empowering young people

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "empowering young people"

Transkriptio

1 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

2 Sisällys 1 JOHDANTO LAPSET, NUORET JA PERHEET Ohjaus- ja toimintakeskus Messi Messin Nuorisotila The Point Messinpaja- ja ohjaustoiminta Isä- lapsi- toiminta Menestyksen Avaimet hanke Uudet hankkeet MUSIIKKI Pirkanmaan musiikkiopisto Tampereen Kotkien puhallinorkesteri Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat PARTIO Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tampereen Kotkien Laivue LIIKUNTA Tampereen NMKY:N Urheilijat Koripallo Lentopallo Kiipeily AIKUISTYÖ VIESTINTÄ HENKILÖSTÖ HALLINTO KOULUTUS KANSAINVÄLINEN TOIMINTA TALOUS Talousarvio

3 1 JOHDANTO Kädessäsi on Tampereen Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen (TaNMKY) toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Vuosi 2015 on TaNMKY:n 126. toimintavuosi. Yhdistyksen kokonaisuus muodostuu itsenäisistä toimintaosastoista ja yhteisistä toiminnoista. Yhdistys on osa kansallista ja kansainvälistä YMCA liikettä. Tulevaan vuoteen siirrytään toiminta-ajatuksella empowering young people. Toiminta-ajatus on myös NMKY:n maailmanliiton käyttämä teema ja lisäksi se on Suomen NMKY:n vuositeema. Yhdistyksen arvoja ovat kristillisyys, yhteisöllisyys, kehittyminen ja suvaitsevaisuus. Tulevan vuoden painopisteinä koko yhdistys huomioiden ovat yhdistyksen uuden ilmeen luominen ja viestinnän edelleen kehittäminen. Toiminta-ajatuksen mukaisesti pyrimme tuomaan toimintamme keskiöön entistä vahvemmin nuoren. Samalla pyrimme vahvistamaan jäsenyyden merkitystä siten, että jokainen nuori kokee olevansa osa Namikan kokonaisuutta yhteisöllisyyttä vahvistaen. Samalla tutkimme ja syvennämme NMKY:n aatteen ja arvojen merkitystä toimintaosastoissa. Toimintasuunnitelma rakentuu eri toiminnallisista kokonaisuuksista, jotka seuraavat muun muassa NMKY verkkoviestinnässä käytettävää linjaa. Nämä kokonaisuudet ovat lapset, nuoret ja perheet, musiikki, partio ja liikunta. Lisäksi suunnitelmassa on omat osiot viestinnästä, koulutuksesta, kansainvälisestä toiminnasta ja taloudesta. Talousosio on koottu suunnitelmaan konsernimallin mukaisesti. Jokainen toimintaosasto tuottaa vielä erikseen oman ja yksityiskohtaisemman toiminta- ja taloussuunnitelmansa. Tampereen NMKY:n toimintasuunnitelma 2015 on tarkoitettu palvelemaan sekä luottamushenkilöitämme tulevan toimintakauden punaisena lankana että jäseniämme yhdistyksen toiminnasta kertovana asiakirjana. Toivomme, että suunnitelmasta olisi apua myös ulkopuolisille tahoille yhdistyksemme toimintaa hahmottavana peruspakettina. Tampereen NMKY ry./ Hallitus 2

4 Yleistä NMKY:stä Tampereen NMKY on osa kansainvälistä, ekumeenista nuorten palvelujärjestöä. NMKY yhdistyksiä on 119 maassa ja toimintaa 135 maassa. Näissä toiminta tavoittaa yli 58 miljoonaa ihmistä. NMKY:n tunnus on punainen kärjellään seisova kolmio, mikä kuvaa NMKY:n käsitystä ihmisestä hengellisenä, henkisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. Ihmisen kokonaisvaltainen kasvu ja täysipainoinen hyvinvointi tarvitsevat näiden kolmen osa-alueen tasapuolista kehittymistä. NMKY-liike syntyi Lontoossa vuonna George Williams alkoi järjestää kristillistä toimintaa nuorille miehille. Samanlaista tarvetta ja toimintaa oli muuallakin. Vuonna 1855 pidettyyn Maailmanliiton perustavaan kokoukseen osallistui edustajia kaikista maanosista. Tässä kokouksessa muotoiltiin Pariisin baasis liikkeen peruskirjaksi. NMKY-liikkeen voima on siinä, että liike on aina käynyt keskustelua toiminnan tavoitteista ja ajankohtaisista sovelluksista. Keskustelua käydään liikkeen kaikilla tasoilla Maailmanliiton suunnittelutyöstä paikallisen tason toteutukseen asti. Kesällä 2014 kokoontui NMKY:n maailmanliitto linjaamaan toimintaansa Yhdysvaltojen Estes Park:n. Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa uusi liikkeen toiminta-ajatus sekä selkeytettiin liikkeen strategiset painopisteet. Tampereen NMKY ry tänään Partiolippukunta Tampereen Kotkien toimintaosastot osallistuvat aktiivisesti kaikkeen lippukunnan sekä Tampereen Partiolaisten, Hämeen Partiopiirin, Suomen Partiolaisten, Tampereen NMKY:n ja Suomen NMKY:n partiojaoksen toimintaan. Tampereen NMKY:n Urheilijoissa panostetaan tulevaisuuden varmistamiseen juniorityötä kehittämällä ja vetäjiä tukemalla. Tampereen NMKY:n musiikkitoiminnan keskiössä on Pirkanmaan musiikkiopisto. Opisto on seudullinen musiikkikulttuurin edistäjä. Opisto tarjoaa tavoitteellista ja laaja-alaista musiikin taiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta motivoituneille oppilaille ammattitaitoisten opettajien tuella. Seudullinen merkittävyys lisääntyy huomattavasti vuonna 2015 kun musiikkiopisto aloittaa toimintansa myös Ylöjärven alueella. Kohdennetussa nuorisotyössä tilatoiminta ja pajatoiminta on koottu samaan yksikköön Ohjaus- ja toimintakeskus Messiin Tampereen seurakuntayhtymän perhe- ja nuorisodiakonian kanssa. Nuorisotila The Point on saanut kohdennettua toimintaavustusta Raha-automaattiyhdistykseltä ja vuonna 2015 toiminta jatkuu edelleen, mikäli RAY jatkaa toiminnan tukemista. Pajatoiminnassa tuetaan nivelvaiheessa eläviä nuoria ja toiminnan kehittämiseen on saatu projektiavustusta RAY:stä vuosina Vuonna 2014 käynnistettiin hankkeen juurruttamisvaihe. Vuodelle 2015 on haettu RAY:n projektiavustusta juurruttamisen toiselle vuodelle. 3

5 Hallituksen tekemien taloudellisten linjausten perusteella toimintamuotojen käynnistyminen ja laajentuminen tarvitsee omatoimista rahoittamista. Oman varainhankinnan varmistaminen ja kehittäminen sekä sijoitustoiminnan hallittu kasvattaminen ovat hallituksen tehtävistä edelleen keskeisimpiä. Tampereen NMKY seuraa ympäröivän yhteisön muutoksia ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun kolmannen sektorin vapaaehtoistyön ja palvelutuotannon hyvinvointimerkityksestä. Kehitämme suunnittelun ja seurannan menetelmiä kuvaamaan paremmin NMKY:n toiminnan kokonaisuutta ja tukemaan toiminnan arviointia ja kehittämistä. 4

6 PAINOPISTEET: Tulevaan vuoteen lähdemme ajatuksella empowering young people. Vuoden painopisteinä koko yhdistys huomioiden ovat yhdistyksen uuden ilmeen luominen ja viestinnän edelleen kehittäminen. Toiminta-ajatuksen mukaisesti pyrimme tuomaan toimintamme keskiöön entistä vahvemmin nuoren. Samalla pyrimme vahvistamaan jäsenyyden merkitystä siten, että jokainen nuori kokee olevansa osa Namikan kokonaisuutta yhteisöllisyyttä vahvistaen. Yhdistyksessä pyritään edelleen vuonna 2015 tutkimaan ja syventämään NMKY:n aatteen ja arvojen merkitystä toimintaosastoissa. Vastaamme toimintaympäristön haasteisiin lisäämällä merkitystämme verkostoissa, huolehtimalla vetäjistämme, rekrytoimalla uusia vetäjiä ja vahvistamalla rooliamme kristillisenä toimijana. Osallistujat Tärkeimpänä tavoitteenamme on sitouttaa osallistujia toiminnan kautta niin, että he saavat hyviä ja turvallisia kokemuksia ja tuntevat itsensä hyväksytyiksi ja riittäviksi. Osallistujat kokevat, että heitä kuunnellaan ja heillä on aito mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Heidän antamallaan palautteella on merkitystä. Vetäjät Tähän tavoitteeseen pääsemme, mikäli toiminnassa mukana olevat vetäjät jatkavat motivoituneina toimintaansa ja toimintaan saadaan uusia vetäjiä. Heillä on mahdollisuus toimia tavoitteellisesti NMKY:n arvomaailmassa, saada vastuullisesti toteuttaa itseään ja saada arvostusta. Huolehdimme vetäjistämme tarjoamalla heille koulutusta sekä osallistumismahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistyksen yhteiset tapahtumat ja niiden kautta yhteiset myönteiset kokemukset rakentavat yhteisöllisyyttä. Näkyvyys Näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen on yksi vuoden pääpainopisteistä. Toimintavuonna yhdistyksemme sisäinen ja ulkoinen viestintä tehostuu ja näkyvyys lisääntyy viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman käyttöönoton avulla. Osallistumme Suomen NMKY:n liiton toimintasuunnitelman mukaiseen brändin kehittämisprosessiin. Vuoden aikana pyrimme uudistamaan yhdistyksen ulkoisen ilmeen uuden toimintaajatuksen mukaisesti. Arviointi Toimintavuonna kehitämme arviointia osana toiminnan suunnittelu- ja seurantaprosessia varmistaaksemme toimintamme vaikuttavuuden. 5

7 Talous Tavoitteemme on saavuttaa haastavassa tilanteessa taloudellinen tasapaino, joka mahdollistaa toiminnan ylläpidon ja jopa sen kehittämisen. Näin voimme turvata toiminnan jatkuvuuden myös tuleville vuosille. 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi Ohjaus- ja toimintakeskus Messi on Tampereen NMKY:n ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteistyössä toteuttama keskus nuorille ja nuorille perheille. Messin tila on saneerattu RAY:n investointiavustuksella ja vuosi 2015 on Messin 8. toimintavuosi. Toiminnan tavoitteena on tarjota tukea ja palvelua erityistä tukea tarvitseville nuorille ja tavoitteena on, että jokainen kohderyhmään kuuluva saa räätälöidyn tuen tilanteeseensa. Ohjaus- ja toimintakeskus Messin toiminta sisältää Nuorisotila The Pointin, Perhediakonin; nuorten lapsiperheiden, Autopajan ja Messinpajan toiminnan. Toiminnan ulkopuolinen rahoitus koostuu RAY:n, AVI:n ja Tampereen kaupungin avustuksista. Tampereen NMKY ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä ovat laatineet yhteistyösopimuksen, jossa Ohjaus- ja toimintakeskus Messin tavoitteet on määritelty seuraavanlaisesti: 1) Tarjotaan diakonisin menetelmin kokonaisvaltaista tukea alle 29-vuotiaille ja heidän perheilleen. Kehitetään edelleen ja sovelletaan käytäntöön Tampereelle seurakuntatyöhön luontevasti liittyvää perhe- ja nuorisodiakoniaa sekä ylläpidetään sitä tukevaa toimintaympäristöä. Tarjotaan nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä nuorille perheille ohjausta ja tukea arjen elämänhallintaan 2) Toiminnan tulee olla sopusoinnussa Tampereen ev.lut. seurakuntien kasvatustyön periaatteiden ja NMKY liikkeen kristillisen ihmiskäsityksen kanssa. 3) Rakennetaan aktiivisesti vuorovaikutusta sekä seurakuntayhtymän yhteisten työmuotojen että paikallisten seurakuntien toiminnan tasolla erityisesti nuorisotyöhön, lapsityöhön ja diakoniaan. 6

8 Henkilöstö Messin toiminnanjohtajana toimii ev.lut. seurakuntayhtymän vastaava erityisdiakoni. Messin koordinaattorina toimii Tampereen NMKY:n nuorisosihteeri, jonka vastuulla on ulkopuolisen rahoituksen (mm. RAY, AVI, kaupunki) hallinnointi. Autopaja - Erityisdiakoni (SRKY:n työntekijä) Messinpaja - Opinto-ohjaaja - Nuorisodiakoni (SRKY:n työntekijä) - Ryhmävalmentaja - Paja-avustaja Messin nuorisotila The Point - Vastaava nuorisotyöntekijä - Nuorisotyöntekijä - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaoppisopimusopiskelija - (Paikka auki nuorisotyöntekijä), Nuoret lapsiperheet, perhediakonia - Perhediakoni (SRKY:n työntekijä) Messin Nuorisotila The Point Messin nuorisotila The Pointin tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen toimintaa erityistä tukea tarvitseville nuorille. Kohderyhmänä ovat sekä luokkalaiset varhaisnuoret että vuotiaat. Toimintaa toteutetaan vuotiaille maanantaista torstaihin klo Nuorisotyön työmuotoja ovat avoin tilatoiminta, soppamaanantai, torstain te lat sekä ohjaus ja neuvonta. Tila tarjoaa nuorelle maksuttomat internet-yhteydet ja mahdollisuuden erilaisiin peleihin (biljardi, PlayStation, pingis, pöytäfutis, lautapelit ym.). Nuorten toiminnallisuutta tuetaan myös erilaisin liikunnan mahdollisuuksin esim. kiipeilyn ja koripallon kautta. The Point tarjoaa nuorelle myös henkilökohtaista apua, tukea ja ohjausta. 2 kertaa kuukaudessa järjestetään TOPPI-ilta, joka tarkoittaa toiminnallista-päiheteetöntä-perjantaiiltaa. Tällöin tila on auki klo 22 saakka. Kouluyhteistyötä toteutetaan ryhmäytysten ja pienryhmätoiminnan merkeissä ja vuonna 2015 järjestetään Arvo- ja päihdekasvatusrata Camera obscura yhteistyössä Juhannuskylän koulun kanssa. Radalle tulee osallistumaan kaikki koulun 8.-luokkalaiset 7

9 toimintaviikon aikana. Camera obscura -rata on RAY:n rahoittama ja Suomen NMKY liitto ry.:n hallinnoima valtakunnallinen toimintaohjelma. Varhaisnuorten toiminta (5.-6.luokat) toteutuu nuorisotilalla perjantaisin klo Varhaisnuorille tarjotaan erityisesti toiminnallista yhdessäoloa ja mukavaa kouluviikon päätöstä. Maksuton toiminta on suunnattu kaikille ikäryhmään kuuluville. Nuorisotila The Pointin toimintaa ev.lut. seurakuntayhtymän lisäksi rahoittaa RAY. Toimintaan on haettu RAY:n Ak-avustusta vuodelle euroa, jonka lisäksi on haettu yhden nuorisotyöntekijän palkkakuluihin rahoitusta RAY:n Paikka auki avustusohjelmasta. Mikäli Paikka auki avustusohjelman rahoitus saadaan, palkataan toimintaan yksi nuorisotyöntekijä. Talousarvio päivitetään toiminnan osalta myönnettyjen avustusten mukaiseksi Messinpaja- ja ohjaustoiminta Tampereen NMKY ja Tampereen Ev.lut. seurakuntayhtymä ovat yhteistyössä kehittäneet Messinpajatoiminnan vuosina Messinpajatoimintaan on saatu avustusta RAY:n projektiavustuksen lisäksi Tampereen kaupungilta ja AVI:lta (ja Pohjanmaan Elykeskukselta ). RAY:n projektirahoitus on ollut vuosille ja projektin kohderyhmänä ovat olleet vuotiaat nuoret, joilla on uhkana 2.asteen koulutuksen keskeytyminen tai se on jo keskeytynyt. Pajatoimintaan on lisäksi saatu RAY:n projektiavustus toiminnan juurruttamiseen ja hankekausi on suunniteltu vuosille Vuosi 2015 on RAY-projektin viimeinen vuosi ja silloin on tarkoitus löytää toimintaan parhaiten soveltuva rahoitusmalli. Jotta toiminta voidaan pitää matalan kynnyksen toimintana, on avustukset tähän parhain vaihtoehto. Tavoitteena on, että toimintaan osallistuu kalenterivuoden aikana noin 30 kohderyhmään kuuluvaa nuorta. Toimintaa järjestetään ma-to klo 9-14 välisenä aikana. Lisäksi torstaiiltaisin on avointa ohjattua vertaisryhmätoimintaa klo välisenä aikana. Perjantait on varattu liikunnalle, tarvittaessa yksilöohjaukselle sekä toiminnan suunnittelulle. Toiminnan kohderyhmään kuuluvat nuoret ovat noin vuotiaita jotka: - Tarvitsevat perusteltua taukoa toisen asteen opintoihinsa, haluavat säilyttää opiskelupaikkansa ja edistää opintojaan omaan tahtiinsa - Haluavat pohtia rauhassa tulevaisuuttaan - Haluavat löytää kadonneen motivaationsa - Ovat vailla työ- tai opiskelupaikkaa ja tarvitsevat päiviinsä mielekästä, tavoitteellista tekemistä 8

10 - Eivät saa peruskoulua suoritettua loppuun kouluun ja luokkaan menemisen vaikeuden takia tarvitsevat ohjausta ja tukea arkeensa - Tarvitsevat aikaa toipuakseen koulukiusaamisen aiheuttamista haavoista, masennuksesta, sosiaalisten tilanteiden pelosta tai muista mielenterveyden ongelmista - Kärsivät yksinäisyydestä - Haluavat välttää kotiin syrjäytymisen ja neljän seinän sisälle jäämisen Toiminnan arviointi toteutetaan hyödyntäen mm. RAY:n tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä sekä nuorisotilatoiminnassa, että nuorten paja- ja ohjaustoiminnassa. Nuorisotilatoiminnasta sekä Paja- ja ohjaustoiminnasta on tehty erilliset toimintasuunnitelmat vuodelle 2015, joissa kuvattuna toimintasuunnitelma yksityiskohtaisemmin. Talousarvio päivitetään toiminnan osalta myönnettyjen avustusten mukaiseksi. 2.2 Isä- lapsi- toiminta Isä-lapsi toiminnassa tärkeintä on isän ja lapsen keskinäinen vuorovaikutus heidän toimiessaan yhdessä. Toiminta on tarkoitettu kaikille ja sen osallistumiskynnys on mahdollisimman matala. Isiä yhdistävä tekijä on lapsi. Isä-lapsi-toiminnan vaikutuksia ja merkitystä pidetään laajasti esillä toiminnassa ja viestinnässä. Vuoden aikana järjestetään neljä vähintään yhden yön yli kestävää viikonlopputapahtumaa sekä kuusi päiväretkeä. Tavoitteena on luoda verkosto Namikan sisälle ja ulkopuolelle, missä on mielenkiintoa ja tarvetta isä-lapsi toiminnalle. Lisäksi etsimme toiminnalle vapaaehtoisia vetäjiä. Mielenkiintoa kansainvälisen leiriin osallistumiseen vuonna 2016 selvitetään isien keskuudessa. Kaikki isä-lapsi toiminta on päihteetöntä. Toimintaan haetaan avustusta Tampereen kaupungilta. 9

11 2.3 Menestyksen Avaimet hanke Teette tärkeää työtä! (SCClassic, vanhempien ja valmentajien ilta, kevät 2014) Menestyksen Avaimet nuorten terveyden edistämisen hanke käynnistyi Tampereella vuonna Hanke on valtakunnallinen, sen rahoittaa raha-automaattiyhdistys ja toiminnan hallinnosta vastaa Suomen NMKY Liitto ry. Menestyksen Avaimet hankkeen päätavoitteena on kouluttaa nuoria kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Koulutukset pitävät sisällään terveys- ja liikunta-alan asiantuntijoiden faktatietoa ja niihin liittyviä toiminnallisia harjoituksia/menetelmiä. Koulutusten tavoitteena on tuoda nuorille tietoa, mutta vielä enemmän käynnistää/vahvistaa heidän omaa ajattelua ja vastuutaan liittyen omaan hyvinvointiinsa. Käsiteltäviä asioita ovat terveelliset elämäntavat, sosiaaliset taidot, koulutus- ja ajanhallintataidot sekä henkinen hyvinvointi ja valmennus. Pääkohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret, heidän vanhempansa ja valmentajansa/ohjaajansa. Nuorten lähiaikuisia koulutetaan myös, jotta tietotaitoa olisi mahdollisimman laajasti nuorten lähipiirissä. Suurin osa hankkeessa mukana olevista nuorista on urheiluseuroista, mutta erityisesti Tampereella on laajennettu toimintaa myös muihin nuorten harraste/toimintaryhmiin. Tämä kasvattaa ikähaarukkaa ja tuo teemoihin uusia näkökulmia sekä toimintamuotoja. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä Salibandy Club Classicin, Tampereen Pyrinnön koripallon, Tampereen NMKY:n koripallon, Kooveen jääkiekon/salibandyn ja taitoluistelun sekä Tampereen Urheilijoiden (yleisurheilu) kanssa. Muutama uusi seura on myös esittänyt mielenkiintonsa yhteistyötä kohtaan ja tämä tulee ajankohtaiseksi vuonna Urheiluseurojen lisäksi toiminta jatkuu toivottavasti myös PMO:n, Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden ja Messin paja- ja ohjaustoiminnan kanssa. Edellä mainittujen lisäksi uutena mukaan tulee myös Tyttöjen Talo, Kölvi toiminta sekä Tampereen Palvelualojen Oppilaitos (TPA). Nuorten, vanhempien ja valmentajien/ohjaajien kouluttamisen mallin lisäksi on Tampereella käynnistetty syksyllä 2014 laajempi valmentaja/ohjaaja-koulutus, josta ensimmäiset pilotit on tehty loppuvuodesta Tämä toteutettiin yhteistyössä Hämeen Liikunnan ja Urheilun (HLU) kanssa ja mallia on tarkoitus kehittää ja laajentaa vuoden 2015 aikana. Toimintaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan myös muualle Pirkanmaalle. 10

12 Vuoden 2015 aikana hanke tulee olemaan esillä erilaisissa tapahtumissa ja seminaareissa liittyen nuoriin sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Muun muassa alkuvuodesta 2015 Menestyksen Avaimet on mukana Tampereella järjestettävässä Liikkuva Koulu seminaarissa. Näillä haetaan hankkeelle näkyvyyttä ja mahdollisia uusia yhteistyömuotoja, jotka omalta osaltaan edusauttavat hankkeen päättymisen jälkeistä aikaa. Tähän liittyen alkuvuonna 2015 on tarkoitus suunnitella millä tavoin malli jää elämään Tampereen NMKY:n toimintaan sekä tehdä siihen tarvittavat toimenpiteet. Tämänkaltaiseen nuorten terveyden edistämisen malliin uskotaan ja sen eteen ollaan valmiita tekemään töitä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni nuori ja nuorten parissa toimiva saisi lisäeväitä, joilla tukea nuorta matkalla kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. 2.4 Uudet hankkeet Tampereen NMKY on hakenut RAY:lta rahoitusta Nuorille suunta selväksi hankkeelle sekä Paikka auki -avustusohjelman mukaan kahden nuoren työelämän ulkopuolella olevan palkkakustannuksiin. Paikka auki -avustusta on haettu nuorisotyöntekijän ja vapaaehtoistyön koordinaattorin palkkakustannuksiin. Hankkeista on tehty erilliset projektisuunnitelmat. Lisäksi suunnitellaan kerhotoiminnan aloittamista. Nuorille Suunta selväksi -hankkeen tavoitteena on eri menetelmin selkeyttää nuorten alle 29-vuotiaiden vahvuuksia sekä mahdollistaa tämän kautta koulutus- ja/tai urapolun löytyminen. Hanke toteutetaan, mikäli RAY myöntää tähän projektiavustuksen. Talousarvio päivitetään toiminnan osalta myönnettyjen avustusten mukaiseksi. 11

13 3 MUSIIKKI 3.1 Pirkanmaan musiikkiopisto Toiminnan tarkoitus PMO on seudullinen musiikkikulttuurin edistäjä. Se antaa lakisääteistä, tavoitteellista ja monipuolista musiikin laajan oppimäärän mukaista perusopetusta lapsille ja nuorille ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opiston tavoitteena on kasvattaa motivoituneita, yhteissoittokykyisiä harrastajamuusikoita sekä valmentaa osa oppilaista musiikin ammattiopintoihin. Toimipisteet ja sopimuskunnat PMO:n opetuspisteet ovat Tampereella ja Kangasalla. Lisäksi Pirkkalan kanssa on sopimus oppilaspaikoista. Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston yhdistyminen PMO:oon tuo koulutuksen myös Ylöjärvelle ja Hämeenkyröön. Talous PMO:n valtionosuustuntimäärä on vuodelle Vuoden 2015 tunnit vahvistetaan marraskuussa Tampereen kaupunki avustaa toimintaa ja sopimuskunnat maksavat varaamistaan oppilaspaikoista kuntaosuuden. Kolmas merkittävä tulonlähde ovat lukukausimaksut. Opistolla on oppilaita lukuvuonna noin ja opetukseen käytetään n viikkotuntia. Mikäli Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston liitos Pirkanmaan musiikkiopistoon ei toteudu, toimitaan normitalousarvion mukaan. Tällöin tuotot ja kulut olisivat euroa pienemmät kuin liitoksen tapahtuessa. Lisätuotot koostuvat valtionosuudesta, lukukausimaksuista sekä Ylöjärven kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan maksuosuuksista. Opetustoiminta Lukuvuosikohtainen opettajakohtainen tuntijakosuunnitelma tehdään touko-kesäkuussa. Opistossa on seuraavat osastot: - perus- ja musiikkiopistotaso (klassinen ja pop/jazz) - varhaisiän musiikkikasvatus (musiikkileikkikoulu eli muskari) - valmennusopetus; musiikkivalmennus, pienryhmäopetus ja bändikoulu - vapaalinja - Länsi-Pirkanmaan musiikkiopistosta tulevat osastot Henkilökohtaista opetusta annetaan pää- ja sivuaineissa, ryhmäopetusta musiikin perusteissa sekä yhteismusisoinnissa, jota ovat mm. orkesterit ja bändit. Oppilasarviointia toteutetaan sekä lukuvuoden lopulla että tasosuorituksissa. Vuoden aikana järjestetään viikonloppuleirejä ja kursseja sekä marraskuussa tapahtumaviikko. 12

14 Henkilöstö Opettajat tekevät opetustyön lisäksi muuta työtä (mm. kokoukset, tasosuoritukset, koulutukset, oppilasvalinnat). Henkilöstön työkokouksia järjestetään säännöllisesti. Kollegioiden puheenjohtajat ja toimipisteen hoitaja muodostavat rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa pedagogisen johtoryhmän. Lisäksi aineryhmäkollegiot kokoontuvat tarpeen mukaan. Tarkemmat henkilöstöön liittyvät linjaukset on kirjattu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Konserttitoiminta PMO järjestää vuoden aikana n. 160 konserttia. Musiikkiopistojen liitoksen myötä määrä ylittää 200. Hankkeet ja apurahat PMO toteuttaa yhdessä Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston kanssa OPH:n rahoituksella Pirkanmaan rytmimusiikin opetuksen kehittämishankkeen. Opetushallitukselta haetaan keväällä 2015 rahoitusta varhaisiän musiikkikasvatukseen kehittämiseen. Suomen Kulttuurirahastolta haetaan apurahaa kehitysvammaisille ja vanhuksille suunnattujen musiikkiryhmien toimintaan. Arviointi Virvatuli-malliin pohjautuvaa itsearviointia jatketaan vuoden 2015 aikana yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille suunnatulla kyselyllä. Opetustilat Tampereen kaupungilta ja tilakeskukselta odotetaan päätöksiä Pellervon koulun remontoimisesta musiikkiopiston käyttöön. Tampereen Yhteiskoulun lukion Tyllin tiloja vuokrataan mm. orkesterien harjoitustarpeisiin. Kangasalan kunnan kanssa neuvotellaan toimipisteen opetustilojen kehittämisestä. Ylöjärven kulttuuritalo hankkeen edistämiseen osallistutaan aktiivisesti. Viestintä Oppilastiedotteet lähetetään sähköpostitse kerran kuukaudessa ja opettajatiedotteet kerran viikossa opetuskauden aikana. Yhteistyö Maakunnan muiden musiikkioppilaitosten kanssa järjestetään yhteinen koulutuspäivä. Tampere-talon kanssa toteutetaan Sibelius-konsertti ja Tampereen Työväen Teatterin kanssa Mestaritontun seikkailut musiikkinäytelmä syksyllä Yritysyhteistyötä jatketaan Wigren Cateringin kanssa. Kansainvälisyys Puhallinorkesteri toteuttaa kesäkuussa matkan Unkarin Csömöriin. 13

15 3.2 Tampereen Kotkien puhallinorkesteri Toiminnan päämäärä Orkesterin toiminnan päämääränä on puhallinmusiikin edistäminen hankkimalla ja esittämällä puhallinmusiikkisävellyksiä, kouluttamalla soittajia sekä tarjoamalla jäsenilleen mahdollisuuden monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Painopistealueet toimintavuonna Toimintavuoden päätapahtumat ovat Vappu-konsertti sekä Isänmaallinen ilta Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta järjestää jokin teemakonsertti sopivana ajankohtana. Painopisteenä on soittotuottojen kasvattaminen panostamalla markkinointiin, erityisesti sosiaalisen median ja muiden sähköisten kanavien kautta. Harjoitukset Vakituiset harjoitukset ovat maanantaisin klo 19:15-21:15. Kapellimestari ja ohjelmatoimikunta suunnittelevat harjoitettavan ohjelmiston orkesterin soittotaidollisten päämäärien ja tulevien esiintymisten pohjalta. Varakapellimestari harjoittaa ohjelmistoa pääkapellimestarin ohjeiden mukaan. Konsertit Orkesterin perinteinen Vappu-konsertti on yksi vuoden päätapahtumista, ja kevätkausi menee pääosin sen harjoitteluun. Konsertin jälkeen tarjotaan jälleen soittajille kevyt lounas. Perinteinen Isänmaallinen ilta soitetaan osittain yhdessä Mieskuoro Laulajien kanssa, sekä sen jälkeinen tanssiosuus Tampere-talossa Järjestetään mahdollinen oma konsertti. Muu toiminta Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään Pirkanmaan musiikkiopiston (PMO) kanssa kuten: - jäsenille on mahdollisuus soittotuntien ottamiseen PMO:lta - nuotistoyhteistyö - yhteiset soitinhankinnat / soitinlainaukset - soittaja-avun saaminen ja/tai jaetut keikat - kapellimestarivierailijat / projektit 14

16 - Yhteistyö partiolaisten kanssa, jotta orkesteri nähdään kiinteänä osana Kotkien lippukuntaa, ja että partioperinne säilyy osana orkesteria - Yrjönpäivän ja lupauksenanto-tilaisuudet, Partioparaati, itsenäisyyspäivän ja muut juhlat - marssirumpalikurssin järjestäminen yhteistyössä partiolaisten kanssa - merkkisuoritukset ja muut senkaltaiset työmuodot - partiorumpalien käyttö orkesterin tukena Orkesteri järjestää perinteisen loppiaisjuhlan PMO:n tiloissa. Talous Orkesterin toimihenkilöille maksetaan korvauksia vain toteutuneiden kulujen perusteella kuitteja vastaan. Vain orkesterin kapellimestarille maksetaan palkkiota erillisen sopimuksen mukaisesti. Jäsenmaksuja toimintavuonna maksetaan SPOL:in ja Tampereen NMKY:n jäsenyydestä. SPOL:in maksu perustuu orkesterin kokoon, kun taas NMKY:n jäsenmaksu on soittajakohtainen. Orkesterin toimihenkilöistä maksetaan täysi jäsenmaksu 12 eur, ja muista ns. perusmaksu 5 euroa. Harkinnan mukaan hallitus saattaa tukea jäsenistön soittokoulutusta esim. osallistumalla jonkin soittoleirin osallistumismaksuun. Tästä tehdään päätös vasta sitten kun konkreettinen koulutus on tiedossa. Toimintavuonna ei ole tarkoitus hankkia erityistä soitin- tai muuta kalustoa. Pientä tarviketta on varauduttu hankkimaan. Päätöksen hankinnoista tekee orkesterin hallitus. Yhteishankinta Thomannilta organisoidaan jos halukkuutta jäsenistöltä löytyy. Talousarviossa on varauduttu myös muihin sekalaisiin hankintoihin, joista päätöksen tekee orkesterin hallitus. Orkesteri anoo Tampereen kaupungin yleisavustusta. Orkesterin hallitus kartoittaa mahdollisia rahoituslähteitä esim. erilaisten produktioiden toteuttamiseksi. 15

17 3.3 Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat Yleistä Toimintavuosi on soittokunnan neljäskymmenes (40). Soittotoimintaa jatketaan entiseen tapaan tarkoituksena ylläpitää ja vaalia perinteistä torvimusiikkia soittajien voimavarojen ja innostuksen mukaan. Soittotoiminta Soittokunta pitää harjoituksensa viikoittain maanantai-iltaisin. Kesäaikana harjoituksia ei ole, mikäli muu soittotoiminta ei sitä edellytä. Harjoitukset pidetään Puisto-Emmauksessa lippukunnan takkahuoneessa. Tilaussoittoja tullaan ottamaan vastaan voimavarojen mukaan. Konserttitoiminta Koukkuniemen vanhainkodissa järjestetään itsenäisyyskonsertti Konsertti on samalla soittokuntamme 40-vuotisjuhlakonsertti, johon kutsumme yhteistyökumppaneitamme. Talous Soittokunnan talous perustuu vuoden aikana saataviin soittotuloihin ja edellisten vuosien säästöihin. 4 PARTIO 4.1 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Yleistä Partio on maailman monipuolisin nuorten harrastus. Toimintamahdollisuuksia on jokaisen makuun. Partio tarjoaa kavereita, tekemistä ja hauskoja kokemuksia. Samalla se kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisiä yksilöitä. Tampereen Kotkat tarjoaa parasta partiointia pojille myös vuonna Tampereen Kotkat tukee osaltaan jäsenistönsä kokonaisvaltaista kehitystä NMKY:n toiminta- ja kasvatusperiaatteiden mukaisesti. NMKY:n toiminta perustuu 16

18 kolmioperiaatteeseen, missä ihminen ymmärretään henkisenä, hengellisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. Vuosi 2015 on Partiolippukunta Tampereen Kotkien 95. toimintavuosi. Tampereen Kotkien Laivueelle toimintavuosi on 93., Puhallinorkesterille 88. ja Weteraanisoittajille 40. Laivue, Puhallinorkesteri ja Weteraanisoittajat toimivat lippukunnan itsenäisinä alaosastoina ja ne laativat omat toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa. Tampereen Kotkat juhlii vuonna vuotisjuhliaan. Lippukunta on Tampereen NMKY ry:n alaosasto. Lippukunta kuuluu jäsenenä Tampereen Partiolaiset ry:een (TP) ja edustaa Tampereen NMKY:tä Hämeen Partiopiiri ry:ssä (HP). Piiri on jäsenenä keskusjärjestö Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:ssä (SP), joka puolestaan kuuluu Partioliikkeen maailmanjärjestöön (WOSM). Päätarkoituksensa toteuttamisen lisäksi lippukunta on asettanut vuoden 2015 päätavoitteekseen tarpojien suorituskirjanviimeistelyn ja tehokkaan käyttöönoton. Tavoitteiden lisäksi vuoden 2015 varsinainen toiminta ja talous esitetään tarkemmin lippukunnan omassa toimintasuunnitelmassa pääkohdittain. Päätavoitteet: 1) Lippukunnan oman tarpojaohjelman (12-15-vuotiaita) viimeistely (vuosille ) Ongelmia: Tarpojien suorituskirjan 1. painos on valmis, ja se on jaettu kaikille vartioille. Vartionjohtajat kaipaavat kuitenkin enemmän tukea suoritusten järjestämiseen, ja ohjelmaan kuuluvat suoritustestaukset ( riihitykset ) ovat vielä suunnittelematta. Lisäksi ohjelmaan liittyvä symboliikka on vielä luomatta. Suorituskirjan ulkoasu kaipaa korjauksia ja piristävää grafiikkaa. Keinoja: Laaditaan tarpojien suorituskirjan lisäksi ns. vartionjohtajan ohje, jossa kuhunkin suoritukseen on tarkemmat ohjeet. Suunnitellaan ja järjestetään riihitysreissu, jossa testataan tarpojien osaamista. Laaditaan tarpojaohjelmaan liittyvä symboliikka, eli esimerkiksi kuhunkin suoritus-tasoon liittyvä paitamerkki. Julkaistaan tarpojien suorituskirjasta toinen painos syksyllä. Tarpojamestari johtaa tavoitteen toteuttamista. Mittarit: Riihitysreissujen järjestäminen, ohjelmaan liittyvän symboliikan luonti ja merkkien jakaminen, uuden suorituskirjan ja johtajaohjeen julkaisu. Oman tarpojaohjelman läpäisseiden poikien määrä (2017). 17

19 2) Varainhankinnan kehittäminen Ongelmia: Lippukunnalla on liian vähän omaa, laadukasta varainhankintaa. Hyvä varainhankinta on sellaista, johon mahdollisimman moni poika voi osallistua, eikä siitä koidu suhteettoman suurta taakkaa toimiville johtajille. Varainhankintatempausten järjestäminen on haastavaa, koska riittävän porukan kokoaminen on vaikeaa. Varainhankintaan osallistuminen ei kiinnosta riittävän montaa jäsentä. Laadukas varainhankinta on opettaa poikia kantamaan vastuunsa omasta partiotoiminnastaan. Keinoja: Perustetaan lippukunnan talkoopäivät (2 3 kpl/vuosi), jotka merkitään toimintakalenteriin. Näille päiville hankitaan talkootöitä mahdollisuuksien mukaan (vaihtoehtona esimerkiksi omat talkoot Pamauksella tms.). Tiedotetaan jäsenistölle ja vanhemmille lippukunnan talkoo-osaamisesta ja -mahdollisuuksista (ml. hinnat), sekä kannustetaan useampia johtajia järjestämään talkoita ja tempauksia. Kannustetaan jäseniä osallistumaan varainhankintaan sitomalla tuotto tietyn tapahtuman tai ikäkauden hyväksi (ei kuitenkaan henkilökohtaista etua). Lippukunnanjohtajan apulainen johtaa tavoitteen toteuttamista. Mittarit: Oman varainhankinnan määrä (euroa) suhteessa varsinaisen toiminnan kulujäämään. Varainhankintatempauksiin osallistuneiden jäsenten määrä. Varainhankintatempausten lukumäärä ja lippukunnan talkoopäivien onnistuminen. 4.2 Tampereen Kotkien Laivue Yleistä Vuosi 2015 on Tampereen Kotkien Laivueen 93. toimintavuosi. Tärkeimpänä kehitystavoitteena on jatkaa koulutusjärjestelmän parantamista. Laivuelaisen suorituskirjan käyttöä tehostetaan. Eri ikäkausien vaatimusten erilaisuus pyritään ottamaan paremmin huomioon. Selkeytetään polkua veneen miehistöstä päällystötehtäviin. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan Suomen Partiolaisten ja Hämeen piirin järjestämille meripartiokursseille. Koko lippukunta jatkaa toimintamallien luomista kaikissa toimintaryhmissä tapahtuvalle vesitoiminnalle. Laivue tekee tässä oman osansa tarjoamalla ryhmien vetäjille kalustoresursseja ja asiantuntija-apua tapahtumien järjestämisessä. Talvikauden toiminta Talvikaudella järjestetään kokouksia viikoittain, lukuun ottamatta tammi-helmikuussa pidettävää taukoa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Pamauksella. Talvitoiminnassa toimii kaksi venekuntaa, seikkailijaikäisten Tiira ja tarpojaikäisten Sääksi. Lisäksi samoajaikäisten Albatrossi-venekunnalle ja sitä vanhemmille jäsenille järjestetään 18

20 kokoontumisia kerran kuukaudessa. Ikäryhmittäin jaetuilla venekunnilla on omat nimetyt johtajansa ja toimintasuunnitelmansa. Laivuelaisen suorituskirja muodostaa pohjan koulutusten aiheille ja määrittelee ikäkauden aikana saavutettavalle taitotasolle vaatimukset. Suorituskirjan suoritusten sisältöä selventävät ohjeet jokaisen suorituksen sisällöstä ja vaatimuksista merkinnän saamiseksi. Talven kohokohtana järjestetään Laivueen talvireissu sopivaan kohteeseen. Ja toki purjehduskärpästä kiusataan talven lumien keskellä käymällä porukalla Helsingin venemessuilla. Kesäkauden toiminta Kesäkaudella toiminta keskittyy veneille. Vaativampien taitojen harjoittelun mahdollistamiseksi viikoittain järjestetään kaksi koulutuspurjehdusta. Toinen purjehduksista on tarkoitettu pääosin seikkailijaikäisille ja toinen tarpojille ja sitä vanhemmille jäsenille. Laivuelaisen suorituskirja määrittelee tavoitteet kesän aikana opiskeltaville taidoille. Viikkopurjehdusten lisäksi järjestetään monipuolisesti purjehdusreissuja Näsijärvellä. Vanhemmalle jäsenistölle järjestetään purjehdusreissu merellä, joka nivotaan osaksi koulutusjärjestelmää. Koko jäsenistölle tarkoitettuja kahden veneen reissuja järjestetään ainakin vähintään viikon mittainen Pitkäreissu ja viikonlopun kestävä syysreissu. Lisäksi kannustetaan venekuntia järjestämään lyhyitä oman ikäkauden reissuja pitkin kesää. Tampereen partiolaisten organisoimassa vesipartiotoiminnassa ollaan aktiivisesti mukana osallistumalla Kokoontumispurjehdukseen ja partiotaitokilpailu Kummeliin sekä muihin mahdollisiin tapahtumiin. Purjehduskilpailuihin osallistutaan opettelumielessä ja erityisesti pyritään innostamaan uusia osallistujia kilpailuihin. Sopivia kilpailutapahtumia ovat esimerkiksi Kesäyön-purjehdus kesäkuussa, Sappisalo Runt heinäkuussa sekä keskiviikkokilpailut. Varainhankinta Merkittävin varainhankintamuoto on jouluna järjestettävä joulupukkipalvelu. Myös mahdollisuuksia hyödyntää veneitä varainhankinnassa selvitetään. 19

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi Turun NMKY Toimintasuunnitelma 2015 tunmky.fi SISÄLLYS Sisällysluettelo Turun NMKY 4 Empowering Young People vuodesta 1893 (1886) 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot