Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 1.6.2015"

Transkriptio

1 1 Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 2 KAUPUNGIN HALLINNOIMA VUOKRA-ASUNTOKANTA Lovan omistukseen siirtyvät seitsemän asuinkiinteistöä Yksittäiset vapaarahoitteiset osakehuoneistot Kaupungin omistukseen jäävät asunnot Välivuokratut asunnot 9 3 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Asumisoikeusasuntoasiat Korkotukilaina-asiat Asukasvalintojen valvonta Kunnan asuntomarkkinaselvitys 14 4 MUUT TEHTÄVÄT Yksittäisten vapaarahoitteisten osakehuoneistojen myynti Konserniohjaus Asuntopoliittinen ohjelmointi 16 5 YHTEENVETO 17 Vuokra-asuntojen tulevaa hallinnointia on työstänyt työryhmä, johon ovat kuuluneet Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Veli Haukka, teknisen toimen kiinteistömestari Kari Koljonen ja hallintopäällikkö Raija Rönkä-Nieminen sekä perusturvatoimen hallintopäällikkö Mikko Kerkola (työryhmän puheenjohtaja), asuntopäällikkö Tuula Määttä sekä laskentasihteeri Kimmo Toikka (työryhmän sihteeri). Tämän muistion on kirjoittanut perusturvatoimen hallintopäällikkö Mikko Kerkola.

2 2 1 TAUSTA JA TAVOITTEET Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion. Talousarviossa on perusturvalautakunnan hallintopalvelujen tulosalueen toiminnallisena muutoksena todettu seuraavaa: Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy ja Karjalohjan alueen kaksi yhtiötä fuusioituvat osaksi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:tä (Lova) Vuoden aikana valmistellaan kaupungin vuokra-asuntopalveluiden järjestäminen siten, että voi toteutua vuokra-asuntoasioiden kokoaminen yhteen organisaatioon. Samalla asuinkiinteistöjen omistusjärjestelyjä virtaviivaistetaan. Samassa yhteydessä, kun vuokra-asunnot kootaan yhteen organisaatioon, on tarkoituksenmukaista järjestellä valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyvät viranomaistehtävät uudelleen. Perusturvatoimi ei ole enää vuokra- ja asumisoikeusasuntojen viranomaisasioiden luontainen toimiala. Tällä hetkellä ei ole tiedossa muuta kaupunkia kuin Lohja, jossa asuntotoimen viranomaistehtävät on kytketty sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan. Tulossa olevat sosiaali- ja terveysalan sote-ratkaisut puoltavat myös osaltaan kytköksen purkamista. Viranomaistehtäviä ei voi niiden luonteen vuoksi ulkoistaa konserniyhtiölle. Lovan uusi rooli fuusioiden jälkeen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:hyn eli Lovaan fuusioitui Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy sekä Karjalohjan alueelta Kiinteistö Oy Passinpelto ja Kiinteistö Oy Keppihevonen alkaen. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n asuntomäärä on 1616, josta 110 on erityisryhmien asumispalveluasuntoja (Lohjan keskustan Kultakodit ja Kultakartano; uuden Niilonpirtin rakentaminen Nummen kirkonkylään käynnistyy syksyllä 2015). Kaupunkikonserniin kuuluu Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n lisäksi kaupungin suoraan omistamia ja hallitsemia vuokra-asuntoja noin 350, joista Y-Säätiöltä välivuokrattuja on 50 asuntoa, vapaarahoitteisia yksittäisiä osakeyhtiöhuoneistoja noin 30 sekä muita asuntoja noin 270. Fuusion myötä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n rooli alueen asuntopoliittisena toimijana on vahvistunut, kuten kaupunginvaltuusto on ja fuusiopäätöksiä tehdessään linjannut. Vuokra-asuntojen fuusiolinjauksina kaupunginvaltuusto päätti säilyttää vuokra-asunnot kaupungin pitkäaikaisessa strategisessa omistuksessa; 2. oikeuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan kaupungin konserniin kuuluvien kahdeksan vuokrataloyhtiön fuusioimisen yhdeksi yhtiöksi alkaen; sekä 3. asettaa fuusiolle seuraavat tavoitteet: - Fuusioyhtiössä kaupungin asuntopoliittinen näkökulma kokonaisvaltaistuu ja se lisää välineitä vaikuttaa koko asuntomarkkina-alueella. - Fuusioyhtiöstä muodostuu kyllin vahva omavarainen toimija, joka kykenee huolehtimaan vuokra-asuntojen uustuotannosta ja perusparannuksesta. - Fuusioyhtiö vahvistaa taloudellista, teknistä ja sosiaalista osaamistaan siten, että sitä palvelee mm. tekninen isännöitsijä ja asumisneuvoja.

3 3 - Asukasdemokratian toimintaedellytyksiä kehitetään yhteistoiminnassa asukkaiden kanssa. - Fuusion käytännön jatkovalmistelussa isännöinnissä ja kiinteistönhuoltopalveluissa ei asukkaiden kannalta tapahdu heikkenemistä ja että eri alueiden tasapuolinen edustus ja näkökulmat huomioidaan. Henkilöstön siirto Lovaan Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n (Lova) henkilöstöön kuuluu toimitusjohtaja, isännöitsijä, tekninen isännöitsijä, hallintopäällikkö ja kolme kiinteistösihteeriä. Kaupungin vuokra-asuntopalveluissa työskentelee asuntopäällikkö ja kaksi toimistosihteeriä sekä asumisneuvoja. Kaupungin asuntotoimisto muutti lokakuussa 2013 Lohjantähdestä Kauppakatu 6:een samoihin tiloihin Lovan kanssa, josta muutoksesta on saatu toiminnallista hyötyä henkilöstölle ja asiakkaille. Kaupungin vuokra-asuntopalvelujen henkilöstön siirrosta Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n palvelukseen on laadittu erillinen henkilöstösopimus. Henkilöstön kanssa on käyty yhteistoimintaneuvottelu , mistä on laadittu pöytäkirja. Lisäksi asia oli Lohjan kaupungin yhteistyötoimikunnan käsittelyssä Lovan palvelukseen siirtyvät työsopimussuhteiset asumisneuvoja ja kaksi toimistosihteeriä. Asuntopäällikön virka puolestaan on tarkoitus lakkauttaa lukien, koska sen vakituinen viranhaltija on irtisanoutunut alkaen, minkä jälkeen virkaa hoidetaan väliaikaisjärjestelyin vuoden 2015 loppuun asti. Lohjan Vuokra-asunnot Oy puolestaan päättää, mikä on sen henkilöstörakenne, -nimikkeistö ja toimenkuvat vuonna Toimintojen keskittäminen integroimalla kaupungin vuokra-asuntoyksikkö Lovaan saavutetaan monia etuja. Yhdistämisen yleisiä tavoitteita ovat: Palvelujen kehittäminen Toimintatavan modernisointi (mm. sähköiset palvelut) Asiakaspalvelun parantaminen ja virtaviivaistaminen Päällekkäisten palveluiden vähentäminen (yhden luukun periaate) Asuntojen markkinointi käyttöasteen nostamiseksi Erityisasumisen kehittäminen Prosessien tehostaminen Prosessien uusiminen integraation myötä Henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentaminen Toiminnan tehostaminen tuottavuuden lisäämiseksi Haavoittuvuuden vähentäminen Töiden tasapuolinen jakaminen Prosessiaikataulu Aikataulutavoite siirtosuunnitelman hyväksymiselle: Valtuustoseminaari : talousarvion 2016 muutosblokit Perusturvalautakunta ( : talousarvion 2016 käsittely)

4 4 Tekninen lautakunta ( : talousarvion 2016 käsittely ja seitsemän asuinkiinteistön myyntiehdot) Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto : seitsemän asuinkiinteistön myyntiehdot teknisen lautakunnan (18.8.) ja kaupunginhallituksen (24.8.) kautta Aikataulutavoite kaupungin ja Lovan välisten sopimusten hyväksymiselle: Alkusyksyn aikana siirtosopimus Lovan ja Y-säätiön kesken (neuvottelu 9.9.) Lokakuussa 2015 työryhmäesitys kirjanpidollisten sekä muiden käytännön sopimusasioiden osalta (työryhmä: Anne Lind, Raija Rönkä-Nieminen, Veli Haukka, Mikko Kerkola ja Kimmo Toikka) Tekninen lautakunta: loka-marraskuu 2015 Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hallitus: loka-marraskuu 2015 Kaupungin talousarvion 2016 käyttösuunnitelmat joulukuussa KAUPUNGIN HALLINNOIMA VUOKRA-ASUNTOKANTA Lohjan kaupungin perusturvatoimen hallinnoimia vuokra-asuntoja on tällä hetkellä noin 350 kpl. Kaupungin suoraan omistamat asunnot voidaan jakaa neljään tuoteryhmään, joita ovat Lovan omistukseen siirtyvät seitsemän asuinkiinteistöä Yksittäiset vapaarahoitteiset osakehuoneistot Kaupungin omistukseen jäävät asunnot Välivuokratut asunnot 2.1 Lovan omistukseen siirtyvät seitsemän asuinkiinteistöä Kaupunginvaltuusto päätti siirtää osoitteissa Metsäkorventie 10, Opettajantie 1, Kalevalantie 3, Oilaantie 19, Tuuliontie 12, Kalkkiuunintie 2 sekä Passinkuja 4 sijaitsevat asuinkiinteistöt lukien Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n omistukseen. Näissä yksiköissä on yhteensä 153 huoneistoa. Tämä edellä mainittu päätös tukee kaupungin kasvustrategian tavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumista. Kaupungin suoraan omistamista asuinkiinteistöistä etenkin suurimmat ja vanhimmat kohteet vaativat lähivuosina peruskorjausta. Kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö kyke nee joustavammin hankkimaan markkinoilta rahoitusta, suunnit telemaan ja aikatauluttamaan välttämättömät peruskorjaukset oikea-aikaisesti. Valtuusto päätti samalla valtuuttaa teknisen toimen, perusturvatoimen ja keskushallinnon jatkamaan yhteistyös sä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kanssa asuinkiinteistöjen omistus järjestelyjä siten, että kaupungin kasvustrategian ja tuottavuusohjel man tavoitteet edistyvät. Näiden seitsemän asuinkiinteistön perustiedot ovat seuraavat: Asuinkiinteistö Osoite Alue Valm.vuosi Asuntoja Huon.- ala Rahoitusmuoto

5 5 Tuusankoti Kalevalantie 3 Perttilänkoti Hopearanta Opettajantie 1, Lohja Tuusa/Fatja vapaarahoitteinen Kalevalantie 3, aravarajoitukse Sammatti Sammatti asti Metsäkorventie 10, Lohja Perttilä vapaarahoitteinen Passinkuja 4, Karjalohja Karjalohja vapaarahoitteinen Massapellon asunn. Massapelto I Kalkkiuunintie 2, Pusula Pusula Massapelto II Pusula Vanhustentalo II Pusulan vanhusasunnot (Päivänsäde) Oilaantie 19, Nummi Nummi arava rajoitukset asti arava rajoitukset asti Nummen vanhusasunnot: Oilaantie 19, Vanhustentalo I Nummi Nummi vapaarahoitteinen aravaraj asti; ent. Numment.19: Tuuliontie 12, Pusula Pusula vapaarahoitteinen Näiden asuinkiinteistöjen kuntoarviot on tehty vuonna Tontit vuokrataan maanvuokraussopimuksella Lovalle joko ympäristölautakunnan päätöksellä tai viranhaltijapäätöksellä. Tekninen lautakunta tekee myyntiehtopäätösesityksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Myyntiehtojen arviointia varten ne arvotetaan käyttäen apuvälineenä konsultin arviota, jossa on huomioitu mm. tasearvot (kaupungin tilinpäätös), jälleenhankinta-arvot (Trellum), budjettitiedot, kuntoarviot, korjaustarpeet, asuntojen sijainnit, huoneistotyyppijakaumat, asuntojen koot, asuntojen tarve ja tyhjäkäynti. Esimerkiksi Tuusankodin E-talon (6 asuntoa) ja A-talon (10 asuntoa) putkistoinvestointitarve vuonna 2016 huomioidaan. Kiinteistönhoidossa mukaan lukien yhteistilojen siivous sovelletaan vuoden siirtymäaikaa kaupungilta Lovalle. Sammatin Kalevalantien, Nummen Oilaantien (uudemmat eli 1988 valmistuneet 16 asuntoa) ja Pusulan Massapellon asuinkiinteistöt ovat ns. aravarajoituskohteita, vaikka niiden aravalainat onkin jo aiemmin maksettu kokonaan loppuun. Niiden luovutuksensaajan nimeää ja myyntihintana toimivan luovutuskorvauksen määrää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Anomus ARAlle toimitetaan kesäkuussa Sammatin Kalevalantien kohteeseen sisältyy noin 85-neliöinen rakennus, jossa sijaitsee Iidan kammari. Rakennus sisältää saunan, työhuonetilan (alle 10 neliötä) sekä noin 50 neliön Iidan kammarin. Seniorikahvilalle yms. toiminnalle löytyy korvaavat tilat terveysaseman alakerrassa olevasta nuorisotila Kellarista vuoden 2016 alusta lähtien. Edellä mainitun kaupunginvaltuuston päätöksen selostusosassa todetaan lisäksi seuraavaa: Omistuksen siirtoasiassa on tarkoitus edetä siten, että syksyllä 2014 valtuusto tekisi periaatepäätöksen omistusjärjestelyistä, jonka jälkeen yksityiskohtainen valmistelu jatkuisi. Valtuusto päättäisi tai valtuuttaisi kaupunginhallituksen päättämään omistusjärjestelyn yksityiskohdista. Lopulliset päätökset tehtäisiin kevään 2015 aikana. Kauppaehdoissa huomioitaisiin mm. yksikköjen tulevat investointitarpeet (pääomavuokra) ja käyttökulut (hoitokuluvuokra), jotta vuokrien kehitys säilyisi maltillisena ja ennakoitavana. Siten ei ole tarkoitus aiheuttaa rasitusta Lovan nykyisille

6 6 asukkaille ja siirtyvien yksikköjen asukkaiden vuokrien kehitys olisi pääosin tiedossa. Lovalle siirtyvien kohteiden vuokria peilattaisiin saman alueen yksikköjen vuokriin, jotta alueiden tasapainoinen kehitys tältä osin voidaan turvata. Kohteille laadittaisiin kehittämisohjelmat, joissa huomioidaan asuntojen määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Myyntiehtojen määrittelyssä pyrittäisiin siten kaikille osapuolille tasapainotettuun kokonaisuuteen. Muutoksen suunniteltu toteutusajankohta olisi Muutos ei vaikuttaisi asukkaiden vuokrasopimuksiin, vaan he siirtyisivät Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n vuokralaisiksi ns. vanhoina asukkaina muutosajankohdan eli mukaisin sopimusehdoin. Kaupungin suoraan omistaman ja välivuokraaman vuokra-asuntokannan hallinnointi on tarkoitus samasta ajankohdasta alkaen organisoida uudelleen, jotta ns. kaksien asuntomarkkinoiden ongelmatiikasta voidaan irtautua, mutta siitä päätetään erikseen. Tämän asuntoryhmän taloudelliset tunnusluvut ovat seuraavat: Seitsemän asuinkiinteistöä Toimintatuoto t ( =vuokrat, ) Toimintakulut (euroa) Toimintakate ( =netto, ) Tilinpäätös Talousarvio Yksittäiset vapaarahoitteiset osakehuoneistot Kaupunki omistaa noin 30 yksittäistä vapaarahoitteista osakehuoneistoa eri puolilla Lohjaa. Huoneistot sijaitsevat tavallisissa asunto-osakeyhtiöissä, joissa pääosa asunnoista on muita kuin vuokra-asuntoja. Kaupunginhallituksen päätöksillä ja vapaarahoitteiset huoneistot asetetaan myyntiin sitä mukaa, kun ne vapautuvat vuokralaisilta. Näiden yhtiöiden/huoneistojen perustiedot ovat seuraavat: Yhtiön nimi Osoite Alue Valm.vuosi Asuntoja Myynnissä H-ala Tie As.Oy Tietola tolantie 1, Lohja Virkkala As.Oy Tuomaanrivit Impivaarantie 12 A 3, Lohja Virkkala As.Oy Veljeskulma Virkkalantie 18, Lohja Virkkala As.Oy Mäntynummi I Kirjastopolku 5, Lohja Mäntynummi As.Oy Lummemoisio Linderinkatu 6 M 4, Lohja Moisionpelto As.Oy Lohjan Marja Eloniemenkatu 10, Lohja Gunnarla As Oy Kerhovaara Keskustie 50, Karjalohja Karjalohja As Oy Sato-Ahti Atlaanhaantie 5, Karjalohja Karjalohja As Oy Karjalohjan Kukkasmäki Atlaanhaantie 7, Karjalohja Karjalohja As Oy Tallaanpuisto Toivonkuja 2, Karjalohja Karjalohja As Oy Karjalohjan Kauppapuisto Hansakuja 3, Karjalohja Karjalohja As. Oy Lammenhovi Hyveläntie 2, Saukkola Saukkola 1 46 As. Oy Ikkalanrinne Karisjärventie 25, Ikkala Ikkala 1 53 As. Oy Pusulan Kirkonmäki Sentraalitie 7, Pusula Pusula As. Oy Nummen Kaislaranta Siipoontie 8, Nummi Nummi

7 7 Näiden osakehuoneistojen vuokrasopimusten päättyessä ja huoneistojen vapautuessa tekninen toimi myy huoneiston kiinteistönvälittäjän avustuksella. Kilpailutuksen perusteella tehty myyntisopimus SKV:n kanssa on voimassa vuoden 2016 loppuun asti. Nykyisten asukkaiden vuokrasopimukset laskutuksineen yms. siirtyvät Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n (Lova) hoidettavaksi. Lova laskuttaa asukkailta vuokrat ja hoitaa tarvittavat perintätehtävät. Lova tilittää kuukausittain tuotot kaupungille pois lukien oma provisio (n. 10 %), mitä tarkistetaan kokemusten perusteella. Luottotappioriski, mikä on vähäinen, jää Lovalle. Omistajan velvoitteisiin kuuluvat yhtiövastikkeet (mukaan lukien rahoitusvastikkeet) maksaa tekninen toimi asunto-osakeyhtiöille niiden laskutusten mukaisesti. Yksityiskohtaiset hallinnointikäytännöt sovitaan syksyllä Muutos ei vaikuta asukkaiden asemaan. Tämän asuntoryhmän taloudelliset tunnusluvut ovat seuraavat: Yksittäiset osakehuoneistot Toimintatuotot ( =vuokrat, ) Toimintakulut (euroa) Toimintakate ( =netto, ) Tilinpäätös Talousarvio Kaupungin omistukseen jäävät asunnot Kaupungin omistukseen jää noin 120 vuokra-asuntoa eri puolilla Lohjaa. Ne voidaan jakaa kolmeen perusryhmään: erityisasunnot, koulujen tms. yhteydessä olevat asunnot ja erilliset rivitalokohteet. Erityisasuntoihin valitaan ensisijaisesti asunnottomia henkilöitä. Lohjan Vuokra-asunnot Oy kantaa tulevaisuudessa vastuun myös vaikeimmin asutettavista, syrjäytyneistä tai syrjäytymisvaarassa olevien lohjalaisten asuttamisesta. Sosiaali- ja terveystoimelle ei synnytetä erillisiä vuokra-asuntokäytäntöjä ja -markkinoita, vaan konserniyhtiönä Lova huolehtii myös kaupungin sosiaalisten asuntojen tarpeesta. Osa seuraavista pääosin neljän asunnon yksiköistä on teknisesti siirrettävissä toiseen fyysiseen paikkaan. Yksikköjen perustiedot ovat seuraavat: Osoite Alue Valm.vuos i Asuntoja Huon.ala Siirtoväentie 15 Siirtoväentie 15, Lohja Maksjoki 2013, Rajaportin asunnot Paloniementie 5, Lohja Paloniemi Leivintupa Paloniementie 50 A, Lohja Paloniemi Tukeva Paloniementie 50 B, Lohja Paloniemi Ponteva Paloniementie 50 C, Lohja Paloniemi Lempinkatu 8 Lempinkatu 8, Lohja Ojamonk angas 1991, Hemmolankatu 27 Hemmolankatu 27, Lohja Pappilank orpi Laguksenkatu 28 Laguksenkatu 28, Lohja Haikari Louhenkatu 7 Louhenkatu 7, Lohja Keskusta Lövinginkatu 9 Lövinginkatu 9, Lohja Keskusta Sahakatu 9 Sahakatu 9, Lohja Keskusta Nummentie 57 Nummentie 57, Lohja Keskusta

8 Erityisasuntoyksikköjen sijoittamisessa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää erityisasuntojen sijoittamisen toimintamallia. Sen mukaan erityisasuntojen sijoittaminen suunnitellaan pitkäjänteiseksi ja osana kaavoitusta lähinnä kolmelle suunnalle (Paloniemi; keskusta/nummentausta; Tynninharju) siten, ettei synny suuria keskittymiä. Vuonna 2011 yksi uusi neljän asunnon yksikkö valmistui Paloniemeen, vuonna 2012 valmistui kaksi uutta neljän asunnon yksikköä: toinen Lempinkadulle Ojamolle ja toinen Paloniemeen. Braskin alueen Siirtoväentie 15 A-talo valmistui vuonna 2013 ja B-talo siirtyi alueelle Hemmolankadulta vuonna Hemmolankatu 27:a kaksi neljän asunnon taloa siirtyi uudelle, ylhäällä mäellä sijaitsevalle tontille vuonna 2014 Hemmolankatu 29:stä tuotantokeittiön rakennustöiden alta. Kaupungin erilaisissa toimintarakennuksissa on myös asuinhuoneistoja. Näiden kohteiden perustiedot ovat seuraavat: Kiinteistö Osoite Alue Valm./pp-v uosi Asuntoja H-ala Kässän talo, asunnot Tynninharjunt. 21, Lohja Virkkala Palotalon asunnot Virkkalantie 9, Lohja Virkkala 1954, Karstun koulu, asunnot Karstuntie 1145, Lohja Karstu Pullin koulu, asunnot Mynterläntie 228, Lohja Pulli Karjalohjan koulu, asunnot Koulukuja 10, Karjalohja Karjalohja Karjalohjan kirjasto, asunto Keskustie 88, Karjalohja Karjalohja K:n terveysasema, asunnot Tallaantie 4, Karjalohja Karjalohja 2 57 Koivu (Tupalan vieressä) Toivonkuja 4 A, K-lohja Karjalohja Tähti (Tupalan vieressä) Toivonkuja 4 B, K-lohja Karjalohja Oinolan koulun asunnot Tiedonpolku 2, Nummi Oinola Ikkalan koulun asunto Koulutie 10, Ikkala Ikkala Tässä koko kaupungin omistukseen jäävässä asuntoryhmässä tapahtuu mm. palvelu- ja tilaverkkouudistuksen myötä muutoksia, jotka huomioidaan joustavasti välivuokrauksessa kaupungin ja Lovan kesken. Asukkaiden kohdalla noudatetaan lakia asuinhuoneistojen vuokrauksesta, mikäli irtisanomisia joudutaan tekemään ja asukkaita myös avustetaan uuden huoneiston saamisessa. Esimerkiksi Karjalohjan koulun asunnot tai osa niistä muutetaan vuonna 2016 esikoulu- ja nuorisotiloiksi, joskin ne ovat pääosin tyhjillään jo nyt. Virkkalassa Vallaantiellä on kolmen rivitalon kohde, joka on valmistunut vuonna 1968 alkujaan opettaja-asunnoiksi. Vallaantie 19:ssa on 13 asuntoa: viisi 2 h+k (60 m²) ja kahdeksan 3 h+k (80 m²) -asuntoa. Virkkalassa Lukkarinkuja 4 on Källhagenin koulun viereinen rivi talorakennus. Lukkarinkuja 4:ssa on kolme 2 h+kk (43 m²) -asuntoa, kolme 4 h+kk (87 m²) -asuntoa ja yksi 5 h+k (100 m²) -huoneisto. Lukkarinkujan yksi asunto on kotihoidon käytössä. Osoite Alue Valm.vosi Asuntoja H-ala Lukkarinkuja 4 Lukkarinkuja 4, Lohja Virkkala Vallaantie 19 Vallaantie 19, Lohja Virkkala Vallaantien ja Lukkarinkujan kiinteistöjen kohdalla selvitetään vuoden 2016 aikana myös vaihtoehtoa, että ne muutetaan asunto-osakeyhtiöiksi.

9 9 Kaikki edellä mainitut 120 huoneistoa välivuokrataan Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle (Lova). Välivuokrauksen, johon sisältyy kiinteistönhoito ja tekninen isännöinti, ehdoista ja käytännöistä sovitaan yksityiskohtaisesti erikseen tehtävillä sopimuksilla syksyllä Tekninen toimi laskuttaa Lovalta kiinteänä summana ns. laskennallisen sisäisen vuokran pääomakuluineen, mikä sovitaan vuosittain. Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen omistajana kiinteistönhoidosta jatkossakin näissä kiinteistöissä. Näiden asuntoryhmien taloudelliset tunnusluvut ovat seuraavat: Kaupungin omistukseen jäävät asunnot Toimintatuotot ( =vuokrat, ) Toimintakulut (euroa) Toimintakate ( =netto, ) Tilinpäätös Talousarvio (Toimintakulut sisältävät pääomavuokrat ja pääomavuokrien korot.) 2.4 Välivuokratut asunnot Lohjan kaupunki on välivuokrannut valtakunnalliselta yleishyödylliseltä Y-Säätiöltä lähinnä asunnottomille asuntoja. Ne sijaitsevat taajamissa eri puolilla kanta-lohjaa tavallisissa kerrostaloissa. Keskustassa välivuokrattuja asuntoja on 22, Nummentakana kolme, Ojamolla seitsemän, Virkkalassa viisi ja Routiolla viisi. Asunnot ovat pääasiassa yhdelle henkilölle sopivia pieniä yksiöitä ja kaksioita. Joukossa on neljä isoa perheasuntoa 3 h+k - 4 h+k (71,5 m² - 94,5 m²). Y-Säätiön omistaa lisäksi Asunto Oy Nummentie 59:n, joka on vuonna 1928 valmistunut ja 1993 saneerattu kaksikerroksinen puukerrostalo. Siinä on kahdeksan pientä (1 h+k, 36 m²) vuokra-asuntoa, joissa huoneistoalaa on yhteensä 288 m². Näihin Y-säätiön omistamiin huoneistoihin liittyvät kaupungin ja Y-säätiön väliset sopimukset irtisanotaan päättyviksi Y-säätiö puolestaan tekee Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n (Lova) kanssa uudet vastaavat sopimukset. Asukkaiden oikeudet ja velvollisuudet eivät muutu, vaan he siirtyvät ns. vanhoina vuokralaisina Lovan asukkaiksi. Tämän asuntoryhmän taloudelliset tunnusluvut ovat seuraavat: Y-Säätiön asunnot Toimintatuotot ( =vuokrat, ) Toimintakulut (euroa) Toimintakate ( =netto, ) Tilinpäätös Talousarvio Kaupunki on välivuokrannut myös Lohjan Palvelutalosäätiöltä huoneistoja ja tehostetun asumispalvelun asuntoja sekä niihin liittyviä muita palvelutiloja. Palvelutalosäätiö on pääosin kaupungin hallitsema ja nykyisin vain kiinteistöjen omistajana toimiva yhteisö. Veijolanpihan asunnot ovat normaaleihin vuokra-asuntoihin rinnastettavia huoneistoja, joten ne on tulevaisuudessa tarkoituksenmukaista siirtää Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n asuntovalikkoon. Veijolanpihan alakerran ruokala-tilan kaupunki on jälleenvuokrannut Klubitalolle. Palvelutalosäätiön omistamien kohteiden perustiedot ovat seuraavat:

10 10 Valm.vuo Osoite Alue si Asuntoja H-ala RaRahoitusmuoto Petäjäkoti Mäntynummenk. 7, Lohja Mäntynummi araval. Veijolanpiha Kivenkatu 8, Lohja Keskilohja araval. Kuntoutuskoti Männikkö Virkkalantie 4 A, Lohja Virkkala araval Mikäli Lohjan palvelutalosäätiö lakkaa olemasta, mikä asia on paraikaa vireillä, niin omaisuus siirtyy kaupungille. Jos palvelutalosäätiön asuntoja siirretään myöhemmin Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle, niin niistä tehdään erilliset päätökset Lohjan kaupungin ja Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n toimielimissä, joten ne eivät suoranaisesti kuulu tämän selvitysmuistion piiriin. Tämän asuntoryhmän taloudelliset tunnusluvut ovat seuraavat: Palvelutalosäätiön asunnot Toimintatuotot ( =vuokrat, ) Toimintakulut (=vuokrat, ) Toimintakate ( =netto, ) Tilinpäätös Talousarvio VIRANOMAISTEHTÄVÄT Lohjan kaupungin perusturvatoimi on hoitanut valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyvät viranomaistehtävät. Näiden viranomaistehtävien määrä on ollut aleneva jo 1990-luvulta alkaen, kun valtion asunto- ja aravahallintoa kevennettiin. Tehtävät ovat edelleen vähentyneet viimeisten vuosien aikana, kun esimerkiksi henkilökohtaiset aravalainat tulivat loppuun maksetuiksi viitisen vuotta sitten. Valtionhallinnossa nämä asuntoasiat kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan ja niiden operatiivisena hoitajana on toiminut pääosin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja vähäisiltä osin Valtiokonttori. Perusturvatoimen johtosäännön 5 :n mukaan perusturvalautakunta päättää toimialallaan valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevissa asioissa toimielimen ratkaistaviksi määrätyt asiat siltä osin kuin niitä ei ole delegoitu viranhaltijoille. Perusturvatoimen johtosääntö 9 :n mukaan asuntopäällikön ratkaisuvaltaan kuuluvat: - vuokralaisten valinta kaupungin omistamiin ja hallitsemiin asuntoihin - kaupungin hallitsemien vuokra-asuntojen vuokrat ja muut maksut omakustannusperiaatteen mukaisesti lautakunnan vahvistamien ohjeiden puitteissa - vuokrasopimusten irtisanomiset ja purkamiset - asumisoikeuden saajan hyväksyminen ja asumisoikeuden luovutushinnan vahvistaminen - yksityishenkilöiden omistusasuntolainojen hyväksyminen korkotukilainaksi sekä niiden suunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen ja töiden aloitusluvat. Perusturvatoimen hallintopäällikön ratkaisuvaltaan puolestaan kuuluu lausuntojen antaminen toimivaltansa puitteissa, joista tyypillisimpiä ovat lausunnot korkotukilainahakemuksista, joita on ollut keskimäärin 2-3 vuodessa.

11 11 Asuntotoimen viranomaisasiat voidaan ryhmitellä seuraavasti: Korjaus- ja energia-avustusasiat on siirretty tekniseen toimeen alkaen (kaupunginvaltuusto ) Asumisoikeusasuntoasiat: järjestysnumeroiden antaminen: on siirretty keskushallinnon asiakaspalvelukeskukseen alkaen (näiden numeroiden antamiseen ei liity varsinaisia päätöksiä) asumisoikeuden haltijaksi hyväksyminen luovutushinnan vahvistus Korkotukilaina-asiat hakuaikojen määrittely hakemusten vastaanotto lausunnot hakemuksista Asukasvalintojen valvonta Asuntomarkkinaselvitykset 3.1 Asumisoikeusasuntoasiat Lohjalla on yhteensä 327 asumisoikeusasuntoa, joiden omistajia ovat Asokodit (Suomen Asumisoikeus Oy), Avain-asumisoikeus Oy ja TA-Asumisoikeus Oy. Lisäksi TA-asumisoikeus Oy:llä on vireillä 50 asumisoikeusasunnon kerrostalohanke Gunnarlaan Kaakelikadulle, mitä hanketta kaupunki on puoltanut helmikuussa Asumisoikeusasunnot Kohde Osoite Alue Valm.vuosi Yhteens ä 327 Asuntoj a. Huon. ala Virkkala Asokodit Kaskitie 14, Lohja Kirkniemi ,0 19 Ventelä Asokodit Asemapellontie 6-8, Lohja Asemanpelt o ,0 4 Keskusta Asokodit Lummekuja 3, Lohja Moisionpelto ,0 Asokodit Kaislakuja 3, Lohja Moisionpelto ,0 Asokodit Asemakatu 4, Lohja Keskusta ,5 Asokodit Karnaistenkatu 25, Lohja Keskusta ,5 47 Gunnarla Asokodit Eloniemenkatu 2-4, Lohja Gunnarla ,0 Asokodit Metsolankuja 4, Lohja Gunnarla ,5 Asokodit Muurarinkatu 1, Lohja Gunnarla ,0 72 Ojamo Asokodit Kustaankatu 1, Lohja Lahokallio ,5 Asokodit Kustaankatu 3, Lohja Lahokallio ,0 Asokodit Tammelinuksenkuja 2, Lohja Lahokallio ,0 Asokodit Vanhakaivoksenkatu 5, Lohja Lahokallio ,0 Avain-Asumisoikeus Oy/Mestarinpolku Vuorimestarinkatu 3, Lohja Lahokallio ,0 Avain-Asumisoikeus Oy/Kalliorinne Vuorimestarinkatu 1, Lohja Lahokallio ,0 Avain-Asumisoikeus Oy/Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, Lohja Lahokallio ,5 Avain-Asumisoikeus Oy/Lohjan Lagus Laguksenkatu 14 ja Porapojankatu 1 Haikari ,0

12 12 TA-Asumisoikeus Oy Kiveläntie 4 Vappula , ,5 Asumisoikeussäädösten mukaan kaupungin velvollisuutena on ylläpitää asumisoikeuden järjestysnumerorekisteriä, jota on ylläpitänyt kaupungin (ja kunnan) asuntotoimi 1990-luvun alkaen. Helmikuusta 2014 lähtien Monkolassa sijaitseva keskushallinnon asiakaspalvelukeskus on antanut järjestysnumerot. Tämä uusi käytäntö on lisännyt asiakaspalvelun sujuvuutta. Asumisoikeusasuntojen viranomaistehtäviin kuuluu asumisoikeuden haltijaksi hyväksyminen ja luovutushinnan vahvistus. Tehtävät kuuluvat perusturvatoimen johtosäännön mukaisesti asuntopäällikön ratkaisuvaltaan ja niistä tehdään viranhaltijapäätökset asuntopäällikön päätösluetteloon Dynastyyn. Asuntotoimen toimistosihteerit ovat valmistelleet nämä päätökset. Asumisoikeuden haltijaksi hyväksymisen ja luovutushinnan vahvistuksen valmistelu on tarkoituksenmukaista siirtää keskushallintoon. Asiakaspalvelukeskus antaa jo nyt asuntojen järjestysnumerot. Taloushallintoyksiköllä on puolestaan valmiudet hoitaa asumisoikeuden haltijaksi hyväksyminen ja luovutushinnan vahvistus. Ne edellyttävät mm. hintaindeksien ja erilaisten asiapapereiden tarkistamista, mihin taloushallinnolla on perusosaaminen jo olemassa. Keskushallinnon johtosäännön muutoksella määritellään erikseen viranhaltijapäätösten tekijä. 3.2 Korkotukilaina-asiat Valtion tukemien ARA-lainojen ja erityisavustusten hakuaikojen määritteleminen tulee toisinaan kaupungin päätettäväksi, jotta kaikista hakijoista voidaan antaa samanaikaisesti lausunto tms. Pääsääntönä valtion tukemissa korkotukilainoissa on kuitenkin jatkuva hakumenettely. Laina- tai avustuksenhakija toimittaa yleensä ilman erityistä hakuaikaa hankkeen sijaintikuntaan hakemukset, jotka koskevat korkotukilainan hyväksymistä: vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta (asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita sekä lisäksi merkittävästi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja) vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen vuokra- ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankkimiseen Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä korkotukihakemuksista. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta. Lausunnossa on otettava kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkina-tilanteeseen. Nämä lausunnot ovat kuuluneet perusturvatoimen hallintopäällikön ratkaisuvaltaan. Niitä on ollut keskimäärin 2-3 vuodessa. Niistä ole tehty varsinaista Dynasty-päätöstä, koska niihin ei ole muutoksenhakuoikeutta. Lyhyehkö lausunto on yleensä kirjoitettu suoraan hakemuslomakkeelle. Erityisryhmien investointiavustuskohteista lausunnot antaa kunnan sosiaali- ja terveystoimi. Näitä kohteita Lohjalla ovat olleet mm. Kultakodit, Kultakartano, ja Nummen kirkonkylän Niilonpirtin tilalle rakennettava uusi Niilonpirtti sekä

13 13 vaikeavammaisten Validiatalo Virkkalassa ja kehitysvammaisten asuintalo Nummentakana. Kaksi viimeksi mainittua eivät kuulu kaupungin konserniin, mutta niidenkin valtionrahoituksen edistämisessä oli kaupungin lausunto erittäin keskeisessä roolissa. Korkotukilausuntojen antaminen on tarkoituksenmukaista siirtää keskushallinnolle. Erityisryhmien investointiavustuksien suhteen on tarkoituksenmukaista menetellä siten, että sosiaali- ja terveystoimi /perusturvatoimi antaa edelleen lausunnon sille toimielimelle/viranhaltijalle, joka muutoin antaa niistä lausunnon ja tämä toimittaa sen eteenpäin osana varsinaista lausuntoa. 3.3 Asukasvalintojen valvonta Asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ohjaa kuntia ja vuokratalojen omistajia asukasvalinnan, vuokranmäärityksen, omistajien ja asukkaiden yhteishallinnon eli asukasdemokratian toteuttamisessa. Asukasvalinta ARA-vuokra-asuntoihin Vuokratalon omistajan on valittava asukkaat valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin aravarajoituslain 4a -4 c :ien, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (ns. uusi korkotukilaki) 11 a -11 c :ien sekä asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Lohjan kaupungin alueella on valvottavia arava- ja korkotukilainoitettuja seuraavasti: Valvottavat arava/korkotukiyhtiöt Osoite Alue Vuosi Lainoitu s Isännöinti Routio (Länsi-Lohja) As.Oy Lohjan Ilta-aurinko Kalliomäentie 9, Lohja Routio korkot. Luisp Ventelä (Pohjois-Lohja) 44 As Oy Lohjan Mäntymäki Mäntynummenkuja 9, Lohja Mäntynummi Ovenia As.Oy Varma Mineriitintie 13, Lohja Muijala araval. Luisp As.Oy Varma Mineriitintie 15, Lohja Muijala araval. Luisp KOy Mäntykiila Mäntynummentie 44, Lohja Mäntynummi araval. Realia Keskusta/Nummentausta 109 Lohjan Asuntokiinteistöt Oy Nummentie 29, Lohja Keskusta araval. Luisp KOy Linnaistenkatu 16 Linnaistenkatu 14-16, Lohja Keskusta araval. WH-Asunnot Oy Sato/Laurinkatu 26 Laurinkatu 26, Lohja Keskusta araval. Realia KOy Laurinkatu 24 Laurinkatu 24, Lohja Keskusta araval. Luisp, As.Oy Lohjan Elopuisto Eloniemenkatu 23, Lohja Gunnarla araval. Luisp, Ojamo 154 KOy Ojamonkuusi Lempinkatu 4, Lohja Ojamonkanga s jatkoar. Realia As.Oy Lohjan Kustaantupa Kustaankatu 2, Lohja Lahokallio araval. Ovenia As.Oy Lohjan Riihenpuisto Kustaankatu 4, Lohja Lahokallio araval. Ovenia KOy Kangasjyvä Kartanonkuja 2, Lohja Voudinpuisto araval. Luisp 125 Lohjan kaupungin perusturvalautakunta päätti mm. aravaja korkotukivuokra-asuntojen käyttöön liittyen, että Lohjan kaupungissa

14 14 1. valvotaan valtioneuvoston antaman asetuksen valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista (166/2008) mukaisten asukasvalintaperusteiden noudattamista jälkikäteen siten, että vuokratalojen omistajat toimittavat tiedot kaupungin vuokra-asuntopalveluihin omista asukasvalinnoistaan ja niiden perusteista (asunnontarve ja sen kiireellisyys, tulot ja varallisuus sekä ruokakunnan ja haettavan asunnon koko) kohtuullisen ajan (1-2 kk valinnasta) jälkikäteen; 2. jälkikäteisvalvontaa täydennetään tarvittaessa vuosittain satunnaisesti valitun kuukauden ajalta tehtävin pistokokein, jolloin omistajat velvoitetaan toimittamaan vertailutiedot muista hakijoista kyseisen kuukauden aikana tehtyjen valintojen osalta. Vuokrien määrityksen valvonta ei enää kuulu kunnan tehtäviin, vaan se on keskitetty ARAlle vuodesta 2014 lähtien. Aravavuokra-asuntojen valintojen valvonta, mikä jatkossa koskee myös Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n asukasvalintoja, on tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon samalle viranomaiselle, mikä vastaa Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n konserniohjauksesta. 2.4 Kunnan asuntomarkkinaselvitys Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää vuosittain kuntien asuntomarkkinatiedot sähköisellä lomakkeella. Saadut tiedot yhdistettynä muualta hankittaviin tietoihin, kuten asuntojen vuokra- ja hintatietoihin, antavat pohjaa asuntolainoitustarpeen arvioinnille ja muulle asuntopoliittiselle suunnittelulle. Tämä tehtävä on Lohjan kaupungissa tarkoituksenmukaista siirtää keskushallintoon tilastotietoja käsittelevälle yksikölle. 4 MUUT TEHTÄVÄT 4.1 Yksittäisten vapaarahoitteisten osakehuoneistojen myynti Kaupunginhallitus teki perusturvalautakunnan esityksestä ( ) päätöksen, jonka mukaisesti kaupungin omistamat vapaarahoitteiset osakehuoneistot asetetaan myyntiin niiden vapautuessa. Erilaisten vaiheiden jälkeen perusturvalautakunta pyynnöstä käsitteli asiaa , jolloin asian selostusosassa perusturvatoimi totesi asiassa selvityksenään seuraavaa: "Vapaarahoitteisia huoneistoja on kaupungin omistuksessa tällä hetkellä 37, joista myynnissä tai myyntiin tulossa on seitsemän huoneistoa. Marraskuussa

15 voimassaolevia vuokrasopimuksia on siten 30. Kaupungin hallinnassa olevien vuokra-asuntojen lukumäärä on noin 1 900, joten yksit täisten osakehuoneistojen osuus vuokra-asuntokannasta on alle kaksi prosenttia. Lähes kaikki nämä huoneistot ovat sijainniltaan ja/tai kooltaan sellaisia, että niiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa tai tarjontaa on enemmän kuin kysyntää. Siten yksittäisten osakehuoneistojen asuntopoliitti nen merkitys on erittäin vähäinen. Osa näistä asunnoista on lisäksi sellaisia, joista aiheutuu kaupungille nettokuluja, koska vastike on kallis ja tyhjilläänolojaksoja ei voida välttää. Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio on laadittu siten, että tuottavuusohjelman mukaisesti vuokra-asuntojen käyttöastetta on tarkoitus nos taa, mutta se ei voi toteutua, jos kuluiltaan kalliita asuntoja on vajaakäytössä. Kaupunginhallitus päätti , että käytäntö pidetään ennallaan ja kaupunginhallitus päättää edelleen kaupungin omistamien yksittäisten vapaarahoitteisten osakehuoneistojen myymisestä. Tilojen hallinnointi kuuluu Lohjan kaupungissa teknisen toimen toimivaltaan. Siksi huoneistojen myynti on tarkoituksenmukaista keskittää tilapalvelut-yk-sikköön. Huoneistojen myyminen vapailla asuntomarkkinoilla tehokkaasti edellyttää sitä, että päätöksenteko tapahtuu joustavasti. Siksi ratkaisuvalta on tarkoituksenmukaista delegoida viranhaltijalle, jonka päätöksiin kuitenkin teknisellä lautakunnalla on otto-oikeus. 4.2 Konserniohjaus Lohjan kaupungin konserniohjeiden, jotka kaupunginhallitus hyväksyi , kohdan 2.5 mukaan 'Tytäryhteisöjen on toteutettava kaupun gin toiminta-ajatusta ja valtuuston hyväksymää strategiaa. Kaupunginhalli tus määrittelee vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimista varten tytäryhteisöjen yleiset toimintalinjat. Tarvittaessa yksityiskohtaisem mat tavoitteet ja toimintaohjeet asunto- ja vuokrataloyhtiöille määrittelee perusturvalautakunta (valmistelu ja yhteydenpito perusturvakeskus)'. Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain Laki (Hallituksen esitys 268/2014) tulee voimaan osittain ja osittain Sen mukaan 47 Omistajaohjaus Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä vaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. 48 Kunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohjeet Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön hallituksen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

16 16 Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjeita sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeissa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta 2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä 3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeudesta 4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa 5) konsernin sisäisistä palveluista 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä 7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. 49 Konsernijohto Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Konserniohjeet on tarkoituksenmukaista laatia kokonaan uudelleen, mitä uusi kuntalakikin käytännössä edellyttää. Samalla vuokra-asuntoasioiden ja muidenkin tällä hetkellä perusturvatoimen asuntoyksikön vastuulle kuuluvien asioiden valvonta ja ohjeistus määritellään ja tehdään myös kaupungin johtosääntöihin tarvittavat muutokset. Konserniohjaus on tarkoituksenmukaista siirtää keskushallintoon. 7).3 Asuntopoliittinen ohjelmointi Suomen perustuslain mukaan julkisen hallinnon tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä ( 19). Aiemmin kuntien asunto-ohjelmien laatiminen perustui lakiin. Nykyään lain velvoitusta ei ole, mutta asumissektorin yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi sekä kuntien että valtion asuntopoliittiset linjaukset ovat tärkeitä. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hallitus päätti loppuvuonna 2011 ryhtyä valmistelemaan yhtiölle kehittämisohjelmaa. Jotta kehittämisohjelma voi tukeutua kaupunkikonsernin asuntopoliittisiin linjauksiin, osoittautui tarkoituksenmukaiseksi valmistella kaupungin asuntopoliittinen ohjelma. Ohjelman valmistelun päävastuu oli perusturvakeskuksella, mutta sen laadintaan on osallistunut myös muita hallintokuntia ja yhteistyötahoja. Perusturvalautakunta käsitteli asuntopoliittisen ohjelman ja teki esityksen kaupunginhallitukselle, mikä puolestaan teki esityksen kaupunginvaltuustolle, mikä hyväksyi ohjelman Asuntopoliittisen ohjelman tavoiteasettelu Lohjan kaupungin asuntopoliittinen ohjelma painottuu asuntopolitiikkaan sosiaalisesta näkökulmasta. Keskeisiä asuntopoliittisia vastuita on taata kohtuullinen asumistaso kaikille kuntalaisille sekä luoda edellytyksiä yhä

17 17 moninaisempien asumistarpeiden ja toiveiden toteuttamiselle eri väestöryhmille. Asuntopolitiikan painopiste on uudisrakentamisen ohella siirtymässä olemassa olevan asuntokannan korjausrakentamiseen, lisääntyvän vanhusväestön asumistarpeisiin ja erityisryhmille suunnattuihin asuntoihin. Keskeisiä kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita ovat kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen sekä eriarvoistumisen, syrjäytymisen ja asunnottomuuden ehkäisy. Vuokra-asuntopalvelujen tarkoituksena on edistää onnistuneilla asukasvalinnoilla asumisolosuhteita ja hyvinvointia. Lohjan perusturvalautakunta hyväksyi konserniohjeet Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle (Lova), joka on kaupungin keskeinen asuntopoliittinen instrumentti. Niiden pohjalta on laadittu Lovalle asetetut tavoitteet, jotka ovat siis osa asuntopoliittista ohjelmaa. Perusturvalautakunta ja kaupunginhallitus ohjaavat Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n toimintaa, joskin operatiivisessa toiminnassa Lovalla on osakeyhtiölle kuuluva itsenäisyys. Tavoitteet ovat: 1. Yhtiö varmistaa tehokkaalla hallinnolla ja taloudenpidolla, että kaupungin omistuksen arvo yhtiössä säilyy, vuokrat pysyvät asuntojen kuntoon ja varustetasoon nähden kohtuullisina sekä käyttöaste korkeana, vuokrien tasossa huomioidaan asuntojen kysyntä ja tarjonta, yhtiön lainakanta on konvertoitu tarvittavilta osiltaan; 2. Yhtiö laatii 5-10 vuoden peruskorjaussuunnitelman, jonka mukaisesti koko yhtiön asuntokannan kunto arvioidaan ja tarvittavat toimenpiteet suoritetaan; 3. Yhtiö rakennuttaa uutta vuokra-asuntotuotantoa tarpeen mukaisesti ja osallistuu aktiivisesti asuntoalueiden viihtyisyyden kehittämiseen sekä muutoinkin mahdollisuuksiensa mukaan vuokra-asuntomarkkinoiden säilymiseen toimivina myös laajenevan Lohjan alueella; 4. Yhtiö huolehtii osaamisestaan siten, että sitä palvelee mm. teknisen koulutuksen saanut isännöitsijä/toimitusjohtaja sekä yhteistyössä kaupungin kanssa asumisneuvoja sekä muutoinkin tiiviissä yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa; 5. Yhtiö kilpailuttaa ja/tai muutoin organisoi taloushallintoon ja asiakaspalveluun liittyvät palvelut ja kiinteistönhoitopalvelut sekä muut tukipalvelunsa ja hankintansa tehokkaasti ja asukaslähtöisesti; 6. Yhtiö huolehtii asukasdemokratian kehittämisestä perusturvalautakunnan ja hyväksymän toimintamallin pohjalta, mitä edelleen kehitetään saatujen kokemusten pohjalta; sekä 7. Yhtiö hallinnoi, kehittää ja järjestelee kiinteistöomaisuuttaan toimialansa mukaisesti asunto-ohjelman osoittamaan tarpeeseen. Ohjelman päivittäminen Asuntopoliittinen ohjelma on tarkoitus päivittää ja hyväksyä syksyn 2015 aikana kaupungin toimielimissä siten, että uusi ohjelma kattaa maantieteellisesti koko nykyisen Lohjan kaupungin alueen. Ohjelma painottuu edelleen sosiaaliseen ulottuvuuteen, joskin se nivotaan myös

18 18 omistajapoliittiseen näkökulmaan. Tulevaisuudessakin on tarkoitus, että asuntopoliittinen ohjelma päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa. Asuntopoliittisen ohjelman pohjalta Lohjan Vuokra-asunnot Oy laatii kehittämisohjelmansa. 5 YHTEENVETO Vuokra-asuntoasioiden keskittäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. Tämä muutos on sekä kaupungille että Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle ja sen asukkaille kustannusneutraali. Asuntoryhmien taloudelliset tunnusluvut ovat seuraavat: Asunnot yhteensä (ilman Palvelutalosäätiön kohteita) Toimintatuotot ( =vuokrat, ) Toimintakulut (euroa) Toimintakate ( =netto, ) Tilinpäätös Talousarvio Viranomaistehtävien siirtäminen perusturvatoimesta keskushallintoon aiheuttaa arviolta noin 0,5 henkilötyövuoden lisätarpeen, josta yli puolet aiheutuu asumisoikeusasuntosäädösten mukaisesta hallinto- ja palvelutarpeesta. Vuokra-asuntohallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilinpäätös Talousarvio Kun samaan aikaan asuntopäällikön virka lakkautetaan ja tiettyä päällekkäishallintoa (esimerkiksi kaupungin asuntotoimiston yhdistäminen Lovaan) poistuu, niin voidaan arvioida, että vuositasolla saatava hallintokulujen säästö on noin euroa. Seuraavassa taulukossa on yhteenvetona keskeisimmät muutokset lyhyesti kuvattuna: Asiakokonaisuus Lovan omistukseen siirtyvät seitsemän asuinkiinteistöä Mihin siirtyy; huomioitavaa Siirto Lovan omistukseen ja suoraan hallintaan. Myyntiehtopäätös teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon syksyllä 2015 Yksittäiset osakehuoneistot Hallinnoinnin siirto Lovalle. Vastikkeet maksaa tekninen toimi. Lova hallinnoi siihen asti, kunnes asukas irtisanoo, jolloin hallinnointi ja myynti siirtyy tekniseen toimeen. Kaupungin omistukseen jäävät asunnot Hallinnoinnin siirto Lovalle

19 19 Välivuokratut asunnot (Y-säätiö) Hallinnoinnin siirto Lovalle Asumisoikeusasuntoasiat Hallinnoinnin siirto keskushallintoon Arava- ja korkotukilaina-asuntojen valvonta Hallinnoinnin siirto keskushallintoon Korkotukilaina-asioiden käsittely Hallinnoinnin siirto keskushallintoon Asuntomarkkinaselvitys Hallinnoinnin siirto keskushallintoon Vapaarahoitteisten yksittäisten osakehuoneistojen myynti Uudet konserniohjeet ja tarvittavat johtosääntömuutokset Siirto tekniseen toimeen. Hallinnoinnin siirto keskushallintoon. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätökset syksyllä 2015 Uusi asuntopoliittinen ohjelma Käsittely ja hyväksyntätavoite: Perusturvalautakunta 10/2015, kaupunginhallitus 11/2015 ja kaupunginvaltuusto 12/2015 Uusi päivitetty asukasvalintakriteeristö ja muu tarvittava ohjeistus Lovalle Käsittely ja hyväksyntä: Perusturvalautakunta 11/2015

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Asia 4 / Liite 3 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 19.1.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS VÄLIRAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 30.11.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS LOPPURAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4 2.1.1 Helsinki

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Arava- ja korkotukivuokraasuntojen

Arava- ja korkotukivuokraasuntojen Arava- ja korkotukivuokraasuntojen asukasvalintaopas ASUMINEN Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1 Tämä versio on päivitetty 25.4.2008. Tekstin viereen on merkitty vihreällä pystyviivalla muuttunut

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1.

Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1. Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014 Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1.2014 Johdanto Erityisryhmien asumisen järjestäminen on yhä tärkeämpi

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot