Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanviraston pitäminen suljettuna joulun aikana, uudenvuodenpäivän jälkeisenä perjantaina sekä loppiaista edeltävänä maanantaina Avustushakemus Rovaniemellä pidettävien lautamiespäivien järjestelyihin Luottamustehtävien täyttäminen Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2014 Lausuntopyyntö UKK-puisto Sompio Kemihaara Natura-alueen hoito ja käyttösuunnitelmasta Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Investointimäärärahan muutos LAPIN SOTE-SAVOTTA Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 15/2014 sivu 305 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Orava Juho Peltoniemi Helena Karvonen Tuovi Jäsen, poistui klo Jäsen, poistui klo Puheenjohtaja Jäsen, saapui klo Jäsen Jäsen Varajäsen (Pääkkö Mervi) POISSA Pääkkö Mervi Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Jäsen, vpj Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kilpelä Reijo (ja läsnäolon peruste) Mulari Antti Karjalainen Katja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. ASIAT :t Valtuuston puheenjohtaja, saapui klo Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Orava ja Helena Peltoniemi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jouni Halonen Pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Antti Mulari ( 162) Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Juho Orava Aika ja paikka Savukoski, Helena Peltoniemi Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Kunnanhallitus Pöydälle oli jaettu täydennetty pykälä 171 Investointimäärärahan muutoksesta. Sovittiin yksimielisesti asioiden käsittelyjärjestyksen muutos siten, että pykälät 162 ja 168 käsiteltiin viimeisenä. Lisäksi otettiin käsittelyyn lisäpykälä 173. Kokouksen alussa kuultiin toimistopäälliköiden hallinnonalojen talousarvioesittelyt. Merkittiin, että Irja Harju saapui kokoukseen klo ja Reijo Kilpelä klo Jouni Ahvenainen poistui kokouksesta klo ja Raimo Haapakoski klo Pidettiin kokoustauko klo , jonka jälkeen kuultiin Koillis- Lapin Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Arto Junttilan selonteko sähköyhtiön ajankohtaisista asioista

4 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 160 Saapuneet pöytäkirjajäljennökset, kokouskutsut: 1. Itä-Lapin ky hallituksen pöytäkirja ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja Lapin liiton hallituksen pöytäkirja Sosiaalilautakunnan pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ja Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n hallituksen pöytäkirja Muistomerkkitoimikunnan kokouspöytäkirja Kutsu Lapin Jätehuolto ky:n yhtymävaltuuston kokoukseen Verohallinto: 9. Verojen tilityserittely lokakuulta 2014 Lapin ELY-keskus: 10. Rakentamista koskevat poikkeamispäätökset (Ruotsalainen, Rousku) Suomen Kuntaliitto: 11. Yk 12/2014; Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2013 nettokuluista Valtiovarainministeriö: 12. Kutsu kuntajohtamisen ja kuntatalouden keskustelutilaisuuteen ( Rovaniemi) Työ- ja elinkeinoministeriö: 13. Valmistautuminen työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun Lähetetyt hakemukset ja lausunnot: 14. Opetus ja kulttuuriministeriölle osoitettu hakemus valtion erityisavusta koskien ryhmäkokojen pienentämistä 15. Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettu hakemus valtion erityisavustuksesta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 16. Suomen Lähilukioyhdistyksen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n muuttamisesta Kemijoen vesiensuojeluyhdistys: 17. Toimintasuunnitelma 2015 Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Merkittiin tiedoksi

5 Kunnanhallitus KUNNAN TILIN JA BUSINESS CARDIN KÄYTTÖOIKEUS Khall 161 Taloussihteeri Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen 18 kohdan mukaan kunnan pankkitilien ja Business Cardin käyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus. Kunnan tilien käyttöoikeus ja kunnan OP-Visa Business Cardin käyttöoikeus on kunnanjohtaja Mauri Aarrevaaralla. Kunnan tilien käyttöoikeus on myös kunnanjohtajan sijaisella elinkeinomaaseutusihteeri Outi Kantialla. Kunnan pankkikorttia on käytetty pääasiassa netin kautta matkalippuja ostettaessa, koska kortti on näissä ostoissa välttämätön. Pankkikortin käyttöraja käteisnostoille ja varmennetuille ostoille on euroa/päivä ja verkkomaksamisen ja muiden etäostojen raja euroa/päivä. Business Cardin kuukausimaksu on tällä hetkellä 2,50 euroa. Kortilla maksetuista ostoista vaaditaan sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisesti hyväksytty tositeaineisto kunnan kirjanpitoon. Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää kunnan tilien käyttöoikeuden sekä kunnan OP-Visa Business Cardin käyttöoikeuden kunnanjohtaja Antti Mularille virkatehtävien hoitoa varten aiemmin kunnanjohtaja Mauri Aarrevaaralla olleen Business Cardin mukaisella käyttöominaisuudella. Kunnanjohtaja Mauri Aarrevaaralta poistetaan kunnan tilien käyttöoikeus sekä perutaan oikeus kunnan OP-Visa Business Cardin käyttöön. Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja Antti Mulari katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

6 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 162 Kunnanhallitus Tämän vuoden talousarviossa on päätetty tehdä selvitys kunnan asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioimisesta yhteen yhtiöön. Yhdellä yhtiöllä arvioidaan saatavan erilaisia rationalisointihyötyjä. Isännöinti- ja huoltotehtävät voidaan järjestää tehokkaammin, hallinto saadaan keveämmäksi, taloutta voidaan hoitaa keskitetysti, asukasvalinnat ja vuokralaisia koskevat asiat voidaan keskittää yhteen organisaatioon, vuokrat ja investointikustannukset voidaan tasata yhtiön sisällä jne. Virasto on pyytänyt tarjouksia kolmelta yritykseltä fuusioselvityksen teosta oheisen tarjouspyyntökirjeen ja lisäselvityspyynnön mukaisesti. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Liitteenä tarjousten avauspöytäkirjat. Kunnanjohtaja: Hallitus hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen BDO Audiator Oy:n tarjouksen. Lisäksi hallitus nimeää fuusioselvitystä valmistelevaan toimikuntaan hallituksen pj. Jouni Halosen, kunnanjohtaja Mauri Aarrevaaran, rakennusmestari Jarmo Ahtisen ja taloussihteeri Iines Röningin. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 114 Kunnanhallitus BDO Audiator Oy on toimittanut kunnan tilaaman perusselvityksen (tarjouspyynnön I vaihe) asunto-osakeyhtiöiden vuokratalojen ja asuntoosakkeiden sulauttamisesta yhteen yhtiöön. Liitteenä selvitys ja siihen liittyvät laskelmat. Suosituksissa päädytään vaihtoehto 3:n mukaiseen tulokseen, jossa tuloslaskelma olisi edullisin. Talojen/asuntojen käyttöaste jää tämän jälkeenkin vielä alle suositusrajan, 91 % (pitäisi olla vähintään 95 %). Vuokria pidetään myös liian alhaisina. Keskittämisellä vuokratasoa ja käyttöastetta olisi helpompi valvoa ja korjata toimintaa kannattavammaksi. Yleisenä havaintona on, että kunnan kustannusten vyöryttäminen ja ehkä noudatettu kustannustasokin on ollut jossain määrin epämääräistä. Kirjanpitoarvoin toteutetusta sulautumisesta ei synny voittoa eikä tappiota. Pääomasijoitusten osalta kunnalle kertyy joko luovutusvoittoa tai tappiota luovutusarvoista riippuen../..

7 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 114./.. Sulautumista ei katsota EVL 52a :n mukaan verotuksessa purkautumiseksi. Yhtiöitä verotetaan sulautumiseen saakka erillisinä verovelvollisina. Sulautuvien yhtiöiden tappiot siirtyvät vastaanottavalle uudelle yhtiölle, mikäli yli puolet yhtiön osakkeista on ollut saman osakkeenomistajan hallussa tappiovuoden alusta lukien. Vastaanottavan yhtiön ei tarvitse maksaa sulautumisessa siirtyvistä varoista varainsiirtoveroa. Kunta ei ole myöskään varainsiirtoverovelvollinen vastaanottamistaan yhtiön uusista osakkeista. Aravalain rajoituksista vapautuneista tai vapaarahoitteisista vuokrataloista ja osakkeista yhtiön on suoritettava varainsiirtoveroa. As Oy Sau-Kelo ollessaan sosiaalitoimen käytössä, kunnalle tapahtuvasta vuokrauksesta voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. As Oy Sau-Kelon osalta kannattanee vielä selvittää tarkemmin, onko sitä otettava mukaan lainkaan tähän sulautumisprosessiin. Sulautuvan yhtiön varoja ja velkoja ei saa siirtää vastaanottavan yhtiön taseeseen korkeammasta arvosta kuin niiden taloudellinen arvo on vastaanottavalle yhtiölle. Sama pätee pääomasijoituksena tehtävien vuokratalojen ja asunto-osakkeiden arvostamiseen. Selvityksessä on päädytty lopputulokseen, ettei sulautumisella todennäköisesti tulla saamaan kustannushyötyjä. Hyödyt sen sijaan tulevat siitä, että asunnot saadaan yhden yhtiön omistukseen, joka keskitettynä mahdollistaa tehokkaamman omaisuuden hoidon ja hallinnoinnin. Sikäli kun fuusiohanketta jatketaan, tulee kunnanhallituksen antaa yhtiötä edustaville omistajaohjauksen kunnan kannasta sulautumisen toimeenpanolle. Kunnanvaltuustolle taas kuuluu pääomasijoituksen teko ja päättäminen kunnan omaisuuden luovuttamisesta. Samoin jos kunnan rakennuksiin kohdistuvaa velkaa siirretään yhtiölle, tulee kunnanvaltuuston päättää takauksen antamisesta velalle, ellei rahoittaja hyväksy kiinteistövakuutta velan vakuudeksi. Kunnanhallituksen tulee päättää, jatketaanko fuusioselvitystä sen toiseen vaiheeseen, joka johtaa sulautumisen täytäntöönpanoon. Asiaan liittyy epävarmuustekijöitä kuten muun muassa tulevan yhtiön asioitten käytännön hoidon järjestäminen, asuntojen kysyntä jatkossa, taloudelliset asiat, missä laajuudessa omaisuutta siirretään ja siirron yhteydessä sulautuvan omaisuuden arvon määrittely. Tärkeintä on sulautumisen yhteydessä välttää mahdollisesti syntyvää tappiokirjausta, koska kunnan talous ei sitä nyt kestä../..

8 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 114./.. Ennen kuin päätetään lopullisesti sulautumisselvityksen jatkamisesta, tulee asuntotoimen asioita hoitavalle henkilöstölle tiedottaa hankkeesta, selvittää mahdollisia henkilöstön asemaan tulevia muutoksia ja kuulla heitä hankkeesta. Konsulttityön vaihe II käsittää sulautumissuunnitelman laatimisen, päätöksentekoon tarvittavien asiakirjojen laadinnan, yhtiöiden päätöksentekovaiheet, kunnan päätöksentekovaiheet, neuvonnan kaupparekisteriasioissa, sulautumisprosessin ohjauksen. Hinta on 1200 euroa/konsulttipäivä + alv 24 %. Veloitus toteutuneen työajan mukaisesti vaiheen II osalta kuitenkin enintään euroa. Matkakustannukset laskutetaan verohallituksen päätöksen mukaisesti. Tarjoukseen liittyy kunnanjohtajan pyytämä täsmennys, joka esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus tutustuu ja käy keskustelun sulautumisselvityksen I osan raportista. Ennen kuin päätetään lopullisesti siirtymisestä II-vaiheeseen, järjestetään asiasta tiedotus- ja keskustelutilaisuus asuntotoimen asioita hoitavien henkilöiden kanssa yt-neuvottelulain mukaisesti. Kunnanhallitus: Kunnanhallituksen jäsen Raimo Haapakoski katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta klo Myös pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti tämän pykälän kohdalla kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara. Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 146 Kunnanhallitus Yt-neuvottelut asiasta käytiin Henkilökunnan puolelta fuusioselvityksen jatkaminen ei saanut kannatusta. Liitteenä pöytäkirja neuvottelusta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, taloussihteeri ja teknisen toimen toimistosihteeri kävivät tutustumassa Sallan kunnassa toteutettuun Sallan Vuokratalot Oy:n toimintamalliin. Sallassa kunnan asuntoasiat on pääosin siirretty yhtiön hoidettavaksi jo vuonna Yhtiöllä on omistuksessa 15 kiinteistöä, jotka sijaitsevat Sallan kirkonkylässä. Rivitaloasuntoja vuokrataan myös Saijalta ja Hautajärveltä. Yhteensä asuntoja yhtiön omistamissa kiinteistöissä on 226 kpl../..

9 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 146./.. Lisäksi yhtiö hallinnoi kunnan omistukseen jääneitä vuokra-asuntoja (75 kpl) sekä Kiinteistö Oy Sallan Rintamamiehet nimistä kiinteistöä, jossa on 24 asuntoa (isännöintisopimus). Yhtiötä johtaa toimitusjohtaja. Kunnalta ostetaan kiinteistönhoitopalvelut ja tekninen isännöinti erillisellä sopimuksella. Koska Sallan Vuokratalot Oy on 100 %:sti kunnan omistama, ei kunnalta ostettuja palveluja ole tarvinnut kilpailuttaa. Kunta perii myydyistä töistä etukäteen määriteltyjen taksojen mukaan. Toteutetun fuusion johdosta ei irtisanottu ketään kunnan palveluksesta, mutta myöhemmin on palkattu kiinteistönhoitaja ja siivooja yhtiöön. Kunta vuokraa yhtiölle myös konekantaa. Sallan Vuokratalot Oy:ssä jokaiselle talolle tehdään oma talousarvio. Yhtiön kirjanpito ostetaan ulkoa. Vuokrien perinnässä käytäntönä on lähettää ensin kaksi muistutuskirjettä, jonka jälkeen maksamattomat vuokrat menevät perintätoimistolle. Myös maksusopimuksia vapaaehtoisista maksujärjestelyistä tehdään. Sosiaalitoimi antaa maksusitoumuksia sosiaalitoimen asiakkaiden osalta. Oheismateriaalina lisätietoa Sallan Vuokratalot Oy:n toiminnasta. Myös meillä hallinnollisten asioitten hoitoa olisi mahdollista yksinkertaistaa nykyisestä, mikäli asuntotoimi pääosin hoidettaisiin yhden yhtiön kautta. Nyt kunnalla on vielä neljä eri asunto-osakeyhtiötä ja niissä kaikissa pidettävät omat yhtiö- ja hallitusten kokoukset. Lisäksi hoidettavana ovat suorassa omistuksessa olevat vuokratalot ja erilliset asunto-osakeasunnot eri yhtiöissä. Asukasvalinnat hoidetaan kunnanhallituksessa ja teknisessä toimistossa, samoin vuokrasopimukset kahdessa toimistossa. Vuokralaskutus hoidetaan teknisessä toimistossa ja vuokrien perintää hoidetaan sekä teknisessä toimistossa että hallintotoimessa. Vuokrien tarkistuslaskelmat tehdään teknisessä toimistossa ja vahvistetaan kunnanhallituksessa. ARA:lle tehtäviä selvityksiä tehdään sekä teknisessä että hallintotoimessa. Kirjanpito kunnan omistamista vuokrataloista hoidetaan hallintotoimessa ja asunto-osakeyhtiöiden osalta se ostetaan jokaisesta yhtiöstä erikseen tilipalvelutoimistosta. Samoin isännöinti ostetaan jokaiseen asunto-osakeyhtiöön erikseen tilipalvelutoimistosta. Kaikkien asuntojen kiinteistönhoito on kunnan hoidossa, joista kunta laskuttaa asunto-osakeyhtiöiltä könttäsumman kerran vuodessa. Lisäksi on paljon muita asuntotoimeen liittyviä pienempiä asioita, jotka voitaisiin keskittää yhteen paikkaan. Yhden yhtiön omistuksessa olisi helpompi toteuttaa suunnitelmallista kiinteistöjen peruskorjausta. Samoin mahdolliset tulevaisuuden uusinvestoinnit voitaisiin hoitaa yhtiön kautta../..

10 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 146./.. Huoneistojen käyttöasteen seuraaminen tehostuisi ja vuokrien perintään sekä valvontaan saataisiin lisää tehoa keskittämisen ansiosta. Taloudellista hyötyä on vaikea arvioida, mutta todennäköisesti keskitetystä asioitten hoidosta seuraisi myös jonkin verran säästöjä. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan poisjääminen fuusiosta vaikuttaisi myös uuden yhtiön taloutta parantavasti. Täysin varmasti kukaan ei uskalla sanoa, että fuusio tuottaisi taloudellista etua. Fuusion lopullinen sisältö jää hankkeen toisessa osassa mietittäväksi ja päätettäväksi. Tulokseen vaikuttaa merkittävästi mm. tuleva toimintamalli, jonka kustannusvaikutuksia ei vielä voi tietää. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää jatkaa sulautumisprosessia sen toisella vaiheella BDO AUDIATOR Oy:n tarjouksen mukaisesti. Lähtökohtana on, ettei muutoksen takia kenenkään nyt kunnan palveluksessa olevan työpaikan säilyttäminen vaarannu. Jos jostain syystä jotain työpaikkaa ei voi jatkaa muutoksen takia kunnassa, niin se jatkuu ao. henkilölle vastaavan suuruisin palkkaeduin tulevassa yhtiössä. Henkilöstö pidetään ajan tasalla hankkeen etenemisestä ja siihen liittyvistä suunnitelmista. Kunnanhallitus: Kunnanhallituksen jäsen Raimo Haapakoski ja pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen katsoivat itsensä esteellisiksi ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti tämän pykälän kohdalla kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara. Khall 162 Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen jättää asian pöydälle. Asiaa käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jatkaa sulautumisprosessia sen toisella vaiheella BDO AUDIATOR Oy:n tarjouksen mukaisesti. Kunnanhallitus: Pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti tämän pykälän kohdalla kunnanjohtaja Antti Mulari. Päätösehdotus hyväksyttiin

11 Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA JOULUN AIKANA, UUDENVUODENPÄIVÄN JÄLKEISENÄ PERJANTAINA SEKÄ LOPPIAISTA EDELTÄVÄNÄ MAANANTAINA Khall 163 Tänä vuonna jouluaatto on keskiviikkona, joten jouluviikolla työpäiviä ovat Tämän jälkeen loppiaiseen asti työpäiviä ovat sekä 2.1. ja Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna jouluviikolla arkipäivinä sekä uudenvuodenpäivän jälkeisenä perjantaina sekä loppiaista edeltävänä maanantaina Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

12 Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS ROVANIEMELLÄ PIDETTÄVIEN LAUTAMIESPÄIVIEN JÄRJESTELYIHIN Khall 164 Suomen Maallikkotuomarit ry: jäsenet järjestävät perinteen mukaan joka vuosi kaikille lautamiehille tarkoitetut valtakunnalliset lautamiespäivät. Vuoden 2015 osalta järjestelyvuorossa on Rovaniemen HO-piirin alueella Lapin Käräjäoikeuden alueen lautamiehet Rovaniemeltä. Järjestelytoimikunta pyytää kunnan avustusta lautamiespäivien järjestelykuluihin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää 150 euron avustuksen Rovaniemellä pidettävien lautamiespäivien järjestelyihin. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

13 Kunnanhallitus LUOTTAMUSTEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN Khall 165 Hannu Posti on pyytänyt eroa kaikista kunnan luottamustehtävistä. Valtuusto on kokouksessaan valinnut hänen tilalleen luottamushenkilöt valtuuston toimikauden luottamustehtäviin. Kunnanhallitus päättää seuraavista valinnoista: - jäsen yhteistyötoimikuntaan - jäsen kaavatoimikuntaan Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee - jäsenen yhteistyötoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi - jäsenen kaavatoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kunnanhallitus: Helena Peltoniemen esityksestä yhteistyötoimikunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Tuovi Karvonen ja kaavatoimikunnan jäseneksi Helena Peltoniemi

14 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUULTA 2014 Khall 166 Liite Taloussihteeri Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain ja valtuustolle puolivuosittain. Liitteenä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja käyttötalouden toteuma tammi-syyskuulta 2014 käyttösuunnitelmatasolla. Liitteistä ilmenee edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tammisyyskuun toteuma. Liitteenä myös henkilöstömenojen toteuma tammilokakuulta Tuloslaskelman toimintakate on edellisvuoden tasolla, toimintatulot ja menot ovat kasvaneet edellisvuodesta. Toimintatulot ovat 6,1 % edellisvuotta isommat ja ne ovat 72,7 % talousarviosta. Toimintatuloissa ovat lisääntyneet mm. muut myyntituotot ja hanketuet. Sosiaalitoimen palvelumaksutuloja on siirtynyt palveluasumisen vuokratuloihin ja keskuskeittiön myyntituloihin. Toimintamenot ovat 74,3 % talousarviosta. Menoissa henkilöstömenot ovat pienentyneet euroa edellisvuodesta. Asiakaspalvelujen ostot, tarvikeostot ja vuokramenot ovat kasvaneet edellisvuodesta. Avustusmenoissa työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää jo koko viime vuoden toteuman ollen euroa (v yhteensä euroa). Muut avustusmenot, vammaisille annetut avustukset ja perustoimeentulotukimenot ovat vähentyneet. Verotulokertymässä tammi-syyskuulta on kasvua 6,5 % edellisvuoteen verrattuna. Verotulo oikaistaan marraskuun verotilityksessä, kun verotus vuodelta 2013 on valmistunut. Yhteisöveron tuoton kasvu on euroa eli 20,4 % ja se on 83,7 % arvioidusta. Valtionosuudet ovat kertyneet arvioidusti, toteuma 76,2 %. Kasvua edellisvuoteen verrattuna on 12,6 %. Valtionosuuksien kasvusta euroa eli 8,2 % johtuu verotulotasauksen kasvusta. Vuosikate on parantunut huomattavasti viime vuodesta ollen euroa ylijäämäinen. Poistojen jälkeenkin kunnan tulos tammi-syyskuulta jää positiiviseksi euroa. Mikäli kunnan toimintaa jatketaan erityistä taloudellisuutta noudattaen, on odotettavissa, että kunnan tämän vuoden tulos saadaan positiiviseksi. Rahoituslaskelman mukaan investointeja on toteutettu eurolla. Vanhainkodin peruskorjaukseen on käytetty euroa ja Itä-Lapin Energia Oy:öön euroa. Lainanottoa talousarviossa on budjetoitu euroa, mutta lainaa ei ole nostettu eikä sitä ole tarkoitus nostaakaan tänä vuonna. Käyttötalouden toteumavertailussa ilmenevät tulosalueiden toimintamenot ja tulot lautakuntien käyttösuunnitelmatasolla sekä kunnanvaltuuston talousarviotasolla../..

15 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUULTA 2014 Khall 166./.. Kunnanhallituksen toimintakate budjetoidusta on 75,3 %, maaseutulautakunnan 61,3 %, sosiaalilautakunnan 72,6 %, sivistyslautakunnan 69,0 % ja teknisen lautakunnan 93,6 %, joten kunnan toimintakatteen toteuma on 74,3 % ja se on hieman viime vuotista parempi. Henkilöstömenot tammi-lokakuulta ovat 82,0 % leikatusta budjetista. Teknisen lautakunnan henkilöstömenot ovat 86,5 % budjetoiduista, joten ne ylittävät 10/12. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-syyskuulta sekä henkilöstömenojen toteutumisen tammi-lokakuulta Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

16 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ UKK-PUISTO SOMPIO KEMIHAARA NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Khall 167 Rakennusmestari Metsähallituksen Lapin luontopalvelut on laatinut hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen Inarin, Sodankylän ja Savukosken kuntien alueilla sijaitsevalle Natura-alueelle. Natura-alueeseen kuuluvat Urho Kekkosen kansallispuisto, Sompion luonnonpuisto, Kemihaaran erämaa sekä soidensuojelualueet Vaaranaapa, Nalka-aapa ja Uuraaapa. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin hehtaaria. Se jakaantuu Inarin (3%), Sodankylän (62%) ja Savukosken (35%) kuntien alueille. Yleensä Metsähallituksen laatima hoito- ja käyttösuunnitelma on voimassa vuotta ja siitä tehdään välitarkastelu noin 6 vuoden jälkeen. Suunnitelman laadinnan tukena oleva yhteistyöryhmä kokoontui kaksi kertaa. Ryhmät kokoontuvat vielä yhden kerran käsittelemään lausuntojen vaikutuksen suunnitelmaan. Lisäksi Metsähallitus kutsuu koolle Saamelasikäräjälain 9 :n ja Poronhoitolain 54 :n mukaiset neuvottelut. Suunnitelmaluonnoksessa kansallispuiston virkistyskäyttövyöhykettä ehdotetaan pienennettäväksi kattamaan Saariselän Kiilopään matkailualueen suurimpien kävijämäärien alue. Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa esitetään uutena retkeilymuotona pyöräilyn sallimista merkityillä kesä- ja talvireiteillä. Nuorttijoen melontamahdollisuuksia halutaan parantaa sallimalla kanoottien kuljetus mönkijöillä joelta lähitielle. Kansallispuistoon on aiemmin voitu myöntää lupia matkailijoiden kuljettamiseen moottorikelkoin Kemihaarasta Korvatunturille. Suunnitelmaluonnoksessa mahdollisuutta esitetään myös Kakslauttasesta Niilanpäälle ja Tankavaarasta Jorpulipäälle. Puiston länsirajan matkailupalvelureitti ehdotetaan poistettavaksi. Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa esitetään Metsähallituksen luontopalveluille aktiivista roolia Tuuloman lohen palauttamisessa puistoon. Myös vaeltavan taimenkannan seurantaa halutaan järjestää säännölliseksi. Puronieriän leviäminen kansallispuistoon pyritään estämään. Hoito- ja käyttösuunnitelman teossa on ollut mukana laaja yhteistyöryhmä, johon kuuluvat edustajat suunnitelma-alueen kunnista, viranomaisista, paliskunnista, saamelaiskäräjiltä, kolttien kyläkokouksesta, museoista, tutkimuslaitoksista ja yhdistyksistä. Lisäksi suunnitelmatyössä on ollut mukana erillinen saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen nimeämä Akwé:Kon-ryhmä../..

17 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ UKK-PUISTO SOMPIO KEMIHAARA NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Khall 167./.. Suunnitelman yleiskuvauksessa todetaan UKK-puiston olevan profiililtaan Suomen paras vaellusretkeilyalue. Vuosittain kävijöiden määrä on noin kävijää. Kemin-Sompion paliskunnalle suunnittelualue on erittäin merkittävä talvilaidunalue. UKK-puiston perustamisen tarkoituksena on säilyttää Länsi-Euroopan viimeinen laaja ja tietön metsä-, suo- ja tunturierämaa-alue. Kansallispuistossa on paikallisilla metsästäjillä oikeus metsästää oman kotikuntansa alueella. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei määritellä liian tarkkaan lumipeitteiseen aikaan myönnettävistä maastoliikenneluvista reiteille hirvenpyynnin yhteydessä, joka mahdollistaa tarvittaessa reittien muuttamisen. Maastolupia voidaan myöntää myös hirven ja karhun lihojen hakuun sekä pienpetojen pyyntiin. Paikallisille voidaan myöntää maastoliikennelupa kalastustarkoitukseen sovituille reiteille. Nuorttijoella melomisen mahdollisuuksia parantaa huomattavasti lupa kanootin kuljettamiseen mönkijällä läheisen tien varteen. Myös huollettuihin päiväretki- tai hiihtovaelluksiin voidaan myöntää maastoliikennelupia. Matkailuyrittäjälle voidaan myöntää lupa asiakkaan kuljettamiseen moottorikelkan reessä reitillä Kemihaara-Korvatunturi. Maastoliikenteeseen sulan maan aikana voidaan myöntää lupa hillan kuljettamiseen luontaiselinkeinojen harjoittajalle, ei kuitenkaan Sompion luonnonpuistoon. Tämä tulkinta kuitenkin jakaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan. Ratsastuksen ja maastopyöräilyn salliminen Kemihaarasta pohjoiseen menevillä reiteillä lisännee myös jonkin verran näiden aktiviteettien määrää ja käyttäjiä alueella. Latujen huolto koneellisesti on mahdollista Metsähallituksen myöntämällä luvalla. Suunnitelmassa on uhkissa kirjattu Soklin kaivoksen vaikutus Nuorttijoen vesitalouteen, kun vesien johtaminen Kemijokeen vähentää virtaamaa Nuorttilla. Jätevesien käsittelyssä haitallisia aineita voi päästä ympäristöön ja vesistöön, joka entisestään lisäisi Nuorttin limaisuutta. Kansallispuiston käyttäjien tarvitsema polttopuu tuodaan pääsääntöisesti puiston ulkopuolelta. Vain erittäin perustelluista syistä polttopuuta voidaan ottaa kansallispuistosta erillisen suunnitelman mukaan. Palvelusvarustuksen rakentamisessa on kohteena Rakitsan taukopaikan rakentaminen vuodelle Esitys Kemihaarasta pohjoiseen menevien mönkijäpitkosten kunnostamiseen on kirjattu../..

18 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ UKK-PUISTO SOMPIO KEMIHAARA NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Khall 167./.. Maininta palveluvarustuksen purkamisesta poistamalla huonokuntoisia ja vähällä käytöllä olevia rakenteita saattaa vaikuttaa eniten Savukosken kunnan alueella. Tupaverkoston kunnostaminen jatkuu koko kansallispuiston alueella. Palvelupisteiden ylläpidossa on suunnitelmassa tavoitteena Savukosken opastuskeskus Korvatunturin toiminnan kehittäminen yhdessä metsätalouden, Savukosken kunnan ja Hotelli Samperin Savotan kanssa. Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos on luettavissa osoitteessa Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: - UKK-puiston perustamistarkoituksen tavoite ohjata retkeilyä eikä vähentää tai lopettaa sitä on tärkeä Savukosken kannalta - kaikki toimenpiteet, jotka lisäävät matkailijoiden määrä Savukoskella, ovat erittäin myönteisiä kunnan ja yrittäjien kannalta - Tuulomajoen lohen palauttaminen lisää kalastusmatkailijoiden määrää Nuorttilla - UKK-puistolla ja Kemihaaran erämaalla on tärkeä merkitys Kemin-Sompion paliskunnalla talvilaidunalueena - paikallisten metsästäjien maastoliikennelupien myöntäminen hirvenpyynnin huoltoajoon on hyvä säilyttää samantyyppisenä joustavana menettelynä kuin se on nykyisinkin, samoin karhun ja hirven lihojen hakemisen lupa kuten myös pienpetopyynnin ja kalastajien luvat - Nuorttijoen melontamahdollisuuksien parantaminen sallimalla kanoottien kuljetus mönkijöillä joelta lähitielle on erittäin hyvä päätös ja lisää melojien määrää joella - huollettuihin päiväretki- tai hiihtovaelluksiin maastoliikennelupien myöntäminen lisää myös matkailijoiden määrää - matkailuyrittäjälle voidaan myöntää lupa asiakkaan kuljettamiseen moottorikelkan reessä reitillä Kemihaara- Korvatunturi vanhan hyvän käytännön mukaisesti - hillan kuljettamisen salliminen vain luontaiselinkeinojen harjoittajalle on kuntalaisia eriarvoistavaa, joten se tulee muuttaa ja myöntää maastoliikennelupa kaikille kuntalaisille luvanhakijoille - palvelusvarustuksen rakentamisessa on kohteena Rakitsan taukopaikan rakentaminen vuodelle 2015, joka päätös on myös hyvä ja parantaa Korvatunturin saavutettavuutta./..

19 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ UKK-PUISTO SOMPIO KEMIHAARA NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Khall 167./.. - Kemihaarasta pohjoiseen menevien mönkijäpitkosten kunnostaminen on lähivuosien tavoite, sillä ne palvelevat monen käyttäjäryhmän tarvetta; myös muissa tavallisissa pitkoksissa on uusimisen tarvetta - palveluvarustuksen purkamisesta poistamalla huonokuntoisia ja vähällä käytöllä olevia rakenteita saattaa vaikuttaa eniten Savukosken kunnan alueella ja tästä oleva maininta erillisen suunnitelman mukaan tekemisestä tulee aina tapahtua yhteistyössä kuntien kanssa - Savukosken opastuskeskus Korvatunturin toiminnan kehittäminen yhdessä metsätalouden, Savukosken kunnan ja Hotelli Samperin Savotan kanssa on tärkeää retkeilijöiden ja turistien opastamisen kannalta - Savukosken kunnan alueella olevien rakenteiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen on yleensä käytetty huomattavasti vähemmän määrärahoja kuin muissa kunnissa perustelemalla päätöstä, kun ei ole matkailijoita niin ei myöskään panosteta paljoa; toisaalta pienilläkin oikein suunnatuilla töillä voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia - yleinen määrärahojen väheneminen julkishallinnon puolella valtiolla ja kunnissa lisää tarvetta yhteistyölle, jolloin yhdistämällä vähäisiä resursseja voidaan saavuttaa kustannusten säästöjä - tulevaisuudessa merkittävä keino saada rästissä olevia töitä tehdyksi ovat talkootyöleirit, joihin voisivat osallistua myös paikalliset yritykset, yhteisöt sekä yksittäiset kansalaiset ja kuntalaiset Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

20 Kunnanhallitus PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Khall 169 Kuntayhtymän hallitus Liite Toiminta- ja taloussuunnitelma on numeroimattomana liitteenä. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa asukkaille perusterveydenhuollon palvelut sekä sovittaa perusterveydenhuolto yhteen erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on järjestää perusterveydenhuollon palvelut mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti. Yhteistyötä jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa vahvistetaan entisestään. Kuntayhtymä järjestää lisäksi ympäristöterveydenhuollon palvelut jäsenkunnilleen ja osajäsenkunnilleen, Kemijärven kaupungille ja Sallan kunnalle. Kuntayhtymä hallinnoi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta, joka järjestää alueella yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut. Talousarviovuoden toimintakulut nousevat euroa edellisvuoteen nähden. Palkkakustannuksiin on arvioitu 1 % korotus. Eläkekulut on arvioitu Kevan ennakkoilmoituksiin perustuen. Palvelujen ostojen suurin erä on ensihoidon kustannukset, jotka Lapin sairaanhoitopiirin laskujen mukaisesti peritään jäsenkunnilta. Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pääsääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien mukaiset ja niihin on tehty indeksitarkistus vuoden 2014 alusta. Toimintatuotot pienenevät euroa edellisvuoteen nähden. Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu avohoidon osalta jäsenkuntien kesken tasan ja vuodeosastohoidon osalta Pelkosenniemelle 47 % ja Savukoskelle 53 %. Jäsenkuntien osuudet terveystoimeen pienenevät yhteensä 1,26 % vuoden 2014 talousarviosta. Pelkosenniemelle arvioidaan tulevan 0,3 % nousua ja Savukoskelle 2,7 % laskua edellisvuoteen. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannukset jaetaan jäsenkunnille niiden asukaslukujen suhteessa hallinnon ja terveysvalvonnan osalta. Eläinlääkintähuollon kustannuksista 75 % laskutetaan kunnan asukasluvun perusteella, 12,5 % kunnassa sijaitsevien maitotilojen ja 12,5 % kunnan poronomistajien eloporoluvun mukaan. Pelkosenniemen kunnan osuus ympäristöterveydenhuoltoon kasvaa 1 % ja Savukosken kunnan osuus kasvaa 0,2 % vuoden 2014 talousarviosta.

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Savukosken kunnanvirasto

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 19.11.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 31 32 33 34 Teknisen lautakunnan kokousten

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.03.2015 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 8 9 Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 12 Ei julkinen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14 Ohjaajan toimi työtoimintaan 15 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2014 toteumatilanne 16 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018

34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 0 ASIALISTA Asiat 31 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 32 Oikaisuvaatimus lähihoitajan valinnasta 33 Saukodin pesulatyöntekijä 34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 35 Muut

Lisätiedot

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 0 ASIALISTA Asiat 36 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 37 Ohjaajan valinta 38 Saukodin pesulatyöntekijän valinta 39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 40 Muut asiat 1 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2017 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistai 15.8.2017 klo 18.00

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 0 ASIALISTA Asiat 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 21 Palvelussuhteen päättäminen 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 23 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteumatilanne 24 Muut asiat

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 18.10 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Maanantai 9.11.2015 klo 15.00-15.30. Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajan sekä kuntayhtymien hallitusten ja valtuuston varajäsenten valinta

Maanantai 9.11.2015 klo 15.00-15.30. Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajan sekä kuntayhtymien hallitusten ja valtuuston varajäsenten valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Maanantai 9.11.2015 klo 15.00-15.30 Savukosken kunnanvirasto 1 34 Järjestäytymisasiat 2 35 Kunnanvaltuuston II

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.2.2015 klo 18.00 19.15. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.2.2015 klo 18.00 19.15. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.2.2015 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 187 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Vanhusneuvoston asettaminen. Kunnan maaomaisuuden ja metsän myynti

Vanhusneuvoston asettaminen. Kunnan maaomaisuuden ja metsän myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Keskiviikko 18.12.2013 klo 15.00-18.21 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 68 Järjestäytymisasiat 2 69 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja 1 KOKOUSAIKA Torstai 31.10.2013 klo 17.00 21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Jäsenet Haapakoski Raimo, puheenjohtaja Harju

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2015 tuloveroprosentti. Valtuustostrategian hyväksyminen

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2015 tuloveroprosentti. Valtuustostrategian hyväksyminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Perjantai 31.10.2014 klo 15.00-16.39 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 29 Järjestäytymisasiat 2 30 1 Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 22.9.2017 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 22.9.2017 kello 8.18 Vastaukset: perjantai 22.9.2017 kello

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 27.12.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.12.2013 klo 09.00 09.40 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Toni

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall.

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/2017 48 Kokousaika 3.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Pajula Tapio, Kiertonen Sanna, Auramaa Ville Kankare Tarmo Koivusaari

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 21 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2014 toteumatilanne 22 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2015 ja suunnitelma 2016-2017 23 Valtuustostrategian tarkistaminen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2016 Vuoden 2016 talousarvion muutos/investoinnit Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2016 Vuoden 2016 talousarvion muutos/investoinnit Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.6.2016 klo 18.00 20.10 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammi-maaliskuu 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammi-maaliskuu 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.05.2015 klo 18.00 19.55 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 10 11 12 13 Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 27.3.2013 18:30 Kokousaika Keskiviikkona 27.3.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Valtuusto 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Valtuusto 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2017 109 KOKOUSAIKA Maanantai 11.12.2017 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kirjasto, Koulutie 1,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Savukosken kunnanvirasto

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.6.2014 klo 18.00-19.25 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 13 14 15 16 17 18 19 Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/2017 25 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.10.2017 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA Uuden virastotalon kokoushuone, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot