Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke)."

Transkriptio

1 VALKEAKOSKI-OPISTON MONIKULTTUURISUUSSUUNNITELMA 1. Taustaa 1.1. Kansalaisopisto Opiston eri opintoryhmät ja henkilöstö ovat jo vuosikymmenien ajan tehneet opintomatkoja Valkeakosken kaupungin ystävyyskaupunkeihin ja aineryhmien ystävyysjärjestöihin. Vierailuja ovat tehneet mm. kuorot, kansantanssi-, kuvataide-, kieli- ja tekstiilityön ryhmät. Ystävyyskaupunkien lisäksi kuorot ja kansantanssiryhmät ovat vierailleet mm. pohjoismaisilla festivaaleilla. Tämän lisäksi erityisesti kuvataideopettajat ovat järjestäneet useita kuvataideopiskelijoiden näyttelymatkoja eri maihin Euroopassa. Lisäksi opiston opettajat ovat osallistuneet kansainvälisiin kuvataide- ja tekstiilityön näyttelyihin. Valkeakoski-opistolle laadittiin ensimmäinen kansainvälistymissuunnitelma vuonna 1994 osana kansalais- ja työväenopistojen liiton KATKO -projektia. KATKO -projektin myötä Valkeakoski-opiston kuvataideopiskelijat osallistuivat Tanskassa ja Italiassa järjestettyihin kuvataideleireihin. Vasta nyt 2010-luvulla KATKO -projektin tavoitteet on saavutettu käytännössä. Valtakunnallisesti ja paikallisesti toimintaympäristö on tullut aiempaa kansainvälisemmäksi. Elämme tilanteessa, jossa kansainvälistymiseen ei ole yhtä lopputulosta, vaan se on ajateltava jatkuvana prosessina. Kansainvälistyminen ei myöskään tarkoita vain suuntautumista ulkomaille ja osallistumista kvhankkeisiin, se voi olla myös ns. kotikansainvälistymistä. Sillä halutaan viitata kulttuurien tuntemukseen ja kansainvälisten kokemusten hankkimiseen kotimaassa. On perusteltua, että Valkeakoski-opistolla on ajantasainen monikulttuurisuussuunnitelma, joka pitää sisällään niin kotimaassa tapahtuvan toiminnan kuin ulospäin suuntautuvan toiminnankin. Vuosina Valkeakoski-opisto oli mukana Valkeakosken Seudun kehitys Oy:n kokoamassa seudullisessa verkostossa laatimassa työperusteisen maahanmuuton prosessia. Verkosto laati toimintamallin, miten Etelä-Pirkanmaalla työperäinen maahanmuutto koordinoidaan. Valkeakoskiopiston vastuualueiksi mainitaan mm. rekrytointiehdokkaiden englannin kielitaidon testaus lähtömaassa sekä suomen kielen opetus ja yleisen kielitutkinnon järjestäminen. Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke). Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman mukaisesti vapaassa sivistystyössä on vuodesta 2010 alkaen otettu käyttöön laatu- ja kehittämisrahoitus. Kansalaisopistojen erityistavoitteena oli vuosina mm. monikulttuurisuus, joka myös oli Valkeakoski-opiston osahanke.

2 Vuodesta 2007 lähtien Opetushallitus on jakanut kansalaisopistoille opintoseteliavustusta, jota kohdennetaan myös maahanmuuttaneille. Vuosina Valkeakoski-opisto on osallistunut neljään kansainväliseen hankkeeseen, joissa on ollut mukana kansalaisopiston Valkeakosken osaston ja tilauskoulutuksen henkilökuntaa ja opiskelijoita. Jatkossa tavoitteena on saada hanketoimintaan mukaan myös Valkeakoski-opiston muita yksiköitä sekä niiden henkilökuntaa ja opiskelijoita. Henkilökuntaa ja opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään EU-rahoitteisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia ja workshoptoimintaa Musiikkiopisto Erilaiset musiikkiopiston ryhmät ovat olleet osa Valkeakosken kaupungin ystävyyskaupunkivierailuja, joskin menneiden vuosikymmenten aktiivisuus ystävyyskaupunkitoiminnassa on hiipunut luvun tavoitteena on käynnistää kansainvälinen toiminta osana opetusta, lähinnä kamarimusiikin ja orkestereiden ryhmien ulkomaisina vierailuina ja osallistumisina eurooppalaisiin musiikkioppilaitosten välisiin tapahtumiin. Vaihto-oppilaana Suomessa olleita ulkomaisia harrastajia ja ulkomailta Suomeen muuttaneiden perheiden lapsia musiikkiopistossa on ollut aina. Myös musiikkiopiston järjestämissä konserttisarjoissa on vieraillut ulkomaisia muusikoita Kuvataide- ja käsityökoulu Kuvataidekoulussa kansainvälisyys on näkynyt monin eri tavoin. Kansainvälisyyden aspekti on ollut luonteva osa toimintaa ja sen kehittämistä. Koulun perustamisessa pioneerityötä tehneet opettajat osallistuivat luvuilla lukuisiin kansainvälisiin taidekasvatusseminaareihin Suomessa ja ulkomailla, useimmiten myös luennoitsijoina. Valkeakosken kuvataidekoulussa vieraili 1990-luvulla vuosittain taidekasvattajia useista eri maista, ja vastaavasti koulusta tehtiin opettajavierailuja moniin eri maihin, lähinnä Euroopassa. Vierailujen tarkoituksena oli kehittää kansainvälistä taidekasvatuksellisista vuorovaikutusta ja tutustua taidekasvatuksen järjestämisen muotoihin. Valkeakosken kuvataidekoulun kansainvälisen yhteistyötoiminnan ansioita on pitkälti se, että italialainen Reggio Emilia- pedagogiikka juurtui osaksi suomalaista taidekasvatustyötä 1980-luvun lopulta lähtien. Valkeakosken kuvataidekoulun silloinen rehtori oli aktiivinen jäsen ja luennoitsija vuonna 1993 perustetun Tukholman Reggio Emilia instituutin toiminnassa. Yhteistyö Reggio Emiliapedagogiikan puitteissa oli vilkasta Italian, Ruotsin, Tanskan, Viron ja Islannin kanssa aina vuoteen 2000 saakka.

3 Koulun taidepedagogiikkaan on kuulunut kansainvälinen kulttuurivaihto. Koulun oppilaiden teoksia on ollut esillä erilaisiin projekteihin liittyneissä kansainvälisissä taidenäyttelyissä Pohjoismaissa ja Latviassa. Myös ystävyyskaupunkitoiminnan puitteissa kuvataidekoulun oppilastöitä on lahjoitettu kyseisissä kaupungeissa järjestettyihin kuvataidenäyttelyihin. Kuvataidekoulussa on vieraillut eri maiden taidekasvatusalan asiantuntijoita. (Venäjältä, Ruotsista, Hollannista, Puolasta, Norjasta, Virosta ja Ranskasta). Osa heistä on pitänyt työpajoja kuvataidekoululaisille tai osallistunut esimerkiksi oppilastyönäyttelyiden rakentamiseen. Vierailuiden yhteydessä ammatillista osaamista on jaettu puolin ja toisin. Koulun oppilaat ovat osallistuneet kansainvälisille opintoretkille, esimerkiksi kansainväliselle kuvataideleireille 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Vuosina kuvataidekoulu teki yhteistyötä Luleån Kottens barncultur-centrumin kanssa. Yhteistyö sisälsi erilaisia vastavierailuja, opintomatkoja, työpajoja ja yhteisnäyttelyitä Suomessa ja Ruotsissa. Vuosina Kuvataidekoulu oli mukana EU:n Connect-ohjelmaan kuuluvassa projektissa Revived objects eli Henkiin herätetyt esineet. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Reggio Emilian pienten lasten koulut ja luovan toiminnan kierrätyskeskukset Italiassa sekä lasten taidekoulu ja Esineiden museo Blois n kaupungissa Ranskassa. Mukana olivat myös lasten taide- ja muotoilukoulu Taika Lahdesta ja Torinon ja Napolin kaupungit Italiassa. Kuvataidekoulu järjesti Voipaalassa kansainvälisen Henkiin herätetyt esineet -projektin kokouksen 2001, johon mukana olleiden maiden edustajat osallistuivat. 2. Monikulttuurisuustoiminnan tavoite Valkeakoski -opistossa Valkeakoski-opiston visiossa vuoteen 2017 sanotaan: Valkeakoski-opiston toiminta tähtää kansalaisyhteiskunnan, yhteisöllisyyden, yhteistyökyvyn ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Vision mukaisesti monikulttuurisuus on yksi koko opiston toimintaa ohjaava periaate ja toimintatapa, joka koskettaa sekä opiston koko henkilökuntaa että opiston opiskelijoita. Tavoitteenamme on saada kontakti seutukunnalle muuttaneisiin tai täällä asuviin maahanmuuttaneisiin. Kontaktin ja verkostoitumisen kautta viestitämme opiston toiminnasta ja mahdollisuuksista kotoutumisen vahvistamisessa. Henkilökunnan osaamista monikulttuurisissa asiakaspalvelutilanteissa vahvistetaan mm. tarpeellisella kielikoulutuksella. Valkeakoski-opisto pyrkii tarjoamaan työtilaisuuksia maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

4 Kansainväliset hankkeet Kansainvälisten, lähinnä EU-rahoitteisten hankkeiden avulla pyritään järjestämään henkilöstölle ja oppilaille/opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua eurooppalaisiin vaihtoihin ja täydennyskoulutukseen. Opisto osallistuu hankkeisiin, jotka tukevat sen strategiaa ja kehittämistavoitteita. Eurooppalaisen hanketoiminnan avulla 1. opiston toiminta ja kehittämishankkeet saavat uutta osaamista ja uusia näkökulmia; 2. henkilöstö saa uusia ideoita ja näkökulmia omaan työhönsä ja heidän ammattitaitonsa kasvaa; 3. oppilaiden/opiskelijoiden näkökulmat ja ajattelu avartuvat ja käsitys kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistoiminnasta vahvistuu; 4. henkilöstön ja oppilaiden/opiskelijoiden kielitaito kasvaa; 5. paikkakunnalla tapahtuva kotikansainvälistyminen saa uutta sisältöä ja uusia toimijoita Kantaväestön monikulttuurisuusympäristöön kasvattaminen - kotikansainvälistyminen Suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus ovat arvoja, jotka läpäisevät kaikkea Valkeakoski-opiston tarjoamaa opetusta. Valkeakoski-opiston toiminnan tavoitteena on edistää erilaisten kulttuurien kohtaamista ja niiden välistä vuorovaikutusta. Eri kulttuurien tuntemusta vahvistetaan tarjoamalla opetussisältöjä, joiden tavoitteena on oman ja muiden maiden kulttuurin kestävän kehityksen arvostaminen sekä eri kulttuurien välisten ennakkoluulojen ja vuorovaikutusesteiden vähentäminen. Valkeakoski-opistossa tuetaan monikulttuurisuuden arvon omaksumista sekä maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan kasvamista. Kansalaisopiston kielikurssit tarjoavat tietoa eri maiden kulttuureista sekä kulttuurisidonnaisista käytösnormeista. Koska kieltä ei voi erottaa ei-kielellisestä, kulttuurisidonnaisten normien säätelemästä käyttäytymisestä, merkitsee kielen oppiminen uusien käyttäytymismallien ja niiden taakse kätkeytyvien arvojen oppimista. Kielen oppiminen tuo mukanaan läheisyyttä, samaistumista kielen puhujiin. Opiston yleisöluennot tarjoavat mahdollisuuden tutustua eri maihin ja kulttuureihin sekä suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen toimintatapoihin. Kotitalouskursseilla on mahdollisuus tutustua eri maiden ruokakulttuureihin ja mm. tanssin opetuksessa erilaisiin etnisiin tansseihin. Aikuisten taito- ja taideaineiden opetus sekä lasten ja nuorten taiteen perusopetus ottavat opetussisällöissään huomioon tutustumisen Suomen ja muiden maiden kulttuureihin, kulttuurihistoriaan, taidehistoriaan. Opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen kulttuurivaihtoon. Taideaineiden opetuksessa järjestetään opintoretkiä eri kulttuureita esitteleviin taidenäyttelyihin ja taidetapahtumiin kotimaassa ja ulkomailla.

5 Monikulttuurisuustoiminnan nykytila ja kehittäminen Valkeakoski -opistossa 3.1. Kansalaisopisto ALMA-yhteistyö vuonna 2014 Opisto on mukana ESR -rahoitteisessa ja Tampereen kaupungin hallinnoimassa ALMA-hankkeessa. ALMA-kehittämishanke tarjoaa matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville työntekijöille. Alma ylläpitää Pirkanmaalla tarjolla olevien suomen kielen kurssien hakupalvelua Valkeakoski-opiston tarjoamat kurssit ovat hakupalvelussa. Vastuuhenkilö: Tarja Kiuru Suomen kielen opetus Opisto järjestää maahanmuuttajille eritasoista suomen kielen opetusta. Opetus järjestetään opiston työkautena niin, että kullakin kurssilla on kaksi oppituntia kerran viikossa. Lisäksi maahanmuuttajille kerrotaan mahdollisuudesta osallistua opiston kansainväliseen olohuoneeseen. Vastuuhenkilöt: Leila Hiissa, Johanna Jokinen ja Helena Kilkki-Rekola Kansainvälinen olohuone Nykykäsitysten mukaan kulttuurisen ymmärryksen ja tuntemuksen kehittäminen on osa vieraiden kielten kieliopintoja. Kieli on tärkein mekanismi, jolla uskomuksia, arvoja ja näkökulmia välitetään, kieli on väline kommunikointiin ja opastaja sosiaaliseen todellisuuteen. Vieraan kielen käyttö tulee todelliseksi vasta kulttuurienvälisissä tilanteissa, ts. aidoissa kielenkäyttötilanteissa. Tämän vuoksi opiston kaikkia kieltenopiskelijoita ohjataan kansainväliseen olohuoneeseen, joka tarjoaa mahdollisuuksia käyttää useita vieraita kieliä autenttisissa kielenkäyttötilanteissa. Kansainvälinen olohuone on kokoontunut syksystä 2011 lähtien noin kerran kuussa. Olohuonetoiminnan tavoitteena on paitsi tarjota vieraiden kielten opiskelijoille tilaisuuksia käyttää vierasta kieltä autenttisissa tilanteissa, myös edistää paikkakunnalla asuvien maahanmuuttajien integroitumista paikkakunnan elämään. Tässä mielessä olohuone on myös tärkeä tiedotuskanava, jonka kautta voidaan kertoa opiston toiminnasta yleensä ja saada maahanamuuttaneita mukaan opiston kursseille. Valkeakoski-opiston yhteistyökumppaneina olohuonetoiminnassa ovat SPR:n paikallisosasto ja Hämeen ammattikorkeakoulu/hamk. Olohuonetoimintaa koordinoi vuodesta 2014 lähtien työryhmä, jossa on mukana Valkeakoskiopiston ja SPR:n edustajat sekä 2-4 vapaaehtoista toimijaa. Vastuuhenkilö: Johanna Jokinen

6 Oppilaitosyhteistyö Opisto aloitti syksyllä 2012 yhteistyön Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken toimipisteen kanssa järjestämällä HAMK:n tiloissa suomen kielen koulutusta niille, jotka ovat jo suorittaneet 15 opintopisteen pakolliset suomen kielen opinnot. Lukuvuonna toteutetaan Suomi sujuvaksi - Finnishing Touch kurssi, yht. 52 ot. Työskentelyssä painotetaan suullista kielitaitoa. Tärkeimpänä tavoitteena pidetään opiskelijoiden suomen kielen taidon vahvistumista työllistymisen edistämiseksi. Vastuuhenkilöt: Leila Hiissa ja Helena Kilkki-Rekola Kv-hankkeet Opisto osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin, joiden aihepiirit tukevat opiston strategiaa ja kehittämishankkeita. Hankkeet tarjoavat henkilökunnalle ja opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua ulkomaille suuntautuviin opintomatkoihin ja järjestää vuorostaan Valkeakoskella erilaisia monikulttuurisia ja kansainvälisiä tapahtumia, seminaareja ja kokouksia. Vuosina Valkeakoski-opiston tavoitteena on, että musiikkiopiston, kuvataide- ja käsityökoulun ja kansalaisopiston henkilöstöä osallistuu eurooppalaiseen täydennyskoulutukseen tai job shadowing jaksoille. Koulutukset ovat osa systemaattista henkilöstön kehittämistä, jonka avulla pyritään lisäämään henkilöstön osaamista, saamaan uusia opetusmenetelmiä ja välineitä osaksi opettajien työkalupakkia, kehittämään opetus- ja oppimisjärjestelyjä sekä lisäämään osallistujien kielitaitoa. Opisto osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös pienimuotoisiin strategisiin kumppanuushankkeisiin, jotka tukevat opiston kehittämistä. Opiston yksiköt käyttävät oman alansa koti- ja ulkomaisia verkostoja hankekumppaneiden etsimisessä. Vastuuhenkilöt: Johanna Jokinen, Kirsimarja Kiviruusu ja Johanna Kivioja YKI-tutkinnot Valkeakosken kaupunki/valkeakoski-opisto ja Opetushallitus ovat tehneet v 2010 sopimuksen yleisten kielitutkintojen järjestämisestä, sopimus on voimassa vuoteen Valkeakoski-opistossa voi suorittaa valtakunnallisina tutkintopäivinä englannin kielen perus- ja keskitason tutkinnon ja suomen kielen perus- ja keskitason tutkinnon. Maahanmuuttanut voi osoittaa suomen kielitaitonsa keskitason testillä, kun hän hakee Suomen kansalaisuutta tai hän tarvitsee todistusta työpaikkaa varten. Seutukunnan lukioissa opiskelevat vaihto-oppilaat suorittavat yleensä suomen perustason tutkinnon. Englannin keskitason tutkinnon suorittavat yleensä puolustusvoimien ja poliisin palveluksessa olevat tai rauhanturvatehtäviin hakeutuvat.

7 Vastuuhenkilöt: Johanna Jokinen ja Helena Kilkki-Rekola Etelä-Pirkanmaan seudullinen kotouttamisohjelma: maahanmuuttajien alkuhaastattelu Syyskuussa 2011 voimaanastuneen kotouttamislain mukaan jokaiselle maahanmuuttajalle on tehtävä alkukartoitus. Alkukartoitukseen kuuluu ensin omalla äidinkielellä tai sellaisella kielellä, jota henkilö varmasti ymmärtää, tehtävä alkuhaastattelu. Etelä-Pirkanmaan kuntien, Valkeakosken, Akaan ja Urjalan alkuhaastatteluja tehdään Valkeakoski-opistolla. Tällöin kohderyhmänä ovat muut kuin työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaat eli työssäkäyvät, opiskelijat, eläkeikäiset, kotiäidit sekä muut työelämän ulkopuolella olevat henkilöt. Haastattelut tekee opiston yhteiskunnallisten aineiden opettaja. Paikalla on tarvittaessa tulkki. Alkuhaastattelussa kartoitetaan muun muassa asiakkaan elämäntilannetta, omaa taustaa ja perhetaustaa sekä tavoitteita. Haastattelun apuna käytetään kotoutumisen alkuhaastattelulomaketta, jossa on kysymyksiä mm. koulutuksesta, kielitaidosta, työkokemuksesta sekä elämäntilanteesta ja palvelutarpeesta. Asiakkaan lähtökohdat huomioiden hänet voidaan ohjata kielitestaukseen, osaamiskartoitukseen, työ- ja elinkeinotoimistoon, ammatilliseen koulutukseen tai sosiaalitoimen palveluihin. Alkuhaastattelu toteutetaan kahden kuukauden sisällä haastattelupyynnöstä. Haastattelun yhteydessä haastateltavaa voidaan ohjata opiston suomen kielen opintoihin ja kansainväliseen olohuoneeseen sekä kerrotaan opiston muista kursseista. Lisäksi kerrotaan paikkakunnan palveluista ja selvitetään hänelle mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan esim. harrastuksiin ja järjestötoimintaan. Vastuuhenkilö: Tarja Kiuru ja Helena Kilkki-Rekola Aktiivinen rekrytointi opiston kursseille Maahanmuuttaneille tiedotetaan eri tavoin mahdollisuudesta saada ns. opintoseteli, jolla voi opiskella haluamallaan opistokurssilla joko täysin ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Kontaktin saamisessa tehdään yhteistyötä esim. TE-toimistojen kanssa. Kansainvälisessä olohuoneessa kerrotaan laajemmin kaikista opiston kursseista. Vastuuhenkilö: Helena Kilkki-Rekola 3.2. Kuvataide- ja käsityökoulu Kuvataide- ja käsityökoulussa kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja erilaisten kulttuurien ymmärtäminen sisältyvät koulun opetussuunnitelmaan. Taidekasvatus itsessään sisältää monikulttuurisuuden arvon. Taidekasvatuksen keskeisiä tavoitteita on, että oppilas oppii arvostamaan erilaisuutta, ja että hän oppii ymmärtämään, miten taide voi toimia vuorovaikutusvälineenä erilaisissa kulttuurisissa, yhteiskunnallisissa ja inhimillisissä asioissa. Omaan ja muiden maiden kulttuureihin tutustuminen

8 tukee suvaitsevaisen identiteetin kasvua. Taidekasvatus tukee ennakkoluulotonta vieraisiin kulttuureihin tutustumista. Yksi kuvataiteen ja käsityön opetuksen tehtävistä on visuaalisen kulttuuriperinnön siirtäminen, mutta myös uuden luominen ja osallistuminen kulttuurien väliseen vuoropuheluun. Taidekasvatuksen tehtävänä on reagoida kulttuuriseen muutokseen ja tuottaa uutta kulttuuria, joka peilaa suhdettamme kansainvälisyyteen. Kuva- ja käsityötaiteen perusopetuksessa monikulttuurisuutta on lähestytty etenkin taidehistoriallisesta sekä kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Yksi tärkeä osa opetusta on käydä eri kulttuureja esittelevissä taidenäyttelyissä ja taidetapahtumissa sekä hyödyntää kansainvälistä mediaympäristöä osana oppimista. Taidenäyttelyiden teemoja hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa. Kuvataide- ja käsityökoulun oman näyttelytoiminnan mahdollisuutena on esitellä oppilastöiden ilmentämää omaa kulttuuriamme sekä lasten ja nuorten käsityksiä muista kulttuureista Suomessa ja ulkomailla. Kuvataide- ja käsityökoulun kansainvälisessä verkostoitumisessa hyödynnetään Suomen kuvataidekoulujen liiton kontakteja Musiikkiopisto Valkeakosken musiikkiopistossa kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja erilaisten kulttuurien ymmärtäminen sisältyvät opetussuunnitelmaan. Musiikkikasvatus itsessään sisältää monikulttuurisuuden arvon ja sen keskeisiä tavoitteita on, että oppilas oppii arvostamaan erilaisuutta. Musiikkiopiston tavoitteena on järjestää säännöllistä kansainvälistä oppilas- ja opettajanvaihtoa Osallistuminen kansainväliseen järjestötoimintaan Valkeakoski-opiston henkilökuntaa rohkaistaan mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kansainvälisten ja/tai monikulttuuristen järjestöjen toimintaan. Vuosina opiston henkilöstöä on mukana seuraavien organisaatioiden toiminnassa: European Music School Union EMU EMU on kansallisten musiikkioppilaitosten liittojen eurooppalainen kattojärjestö. Kirsimarja Kiviruusu osallistuu EMU:n toimintaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton hallituksen varajäsenen ominaisuudessa Centre for International Mobility CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden keskus CIMO koordinoi kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen tarkoitettuja apurahoja Suomessa. Valkeakoski-opiston yhteyshenkilönä CIMO:n suuntaan toimii

9 kielikouluttaja Johanna Jokinen, joka hallinnoi EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman rahoittamia hankkeita opistossa. Jokinen toimi myös Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan Grundtvigalaohjelman asiantuntija-arvioijana vuosina Monikulttuurisuus- ja kansainvälisen toiminnan organisointi Valkeakoski-opistossa Valkeakoski-opiston johtoryhmä on nimennyt monikulttuurisuustyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ja päivittää Valkeakoski-opiston monikulttuurisuussuunnitelmaa. Suunnitelman hyväksyy lopullisesti Valkeakoski-opiston johtoryhmä, ja se käsitellään syksyn kehittämisseminaarissa. Työryhmään kuuluvat: opiston rehtori koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola pj rehtori Kirsimarja Kiviruusu rehtori Johanna Kivioja osastonjohtaja Satu-Marjo Alahautala osastonjohtaja Marketta Vaismaa kielikouluttaja Johanna Jokinen yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät.

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät. Nordplus Junior Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät Tavoitteena vahvistaa ja kehittää kouluyhteistyötä ja luoda verkostoja ja kumppanuuksia koulujen

Lisätiedot

Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Paula Mattila, opetusneuvos Opetushallitus CIMOn ja

Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Paula Mattila, opetusneuvos Opetushallitus CIMOn ja Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Paula Mattila, opetusneuvos Opetushallitus CIMOn ja Jyväskylän yliopiston työseminaari 26-27.11.2012 Kansainvälisyys

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA 2012 1 STRATEGIA Koulutusyhtymän kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelijalla on meiltä valmistuessaan oikea asenne erilaisia kulttuureita, eri kieliä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

ALVA - Adults Learning Visual

ALVA - Adults Learning Visual ALVA - Adults Learning Visual Arts Anne Keskitalo,Ylöjärven työväenopisto Taide ja luovuus aikuiskoulutuksessa. Grundtvig- ja Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmien tiedotustilaisuus, Helsingissä 10.11.2011

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

kouluyhteisössä: avaus

kouluyhteisössä: avaus Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä: avaus Vuoranta 28.8.2007 Leena Nissilä Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen asialla www.oph.fi www.edu.fi TAUSTAA: Kouluhyvinvointistrategian

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Ohjausta kehittämään

Ohjausta kehittämään Ohjausta kehittämään Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Messukeskus 18.4.2013 Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Kiinan kielen kasvava merkitys

Kiinan kielen kasvava merkitys Kiinan kielen kasvava merkitys Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lukion kiinan kielen opetuksen forum Esityksen sisältö Kiinan merkitys kauppa- ja yhteistyökumppanina Osaamistarpeet

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ FAKTAA EXPRESS /2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 1/20 3/20 AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ Tuloksia aikuiskoulutuksen kansainvälisyysselvityksestä

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011 Nordplus Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 28-211 1 Nordplus puiteohjelma 28-211 Tukee koulutuksen yhteistyötä pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken Tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa

Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa Kielivaranto Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa kansallisesti laaja kieliosaaminen on

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkukartoitusmallin luominen (ensisijainen tavoite) Tiedon lisääminen ja eteenpäin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta on vakiintumassa osaksi suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden arkipäivää. Toiminta on monipuolista

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUS VL.7-9

OPPILAANOHJAUS VL.7-9 OPPILAANOHJAUS VL.7-9 7.LUOKKA Oppimaan oppimisen taidot T2 kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä oppimaan oppimisen taitojaan S1,, L7 S1 L1 S1, L1 Oppilaanohjauksen tavoitteisiin

Lisätiedot

KOTIKANSAINVÄLISYYS. Kansainvälisyystaitoja kaikille

KOTIKANSAINVÄLISYYS. Kansainvälisyystaitoja kaikille KOTIKANSAINVÄLISYYS Kansainvälisyystaitoja kaikille Sisältö Miksi kotikansainvälisyyttä?... 3 Kotikansainvälisyys haastaa pohtimaan arvoja ja asenteita... 4 Kotikansainvälisyys on mahdollisuus kaikille...

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen:

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja.

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja. Kielitaidon ja EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun osaamisen täydentäminen terveysalalla -työryhmä Laatia nykytilan kuvaus EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun terveydenhuollon ammattipätevyyden tunnistamisen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot