Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanviraston pitäminen suljettuna joulun aikana, uudenvuodenpäivän jälkeisenä perjantaina sekä loppiaista edeltävänä maanantaina Avustushakemus Rovaniemellä pidettävien lautamiespäivien järjestelyihin Luottamustehtävien täyttäminen Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2014 Lausuntopyyntö UKK-puisto Sompio Kemihaara Natura-alueen hoito ja käyttösuunnitelmasta Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Investointimäärärahan muutos LAPIN SOTE-SAVOTTA Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 15/2014 sivu 305 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Orava Juho Peltoniemi Helena Karvonen Tuovi Jäsen, poistui klo Jäsen, poistui klo Puheenjohtaja Jäsen, saapui klo Jäsen Jäsen Varajäsen (Pääkkö Mervi) POISSA Pääkkö Mervi Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Jäsen, vpj Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kilpelä Reijo (ja läsnäolon peruste) Mulari Antti Karjalainen Katja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. ASIAT :t Valtuuston puheenjohtaja, saapui klo Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Orava ja Helena Peltoniemi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jouni Halonen Pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Antti Mulari ( 162) Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Juho Orava Aika ja paikka Savukoski, Helena Peltoniemi Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Kunnanhallitus Pöydälle oli jaettu täydennetty pykälä 171 Investointimäärärahan muutoksesta. Sovittiin yksimielisesti asioiden käsittelyjärjestyksen muutos siten, että pykälät 162 ja 168 käsiteltiin viimeisenä. Lisäksi otettiin käsittelyyn lisäpykälä 173. Kokouksen alussa kuultiin toimistopäälliköiden hallinnonalojen talousarvioesittelyt. Merkittiin, että Irja Harju saapui kokoukseen klo ja Reijo Kilpelä klo Jouni Ahvenainen poistui kokouksesta klo ja Raimo Haapakoski klo Pidettiin kokoustauko klo , jonka jälkeen kuultiin Koillis- Lapin Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Arto Junttilan selonteko sähköyhtiön ajankohtaisista asioista

4 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 160 Saapuneet pöytäkirjajäljennökset, kokouskutsut: 1. Itä-Lapin ky hallituksen pöytäkirja ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja Lapin liiton hallituksen pöytäkirja Sosiaalilautakunnan pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ja Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n hallituksen pöytäkirja Muistomerkkitoimikunnan kokouspöytäkirja Kutsu Lapin Jätehuolto ky:n yhtymävaltuuston kokoukseen Verohallinto: 9. Verojen tilityserittely lokakuulta 2014 Lapin ELY-keskus: 10. Rakentamista koskevat poikkeamispäätökset (Ruotsalainen, Rousku) Suomen Kuntaliitto: 11. Yk 12/2014; Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2013 nettokuluista Valtiovarainministeriö: 12. Kutsu kuntajohtamisen ja kuntatalouden keskustelutilaisuuteen ( Rovaniemi) Työ- ja elinkeinoministeriö: 13. Valmistautuminen työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun Lähetetyt hakemukset ja lausunnot: 14. Opetus ja kulttuuriministeriölle osoitettu hakemus valtion erityisavusta koskien ryhmäkokojen pienentämistä 15. Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettu hakemus valtion erityisavustuksesta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 16. Suomen Lähilukioyhdistyksen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n muuttamisesta Kemijoen vesiensuojeluyhdistys: 17. Toimintasuunnitelma 2015 Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Merkittiin tiedoksi

5 Kunnanhallitus KUNNAN TILIN JA BUSINESS CARDIN KÄYTTÖOIKEUS Khall 161 Taloussihteeri Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen 18 kohdan mukaan kunnan pankkitilien ja Business Cardin käyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus. Kunnan tilien käyttöoikeus ja kunnan OP-Visa Business Cardin käyttöoikeus on kunnanjohtaja Mauri Aarrevaaralla. Kunnan tilien käyttöoikeus on myös kunnanjohtajan sijaisella elinkeinomaaseutusihteeri Outi Kantialla. Kunnan pankkikorttia on käytetty pääasiassa netin kautta matkalippuja ostettaessa, koska kortti on näissä ostoissa välttämätön. Pankkikortin käyttöraja käteisnostoille ja varmennetuille ostoille on euroa/päivä ja verkkomaksamisen ja muiden etäostojen raja euroa/päivä. Business Cardin kuukausimaksu on tällä hetkellä 2,50 euroa. Kortilla maksetuista ostoista vaaditaan sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisesti hyväksytty tositeaineisto kunnan kirjanpitoon. Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää kunnan tilien käyttöoikeuden sekä kunnan OP-Visa Business Cardin käyttöoikeuden kunnanjohtaja Antti Mularille virkatehtävien hoitoa varten aiemmin kunnanjohtaja Mauri Aarrevaaralla olleen Business Cardin mukaisella käyttöominaisuudella. Kunnanjohtaja Mauri Aarrevaaralta poistetaan kunnan tilien käyttöoikeus sekä perutaan oikeus kunnan OP-Visa Business Cardin käyttöön. Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja Antti Mulari katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

6 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 162 Kunnanhallitus Tämän vuoden talousarviossa on päätetty tehdä selvitys kunnan asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioimisesta yhteen yhtiöön. Yhdellä yhtiöllä arvioidaan saatavan erilaisia rationalisointihyötyjä. Isännöinti- ja huoltotehtävät voidaan järjestää tehokkaammin, hallinto saadaan keveämmäksi, taloutta voidaan hoitaa keskitetysti, asukasvalinnat ja vuokralaisia koskevat asiat voidaan keskittää yhteen organisaatioon, vuokrat ja investointikustannukset voidaan tasata yhtiön sisällä jne. Virasto on pyytänyt tarjouksia kolmelta yritykseltä fuusioselvityksen teosta oheisen tarjouspyyntökirjeen ja lisäselvityspyynnön mukaisesti. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Liitteenä tarjousten avauspöytäkirjat. Kunnanjohtaja: Hallitus hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen BDO Audiator Oy:n tarjouksen. Lisäksi hallitus nimeää fuusioselvitystä valmistelevaan toimikuntaan hallituksen pj. Jouni Halosen, kunnanjohtaja Mauri Aarrevaaran, rakennusmestari Jarmo Ahtisen ja taloussihteeri Iines Röningin. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 114 Kunnanhallitus BDO Audiator Oy on toimittanut kunnan tilaaman perusselvityksen (tarjouspyynnön I vaihe) asunto-osakeyhtiöiden vuokratalojen ja asuntoosakkeiden sulauttamisesta yhteen yhtiöön. Liitteenä selvitys ja siihen liittyvät laskelmat. Suosituksissa päädytään vaihtoehto 3:n mukaiseen tulokseen, jossa tuloslaskelma olisi edullisin. Talojen/asuntojen käyttöaste jää tämän jälkeenkin vielä alle suositusrajan, 91 % (pitäisi olla vähintään 95 %). Vuokria pidetään myös liian alhaisina. Keskittämisellä vuokratasoa ja käyttöastetta olisi helpompi valvoa ja korjata toimintaa kannattavammaksi. Yleisenä havaintona on, että kunnan kustannusten vyöryttäminen ja ehkä noudatettu kustannustasokin on ollut jossain määrin epämääräistä. Kirjanpitoarvoin toteutetusta sulautumisesta ei synny voittoa eikä tappiota. Pääomasijoitusten osalta kunnalle kertyy joko luovutusvoittoa tai tappiota luovutusarvoista riippuen../..

7 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 114./.. Sulautumista ei katsota EVL 52a :n mukaan verotuksessa purkautumiseksi. Yhtiöitä verotetaan sulautumiseen saakka erillisinä verovelvollisina. Sulautuvien yhtiöiden tappiot siirtyvät vastaanottavalle uudelle yhtiölle, mikäli yli puolet yhtiön osakkeista on ollut saman osakkeenomistajan hallussa tappiovuoden alusta lukien. Vastaanottavan yhtiön ei tarvitse maksaa sulautumisessa siirtyvistä varoista varainsiirtoveroa. Kunta ei ole myöskään varainsiirtoverovelvollinen vastaanottamistaan yhtiön uusista osakkeista. Aravalain rajoituksista vapautuneista tai vapaarahoitteisista vuokrataloista ja osakkeista yhtiön on suoritettava varainsiirtoveroa. As Oy Sau-Kelo ollessaan sosiaalitoimen käytössä, kunnalle tapahtuvasta vuokrauksesta voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. As Oy Sau-Kelon osalta kannattanee vielä selvittää tarkemmin, onko sitä otettava mukaan lainkaan tähän sulautumisprosessiin. Sulautuvan yhtiön varoja ja velkoja ei saa siirtää vastaanottavan yhtiön taseeseen korkeammasta arvosta kuin niiden taloudellinen arvo on vastaanottavalle yhtiölle. Sama pätee pääomasijoituksena tehtävien vuokratalojen ja asunto-osakkeiden arvostamiseen. Selvityksessä on päädytty lopputulokseen, ettei sulautumisella todennäköisesti tulla saamaan kustannushyötyjä. Hyödyt sen sijaan tulevat siitä, että asunnot saadaan yhden yhtiön omistukseen, joka keskitettynä mahdollistaa tehokkaamman omaisuuden hoidon ja hallinnoinnin. Sikäli kun fuusiohanketta jatketaan, tulee kunnanhallituksen antaa yhtiötä edustaville omistajaohjauksen kunnan kannasta sulautumisen toimeenpanolle. Kunnanvaltuustolle taas kuuluu pääomasijoituksen teko ja päättäminen kunnan omaisuuden luovuttamisesta. Samoin jos kunnan rakennuksiin kohdistuvaa velkaa siirretään yhtiölle, tulee kunnanvaltuuston päättää takauksen antamisesta velalle, ellei rahoittaja hyväksy kiinteistövakuutta velan vakuudeksi. Kunnanhallituksen tulee päättää, jatketaanko fuusioselvitystä sen toiseen vaiheeseen, joka johtaa sulautumisen täytäntöönpanoon. Asiaan liittyy epävarmuustekijöitä kuten muun muassa tulevan yhtiön asioitten käytännön hoidon järjestäminen, asuntojen kysyntä jatkossa, taloudelliset asiat, missä laajuudessa omaisuutta siirretään ja siirron yhteydessä sulautuvan omaisuuden arvon määrittely. Tärkeintä on sulautumisen yhteydessä välttää mahdollisesti syntyvää tappiokirjausta, koska kunnan talous ei sitä nyt kestä../..

8 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 114./.. Ennen kuin päätetään lopullisesti sulautumisselvityksen jatkamisesta, tulee asuntotoimen asioita hoitavalle henkilöstölle tiedottaa hankkeesta, selvittää mahdollisia henkilöstön asemaan tulevia muutoksia ja kuulla heitä hankkeesta. Konsulttityön vaihe II käsittää sulautumissuunnitelman laatimisen, päätöksentekoon tarvittavien asiakirjojen laadinnan, yhtiöiden päätöksentekovaiheet, kunnan päätöksentekovaiheet, neuvonnan kaupparekisteriasioissa, sulautumisprosessin ohjauksen. Hinta on 1200 euroa/konsulttipäivä + alv 24 %. Veloitus toteutuneen työajan mukaisesti vaiheen II osalta kuitenkin enintään euroa. Matkakustannukset laskutetaan verohallituksen päätöksen mukaisesti. Tarjoukseen liittyy kunnanjohtajan pyytämä täsmennys, joka esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus tutustuu ja käy keskustelun sulautumisselvityksen I osan raportista. Ennen kuin päätetään lopullisesti siirtymisestä II-vaiheeseen, järjestetään asiasta tiedotus- ja keskustelutilaisuus asuntotoimen asioita hoitavien henkilöiden kanssa yt-neuvottelulain mukaisesti. Kunnanhallitus: Kunnanhallituksen jäsen Raimo Haapakoski katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta klo Myös pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti tämän pykälän kohdalla kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara. Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 146 Kunnanhallitus Yt-neuvottelut asiasta käytiin Henkilökunnan puolelta fuusioselvityksen jatkaminen ei saanut kannatusta. Liitteenä pöytäkirja neuvottelusta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, taloussihteeri ja teknisen toimen toimistosihteeri kävivät tutustumassa Sallan kunnassa toteutettuun Sallan Vuokratalot Oy:n toimintamalliin. Sallassa kunnan asuntoasiat on pääosin siirretty yhtiön hoidettavaksi jo vuonna Yhtiöllä on omistuksessa 15 kiinteistöä, jotka sijaitsevat Sallan kirkonkylässä. Rivitaloasuntoja vuokrataan myös Saijalta ja Hautajärveltä. Yhteensä asuntoja yhtiön omistamissa kiinteistöissä on 226 kpl../..

9 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 146./.. Lisäksi yhtiö hallinnoi kunnan omistukseen jääneitä vuokra-asuntoja (75 kpl) sekä Kiinteistö Oy Sallan Rintamamiehet nimistä kiinteistöä, jossa on 24 asuntoa (isännöintisopimus). Yhtiötä johtaa toimitusjohtaja. Kunnalta ostetaan kiinteistönhoitopalvelut ja tekninen isännöinti erillisellä sopimuksella. Koska Sallan Vuokratalot Oy on 100 %:sti kunnan omistama, ei kunnalta ostettuja palveluja ole tarvinnut kilpailuttaa. Kunta perii myydyistä töistä etukäteen määriteltyjen taksojen mukaan. Toteutetun fuusion johdosta ei irtisanottu ketään kunnan palveluksesta, mutta myöhemmin on palkattu kiinteistönhoitaja ja siivooja yhtiöön. Kunta vuokraa yhtiölle myös konekantaa. Sallan Vuokratalot Oy:ssä jokaiselle talolle tehdään oma talousarvio. Yhtiön kirjanpito ostetaan ulkoa. Vuokrien perinnässä käytäntönä on lähettää ensin kaksi muistutuskirjettä, jonka jälkeen maksamattomat vuokrat menevät perintätoimistolle. Myös maksusopimuksia vapaaehtoisista maksujärjestelyistä tehdään. Sosiaalitoimi antaa maksusitoumuksia sosiaalitoimen asiakkaiden osalta. Oheismateriaalina lisätietoa Sallan Vuokratalot Oy:n toiminnasta. Myös meillä hallinnollisten asioitten hoitoa olisi mahdollista yksinkertaistaa nykyisestä, mikäli asuntotoimi pääosin hoidettaisiin yhden yhtiön kautta. Nyt kunnalla on vielä neljä eri asunto-osakeyhtiötä ja niissä kaikissa pidettävät omat yhtiö- ja hallitusten kokoukset. Lisäksi hoidettavana ovat suorassa omistuksessa olevat vuokratalot ja erilliset asunto-osakeasunnot eri yhtiöissä. Asukasvalinnat hoidetaan kunnanhallituksessa ja teknisessä toimistossa, samoin vuokrasopimukset kahdessa toimistossa. Vuokralaskutus hoidetaan teknisessä toimistossa ja vuokrien perintää hoidetaan sekä teknisessä toimistossa että hallintotoimessa. Vuokrien tarkistuslaskelmat tehdään teknisessä toimistossa ja vahvistetaan kunnanhallituksessa. ARA:lle tehtäviä selvityksiä tehdään sekä teknisessä että hallintotoimessa. Kirjanpito kunnan omistamista vuokrataloista hoidetaan hallintotoimessa ja asunto-osakeyhtiöiden osalta se ostetaan jokaisesta yhtiöstä erikseen tilipalvelutoimistosta. Samoin isännöinti ostetaan jokaiseen asunto-osakeyhtiöön erikseen tilipalvelutoimistosta. Kaikkien asuntojen kiinteistönhoito on kunnan hoidossa, joista kunta laskuttaa asunto-osakeyhtiöiltä könttäsumman kerran vuodessa. Lisäksi on paljon muita asuntotoimeen liittyviä pienempiä asioita, jotka voitaisiin keskittää yhteen paikkaan. Yhden yhtiön omistuksessa olisi helpompi toteuttaa suunnitelmallista kiinteistöjen peruskorjausta. Samoin mahdolliset tulevaisuuden uusinvestoinnit voitaisiin hoitaa yhtiön kautta../..

10 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 146./.. Huoneistojen käyttöasteen seuraaminen tehostuisi ja vuokrien perintään sekä valvontaan saataisiin lisää tehoa keskittämisen ansiosta. Taloudellista hyötyä on vaikea arvioida, mutta todennäköisesti keskitetystä asioitten hoidosta seuraisi myös jonkin verran säästöjä. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan poisjääminen fuusiosta vaikuttaisi myös uuden yhtiön taloutta parantavasti. Täysin varmasti kukaan ei uskalla sanoa, että fuusio tuottaisi taloudellista etua. Fuusion lopullinen sisältö jää hankkeen toisessa osassa mietittäväksi ja päätettäväksi. Tulokseen vaikuttaa merkittävästi mm. tuleva toimintamalli, jonka kustannusvaikutuksia ei vielä voi tietää. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää jatkaa sulautumisprosessia sen toisella vaiheella BDO AUDIATOR Oy:n tarjouksen mukaisesti. Lähtökohtana on, ettei muutoksen takia kenenkään nyt kunnan palveluksessa olevan työpaikan säilyttäminen vaarannu. Jos jostain syystä jotain työpaikkaa ei voi jatkaa muutoksen takia kunnassa, niin se jatkuu ao. henkilölle vastaavan suuruisin palkkaeduin tulevassa yhtiössä. Henkilöstö pidetään ajan tasalla hankkeen etenemisestä ja siihen liittyvistä suunnitelmista. Kunnanhallitus: Kunnanhallituksen jäsen Raimo Haapakoski ja pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen katsoivat itsensä esteellisiksi ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti tämän pykälän kohdalla kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara. Khall 162 Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen jättää asian pöydälle. Asiaa käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jatkaa sulautumisprosessia sen toisella vaiheella BDO AUDIATOR Oy:n tarjouksen mukaisesti. Kunnanhallitus: Pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti tämän pykälän kohdalla kunnanjohtaja Antti Mulari. Päätösehdotus hyväksyttiin

11 Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA JOULUN AIKANA, UUDENVUODENPÄIVÄN JÄLKEISENÄ PERJANTAINA SEKÄ LOPPIAISTA EDELTÄVÄNÄ MAANANTAINA Khall 163 Tänä vuonna jouluaatto on keskiviikkona, joten jouluviikolla työpäiviä ovat Tämän jälkeen loppiaiseen asti työpäiviä ovat sekä 2.1. ja Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna jouluviikolla arkipäivinä sekä uudenvuodenpäivän jälkeisenä perjantaina sekä loppiaista edeltävänä maanantaina Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

12 Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS ROVANIEMELLÄ PIDETTÄVIEN LAUTAMIESPÄIVIEN JÄRJESTELYIHIN Khall 164 Suomen Maallikkotuomarit ry: jäsenet järjestävät perinteen mukaan joka vuosi kaikille lautamiehille tarkoitetut valtakunnalliset lautamiespäivät. Vuoden 2015 osalta järjestelyvuorossa on Rovaniemen HO-piirin alueella Lapin Käräjäoikeuden alueen lautamiehet Rovaniemeltä. Järjestelytoimikunta pyytää kunnan avustusta lautamiespäivien järjestelykuluihin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää 150 euron avustuksen Rovaniemellä pidettävien lautamiespäivien järjestelyihin. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

13 Kunnanhallitus LUOTTAMUSTEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN Khall 165 Hannu Posti on pyytänyt eroa kaikista kunnan luottamustehtävistä. Valtuusto on kokouksessaan valinnut hänen tilalleen luottamushenkilöt valtuuston toimikauden luottamustehtäviin. Kunnanhallitus päättää seuraavista valinnoista: - jäsen yhteistyötoimikuntaan - jäsen kaavatoimikuntaan Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee - jäsenen yhteistyötoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi - jäsenen kaavatoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kunnanhallitus: Helena Peltoniemen esityksestä yhteistyötoimikunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Tuovi Karvonen ja kaavatoimikunnan jäseneksi Helena Peltoniemi

14 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUULTA 2014 Khall 166 Liite Taloussihteeri Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain ja valtuustolle puolivuosittain. Liitteenä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja käyttötalouden toteuma tammi-syyskuulta 2014 käyttösuunnitelmatasolla. Liitteistä ilmenee edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tammisyyskuun toteuma. Liitteenä myös henkilöstömenojen toteuma tammilokakuulta Tuloslaskelman toimintakate on edellisvuoden tasolla, toimintatulot ja menot ovat kasvaneet edellisvuodesta. Toimintatulot ovat 6,1 % edellisvuotta isommat ja ne ovat 72,7 % talousarviosta. Toimintatuloissa ovat lisääntyneet mm. muut myyntituotot ja hanketuet. Sosiaalitoimen palvelumaksutuloja on siirtynyt palveluasumisen vuokratuloihin ja keskuskeittiön myyntituloihin. Toimintamenot ovat 74,3 % talousarviosta. Menoissa henkilöstömenot ovat pienentyneet euroa edellisvuodesta. Asiakaspalvelujen ostot, tarvikeostot ja vuokramenot ovat kasvaneet edellisvuodesta. Avustusmenoissa työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää jo koko viime vuoden toteuman ollen euroa (v yhteensä euroa). Muut avustusmenot, vammaisille annetut avustukset ja perustoimeentulotukimenot ovat vähentyneet. Verotulokertymässä tammi-syyskuulta on kasvua 6,5 % edellisvuoteen verrattuna. Verotulo oikaistaan marraskuun verotilityksessä, kun verotus vuodelta 2013 on valmistunut. Yhteisöveron tuoton kasvu on euroa eli 20,4 % ja se on 83,7 % arvioidusta. Valtionosuudet ovat kertyneet arvioidusti, toteuma 76,2 %. Kasvua edellisvuoteen verrattuna on 12,6 %. Valtionosuuksien kasvusta euroa eli 8,2 % johtuu verotulotasauksen kasvusta. Vuosikate on parantunut huomattavasti viime vuodesta ollen euroa ylijäämäinen. Poistojen jälkeenkin kunnan tulos tammi-syyskuulta jää positiiviseksi euroa. Mikäli kunnan toimintaa jatketaan erityistä taloudellisuutta noudattaen, on odotettavissa, että kunnan tämän vuoden tulos saadaan positiiviseksi. Rahoituslaskelman mukaan investointeja on toteutettu eurolla. Vanhainkodin peruskorjaukseen on käytetty euroa ja Itä-Lapin Energia Oy:öön euroa. Lainanottoa talousarviossa on budjetoitu euroa, mutta lainaa ei ole nostettu eikä sitä ole tarkoitus nostaakaan tänä vuonna. Käyttötalouden toteumavertailussa ilmenevät tulosalueiden toimintamenot ja tulot lautakuntien käyttösuunnitelmatasolla sekä kunnanvaltuuston talousarviotasolla../..

15 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUULTA 2014 Khall 166./.. Kunnanhallituksen toimintakate budjetoidusta on 75,3 %, maaseutulautakunnan 61,3 %, sosiaalilautakunnan 72,6 %, sivistyslautakunnan 69,0 % ja teknisen lautakunnan 93,6 %, joten kunnan toimintakatteen toteuma on 74,3 % ja se on hieman viime vuotista parempi. Henkilöstömenot tammi-lokakuulta ovat 82,0 % leikatusta budjetista. Teknisen lautakunnan henkilöstömenot ovat 86,5 % budjetoiduista, joten ne ylittävät 10/12. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-syyskuulta sekä henkilöstömenojen toteutumisen tammi-lokakuulta Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

16 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ UKK-PUISTO SOMPIO KEMIHAARA NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Khall 167 Rakennusmestari Metsähallituksen Lapin luontopalvelut on laatinut hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen Inarin, Sodankylän ja Savukosken kuntien alueilla sijaitsevalle Natura-alueelle. Natura-alueeseen kuuluvat Urho Kekkosen kansallispuisto, Sompion luonnonpuisto, Kemihaaran erämaa sekä soidensuojelualueet Vaaranaapa, Nalka-aapa ja Uuraaapa. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin hehtaaria. Se jakaantuu Inarin (3%), Sodankylän (62%) ja Savukosken (35%) kuntien alueille. Yleensä Metsähallituksen laatima hoito- ja käyttösuunnitelma on voimassa vuotta ja siitä tehdään välitarkastelu noin 6 vuoden jälkeen. Suunnitelman laadinnan tukena oleva yhteistyöryhmä kokoontui kaksi kertaa. Ryhmät kokoontuvat vielä yhden kerran käsittelemään lausuntojen vaikutuksen suunnitelmaan. Lisäksi Metsähallitus kutsuu koolle Saamelasikäräjälain 9 :n ja Poronhoitolain 54 :n mukaiset neuvottelut. Suunnitelmaluonnoksessa kansallispuiston virkistyskäyttövyöhykettä ehdotetaan pienennettäväksi kattamaan Saariselän Kiilopään matkailualueen suurimpien kävijämäärien alue. Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa esitetään uutena retkeilymuotona pyöräilyn sallimista merkityillä kesä- ja talvireiteillä. Nuorttijoen melontamahdollisuuksia halutaan parantaa sallimalla kanoottien kuljetus mönkijöillä joelta lähitielle. Kansallispuistoon on aiemmin voitu myöntää lupia matkailijoiden kuljettamiseen moottorikelkoin Kemihaarasta Korvatunturille. Suunnitelmaluonnoksessa mahdollisuutta esitetään myös Kakslauttasesta Niilanpäälle ja Tankavaarasta Jorpulipäälle. Puiston länsirajan matkailupalvelureitti ehdotetaan poistettavaksi. Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa esitetään Metsähallituksen luontopalveluille aktiivista roolia Tuuloman lohen palauttamisessa puistoon. Myös vaeltavan taimenkannan seurantaa halutaan järjestää säännölliseksi. Puronieriän leviäminen kansallispuistoon pyritään estämään. Hoito- ja käyttösuunnitelman teossa on ollut mukana laaja yhteistyöryhmä, johon kuuluvat edustajat suunnitelma-alueen kunnista, viranomaisista, paliskunnista, saamelaiskäräjiltä, kolttien kyläkokouksesta, museoista, tutkimuslaitoksista ja yhdistyksistä. Lisäksi suunnitelmatyössä on ollut mukana erillinen saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen nimeämä Akwé:Kon-ryhmä../..

17 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ UKK-PUISTO SOMPIO KEMIHAARA NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Khall 167./.. Suunnitelman yleiskuvauksessa todetaan UKK-puiston olevan profiililtaan Suomen paras vaellusretkeilyalue. Vuosittain kävijöiden määrä on noin kävijää. Kemin-Sompion paliskunnalle suunnittelualue on erittäin merkittävä talvilaidunalue. UKK-puiston perustamisen tarkoituksena on säilyttää Länsi-Euroopan viimeinen laaja ja tietön metsä-, suo- ja tunturierämaa-alue. Kansallispuistossa on paikallisilla metsästäjillä oikeus metsästää oman kotikuntansa alueella. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei määritellä liian tarkkaan lumipeitteiseen aikaan myönnettävistä maastoliikenneluvista reiteille hirvenpyynnin yhteydessä, joka mahdollistaa tarvittaessa reittien muuttamisen. Maastolupia voidaan myöntää myös hirven ja karhun lihojen hakuun sekä pienpetojen pyyntiin. Paikallisille voidaan myöntää maastoliikennelupa kalastustarkoitukseen sovituille reiteille. Nuorttijoella melomisen mahdollisuuksia parantaa huomattavasti lupa kanootin kuljettamiseen mönkijällä läheisen tien varteen. Myös huollettuihin päiväretki- tai hiihtovaelluksiin voidaan myöntää maastoliikennelupia. Matkailuyrittäjälle voidaan myöntää lupa asiakkaan kuljettamiseen moottorikelkan reessä reitillä Kemihaara-Korvatunturi. Maastoliikenteeseen sulan maan aikana voidaan myöntää lupa hillan kuljettamiseen luontaiselinkeinojen harjoittajalle, ei kuitenkaan Sompion luonnonpuistoon. Tämä tulkinta kuitenkin jakaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan. Ratsastuksen ja maastopyöräilyn salliminen Kemihaarasta pohjoiseen menevillä reiteillä lisännee myös jonkin verran näiden aktiviteettien määrää ja käyttäjiä alueella. Latujen huolto koneellisesti on mahdollista Metsähallituksen myöntämällä luvalla. Suunnitelmassa on uhkissa kirjattu Soklin kaivoksen vaikutus Nuorttijoen vesitalouteen, kun vesien johtaminen Kemijokeen vähentää virtaamaa Nuorttilla. Jätevesien käsittelyssä haitallisia aineita voi päästä ympäristöön ja vesistöön, joka entisestään lisäisi Nuorttin limaisuutta. Kansallispuiston käyttäjien tarvitsema polttopuu tuodaan pääsääntöisesti puiston ulkopuolelta. Vain erittäin perustelluista syistä polttopuuta voidaan ottaa kansallispuistosta erillisen suunnitelman mukaan. Palvelusvarustuksen rakentamisessa on kohteena Rakitsan taukopaikan rakentaminen vuodelle Esitys Kemihaarasta pohjoiseen menevien mönkijäpitkosten kunnostamiseen on kirjattu../..

18 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ UKK-PUISTO SOMPIO KEMIHAARA NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Khall 167./.. Maininta palveluvarustuksen purkamisesta poistamalla huonokuntoisia ja vähällä käytöllä olevia rakenteita saattaa vaikuttaa eniten Savukosken kunnan alueella. Tupaverkoston kunnostaminen jatkuu koko kansallispuiston alueella. Palvelupisteiden ylläpidossa on suunnitelmassa tavoitteena Savukosken opastuskeskus Korvatunturin toiminnan kehittäminen yhdessä metsätalouden, Savukosken kunnan ja Hotelli Samperin Savotan kanssa. Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos on luettavissa osoitteessa Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: - UKK-puiston perustamistarkoituksen tavoite ohjata retkeilyä eikä vähentää tai lopettaa sitä on tärkeä Savukosken kannalta - kaikki toimenpiteet, jotka lisäävät matkailijoiden määrä Savukoskella, ovat erittäin myönteisiä kunnan ja yrittäjien kannalta - Tuulomajoen lohen palauttaminen lisää kalastusmatkailijoiden määrää Nuorttilla - UKK-puistolla ja Kemihaaran erämaalla on tärkeä merkitys Kemin-Sompion paliskunnalla talvilaidunalueena - paikallisten metsästäjien maastoliikennelupien myöntäminen hirvenpyynnin huoltoajoon on hyvä säilyttää samantyyppisenä joustavana menettelynä kuin se on nykyisinkin, samoin karhun ja hirven lihojen hakemisen lupa kuten myös pienpetopyynnin ja kalastajien luvat - Nuorttijoen melontamahdollisuuksien parantaminen sallimalla kanoottien kuljetus mönkijöillä joelta lähitielle on erittäin hyvä päätös ja lisää melojien määrää joella - huollettuihin päiväretki- tai hiihtovaelluksiin maastoliikennelupien myöntäminen lisää myös matkailijoiden määrää - matkailuyrittäjälle voidaan myöntää lupa asiakkaan kuljettamiseen moottorikelkan reessä reitillä Kemihaara- Korvatunturi vanhan hyvän käytännön mukaisesti - hillan kuljettamisen salliminen vain luontaiselinkeinojen harjoittajalle on kuntalaisia eriarvoistavaa, joten se tulee muuttaa ja myöntää maastoliikennelupa kaikille kuntalaisille luvanhakijoille - palvelusvarustuksen rakentamisessa on kohteena Rakitsan taukopaikan rakentaminen vuodelle 2015, joka päätös on myös hyvä ja parantaa Korvatunturin saavutettavuutta./..

19 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ UKK-PUISTO SOMPIO KEMIHAARA NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Khall 167./.. - Kemihaarasta pohjoiseen menevien mönkijäpitkosten kunnostaminen on lähivuosien tavoite, sillä ne palvelevat monen käyttäjäryhmän tarvetta; myös muissa tavallisissa pitkoksissa on uusimisen tarvetta - palveluvarustuksen purkamisesta poistamalla huonokuntoisia ja vähällä käytöllä olevia rakenteita saattaa vaikuttaa eniten Savukosken kunnan alueella ja tästä oleva maininta erillisen suunnitelman mukaan tekemisestä tulee aina tapahtua yhteistyössä kuntien kanssa - Savukosken opastuskeskus Korvatunturin toiminnan kehittäminen yhdessä metsätalouden, Savukosken kunnan ja Hotelli Samperin Savotan kanssa on tärkeää retkeilijöiden ja turistien opastamisen kannalta - Savukosken kunnan alueella olevien rakenteiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen on yleensä käytetty huomattavasti vähemmän määrärahoja kuin muissa kunnissa perustelemalla päätöstä, kun ei ole matkailijoita niin ei myöskään panosteta paljoa; toisaalta pienilläkin oikein suunnatuilla töillä voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia - yleinen määrärahojen väheneminen julkishallinnon puolella valtiolla ja kunnissa lisää tarvetta yhteistyölle, jolloin yhdistämällä vähäisiä resursseja voidaan saavuttaa kustannusten säästöjä - tulevaisuudessa merkittävä keino saada rästissä olevia töitä tehdyksi ovat talkootyöleirit, joihin voisivat osallistua myös paikalliset yritykset, yhteisöt sekä yksittäiset kansalaiset ja kuntalaiset Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

20 Kunnanhallitus PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Khall 169 Kuntayhtymän hallitus Liite Toiminta- ja taloussuunnitelma on numeroimattomana liitteenä. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa asukkaille perusterveydenhuollon palvelut sekä sovittaa perusterveydenhuolto yhteen erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on järjestää perusterveydenhuollon palvelut mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti. Yhteistyötä jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa vahvistetaan entisestään. Kuntayhtymä järjestää lisäksi ympäristöterveydenhuollon palvelut jäsenkunnilleen ja osajäsenkunnilleen, Kemijärven kaupungille ja Sallan kunnalle. Kuntayhtymä hallinnoi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta, joka järjestää alueella yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut. Talousarviovuoden toimintakulut nousevat euroa edellisvuoteen nähden. Palkkakustannuksiin on arvioitu 1 % korotus. Eläkekulut on arvioitu Kevan ennakkoilmoituksiin perustuen. Palvelujen ostojen suurin erä on ensihoidon kustannukset, jotka Lapin sairaanhoitopiirin laskujen mukaisesti peritään jäsenkunnilta. Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pääsääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien mukaiset ja niihin on tehty indeksitarkistus vuoden 2014 alusta. Toimintatuotot pienenevät euroa edellisvuoteen nähden. Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu avohoidon osalta jäsenkuntien kesken tasan ja vuodeosastohoidon osalta Pelkosenniemelle 47 % ja Savukoskelle 53 %. Jäsenkuntien osuudet terveystoimeen pienenevät yhteensä 1,26 % vuoden 2014 talousarviosta. Pelkosenniemelle arvioidaan tulevan 0,3 % nousua ja Savukoskelle 2,7 % laskua edellisvuoteen. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannukset jaetaan jäsenkunnille niiden asukaslukujen suhteessa hallinnon ja terveysvalvonnan osalta. Eläinlääkintähuollon kustannuksista 75 % laskutetaan kunnan asukasluvun perusteella, 12,5 % kunnassa sijaitsevien maitotilojen ja 12,5 % kunnan poronomistajien eloporoluvun mukaan. Pelkosenniemen kunnan osuus ympäristöterveydenhuoltoon kasvaa 1 % ja Savukosken kunnan osuus kasvaa 0,2 % vuoden 2014 talousarviosta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-19.40 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 180 181 182 183 184 186 187 188 189 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus Jari ja Eeva

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot