuntaus, - teränohjaimen säätö. ks. Huolto ja hoito. Verkkoliitäntä Vaara! Sähköjännite B Käytä sahaa ainoastaan kuivassa ympäristössä. Kytke saha vain sellaiseen virtalähteeseen, joka täyttää seuraavat edellytykset (ks. myös "Tekniset tiedot"): - suojana vikavirtakatkaisin, jossa vikavirta = 0 ma; - pistorasiat maadoitettu määräysten mukaisesti; Aseta johto siten, että se ei häiritse työskentelyä eikä voi vahingoittua. Suojele verkkojohtoa kuumuudelta, vahingollisilta nesteiltä ja teräviltä kulmilta. Käytä aina riittävän paksua kumipäällysteistä johtoa. Älä irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta. Käyttö Terän säätö Terän yläohjain tulee säätää: - ennen jokaista sahauskertaa työkappaleen korkeuden mukaan (ylempi ohjain tulee olla noin mm työkappaleen yläpuolella); - terän tai sahauspöydän säädön yhteydessä (esim terän vaihdon, terän kiristyksen, sahauspöydän säädön) Ennen terän yläohjainen tai muuta säätöä: - Kytke saha pois päältä. - Irroita sähköjohto. - Odota, että terä pysähtyy. 4. Säädä kireys säätöpyörällä (harmaa nuoli): - käännä myötäpäivään kireyden lisäämiseksi; - käännä vastapäivään kireyden vähentämiseksi. 5. Kiristä terän kireyden lukitusruuvi. 4.4

7 1. Löysää lukitusruuvi. Kulmarajoittimen asennus 1. Työnnä kulmarajoittimen johdetanko toiseen sahapöydän urista. 2. Siirrä yläohjain haluttuun asentoon.. Kiristä lukitusruuvi. Sahapöydän kallistaminen Sahapöytää voi kallistaa portaattomasti 45 terää vasten: 1. Avaa säätöruuvi. 2. Kallista sahapöytä haluttuun kulmaan.. Kiristä kiinnitysruuvi. 2. Käännä kulmarajoitin haluttuun asentoon. Sivuttaisrajoittimen kiinnittäminen 1. Taita lukitsinvipu auki. 2. Työnnä sivuttaisrajoitinta sivuttain sahapöydän yli ja tuo se haluttuun asentoon.. Taita lukitsinvipu kiinni. Teränopeuden säätö - Aseta säätönupilla haluttu nopeus. Mustat viivat nopeudensäätönupin alla olevassa taulukossa osoittavat kullekin materiaalille sopivan leikkuunopeuden. ON-/EI-katkaisimen käyttö Kytke päälle = paina oikeaa nuppia (-) Kytke pois = paina vasenta nuppia (0) Jännitteen kadotessa laukeaa alijänniterele. Näin estyy koneen käynnistyminen itsestään, kun jännite taas palaa. Koneen käynnistämiseksi uudelleen on painettava käynnistyskatkaisinta. 4.5

8 Työkappaleiden sahaaminen c Vaara! Älä käytä pitkiä vaatekappaleita, koruja tai käsineitä, jotka voivat tarttua ja tempautua pyörivän sahanterän mukaan. Pitkähiuksisten on ehdottomasti käytettävä hiusverkkoa. Tarkista ennen työn aloittamista turvalaitteiden moitteeton kunto. Työskentele oikeassa paikassa ja asennossa (sahanterän hampaiden on osoitettava käyttäjään päin). Käytä henkilökohtaista suojavarustusta: - pölysuojain; - kuulosuojaimet; - suojalasit. Pyöreitä työkappaleita saa sahata vain sopivan kiinnityslaitteen kanssa, pituusakseliin nähden poikittain. Kiinnityslaitteen on estettävä työkappaleen luiskahtaminen pois paikaltaan pyörivän terän vaikutuksesta. Kun litteätä kappaletta sahataan korkean sivunsa suuntaan, on käytettävä sopivaa rajoitinkulmaa, joka estää työkappaletta taittumasta. Sahaaminen Ohje: suorita aina ennen työkappaleen sahaamista koesahaus ja korjaa säätöjä tarvittaessa. 1. Aseta viisteen este ja pöydänkallistus sahauksen mukaan. 2. Aseta työkappale sahapöydälle.. Säädä ylempi sahanteränohjain siten, että se on mm työkappaleen yläpuolella. 4. Esivalitse sahan teränopeus nopeudensäätönupilla. 5. Työnnä pistoke seinään. 6. Käynnistä saha. 7. Sahaa työkappale kerralla poikki. 8. Sammuta saha, jos sitä ei käytetä heti uudestaan. Huolto ja hoito Aina ennen huolto- ja puhdistustöitä: - Sammuta kone. - Irrota pistotulppa. - Odota kunnes saha pysähtyy. Huolto- ja puhdistustöiden jälkeen aseta kaikki turvalaitteet taas toimintaan ja tarkasta ne. Korvaa vahingoittuneet osat, varsinkin turvalaitteet, ainoastaan alkuperäisiä vastaavilla osilla, koska osat, joita valmistaja ei ole toimittanut ja tarkastanut, voivat aiheuttaa arvaamattomia vahinkoja. Tässä kappaleessa kuvattuja huolto- ja korjaustöitä laajempia töitä saavat suorittaa vain alan ammattilaiset. Terän vaihto Loukkaantumisvaara, vaikka terä on pysähtynyt. Käytä teränvaihdossa käsineitä. Käytä ainoastaan käyttötarkoitukseen sopivia teriä (katso "Teknillinen erittely ). 1. Irroita tukiruuvi sahapöydän urasta. 2. Löysää neljä lukitusruuvia ja avaa kotelon luukku. 4.6

9 . Löysää asennusruuvit (harmaa nuoli) ja irroita molemmat teräkannet (mustat nuolet). 6. Irroita terä teräpyöriltä ja ohjaa se pöydän loven läpi. 4. Löysää teränkiristyksen lukitusruuvi (harmaa nuoli). 7. Laita uusi terä paikalleen. Varmista terän oikea kulkusuunta: - Hampaitten tulee osoittaa sahan etupuolelle (luukun kiinnitys), - keskellä muovisia teränpitimiä; - teränohjaimen välissä. 8. Väännä teränkiristyspyörää myötäpäivään kunnes terä ei liu u enää 9. Asenna teräsuojat paikalleen. 10. Asenna tukiruuvi paikalleen sahapyödän uraan. 11. Sulje ja ruuvaa kiinni kotelon luukku. 12. Jälkeenpäin: - tarkista terän kireys (ks Käyttöönotto ); - säädä terän yläohjain (ks alla). 5. Väännä teränkiristyksen käsipyörää (musta nuoli) vastapäivään teränkireyden löysäämiseksi. Terän yläohjaimen säätö Terän yläohjain koostuu: - kahdesta ohjainlaakerista (terän sivuttaisohjaus); - painelaakerista (tukee terää takaa). Nämä laakerit tulee säätää jokaisen teränvaihdon ja säädön jälkeen. 4.7

10 Ohjainlaakerien säädöt 1. Löysää kaksi uritettua peukalopyörää (harmaat nuolet) ja irroita terän suojakansi (musta nuoli). Painelaakerin säätö 1. Löysää ruuvi (nuoli). 2. Löysää ruuvi terän tukiohjaimen alapäässä (nuoli). Säädä tuki niin, että vain terän hampaat työntyvät yli ohjainlaakerien. 2. Säädä painelaakeri: poispäältä-asennossa terä ei saa koskettaa painelaakeria.. Kiristä ruuvi.. Kiristä ruuvi. 4. Laita teräkansi paikalleen. 4.8

11 Vetohihnan kiristys Vetohihna on moottorin akselin ja terän alapyörän välillä. Se tulee kiristää uudelleen, mikäli se antaa periksi alaspäin enemmän kuin mm peukalolla painettuna. Kiristyksen tarkistus 1. Löysää neljä lukitusruuvia ja kotelon luukku. 2. Tarkista hihnan kireys painamalla hihnaa peukalolla moottorin akselin ja teräpyörän puolivälistä. Mikäli hihna vaatii kiristystä:. Löysää hihnan kiristysruuvit. 4. Säädä hihnan kireys niin, että kireys on sopiva. 5. Kiristä hihnan kiristysruuvit. 6. Sulje ja lukitse kotelon luukku. Pöydän sisäosan vaihto Pöydän sisäosa tulee vaihtaa, jos ura on vahingoittunut. 1. Irroita sahapöytä sahasta. 2. Irroita vahingoittunut sisäosa (työnnä ylös pöydän alapuolelta). Sahan puhdistus Poista sahanpuru ja pöly harjalla tai pölynimurilla: - sahanterän ohjaimet; - hallintalaitteet. Poista tarvittaessa myös laitteen sisällä oleva pöly ja sahanpuru. Sahan säilyttäminen Säilyttäkää laitetta siten, - että asiattomat eivät pääse käyttämään sitä ja - että kukaan ei voi loukata itseään pysähdyksissä olevaan sahaan. A Huomio! Älkää säilyttäkö konetta ulkoilmassa suojatta tai kosteassa ympäristössä. Sahan kuljetus Säädä ylempi teränohjain ala-asentoonsa. Ruuvaa irti esiintyöntyvät osat. Käytä lähetyksessä mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkausta. Asenna paikalleen uusi sisäosa 4. Asenna pöytä sahaan. 4.9

12 Ongelmat ja häiriöt Aina ennen häiriönpoistoa: - Sammuta laite. - Irrota pistoke. - Odota kunnes sahanterä on pysähtynyt. Tarkasta ja aseta kaikki turvalaitteet toimintaan aina häiriönpoiston jälkeen. alijänniterele on lauennut hetkellisen jännitehäviön takia Moottori ei toimi käynnistä uudestaan. puutteellinen kiinnitys moottorin kiinnitys löysä imuri ei käytössä tai imuteho liian alhainen Saha tärisee kiinnitä saha sopivalle alustalle. tarkista kiinnitysruuvit ja kiristä tarvittaessa. Puruimuputki tukkeutuu liitä laitteeseen imuri tai nosta imutehoa (ilmavirran nopeus ³ 20 m/s puruimuputkessa). ei verkkojännitettä moottori ylikuumenee, koska esim - sahanterä on tylsä - sahapesässä on purutukos tarkista johto, pistoke, pistorasia ja sulakkeet. poista ylikuumenemisen syy, anna koneen jäähtyä pari minuuttia, käynnistä sitten uudestaan. Sahanterä ei sahaa leikkauslinjassa tai sahaa vinoon sahanterä ei asetu keskeisesti ohjainpyörille sahanterä liian löysä sahanterän ohjaimet väärin säädetty aseta sahanterä oikein ja säädä ylempi ohjainpyörä. jännitä terä uudestaan. säädä ohjaimet. Sahanterä murtuu terä on kiristetty liian kireälle liian kova rasitus väärä terä löysää terän kiristystä. vähennä terään kohdistuvaa rasitusta. vaihda sopiva terä: ohut työkappale = kapea terä, paksu työkappale = leveä terä. Sahanterä vääntynyt terään on kohdistunut kova sivuttainen rasitus tai terä vääntynyt liian kapeasäteisen sahauksen tuloksena vaihda terä. 4.10

13 Tekninen erittely Jännite Teho Nimellisvirta Sulake 20 V (1~ 50 Hz) 0,12 kw 0,6 A 10 A Suojausluokka IP 2 Leikkuunopeus ( 20V),... 11,2 m/s ±10% Max. kitaleveys/kapasiteetti Max. leikkuusyvyys Sahanterän pituus Max. teräleveys Max. teräpaksuus 150 mm 50 mm 1067 mm 5,0 mm 0,5 mm Mitat kokonaispituus kokonaisleveys kokonaiskorkeus sahauspöydän pituus sahauspöydän leveys 00 mm 90 mm 500 mm 240 mm 200 mm Paino ilman varusteita Äänen paine ilman kuormaa, pölynpoisto pois päältä 6,4 kg < 77 db (A) Toimitettavat terät Käyttötarkoitus Mitat mm Varastono. Teräs, messinki 1067 x 5,0 x 0,5 24 hammasta Puu ja muovi 1067 x 5,0 x 0,5 14 hammasta Alumiini ja muovi 1067 x,5 x 0,4 14 hammasta Kivi, keramiikka, lasi, GFK 1067 x,0 x 0,

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA

ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA XWS034 ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Alkuperäisten ohjeiden käännös Tämän käyttöohjeet kaaviot eivät ole piirretty suhteellisesti. Jatkuvan kehitystyön johdosta nykyinen tuote voi

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Symbolit MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS! Moottorisahat saattavat olla vaarallisia!

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi

Lisätiedot