Itä-Suomi ohjelma/ ohjelmajohtaja ISNK Liite 4 Pentti Malinen ITÄ-SUOMI OHJELMAN TOTEUTUMINEN JA JATKOTOIMENPITEET RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomi ohjelma/ ohjelmajohtaja ISNK Liite 4 Pentti Malinen ITÄ-SUOMI OHJELMAN TOTEUTUMINEN JA JATKOTOIMENPITEET RAPORTTI 31.01."

Transkriptio

1 Itä-Suomi ohjelma/ ohjelmajohtaja ISNK Liite 4 Pentti Malinen ITÄ-SUOMI OHJELMAN TOTEUTUMINEN JA JATKOTOIMENPITEET RAPORTTI Taustaksi Itä-Suomi ohjelma koostuu Itä-Suomen suuret tulevaisuuden kysymykset työryhmän esittämistä makrohankkeista ja toimintamalleista. Itä-Suomi -ohjelman toimeenpanon koordinoinnista vastaa ohjelmajohtaja ( ). Makrohankkeiden valmistelutilanteesta raportoitiin neuvottelukunnalle ja Vuokatin huippukokouksessa esiteltiin ohjelman toteutussuunnitelma. Tämä asiakirja sisältää Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa käsitellyn ohjelmajohtajan katsauksen Itä-Suomi -ohjelman toteutustilanteeseen sekä jatkotoimenpiteet. 2. Kokonaistilanne Vuoden 2007 alussa Itä-Suomi -ohjelmaan sisältyneistä makrohanke-toimenpiteetten 18 eri osiosta: ensimmäisen rahoituspäätöksen saaneita on kuusi hanketta ja kevään 2007 aikana jätetään ens. rahoitushakemukset kuudesta hankkeesta. Näissä hankkeissa on kyse makrohanketoiminnan käynnistymisestä. Rahoituslähteiden tilanteesta johtuen laajojen, monivuotisten ja monien toimijoiden muodostamien suunnitelmissa tavoiteltujen makrohankkeiden käynnistäminen kertarahoituksella ei ole ollut mahdollista. Hankkeet olisi ollut mahdollista käynnistää nopeammin, jos riittävät rahoitusinstrumentit olisivat olleet käytettävissä vuonna Liitteeseen on koottu hankkeittain valmistelun ja käynnistymisen eteneminen. Vuonna toiminta tapahtui maakuntien liittojen käynnistämissä työryhmissä, joista suurin osa tuotti hankeaihiosta tarkennetun kuvauksen. Poikkeuksina ovat hankkeet M8 ja M14, joiden esiselvitysvaihe alkoi vasta vuonna 2006 ja M4, jonka selvitysvaihetta ei käynnistetä. Vuonna 2006 on ollut käynnissä useita, pääasiassa maakuntien liittojen rahoittamia valmisteluhankkeita, joiden tuloksena on valmistunut kuusi laaja taustaselvitystä ja kullekin hankkeelle on valmisteltu hankesuunnitelmia ja rahoitushakemuksia. Mahdollista valmistelurahoitusta tarvitaan vuonna 2007 enää kahdessa hankkeessa. Makrohankkeiden valmistelun toteutustavan osalta on tehty tarkoituksenmukaisuusharkintaa, sillä toimintaympäristössä on ollut käynnissä laajoja yhteishankkeita ja erilaisia ohjelmaprosesseja. Toimijoiden viesti on, että erilaisia ohjelmia on liikaa. Vuonna 2006 erityisesti osaamiskeskus- ja osin aluekeskusohjelman valmistelu on otettu huomioon: metsäklusteria, bioenergiaa, mittaus- ja hyvinvointitekniikkaa koskevien makrohankkeiden sisältöä sisällytettiin ao. osaamiskeskusohjelmiin. Oske-hakemusten tultua hyväksytyksi makrohanketyölle on löytynyt kotipesä ko. osaamiskeskusohjelmien toteuttajista. Varsinaisten toteutushankkeiden rahoitustarvetta tämä ei muuta. Itä-Suomi -ohjelmalle haetun ns. tulevaisuusrahan puuttuminen on hidastanut, mutta ei estänyt makrohankkeiden valmistelua. Myös ensimmäisten hankkeiden nopealle käynnistymiselle se olisi ollut tärkeä. Tältä osin tilanne on muuttunut: Hankesuunnitteluun ei enää ole käynnistysrahan tarvetta. Käytyjen neuvottelujen tuloksena Itä-Suomi -ohjelman toteuttamiselle kohdennettu yleisrahoitus ei ollut poliittisesti mahdollinen. Sen sijaan valtion rahoitusta yksittäisille

2 makrohankkeille on mahdollista hakea totsu-menettelyn kautta ja lisäksi on sovittu mahdollisuudesta käydä ministeriökohtaisia neuvotteluja hanke-esityksistä. 3. Tilanne hankkeittain ja jatkotoimenpiteet M1a. Metsäsektorin kilpailukyvyn vahvistaminen valmisteluvaiheen raportti Itä-Suomen metsäsektorin kansainvälinen kilpailukyky, valmistui lopulla; se sisälsi arviot makrohankkeen mahdollisiksi painopisteiksi Osaamiskeskusohjelma Forest Industry Futuressa Joensuun osaamiskeskuksen osaamisalan räätälöity kuidun hankinta sisään on kirjoitettu M1a-hankkeen keskeinen sisältö. Hanke on saanut koordinointirahoituksen. TOIMENPITEET: M1a-toteutushankkeita valmistellaan jatkossa Joensuun osken sisältä, vetovastuussa jatkaa Metla (prof. Antti Asikainen). Maakuntien tulee varautua erillisten toteutushankkeiden rahoitukseen EAKR-ohjelmasta. M1 b. Elintarvikesektorin kilpailukyvyn vahvistaminen P-Savon liiton rahoittama valmisteluhanke käynnissä; vetäjänä Sisä-Savon seutuyhtymä Hankesuunnitelmaluonnos Herkullista hyvinvointia Itä-Suomesta, versio sisältää kokonaishahmotuksen makrohankkeelle tämän sateenvarjon alla on valmisteluprosessi kolme toteutushankkeiden aihiota, joiden viimeisimmät versiot ovat: 1. Lähi- ja luomuruoka, hankesuunnitema Kala Delikaatti esiselvitys, hankesuunnitelma Esiselvityshanke luonnollisesti idästä hankkeen perustamisesta, Arktiset aromit ry TOIMENPITEET: Osahankkeiden suunnitelmat käsitellään yhteiskokouksessa kevään 2007 aikana, jonka jälkeen päätetään hankkeen etenemisestä: vaihtoehtoja ovat makrohankkeena eteneminen ja jakautuminen osahankkeisiin, joista osa voi myös edetä pelkästään maakunnallisina. Tämä on makrohankkeista toinen, jossa ns. kokoon juoksemiseen voidaan tarvita vielä valmistelurahoitusta. M2a. Bioenergia Vuonna 2006 on valmistunut Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015, jonka osioita ovat: kestävä energiantuotanto Itä-Suomessa bioenergiakoulutuksen, -tutkimuksen ja.-liiketoimintaosaamisen vahvistaminen itäsuomalaisen bioenergiateknologian, -osaamisen ja toimintamallien kehittäminen ja vienti vuonna 2006 on toteutettu strategiaprosessi puuenergia-alan osaamiskeskittymän (Wenet Centre) kehittämiseksi makrohankkeeseen liittyen parhaillaan kartoitetaan alan tulevia yhteishankkeita toteutushankkeita ovat toteutuneet Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun bioenergia-alan tutkintokoulutuksen alkaminen ja Lappeenrannan teknisen korkeakoulun kansainvälinen bioenergia maisteriohjelma Itä-Suomen energiatoimiston jatkosta neuvotellaan maakuntien kesken; yksi makrohankkeen osioista on vastuutettu energiatoimistolle TOIMENPITEET: Makrohankkeen tukemiseksi vahvistetaan tahtotilaa hakemalla Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015:lle maakuntien poliittinen hyväksyntä, Asia valmistellaan helmikuussa Maakuntien tulee varautua Wenet Centre hankkeen sekä muiden toteutushankkeiden

3 rahoittamiseen EAKR-ohjelmasta v JOSEK/Wenet (Jouko Parviainen) vastaa edelleen hankkeen kokonaisuudesta. M2b. Mittaustekniikan kehittäminen Idänkaaren alueella alan tutkimuslaitokset yliopistoista Kajaanista (ja Oulusta), Joensuusta ja Kuopiosta sekä VTT:ltä ovat organisoituneet yhteistyöhön perustaen pysyvän johtoryhmän ja laatien yhteisen tutkimusohjelman tutkimusohjelman mukaisia tutkimushankkeita, joissa on myös yrityspartnereita on valmisteltu vuodesta 2006 lähtien lähinnä TEKES:n rahoituksiin; ensimmäinen yhteishankehakemus lähtee helmikuussa 2007 Idänkaari -konsortiolla on strategisesti ja toiminnallisesti oleellinen merkitys Kajaanin ja Kuopion VTT-yksiköiden olemassa ololle ja kehittymiselle (=kriittinen massa) Idänkaari yritysedustajilla laajennettuna on aktiivisesti osallistunut Itä-Suomen innovaatiostrategian valmisteluun -> ISI-strategiaan on sisään kirjoitettu mittaus-, optiikkaja sensoritekniikan alan kehittämislinjaukset mittaustekniikan osaamiskeskusohjelman (Measurepolis Kajaani) kautta resurssoidaan Idänkaari-toiminnalle koordinaattori TOIMENPITEET: Idänkaaren johtoryhmä (pj. prof. Timo Jääskeläinen, JoY) vastaa makrohankkeen toteutuksesta; varaudutaan tukemaan hanketta EAKR-rahoituksella Idänkaaren yritysyhteistyön rakentamisessa ja kansainvälistymisessä. M2c. Luovan talouden kehittäminen esiselvityksessä makrohanke on fokusoitu Itä-Suomen mediatuotannon, -koulutuksen ja jakelukeskittymän kehittämiseksi hankevalmistelu on ollut käynnissä maakuntatasoisesti; oske-valmistelussa itäsuomalaisten toimijoiden rooli on ollut suhteellisen vähäinen TOIMENPITEET: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu selvittää mahdollisuudet oske-toimintaa korvaavan makrohanketoiminnan toteutettavuudesta. Vaihtoehtona on toteuttaa hanketoimintaa edelleen maakunnallisena. M3. Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto Tomi Heimosen ja Markku Virtasen toteuttama asiantuntijaselvitys Liiketoimintaosaaminen Itä-Suomessa valmistui keväällä 2006 ja jatkotoimenpiteet linjattiin siinä kahdeksi hankkeeksi: o liiketoimintaosaamisen kehittämisen perushanke o kasvustrategia ja kansainvälistymishanke Perushanke on käynnistynyt Itä-Suomen lääninhallituksen rahoittamalla hankkeella Liiketoimintaosaaminen, innovatiivisuus ja yritysten kasvu ja menestys Itä-Suomessa Kv. hankkeesta jätetään hakemus TEKES:n Liito-ohjelmaan tammikuussa 2007 TOIMENPITEET: M3-hankkeiden jatkovalmistelusta vastaa edelleen Helsingin kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus (prof. Markku Virtanen). M4. Alihankintaa ja yritysyhteistyötä rajan takaa valmisteluhanketta ei ole käynnistetty samaan tavoitteeseen tähtäävää hanketoimintaa on vireillä useissa maakunnissa

4 TOIMENPITEET: Makrohankkeen valmistelua ei käynnistetä, vaan selvitetään hanke/hankkeet, joiden avulla ko. makrohankkeen tavoitteet on toteutettavissa; tällaisia ovat mm. Venäjän lähialueiden teollisuuskylien kehittämiseen liittyvät hankkeet ja venäläiset yritystietokannat. Arvioidaan onko tarpeen tai mahdollista tukea em. hankkeiden verkottumista itäsuomalaiseksi yhteistyöksi. M5. Finnish-Russian Cross-Border University (CBU) Makrohankeen valmisteluvaihe on toteutunut: CBU-yliopistot ovat allekirjoittaneet konsortiosopimuksen Lappeenrannassa vuonna 2007 käynnistyvät ensimmäiset yhteiset maisteriohjelmat kuudella eri opetusalalla Itä-Suomen kaikki yliopistot ovat hankkeessa mukana; Venäjältä Pietarin alueen ja Petroskoin yliopistot; Joensuun yliopisto koordinoi hanketta (Liisa Tahvanainen) pääasiallinen rahoitus on tullut Suomen ulko- ja opetusministeriöistä (valtion budjettirahoitusta) TOIMENPITEET: Maakunnat tukevat Joensuun yliopiston hanke-esitystä OPM:lle CBU-toiminnan jatkorahoittamisesta vuosiksi Hanke sisältää koulutuksen toteuttamista, hankkeen koordinointia ja laadunvarmistusta sekä tohtorikoulutuksen suunnittelua. M6. Lakeland-imagon kohottaminen: Saimaa-Pielinen maailmanperintöhankkeeksi Saimaa-Pielisen maailmanperintö hakemuksen pohjaksi on toteutettu esiselvitysvaihe tiiviinä asiantuntijatyöryhmävalmisteluna ja pidetty julkistusseminaari valmistelun tuloksista paikallisesta sitoutumisesta maailmanperintöhankkeeseen on käyty lausuntokierros, jonka perusteella jatkotoimenpiteistä päätetään tarve Lakeland-imagon kohottamiseen liittyy kysymykseen siitä, missä määrin Itä-Suomen matkailun kansainvälinen markkinointi asettaa aikaisempaa kunnianhimoisempia tavoitteita Lakeland matkailumarkkinoinnin tulevaisuuden osalta on tehty matkailuyrityksien ja toimijoiden näkemykset kartoittava selvitys ja sen jatkona valmistellaan yritysvetoista toimintamallia Itä-Suomen matkailun kansainvälisen markkinoinnin toteuttamiseksi TOIMENPITEET: Maailmanperintöhakemukseen käynnistämiseksi tarvittavasta alueellisesta tahdon muodostuksesta tehdyn selvityksen ja lausuntokierroksen pohjalta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Oikeus em. hakemuksen tekemiseen kuuluu Ympäristöministeriölle, jolle on esitettävä rahoitusvastuuta hakemuksen valmistelutyöstä. Maakunnat varautuvat tukemaan hanketta kehittämishankkeella, jossa alueen järvimatkailun kehittäminen ja matkailualueen imagon (Lakeland) vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita. M7. Itä-Suomen strategiset liikennehankkeet liittojen asiantuntijoista koostuva työryhmä on valmistellut asiasta laajan raportin, joka on käynyt sidosryhmien lausunnoilla asiaa valmistellaan Itä-Suomen neuvottelukunnan käsiteltäväksi ja maakuntahallitusten päätettäväksi Spatial North hankkeesta rahoitettuna on toteutettu Itä-Suomen aluerakenteen suuntaviivat raporttia, joka visioi pidemmälle tulevaisuuteen suuralueen aluerakenteen kehittämistä; raportti toimii viitekehyksenä strategisten liikennehankkeiden linjauksille

5 myös tämä raportti on ollut lausuntokierroksella ja sitä parhaillaan valmistellaan maakuntahallitusten käsiteltäväksi TOIMENPITEET: Maakuntien kesken sovitaan em. asiakirjojen luonteesta yhteistyön suuntaviivoina sekä tehdään päätös toimintamallista, jolla Itä-Suomen strategisia liikennehankkeita voidaan aikaisempaa tehokkaammin ja määrätietoisemmin ajaa poliittisessa päätöksenteossa. M8. Venäjän kielen aseman vahvistaminen hankkeen valmisteluvaihe on organisoitumassa esiselvityshankkeeksi, joka toteutuu alkuvuodesta 2007; toteutustahona on Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Lappeenrannasta TOIMENPITEET: Jatkotoimenpiteitä tarkastellaan selvityksen valmistuttua M9. East Side Story -tapahtumamatkailun liiketoimintamallit ja verkostot makrohankkeen kokonaissuunnitelma on valmistumassa; suunnitellut toimenpiteet jakaantuvat kolmeen osioon: 1. tapahtumamatkailun liiketoimintamallit /yhteistoimintamallit 2. matkailun tuotteistaminen, markkinointi ja myynti 3. verkostoituminen kokonaisuutta tukemaan on tarkoitus käynnistää erillishankkeita, joista ensimmäinen ESS vaikuttaa tapahtumien vaikutusten arvioimishanke käynnistyy helmikuussa 2007 ESS hanke tulee kytkeytymään myös matkailun osaamiskeskustoimintaan, joka käytännössä kokoaa ja kehittää alan huippuosaamista koko Itä-Suomessa TOIMENPITEET: Joensuun yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus (Savonlinna) vastaa hankkeen toteutuksesta; kunkin hankeosion osalta varmistetaan verkoston itäsuomalainen kattavuus ja toimijoiden sitoutuminen. M10. Väestön ikääntymisen haasteet ja mahdollisuudet makrohankkeen toteutus on alkanut Hyvinvointipalvelujen uudet mallit Itä- Suomen ikääntyville hankkeella, jota koordinoi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja joka on rahoitettu Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelmasta (vetäjänä Leena Virratvuori) osahankkeina tässä vaiheessa ovat: 1. Varhainen mukaantulo (VAMU), toteutusvastuu Kuopion kaupungin sote-keskus 2. Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi, toteutus Kainuun maakunta kuntayhtymä 3. Tieto- ja viestintätekniikka ikääntyvien toimintakyvyn tukemisessa, tot. DIAK hanke toimii myös hyvinvointialan itäsuomalaisten hankkeiden ja kehittäjien foorumina TOIMENPITEET: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastaa hankkeen laajentamisesta ja toimijaverkoston vahvistamisesta ja kokoa M10 hankkeen/hankekokonaisuuden. Kaikkien maakuntien osalta tarvitaan verkoston vahvistamista. M11. Terveyden edistäminen makrohankkeen toteutus on käynnistynyt vuoden 2006 lopulla hankkeella Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden itäsuomalainen polku, jota koordinoi Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja joka on rahoitettu Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelmasta

6 hankkeessa mallinnetaan ja siirretään maakunnissa jo toimivia ns. hyviä käytäntöjä tavoite on laajentaa hankkeen sisältöä ja toiminta-aluetta koko Itä-Suomeen pilottivaiheen jälkeen TOIMENPITEET: Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa käynnistyneen hankkeen kautta hankkeen laajentamisesta ja toimijaverkoston vahvistamisesta ja kokoa M10 -hankkeen/ hankekokonaisuuden. Kaikkien maakuntien osalta tarvitaan verkoston vahvistamista. M12 Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen hankesuunnitteluvaiheen hanke on toteutettu vuoden 2006 loppuun mennessä, jonka tuloksena on syntynyt Toimenpideohjelma hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen Itä-Suomessa (joka sisältää kokonaishankkeen kuvauksen ja vaiheistuksen suunnitelman) Luotu alan toimijoiden itäsuomalainen verkosto Käynnistetty makrohankkeen toiminta Toimivat palveluprosessit (COOP) hankkeella, jota koordinoi Ylä-Savon kehitys Oy ja joka on rahoitettu Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelmasta TOIMENPITEET: Hyvinvointiyrittäjyyden kehittämisen tahtotilasta käydään kevään 2007 aikana valmistelu- ja päätösprosessi maakuntien liittojen kesken. Ylä-Savon kehitys Oy jatkaa hankekokonaisuuden rakentamista. M13. Hyvinvointiteknologian osaaminen ja vienti Hyvinvointiteknologiahankkeen osalta käynnistyshankkeen suunnittelu on aloitettu osaamiskeskusohjelmavalmistelun päätyttyä; tavoitteena on saada käynnistyshankkeen hakemus käsittelyyn helmikuun alussa ja vaihe toteutettua vuoden 2007 aikana hankkeessa on hahmotettu kaksi toimenpidettä: 1. hyvinvointiteknologian tuotteistamisen ja viennin kehittäminen Itä-Suomessa 2. itsenäisen suoriutumisen innovaatiorakenteen kokoaminen TOIMENPITEET: Kokonaishankesuunnitelma tarkennetaan vuoden 2007 aikana ja hanke laajennetaan alueellisesti ja sisällöllisesti täyteen laajuuteen vuoden 2008 alusta. Teknia Oy ja ISAK jatkavat hankkeen vastuutahoina. M14. Itä-Suomesta maahanmuuttopolitiikan pilottialue Esiselvitysvaihe toteutettiin kesällä 2006 Etelä-Savon TE-keskuksen toimesta; valmistunut n. 100 s. raportti, josta tiivistelmä 23 sivua (mukana ollut 60 keskeistä virkamiestä 5 eri maakunnasta) Hanke-ehdotus on käsitelty maakuntajohtajien kokouksessa ja lopullisen makrohankkeen rahoitushakemuksen valmistelun on määrä alkaa helmikuussa Etelä-Savon TE-keskuksen vetämänä Edellä mainitun tapaamisen tavoitteena on saada käyntiin kaikki Itä-Suomen maakunnat käsittävä, useita yhtenäisiä osatavoitteita ja -tehtäviä toteuttava makrohankehakemus rahoituspäättäjien käsittelyyn TOIMENPITEET: Hankehakemuksen valmistelu käynnistetään helmikuun 2007 alussa Etelä- Savon te-keskuksen vetämänä. Hanke käynnistyy alkusyksystä 2007 ESR 4-hankkeena budjetilla yli 4 miljoonaa.

7 MAKROHANKKEIDEN TOTEUTUSVAIHE TAMMIKUU 2007 ( ) KELTAINEN = toiminta VIHREÄ = toiminta 2006; punainen = kriittinen tekijä jatkossa Käynnistys/ Esiselvitys Valm. hanke Hankesuunn. M1a M1b M2a M2b M2c M3 M4 Hankeaihio valmis Hankeaihio valmis I-S bioen. ohjelma! Yhteinen johtoryhmä toimii Hankeaihio Hankeaihio Ei käynnistetä Oskeprosesssi 2006 Toteutettu, jatkuu virkatyönä Toteutettu + oske-valm. Oske ja ISIvalmistelu 2006 Toteutettavu us selvitetään Toteutettu selvitys M5 Valm Käynnistyi M6 M7 E-S.n maak. liitossa Maak. liittojen työryhmä Erill.selvitys toteutettu ja julkaistu Ens. TEKEShanke 2/2007, rahoitus Tot. viiveellä 2008 alk.? Hankeosiota lisää Rahoitus? Toteutetaan muuna yhteishankkeena? Jatkohanke, TOIMENPITEE T OPM:lle YM:n rahoitus hakemusvalmisteluun?hyödyntämishanke? Aluerakenneselvitys, M7-selvitys Sisällä oskesuunnitelmissa Valmistelussa 3 osahanketta, rah.tarve? Wenet Center valm. jatkuu suunn.tekes -hankkeita 4-5 Jatkuu: kaksi osioita 6 eri koul.ohj. suunnittelu Lausuntokierros -> maakuntien päätös? MAKROn käynnistys/ pilottihanke Joensuun oske valmistelee toteutushankeet Mahd. 2007; rahoitus? Koko MAKROn toteutus Kv. osa- tai jatkohanke Mahdollinen myöhemmin Koulutukset Käynn Valmistelussa Käynnissä ilman erillisrahoitusta Käynnissä Toteutunut Kytkentä Lakeland kv. markkinontiin?? Puiteohj. rahoitusta mahd. hakea On kv. hanke sisällään Hakemus UNESCO:lle? Lakeland kv. markkinointi? Yhteistyö Karj. tasav. kanssa? Lausunnot? 2007 Toteutuu neuvottelukunnan kautta? M8 Startti 2006 Käynnistyy Rahoitus? Venäjä? M9 Hankeaihio Selvitys Hankekokonai Hakemus uusiutunut valmistuu suus hahmottunut ISLh: käynn /2007 M10 + Tot. -> ei hakemusta M11 + Tot. -> hakemus M12 Hankeaihio Tot. -> Toimenpideohjelma M13a Hankeaihio M13b Hankeaihio M14 Startti 2006 Selvitys valmis Oske-valm. Ako-valm. I-S innov. toimet I-S innov. toimet; STM I-S innov. toimet Tullut hylsyjä Tullut hylsyjä Käynnistyy 2/2007 Pilotti käynnissä Pilotti käynnissä Pilotti käynnissä Rahoitus? Uusi startti Rahoitus? Uusi startti ESR4 hanke Hankkeen laajentaminen? Hankkeen laajentaminen? Hankkeen laajentaminen? Sitoutuminen? Rahoituksen laajuus? Kv. yhteismarkkinointi Venäjä Vientinäkymät?? mahd. ENPIkytkentä?

8 ERITTELY KÄYNNISTYNEISTÄ HANKKEISTA / TOTEUTUSTOIMENPITEISTÄ M2a/ Bioenergia: Uudet alan koulutusohjelmat käynnistysvalmiina Lappeenrannan tekn. yliopistolla ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululla; opiskelijahaku 2007 M2b/ Idänkaari: Tutkimuslaitosten verkosto toimii organisoituneena yhteisen johtoryhmän kautta, joka on koordinoi hankevalmistelua ja on osallistunut mm. osaamiskeskusohjelman (Measurepolis Kajaani) valmisteluun ja ISI-prosessiin. M3/ Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto: Liiketoimintaosaaminen, innovatiivisuus ja yritysten kasvu ja menestys Itä-Suomessa hanke; rahoitus v Itä-Suomen lääninhallitus M5 Cross-border university (CBU) hanke: kuuden kansainvälisen maisterikoulutusohjelman suunnittelu toteutettu useana hankkeena, joita ovat rahoittaneet opetusministeriö ja ulkoasiainministeriö (lähialueyhteistyö); syntynyt yliopistojen välinen yhteistyösopimus allekirjoitettu M9/ East Side Story: Hankkeen työnimenä on Tapahtumamatkailun liiketoimintamallit ja verkostot. Rahoituspäätösvaiheessa ESS vaikuttaa, tapahtumien vaikutusten arviointihanke ; hakija Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus; rah. Itä-Suomen lääninhallitus M10/ Väestön ikääntymisen haasteet ja mahdollisuudet: : Käynnistynyt Hyvinvointipalvelujen uudet mallit Itä-Suomen ikääntyville Pohjois-Karjalan maakuntaliiton koordinoima yhteishanke ; neljä eri osahanketta, rahoitus Itä-Suomen innovatiiviset toimet -ohjelma M11/ Terveyden edistämisen toteutus ja myynti: Käynnistynyt Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden itäsuomalainen polku hanke; koord. Kainuun maakunta kuntayhtymä; rahoitus Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelma M12/ Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen: Käynnistynyt Toimivat palveluprosessit hanke; koord. Ylä-Savon kehitys Oy; rahoitus Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelma VALMISTUNEET LAAJAT (TOTEUTETTAVUUS)SELVITYKSET M2a/ Bioenergia: Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 (makrohanketoimijoiden yhteinen ohjelma) M3/ Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto: Julkaistu selvitys Liiketoimintaosaaminen Itä- Suomessa; Helsingin kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus (Mikkeli); T. Heimonen & M. Virtanen M6/ Lakeland-imagon kohottaminen Saimaa-Pielinen maailmanperintökohteeksi: Asiantuntijatyöryhmän selvitys julkaisuna ; tämän jälkeen alueilla lausuntokierroksella M7/ Itä-Suomen strategiset liikennehankkeet: Itä-Suomen aluerakenteen suuntaviivat 2030 raportti ja M7- strategiset liikennehankkeet selvitykset ovat olleet lausuntokierroksilla ja valmistuvat Itä-Suomen neuvottelukunnan ja maakuntahallitusten käsittelyyn maaliskuuhun 2007 M12/ Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen: Valmiina toimenpideohjelma Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen Itä-Suomessa ; Ylä-Savon Kehitys Oy/ Sari Andersson M14/ Maahanmuuttopolitiikan pilottialue: Taustaselvitys Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi ; julkaisu , Etelä-Savon TE-keskus, Sanna Miettunen.

9 MAKROHANKKEIDEN PRIORISOINTI Yhteenveto ( ) Etelä- Etelä-Savo Kainuu Pohjois- Pohjois- YHT: Karjala Karjala Savo M1a X X 2 M1b X (osin) 1 M2a (X) X X 3 M2b X X 2 M2c? M3 v 1 M4?? M5 X X 2 M6 X v -- X 3 M7 X 1 M8 X 1 M9 v 1 M10 X X X 3 M11 X X 2 M12 X 1 M13a X 1 M13b M14 v X X 3 X - KÄRKIHANKE -- Ei osallistu? Kriittinen hanke v Etelä-Savon vetovastuulla olevat Huom. M1a hankkeen toteuttamista osken kautta ja osana on kannatettu kahdessa lausunnossa. Etelä-Savon kommentti: Hankepriorisointia ei tässä vaiheessa tarvita, hankkeet priorisoituvat toteutuessaan. Taulukkoon on merkitty vihreällä taustalla hankkeet, jotka ovat tämän tulkinnan mukaisesti jo priorisoituneet. Etelä-Savon sarakkeeseen on merkitty hankkeet, jotka ovat olleet Etelä-Savon valmisteluvastuulla.

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Sote-uudistuksen toimeenpano -pykälistä toiminnaksi

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Sote-uudistuksen toimeenpano -pykälistä toiminnaksi Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.-4.2.2015 Sote-uudistuksen toimeenpano -pykälistä toiminnaksi Sote-uudistuksen toimeenpano Organisoituminen kunnissa ja valtiolla ministeriöön on asetettu

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus 22.6.2016 Maija Valta Lapin liitto Koko Lapin Sote pitkospuita rakentamalla sote-uudistusta kohti Koko Lapin Sote -prosessi Lapin maakunnan kehittämisrahalla rahoitettu,

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes on sitoutunut keskittymiin Tekes on auttanut keskittymien syntymistä kehittää niiden toiminnan edellytyksiä tukee niitä toiminnan kehittämisessä

Lisätiedot

PoSoTellen kohti tulevaisuutta

PoSoTellen kohti tulevaisuutta PoSoTellen kohti tulevaisuutta Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus Leila Pekkanen PoSoTe hanke Toimitusjohtaja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Mitä näkyy peruutuspeilissä? PoSoTe syksy

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Sote-valmistelijat

Sote-valmistelijat Sote-valmistelijat 9.5.2016 Uusia resursseja kärkihankkeista HALLITUKSEN STRATEGINEN PAINOPISTEALUE: Hyvinvointi ja terveys Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä sosiaali- ja terveysministeri Hanna

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaaksossa - Vuoden 2011 toiminnan arviointi ja - Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2012 Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja päätehtävät ät TARVE:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus

Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat Itä- ja Keski-Suomi 843 000 asukasta,15.6 % Suomen väkiluvusta 75 KUNTAA 4 MAAKUNTIEN LIITTOA 2 AVIA 5 SAIRAANHOITOPIIRIÄ

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 10.10.2013 Liisanpuisto, Pori Porin kaupunki Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn toiminta-ajatus LAPE on hallituksen kärkihanke jossa tavoitteena pysyvä muutos kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti

KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti 11.1.2013 Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportin luovutustilaisuus Puheenjohtaja Jouni Backman Työryhmän kokoonpano Työryhmän toimikausi: 22.8.2011

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2 1 YLEISTÄ Socom on yksi Suomen yhdeksästä sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU Esko-Olavi Seppälä 29.8.2007 Neuvon työryhmä 2006-2007 Työssä tuli tarkastella Sektoritutkimuksen kokonaisorganisaatiota Perusrahoituksen kehittämistä kilpaillun rahoituksen suuntaan,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

ONNISTUNUT HANKE. Koulutuksen teemat:

ONNISTUNUT HANKE. Koulutuksen teemat: ONNISTUNUT HANKE Koulutuksen teemat: Kehittämishanke osana ohjelmallista aluekehittämistä ja suunnittelua Hankkeen arviointi osana hankkeen laadunvarmistusta SUUNNITTELU Kuva 1. Aluekehityshankkeen suunnittelun

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Pöytäkirja Kokous 3/2009 Aika: Torstai 10.9.2009 klo 9.10 10.45 Paikka: Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe Läsnä: Rehtori Arto Karjalainen pj., rehtori Lauri Lajunen, johtaja Juhani Suortti, hallinto-

Lisätiedot

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Mitoitus - Aloittajamäärä sisältyy aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

KOULUTUS JA NEUVONTA LAPIN BIOENERGIAOHJELMASSA

KOULUTUS JA NEUVONTA LAPIN BIOENERGIAOHJELMASSA KOULUTUS JA NEUVONTA LAPIN BIOENERGIAOHJELMASSA Pen& Riipi, Lapin amma&opisto BIOENERGIAN LAPPI - SEMINAARI Rovaniemi 11.5.2010 1 KOULUTUS JA NEUVONTA OHJELMAN 3. PAINOPISTEENÄ 2 VASTUU ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLÄ

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pöytäkirja 2/2003 14 Torikatu 9 80100 JOENSUU maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika keskiviikko 12.3.2003 klo 10.10 11.10 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu 21 C, Joensuu 14 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

Ü Asia Rahoituspäätös. Kaista kaikille -koordinaatiohanke (186/03/23/2016)

Ü Asia Rahoituspäätös. Kaista kaikille -koordinaatiohanke (186/03/23/2016) 2ΘϑΛΘΚΥ ΧΤΛΧΝΧΠΟΧΧΜΩΠςΧΝΚΚςςΘ 2αα6φ5.7 66.1 /ΧΧΜΩΠςΧΛΘϑςΧΛΧ 2ΘϑΛΘΚΥ ΧΤΛΧΝΧΠςΩΝΓΞΧΚΥΩΩΥΤΧϑΧΥςΘ Ü Asia Jatkoaikapäätös. Kansainvälinen kesäyliopisto Pohjois-Karjalassa: Kesäkoulut biotalouden ja vihreän

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä 1 MUISTIO 1 Alueellisen laatuverkoston () ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä Aika Maanantai 16.1.2012 klo 10:00 16:00 Paikka Lapin ammattiopisto Porokatu 35, Neuvotteluhuone 121 96400 ROVANIEMI

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Kehittämisen välttämätön, ei vielä riittävä ehto Jokainen

Lisätiedot

Poske/Lapin toimintayksikön ohjausryhmän kokous

Poske/Lapin toimintayksikön ohjausryhmän kokous Poske/Lapin toimintayksikön ohjausryhmän kokous 29-4-2008 KASTE - 23.4. aluejaoston kokous Toimeenpanosta: - 24.4 annetaan valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista

Lisätiedot

Future Learning Lapland

Future Learning Lapland Future Learning Lapland LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN KANSAINVÄLINEN KOULUTUSVIENTI Hankkeen tavoitteet ja toiminta Heikki Konttaniemi Projektipäällikkö Miksi koulutusvientiä? Taustalla OPM:n 2009 julkaistu

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2008. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.6.2008 klo 9.33 10.51 Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu

Pöytäkirja 4/2008. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.6.2008 klo 9.33 10.51 Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu Pöytäkirja 4/008 9 Pielisjoen linna Siltakatu 80100 Joensuu 17.6.008 Aika tiistai 17.6.008 klo 9. 10.51 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 7:

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 26 Katsaus Euroopan Unionin osittain rahoittaman 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian edistymiseen HEL 2014-011450 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot