Seikkula-Leino, J CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341."

Transkriptio

1 Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula, H. submitted. How do Finnish teacher educators implement entrepreneurship education? Education & Training. Seikkula-Leino, J. Ruskovaara, E. Hannula, H. & Saarivirta, T Facing the Changing Demands of Europe: integrating entrepreneurship education in Finnish teacher training curricula. European Educational Research Journal, vol 11, no. 3, Troberg, E., Ruskovaara, E. & Seikkula-Leino, J Co-operatives in the entrepreneurship education at Finnish universities of applied sciences. International Journal of Co-operative Management, vol 5, no. 2, Seikkula-Leino, J & Troberg, E The role of co-operative entrepreneurship in the virtual learning environment of entrepreneurship education. International Journal of Co-operative Management, vol 5, no. 2, Seikkula-Leino, J Implementing entrepreneurship education through curriculum reform in Finnish comprehensive school. Journal of Curriculum Studies, vol 43, no. 6, Hytti, U, Stenholm, P., Heinonen, J. & Seikkula-Leino, J Perceived learning outcomes in entrerpeneurship education the impact of student motivation and team behaviour. Education and Training, vol 52, no. 8/9, (Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2011 by Emerald publication). Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J & Rytkölä, T Promoting entrepreneurship education: the role of the teacher? Education and Training, vol 52, no. 2, Seikkula-Leino, J Realizing entrepreneurship education through curriculum reform dilemmas and prospects for the future. Inter ICSB online publication. Available in (selected as an exceptional research paper in the 2008 ICSB World Conference in Halifax, Canada) Seikkula-Leino, J CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, Domestic Seikkula-Leino, J. Ruskovaara, E. Hannula, H. & Saarivirta, T. in print. Miten yrittäjyyskasvatus näkyy suomalaisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa? Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran aikakauskirja [How entrepreneurship education is realized in curricula of Finnish teacher education? The Finnish Scientific Association of Entrepreneurship Education Journal]. Kyrö. P, Mylläri, J & Seikkula-Leino, J Kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet yrittäjämäisessä oppimisessa [Cognitive, affective and conative constructs and their metareadiness in entrepreneurial and enterprising learning process]. Liiketaloudellinen aikakauskirja [The Finnish journal of business] 3,

2 A3) Contribution to book/other compilations International Ruskovaara, E., Rytkölä, T, Seikkula-Leino, J. & Pihkala, T. in print. Building a Measurement Tool for Entrepreneurship Education - a Participatory Development Approach in Fayolle, A., Kyrö, P. & Liñán, F. (eds.) Entrepreneurship Research in Europe Series. Edward Elgar. Seikkula-Leino, J, Ruskovaara, E. Ikävalko M., Kolhinen J. & Rytkölä, T Teachers reflections on entrepreneurship education: their understanding and practices. In Fayolle, A., Kyrö, P., Mets & Venesaar, U. (eds.) Conceptual Richness and Methodological Diversity in Entrepreneurship Research, European Research in Entrepreneurship. Cheltemham: Edward Elgar, Hannula, H., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. & Tiikkala, A Evaluating Finnish teacher educators as entrepreneurship educators in Kalliola Satu, Kettunen Pekka, Eskelinen Ossi, Kosonen Kati-Jasmin, Rostila Ilmari, Leander Anu (eds.) Improvement by Evaluation. Tampereen yliopisto. TamPub Electronic Publications Kyrö. P., Seikkula-Leino, J. J & Mylläri. J Meta processes of entrepreneurial and enterprising learning the dialogue between cognitive, conative and affective constructs. In Borch, J. B., Fayolle,A., Kyrö,P. & Ljungren, E. European Research in Entrepreneurship. Cheltemham: Edward Elgar, Seikkula-Leino, J Advancing entrepreneurship education in the Finnish basic education the prospect of developing local curricula. In A. Fayolle & P. Kyrö (eds.) The Dynamics between Entrepreneurship, Environment and Education. Cheltemham: Edward Elgar, Seikkula-Leino, J The development of entrepreneurship education through partnership model. In Kyrö, P., Speer, S. & Braun, G. (eds.) Evaluating, Creating and Experiencing Entrepreneurial and Enterprising Networks. Tampere: Juvenes, Seikkula-Leino, J The Development of CLIL through the Comprehensive School Curriculum Reform. In A. Koskensalo, J. Smeds, P. Kaikkonen & V. Kohonen (eds.) Foreign Languages and Multicultural Perspectives in the European Context / Fremdsprachen und multikulturelle Perspektiven im europäischen Kontext. Berlin: Lit Verlag, Seikkula-Leino, J CLIL pedagogy, learning and its future development. In T. Merisuo-Storm & M. Soininen (Eds.) Cultural diversity and its impact on education. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja B: 76, Seikkula-Leino, J Measuring Individual School Achievement on the Basis of Quantitative Research: How Do Pupils Learn in CLIL? In Learning and Instruction on Multiple Context and Settings III. Proceedings of the Fifth Joensuu Symposium on Learning and Instruction, Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita, N:o 96. Joensuu: Joensuun yliopistopaino, Domestic Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J., Hämäläinen, M. & Hannula, H. submitted. Yrittäjyyskasvatus opettajankouluttajien toiminnassa [Entrepreneurship education in actions of teacher educators]. Contribution to a book of entrepreneurship education that will be published by the University of Turku. Seikkula-Leino, J. & Ruskovaara, E. submitted. YVI-measurement tool practical help for teacher educators to self-evaluate their entrepreneurship education. Contribution to a book of entrepreneurship education that will be published by the University of Turku. Seikkula-Leino, J., Hytinkoski, P., Söderlund, S., Tiikkala, A. & Mäkitalo, T. submitted. Tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen ympäristöt ja oppimispelien mahdollisuudet [The future learning environments of entrepreneurship education and the possibilities of learning games]. Contribution to a book of entrepreneurship education that will be published by the University of Turku.

3 Tiikkala, A. & Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksen arviointi perus- ja toisella asteella [The evaluation of entrepreneurship education in primary and secfondary education]. Kerhokeskuksen antologia [The Antology of Finnish Centre of School Clubs], Hytti, U., Stenholm, P., Heinonen, J. & Seikkula-Leino, J Motivaation ja ryhmätyöskentelyn vaikutukset yritysideointiin [The effects of motivation and groupwork in venture generation] in Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia [Enterprising learning: aims, actions and results]. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu ja Kasvatusteiden tiedekunta, Pihkala T. Ruskovaara E, Seikkula-Leino, J & Pihkala, J Yrittäjyyskasvatus monikerroksisena ilmiönä kohti yrittäjyyskasvatuksen arviointijärjestelmää [Entrepreneurship education as a multilayered phenomenoen - towards the avaluation system of entrepreneurship education] in Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia [Enterprising learning: aims, actions and results]. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu ja Kasvatusteiden tiedekunta, Ruskovaara, E., Rytkölä, T., Seikkula-Leino, J. & Troberg, E Opettajien toteuttama yrittäjyyskasvatus ja reflektoinnin merkitys [Teachers realizing entrepreneusrhip education and the meaning of reflection] in Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia [Enterprising learning: aims, actions and results]. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu ja Kasvatusteiden tiedekunta, Tiikkala A., Seikkula-Leino J., Ruskovaara, E., Hytinkoski P., & Troberg, E Yrittäjyyskasvatuksen arvioinnin kehittäminen [Developing the evaluation of entrepreneurship education] in Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia [Enterprising learning: aims, actions and results]. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu ja Kasvatusteiden tiedekunta, Seikkula-Leino, J. & Tiikkala, A Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! [Energy from Yvi for entrepreneurship education] in Juuso, H., Kielinen, M., Kuure, L. & Lindh, A. (eds.) Koulun kehittämisen haaste. Näkökulmia harjoittelukouluissa tapahtuvaan tutkimukseen. [The challanges of school in development. Prospects for the research in teachers training schools]. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 13. Kansikas, J., Kyrö, P., Römer-Paakkanen, T Miten meistä tuli me yksilöistä yhteistoimintaan [ How we became we from individual level to cooperation], In S. Kansikas, P. Kyrö, T. Römer- Paakkanen & J. Seikkula-Leino (eds.) Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema Yrittäjyyskasvatuksen identitettiä rakentamassa [The shaping landscape of entrepreneurship education building the identity of entrepreneeurship education]. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta Seikkula-Leino, J Kumppanuusmalli vahvistamassa aikomuksia yrittäjyyskasvatukseen [Partnership model enhancing the intentions for entrepreneurship education]? In S. Kansikas, P. Kyrö, T. Römer-Paakkanen & J. Seikkula-Leino (eds.) Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema Yrittäjyyskasvatuksen identitettiä rakentamassa [The shaping landscape of entrepreneurship education building the identity of entrepreneeurship education]. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta, 176, Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksen kehittyminen opetussuunnitelmauudistuksessa [The development of entrepreneurship education through curriculum reform ]? In P. Kyrö, H. Lehtonen & Ristimäki, K. (eds.) Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia [The different trends of entrepreneurship education ].Tampere, Tampereen yliopistopaino, Seikkula-Leino, J Lähtökohtia vieraskielisen opetuksen kehittämiseen [Aspects for developing content and language integrated learning]. In J. Smeds, K. Sarmavuori, E. Laakkonen & R. D. Cillia (Eds.) Multicultural Communities, Multilingual Practice. Monikulttuuriset yhteisöt, monikielinen käytäntö. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B osa 285. Scripta Lingua Fennica Edita Turku: Åbo University Press, Seikkula-Leino, J Oppilaiden oppiminen vieraskielisessä opetuksessa ja vieraskielisen opetuksen tulevaisuus [Pupils learning and future development in content and language integrated teaching]. In K. Sajavaara & S. Takala (Eds.) Kielikoulutus tienhaarassa [Language education in crossroads]. The University of Jyväskylä, Institute of Applied linguistics. Jyväskylä: Jyväskylä University Press,

4 Seikkula-Leino, J Miten oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa? Oppilaiden suoriutumistasot ja affektiiviset tekijät vieraskielisessä opetuksessa [How do pupils learn in content and language integrated teaching? Pupils achievement levels and affective factors in content and language integrated teaching]. In A. Virta and 0. Marttila (Eds.) Opettaja, asiantuntijuus ja yhteiskunta. Ainedidaktinen symposium [Teacher, professionalism and society. Subject didactical symposium February 7, 2003]. The University of Turku, Faculty of Education, Teacher-Training Department. Publication Series B: 72. Turku, Painosalama, A4) Article in conference publication International Tiikkala, A., Seikkula-Leino, J., Sunila, O., Hannula, H.& Hietanen, L. in print. Learning entreprneurship education collaboratively by developing Finnish teacher education curricula. Paper published in the conference proceedings of the European Summer University, ESU-conference, August 2013, Lisbon, Portugal, 23 p. Hytinkoski, P., Kiilavuori, T. & Seikkula-Leino, J Learning environments of entrepreneurship education. In J. Heiskanen, H. Henrÿ, P. Hytinkoski & T. Köppä (Eds.) New Opportunities for Cooperatives: New Opportunities for People. Proceedings of the 2011 ICA Global Research Conference, August, 2011, Mikkeli, Finland Publications 27, Ruskovaara E., Pihkala T., Rytkölä T. & Seikkula-Leino J Proposing a Model of a Supporting System of Entrepreneurship Education. Paper published in the conference proceedings of ISBE 2011 conference, 9 10 November, Octagon, Sheffield, UK, 11 p. Hytinkoski, P, Kiilavuori, T. & Seikkula-Leino, J Learning environments of entrepreneurship education. Paper published in the conference proceedings of PICA Global Research Conference Finland, August, Mikkeli, Finland, 12 p. Ruostesaari, M-L., Seikkula-Leino, J., Troberg, E., Tiikkala, A Entrepreneurship Education as part of Corporate Responsibility. Paper published in the conference proceedings of ICSB 2011 World Conference, Back to the Future: Changes in Perspective of Global Entrepreneurship and Innovation, June 2011, Stockholm Sweden, 16 p. Ruostesaari, M-L, Troberg, E. & Seikkula-Leino, J Does entrepreneurship education as part of corporate responsibility bring additional value to innovation processes? Paper published in the conference proceedings of ESC International Symposium on "Sustainability and Innovation", Dijon, France April 6.-7, 15 p. Ruskovaara E., Pihkala T., Rytkölä T. & Seikkula-Leino J Entrepreneurship in Entrepreneurship Education - Practices in Finnish Basic and Secondary Education Level. Paper published in the conference proceedings of 56rd Annual ICSB World Conference, Back to the Future: Changes in Perspectives of Global Entrepreneurship and Innovation, June 2011, Stockholm, Sweden, 20 p. Ruskovaara E., Pihkala T., Rytkölä T. & Seikkula-Leino J Building a Measurement Tool for Entrepreneurship Education - a Participatory Development Approach. Paper published in the conference proceedings of European Summer University, ESU-conference, September 2011, Seville Span, 18 p., ISBM DL: SE Ruskovaara E., Pihkala T., Rytkölä T. & Seikkula-Leino J Entrepreneurship Education in a Classroom What s about Entrepreneurship there? European Summer University, ESU-conference, September 2011, Seville Span. Tiikkala, A., Ruostesaari, M., Seikkula-Leino, J., & Troberg, E Values of Entrepreneurship Education in EU-countries. Paper published in the conference proceedings of European Summer University, ESU-conference, September 2011, Seville Span, 19 p.

5 Seikkula-Leino, J Entrepreneurship Education Development through a Curriculum Reform? in Mets, T. (ed.) Towards Entrepreneurial Regions. Universities & Innovation Networks Challanged by the Knowledge Society. Paper published in the conference proceedings of Second Bebart Conference Proceedings: Selected Papers, 26 27, October, Tartu, Estonia, 15 p. Tiikkala A., Ruskovaara E., Rytkölä, T. & Seikkula-Leino, J., & Troberg Eliisa Evaluation and values of entrepreneurship education. Paper published in the conference proceedings of ESU Conference 2010 University of Tartu, August, Tartu, Estonia. ISBN , 12 p. Ruskovaara E., Pihkala T., Rytköla, T. & Seikkula-Leino, J Teachers Working Approaches in Entrepreneurship Education. Paper published in the conference proceedings of ESU Conference 2010 University of Tartu, August, Tartu, Estonia. ISBN , 16 p. Tiikkala, A., Ruskovaara, E., Rytkölä,T., Seikkula-Leino, J. Jussila, I & Troberg, E Do we need evaluate entrepreneurship education? And what do teachers say? FinPin coneference proceedings. Innovation and Entrepreneurship in Universities. Paper published in the conference publication of International FinPin conference, April, Joensuu, Finland, 46 p. Ikävalko, M., Ruskovaara, E. & Seikkula-Leino, J Rediscovering teacher s role in entrepreneurship education. Paper published in the conference proceedings of EFMD 2009 Entrepreneurship Conference February 2008, EAE - Institución Superior de Formación Universitaria S.L., Barcelona, Spain, 21 p. Pihkala, T., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. Pihkala, J Entrepreneurship education as a multilayered phenomenon a steering system for entrepreneurship education. Paper published in the conference proceedings of ESU conference 2009 on entrepreneurship, 8-12 September, Benevento, Italy, 19 p. Seikkula-Leino, J, Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J & Rytkölä, T Teachers realizing entrepreneurship education their practices and reflections. Paper published in the conference proceedings of ESU conference 2009 on entrepreneurship, 8-12 September, Benovento, Italy, 18 p. Seikkula-Leino, J, Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J & Rytkölä, T Teachers as learners promoting entrepreneurship education. Paper published in the conference proceedings of the 20th NFF Conference 'Business as Usual', August 2009, Turku/Åbo, Finland, 15 p. Seikkula-Leino, J Implementing entrepreneurship education through curriculum reform? Paper published in the conference proceedings of 2008 International Council for Small Business, ICSB, World Conference Proceedings, Advancing Small Business and Entrepreneurship, From Research to Results, June 2008, Halifax, Nova Scotia, Canada. ISBN: , 20 p. Kyrö, P., Seikkula-Leino, J. & Mylläri, J How cognitive, conative and affective self-regulating abilities interplay in entrepreneurial and enterprising learning? Paper published in the conference proceedings of ESU conference 2008 on entrepreneurship, August 2008, Bodo, Norway, 20 p. Seikkula-Leino, J Key Elements in Developing Entrepreneurship Education Knowledge, Attitudes, Culture and Methodicalness. Paper published in the conference proceedings of ICBS World Conference June Turku, Finland, 15 p. Seikkula-Leino, J The Local Curriculum Reform Process and Entrepreneurship Education Development. In European Summer University Conference 2006 on Entrepreneurship and Entrepreneurship Education Research. Conference Proceedings. University of Tampere August Hämeenlinna, Finland, Seikkula-Leino, J Does curriculum reform make difference for entrepreneurship education development? In S. Ingle & M. Neuvonen-Rauhala (eds.) Promoting Entrepreneurship by Universities. Series C Articles, reports and other current publications, part 59. The proceedings of the 2nd

6 International FINPIN 2008 Conference, Hämeenlinna, Finland, April 20-22, Lahti University of Applied Sciences. Tampere: Juvenes Print, Tiikkala, A., Seikkula-Leino, J., Sunila, O., Hannula, H. & Hietanen, L Learning entrepreneurship education collaboratively by developing Finnish teacher training curricula. Paper published in the conference proceedings of ESU 2013 Conference and Doctoral Programme Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Business Research Unit, Lisbon, Portugal 19th to 23th August 2013, 23 p. Domestic Tiikkala, A. & Seikkula-Leino, J., Sunila. O., Hannula, H., Ruskovaara, E. & Hietanen, L Korkeakoulujen opetussuunnitelmien kehittäminen yrittäjyyskasvatusta yhteisöllisesti oppimassa suomalaisessa opettajankoulutuksessa [Developing curricula of higher education learniong entrepreneurship education cooperaticely in Finnish teacher education]! Paper published in the conference publication of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education], , Tampere, 20 p. Hannula, H., Seikkula-Leino, J. & Lepistö, J Yrittäjyyskasvatusta ohjaavat strategiat suomalaisessa opettajankoulutuksessa [The Strategies Guiding Finnish Teacher Education]. Paper published in the conference publication of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education] 5 6 October 2011, Lappeenranta, Finland, 9 p. Seikkula-Leino, J., Hannula, H. & Saarivirta, T. & Ruskovaara, E Miten yrittäjyyskasvatus näkyy suomalaisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa? Paper published in the conference publication of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education], 5 6 October, 2011, Lappeenranta, Finland, 23 p. Tiikkala, A., Ruostesaari, M-L, Seikkula-Leino, J. & Troberg, E Yrittäjyyskasvatuksen taustalla vaikuttavat arvot EU-maissa [The values grounding entrepreneurship education in EU-countries]. Paper published in the conference publication of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education] 5 6 October 2011, Lappeenranta, Finland, 18 p. Pihkala, T., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. & Rytkölä, T. (2011). Entrepreneurship education - what is really happening in class rooms? ]. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education] 5 6 October 2011, Lappeenranta, Finland, ISBN , 23 p. Punnonen, H. & Seikkula-Leino, J Yrittäjämäisten valmiuksien kehittyminen perusopetuksen 5. luokalla. [The Development of enterprising readiness in comprehensive school, 5th graders]. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education], 31 September -1 October, Turku, Finland, 46 p. Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T., & Seikkula-Leino, J Opettajien hyödyntämät opetusmenetelmät, työtavat ja käytännöt yrittäjyyskasvatuksessa [The methods used, working approaches and practices of teachers in entrepreneurship education]. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education], 31 September -1 October, Turku, Finland, 13 p. Tiikkala A., Ruskovaara, E., Rytkölä, T., Troberg E. & Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksen arvot ja arvioinnin lähtökohdat [The values and the starting points of evaluation in entrepreneurship education]. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education], 31 September -1 October, Turku, Finland, 12 p. Heinonen, J., Hytti, U. & Seikkula-Leino, J Yritysidean hahmottamisen mekanismit tuottaako aktiivinen toiminta parempia ideoita ja oppimistuloksia? Yrittäjyyskasvatuksen puheenvuoroja: kohti yrittäjyyden monimuotoista oppimista ja opettamista. In Juha Kansikas & Kari Karjalainen & Tanja Kontinen & Tytti Solankallio (eds.) N:o 358/2009. School of Business and Economics, University of Jyväskylä, 14 p.

7 Pihkala, T., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. Pihkala, J Yrittäjyyskasvatus monikerroksisena ilmiönä yrittäjyyskasvatuksen ohjausjärjestelmä [Entrepreneurship education as a multilayered phenomenon the steering system of entrepreneurship education]. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [Finnish conference of entrepreneurship education], 1-2 October, Jyväskylä, Finland, 19 p. Seikkula-Leino, J, Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J & Rytkölä, T Opettajien toteuttama ja reflektoima yrittäjyyskasvatus [Realized and implemented entrepreneurship education by teachers] Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [Finnish conference of entrepreneurship education], 1-2 October, Jyväskylä, Finland, 15 p. Seikkula-Leino, J, Sjölund, J., Leinonen, K., Jussila, I. & Tiikkala, A Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö [The virtual learning environment of entrepreneurship education] Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [Finnish conference of entrepreneurship education], 1-2 October, Jyväskylä, Finland, 8 p. Kyrö. P, Mylläri, J & Seikkula-Leino, J Kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset itsesäätelytaidot yrittäjämäisesä oppimisessa [Cognitive, affective and curative self regulation abilities in entrepreneurial learning]? Yrittäjyyteen kasvamisen prosessi [Growing to be an entrepreneur]. Paper published in the conference proceedings of Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen [The Finnish conference of entrepreneurship researchers and actors], , HSE Pienyrityskeskus, Mikkeli, 15 p. Tiikkala, A.,Seikkula-Leino, J. Ruskovaara, E., Hytinkoski, P. & Troberg, E Arviointi yrittäjyyskasvatuksessa [The evaluation of entrepreneurshp education]. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät [Finnish conference of entrepreneurship education], 1-2 October, Jyväskylä, Finland, 18 p. Seikkula-Leino, J Miten kumppanuusmalli tukee aikomuksia toteuttaa yrittäjyyskasvatusta [How partnership model supports the intentions to realize entrepreneurship education]? In Yrittäjyyteen kasvamisen prosessi. Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen [Growing to be an entrepreneur. Paper published in the conference proceedings of YKTT-päivät, , HSE Pienyrityskeskus, Mikkeli, 14 p. B) Non-peer-reviewed scientific writings B1) Writing in scientific journal Seikkula-Leino, J Promoting Entrepreneurship in the Finnish Comprehensive School. In National Council for Graduate Entrepreneurship. Available in 17 p. Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen suunnat koulutuksessa ja yhteiskunnassa [The trends of entrepreneurship education development in education and in society]. Kasvatus [Finnish journal of education], 4, Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatus perusopetuksen opetussuunnitelmassa [Entrepreneurship education in curriculum]. In A.-L Huttunen & A.-M. Kokkonen (Eds.) Kasvatustieteen päivät Jyväskylässä. Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat Also available in B4) Article in conference proceedings Ruostesaari, M-L., Troberg, E., & Seikkula-Leino, J Entrepreneurship Education as part of Corporate Responsibility. Entrepreneurship education as a part of corporate responsibility Case: Cooperative company S Group, Finland. Paper published in the conference proceedings of ICA Global Research Conference Finland, August, Mikkeli, Finland, 29 p. Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T. & Seikkula-Leino, J Entrepreneurship Education Practices Results from the Pilot Data. Paper published in the conference proceedings of The 33rd

8 Annual ISBE Conference, Looking to the Future: Economic and Social Regeneration through Entrepreneurial Activity, 3 4 November 2010, London, Great Britain, 12 p. Tiikkala, A., Ruskovaara, E., Rytkölä,T., Seikkula-Leino, J. Jussila, I & Troberg, E Entrepreneurship education in Finnish Basic Education Level: Who, how and what to evaluate? In Marja- Leena Neuvonen-Rauhala (ed.) Innovation and entrepreneusrhip in Universities. The Proceedings of the 3rd International FINPIN 2010 Conference, p Hytti, U, Stenholm, P., Heinonen, J. & Seikkula-Leino, J Teaching students to generate business ideas - focusing on student motivation and students teams. In Marja-Leena Neuvonen-Rauhala (ed.) Innovation and entrepreneusrhip in Universities. Paper published in the conference publication of The Proceedings of the 3rd International FINPIN 2010 Conference, p Kyrö, P., Seikkula-Leino, J. & Mylläri, J How the dialogue between cognitive, conative and affective constructs in entrepreneurial and enterprising learning process is explicated through concept mapping? Paper published in the conference proceedings of 3rd international conference on concept mapping September, Tallinn and Helsinki, 8 p. Kyrö, P. Seikkula-Leino, J. & Mylläri, J Meta processes of entrepreneurial and enterprising learning - the dialogue between cognitive, conative and affective constructs. Paper published in the conference proceedings of 15th Nordic Conference on Small Business Research - Challenges for Entrepreneurship and Small Business Development in the Context of European Enlargement May 2008, Tallinn, Estonia, 24 p. Seikkula-Leino, J & Kyrö, P Learning Entrepreneurial and enterprising readiness. In S. Ingle & M. Neuvonen-Rauhala (eds.) Promoting Entrepreneurship by Universities. Series C Articles, reports and other current publications, part 59. The proceedings of the 2nd International FINPIN 2008 Conference, Hämeenlinna, Finland, April 20-22, Lahti University of Applied Sciences. Tampere: Juvenes Print, Ruskovaara, E. & Seikkula-Leino, J Measurement Tool for Entrepreneurship Education. Paper published in the conference proceedings of EFMD 2009 Entrepreneurship Conference February 2008, EAE - Institución Superior de Formación Universitaria S.L., Barcelona, Spain, 12 p. Seikkula-Leino, J The process of Entrepreneurship Education Development through Curriculum reform. Paper published in the conference proceedings of The Internationalizing Entreprenurship Education & Training Conference July Gdansk, Poland, 16 p. Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuus tutkimus, opetussuunnitelma ja käytäntö [The future of entrepreneurship education development research, curriculum and practice]. In Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen [The conference of entrepreneurship education researchers and practitioners], Vaasa February 9 10, 2007, 3 p. Available in internet Seikkula-Leino, J & Kyrö, P Developing entrepreneurial end enterprising readiness through selfregulation. Paper published in the conference proceedings of the 5th International Conference on Researching Work and Learning 2-5 December Cape Town, South Africa, 10 p. Seikkula-Leino, J Entrepreneurship Education through Curriculum Reform? In Towards Entrepreneurial Regions: Universities & Innovation Networks challenged by the Knowledge Society. Second Bebart Conference. Conference Proceedings: Articles October Tartu, Estonia, Seikkula-Leino, J Promoting Entrepreneurship in the Finnish Comprehensive School. In The Internationalizing Entreprenurship Education & Training Conference. Innovative Formats for Entrepreneurship Education Teaching July São Paulo, Brazil, Seikkula-Leino, J Entrepreneurial Education through Curriculum Reform. Paper published in the conference proceedings The Internationalizing Entreprenurship Education & Training Conference. School of Management, University of Surrey July Surrey, The Great Britain, p. 10.

9 Seikkula-Leino, J Pupils Achievement Levels and Affective Factors in Content and Language Integrated Learning (CLIL). In 21st World Congress of Modern Language Associations, Identity and Creativity in Language Education. Rand Afrikaanas University (RAU). 2-5 July Johannesburg, South Africa, C) Scientific books (monographs) C1) Published scientific monographs Seikkula-Leino, J Opetussuunnitelmien paikallinen uudistus perusopetuksessa vuosina [The local curriculum reform of basic education in ]. Turun yl iopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 215, Turun normaalikoulu [The publication series of Faculty of Education A: 215, Teacher Training School]. Turku: Painosalama. Seikkula-Leino, J Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen. Paikallinen opetussuunnitelmatyö yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta [The curriculum reform in basic education and the development of entrepreneurship education]. Opetusministeriön julkaisuja [Publications of Finnish Ministry of Education] 2006:22. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto [The department of education and science policy]. Helsinki: Yliopistopaino. Also available in Seikkula-Leino, J Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen [Curriculum reform and the implementation of entrepreneurship education]. Opetusministeriön julkaisuja [Publications of Finnish Ministry of Education] 2007:28. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto [The department of education and science policy]. Helsinki: Yliopistopaino. Available in internet C2) Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal Kansikas, J., Kyrö, P., Römer-Paakkanen, T. & Seikkula-Leino, J. (Eds.) Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema Yrittäjyyskasvatuksen identitettiä rakentamassa [The shaping landscape of entrepreneurship education building the identity of entrepreneeurship education]. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta. Seikkula-Leino, J (Ed.) Klikkaako CLIL? Katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen [What s CLIL about? Approaches to content and language integrated teaching and ideas for teaching in practice] Publication series 1/2002. Turku, Turku University, Teacher-Training School: Typopress. D) Publications directed at societies of experties D1) Article in professional journals Seikkula-Leino, J Oppilaan tukeminen vieraskielisessä opetuksessa [Pupil s support in content and language integrated teaching]. Tempus, 5, Seikkula-Leino, J Opetussuunnitelmauudistus tukee vieraskielisen opetuksen kehitystä [Curriculum reform promotes the development of content and language integrated leaning]. Tempus. 2004, 5, Seikkula-Leino, J Heikotkin oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa [Also weak pupils learn in content and language integrated teaching]. Tempus, 3,

10 D2) Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book material Seikkula-Leino, J Esimerkki toiminnallisesta historian opettamisesta: viikingit ja muovailuvaha [An example of functional history teaching: Vikings and play dough]. In J. Seikkula-Leino (Ed.) Klikkaako CLIL? Katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen [What s CLIL about? Approaches to content and language integrated teaching and ideas for teaching in practice] Publication series 1/2002. Turku, Turku University, Teacher-Training School: Typopress, Koota, K. & Seikkula-Leino, J Miten rakennan vieraskielistä opetustani? Muistilista [How do I construct my content and language integrated teaching? A memory list]. In J. Seikkula-Leino (Ed.) Klikkaako CLIL? Katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen [What s CLIL about? Approaches to content and language integrated teaching and ideas for teaching in practice] Publication series 1/2002. Turku, Turku University, Teacher-Training School: Typopress, 79. Seikkula-Leino, J Mitä on vieraskielinen eli CLIL-opetus? Vieraskielisen opetuksen taustaa [What is content and language integrated teaching? The background to content and language integrated teaching]. In J. Seikkula-Leino (Ed.) Klikkaako CLIL? Katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen [What s CLIL about? Approaches to content and language integrated teaching and ideas for teaching in practice] Publication series 1/2002. Turku, Turku University, Teacher-Training School: Typopress, 3-5. Seikkula-Leino, J Näkökulmia opetuksen laaja-alaiseen suunnitteluun [Perspectives of implementing teaching extensively]. In J. Seikkula-Leino (Ed.) Klikkaako CLIL? Katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen [What s CLIL about? Approaches to content and language integrated teaching and ideas for teaching in practice] Publication series 1/2002. Turku, Turku University, Teacher-Training School: Typopress, Seikkula-Leino, J Näkökulmia vieraskielisen opetuksen toteutuksesta Suomessa ja Turun normaalikoulussa [Approaches to implementing content and language integrated teaching in Finland and at Turun normaalikoulu; teacher-training school]. In E. Valde (Ed.) Normaaliopettaja. Opiskelukäytäntöjä Turun normaalikoulusta. Turun normaalikoulun julkaisuja [The normal teacher. Teaching practices from Teacher Training School. The publication of teacher training school]1/1998. Turku: Typopress, D5) Text book or professional handbook or dictionary Seikkula-Leino, J. & Tiikkala, A Seven booklets for developing enterprising organization - tasks for managers and workers themes of these seven books: Kohti yrittäjämäistä organisaatiota [Towards enterprising organization] Töihin on hyvä tulla [It is great to come to work] Kohti tavoitteita ja uusia mahdollisuuksia [Towards goals and new possibilities] Mielihyvä ja pätevyyden tunne tuovat tuloksellisuutta [Pleasure and feeling of competence promote success] E) Publications directed at the general public E1) Popular article, newspaper article Seikkula-Leino, J Suomi tarvitsee asenneosaajia [Finland needs people who capable with their attitudes]! Aurora-lehti 1/2012. Seikkula-Leino, J Yrittäjyys on asenne [Entrepreneurship is an attitude]. March 23, Opettaja-lehti. Delfino, J., Seikkula-Leino, J. & Ruohonen T Brittiläinen Jane Delfino esitteli oppejaan Turussa nolaamisen pelko estää oppilaita luovaan yritteliäisyyteen koulussa [British Jane Delfino presented her ideas of education in Turku Being afraid of snubbing prevents students enterprise in schools]. September 7, Turun Sanomat.

11 Kanerva, I. & Seikkula-Leino, J Turkulainen yrittäjyyskasvatushanke ehdolla malliksi muille EUmaille [The project of entrepreneurship education from Turku running as a model for other European Union countries]. April 14, Turun Sanomat. Seikkula-Leino, J Tarvitaanko yrittäjyyskasvatusta [Do we need entrepreneurship education]?. April 4, Varsinais-Suomen Yrittäjä. Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatus osaksi opetusta [Entrepreneurship education a part of teaching]. March 29, Kauppalehti. Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimainen yhteisö [Empowerful society through entrepreneurship education]. Osuustoiminta. Johdon ja hallinnon ammattilehti 6, 53. Seikkula-Leino, J Koulujen yrittäjyyskasvatus käynnistyy hitaasti [Entreprenurship education takes steps slowly]. Varsinais-Suomen Yrittäjät, 1. Seikkula-Leino, J Kunnat toivovat uusia työtapoja yrittäjyyskasvatukseen [Municipalities hope new methods to realize entrepreneurship education]. Verkkouutiset, Nykypäivä, November, 26. Seikkula-Leino, J Koulujen yrittäjyyskasvatukseen ehdotetaan suunnitelmallisuutta [Entrepreneurship education needs better design]. Verkkouutiset, Nykypäivä, August 11, Seikkula-Leino, J Nuorena on yritys väännettävä [As a young you need to start your enterprise]. Turun Sanomat, August 13. Seikkula-Leino, J Yrittäjyys pitäisi tuoda perusopetukseen [There is a need to have entrepreneurship in comprehensive schools]. Tekniikka ja talous [Journal of Technology and Economy], August 11. Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatusta selkiytettävä perusopetuksessa [Entrepreneurship education needs clarification in comprehensive schools]. Edu.savonlinnanseutu.fi, August 16. Seikkula-Leino, J Osa oppitunneista ruotsiksi [Part of studies in Swedish]. Helsingin Sanomat, Vieraskynä. March 11, 69, 5. Seikkula-Leino, J Puhe promoottoreille [Speech to promoters]. In Degree ceremonies Committee (Eds.), Degree Ceremonies of the University of Turku, May 24, Uusikaupunki: Newprint, Seikkula-Leino, J Heikotkin oppilaat menestyvät vieraskielisessä opetuksessa [Also weak pupils succee in content and language integrated learning]. November 29, Turun Sanomat. Seikkula-Leino, J Vieraskielinen opetus sopii kaikille [Content and language integrated learning is suitable for everybody]. November 28, Länsi-Suomi. Seikkula-Leino, J Vieraskielinen opetus sopii kaikille [Content and language integrated learning is suitable for everybody]. November 28, Satakunnan Kansa. Seikkula-Leino, J Miten yrittäjyydestä opitaan oikeasti [How we learn about entrepreneurship in a real way]? In Vaurula, K. (ed.) Yrittäjyystarinoita Kymenlaaksosta [Entrepreneurship stories from Kymenlaakso region]. Kouvola: YES-keskus / Kouvola Innovation, kehityspalvelut, 8-9. G) Thesis G1) Master s thesis, diploma work, upper higher vocational diploma Seikkula-Leino, J Älykkäät alisuoriutujat peruskoulun viidennellä ja kahdeksannella luokalla sekä heidän minäkuvansa [Intelligent underachievers in 5th and 6th grades and their self-image]. Pro gradu. Turun yliopisto. Rauman opettajankoulutuslaitos

12 G3) Doctoral Thesis, monography Seikkula-Leino, J Miten oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa? Oppilaiden suoriutumistasot, itsetunto ja motivaatio vieraskielisessä opetuksessa [How do pupils learn in content and language integrated teaching? Pupils achievement levels, self-esteem and motivation in content and language integrated teaching]. (Publication Series C: 190. Script a Lingua Edita). The University of Turku, Turku: Painosalama. I) Audiovisual materials and programmes in information and communication technology (ICT) I1) Audiovisual materials Seikkula-Leino, J., & working group Learning environment of entrepreneurship education, see Delfino, J., Seikkula-Leino, J. & Ruohonen T Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Turun normaalikoulussa, ideoita Manchester Academysta [Developing entrepreneurship education in Turku Teacher Training School - ideas from Manchester Academy]. September 6, Alueuutiset, Varsinais- Suomi. Seikkula-Leino, J Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Varsinais-Suomessa ja EU:ssa [Developing entrepreneurship education in the region of Southwest Finland and in EU]. April 11, Alueuutiset, Varsinais-Suomi. Meriläinen, M., Mustaparta, A.-K., Seikkula-Leino, J Perusopetus. Vieraskielinen ja kielikylpyopetus. Edu.Fi. Opetushallitus. [Internet material conserning CLIL development in curricula development and teacherhood]. The National Board of Education. Available in Seikkula-Leino, J Att lära svenska i finnspråkiga skolor [Learning Swedish in schools where medium of instruction is Finnish]. March 14, Radio Vega.

4. Keskeisimmät tehdyt toimenpiteet: Jaana Seikkula-Leino nimitettiin yrittäjyyskasvatuksen professoriksi Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon.

4. Keskeisimmät tehdyt toimenpiteet: Jaana Seikkula-Leino nimitettiin yrittäjyyskasvatuksen professoriksi Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA lv. 2008-2009 1. Työryhmän nimi: Yrittäjyyskasvatuksen työryhmä 2. Koordinaattori: Pentti Mankinen Jäsenet: Anne Tiikkala, Anu Waltari, Jaana Seikkula-Leino, Kaisu Kyröläinen,

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

YVIn ohjausryhmän 9. kokous TERVETULOA! 29.10.2013 Keskuskauppakamari

YVIn ohjausryhmän 9. kokous TERVETULOA! 29.10.2013 Keskuskauppakamari YVIn ohjausryhmän 9. kokous TERVETULOA! 29.10.2013 Keskuskauppakamari Esityslista 1. Kokouksen järjestäytyminen ja kokoonpanon toteaminen 2. Kokouksen avaus 3. Hankkeen tilannekatsaus a. Hankkeen tilanne

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

YVI. Yri'äjyyskasvatus ope'ajankoulutukseen! 1.8.2010 31.7.2013

YVI. Yri'äjyyskasvatus ope'ajankoulutukseen! 1.8.2010 31.7.2013 YVI Yri'äjyyskasvatus ope'ajankoulutukseen! 1.8.2010 31.7.2013 Koordinoiva organisaatio: Turun normaalikoulu Projektijohtaja Projektisuunnittelija, varajohtaja Jaana Seikkula-Leino, KT Anne Tiikkala, KM

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland.

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland. Brief description of the An abstract: Verkkokeskustelu An abstract: Verkkokeskustelu A presentation: Keskustelu verkossa February 2006 http://www.helsinki.fi/sokla/ad200 6/AD_ohjelma_abstraktit.pdf February

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka 13. joulukuuta, 2012 KT Laura Hirsto, Pedagoginen yliopistonlehtori, (laura.hirsto@helsinki.fi) TK Anneli Nahkola ja TM Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta/

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Opetushallitukselle 24.lokakuuta 2012

Opetushallitukselle 24.lokakuuta 2012 Opetushallitukselle 24.lokakuuta 2012 Opetushallituksen yrittäjyyskasvatusta ja työelämätaitoja pohtiva työseminaari 24.10.2012, Helsinki, Opetushallitus Asia: Esitys yrittäjyyskasvatuksen huomioimisesta

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Erja Heikkinen Counsellor for Science Affairs Department for Higher Education and Science Policy, Flexible

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Tervetuloa YVI-sirkukseen!

Tervetuloa YVI-sirkukseen! Tervetuloa YVI-sirkukseen! Henkekumppanien logot Jonna hoitaa tämän! YVIn tavoitteet suomalaisessa opettajankoulutuksessa: 1. Pedagogiset valmiudet, itsearviointimittariston kehittäminen 2. Verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Pasi Mattila Jukka Miettunen

Pasi Mattila Jukka Miettunen Pasi Mattila Jukka Miettunen Tulevaisuuden koulu -ohjelma Future School Of Finland City of Oulu Sir Ken Robinson Youngsters and modern learning environments Two Learning Environments: past and present

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta?

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Maailma on meille liian suuri. Tapahtuu liian paljon Yrität kaikkesi jäät kilpailussa jälkeen! Tarvitset lakkaamatonta ponnistelua pysyäksesi edes paikallasi

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Yk:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen 2005 2014 VISIO: Maailma, jossa

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

VET QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VET QUALITY MANAGEMENT SYSTEM http://treballiformacio.caib.es/portal www.vetquality.net ES/05/B/F/PP-149311 RATIONALE VET QUALITY In the open, modern society in which we live, and in the changing, dynamic environment of productive

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

FIRST Coordinators Meeting 25.11.2013 klo 11:00-14:00. Current issues in the FIRST-programme and Finnish-Russian HE Cooperation

FIRST Coordinators Meeting 25.11.2013 klo 11:00-14:00. Current issues in the FIRST-programme and Finnish-Russian HE Cooperation FIRST Coordinators Meeting 25.11.2013 klo 11:00-14:00 Current issues in the FIRST-programme and Finnish-Russian HE Cooperation FIRST Coordinators Meeting 11:00 Welcome Brief presentation round of the networks

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Curriculum Design 2016 Support Programme for the Curriculum Design Process

Curriculum Design 2016 Support Programme for the Curriculum Design Process Curriculum Design 2016 Support Programme for the Curriculum Design Process Helsinki University Viikki Teacher Training School ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi +358 40 189 8959 WHAT IS? Curriculum Design

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena

ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena http://collab0708.wordpress.com ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena Hankkeen esittelyä 4.9.2007 Essi Vuopala Paulina Melakari-Mustonen Mikä on ColLab hanke? ColLab hanke on Oulun yliopiston

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden

Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden ISBN-13: 978-951-40-2023-0 (PDF) ISBN-10: 951-40-2023-5 (PDF) ISSN 1795-150X Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden Proceedings of ELAV seminar 23-24 March

Lisätiedot

OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi

OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi Korkeakoulujen kestävän kehityksen kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista

Lisätiedot

Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen

Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen MMT, projektikoordinaattori Miksi 1 Seudulliset vahvuudet Infra Opettajankoulutus (tutkimus + opettajien vaikuttavuus) Metsäntutkimus (tutkimus

Lisätiedot

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektisykli SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektin ideointi Arviointi Tarvittavien toimenpiteiden nimeäminen Toteutus Projektisuunnitelman muotoilu Rahoitus Projektin ideointi

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Yliopistokeskusten yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yliopistokeskusten yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yliopistokeskusten yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kajaanin ylipistokeskus 10 vuotta, Juhlaseminaari 27.5.2014 Hannele Seppälä, KT Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Puheenvuoron sisältö 1. Korkeakoulujen

Lisätiedot

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Employer Counselling www.tyomieli.fi Many models focus on rehabilitees We need to take care

Lisätiedot

Marko Björn Bioanalytiikan lehtori, TtM, Savonia- ammattikorkeakoulu, (jatkoopiskelija. Kasvatustiede)

Marko Björn Bioanalytiikan lehtori, TtM, Savonia- ammattikorkeakoulu, (jatkoopiskelija. Kasvatustiede) Koulutuksen ja työelämän yhteistyöpäivä 29.8.2014 Virtuaaliset oppimisympäristöt Marko Björn Bioanalytiikan lehtori, TtM, Savonia- ammattikorkeakoulu, (jatkoopiskelija Itä-Suomen yliopisto, Kasvatustiede)

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

YRITTÄJYYSOPINNOILLA YRITTÄJYYTEEN 2010 2013

YRITTÄJYYSOPINNOILLA YRITTÄJYYTEEN 2010 2013 YRITTÄJYYSOPINNOILLA YRITTÄJYYTEEN 2010 2013 Yrittäjyysopinnot (25 op + 35 op) Entrepreneurial Studies (25 + 35 ECTS) OPS 2011-2012 Perustehtävän määrittely Yrittäjyysopintojen perustehtävänä on yrittäjyyden

Lisätiedot

Lea Houtsonen. 2. Please list any publications, articles, website links relating to these

Lea Houtsonen. 2. Please list any publications, articles, website links relating to these Feedback on national challenges and achievements of the ENSI membership In the last year (2004-2005), and involvement in the UN Decade on education for sustainable development at national level RIEF REPORT

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot