Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Kaupunkirakennelautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja Keijo Voutilainen, varapuheenjohtaja Paavo Kankkunen Jaakko Kosunen Sirpa Kulin Anne Paulo-Tuovinen Varpu Puskala Maija Svärd, klo 17 saakka, asiat 1-8 Markku Söderström Eero Wetzell Muut saapuvilla olleet Ilkka Raninen kaupunginhallituksen edustaja Jarmo Pirhonen palvelualuejohtaja, esittelijä Terhi Leppänen tiedottaja Anne Simonen-Ruuskanen henkilöstö- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Tapio Räsänen suunnittelujohtaja Ismo Heikkinen kaupungininsinööri Jari Kyllönen kiinteistöjohtaja, klo saakka, asiat 1-7 Asiat 82-97

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Allekirjoitukset Iris Asikainen puheenjohtaja Anne Simonen-Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 15. toukokuuta 2013 Paavo Kankkunen Sirpa Kulin Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 20. toukokuuta 2013 Anne Simonen-Ruuskanen Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 82 84, osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin 85-86, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien 85-86osalta liite A seuraava valitusosoitus :n 89 osalta liite B ja seuraava valitusosoitus :n 88 (urakoitsijan valinta) osalta liite C ja seuraava valitusosoitus :n 88 (urakoitsijan valinta) osalta liite D ja seuraava valitusosoitus :n 92 osalta liite H

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat * Vuoden 2013 talouden tasapainottaminen / kaupunkiympäristön palvelualue Alueen vuokraaminen biokaasulaitosta varten kiinteistön (Kukkola) alueella 5 86 Iso-Valkeisen urheilukalastuspaikan kalastuslupien hintojen tarkastaminen Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin maksuihin sekä maksujen tarkistus * Matkakeskusalueen infran saneeraus / urakoitsijan valinta ja hankkeen rahoittaminen Oikaisuvaatimus, Airakselan kyläyhdistys ry, näkötornin rakentaminen 9 90 * Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Linja-autoaseman ympäristö * Asemakaavaehdotus / Keilanrinne - Matkusniemi Poikkeaminen (LTK) / Laponte Oy / Kelloniemi (Poijutie 16) * Tiedonanto valmistelusta / Asemakaavan muutos / Linnanpelto Ranta-Toivala - Uuhimäen vesiosuuskunnan lainantakaus Vuotjärven vesiosuuskunnan lainantakaus Kymp tiedonannot Ylimääräinen asia / Pieksänkosken vesiosuuskunnan anomus 47 Sivu Muutoksenhaku 88 (urakoitsijan valinta) 88 (urakoitsijan valinta) Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje Liite B / kuntalain mukainen valitusosoitus Liite C / hankintaoikaisuohje 52 Liite D kaupunkirakennelautakunta / valitusosoitus markkinaoikeudelle 92 Liite H valitusosoitus poikkeamispäätökseen /

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Varsinaisista jäsenistä kokouksesta oli poissa Pekka Pollari. Lautakunta päätti ottaa käsiteltäväkseen ylimääräisen asian / Pieksänkosken vesiosuuskunnan anomus.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Paavo Kankkunen ja Sirpa Kulin. Päätös Valittiin Paavo Kankkunen ja Sirpa Kulin.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Asianro 3537/ /2013 Vuoden 2013 talouden tasapainottaminen / kaupunkiympäristön palvelualue Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Johdon tukipalvelut kyp Maaliskuun kuukausiseurannan ja sen pohjalta laaditun loppuvuoden ennusteen mukaan Kuopion kaupungin vuoden 2013 tulos näyttäisi muodostuvan yli 20 M alijäämäiseksi. Alijäämän pienentämiseksi on Kuopion kaupungissa käynnistetty talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmistelu. Tasapainotustoimenpiteitä on valmisteltu kaikkien asiakkuusjohtajien kanssa myös kaupunkiympäristön palvelualueella. Talouden tasapainotustoimenpiteitä kaupunkiympäristön palvelualueen osalta esitellään tarkemmin kokouksessa. Vaikutusten arviointi - Esitys Lautakunta keskustelee asiasta ja antaa tarvittaessa linjauksia jatkovalmisteluun. Viiteaineisto /2013 ennuste huhtikuu Valmistelija Anne Simonen-Ruuskanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen. Päätös Merkitään, että pöydälle jaettiin viiteaineistona huhtikuun ennuste käyttötaloudesta. *** Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Asianro 3518/ /2013 Alueen vuokraaminen biokaasulaitosta varten kiinteistön (Kukkola) alueella Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion Biotehdas Ky on hakenut noin 2,5 ha:n suuruisen alueen vuokraamista kiinteistöstä (Kukkola) 1127 k-m2:n suuruista biokaasulaitosta varten. Vuokrattava alue sijaitsee Jätekukko Oy:lle vuokratun alueen sisällä, Kaatopaikantien varrella Hiltulanlahden kylässä. Alueen vuokraamisesta on neuvoteltu Kuopion Biotehdas Oy:n sekä Jätekukko Oy:n kanssa. Jätekukko Oy on luovuttanut Kuopion kaupungille takaisin noin 2,5 ha:n suuruisen alueen, joka voidaan vuokrata Kuopion Biotehdas Oy:lle.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) 85 Vuokrattava alue on merkitty yleiskaavassa kaatopaikka-alueeksi (EK). Maakuntakaavassa alue on jätteenkäsittelyaluetta (EJ). Merkinnällä osoitetaan alueita, jotka voivat sisältää tavanomaisen jätteen, biologisesti käsiteltävän jätteen, kierrätysmetallien, pilaantuneiden maiden ja ongelmajätteiden käsittely- ja sijoituspaikka. Hankkeelle on haettu suunnittelutarveratkaisua, joka on myönnetty yleiskaavajohtajan päätöksellä. Kuopion Biotehdas Ky on sitoutunut teettämään pilaantuneiden maiden tutkimuksen vuokrattavalla alueella. Tutkimustulokset liitetään vuokrasopimukseen. Mikäli alueelta löytyy tämän tutkimuksen myötä pilaantuneita maita, sovitaan alueen puhdistamisesta erikseen tai vuokrasopimus puretaan riippuen pilaantuneisuuden laajuudesta. Kuopion Biotehdas Ky:n suunnitelmien mukaan olisi tarkoitus, että biokaasulaitos käsittelisi tonnia vuodessa biojätteitä ja puhdistamolietteitä. Lopputuotteena on biokaasu, jota voidaan hyödyntää sähkönä, lämpönä tai kaasuna joko paikallisen energiayhtiön tai laitoksen omasta toimesta. Biokaasutehdas työllistää toiminnan aikana yhteensä noin 15 henkilötyövuotta. Hankkeen kustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa 2013 ja laitos tuotantokäytössä 2014.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) 85 Vuokrattavalle alueelle kulkeminen tapahtuu Jätekukko Oy:n vuokra-alueen kautta. Tien sijainnista, kuntoonpano- ja kunnossapitokustannuksista Jätekukko Oy ja Kuopion Biotehdas Ky sopivat keskenään erillisellä sopimuksella. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä maapoliittisessa ohjelmassa ei ole vahvistettu luovutushintaa kyseiseen käyttötarkoitukseen varatuille alueille. Vuokraa määriteltäessä on Hepomäen alueen varastoalueiden vuokrataso. Vuosivuokra määräytyy kaavalla: m² * 5 /m² * 0,04 = Kaupunkirakennelautakunnalle esitettävä vuokrasopimusluonnos on liitteenä. Vaikutusten arviointi Esitys Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen tuoden työpaikkoja suoraan ja välillisesti. Ympäristövaikutuksiltaan ja ilmastopoliittisesti hanke on positiivinen. Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Kuopion Biotehdas Ky:lle vuokrataan noin 2,5 ha:n suuruinen alue kiinteistöstä (Kukkola) liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti seuraavin ehdoin: 1. Vuokra-ajan alkaminen sovitaan kansliatoimenpitein ja päättyy Vuosivuokra on euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). Tämä päätös tulee kuntalain 98 :n mukaisesti heti täytäntöönpantavaksi Liitteet /2013 Kuopion Biotehdas / vuokrasopimus Valmistelija Pirkko Laaksonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Asianro 3551/ /2013 Iso-Valkeisen urheilukalastuspaikan kalastuslupien hintojen tarkastaminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Päivärannassa sijaitseva Iso-Valkeisen itäosa on toiminut urheilukalastuspaikkana (istuta - ongi kalastuspaikkana) vuodesta 1974 alkaen. Kalastuspaikalla on KL 11 mukaiset kiellot, joten siellä ei saa kalastaa yleiskalastusoikeuksilla. Kalastusta saa harjoittaa pilkillä, heitto- tai vetouistimella sekä perholla. Kalastukseen tarvitaan aina erillinen kalastuslupa. Kalastettavana kalalajina on pyyntikokoon kasvatettu kirjolohi. Päiväkalastuslupien määrä on ollut viimevuosina n kpl ja kausilupien määrä n kpl vuodessa. Alla päivälupien lunastusmäärät vuodesta 1983 alkaen. Kalastuslupien myyntimäärät ovat viime vuosina olleet laskussa, mutta viimeisen kolmen vuoden aikana on lupamäärissä ollut pientä elpymistä havaittavissa. Päiväkalastusluvalla saa kalastaa yhden kalastuspäivän aikana 3 kpl kirjolohia. Kausilupa on kesä- ja talvikaudeksi erikseen. Kausiluvalla saa kalastaa 3 kirjolohta kalastuspäivän aikana. Kalastuspaikkaa on hoidettu omakustannusperiaatteella siten, että istutuksiin käytetään n % kalastusluvista saaduista tuloista. Kohteella on tärkeä kuopiolaisten vapaa-ajanvieton mahdollisuuksia laajentava merkitys. Kalastuslupien hintoja Iso-Valkeisella on tarkastettu edellisen kerran vuonna Lupien hinnan korottamisen perusteena on kirjolohen hinnan nouseminen. Hinnat sisältävät 24 % alv. Muiden kalastuslupien hintoja on tarkoitus tarkistaa vuoden vaihteessa. Vaikutusten arviointi Esityksellä ei ole merkittäviä ilmastostrategisia tai yritysvaikutuksia.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) 86 Esitys Esitän, että Iso-Valkeisen urheilukalastuspaikan kalastuslupien hintaa tarkistetaan seuraavasti: Uusi hinta Vanha hinta Päivälupa Kausilupa Valmistelija Seppo Jauhiainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Asianro 3521/ /2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin maksuihin sekä maksujen tarkistus Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Kunnalla on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 669/1978 muutoksen 547/ b :n mukaan oikeus periä maksu katu- ja yleisellä alueella tehtäviä töitä koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin kunta saa periä maksun kadun ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä sekä niillä järjestettävistä tapahtumista. Suurin osa vastaavan kokoisista kaupungeista käyttää nk. katuvaltauksessa määriteltyä taksaa tapahtumista perittäviin aluevuokriin. Maksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys. Alueen keskeisyyden ottaminen yhdeksi maksun perusteeksi mahdollistaa syrjäisemmillä tai hiljaisemmilla kaduilla ja yleisillä alueilla keskeisiä alueita alemman yksikkömaksun. Maksun tavoitteena on katujen ja yleisten alueiden pysyminen niille varatussa yleisessä käytössä, kaivantojen lyhyt aukioloaika ja töiden yhteensovittaminen. Kaupunki perii tällä hetkellä omistamistaan maa-alueista vuokraa usealla eri toiminta-alueella. Lupia myöntävät kaupungin katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon lisäksi maaomaisuuden hallintapalvelut esim. kaupungin omistamilla tonteilla, tilakeskus esim. kaupungin kiinteistöjen piha-alueilla sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelut esim. erilaisilla liikuntapaikoilla. Lupakäytäntöjä pyritään yhtenäistämään vähitellen. Lisäksi pyritään nk. yhden luukun periaatteeseen, jossa luvan hakija saa yhdellä hakemuksella luvat kaikkiin kaupungin omistamiin alueisiin. Aikaisemmin myös poliisilla oli kaupungin myöntämä oikeus antaa lupia kaupungin omistamilla maa-alueilla. Tämä lupakäytäntö on poistunut vuoden vaihteessa poliisin omasta pyynnöstä. Tämä esitys koskee pelkästään katujen ja yleisten alueiden tilapäistä vuokrausta. Kevättalvella 2013 saadun palautteen johdosta lupamaksukäytäntöä tarkistetaan erityisesti tapahtumakäytön osalta. Mm. hyväntekeväisyyttä, terveyttä ja liikuntaa edistävät tapahtumat maksavat tästä lähtien vain käsittelymaksun. Tarkistuksen tavoitteena on helpottaa tapahtumien järjestämistä. Suurten tapahtumien hinnoittelua helpotetaan hintojen porrastamisella alueiden suuruuden mukaan. Tapahtumia koskevat maksut on esitelty liitteenä olevassa taulukossa. Uutena maksuna esitellään luvan käsittelystä perittävä käsittelymaksu 50 euroa, joka koskee kaikkia kunnossapidon myöntämiä lupia. Maksu peritään

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) 87 kaikilta kunnossapidon käsittelemiltä lupahakemuksilta. Siten myös perutetuilta luvilta sekä mm. raivausluvilta peritään maksu. Maksu on veroton viranomaismaksu, johon ei lisätä arvonlisäveroa. Maksu peritään työmaalta vain kerran, vaikka samanaikaisesti työn tarkoituksena olisi useamman johdon tai laitteen rakentaminen ja työstä vastaavia olisi useita. Tällaisessa tapauksessa työstä vastaavat maksaisivat maksun yhdessä. Maksua ei peritä, jos työ tehdään kadun rakentamiseen liittyvän muun työn yhteydessä. Tällainen voi olla kadun uudisrakentaminen tai sen peruskorjaaminen, jolloin johdot tai laitteet voidaan sijoittaa kadun rakenteisiin samalla kertaa. Maksua ei peritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana työstä vastaavasta riippumattomasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi muinaismuisto, jonka olemassaolosta ei ole tiedetty ja joka lain mukaan on suojeltu, tai kunta edellyttää samanaikaisesti asennettavaksi muita johtoja tai laitteita ja työmaata ei voida sulkea tai työssä edetä näiden syiden vuoksi. Taksa määriteltiin Kuopiossa lain tultua voimaan teknisen lautakunnan päätöksellä Maksuja on tarkastettu yhdesti sen jälkeen teknisen lautakunnan päätöksellä Tällä esityksellä halutaan tarkistaa taksaa vastaamaan nykyisiä valvontakustannuksia. Taksojen keskimääräinen korotus on 9,16 %. Maksut määräytyvät seuraavien taulukkojen mukaisesti. Tapahtumille on oma taulukkonsa. Tarkastus- ja valvontamaksua voidaan käyttää myös tapahtumien valvonnassa. 1 Tarkastus- ja valvontamaksu. Maksu on sama koko kaupunkialueella. Maksuun sisältyy kolme (3) valvontakäyntiä kohteessa sekä liikenteenohjaussuunnitelman tarkistaminen. Tarkastus- ja valvontamaksu Esitetty/uusi/ Entinen/ 140,00 128,00 Ylimääräisestä valvontakäynnistä peritään erillinen maksu ( /käynti). Ylimääräinen valvontakäynti Esitetty uusi/ Entinen/ /käynti /käynti 71,00 65,00 Maksu ilmoituksen tarkastamisesta ja siihen liittyvästä työn valvonnasta koskee viranomaistoimintaa, joten siitä ei peritä arvonlisäveroa.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) 87 2 Maksu kadun tai yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaaksi pois yleisestä käytöstä. Maksuluokka I Maksuluokkaan I kuuluvat katumaksukarttaan punaisella (näkyy internetissä värillisenä) merkityn alueen sisällä olevat ydin keskustan kadut, jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, puistot ja yleiset alueet. Maksuluokka I Esitetty uusi/ /vrk Entinen/ /vrk alueen koko alle 30 m2 7,20 6, m2 14,30 13, m2 28,60 26, m2 55,00 50,00 yli 241 m2 55,00+0,15 euroa/m2 50,00+0,13 euroa/m2 Maksuluokkaan II kuuluvat katumaksukarttaan vihreällä tai sinisellä (näkyy internetissä värillisenä) merkityt pää- ja kokoojakadut (kunnossapitoluokka 1, vihreä ja kunnossapitoluokka 2, sininen) ja niihin liittyvät jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät ja muut yleiset alueet. Maksuluokka II Maksuluokka II Esitetty uusi/ /vrk Entinen/ /vrk alueen koko alle 30 m2 3,50 3, m2 7,20 6, m2 14,30 13, m2 28,60 26,00 yli 241 m2 Maksuluokka III 28,60+0,08 euroa/m2 26,00+0,07 euroa/m2 Maksuluokkaan III kuuluvat ne kadut, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät sekä puistot ja muut yleiset alueet, jotka eivät kuulu maksuluokkaan I tai II. Maksuluokka III Esitetty uusi/ /vrk Entinen/ /vrk alueen koko alle 30 m2 1,80 1, m2 3,50 3, m2 7,20 6, m2 14,30 13,00 yli 240 m2 14,30+0,05 euroa/m2 13,00+0,04 euroa/m2

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) 87 Maksuluokka määräytyy työhön kuuluvan kalliimman maksuluokan mukaan. Maksua ei peritä, jos työ tehdään kadun rakentamisesta vastaavan päätoteuttajan tai urakoitsijan urakkaan kuuluvien töiden yhteydessä. Maksu kadun tai yleisen alueen käytöstä työmaana on viranomaistoimintaa, joten siitä ei peritä arvonlisäveroa. Tapahtumamaksuluettelosta esitetään kokouksessa erilaisia vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia vuokriin päätöksentekoa varten. Esityksen pohjana on kunnossapidon palvelujen laatima perusvaihtoehto. Lisäksi kokouksessa esitetään muiden kaupunkien vastaavia käytäntöjä. Vaikutusten arviointi Esitys Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy taksat otettavaksi käyttöön alkaen. Taksoja sovelletaan jälkeen järjestettäviin tapahtumiin, vaikka niille olisi ehditty määrätä aiemmin voimassa olleen perusteen mukainen maksu. Tarkastus tehdään, kun se johtaa hakijan kannalta edullisempaan lopputulokseen. Liitteet /2013 Tapahtumamaksuluettelo /2013 Katumaksukartta /2013 Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Kuopiossa Valmistelija Mauri Pesonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Esittelijä poisti asian esityslistalta.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Asianro 2021/ /2012 Matkakeskusalueen infran saneeraus / urakoitsijan valinta ja hankkeen rahoittaminen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on pyytänyt urakkatarjoukset matkakeskuksen alueen katujen ja vesihuollon saneerauksesta. Työ sisältää myös hulevesien viivytysrakenteita sekä uuden linjaautokentän rakennustyöt. Samalla uusitaan tietoliikenne-, sähkö- ja kaukolämpöverkostoa. Rakennusalue sijoittuu Kuopion ruutukaavakeskustan pohjoispuolelle. Asemanseudulle sijoittuva matkakeskuksen hankealue rajautuu Asemakatuun, Puijonkatuun, Puutarhakatuun, Pohjolankatuun ja Maaherrankatuun sekä Päivärinteentiehen. Rakennustyö liittyy Kuopion matkakeskuksen alueen kehittäminen - hankkeeseen, jonka yhtenä tavoitteena on sujuvoittaa matkaketjuja ja luoda edellytykset rakentaa korkeatasoinen ja monipuolinen liike-elämän ja matkailun palveluita tarjoava keskittymä, jollainen on puuttunut keskeiseltä kaupunkialueelta. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittama projekti ohjelmakaudella Kuopion kaupunki on varannut hankkeeseen vuodelle 2013 kaikkiaan 2,03 milj. euroa (peruskaupunki ja Kuopion Vesi) Urakasta tehtiin hankintailmoitus julkisten hankintojen tietokantaan EU-kynnysarvon ylittävänä hankkeena (Hankintalaki 16 ). Urakka on TUKEFIN-kehittämishankkeen pilotti, jossa pyritään määritellyillä valintakriteereillä ja sopimuskannusteilla edulliseen kokonaishintaan ja tehokkaaseen urakka-ajan käyttöön. Tarjoukset pyydettiin ns. kahden kuoren menetelmällä. Urakoitsijan taloudellinen tarjous (tarjouslomake) suljetaan erilliseen hintakuoreen. Hintakuori ja laadullisessa arvioinnissa käytettävät tarjousasiakirjat ja muut tarjousasiakirjat suljettiin varsinaiseen tarjouskuoreen. Urakkatarjouskilpailua varten luotiin kaupungin verkkosivuille portaali, johon tarjouspyyntöaineisto tallennettiin sähköisessä muodossa. Julkisten hankintojen tietokantaan (Hilma) tehtyyn hankintailmoitukseen liitettiin portaalin verkko-osoite, josta tarjoajat saivat hakea tarjouspyyntöasiakirjat. Paperisia tarjouspyyntöasiakirjoja ei lähetetty. Verkko-osoitteessa yhteystietolomakkeen täyttäneiden tarjoajien perusteella asiakirjat haki seitsemän (7) yritystä. Tarjousten avaus suoritettiin kahdessa vaiheessa. Keskiviikkona klo 9.00 avattiin tarjouskuoret ja todettiin jätetyt tarjoukset. Tämän jälkeen suo-

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) 88 Vaikutusten arviointi ritettiin tarjousten kelpoisuuden tarkistus ja laadullinen arviointi. Tarjousten laadullisen arvioinnin teki kuuden henkilön muodostama arviointiryhmä. Laadullisessa arvioinnissa tarkasteltiin tarjoajien esittämien hankkeelle nimettyjen avainhenkilöiden pätevyyttä tämän hankkeen toteutukseen tarvittavaan kokemukseen nähden sekä liikenteenohjaussuunnitelmien toimivuutta tilaajan asettamiin tavoitteisiin nähden. Tarjouksen jätti kuusi (6) tarjoajaa. Kaikki jätetyt tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä ja lisäkirjeissä esitetyt kelpoisuusvaatimukset. Kun tarjouksien laadullinen arviointi oli tehty, avattiin hintakuoret klo Kaupunkirakennelautakunnan edustajana avaustilaisuuksissa oli Jaakko Kosunen. Urakoitsijan valinta tapahtuu kokonaistaloudellisen arvioinnin perusteella, toisin sanoen parhaan painotetun kokonaispistemäärän saavuttanut tarjous on kokonais-taloudellisesti edullisin ja voittanut tarjous. Laadullisten vaatimusten kuvaus ja pisteytys on tehty tarjouspyynnössä kerrotulla tavalla. Koko urakassa laadullisten tekijöiden painoarvo on 30 % ja hinnan painoarvo on 70 %. Rakentamistyö toteutetaan kokonaisurakkana, jossa maksuperusteena on kokonaishinta. Hankkeessa on myös yksikköhintaisia osia (kaivannon massastabilointi- ja tukiseinätyöt) Kuopion Vesi tekee tarvittavat päätökset omalta osaltaan. Urakoitsijoiden tarjoukset ja kaupungin kokonaisrahoitustarve vuosittain eriteltynä esitellään kokouksessa. Samassa luodaan katsaus hankkeen saamaan EU-tukeen. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen kertoo kokouksessa tilanteen matkakeskusneuvottelujen osalta VR-yhtymän ja Technopolis Oyj:n kanssa. Esitys Tarjousten vertailu ja esitys urakoitsijan valinnasta sekä rahoituspäätösesitys tehdään kokouksessa. Liitteet 5 Matkakeskusalueen infran saneeraus / urakoitsijan valinta ja hankkeen rahoittaminen.docm /2012 Kokonaispisteet.XLSX /2012 Kustannusajottelu.XLSX / Tarjousten avauspöytäkirja / Tarjousten vertailu Viiteaineisto /2013 tarjouspyyntö

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) 88 Asiakirjoissa urakkaohjelma Valmistelija Kari Matti Laukkanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Päätösehdotus kokouksessa. Päätös Merkitään, että pöydälle jaettiin kaupungininsinöörin esitys Liite 5-9 Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta valitsi Matkakeskusalueen infran saneerausurakkaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Maastorakentajat Oy:n kokonaispistemäärällä 93,70 *96,70 (tarkistettu vertailuhinta ,80, alv 0%). Lisäksi lautakunta hyväksyi ja esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että urakkaan varataan v ,2 M (2,7 M kaupunki, 2,1 M Kuopion Vesi Liikelaitos sekä 0,4 M Kuopion Energia Liikelaitos) ja vuoden 2013 talousarviomuutoksena myönnetään lisärahoitusta 1 M yhdyskuntarakentamisen investointimäärärahaan. Puutarhakadun saneerauksen ja hulevesilinjan siirron osalta työt voidaan aloittaa kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. Lopullinen tilaajaa sitova sopimus syntyy vasta kun rahoitus on varmistunut ja sopimus on allekirjoitettu. *Korjattu hallintolain 51 :n mukaisena kirjoitusvirheenä / MM

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Asianro 2610/ /2013 Oikaisuvaatimus, Airakselan kyläyhdistys ry, näkötornin rakentaminen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Airakselan kyläyhdistys ry on hakenut talkooavustusta Laukaavuoressa sijaitsevan näkötornin rakentamisen loppuunsaattamiseen. Tornin rakentamista on alun perin rahoitettu Karttulan kuntaliitoksen yhteydessä saaduilla liitosvaroilla. Rakennuttajapäällikkö on päivätyllä päätöspöytäkirjallaan päättänyt olla myöntämättä talkooraha-avustusta näkötornin loppuunsaattamisen rakennuskustannuksiin. Perusteluina myöntämättä jättämiselle on ollut, että hankkeeseen on jo aikaisemmin käytetty kuntaliitosvaroja, jotka eivät ole riittäneet näkötornin rakentamiseen. Oikaisuvaatimuksen mukaan mahdollisesta 4000,00 euron avustuksesta kuluu edelleenkin huomattavan suuri osa koneurakoinnin maksamiseen. Talkoorahan yksi lähtökohta on kuitenkin kannustaa eri kaupunginosien asukkaita aktivoitumaan ja lisäämään yhteisöllisyyttä eri talkoohankkeiden keinoin. Koneurakoinnin suuri osuus avustussumman käytöstä kertoo talkoorahan kohdentamisesta sen lähtökohtien vastaisiin asioihin, kun avustuksella ei varsinaisesti tueta asukkaiden yhteistä tekemistä, vaan yksityistä yrittäjää saapuneessa oikaisuvaatimuksessaan Airakselan kyläyhdistys ry vetoaa liitosrahan lähteeseen, joka Karttulan kuntaliitoksen tapauksessa on valtio. Liitosavustus on peräisin valtiolta, mutta sen jakamisesta on päättänyt Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunta. Tällöin myönnetty on omarahoitusosuus ja sen ylimenevistä kustannuksista vastaa kyläyhdistys. Kyläyhdistyksen tulisikin alkuperäisen päätöksen mukaisesti huolehtia loppuosuudesta itse. Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on saanut tiedoksi Airakselan kyläyhdistyksen talkoorahahakemuksen Hakemus oli alun perin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle osoitettu erityisavustushakemus, mutta se siirrettiin talkooavustusten piiriin. Talkoorahan käyttö- ja jakoperusteet eroavat erityisavustushakemuksille osoitetuista vaatimuksista. Rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden edustaja totesi tuolloin vuoden 2012 olleen sidotut jolloin sovittiin, että hakemus käsiteltäisiin vuoden 2013 hakemuksena. Vuonna 2013 talkoorahan käyttö- ja jakoperusteita uusittiin, jolloin tasapuolisen kohtelun vuoksi rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on pyytänyt kaikilta vuoden 2012 puolella talkoorahaa hakeneilta uudenmuotoiset hakemukset. Talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden uusimisen yhtenä tarkoituksena on ollut rajata keskeneräisten ja muuten kuin talkoorahaperusteisesti käynnistettyjen hankkeiden rahoitus talkooraha-avustuksen ulkopuolelle. Vaikutusten arviointi

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) 89 Esitys Esitän, että Airakselan kyläyhdistys Ry:n oikaisuvaatimus hylätään ja rakennuttajapäällikön päätös pysytetään voimassa. Liitteet /2013 Oikaisuvaatimus /2013 Rakennuttajapäällikön päätös /2013 Hakemus Valmistelija Matti Sutinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Merkitään, että Maija Svärd poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (56) Asianro 919/ /2012 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Linja-autoaseman ympäristö Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Tiivistelmä: Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa matkakeskuksen ja siihen kuuluvien liikennöintialueiden ja liike- ja toimistorakennusten rakentaminen Kuopion kaupungin ja VR-Yhtymä Oy:n omistamalle maa-alueelle, maanalaisten raideliikennettä palvelevien tilojen rakentaminen Ratahallintokeskuksen omistamalle maa-alueelle sekä hule- ja tulvavesien käsittelyyn tarkoitettu suojaviheralue kaupungin omistamalle asemakaavoittamattomalle maa-alueelle. Kaava-alue Kaava-alue sijaitsee Kuopion kaupungin keskustassa Asemakadun, Maaherrankadun, Puutarhakadun ja Kuopion Ison hautausmaan välisellä alueella. Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat Linja-autoaseman ympäristön maankäytön kehittämiseksi on päätetty laatia asemakaavan muutos. Työ on sisältynyt ensimmäisen kerran vuoden 2009 kaavoitusohjelmaan (KH ). Kaupunkisuunnitteluryhmän kokouksessa 5/2009 päätettiin, että linjaautoaseman ympäristöä kehitetään vuoden 2008 syksyllä sovittuun suuntaan eli toimistorakentamisen alueena. Kaavoitustilanne Suurta osaa aluetta koskee vuonna 1988 laadittu asemakaava. Matkakeskuksen aluetta koskeva asemakaava on vuodelta Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa 2001 alue on liikenne- ja rautatieliikennealueeksi (L, LR). Linja-autoasema- ja rautatieasemarakennukset on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi (SR-1). Rautatieaseman itäpuolella olevalla puistomaisella alueen osalla ympäristö tulee säilyttää (sr-4). Alue on maakuntakaavassa keskustatoimintojen aluetta (C) ja liikennepaikka, jonka läpi kulkee nopean junaliikenteen rata. Suunnittelualuetta koskee maakuntakaavassa suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa tulee luoda edellytykset korkeatasoisen ja vetovoimaisen keskusta-alueen kehittämiselle sekä kansainvälisten, ylimaakunnallisten ja maakunnallisten toimintojen ja monipuolisen erikoiskaupan palveluiden sijoittamiselle. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen kaupunkikuvaan, saavutettavuuteen sekä alueen liittymiseen muuhun kaupunkirakenteeseen. Suunnittelualueella sijaitsevat mm. rautatieasemarakennus ympäristöineen sekä linja-autoaseman rakennus, jotka on esitetty Kuopion seudun maakuntakaavassa (KSMK) (MA ) ja (ma ) merkinnöin kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tärkeiksi kohteiksi tai alueiksi.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Poikkeaminen (LTK) / Kiinteistö Oy Kuopion Asemakatu 30-32 (Hotelli Cumulus) / Maljalahti 3-15-7 (Puijonkatu 32) Vs. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄKIKADUN TUKIKOHTA (työnumero 348, asian:o 4536/2014) ASEMAKAAVAN MUUTOS 17.6.2014 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012 -3, TEK 30.8.2012 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.8.2012 Esityslista 6/2012 -1, TEK 30.8.2012 18:30 Kokousaika 30.8.2012 kello 18.30 - Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Aika 09.06.2015, klo 16:29-18:21 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 86 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 87 Pöytä kirjan tarkastus

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja -1, KALA 9.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot