Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke)."

Transkriptio

1 VALKEAKOSKI-OPISTON MONIKULTTUURISUUSSUUNNITELMA 1. Taustaa 1.1. Kansalaisopisto Opiston eri opintoryhmät ja henkilöstö ovat jo vuosikymmenien ajan tehneet opintomatkoja Valkeakosken kaupungin ystävyyskaupunkeihin ja aineryhmien ystävyysjärjestöihin. Vierailuja ovat tehneet mm. kuorot, kansantanssi-, kuvataide-, kieli- ja tekstiilityön ryhmät. Ystävyyskaupunkien lisäksi kuorot ja kansantanssiryhmät ovat vierailleet mm. pohjoismaisilla festivaaleilla. Tämän lisäksi erityisesti kuvataideopettajat ovat järjestäneet useita kuvataideopiskelijoiden näyttelymatkoja eri maihin Euroopassa. Lisäksi opiston opettajat ovat osallistuneet kansainvälisiin kuvataide- ja tekstiilityön näyttelyihin. Valkeakoski-opistolle laadittiin ensimmäinen kansainvälistymissuunnitelma vuonna 1994 osana kansalais- ja työväenopistojen liiton KATKO -projektia. KATKO -projektin myötä Valkeakoski-opiston kuvataideopiskelijat osallistuivat Tanskassa ja Italiassa järjestettyihin kuvataideleireihin. Vasta nyt 2010-luvulla KATKO -projektin tavoitteet on saavutettu käytännössä. Valtakunnallisesti ja paikallisesti toimintaympäristö on tullut aiempaa kansainvälisemmäksi. Elämme tilanteessa, jossa kansainvälistymiseen ei ole yhtä lopputulosta, vaan se on ajateltava jatkuvana prosessina. Kansainvälistyminen ei myöskään tarkoita vain suuntautumista ulkomaille ja osallistumista kvhankkeisiin, se voi olla myös ns. kotikansainvälistymistä. Sillä halutaan viitata kulttuurien tuntemukseen ja kansainvälisten kokemusten hankkimiseen kotimaassa. On perusteltua, että Valkeakoski-opistolla on ajantasainen monikulttuurisuussuunnitelma, joka pitää sisällään niin kotimaassa tapahtuvan toiminnan kuin ulospäin suuntautuvan toiminnankin. Vuosina Valkeakoski-opisto oli mukana Valkeakosken Seudun kehitys Oy:n kokoamassa seudullisessa verkostossa laatimassa työperusteisen maahanmuuton prosessia. Verkosto laati toimintamallin, miten Etelä-Pirkanmaalla työperäinen maahanmuutto koordinoidaan. Valkeakoskiopiston vastuualueiksi mainitaan mm. rekrytointiehdokkaiden englannin kielitaidon testaus lähtömaassa sekä suomen kielen opetus ja yleisen kielitutkinnon järjestäminen. Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke). Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman mukaisesti vapaassa sivistystyössä on vuodesta 2010 alkaen otettu käyttöön laatu- ja kehittämisrahoitus. Kansalaisopistojen erityistavoitteena oli vuosina mm. monikulttuurisuus, joka myös oli Valkeakoski-opiston osahanke.

2 Vuodesta 2007 lähtien Opetushallitus on jakanut kansalaisopistoille opintoseteliavustusta, jota kohdennetaan myös maahanmuuttaneille. Vuosina Valkeakoski-opisto on osallistunut neljään kansainväliseen hankkeeseen, joissa on ollut mukana kansalaisopiston Valkeakosken osaston ja tilauskoulutuksen henkilökuntaa ja opiskelijoita. Jatkossa tavoitteena on saada hanketoimintaan mukaan myös Valkeakoski-opiston muita yksiköitä sekä niiden henkilökuntaa ja opiskelijoita. Henkilökuntaa ja opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään EU-rahoitteisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia ja workshoptoimintaa Musiikkiopisto Erilaiset musiikkiopiston ryhmät ovat olleet osa Valkeakosken kaupungin ystävyyskaupunkivierailuja, joskin menneiden vuosikymmenten aktiivisuus ystävyyskaupunkitoiminnassa on hiipunut luvun tavoitteena on käynnistää kansainvälinen toiminta osana opetusta, lähinnä kamarimusiikin ja orkestereiden ryhmien ulkomaisina vierailuina ja osallistumisina eurooppalaisiin musiikkioppilaitosten välisiin tapahtumiin. Vaihto-oppilaana Suomessa olleita ulkomaisia harrastajia ja ulkomailta Suomeen muuttaneiden perheiden lapsia musiikkiopistossa on ollut aina. Myös musiikkiopiston järjestämissä konserttisarjoissa on vieraillut ulkomaisia muusikoita Kuvataide- ja käsityökoulu Kuvataidekoulussa kansainvälisyys on näkynyt monin eri tavoin. Kansainvälisyyden aspekti on ollut luonteva osa toimintaa ja sen kehittämistä. Koulun perustamisessa pioneerityötä tehneet opettajat osallistuivat luvuilla lukuisiin kansainvälisiin taidekasvatusseminaareihin Suomessa ja ulkomailla, useimmiten myös luennoitsijoina. Valkeakosken kuvataidekoulussa vieraili 1990-luvulla vuosittain taidekasvattajia useista eri maista, ja vastaavasti koulusta tehtiin opettajavierailuja moniin eri maihin, lähinnä Euroopassa. Vierailujen tarkoituksena oli kehittää kansainvälistä taidekasvatuksellisista vuorovaikutusta ja tutustua taidekasvatuksen järjestämisen muotoihin. Valkeakosken kuvataidekoulun kansainvälisen yhteistyötoiminnan ansioita on pitkälti se, että italialainen Reggio Emilia- pedagogiikka juurtui osaksi suomalaista taidekasvatustyötä 1980-luvun lopulta lähtien. Valkeakosken kuvataidekoulun silloinen rehtori oli aktiivinen jäsen ja luennoitsija vuonna 1993 perustetun Tukholman Reggio Emilia instituutin toiminnassa. Yhteistyö Reggio Emiliapedagogiikan puitteissa oli vilkasta Italian, Ruotsin, Tanskan, Viron ja Islannin kanssa aina vuoteen 2000 saakka.

3 Koulun taidepedagogiikkaan on kuulunut kansainvälinen kulttuurivaihto. Koulun oppilaiden teoksia on ollut esillä erilaisiin projekteihin liittyneissä kansainvälisissä taidenäyttelyissä Pohjoismaissa ja Latviassa. Myös ystävyyskaupunkitoiminnan puitteissa kuvataidekoulun oppilastöitä on lahjoitettu kyseisissä kaupungeissa järjestettyihin kuvataidenäyttelyihin. Kuvataidekoulussa on vieraillut eri maiden taidekasvatusalan asiantuntijoita. (Venäjältä, Ruotsista, Hollannista, Puolasta, Norjasta, Virosta ja Ranskasta). Osa heistä on pitänyt työpajoja kuvataidekoululaisille tai osallistunut esimerkiksi oppilastyönäyttelyiden rakentamiseen. Vierailuiden yhteydessä ammatillista osaamista on jaettu puolin ja toisin. Koulun oppilaat ovat osallistuneet kansainvälisille opintoretkille, esimerkiksi kansainväliselle kuvataideleireille 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Vuosina kuvataidekoulu teki yhteistyötä Luleån Kottens barncultur-centrumin kanssa. Yhteistyö sisälsi erilaisia vastavierailuja, opintomatkoja, työpajoja ja yhteisnäyttelyitä Suomessa ja Ruotsissa. Vuosina Kuvataidekoulu oli mukana EU:n Connect-ohjelmaan kuuluvassa projektissa Revived objects eli Henkiin herätetyt esineet. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Reggio Emilian pienten lasten koulut ja luovan toiminnan kierrätyskeskukset Italiassa sekä lasten taidekoulu ja Esineiden museo Blois n kaupungissa Ranskassa. Mukana olivat myös lasten taide- ja muotoilukoulu Taika Lahdesta ja Torinon ja Napolin kaupungit Italiassa. Kuvataidekoulu järjesti Voipaalassa kansainvälisen Henkiin herätetyt esineet -projektin kokouksen 2001, johon mukana olleiden maiden edustajat osallistuivat. 2. Monikulttuurisuustoiminnan tavoite Valkeakoski -opistossa Valkeakoski-opiston visiossa vuoteen 2017 sanotaan: Valkeakoski-opiston toiminta tähtää kansalaisyhteiskunnan, yhteisöllisyyden, yhteistyökyvyn ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Vision mukaisesti monikulttuurisuus on yksi koko opiston toimintaa ohjaava periaate ja toimintatapa, joka koskettaa sekä opiston koko henkilökuntaa että opiston opiskelijoita. Tavoitteenamme on saada kontakti seutukunnalle muuttaneisiin tai täällä asuviin maahanmuuttaneisiin. Kontaktin ja verkostoitumisen kautta viestitämme opiston toiminnasta ja mahdollisuuksista kotoutumisen vahvistamisessa. Henkilökunnan osaamista monikulttuurisissa asiakaspalvelutilanteissa vahvistetaan mm. tarpeellisella kielikoulutuksella. Valkeakoski-opisto pyrkii tarjoamaan työtilaisuuksia maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

4 Kansainväliset hankkeet Kansainvälisten, lähinnä EU-rahoitteisten hankkeiden avulla pyritään järjestämään henkilöstölle ja oppilaille/opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua eurooppalaisiin vaihtoihin ja täydennyskoulutukseen. Opisto osallistuu hankkeisiin, jotka tukevat sen strategiaa ja kehittämistavoitteita. Eurooppalaisen hanketoiminnan avulla 1. opiston toiminta ja kehittämishankkeet saavat uutta osaamista ja uusia näkökulmia; 2. henkilöstö saa uusia ideoita ja näkökulmia omaan työhönsä ja heidän ammattitaitonsa kasvaa; 3. oppilaiden/opiskelijoiden näkökulmat ja ajattelu avartuvat ja käsitys kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistoiminnasta vahvistuu; 4. henkilöstön ja oppilaiden/opiskelijoiden kielitaito kasvaa; 5. paikkakunnalla tapahtuva kotikansainvälistyminen saa uutta sisältöä ja uusia toimijoita Kantaväestön monikulttuurisuusympäristöön kasvattaminen - kotikansainvälistyminen Suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus ovat arvoja, jotka läpäisevät kaikkea Valkeakoski-opiston tarjoamaa opetusta. Valkeakoski-opiston toiminnan tavoitteena on edistää erilaisten kulttuurien kohtaamista ja niiden välistä vuorovaikutusta. Eri kulttuurien tuntemusta vahvistetaan tarjoamalla opetussisältöjä, joiden tavoitteena on oman ja muiden maiden kulttuurin kestävän kehityksen arvostaminen sekä eri kulttuurien välisten ennakkoluulojen ja vuorovaikutusesteiden vähentäminen. Valkeakoski-opistossa tuetaan monikulttuurisuuden arvon omaksumista sekä maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan kasvamista. Kansalaisopiston kielikurssit tarjoavat tietoa eri maiden kulttuureista sekä kulttuurisidonnaisista käytösnormeista. Koska kieltä ei voi erottaa ei-kielellisestä, kulttuurisidonnaisten normien säätelemästä käyttäytymisestä, merkitsee kielen oppiminen uusien käyttäytymismallien ja niiden taakse kätkeytyvien arvojen oppimista. Kielen oppiminen tuo mukanaan läheisyyttä, samaistumista kielen puhujiin. Opiston yleisöluennot tarjoavat mahdollisuuden tutustua eri maihin ja kulttuureihin sekä suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen toimintatapoihin. Kotitalouskursseilla on mahdollisuus tutustua eri maiden ruokakulttuureihin ja mm. tanssin opetuksessa erilaisiin etnisiin tansseihin. Aikuisten taito- ja taideaineiden opetus sekä lasten ja nuorten taiteen perusopetus ottavat opetussisällöissään huomioon tutustumisen Suomen ja muiden maiden kulttuureihin, kulttuurihistoriaan, taidehistoriaan. Opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen kulttuurivaihtoon. Taideaineiden opetuksessa järjestetään opintoretkiä eri kulttuureita esitteleviin taidenäyttelyihin ja taidetapahtumiin kotimaassa ja ulkomailla.

5 Monikulttuurisuustoiminnan nykytila ja kehittäminen Valkeakoski -opistossa 3.1. Kansalaisopisto ALMA-yhteistyö vuonna 2014 Opisto on mukana ESR -rahoitteisessa ja Tampereen kaupungin hallinnoimassa ALMA-hankkeessa. ALMA-kehittämishanke tarjoaa matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville työntekijöille. Alma ylläpitää Pirkanmaalla tarjolla olevien suomen kielen kurssien hakupalvelua Valkeakoski-opiston tarjoamat kurssit ovat hakupalvelussa. Vastuuhenkilö: Tarja Kiuru Suomen kielen opetus Opisto järjestää maahanmuuttajille eritasoista suomen kielen opetusta. Opetus järjestetään opiston työkautena niin, että kullakin kurssilla on kaksi oppituntia kerran viikossa. Lisäksi maahanmuuttajille kerrotaan mahdollisuudesta osallistua opiston kansainväliseen olohuoneeseen. Vastuuhenkilöt: Leila Hiissa, Johanna Jokinen ja Helena Kilkki-Rekola Kansainvälinen olohuone Nykykäsitysten mukaan kulttuurisen ymmärryksen ja tuntemuksen kehittäminen on osa vieraiden kielten kieliopintoja. Kieli on tärkein mekanismi, jolla uskomuksia, arvoja ja näkökulmia välitetään, kieli on väline kommunikointiin ja opastaja sosiaaliseen todellisuuteen. Vieraan kielen käyttö tulee todelliseksi vasta kulttuurienvälisissä tilanteissa, ts. aidoissa kielenkäyttötilanteissa. Tämän vuoksi opiston kaikkia kieltenopiskelijoita ohjataan kansainväliseen olohuoneeseen, joka tarjoaa mahdollisuuksia käyttää useita vieraita kieliä autenttisissa kielenkäyttötilanteissa. Kansainvälinen olohuone on kokoontunut syksystä 2011 lähtien noin kerran kuussa. Olohuonetoiminnan tavoitteena on paitsi tarjota vieraiden kielten opiskelijoille tilaisuuksia käyttää vierasta kieltä autenttisissa tilanteissa, myös edistää paikkakunnalla asuvien maahanmuuttajien integroitumista paikkakunnan elämään. Tässä mielessä olohuone on myös tärkeä tiedotuskanava, jonka kautta voidaan kertoa opiston toiminnasta yleensä ja saada maahanamuuttaneita mukaan opiston kursseille. Valkeakoski-opiston yhteistyökumppaneina olohuonetoiminnassa ovat SPR:n paikallisosasto ja Hämeen ammattikorkeakoulu/hamk. Olohuonetoimintaa koordinoi vuodesta 2014 lähtien työryhmä, jossa on mukana Valkeakoskiopiston ja SPR:n edustajat sekä 2-4 vapaaehtoista toimijaa. Vastuuhenkilö: Johanna Jokinen

6 Oppilaitosyhteistyö Opisto aloitti syksyllä 2012 yhteistyön Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken toimipisteen kanssa järjestämällä HAMK:n tiloissa suomen kielen koulutusta niille, jotka ovat jo suorittaneet 15 opintopisteen pakolliset suomen kielen opinnot. Lukuvuonna toteutetaan Suomi sujuvaksi - Finnishing Touch kurssi, yht. 52 ot. Työskentelyssä painotetaan suullista kielitaitoa. Tärkeimpänä tavoitteena pidetään opiskelijoiden suomen kielen taidon vahvistumista työllistymisen edistämiseksi. Vastuuhenkilöt: Leila Hiissa ja Helena Kilkki-Rekola Kv-hankkeet Opisto osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin, joiden aihepiirit tukevat opiston strategiaa ja kehittämishankkeita. Hankkeet tarjoavat henkilökunnalle ja opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua ulkomaille suuntautuviin opintomatkoihin ja järjestää vuorostaan Valkeakoskella erilaisia monikulttuurisia ja kansainvälisiä tapahtumia, seminaareja ja kokouksia. Vuosina Valkeakoski-opiston tavoitteena on, että musiikkiopiston, kuvataide- ja käsityökoulun ja kansalaisopiston henkilöstöä osallistuu eurooppalaiseen täydennyskoulutukseen tai job shadowing jaksoille. Koulutukset ovat osa systemaattista henkilöstön kehittämistä, jonka avulla pyritään lisäämään henkilöstön osaamista, saamaan uusia opetusmenetelmiä ja välineitä osaksi opettajien työkalupakkia, kehittämään opetus- ja oppimisjärjestelyjä sekä lisäämään osallistujien kielitaitoa. Opisto osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös pienimuotoisiin strategisiin kumppanuushankkeisiin, jotka tukevat opiston kehittämistä. Opiston yksiköt käyttävät oman alansa koti- ja ulkomaisia verkostoja hankekumppaneiden etsimisessä. Vastuuhenkilöt: Johanna Jokinen, Kirsimarja Kiviruusu ja Johanna Kivioja YKI-tutkinnot Valkeakosken kaupunki/valkeakoski-opisto ja Opetushallitus ovat tehneet v 2010 sopimuksen yleisten kielitutkintojen järjestämisestä, sopimus on voimassa vuoteen Valkeakoski-opistossa voi suorittaa valtakunnallisina tutkintopäivinä englannin kielen perus- ja keskitason tutkinnon ja suomen kielen perus- ja keskitason tutkinnon. Maahanmuuttanut voi osoittaa suomen kielitaitonsa keskitason testillä, kun hän hakee Suomen kansalaisuutta tai hän tarvitsee todistusta työpaikkaa varten. Seutukunnan lukioissa opiskelevat vaihto-oppilaat suorittavat yleensä suomen perustason tutkinnon. Englannin keskitason tutkinnon suorittavat yleensä puolustusvoimien ja poliisin palveluksessa olevat tai rauhanturvatehtäviin hakeutuvat.

7 Vastuuhenkilöt: Johanna Jokinen ja Helena Kilkki-Rekola Etelä-Pirkanmaan seudullinen kotouttamisohjelma: maahanmuuttajien alkuhaastattelu Syyskuussa 2011 voimaanastuneen kotouttamislain mukaan jokaiselle maahanmuuttajalle on tehtävä alkukartoitus. Alkukartoitukseen kuuluu ensin omalla äidinkielellä tai sellaisella kielellä, jota henkilö varmasti ymmärtää, tehtävä alkuhaastattelu. Etelä-Pirkanmaan kuntien, Valkeakosken, Akaan ja Urjalan alkuhaastatteluja tehdään Valkeakoski-opistolla. Tällöin kohderyhmänä ovat muut kuin työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaat eli työssäkäyvät, opiskelijat, eläkeikäiset, kotiäidit sekä muut työelämän ulkopuolella olevat henkilöt. Haastattelut tekee opiston yhteiskunnallisten aineiden opettaja. Paikalla on tarvittaessa tulkki. Alkuhaastattelussa kartoitetaan muun muassa asiakkaan elämäntilannetta, omaa taustaa ja perhetaustaa sekä tavoitteita. Haastattelun apuna käytetään kotoutumisen alkuhaastattelulomaketta, jossa on kysymyksiä mm. koulutuksesta, kielitaidosta, työkokemuksesta sekä elämäntilanteesta ja palvelutarpeesta. Asiakkaan lähtökohdat huomioiden hänet voidaan ohjata kielitestaukseen, osaamiskartoitukseen, työ- ja elinkeinotoimistoon, ammatilliseen koulutukseen tai sosiaalitoimen palveluihin. Alkuhaastattelu toteutetaan kahden kuukauden sisällä haastattelupyynnöstä. Haastattelun yhteydessä haastateltavaa voidaan ohjata opiston suomen kielen opintoihin ja kansainväliseen olohuoneeseen sekä kerrotaan opiston muista kursseista. Lisäksi kerrotaan paikkakunnan palveluista ja selvitetään hänelle mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan esim. harrastuksiin ja järjestötoimintaan. Vastuuhenkilö: Tarja Kiuru ja Helena Kilkki-Rekola Aktiivinen rekrytointi opiston kursseille Maahanmuuttaneille tiedotetaan eri tavoin mahdollisuudesta saada ns. opintoseteli, jolla voi opiskella haluamallaan opistokurssilla joko täysin ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Kontaktin saamisessa tehdään yhteistyötä esim. TE-toimistojen kanssa. Kansainvälisessä olohuoneessa kerrotaan laajemmin kaikista opiston kursseista. Vastuuhenkilö: Helena Kilkki-Rekola 3.2. Kuvataide- ja käsityökoulu Kuvataide- ja käsityökoulussa kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja erilaisten kulttuurien ymmärtäminen sisältyvät koulun opetussuunnitelmaan. Taidekasvatus itsessään sisältää monikulttuurisuuden arvon. Taidekasvatuksen keskeisiä tavoitteita on, että oppilas oppii arvostamaan erilaisuutta, ja että hän oppii ymmärtämään, miten taide voi toimia vuorovaikutusvälineenä erilaisissa kulttuurisissa, yhteiskunnallisissa ja inhimillisissä asioissa. Omaan ja muiden maiden kulttuureihin tutustuminen

8 tukee suvaitsevaisen identiteetin kasvua. Taidekasvatus tukee ennakkoluulotonta vieraisiin kulttuureihin tutustumista. Yksi kuvataiteen ja käsityön opetuksen tehtävistä on visuaalisen kulttuuriperinnön siirtäminen, mutta myös uuden luominen ja osallistuminen kulttuurien väliseen vuoropuheluun. Taidekasvatuksen tehtävänä on reagoida kulttuuriseen muutokseen ja tuottaa uutta kulttuuria, joka peilaa suhdettamme kansainvälisyyteen. Kuva- ja käsityötaiteen perusopetuksessa monikulttuurisuutta on lähestytty etenkin taidehistoriallisesta sekä kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Yksi tärkeä osa opetusta on käydä eri kulttuureja esittelevissä taidenäyttelyissä ja taidetapahtumissa sekä hyödyntää kansainvälistä mediaympäristöä osana oppimista. Taidenäyttelyiden teemoja hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa. Kuvataide- ja käsityökoulun oman näyttelytoiminnan mahdollisuutena on esitellä oppilastöiden ilmentämää omaa kulttuuriamme sekä lasten ja nuorten käsityksiä muista kulttuureista Suomessa ja ulkomailla. Kuvataide- ja käsityökoulun kansainvälisessä verkostoitumisessa hyödynnetään Suomen kuvataidekoulujen liiton kontakteja Musiikkiopisto Valkeakosken musiikkiopistossa kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja erilaisten kulttuurien ymmärtäminen sisältyvät opetussuunnitelmaan. Musiikkikasvatus itsessään sisältää monikulttuurisuuden arvon ja sen keskeisiä tavoitteita on, että oppilas oppii arvostamaan erilaisuutta. Musiikkiopiston tavoitteena on järjestää säännöllistä kansainvälistä oppilas- ja opettajanvaihtoa Osallistuminen kansainväliseen järjestötoimintaan Valkeakoski-opiston henkilökuntaa rohkaistaan mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kansainvälisten ja/tai monikulttuuristen järjestöjen toimintaan. Vuosina opiston henkilöstöä on mukana seuraavien organisaatioiden toiminnassa: European Music School Union EMU EMU on kansallisten musiikkioppilaitosten liittojen eurooppalainen kattojärjestö. Kirsimarja Kiviruusu osallistuu EMU:n toimintaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton hallituksen varajäsenen ominaisuudessa Centre for International Mobility CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden keskus CIMO koordinoi kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen tarkoitettuja apurahoja Suomessa. Valkeakoski-opiston yhteyshenkilönä CIMO:n suuntaan toimii

9 kielikouluttaja Johanna Jokinen, joka hallinnoi EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman rahoittamia hankkeita opistossa. Jokinen toimi myös Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan Grundtvigalaohjelman asiantuntija-arvioijana vuosina Monikulttuurisuus- ja kansainvälisen toiminnan organisointi Valkeakoski-opistossa Valkeakoski-opiston johtoryhmä on nimennyt monikulttuurisuustyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ja päivittää Valkeakoski-opiston monikulttuurisuussuunnitelmaa. Suunnitelman hyväksyy lopullisesti Valkeakoski-opiston johtoryhmä, ja se käsitellään syksyn kehittämisseminaarissa. Työryhmään kuuluvat: opiston rehtori koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola pj rehtori Kirsimarja Kiviruusu rehtori Johanna Kivioja osastonjohtaja Satu-Marjo Alahautala osastonjohtaja Marketta Vaismaa kielikouluttaja Johanna Jokinen yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru

Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Paula Mattila, opetusneuvos Opetushallitus CIMOn ja

Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Paula Mattila, opetusneuvos Opetushallitus CIMOn ja Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Paula Mattila, opetusneuvos Opetushallitus CIMOn ja Jyväskylän yliopiston työseminaari 26-27.11.2012 Kansainvälisyys

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Avaus. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä. Leena Nissilä FL, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Avaus. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä. Leena Nissilä FL, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Avaus Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Leena Nissilä FL, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 040 348 7705 Uutta lainsäädännössä Kansalaisuuslakia uudistetaan - kansalaisuutta

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa

Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä SUOMEN KIELI perusoletuksena on, että opiskelija

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Työelämä muuttuu monipuolisen

Työelämä muuttuu monipuolisen Työelämä muuttuu monipuolisen kielitaidon merkitys elinkeinoelämälle kasvaa Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KIELITIVOLI-konferenssi 27..202 Esityksen sisältö Tavat tehdä töitä muuttuvat

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus MUTES RY 28.11.2013 Eija Kauppinen Opetushallitus IRMELI HALINEN Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä 3.11.2010 Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on turvata nykyistä useammalle oppilaalle mahdollisuus opiskella englannin

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta.

Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta. Pateniemen koulun kansainvälisyyssuunnitelma Motto: Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta. Periaatteet: Kansainvälinen toiminta koulullamme perustuu opetussuunnitelmiin

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Kansanopistojen rooli, visio ja haasteet maahanmuuttajakoulutuksessa

Kansanopistojen rooli, visio ja haasteet maahanmuuttajakoulutuksessa Kansanopistojen rooli, visio ja haasteet Juha Kaivola Kansanopistojen rooli Kansanopistoissa opiskelevien maahanmuuttajien määrä on kasvanut viimeisen vajaan 10v. aikana merkittävästi ja kasvaa edelleen.

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot