OPS-kysely huoltajille. te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPS-kysely huoltajille. te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko"

Transkriptio

1 OPS-kysely huoltajille te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 33. Millaisia painotuksia perusopetuksessa kannattaisi toteuttaa? Liikunta Kielet Matematiikka Vieraatkielet Kielet, englanninkielistä opetusta, matematiikka Tutkiva oppiminen, muutosagenttius. Ryhmässä oppiminen, vuorovaikutustaidot. Yhteisöllisyyden merkityksen korostaminen. Lisäksi muistin harjoittaminen. Nykyään liikaa etsitään tietoa ilman, että asia muistettaisiin hetken kuluttua. taide, musiikki, liikuntapainotukset Tunne-, yhteistyö- ja sosiaalisten taitojen opetus kunniaan. Kielten opetukseen lisää puhe- ja keskustelupainotusta. Kielipainotukset tärkeitä Kielelliset ja matemaattiset taidot Matemaattisten aineiden ja kielten painotus ainakin. Vieraiden kielien opiskelu siten, että opiskelu tähtää siihen, että oppilas osaa puhua ja ymmärtää kieltä. Kieliopin osaaminen on tärkeää, mutta mielestäni on tärkeämpää rohkaista lapsia kommunikoimaan vieraalla kielellä (myös muillakin kielillä kuin englannilla). Kielten ja taideaineiden painotus on hyvä juttu.

38 33. Millaisia painotuksia perusopetuksessa kannattaisi toteuttaa? Mielestäni tulevaisuudessakin on tärkeää yleissivistys. Se, että oppilaalla on peruskoulun ja riittävät perustiedot eri alueilta, joita hän voi jatkossa omien mieltymystensä mukaan syventää. Yhteiskunnallisia aiheita ja aineita lisää, kuten yhteiskuntaoppi ja suvaitsevaisuuskasvatus. Myös psykologiaa tarvisi jokainen murrosikäinen mm. omien tunteidensa ymnmärtämiseen ja muiden ihmisten kohtaamisessa! Perusopetuksessa ei mielestäni sänällään tarvita painotuksia - se on perusasioiden oppimista varten. Lukemisen ja kirjallisen ilmaisun painotus ja niiden monipuolinen opettaminen.kannustetaan kirjojen lukemisessa.liikunta monipuolista.opettaja on luovuudellaan ja innostuksella esimerkki.opettaja on ajan tasalla ja saa tiedot kaupungin asioista myös, ja tuo ne oppilaiden hyödyksi Mielestäni ei mitään ylimääräistä, keskitytään perusopetukseen ja perusasioihin. Yhteiskuntaoppi, yleissivistys Musiikki, liikunta, kuvataiteet * Yrittäjyys, yhteistyö ja kestävä kehitys * Sosiaaliset taidot ja arjenhallinta * Hyvinvoiva yhteiskunta ja kansalaistaidot * Erilaiset kulttuurit ja kielet Perustaitojen ja -tietojen opettaminen perusteellisesti, että voidaan opettaa vaativampia ja vaikeampia asioita. Perustaidot kaikilla riittävän hyvin hallinnassa. Perustaitojen ja -tietojen opettaminen perusteellisesti, että voidaan opettaa vaativampia ja vaikeampia asioita. Perustaidot kaikilla riittävän hyvin hallinnassa.

39 33. Millaisia painotuksia perusopetuksessa kannattaisi toteuttaa? Taito- ja taideaineet. Valinnaisuutta lisää. Osittain englanninkielistä opetusta Kielet ja matematiikka tärkeimpiä Mm. kirjoitustaito ja luetun ymmärtäminen ovat tärkeitä. Sekä suomen kieli että vieraat kielet ovat myös alueita, joita ei mielestäni sovi unohtaa tai vähentää. Matemaattisia taitoja tarvitaan myös monella alalla. Yksi hyvä painotusalue on myös kaikki ihmissuhdetaitoihin liittyvät asiat, joita yllä olevissa kysymyksissäkin tuli jo esiin. Yksilön parempi huomiointi. Ei massalle voi opettaa samalla tavalla tiettyjä asioita. Ryhmässä on aina rämäpäitä ja niitä hiljaisia. Hiljaiset tarvitsevat rohkaisua, mutta ei pakottamista kuitenkaan. Ihmissuhdetaitoja Uskonnoton painotus, jossa yleinen uskontotieto korvaa nykyisen vahvasti ev.lut. painotteisen ja rakenteellisesti tunnustuksellisen uskonnon opetuksen. Nykyiset hyvät!kielet ja liikunta! Suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa ei voi koskaan treenata liikaa. Koulun tehtävä on opettaa niitä aineita, joita vanhemmat ja muut läheiset ihmiset eivät opeta ( matemaattiset ym. aineet ). Kotona pystytään ( ja kuuluu opettaa) opettamaan arjenhallintaa jne.

40 34. Minkä alojen tietämys ja osaaminen on tulevaisuudessa tärkeää? Tietotekniikka Sosiaali ala Kemisti Media työ Kielelliset ja matemaattiset alat Matemaattis-luonnontieteelliset. Taito- ja taideaineet. englanninkieli, ranskankieli, saksankieli, venäjänkieli, kansainvälinen tapakasvatus ja keskustelutaito mediataidot, tiedonhaku ja kriittisyys Ihmissuhde- ja auttamisosaaminen vaikea korvata koneilla. Tiede ja teknologia Tietotekniikka, matematiikka ja kielitaito Luonnontieteiden, matemaattisten aineiden ja kielten tuntemus erittäin tärkeää. Tietotekniset taidot, medialukutaito, ongelmanratkaisukyky. - laaja-alainen kielitaito - matematiikka - luonnontieteet - kemia - fysiikka - tietotekniikka Kielet ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä tulevaisuudessakin. Äidinkieli, yhteiskuntaoppi. Hyvä kielitaito ja yhteiskunnallisten tekijöiden ymmärtäminen.

41 34. Minkä alojen tietämys ja osaaminen on tulevaisuudessa tärkeää? ihmissuhdetaidot, itsestään ja muista huolehtiminen, arjen hallinta, luonnon kunnioittaminen, luovuus, kekseliäisyys Yhteistyötaidot, viestintä(tekniset)taidot. Tietotekniset,tekniset taidot,tiedonhaku taidot,talouden ymmärtämisen taidot,maalaisjärjen opettaminen Työelämätaidot Tietotekniikka Medialukutaito Ajan hallinta Hyvät käytöstavat Maailman historia Tiedon etsintä Ryhmätyötaidot Ensiaputaidot Kädentaitoja ja käytännön opettamista, koska perusasiat lähtevät perusteellisesta käytännön oppimisesta. Maantiedossa esim. maastossa korkeuksien ja matkojen mittaaminen karttapohjan avulla. Biologiassa esim. Kasvien ja sienien kerääminen luonnosta. Liikunnassa esim. Erilaiset kilpailut lähikoulujen kanssa. Kädentaitoja ja käytännön opettamista, koska perusasiat lähtevät perusteellisesta käytännön oppimisesta. Maantiedossa esim. maastossa korkeuksien ja matkojen mittaaminen karttapohjan avulla. Biologiassa esim. Kasvien ja sienien kerääminen luonnosta. Liikunnassa esim. Erilaiset kilpailut lähikoulujen kanssa. Opiskelutaidot ovat tärkeitä, ja sitä kautta lukeminen ja kirjoittaminen. Kukaan ei tiedä, mitä speisifiä joskus tarvitaan, mutta sen voi aina oppia. Myös sosiaaliset taidot ovat tärkeitä. Tiedon hankinta ja löydetyn uskottavuuden arviointi.

42 34. Minkä alojen tietämys ja osaaminen on tulevaisuudessa tärkeää? Terveystieto; kuinka huolehtia itsestään niin, että terveys säilyy hyvänä mahdollisimman pitkään. Ympäristötietous; globaalisti ajatellen, kuinka pidetään maapallo hyvänä ja elinkelpoisena. Perustiedot laajalti(eri oppiaineista tietty perusaines) on hyvä asia, 4-5 luokalta voisi olla mahdollisuus painottaa lukkarissa esim. matematiikkaa tai kieliä tai taitoaineita, eli olisi hienoa, jos luokat voisivat tehdä yhteistyötä ja jakaa porukkaa yli luokkarajojen ja vahvistaa kunkin persoonan niitä taitoja jotka ovat mieleisiä ja kenties myös haastavia. Kielet ja kädentaidot Kielet, luonnontieteet Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys, oppimaan oppiminen. Medialukutaito, matematiikka. Ohjelmointi. Tietotekniikka!Nykyiset hyvät!kielet! Tietotekniikka, kielet, stressin sieto ja sen poisto: viime kädessä olennaisen erottaminen epäolennaisesta ja kyky löytää hyvä olo itsestä ja itselle ympärillä olevasta härdellistä huolimatta. Kielet ( äidinkieli mukaanlukien), matemaattiset aineet. Liikunta pitää koulussa säilyttää, jotta ihminen osaa liikkua aikuisenakin.

43 35. Miten tulevaisuuden koulua tulisi mielestäsi kehittää? Kielten opetusta lisätä kuin myös tietotekniikkaa Liikuntaa ei saisi ainakaan vähentää, mielummin lisätä. Pois luokkahuonekeskeisyydestä. Oppiaineita yhdistäviä opiskelukokonaisuuksia. kaikkien oppilaiden luovaa ajattelua kannattaisi kehittää. Oppilaat kannattaisi opettaa kriittisesti suhtautumaan tietokonepelaamiseen ja päinvastoin opettaa elämään ja arvostamaan oikeata elämää eikä virtuaalimaailmaa. Myös luonnonsuojelua kannattaisi opettaa erittäin paljon Lisää vapauksia valita ja tasokursseja; minimitaso ja lahjakkaille ja/tai motivoituneille mahdollisuus erikoistua ja syventää osaamistaan. Tasapäistämisen aika on ohi; siitä kärsivät sekä heikoimmat että osaavimmat ja suuri enemmistö keskitasoa putoaa väliin. Henkisen väkivallan/kiusaamisen sietämiseen nollatoleranssi ja kouluihin psyykkisen tuen henkilöstöä lisää. Lasten ja nuorten läsnäolevan aikuisen pulaan on koulunkin vastattava, vaikka se kotien tehtävä olisikin. Akateemisen osaamisen rinnalle tarvitaan käytöstapojan kasvattamista ja tunnetaitojen harjoittelemista. Yhteistoiminnalliseen oppimiseen Pysyä perinteisessä opetussuunnitelmassa matematiikassa ja äidinkielessä. Musiikki-, kuvaamataito- ja liikuntatunneilla voidaan luovia enemmän.

44 35. Miten tulevaisuuden koulua tulisi mielestäsi kehittää? Koulusta olisi hyvä saada sosiaalisia, itseensä luottavia, ennakkoluulottomia, monipuolisesti yhteiskuntaa, mediaa ja kaikkea tarjolla olevaa tietämystä käyttäviä nuoria. Opiskelutekniikat vastaamaan nykypäivää, oppiaineet lähelle tätä päivää unohtamatta perustaitoja. - Oppilaiden yhteistyötä yritysten kanssa ylä-asteella, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa voisi kehittää ja syventää, jolloin opiskelijat saisivat paremman käsityksen eri ammateista ja pystyisivät luomaan kontakteja tuleviin työnantajiin. Toivoisin, että koulusta ei tulisi kenellekään suorituspaikka. Tai että koulunkäynti aiheuttaa liikaa paineita. Kouluun pitäisi olla mukava tulla ja oppilaan erilaiset tarpeet otetaan huomioon. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroinnissa "normaalisti" oppivien luokkaan pitäisi olla tarkkana. Integrointi on huvä asia, jos se pystytään riittävillä tukitoimilla toteuttamaan niin, ettei se häiritse muiden oppilaiden oppimista. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan etu on saada hänelle sopivaa opetusta. Ikätasosta riippuen itsenäisen työskentelyn kehittäminen, "projektityö". Ehdottomasti tasa-arvoisempaan suuntaan, jossa ei suosita esim. ev.lut.uskontoa eli kaikki uskonnon opetus pois kouluista ja kirkkojen vastuulle! Etiikan opetusta (uskonnotonta) sen sijaan tulisi olla! monimuotoista opiskelua niin, että eri luonnetyypeillä on mahdollisuus menestyä konkreettista tekemistä mukaan

45 35. Miten tulevaisuuden koulua tulisi mielestäsi kehittää? Karsia mahdollisuuksien mukaan nykyistä opetussuunnitelmaa ja tuoda sitä lähemmäksi nykypäivän vaatimuksia. Opetussuunnitelma työssä pitäisi osata ennustaa tulevaa, jottei suunnitelma olisi jo valmistuessaan vanhentunut. Tärkeää olisi myös pitäytyä perusasioiden parissa - esim. alakoululaiset eivät kaipaa yhtään lisää koulutunteja. Myös päällekkäisyyttä pitäisi vähentää: tuntuu resurssien hukkaamiselta, että esimerkiksi sanaluokkia tankataan useamman kerran. Samankaltaisia esimerkkejä löytyy eri oppiaineista: samat asiat opiskellaan useampaan kertaan, koska opetussuunnitelma niin velvoittaa, ja oppilaat turhautuvat. Uskonnon opetus nykyisessä muodossaan on aikansa elänyttä: tämän voisi mielestäni jättää perheiden omaksi asiaksi. Uskontoihin tutustuminen sopisi mielestäni osaksi muita oppiaineita (esim. historia, maantiede, äidinkieli ja kirjallisuus jne.) Tiedonkulku paremmaksi,aikaa seuraava koulu menestyy ja oppilaat saadaan innostumaan opiskelusta. Seuraamalla aikaa,mutta opettajille tulisi palauttaa enemmän auktoriteettia. Liian usein opettajat ovat hukassa heidän oman päätäntävaltansa kanssa.lapsen tulee saada opettajalta kehuja,hyvien asioiden korostaminen kannustaa. Liian usein palaute tulee vain moitteissa,vaikka hienoja asioita on ollut paljon. Toivotaan että asiat oikeasti halutaan kehittää. Asiat ovat päättäjien ja opettajien omassa hallussa.pienemmät luokkakoot takaisin,eli vähennetään hälyä ja ongelmia. * Valinnaisia aineita jo alakoulun 6. luokalta alkaen. * Koulun ja kodin yhteistyötä tulisi lisätä yläkoulussa. Alakoulussa sitä on, mutta loppuu lähes kokonaan yläkouluun siirryttäessä. * Yläkoulussa voisi yhdistää historian, uskonnon ja kielten opetusta teettämällä oppilailla muutaman ryhmätyön jostain tietystä aiheesta. Myös biologian ja maantiedon opetuksen voisi jotenkin nivoa yhteen. * Kehittää eri aineitten opettajien yhteistyötä * Viettää erilaisia teemaviikkoja

46 35. Miten tulevaisuuden koulua tulisi mielestäsi kehittää? Oppimisen mielenkiinto lähtee siitä, että ymmärretään käytännön kautta oppiminen ja kehitetään oppimista lukemalla ja valokuvin sekä ryhmätöiden avulla. Tutustumiskäynnit on myös yksi tapa lisätä opiskelu motivaatiota, koska aiheisiin on saatava mielenkiintoinen näkökanta, eikä pelkästään luokissa istuminen ja opettajan yksipuolinen esittäminen yli tunnin mittaisista yksinpuheluista. Oppimisen mielenkiinto lähtee siitä, että ymmärretään käytännön kautta oppiminen ja kehitetään oppimista lukemalla ja valokuvin sekä ryhmätöiden avulla. Tutustumiskäynnit on myös yksi tapa lisätä opiskelu motivaatiota, koska aiheisiin on saatava mielenkiintoinen näkökanta, eikä pelkästään luokissa istuminen ja opettajan yksipuolinen esittäminen yli tunnin mittaisista yksinpuheluista. Turha kiire pois. Opetetaan lapsille, että koulussa(kin) opiskellaan elämää varten eikä todistusta varten. Oppilaita pitäisi auttaa löytämään sisäinen motivaatio opittaviin asioihin, jolloin opiskelu sujuu lähes itsestään. Minkään tekolgian tai muun "uuden" asian ei pidä antaa sekottaa koulua liiaksi, koska olennaiset asiat eivät ole välinesidonnaisia. Lisää aikaa taito- ja taideaineille, lisää valinnaisuutta. ATK-taitojen opettaminen on jo nykyisyyttäkin, mutta myös tulevaisuutta ajatellen hyvin merkittävää. Oikean opiskelutekniikan opettaminen; se auttaa aikuisopiskelussa. Kts. vastaus kohdasta 34. Nyt mennään massana vaikka läpi harmaan kiven, entä jos ruotsi on vaikeaa ja olisi hyvä vaikka käsitöissä, voisiko kädentaitoja painottaa ja ruotsia opiskella kenties pienempi määrä. Tämä on tietysti niin klassinen esimerkki, mutta niin totta. Ei häirikköoppilas ole kenenkään etu luokassa ja osa häirikköoppilaista on häiriköitä vain koska resurssit/kiinnostus/??? ei vaan riitä.

47 35. Miten tulevaisuuden koulua tulisi mielestäsi kehittää? Kouluissa on liikaa henkistä väkivaltaa ja monent yyppistä syrjintää eikä näihin asioihin kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Lisää koulutusta henkilökunnalle asioiden huomaamiseen, näkemiseen ja tarttumiseen, yleensäkin selkärankaa lisää näissä asioissa. Oppilaille koulutusta todella siitä, miten toisia ihmisiä kohdellaan, miten heille puhutaan, miksi toista ihmistä kunnioitetaan. Painavaa tekstiä aivan kaikista kiusaamisen muodoista, myös hiljaisista muodoista kaikille koulussa oleville, myös vanhemmille koulun kautta. Käytösarvosanat pois yläkoulusta, menevät usein epäoikeudenmukaisesti, antaen väärää viestiä niin oppilaille itselleen kuin huoltajille. Yksinkertaisesti, kuri kunniaan. Tiedon etsintää, projektitöitä Kiusaamiseen tulee ottaa nollatoleranssi. Kiusaaminen maksa yhteiskunnalle hurjasti ja on yksilölle tuhoisaa. Nyt kiusaamiseen puuttumine vaihtelee hurjasti. Meidän koulussa siihen puututtiin todella esimerkillisesti, mutta ystävillä on toisenlaisia kokemuksia. Että oppilaat selviytyvät tulevista haasteista,opiskelusta työstä ja arjesta.että kaikki saisivat opiskelu ja /tai työpaikan. Aineet ok. 75 minuutin tunnit takaisin 45 minuutin jaksoihin, jotta keskittymiskyky ei notkahtele lopputunnista.

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia)

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia) Arvokeskustelu Kurkelan koulu OPS2016-vanhempainilta 6.2.2014, paikalla n. 45 huoltajaa. Jakaannuimme neljään ryhmään, joiden tuotokset on koottu alla olevien kysymysten alapuolelle sellaisenaan. 1. a)

Lisätiedot

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA Aini Hartiala Lotta Harviainen Tulevaisuus on tekojemme summa 2 Johdatus vieraskieliseen opetukseen Opas vanhemmille ja oppijoille Tämä kirja kertoo

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Sompion koulun huoltajien ajatuksia 11.1.2014. ARVOT, joiden toivoisin ohjaavan työskentelyä koulussa:

Sompion koulun huoltajien ajatuksia 11.1.2014. ARVOT, joiden toivoisin ohjaavan työskentelyä koulussa: Sompion koulun huoltajien ajatuksia 11.1.2014 ARVOT, joiden toivoisin ohjaavan työskentelyä koulussa: moninaisuuden hyväksyminen/ymmärtäminen itsensä tunteminen/hyväksyminen vuorovaikutus oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

A3: Oppimaan oppiminen

A3: Oppimaan oppiminen A3: Oppimaan oppiminen Kelpo-hanke 2008 2009 Heidi Lavio-Koivisto, Tuija Huikuri, Saija Roos, Ulla Ahonen, Susanna Huttunen ja Jenni Pelkonen 27.3.2009 2 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 Mitä oppimaan oppiminen

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva VALINTAOPAS VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA kuva VAPAAEHTOISEN SAKSAN KIELEN OPISKELU Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland

Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland Koulu oppimis- ja elinympäristönä Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland Yleistä Aloite hakemiseen bilateraaliseen Comenius ohjelmaan tuli Saksan, Schiller

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot