KANSAIN- VÄLISTYMISEN HAASTEET YLIOPISTOKOULU- TUKSELLEMME

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAIN- VÄLISTYMISEN HAASTEET YLIOPISTOKOULU- TUKSELLEMME"

Transkriptio

1 KANSAIN- VÄLISTYMISEN HAASTEET YLIOPISTOKOULU- TUKSELLEMME Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Edistyksellisen tiedeliitto ry:n kanssa keskiviikkona keskustelutilaisuuden "Kansainvälistymisen haasteet yliopistokoulutuksellemme". Tilaisuuden avasi Tutkaksen puheenjohtaja, kansanedustaja Kalevi Olin. Alustajina toimivat ohjelmajohtaja Antti Hautamäki SITRAsta, rehtori Yrjö Sotamaa Taideteollisesta korkeakoulusta, johtaja Erkki Ormala Nokia Oyj:stä, professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, erikoistutkija Mika Raunio Tampereen yliopistosta ja varapuheenjohtaja Elisa Jokelin Suomen ylioppilaskuntien liitosta. Kommenttipuheenvuoron pitivät kansanedustajat Kyösti Karjula, Jutta Urpilainen ja Eero Akaan-Penttilä. Seminaarin päätöspuheenvuoron piti VTT Tytti Isohookana-Asunmaa Edistyksellisestä tiedeliitosta. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä. Tähän julkaisuun sisältyy kaikki tilaisuudessa pidetyt alustukset lukuun ottamatta ohjelmajohtaja Antti Hautamäen alustusta.

3 SISÄLLYSLUETTELO Yliopistokoulutuksesta suomalainen vientituote? Rehtori Yrjö Sotamaa, Taideteollinen korkeakoulu Vuorovaikutus yliopistojen, yritysten ja tutkimuslaitosten välillä Johtaja Erkki Ormala, teknologiapolitiikka, Nokia Yliopisto-opetus maksulliseksi ulkomaalaisille? Professori Heikki Patomäki, Helsingin yliopisto Riittääkö Suomen vetovoima asumisympäristönä kansainvälisessä kilpailussa osaajista? Erikoistutkija Mika Raunio, Tampereen yliopisto Opiskelijanäkökulma Varapuheenjohtaja, opiskelija Elisa Jokelin, Suomen ylioppilaskuntien liitto

4 Rehtori Yrjö Sotamaa Taideteollinen korkeakoulu YLIOPISTOKOULUTUKSESTA SUOMALAINEN VIENTITUOTE? Yliopistokoulutuksesta suomalainen vientituote Rehtori, professori Yrjö Sotamaa Taideteollinen korkeakoulu TUTKAS ja Edistyksellinen tiedeliitto Eduskunta Strategiat ja tavoiteet Florida Alueiden menestys perustuu niiden kykyyn houkutella, kehittää ja pitää luovia lahjakkuuksia OPM Vahvistetaan suomalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla HERA Ulkomaalaisten tutkijoiden ja tutkijaopiskelijoiden houkutteleminen alueen yliopistoihin Tulevaisuusvaliokunta/Himanen Maahanmuuttajien määrää lisätään 5000:lla Parannetaan kansainvälisten opiskelijoiden asemaa Sitran innovaatioraportti Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden osuus yliopistoissa tulee nostaa vähintään 10%:iin Otetaan käyttöön lukukausimaksut (kaikille)

5 Tilanne Ulkomaalaisten osuus 1,8% Suomessa on Euroopan toiseksi alhaisin Heistä 1/3 on etniseltä alkuperältään suomalaisia Suomessa tutkijoista vain 1,6% on ulkomaalaisia (EU:n keskiarvo on 4%) Suomesta lähti 5700 korkeasti koulutettua osaajaa (2001) Yliopistoissa oli 3983 ulkomaalaista opiskelijaa (2003), mikä oli 2,3% yliopistojen opiskelijamäärästä ( ) Taikiin hyväksytyistä maisteriopiskelijoista 27% oli ulkomaalaisia, ulkomaalaisten hakijoiden määrä kasvoi 40%, tohtorihakijoista 48% oli ulkomaalaisia (2005) Ulkomaalaiset: rasite vai resurssi? 60% suomalaisista uskoo, että ulkomaalaiset tulevat Suomeen käyttääkseen hyväksi järjestelmäämme ja että ulkomaalaisten myötä rikollisuus lisääntyy (EVA) 60% valmistuvista opiskelijoista olisi valmiita jäämään Suomeen, mutta työpaikan puute pakottaa lähtemään Suomesta Resurssi Yliopistojen menetys perustuu niiden kykyyn rekrytoida lahjakkaimmat opiskelijat Tutkijaopiskelijat ja tutkijat tuovat mukanaan Suomeen vuoden koulutusinvestoinnin omasta maastaan Opiskelijat tuovat mukanaan uutta osaamista ja uusia ajattelutapoja, jotka lisäävät yliopistojen toiminnan dynamiikkaa Suomessa tutkinnon suorittaneet ulkomaalaiset muodostavat arvokkaan kansainvälisen kontaktija yhteistyöverkoston

6 Houkutella, kehittää, pitää Kilpailu luovista huippuosaajista perustuu paikan kulttuuriselle rikkaudelle, avoimmuudelle ja kosmopoliittiselle ilmapiirille - luovalle draiville Vetovoimaisilla alueilla ja yliopistoilla on vahva imago, brandi Suomen ja Helsingin tilanne on paradoksaalinen. Kansainvälisten rankkausten mukaan olemme maailman huipulla, mutta vain harvat ajattelevat Suomea houkuttelevana työ, asuin tai opiskelupaikkana tai investointikohteena Yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen taso on hyvä, mutta valtion opetusvirasto ei tue mielikuvaa dynaamisesta huippuyliopistosta Visio ja tavoitetaso Visio Helsingin seutu on Euroopan houkuttelevin, kannustavin, viihtyisin ja dynaamisin opiskelu-, tutkimus-, työ- ja asuinympäristö, jota leimaa omaleimainen luovuuden kulttuuri Markkitointi/brandirakennusmateriaalissa tämä pitää konretisoida ja nostaa esiin se ainutlaatuinen mitä meillä on mm. valovoimaiset kapellimestarit, muotoilijat, huippuarkkitehtuuri, meren ympäröimä kaupunki, Kaurismäen maailma, jne. Tämän kuvaaminen olisi oiva haaste kirjailijoillemme. Järjestetään kilpailu? Hyvän sijaan asetetaan kaikessa tavoitteeksi erinomaisuus (outstanding) Vahvat yliopistobrandit Panostetaan innovatiivisten yliopistobrandien rakentamiseen Yliopistojen ja yritysten yhteistyönä luodaan kiinnostavia maisteri- ja tohtoriohjelmia aloilla, joilla ollaan kansainvälisellä huipulla Otetaan käyttöön lukukausimaksut kaikille Laadukkaat kotouttamis-, asumis-, sosiaali- ja kulttuuripalvelut helpottavat ulkomaalaisten integroitumista Suomeen Panostetaan työuran avaamiseen ulkomaalaisille työharjoittelulla, opinnäytetöillä

7 Koulutusvienti Erotettava kaksi asiaa Ulkomaalaiset opiskelijat Suomessa ja Suomalaisten yliopistojen ulkomailla yksin tai yhdessä paikallisten yliopistojen kanssa järjestämä suomalaiseen tutkintoon johtava koulutus, joka rakentuu paikallisista tarpeista Tämän koulutuksen hinnoittelu voi poiketa Suomessa annettavasta koulutuksesta Menestys lisää suomalaisen koulutuksen kansainvälistä tunnetuisuutta, Suomen kiinnostavuutta ja arvostusta

8 Johtaja Erkki Ormala Nokia Oyj VUOROVAIKUTUS YLIOPISTOJEN, YRITYSTEN JA TUTKIMUSLAITOSTEN VÄLILLÄ 1 NOKIA EO.Eduskunta/ Globalisaatio Globaalien pääoma- ja materiaalivirtojen rinnalle syntyy: Globaali kilpailu osaamisesta ja osaajista Globaalit tietoverkot ja tiedonvälitys Tietotyöläisten globaali liikkuvuus Toimintojen joustava uudelleenjärjestely ja -sijoittelu Verkostoyritysten ja verkostoyhteistyön nousu muutoksen moottoreiksi 2 NOKIA EO.Eduskunta/

9 Nokia - globaali yritys 3 NOKIA Tietoliikenneverkkojen valmistusta Kiinassa ja Suomessa Matkapuhelinten valmistusta Brasiliassa, IsossaBritanniassa, Koreassa, Kiinassa, Meksikossa, Saksassa, Suomessa, Unkarissa ja Yhdysvalloissa EO.Eduskunta/ Vahva T&K-panos 2004 % liikevaihdosta Globaali tutkimusyksikköverkosto 11 maassa 12% EURm Yli 20,700 T&K-henkilöä (37%kokonaishenkilöstöstä) % Nokian T&K-panos 3,733 M 2004 (12.8% liikevaihdosta) 6% % 500 Nokian tutkimuskeskus on yhtiön tutkimusyksikkö, jossa työskentelee 1,200 henkilöä 4 NOKIA EO.Eduskunta/ Nokia Suomessa 2004 Oulu Jyväskylä 330 Tampere Henkilöstö, yhteensä ( vuonna 2003) - T&K henkilöstö Tuotanto Espoo, Oulu, Salo - Liikevaihto Suomessa EUR 351 milj. - Yhteisövero Suomessa EUR milj. Turku ja Salo Pääkaupunkiseutu

10 Yliopiston perustehtävät Tutkimus Yliopisto Tiedon jakaminen Koulutus 6 NOKIA EO.Eduskunta/ Yritysten ja yliopistojen välinen yhteistyö Tutkimuksen laatu ja relevanssi vahvistavat toisiaan Tutkimus ja koulutus tarvitsevat hyödyntäjätahojen panosta Tutkimus, koulutus ja rekrytointi ovat yhteistyön keskeiset elementit Selkeät hallinto- ja IPR-järjestelyt Yhteistyöverkostot ja -foorumit Luottamus ja kunnioitus ovat yhteistyön peruslähtökohtia => Tulevaisuudessa tavitaan uusia yhteistyörakenteita ja asenteita elinkeinoelämän ja yliopistolaitoksen piirissä 7 NOKIA EO.Eduskunta/ Tulevaisuuden haasteet Suomessa huippuosaaminen ja yhteistyö ovat keskeinen voimavara Vahvat kansainväliset huippuyksiköt vievät kehitystä eteenpäin => tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisen painopiste Niiden yhteistyöverkostoissa syntyy soveltajayhteisöjä ja uutta yritystoimintaa => luova innovaatioympäristö Kansainvälisen yhteistyön rinnalla tarvitaan kansainvälistymistä myös kotimaassa 8 NOKIA EO.Eduskunta/

11 Professori Heikki Patomäki Helsingin yliopisto YLIOPISTO-OPETUS MAKSULLISEKSI ULKOMAALAISILLE? Yliopisto-opetus maksulliseksi ulkomaalaisille? Heikki Patomäki Kansainvälisen politiikan professori Helsingin yliopisto Miksi koulutuksen pitää olla ilmaista, julkista ja kaikille yhtäläistä? Neljä argumenttia: 1. Oikeudenmukaisuus. 2. Demokratia 3. Tiede kriittinen järki. 4. Taloudellinen tehokkuus. Tiivistäen: Kaikille yhtäläinen julkinen koulutus on oikeudenmukaisen yhteiskunnan, demokratian ja tieteen kriittisen järjen edellytys. Se on myös taloudellisen tehokkuuden kannalta paras järjestelmä. Oikeudenmukaisuus Kolme oikeudenmukaisuuskäsitystä: John Locken oikeudenmukaisuuskäsitys ja sen modernit versiot ( Jokaiselle kuuluu oman työnsä tulokset mukaan lukien kaikki se työ, mitä heidän palkkaamansa tai johtamansa työntekijät tekevät ) John Rawlsin sosiaalidemokraattinen oikeudenmukaisuuskäsitys ( Mahdollisuuksien reilu ja tosiasiallinen tasa-arvo & huonompiosaisten asema mahdollisimman hyvä ) Onora O Neillin historiallisempi ja moniarvoisempi oikeudenmukaisuuskäsitys, yhdistelmä uudelleen tulkittua Kantia ja Marxia ( Yleistetty pyrkimys kehittää inhimillisiä kykyjä ja mahdollisuuksia - jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeidensa mukaan ) Demokratia Autenttisuuden kriteeri: onko demokraattinen (itse)määrääminen todellista (eikä vain symbolista), asiantuntevaa ja asioihin syventynyttä? Demokraattisten kansalaisten kouluttamisen periaate: kaikkien lasten ja nuorten pitää käydä yhtä hyviä kouluja, joissa opetetaan paitsi asioita niin myös geneerisiä kykyjä ja kykyä nähdä oman perheen, luokka-aseman, maan ja historiallisen aikakauden yli Reilun osallistumisen periaate: muodollisten osallistumisoikeuksien lisäksi on olennaista taata tosiasialliset materiaaliset ja institutionaaliset tasaveroisen osallistumisen mahdollisuudet, muuten erioikeudet alkavat helposti kasaantua harvojen käsiin, koska valtaasemaa voidaan käyttää uusien etuoikeuksien myöntämiseen kerran saavutettu demokratia rapautuu myös koulutuksellisen eriarvoistumisen kautta, sillä kyky ottaa kantaa ja osallistua edellyttää koulutusta

12 Tiede kriittinen järki Taloudellinen tehokkuus Tieteen yleinen perustavoite ja tärkein julkinen hyvä on totuus, joka on ymmärrettävä myös moraaliseksi periaatteeksi. Kriittisen järjen ja totuuspyrkimyksen näkökulmasta tieteen on oltava autonomista. Niiden teknisten, soveltavien ja käytännöllisten tieteiden alue, johon voidaan legitiimisti soveltaa välittömän taloudellisen hyödynnettävyyden vaatimusta, on pieni. sitä paitsi nekin osat tieteistä edellyttävät teorioita ja käytäntöjä, jotka perustuvat totuuden tavoitteluun ja käytännölliseen viisauteen. Kriittisen järjen ihanteen ja tieteen autonomian toteuttaa kaikkein parhaiten tieteen republikaaninen malli, joka mahdollistaa myös auktoriteettien kyseenalaistamisen demokraattisten pelisääntöjen mukaisesti täytyy taata tosiasialliset materiaaliset ja institutionaaliset tasaveroisen ja laajamittaisen osallistumisen mahdollisuudet. Myös muissa organisaatioissa pätee, että hyvien argumenttien koettelu julkisilla kentillä edellyttää oppineisuutta ja pätevyyttä myös akateemisessa mielessä. Manuel Castellsin ja Pekka Himasen mukaan suomalaisen 1980-luvulla nousseen verkostoitumisen ja innovatiivisuuden pohja oli julkisessa koulutusjärjestelmässä, joka loi sellaisia demokommodifioidun vapauden tiloja, joissa hakkerit saattoivat vain keksimisen ilosta kokeilla erilaisia teknisiä ratkaisuja, jotka sittemmin osoittautuivat myös taloudellisiksi menestyksiksi. Hyvinvointivaltio on antanut Suomelle identiteetin, joka ei perustu ensisijaisesti rahan perässä juoksemiseen, ja tämä identiteetti tukee sellaista hakkerismia, jota Linux edustaa, ja se myös tukee uusien informaatioteknologioiden sosiaalisten käyttötapojen innovointia eli sosiaalista hakkerointia. Yleisesti voidaan sanoa, että organisaatioiden muovautuvuus ja kyky muuntautua kumpuaa demokraattisista menettelytavoista, joiden puitteissa hyveelliset työntekijäkansalaiset voivat yhteiseen hyvään ja totuuteen vedoten haastaa organisaatioiden sisäisiä auktoriteetteja ja näin tuottaa kollektiivista oppimista. Entä sitten ulkomaiset opiskelijat? Suomalaisen yliopiston erityispiirteet: eisuomalaisten kouluttamisen täytyy tapahtua paitsi oikeudenmukaisuuden, demokratian ja tieteen kriittisen järjen yleisten periaatteiden mukaan niin myös ottaen huomioon se, että Suomi ei ole kielen ja pienuutensa/syrjäisyytensä takia houkutteleva (uusliberaali idea kilpailusta globaaleilla koulutusmarkkinoilla älytön jopa sen omilla kriteereillä) Kosmopoliittisen menestyksen tavoite: Tiede on tai pyrkii olemaan universaalia ja pyrkimys tieteellisen menestyksen kultivoimiseen Suomessa tarkoittaa yliopistojen avoimuutta niille, jotka ovat kiinnostuneita kouluttautumaan ja tutkimaan Suomessa esimerkiksi yhdysvaltalaisten yliopistojen aiempi ja joiltakin osin vielä nykyinen menestys on perustunut paitsi sivistysyliopiston periaatteisiin niin myös kosmopoliittiseen vieraanvaraisuuteen Kosmopoliittisen vieraanvaraisuuden periaate: (i) jossain mielessä olemme kaikki valtiottomia ja kodittomia, ja (ii) on demokraattisen koulutuksen kosmopoliittisen päämäärän mukaista tunnustaa myös erilaisten toisten oikeus meidän vieraanvaraisuuteemme

13 Erikoistutkija Mika Raunio Tampereen yliopisto RIITTÄÄKÖ SUOMALAISEN TYÖ- JA ELINYMPÄRISTÖN VETOVOIMAISUUS GLOBALISOITUVASSA KILPAILUSSA OSAAJISTA? Riittääkö suomalaisen työ- ja elinympäristön vetovoimaisuus globalisoituvassa kilpailussa osaajista? Kansainvälistymisen haasteet yliopistokoulutuksellemme TUTKAS ja Edistyksellinen tiedeliitto r.y , Helsinki Mika Raunio Ulkomaan kansalaisten osuus tutkimus- ja kehittämistoiminnassa työskentelevistä EU- maissa vuonna 2000 (%) (Third European Report on Science & Technology Indicators 2003, 236) Irlanti Belgia Itävalta Saksa Iso-Britannia Ruotsi EU keskiarvo Hollanti Ranska Tanska Portugali Suomi Kreikka Espanja Italia Mika Raunio Univer sit y of Tamper e Resear ch Unit f or Ur ban and Regional Devel opment St udies

14 Ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus kolmannen asteen oppilaitoksissa EU-maissa vuonna 2000 (%) (Third European Report on Science & Technology Indicators 2003, 232) Mika Raunio Italia Suomi Espanja EU keskiarvo Hollanti Tanska Irlanti Ranska Ruotsi Saksa Belgia Iso-Britannia Univer sit y of Tamper e Resear ch Unit for Ur ban and Regional Devel opment St udies Osaajien kanavat ja vetovoimatekijät "On usein kilpailua. Jos joku on hyvä, niin se on hyvä monen mielestä ja me ollaan yks, joka havittelee sitä. Sä soitat sille ja sanot, että hait paikkaa, sit se sanoo, että mulla on ollu jo pari haastattelua ja et ei kiinnosta tai jos prosessi on pitkä, se sanoo, et mulla on jo muu paikka. Jos on perhettä, niin voidaan ehkä sanoo, että tuu ens kuun alussa, perhe sitten kolmen kuukauden päästä. Mitä pidempi prosessi, sitä todennäköisempää on, että se valuu muualle, mutta jos saadaan pidettyä se lämpimänä ja näkeen että tää prosessi edistyy, niin se on ok." esimies, Espoo "Kyllä joo, että edelleen törmätään tällasiin ihan käytännön asioihin kun Suomen palkkataso, verotus ja ilmasto, niin siinä on varmaan kolme juttua. Ja sit, jos on perhe niin mietityttää kaikki nää koulut, että onko kansainvälinen koulu ja saako lapset sinne. Joka tapauksessa joutuu miettiin että, joo, tosi kiva homma, mutta palkkaa te maksattekin vaan näin vähä verrattuna siihen mitä sais vaikka Englannissa tai Jenkeissä, että tää on.... haaste." esimies, Helsinki Mika Raunio Univer sit y of Tamper e Resear ch Unit for Ur ban and Regional Devel opment St udies Suomen vetovoimaisuus globaalilla valintojen kentällä (Forsander, Raunio, Salmenhaara &Helander 2004) VETÄÄ SU O M EEN Tutkija tähdet Arvostetut yritykset tai organisaatiot Yhteistyökumppanit Kiinnostavat työtehtävät Uramahdollisuudet Näytt ää hyvältä CV:ssä opt iot Sosiaaliset suhteet ESTÄÄ SUOMEEN TULEMISEN Yleinen tuntemattomuus Korkeat verot yhdistettynä matalahkoon palkkatasoon Lupien saamisen pitkä kesto SIT O U T TAA SUO MEEN Rauhallinen ja ei kovin kilpailuhenkinen työ- ja elämänrytmi Joustavuutta, itsenäisyyttä ja hierarkiattomuutta arvostava työkulttuur i Toimiva infrastruktuuri sekä asuinympäristössä että or ganisaatioissa Vakaa ja tur vallinen pikkukaupunkimainen ympäristö Perhe-elämän arvostus työelämässä ja yhteiskunnassa Entisen N euvosto-liiton alueelta tuleville lähellä kulttuurillisesti ja maantieteellisesti Suomalainen puoliso IRROTTAA TAI TYÖNTÄÄ POIS SUOMESTA Uramahdollisuuksien kapeus Palkkataso ja verotus Muuttoon ja oleskeluun liittyvä byrokratia Puolison heikot työllistymismahdollisuudet Kommunikoimaton kulttuuri Työelämän heikko kulttuurinen kompetenssi ja hyvä veli - verkostot Sosiaalisten suhteiden niukkuus Mahdollinen pettymys julkisten palveluiden tasoon Mika Raunio Univer sit y of Tamper e Resear ch Unit for Ur ban and Regional Devel opment St udies

15 Varapuheenjohtaja, opiskelija Elisa Jokelin Suomen ylioppilaskuntien liitto OPISKELIJANÄKÖKULMA Hyvät kuulijat, kuten tiedämme, kansainvälistyminen on elinehto yliopistokoulutuksellemme, koska yliopistolaitoksen sydän, tiede tai taide, ei ole koskaan voinut eikä halunnut kunnioittaa valtioiden rajoja. Kansallista yliopistoa on vaikea kuvitella; voidaanko tieto molekyylin rakenteesta tai pala sinfoniaa pysäyttää tulliin ja takavarikoida? Ei, eikä pidäkään. Laajat tutkijaverkostot niin fyysisesti kuin virtuaalisestikin tekevät koko ajan kuumeista yhteistyötä tieteen ja taiteen arvoitusten äärellä. Puhunkin kansainvälistymisen haasteesta laajempana kysymyksenä koko yhteiskunnalle, ja yliopistolle osana sitä. Yhteiskuntamme, lähinnä poliittinen ja yritysmaailman johto, toteaa, ettemme nykymuodossa tule pärjäämään tulevaisuudessa, mikäli emme ennennäkemättömällä intensiteetillä vahvista hyviä puoliamme ja karsi huonoja. Olen ylpeä ollessani tänä päivänä mukana yliopistomaailmassa kun saan huomata, että suurimman hädän hetkellä pelastukseksi kohoaa yliopistolaitos! Nyt onkin loistava tilaisuus asettaa yliopistolaitoksemme linssin alle ja katsoa mitä siellä voidaan vahvistaa ja mikä tulee ottaa todellisen kehittämisen kohteeksi. Yliopistojen kansainvälistä kilpailukykyä tarkastellaan usein nimenomaan yhteiskunnan tai vaikkapa vientiyritysten tarpeiden näkökulmasta. Kilpailukykyinen yliopisto nähdään tämänkin päivän puhujien mukaan yliopistona, joka tekee kansainvälisesti tunnustettua tiedettä ja joka houkuttelee helmaansa tutkijoita ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Yliopisto, jonka keksinnöt ja tutkijat houkuttelevat rahaa. Yliopisto, jonka tutkimus tuottaa ympärilleen yrityksiä, joiden perhosvaikutus luo hyvinvointia ympäröivään yhteiskuntaan. Erittäin hyviä asioita, ja niitä tuleekin vahvistaa. Ongelmia syntyy silloin, mikäli kilpailukykyisen yliopiston ja kilpailukyvyn määritelmä jää tähän. Rahaan ja kappaleisiin. Meidän tulee nähdä kilpailukyvyn olevan jotain muutakin. Kansainvälisesti kilpailukykyinen yliopisto pitää sisällään kaikki edellä mainitut asiat, mutta se voi olla myös paljon enemmän. On muistettava, että loppujen lopuksi yliopistojen pääasiallinen tuotanto on aineettomia ajatuksia, yksittäisen opiskelijan älyllisiä kykyjä. Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksen tekemän Opiskelijan yliopisto 2005 selvityksen mukaan yliopistomme ovat harvinaisen tasalaatuisia kun puhutaan opiskelun edellytyksistä. Selvityksessä tarkasteltiin kaikkia yliopistoja ja yliopistokaupunkeja opiskelijan silmin; näkökulma, jota ei ole yhdessäkään aikaisemmassa selvityksessä käytetty. Erot yksittäisissä mittareissa olivat joidenkin yliopistojen välillä merkittäviä, mutta

16 lopulta 50 eri mittarin muodostama yhteistulos kielii äärimmäisestä tasaisuudesta. Erityisen tärkeää on huomata, että opiskelun edellytysten parantaminen kokonaisuutena kaikissa yliopistoissa ei ole lähelläkään mahdotonta. Tieteellisesti ja kansantaloudellisesti kilpailukykyisinkin yliopisto on riippuvainen hyvästä opiskelija-aineksesta. Haluaako opiskelija opiskella yliopistossa, jossa vallitsevat viidakon lait eikä häntä kuulla päätöksenteossa? Jos valittavana on kaksi yliopistoa, joissa molemmissa tehdään huippututkimusta, ja toisessa opiskelijaa vielä kohdellaan ihmisenä, toivon, että tiedän kumpi opinahjo kisan voittaa. Olisiko tässä Suomen vientituote maailmalle: tasaarvoinen ja ihmisen kokoinen yliopistolaitos? Opiskelijoille kansainvälistyminen alkaa olla itsestäänselvyys. Tutkintorakenteen uudistuksen myötä koulutusohjelmiin rakennetaan kansainvälistymisjaksoja ja jokainen opiskelija tietää, että maailmassa ei pärjää ilman hyvää kielitaitoa ja kokemusta erilaisista kulttuureista. Tukijärjestelmiä vaihtoon lähtemiselle on edelleen kehitettävä eivätkä opintojen nopeuttamisen toimenpiteet saa hankaloittaa monipuolisen osaamisen hankkimista myös ulkomailta. Yhteiskuntamme kilpailukyky ei viimeaikaisista painotuksista huolimatta lepää ainoastaan yliopistojen hartioilla eikä sitä voi mitata vain tutkimuksen tasolla. SITRAn kaksi viikkoa sitten julkaisema raportti Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi vetoaa osassa johtopäätelmiään tutkija Richard Floridaan perustelleessaan kilpailukykyä vahvistavia keinoja. Florida on tutkinut alueiden kilpailukykyä ja vetänyt johtopäätelmiä siitä, mikä saa ihmiset elämään ja tekemään työtä jossain tietyssä paikassa. Hän esitteli luovuusindeksin, joka saa ihmisen lyömään otsaan ja sanomaan Tietenkin!. Floridan indeksi kertoo taiteilijoiden, kirjailijoiden, muusikoiden ja homoseksuaalien määrästä jollain alueella. Floridan väitteen mukaan yksittäiselle työntekijälle, tai tässä tilanteessa tutkijalle tai opiskelijalle, ei olekaan olennaisinta työpaikkansa vetovoimaisuus, palkka tai tieteen taso, vaan erittäin vahva vaikutin on alueen mielenkiintoisuus ja mahdollisuus tuottaa monenlaista sisältöä ihmisen elämään. Elämään siis työn ulkopuolella, parhaimmillaan paikassa, jossa luovuusindeksissä korkealle mitattu elinympäristö uhkuu värikästä kaupunkikuvaa ja ihmisläheistä, mielenkiintoista elämää. Rahassa ja kappaleissa tiivistäen: onnellinen työntekijä tuottaa paremmin, niin yrityksille kuin yliopistoille. Vaikka nyt fokuksessa on yliopistokoulutuksen kansainvälinen ulottuvuus, tulee muistaa heijastevaikutukset kansalliseen politiikkaan. Ja toisin päin. Yliopistolaitoksemme tulee vahvistaa hyviä ominaisuuksiaan ja karsia heikkoja. Yliopistojen tulee hyväksyä tosiasiat, eli yhteiskunnan rahat eivät riitä kaikkeen. Poliitikkojen tulee ymmärtää, ettei jokaisella paikkakunnalla voi olla omaa korkeakoulua. Samalla tavalla kuin Suomen ja Euroopan tulee suunnata perustuotannon hinnalla voimavaroja nimenomaan tietoyhteiskunnan vahvistamiseen, tulee yliopistojen tiedostaa, ettei Suomi voi kouluttaa jokaista diplomi-insinööriä tai tradenomia Euroopassa. Maailmasta löytyy maita, joiden yhdestä yliopistosta valmistuu vuosittain saman verran opiskelijoita kuin kaikista Suomen yliopistoista yhteensä. Kokoisessamme maassa 20 yliopistoa ja 29 ammattikorkeakoulua on kestämätön tilanne. Nyt on aika jokaisen

17 koulutusta ohjaavan ja toteuttavan tahon tunnustaa, ettei koulutusjärjestelmäämme enää saa lisätä tutkinnonanto-oikeuksia. Korkeakoulutusta ei tule enää hajauttaa. Tämän hetkisen koulutuspolitiikan, niin kansallisen kuin kansainvälisen, ongelma on se, että yksikään intressitaho ei tunnu näkevän kokonaisuutta. Yliopistolaitos halutaan valjastaa lukemattomien asioiden veturiksi ja keinot ovat sen mukaiset. Missä on kokonaiskuva ja pitkälle tulevaisuuteen katsominen? Ja nyt puhumme yhteiskunnan tulevaisuudesta, ihmisen tulevaisuudesta, ihmisten yhteiskunnasta. Ei rahojen tai kappaleiden. Siksi yliopistojen profiloitumisessakin tulee tehdä mielekkäitä ja hyvin suunniteltuja valintoja. Yliopistolaitos on avainasemassa luomassa voimakasta luovuusindeksiä. Avarakatseisuutta, mahdollisuuksia, uusia avauksia ja riittävän suurella yksikkökoolla monitieteisyyttä. Niitä asioita, joiden perässä tutkija ja opiskelija varmasti tulevat ulkomailtakin asti. Joiden perässä tulevat rahat ja kappaleet, mikäli niitä joku toivoo. Ja toivommehan me, sillä vain siten voidaan lisätä hyvinvointia koko yhteiskunnassamme. Tässä kohtaa en malta olla osallistumatta lukukausimaksukeskusteluun. Olemme todenneet, että kansainvälistymiseen tulee yliopistoissa panostaa voimakkaasti. Keinot siihen ovat moninaiset: opettajavaihto rikastaa sekä yliopistossa tehtävää tiedettä että annettavaa opetusta; opiskelijoiden vaihtovuodet ulkomailla tuovat kiistattomia etuja niin opiskeluun kuin työllistymiseen valmistumisen jälkeen; ulkomaisten opiskelijoiden saaminen Suomeen luo yhteiskuntaamme monikulttuurisuutta samalla kun levittää maailmalle sanaa yliopistoissamme annettavasta koulutuksesta. Edellisten valossa nousee mielestäni keskeiseksi kysymykseksi, miten lukukausimaksut olisivat houkutin tulla opiskelemaan Suomeen? Olen keskustellut asiasta kansanedustajien kanssa, enkä ole saanut vastausta tähän kysymykseen. Mikäli vastakkain valintatilanteessa on suomalainen ja vaikka brittiläinen yliopisto ja opintojen hintalappu on sama, tulee meidän pystyä todella kriittisesti arvioimaan pärjäämistämme tässä kisassa. Mikä saisi opiskelupaikkaansa etsivän ulkomaalaisen tulemaan Suomeen? Ei varmaan miellyttävä ilmastomme. Vastaus ei todennäköisesti löydy myöskään tällä hetkellä työskentelevästä ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksuja pohtivasta työryhmästä, koska kysymys on erittäin laaja suhteessa työryhmän työskentelyaikaan. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavaa selvitystä tehdään vuoden pitempään. Pahoittelen konservatiivisuuttani, mutta otetaan nyt rauhassa. Tämä on yksinkertaistamista, mutta sallikaa lisää pohdintaa: jos kulut kattavilla, siis merkittävillä, lukukausimaksuilla rakennetaan houkuttelevia maisteriohjelmia, mikä saa nämä ohjelman läpikäyneet, kilpailukyvyn tekijät jäämään Suomeen? Lainsäädäntö ulkomaisten opiskelijoiden työnhausta muutettaneen syksyllä, joten Suomeen jäänti tulevaisuudessa lienee byrokratian kannalta ongelmattomampaa kuin nykyään. Suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittyminen edellyttää kuitenkin jo opiskeluaikaista sopeutumista ja kielen

18 oppimista sekä tutustumista suomalaiseen työelämään. Englanninkielinen, ulkomaisille opiskelijoille suunnattu opetustarjonta ei välttämättä takaa näitä tavoitteita. Tutkinto-opiskelijat voivat lisätä suomalaisen korkeakoululaitoksen monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä vain mikäli he aidosti integroituvat onnistuneesti suomalaisiin opiskelija- ja korkeakouluyhteisöihin. Viestini on se, että kansainvälistyminen on yhteiskunnalle ja yliopistoille sekä valmistautumista vaativa haaste että upea mahdollisuus hyvinvoinnin, monikulttuurisuuden ja talouskasvun luomiseen. Tätä haastetta ja mahdollisuutta ei siksi saa käsitellä hätiköiden, irrallisesti, juosten muiden maiden perässä ja päätyen mahdollisesti tekemään korjaamattomia virheitä. Lienemme kaikki paikallaolijat samaa mieltä siitä, että meidän tulee kehittää koko yhteiskuntaamme tässä houkutuslintukisassa, eikä silloin kehittämiskohteena ole pelkästään yliopistolaitoksemme. Onneksi, vahvuutemme ovat kiistattomat: pitkälle kehittynyt demokratia, rauha ja turvallisuus, kaunis ja vielä turmeltumaton luonto, tasa-arvoinen yhteiskunta ja tasa-arvoinen koulutusjärjestelmämme, jota tullaan ihastelemaan ympäri maailmaa. Lainaan Kanadassa tänä vuonna tehtyä selvitystä koulutuksen saavutettavuudesta ja edullisuudesta: Suomi ja Hollanti ovat kiistattomia menestystarinoita vertailtaessa koulutuksen saavutettavuutta ja edullisuutta. Molemmissa maissa on suuret opiskelijamassat, koulutukseen pääsy on helppoa, opiskelijoita tuetaan taloudellisesti ja molempien maiden koulutusjärjestelmät heijastelevat avointa ja mahdollisuuksien tasa-arvoa toteuttavaa yhteiskuntaa. Koulutusjärjestelmämme saa tällaista kiitosta. Olisiko kiitos ollut sama, mikäli koulutukseen pääseminen olisi kiinni sosioekonomisesta asemasta? Tämänkin selvityksen valossa ilmaan heitetty ajatus siitä, että lukukausimaksujen piiriin otettaisiin myös suomalaiset ja EU/ETA-maiden opiskelijat, tuntuu kylmältä pyyhkeeltä vasten kasvoja. Moni raportti toistaa samaa viestiä, kun esitellään koulutusjärjestelmäämme: yliopistojen kansainvälistä kilpailukykyä ja tieteen tasoa tulee vahvistaa, mutta upea se on. Tasa-arvoinen, tasaisesti laadukas ja mahdollistaa kaikkien opiskelun omien edellytystensä mukaan. Miten tähän sopivat lukukausimaksut? Tällä hetkellä emme tiedä tarpeeksi maamme houkuttelevuudesta opiskelupaikkana. Ihmettelen suuresti eri tahoja, jotka haluavat päätöksiä tehtävän nyt. Me ylioppilaat emme ole valmiita hetken hädässä uhraamaan niitä asioita, joilla suomalainen kilpailukyky on rakennettu, kuten maksuton ja tasaarvoinen koulutus. Olemme kuitenkin valmiita arvioimaan kriittisesti omiakin tavoitteitamme ja mielipiteitä ja osallistumaan keskusteluun paremman ja hienomman suomalaisen yliopistolaitoksen puolesta.

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI JULKAISUJA 3/1999 GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.10.1999 keskustelutilaisuuden aiheesta Global City - suomalainen

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Avauksia tietämyksen hallintaan

Avauksia tietämyksen hallintaan Avauksia tietämyksen hallintaan Teknologian arviointi tulevaisuusvaliokunnassa Esiselvitys kasvigeenitekniikasta (Tulevaisuusvaliokunnan teknologiajaosto, Teknologian arviointeja 1: Ahti Salo ja Veli Kauppinen,

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina Toimittanut Antti Hautamäki Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI TYÖRYHMÄN JÄSENET kansleri Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja fi

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Yliopisto konkreettisena utopiana: kokemuksia Turusta Nottinghamiin ja Helsingistä Melbourneen

Yliopisto konkreettisena utopiana: kokemuksia Turusta Nottinghamiin ja Helsingistä Melbourneen Heikki Patomäki Yliopisto konkreettisena utopiana: kokemuksia Turusta Nottinghamiin ja Helsingistä Melbourneen Yliopistojen lähistöllä Carltonissa, Melbournessa, on monia hauskoja kirjakauppoja ja antikvariaatteja.

Lisätiedot

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 188 FINLAND GIVES YOU A LESSON FINLAND GIVES YOU A LESSON 189 SUOMALAISET OVAT MAAILMAN PARHAITA OPETTAMAAN JA OPPIMAAN Suomalainen peruskoulu on kiistatta maailman ehdotonta

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Erasmuksen suosio kasvaa

Erasmuksen suosio kasvaa 1 2003 EU-Suomi 2010 kurkistus kristallipalloon Perhelääkäri hoitaa potilaan vaivat monessa maassa Lakupiippu maistuu yhä Eija-Riitta Korholalle Jaakko Iloniemi ei kaipaa EU:lle presidenttiä Suomi oli

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

David Clutterbuck: uusia sävyjä johtamiseen. www.hrviesti.fi. Mustavalkoista ajattelua vastaan. 4/2013 Johtaminen Taltuta johtoryhmätaudit!

David Clutterbuck: uusia sävyjä johtamiseen. www.hrviesti.fi. Mustavalkoista ajattelua vastaan. 4/2013 Johtaminen Taltuta johtoryhmätaudit! 4/2013 Johtaminen Taltuta johtoryhmätaudit! Koulutus Kiire jyrää oppimisen Työ & hyvinvointi Työntekijöille elvyttävää tilaa Mustavalkoista ajattelua vastaan www.hrviesti.fi HINTA 14,50 EUR David Clutterbuck:

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

Rönsy 1/2013. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn poliittinen aikakauslehti. 1/2013: Sivistyksen uudelleenarviointi

Rönsy 1/2013. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn poliittinen aikakauslehti. 1/2013: Sivistyksen uudelleenarviointi Rönsy 1/2013 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn poliittinen aikakauslehti 1/2013: Sivistyksen uudelleenarviointi 1 2 Rönsy 1/2013 Sivistyksen Rönsy... Julkaisija: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot