Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke)."

Transkriptio

1 VALKEAKOSKI-OPISTON MONIKULTTUURISUUSSUUNNITELMA 1. Taustaa 1.1. Kansalaisopisto Opiston eri opintoryhmät ja henkilöstö ovat jo vuosikymmenien ajan tehneet opintomatkoja Valkeakosken kaupungin ystävyyskaupunkeihin ja aineryhmien ystävyysjärjestöihin. Vierailuja ovat tehneet mm. kuorot, kansantanssi-, kuvataide-, kieli- ja tekstiilityön ryhmät. Ystävyyskaupunkien lisäksi kuorot ja kansantanssiryhmät ovat vierailleet mm. pohjoismaisilla festivaaleilla. Tämän lisäksi erityisesti kuvataideopettajat ovat järjestäneet useita kuvataideopiskelijoiden näyttelymatkoja eri maihin Euroopassa. Lisäksi opiston opettajat ovat osallistuneet kansainvälisiin kuvataide- ja tekstiilityön näyttelyihin. Valkeakoski-opistolle laadittiin ensimmäinen kansainvälistymissuunnitelma vuonna 1994 osana kansalais- ja työväenopistojen liiton KATKO -projektia. KATKO -projektin myötä Valkeakoski-opiston kuvataideopiskelijat osallistuivat Tanskassa ja Italiassa järjestettyihin kuvataideleireihin. Vasta nyt 2010-luvulla KATKO -projektin tavoitteet on saavutettu käytännössä. Valtakunnallisesti ja paikallisesti toimintaympäristö on tullut aiempaa kansainvälisemmäksi. Elämme tilanteessa, jossa kansainvälistymiseen ei ole yhtä lopputulosta, vaan se on ajateltava jatkuvana prosessina. Kansainvälistyminen ei myöskään tarkoita vain suuntautumista ulkomaille ja osallistumista kvhankkeisiin, se voi olla myös ns. kotikansainvälistymistä. Sillä halutaan viitata kulttuurien tuntemukseen ja kansainvälisten kokemusten hankkimiseen kotimaassa. On perusteltua, että Valkeakoski-opistolla on ajantasainen monikulttuurisuussuunnitelma, joka pitää sisällään niin kotimaassa tapahtuvan toiminnan kuin ulospäin suuntautuvan toiminnankin. Vuosina Valkeakoski-opisto oli mukana Valkeakosken Seudun kehitys Oy:n kokoamassa seudullisessa verkostossa laatimassa työperusteisen maahanmuuton prosessia. Verkosto laati toimintamallin, miten Etelä-Pirkanmaalla työperäinen maahanmuutto koordinoidaan. Valkeakoskiopiston vastuualueiksi mainitaan mm. rekrytointiehdokkaiden englannin kielitaidon testaus lähtömaassa sekä suomen kielen opetus ja yleisen kielitutkinnon järjestäminen. Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke). Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman mukaisesti vapaassa sivistystyössä on vuodesta 2010 alkaen otettu käyttöön laatu- ja kehittämisrahoitus. Kansalaisopistojen erityistavoitteena oli vuosina mm. monikulttuurisuus, joka myös oli Valkeakoski-opiston osahanke.

