SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI"

Transkriptio

1 SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI

2

3 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 HOITOTYÖN OPETUS, TUTKIMUS JA KOULUTUS... 5 OPISKELIJAYHTEISTYÖ... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 6 POTILASTURVALLISUUS... 7 YLEINEN TURVALLISUUS... 8 POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT... 9 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIT...10 PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ...11 SOMAATTISET PALVELUT...11 SISÄTAUDIT...11 LASTENTAUDIT (SISÄLTÄÄ LASTENNEUROLOGIAN)...14 IHOTAUDIT...15 NEUROLOGIA...16 KEUHKOSAIRAUDET...17 ENDOSKOPIA...18 GERIATRIA...19 INFEKTIOSAIRAUDET JA SAIRAALAHYGIENIA...20 KIRURGIA...20 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET...21 SILMÄTAUDIT...22 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT...23 SUU- JA LEUKASAIRAUDET...23 FYSIATRIA...24 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA...25 ENSIHOITO...25 LEIKKAUSOSASTO...27 TEHOSTETTU HOITO...28 KIPUPOLIKLINIKKA...28 LÄÄKEHUOLTO...29 LÄÄKETIETEELLINEN FYSIIKKA...30 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS...30 LABORATORIO...31 MIKROBIOLOGIA...31 KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPI, KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA...31 RADIOLOGIA...33 PATOLOGIA...34 PSYKIATRISET PALVELUT...35 AKUUTTIPSYKIATRIA...35 KUNTOUTTAVA PSYKIATRIA...35 PSYKOGERIATRIA...35 NUORISOPSYKIATRIA...35 LASTENPSYKIATRIA...36 HOITOTYÖ...37 HOITOTYÖN ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN...37 ALUEELLINEN HOITOTYÖN DOKUMENTOINTI...38

4 2 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ...38 ALUEELLINEN KOULUTUS, OSAAMINEN JA URAKEHITYS...38 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SISÄINEN HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN...38 TERVEYDEN EDISTÄMINEN. 39 JULKAISUT VUONNA ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUSARJA...42

5 3 VUOSI 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelun hidas eteneminen aiheutti edelleen epävarmuutta terveydenhuollon kentällä. Hallituksen esitys järjestämislaiksi saatiin vasta ja saman tien olivat esityksen perustuslailliset ongelmat nähtävissä. Etelä-Savossa kuitenkin lähdettiin valmistelemaan yhteistä sote-tuotantoaluetta kuntayhtymämallilla. Vuonna 2014 toimintaan vaikutti myös uuden päivystysasetuksen mukaisen toiminnan valmistelu sekä sairaanhoitopiirin uuden strategian toimeenpano. Sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmänä on Effica, joka on myös käytössä piirin alueen terveyskeskuksissa, lukuun ottamatta Pieksämäkeä (Pegasosjärjestelmä). Aluekatselun kautta potilastietojen kulku voidaan potilaan luvalla turvata myös Itä-Savon suuntaan. Sairaanhoitopiirin resepteistä 80% laaditaan jo sähköisenä ereseptinä. Kansalliseen potilastietorekisteriin Kantaan liityttiin syksyllä Sähköinen ekg otettiin erikoissairaanhoidossa käyttöön vuoden aikana, ja jatkotyönä suunniteltiin perusterveydenhuollon ekg-toteutusta. Sähköisten palveluiden kehittämistä Hyvis.fi alustalle jatkettiin. Keskussairaalassa otettiin käyttöön sähköinen itse-ilmoittautuminen. Potilaiden Kelan järjestämä yhteistaksikuljetus otettiin käyttöön vuoden aikana. Ensihoito siirtyi Mikkelin kaupungin pelastuslaitokselta sairaanhoitopiirille oman sairaanhoitopiirin toiminnan osalta. Itä-Savon ensihoito jäi edelleen pelastuslaitoksen toiminnaksi. Palvelutasopäätöksen toteutumista seurattiin ja arvioitiin yhdessä kuntien kanssa. Potilasturvallisuuden ja laadun -suunnitelman toteutusta vietiin eteenpäin. Koko henkilöstöä koskeva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sähköinen potilasturvallisuuden verkkokoulutus toteutettiin kattavasti. Potilaiden luotettavaa tunnistamista varten otettiin käyttöön tunnistusrannekkeet. Keväällä toteutettiin

6 4 henkilöstölle käsihygieniakampanja ja syksyllä influenssarokotuskampanja; Kannamme vastuuta. Alueellisessa yhteistyössä osallistuttiin KYS-erityisvastuualueen yhteisiin kokouksiin sekä päivitettiin erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Pieksämäen aluesairaalan kanssa ei käyty työnjakoneuvotteluja kaupungin sote-ulkoistamishankkeen vuoksi. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehdään yhteistyötä suu-ja leukakirurgian, neurologian, potilasturvallisuuden, koulutuksen sekä tietojärjestelmien ja ensihoidon osalta. Lisäksi valmisteltiin yhteistyötä infektiosairauksien sekä synnytysten hoitamisessa. Hoitotakuu toteutui kohtuullisesti. Ortopedian, gastrokirurgian ja gastroenterologian virkoja saatiin täytettyä. Psykiatrit ja lastenpsykiatrit ovat olleet vaikeita rekrytoida. Sairaalan tulevaisuuden varmistaminen olisi erittäin tärkeää rekrytoinnin onnistumisen kannalta. Terveydenhuoltolain mukainen potilaan valinnanvapaus ei ole näkynyt keskussairaalan toiminnassa merkittävässä määrin. KYSin käyttö (ostopalvelut) nousi 10,7% (1,4m ) edelliseen vuoteen verrattuna. Yksittäisiä lausuntopyyntöjä saapui Kelan kautta ulkomailla tuotettavaa erikoissairaanhoitoa varten. STM:n päivystysasetus tuli voimaan Päivystysasetuksen tiukentuviin vaatimuksiin varauduttiin toimintavuonna mm. siirtymällä gynekologian sairaalapäivystykseen ja valmistelemalla kirurgisen takapäivystyksen vahvistamista. Päivystysasetus edellyttää synnytyssairaalalta volyymia vähintään 1000 synnytystä/vuosi, kun MKS:ssa määrä on noin /vuosi. Sairaanhoitopiiri anoi ja sai poikkeusluvan STM:ltä jatkaa synnytystoimintaa asti. Määräaikaisuutta perusteltiin tulevalla sote-järjestämislailla. Lastenlääkäripäivystyksen vahvistamista ryhdyttiin myös suunnittelemaan synnytystoiminnan varmistamiseksi. Lääkehoidon laadun ja kustannusten hallitsemiseksi vahvistettiin osastofarmasiaa ja osallistuttiin erva-alueen yhteiseen lääkekilpailutukseen. Tuottavuushankkeen myötä sairaansijoja vähennettiin, avattiin uusi päivystysosasto ja valmisteltiin erikoissairaanhoidon päiväsairaalatoimintaa - nk. hoitokeskuksen avaamista. Korjausrakentaminen ja osastomuutokset ovat olleet vaativia ja väistötiloja on tarvittu saneerausten vuoksi. Osastojen remontoinnin vuoksi sairaansijoja on ollut poissa käytöstä ja ajoittaista ylikuormitusta on osastoilla ollut. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuoden aikana vietiin Esper-hanketta eteenpäin ja hankesuunnitelmaa valmisteltiin. Sairaalakortteli tulee muuttumaan olennaisesti, kun psykiatrinen sairaalatoiminta siirtyy Moisiosta samoihin tiloihin, lisäksi suunnitellaan uuden Perhetalon sekä pysäköintitalon rakentamista. Myös poliklinikka-alue, päivystys sekä leikkaussalit ja välinehuolto uudistetaan. Mikkelin kaupunkikeskustan peruspalveluita suunnitellaan samoihin tiloihin ja samalla toteutetaan toiminnallinen sote-integraatio. Sairaanhoitopiirin edustajat osallistuivat myös kuntien yhteiseen työskentelyyn sote-tuotantoalueen perustamiseksi Etelä- Savoon. Kaste-rahoitteinen Esso-hanke jatkui perusterveydenhuollon yksikön johdolla. Keskeisinä toiminnan kehittämisalueina ovat mielenterveys/päihde, kuntoutus, päivystys ja elektiivinen toiminta.

7 5 Erva-tutkimustoimikunta jakoi vuoden 2014 valtion tutkimusrahaa hakemusten perusteella. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri sai rahaa euroa. Sairaanhoitopiirin viranhaltijoista erikoislääkäri Ville Waris väitteli tohtoriksi Opetustoiminta Lääkärikoulutuksessa on pyritty turvaamaan sekä erikoislääkärikoulutus että yleislääketieteen erikoiskoulutus. Amanuenssi-paikkoja on lisäksi tarjottu lääketieteen opiskelijoille ja maahanmuuttajalääkäreille ja kandidaattiopetusta on järjestetty kirurgiassa (Itä-Suomen yliopisto) ja keuhkotaudeilla (Helsingin yliopisto). Lääkärikoulutusta annettiin kuukausissa mitaten edellisvuotta enemmän. Yleislääketieteen erityiskoulutus Erikoistuva lääkäri Erikoistuva hammaslääkäri Amanuenssi n. 64 kk 346,5 kk 12 kk 91 kk Hoitotyön opetus, tutkimus ja koulutus Hoitotyön henkilöstön lääkehoidon osaaminen päivitetään viiden vuoden välein Love -koulutuksen avulla. Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus on käytössä edelleen. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opinnäyte- ja kehittämistöitä on tehty sairaanhoitopiirin yksiköissä ja lisäksi on oltu tutkimuskohteena mukana yliopistoopiskelijoiden tutkimuksissa. Hoitohenkilökunta on osallistunut aktiivisesti ajankohtaiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen pääsääntöisesti sairaanhoitopiirin sisällä ja jossain määrin myös ulkopuolella. Hoitohenkilökunnan esimiestehtävissä toimiville henkilöille on ollut vuoden 2014 aikana esimiesvalmennus, jossa on käyty läpi muun muassa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strategian keskeiset linjaukset. Opiskelijayhteistyö Etelä-Savon sairaanhoitopiirillä on sopimus noin 40 eri koulutusyksikön kanssa opiskelijaohjauksesta. Opiskelijoiden antamaan palautetta ohjauksesta mitataan CLES+T -mittarilla. Opiskelijaohjauksen keskeinen voimavara on ammattikorkeakoulun ja sairaanhoitopiirin yhdessä kustantama klinikkaopettaja. Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö tapahtuu Mikkelin alueella säännöllisten tapaamisten avulla ja aina myös tarvittaessa. Lisäksi erittäin tärkeä yhteistyön muoto on hoitotyön alueellinen kehittäminen, jossa mukana ovat sairaanhoitopiirin alueen hoitotyöntekijöitä kouluttavat oppilaitokset.

8 6 Potilasasiamiestoiminta Etelä-Savon sairaanhoitopiiri järjesti potilasasiamiestoiminnan potilaslain edellyttämällä tavalla. Potilas- ja varapotilasasiamies (oto) palvelivat Mikkelin keskussairaalan ja Moision sairaalan sekä erillisten sopimusten perusteella Juvan kunnan terveyspalveluiden ja viiden yksityisen palveluntuottajan potilaita ja omaisia. Potilaat ja omaiset saivat tarvitessaan tietoa ja apua potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Yhteydenotot tilastoitiin ja niistä kirjattiin lyhyt sanallinen kuvaus. Johdon edustajat ja yksiköiden esimiehet saivat kuukausittain päivitetyt tiedot yhteydenotoista. Kuukausittain toimitetuissa potilasasiamiestiedotteissa informoitiin yhteydenotoista ja potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvistä asioista. Tiedote julkaistiin intranetissä. Vuonna 2014 potilasasiamiehelle tuli yhteydenottoa ja ne koskivat 594 potilasta. Kaikki potilasasiamiehelle tulleet yhteydenotot ja niiden taustalla olevien potilaiden määrä vuosina : Esshp:ä koskevat yhteydenotot vuosina : Sairaanhoitopiirissä annettuun hoitoon kohdistui 848 yhteydenottoa, jotka koskivat 446 potilasta. Yhteydenotot vähenivät edellisiin vuosiin verrattuna erityisesti päivystyspoliklinikan, osastojen 34 ja 33 sekä leikkausosaston osalta. Psykiatrian osastoja koskevat yhteydenotot lisääntyivät hiukan.

9 7 Useimmiten ongelmia koettiin hoidossa ja menettelyssä. Potilasvahinkoepäilyt tai -asiat ovat myös yleisiä, mutta ne vähenivät edellisiin vuosiin verrattuna. Huonoksi koettu kohtelu liittyi hoidosta ja menettelystä valittamiseen ja vahinkoepäilyihin, mutta se oli harvoin yhteydenoton pääsyy. Ongelmatilanteet johtuivat usein tiedonpuutteesta ja väärinkäsityksistä. Potilaat eivät rohjenneet keskustella hoidostaan vastaanotolla tai kysymykset tulivat mieleen vasta jälkikäteen. Joissakin tapauksissa muistutus tai vahinkoilmoitus oli täysin paikallaan. Hoitoon pääsyä koskevia kyselyjä tuli aikaisempaa vähemmän. Potilaat ja omaiset tiedustelivat usein yleisiä terveyden- ja sairaanhoitoon tai sosiaaliturvaan liittyviä asioita. Potilastietojen saamisesta kaivattiin tietoa jonkun verran. Psykiatrisilla osastoilla tahdonvastainen hoito aiheutti tyytymättömyyttä aikaisempaa useammin. Potilasturvallisuus Sairaanhoitopiirin potilasturvallisuusryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Käsiteltävinä teemoina olivat mm: käsihygienian edistäminen, potilaan tunnistaminen ja potilasrannekkeet sekä HaiPron käytön tehostaminen. Kokoontumisista laadittiin muistiot, jotka löytyvät intranetistä. Kolme ryhmän jäsentä osallistui keväällä Pariisissa pidettyyn kansainväliseen potilasturvallisuuskonferenssiin, BMJ, International Forum on Quality & Safety in Healthcare. Potilasturvallisuusvastaava osallistui kansallisiin potilasturvallisuusverkoston tapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin. Tehtiin potilasturvallisuuden tutustumiskäynti Vaasan sairaanhoitopiiriin. Potilasturvallisuusvastaava esitteli tarkastuslautakunnalle potilasturvallisuuden edistämistyötä. Terveydenhuollon henkilöstölle pidettiin alueellinen koulutus, jonka aiheena oli potilasturvallisuus, tietoturvallisuus ja potilaan oikeudet. Aiheesta järjestettiin myös avoin yleisötilaisuus, jossa oli n. 100 osallistujaa. Lisäksi järjestettiin henkilökunnan käsihygienian edistämiseksi käsihygieniateemapäivän yhteyteen julistekampanja sekä tehtiin seurantaa oikeaoppisen käsihygienian toteutumisesta käytännössä. Osastonhoitajakokouksissa pidettiin potilasturvallisuuden tietoiskuja ja potilasturvallisuusvastaava kävi yksiköiden osastokokouksissa kouluttamassa potilasturvallisuusasioista. Intranetin turvallisuusportaalissa sijaitsee henkilökunnalle tarkoitetut potilasturvallisuuden keskeiset tiedostot ja linkit. Sairaanhoitopiirin WWW-sivuilla on potilaat&läheisille kohdassa potilasturvallisuuslinkki, josta aukeaa potilasturvallisuussuunnitelma sekä potilaille suunnattua potilasturvallisuuden edistämisen materiaalia. Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen tavoitteeksi asetettiin, että sairaanhoitopiirin koko henkilöstö on suorittanut koulutuksen vuoden 2014 loppuun mennessä. Sairaanhoitopiirissä työskentelee n henkilöä ml. sijaiset. Vuoden 2014 loppuun mennessä verkkokoulutuksen on suorittanut yhteensä henkilöä, joista 826 on hoitoon osallistuvaa henkilökuntaa ja 101 lääkäriä. Verkkokoulutuksen suorittaneista 389 edustivat muita ammattiryhmiä. Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen voidaan todeta toteutuneen hyvin. Sairaanhoitopiirin henkilökunnalle järjestettiin mahdollisuus ilmaiseen influenssarokotteeseen. Kattavuustavoitteeksi asetettiin 100 %. Rokotteen otti kaikkiaan 706 henkilökuntaan kuuluvaa, tavoite toteutui n. 50 %. Yksiköittäin toteutuneessa rokotuskattavuudessa on merkittäviä eroja.

10 8 Otettiin käyttöön tulostettava potilasranneke, joka laitetaan kaikille sairaalassa yöpyville tai anestesian sisältävään toimenpiteeseen saapuville potilaille. Rannekkeiden käytön kattavuutta on lisättävä. Vuonna 2014 tehtiin kaikkiaan 838 HaiPro- ilmoitusta, joista 422 koski läheltä piti tapahtumia ja 416 tapahtui potilaalle. Potilaalle aiheutui lievä tai kohtalainen haitta 147 vaaratapahtumassa. Ilmoituksista 337 kpl koski lääkehoitoa. Seuraavaksi eniten, 213 kpl ilmoitukset koskivat tiedonhallintaa tai tiedonkulkua. Vaaratapahtuma tapahtui useimmiten potilashuoneessa, 202 ilmoituksessa. Ilmoittajana oli yleisimmin sairaanhoitaja, 616 ilmoituksessa. Haittatapahtumista seurasi yksiköissä lisätyötä tai vähäisiä hoitotoimia 278 tapauksessa. Ilmoitetuista haittatapahtumista viidessä seuraus potilaalle oli vakava. Yleinen turvallisuus Vuoden 2014 aikana henkilöstön osalta merkittävin turvallisuutta vaarantava asia oli vuoden 2013 tapaan väkivalta HaiPro -työturvallisuusosion tietojen perusteella. Henkilöstöön kohdistuvia turvallisuuspoikkeamia tehtiin 247, johon oli nousua edellisestä vuodesta 74 kappaletta. Yhtenä selittävänä seikkana oli ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Lähes kaikki ilmoitukset koskivat työssä tapahtuneita tilanteita ja suurin osa koski väkivaltatilanteita. Vartijan ja poliisin apuun jouduttiin turvautumaan vuotta 2013 enemmän. Järjestyksenvalvoja turvasi hoitotoimenpiteitä 558 kertaa, kasvua edellisestä vuodesta 67. Vartijapalvelut ovat olleet kuitenkin riittävät ja palveluiden laatua parannettiin kohde-esimiestoiminnalla. Väkivallan kasvuun vastattiin mm. Avekki (aggressio, väkivalta, ennaltaehkäisy, koulutus, kehitys, integraatio) koulutuksella. Koulutustilaisuuksia pidettiin 11 kappaletta, joihin osallistui 72 henkilökunnan jäsentä. Lisäksi viidessä eri yksikössä pidettiin Avekki-ylläpito koulutukset. Avekki-koulutuksen vaikuttavuudesta sairaanhoitopiirissämme tehtiin amkopinnäytetyö, jonka tulosten perusteella kyseisellä koulutuksella on ennaltaehkäisevä vaikutus väkivaltatilanteisiin ja parantaa niiden hallittavuutta. Poliisin kanssa pidettiin yksi yhteistyökokous. Toimintakäytäntöjä yhteistoimintaan poliisin kanssa saatiin kehitettyä mm. virka-apupyynnöt. Kyseinen yhteistoiminta on todettu hyödylliseksi ja ko. yhteistyömuotoa lisätään. Paloturvallisuuden osalta rakentaminen toiminnassa olevan sairaalan sisällä aiheutti paloturvallisuusriskin, joka pidettiin kuitenkin hallinnassa lisäämällä koulutusta henkilöstölle ja pitämällä harjoituksia yhdessä pelastusviranomaisen kanssa. Paloturvallisuuskoulutuksia pidettiin 6 kappaletta, joihin osallistui yhteensä 102 henkilökunnan jäsentä. Paloharjoituksia järjestettiin 2 kpl pelastusviranomaisen kanssa. Työtapaturmat laskivat selvästi vuoteen 2013 verrattuna (9 kpl). Työtapaturmien laskuun yhtenä vaikuttavana tekijänä oli työntekijöiden riskitietoisuuden kasvaminen. Tapaturmataajuus oli sairaanhoitopiirissä selvästi alempi vertailuryhmään (Suomessa vastaavalla toimi-alalla toimivat yritykset ja yhteisöt) nähden.

11 9 Tietoturvallisuus parani oleellisesti, kun koko sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön toimikortti kirjautuminen. Lisäksi vuoden 2014 aikana tehtiin useita tietoliikenteeseen ja tietoliikenneyhteyksiin liittyviä arviointeja. Näistä saatujen tulosten perusteella on jatkettu sekä sopimusten, vastuiden että toimintaprosessien täsmentämistä ja dokumentoitua. Näillä toimenpiteillä on saatu kehitettyä haavoittuvuuden hallintaa. Ympäristöturvallisuuden osalta aloitettiin ympäristöohjelman laadinta, mitään merkittäviä puutteita ympäristöturvallisuudessa ei havaittu vuoden 2014 aikana. Potilastietojärjestelmät Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tietohallinnon tietojärjestelmiin liittyvät toimintakohteet keskittyivät vuonna 2014 perusinfran muutoksiin ja kansallisiin käyttöönottoihin, sekä alueellisiin yhteistyöprojekteihin ja hankkeisiin. Kanta-hankkeen myötä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen julkiset terveydenhoito-organisaatiot liittyivät kansallisen earkiston käyttäjiksi. earkisto mahdollistaa mm. potilaiden tietojen näkyvyyden terveydenhoidon organisaatioiden välillä, jos kansalainen antaa luvan omien tietojen katseluun. Perustietotekniikan osalta suurimpana laatua ja toiminnollisuutta parantavana aktiviteettinä oli Windows XP käyttöjärjestelmän päivittäminen Windows 7 käyttöjärjestelmään, sekä perusinfran ylläpidon integroiminen ISSHP:n FujitsunPatja palveluun, jonka kautta perus tietojärjestelmien yhteen toimivuus ja laadukas tuki saatiin järjestettyä. Muita ISSHP: n kanssa tehtäviä yhteishankkeita vuoden 2014 aikana olivat sähköposti- ja Lync palveluiden integroiminen, ensihoidon järjestelmän (Merlot Medi) käytön laajentaminen ISSHP:lle, XArchivearkistointiohjelma projektin käynnistäminen ja tiiviin tietohallintoyhteistyön jatkaminen. Sairaalatoiminnan tehokkuutta lisäävät käyttöön otetut virtuaalityöasemat, jotka mahdollistavat katkeamattoman työn tekemisen siirryttäessä virtuaalipäätteeltä toiselle. Virtuaalipäätteiden käyttäminen lisää työn mukavuutta, tuo kustannushyötyjä ja vähentää ylläpidon tarvetta. Mediakeskuksen käyttöönotto on mahdollistanut potilaiden kuva-ja signaali-tiedostojen tallentamisen keskitetysti, se sujuvoittaa päivittäistä työntekoa ja parantaa potilasturvallisuutta. Strategian mukainen sähköisen asioinnin tekninen kehittäminen on ollut aktiivista. Sähköisen asioinnin kehittäminen muuttaa toimintaprosesseja, joka asettaa haasteita kliinisen prosessin muutoksenhallintaan, mutta tehostaa ja nopeuttaa työntekemistä ja antaa uusia mahdollisuuksia sairaalatoiminnalle. Turvallinen viestinvälitys on tietoturvallinen asiointikanava ammattilaisen ja asiakkaan välillä, se on käytössä erilaisilla poliklinikoilla ja vastaanotoilla sekä neuvoloissa. Itse-ilmoittautuminen on otettu käyttöön sairaalassa, asiakkaat ilmoittautuvat päätettä käyttäen tullessaan ajanvarauspoliklinikalle Itseilmoittautuminen on käytössä erikoissairaanhoidossa sekä terveysasemilla. Yksinkertainen ajanvaraus on otettu käyttöön, vastaanottoaikojen varaus, siirtäminen ja peruminen ovat käytössä terveysasemilla, sekä varattujen aikojen katselumahdollisuus on toteutettu erikoissairaanhoidossa. Sähköiset kutsukirjeet ja esitietolomakkeet ovat käytössä ajanvarauspoliklinikoilla ja leikkausosastolla. Ammattilainen lähettää kutsukirjeet ja erilaiset esitetietolomakkeet sähköisesti omahyvikseen tai e-kirjeenä kansalaiselle.

12 10 Tietoliikenne- ja palvelin järjestelmiä on analysoitu ja tehty tarvittavia teknisiä muutoksia ja parannustoimenpiteitä. Tietoliikenteen analysoiminen selvitti tietoliikennetopologiaa ja suunnitelma sen yksinkertaistamiseksi on tehty, muutoksia toteutetaan vuoden 2015 aikana. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on osallistunut vuoden aikana Kiila-hankkeeseen, se on Medi-IT Oy:n ja sen asiakasorganisaatioiden yhteishanke, jossa tuotetaan vaatimusmäärittelyt tulevaisuuden sote-palvelujärjestelmää tukevalle ictratkaisulle. Vuoden 2014 aikana hankkeessa on tuotettu vaatimusmäärittelyt terveydenhuollon ja sosiaali - ja terveydenhuollon yhteispalveluiden osalta. Vuonna 2015 keskitytään YO-sairaanhoitopiirien ja sote-yhteistyön sekä sosiaalihuollon määrityksiin, sekä käynnistetään kilpailutus. Erva-tason yhteistyötä on jatkettu aktiivisesti. KYS-erva tietohallintotoimikunta kokoontui vuoden aikana aktiivisesti, puheenjohtajana toimii vuosina Etelä-Savon shp:n tietohallintopäällikkö. KYS-erva työryhmien toimintaan tuloksina voidaan kirjata tälle vuodelle: - palvelujen vieminen KYS-erva alueverkkoon ja liikennemäärän tasainen kasvu - Yhteinen SSO-lisenssien hankintakilpailutus - yhteinen lokitietopolitiikka valmistunut - yhteinen varmennepolitiikka valmistunut - yhteinen tietosuojapolitiikka jalkautettu - ensimmäiset LYNC-laajennukset ja yhteiskäytöt - toimikorttijakelun laajennus piireissä - VAKAVA-työn loppuun saattaminen ja alueellisen tason toiminallisuuksien kuvaaminen osana KA:ta - AKUSTI-työryhmiin osallistuminen eri tasoilla - sote-ict lausunnon kommentointi Tietohallintotyöhön on kuulunut myös yleinen raportoinnin kehittäminen. Raportointia ja tiedolla johtamista kehitetään strategian mukaisesti yhteistyössä shp:n johdon ja sairaalatoiminnan vaatimusten mukaisesti. Keskeisiä tietosuojaan liittyviä seuranta- ja kehittämiskohteita ovat vuonna 2014 olleet; Kansalliseen potilastiedon arkistoon liittyminen, henkilöstön toimikorttikirjautumisen kehittäminen, terveydenhuollon palveluiden muutoksista aiheutuneet tietosuojatarpeet, KYS-erityisvastuualueen yhteiset toimintamallit ja tietosuojayhteistyö, sekä henkilöstön osaaminen. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tietoturva- ja tietosuojapolitiikan sisältöjen jalkauttamista on jatkettu sairaanhoitopiirin yksiköissä. Yhteisen tietoturvapolitiikan käyttöönottoon on sitouduttu myös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tietohallinto-organisaatio on antanut aktiivisesti lausuntoja ja kannanottoja ministeriön ja THL:n lausunto - ja kommenttipyyntöihin. Sisäinen valvonta ja riskit Kts. sairaanhoitopiirin tilipäätös ja tasekirja 2014: sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus.

13 11 Perusterveydenhuollon yksikkö Perusterveydenhuollon yksikkö ohjasi hankkeita, koordinoi perusterveydenhuollon kehittämistoimintaa, järjesti alueellisia koulutuksia, verkostoi alueen perusterveydenhuollon johdon ja käynnisti palveluketjutyön v Merkittävä osa yksikön resursseista meni Kaste -rahoitteisen ESSO-hankkeen käynnistämiseen ja johtamiseen sekä Tervis-hankkeen sisällön ohjaamiseen. Alueellisina koulutustilaisuuksina järjestettiin mm. Hoitoketjut kuntoon -koulutus sekä Huumekoulutus. Lisäksi luotiin alueellinen koulutuskalenteri. Perusterveydenhuollon kehittäjäosaamista vahvistettiin käynnistämällä Savo- Karjala kehittäjävalmennus sarja, jossa Etelä-Savolla on vastuu järjestelyistä. PTH-yksikkö käynnisti laajan työn palliatiivisen palveluketjun tekemiseksi, johon osallistettiin myös omaisia. Perusterveydenhuollon yksikkö käynnisti perusterveydenhuollon johdon säännölliset videotapaamiset alueellisen vuoropuhelun lisäämiseksi. Somaattiset palvelut Sisätaudit Oma toiminta Hoitopäivät ,4-10,4 Hoitojaksot ,8-6,8 Keskim. hoitoaika 4,0 93,0-3,8 Käynnit ,8 + 0,9 - josta päivystyskäynnit ,8 Vuonna 2014 aloitettiin sairaanhoitopiirin organisaatiomuutokseen liittyvät laajat toiminnalliset muutokset koko sisätautien alueella. Toukokuun 2014 lopussa 21- paikkainen keuhkosairauksien vuodeosasto suljettiin ja keuhkopotilaiden hoitoon avattiin sisätautiosastolla henkilöstövajeen takia sulussa olleet potilaspaikat 10- paikkaiseksi keuhkosairauksien osastomoduuliksi. Keuhkolääkäriresurssin lisäksi osastolle siirtyi 7 hoitajavakanssia. Sisätauti-keuhkosairauksien osaston paikkaluku nousi 28:sta 34:ään. Osaston tilojen remontointi toiminnan muutoksiin liittyen muun muassa yhdestä 4-hengen huoneesta remontoitiin kaksi 1-hengen huonetta WC-tiloineen infektiopotilaita ajatellen ja vastaavat remontit jatkuvat ensi vuonna parantaen potilaiden yksityisyyden- ja infektiosuojaa. Lääkehuone uudistettiin täysin osastolla aloittaneen osastofarmaseutin ja lääketyöntekijän johdolla. Lääkehoidon suunnittelu ja toteutus hyötyivät osastofarmasiasta merkittävästi; lääkemenot vähenivät ja lääkkeisiin liittyvien haittailmoitusten määrä puolittui. Osastofarmaseutti osallistui aktiivisesti potilaiden lääkehoidon arviointiin sekä potilasohjaukseen esim. kotiutusten yhteydessä, minkä potilaat kokivat hyvänä. Myös raportointikäytännöt muuttuivat osin suullisesta kirjallisiksi. Raporttikäytäntöjen muutos vähensi merkittävästi henkilöstön lisätöitä, sillä aikaisemmin

14 12 suulliset iltapäiväraportit pitkittivät aamuvuoroa. Rytmihäiriöpotilaiden seurantaan käytettävä telemetriajärjestelmä päivitettiin, seuranta-monitoreja lisättiin ja lähettimet uusittiin. Joulukuussa osaston yhteydessä 22 vuotta toiminut sydänvalvonta ja invasiivisen kardiologian tutkimuspotilaat siirtyivät uusiin valvontayksikön tiloihin päivystyksen läheisyyteen. Vapautuviin tiloihin remontoidaan vuonna 2015 hematologisten potilaiden hoitoyksikkö omaksi osastomoduulikseen. Remontit saatiin tehtyä tiukassa aikataulussa ja toki ne jonkin verran häiritsivät potilaita ja osaston toimintaa, mutta kokonaisuudessaan niistä selvittiin hyvin. Suuret muutokset ja työtoverien vaihtuminen, uusien hoitojen oppiminen ja erilaisten työskentelytapojen yhteensovittaminen olivat haaste, joka otti ajoittain voimille, mutta josta selvittiin. Potilaspaikkamäärien vaihtelu osaston sulkujen, remontin ja muuttojen takia sekä tehostunut päivystysosaston käyttö vähensivät hoitopäiviä ja lyhyitä hoitojaksoja vuode-osastolla. Päivystysosaston (POS) osalta tulos oli odotettu ja toivottu. Osasto-kuormituksen odotetaan tasaantuvan parin seuraavan vuoden aikana toiminnan vakiintuessa muutosten jälkeen. Sydänvalvonnan ja invasiivisen kardiologian osalta toiminta jatkui ennallaan ja toimenpidemäärät pysyivät aikaisemmalla tasolla. Kardiologinen toimintastrategia oli yhä enemmän etupainotteista akutologiaa ja yhteistyötä ensihoidon ja päivystyksen kanssa tiivistettiin edelleen. Siksi 5-paikkaisen sydänvalvonnan, 4- paikkaisen invasiivisen kardiologian tutkimuspotilaiden huoneen sekä 2- paikkaisen stroke-yksikön yhdistäminen ja siirtäminen yhteiseksi valvontayksiköksi lähelle päivystystä tuki nykyistä toiminta-strategiaamme. Hematologian osa-alueella lymfoomat lisääntyivät, myeloproliferatiivisia tauteja todettiin odotettua enemmän ja osa diagnosoiduista myeloomista oli aiempaan verrattuna aggressiivisempia. Veritautien hoitojen kehittyminen on johtanut parempaan ennusteeseen ja eliniän pitenemiseen, mikä osaltaan on lisännyt potilaskontaktien määrää/hoitoaika. Erityisesti sytostaattipoliklinikka oli kuormittunut ja toimintaa järjesteltiin uudelleen; joitakin potilasryhmiä siirrettiin seurantaan ajanvarauspoliklinikalle ja verensiirtojen ja muiden tukihoitojen piirissä olevien potilaiden seuranta siirtyi avohoitoon. Myös hoitajavastaanottoja ja hoitajan puhelinkontakteja potilaisiin lisättiin. Tämä helpotti merkittävästi hematologin työmäärää, mutta vaatii toki hoitajalta erittäin hyvää ammattitaitoa ja kokemusta, minkä turvaaminen jatkossakin on ensiarvoisen tärkeää. Ajanvarauspoliklinikalla hoitajan tekemiä soittokontrolleja lisättiin, hematologin päiväpoliklinikkaa tiivistettiin ja syksyllä pidettiin joitakin iltavastaanottoja. Lisäksi KYS:n kaksi hematologia kävivät pitämässä vastaanottoja 1-2x/kk syksyn aikana. Näiden toimien avulla saatiin jonot purettua ja pidettyä hematologian poliklinikka reaaliajassa, vaikka syksystä 2014 alkaen oli työssä vain 1 osa-aikainen hematologi. Vuoden 2015 alussa työnsä aloittavan onkologin kanssa sovitaan yhteistyöstä lymfoomapotilaiden hoidossa ja edelleen tarvitaan ostopalvelulääkäreiden apua seurantapoliklinikalla. Erikoistuvien lääkärien määrän lisäännyttyä voitiin heille järjestää sijoitukset hematologialle 3 kuukauden sykleissä, mikä osoittautui antoisaksi niin koulutuksellisesti kuin hematologian toiminnan kannalta. Nefrologialla kotihemodialyysi vakiintui yhdeksi kotidialyysihoidon hoitomuodoksi peritoneaalidialyysin rinnalle. Sairaanhoitopiirin alueelle tuli ennätyksellisen paljon munuaissiirtoja (8), mikä johti dialyysipotilaiden kokonaismäärän vähenemiseen (20 potilasta hemodialyysissä dialyysiyksikössä, 2 kotihemodialyysissä, 4 peritoneaali-dialyysissä). Munuaispoliklinikalla käyntimäärät

15 13 vastaavasti nousivat reilusti, kun uudet siirtopotilaat tarvitsivat tiheää seurantaa. Myös pre-dialyysipotilaat tarvitsivat vastaanottoaikoja lyhyellä viiveellä. Ainoan nefrologin loma-ajat ovat hankalia ja 2014 sijaisuudet hoidettiin erikoistuvan lääkärin ja konsultaatioiden avulla. Sairaalaan rakennettiin uusi Hoitokeskus vuoden lopulla ja samassa yhteydessä tehtiin myös dialyysin laajennus 9-paikkaisesta 12-paikkaiseksi. Laajennustöistä johtuen dialyysi toimi väistötiloissa ilman suurempia ongelmia. Jatkossa meillä on aikaisempaa paremmat valmiudet ottaa vastaan mm. lomadialyysipotilaita. Munuaispoliklinikan käyntimäärien reilun nousun takia ensi vuonna vastaanottoaikoja täytyy lisätä. Hoito-paikkojen määrän ja munuaispoliklinikan toiminnan lisääntyessä toiseen nefrologin virkaan tarvitaan lääkäri ja hoitohenkilöstön määrän riittävyyttä täytyy tarkastella uudelleen. Sisätautien poliklinikalla lääkäreiden vastaanottotoimintaa oli vihdoin mahdollisuus lisätä, kun sisätauteihin erikoistuvat lääkärit pystyivät hoitamaan osastoja osin itsenäisestikin ja erikoislääkäreitä voitiin sijoittaa poliklinikalle. Hoitohenkilöstö riitti lääkeinfuusioiden ja hematologian vastaanottotoiminnan siirryttyä vuoden vaihteessa hoitokeskukseen. Iltaisin pidettiin lisätyönä jononpurkupoliklinikkaa hematologian ja kardiologian vastaanotoilla kiireettömään hoitoon pääsyn turvaamiseksi ja lisäksi myös ostopalvelulääkäreitä käytettiin. Diabetespoliklinikalla käyntimäärät lisääntyivät tasaisesti ja toiminnan suunnitteluun toi haastetta vuodeosastolta insuliinipumppuhoitojen aloitukseen poliklinikalle siirtyneet potilaat. Tähän liittyen osaston diabeteshoitajat aloittivat myös osa-aikaisen työskentelyn poliklinikalla. Jalkaterapia toimi entiseen tapaan. Reumatologian poliklinikalla työskenteli loppuvuodesta kaksi osa-aikaista reumatologia, kun pitkäaikainen reumatologi jäi osa-aikaeläkkeelle. Tämä aiheutti jonkin verran viivettä vastaanottoihin. Vuoden 2015 alusta saadaan vahvuuteen sisätautilääkäri, joka erikoistuu reumatologiaan ja täten osallistuu täysipäiväisesti reumapotilaiden hoitoon. Tavoitteena on saada jonotilanne hallintaan. Vuosi 2014 jäi sisätautien osalta aikakirjoihin suurena muutosten ja haasteiden vuotena. Niin toiminnalliset kuin rakenteellisetkin muutokset koskivat jokaista työyksikköä. Lähiesimiehet joutuivat ottamaan kantaa niin sairaalarakentamisen rakennusteknisiin kuin henkilöstöhallintoon liittyviin ongelmiin. Näissä tehtävissä korostui ajantasaisen tiedottamisen sekä johdonmukaisuuden merkitys sairaalan jokaisella esimiesportaalla. Toiminnalliset muutokset, työtapojen uudelleen muotoutuminen ja yhteistyön hioutuminen uusissa työyksiköissä jatkuu vuosia. Ravitsemusterapiassa pystyttiin vastaamaan palvelujen lisääntyvään kysyntään määräaikaisen työntekijän työpanoksen turvin. Potilastyössä yksilöohjaukset ja potilaiden hoidon suunnittelu, ensitietopäivät, sopeutumisvalmennuskurssit ja ryhmätoiminta, uutena alueellinen verkkopuntari-painonhallintaryhmä, voitiin toteuttaa asianmukaisesti. Alueellista ja sisäistä koulutusta järjestettiin terveydenhuollon ja ruokapalveluiden ammattilaisille. Pertunmaalle suunniteltiin, valmistettiin ja toteutettiin Ravitsemushoidon tehostamisen koulutuspaketti, jolloin sairaanhoitopiirin ravitsemusterapeutti jalkautui alueelliseen työhön.

16 14 Lastentaudit (sisältää lastenneurologian) Oma toiminta Hoitopäivät ,2-5,6 Hoitojaksot ,6-14,2 Keskim. hoitoaika 2,6 118,2 + 10,1 Käynnit ,4-2,2 - josta päivystyskäynnit ,1 Lastenyksikön toiminta sujui entiseen tapaan pääasiassa suunnitelmien mukaisesti. Kuormitukset lastenosastolla ja vastasyntyneiden teho-osastolla vaihtelivat kuten aikaisempinakin vuosina. Hoitojaksojen lukumäärä oli edelliseen vuoteen verrattuna hiukan pienempi. Hoitojaksot lastenosastolla olivat lyhyitä ja potilasvaihto runsasta. Lasten hoitoisuus vaihteli suuresti samoin kuin yksiköiden kuormitus. Vauvateholla oli runsaasti vauvoja erityisesti alkuvuodesta. Kesällä koko lastenyksikön toiminta oli rauhallisempaa ja rauhallisuus jatkui loppuvuoden, lyhyehköjä poikkeusjaksoja lukuun ottamatta. Tämä on haasteellista osaavan henkilöstön resursoinnin suhteen. Lastenosasto oli evakossa osastolla 13 tammikuun lopusta toukokuun puoleen väliin hoitajakutsuremontin vuoksi. Tällöin lastenosaston hoitaja oli anestesiatoimenpiteissä päiväkirurgian yksikössä maanantaisin ja joka toinen torstai. Lastenpoliklinikka oli evakossa lastenosastolla huhti - toukokuussa. Lastenpoliklinikan toiminta pysyi oleellisesti entisellään. Käyntimäärät olivat samaa luokkaa aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lähetteiden määrässä ei ollut oleellista muutosta edellisvuoteen verrattuna ja potilaiden pääsy hoitoon sujui ongelmitta. Hoitotakuun vaatimukset täytettiin hyvin. Lastenneurologian toiminta jatkui entiseen tapaan vilkkaana. Käyntien määrä oli hiukan suurempi kuin edellisenä vuonna. Hoitotakuun vaatimukset täytettiin. Puheterapiapalveluita saatiin paremmin kuin aikaisemmin, kun lastenyksikön puheterapeutin virka oli täytetty. Lastenyksikön psykologi teki 50% työaikaa, mutta sen lisäksi lastenneurologialle ja lastentaudeille saatiin 1 yhteinen psykologi, jonka vuoksi psykologin palvelut saatiin hoidettua normaalisti. Perinnöllisyyslääkärin konsultaatiopoliklinikkatoiminta jatkui entiseen tapaan ostopalveluna kolme kertaa vuoden aikana. Lastenortopedin ja lastenkardiologin konsultaatiot hoidettiin entiseen tapaan ostopalveluina. Lastenortopedin vastaanotot olivat keskimäärin kerran kuukaudessa, lastenkardiologi kävi noin kolmen kuukauden välein. Lastenlääkäritilanne oli melko hyvä. Kaikki erikoislääkärivirat olivat täytettyinä. Lastenlääkäreiden päivystykseen tarvittiin ulkopuolisia päivystäjiä, joita saatiin osittain tai kokonaan kuutenatoista viikonloppuna vuoden aikana. Erikoistuvan lääkärin virka oli täytettynä koko vuoden ajan. Alkuvuodesta lastenyksikössä oli kaksi erikoistuvaa lääkäriä ja lastenneurologian yksikössä erikoistuva 2 kuukauden ajan. Lastenyksikössä oli koko vuoden ajan 1-2 amanuenssia / lääkäriharjoittelijaa töissä.

17 15 Hoitohenkilöstön akuutit poissaolot hoidettiin pääsääntöisesti sisäisin järjestelyin, varahenkilöstön sairaanhoitajaa tarvittiin joissakin poissaoloissa. Ruuhkatilanteissa ja hiljaisina aikoina apua annettiin yksikön sisällä ja muille yksiköille talossa. Pitkäaikainen osastonhoitaja jäi eläkkeelle loppuvuodesta. Kesällä toiminta oli hiukan supistettua: lasten poliklinikalla oli hoitajien osalta supistettua toimintaa heinäkuun aikana kahden viikon ajan. Lastenneurologian poliklinikka oli suljettuna heinä-elokuun aikana neljän viikon ajan. Kuten edellisenäkin vuonna vastasyntyneiden teho-osasto muutti lastenosaston yhteyteen toukokuun lopussa ja palasi takaisin omalle osastolleen elokuun lopussa. Näillä järjestelyillä osastojen toiminta saatiin hyvin toimivaksi. Ihotaudit Oma toiminta Hoitopäivät 17 18,9-83,7 Hoitojaksot 5 50,0-68,8 Keskim. hoitoaika 3,4 37,8-47,7 Käynnit ,4 + 3,5 - josta päivystyskäynnit 16-50,0 Ihotautiyksikön toiminta noudatteli edellisen vuoden linjauksia. Poliklinikka- ja avohoitokäyntien määrissä oli hienoista nousua ja lähetteiden määrä lisääntyi. Ylilääkärin ja osastonylilääkärin tilapäisiä poissaoloja korvattiin osin ostopalveluin. Loppuvuodesta alkaen lääkäriresurssia lisäsi osa-aikaisen osastonylilääkärin työpanos, joka jatkossa vähentänee ostopalvelujen tarvetta. Hoitotakuu toteutui pääosin. Vuodeosastohoitoa tarvitsevat potilaat hoidettiin alkuvuodesta entiseen tapaan osastolla 26 ja osaston lakkautuksen jälkeen osastolla 34. Hoitopäiviä ja -jaksoja oli edelleen vähän johtuen erikoisalan toiminnan avohoitopainotteisuudesta. Edelliseen vuoteen verrattuna vuodeosasto-hoidon tarvetta oli selvästi vähemmän, mutta tämä selittynee pitkälti satunnaisvaihtelulla. Alueellisen haavanhoito-ohjelman jalkauttaminen jatkui kevään aikana terveyskeskusten yksiköissä ja muissa hoitolaitoksissa. Projektille suunniteltiin jatkoa haavapoliklinikkatoiminnan muodossa ihotautiyksikön yhteydessä. Allergiatutkimusyksikössä tehtyjen prick-testien määrä lisääntyi aiempiin vuosiin nähden merkittävästi. Tämän taustalla oli vuoden 2013 lopulla toteutettu allergiatestien keskittäminen ihotautiyksikköön. Kansalliseen allergiaohjelmaan liittyen allergiatestitoiminta auditoitiin ja toiminnan todettiin täyttävän prick-testeille asetetut laatuvaatimukset. Ihotautiyksikön toiminnan perusongelma on ollut pitempään hoitohenkilöstön vajaus ja suuri vaihtuvuus ja siihen liittyen ammatillisen syväosaamisen haasteellisuus. Hoitajavastaanottoa ja itsenäistä hoitajatyöskentelyä oli ihotautiyksikössä edelleen paljon. Allergiatestien keskittäminen ihotautiyksikköön sekä lääkärien määrän lisääntyminen vaati hoitajaresurssien uudelleen tarkastelua. Hoitajien tämänhetkinen määrä ei riitä enää toiminnan hallintaan ja uusien

18 16 toimintojen kehittämiseen, mm. lääkäri hoitajatyöparityöskentelyn toteuttaminen poliklinikkavastaanotto-toiminnan tehostamiseksi jäi seuraavan vuoden tehtäväksi. Neurologia Oma toiminta Muutos- % Hoitopäivät ,3-6,3 Hoitojaksot ,0-6,4 Keskim. hoitoaika 5,0 89,6 + 0,1 Käynnit ,2-4,1 - josta päivystyskäynnit ,1 Vuoden 2014 aikana erikoislääkärityövoimasta oli puutetta, Yksi erikoislääkärin virka oli täyttämättä. Kokenut erikoistuva lääkäri paikkasi osittain puuttuvan erikoislääkärin työpanosta. Erikoistuvia lääkäreitä saatiin rekrytoitua tyydyttävästi. Sairaanhoitajien lyhyisiin poissaoloihin ei saanut ottaa sijaisia talon ulkopuolelta, vaan poissaolot paikattiin kiertohoitajilla tai omien osastojen työjärjestelyillä. Kesällä neurologinen kuntoutusosasto 11 oli suunnitellusti suljettuna seitsemän viikkoa ja sairaanhoitajat olivat sijaisina osastolla 24, päivystysosastolla sekä osastolla 34. Tämä on lisännyt vakinaisen, pätevän työvoiman vastuuta ja työkuormitusta. Hoitotakuun vaatimukset pystyttiin täyttämään. Seurantajärjestelmän puutteet aiheuttivat ongelmia ajantasaisten toimintatietojen saamisessa. Neurologian vuodeosastotoiminnassa hoitojaksojen ja hoitopäivien määrä jäi hiukan budjetoidusta. Tätä muutosta selitti päivystysosastotoiminnan käynnistyminen, joka vähensi aivan lyhyimpien osastojaksojen määrää. Ajanvarauspoliklinikan käyntimäärä jäi budjetoidusta, mille selityksenä on yhden erikoislääkärin vajaus. Päivystyspoliklinikan neurologiseksi merkittyjen potilaiden käyntimäärät tasaantuivat ja jopa hiukan vähenivät edellisvuoden nopean hyppäyksellisen nousun jälkeen. Lähetemäärät neurologian yksikköön osoittivat vähäistä nousua. Päivystysosaston toiminnan käynnistyminen muutti osasto 24N:llä hoidettavaa potilasmateriaalia siten, että aivan lyhyttä hoitoa vaativien potilaiden määrä väheni. Osastolla keskeisin hoidon kohde oli akuutin aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden potilaiden akuuttivaiheen diagnostiikka ja hoito. Osaston toiminnan luonteesta johtuen kuormituksessa oli suuria sattumasta johtuvia vaihteluita ja erityisesti ajoittain kärsittiin merkittävästä tilanahtaudesta. Runsas potilasvaihto lisäsi selvästi osaston kuormitusta, mikä ei ole nähtävissä pelkistä toimintaluvuista. Savonlinnan neurologisten potilaiden osastohoito jatkui suurelta osin Mikkelin keskussairaalan vastuulla ja on vaatinut huomattavasti neurologian akuuttiosaston resursseja. Kuntoutusosastolla on keskitytty erityistason kuntoutukseen. Toiminnan keskeisin alue on edelleen ollut akuutin aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden potilaiden moniammatillinen ja laaja-alainen jatkokuntoutus. Niin sanottu pakotettu käden

19 17 kuntoutus, spastisiteettipoliklinikka ja tehostettu kävelyn kuntoutus ovat vakiintuneet osaksi osaston toimintaa. Pitkälle edenneen Parkinsonin taudin hoitoprosessi on vakiintunut. Asiaan vihkiytyneiden sairaanhoitajien osuus tässä toiminnassa on hyvin merkittävää. Osastolta siirrettiin vakituista henkilökuntaa vakansseineen vuodeosastoselvityksen johdosta muualle ja osastolle on jouduttu palkkaamaan erillisluvalla sijaisia paikkaamaan näitä poissaoloja. Epävarmuus tulevista osastojärjestelyistä ja suunnitelmien nopea vaihtuminen lisäsi henkilökunnan kuormitusta. Neurologian poliklinikalla jatkettiin tiimityöskentelymallin mukaista toimintaa. Jonotusajat poliklinikalle ovat olleet kohtuulliset. Kesä-ajan toiminnan supistukset pidensivät jonotusaikoja tilapäisesti. Geriatrian poliklinikan toiminnan keskeytyminen on lisännyt neurologian poliklinikan kysyntää. Parkinson potilaiden välikontrollien siirto sairaanhoitajan vastaanotolla tapahtuvaksi on vakiintunut. Keuhkosairaudet Oma toiminta Muutos- % Hoitopäivät ,1-35,9 Hoitojaksot ,8-36,7 Keskim. hoitoaika 5,9 101,7 + 1,2 Käynnit ,7 + 3,1 - josta päivystyskäynnit ,7 Toiminta keuhkosairauksien klinikassa on jatkunut saman sisältöisenä kuin aiempina vuosina. Lähetteiden määrän väheneminen oli kohtalaisen suurta, mutta on vaikea sanoa, onko kysymys pysyvämmästä trendistä vai tilapäisestä vaihtelusta. Lääkärityövoiman osalta elettiin alkuvuosi 2014 niukoilla resursseilla. Apulaisylilääkäri jäi eläkkeelle huhtikuussa ja yksi erikoislääkäri teki vain prosentin osa-aikaisuutta kesän alkuun saakka. Tästä aiheutui toiminnan pyörittämisen ongelmia sekä keväällä että kesän lomakaudella. Heinäkuusta alkaen oli kolme erikoislääkäriä viroissa. Keuhkosairauksien osastotoiminnassa tapahtui suuri muutos, kun osasto 26 suljettiin toukokuussa, ja keuhkopotilaat sijoitettiin sisätautiosastolle 34. Tästä aiheutui odotetusti toiminnallista hankausta. Samalla poistui - laadituista hätävarasuunnitelmista huolimatta - mahdollisuus joustavasti käyttää tähän tarkoitukseen rakennettuja eristyshuoneita. Lääkärityövoiman kannalta osaston sulkeminen ja vuodeosastopaikkojen vähentyminen helpottivat tilannetta. Noin 10 sairaansijan osastolle yhden lääkärin työpanos on riittävä ja näin poliklinikalle pystyttiin kesälomakauden ulkopuolella sijoittamaan kaksi erikoislääkäriä. Osastolla 34 selvittiin kohtalaisen hyvin kysynnän ollessa loppuvuoden vain kohtalaista.

20 18 Keuhkosairauksien poliklinikalla pysyttiin hoitotakuun raameissa. Omia hoitotakuuta tiukempia tavoitteita ei aina saavutettu osin myös yllä mainitun lääkäriresurssin vuoksi ja osin sen vuoksi, että välillä keuhkojen toimintakokeiden saatavuuden kanssa oli ongelmia. Uniapneapotilaiden hoidon aloitukset ja seuranta siirtyivät aiemman suunnitelman mukaisesti yhä enemmän hoitajatyöksi. Tämä toimi hyvin. Uniapeapotilaiden määrä tuntui edelleen valtakunnallisen trendin mukaisesti lisääntyvän. Hoidon aloituksia pyrittiin virtaviivaistamaan ja yksinkertaistamaan ja samalla siirryttiin pitkälti avohoidon niin sanottujen autolaitteiden käyttöön. Yhteistyö endoskopiayksikön kanssa keuhkoputkien tähystyksissä toimi hyvin. Samoin keuhkosyövän solunsalpaajahoidot toteutuivat hyvin yhteistyössä tiputusyksikön kanssa. Keuhkosairauksien poliklinikan syksyinen muutto aiheutti siirto-ongelmia ja potilaiden opastusongelmia. Myös matka laboratorioon (mm. valtimoverinäytteet) kasvoi selvästi. Valvontaosaston sijoittuminen keuhkosairauksien entisiin tiloihin edellytti bronkoskopiapotilaiden toimenpiteen jälkeisen seurannan uudelleenjärjestelyn, joka ei ollut ratkaisuna täysin tyydyttävä. Poliklinikalla saavutettiin toimintalukujen valossa asetetut talousarviotavoitteet. Myös mm. tuloskorttiin kirjattu tavoite vastaanottojen aikataulussa pysymisestä toteutui kohtuullisen hyvin. Sähköisen sairauskertomuksen kömpelyys ja mm. hoitajien kirjaamisen lisääntyminen sekä erityisesti moniajanvarausjärjestelmän kömpelyys toivat edelleen henkilökunnalle lisäongelmia ja toimivat vastaanottotoimintaa hidastavina elementteinä. Endoskopia Oma toiminta Käynnit yht ,4-4,5 Sisätaudit ,5 + 6,0 Kirurgia ,7-18,2 Endoskopiayksikköön saapui v vajaa sisätautialan lähetettä. Lähetemäärä kasvoi edelliseen vuoteen lähes 10%. Kiireellisiin toimenpiteisiin, jotka käsittävät suurimman osan endoskopian toimintaa, potilaat pääsevät pääosin aikarajaksi määritellyn 1 kk:n kuluessa. Sisätautigastroenterologisten ensikäyntiaikojen osalta pysyttiin vuonna 2014 hoitotakuussa. Sen sijaan kirurgisten ensikävijöiden osalta hoitotakuu ei toteutunut. Enimmillään hoitotakuun ulkopuolella on ollut noin potilasta kuukaudessa. Uusintakävijöiden osalta taas kirurgiset potilaat ovat päässeet lähes suunnitellusti tutkimuksiin, mutta sisätautipotilaiden kontrolleihin pääsy on viivästynyt enimmillään jopa 6 kuukautta.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2014... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 HOITOTYÖN OPETUS, TUTKIMUS JA KOULUTUS...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2015

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2015 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2015... 3 OPETUSTOIMINTA... 4 HOITOTYÖN OPETUS, TUTKIMUS JA KOULUTUS... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA...

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

6.3.4. Neurotoimialue

6.3.4. Neurotoimialue 6.3.4. Neurotoimialue TAULUKO 6.3.4.2. NEUROTOIMIALUEEN TUNNUSLUVUT VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013. Neurotoimialue muodostettiin yhdistämällä kolme erikoisalaa (neurologia, neurokirurgia ja verisuonikirurgia),

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE

OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Operatiivinen osasto 22-08.01.2017 Sulku 03.07-13.08.2017 Operatiivinen osasto 21 Operatiivinen osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistentautien

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

6.3.7. Naistenklinikka

6.3.7. Naistenklinikka TAULUKO 6.3.7.1. NAISTENKLINIKALLE SAAPUNEET LÄHETTEET VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013. Toimintaluvut vastuualueittain vuodelta 2013 on kuvattu taulukossa 6.3.7.2. TAULUKKO 6.3.7.2. NAISTENKLINIKAN TOIMINTALUVUT

Lisätiedot

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010 LIITE 1. POTILASPALAUTE VUOSINA 2006 2010 Palautemäärät 2010 Vuosi Spontaanin palautteen määrä kpl (luvut sis. myös sähköisen palautteen) 2006 2454 2007 2278 2008 1766 2009 1894 2010 1614 LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä 18.5.2014 Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä Jyväskylässä 20.5. 2014 vastuualuejohtaja Ari Kukka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Asiakas-/ potilaspalautteet

Asiakas-/ potilaspalautteet Asiakas-/ potilaspalautteet 1.1.2017 31.12.2017 Asiakas-/ potilaspalautteet 2017 Etelä-Pohjanmaan shp asiakas-/ potilaspalautejärjestelmä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on vuodesta 1998 kerätty

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

ERVA-seminaari Henkilöstön riittävyys - Lääkärit

ERVA-seminaari Henkilöstön riittävyys - Lääkärit ERVA-seminaari Henkilöstön riittävyys - Lääkärit 14-15.03.2017 Radisson Blue Kari Haukipuro Lääkärityövoiman rakenne Pienet luvut (50 + 5 alaa) sattumalla suuri merkitys, tilanne elää kokonaismääräarviot

Lisätiedot

Asiakaspalautteet

Asiakaspalautteet Asiakaspalautteet 1.1.2017 16.10.2017 Asiakaspalautteet 2017 1.1.2017-16.10.2017 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1.1.2017 31.3.2017 30.4.2017 19.6.2017 18.9.2017 1.10.2017 16.10.2017 Seinäjoen

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Lastenreumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Kelan yhteistyökokous 7.9.2010

Lastenreumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Kelan yhteistyökokous 7.9.2010 Lastenreumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Kelan yhteistyökokous 7.9.2010 Eija Piippo-Savolainen LT, erl KYS/ lastenreumapkl Lastenreuman esiintyvyys Suomessa: n. 2 400 lastenreumaa sairastavaa lasta

Lisätiedot

a Salomaa johtajaylilääkäri

a Salomaa johtajaylilääkäri Päivystysasetus -tiivistelmä- Pohtimolampi 7.11.2013 Eva Salomaa johtajaylilääkäri 1 Päivystysasetus voimaan 1.1.2015 Synnytystoiminnassa siirtymäaika 1.1.2017 asti siihen saakka pienet synnytyssairaalat

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri / merkittävät kohdat 1. Luku Yleiset säännökset 2 Kiireellisen hoidon antaminen ja päivystyksen järjestäminen Kunnan tai kuntayhtymän on

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus 22.5.2012 / Hajautetun koulutuksen suunnittelija Maiju Toivonen, KM Lääketieteellinen tiedekunta TIEDEKUNNAN LÄÄKÄRIKOULUTUKSEN ALUEELLINEN

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Äänekosken terveyskeskus Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Shp:n talousarvio 2018 Shp:n talousarviossa on Äänekosken osuus 22,425 miljoonaa euroa ( + 2,2 % verrattuna vuoden 2017 ennusteeseen) Kaupungin raami

Lisätiedot

Sairaalatyöryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 2.2.2010. Liite nro 1, sairaalatyöryhmän muistio 2.2.2010

Sairaalatyöryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 2.2.2010. Liite nro 1, sairaalatyöryhmän muistio 2.2.2010 Kuntayhtymähallitus 19 16.02.2010 Kuntayhtymävaltuusto 8 25.05.2010 Sosterin talouden ja toiminnan sopeuttaminen koskien osastoja 4 A, 4 B ja 5 A (hanke 17) sekä kirurgian, synnytys- ja naistentautien

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari Hoitotyö Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari 16.8.2017 Esityksen sisältö Hoitohenkilökunta ja työn luonne Hoitohenkilökunnan riittävyys ja rekrytointi Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Yleistä vuodesta 2015 Sairaanhoitopiirin 25. toimintavuosi sairaalan 120. vuosi Sote-uudistus uudistui

Lisätiedot

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Erikoistumiskoulutus siirtyy STM:n vastuulle mikä muuttuu? AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Esityksen sisältö Erikoislääkärikoulutuksen ohjaukseen liittyvä lainsäädäntö Erikoistumiskoulutuksesta

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2016

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2016 Potilasturvallisuusilmoitukset vuonna 2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä tehtiin vuonna 2016 yhteensä 2332 potilaaseen/asiakkaaseen

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2016 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2016 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2016 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Yhteisyrityksen valmistelu Yhtymäjohtaja Juha Heino

Yhteisyrityksen valmistelu Yhtymäjohtaja Juha Heino Yhteisyrityksen valmistelu 6.2.2017 Yhtymäjohtaja Juha Heino Lakimuutokset uhkaavat palveluja Muuttunut terveydenhuoltolaki voimaan 1.1.2017 Leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Yhtymävaltuusto 26.-27.11.2013 Johtajaylilääkäri Eva Salomaa Lapin sairaanhoitopiiri Painopistealueet 2014 ja toiminnan kehittäminen Toiminnan

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013.

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013. 6.3.2. Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä 2013 uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja rintaelinkirurgiasta. Uusi organisaatiomalli

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus

Potilasturvallisuuskatsaus Potilasturvallisuuskatsaus Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Miksi potilasturvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota? joka vuosi kuolee tieliikenteessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla -

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - Projektipäällikkö Sara Haimi-Liikkanen Projektityöntekijä Minna Labbas 24.11.2011 HaiPro Kotkan kaupungilla

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma THL:n hankkeen sisältö Kouvolan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Potilasturvallisuuden kehittämistarpeen taustaa Sisällöltään laaja asia, jonka hallinta

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot