HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

2 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa voi suorittaa kauppatieteiden tohtorin, lisensiaatin, maisterin ja kandidaatin tutkinnon. Perustamisvuodesta 1911 lähtien HKKK:sta on valmistunut kaikkiaan alemman kauppatieteellisen tutkinnon, ylemmän tutkinnon, 306 kauppatieteiden lisensiaatin ja 229 tohtorin tutkinnon suorittanutta henkilöä suomalaisen ja kansainvälisen elinkeinoelämän palvelukseen verrattuna edellisvuoteen % Maisterin tutkintoja ,0 Kandidaatin tutkintoja ,2 Lisensiaatin tutkintoja ,0 Tohtorin tutkintoja ,9 KTM-opiskelijoita ,2 KTK-opiskelijoita, Mikkeli ,4 MBA-ohjelman suorittaneita ,9 Täydennyskoulutuksen kursseja ja ohjelmia ,2 Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ,0 Muuta henkilökuntaa ,5 Valtion talousarviorahoitus (milj. ) 23,2 21,6 7,4 Maksullisen palvelutoiminnan tuotot (milj. ) 5,9 6,7-11,9 Muu rahoitus (milj. ) 7,1 7,6-6,6 HKKK Holding Oy -konsernin liikevaihto 9,3 milj.. ARVOT Toiminnassaan Helsingin kauppakorkeakoulu keskittyy korkeatasoiseen ja innovatiiviseen tutkimukseen, opetukseen ja talouselämän kehittämiseen kannustaa kyvykkäitä ja aikaansaavia yksilöitä ja ryhmiä sitoutuu tukemaan työyhteisöjen monimuotoisuuden kehittymistä vahvistaa yhteisöllisyyttään ja vaalii yhteisössä toimivien hyvinvointia osoittaa kansallista vastuuntuntoa ja on kaikissa toiminnoissaan kansainvälinen. Helsingin kauppakorkeakoulu noudattaa kaikessa toiminnassaan hyviä eettisiä periaatteita, arvostaa rehellisyyttä ja toisten kunnioittamista sekä ottaa huomioon tasaarvon ja kestävän kehityksen näkökohdat.

3 VUOSI 2003 SISÄLTÖ Missio 2 Rehtorin tervehdys 3 Strategia 4 Vuosi Perusopetus 8 Opetus- ja tutkimuslaitokset 12 Jatkokoulutus 20 Tutkimus 21 Koulutuspalvelut 25 Palvelututkimus 28 Tietopalvelut 29 Tietohallinto 30 Sidosryhmäsuhteet 31 Tukisäätiö 34 Talous 35 Hallintoelimet 39 Yhteistyöyliopistot 40 Kuvat: Janne Lehtinen ja Henna Aaltonen 1

4 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN MISSIO Vuonna 2003 kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritti 55 ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon 378 opiskelijaa. Väitöskirjoja valmistui 18. OLEMASSAOLON PERUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu on Suomen johtava kauppatieteellinen yksikkö, jolla on valtakunnallinen erityistehtävä uuden kauppatieteellisen tiedon tuottamisessa, alan koulutuksessa ja sen kehittämisessä sekä yritysyhteistyön rakentamisessa. Helsingin kauppakorkeakoulu tarjoaa innostavan toimintaympäristön ihmisille, jotka haluavat luoda taloudellista tietoa ja oppimisympäristön, jossa kasvaa asiantuntevia, laaja-alaisia, kansainvälisiä ja eettisesti vastuuntuntoisia henkilöitä. Kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen avulla yliopisto syventää kansallista taloudellista tietämystä ja toimii siten taloudellisen ajattelun suunnannäyttäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. TAVOITETILA Helsingin kauppakorkeakoulu pyrkii jatkuvasti olemaan Suomen johtava kauppatieteellinen yksikkö, saavuttamaan arvostetun aseman Euroopan kauppatieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa sekä verkottumaan globaalisti näkyvällä tavalla. Tavoitteena on, että Helsingin kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkimuslaitokset sekä elinikäisen oppimisen ohjelmat ovat Suomessa alansa johtavia yksikköjä. Kehitämme huippuyksikköjä niin, että ne lukeutuvat erityisalojensa kansainväliseen parhaimmistoon. Kirjaston tavoitteena on palvella valtakunnallisesti maan johtavana taloustieteellisenä kirjastona. Rekrytoimme määrätietoisesti parhaat suomalaiset tutkijat, opettajat, opiskelijat sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöt. Lisäämme ulkomaista rekrytointia. Verkotumme globaalisti entistä monipuolisemmin. Lisäämme kansainvälistä yhteistyötä tutkimuksessa ja opetuksessa: nostamme ulkomaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden määrää, lähetämme nuoria tutkijoita parhaimpiin yliopistoihin ja kehitämme yhteistyötä kansainvälisten yritysten kanssa. TOIMINNAN SUUNTAAMINEN Helsingin kauppakorkeakoulu on korkeimman kauppatieteellisen koulutuksen täyden palvelun tuottaja. Tarjoamme suomen- ja englanninkielistä perustutkinto-opetusta ja tutkijakoulutusta sekä keskitymme erityisesti maisterin- ja tohtorintutkintoihin. Lisäämme kansainvälistä elinikäistä asiantuntija- ja johtajakoulutusta. Akateemisessa tutkimuksessa keskitymme liiketaloustieteeseen ja kansantaloustieteeseen. Valtakunnallisena kauppakorkeakouluna tehtävämme on kehittää kaikkia keskeisiä kauppatieteiden aloja; erityisesti panostamme kansainvälisesti korkeatasoisiin tutkimusryhmiimme. Palvelututkimuksessa ja yritysyhteistyössä toimimme johtavien suomalaisten suuryritysten ja innovatiivisten pk-yritysten sekä kansainvälisten yritysten kanssa. TOIMINTATAPAMME Teemme tieteellistä tutkimusta ja tarjoamme opetusta älyllisen kilvoittelun, ajatuksenvapauden ja aktiivisen osallistumisen hengessä. Toimimme yliopistossamme avoimesti, yhteistyöhenkisesti ja yhteisvastuullisesti. Kokoamme voimia laaja-alaisiin tutkimus- ja opetushankkeisiin. Parannamme henkilöstön työedellytyksiä ja viihtyvyyttä sekä tarjoamme mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja haastavaan yritysyhteistyöhön. Taloudellisen autonomian ja selkeän vastuunjaon avulla vapautamme luovaa energiaa yhteisön kehittämiseen. Annamme tunnustusta laadukkaasta työstä ja luomme myönteisen ilmapiirin, jossa Helsingin kauppakorkeakoulun menestys on koko yhteisön ylpeydenaihe. 2

5 REHTORIN TERVEHDYS SE TAVALLINEN TARINA Yli 90 vuotta Helsingin kauppakorkeakoulu on toiminut kauppatieteen suunnannäyttäjänä Suomessa. Niin myös vuonna 2003 Helsingin kauppakorkeakoulussa tavalliseen tapaan tutkijat tekivät korkeatasoista akateemista tutkimusta, opettajat auttoivat opiskelijoita oppimaan kansainvälisen talouden saloja ja soveltajat edistivät yhdessä johtavien yritysten kanssa liiketoimintaosaamista. Ja tuttuun tapaan vuonna 2003 kansainväliset arvioijat myönsivät uudelleen Helsingin kauppakorkeakoululle laatuakkreditoinnin osoituksena yleislaatumme korkeasta eurooppalaisesta tasosta. Perinteitä kunnioittaen Helsingin kauppakorkeakoulu on osallistunut aktiivisesti suomalaisen talouselämän kehittämiseen. Asiantuntijamme ovat viikoittain osallistuneet painavilla puheenvuoroilla keskusteluun talouden uusista ilmiöistä lehdistössä, televisiossa ja ammattikirjallisuudessa. Erityisen ilahduttavaa on ollut nuorten väittelijöidemme tuoreiden tutkimustulosten runsas esittely mediassa. Akateeminen tutkimus muodostaa yliopiston ytimen. Helsingin kauppakorkeakoulu on erityisen ylpeä tutkijoidensa kasvavasta panoksesta oman alansa kansainvälisissä huippujournaaleissa. Tutkijamme ovat myös saaneet huomattavia luottamustehtäviä arvostettujen lehtien toimituskunnissa ja konferenssien järjestäjinä. Merkittävä uusi avaus tehtiin, kun Helsingin yliopiston, Svenska handelshögskolanin, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Helsingin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen alan yksiköt muuttivat yhteisiin tiloihin, jolloin syntyi laadukas, eurokokoluokan tutkimuskeskittymä. Olemme suomalaisen kauppatieteen edelläkävijöinä siirtyneet pitkällisen valmistelun tuloksena ohjelmapohjaiseen monitieteiseen opetukseen. Ohjelmapohjaisuuden keskeisiä lähtökohtia ovat hyvin suunnitellut monitieteiset opintokokonaisuudet, selkeä työelämärelevanssi, oppimistapahtuman korkea laatu ja opintojen virtaviivaistaminen. Uudet kandidaatti- ja maisteriohjelmat yhdistävät analyyttisen ajattelun, ammatilliset valmiudet ja modernit oppimismenetelmät. Palvelutehtävässä yrittäjyyskoulutus on hallitusohjelman mukaisesti ollut keskeisessä asemassa. Yrityspalvelutoimintomme Helsingissä, Mikkelissä ja Pietarissa ovat erittäin tehokkaita, ja yhteistyötä on laajennettu jo Tallinnaan. Johtamiskoulutuksemme on tavanomaiseen tyyliin palkittu Suomen parhaana kuudennen kerran peräkkäin. Suomalaisessa yliopistotason koulutusviennissä on saavutettu merkittävä virstanpylväs, kun EMBA-kurssiltamme valmistui korealainen johtaja. Yritysyhteistyö sovelletussa tutkimuksessa on syventynyt. Vuosi 2003 oli hyvä vuosi Helsingin kauppakorkeakoululle. Tutustu ja nauti tavallisesta tarinasta tarkemmin sisäsivuilla. Yhteistyöterveisin, Eero O. Kasanen rehtori 3

6 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN STRATEGISET PAINOPISTEALUEET Helsingin kauppakorkeakoulua kokonaisuudessaan kehitetään jatkuvan laadun parantamisen, kansainvälisten vertailujen ja akkreditointien avulla. Lähivuosina kehitetään erityisesti seuraavia kohteita. Strategisten kehittämiskohteiden etenemistä seurataan ja kohteiden valikoimaa tarkistetaan vuosittain. 1. Liiketoimintaosaaminen tietoyhteiskunnassa Teemaa kehitellään vahvuusalueena tutkimushankkeissa, opetuksessa, koulutusohjelmissa, elinikäisessä oppimisessa, tietopalveluissa, yritysyhteistyössä sekä yliopistomme markkinoinnissa ja viestinnässä. 2. Kannustava tutkimusympäristö Tutkijan urapolkua kehitetään houkuttelevaksi. Erityisesti nuorten tutkijoiden tutkimuksen perusedellytyksiä parannetaan. Tutkijoille luodaan tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä tukevia kannustinjärjestelmiä sekä tutkimuskausia. 3. Innostava oppimisympäristö Opintojen suunnitelmallista ohjausta edistetään. Aine- ja kurssivastaavien vastuuta opetuksen kehittämisestä ja laadusta korostetaan. Opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistä vaihtoa tehostetaan. Opetusryhmien tarkoituksenmukaisen koon suunnitteluun paneudutaan. 4. Kehittyvä hallintopalvelu Hallintopalvelujen organisaatiota kehitetään tukemaan tehokkaasti opiskelijan, opettajan ja tutkijan työtä. Hallintopalveluissa sovelletaan parhaita käytäntöjä. Yliopiston henkilöstön hyvinvointi on erityisenä painopistealueena. 5. Helsinki Business Campus Helsinki Business Campus -hankkeen avulla yksiköt sijoitetaan toistensa läheisyyteen ja kehitetään moniroolista asiantuntijaorganisaatiota, jossa asiantuntijat liikkuvat työtehtävissään eri osa-alueiden välillä. Yliopistomme brandi on toimintoja yhteensitova tekijä. Mikkelin Business Campusta kehitetään samoilla periaatteilla. Opetuksen monipuolista vuorovaikutteisuutta ja ongelmalähtöisyyttä lisätään. Kansainvälistä yhteistyötä, virtuaalioppimisympäristöjä ja yrityskontakteja hyödynnetään opetuksessa. 4

7 VUOSI 2003 Vuotta 2003 arvioidessamme voimme olla ylpeitä siitä, että yliopistomme pystyi saavuttamaan kaikki sille asetetut keskeiset tavoitteet. Samanaikaisesti HKKK:ssa on menossa monia perusteellisia uudistusprosesseja, joilla pyritään vastaamaan tuleviin haasteisiin ja ympäristön muutoksiin. Loppuvuodesta päätettiin ohjelmapohjaiseen tutkintorakenteeseen tähtäävän tutkinnonuudistuksen päälinjoista ja uudesta laitosjaosta. Vaikka yksityiskohtainen suunnittelutyö jää pääosin tehtäväksi kuluvana vuonna, tehdyt ratkaisut luovat pohjan ja antavat mahdollisuuksia perusteellisiin ja kauaskantoisiin uudistuksiin opetuksen ja laadun jatkuvaksi kehittämiseksi. Jatkuva kehittämiskohde on ollut yhteistyön syventäminen yliopiston eri sidosryhmien kanssa. HKKK:lla on pitkät ja syvät perinteet yhteistyöstä yritysmaailman ja muiden yhteisöjen kanssa. Tämä uudessa yliopistolaissa aiempaa korostetummin esille nouseva tehtäväkenttä, joka kytkeytyy saumattomasti tutkimukseen ja opetukseen, on keskeisenä teemana tässä vuosikertomuksessamme. STRATEGIAPROSESSI KÄYNTIIN Strategian uudelleenarviointi ja fokusoiminen ovat tarpeen alati muuttuvassa ympäristössä. Joulukuussa yhdessä eräiden keskeisimpien yhteistyökumppaniemme kanssa järjestetty What s New -tilaisuus oli samalla HKKK:n uuden strategiaprosessin lähtölaukaus. Systemaattisen laatutyön yhtenä ilmentymänä EQUIS-laatuleimamme uusittiin kesäkuussa seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Strategiaprosessissa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota EQUIS-arvioinnin tulosten analysointiin ja toimeenpanoon. Hallinnon kansainvälinen benchmarking-hanke jatkui hyvin tuloksin myös kertomusvuonna. TUTKIMUSTOIMINNAN KORKEA TASO Yliopistomme tutkimustoiminta on jatkuvasti laajentunut ja syventynyt samalla kun sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja relevanssi on säilynyt korkealla tasolla. HKKK:n professorit esiintyvät usein julkisuudessa arvioimassa ja kommentoimassa aikamme ilmiöitä, puhumattakaan lehdistöstä ja alamme koulutustilaisuuksista. Monet toimivat myös asiantuntijoina ja neuvonantajina monissa taustaryhmissä. Kansainvälisyys ja eri suuntiin toimivat verkostot ovat arvokas ja luonteva osa tätä kokonaisuutta. Esimerkkinä voidaan mainita tiivis CEMS-yhteistyö (Community of European Management Schools), laaja opiskelijavaihto ja kesällä 2003 järjestetty laaja kansantaloustieteen konferenssi Helsingissä. Tutkimuksella on vahva asema kaikilla HKKK:n laitoksilla. HKKK:n yhteydessä toimivan LTT-Tutkimus Oy:n liikevaihto kasvoi edelleen erittäin haasteellisessa markkinatilanteessa ja yritys on vakiinnuttanut asemansa omilla vahvuusalueillaan johtavana liiketoimintaosaamisen tutkimusyksikkönä. Se aloitti myös tiiviin yhteistyön HAUS kehittämiskeskus Oy:n kanssa. Centre for Knowledge and Innovation Research (CKIR) keskittyy tiedon ja innovaatiotoiminnan tutkimukseen. Venäjän ja Baltian keskus vahvisti edelleen asemaansa lähialueiden liiketoimintaosaamisen vahvana tutkimus- ja koulutusyksikkönä. HKKK:sta valmistui 18 kauppatieteiden tohtoria. Nämä ovat sijoittuneet työmarkkinoille hyvin ja antavat siten vahvan yhteiskunnallisen panoksen tutkimukseen pohjautuvan liiketoimintaosaamisen muuttamisessa yritystemme kilpailukykyä lisääväksi vahvuustekijäksi. HELSINKI BUSINESS CAMPUS LIIKETOIMINTAOSAAMISKESKUS Helsinki Business Campus -alueen kehittämistyötä on jatkettu määrätietoisesti. Vuonna 2003 oli vuorossa kansantaloustieteen oppiaineen muuttaminen uuteen Economicum-rakennukseen, jonne sijoittuivat myös Helsingin yliopiston ja Hankenin kansantaloustieteilijät sekä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT). New Business Center -hautomo on menestynyt vaikeissa olosuhteissa erinomaisesti minimaalisella hautomon infrastruktuuriin kohdistetulla yhteiskunnan tuella. Yhteiskunnan tuki yhtä hautomossa olevaa työpaikkaa kohti on noin euroa, mikä palautuu takaisin moninkertaisesti jo saman vuoden tuloveroina. Erityisen arvokasta uusien yritysten synnyttämiseksi on ollut myös Venture Cup -yhteistyö, jonka puitteissa järjestetään liikeideakilpailuja. HKKK on toiminut aktiivisesti yhteistyökon- HKKK:n lukuvuoden avajaisia vietettiin 5. syyskuuta. Rehtori Eero O. Kasanen pohti avajaispuheessaan koulutuksellista tasa-arvoa ja HKKK:n ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja kyo Elina Seppä käsitteli omassa puheessaan kauppatieteellisen alan valintakäytäntöä. 5

8 sortion synnyttämiseksi kehittämään pääkaupunkiseudulle vahvaa liiketoimintaosaamiskeskusta, jonka pohjana on Helsinki Business Campus -alueen toimijoiden monipuolinen asiantuntemus. Tarkoituksena on alan kauppatieteellistä tutkimusta hyödyntäen ja vahvistaen tukea uusien yritysten syntymistä ja kasvua sekä nopeaa kansainvälistymistä. Pienyrityskeskuksen pitkälle kehitetyt yrittäjyyskoulutus- ja niihin liittyvät muut palvelut sekä kansainväliset yhteistyösuhteet tuottavat merkittävää lisäarvoa toiminnalle. JOHTAMISKOULUTUS ARVIOITU KORKEALLE Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keskeisimpiä elementtejä on elinikäinen koulutus, jossa yliopistollamme on yli 30-vuotiset perinteet. HKKK:n johtamiskoulutuksesta vastaava JOKO Executive Education Oy saavutti omalla alallaan kuudennen kerran peräkkäin ykköstilan Taloustutkimus Oy:n tekemässä asiakastutkimuksessa. MBA-ohjelmia on kehitetty vastaamaan uusia yhteiskunnan ja markkinoiden tarpeita tiivistäen samalla yhteistyötä HKKK:n opetus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Avoin yliopisto on jatkuvasti monipuolistanut tarjontaansa. Mainetta on saavutettu myös kansainvälisellä areenalla MBA- ja JOKOn ohjelmien päästyä arvostetun Financial Times -lehden ranking-listoille maailman arvostetuimpien johdon kouluttajien joukkoon. Tärkeintä ovat kuitenkin jatkuva tutkimukseen pohjautuva uudistumis- ja kehitystyö sekä tyytyväiset asiakkaat. MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Mikkelin yliopistokeskusyhteistyö on keskeinen HKKK:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ilmentymä Itä-Suomen alueella. Korkeatasoisen bachelor-ohjelman toteuttaminen muodostaa yhdessä Pienyrityskeskuksen kanssa Mikkelin toimintojemme ytimen, jonka molemmat osat tukevat toisiaan. Kolmen viikon pituisiin oppimismoduuleihin perustuva koulutus, jonka opetuskieli on englanti, on motivoivaa, innostavaa ja tuloksellista. Opiskelijat saavat korkeatasoisen koulutuksen ohella hyvät kansainväliset valmiudet sekä nykyisen työelämän edellyttämät henkilökohtaiset valmiudet. Valmistuneiden opiskeluajat ovat pysyneet lyhyinä ja työllisyystilanne hyvänä. Lopuksi voidaan todeta, että yliopistomme kansainvälinen yhteistyö on kehittynyt koko ajan myönteiseen suuntaan. Tutkija- ja opiskelijavaihdon edistämisessä ovat suuressa määrin auttaneet eri säätiöiden ja rahastojen myöntämät apurahat sekä saumaton yhteistyö ylioppilaskuntamme kanssa. Kiitän henkilökuntaamme ja yhteistyökumppaneitamme, jotka muodostavat olennaisen osan arvokasta yhteistoimintaverkostoamme, hyvistä tuloksista yhteiskuntamme, talouselämämme ja yliopistoyhteisömme kehittämisestä ja osaavien asiantuntijoiden kouluttamisesta. Esa Ahonen hallintojohtaja 6

9 TAPAHTUMIA HKKK:SSA VUONNA Studia Economica -luento Tieteen päivät, LIIKE-ohjelman esittely Keith Bloisin vierailuluento, Oxford University Jaakko Honko -lectures: Ministeri Vesa Vainion luento Suomella loistava tulevaisuus edessäkin? Professori William T. Ziemban vierailuluento The Stockhastic Programming Approach to Asset Liability and Wealth Management Komissaari Erkki Liikasen luento Ratkaiseeko uusi teknologia Euroopan talousongelmat? Uuden talouden kehitysnäkymiä ja politiikkahaasteita NETS tulevaisuuden verkot -seminaari Professori emeritus David Silvermanin vierailuluento Professori W. Robert Knechelin vierailuluento Malesia-seminaari Dosentti, KTT Timo Summan vierailuluento Humane-seminaari Mobiilimarkkinoinnin ja -markkinoiden te tapäivä Professori Danny Quahin vierailuluento Almost Efficient Innovation by Pricing Ideas Sukupuoli ja valta: organisaatiot liikkeessä -seminaari IRIS 26th Information Systems Research Seminar in Scandinavia th Nordic Workshop on International Research How to Create Globally? Global Competitiveness through Creativity and Innovation -symposium EARIE-konferenssi Professori Curtis J. Bonkin vierailuluento TopTohtoriForum Lukuvuoden avajaiset Johtaja Jukka Ruususen vierailuluento SWOT ja skenaariosuunnittelu Fortumissa FM Sami Hellen vierailuluento Simulointimenetelmät puolustusvoimissa Manager, TkT Markus Kajannon vierailuluento, Nokia Group, Nokian strategiaprosessi Andrew E. Clarkin vierailuluento Looking for Labour Market Rents with Subjective Data Kilpailuetua strategiatyökaluilla -seminaari Professori Kari Lukkan vierailuluento,tukkk Tehdään kaupat -seminaari Pekka Abrahamssonin vierailuluento Joe Nandhukumarin vierailuluento ARENA-messut Liiketoimintaosaamisen tulevaisuus FOORUMI tapahtuma What s New tapahtuma HKKK:n jouluhartaus Taivallahden kirkossa 7

10 PERUSOPETUS Tullessaan hyväksytyksi HKKK:uun opiskelijat saavat kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinnon suoritusoikeuden, mutta he voivat halutessaan suorittaa myös alemman eli kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinnon. Vuonna 2003 kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritti 55 opiskelijaa ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon 378 opiskelijaa. Perustutkintotavoite vuodelle 2003 oli 380 ylempää korkeakoulututkintoa. TUTKINTORAKENNEUUDISTUS HKKK siirtyy koko Suomen yliopistolaitoksen mukana kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen , jolloin uusi, kaikkia koulutusaloja koskeva tutkintoasetus astuu voimaan. Ensimmäisen syklin tutkinto on kolmivuotinen kandidaatin tutkinto ja toisen syklin tutkinto kaksivuotinen maisterin tutkinto. HKKK:n hallitus on syksyn 2003 aikana päättänyt, että uuden tutkintorakenteen mukaiset tutkinnot tulevat olemaan ohjelmapohjaisia. Kandidaatin tutkinto on mahdollista suorittaa viidessä ohjelmassa ja maisterin tutkinto 13 ohjelmassa. Näiden lisäksi Mikkelissä on kandidaattiohjelma ja Helsingissä voi olla erityisiä maisteriohjelmia, joilla tyydytetään työelämästä nouseva koulutustarve. Uusien kandidaatti- ja maisteriohjelmien suunnittelu käynnistettiin kuluneen vuoden aikana. OPISKELIJAVALINTA Helsingin kauppakorkeakouluun KTM-tutkintoa suorittamaan hakeneista 2 154:stä hyväksyttiin 529 eli noin 25 %. Hakijoista 57 % ja valituista 52 % oli naisia. Opiskelupaikan otti vastaan 519 opiskelijaa, joista 51 % oli naisia. Perustason valinnassa suurin osa (374) opiskelijoista valittiin ylioppilastutkintoarvosanojen ja/tai valintakoemenestyksen perusteella. Kaksikymmentä opiskelijaa valittiin englanninkielisen Scholastic Assessment Testin tulosten perusteella, kymmenen ulkomaalaisten erillisvalinnassa ja 23 Avoimen yliopiston opintojen perusteella. Lisäksi valittiin 18 opiskelijaa suoraan tietojärjestelmätieteen pääaineeseen pelkän valintakokeen perusteella lukion ja ylioppilastutkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneiden joukosta. Ns. maisteritason opiskelijavalinnassa 8

11 ARENA-messut, opiskelijoiden ja yritysten kohtaamispaikka, järjestettiin 12. marraskuuta yhteistyössä Hankenin kanssa Helsinki Business Campuksella. yliopistotutkinnon suorittanut saattoi hakea pääainekohtaisessa maisterivalinnassa tai englanninkieliseen tieto- ja palvelutalouden maisteriohjelmaan (Master s Program in Information and Service Management). Tässä valinnassa kelpoisia hakemaan olivat yliopistotutkinnon, yliopistotasoisen tutkinnon tai tietyin edellytyksin myös suomalaisen talouden ja hallinnon ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Pääainekohtaisessa maisterivalinnassa hyväksyttiin 61 ja tieto- ja palvelutalouden maisteriohjelmaan 23 uutta opiskelijaa. Uusista opiskelijoista oli ulkomaalaisia 16. He edustivat Bulgarian, Kanadan, Kiinan, Puolan, Ranskan, Romanian, Singaporen, Turkin, Venäjän ja Yhdysvaltojen kansalaisuuksia. KAUPPATIETEELLISEN ALAN VALINTAYHTEISTYÖ Kauppatieteellisellä alalla koulutusta antavat suomenkieliset yliopistoyksiköt Jyväskylän yliopistoa lukuun ottamatta ovat käyttäneet yhteistä valintakoetta. Kukin yksikkö on päättänyt omista valintaperusteistaan ja koepisteytyksestään. Yksittäinen hakija on kokeen perusteella voinut hakea ainoastaan yhteen yhteistyössä olevista yksiköistä. Lisäksi HKKK:lla ja Turun kauppakorkeakoululla on yhteinen valintamenettely. Siinä hakija voi samalla valintakokeella hakea molempiin yliopistoihin. Suurin osa Helsingin kauppakorkeakouluun hakeneista asetti HKKK:n etusijalle. HKKK:uun tuli valituksi vain ensisijaisesti Helsingin kauppakorkeakouluun hakeneita. Vuonna 2001 aloitettua kokeilua on päätetty jatkaa vuonna Vuoden 2003 jälkipuoliskolla käynnistyi valintakoeyhteistyössä olevien kauppatieteellisten yksiköiden kesken hanke, jossa on tavoitteena siirtyä kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan. Samalla valintakoetta pyritään kehittämään entistä soveltavampaan suuntaan ja siinä pyritään huomioimaan Korkeakoulujen arviointineuvoston ja valtioneuvoston suositukset opiskelijavalinnan kehittämiseksi. YHTEISTYÖ PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLIOPISTOJEN KANSSA Yhteistyö pääkaupunkiseudun yliopistojen kanssa on jatkunut erityisesti JOO-sopimuksen puit- 9

12 teissa. Sopimus antaa Helsingin seudun yliopistojen opiskelijoille oikeuden suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja pääkaupunkiseudun muissa yliopistoissa. JOO-sopimusta käyttävien opiskelijoiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Vuonna 2003 JOO-sopimuksen tarjoamaa mahdollisuutta käytti hyväkseen noin 50 HKKK:n opiskelijaa, kun taas HKKK:ssa opiskeli yhteensä yli 200 JOO-opiskelijaa. Vuonna 2003 solmittiin Suomen kaikki yliopistot kattava sopimus valtakunnallisesta joustavasta opinto-oikeudesta. Sopimus tulee voimaan ja laajentaa opiskelijaliikkuvuuden valtakunnalliseksi. Helsingin yliopiston opiskelijoille räätälöityyn liiketaloustieteen opintokokonaisuuteen (10 ov) vuonna 2002 valitut 120 opiskelijaa suorittivat opintonsa loppuun kertomusvuonna. Näin tekivät myös syksyllä 2002 alkaneen, Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan 30:lle kielten opiskelijalle suunnatun, liiketaloustieteen ja viestinnän kokonaisuuden (20 ov) opiskelijat. OPETUKSEN ARVIOINTI Opetuksen säännöllistä arviointia on toteutettu HKKK:ssa jo yli kymmenen vuotta. Järjestelmää on jatkuvasti kehitetty ja opiskelijoilta kerättävässä palautteessa painotetaan selkeästi opetuksen tärkeimmän tavoitteen ja tuloksen, opiskelijoiden oppimisen, merkitystä. Opiskelijat nähdään opetustilanteessa yhteistyökumppaneina, joiden tulee ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Myös opettajilta on pyydetty arviota siitä, toteutuivatko heidän omat odotuksensa kurssin suhteen. Tavoitteena on tukea opettajia heidän opetuksensa kehittämisessä sekä kehittää opetustiloja ja -laitteistoa uusia tarpeita vastaaviksi. Opettajien antamasta palautteesta toimitetaan tietoa niille yliopiston piirissä työskenteleville henkilöille, joilla on mahdollisuuksia tukea opettajaa hänen esittämällään tavalla tai korjata hänen ilmoittamansa epäkohdat. Opetuksen laadun jatkuvaksi parantamiseksi käytettiin järjestelmää, jossa jokaisesta kurssista vastaa useamman opettajan muodostama suunnitteluryhmä. Lisäksi aineissa on yksi tai useampi professori, joka oli vastuussa joko tietyntasoisesta opintokokonaisuudesta tai tietystä osasta aineen koko opetustarjontaa. Aineen vastuuprofessorit seurasivat opiskelijapalautetta yhdessä aineensa opiskelijaedustajan kanssa. Perustutkintojen laatua ja koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvasti. Vuosittain selvitetään esim. opiskelijavalinnan ja valintakokeen toimivuutta, vastavalmistuneiden mielipiteitä, valmistuneiden työllistymistä ja rekrytoivien yritysten käsityksiä valmistuneista. TAVOITTEENA KANSAINVÄLISYYS HKKK:n tavoitteena on luoda pysyviä suhteita ulkomaisiin yliopistoihin kansainvälisen opiskelija- ja henkilövaihdon varmistamiseksi. HKKK on tukenut opiskelijavaihtoa myös tarjoamalla vaihtoon lähteville opiskelijoille rahastojen ja säätiöiden apurahoja. Keskeisellä sijalla on yhteistyö Euroopan parhaimmistoon kuuluvien CEMS-yliopistojen kanssa. Vuonna 2003 lähti ulkomaille vaihtoon yhteensä 183 KTM-opiskelijaa. Näistä 138 opiskelijaa lähti KTM-vaihto-ohjelman kautta 25 eri maahan. Loput 45 opiskelijaa opiskeli Malesia International Business Programissa. Saapuneita vaihtoopiskelijoita oli 135 yhteensä 26 eri maasta. HKKK:ssa on mahdollista suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinto kokonaan englannin kielellä. Englanniksi haluavat opiskella ulkomaisten opiskelijoiden lisäksi erityisesti sellaiset opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lukio-opintonsa joko ulkomailla tai kansainvälisissä lukioissa. Englanninkielisiä pääainekokonaisuuksia ovat International Business, Finance, Area Studies Programme, Technology Management and Policy, English Business Communication ja International Economics. ITP-OHJELMA Kesällä 2003 jo yhdeksännen kerran järjestettyyn Information Technology Program (ITP) -ohjelmaan osallistui 80 opiskelijaa. Opiskelijat saivat kesän kestävän koulutuksen elektronisen kaupan, digitaalisen median tai verkkoteknologian alaohjelmassa. ITP-ohjelma on suunnattu KTM-, MBA-, JOO- ja vaihto-opiskelijoille. Ohjelman tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa kehitettiin edelleen. Akateemisesti suunniteltujen kurssien ohella järjestettiin runsaasti erilaisia oheistapahtumia, yritysvierailuja sekä vierailuluentoja. Osana yhteistyötä yrityksille tarjottiin myös mahdollisuutta ottaa viiden hengen opiskelijaryhmä tekemään ITP-yritysprojektia kesän ajaksi. Kaikki ITP-ohjelman opiskelijat osallistuivat projekteihin projektikoordinaattoreiden johdolla. Yhteistyöyritysten työntekijät saivat myös osallistua ohjelman kursseille, ja tätä mahdollisuutta hyödynsi kymmenkunta yritysten työntekijää. ITP:n pääyhteistyökumppanit kuluneena vuonna olivat TeliaSonera, Elisa, Metso ja Nokia. 10

13 Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (KY) on erittäin aktiivinen ja järjestää korkeatasoisia opiskelijapalveluita jäsenilleen. Kuvassa opiskelijoita vuosijuhlaviikon riennoissa. OPETUKSEN INNOVAATIOKESKUS Opetuksen innovaatiokeskus (OIK) tukee opetuksen pedagogista kehittämistä, edistää tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttöönottoa opetuksessa, järjestää koulutusta ja koordinoi osaa opettajien koulutuksesta, mm. yliopistopedagogiikka- ja TieVie-koulutusta. MIKKELIN BSCBA-OHJELMA Mikkeli Business Campuksen kauppatieteiden kandidaattiohjelma (Bachelor of Science in Business Administration, BScBA) oli kasvavan kiinnostuksen kohteena sekä opiskelupaikkaa hakevien että laajemmin sidosryhmien piirissä. Vahvasti kansainvälisyyteen perustuva moduulirakenteinen englanninkielinen opetus, jonka pääaineena on kansainvälinen liiketoiminta (International Business), järjestetään pääasiallisesti ulkomaisten vierailevien professoreiden toteuttamana. Syksyllä uutena ohjelmajohtajana aloitti Ph.D. David M. Atkinson. Kandidaattiohjelmassa aloitti 85 uutta opiskelijaa. Valintaperusteita muutettiin muodostamalla neljäs valintaryhmä (ns. avoin väylä), jonka kautta syksyllä opintonsa aloitti ensimmäinen Avoimen yliopiston opintojen perusteella hyväksytty opiskelija. Vuoden aikana toteutettiin 64 business-kurssia ja yhteensä 17 kurssia kuudella eri kielellä. Keväällä kandidaattiohjelmasta valmistui kolme ensimmäistä vuonna 2001 aloittanutta kauppatieteiden kandidaattia. Toimintansa päättävästä BBA-ohjelmasta valmistui viimeinen vuosikurssi eli 82 opiskelijaa. Laadunvarmennusjärjestelmä (Quality Assurance System) vakiintui käyttöön. Keväällä aloitti uusi KTK-opiskelijoiden markkinointitiimi, jonka tehtävänä on ensisijaisesti parantaa Mikkelin KTK-tutkinnon tunnettuutta lukioissa eri puolilla Suomea. Vuoden aikana osallistuttiin EQUIS-akkreditointiprosessiin ja Itä-Suomen yliopistojen alueellisen vaikuttavuuden arviointiprosessiin sekä Mikkelin yliopistokeskuksen valmistelutyöhön. Opiskelijavaihto on keskeinen osa BScBAtutkintoa. Opiskelijavaihtoon lähti Mikkelistä 62 opiskelijaa 29:ään eri yliopistoon. Ulkomaisia vaihto-opiskelijoita vieraili Mikkelin kampuksella yhteensä 120. Vaihtoyliopistoja Mikkelin yksiköllä on yli 50. Mikkeli Business Campuksen kehittämistä jatkettiin ja yhteistyötä Mikkelin eri yksiköiden välillä lisättiin. Vuoden aikana OIK käynnisti yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa TVT:n opetuskäytön strategian toimeenpanon: TVTStrategiaHKKK.pdf OIK osallistui sekä ATK-neuvottelukunnan että henkilöstökoulutustiimin työskentelyyn ja rakensi opetuksen yhdyshenkilöverkostoa. OIK koordinoi myös HKKK:n virtuaaliyliopistotoimintaa ja toimi IT-Peda-verkostossa ja Helsinki Business Campus -virtuaaliyliopistohankkeessa. 11

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu yliopistolaissa

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

5/6/2010. www.ucpori.fi

5/6/2010. www.ucpori.fi 5/6/2010 www.ucpori.fi PORIN YLIOPISTOKESKUS UNIVERSITY CONSORTIUM OF PORI www.ucpori.fi 6 PORIN YLIOPISTOKESKUS 2010 4300 koulutukseen osallistuvaa 1565 tutkinto-opiskelijaa Perustutkinto-opiskelijoita

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 2 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Yliopiston visio ja tahtotila Vaasan yliopistosta valmistuvat tunnetaan hyvistä

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Korkeakoulututkintojen kehittämistarve kauppatieteellisellä

Korkeakoulututkintojen kehittämistarve kauppatieteellisellä Korkeakoulututkintojen kehittämistarve kauppatieteellisellä alalla Professori Ilkka Virtanen Vaasan yliopisto, kaupallis-tekninen tiedekunta Kauppatieteellisen alan valtakunnallinen tapaaminen Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta 2015

Erikoistumisaluevalinta 2015 Erikoistumisaluevalinta 2015 Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi 15.4.2015 Esityksen sisältö Erikoistumisaluevalintaprosessi yleisesti, aikataulu Valintaperusteet, lykkäys ja erikoistumisalueiden

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Yhteyksien rakentaja, alueen kehittäjä ja kansainvälistäjä Neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Kielten tohtoriohjelma

Kielten tohtoriohjelma Kielten tohtoriohjelma 1. Taustaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä on kaksi tohtoriohjelmaa. Kielten tohtoriohjelma on kieliin ja käännöstieteeseen erikoistuville tohtoriopiskelijoille

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 Tietojenkäsittelytieteen laitos Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 kansainvälinen kehitys Ulkoiset paineet yliopistot yhdistyvät yliopistojen ylikansallinen yhteistyö täytyy olla tutkimuslaatua,

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Vaasan kauppakorkeakoulu 1968 Vaasan korkeakoulu 1980 Vaasan yliopisto 1991

Vaasan yliopisto Vaasan kauppakorkeakoulu 1968 Vaasan korkeakoulu 1980 Vaasan yliopisto 1991 Vaasan yliopisto Vaasan kauppakorkeakoulu 1968 Vaasan korkeakoulu 1980 Vaasan yliopisto 1991 Kolme tiedekuntaa: Filosofinen tiedekunta Kauppatieteellinen tiedekunta Teknillinen tiedekunta 2 Suurimpia kauppatieteellisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

KAUPPAKORKEAKOULUT KUNNIAAN

KAUPPAKORKEAKOULUT KUNNIAAN KAUPPAKORKEAKOULUT KUNNIAAN Rehtori Eero O. Kasasen lukuvuoden avajaistervehdys 2.9.2005 KAUPPAKORKEAKOULUT KUNNIAAN Kaikki mitä olet aina halunnut tietää Helsingin kauppakorkeakoulusta, mutta et ole uskaltanut

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk lyhyesti Mikkelin ammattikorkeakoulu on elinikäisen oppimisen korkeakoulu, opiskelijan korkeakoulu, kansainvälinen korkeakoulu, yhteisöllinen korkeakoulu, vahva TKI-korkeakoulu

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Seminaari 17.11.2010 Fulbright Center Anu Virkkunen-Fullenwider Helsingin yliopiston kielikeskus anu.virkkunen@helsinki.fi Esityksen sisältö - Ensin

Lisätiedot

SEFE koulutuspoliittisena toimijana ja vaikuttajana Kokemuksia ja havaintoja koulutusyksikön näkökulmasta

SEFE koulutuspoliittisena toimijana ja vaikuttajana Kokemuksia ja havaintoja koulutusyksikön näkökulmasta SEFE koulutuspoliittisena toimijana ja vaikuttajana Kokemuksia ja havaintoja koulutusyksikön näkökulmasta Professori Ilkka Virtanen Vaasan yliopisto, kaupallis-tekninen tiedekunta SEFEn Liittokokous ja

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Opetustaidon arviointimatriisin tarkoitus on määritellä arviointikriteerit selkeästi ja läpinäkyvästi. Matriisia käytetään tukena opetustaitoa

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus PROFESSORILUENTO Professori Petteri Alho Hydrogeografia ja kaukokartoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Petteri Alho pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua 6.6.2011 Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua Tampereen yliopiston tavoitteena on olla vuonna 2015 kansainvälisesti vetovoimainen ja arvostettu opiskelu, opetus ja tutkimusyhteisö.

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot