Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma. Miksi mukaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma. Miksi mukaan?"

Transkriptio

1 Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma Miksi mukaan?

2 Sisältö Pohjoisen ja etelän yhteistyö vahvistaa kuntia 3 Uutta näkökulmaa kunnan strategiatyöhön 4 Yhteinen työnteko monipuolistaa osaamista 5 Teksti: Maria Store Kuvat: Siru Aura, Sakari Autio, Vilma Hietala, Karita Immonen, Veijo Kaján, Pauli Koivusaari, Juha Peltola, Heli Sorjonen, Marjukka Peltonen, Jukka Pettersson, Leena Ritala, Hanna Romppainen Suomen Kuntaliitto Paino: Miktor Oy Helsinki 2010 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, PL Helsinki Puh Faksi Verkostot vahvistavat molemminpuolista asiantuntijatyötä 7 Kunnan eri alojen välinen yhteistyö tehostuu 8 Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät 8 Osallisuus ja yhteisöllisyys kunnassa kasvavat 10 Konkretia parantaa kansainvälistä toimintakykyä 11 Henkilöstön monikulttuurista osaamista tarvitaan 12 Vetovoimainen kunta houkuttelee 13 Toimiva kunta luo mahdollisuuksia elinkeinoelämälle 14 Kunta edistää globaalisti kestävää kehitystä 15 Yhteistyö motivoi kunnan henkilöstöä 17 Kansainvälisyys kasvattaa suvaitsevaisuuteen 18 Lähteet 19

3 Pohjoisen ja etelän yhteistyö vahvistaa kuntia Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma vahvistaa kuntien osaamista, peruspalveluiden tarjoamista, hyvää hallintoa ja paikallista päätöksentekoa ja ottaa huomioon kestävän kehityksen. Yhteistyöohjelman perusperiaatteet ovat vuorovaikutus, molemminpuolinen oppiminen ja tasa-arvo pohjoisen ja etelän kuntien välillä. Ohjelmaa rahoittaa ulkoasianministeriö. Maantieteellisenä alueena etelässä on Afrikka. Suomen kuntien etu vaatii yhä enemmän toimintojen suuntautumista kunnan ja maan rajojen ulkopuolelle. Globaalit ilmiöt ilmastonmuutos, ympäristökysymykset, maailmankauppa, kansainväliset sopimukset, turvallisuus ja väestöliikkeet vaikuttavat paikallisesti. Samanaikaisesti kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja kunnan toiminnan kehittäminen palveluiden parantamiseksi puhuttavat niin pohjoisen kuin etelän kuntia. Kuntien yhteistyöllä pyritään pitkäaikaisiin tuloksiin. Samalla kansainvälisyys edistää kuntalaisten suvaitsevaisuutta ja valmiuksia vastata maailman muutoksiin. Kunnat oppivat hyödyntämään monikulttuurista toimintaympäristöä sekä monipuolisia kansainvälisiä kuntaverkostoja. Yhteistyössä paikallishallinnon vertaisinstituutiot oppivat toisiltaan ja luovat osaamista keskenään. Suomen ja Afrikan kunnat määrittelevät yhdessä, millainen yhteistyö palvelee parhaiten kyseisten kuntien tarpeita ja tavoitteita, huomioi niiden erityispiirteet ja strategiat sekä edistää samalla kestävää ja laadukasta kuntakehitystä niin, että kaikki hyötyvät ohjelmaan osallistumisesta. Kuntayhteistyötä tehdään esimerkiksi sosiaali-, terveys-, opetus-, kunnallistekniikka-, infrastruktuuri-, ympäristö-, kulttuuri-, elinkeino- ja kirjastotoimialoilla. Käytännön tasolla yhteistyö on esimerkiksi strategiatyön kehittämistä, koulutusta, selvityksiä, teknistä yhteistyötä ja laatuindikaattorien kehittämistä eli viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden osaamisen vahvistamista. Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa toteutuu kehitysyhteistyön päätavoite etelän kuntien ensisijainen hyöty. Tässä esitteessä valotetaan kuitenkin sitä, mitä Suomen kunnat ovat saaneet yhteistyöstä etelän kuntien kanssa. Molemminpuolinen oppiminen ja etu luovat kuntakehitykselle kestävän pohjan ja suvaitsevaisen kasvualustan pohjoisen kuntien ja kuntalaisten sitoutuminen yhteistyöhön poikii etelän kunnille yhä enemmän kehitysmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Ohjelmassa on mukana isoja ja pieniä suomalaisia kuntia sekä kuntayhtymiä. Esitettä varten haastateltiin kaikkiaan 41 yhteistyössä vuonna 2010 mukana ollutta suomalaista projektikoordinaattoria, kunnanjohtajaa, ohjausryhmän jäsentä, luottamushenkilöä, viranhaltijaa ja työntekijää kaikista yhteistyötä tekevistä kunnista. He kertovat, miksi kunnan kannattaa lähteä mukaan pohjoinen-etelä kuntayhteistyöhön. 3

4 Uutta näkökulmaa kunnan strategiatyöhön Kuntien on kyettävä jatkuvasti tehostamaan omaa ja järjestämisvastuullaan olevaa palvelutuotantoa, jotta se vastaa kuntien muuttuviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa. 1 Kunnilla on keskeinen asema paikallisen hyvinvoinnin perusasioiden ylläpidossa ja luomisessa. Kunnissa tulisi ymmärtää yhä paremmin kokonaisuuksia ja oivaltaa omien toimintaprosessiensa ydin sekä oppia ja omaksua jatkuvasti uutta. 2 Kunnan strategiat ovat avainasemassa kunnan palveluita kehitettäessä. Oman kunnan strategioita on hyödyllistä tarkistaa samalla, kun vastaavia strategioita luodaan tai päivitetään etelän kunnassa, kuten Lempäälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult totesi. Hämeenlinnan projektikoordinaattorin Heidi Piilolan mukaan Kenian Nakurun päivitetty ympäristöstrategia herätti huomaamaan myös Hämeenlinnan ympäristöstrategian päivitystarpeen. Kangasalan projektikoordinaattori Erkki Ottela puolestaan kertoi, kuinka Ondangwan tuoreesta kuntastrategiasta voitaisiin ottaa mallia: Saimme käsiimme Ondangwan tuoreen kuntastrategian sen esittelytilaisuudessa ja se oli hemmetin hieno strategia!... Se oli todella tiivis ja hyvä, ja siinä oli se plä-plä-plää pois kokonaan. Just tällainen käytännönläheinen, se kävisi ihan oppikirjasta meilläkin. Tampereen ja tansanialaisen Mwanzan yhteistyöllä on ollut vaikutuksia siihen, miten kunnan asiakkaat, kuntalaiset nähdään. Tampereen päivähoidon ja perusopetuksen johtajan Leena Viitasaaren mukaan uuden näkökulman omaksuminen näkyy myös tulevassa päivähoitoa ja perusopetusta koskevassa strategiassa: Meidän seuraavissa strategioissa puhutaan monikulttuurisuudesta.... Siitä, että on eri kansalaisuuksia ja millä tavalla se otetaan tässä pedagogiikassa ja siellä arjessa huomioon. Haapavesi tekee yhteistyötä Tansaniassa Bagamoyon kanssa. Kuntien yhteistyössä kulttuuri käsitetään kunnallisen kehityksen lähteenä. Haapaveden kaupunginjohtajan Jouko Luukkosen mukaan pyrkimyksenä on kulttuurin keinoin kehittää kaupunkien hallintoa sekä poistaa köyhyyttä. Yhteistyöohjelma luo kunnalle mahdollisuuden kehittää kulttuuritoimintaansa, imagoaan ja kulttuurisidonnaista kunnan hallintoa. Oman kunnan strategioita on hyödyllistä tarkistaa samalla, kun vastaavia strategioita luodaan tai päivitetään etelän kunnassa.... 4

5 Yhteinen työnteko monipuolistaa osaamista Ohjelmassa pohjoisen ja etelän saman alan kunnalliset asiaintuntijat, viranhaltijat, työntekijät ja luottamushenkilöt sitoutuvat edistämään yhdessä määriteltyjä yhteistyön tavoitteita. Kollegoiden yhteinen työnteko mahdollistaa oppimisen toisilta saman alan osaajilta. Kun yhteistyössä tehdään vertailuja, kunnan asiantuntijat peilaavat omaa työtään ja oppivat uusista näkökulmista, kuten Hartolan ja Iramban yhteistyössä toiminut professori Marja-Liisa Swantz kertoi. Kunnan henkilöstön osaamisen vahvistuminen ja kunnan toiminnan ja palvelujen kehittäminen hyödyttää koko kuntaa ja kuntalaisia. Yhteistyö haastaa visionäärisempään ajatteluun, kuten Lahden ympäristöjohtaja Kari Porra totesi. Lahden eteläafrikkalaisessa yhteistyökunnassa työt tehdään eri tavalla. Tämä herättää pohtimaan, miten myös täällä voitaisiin toimia toisin tai tehokkaammin, urautumatta liikaa tuttuihin toimintamalleihin. Yhteistyössä omasta työstä ja toimintamenetelmistä kertominen ja niiden avaaminen afrikkalaisille yhteistyötahoille on olennaista. Hattulalaisen koulun rehtorin Seppo Kopran mukaan Kenia-yhteistyön kautta oma työnkuva on entisestään kirkastunut ja ajatus omasta työstä syventynyt. Yhteistyön kautta henkilöstön hankeosaaminen karttuu ja kielitaito kehittyy. Kunnan palveluita kehitetään nykyään myös pitkälti projektien kautta, joten henkilöstön projektiosaamisen vahvistuminen on Hämeenlinnan projektikoordinaattorin Heidi Piilolan mukaan tärkeää. Uudenlaiset tilanteet, kuten se, että yhteistyötaho on niin kaukana, ettei henkilökohtainen tapaaminen aina ole mahdollista, vaativat uudenlaisten toimintamallien opettelemista. Tiiviin yhteistyön ylläpitämisen keinoksi löytyi Lahdessa videokonferenssit. Se oli yksi keino lisätä vuorovaikutusta Etelä- Afrikkaan päin. Eihän meillä ollut aikaisemmin tällaista käytössä ollenkaan. Pohjoinen-etelä -ohjelman kautta me ylipäätänsä innostuttiin, että tämä olisikin hyvä Yhteistyö haastaa visionäärisempään ajatteluun.... tapa toimia, säästää luontoa, saastuttaa vähemmän ja toimia tehokkaasti.... Siinä säästyy aika paljon matkaaikaa, jos me pidetään sellainen kahden tunnin työpalaveri videokonferenssina. (Kari Porra, Lahti) Tampereen aluepelastuslaitoksen tiedotuspäällikön Veijo Kajánin mukaan Mwanza-yhteistyöstä on saatu kestäviä ideoita käytännön työhön. Palolaitosyhteistyön myötä suomalaisten ja tansanialaisten palomiesten välille on syntynyt luottamukselliset välit, mikä mahdollistaa rehellisen palautteen ja ideoiden saamisen tansanialaisilta. Afrikkalainen kollega tuo sellaisia asioita esille, mitä täkäläinen työntekijä ei välttämättä huomaisi ajatella. Kajánin mukaan Mwanzan yhteistyökumppaneilta on saatu vinkkejä maahanmuuttajille suunnatun turvallisuuskoulutuksen kehittämiseen. Kuntien yhteistyön tavoitteena on myös hyvän hallinnon edistäminen. Tätä vahvistetaan esimerkiksi koulutusten avulla. Suunnittelupäällikkö Vesa Komonen lasten ja nuorten palveluista Tampereelta oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa hyvän hallinnon koulutusta mwanzalaisille viranhaltijoille. Komonen kertoi tällä olleen vaikutuksia omaan työhön: Siinä oppi paljon tähän omaan lautakuntatyöhön. Elikkä kun valmistelen asioita, niin teen sen perinpoh- 5

6 6 jaisesti ja käännän nekin kivet, joita en ehkä aikaisemmin olisi kääntänyt.... Kun me tehdään jotain yhteiskunnan rahoilla, niin nämä hyvän hallinnon elementit pitäisi olla tietoisesti kaikessa mukana. Yhteistyö afrikkalaisen kunnan kanssa herättää pohtimaan kunnan resurssien ajan ja rahan käyttöä. Vaasan kasvatus- ja opetusviraston johtaja Harry Swanljung toi esille, miten Tansanian Morogorossa nähty tekemisen meininki ja yrittämisen halu on auttanut ymmärtämään, että vähäiselläkin tuella voidaan saada paljon asioita aikaan. Suhteellisuudentaju kasvaa ja oppii arvostamaan myös sitä, mitä omassa kunnassa on, kun on nähnyt elämää haastavimmissa olosuhteissa. Janakkalan kunnanvaltuutetun Pirjo Alijärven mukaan kenialaisten vierailu Janakkalan uudessa vanhainkodissa herätti pohtimaan työn sisällöllisiin seikkoihin panostamista: Se oivallus, mitä nyt omassa työssäkin näkee, mutta erityisesti tässä etelä-yhteistyössä on ollut se, että hyvää ja laadukasta, tärkeätä työtä pystytään tekemään vaatimattomissakin olosuhteissa.

7 Verkostot vahvistavat molemminpuolista asiantuntijatyötä Pohjoinen etelä kuntayhteistyössä syntyneet verkostot edistävät vertaisoppimista, kunnan toimialojen välistä yhteistyötä sekä kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi Tampere Mwanza yhteistyön oheistuloksena Tampereen yliopisto ja Saint Augustinen yliopisto ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Kuntayhteistyön seurauksena monessa kunnassa on aloitettu yhteistyö suomalaisen tai etelän yhteistyökunnan oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, tai aikaisempi yhteistyö on vahvistunut. Kemi on tehnyt yhteistyötä Tansaniassa Tangan kanssa. Kemin satamajohtajan Reijo Viitalan mukaan verkosto on laajentunut satamakaupunkien yhteistyön edetessä, esimerkiksi Tangassa järjestetyn satamaseminaarin vauhdittamana. Lahti on tehnyt ympäristöalan yhteistyötä Etelä-Afrikassa Bojanala Platinumin seutukunnan sekä Ghanassa Hon kaupungin kanssa. Lahden ja Bojanala Platinumin ympäristösektorilla käytetty vertaisarviointi on tuottanut hyviä tuloksia ja perustunut molemminpuoliseen oppimiseen. Vertaisarvioinnissa tietyn alan asiantuntija arvioi toisessa kunnassa vastaavaa toiminta. Tiukka arviointi vaatii perusteellista valmistautumista, joten sen tekeminen on asiantuntijalle opettavaista. Menetelmä on osoittautunut niin toimivaksi, että sen käyttö on vakiintunut myös Lahden, Turun ja Jyväskylän väliseksi vertaisarviointijärjestelmäksi. Kansainvälisten ja kuntarajat ylittävien verkostojen laajenemisen lisäksi verkostoitumista on tapahtunut kunnan sisällä. Esimerkiksi kunnan eri koulujen opettajat ovat verkostoituneet keskenään. Verkostot vahvistavat organisaation innovatiivisuutta. Ohjelman myötä syntyneistä erityisasiantuntijaverkostoista on hyötyä, kuten Kokkolan ympäristösuunnittelija Toni Uusimäki kertoi. Esimerkiksi kuntaohjelman järjestemä jäteseminaari kokosi eri kuntien ympäristöasiantuntijoita yhteen. Uusimäen mukaan tällaisissa seminaareissa tutustuu muiden kuntien ympäristöalan henkilöstöön ja saa vertaistukea haastavien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Bojanala Platinum arvioi Lahden ympäristöhallintoa Lahden kaupunki ja eteläafrikkalainen Bojanala Platinumin seutukunta ovat tehneet ympäristöalan yhteistyötä vuodesta 2002 alkaen. Yhteistyössä on otettu alun perin yritysten käyttöön kehitetyt ympäristöhallintajärjestelmät (EMS) käyttöön uudella, kuntaa hyödyttävällä tavalla. EU:n EMAS-asetuksen mukainen ympäristöhallintajärjestelmä pyrkii takaamaan paikallishallintojen jatkuvan ympäristöystävällisen toiminnan. Tämän järjestelmän arviointia on Lahden ja Bojanala Platinumin seutukunnan yhteistyössä tehty vertaisarviointien muodossa. Bojanala Platinumin seutukunnan edustajat ovat vuosien varrella tehneet Lahdessa kolme vertaisarviointia liittyen Lahden kaupungin ympäristöohjelman toimintaan ja ympäristötavoitteiden asettamiseen sekä Lahden jätehuoltoon ja Lahden alueen ilmastoohjelmaan. Lahti on tehnyt vastaavia arviointeja vesiensuojelusta ja jätehuollosta Bojanala Platinumissa. Kuntayhteistyöhön perustuva vertaisarviointi on koettu niin Lahdessa kuin Bojanala Platinumin seutukunnassa tehokkaana keinona parantaa ympäristöhallinnon tasoa. Arvioinnin kohde saa vertaisarvioista arvokasta palautetta ja suosituksia ja arvioinnin tekijät ovat saaneet ideoita vastaavien toimintojen toteuttamiseen omassa kunnassaan. 7

8 Kunnan eri alojen välinen yhteistyö tehostuu Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät Pohjoinen etelä yhteistyö on lisännyt kunnan eri alojen ja hallintokuntien viranhaltijoiden ja työntekijöiden välistä yhteistyötä. Kunnan eri toimijoille ja päättäjille on muodostunut laajempi kuva oman kunnan toiminnasta ja kunnan palveluiden sisällöstä, kuten Hattulan ja Janakkalan projektikoordinaattori Jukka Pettersson toi esille. Monialainen yhteistyö on tärkeää, kun tavoitteena on kuntien palveluiden tehokkaampi tuottaminen. Tulevaisuudessa monipuolisille ja kokonaisvaltaisille palveluille on yhä suurempi kysyntä. Yhteistyön eri osa-alueet tuovat niiden päättäjiä ja toimijoita yhteen. Vantaan varhaiskasvatuksen kehittämispäällikön Jarmo Lounassalon mukaan tällaisen vapaamuotoisen foorumin synnyttäminen olisi muuten erittäin vaikeaa. Luottamuksen kasvaminen eri alojen toimijoiden välillä edistää kaikkea yhteistä toimintaa kunnan hyväksi. Eri toimialojen välinen yhteinen merkityksellinen toiminta madaltaa hallinnon rajoja ja lisää alojen välistä yhteistyötä, minkä myös Janakkalan kunnanvaltuutettu Pirjo Alijärvi totesi. Hänen mukaansa Nyahururussa Keniassa kotioloista poikkeavassa ympäristössä syntyneellä yhteisellä kokemuksella on ollut positiivinen vaikutus kunnan asioita käsiteltäessä ja hoidettaessa, sillä yhteyttä pidetään nyt enemmän ja keskustelua käydään syvemmällä tasolla. Yhä yleistyvä kuntien yhdistyminen on haasteellinen muutosprosessi. Ennen Hämeenlinnan seudun kuntamuutoksia pohjoinen etelä kuntayhteistyötä tekivät Lammi, Tuulos, Kalvola ja Renko. Hämeenlinnan projektikoordinaattorin Heidi Piilolan mukaan kuntien yhteisestä projektista oli hyötyä, kun kunnat liitettiin Hämeenlinnan kaupunkiin. Aikaisemman yhteistyön ansiosta liitoksen jälkeinen toiminta lähti helpommin liikkeelle, kun osa kuntien päättäjistä ja henkilöstöstä tunsi toisensa entuudestaan. Sekä Suomessa että Afrikan eri maissa pohditaan keinoja lähidemokratian ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Kemin kaupunginvaltuutetun Sari Moisasen mukaan Tansaniassa päättämisen tasot ovat kuntalaisia lähellä tietyn kadun asukas pystyy vaikuttamaan paljon tähän lähiympäristöönsä. Tampereen kansainvälisten asioiden päällikön Satu Vuorisen mukaan yhteistyöstä Mwanzan kanssa on saatu hyviä eväitä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Tampereella toimivat alueelliset työryhmät, eli Alue-Alvarit, ovat asukkaiden ja kaupungin yhteistyöelimiä, joissa kunkin alueen toimijat kuntalaiset, järjestöjen ja seurojen edustajat voivat vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä ja sen palvelujen suunnitteluun sekä antaa kaupungille aluetta koskevia tietoja asioiden valmistelun ja päätöksenteon tueksi. 3 Tampereella kaupunki on jaettu viiteen eri alueeseen. Kuntademokratian kehittämispäällikkö Outi Teittinen tutustui perusteellisesti kaupunginosatyöhön Mwanzassa ja se toimi yhtenä Tampereen Alue-Alvarin suunnittelun pohja-aineistona. Hartola on tehnyt yhteistyötä Tansaniassa Iramban piirikunnan kanssa. Professori Marja-Liisa Swantzin mukaan Tansaniassa on yksi maailman organisoiduimmista kunnallishallinnoista ja kylähallinnon ollessa yksi virallisista yksiköistä, on paikallinen päätöksenteko itsenäisempää. Tansaniassa osallistavaan suunnitteluun perustuvien kyläsuunnitelmien teolla on pitkät perinteet ja niissä otetaan järjestelmällisesti huomioon kunnan eri asukasryhmien näkemykset. Hartolan kunnanvaltuutettu Maija-Liisa Mamian mukaan yhteistyöstä saatiin uutta pontta Hartolan kyläsuunnitelmien tekoon. Ne pitävät sisällään muun muassa kylän tavoitteet, mahdolliset epäkohdat ja mitkä asiat ovat hyvin sekä yhteenvedon kylän järjestö- ja yritystoiminnasta. Niitä 8

9 päivitetään vuosittain tarkastetaan, mitkä asiat ovat toteutuneet, mitkä ovat vielä toteutumatta ja mitä uutta on tullut esille. Yhteistyössä kunnan luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden näkökulmat avartuvat ja tämä vaikuttaa heidän toimintaansa ja päätöksentekoonsa, totesi Janakkalan kunnanvaltuutettu Pirjo Alijärvi. Hartolan kunnanvaltuutetun Maritta Virtasen mukaan yhteistyö Iramban kanssa on vaikuttanut kuntalaisille tiedottamiseen: Ruohonjuuritason mielipiteiden kunnioittaminen on lisääntynyt tai ajatellaan, että ei ainoastaan täällä kunnan virastolla tiedetä, vaan kylissäkin tiedetään, paikalliset ihmiset tietävät. Kunnan tulee järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi heitä koskevien paikallisten ja alueellisten asioiden käsittelyssä. Monessa kunnassa tätä edistää kunnan nuorisovaltuusto. Vantaan nuorisovaltuuston edustajat ovat oppineet nuorisovaltuuston toiminnasta Namibiasta, Windhoekista. Namibiassa nuorisovaltuusto koostuu koulujen edustajista ja Vantaan kansainvälisten asioiden päällikön Lauri Lapilan mukaan toiminta on aktiivisempaa, sillä se lähtee enemmän nuorten näkökulmasta. Mwanzasta mallia asukkaiden kuulemiseen Tampereen Alue-Alvarien kehittämistyöhön saatiin hyviä kokemuksia Mwanzan kaupungin osa-alue työstä. Mwanzan kaupunki on jaettu 20 alueeseen (ward), joista jokaisessa on oma lauta-kuntansa (ward development committee). Nämä alueet on jaettu pienempiin osiin, naapurustoihin, joihin kuuluu noin taloutta ja joissa toimivat omat lautakuntansa (Neighbourhood Committees, Mtaas; village council maaseudulla). Nämä pitävät kokouksia noin kerran kuussa ja niiden tehtävänä on erilaisten kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus. Hankkeiden tarkoituksena on asukkaiden elinolosuhteiden parantaminen ja köyhyyden vähentäminen. Asukkaat kertovat kokouksissa ajatuksistaan ja tarpeistaan mitä alueella pitäisi parantaa. Ehdotuksista keskustellaan ja päätetään yhdessä, mitä asioita kulloinkin viedään eteenpäin. Rahoitusta hankkeisiin haetaan ward development committeelta. Kokouksissa keskustellaan myös muista alueeseen liittyvistä asioita ja tarpeista, jopa yksittäisten perheiden asioista. Mwanzassa nämä lautakunnat ovat osa edustuksellista päätöksentekojärjestelmää. 9

10 Osallisuus ja yhteisöllisyys kunnassa kasvavat Yhteisöllisyys ja osallisuus sekä niiden vahvistaminen näkyvät selvästi Afrikan kuntien luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnassa. Janakkalan kunnanvaltuutetun Pirjo Alijärven mukaan kokoukset ovat Keniassa antoisampia, sillä ne perustuvat vahvaan vuorovaikutukseen osallistujien välillä. Kun asioita pohtii yhdessä, syntyy enemmän ja syvällisempiä oivalluksia. Kemin yhteistyön projektikoordinaattorin ja teknisen palvelukeskuksen hallintopäällikön Marja Kynsijärven mukaan Tansaniassa kunnan asioita käsitellään yhteisöllisemmin keskustelemalla: Se meillä on opittavaa, kun me tehdään täällä joku paperi, niin me pannaan sähköpostilla eteenpäin, että lukekaa. Ja joku lukee, joku ei lue. Mutta siellä kokoonnutaan ja niistä keskustellaan.... Meidän pitäisi enemmän tällaista keskustelukulttuuria saada aikaiseksi, kokoontua enemmän yhdessä. Lahden projektikoordinaattori Anna Aallon mukaan yhdessä tekeminen korostuu Etelä-Afrikassa ja Ghanassa: Etelä-Afrikassa on yleisempää osallistaminen, integroiminen ja laaja-alainen katsominen - siitä voitaisiin oppia.... Esimerkiksi ympäristökasvatuksessa meillä tiedotetaan ja tehdään lehtisiä ja tietoiskuja. Sen pitäisi enemmän olla sitä, että saataisiin ihmiset mukaan tekemään ja innostumaan siitä. Siellä ympäristöasiat lähtevät enemmän yhteisöstä. Usein kaukaa näkee selvemmin, kuten Janakkalan kunnanvaltuutettu Pirjo Alijärvi toi esille: Kun on tarpeeksi kaukana kotoa ja tarpeeksi erilaisessa ympäristössä ja kulttuurissa, joutuu oikeasti panostamaan siihen läsnäoloonsa siellä.... Ja väitän, että sellaista omaa kasvua, ammatillista tai henkistä, niin sitä kasvua tapahtuu nimenomaan sen oman porukan yhteisyyden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi on tehty konkreettisia asioita. Tampereen lasten ja nuorten palvelujen suunnittelupäällikön Vesa Komosen mukaan Mwanzasta saatu kokemus rohkaisee uusiin avauksiin myös Tampereella: Me tuodaan Kylätalot kaupunkiin. Eli tällainen ajatus siitä, että meillä jotkut päiväkodit tai koulut saa tämmöisen statuksen.... Se on kaikille, mutta toivotaan, että sieltä lapsiperheet saisi yhteisöllisyyden tukikohtia. 10

11 Konkretia parantaa kansainvälistä toimintakykyä Kansainvälisyys on kunnan välttämätön voimavara tänä päivänä. Yhteistyö Afrikan kunnan kanssa vahvistaa Suomen kunnan kansainvälistä toimintakykyä. Siihen kuuluu esimerkiksi kunnan kyky kehittää kansainvälisiä suhteita sekä toimia kansainvälisissä projekteissa ja hankkia kansainvälistä rahoitusta. 4 Yhteistyön kautta luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden kielitaito kehittyy. Tämä palvelee kaikkea kansainvälistä yhteistyötä, auttaa toimimaan ulkomaalaisten kanssa Suomessa, helpottaa omasta työstä kertomista vieraalla kielellä ja hyödyttää uusimman alan tiedon ja kirjallisuuden löytämistä, kuten Lahden ympäristöjohtaja Kari Porra toi esille. Tampereen päivähoidon ja perusopetuksen johtaja Leena Viitasaari kuvasi: Käymme jonkin verran EECERA-konferenssissa (early childhood education) ja siellä on myös Afrikan maita aina edustettuna. Kynnys osallistua niihin, pitää esityksiä, kertoa suomalaisesta pedagogiikasta, niin sehän vaan madaltuu. Kyllähän kaikki tällainen lisää sitä, että maan rajojen ulkopuolella toimiminen tuntuu ihan tavalliselta. Eri kulttuureissa tuttujen käsitteiden sisällöt ja merkitykset vaihtelevat. Käsitteiden kulttuurisidonnaisuuden ymmärtäminen avartaa. Kangasalla kunnanvaltuutettuna toiminut Raila Erkkola huomasi yhteistyössä, kuinka demokratia voidaan käsittää eri tavoin. Tämä sai ymmärtämään kuuntelemisen tärkeyden. Kuntien päätökset eivät kosketa ainoastaan paikallista ja kansallista tasoa, vaan niillä on kansainvälisiä vaikutuksia. Tämä vaatii kunnan päättäjiltä ja henkilöstöltä kansainvälistä näkemystä, kuten Hattula, Janakkala Nyahururu yhteistyön projektikoordinaattori Jukka Pettersson toi esille: Saadaan kuntaan globaalia näkemystä ja globaalia osaamista, niin silloin pystytään tekemään paremmin näitä päätöksiä. Tämä eurooppalainen näkökulma ei riitä, vaan pitää olla globaali näkökulma. Kaupungin kansainvälistymisstrategia erittelee, miten kaupungin kansainvälistymisellä pyritään toteuttamaan kaupungin yleisiä tavoitteita. Sen avulla kehitetään yhteistyötä ja yhteistyösopimuksia paikallisten ja ulkopuolisten toimijoiden kesken. 5 Kuntien kansainvälinen yhteistyö on osa kunnan luonnollista toimintaa, minkä esimerkiksi Vaasan kasvatus- ja opetusviraston johtaja Harry Swanljung toi esille. Lahden ympäristöjohtajan Kari Porran mukaan ympäristösuojelun kansainväliset hankkeet ja yhteistyö Bojanala Platinumin seutukunnan ja Hon kaupungin kanssa ovat olleet hyvä malli siitä, mihin suuntaan Lahden kansainvälistymisstrategiaa on haluttu kehittää. Kemin satamajohtaja Reijo Viitalan mielestä Kemin kansainvälistymisstrategiaa voidaan nyt konkreettisesti toteuttaa yhteistyöhankkeessa tansanialaisen Tangan kaupungin kanssa. Kokkolan keskushallinnon suunnittelupäällikkö Seppo Kässi totesi samaa yhteistyöstä Tansanian Ilalan kanssa: Kun ajatellaan kunnan strategiaa, niin siellä voimakkaasti tulee esille kunnan kansainvälistyminen, yhteydet muualle. Toisaalta Kokkolan kansainvälistyminen näkyy katukuvassa, yrityksissä, kouluissa ja oppilaitoksissa ja tietysti kunnankin toiminnassa. Tämä on tietysti väylä nähdä, mikä tämä maailma on ja mitä se kansainvälisyys on Kokkolassa. 11

12 Henkilöstön monikulttuurista osaamista tarvitaan Monikulttuurisuus on osa kuntien arkea. Se vaikuttaa kunnan palvelutarjontaan, tasa-arvon toteuttamiseen sekä henkilöstön osaamistarpeisiin. Tarvitaan yhä enemmän asiakkaan kulttuuritaustan ja kielen huomioimista. On kuntien edun mukaista toimia käytännön esimerkkinä monikulttuurisesta ja monimuotoisesta työnantajasta. 6 Suomalaisen ja afrikkalaisen kunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyöstä saamilla kokemuksilla on merkittävä arvo monikulttuuriselle kunnalle. Eri kulttuureista, uskonnoista ja kieliryhmistä tulevien ihmisten kohtaamiseen saa eväitä yhteistyöstä. Vaasan kansliapäällikön Anna-Maija Iitolan mukaan Vaasaan saapuvien nigerialaisten vaihto-opiskelijoiden vastaanotto oli helpompaa Tansania-kontaktien vuoksi. Hämeenlinnan koordinaattorin Heidi Piilolan mukaan yhteistyöstä kenialaisen Nakurun kanssa on ollut tukea arjen työhön päiväkodissa: Henkilökohtaisesti on ollut apua ja on meidän työyhteisössäkin, kun on puhuttu paljon myös siitä kulttuurien kohtaamisesta. Koen, että siitä on ollut apua, kun meille on tullut maahanmuuttajaperheitä. Kuntiin halutaan yhä enemmän kansainvälisiä osaajia, professoreita ja vaihto-opiskelijoita, kuten Tampereen kansainvälisten asioiden päällikkö Satu Vuorinen painotti. Tällöin kunnan henkilöstön on osattava toimia eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Pohjoinen etelä kuntayhteistyö opettaa Vuorisen mukaan monikulttuurisuuteen ja katsomaan asioita uudella tavalla. Kokkolan keskushallinnon suunnittelupäällikön Seppo Kässin mukaan yhteistyöllä Ilalan kanssa on kunnan henkilöstöä kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen kouluttava vaikutus: Tällä seudulla on kymmenen vuoden päästä huomattavasti enemmän ulkomaalaislähtöisiä pysyvästi asuvia, määräaikaisesti asuvia ja opiskelijoita. Kaupungin oman organisaation ja sen henkilöstön kyky ja osaaminen toimia heidän kanssaan tätä kautta paranee. Kuntiin halutaan yhä enemmän kansainvälisiä osaajia, professoreita ja vaihto-opiskelijoita

13 Vetovoimainen kunta houkuttelee Kunta kamppailee työnantajana osaavasta henkilökunnasta valtion ja yksityisen sektorin kanssa. Kunnan on markkinoitava itseään tuleville työntekijöille. Kunta viestii omalla toiminnallaan siitä, millainen paikka se on elää ja toimia. Kunnan on osattava houkutella ulkomaisia investointeja ja tarvittavaa työvoimaa tarjoamalla monikulttuurisen asukaskunnan edellyttämät palvelut, suvaitseva kaupunki-ilmapiiri ja hyvä elinympäristö. Nämä lisäävät kunnan kansainvälistä toimintakykyä. 7 Tulevaisuuden kunta kilpailee parhaista asiantuntijoista ja on kunnan kilpailuetu, mikäli sillä on tarjota mielenkiintoisia kansainvälisiä projekteja, korosti Salon kansainvälisten asioiden päällikkö Terhikki Lehtonen. Myös Tampereen kansainvälisten asioiden päällikkö Satu Vuorinen nosti esille saman vetovoimatekijän: Tämä on selkeästi yksi keino tai kanava, miten kunta tekee kansainvälistä yhteistyötä.... Se on myös sellainen markkinointikeino, siis että me pystytään itseämme markkinoimaan tämmöisenä aktiivisena kuntana. Toimivana kuntana. Osaava henkilöstö parantaa kunnan palveluja ja tehokkuutta ja on yksi kunnan tärkeimmistä voimavaroista, kun se kilpailee veronmaksajista, yrityksistä ja asukkaista. 8 Yhteistyössä osoitettu kunnan osaaminen ja innovaatioiden leviäminen ulkomaille luo mahdollisuuksia markkinoida kuntaa kotimaassa ja maailmalla, kuten Lahden ympäristöjohtaja Kari Porra kertoi: Kyllähän on aika hienoa, että yhteistyöpartnerit siellä Etelä-Afrikassa julistavat toteuttavansa jätehuoltomallia Lahden mallin mukaisesti. Ja myös vesiensuojelua, että se on Lahdessa kehitetyn ravintoketjukunnostuksen soveltamista ja samoin ympäristövalistuskasvatus on lahtelainen malli. Kyllä se on ihan tärkeä viesti Lahden ympäristöosaamisen kansainvälisessä markkinoinnissa: Sitä, mitä olemme tehneet kunnallishallinnossa, on voitu soveltaa maailmalla ja se on käyttökelpoista myös muualla. Kunnan markkinoinnissa tuodaan esille kunnan vetovoimatekijöitä. Lahden ympäristöjohtajan Kari Porran mukaan yhteistyöstä on saatu ideoita viestintään ja markkinointiin, esimerkiksi videoiden käyttämiseen verkkotiedottamisessa ja elävämpien massatapahtumien järjestämiseen. Kunnan tunnettavuus voi perustua historiaan tai kuuluisiin henkilöihin. Näitä kilpailukykytekijöitä ja vahvuuksia on tuotava esille, jotta paikkakunta olisi houkutteleva. 9 Janakkalan kunnanvaltuutetun Pirjo Alijärven mukaan työskentely Nyahururun kulttuuriperinnön hyödyntämiseksi herätti panostamaan myös Janakkalan omaan kulttuuriperintöön: Miten Janakkalassa esitellään näitä omia kulttuuriperintöön liittyviä ihmisiä? Esim. Uno Cygnaeuksen juhlavuosi on nyt tänä vuonna. Niihin on panostettu ihan eri tavalla. Silmien aukaisu on johtanut siihen, että täällä tapahtuu hyvin konkreettisia asioita. Yhteistyössä osoitettu kunnan osaaminen luo mahdollisuuksia markkinoida kuntaa kotimaassa ja maailmalla

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

SUOMEN KUNTIEN KEHITYSYHTEISTYÖSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN

SUOMEN KUNTIEN KEHITYSYHTEISTYÖSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN SUOMEN KUNTIEN KEHITYSYHTEISTYÖSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN Esiselvitys Suomen Kuntaliitto Heli Liikkanen Helsinki 2000 2 Sisällys Esipuhe. 3 1. Lähtökohdat.... 4 1.1 Pohjoisen ja Etelän väliset suhteet.. 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 2/2005 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 2/2005 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 2/2005 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Kestävä kehitys kuuluu kaikille 6 Hyvinkään Laureaan oma

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 2/2007 Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuudesta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 40v-juhlavuosi s. 24 Työvoima-teema Esittelyssä metallibändit s. 28 Kyläliite: Tutustu 24 suupohjalaiseen

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Eija Lahtinen ja Elina Vehmasto 2005 PAIKALLISEN KEHITTÄMISTYÖN KÄSIKIRJA Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot