Otteita arjesta. Huhtikuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otteita arjesta. Huhtikuu 2014"

Transkriptio

1 Otteita arjesta Huhtikuu

2 2

3 Hyvä lukija Yritykset ovat vastuussa toiminnastaan omistajien ja työntekijöiden lisäksi myös yhteiskunnalle laajemmin. Hyvä yrityskansalaisuus merkitsee oman toiminnan vaikuttavuuden tunnistamista. Kun on vaikuttavuutta, on myös vastuuta. Haluamme olla kehittämässä Suomea ja suomalaisten mahdollisuuksia tietotekniikan hyödyntämisessä. Me innovoimme ihmisille työkaluja, joilla he voivat toteuttaa omia unelmiaan. Hyvä yrityskansalaisuus on ennen kaikkea tekoja, konkreettisia hankkeita hyvinvoinnin lisäämiseksi. Haluamme tällä julkaisulla kertoa arkeamme lähellä olevista asioista. Hankkeista, jotka liittyvät kasvuun, työmahdollisuuksiin, yrittäjyyteen, työelämän kehittymiseen, oppimiseen ja ympäristöön. Monet toimialat ja suomalaisten työpaikat elävät vahvaa muutosta. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus näissä muutoksissa on merkittävä. Vaikka osa muutoksista heijastuu epävarmuutena, olemme myös nähneet uskomattoman hienoja uusia suomalaisia menestystarinoita. Yhteistä näille tarinoille on vahva tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen. Haluamme auttaa niin uusia startup-yrityksiä kuin muitakin yrityksiä parantamaan tuottavuuttaan. Talouden menestystarinat ovat riippuvaisia siitä, miten ihmiset jaksavat töissä paremmin ja pidempään kuin tänä päivänä. Tietotyön luonne muuttuu ja asettaa myös uusia vaatimuksia johtamiselle. Olemme kehittäneet läsnätyöksi ristimäämme konseptia erinomaisin tuloksin. Digitalisointi näkyy myös tavassa oppia ja opiskella. Panostamme vahvasti opettaja- ja koulutusyhteistyöhön. Kannamme huolta nuorten ja lasten tasa-arvoisesta oikeudesta hyvään opetukseen. Tuotteiden ja palveluiden tehokas käyttö kaikilla sektoreilla pienentää huomattavasti kokonaisenergian kulutusta, hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa ekotehokuutta. Microsoft haluaa käydä laajaa yhteiskunnallista vuoropuhelua. Pidetään yhteyttä! Yhteistyöterveisin, Ari, Max, Camilla, Hanna, Petri, Aki ja kasvava joukko microsoftilaisia Suomessa 3

4 Viherkalliossa viihdytään Viherkalliossa panostetaan johtamiseen ja oppilaiden viihtymiseen. Kolmannen luokan oppilaat kertovat, mikä heidän mielestään on koulussa kivaa. Akseli Leppänen: Viherkallion koulussa on parasta kaikki. Eri laitteissa parasta on se, että saa ladata pelejä. Matikkapeli auttaa oppimisessa. Tiia Paatero: Kivointa koulussa on kuvis ja ope. Olen oppinut laitteiden käyttöä koulussa, kotonakin on tietokoneita. Magnus Rantala: Koulussa on kivointa, kun saa käyttää kaikista eniten tabletteja ja tietokoneita. Oppii erilaisia juttuja, esimerkiksi lataamaan kuvia, kirjoittamaan ja pelaamaan matikkapelejä. 4

5 Partners in Learning -ohjelma Suomessa: Opintiellä tulevaisuuteen Espoolaisella Viherkallion koululla on takanaan sadan vuoden historia, mutta se on vahvasti kiinni nykyajassa ja tulevassa. Kaiken keskipisteessä on oppilas, jonka tulevaisuuden taitoja kehitetään tieto tekniikan käyttöä ja vuorovaikutustaitoja opettamalla. Viherkallio on ollut mukana Microsoftin Partners in Learning -ohjelmassa vuodesta 2011 lähtien. Se on valittu ohjelman ainoana suomalaisena kouluna vuoden 2014 mentor-kouluksi. Lähestymme koulumaailmaa Partners in Learning -ohjelmassa sekä pedagogisesta että teknologian näkö kulmasta, sillä 2000-luvun koulussa tarvitaan uudenlaista johtajuutta ja monipuolisia yhteisöllisiä taitoja. Laadukkaalla, personoitua oppimista tukevalla teknologialla on vahva rooli osana innovatiivisia opetuskäytäntöjä, jotka puolestaan edistävät nyt ja tulevaisuudessa tarvittavien taitojen oppimista, sanoo Microsoftin Partners in Learning -ohjelman päällikkö Marianna Halonen. Osana Microsoftin kansainvälistä verkostoa viherkalliolaiset ovat erilaisissa koulutuksissa ja seminaareissa saaneet tukea innovatiivisten käytäntöjen ja pedagogiikan kehittämiseen. Olemme päässeet verkostoitumaan muiden samalla tavalla koulun kehittämisestä kiinnostuneiden kanssa ja näkemään, miten asioita muualla tehdään. Rehtorimme Mikko Leppänen on tukenut osallistumistamme täysillä ja antanut resursseja hankkeisiin osallistumiseen, kertoo luokanopettaja Tomi-Pekka Niukkanen. Tietokoneita ja tabletteja käytetään kaikilla luokka asteilla. Esikoululaiset harjoittelevat oppimis pelejä sekä lukemista ja kirjoittamista, isommat oppilaat tekevät esityksiä ja kirjoittavat esseitä. Haluamme oppilaiden oppivan jo varhaisessa vaiheessa niitä tietotekniikan peruskäyttötaitoja, joita he tulevaisuudessakin tulevat tarvitsemaan, Niukkanen kiteyttää. Yhteistyö on valttia. Akseli Leppänen (vas.) ja Erik Muhonen työstävät esitelmää. Miten se kuva lisättiinkään? Iida Tamminen (vas.) ja Riikka Orrensuo. Magnus Rantalan mielestä tietotekniikan käyttö on kivointa koulussa. Tomi-Pekka Niukkanen opastaa. 5

6 Tulevaisuuden teknologiaa kehitetään hyvinvointi- ja opetuskäyttöön Tulevaisuuden haasteita opetuksessa, terveydenhuollossa ja ympäristössä pyritään ratkaisemaan teknologian avulla. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään Suomessakin monella taholla. Kinect-liikkeentunnistimen käyttöä oppimis- ja osallistumisympäristössä kehitetään Avoimuudesta Voimaa Oppimisverkostoihin -hankkeessa. Hämeen ammattikorkeakoulu toimii Kolmiulotteiset ja mobiilit osallistumis- ja oppimisympäristöt -osaprojektissa. Siinä tutkitaan ja pilotoidaan erityisesti hyvinvointialalle suunnattuja virtuaali- ja lisättyyn todellisuuteen pohjautuvia, oppimista ja osallistumista edistäviä ratkaisuja. Päätavoitteena on ollut mahdollistaa alan opiskelijoille ja opettajille konkreettisia kokemuksia siitä, miten uutta teknologiaa voidaan käyttää osana hyvinvointialan ammatillista toimintaa. Samalla pilotit ovat tuoneet uuden teknologian alan työntekijöiden arkeen, toteaa hankkeen projektipäällikkönä toimiva yliopettaja Merja Salminen. Kinect valikoitui mukaan toteutukseen sen potentiaalin takia. Luonnollinen käyttöliittymä sopii niillekin, joille teknisten käyttöliittymien käyttäminen on esimerkiksi vamman takia mahdotonta, media-assistentti Leena Koskimäki HAMKista kertoo. Opiskelijamme ovat ohjanneet Virvelinrannan asiakkaita esimerkiksi virtuaalisessa keilaamisessa ja testanneet kehonhallintaa harjoittavaa sovellusta, jossa lisätyn todellisuuden avulla voi oppia muodostamaan paremmin käsityksen oman kehonsa ulottuvuuksista. Tarkoitus on laittaa opiskelijavoimin kehitetyt Kinect-sovellukset lähdekoodeineen muidenkin käyttöön ja muokattavaksi. Ohjelmointia harrastetaan jo iltapäiväkerhoissa Turun Ammattikorkeakoulun Salon yksikön opiskelijat opettavat Salon seudun ala-asteilla iltapäiväkerhotoimintana visuaalista ohjelmointia Kodu-ohjelmalla ja Xbox-ohjaimella. Kodun avulla pyritään kehittämään nuorten ongelmanratkaisu- ja ohjelmointitaitoja. Keväällä 2013 kokeilussa oli kolme seudun koulua ja syksyllä mukaan liittyi jo kymmenen uutta koulua. Kinectin avulla voidaan kehittää kehonhallintaa. 6

7 Kodu-ohjelmointikielellä herätetään lasten kiinnostusta ohjelmointiin ja parannetaan nuorten ongelmanratkaisutaitoja. 7

8 AppCampus vauhdittaa yrittäjiä menestykseen Vuonna 2012 käyntiin polkaistu mobiilisovellusten kehittämistä edistävä AppCampus-ohjelma on noussut kansainvälisestikin tunnustetuksi ohjelmaksi. Microsoftin, Nokian ja Aalto-yliopiston yhteishankkeen kautta on julkaistu jo kymmeniä huippusovelluksia Windows Phone -ekosysteemille. AppCampus on tähän mennessä saanut yli rahoitushakemusta yli sadasta maasta. Kaikkia hakijoita motivoi sama päämäärä: saada idealle rahoitus ja päästä kehittämään mobiilisovellusta, josta voi tulla kansainvälinen menestystarina. Ohjelmaan hyväksytyt hakijat saavat euron rahoituksen riippuen projektin laajuudesta. Ohjelmaan on valittu tähän mennessä 270 yritystä. AppCampus on jo ensimmäisen toimintavuotensa aikana osoittanut kykynsä luoda uusia työpaikkoja ja olla aktiivisesti auttamassa yrittäjiä kohti menestystä kansainvälisillä sovellusmarkkinoilla. Tähän mennessä olemme investoineet Suomessa yhteensä 1,6 miljoonaa euroa 50:een Suomesta lähtöisin olevaan tiimiin, joista osa on ollut mukana myös AppCademy-koulutusohjelmassamme. Monet näistä yrityksistä olisi jääneet syntymättä ilman AppCampusta, ja siksi olemme olleet suoraan osallisena useiden uusien työpaikkojen syntymiseen, sanoo AppCampuksen Mika Okkola. AppCampusta rahoittavat Aalto-yliopisto, Microsoft ja Nokia, jotka investoivat kolmivuotiseen hankkeeseen yhteensä 21 miljoonaa euroa. Rahoituksen lisäksi ohjelma tarjoaa sovelluksia kehittäville yrittäjille muun muassa mobiiliteknologiaan, sovelluksen kaupallistamiseen, muotoiluun ja käytettävyyteen sekä markkinointiin ja viestintään liittyvää koulutusta. Lisäksi yritykset saavat käytännön markkinointitukea, kun sovellus on saatavilla Windows Phone -kaupassa. Virginia Liu Microsoftilta tutustuu Dark Lands -peliin. Pelin kehittäjä Vladislav Spevak Mingle Gamesistä esittelee. 8

9 Lappeenrantalainen Seepia Games Ltd on yksi AppCampukselta rahoitusta saaneista suomalaisista startup-yrityksistä. Yritys on ollut mukana myös AppCademy-koulutusohjelmassa. Meille AppCampuksen arvokkain anti on ollut kuukauden kestävä AppCademy-koulutusohjelma. Se tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden keskustella kovien alan ammattilaisten kanssa. Saimme hyvin laaja-alaisesti ymmärrystä ja ideoita liiketoimintamallin kehittämisestä tuotteen designiin. AppCademy auttoi meitä tekemään laadukkaamman tuotteen, millä voi olla suuri merkitys yrityksemme tulevaisuuden kannalta, kertoo Seepia Gamesin toimitusjohtaja Jani Tietäväinen. Seepia Gamesin ensimmäinen mobiilisovellus Permia Duels julkaistiin joulukuussa

10 Yrittäjät ottivat tuottavuusloikan Viimeisen kymmenen vuoden aikana uusia työpaikkoja on syntynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja erityisesti palvelualoille. Jotta yritykset pärjäävät kiihtyvässä kilpailussa ja digitaalisessa ympäristössä, niiden on panostettava määrätietoisesti tuottavuuskehitykseen. Palvelualojen työnantajat PALTAn toimitus johtaja Riitta Varpen mukaan tuottavuuden kohentamiseen tarvitaan toimintatapojen ja prosessien uudis tamista, uutta johtamiskulttuuria, selkeitä arjen malleja sekä tietotekniikan soveltamista ja juuri tässä järjestyksessä. Ensivaiheessa tuottavuutta parannetaan helpoiten yritysten sisällä. Työn joustavuutta ja liikkuvuutta lisätään pienin askelin nykyaikaisella tiedonsiirrolla, pilvipalveluilla ja mukana liikkuvalla teknologialla. Näin parannetaan asiakas palvelua ja työn tehokkuutta. Microsoft Oy synnytti Tuottavuusloikka-projektin yhdessä Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa syksyllä Projektissa haluttiin erityisesti kannustaa pk-yrityksiä tunnistamaan teknologian tuottavuutta parantavia mahdollisuuksia. Pienet yritykset tarvitsevat koulutusta ja kumppaneita palvelujen käyttöön. Yritykset eivät välttämättä tunnista, mistä apua löytäisi erityisesti alkuvaiheessa, Varpe toteaa. Tuottavuusloikkaan osallistuivat myös Tampereen yliopisto, TeliaSonera Finland sekä pilottiprojektin osalta Tampereen yliopiston Palveluinnovaatiokeskus TamSI, Pirkanmaan yrittäjät ja Tampereen kaupungin kehitysyhtiö Tredea. Tampereen yliopisto teki noin 90 pk-yrityksen haastattelututkimuksen tuottavuuskehityksen ja pilvipalvelujen käyttöön liittyvistä kokemuksista ja haasteista. Lisäksi mukana oli neljä pirkanmaalaista kasvuyritystä, jotka saivat projektin taustatahoilta konkreettista apua toimintatapojensa kehittämiseen ja pilvipalvelujen käyttöönottoon. Esimerkiksi Tampereen Messut tehosti arjen toimintamalleja ja tiedonsiirtoa kumppaneille, jolloin aikaa vapautui enemmän varsinaiseen asiakaspalveluun. Joustava työ vahvistaa tuottavuutta ja tekee työnteosta entistä mielekkäämpää. Suomalaiset kuluttajat ovat korkealla OECD-vertailussa tieto tekniikan ja verkkopalvelujen käytössä. Nyt tarvitaan pk-yrityksissä samaa asennetta ja innostusta teknologian hyödyntämiseen, PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe kertoo. 10

11 Nuori yrittäjä työllistää itsensä Nuori Yrittäjyys ry ja Microsoft Oy kehittävät nuorten työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla eväitä yrittäjyyden alkuun. Yhteistyöllä vahvistetaan esimerkiksi nuorten tieto- ja viestintäteknologiataitoja, yrittäjyystietoa, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa. Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriaisen mukaan yhteistyö tavoittaa tuhansia nuoria. Haluamme sytyttää kipinän näyttämällä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, mikä on mahdollista. Teemme yhteistyötä myös erilaisten opintomateriaalien osalta ja haastamme nuoret taklaamaan teknologian avulla tämän päivän yhteiskunnallisia ongelmia. Urban Turku -tapahtuman teemana oli tulevaisuuden kaupunkiympäristö. Nuori Yrittäjyys ry ja Microsoft järjestivät tapahtuman huhtikuussa

12 12

13 Etätyö järkeistää arjen Kansallista etätyöpäivää vietettiin 20. syyskuuta 2013 jo kolmatta kertaa. Kansallinen etätyöpäivä on Microsoftin ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) järjestämä kampanja. Tavoitteena on vaikuttaa työkulttuuriin, työvälineisiin sekä ympäristöön muun muassa viestimällä etätyön monimuotoisuudesta. Tällä viitataan sekä työnteon riippumattomuuteen paikasta että yhteisöllisyyteen: teknologian avulla työntekijä voi tänä päivänä olla sujuvasti osa työyhteisöä tai tiimiä missä ikinä työskenteleekin. Vuoden 2013 kampanjaa suojeli pääministeri Jyrki Katainen. Noin ihmistä ympäri Suomea teki etätöitä kampanjan innoittamana. Luku vastaa Raision kokoisen kaupungin väkilukua. Kampanjaan ilmoittautui 714 yritystä, julkishallinnon organisaatiota, yhdistystä ja järjestöä, mikä oli lähes kolminkertainen määrä edellisvuoteen nähden. Kun osallistujilta kysyttiin tärkeimpiä motiiveja etätyöskentelylle, suosituimmiksi motiiveiksi osoittautuivat seuraavat asiat: Saan enemmän aikaiseksi, Voin päättää missä ja milloin työni teen sekä Arki rullaa paremmin. Yhtenä tärkeimmistä vaikuttimista mainittiin myös Luonto kiittää. Osallistuvien organisaatioiden määrän kolminkertaistuminen edellisvuoteen nähden osoittaa, että työnantajat haluavat aktiivisesti tarjota joustavia työskentelytapoja työntekijöilleen. Etätyön nähdään hyödyttävän niin työntekijää, työnantajaa kuin elinympäristöämme, SYKEn kampanjavastaava Saara Reinimäki toteaa. Saan enemmän aikaiseksi Voin päättää missä ja milloin työni teen Arki rullaa paremmin Etätyö vaatii uudenlaisia esimiestaitoja Etätyö on vakiinnuttanut paikkansa Suomessa. Teknologia, selkeät tavoitteet ja esimiesten luottamus työntekijöihin nähdään etätyön tärkeimpinä mahdollistajina. Etätyöbarometriin vastanneista henkilöstö päättäjistä 81% koki, että teknologian avulla etätyöntekijä on osa työyhteisöä paikasta riippumatta. Yli kolme neljästä kokee etätyöllä ja sen tuomilla työn joustoilla olevan positiivinen vaikutus sekä työhyvinvointiin että työnantajamielikuvaan. Lähde: Microsoftin Etätyöbarometri 2013, johon vastasi 251 henkilöstö päättäjää Suomessa. 13

14 Läsnätyöllä joustoja ja työtyytyväisyyttä Innostus. Ylpeys omasta työstä. Luottamus. Osallistuminen. Niistä on microsoftilaisuus tehty. Microsoft palkittiin keväällä 2013 Henry ry:n Henkilöstöteko palkinnolla. Yritys sijoittui vuonna 2013 toiseksi myös Great Place to Work -instituutin kilpailussa, jossa palkitaan Suomen parhaita työpaikkoja. Microsoft on ollut kilpailun kärkisijoilla 10 vuoden ajan. Mistä aineksista Microsoftin innostava työkulttuuri koostuu, Tia Ainola ja Drazen Dodik? Microsoft on siinä mielessä poikkeuksellinen työnantaja, että täällä käytetään aikaa ja energiaa myös ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin miettimiseen. Siihen kuuluu myös fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten voimavarojen huomioiminen. Läsnätyön kulttuurissamme ihmisellä on itsellään vapaus päättää, miten arki, perhe-elämä ja työ nivoutuvat yhteen parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi aamuruuhkassa ei tarvitse istua, jos ei halua. Teknologia mahdollistaa läsnäolon, vaikka et olisikaan fyysisesti aina paikalla. Selkeät tavoitteet ja johtaminen pitävät huolen, että tuloksia syntyy. Läsnätyön kulttuuriimme kytkeytyy paljon hyviä käytäntöjä enemmän kuin osasimme odottaakaan. En usko, että kukaan meiltä haluaisi palata vanhaan, vähemmän joustavaan maailmaan, kertoo IT-tukipalveluista vastaava johtaja Tia Ainola. Läsnätyö on aivan mahtavaa! Saan itse päättää miten ja missä aikani käytän. Esimerkiksi tiimipalaveriin voin osallistua vaikka Tampereelta vohvelikahvilasta. Tulin itse Microsoftille suoraan koulusta Microsoft Academy for College Hires -ohjelman kautta ja minut yllätti täysin, miten nuorempiakin työntekijöitä kannustetaan tuomaan omat ideat ja ajatukset esille, iloitsee Windows Phone -tuotteiden tekninen asiantuntija Drazen Dodik. Drazen Dodikin läsnätyöpaikkana tällä kertaa vohvelikahvila Tampereella. Microsoftin ekosysteemi Suomessa Microsoftin ekosysteemiin Suomessa kuuluu yritystä, jotka työllistävät noin ihmistä. Microsoftin ohjelmistoja sekä tuotteita käyttävät organisaatiot työllistävät tämän lisäksi arviolta IT-ammattilaista. 14

15 Tia Ainola arvostaa mahdollisuutta valita itselle sopivin ja tehokkain tapa työskennellä. 15

16 Vapaaehtoisen aika on arvokasta Microsoftilla työskentelevä markkinointipäällikkö Uchenna Ikegwuonu toimii Pakolaisavun vapaaehtoisena kouluvierailijana. Hyväntekeväisyyshankkeet toteutetaan useimmiten lahjoitusvaroin ja vapaaehtoisvoimin. Nykyteknologian avulla voidaan tehostaa toimintaa ja käyttää rajalliset resurssit paremmin hyödyksi. Toiminnan sydämessä ovat kuitenkin aina ihmiset, jotka käyttävät omaa aikaansa ja osaamistaan yhteisen hyvän puolesta. Kaikki microsoftilaiset voivat käyttää vuodessa kolme työpäivää itse valitsemaansa vapaaehtoistyöhön. Yrityksenä Microsoft tukee useita järjestöjä tarjoamalla niille teknistä tukea, koulutusta, sovelluksia ja niiden käyttöoikeuksia. Microsoftin vapaa ehtoistyö palkittiin vuonna 2011 European Employee Volunteering Awards -kilpailun Suomen palkinnolla. Nuorten tukena Suomen Pakolaisavun toiminnassa Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti arjessa ja yhteiskunnan jäseninä. Microsoft on tehnyt monipuolista yhteistyötä järjestön kanssa sekä lahjoituksin että vapaaehtoistyön kautta. Suomen Pakolaisavun toimintaan Suomessa kuuluu muun muassa kehityskasvatus, jonka avulla lisätään nuorten tietoisuutta pakolaisuudesta ja siirtolaisuudesta. Microsoftilla työskentelevä markkinointipäällikkö Uchenna Ikegwuonu toimii Pakolaisavun vapaaehtoisena kouluvierailijana. Kouluvierailuilla tärkeintä on herättää keskustelua, Uchenna toteaa. Aiheet voivat olla tunteita herättäviä ja asiat täytyy muistaa tuoda esille mahdollisimman objektiivisesti. Osallistujien joukossa saattaa olla myös pakolaistaustan omaavia nuoria, joita aiheet ovat koskettaneet henkilökohtaisesti. Pakolaisavun kautta on mahdollista saada kouluun myös pakolaistaustainen kouluvierailija, joka kertoo oman tarinansa. Kouluvierailuiden lisäksi Uchenna toimii Pakolaisavun Kurvi-hankkeessa nuorten mentorina. Hankkeen tavoitteena on auttaa vuotiaita maahan muuttajataustaisia nuoria löytämään omat voimavaransa ja hyödyntämään niitä työ- ja opiskelumahdollisuuksien löytämisessä. Iloa ja elämyksiä lapsille HOPE - Yhdessä & Yhteisesti ry toimii lasten paremman arjen puolesta. Sen kautta voi lahjoittaa käyttökelpoisia vaatteita ja tavaroita apua tarvitseville perheille. Lisäksi yhdistys tukee lasten harrastus mahdollisuuksia ja virkistystoimintaa. Microsoftin henkilöstö järjesti toukokuussa Keilarannassa keräyksen HOPE ry:lle. Keräyspäivä oli menestys, sillä jaettavaa kertyi lähes 300 säkillistä. Joukossa oli mm. vaatteita, tarvikkeita, polkupyöriä ja kodinkoneita. Lisäksi Microsoftin johtoryhmä lahjoitti yhdistykselle uuden HP:n kannettavan tietokoneen. 16

17 Sierraleonelaisesta Masaway Sonosrista tulee räätäli. Pakolaisapu vähentää köyhyyttä kouluttamalla nuoria ja aikuisia Ugandassa, Liberiassa, Sierra Leonessa ja Thaimaassa. Tavara- ja vaatekeräys HOPE ry:lle Microsoftin pihalla Espoon Keilarannassa tuotti hyvän tuloksen. 17

18 SOS-Lapsikylä ry aktiivinen viisikymppinen SOS-Lapsikylä tuottaa monipuolisia perhe hoidon palveluita ja tukee perheitä avohuollon keinoin. Toiminnanjohtaja Jari Ketola korostaa proaktiivisen työn merkitystä. Pyrimme puuttumaan ongelmiin entistä aikaisemmin. Ongelmien ennaltaehkäiseminen on niin perheiden kuin yhteiskunnankin kannalta paras ratkaisu. Toiminnan ytimessä ovat SOS-lapsikylien kodit, joissa huostaan otettujen lasten on mahdollista kasvaa sijaisperheissä. Ensisijainen tavoitteemme on, että lapsi saisi kasvaa omien vanhempiensa luona. Jos vanhemmat eivät yksin pysty huolehtimaan lapsistaan, SOS-lapsikylä voi tukea ja opastaa perhettä eri tavoin, Ketola selvittää. Suomen ensimmäinen SOS-Lapsikylä avattiin Espooseen 1967 yritysten ja yksityisten lahjoitusten turvin. Yritysten tuki on järjestölle edelleen tärkeä tulonlähde. Lapsiperheiden tukeminen vastaa hyvin monen yrityksen ja niiden henkilöstöjen arvoja, Jari Ketola toteaa. Olemme pyrkineet tekemään yhteistyön helpoksi luomalla erilaisia yhteistyötasoja ja tapoja osallistua. Microsoft on tukenut suomalaislasten osallistumista kansainvälisen SOS Children s Village -organisaation järjestämälle leirille. Lisäksi Microsoft tarjoaa järjestölle Office 365 -ohjelmia ja pilvipalveluita erityishinnalla. SOS-Lapsikylän toiminnanjohtaja Jari Ketola tietää, että useissa yrityksissä nähdään yhteys lastensuojelutyön ja yhteiskunnalle syntyvien hyötyjen välillä. 18

19 Sitoumuksia Itämeren puolesta Itämeri on maailman saastuneimpia merialueita, jonka pelastamiseksi tarvitaan pikaisia konkreettisia toimia. Sitoutumaton säätiö Baltic Sea Action Group kokoaa yhteen resursseja ja tekijöitä Itämeren tilan parantamiseksi. Yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat lahjoittaa säätiölle aikaansa, osaamistaan, ideoita tai rahaa. Kestoltaan ja laajuudeltaan erilaisia sitoumuksia on tehty jo lähes 200. BSAG hyödyntää säätiölle tehtävien sitoumusten hallinnassa Microsoft Dynamics CRM -järjestelmää. Sen avulla voidaan seurata hankkeiden etenemistä ja hallinnoida niihin liittyviä verkostoja. Lisäksi se on mahdollistanut uuden varainhankintakanavan käyttöönoton. BSAG:n projektikoordinaattori Samuli Tarvainen on ollut tuloksiin tyytyväinen. Toimiva varainhankintajärjestelmä ja helposti ylläpidettävä lahjoittajarekisteri ovat toimintamme kannalta elintärkeitä asioita. Microsoft tukee BSAG:n toimintaa lahjoittamalla ohjelmistolisenssejä. Ajan tasalla oleva teknologia auttaa organisaatiota hyödyntämään resurssit tehokkaasti. BSAG:n Samuli Tarvainen ja CRM-järjestelmän toteuttaneen Mepco Oy:n Minerva Pajunen ihailevat Sea Lifen vedenalaista maailmaa. 19

20 ENTER-aktiivi Tapio Kontula opastamassa kuvankäsittelyä Viikin kirjastossa Helsingissä. 20

21 Kiireetöntä opastusta tietotekniikan maailmassa ENTER ry on tietotekniikasta kiinnostuneiden senio reiden yhdistys, joka tarjoaa vertaistukea nyky tekniikan käyttämisessä. Yhdistys perustettiin jo 1997 ja vertaisopastuksen kysyntä kasvaa koko ajan. Jäseniä yhdistyksessä on noin 330, joista viitisenkymmentä tekee aktiivisesti opastustyötä. Opastuksia järjestetään Helsingin alueen kirjastoissa, palvelukeskuksissa ja senioritaloissa. Vuosittain opastustilanteita kertyy yli tuhat. Yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Anttila korostaa opastuksen henkilökohtaisuutta ja kiireettömyyttä. Lähtökohtina ovat aina opastettavan tarpeet ja oma osaaminen. Rauhallisuus on opastus tilanteissa tärkeää. Usein yhdessä ihmetellään ja ratkaistaan esiin tulevia ongelmia. Kun kyse on vertaistuesta, niin opastajankaan ei tarvitse olla tietotekniikan ammattilainen. Yhdistyksen aktiivit opastavat ikätovereitaan käyttämään niin tietokoneita, verkkopalveluita kuin kännyköitäkin. Tyypillinen asiakas on henkilö, jolla on ongelmia sähköpostin kanssa. Ohjelma on esimerkiksi voinut mennä jumiin tai viestiin haluttaisiin liittää kuvia. Tietoturvasta huolissaan olevia on myös paljon ja sosiaalisen median käyttäjiä on jatkuvasti enemmän, Raimo Anttila kuvailee. ENTER ry sai vuonna 2013 Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kunnia maininnan työstään. Perusteluissa kiitettiin erityisesti ENTER ry:n laajaa yhteistyötä kaupungin kanssa sekä vuosittain opastettujen henkilöiden suurta määrää. Senioriluennot ja -opastukset ovat suosittuja Microsoft järjestää koulutuksia ENTER ry:n vertaisoppaille ja käy pitämässä yleisöluentoja senioreille. Esimerkiksi järjestetyllä Windows 8 -yleisöluennolla Kampin palvelu keskuksessa oli paikalla yli 100 kuuntelijaa. Maaliskuussa 2013 noin 50 ENTER ry:n aktiivia sai Keilarannassa perusteellisen Windows 8 -käyttö opastuksen. Tilaisuudessa tutustuttiin käyttö järjestelmän uusiin ominaisuuksiin ja siihen, mitä uutta Windows 8 voi tuoda senioreiden nettiarkeen. ENTER ry:n puheenjohtaja Raimo Anttila ymmärtää, että monia jatkuvasti uudistuvat ohjelmistot ja uudet ominaisuudet saattavat myös ahdistaa. Helposti voi tulla tunne, että onko minun vielä opeteltava tämäkin. Esimerkiksi Windows 8 on aivan eri maailma edeltäjäänsä verrattuna. Usein uudet ohjelmat tai sovellukset kuitenkin helpottavat arkisten asioiden hoitamista. yli opastustilannetta ENTER ry:ssä on jäseniä noin 330, joista viitisenkymmentä tekee aktiivisesti opastustyötä. Vuosittain opastustilanteita kertyy yli tuhat. 21

22 MICROSOFT OY VAIKUTTAVIA TEKOJA PAREMMAN SUOMEN PUOLESTA ihmistä on vieraillut Microsoftin uuden työn tekemisen kohtaamispaikassa Jokaista Microsoftin liikevaihtoeuroa kohden paikallinen ekosysteemi luo noin 8 eurolla liikevaihtoa yli 800 start up -yritystä on saanut tukea BizSpark-ohjelmassa kumppania Microsoftin ekosysteemissä on työpaikkaa YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT nuorta osallistui YouthSpark -ohjelmaan vuonna 2013 Paras monikansallinen työpaikka Euroopassa 2013 (GPTW) Suomen toiseksi paras työpaikka vuonna 2013 (GTPW) Partners in Learning -verkostossa on yli opettajaa yli Office education -käyttäjää DreamSparkissa on tehty kymmeniä tuhansia ohjelmistolatauksia MAHDOLLISUUKSIEN RAKENTAMINEN kansalaista 700 yhteisöä Miljoona euroa lahjoituksina voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille Pohjoismaissa osallistui Kansalliseen etätyöpäivään vuonna 2013 yli ohjelmistolahjoitusta voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille Pohjoismaissa Lahjoitusten arvo 16.5 miljoonaa euroa Microsoftin työntekijöillä on oikeus tehdä enintään 3 palkallista työpäivää vapaaehtoistyötä vuodessa YHTEISKUNTAVASTUU

23 Microsoft Oy Keilaranta 7, Espoo Puhelin (09) Toimitus: SEK Public Taitto: Riikka Sulkamo Kuvat: Wilma Hurskainen Leena Koskimäki Janne Körkkö Matti Rajala Paino: Erweko 2014

24 Haluamme luoda ihmisille laitteita ja palveluita, joilla he voivat toteuttaa omia unelmiaan niin töissä kuin kotona ja vapaaaikanakin.

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut Petri Puroaho Mistä puhun 2 Vates-säätiö Välityömarkkinat osana työelämää projekti Työllistämisen tukimuodot Sosiaalinen näkökulma

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen.

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen. Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen. Julkisten palveluiden digitalisaatio etenee ja syvenee Ihmiset

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Digi-tutor henkilökohtaisella sparrauksella TVT-maailmaan

Digi-tutor henkilökohtaisella sparrauksella TVT-maailmaan Digi-tutor henkilökohtaisella sparrauksella TVT-maailmaan ITK Hämeenlinna 19.4.2012 Nina Merivirta-Köykkä Minna Lakkala Liisa Ilomäki Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Digi-Tutorit -toimintamallin tausta

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen Joustavat oppimisen tilat innostavat aktiiviseen oppimiseen Mistä JOT-hankkeessa on kysymys? Espoon sivistystoimi on käynnistänyt Joustavat oppimisen tilat -hankkeen (JOT), jossa koulujen oppimisympäristöjä

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

University of Helsinki Designing the Future

University of Helsinki Designing the Future University of Helsinki Designing the Future Ira Leväaho, WDC projektipäällikkö Viestintä&yhteiskuntasuhteet teemat 10.6.2011 1 Taustaa HYlle design tarkoittaa tapaa organisoida asioita ja toimintaa, joilla

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysliiton toimintalinjaukset 2010-2014 ohjelma Toimintaa yhdessä uudistaen, tehtyä työtä arvostaen Hengitysliiton toimintalinjaukset ohjelman tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta?

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Elisa Helin, 12.5.2014 Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Opettajuus muutoksessa Nuohooja on tullut, nähnyt ja voittanut, sopipa se opettajalle tai ei, ja opettajan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen!

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! Kansallinen StarT-hanke 2016 2018 Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! StarTin keskiössä ovat Taitavat lapset ja nuoret Suomen Tulevaisuuden Tekijät Jokainen voi olla Tähti www.luma.fi/start Päätavoitteena

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Riitta Hyppänen Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Parhaat käytännöt kymmenen vuoden ajalta Talentum Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

RATKAISUJA HAASTEISIIN

RATKAISUJA HAASTEISIIN RATKAISUJA HAASTEISIIN EduFuturan Nopeat startit 2017 Aiheet Haku Rahoitus Johtoryhmän linjaus 18.1.2017 EduFutura Jyväskylä muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen,

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot