Otteita arjesta. Huhtikuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otteita arjesta. Huhtikuu 2014"

Transkriptio

1 Otteita arjesta Huhtikuu

2 2

3 Hyvä lukija Yritykset ovat vastuussa toiminnastaan omistajien ja työntekijöiden lisäksi myös yhteiskunnalle laajemmin. Hyvä yrityskansalaisuus merkitsee oman toiminnan vaikuttavuuden tunnistamista. Kun on vaikuttavuutta, on myös vastuuta. Haluamme olla kehittämässä Suomea ja suomalaisten mahdollisuuksia tietotekniikan hyödyntämisessä. Me innovoimme ihmisille työkaluja, joilla he voivat toteuttaa omia unelmiaan. Hyvä yrityskansalaisuus on ennen kaikkea tekoja, konkreettisia hankkeita hyvinvoinnin lisäämiseksi. Haluamme tällä julkaisulla kertoa arkeamme lähellä olevista asioista. Hankkeista, jotka liittyvät kasvuun, työmahdollisuuksiin, yrittäjyyteen, työelämän kehittymiseen, oppimiseen ja ympäristöön. Monet toimialat ja suomalaisten työpaikat elävät vahvaa muutosta. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus näissä muutoksissa on merkittävä. Vaikka osa muutoksista heijastuu epävarmuutena, olemme myös nähneet uskomattoman hienoja uusia suomalaisia menestystarinoita. Yhteistä näille tarinoille on vahva tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen. Haluamme auttaa niin uusia startup-yrityksiä kuin muitakin yrityksiä parantamaan tuottavuuttaan. Talouden menestystarinat ovat riippuvaisia siitä, miten ihmiset jaksavat töissä paremmin ja pidempään kuin tänä päivänä. Tietotyön luonne muuttuu ja asettaa myös uusia vaatimuksia johtamiselle. Olemme kehittäneet läsnätyöksi ristimäämme konseptia erinomaisin tuloksin. Digitalisointi näkyy myös tavassa oppia ja opiskella. Panostamme vahvasti opettaja- ja koulutusyhteistyöhön. Kannamme huolta nuorten ja lasten tasa-arvoisesta oikeudesta hyvään opetukseen. Tuotteiden ja palveluiden tehokas käyttö kaikilla sektoreilla pienentää huomattavasti kokonaisenergian kulutusta, hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa ekotehokuutta. Microsoft haluaa käydä laajaa yhteiskunnallista vuoropuhelua. Pidetään yhteyttä! Yhteistyöterveisin, Ari, Max, Camilla, Hanna, Petri, Aki ja kasvava joukko microsoftilaisia Suomessa 3

4 Viherkalliossa viihdytään Viherkalliossa panostetaan johtamiseen ja oppilaiden viihtymiseen. Kolmannen luokan oppilaat kertovat, mikä heidän mielestään on koulussa kivaa. Akseli Leppänen: Viherkallion koulussa on parasta kaikki. Eri laitteissa parasta on se, että saa ladata pelejä. Matikkapeli auttaa oppimisessa. Tiia Paatero: Kivointa koulussa on kuvis ja ope. Olen oppinut laitteiden käyttöä koulussa, kotonakin on tietokoneita. Magnus Rantala: Koulussa on kivointa, kun saa käyttää kaikista eniten tabletteja ja tietokoneita. Oppii erilaisia juttuja, esimerkiksi lataamaan kuvia, kirjoittamaan ja pelaamaan matikkapelejä. 4

5 Partners in Learning -ohjelma Suomessa: Opintiellä tulevaisuuteen Espoolaisella Viherkallion koululla on takanaan sadan vuoden historia, mutta se on vahvasti kiinni nykyajassa ja tulevassa. Kaiken keskipisteessä on oppilas, jonka tulevaisuuden taitoja kehitetään tieto tekniikan käyttöä ja vuorovaikutustaitoja opettamalla. Viherkallio on ollut mukana Microsoftin Partners in Learning -ohjelmassa vuodesta 2011 lähtien. Se on valittu ohjelman ainoana suomalaisena kouluna vuoden 2014 mentor-kouluksi. Lähestymme koulumaailmaa Partners in Learning -ohjelmassa sekä pedagogisesta että teknologian näkö kulmasta, sillä 2000-luvun koulussa tarvitaan uudenlaista johtajuutta ja monipuolisia yhteisöllisiä taitoja. Laadukkaalla, personoitua oppimista tukevalla teknologialla on vahva rooli osana innovatiivisia opetuskäytäntöjä, jotka puolestaan edistävät nyt ja tulevaisuudessa tarvittavien taitojen oppimista, sanoo Microsoftin Partners in Learning -ohjelman päällikkö Marianna Halonen. Osana Microsoftin kansainvälistä verkostoa viherkalliolaiset ovat erilaisissa koulutuksissa ja seminaareissa saaneet tukea innovatiivisten käytäntöjen ja pedagogiikan kehittämiseen. Olemme päässeet verkostoitumaan muiden samalla tavalla koulun kehittämisestä kiinnostuneiden kanssa ja näkemään, miten asioita muualla tehdään. Rehtorimme Mikko Leppänen on tukenut osallistumistamme täysillä ja antanut resursseja hankkeisiin osallistumiseen, kertoo luokanopettaja Tomi-Pekka Niukkanen. Tietokoneita ja tabletteja käytetään kaikilla luokka asteilla. Esikoululaiset harjoittelevat oppimis pelejä sekä lukemista ja kirjoittamista, isommat oppilaat tekevät esityksiä ja kirjoittavat esseitä. Haluamme oppilaiden oppivan jo varhaisessa vaiheessa niitä tietotekniikan peruskäyttötaitoja, joita he tulevaisuudessakin tulevat tarvitsemaan, Niukkanen kiteyttää. Yhteistyö on valttia. Akseli Leppänen (vas.) ja Erik Muhonen työstävät esitelmää. Miten se kuva lisättiinkään? Iida Tamminen (vas.) ja Riikka Orrensuo. Magnus Rantalan mielestä tietotekniikan käyttö on kivointa koulussa. Tomi-Pekka Niukkanen opastaa. 5

6 Tulevaisuuden teknologiaa kehitetään hyvinvointi- ja opetuskäyttöön Tulevaisuuden haasteita opetuksessa, terveydenhuollossa ja ympäristössä pyritään ratkaisemaan teknologian avulla. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään Suomessakin monella taholla. Kinect-liikkeentunnistimen käyttöä oppimis- ja osallistumisympäristössä kehitetään Avoimuudesta Voimaa Oppimisverkostoihin -hankkeessa. Hämeen ammattikorkeakoulu toimii Kolmiulotteiset ja mobiilit osallistumis- ja oppimisympäristöt -osaprojektissa. Siinä tutkitaan ja pilotoidaan erityisesti hyvinvointialalle suunnattuja virtuaali- ja lisättyyn todellisuuteen pohjautuvia, oppimista ja osallistumista edistäviä ratkaisuja. Päätavoitteena on ollut mahdollistaa alan opiskelijoille ja opettajille konkreettisia kokemuksia siitä, miten uutta teknologiaa voidaan käyttää osana hyvinvointialan ammatillista toimintaa. Samalla pilotit ovat tuoneet uuden teknologian alan työntekijöiden arkeen, toteaa hankkeen projektipäällikkönä toimiva yliopettaja Merja Salminen. Kinect valikoitui mukaan toteutukseen sen potentiaalin takia. Luonnollinen käyttöliittymä sopii niillekin, joille teknisten käyttöliittymien käyttäminen on esimerkiksi vamman takia mahdotonta, media-assistentti Leena Koskimäki HAMKista kertoo. Opiskelijamme ovat ohjanneet Virvelinrannan asiakkaita esimerkiksi virtuaalisessa keilaamisessa ja testanneet kehonhallintaa harjoittavaa sovellusta, jossa lisätyn todellisuuden avulla voi oppia muodostamaan paremmin käsityksen oman kehonsa ulottuvuuksista. Tarkoitus on laittaa opiskelijavoimin kehitetyt Kinect-sovellukset lähdekoodeineen muidenkin käyttöön ja muokattavaksi. Ohjelmointia harrastetaan jo iltapäiväkerhoissa Turun Ammattikorkeakoulun Salon yksikön opiskelijat opettavat Salon seudun ala-asteilla iltapäiväkerhotoimintana visuaalista ohjelmointia Kodu-ohjelmalla ja Xbox-ohjaimella. Kodun avulla pyritään kehittämään nuorten ongelmanratkaisu- ja ohjelmointitaitoja. Keväällä 2013 kokeilussa oli kolme seudun koulua ja syksyllä mukaan liittyi jo kymmenen uutta koulua. Kinectin avulla voidaan kehittää kehonhallintaa. 6

7 Kodu-ohjelmointikielellä herätetään lasten kiinnostusta ohjelmointiin ja parannetaan nuorten ongelmanratkaisutaitoja. 7

8 AppCampus vauhdittaa yrittäjiä menestykseen Vuonna 2012 käyntiin polkaistu mobiilisovellusten kehittämistä edistävä AppCampus-ohjelma on noussut kansainvälisestikin tunnustetuksi ohjelmaksi. Microsoftin, Nokian ja Aalto-yliopiston yhteishankkeen kautta on julkaistu jo kymmeniä huippusovelluksia Windows Phone -ekosysteemille. AppCampus on tähän mennessä saanut yli rahoitushakemusta yli sadasta maasta. Kaikkia hakijoita motivoi sama päämäärä: saada idealle rahoitus ja päästä kehittämään mobiilisovellusta, josta voi tulla kansainvälinen menestystarina. Ohjelmaan hyväksytyt hakijat saavat euron rahoituksen riippuen projektin laajuudesta. Ohjelmaan on valittu tähän mennessä 270 yritystä. AppCampus on jo ensimmäisen toimintavuotensa aikana osoittanut kykynsä luoda uusia työpaikkoja ja olla aktiivisesti auttamassa yrittäjiä kohti menestystä kansainvälisillä sovellusmarkkinoilla. Tähän mennessä olemme investoineet Suomessa yhteensä 1,6 miljoonaa euroa 50:een Suomesta lähtöisin olevaan tiimiin, joista osa on ollut mukana myös AppCademy-koulutusohjelmassamme. Monet näistä yrityksistä olisi jääneet syntymättä ilman AppCampusta, ja siksi olemme olleet suoraan osallisena useiden uusien työpaikkojen syntymiseen, sanoo AppCampuksen Mika Okkola. AppCampusta rahoittavat Aalto-yliopisto, Microsoft ja Nokia, jotka investoivat kolmivuotiseen hankkeeseen yhteensä 21 miljoonaa euroa. Rahoituksen lisäksi ohjelma tarjoaa sovelluksia kehittäville yrittäjille muun muassa mobiiliteknologiaan, sovelluksen kaupallistamiseen, muotoiluun ja käytettävyyteen sekä markkinointiin ja viestintään liittyvää koulutusta. Lisäksi yritykset saavat käytännön markkinointitukea, kun sovellus on saatavilla Windows Phone -kaupassa. Virginia Liu Microsoftilta tutustuu Dark Lands -peliin. Pelin kehittäjä Vladislav Spevak Mingle Gamesistä esittelee. 8

9 Lappeenrantalainen Seepia Games Ltd on yksi AppCampukselta rahoitusta saaneista suomalaisista startup-yrityksistä. Yritys on ollut mukana myös AppCademy-koulutusohjelmassa. Meille AppCampuksen arvokkain anti on ollut kuukauden kestävä AppCademy-koulutusohjelma. Se tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden keskustella kovien alan ammattilaisten kanssa. Saimme hyvin laaja-alaisesti ymmärrystä ja ideoita liiketoimintamallin kehittämisestä tuotteen designiin. AppCademy auttoi meitä tekemään laadukkaamman tuotteen, millä voi olla suuri merkitys yrityksemme tulevaisuuden kannalta, kertoo Seepia Gamesin toimitusjohtaja Jani Tietäväinen. Seepia Gamesin ensimmäinen mobiilisovellus Permia Duels julkaistiin joulukuussa

10 Yrittäjät ottivat tuottavuusloikan Viimeisen kymmenen vuoden aikana uusia työpaikkoja on syntynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja erityisesti palvelualoille. Jotta yritykset pärjäävät kiihtyvässä kilpailussa ja digitaalisessa ympäristössä, niiden on panostettava määrätietoisesti tuottavuuskehitykseen. Palvelualojen työnantajat PALTAn toimitus johtaja Riitta Varpen mukaan tuottavuuden kohentamiseen tarvitaan toimintatapojen ja prosessien uudis tamista, uutta johtamiskulttuuria, selkeitä arjen malleja sekä tietotekniikan soveltamista ja juuri tässä järjestyksessä. Ensivaiheessa tuottavuutta parannetaan helpoiten yritysten sisällä. Työn joustavuutta ja liikkuvuutta lisätään pienin askelin nykyaikaisella tiedonsiirrolla, pilvipalveluilla ja mukana liikkuvalla teknologialla. Näin parannetaan asiakas palvelua ja työn tehokkuutta. Microsoft Oy synnytti Tuottavuusloikka-projektin yhdessä Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa syksyllä Projektissa haluttiin erityisesti kannustaa pk-yrityksiä tunnistamaan teknologian tuottavuutta parantavia mahdollisuuksia. Pienet yritykset tarvitsevat koulutusta ja kumppaneita palvelujen käyttöön. Yritykset eivät välttämättä tunnista, mistä apua löytäisi erityisesti alkuvaiheessa, Varpe toteaa. Tuottavuusloikkaan osallistuivat myös Tampereen yliopisto, TeliaSonera Finland sekä pilottiprojektin osalta Tampereen yliopiston Palveluinnovaatiokeskus TamSI, Pirkanmaan yrittäjät ja Tampereen kaupungin kehitysyhtiö Tredea. Tampereen yliopisto teki noin 90 pk-yrityksen haastattelututkimuksen tuottavuuskehityksen ja pilvipalvelujen käyttöön liittyvistä kokemuksista ja haasteista. Lisäksi mukana oli neljä pirkanmaalaista kasvuyritystä, jotka saivat projektin taustatahoilta konkreettista apua toimintatapojensa kehittämiseen ja pilvipalvelujen käyttöönottoon. Esimerkiksi Tampereen Messut tehosti arjen toimintamalleja ja tiedonsiirtoa kumppaneille, jolloin aikaa vapautui enemmän varsinaiseen asiakaspalveluun. Joustava työ vahvistaa tuottavuutta ja tekee työnteosta entistä mielekkäämpää. Suomalaiset kuluttajat ovat korkealla OECD-vertailussa tieto tekniikan ja verkkopalvelujen käytössä. Nyt tarvitaan pk-yrityksissä samaa asennetta ja innostusta teknologian hyödyntämiseen, PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe kertoo. 10

11 Nuori yrittäjä työllistää itsensä Nuori Yrittäjyys ry ja Microsoft Oy kehittävät nuorten työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla eväitä yrittäjyyden alkuun. Yhteistyöllä vahvistetaan esimerkiksi nuorten tieto- ja viestintäteknologiataitoja, yrittäjyystietoa, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa. Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriaisen mukaan yhteistyö tavoittaa tuhansia nuoria. Haluamme sytyttää kipinän näyttämällä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, mikä on mahdollista. Teemme yhteistyötä myös erilaisten opintomateriaalien osalta ja haastamme nuoret taklaamaan teknologian avulla tämän päivän yhteiskunnallisia ongelmia. Urban Turku -tapahtuman teemana oli tulevaisuuden kaupunkiympäristö. Nuori Yrittäjyys ry ja Microsoft järjestivät tapahtuman huhtikuussa

12 12

13 Etätyö järkeistää arjen Kansallista etätyöpäivää vietettiin 20. syyskuuta 2013 jo kolmatta kertaa. Kansallinen etätyöpäivä on Microsoftin ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) järjestämä kampanja. Tavoitteena on vaikuttaa työkulttuuriin, työvälineisiin sekä ympäristöön muun muassa viestimällä etätyön monimuotoisuudesta. Tällä viitataan sekä työnteon riippumattomuuteen paikasta että yhteisöllisyyteen: teknologian avulla työntekijä voi tänä päivänä olla sujuvasti osa työyhteisöä tai tiimiä missä ikinä työskenteleekin. Vuoden 2013 kampanjaa suojeli pääministeri Jyrki Katainen. Noin ihmistä ympäri Suomea teki etätöitä kampanjan innoittamana. Luku vastaa Raision kokoisen kaupungin väkilukua. Kampanjaan ilmoittautui 714 yritystä, julkishallinnon organisaatiota, yhdistystä ja järjestöä, mikä oli lähes kolminkertainen määrä edellisvuoteen nähden. Kun osallistujilta kysyttiin tärkeimpiä motiiveja etätyöskentelylle, suosituimmiksi motiiveiksi osoittautuivat seuraavat asiat: Saan enemmän aikaiseksi, Voin päättää missä ja milloin työni teen sekä Arki rullaa paremmin. Yhtenä tärkeimmistä vaikuttimista mainittiin myös Luonto kiittää. Osallistuvien organisaatioiden määrän kolminkertaistuminen edellisvuoteen nähden osoittaa, että työnantajat haluavat aktiivisesti tarjota joustavia työskentelytapoja työntekijöilleen. Etätyön nähdään hyödyttävän niin työntekijää, työnantajaa kuin elinympäristöämme, SYKEn kampanjavastaava Saara Reinimäki toteaa. Saan enemmän aikaiseksi Voin päättää missä ja milloin työni teen Arki rullaa paremmin Etätyö vaatii uudenlaisia esimiestaitoja Etätyö on vakiinnuttanut paikkansa Suomessa. Teknologia, selkeät tavoitteet ja esimiesten luottamus työntekijöihin nähdään etätyön tärkeimpinä mahdollistajina. Etätyöbarometriin vastanneista henkilöstö päättäjistä 81% koki, että teknologian avulla etätyöntekijä on osa työyhteisöä paikasta riippumatta. Yli kolme neljästä kokee etätyöllä ja sen tuomilla työn joustoilla olevan positiivinen vaikutus sekä työhyvinvointiin että työnantajamielikuvaan. Lähde: Microsoftin Etätyöbarometri 2013, johon vastasi 251 henkilöstö päättäjää Suomessa. 13

14 Läsnätyöllä joustoja ja työtyytyväisyyttä Innostus. Ylpeys omasta työstä. Luottamus. Osallistuminen. Niistä on microsoftilaisuus tehty. Microsoft palkittiin keväällä 2013 Henry ry:n Henkilöstöteko palkinnolla. Yritys sijoittui vuonna 2013 toiseksi myös Great Place to Work -instituutin kilpailussa, jossa palkitaan Suomen parhaita työpaikkoja. Microsoft on ollut kilpailun kärkisijoilla 10 vuoden ajan. Mistä aineksista Microsoftin innostava työkulttuuri koostuu, Tia Ainola ja Drazen Dodik? Microsoft on siinä mielessä poikkeuksellinen työnantaja, että täällä käytetään aikaa ja energiaa myös ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin miettimiseen. Siihen kuuluu myös fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten voimavarojen huomioiminen. Läsnätyön kulttuurissamme ihmisellä on itsellään vapaus päättää, miten arki, perhe-elämä ja työ nivoutuvat yhteen parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi aamuruuhkassa ei tarvitse istua, jos ei halua. Teknologia mahdollistaa läsnäolon, vaikka et olisikaan fyysisesti aina paikalla. Selkeät tavoitteet ja johtaminen pitävät huolen, että tuloksia syntyy. Läsnätyön kulttuuriimme kytkeytyy paljon hyviä käytäntöjä enemmän kuin osasimme odottaakaan. En usko, että kukaan meiltä haluaisi palata vanhaan, vähemmän joustavaan maailmaan, kertoo IT-tukipalveluista vastaava johtaja Tia Ainola. Läsnätyö on aivan mahtavaa! Saan itse päättää miten ja missä aikani käytän. Esimerkiksi tiimipalaveriin voin osallistua vaikka Tampereelta vohvelikahvilasta. Tulin itse Microsoftille suoraan koulusta Microsoft Academy for College Hires -ohjelman kautta ja minut yllätti täysin, miten nuorempiakin työntekijöitä kannustetaan tuomaan omat ideat ja ajatukset esille, iloitsee Windows Phone -tuotteiden tekninen asiantuntija Drazen Dodik. Drazen Dodikin läsnätyöpaikkana tällä kertaa vohvelikahvila Tampereella. Microsoftin ekosysteemi Suomessa Microsoftin ekosysteemiin Suomessa kuuluu yritystä, jotka työllistävät noin ihmistä. Microsoftin ohjelmistoja sekä tuotteita käyttävät organisaatiot työllistävät tämän lisäksi arviolta IT-ammattilaista. 14

15 Tia Ainola arvostaa mahdollisuutta valita itselle sopivin ja tehokkain tapa työskennellä. 15

16 Vapaaehtoisen aika on arvokasta Microsoftilla työskentelevä markkinointipäällikkö Uchenna Ikegwuonu toimii Pakolaisavun vapaaehtoisena kouluvierailijana. Hyväntekeväisyyshankkeet toteutetaan useimmiten lahjoitusvaroin ja vapaaehtoisvoimin. Nykyteknologian avulla voidaan tehostaa toimintaa ja käyttää rajalliset resurssit paremmin hyödyksi. Toiminnan sydämessä ovat kuitenkin aina ihmiset, jotka käyttävät omaa aikaansa ja osaamistaan yhteisen hyvän puolesta. Kaikki microsoftilaiset voivat käyttää vuodessa kolme työpäivää itse valitsemaansa vapaaehtoistyöhön. Yrityksenä Microsoft tukee useita järjestöjä tarjoamalla niille teknistä tukea, koulutusta, sovelluksia ja niiden käyttöoikeuksia. Microsoftin vapaa ehtoistyö palkittiin vuonna 2011 European Employee Volunteering Awards -kilpailun Suomen palkinnolla. Nuorten tukena Suomen Pakolaisavun toiminnassa Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti arjessa ja yhteiskunnan jäseninä. Microsoft on tehnyt monipuolista yhteistyötä järjestön kanssa sekä lahjoituksin että vapaaehtoistyön kautta. Suomen Pakolaisavun toimintaan Suomessa kuuluu muun muassa kehityskasvatus, jonka avulla lisätään nuorten tietoisuutta pakolaisuudesta ja siirtolaisuudesta. Microsoftilla työskentelevä markkinointipäällikkö Uchenna Ikegwuonu toimii Pakolaisavun vapaaehtoisena kouluvierailijana. Kouluvierailuilla tärkeintä on herättää keskustelua, Uchenna toteaa. Aiheet voivat olla tunteita herättäviä ja asiat täytyy muistaa tuoda esille mahdollisimman objektiivisesti. Osallistujien joukossa saattaa olla myös pakolaistaustan omaavia nuoria, joita aiheet ovat koskettaneet henkilökohtaisesti. Pakolaisavun kautta on mahdollista saada kouluun myös pakolaistaustainen kouluvierailija, joka kertoo oman tarinansa. Kouluvierailuiden lisäksi Uchenna toimii Pakolaisavun Kurvi-hankkeessa nuorten mentorina. Hankkeen tavoitteena on auttaa vuotiaita maahan muuttajataustaisia nuoria löytämään omat voimavaransa ja hyödyntämään niitä työ- ja opiskelumahdollisuuksien löytämisessä. Iloa ja elämyksiä lapsille HOPE - Yhdessä & Yhteisesti ry toimii lasten paremman arjen puolesta. Sen kautta voi lahjoittaa käyttökelpoisia vaatteita ja tavaroita apua tarvitseville perheille. Lisäksi yhdistys tukee lasten harrastus mahdollisuuksia ja virkistystoimintaa. Microsoftin henkilöstö järjesti toukokuussa Keilarannassa keräyksen HOPE ry:lle. Keräyspäivä oli menestys, sillä jaettavaa kertyi lähes 300 säkillistä. Joukossa oli mm. vaatteita, tarvikkeita, polkupyöriä ja kodinkoneita. Lisäksi Microsoftin johtoryhmä lahjoitti yhdistykselle uuden HP:n kannettavan tietokoneen. 16

17 Sierraleonelaisesta Masaway Sonosrista tulee räätäli. Pakolaisapu vähentää köyhyyttä kouluttamalla nuoria ja aikuisia Ugandassa, Liberiassa, Sierra Leonessa ja Thaimaassa. Tavara- ja vaatekeräys HOPE ry:lle Microsoftin pihalla Espoon Keilarannassa tuotti hyvän tuloksen. 17

18 SOS-Lapsikylä ry aktiivinen viisikymppinen SOS-Lapsikylä tuottaa monipuolisia perhe hoidon palveluita ja tukee perheitä avohuollon keinoin. Toiminnanjohtaja Jari Ketola korostaa proaktiivisen työn merkitystä. Pyrimme puuttumaan ongelmiin entistä aikaisemmin. Ongelmien ennaltaehkäiseminen on niin perheiden kuin yhteiskunnankin kannalta paras ratkaisu. Toiminnan ytimessä ovat SOS-lapsikylien kodit, joissa huostaan otettujen lasten on mahdollista kasvaa sijaisperheissä. Ensisijainen tavoitteemme on, että lapsi saisi kasvaa omien vanhempiensa luona. Jos vanhemmat eivät yksin pysty huolehtimaan lapsistaan, SOS-lapsikylä voi tukea ja opastaa perhettä eri tavoin, Ketola selvittää. Suomen ensimmäinen SOS-Lapsikylä avattiin Espooseen 1967 yritysten ja yksityisten lahjoitusten turvin. Yritysten tuki on järjestölle edelleen tärkeä tulonlähde. Lapsiperheiden tukeminen vastaa hyvin monen yrityksen ja niiden henkilöstöjen arvoja, Jari Ketola toteaa. Olemme pyrkineet tekemään yhteistyön helpoksi luomalla erilaisia yhteistyötasoja ja tapoja osallistua. Microsoft on tukenut suomalaislasten osallistumista kansainvälisen SOS Children s Village -organisaation järjestämälle leirille. Lisäksi Microsoft tarjoaa järjestölle Office 365 -ohjelmia ja pilvipalveluita erityishinnalla. SOS-Lapsikylän toiminnanjohtaja Jari Ketola tietää, että useissa yrityksissä nähdään yhteys lastensuojelutyön ja yhteiskunnalle syntyvien hyötyjen välillä. 18

19 Sitoumuksia Itämeren puolesta Itämeri on maailman saastuneimpia merialueita, jonka pelastamiseksi tarvitaan pikaisia konkreettisia toimia. Sitoutumaton säätiö Baltic Sea Action Group kokoaa yhteen resursseja ja tekijöitä Itämeren tilan parantamiseksi. Yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat lahjoittaa säätiölle aikaansa, osaamistaan, ideoita tai rahaa. Kestoltaan ja laajuudeltaan erilaisia sitoumuksia on tehty jo lähes 200. BSAG hyödyntää säätiölle tehtävien sitoumusten hallinnassa Microsoft Dynamics CRM -järjestelmää. Sen avulla voidaan seurata hankkeiden etenemistä ja hallinnoida niihin liittyviä verkostoja. Lisäksi se on mahdollistanut uuden varainhankintakanavan käyttöönoton. BSAG:n projektikoordinaattori Samuli Tarvainen on ollut tuloksiin tyytyväinen. Toimiva varainhankintajärjestelmä ja helposti ylläpidettävä lahjoittajarekisteri ovat toimintamme kannalta elintärkeitä asioita. Microsoft tukee BSAG:n toimintaa lahjoittamalla ohjelmistolisenssejä. Ajan tasalla oleva teknologia auttaa organisaatiota hyödyntämään resurssit tehokkaasti. BSAG:n Samuli Tarvainen ja CRM-järjestelmän toteuttaneen Mepco Oy:n Minerva Pajunen ihailevat Sea Lifen vedenalaista maailmaa. 19

20 ENTER-aktiivi Tapio Kontula opastamassa kuvankäsittelyä Viikin kirjastossa Helsingissä. 20

21 Kiireetöntä opastusta tietotekniikan maailmassa ENTER ry on tietotekniikasta kiinnostuneiden senio reiden yhdistys, joka tarjoaa vertaistukea nyky tekniikan käyttämisessä. Yhdistys perustettiin jo 1997 ja vertaisopastuksen kysyntä kasvaa koko ajan. Jäseniä yhdistyksessä on noin 330, joista viitisenkymmentä tekee aktiivisesti opastustyötä. Opastuksia järjestetään Helsingin alueen kirjastoissa, palvelukeskuksissa ja senioritaloissa. Vuosittain opastustilanteita kertyy yli tuhat. Yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Anttila korostaa opastuksen henkilökohtaisuutta ja kiireettömyyttä. Lähtökohtina ovat aina opastettavan tarpeet ja oma osaaminen. Rauhallisuus on opastus tilanteissa tärkeää. Usein yhdessä ihmetellään ja ratkaistaan esiin tulevia ongelmia. Kun kyse on vertaistuesta, niin opastajankaan ei tarvitse olla tietotekniikan ammattilainen. Yhdistyksen aktiivit opastavat ikätovereitaan käyttämään niin tietokoneita, verkkopalveluita kuin kännyköitäkin. Tyypillinen asiakas on henkilö, jolla on ongelmia sähköpostin kanssa. Ohjelma on esimerkiksi voinut mennä jumiin tai viestiin haluttaisiin liittää kuvia. Tietoturvasta huolissaan olevia on myös paljon ja sosiaalisen median käyttäjiä on jatkuvasti enemmän, Raimo Anttila kuvailee. ENTER ry sai vuonna 2013 Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kunnia maininnan työstään. Perusteluissa kiitettiin erityisesti ENTER ry:n laajaa yhteistyötä kaupungin kanssa sekä vuosittain opastettujen henkilöiden suurta määrää. Senioriluennot ja -opastukset ovat suosittuja Microsoft järjestää koulutuksia ENTER ry:n vertaisoppaille ja käy pitämässä yleisöluentoja senioreille. Esimerkiksi järjestetyllä Windows 8 -yleisöluennolla Kampin palvelu keskuksessa oli paikalla yli 100 kuuntelijaa. Maaliskuussa 2013 noin 50 ENTER ry:n aktiivia sai Keilarannassa perusteellisen Windows 8 -käyttö opastuksen. Tilaisuudessa tutustuttiin käyttö järjestelmän uusiin ominaisuuksiin ja siihen, mitä uutta Windows 8 voi tuoda senioreiden nettiarkeen. ENTER ry:n puheenjohtaja Raimo Anttila ymmärtää, että monia jatkuvasti uudistuvat ohjelmistot ja uudet ominaisuudet saattavat myös ahdistaa. Helposti voi tulla tunne, että onko minun vielä opeteltava tämäkin. Esimerkiksi Windows 8 on aivan eri maailma edeltäjäänsä verrattuna. Usein uudet ohjelmat tai sovellukset kuitenkin helpottavat arkisten asioiden hoitamista. yli opastustilannetta ENTER ry:ssä on jäseniä noin 330, joista viitisenkymmentä tekee aktiivisesti opastustyötä. Vuosittain opastustilanteita kertyy yli tuhat. 21

22 MICROSOFT OY VAIKUTTAVIA TEKOJA PAREMMAN SUOMEN PUOLESTA ihmistä on vieraillut Microsoftin uuden työn tekemisen kohtaamispaikassa Jokaista Microsoftin liikevaihtoeuroa kohden paikallinen ekosysteemi luo noin 8 eurolla liikevaihtoa yli 800 start up -yritystä on saanut tukea BizSpark-ohjelmassa kumppania Microsoftin ekosysteemissä on työpaikkaa YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT nuorta osallistui YouthSpark -ohjelmaan vuonna 2013 Paras monikansallinen työpaikka Euroopassa 2013 (GPTW) Suomen toiseksi paras työpaikka vuonna 2013 (GTPW) Partners in Learning -verkostossa on yli opettajaa yli Office education -käyttäjää DreamSparkissa on tehty kymmeniä tuhansia ohjelmistolatauksia MAHDOLLISUUKSIEN RAKENTAMINEN kansalaista 700 yhteisöä Miljoona euroa lahjoituksina voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille Pohjoismaissa osallistui Kansalliseen etätyöpäivään vuonna 2013 yli ohjelmistolahjoitusta voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille Pohjoismaissa Lahjoitusten arvo 16.5 miljoonaa euroa Microsoftin työntekijöillä on oikeus tehdä enintään 3 palkallista työpäivää vapaaehtoistyötä vuodessa YHTEISKUNTAVASTUU

23 Microsoft Oy Keilaranta 7, Espoo Puhelin (09) Toimitus: SEK Public Taitto: Riikka Sulkamo Kuvat: Wilma Hurskainen Leena Koskimäki Janne Körkkö Matti Rajala Paino: Erweko 2014

24 Haluamme luoda ihmisille laitteita ja palveluita, joilla he voivat toteuttaa omia unelmiaan niin töissä kuin kotona ja vapaaaikanakin.

8 SOK:n Taavi Heikkilä

8 SOK:n Taavi Heikkilä nro 2 2014 8 SOK:n Taavi Heikkilä Digitaalisuus on enemmän kuin verkkokauppa 14 Big data pehmentää bussimatkaa 16 Kumppaniekosysteemi: paras kasvun kirittäjä 24 Taipuuko johtaminen uuden työn haasteisiin?

Lisätiedot

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola CIRCLE MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009 Innovaatio & luovuus Juha Wuolijoki & Mika Okkola Elokuvaohjaajalla ja IT-johtajalla sama resepti luovuuteen Verkko on oiva oppimisympäristö Tuttu oppimisympäristö

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN WWW.CENTRALFINLANDCHAMBER.FI JÄSENTIEDOTE 3/2013 Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14 KEHU KAVERIA Markus Kalliolla ja Tiia Valkamalla yhteistyö pelaa s. 8 KASVU OPENISTA

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 LUKEMISTA OPETTAJILLE Haavi-Heikki ojentaa auttavan kätensä - eikä päästä irti s. 4 Vuoden 2013 luokanopettaja kannustaa nuoria opettajan työhön s. 10 Esikoulu

Lisätiedot

N u m e r o 2 /2 0 1 4

N u m e r o 2 /2 0 1 4 N u m e r o 2 /2 0 1 4 7 8 14 ROHKEA UUDISTAJA Opetusta mittojen mukaan VUODEN 2014 NUORI YRITTÄJÄ Minua pelottavat pelot 12 VIISI VINKKIÄ OPETTAJILLE YHTEISTYÖ Kuinka kouluttaa kohti tuntematonta? Yrityskylä

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

näköalat Tunteesta tuohta SIVU14 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Teema

näköalat Tunteesta tuohta SIVU14 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Teema näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2012 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä SIVU 28 Teema Tunteesta tuohta SIVU14 14 Sisältö Inhimillisyyden

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa NUMERO 3/2010 sivu 2 sivu 6 TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa sivu 10 Jyväskylän kauppakorkeakoulun dekaani JUKKA PELLINEN Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010 Yrittäjä Lasse Leppäkorpi: Yrityksen alkutaipaleella harva pärjää yksin Tuoteväylä-tiimin Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 188 FINLAND GIVES YOU A LESSON FINLAND GIVES YOU A LESSON 189 SUOMALAISET OVAT MAAILMAN PARHAITA OPETTAMAAN JA OPPIMAAN Suomalainen peruskoulu on kiistatta maailman ehdotonta

Lisätiedot