2 Vuodesta 2007 lähtien Opetushallitus on jakanut kansalaisopistoille opintoseteliavustusta, jota kohdennetaan myös maahanmuuttaneille. Vuosina Valkeakoski-opisto on osallistunut neljään kansainväliseen hankkeeseen, joissa on ollut mukana kansalaisopiston Valkeakosken osaston ja tilauskoulutuksen henkilökuntaa ja opiskelijoita. Jatkossa tavoitteena on saada hanketoimintaan mukaan myös Valkeakoski-opiston muita yksiköitä sekä niiden henkilökuntaa ja opiskelijoita. Henkilökuntaa ja opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään EU-rahoitteisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia ja workshoptoimintaa Musiikkiopisto Erilaiset musiikkiopiston ryhmät ovat olleet osa Valkeakosken kaupungin ystävyyskaupunkivierailuja, joskin menneiden vuosikymmenten aktiivisuus ystävyyskaupunkitoiminnassa on hiipunut luvun tavoitteena on käynnistää kansainvälinen toiminta osana opetusta, lähinnä kamarimusiikin ja orkestereiden ryhmien ulkomaisina vierailuina ja osallistumisina eurooppalaisiin musiikkioppilaitosten välisiin tapahtumiin. Vaihto-oppilaana Suomessa olleita ulkomaisia harrastajia ja ulkomailta Suomeen muuttaneiden perheiden lapsia musiikkiopistossa on ollut aina. Myös musiikkiopiston järjestämissä konserttisarjoissa on vieraillut ulkomaisia muusikoita Kuvataide- ja käsityökoulu Kuvataidekoulussa kansainvälisyys on näkynyt monin eri tavoin. Kansainvälisyyden aspekti on ollut luonteva osa toimintaa ja sen kehittämistä. Koulun perustamisessa pioneerityötä tehneet opettajat osallistuivat luvuilla lukuisiin kansainvälisiin taidekasvatusseminaareihin Suomessa ja ulkomailla, useimmiten myös luennoitsijoina. Valkeakosken kuvataidekoulussa vieraili 1990-luvulla vuosittain taidekasvattajia useista eri maista, ja vastaavasti koulusta tehtiin opettajavierailuja moniin eri maihin, lähinnä Euroopassa. Vierailujen tarkoituksena oli kehittää kansainvälistä taidekasvatuksellisista vuorovaikutusta ja tutustua taidekasvatuksen järjestämisen muotoihin. Valkeakosken kuvataidekoulun kansainvälisen yhteistyötoiminnan ansioita on pitkälti se, että italialainen Reggio Emilia- pedagogiikka juurtui osaksi suomalaista taidekasvatustyötä 1980-luvun lopulta lähtien. Valkeakosken kuvataidekoulun silloinen rehtori oli aktiivinen jäsen ja luennoitsija vuonna 1993 perustetun Tukholman Reggio Emilia instituutin toiminnassa. Yhteistyö Reggio Emiliapedagogiikan puitteissa oli vilkasta Italian, Ruotsin, Tanskan, Viron ja Islannin kanssa aina vuoteen 2000 saakka.

3 Koulun taidepedagogiikkaan on kuulunut kansainvälinen kulttuurivaihto. Koulun oppilaiden teoksia on ollut esillä erilaisiin projekteihin liittyneissä kansainvälisissä taidenäyttelyissä Pohjoismaissa ja Latviassa. Myös ystävyyskaupunkitoiminnan puitteissa kuvataidekoulun oppilastöitä on lahjoitettu kyseisissä kaupungeissa järjestettyihin kuvataidenäyttelyihin. Kuvataidekoulussa on vieraillut eri maiden taidekasvatusalan asiantuntijoita. (Venäjältä, Ruotsista, Hollannista, Puolasta, Norjasta, Virosta ja Ranskasta). Osa heistä on pitänyt työpajoja kuvataidekoululaisille tai osallistunut esimerkiksi oppilastyönäyttelyiden rakentamiseen. Vierailuiden yhteydessä ammatillista osaamista on jaettu puolin ja toisin. Koulun oppilaat ovat osallistuneet kansainvälisille opintoretkille, esimerkiksi kansainväliselle kuvataideleireille 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Vuosina kuvataidekoulu teki yhteistyötä Luleån Kottens barncultur-centrumin kanssa. Yhteistyö sisälsi erilaisia vastavierailuja, opintomatkoja, työpajoja ja yhteisnäyttelyitä Suomessa ja Ruotsissa. Vuosina Kuvataidekoulu oli mukana EU:n Connect-ohjelmaan kuuluvassa projektissa Revived objects eli Henkiin herätetyt esineet. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Reggio Emilian pienten lasten koulut ja luovan toiminnan kierrätyskeskukset Italiassa sekä lasten taidekoulu ja Esineiden museo Blois n kaupungissa Ranskassa. Mukana olivat myös lasten taide- ja muotoilukoulu Taika Lahdesta ja Torinon ja Napolin kaupungit Italiassa. Kuvataidekoulu järjesti Voipaalassa kansainvälisen Henkiin herätetyt esineet -projektin kokouksen 2001, johon mukana olleiden maiden edustajat osallistuivat. 2. Monikulttuurisuustoiminnan tavoite Valkeakoski -opistossa Valkeakoski-opiston visiossa vuoteen 2017 sanotaan: Valkeakoski-opiston toiminta tähtää kansalaisyhteiskunnan, yhteisöllisyyden, yhteistyökyvyn ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Vision mukaisesti monikulttuurisuus on yksi koko opiston toimintaa ohjaava periaate ja toimintatapa, joka koskettaa sekä opiston koko henkilökuntaa että opiston opiskelijoita. Tavoitteenamme on saada kontakti seutukunnalle muuttaneisiin tai täällä asuviin maahanmuuttaneisiin. Kontaktin ja verkostoitumisen kautta viestitämme opiston toiminnasta ja mahdollisuuksista kotoutumisen vahvistamisessa. Henkilökunnan osaamista monikulttuurisissa asiakaspalvelutilanteissa vahvistetaan mm. tarpeellisella kielikoulutuksella. Valkeakoski-opisto pyrkii tarjoamaan työtilaisuuksia maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

4 Kansainväliset hankkeet Kansainvälisten, lähinnä EU-rahoitteisten hankkeiden avulla pyritään järjestämään henkilöstölle ja oppilaille/opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua eurooppalaisiin vaihtoihin ja täydennyskoulutukseen. Opisto osallistuu hankkeisiin, jotka tukevat sen strategiaa ja kehittämistavoitteita. Eurooppalaisen hanketoiminnan avulla 1. opiston toiminta ja kehittämishankkeet saavat uutta osaamista ja uusia näkökulmia; 2. henkilöstö saa uusia ideoita ja näkökulmia omaan työhönsä ja heidän ammattitaitonsa kasvaa; 3. oppilaiden/opiskelijoiden näkökulmat ja ajattelu avartuvat ja käsitys kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistoiminnasta vahvistuu; 4. henkilöstön ja oppilaiden/opiskelijoiden kielitaito kasvaa; 5. paikkakunnalla tapahtuva kotikansainvälistyminen saa uutta sisältöä ja uusia toimijoita Kantaväestön monikulttuurisuusympäristöön kasvattaminen - kotikansainvälistyminen Suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus ovat arvoja, jotka läpäisevät kaikkea Valkeakoski-opiston tarjoamaa opetusta. Valkeakoski-opiston toiminnan tavoitteena on edistää erilaisten kulttuurien kohtaamista ja niiden välistä vuorovaikutusta. Eri kulttuurien tuntemusta vahvistetaan tarjoamalla opetussisältöjä, joiden tavoitteena on oman ja muiden maiden kulttuurin kestävän kehityksen arvostaminen sekä eri kulttuurien välisten ennakkoluulojen ja vuorovaikutusesteiden vähentäminen. Valkeakoski-opistossa tuetaan monikulttuurisuuden arvon omaksumista sekä maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan kasvamista. Kansalaisopiston kielikurssit tarjoavat tietoa eri maiden kulttuureista sekä kulttuurisidonnaisista käytösnormeista. Koska kieltä ei voi erottaa ei-kielellisestä, kulttuurisidonnaisten normien säätelemästä käyttäytymisestä, merkitsee kielen oppiminen uusien käyttäytymismallien ja niiden taakse kätkeytyvien arvojen oppimista. Kielen oppiminen tuo mukanaan läheisyyttä, samaistumista kielen puhujiin. Opiston yleisöluennot tarjoavat mahdollisuuden tutustua eri maihin ja kulttuureihin sekä suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen toimintatapoihin. Kotitalouskursseilla on mahdollisuus tutustua eri maiden ruokakulttuureihin ja mm. tanssin opetuksessa erilaisiin etnisiin tansseihin. Aikuisten taito- ja taideaineiden opetus sekä lasten ja nuorten taiteen perusopetus ottavat opetussisällöissään huomioon tutustumisen Suomen ja muiden maiden kulttuureihin, kulttuurihistoriaan, taidehistoriaan. Opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen kulttuurivaihtoon. Taideaineiden opetuksessa järjestetään opintoretkiä eri kulttuureita esitteleviin taidenäyttelyihin ja taidetapahtumiin kotimaassa ja ulkomailla.

5 Monikulttuurisuustoiminnan nykytila ja kehittäminen Valkeakoski -opistossa 3.1. Kansalaisopisto ALMA-yhteistyö vuonna 2014 Opisto on mukana ESR -rahoitteisessa ja Tampereen kaupungin hallinnoimassa ALMA-hankkeessa. ALMA-kehittämishanke tarjoaa matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville työntekijöille. Alma ylläpitää Pirkanmaalla tarjolla olevien suomen kielen kurssien hakupalvelua Valkeakoski-opiston tarjoamat kurssit ovat hakupalvelussa. Vastuuhenkilö: Tarja Kiuru Suomen kielen opetus Opisto järjestää maahanmuuttajille eritasoista suomen kielen opetusta. Opetus järjestetään opiston työkautena niin, että kullakin kurssilla on kaksi oppituntia kerran viikossa. Lisäksi maahanmuuttajille kerrotaan mahdollisuudesta osallistua opiston kansainväliseen olohuoneeseen. Vastuuhenkilöt: Leila Hiissa, Johanna Jokinen ja Helena Kilkki-Rekola Kansainvälinen olohuone Nykykäsitysten mukaan kulttuurisen ymmärryksen ja tuntemuksen kehittäminen on osa vieraiden kielten kieliopintoja. Kieli on tärkein mekanismi, jolla uskomuksia, arvoja ja näkökulmia välitetään, kieli on väline kommunikointiin ja opastaja sosiaaliseen todellisuuteen. Vieraan kielen käyttö tulee todelliseksi vasta kulttuurienvälisissä tilanteissa, ts. aidoissa kielenkäyttötilanteissa. Tämän vuoksi opiston kaikkia kieltenopiskelijoita ohjataan kansainväliseen olohuoneeseen, joka tarjoaa mahdollisuuksia käyttää useita vieraita kieliä autenttisissa kielenkäyttötilanteissa. Kansainvälinen olohuone on kokoontunut syksystä 2011 lähtien noin kerran kuussa. Olohuonetoiminnan tavoitteena on paitsi tarjota vieraiden kielten opiskelijoille tilaisuuksia käyttää vierasta kieltä autenttisissa tilanteissa, myös edistää paikkakunnalla asuvien maahanmuuttajien integroitumista paikkakunnan elämään. Tässä mielessä olohuone on myös tärkeä tiedotuskanava, jonka kautta voidaan kertoa opiston toiminnasta yleensä ja saada maahanamuuttaneita mukaan opiston kursseille. Valkeakoski-opiston yhteistyökumppaneina olohuonetoiminnassa ovat SPR:n paikallisosasto ja Hämeen ammattikorkeakoulu/hamk. Olohuonetoimintaa koordinoi vuodesta 2014 lähtien työryhmä, jossa on mukana Valkeakoskiopiston ja SPR:n edustajat sekä 2-4 vapaaehtoista toimijaa. Vastuuhenkilö: Johanna Jokinen

6 Oppilaitosyhteistyö Opisto aloitti syksyllä 2012 yhteistyön Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken toimipisteen kanssa järjestämällä HAMK:n tiloissa suomen kielen koulutusta niille, jotka ovat jo suorittaneet 15 opintopisteen pakolliset suomen kielen opinnot. Lukuvuonna toteutetaan Suomi sujuvaksi - Finnishing Touch kurssi, yht. 52 ot. Työskentelyssä painotetaan suullista kielitaitoa. Tärkeimpänä tavoitteena pidetään opiskelijoiden suomen kielen taidon vahvistumista työllistymisen edistämiseksi. Vastuuhenkilöt: Leila Hiissa ja Helena Kilkki-Rekola Kv-hankkeet Opisto osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin, joiden aihepiirit tukevat opiston strategiaa ja kehittämishankkeita. Hankkeet tarjoavat henkilökunnalle ja opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua ulkomaille suuntautuviin opintomatkoihin ja järjestää vuorostaan Valkeakoskella erilaisia monikulttuurisia ja kansainvälisiä tapahtumia, seminaareja ja kokouksia. Vuosina Valkeakoski-opiston tavoitteena on, että musiikkiopiston, kuvataide- ja käsityökoulun ja kansalaisopiston henkilöstöä osallistuu eurooppalaiseen täydennyskoulutukseen tai job shadowing jaksoille. Koulutukset ovat osa systemaattista henkilöstön kehittämistä, jonka avulla pyritään lisäämään henkilöstön osaamista, saamaan uusia opetusmenetelmiä ja välineitä osaksi opettajien työkalupakkia, kehittämään opetus- ja oppimisjärjestelyjä sekä lisäämään osallistujien kielitaitoa. Opisto osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös pienimuotoisiin strategisiin kumppanuushankkeisiin, jotka tukevat opiston kehittämistä. Opiston yksiköt käyttävät oman alansa koti- ja ulkomaisia verkostoja hankekumppaneiden etsimisessä. Vastuuhenkilöt: Johanna Jokinen, Kirsimarja Kiviruusu ja Johanna Kivioja YKI-tutkinnot Valkeakosken kaupunki/valkeakoski-opisto ja Opetushallitus ovat tehneet v 2010 sopimuksen yleisten kielitutkintojen järjestämisestä, sopimus on voimassa vuoteen Valkeakoski-opistossa voi suorittaa valtakunnallisina tutkintopäivinä englannin kielen perus- ja keskitason tutkinnon ja suomen kielen perus- ja keskitason tutkinnon. Maahanmuuttanut voi osoittaa suomen kielitaitonsa keskitason testillä, kun hän hakee Suomen kansalaisuutta tai hän tarvitsee todistusta työpaikkaa varten. Seutukunnan lukioissa opiskelevat vaihto-oppilaat suorittavat yleensä suomen perustason tutkinnon. Englannin keskitason tutkinnon suorittavat yleensä puolustusvoimien ja poliisin palveluksessa olevat tai rauhanturvatehtäviin hakeutuvat.

7 Vastuuhenkilöt: Johanna Jokinen ja Helena Kilkki-Rekola Etelä-Pirkanmaan seudullinen kotouttamisohjelma: maahanmuuttajien alkuhaastattelu Syyskuussa 2011 voimaanastuneen kotouttamislain mukaan jokaiselle maahanmuuttajalle on tehtävä alkukartoitus. Alkukartoitukseen kuuluu ensin omalla äidinkielellä tai sellaisella kielellä, jota henkilö varmasti ymmärtää, tehtävä alkuhaastattelu. Etelä-Pirkanmaan kuntien, Valkeakosken, Akaan ja Urjalan alkuhaastatteluja tehdään Valkeakoski-opistolla. Tällöin kohderyhmänä ovat muut kuin työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaat eli työssäkäyvät, opiskelijat, eläkeikäiset, kotiäidit sekä muut työelämän ulkopuolella olevat henkilöt. Haastattelut tekee opiston yhteiskunnallisten aineiden opettaja. Paikalla on tarvittaessa tulkki. Alkuhaastattelussa kartoitetaan muun muassa asiakkaan elämäntilannetta, omaa taustaa ja perhetaustaa sekä tavoitteita. Haastattelun apuna käytetään kotoutumisen alkuhaastattelulomaketta, jossa on kysymyksiä mm. koulutuksesta, kielitaidosta, työkokemuksesta sekä elämäntilanteesta ja palvelutarpeesta. Asiakkaan lähtökohdat huomioiden hänet voidaan ohjata kielitestaukseen, osaamiskartoitukseen, työ- ja elinkeinotoimistoon, ammatilliseen koulutukseen tai sosiaalitoimen palveluihin. Alkuhaastattelu toteutetaan kahden kuukauden sisällä haastattelupyynnöstä. Haastattelun yhteydessä haastateltavaa voidaan ohjata opiston suomen kielen opintoihin ja kansainväliseen olohuoneeseen sekä kerrotaan opiston muista kursseista. Lisäksi kerrotaan paikkakunnan palveluista ja selvitetään hänelle mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan esim. harrastuksiin ja järjestötoimintaan. Vastuuhenkilö: Tarja Kiuru ja Helena Kilkki-Rekola Aktiivinen rekrytointi opiston kursseille Maahanmuuttaneille tiedotetaan eri tavoin mahdollisuudesta saada ns. opintoseteli, jolla voi opiskella haluamallaan opistokurssilla joko täysin ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Kontaktin saamisessa tehdään yhteistyötä esim. TE-toimistojen kanssa. Kansainvälisessä olohuoneessa kerrotaan laajemmin kaikista opiston kursseista. Vastuuhenkilö: Helena Kilkki-Rekola 3.2. Kuvataide- ja käsityökoulu Kuvataide- ja käsityökoulussa kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja erilaisten kulttuurien ymmärtäminen sisältyvät koulun opetussuunnitelmaan. Taidekasvatus itsessään sisältää monikulttuurisuuden arvon. Taidekasvatuksen keskeisiä tavoitteita on, että oppilas oppii arvostamaan erilaisuutta, ja että hän oppii ymmärtämään, miten taide voi toimia vuorovaikutusvälineenä erilaisissa kulttuurisissa, yhteiskunnallisissa ja inhimillisissä asioissa. Omaan ja muiden maiden kulttuureihin tutustuminen

8 tukee suvaitsevaisen identiteetin kasvua. Taidekasvatus tukee ennakkoluulotonta vieraisiin kulttuureihin tutustumista. Yksi kuvataiteen ja käsityön opetuksen tehtävistä on visuaalisen kulttuuriperinnön siirtäminen, mutta myös uuden luominen ja osallistuminen kulttuurien väliseen vuoropuheluun. Taidekasvatuksen tehtävänä on reagoida kulttuuriseen muutokseen ja tuottaa uutta kulttuuria, joka peilaa suhdettamme kansainvälisyyteen. Kuva- ja käsityötaiteen perusopetuksessa monikulttuurisuutta on lähestytty etenkin taidehistoriallisesta sekä kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Yksi tärkeä osa opetusta on käydä eri kulttuureja esittelevissä taidenäyttelyissä ja taidetapahtumissa sekä hyödyntää kansainvälistä mediaympäristöä osana oppimista. Taidenäyttelyiden teemoja hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa. Kuvataide- ja käsityökoulun oman näyttelytoiminnan mahdollisuutena on esitellä oppilastöiden ilmentämää omaa kulttuuriamme sekä lasten ja nuorten käsityksiä muista kulttuureista Suomessa ja ulkomailla. Kuvataide- ja käsityökoulun kansainvälisessä verkostoitumisessa hyödynnetään Suomen kuvataidekoulujen liiton kontakteja Musiikkiopisto Valkeakosken musiikkiopistossa kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja erilaisten kulttuurien ymmärtäminen sisältyvät opetussuunnitelmaan. Musiikkikasvatus itsessään sisältää monikulttuurisuuden arvon ja sen keskeisiä tavoitteita on, että oppilas oppii arvostamaan erilaisuutta. Musiikkiopiston tavoitteena on järjestää säännöllistä kansainvälistä oppilas- ja opettajanvaihtoa Osallistuminen kansainväliseen järjestötoimintaan Valkeakoski-opiston henkilökuntaa rohkaistaan mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kansainvälisten ja/tai monikulttuuristen järjestöjen toimintaan. Vuosina opiston henkilöstöä on mukana seuraavien organisaatioiden toiminnassa: European Music School Union EMU EMU on kansallisten musiikkioppilaitosten liittojen eurooppalainen kattojärjestö. Kirsimarja Kiviruusu osallistuu EMU:n toimintaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton hallituksen varajäsenen ominaisuudessa Centre for International Mobility CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden keskus CIMO koordinoi kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen tarkoitettuja apurahoja Suomessa. Valkeakoski-opiston yhteyshenkilönä CIMO:n suuntaan toimii

9 kielikouluttaja Johanna Jokinen, joka hallinnoi EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman rahoittamia hankkeita opistossa. Jokinen toimi myös Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan Grundtvigalaohjelman asiantuntija-arvioijana vuosina Monikulttuurisuus- ja kansainvälisen toiminnan organisointi Valkeakoski-opistossa Valkeakoski-opiston johtoryhmä on nimennyt monikulttuurisuustyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ja päivittää Valkeakoski-opiston monikulttuurisuussuunnitelmaa. Suunnitelman hyväksyy lopullisesti Valkeakoski-opiston johtoryhmä, ja se käsitellään syksyn kehittämisseminaarissa. Työryhmään kuuluvat: opiston rehtori koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola pj rehtori Kirsimarja Kiviruusu rehtori Johanna Kivioja osastonjohtaja Satu-Marjo Alahautala osastonjohtaja Marketta Vaismaa kielikouluttaja Johanna Jokinen yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Ohjelman tausta... 3 2.1. Ulkosuomalaisuus... 3 2.2. Ulkosuomalaispolitiikan kehitys... 4 3. Politiikkalinjaukset

Lisätiedot

Valkeakosken kuvataidekoulun historia

Valkeakosken kuvataidekoulun historia Valkeakosken kuvataidekoulun historia Vuosikertomusten pohjalta koostanut Johanna Kivioja Sisältö: 1980-luku... 3 Perustaminen... 3 Toiminnan vakiintuminen... 3 Toiminnan kehittäminen... 4 Omat toimitilat

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa 4/2009 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Eri kieli ja kulttuuriryhmiin kuuluvat ja heidän opetuksensa...3 3. Lainsäädäntö ja velvoitteet...3

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot