Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1"

Transkriptio

1 C o n s u lt i n g P e o p l e Uudistuva 4 FCG Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet 8 Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan FCG Consulting People 2/2012 1

2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistaa rakennettaan 8 Koulutusvienti tähtää kaukomaille 9 Päivi Ahonen tutkii Bhutanin onnellisuusindeksin ja opetustoimen yhteyttä 10 Uusi valtuusto, uudet kujeet Tekniikan lisensiaatti Kim Jolkkonen on huhtikuusta 2012 lähtien johtanut FCG:n suunnitteluliiketoimintaa. Heinäkuun alussa hänet nimitettiin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimitusjohtajaksi. Kannen kuva: Jarmo Teinilä. 12 Meriväylän syventäminen suunnitteilla 14 Tahko katsoo kauas tulevaisuuteen 15 Ovako Imatra viemäröitiin uudelleen 16 VV-Center vaikeuksien kautta valmiiksi 17 AquaSPA Vologdan alueelle 18 Hyvää juomavettä entistä varmemmin 19 Uusi Hulevesiopas tulee tarpeeseen 20 FCG panostaa pohjavesiosaamiseen 21 FCG-uutisia 22 FCG laati laajan meluselvityksen rataverkosta 23 DRG sairaanhoitopalvelujen kehittämisen tukena 24 FCG-uutisia 26 Nimityksiä FCG:llä FCG Consulting People on FCG:n sidosryhmä lehti. Julkaisija FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, Helsinki Puhelin , faksi Päätoimittaja 2 Eeva FCG KokkiConsulting People 2/2012 Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Painopaikka SP-Paino Oy, Nurmijärvi 2012 Osoitteenmuutokset > yhteystiedot > yhteystietojen muutos

3 Pääkirjoitus Arvoisa lukija, Tervetuloa lukuhetkeen FCG:n asiakaslehden parissa. Lehti sisältää mielenkiintoista luettavaa eri aloilta, myös toteutetuista ja menossa olevista hankkeista. Kuntasektorilla tämän hetken kuuma aihe ovat rakenneuudistukset. Kuntavaalit osuvat monilla tavoin herkulliseen hetkeen; mitä ratkaisuja eri tahoilta tarjotaan kehittämistä vaativiin ongelmiin ja miten äänestäjät reagoivat tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. FCG elää ajassa ja palvelutarjonnassa on tämän vuoksi sekä kestosuosikkeja että ajankohtaan sopivia palveluita. Kestosuosikkeja ovat jatkuvaa muutosta ja muutoksen hallintaa tukevat palvelut eri teema-alueilla; johdon tuki, tuottavuuden parantaminen, energianhuollon uudet ratkaisut, infrastruktuurin ja toimitilojen kehittäminen, ict-ratkaisut, elinkeinotoiminnan kehittäminen jne. Jälkimmäisiä ovat mm. uusien valtuutettujen tuki, valtuustokauden arviointi, kuntajohdon strategiatuki ja uutta valtuustokautta ohjaavat valtuusto- ja hallitussopimukset. Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton edellyttämä suunnittelu kuuluu FCG:n uusiin vahvuuksiin, tästä erinomaisena esimerkkinä konsernin vahva asema tuulivoimapuistojen suunnittelussa koko arvoketjun osalta (kaavoitus, ympäristövaikutusanalyysit, rakentamispaikkojen rakennesuunnittelu, rakennuttaminen). Käynnistymässä on myös energiansäästö- ja sisäilmastohanke useiden osallistujien kesken. Tuottavuuden kehittämiseksi on erinomaisia kehittämisprosesseja toteutettu eri sektoreilla, viimeisimmät kovat näytöt on saatu sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta. Lopputuloksena on voitu osoittaa sekä tuottavuuden parantuminen että samanaikaisesti asiakaslaadun parantuminen ja henkilöstön tyytyväisyys. Tärkeänä pohja-aineistona näille prosesseille ovat terveydenhuollon johtamiseen kehitetyt standardit. Lehdessä esitellään näihin standardeihin kuuluva asiakasesimerkki Pohjois-Karjalasta, jossa on käyttöönotettu DRG -potilasluokittelujärjestelmä. FCG on kansainvälinen konserni, jossa painopiste kansainvälisen toiminnan osalta on ollut kehitysyhteistyökonsultoinnissa eri puolilla maailmaa. Olemme panostamassa myös suomalaisen osaamisen vientiin. Tästä esimerkkinä on uusi, julkisuudessakin näkynyt hankkeemme suomalaisen koulutusosaamisen viennistä Saudi-Arabiaan. FCG uudistaa myös omaa palvelutuotantorakennettaan. Heinäkuusta alkaen FCG-konsernin liiketoiminta kotimaassa on jaettu neljään yhtiöön, joiden lisäksi toimintaamme harjoitetaan viidessä ulkomaisessa tytäryhtiössä. Myös kaikki kotimaiset yhtiöt toimivat emoyhtiön, FCG Finnish Consulting Group Oy:n tytäryhtiöinä ja muodostavat kukin oman liiketoimintaryhmänsä rungon. Konsernirakenteen muutoksen tavoitteena on tehostaa entisestään toimintaamme asiakkaillemme tarjottavassa palvelussa. FCG on menestynyt erilaisissa mainetutkimuksissa vuosien varrella erinomaisesti. Myös tuoreimmassa koulutuspalveluja koskevassa imagotutkimuksessa sijoitus oli erinomainen. Antoisia lukuhetkiä, Ari Kolehmainen Käy myös katsomassa uutta FCG-ilmettä ja uudistuneita verkkosivujamme osoitteessa FCG Consulting People 2/2012 3

4 Teksti: Eeva Kokki Kuvat: Jarmo Teinilä FCG uudistaa rakennettaan Ari Kolehmainen on johtanut FCG-konsernia tammikuusta 2011 lähtien. Hän näkee tiiviin ja vuorovaikutteisen asiakasyhteistyön elinehtona konsulttitoiminnalle. FCG on monialainen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintamalli pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja erilaisten verkostojen kanssa. Konsernin toiminta on jaettu neljään liiketoimintaryhmään. Heinäkuun 2012 alusta lähtien nämä liiketoiminnat järjestettiin juridisen rakenteen osalta uudelleen ja liiketoimintaryhmien kotimaassa toimivista osista muodostettiin tytäryhtiöitä: FCG International Oy, FCG Koulutus ja konsultointi Oy, FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy ja FCG Tietojohtaminen Oy. Emoyhtiö FCG Finnish Consulting Group Oy omistaa yhtiöt kokonaan. Myös FCG:n omistusrakenteessa on tapahtunut muutoksia. Yhtiön pääomistaja Kuntaliitto on lisännyt omistustaan FCG:stä lunastamalla useiden muiden omistajien osakeomistukset itselleen. Tukea julkishallinnon muutokseen FCG:n asiakaskunnasta suurin osa on julkishallinnon organisaatioita; kuntia, kuntayhtymiä ja valtion yksiköitä sekä näiden omistuksessa olevia yhtiöitä ja liikelaitoksia. Julkishallinnon muutospaineet ovat herättäneet paljon keskustelua ja haastavat myös konsultit, jotka tarjoavat palveluitaan muutoksen tueksi. Kuntien ja julkishallinnon rakenteen muutos edellyttää onnistuakseen myös toimintamallien uudistamista ja osaavaa johtamista. FCG:n konsultointi- ja koulutuspalvelut tähtäävät juuri tähän: tuemme asiakkaitamme muutoksen hallinnassa ja samalla perustehtäviensä tehokkaassa hoitamisessa, toteaa FCG:n toimitusjohtaja Ari Kolehmainen. Me autamme palveluillamme asiakkaitamme kehittämään toimintojaan ja vahvistamaan valmiuksiaan hyvinvoinnin edistämiseksi ja myös tuottavuuden paran- 4 FCG Consulting People 2/2012

5 FCG:n osaaminen on laaja-alaista. Esimerkki koulutustarjonnastamme on luottamushenkilövalmennus, jonka sisältöjä suunnittelevat Tuuli Tarukannel (vas.), Ulla Tirronen ja Arja Ketonen. tamiseksi. FCG:n tuote- ja palveluvalikoima on hyvin laaja. Se koostuu konsultoinnin ja koulutuksen, infra- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä tietojohtamisen palveluista. Näiden palveluiden tuottamisessa vaaditaan laajaalaista osaamista ja usein myös FCG:n eri toimialojen välistä yhteistyötä. Arvoketjusta kannattavaksi liiketoiminnaksi Vuoden 2011 alusta FCG:tä luotsannut Ari Kolehmainen toteaa, että parhaimmillaan asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata ymmärtämällä asiakkaiden toiminnassa tunnistettavat arvoketjut ja jäsentämällä FCGkonsernin palvelut näiden asiakasarvoketjujen mukaisiksi. Suomessa tuskin mikään muu alalla kilpaileva organisaatio kykenee vastamaan asiakastarpeeseen niin kattavasti kuin FCG. Konsultointi- ja kehittämispalvelujen sisältö vaihtelee puhtaasta korkean tason asiantuntija-avusta avoimiin, mutta hyvin jäsennettyihin uuden tiedon tuottamisprojekteihin yhdessä asiakkaiden kanssa. Konsultointipalveluitten tuottaminen voi parhaimmillaan olla innovatiivista yhteistyötä, jossa yhdessä määritetyistä tavoitteista edetään hyvin johdetun prosessin kautta uusiin ja hyviin ajanmukaisiin ratkaisuihin, Kolehmainen toteaa. Tällaisista kehitysprosesseista jää usein pitkäaikainen jalanjälki. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat terveydenhuollon luokitustuotteet, joita parhaillaan viedään myös kansainvälisille markkinoille. Yhteistyöverkostot, johon ovat kuuluneet kunnat, terveydenhuollon organisaatiot ja Kuntaliitto, ovat tuottaneet erinomaisia johtamisen ja kehittämisen konsepteja, joiden jatkokehittämisestä myös huolehditaan. FCG:n kaltaiselle konsulttiyhtiölle sidosryhmien jatkuva kohtaaminen on elinehto. Kolehmainen itse kiertää säännöllisesti tapaamassa yhtiön asiakkaita ja kuuntelemassa palautetta sekä asiakkaiden tarpeista että FCG:n toiminnasta. Meillä on korkealaatuista, monialaista osaamista ja konsernina liiketoimintojen välistä synergiaa, jolle haetaan koko ajan lisää ulottuvuuksia, asiakkaiden parhaaksi. FCG pyrkii säilyttämään kiinnostavuutensa modernina itseään kehittävänä työyhteisönä ja työnantajana myös tulevaisuudessa. Osaamisen ylläpidosta pyritään jatkuvasti huolehtimaan. FCG Consulting People 2/2012 5

6 Mikko Kairan vetämä FCG:n arkkitehtuuritiimi on vuoden 2012 aikana saanut suunniteltavakseen muun muassa kiinnostavia kaupunkikiinteistöjen korjausrakentamiseen liittyviä hankkeita. Viereisellä sivulla Riikka Vuorela ja Katri Palosaari FCG:n kansainvälisestä liiketoiminnasta. FCG on Suomen suurimpia monialaisia konsultointi- ja koulutusorganisaatioita. FCG-konsernin palveluksessa kotimaassa ja kansainvälisesti on noin 800 henkilöä. Konsernin emoyhtiön, FCG Finnish Consulting Group Oy:n toimitusjohtaja on HTM Ari Kolehmainen. FCG:n suurin omistaja on Kuntaliitto. FCG:n tuote- ja palveluvalikoima on jat- kumo, joka alkaa asiakkaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu yhdyskunta- ja palvelurakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä näyttäytyy kunnan asukkaille terveellisenä ja turvallisena ympäristönä ja toimivina palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa FCG:n slogan FCG Hyvän elämän tekijät. FCG Koulutus ja konsultointi Oy tukee asiakkaitaan strategisissa kysymyksis sä, rakenteiden, toimintamallien ja palve lu konseptien uudistamisessa sekä johta mi sen, työyhteisöjen ja osaamisen kehittä misessä. Yhtiön palveluvalikoimaan kuuluu myös kou lu tus vienti, jossa tehdään läheistä yhteis työtä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja on KTM Katrina Harjuhahto-Madetoja. Koulutus ja konsultointi -liiketoimintaryhmään kuuluu myös FCG:n Viron tytär yhtiö. 6 FCG Consulting People 2/2012

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Liiketoiminta muodostuu FCG:n talo- ja laitossuunnitteluun, infra- ja yhdyskuntasuunnitteluun sekä ympäristö- ja energiakonsultointiin liittyvästä osaamisesta. Henki lö määrältään yhtiö on FCG:n suurin tytäryhtiö ja se työllistää noin 350 asiantuntijaa. Yhtiön toimitusjohtaja on tekn.lis. Kim Jolkkonen. FCG Tietojohtaminen Oy Palvelut jakautuvat neljään kokonaisuuteen: ICT-järjestelmät, ICT-konsultointi, ICT-koulutus sekä kansallinen DRGkeskus, joka tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluiden mittaus- ja analyysipalveluita. Lisäksi yhtiö tarjoaa toimialariippumattomia ICT-hankintakonsultaatiopalveluita. Yhtiön toimitusjohtajana toimii konserninjohtaja HTM Ari Kolehmainen. FCG International Oy Toiminta muodostuu kotimaasta johdettavasta kehityskonsultoinnista, jossa painopiste on ympäristön, infrastruktuurin ja luonnonvarojen käytön kehittämisessä sekä osaamisen ja organisaatioiden kehittämisessä. Tähän liiketoimintaryhmään kuuluvat lisäksi FCG:n tytäryhtiöt Ruotsissa, Bulgariassa, Romaniassa ja Uudessa-Seelannissa. FCG International Oy:n toimitusjohtaja on KTM Anette Vaini-Antila. FCG Consulting People 2/2012 7

8 Riadin uuden koulun arkkitehtisuunnitelmaa tarkastelevat (oikealta) investoriryhmän edustaja Nidal Alsayyed, suunnittelusta vastanneen K2S:n arkkitehti Kimmo Lintula, FCG Educationin johtaja Jari Poikonen ja hänen edessään FCG:n Jouni Immonen, joka vastasi ICT-suunnitelmasta yhdessä Anu-Passi-Rausteen kanssa. Koulutusvienti tähtää kaukomaille Teksti: Anna-Maija Gruber Kuvat: Anu Passi-Rauste ja FCG:n kuva-arkisto FCG Education etsii asiakkaita perinteisen kehitysrahoituksen ulkopuolelta. Heitä on löytynyt opetusministeriöistä, opetussekto rin säätiöistä ja yksittäisistä investoijista, kertoo yksikön johtaja Jari Poikonen. Koulutusvientiin erikoistuneen yksikön palveluksessa on Poikosen lisäksi seitsemän osa-aikaista henkilöä. Suuntana Saudi-Arabia FCG Education on saanut päätökseen Saudi-Arabiaan Riadiin suunnitteilla olevan kouluprojektin suunnittelun ensimmäisen vaiheen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yksityinen kansainvälinen koulu, joka kattaisi esikoulun, peruskoulun ja lukion. Saudiarabialaiset haluavat tässä työssä hyödyntää suomalaisen koulumallin parhaita käytänteitä. Ensimmäinen, jo päätökseen saatu vaihe tarkoitti noin oppilaan ja 2 3-kerroksisen koulurakennuksen arkkitehtuurikonseptin valmistumista. Lisäksi se käsitti viimeisimpään tietotekniikkaan perustuvan oppimisympäristön teknisen ja peda gogisen suunnittelun, kertoo Poikonen. Koulu on kooltaan mittava, lähes tuplasti suurimman suomalaisen koulun kokoinen. Rakennuksen on suunnitellut FCG:n yhteistyökumppanin Arkkitehtitoimisto K2S Oy:n työryhmä Kimmo Lintula, Niko Sirola ja Mikko Summanen. Tilaajana on saudiarabialainen investoriryhmä, joka aikoo perustaa myös kaksi muuta saman mallin mukaista koulua. Siellä on tälläkin hetkellä useita kansainvälisiä, ulkomaisten työntekijöiden lapsille suunnattuja kouluja. Nyt suunnitteilla oleva koulu on tarkoitettu myös saudiarabialaisille lapsille. Se on yksityinen, kansainvälinen ja englanninkielinen ja sopeutetaan paikallisiin olosuhteisiin. Oppilaista olisi kaavailujen mukaan 55 % tyttöjä ja 45 % poikia. Luvan koululle myöntää paikallinen opetusministeriö. Saudi-Arabia investoi lähivuosina valtavasti opetussektorin kehittämiseen. Vuotuinen budjetti on lähes 40 miljardia USD. Yksityissektorin rooli opetuksen kehittämisessä nähdään vahvana julkisen järjestelmän rinnalla, arvioi Poikonen. Käytössä tuoreinta tietoa Riadiin kaavaillusta koulusta on tarkoitus tehdä viimeisimmän oppimisympäristökäsityksen mukainen, kertoo Poikonen. Yhdessä FCG:n kanssa sitä on suunnitellut Helsingin yliopisto. Seuraavat vaiheet käsittävät muun muassa koulun opetussuunnitelman, johtamisjärjestelmän, oppimateriaalin, opettajien rekrytoinnin ja koulutuksen sekä oppilaiden ohjauksen. Suomalaisten partnerien lisäksi työhön tulee osallistumaan paikallinen yliopisto. Pian käynnistyy itse rakentamiseen liittyvä tekninen suunnittelu ja työt, joissa FCG on vahvasti mukana. Tavoitteena on koulun avaaminen kaudella , sanoo investoriryhmän edustaja ja hankkeen johtaja Nidal Alsayyed. Suomalaisen mallin mukainen kansainvälinen koulu tulee olemaan päänavaaja koko Gulfin alueella. Muilta alueen kansainvälisiltä kouluilta puuttuvat suomalaisen mallin mukaiset ominaisuudet eli tasa-arvoisuus ja oppilaan kokonaisvaltainen kehittyminen, lisää Suomessa usein vieraillut Alsayyed. Olen erittäin vakuuttunut suomalaisen opetusjärjestelmän tasosta. Tällä ensimmäisellä hankkeella olemme perustamassa pitkäaikaista suhdetta suomalaisten kumppaniemme kanssa, sanoo puolestaan investoriryhmän hallituksen puheenjohtaja Ammer Al-Selham. 8 FCG Consulting People 2/2012

9 Bhutanissa kansallista hyvinvointia mitataan onnellisuusindeksillä. Tämä indeksi pohjautuu kokonaisvaltaiseen kestävän kehityksen ajatteluun. Bhutanilainen elämäntapa heijastaa vuosisataista ihmisen ja luonnon yhteiseloa. Päivi Ahonen tutkii Bhutanin onnellisuusindeksin ja opetustoimen yhteyttä Teksti: Eeva Kokki Kuvat: Päivi Ahonen FCG International Oy:n projektijohtaja Päivi Ahosella on mielenkiintoinen hanke meneillään. Hän tutkii Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijana kansallista onnellisuus ideolo giaa Bhutanissa ja sen yhteyttä opetustoimeen. Bhutanin kansallinen onnellisuusideologia (Gross National Happines GNH) pohjautuu holistiselle ajatukselle siitä, että ihmisen hyvinvoinnin mittaukseen tarvitaan kansantulon lisäksi muitakin arvoja, kuten kestävän kehityksen edistäminen, kulttuuristen arvojen säilyttäminen, luonnon ja ympäristön suojelu sekä hyvä hallinto. Päivi Ahonen kiinnostui jatkotutkimusaiheestaan vierailullaan opetustoimen asiantuntijana Bhutanissa vuonna Tuolloin työn alla oli perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen Bhutanissa kuninkaallisen opetusneuvoston (REC) toimeksiannosta. Kestävää kehitystä koskevan tietoisuuden lisääminen opetustoimen kautta on noussut voimakkaasti esille viime vuosina muutoinkin. Perinteinen markkinatalouden mittari, bruttokansantuote mittaa talouskasvua, mutta ei koettua hyvinvointia eri maissa. BKT:n rinnalle on kehitetty myös muita mittareita, kuten esimerkiksi Human Development Index (HDI). Bhutanissa on 70-luvulta lähtien ollut oma hyvinvointi-indeksinsä, kansallinen onnellisuusindeksi. Maan perinteinen elämäntapa pohjautuu vuosisataiselle ihmisen ja luonnon yhteiselolle. Tämä perimä näkyy myös päätöksenteossa, jossa noudatetaan onnellisuusideologiaa, Päivi Ahonen kuvailee. YK:n Kasvatus-, tiede- ja koulutusjärjestö UNESCO on julistanut vuodet kestävän kehityksen opetuksen vuosikymmeneksi. YK:n kestävän kehityksen konferenssissa Riossa kesäkuussa 2012 puolestaan todettiin, että muutos kohti vihreämpää taloutta ja yhteiskuntaa edellyttää, että jokainen koulutetaan vastuulliseen ja kestävään tulevaisuuteen. Tämä edellyttää asian huomioimista myös opetustoimen suunnittelussa. Onnellisuuden ja kestävän kehityksen mittaaminen saattaa levitä Bhutanista laajemmallekin. YK:n yleiskokous päätti kesäkuussa Bhutanin aloitteesta, että maailmassa vietetään onnellisuuden päivää vuosittain 20. maaliskuuta. FCG Consulting People 2/2012 9

10 Uusi valtuusto, uudet Kuntavaalit lähestyvät. Uudet valtuutetut astuvat pian kehiin, ja samalla otetaan käyttöön tuliterät valtuustostrategiat. Vai otetaanko? Käytäntö vaihtelee kunnittain. Jotkut käynnistävät strategioiden päivittämisen jo syksyllä, hyvissä ajoin ennen valtuuston vaihtumista, ja arvioivat nykyisen strategian onnistumista. Jotkut kaivavat neljän vuoden takaiset suunnitelmat esiin vasta valtuuston vaihtumisen jälkeen ja alkavat päivittää niitä, kertoo johtava konsultti Jarkko Majava FCG Koulutus ja konsultointi -yhtiöstä. 10 FCG Consulting People 2/2012

11 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Jarmo Teinilä Timo Huttunen, Marita Lehikoinen ja Sirpa Korhonen ovat kokeneita kunta hallinnon konsultteja. Muutos antaa aina mahdollisuuden uusiin painopistealueisiin, hän huomauttaa. Valtuustolle se merkitsee tilaisuutta toisenlaisten valintojen tekemiseen. Majavan mukaan vahvistettuja valtuustostrategioita vaivaa usein ympäripyöreys. Niissä yritetään ottaa laajasti kantaa kaikkeen kunnan toimintaan liittyvään mutta kovin yleisellä tasolla, jotta kaikki voisivat kokea strategian omakseen. Näin katoaa helposti tavoitteellisuus ja aitojen valintojen teko, ja strategian toteutumista on vaikea seurata. Kokonaiskuva hukkuu tasojen ja mittareiden määrään, eikä mihinkään fokusoiduta kunnolla. Marita Lehikoinen, jolla on käytännön kokemusta kuntastrategioiden ohjaamisesta muun muas sa Vantaan kaupungilta. Strategiatyössä on tunnistettava asiat, joihin on pakko vaikuttaa. Mutta olemassa olevia reunaehtoja ei saa unohtaa, eikä kannata sortua osaoptimointiin. Tavoite ei ole kaikille kaikkea hyvää juuri nyt, vaan pitää uskaltaa tehdä valintoja, hän huomauttaa. Strategiaan ei kannata sisällyttää sellaista, mihin ei oikeasti voi vaikuttaa. Budjetin ja strategian on kuljettava käsi kädessä. Vain näin voi varmistaa strategisesti tärkeiden asioiden toteutumisen. kujeet Kaikki uusiksi? Koko strategiaa ei kannata vaihtaa aina neljän vuoden välein, vaikka suuret muutokset valtuuston kokoonpanossa siihen saattavatkin houkuttaa. Näin hukataan helposti toiminnan jatkuvuus, pohtii Majava, joka työkseen etsii kunnille parempia toimintamalleja. Tiivistä, suoraviivaista, poikkihallinnollista Tasapainotettu tuloskortti eli balanced score card on käytössä monissa suomalaisissa kunnissa. Usein kuitenkin koetaan, että tällä menetelmällä ja rakenteella valtuuston strategiasta voi tulla liian raskas seurattavaksi. Strategiat voisivat olla suoraviivaisempia, ja tasoja voisi olla vähemmän. Kunnissa laaditaan myös runsaasti ohjelmia, jotka tulisi linkittää strategiaan. Valtuusto voisi seurata mieluummin konkreettisten ohjelmien toteutumista kuin yksittäisten mittareiden etenemistä. Ja strategian tulee näkyä myös budjetissa. Jatkuvuutta ja uuden kehittämistä Strategioiden päivittämisen voi aloittaa jo ennen uutta valtuustokautta arvioimalla nykyisen strategian toteutumista, Majava ehdottaa. Jos valtuuston kokoonpano muuttuu tavallista enemmän, on tärkeää taata edellisen kauden työn jatkuvuus. Uusille valtuutetuille kannattaa antaa opastusta päättyneen kauden tavoitteista ja tarjota eväät uuden kehittämiseksi ja keskeisten painopistealueiden valitsemiseksi. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen. Asiat etenevät paremmin, jos niiden jatkuvuudesta pidetään systemaattisesti huolta, hän muistuttaa. Budjetin ja strategian liitto Talous ohjaa kunnan toimintaa, koska lähes kaikki liittyy rahaan, joten käytettävissä olevat resurssit on otettava huomioon myös strategiatyössä, sanoo FCG:n Johdon konsultointi -yksikön toimialajohtaja Uudet kuviot yön yli Nykymaailmassa kunnan taloudelliset realiteetit saattavat muuttua yön yli, kun joku iso yritys sulkee tehtaansa tai sanoo irti ison joukon työntekijöitä. Nopeiden muutosten osuessa kohdalle kunnasta pitäisi löytyä sellaista ketteryyttä, jolla pystytään reagoimaan isoihin muutoksiin ilman viiveitä. Näin jouduttiin laman iskiessä 90-luvulla tekemään monessa kunnassa, Lehikoinen pohtii. Kunnissa on vahva linjaorganisaatio; toiminta tapahtuu kuitenkin asiakaslähtöisesti horisontaalisesti, matriisimaisessa organisaatiossa. Kuntastrategia jalkautetaan yhtä useammassa kunnassa osastrategioiksi toimialoille. Eli kunnassa saattaa olla useita jopa keskenään ristiriitaisia strategioita. Toimialastrategiat tulisi liittää käyttösuunnitelmaan, jotta ne oikeasti otetaan huomioon toimintasuunnitelmissa, hän ehdottaa. Asioihin kannattaa tarttua heti kauden alussa uusia valtuutettuja valmennettaessa. Toiveiden tynnyri? Strategia ei ole mikään toiveiden tynnyri, johon kerätään kaikkea mahdollista. Kannattaa muistaa, miksi kuntaorganisaatio on olemassa ja miksi strategioita ylipäänsä tehdään, Lehikoinen sanoo. Kunnan pitäisi oivaltaa, mihin suuntaan se on menossa. Siksi tarvitaan johdonmukainen mutta jousta va strategia, jota voidaan tarvittaessa avata. Viranhaltijat valmistelevat strategiset linjausehdotukset luottamushenkilöille, joilla on paljon valtaa. Siksi kannattaa tarkkaan miettiä, mihin ja miten valtaa käytetään kuntalaisten parhaaksi. Poliittinen ja arki johtaminen pitää pystyä sovittamaan yhteen, hän neuvoo. FCG Consulting People 2/

12 Meriväylän syventäminen suunnitteilla Teksti: Paula Böhling Kuvat: Markku Vähäkäkelä Kokkolan meriväylän kulkusyvyyttä on tullut tarve lisätä. Liikennevirasto tilasi FCG:ltä yleis suunnitelman väylän syventämiseksi 13 metristä 14 metriin valtion väyläosuudella. Suunnitelma on paraikaa hyväksyttävänä. Halusimme saada kokeneen, laadukkaan ja asiantuntevan suunnittelutoimiston yleissuunnitelman tekijäksi ja siinä olemme mielestämme onnistuneet, arvioi aluepäällikkö Vilho Asunmaa Liikennevirastosta. FCG on vienyt työtä eteenpäin osaavasti, tilaajan näkemyksiä kuunnellen ja aikataulun mukai sesti, hyvässä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Alueen erityispiirteet huomion kohteena Väylää on syvennetty jo useita kertoja, joten saatavilla oli runsaasti vanhoja tutkimusaineis toja ja suunnitelmia. Niiden pohjalta laadittiin uusi yleissuunnitelma ja monipuolinen tutkimusohjelma, selostaa suunnittelupäällikkö Markku Vähäkäkelä FCG:ltä. Lisätutkimukset ovat tärkeitä, sillä alueella on eräitä erityispiirteitä, kuten väylän alueella mahdollisesti olevat ammustarvikkeet. Vesialueelta on löydetty aiempien 12 FCG Consulting People 2/2012

13 Vasemmalla: Kokkolan sataman kehitysnäkymät ovat hyvät. Erityisesti Venäjän liikenteen ja kaivoskuljetusten odotetaan lisääntyvän. Yllä: Vilho Asunmaa (vasemmalla) ja Antti Saarikoski tarkastelevat suunnittelun lähtöaineistoa. ruoppausten yhteydessä räjähteitä ja niitä saattaa löytyä edelleen, mikä on otettava jatkosuunnittelussa huomioon, hän toteaa. Lisätietoa tarvitaan myös siksi, että väyläalueen maalajit vaihtelevat ja osa sedimentistä on pi laantunutta, jolloin ruoppausmassat eivät ole meriläjityskel poisia. Kuva tarkentuu pala palalta Tutkimusohjelma sisältää kairauksia, tankoharausta, luotausta, sukellustutkimusta ja magneetti mittausta, jotka on suureksi osaksi jo tehty, kertoo projektipäällikkö Antti Saarikoski FCG:ltä. Tankoharauksilla rajasimme tulevia ruoppausalueita niiltä osin, kuin se voitiin turvallisesti tehdä. Jäljelle jääneillä alueilla Geologian tutkimuskeskus tekee mahdollisten am mustarvikkeiden havaitsemiseksi magneettimittauksia. Sen jälkeen saatamme tankoharaukset loppuun. Suunnittelualueella tehtiin myös heijastusseisminen luotaus, joka täydentää kairausten antamaa tietoa merenpohjan maalajeista. Yksikanavaluotaimella kerättiin syvyys tietoa vesiläjitysalueiden suunnittelua varten. Sedimenttitutkimuksilla tuotetaan tietoa sedimentin haitta-ainepitoisuuksista, jotta pilaantuneet alueet pystytään rajaamaan mahdollisimman tarkasti. Rajaaminen kannattaa, koska pilaantuneen sedimentin ruoppaaminen ja läjitys on huomattavasti kalliimpaa kuin puhtaan sedimentin, Saarikoski perustelee. Prosessi vie vuosia Asunmaa kertoo, että vesilain mukainen lupahakemus on tarkoitus jättää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) alkuvuodesta Sitä ennen hanke esitellään paikalliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) ja myös AVI:lle. Vesiväylähankkeeseen liittyy myös monenlaista muuta vuorovaikutusta, eri osapuolten kuulemista ja tiedotusta. Ajankohtainen asia on valmistumassa olevan yleissuunnitelman esittely väylän käyttäjille, luotseille, kalastajille, viranomaisille ja tiedotusvälineille. Valtion ja Kokkolan Sataman välisestä yhteistyöstä sovitaan syksyllä 2012, jolloin allekirjoitetaan yhteistoimintasopimus väylän syventämiseksi. Myös näissä vaiheissa tarvitaan FCG:n asiantuntemusta. Toivomme, että suunnittelija toimii tilaajan asian tuntijana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja viranomaisneuvotteluissa, Asunmaa sanoo. Jatkosuunnittelu ja vesilain mukainen lupaprosessi kestävät ainakin vuoteen 2014 saakka. Varsinaiseen ruoppaustyöhön menee vähintään kaksi avovesikautta. Kokonaisvaltaista palvelua Vuosina suunnitellut Kokkolan ja Oulun vesiväylät ovat olleet FCG:lle merkittäviä toimeksiantoja. Suunnittelu on seurausta siitä, että yhtiö menestyi Liikenneviraston puite sopimusmenettelyyn liittyvässä konsulttitoimistojen kilpailutuksessa. FCG:llä on hyvä valmiudet toimia sekä merialueen että sisävesien satamaja väylähankkeissa. Yleissuunnittelu, tutkimukset ja niiden ohjelmointi, vesilain mukainen lupaprosessi, vuorovaikutus tilanteet, ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA), toteutussuunnittelu tarjoamme palveluja koko hankkeen matkalle, Vähäkäkelä summaa. FCG Consulting People 2/

14 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuvat: FCG:n kuva-arkisto Tahko katsoo kauas tulevaisuuteen Kaikki tahtoo Tahkolle, on TVmainos meille ahkerasti kertonut. Nilsiän kaupunki on ottanut tosissaan alueen matkailun kehittämisen. Siitä kertoo helmikuussa julkistettu lähes satasivuinen Tahko kehittämissuunnitelma, jonka luomisessa FCG:llä on ollut aktiivinen panos. Kehittämissuunnitelman taustana oli tarve vahvistaa Tahkon asemaa neljän vuodenajan matkailukeskuksena ja luoda perusteet sen maankäytön suunnittelulle. Hankkeessa ovat olleet aktiivisesti mukana Tahkon yrittäjät, Tahkon Markkinointi Oy sekä Nilsiän ja Kuopion kaupungit, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto ja Nilsiän yrittäjäyhdistys, kertoo Nilsiän kaupungin elinkeinoasiamies Mikko Lehto. Katse pitkälle eteenpäin Tahko 2030 on pitkän aikavälin tavoitteellinen suunnitelma. Vaikka se ei ole juridisesti sitova sopimus, se tulee ohjaamaan vahvasti alueen kehittämistä. Prosessin aikana saatiin luotua yhteiset tavoitteet alueen yrityksille ja päättäjille. Suunnitelmassa on selkeä työnjako. Tahko on yli 80 yrityksen verkosto ja samalla Pohjois-Savon suurin matkailukeskittymä. Yritykset pyörittävät sen liiketoimintaa ja tekevät kaupalliset investoinnit. Kaupunki puolestaan järjestää niille toimintaedellytykset, jossa maankäytön suunnittelulla on keskeisin asema. Kuopion ja Nilsiän yhdistymisneuvottelut alkoivat hankkeen valmistumisen jälkeen, ja kunnat yhdistyvät , Lehto kertoo. Talvea ja kesää Uutta suunnitelmassa on se, että Syvärijärven saaret otetaan maankäytön suunnittelun piiriin, kertoo suunnitelman tästä osuudesta vastannut FCG:n aluepäällikkö Timo Leskinen. Lähes rakentamattomiin saariin on mahdollista sijoittaa loma-asutusta sekä virkistys- ja matkailutoimintaa. Suunnitteilla on myös kolmas täysmittainen golfkenttä, Tahkon ja Nilsiän keskustan liittäminen yhdystien avulla sekä Tahkon keskustan tiivistäminen ja sen viihtyvyyden parantaminen. Talvitarjontaa lisätään laajentamalla rinnealueita sekä parantamalla reitistöjä. Suunnitelmassa painotetaan palveluiden laatua ja sisältöä kohderyhmien kannalta siten, että kysyntä ja tarjonta sekä laatu ja hinta kohtaisivat mahdollisimman hyvin. Matkailukeskusten kehittämisessä tulisi keskittyä kannattavuuden edistämiseen ja matkailutulon kasvattamiseen, ei pelkästään yöpymisten lisäämiseen, muistuttaa FCG:n Oulun aluepäällikkö Minna Kurttila, joka vastaa matkailuosuudesta. Suunnitelma pohjautuu tehokkaaseen vuorovaikutukseen paikallisten yrittäjien kanssa, ja sen sisältöön voitiin paneutua tarpeeksi kattavasti. Se on yritysten ja julkishallinnon yhteinen näkemys ja työ kalu, arvioi Kurttila. Yhteistoiminta käsitti työpajoja, seminaareja ja haastatteluja. Suunnitelman konkreettisin osuus on korteista koottu toimenpidesuunnitelma. Niistä selviää kunkin hankkeen ajankohta, vastuutahot, vaikuttavuus ja priorisointi. 14 FCG Consulting People 2/2012

15 Ovako Imatran terästehdas on vastikään saanut uuden viemärin, kun vanha, elinkaarensa päähän tullut runkoviemäri korvattiin uudella ratkaisulla. Menetelmäksi valikoitui ennakkoluulottomasti tavallista haasteellisempi tapa eli suuntaporaus, jolla viemäriputket sijoitettiin onnistuneesti maanpäällisten rakenteiden kuten junaratojen alle ilman laajoja kaivantoja. Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Ovako Imatra Oy Ab, Piirros: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Ovako Imatra viemäröitiin uudelleen Suuntaporaus osoittautui hyväksi ideaksi, johon FCG:ltä lähti mukaan innostunut ja hyvä suunnitteluporukka. Menetelmää voi suositella muillekin vastaavanlaisiin olosuhteisiin, arvioi hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen tyytyväinen vastaava työnjohtaja Jari Leppänen Ovakolta. Haasteellinen hanke Vanhan runkoviemärin laatu todettiin pohjatutkimuksessa heikoksi, ja se päätettiin korvata kahdella uudella sade- ja prosessivesiviemärillä, joiden halkaisijat ovat 630 ja 400 mm. Kummankin linjan pituus on noin 350 m, ja molemmat kulkevat jopa 10 metrin syvyydessä. Pohjatutkimuksessa käytettiin suuntaporauskalustoa, eli etukäteen suoritettiin koeporauksia, joilla voitiin varmistaa läpäistävissä oleva vapaa reitti. Työt tehtiin tuotannon käynnissä ollessa sitä hyvin vähän häiriten, koska tarvittiin vain muutamia pieniä liitoskaivantoja. Porauksessa oli omat haasteensa, koska linjaa ei voitu suunnitella suoraksi. Hanke eteni hyvässä hengessä ja aikataulussa, kertoo FCG:n projektipäällikkö Sami Kurkela. Hankkeesta vastasi Lappeenrannan toimipiste vahvistettuna Tampereen toimiston väellä. FCG laati hankkeen suunnitelmat, ja urakoitsijana toimi Lännen Alituspalvelu Oy, jolla oli tähän työhön hyvät valmiudet. FCG Consulting People 2/

16 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Jarmo Teinilä VV Center Espoon uuden autotalon rakentaminen edellytti erityisen huolellista maanrakennuksen suunnittelua. Kellarin korjaamotiloihin ajetaan massiivisen ajokäytävän kautta. VV-Center vaikeuksien kautta valmiiksi VV-Auto Groupin upouusi autotalo Espoon Olarissa kohoaa tontilla, joka oli hankalien pohjaolosuhteiden vuoksi useaan kertaan todettu toivottomaksi. Sen hyvä sijainti käynnisti kuitenkin uuden, onnistuneen yrityksen. Tontin vaikeusaste huomioon ottaen lopputuloksesta tuli hyvä. Autotalon sijoitus meni aivan nappiin, toteaa autotalon johtaja Jari Hella. Toiminnan siirtämistä uuteen osoitteeseen oli tätä ennen suunniteltu jo vuosia. Kaikkea maanlaatua Tontilta löytyivät kaikki Suomessa esiintyvät pohjaolosuhteet, joten geosuunnittelu joutui etsimään epätavallisia ratkaisuja, 16 FCG Consulting People 2/2012 kertoo FCG:n suunnittelupäällikkö Roman Timaskin, joka toimi hankkeen vastaavana geo- ja pohjarakennesuunnittelijana FISEn AA-pätevyydellä. Maan laatu vaihteli vaihtelevanlaatuisesta kalliosta savipelloksi, pinnasta löytyi 10 metrin pudotus ja pohjavesi oli epätavallisen korkealla. FCG:n geosuunnittelun valvojana toimi Unto Ryynänen ja pilaantuneen maaperän kunnostustyön projektipäällikkönä Mika Kaakkomäki. Tiukkaa suunnittelua Tavanomaista tiukempaa maarakentamisen suunnittelua tarvittiin erityisesti pohjavesitason vuoksi, joka ei saanut uuden rakennuksen vuoksi laskea normaalia tasoaan alemmaksi, kertoo Timaskin, Alkuperäisenä ideana oli 180 x 60 metrin suuruisen rakennuksen toisen puolen perustaminen massiiviselle vedenpainelaatalle, ja toinen puoli olisi pystytetty kalliolle. Ideasta jouduttiin kustannussyistä luopumaan, ja suunnitelmia muokattiin niin, että saven osalta tehtiin massanvaihto ja kallion päälle perustettiin erilliset anturat. Kaivettu monttu suojattiin sekä väliaikaisella että pysyvällä teräsponttiseinällä, jonka alapäät tiivistettiin suihkuinjektoinnilla. Nyt yhtiön korjaamo ja varaosat sijaitsevat kellarissa, jonka alin taso on 6 metriä maanpinnan alapuolella. Pohjatöihin kuului myös pilaantuneen maan poiskuljetusta. Pilaantuneet maa-ainekset toimitettiin asianmukaisesti käsiteltäviksi. Kunnostustyössä saavutettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaiset tavoitetasot, ja kohteesta poistettiin maaperää pilaava jätetäyttö. Vuonna 2010 tarjouspyynnöllä käynnistynyt rakennus valmistui kesällä 2012.

17 Teksti: Anna-Maija Gruber Piirros: AMFI Arkkitehdit Oy Tsherepovetsin kylpylän arkkitehtisuunnittelu on AMFI Arkkitehdit Oy:n käsialaa. FCG vastaa hankkeesssa maa- ja pohjarakennesuunnittelusta. AquaSPA Vologdan alueelle Venäjällä Vologdan alueella sijaitsevaan Tsherepovetsin kaupunkiin on suunnitteilla mittava AquaSPA (eli paikalliseen tapaan Akvapark). FCG vastaa rakennuksen maa- ja pohjarakennesuunnittelusta. Hankkeen tilaaja on suomalainen rakennusliike Hansastroi. Tässä hankkeessa merkittävää on se, että FCG:n koko suunnittelutyö on tilaajan toivomuksesta tehty sekä venäjäksi että suomeksi. Samat suunnittelijat ovat myös hyvin selvillä paikallisista normeista, jotka on pystytty ottamaan täysin huomioon suunnitteluvaiheessa, kertoo hankkeen geoja pohjarakennesuunnittelun pääsuunnittelija Roman Timaskin. Suunnittelun ohjaus tapahtuu Suomesta käsin, mutta suunnittelukokoukset pidetään Venäjällä. Projektin johtajana paikan päällä toimii Rauno Silfverhuth. Pikavauhtia valmiiksi Hankkeen kehitys- ja suunnitteluvaiheen projektipäällikkönä toimiva Atte Rautio Hansastroilta on tyytyväinen suunnitteluja projektiryhmän ammattitaitoon. Pääosin samat tekijät ovat yhdessä toteuttaneet muitakin kohteita, kuten Akvaparkin vieressä olevan KHL-areenan. Uudessa projektissa lähdetään aina alusta, ja asiakkaan luottamus pitää ansaita yhä uudelleen, kuten tässäkin hankkeessa on käynyt, toteaa Rautio. Noin 60 metriä kanttiinsa oleva kylpylärakennus teetti paljon töitä jo pohjatutkimusvaiheessa. Sen teknisen kellarin alin taso sijaitsee noin viiden metrin syvyydessä maanpinnasta. Koepaalutukset ovat seuraava haaste ennen varsinaisia rakennustöitä. Suunnitelmille haetaan parhaillaan rakennuslupaa paikalliselta Ekspertisaelimeltä, jonka tulee antaa vastaus muutaman kuukauden sisällä. Jos rakentaminen käynnistyy toiveiden mukaisesti tämän vuoden syksyllä, valmista pitäisi olla jo ensi vuoden loppuun mennessä. FCG Consulting People 2/

18 Teksti: Paula Böhling Kuva: Jarmo Teinilä Hyvää juomavettä entistä varmemmin Mäntsälän Vesi päätyi riskikartoitukseen monestakin syystä, mutta yksi tärkeimpiä vaikuttimia oli toimitusjohtaja Hanna Yli- Tolpan mukaan toimintakentän laajuus. Vesiliikelaitokselle kuuluvat Mäntsälän lisäksi Pornaisten ja Pukkilan kuntien vesihuoltolaitosten käyttötehtävät, mutta eivät laitosten investoinnit. Halusimme saada päätöksenteon pohjaksi selkeän listan siitä, mitä missäkin on tärkeää laittaa kuntoon, jotta meillä on edellytykset hyvän talousveden toimittamiseen, Yli-Tolppa sanoo. Tarkistuskierros laitoksilla Riskikartoitus tehtiin tiiviissä yhteistyössä laitosten käyttöhenkilökunnan kanssa. Kohteina olivat Mäntsälän ylävesisäiliö ja kaksi vedenkäsittelylaitosta sekä Pukkilan ja Pornaisten yhteensä neljä vesilaitosta. Työ alkoi laitoskäynneillä, joita varten suunnittelupäällikkö Elina Antila FCG:ltä oli tehnyt etukäteen tarkistuslistan. Huomio kohdistettiin käytännön asioihin. Jos raakavesikaivo on salaojitettu, katsoimme, onko salaojan toisessa päässä verkko tai läppä, joka estää pieneläinten pääsyn putkeen. Suodattimet käytiin läpi ja vedenottamoiden ikkunat ja ovet tarkistettiin, luettelee Mäntsälän Veden vesihuoltoinsinööri Sari Rajajärvi. Isot asiat ovat kunnossa, mutta näitä pienempiä ei aina tule ajatelleeksi, vaikka ne vaikuttavat ratkaisevasti veden laatuun, hän lisää. Useiden vesilaitosten riskikartoituksiin osallistunut Elina Antila on huomannut, että esiin tulee kaikkialla samantapaisia puutteita. Myös toimintatavat on syytä käydä läpi, hän muistuttaa. Esimerkiksi klooraukseen tarvitaan hyvät työohjeet. Aina ei ehkä ole paikalla henkilöä, joka tietää, kuinka tositilanteessa tulee toimia. Toimenpiteitä riskien minimoimiseksi Riskikartoitusten jälkeen olivat vuorossa FCG:n vetämät riski-istunnot. Tilaisuuksiin osallistuivat vesilaitoksen edustajat sekä kuntien terveystarkastajat ja teknisen viraston edustajat eli mahdollisimman laajasti kaikki, jotka voivat työssään vaikuttaa veden laatuun. Riski-istunnoissa analysoitiin kartoitustulokset ja verkostoon liittyvät riskit sekä laadittiin toimenpidesuositukset riskien minimoimiseksi ja hallitsemiseksi. Niiden pohjalta koottiin riskienhallintasuunnitelma. Menettely pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suositukseen, jonka mukaan vesilaitoksilla pitäisi olla Water Safety Plan (WSP), suunnitelma talousveden laadun varmistamiseksi. Käytämme riskien arviointiin ja luokitteluun useassa kohteessa hiomaamme menetelmää, jossa arvioidaan riskitekijöiden syitä ja vaikutuksia sekä riskien toteutumisen todennäköisyyksiä. Vaikutus ja todennäköisyys yhdessä määräävät sen, kuinka merkittävä riski on ja kuinka tärkeää sen minimoiminen on, Antila kuvailee. Menetelmä kuitenkin elää tilanteen mukaan, sillä kunkin laitoksen erityispiirteet on tärkeää ottaa huomioon. Lisäksi on huo- 18 FCG Consulting People 2/2012

19 Mäntsälän Vesi huolehtii määrätietoisesti talousveden laadusta toiminta-alueellaan. Vuonna 2011 yhtiö teki yhteistyössä FCG:n kanssa riskikartoituksen ja sen pohjalta riskienhallintasuunnitelman, tavoitteena tuottaa hyvää vettä aikaisempaa varmemmin. Prosessista on tulossa osa laitoksen normaalia toimintaa. Riskit on hallittava sekä vedenottamoilla, vedenkäsittelyssä että jakeluverkostossa, muistuttavat Hanna Yli-Tolppa (vasemmalla), Sari Rajajärvi ja Elina Antila. lehdittava siitä, etteivät tulokset jää mappiin, vaan prosessista tulee osa laitoksen normaalia toimintaa. Toimintamalli osaksi arkea Jatkossa Mäntsälän Vesi käy laitoksensa läpi keväisin ja syksyisin. Vuosittain pidetään riski-istunnot ja tarkistetaan, onko edellisellä kerralla sovitut toimenpiteet tehty. Täällä löytyy kehittämishalua sekä toimisto- että käyttöhenkilökunnasta, Elina Antila sanoo ja kiittää hyvästä yhteistyöstä. FCG osallistui myös elokuussa 2012 pidettyyn riski-istuntoon, mutta tästä lähin vesilaitos jatkaa työtä omin voimin riskienhallintasuunnitelman avulla. On kaikkien etu, että asiat pidetään kunnossa, se säästää kustannuksia ja se on myös tapa pitää kiinni osaavasta henkilökunnasta, Hanna Yli-Tolppa näkee. Toivottavasti myös media kiinnostuisi siitä, että vettä tulee ja se on hyvää. Hyvä vesi ei ole itsestäänselvyys. Oikeanlaatuisilla kosteikkokasveilla on suuri merkitys hulevesien hallinnassa. Uusi Hulevesiopas tulee tarpeeseen Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Eeva Eitsi Sataa, sataa ja tulvii. Hulevesien eli rakennettujen alueiden sade- ja sulamisvesien aiheuttamat haitat, kuten kaupunkitulvat, ovat viime vuosina lisääntyneet yhdyskuntarakenteen tiivistymisen myötä. Ongelmien voidaan ennakoida yleistyvän entisestään, kun ilmastonmuutoksen aiheuttama sadanta lisääntyy. Tähän tarttuu Kuntaliiton tuore Hulevesien hallinnan opas, jota on neljän vuoden ajan ollut valmistelemassa 40 hengen toimittajaryhmä. Putkiviemärien mitoitukset eivät enää riitä nykytarpeisiin, sanoo Hulevesioppaan ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Kunta liiton yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu. Niinpä opas antaa vesien hallinnalle uudet, myös ääri-ilmiöt huomioon ottavat mitoitusohjeet sekä kokonaisvaltaisen tiedon vaihtoehtoisista järjestelmistä. Luonto avuksi Usein ongelmat voidaan ratkaista käyttämällä hulevesien hallinnassa luonnonmukaisia, avoimia rakenteita kuten viivytyspainanteita tai -lampia. Uudet kosteikkoalueet voivat myös parantaa luontoarvoja ja lisätä viihtyisyyttä. Asia pitää ottaa huomioon jo maankäytön suunnitteluvaiheessa, sanoo maisema-arkkitehti Eeva Eitsi FCG:n maisemasuunnitteluyksiköstä. Hän on yhdessä Taina Tuomisen ja Eeva Rapolan kanssa työstänyt oppaan kasvillisuusosuutta. Ohjeet hulevesien hallintamenetelmien suunnitteluun ja mitoitukseen on puolestaan laatinut FCG:n toimialajohtaja Perttu Hyöty verkosto- ja yleissuunnitteluyksiköstä. Hulevesioppaan voi ladata internetistä kunnat.net -sivuilta. FCG Consulting People 2/

20 FCG panostaa pohjavesiosaamiseen Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Jarmo Teinilä Ympäristöasioiden painoarvon nousu ja arviointimenettelyjen lisääntyminen ovat viime vuosina monipuolistaneet tarvittavia tutkimuksia. FCG:n tuoreessa organisaatiouudistuksessa yhtiön pohjavesiosaaminen on keskitetty omaan tiimiin, jossa toimii nyt seitsemän henkeä läheisessä yhteistyössä hankekohtaisten asiantuntijoiden kanssa. 20 FCG Consulting People 2/2012 FCG tekee vedenhankintatutkimuksia eri puolilla maata. Kuvassa FCG:n Sanna Tikkanen ja Juha Kallio ottamassa näytettä Kehäradan rakennustyömaalla Vantaalla. Ylhäällä oikealla pohjavesitiimin vetäjä Esa Kallio.

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Agenda Lyhyt oppimäärä FCG:stä Tiedolla johtamisen keskittymä DRG tuotteistuksen historia Hankkeesta toiseen ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI BDO 13.5.2016 Johdanto Kiitämme mahdollisuudesta tarjota BDO:n asiantuntijuutta sekä projektikokemusta Kankaanpään kaupungille. Tässä

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

Tule mukaan Kunta elinvoiman johtajana -verkostohankkeeseen

Tule mukaan Kunta elinvoiman johtajana -verkostohankkeeseen Tule mukaan Kunta elinvoiman johtajana -verkostohankkeeseen Tämän aukeaman kuvat Elinvoiman eväät -teemaseminaarista Infra ja elinvoima 10.4.2013 Kansikuva: Pixhill.com Suomen Kuntaliitto Helsinki 2014

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo

Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo Ari Kolehmainen 26.11.2014 Page 1 Asiat 1. FCG Finnish Consulting Group 2. Nova

Lisätiedot

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa Terveydenhuollon Atk-päivät 2014 21.5.2014 Jyväskylä Petra Kokko Toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy FINNISH CONSULTING

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen FCG GRANT ADVISORS Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen Osaamista tarvitaan nyt jos koskaan EU ohjelmakaudella 2014 2020 suomalaisilla on kansallisella tasolla käytössä aiempaa vähemmän

Lisätiedot

Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa

Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa - toimeksiannon esittely 20.10.2015 LAPIN MATKAILUELINKEINON LIITTO RY Monialainen konserni Finnish Consulting Group FCG Suunnittelu ja tekniikka, FCG Konsultointi,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Tiivistelmä Kevalle luovutetusta raportista Vertikal Oy Simo Pokki ja Pirjo Tuosa 30.9.2017 Kevan toimeksianto Deskstudy -tutkimus työhyvinvoinnin ja

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Eurajoen kunnan lämpöverkoston yhtiöittämisselvitys

Eurajoen kunnan lämpöverkoston yhtiöittämisselvitys 1 (7) EURAJOEN KUNTA Eurajoen kunnan lämpöverkoston yhtiöittämisselvitys Tarjous FCG KONSULTOINTI OY FCG KONSULTOINTI OY Tarjous 2 (7) Eurajoen kunta kunnaninsinööri Sami Nummi Viite: Tarjouspyyntönne

Lisätiedot

Nova Schola Finlandia - Ajatuspaja 2

Nova Schola Finlandia - Ajatuspaja 2 Nova Schola Finlandia - Ajatuspaja 2 Kuntatalolla 20.1.2015 TERVETULOA! HUOM! Prezi-esitys teemasta Opetussuunnitelma ja teknologia: https://prezi.com/qzxphywa3a_q/opetussuunnitelmaja-teknologia/ klo 9:30

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Jyväskylän strategiapäivitys

Jyväskylän strategiapäivitys Jyväskylän strategiapäivitys Valtuustoseminaari Laukaa 23.05.2017 Harri Hyvönen Kehitysjohtaja Sisältö Aktiivinen ja hyvinvoiva kuntalainen Taustaa strategialle Muutoksen ajurit Nykyinen strategia Sidosryhmät

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Juha Suutala 6.9.2007

Juha Suutala 6.9.2007 Juha Suutala 6.9.2007 iiketoiminnan ja IT:n yhteistyö -case Tapiola Sisältö Toimintaympäristön kuvaus IT:n rooli yhtiöryhmässä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö Liiketoimintastrategiasta IT-strategiaan

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA

OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA 1 OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA Piia Tienhaara Seminaari 23.11.2017: Miten nostaa SOTE- asiakas keskiöön? 2 TAUSTAA Selvitys Tampereen kaupungille vuonna 2015 Haastattelut 2016 ( Finnish Service Alliance

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Johanna Kosonen-Karvo 9.3.2012 Technopolis Vantaa 01-2012 DM# 917670 Kuka minä olen? Johanna Kosonen-Karvo Tuotantotalouden DI, TKK, 1997 Asiantuntija

Lisätiedot

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA VESIHUOLTOPÄIVÄT 3.- Finlandia talo, Helsinki Antti Harinen LAITOSHANKKEET VESIHUOLTOALALLA Vesilaitos Projektin johto Suunnittelu Kilpailutukset Urakointi

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI 23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI Turun kaupungin tarkastuslautakunta 9.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 2 2 Tavoitteiden sisältö

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Jyväskylän strategiapäivitys. Kaupunginvaltuuston seminaari Kehitysjohtaja Harri Hyvönen

Jyväskylän strategiapäivitys. Kaupunginvaltuuston seminaari Kehitysjohtaja Harri Hyvönen Jyväskylän strategiapäivitys Kaupunginvaltuuston seminaari 13.3.2017 Kehitysjohtaja Harri Hyvönen Lähtökohtana nykyinen strategia 8.3.2017 2 Kaupunkistrategian taustaa ja tavoitteet TAUSTAA; Rohkeasti

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Asikkala Valtuustoseminaari

Asikkala Valtuustoseminaari Asikkala Valtuustoseminaari 25.9.2017 Valtuustoseminaarin ohjelma Maanantai 25.9.2017 klo 16.30 Valtuustoseminaarin avaus Valtuuston puheenjohtaja Hilkka Kemppi Uuden strategian valmistelu ja kunnan oma

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Strategiapäällikkö Marko Karvinen 2.5.2017 asukasilta 1 Kaupunkistrategia Helsingissä Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta Johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Lisätiedot

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto 2017-2018 Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle 2017-2018 on nyt käynnissä Tarjous 01/2017 USO-verkoston lähtökohta Uusi valtuustokausi alkaa keskellä

Lisätiedot

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 1 Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 116 000 jäsenyritystä 21 aluejärjestöä 400 paikallisyhdistystä 53 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä 1500 jäsentä kuntien valtuustoissa 55000 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Kunnan mielenterveys- ja päihdestrategiat - tehdäänkö papereita vai strategisia päätöksiä? Matti Kaivosoja LT, projektinjohtaja, Pohjanmaa-hanke

Kunnan mielenterveys- ja päihdestrategiat - tehdäänkö papereita vai strategisia päätöksiä? Matti Kaivosoja LT, projektinjohtaja, Pohjanmaa-hanke Kunnan mielenterveys- ja päihdestrategiat - tehdäänkö papereita vai strategisia päätöksiä? Matti Kaivosoja LT, projektinjohtaja, Pohjanmaa-hanke Miksi strategia? mielenterveyden edistäminen ja hyvien mielenterveyspalvelujen

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI

PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 24.10.2017 25.10.2017 Pöytyä tulevaisuusmatkalla Pöytyän strategian rakentaminen: missä haluamme tulevaisuudessa olla ja miten sinne pääsemme? Valtakunnalliset faktat:

Lisätiedot

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR -hanke 2015-2017

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Talous Sivu 1 / 5 Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Beckhoff Automationin vuoden 2012 maailmanlaajuinen liikevaihto oli 408 miljoonaa euroa Beckhoffin vuoden 2012 maailmanlaajuinen

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta Kyselyn ensitulokset Lape seminaari 22.8.2017 Anna Saloranta Anna Saloranta Johtamiskorkeakoulu&SOC 22.8.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kuljetusyritysten kehittäminen (verkostoissa). 11.10.2011

Kuljetusyritysten kehittäminen (verkostoissa). 11.10.2011 Juha Keskitalo: Kuljetusyritysten kehittäminen (verkostoissa). 11.10.2011 1 Mitä Onway Oy on tehnyt kuljetusyritysten kanssa 2009-2011? 1 LIIKETOIMINTA-ANALYYSIT -60 UUSMAALAISELLE KULJETUSYRITYKSELLE

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot