Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 1.6.2015"

Transkriptio

1 1 Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 2 KAUPUNGIN HALLINNOIMA VUOKRA-ASUNTOKANTA Lovan omistukseen siirtyvät seitsemän asuinkiinteistöä Yksittäiset vapaarahoitteiset osakehuoneistot Kaupungin omistukseen jäävät asunnot Välivuokratut asunnot 9 3 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Asumisoikeusasuntoasiat Korkotukilaina-asiat Asukasvalintojen valvonta Kunnan asuntomarkkinaselvitys 14 4 MUUT TEHTÄVÄT Yksittäisten vapaarahoitteisten osakehuoneistojen myynti Konserniohjaus Asuntopoliittinen ohjelmointi 16 5 YHTEENVETO 17 Vuokra-asuntojen tulevaa hallinnointia on työstänyt työryhmä, johon ovat kuuluneet Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Veli Haukka, teknisen toimen kiinteistömestari Kari Koljonen ja hallintopäällikkö Raija Rönkä-Nieminen sekä perusturvatoimen hallintopäällikkö Mikko Kerkola (työryhmän puheenjohtaja), asuntopäällikkö Tuula Määttä sekä laskentasihteeri Kimmo Toikka (työryhmän sihteeri). Tämän muistion on kirjoittanut perusturvatoimen hallintopäällikkö Mikko Kerkola.

2 2 1 TAUSTA JA TAVOITTEET Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion. Talousarviossa on perusturvalautakunnan hallintopalvelujen tulosalueen toiminnallisena muutoksena todettu seuraavaa: Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy ja Karjalohjan alueen kaksi yhtiötä fuusioituvat osaksi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:tä (Lova) Vuoden aikana valmistellaan kaupungin vuokra-asuntopalveluiden järjestäminen siten, että voi toteutua vuokra-asuntoasioiden kokoaminen yhteen organisaatioon. Samalla asuinkiinteistöjen omistusjärjestelyjä virtaviivaistetaan. Samassa yhteydessä, kun vuokra-asunnot kootaan yhteen organisaatioon, on tarkoituksenmukaista järjestellä valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyvät viranomaistehtävät uudelleen. Perusturvatoimi ei ole enää vuokra- ja asumisoikeusasuntojen viranomaisasioiden luontainen toimiala. Tällä hetkellä ei ole tiedossa muuta kaupunkia kuin Lohja, jossa asuntotoimen viranomaistehtävät on kytketty sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan. Tulossa olevat sosiaali- ja terveysalan sote-ratkaisut puoltavat myös osaltaan kytköksen purkamista. Viranomaistehtäviä ei voi niiden luonteen vuoksi ulkoistaa konserniyhtiölle. Lovan uusi rooli fuusioiden jälkeen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:hyn eli Lovaan fuusioitui Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy sekä Karjalohjan alueelta Kiinteistö Oy Passinpelto ja Kiinteistö Oy Keppihevonen alkaen. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n asuntomäärä on 1616, josta 110 on erityisryhmien asumispalveluasuntoja (Lohjan keskustan Kultakodit ja Kultakartano; uuden Niilonpirtin rakentaminen Nummen kirkonkylään käynnistyy syksyllä 2015). Kaupunkikonserniin kuuluu Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n lisäksi kaupungin suoraan omistamia ja hallitsemia vuokra-asuntoja noin 350, joista Y-Säätiöltä välivuokrattuja on 50 asuntoa, vapaarahoitteisia yksittäisiä osakeyhtiöhuoneistoja noin 30 sekä muita asuntoja noin 270. Fuusion myötä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n rooli alueen asuntopoliittisena toimijana on vahvistunut, kuten kaupunginvaltuusto on ja fuusiopäätöksiä tehdessään linjannut. Vuokra-asuntojen fuusiolinjauksina kaupunginvaltuusto päätti säilyttää vuokra-asunnot kaupungin pitkäaikaisessa strategisessa omistuksessa; 2. oikeuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan kaupungin konserniin kuuluvien kahdeksan vuokrataloyhtiön fuusioimisen yhdeksi yhtiöksi alkaen; sekä 3. asettaa fuusiolle seuraavat tavoitteet: - Fuusioyhtiössä kaupungin asuntopoliittinen näkökulma kokonaisvaltaistuu ja se lisää välineitä vaikuttaa koko asuntomarkkina-alueella. - Fuusioyhtiöstä muodostuu kyllin vahva omavarainen toimija, joka kykenee huolehtimaan vuokra-asuntojen uustuotannosta ja perusparannuksesta. - Fuusioyhtiö vahvistaa taloudellista, teknistä ja sosiaalista osaamistaan siten, että sitä palvelee mm. tekninen isännöitsijä ja asumisneuvoja.

3 3 - Asukasdemokratian toimintaedellytyksiä kehitetään yhteistoiminnassa asukkaiden kanssa. - Fuusion käytännön jatkovalmistelussa isännöinnissä ja kiinteistönhuoltopalveluissa ei asukkaiden kannalta tapahdu heikkenemistä ja että eri alueiden tasapuolinen edustus ja näkökulmat huomioidaan. Henkilöstön siirto Lovaan Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n (Lova) henkilöstöön kuuluu toimitusjohtaja, isännöitsijä, tekninen isännöitsijä, hallintopäällikkö ja kolme kiinteistösihteeriä. Kaupungin vuokra-asuntopalveluissa työskentelee asuntopäällikkö ja kaksi toimistosihteeriä sekä asumisneuvoja. Kaupungin asuntotoimisto muutti lokakuussa 2013 Lohjantähdestä Kauppakatu 6:een samoihin tiloihin Lovan kanssa, josta muutoksesta on saatu toiminnallista hyötyä henkilöstölle ja asiakkaille. Kaupungin vuokra-asuntopalvelujen henkilöstön siirrosta Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n palvelukseen on laadittu erillinen henkilöstösopimus. Henkilöstön kanssa on käyty yhteistoimintaneuvottelu , mistä on laadittu pöytäkirja. Lisäksi asia oli Lohjan kaupungin yhteistyötoimikunnan käsittelyssä Lovan palvelukseen siirtyvät työsopimussuhteiset asumisneuvoja ja kaksi toimistosihteeriä. Asuntopäällikön virka puolestaan on tarkoitus lakkauttaa lukien, koska sen vakituinen viranhaltija on irtisanoutunut alkaen, minkä jälkeen virkaa hoidetaan väliaikaisjärjestelyin vuoden 2015 loppuun asti. Lohjan Vuokra-asunnot Oy puolestaan päättää, mikä on sen henkilöstörakenne, -nimikkeistö ja toimenkuvat vuonna Toimintojen keskittäminen integroimalla kaupungin vuokra-asuntoyksikkö Lovaan saavutetaan monia etuja. Yhdistämisen yleisiä tavoitteita ovat: Palvelujen kehittäminen Toimintatavan modernisointi (mm. sähköiset palvelut) Asiakaspalvelun parantaminen ja virtaviivaistaminen Päällekkäisten palveluiden vähentäminen (yhden luukun periaate) Asuntojen markkinointi käyttöasteen nostamiseksi Erityisasumisen kehittäminen Prosessien tehostaminen Prosessien uusiminen integraation myötä Henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentaminen Toiminnan tehostaminen tuottavuuden lisäämiseksi Haavoittuvuuden vähentäminen Töiden tasapuolinen jakaminen Prosessiaikataulu Aikataulutavoite siirtosuunnitelman hyväksymiselle: Valtuustoseminaari : talousarvion 2016 muutosblokit Perusturvalautakunta ( : talousarvion 2016 käsittely)

4 4 Tekninen lautakunta ( : talousarvion 2016 käsittely ja seitsemän asuinkiinteistön myyntiehdot) Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto : seitsemän asuinkiinteistön myyntiehdot teknisen lautakunnan (18.8.) ja kaupunginhallituksen (24.8.) kautta Aikataulutavoite kaupungin ja Lovan välisten sopimusten hyväksymiselle: Alkusyksyn aikana siirtosopimus Lovan ja Y-säätiön kesken (neuvottelu 9.9.) Lokakuussa 2015 työryhmäesitys kirjanpidollisten sekä muiden käytännön sopimusasioiden osalta (työryhmä: Anne Lind, Raija Rönkä-Nieminen, Veli Haukka, Mikko Kerkola ja Kimmo Toikka) Tekninen lautakunta: loka-marraskuu 2015 Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hallitus: loka-marraskuu 2015 Kaupungin talousarvion 2016 käyttösuunnitelmat joulukuussa KAUPUNGIN HALLINNOIMA VUOKRA-ASUNTOKANTA Lohjan kaupungin perusturvatoimen hallinnoimia vuokra-asuntoja on tällä hetkellä noin 350 kpl. Kaupungin suoraan omistamat asunnot voidaan jakaa neljään tuoteryhmään, joita ovat Lovan omistukseen siirtyvät seitsemän asuinkiinteistöä Yksittäiset vapaarahoitteiset osakehuoneistot Kaupungin omistukseen jäävät asunnot Välivuokratut asunnot 2.1 Lovan omistukseen siirtyvät seitsemän asuinkiinteistöä Kaupunginvaltuusto päätti siirtää osoitteissa Metsäkorventie 10, Opettajantie 1, Kalevalantie 3, Oilaantie 19, Tuuliontie 12, Kalkkiuunintie 2 sekä Passinkuja 4 sijaitsevat asuinkiinteistöt lukien Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n omistukseen. Näissä yksiköissä on yhteensä 153 huoneistoa. Tämä edellä mainittu päätös tukee kaupungin kasvustrategian tavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumista. Kaupungin suoraan omistamista asuinkiinteistöistä etenkin suurimmat ja vanhimmat kohteet vaativat lähivuosina peruskorjausta. Kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö kyke nee joustavammin hankkimaan markkinoilta rahoitusta, suunnit telemaan ja aikatauluttamaan välttämättömät peruskorjaukset oikea-aikaisesti. Valtuusto päätti samalla valtuuttaa teknisen toimen, perusturvatoimen ja keskushallinnon jatkamaan yhteistyös sä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kanssa asuinkiinteistöjen omistus järjestelyjä siten, että kaupungin kasvustrategian ja tuottavuusohjel man tavoitteet edistyvät. Näiden seitsemän asuinkiinteistön perustiedot ovat seuraavat: Asuinkiinteistö Osoite Alue Valm.vuosi Asuntoja Huon.- ala Rahoitusmuoto

5 5 Tuusankoti Kalevalantie 3 Perttilänkoti Hopearanta Opettajantie 1, Lohja Tuusa/Fatja vapaarahoitteinen Kalevalantie 3, aravarajoitukse Sammatti Sammatti asti Metsäkorventie 10, Lohja Perttilä vapaarahoitteinen Passinkuja 4, Karjalohja Karjalohja vapaarahoitteinen Massapellon asunn. Massapelto I Kalkkiuunintie 2, Pusula Pusula Massapelto II Pusula Vanhustentalo II Pusulan vanhusasunnot (Päivänsäde) Oilaantie 19, Nummi Nummi arava rajoitukset asti arava rajoitukset asti Nummen vanhusasunnot: Oilaantie 19, Vanhustentalo I Nummi Nummi vapaarahoitteinen aravaraj asti; ent. Numment.19: Tuuliontie 12, Pusula Pusula vapaarahoitteinen Näiden asuinkiinteistöjen kuntoarviot on tehty vuonna Tontit vuokrataan maanvuokraussopimuksella Lovalle joko ympäristölautakunnan päätöksellä tai viranhaltijapäätöksellä. Tekninen lautakunta tekee myyntiehtopäätösesityksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Myyntiehtojen arviointia varten ne arvotetaan käyttäen apuvälineenä konsultin arviota, jossa on huomioitu mm. tasearvot (kaupungin tilinpäätös), jälleenhankinta-arvot (Trellum), budjettitiedot, kuntoarviot, korjaustarpeet, asuntojen sijainnit, huoneistotyyppijakaumat, asuntojen koot, asuntojen tarve ja tyhjäkäynti. Esimerkiksi Tuusankodin E-talon (6 asuntoa) ja A-talon (10 asuntoa) putkistoinvestointitarve vuonna 2016 huomioidaan. Kiinteistönhoidossa mukaan lukien yhteistilojen siivous sovelletaan vuoden siirtymäaikaa kaupungilta Lovalle. Sammatin Kalevalantien, Nummen Oilaantien (uudemmat eli 1988 valmistuneet 16 asuntoa) ja Pusulan Massapellon asuinkiinteistöt ovat ns. aravarajoituskohteita, vaikka niiden aravalainat onkin jo aiemmin maksettu kokonaan loppuun. Niiden luovutuksensaajan nimeää ja myyntihintana toimivan luovutuskorvauksen määrää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Anomus ARAlle toimitetaan kesäkuussa Sammatin Kalevalantien kohteeseen sisältyy noin 85-neliöinen rakennus, jossa sijaitsee Iidan kammari. Rakennus sisältää saunan, työhuonetilan (alle 10 neliötä) sekä noin 50 neliön Iidan kammarin. Seniorikahvilalle yms. toiminnalle löytyy korvaavat tilat terveysaseman alakerrassa olevasta nuorisotila Kellarista vuoden 2016 alusta lähtien. Edellä mainitun kaupunginvaltuuston päätöksen selostusosassa todetaan lisäksi seuraavaa: Omistuksen siirtoasiassa on tarkoitus edetä siten, että syksyllä 2014 valtuusto tekisi periaatepäätöksen omistusjärjestelyistä, jonka jälkeen yksityiskohtainen valmistelu jatkuisi. Valtuusto päättäisi tai valtuuttaisi kaupunginhallituksen päättämään omistusjärjestelyn yksityiskohdista. Lopulliset päätökset tehtäisiin kevään 2015 aikana. Kauppaehdoissa huomioitaisiin mm. yksikköjen tulevat investointitarpeet (pääomavuokra) ja käyttökulut (hoitokuluvuokra), jotta vuokrien kehitys säilyisi maltillisena ja ennakoitavana. Siten ei ole tarkoitus aiheuttaa rasitusta Lovan nykyisille

6 6 asukkaille ja siirtyvien yksikköjen asukkaiden vuokrien kehitys olisi pääosin tiedossa. Lovalle siirtyvien kohteiden vuokria peilattaisiin saman alueen yksikköjen vuokriin, jotta alueiden tasapainoinen kehitys tältä osin voidaan turvata. Kohteille laadittaisiin kehittämisohjelmat, joissa huomioidaan asuntojen määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Myyntiehtojen määrittelyssä pyrittäisiin siten kaikille osapuolille tasapainotettuun kokonaisuuteen. Muutoksen suunniteltu toteutusajankohta olisi Muutos ei vaikuttaisi asukkaiden vuokrasopimuksiin, vaan he siirtyisivät Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n vuokralaisiksi ns. vanhoina asukkaina muutosajankohdan eli mukaisin sopimusehdoin. Kaupungin suoraan omistaman ja välivuokraaman vuokra-asuntokannan hallinnointi on tarkoitus samasta ajankohdasta alkaen organisoida uudelleen, jotta ns. kaksien asuntomarkkinoiden ongelmatiikasta voidaan irtautua, mutta siitä päätetään erikseen. Tämän asuntoryhmän taloudelliset tunnusluvut ovat seuraavat: Seitsemän asuinkiinteistöä Toimintatuoto t ( =vuokrat, ) Toimintakulut (euroa) Toimintakate ( =netto, ) Tilinpäätös Talousarvio Yksittäiset vapaarahoitteiset osakehuoneistot Kaupunki omistaa noin 30 yksittäistä vapaarahoitteista osakehuoneistoa eri puolilla Lohjaa. Huoneistot sijaitsevat tavallisissa asunto-osakeyhtiöissä, joissa pääosa asunnoista on muita kuin vuokra-asuntoja. Kaupunginhallituksen päätöksillä ja vapaarahoitteiset huoneistot asetetaan myyntiin sitä mukaa, kun ne vapautuvat vuokralaisilta. Näiden yhtiöiden/huoneistojen perustiedot ovat seuraavat: Yhtiön nimi Osoite Alue Valm.vuosi Asuntoja Myynnissä H-ala Tie As.Oy Tietola tolantie 1, Lohja Virkkala As.Oy Tuomaanrivit Impivaarantie 12 A 3, Lohja Virkkala As.Oy Veljeskulma Virkkalantie 18, Lohja Virkkala As.Oy Mäntynummi I Kirjastopolku 5, Lohja Mäntynummi As.Oy Lummemoisio Linderinkatu 6 M 4, Lohja Moisionpelto As.Oy Lohjan Marja Eloniemenkatu 10, Lohja Gunnarla As Oy Kerhovaara Keskustie 50, Karjalohja Karjalohja As Oy Sato-Ahti Atlaanhaantie 5, Karjalohja Karjalohja As Oy Karjalohjan Kukkasmäki Atlaanhaantie 7, Karjalohja Karjalohja As Oy Tallaanpuisto Toivonkuja 2, Karjalohja Karjalohja As Oy Karjalohjan Kauppapuisto Hansakuja 3, Karjalohja Karjalohja As. Oy Lammenhovi Hyveläntie 2, Saukkola Saukkola 1 46 As. Oy Ikkalanrinne Karisjärventie 25, Ikkala Ikkala 1 53 As. Oy Pusulan Kirkonmäki Sentraalitie 7, Pusula Pusula As. Oy Nummen Kaislaranta Siipoontie 8, Nummi Nummi

7 7 Näiden osakehuoneistojen vuokrasopimusten päättyessä ja huoneistojen vapautuessa tekninen toimi myy huoneiston kiinteistönvälittäjän avustuksella. Kilpailutuksen perusteella tehty myyntisopimus SKV:n kanssa on voimassa vuoden 2016 loppuun asti. Nykyisten asukkaiden vuokrasopimukset laskutuksineen yms. siirtyvät Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n (Lova) hoidettavaksi. Lova laskuttaa asukkailta vuokrat ja hoitaa tarvittavat perintätehtävät. Lova tilittää kuukausittain tuotot kaupungille pois lukien oma provisio (n. 10 %), mitä tarkistetaan kokemusten perusteella. Luottotappioriski, mikä on vähäinen, jää Lovalle. Omistajan velvoitteisiin kuuluvat yhtiövastikkeet (mukaan lukien rahoitusvastikkeet) maksaa tekninen toimi asunto-osakeyhtiöille niiden laskutusten mukaisesti. Yksityiskohtaiset hallinnointikäytännöt sovitaan syksyllä Muutos ei vaikuta asukkaiden asemaan. Tämän asuntoryhmän taloudelliset tunnusluvut ovat seuraavat: Yksittäiset osakehuoneistot Toimintatuotot ( =vuokrat, ) Toimintakulut (euroa) Toimintakate ( =netto, ) Tilinpäätös Talousarvio Kaupungin omistukseen jäävät asunnot Kaupungin omistukseen jää noin 120 vuokra-asuntoa eri puolilla Lohjaa. Ne voidaan jakaa kolmeen perusryhmään: erityisasunnot, koulujen tms. yhteydessä olevat asunnot ja erilliset rivitalokohteet. Erityisasuntoihin valitaan ensisijaisesti asunnottomia henkilöitä. Lohjan Vuokra-asunnot Oy kantaa tulevaisuudessa vastuun myös vaikeimmin asutettavista, syrjäytyneistä tai syrjäytymisvaarassa olevien lohjalaisten asuttamisesta. Sosiaali- ja terveystoimelle ei synnytetä erillisiä vuokra-asuntokäytäntöjä ja -markkinoita, vaan konserniyhtiönä Lova huolehtii myös kaupungin sosiaalisten asuntojen tarpeesta. Osa seuraavista pääosin neljän asunnon yksiköistä on teknisesti siirrettävissä toiseen fyysiseen paikkaan. Yksikköjen perustiedot ovat seuraavat: Osoite Alue Valm.vuos i Asuntoja Huon.ala Siirtoväentie 15 Siirtoväentie 15, Lohja Maksjoki 2013, Rajaportin asunnot Paloniementie 5, Lohja Paloniemi Leivintupa Paloniementie 50 A, Lohja Paloniemi Tukeva Paloniementie 50 B, Lohja Paloniemi Ponteva Paloniementie 50 C, Lohja Paloniemi Lempinkatu 8 Lempinkatu 8, Lohja Ojamonk angas 1991, Hemmolankatu 27 Hemmolankatu 27, Lohja Pappilank orpi Laguksenkatu 28 Laguksenkatu 28, Lohja Haikari Louhenkatu 7 Louhenkatu 7, Lohja Keskusta Lövinginkatu 9 Lövinginkatu 9, Lohja Keskusta Sahakatu 9 Sahakatu 9, Lohja Keskusta Nummentie 57 Nummentie 57, Lohja Keskusta

8 Erityisasuntoyksikköjen sijoittamisessa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää erityisasuntojen sijoittamisen toimintamallia. Sen mukaan erityisasuntojen sijoittaminen suunnitellaan pitkäjänteiseksi ja osana kaavoitusta lähinnä kolmelle suunnalle (Paloniemi; keskusta/nummentausta; Tynninharju) siten, ettei synny suuria keskittymiä. Vuonna 2011 yksi uusi neljän asunnon yksikkö valmistui Paloniemeen, vuonna 2012 valmistui kaksi uutta neljän asunnon yksikköä: toinen Lempinkadulle Ojamolle ja toinen Paloniemeen. Braskin alueen Siirtoväentie 15 A-talo valmistui vuonna 2013 ja B-talo siirtyi alueelle Hemmolankadulta vuonna Hemmolankatu 27:a kaksi neljän asunnon taloa siirtyi uudelle, ylhäällä mäellä sijaitsevalle tontille vuonna 2014 Hemmolankatu 29:stä tuotantokeittiön rakennustöiden alta. Kaupungin erilaisissa toimintarakennuksissa on myös asuinhuoneistoja. Näiden kohteiden perustiedot ovat seuraavat: Kiinteistö Osoite Alue Valm./pp-v uosi Asuntoja H-ala Kässän talo, asunnot Tynninharjunt. 21, Lohja Virkkala Palotalon asunnot Virkkalantie 9, Lohja Virkkala 1954, Karstun koulu, asunnot Karstuntie 1145, Lohja Karstu Pullin koulu, asunnot Mynterläntie 228, Lohja Pulli Karjalohjan koulu, asunnot Koulukuja 10, Karjalohja Karjalohja Karjalohjan kirjasto, asunto Keskustie 88, Karjalohja Karjalohja K:n terveysasema, asunnot Tallaantie 4, Karjalohja Karjalohja 2 57 Koivu (Tupalan vieressä) Toivonkuja 4 A, K-lohja Karjalohja Tähti (Tupalan vieressä) Toivonkuja 4 B, K-lohja Karjalohja Oinolan koulun asunnot Tiedonpolku 2, Nummi Oinola Ikkalan koulun asunto Koulutie 10, Ikkala Ikkala Tässä koko kaupungin omistukseen jäävässä asuntoryhmässä tapahtuu mm. palvelu- ja tilaverkkouudistuksen myötä muutoksia, jotka huomioidaan joustavasti välivuokrauksessa kaupungin ja Lovan kesken. Asukkaiden kohdalla noudatetaan lakia asuinhuoneistojen vuokrauksesta, mikäli irtisanomisia joudutaan tekemään ja asukkaita myös avustetaan uuden huoneiston saamisessa. Esimerkiksi Karjalohjan koulun asunnot tai osa niistä muutetaan vuonna 2016 esikoulu- ja nuorisotiloiksi, joskin ne ovat pääosin tyhjillään jo nyt. Virkkalassa Vallaantiellä on kolmen rivitalon kohde, joka on valmistunut vuonna 1968 alkujaan opettaja-asunnoiksi. Vallaantie 19:ssa on 13 asuntoa: viisi 2 h+k (60 m²) ja kahdeksan 3 h+k (80 m²) -asuntoa. Virkkalassa Lukkarinkuja 4 on Källhagenin koulun viereinen rivi talorakennus. Lukkarinkuja 4:ssa on kolme 2 h+kk (43 m²) -asuntoa, kolme 4 h+kk (87 m²) -asuntoa ja yksi 5 h+k (100 m²) -huoneisto. Lukkarinkujan yksi asunto on kotihoidon käytössä. Osoite Alue Valm.vosi Asuntoja H-ala Lukkarinkuja 4 Lukkarinkuja 4, Lohja Virkkala Vallaantie 19 Vallaantie 19, Lohja Virkkala Vallaantien ja Lukkarinkujan kiinteistöjen kohdalla selvitetään vuoden 2016 aikana myös vaihtoehtoa, että ne muutetaan asunto-osakeyhtiöiksi.

9 9 Kaikki edellä mainitut 120 huoneistoa välivuokrataan Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle (Lova). Välivuokrauksen, johon sisältyy kiinteistönhoito ja tekninen isännöinti, ehdoista ja käytännöistä sovitaan yksityiskohtaisesti erikseen tehtävillä sopimuksilla syksyllä Tekninen toimi laskuttaa Lovalta kiinteänä summana ns. laskennallisen sisäisen vuokran pääomakuluineen, mikä sovitaan vuosittain. Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen omistajana kiinteistönhoidosta jatkossakin näissä kiinteistöissä. Näiden asuntoryhmien taloudelliset tunnusluvut ovat seuraavat: Kaupungin omistukseen jäävät asunnot Toimintatuotot ( =vuokrat, ) Toimintakulut (euroa) Toimintakate ( =netto, ) Tilinpäätös Talousarvio (Toimintakulut sisältävät pääomavuokrat ja pääomavuokrien korot.) 2.4 Välivuokratut asunnot Lohjan kaupunki on välivuokrannut valtakunnalliselta yleishyödylliseltä Y-Säätiöltä lähinnä asunnottomille asuntoja. Ne sijaitsevat taajamissa eri puolilla kanta-lohjaa tavallisissa kerrostaloissa. Keskustassa välivuokrattuja asuntoja on 22, Nummentakana kolme, Ojamolla seitsemän, Virkkalassa viisi ja Routiolla viisi. Asunnot ovat pääasiassa yhdelle henkilölle sopivia pieniä yksiöitä ja kaksioita. Joukossa on neljä isoa perheasuntoa 3 h+k - 4 h+k (71,5 m² - 94,5 m²). Y-Säätiön omistaa lisäksi Asunto Oy Nummentie 59:n, joka on vuonna 1928 valmistunut ja 1993 saneerattu kaksikerroksinen puukerrostalo. Siinä on kahdeksan pientä (1 h+k, 36 m²) vuokra-asuntoa, joissa huoneistoalaa on yhteensä 288 m². Näihin Y-säätiön omistamiin huoneistoihin liittyvät kaupungin ja Y-säätiön väliset sopimukset irtisanotaan päättyviksi Y-säätiö puolestaan tekee Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n (Lova) kanssa uudet vastaavat sopimukset. Asukkaiden oikeudet ja velvollisuudet eivät muutu, vaan he siirtyvät ns. vanhoina vuokralaisina Lovan asukkaiksi. Tämän asuntoryhmän taloudelliset tunnusluvut ovat seuraavat: Y-Säätiön asunnot Toimintatuotot ( =vuokrat, ) Toimintakulut (euroa) Toimintakate ( =netto, ) Tilinpäätös Talousarvio Kaupunki on välivuokrannut myös Lohjan Palvelutalosäätiöltä huoneistoja ja tehostetun asumispalvelun asuntoja sekä niihin liittyviä muita palvelutiloja. Palvelutalosäätiö on pääosin kaupungin hallitsema ja nykyisin vain kiinteistöjen omistajana toimiva yhteisö. Veijolanpihan asunnot ovat normaaleihin vuokra-asuntoihin rinnastettavia huoneistoja, joten ne on tulevaisuudessa tarkoituksenmukaista siirtää Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n asuntovalikkoon. Veijolanpihan alakerran ruokala-tilan kaupunki on jälleenvuokrannut Klubitalolle. Palvelutalosäätiön omistamien kohteiden perustiedot ovat seuraavat:

10 10 Valm.vuo Osoite Alue si Asuntoja H-ala RaRahoitusmuoto Petäjäkoti Mäntynummenk. 7, Lohja Mäntynummi araval. Veijolanpiha Kivenkatu 8, Lohja Keskilohja araval. Kuntoutuskoti Männikkö Virkkalantie 4 A, Lohja Virkkala araval Mikäli Lohjan palvelutalosäätiö lakkaa olemasta, mikä asia on paraikaa vireillä, niin omaisuus siirtyy kaupungille. Jos palvelutalosäätiön asuntoja siirretään myöhemmin Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle, niin niistä tehdään erilliset päätökset Lohjan kaupungin ja Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n toimielimissä, joten ne eivät suoranaisesti kuulu tämän selvitysmuistion piiriin. Tämän asuntoryhmän taloudelliset tunnusluvut ovat seuraavat: Palvelutalosäätiön asunnot Toimintatuotot ( =vuokrat, ) Toimintakulut (=vuokrat, ) Toimintakate ( =netto, ) Tilinpäätös Talousarvio VIRANOMAISTEHTÄVÄT Lohjan kaupungin perusturvatoimi on hoitanut valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyvät viranomaistehtävät. Näiden viranomaistehtävien määrä on ollut aleneva jo 1990-luvulta alkaen, kun valtion asunto- ja aravahallintoa kevennettiin. Tehtävät ovat edelleen vähentyneet viimeisten vuosien aikana, kun esimerkiksi henkilökohtaiset aravalainat tulivat loppuun maksetuiksi viitisen vuotta sitten. Valtionhallinnossa nämä asuntoasiat kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan ja niiden operatiivisena hoitajana on toiminut pääosin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja vähäisiltä osin Valtiokonttori. Perusturvatoimen johtosäännön 5 :n mukaan perusturvalautakunta päättää toimialallaan valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevissa asioissa toimielimen ratkaistaviksi määrätyt asiat siltä osin kuin niitä ei ole delegoitu viranhaltijoille. Perusturvatoimen johtosääntö 9 :n mukaan asuntopäällikön ratkaisuvaltaan kuuluvat: - vuokralaisten valinta kaupungin omistamiin ja hallitsemiin asuntoihin - kaupungin hallitsemien vuokra-asuntojen vuokrat ja muut maksut omakustannusperiaatteen mukaisesti lautakunnan vahvistamien ohjeiden puitteissa - vuokrasopimusten irtisanomiset ja purkamiset - asumisoikeuden saajan hyväksyminen ja asumisoikeuden luovutushinnan vahvistaminen - yksityishenkilöiden omistusasuntolainojen hyväksyminen korkotukilainaksi sekä niiden suunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen ja töiden aloitusluvat. Perusturvatoimen hallintopäällikön ratkaisuvaltaan puolestaan kuuluu lausuntojen antaminen toimivaltansa puitteissa, joista tyypillisimpiä ovat lausunnot korkotukilainahakemuksista, joita on ollut keskimäärin 2-3 vuodessa.

11 11 Asuntotoimen viranomaisasiat voidaan ryhmitellä seuraavasti: Korjaus- ja energia-avustusasiat on siirretty tekniseen toimeen alkaen (kaupunginvaltuusto ) Asumisoikeusasuntoasiat: järjestysnumeroiden antaminen: on siirretty keskushallinnon asiakaspalvelukeskukseen alkaen (näiden numeroiden antamiseen ei liity varsinaisia päätöksiä) asumisoikeuden haltijaksi hyväksyminen luovutushinnan vahvistus Korkotukilaina-asiat hakuaikojen määrittely hakemusten vastaanotto lausunnot hakemuksista Asukasvalintojen valvonta Asuntomarkkinaselvitykset 3.1 Asumisoikeusasuntoasiat Lohjalla on yhteensä 327 asumisoikeusasuntoa, joiden omistajia ovat Asokodit (Suomen Asumisoikeus Oy), Avain-asumisoikeus Oy ja TA-Asumisoikeus Oy. Lisäksi TA-asumisoikeus Oy:llä on vireillä 50 asumisoikeusasunnon kerrostalohanke Gunnarlaan Kaakelikadulle, mitä hanketta kaupunki on puoltanut helmikuussa Asumisoikeusasunnot Kohde Osoite Alue Valm.vuosi Yhteens ä 327 Asuntoj a. Huon. ala Virkkala Asokodit Kaskitie 14, Lohja Kirkniemi ,0 19 Ventelä Asokodit Asemapellontie 6-8, Lohja Asemanpelt o ,0 4 Keskusta Asokodit Lummekuja 3, Lohja Moisionpelto ,0 Asokodit Kaislakuja 3, Lohja Moisionpelto ,0 Asokodit Asemakatu 4, Lohja Keskusta ,5 Asokodit Karnaistenkatu 25, Lohja Keskusta ,5 47 Gunnarla Asokodit Eloniemenkatu 2-4, Lohja Gunnarla ,0 Asokodit Metsolankuja 4, Lohja Gunnarla ,5 Asokodit Muurarinkatu 1, Lohja Gunnarla ,0 72 Ojamo Asokodit Kustaankatu 1, Lohja Lahokallio ,5 Asokodit Kustaankatu 3, Lohja Lahokallio ,0 Asokodit Tammelinuksenkuja 2, Lohja Lahokallio ,0 Asokodit Vanhakaivoksenkatu 5, Lohja Lahokallio ,0 Avain-Asumisoikeus Oy/Mestarinpolku Vuorimestarinkatu 3, Lohja Lahokallio ,0 Avain-Asumisoikeus Oy/Kalliorinne Vuorimestarinkatu 1, Lohja Lahokallio ,0 Avain-Asumisoikeus Oy/Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, Lohja Lahokallio ,5 Avain-Asumisoikeus Oy/Lohjan Lagus Laguksenkatu 14 ja Porapojankatu 1 Haikari ,0

12 12 TA-Asumisoikeus Oy Kiveläntie 4 Vappula , ,5 Asumisoikeussäädösten mukaan kaupungin velvollisuutena on ylläpitää asumisoikeuden järjestysnumerorekisteriä, jota on ylläpitänyt kaupungin (ja kunnan) asuntotoimi 1990-luvun alkaen. Helmikuusta 2014 lähtien Monkolassa sijaitseva keskushallinnon asiakaspalvelukeskus on antanut järjestysnumerot. Tämä uusi käytäntö on lisännyt asiakaspalvelun sujuvuutta. Asumisoikeusasuntojen viranomaistehtäviin kuuluu asumisoikeuden haltijaksi hyväksyminen ja luovutushinnan vahvistus. Tehtävät kuuluvat perusturvatoimen johtosäännön mukaisesti asuntopäällikön ratkaisuvaltaan ja niistä tehdään viranhaltijapäätökset asuntopäällikön päätösluetteloon Dynastyyn. Asuntotoimen toimistosihteerit ovat valmistelleet nämä päätökset. Asumisoikeuden haltijaksi hyväksymisen ja luovutushinnan vahvistuksen valmistelu on tarkoituksenmukaista siirtää keskushallintoon. Asiakaspalvelukeskus antaa jo nyt asuntojen järjestysnumerot. Taloushallintoyksiköllä on puolestaan valmiudet hoitaa asumisoikeuden haltijaksi hyväksyminen ja luovutushinnan vahvistus. Ne edellyttävät mm. hintaindeksien ja erilaisten asiapapereiden tarkistamista, mihin taloushallinnolla on perusosaaminen jo olemassa. Keskushallinnon johtosäännön muutoksella määritellään erikseen viranhaltijapäätösten tekijä. 3.2 Korkotukilaina-asiat Valtion tukemien ARA-lainojen ja erityisavustusten hakuaikojen määritteleminen tulee toisinaan kaupungin päätettäväksi, jotta kaikista hakijoista voidaan antaa samanaikaisesti lausunto tms. Pääsääntönä valtion tukemissa korkotukilainoissa on kuitenkin jatkuva hakumenettely. Laina- tai avustuksenhakija toimittaa yleensä ilman erityistä hakuaikaa hankkeen sijaintikuntaan hakemukset, jotka koskevat korkotukilainan hyväksymistä: vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta (asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita sekä lisäksi merkittävästi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja) vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen vuokra- ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankkimiseen Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä korkotukihakemuksista. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta. Lausunnossa on otettava kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkina-tilanteeseen. Nämä lausunnot ovat kuuluneet perusturvatoimen hallintopäällikön ratkaisuvaltaan. Niitä on ollut keskimäärin 2-3 vuodessa. Niistä ole tehty varsinaista Dynasty-päätöstä, koska niihin ei ole muutoksenhakuoikeutta. Lyhyehkö lausunto on yleensä kirjoitettu suoraan hakemuslomakkeelle. Erityisryhmien investointiavustuskohteista lausunnot antaa kunnan sosiaali- ja terveystoimi. Näitä kohteita Lohjalla ovat olleet mm. Kultakodit, Kultakartano, ja Nummen kirkonkylän Niilonpirtin tilalle rakennettava uusi Niilonpirtti sekä

13 13 vaikeavammaisten Validiatalo Virkkalassa ja kehitysvammaisten asuintalo Nummentakana. Kaksi viimeksi mainittua eivät kuulu kaupungin konserniin, mutta niidenkin valtionrahoituksen edistämisessä oli kaupungin lausunto erittäin keskeisessä roolissa. Korkotukilausuntojen antaminen on tarkoituksenmukaista siirtää keskushallinnolle. Erityisryhmien investointiavustuksien suhteen on tarkoituksenmukaista menetellä siten, että sosiaali- ja terveystoimi /perusturvatoimi antaa edelleen lausunnon sille toimielimelle/viranhaltijalle, joka muutoin antaa niistä lausunnon ja tämä toimittaa sen eteenpäin osana varsinaista lausuntoa. 3.3 Asukasvalintojen valvonta Asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ohjaa kuntia ja vuokratalojen omistajia asukasvalinnan, vuokranmäärityksen, omistajien ja asukkaiden yhteishallinnon eli asukasdemokratian toteuttamisessa. Asukasvalinta ARA-vuokra-asuntoihin Vuokratalon omistajan on valittava asukkaat valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin aravarajoituslain 4a -4 c :ien, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (ns. uusi korkotukilaki) 11 a -11 c :ien sekä asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Lohjan kaupungin alueella on valvottavia arava- ja korkotukilainoitettuja seuraavasti: Valvottavat arava/korkotukiyhtiöt Osoite Alue Vuosi Lainoitu s Isännöinti Routio (Länsi-Lohja) As.Oy Lohjan Ilta-aurinko Kalliomäentie 9, Lohja Routio korkot. Luisp Ventelä (Pohjois-Lohja) 44 As Oy Lohjan Mäntymäki Mäntynummenkuja 9, Lohja Mäntynummi Ovenia As.Oy Varma Mineriitintie 13, Lohja Muijala araval. Luisp As.Oy Varma Mineriitintie 15, Lohja Muijala araval. Luisp KOy Mäntykiila Mäntynummentie 44, Lohja Mäntynummi araval. Realia Keskusta/Nummentausta 109 Lohjan Asuntokiinteistöt Oy Nummentie 29, Lohja Keskusta araval. Luisp KOy Linnaistenkatu 16 Linnaistenkatu 14-16, Lohja Keskusta araval. WH-Asunnot Oy Sato/Laurinkatu 26 Laurinkatu 26, Lohja Keskusta araval. Realia KOy Laurinkatu 24 Laurinkatu 24, Lohja Keskusta araval. Luisp, As.Oy Lohjan Elopuisto Eloniemenkatu 23, Lohja Gunnarla araval. Luisp, Ojamo 154 KOy Ojamonkuusi Lempinkatu 4, Lohja Ojamonkanga s jatkoar. Realia As.Oy Lohjan Kustaantupa Kustaankatu 2, Lohja Lahokallio araval. Ovenia As.Oy Lohjan Riihenpuisto Kustaankatu 4, Lohja Lahokallio araval. Ovenia KOy Kangasjyvä Kartanonkuja 2, Lohja Voudinpuisto araval. Luisp 125 Lohjan kaupungin perusturvalautakunta päätti mm. aravaja korkotukivuokra-asuntojen käyttöön liittyen, että Lohjan kaupungissa

14 14 1. valvotaan valtioneuvoston antaman asetuksen valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista (166/2008) mukaisten asukasvalintaperusteiden noudattamista jälkikäteen siten, että vuokratalojen omistajat toimittavat tiedot kaupungin vuokra-asuntopalveluihin omista asukasvalinnoistaan ja niiden perusteista (asunnontarve ja sen kiireellisyys, tulot ja varallisuus sekä ruokakunnan ja haettavan asunnon koko) kohtuullisen ajan (1-2 kk valinnasta) jälkikäteen; 2. jälkikäteisvalvontaa täydennetään tarvittaessa vuosittain satunnaisesti valitun kuukauden ajalta tehtävin pistokokein, jolloin omistajat velvoitetaan toimittamaan vertailutiedot muista hakijoista kyseisen kuukauden aikana tehtyjen valintojen osalta. Vuokrien määrityksen valvonta ei enää kuulu kunnan tehtäviin, vaan se on keskitetty ARAlle vuodesta 2014 lähtien. Aravavuokra-asuntojen valintojen valvonta, mikä jatkossa koskee myös Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n asukasvalintoja, on tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon samalle viranomaiselle, mikä vastaa Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n konserniohjauksesta. 2.4 Kunnan asuntomarkkinaselvitys Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää vuosittain kuntien asuntomarkkinatiedot sähköisellä lomakkeella. Saadut tiedot yhdistettynä muualta hankittaviin tietoihin, kuten asuntojen vuokra- ja hintatietoihin, antavat pohjaa asuntolainoitustarpeen arvioinnille ja muulle asuntopoliittiselle suunnittelulle. Tämä tehtävä on Lohjan kaupungissa tarkoituksenmukaista siirtää keskushallintoon tilastotietoja käsittelevälle yksikölle. 4 MUUT TEHTÄVÄT 4.1 Yksittäisten vapaarahoitteisten osakehuoneistojen myynti Kaupunginhallitus teki perusturvalautakunnan esityksestä ( ) päätöksen, jonka mukaisesti kaupungin omistamat vapaarahoitteiset osakehuoneistot asetetaan myyntiin niiden vapautuessa. Erilaisten vaiheiden jälkeen perusturvalautakunta pyynnöstä käsitteli asiaa , jolloin asian selostusosassa perusturvatoimi totesi asiassa selvityksenään seuraavaa: "Vapaarahoitteisia huoneistoja on kaupungin omistuksessa tällä hetkellä 37, joista myynnissä tai myyntiin tulossa on seitsemän huoneistoa. Marraskuussa

15 voimassaolevia vuokrasopimuksia on siten 30. Kaupungin hallinnassa olevien vuokra-asuntojen lukumäärä on noin 1 900, joten yksit täisten osakehuoneistojen osuus vuokra-asuntokannasta on alle kaksi prosenttia. Lähes kaikki nämä huoneistot ovat sijainniltaan ja/tai kooltaan sellaisia, että niiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa tai tarjontaa on enemmän kuin kysyntää. Siten yksittäisten osakehuoneistojen asuntopoliitti nen merkitys on erittäin vähäinen. Osa näistä asunnoista on lisäksi sellaisia, joista aiheutuu kaupungille nettokuluja, koska vastike on kallis ja tyhjilläänolojaksoja ei voida välttää. Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio on laadittu siten, että tuottavuusohjelman mukaisesti vuokra-asuntojen käyttöastetta on tarkoitus nos taa, mutta se ei voi toteutua, jos kuluiltaan kalliita asuntoja on vajaakäytössä. Kaupunginhallitus päätti , että käytäntö pidetään ennallaan ja kaupunginhallitus päättää edelleen kaupungin omistamien yksittäisten vapaarahoitteisten osakehuoneistojen myymisestä. Tilojen hallinnointi kuuluu Lohjan kaupungissa teknisen toimen toimivaltaan. Siksi huoneistojen myynti on tarkoituksenmukaista keskittää tilapalvelut-yk-sikköön. Huoneistojen myyminen vapailla asuntomarkkinoilla tehokkaasti edellyttää sitä, että päätöksenteko tapahtuu joustavasti. Siksi ratkaisuvalta on tarkoituksenmukaista delegoida viranhaltijalle, jonka päätöksiin kuitenkin teknisellä lautakunnalla on otto-oikeus. 4.2 Konserniohjaus Lohjan kaupungin konserniohjeiden, jotka kaupunginhallitus hyväksyi , kohdan 2.5 mukaan 'Tytäryhteisöjen on toteutettava kaupun gin toiminta-ajatusta ja valtuuston hyväksymää strategiaa. Kaupunginhalli tus määrittelee vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimista varten tytäryhteisöjen yleiset toimintalinjat. Tarvittaessa yksityiskohtaisem mat tavoitteet ja toimintaohjeet asunto- ja vuokrataloyhtiöille määrittelee perusturvalautakunta (valmistelu ja yhteydenpito perusturvakeskus)'. Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain Laki (Hallituksen esitys 268/2014) tulee voimaan osittain ja osittain Sen mukaan 47 Omistajaohjaus Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä vaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. 48 Kunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohjeet Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön hallituksen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

16 16 Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjeita sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeissa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta 2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä 3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeudesta 4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa 5) konsernin sisäisistä palveluista 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä 7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. 49 Konsernijohto Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Konserniohjeet on tarkoituksenmukaista laatia kokonaan uudelleen, mitä uusi kuntalakikin käytännössä edellyttää. Samalla vuokra-asuntoasioiden ja muidenkin tällä hetkellä perusturvatoimen asuntoyksikön vastuulle kuuluvien asioiden valvonta ja ohjeistus määritellään ja tehdään myös kaupungin johtosääntöihin tarvittavat muutokset. Konserniohjaus on tarkoituksenmukaista siirtää keskushallintoon. 7).3 Asuntopoliittinen ohjelmointi Suomen perustuslain mukaan julkisen hallinnon tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä ( 19). Aiemmin kuntien asunto-ohjelmien laatiminen perustui lakiin. Nykyään lain velvoitusta ei ole, mutta asumissektorin yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi sekä kuntien että valtion asuntopoliittiset linjaukset ovat tärkeitä. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hallitus päätti loppuvuonna 2011 ryhtyä valmistelemaan yhtiölle kehittämisohjelmaa. Jotta kehittämisohjelma voi tukeutua kaupunkikonsernin asuntopoliittisiin linjauksiin, osoittautui tarkoituksenmukaiseksi valmistella kaupungin asuntopoliittinen ohjelma. Ohjelman valmistelun päävastuu oli perusturvakeskuksella, mutta sen laadintaan on osallistunut myös muita hallintokuntia ja yhteistyötahoja. Perusturvalautakunta käsitteli asuntopoliittisen ohjelman ja teki esityksen kaupunginhallitukselle, mikä puolestaan teki esityksen kaupunginvaltuustolle, mikä hyväksyi ohjelman Asuntopoliittisen ohjelman tavoiteasettelu Lohjan kaupungin asuntopoliittinen ohjelma painottuu asuntopolitiikkaan sosiaalisesta näkökulmasta. Keskeisiä asuntopoliittisia vastuita on taata kohtuullinen asumistaso kaikille kuntalaisille sekä luoda edellytyksiä yhä

17 17 moninaisempien asumistarpeiden ja toiveiden toteuttamiselle eri väestöryhmille. Asuntopolitiikan painopiste on uudisrakentamisen ohella siirtymässä olemassa olevan asuntokannan korjausrakentamiseen, lisääntyvän vanhusväestön asumistarpeisiin ja erityisryhmille suunnattuihin asuntoihin. Keskeisiä kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita ovat kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen sekä eriarvoistumisen, syrjäytymisen ja asunnottomuuden ehkäisy. Vuokra-asuntopalvelujen tarkoituksena on edistää onnistuneilla asukasvalinnoilla asumisolosuhteita ja hyvinvointia. Lohjan perusturvalautakunta hyväksyi konserniohjeet Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle (Lova), joka on kaupungin keskeinen asuntopoliittinen instrumentti. Niiden pohjalta on laadittu Lovalle asetetut tavoitteet, jotka ovat siis osa asuntopoliittista ohjelmaa. Perusturvalautakunta ja kaupunginhallitus ohjaavat Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n toimintaa, joskin operatiivisessa toiminnassa Lovalla on osakeyhtiölle kuuluva itsenäisyys. Tavoitteet ovat: 1. Yhtiö varmistaa tehokkaalla hallinnolla ja taloudenpidolla, että kaupungin omistuksen arvo yhtiössä säilyy, vuokrat pysyvät asuntojen kuntoon ja varustetasoon nähden kohtuullisina sekä käyttöaste korkeana, vuokrien tasossa huomioidaan asuntojen kysyntä ja tarjonta, yhtiön lainakanta on konvertoitu tarvittavilta osiltaan; 2. Yhtiö laatii 5-10 vuoden peruskorjaussuunnitelman, jonka mukaisesti koko yhtiön asuntokannan kunto arvioidaan ja tarvittavat toimenpiteet suoritetaan; 3. Yhtiö rakennuttaa uutta vuokra-asuntotuotantoa tarpeen mukaisesti ja osallistuu aktiivisesti asuntoalueiden viihtyisyyden kehittämiseen sekä muutoinkin mahdollisuuksiensa mukaan vuokra-asuntomarkkinoiden säilymiseen toimivina myös laajenevan Lohjan alueella; 4. Yhtiö huolehtii osaamisestaan siten, että sitä palvelee mm. teknisen koulutuksen saanut isännöitsijä/toimitusjohtaja sekä yhteistyössä kaupungin kanssa asumisneuvoja sekä muutoinkin tiiviissä yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa; 5. Yhtiö kilpailuttaa ja/tai muutoin organisoi taloushallintoon ja asiakaspalveluun liittyvät palvelut ja kiinteistönhoitopalvelut sekä muut tukipalvelunsa ja hankintansa tehokkaasti ja asukaslähtöisesti; 6. Yhtiö huolehtii asukasdemokratian kehittämisestä perusturvalautakunnan ja hyväksymän toimintamallin pohjalta, mitä edelleen kehitetään saatujen kokemusten pohjalta; sekä 7. Yhtiö hallinnoi, kehittää ja järjestelee kiinteistöomaisuuttaan toimialansa mukaisesti asunto-ohjelman osoittamaan tarpeeseen. Ohjelman päivittäminen Asuntopoliittinen ohjelma on tarkoitus päivittää ja hyväksyä syksyn 2015 aikana kaupungin toimielimissä siten, että uusi ohjelma kattaa maantieteellisesti koko nykyisen Lohjan kaupungin alueen. Ohjelma painottuu edelleen sosiaaliseen ulottuvuuteen, joskin se nivotaan myös

18 18 omistajapoliittiseen näkökulmaan. Tulevaisuudessakin on tarkoitus, että asuntopoliittinen ohjelma päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa. Asuntopoliittisen ohjelman pohjalta Lohjan Vuokra-asunnot Oy laatii kehittämisohjelmansa. 5 YHTEENVETO Vuokra-asuntoasioiden keskittäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. Tämä muutos on sekä kaupungille että Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle ja sen asukkaille kustannusneutraali. Asuntoryhmien taloudelliset tunnusluvut ovat seuraavat: Asunnot yhteensä (ilman Palvelutalosäätiön kohteita) Toimintatuotot ( =vuokrat, ) Toimintakulut (euroa) Toimintakate ( =netto, ) Tilinpäätös Talousarvio Viranomaistehtävien siirtäminen perusturvatoimesta keskushallintoon aiheuttaa arviolta noin 0,5 henkilötyövuoden lisätarpeen, josta yli puolet aiheutuu asumisoikeusasuntosäädösten mukaisesta hallinto- ja palvelutarpeesta. Vuokra-asuntohallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilinpäätös Talousarvio Kun samaan aikaan asuntopäällikön virka lakkautetaan ja tiettyä päällekkäishallintoa (esimerkiksi kaupungin asuntotoimiston yhdistäminen Lovaan) poistuu, niin voidaan arvioida, että vuositasolla saatava hallintokulujen säästö on noin euroa. Seuraavassa taulukossa on yhteenvetona keskeisimmät muutokset lyhyesti kuvattuna: Asiakokonaisuus Lovan omistukseen siirtyvät seitsemän asuinkiinteistöä Mihin siirtyy; huomioitavaa Siirto Lovan omistukseen ja suoraan hallintaan. Myyntiehtopäätös teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon syksyllä 2015 Yksittäiset osakehuoneistot Hallinnoinnin siirto Lovalle. Vastikkeet maksaa tekninen toimi. Lova hallinnoi siihen asti, kunnes asukas irtisanoo, jolloin hallinnointi ja myynti siirtyy tekniseen toimeen. Kaupungin omistukseen jäävät asunnot Hallinnoinnin siirto Lovalle

19 19 Välivuokratut asunnot (Y-säätiö) Hallinnoinnin siirto Lovalle Asumisoikeusasuntoasiat Hallinnoinnin siirto keskushallintoon Arava- ja korkotukilaina-asuntojen valvonta Hallinnoinnin siirto keskushallintoon Korkotukilaina-asioiden käsittely Hallinnoinnin siirto keskushallintoon Asuntomarkkinaselvitys Hallinnoinnin siirto keskushallintoon Vapaarahoitteisten yksittäisten osakehuoneistojen myynti Uudet konserniohjeet ja tarvittavat johtosääntömuutokset Siirto tekniseen toimeen. Hallinnoinnin siirto keskushallintoon. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätökset syksyllä 2015 Uusi asuntopoliittinen ohjelma Käsittely ja hyväksyntätavoite: Perusturvalautakunta 10/2015, kaupunginhallitus 11/2015 ja kaupunginvaltuusto 12/2015 Uusi päivitetty asukasvalintakriteeristö ja muu tarvittava ohjeistus Lovalle Käsittely ja hyväksyntä: Perusturvalautakunta 11/2015

Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 13.8.2015

Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 13.8.2015 1 Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 13.8.2015 Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 2 KAUPUNGIN HALLINNOIMA VUOKRA-ASUNTOKANTA 3 2.1 Lovan omistukseen siirtyvät seitsemän

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Muutamien vuokra-asuntoyksikköjen siirtäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle

Muutamien vuokra-asuntoyksikköjen siirtäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Muutamien vuokra-asuntoyksikköjen siirtäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle 468/02.07.00/2014 PERLJ 26.08.2014 87 Lohjan Vuokra-asunnot Oy:hyn eli Lovaan (1425 asuntoa) fuusioituu 1.1.2015

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa 18.4.2017 Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi KoJon tavoite tuottaa sisältöä ja linjauksia uuden maakunnan

Lisätiedot

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM 2017 30.5.2017 tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, JHTT, CGAP, CRMA Omistajaohjaus Omistajaohjauksella tarkoitetaan

Lisätiedot

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA 1 KUNNANHALLITUKSILLE KUNTIEN ASUNTOVIRANOMAISILLE Toimivalta: Aravarajoituslaki (1190/1993) 4 d, 7 4 mom. ja 23, Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001) 11

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0 Hallitus 12.11.2012, LIITE 1 SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan edustajien valitseminen yksityisoikeudellisiin yhteisöihin valtuustokaudeksi

Pihtiputaan kunnan edustajien valitseminen yksityisoikeudellisiin yhteisöihin valtuustokaudeksi Kunnanhallitus 142 19.06.2017 Pihtiputaan kunnan edustajien valitseminen yksityisoikeudellisiin yhteisöihin valtuustokaudeksi 2017-2021 383/010/2017 Kunnanhallitus 19.06.2017 142 Juridinen tausta Hallintosäännön

Lisätiedot

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 14.08.2017, klo 15:00-16:30 Paikka Tuusulan kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (7) 9 Konserniohjeen uudistaminen HEL 2013-004511 T 00 01 05 Esitys Käsittely päätti panna asian pöydälle. Konsernijaosto päätti panna asian yksimielisesti pöydälle

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen - Erityisryhmien kuntien keskeinen asuminen rooli kunnan keskeinen rooli elokuu 2013 elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 1. Toimintaympäristö Kunnan väestökehitys vuoteen 2040 asti on selvästi laskeva. Kunnan asukasmäärä 30.6.2015 oli 2 775. Asukasluku on vuoden alusta lukien

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 20.03.2017 Sivu 1 / 1 1153/2017 00.04.01.00 18 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2017 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 30.1.2012 8 Voimaan: 1.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Soveltamisala 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminta Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminnan tärkeimpiä tehtäviä Asumisviihtyvyyden lisääminen asuinkiinteistössäsi Osallistumista Olet asumisesi paras asiantuntija - voit vaikuttaa

Lisätiedot

Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma. Ilomantsin kunnassa

Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma. Ilomantsin kunnassa Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma Ilomantsin kunnassa Valtionkonttori pyytää vuokrataloyhteisöjen tervehdyttämistoimista ja rahoitusratkaisuista vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelmaa niiltä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA. Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä. 30.5.2014 Tuula Määttä

ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA. Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä. 30.5.2014 Tuula Määttä ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä LOHJA asukkaita 47 703 (31.12.2013) ruotsinkielisiä 3,5 % maahanmuuttajia 2,6 % veroprosentti 20 pinta-ala 1109,72 km²

Lisätiedot

KEITURIN SOTE OY TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISVALMISTELUT

KEITURIN SOTE OY TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISVALMISTELUT 1 KEITURIN SOTE OY TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISVALMISTELUT 18.8/21.8.2015 Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki 31.8.2015 2 Asian valmistelu Kaupunginvaltuusto päätti 4.5.2015, että o Virtain kaupunki siirtää kaupungin

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa AALTO YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 1 (8) TALOUDEN JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

TAE 2017 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen. Tommi Laanti

TAE 2017 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen. Tommi Laanti TAE 2017 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen Tommi Laanti Asuntojen hintakehitys (2010-2016/7) Lähde:Tilastokeskus 2 Vapaarahoitteiset neliövuokrat uusissa vuokrasuhteissa 2015 Lähde:Tilastokeskus 3

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti

Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti Vuokralaiset VKL ry:n Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 22.-24.9.2017, m/s Mariella Jouni Parkkonen Toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden tehtävien siirtoa Valtion asuntorahastolle koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aravavuokra-asuntojen

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2017 Aika Maanantaina klo 12.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2017 Aika Maanantaina klo 12.00 Esityslista Kokousnumero 4 / 2017 Aika Maanantaina klo 12.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 12.00 Valtuustosali Nro 4 / 2017 ASIA LIITE 60 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Toimintaympäristö... 2 3. Vuokra-asuntokanta ja erityisryhmien asunnot... 4 4. Tavoitteet ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Laki. vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa 26.1.2012

Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa 26.1.2012 Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa Vuokralaiset VKL ry toiminnanjohtaja 1 Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90)=vuokralaisdemokratia 2 Tavoite: Antaa vuokralaisille päätäntävaltaa Antaa

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (8) 41 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien asuntoyhtiöiden edustajien nimeäminen HEL 2017-001827 T 00 01 05 Päätös päätti kehottaa 1 kaupunginkanslian

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Konserniohje

LIMINGAN KUNTA Konserniohje LIMINGAN KUNTA Konserniohje Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 3 2. Konserniohjeen soveltamisala... 3 3. Konserniohjeen sitovuus... 4 4. Kunnan toimielinten toimivallanjako... 4

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset Kaupunginhallitus 283 22.05.2017 Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset 973/00.00.01.10/2015 KH 283 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen,

Lisätiedot

TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018

TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018 TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018 Vuoden 2018 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

ARA-toiminta tutuksi. KOVA ry:n koulutusristeily, Itämeri Valvontapäällikkö Sami Turunen Esitys 1

ARA-toiminta tutuksi. KOVA ry:n koulutusristeily, Itämeri Valvontapäällikkö Sami Turunen Esitys 1 ARA-toiminta tutuksi KOVA ry:n koulutusristeily, Itämeri 25.1.2018 Valvontapäällikkö Sami Turunen Esitys 1 Teemat Esitys 1 ARAn esittely Ajankohtaista ARAasuntokannasta Yleishyödyllisyyden erityisedellytykset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.04.2017 Sivu 1 / 1 817/2017 00.01.01.00 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 9 27.2.2017 Kaupunginhallitus 106 10.4.2017 47 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä Valmistelijat

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Oy:ssä (Lova) Lovan asukasdemokratiatyöryhmä 6.6.2014 Lovan hallitus 9.6.2014 Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.3.2015 Lovan varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Asukas. toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ

Asukas. toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ Asukas toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ Asukastoiminnan tärkeimpiä tehtäviä Asumisviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisääminen asuinkiinteistössäsi OSALLISTUMISTA Olet asumisesi paras asiantuntija

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78 11.11.2013 Sivu 1 / 1 757/02.05.03/2013 78 Vuoden 2014 erityisryhmähankkeiden avustusten sekä niihin liittyvien korkotukilainahakemusten käsittely sekä yhden asumisoikeustalohankkeen puoltaminen Valmistelijat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Huittisten kaupunki Asuntopolitiikan linjat 2010

Huittisten kaupunki Asuntopolitiikan linjat 2010 Huittisten kaupunki Asuntopolitiikan linjat 2010 Luonnos Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Aravalainoitettu vuokra-asuminen Huittisissa 2.1. käyttö- ja luovutusrajoitukset 2.2. vuokra-asuntokannan rakenne

Lisätiedot