Seikkula-Leino, J CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341."

Transkriptio

1 Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula, H. submitted. How do Finnish teacher educators implement entrepreneurship education? Education & Training. Seikkula-Leino, J. Ruskovaara, E. Hannula, H. & Saarivirta, T Facing the Changing Demands of Europe: integrating entrepreneurship education in Finnish teacher training curricula. European Educational Research Journal, vol 11, no. 3, Troberg, E., Ruskovaara, E. & Seikkula-Leino, J Co-operatives in the entrepreneurship education at Finnish universities of applied sciences. International Journal of Co-operative Management, vol 5, no. 2, Seikkula-Leino, J & Troberg, E The role of co-operative entrepreneurship in the virtual learning environment of entrepreneurship education. International Journal of Co-operative Management, vol 5, no. 2, Seikkula-Leino, J Implementing entrepreneurship education through curriculum reform in Finnish comprehensive school. Journal of Curriculum Studies, vol 43, no. 6, Hytti, U, Stenholm, P., Heinonen, J. & Seikkula-Leino, J Perceived learning outcomes in entrerpeneurship education the impact of student motivation and team behaviour. Education and Training, vol 52, no. 8/9, (Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2011 by Emerald publication). Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J & Rytkölä, T Promoting entrepreneurship education: the role of the teacher? Education and Training, vol 52, no. 2, Seikkula-Leino, J Realizing entrepreneurship education through curriculum reform dilemmas and prospects for the future. Inter ICSB online publication. Available in (selected as an exceptional research paper in the 2008 ICSB World Conference in Halifax, Canada) Seikkula-Leino, J CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, Domestic Seikkula-Leino, J. Ruskovaara, E. Hannula, H. & Saarivirta, T. in print. Miten yrittäjyyskasvatus näkyy suomalaisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa? Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran aikakauskirja [How entrepreneurship education is realized in curricula of Finnish teacher education? The Finnish Scientific Association of Entrepreneurship Education Journal]. Kyrö. P, Mylläri, J & Seikkula-Leino, J Kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet yrittäjämäisessä oppimisessa [Cognitive, affective and conative constructs and their metareadiness in entrepreneurial and enterprising learning process]. Liiketaloudellinen aikakauskirja [The Finnish journal of business] 3,

2 A3) Contribution to book/other compilations International Ruskovaara, E., Rytkölä, T, Seikkula-Leino, J. & Pihkala, T. in print. Building a Measurement Tool for Entrepreneurship Education - a Participatory Development Approach in Fayolle, A., Kyrö, P. & Liñán, F. (eds.) Entrepreneurship Research in Europe Series. Edward Elgar. Seikkula-Leino, J, Ruskovaara, E. Ikävalko M., Kolhinen J. & Rytkölä, T Teachers reflections on entrepreneurship education: their understanding and practices. In Fayolle, A., Kyrö, P., Mets & Venesaar, U. (eds.) Conceptual Richness and Methodological Diversity in Entrepreneurship Research, European Research in Entrepreneurship. Cheltemham: Edward Elgar, Hannula, H., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. & Tiikkala, A Evaluating Finnish teacher educators as entrepreneurship educators in Kalliola Satu, Kettunen Pekka, Eskelinen Ossi, Kosonen Kati-Jasmin, Rostila Ilmari, Leander Anu (eds.) Improvement by Evaluation. Tampereen yliopisto. TamPub Electronic Publications Kyrö. P., Seikkula-Leino, J. J & Mylläri. J Meta processes of entrepreneurial and enterprising learning the dialogue between cognitive, conative and affective constructs. In Borch, J. B., Fayolle,A., Kyrö,P. & Ljungren, E. European Research in Entrepreneurship. Cheltemham: Edward Elgar, Seikkula-Leino, J Advancing entrepreneurship education in the Finnish basic education the prospect of developing local curricula. In A. Fayolle & P. Kyrö (eds.) The Dynamics between Entrepreneurship, Environment and Education. Cheltemham: Edward Elgar, Seikkula-Leino, J The development of entrepreneurship education through partnership model. In Kyrö, P., Speer, S. & Braun, G. (eds.) Evaluating, Creating and Experiencing Entrepreneurial and Enterprising Networks. Tampere: Juvenes, Seikkula-Leino, J The Development of CLIL through the Comprehensive School Curriculum Reform. In A. Koskensalo, J. Smeds, P. Kaikkonen & V. Kohonen (eds.) Foreign Languages and Multicultural Perspectives in the European Context / Fremdsprachen und multikulturelle Perspektiven im europäischen Kontext. Berlin: Lit Verlag, Seikkula-Leino, J CLIL pedagogy, learning and its future development. In T. Merisuo-Storm & M. Soininen (Eds.) Cultural diversity and its impact on education. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja B: 76, Seikkula-Leino, J Measuring Individual School Achievement on the Basis of Quantitative Research: How Do Pupils Learn in CLIL? In Learning and Instruction on Multiple Context and Settings III. Proceedings of the Fifth Joensuu Symposium on Learning and Instruction, Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita, N:o 96. Joensuu: Joensuun yliopistopaino, Domestic Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J., Hämäläinen, M. & Hannula, H. submitted. Yrittäjyyskasvatus opettajankouluttajien toiminnassa [Entrepreneurship education in actions of teacher educators]. Contribution to a book of entrepreneurship education that will be published by the University of Turku. Seikkula-Leino, J. & Ruskovaara, E. submitted. YVI-measurement tool practical help for teacher educators to self-evaluate their entrepreneurship education. Contribution to a book of entrepreneurship education that will be published by the University of Turku. Seikkula-Leino, J., Hytinkoski, P., Söderlund, S., Tiikkala, A. & Mäkitalo, T. submitted. Tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen ympäristöt ja oppimispelien mahdollisuudet [The future learning environments of entrepreneurship education and the possibilities of learning games]. Contribution to a book of entrepreneurship education that will be published by the University of Turku.

3 Tiikkala, A. & Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksen arviointi perus- ja toisella asteella [The evaluation of entrepreneurship education in primary and secfondary education]. Kerhokeskuksen antologia [The Antology of Finnish Centre of School Clubs], Hytti, U., Stenholm, P., Heinonen, J. & Seikkula-Leino, J Motivaation ja ryhmätyöskentelyn vaikutukset yritysideointiin [The effects of motivation and groupwork in venture generation] in Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia [Enterprising learning: aims, actions and results]. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu ja Kasvatusteiden tiedekunta, Pihkala T. Ruskovaara E, Seikkula-Leino, J & Pihkala, J Yrittäjyyskasvatus monikerroksisena ilmiönä kohti yrittäjyyskasvatuksen arviointijärjestelmää [Entrepreneurship education as a multilayered phenomenoen - towards the avaluation system of entrepreneurship education] in Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia [Enterprising learning: aims, actions and results]. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu ja Kasvatusteiden tiedekunta, Ruskovaara, E., Rytkölä, T., Seikkula-Leino, J. & Troberg, E Opettajien toteuttama yrittäjyyskasvatus ja reflektoinnin merkitys [Teachers realizing entrepreneusrhip education and the meaning of reflection] in Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia [Enterprising learning: aims, actions and results]. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu ja Kasvatusteiden tiedekunta, Tiikkala A., Seikkula-Leino J., Ruskovaara, E., Hytinkoski P., & Troberg, E Yrittäjyyskasvatuksen arvioinnin kehittäminen [Developing the evaluation of entrepreneurship education] in Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia [Enterprising learning: aims, actions and results]. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu ja Kasvatusteiden tiedekunta, Seikkula-Leino, J. & Tiikkala, A Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! [Energy from Yvi for entrepreneurship education] in Juuso, H., Kielinen, M., Kuure, L. & Lindh, A. (eds.) Koulun kehittämisen haaste. Näkökulmia harjoittelukouluissa tapahtuvaan tutkimukseen. [The challanges of school in development. Prospects for the research in teachers training schools]. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 13. Kansikas, J., Kyrö, P., Römer-Paakkanen, T Miten meistä tuli me yksilöistä yhteistoimintaan [ How we became we from individual level to cooperation], In S. Kansikas, P. Kyrö, T. Römer- Paakkanen & J. Seikkula-Leino (eds.) Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema Yrittäjyyskasvatuksen identitettiä rakentamassa [The shaping landscape of entrepreneurship education building the identity of entrepreneeurship education]. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta Seikkula-Leino, J Kumppanuusmalli vahvistamassa aikomuksia yrittäjyyskasvatukseen [Partnership model enhancing the intentions for entrepreneurship education]? In S. Kansikas, P. Kyrö, T. Römer-Paakkanen & J. Seikkula-Leino (eds.) Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema Yrittäjyyskasvatuksen identitettiä rakentamassa [The shaping landscape of entrepreneurship education building the identity of entrepreneeurship education]. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta, 176, Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksen kehittyminen opetussuunnitelmauudistuksessa [The development of entrepreneurship education through curriculum reform ]? In P. Kyrö, H. Lehtonen & Ristimäki, K. (eds.) Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia [The different trends of entrepreneurship education ].Tampere, Tampereen yliopistopaino, Seikkula-Leino, J Lähtökohtia vieraskielisen opetuksen kehittämiseen [Aspects for developing content and language integrated learning]. In J. Smeds, K. Sarmavuori, E. Laakkonen & R. D. Cillia (Eds.) Multicultural Communities, Multilingual Practice. Monikulttuuriset yhteisöt, monikielinen käytäntö. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B osa 285. Scripta Lingua Fennica Edita Turku: Åbo University Press, Seikkula-Leino, J Oppilaiden oppiminen vieraskielisessä opetuksessa ja vieraskielisen opetuksen tulevaisuus [Pupils learning and future development in content and language integrated teaching]. In K. Sajavaara & S. Takala (Eds.) Kielikoulutus tienhaarassa [Language education in crossroads]. The University of Jyväskylä, Institute of Applied linguistics. Jyväskylä: Jyväskylä University Press,

4 Seikkula-Leino, J Miten oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa? Oppilaiden suoriutumistasot ja affektiiviset tekijät vieraskielisessä opetuksessa [How do pupils learn in content and language integrated teaching? Pupils achievement levels and affective factors in content and language integrated teaching]. In A. Virta and 0. Marttila (Eds.) Opettaja, asiantuntijuus ja yhteiskunta. Ainedidaktinen symposium [Teacher, professionalism and society. Subject didactical symposium February 7, 2003]. The University of Turku, Faculty of Education, Teacher-Training Department. Publication Series B: 72. Turku, Painosalama, A4) Article in conference publication International Tiikkala, A., Seikkula-Leino, J., Sunila, O., Hannula, H.& Hietanen, L. in print. Learning entreprneurship education collaboratively by developing Finnish teacher education curricula. Paper published in the conference proceedings of the European Summer University, ESU-conference, August 2013, Lisbon, Portugal, 23 p. Hytinkoski, P., Kiilavuori, T. & Seikkula-Leino, J Learning environments of entrepreneurship education. In J. Heiskanen, H. Henrÿ, P. Hytinkoski & T. Köppä (Eds.) New Opportunities for Cooperatives: New Opportunities for People. Proceedings of the 2011 ICA Global Research Conference, August, 2011, Mikkeli, Finland Publications 27, Ruskovaara E., Pihkala T., Rytkölä T. & Seikkula-Leino J Proposing a Model of a Supporting System of Entrepreneurship Education. Paper published in the conference proceedings of ISBE 2011 conference, 9 10 November, Octagon, Sheffield, UK, 11 p. Hytinkoski, P, Kiilavuori, T. & Seikkula-Leino, J Learning environments of entrepreneurship education. Paper published in the conference proceedings of PICA Global Research Conference Finland, August, Mikkeli, Finland, 12 p. Ruostesaari, M-L., Seikkula-Leino, J., Troberg, E., Tiikkala, A Entrepreneurship Education as part of Corporate Responsibility. Paper published in the conference proceedings of ICSB 2011 World Conference, Back to the Future: Changes in Perspective of Global Entrepreneurship and Innovation, June 2011, Stockholm Sweden, 16 p. Ruostesaari, M-L, Troberg, E. & Seikkula-Leino, J Does entrepreneurship education as part of corporate responsibility bring additional value to innovation processes? Paper published in the conference proceedings of ESC International Symposium on "Sustainability and Innovation", Dijon, France April 6.-7, 15 p. Ruskovaara E., Pihkala T., Rytkölä T. & Seikkula-Leino J Entrepreneurship in Entrepreneurship Education - Practices in Finnish Basic and Secondary Education Level. Paper published in the conference proceedings of 56rd Annual ICSB World Conference, Back to the Future: Changes in Perspectives of Global Entrepreneurship and Innovation, June 2011, Stockholm, Sweden, 20 p. Ruskovaara E., Pihkala T., Rytkölä T. & Seikkula-Leino J Building a Measurement Tool for Entrepreneurship Education - a Participatory Development Approach. Paper published in the conference proceedings of European Summer University, ESU-conference, September 2011, Seville Span, 18 p., ISBM DL: SE Ruskovaara E., Pihkala T., Rytkölä T. & Seikkula-Leino J Entrepreneurship Education in a Classroom What s about Entrepreneurship there? European Summer University, ESU-conference, September 2011, Seville Span. Tiikkala, A., Ruostesaari, M., Seikkula-Leino, J., & Troberg, E Values of Entrepreneurship Education in EU-countries. Paper published in the conference proceedings of European Summer University, ESU-conference, September 2011, Seville Span, 19 p.

5 Seikkula-Leino, J Entrepreneurship Education Development through a Curriculum Reform? in Mets, T. (ed.) Towards Entrepreneurial Regions. Universities & Innovation Networks Challanged by the Knowledge Society. Paper published in the conference proceedings of Second Bebart Conference Proceedings: Selected Papers, 26 27, October, Tartu, Estonia, 15 p. Tiikkala A., Ruskovaara E., Rytkölä, T. & Seikkula-Leino, J., & Troberg Eliisa Evaluation and values of entrepreneurship education. Paper published in the conference proceedings of ESU Conference 2010 University of Tartu, August, Tartu, Estonia. ISBN , 12 p. Ruskovaara E., Pihkala T., Rytköla, T. & Seikkula-Leino, J Teachers Working Approaches in Entrepreneurship Education. Paper published in the conference proceedings of ESU Conference 2010 University of Tartu, August, Tartu, Estonia. ISBN , 16 p. Tiikkala, A., Ruskovaara, E., Rytkölä,T., Seikkula-Leino, J. Jussila, I & Troberg, E Do we need evaluate entrepreneurship education? And what do teachers say? FinPin coneference proceedings. Innovation and Entrepreneurship in Universities. Paper published in the conference publication of International FinPin conference, April, Joensuu, Finland, 46 p. Ikävalko, M., Ruskovaara, E. & Seikkula-Leino, J Rediscovering teacher s role in entrepreneurship education. Paper published in the conference proceedings of EFMD 2009 Entrepreneurship Conference February 2008, EAE - Institución Superior de Formación Universitaria S.L., Barcelona, Spain, 21 p. Pihkala, T., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. Pihkala, J Entrepreneurship education as a multilayered phenomenon a steering system for entrepreneurship education. Paper published in the conference proceedings of ESU conference 2009 on entrepreneurship, 8-12 September, Benevento, Italy, 19 p. Seikkula-Leino, J, Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J & Rytkölä, T Teachers realizing entrepreneurship education their practices and reflections. Paper published in the conference proceedings of ESU conference 2009 on entrepreneurship, 8-12 September, Benovento, Italy, 18 p. Seikkula-Leino, J, Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J & Rytkölä, T Teachers as learners promoting entrepreneurship education. Paper published in the conference proceedings of the 20th NFF Conference 'Business as Usual', August 2009, Turku/Åbo, Finland, 15 p. Seikkula-Leino, J Implementing entrepreneurship education through curriculum reform? Paper published in the conference proceedings of 2008 International Council for Small Business, ICSB, World Conference Proceedings, Advancing Small Business and Entrepreneurship, From Research to Results, June 2008, Halifax, Nova Scotia, Canada. ISBN: , 20 p. Kyrö, P., Seikkula-Leino, J. & Mylläri, J How cognitive, conative and affective self-regulating abilities interplay in entrepreneurial and enterprising learning? Paper published in the conference proceedings of ESU conference 2008 on entrepreneurship, August 2008, Bodo, Norway, 20 p. Seikkula-Leino, J Key Elements in Developing Entrepreneurship Education Knowledge, Attitudes, Culture and Methodicalness. Paper published in the conference proceedings of ICBS World Conference June Turku, Finland, 15 p. Seikkula-Leino, J The Local Curriculum Reform Process and Entrepreneurship Education Development. In European Summer University Conference 2006 on Entrepreneurship and Entrepreneurship Education Research. Conference Proceedings. University of Tampere August Hämeenlinna, Finland, Seikkula-Leino, J Does curriculum reform make difference for entrepreneurship education development? In S. Ingle & M. Neuvonen-Rauhala (eds.) Promoting Entrepreneurship by Universities. Series C Articles, reports and other current publications, part 59. The proceedings of the 2nd

6 International FINPIN 2008 Conference, Hämeenlinna, Finland, April 20-22, Lahti University of Applied Sciences. Tampere: Juvenes Print, Tiikkala, A., Seikkula-Leino, J., Sunila, O., Hannula, H. & Hietanen, L Learning entrepreneurship education collaboratively by developing Finnish teacher training curricula. Paper published in the conference proceedings of ESU 2013 Conference and Doctoral Programme Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Business Research Unit, Lisbon, Portugal 19th to 23th August 2013, 23 p. Domestic Tiikkala, A. & Seikkula-Leino, J., Sunila. O., Hannula, H., Ruskovaara, E. & Hietanen, L Korkeakoulujen opetussuunnitelmien kehittäminen yrittäjyyskasvatusta yhteisöllisesti oppimassa suomalaisessa opettajankoulutuksessa [Developing curricula of higher education learniong entrepreneurship education cooperaticely in Finnish teacher education]! Paper published in the conference publication of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education], , Tampere, 20 p. Hannula, H., Seikkula-Leino, J. & Lepistö, J Yrittäjyyskasvatusta ohjaavat strategiat suomalaisessa opettajankoulutuksessa [The Strategies Guiding Finnish Teacher Education]. Paper published in the conference publication of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education] 5 6 October 2011, Lappeenranta, Finland, 9 p. Seikkula-Leino, J., Hannula, H. & Saarivirta, T. & Ruskovaara, E Miten yrittäjyyskasvatus näkyy suomalaisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa? Paper published in the conference publication of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education], 5 6 October, 2011, Lappeenranta, Finland, 23 p. Tiikkala, A., Ruostesaari, M-L, Seikkula-Leino, J. & Troberg, E Yrittäjyyskasvatuksen taustalla vaikuttavat arvot EU-maissa [The values grounding entrepreneurship education in EU-countries]. Paper published in the conference publication of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education] 5 6 October 2011, Lappeenranta, Finland, 18 p. Pihkala, T., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. & Rytkölä, T. (2011). Entrepreneurship education - what is really happening in class rooms? ]. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education] 5 6 October 2011, Lappeenranta, Finland, ISBN , 23 p. Punnonen, H. & Seikkula-Leino, J Yrittäjämäisten valmiuksien kehittyminen perusopetuksen 5. luokalla. [The Development of enterprising readiness in comprehensive school, 5th graders]. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education], 31 September -1 October, Turku, Finland, 46 p. Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T., & Seikkula-Leino, J Opettajien hyödyntämät opetusmenetelmät, työtavat ja käytännöt yrittäjyyskasvatuksessa [The methods used, working approaches and practices of teachers in entrepreneurship education]. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education], 31 September -1 October, Turku, Finland, 13 p. Tiikkala A., Ruskovaara, E., Rytkölä, T., Troberg E. & Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksen arvot ja arvioinnin lähtökohdat [The values and the starting points of evaluation in entrepreneurship education]. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education], 31 September -1 October, Turku, Finland, 12 p. Heinonen, J., Hytti, U. & Seikkula-Leino, J Yritysidean hahmottamisen mekanismit tuottaako aktiivinen toiminta parempia ideoita ja oppimistuloksia? Yrittäjyyskasvatuksen puheenvuoroja: kohti yrittäjyyden monimuotoista oppimista ja opettamista. In Juha Kansikas & Kari Karjalainen & Tanja Kontinen & Tytti Solankallio (eds.) N:o 358/2009. School of Business and Economics, University of Jyväskylä, 14 p.

7 Pihkala, T., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. Pihkala, J Yrittäjyyskasvatus monikerroksisena ilmiönä yrittäjyyskasvatuksen ohjausjärjestelmä [Entrepreneurship education as a multilayered phenomenon the steering system of entrepreneurship education]. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [Finnish conference of entrepreneurship education], 1-2 October, Jyväskylä, Finland, 19 p. Seikkula-Leino, J, Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J & Rytkölä, T Opettajien toteuttama ja reflektoima yrittäjyyskasvatus [Realized and implemented entrepreneurship education by teachers] Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [Finnish conference of entrepreneurship education], 1-2 October, Jyväskylä, Finland, 15 p. Seikkula-Leino, J, Sjölund, J., Leinonen, K., Jussila, I. & Tiikkala, A Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö [The virtual learning environment of entrepreneurship education] Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [Finnish conference of entrepreneurship education], 1-2 October, Jyväskylä, Finland, 8 p. Kyrö. P, Mylläri, J & Seikkula-Leino, J Kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset itsesäätelytaidot yrittäjämäisesä oppimisessa [Cognitive, affective and curative self regulation abilities in entrepreneurial learning]? Yrittäjyyteen kasvamisen prosessi [Growing to be an entrepreneur]. Paper published in the conference proceedings of Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen [The Finnish conference of entrepreneurship researchers and actors], , HSE Pienyrityskeskus, Mikkeli, 15 p. Tiikkala, A.,Seikkula-Leino, J. Ruskovaara, E., Hytinkoski, P. & Troberg, E Arviointi yrittäjyyskasvatuksessa [The evaluation of entrepreneurshp education]. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [Finnish conference of entrepreneurship education], 1-2 October, Jyväskylä, Finland, 18 p. Seikkula-Leino, J Miten kumppanuusmalli tukee aikomuksia toteuttaa yrittäjyyskasvatusta [How partnership model supports the intentions to realize entrepreneurship education]? In Yrittäjyyteen kasvamisen prosessi. Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen [Growing to be an entrepreneur. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät, , HSE Pienyrityskeskus, Mikkeli, 14 p. B) Non-peer-reviewed scientific writings B1) Writing in scientific journal Seikkula-Leino, J Promoting Entrepreneurship in the Finnish Comprehensive School. In National Council for Graduate Entrepreneurship. Available in 17 p. Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen suunnat koulutuksessa ja yhteiskunnassa [The trends of entrepreneurship education development in education and in society]. Kasvatus [Finnish journal of education], 4, Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatus perusopetuksen opetussuunnitelmassa [Entrepreneurship education in curriculum]. In A.-L Huttunen & A.-M. Kokkonen (Eds.) Kasvatustieteen päivät Jyväskylässä. Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat Also available in B4) Article in conference proceedings Ruostesaari, M-L., Troberg, E., & Seikkula-Leino, J Entrepreneurship Education as part of Corporate Responsibility. Entrepreneurship education as a part of corporate responsibility Case: Cooperative company S Group, Finland. Paper published in the conference proceedings of ICA Global Research Conference Finland, August, Mikkeli, Finland, 29 p. Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T. & Seikkula-Leino, J Entrepreneurship Education Practices Results from the Pilot Data. Paper published in the conference proceedings of The 33rd

8 Annual ISBE Conference, Looking to the Future: Economic and Social Regeneration through Entrepreneurial Activity, 3 4 November 2010, London, Great Britain, 12 p. Tiikkala, A., Ruskovaara, E., Rytkölä,T., Seikkula-Leino, J. Jussila, I & Troberg, E Entrepreneurship education in Finnish Basic Education Level: Who, how and what to evaluate? In Marja- Leena Neuvonen-Rauhala (ed.) Innovation and entrepreneusrhip in Universities. The Proceedings of the 3rd International FINPIN 2010 Conference, p Hytti, U, Stenholm, P., Heinonen, J. & Seikkula-Leino, J Teaching students to generate business ideas - focusing on student motivation and students teams. In Marja-Leena Neuvonen-Rauhala (ed.) Innovation and entrepreneusrhip in Universities. Paper published in the conference publication of The Proceedings of the 3rd International FINPIN 2010 Conference, p Kyrö, P., Seikkula-Leino, J. & Mylläri, J How the dialogue between cognitive, conative and affective constructs in entrepreneurial and enterprising learning process is explicated through concept mapping? Paper published in the conference proceedings of 3rd international conference on concept mapping September, Tallinn and Helsinki, 8 p. Kyrö, P. Seikkula-Leino, J. & Mylläri, J Meta processes of entrepreneurial and enterprising learning - the dialogue between cognitive, conative and affective constructs. Paper published in the conference proceedings of 15th Nordic Conference on Small Business Research - Challenges for Entrepreneurship and Small Business Development in the Context of European Enlargement May 2008, Tallinn, Estonia, 24 p. Seikkula-Leino, J & Kyrö, P Learning Entrepreneurial and enterprising readiness. In S. Ingle & M. Neuvonen-Rauhala (eds.) Promoting Entrepreneurship by Universities. Series C Articles, reports and other current publications, part 59. The proceedings of the 2nd International FINPIN 2008 Conference, Hämeenlinna, Finland, April 20-22, Lahti University of Applied Sciences. Tampere: Juvenes Print, Ruskovaara, E. & Seikkula-Leino, J Measurement Tool for Entrepreneurship Education. Paper published in the conference proceedings of EFMD 2009 Entrepreneurship Conference February 2008, EAE - Institución Superior de Formación Universitaria S.L., Barcelona, Spain, 12 p. Seikkula-Leino, J The process of Entrepreneurship Education Development through Curriculum reform. Paper published in the conference proceedings of The Internationalizing Entreprenurship Education & Training Conference July Gdansk, Poland, 16 p. Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuus tutkimus, opetussuunnitelma ja käytäntö [The future of entrepreneurship education development research, curriculum and practice]. In Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen [The conference of entrepreneurship education researchers and practitioners], Vaasa February 9 10, 2007, 3 p. Available in internet Seikkula-Leino, J & Kyrö, P Developing entrepreneurial end enterprising readiness through selfregulation. Paper published in the conference proceedings of the 5th International Conference on Researching Work and Learning 2-5 December Cape Town, South Africa, 10 p. Seikkula-Leino, J Entrepreneurship Education through Curriculum Reform? In Towards Entrepreneurial Regions: Universities & Innovation Networks challenged by the Knowledge Society. Second Bebart Conference. Conference Proceedings: Articles October Tartu, Estonia, Seikkula-Leino, J Promoting Entrepreneurship in the Finnish Comprehensive School. In The Internationalizing Entreprenurship Education & Training Conference. Innovative Formats for Entrepreneurship Education Teaching July São Paulo, Brazil, Seikkula-Leino, J Entrepreneurial Education through Curriculum Reform. Paper published in the conference proceedings The Internationalizing Entreprenurship Education & Training Conference. School of Management, University of Surrey July Surrey, The Great Britain, p. 10.

9 Seikkula-Leino, J Pupils Achievement Levels and Affective Factors in Content and Language Integrated Learning (CLIL). In 21st World Congress of Modern Language Associations, Identity and Creativity in Language Education. Rand Afrikaanas University (RAU). 2-5 July Johannesburg, South Africa, C) Scientific books (monographs) C1) Published scientific monographs Seikkula-Leino, J Opetussuunnitelmien paikallinen uudistus perusopetuksessa vuosina [The local curriculum reform of basic education in ]. Turun yl iopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 215, Turun normaalikoulu [The publication series of Faculty of Education A: 215, Teacher Training School]. Turku: Painosalama. Seikkula-Leino, J Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen. Paikallinen opetussuunnitelmatyö yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta [The curriculum reform in basic education and the development of entrepreneurship education]. Opetusministeriön julkaisuja [Publications of Finnish Ministry of Education] 2006:22. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto [The department of education and science policy]. Helsinki: Yliopistopaino. Also available in Seikkula-Leino, J Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen [Curriculum reform and the implementation of entrepreneurship education]. Opetusministeriön julkaisuja [Publications of Finnish Ministry of Education] 2007:28. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto [The department of education and science policy]. Helsinki: Yliopistopaino. Available in internet C2) Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal Kansikas, J., Kyrö, P., Römer-Paakkanen, T. & Seikkula-Leino, J. (Eds.) Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema Yrittäjyyskasvatuksen identitettiä rakentamassa [The shaping landscape of entrepreneurship education building the identity of entrepreneeurship education]. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta. Seikkula-Leino, J (Ed.) Klikkaako CLIL? Katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen [What s CLIL about? Approaches to content and language integrated teaching and ideas for teaching in practice] Publication series 1/2002. Turku, Turku University, Teacher-Training School: Typopress. D) Publications directed at societies of experties D1) Article in professional journals Seikkula-Leino, J Oppilaan tukeminen vieraskielisessä opetuksessa [Pupil s support in content and language integrated teaching]. Tempus, 5, Seikkula-Leino, J Opetussuunnitelmauudistus tukee vieraskielisen opetuksen kehitystä [Curriculum reform promotes the development of content and language integrated leaning]. Tempus. 2004, 5, Seikkula-Leino, J Heikotkin oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa [Also weak pupils learn in content and language integrated teaching]. Tempus, 3,

10 D2) Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book material Seikkula-Leino, J Esimerkki toiminnallisesta historian opettamisesta: viikingit ja muovailuvaha [An example of functional history teaching: Vikings and play dough]. In J. Seikkula-Leino (Ed.) Klikkaako CLIL? Katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen [What s CLIL about? Approaches to content and language integrated teaching and ideas for teaching in practice] Publication series 1/2002. Turku, Turku University, Teacher-Training School: Typopress, Koota, K. & Seikkula-Leino, J Miten rakennan vieraskielistä opetustani? Muistilista [How do I construct my content and language integrated teaching? A memory list]. In J. Seikkula-Leino (Ed.) Klikkaako CLIL? Katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen [What s CLIL about? Approaches to content and language integrated teaching and ideas for teaching in practice] Publication series 1/2002. Turku, Turku University, Teacher-Training School: Typopress, 79. Seikkula-Leino, J Mitä on vieraskielinen eli CLIL-opetus? Vieraskielisen opetuksen taustaa [What is content and language integrated teaching? The background to content and language integrated teaching]. In J. Seikkula-Leino (Ed.) Klikkaako CLIL? Katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen [What s CLIL about? Approaches to content and language integrated teaching and ideas for teaching in practice] Publication series 1/2002. Turku, Turku University, Teacher-Training School: Typopress, 3-5. Seikkula-Leino, J Näkökulmia opetuksen laaja-alaiseen suunnitteluun [Perspectives of implementing teaching extensively]. In J. Seikkula-Leino (Ed.) Klikkaako CLIL? Katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen [What s CLIL about? Approaches to content and language integrated teaching and ideas for teaching in practice] Publication series 1/2002. Turku, Turku University, Teacher-Training School: Typopress, Seikkula-Leino, J Näkökulmia vieraskielisen opetuksen toteutuksesta Suomessa ja Turun normaalikoulussa [Approaches to implementing content and language integrated teaching in Finland and at Turun normaalikoulu; teacher-training school]. In E. Valde (Ed.) Normaaliopettaja. Opiskelukäytäntöjä Turun normaalikoulusta. Turun normaalikoulun julkaisuja [The normal teacher. Teaching practices from Teacher Training School. The publication of teacher training school]1/1998. Turku: Typopress, D5) Text book or professional handbook or dictionary Seikkula-Leino, J. & Tiikkala, A Seven booklets for developing enterprising organization - tasks for managers and workers themes of these seven books: Kohti yrittäjämäistä organisaatiota [Towards enterprising organization] Töihin on hyvä tulla [It is great to come to work] Kohti tavoitteita ja uusia mahdollisuuksia [Towards goals and new possibilities] Mielihyvä ja pätevyyden tunne tuovat tuloksellisuutta [Pleasure and feeling of competence promote success] E) Publications directed at the general public E1) Popular article, newspaper article Seikkula-Leino, J Suomi tarvitsee asenneosaajia [Finland needs people who capable with their attitudes]! Aurora-lehti 1/2012. Seikkula-Leino, J Yrittäjyys on asenne [Entrepreneurship is an attitude]. March 23, Opettaja-lehti. Delfino, J., Seikkula-Leino, J. & Ruohonen T Brittiläinen Jane Delfino esitteli oppejaan Turussa nolaamisen pelko estää oppilaita luovaan yritteliäisyyteen koulussa [British Jane Delfino presented her ideas of education in Turku Being afraid of snubbing prevents students enterprise in schools]. September 7, Turun Sanomat.

11 Kanerva, I. & Seikkula-Leino, J Turkulainen yrittäjyyskasvatushanke ehdolla malliksi muille EUmaille [The project of entrepreneurship education from Turku running as a model for other European Union countries]. April 14, Turun Sanomat. Seikkula-Leino, J Tarvitaanko yrittäjyyskasvatusta [Do we need entrepreneurship education]?. April 4, Varsinais-Suomen Yrittäjä. Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatus osaksi opetusta [Entrepreneurship education a part of teaching]. March 29, Kauppalehti. Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimainen yhteisö [Empowerful society through entrepreneurship education]. Osuustoiminta. Johdon ja hallinnon ammattilehti 6, 53. Seikkula-Leino, J Koulujen yrittäjyyskasvatus käynnistyy hitaasti [Entreprenurship education takes steps slowly]. Varsinais-Suomen Yrittäjät, 1. Seikkula-Leino, J Kunnat toivovat uusia työtapoja yrittäjyyskasvatukseen [Municipalities hope new methods to realize entrepreneurship education]. Verkkouutiset, Nykypäivä, November, 26. Seikkula-Leino, J Koulujen yrittäjyyskasvatukseen ehdotetaan suunnitelmallisuutta [Entrepreneurship education needs better design]. Verkkouutiset, Nykypäivä, August 11, Seikkula-Leino, J Nuorena on yritys väännettävä [As a young you need to start your enterprise]. Turun Sanomat, August 13. Seikkula-Leino, J Yrittäjyys pitäisi tuoda perusopetukseen [There is a need to have entrepreneurship in comprehensive schools]. Tekniikka ja talous [Journal of Technology and Economy], August 11. Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatusta selkiytettävä perusopetuksessa [Entrepreneurship education needs clarification in comprehensive schools]. Edu.savonlinnanseutu.fi, August 16. Seikkula-Leino, J Osa oppitunneista ruotsiksi [Part of studies in Swedish]. Helsingin Sanomat, Vieraskynä. March 11, 69, 5. Seikkula-Leino, J Puhe promoottoreille [Speech to promoters]. In Degree ceremonies Committee (Eds.), Degree Ceremonies of the University of Turku, May 24, Uusikaupunki: Newprint, Seikkula-Leino, J Heikotkin oppilaat menestyvät vieraskielisessä opetuksessa [Also weak pupils succee in content and language integrated learning]. November 29, Turun Sanomat. Seikkula-Leino, J Vieraskielinen opetus sopii kaikille [Content and language integrated learning is suitable for everybody]. November 28, Länsi-Suomi. Seikkula-Leino, J Vieraskielinen opetus sopii kaikille [Content and language integrated learning is suitable for everybody]. November 28, Satakunnan Kansa. Seikkula-Leino, J Miten yrittäjyydestä opitaan oikeasti [How we learn about entrepreneurship in a real way]? In Vaurula, K. (ed.) Yrittäjyystarinoita Kymenlaaksosta [Entrepreneurship stories from Kymenlaakso region]. Kouvola: YES-keskus / Kouvola Innovation, kehityspalvelut, 8-9. G) Thesis G1) Master s thesis, diploma work, upper higher vocational diploma Seikkula-Leino, J Älykkäät alisuoriutujat peruskoulun viidennellä ja kahdeksannella luokalla sekä heidän minäkuvansa [Intelligent underachievers in 5th and 6th grades and their self-image]. Pro gradu. Turun yliopisto. Rauman opettajankoulutuslaitos

12 G3) Doctoral Thesis, monography Seikkula-Leino, J Miten oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa? Oppilaiden suoriutumistasot, itsetunto ja motivaatio vieraskielisessä opetuksessa [How do pupils learn in content and language integrated teaching? Pupils achievement levels, self-esteem and motivation in content and language integrated teaching]. (Publication Series C: 190. Script a Lingua Edita). The University of Turku, Turku: Painosalama. I) Audiovisual materials and programmes in information and communication technology (ICT) I1) Audiovisual materials Seikkula-Leino, J., & working group Learning environment of entrepreneurship education, see Delfino, J., Seikkula-Leino, J. & Ruohonen T Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Turun normaalikoulussa, ideoita Manchester Academysta [Developing entrepreneurship education in Turku Teacher Training School - ideas from Manchester Academy]. September 6, Alueuutiset, Varsinais- Suomi. Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Varsinais-Suomessa ja EU:ssa [Developing entrepreneurship education in the region of Southwest Finland and in EU]. April 11, Alueuutiset, Varsinais-Suomi. Meriläinen, M., Mustaparta, A.-K., Seikkula-Leino, J Perusopetus. Vieraskielinen ja kielikylpyopetus. Edu.Fi. Opetushallitus. [Internet material conserning CLIL development in curricula development and teacherhood]. The National Board of Education. Available in Seikkula-Leino, J Att lära svenska i finnspråkiga skolor [Learning Swedish in schools where medium of instruction is Finnish]. March 14, Radio Vega.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

opettajille kirjallisuutta

opettajille kirjallisuutta opettajille kirjallisuutta Kirjallisuutta Eurooppalaiseen viitekehykseen ja Kielisalkkuun liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä 2 Alanen, R. & Kajander, K. 2008. Kielisalkku ja reflektio. Teoksessa

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Creative Futures Conference Proceedings

Creative Futures Conference Proceedings Marjo Mäenpää & Taina Rajanti (eds) Creative Futures Conference Proceedings 10. -11. October 2007 in Pori, Finland Marjo Mäenpää, Taina Rajanti (eds.) Creative Futures Conference Proceedings Publication

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

Yrittäjyys perus- ja toisen asteen yrittäjyyskasvatuksessa

Yrittäjyys perus- ja toisen asteen yrittäjyyskasvatuksessa 77 KTT Ulla Hytti Yrittäjyys perus- ja toisen asteen yrittäjyyskasvatuksessa Johdanto Yrittäjyyskasvatus on osa perus- ja toisen asteen opetussuunnitelmia (Opetusministeriö 2009). Tehtyjen selvitysten

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta

Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta 161 KM Anne Tiikkala & KT Jaana Seikkula-Leino Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta Suomessa yrittäjyyskasvatuksen arvioinnista perus- ja toisella asteella on tehty muutama alustava

Lisätiedot

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Principles of Marketing and Sales Code: SOC1RB001 Extent: 3 ECTS (81 h) Timing: Semester 1-2 Language: English

Lisätiedot

Appendix 2: CV / Publications

Appendix 2: CV / Publications Appendix 2: CV / Publications Name: Ilpo Kalevi Koskinen Home address: Iso-Roobertinkatu 35-37 E 49 00120 HKI (09) - 635 293 +358-50-329 6021 (GSM) ikoskine@uiah.fi http://www2.uiah.fi/~ikoskine/ Home

Lisätiedot

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites

Lisätiedot

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources This is a shortened version of an research article to be published in Silva Fennica 40(4) in November 2006. It will be available at http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf40/sf404687.pdf Simo Kyllönen,

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle 1 Kyrö P. ja Ripatti A. (toim.) 2006: Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu: Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto Yrittäjyyden opetuksen uudet tuulet

Lisätiedot

Hukkinen, Selected Publications, August 2006 2

Hukkinen, Selected Publications, August 2006 2 SELECTED PUBLICATIONS Janne Hukkinen Helsinki University of Technology, Laboratory of Environmental Protection, PO Box 2300, 02015 TKK (Espoo), Finland, tel +358 50 367 1375, Email janne.hukkinen@hut.fi,

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriö Undervisningsministeriet Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriön julkaisuja 2008:13 Taina Kaivola (toim.) Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

COBI Consumer Behavior in Information Economy

COBI Consumer Behavior in Information Economy COBI Consumer Behavior in Information Economy Helsingin Sanomain säätiölle Selvitys tutkimushankkeen vaikuttavuudesta tähän mennessä Hankkeen nimi: Kuluttaja ja viestintä tietotaloudessa (COBI Consumer

Lisätiedot

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts Konferenssiabstraktit The Conference Abstracts Yrittäjyyskasvatuspäivät Seinäjoella 25.9. 26.9.2014 Yrittäjyyskasvatus 2.0 Entrepreneurship Education Conference in Seinäjoki, Finland 25.9. 26.9.2014 Entrepreneurship

Lisätiedot