G Operating Instruction. F Instructions d'utilisation. N Bruksanvisning. J Käyttökäsikirja. S Bruksanvisning BS 150. Bandsaw. Scie à ruban.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "G Operating Instruction. F Instructions d'utilisation. N Bruksanvisning. J Käyttökäsikirja. S Bruksanvisning BS 150. Bandsaw. Scie à ruban."

Transkriptio

1 G Operating Instruction Bandsaw F Instructions d'utilisation Scie à ruban N Bruksanvisning Båndsag J Käyttökäsikirja Vannesaha S Bruksanvisning Bandsåg

2 G Please return the enclosed warranty card to us. Retain proof of purchase! You are only entitled to claim warranty against proof of purchase. Great Britain 1. F SVP, retournez-nous la carte de garantie jointe. Conservez le reçu d'achat! La garantie ne peut être accordée que sur présentation de ce reçu. France 2. N Send vedlagte garantikort tilbake til oss. Oppbevar kvitteringen! Garantiytelser skjer kun på grunnlag av forelagt kvittering. Norge. J Ole hyvä ja palauta oheinen takuukortti meille. Säilytä ostokuitti! Takuu on voimassa vain kuittia vastaan. Suomi/ Finland 4. S Återsänd medföljande garantisedel till oss. Förvara kvittot! Garantianspråk erkännes endast mot uppvisande av kvitto. Sverige 5. Redaktion: Zindel Technische Dokumentation und Multimedia D Hamburg

3 XA0008B.fm 4Suomi/ Finland Yleiskatsaus sahaan Etupuoli 1 ON/EI-katkaisin 2 Sahapesän luukku Luukun kiinnitysruuvit 4 Terän kireyden säätöpyörä 5 Sahanterän suojus 6 Sahanterä 7 Sahapöytä 8 Poikittaisrajoitin 9 Sivuttaisrajoitin 10 Nopeuden säätönuppi Takapuoli 11 Teränkiristyksen lukitusruuvi 12 Moottorikotelo 1 Tulpallinen sähkökaapeli 14 Pölynpoistoputki liitynnällä pölynpoistolaitteeseen 15 Kulma-asteikko 16 Pöydänkallistuksen lukitusruuvi 17 Liityntä jäähdytysletkulle 18 Terän yläohjain 19 Yläohjaimen lukitusruuvi 4.1

4 Lue ensin! Lue tämä ohjekirja ennen laitteen käyttöönottoa. Huomioi erityisesti turvasuositukset. Mikäli huomaat kuljetuksessa syntyneitä vahinkoja pakkauksen purkamisen yhteydessä, ilmoita niistä heti tavaran toimittajalle. Älä ota laitetta käyttöön! Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Toimita pakkaus asianmukaiseen jätteidenkeräilypaikkaan. Pidä tämä ohjekirja tallessa, jotta voit aina tarvittaessa käyttää sitä. Mikäli lainaat laitetta tai myyt sen, luovuta aina myös tämä ohjekirja mukaan. Turvaohjeita Ohjeidenmukainen käyttö Tämä vannesaha sopii puun, muovin, NF-metallien (ei kovametalli tai karkaistu metalli), kumin, nahan, lasin tai keramiikan sahaukseen. Lasia ja keramiikkaa voidaan sahata vain, kun jäähdytys on kytketty. Pyöreitä työkappaleita saa sahata vain sopivan kiinnityslaitteen kanssa pituusakseliin nähden poikittain, koska muutoin ne voivat luiskahtaa paikaltaan pyörivän terän vaikutuksesta. Sahattaessa litteitä kappaleita korkean sivun suuntaisesti on käytettävä sopivaa kulmaohjainta, jotta kappaleen syöttö sujuu varmasti ja turvallisesti. Kaikki muut käyttötavat ovat ohjeidenvastaisia. Ohjeidenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista valmistaja ei ota vastuuta. Koneeseen tehdyt muutokset tai sellaisten osien käyttö, joita valmistaja ei ole tarkastanut ja taannut, voivat käytössä johtaa arvaamattomiin vahinkoihin. Yleisiä turvaohjeita Noudata yleisiä turvallisuusohjeita sähkölaitteiden käytöstä, jotta - loukkaantumisen - tulipalon - sähköiskun vaara pysyisi mahdollisimman pienenä. Huomioi erityisesti: Vannesaha on vaarallinen työkalu, joka voi varomattomassa käytössä aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Noudata siksi ehdottomasti seuraavia turvaohjeita. Vannesahaa saavat käyttää vain henkilöt, jotka tuntevat vannesahat ja ovat tietoisia kaikista niiden käyttöön liittyvistä vaaroista. A Alle 16-vuotiaat saavat käyttää laitetta vain ammattikoulutuksen yhteydessä kouluttajan valvonnassa. Seuraavat vaaratekijät liittyvät vannesahoihin yleisesti eikä niitä voi kokonaan poistaa edes turvalaitteiden avulla: - Pyörivän terän kosketusvaara aiheutuva vaara: Pidä sahatessasi riittävä etäisyys sahanterään. Vältä hankalia työasentoja. Seiso aina tukevasti ja säilytä tasapainoinen asento kaikissa tilanteissa. Käytä sahaa ainoastaan silloin, kun turvalaitteet on asennettu toimintaan ja ne myös toimivat. Säädä ylempi sahanteränohjain siten, että se on aina mahdollisimman lähellä työkappaletta. - Lohkeilleen terän käytöstä aiheutuva vaara: Älä käytä lohkeilleita tai vääntyneitä teriä. Tarkista terä vaurioiden varalta aina ennen työskentelyn aloittamista. Käytä ainoastaan sallittuja sahanteriä (ks. Tekniset tiedot ). Huolehdi terän oikeasta kireydestä. - Työympäristön epäjärjestyksestä aiheutuva vaara (esim. lattialle kertyneet sahatut kappaleet): Pidä työtila aina järjestyksessä. - Terään takertuvien esineiden aiheuttama vaara (esim. työpöydällä olevat työkalut tai työkappaleen sisällä piilevät metalliosat): Pidä sahapöytä siistinä. Tutki työkappaleet, jos epäilet niissä olevan vieraita esineitä. - Työkappaleen takaiskun vaara (työkappale takertuu sahanterään ja sinkoutuu päin käyttäjää): Käytä aina teräviä sahanteriä äläkä kallista työkappaletta. - Melusta aiheutuva vaara: Käytä sahatessasi kuulosuojaimia. - Liikkumattoman sahanterän kosketusvaara : säädä ylempi teränohjain sahauksen jälkeen ala-asentoonsa. Käytä terän vaihdossa käsineitä. Ympäristöoloista aiheutuva vaara: Älä käytä vannesahaa sateessa tai kosteassa ympäristössä. Huolehdi riittävästä valaistuksesta. Älä käytä vannesahaa palonarkojen nesteiden tai kaasujen lähettyvillä. - Työympäristössä oleskeleville ihmisille aiheutuva vaara: Pidä ulkopuoliset, varsinkin lapset, poissa koneen vaara-alueelta. 4.2

5 - Vannesahan ylikuormituksesta aiheutuva vaara: Käytä vannesahaa ainoastaan koneen ilmoitetulla tehoalueella. Käytä sahaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. - Vannesahan viallisuudesta aiheutuva vaara: Tarkasta saha aina ennen käyttöä vaurioiden varalta. Tarkista aina ennen käynnistystä, että avaimet ja säätötyökalut on irrotettu sahasta. Älä käytä sahaa, jos ON/EIkatkaisin on epäkunnossa. Pidä kädensijat puhtaina öljystä ja rasvasta Käyttöönotto Sahan kiinnittäminen Jotta saha ei liikkuisi tärinän vaikutuksesta tai pääsisi kaatumaan, voi sahan kiinnittää työpöytään, perustalle tai muulle vastaavalle alustalle: 1. Kohdista reiät alatukeen. Turvalaitteet Sahanterän suojus Sahanterän suojus suojaa terän tahattomalta koskettamiselta ja lentäviltä lastuilta. Sahanterän suojuksen on oltava asennettuna aina käytön aikana. 20 mm 2. Avaa kotelon luukku ruuvimeisselillä.. Aseta ruuvit paikalleen ja ruuvaa kiinni. 4. Sulje kotelon luukku. Sahauspöydän asentaminen 1. Irroita tukiruuvi (harmaa nuoli) urastaan. Sahanpesän luukku Sahanpesän luukku suojaa koneen sisällä olevien liikkuvien osien koskettamiselta ja estää purua pääsemästä sahan sisään. Sahanpesän luukun on oltava suljettuna aina käytön aikana. 2. Ohjaa pöytä terän yli ja aseta tuki kulma-asteikolle (musta nuoli).. Kiinnitä sahauspöytä lukitusruuvilla koteloon. 4. Ruuvaa tukiruuvi paikalleen. 4.

6 Puruimurin liitäntä Joistakin puista (esim. tammi-, pyökki- ja saarnipuusta) sahattaessa lähtevä pöly voi sisäänhengitettynä aiheuttaa syöpää: työskentele suljetuissa tiloissa ainoastaan puruimurin kanssa (ilmannopeus sahan imuputkessa ³ 20 m/s). A Huomio! Työskentely ilman puruimuria on mahdollista ainoastaan: - ulkoilmassa; - lyhyellä käyttöajalla (korkeintaan 0 minuutin käyttöajalla); - pölysuojainta käyttäen. Jos puruimuria ei käytetä, kerääntyy laitteeseen purua, joka on poistettava säännöllisin väliajoin. Liitä puruimuri tai teollisuuspölynimuri sahan puruimuputkeen sopivan sovittimen avulla. Terän kiristys A Varoitus! Liiallinen kiristys voi aiheuttaa terän murtumisen. Liian vähäinen kiristys voi kuluttaa vetävää pyörää, mikä pysäyttää terän. 1. Kohota kokonaan terän yläohjain (ks. "Käyttö"). 2. Kiristyksen tarkastus, kokeile terän sivukiristys sormella yläohjainen ja sahapöydän puolivälistä (terän sivuliike saa olla 1 2 mm). Säädä kiristys tarvittaessa:. Löysää terän kiristyksen lukitusruuvi (musta nuoli). Sahan hallinta Tarkista ennen käynnistystä: - sahanterän suuntaus, - teränohjaimen säätö. ks. Huolto ja hoito. Verkkoliitäntä Vaara! Sähköjännite B Käytä sahaa ainoastaan kuivassa ympäristössä. Kytke saha vain sellaiseen virtalähteeseen, joka täyttää seuraavat edellytykset (ks. myös "Tekniset tiedot"): - suojana vikavirtakatkaisin, jossa vikavirta = 0 ma; - pistorasiat maadoitettu määräysten mukaisesti; Aseta johto siten, että se ei häiritse työskentelyä eikä voi vahingoittua. Suojele verkkojohtoa kuumuudelta, vahingollisilta nesteiltä ja teräviltä kulmilta. Käytä aina riittävän paksua kumipäällysteistä johtoa. Älä irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta. Käyttö Terän säätö Terän yläohjain tulee säätää: - ennen jokaista sahauskertaa työkappaleen korkeuden mukaan (ylempi ohjain tulee olla noin mm työkappaleen yläpuolella); - terän tai sahauspöydän säädön yhteydessä (esim terän vaihdon, terän kiristyksen, sahauspöydän säädön) Ennen terän yläohjainen tai muuta säätöä: - Kytke saha pois päältä. - Irroita sähköjohto. - Odota, että terä pysähtyy. 4. Säädä kireys säätöpyörällä (harmaa nuoli): - käännä myötäpäivään kireyden lisäämiseksi; - käännä vastapäivään kireyden vähentämiseksi. 5. Kiristä terän kireyden lukitusruuvi. 4.4

7 1. Löysää lukitusruuvi. Kulmarajoittimen asennus 1. Työnnä kulmarajoittimen johdetanko toiseen sahapöydän urista. 2. Siirrä yläohjain haluttuun asentoon.. Kiristä lukitusruuvi. Sahapöydän kallistaminen Sahapöytää voi kallistaa portaattomasti 45 terää vasten: 1. Avaa säätöruuvi. 2. Kallista sahapöytä haluttuun kulmaan.. Kiristä kiinnitysruuvi. 2. Käännä kulmarajoitin haluttuun asentoon. Sivuttaisrajoittimen kiinnittäminen 1. Taita lukitsinvipu auki. 2. Työnnä sivuttaisrajoitinta sivuttain sahapöydän yli ja tuo se haluttuun asentoon.. Taita lukitsinvipu kiinni. Teränopeuden säätö - Aseta säätönupilla haluttu nopeus. Mustat viivat nopeudensäätönupin alla olevassa taulukossa osoittavat kullekin materiaalille sopivan leikkuunopeuden. ON-/EI-katkaisimen käyttö Kytke päälle = paina oikeaa nuppia (-) Kytke pois = paina vasenta nuppia (0) Jännitteen kadotessa laukeaa alijänniterele. Näin estyy koneen käynnistyminen itsestään, kun jännite taas palaa. Koneen käynnistämiseksi uudelleen on painettava käynnistyskatkaisinta. 4.5

8 Työkappaleiden sahaaminen c Vaara! Älä käytä pitkiä vaatekappaleita, koruja tai käsineitä, jotka voivat tarttua ja tempautua pyörivän sahanterän mukaan. Pitkähiuksisten on ehdottomasti käytettävä hiusverkkoa. Tarkista ennen työn aloittamista turvalaitteiden moitteeton kunto. Työskentele oikeassa paikassa ja asennossa (sahanterän hampaiden on osoitettava käyttäjään päin). Käytä henkilökohtaista suojavarustusta: - pölysuojain; - kuulosuojaimet; - suojalasit. Pyöreitä työkappaleita saa sahata vain sopivan kiinnityslaitteen kanssa, pituusakseliin nähden poikittain. Kiinnityslaitteen on estettävä työkappaleen luiskahtaminen pois paikaltaan pyörivän terän vaikutuksesta. Kun litteätä kappaletta sahataan korkean sivunsa suuntaan, on käytettävä sopivaa rajoitinkulmaa, joka estää työkappaletta taittumasta. Sahaaminen Ohje: suorita aina ennen työkappaleen sahaamista koesahaus ja korjaa säätöjä tarvittaessa. 1. Aseta viisteen este ja pöydänkallistus sahauksen mukaan. 2. Aseta työkappale sahapöydälle.. Säädä ylempi sahanteränohjain siten, että se on mm työkappaleen yläpuolella. 4. Esivalitse sahan teränopeus nopeudensäätönupilla. 5. Työnnä pistoke seinään. 6. Käynnistä saha. 7. Sahaa työkappale kerralla poikki. 8. Sammuta saha, jos sitä ei käytetä heti uudestaan. Huolto ja hoito Aina ennen huolto- ja puhdistustöitä: - Sammuta kone. - Irrota pistotulppa. - Odota kunnes saha pysähtyy. Huolto- ja puhdistustöiden jälkeen aseta kaikki turvalaitteet taas toimintaan ja tarkasta ne. Korvaa vahingoittuneet osat, varsinkin turvalaitteet, ainoastaan alkuperäisiä vastaavilla osilla, koska osat, joita valmistaja ei ole toimittanut ja tarkastanut, voivat aiheuttaa arvaamattomia vahinkoja. Tässä kappaleessa kuvattuja huolto- ja korjaustöitä laajempia töitä saavat suorittaa vain alan ammattilaiset. Terän vaihto Loukkaantumisvaara, vaikka terä on pysähtynyt. Käytä teränvaihdossa käsineitä. Käytä ainoastaan käyttötarkoitukseen sopivia teriä (katso "Teknillinen erittely ). 1. Irroita tukiruuvi sahapöydän urasta. 2. Löysää neljä lukitusruuvia ja avaa kotelon luukku. 4.6

9 . Löysää asennusruuvit (harmaa nuoli) ja irroita molemmat teräkannet (mustat nuolet). 6. Irroita terä teräpyöriltä ja ohjaa se pöydän loven läpi. 4. Löysää teränkiristyksen lukitusruuvi (harmaa nuoli). 7. Laita uusi terä paikalleen. Varmista terän oikea kulkusuunta: - Hampaitten tulee osoittaa sahan etupuolelle (luukun kiinnitys), - keskellä muovisia teränpitimiä; - teränohjaimen välissä. 8. Väännä teränkiristyspyörää myötäpäivään kunnes terä ei liu u enää 9. Asenna teräsuojat paikalleen. 10. Asenna tukiruuvi paikalleen sahapyödän uraan. 11. Sulje ja ruuvaa kiinni kotelon luukku. 12. Jälkeenpäin: - tarkista terän kireys (ks Käyttöönotto ); - säädä terän yläohjain (ks alla). 5. Väännä teränkiristyksen käsipyörää (musta nuoli) vastapäivään teränkireyden löysäämiseksi. Terän yläohjaimen säätö Terän yläohjain koostuu: - kahdesta ohjainlaakerista (terän sivuttaisohjaus); - painelaakerista (tukee terää takaa). Nämä laakerit tulee säätää jokaisen teränvaihdon ja säädön jälkeen. 4.7

10 Ohjainlaakerien säädöt 1. Löysää kaksi uritettua peukalopyörää (harmaat nuolet) ja irroita terän suojakansi (musta nuoli). Painelaakerin säätö 1. Löysää ruuvi (nuoli). 2. Löysää ruuvi terän tukiohjaimen alapäässä (nuoli). Säädä tuki niin, että vain terän hampaat työntyvät yli ohjainlaakerien. 2. Säädä painelaakeri: poispäältä-asennossa terä ei saa koskettaa painelaakeria.. Kiristä ruuvi.. Kiristä ruuvi. 4. Laita teräkansi paikalleen. 4.8

11 Vetohihnan kiristys Vetohihna on moottorin akselin ja terän alapyörän välillä. Se tulee kiristää uudelleen, mikäli se antaa periksi alaspäin enemmän kuin mm peukalolla painettuna. Kiristyksen tarkistus 1. Löysää neljä lukitusruuvia ja kotelon luukku. 2. Tarkista hihnan kireys painamalla hihnaa peukalolla moottorin akselin ja teräpyörän puolivälistä. Mikäli hihna vaatii kiristystä:. Löysää hihnan kiristysruuvit. 4. Säädä hihnan kireys niin, että kireys on sopiva. 5. Kiristä hihnan kiristysruuvit. 6. Sulje ja lukitse kotelon luukku. Pöydän sisäosan vaihto Pöydän sisäosa tulee vaihtaa, jos ura on vahingoittunut. 1. Irroita sahapöytä sahasta. 2. Irroita vahingoittunut sisäosa (työnnä ylös pöydän alapuolelta). Sahan puhdistus Poista sahanpuru ja pöly harjalla tai pölynimurilla: - sahanterän ohjaimet; - hallintalaitteet. Poista tarvittaessa myös laitteen sisällä oleva pöly ja sahanpuru. Sahan säilyttäminen Säilyttäkää laitetta siten, - että asiattomat eivät pääse käyttämään sitä ja - että kukaan ei voi loukata itseään pysähdyksissä olevaan sahaan. A Huomio! Älkää säilyttäkö konetta ulkoilmassa suojatta tai kosteassa ympäristössä. Sahan kuljetus Säädä ylempi teränohjain ala-asentoonsa. Ruuvaa irti esiintyöntyvät osat. Käytä lähetyksessä mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkausta. Asenna paikalleen uusi sisäosa 4. Asenna pöytä sahaan. 4.9

12 Ongelmat ja häiriöt Aina ennen häiriönpoistoa: - Sammuta laite. - Irrota pistoke. - Odota kunnes sahanterä on pysähtynyt. Tarkasta ja aseta kaikki turvalaitteet toimintaan aina häiriönpoiston jälkeen. alijänniterele on lauennut hetkellisen jännitehäviön takia Moottori ei toimi käynnistä uudestaan. puutteellinen kiinnitys moottorin kiinnitys löysä imuri ei käytössä tai imuteho liian alhainen Saha tärisee kiinnitä saha sopivalle alustalle. tarkista kiinnitysruuvit ja kiristä tarvittaessa. Puruimuputki tukkeutuu liitä laitteeseen imuri tai nosta imutehoa (ilmavirran nopeus ³ 20 m/s puruimuputkessa). ei verkkojännitettä moottori ylikuumenee, koska esim - sahanterä on tylsä - sahapesässä on purutukos tarkista johto, pistoke, pistorasia ja sulakkeet. poista ylikuumenemisen syy, anna koneen jäähtyä pari minuuttia, käynnistä sitten uudestaan. Sahanterä ei sahaa leikkauslinjassa tai sahaa vinoon sahanterä ei asetu keskeisesti ohjainpyörille sahanterä liian löysä sahanterän ohjaimet väärin säädetty aseta sahanterä oikein ja säädä ylempi ohjainpyörä. jännitä terä uudestaan. säädä ohjaimet. Sahanterä murtuu terä on kiristetty liian kireälle liian kova rasitus väärä terä löysää terän kiristystä. vähennä terään kohdistuvaa rasitusta. vaihda sopiva terä: ohut työkappale = kapea terä, paksu työkappale = leveä terä. Sahanterä vääntynyt terään on kohdistunut kova sivuttainen rasitus tai terä vääntynyt liian kapeasäteisen sahauksen tuloksena vaihda terä. 4.10

13 Tekninen erittely Jännite Teho Nimellisvirta Sulake 20 V (1~ 50 Hz) 0,12 kw 0,6 A 10 A Suojausluokka IP 2 Leikkuunopeus ( 20V),... 11,2 m/s ±10% Max. kitaleveys/kapasiteetti Max. leikkuusyvyys Sahanterän pituus Max. teräleveys Max. teräpaksuus 150 mm 50 mm 1067 mm 5,0 mm 0,5 mm Mitat kokonaispituus kokonaisleveys kokonaiskorkeus sahauspöydän pituus sahauspöydän leveys 00 mm 90 mm 500 mm 240 mm 200 mm Paino ilman varusteita Äänen paine ilman kuormaa, pölynpoisto pois päältä 6,4 kg < 77 db (A) Toimitettavat terät Käyttötarkoitus Mitat mm Varastono. Teräs, messinki 1067 x 5,0 x 0,5 24 hammasta Puu ja muovi 1067 x 5,0 x 0,5 14 hammasta Alumiini ja muovi 1067 x,5 x 0,4 14 hammasta Kivi, keramiikka, lasi, GFK 1067 x,0 x 0,

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Galaxy (WRG) 2000 2006, 1,9 l 85 kw, moottorikoodi AUY, mallivuodesta 2003 alkaen Hammashihnasarjat CT1028K3,

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Suksien-/lumilaudanpitimet MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT JA RAKENNE... 2 2. TURVAOHJEET... 3 3. KONEEN KÄYTTÖ- JA HALLINTALAITTEET... 4 4. PUHDISTUS JA HUOLTO... 5 5. AVAINTULKIN

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT JA RAKENNE... 2 2. TURVAOHJEET... 3 3. KONEEN KÄYTTÖ- JA HALLINTALAITTEET... 4 4. AVAINTEN JYRSINTÄ... 5 4.1 Jyrsinnän aloitus...

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

RAKENNUSSIRKKELI XW055

RAKENNUSSIRKKELI XW055 RAKENNUSSIRKKELI XW0 1 2 3 6 7 8 9 10 jalaitteet ole virheettömässä kunnossa. Kuvateksti, Kuva 1 Sahanterän suojus Sisään vedettävä pöydän jatke Pitkittäinen pidätin Moottori Nostohaarukka kuljetusta

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen k äyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten ett ä vedät

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, CT884 K1 automallissa 1997 Opel Omega B (25_,26_,27_) 2,5 l V6, moottorikoodi X25XE ContiTech ohjeistaa, miten välttää

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin Mallinro: 119-1100 Form No. 3397-493 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 96899930/LZ5C joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 968999343 TRD5 TunnelRam -leikkuulaite, 968999344 TRD6 TunnelRam -leikkuulaite, 968999348 CD5 Combi -leikkuulaite,

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 968999306/IZC Leikkuulaitteena: 96899934 TRD48 TunnelRam-leikkuulaite tai 968999347 CD48 Combi-leikkuulaite Asennus Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli matkalle, liikkeelle, keskelle elämää KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli XRover REHA -maastopyörätuolilla liikkuminen onnistuu monenlaisissa olosuhteissa. Työntämisen lisäksi maastopyörätuolia

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

TEHNIKA tukkivannesahat

TEHNIKA tukkivannesahat TEHNIKA tukkivannesahat Maahantuonti ja myynti Veistokone-fi Espoo myynti@veistokone.fi 040-779 8800 Tehnika tukkivannesahat TEHNIKA AUCE TEHNIKA AUCE on Latvialainen yhtiö, joka on perustettu vuonna 1993.

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. BeQuem 50-poltin ketjuvetoiseksi

ASENNUSOHJE. BeQuem 50-poltin ketjuvetoiseksi ASENNUSOHJE BeQuem 50-poltin ketjuvetoiseksi 2 OSAT JA TYÖKALUT YLEISTÄ Lue asennusohje huolellisesti läpi ennen työn aloittamista ja seuraa sitä tarkasti vaihe vaiheelta työn etenemisen aikana Varmista,

Lisätiedot

BDSM 230. Nauha-/laikkahiomakone KÄYTTÖOHJE - 1 -

BDSM 230. Nauha-/laikkahiomakone KÄYTTÖOHJE - 1 - BDSM 230 Nauha-/laikkahiomakone KÄYTTÖOHJE - 1 - S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1.0 Yleiset turvallisuusohjeet 2.0 Tekniset tiedot 3.0 Koneen kuvaus 4.0 Pakkauksen purkaminen 5.0 Koneen kokoaminen 6.0

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Installation instructions, accessories Ohje nro 31324634 Versio 1.0 Osa nro 31414859, 31373184 Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Volvo Car Corporation Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen- 31324634

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Installation instructions, accessories Ohje nro 31285391 Versio 1.2 Osa nro 31285376, 31339014 Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Volvo Car Corporation Navigointijärjestelmä, kannettava,

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Kiilahihnakäytön asentaminen

Kiilahihnakäytön asentaminen Kiilahihnakäytön asentaminen Liite puhaltimen käyttö- ja huolto-ohjeeseen Sisältö Kiilahihnakäyttö... 1 1.1.1 Linjaus... 3 1.1.2 Kiristys... 3 1.1.3 Hihnojen varastointi... 5 1.1.4 Purkaminen... 5 1.1.5

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot