LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS"

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS Tilakeskus Länsi-Uudenmaan sh-alueen johtaja hyväksynyt , 25 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

2 TIIVISTELMÄ HUS:n Länsi-Uudenmaan sairaalassa on aloitettu toiminta vuonna 1892 ja E- ja F-siipi on valmistunut vuonna Sairaalan E- ja F-siivessä ei ole tehty peruskorjausta, ainoastaan pintaremonttia on tehty 1980 luvulla. Peruskorjattavissa tiloissa ei ole tällä hetkellä toimintaa. Hankesuunnitelman mukaan E- ja F-siipeen rakennetaan ajanmukaiset tilat päivystysja seurantaosastolle sekä endoskopiayksikölle ja kirurgian poliklinikkatoiminnalle. Uutena toimintana aloittava päivystys- ja seurantaosasto rakennetaan 2. kerrokseen ja sinne sijoitetaan 11 sairaansijaa. Sairaansijoista kuusi on valvontahuoneessa, kahden hengen potilashuoneita tulee yksi ja yhden hengen potilashuoneita kolme. Kahteen yhdenhengen potilashuoneeseen rakennetaan eristysmahdollisuus. Päivystys- ja seurantaosaston tarve on ilmeinen. Osasto tulee toimimaan päivystysalueen, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kodin / hoitolaitoksen puskuriosastona. Seurantaa tai tarkkailua vaativien potilaiden sijoittaminen tälle osastolle vähentää vuodeosastojen kuormitusta. Suunnitelman mukaan ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan tilat endoskopiayksikölle ja polikliinisia tiloja kirurgiselle pientoimenpidetoiminnalle. Endoskopiayksikön tähystysmäärät ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Kirurgisten pientoimenpiteiden määrää voidaan jatkossa lisätä uusissa tiloissa ja siten siirtää paikallispuudutuksessa tehtäviä toimenpiteitä pois leikkaussalista. Tiloihin rakennetaan kolme skopiahuonetta, yksi toimenpidehuone, viisi lääkärin vastaanottohuonetta, potilaiden valmistelu- lepohuone sekä tarvittavat oheistilat. Endoskopiatoiminta sekä kirurgiset pientoimenpiteet tehdään nykyisin poliklinikkatiloissa. Peruskorjauksen yhteydessä vapautuvat poliklinikkatilat tarvitaan vuonna 2011 aloitetun yhteispäivystyksen käyttöön. Uudet sprinkleritilat sijoitetaan suunnitelman mukaan pohjakerrokseen. Uusi ilmanvaihtokonehuone rakennetaan toiseen kerrokseen yksikerroksisen F-osan päälle. Peruskorjattavien ja uudisrakennettavien tilojen hyötypinta-ala on 733,7 hym2 ja bruttolaajuus on 1 244,5 brm2. Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio on (alv 0 %). Hanke on hyväksytty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vuosien investointiohjelmaan euron suuruisena. Suunnitelman mukaan hankkeen rakennustyöt alkavat joulukuussa 2011 ja valmistuvat vuoden 2013 alussa.

3 1 JOHDANTO NYKYINEN TOIMINTA Päivystys- ja seurantaosasto Endoskopiayksikkö ja kirurgian poliklinikka SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN PERUSTELUT E- JA F-SIIVEN TULEVA TOIMINTA JA TILANTARVE Päivystys- ja seurantaosasto Endoskopiayksikkö ja kirurgian poliklinikka Tilantarve SELVITYS HENKILÖKUNNASTA HANKKEEN TILARATKAISUT JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen sijainti, tilat ja laajuus Suunnitellut tilaratkaisut Rakennustekniikka LVI-tekniset työt Sähkö- ja teletekniikka Kiinteät sairaalalaitteet TILAPÄISJÄRJESTELYT JA HÄIRIÖT TYÖMAAN AIKANA HANKKEEN LAAJUUS JA KUSTANNUSARVIO AIKATAULUTAVOITTEET ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA TOIMINTAKULUIHIN...16 LIITTEET: Liite 1 Asemapiirros Liite 2 Pohjapiirustukset, P. krs Liite 3 Pohjapiirustukset, 1. krs Liite 4 Pohjapiirustukset, 2. krs Liite 5 Tilaohjelma Liite 6 Aikataulu

4 3 1 JOHDANTO Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän Länsi-Uudenmaan sairaala sijaitsee osoitteessa Itäinen Rantakatu 9, Tammisaari. Länsi- Uudenmaan sairaalassa on aloitettu toiminta vuonna Sairaala sai nykyisen nimensä vuonna 1999 ja vuoden 2000 alussa sairaalasta tuli osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää. Sairaalan bruttopinta-ala on brm2 ja tilavuus on m3. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen jäsenkunnat ovat Hanko, Inkoo ja Raasepori. Sairaanhoitoalueen jäsenkuntien väestöstä enemmistö on ruotsinkielisiä ja asukasluku on vuoden 2010 lopussa Sairaanhoitoalueeseen kuuluu kaksi sairaalakompleksia: Tammiharjun sairaala on psykiatrinen sairaala ja Länsi-Uudenmaan sairaala on somaattinen sairaala, jossa on 73 sairaansijaa. Länsi-Uudenmaan sairaalan E- ja F-siivet ovat valmistuneet vuonna Peruskorjausta ei kyseiselle alueelle ole tehty, osittainen pintaremontti on tehty 1980-luvun alussa. Peruskorjausta on suunniteltu jo vuodesta Sekä rakennus- että taloteknisesti tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa; lämmöneristys on puutteellinen, kosteusvaurioita on eri puolilla, sähköasennukset eivät täytä nykymääräyksiä, ilmanvaihtojärjestelmä on puutteellinen ja pinnat ovat kuluneet. Peruskorjattavat tilat ovat tällä hetkellä tyhjillään. Tilasuunnittelun tavoitteena on yleispätevyys. Tiloja tulee voida käyttää eri tarkoituksiin kulloistenkin toiminnallisten linjausten mukaisesti. Peruskorjattaviin tiloihin sijoitetaan endoskopian yksikkö ja elektiivisen poliklinikan (lähinnä kirurgian) toimintoja, päivystys- ja seurantayksikkö sekä uudet jätetilat. Tilat varustetaan ajanmukaisesti, lisätään hygieniatiloja ja eristyskäyttöön soveltuvia huoneita. Hanke kuuluu HUS:n vuosien investointiohjelmaan. Hankkeeseen on varattu ko. investointiohjelmassa euroa vuodelle 2011, euroa vuodelle 2012 ja aikaisemmin on kulutettu euroa. Koko hankkeelle yhteensä on varattu euroa. Investointiohjelma on päivitetty Peruskorjattavien tilojen bruttopinta-ala on 1 143,4 m2 ja hyötypinta-ala on 712,3 m2. Uudisrakennettavien tilojen bruttopinta-ala on 101,1 m2 ja hyötypinta-ala on 21,4 m2. Hankesuunnittelun yhteydessä on laadittu turvallisuusselvitys.

5 4 2 NYKYINEN TOIMINTA Länsi-Uudenmaan sairaalassa on 4 vuodeosastoa, joissa on yhteensä 73 sairaansijaa. Lisäksi eri erikoistoiminnoilla on yhteensä 23 sairaansijaa. Erikoisala/Yksikkö Osastot vuonna 2011 Sairaansijat vuonna 2011 Kirurgia 1 25 Sisätaudit (sis. keuhkosairaudet) 1 30 Päiväkirurgia 1 8 NaLa + KNK 1 10 Yhteensä 4 73 Tämän lisäksi: Dialyysiyksikkö 12 Erikoislääkepoliklinikka, kotisairaanhoito 2 Tehostettu valvonta 4 Päiväkirurgia (leikkausta varten valmistautuville potilaille) 5 Yhteensä 23 Eri erikoisalojen osasto- ja poliklinikkatoiminnan lisäksi Länsi-Uudenmaan sairaalassa on leikkaus- ja anestesiatoimintaa, fysioterapiaa sekä tukitoimintoina HUS -Röntgenin ja HUS -Laboratorion tarjoamat palvelut. 2.1 Päivystys- ja seurantaosasto Tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan sairaalassa ei ole päivystys- ja seurantaosastoa. Seurantaosastoa tarvitaan, jotta päivystysalueen kuormitusta voidaan vähentää. Nykyisin päivystyksestä tulevat potilaat joutuvat odottamaan pitkään päivystyspoliklinikalla. Monet potilaat joudutaan siirtämään sisätautien tai kirurgian vuodeosastoille, vaikka oikeampi sijoituspaikka olisi perusterveydenhuollon vuodeosasto tai vastaava. 2.2 Endoskopiayksikkö ja kirurgian poliklinikka Tällä hetkellä sairaanhoitoalueen endoskopiatoiminta on sijoitettu poliklinikan tiloihin. Länsi-Uudenmaan sairaalassa on aloittanut toimintansa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon alueellinen yhteispäivystys. Päivystyskäynnit lisääntyvät moninkertaisesti, joten koko nykyisen poliklinikan tilat tarvitaan yhteispäivystyksen käyttöön. Tämän vuoksi endoskopiatoiminnat joudutaan siirtämään toisiin tiloihin. Vuosina 2009 ja 2010 tähystystoimenpiteinä on Länsi-Uudenmaan sairaalassa tehty noin 1200 kpl GI-tähystyksiä (gastro-intestinaali = mahasuolikanava). Näistä noin puolet on ollut mahalaukun ja loput paksusuolen tähystyksiä. Bronkoskopioita (keuhkoputken tähystys) on suoritettu noin 100 vuodessa. 3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN PERUSTELUT Länsi-Uudenmaan sairaalan E- ja F-siiven peruskorjaus on ollut pitkään ajankohtainen ja ensimmäiset suunnittelut peruskorjauksesta aloitettiin jo vuonna E- ja F-siiven tiloissa on aiemmin toiminut muun muassa synnytystoiminta, joka kosteusvaurion

6 5 vuoksi siirrettiin vuonna 2005 M-siipeen, jolloin nyt peruskorjattavat tilat jäivät tyhjilleen. Toiminnallisten muutosten myötä E- ja F-siipeen ollaan sijoittamassa 2. kerrokseen päivystys-seurantaosasto ja 1. kerrokseen endoskopian yksikkö sekä elektiivisen poliklinikan tiloja. Tilasuunnittelun tavoitteena on yleispätevyys, jolloin tiloja voidaan käyttää eri tarkoituksiin kulloistenkin toiminnallisten linjausten mukaisesti. Peruskorjaushankkeen yhteydessä rakennetaan ilmastoinnin parantamiseksi uusi iv-konehuone, jonka sijainti tulee olemaan yksikerroksisen F-osan päällä. P-kerrokseen tehdään sprinkleritilat. Tarveselvitysvaiheessa on ollut esillä uuden jätehuoneen rakentaminen P-kerrokseen. Tässä hankkeessa ei rakenneta uutta jätehuonetta vaan sekä 1. että 2. kerroksen tiloihin rakennetaan jätteiden välivarastointitilat, joista jätteet haetaan erilliseen ulkona sijaitsevaan keräyspisteeseen. Sairaalan E- ja F-siipi on valmistunut vuonna Tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa. Vuosien varrella tiloissa on tehty osittainen pintaremontti 1980 luvun alussa. Tilat ovat rakennus- ja taloteknisesti huonossa kunnossa, rakenteissa on kosteusvaurioita, ulkovaipan lämmöneristyskyky on puutteellinen, ikkunoiden kunto on huono, pinnat ovat kuluneita ja vaikeasti puhtaina pidettäviä. Sähköasennukset eivät täytä nykymääräyksiä. Ilmanvaihtojärjestelmän koneet on sijoitettu kellaritiloihin, tuloilman jäähdytys puuttuu samoin energiakustannuksia säästävä lämmön talteenotto. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen väestöennuste ikäryhmittäin Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Ikä 0 14 Ikä Ikä Ikä Ikä 75 + Yhteensä e e Länsi-Uudenmaan väestö on iäkkäämpää kuin koko maassa keskimäärin. Yli 65 vuotiaita on noin 20 %, kun koko maassa heitä on 17 %. Länsi-Uudenmaan kunnista Hangon väestö on iäkkäin ja nuorin väestö on Inkoossa. Länsi-Uudellamaalla iäkkäiden ihmisten osuus tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Iäkkäiden ihmisten määrällä on vaikutusta päivystyspoliklinikan toimintaan. Potilaiden seurantatilojen puutteen vuoksi heidät siirretään vuodeosastoille, jolloin vuodeosastojen kuormitus lisääntyy. Seurantaa vaativat potilaat eivät ole aina erikoissairaanhoitotasoisen vuodeosastohoidon tarpeessa. Perusterveydenhuollolla ei ole mahdollisuuksia ottaa vastaan seurantaa vaativia potilaita akuutissa vaiheessa, koska perusterveydenhuollon hoitoosastolla ei ole lääkäripäivystystä viikonloppuisin. 4 E- JA F-SIIVEN TULEVA TOIMINTA JA TILANTARVE 4.1 Päivystys- ja seurantaosasto E- ja F-siiven toiseen kerrokseen rakennettava päivystys- ja seurantaosasto tulee toimimaan puskuriosastona päivystysalueen, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kodin/hoitolaitoksen välillä. Potilaiden siirtäminen päivystyksestä seurantaosastolle on aiheellista niissä tilanteissa, kun potilaan tila vaatii tarkkailua ja seurantaa, mutta vuodeosastoilla ei ole tilaa. Päivystyspoliklinikalta siirtyy potilaita seurantaosastolle myös silloin, kun potilaan tila ei täytä sairaalaan ottamisen kriteereitä. Osa potilaista odottaa vapautuvia paikkoja perusterveydenhuollon puolelta tai muita jatkohoitojärjestelyjä. Lyhytkestoista hoitoa vaativia potilaita voidaan sijoittaa seurantaosastolle. Tällaisia ovat muun muassa potilaat, joille aloitetaan laskimonsisäinen antibioottihoitohoito, johon liittyy myös hoitovasteen arviointi. Osasto on osa alueen yhteispäivystystoimintaa, joka on alkanut maaliskuun 2011 alussa. Seurantaosaston avaamisella on vähentävä vaikutus sisätautiosaston suoritemääriin.

7 6 Seurantaosaston hoitoajat ovat lyhyitä, jolloin potilasvaihtuvuus on suuri. Seurantaosaston hoitopäiväarviot sekä keskimääräinen hoitoaika-arvio Seurantaosasto E 2020E Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika vrk 1-2 vrk 4.2 Endoskopiayksikkö ja kirurgian poliklinikka E- ja F-siiven ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan tilat endoskopiayksikölle sekä poliklinikkatilat kirurgiselle pientoimenpidetoiminnalle. Endoskopiayksikön tähystysmäärät ovat vuosien varrella aikalailla vakiintuneet ja määrä on viime vuosina ollut noin 1200 vuodessa. Paksusuolen tähystysten määrä tulee todennäköisesti kasvamaan, koska sairaalassa on jonkin verran tehty paksusuolen varjoainekuvauksia. Väestön seulonta ulosteen veren suhteen lisää myös jonkin verran paksusuolen tähystyksiä. Cystoskopiatoiminta (virtsarakon tähystys) on suoritettu osin leikkaussalitiloissa. Poliklinikan videoendoskooppinen toiminta mahdollistaa virtsarakon tähystysten siirtymisen vähitellen endoskopiayksikköön. Virtsarakon tähystyksiä on noin parisataa vuodessa ja oletettu lisätarve on sata vuodessa. Toimintalukuarviot pohjautuen vuoden 2010 toimintalukuihin Toimintaluvut E 2020E Endoskopia Toimenpidepoliklinikka (arvioitu määrä) Lähde: Cressida Nykyisin kirurgisen poliklinikan ensiavun toimenpidehuoneessa on tehty varsin runsaasti paikallispuudutuksessa tapahtuvia toimenpiteitä. Polikliinisesti tehdään lisäksi urologisia toimenpiteitä muun muassa vasektomioita (siemenjohtimien katkaisu). Polikliinisissa tiloissa on jatkossa tarkoitus tehdä myös suonikohjujen ruiskutusta. Leikkaussalikapasiteetin lisäämiseksi tulevaisuudessa myös osa esimerkiksi käsikirurgisista toimenpiteistä kuten rannekanavan aukaisu, voitaisiin tehdä paikallispuudutuksessa poliklinikan toimenpidehuoneessa. 4.3 Tilantarve Päivystys- ja seurantaosastolle suunnitellaan 11 sairaansijaa, joista kuusi on seurantapaikkoja osastolla olevassa valvontahuoneessa. Valvontahuoneeseen, 6 sairaansijaa, tulee jokaiselle potilaspaikalle monitorointimahdollisuus, yksi kiinteä nosturi kahta potilaspaikkaa kohden, työpiste 1-2 hoitajalle, tilaa potilasvaatteiden säilytykselle sekä säilytystilaa hoitomateriaalille ja elvytysvälineistölle. Valvontahuoneen läheisyyteen tulee WC-tila, jossa on riittävästi tilaa rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkuvalle potilaalle.

8 7 Kahden hengen potilashuoneita on yksi ja yhden hengen huoneita on kolme. Yhdenhengen huoneista kahteen tulee eristysmahdollisuus. Kaikkien potilashuoneiden yhteyteen tulee WC-/suihkutilat. Eristyshuoneen sulkutilaan on mahduttava sänky. Tutkimus-/vastaanottohuoneita tulee yksi. Lisäksi osastolle tulee toimistotilaa, varastotilaa, huoltohuone, lääkehuone, henkilökunnan taukotila sekä tarvittavat oheistilat. Endoskopiayksikköön tulee kolme tutkimushuonetta; bronkoskopiat, GI-tähystykset ja cystoskopiat. Bronkoskopiahuonetta voidaan käyttää myös muiden tähystysten tekoon. Potilaat tulevat tähystyksiin pääasiallisesti polikliinisena potilaana, mutta joskus myös vuodeosastoilta. Tutkimushuoneissa tarvitaan riittävästi tilaa potilaan lisäksi yhdelle lääkärille ja kahdelle hoitajalle. Tilaa tarvitaan myös laitteille sekä säilytystilaa tutkimusvälineille ja hoitotarvikkeille. Tutkimushuoneissa, joissa käytetään formaliinia näytepalojen säilömiseen jatkotutkimuksia varten, tarvitaan vetokaappi. Huoneissa tarvitaan paineilma- ja happiliitännät. Tutkimushuoneista on yhteys potilaan pukeutumistilaan. Tutkimushuoneiden yhteyteen tulee WC- /suihkutiloja. Valmistelutilassa/lepohuoneessa voidaan antaa potilaalle rauhoittavaa ja/tai kipuja poistavia lääkkeitä, bronkoskopiapotilaille myös esilääkitystä. Tutkimusten jälkeen potilaita seurataan 2-4 tuntia. Jokaisella potilaspaikalla on monitorointimahdollisuus sekä happi- ja imupisteet. Liikuntaesteisten liikkuminen huomioidaan. Poliklinikalle tulee lääkärin vastaanotto/toimistotiloja viisi. Huoneissa tutkitaan potilaita ja tehdään pieniä toimenpiteitä. Huoneessa työskentelee usein sekä lääkäri että avustaja. Apuvälineille tarvitaan tilaa. Tiloja käytetään myös lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työpisteinä vastaanottotoiminnan lisäksi. Toimenpidehuoneessa tutkitaan potilaita ja tehdään pieniä toimenpiteitä lääkärin vastaanotolla usein avustajan läsnä ollessa. Toimenpiteissä käytetään paikallispuudutusta. Säilytystilaa ja tilaa instrumenttipöydälle tarvitaan. Huoneesta pitää olla yhteys potilaan pukuhuoneeseen. Toimistotiloissa tarvitaan riittävästi säilytystilaa ja laskutilaa sekä ATK-työpisteitä. Potilaiden ilmoittautuminen tapahtuu osastonsihteerin toimistoon. Yhteisinä tiloina endoskopiayksikölle ja poliklinikalle tulee potilaiden odotustila, joka toimii myös päivähuoneena. Potilailla on usein mukana saattaja. Yhteisiä tiloja on potilaiden pukuhuone, varastotilat, siivoustilat, jätteiden välivarastointitilat, lääkehuone sekä huoltohuonetilat. Lukitussa, kulunvalvotussa lääkehuoneessa säilytetään lääkkeitä, annostellaan potilaiden lääkkeet ja sekoitetaan antibiootteja vähäisessä määrin. Huoltohuone on 2-osainen, jossa puhdas ja likainen puoli on erikseen. Puhdastila on ylipaineistettu ja likainen tila on alipaineistettu. Puhdastilaan sijoitetaan endoskooppien kuivauskaapit. 5 SELVITYS HENKILÖKUNNASTA Päivystys- ja seurantaosaston valmistuttua on sairaanhoitajavakanssien tarve 13. Vakansseista ainakin puolet voidaan siirtää muista sairaanhoitoalueen yksiköistä, lähinnä sisätautiosastolta ja kirurgian osastolta. Myös paikallisen terveyskeskuksen vastaanotto-osastolta vapautuu henkilökuntaa. Päivystys- ja seurantaosastolla toimivat lääkärit eivät ole kokoaikaisesti yhdessä yksikössä vaan heidän toimenkuvaansa kuuluu päivystys- ja seurantaosastolla työskentelyn lisäksi työskentely sairaalan muissa yksiköissä. Endoskopiatoiminta sekä elektiivinen poliklinikkatoiminta siirtyy uusiin tiloihin nykyisistä poliklinikan tiloista. Endoskopiayksikössä nykyisin työskentelevä henkilöstö siirtyy uusiin tiloihin. Sairaanhoitajia on 2-4.Tähystyksiä tekevät lääkärit työskentelevät endoskopiatoiminnan lisäksi myös muissa yksiköissä. Uusiin tiloihin siirtyminen ei vaadi muutoksia henkilöstörakenteeseen.

9 8 6 HANKKEEN TILARATKAISUT JA TEKNINEN TOTEUTUS Tilasuunnittelulle on asetettu tavoitteeksi yleispätevyys. Peruskorjattuja tiloja tulee kulloistenkin toiminnallisten linjausten mukaisesti voida käyttää eri tarkoituksiin. Toiminnan suunnittelu on edennyt osatyöryhmittäin, joihin käyttäjät ovat nimenneet edustajat. Hankesuunnittelutyöryhmä on tuottanut kustannusten määrittämiseksi alustavan suunnitelman rakennustapaselostuksineen sekä rakennus- että erikoissuunnitelmien osalta. 6.1 Hankkeen sijainti, tilat ja laajuus Peruskorjausalue sijaitsee Raaseporin kaupungissa Tammisaaressa Länsi- Uudenmaan sairaalan E- ja F-siiven ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sekä F- osan P-kerroksessa liitteenä olevan asemapiirroksen ja pohjapiirrosten mukaisesti. Ensimmäisen ja toisen kerroksen peruskorjauksen lisäksi muutostöitä tehdään F-osan P-kerroksessa nykyisessä iv-konehuoneessa noin 25 m² alueella. Uudisrakennettavaan osaan toisen kerroksen tasolle E-osan jatkeeksi 1-kerroksisen F- osan päälle rakennetaan iv-konehuone sekä uusia henkilökunnan tiloja. Peruskorjattavien tilojen laajuus on 712,3 m² hyötypinta-alaa ja 1143,4 m² bruttopintaalaa, uudisrakennettava tila on 21,4 m² hyötypinta-alaa ja 101,1 m² bruttopinta-alaa. Kustannusarvion perustana olevat suunnitelmat Hankesuunnittelutyöryhmä tuotti kustannusten määrittämiseksi alustavan suunnitelman rakennustapaselostuksineen sekä rakennus- että erikoissuunnitelmien osalta. Myös kiinteistä sairaalalaitteista on tehty suunnitelma ja laiteluettelo. 6.2 Suunnitellut tilaratkaisut Peruskorjattavan tilan ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan tilat endoskopiayksikölle sekä poliklinikkatilat kirurgiselle pientoimenpidetoiminnalle. Toiseen kerrokseen rakennetaan päivystys- ja seurantaosasto. Endoskopiayksikön tiloissa tähystystoimenpiteisiin tarkoitetut skopiahuoneet on sijoitettu käytävän toiseen päähän, kauimmaksi ulko-ovesta, ja niiden läheisyyteen sekä huoltohuoneet että lääkehuone. Potilaiden odotustila on käytävän keskivaiheilla. Potilaiden valmistelu- / lepohuone on lähellä osaston kansliaa potilaiden tarkkailun helpottamiseksi. Henkilökunnan taukotila on osaston kanslian vieressä. Lääkäreiden vastaanottotilat ja hoitajien kanslia sekä toimenpidehuone pukuhuoneineen on sijoitettu käytävän toiseen päähän. Varasto-, jäte- ja siivoustilat ovat lähellä osastolle tulevaa ovea, logistiikan helpottamiseksi. Osastosihteerin huone on ensimmäinen huone ulkooven läheisyydessä. Osastosihteeri opastaa potilaita. Päivystys- ja seurantaosastolla valvontahuoneeseen on suora kulkuyhteys ulkoovelta. Potilashuoneista kolme, joista kahdessa on eristysmahdollisuus, on samalla puolella käytävää kuin valvontahuonekin. Yksi potilashuone on käytävän toisella puolella kuten myös potilaiden päiväsali ja lääkäreiden vastaanottotila. Osastonkanslia on vastapäätä valvontahuonetta ja lääkehuoneeseen on yhteys sekä osaston kansliasta että käytävältä. Huoltohuone on sijoitettu lähelle valvontahuonetta. Jäte- ja siivoustila on lähellä eristyshuoneita. Varastotilat ovat lähellä ulko-ovea. Henkilökunnan taukotila on sijoitettu yksikerroksisen F-osan päälle samoin uusi iv-konehuone.

10 9 Poistumistienä käytettävä portaikko sijaitsee peruskorjausalueen keskivaiheilla. osastoilla olevat jätehuoneet toimivat jätteen välivarastointitiloina, joista jätteet noudetaan riittävän usein. 6.3 Rakennustekniikka Nykytilanne Länsi-Uudenmaan sairaalan E- ja F-siivet on rakennettu vuonna Alueella on tehty osittainen pintaremontti 1980-luvun alussa. Peruskorjattavan rakennusosan kantavat ulkoseinät ovat siporexia. Sisällä kantavat pystyrakenteet ovat tiiltä ja betonia. Tasorakenteet ovat teräsbetonia. Sisäväliseinät ovat pääosin rapattuja, tasoitettuja ja maalattuja tiiliväliseiniä. Rakennuksen ulkoverhouksena on rappaus. Vesikatto on puurakenteinen, kantavana rakenteena alapuolinen teräsbetonilaatta. Vesikatteena on konesaumattu kuparipelti. Rakennus- ja taloteknisesti E- ja F-siiven kunto on huono ja ratkaisut vanhentuneita. Piha-alueen salaojitus ja viemäröinti ovat huonokuntoisia ja putkistoissa on esiintynyt tukoksia. Kellarin perusmuurin kosteudeneristys on puutteellinen, jonka takia vesivaurioita on aiheutunut kellariin. Kellarin poistumistienä toimivan ulkoportaan ja sen tukimuurien betonirakenteet ovat murtuneet useista kohdista. Ulkoseinien ulkopinnan rappaus sekä mahdollisesti myös seinämuuraus on halkeillut ja ulkoseinien lämmöneristävyys on puutteellinen. Ulkoikkunat ovat huonokuntoisia ja lämmöneristävyydeltään heikkoja. Myös yläpohjan lämmöneristävyys on riittämätön. Toisen kerroksen poistumistieporras ei täytä nykyisiä poistumistieportaalle asetettuja vaatimuksia. Ulkopuoliset työt Piha-alueella uusitaan salaojitus sekä sadevesiviemäriputkistot kaivoineen. Uusittava järjestelmä liitetään E- ja F-siiven metsän puoleista sivustaa kulkevaan sadevesiviemäriin. Samalla uusitaan kellarin ulkoseinien vedeneristykset ja asennetaan uusi lisälämmöneristys. F-siiven kellarin ulkoportaan rakenteet sekä kellarin ulko-ovi uusitaan. Toisen kerroksen poistumistieportaan ulko-oven päälle rakennetaan sadekatos oven ja uusittavan betoniportaan sääsuojaksi. E- ja F-siiven ulkoseinät lisälämpöeristetään ulkopuolelta mineraalivillalla, joka päällystetään 3-kerrosrappauksella. Seinärakenteen lisäeristämisen vuoksi ulkoseinien alaosiin rakennetaan paikalla valettu teräsbetoninen sokkeliverhous. E- ja F-siiven kellarin seinä- / perusmuuri veden- ja lämmöneristetään. F-osan päädyssä olevaa sisäänkäyntikatosta muokataan ulkoseinän mittamuutosten edellyttämin osin runkorakenteen säilyessä. Sisääntuloalueen pintarakenteet uusitaan.

11 10 E- ja F-siiven ikkunat uusitaan. Uudet ikkunat tehdään sisään aukeavina, kaksipuitteisina, sisemmät puitteet kaksinkertaisella umpiolasielementillä varustettuja ja puurakenteisia, ulkopuite alumiiniprofiilia yksinkertaisin lasein, karmit ulkopuolelta alumiiniverhoiltuja ja puurakenteisia. Ulkonäöltään ikkuna-aukkojen syvyys, syvennysten pielien rappauspinta ja vesipelti rakennetaan alkuperäisen kaltaisina. E- ja F-siiven vanhan yläpohjan lämmöneristävyyttä parannetaan puhaltamalla vanhan lämmöneristeen päälle mineraalivillakerros; räystäällä noin 150 mm ja harjan kohdalla noin 300 mm. Nykyiset vesikatteen alla olevat rakennusaineiset iv-kanavat puretaan. Vesikatolle tehdään lämmöneristystyön ja rakennusaineisten kanavien purun vaatimat työaukot. Vesikaton alle rakennetaan uudet lämmöneristetyt iv-kanavat sekä puurakenteiset kulkusillat. Räystäs pidennetään ulottumaan n. 500 mm ulkoseinäpinnan ulkopuolelle. Räystäsrakenteet vesikouruineen sekä syöksytorvet uusitaan. Vanhaa vesikatetta jatketaan uudella pellillä räystään jatkospituuden verran. Uudisrakentamisen osalla F-osan nykyinen vesikate puisine tukirakenteineen, sekä palopermanto ja yläpohjan lämmöneristeet, puretaan koko F-osan ulkoseinien väliseltä alueelta uudisosan rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Vanhan kantavan paikalla valetun laatan yläpuolelle rakennetaan uudisosaa varten uusi välipohjarakenne, jonka kantavana rakenteena on ontelolaatasto. Ontelolaatasto rakennetaan, koska vanhan yläpohjan betonilaatan kantavuus ei ole riittävä uudisosan aiheuttamille kuormille. Ontelolaatasto asennetaan koko puretulle ulkoseinien väliselle alueelle. Uudisosan runko tehdään teräsrakenteisena. Ulkoseinät ovat peltipintaisia eristevillaelementtejä, joiden julkisivuverhouksena on mineraalivilla ja 3-kerrosrappaus. Yläpohjan rakenteena on kantava teräspalkisto, jonka päälle asennetaan kantava teräsprofiilipelti, lämmöneristeet ja vesikaton puu- ja peltirakenteet. Vesikate on konesaumattua kuparipeltiä vanhan mallin mukaisesti. Uudisosan ja E-osan vesikatot yhdistetään toisiinsa liikuntasaumalla. Sisäpuoliset työt Nykyisiä kantavia ja ei-kantavia muurattuja väliseiniä puretaan toiminnallisten muutosten vaatimilla alueilla. Kantavien seinien purku aiheutuu pääasiassa uusien oviaukkojen teosta ja huonetilojen muutoksista. Vanhoja oviaukkoja levennettäessä ja uusia oviaukkoja tehtäessä vanhaan kantavaan tiiliseinärakenteeseen, aukkojen yläpuoliset rakenteet tuetaan paikalla valettavilla teräsbetonipalkeilla. Vanhat poistettavat oviaukot muurataan umpeen kantavana tiilirakenteena korvaamaan uusien aukkojen aiheuttama rakenteiden heikentyminen. Toisesta kerroksesta poistettavat kantavat väliseinät korvataan teräspalkeilla ja betonipilareilla. Nykyisen 2. kerroksen teräsbetonisen poistumistieportaan päälle rakennetaan uusi nykyisten vaatimusten ja säädösten mukainen teräsbetoninen porras. Pohjakerroksessa puretaan nykyisen käytöstä poistuvan iv-konehuoneen laitteistot ja kanavat lvi-suunnitelman osoittamassa laajuudessa. Uudet täydentävät väliseinät tehdään pääosin tiilimuurattuina, rapattuina ja tasoitettuina seininä, liittyvien säilyvien seinien mukaisesti. Kokonaan uudet väliseinät ovat levyrakenteisia äänieristettyjä seiniä. Vesijohto- ja sähköasennukset tehdään pääosin seiniin upotettuina asennuksina. Kosteat ja märät tilat laatoitetaan lattiasta alakattoon, altaiden taustat laatoitetaan; laatoitusten alle vedeneristys. Peruskorjausalueen ei laatoitetut seinät tasoitekorjataan ja uusintamaalataan.

12 11 Peruskorjausalueella uusitaan kaikki nykyiset ovet, alakatot, tilojen pintarakenteet sekä kiintokalusteet. Uudet huoneovet ovat muovilaminaatti- tai viilupintaisia laitosovia, karmit puisia, tehdasmaalattuja ja ruostumattomasta teräksestä tehdyillä törmäyssuojilla varustettuja. Käytäväovet ovat laminoiduin lasein lasitettuja teräsprofiiliovia, uudet palo-ovet lasiseinineen tehdään tyyppihyväksyttyinä teräsprofiili-/palolasirakenteina. Suunnitelmissa A-merkinnällä varustetut ovet ovat oviautomatiikalla varustettuja sekä KVmerkinnällä varustetut ovet sähköisesti kulunvalvottuja. Suunnitelmissa osoitettuihin huonetiloihin asennetaan puu- tai teräsrakenteiset väliseinäikkunat, lasitus 8 mm:n laminoiduin lasein. Uudet alakatot ovat pääosin avattavia akustoituja kipsilevyalakattoja, alakatottomilla alueilla (rakennuksen ulkoseinävyöhykkeet) tehdään vaimennusverhous koolattuna välipohjaan kiinnitettynä rakenteena mahdollistamaan uudet sähköasennukset. Lattiapäällysteenä yleisesti vahaustarpeeton PUR-pintainen muovimatto tai vastaava enomeerimatto, matto nostetaan seinälle jalkalistaksi tai käytetään hitsattavaa muovista jalkalistaa. G1- ja G2-luokitelluissa tiloissa mattona staattista sähköä purkavat matot maadoituksin. Kylpyhuoneissa ja vastaavissa tiloissa on liukuestemuovimatto. Luonnossuunnitelmissa yhtenäisellä viivalla esitetyt kalusteet kuuluvat uusina rakennusurakkaan tai rakennuttajan erillishankintoihin ja katkoviivalla merkityt ovat erikseen käyttäjän hankinnassa. Varusteet uusitaan yleisen sairaalatason mukaisesti. 6.4 LVI-tekniset työt Rakennuksen E- ja F-siipi on LVI-tekniikaltaan alkuperäisessä kunnossa. LVIasennukset hankealueella puretaan ja uusitaan kokonaisuudessaan. Rakennuksen 2. kerrokseen rakennetaan uusi ilmanvaihtokonehuone. Pohjakerroksen sprinklerihuoneeseen asennetaan uusi sprinklerikeskus. Sprinklerikeskuksessa varaudutaan koko rakennuksen varustamiseksi sprinklerillä tulevaisuudessa. Hankealueen tilat sprinklataan F-osan kellaritilat mukaan lukien. Alueella ei nykyisin ole höyry- ja lauhdeverkostoa. Hankesuunnittelun yhteydessä todettiin, ettei niiden rakentaminen ole tarkoituksenmukaista. Lämmitysjärjestelmä Nykyiset patterit ja näkyvillä olevat lämpöjohdot puretaan ja uusitaan. Patterit varustetaan termostaattisin patteriventtiilein. Lämpöjohdot liitetään kellarissa nykyisiin lämpöjohtoihin. Ilmanvaihdon lämmitysputket johdetaan iv-konehuoneesta kellariin, missä ne liitetään nykyisiin verkostoihin. Vesijohdot ja viemärit Nykyiset laitteet putkistoineen puretaan. Uudet vesijohdot liitetään kellarin putkitunnelissa nykyisiin johtoihin. Vesikalusteet kuten sekoittajat ja pesualtaat uusitaan. Viemärit uusitaan. Rakennuksen ulkopuolelle, syöksytorvien alle, asennetaan sadevesikaivot. Sadevesiviemärit ja nykyinen peruskorjausalueen koillispuolella sisäpihalla sijaitseva sadevesikaivo liitetään nykyiseen sadevesiviemäriverkostoon.

13 12 Ilmanvaihtojärjestelmä Vanhat ilmanvaihtokoneet ja kanavistot päätelaitteineen puretaan. Hankealueelle rakennetaan kokonaan uusi ilmanvaihtojärjestelmä, jota varten 2. kerrokseen rakennetaan uusi iv-konehuone. Ilmanvaihtokonehuoneeseen asennetaan molemmille kerroksille oma tulo- / poistoilmakone. Ilmanvaihtokoneet varustetaan nestekiertoisilla lämmöntalteenotoilla sekä jäähdytyksillä. Vetokaappeja (4 kpl) varten asennetaan vesikatolle erilliset huippuimurit. Säädettävällä paineistuksella varustettavaa eristyshuonetta varten ilmanvaihtokonehuoneeseen asennetaan oma LTO-kone, jolla ohjataan tilan painesuhdetta tarpeen mukaan. Jäähdytysjärjestelmä Uuteen iv-konehuoneeseen asennetaan vedenjäähdytin. Vedenjäähdytin palvelee kahta tuloilmakonetta ja yksittäisiä jäähdytyspuhaltimia. Nestejäähdytin asennetaan vesikatolle iv-konehuoneen läheisyyteen. Erillisiä jäähdytyspuhaltimia asennettaan mm. lääkehuoneisiin sekä teletilaan ja huoltohuoneisiin. Sairaalakaasujärjestelmä E- ja F-siiven sairaalakaasuverkosto uusitaan kokonaisuudessaan. Uudet kaasujohdot liitetään nykyisiin verkostoihin kellarin putkitunnelissa. Molempiin kerroksiin asennetaan 2 kpl pikasulkukaappeja. Painevahtikaappi asennetaan 2. kerrokseen. Automaattinen sammutusjärjestelmä Sprinklerihuoneeseen tuodaan katualueelta oma sprinkleritonttivesijohto. Sprinklerijärjestelmä on vesisumujärjestelmä. Rakennusautomaatio E- ja F-siiven vanha valvontajärjestelmä (DDC) puretaan ja uusitaan kokonaisuudessaan. Ilmanvaihtokonehuoneeseen tulee uusi alakeskus, johon liitetään tarvittavat kenttä- sekä järjestelmälaitteet. 6.5 Sähkö- ja teletekniikka Purku- ja siirtotyöt Kaikki nykyiset sähköasennukset puretaan. Nykyiset Siemensin DECT-tukiasemat (1 kpl/kerros) puretaan ja asennetaan takaisin lähelle nykyistä sijoituspaikkaansa. Sähkötekniset liittymät Normaali- ja varavoimalla varmennettu sähkönsyöttö liitetään rakennuksen nykyisiin jakeluihin. Uusia jakokeskuksia syöttävät nykyiset nousukeskukset sijaitsevat kellarikerroksessa. Kaapelointireittinä toimivat alakattojen yläpuolella ja tekniikkatunneleissa kulkevat sähköarinat.

14 13 Sähkönjakelu Nousujohdot asennetaan TN-S-järjestelmän mukaisesti. Johtotiet toteutetaan kaapelihyllyillä ja kouruilla. Turvasyöttöverkon kaapeleina käytetään palonkestäviä kaapeleita. Maadoitukset Maadoitusjärjestelmään liitetään kaapelihyllyt, johtokanavat, iv-kanavat ja metalliputkistot sekä standardien vaatimat metalliosat ja -rakenteet. Potentiaalintasauskiskoja asennetaan sähkö- ja teletiloihin, G1-lääkintätilaluokan huoneisiin sekä ilmanvaihtokonehuoneeseen. Potentiaalintasauskiskot liitetään rakennuksen nykyiseen maadoitusjärjestelmään. Valaistus- ja pistorasia-asennukset Valaistus toteutetaan pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla varustetuin loisteputkivalaisimin. Tiloihin asennetaan valopisteitä toiminnan tarpeiden mukaisesti. Valaistuksesta noin 1/3-osa liitetään varavoimaan. Tiloihin asennetaan valo- ja pistorasiapisteitä toiminnan tarpeiden mukaisesti. Turvasyöttöverkkoon liitetään osa aulan valaistuksesta. Poistumistievalaistus Turva- ja opastevalaisimia asennetaan voimassa olevan standardin mukaisesti poistumisteille. Kaapeloinnit tehdään palonkestävillä kaapeleilla. Tiedonsiirto- ja viestintäjärjestelmät Tiedonsiirtojärjestelmä toteutetaan yleiskaapeloinnin avulla. Järjestelmä liitetään rakennuksen nykyiseen yleiskaapelointijärjestelmään. Sisältää seuraavat järjestelmät: - Lähiverkko (LAN) aktiivilaitteet ja järjestelmät - Langaton lähiverkko (WLAN) aktiivilaitteet ja järjestelmät - Langallinen puhelinjärjestelmä ja siihen liittyvät päätelaitteet (HUS Tietotekniikka) - Langaton puhelinjärjestelmä (DECT) ja päätelaitteet (HUS Tietotekniikka) Osastoille toteutetaan keskuskuulutusjärjestelmä omalla alavahvistimella, johon osastojen kaiuttimet liitetään. Järjestelmä liitetään rakennuksen nykyiseen keskuskuulutusjärjestelmään. Radionkuuntelumahdollisuus toteutetaan laajentaen nykyistä järjestelmää. Potilasradiot toteutetaan osana hoitajakutsujärjestelmää (HUS Tietotekniikka). TV-antenniverkko toteutetaan laajentaen nykyistä antenniverkkoa. Kutsujärjestelmät Rakennukseen suunnitellaan sairaalajärjestelmä laajentamalla nykyistä hoitajakutsuviestintä-potilaspuhelinjärjestelmää. Ovipuhelinjärjestelmä toteutetaan osastojen käyntioville. Rakennukseen asennetaan sivukelloja. Järjestelmä liitetään rakennuksen nykyiseen ajannäyttöjärjestelmään.

15 14 Sisäänpyyntökojeita ja varattuvaloja asennetaan erikseen sovitusti huonetilojen oville. Valvonta- ja turvajärjestelmät Hätäkuulutukset toteutetaan keskuskuulutusjärjestelmän kautta. Paloilmoitinjärjestelmä toteutetaan osoitteellisena järjestelmänä. Ilmaisintyyppinä käytetään monikriteeri-ilmaisimia varustettuna kantaäänihälyttimillä. Kantaäänihälyttimiä 1kpl/huonetila. Järjestelmä liitetään rakennuksen nykyiseen järjestelmään yhteensopivalla alakeskuksella. Palohälytystieto välitetään henkilökunnalle osoitetietona hoitajakutsujärjestelmän käytävänäytöillä sekä kanslioihin sijoitettavilla näyttölaitteilla. Savunpoiston ohjausjärjestelmällä ohjataan paikallisesti porrashuoneiden savunpoistoluukkuja. Muutoin tilojen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan mekaanisesti käsin avattavien ikkunoiden ja ovien kautta. Henkilöturvajärjestelmän vastaanottimet asennetaan kaikkiin huonetiloihin, joihin ulkopuolisilla henkilöillä on pääsy. Videovalvontajärjestelmä sisältää IP-valvontakamerat yleisötiloissa ja lääkehuoneissa. Kamerat liitetään omaan tallentimeen, joka liitetään nykyiseen valvomoon yleiskaapeloinnilla. Potilaiden seurantaa varten asennetaan eristystiloihin valvontakamerat. Kameroilla välitetään kuvaa valvontatilan valvontamonitoreihin ilman tallennusta. Kulunvalvontajärjestelmä kattaa alueelle johtavat ovet. Kulunvalvontaan liitetään lisäksi kanslioiden ja lääkehuoneiden ovet. Kulunvalvontaovet on esitetty liitteenä olevissa pohjapiirustuksissa. Järjestelmä liitetään rakennuksen nykyiseen kulunvalvontajärjestelmään. Sähkölukitus liitetään kulunvalvontaan. 6.6 Kiinteät sairaalalaitteet 1. krs Endoskopiayksikkö Skopiahuoneet varustetaan kattokeskuksilla joita on yksi jokaisessa huoneessa. Kattokeskuksilla tuodaan potilaan välittömään läheisyyteen tähystyksissä tarvittavien laitteiden tarvitsemat kaasu- ja sähköyhteet. Skopiahuoneet varustetaan lisäksi tutkimusvalaisimilla ja formaliinityöskentelyn vuoksi vaadittavilla vetokaapeilla. Valmistelutila varustetaan tutkimusvalaisimella. 1. krs Poliklinikka Vastaanottohuoneet varustetaan tutkimusvalaisimilla. Toimenpidehuone varustetaan kattokeskuksella. Kattokeskuksella tuodaan potilaan välittömään läheisyyteen toimenpiteissä tarvittavien laitteiden tarvitsemat kaasu- ja sähköyhteet. Toimenpidehuone varustetaan lisäksi toimenpidevalaisimella ja formaliinityöskentelyn takia vaadittavalla vetokaapilla. 1. krs Endoskopian ja poliklinikan yhteiset tilat Siivous- ja jätehuoneet varustetaan tilojen mukaan suunniteltavilla RST- kalusteilla.

16 15 Likainen huoltohuone varustetaan desinfioivalla huuhtelulaitteella, läpiantoisella sairaalavälineiden pesukoneella, kahdella läpiantoisella skooppien pesukoneella, kaatoaltaalla sekä tilan käyttöön suunniteltavilla RST- kalusteilla. Puhdas huoltohuone varustetaan kahdella skooppien kuivauskaapilla sekä sairaalavälineiden kuivauskaapilla. Lääkehuone varustetaan lämpökaapilla sekä lääkkeiden kylmäsäilytykseen tarkoitetuilla lääkejääkaapilla ja lääkepakastimella. 2. krs Päivystys- ja seurantaosasto Potilashuoneet ja eristyshuoneet varustetaan tutkimusvalaisimilla. Siivous- ja jätehuoneet varustetaan tilojen mukaan suunniteltavilla RST- kalusteilla. Valvontahuone varustetaan tutkimusvalaisimilla, joita on yksi per potilaspaikka. Valvontahuone varustetaan lisäksi potilasnosturilla, jossa on nostoliikkeen lisäksi sekä pitkittäis- että poikittaisliike. Potilasnosturi palvelee kahta potilaspaikkaa. Huoltohuone varustetaan desinfioivalla huuhtelulaitteella, lämpimällä alusastiakaapilla, näytejääkaapilla ja kaatoaltaalla sekä tilan käyttöön suunniteltavilla RST- kalusteilla. Lääkehuone varustetaan lääkkeiden kylmäsäilytykseen tarkoitetulla lääkejääkaapilla. Tutkimushuone varustetaan tutkimusvalaisimella. 7 TILAPÄISJÄRJESTELYT JA HÄIRIÖT TYÖMAAN AIKANA Rakennustyömaalle käynti tulee ulkokautta, ei sairaalatilojen kautta. 8 HANKKEEN LAAJUUS JA KUSTANNUSARVIO Hanke käsittää kaksikerroksisen E-osan ja yksikerroksisen F-osan peruskorjauksen ja toiminnalliset tilamuutokset. Lisäksi rakennetaan F-osan päälle uusi ilmastointikonehuone ja henkilökunnan tiloja 21,4 m2 hyötypinta-alaa ja 101,1 m2 bruttopinta-alaa. P- kerroksessa noin 25 m2 alueella tehdään rakennustöitä sprinklerikeskuksen rakentamiseksi nykyisen ilmanvaihtokonehuoneen tilalle. Hankesuunnitteluvaiheen tietojen perusteella Länsi-Uudenmaan sairaalan E- ja F- siiven peruskorjauksen kustannusarvio on maaliskuun 2011 kustannustasossa (alv 0 %). Kustannukset jakaantuvat seuraavan erittelyn mukaisesti: B1 Rakennuttaminen ja suunnittelu B2 Rakennustekniset työt B3 LVIA-työt B4 Sähkötyöt B5 Rakennuttajan erillishankinnat Yhteensä Aiemmin vuosina , ennen kuin hanke keskeytettiin, hankkeelle on kohdistunut kustannuksia , jotka eivät sisälly yllä olevaan laskelmaan.

17 16 Hankkeen hyötyala on 733,7 hym2 ja bruttoala 1244,5 brm2. Kustannukset ovat / hym2 ja / brm2. 9 AIKATAULUTAVOITTEET Hankkeen toteutussuunnitteluvaihe, joka sisältää urakkalaskennan, käynnistyy hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Aikataulusuunnitelman mukaan rakennustyöt aloitetaan joulukuun 2011 lopulla ja työt valmistuvat marraskuussa Kohde otetaan tarveselvityksen mukaisesti käyttöön vuoden 2013 alussa. Hankesuunnitteluvaiheen aikataulu on liitteenä. 10 ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA TOIMINTAKULUIHIN Peruskorjauksen jälkeen hankkeeseen kuuluvien yksiköiden sisäisen vuokran arvioidaan olevan euroa vuodessa. Tilat ovat yhteensä 733,7 hym2. Tilat jakautuvat päivystys- ja seurantaosastolle sekä endoskopia- ja poliklinikkayksikölle seuraavasti; päivystys- ja seurantaosasto 314,9 hym2, jonka vuokra on euroa vuodessa ja endoskopia- ja poliklinikkayksikkö 418,8 hym2, jonka vuokra on euroa vuodessa. HUS-tasolla hanke nostaa tilakustannuksia euroa vuodessa. Vaikutukset henkilökunnan palkkoihin, tarvikekuluihin ja palveluiden ostoon Hoitohenkilökunnan määrä lisääntyy 4 vakanssilla, joten henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan vuodessa. Lisäksi henkilöstöä tullaan siirtämään eri yksiköiden välillä, mutta sillä ei ole toimintakuluvaikutuksia. Palveluiden ostojen arvioidaan lisääntyvän vuodessa, joista sairaanhoidollisten palvelujen ostot muodostavat , sisältäen myös laboratorio- ja röntgenpalvelut. HUS-Desikon palvelujen ostot ovat vuodessa. Lääke- ja hoitotarvikkeiden kustannusten arvioidaan kasvavan vuodessa. Vaikutus toimintakuluihin Suoritemäärien kasvun myötä toimintatuottojen arvioidaan kasvavan vuosittain , joista päivystys- ja seurantaosaston osuus on ATK-laitteet hankitaan HUS-Tietotekniikan kautta leasingsopimuksella. Kalustehankintoihin on varattu vuodelle 2012.

18

19

20

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA T E R V E Y S K E S K U S

RUOVEDEN KUNTA T E R V E Y S K E S K U S RUOVEDEN KUNTA T E R V E Y S K E S K U S HAMMASHOITOLAN UUDET TILAT HANKESUUNNITELMA 20.10.2015 TIIVISTELMÄ Ruovedellä toimii tällä hetkellä kahden hammaslääkärin, neljän hoitajan ja suuhygienistin hammashoitola.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3 Kohde ja sen sijainti Msk 2 Merisotilaankatu 2, 00160 Helsinki Katajanokka, kortteli 8015, tontti 2, tontin pinta-ala

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 Rakennustapaselostuksen päiväyksen jälkeen siihen mahdollisesti tulevat muutokset, lisäykset ja täsmennykset merkitään viimeiselle

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRI hyväksynyt 16.7.2009, 103 HUS Tilakeskus 3.7.2009 VUODEOSASTON PERUSKORJAUS 6. KERROS, KORVAKLINIKKA

SAIRAANHOITOPIIRI hyväksynyt 16.7.2009, 103 HUS Tilakeskus 3.7.2009 VUODEOSASTON PERUSKORJAUS 6. KERROS, KORVAKLINIKKA HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS sairaanhoitoalueen johtaja SAIRAANHOITOPIIRI hyväksynyt 16.7.2009, 103 HUS Tilakeskus 3.7.2009 SILMÄ KORVASAIRAALA VUODEOSASTON PERUSKORJAUS 6. KERROS, KORVAKLINIKKA HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Modernia kaupunkiasumista

Modernia kaupunkiasumista Modernia kaupunkiasumista Turun Kreijari Helsinginkatu 13 Kiinteistön yleiset tiedot Asuntoja 50 kpl Lämmitys Kaukolämpö Kiinteistötyyppi Kerrostalo Autopaikkoja Koti lähellä Aurajokea Irtaimistovarasto

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA. HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA ARKKITEHDIT 1:1

HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA. HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA ARKKITEHDIT 1:1 HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA ARKKITEHDIT 1:1 LÄHTÖKOHTATIEDOT KIINTEISTÖTIEDOT Sijainti Osoite Kaupunginosa

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Terveyskampus hanke toteutusaikataulu

Terveyskampus hanke toteutusaikataulu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Liite 2: Terveyskampus hanke toteutusaikataulu Ylä-Savon SOTE:n kiinteistöt Iisalmi 2015 2015 2015 2015 2015 elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu sisäilmaselvityksen läpikäynti

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus PPSHP valtuusto 10.11.2016 Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Esityksen sisältö 1. Lasten ja naisten sairaala 2. Ydinsairaala 3. Tukipalvelukeskus

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio Renovation Center, EU-day 21.9.2016 Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio MARK LivingLabhankkeen materiaalia Toimenpiteet Osallistuminen suunnittelukokouksiin Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Perusturvakuntayhtymä Akseli www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminta ja muistisairaiden lyhytaikainen intervallihoito ssa, Yh 30.9.2015 142 Yksi vuodeosasto, esitetyn rakenneuudistuksen hyödyt ja tavoitteet Laadukkaan vuodeosastotoiminnan

Lisätiedot

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51 P T S 2017-2046, euroina KOHDE Vapaat kohteet As-m2: 4889,5 As-kpl: 78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 YHTEENSÄ YHTEENSÄ eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

TAMPEREEN ASUNTAMAANRINNE

TAMPEREEN ASUNTAMAANRINNE TAMPEREEN AUNTAMAANRINNE Asuntamaanrinne 1, KARTTA A OY TAMPEREEN AUNTAMAANRINNE AEMAPIIRRO VUOREKEN PUITOKATU TALO B TALO C TONTTI 2 TALO A TONTIN RAJA LEII JÄTE- KERÄY P-LAITO AUNTAMAANRINNE T AJO TONTILLE

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Asunto Oy Vaasan Punostie 5

Asunto Oy Vaasan Punostie 5 Asunto Oy Vaasan Punostie 5 PUROLA, Punostie 5 Vaasa BOBÄCK, Snoddvägen 5 Vasa TAITEILIJAN NÄKEMYS KUVA VIITTEELLINEN Arvioitu valmistuminen: kevät 2015. Uppskattad färdigställning: våren 2015. Myllykatu

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 RAASEPORI Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Högbenintie 30, 10350 Meltola Myyntikohde: Sijainti Raaseporissa, sijaitseva 8,337 ha sairaalakiinteistö. Kohde käsittää Meltolan

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Kunnossapito-ohjelma Kaunialan sotavammasairaala 12.07.2006 Oletusversio

Kunnossapito-ohjelma Kaunialan sotavammasairaala 12.07.2006 Oletusversio Kerrostalot F31 Ulkoseinät Julkisivujen laastipaikkauskorjaukset F31 Ulkoseinät B-talon elementtisaumojen 6500 F31 Ulkoseinät Julkisivujen kuntotutkimus Ikkunoiden ulkopintojen huoltomaalaus F34 Julkisivun

Lisätiedot

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Tuurnankatu 15 D 15 33270 TAMPERE p.0400-480761 email seija.hirvikallio@dnainternet.net y-tunnus 1140642-8 Tampereen Pienteollisuustalo Oy/Rakennusvaihe V Hankesuunnitelma

Lisätiedot