Ohjelma ja abstraktit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelma ja abstraktit"

Transkriptio

1 Ohjelma ja abstraktit

2

3 Sisällysluettelo Aikataulu 4 Käytännön ohjeita 7 Plenum: Dosentti Maili Pörhölä: Kiusaamiskokemukset yhteisöön kiinnittymisen esteenä 8 Plenum: FT Minna Suni: Maahanmuuttajat ja työyhteisön jäsenyys 9 Paneelikeskustelu: Miten Suomessa toteutuu viestinnällinen tasa-arvo? 10 Työryhmä: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ja sen tilanteisuus 11 Työryhmä: Eroon eristävästä jännittämisestä 17 Työryhmä: Erillisyyden ja yhteisyyden rakentuminen työssä ja työyhteisössä 20 Työryhmä: Erillisyys ja yhteisyys julkisissa diskursseissa ja viestintäareenoilla 25 Työryhmä: Vuorovaikutussuhteet ja yhteisön jäsenyys 28 Työryhmä: Haastava puheenaihe, haastava vuorovaikutussuhde: Hyvinvoinnin ja interpersonaalisen viestinnän rajapinnalla Työryhmä: Yhteisessä verkossa. Verkostot ja yhteisöt tietokonevälitteisissä ympäristöissä Osallistujat 38 3

4 Puheviestinnän päivät 2009 Yhteisyys ja erillisyys Perjantai 25. syyskuuta Ilmoittautuminen Puheviestinnän päivien avaus, Prologos ry:n puheenjohtaja Marko Siitonen n vararehtori Matti Leino (L302) Plenum-esitelmä: Kiusaamiskokemukset yhteisöön kiinnittymisen esteenä Dosentti Maili Pörhölä,, viestintätieteiden laitos (L302) Lounas Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ja sen tilanteisuus Professori Hannele Dufva Professori Tarja Valkonen Vuorovaikutuksessa oppiminen ja vuorovaikutusjärjestyksen säilyttäminen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa Lehtori Tuuli Murtorinne Jyväskylän normaalikoulu Miten vuorovaikutusosaaminen kehittyy tutkijoiden työssä? Tohtoriopiskelija Anne Laajalahti Johtajan televisioesiintymisen haasteet Assistentti Vilja Laaksonen Johtajavetoisesti ja osallistuen. Johtajan vuorovaikutusosaamisen ihanteet tietoperustaisessa organisaatiossa Tohtoriopiskelija Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer Työryhmät Eroon eristävästä Erillisyyden ja yhteisyyden jännittämisestä rakentuminen työssä ja FT Merja Almonkari työyhteisössä Tampereen yliopisto FT Leena Mikkola FM Riitta Koskimies Turun kauppakorkeakoulu Viestintäarkuuden vaikutus työhön HuK Janica Brander Tampereen yliopisto Työparityöskentely esiintymisvarmuuden kehittämisen kurssilla Lehtori Jonna Koponen Kuopion yliopisto, kielikeskus Opintopsykologi Katri Ruth Kuopion yliopisto Onko esiintymisvarmuuden kehittämisen kursseilla vaikutusta? Tutkija Merja Almonkari Tampereen yliopisto Lehtori Riitta Koskimies Turun kauppakorkeakoulu Minä vai me? Opettajaksi opiskelevien käsityksiä asiantuntijuuden erillisyydestä ja yhteisyydestä FT Emma Kostiainen FT Maija Gerlander Helsingin yliopisto Käytänne nimeltä perehdyttäminen perehdyttämisen tarkastelua vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden näkökulmista HuK Niina Pitkänen Kehityskeskustelu suomalaisilla työpaikoilla yksilöt monikulttuurisen organisaation yhteisöllisyyttä rakentamassa Tohtoriopiskelija, FL Kirsi-Marja Toivanen-Sevrjukova sali L209 sali L207 sali L206a 4

5 Kahvitarjoilu Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ja sen tilanteisuus Professori Hannele Dufva Professori Tarja Valkonen Vuorovaikutusosaamisen mittaaminen pk-yritysten kansainvälistymisessä keskeisissä yhteistyösuhteissa Tohtoriopiskelija Pipsa Purhonen Maahanmuuttaja asiakkaana. Näkökulmia työvoimaneuvojan vuorovaikutusosaamiseen Yliopisto-opettaja Tarja Tanttu Joensuun yliopisto Kulttuurienvälinen vuorovaikutusosaaminen monikulttuurisessa kontekstissa. Sopeutumisesta yhteisen kulttuurin luomiseen? Assistentti Riitta Saastamoinen Tilanteinen kielitaito ja vuorovaikutusosaaminen näkökulmia vieraan kielen osaamiseen Professori Hannele Dufva Työryhmät Erillisyys ja yhteisyys julkisissa Erillisyyden ja yhteisyyden diskursseissa ja rakentuminen työssä ja viestintäareenoilla työyhteisössä FT Maija Gerlander FT Leena Mikkola Tampereen yliopisto Yhteisyys ja erillisyys retorisina strategioina Nokia Mission Markku Koiviston herätyssaarnoissa TT, MA Mika Hietanen Åbo Akademi Retorisen teloksen yhteisöllisyys FM Timo P. Huhtinen Tampereen yliopisto Mahdollistavat televisiokeskustelut YTL, Tiina Rautkorpi Tampereen yliopisto Vammais-sanueen merkityksistä lehtiteksteissä ja kielenkäyttäjien asenteissa FM Heidi Martimo Oulun yliopisto Esimies-alaisviestintä ja palaute hajautuneissa työyhteisöissä Tohtoriopiskelija Inkeri Roos-Cabrera Henkilökohtaisuuden ja instrumentaalisuuden ilmiö työpaikan vuorovaikutussuhteissa Tohtoriopiskelija Hanna Kinnunen Mitä supportiivinen viestintä selittää? Sosiaalisen tuen merkitys yksilölle ja organisaatiolle FT Leena Mikkola sali L209 sali L207 sali L206a Prologos ry:n ylimääräinen kokous (206a) Iltajuhla Prologos ry 20 vuotta (Musica) 5

6 Lauantai 26. syyskuuta Vuorovaikutussuhteet ja yhteisön jäsenyys Dosentti Maili Pörhölä, Oppilaat opettajien kiusaajina: Kuinka opettajat selviytyvät? Tohtoriopiskelija Teemu Kauppi 9.35 Koulukiusaamiseen vastaaminen: kiusatun viestintä, kiusaamisesta kertominen ja selviytyminen Yliopistonlehtori Sanna Karhunen Helsingin yliopisto 9.55 Selviytyminen työpaikan kiusaamissuhteessa Tohtoriopiskelija Sini Rainivaara Vahvistumista vuorovaikutussuhteissa. Pakolaisten läheiset suhteet ja uuteen maahan muuttamisen haasteet Yliopistonopettaja Lotta Kokkonen Työryhmät Yhteisessä verkossa. Verkostot ja yhteisöt tietokonevälitteisissä ympäristöissä FT Marko Siitonen, Vuorovaikutteisuus sosiaalisessa mediassa TaM, HuK Jussi-Pekka Erkkola 9.35 Kansainvälinen intranet organisaatiokulttuurin rakentamisessa Fil. yo. Laura Heinovaara 9.55 Vuorovaikutus ja negatiivinen kommentointi muotiblogeissa HuK Jenni Rotonen Johtajan viestintä verkkopeliyhteisöissä FT Marko Siitonen Haastava puheenaihe, haastava vuorovaikutussuhde FT Leena Mikkola, Yhteistä jakamista vai erillistä kohtaamista? Huonojen uutisten kertominen haasteellisena lääkäri-potilasviestintätilanteena Tohtoriopiskelija Marjanna Artkoski Tampereen yliopisto 9.35 Skitsofreniaa sairastavan aikuisen lapsen interpersonaalinen viestintä vanhemman näkökulmasta HuK Venla Kuuluvainen Tampereen yliopisto 9.55 Tahaton lapsettomuus yhdistävä ja erottava puheenaihe Tutkimusassistentti Johanna Mäkelä Tampereen yliopisto sali L209 sali L207 sali L206a Tauko Plenum-esitelmä: Maahanmuuttajat ja työyhteisön jäsenyys FT Minna Suni,, kielten laitos (L302) Lounas Paneelikeskustelu: Miten Suomessa toteutuu viestinnällinen tasa-arvo? Vetäjä: professori Tarja Valkonen, (L302) Päivien koonti ja loppusanat (L302) 6

7 L (Liikunta): esitelmät ja paneelikeskustelu salissa L302 (3. kerros) työryhmät kokoontuvat saleissa L206a, L207 ja L209 (2. kerros) kahvitarjoilu perjantaina lounasmahdollisuus perjantaina kahvila Sykkeessä (2. kerros) P (Philologica): lounasmahdollisuus perjantaina ja lauantaina opiskelijaravintola Lozzissa M (Musica): iltajuhla perjantai-iltana klo Ruokailu Kampuksella voi halutessaan lounastaa perjantaina kahvila Sykkeessä klo tai opiskelijaravintola Lozzissa klo Lauantaina Lozzi palvelee klo Kahvitarjoilu Osallistumismaksuun sisältyy kahvitarjoilu perjantaina. Kahvit tarjoillaan Liikunta-rakennuksen kolmannen kerroksen aulassa. Internet Langaton verkko toimii Liikunta-rakennuksen ensimmäisen kerroksen aulatiloissa sekä toisen kerroksen aulatiloissa, kahviossa ja osittain työryhmien kokoontumistiloissa. Ensimmäisen kerroksen atk-luokassa L128 on internetin käyttömahdollisuus seuraavilla tunnuksilla: Tunnus: sport-guest8 Salasana: Tap89Si90 (Luokassa on opetusta perjantaina klo ja ) 7

8 Plenum-esitelmä: Kiusaamiskokemukset yhteisöön kiinnittymisen esteenä Dosentti Maili Pörhölä,, viestintätieteiden laitos Vertaissuhteilla ja vertaisyhteisöillä on tärkeä merkitys yksilön henkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Erilaiset opiskelu- ja työyhteisöt muodostuvat länsimaisissa kulttuureissa yleensä keskeisimmiksi ja pitkäkestoisimmiksi vertaisyhteisöiksi. Näiden yhteisöjen jäsenyyttä ja hyväksyntää tavoitellaan, ja niiden ulkopuolelle jääminen koetaan yleensä menetykseksi. Opiskelu- ja työyhteisöjen ominaispiirteisiin kuuluu se, että niissä yksilöt ohjautuvat vertaissuhteisiinsa pääsemättä itse valitsemaan, kenen kanssa rakentavat opiskelutoveri- tai työtoverisuhdetta. Niinpä hyvien, palkitsevien vertaissuhteiden luominen ja ylläpitäminen saattavatkin joskus muodostua haasteeksi. Vertaissuhteet voivat muodostua jopa yksilön hyvinvointia ja kehitystä haittaaviksi tekijöiksi. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että noin kymmenen prosenttia Suomessa peruskoulua suorittavista pojista ja kuusi prosenttia tytöistä kokee olevansa koulutovereidensa kiusaamisen ja syrjinnän kohteena vähintään kerran viikossa. Joidenkin kohdalla kiusaaminen jatkuu vielä lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Tuoreet tutkimustulokset osoittavat myös, että yli viisi prosenttia suomalaisista korkeakouluopiskelijoista kokee olevansa säännöllisen kiusaamisen ja syrjinnän kohteena opiskelutovereidensa taholta. Työelämässä olevista suomalaisista yli 20 prosenttia kertoo kokeneensa kiusaamista työpaikallaan. Kiusaamiskokemukset niin opiskelu- kuin työyhteisössäkin vahingoittavat yksilön vertaissuhteita, vaikeuttavat hänen kiinnittymistään vertaisyhteisöönsä, heikentävät hänen henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan ja alentavat hänen opiskelu-/työmotivaatiotaan. Kiusaamiskokemuksilla voikin olla kauaskantoisia vaikutuksia yksilön opiskelu- ja työuralle, ja ne voivat johtaa jopa sosiaaliseen syrjäytymiseen myöhemmin elämässä. Lisäksi kiusaamisongelmat vahingoittavat yhteisöä, jossa ongelma ilmenee. Tarkastelen esitelmässäni vertaissuhteiden kehityspolkuja lapsuudesta aikuisuuteen. Tutkimustuloksiin nojaten pohdin erityisesti sitä, miten kouluaikaiset kiusaamiskokemukset vaikuttavat yksilön henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja hänen kykyynsä kiinnittyä erilaisiin vertaisyhteisöihin kouluaikana ja myöhemmin elämässään. Kehittämäni Vertaisyhteisöön kiinnittymisen teorian avulla pyrin havainnollistamaan erilaisten vertaissuhteiden, ja erityisesti kiusaamissuhteiden merkitystä sekä kiusaamisen uhrien että toisia kiusaavien hyvinvoinnille ihmissuhteissaan. Lopuksi pohdin, millaista tukea puheviestinnän tutkimus ja puheviestinnän ammattilaiset voivat tarjota vertaissuhteiden kehittämiseen ja kiusaamisongelmien torjumiseen opiskelu- ja työyhteisöissä. 8

9 Plenum-esitelmä: Maahanmuuttajat ja työyhteisön jäsenyys FT Minna Suni,, kielten laitos Työyhteisöt ovat Suomessa alkaneet toden teolla monikulttuuristua maahanmuuton myötä. Yhä useampi suomea äidinkielenään puhuva työntekijä on jo saanut rinnalleen muunkielisen työtoverin, ja eri osapuolten ammatilliseen arkeen on näin ilmaantunut uudenlaisia vuorovaikutuksen haasteita. Maahanmuuttajien on muita hankalampi päästä mukaan työelämään. Kun työpaikka viimein löytyy, työyhteisön todellisen jäsenyyden saavuttaminen saattaa osoittautua vielä vaativammaksi tavoitteeksi, koska se onnistuu vain työtovereiden tuella. Toisaalta uuteen yhteisöön tai kulttuuriin sisään pääseminen on mahdotonta ilman tiettyä ulkopuolisuuden kokemusta ulkopuolisuus on siis olennainen kehityksen lähtökohta, kuten venäläinen filosofi Mihail Bakhtin on huomauttanut (Bakhtin 1986). Suomalaisilla työpaikoilla yhteisenä viestintävälineenä käytetään tietysti eniten suomea, joka enemmistölle on äidinkieli, mutta maahanmuuttajille toinen kieli. Monet maahanmuuttajat jännittävät suomen kielen taitonsa riittävyyttä työssä ainakin alkuun, ja epäilijöitä löytyy ehkä heidän ympäriltäänkin. Samalla suomenkieliset työtoverit ovat epävarmoja omista taidoistaan: läheskään kaikilla ei ole ennestään tottumusta toimia monikulttuurisissa kohtaamisissa äidinkielellään eikä ehkä myöskään valmiutta mukauttaa omia ja työyhteisön vakiintuneita viestintäkäytänteitä muuttuneisiin tarpeisiin. Esimerkiksi oma tietoisesti selkeytetty puhetapa voi kuulostaa vieraalta ja väärältä. Vuorovaikutusosaamisen rajat tulevat siis vastaan puolin ja toisin. Myös niissä työyhteisöissä, joissa konserni- tai työkieleksi on valittu englanti, suomenkieliset työntekijät käyttävät keskenään paljolti suomea. Suomi on mm. huumorin, epämuodollisen juttelun ja hiljaisen tiedon kieli. Englannin käyttöala voi siten olla selvästi kapeampi kuin ulkomailta rekrytoidut työntekijät odottavat, ja moni heistä kokeekin itsensä ainakin jossakin määrin ulkopuoliseksi työyhteisössään. Käsittelen näitä aihepiirejä konkreettisten aineistoesimerkkien avulla. Etenen mikrotasolta eli yksittäisten keskustelutilanteissa esiintyvien ymmärtämisongelmien tarkastelusta kohti makrotasoa eli yhteisön jäsenyyden kysymyksiä (ks. Lave & Wenger 1991; Suni 2008). Pyrin kuvaamaan, miten työyhteisön jäsenyyttä rakennetaan, kun kielitaidon puutteet ovat osaltaan vaikeuttamassa viestintää. Tarkasteltavana on otteita sekä vasta Suomeen tulleiden suomeksi käymistä keskusteluista että terveydenhuollon, koulutuksen ja tutkimuksen parissa jo pidempään työskennelleiden maahanmuuttajien haastatteluista. Myös muiden työyhteisön jäsenten ja asiakkaiden näkökulmat ovat esillä. Esittelen lyhyesti myös maahanmuuttajien kielikoulutusta (ks. Pöyhönen ym. 2009) ja sen ohjenuorana olevaa Eurooppalaista viitekehystä (Euroopan neuvosto 2003), johon sisältyvät kielitaidon taitotasokuvaukset ovat selkeän viestinnällisiä. Yksi ajankohtainen kehittämisen kohde alalla on työelämän kieli- ja viestintätaitoihin keskittyvän koulutuksen vieminen työpaikoille niin, että se tavoittaisi paitsi maahanmuuttajat myös heidän lähimmät työtoverinsa. Monikulttuuristen työyhteisöjen viestintähaasteisiin olisi koulutuksessakin luontevinta tarttua yhteisesti eikä erillään. Bakhtin, M Speech genres and other late essays. Käänt. V. McGee, Toim. C. Emerson & M. Holquist. Austin, Texas: University of Texas Press. Lave, J. & Wenger, E Situated learning: Legitimate peripheral participating. Cambridge: Cambridge University Press. Euroopan neuvosto Eurooppalainen viitekehys: Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. Helsinki: WSOY. Pöyhönen, S., Tarnanen, M., Kyllönen, T., Vehviläinen, E.-M. & Rynkänen, T Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Suni, M Toista kieltä vuorovaikutuksessa. Kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Jyväskylä Studies in Humanities 94. Jyväskylä:. 9

10 Paneelikeskustelu: Miten Suomessa toteutuu viestinnällinen tasa-arvo? Tunnetun metaforan mukaan viestintä on yhteiskunnan liimaa. Vuorovaikutuksessa rakentuvat niin läheiset ihmissuhteet, ryhmät, yhteisöt kuin organisaatiotkin. Osallistumme viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin liittyäksemme toisiin, tullaksemme ymmärretyiksi ja hyväksytyiksi, saadaksemme tietoa ja vaikuttaaksemme tärkeinä pitämiimme asioihin. Puheviestinnän päivien teema Yhteisyys ja erillisyys haastaa tarkastelemaan tasaarvonäkökulmasta suomalaista viestintäyhteiskuntaa. Paneelissa pohditaan, mitä on viestinnällinen tasa-arvo ja miten se Suomessa toteutuu. Miten tasavertaisesti eri-ikäiset, eri sukupuolta olevat, eri aloilla toimivat, erilaisia kulttuureja tai ryhmiä edustavat yhteiskunnan jäsenet voivat rakentaa ja ylläpitää toimivia vuorovaikutussuhteita ja -verkostoja, hankkia ja jakaa tietoa tai vaikkapa vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon? Mitkä ovat niitä haasteita tai ongelmia, jotka ovat suomalaisessa yhteiskunnassa kansalaisten viestinnällisen tasa-arvon esteinä? Millaisia mahdollisuuksia puheviestinnän koulutukselle ja tutkimuksella on edistää kansalaisten viestinnällistä tasa-arvoa? Osallistujat Lehtori Raili Kivelä, Jyväskylän lyseo Yliopistonopettaja Lotta Kokkonen, Fil. yo. Esko Pulliainen, Yliassistentti Marko Siitonen, Ohjelmapäällikkö Riitta Vanhatalo, YLE Keskustelua johtaa professori Tarja Valkonen, 10

11 Työryhmä: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ja sen tilanteisuus Monitieteisessä työryhmässä tarkastellaan puheviestinnän ja kielen tutkimuksen ja opetuksen näkökulmista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista koskevia kysymyksiä. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen määritellään tässä yhteydessä moniulotteiseksi osaamisrakenteeksi, joka sisältää tiedon ja ymmärryksen viestinnän ja vuorovaikutuksen ominaisluonteesta, motivaation ja taidon toimia erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä kyvyn suunnitella, kontrolloida ja arvioida viestintäkäyttäytymisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Puheviestinnän päivien yhteisyys ja erillisyys -teemaan liittyen työryhmässä on tavoitteena pohtia, millaisia arvoja ja ideologioita vuorovaikutusosaamisen tutkimukseen ja kehittämiseen kytkeytyy. Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkimukseen? Koulutuksen ja opetuksen näkökulmasta on merkityksellistä pohtia, millaisia eksplisiittisiä tai implisiittisiä viestintäkompetenssin vaatimuksia eri yhteyksissä esitetään. Miten esimerkiksi äidinkielen ja vieraiden kielten puheviestinnän opetus tai viestintäkoulutus ottavat huomioon dialogisuuteen liittyvät moniarvoisuuden ja moniäänisyyden periaatteet? Viestintäetiikkaa voidaan tarkastella osana viestintä- ja vuorovaikutuskompetenssia. Miten viestintäetiikka kehittyy vai pitäisikö sitä aivan erityisesti kehittää? Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tilanteisuus puolestaan nostaa esiin kysymyksiä siitä, miten ja missä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen kehittyy. Millaiset tilannetekijät ovat ominaisia viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittymiselle? Miten viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen kehittyy esimerkiksi erilaisissa työ- ja yksityiselämän konteksteissa tai millainen osaaminen näissä konteksteissa joutuu erityisesti koetukselle? Miten osaaminen siirtyy tilanteesta toiseen? Päivien järjestäjät toteavat esitelmäpyynnössään, että työryhmiin tarjottavat esitelmät voivat olla niin empiiristen tutkimusten esittelyä kuin muita tieteellisiä puheenvuoroja. Näin on myös tässä työryhmässä. Monitieteisen tarkastelun tavoitteena on syventää ymmärrystämme viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen ominaisluonteesta ja lähtökohdista. Työryhmän puheenjohtajat Professori Hannele Dufva, Jyväkylän yliopisto, kielten laitos Professori Tarja Valkonen,, viestintätieteiden laitos Aikataulu (pe 25.9.) Tuuli Murtorinne: Vuorovaikutuksessa oppiminen ja vuorovaikutusjärjestyksen säilyttäminen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa Anne Laajalahti: Miten vuorovaikutusosaaminen kehittyy tutkijoiden työssä? Vilja Laaksonen: Johtajan televisioesiintymisen haasteet Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer: Johtajavetoisesti ja osallistuen. Johtajan vuorovaikutusosaamisen ihanteet tietoperustaisessa organisaatiossa Pipsa Purhonen: Vuorovaikutusosaamisen mittaaminen pk-yritysten kansainvälistymisessä keskeisissä yhteistyösuhteissa Tarja Tanttu: Maahanmuuttaja asiakkaana. Näkökulmia työvoimaneuvojan vuorovaikutusosaamiseen Riitta Saastamoinen: Kulttuurienvälinen vuorovaikutusosaaminen monikulttuurisessa kontekstissa. Sopeutumisesta yhteisen kulttuurin luomiseen? Hannele Dufva: Tilanteinen kielitaito ja vuorovaikutusosaaminen näkökulmia vieraan kielen osaamiseen 11

12 Vuorovaikutuksessa oppiminen ja vuorovaikutusjärjestyksen säilyttäminen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa Lehtori Tuuli Murtorinne, Jyväskylän normaalikoulu Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen pedagogista tietotaitoa on olemassa runsaasti, mutta opetuksen käytännön kuvauksesta on tutkimustietoa toistaiseksi vähän. Koulutuksessa ja työelämässä korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä, jotka ovatkin muotoutuneet tärkeiksi periaatteiksi. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee sellaisia tekijöitä, joiden vuorovaikutustaidot ovat hyvin vahvat, joiden yhteisölliset taidot ovat arkisen itsestään selviä ja joiden vastuuntunto yhteisistä sopimuksista ja käytänteistä kuuluu arkiseen työkulttuuriin Yhteisöllistä eli kollaboratiivista oppimista on tutkittu tarkasteltaessa pienryhmäoppimista, josta yhteisen ymmärtämisen käsite on otettu käyttöön Toiminta edellyttää ryhmältä kiinteää vuorovaikutusta, sitoutumista yhteiseen tehtävään sekä sitä, että he ymmärtävät toisiaan, pyrkivät rakentamaan yhteistä tietämystä sekä saavuttamaan ratkaisun annettuun ongelmaan. Tarkastelen sitä, miten lukiolaiset toimivat vuorovaikutukseen perustuvassa opetuksessa äidinkielen tunnilla: miten he analysoivat yhteistä tavoitetta, miten he muokkaavat yhteiseen ymmärrykseen perustuvaa opiskelutehtävää, miten he organisoivat työskentelyään ja saavuttavat heille ryhmänä asetetun tavoitteen tuottavat yhteisen tekstin. Tavoitteeni on kuvata vakiintunutta oppimisen vuorovaikutusjärjestystä ja siinä kehittyvää omaa puhegenreä; opiskelijat eivät keskustele pienryhmissä ajoittain tai silloin, kun se opetuksen sisältöön luontevasti sopii, vaan koko ajan, kaikilla äidinkielen tunneilla jokaisen aiheen ja asian käsittelyn yhteydessä. Tavoitteeni on myös osoittaa, miten tieto rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten yhdessä opiskelijoiden ja opettajan kanssa muokattu pedagoginen vuorovaikutuskäytäntö toimii. Opetuksen nauhoitteet on litteroitu; saadusta aineistosta on tulkittu joitakin havaintoja, jotka paitsi toistuvat, osoittavat myös rakenteena etenevän mallin - skeeman, jonka mukaan opiskelijat tottuvat pienryhmässä itseohjautuvasti työskentelemään. Litteraatio osoittaa, miten toiminta etenee, miten vuorot määräytyvät ja miten keskustelun tavoite annettu äidinkielen tehtävä eri vaiheiden kautta saavutetaan. Keskusteluiden alussa luotu suunnitelma siitä, miten tehtävä olisi mielekäs tehdä, ohjaa keskustelun etenemistä. Myös tämä käytäntö osoittaa sen, että vuorovaikutuksessa oppimisessa on tarpeen vakiinnuttaa yhteinen toiminta. Samalla se kertoo myös siitä, että ryhmällä on oma menettelytapansa vahvistaa yhteinen ymmärrys. Yhteisen ymmärtämisen näkökulma ilmenee opiskelijoiden tavassa suunnitella työskentelyään, muodostaa tehtävänannossa tavoiteltavaa tietoa, ideoida keskustelun tulokseksi vaadittavaa tekstiä sekä luoda institutionaalista järjestystä ryhmäkeskustelunsa rakenteeksi. Miten vuorovaikutusosaaminen kehittyy tutkijoiden työssä? FM, tohtoriopiskelija Anne Laajalahti,, viestintätieteiden laitos Työelämässä tarvittavan vuorovaikutusosaamisen tärkeyttä korostetaan useissa tutkimuksissa ja tulevaisuuden ennusteissa (esim. Huotari, Hurme & Valkonen 2005; Kostiainen 2003). Vaikka viestinnällä ja vuorovaikutuksella on epäilemättä tärkeä rooli niin työelämässä kuin laajemminkin yhteiskunnassa (Morreale & Pearson 2008), vuorovaikutusosaamisen kehittymiseen työssä ei ole kiinnitetty aikaisemmassa tutkimuksessa merkittävää huomiota. Itse asiassa 12

13 vuorovaikutusosaamisen kehittymistä ei vielä ymmärretä ylipäätään aikuisuudessa riittävän hyvin (Greene 2003; Lewis 2006). Esitelmässä tarkastellaan tutkijoiden kokemuksia vuorovaikutusosaamisensa kehittymisestä työssään. Keskittyminen nimenomaan tutkijoiden työhön on perusteltua, sillä tutkijoiden työ edellyttää monipuolista vuorovaikutusosaamista eri alojen asiantuntijoiden välillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tutkimusaineisto koostuu julkisella ja korkeakoulusektorilla työskenteleviltä, jo väitelleiltä tutkijoilta (N = 311) kerätystä kirjoitelma-aineistosta. Aineisto kerättiin 7:stä valtion tutkimuslaitoksesta sekä 14:sta Suomen Akatemian nimeämästä tutkimuksen huippuyksiköstä. Aineistoa lähestytään induktiivisesti laadullisen sisällön analyysin keinoin (esim. Frey, Botan & Kreps 2000). Tutkimustulokset auttavat ymmärtämään olosuhteita, joissa tutkijoiden vuorovaikutusosaaminen kehittyy. Ne kuvastavat, miten ja keiden kanssa tutkijoiden vuorovaikutusosaaminen kehittyy, ja auttavat ymmärtämään tutkijoiden oppimiskokemuksien laadullisia ulottuvuuksia sekä oppimiseen liittyviä tunteita. Esitelmä pohjautuu valmisteilla olevaan puheviestinnän väitöskirjatyöhön, jossa tarkastellaan vuorovaikutusosaamiseen ja sen kehittymiseen liittyviä kokemuksia tutkijoiden työssä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu vuorovaikutusosaamisen, työssä oppimisen ja tutkijoiden työn tarkastelusta. Johtajan televisioesiintymisen haasteet Assistentti Vilja Laaksonen,, viestintätieteiden laitos Tietoyhteiskunta asettaa uudenlaisia haasteita johtajan viestintäosaamiselle. Johtaja onkin medioidussa maailmassa mielenkiintoisessa asemassa: esimerkiksi televisiohaastattelussa johtaja edustaa sekä itseään että organisaatiotaan. Ei olekaan yllättävää, että organisaation julkisuuskuva henkilöityy usein johtajaan. Näin johtajan esiintymistaidolla tai taitamattomuudella on suuri merkitys myös organisaation näkökulmasta. Johtajan televisioesiintymisen tarkastelu vaikutelma- ja taitoarvioinnin näkökulmasta auttaa ymmärtämään tämän esiintymiskontekstin erityispiirteitä. Keväällä 2009 valmistuneessa pro gradu - tutkielmassani pyrin kuvailemaan ja ymmärtämään johtajien televisioesiintymistä ulkopuolisen arvioijaryhmän arvioimana. Tavoitteena oli myös tarkastella johtajien televisioesiintymisen arviointia ja selvittää muun muassa sitä, missä määrin vaikutelma- ja taitoarvioinnit vastaavat toisiaan. Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastausta esiintymistaitojen suoritusarvioinnilla, joka toteutettiin autenttisten esiintymisnäytteiden pohjalta. Arvioijaryhmä arvioi johtajien esiintymistaitojen tason ja esiintymisestä syntyneen vaikutelman keskimäärin myönteiseksi. Tulosten perusteella näyttää siltä, että vaikutelma- ja taitoarvioinnin tulokset olivat samansuuntaisia. Myönteinen vaikutelma-arviointi korreloi vahvasti varsinkin ilmaisutaitojen arvioinnin kanssa. Vaikka vaikutelma-arvioinnin tulos antaa suuntaa taitoarvioinnille, ei myönteisen vaikutelman synnyttäminen takaa korkeaa taitoarviota. Oleelliseen asemaan nousivat myös johtajan roolin ja televisiohaastattelukontekstin synnyttämät odotukset. 13

14 Johtajavetoisesti ja osallistuen. Johtajan vuorovaikutusosaamisen ihanteet tietoperustaisessa organisaatiossa FM, tohtoriopiskelija Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer,, viestintätieteiden laitos Johtamisosaamista on jäsennetty erilaisin teoreettisin kompetenssikuvauksin ja -mallein. Näissä malleissa sekä johtamisen koulutus- ja kehittämistavoitteissa korostuvat odotukset visionäärisestä, varmasta, vakuuttavasta ja vahvasta johtamisviestinnästä. Johtajalla on selkeä näkemys toiminnan suunnasta ja hän osaa viestiä sen alaisilleen vakuuttavasti ja varmasti. Tietoperustaisessa organisaatiossa johtajan vuorovaikutusosaamiseen kohdistuu kuitenkin aikaisemmasta poikkeavia vaatimuksia ja ihanteita. Johtajien tehtävä on tukea alaistensa luovaa työskentelyä sekä edistää ryhmien luovia ja yhteistoiminnallisia vuorovaikutusprosesseja. Johtajan oletetaan osallistavan työntekijöitään toimintasuunnan määrittelemiseen ja päätöksentekoon sekä neuvottelevan työntekijöiden kanssa tarkoituksenmukaisista työskentelytavoista. Myös alaisten mielipiteiden ja näkemysten kuuntelemisella on entistä tärkeämpi merkitys. Johtamisviestintään liitettävät ihanteet ja arvostukset näyttäisivät olevan jännitteisiä. Onko kuitenkaan varma ja vakuuttava johtajavetoinen, mutta samalla osallistava johtamisviestintä saavutettavissa? Missä määrin johtamisviestintä voi olla johtajakeskeistä, jos tavoitteena on dialoginen vuorovaikutussuhde alaisiin? Väistämättä herää myös kysymys siitä, ovatko johtajan vuorovaikutusosaamisen ja sen kehittämisen ihanteet ja tavoitteet realistisia. Tarkastelen esitelmässäni erilaisia johtamisviestinnän osaamisvaatimuksia ja johtajan vuorovaikutusosaamisen kehittämisen tavoitteita. Tuon tarkasteluun väitöskirjatutkimukseni tuloksia siitä, millaisia arvostuksia tietoperustaisessa organisaatiossa työskentelevät johtajat liittävät johtajan vuorovaikutusosaamiseen ja miten nämä arvostukset suhteutuvat erilaisiin teoreettisiin johtamiskompetenssimalleihin sekä johtamisviestintäkoulutuksen tavoitteisiin. Tarkoituksenani on pohtia kriittisesti johtajan vuorovaikutusosaamiseen liitettävien arvostusten normatiivisuutta ja idealistisuutta. Pyrin näin tuomaan yhden äänen lisää työryhmän monitieteelliseen keskusteluun siitä, millaisia arvoja ja ideologioita vuorovaikutusosaamiseen ja sen kehittämiseen kytkeytyy. Vuorovaikutusosaamisen mittaaminen pk-yritysten kansainvälistymisessä keskeisissä yhteistyösuhteissa FM, tohtoriopiskelija Pipsa Purhonen,, viestintätieteiden laitos, viestintätieteiden tutkijakoulu Kansainvälistymisestä on tullut yhä useammalle suomalaiselle pk-yritykselle elinehto. Tässä esitelmässä pohditaan vuorovaikutusosaamista suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisessä Kiinaan. Koska kansainvälistyminen tyypillisesti vaatii pk-yritysten yhteistyötä julkisen sektorin toimijoiden, rahoitusyhtiöiden, innovaatio- ja teknologiakeskusten sekä muiden välittäjäorganisaatioiden kanssa, tarkastellaan vuorovaikutusosaamista erityisesti pk-yritysten ja välittäjäorganisaatioiden edustajien yhteistyösuhteissa. Esitelmässä raportoidaan ja analysoidaan pk-yritysten (n = 60) ja välittäjäorganisaatioiden (n = 66) edustajien arviointeja omasta ja toistensa vuorovaikutusosaamisesta heidän keskinäisissä yhteistyösuhteissaan. Noin puolet näistä yhteistyösuhteista oli kulttuurienvälisiä. Lisäksi arvioidaan tätä tutkimusta varten kehitetyn Verkostoitumis- ja yhteistyöosaamisen mittarin validiteettia ja reliabiliteettia. 14

15 Tulokset osoittavat, että pk-yritysten ja välittäjäorganisaatioiden edustajat pitävät oman vuorovaikutusosaamisensa tasoa pääosin korkeampana kuin yhteistyökumppaninsa. Vuorovaikutusosaamisen määrälliseen arviointiin yhteistyösuhteen kontekstissa näyttäisi kuitenkin liittyvän joukko haasteita. Maahanmuuttaja asiakkaana. Näkökulmia työvoimaneuvojan vuorovaikutusosaamiseen Yliopisto-opettaja Tarja Tanttu, Joensuun yliopisto, kielikeskus Suomi on verrattain nuori maahanmuuttomaa. Maahanmuuttoviraston tilastojen (www.migri.fi) mukaan Suomessa asui vuoden 2008 lopussa vakinaisesti noin ulkomaalaista, ja maahanmuutto on ollut 2000-luvulla voimakkaassa kasvussa. Yhteiskunnallista keskustelua on käyty työperäisen maahanmuuton edistämisestä ja maahanmuuttajien kotoutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Millaista viestintäkompetenssia esimerkiksi maahanmuuttajia työssään kohtaavat viranomaiset tarvitsevat tässä uudessa tilanteessa? Tässä esitelmässä pohditaan, millaista viestintäja vuorovaikutusosaamista tarvitsee työvoimaneuvoja, jonka tehtävänä on maahanmuuttajaasiakkaiden palveleminen. Maahanmuuttaja-asiakas saattaa osata suomea vasta vähän, ja lisäksi suomalaisen viranomaisasioinnin käytänteet voivat olla hänelle vieraita. Tällainen asiointikeskustelu on monella tavalla epäsymmetrinen vuorovaikutustilanne, ja työvoimaneuvojan on osattava sekä sopeuttaa kieltään maahanmuuttaja-asiakkaan kielitaidon mukaan että tarvittaessa selittää myös asiointikäytänteitä siten, että asiakas voisi ymmärtää, mitä tilanteessa tapahtuu. Maahanmuuttajatyötä tekevän viranomaisen näkökulmasta asiointikeskustelussa keskeistä onkin usein juuri sanoman perillemeno ja sen varmistaminen: ymmärtääkö asiakas todella, mistä on kysymys, miten hänen odotetaan toimivan ja miksi? Esitelmässä käsitellään maahanmuuttajatyötä tekevän työvoimaneuvojan vuorovaikutusosaamista erityisesti toiminnan epäsymmetriseen vuorovaikutustilanteeseen sopeuttamisen näkökulmasta. Tutkimus on osa Joensuun ylipiston suomen kielen oppiaineen Maahanmuuttajat viranomaistapaamisissa -hanketta, jossa pyritään selvittämään muun muassa virkakielen ja viranomaisasioinnin ominaisuuksia sekä maahanmuuttajien ja virkailijoiden kommunikaatio- ja kompensaatiostrategioita suomen kielen oppimisen näkökulmasta. Aineistona ovat viranomaisten ja maahanmuuttajien autenttiset asiointitilanteet sekä taustahaastattelut. Kulttuurienvälinen vuorovaikutusosaaminen monikulttuurisessa kontekstissa. Sopeutumisesta yhteisen kulttuurin luomiseen? Assistentti Riitta Saastamoinen,, viestintätieteiden laitos Kulttuurienvälisen vuorovaikutusosaamisen tutkimus on paljolti perustunut ajatuksiin siitä, että kulttuurienvälisissä viestintätilanteissa on jokin vallitseva kulttuuri, johon kulttuuritaustaltaan erilaisten viestijöiden tulee sopeutua tai että viestijöiden tulee sopeutua molemminpuolisesti toistensa kulttuureihin. Molemmissa tapauksissa osaamisessa ovat tällöin oleellisia valmiudet, jotka auttavat kulttuurien välisten erojen ja kulttuurisen moninaisuuden tiedostamisessa, ymmärtämisessä ja hyväksymisessä. Jos vuorovaikutustilanteet ovat aidosti monikulttuurisia, niissä ei kuitenkaan edes ole lähtökohtaisesti kulttuuria, johon kulttuuritaustaltaan erilaisten viestijöiden pitäisi tai johon he 15

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden työssä

Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden työssä JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 225 Anne Laajalahti Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden työssä JYVÄSKYLÄ STUDIES IN humanities 225 Anne Laajalahti Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN

Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN 1 Sisältö ESIPUHE 5 Johdanto 6 1. MONIKULTTUURISUUTTA VAI KULTTUURIENVÄLISYYTTÄ TERMIEN KÄYTÖSTÄ 13 Tea Seppälä 2.

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä

imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä 1 Sisältö ESIPUHE 5 Johdanto 6 1. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 13 Imre Bartis 2.1. Kenen totuus on oikea? 18 Sinikka Vahvaselkä

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON. Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa

KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON. Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa Piia Kumpulainen Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Kevät 2008 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot