empowering young people

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "empowering young people"

Transkriptio

1 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

2 Sisällys 1 JOHDANTO LAPSET, NUORET JA PERHEET Ohjaus- ja toimintakeskus Messi Messin Nuorisotila The Point Messinpaja- ja ohjaustoiminta Isä- lapsi- toiminta Menestyksen Avaimet hanke Uudet hankkeet MUSIIKKI Pirkanmaan musiikkiopisto Tampereen Kotkien puhallinorkesteri Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat PARTIO Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tampereen Kotkien Laivue LIIKUNTA Tampereen NMKY:N Urheilijat Koripallo Lentopallo Kiipeily AIKUISTYÖ VIESTINTÄ HENKILÖSTÖ HALLINTO KOULUTUS KANSAINVÄLINEN TOIMINTA TALOUS Talousarvio

3 1 JOHDANTO Kädessäsi on Tampereen Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen (TaNMKY) toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Vuosi 2015 on TaNMKY:n 126. toimintavuosi. Yhdistyksen kokonaisuus muodostuu itsenäisistä toimintaosastoista ja yhteisistä toiminnoista. Yhdistys on osa kansallista ja kansainvälistä YMCA liikettä. Tulevaan vuoteen siirrytään toiminta-ajatuksella empowering young people. Toiminta-ajatus on myös NMKY:n maailmanliiton käyttämä teema ja lisäksi se on Suomen NMKY:n vuositeema. Yhdistyksen arvoja ovat kristillisyys, yhteisöllisyys, kehittyminen ja suvaitsevaisuus. Tulevan vuoden painopisteinä koko yhdistys huomioiden ovat yhdistyksen uuden ilmeen luominen ja viestinnän edelleen kehittäminen. Toiminta-ajatuksen mukaisesti pyrimme tuomaan toimintamme keskiöön entistä vahvemmin nuoren. Samalla pyrimme vahvistamaan jäsenyyden merkitystä siten, että jokainen nuori kokee olevansa osa Namikan kokonaisuutta yhteisöllisyyttä vahvistaen. Samalla tutkimme ja syvennämme NMKY:n aatteen ja arvojen merkitystä toimintaosastoissa. Toimintasuunnitelma rakentuu eri toiminnallisista kokonaisuuksista, jotka seuraavat muun muassa NMKY verkkoviestinnässä käytettävää linjaa. Nämä kokonaisuudet ovat lapset, nuoret ja perheet, musiikki, partio ja liikunta. Lisäksi suunnitelmassa on omat osiot viestinnästä, koulutuksesta, kansainvälisestä toiminnasta ja taloudesta. Talousosio on koottu suunnitelmaan konsernimallin mukaisesti. Jokainen toimintaosasto tuottaa vielä erikseen oman ja yksityiskohtaisemman toiminta- ja taloussuunnitelmansa. Tampereen NMKY:n toimintasuunnitelma 2015 on tarkoitettu palvelemaan sekä luottamushenkilöitämme tulevan toimintakauden punaisena lankana että jäseniämme yhdistyksen toiminnasta kertovana asiakirjana. Toivomme, että suunnitelmasta olisi apua myös ulkopuolisille tahoille yhdistyksemme toimintaa hahmottavana peruspakettina. Tampereen NMKY ry./ Hallitus 2

4 Yleistä NMKY:stä Tampereen NMKY on osa kansainvälistä, ekumeenista nuorten palvelujärjestöä. NMKY yhdistyksiä on 119 maassa ja toimintaa 135 maassa. Näissä toiminta tavoittaa yli 58 miljoonaa ihmistä. NMKY:n tunnus on punainen kärjellään seisova kolmio, mikä kuvaa NMKY:n käsitystä ihmisestä hengellisenä, henkisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. Ihmisen kokonaisvaltainen kasvu ja täysipainoinen hyvinvointi tarvitsevat näiden kolmen osa-alueen tasapuolista kehittymistä. NMKY-liike syntyi Lontoossa vuonna George Williams alkoi järjestää kristillistä toimintaa nuorille miehille. Samanlaista tarvetta ja toimintaa oli muuallakin. Vuonna 1855 pidettyyn Maailmanliiton perustavaan kokoukseen osallistui edustajia kaikista maanosista. Tässä kokouksessa muotoiltiin Pariisin baasis liikkeen peruskirjaksi. NMKY-liikkeen voima on siinä, että liike on aina käynyt keskustelua toiminnan tavoitteista ja ajankohtaisista sovelluksista. Keskustelua käydään liikkeen kaikilla tasoilla Maailmanliiton suunnittelutyöstä paikallisen tason toteutukseen asti. Kesällä 2014 kokoontui NMKY:n maailmanliitto linjaamaan toimintaansa Yhdysvaltojen Estes Park:n. Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa uusi liikkeen toiminta-ajatus sekä selkeytettiin liikkeen strategiset painopisteet. Tampereen NMKY ry tänään Partiolippukunta Tampereen Kotkien toimintaosastot osallistuvat aktiivisesti kaikkeen lippukunnan sekä Tampereen Partiolaisten, Hämeen Partiopiirin, Suomen Partiolaisten, Tampereen NMKY:n ja Suomen NMKY:n partiojaoksen toimintaan. Tampereen NMKY:n Urheilijoissa panostetaan tulevaisuuden varmistamiseen juniorityötä kehittämällä ja vetäjiä tukemalla. Tampereen NMKY:n musiikkitoiminnan keskiössä on Pirkanmaan musiikkiopisto. Opisto on seudullinen musiikkikulttuurin edistäjä. Opisto tarjoaa tavoitteellista ja laaja-alaista musiikin taiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta motivoituneille oppilaille ammattitaitoisten opettajien tuella. Seudullinen merkittävyys lisääntyy huomattavasti vuonna 2015 kun musiikkiopisto aloittaa toimintansa myös Ylöjärven alueella. Kohdennetussa nuorisotyössä tilatoiminta ja pajatoiminta on koottu samaan yksikköön Ohjaus- ja toimintakeskus Messiin Tampereen seurakuntayhtymän perhe- ja nuorisodiakonian kanssa. Nuorisotila The Point on saanut kohdennettua toimintaavustusta Raha-automaattiyhdistykseltä ja vuonna 2015 toiminta jatkuu edelleen, mikäli RAY jatkaa toiminnan tukemista. Pajatoiminnassa tuetaan nivelvaiheessa eläviä nuoria ja toiminnan kehittämiseen on saatu projektiavustusta RAY:stä vuosina Vuonna 2014 käynnistettiin hankkeen juurruttamisvaihe. Vuodelle 2015 on haettu RAY:n projektiavustusta juurruttamisen toiselle vuodelle. 3

5 Hallituksen tekemien taloudellisten linjausten perusteella toimintamuotojen käynnistyminen ja laajentuminen tarvitsee omatoimista rahoittamista. Oman varainhankinnan varmistaminen ja kehittäminen sekä sijoitustoiminnan hallittu kasvattaminen ovat hallituksen tehtävistä edelleen keskeisimpiä. Tampereen NMKY seuraa ympäröivän yhteisön muutoksia ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun kolmannen sektorin vapaaehtoistyön ja palvelutuotannon hyvinvointimerkityksestä. Kehitämme suunnittelun ja seurannan menetelmiä kuvaamaan paremmin NMKY:n toiminnan kokonaisuutta ja tukemaan toiminnan arviointia ja kehittämistä. 4

6 PAINOPISTEET: Tulevaan vuoteen lähdemme ajatuksella empowering young people. Vuoden painopisteinä koko yhdistys huomioiden ovat yhdistyksen uuden ilmeen luominen ja viestinnän edelleen kehittäminen. Toiminta-ajatuksen mukaisesti pyrimme tuomaan toimintamme keskiöön entistä vahvemmin nuoren. Samalla pyrimme vahvistamaan jäsenyyden merkitystä siten, että jokainen nuori kokee olevansa osa Namikan kokonaisuutta yhteisöllisyyttä vahvistaen. Yhdistyksessä pyritään edelleen vuonna 2015 tutkimaan ja syventämään NMKY:n aatteen ja arvojen merkitystä toimintaosastoissa. Vastaamme toimintaympäristön haasteisiin lisäämällä merkitystämme verkostoissa, huolehtimalla vetäjistämme, rekrytoimalla uusia vetäjiä ja vahvistamalla rooliamme kristillisenä toimijana. Osallistujat Tärkeimpänä tavoitteenamme on sitouttaa osallistujia toiminnan kautta niin, että he saavat hyviä ja turvallisia kokemuksia ja tuntevat itsensä hyväksytyiksi ja riittäviksi. Osallistujat kokevat, että heitä kuunnellaan ja heillä on aito mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Heidän antamallaan palautteella on merkitystä. Vetäjät Tähän tavoitteeseen pääsemme, mikäli toiminnassa mukana olevat vetäjät jatkavat motivoituneina toimintaansa ja toimintaan saadaan uusia vetäjiä. Heillä on mahdollisuus toimia tavoitteellisesti NMKY:n arvomaailmassa, saada vastuullisesti toteuttaa itseään ja saada arvostusta. Huolehdimme vetäjistämme tarjoamalla heille koulutusta sekä osallistumismahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistyksen yhteiset tapahtumat ja niiden kautta yhteiset myönteiset kokemukset rakentavat yhteisöllisyyttä. Näkyvyys Näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen on yksi vuoden pääpainopisteistä. Toimintavuonna yhdistyksemme sisäinen ja ulkoinen viestintä tehostuu ja näkyvyys lisääntyy viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman käyttöönoton avulla. Osallistumme Suomen NMKY:n liiton toimintasuunnitelman mukaiseen brändin kehittämisprosessiin. Vuoden aikana pyrimme uudistamaan yhdistyksen ulkoisen ilmeen uuden toimintaajatuksen mukaisesti. Arviointi Toimintavuonna kehitämme arviointia osana toiminnan suunnittelu- ja seurantaprosessia varmistaaksemme toimintamme vaikuttavuuden. 5

7 Talous Tavoitteemme on saavuttaa haastavassa tilanteessa taloudellinen tasapaino, joka mahdollistaa toiminnan ylläpidon ja jopa sen kehittämisen. Näin voimme turvata toiminnan jatkuvuuden myös tuleville vuosille. 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi Ohjaus- ja toimintakeskus Messi on Tampereen NMKY:n ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteistyössä toteuttama keskus nuorille ja nuorille perheille. Messin tila on saneerattu RAY:n investointiavustuksella ja vuosi 2015 on Messin 8. toimintavuosi. Toiminnan tavoitteena on tarjota tukea ja palvelua erityistä tukea tarvitseville nuorille ja tavoitteena on, että jokainen kohderyhmään kuuluva saa räätälöidyn tuen tilanteeseensa. Ohjaus- ja toimintakeskus Messin toiminta sisältää Nuorisotila The Pointin, Perhediakonin; nuorten lapsiperheiden, Autopajan ja Messinpajan toiminnan. Toiminnan ulkopuolinen rahoitus koostuu RAY:n, AVI:n ja Tampereen kaupungin avustuksista. Tampereen NMKY ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä ovat laatineet yhteistyösopimuksen, jossa Ohjaus- ja toimintakeskus Messin tavoitteet on määritelty seuraavanlaisesti: 1) Tarjotaan diakonisin menetelmin kokonaisvaltaista tukea alle 29-vuotiaille ja heidän perheilleen. Kehitetään edelleen ja sovelletaan käytäntöön Tampereelle seurakuntatyöhön luontevasti liittyvää perhe- ja nuorisodiakoniaa sekä ylläpidetään sitä tukevaa toimintaympäristöä. Tarjotaan nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä nuorille perheille ohjausta ja tukea arjen elämänhallintaan 2) Toiminnan tulee olla sopusoinnussa Tampereen ev.lut. seurakuntien kasvatustyön periaatteiden ja NMKY liikkeen kristillisen ihmiskäsityksen kanssa. 3) Rakennetaan aktiivisesti vuorovaikutusta sekä seurakuntayhtymän yhteisten työmuotojen että paikallisten seurakuntien toiminnan tasolla erityisesti nuorisotyöhön, lapsityöhön ja diakoniaan. 6

8 Henkilöstö Messin toiminnanjohtajana toimii ev.lut. seurakuntayhtymän vastaava erityisdiakoni. Messin koordinaattorina toimii Tampereen NMKY:n nuorisosihteeri, jonka vastuulla on ulkopuolisen rahoituksen (mm. RAY, AVI, kaupunki) hallinnointi. Autopaja - Erityisdiakoni (SRKY:n työntekijä) Messinpaja - Opinto-ohjaaja - Nuorisodiakoni (SRKY:n työntekijä) - Ryhmävalmentaja - Paja-avustaja Messin nuorisotila The Point - Vastaava nuorisotyöntekijä - Nuorisotyöntekijä - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaoppisopimusopiskelija - (Paikka auki nuorisotyöntekijä), Nuoret lapsiperheet, perhediakonia - Perhediakoni (SRKY:n työntekijä) Messin Nuorisotila The Point Messin nuorisotila The Pointin tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen toimintaa erityistä tukea tarvitseville nuorille. Kohderyhmänä ovat sekä luokkalaiset varhaisnuoret että vuotiaat. Toimintaa toteutetaan vuotiaille maanantaista torstaihin klo Nuorisotyön työmuotoja ovat avoin tilatoiminta, soppamaanantai, torstain te lat sekä ohjaus ja neuvonta. Tila tarjoaa nuorelle maksuttomat internet-yhteydet ja mahdollisuuden erilaisiin peleihin (biljardi, PlayStation, pingis, pöytäfutis, lautapelit ym.). Nuorten toiminnallisuutta tuetaan myös erilaisin liikunnan mahdollisuuksin esim. kiipeilyn ja koripallon kautta. The Point tarjoaa nuorelle myös henkilökohtaista apua, tukea ja ohjausta. 2 kertaa kuukaudessa järjestetään TOPPI-ilta, joka tarkoittaa toiminnallista-päiheteetöntä-perjantaiiltaa. Tällöin tila on auki klo 22 saakka. Kouluyhteistyötä toteutetaan ryhmäytysten ja pienryhmätoiminnan merkeissä ja vuonna 2015 järjestetään Arvo- ja päihdekasvatusrata Camera obscura yhteistyössä Juhannuskylän koulun kanssa. Radalle tulee osallistumaan kaikki koulun 8.-luokkalaiset 7

9 toimintaviikon aikana. Camera obscura -rata on RAY:n rahoittama ja Suomen NMKY liitto ry.:n hallinnoima valtakunnallinen toimintaohjelma. Varhaisnuorten toiminta (5.-6.luokat) toteutuu nuorisotilalla perjantaisin klo Varhaisnuorille tarjotaan erityisesti toiminnallista yhdessäoloa ja mukavaa kouluviikon päätöstä. Maksuton toiminta on suunnattu kaikille ikäryhmään kuuluville. Nuorisotila The Pointin toimintaa ev.lut. seurakuntayhtymän lisäksi rahoittaa RAY. Toimintaan on haettu RAY:n Ak-avustusta vuodelle euroa, jonka lisäksi on haettu yhden nuorisotyöntekijän palkkakuluihin rahoitusta RAY:n Paikka auki avustusohjelmasta. Mikäli Paikka auki avustusohjelman rahoitus saadaan, palkataan toimintaan yksi nuorisotyöntekijä. Talousarvio päivitetään toiminnan osalta myönnettyjen avustusten mukaiseksi Messinpaja- ja ohjaustoiminta Tampereen NMKY ja Tampereen Ev.lut. seurakuntayhtymä ovat yhteistyössä kehittäneet Messinpajatoiminnan vuosina Messinpajatoimintaan on saatu avustusta RAY:n projektiavustuksen lisäksi Tampereen kaupungilta ja AVI:lta (ja Pohjanmaan Elykeskukselta ). RAY:n projektirahoitus on ollut vuosille ja projektin kohderyhmänä ovat olleet vuotiaat nuoret, joilla on uhkana 2.asteen koulutuksen keskeytyminen tai se on jo keskeytynyt. Pajatoimintaan on lisäksi saatu RAY:n projektiavustus toiminnan juurruttamiseen ja hankekausi on suunniteltu vuosille Vuosi 2015 on RAY-projektin viimeinen vuosi ja silloin on tarkoitus löytää toimintaan parhaiten soveltuva rahoitusmalli. Jotta toiminta voidaan pitää matalan kynnyksen toimintana, on avustukset tähän parhain vaihtoehto. Tavoitteena on, että toimintaan osallistuu kalenterivuoden aikana noin 30 kohderyhmään kuuluvaa nuorta. Toimintaa järjestetään ma-to klo 9-14 välisenä aikana. Lisäksi torstaiiltaisin on avointa ohjattua vertaisryhmätoimintaa klo välisenä aikana. Perjantait on varattu liikunnalle, tarvittaessa yksilöohjaukselle sekä toiminnan suunnittelulle. Toiminnan kohderyhmään kuuluvat nuoret ovat noin vuotiaita jotka: - Tarvitsevat perusteltua taukoa toisen asteen opintoihinsa, haluavat säilyttää opiskelupaikkansa ja edistää opintojaan omaan tahtiinsa - Haluavat pohtia rauhassa tulevaisuuttaan - Haluavat löytää kadonneen motivaationsa - Ovat vailla työ- tai opiskelupaikkaa ja tarvitsevat päiviinsä mielekästä, tavoitteellista tekemistä 8

10 - Eivät saa peruskoulua suoritettua loppuun kouluun ja luokkaan menemisen vaikeuden takia tarvitsevat ohjausta ja tukea arkeensa - Tarvitsevat aikaa toipuakseen koulukiusaamisen aiheuttamista haavoista, masennuksesta, sosiaalisten tilanteiden pelosta tai muista mielenterveyden ongelmista - Kärsivät yksinäisyydestä - Haluavat välttää kotiin syrjäytymisen ja neljän seinän sisälle jäämisen Toiminnan arviointi toteutetaan hyödyntäen mm. RAY:n tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä sekä nuorisotilatoiminnassa, että nuorten paja- ja ohjaustoiminnassa. Nuorisotilatoiminnasta sekä Paja- ja ohjaustoiminnasta on tehty erilliset toimintasuunnitelmat vuodelle 2015, joissa kuvattuna toimintasuunnitelma yksityiskohtaisemmin. Talousarvio päivitetään toiminnan osalta myönnettyjen avustusten mukaiseksi. 2.2 Isä- lapsi- toiminta Isä-lapsi toiminnassa tärkeintä on isän ja lapsen keskinäinen vuorovaikutus heidän toimiessaan yhdessä. Toiminta on tarkoitettu kaikille ja sen osallistumiskynnys on mahdollisimman matala. Isiä yhdistävä tekijä on lapsi. Isä-lapsi-toiminnan vaikutuksia ja merkitystä pidetään laajasti esillä toiminnassa ja viestinnässä. Vuoden aikana järjestetään neljä vähintään yhden yön yli kestävää viikonlopputapahtumaa sekä kuusi päiväretkeä. Tavoitteena on luoda verkosto Namikan sisälle ja ulkopuolelle, missä on mielenkiintoa ja tarvetta isä-lapsi toiminnalle. Lisäksi etsimme toiminnalle vapaaehtoisia vetäjiä. Mielenkiintoa kansainvälisen leiriin osallistumiseen vuonna 2016 selvitetään isien keskuudessa. Kaikki isä-lapsi toiminta on päihteetöntä. Toimintaan haetaan avustusta Tampereen kaupungilta. 9

11 2.3 Menestyksen Avaimet hanke Teette tärkeää työtä! (SCClassic, vanhempien ja valmentajien ilta, kevät 2014) Menestyksen Avaimet nuorten terveyden edistämisen hanke käynnistyi Tampereella vuonna Hanke on valtakunnallinen, sen rahoittaa raha-automaattiyhdistys ja toiminnan hallinnosta vastaa Suomen NMKY Liitto ry. Menestyksen Avaimet hankkeen päätavoitteena on kouluttaa nuoria kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Koulutukset pitävät sisällään terveys- ja liikunta-alan asiantuntijoiden faktatietoa ja niihin liittyviä toiminnallisia harjoituksia/menetelmiä. Koulutusten tavoitteena on tuoda nuorille tietoa, mutta vielä enemmän käynnistää/vahvistaa heidän omaa ajattelua ja vastuutaan liittyen omaan hyvinvointiinsa. Käsiteltäviä asioita ovat terveelliset elämäntavat, sosiaaliset taidot, koulutus- ja ajanhallintataidot sekä henkinen hyvinvointi ja valmennus. Pääkohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret, heidän vanhempansa ja valmentajansa/ohjaajansa. Nuorten lähiaikuisia koulutetaan myös, jotta tietotaitoa olisi mahdollisimman laajasti nuorten lähipiirissä. Suurin osa hankkeessa mukana olevista nuorista on urheiluseuroista, mutta erityisesti Tampereella on laajennettu toimintaa myös muihin nuorten harraste/toimintaryhmiin. Tämä kasvattaa ikähaarukkaa ja tuo teemoihin uusia näkökulmia sekä toimintamuotoja. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä Salibandy Club Classicin, Tampereen Pyrinnön koripallon, Tampereen NMKY:n koripallon, Kooveen jääkiekon/salibandyn ja taitoluistelun sekä Tampereen Urheilijoiden (yleisurheilu) kanssa. Muutama uusi seura on myös esittänyt mielenkiintonsa yhteistyötä kohtaan ja tämä tulee ajankohtaiseksi vuonna Urheiluseurojen lisäksi toiminta jatkuu toivottavasti myös PMO:n, Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden ja Messin paja- ja ohjaustoiminnan kanssa. Edellä mainittujen lisäksi uutena mukaan tulee myös Tyttöjen Talo, Kölvi toiminta sekä Tampereen Palvelualojen Oppilaitos (TPA). Nuorten, vanhempien ja valmentajien/ohjaajien kouluttamisen mallin lisäksi on Tampereella käynnistetty syksyllä 2014 laajempi valmentaja/ohjaaja-koulutus, josta ensimmäiset pilotit on tehty loppuvuodesta Tämä toteutettiin yhteistyössä Hämeen Liikunnan ja Urheilun (HLU) kanssa ja mallia on tarkoitus kehittää ja laajentaa vuoden 2015 aikana. Toimintaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan myös muualle Pirkanmaalle. 10

12 Vuoden 2015 aikana hanke tulee olemaan esillä erilaisissa tapahtumissa ja seminaareissa liittyen nuoriin sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Muun muassa alkuvuodesta 2015 Menestyksen Avaimet on mukana Tampereella järjestettävässä Liikkuva Koulu seminaarissa. Näillä haetaan hankkeelle näkyvyyttä ja mahdollisia uusia yhteistyömuotoja, jotka omalta osaltaan edusauttavat hankkeen päättymisen jälkeistä aikaa. Tähän liittyen alkuvuonna 2015 on tarkoitus suunnitella millä tavoin malli jää elämään Tampereen NMKY:n toimintaan sekä tehdä siihen tarvittavat toimenpiteet. Tämänkaltaiseen nuorten terveyden edistämisen malliin uskotaan ja sen eteen ollaan valmiita tekemään töitä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni nuori ja nuorten parissa toimiva saisi lisäeväitä, joilla tukea nuorta matkalla kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. 2.4 Uudet hankkeet Tampereen NMKY on hakenut RAY:lta rahoitusta Nuorille suunta selväksi hankkeelle sekä Paikka auki -avustusohjelman mukaan kahden nuoren työelämän ulkopuolella olevan palkkakustannuksiin. Paikka auki -avustusta on haettu nuorisotyöntekijän ja vapaaehtoistyön koordinaattorin palkkakustannuksiin. Hankkeista on tehty erilliset projektisuunnitelmat. Lisäksi suunnitellaan kerhotoiminnan aloittamista. Nuorille Suunta selväksi -hankkeen tavoitteena on eri menetelmin selkeyttää nuorten alle 29-vuotiaiden vahvuuksia sekä mahdollistaa tämän kautta koulutus- ja/tai urapolun löytyminen. Hanke toteutetaan, mikäli RAY myöntää tähän projektiavustuksen. Talousarvio päivitetään toiminnan osalta myönnettyjen avustusten mukaiseksi. 11

13 3 MUSIIKKI 3.1 Pirkanmaan musiikkiopisto Toiminnan tarkoitus PMO on seudullinen musiikkikulttuurin edistäjä. Se antaa lakisääteistä, tavoitteellista ja monipuolista musiikin laajan oppimäärän mukaista perusopetusta lapsille ja nuorille ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opiston tavoitteena on kasvattaa motivoituneita, yhteissoittokykyisiä harrastajamuusikoita sekä valmentaa osa oppilaista musiikin ammattiopintoihin. Toimipisteet ja sopimuskunnat PMO:n opetuspisteet ovat Tampereella ja Kangasalla. Lisäksi Pirkkalan kanssa on sopimus oppilaspaikoista. Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston yhdistyminen PMO:oon tuo koulutuksen myös Ylöjärvelle ja Hämeenkyröön. Talous PMO:n valtionosuustuntimäärä on vuodelle Vuoden 2015 tunnit vahvistetaan marraskuussa Tampereen kaupunki avustaa toimintaa ja sopimuskunnat maksavat varaamistaan oppilaspaikoista kuntaosuuden. Kolmas merkittävä tulonlähde ovat lukukausimaksut. Opistolla on oppilaita lukuvuonna noin ja opetukseen käytetään n viikkotuntia. Mikäli Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston liitos Pirkanmaan musiikkiopistoon ei toteudu, toimitaan normitalousarvion mukaan. Tällöin tuotot ja kulut olisivat euroa pienemmät kuin liitoksen tapahtuessa. Lisätuotot koostuvat valtionosuudesta, lukukausimaksuista sekä Ylöjärven kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan maksuosuuksista. Opetustoiminta Lukuvuosikohtainen opettajakohtainen tuntijakosuunnitelma tehdään touko-kesäkuussa. Opistossa on seuraavat osastot: - perus- ja musiikkiopistotaso (klassinen ja pop/jazz) - varhaisiän musiikkikasvatus (musiikkileikkikoulu eli muskari) - valmennusopetus; musiikkivalmennus, pienryhmäopetus ja bändikoulu - vapaalinja - Länsi-Pirkanmaan musiikkiopistosta tulevat osastot Henkilökohtaista opetusta annetaan pää- ja sivuaineissa, ryhmäopetusta musiikin perusteissa sekä yhteismusisoinnissa, jota ovat mm. orkesterit ja bändit. Oppilasarviointia toteutetaan sekä lukuvuoden lopulla että tasosuorituksissa. Vuoden aikana järjestetään viikonloppuleirejä ja kursseja sekä marraskuussa tapahtumaviikko. 12

14 Henkilöstö Opettajat tekevät opetustyön lisäksi muuta työtä (mm. kokoukset, tasosuoritukset, koulutukset, oppilasvalinnat). Henkilöstön työkokouksia järjestetään säännöllisesti. Kollegioiden puheenjohtajat ja toimipisteen hoitaja muodostavat rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa pedagogisen johtoryhmän. Lisäksi aineryhmäkollegiot kokoontuvat tarpeen mukaan. Tarkemmat henkilöstöön liittyvät linjaukset on kirjattu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Konserttitoiminta PMO järjestää vuoden aikana n. 160 konserttia. Musiikkiopistojen liitoksen myötä määrä ylittää 200. Hankkeet ja apurahat PMO toteuttaa yhdessä Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston kanssa OPH:n rahoituksella Pirkanmaan rytmimusiikin opetuksen kehittämishankkeen. Opetushallitukselta haetaan keväällä 2015 rahoitusta varhaisiän musiikkikasvatukseen kehittämiseen. Suomen Kulttuurirahastolta haetaan apurahaa kehitysvammaisille ja vanhuksille suunnattujen musiikkiryhmien toimintaan. Arviointi Virvatuli-malliin pohjautuvaa itsearviointia jatketaan vuoden 2015 aikana yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille suunnatulla kyselyllä. Opetustilat Tampereen kaupungilta ja tilakeskukselta odotetaan päätöksiä Pellervon koulun remontoimisesta musiikkiopiston käyttöön. Tampereen Yhteiskoulun lukion Tyllin tiloja vuokrataan mm. orkesterien harjoitustarpeisiin. Kangasalan kunnan kanssa neuvotellaan toimipisteen opetustilojen kehittämisestä. Ylöjärven kulttuuritalo hankkeen edistämiseen osallistutaan aktiivisesti. Viestintä Oppilastiedotteet lähetetään sähköpostitse kerran kuukaudessa ja opettajatiedotteet kerran viikossa opetuskauden aikana. Yhteistyö Maakunnan muiden musiikkioppilaitosten kanssa järjestetään yhteinen koulutuspäivä. Tampere-talon kanssa toteutetaan Sibelius-konsertti ja Tampereen Työväen Teatterin kanssa Mestaritontun seikkailut musiikkinäytelmä syksyllä Yritysyhteistyötä jatketaan Wigren Cateringin kanssa. Kansainvälisyys Puhallinorkesteri toteuttaa kesäkuussa matkan Unkarin Csömöriin. 13

15 3.2 Tampereen Kotkien puhallinorkesteri Toiminnan päämäärä Orkesterin toiminnan päämääränä on puhallinmusiikin edistäminen hankkimalla ja esittämällä puhallinmusiikkisävellyksiä, kouluttamalla soittajia sekä tarjoamalla jäsenilleen mahdollisuuden monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Painopistealueet toimintavuonna Toimintavuoden päätapahtumat ovat Vappu-konsertti sekä Isänmaallinen ilta Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta järjestää jokin teemakonsertti sopivana ajankohtana. Painopisteenä on soittotuottojen kasvattaminen panostamalla markkinointiin, erityisesti sosiaalisen median ja muiden sähköisten kanavien kautta. Harjoitukset Vakituiset harjoitukset ovat maanantaisin klo 19:15-21:15. Kapellimestari ja ohjelmatoimikunta suunnittelevat harjoitettavan ohjelmiston orkesterin soittotaidollisten päämäärien ja tulevien esiintymisten pohjalta. Varakapellimestari harjoittaa ohjelmistoa pääkapellimestarin ohjeiden mukaan. Konsertit Orkesterin perinteinen Vappu-konsertti on yksi vuoden päätapahtumista, ja kevätkausi menee pääosin sen harjoitteluun. Konsertin jälkeen tarjotaan jälleen soittajille kevyt lounas. Perinteinen Isänmaallinen ilta soitetaan osittain yhdessä Mieskuoro Laulajien kanssa, sekä sen jälkeinen tanssiosuus Tampere-talossa Järjestetään mahdollinen oma konsertti. Muu toiminta Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään Pirkanmaan musiikkiopiston (PMO) kanssa kuten: - jäsenille on mahdollisuus soittotuntien ottamiseen PMO:lta - nuotistoyhteistyö - yhteiset soitinhankinnat / soitinlainaukset - soittaja-avun saaminen ja/tai jaetut keikat - kapellimestarivierailijat / projektit 14

16 - Yhteistyö partiolaisten kanssa, jotta orkesteri nähdään kiinteänä osana Kotkien lippukuntaa, ja että partioperinne säilyy osana orkesteria - Yrjönpäivän ja lupauksenanto-tilaisuudet, Partioparaati, itsenäisyyspäivän ja muut juhlat - marssirumpalikurssin järjestäminen yhteistyössä partiolaisten kanssa - merkkisuoritukset ja muut senkaltaiset työmuodot - partiorumpalien käyttö orkesterin tukena Orkesteri järjestää perinteisen loppiaisjuhlan PMO:n tiloissa. Talous Orkesterin toimihenkilöille maksetaan korvauksia vain toteutuneiden kulujen perusteella kuitteja vastaan. Vain orkesterin kapellimestarille maksetaan palkkiota erillisen sopimuksen mukaisesti. Jäsenmaksuja toimintavuonna maksetaan SPOL:in ja Tampereen NMKY:n jäsenyydestä. SPOL:in maksu perustuu orkesterin kokoon, kun taas NMKY:n jäsenmaksu on soittajakohtainen. Orkesterin toimihenkilöistä maksetaan täysi jäsenmaksu 12 eur, ja muista ns. perusmaksu 5 euroa. Harkinnan mukaan hallitus saattaa tukea jäsenistön soittokoulutusta esim. osallistumalla jonkin soittoleirin osallistumismaksuun. Tästä tehdään päätös vasta sitten kun konkreettinen koulutus on tiedossa. Toimintavuonna ei ole tarkoitus hankkia erityistä soitin- tai muuta kalustoa. Pientä tarviketta on varauduttu hankkimaan. Päätöksen hankinnoista tekee orkesterin hallitus. Yhteishankinta Thomannilta organisoidaan jos halukkuutta jäsenistöltä löytyy. Talousarviossa on varauduttu myös muihin sekalaisiin hankintoihin, joista päätöksen tekee orkesterin hallitus. Orkesteri anoo Tampereen kaupungin yleisavustusta. Orkesterin hallitus kartoittaa mahdollisia rahoituslähteitä esim. erilaisten produktioiden toteuttamiseksi. 15

17 3.3 Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat Yleistä Toimintavuosi on soittokunnan neljäskymmenes (40). Soittotoimintaa jatketaan entiseen tapaan tarkoituksena ylläpitää ja vaalia perinteistä torvimusiikkia soittajien voimavarojen ja innostuksen mukaan. Soittotoiminta Soittokunta pitää harjoituksensa viikoittain maanantai-iltaisin. Kesäaikana harjoituksia ei ole, mikäli muu soittotoiminta ei sitä edellytä. Harjoitukset pidetään Puisto-Emmauksessa lippukunnan takkahuoneessa. Tilaussoittoja tullaan ottamaan vastaan voimavarojen mukaan. Konserttitoiminta Koukkuniemen vanhainkodissa järjestetään itsenäisyyskonsertti Konsertti on samalla soittokuntamme 40-vuotisjuhlakonsertti, johon kutsumme yhteistyökumppaneitamme. Talous Soittokunnan talous perustuu vuoden aikana saataviin soittotuloihin ja edellisten vuosien säästöihin. 4 PARTIO 4.1 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Yleistä Partio on maailman monipuolisin nuorten harrastus. Toimintamahdollisuuksia on jokaisen makuun. Partio tarjoaa kavereita, tekemistä ja hauskoja kokemuksia. Samalla se kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisiä yksilöitä. Tampereen Kotkat tarjoaa parasta partiointia pojille myös vuonna Tampereen Kotkat tukee osaltaan jäsenistönsä kokonaisvaltaista kehitystä NMKY:n toiminta- ja kasvatusperiaatteiden mukaisesti. NMKY:n toiminta perustuu 16

18 kolmioperiaatteeseen, missä ihminen ymmärretään henkisenä, hengellisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. Vuosi 2015 on Partiolippukunta Tampereen Kotkien 95. toimintavuosi. Tampereen Kotkien Laivueelle toimintavuosi on 93., Puhallinorkesterille 88. ja Weteraanisoittajille 40. Laivue, Puhallinorkesteri ja Weteraanisoittajat toimivat lippukunnan itsenäisinä alaosastoina ja ne laativat omat toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa. Tampereen Kotkat juhlii vuonna vuotisjuhliaan. Lippukunta on Tampereen NMKY ry:n alaosasto. Lippukunta kuuluu jäsenenä Tampereen Partiolaiset ry:een (TP) ja edustaa Tampereen NMKY:tä Hämeen Partiopiiri ry:ssä (HP). Piiri on jäsenenä keskusjärjestö Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:ssä (SP), joka puolestaan kuuluu Partioliikkeen maailmanjärjestöön (WOSM). Päätarkoituksensa toteuttamisen lisäksi lippukunta on asettanut vuoden 2015 päätavoitteekseen tarpojien suorituskirjanviimeistelyn ja tehokkaan käyttöönoton. Tavoitteiden lisäksi vuoden 2015 varsinainen toiminta ja talous esitetään tarkemmin lippukunnan omassa toimintasuunnitelmassa pääkohdittain. Päätavoitteet: 1) Lippukunnan oman tarpojaohjelman (12-15-vuotiaita) viimeistely (vuosille ) Ongelmia: Tarpojien suorituskirjan 1. painos on valmis, ja se on jaettu kaikille vartioille. Vartionjohtajat kaipaavat kuitenkin enemmän tukea suoritusten järjestämiseen, ja ohjelmaan kuuluvat suoritustestaukset ( riihitykset ) ovat vielä suunnittelematta. Lisäksi ohjelmaan liittyvä symboliikka on vielä luomatta. Suorituskirjan ulkoasu kaipaa korjauksia ja piristävää grafiikkaa. Keinoja: Laaditaan tarpojien suorituskirjan lisäksi ns. vartionjohtajan ohje, jossa kuhunkin suoritukseen on tarkemmat ohjeet. Suunnitellaan ja järjestetään riihitysreissu, jossa testataan tarpojien osaamista. Laaditaan tarpojaohjelmaan liittyvä symboliikka, eli esimerkiksi kuhunkin suoritus-tasoon liittyvä paitamerkki. Julkaistaan tarpojien suorituskirjasta toinen painos syksyllä. Tarpojamestari johtaa tavoitteen toteuttamista. Mittarit: Riihitysreissujen järjestäminen, ohjelmaan liittyvän symboliikan luonti ja merkkien jakaminen, uuden suorituskirjan ja johtajaohjeen julkaisu. Oman tarpojaohjelman läpäisseiden poikien määrä (2017). 17

19 2) Varainhankinnan kehittäminen Ongelmia: Lippukunnalla on liian vähän omaa, laadukasta varainhankintaa. Hyvä varainhankinta on sellaista, johon mahdollisimman moni poika voi osallistua, eikä siitä koidu suhteettoman suurta taakkaa toimiville johtajille. Varainhankintatempausten järjestäminen on haastavaa, koska riittävän porukan kokoaminen on vaikeaa. Varainhankintaan osallistuminen ei kiinnosta riittävän montaa jäsentä. Laadukas varainhankinta on opettaa poikia kantamaan vastuunsa omasta partiotoiminnastaan. Keinoja: Perustetaan lippukunnan talkoopäivät (2 3 kpl/vuosi), jotka merkitään toimintakalenteriin. Näille päiville hankitaan talkootöitä mahdollisuuksien mukaan (vaihtoehtona esimerkiksi omat talkoot Pamauksella tms.). Tiedotetaan jäsenistölle ja vanhemmille lippukunnan talkoo-osaamisesta ja -mahdollisuuksista (ml. hinnat), sekä kannustetaan useampia johtajia järjestämään talkoita ja tempauksia. Kannustetaan jäseniä osallistumaan varainhankintaan sitomalla tuotto tietyn tapahtuman tai ikäkauden hyväksi (ei kuitenkaan henkilökohtaista etua). Lippukunnanjohtajan apulainen johtaa tavoitteen toteuttamista. Mittarit: Oman varainhankinnan määrä (euroa) suhteessa varsinaisen toiminnan kulujäämään. Varainhankintatempauksiin osallistuneiden jäsenten määrä. Varainhankintatempausten lukumäärä ja lippukunnan talkoopäivien onnistuminen. 4.2 Tampereen Kotkien Laivue Yleistä Vuosi 2015 on Tampereen Kotkien Laivueen 93. toimintavuosi. Tärkeimpänä kehitystavoitteena on jatkaa koulutusjärjestelmän parantamista. Laivuelaisen suorituskirjan käyttöä tehostetaan. Eri ikäkausien vaatimusten erilaisuus pyritään ottamaan paremmin huomioon. Selkeytetään polkua veneen miehistöstä päällystötehtäviin. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan Suomen Partiolaisten ja Hämeen piirin järjestämille meripartiokursseille. Koko lippukunta jatkaa toimintamallien luomista kaikissa toimintaryhmissä tapahtuvalle vesitoiminnalle. Laivue tekee tässä oman osansa tarjoamalla ryhmien vetäjille kalustoresursseja ja asiantuntija-apua tapahtumien järjestämisessä. Talvikauden toiminta Talvikaudella järjestetään kokouksia viikoittain, lukuun ottamatta tammi-helmikuussa pidettävää taukoa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Pamauksella. Talvitoiminnassa toimii kaksi venekuntaa, seikkailijaikäisten Tiira ja tarpojaikäisten Sääksi. Lisäksi samoajaikäisten Albatrossi-venekunnalle ja sitä vanhemmille jäsenille järjestetään 18

20 kokoontumisia kerran kuukaudessa. Ikäryhmittäin jaetuilla venekunnilla on omat nimetyt johtajansa ja toimintasuunnitelmansa. Laivuelaisen suorituskirja muodostaa pohjan koulutusten aiheille ja määrittelee ikäkauden aikana saavutettavalle taitotasolle vaatimukset. Suorituskirjan suoritusten sisältöä selventävät ohjeet jokaisen suorituksen sisällöstä ja vaatimuksista merkinnän saamiseksi. Talven kohokohtana järjestetään Laivueen talvireissu sopivaan kohteeseen. Ja toki purjehduskärpästä kiusataan talven lumien keskellä käymällä porukalla Helsingin venemessuilla. Kesäkauden toiminta Kesäkaudella toiminta keskittyy veneille. Vaativampien taitojen harjoittelun mahdollistamiseksi viikoittain järjestetään kaksi koulutuspurjehdusta. Toinen purjehduksista on tarkoitettu pääosin seikkailijaikäisille ja toinen tarpojille ja sitä vanhemmille jäsenille. Laivuelaisen suorituskirja määrittelee tavoitteet kesän aikana opiskeltaville taidoille. Viikkopurjehdusten lisäksi järjestetään monipuolisesti purjehdusreissuja Näsijärvellä. Vanhemmalle jäsenistölle järjestetään purjehdusreissu merellä, joka nivotaan osaksi koulutusjärjestelmää. Koko jäsenistölle tarkoitettuja kahden veneen reissuja järjestetään ainakin vähintään viikon mittainen Pitkäreissu ja viikonlopun kestävä syysreissu. Lisäksi kannustetaan venekuntia järjestämään lyhyitä oman ikäkauden reissuja pitkin kesää. Tampereen partiolaisten organisoimassa vesipartiotoiminnassa ollaan aktiivisesti mukana osallistumalla Kokoontumispurjehdukseen ja partiotaitokilpailu Kummeliin sekä muihin mahdollisiin tapahtumiin. Purjehduskilpailuihin osallistutaan opettelumielessä ja erityisesti pyritään innostamaan uusia osallistujia kilpailuihin. Sopivia kilpailutapahtumia ovat esimerkiksi Kesäyön-purjehdus kesäkuussa, Sappisalo Runt heinäkuussa sekä keskiviikkokilpailut. Varainhankinta Merkittävin varainhankintamuoto on jouluna järjestettävä joulupukkipalvelu. Myös mahdollisuuksia hyödyntää veneitä varainhankinnassa selvitetään. 19

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Helsingin NMKY. Kausi B-pojat (s.-02)

Helsingin NMKY. Kausi B-pojat (s.-02) Helsingin NMKY Kausi 2017 2018 B-pojat (s.-02) Asialista Esittely Valmentajat Tavoitteet ja kulmakivet HNMKY Pelaajapolku Urheilijaksi kasvaminen Kesäharjoittelu Kausi 2017-2018 Viestintä ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Kiekko-Espoo seurayhteisö

Kiekko-Espoo seurayhteisö Kiekko-Espoo seurayhteisö Espoon Kiekkoseura ry ØHarrastajia Ø Tytöt 270 Ø Pojat 300 Ø Aikuiset 190 ØLajit Ø Ringette Ø Jääkiekko tytöt ja pojat ØHarjoituspaikat Ø Laaksolahti Ø Leppävaara 21.11.2017 2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: 22.11.2014 klo. 17.00 Paikka: Oulun Remonttimylly Oy, Riihitie 13 Läsnä: Helena Jokikokko, Marjo Meriruoko, Mervi Meriruoko, Mari Meriruoko, Riikka Hyrkäs,

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa Lappeenranta

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa Lappeenranta Urheilun johtaminen hyvässä seurassa 3.11.2015 Lappeenranta Yhdistykset perustetaan toteuttamaan tiettyä tarkoitusta. Toiminta-ajatus sitoo yhdistyksen toimijat yhteen ja ohjaa seuran toimintaa Urheiluseurassa

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016 JSK Squash ry ver 29.9.2015 JSK:n - toimihenkilöt Johtokunta (+vastuualueet) Jack Westrén-Doll, puheenjohtaja talous jack.westren-doll@granlund.fi Raimo Yliranta,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Kysely järjestöille ja yhdistyksille

Kysely järjestöille ja yhdistyksille Kysely järjestöille ja yhdistyksille Hyvä Keski-Pohjanmaan alueen järjestön tai yhdistyksen edustaja, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke aloitti syksyllä 2017 toimintansa keskipohjanmaalaisten

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

Tikkurilan Palloseuran. jäsen- ja toimintamaksu

Tikkurilan Palloseuran. jäsen- ja toimintamaksu Tikkurilan Palloseuran jäsen- ja toimintamaksu Mitä jäsen- ja toimintamaksu sisältää Jäsen- ja toimintamaksuilla katetaan seuran kokonaismenoista pääosa, noin 2/3 kuluista. Loput 1/3 vuotuisista kuluista

Lisätiedot