Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, Helsinki p

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, Helsinki p Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, Susa Junnola, Raisa Kyllikki Karjalainen, Sini Karusto, Katri Lehtola, Tuija Linkola, Matti Matikainen, Jarkko Mikkonen, Tomi Nuotsalo, Eva Persson, Mia Viljanen, Eila-Mari Väätäinen Ulkoasu: Hahmo Paino: Miktor Oy Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2011

3 Vuosikertomus 2011 Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvot Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

4 Sisältö Terveys- ja hyvinvointieroja pitää kaventaa s. 6 Vapaaehtoistoiminnan vuosi s. 7 MLL:n tehtävät ja toiminnan ydinalueet s. 8 Toimintaympäristö s. 9 Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 11 Vaikuttaminen päätöksentekoon s. 11 Vaikuttamisen tuki paikallisyhdistyksille ja piirijärjestöille s. 13 Kansalaisjärjestöyhteistyö s. 13 Viestintä s. 14 Lapsemme-lehti ja julkaisut s. 14 Tapahtumat s. 16 Kansalaistoiminnan tuki ja järjestötyö s. 17 Jäsen- ja järjestöpalvelut s. 19 Vapaaehtoistoiminnan tuki s. 19 Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus s. 19 Neuvonta s. 19 Auttavat puhelin- ja nettipalvelut s. 20 Lasten ja nuorten puhelin ja netti s. 20 Vanhempainpuhelin ja vanhemmuuden tuki verkossa s. 21 Lasten ja nuorten terveyden edistäminen s. 23 Lasten seurassa -ohjelma s. 23 Vauva- ja pikkulapsiperheiden verkkokoulu s. 23 Kaikille kaveri -hanke s. 24 Lasten ja lapsuuden suojeleminen s. 25 Finnish Internet Awareness and Safety -hanke s. 25 Viisaasti verkossa -hanke s. 26 Lasten ja nuorten osallisuus s. 27 Tukioppilastoiminta s. 27 Koulukiusaamisen ehkäisy ja Koulurauha-ohjelma s. 28 Turvallista ryhmää rakentamaan -hanke s. 28 Nuortennetti ja verkkonuorisotyö s. 28 Yhdistysten nuorisotyön tukeminen s. 28 Lasten kerhotoiminnan tuki s Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2011

5 Tuki vanhemmille s. 31 Perhekeskukset s. 31 Perhekahvilat s. 31 Vertaisryhmätoiminnan tuki s. 32 Lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan tuki s. 32 Vapaaehtoistoiminnan ohjaushanke s. 33 Lastenhoitotoiminta s. 34 Vahvuutta vanhemmuuteen -hanke s. 34 Ihmissuhdetaitojen ja tapakasvatuksen tuki s. 36 Hyvä alku koulutielle -kampanjai s. 36 Materiaalinen apu lapsiperheille s. 36 Kansainvälinen toiminta s. 37 Kansainväliset verkostot s. 37 Yhteistyö Euroopan unionissa s. 37 Kehitysyhteistyö s. 37 Talous ja hallinto s. 38 Luottamuselimet s. 38 Talous ja kiinteistöt s. 38 Varainhankinta s. 39 Keskustoimiston henkilöstö s. 39 Säätiöt ja yhtiöt s. 40 Konsernitilinpäätös s. 41 Tuloslaskelma s. 42 Tuotot ja kulut toiminnanaloittain s. 43 Tase s. 44 Tilintarkastuskertomus s. 45 Liitteet s. 46 Liiton suojelijat Kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet Liittovaltuusto Liittohallitus 2011 Liittohallituksen asettamat toimielimet Mannerheimin Lastensuojeluliiton säätiöiden hallitukset Nimikkorahastot Paikallisyhdistykset MLL:n toiminta lukuina 2011 s. 53 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

6 Terveys- ja hyvinvointieroja pitää kaventaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tehnyt aina aktiivisesti työtä lasten ja lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointierojen tasaamiseksi. Lukuisat viimeaikaiset terveys- ja sosiaalialan tutkimukset ovat osoittaneet, että terveys- ja hyvinvointierot ovat mittavia jo lapsuusiässä. Vakuuttavaa näyttöä on myös siitä, että lapsuudessa ja nuoruudessa muodostuneet terveys- ja hyvinvointierot jäävät usein pysyviksi. Omaksutut terveys- ja hyvinvointitottumukset voivat siis ennakoida vahvasti sitä, miten myöhemmin elämässä selviytyy ja millaisia mahdollisia ongelmia on odotettavissa. Heti toimintansa alkuvuosikymmenistä lähtien MLL on tukenut ennalta ehkäiseviä terveyspalveluja kuten neuvola- ja kouluterveydenhuoltoa. Vaikka yhteiskunnallinen hyvinvointi on yleisesti lisääntynyt, monet kunnat ovat tinkineet lasten ennalta ehkäisevistä terveyspalveluista. Se on myöhentänyt ja vaikeuttanut lasten ja nuorten terveysongelmien varhaista löytymistä ja niihin puuttumista. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että kouluterveydenhuollossa ollaan kaukana sille laadituista laatusuosituksista: terveydenhoitajamitoitus täyttyi vain 34 prosentissa peruskouluista ja laatusuositusten mukainen koululääkäreiden työpanos oli ainoastaan 4 prosentissa peruskouluista. Koulupsykologien ja koulukuraattorien palveluja tarjottiin kouluista vain noin viidenneksessä. Lasten hyvinvointipalvelut ovat keskeisiä, kun halutaan kaventaa koko väestön sosioekonomisia terveys- ja hyvinvointieroja. Terveyserojen kaventamisen tulee sisältyä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen tavoitteisiin. Ennalta ehkäisevään toimintaan on varattava riittävästi voimavaroja, ja kuntien on järjestettävä asetuksen ja valtakunnallisten suositusten mukaiset neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveyspalvelut. Kun tehdään kuntakohtaisia ratkaisuja, on arvioitava myös lapsivaikutukset. On selvitettävä, miten eri päätösvaihtoehdot vaikuttavat lapsiperheiden hyvinvointiin ja lasten kasvu- ja elinoloihin. Näin toimimalla voidaan tehdään ratkaisuja, joissa ensisijaisesti otetaan huomioon lapsen etu siten, miten YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus edellyttää. Selvää on, että päätöksentekijöiden tulee ottaa ja kantaa vastuu päätösten vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Olli Simell liittohallituksen puheenjohtaja 6 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2011

7 Vapaaehtoistoiminnan vuosi Me kaikki varmaan toivomme joskus, että maailma voisi olla hiukan parempi paikka. Kaipaamme lisää välittämistä ja yhteisvastuuta. Onneksi olemme myös itse valmiita tarttumaan toimeen toisten auttamiseksi. Suurin osa ihmisen tekemästä työstä on palkatonta, toisten ja yhteiseksi hyväksi tehtyä työtä. Hoivaamme, siivoamme, järjestämme, kuuntelemme. Neljännen sektorin eli perheenjäsenten ja läheisten hyväksi tehdyn työn lisäksi moni tekee vapaaehtoistyötä ja käyttää omaa aikaansa ja voimavarojaan toisten tukemiseen. Vapaaehtoistyön taustalla on usein kokemus siitä, että on itse saanut kriittisellä hetkellä apua. Vapaaehtoistyön etuja on, että se luo yhteisöön luottamusta, lisää vuorovaikutusta ja poistaa ulkopuolisuuden tunnetta. Yhteiskunta, jossa kannetaan yhteistä vastuuta, pärjää myös parhaiten muutoksissa. Selvitysten mukaan vapaaehtoistyöstä hyötyvät kaikki: yhtä paljon vapaaehtoiset itse kuin ne, joita työllä autetaan. Joissakin tutkimuksissa on osoitettu, että vapaaehtoistyön tekemisellä on pitkäaikaisia myönteisiä terveysvaikutuksia. Vuonna 2011 vietettiin Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuotta. Teemavuoden tavoitteena oli lisätä vapaaehtoistyön arvostusta ja innostaa uusia ihmisiä mukaan järjestöjen toimintaan. MLL kehitti uusia tapoja tarjota vapaaehtoistyötä ja toi esille vapaaehtoistyön tuloksia. Viime vuonna MLL:n vapaaehtoiset tekivät noin työtuntia enemmän kuin edellisenä vuonna, ja vapaaehtoisten määrä lisääntyi henkilöllä. Vapaaehtoistyö ei kuitenkaan kehity ilman ohjausta ja pitkäjänteisiä, kuhunkin aikaan sovellettuja linjauksia. Kesäkuussa MLL-väki kokoontui liittokokoukseen Ouluun pohtimaan järjestön toimintaa, työn painopisteitä ja kehittämistä. Liittokokouksessa luotiin suuntaviivoja seuraavalle kolmevuotiskaudelle, uusittiin liiton sääntöjä sekä valittiin liittohallituksen ja liittovaltuuston puheenjohtajat. Vuoden lopussa konkretisoitui pitkään valmisteltu rakenneuudistus, jossa neljä piiriä yhdistyi Järvi-Suomen piiriksi. Piirien yhteenliittyminen on iso muutos, joka vaatii rohkeutta ja paljon työtä. Se vaatii myös luottamusta siihen, että yhdistymällä saadaan lisää voimaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseen siihen työhön, jota varten MLL on olemassa. Lämpimät kiitokset vapaaehtoisille, liittoyhteisön työntekijöille ja MLL:n työn rahoittajille: Raha-automaattiyhdistykselle, ministeriöille, yrityksille ja yksityisille lahjoittajille. Erityiskiitos kuuluu MLL:n työtä tukeville kunnille, jotka taloudellisesta ahdingostaan huolimatta ovat ymmärtäneet, että kansalaistoiminnalla ja vapaaehtoistyöllä on oma tärkeä paikkansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Mirjam Kalland pääsihteeri Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

8 MLL:n tehtävät ja toiminnan ydinalueet Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n keskusjärjestön jäseniä ovat 10 piirijärjestöä ja 566 paikallisyhdistystä. Vuoden 2011 lopussa jäseniä oli yhteensä Kansalaisten järjestönä MLL edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. Lapsen etua ajavana vaikuttajajärjestönä MLL kehittää ja vahvistaa lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria. MLL:n toiminnan ydinalueet ovat l lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen l lasten kuulemisen ja osallisuuden edistäminen l lapsuuden kunnioittaminen ja suojeleminen l vanhemmuuden arvostaminen ja tukeminen. MLL vaikuttaa lapsen parhaaksi 8 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2011

9 Toimintaympäristö Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2011 lopussa Lasten osuus väestöstä oli 20 prosenttia vuotiaita lapsia oli yhteensä Lapsista suomenkielisiä oli vuoden 2011 alussa 90 prosenttia, ruotsinkielisiä 6 prosenttia ja muita kieliä äidinkielenään puhuvia 5 prosenttia. Vuoden 2011 alussa lapsiperheitä oli Lapsiperheiksi lasketaan perheet, joissa on vähintään yksi kotona asuva 0 17-vuotias. Lapsiperheisiin kuului noin 40 prosenttia väestöstä. Lapsiperheistä kahden vanhemman perheitä oli 71 prosenttia, yksinhuoltajaperheitä 20 prosenttia ja uusperheitä 9 prosenttia. Yksinhuoltaja- ja uusperheiden osuus on viime vuosikymmenten aikana hitaasti kasvanut. Syntyvyys on Suomessa muihin Euroopan maihin verraten korkealla. Vuonna 2011 syntyi lasta. Yhtä paljon lapsia syntyi viimeksi vuonna Vuonna 2011 kaikkien synnyttäjien keski-ikä oli 30 vuotta ja ensisynnyttäjien 28 vuotta. Suomalaiset vanhemmat haluavat hoitaa pienet lapsensa kotona. Alle 1-vuotiaista kotihoidossa oli vuoden 2011 alussa 99 prosenttia ja 1-vuotiaista 70 prosenttia. 2-vuotiaista noin puolet oli kotihoidossa, 3-vuotiaistakin kolmannes. Päivähoitoon osallistuvien lasten osuus on eurooppalaisittain pieni. Vuonna vuotiaista suomalaislapsista oli varhaiskasvatuspalvelujen piirissä 74 prosenttia. Ruotsissa luku oli 91 prosenttia, Tanskassa 92 prosenttia, Norjassa 95 prosenttia ja Islannissa 96 prosenttia. Lasten vanhempien työllisyysaste on Suomessa korkea. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan isien työllisyysaste on 90 prosenttia. Perhevapaiden pitäminen ei näytä muodostavan estettä myöskään äitien työuralle, sillä äitien työllisyysaste nousee korkeammaksi kuin vastaavassa iässä olevin lapsettomien naisten (78 prosenttia) heti kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta. Vanhemmat arvostavat lasten kanssa vietettyä aikaa ja toivovat joustavuutta työn ja perheen yhteensovittamiseen. Vanhempainvapaiden uudistamista valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä, joka ehdotti vanhempainvapaan pidentämistä ja kolmea erilaista mallia, joilla lisättäisiin isien osuutta vanhempainvapaasta. Ehdotuksen käsittely siirtyi seuraavalle hallituskaudelle. Uudelle kaudelle siirtyi myös päivähoitolain sekä perusopetuksen tuntijaon uudistaminen. Toukokuun alusta tuli voimaan uusi terveydenhuoltolaki, joka lisäsi kansalaisten valinnanvapautta niin hoitopaikan kuin hoitohenkilöstönkin suhteen. Uudistuksen myötä asiakassuhdetta esimerkiksi % 14 13, , , ,5 10 9,5 9 % 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 neuvolaan voi jatkaa, vaikka perhe muuttaisi toiselle asuinalueelle. Uusi hallitus aloitti työnsä kesäkuussa. Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteiksi on kirjattu muun muassa hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteiden kehittäminen, köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen, perheiden hyvinvoinnin lisääminen ja tulo-, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen. MLL:n ja muiden järjestöjen aktiivisen vaikuttamistyön tuloksena hallitusohjelmaan on kirjattu lupaus lapsiperheiden palvelujen kehittämisestä ottaen huomioon perheiden erilaiset tarpeet. Perhe ja lapset -ryhmän osuus sosiaalimenoista Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä vuoden aikana 0 17-vuotiaista Lähde: THL, Sosiaalimenot ja rahoitus Lähde: THL, SOTKAnet Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

10 % Toimeentulovaikeuksien esiintyvyys kotitalouksissa Yksinhuoltajat Parit, joilla nuorin lapsi alle 7 v. Hallitus lupaa tarttua myös laajaa keskustelua herättäneeseen nuorten syrjäytymiskehitykseen. Keskustelun käynnisti työ- ja elinkeinoministeriön teettämä tutkimus, joka tarkasteli vuotiaita, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa ja jotka eivät ole työmarkkinoilla eivätkä opiskele. Vuonna 2008 ryhmään kuului nuorta. Tutkimus osoitti, että nuorilla, joiden opiskelu keskeytyy peruskoulun jälkeen, on suuri riski jäädä pelkän peruskoulutuksen varaan. Kouluttamattomista ja työelämän ulkopuolella olevista lähes 40 prosenttia jää pitkäaikaisesti tai pysyvästi yhteiskunnan ulkopuolelle. Suurin riski ulkopuolisuuteen on teini-iässä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla pojilla, jotka ovat olleet monessa sijoituspaikassa tai laitoshoidossa. Myös maahanmuuttajataustaisilla nuorilla miehillä sekä niillä nuorilla, joiden vanhemmat ovat aikanaan jääneet opiskelun ja työn ulkopuolelle, on muita suurempi riski jäädä syrjään. Parit, joilla nuorin lapsi 7 12 v. Tavanomaisten menojen kattamisessa vaikeuksia Parit, joilla nuorin lapsi v. Kaikki kotitaloudet Suuremmissa vaikeuksissa Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto Subjektiivinen toimeentulo Suurin osa lapsista voi hyvin Terveys- ja hyvinvointierot muodostuvat pitkälti jo lapsuus- ja nuoruusiässä. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan keväällä 2011 julkaisemassa selvityksessä huomioitiin, että suurin osa neuvola- ja kouluikäisistä on terveitä ja voi hyvin. Sosioekonomiset terveyserot kuitenkin näkyvät jo lapsissa. Pienten lasten hyvinvointia uhkaavat muun muassa vanhempien masennus, avioerot ja suhteen katkeaminen toiseen vanhempaan, vanhempien alkoholinkäyttö sekä köyhyys, joka koskettaa etenkin yksinhuoltajaperheitä. Kouluikäisten terveystottumuksissa huomattiin useita haasteita kuten vähäinen uni, hampaiden hoidon laiminlyönti, liiallinen ruutuaika ja liian vähäinen liikkuminen. Perheiden yhteinen aika koetaan riittämättömäksi ja avioero koskee noin neljäsosaa koululaisista. Vanhempien työttömyydellä tiedetään olevan yhteys nuorten psyykkiseen pahoinvointiin. THL:n Kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokan oppilaista 13 prosenttia kärsii masennuksesta, 15 prosenttia on päivittäin väsynyt ja 30 prosentilla on niska- tai hartiakipua lähes viikoittain. 8 prosenttia kertoo olleensa kiusattuna vähintään kerran viikossa. Oppilashuollon palvelujen saatavuudessa on edelleen puutteita ja suuria kuntakohtaisia eroja. Kouluterveyskysely kertoo, että 8.- ja 9.-luokkalaisista 38 prosenttia kokee vaikeuksia päästä koululääkärin, 45 prosenttia koulupsykologin, 24 prosenttia koulukuraattorin, ja 14 prosenttia kouluterveydenhoitajan vastaanotolle. Kun ennaltaehkäisevään työhön ei ole voimavaroja, lasten ja nuorten tuen tarpeisiin ei vastata riittävän ajoissa ja ongelmat kärjistyvät. Vuoden 2010 aikana huostaan otettuna oli lasta ja kodin ulkopuolelle sijoitettuna Lastensuojelun avohuollon asiakkaana oli yhteensä lasta ja nuorta, eli 6 prosenttia alle 20 vuotiaista. Yhteiskunnan osallistuminen lapsista aiheutuvien kustannusten kattamiseen on ohentunut, ja vastuu on siirtynyt aiempaa enemmän perheille. Esimerkiksi vuodesta 1994 vuoteen 2011 ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on laskenut 20 prosenttia ja toisesta lapsesta 30 prosenttia. Kotihoidon tuen hoitorahan reaaliarvo on laskenut 26 prosenttia ja hoitolisän 51 prosenttia. Lapsiperheiden pientuloisuusaste on kasvanut viimeisten 20 vuoden aikana merkittävästi. Tulonjakotilaston mukaan vuonna 1995 lapsiköyhyysaste oli 5 prosenttia. Vuonna 2010 se oli 12 prosenttia. Suurin köyhyysriski on yksinhuoltajaperheillä. Alkoholin liiallinen käyttö on merkittävä kansanterveydellinen ongelma ja keskeinen syy lastensuojelun tarpeelle. Suomalaiset aloittavat alkoholinkäytön kansainvälisesti vertaillen nuorina. Aikaisin aloitettu alkoholinkäyttö lisää alkoholiriippuvuuden riskiä. Tutkimusten mukaan altistuminen mielikuvamainonnalle aikaistaa alkoholinkäytön aloittamista. MLL totesi vuoden 2011 aikana useassa kannanotossa, että lapsen etu on alkoholimainonnan kieltäminen. Vuoden 2011 lopulla julkista keskustelua hallitsi Euroopan talouskehitys ja euroalueen valtioiden ylivelkaantuminen. Samaan aikaan päättäjät ovat etsineet ratkaisuja Suomen talouden kestävyysvajeeseen. Keskustelu talouden tasapainottamisesta ja julkisten menojen leikkauksista on lisääntynyt. Kuntien velkaantuminen ja vaikeudet palvelujen järjestämisessä ovat lisänneet paineita uudistaa kuntakenttää. Kunnat ovat lisänneet yhteistyötä ja palveluja järjestetään entistä enemmän kuntarajat ylittäen. Myös yksityisen hyvinvointipalvelutuotannon rooli on vahvistunut. MLL on muistuttanut, että lapsiperheiden palveluja ja tukia leikattiin kovasti 1990-luvun lamassa eikä niitä ole sen jälkeen palautettu. Jos perheiden hyvinvointia tukevista palveluista edelleen leikataan, ennelta ehkäisevä työ rapautuu voimakkaasti, mikä näkyy myöhemmin lisäresurssien tarpeena ja kasvavina kustannuksina korjaavassa työssä. 10 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2011

11 Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen Mannerheimin Lastensuojeluliiton lapsija perhepoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä lisätä lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa. Erityinen tavoite on, että julkinen valta kantaa vastuunsa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edellytysten rakentamisesta. Vaikuttaminen päätöksentekoon MLL on vahva lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaja. MLL:n keskusjärjestö vaikuttaa lapsi- ja perhepoliittiseen päätöksentekoon valtakunnallisesti, piirijärjestöt maakunnallisesti ja alueellisesti ja paikallisyhdistykset kunnallisesti. Vaikuttamistyön perustana oli MLL:n aatteellinen tarkoitus, arvot ja päämäärät sekä ihmisoikeudet; erityisesti YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa turvatut oikeudet ja Suomen perustuslaissa turvatut perusoikeudet. Vaikuttamistoiminnan keskeiset sisällöt on linjattu MLL:n liittokokouksen kesäkuussa 2008 hyväksymässä hyvinvointiohjelmassa, liittohallituksen joulukuussa 2008 hyväksymässä MLL:n kuntaohjelma :ssa ja syyskuussa 2010 hyväksymässä MLL:n eduskuntavaaliohjelma 2011:ssä. Vuonna 2011 liittokokous hyväksyi MLL:n kolmivuotissuunnitelman Vaikuttamistyöllään MLL pyrkii siihen, että lapsen etu ja näkökulma otetaan huomioon lapsia, nuoria ja lapsiperheistä koskevassa julkisen vallan päätöksenteossa. Tavoitteena on, että julkinen valta kantaa oman vastuunsa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edellytysten turvaamisesta. Vuonna 2011 vaikuttamistyössä painottuivat erityisesti lasten ja perheiden peruspalveluiden parantaminen sekä lapsiperheiden sosiaaliturvan kehittäminen ja lapsiperheköyhyyden vähentäminen. Vaikuttamistyössä otettiin huomioon Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuosi. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

12 12 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2011

13 Keskusjärjestön antamat lausunnot ministeriöille ja muille valtion viranomaisille: l lausunto Suomen ihmisoikeustilanteesta lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta l lausunto lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman luonnoksesta l isyyslainsäädännön uudistaminen l rikosrekisteritietojen säilyttäminen ja luovuttaminen EU:n jäsenvaltioiden välillä l lausunto lapsen oikeuksien sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaan saattamisesta l monikulttuurinen Lapsen Etu -verkoston kannanotto hallitusohjelmaan 2011 l kannanotto vanhempainvapaatyöryhmän ehdotuksiin l lausunto adoptiolainsäädännön uudistamisesta l lausunto lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän ehdotuksiin l lausunto hallituksen esitysluonnoksesta alkoholilain muuttamiseksi l lausunto turvapaikanhakijalasten oikeudesta perusopetukseen l lausunto hallituksen esityksestä kuvaohjelmalainsäädännön uudistamiseksi l lausunto kansallisesta lasten kuritusväkivallan vähentämisen ohjelmasta Keskusjärjestön julkistama lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma: l MLL:n hallitusohjelma 2011 Keskusjärjestön julkistamat lapsi- ja perhepoliittiset kannanotot: l Päivähoitolain uudistus ei voi enää odottaa l Lasten terveyseroja kavennettava tavoitteellisesti l Nuorten syrjäytyminen pysäytettävä Keskusjärjestön asiantuntijat olivat kuultavana seuraavista asioista: l eduskunnan lakivaliokunta: adoptiolainsäädännön uudistaminen l opetus- ja kulttuuriministeriö: perusopetuksen tuntijako -kuulemistilaisuus Keskusjärjestöstä oli edustaja muun muassa seuraavissa valtionhallinnon työryhmissä ja toimikunnissa: opetusministeriö l kuvaohjelmalainsäädännön asiantuntijaryhmä l Lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelman Hyvinvoiva lapsiperhe -työryhmä ja Lapsilähtöinen yhteiskunta -työryhmä l Valtion elokuvatarkastamon neuvottelukunta l Valtion nuorisoasian neuvottelukunta sisäasiainministeriö l sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestöyhteistyön seurantaryhmä sosiaali- ja terveysministeriö l lapsiasianeuvottelukunta l lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisemisen ja vähentämisen toimenpideohjelmaa valmisteleva työryhmä l lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta ja sen alle kouluikäisten jaos l kansanterveyden neuvottelukunta, valtakunnallisen yhteistyön jaosto l sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan kansalaisjaos l varhaisen puuttumisen vastuuhenkilöverkosto l päihde- ja raittiusasian neuvottelukunta valtioneuvosto l tietoyhteiskuntaneuvosto Kansaneläkelaitos l äitiysavustusraati Opetushallitus l koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden uudistamistyöryhmä Viestintävirasto l Tietoturvapäivä-hankkeen johtoryhmä ja koululaistyöryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos l Lasten, nuorten ja perheiden Kasteohjelman asiantuntijatyöryhmä l Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyhankkeen ohjausryhmän puheenjohtajuus Nordens Välfärdscenter, NVC / Nordic Centre for Welfare and Social Issues l Nordisk expertgrupp för tidiga insatser för familj och barn under 7 år Vaikuttamisen tuki paikallisyhdistyksille ja piirijärjestöille Keskusjärjestö tuki piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten vaikuttamistyötä tuottamalla aineistoja alueellisen ja paikallisen vaikuttamisen tueksi ja järjestämällä koulutusta. Yhdistysnetissä MLL:n jäseniä kannustettiin osallistumaan vaikuttamistyöhön. Keskusjärjestön ohjelmat, kannanotot, lausunnot ja asiantuntijakirjoitukset tukivat myös paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen vaikuttamistyötä ja lapsen oikeuksien edistämistyötä. MLL piti tiiviisti yhteyttä eduskuntaan, muihin järjestöihin ja viranomaisiin Yhdistysnetissä oli tarjolla koulutusaineistoa vaikuttamistoimintaan, tilastoja lasten ja nuorten elinoloista sekä tietoa lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevasta keskeisestä lainsäädännöstä ja lasten oikeuksien edistämisestä. Kansalaisjärjestöyhteistyö MLL osallistui aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja sen kehittämiseen. Liitolla oli laaja ja monipuolinen yhteistyöverkosto. MLL teki tiivistä yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen, erityisesti lastensuojelu-, lapsi- ja nuorisojärjestöjen, sosiaali- ja terveysalan sekä sivistysja opetusalan järjestöjen kanssa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

14 MLL oli jäsenenä tai edustettuna muun muassa Raha-automaattiyhdistyksessä, Lasten Päivän Säätiössä, Lastensuojelun Keskusliitossa, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY:ssä, Terveyden edistämisen keskuksessa, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitossa, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssissa, Nuorten Akatemiassa, Opintotoiminnan Keskusliitossa, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa EAPN-Fin:ssä, Liikenneturvassa, Niilo Mäki Säätiössä, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksessa, Mediakasvatusseurassa ja Suomen YK-liitossa. MLL on yksi Asuntosäätiön perustaja- ja taustayhteisöistä. MLL oli mukana järjestöjen yhteisessä Lasten terveysfoorumissa. MLL ylläpiti kuuden yhteistyökumppanin kanssa valtakunnallista Rikosuhripäivystystä (RIKU). Palvelu tarjoaa rikoksen tai rikosyrityksen uhreiksi joutuneille puhelinneuvontaa, lakiasiainneuvontaa ja tukihenkilöitä. Rikosuhripäivystys vaikuttaa myös rikoksen uhrien aseman parantamiseen. Keskonen LAPSI ERI IKÄVUOSINA 1 2 vuotta Ikiliikkuja Raskausajan ravitsemus ja liikunta Viestintä Aktiivinen viestintä on keskeinen osa MLL:n vaikuttamista valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Keskusjärjestö vastaa valtakunnallisesta viestinnästä ja tukee piirijärjestöjä ja yhdistyksiä niiden omassa viestinnässä. Vuoden alussa piireille järjestettiin koulutuspäivä sosiaalisen median hyödyntämisestä. MLL:n esiin nostamia teemoja olivat nuorten yksinäisyys, päivähoitolain uudistuksen tarve, lasten ja nuorten terveyserojen kaventaminen, lapsiperheiden toimeentulovaikeudet sekä mediakasvatus oli Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi, mihin liittyen MLL esitteli vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ja merkitystä. MLL julkaisi vuoden aikana 26 tiedotetta. Mediaosumia kertyi yhteensä Seurannassa ovat mukana valtakunnallinen ja maakunnallinen media sekä aikakaus- ja ammattilehdet. Kun mukaan lasketaan myös MLL:n näkyvyys verkkomediassa, osumien määräksi tulee Osumien vastaava mainosarvo pelkästään painetussa mediassa oli 3,7 miljoonaa euroa. MLL:n nettisivusto on liiton tärkein laajalle lukijakunnalle suunnattu tiedonjakelukanava. Sivusto on kokonaisuus, joka palvelee toimittajia, asiantuntijoita ja lasten ja perheiden parissa työskenteleviä ammattilaisia, MLL:n jäseniä, yhdistyksiä, piirijärjestöjä sekä vanhempia ja nuoria. Vuonna 2011 MLL:n sivustolla käytiin kertaa eli noin kertaa päivässä. Eniten vierailtiin sivuston etusivulla sekä lastenhoitopalvelusta kertovilla sivuilla. Suosittua sisältöä olivat myös kasvattajille tarkoitetut sisällöt, MLL:n paikallisyhdistysten hakukone sekä Ajankohtaista-uutispalsta. MLL jatkoi näkyvyyden kehittämistä myös sosiaalisessa mediassa. Facebookissa MLL keräsi vuoden loppuun mennessä fania. Tyypillinen fani on vuotias nainen. Lapsemme-lehti ja julkaisut Lapsemme-lehti on MLL:n jäsen- ja järjestölehti, jonka tehtävät ovat yhteisömielikuvan vahvistaminen, lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen sekä lapsiperheen kasvatuksen tukeminen. Lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Sen tarkistettu levikki oli kappaletta. Lehden painosmäärä numeroa kohti oli keskimäärin kappaletta. Levikkiin huomioitavan jäsenpostituksen lisäksi lehteä jaettiin tapahtumissa. Tämän lisäksi Hyvä alku koulutielle -kampanjan mukana jaettiin ensiluokkalaisten koteihin lehteä. Jäsenkyselyn mukaan jäsenet kokevat saavansa parhaiten tietoa MLL:n toiminnasta Lapsemme-lehdestä. Toiseksi tärkein kanava oli MLL:n nettisivut. Näitä tukivat yhdistysten nettisivut ja jäsenkirjeet. Julkaisut, joita jaetaan lapsiperheille neuvoloiden kautta, ovat tärkeä osa liiton vaikuttamis- ja valistustyötä. Vuonna 2011 neuvolat tilasivat noin neuvolalehtistä. Edellisenä vuonna luku oli Vuoden aikana saatiin loppuun neuvolalehtisten ulkoasu-uudistus. Neuvolalehtisten kehittämisen pääpaino oli asiakastiedon keräämisessä. Vuoden 2011 aikana tehtiin kaksi laajaa asiakaskyselyä, joilla tavoitettiin yli 300 asiakasta. Lisäksi tehtiin asiakashaastatteluja. 14 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2011

15 Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 1/2011 LApsemme Iloa elämään Sosiaaliset taidot opitaan Seikkaile kotiseudulla Yksinäisyys tekee kipeää Lapsiperhe ja verotus Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

16 MLL:n keskustelu Periytyykö hyvinvointi? kiinnosti Suomi Areenalla Porissa. Keskustelemassa Esa Iivonen (vas.), Tuula Tamminen, Marketta Raivio, Sanni Grahn- Laasonen, Kristiina Salonen, Mika Niikko ja Matti Rimpelä. Tapahtumat Järjestämällä ja osallistumalla tapahtumiin MLL tekee tunnetuksi tavoitteitaan ja toimintaansa, nostaa yleiseen keskusteluun lapsiperheitä koskevia aiheita ja luo yhteyksiä asiantuntijoihin. MLL oli mukana MTV3:n järjestämässä Suomi Areena -tapahtumassa Porissa järjestämällä paneelikeskustelun Periytyykö hyvinvointi? -otsikolla järjestettiin Turvallinen päiväkoti ja koulu -seminaari yhteistyössä MLL:n tutkimussäätiön kanssa. Edellisvuosien tapaan MLL oli näkyvästi esillä myös Educa-messuilla, Lapsi messuilla, Kouluterveyspäivillä, Neuvolapäivillä sekä muutamissa pienemmissä tapahtumissa. MLL järjestää valtakunnallisen äitienpäiväjuhlan yhteistyössä STM:n kanssa. Vuonna 2011 palkittiin 37 kasvattajana ansioitunutta äitiä Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalilla kultaristein. Educa on hyvä tilaisuus tavata opettajia ja vahvistaa kouluyhteistyötä. 16 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2011

17 Kansalaistoiminnan tuki ja järjestötyö Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminta perustuu paikallisyhdistysten ja niiden aktiivisten jäsenten haluun organisoida monimuotoista toimintaa ja vaikuttaa oman alueensa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Laajan ja koko maan kattavan paikallisyhdistys- ja piiriverkostonsa vuoksi MLL on Suomen suurin lastensuojelujärjestö. Vuoden 2011 lopussa MLL:n paikallisyhdistyksiin kuului henkilöjäsentä. Jäsenmäärä on kasvanut viimeisen kolmen vuoden ajan. MLL:n järjestörakenteen kehittämistyö jatkui Järvi- Suomessa, kun Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon piirit pitivät purkautumiskokouksensa. Niiden toiminta siirtyi vuoden 2012 alusta uudelle Järvi-Suomen piirille. Uudistuksen tavoitteena piireillä on vähentää päällekkäistä työtä ja koota alueen voimavarat yhteen kehittämistyön ja paikallisyhdistysten tuen varmistamiseksi. Paikallisyhdistysten aktiivien ydinryhmä muodostui hallitusten jäsenistä. Heitä oli yhteensä yli ja he hoitivat noin eri luottamus- ja vastuutehtävää. Lisäksi yhdistyksissä toimi muuta vapaaehtoista henkilöä. Monet yhdistykset toimivat myös työnantajana. Paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vapaaehtoistyötä kertyi yhteensä tuntia. Vuosi 2011 oli EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi. Valtakunnallisella järjestöjen yhteisellä Tuntitili-kampanjalla kansalaisia haastettiin löytämään itselleen sopiva vapaaehtoistoiminnan kanava. Sivuston kautta MLL:n paikallisyhdistyksille tilitettiin yhteensä vapaaehtoistyöntuntia. Päivä MLL:n vapaaehtoisena -kampanjassa tarjottiin vapaaehtoistehtäviä uusille toimijoille ja tehtiin tutuksi MLL:n vapaaehtoistyötä erilaisin tempauksin ja tapahtumin sekä kutsumalla uusia toimijoita mukaan. Muun muassa vapaaehtoistoiminnan messut, perheiden päivät, luennot, keskustelutilaisuudet, EU:n komission kiertue vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinoilla ja iloinen Linnanmäkipäivä kuuluivat teemavuoden tapahtumiin. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

18 18 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2011

19 Järvi-Suomen piirin piirihallituksen jäsenet perustamiskokouksessa Leppävirralla. Joka kolmas vuosi kokoontuva MLL:n liittokokous pidettiin Oulussa. Liittokokous on MLL:n ylin päättävä elin. Liittokokouksessa päätösvaltaa käyttävät paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen valtuuttamat edustajat. Kokoukseen osallistui yhteensä 259 henkilöä. Keskusjärjestö järjesti kaksi valtakunnallista kehittämis- ja hankefoorumia, joiden tavoitteena oli vahvistaa liiton yhteistä kehittämistoimintaa, edistää hankeyhteistyötä sekä hankkeisiin kiinteästi liittyvää arviointia. Jäsen- ja järjestöpalvelut Keskusjärjestön jäsen- ja järjestöpalvelu ohjasi ja neuvoi paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen luottamus- ja toimihenkilöitä yhdistys- ja järjestötoiminnan hallintoon ja kehittämiseen liittyneissä kysymyksissä, tiedotti ajankohtaisista asioista sekä tarjosi jäsenilleen kattavat rekisteripalvelut. Keskusjärjestö tuki yhdistysten jäsenhankintaa ja -viestintää sekä vapaaehtoisten rekrytointia. Syksyllä 2011 tehtiin MLL:n jäsenkysely ja MLL:n sisäisen palvelun arviointikysely. Jäsenkysely tehtiin MLL:n aikuisjäsenille ja siihen saatiin 395 vastausta. Vastausten perusteella kaksi tärkeintä syytä liittyä MLL:oon oli halu tukea tärkeää työtä sekä järjestön tarjoaman toiminnan ja tapahtumien mielenkiintoisuus. MLL:n tarjoamaa toimintaa pidettiin aiempaa enemmän merkittävämpänä syynä olla jäsenenä. Erityisesti lasten ja vanhempien yhteiset harrastusmahdollisuudet ja tapahtumat kiinnostavat. Noin kolmasosa vastaajista piti palveluja tärkeimpänä syynä olla MLL:n jäsen. 70 prosenttia vastanneista toivoi jäsentiedotuksen olevan kohdennettua, säännöllistä ja ajantasaista. Myös kiinnostus vapaaehtoistyön tekemiseen on kasvanut: 80 prosenttia vastaajista oli halukkaita tekemään vapaaehtoistyötä MLL:ssa, kun se vuonna 2008 oli 70 prosenttia. Ensimmäisen kerran toteutettu MLL:n sisäisen palvelun arviointikysely lähetettiin kaikille MLL:n yhdistysten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille, sihteereille, rahastonhoitajille ja jäsenvastaaville. Kyselyyn vastasi 664 henkilöä. 97 prosenttia vastaajista oli vähintäänkin tyytyväisiä eri palveluihin. Piirikohtaisia eroja yhdistyksille tarjolla olevista tukipalveluista on edelleen. Vapaaehtoistoiminnan tuki Keskusjärjestö tarjosi paikallisyhdistyksille ja piirijärjestöille vapaaehtoistoiminnan koulutusta, ohjausta, neuvontaa sekä materiaaleja. Yhdistysnetti toimii yhdistystoiminnan tietopankkina ja tarjoaa tietoa muun muassa MLL:n toiminnasta, hallinnosta, jäsenyydestä, taloudenhoidosta, varainhankinnasta, viestinnästä sekä ajankohtaistietoa liiton toimielinten päätöksistä, toiminnasta ja sen tuloksista, kampanjoista, keräyksistä ja tapahtumista. MLL:n sisäisen palvelun arviointikyselyyn vastanneista Yhdistysnettiä oli käyttänyt 84 prosenttia, joista 97 prosenttia oli tyytyväisiä. Vuonna 2011 Yhdistysnetin kävijämäärä oli , mikä oli 25 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yksilöityjä kävijöitä oli 4 500, mikä on noin 75 prosenttia MLL:n luottamushenkilöiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden yhteenlasketusta määrästä. Keskus- ja piirijärjestöjen ajankohtaisista asioista tiedottava Yhdistystiedote ilmestyi kuusi kertaa. Tiedote postitettiin kaikille paikallisyhdistyksille, piirijärjestöille sekä keskusjärjestön luottamushenkilöille. Tiedotteet olivat luettavissa myös Yhdistysnetissä. Sisäisen palvelun arviointikyselyn mukaan Yhdistystiedotteen tunsi 85 prosenttia vastaajista ja siihen oltiin todella tyytyväisiä. Yhdistysten näkyvyys MLL:n nettisivuilla uudistui. Keskusjärjestö tarjosi yhdistyksille maksuttoman Yhdistyskortin, joka toimii yhdistyksen ilmoitustauluna MLL:n nettisivuilla. Uudet Yhdistysavain -nettisivut oli käytössä 240 paikallisyhdistyksessä. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus Vuonna 2010 käynnistynyt valtakunnallinen MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus (VJK) päättyi syyskuussa. Kerran kolmivuotiskaudessa järjestettävä koulutus on suunnattu paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Tavoitteena on kehittää MLL:n yhteisöllistä johtajuutta, joka vahvistaa järjestön kolmen tahon vuorovaikutusta ja järjestön elinvoimaisuutta. Toimintavuoden aikana päättyneen VJK-koulutuksen suoritti 100 opiskelijaa. OK-opintokeskuksen kanssa jatkettiin yhteistyötä vertaisopintoryhmätoiminnan edellytysten vahvistamiseksi MLL:ssa. MLL:n vertaisopintoryhmä -hankkeessa (VERY) tuotettiin muun muassa vertaisopintoryhmämalleja, koulutusaineisto ja MLL:n paikallisyhdistyksen puheenjohtajan muistikirja. VERY-osaajakoulutuksiin osallistui 111 henkilöä. Puheenjohtajien vertaisverkko -opintoryhmiä kokoontui seitsemällä seutukunnalla. Keskusjärjestö toteutti ammatillisena lisäkoulutuksena OK-opintokeskuksen kanssa kaksi järjestökoulutuspäivää. Koulutuksiin osallistui yhteensä 46 työntekijää. Opiskelijatyötunteja näistä kertyi yhteensä 342. Lisäksi keskusjärjestö toteutti piirikohtaiset järjestövalmennuspäivät kolmen piirijärjestön toimihenkilöille. Neuvonta Keskusjärjestö tarjosi paikallisyhdistyksille ja piirijärjestöille ohjausta ja neuvontaa yhdistystoimintaan liittyvissä erityisasioissa. Neuvonta painottui verotukseen, työnantajatehtäviin, yhdistyksen taloushallintoon ja juridiikkaan liittyneisiin kysymyksiin. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

20 Auttavat puhelin- ja nettipalvelut Auttavat puhelin- ja nettipalvelut ovat osa MLL:n ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan lähtökohtia ovat vaitiolovelvollisuus, kunnioittava kohtaaminen, kuulluksi tuleminen, tukeminen ja voimavarojen etsiminen sekä tarvittaessa jatko-ohjaus. Auttavat puhelin- ja nettipalvelut ovat lasten, nuorten ja vanhempien kuulemiskanava. Toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet, jotka on sovittu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnassa. Lasten ja nuorten puhelin ja netti Lasten ja nuorten puhelin ja netti on alle 21-vuotiaille suunnattu palvelu, joka toimii vuoden jokaisena päivänä. Vuonna 1980 perustettu Lasten ja nuorten puhelin (puh ) on ainoa valtakunnallinen, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava puhelin. Soittaja voi puhua maksutta, nimettömänä ja luottamuksellisesti koulutetun aikuisen vapaaehtoisen kanssa. Kirjepalveluun (www.mll.fi/nuortennetti) lapsi tai nuori voi kirjoittaa aikuiselle luottamuksellisen kirjeen, johon päivystäjä vastaa viimeistään kahden viikon kuluessa, keskimäärin vastausaika on muutama päivä. Palvelu toimii ryhmäpäivystysmallin mukaisesti Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. MLL:n päivystysohjaajana toimiva ammattityöntekijä on aina päivystysvuorossa tukemassa vapaaehtoisten ryhmää. Vuonna 2011 päivystyspisteissä toimi yhteensä 216 vapaaehtoista päivystäjää. Syksyllä 2011 chat-keskustelut vakiinnutettiin osaksi Lasten ja nuorten puhelimen ja netin päivystystä Helsingin päivystyspisteessä. Chatit toteutettiin kerran viikossa IRC-Gallerian MLL-yhteisössä. Chat-keskustelut tilastoitiin samaan ohjelmaan yhdessä puhelin- ja nettiviestien kanssa. Auttavien puhelin ja nettipalvelujen työntekijät ennakkomoderoivat myös MLL:n Nuortennetti-sivustolla olevaa nuorten vertaistukeen perustuvaa keskustelupalstaa. Tarvittaessa keskustelupalstalle kirjoittanut nuori ohjattiin ottamaan yhteyttä ammattitahoon. Vuonna 2011 Lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä otettiin vastaan yhteensä puhelua, nettikirjettä ja käytiin 495 chat-keskustelua. Fyysiseen ja seksuaaliseen kehitykseen liittyvät asiat 20 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2011

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO Vaasankatu 2, Jyväskylä postiosoite Vaasankatu 2, 40100 Jyväskylä puh. (09) 160 73986 faksi

Lisätiedot

LAPSEMME. Iloa elämään. Lapsiperhe ja verotus. Yksinäisyys tekee kipeää. Seikkaile kotiseudulla. Sosiaaliset taidot opitaan

LAPSEMME. Iloa elämään. Lapsiperhe ja verotus. Yksinäisyys tekee kipeää. Seikkaile kotiseudulla. Sosiaaliset taidot opitaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 1/2011 LAPSEMME Iloa elämään Sosiaaliset taidot opitaan Seikkaile kotiseudulla Yksinäisyys tekee kipeää Lapsiperhe ja verotus Pääkirjoitus 18.2.2011 Vaikuttamisen

Lisätiedot

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata LAPSEMME Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 2/2014 Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata Tunne valtaa fanit Terhokerho yhdistää sukupolvet Vertaisryhmiä erolapsille Tottuneesti tabletilla Peruskoulun

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012... 4 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS... 5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...

Lisätiedot

LApsemme. Näin lapsiperheet asuvat. Rento loma kotona. Viihtyisä ympäristö innostaa oppimaan. Leikki tuo ilon. Mitä vauva viestii?

LApsemme. Näin lapsiperheet asuvat. Rento loma kotona. Viihtyisä ympäristö innostaa oppimaan. Leikki tuo ilon. Mitä vauva viestii? Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 1/2014 LApsemme Rento loma kotona Leikki tuo ilon Viihtyisä ympäristö innostaa oppimaan Mitä vauva viestii? Näin lapsiperheet asuvat Disney/Pixar Tarjous! 2

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

VANHEMPIEN 2 SANOMAT

VANHEMPIEN 2 SANOMAT VANHEMPIEN 2 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I Yksin ei voi kasvaa, eikä kasvattaa Opettajaksi opiskeleva Idols-tähti Lotta Sandholm:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Toimintakertomus 2014. Nuorten turvatalot

ILOA AUTTAMISESTA. Toimintakertomus 2014. Nuorten turvatalot ILOA AUTTAMISESTA Toimintakertomus 2014 Nuorten turvatalot Suomen Punainen Risti 13.2.2015 1 2 Punainen Risti ylläpitää Suomessa viittä Nuorten turvataloa. Turvatalot sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot