VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20 08 1 VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 1 2008VUOSIKERTOMUS

2

3 1 Rehtorin katsaus Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin katsaus Opetuksesta vastaavan vararehtorin katsaus Tiedekuntien katsaukset...7 Teknillinen tiedekunta...7 Teknistaloudellinen tiedekunta...8 Kauppatieteellinen tiedekunta Erillislaitokset ja tutkimusinstituutit EKI Etelä-Karjala instituutti NORDI Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus TBRC Technology Business Research Center KOKE Koulutus- ja kehittämiskeskus Henkilöstökatsaus Ylioppilaskunnan katsaus Tilinpäätöslaskelmat Avainluvut Vuonna 2008 tapahtunutta...22 Lappeenrannan teknillisen yliopiston VUOSIKERTOMUS 2008

4 REHTORIN KATSAUS Vuosi 2008 oli Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle voimakasta kansainvälistymisen aikaa. Vahvistimme yhteistyösuhteitamme erityisesti pietarilaisten yliopistojen kanssa. Kansallisesti tiivistimme yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa energiatekniikan alalla. Toimintavuonna saavutimme myös kaikki keskeiset tavoitteemme. Itsenäisenä yhdessä Toimintavuotta 2008 voi kuvata menestyksekkään toiminnan ja samalla uuden luomisen vuotena. Tuloksellisesti vuosi oli sekä opetuksen että tutkimuksen sektorilla hyvä. Saavutimme keskeiset tavoitteemme ja jopa osin selkeästi ylitimme ne. Nopeasti etenevä kansainvälistyminen näkyi niin johdon kuin opetus- ja tutkimushenkilöiden lisääntyneenä yhteistyönä ulkomaisten, erityisesti pietarilaisten, yliopistokumppaneiden kanssa. Samalla ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä kampuksellamme kasvoi merkittävästi. Voimistuva kansainvälistyminen ja sen myötä strateginen kumppanuus kytkeytyi tulevaisuutta määritelleiden teesien ja teeman Itsenäisenä yhdessä käytännön toteuttamiseen. Rakensimme kumppanuutta kotimaisten tekniikan alan huippuyliopistojen kanssa uuteen aiempaa konkreettisempaan, ydinvahvuuksiimme tukeutuvaan muotoon. Kolmantena tukipilarina jatkoimme yhteistyön kehittämistä ammattikorkeakoulusektorin, erityisesti Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Kaikilla näillä kolmella osa-alueella saavutimme merkittävää edistystä. Kansainvälistymisessä erityishuomion ansaitsee suomalais-venäläistä innovaatioyliopistoa koskevan esisopimuksen allekirjoittaminen viiden pietarilaisen yliopiston kanssa. Kotimaisessa yliopistoyhteistyössä pisimmälle etenimme Tampereen teknillisen yliopiston kanssa energiatutkimuksen alueella, minkä osalta valmistelutyö yhteisen sateenvarjo-osakeyhtiön perustamiseksi saatettiin päätökseen. 1

5 Toiminnan terävöittämistä Aloitimme valmistautumisen uuteen yliopistomuotoon oman toiminnan kehittämisen ja aiempaa selkeämmän profiloinnin kautta. Tätä kehitystä tuki käynnistetty strategiaprosessi, jonka saimme päätökseen vuoden 2009 alussa. Yliopistoyhteisön aktiivinen osallistuminen tähän työhön ansaitsee erityiskiitoksensa. Toisaalta profiloinnin myötä jouduimme ohjaamaan osaamista ja osaajia niille alueille, joihin haluamme tulevaisuudessa keskittyä. Terävöitimme myös yliopiston alueellista toimintaa; vuoden 2008 aikana laadittiin alueellisen toiminnan periaatteet. Yliopiston alueyksiköiltä edellytetään alueellisen vaikuttavuuden ohella myös yliopistollisia tuotoksia eli tutkimusta sekä osallistumista opetuksen ja tutkintojen tuottamiseen. Yliopistolla on kolme yliopistotason alueyksikköä. Nämä toimivat Lahdessa, Kouvolassa ja Mikkelissä. Sekä Lahdessa että Mikkelissä Lappeenrannan teknillinen yliopisto on mukana yliopistokeskuksessa. Lisäksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiedekunnilla on toimintaa viidellä muulla paikkakunnalla Suomessa. Toiminnan laatu oli laatujärjestelmän kehitystyön ja ulkoisen auditoinnin myötä erityisessä tarkastelussa. Kaikkien yksiköiden ja laajan henkilöstöjoukon panostus tähän työhön oli varsin mittavaa ja tuloksellista. Näistä lähtökohdista yliopisto on rakentamassa omaa vahvaa tulevaisuuttaan tekniikan ja talouden yliopistona ja haluttuna yhteistyökumppanina niin kotimaisille kuin ulkomaisille yliopistoille. Kiitän kaikkia tähän Lappeenrannan teknillisen yliopiston tulevaisuuden rakentamiseen osallistuneita, sekä omaa henkilökuntaa että yhteistyökumppaneita. Uskon, että tulevaisuus antaa meille jokaiselle enemmän kuin eilinen, josta me kuitenkin olemme ylpeitä. Ilkka Pöyhönen rehtori Lappeenrannan teknillisen yliopiston VUOSIKERTOMUS

6 TUTKIMUKSESTA VASTAAVAN VARAREHTORIN KATSAUS Vuonna 2008 tutkimustoimintaa sävyttivät kansainvälistyminen ja tutkimusjulkaisujen lisääntynyt määrä. Vuoden ilon aihe oli konetekniikan menestyminen kansainvälisessä arvioinnissa. Tulevaisuuden haasteitamme ovat yhä voimistuva kansainvälistyminen sekä tutkijan urapolun vahvistaminen. Kansainvälisen tutkimustoiminnan kasvun vuosi Tutkimustoiminnan osalta vuotta 2008 voidaan kuvata tuloksellisuuden kannalta melko hyväksi. Saavutimme kokonaisuutena yliopiston tutkimustoiminnalle asetetut tulostavoitteet ja osittain myös ylitimme ne. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettiin vuonna 2008 yhteensä 38 tohtorin tutkintoa, joista 19 teknillisessä tiedekunnassa, kahdeksan teknistaloudellisessa tiedekunnassa ja 11 kauppatieteellisessä tiedekunnassa. Yliopisto osallistui 14 opetusministeriön rahoittamaan tutkijakouluun ja jatkokoulutusohjelmaan, joista Lappeenrannan teknillinen yliopisto koordinoi Itä-Suomen tietotekniikan tutkijakoulua, Metsäklusterin tohtorikoulua ja Sähkötekniikan tutkijakoulua. Osallistuimme myös muihin kuin opetusministeriön rahoittamiin tutkijakouluihin. Tieteellisten julkaisujen tuotanto on kasvanut yliopistossa viimeisen kolmen vuoden aikana huomattavasti. Vuonna 2008 ulkomailla julkaistujen referoitujen artikkeleiden määrä kasvoi 208:stä 241:een, mitä voidaan pitää erityisen ilahduttavana. Merkit-tävää julkaisutoiminnan osalta oli myös se, että kansainvälisten laatulehtien (ISI-luokitus) osuus lisääntyi huomattavasti. Yliopistomme osallistuu Suomen Akatemian vuosiksi nimeämän tutkimuksen huippuyksikön Inversioongelmien huippuyksikön toimintaan. Yliopiston Suomen Akatemialta saama rahoitus lisääntyi vuonna 2008 edellisvuosiin verrattuna. Kaikki tiedekunnat osallistuivat myös aktiivisesti kansalliseen keskusteluun eri medioissa ja erilaisilla foorumeilla esittelemällä tutkimusryhmiensä aikaansaannoksia. 3

7 TOHTORITUTKINNOT KOULUTUSALOITTAIN TIETEELLISET JULKAISUT JATKOTUTKINTO-OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN Yht TEKNIIKKA KAUPPATIETEET Yht REFEROIDUT JULKAISUT KONFERENSSI JULKAISUT KIRJAT JA MUUT TIETEELLISET JULKAISUT Yht TEKNIIKKA KAUPPATIETEET Konetekniikan tutkimuken kansainvälinen arviointi Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan osasto oli mukana suomalaisen konetekniikan tutkimuksen kansainvälisessä arvioinnissa. Yliopiston konetekniikan laboratorioista arvioitiin mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio sekä rakenne- ja lujuustekniikan laboratorio, lasertyöstön ja konepaja- ja levytyötekniikan osaamista sekä puutekniikan laboratorion toimintaa. Kansainvälisen arviointiryhmän mukaan LUT:n mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratoriolla sekä rakenne- ja lujuustekniikan laboratoriolla on hyvät edellytykset kansalliseksi osaamiskeskukseksi. Tämä edesauttaisi myös tutkimuksen lisärahoituksen hankkimista. Arvioinnin mukaan tutkimustyön anti on ollut vahvaa, mitä osoittaa myös lisääntynyt tohtoreiden määrä. Kansainvälinen arviointiryhmä oli vaikuttunut myös yliopiston lasertyöstöosaamisesta, mikä tekee yksikön ainutlaatuiseksi Suomessa ja nostaa sen kansainvälistenkin huippuosaajien joukkoon. Tieteellisten julkaisujen määrä oli arviointiryhmän mukaan vaikuttava. Tulevaisuuden haasteita Merkittävistä kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön tehdyistä panostuksista huolimatta on kansainvälisyyden voimistaminen yksi tulevaisuuden haasteistamme. Kannustimena suunnittelemme kansainvälisissä referoiduissa tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistujen artikkeleiden painoarvon kasvattamista yliopiston sisäisessä resurssienjaossa. Kansainvälistymisen lisäksi tulevaisuuden haasteitamme on myös tutkijan urapolkujen kehittäminen. Veli-Matti Virolainen tutkimuksesta vastaava vararehtori Lappeenrannan teknillisen yliopiston VUOSIKERTOMUS

8 OPETUKSESTA VASTAAVAN VARAREHTORIN KATSAUS Vuonna 2008 panostettiin erityisesti opetuksen laadun kehittämiseen. Käynnistynyt strategiaprosessi antoi kehitystyölle tarpeelliset suuntaviivat. Vuoden aikana LUT:sta valmistui ennätysmäärä osaajia. Myös voimistuva kansainvälisyys näkyi opetustyössä ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän kasvuna. Osaava ja toimiva opetuskokonaisuus Lappeenrannan teknillisen yliopiston toiminta oli vuonna 2008 tuloksellista myös koulutuksen osalta; tuotimme vuoden aikana 656 ylempää korkeakoulututkintoa. Näistä 415 oli diplomi-insinöörejä ja 241 kauppatieteiden maistereita. Yliopiston kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on kasvanut huomattavasti; syksyllä 2008 aloittaneista tutkinto-opiskelijoista ulkomaalaisia oli lähes 20 %. Kaiken kaikkiaan meillä oli yli 300 ulkomaalaista perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa. Lukuvuonna yliopistossa oli käynnissä yhdeksän englanninkielistä maisteriohjelmaa. Panostusta opetuksen kehittämiseen Toimintavuonna otimme käyttöön koulutusohjelmajohtajien säännöllisen palaverikäytännön koulutukseen liittyvien yhteisten linjausten ja ratkaisujen luomiseksi. Yliopistojen tutkintorakenneuudistus astui voimaan vuonna Uudistukseen liittyvä siirtymäaika päättyi kauppatieteellisessä koulutuksessa kesällä Tämä tarkoitti sitä, että kauppatieteiden opiskelijoiden oikeus suorittaa vanhan tutkintorakenteen mukaisia tutkintoja päättyi. Tekniikan alalla vastaava siirtymäaika päättyy kesällä 2010, mihin valmistautuminen käynnistettiin Wanha Tutkinto Valmiiksi -hankkeen (WTV) puitteissa. Opetuksen kehittämisen tukipalveluihin perustimme tukipalvelutiimin, joka toimii opintopalveluiden ja tietohallinnon rajapinnalla. Vuoden 2008 aikana käynnistynyt yliopiston uusi strategiaprosessi toi opetukseen kehittämiseen uusia näkökulmia. Määritimme yliopiston aikuismaisteriohjelmien toimintamallit sekä nimesimme koulutusohjelmajohtajat yliopiston kaikkien aikuismaisteriohjelmien ohjausryhmäksi. Opintohallinnossa käynnistimme kehityshankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintopalveluista Suomen parhaat. Vuoden aikana tehostimme myös lukioinfotoimintaa siten, että toiminnan kehittämiseen otettiin mukaan opiskelijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan uusia aiempaa vaikuttavampia infoilutapoja. Merkittävin opiskeluun liittyvä kansainvälinen yhteistyöavaus oli viiden pietarilaisen yliopiston kanssa solmittu yhteistyösopimus. 5

9 UUDET LÄSNÄ OLEVINA ALOITTANEET OPISKELIJAT 1000 TEKNIIKKA KAUPPATIETEET 4000 HAKIJAT TEKNIIKKA KAUPPATIETEET PERUSTUTKINTO- OPISKELIJAT 5000 TEKNIIKKA KAUPPATIETEET Yht Yht Yht YLEMMÄT KORKEA- KOULUTUTKINNOT 700 KAUPPATIETEIDEN MAISTERIT DIPLOMI- INSINÖÖRIT 700 KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO VAIHTOON LÄHTENEET VAIHTOON TULLEET ULKOMAALAISET PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT Yht Yht Joustavaa ja innovatiivista opetusta Uuden strategian myötä olemme saaneet myös opetukseen linjaukset ja painotukset, jotka meidän on saatava jalkautettua osaksi yliopiston jokapäiväistä toimintaa. Tulevaisuudessa Lappeenrannan teknillisen yliopiston opetusta voidaan kuvata kolmella sanalla: osaava, toimiva kokonaisuus. Osaavalla opetuksella tarkoitetaan tutkimukseen perustuvaa, hyvin profiloitunutta ja pedagogisesti vahvaa opetusta. Toimivuus puolestaan tarkoittaa joustavuutta, innovatiivisuutta ja erilaisia opiskelumuotoja mahdollistavaa opetusta. Kokonaisuus otetaan huomioon sekä erilaisten opiskelijoiden palvelussa että erilaisissa yhteistyömuodoissa ja toimintatavoissa. Hannu Rantanen opetuksesta vastaava vararehtori Lappeenrannan teknillisen yliopiston VUOSIKERTOMUS

10 TIEDEKUNTIEN KATSAUKSET TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN KATSAUS Voimakasta profiloitumista painopistealoille Teknillinen tiedekunta on vuoden 2008 aikana vahvistanut toimintaansa kuuden koulutusohjelman (energiatekniikka, kemiantekniikka, konetekniikka, teknillinen fysiikka ja matematiikka, sähkötekniikka ja ympäristötekniikka) ja viiden englanninkielisen maisteriohjelman tuottajana. Olemme myös panostaneet voimakkaasti tutkimukseen ja sen painopistealojen vahvistamiseen. Tiedekunnan toiminnan liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa, mistä sekä opetusministeriön rahoituksen että täydentävän rahoituksen (Suomen Akatemia, Tekes, EU ja yritykset) osuus oli noin 50 %. Tiedekunnan toiminta tuotti 226 diplomi-insinööriä, 19 tekniikan tohtoria ja 138 refereejulkaisua. Merkittävää oli myös se, että tiedekunnassa aloitti opintonsa 120 ulkomaista opiskelijaa. Tiedekunnan opetusta ja tutkimusta tuottavan henkilöstön määrä oli noin 370 ja tiedekunnan tukipalveluissa oli vuoden lopussa noin 80 henkilöä. Rakenteiden uudelleen organisointi Tiedekunnan strategisena tavoitteena on korkeatasoinen tieteellinen opetus ja tutkimus ja niiden jatkuva kehittäminen. Vuoden 2008 aikana tiedekunnan toiminta uudistui merkittävästi. Perinteiset osastot muutettiin kolmeksi laitokseksi LUT Energia, LUT Kemia ja LUT Metalli. Näiden rinnalla toimii edelleen matematiikan ja fysiikan laitos. Tiedekunnan kaikki tukipalvelut keskitettiin opinto-, toimisto- ja teknisiin palveluihin. Laajensimme tutkimusryhmiämme ja profiloiduimme entistä selkeämmin painopistealoillamme kansallisena huippuyksikkönä. Näillä toimenpiteillä tavoittelemme entistä laajempaa kansainvälistä arvostusta. Osaamista keskitämme tiedekunnan strategisille sovellusaloille laitosja tiedekuntarajojen yli. Tiedekunnan talous vahvistui vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 aikana tehdyt panostusten uudelleenarvioinnit antavat meille paremmat edellytykset menestyä jatkossa niin tieteellisesti kuin taloudellisestikin. Tulevaisuuden haasteenamme on menestyminen opiskelijarekrytoinnissa ja tunnettuuden lisääminen. Tutkimusyhteistyötä Energiatutkimus Oy:ssä Tiedekunnan erillisillä tutkimusyksiköillä, Erotustekniikan keskuksella (CST) ja Carelian Drives and Motor Centre:llä (CDMC), oli teollisuusyhteistyössä merkittävä rooli. Vuonna 2008 perustettiin CEID-tutkimuskeskus (Centre of Computational Engineering and Integrated Design), jonka tavoitteena on laitos- ja tiedekuntarajoja ylittävä tieteellinen tutkimus. Teknillinen tiedekunta on tehnyt myös yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa yhteisen yrityksen Energiatutkimus Oy:n perustamiseksi. Vuoden 2009 aikana tiedekunnan tavoitteena on täysimittainen valmistautuminen uuden yliopistolain soveltamiseen vuoden 2010 alusta. Esa Marttila dekaani 7

11 TEKNISTALOUDELLISEN TIEDEKUNNAN KATSAUS Teknistaloudellisen tiedekunnan toiminnan kehitys oli vuonna 2008 poikkeuksellisen vilkasta monella tasolla. Toimintavuonna perustettiin muun muassa ennätysmäärä uusia, Suomen yliopistomaailmassa ainutlaatuisia professuureja. TOIMINTAVUONNA PERUSTETUT UUDET PROFESSUURIT: Tuotantotalous, erityisesti teknologiaja liiketoimintainnovaatiot Tuotantotalous, erityisesti rautatielogistiikka Tuotantotalous, erityisesti teknologiayrittäjyys Tietoyhteiskunnan teknologiat Teknistaloudellinen tiedekunta koostuu tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelmista. Tuotantotalous laatuyksiköksi Tuotantotalous valittiin marraskuussa 2008 Suomen yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi jo kolmannen kerran. Korkeakoulujen arviointineuvosto valitsi kymmenen yliopistokoulutuksen laatuyksikköä vuosille Tuotantotalous oli laatuyksikkö myös vuosina ja Laatuyksikkövalinnan vuosille teki kansainvälinen raati auditointivierailujen perusteella. Arviointiryhmä arvosti erityisesti sitä, että tuotantotaloudessa on näyttöä pitkäjänteisestä ja systemaattisesta opetuksen kehityksestä ja, että koko henkilökunta on ollut vahvasti mukana kehitystyössä. Myös opiskelijoiden osallistuminen opetuksen kehittämiseen nähtiin esimerkillisenä. Panostusta englanninkieliseen koulutukseen Tietotekniikassa organisoimme toiminnan uudelleen vastaamaan paremmin tutkimusryhmä- ja pääainejakoa. Kukin tutkimusryhmä muodostaa nyt oman laboratorionsa (konenäkö ja hahmontunnistus,ohjelmistotekniikka, tietoliikenneohjelmistot), joka vastaa yhdestä pääaineesta (älykäs laskenta,ohjelmistotekniikka, tietoliikenneohjelmistot). Informaatioverkostojen pääaine toteutetaan osaston yhteisenä ponnistuksena. Tietotekniikan englanninkielistä diplomi-insinöörikoulutusta kehitimme siten, että pääainevalikoima on nyt yhtä laaja kuin suomenkielisessä tutkintorakenteessa. Joensuun ja Kuopion yliopistojen kanssa teimme venäläisiin yliopistoihin liittyvää CBUyhteistyötä. Yhteistyökumppanina myös nobelisti Tuotantotaloudessa käynnistyi useita laajoja yhteistutkimushankkeita. Tyypillisesti niissä on mukana myös LUT:n kovan tekniikan edustajia. Yhtenä esimerkkinä on Biojalostamo Sellutehdas -projekti, jossa keskitytään tehtaiden kilpailukyvyn parantamiseen, taloudellisen kannattavuuden kasvattamiseen, energiatehokkuuteen, prosessikonseptien kehittämiseen ja uusien biotuotteiden valmistamiseen. Projektissa työskentelee tutkijoita LUT:n eri osastoilta. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri yliopistojen ja teollisuuden kanssa. Discontinuous Innovation Project Finland (DIP-FI) -tutkimushanke on toinen tyypillinen tuotantotalouden tutkimusprojekti. Siinä tehdään yhteistyötä muiden yliopistojen tuotantotalouden yksiköiden Lappeenrannan teknillisen yliopiston VUOSIKERTOMUS

12 kanssa. Se toteutetaan TKK:n BIT-tutkimusinstituutin ja Innovation Management -instituutin kanssa yhteistyössä. LUT:n tuotantotalous on tutkimuksen vastuutaho. Tuotantotalouden professori Olli-Pekka Hilmolan tutkimusryhmän tekemät logistiikan systeemidynaamiset simulointitarkastelut ylittivät vuoden 2008 aikana kahteen otteeseen julkaisukynnyksen maailman parhaan teknillisen yliopiston, Massachusetts Institute of Technologyn (MIT), työpaperisarjassa. Hilmolan tutkimusryhmän jäsenenä ovat toimineet mm. MIT:n tutkimusjohtaja, tohtori Shoumen Datta ja taloustieteen nobelisti, professori Clive W.J. Granger. Tietotekniikan kansainvälisen tutkimusrahoituksen osuutta lisättiin merkittävästi vuonna 2008 alkaneilla kansainvälisesti ja kansallisesti monipuolisesti verkottuneilla EU-rahoitteisilla GRASP- ja UMSIC-projekteilla. GRASP tutkii älykkäitä robottijärjestelmiä, ihmisiä ja teollisuutta palvelevien sovellusten rakentamiseksi. UMSIC tutkiii musiikkia hyödyntävää langatonta oppimissovellusta. Markku Tuominen dekaani KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KATSAUS Suomen tuloksellisin kauppatieteellinen yksikkö Kauppatieteellisen tiedekunnan strategisena tavoitteena on olla Suomen tuloksellisin kauppakorkeakouluyksikkö. Tuloksellisuutta mitataan kansainvälisten referoitujen julkaisujen ja suoritettujen tohtoritutkintojen määrillä suhteessa budjettirahoitukseen. Professori Neittaanmäen selvitykset vuosilta 2005 ja 2007 sekä Keskuskauppakamarin selvitys vuodelta 2008 osoittavat, että olemme onnistuneet tavoitteessamme erinomaisesti. Vuonna 2008 kauppatieteellisestä tiedekunnasta valmistui peräti 11 tohtoria tavoitteen ollessa kahdeksan tohtorintutkintoa. Myös kansainvälisten referoitujen julkaisujen määrä kasvoi 41:sta 57:ään, mikä opetus- ja tutkimushenkilöstön määrään suhteutettuna ylittää selvästi LUT:n strategiassa vasta vuodelle 2012 asetetun tavoitteen 0,7. Erityisen ilahduttavaa julkaisutoiminnan osalta oli se, että kansainvälisten laatulehtien (Thomson ISI-luokitus) osuus lisääntyi huomattavasti. Hyviä tuloksia tohtorikoulusta Keskeinen selittäjä tohtoritutkintojen nopealle kasvulle on vuoden 2007 alusta käynnistetty uusi tohtorikoulutusjärjestelmä, jossa (1) kaikki tutkijakoulutettavat tekevät väitöskirjaansa lähes päätoimisesti, (2) valmistumistavoite on neljä vuotta (ns malli) ja palkkausjärjestelmä on kannustava, (3) keskeiset metodiset valmiudet opetetaan tehokkaasti alkuvaiheessa, (4) suurin osa tutkijakoulutettavista toimii tutkimusryhmissä ja aloittavat tiedelehtiartikkelien kirjoittamisen jo varhain, (5) yhden ohjaajan 9

13 mallista on siirrytty ohjausryhmään ja anonyymiin tutkimusohjauspalautteeseen. Myös se, että tutkijakoulutettavat ovat työllistyneet hyvin joko yrityselämään tai post doc -tutkijoiksi, on ollut vahva kannustin nopealle valmistumiselle. Kauppatieteellinen tiedekunta osallistui aktiivisesti yliopiston tutkimusinstituuttien TBRC:n ja NORDI:n toimintaan. TBRC-sateenvarjon alla syntyneistä 30 referoidusta julkaisusta kauppatieteilijät tuottivat 27 ja kuudesta väitöskirjasta viisi. Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran neljäs Viipuri-palkinto myönnettiin Wharton Schoolin (University of Pennsylvania) professori Sidney Winterille toukokuussa Tunnustusta opetukselle Vuosi 2008 oli haasteellinen kauppatieteelliselle tiedekunnalle, koska se oli viimeinen niin sanotun vanhan ekonomitutkinnon suorittamisvuosi. Selvisimme haasteesta kuitenkin erinomaisesti. Henkilöstön tekemän suuren työmäärän ansiosta tiedekunnasta valmistui peräti 241 kauppatieteiden maisteria tavoitteen ollessa 150. Opetuksen laadusta kertoo se, että Ekonomiliiton vuoden 2008 ekonomiopetussaavutus myönnettiin tiedekunnan opettajille. Tiedekuntaan tuli myös ylioppilaskunnan vuoden luennoitsijan palkinto. Valmistuneet työllistyivät hyvin Koulutustavoitteiden saavuttamista helpotti se, että tiedekunnan hakijamäärä pysyi perusopiskelijoiden osalta varsin hyvällä tasolla Itä-Suomen kauppakorkeakoulun perustamisesta huolimatta. Aikuiskoulutusohjelmien hakijamäärät kasvoivat merkittävästi. Myös työmarkkinatilanne pysyi finanssikriisistä huolimatta hyvänä, mistä kertoo se, että yli 80 %:lla valmistuneista oli työpaikka jo valmistumishetkellä. Tiedekunnan merkittävin yhteiskunnallinen vaikutus toteutuu laajan aikuiskoulutustoiminnan kautta, mikä nostaa Kaakkois-Suomen osaamistasoa merkittävästi. Tiedekunnan henkilökunta osallistui myös aktiivisesti kansalliseen keskusteluun eri foorumeilla olipa sitten kyse metsäteollisuuden tulevaisuusstrategioista, kansantalouden sopeutumishaasteista finanssikriisin oloissa tai informaatioyhteiskuntaan liittyvistä uusista juridisista haasteista esimerkiksi niin sanotun Lex Nokian osalta. Koulutuksen puolella merkittävin panostus oli Pietarin valtion yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa vuonna 2007 käynnistetty kaksoistutkintoon johtava kansainvälinen maisteriohjelma kansainvälisen innovaatio- ja teknologiajohtamisen alalta (MITIM-maisteriohjelma). Ohjelmaan valittiin keväällä 2008 kaikkiaan 26 opiskelijaa kuudesta eri maasta ja haasteista huolimatta ohjelma eteni hyvin. Kalevi Kyläheiko dekaani Lappeenrannan teknillisen yliopiston VUOSIKERTOMUS

14 ERILLISLAITOKSET JA TUTKIMUSINSTITUUTIT EKI Etelä-Karjala-instituutti Pehmeiden tieteiden pikkujätti on vahva alueellinen vaikuttaja Etelä-Karjala-instituutissa käynnistyi kuudes täysi toimintavuosi keväällä Instituutti on rakentanut järjestelmällisesti tutkimus- ja toimintastrategiaa, jossa johtavana periaatteena on korkeatasoisen tieteellisen tutkimustyön yhdistäminen alueelliseen vaikuttavuuteen. Tätä tavoitetta lähestytään monitieteellisillä tutkimuksilla, joiden kohde on yliopistoa ympäröivällä alueella, mutta jotka kiinnittyvät metodeillaan ja kysymyksenasetteluillaan kansalliseen sekä kansainväliseen tiedekenttään. Keskiössä raja-alueet, monikulttuurisuus ja vesi Instituutin tutkimusstrategiassa painottuvat raja-alueen erityispiirteet, monikulttuurisuus sekä vesi ympäristösosiologisena ja kulttuurisena ilmiönä. Näihin painopistealoihin tuotettiin tietoa maahanmuuttajien arjesta, alueen teollisuushistoriasta, Vuoksen jokilaakson ympäristöhistoriasta sekä arkielämästä Imatran ja Svetogorskin kaksoiskaupungissa. Instituutilla on tiiviit yhteydet kansainvälisiin tutkijaverkostoihin, joista Tensions of Europe -verkosto tutkii Euroopan rakentumista ruohonjuuritasolta ylöspäin ja Commons-verkosto yhteisesti omistettujen resurssien kehittymistä globalisoituvassa ja integroituvassa maailmassa. Verkostoja on rakennettu myös venäläisten toimijoiden ja instituutin välille. Seminaareja ja yleisöluentoja Instituutin toimintaperiaatteena on tuotetun tiedon nopea levittäminen ympäristöön. Tätä tavoitetta on toteutettu aktiivisen tiedotuksen lisäksi seminaareilla ja yleisöluennoilla, jotka liittyvät käynnissä oleviin ja valmistuneisiin tutkimuksiin. Läpinäkyvä toimintamalli on vahvistanut yliopiston roolia lähialueilla sekä rakentanut akateemista siltaa yliopiston ja yhteiskunnan välille. Instituutissa vuoden 2008 aikana toteutettu tutkimushanke Yliopisto ja maakunta on kirkastanut alueellisen vaikuttamisen ongelmakohtia, päämääriä ja strategisia valintoja. Instituutin toimintaan kuuluu tutkimuksen ohella koulutusta ja ajankohtaisia kulttuuri- sekä sivistyshankkeita, kuten vuosittaiset avoimet studia generalia -yleisöluennot. Alueellinen vaikuttaminen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus toteutuvat instituutin kaikessa toiminnassa. NORDI Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus Painopisteenä tekniikan ja talouden Venäjä-osaaminen Lappeenrannan teknillinen yliopisto on tehnyt merkittäviä strategisia panostuksia Venäjä-tutkimukseen ja -koulutukseen viime vuosien aikana. Olemme määrätietoisesti rakentaneet vahvoja yhteyksiä sekä venäläisiin yliopistoihin että viranomaisiin tutkimuksen ja koulutuksen aloilla. 11

15 NORDI (Northern Dimension Research Centre) on LUT:n monitieteinen tutkimusinstituutti, joka koordinoi ja vahvistaa yliopiston Venäjään liittyvää tutkimusta ja toimintaa. Toimimme kiinteässä yhteistyössä yliopiston tiedekuntien kanssa. NORDI:n tutkimustoiminnan painopisteenä ovat Venäjän ja Itämeren alueen teknistaloudelliset kysymykset, erityisesti (1) talous ja liiketoiminta, (2) innovaatiotoiminta, (3) energia sekä (4) logistiikka. Akateemisten tavoitteiden lisäksi tutkimushankkeissa ja tutkimustiedon hyödynnettävyydessä huomioimme keskeisesti myös yritysten sekä valtakunnalliset että alueelliset tarpeet. Yliopiston vuoden 2008 referoiduista tiedelehtijulkaisuista yhteensä 23 liittyi joko Venäjän markkinoihin tai ne tehtiin yhteistyössä venäläisten tutkimusryhmien kanssa. NORDI-sateenvarjon alla tiedelehtijulkaisuja syntyi yhteensä seitsemän. Vuonna 2008 NORDI:n omassa julkaisusarjassa julkaistiin yhdeksän tutkimusraporttia. Nämä raportit on erityisesti suunnattu yksityisen ja julkisen sektorin käyttöön, mikä on yksi osa NORDI:n yhteiskunnallista palvelutehtävää. Yliopiston Venäjään liittyvien pro gradu- ja diplomitöiden lukumäärä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ja vuonna 2008 valmistui yhteensä 19 Venäjään liittyvää pro gradu- ja diplomityötä. Uusia kansainvälisiä avauksia NORDI:n roolina on myös tehdä uusia avauksia erityisesti tutkimuksessa ja yritysyhteistyössä niin kansainvälisillä, kansallisilla kuin alueellisilla foorumeilla. Vuonna 2008 LUT aloitti yhteistyössä pietarilaisten yliopistojen kanssa huippututkimukseen tähtäävään suomalais-venäläisen innovaatioyliopiston rakentamisen tekniikan, talouden ja muotoilun aloilla. Hanke sai tukea opetusministeriöltä ja sen tavoitteena on vahvistaa EU-Venäjä-tutkimusyhteistyötä. Uusimpana EU-tason aloitteena LUT on laatinut ulkoministeriön ja opetusministeriön tukemana esityksen lisätä Pohjoisen ulottuvuuden alueen yliopistoyhteistyötä. Esityksessä ehdotetaan kaikille yliopistoille avoimen Pohjoisen ulottuvuuden instituutin perustamista. Tutkimustoiminnan lisäksi NORDI järjestää eri kohderyhmien tarpeisiin kohdennettuja seminaareja, asiantuntijatilaisuuksia sekä etsii uusia tapoja tutkimuksen jalkauttamiseksi yrityksiin. Vuosittaiseen akateemisen yhteisön, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin näkökulmat yhdistävään NORDI-seminaariin Competence through Competition -Seminar on Russia EU Relations kokoontui noin 230 osallistujaa, joista 25 % oli ulkomailta. Seminaari toimi erinomaisena tilaisuutena tiedottaa tutkimustuloksista sekä käydä vuoropuhelua erityisesti elinkeinoelämän kanssa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on ollut perustamassa ja aktiivisesti hyödyntänyt Pietariin perustettua Suomalaisvenäläistä innovaatiokeskusta mm. yritysyhteistyön, seminaarien ja viestinnän suhteen. Suomalais-venäläisen innovaatiokeskuksen organisaatio koostuu FinNode Russian ja Lappeenranta Groupin alle jaotelluista yhteistyökumppaneista, joita ovat muun muassa Tekes, Finpro, SITRA, Suomen Akatemia, VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Lappeenrannan kaupunki. TBRC Technology Business Research Center Tutkimustoimintaa tekniikassa ja taloudessa Technology Business Research Center (TBRC) on Lappeenrannan teknillisen yliopiston erillinen tutkimusyksikkö, jonka tehtävänä on monialaisen tekniikkaa ja taloutta yhdistävän tutkimustoiminnan toteuttaminen. TBRC toimii myös yliopiston monialaisen liiketoimintavetoisen tutkimustoiminnan kehittäjänä ja kokeilijana sekä tukee yliopiston tiedekunnissa tapahtuvaa tutkijakoulutusta. Vuosi 2008 oli TBRC:n yhdeksäs kokonainen toimintavuosi. TBRC:lle oli toimintavuonna tunnusomaista valmistautuminen yliopiston uusiin strategialinjauksiin. Toiminnan määrä projektilaskutuksella mitattuna laski noin 25 % vuoden 2007 tasosta. Vuoden 2008 aikana päättyi usea laajempi tutkimushanke, eivätkä uudet isommat hankkeet vielä riittäneet kattamaan aiempien hankkeiden volyymia. Tutkimushankkeissa työskenteli vuoden aikana palkkatyössä yhteensä 50 henkilöä, jotka tekivät yhteensä 26 henkilötyövuoden kokonaistyöpanoksen. Tämän lisäksi voidaan vielä laskea professoreiden, ohjaajien ja asiantuntijoiden työpanokset. TBRC:n palkkalistoilla oli 22 jatko-opiskelijaa. Vuoden 2008 toiminnalle oli leimallista akateemisen julkaisutoiminnan laadun ja määrän kasvaminen. Väitöskirjoja valmistui kuusi. Referoitujen artikkelien määrä Lappeenrannan teknillisen yliopiston VUOSIKERTOMUS

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 1 LUT:n organisaatio Hallitus Yliopistokollegio Rehtori, vararehtorit Strateginen suunnittelu Teknillinen tiedekunta - LUT Energia - LUT

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen Vuosikertomus 2014 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Kokkola-Pietarsaaren yksikkö 6 Ylivieskan yksikkö 9 Oppimisprosessi 10 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 13 Talousprosessi

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Parhaiten varjellut salaisuudet

Parhaiten varjellut salaisuudet Parhaiten varjellut salaisuudet 1 2 Yksi parhaiten varjelluista salaisuuksista on, että ihmiset janoavat sitoutumista, kunhan heille tarjotaan siihen sopiva toimintaympäristö ja riittävästi vapautta. 3

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori

REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori Vuosikertomus 2012 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tekniikan ja liiketalouden yksikkö, Kokkola-Pietarsaari 6 Ylivieskan yksikkö 9 Hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö, Kokkola 10 Opiskelijakunta

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Opetusministeriön asettamien selvitysmiesten Itä- ja Pohjois-Suomen kauppatieteiden yhteistyöverkostoja koskevan arviointi- ja selvitystyön loppuraportti

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012 Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yliopistokollegion

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot