Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11."

Transkriptio

1 1 Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt Kysely liittyy korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin työskentelyyn, jossa selvitetään korkeakoulujen tulevaa asiakaspalveluratkaisua KSHJ:ään liittyen. Yliopistoja pyydettiin kuvaamaan asiakkaiden palveluun liittyviä mahdollisia ongelmakohtia sekä tilanteita, jos TOR ei tule toivotussa laajuudessa käyttöön eikä liitteitä pystytä skannaamaan järjestelmään. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan/arvioimaan hakukelpoisuusliitteiden määriä (ml. yhteisvalinnat) sekä kuvaamaan liitteiden täydennys-, oikeellisuusja tarkistusmenettelyjä, ehdollisten valintojen luonnetta sekä erityisjärjestelyihin liittyviä käytäntöjä. Kyselyyn vastasi 15 yliopistoa 17:stä. Kysely lähetettiin yliopistojen opintopäälliköiden sähköpostilistan (OHA-forum) kautta Vastaukset pyydettiin mennessä. Kyselyn toteutti korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin ja KSHJ-ohjausryhmän jäsen opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen Itä- Suomen yliopistosta. Asiakaspalvelutiimin yliopistoedustajien ACP-kokous klo klo Tuija Pasanen ja Maarit Tenhunen Tuija Pasanen, Mari Ikonen, Tuulikki Kaski, Joanna Kumpula, Mika Penttinen, Nea Särkikoski, Anne Talvio ja Aija Kuurne Hyväksyttiin Tuija Pasasen kyselyn perusteella laatima selvitys. Tuija lähettää esityksen edelleen muille tiimin jäsenille ja asiaa käsitellään tiimin seuraavassa kokouksessa Helsingissä Metrpolia-ammattikorkeakoululla. Tuija lähettää esityksen myös OHA-forum sähköpostilistan kautta yliopistojen opintopäälliköille ja pyytää kommentit sekä oikaisut mahdollisiin virheisiin. Työryhmä työstää tilastoja, mikäli se on jatkossa työn etenemisen kannalta tarpeen. Kysely tehtiin pikaisella aikataululla eikä purkuvaiheessa jäänyt riittävästi aikaa taulukoiden tekemiseen. Se olisi todennäköisesti helpottanut asian ja kokonaisuuden hahmottamista. Työryhmä toteaa kuitenkin, että tällaisenaankin esitys on riittävän kattava jatkotyöskentelyä ajatellen. ************************************************ 1. Kertokaa asiakaspalvelun käytäntöihin liittyvistä ongelmakohdista, jotka mahdollisesti vaikuttavat tulevaan asiakaspalveluun. YLEISTÄ: ÅA Meillä on "aina" ollut keskitetty opiskelijapalvelupiste, ja tämä toimii, ja tulee toimimaan, myöskin hakijapalvelupisteenä. Ei ongelmia! MPKK Suunniteltu toimintamalli ei aiheuta ongelmia. TY Tähän ei meillä tule nyt mieleen muuta kuin resurssit. Meillä hakijapalvelut = 1 hlö (jolla muitakin vastuita kuin hakijapalvelut) on mekaanisesti laittanut liitteet ao. tiedekuntiin, eli niitä ei ole hakijapalveluissa tarkastettu sen tarkemmin. Jos käytäntö muuttuu ja hakijapalvelun rooli kasvaa, niin meidän täytyy huomioida se resursseissa (esim. jos jatkossa tarkastamme korkeakoulukelpoisuuden täällä keskitetysti). Mutta toisaalta se ehkä vähentäisi hieman työtä tiedekuntatasolla. Meillä EI siis ole keskitettyä valintatoimistoa, vaan tiedekunnat hoitavat valinnat hyvin omatoimisesti. Toki Harek ja YSHJ pääkäyttäjyys on meillä opiskelija- ja hakijapalveluissa. LUT Mitä tietoja TOR:sta nähdään hakuaikana keväällä 2014? Meidän kielimääräykset tuottavat eniten kysymyksiä meidän yhteishaun asiakaspalvelussa sekä liitteitä. On tärkeää, että asiakaspalvelu hoitaa ja vastaa hakujärjestelmän teknisestä tuesta ja järjestelmän käyttämiseen liittyvistä kysymyksistä. Taideyliopisto/Teak hoitaa mielellään itse kaikki sisältöön liittyvät kysymykset. Kesäaika lomineen tuo ongelmia: henkilökuntaa yleensä vähän paikalla, erityisesti tiedekunnissa, joilla tarkistamisvastuuta esim. IB- jne. todistuksissa. Järjestelmää tulee ehdottomasti kehittää jatkossa siten, että keskitetysti saadaan jostakin rekisteristä tutkintotiedot ja riippuen kiintiöiden käyttöönotosta myös opinto-oikeustiedot. Kouluilta saaduissa IB-tiedoissa on myös ollut virheitä. Sen vuoksi on nyt menty käytäntöön, että todistuksista huomioidaan yhteispistemäärä. Näin se helpottaa tarkistustyötä ja valintojen oikeellisuutta. Joissakin tiedekunnissa IB-hakijat valintaan pelkästään valintakokeella, jolloin heiltä tarkistetaan vain hakukelpoisuus. IB-käytäntöihin tulee saada valtakunnallinen, yhtenäinen ohjeistus, jotta hakijoiden kohtelu olisi yhdenvertaista. Yhteisvalintojen osalta vuosittain on ollut ongelma se, että liitteitä tulee väärään paikkaan. Niitä olemme sitten lähetelleet (postitse/sähköpostin liitteenä) koordinoivaan yliopistoon, osin olemme merkinneet kelpoisuuksia itsekin Harekiin jos hakija on hakenut meille. Käytäntö on ollut sekava. Hakukelpoisuuksien merkinnässä vaihtelevia käytäntöjä, ilmeisesti jotkin yliopistot/yhteisvalinnat tarkistavat/merkitsevät kelpoisuuden vasta kokeissa olleilta/hyväksytyiltä/varasijalla olevilta, ja merkitsevät kelpoisuuden omiin valintajärjestelmiinsä, eivät Harekiin. Yhtenäistämistä? Olemme kolmen kampuksen yliopisto ja meillä on edustettuna 13 alaa (monialaisin yliopisto). Toivomme yhtenevyyttä käytäntöihin ja alakohtaista yhteistyötä, jotta opiskelijavalintoihin saataisiin läpinäkyvyyttä ja järjestelmällisyyttä. On hyvä, että aspatiimissä pohditaan asioita, jotka olisivat kaikille yhteisiä ja periaatteita, joista yhteisesti sovitaan ja noudatetaan ja mitkä ovat sellaisia asioita, jotka jäävät kunkin korkeakoulun harkintaan ja autonomian piiriin. Yhteisesti sovittuihin käytäntöihin (määräajat ja menettelyt) tulisi kaikkien korkeakoulujen sitoutua. Toivomme että tulevissa kaikkia yliopistoja koskevissa ratkaisuissa huomioidaan taidekoulutusta antavien korkeakoulujen erityisluonne opiskelijavalintoihin ja prosesseihin liittyen.

2 2 Hakuvaiheen asiakaspalveluun, liitteisiin ja hakuprosessin aikana toimitettavien muiden hakemusten osien osalta erityisesti huomioitavaa meidän kannaltamme on päävalinnassamme alkuperäisten kuvataiteellisten näytetöiden toimittaminen ja siihen liittyvät asiat sekä erillisvalinnoissamme kuvataiteellisten portfolioiden toimittaminen ja siihen liittyvät asiat. Tässä tarkempi kuvaus prosesseistamme näiden osalta: - Kuvataideakatemian päävalinnassa (perusvalinta) hakijat toimittavat osana hakuprosessia alkuperäiset taiteelliset näytetyöt (5 kpl., joukossa esim. isoja maalauksia). Näytetyöt toimitetaan kahden päivän aikana jolloin niiden vastaanotto on järjestetty erikseen ilmoitettavassa paikassa (huhti-toukokuun vaihteessa, yleensä kaksi päivää). Osa näytetöistä saapuu postitse (mm. ulkomailta lähetettävät). Taiteelliset näytetyöt muodostavat päävalinnan ensimmäisen valintavaiheen. Näytetyöt pyydettynä aikana toimittaneiden hakijoiden joukosta (n hakijaa koko hakijajoukosta jättää näytetyöt) valitaan hakijat toiseen valintavaiheeseen eli valintakurssille. Taiteelliset näytetyöt eivät ole meillä muodollisesti liitteitä vaan muodostavat ensimmäisen valintavaiheen. - Kuvataideakatemian erillisvalintana toteutettavassa maisterivalinnassa hakijat toimittavat osana hakuprosessia taiteellisen portfolion tuomalla tai postittamalla sen Kuvataideakatemiaan maisterivalinnan hakuajan päättymiseen mennessä (vuonna 2013 hakuaika päättyy ). Taiteelliset portfoliot muodostavat maisterivalinnassa valinnan ensimmäisen valintavaiheen. Portfoliot toimittaneiden hakijoiden joukosta valitaan hakijat toiseen valintavaiheeseen eli haastatteluihin (Maisterivalinnassa hakijoita vuosittain noin , heistä noin toimittaa portfolion). Taiteelliset portfoliot eivät ole meillä muodollisesti liitteitä vaan muodostavat ensimmäisen valintavaiheen. - liitteiden toimittamisen kiireellinen aikataulu suhteessa toisen vaiheen valintakokeen kutsujen lähettämiseen (liikunta- ja terveystieteet) - virheellisesti täytetyt hakemukset - resurssipula Hakijan kannalta hankalaa on liitteiden toimittaminen useisiin eri yliopistoihin ja samassakin yliopistossa eri tiedekuntiin, mikäli hakija hakee useaan hakukohteeseen. Suuri helpotus olisi, jos liitteet voisi toimittaa (sähköisesti) keskitetysti yhteen paikkaan. Jos liitteet toimitetaan yhteen paikkaan, olisi niitä tarvittaessa voitava tarkastella korkeakoulussa, johon hakija on tulossa valituksi. Jos skannausmahdollisuutta ei tässä vaiheessa ole, kuinka korkeakoulut viestivät toisilleen? Paperisia liitteitä voi olla työlästä lähetellä, samoin sähköpostin liitteitä. Tiedon tulisi kuitenkin liikkua. Jos liitteet toimitetaan 1. hakutoiveen korkeakouluun, millä tasolla korkeakoulu voi tarkistaa niissä olevia tietoja? Vrt. erilaiset valintakriteerit ja -tavat liittyen esimerkiksi IB/EB -tutkintoihin, kielitaidon todenteisiin jne. Asiakaspalvelun yhdenmukaisuus: käytänteitä yhtenäistettävä korkeakoulujen sisällä sekä välillä asiakaspalvelun sujumisen sekä yhdenvertaisuuden takaamiseksi. Lähinnä asiakaspalvelun suhteen mietityttää liitteiden toimituspaikat, miten tieto saapuneesta liitteestä sekä liite itse kulkee kuhunkin hakukohteeseen niin, että hakijan ei tarvitse itse sitä toimittaa moneen kertaan ja moneen paikkaan. HY Isoin ongelma HY:n kannalta on aikataulu ja liitteiden runsas määrä sekä tietojärjestelmän puuttuminen, mikä tukisi paremmin prosessia (esim. tietovarasto). Lyhyessä ajassa täytyy käsitellä iso määrä liitteitä, joista osasta lasketaan myös lähtöpisteitä. Selviteltäviä tapauksia, joissa hakijan korkeakoulukelpoisuus on epäselvä ei ole montaa, mutta ne ovat kaikki työläitä. Tiedekuntamme haluavat, että hakija saisi mahdollisimman nopeasti tiedon siitä onko hän hakukelpoinen. Ei haluta, että hakija turhaan lukee valintakokeisiin. Ideaali tilanne olisi, että hakukelpoisuus olisi selvillä jo ennen valintakokeita. Valitettavasti nykyiselläkään aikataulu ei tätä mahdollista. Valintakokeet ovat jo nyt osalla tiedekunnista niin aikaisin, että päätöksiä ei ehditä tekemään ja/tai informoimaan hakijaa. Epävirallinen tieto on hakijalle annettu, mutta päätös johon voi hakea oikaisua on tehty vasta myöhemmin. Hakijoita on infottu, että voi osallistua valintakokeeseen, mutta jos ei ole kelpoinen ei hyväksytä opiskelijaksi. Opettajankoulutuksen valinnassa ei haluttaisi "kalliiseen" haastatteluun ei-kelpoisia hakijoita. Isompi ongelma kuin pääsykokeeseen osallistuminen on tiedekuntien valinta-aikataulu. Kelpoisuuspäätöksiä ei ehditä tekemään ennen kuin valintapäätös tehdään. Hakijat täytyy hyväksyä ehdollisina. Tulevaisuudessa sijoitteluajot tehdään valtakunnallisesti ja on ongelmallista, jos ehdollisesti hyväksytyt hakijat eivät ole kelpoisia. Nyt tarvittavat hakuliitteet ovat ainakin meillä selkeästi listattu sekä käytäntö, että pelkkä kopio tutkintotodistuksesta riittää, selkeyttävät varmasti. Yhteisvalintaan lähetettävien liitteiden määrä tullee luultavasti kasvamaan hieman, koska nyt lähetetään kopiot myös ammattitutkinnoista. Meillä on ollut keskitetty hakijapalvelut käytössä ja on toiminut. Ei isompia ongelmia. 2. Yliopistoon hakeneiden määrä ed. kevään yhteishaussa (kevät 2012). Tiedot Harekista ÅA 2645 hakijaa / 4630 hakemusta / kokeisiin osallistui 1501 MPKK 505 hakijaa / 505 hakemusta / kokeisiin osallistui 458 TY hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui LUT 2820 hakijaa / 3731 hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / 1332 hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / 1786 hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / 863 hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui 9645 HY hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / 4704 hakemusta / kokeisiin osallistui 1874 (ei vastannut kyselyyn) 3821 hakijaa / 4393 hakemusta / kokeisiin osallistui 2499 (ei vastannut kyselyyn) SibA 734 hakijaa / 828 hakemusta / kokeisiin osallistui 719 (ei vastannut kyselyyn) TTY 3822 hakijaa / 7269 hakemusta / kokeisiin osallistui 2140 (ei vastannut kyselyyn) Yhteensä hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui (kaikki yliopistot)

3 3 3. Liitteiden määrä (tai arvio) edell. kevään yhteishaussa ÅA - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet alle IB- ja EB-hakijoiden määrä n ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä n mahd. kielitodistusten määrä n. 200 (olisi pitänyt tulla enemmänkin!) - Pohjoismaalaisten hakijoiden todistuskopiot. Niitä on noin 50 vuosittain. - Harvemmin joku dyslexia-todistus tai vastaava. MPKK - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet: n. 5 kpl - IB- ja EB-hakijoiden määrä: n. 15 kpl - ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä: n. 85 kpl - mahd. kielitodistusten määrä: 0 kpl - mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä: sotakoulutodistus (AUK / RUK / OU) + suostumus turvallisuusselvitykseen + suostumus huumetestaukseen = 1647 kpl sekä erikseen pyydetyt anomukset / lisäselvitykset terveydentilaan tai yli-ikään (ikäraja 26 vuotta) liittyen n. 15 kpl TY Liitteitä tuli yhteensä 743 kappaletta. Emme valitettavasti ole keskushallinnossa eritelleet mitä laatua ne olivat, mutta kysyin suurimmilta tiedekunnilta arviota liitteiden suhteesta ja suurin piirtein sama määrä IB-todistuksia ja ammatillisia/amktodistuksia. Vanhoja yo-todistuksia hyvin vähän. Sen sijaan kaikkea turhaa toimitetaan melko paljon LUT - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet: Tekniikka 4 kpl. Kauppatieteet 6 kpl. - IB- ja EB-hakijoiden määrä: Tekniikka 2 kpl. Kauppatieteet 19 kpl. - ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä: Tekniikka 29 kpl. Kauppatieteet 65 kpl. - mahd. kielitodistusten määrä: Tekniikka - 4 kpl. Kauppatieteet 0. - mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä? Tekniikka & kauppatieteet ei muita liitteitä. Tarkalleen 106 kpl (10% hakijoista ja 17% pääsykoekirjoittajista!?) Sisältää myös :n koordinoimat yhteisvalinnat tkt, biologia, englanti, koska ko. todistusliitteet meillä yhdessä ja samassa paikassa hakijan nimen mukaan aakkosissa, ei hakukohteittain - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet: IB- ja EB-hakijoiden määrä: ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä: n mahd. kielitodistusten määrä: yksittäisiä, esim. todistus suomen kielen taidosta (YKI), YTL:n todistus hakijan oikeudesta saada yo-tutkintotodistus, OPH:n todistus ulkomaisen tutkinnon vastaavuudesta suomalaiseen HUOM! Erivapaushakemuksia muutamia. Erivapauden hakemisessa erilaisia käytäntöjä, esim. sosiaalityön yhteisvalinnassa erivapautta haetaan yhteisvalinnan sivuilla olevalla lomakkeella ja toimitetaan :n, kun muissa in koordinoimissa yhteisvalinnoissa on yliopistojen omat käytännöt erivapauden hakemisessa -> olisiko käytäntöä mahdollista yhtenäistää? Päävalinnoissa ei pyydetä hakukelpoisuuteen liittyviä todistusliitteitä. Kaikilta hakijoilta vaaditaan kuitenkin ennakkotehtävät, jotka palautetaan suoraan iin. Eli näillä yo-todistuksilla ja vastaavilla ei meillä ole hakuvaiheessa merkitystä. Suurimman osan valituista yo-tiedot löytyvät Harekista. Poikkeustapaukset (äärimmäisen harvinaiset IB-, EB jne. pyydetään erikseen valinnan selvittyä). Erillisvalinnoissa (maisterivalinnat, hakijoita viimeksi yhteensä 142 kpl) vaaditaan hakukelpoisuusliitteet ja ennakkotehtävät. Tähän mennessä ei ole vaadittu kielitaitotodistuksia, mutta keväästä 2013 vaaditaan englannin kielellä opiskelemaan hakevilta kielitaitotodistukset. - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet Ei tilastoitu. - IB- ja EB-hakijoiden määrä: Ei tilastoitu. - ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä Ei tilastoitu. - mahd. kielitodistusten määrä: Emme ole tähän asti pyytäneet kielitodistuksia hakijoilta. Taideyliopiston käynnistymisen myötä tämä saattaa tulevaisuudessa muuttua. - mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä? Hakukelpoisuuden osoittavien todistusten lisäksi hakijoilta päävalinnassa pyydettävä liite on vapaamuotoinen motivaatiokirje. Erillisvalintoina suoritettavissa maisterivalinnoissa motivaatiokirje sekä ansioluettelo. - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet: arviolta noin 130 (* sis. kasvatust. yhteisvalinnat lastentarhanop.+luokanop.) - IB- ja EB-hakijoiden määrä: arviolta noin 95 (*) - ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä arviolta noin 500 (käytännössä enemmän, em. yhteisvalintoja ei ole tähän sis.) - mahd. kielitodistusten määrä - - mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä? ulkomailla kk-kelpoisuuden tuottaneita todistuksia n. 20, liikuntatieteelliseen tiedekuntaan lähes 4000 hakijaa, joista lähes jokainen toimitti 1-2 liitettä tutkintotodistuksista tai lisäpisteisiin oikeuttavista todistuksista, VIKSU-kilpailusta n. 5 ja amk-todistuksia n ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet IB- ja EB-hakijoiden määrä: ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä: (osa tulee toimittaa vasta siinä vaiheessa kun on tullut valituksi) - mahd. kielitodistusten määrä mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä? Esimerkiksi kandidaatin tutkinnon suorittaneiden todistuksia (noin 150 / Lääketieteellinen tdk). Liitteiden määrää on vähennetty valintaperusteiden muutosten myötä. Esimerkiksi viime kevään n. 300 liitettä

4 4 (Kasvatustieteiden tdk), jäävät nyt pois. - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet IB- ja EB-hakijoiden määrä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä muu 125 Yhteensä 694 HY - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet IB EB 10 - Rp 31 - AICE-tutkinto (Advanced International Certificate of Education) 3 - muu ammatill. tutkinto muut yhteensä 390 (sis. mm. ulkom. tutkinto, joka antaa oikeuden vast. opintoihin 155, erivapaudet 8) Yhteensä 1633 Lisäksi erikseen hakukohdekohtaiset kielitaitoa todentavat tai mahdollisia lisäpisteitä tuottavat liitteet hk-liitteitä vireillä , turhia 45, myöhässä 4, täydennettäviä 21 Kielitaidontodennus (ei liitettä, mutta tieto UAFissa: ) Liitteiden määrä (todistusliitteet valintakokeen 2.osassa) yht. n. 165 kpl DIA :ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet 10 IB- ja EB-hakijoiden määrä IB-, EB- ja RP-hakijoita 93 ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä ammatillinen tai ulkomainen tutkinto 19 mahd. kielitodistusten määrä suomenkielen todistuksia 3 todistus MAOL- tai VIKSU-kilpailuista 24 todistus erikoisjärjestelyjä varten, esim. lukihäiriön vuoksi, 25 KY kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan + Helsingin ja Mikkelin yksikön hakuliitteet: n. 810 kpl Helsingin ja Mikkelin yksikköön SAT-valinnan kautta hakeneet lähettivät lisäksi SAT tulosraportin Kauppakorkeakoululle Helsingin yksikköön, deadline oli ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet, karkea arvio IB- ja EB-hakijoiden määrä, karkea arvio 2 - ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä, karkea arvio - mahd. kielitodistusten määrä, pyydetty erikseen yhdeltä - mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä? Karkea arvio noin ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet 20 - IB- ja EB-hakijoiden määrä 7 - ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä 15 - mahd. kielitodistusten määrä 0 (emme pyydä, vaan valintakokeella mitataan myös kielitaitoa) - mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä? Hakukelpoisuuden selvittämisen anomuksia 2, valintakokeiden erityisjärjestelypyyntöjä 6 4. Liitteiden toimittamisen määräajat ed. kevään yhteishaussa - milloin hakukelpoisuusliitteiden on pitänyt viimeistään olla perillä? ÅA 12.4 ja niitten osalta jotka saavat kelpoisuuden samana keväänä 6.6 MPKK TY Periaatteessa liitteiden on tullut olla perillä viikko hakuajan loppumisen jälkeen eli , ja tämä aikataulu ollut selkeä sellaisten osalta, joilla tutkinto valmis tuohon mennessä esimerkiksi vanhojen ylioppilaiden osalta. Mutta käytännössä tiedekunnat antaneet lisäaikatauluja niiden osalta, joilla tutkinto valmistunut vasta hakukeväänä (IB, EB ammatillisia, AMK). Näiden pitänyt toimittaa todistukset humanistisessa ja matemaattisluonnontieteellisessä mennessä, oikeustieteellisessä 9.7. mennessä, TuKKK:ssa mennessä ja kasvatustieteissä 5.6. mennessä. LUT Tekniikka: Kauppatieteet: hakijat lähettivät kaikki liitteet keskitetysti -yliopistoon, jossa yhteisvalinnan koordinaattorin avulla todistukset myös tarkistettiin. Aikataulut: - ennen vuotta 1990 suomalaisen yo-tutkinnon, sekä IB-, RP- ja EB-tutkinnon tehneiden piti toimittaa kopio mennessä - RP-tutkinnon kevällä 2012 suorittaneiden piti toimittaa koulun antama todistus lopullisista arvosanoista mennessä - IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2012 suorittaneiden piti toimittaa kopio tutkintotodistuksesta tai muu todistus lopullisista arvosanoista viimeistään Valtakunnallinen määräaika huhtikuussa ei saman vuoden valmistuneille, mutta loppujen lopuksi se on ainoastaan suositus. Saman vuoden valmistuneille ja kielikriteerille meillä on ollut ehdottomana määräaikana perjantai Saman vuoden IB ylioppilaat valitaan ehdollisesti ja valintatulos lisätään vasta tuloksien julkaisemisen jälkeen. Liitteiden toimitusaika klo 15 mennessä. Jos tutkinnon suorittaminen on ollut kesken, on hakukelpoisuuden antava tutkinto pitänyt olla suoritettuna Todistus

5 5 on pitänyt toimittaa yliopistoon välittömästi hakijan sen saatuaan. EB- ja IB-tutkinnoista on pitänyt toimittaa ennakkoarviointi mennessä ja lopulliset arvosanatiedot klo HY Päävalinnoissa ei pyydetä hakukelpoisuuteen liittyviä todistusliitteitä. Kaikilta hakijoilta vaaditaan kuitenkin ennakkotehtävät, jotka palautetaan suoraan iin. Eli näillä yo-todistuksilla ja vastaavilla ei meillä ole hakuvaiheessa merkitystä. Suurimman osan valituista yo-tiedot löytyvät Harekista. Poikkeustapaukset (äärimmäisen harvinaiset IB-, EB jne. pyydetään erikseen valinnan selvittyä). Erillisvalinnoissa (maisterivalinnat, hakijoita viimeksi yhteensä 142 kpl) vaaditaan hakukelpoisuusliitteet ja ennakkotehtävät. Tähän mennessä ei ole vaadittu kielitaitotodistuksia, mutta keväästä 2013 vaaditaan englannin kielellä opiskelemaan hakevilta kielitaitotodistukset. Hakukelpoisuusliitteiden pitää olla issa hakuajan päättymiseen mennessä. Kuvataideakatemian päävalinnassa on käytössä menettely jossa hakukelpoisuuden osoittava todistus toimitetaan joko postittamalla keväällä hakuajan jälkeen kevään aikana tai tuomalla todistus valintakurssille (kurssi järjestetään toukokuun lopussa). Viikko haun päättymisen jälkeen paitsi liikuntatieteellisessä (Ensi vuonna yhteinen pvm paitsi liikunnalla joskus toukokuussa). Humanistinen tiedekunta tarkistaa kk-kelpoisuuden vain hyväksytyiltä hakijoilta. Kasvatustieteissä mennessä (uudet ammatilliset tutkinnot mennessä). Kun korkeakoulukelpoisuus on hankittu ennen hakuajan päättymistä, liitteet on toimitettava 12.4 mennessä. Jos tutkinto suoritetaan vasta hakuajan jälkeen, todistus on toimitettava 8.6. mennessä. Yhteishaun hakukelpoisuusliitteiden on tullut olla perillä mennessä. Ensi keväänä samana vuonna valmistuvien tulee toimittaa liitteet viimeistään perjantaina 7.6. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta haluaisi tehdä valintansa ehkä jo maanantaina (alustava). ARTS: Suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneiden sekä International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tai European Baccalaureate (EB) -tutkinnon jo tehneiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta mennessä. IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2012 suorittavien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta viimeistään kuvatkaa täydennysmenettely (-ARTS ks. kohta 5.) DIA: toivottu päivämäärä mutta viimeistään pääsykokeeseen mennessä. KY milloin hakukelpoisuusliitteiden on pitänyt viimeistään olla perillä? Suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneiden sekä International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tai European Baccalaureate (EB) -tutkinnon jo tehneiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta mennessä. RP-tutkinnon keväällä 2012 suorittavan tulee toimittaa mennessä koulun antama todistus lopullisista arvosanoista ellei tutkintotodistus ole käytettävissä. IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2012 suorittavien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta tai muu todistus lopullisista arvosanoista viimeistään ollakseen mukana yhteispistevalinnassa. Mikäli IB-, EB- tai RP-tutkinnon keväällä 2012 suorittava hakee hakukohteeseen, johon valittaessa käytetään haastattelua, tulee toimittaa mennessä luotettava ennakkotieto tai arvio (esim. koulun antama erillinen todistus tai kopio viimeisimmästä välitodistuksesta) tutkinnon arvosanoiksi. Mikäli tällaista ennakkotietoa ei toimiteta, hakijaa ei voida kutsua haastatteluun ennakkotehtävät, todistukset keväällä valmistuvat (OPH:n suositus, yhteiset päivämääräsuositukset ovat mielestämme hyvät.) Kuvatkaa täydennysmenettely ÅA Yllä mainittuuun pävämäärään asti otamme täydennyksiä vastaan. Emme yleensä pyydä täydennyksiä, vaan YSHJn vahvistuslomakkeella on pyydetty ne liitteet joita tarvitaan. MPKK TY LUT Puutteelliset hakuasiakirjat lähettäneelle henkilölle lähetettiin sähköpostisanoma tai soitettiin, mikäli emme saaneet vastaanottokuittausta, ja kerrottiin miten lähetettyjä liitteitä piti korjata / täydentää. Lisäksi ne henkilöt, joilla oli terveydentilaan, yli-ikäisyyteensä, reservinupseerin koulutuksen suorittamiseen (sitoumuksella palvelevat ns. jälki-ruk:set) tai yo-arvosanojen korottamiseen liittyviä lisäselvityksiä annettiin määräajaksi niiden toimittamiselle. Täydennysmenettely. Esimerkiksi oikiksessa kuvattu IB, ammatilliset, Amk ja varanotaarit osalta näin: Hakijaryhmät 2, 3, 4, ja 5. Niiden, jotka ovat suorittaneet jonkin näistä tutkinnoista, on toimitettava hakemuksen liitteet viimeistän klo mennessä alla olevaan osoitteeseen (hakijapalvelut). Liitteeksi toimitetaan oikeaksi todistettu kopio tutkinnon suorittamisesta. Niiden, jotka suorittavat jonkin näistä tutkinnoista vuonna 2012 on toimitettava suoraan oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään klo koulun antama ennakkotodistus ja viimeistään klo todistus tutkinnon suorittamisesta opiskelija- ja hakijapalveluihin. Tekniikka: Hakija lähettää kaikki liitteensä -yliopistoon, josta ne skannataan sähköpostin liitteeksi ja lähetetään niihin tekniikan yliopistoihin joiden hakukohteisiin hakija on hakenut. Tämän jälkeen mm. LUT:n hakupalveluissa tarkistetaan onko tarvittavat liitteet saatu ja pyydetään tarvittaessa täydennystä suoraan hakijalta. Hakijoille jotka eivät toimittaneet hakukelpoisuusliitettä mennessä, lähetettiin hakijapalveluista muistutussähköposti ja pyydettiin toimittamaan liite viimeistään 2.5. Sähköposti lähti myös yhteisvalinnan (biologia, tkt, englanti) hakijoille, mikä aiheutti hieman sekaannusta joissakin hakijoissa, vaikka sähköpostissa mainittiin myös yhteisvalinnat. Toive: yhtenäinen käytäntö täydennysmenettelyyn!

6 6 HY Normaali lakisääteinen 14 päivää. Pyydetään palauttamaan nopeammin, jos mahdollista. Täydennyksiä pyydetään ainoastaan erillisvalinnoissa hakevilta (koska päävalinnoissa ei vaadita todistusliitteitä). Kuvataideakatemian päävalinnassa on käytössä menettely jossa hakukelpoisuuden osoittava todistus toimitetaan joko postittamalla keväällä hakuajan jälkeen kevään aikana tai tuomalla todistus valintakurssille (kurssi järjestetään toukokuun lopussa). Todistuksia on pyydetty joko sähköpostilla tai puhelimitse, jos ne puuttuvat. Kasvatustieteissä (yhteisvalinnat) on liitteitä pyydetty ja niitä otettu vastaan valintojen valmistumiseen saakka). Yhteishaun hakukelpoisuusliitteiden on tullut olla perillä mennessä. Tämän jälkeen hakijoille, jotka eivät ole toimittaneet vaadittavaa liitettä, on lähetetty täydennyspyyntö sähköpostilla, täydennysaikaa yleensä n. viikko. Käytännössä liitteitä on otettu vastaan kuitenkin niin kauan, kuin ne vielä voidaan huomioida valinnassa. DIA :liitteiden puuttumisesta lähetetty sähköpostimuistutus. Koska -yliopiston kauppakorkeakoulu oli vastuussa yhteisvalinnan liitteistä, otimme sähköpostilla ja joihinkin hakijoihin puhelimitse yhteyttä useampaan otteeseen liitteitä pyydettäessä Turun kv-hakijoiden kohdalla, jotka olivat merkinneet ylioppilastutkinnokseen suomalaisen yo:n ennen 1990, IB-,EB-, tai RPtutkinnon, otettiin tutkintokopioita vastaan vielä Pääsykokeisiin menevien hakijoiden kohdalla, jotka olivat merkinneet ylioppilastutkinnokseen suomalaisen yo:n ennen 1990, IB-,EB-, tai RP-tutkinnon, oli mahdollisuus lähettää kopio vielä 3.6., jotta pisteet tulivat vastauspaperille. Jos liitteitä puuttuu määräajan umpeuduttua, täydennyspyyntö toimitetaan hakijalle sähköpostitse tai s-postiosoitteen puuttuessa tekstiviestitse. Täydennystä pyydetään yleensä 2 viikon aikana. Onko ns. ehdollisia valintoja? Jos on, milloin liitteiden on pitänyt viimeistään olla perillä? Kuka liitteet on tarkistanut? ÅA Päävalinnassa oikeastaan saman vuoden IB-hakijat. Heille on lähetetty vastaus vasta kun todistuskopio on tullut, ja näille on annettu 2 viikkoa vastaanottamisaikaa. Ei ole ollut ongelmia. Liitteet tarkistaa paikalla oleva virkailija joka myöskin laskee todistuspisteitä ja katsoo riittävätkö nämä vai eikö. Meillä on valmis laskukaava jota kuka tahansa laskutaitoinen ihminen osaa soveltaa. Näitä hakijoita on olut niin vähän että ovat aina "mahtuneet" mukaan. MPKK Reservin aliupseerit valittiin ehdollisesti, heidän osaltaan valinta vahvistettiin hyväksytyn Joukkueen johtajakurssin osalta, josta Reserviupseerikoulu laati virallisen todistuksen (koko kurssin osalta) ja toimitti sen MPKK:lle Hakijat, jotka terveydellisistä syistä valittiin ehdollisesti ohjeistettiin tapauskohtaisesti toimittamaan tarvittavat todistukset ennen Kadettikurssin alkua. Liitteiden tarkastuksesta vastasi joko Rekrytointi- ja valintasektorin johtaja tai koulutussuunnittelija. TY Emme ajattele että päävalinnoissa olisi ehdollisia valintoja. Silloinkin jos tdk pyytää lopullisen (esim. IB) todistuksen vasta mennessä, on hakijan tullut toimittaa mennessä ao. lukion IB-koordinaattorin printtaama ja allekirjoittama tuloste IBOjärjestelmästä, josta käy ilmi tutkinnon suorittaminen (=hakukelpoisuus). Nämä hakijat voineet tulla valituksi vain valintakoemenestyksen pohjalta, jolloin lopulliset IB-arvosanat eivät vaikuta enää tulokseen. Tähän liittyen alla pätkä Joni Penkarin viestistä, jossa hän spekuloi IB-asiaa meidän lääketieteellisen tdk kysyttyä asiaa. Pitänee miettiä tätäkin tiimissä ja sitä olisiko tästä hyvä olla valtakunnallinen suoritus, joka läpäisisi kaikki korkeakoulut? Joni: IB-hakijoista ei ole todennäköisesti tulossa valtakunnallista ohjetta. Aikataulujen tiivistyessä heillä ei jatkossa ole käytännössä lopullista todistustaan ennen sijoittelua. Tietojeni mukaan useammallakin taholla on päädytty ratkaisemaan ongelma siten, että heidät valitaan pelkästään koemenestyksen perusteella (saman kevään aikana valmistuvat). Vaihtoehtoisesti voidaan toki huomioida heidän saamansa ennakkoarvion tulokset, mutta niissä on valitettavasti ollut aika merkittäviäkin virheitä varsinkin lääketieteen kaltaisen hakupainealan näkökulmasta. KSHJ ei siis tule taipumaan IBaikatauluihin, ja teidän päätösvaltaanne jää kumman näistä kahdesta käytännössä hankalasta jäljelle jäävästä vaihtoehdosta valitsette. Sijoittelun myötä virheellisen ennakkoarvion tuottama riski kasvaa tosin nykytilaan verrattuna merkittävästi, koska yhden hakijan kohdalla myöhemmin tapahtuva muutos vaikuttaa usein myös joukkoon muita hakijoita. LUT Tekniikka: Vasta hakukeväänä valmistuvat IB:t ja ammatillisen tutkinnon suorittajat toimittavat kahden henkilön oikeaksi todistaman kopion tutkintotodistuksestaan LUT:n opintotoimistoon vasta opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä (viimeistään ). Kauppatieteet: kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ei ole tehty ehdollisia valintoja. IB- ja EB-hakijoiden valinnat ovat ehdollisia. Ennakkoarvioinnit toimitetaan mennessä ja tiedot lopullisista arvosanoista viim Tarkistamisvastuu on tiedekunnilla, hakijapalvelut koordinoi. Maisteriohjelmiin ja maisterivaiheen opintoihin voidaan tehdä ehdollisia valintapäätöksiä, jos hakijan kandidaatin tutkinto valmistuu keväällä hakuajan päättymisen jälkeen. Keväällä 2012 kyseisten hakijoiden oli toimitettava todistus suoritetusta kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta opintopalveluihin klo mennessä (Suomessa suoritettu tutkinto) tai klo mennessä (ulkomailla suoritettu tutkinto), muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös olisi rauennut. Ehdollinen päätös ei koske hakijoita, jotka tulevat hyväksytyiksi opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella.

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu syksystä 2014 alkaen Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin loppuraportti korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisusta (KSHJ) 4.2.2014 Tuija Pasanen, UEF Janne Santala,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi Eximia Oy:n koostama kevään valintakokeisiin suuntaaville hakijoille suunnattu tietopaketti.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30 Sisällysluettelo Hakuajat 3 Hakijalle 4 Kuvataideakatemia 5 Tutkinnot 7 Kuvataiteen kandidaatti 7 Kuvataiteen maisteri 8 Kuvataiteen tohtori 9 Opettajat 10 Koulutusohjelmat 11 Kuvanveisto 12 Maalaustaide

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen 2015 valitse monitieteinen 1 2 valitse monitieteinen SISÄLLYS Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 6 Humanistinen 10 Kasvatustieteellinen 22 Kauppatieteellinen 28 Luonnontieteellinen 32 Lääketieteellinen

Lisätiedot

KSHJ-tilaisuus viestintävastaaville 7.5.13 kysymykset ja keskustelu

KSHJ-tilaisuus viestintävastaaville 7.5.13 kysymykset ja keskustelu KSHJ-tilaisuus viestintävastaaville 7.5.13 kysymykset ja keskustelu Tähän on koottu korkeakoulujen infotilaisuudessa esiin tuomia kysymyksiä ja toiveita sekä niihin annetut vastaukset. Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot