G Operating Instruction. F Instructions d'utilisation. N Bruksanvisning. J Käyttökäsikirja. S Bruksanvisning BS 150. Bandsaw. Scie à ruban.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "G Operating Instruction. F Instructions d'utilisation. N Bruksanvisning. J Käyttökäsikirja. S Bruksanvisning BS 150. Bandsaw. Scie à ruban."

Transkriptio

1 G Operating Instruction Bandsaw F Instructions d'utilisation Scie à ruban N Bruksanvisning Båndsag J Käyttökäsikirja Vannesaha S Bruksanvisning Bandsåg

2 G Please return the enclosed warranty card to us. Retain proof of purchase! You are only entitled to claim warranty against proof of purchase. Great Britain 1. F SVP, retournez-nous la carte de garantie jointe. Conservez le reçu d'achat! La garantie ne peut être accordée que sur présentation de ce reçu. France 2. N Send vedlagte garantikort tilbake til oss. Oppbevar kvitteringen! Garantiytelser skjer kun på grunnlag av forelagt kvittering. Norge. J Ole hyvä ja palauta oheinen takuukortti meille. Säilytä ostokuitti! Takuu on voimassa vain kuittia vastaan. Suomi/ Finland 4. S Återsänd medföljande garantisedel till oss. Förvara kvittot! Garantianspråk erkännes endast mot uppvisande av kvitto. Sverige 5. Redaktion: Zindel Technische Dokumentation und Multimedia D Hamburg

3 XA0008B.fm 4Suomi/ Finland Yleiskatsaus sahaan Etupuoli 1 ON/EI-katkaisin 2 Sahapesän luukku Luukun kiinnitysruuvit 4 Terän kireyden säätöpyörä 5 Sahanterän suojus 6 Sahanterä 7 Sahapöytä 8 Poikittaisrajoitin 9 Sivuttaisrajoitin 10 Nopeuden säätönuppi Takapuoli 11 Teränkiristyksen lukitusruuvi 12 Moottorikotelo 1 Tulpallinen sähkökaapeli 14 Pölynpoistoputki liitynnällä pölynpoistolaitteeseen 15 Kulma-asteikko 16 Pöydänkallistuksen lukitusruuvi 17 Liityntä jäähdytysletkulle 18 Terän yläohjain 19 Yläohjaimen lukitusruuvi 4.1

4 Lue ensin! Lue tämä ohjekirja ennen laitteen käyttöönottoa. Huomioi erityisesti turvasuositukset. Mikäli huomaat kuljetuksessa syntyneitä vahinkoja pakkauksen purkamisen yhteydessä, ilmoita niistä heti tavaran toimittajalle. Älä ota laitetta käyttöön! Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Toimita pakkaus asianmukaiseen jätteidenkeräilypaikkaan. Pidä tämä ohjekirja tallessa, jotta voit aina tarvittaessa käyttää sitä. Mikäli lainaat laitetta tai myyt sen, luovuta aina myös tämä ohjekirja mukaan. Turvaohjeita Ohjeidenmukainen käyttö Tämä vannesaha sopii puun, muovin, NF-metallien (ei kovametalli tai karkaistu metalli), kumin, nahan, lasin tai keramiikan sahaukseen. Lasia ja keramiikkaa voidaan sahata vain, kun jäähdytys on kytketty. Pyöreitä työkappaleita saa sahata vain sopivan kiinnityslaitteen kanssa pituusakseliin nähden poikittain, koska muutoin ne voivat luiskahtaa paikaltaan pyörivän terän vaikutuksesta. Sahattaessa litteitä kappaleita korkean sivun suuntaisesti on käytettävä sopivaa kulmaohjainta, jotta kappaleen syöttö sujuu varmasti ja turvallisesti. Kaikki muut käyttötavat ovat ohjeidenvastaisia. Ohjeidenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista valmistaja ei ota vastuuta. Koneeseen tehdyt muutokset tai sellaisten osien käyttö, joita valmistaja ei ole tarkastanut ja taannut, voivat käytössä johtaa arvaamattomiin vahinkoihin. Yleisiä turvaohjeita Noudata yleisiä turvallisuusohjeita sähkölaitteiden käytöstä, jotta - loukkaantumisen - tulipalon - sähköiskun vaara pysyisi mahdollisimman pienenä. Huomioi erityisesti: Vannesaha on vaarallinen työkalu, joka voi varomattomassa käytössä aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Noudata siksi ehdottomasti seuraavia turvaohjeita. Vannesahaa saavat käyttää vain henkilöt, jotka tuntevat vannesahat ja ovat tietoisia kaikista niiden käyttöön liittyvistä vaaroista. A Alle 16-vuotiaat saavat käyttää laitetta vain ammattikoulutuksen yhteydessä kouluttajan valvonnassa. Seuraavat vaaratekijät liittyvät vannesahoihin yleisesti eikä niitä voi kokonaan poistaa edes turvalaitteiden avulla: - Pyörivän terän kosketusvaara aiheutuva vaara: Pidä sahatessasi riittävä etäisyys sahanterään. Vältä hankalia työasentoja. Seiso aina tukevasti ja säilytä tasapainoinen asento kaikissa tilanteissa. Käytä sahaa ainoastaan silloin, kun turvalaitteet on asennettu toimintaan ja ne myös toimivat. Säädä ylempi sahanteränohjain siten, että se on aina mahdollisimman lähellä työkappaletta. - Lohkeilleen terän käytöstä aiheutuva vaara: Älä käytä lohkeilleita tai vääntyneitä teriä. Tarkista terä vaurioiden varalta aina ennen työskentelyn aloittamista. Käytä ainoastaan sallittuja sahanteriä (ks. Tekniset tiedot ). Huolehdi terän oikeasta kireydestä. - Työympäristön epäjärjestyksestä aiheutuva vaara (esim. lattialle kertyneet sahatut kappaleet): Pidä työtila aina järjestyksessä. - Terään takertuvien esineiden aiheuttama vaara (esim. työpöydällä olevat työkalut tai työkappaleen sisällä piilevät metalliosat): Pidä sahapöytä siistinä. Tutki työkappaleet, jos epäilet niissä olevan vieraita esineitä. - Työkappaleen takaiskun vaara (työkappale takertuu sahanterään ja sinkoutuu päin käyttäjää): Käytä aina teräviä sahanteriä äläkä kallista työkappaletta. - Melusta aiheutuva vaara: Käytä sahatessasi kuulosuojaimia. - Liikkumattoman sahanterän kosketusvaara : säädä ylempi teränohjain sahauksen jälkeen ala-asentoonsa. Käytä terän vaihdossa käsineitä. Ympäristöoloista aiheutuva vaara: Älä käytä vannesahaa sateessa tai kosteassa ympäristössä. Huolehdi riittävästä valaistuksesta. Älä käytä vannesahaa palonarkojen nesteiden tai kaasujen lähettyvillä. - Työympäristössä oleskeleville ihmisille aiheutuva vaara: Pidä ulkopuoliset, varsinkin lapset, poissa koneen vaara-alueelta. 4.2

5 - Vannesahan ylikuormituksesta aiheutuva vaara: Käytä vannesahaa ainoastaan koneen ilmoitetulla tehoalueella. Käytä sahaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. - Vannesahan viallisuudesta aiheutuva vaara: Tarkasta saha aina ennen käyttöä vaurioiden varalta. Tarkista aina ennen käynnistystä, että avaimet ja säätötyökalut on irrotettu sahasta. Älä käytä sahaa, jos ON/EIkatkaisin on epäkunnossa. Pidä kädensijat puhtaina öljystä ja rasvasta Käyttöönotto Sahan kiinnittäminen Jotta saha ei liikkuisi tärinän vaikutuksesta tai pääsisi kaatumaan, voi sahan kiinnittää työpöytään, perustalle tai muulle vastaavalle alustalle: 1. Kohdista reiät alatukeen. Turvalaitteet Sahanterän suojus Sahanterän suojus suojaa terän tahattomalta koskettamiselta ja lentäviltä lastuilta. Sahanterän suojuksen on oltava asennettuna aina käytön aikana. 20 mm 2. Avaa kotelon luukku ruuvimeisselillä.. Aseta ruuvit paikalleen ja ruuvaa kiinni. 4. Sulje kotelon luukku. Sahauspöydän asentaminen 1. Irroita tukiruuvi (harmaa nuoli) urastaan. Sahanpesän luukku Sahanpesän luukku suojaa koneen sisällä olevien liikkuvien osien koskettamiselta ja estää purua pääsemästä sahan sisään. Sahanpesän luukun on oltava suljettuna aina käytön aikana. 2. Ohjaa pöytä terän yli ja aseta tuki kulma-asteikolle (musta nuoli).. Kiinnitä sahauspöytä lukitusruuvilla koteloon. 4. Ruuvaa tukiruuvi paikalleen. 4.

6 Puruimurin liitäntä Joistakin puista (esim. tammi-, pyökki- ja saarnipuusta) sahattaessa lähtevä pöly voi sisäänhengitettynä aiheuttaa syöpää: työskentele suljetuissa tiloissa ainoastaan puruimurin kanssa (ilmannopeus sahan imuputkessa ³ 20 m/s). A Huomio! Työskentely ilman puruimuria on mahdollista ainoastaan: - ulkoilmassa; - lyhyellä käyttöajalla (korkeintaan 0 minuutin käyttöajalla); - pölysuojainta käyttäen. Jos puruimuria ei käytetä, kerääntyy laitteeseen purua, joka on poistettava säännöllisin väliajoin. Liitä puruimuri tai teollisuuspölynimuri sahan puruimuputkeen sopivan sovittimen avulla. Terän kiristys A Varoitus! Liiallinen kiristys voi aiheuttaa terän murtumisen. Liian vähäinen kiristys voi kuluttaa vetävää pyörää, mikä pysäyttää terän. 1. Kohota kokonaan terän yläohjain (ks. "Käyttö"). 2. Kiristyksen tarkastus, kokeile terän sivukiristys sormella yläohjainen ja sahapöydän puolivälistä (terän sivuliike saa olla 1 2 mm). Säädä kiristys tarvittaessa:. Löysää terän kiristyksen lukitusruuvi (musta nuoli). Sahan hallinta Tarkista ennen käynnistystä: - sahanterän suuntaus, - teränohjaimen säätö. ks. Huolto ja hoito. Verkkoliitäntä Vaara! Sähköjännite B Käytä sahaa ainoastaan kuivassa ympäristössä. Kytke saha vain sellaiseen virtalähteeseen, joka täyttää seuraavat edellytykset (ks. myös "Tekniset tiedot"): - suojana vikavirtakatkaisin, jossa vikavirta = 0 ma; - pistorasiat maadoitettu määräysten mukaisesti; Aseta johto siten, että se ei häiritse työskentelyä eikä voi vahingoittua. Suojele verkkojohtoa kuumuudelta, vahingollisilta nesteiltä ja teräviltä kulmilta. Käytä aina riittävän paksua kumipäällysteistä johtoa. Älä irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta. Käyttö Terän säätö Terän yläohjain tulee säätää: - ennen jokaista sahauskertaa työkappaleen korkeuden mukaan (ylempi ohjain tulee olla noin mm työkappaleen yläpuolella); - terän tai sahauspöydän säädön yhteydessä (esim terän vaihdon, terän kiristyksen, sahauspöydän säädön) Ennen terän yläohjainen tai muuta säätöä: - Kytke saha pois päältä. - Irroita sähköjohto. - Odota, että terä pysähtyy. 4. Säädä kireys säätöpyörällä (harmaa nuoli): - käännä myötäpäivään kireyden lisäämiseksi; - käännä vastapäivään kireyden vähentämiseksi. 5. Kiristä terän kireyden lukitusruuvi. 4.4

7 1. Löysää lukitusruuvi. Kulmarajoittimen asennus 1. Työnnä kulmarajoittimen johdetanko toiseen sahapöydän urista. 2. Siirrä yläohjain haluttuun asentoon.. Kiristä lukitusruuvi. Sahapöydän kallistaminen Sahapöytää voi kallistaa portaattomasti 45 terää vasten: 1. Avaa säätöruuvi. 2. Kallista sahapöytä haluttuun kulmaan.. Kiristä kiinnitysruuvi. 2. Käännä kulmarajoitin haluttuun asentoon. Sivuttaisrajoittimen kiinnittäminen 1. Taita lukitsinvipu auki. 2. Työnnä sivuttaisrajoitinta sivuttain sahapöydän yli ja tuo se haluttuun asentoon.. Taita lukitsinvipu kiinni. Teränopeuden säätö - Aseta säätönupilla haluttu nopeus. Mustat viivat nopeudensäätönupin alla olevassa taulukossa osoittavat kullekin materiaalille sopivan leikkuunopeuden. ON-/EI-katkaisimen käyttö Kytke päälle = paina oikeaa nuppia (-) Kytke pois = paina vasenta nuppia (0) Jännitteen kadotessa laukeaa alijänniterele. Näin estyy koneen käynnistyminen itsestään, kun jännite taas palaa. Koneen käynnistämiseksi uudelleen on painettava käynnistyskatkaisinta. 4.5

8 Työkappaleiden sahaaminen c Vaara! Älä käytä pitkiä vaatekappaleita, koruja tai käsineitä, jotka voivat tarttua ja tempautua pyörivän sahanterän mukaan. Pitkähiuksisten on ehdottomasti käytettävä hiusverkkoa. Tarkista ennen työn aloittamista turvalaitteiden moitteeton kunto. Työskentele oikeassa paikassa ja asennossa (sahanterän hampaiden on osoitettava käyttäjään päin). Käytä henkilökohtaista suojavarustusta: - pölysuojain; - kuulosuojaimet; - suojalasit. Pyöreitä työkappaleita saa sahata vain sopivan kiinnityslaitteen kanssa, pituusakseliin nähden poikittain. Kiinnityslaitteen on estettävä työkappaleen luiskahtaminen pois paikaltaan pyörivän terän vaikutuksesta. Kun litteätä kappaletta sahataan korkean sivunsa suuntaan, on käytettävä sopivaa rajoitinkulmaa, joka estää työkappaletta taittumasta. Sahaaminen Ohje: suorita aina ennen työkappaleen sahaamista koesahaus ja korjaa säätöjä tarvittaessa. 1. Aseta viisteen este ja pöydänkallistus sahauksen mukaan. 2. Aseta työkappale sahapöydälle.. Säädä ylempi sahanteränohjain siten, että se on mm työkappaleen yläpuolella. 4. Esivalitse sahan teränopeus nopeudensäätönupilla. 5. Työnnä pistoke seinään. 6. Käynnistä saha. 7. Sahaa työkappale kerralla poikki. 8. Sammuta saha, jos sitä ei käytetä heti uudestaan. Huolto ja hoito Aina ennen huolto- ja puhdistustöitä: - Sammuta kone. - Irrota pistotulppa. - Odota kunnes saha pysähtyy. Huolto- ja puhdistustöiden jälkeen aseta kaikki turvalaitteet taas toimintaan ja tarkasta ne. Korvaa vahingoittuneet osat, varsinkin turvalaitteet, ainoastaan alkuperäisiä vastaavilla osilla, koska osat, joita valmistaja ei ole toimittanut ja tarkastanut, voivat aiheuttaa arvaamattomia vahinkoja. Tässä kappaleessa kuvattuja huolto- ja korjaustöitä laajempia töitä saavat suorittaa vain alan ammattilaiset. Terän vaihto Loukkaantumisvaara, vaikka terä on pysähtynyt. Käytä teränvaihdossa käsineitä. Käytä ainoastaan käyttötarkoitukseen sopivia teriä (katso "Teknillinen erittely ). 1. Irroita tukiruuvi sahapöydän urasta. 2. Löysää neljä lukitusruuvia ja avaa kotelon luukku. 4.6

9 . Löysää asennusruuvit (harmaa nuoli) ja irroita molemmat teräkannet (mustat nuolet). 6. Irroita terä teräpyöriltä ja ohjaa se pöydän loven läpi. 4. Löysää teränkiristyksen lukitusruuvi (harmaa nuoli). 7. Laita uusi terä paikalleen. Varmista terän oikea kulkusuunta: - Hampaitten tulee osoittaa sahan etupuolelle (luukun kiinnitys), - keskellä muovisia teränpitimiä; - teränohjaimen välissä. 8. Väännä teränkiristyspyörää myötäpäivään kunnes terä ei liu u enää 9. Asenna teräsuojat paikalleen. 10. Asenna tukiruuvi paikalleen sahapyödän uraan. 11. Sulje ja ruuvaa kiinni kotelon luukku. 12. Jälkeenpäin: - tarkista terän kireys (ks Käyttöönotto ); - säädä terän yläohjain (ks alla). 5. Väännä teränkiristyksen käsipyörää (musta nuoli) vastapäivään teränkireyden löysäämiseksi. Terän yläohjaimen säätö Terän yläohjain koostuu: - kahdesta ohjainlaakerista (terän sivuttaisohjaus); - painelaakerista (tukee terää takaa). Nämä laakerit tulee säätää jokaisen teränvaihdon ja säädön jälkeen. 4.7

10 Ohjainlaakerien säädöt 1. Löysää kaksi uritettua peukalopyörää (harmaat nuolet) ja irroita terän suojakansi (musta nuoli). Painelaakerin säätö 1. Löysää ruuvi (nuoli). 2. Löysää ruuvi terän tukiohjaimen alapäässä (nuoli). Säädä tuki niin, että vain terän hampaat työntyvät yli ohjainlaakerien. 2. Säädä painelaakeri: poispäältä-asennossa terä ei saa koskettaa painelaakeria.. Kiristä ruuvi.. Kiristä ruuvi. 4. Laita teräkansi paikalleen. 4.8

11 Vetohihnan kiristys Vetohihna on moottorin akselin ja terän alapyörän välillä. Se tulee kiristää uudelleen, mikäli se antaa periksi alaspäin enemmän kuin mm peukalolla painettuna. Kiristyksen tarkistus 1. Löysää neljä lukitusruuvia ja kotelon luukku. 2. Tarkista hihnan kireys painamalla hihnaa peukalolla moottorin akselin ja teräpyörän puolivälistä. Mikäli hihna vaatii kiristystä:. Löysää hihnan kiristysruuvit. 4. Säädä hihnan kireys niin, että kireys on sopiva. 5. Kiristä hihnan kiristysruuvit. 6. Sulje ja lukitse kotelon luukku. Pöydän sisäosan vaihto Pöydän sisäosa tulee vaihtaa, jos ura on vahingoittunut. 1. Irroita sahapöytä sahasta. 2. Irroita vahingoittunut sisäosa (työnnä ylös pöydän alapuolelta). Sahan puhdistus Poista sahanpuru ja pöly harjalla tai pölynimurilla: - sahanterän ohjaimet; - hallintalaitteet. Poista tarvittaessa myös laitteen sisällä oleva pöly ja sahanpuru. Sahan säilyttäminen Säilyttäkää laitetta siten, - että asiattomat eivät pääse käyttämään sitä ja - että kukaan ei voi loukata itseään pysähdyksissä olevaan sahaan. A Huomio! Älkää säilyttäkö konetta ulkoilmassa suojatta tai kosteassa ympäristössä. Sahan kuljetus Säädä ylempi teränohjain ala-asentoonsa. Ruuvaa irti esiintyöntyvät osat. Käytä lähetyksessä mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkausta. Asenna paikalleen uusi sisäosa 4. Asenna pöytä sahaan. 4.9

12 Ongelmat ja häiriöt Aina ennen häiriönpoistoa: - Sammuta laite. - Irrota pistoke. - Odota kunnes sahanterä on pysähtynyt. Tarkasta ja aseta kaikki turvalaitteet toimintaan aina häiriönpoiston jälkeen. alijänniterele on lauennut hetkellisen jännitehäviön takia Moottori ei toimi käynnistä uudestaan. puutteellinen kiinnitys moottorin kiinnitys löysä imuri ei käytössä tai imuteho liian alhainen Saha tärisee kiinnitä saha sopivalle alustalle. tarkista kiinnitysruuvit ja kiristä tarvittaessa. Puruimuputki tukkeutuu liitä laitteeseen imuri tai nosta imutehoa (ilmavirran nopeus ³ 20 m/s puruimuputkessa). ei verkkojännitettä moottori ylikuumenee, koska esim - sahanterä on tylsä - sahapesässä on purutukos tarkista johto, pistoke, pistorasia ja sulakkeet. poista ylikuumenemisen syy, anna koneen jäähtyä pari minuuttia, käynnistä sitten uudestaan. Sahanterä ei sahaa leikkauslinjassa tai sahaa vinoon sahanterä ei asetu keskeisesti ohjainpyörille sahanterä liian löysä sahanterän ohjaimet väärin säädetty aseta sahanterä oikein ja säädä ylempi ohjainpyörä. jännitä terä uudestaan. säädä ohjaimet. Sahanterä murtuu terä on kiristetty liian kireälle liian kova rasitus väärä terä löysää terän kiristystä. vähennä terään kohdistuvaa rasitusta. vaihda sopiva terä: ohut työkappale = kapea terä, paksu työkappale = leveä terä. Sahanterä vääntynyt terään on kohdistunut kova sivuttainen rasitus tai terä vääntynyt liian kapeasäteisen sahauksen tuloksena vaihda terä. 4.10

13 Tekninen erittely Jännite Teho Nimellisvirta Sulake 20 V (1~ 50 Hz) 0,12 kw 0,6 A 10 A Suojausluokka IP 2 Leikkuunopeus ( 20V),... 11,2 m/s ±10% Max. kitaleveys/kapasiteetti Max. leikkuusyvyys Sahanterän pituus Max. teräleveys Max. teräpaksuus 150 mm 50 mm 1067 mm 5,0 mm 0,5 mm Mitat kokonaispituus kokonaisleveys kokonaiskorkeus sahauspöydän pituus sahauspöydän leveys 00 mm 90 mm 500 mm 240 mm 200 mm Paino ilman varusteita Äänen paine ilman kuormaa, pölynpoisto pois päältä 6,4 kg < 77 db (A) Toimitettavat terät Käyttötarkoitus Mitat mm Varastono. Teräs, messinki 1067 x 5,0 x 0,5 24 hammasta Puu ja muovi 1067 x 5,0 x 0,5 14 hammasta Alumiini ja muovi 1067 x,5 x 0,4 14 hammasta Kivi, keramiikka, lasi, GFK 1067 x,0 x 0,

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT JA RAKENNE... 2 2. TURVAOHJEET... 3 3. KONEEN KÄYTTÖ- JA HALLINTALAITTEET... 4 4. PUHDISTUS JA HUOLTO... 5 5. AVAINTULKIN

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT JA RAKENNE... 2 2. TURVAOHJEET... 3 3. KONEEN KÄYTTÖ- JA HALLINTALAITTEET... 4 4. AVAINTEN JYRSINTÄ... 5 4.1 Jyrsinnän aloitus...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

TEHNIKA tukkivannesahat

TEHNIKA tukkivannesahat TEHNIKA tukkivannesahat Maahantuonti ja myynti Veistokone-fi Espoo myynti@veistokone.fi 040-779 8800 Tehnika tukkivannesahat TEHNIKA AUCE TEHNIKA AUCE on Latvialainen yhtiö, joka on perustettu vuonna 1993.

Lisätiedot

STIGA PARK 107M 8211-3036-02

STIGA PARK 107M 8211-3036-02 STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneessa

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

BDSM 230. Nauha-/laikkahiomakone KÄYTTÖOHJE - 1 -

BDSM 230. Nauha-/laikkahiomakone KÄYTTÖOHJE - 1 - BDSM 230 Nauha-/laikkahiomakone KÄYTTÖOHJE - 1 - S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1.0 Yleiset turvallisuusohjeet 2.0 Tekniset tiedot 3.0 Koneen kuvaus 4.0 Pakkauksen purkaminen 5.0 Koneen kokoaminen 6.0

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

PÖYTÄTYÖKONEET 2009/2010

PÖYTÄTYÖKONEET 2009/2010 PÖYTÄTYÖKONEET 2009/2010 JMS-8 Katkaisusaha JMS-10 Katkaisusaha Pöytä kääntyy 45 vas. / oik. 17 pikalukitusta Helpot koneen kallistuksen säädöt stoppareilla 0 ja 45 Pöydän levikeraudoilla 730 mm:n kokonaisleveys

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Kiilahihnakäytön asentaminen

Kiilahihnakäytön asentaminen Kiilahihnakäytön asentaminen Liite puhaltimen käyttö- ja huolto-ohjeeseen Sisältö Kiilahihnakäyttö... 1 1.1.1 Linjaus... 3 1.1.2 Kiristys... 3 1.1.3 Hihnojen varastointi... 5 1.1.4 Purkaminen... 5 1.1.5

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy 1. Yleistä 1.1 LUE ASEEN OHJEKIRJA HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA. Ohjekirjassa esitellään lyhyesti aseen tekniset tiedot, muotoilu ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö 3.0 Käyttö- ja huolto-ohje Toimenpiteet eri käyttötilanteissa suoritetaan siinä järjestyksessä, kuin ne on ohjeessa luetetltu. Käyttötilanteet määrittelee ja ilmoittaa VSS viranomainen 3.1 Ohituskäyttö

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

KESKITY! KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät.

KESKITY! KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. Koneiden taulut: SORVI RECORD 1 S O R V A U S KESKITY! Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! Koneiden taulut: SORVI RECORD 2 K

Lisätiedot

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri KÄYTTÖOHJE TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri UAA65 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa.

Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa. Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa. RÄJÄYTYSKUVA OSALUETTELO KÄYTÄ TÄTÄ LUETTELOA APUNA ASENNUKSEN AIKANA. Osan numero Kuvaus Määrä/kpl 1

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

ILMO Premium -säädinkupu

ILMO Premium -säädinkupu ILMO Premium -säädinkupu Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ILMO PREMIUM CLASSIC ILMO PREMIUM DESIGN ILMO Premium Classic Asennusohje Kaapisto/seinäkiinnitys Kupu kiinnitetään takaseinään kahdella ruuvilla

Lisätiedot