Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanviraston pitäminen suljettuna joulun aikana, uudenvuodenpäivän jälkeisenä perjantaina sekä loppiaista edeltävänä maanantaina Avustushakemus Rovaniemellä pidettävien lautamiespäivien järjestelyihin Luottamustehtävien täyttäminen Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2014 Lausuntopyyntö UKK-puisto Sompio Kemihaara Natura-alueen hoito ja käyttösuunnitelmasta Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Investointimäärärahan muutos LAPIN SOTE-SAVOTTA Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 15/2014 sivu 305 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Orava Juho Peltoniemi Helena Karvonen Tuovi Jäsen, poistui klo Jäsen, poistui klo Puheenjohtaja Jäsen, saapui klo Jäsen Jäsen Varajäsen (Pääkkö Mervi) POISSA Pääkkö Mervi Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Jäsen, vpj Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kilpelä Reijo (ja läsnäolon peruste) Mulari Antti Karjalainen Katja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. ASIAT :t Valtuuston puheenjohtaja, saapui klo Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Orava ja Helena Peltoniemi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jouni Halonen Pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Antti Mulari ( 162) Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Juho Orava Aika ja paikka Savukoski, Helena Peltoniemi Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Kunnanhallitus Pöydälle oli jaettu täydennetty pykälä 171 Investointimäärärahan muutoksesta. Sovittiin yksimielisesti asioiden käsittelyjärjestyksen muutos siten, että pykälät 162 ja 168 käsiteltiin viimeisenä. Lisäksi otettiin käsittelyyn lisäpykälä 173. Kokouksen alussa kuultiin toimistopäälliköiden hallinnonalojen talousarvioesittelyt. Merkittiin, että Irja Harju saapui kokoukseen klo ja Reijo Kilpelä klo Jouni Ahvenainen poistui kokouksesta klo ja Raimo Haapakoski klo Pidettiin kokoustauko klo , jonka jälkeen kuultiin Koillis- Lapin Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Arto Junttilan selonteko sähköyhtiön ajankohtaisista asioista

4 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 160 Saapuneet pöytäkirjajäljennökset, kokouskutsut: 1. Itä-Lapin ky hallituksen pöytäkirja ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja Lapin liiton hallituksen pöytäkirja Sosiaalilautakunnan pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ja Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n hallituksen pöytäkirja Muistomerkkitoimikunnan kokouspöytäkirja Kutsu Lapin Jätehuolto ky:n yhtymävaltuuston kokoukseen Verohallinto: 9. Verojen tilityserittely lokakuulta 2014 Lapin ELY-keskus: 10. Rakentamista koskevat poikkeamispäätökset (Ruotsalainen, Rousku) Suomen Kuntaliitto: 11. Yk 12/2014; Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2013 nettokuluista Valtiovarainministeriö: 12. Kutsu kuntajohtamisen ja kuntatalouden keskustelutilaisuuteen ( Rovaniemi) Työ- ja elinkeinoministeriö: 13. Valmistautuminen työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun Lähetetyt hakemukset ja lausunnot: 14. Opetus ja kulttuuriministeriölle osoitettu hakemus valtion erityisavusta koskien ryhmäkokojen pienentämistä 15. Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettu hakemus valtion erityisavustuksesta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 16. Suomen Lähilukioyhdistyksen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n muuttamisesta Kemijoen vesiensuojeluyhdistys: 17. Toimintasuunnitelma 2015 Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Merkittiin tiedoksi

5 Kunnanhallitus KUNNAN TILIN JA BUSINESS CARDIN KÄYTTÖOIKEUS Khall 161 Taloussihteeri Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen 18 kohdan mukaan kunnan pankkitilien ja Business Cardin käyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus. Kunnan tilien käyttöoikeus ja kunnan OP-Visa Business Cardin käyttöoikeus on kunnanjohtaja Mauri Aarrevaaralla. Kunnan tilien käyttöoikeus on myös kunnanjohtajan sijaisella elinkeinomaaseutusihteeri Outi Kantialla. Kunnan pankkikorttia on käytetty pääasiassa netin kautta matkalippuja ostettaessa, koska kortti on näissä ostoissa välttämätön. Pankkikortin käyttöraja käteisnostoille ja varmennetuille ostoille on euroa/päivä ja verkkomaksamisen ja muiden etäostojen raja euroa/päivä. Business Cardin kuukausimaksu on tällä hetkellä 2,50 euroa. Kortilla maksetuista ostoista vaaditaan sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisesti hyväksytty tositeaineisto kunnan kirjanpitoon. Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää kunnan tilien käyttöoikeuden sekä kunnan OP-Visa Business Cardin käyttöoikeuden kunnanjohtaja Antti Mularille virkatehtävien hoitoa varten aiemmin kunnanjohtaja Mauri Aarrevaaralla olleen Business Cardin mukaisella käyttöominaisuudella. Kunnanjohtaja Mauri Aarrevaaralta poistetaan kunnan tilien käyttöoikeus sekä perutaan oikeus kunnan OP-Visa Business Cardin käyttöön. Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja Antti Mulari katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

6 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 162 Kunnanhallitus Tämän vuoden talousarviossa on päätetty tehdä selvitys kunnan asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioimisesta yhteen yhtiöön. Yhdellä yhtiöllä arvioidaan saatavan erilaisia rationalisointihyötyjä. Isännöinti- ja huoltotehtävät voidaan järjestää tehokkaammin, hallinto saadaan keveämmäksi, taloutta voidaan hoitaa keskitetysti, asukasvalinnat ja vuokralaisia koskevat asiat voidaan keskittää yhteen organisaatioon, vuokrat ja investointikustannukset voidaan tasata yhtiön sisällä jne. Virasto on pyytänyt tarjouksia kolmelta yritykseltä fuusioselvityksen teosta oheisen tarjouspyyntökirjeen ja lisäselvityspyynnön mukaisesti. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Liitteenä tarjousten avauspöytäkirjat. Kunnanjohtaja: Hallitus hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen BDO Audiator Oy:n tarjouksen. Lisäksi hallitus nimeää fuusioselvitystä valmistelevaan toimikuntaan hallituksen pj. Jouni Halosen, kunnanjohtaja Mauri Aarrevaaran, rakennusmestari Jarmo Ahtisen ja taloussihteeri Iines Röningin. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 114 Kunnanhallitus BDO Audiator Oy on toimittanut kunnan tilaaman perusselvityksen (tarjouspyynnön I vaihe) asunto-osakeyhtiöiden vuokratalojen ja asuntoosakkeiden sulauttamisesta yhteen yhtiöön. Liitteenä selvitys ja siihen liittyvät laskelmat. Suosituksissa päädytään vaihtoehto 3:n mukaiseen tulokseen, jossa tuloslaskelma olisi edullisin. Talojen/asuntojen käyttöaste jää tämän jälkeenkin vielä alle suositusrajan, 91 % (pitäisi olla vähintään 95 %). Vuokria pidetään myös liian alhaisina. Keskittämisellä vuokratasoa ja käyttöastetta olisi helpompi valvoa ja korjata toimintaa kannattavammaksi. Yleisenä havaintona on, että kunnan kustannusten vyöryttäminen ja ehkä noudatettu kustannustasokin on ollut jossain määrin epämääräistä. Kirjanpitoarvoin toteutetusta sulautumisesta ei synny voittoa eikä tappiota. Pääomasijoitusten osalta kunnalle kertyy joko luovutusvoittoa tai tappiota luovutusarvoista riippuen../..

7 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 114./.. Sulautumista ei katsota EVL 52a :n mukaan verotuksessa purkautumiseksi. Yhtiöitä verotetaan sulautumiseen saakka erillisinä verovelvollisina. Sulautuvien yhtiöiden tappiot siirtyvät vastaanottavalle uudelle yhtiölle, mikäli yli puolet yhtiön osakkeista on ollut saman osakkeenomistajan hallussa tappiovuoden alusta lukien. Vastaanottavan yhtiön ei tarvitse maksaa sulautumisessa siirtyvistä varoista varainsiirtoveroa. Kunta ei ole myöskään varainsiirtoverovelvollinen vastaanottamistaan yhtiön uusista osakkeista. Aravalain rajoituksista vapautuneista tai vapaarahoitteisista vuokrataloista ja osakkeista yhtiön on suoritettava varainsiirtoveroa. As Oy Sau-Kelo ollessaan sosiaalitoimen käytössä, kunnalle tapahtuvasta vuokrauksesta voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. As Oy Sau-Kelon osalta kannattanee vielä selvittää tarkemmin, onko sitä otettava mukaan lainkaan tähän sulautumisprosessiin. Sulautuvan yhtiön varoja ja velkoja ei saa siirtää vastaanottavan yhtiön taseeseen korkeammasta arvosta kuin niiden taloudellinen arvo on vastaanottavalle yhtiölle. Sama pätee pääomasijoituksena tehtävien vuokratalojen ja asunto-osakkeiden arvostamiseen. Selvityksessä on päädytty lopputulokseen, ettei sulautumisella todennäköisesti tulla saamaan kustannushyötyjä. Hyödyt sen sijaan tulevat siitä, että asunnot saadaan yhden yhtiön omistukseen, joka keskitettynä mahdollistaa tehokkaamman omaisuuden hoidon ja hallinnoinnin. Sikäli kun fuusiohanketta jatketaan, tulee kunnanhallituksen antaa yhtiötä edustaville omistajaohjauksen kunnan kannasta sulautumisen toimeenpanolle. Kunnanvaltuustolle taas kuuluu pääomasijoituksen teko ja päättäminen kunnan omaisuuden luovuttamisesta. Samoin jos kunnan rakennuksiin kohdistuvaa velkaa siirretään yhtiölle, tulee kunnanvaltuuston päättää takauksen antamisesta velalle, ellei rahoittaja hyväksy kiinteistövakuutta velan vakuudeksi. Kunnanhallituksen tulee päättää, jatketaanko fuusioselvitystä sen toiseen vaiheeseen, joka johtaa sulautumisen täytäntöönpanoon. Asiaan liittyy epävarmuustekijöitä kuten muun muassa tulevan yhtiön asioitten käytännön hoidon järjestäminen, asuntojen kysyntä jatkossa, taloudelliset asiat, missä laajuudessa omaisuutta siirretään ja siirron yhteydessä sulautuvan omaisuuden arvon määrittely. Tärkeintä on sulautumisen yhteydessä välttää mahdollisesti syntyvää tappiokirjausta, koska kunnan talous ei sitä nyt kestä../..

8 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 114./.. Ennen kuin päätetään lopullisesti sulautumisselvityksen jatkamisesta, tulee asuntotoimen asioita hoitavalle henkilöstölle tiedottaa hankkeesta, selvittää mahdollisia henkilöstön asemaan tulevia muutoksia ja kuulla heitä hankkeesta. Konsulttityön vaihe II käsittää sulautumissuunnitelman laatimisen, päätöksentekoon tarvittavien asiakirjojen laadinnan, yhtiöiden päätöksentekovaiheet, kunnan päätöksentekovaiheet, neuvonnan kaupparekisteriasioissa, sulautumisprosessin ohjauksen. Hinta on 1200 euroa/konsulttipäivä + alv 24 %. Veloitus toteutuneen työajan mukaisesti vaiheen II osalta kuitenkin enintään euroa. Matkakustannukset laskutetaan verohallituksen päätöksen mukaisesti. Tarjoukseen liittyy kunnanjohtajan pyytämä täsmennys, joka esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus tutustuu ja käy keskustelun sulautumisselvityksen I osan raportista. Ennen kuin päätetään lopullisesti siirtymisestä II-vaiheeseen, järjestetään asiasta tiedotus- ja keskustelutilaisuus asuntotoimen asioita hoitavien henkilöiden kanssa yt-neuvottelulain mukaisesti. Kunnanhallitus: Kunnanhallituksen jäsen Raimo Haapakoski katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta klo Myös pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti tämän pykälän kohdalla kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara. Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 146 Kunnanhallitus Yt-neuvottelut asiasta käytiin Henkilökunnan puolelta fuusioselvityksen jatkaminen ei saanut kannatusta. Liitteenä pöytäkirja neuvottelusta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, taloussihteeri ja teknisen toimen toimistosihteeri kävivät tutustumassa Sallan kunnassa toteutettuun Sallan Vuokratalot Oy:n toimintamalliin. Sallassa kunnan asuntoasiat on pääosin siirretty yhtiön hoidettavaksi jo vuonna Yhtiöllä on omistuksessa 15 kiinteistöä, jotka sijaitsevat Sallan kirkonkylässä. Rivitaloasuntoja vuokrataan myös Saijalta ja Hautajärveltä. Yhteensä asuntoja yhtiön omistamissa kiinteistöissä on 226 kpl../..

9 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 146./.. Lisäksi yhtiö hallinnoi kunnan omistukseen jääneitä vuokra-asuntoja (75 kpl) sekä Kiinteistö Oy Sallan Rintamamiehet nimistä kiinteistöä, jossa on 24 asuntoa (isännöintisopimus). Yhtiötä johtaa toimitusjohtaja. Kunnalta ostetaan kiinteistönhoitopalvelut ja tekninen isännöinti erillisellä sopimuksella. Koska Sallan Vuokratalot Oy on 100 %:sti kunnan omistama, ei kunnalta ostettuja palveluja ole tarvinnut kilpailuttaa. Kunta perii myydyistä töistä etukäteen määriteltyjen taksojen mukaan. Toteutetun fuusion johdosta ei irtisanottu ketään kunnan palveluksesta, mutta myöhemmin on palkattu kiinteistönhoitaja ja siivooja yhtiöön. Kunta vuokraa yhtiölle myös konekantaa. Sallan Vuokratalot Oy:ssä jokaiselle talolle tehdään oma talousarvio. Yhtiön kirjanpito ostetaan ulkoa. Vuokrien perinnässä käytäntönä on lähettää ensin kaksi muistutuskirjettä, jonka jälkeen maksamattomat vuokrat menevät perintätoimistolle. Myös maksusopimuksia vapaaehtoisista maksujärjestelyistä tehdään. Sosiaalitoimi antaa maksusitoumuksia sosiaalitoimen asiakkaiden osalta. Oheismateriaalina lisätietoa Sallan Vuokratalot Oy:n toiminnasta. Myös meillä hallinnollisten asioitten hoitoa olisi mahdollista yksinkertaistaa nykyisestä, mikäli asuntotoimi pääosin hoidettaisiin yhden yhtiön kautta. Nyt kunnalla on vielä neljä eri asunto-osakeyhtiötä ja niissä kaikissa pidettävät omat yhtiö- ja hallitusten kokoukset. Lisäksi hoidettavana ovat suorassa omistuksessa olevat vuokratalot ja erilliset asunto-osakeasunnot eri yhtiöissä. Asukasvalinnat hoidetaan kunnanhallituksessa ja teknisessä toimistossa, samoin vuokrasopimukset kahdessa toimistossa. Vuokralaskutus hoidetaan teknisessä toimistossa ja vuokrien perintää hoidetaan sekä teknisessä toimistossa että hallintotoimessa. Vuokrien tarkistuslaskelmat tehdään teknisessä toimistossa ja vahvistetaan kunnanhallituksessa. ARA:lle tehtäviä selvityksiä tehdään sekä teknisessä että hallintotoimessa. Kirjanpito kunnan omistamista vuokrataloista hoidetaan hallintotoimessa ja asunto-osakeyhtiöiden osalta se ostetaan jokaisesta yhtiöstä erikseen tilipalvelutoimistosta. Samoin isännöinti ostetaan jokaiseen asunto-osakeyhtiöön erikseen tilipalvelutoimistosta. Kaikkien asuntojen kiinteistönhoito on kunnan hoidossa, joista kunta laskuttaa asunto-osakeyhtiöiltä könttäsumman kerran vuodessa. Lisäksi on paljon muita asuntotoimeen liittyviä pienempiä asioita, jotka voitaisiin keskittää yhteen paikkaan. Yhden yhtiön omistuksessa olisi helpompi toteuttaa suunnitelmallista kiinteistöjen peruskorjausta. Samoin mahdolliset tulevaisuuden uusinvestoinnit voitaisiin hoitaa yhtiön kautta../..

10 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA VUOKRATALOJEN FUUSIOSELVITYKSEN JATKO Khall 146./.. Huoneistojen käyttöasteen seuraaminen tehostuisi ja vuokrien perintään sekä valvontaan saataisiin lisää tehoa keskittämisen ansiosta. Taloudellista hyötyä on vaikea arvioida, mutta todennäköisesti keskitetystä asioitten hoidosta seuraisi myös jonkin verran säästöjä. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan poisjääminen fuusiosta vaikuttaisi myös uuden yhtiön taloutta parantavasti. Täysin varmasti kukaan ei uskalla sanoa, että fuusio tuottaisi taloudellista etua. Fuusion lopullinen sisältö jää hankkeen toisessa osassa mietittäväksi ja päätettäväksi. Tulokseen vaikuttaa merkittävästi mm. tuleva toimintamalli, jonka kustannusvaikutuksia ei vielä voi tietää. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää jatkaa sulautumisprosessia sen toisella vaiheella BDO AUDIATOR Oy:n tarjouksen mukaisesti. Lähtökohtana on, ettei muutoksen takia kenenkään nyt kunnan palveluksessa olevan työpaikan säilyttäminen vaarannu. Jos jostain syystä jotain työpaikkaa ei voi jatkaa muutoksen takia kunnassa, niin se jatkuu ao. henkilölle vastaavan suuruisin palkkaeduin tulevassa yhtiössä. Henkilöstö pidetään ajan tasalla hankkeen etenemisestä ja siihen liittyvistä suunnitelmista. Kunnanhallitus: Kunnanhallituksen jäsen Raimo Haapakoski ja pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen katsoivat itsensä esteellisiksi ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti tämän pykälän kohdalla kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara. Khall 162 Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen jättää asian pöydälle. Asiaa käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jatkaa sulautumisprosessia sen toisella vaiheella BDO AUDIATOR Oy:n tarjouksen mukaisesti. Kunnanhallitus: Pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti tämän pykälän kohdalla kunnanjohtaja Antti Mulari. Päätösehdotus hyväksyttiin

11 Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA JOULUN AIKANA, UUDENVUODENPÄIVÄN JÄLKEISENÄ PERJANTAINA SEKÄ LOPPIAISTA EDELTÄVÄNÄ MAANANTAINA Khall 163 Tänä vuonna jouluaatto on keskiviikkona, joten jouluviikolla työpäiviä ovat Tämän jälkeen loppiaiseen asti työpäiviä ovat sekä 2.1. ja Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna jouluviikolla arkipäivinä sekä uudenvuodenpäivän jälkeisenä perjantaina sekä loppiaista edeltävänä maanantaina Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

12 Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS ROVANIEMELLÄ PIDETTÄVIEN LAUTAMIESPÄIVIEN JÄRJESTELYIHIN Khall 164 Suomen Maallikkotuomarit ry: jäsenet järjestävät perinteen mukaan joka vuosi kaikille lautamiehille tarkoitetut valtakunnalliset lautamiespäivät. Vuoden 2015 osalta järjestelyvuorossa on Rovaniemen HO-piirin alueella Lapin Käräjäoikeuden alueen lautamiehet Rovaniemeltä. Järjestelytoimikunta pyytää kunnan avustusta lautamiespäivien järjestelykuluihin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää 150 euron avustuksen Rovaniemellä pidettävien lautamiespäivien järjestelyihin. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

13 Kunnanhallitus LUOTTAMUSTEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN Khall 165 Hannu Posti on pyytänyt eroa kaikista kunnan luottamustehtävistä. Valtuusto on kokouksessaan valinnut hänen tilalleen luottamushenkilöt valtuuston toimikauden luottamustehtäviin. Kunnanhallitus päättää seuraavista valinnoista: - jäsen yhteistyötoimikuntaan - jäsen kaavatoimikuntaan Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee - jäsenen yhteistyötoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi - jäsenen kaavatoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kunnanhallitus: Helena Peltoniemen esityksestä yhteistyötoimikunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Tuovi Karvonen ja kaavatoimikunnan jäseneksi Helena Peltoniemi

14 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUULTA 2014 Khall 166 Liite Taloussihteeri Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain ja valtuustolle puolivuosittain. Liitteenä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja käyttötalouden toteuma tammi-syyskuulta 2014 käyttösuunnitelmatasolla. Liitteistä ilmenee edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tammisyyskuun toteuma. Liitteenä myös henkilöstömenojen toteuma tammilokakuulta Tuloslaskelman toimintakate on edellisvuoden tasolla, toimintatulot ja menot ovat kasvaneet edellisvuodesta. Toimintatulot ovat 6,1 % edellisvuotta isommat ja ne ovat 72,7 % talousarviosta. Toimintatuloissa ovat lisääntyneet mm. muut myyntituotot ja hanketuet. Sosiaalitoimen palvelumaksutuloja on siirtynyt palveluasumisen vuokratuloihin ja keskuskeittiön myyntituloihin. Toimintamenot ovat 74,3 % talousarviosta. Menoissa henkilöstömenot ovat pienentyneet euroa edellisvuodesta. Asiakaspalvelujen ostot, tarvikeostot ja vuokramenot ovat kasvaneet edellisvuodesta. Avustusmenoissa työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää jo koko viime vuoden toteuman ollen euroa (v yhteensä euroa). Muut avustusmenot, vammaisille annetut avustukset ja perustoimeentulotukimenot ovat vähentyneet. Verotulokertymässä tammi-syyskuulta on kasvua 6,5 % edellisvuoteen verrattuna. Verotulo oikaistaan marraskuun verotilityksessä, kun verotus vuodelta 2013 on valmistunut. Yhteisöveron tuoton kasvu on euroa eli 20,4 % ja se on 83,7 % arvioidusta. Valtionosuudet ovat kertyneet arvioidusti, toteuma 76,2 %. Kasvua edellisvuoteen verrattuna on 12,6 %. Valtionosuuksien kasvusta euroa eli 8,2 % johtuu verotulotasauksen kasvusta. Vuosikate on parantunut huomattavasti viime vuodesta ollen euroa ylijäämäinen. Poistojen jälkeenkin kunnan tulos tammi-syyskuulta jää positiiviseksi euroa. Mikäli kunnan toimintaa jatketaan erityistä taloudellisuutta noudattaen, on odotettavissa, että kunnan tämän vuoden tulos saadaan positiiviseksi. Rahoituslaskelman mukaan investointeja on toteutettu eurolla. Vanhainkodin peruskorjaukseen on käytetty euroa ja Itä-Lapin Energia Oy:öön euroa. Lainanottoa talousarviossa on budjetoitu euroa, mutta lainaa ei ole nostettu eikä sitä ole tarkoitus nostaakaan tänä vuonna. Käyttötalouden toteumavertailussa ilmenevät tulosalueiden toimintamenot ja tulot lautakuntien käyttösuunnitelmatasolla sekä kunnanvaltuuston talousarviotasolla../..

15 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUULTA 2014 Khall 166./.. Kunnanhallituksen toimintakate budjetoidusta on 75,3 %, maaseutulautakunnan 61,3 %, sosiaalilautakunnan 72,6 %, sivistyslautakunnan 69,0 % ja teknisen lautakunnan 93,6 %, joten kunnan toimintakatteen toteuma on 74,3 % ja se on hieman viime vuotista parempi. Henkilöstömenot tammi-lokakuulta ovat 82,0 % leikatusta budjetista. Teknisen lautakunnan henkilöstömenot ovat 86,5 % budjetoiduista, joten ne ylittävät 10/12. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-syyskuulta sekä henkilöstömenojen toteutumisen tammi-lokakuulta Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

16 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ UKK-PUISTO SOMPIO KEMIHAARA NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Khall 167 Rakennusmestari Metsähallituksen Lapin luontopalvelut on laatinut hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen Inarin, Sodankylän ja Savukosken kuntien alueilla sijaitsevalle Natura-alueelle. Natura-alueeseen kuuluvat Urho Kekkosen kansallispuisto, Sompion luonnonpuisto, Kemihaaran erämaa sekä soidensuojelualueet Vaaranaapa, Nalka-aapa ja Uuraaapa. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin hehtaaria. Se jakaantuu Inarin (3%), Sodankylän (62%) ja Savukosken (35%) kuntien alueille. Yleensä Metsähallituksen laatima hoito- ja käyttösuunnitelma on voimassa vuotta ja siitä tehdään välitarkastelu noin 6 vuoden jälkeen. Suunnitelman laadinnan tukena oleva yhteistyöryhmä kokoontui kaksi kertaa. Ryhmät kokoontuvat vielä yhden kerran käsittelemään lausuntojen vaikutuksen suunnitelmaan. Lisäksi Metsähallitus kutsuu koolle Saamelasikäräjälain 9 :n ja Poronhoitolain 54 :n mukaiset neuvottelut. Suunnitelmaluonnoksessa kansallispuiston virkistyskäyttövyöhykettä ehdotetaan pienennettäväksi kattamaan Saariselän Kiilopään matkailualueen suurimpien kävijämäärien alue. Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa esitetään uutena retkeilymuotona pyöräilyn sallimista merkityillä kesä- ja talvireiteillä. Nuorttijoen melontamahdollisuuksia halutaan parantaa sallimalla kanoottien kuljetus mönkijöillä joelta lähitielle. Kansallispuistoon on aiemmin voitu myöntää lupia matkailijoiden kuljettamiseen moottorikelkoin Kemihaarasta Korvatunturille. Suunnitelmaluonnoksessa mahdollisuutta esitetään myös Kakslauttasesta Niilanpäälle ja Tankavaarasta Jorpulipäälle. Puiston länsirajan matkailupalvelureitti ehdotetaan poistettavaksi. Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa esitetään Metsähallituksen luontopalveluille aktiivista roolia Tuuloman lohen palauttamisessa puistoon. Myös vaeltavan taimenkannan seurantaa halutaan järjestää säännölliseksi. Puronieriän leviäminen kansallispuistoon pyritään estämään. Hoito- ja käyttösuunnitelman teossa on ollut mukana laaja yhteistyöryhmä, johon kuuluvat edustajat suunnitelma-alueen kunnista, viranomaisista, paliskunnista, saamelaiskäräjiltä, kolttien kyläkokouksesta, museoista, tutkimuslaitoksista ja yhdistyksistä. Lisäksi suunnitelmatyössä on ollut mukana erillinen saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen nimeämä Akwé:Kon-ryhmä../..

17 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ UKK-PUISTO SOMPIO KEMIHAARA NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Khall 167./.. Suunnitelman yleiskuvauksessa todetaan UKK-puiston olevan profiililtaan Suomen paras vaellusretkeilyalue. Vuosittain kävijöiden määrä on noin kävijää. Kemin-Sompion paliskunnalle suunnittelualue on erittäin merkittävä talvilaidunalue. UKK-puiston perustamisen tarkoituksena on säilyttää Länsi-Euroopan viimeinen laaja ja tietön metsä-, suo- ja tunturierämaa-alue. Kansallispuistossa on paikallisilla metsästäjillä oikeus metsästää oman kotikuntansa alueella. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei määritellä liian tarkkaan lumipeitteiseen aikaan myönnettävistä maastoliikenneluvista reiteille hirvenpyynnin yhteydessä, joka mahdollistaa tarvittaessa reittien muuttamisen. Maastolupia voidaan myöntää myös hirven ja karhun lihojen hakuun sekä pienpetojen pyyntiin. Paikallisille voidaan myöntää maastoliikennelupa kalastustarkoitukseen sovituille reiteille. Nuorttijoella melomisen mahdollisuuksia parantaa huomattavasti lupa kanootin kuljettamiseen mönkijällä läheisen tien varteen. Myös huollettuihin päiväretki- tai hiihtovaelluksiin voidaan myöntää maastoliikennelupia. Matkailuyrittäjälle voidaan myöntää lupa asiakkaan kuljettamiseen moottorikelkan reessä reitillä Kemihaara-Korvatunturi. Maastoliikenteeseen sulan maan aikana voidaan myöntää lupa hillan kuljettamiseen luontaiselinkeinojen harjoittajalle, ei kuitenkaan Sompion luonnonpuistoon. Tämä tulkinta kuitenkin jakaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan. Ratsastuksen ja maastopyöräilyn salliminen Kemihaarasta pohjoiseen menevillä reiteillä lisännee myös jonkin verran näiden aktiviteettien määrää ja käyttäjiä alueella. Latujen huolto koneellisesti on mahdollista Metsähallituksen myöntämällä luvalla. Suunnitelmassa on uhkissa kirjattu Soklin kaivoksen vaikutus Nuorttijoen vesitalouteen, kun vesien johtaminen Kemijokeen vähentää virtaamaa Nuorttilla. Jätevesien käsittelyssä haitallisia aineita voi päästä ympäristöön ja vesistöön, joka entisestään lisäisi Nuorttin limaisuutta. Kansallispuiston käyttäjien tarvitsema polttopuu tuodaan pääsääntöisesti puiston ulkopuolelta. Vain erittäin perustelluista syistä polttopuuta voidaan ottaa kansallispuistosta erillisen suunnitelman mukaan. Palvelusvarustuksen rakentamisessa on kohteena Rakitsan taukopaikan rakentaminen vuodelle Esitys Kemihaarasta pohjoiseen menevien mönkijäpitkosten kunnostamiseen on kirjattu../..

18 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ UKK-PUISTO SOMPIO KEMIHAARA NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Khall 167./.. Maininta palveluvarustuksen purkamisesta poistamalla huonokuntoisia ja vähällä käytöllä olevia rakenteita saattaa vaikuttaa eniten Savukosken kunnan alueella. Tupaverkoston kunnostaminen jatkuu koko kansallispuiston alueella. Palvelupisteiden ylläpidossa on suunnitelmassa tavoitteena Savukosken opastuskeskus Korvatunturin toiminnan kehittäminen yhdessä metsätalouden, Savukosken kunnan ja Hotelli Samperin Savotan kanssa. Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos on luettavissa osoitteessa Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: - UKK-puiston perustamistarkoituksen tavoite ohjata retkeilyä eikä vähentää tai lopettaa sitä on tärkeä Savukosken kannalta - kaikki toimenpiteet, jotka lisäävät matkailijoiden määrä Savukoskella, ovat erittäin myönteisiä kunnan ja yrittäjien kannalta - Tuulomajoen lohen palauttaminen lisää kalastusmatkailijoiden määrää Nuorttilla - UKK-puistolla ja Kemihaaran erämaalla on tärkeä merkitys Kemin-Sompion paliskunnalla talvilaidunalueena - paikallisten metsästäjien maastoliikennelupien myöntäminen hirvenpyynnin huoltoajoon on hyvä säilyttää samantyyppisenä joustavana menettelynä kuin se on nykyisinkin, samoin karhun ja hirven lihojen hakemisen lupa kuten myös pienpetopyynnin ja kalastajien luvat - Nuorttijoen melontamahdollisuuksien parantaminen sallimalla kanoottien kuljetus mönkijöillä joelta lähitielle on erittäin hyvä päätös ja lisää melojien määrää joella - huollettuihin päiväretki- tai hiihtovaelluksiin maastoliikennelupien myöntäminen lisää myös matkailijoiden määrää - matkailuyrittäjälle voidaan myöntää lupa asiakkaan kuljettamiseen moottorikelkan reessä reitillä Kemihaara- Korvatunturi vanhan hyvän käytännön mukaisesti - hillan kuljettamisen salliminen vain luontaiselinkeinojen harjoittajalle on kuntalaisia eriarvoistavaa, joten se tulee muuttaa ja myöntää maastoliikennelupa kaikille kuntalaisille luvanhakijoille - palvelusvarustuksen rakentamisessa on kohteena Rakitsan taukopaikan rakentaminen vuodelle 2015, joka päätös on myös hyvä ja parantaa Korvatunturin saavutettavuutta./..

19 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ UKK-PUISTO SOMPIO KEMIHAARA NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Khall 167./.. - Kemihaarasta pohjoiseen menevien mönkijäpitkosten kunnostaminen on lähivuosien tavoite, sillä ne palvelevat monen käyttäjäryhmän tarvetta; myös muissa tavallisissa pitkoksissa on uusimisen tarvetta - palveluvarustuksen purkamisesta poistamalla huonokuntoisia ja vähällä käytöllä olevia rakenteita saattaa vaikuttaa eniten Savukosken kunnan alueella ja tästä oleva maininta erillisen suunnitelman mukaan tekemisestä tulee aina tapahtua yhteistyössä kuntien kanssa - Savukosken opastuskeskus Korvatunturin toiminnan kehittäminen yhdessä metsätalouden, Savukosken kunnan ja Hotelli Samperin Savotan kanssa on tärkeää retkeilijöiden ja turistien opastamisen kannalta - Savukosken kunnan alueella olevien rakenteiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen on yleensä käytetty huomattavasti vähemmän määrärahoja kuin muissa kunnissa perustelemalla päätöstä, kun ei ole matkailijoita niin ei myöskään panosteta paljoa; toisaalta pienilläkin oikein suunnatuilla töillä voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia - yleinen määrärahojen väheneminen julkishallinnon puolella valtiolla ja kunnissa lisää tarvetta yhteistyölle, jolloin yhdistämällä vähäisiä resursseja voidaan saavuttaa kustannusten säästöjä - tulevaisuudessa merkittävä keino saada rästissä olevia töitä tehdyksi ovat talkootyöleirit, joihin voisivat osallistua myös paikalliset yritykset, yhteisöt sekä yksittäiset kansalaiset ja kuntalaiset Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

20 Kunnanhallitus PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Khall 169 Kuntayhtymän hallitus Liite Toiminta- ja taloussuunnitelma on numeroimattomana liitteenä. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa asukkaille perusterveydenhuollon palvelut sekä sovittaa perusterveydenhuolto yhteen erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on järjestää perusterveydenhuollon palvelut mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti. Yhteistyötä jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa vahvistetaan entisestään. Kuntayhtymä järjestää lisäksi ympäristöterveydenhuollon palvelut jäsenkunnilleen ja osajäsenkunnilleen, Kemijärven kaupungille ja Sallan kunnalle. Kuntayhtymä hallinnoi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta, joka järjestää alueella yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut. Talousarviovuoden toimintakulut nousevat euroa edellisvuoteen nähden. Palkkakustannuksiin on arvioitu 1 % korotus. Eläkekulut on arvioitu Kevan ennakkoilmoituksiin perustuen. Palvelujen ostojen suurin erä on ensihoidon kustannukset, jotka Lapin sairaanhoitopiirin laskujen mukaisesti peritään jäsenkunnilta. Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pääsääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien mukaiset ja niihin on tehty indeksitarkistus vuoden 2014 alusta. Toimintatuotot pienenevät euroa edellisvuoteen nähden. Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu avohoidon osalta jäsenkuntien kesken tasan ja vuodeosastohoidon osalta Pelkosenniemelle 47 % ja Savukoskelle 53 %. Jäsenkuntien osuudet terveystoimeen pienenevät yhteensä 1,26 % vuoden 2014 talousarviosta. Pelkosenniemelle arvioidaan tulevan 0,3 % nousua ja Savukoskelle 2,7 % laskua edellisvuoteen. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannukset jaetaan jäsenkunnille niiden asukaslukujen suhteessa hallinnon ja terveysvalvonnan osalta. Eläinlääkintähuollon kustannuksista 75 % laskutetaan kunnan asukasluvun perusteella, 12,5 % kunnassa sijaitsevien maitotilojen ja 12,5 % kunnan poronomistajien eloporoluvun mukaan. Pelkosenniemen kunnan osuus ympäristöterveydenhuoltoon kasvaa 1 % ja Savukosken kunnan osuus kasvaa 0,2 % vuoden 2014 talousarviosta.

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Savukosken kunnanvirasto

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 19.11.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 31 32 33 34 Teknisen lautakunnan kokousten

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 12 Ei julkinen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14 Ohjaajan toimi työtoimintaan 15 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2014 toteumatilanne 16 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 0 ASIALISTA Asiat 36 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 37 Ohjaajan valinta 38 Saukodin pesulatyöntekijän valinta 39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 40 Muut asiat 1 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 0 ASIALISTA Asiat 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 21 Palvelussuhteen päättäminen 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 23 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteumatilanne 24 Muut asiat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2015 tuloveroprosentti. Valtuustostrategian hyväksyminen

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2015 tuloveroprosentti. Valtuustostrategian hyväksyminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Perjantai 31.10.2014 klo 15.00-16.39 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 29 Järjestäytymisasiat 2 30 1 Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.11.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja 1 KOKOUSAIKA Torstai 31.10.2013 klo 17.00 21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Jäsenet Haapakoski Raimo, puheenjohtaja Harju

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2016 Vuoden 2016 talousarvion muutos/investoinnit Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2016 Vuoden 2016 talousarvion muutos/investoinnit Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.6.2016 klo 18.00 20.10 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Savukosken kunnanvirasto

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.6.2014 klo 18.00-19.25 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 13 14 15 16 17 18 19 Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kutsuntalautakunnan edustajan nimeäminen vuoden 2014 kutsuntatilaisuuteen

Kutsuntalautakunnan edustajan nimeäminen vuoden 2014 kutsuntatilaisuuteen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 09.06.2014 klo 17.00-18.55 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 90 91 92 93 94 95 96 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kutsuntalautakunnan edustajan nimeäminen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 11.1.2017 Kokoustiedot Aika Tiistai 31.1.2017 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Laatimispäivämäärä ( 6 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Laatimispäivämäärä ( 6 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Hallitus Laatimispäivämäärä 18.11.2015 1 ( 6 ) KOKOUSAIKA Tiistai 24.11.2015 klo 13.00 Ennen kokousta klo 12 alkaen lounas Hotelli Pyhätunturilla KOKOUSPAIKKA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012 -3, KH 23.4.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2012 Esityslista 9/2012 -2, KH 23.4.2012 13:00 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot