Itä-Suomi ohjelma/ ohjelmajohtaja ISNK Liite 4 Pentti Malinen ITÄ-SUOMI OHJELMAN TOTEUTUMINEN JA JATKOTOIMENPITEET RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomi ohjelma/ ohjelmajohtaja ISNK Liite 4 Pentti Malinen ITÄ-SUOMI OHJELMAN TOTEUTUMINEN JA JATKOTOIMENPITEET RAPORTTI 31.01."

Transkriptio

1 Itä-Suomi ohjelma/ ohjelmajohtaja ISNK Liite 4 Pentti Malinen ITÄ-SUOMI OHJELMAN TOTEUTUMINEN JA JATKOTOIMENPITEET RAPORTTI Taustaksi Itä-Suomi ohjelma koostuu Itä-Suomen suuret tulevaisuuden kysymykset työryhmän esittämistä makrohankkeista ja toimintamalleista. Itä-Suomi -ohjelman toimeenpanon koordinoinnista vastaa ohjelmajohtaja ( ). Makrohankkeiden valmistelutilanteesta raportoitiin neuvottelukunnalle ja Vuokatin huippukokouksessa esiteltiin ohjelman toteutussuunnitelma. Tämä asiakirja sisältää Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa käsitellyn ohjelmajohtajan katsauksen Itä-Suomi -ohjelman toteutustilanteeseen sekä jatkotoimenpiteet. 2. Kokonaistilanne Vuoden 2007 alussa Itä-Suomi -ohjelmaan sisältyneistä makrohanke-toimenpiteetten 18 eri osiosta: ensimmäisen rahoituspäätöksen saaneita on kuusi hanketta ja kevään 2007 aikana jätetään ens. rahoitushakemukset kuudesta hankkeesta. Näissä hankkeissa on kyse makrohanketoiminnan käynnistymisestä. Rahoituslähteiden tilanteesta johtuen laajojen, monivuotisten ja monien toimijoiden muodostamien suunnitelmissa tavoiteltujen makrohankkeiden käynnistäminen kertarahoituksella ei ole ollut mahdollista. Hankkeet olisi ollut mahdollista käynnistää nopeammin, jos riittävät rahoitusinstrumentit olisivat olleet käytettävissä vuonna Liitteeseen on koottu hankkeittain valmistelun ja käynnistymisen eteneminen. Vuonna toiminta tapahtui maakuntien liittojen käynnistämissä työryhmissä, joista suurin osa tuotti hankeaihiosta tarkennetun kuvauksen. Poikkeuksina ovat hankkeet M8 ja M14, joiden esiselvitysvaihe alkoi vasta vuonna 2006 ja M4, jonka selvitysvaihetta ei käynnistetä. Vuonna 2006 on ollut käynnissä useita, pääasiassa maakuntien liittojen rahoittamia valmisteluhankkeita, joiden tuloksena on valmistunut kuusi laaja taustaselvitystä ja kullekin hankkeelle on valmisteltu hankesuunnitelmia ja rahoitushakemuksia. Mahdollista valmistelurahoitusta tarvitaan vuonna 2007 enää kahdessa hankkeessa. Makrohankkeiden valmistelun toteutustavan osalta on tehty tarkoituksenmukaisuusharkintaa, sillä toimintaympäristössä on ollut käynnissä laajoja yhteishankkeita ja erilaisia ohjelmaprosesseja. Toimijoiden viesti on, että erilaisia ohjelmia on liikaa. Vuonna 2006 erityisesti osaamiskeskus- ja osin aluekeskusohjelman valmistelu on otettu huomioon: metsäklusteria, bioenergiaa, mittaus- ja hyvinvointitekniikkaa koskevien makrohankkeiden sisältöä sisällytettiin ao. osaamiskeskusohjelmiin. Oske-hakemusten tultua hyväksytyksi makrohanketyölle on löytynyt kotipesä ko. osaamiskeskusohjelmien toteuttajista. Varsinaisten toteutushankkeiden rahoitustarvetta tämä ei muuta. Itä-Suomi -ohjelmalle haetun ns. tulevaisuusrahan puuttuminen on hidastanut, mutta ei estänyt makrohankkeiden valmistelua. Myös ensimmäisten hankkeiden nopealle käynnistymiselle se olisi ollut tärkeä. Tältä osin tilanne on muuttunut: Hankesuunnitteluun ei enää ole käynnistysrahan tarvetta. Käytyjen neuvottelujen tuloksena Itä-Suomi -ohjelman toteuttamiselle kohdennettu yleisrahoitus ei ollut poliittisesti mahdollinen. Sen sijaan valtion rahoitusta yksittäisille

2 makrohankkeille on mahdollista hakea totsu-menettelyn kautta ja lisäksi on sovittu mahdollisuudesta käydä ministeriökohtaisia neuvotteluja hanke-esityksistä. 3. Tilanne hankkeittain ja jatkotoimenpiteet M1a. Metsäsektorin kilpailukyvyn vahvistaminen valmisteluvaiheen raportti Itä-Suomen metsäsektorin kansainvälinen kilpailukyky, valmistui lopulla; se sisälsi arviot makrohankkeen mahdollisiksi painopisteiksi Osaamiskeskusohjelma Forest Industry Futuressa Joensuun osaamiskeskuksen osaamisalan räätälöity kuidun hankinta sisään on kirjoitettu M1a-hankkeen keskeinen sisältö. Hanke on saanut koordinointirahoituksen. TOIMENPITEET: M1a-toteutushankkeita valmistellaan jatkossa Joensuun osken sisältä, vetovastuussa jatkaa Metla (prof. Antti Asikainen). Maakuntien tulee varautua erillisten toteutushankkeiden rahoitukseen EAKR-ohjelmasta. M1 b. Elintarvikesektorin kilpailukyvyn vahvistaminen P-Savon liiton rahoittama valmisteluhanke käynnissä; vetäjänä Sisä-Savon seutuyhtymä Hankesuunnitelmaluonnos Herkullista hyvinvointia Itä-Suomesta, versio sisältää kokonaishahmotuksen makrohankkeelle tämän sateenvarjon alla on valmisteluprosessi kolme toteutushankkeiden aihiota, joiden viimeisimmät versiot ovat: 1. Lähi- ja luomuruoka, hankesuunnitema Kala Delikaatti esiselvitys, hankesuunnitelma Esiselvityshanke luonnollisesti idästä hankkeen perustamisesta, Arktiset aromit ry TOIMENPITEET: Osahankkeiden suunnitelmat käsitellään yhteiskokouksessa kevään 2007 aikana, jonka jälkeen päätetään hankkeen etenemisestä: vaihtoehtoja ovat makrohankkeena eteneminen ja jakautuminen osahankkeisiin, joista osa voi myös edetä pelkästään maakunnallisina. Tämä on makrohankkeista toinen, jossa ns. kokoon juoksemiseen voidaan tarvita vielä valmistelurahoitusta. M2a. Bioenergia Vuonna 2006 on valmistunut Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015, jonka osioita ovat: kestävä energiantuotanto Itä-Suomessa bioenergiakoulutuksen, -tutkimuksen ja.-liiketoimintaosaamisen vahvistaminen itäsuomalaisen bioenergiateknologian, -osaamisen ja toimintamallien kehittäminen ja vienti vuonna 2006 on toteutettu strategiaprosessi puuenergia-alan osaamiskeskittymän (Wenet Centre) kehittämiseksi makrohankkeeseen liittyen parhaillaan kartoitetaan alan tulevia yhteishankkeita toteutushankkeita ovat toteutuneet Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun bioenergia-alan tutkintokoulutuksen alkaminen ja Lappeenrannan teknisen korkeakoulun kansainvälinen bioenergia maisteriohjelma Itä-Suomen energiatoimiston jatkosta neuvotellaan maakuntien kesken; yksi makrohankkeen osioista on vastuutettu energiatoimistolle TOIMENPITEET: Makrohankkeen tukemiseksi vahvistetaan tahtotilaa hakemalla Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015:lle maakuntien poliittinen hyväksyntä, Asia valmistellaan helmikuussa Maakuntien tulee varautua Wenet Centre hankkeen sekä muiden toteutushankkeiden

3 rahoittamiseen EAKR-ohjelmasta v JOSEK/Wenet (Jouko Parviainen) vastaa edelleen hankkeen kokonaisuudesta. M2b. Mittaustekniikan kehittäminen Idänkaaren alueella alan tutkimuslaitokset yliopistoista Kajaanista (ja Oulusta), Joensuusta ja Kuopiosta sekä VTT:ltä ovat organisoituneet yhteistyöhön perustaen pysyvän johtoryhmän ja laatien yhteisen tutkimusohjelman tutkimusohjelman mukaisia tutkimushankkeita, joissa on myös yrityspartnereita on valmisteltu vuodesta 2006 lähtien lähinnä TEKES:n rahoituksiin; ensimmäinen yhteishankehakemus lähtee helmikuussa 2007 Idänkaari -konsortiolla on strategisesti ja toiminnallisesti oleellinen merkitys Kajaanin ja Kuopion VTT-yksiköiden olemassa ololle ja kehittymiselle (=kriittinen massa) Idänkaari yritysedustajilla laajennettuna on aktiivisesti osallistunut Itä-Suomen innovaatiostrategian valmisteluun -> ISI-strategiaan on sisään kirjoitettu mittaus-, optiikkaja sensoritekniikan alan kehittämislinjaukset mittaustekniikan osaamiskeskusohjelman (Measurepolis Kajaani) kautta resurssoidaan Idänkaari-toiminnalle koordinaattori TOIMENPITEET: Idänkaaren johtoryhmä (pj. prof. Timo Jääskeläinen, JoY) vastaa makrohankkeen toteutuksesta; varaudutaan tukemaan hanketta EAKR-rahoituksella Idänkaaren yritysyhteistyön rakentamisessa ja kansainvälistymisessä. M2c. Luovan talouden kehittäminen esiselvityksessä makrohanke on fokusoitu Itä-Suomen mediatuotannon, -koulutuksen ja jakelukeskittymän kehittämiseksi hankevalmistelu on ollut käynnissä maakuntatasoisesti; oske-valmistelussa itäsuomalaisten toimijoiden rooli on ollut suhteellisen vähäinen TOIMENPITEET: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu selvittää mahdollisuudet oske-toimintaa korvaavan makrohanketoiminnan toteutettavuudesta. Vaihtoehtona on toteuttaa hanketoimintaa edelleen maakunnallisena. M3. Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto Tomi Heimosen ja Markku Virtasen toteuttama asiantuntijaselvitys Liiketoimintaosaaminen Itä-Suomessa valmistui keväällä 2006 ja jatkotoimenpiteet linjattiin siinä kahdeksi hankkeeksi: o liiketoimintaosaamisen kehittämisen perushanke o kasvustrategia ja kansainvälistymishanke Perushanke on käynnistynyt Itä-Suomen lääninhallituksen rahoittamalla hankkeella Liiketoimintaosaaminen, innovatiivisuus ja yritysten kasvu ja menestys Itä-Suomessa Kv. hankkeesta jätetään hakemus TEKES:n Liito-ohjelmaan tammikuussa 2007 TOIMENPITEET: M3-hankkeiden jatkovalmistelusta vastaa edelleen Helsingin kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus (prof. Markku Virtanen). M4. Alihankintaa ja yritysyhteistyötä rajan takaa valmisteluhanketta ei ole käynnistetty samaan tavoitteeseen tähtäävää hanketoimintaa on vireillä useissa maakunnissa

4 TOIMENPITEET: Makrohankkeen valmistelua ei käynnistetä, vaan selvitetään hanke/hankkeet, joiden avulla ko. makrohankkeen tavoitteet on toteutettavissa; tällaisia ovat mm. Venäjän lähialueiden teollisuuskylien kehittämiseen liittyvät hankkeet ja venäläiset yritystietokannat. Arvioidaan onko tarpeen tai mahdollista tukea em. hankkeiden verkottumista itäsuomalaiseksi yhteistyöksi. M5. Finnish-Russian Cross-Border University (CBU) Makrohankeen valmisteluvaihe on toteutunut: CBU-yliopistot ovat allekirjoittaneet konsortiosopimuksen Lappeenrannassa vuonna 2007 käynnistyvät ensimmäiset yhteiset maisteriohjelmat kuudella eri opetusalalla Itä-Suomen kaikki yliopistot ovat hankkeessa mukana; Venäjältä Pietarin alueen ja Petroskoin yliopistot; Joensuun yliopisto koordinoi hanketta (Liisa Tahvanainen) pääasiallinen rahoitus on tullut Suomen ulko- ja opetusministeriöistä (valtion budjettirahoitusta) TOIMENPITEET: Maakunnat tukevat Joensuun yliopiston hanke-esitystä OPM:lle CBU-toiminnan jatkorahoittamisesta vuosiksi Hanke sisältää koulutuksen toteuttamista, hankkeen koordinointia ja laadunvarmistusta sekä tohtorikoulutuksen suunnittelua. M6. Lakeland-imagon kohottaminen: Saimaa-Pielinen maailmanperintöhankkeeksi Saimaa-Pielisen maailmanperintö hakemuksen pohjaksi on toteutettu esiselvitysvaihe tiiviinä asiantuntijatyöryhmävalmisteluna ja pidetty julkistusseminaari valmistelun tuloksista paikallisesta sitoutumisesta maailmanperintöhankkeeseen on käyty lausuntokierros, jonka perusteella jatkotoimenpiteistä päätetään tarve Lakeland-imagon kohottamiseen liittyy kysymykseen siitä, missä määrin Itä-Suomen matkailun kansainvälinen markkinointi asettaa aikaisempaa kunnianhimoisempia tavoitteita Lakeland matkailumarkkinoinnin tulevaisuuden osalta on tehty matkailuyrityksien ja toimijoiden näkemykset kartoittava selvitys ja sen jatkona valmistellaan yritysvetoista toimintamallia Itä-Suomen matkailun kansainvälisen markkinoinnin toteuttamiseksi TOIMENPITEET: Maailmanperintöhakemukseen käynnistämiseksi tarvittavasta alueellisesta tahdon muodostuksesta tehdyn selvityksen ja lausuntokierroksen pohjalta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Oikeus em. hakemuksen tekemiseen kuuluu Ympäristöministeriölle, jolle on esitettävä rahoitusvastuuta hakemuksen valmistelutyöstä. Maakunnat varautuvat tukemaan hanketta kehittämishankkeella, jossa alueen järvimatkailun kehittäminen ja matkailualueen imagon (Lakeland) vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita. M7. Itä-Suomen strategiset liikennehankkeet liittojen asiantuntijoista koostuva työryhmä on valmistellut asiasta laajan raportin, joka on käynyt sidosryhmien lausunnoilla asiaa valmistellaan Itä-Suomen neuvottelukunnan käsiteltäväksi ja maakuntahallitusten päätettäväksi Spatial North hankkeesta rahoitettuna on toteutettu Itä-Suomen aluerakenteen suuntaviivat raporttia, joka visioi pidemmälle tulevaisuuteen suuralueen aluerakenteen kehittämistä; raportti toimii viitekehyksenä strategisten liikennehankkeiden linjauksille

5 myös tämä raportti on ollut lausuntokierroksella ja sitä parhaillaan valmistellaan maakuntahallitusten käsiteltäväksi TOIMENPITEET: Maakuntien kesken sovitaan em. asiakirjojen luonteesta yhteistyön suuntaviivoina sekä tehdään päätös toimintamallista, jolla Itä-Suomen strategisia liikennehankkeita voidaan aikaisempaa tehokkaammin ja määrätietoisemmin ajaa poliittisessa päätöksenteossa. M8. Venäjän kielen aseman vahvistaminen hankkeen valmisteluvaihe on organisoitumassa esiselvityshankkeeksi, joka toteutuu alkuvuodesta 2007; toteutustahona on Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Lappeenrannasta TOIMENPITEET: Jatkotoimenpiteitä tarkastellaan selvityksen valmistuttua M9. East Side Story -tapahtumamatkailun liiketoimintamallit ja verkostot makrohankkeen kokonaissuunnitelma on valmistumassa; suunnitellut toimenpiteet jakaantuvat kolmeen osioon: 1. tapahtumamatkailun liiketoimintamallit /yhteistoimintamallit 2. matkailun tuotteistaminen, markkinointi ja myynti 3. verkostoituminen kokonaisuutta tukemaan on tarkoitus käynnistää erillishankkeita, joista ensimmäinen ESS vaikuttaa tapahtumien vaikutusten arvioimishanke käynnistyy helmikuussa 2007 ESS hanke tulee kytkeytymään myös matkailun osaamiskeskustoimintaan, joka käytännössä kokoaa ja kehittää alan huippuosaamista koko Itä-Suomessa TOIMENPITEET: Joensuun yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus (Savonlinna) vastaa hankkeen toteutuksesta; kunkin hankeosion osalta varmistetaan verkoston itäsuomalainen kattavuus ja toimijoiden sitoutuminen. M10. Väestön ikääntymisen haasteet ja mahdollisuudet makrohankkeen toteutus on alkanut Hyvinvointipalvelujen uudet mallit Itä- Suomen ikääntyville hankkeella, jota koordinoi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja joka on rahoitettu Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelmasta (vetäjänä Leena Virratvuori) osahankkeina tässä vaiheessa ovat: 1. Varhainen mukaantulo (VAMU), toteutusvastuu Kuopion kaupungin sote-keskus 2. Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi, toteutus Kainuun maakunta kuntayhtymä 3. Tieto- ja viestintätekniikka ikääntyvien toimintakyvyn tukemisessa, tot. DIAK hanke toimii myös hyvinvointialan itäsuomalaisten hankkeiden ja kehittäjien foorumina TOIMENPITEET: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastaa hankkeen laajentamisesta ja toimijaverkoston vahvistamisesta ja kokoa M10 hankkeen/hankekokonaisuuden. Kaikkien maakuntien osalta tarvitaan verkoston vahvistamista. M11. Terveyden edistäminen makrohankkeen toteutus on käynnistynyt vuoden 2006 lopulla hankkeella Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden itäsuomalainen polku, jota koordinoi Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja joka on rahoitettu Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelmasta

6 hankkeessa mallinnetaan ja siirretään maakunnissa jo toimivia ns. hyviä käytäntöjä tavoite on laajentaa hankkeen sisältöä ja toiminta-aluetta koko Itä-Suomeen pilottivaiheen jälkeen TOIMENPITEET: Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa käynnistyneen hankkeen kautta hankkeen laajentamisesta ja toimijaverkoston vahvistamisesta ja kokoa M10 -hankkeen/ hankekokonaisuuden. Kaikkien maakuntien osalta tarvitaan verkoston vahvistamista. M12 Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen hankesuunnitteluvaiheen hanke on toteutettu vuoden 2006 loppuun mennessä, jonka tuloksena on syntynyt Toimenpideohjelma hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen Itä-Suomessa (joka sisältää kokonaishankkeen kuvauksen ja vaiheistuksen suunnitelman) Luotu alan toimijoiden itäsuomalainen verkosto Käynnistetty makrohankkeen toiminta Toimivat palveluprosessit (COOP) hankkeella, jota koordinoi Ylä-Savon kehitys Oy ja joka on rahoitettu Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelmasta TOIMENPITEET: Hyvinvointiyrittäjyyden kehittämisen tahtotilasta käydään kevään 2007 aikana valmistelu- ja päätösprosessi maakuntien liittojen kesken. Ylä-Savon kehitys Oy jatkaa hankekokonaisuuden rakentamista. M13. Hyvinvointiteknologian osaaminen ja vienti Hyvinvointiteknologiahankkeen osalta käynnistyshankkeen suunnittelu on aloitettu osaamiskeskusohjelmavalmistelun päätyttyä; tavoitteena on saada käynnistyshankkeen hakemus käsittelyyn helmikuun alussa ja vaihe toteutettua vuoden 2007 aikana hankkeessa on hahmotettu kaksi toimenpidettä: 1. hyvinvointiteknologian tuotteistamisen ja viennin kehittäminen Itä-Suomessa 2. itsenäisen suoriutumisen innovaatiorakenteen kokoaminen TOIMENPITEET: Kokonaishankesuunnitelma tarkennetaan vuoden 2007 aikana ja hanke laajennetaan alueellisesti ja sisällöllisesti täyteen laajuuteen vuoden 2008 alusta. Teknia Oy ja ISAK jatkavat hankkeen vastuutahoina. M14. Itä-Suomesta maahanmuuttopolitiikan pilottialue Esiselvitysvaihe toteutettiin kesällä 2006 Etelä-Savon TE-keskuksen toimesta; valmistunut n. 100 s. raportti, josta tiivistelmä 23 sivua (mukana ollut 60 keskeistä virkamiestä 5 eri maakunnasta) Hanke-ehdotus on käsitelty maakuntajohtajien kokouksessa ja lopullisen makrohankkeen rahoitushakemuksen valmistelun on määrä alkaa helmikuussa Etelä-Savon TE-keskuksen vetämänä Edellä mainitun tapaamisen tavoitteena on saada käyntiin kaikki Itä-Suomen maakunnat käsittävä, useita yhtenäisiä osatavoitteita ja -tehtäviä toteuttava makrohankehakemus rahoituspäättäjien käsittelyyn TOIMENPITEET: Hankehakemuksen valmistelu käynnistetään helmikuun 2007 alussa Etelä- Savon te-keskuksen vetämänä. Hanke käynnistyy alkusyksystä 2007 ESR 4-hankkeena budjetilla yli 4 miljoonaa.

7 MAKROHANKKEIDEN TOTEUTUSVAIHE TAMMIKUU 2007 ( ) KELTAINEN = toiminta VIHREÄ = toiminta 2006; punainen = kriittinen tekijä jatkossa Käynnistys/ Esiselvitys Valm. hanke Hankesuunn. M1a M1b M2a M2b M2c M3 M4 Hankeaihio valmis Hankeaihio valmis I-S bioen. ohjelma! Yhteinen johtoryhmä toimii Hankeaihio Hankeaihio Ei käynnistetä Oskeprosesssi 2006 Toteutettu, jatkuu virkatyönä Toteutettu + oske-valm. Oske ja ISIvalmistelu 2006 Toteutettavu us selvitetään Toteutettu selvitys M5 Valm Käynnistyi M6 M7 E-S.n maak. liitossa Maak. liittojen työryhmä Erill.selvitys toteutettu ja julkaistu Ens. TEKEShanke 2/2007, rahoitus Tot. viiveellä 2008 alk.? Hankeosiota lisää Rahoitus? Toteutetaan muuna yhteishankkeena? Jatkohanke, TOIMENPITEE T OPM:lle YM:n rahoitus hakemusvalmisteluun?hyödyntämishanke? Aluerakenneselvitys, M7-selvitys Sisällä oskesuunnitelmissa Valmistelussa 3 osahanketta, rah.tarve? Wenet Center valm. jatkuu suunn.tekes -hankkeita 4-5 Jatkuu: kaksi osioita 6 eri koul.ohj. suunnittelu Lausuntokierros -> maakuntien päätös? MAKROn käynnistys/ pilottihanke Joensuun oske valmistelee toteutushankeet Mahd. 2007; rahoitus? Koko MAKROn toteutus Kv. osa- tai jatkohanke Mahdollinen myöhemmin Koulutukset Käynn Valmistelussa Käynnissä ilman erillisrahoitusta Käynnissä Toteutunut Kytkentä Lakeland kv. markkinontiin?? Puiteohj. rahoitusta mahd. hakea On kv. hanke sisällään Hakemus UNESCO:lle? Lakeland kv. markkinointi? Yhteistyö Karj. tasav. kanssa? Lausunnot? 2007 Toteutuu neuvottelukunnan kautta? M8 Startti 2006 Käynnistyy Rahoitus? Venäjä? M9 Hankeaihio Selvitys Hankekokonai Hakemus uusiutunut valmistuu suus hahmottunut ISLh: käynn /2007 M10 + Tot. -> ei hakemusta M11 + Tot. -> hakemus M12 Hankeaihio Tot. -> Toimenpideohjelma M13a Hankeaihio M13b Hankeaihio M14 Startti 2006 Selvitys valmis Oske-valm. Ako-valm. I-S innov. toimet I-S innov. toimet; STM I-S innov. toimet Tullut hylsyjä Tullut hylsyjä Käynnistyy 2/2007 Pilotti käynnissä Pilotti käynnissä Pilotti käynnissä Rahoitus? Uusi startti Rahoitus? Uusi startti ESR4 hanke Hankkeen laajentaminen? Hankkeen laajentaminen? Hankkeen laajentaminen? Sitoutuminen? Rahoituksen laajuus? Kv. yhteismarkkinointi Venäjä Vientinäkymät?? mahd. ENPIkytkentä?

8 ERITTELY KÄYNNISTYNEISTÄ HANKKEISTA / TOTEUTUSTOIMENPITEISTÄ M2a/ Bioenergia: Uudet alan koulutusohjelmat käynnistysvalmiina Lappeenrannan tekn. yliopistolla ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululla; opiskelijahaku 2007 M2b/ Idänkaari: Tutkimuslaitosten verkosto toimii organisoituneena yhteisen johtoryhmän kautta, joka on koordinoi hankevalmistelua ja on osallistunut mm. osaamiskeskusohjelman (Measurepolis Kajaani) valmisteluun ja ISI-prosessiin. M3/ Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto: Liiketoimintaosaaminen, innovatiivisuus ja yritysten kasvu ja menestys Itä-Suomessa hanke; rahoitus v Itä-Suomen lääninhallitus M5 Cross-border university (CBU) hanke: kuuden kansainvälisen maisterikoulutusohjelman suunnittelu toteutettu useana hankkeena, joita ovat rahoittaneet opetusministeriö ja ulkoasiainministeriö (lähialueyhteistyö); syntynyt yliopistojen välinen yhteistyösopimus allekirjoitettu M9/ East Side Story: Hankkeen työnimenä on Tapahtumamatkailun liiketoimintamallit ja verkostot. Rahoituspäätösvaiheessa ESS vaikuttaa, tapahtumien vaikutusten arviointihanke ; hakija Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus; rah. Itä-Suomen lääninhallitus M10/ Väestön ikääntymisen haasteet ja mahdollisuudet: : Käynnistynyt Hyvinvointipalvelujen uudet mallit Itä-Suomen ikääntyville Pohjois-Karjalan maakuntaliiton koordinoima yhteishanke ; neljä eri osahanketta, rahoitus Itä-Suomen innovatiiviset toimet -ohjelma M11/ Terveyden edistämisen toteutus ja myynti: Käynnistynyt Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden itäsuomalainen polku hanke; koord. Kainuun maakunta kuntayhtymä; rahoitus Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelma M12/ Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen: Käynnistynyt Toimivat palveluprosessit hanke; koord. Ylä-Savon kehitys Oy; rahoitus Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelma VALMISTUNEET LAAJAT (TOTEUTETTAVUUS)SELVITYKSET M2a/ Bioenergia: Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 (makrohanketoimijoiden yhteinen ohjelma) M3/ Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto: Julkaistu selvitys Liiketoimintaosaaminen Itä- Suomessa; Helsingin kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus (Mikkeli); T. Heimonen & M. Virtanen M6/ Lakeland-imagon kohottaminen Saimaa-Pielinen maailmanperintökohteeksi: Asiantuntijatyöryhmän selvitys julkaisuna ; tämän jälkeen alueilla lausuntokierroksella M7/ Itä-Suomen strategiset liikennehankkeet: Itä-Suomen aluerakenteen suuntaviivat 2030 raportti ja M7- strategiset liikennehankkeet selvitykset ovat olleet lausuntokierroksilla ja valmistuvat Itä-Suomen neuvottelukunnan ja maakuntahallitusten käsittelyyn maaliskuuhun 2007 M12/ Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen: Valmiina toimenpideohjelma Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen Itä-Suomessa ; Ylä-Savon Kehitys Oy/ Sari Andersson M14/ Maahanmuuttopolitiikan pilottialue: Taustaselvitys Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi ; julkaisu , Etelä-Savon TE-keskus, Sanna Miettunen.

9 MAKROHANKKEIDEN PRIORISOINTI Yhteenveto ( ) Etelä- Etelä-Savo Kainuu Pohjois- Pohjois- YHT: Karjala Karjala Savo M1a X X 2 M1b X (osin) 1 M2a (X) X X 3 M2b X X 2 M2c? M3 v 1 M4?? M5 X X 2 M6 X v -- X 3 M7 X 1 M8 X 1 M9 v 1 M10 X X X 3 M11 X X 2 M12 X 1 M13a X 1 M13b M14 v X X 3 X - KÄRKIHANKE -- Ei osallistu? Kriittinen hanke v Etelä-Savon vetovastuulla olevat Huom. M1a hankkeen toteuttamista osken kautta ja osana on kannatettu kahdessa lausunnossa. Etelä-Savon kommentti: Hankepriorisointia ei tässä vaiheessa tarvita, hankkeet priorisoituvat toteutuessaan. Taulukkoon on merkitty vihreällä taustalla hankkeet, jotka ovat tämän tulkinnan mukaisesti jo priorisoituneet. Etelä-Savon sarakkeeseen on merkitty hankkeet, jotka ovat olleet Etelä-Savon valmisteluvastuulla.

Itä-Suomi ohjelma: toimeenpanon tilanne 2008. Pentti Malinen Ohjelmajohtaja 04.09. 2008

Itä-Suomi ohjelma: toimeenpanon tilanne 2008. Pentti Malinen Ohjelmajohtaja 04.09. 2008 Itä-Suomi ohjelma: toimeenpanon tilanne 2008 Pentti Malinen Ohjelmajohtaja 04.09. 2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ Itä-Suomi ohjelma ja sen sisältö Ohjelman toimeenpano 2006-2008 Makrohanke-esitykset ja niiden tämän

Lisätiedot

Yhteistyöllä potkua kestävien energiaratkaisuiden ja osaamisen vientiin ja kansainvälistymiseen

Yhteistyöllä potkua kestävien energiaratkaisuiden ja osaamisen vientiin ja kansainvälistymiseen Yhteistyöllä potkua kestävien energiaratkaisuiden ja osaamisen vientiin ja kansainvälistymiseen Sisältö ylimaakunnalliseksi bioenergiahankkeeksi Päivitetty 4.12.2008 9.12.2008 / KK 1 Hankkeen tausta Bioenergia

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Sote-uudistuksen toimeenpano -pykälistä toiminnaksi

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Sote-uudistuksen toimeenpano -pykälistä toiminnaksi Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.-4.2.2015 Sote-uudistuksen toimeenpano -pykälistä toiminnaksi Sote-uudistuksen toimeenpano Organisoituminen kunnissa ja valtiolla ministeriöön on asetettu

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS Innovatiiviset julkiset hankinnat 18.2.2010 1 OHJELMA 12.30 Tervetuloa! 12.40

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi Koordinointi: aluekeskusohjelman yhteyspäällikkö ja tiedottaja Vastuuorganisaatio: Ylivieskan seutukunta toimijoiden kokoaminen, hankkeiden suunnittelu, kehittämistyön koordinointi, tiedonvaihto Oulun

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Tilannekatsaus joulukuu Muutosjohtajat Heli Seppelvirta, Harri Jokiranta ja Johanna Sorvettula

Tilannekatsaus joulukuu Muutosjohtajat Heli Seppelvirta, Harri Jokiranta ja Johanna Sorvettula Tilannekatsaus joulukuu 2017 Muutosjohtajat Heli Seppelvirta, Harri Jokiranta ja Johanna Sorvettula Osana maakuntavalmistelua toteutettiin syys-marraskuun aikana tukipalveluselvitys (taloushallinto, henkilöstöhallinto,

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIOHJELMA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIOHJELMA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIOHJELMA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIOHJELMA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 Lähtökohdat ja painopisteet Sisällöllisenä painopistealueena

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Komposiitit ja älykkäät puurakenteet - Tommi Appelgren Mikä osaamiskeskusohjelma (=OSKE) on? Osaamiskeskusohjelma on alueiden kehittämislain mukainen

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous ESITYSLISTA 9.11.2016 1(5) Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous Aika: ma 14.11.2016, klo 13-16 Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Seutukaupunkipilotit, yleistä: Pilottimenettely perustuu Kaupunkipoliittisen toimenpideohjelman

Lisätiedot

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus 22.6.2016 Maija Valta Lapin liitto Koko Lapin Sote pitkospuita rakentamalla sote-uudistusta kohti Koko Lapin Sote -prosessi Lapin maakunnan kehittämisrahalla rahoitettu,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

PoSoTellen kohti tulevaisuutta

PoSoTellen kohti tulevaisuutta PoSoTellen kohti tulevaisuutta Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus Leila Pekkanen PoSoTe hanke Toimitusjohtaja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Mitä näkyy peruutuspeilissä? PoSoTe syksy

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Lapin liitto

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Lapin liitto Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Lapin liitto 17.3.2017 Ohjelman edistymistilanne 9.3.2017 Valtakunnallisesti Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto ohjelma Varattu ja

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes on sitoutunut keskittymiin Tekes on auttanut keskittymien syntymistä kehittää niiden toiminnan edellytyksiä tukee niitä toiminnan kehittämisessä

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2018 ja 2019 19.10.2017 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelman. Kokemuksia Kiinasta. Seminaari 12.4.2012 Porvoo

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelman. Kokemuksia Kiinasta. Seminaari 12.4.2012 Porvoo Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelman Kokemuksia Kiinasta Seminaari 12.4.2012 Porvoo Sisältö OSKE- klusterin esittely Kiinan merkitys ja markkinat Kehitetty toimintamalli Kiinan markkinoille Kokemuksia

Lisätiedot

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 Valmistelurahoitus Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 VALMISTELURAHOITUKSEN TARKOITUS Valmistelurahoituksella autetaan pk-yrityksiä valmistelemaan

Lisätiedot

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Sisältö Virtuaaliammattikorkeakoulu Tieto kasvaa verkossa hanke epeda-hanke 2

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pohjois-Karjalan Pöytäkirja 2/2005 12 Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika perjantai 15.3.2005 klo 10.03 10.52 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu 21 C, Joensuu 12 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Arktinen alue mahdollisuus ja haaste Kari Aalto

Arktinen alue mahdollisuus ja haaste Kari Aalto Arktinen alue mahdollisuus ja haaste 26.9.2012 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU toimisto 2013- Johtaja Kari Aalto Erityisasiantuntijat Janika Luukinen Sointu Räisänen 4 korkeakouluharjoittelijaa/vuosi

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaaksossa - Vuoden 2011 toiminnan arviointi ja - Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2012 Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja päätehtävät ät TARVE:

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus

Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat Itä- ja Keski-Suomi 843 000 asukasta,15.6 % Suomen väkiluvusta 75 KUNTAA 4 MAAKUNTIEN LIITTOA 2 AVIA 5 SAIRAANHOITOPIIRIÄ

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 10.10.2013 Liisanpuisto, Pori Porin kaupunki Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Lippulaiva: Hyvä hakemus Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Maiju Gyran 28.8.2017 1 SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Lippulaivaohjelma Lippulaivat ovat osaamiskeskittymiä, joissa toteutuu - Korkeatasoinen

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys:

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Pohjois-Savon EBC-hankkeen tausta Ympäristö- ja bioenergia-ala Pohjois- Savossa Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Kuinka saadaan perustettua uusia ympäristöalan yrityksiä ja miten jo

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUS LINJAUS

MAAKUNTAUUDISTUS LINJAUS MAAKUNTAUUDISTUS LINJAUS 5.4.2016 - MAAKUNTALAKI YLEISLAIKSI - TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT ERITYISLAEILLA - RAHOITUS YLEISKATTEELLISENA VALTIONOSUUTENA?? - MAAKUNTIEN YHTEISTOIMINTA SOPIMUKSIN VALMISTELUN TAVOITE

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. Hahmotelma 2016-2018 II. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen 3. Prosessien ja

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Olli T. Alho Alueosasto 16.4.2013 Tausta ja tavoitteet Suurten kaupunkiseutujen kansainvälisen kilpailukyvyn ja veturiroolin vahvistaminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

Hakuinfotilaisuus: Maakuntauudistus ja uudet yhteistyörakenteet sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämisessä

Hakuinfotilaisuus: Maakuntauudistus ja uudet yhteistyörakenteet sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämisessä Hakuinfotilaisuus: Maakuntauudistus ja uudet yhteistyörakenteet sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämisessä 10.10.2017 Ohjelma Projektipäällikkö Sari Löytökorpi (VNK) esittelee lyhyesti Valtioneuvoston selvitys-

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Sote-valmistelijat

Sote-valmistelijat Sote-valmistelijat 9.5.2016 Uusia resursseja kärkihankkeista HALLITUKSEN STRATEGINEN PAINOPISTEALUE: Hyvinvointi ja terveys Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä sosiaali- ja terveysministeri Hanna

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2 1 YLEISTÄ Socom on yksi Suomen yhdeksästä sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuudet maaseutumatkailuyrittäjille

ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuudet maaseutumatkailuyrittäjille ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuudet maaseutumatkailuyrittäjille Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari Kuusamossa Kukka Kukkonen & Johanna Ek Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Alueellisen kilpailukyvyn arviointimalli (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004:6) Kainuun maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas. 29.11.2012 Mika Muinonen

Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas. 29.11.2012 Mika Muinonen Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas 29.11.2012 Mika Muinonen Taustaa (1) Bioenergia on maakunnallinen kärkiala Etelä-Savossa maan parhaat metsät ja suurin hyödyntämätön potentiaali

Lisätiedot