Itä-Suomi ohjelma/ ohjelmajohtaja ISNK Liite 4 Pentti Malinen ITÄ-SUOMI OHJELMAN TOTEUTUMINEN JA JATKOTOIMENPITEET RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomi ohjelma/ ohjelmajohtaja ISNK Liite 4 Pentti Malinen ITÄ-SUOMI OHJELMAN TOTEUTUMINEN JA JATKOTOIMENPITEET RAPORTTI 31.01."

Transkriptio

1 Itä-Suomi ohjelma/ ohjelmajohtaja ISNK Liite 4 Pentti Malinen ITÄ-SUOMI OHJELMAN TOTEUTUMINEN JA JATKOTOIMENPITEET RAPORTTI Taustaksi Itä-Suomi ohjelma koostuu Itä-Suomen suuret tulevaisuuden kysymykset työryhmän esittämistä makrohankkeista ja toimintamalleista. Itä-Suomi -ohjelman toimeenpanon koordinoinnista vastaa ohjelmajohtaja ( ). Makrohankkeiden valmistelutilanteesta raportoitiin neuvottelukunnalle ja Vuokatin huippukokouksessa esiteltiin ohjelman toteutussuunnitelma. Tämä asiakirja sisältää Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa käsitellyn ohjelmajohtajan katsauksen Itä-Suomi -ohjelman toteutustilanteeseen sekä jatkotoimenpiteet. 2. Kokonaistilanne Vuoden 2007 alussa Itä-Suomi -ohjelmaan sisältyneistä makrohanke-toimenpiteetten 18 eri osiosta: ensimmäisen rahoituspäätöksen saaneita on kuusi hanketta ja kevään 2007 aikana jätetään ens. rahoitushakemukset kuudesta hankkeesta. Näissä hankkeissa on kyse makrohanketoiminnan käynnistymisestä. Rahoituslähteiden tilanteesta johtuen laajojen, monivuotisten ja monien toimijoiden muodostamien suunnitelmissa tavoiteltujen makrohankkeiden käynnistäminen kertarahoituksella ei ole ollut mahdollista. Hankkeet olisi ollut mahdollista käynnistää nopeammin, jos riittävät rahoitusinstrumentit olisivat olleet käytettävissä vuonna Liitteeseen on koottu hankkeittain valmistelun ja käynnistymisen eteneminen. Vuonna toiminta tapahtui maakuntien liittojen käynnistämissä työryhmissä, joista suurin osa tuotti hankeaihiosta tarkennetun kuvauksen. Poikkeuksina ovat hankkeet M8 ja M14, joiden esiselvitysvaihe alkoi vasta vuonna 2006 ja M4, jonka selvitysvaihetta ei käynnistetä. Vuonna 2006 on ollut käynnissä useita, pääasiassa maakuntien liittojen rahoittamia valmisteluhankkeita, joiden tuloksena on valmistunut kuusi laaja taustaselvitystä ja kullekin hankkeelle on valmisteltu hankesuunnitelmia ja rahoitushakemuksia. Mahdollista valmistelurahoitusta tarvitaan vuonna 2007 enää kahdessa hankkeessa. Makrohankkeiden valmistelun toteutustavan osalta on tehty tarkoituksenmukaisuusharkintaa, sillä toimintaympäristössä on ollut käynnissä laajoja yhteishankkeita ja erilaisia ohjelmaprosesseja. Toimijoiden viesti on, että erilaisia ohjelmia on liikaa. Vuonna 2006 erityisesti osaamiskeskus- ja osin aluekeskusohjelman valmistelu on otettu huomioon: metsäklusteria, bioenergiaa, mittaus- ja hyvinvointitekniikkaa koskevien makrohankkeiden sisältöä sisällytettiin ao. osaamiskeskusohjelmiin. Oske-hakemusten tultua hyväksytyksi makrohanketyölle on löytynyt kotipesä ko. osaamiskeskusohjelmien toteuttajista. Varsinaisten toteutushankkeiden rahoitustarvetta tämä ei muuta. Itä-Suomi -ohjelmalle haetun ns. tulevaisuusrahan puuttuminen on hidastanut, mutta ei estänyt makrohankkeiden valmistelua. Myös ensimmäisten hankkeiden nopealle käynnistymiselle se olisi ollut tärkeä. Tältä osin tilanne on muuttunut: Hankesuunnitteluun ei enää ole käynnistysrahan tarvetta. Käytyjen neuvottelujen tuloksena Itä-Suomi -ohjelman toteuttamiselle kohdennettu yleisrahoitus ei ollut poliittisesti mahdollinen. Sen sijaan valtion rahoitusta yksittäisille

2 makrohankkeille on mahdollista hakea totsu-menettelyn kautta ja lisäksi on sovittu mahdollisuudesta käydä ministeriökohtaisia neuvotteluja hanke-esityksistä. 3. Tilanne hankkeittain ja jatkotoimenpiteet M1a. Metsäsektorin kilpailukyvyn vahvistaminen valmisteluvaiheen raportti Itä-Suomen metsäsektorin kansainvälinen kilpailukyky, valmistui lopulla; se sisälsi arviot makrohankkeen mahdollisiksi painopisteiksi Osaamiskeskusohjelma Forest Industry Futuressa Joensuun osaamiskeskuksen osaamisalan räätälöity kuidun hankinta sisään on kirjoitettu M1a-hankkeen keskeinen sisältö. Hanke on saanut koordinointirahoituksen. TOIMENPITEET: M1a-toteutushankkeita valmistellaan jatkossa Joensuun osken sisältä, vetovastuussa jatkaa Metla (prof. Antti Asikainen). Maakuntien tulee varautua erillisten toteutushankkeiden rahoitukseen EAKR-ohjelmasta. M1 b. Elintarvikesektorin kilpailukyvyn vahvistaminen P-Savon liiton rahoittama valmisteluhanke käynnissä; vetäjänä Sisä-Savon seutuyhtymä Hankesuunnitelmaluonnos Herkullista hyvinvointia Itä-Suomesta, versio sisältää kokonaishahmotuksen makrohankkeelle tämän sateenvarjon alla on valmisteluprosessi kolme toteutushankkeiden aihiota, joiden viimeisimmät versiot ovat: 1. Lähi- ja luomuruoka, hankesuunnitema Kala Delikaatti esiselvitys, hankesuunnitelma Esiselvityshanke luonnollisesti idästä hankkeen perustamisesta, Arktiset aromit ry TOIMENPITEET: Osahankkeiden suunnitelmat käsitellään yhteiskokouksessa kevään 2007 aikana, jonka jälkeen päätetään hankkeen etenemisestä: vaihtoehtoja ovat makrohankkeena eteneminen ja jakautuminen osahankkeisiin, joista osa voi myös edetä pelkästään maakunnallisina. Tämä on makrohankkeista toinen, jossa ns. kokoon juoksemiseen voidaan tarvita vielä valmistelurahoitusta. M2a. Bioenergia Vuonna 2006 on valmistunut Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015, jonka osioita ovat: kestävä energiantuotanto Itä-Suomessa bioenergiakoulutuksen, -tutkimuksen ja.-liiketoimintaosaamisen vahvistaminen itäsuomalaisen bioenergiateknologian, -osaamisen ja toimintamallien kehittäminen ja vienti vuonna 2006 on toteutettu strategiaprosessi puuenergia-alan osaamiskeskittymän (Wenet Centre) kehittämiseksi makrohankkeeseen liittyen parhaillaan kartoitetaan alan tulevia yhteishankkeita toteutushankkeita ovat toteutuneet Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun bioenergia-alan tutkintokoulutuksen alkaminen ja Lappeenrannan teknisen korkeakoulun kansainvälinen bioenergia maisteriohjelma Itä-Suomen energiatoimiston jatkosta neuvotellaan maakuntien kesken; yksi makrohankkeen osioista on vastuutettu energiatoimistolle TOIMENPITEET: Makrohankkeen tukemiseksi vahvistetaan tahtotilaa hakemalla Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015:lle maakuntien poliittinen hyväksyntä, Asia valmistellaan helmikuussa Maakuntien tulee varautua Wenet Centre hankkeen sekä muiden toteutushankkeiden

3 rahoittamiseen EAKR-ohjelmasta v JOSEK/Wenet (Jouko Parviainen) vastaa edelleen hankkeen kokonaisuudesta. M2b. Mittaustekniikan kehittäminen Idänkaaren alueella alan tutkimuslaitokset yliopistoista Kajaanista (ja Oulusta), Joensuusta ja Kuopiosta sekä VTT:ltä ovat organisoituneet yhteistyöhön perustaen pysyvän johtoryhmän ja laatien yhteisen tutkimusohjelman tutkimusohjelman mukaisia tutkimushankkeita, joissa on myös yrityspartnereita on valmisteltu vuodesta 2006 lähtien lähinnä TEKES:n rahoituksiin; ensimmäinen yhteishankehakemus lähtee helmikuussa 2007 Idänkaari -konsortiolla on strategisesti ja toiminnallisesti oleellinen merkitys Kajaanin ja Kuopion VTT-yksiköiden olemassa ololle ja kehittymiselle (=kriittinen massa) Idänkaari yritysedustajilla laajennettuna on aktiivisesti osallistunut Itä-Suomen innovaatiostrategian valmisteluun -> ISI-strategiaan on sisään kirjoitettu mittaus-, optiikkaja sensoritekniikan alan kehittämislinjaukset mittaustekniikan osaamiskeskusohjelman (Measurepolis Kajaani) kautta resurssoidaan Idänkaari-toiminnalle koordinaattori TOIMENPITEET: Idänkaaren johtoryhmä (pj. prof. Timo Jääskeläinen, JoY) vastaa makrohankkeen toteutuksesta; varaudutaan tukemaan hanketta EAKR-rahoituksella Idänkaaren yritysyhteistyön rakentamisessa ja kansainvälistymisessä. M2c. Luovan talouden kehittäminen esiselvityksessä makrohanke on fokusoitu Itä-Suomen mediatuotannon, -koulutuksen ja jakelukeskittymän kehittämiseksi hankevalmistelu on ollut käynnissä maakuntatasoisesti; oske-valmistelussa itäsuomalaisten toimijoiden rooli on ollut suhteellisen vähäinen TOIMENPITEET: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu selvittää mahdollisuudet oske-toimintaa korvaavan makrohanketoiminnan toteutettavuudesta. Vaihtoehtona on toteuttaa hanketoimintaa edelleen maakunnallisena. M3. Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto Tomi Heimosen ja Markku Virtasen toteuttama asiantuntijaselvitys Liiketoimintaosaaminen Itä-Suomessa valmistui keväällä 2006 ja jatkotoimenpiteet linjattiin siinä kahdeksi hankkeeksi: o liiketoimintaosaamisen kehittämisen perushanke o kasvustrategia ja kansainvälistymishanke Perushanke on käynnistynyt Itä-Suomen lääninhallituksen rahoittamalla hankkeella Liiketoimintaosaaminen, innovatiivisuus ja yritysten kasvu ja menestys Itä-Suomessa Kv. hankkeesta jätetään hakemus TEKES:n Liito-ohjelmaan tammikuussa 2007 TOIMENPITEET: M3-hankkeiden jatkovalmistelusta vastaa edelleen Helsingin kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus (prof. Markku Virtanen). M4. Alihankintaa ja yritysyhteistyötä rajan takaa valmisteluhanketta ei ole käynnistetty samaan tavoitteeseen tähtäävää hanketoimintaa on vireillä useissa maakunnissa

4 TOIMENPITEET: Makrohankkeen valmistelua ei käynnistetä, vaan selvitetään hanke/hankkeet, joiden avulla ko. makrohankkeen tavoitteet on toteutettavissa; tällaisia ovat mm. Venäjän lähialueiden teollisuuskylien kehittämiseen liittyvät hankkeet ja venäläiset yritystietokannat. Arvioidaan onko tarpeen tai mahdollista tukea em. hankkeiden verkottumista itäsuomalaiseksi yhteistyöksi. M5. Finnish-Russian Cross-Border University (CBU) Makrohankeen valmisteluvaihe on toteutunut: CBU-yliopistot ovat allekirjoittaneet konsortiosopimuksen Lappeenrannassa vuonna 2007 käynnistyvät ensimmäiset yhteiset maisteriohjelmat kuudella eri opetusalalla Itä-Suomen kaikki yliopistot ovat hankkeessa mukana; Venäjältä Pietarin alueen ja Petroskoin yliopistot; Joensuun yliopisto koordinoi hanketta (Liisa Tahvanainen) pääasiallinen rahoitus on tullut Suomen ulko- ja opetusministeriöistä (valtion budjettirahoitusta) TOIMENPITEET: Maakunnat tukevat Joensuun yliopiston hanke-esitystä OPM:lle CBU-toiminnan jatkorahoittamisesta vuosiksi Hanke sisältää koulutuksen toteuttamista, hankkeen koordinointia ja laadunvarmistusta sekä tohtorikoulutuksen suunnittelua. M6. Lakeland-imagon kohottaminen: Saimaa-Pielinen maailmanperintöhankkeeksi Saimaa-Pielisen maailmanperintö hakemuksen pohjaksi on toteutettu esiselvitysvaihe tiiviinä asiantuntijatyöryhmävalmisteluna ja pidetty julkistusseminaari valmistelun tuloksista paikallisesta sitoutumisesta maailmanperintöhankkeeseen on käyty lausuntokierros, jonka perusteella jatkotoimenpiteistä päätetään tarve Lakeland-imagon kohottamiseen liittyy kysymykseen siitä, missä määrin Itä-Suomen matkailun kansainvälinen markkinointi asettaa aikaisempaa kunnianhimoisempia tavoitteita Lakeland matkailumarkkinoinnin tulevaisuuden osalta on tehty matkailuyrityksien ja toimijoiden näkemykset kartoittava selvitys ja sen jatkona valmistellaan yritysvetoista toimintamallia Itä-Suomen matkailun kansainvälisen markkinoinnin toteuttamiseksi TOIMENPITEET: Maailmanperintöhakemukseen käynnistämiseksi tarvittavasta alueellisesta tahdon muodostuksesta tehdyn selvityksen ja lausuntokierroksen pohjalta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Oikeus em. hakemuksen tekemiseen kuuluu Ympäristöministeriölle, jolle on esitettävä rahoitusvastuuta hakemuksen valmistelutyöstä. Maakunnat varautuvat tukemaan hanketta kehittämishankkeella, jossa alueen järvimatkailun kehittäminen ja matkailualueen imagon (Lakeland) vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita. M7. Itä-Suomen strategiset liikennehankkeet liittojen asiantuntijoista koostuva työryhmä on valmistellut asiasta laajan raportin, joka on käynyt sidosryhmien lausunnoilla asiaa valmistellaan Itä-Suomen neuvottelukunnan käsiteltäväksi ja maakuntahallitusten päätettäväksi Spatial North hankkeesta rahoitettuna on toteutettu Itä-Suomen aluerakenteen suuntaviivat raporttia, joka visioi pidemmälle tulevaisuuteen suuralueen aluerakenteen kehittämistä; raportti toimii viitekehyksenä strategisten liikennehankkeiden linjauksille

5 myös tämä raportti on ollut lausuntokierroksella ja sitä parhaillaan valmistellaan maakuntahallitusten käsiteltäväksi TOIMENPITEET: Maakuntien kesken sovitaan em. asiakirjojen luonteesta yhteistyön suuntaviivoina sekä tehdään päätös toimintamallista, jolla Itä-Suomen strategisia liikennehankkeita voidaan aikaisempaa tehokkaammin ja määrätietoisemmin ajaa poliittisessa päätöksenteossa. M8. Venäjän kielen aseman vahvistaminen hankkeen valmisteluvaihe on organisoitumassa esiselvityshankkeeksi, joka toteutuu alkuvuodesta 2007; toteutustahona on Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Lappeenrannasta TOIMENPITEET: Jatkotoimenpiteitä tarkastellaan selvityksen valmistuttua M9. East Side Story -tapahtumamatkailun liiketoimintamallit ja verkostot makrohankkeen kokonaissuunnitelma on valmistumassa; suunnitellut toimenpiteet jakaantuvat kolmeen osioon: 1. tapahtumamatkailun liiketoimintamallit /yhteistoimintamallit 2. matkailun tuotteistaminen, markkinointi ja myynti 3. verkostoituminen kokonaisuutta tukemaan on tarkoitus käynnistää erillishankkeita, joista ensimmäinen ESS vaikuttaa tapahtumien vaikutusten arvioimishanke käynnistyy helmikuussa 2007 ESS hanke tulee kytkeytymään myös matkailun osaamiskeskustoimintaan, joka käytännössä kokoaa ja kehittää alan huippuosaamista koko Itä-Suomessa TOIMENPITEET: Joensuun yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus (Savonlinna) vastaa hankkeen toteutuksesta; kunkin hankeosion osalta varmistetaan verkoston itäsuomalainen kattavuus ja toimijoiden sitoutuminen. M10. Väestön ikääntymisen haasteet ja mahdollisuudet makrohankkeen toteutus on alkanut Hyvinvointipalvelujen uudet mallit Itä- Suomen ikääntyville hankkeella, jota koordinoi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja joka on rahoitettu Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelmasta (vetäjänä Leena Virratvuori) osahankkeina tässä vaiheessa ovat: 1. Varhainen mukaantulo (VAMU), toteutusvastuu Kuopion kaupungin sote-keskus 2. Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi, toteutus Kainuun maakunta kuntayhtymä 3. Tieto- ja viestintätekniikka ikääntyvien toimintakyvyn tukemisessa, tot. DIAK hanke toimii myös hyvinvointialan itäsuomalaisten hankkeiden ja kehittäjien foorumina TOIMENPITEET: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastaa hankkeen laajentamisesta ja toimijaverkoston vahvistamisesta ja kokoa M10 hankkeen/hankekokonaisuuden. Kaikkien maakuntien osalta tarvitaan verkoston vahvistamista. M11. Terveyden edistäminen makrohankkeen toteutus on käynnistynyt vuoden 2006 lopulla hankkeella Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden itäsuomalainen polku, jota koordinoi Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja joka on rahoitettu Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelmasta

6 hankkeessa mallinnetaan ja siirretään maakunnissa jo toimivia ns. hyviä käytäntöjä tavoite on laajentaa hankkeen sisältöä ja toiminta-aluetta koko Itä-Suomeen pilottivaiheen jälkeen TOIMENPITEET: Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa käynnistyneen hankkeen kautta hankkeen laajentamisesta ja toimijaverkoston vahvistamisesta ja kokoa M10 -hankkeen/ hankekokonaisuuden. Kaikkien maakuntien osalta tarvitaan verkoston vahvistamista. M12 Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen hankesuunnitteluvaiheen hanke on toteutettu vuoden 2006 loppuun mennessä, jonka tuloksena on syntynyt Toimenpideohjelma hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen Itä-Suomessa (joka sisältää kokonaishankkeen kuvauksen ja vaiheistuksen suunnitelman) Luotu alan toimijoiden itäsuomalainen verkosto Käynnistetty makrohankkeen toiminta Toimivat palveluprosessit (COOP) hankkeella, jota koordinoi Ylä-Savon kehitys Oy ja joka on rahoitettu Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelmasta TOIMENPITEET: Hyvinvointiyrittäjyyden kehittämisen tahtotilasta käydään kevään 2007 aikana valmistelu- ja päätösprosessi maakuntien liittojen kesken. Ylä-Savon kehitys Oy jatkaa hankekokonaisuuden rakentamista. M13. Hyvinvointiteknologian osaaminen ja vienti Hyvinvointiteknologiahankkeen osalta käynnistyshankkeen suunnittelu on aloitettu osaamiskeskusohjelmavalmistelun päätyttyä; tavoitteena on saada käynnistyshankkeen hakemus käsittelyyn helmikuun alussa ja vaihe toteutettua vuoden 2007 aikana hankkeessa on hahmotettu kaksi toimenpidettä: 1. hyvinvointiteknologian tuotteistamisen ja viennin kehittäminen Itä-Suomessa 2. itsenäisen suoriutumisen innovaatiorakenteen kokoaminen TOIMENPITEET: Kokonaishankesuunnitelma tarkennetaan vuoden 2007 aikana ja hanke laajennetaan alueellisesti ja sisällöllisesti täyteen laajuuteen vuoden 2008 alusta. Teknia Oy ja ISAK jatkavat hankkeen vastuutahoina. M14. Itä-Suomesta maahanmuuttopolitiikan pilottialue Esiselvitysvaihe toteutettiin kesällä 2006 Etelä-Savon TE-keskuksen toimesta; valmistunut n. 100 s. raportti, josta tiivistelmä 23 sivua (mukana ollut 60 keskeistä virkamiestä 5 eri maakunnasta) Hanke-ehdotus on käsitelty maakuntajohtajien kokouksessa ja lopullisen makrohankkeen rahoitushakemuksen valmistelun on määrä alkaa helmikuussa Etelä-Savon TE-keskuksen vetämänä Edellä mainitun tapaamisen tavoitteena on saada käyntiin kaikki Itä-Suomen maakunnat käsittävä, useita yhtenäisiä osatavoitteita ja -tehtäviä toteuttava makrohankehakemus rahoituspäättäjien käsittelyyn TOIMENPITEET: Hankehakemuksen valmistelu käynnistetään helmikuun 2007 alussa Etelä- Savon te-keskuksen vetämänä. Hanke käynnistyy alkusyksystä 2007 ESR 4-hankkeena budjetilla yli 4 miljoonaa.

7 MAKROHANKKEIDEN TOTEUTUSVAIHE TAMMIKUU 2007 ( ) KELTAINEN = toiminta VIHREÄ = toiminta 2006; punainen = kriittinen tekijä jatkossa Käynnistys/ Esiselvitys Valm. hanke Hankesuunn. M1a M1b M2a M2b M2c M3 M4 Hankeaihio valmis Hankeaihio valmis I-S bioen. ohjelma! Yhteinen johtoryhmä toimii Hankeaihio Hankeaihio Ei käynnistetä Oskeprosesssi 2006 Toteutettu, jatkuu virkatyönä Toteutettu + oske-valm. Oske ja ISIvalmistelu 2006 Toteutettavu us selvitetään Toteutettu selvitys M5 Valm Käynnistyi M6 M7 E-S.n maak. liitossa Maak. liittojen työryhmä Erill.selvitys toteutettu ja julkaistu Ens. TEKEShanke 2/2007, rahoitus Tot. viiveellä 2008 alk.? Hankeosiota lisää Rahoitus? Toteutetaan muuna yhteishankkeena? Jatkohanke, TOIMENPITEE T OPM:lle YM:n rahoitus hakemusvalmisteluun?hyödyntämishanke? Aluerakenneselvitys, M7-selvitys Sisällä oskesuunnitelmissa Valmistelussa 3 osahanketta, rah.tarve? Wenet Center valm. jatkuu suunn.tekes -hankkeita 4-5 Jatkuu: kaksi osioita 6 eri koul.ohj. suunnittelu Lausuntokierros -> maakuntien päätös? MAKROn käynnistys/ pilottihanke Joensuun oske valmistelee toteutushankeet Mahd. 2007; rahoitus? Koko MAKROn toteutus Kv. osa- tai jatkohanke Mahdollinen myöhemmin Koulutukset Käynn Valmistelussa Käynnissä ilman erillisrahoitusta Käynnissä Toteutunut Kytkentä Lakeland kv. markkinontiin?? Puiteohj. rahoitusta mahd. hakea On kv. hanke sisällään Hakemus UNESCO:lle? Lakeland kv. markkinointi? Yhteistyö Karj. tasav. kanssa? Lausunnot? 2007 Toteutuu neuvottelukunnan kautta? M8 Startti 2006 Käynnistyy Rahoitus? Venäjä? M9 Hankeaihio Selvitys Hankekokonai Hakemus uusiutunut valmistuu suus hahmottunut ISLh: käynn /2007 M10 + Tot. -> ei hakemusta M11 + Tot. -> hakemus M12 Hankeaihio Tot. -> Toimenpideohjelma M13a Hankeaihio M13b Hankeaihio M14 Startti 2006 Selvitys valmis Oske-valm. Ako-valm. I-S innov. toimet I-S innov. toimet; STM I-S innov. toimet Tullut hylsyjä Tullut hylsyjä Käynnistyy 2/2007 Pilotti käynnissä Pilotti käynnissä Pilotti käynnissä Rahoitus? Uusi startti Rahoitus? Uusi startti ESR4 hanke Hankkeen laajentaminen? Hankkeen laajentaminen? Hankkeen laajentaminen? Sitoutuminen? Rahoituksen laajuus? Kv. yhteismarkkinointi Venäjä Vientinäkymät?? mahd. ENPIkytkentä?

8 ERITTELY KÄYNNISTYNEISTÄ HANKKEISTA / TOTEUTUSTOIMENPITEISTÄ M2a/ Bioenergia: Uudet alan koulutusohjelmat käynnistysvalmiina Lappeenrannan tekn. yliopistolla ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululla; opiskelijahaku 2007 M2b/ Idänkaari: Tutkimuslaitosten verkosto toimii organisoituneena yhteisen johtoryhmän kautta, joka on koordinoi hankevalmistelua ja on osallistunut mm. osaamiskeskusohjelman (Measurepolis Kajaani) valmisteluun ja ISI-prosessiin. M3/ Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto: Liiketoimintaosaaminen, innovatiivisuus ja yritysten kasvu ja menestys Itä-Suomessa hanke; rahoitus v Itä-Suomen lääninhallitus M5 Cross-border university (CBU) hanke: kuuden kansainvälisen maisterikoulutusohjelman suunnittelu toteutettu useana hankkeena, joita ovat rahoittaneet opetusministeriö ja ulkoasiainministeriö (lähialueyhteistyö); syntynyt yliopistojen välinen yhteistyösopimus allekirjoitettu M9/ East Side Story: Hankkeen työnimenä on Tapahtumamatkailun liiketoimintamallit ja verkostot. Rahoituspäätösvaiheessa ESS vaikuttaa, tapahtumien vaikutusten arviointihanke ; hakija Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus; rah. Itä-Suomen lääninhallitus M10/ Väestön ikääntymisen haasteet ja mahdollisuudet: : Käynnistynyt Hyvinvointipalvelujen uudet mallit Itä-Suomen ikääntyville Pohjois-Karjalan maakuntaliiton koordinoima yhteishanke ; neljä eri osahanketta, rahoitus Itä-Suomen innovatiiviset toimet -ohjelma M11/ Terveyden edistämisen toteutus ja myynti: Käynnistynyt Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden itäsuomalainen polku hanke; koord. Kainuun maakunta kuntayhtymä; rahoitus Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelma M12/ Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen: Käynnistynyt Toimivat palveluprosessit hanke; koord. Ylä-Savon kehitys Oy; rahoitus Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelma VALMISTUNEET LAAJAT (TOTEUTETTAVUUS)SELVITYKSET M2a/ Bioenergia: Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 (makrohanketoimijoiden yhteinen ohjelma) M3/ Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto: Julkaistu selvitys Liiketoimintaosaaminen Itä- Suomessa; Helsingin kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus (Mikkeli); T. Heimonen & M. Virtanen M6/ Lakeland-imagon kohottaminen Saimaa-Pielinen maailmanperintökohteeksi: Asiantuntijatyöryhmän selvitys julkaisuna ; tämän jälkeen alueilla lausuntokierroksella M7/ Itä-Suomen strategiset liikennehankkeet: Itä-Suomen aluerakenteen suuntaviivat 2030 raportti ja M7- strategiset liikennehankkeet selvitykset ovat olleet lausuntokierroksilla ja valmistuvat Itä-Suomen neuvottelukunnan ja maakuntahallitusten käsittelyyn maaliskuuhun 2007 M12/ Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen: Valmiina toimenpideohjelma Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen Itä-Suomessa ; Ylä-Savon Kehitys Oy/ Sari Andersson M14/ Maahanmuuttopolitiikan pilottialue: Taustaselvitys Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi ; julkaisu , Etelä-Savon TE-keskus, Sanna Miettunen.

9 MAKROHANKKEIDEN PRIORISOINTI Yhteenveto ( ) Etelä- Etelä-Savo Kainuu Pohjois- Pohjois- YHT: Karjala Karjala Savo M1a X X 2 M1b X (osin) 1 M2a (X) X X 3 M2b X X 2 M2c? M3 v 1 M4?? M5 X X 2 M6 X v -- X 3 M7 X 1 M8 X 1 M9 v 1 M10 X X X 3 M11 X X 2 M12 X 1 M13a X 1 M13b M14 v X X 3 X - KÄRKIHANKE -- Ei osallistu? Kriittinen hanke v Etelä-Savon vetovastuulla olevat Huom. M1a hankkeen toteuttamista osken kautta ja osana on kannatettu kahdessa lausunnossa. Etelä-Savon kommentti: Hankepriorisointia ei tässä vaiheessa tarvita, hankkeet priorisoituvat toteutuessaan. Taulukkoon on merkitty vihreällä taustalla hankkeet, jotka ovat tämän tulkinnan mukaisesti jo priorisoituneet. Etelä-Savon sarakkeeseen on merkitty hankkeet, jotka ovat olleet Etelä-Savon valmisteluvastuulla.

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006 Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Kaisa Korhonen 2009 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Itä-Suomen innovaatiostrategia. Patrik Laxell

Itä-Suomen innovaatiostrategia. Patrik Laxell Itä-Suomen innovaatiostrategia Patrik Laxell Itä-Suomen innovaatiostrategia Patrik Laxell Synocus Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004 SAVO SINUKSI Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistui Puheenjohtaja Markku Rossin haastattelu Kunnallisvaalit vaikuttivat maakuntahallintoon

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 1 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Seutuhallitus 19.3.2009 Tarkastuslautakunta 8.5.2009 Seutuvaltuusto 11.6.2009 2 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Toimintakertomus

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JA LÄHISEUTUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JA LÄHISEUTUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JA LÄHISEUTUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Loppuraportti 18.2.2010 Risto Hämäläinen 1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISTYÖSELVITYS Kohteena lähiseutujen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot