Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11."

Transkriptio

1 1 Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt Kysely liittyy korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin työskentelyyn, jossa selvitetään korkeakoulujen tulevaa asiakaspalveluratkaisua KSHJ:ään liittyen. Yliopistoja pyydettiin kuvaamaan asiakkaiden palveluun liittyviä mahdollisia ongelmakohtia sekä tilanteita, jos TOR ei tule toivotussa laajuudessa käyttöön eikä liitteitä pystytä skannaamaan järjestelmään. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan/arvioimaan hakukelpoisuusliitteiden määriä (ml. yhteisvalinnat) sekä kuvaamaan liitteiden täydennys-, oikeellisuusja tarkistusmenettelyjä, ehdollisten valintojen luonnetta sekä erityisjärjestelyihin liittyviä käytäntöjä. Kyselyyn vastasi 15 yliopistoa 17:stä. Kysely lähetettiin yliopistojen opintopäälliköiden sähköpostilistan (OHA-forum) kautta Vastaukset pyydettiin mennessä. Kyselyn toteutti korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin ja KSHJ-ohjausryhmän jäsen opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen Itä- Suomen yliopistosta. Asiakaspalvelutiimin yliopistoedustajien ACP-kokous klo klo Tuija Pasanen ja Maarit Tenhunen Tuija Pasanen, Mari Ikonen, Tuulikki Kaski, Joanna Kumpula, Mika Penttinen, Nea Särkikoski, Anne Talvio ja Aija Kuurne Hyväksyttiin Tuija Pasasen kyselyn perusteella laatima selvitys. Tuija lähettää esityksen edelleen muille tiimin jäsenille ja asiaa käsitellään tiimin seuraavassa kokouksessa Helsingissä Metrpolia-ammattikorkeakoululla. Tuija lähettää esityksen myös OHA-forum sähköpostilistan kautta yliopistojen opintopäälliköille ja pyytää kommentit sekä oikaisut mahdollisiin virheisiin. Työryhmä työstää tilastoja, mikäli se on jatkossa työn etenemisen kannalta tarpeen. Kysely tehtiin pikaisella aikataululla eikä purkuvaiheessa jäänyt riittävästi aikaa taulukoiden tekemiseen. Se olisi todennäköisesti helpottanut asian ja kokonaisuuden hahmottamista. Työryhmä toteaa kuitenkin, että tällaisenaankin esitys on riittävän kattava jatkotyöskentelyä ajatellen. ************************************************ 1. Kertokaa asiakaspalvelun käytäntöihin liittyvistä ongelmakohdista, jotka mahdollisesti vaikuttavat tulevaan asiakaspalveluun. YLEISTÄ: ÅA Meillä on "aina" ollut keskitetty opiskelijapalvelupiste, ja tämä toimii, ja tulee toimimaan, myöskin hakijapalvelupisteenä. Ei ongelmia! MPKK Suunniteltu toimintamalli ei aiheuta ongelmia. TY Tähän ei meillä tule nyt mieleen muuta kuin resurssit. Meillä hakijapalvelut = 1 hlö (jolla muitakin vastuita kuin hakijapalvelut) on mekaanisesti laittanut liitteet ao. tiedekuntiin, eli niitä ei ole hakijapalveluissa tarkastettu sen tarkemmin. Jos käytäntö muuttuu ja hakijapalvelun rooli kasvaa, niin meidän täytyy huomioida se resursseissa (esim. jos jatkossa tarkastamme korkeakoulukelpoisuuden täällä keskitetysti). Mutta toisaalta se ehkä vähentäisi hieman työtä tiedekuntatasolla. Meillä EI siis ole keskitettyä valintatoimistoa, vaan tiedekunnat hoitavat valinnat hyvin omatoimisesti. Toki Harek ja YSHJ pääkäyttäjyys on meillä opiskelija- ja hakijapalveluissa. LUT Mitä tietoja TOR:sta nähdään hakuaikana keväällä 2014? Meidän kielimääräykset tuottavat eniten kysymyksiä meidän yhteishaun asiakaspalvelussa sekä liitteitä. On tärkeää, että asiakaspalvelu hoitaa ja vastaa hakujärjestelmän teknisestä tuesta ja järjestelmän käyttämiseen liittyvistä kysymyksistä. Taideyliopisto/Teak hoitaa mielellään itse kaikki sisältöön liittyvät kysymykset. Kesäaika lomineen tuo ongelmia: henkilökuntaa yleensä vähän paikalla, erityisesti tiedekunnissa, joilla tarkistamisvastuuta esim. IB- jne. todistuksissa. Järjestelmää tulee ehdottomasti kehittää jatkossa siten, että keskitetysti saadaan jostakin rekisteristä tutkintotiedot ja riippuen kiintiöiden käyttöönotosta myös opinto-oikeustiedot. Kouluilta saaduissa IB-tiedoissa on myös ollut virheitä. Sen vuoksi on nyt menty käytäntöön, että todistuksista huomioidaan yhteispistemäärä. Näin se helpottaa tarkistustyötä ja valintojen oikeellisuutta. Joissakin tiedekunnissa IB-hakijat valintaan pelkästään valintakokeella, jolloin heiltä tarkistetaan vain hakukelpoisuus. IB-käytäntöihin tulee saada valtakunnallinen, yhtenäinen ohjeistus, jotta hakijoiden kohtelu olisi yhdenvertaista. Yhteisvalintojen osalta vuosittain on ollut ongelma se, että liitteitä tulee väärään paikkaan. Niitä olemme sitten lähetelleet (postitse/sähköpostin liitteenä) koordinoivaan yliopistoon, osin olemme merkinneet kelpoisuuksia itsekin Harekiin jos hakija on hakenut meille. Käytäntö on ollut sekava. Hakukelpoisuuksien merkinnässä vaihtelevia käytäntöjä, ilmeisesti jotkin yliopistot/yhteisvalinnat tarkistavat/merkitsevät kelpoisuuden vasta kokeissa olleilta/hyväksytyiltä/varasijalla olevilta, ja merkitsevät kelpoisuuden omiin valintajärjestelmiinsä, eivät Harekiin. Yhtenäistämistä? Olemme kolmen kampuksen yliopisto ja meillä on edustettuna 13 alaa (monialaisin yliopisto). Toivomme yhtenevyyttä käytäntöihin ja alakohtaista yhteistyötä, jotta opiskelijavalintoihin saataisiin läpinäkyvyyttä ja järjestelmällisyyttä. On hyvä, että aspatiimissä pohditaan asioita, jotka olisivat kaikille yhteisiä ja periaatteita, joista yhteisesti sovitaan ja noudatetaan ja mitkä ovat sellaisia asioita, jotka jäävät kunkin korkeakoulun harkintaan ja autonomian piiriin. Yhteisesti sovittuihin käytäntöihin (määräajat ja menettelyt) tulisi kaikkien korkeakoulujen sitoutua. Toivomme että tulevissa kaikkia yliopistoja koskevissa ratkaisuissa huomioidaan taidekoulutusta antavien korkeakoulujen erityisluonne opiskelijavalintoihin ja prosesseihin liittyen.

2 2 Hakuvaiheen asiakaspalveluun, liitteisiin ja hakuprosessin aikana toimitettavien muiden hakemusten osien osalta erityisesti huomioitavaa meidän kannaltamme on päävalinnassamme alkuperäisten kuvataiteellisten näytetöiden toimittaminen ja siihen liittyvät asiat sekä erillisvalinnoissamme kuvataiteellisten portfolioiden toimittaminen ja siihen liittyvät asiat. Tässä tarkempi kuvaus prosesseistamme näiden osalta: - Kuvataideakatemian päävalinnassa (perusvalinta) hakijat toimittavat osana hakuprosessia alkuperäiset taiteelliset näytetyöt (5 kpl., joukossa esim. isoja maalauksia). Näytetyöt toimitetaan kahden päivän aikana jolloin niiden vastaanotto on järjestetty erikseen ilmoitettavassa paikassa (huhti-toukokuun vaihteessa, yleensä kaksi päivää). Osa näytetöistä saapuu postitse (mm. ulkomailta lähetettävät). Taiteelliset näytetyöt muodostavat päävalinnan ensimmäisen valintavaiheen. Näytetyöt pyydettynä aikana toimittaneiden hakijoiden joukosta (n hakijaa koko hakijajoukosta jättää näytetyöt) valitaan hakijat toiseen valintavaiheeseen eli valintakurssille. Taiteelliset näytetyöt eivät ole meillä muodollisesti liitteitä vaan muodostavat ensimmäisen valintavaiheen. - Kuvataideakatemian erillisvalintana toteutettavassa maisterivalinnassa hakijat toimittavat osana hakuprosessia taiteellisen portfolion tuomalla tai postittamalla sen Kuvataideakatemiaan maisterivalinnan hakuajan päättymiseen mennessä (vuonna 2013 hakuaika päättyy ). Taiteelliset portfoliot muodostavat maisterivalinnassa valinnan ensimmäisen valintavaiheen. Portfoliot toimittaneiden hakijoiden joukosta valitaan hakijat toiseen valintavaiheeseen eli haastatteluihin (Maisterivalinnassa hakijoita vuosittain noin , heistä noin toimittaa portfolion). Taiteelliset portfoliot eivät ole meillä muodollisesti liitteitä vaan muodostavat ensimmäisen valintavaiheen. - liitteiden toimittamisen kiireellinen aikataulu suhteessa toisen vaiheen valintakokeen kutsujen lähettämiseen (liikunta- ja terveystieteet) - virheellisesti täytetyt hakemukset - resurssipula Hakijan kannalta hankalaa on liitteiden toimittaminen useisiin eri yliopistoihin ja samassakin yliopistossa eri tiedekuntiin, mikäli hakija hakee useaan hakukohteeseen. Suuri helpotus olisi, jos liitteet voisi toimittaa (sähköisesti) keskitetysti yhteen paikkaan. Jos liitteet toimitetaan yhteen paikkaan, olisi niitä tarvittaessa voitava tarkastella korkeakoulussa, johon hakija on tulossa valituksi. Jos skannausmahdollisuutta ei tässä vaiheessa ole, kuinka korkeakoulut viestivät toisilleen? Paperisia liitteitä voi olla työlästä lähetellä, samoin sähköpostin liitteitä. Tiedon tulisi kuitenkin liikkua. Jos liitteet toimitetaan 1. hakutoiveen korkeakouluun, millä tasolla korkeakoulu voi tarkistaa niissä olevia tietoja? Vrt. erilaiset valintakriteerit ja -tavat liittyen esimerkiksi IB/EB -tutkintoihin, kielitaidon todenteisiin jne. Asiakaspalvelun yhdenmukaisuus: käytänteitä yhtenäistettävä korkeakoulujen sisällä sekä välillä asiakaspalvelun sujumisen sekä yhdenvertaisuuden takaamiseksi. Lähinnä asiakaspalvelun suhteen mietityttää liitteiden toimituspaikat, miten tieto saapuneesta liitteestä sekä liite itse kulkee kuhunkin hakukohteeseen niin, että hakijan ei tarvitse itse sitä toimittaa moneen kertaan ja moneen paikkaan. HY Isoin ongelma HY:n kannalta on aikataulu ja liitteiden runsas määrä sekä tietojärjestelmän puuttuminen, mikä tukisi paremmin prosessia (esim. tietovarasto). Lyhyessä ajassa täytyy käsitellä iso määrä liitteitä, joista osasta lasketaan myös lähtöpisteitä. Selviteltäviä tapauksia, joissa hakijan korkeakoulukelpoisuus on epäselvä ei ole montaa, mutta ne ovat kaikki työläitä. Tiedekuntamme haluavat, että hakija saisi mahdollisimman nopeasti tiedon siitä onko hän hakukelpoinen. Ei haluta, että hakija turhaan lukee valintakokeisiin. Ideaali tilanne olisi, että hakukelpoisuus olisi selvillä jo ennen valintakokeita. Valitettavasti nykyiselläkään aikataulu ei tätä mahdollista. Valintakokeet ovat jo nyt osalla tiedekunnista niin aikaisin, että päätöksiä ei ehditä tekemään ja/tai informoimaan hakijaa. Epävirallinen tieto on hakijalle annettu, mutta päätös johon voi hakea oikaisua on tehty vasta myöhemmin. Hakijoita on infottu, että voi osallistua valintakokeeseen, mutta jos ei ole kelpoinen ei hyväksytä opiskelijaksi. Opettajankoulutuksen valinnassa ei haluttaisi "kalliiseen" haastatteluun ei-kelpoisia hakijoita. Isompi ongelma kuin pääsykokeeseen osallistuminen on tiedekuntien valinta-aikataulu. Kelpoisuuspäätöksiä ei ehditä tekemään ennen kuin valintapäätös tehdään. Hakijat täytyy hyväksyä ehdollisina. Tulevaisuudessa sijoitteluajot tehdään valtakunnallisesti ja on ongelmallista, jos ehdollisesti hyväksytyt hakijat eivät ole kelpoisia. Nyt tarvittavat hakuliitteet ovat ainakin meillä selkeästi listattu sekä käytäntö, että pelkkä kopio tutkintotodistuksesta riittää, selkeyttävät varmasti. Yhteisvalintaan lähetettävien liitteiden määrä tullee luultavasti kasvamaan hieman, koska nyt lähetetään kopiot myös ammattitutkinnoista. Meillä on ollut keskitetty hakijapalvelut käytössä ja on toiminut. Ei isompia ongelmia. 2. Yliopistoon hakeneiden määrä ed. kevään yhteishaussa (kevät 2012). Tiedot Harekista ÅA 2645 hakijaa / 4630 hakemusta / kokeisiin osallistui 1501 MPKK 505 hakijaa / 505 hakemusta / kokeisiin osallistui 458 TY hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui LUT 2820 hakijaa / 3731 hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / 1332 hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / 1786 hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / 863 hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui 9645 HY hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui hakijaa / 4704 hakemusta / kokeisiin osallistui 1874 (ei vastannut kyselyyn) 3821 hakijaa / 4393 hakemusta / kokeisiin osallistui 2499 (ei vastannut kyselyyn) SibA 734 hakijaa / 828 hakemusta / kokeisiin osallistui 719 (ei vastannut kyselyyn) TTY 3822 hakijaa / 7269 hakemusta / kokeisiin osallistui 2140 (ei vastannut kyselyyn) Yhteensä hakijaa / hakemusta / kokeisiin osallistui (kaikki yliopistot)

3 3 3. Liitteiden määrä (tai arvio) edell. kevään yhteishaussa ÅA - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet alle IB- ja EB-hakijoiden määrä n ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä n mahd. kielitodistusten määrä n. 200 (olisi pitänyt tulla enemmänkin!) - Pohjoismaalaisten hakijoiden todistuskopiot. Niitä on noin 50 vuosittain. - Harvemmin joku dyslexia-todistus tai vastaava. MPKK - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet: n. 5 kpl - IB- ja EB-hakijoiden määrä: n. 15 kpl - ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä: n. 85 kpl - mahd. kielitodistusten määrä: 0 kpl - mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä: sotakoulutodistus (AUK / RUK / OU) + suostumus turvallisuusselvitykseen + suostumus huumetestaukseen = 1647 kpl sekä erikseen pyydetyt anomukset / lisäselvitykset terveydentilaan tai yli-ikään (ikäraja 26 vuotta) liittyen n. 15 kpl TY Liitteitä tuli yhteensä 743 kappaletta. Emme valitettavasti ole keskushallinnossa eritelleet mitä laatua ne olivat, mutta kysyin suurimmilta tiedekunnilta arviota liitteiden suhteesta ja suurin piirtein sama määrä IB-todistuksia ja ammatillisia/amktodistuksia. Vanhoja yo-todistuksia hyvin vähän. Sen sijaan kaikkea turhaa toimitetaan melko paljon LUT - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet: Tekniikka 4 kpl. Kauppatieteet 6 kpl. - IB- ja EB-hakijoiden määrä: Tekniikka 2 kpl. Kauppatieteet 19 kpl. - ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä: Tekniikka 29 kpl. Kauppatieteet 65 kpl. - mahd. kielitodistusten määrä: Tekniikka - 4 kpl. Kauppatieteet 0. - mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä? Tekniikka & kauppatieteet ei muita liitteitä. Tarkalleen 106 kpl (10% hakijoista ja 17% pääsykoekirjoittajista!?) Sisältää myös :n koordinoimat yhteisvalinnat tkt, biologia, englanti, koska ko. todistusliitteet meillä yhdessä ja samassa paikassa hakijan nimen mukaan aakkosissa, ei hakukohteittain - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet: IB- ja EB-hakijoiden määrä: ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä: n mahd. kielitodistusten määrä: yksittäisiä, esim. todistus suomen kielen taidosta (YKI), YTL:n todistus hakijan oikeudesta saada yo-tutkintotodistus, OPH:n todistus ulkomaisen tutkinnon vastaavuudesta suomalaiseen HUOM! Erivapaushakemuksia muutamia. Erivapauden hakemisessa erilaisia käytäntöjä, esim. sosiaalityön yhteisvalinnassa erivapautta haetaan yhteisvalinnan sivuilla olevalla lomakkeella ja toimitetaan :n, kun muissa in koordinoimissa yhteisvalinnoissa on yliopistojen omat käytännöt erivapauden hakemisessa -> olisiko käytäntöä mahdollista yhtenäistää? Päävalinnoissa ei pyydetä hakukelpoisuuteen liittyviä todistusliitteitä. Kaikilta hakijoilta vaaditaan kuitenkin ennakkotehtävät, jotka palautetaan suoraan iin. Eli näillä yo-todistuksilla ja vastaavilla ei meillä ole hakuvaiheessa merkitystä. Suurimman osan valituista yo-tiedot löytyvät Harekista. Poikkeustapaukset (äärimmäisen harvinaiset IB-, EB jne. pyydetään erikseen valinnan selvittyä). Erillisvalinnoissa (maisterivalinnat, hakijoita viimeksi yhteensä 142 kpl) vaaditaan hakukelpoisuusliitteet ja ennakkotehtävät. Tähän mennessä ei ole vaadittu kielitaitotodistuksia, mutta keväästä 2013 vaaditaan englannin kielellä opiskelemaan hakevilta kielitaitotodistukset. - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet Ei tilastoitu. - IB- ja EB-hakijoiden määrä: Ei tilastoitu. - ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä Ei tilastoitu. - mahd. kielitodistusten määrä: Emme ole tähän asti pyytäneet kielitodistuksia hakijoilta. Taideyliopiston käynnistymisen myötä tämä saattaa tulevaisuudessa muuttua. - mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä? Hakukelpoisuuden osoittavien todistusten lisäksi hakijoilta päävalinnassa pyydettävä liite on vapaamuotoinen motivaatiokirje. Erillisvalintoina suoritettavissa maisterivalinnoissa motivaatiokirje sekä ansioluettelo. - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet: arviolta noin 130 (* sis. kasvatust. yhteisvalinnat lastentarhanop.+luokanop.) - IB- ja EB-hakijoiden määrä: arviolta noin 95 (*) - ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä arviolta noin 500 (käytännössä enemmän, em. yhteisvalintoja ei ole tähän sis.) - mahd. kielitodistusten määrä - - mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä? ulkomailla kk-kelpoisuuden tuottaneita todistuksia n. 20, liikuntatieteelliseen tiedekuntaan lähes 4000 hakijaa, joista lähes jokainen toimitti 1-2 liitettä tutkintotodistuksista tai lisäpisteisiin oikeuttavista todistuksista, VIKSU-kilpailusta n. 5 ja amk-todistuksia n ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet IB- ja EB-hakijoiden määrä: ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä: (osa tulee toimittaa vasta siinä vaiheessa kun on tullut valituksi) - mahd. kielitodistusten määrä mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä? Esimerkiksi kandidaatin tutkinnon suorittaneiden todistuksia (noin 150 / Lääketieteellinen tdk). Liitteiden määrää on vähennetty valintaperusteiden muutosten myötä. Esimerkiksi viime kevään n. 300 liitettä

4 4 (Kasvatustieteiden tdk), jäävät nyt pois. - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet IB- ja EB-hakijoiden määrä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä muu 125 Yhteensä 694 HY - ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet IB EB 10 - Rp 31 - AICE-tutkinto (Advanced International Certificate of Education) 3 - muu ammatill. tutkinto muut yhteensä 390 (sis. mm. ulkom. tutkinto, joka antaa oikeuden vast. opintoihin 155, erivapaudet 8) Yhteensä 1633 Lisäksi erikseen hakukohdekohtaiset kielitaitoa todentavat tai mahdollisia lisäpisteitä tuottavat liitteet hk-liitteitä vireillä , turhia 45, myöhässä 4, täydennettäviä 21 Kielitaidontodennus (ei liitettä, mutta tieto UAFissa: ) Liitteiden määrä (todistusliitteet valintakokeen 2.osassa) yht. n. 165 kpl DIA :ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet 10 IB- ja EB-hakijoiden määrä IB-, EB- ja RP-hakijoita 93 ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä ammatillinen tai ulkomainen tutkinto 19 mahd. kielitodistusten määrä suomenkielen todistuksia 3 todistus MAOL- tai VIKSU-kilpailuista 24 todistus erikoisjärjestelyjä varten, esim. lukihäiriön vuoksi, 25 KY kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan + Helsingin ja Mikkelin yksikön hakuliitteet: n. 810 kpl Helsingin ja Mikkelin yksikköön SAT-valinnan kautta hakeneet lähettivät lisäksi SAT tulosraportin Kauppakorkeakoululle Helsingin yksikköön, deadline oli ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet, karkea arvio IB- ja EB-hakijoiden määrä, karkea arvio 2 - ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä, karkea arvio - mahd. kielitodistusten määrä, pyydetty erikseen yhdeltä - mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä? Karkea arvio noin ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet 20 - IB- ja EB-hakijoiden määrä 7 - ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä 15 - mahd. kielitodistusten määrä 0 (emme pyydä, vaan valintakokeella mitataan myös kielitaitoa) - mitä muita todistuksia/liitteitä + määrä? Hakukelpoisuuden selvittämisen anomuksia 2, valintakokeiden erityisjärjestelypyyntöjä 6 4. Liitteiden toimittamisen määräajat ed. kevään yhteishaussa - milloin hakukelpoisuusliitteiden on pitänyt viimeistään olla perillä? ÅA 12.4 ja niitten osalta jotka saavat kelpoisuuden samana keväänä 6.6 MPKK TY Periaatteessa liitteiden on tullut olla perillä viikko hakuajan loppumisen jälkeen eli , ja tämä aikataulu ollut selkeä sellaisten osalta, joilla tutkinto valmis tuohon mennessä esimerkiksi vanhojen ylioppilaiden osalta. Mutta käytännössä tiedekunnat antaneet lisäaikatauluja niiden osalta, joilla tutkinto valmistunut vasta hakukeväänä (IB, EB ammatillisia, AMK). Näiden pitänyt toimittaa todistukset humanistisessa ja matemaattisluonnontieteellisessä mennessä, oikeustieteellisessä 9.7. mennessä, TuKKK:ssa mennessä ja kasvatustieteissä 5.6. mennessä. LUT Tekniikka: Kauppatieteet: hakijat lähettivät kaikki liitteet keskitetysti -yliopistoon, jossa yhteisvalinnan koordinaattorin avulla todistukset myös tarkistettiin. Aikataulut: - ennen vuotta 1990 suomalaisen yo-tutkinnon, sekä IB-, RP- ja EB-tutkinnon tehneiden piti toimittaa kopio mennessä - RP-tutkinnon kevällä 2012 suorittaneiden piti toimittaa koulun antama todistus lopullisista arvosanoista mennessä - IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2012 suorittaneiden piti toimittaa kopio tutkintotodistuksesta tai muu todistus lopullisista arvosanoista viimeistään Valtakunnallinen määräaika huhtikuussa ei saman vuoden valmistuneille, mutta loppujen lopuksi se on ainoastaan suositus. Saman vuoden valmistuneille ja kielikriteerille meillä on ollut ehdottomana määräaikana perjantai Saman vuoden IB ylioppilaat valitaan ehdollisesti ja valintatulos lisätään vasta tuloksien julkaisemisen jälkeen. Liitteiden toimitusaika klo 15 mennessä. Jos tutkinnon suorittaminen on ollut kesken, on hakukelpoisuuden antava tutkinto pitänyt olla suoritettuna Todistus

5 5 on pitänyt toimittaa yliopistoon välittömästi hakijan sen saatuaan. EB- ja IB-tutkinnoista on pitänyt toimittaa ennakkoarviointi mennessä ja lopulliset arvosanatiedot klo HY Päävalinnoissa ei pyydetä hakukelpoisuuteen liittyviä todistusliitteitä. Kaikilta hakijoilta vaaditaan kuitenkin ennakkotehtävät, jotka palautetaan suoraan iin. Eli näillä yo-todistuksilla ja vastaavilla ei meillä ole hakuvaiheessa merkitystä. Suurimman osan valituista yo-tiedot löytyvät Harekista. Poikkeustapaukset (äärimmäisen harvinaiset IB-, EB jne. pyydetään erikseen valinnan selvittyä). Erillisvalinnoissa (maisterivalinnat, hakijoita viimeksi yhteensä 142 kpl) vaaditaan hakukelpoisuusliitteet ja ennakkotehtävät. Tähän mennessä ei ole vaadittu kielitaitotodistuksia, mutta keväästä 2013 vaaditaan englannin kielellä opiskelemaan hakevilta kielitaitotodistukset. Hakukelpoisuusliitteiden pitää olla issa hakuajan päättymiseen mennessä. Kuvataideakatemian päävalinnassa on käytössä menettely jossa hakukelpoisuuden osoittava todistus toimitetaan joko postittamalla keväällä hakuajan jälkeen kevään aikana tai tuomalla todistus valintakurssille (kurssi järjestetään toukokuun lopussa). Viikko haun päättymisen jälkeen paitsi liikuntatieteellisessä (Ensi vuonna yhteinen pvm paitsi liikunnalla joskus toukokuussa). Humanistinen tiedekunta tarkistaa kk-kelpoisuuden vain hyväksytyiltä hakijoilta. Kasvatustieteissä mennessä (uudet ammatilliset tutkinnot mennessä). Kun korkeakoulukelpoisuus on hankittu ennen hakuajan päättymistä, liitteet on toimitettava 12.4 mennessä. Jos tutkinto suoritetaan vasta hakuajan jälkeen, todistus on toimitettava 8.6. mennessä. Yhteishaun hakukelpoisuusliitteiden on tullut olla perillä mennessä. Ensi keväänä samana vuonna valmistuvien tulee toimittaa liitteet viimeistään perjantaina 7.6. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta haluaisi tehdä valintansa ehkä jo maanantaina (alustava). ARTS: Suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneiden sekä International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tai European Baccalaureate (EB) -tutkinnon jo tehneiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta mennessä. IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2012 suorittavien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta viimeistään kuvatkaa täydennysmenettely (-ARTS ks. kohta 5.) DIA: toivottu päivämäärä mutta viimeistään pääsykokeeseen mennessä. KY milloin hakukelpoisuusliitteiden on pitänyt viimeistään olla perillä? Suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneiden sekä International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tai European Baccalaureate (EB) -tutkinnon jo tehneiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta mennessä. RP-tutkinnon keväällä 2012 suorittavan tulee toimittaa mennessä koulun antama todistus lopullisista arvosanoista ellei tutkintotodistus ole käytettävissä. IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2012 suorittavien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta tai muu todistus lopullisista arvosanoista viimeistään ollakseen mukana yhteispistevalinnassa. Mikäli IB-, EB- tai RP-tutkinnon keväällä 2012 suorittava hakee hakukohteeseen, johon valittaessa käytetään haastattelua, tulee toimittaa mennessä luotettava ennakkotieto tai arvio (esim. koulun antama erillinen todistus tai kopio viimeisimmästä välitodistuksesta) tutkinnon arvosanoiksi. Mikäli tällaista ennakkotietoa ei toimiteta, hakijaa ei voida kutsua haastatteluun ennakkotehtävät, todistukset keväällä valmistuvat (OPH:n suositus, yhteiset päivämääräsuositukset ovat mielestämme hyvät.) Kuvatkaa täydennysmenettely ÅA Yllä mainittuuun pävämäärään asti otamme täydennyksiä vastaan. Emme yleensä pyydä täydennyksiä, vaan YSHJn vahvistuslomakkeella on pyydetty ne liitteet joita tarvitaan. MPKK TY LUT Puutteelliset hakuasiakirjat lähettäneelle henkilölle lähetettiin sähköpostisanoma tai soitettiin, mikäli emme saaneet vastaanottokuittausta, ja kerrottiin miten lähetettyjä liitteitä piti korjata / täydentää. Lisäksi ne henkilöt, joilla oli terveydentilaan, yli-ikäisyyteensä, reservinupseerin koulutuksen suorittamiseen (sitoumuksella palvelevat ns. jälki-ruk:set) tai yo-arvosanojen korottamiseen liittyviä lisäselvityksiä annettiin määräajaksi niiden toimittamiselle. Täydennysmenettely. Esimerkiksi oikiksessa kuvattu IB, ammatilliset, Amk ja varanotaarit osalta näin: Hakijaryhmät 2, 3, 4, ja 5. Niiden, jotka ovat suorittaneet jonkin näistä tutkinnoista, on toimitettava hakemuksen liitteet viimeistän klo mennessä alla olevaan osoitteeseen (hakijapalvelut). Liitteeksi toimitetaan oikeaksi todistettu kopio tutkinnon suorittamisesta. Niiden, jotka suorittavat jonkin näistä tutkinnoista vuonna 2012 on toimitettava suoraan oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään klo koulun antama ennakkotodistus ja viimeistään klo todistus tutkinnon suorittamisesta opiskelija- ja hakijapalveluihin. Tekniikka: Hakija lähettää kaikki liitteensä -yliopistoon, josta ne skannataan sähköpostin liitteeksi ja lähetetään niihin tekniikan yliopistoihin joiden hakukohteisiin hakija on hakenut. Tämän jälkeen mm. LUT:n hakupalveluissa tarkistetaan onko tarvittavat liitteet saatu ja pyydetään tarvittaessa täydennystä suoraan hakijalta. Hakijoille jotka eivät toimittaneet hakukelpoisuusliitettä mennessä, lähetettiin hakijapalveluista muistutussähköposti ja pyydettiin toimittamaan liite viimeistään 2.5. Sähköposti lähti myös yhteisvalinnan (biologia, tkt, englanti) hakijoille, mikä aiheutti hieman sekaannusta joissakin hakijoissa, vaikka sähköpostissa mainittiin myös yhteisvalinnat. Toive: yhtenäinen käytäntö täydennysmenettelyyn!

6 6 HY Normaali lakisääteinen 14 päivää. Pyydetään palauttamaan nopeammin, jos mahdollista. Täydennyksiä pyydetään ainoastaan erillisvalinnoissa hakevilta (koska päävalinnoissa ei vaadita todistusliitteitä). Kuvataideakatemian päävalinnassa on käytössä menettely jossa hakukelpoisuuden osoittava todistus toimitetaan joko postittamalla keväällä hakuajan jälkeen kevään aikana tai tuomalla todistus valintakurssille (kurssi järjestetään toukokuun lopussa). Todistuksia on pyydetty joko sähköpostilla tai puhelimitse, jos ne puuttuvat. Kasvatustieteissä (yhteisvalinnat) on liitteitä pyydetty ja niitä otettu vastaan valintojen valmistumiseen saakka). Yhteishaun hakukelpoisuusliitteiden on tullut olla perillä mennessä. Tämän jälkeen hakijoille, jotka eivät ole toimittaneet vaadittavaa liitettä, on lähetetty täydennyspyyntö sähköpostilla, täydennysaikaa yleensä n. viikko. Käytännössä liitteitä on otettu vastaan kuitenkin niin kauan, kuin ne vielä voidaan huomioida valinnassa. DIA :liitteiden puuttumisesta lähetetty sähköpostimuistutus. Koska -yliopiston kauppakorkeakoulu oli vastuussa yhteisvalinnan liitteistä, otimme sähköpostilla ja joihinkin hakijoihin puhelimitse yhteyttä useampaan otteeseen liitteitä pyydettäessä Turun kv-hakijoiden kohdalla, jotka olivat merkinneet ylioppilastutkinnokseen suomalaisen yo:n ennen 1990, IB-,EB-, tai RPtutkinnon, otettiin tutkintokopioita vastaan vielä Pääsykokeisiin menevien hakijoiden kohdalla, jotka olivat merkinneet ylioppilastutkinnokseen suomalaisen yo:n ennen 1990, IB-,EB-, tai RP-tutkinnon, oli mahdollisuus lähettää kopio vielä 3.6., jotta pisteet tulivat vastauspaperille. Jos liitteitä puuttuu määräajan umpeuduttua, täydennyspyyntö toimitetaan hakijalle sähköpostitse tai s-postiosoitteen puuttuessa tekstiviestitse. Täydennystä pyydetään yleensä 2 viikon aikana. Onko ns. ehdollisia valintoja? Jos on, milloin liitteiden on pitänyt viimeistään olla perillä? Kuka liitteet on tarkistanut? ÅA Päävalinnassa oikeastaan saman vuoden IB-hakijat. Heille on lähetetty vastaus vasta kun todistuskopio on tullut, ja näille on annettu 2 viikkoa vastaanottamisaikaa. Ei ole ollut ongelmia. Liitteet tarkistaa paikalla oleva virkailija joka myöskin laskee todistuspisteitä ja katsoo riittävätkö nämä vai eikö. Meillä on valmis laskukaava jota kuka tahansa laskutaitoinen ihminen osaa soveltaa. Näitä hakijoita on olut niin vähän että ovat aina "mahtuneet" mukaan. MPKK Reservin aliupseerit valittiin ehdollisesti, heidän osaltaan valinta vahvistettiin hyväksytyn Joukkueen johtajakurssin osalta, josta Reserviupseerikoulu laati virallisen todistuksen (koko kurssin osalta) ja toimitti sen MPKK:lle Hakijat, jotka terveydellisistä syistä valittiin ehdollisesti ohjeistettiin tapauskohtaisesti toimittamaan tarvittavat todistukset ennen Kadettikurssin alkua. Liitteiden tarkastuksesta vastasi joko Rekrytointi- ja valintasektorin johtaja tai koulutussuunnittelija. TY Emme ajattele että päävalinnoissa olisi ehdollisia valintoja. Silloinkin jos tdk pyytää lopullisen (esim. IB) todistuksen vasta mennessä, on hakijan tullut toimittaa mennessä ao. lukion IB-koordinaattorin printtaama ja allekirjoittama tuloste IBOjärjestelmästä, josta käy ilmi tutkinnon suorittaminen (=hakukelpoisuus). Nämä hakijat voineet tulla valituksi vain valintakoemenestyksen pohjalta, jolloin lopulliset IB-arvosanat eivät vaikuta enää tulokseen. Tähän liittyen alla pätkä Joni Penkarin viestistä, jossa hän spekuloi IB-asiaa meidän lääketieteellisen tdk kysyttyä asiaa. Pitänee miettiä tätäkin tiimissä ja sitä olisiko tästä hyvä olla valtakunnallinen suoritus, joka läpäisisi kaikki korkeakoulut? Joni: IB-hakijoista ei ole todennäköisesti tulossa valtakunnallista ohjetta. Aikataulujen tiivistyessä heillä ei jatkossa ole käytännössä lopullista todistustaan ennen sijoittelua. Tietojeni mukaan useammallakin taholla on päädytty ratkaisemaan ongelma siten, että heidät valitaan pelkästään koemenestyksen perusteella (saman kevään aikana valmistuvat). Vaihtoehtoisesti voidaan toki huomioida heidän saamansa ennakkoarvion tulokset, mutta niissä on valitettavasti ollut aika merkittäviäkin virheitä varsinkin lääketieteen kaltaisen hakupainealan näkökulmasta. KSHJ ei siis tule taipumaan IBaikatauluihin, ja teidän päätösvaltaanne jää kumman näistä kahdesta käytännössä hankalasta jäljelle jäävästä vaihtoehdosta valitsette. Sijoittelun myötä virheellisen ennakkoarvion tuottama riski kasvaa tosin nykytilaan verrattuna merkittävästi, koska yhden hakijan kohdalla myöhemmin tapahtuva muutos vaikuttaa usein myös joukkoon muita hakijoita. LUT Tekniikka: Vasta hakukeväänä valmistuvat IB:t ja ammatillisen tutkinnon suorittajat toimittavat kahden henkilön oikeaksi todistaman kopion tutkintotodistuksestaan LUT:n opintotoimistoon vasta opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä (viimeistään ). Kauppatieteet: kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ei ole tehty ehdollisia valintoja. IB- ja EB-hakijoiden valinnat ovat ehdollisia. Ennakkoarvioinnit toimitetaan mennessä ja tiedot lopullisista arvosanoista viim Tarkistamisvastuu on tiedekunnilla, hakijapalvelut koordinoi. Maisteriohjelmiin ja maisterivaiheen opintoihin voidaan tehdä ehdollisia valintapäätöksiä, jos hakijan kandidaatin tutkinto valmistuu keväällä hakuajan päättymisen jälkeen. Keväällä 2012 kyseisten hakijoiden oli toimitettava todistus suoritetusta kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta opintopalveluihin klo mennessä (Suomessa suoritettu tutkinto) tai klo mennessä (ulkomailla suoritettu tutkinto), muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös olisi rauennut. Ehdollinen päätös ei koske hakijoita, jotka tulevat hyväksytyiksi opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella.

7 7 Liitteet tarkistetaan in hakijapalveluissa. HY Jos valituksi tullut hakija ei ole toimittanut hakukelpoisuuden osoittavaa todistusliitettä siinä vaiheessa kun rehtori tekee päätöksen valittavista opiskelijoista, on tehtyyn opiskelijaksi ottamispäätökseen kirjattu, että opiskelijaksi ottamisen ehtona on että hakijan toimittaa hakukelpoisuuden osoittavan todistusliitteen ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Pääsääntöisesti ei ole tehty. Ainoastaan saman vuoden IB-tutkinnon suorittaneet on valittu siten ehdollisesti, että tiedekunnat ovat tarkistaneet liitteet heinäkuussa, kun IB-tutkinto on valmistunut (humanistinen tiedekunta tosin on käyttänyt taustapistelaskennassa Predicted Grades todistusta). IB -, EB- ja RP -tutkinnolla hakevat. Ennakkoarvostelun on oltava perillä 8.6. mennessä ja varsinaisen tutkintotodistuksen heti sen saatuaan, viimeistään 16.7 mennessä. Liitteet tarkistetaan tiedekunnissa pääasiassa opintoasiainsihteerin toimesta. Yhteishaussa hakuvuoden kesällä IB-tutkinnon suorittavia on voitu valita ehdollisesti alustavien arvosanojen perusteella lasketut todistuspisteet huomioiden muutamaan hakukohteeseemme (lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma, bioteknologian tutkinto-ohjelma). Valinta on ehdollinen, kunnes hakija esittää yksikölle/hakijapalveluille tutkintotodistuksensa Kelpoisuuspäätöksiä ei ehditä tekemään ennen kuin valintapäätös tehdään. Hakijat täytyy hyväksyä ehdollisina. Tulevaisuudessa sijoitteluajot tehdään valtakunnallisesti ja on ongelmallista, jos ehdollisesti hyväksytyt hakijat eivät ole kelpoisia. Ehdollisia IB-abiturientit, jos tulivat hyväksytyksi: hyväksytyksi tullessaan todistusliitteiden on pitänyt olla perillä viimeistään (ed. vuoden valinnat). DIA: Informaatioverkostojen valinta: saman kevään IB- ja EB-hakijat hyväksytty ennakkotietojen perusteella. Todistus arvosanoista toimitettava mennessä. Tarkistuksen tehnyt infoverkkojen suunnittelija. Kauppatieteiden yhteisvalinnassa ei ole ehdollisia valintoja. Hakuvuonna valmistuvat IB/EB-tutkinnon suorittaneet hakevat ehdollisesti, muita ei. Liitteiden tulee olla perillä paikan vastaanottamiseen mennessä. Hakijapalvelut hoitaa lopullisten todistusten tarkistuksen. 5. Liitteiden tarkistaminen ja oikeaksi todistaminen (riittääkö kopio vai täytyykö olla oikeaksi todistettu? missä vaiheessa oikeellisuus tarkistetaan ja kuka tarkistaa?) ÅA MPKK TY LUT Kopio, kahden hengen vahvistama, riittää. Kopio riittää hakuvaiheessa. Oikeellisuus tarkistetaan kurssin alettua, ja mikäli todistus todetaan väärennetyksi, niin opintoihin hyväksytty henkilö menettää opinto-oikeutensa. Tarkistuksen suoritti Rekrytointi- ja valintasektorin koulutussuunnittelija. Liitteen tulee olla oikeaksi todistettu kopio. Alkuperäiset katsotaan vain hyväksytyiltä ao. tiedekunnassa ja yleensä vasta alkusyksystä. Tekniikka & kauppatiede: Hakuvaiheessa riittää pelkkä kopio. Hyväksyttyjen tulee toimittaa kahden henkilön oikeaksi todistama kopio tutkintotodistuksestaan LUT:n opintotoimistoon opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä (viimeistään ). Aikasempina vuosina meillä on ollut kevyesti oikeaksi todettu kopio. Tänä vuonna vaaditaan notaarin tai oppilaitoksen vahvistettu kopio. Hakuvaiheessa riittää pelkkä kopio. Oikeellisuus tarkistetaan opintojen alkaessa. Tiedekunta/oppiaineet vastaavat prosessista. Alkutiedot tulevat hakijapalveluista ts. opiskelijat, joilta tiedot tulee tarkistaa. Tässä myös ongelmia yhteisvalinnoissa, koska esim. HY vaatii oikeaksi todistetun, muut yo:t eivät Tähän mennessä liitteiden oikeellisuutta ei ole tarkistettu, ellei ole ollut syytä olettaa että niissä olisi jotakin epäilyttävää. Huom. keväästä 2013 alkaen hakukelpoisuusliitteiden tulee olla virallisia tai oikeaksi todistettuja jo hakuvaiheessa (erillisvalinnat). Kuvataideakatemia ei ole pyytänyt toimittamaan todistuskopioita oikeaksi todistettuina, eli pelkät kopiot ovat riittäneet. Taideyliopiston käynnistymisen myötä käytäntö saattaa tulevaisuudessa muuttua. Tämän hetkisen käytäntömme mukaan todistukset tarkistetaan ennen päätöstä opiskelijaksi ottamisesta, tarkistuksen tekee opiskelijavalinnoista vastaava suunnittelija. - Humanistit: Todistuksen on oltava kahden henkilön oikeaksi todistama. Tämä on katsottu riittäväksi, koska mahdollinen väärennys olisi tällöin raskaampi rikos kuin ilman nimiä. Tarkistus tiedekunnassa. - IT-tiedekunta: skannattu tai kopio todistuksesta on riittänyt, todistusten oikeellisuus tarkistetaan tiedekunnassa hyväksytyiltä ja paikan vastaanottaneilta opintojen alkaessa. - Liikunta: Hakuvaiheessa on riittänyt kopio todistuksista hakukelpoisuuden ja alkupisteiden laskemista varten. Todistuksien oikeellisuuden ovat tarkistaneet syyslukukauden alussa joko laitoksen amanuenssit tai tiedekunnan opintokanslian henkilökunta. - Mat-luonn: Kopio todistuksesta on riittänyt hakuvaiheessa. Liitteiden oikeellisuus on tarkistettu tiedekunnassa ilmoittautumisen yhteydessä. - Kasvatustiet.: Kopio on riittänyt. Oikeellisuus tarkistetaan tiedekunnassa viimeistään opintojen alettua. Vaaditaan pääasiassa oikeaksi todistettu jäljennös. Tiedekunnassa esimerkiksi opintoasiainsihteeri tarkistaa oikeellisuuden hyväksytyiltä opiskelijoilta opintojen alettua syyskuun alussa. Yhteishaussa kopio riittää. Alkuperäinen todistus/todistukset tarkistetaan hakijapalveluissa opiskelijaksi valituilta ennen

8 8 HY yliopistoon kirjoittautumista. Erillisvalinnoissa myös pääsääntöisesti kopiot riittävät, ja menettely on sama kuin yhteishaussa. Poikkeuksena ovat UAF:n kautta tapahtuvat kv-haut, joissa liitteiden tulee olla oikeaksi todistettuja. Näistäkin alkuperäiset kappaleet tarkistetaan ennen yliopistoon kirjoittautumista. Liitteiden tulee olla virallisesti oikeaksi todistettuja ja tarkistetaan jo hakuvaiheessa eli jatkamme samaa käytäntöä kuin viime vuonna UAF:in kanssa. Ulkomailla korkeakoulukelpoisuutensa suorittaneiden osalta haluaisimme ostaa tänä vuonna palvelun UAF:ilta. Viime vuonna tällaisia oli 155 kappaletta. Päävalinnassa hakevien ei ole tarvinnut näyttää enää alkuperäisiä hyväksymisvaiheessa vaan ovat voineet kirjoittautua/ottaa paikan vastaan suoraan ja myös sähköisesti. On pohdittu, että pitäisikö alkuperäiset vielä näyttää, mutta tällä hetkellä ei ole koettu tarpeelliseksi. Tiedostetaan, että voi olla ongelma, koska kopion oikeellisuuden arviointi on eri kuin alkuperäisen. ARTS: Hakuaikana/yhteishaun yhteisen todistusliitteiden viimeisen palautuspäivämäärän ( ) aikataulun mukaisesti hakijoiden tulee toimittaa kopio keskitetysti Otaniemeen, ei vaadita oikeaksi todistamista. Jos hakija hyväksytään valintakokeen 2.osaan, tulee hänen tuoda mukanaan valintakokeisiin Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun alkuperäinen todistus tarkistusta ja kopiointia varten, muuten hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi. DIA: hakuvaiheessa on riittänyt tavallinen kopio. Korkeakoulut tarkistavat oikeellisuuden. KY: tästä oli epäselvyyksiä, kopio kuitenkin riitti. oikeellisuus tarkistetaan paikan vastaanottamisen yhteydessä. Hakijoiden lähettämät liitteet yhteisvalintaa varten käytiin kuitenkin Aallossa läpi. Nämä oli kuitenkin skannattu Otaniemessä ja me näimme vain skannatut versiot, joten lopullinen tarkistus tämä ei missään nimessä ollut. Muutamia liitteitä poimimme, jotka eivät täyttäneet korkeakoulukelpoisuutta sekä muutama epäilyttävä kansainvälinen tutkintotodistus, jotka olivat Helsingin ja Mikkelin SAT-valintaa varten. Hakuvaiheessa on riittänyt tavallinen kopio. Alkuperäiset todistukset tarkastetaan opintojen aloittamisen yhteydessä, mikäli on epäilystä todistuksen oikeellisuudesta. Tavalliset kopiot riittävät, alkuperäiset todistukset tarkistetaan yliopistoon kirjoittautumisen yhteydessä. Kirjoittautumisia ottavat vastaan ensimmäisenä opiskelupäivänä eri koulutusalojen opintohallinnon edustajat, sen jälkeen hakijapalvelut ja opintokanslia. Vertailtavat kopiot tai tutkintotiedot säilytetään ja toimitetaan ilmoittautumisia varten hakijapalveluista. 6. Mihin mennessä hakijan tulee hakea erityisjärjestelyjä valintakokeeseen? Minne erityisjärjestelyjä koskeva hakemus toimitetaan yliopistossanne? ÅA Periaatteessa Yleensä on kyse valintakokeen suorittamisesta ulkomailla tai sitten jonkun vamman aiheuttama tarve. MPKK TY LUT Lupa erityisjärjestelyihin anottiin hakuvaiheessa ( ) mennessä ja hakemus toimitettiin samaan paikkaan muiden vaadittavien hakemusliitteiden kanssa MPKK:lle. Erityisjärjestelyitä tulee hakea viimeiseen hakupäivään mennessä. Poikkeuksena tilanne, jossa erityisjärjestelyn tarve ilmenee vasta myöhemmin (esim. käsi katkeaa ja hakija tarvitseekin konetta pääsykokeessa). Luulen että muutenkin joustettu. Hakemukset toimitetaan Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle (keskushallinnossa), joka toimii sitten yhteistyössä tiedekuntien kanssa. Tekniikka: Erityisjärjestelyt tulee hakea hyvissä ajoin ennen tekniikan valintakokeita (suosituksena voitaneen pitää 3 viikkoa ennen kokeita). Hakemukset toimitetaan aina -yliopistoon, josta ne toimitetaan siihen tekniikan yliopistoon jossa hakija on ilmoittanut tekevänsä valintakokeet. Kauppatieteet: Erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen valintakoetta siihen yliopistoon, jossa kokeen tekee. Ennen valtakunnalista liitteiden määränpäivää huhtikuussa on anottava erikoisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyt haetaan samassa aikataulussa kun liitteet pyydetään toimittamaan eli mennessä. Hakuajan päättyminen ei ole tässä hyvä vaihtoehto ajatellen hakijoita, jotka hakevat ihan siinä viimeisenä päivänä. He eivät välttämättä ehdi toimittaa vaadittuja liitteitä. Erityisjärjestelyjen hakemisessa erilaisia aikatauluja yliopistoissa/yhteisvalinnoissa: esim. sosiaalityön yhteisvalinnassa erityisjärjestelyä haetaan mennessä (v tietoa) siitä yliopistosta, jossa osallistuu valintakokeeseen -> meillä ohjeistus erityisjärjestelyiden hakemisesta on mennessä -> voisiko käytäntöjä yhtenäistää? Valintakokeeseen osallistuja voi saada vammansa tai sairautensa perusteella tarvitsemansa erikoisjärjestelyt (esim. lisäaikaa kirjallisiin tehtäviin lukihäiriötodistuksella), mikäli hän ottaa yhteyttä Hakijapalveluihin Hakijapalveluihin tulee olla yhteydessä mieluiten jo hakuvaiheessa, mutta kuitenkin viimeistään kuukautta ennen valintakoetta. Hakijan tulee toimittaa Hakijapalveluihin lääkärintodistus sairaudestaan tai pääsykokeisiin lisäaikaa lukihäiriön perusteella anottaessa (esim. Ylioppilaslautakunnan myöntämä lupa lisäaikaan ylioppilaskirjoituksia varten). Ei ole määritelty tarkkoja aikarajoja (ohjeistamme olemaan yhteydessä hakuvaiheessa ), erityisjärjestelypyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Pyyntöjä tulee erittäin harvoin. Ohjeistus on hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Viime vuonna käytössä ollut vähintään viikkoa ennen valintakoetta, mutta toki tarpeen mukaan (esim. tapaturman takia) on lyhyempikin aika riittänyt. Vapaamuotoinen hakemus erityisjärjestelyistä on mennyt tiedekunnan opintoasiainpäälliköille/valintoja hoitavalle henkilölle (IT-tiedekunnassa laitosten amanuensseille). Keskitettyä palvelua tosin mietimme tuleviin hakuihin. Kasvastutiet.: Hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemus tiedekunnalle. Takaraja vaihtelee tiedekunnittain, ollen joko hakuajan päättymiseen mennessä tai kaksi viikkoa ennen valintakoetta. Erityisjärjestelyitä koskeva hakemus toimitetaan kyseessä olevaan tiedekuntaan. Erityisjärjestelyjä valintakokeessa koskeva hakemus on jätettävä vähintään kaksi viikkoa ennen valintakoetta. Hakemukset palautetaan keskitetysti opintopalveluihin esteettömyysyhteyshenkilölle. Poikkeus: Sosiaalityön yhteisvalinnassa erityisjärjestelyjä on haettava mennessä siitä yliopistosta, jossa osallistuu valintakokeeseen.

9 9 ARTS: Taideteollisen alan valintakokeen 2.osaan kutsuttavia hakijoita ohjeistetaan toimittamaan erityisjärjestelyjä koskeva hakemus Hakijapalveluihin sovitun aikataulun mukaisesti ennen valintakokeen 2.osan alkua. Hakijapalvelut välittää hakemuksen asianmukaisesti eteenpäin ko. koulutusohjelman valintatoimikunnalle/-ryhmälle. DIA: erityisjärjestelyistä pyydetään ilmoittamaan hakijapalveluihin ajoissa ennen valintakokeita. KY: viimeistään kolme viikkoa ennen koetta. Hakemus lähetettiin Kauppakorkeakoulun perustason opiskelijavalinnasta vastaavalle suunnittelijalle joko postitse tai sähköpostitse eli sama aikataulu kuin hakukelpoisuutta koskevissa liitteiden toimittamisessa Aikaisemmin anomukset on pitänyt toimittaa viimeistään 3 viikkoa ennen valintakoetta, vuodelle 2013 asetimme selvyyden vuoksi päivämääräksi Jos yliopistonne koordinoi jotakin valtakunnallista yhteisvalintaa, ilmoittakaa ko. yhteisvalinnan nimi ja hakijamäärä sekä mukana olevat yliopistot (ed. yhteishaku) ja tarkistettavien hakukelpoisuusliitteiden sekä ko. yhteisvalinnan muiden tarkistettavien liitteiden määrä. ÅA Ei koordinoitavia yhteisvalintoja. MPKK Ei koordinoitavia yhteisvalintoja. TY Ei koordinoitavia yhteisvalintoja. LUT Ei koordinoitavia yhteisvalintoja. Ei koordinoitavia yhteisvalintoja. Huom! Seuraavista hakukelpoisuusliitteiden määristä puuttuvat vanhat yo:t ja ib-, eb-liitteiden määrä, syy ks. kohdasta 3. Käytännössä noissa kohteissa hakukelpoisuusliitteitä siis on jonkin verran enemmän kuin nuo ilmoitetut, kun määriin lisätään vanhat yo:t ja IB/EB-hakijat. * Tietojenkäsittelytieteen yhteisvalinta -, HY,,,, TY; hakijamäärä yhteensä 2097, hakukelpoisuusliitteitä n. 124 kpl, muut tarkistettavat liitteet (määrä) - kpl * Biologian yhteisvalinta -, HY,,, TY; hakijamäärä yhteensä 2899, hakukelpoisuusliitteitä n. 67 kpl, muut tarkistettavat liitteet (määrä) - kpl * Englannin yhteisvalinta - ja ; hakijamäärä yhteensä 1445, hakukelpoisuusliitteitä n. 38 kpl, muut tarkistettavat liitteet (määrä) - kpl Ei koordinoitavia yhteisvalintoja. Ei koordinoitavia yhteisvalintoja. Jyväskylän yliopisto koordinoi VAKAVA-valintaa. Ilmoitamme, kun saamme tiedot. Mukana tässä: HY: luokanopettajakoulutus : luokanopettajakoulutus, Joensuu, Luokanopettajakoulutus, Savonlinna (sis. OpeArt-sv.) : luokanopettajankoulutus : luokanopettajankoulutus : luokanopettajankoulutus : luokanopettajankoulutus TY: luokanopettajankoulutus, Turku ja luokanopettajankoulutus, Rauma HY: lastentarhanopettajan koulutus : lastentarhanopettajan koulutus, Savonlinna : varhaiskasvatuksen koulutus : varhaiskasvatuksen koulutus : varhaiskasvatuksen koulutus TY, lastentarhanopettajan koulutus, Rauma Hakijamäärät: luokanopettajakoulutus 7917, lastentarhanopettajakoulutus Liitteitä ei ole laskettu, mutta niitä on viisi (5) mapillista. Ei koordinoitavia yhteisvalintoja. Sosiaalityön yhteisvalinta, 1989 hakijaa. Mukana HY, ISY,,, (2 hakukohdetta) ja TY. Liitteitä yhteensä yo ennen vuotta 1990 yht IB, EB, Rp 9 - ammatill. tutkinto muu tutkinto 74 DIA-koulutuksen yhteisvalinta, hakijoita Mukana -yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Vaasan yliopisto. - tarkistettavia liitteitä noin 200 kappaletta KY: -yliopiston kauppakorkeakoulu ei tänä vuonna koordinoinut yhteisvalintaa, mutta vastasi yhteisvalinnan liitteistä. Yhteisvalintaan kuuluu yht. 7 yliopistoa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan + Helsingin ja Mikkelin yksikön hakuliitteet: n. 810 kpl Ei koordinoitavia yhteisvalintoja. Ei koordinoitavia yhteisvalintoja. 8. Muuta (vapaa sana). ÅA Tähän asti ollaan selvitty ihan OK ja odotamme toiveikkaana myöskin KSHJn tuloa! Tietyissä asioissa (esim. erivapaudet, erityisjärjestelyt, liitteiden täydennys) toivoisi yhtenäistä käytäntöä yliopistoihin, että menettelyt olisivat sekä hakijoille että virkailijoille selkeät ja yksinkertaiset. Erityisesti tärkeää yhteisvalinnoissa, mutta myös muissa valinnoissa, koska esim. nuo em. ovat asioita jotka koskevat joka valintaa

10 10 Varsinkin yhteisvalinnoissa erilaiset käytännöt aiheuttaa sen että hakijoita on hankala ohjeistaa hakukäytännöissä. Epäselvyys ja erilaiset käytännöt aiheuttavat ärtymystä sekä hakijassa että hakijapalvelun virkailijassa -> huonoa palvelua Kolmen kampuksen yliopistossa on osoittautunut hyväksi käytännöksi keskittää joitakin toimintoja ts. yhden luukun periaate. Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta yhteishaussa hakemiseen liittyvät käytännöt ja toimintatavat tulisi olla yhdenmukaiset. Pienenä erityispiirteenä mainittakoon, että issa erillisvalintojen hakukelpoisuuden tarkistaminen on käsipeliä hakijapalveluiden ja valintojen johtajien kanssa ja siihen tarvitaan syvällistä sisällön tuntemista soveltuvien korkeakouluopintojen osalta. Onnea tehtävään! ARTS: järkevät ja yhteneväiset käytännöt ja aikataulut, mikäli konkreettisesti mahdollista saada toimivaksi. KY: - yhteneväiset käytännöt sekä päivämäärät helpottavat kaikkia, sekä hakijoita, että henkilökuntaa. Yhden luukun periaate tulevaisuudessa toivottavaa. Yhteneväiset käytännöt sekä päivämäärät helpottavat kaikkia, sekä hakijoita, että henkilökuntaa. Yhden luukun periaate tulevaisuudessa toivottavaa. Yliopistokohtainen neuvonta ja liitteiden toimitus sopii Vaasan yliopistolle jatkossakin. Yhdeltä hakijalta riittää meidän osaltamme 1 liite, vaikka hän hakisi useampaan valintaan (pl. kauppatieteen ja tekniikan yhteisvalinnat, joiden osalta liitteet toimitetaan -yliopistolle. Jos hakee myös :n muihin päävalintoihin, silloin liitteet toimitettava myös meille.) Ohjeistuksessa huomioitava: hakijan tulee lähettää vain pyydetyt liitteet, ei mitään turhaa! Pohdintaa (TP): Yleistä Tuntuu aika mahdottomalta ajatukselta tässä vaiheessa, että yliopistojen ratkaisu olisi jokin muu kuin, että hakukelpoisuutta osoittavat liitteet ohjautuvat aina kunkin haettavan hakukohteen yliopistoon. Pohdittavaksi jää, voidaanko ja ehditäänkö olemassa olevan aikataulun puitteissa asiaa hienosäätämään niin, että mikäli hakija hakee useampaan saman yliopiston hakukohteeseen, hänen tarvitsisi lähettää sinne tällöin vain kerran pyydetyt liitteet. Eräs näkökulma on, saavatko esim. yhteisvalinnat tässä tapauksessa tarvitsemansa tiedot yhdestä paikasta? On selvää, että yliopistoilla on vielä paljon työtä yhteisten käytäntöjen eteenpäin viemiseksi tulevina vuosina sekä edelleen käytäntöjen yhteensovittamisessa ammattikorkeakoulusektorin vastaaviin käytäntöihin. Työ on vasta aluillaan. Asiakaspalveluratkaisua mietittäessä koko ajan ongelmana on ollut se, että yliopistoissa on hyvin erilaisia käytäntöjä niin yliopistojen välillä kuin niiden sisällä tiedekuntien välillä. Yliopistojen näkökulmasta ammattikorkeakoulut ovat näyttäytyneet koko ajan hyvin yhtenäiseltä käytännöissään. Korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisua koskeva selvitystyö aloitettiin viime talvena ja on aivan selvää, että käytetty aika on aivan liian lyhyt isojen muutosten aikaansaamiseksi. Varsinkaan, kun ei ole ollut tietoa tarkemmin siitä, millaisia sähköisiä palveluja (mm. hakulomatoiminnallisuudet ja TOR) kshj tarjoaa hakijoille hakemisen tueksi ja korkeakouluille liitteiden hallintaan ja tarkistustyöhön. Käytännössä vain osalla yliopistoja on ollut mahdollisuus olla aktiivisesti mukana keskustelussa eikä yliopistoilla ole myöskään ollut riittävästi aikaa paneutua asiaan laajalla rintamalla kokonaisvaltaisesti. Esim. amk-sektori on ollut asiaan valmiimpi johtuen siitä, että niillä on pidemmälle viedyt yhteiset käytännöt ja usean vuoden kokemus aikaisemmasta omasta yhteisvalintajärjestelmästä. Em. mahdollistaa amk-sektorin opiskelijavalintojen rakenteet ja yhteisesti sovitut käytännöt, myös alakohtaisesti. Jatkossa tulee huolehtia siitä, että korkeakouluilla on edellytykset kehittää asioita yhteistyössä eteenpäin sekä saada tukea työhönsä opetushallitukselta ja OKM:ltä. Kyselyssä yliopistot peräänkuuluttavat korkeakoulujen yhteisiä käytäntöjä ja menettelyjä hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi. 2. Liitteet Kshj:n käyttöönottovaiheessa ainakin ennen vuotta 1990 kirjoittaneiden tutkintotiedot tulee saada sähköisesti keskitetysti YTL:lta. Uudet IB-hakijat ovat ongelmallinen ryhmä, koska käytännössä heidän valintansa ovat aina ehdollisia. Viime vuonna koulujen antamat arviot olivat usein virheellisiä. Sen vuoksi joissakin yliopistoissa on otettu käytäntö, että uudet IB-hakijat valitaan pelkän valintakoemenestyksen perusteella. Heille ei siten lasketa laisinkaan alkupisteitä. Tämä voi olla ongelmallista kshj:ssa, erityisesti hakijoiden tasapuolisen kohtelun näkökulmasta, jos osa IB-hakijoista joutuu eriarvoiseen asemaan voidessaan hakea yliopistoon pelkän valintakokeen perusteella. Ison joukon liitteitä muodostavat myös ammatillisen tutkinnon suorittaneet sekä kielitodistukset, joita ohjautuu mittava määrä mm. Helsingin yliopistoon ja Hankenille. MPKK:uun ja taidekorkeakouluihin näyttäisi tulevan hyvin erilaisia liitteitä muihin yliopistoihin verrattuna. Taideyliopiston aloittaessa toimintansa taidekorkeakoulujen käytäntöjen ennakoidaan muuttuvan ja yhtenäistyvän. Määrällisesti liitteitä tulee eniten HY:oon, mikä tietysti on luonnollista hakijamäärät huomioiden. Erivapaushakemusten määrä on nykyisin melko vähäinen. Ks. myös kohta 6./yhteisvalinnat. 3. Määräajat ja menettelyt Useat yliopistot näyttävät ottaneen käyttöönsä opetushallituksen suosituksen, että liitteet tulisi toimittaa mennessä. Mutta on myös poikkeuksia ja joissakin yliopistoissa tämä on todellakin vain suositus. Erilaisille hakijaryhmille on poikkeuksia em. aikataulusta esim. myöhemmin tutkintonsa valmiiksi saavat (kesäkuun alussa), EB- ja IB-hakijat jne. Myös hakemusten täydentämismenettely on hyvin erilaista eri yliopistoissa. Asiakaspalvelutiimin aikaisemmissa keskusteluissa onkin nostettu esiin tarve yhtenäistää menettely, jotta sijoittelu voidaan toteuttaa luotettavasti. Tässä tulee luonnollisesti huomioida hallintomenettelyl:n mukainen toimintatapa. Näyttää kuitenkin todennäköiseltä, että ainakin aluksi osa valinnoista joudutaan tekemään ehdollisena johtuen siitä, että IB-käytännöt eroavat toisistaan, eikä IB-tietoja saada valinta-ajoihin mennessä. Kyselyssä toivotaan, että käytäntöjä määräaikojen ja menettelyjen suhteen saataisiin yhtenäistettyä hakijoiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. 4. Liitteiden tarkistaminen ja oikeaksi todistaminen Kysely osoittaa, että yliopistoissa on hyvin erilaisia käytäntöjä: joustavimmillaan liitteeksi kelpaa pelkkä kopio ja tiukimmillaan esim. HY edellyttää liitteiltä virallisesti oikeaksi todistamista. Yliopistojen vastaukset osoittavat, että hakijat ovat hämillään, kun esim. yhteisvalinnoissa käytännöt eroavat paljon toisistaan. Usein erilaiset ja toisistaan poikkeavat käytännöt koetaan myös huonona palveluna. Prosessin kannalta useat yliopistot ovat todenneet, että ei haluta tehdä ns. turhaa työtä ja liitteet tarkistetaan vasta valituilta opiskelijoita, ei hakijoilta. HY on vedonnut tässä laatuun ei niinkään tehokkuuteen. Lopputulos lienee kuitenkin sama. Vastauksista voi havaita, että aikataulun ollessa valintaprosessin osalta tiukka, tarkistamistyötä ei ehditä aina tekemään.

11 11 Liitteet tarkistetaan joko hakijapalveluissa tai tiedekunnissa riippuen siitä, missä vaiheessa prosessia liitteet tarkistetaan. 5. Valintakokeiden erityisjärjestelyt Yliopistot ovat sitoutuneet noudattamaan esteettömyyteen liittyviä valtakunnallisia suosituksia (esim. ESOK). Käytännöt kuitenkin vaihtelevat. Useissa yliopistoissa erityisjärjestelypyynnöt ohjautuvat hakijapalveluihin, josta pyynnöt hoidetaan koordinoidusti eteenpäin. Joissakin yliopistoissa pyynnöt ohjautuvat tiedekuntaan. Valintakokeiden erityisjärjestelyjen hakemisaikataulut vaihtelevat: osa yliopistoista edellyttää, että pyynnöt tulevat hakuajan päättymiseen mennessä, osa liitteiden toimittamisen aikataulussa. Osa toimii joustavasti ja pyyntöjä voi lähettää hyvinkin pitkälle lähelle valintakokeita. Käytännössä isoimmissa yliopistoissa edellytetään, että järjestelyjen toteuttamiseen jää riittävästi aikaa ja pyynnöt tulevat määräajassa. Sähköisessä haussa hakija ei välttämättä ehdi toimittaa tarvittavia liitteitä määräajassa, jos täyttää hakulomakkeen vasta viimeisten päivien aikana. Sen vuoksi hakuajan päättymistä ei pidetä hyvänä käytäntönä. Yhteisvalinnoissa on em. poikkeavia käytäntöjä. Asiakaspalvelutiimissä on todettu, että valintakokeiden erityisjärjestelypyynnöt ohjautuvat suoraan postitse ao. korkeakouluun ja kukin korkeakoulu järjestää prosessin parhaaksi katsomallaan tavalla. Mutta on keskusteltu siitä, olisiko kshj:ssä tietoa, kuka näihin pyyntöihin liittyen antaa kussakin korkeakoulussa neuvontaa. 6. Yhteisvalinnat Vastanneista 13 yliopistosta 4 yliopistoa koordinoi valtakunnallisia yhteisvalintoja (,, ja ). Valtakunnallisia yhteisvalintoja on kaikkiaan seitsemän: tietojenkäsittelytiede, biologia, englanti, VAKAVA (luokanopettajakoulutus, lastentarhanopettajan/varhaiskasvatuksen koulutus), sosiaalityö, DIA, kauppatieteet. Yhteisvalintojen kaikkien hakukohteiden liitteet ohjautuvat koordinoivaan yliopistoon. Liitteitä ohjautuu kyselyn mukaan usein myös väärään paikkaan. Liitteiden määrää ei kyselyn perusteella pysty tarkasti sanomaan. Voi vaan todeta, että erilaisia liitteitä on huomattava määrä. Lisäksi jonkun yliopiston vastauksissa todettiin, että hakijan tulee toimittaa vain pyydetyt liitteet, ei mitään turhaa!

Korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisu Tilannekatsaus 14.12.2012. Tuija Pasanen & Janne Santala

Korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisu Tilannekatsaus 14.12.2012. Tuija Pasanen & Janne Santala Korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisu Tilannekatsaus 14.12.2012 Tuija Pasanen & Janne Santala Lähtökohta Korkeakoulujen yhteisen yhteishaun toteuttamiseksi luotava tietojärjestelmä on tärkeä osa yhteishakua

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimi YO-sektori (kooste Tuija Pasanen )

Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimi YO-sektori (kooste Tuija Pasanen ) Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimi YO-sektori (kooste Tuija Pasanen 21.3.2012) Yhteiset käytännöt / hakukelpoisuuden arviointi ja liitteiden käsittely ym. 1. Miten saadaan työtä säästäen hakijoiden hakukelpoisuuden

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalveluryhmä (Aspa III) Loppuraportti

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalveluryhmä (Aspa III) Loppuraportti Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalveluryhmä (Aspa III) Loppuraportti Korkeakoulujen opintohallinnon verkostotapaaminen 12.3.2014 Tuija Pasanen & Janne Santala Lähtökohta Valmistautuminen hakuun Hakeutuminen

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Asiakirja Kevään hakuaika I Kevään hakuaika II Syksyn hakuaika ) to klo 15 mennessä

Asiakirja Kevään hakuaika I Kevään hakuaika II Syksyn hakuaika ) to klo 15 mennessä AMMATTIKORKEAKOULUHAUT VUONNA 2017, TODISTUSTEN JA LIITTEIDEN YM. TOIMITUSAIKATAULU Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun määräaikaan

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018

KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018 Korkeakoulujen ASPA-ryhmä 14.6.2017 PÄÄTÖS 14.6.2017 1 KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018 Ministeriön antamat pvmt (OKM:n päätös 13.11.2017) Opetushallituksen antamat pvmt Korkeakoulujen ASPA-ryhmän

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018

KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018 Korkeakoulujen ASPA-ryhmä 18.1.2017 PÄÄTÖS 1.2.2017 1 KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018 Ministeriön antamat pvmt (OKM:n päätös 13.11.2017) Opetushallituksen antamat pvmt Korkeakoulujen ASPA-ryhmän

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 7.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen valinnoissa: tilastoja Miksi opiskelijavalintoja

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimi Koostettu molempien sektorien koonneista + täydennetty muistiinpanoilla 26.3.2012/JS

Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimi Koostettu molempien sektorien koonneista + täydennetty muistiinpanoilla 26.3.2012/JS Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimi Koostettu molempien sektorien koonneista + täydennetty muistiinpanoilla 26.3.2012/JS Yhteiset käytännöt / hakukelpoisuuden arviointi ja liitteiden käsittely ym. 1. Miten

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Opopatio 13.10.2017 Ilmari Hyvönen Aiheita Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? Opiskelijavalintauudistuksen valmistelu Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

Korkeakouluhaun muutokset 2014

Korkeakouluhaun muutokset 2014 Korkeakouluhaun muutokset 2014 16.9.2013 Joni Penkari, Opetushallitus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut nykytilassa Hakeutujan palvelut Yliopistojen erillishaut AMK:t Ylempi AMK YLIOPISTOT

Lisätiedot

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 3.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013 TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen kehittäminen

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Nykytilan säädösperustaa Yhteishausta laissa (Yliopistolaki, Ammattikorkeakoululaki) Ensimmäisen ja toisen syklin valinnat

Lisätiedot

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Sessio B4: Englannin kielen testit ja moni muu asia apuna opiskelijavalinnoissa Kv-kevätpäivät 2014 Katri Ventus, Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi Yliopistosektori Hakijan haku- ja valintaprosessi Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Rekisteröityminen Hakijapalveluun Koulutushaku Koulutuskori Hakukohteet Hakukohteiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen valintojen uudistukset

Korkeakoulujen valintojen uudistukset Korkeakoulujen valintojen uudistukset Riku Hanhinen 10.11. Opintopolku ja muut oppijan palvelut -tilaisuus Johdanto Mikä muuttuu 2018? Mikä muuttuu 2019? Mikä muuttuu 2020? Mistä löydän lisätietoa? 2 Alatunnisteteksti

Lisätiedot

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Ajankohtaista Amiksesta 2017 Laura Linnavuori 13.10.2017 Salpauksen hakutoimisto Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

Yliopistojen yhteishaku 2011

Yliopistojen yhteishaku 2011 Yliopistojen yhteishaku 2011 Hakijamäärä 2010, 66 300 (2009, 63 900) Hakijat koulutusaloittain I koulutusala 2010 2009 muutos Eläinlääketieteellinen 708 Farmasia 1526 Hammaslääketieteellinen 948 Humanistinen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Opiskelijavalintauudistus: hallitusohjelma, KESU, I vaihe Hallitusohjelman mukaan korkeakouluopintoihin

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Kasvatustieteellisen alan dekaanikokous

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Kasvatustieteellisen alan dekaanikokous Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Kasvatustieteellisen alan dekaanikokous 25.10.2017 1 Aiheita Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? Opiskelijavalintauudistuksen valmistelu Ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015. Valintaopas. Yleiset ohjeet hakijalle

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015. Valintaopas. Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 Valintaopas Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista kevään yhteishaussa. Yhteishaussa hakeneet: hakijoita 16378 (v. 2015: 16312) valintakokeisiin osallistui 11875 hakijaa hyväksyttyjen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen kehittäminen

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN HUOLTAJAILTA 29.11.2017 TERVETULOA! Lukion viimeisenä vuonna nuoren mielessä on monia kysymyksiä Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen

Lisätiedot

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014 Joni Penkari, Opetushallitus Esityksen sisältö Korkeakouluhaku 2014, mikä ja miksi? Mikä muuttuu, mikä ei Keskeisiä kysymyksiä? Mitä tarkoittaa tiedotukselle? 2 Korkeakoulujen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla?

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? 7.5.2013 infotilaisuus Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Nykytila: Ammattikorkeakoulut Yhteishaun haut (yhden korkeakoulupaikan

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät.

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Yhteishaku Metropolian englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin vuonna 2018

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Yhteishaku Metropolian englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin vuonna 2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Yhteishaku Metropolian englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin vuonna 2018 Miten Metropolian koulutukset löytää? Opintopolussa osoitteessa https://studyinfo.fi hakusanoilla:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin 6edekunta Biokemian

Lisätiedot

TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma)

TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma) Kaksivuotinen koulutus, 120 op Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

University Admissions Finland. KV-kevätpäivät, Levi 21.5.2013 Outi Tasala UAF

University Admissions Finland. KV-kevätpäivät, Levi 21.5.2013 Outi Tasala UAF University Admissions Finland KV-kevätpäivät, Levi 21.5.2013 Outi Tasala UAF University Admissions Finland Liitekäsittelyn palvelukeskus, jota ohjaa kymmenen yliopiston konsortio Palvelukeskus syntynyt

Lisätiedot

Ajankohtaista Aalto-yliopistosta

Ajankohtaista Aalto-yliopistosta Ajankohtaista Aalto-yliopistosta Oposeminaari 6.11.2015 Paula Nuorteva hakukoordinaattori Hakijapalvelut, Aalto-yliopisto paula.nuorteva@aalto.fi 050 410 7811 1 Ensikertalaiskiintiöt: - Tekniikan ala:

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015 Yhteishaku keväällä 2015 Linnainmaan koulu 13.1.2015 Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? Hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-17.3.2015 Hakuaika päättyy viimeisenä

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-info vastuukäyttäjille Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen Hakijoita 73 500, 2900 hakijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna Ammatilliseen koulutukseen hakeneiden määrä

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIA LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN. Vanhempainilta abien huoltajille Opinto-ohjaaja Nanna Oinonen

MAHDOLLISUUKSIA LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN. Vanhempainilta abien huoltajille Opinto-ohjaaja Nanna Oinonen MAHDOLLISUUKSIA LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN Vanhempainilta abien huoltajille 7.11.2017 Opinto-ohjaaja Nanna Oinonen ABIEN OPINTO-OHJAUS Jatko-opintovaihtoehtoihin tutustuminen Koe kampus (yliopistovaihtoehdot)

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA OPINTO-OHJAUS ABIVUONNA JATKO-OPINNOT

VANHEMPAINILTA OPINTO-OHJAUS ABIVUONNA JATKO-OPINNOT VANHEMPAINILTA 3.10.2017 OPINTO-OHJAUS ABIVUONNA JATKO-OPINNOT Opinto-ohjaus abivuonna HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS Lukion oppimäärän tarkistaminen: kokonaiskurssikertymä ja pakolliset kurssit - väh. 75 kurssia,

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015 Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015 Minea Wilo-Tanninen Opetushallitus Kevään 2015 haun aikataulut Yhteishaun koulutustarjonta julkaistaan 31.10.2014 Hakuaika I 7.1.-27.1.2015 klo 15 Hakuaika II 17.3.-9.4.2015

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot