Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1"

Transkriptio

1 C o n s u lt i n g P e o p l e Uudistuva 4 FCG Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet 8 Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan FCG Consulting People 2/2012 1

2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistaa rakennettaan 8 Koulutusvienti tähtää kaukomaille 9 Päivi Ahonen tutkii Bhutanin onnellisuusindeksin ja opetustoimen yhteyttä 10 Uusi valtuusto, uudet kujeet Tekniikan lisensiaatti Kim Jolkkonen on huhtikuusta 2012 lähtien johtanut FCG:n suunnitteluliiketoimintaa. Heinäkuun alussa hänet nimitettiin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimitusjohtajaksi. Kannen kuva: Jarmo Teinilä. 12 Meriväylän syventäminen suunnitteilla 14 Tahko katsoo kauas tulevaisuuteen 15 Ovako Imatra viemäröitiin uudelleen 16 VV-Center vaikeuksien kautta valmiiksi 17 AquaSPA Vologdan alueelle 18 Hyvää juomavettä entistä varmemmin 19 Uusi Hulevesiopas tulee tarpeeseen 20 FCG panostaa pohjavesiosaamiseen 21 FCG-uutisia 22 FCG laati laajan meluselvityksen rataverkosta 23 DRG sairaanhoitopalvelujen kehittämisen tukena 24 FCG-uutisia 26 Nimityksiä FCG:llä FCG Consulting People on FCG:n sidosryhmä lehti. Julkaisija FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, Helsinki Puhelin , faksi Päätoimittaja 2 Eeva FCG KokkiConsulting People 2/2012 Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Painopaikka SP-Paino Oy, Nurmijärvi 2012 Osoitteenmuutokset > yhteystiedot > yhteystietojen muutos

3 Pääkirjoitus Arvoisa lukija, Tervetuloa lukuhetkeen FCG:n asiakaslehden parissa. Lehti sisältää mielenkiintoista luettavaa eri aloilta, myös toteutetuista ja menossa olevista hankkeista. Kuntasektorilla tämän hetken kuuma aihe ovat rakenneuudistukset. Kuntavaalit osuvat monilla tavoin herkulliseen hetkeen; mitä ratkaisuja eri tahoilta tarjotaan kehittämistä vaativiin ongelmiin ja miten äänestäjät reagoivat tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. FCG elää ajassa ja palvelutarjonnassa on tämän vuoksi sekä kestosuosikkeja että ajankohtaan sopivia palveluita. Kestosuosikkeja ovat jatkuvaa muutosta ja muutoksen hallintaa tukevat palvelut eri teema-alueilla; johdon tuki, tuottavuuden parantaminen, energianhuollon uudet ratkaisut, infrastruktuurin ja toimitilojen kehittäminen, ict-ratkaisut, elinkeinotoiminnan kehittäminen jne. Jälkimmäisiä ovat mm. uusien valtuutettujen tuki, valtuustokauden arviointi, kuntajohdon strategiatuki ja uutta valtuustokautta ohjaavat valtuusto- ja hallitussopimukset. Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton edellyttämä suunnittelu kuuluu FCG:n uusiin vahvuuksiin, tästä erinomaisena esimerkkinä konsernin vahva asema tuulivoimapuistojen suunnittelussa koko arvoketjun osalta (kaavoitus, ympäristövaikutusanalyysit, rakentamispaikkojen rakennesuunnittelu, rakennuttaminen). Käynnistymässä on myös energiansäästö- ja sisäilmastohanke useiden osallistujien kesken. Tuottavuuden kehittämiseksi on erinomaisia kehittämisprosesseja toteutettu eri sektoreilla, viimeisimmät kovat näytöt on saatu sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta. Lopputuloksena on voitu osoittaa sekä tuottavuuden parantuminen että samanaikaisesti asiakaslaadun parantuminen ja henkilöstön tyytyväisyys. Tärkeänä pohja-aineistona näille prosesseille ovat terveydenhuollon johtamiseen kehitetyt standardit. Lehdessä esitellään näihin standardeihin kuuluva asiakasesimerkki Pohjois-Karjalasta, jossa on käyttöönotettu DRG -potilasluokittelujärjestelmä. FCG on kansainvälinen konserni, jossa painopiste kansainvälisen toiminnan osalta on ollut kehitysyhteistyökonsultoinnissa eri puolilla maailmaa. Olemme panostamassa myös suomalaisen osaamisen vientiin. Tästä esimerkkinä on uusi, julkisuudessakin näkynyt hankkeemme suomalaisen koulutusosaamisen viennistä Saudi-Arabiaan. FCG uudistaa myös omaa palvelutuotantorakennettaan. Heinäkuusta alkaen FCG-konsernin liiketoiminta kotimaassa on jaettu neljään yhtiöön, joiden lisäksi toimintaamme harjoitetaan viidessä ulkomaisessa tytäryhtiössä. Myös kaikki kotimaiset yhtiöt toimivat emoyhtiön, FCG Finnish Consulting Group Oy:n tytäryhtiöinä ja muodostavat kukin oman liiketoimintaryhmänsä rungon. Konsernirakenteen muutoksen tavoitteena on tehostaa entisestään toimintaamme asiakkaillemme tarjottavassa palvelussa. FCG on menestynyt erilaisissa mainetutkimuksissa vuosien varrella erinomaisesti. Myös tuoreimmassa koulutuspalveluja koskevassa imagotutkimuksessa sijoitus oli erinomainen. Antoisia lukuhetkiä, Ari Kolehmainen Käy myös katsomassa uutta FCG-ilmettä ja uudistuneita verkkosivujamme osoitteessa FCG Consulting People 2/2012 3

4 Teksti: Eeva Kokki Kuvat: Jarmo Teinilä FCG uudistaa rakennettaan Ari Kolehmainen on johtanut FCG-konsernia tammikuusta 2011 lähtien. Hän näkee tiiviin ja vuorovaikutteisen asiakasyhteistyön elinehtona konsulttitoiminnalle. FCG on monialainen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintamalli pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja erilaisten verkostojen kanssa. Konsernin toiminta on jaettu neljään liiketoimintaryhmään. Heinäkuun 2012 alusta lähtien nämä liiketoiminnat järjestettiin juridisen rakenteen osalta uudelleen ja liiketoimintaryhmien kotimaassa toimivista osista muodostettiin tytäryhtiöitä: FCG International Oy, FCG Koulutus ja konsultointi Oy, FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy ja FCG Tietojohtaminen Oy. Emoyhtiö FCG Finnish Consulting Group Oy omistaa yhtiöt kokonaan. Myös FCG:n omistusrakenteessa on tapahtunut muutoksia. Yhtiön pääomistaja Kuntaliitto on lisännyt omistustaan FCG:stä lunastamalla useiden muiden omistajien osakeomistukset itselleen. Tukea julkishallinnon muutokseen FCG:n asiakaskunnasta suurin osa on julkishallinnon organisaatioita; kuntia, kuntayhtymiä ja valtion yksiköitä sekä näiden omistuksessa olevia yhtiöitä ja liikelaitoksia. Julkishallinnon muutospaineet ovat herättäneet paljon keskustelua ja haastavat myös konsultit, jotka tarjoavat palveluitaan muutoksen tueksi. Kuntien ja julkishallinnon rakenteen muutos edellyttää onnistuakseen myös toimintamallien uudistamista ja osaavaa johtamista. FCG:n konsultointi- ja koulutuspalvelut tähtäävät juuri tähän: tuemme asiakkaitamme muutoksen hallinnassa ja samalla perustehtäviensä tehokkaassa hoitamisessa, toteaa FCG:n toimitusjohtaja Ari Kolehmainen. Me autamme palveluillamme asiakkaitamme kehittämään toimintojaan ja vahvistamaan valmiuksiaan hyvinvoinnin edistämiseksi ja myös tuottavuuden paran- 4 FCG Consulting People 2/2012

5 FCG:n osaaminen on laaja-alaista. Esimerkki koulutustarjonnastamme on luottamushenkilövalmennus, jonka sisältöjä suunnittelevat Tuuli Tarukannel (vas.), Ulla Tirronen ja Arja Ketonen. tamiseksi. FCG:n tuote- ja palveluvalikoima on hyvin laaja. Se koostuu konsultoinnin ja koulutuksen, infra- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä tietojohtamisen palveluista. Näiden palveluiden tuottamisessa vaaditaan laajaalaista osaamista ja usein myös FCG:n eri toimialojen välistä yhteistyötä. Arvoketjusta kannattavaksi liiketoiminnaksi Vuoden 2011 alusta FCG:tä luotsannut Ari Kolehmainen toteaa, että parhaimmillaan asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata ymmärtämällä asiakkaiden toiminnassa tunnistettavat arvoketjut ja jäsentämällä FCGkonsernin palvelut näiden asiakasarvoketjujen mukaisiksi. Suomessa tuskin mikään muu alalla kilpaileva organisaatio kykenee vastamaan asiakastarpeeseen niin kattavasti kuin FCG. Konsultointi- ja kehittämispalvelujen sisältö vaihtelee puhtaasta korkean tason asiantuntija-avusta avoimiin, mutta hyvin jäsennettyihin uuden tiedon tuottamisprojekteihin yhdessä asiakkaiden kanssa. Konsultointipalveluitten tuottaminen voi parhaimmillaan olla innovatiivista yhteistyötä, jossa yhdessä määritetyistä tavoitteista edetään hyvin johdetun prosessin kautta uusiin ja hyviin ajanmukaisiin ratkaisuihin, Kolehmainen toteaa. Tällaisista kehitysprosesseista jää usein pitkäaikainen jalanjälki. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat terveydenhuollon luokitustuotteet, joita parhaillaan viedään myös kansainvälisille markkinoille. Yhteistyöverkostot, johon ovat kuuluneet kunnat, terveydenhuollon organisaatiot ja Kuntaliitto, ovat tuottaneet erinomaisia johtamisen ja kehittämisen konsepteja, joiden jatkokehittämisestä myös huolehditaan. FCG:n kaltaiselle konsulttiyhtiölle sidosryhmien jatkuva kohtaaminen on elinehto. Kolehmainen itse kiertää säännöllisesti tapaamassa yhtiön asiakkaita ja kuuntelemassa palautetta sekä asiakkaiden tarpeista että FCG:n toiminnasta. Meillä on korkealaatuista, monialaista osaamista ja konsernina liiketoimintojen välistä synergiaa, jolle haetaan koko ajan lisää ulottuvuuksia, asiakkaiden parhaaksi. FCG pyrkii säilyttämään kiinnostavuutensa modernina itseään kehittävänä työyhteisönä ja työnantajana myös tulevaisuudessa. Osaamisen ylläpidosta pyritään jatkuvasti huolehtimaan. FCG Consulting People 2/2012 5

6 Mikko Kairan vetämä FCG:n arkkitehtuuritiimi on vuoden 2012 aikana saanut suunniteltavakseen muun muassa kiinnostavia kaupunkikiinteistöjen korjausrakentamiseen liittyviä hankkeita. Viereisellä sivulla Riikka Vuorela ja Katri Palosaari FCG:n kansainvälisestä liiketoiminnasta. FCG on Suomen suurimpia monialaisia konsultointi- ja koulutusorganisaatioita. FCG-konsernin palveluksessa kotimaassa ja kansainvälisesti on noin 800 henkilöä. Konsernin emoyhtiön, FCG Finnish Consulting Group Oy:n toimitusjohtaja on HTM Ari Kolehmainen. FCG:n suurin omistaja on Kuntaliitto. FCG:n tuote- ja palveluvalikoima on jat- kumo, joka alkaa asiakkaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu yhdyskunta- ja palvelurakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä näyttäytyy kunnan asukkaille terveellisenä ja turvallisena ympäristönä ja toimivina palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa FCG:n slogan FCG Hyvän elämän tekijät. FCG Koulutus ja konsultointi Oy tukee asiakkaitaan strategisissa kysymyksis sä, rakenteiden, toimintamallien ja palve lu konseptien uudistamisessa sekä johta mi sen, työyhteisöjen ja osaamisen kehittä misessä. Yhtiön palveluvalikoimaan kuuluu myös kou lu tus vienti, jossa tehdään läheistä yhteis työtä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja on KTM Katrina Harjuhahto-Madetoja. Koulutus ja konsultointi -liiketoimintaryhmään kuuluu myös FCG:n Viron tytär yhtiö. 6 FCG Consulting People 2/2012

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Liiketoiminta muodostuu FCG:n talo- ja laitossuunnitteluun, infra- ja yhdyskuntasuunnitteluun sekä ympäristö- ja energiakonsultointiin liittyvästä osaamisesta. Henki lö määrältään yhtiö on FCG:n suurin tytäryhtiö ja se työllistää noin 350 asiantuntijaa. Yhtiön toimitusjohtaja on tekn.lis. Kim Jolkkonen. FCG Tietojohtaminen Oy Palvelut jakautuvat neljään kokonaisuuteen: ICT-järjestelmät, ICT-konsultointi, ICT-koulutus sekä kansallinen DRGkeskus, joka tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluiden mittaus- ja analyysipalveluita. Lisäksi yhtiö tarjoaa toimialariippumattomia ICT-hankintakonsultaatiopalveluita. Yhtiön toimitusjohtajana toimii konserninjohtaja HTM Ari Kolehmainen. FCG International Oy Toiminta muodostuu kotimaasta johdettavasta kehityskonsultoinnista, jossa painopiste on ympäristön, infrastruktuurin ja luonnonvarojen käytön kehittämisessä sekä osaamisen ja organisaatioiden kehittämisessä. Tähän liiketoimintaryhmään kuuluvat lisäksi FCG:n tytäryhtiöt Ruotsissa, Bulgariassa, Romaniassa ja Uudessa-Seelannissa. FCG International Oy:n toimitusjohtaja on KTM Anette Vaini-Antila. FCG Consulting People 2/2012 7

8 Riadin uuden koulun arkkitehtisuunnitelmaa tarkastelevat (oikealta) investoriryhmän edustaja Nidal Alsayyed, suunnittelusta vastanneen K2S:n arkkitehti Kimmo Lintula, FCG Educationin johtaja Jari Poikonen ja hänen edessään FCG:n Jouni Immonen, joka vastasi ICT-suunnitelmasta yhdessä Anu-Passi-Rausteen kanssa. Koulutusvienti tähtää kaukomaille Teksti: Anna-Maija Gruber Kuvat: Anu Passi-Rauste ja FCG:n kuva-arkisto FCG Education etsii asiakkaita perinteisen kehitysrahoituksen ulkopuolelta. Heitä on löytynyt opetusministeriöistä, opetussekto rin säätiöistä ja yksittäisistä investoijista, kertoo yksikön johtaja Jari Poikonen. Koulutusvientiin erikoistuneen yksikön palveluksessa on Poikosen lisäksi seitsemän osa-aikaista henkilöä. Suuntana Saudi-Arabia FCG Education on saanut päätökseen Saudi-Arabiaan Riadiin suunnitteilla olevan kouluprojektin suunnittelun ensimmäisen vaiheen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yksityinen kansainvälinen koulu, joka kattaisi esikoulun, peruskoulun ja lukion. Saudiarabialaiset haluavat tässä työssä hyödyntää suomalaisen koulumallin parhaita käytänteitä. Ensimmäinen, jo päätökseen saatu vaihe tarkoitti noin oppilaan ja 2 3-kerroksisen koulurakennuksen arkkitehtuurikonseptin valmistumista. Lisäksi se käsitti viimeisimpään tietotekniikkaan perustuvan oppimisympäristön teknisen ja peda gogisen suunnittelun, kertoo Poikonen. Koulu on kooltaan mittava, lähes tuplasti suurimman suomalaisen koulun kokoinen. Rakennuksen on suunnitellut FCG:n yhteistyökumppanin Arkkitehtitoimisto K2S Oy:n työryhmä Kimmo Lintula, Niko Sirola ja Mikko Summanen. Tilaajana on saudiarabialainen investoriryhmä, joka aikoo perustaa myös kaksi muuta saman mallin mukaista koulua. Siellä on tälläkin hetkellä useita kansainvälisiä, ulkomaisten työntekijöiden lapsille suunnattuja kouluja. Nyt suunnitteilla oleva koulu on tarkoitettu myös saudiarabialaisille lapsille. Se on yksityinen, kansainvälinen ja englanninkielinen ja sopeutetaan paikallisiin olosuhteisiin. Oppilaista olisi kaavailujen mukaan 55 % tyttöjä ja 45 % poikia. Luvan koululle myöntää paikallinen opetusministeriö. Saudi-Arabia investoi lähivuosina valtavasti opetussektorin kehittämiseen. Vuotuinen budjetti on lähes 40 miljardia USD. Yksityissektorin rooli opetuksen kehittämisessä nähdään vahvana julkisen järjestelmän rinnalla, arvioi Poikonen. Käytössä tuoreinta tietoa Riadiin kaavaillusta koulusta on tarkoitus tehdä viimeisimmän oppimisympäristökäsityksen mukainen, kertoo Poikonen. Yhdessä FCG:n kanssa sitä on suunnitellut Helsingin yliopisto. Seuraavat vaiheet käsittävät muun muassa koulun opetussuunnitelman, johtamisjärjestelmän, oppimateriaalin, opettajien rekrytoinnin ja koulutuksen sekä oppilaiden ohjauksen. Suomalaisten partnerien lisäksi työhön tulee osallistumaan paikallinen yliopisto. Pian käynnistyy itse rakentamiseen liittyvä tekninen suunnittelu ja työt, joissa FCG on vahvasti mukana. Tavoitteena on koulun avaaminen kaudella , sanoo investoriryhmän edustaja ja hankkeen johtaja Nidal Alsayyed. Suomalaisen mallin mukainen kansainvälinen koulu tulee olemaan päänavaaja koko Gulfin alueella. Muilta alueen kansainvälisiltä kouluilta puuttuvat suomalaisen mallin mukaiset ominaisuudet eli tasa-arvoisuus ja oppilaan kokonaisvaltainen kehittyminen, lisää Suomessa usein vieraillut Alsayyed. Olen erittäin vakuuttunut suomalaisen opetusjärjestelmän tasosta. Tällä ensimmäisellä hankkeella olemme perustamassa pitkäaikaista suhdetta suomalaisten kumppaniemme kanssa, sanoo puolestaan investoriryhmän hallituksen puheenjohtaja Ammer Al-Selham. 8 FCG Consulting People 2/2012

9 Bhutanissa kansallista hyvinvointia mitataan onnellisuusindeksillä. Tämä indeksi pohjautuu kokonaisvaltaiseen kestävän kehityksen ajatteluun. Bhutanilainen elämäntapa heijastaa vuosisataista ihmisen ja luonnon yhteiseloa. Päivi Ahonen tutkii Bhutanin onnellisuusindeksin ja opetustoimen yhteyttä Teksti: Eeva Kokki Kuvat: Päivi Ahonen FCG International Oy:n projektijohtaja Päivi Ahosella on mielenkiintoinen hanke meneillään. Hän tutkii Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijana kansallista onnellisuus ideolo giaa Bhutanissa ja sen yhteyttä opetustoimeen. Bhutanin kansallinen onnellisuusideologia (Gross National Happines GNH) pohjautuu holistiselle ajatukselle siitä, että ihmisen hyvinvoinnin mittaukseen tarvitaan kansantulon lisäksi muitakin arvoja, kuten kestävän kehityksen edistäminen, kulttuuristen arvojen säilyttäminen, luonnon ja ympäristön suojelu sekä hyvä hallinto. Päivi Ahonen kiinnostui jatkotutkimusaiheestaan vierailullaan opetustoimen asiantuntijana Bhutanissa vuonna Tuolloin työn alla oli perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen Bhutanissa kuninkaallisen opetusneuvoston (REC) toimeksiannosta. Kestävää kehitystä koskevan tietoisuuden lisääminen opetustoimen kautta on noussut voimakkaasti esille viime vuosina muutoinkin. Perinteinen markkinatalouden mittari, bruttokansantuote mittaa talouskasvua, mutta ei koettua hyvinvointia eri maissa. BKT:n rinnalle on kehitetty myös muita mittareita, kuten esimerkiksi Human Development Index (HDI). Bhutanissa on 70-luvulta lähtien ollut oma hyvinvointi-indeksinsä, kansallinen onnellisuusindeksi. Maan perinteinen elämäntapa pohjautuu vuosisataiselle ihmisen ja luonnon yhteiselolle. Tämä perimä näkyy myös päätöksenteossa, jossa noudatetaan onnellisuusideologiaa, Päivi Ahonen kuvailee. YK:n Kasvatus-, tiede- ja koulutusjärjestö UNESCO on julistanut vuodet kestävän kehityksen opetuksen vuosikymmeneksi. YK:n kestävän kehityksen konferenssissa Riossa kesäkuussa 2012 puolestaan todettiin, että muutos kohti vihreämpää taloutta ja yhteiskuntaa edellyttää, että jokainen koulutetaan vastuulliseen ja kestävään tulevaisuuteen. Tämä edellyttää asian huomioimista myös opetustoimen suunnittelussa. Onnellisuuden ja kestävän kehityksen mittaaminen saattaa levitä Bhutanista laajemmallekin. YK:n yleiskokous päätti kesäkuussa Bhutanin aloitteesta, että maailmassa vietetään onnellisuuden päivää vuosittain 20. maaliskuuta. FCG Consulting People 2/2012 9

10 Uusi valtuusto, uudet Kuntavaalit lähestyvät. Uudet valtuutetut astuvat pian kehiin, ja samalla otetaan käyttöön tuliterät valtuustostrategiat. Vai otetaanko? Käytäntö vaihtelee kunnittain. Jotkut käynnistävät strategioiden päivittämisen jo syksyllä, hyvissä ajoin ennen valtuuston vaihtumista, ja arvioivat nykyisen strategian onnistumista. Jotkut kaivavat neljän vuoden takaiset suunnitelmat esiin vasta valtuuston vaihtumisen jälkeen ja alkavat päivittää niitä, kertoo johtava konsultti Jarkko Majava FCG Koulutus ja konsultointi -yhtiöstä. 10 FCG Consulting People 2/2012

11 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Jarmo Teinilä Timo Huttunen, Marita Lehikoinen ja Sirpa Korhonen ovat kokeneita kunta hallinnon konsultteja. Muutos antaa aina mahdollisuuden uusiin painopistealueisiin, hän huomauttaa. Valtuustolle se merkitsee tilaisuutta toisenlaisten valintojen tekemiseen. Majavan mukaan vahvistettuja valtuustostrategioita vaivaa usein ympäripyöreys. Niissä yritetään ottaa laajasti kantaa kaikkeen kunnan toimintaan liittyvään mutta kovin yleisellä tasolla, jotta kaikki voisivat kokea strategian omakseen. Näin katoaa helposti tavoitteellisuus ja aitojen valintojen teko, ja strategian toteutumista on vaikea seurata. Kokonaiskuva hukkuu tasojen ja mittareiden määrään, eikä mihinkään fokusoiduta kunnolla. Marita Lehikoinen, jolla on käytännön kokemusta kuntastrategioiden ohjaamisesta muun muas sa Vantaan kaupungilta. Strategiatyössä on tunnistettava asiat, joihin on pakko vaikuttaa. Mutta olemassa olevia reunaehtoja ei saa unohtaa, eikä kannata sortua osaoptimointiin. Tavoite ei ole kaikille kaikkea hyvää juuri nyt, vaan pitää uskaltaa tehdä valintoja, hän huomauttaa. Strategiaan ei kannata sisällyttää sellaista, mihin ei oikeasti voi vaikuttaa. Budjetin ja strategian on kuljettava käsi kädessä. Vain näin voi varmistaa strategisesti tärkeiden asioiden toteutumisen. kujeet Kaikki uusiksi? Koko strategiaa ei kannata vaihtaa aina neljän vuoden välein, vaikka suuret muutokset valtuuston kokoonpanossa siihen saattavatkin houkuttaa. Näin hukataan helposti toiminnan jatkuvuus, pohtii Majava, joka työkseen etsii kunnille parempia toimintamalleja. Tiivistä, suoraviivaista, poikkihallinnollista Tasapainotettu tuloskortti eli balanced score card on käytössä monissa suomalaisissa kunnissa. Usein kuitenkin koetaan, että tällä menetelmällä ja rakenteella valtuuston strategiasta voi tulla liian raskas seurattavaksi. Strategiat voisivat olla suoraviivaisempia, ja tasoja voisi olla vähemmän. Kunnissa laaditaan myös runsaasti ohjelmia, jotka tulisi linkittää strategiaan. Valtuusto voisi seurata mieluummin konkreettisten ohjelmien toteutumista kuin yksittäisten mittareiden etenemistä. Ja strategian tulee näkyä myös budjetissa. Jatkuvuutta ja uuden kehittämistä Strategioiden päivittämisen voi aloittaa jo ennen uutta valtuustokautta arvioimalla nykyisen strategian toteutumista, Majava ehdottaa. Jos valtuuston kokoonpano muuttuu tavallista enemmän, on tärkeää taata edellisen kauden työn jatkuvuus. Uusille valtuutetuille kannattaa antaa opastusta päättyneen kauden tavoitteista ja tarjota eväät uuden kehittämiseksi ja keskeisten painopistealueiden valitsemiseksi. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen. Asiat etenevät paremmin, jos niiden jatkuvuudesta pidetään systemaattisesti huolta, hän muistuttaa. Budjetin ja strategian liitto Talous ohjaa kunnan toimintaa, koska lähes kaikki liittyy rahaan, joten käytettävissä olevat resurssit on otettava huomioon myös strategiatyössä, sanoo FCG:n Johdon konsultointi -yksikön toimialajohtaja Uudet kuviot yön yli Nykymaailmassa kunnan taloudelliset realiteetit saattavat muuttua yön yli, kun joku iso yritys sulkee tehtaansa tai sanoo irti ison joukon työntekijöitä. Nopeiden muutosten osuessa kohdalle kunnasta pitäisi löytyä sellaista ketteryyttä, jolla pystytään reagoimaan isoihin muutoksiin ilman viiveitä. Näin jouduttiin laman iskiessä 90-luvulla tekemään monessa kunnassa, Lehikoinen pohtii. Kunnissa on vahva linjaorganisaatio; toiminta tapahtuu kuitenkin asiakaslähtöisesti horisontaalisesti, matriisimaisessa organisaatiossa. Kuntastrategia jalkautetaan yhtä useammassa kunnassa osastrategioiksi toimialoille. Eli kunnassa saattaa olla useita jopa keskenään ristiriitaisia strategioita. Toimialastrategiat tulisi liittää käyttösuunnitelmaan, jotta ne oikeasti otetaan huomioon toimintasuunnitelmissa, hän ehdottaa. Asioihin kannattaa tarttua heti kauden alussa uusia valtuutettuja valmennettaessa. Toiveiden tynnyri? Strategia ei ole mikään toiveiden tynnyri, johon kerätään kaikkea mahdollista. Kannattaa muistaa, miksi kuntaorganisaatio on olemassa ja miksi strategioita ylipäänsä tehdään, Lehikoinen sanoo. Kunnan pitäisi oivaltaa, mihin suuntaan se on menossa. Siksi tarvitaan johdonmukainen mutta jousta va strategia, jota voidaan tarvittaessa avata. Viranhaltijat valmistelevat strategiset linjausehdotukset luottamushenkilöille, joilla on paljon valtaa. Siksi kannattaa tarkkaan miettiä, mihin ja miten valtaa käytetään kuntalaisten parhaaksi. Poliittinen ja arki johtaminen pitää pystyä sovittamaan yhteen, hän neuvoo. FCG Consulting People 2/

12 Meriväylän syventäminen suunnitteilla Teksti: Paula Böhling Kuvat: Markku Vähäkäkelä Kokkolan meriväylän kulkusyvyyttä on tullut tarve lisätä. Liikennevirasto tilasi FCG:ltä yleis suunnitelman väylän syventämiseksi 13 metristä 14 metriin valtion väyläosuudella. Suunnitelma on paraikaa hyväksyttävänä. Halusimme saada kokeneen, laadukkaan ja asiantuntevan suunnittelutoimiston yleissuunnitelman tekijäksi ja siinä olemme mielestämme onnistuneet, arvioi aluepäällikkö Vilho Asunmaa Liikennevirastosta. FCG on vienyt työtä eteenpäin osaavasti, tilaajan näkemyksiä kuunnellen ja aikataulun mukai sesti, hyvässä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Alueen erityispiirteet huomion kohteena Väylää on syvennetty jo useita kertoja, joten saatavilla oli runsaasti vanhoja tutkimusaineis toja ja suunnitelmia. Niiden pohjalta laadittiin uusi yleissuunnitelma ja monipuolinen tutkimusohjelma, selostaa suunnittelupäällikkö Markku Vähäkäkelä FCG:ltä. Lisätutkimukset ovat tärkeitä, sillä alueella on eräitä erityispiirteitä, kuten väylän alueella mahdollisesti olevat ammustarvikkeet. Vesialueelta on löydetty aiempien 12 FCG Consulting People 2/2012

13 Vasemmalla: Kokkolan sataman kehitysnäkymät ovat hyvät. Erityisesti Venäjän liikenteen ja kaivoskuljetusten odotetaan lisääntyvän. Yllä: Vilho Asunmaa (vasemmalla) ja Antti Saarikoski tarkastelevat suunnittelun lähtöaineistoa. ruoppausten yhteydessä räjähteitä ja niitä saattaa löytyä edelleen, mikä on otettava jatkosuunnittelussa huomioon, hän toteaa. Lisätietoa tarvitaan myös siksi, että väyläalueen maalajit vaihtelevat ja osa sedimentistä on pi laantunutta, jolloin ruoppausmassat eivät ole meriläjityskel poisia. Kuva tarkentuu pala palalta Tutkimusohjelma sisältää kairauksia, tankoharausta, luotausta, sukellustutkimusta ja magneetti mittausta, jotka on suureksi osaksi jo tehty, kertoo projektipäällikkö Antti Saarikoski FCG:ltä. Tankoharauksilla rajasimme tulevia ruoppausalueita niiltä osin, kuin se voitiin turvallisesti tehdä. Jäljelle jääneillä alueilla Geologian tutkimuskeskus tekee mahdollisten am mustarvikkeiden havaitsemiseksi magneettimittauksia. Sen jälkeen saatamme tankoharaukset loppuun. Suunnittelualueella tehtiin myös heijastusseisminen luotaus, joka täydentää kairausten antamaa tietoa merenpohjan maalajeista. Yksikanavaluotaimella kerättiin syvyys tietoa vesiläjitysalueiden suunnittelua varten. Sedimenttitutkimuksilla tuotetaan tietoa sedimentin haitta-ainepitoisuuksista, jotta pilaantuneet alueet pystytään rajaamaan mahdollisimman tarkasti. Rajaaminen kannattaa, koska pilaantuneen sedimentin ruoppaaminen ja läjitys on huomattavasti kalliimpaa kuin puhtaan sedimentin, Saarikoski perustelee. Prosessi vie vuosia Asunmaa kertoo, että vesilain mukainen lupahakemus on tarkoitus jättää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) alkuvuodesta Sitä ennen hanke esitellään paikalliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) ja myös AVI:lle. Vesiväylähankkeeseen liittyy myös monenlaista muuta vuorovaikutusta, eri osapuolten kuulemista ja tiedotusta. Ajankohtainen asia on valmistumassa olevan yleissuunnitelman esittely väylän käyttäjille, luotseille, kalastajille, viranomaisille ja tiedotusvälineille. Valtion ja Kokkolan Sataman välisestä yhteistyöstä sovitaan syksyllä 2012, jolloin allekirjoitetaan yhteistoimintasopimus väylän syventämiseksi. Myös näissä vaiheissa tarvitaan FCG:n asiantuntemusta. Toivomme, että suunnittelija toimii tilaajan asian tuntijana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja viranomaisneuvotteluissa, Asunmaa sanoo. Jatkosuunnittelu ja vesilain mukainen lupaprosessi kestävät ainakin vuoteen 2014 saakka. Varsinaiseen ruoppaustyöhön menee vähintään kaksi avovesikautta. Kokonaisvaltaista palvelua Vuosina suunnitellut Kokkolan ja Oulun vesiväylät ovat olleet FCG:lle merkittäviä toimeksiantoja. Suunnittelu on seurausta siitä, että yhtiö menestyi Liikenneviraston puite sopimusmenettelyyn liittyvässä konsulttitoimistojen kilpailutuksessa. FCG:llä on hyvä valmiudet toimia sekä merialueen että sisävesien satamaja väylähankkeissa. Yleissuunnittelu, tutkimukset ja niiden ohjelmointi, vesilain mukainen lupaprosessi, vuorovaikutus tilanteet, ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA), toteutussuunnittelu tarjoamme palveluja koko hankkeen matkalle, Vähäkäkelä summaa. FCG Consulting People 2/

14 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuvat: FCG:n kuva-arkisto Tahko katsoo kauas tulevaisuuteen Kaikki tahtoo Tahkolle, on TVmainos meille ahkerasti kertonut. Nilsiän kaupunki on ottanut tosissaan alueen matkailun kehittämisen. Siitä kertoo helmikuussa julkistettu lähes satasivuinen Tahko kehittämissuunnitelma, jonka luomisessa FCG:llä on ollut aktiivinen panos. Kehittämissuunnitelman taustana oli tarve vahvistaa Tahkon asemaa neljän vuodenajan matkailukeskuksena ja luoda perusteet sen maankäytön suunnittelulle. Hankkeessa ovat olleet aktiivisesti mukana Tahkon yrittäjät, Tahkon Markkinointi Oy sekä Nilsiän ja Kuopion kaupungit, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto ja Nilsiän yrittäjäyhdistys, kertoo Nilsiän kaupungin elinkeinoasiamies Mikko Lehto. Katse pitkälle eteenpäin Tahko 2030 on pitkän aikavälin tavoitteellinen suunnitelma. Vaikka se ei ole juridisesti sitova sopimus, se tulee ohjaamaan vahvasti alueen kehittämistä. Prosessin aikana saatiin luotua yhteiset tavoitteet alueen yrityksille ja päättäjille. Suunnitelmassa on selkeä työnjako. Tahko on yli 80 yrityksen verkosto ja samalla Pohjois-Savon suurin matkailukeskittymä. Yritykset pyörittävät sen liiketoimintaa ja tekevät kaupalliset investoinnit. Kaupunki puolestaan järjestää niille toimintaedellytykset, jossa maankäytön suunnittelulla on keskeisin asema. Kuopion ja Nilsiän yhdistymisneuvottelut alkoivat hankkeen valmistumisen jälkeen, ja kunnat yhdistyvät , Lehto kertoo. Talvea ja kesää Uutta suunnitelmassa on se, että Syvärijärven saaret otetaan maankäytön suunnittelun piiriin, kertoo suunnitelman tästä osuudesta vastannut FCG:n aluepäällikkö Timo Leskinen. Lähes rakentamattomiin saariin on mahdollista sijoittaa loma-asutusta sekä virkistys- ja matkailutoimintaa. Suunnitteilla on myös kolmas täysmittainen golfkenttä, Tahkon ja Nilsiän keskustan liittäminen yhdystien avulla sekä Tahkon keskustan tiivistäminen ja sen viihtyvyyden parantaminen. Talvitarjontaa lisätään laajentamalla rinnealueita sekä parantamalla reitistöjä. Suunnitelmassa painotetaan palveluiden laatua ja sisältöä kohderyhmien kannalta siten, että kysyntä ja tarjonta sekä laatu ja hinta kohtaisivat mahdollisimman hyvin. Matkailukeskusten kehittämisessä tulisi keskittyä kannattavuuden edistämiseen ja matkailutulon kasvattamiseen, ei pelkästään yöpymisten lisäämiseen, muistuttaa FCG:n Oulun aluepäällikkö Minna Kurttila, joka vastaa matkailuosuudesta. Suunnitelma pohjautuu tehokkaaseen vuorovaikutukseen paikallisten yrittäjien kanssa, ja sen sisältöön voitiin paneutua tarpeeksi kattavasti. Se on yritysten ja julkishallinnon yhteinen näkemys ja työ kalu, arvioi Kurttila. Yhteistoiminta käsitti työpajoja, seminaareja ja haastatteluja. Suunnitelman konkreettisin osuus on korteista koottu toimenpidesuunnitelma. Niistä selviää kunkin hankkeen ajankohta, vastuutahot, vaikuttavuus ja priorisointi. 14 FCG Consulting People 2/2012

15 Ovako Imatran terästehdas on vastikään saanut uuden viemärin, kun vanha, elinkaarensa päähän tullut runkoviemäri korvattiin uudella ratkaisulla. Menetelmäksi valikoitui ennakkoluulottomasti tavallista haasteellisempi tapa eli suuntaporaus, jolla viemäriputket sijoitettiin onnistuneesti maanpäällisten rakenteiden kuten junaratojen alle ilman laajoja kaivantoja. Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Ovako Imatra Oy Ab, Piirros: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Ovako Imatra viemäröitiin uudelleen Suuntaporaus osoittautui hyväksi ideaksi, johon FCG:ltä lähti mukaan innostunut ja hyvä suunnitteluporukka. Menetelmää voi suositella muillekin vastaavanlaisiin olosuhteisiin, arvioi hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen tyytyväinen vastaava työnjohtaja Jari Leppänen Ovakolta. Haasteellinen hanke Vanhan runkoviemärin laatu todettiin pohjatutkimuksessa heikoksi, ja se päätettiin korvata kahdella uudella sade- ja prosessivesiviemärillä, joiden halkaisijat ovat 630 ja 400 mm. Kummankin linjan pituus on noin 350 m, ja molemmat kulkevat jopa 10 metrin syvyydessä. Pohjatutkimuksessa käytettiin suuntaporauskalustoa, eli etukäteen suoritettiin koeporauksia, joilla voitiin varmistaa läpäistävissä oleva vapaa reitti. Työt tehtiin tuotannon käynnissä ollessa sitä hyvin vähän häiriten, koska tarvittiin vain muutamia pieniä liitoskaivantoja. Porauksessa oli omat haasteensa, koska linjaa ei voitu suunnitella suoraksi. Hanke eteni hyvässä hengessä ja aikataulussa, kertoo FCG:n projektipäällikkö Sami Kurkela. Hankkeesta vastasi Lappeenrannan toimipiste vahvistettuna Tampereen toimiston väellä. FCG laati hankkeen suunnitelmat, ja urakoitsijana toimi Lännen Alituspalvelu Oy, jolla oli tähän työhön hyvät valmiudet. FCG Consulting People 2/

16 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Jarmo Teinilä VV Center Espoon uuden autotalon rakentaminen edellytti erityisen huolellista maanrakennuksen suunnittelua. Kellarin korjaamotiloihin ajetaan massiivisen ajokäytävän kautta. VV-Center vaikeuksien kautta valmiiksi VV-Auto Groupin upouusi autotalo Espoon Olarissa kohoaa tontilla, joka oli hankalien pohjaolosuhteiden vuoksi useaan kertaan todettu toivottomaksi. Sen hyvä sijainti käynnisti kuitenkin uuden, onnistuneen yrityksen. Tontin vaikeusaste huomioon ottaen lopputuloksesta tuli hyvä. Autotalon sijoitus meni aivan nappiin, toteaa autotalon johtaja Jari Hella. Toiminnan siirtämistä uuteen osoitteeseen oli tätä ennen suunniteltu jo vuosia. Kaikkea maanlaatua Tontilta löytyivät kaikki Suomessa esiintyvät pohjaolosuhteet, joten geosuunnittelu joutui etsimään epätavallisia ratkaisuja, 16 FCG Consulting People 2/2012 kertoo FCG:n suunnittelupäällikkö Roman Timaskin, joka toimi hankkeen vastaavana geo- ja pohjarakennesuunnittelijana FISEn AA-pätevyydellä. Maan laatu vaihteli vaihtelevanlaatuisesta kalliosta savipelloksi, pinnasta löytyi 10 metrin pudotus ja pohjavesi oli epätavallisen korkealla. FCG:n geosuunnittelun valvojana toimi Unto Ryynänen ja pilaantuneen maaperän kunnostustyön projektipäällikkönä Mika Kaakkomäki. Tiukkaa suunnittelua Tavanomaista tiukempaa maarakentamisen suunnittelua tarvittiin erityisesti pohjavesitason vuoksi, joka ei saanut uuden rakennuksen vuoksi laskea normaalia tasoaan alemmaksi, kertoo Timaskin, Alkuperäisenä ideana oli 180 x 60 metrin suuruisen rakennuksen toisen puolen perustaminen massiiviselle vedenpainelaatalle, ja toinen puoli olisi pystytetty kalliolle. Ideasta jouduttiin kustannussyistä luopumaan, ja suunnitelmia muokattiin niin, että saven osalta tehtiin massanvaihto ja kallion päälle perustettiin erilliset anturat. Kaivettu monttu suojattiin sekä väliaikaisella että pysyvällä teräsponttiseinällä, jonka alapäät tiivistettiin suihkuinjektoinnilla. Nyt yhtiön korjaamo ja varaosat sijaitsevat kellarissa, jonka alin taso on 6 metriä maanpinnan alapuolella. Pohjatöihin kuului myös pilaantuneen maan poiskuljetusta. Pilaantuneet maa-ainekset toimitettiin asianmukaisesti käsiteltäviksi. Kunnostustyössä saavutettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaiset tavoitetasot, ja kohteesta poistettiin maaperää pilaava jätetäyttö. Vuonna 2010 tarjouspyynnöllä käynnistynyt rakennus valmistui kesällä 2012.

17 Teksti: Anna-Maija Gruber Piirros: AMFI Arkkitehdit Oy Tsherepovetsin kylpylän arkkitehtisuunnittelu on AMFI Arkkitehdit Oy:n käsialaa. FCG vastaa hankkeesssa maa- ja pohjarakennesuunnittelusta. AquaSPA Vologdan alueelle Venäjällä Vologdan alueella sijaitsevaan Tsherepovetsin kaupunkiin on suunnitteilla mittava AquaSPA (eli paikalliseen tapaan Akvapark). FCG vastaa rakennuksen maa- ja pohjarakennesuunnittelusta. Hankkeen tilaaja on suomalainen rakennusliike Hansastroi. Tässä hankkeessa merkittävää on se, että FCG:n koko suunnittelutyö on tilaajan toivomuksesta tehty sekä venäjäksi että suomeksi. Samat suunnittelijat ovat myös hyvin selvillä paikallisista normeista, jotka on pystytty ottamaan täysin huomioon suunnitteluvaiheessa, kertoo hankkeen geoja pohjarakennesuunnittelun pääsuunnittelija Roman Timaskin. Suunnittelun ohjaus tapahtuu Suomesta käsin, mutta suunnittelukokoukset pidetään Venäjällä. Projektin johtajana paikan päällä toimii Rauno Silfverhuth. Pikavauhtia valmiiksi Hankkeen kehitys- ja suunnitteluvaiheen projektipäällikkönä toimiva Atte Rautio Hansastroilta on tyytyväinen suunnitteluja projektiryhmän ammattitaitoon. Pääosin samat tekijät ovat yhdessä toteuttaneet muitakin kohteita, kuten Akvaparkin vieressä olevan KHL-areenan. Uudessa projektissa lähdetään aina alusta, ja asiakkaan luottamus pitää ansaita yhä uudelleen, kuten tässäkin hankkeessa on käynyt, toteaa Rautio. Noin 60 metriä kanttiinsa oleva kylpylärakennus teetti paljon töitä jo pohjatutkimusvaiheessa. Sen teknisen kellarin alin taso sijaitsee noin viiden metrin syvyydessä maanpinnasta. Koepaalutukset ovat seuraava haaste ennen varsinaisia rakennustöitä. Suunnitelmille haetaan parhaillaan rakennuslupaa paikalliselta Ekspertisaelimeltä, jonka tulee antaa vastaus muutaman kuukauden sisällä. Jos rakentaminen käynnistyy toiveiden mukaisesti tämän vuoden syksyllä, valmista pitäisi olla jo ensi vuoden loppuun mennessä. FCG Consulting People 2/

18 Teksti: Paula Böhling Kuva: Jarmo Teinilä Hyvää juomavettä entistä varmemmin Mäntsälän Vesi päätyi riskikartoitukseen monestakin syystä, mutta yksi tärkeimpiä vaikuttimia oli toimitusjohtaja Hanna Yli- Tolpan mukaan toimintakentän laajuus. Vesiliikelaitokselle kuuluvat Mäntsälän lisäksi Pornaisten ja Pukkilan kuntien vesihuoltolaitosten käyttötehtävät, mutta eivät laitosten investoinnit. Halusimme saada päätöksenteon pohjaksi selkeän listan siitä, mitä missäkin on tärkeää laittaa kuntoon, jotta meillä on edellytykset hyvän talousveden toimittamiseen, Yli-Tolppa sanoo. Tarkistuskierros laitoksilla Riskikartoitus tehtiin tiiviissä yhteistyössä laitosten käyttöhenkilökunnan kanssa. Kohteina olivat Mäntsälän ylävesisäiliö ja kaksi vedenkäsittelylaitosta sekä Pukkilan ja Pornaisten yhteensä neljä vesilaitosta. Työ alkoi laitoskäynneillä, joita varten suunnittelupäällikkö Elina Antila FCG:ltä oli tehnyt etukäteen tarkistuslistan. Huomio kohdistettiin käytännön asioihin. Jos raakavesikaivo on salaojitettu, katsoimme, onko salaojan toisessa päässä verkko tai läppä, joka estää pieneläinten pääsyn putkeen. Suodattimet käytiin läpi ja vedenottamoiden ikkunat ja ovet tarkistettiin, luettelee Mäntsälän Veden vesihuoltoinsinööri Sari Rajajärvi. Isot asiat ovat kunnossa, mutta näitä pienempiä ei aina tule ajatelleeksi, vaikka ne vaikuttavat ratkaisevasti veden laatuun, hän lisää. Useiden vesilaitosten riskikartoituksiin osallistunut Elina Antila on huomannut, että esiin tulee kaikkialla samantapaisia puutteita. Myös toimintatavat on syytä käydä läpi, hän muistuttaa. Esimerkiksi klooraukseen tarvitaan hyvät työohjeet. Aina ei ehkä ole paikalla henkilöä, joka tietää, kuinka tositilanteessa tulee toimia. Toimenpiteitä riskien minimoimiseksi Riskikartoitusten jälkeen olivat vuorossa FCG:n vetämät riski-istunnot. Tilaisuuksiin osallistuivat vesilaitoksen edustajat sekä kuntien terveystarkastajat ja teknisen viraston edustajat eli mahdollisimman laajasti kaikki, jotka voivat työssään vaikuttaa veden laatuun. Riski-istunnoissa analysoitiin kartoitustulokset ja verkostoon liittyvät riskit sekä laadittiin toimenpidesuositukset riskien minimoimiseksi ja hallitsemiseksi. Niiden pohjalta koottiin riskienhallintasuunnitelma. Menettely pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suositukseen, jonka mukaan vesilaitoksilla pitäisi olla Water Safety Plan (WSP), suunnitelma talousveden laadun varmistamiseksi. Käytämme riskien arviointiin ja luokitteluun useassa kohteessa hiomaamme menetelmää, jossa arvioidaan riskitekijöiden syitä ja vaikutuksia sekä riskien toteutumisen todennäköisyyksiä. Vaikutus ja todennäköisyys yhdessä määräävät sen, kuinka merkittävä riski on ja kuinka tärkeää sen minimoiminen on, Antila kuvailee. Menetelmä kuitenkin elää tilanteen mukaan, sillä kunkin laitoksen erityispiirteet on tärkeää ottaa huomioon. Lisäksi on huo- 18 FCG Consulting People 2/2012

19 Mäntsälän Vesi huolehtii määrätietoisesti talousveden laadusta toiminta-alueellaan. Vuonna 2011 yhtiö teki yhteistyössä FCG:n kanssa riskikartoituksen ja sen pohjalta riskienhallintasuunnitelman, tavoitteena tuottaa hyvää vettä aikaisempaa varmemmin. Prosessista on tulossa osa laitoksen normaalia toimintaa. Riskit on hallittava sekä vedenottamoilla, vedenkäsittelyssä että jakeluverkostossa, muistuttavat Hanna Yli-Tolppa (vasemmalla), Sari Rajajärvi ja Elina Antila. lehdittava siitä, etteivät tulokset jää mappiin, vaan prosessista tulee osa laitoksen normaalia toimintaa. Toimintamalli osaksi arkea Jatkossa Mäntsälän Vesi käy laitoksensa läpi keväisin ja syksyisin. Vuosittain pidetään riski-istunnot ja tarkistetaan, onko edellisellä kerralla sovitut toimenpiteet tehty. Täällä löytyy kehittämishalua sekä toimisto- että käyttöhenkilökunnasta, Elina Antila sanoo ja kiittää hyvästä yhteistyöstä. FCG osallistui myös elokuussa 2012 pidettyyn riski-istuntoon, mutta tästä lähin vesilaitos jatkaa työtä omin voimin riskienhallintasuunnitelman avulla. On kaikkien etu, että asiat pidetään kunnossa, se säästää kustannuksia ja se on myös tapa pitää kiinni osaavasta henkilökunnasta, Hanna Yli-Tolppa näkee. Toivottavasti myös media kiinnostuisi siitä, että vettä tulee ja se on hyvää. Hyvä vesi ei ole itsestäänselvyys. Oikeanlaatuisilla kosteikkokasveilla on suuri merkitys hulevesien hallinnassa. Uusi Hulevesiopas tulee tarpeeseen Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Eeva Eitsi Sataa, sataa ja tulvii. Hulevesien eli rakennettujen alueiden sade- ja sulamisvesien aiheuttamat haitat, kuten kaupunkitulvat, ovat viime vuosina lisääntyneet yhdyskuntarakenteen tiivistymisen myötä. Ongelmien voidaan ennakoida yleistyvän entisestään, kun ilmastonmuutoksen aiheuttama sadanta lisääntyy. Tähän tarttuu Kuntaliiton tuore Hulevesien hallinnan opas, jota on neljän vuoden ajan ollut valmistelemassa 40 hengen toimittajaryhmä. Putkiviemärien mitoitukset eivät enää riitä nykytarpeisiin, sanoo Hulevesioppaan ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Kunta liiton yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu. Niinpä opas antaa vesien hallinnalle uudet, myös ääri-ilmiöt huomioon ottavat mitoitusohjeet sekä kokonaisvaltaisen tiedon vaihtoehtoisista järjestelmistä. Luonto avuksi Usein ongelmat voidaan ratkaista käyttämällä hulevesien hallinnassa luonnonmukaisia, avoimia rakenteita kuten viivytyspainanteita tai -lampia. Uudet kosteikkoalueet voivat myös parantaa luontoarvoja ja lisätä viihtyisyyttä. Asia pitää ottaa huomioon jo maankäytön suunnitteluvaiheessa, sanoo maisema-arkkitehti Eeva Eitsi FCG:n maisemasuunnitteluyksiköstä. Hän on yhdessä Taina Tuomisen ja Eeva Rapolan kanssa työstänyt oppaan kasvillisuusosuutta. Ohjeet hulevesien hallintamenetelmien suunnitteluun ja mitoitukseen on puolestaan laatinut FCG:n toimialajohtaja Perttu Hyöty verkosto- ja yleissuunnitteluyksiköstä. Hulevesioppaan voi ladata internetistä kunnat.net -sivuilta. FCG Consulting People 2/

20 FCG panostaa pohjavesiosaamiseen Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Jarmo Teinilä Ympäristöasioiden painoarvon nousu ja arviointimenettelyjen lisääntyminen ovat viime vuosina monipuolistaneet tarvittavia tutkimuksia. FCG:n tuoreessa organisaatiouudistuksessa yhtiön pohjavesiosaaminen on keskitetty omaan tiimiin, jossa toimii nyt seitsemän henkeä läheisessä yhteistyössä hankekohtaisten asiantuntijoiden kanssa. 20 FCG Consulting People 2/2012 FCG tekee vedenhankintatutkimuksia eri puolilla maata. Kuvassa FCG:n Sanna Tikkanen ja Juha Kallio ottamassa näytettä Kehäradan rakennustyömaalla Vantaalla. Ylhäällä oikealla pohjavesitiimin vetäjä Esa Kallio.

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa C o n s u lt i n g P e o p l e 1 2013 Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja 4 FCG vahvistaa palvelutarjontaansa FCG Consulting People 1/2013 1 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistuu ja vahvistaa palvelutarjontaansa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Syyskuu 2010. Alueellinen FCG. FCG Consulting People 2/2010 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Syyskuu 2010. Alueellinen FCG. FCG Consulting People 2/2010 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Syyskuu 2010 Alueellinen FCG FCG Consulting People 2/2010 1 3 Pääkirjoitus 4 Kansainvälinen ja alueellinen FCG 6 Kemijärvi uudella kehitysuralla 8 Sopimuskumppanina aurinkoinen

Lisätiedot

FCG ja ilmastonmuutos

FCG ja ilmastonmuutos Syyskuu 2008 FCG ja ilmastonmuutos FCG tukena kuntien muutoksessa Oulu kehityksen veturina FCG Consulting People 2/2008 1 3 Pääkirjoitus 4 Haasteena ilmastonmuutos 6 Apua, tulviiko Helsingissä? 7 Pori

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010 Elinvoimainen kunta FCG Consulting People 1/2010 1 3 Pääkirjoitus 4 Tavoitteena elinvoimainen kunta 6 Tuottava kuntaliitos -hanke osoitti käytännön toimenpiteiden

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 4/2011 Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, Fennovoima: Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Oulun yliopisto kouluttaa osaajia ydinvoimalaitoksen

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 TE-palvelut saavat monikanavaisen konseptin s. 23 Parempaa asiakaskokemusta, kiitos! > Työmaatarkastukset alkoivat s. 6 > Kärkihankkeiden johto takaisin

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

STANLEY ASSURE. Etelä- ja Länsi-Suomen läänin. Hyötysuhteeltaan tehokkain vaihtoehto

STANLEY ASSURE. Etelä- ja Länsi-Suomen läänin. Hyötysuhteeltaan tehokkain vaihtoehto Etelä- ja Länsi-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Henna Virkkunen, Hallinto- ja kuntaministeri s. 2 Kari Jääskeläinen, Suomen Yrittäjät s. 6 SISÄLLÄ Timo Martiskainen, Stara s. 8 Tapio Rautava,

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin. Talousasiantuntija Sixten Korkman. 1 Yrittäjä MAGAZINE

Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin. Talousasiantuntija Sixten Korkman. 1 Yrittäjä MAGAZINE KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY:N MAGAZINE 1/2012 Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin Talousasiantuntija Sixten Korkman Tulevaisuus on omissa käsissämme 1 Yrittäjä MAGAZINE KOSEK on kaikille

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA SKAPAT ENERGIAN ASIAKASLEHTI 02/14 NEWS Energiakolmio ja Skapat Energia YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6 Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA HEIKOISTA AJOISTA HUOLIMATTA s. 8 SUBWAY tekee leivästä lounaan s. 4 TÄSSÄ

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Kauppakamarilehti. Oulun. Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä. Tehoa Saksan kauppaan

Kauppakamarilehti. Oulun. Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä. Tehoa Saksan kauppaan Oulun Kauppakamarilehti 4 2010 Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä Kansallisesta lentokentästä kansainväliseksi kentäksi Tehoa Saksan kauppaan Vaalirahoitus entistä näkyvämmäksi 2 Oulun

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Kaupunki kouluttaa väkeään

Kaupunki kouluttaa väkeään Tutkimus Työbarometri 2006 valmistunut Työolobarometri on työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen väline, joka perustuu henkilöstön kokemuksiin työelämästä. s.3 Yhteiskunta Pori ja väkivalta? Pori näyttäytyy

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot