Loppuraportti: Yleisötapahtumien liikkumisen ohjaus Tampereen seudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti: Yleisötapahtumien liikkumisen ohjaus Tampereen seudulla"

Transkriptio

1 Loppuraportti: Yleisötapahtumien liikkumisen ohjaus Tampereen seudulla

2 1. Hankkeen perustiedot Lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Hankkeen toteutus ja tulokset Liikkumisen ohjauksen pilotointi tapahtumissa... 3 Tanssipidot... 4 Jääkiekkopelit... 4 Seminaarit ja kongressit Kongressien joukkoliikennelippu Liikkumisen ohjauksen ohjeet tapahtumajärjestäjille Pyöräparkin tuotteistaminen Pyöräilyviikko Ongelmat hankkeen toteuttamisessa Hankkeen rahoitus ja organisointi Toiminnan jatkuvuus... 7

3 1. Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Yleisötapahtumien liikkumisen ohjaus Tampereen seudulla Ohjelma: Liikkumisen ohjauksen ohjelma LOHJELMA2 Hankkeen toteuttaja: Ekokumppanit Oy Hankkeen kesto: Hankkeen budjetti: Hankkeen vastuullinen johtaja: Suvi Holm, puh Lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Yleisötapahtumien liikkumisen ohjauksessa on suuri potentiaali edistää kestävää liikkumista. Tampereella järjestetään vuosittain yli sata yleisötapahtumaa, joissa vierailijoita on noin puolitoista miljoonaa. Tampere on vilkas kesäkaupunki ja turistit tulevat tänne usein kesätapahtumien perässä. Kaupungissa järjestetään myös kansainvälisiä tieteellisiä ja muita kongresseja. Tampereen imagolle ja ympäristölle on saavutettavissa merkittäviä hyötyjä panostamalla yleisötapahtumien liikkumisen ohjaukseen. Lisäksi kaupungissa on lukuisia usein toistuvia tapahtumia, kuten Tampere Filharmonian konsertit ja paikallisten SM liigajoukkueiden jääkiekko ottelut, joissa käy paljon ihmisiä omilla autoillaan. Hankkeen tavoitteena oli tuoda liikkumisen ohjausta Tampereen seudun yleisötapahtumiin ja tehdä ohjauksesta pysyvä osa yleisötapahtumien rutiineja. Tavoitteena oli pilotoida liikkumisen ohjausta tapahtumissa, ja näin luoda monistettavissa olevia malleja tapahtumien liikkumisen ohjauksen organisoinnille. Oleellista toiminnan vakiinnuttamisessa on saada tapahtumajärjestäjät ja tapahtumien asiakkaat huomioimaan ja sitoutumaan liikkumisen ohjauksen toimenpiteisiin, erityisesti suurimmissa ja toisaalta usein toistuvissa tapahtumissa. Tavoitteena oli, että tapahtumayleisö asennoituu entistä positiivisemmin junan, bussin ja polkupyörän käyttöön, ja tapahtumajärjestäjät ymmärtävät liikkumisen ohjauksen merkityksen tapahtumien ympäristövaikutusten kannalta. Hankkeen kohderyhmä oli tapahtumien yleisö, tapahtumajärjestäjät ja viranomaiset. Toimintatapojen kehittämisessä keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Tampereen kaupungin eri yksiköt, tärkeimpänä Tapahtumatoimisto, Tampereen joukkoliikenne, tapahtumajärjestäjät ja Tampere Convention Bureau. 3. Hankkeen toteutus ja tulokset 3.1 Liikkumisen ohjauksen pilotointi tapahtumissa Hanke toteutti monipuolisesti liikkumisen ohjauksen käytännön toimia Tampereella. Hankkeen alkuvaiheessa keväällä 2012 kartoitettiin liikkumisen ohjaukselle sopivimmat yleisötapahtumat. Tavoitteena oli saada hankkeen yhteistyökumppaneiksi tapahtumia, jossa liikkumisen ohjauksen potentiaali oli suuri ja joissa liikkumisen muutokset nähtiin realistisiksi. Tapahtumien valinta tehtiin yhteistyössä Tampereen Tapahtumatoimiston kanssa.

4 Hanke toteutti liikkumisen ohjausta Tanssipidoissa, Tammerkosken sillalla tapahtumassa, Tammerfestissä ja syksyn 2012 jääkiekkopeleissä. Lisäksi hanke osallistui tiiviisti kongressien tapahtumatuotannon liikkumisen ohjauksen kehittämiseen osana STEM hanke (Sustainable Tampere for Events and Meetings, 2013 alkaen Greening yhteistyö). Joillekin tapahtumille hanke tarjosi ainoastaan ohjeistusta liikkumisen ohjaukseen, mikä oli riittävää esimerkiksi Tammerkosken Sillalla musiikkitapahtumassa ja Tammerfestissä, joiden ympäristöohjelmissa liikkumisen ohjaus oli huomioitu. Tanssipidot Suomalaisvirolainen Tanssipidot kansantanssitapahtuma järjestettiin Tampereella kesäkuussa Tapahtumassa liikkumistarvetta syntyi erityisesti noin 5000 osallistujan liikkuessa majoituskoulujen ja harjoitus ja esiintymispaikkojen välillä. Hanke järjesti ja neuvotteli tapahtumaan 4 päivän Tampereen paikallisbussien bussikortin (5 ), jota myytiin hieman yli 2200 kappaletta. Lisäksi hanke koordinoi lisävuorojen tarvetta erityisesti iltatilaisuuksiin. Matkustusoikeus näkyi logona tapahtumapassissa. Lisäksi tapahtumaorganisaation käytössä oli 25 kaupunkipyörää ja siirrettävä pyöräparkki, Car Bike Track. Kaupunkipyörät olivat erittäin kovassa käytössä, sillä etäisyydet tapahtumassa olivat juuri pyörille sopivat. Niillä vähennettiin autoiluntarvetta ja saatiin aikaiseksi hyvää mieltä. Palaute bussilipusta oli erittäin hyvää ja hintaa pidettiin sopivana. Ongelmana oli, että kaikki kuljettajat eivät olleet saaneet riittävästi tietoa kisapassiin sisällytetystä lipusta. Virolaiset osallistujat olivat myös jättäneet ilmoittamatta ylimääräisestä harjoituksesta, mikä ruuhkautti yhtenä tapahtuma aamuna bussiliikennettä aiheuttamatta kuitenkaan suurempaa harmia. Muissa kesätapahtumissa hanke oli mukana tarjoamalla siirrettäviä pyöräparkkeja erityisesti Ratinan alueella, jossa monet tapahtumat järjestetään. Kokemusten ansiosta kesäksi 2013 oli tarkoitus asentaa pysyvät pyöräparkit Ratinan ja Laukontorin alueelle, mutta asia on vielä heinäkuussa 2013 suunnittelijan pöydällä. Väliaikaisten pyöräparkkien rakentamista yleisötapahtumiin tullaan jatkossa edistämään tapahtumatoimiston ohjeilla ja neuvonnalla, jotka liittyvät Greening Events kokonaisuuteen. Pysyviä pyöräparkkeja yleisötilaisuuksiin sopiville paikoille lisätään kaupungin pyöräilysuunnittelijan virkatyönä ja osana keskustan kehittämisen laajempaa kokonaisuutta. Seuranta pysyvien parkkien osalta tehdään kaupunkikehityksen pyöräilynedistämisen prosessissa. Jääkiekkopelit Syksyllä 2012 hanke toteutti joukkoliikennepainotteisen liikkumisenohjauskampanjan Tampereen jäähallin, Tampereen joukkoliikenteen ja jääkiekkoseurojen Tapparan ja Ilveksen kanssa. Jääkiekkopelien liikkumisen ohjausta toteutettiin Ilveksen ja Tapparan kotipeleissä syksyllä Syyskuun 2012 aikana ihmissandwichit jakoivat yhteensä 4000 bussilippua, joista noin 1200 käytettiin. Samalla jaettiin reittikarttaa ja muistutettiin kiekkokansaa bussikyydin mahdollisuudesta. Kokeilun taustalla oli jäähallin parkkipaikkojen muuttuminen maksulliseksi. Tämä nähtiin hyvänä ajankohtana muuttaa peleihin

5 tulevien liikkumisrutiineja. Lisätoimena hanke toteutti siirrettävät pyöräparkit hallin pääovelle ja pelaajatunnelin viereen koko kaudeksi. Parkit olivat käytettyjä otteluiden ja harjoitusten aikana. Yhteistyö molempien seurojen kanssa toimi hyvin ja toiminta sai näkyvyyttä Aamulehdessä, paikallislehti Morossa sekä molempien seurojen nettisivuilla. Palaute sekä pyöräparkista että bussilipuista oli positiivista. Tavoitteena oli vaikuttaa paitsi suoraan tapahtuma alueen liikenteen määrään myös asenteisiin. Ensi kausi näyttää, oliko kampanjasta pysyvämpää hyötyä. Mittarina on joukkoliikenteen ottelubussien käyttöaste. Ottelubussien täyttöastetta seurataan joukkoliikenteen liikennesuunnittelijan virkatyönä. Asennemuutoksen seurantaan ei ole resurssia, mutta ottelubussien käyttöaste näyttää suuntaa myös tässä. Ottelubussien kehittämisen ongelmaksi havaittiin se, että bussille on vaikea keksiä järkevää työtä ottelun ajaksi, jolloin kustannus bussia kohden nousee korkeaksi. Seminaarit ja kongressit Hanke osallistui tiiviisti 2012 ja 2013 Tampere talon ja Tampere Convention Bureaun koordinoimaan kestävän kehityksen työhön (STEM Sustainable Tampere for Events and Meetings, 2013 alkaen Greening). Hanke on sekä osallistunut säännölliseen työryhmätyön että pitänyt puheenvuoroja ja työpajoja kahdessa STEM hankkeen seminaarissa. STEM hanke on edistänyt tapahtumatoimijoiden verkostoitumista ja tarjonnut foorumin tapahtumien kestävän kehityksen työlle, mukaan lukien liikkumisen ohjaus. Työryhmässä ovat olleet edustettuina mm. Tampere talo, Tampere Convention Bureau, Pirkanmaan Festivaalit ry, Tapahtumatoimisto, Ahlman, Tredea, Reilun kaupan kaupunki hanke ja Tampereen kaupungin eri yksiköt. Työryhmää on tarvittaessa jaettu eri teemojen ympärille ideointipalavereihin ja täydennetty sitä vielä ulkopuolisella osaamisella. 3.2 Kongressien joukkoliikennelippu Hanke oli tiiviisti mukana kehittämässä mallia kongressien joukkoliikennelipusta ja edistämässä sen käyttöönottoa. Tampereella järjestetään vuosittain noin 70 kansainvälistä kongressia, joihin osallistuu yhteensä noin 7000 henkilöä. Joukkoliikennelippu tarjoaa ilmaisen matkustusoikeuden Tampereen joukkoliikenteen tilaamilla bussilinjoilla Tampereella järjestettävien kansainvälisten kongressien vieraille. Sillä edistetään kestävää liikkumista ja pyritään edistämään Tampereen valintaa kongressien pitopaikaksi. Päätöksen lipun käyttöönotosta teki Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta toukokuussa Ilmaista kongressilippua kokeillaan vuoden 2014 loppuun saakka, jonka jälkeen kokemusten ja lipun suosion perusteella päätetään jatkosta. 3.3 Liikkumisen ohjauksen ohjeet tapahtumajärjestäjille Kokemukset tapahtumien kestävän liikkumisen toteuttamisesta on koottu ohjeiksi tapahtumanjärjestäjille. Näin liikkumisen ohjaus on tapahtumajärjestäjälle mahdollisimman yksinkertaista.

6 Ohjeet ovat lähteneet eteenpäin esimerkiksi Tapahtumatoimiston, Pirfestin ja Tampere Convention Bureaun kautta. Lisäksi on käyty läpi tärkeimpien tapahtumapaikkojen nettisivut ja tarjottu tapahtumajärjestäjille valmista tekstiä liikkumisen ohjaukseen Pyöräparkin tuotteistaminen Hankkeessa oli tavoitteena luoda selkeät ohjeet tapahtumajärjestäjille siitä, kuinka he saavat pyöräparkit käyttöönsä. Tapahtumatoimisto markkinoi pyöräparkkeja eteenpäin. Pyöräparkkien käytön tulisi olla tapahtumajärjestäjälle helppoa. Tämä osoittautui ongelmalliseksi, koska pyöräparkkeja ei ole olemassa, eikä niille ole varastotilaa tai pystyttävää tahoa. Asia pitäisi saada tapahtumatoimiston tai muun kaupungin tahon budjettiin. SITO:n Lohjelma hankkeessa kokeiltiin mellakka aidoista tehtyjä väliaikaisia pyöräparkkeja jalkapalloturnauksissa. Heidän kokemuksiaan pyritään hyödyntämään myös tapahtumien parissa Ekokumppanien liikkumisen ohjauksen työssä. Kesäkuussa 2013 väliaikaisten pyöräparkkien ohjeistus oli laadittavana Tampereen kaupungin virkamiehillä. Väliaikaisten pyöräparkkien rahoitus on jatkossa kaupungin vastuulla. 3.5 Pyöräilyviikko 2013 Hanke toteutti yhteistyössä Ekokumppanit Oy:n muun liikkumisen ohjauksen toiminnan sekä paikallisten yhdistysten kanssa monipuolisen ohjelman valtakunnalliselle pyöräilyviikolle toukokuussa Pyöräilyviikko edisti hankkeen tavoitteita. Tapahtumia järjestettiin 25 ja ne keräsivät noin 1500 osallistujaa. Pyöräilyviikon tavoitteena oli erityisesti kannustaa perheitä pyöräilemään, synnyttää keskustelua koulujen pyöräilyohjeista sekä lisätä työmatkapyöräilyä. Viikko sai erittäin runsaasti medianäkyvyyttä. 4. Ongelmat hankkeen toteuttamisessa Hankkeen toteuttamisessa törmättiin muutamaan selkeään ongelmaan. Läheskään kaikki tapahtumajärjestäjät eivät nähneet tarvetta liikkumisen ohjaukselle, eivätkä siksi olleet valmiit panostamaan. Heille olisi kelvannut kaikki ilmainen, mutta heillä ei ollut halua resursoida liikkumisen ohjausta. Tärkeätä olisi, että olisi aina joku nimetty vastuuhenkilö, mutta tämä onnistui vain Tanssipitojen ja jääkiekkojoukkueiden osalta. Vastuuhenkilön nimeäminen on täysin riippuvainen tapahtumajärjestäjän halusta edistää kestävää liikkumista. Kyse on resurssipulasta ja kustannuksista, mutta myös tapahtumajärjestäjien asenteista. Arviomme mukaan kyse on ongelmasta, joka poistuu tai vähenee aikanaan, kun saadaan hyviä kokemuksia muualta. Tampereella tunnutaan olevan aika konservatiivisia. Kustannuksia ja ylimääräistä työtä pelätään. Ehkä tässäkin muutos lähtee tapahtumien asiakkaista. Toinen selvä ongelma oli Tampereen joukkoliikenteen matkakorttiuudistuksen osuminen hankeen toteutuksen kanssa samaan aikaan. Uudistus ei mennyt suunnitellusti, ja siksi joukkoliikenteen resurssit olivat kovin sidotut. Heiltä ei yksinkertaisesti riittänyt aikaa meidän tarpeisiimme. Heille on kuitenkin syytä esittää suurkiitos yhteistyöstä kongressilipun valmistelussa. Toivon mukaan saamme tapahtumalippukonseptin kehitettyä liikkumisen ohjauksen jatkotyössä. Siihen vaadittava tieto on jo olemassa.

7 Kestävän kehityksen periaatteiden kytkeminen tapahtuma alueiden käyttöoikeuksiin ja vuokriin on kaupungin päätöksentekokoneistossa. Tampereen kaupunki on sitoutunut edistämään alueellaan kestävää kehitystä ja siksi haluamme myös tapahtumajärjestäjien ottavan nämä seikat huomioon, sanotaan Tampereen tapahtumatoimiston kotisivulla, joten tahtotilaa asian edistämiselle on olemassa. 5. Hankkeen rahoitus ja organisointi Hankkeen budjetti oli euroa, joka muodostui Liikenneviraston euron, Ympäristöministeriön euron, Tampereen kaupungin (ECO2, Tampereen joukkoliikenne, Tampereen tapahtumatoimisto) ja Ekokumppanit Oy:n 4000 euron osuuksista. Hankkeessa työskentelivät Juhana Suoniemi (2012), Sanna Ovaska (2013) ja kesätyöntekijä (2012) Mikko Rintala. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Matti Holopainen Liikennevirastosta, Kaisa Kauhanen ja Sara Lukkarinen Motivasta, Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriöstä, Markus Joonas Tampereen Tapahtumatoimistosta, Maiju Lieskivi Tampereen joukkoliikenteestä ja Tiina Sahakari Tampereen kaupungin ECO2 hankkeesta. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kerran. 6. Toiminnan jatkuvuus Yleisötapahtumien liikkumisen ohjaus jatkuu Ekokumppanit Oy:ssä osana muuta liikkumisen ohjauksen koordinaatiotyötä. Lisäksi Tampereen Tapahtumatoimisto, Tampereen joukkoliikenne ja muut yhteistyökumppanit osaltaan edistävät hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä myös jatkossa. Tapahtumajärjestäjien kanssa yhteistyötä tekevät tahot osaavat aiempaa paremmin edellyttää yleisötapahtumilta liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä osana kestävän kehityksen toimenpidejoukkoa. Onnistumista seurataan tekemällä katsauksia tapahtumien pyöräparkkien kehitykseen (Ekokumppanit), seuraamalla kiinteiden pyörätelineiden määrää (Kaupunkikehitys) ja seuraamalla joukkoliikenteen myymien tapahtumalippujen vuotuista määrää (JoLi). Tampere Convention Bureaun koordinoiman Greening hankkeen tavoitteena oli kehittää tapahtumille kestävän kehityksen työkaluja ja mahdollista sertifiointia. TCB:n koordinointivastuu Greening yhteistyöstä päättyi keväällä 2013 päätösseminaariin, mutta Tampereen kaupungin Kestävä yhdyskunta yksikkö yhdessä Tapahtumatoimiston kanssa otti työn jatkumisesta vastuuta. Suunnitteilla on hakea EU rahoitusta hankkeelle, jossa tavoitteena olisi monipuolisesti kehittää Tampereen seudun tapahtumien kestävyyttä, mm. luomalla tapahtumille ympäristökriteeristö. Tässä liikkumisen ohjaus tulisi olemaan yksi osa alue. Tampere Suvi Holm toimitusjohtaja Ekokumppanit Oy

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään. Loppuraportti

Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään. Loppuraportti Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään Loppuraportti Sisällys Hankekuvaus... 3 Ohjausryhmä... 3 Työpaikkoihin kohdistunut kampanjointi... 4 Lainattavat pyörät... 4 Osallistuneet työpaikat... 4 Viisaan

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012 Projektipäällikkö Mikko Metsänen 1 Akaan Verkko -hanke Toimintalinja: Euroopan sosiaalirahasto: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä

Lisätiedot

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Toteutusaika 20.9.2004 28.2.2006 Hankenumero 15916 Diaarinumero 559/3514-2004 Hankehenkilöstö Juhani Pihlajamaa, yritysneuvoja

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Johanna Korpikoski EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu 1 EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu Julkaisija: Turun Kaupunki, 2013

Lisätiedot

Pilke Stay Up Late 2015

Pilke Stay Up Late 2015 Pilke Stay Up Late 2015 Tapahtumajärjestäminen Sami Haverinen Anni Ketola Jenni Korhonen Leena Korteniemi Vilma Linna Pauliina Suojärvi Maarit Tähkänen Soluessee Kesäkuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2013 3 Viestintä ja mediasuhteet 4 Vastuullinen toiminta 5 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kuntien energiatehokkuustyö

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 4 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLLYS Malikkeen vuokraamotoiminnan sosiaalinen tilinpäätös 4 Painopaikka: Kirjapaino Hermes Oy, Tampere Tekstit:

Lisätiedot