15, n n. e t o. s k. a i. s i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15, n n. e t o. s k. a i. s i"

Transkriptio

1 ! K Ä K Ä l Sysy T s ll l o p s Soml s o p l o h r l p p m r p A S S E S K U O J TAR , 399 U s! , 5-, s m s h o s K R l h!! //24 6 GB s ol v y B G DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120)(* RAJATON NETTI PUHE VIESTIT Tämä Smsg Adrod älyphl rjo losv h/lsh! Slä 4 äyö, 5 Mpx mr, hos 1 GHz sor. Trjos jo oh! Kv oo C850-1KW Kolvy 750 GB, ssms 6 GB. Il Clro 1000M -plydprosssor HD LED -äyö, Blooh v4.0, HD WEB-mr svojssll. USB 3.0, 2x USB 2.0 por, HDMI. Mcrosof Wdows 8 -äyöjärjslmä. T 24. H lm lymää 149 *) Ks rmm lymädo s.7 s Ko psl or s r h s h Y KAUPAN PÄÄLLE LE TORNIASENNUSSARJA A psss osjll (rvo 49)! 899-, , 9 7 Kvsrmp T61270 ProTx-vsrmp hllävrs vs vr. OpSsjärjslmä prhmm hod. Sl Sysm lähs ääöä vs vr. Erys ohjlm mj vsolosh vr. Ajsomo j prmp hll vr. Aoms vsohjlm v hyvä vslos. Täyömäärä 7 g. o s o L m /. r r Pso L60460FL OpSs hllävrsmp ps ll pyyrllä. Täyömäärä o 6 g. Erglo o A++. Msm losops o 1400 rr./m. LCD-äyö roo ohjlm ms, jäljllä olv psj j vl jsj. Rss rls psohjlm r slll mm. p 20 m ohjlm 3 g pyymääräll. Tsrä, d s j TUOHI MsrCrd -s Os y, ms ososs s TUOHELLA Tovlom s vhdll myymälöä. Trjos vomss vr rä rävä ää s (ll os m). 1/s. 10 srässä. K ososs jll vosmsomll TUOHELLA s osoll 10 ms srssä. Ms srä jl lhooms 5 /. TUOHEN ms äyösä ms oro j l sopmshoj mss. TUOHI MsrCrd o sväl ms- j looor. TUOHEN odll vosoro ls 1500 : äyössä olvll looll o 21,1 %. Lsss o äyy 3 : rbororo (08/13) j sä o homo s lhooms. TUOHI o jv loo, s o vomss osss, j s myöää Nord Rhos Som Oy, Nhsll 3 G, Espoo. Loorj o , oro o 3 : rbororo +12 % j lhooms o 5 dss, vosms. SUOMALAISTEN PUOLELLA Trmm yhysdo j lsää rjos ososs

2 KÄÄK! Sysy l Hol pos Elro ohjs Hlpos vv s Tlvs 210 lr h! 399 Sälöps ZFC21400WA Erglo o A+. Tlvs o 210 lr. Pssho o 14 g/vr. M o ys or. Sääöjl. h! h! 499 Ergsääsävää l voss Sälöps WHM31112 Erghos A++ -lo sälöps msll rmosll. Ssävlo j lv s. Käyölvs o 310 l. M: K 91,6, L 118, S 65,2 cm KAUPAN PÄÄLLE Kylmäl Crry coolr (rvo 59). h! h! h! h! 299 Jääppps Jääp j psm lämpöl säädävssä rs. Elro lämpölohjs j LED-äyö psmll. Koo pp o LowFros. CrsprBox osdl säädävä vhslo. Jääp lvs o 215 l j psm 94 l. Erglo o A+. M: K 186, L 60, S 65 cm. Sälöps öp HSA32520 Erglo o A+. Käyölvs o 298 l. 2 lor. Vls. Loll. M: K 86, L 110, S 72,5 cm.

3 Llll h! h! LED-ssävlo h! h! Jääpp K13820SD Erglo o A+. Käyölvs o odll so 390 l. Elro ohjs j lämpölsääö pll. SprCoolpjäähdyysp pr lrvd sälyvyyä. Ovhyllyssä yyläs räs mllrs. Ks lsooppsoll losvdävää vhs-/ hdlmälo. M: K 185, L 60, S 63 cm. Tlvs 390 lr lr Ivrromprssor MlFLow slämpö slämpö Jääpp Vphv hlpo ov s. Elro ohjs j äyö ovss vä lämpölsäädö äväs. MlFlow -slämpö. Erä äyävä LED-ssävlo (pylväs). Tlvs o 350 l. Erglo o A+. M: K 180, L 60, S 64 cm. Jääplo NoFros om sls sls oo pss pss h! h! Jääppps RT22FARADWW Koo ppss o om NoFros l sä rvs sl. Tws jääploll vlms hlpos jääpl. Erä yyläs LED-ssävlss sä jääpss, ä psmss. Jääp lvs 181 l j psm 53 l. Erglo o A+. M: K 154,5, L 55,5, S 64 cm. Somls sos h! h! Pspp F751 Psm äyölvs 65 l. Vps sjov. 3 volo. Erglo o A+. M: K 84,7, L 49,4, S 49,4 cm.

4 Trjosho h! h! Thy somls somls öö öö Aspso A-ps-, vs- j rglo. 5 psohjlm, 3 lämpöl. Thy somls öö. Ajs j 30 m. Kslvy o lsävrs. h! h! Pso W1713 Po ormp, äyömäärä mx. 6 g. 9 ps- j rosohjlm. Los rr./m. Ylvoms hlj. WrCorolvsrvjärjslmä. M: K 85, L 59,5, S 63,4 cm. Thy sämää jop 20 V Ivrr-mooor h! h! Pso Koss o hlj j sävä Ivrr-mooor. Täyömäärä o 6 g. Los o 1400 rr./ m. Rmp o hllävr Dmod -rmp jo sääsää vd lms. Krm lämmysvss sää. Näyö roo ps dsymssä. h! h! h! h! Täyömäärä o o 6,5 6,5 g g 499 Pso AWE9040 Täyömäärä o odll sr 6,5 g. Los o 1200 rr./m. Erglo o A++, pslos o A j vslos o B. Todll so j slä äyö roo jäljllä olv psj j sä vo vl myös jss. Koss o s äyöä hlpov ohjlm mm. 60 m 40 s päväspsohjlm j 15 s rjopyyohjlm jo sääsää homvs rg Pso Losops o 1000 rr./ m. Täyömäärä o 5,5 g. Erglo o A+ j pslos o A. Us r psohjlm mm. pps. Koss o js. P loh loh Los 1000 rr./m rr./m

5 KÄÄK! Sysy l Ss r h! h! 349 Pölypsso UlrCpc -mr Tvsä & Tyhjä -omoll pölysälöö ry pöly j ros vo p vs ps j yhjää s jäl vvoms j sss ros-s. Pölypsso pölymr UC ALL FLOOR Pölypsso mr jo pölysälö o odll ävä j vvo yhjää. Imr äyää o hlj j mllyävä phmä. Lrod, mps pyörä, lv vvoms j hljss. Slll o o- j sälyyspd. Erä phds posolm HEPA H13 -llrg-sodmll. Elro hosääö. M l-/mosl j prsl. Imho o 300 W j s pysyy vo. Vär o p. Thos pölypsso dll mr h! h! h! h! h! h! Pölymr UTT7920 APTICA Jv hos m mlsylo - sos. Psävä Hp posolm sod ph posolm. Sl ll od poll. Wssl-lsl, prsl, p rbosl, ro-, sl- j hrjsl. Tlsoopp mp. h! 99 Pölymr U2410 Msm mooorho 1800 W. Msm mho 180 W. Svoslovs 7,2 mrä. h! h! 249 Eolog mr mr phds phds vähää vähää yhä yhä hyv hyv pr, pr, sähöä sähöä mmä mmä lv lv l l Pölymr S2121 Erä v r. Thy sämää 20 äyövo. Mooor phmä äysys. Elro 6-por hosääö. Slc-äävms. Tho 1600 W. ArCl -sod. HyCl-pölypss olvs 4,5 l, om HyClos-hygslj. Tomsäd 9 m. Ros pd poj mro. Vär: Ms. Vrs-mr Ergorpdo ZB2929P Johdoo, ldv, rä mopol mr. Imro l, pöydä, äppämsö j. Ud ho mooor j v pä om-j. Irrov äsos j jovlo mvov äyöäs. Rossälö o hlppo yhjää. Vär o p. Pölymr Ulrslcr Gr K oj hljs mr. Ääho o v 61 db. Psävä Hp H12 -sod sä vs j äärsy r. Hyvä ädsj j 31 psl hlpov äyöäs. Svoslovs 12 mrä. Kmpyörä v hljs lms. * ) Klj-lh 6/2011, Råd&Rö 6/ /2011 ( * 6/2011 ( *

6 KÄÄK! Sysy l Hlpo r h! h! 119 Vls äsä -pos mä hs h o sm h! h! 39 /o Sylsvojsrj 39 Mrolo lo MS23F301EAW/EE EE Mrollo olms pssä v v ss ypsys. Elro jvl LED-äyölä. Emlo ssäp pr hyg j sävyyä. Tlvs 23 l. M: K 27,5, L 49, S 37,5 cm. Vd EEWA3230 Hlppo äyää jop yhdllä ädllä. Iso vsmäärä äyö. Irrov sod. 360 johdoo ls. Lväphd EAT3230 Igro sämpyläl. Slä mrvloll vrs p: sls, dll lämmys j syys. Irrov mrrjo. Elro phos ss. Trvll, vlä p. Khv EKF3230 Irrov sodspplo (1 x 4). Vsmäärä äyö. Tpplo. Aom vrrs. Lämpölvy rmo po. 3/2012 h! h! 99 h! h! 45 Khv Syl TKA8631 Värvhohdo ms vlo. Irrov vssälö, om vrrs, js j hlppo äyää. Sm srj Klj-lhd svoj TKA8011/TKA8013 (03/2012) ss. s. Ysr r prrjoo h! h! , Mlr MMR08A1 M o 0,8 l: soslho, jo sää ops. Tho o 400 W. Ho spl, vhs, yr, jso j lh, vlms hlpos pso sä mjos j v mdos vhdo sm. cpcco vr. Mlm smmä smmä prrjo o o vsll vsll vlysologll, jo jo psää hoärsyys hoärsyys jäh jäh h! h! 149 Pro SmrCorol Clssc Vspsävä, olmosjomlmä, hlppo phds josv vd ll. P prrvoj rmmr. Yhd ls 40 m johdoom äyö. Smr Fol -sosrävro. Pro CoolTc 2s W & Dry Mv olmosjomlmä ho j r jo. Thos p horvoj vmsljä. LED-äyö oso so sä phdss j mlo l. Jop 45 m johdoo prrjo. Thos ldv lmo. L äy 1 ss. 5 m pls rää yh jor. Drmologss s j S Hlh Allc -lo hyväsymä. * ) TYYTYVÄISYYSTAKUU Sll 60 PÄIVÄN PALAUTUSOIKEUDEN, mäl ol yyyvä osms os. L lsää yyyväsyyss j sh lvs os: hp://www.bosch-hom.f/o/rovlmss.hml

7 Lm oollss Sos mll! mll! h! h! 49 C2-05 Komp ls. 2 äyö. Hlppo j op pääsy yhsö- j sähöposomoh. Alosäymä pvlpls vo äyää Fcboo j Twrä sä so rls lpävys j w. Msso sä FM-rdo. VGA-mr. Ms myös msor. 69 Lgom blooh lo hf-omoll SHB7000 Kl ms j hlls phl lgoms ällä rä mvll blooh - srololl. Erom ohvms j phmä orvyyy vv äydlls äyömvd. 79 UUTUUS Tl hdll r lymäll h! h! 199 Opms L5 II dl sm Todlls sääsöä phllsss! Tässä Adrod älyphlmss o s SIM-orp l vo äyää phlmss h r lymää (sm. yömro j prvmro). Slä 4 ossäyö j 5 Mpx mr. Sv ms j vlos. REILU REILUh! h! 5 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120) H lm lymää 139 LUMIA 520 //24 REILU REILUh! h! 10 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 252) //24 H lm lymää 269 REILU REILUh! h! 24 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 576) H lm lymää //24 LUMIA 520 s hsmp älyphl rjo sll äydlls Wdows Pho 8 äyöoms dllsmmss hposs. Erä hrä 4 ossäyö sos vo äyää phl jop äsllä ysllä. Sä o 5 Mpx mr ysodllsll dglsll lssllä, lm No Ms plvl, 1 GHz sydsor, HERE poplvl, msorp sä pljo m. h! h! 199 LUMIA 620 Älyäs ssälä j päälä. Wdows Pho 8 -äyöjärjslmä, 3,8 Clr Blc äyö, ä sopv mool j r värvhohdo vhdvll orll. Thos plydprosssor, 5 mgpsl mr omrsll sä Cmgrph j Smr Shoo -omoll, NFC, lm vgo, Mcrosof Offc j pljo m. Sprsos Adrod 4.1 älyphl o mooll oh slällä 4,3 Spr AMOLED+ äyöllää sä mopol omol plydprosssor, NFC sä 8 mgpsl mr. "N o vros äys rjoms. " Rjo 4G 29,70 //6 Norm. 34,50 / ( * Rjoms phl ormlhs om m- j lphllym Rjoms s- j mlmdvsjä ormlhs om mphllym Rjoms dosro DNA: hppopss vross (4G LTE-vro lll jop 150 Mb/s). K j om Smsg S4 y l dsd! Vms Adrod (JllyB) -äyöjärjslmä, sr j slä 5 ossäyö Gorll Glss 3 -lsll sä 13 Mpx mr. Vo ohj phl osm r, sllä s s ss, ääs j ls. Dl Cmrll vo yhdsää - j mrll o v ä myös vj pääs sm v. S Hlh -omo s pysymää rvä j oss. Ksävää yylyyä! yylyyä! REILU REILUh! 9 50 //24 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 228) H lm lymää Tässä sävää äyöö (IP67) slss Glxy Xcovr II älyphlmss o Adrod 4.1 äyöjärjslmä, slä 4 m äyö, 5 mgpsl mr sä plydprosssor. Tyylyyä, jo ro! * ) Smsg Glxy Xcovr 2 10/ DNA Rl 24 -sopmsll + DNA Rjo 4G 29,70//6 (orm. 34,50/). Avsms 0 (orm. 3,90). Lymä ssälää om ormlhs phl, s- j mlmdvs sä dosrro. Vdophl omss 0,20/m. Sopmsd oosh 1039,20. Tls j 24 jäl osss vomss olv hso msll hll. E pos lymävhdo yhydssä ä os vho DNA Pro DNA Äly lymsä. Emmäsops 150 Mb/s o svvss rjos 4G-vross (orm. vhlväl Mb/s). Nops vo vhdll rpp mm. äyäj määräsä, yhyd lds j pääls. 4G/3G-vro lopolll EDGE- j GPRS-opd. Käyö lomll rlls hso mss. As sv johs o DNA: j s yhsyömppd os, ssds j rjoss (sms/mms/sähöpos). Trjos vomss s. Lsädo

8 KÄÄK! Sysy l N oo T 32 h! h! LED-TV 32 Prsäyöö sopv 32 LED-lvso - j pllo. Rjo rä v opmmll! Sr ysyä vos v 1/ss, phlvrs. A-rglo. Lj slo lgomll ääjärjslmällä Tämä lvso osjll Smsg sodbr pol h! 1699 mll HW-F Arvo. 220 ( * -50% 55 h! h! 2099 UE55F Ny ph päällöso lvsos! Erom 600 Hz CMR Mcro Dmmg vl, Smr TV 2.0 ssäärll WFllä, phohjs (o osääd m), plydprosssor j Smr Vw. A-, pl- j sll HD-vrm (DVB-C/T2/S2). Erglo A. h! h! Rj.ERÄ! 42 Tyyläs vlo! vlo! h! h! 89 Fll HD Drc LED-TV 42LN577V Vlosll roll sl yyläs Fll HD Drc LED lvso Smr TV-omoll. Lgo W-F, DLNA, Mrcs sä ääyvä jls. Ers myyävällä Mgc Rmo osäämllä pääs äyämää vloj j ä hlpos j ops. Pdähä rä sllä ää o rjoll v rjo rä! Erglo A+. 3D BlRy-so BDP3380 N lov sls ällä yyläällä 3D BlRy-somll, mssä DvX Pls räväprooso. Vo so ll myös USB-läää lävälä msl losl ovlvylä. Phlps SmplyShr vll j ms, lov j vlov bl-ls, älyphlms j oos or j Bl-ry -som. Vo soros vh sor DLNAyhsopvs ls h j soros mddosoj oos. Lgo WF-dpr o osvss rs. * ) Trjos o vomss srv lvsomll oso yhydssä: vod 2013 mll Smsg LED-TV 6-srjs (F6475 srmp), 7-srjs (F7005) j 8-srjs (F8005, F8505), jo ov vähää 40 m oos. Trjos o vomss mpjss m olvss lssä j mrs 50 %: ls Smsg Sodbr HW-F550 (ms)/551 (hop) -mll ormlhs. Trjos o vomss 15. lo 2013 l vr rää, m or 15. lo 2013 s.

9 sos vhdä 55 h! h! M 4 pl pl 3D -lsj -lsj 46 h! h! h! Fll HD LED-TV KDL-55W805 Soy W805 rjo ohmom oms, joss yhdsyy häslpv Fll HD, 3D -vl, modr yhdsävyys j oo vh mlm j s äyää hyvälä olohosss. Dymc Egd Ld -äyö vv ors, Mooflow 400 Hz -omo slvmm l rhl- j omssällöll j X-Rly PRO s äyämää rävämmälä j ysysohsmml. Vo myös so älyphlms ssälöä srl rdl lgom vroyhyd Ooch -pls sos, ld yhdsäm äy hlpos v pmll l sää (NFC). M 4 x 3D ls. Erglo A+. Tällä prs llss!! Tällä prs 60 Fll HD LED-TV UE46F A- j pllod HD-vrmllä (DVD T2/C/MPEG 2/4) j ohll dsgll vrs 46 Fll HD LED 100 Hz Clr Moo R -lvso sjv voso. 2 x HDMI -läää. Erglo A. h! ,! 7.1 äää 7.1 äää Esy 3D Smr LED-TV 60PFL Tämä srll 60 vll j 500Hz Prfc Moo r Fll HD vldll vrs Smr lvso o sloo lsää loov sos Amblgh olog sos. Lä lvso lgoms W-F vroo j hyödyä Phlps Smr TV Prmm rjo sä hämmäsy lds 3D vs. Amllll prs llss. Erglo A+. pl- j sll HD-vrm (DVB-T2/C/S2). Tällä 22 12/220 V! h! h! 229 Sodbr Kor YAS-201 Tlvso slo o slyä lm o äää. Ymh YAS-201 rjo 7-vss or vsv äää. M lgo vsbwoofr. Vo ohj äävom j p vhoj myös TV. osäämllä. Tämä vod sjo TV: ls IR läpv sos. Sv myös vlos. Fll HD LED-TV 22PFL2978H/12 22 Hlppoäyö 22 Fll HD LED - lvso 100 Hz PMR j Dgl Chrysl Clr rll j rävällä vldll. A- j pllod vrm. Sop 12V yä sos myös sov, vll möll. Erglo A.

10 KÄÄK! Sysy l U ho h! h! Kv oo LIFEBOOK AH502 Prosssor Il Clro B830.15,6 HD+ BrllVw LED -äyö. Kssms 6 GB, olvy 320 GB. WLAN, Blooh, WEB-mr, 4 1 -orlj, VGA, HDMI, 3 x USB 2.0, Exprss CrdTllv DVDRW -sm. Mcrosof Wdows 8 64b -äyöjärjslmä. T 2 vo. Ulrboo 14 15,6 6 Gb ssms ssms h! h! Kossäyö 15,6 2 vod vod äysp pävys hll! KAUPAN PÄÄLLE INGMAN TUUTTIA KAUPANKAUPAN UTTIA N PÄÄLLE Ä N129 h! h! 599 INGMAN TUUTTIA Torv Ir scry 2013 Soj oos ssälöä j rvlls sll. Compr Scry soj vrsl, volohjlml, hrhyöäyslä j dvrsl. Ol Sfy sää hlls vrosvso j vrohjs. s. Soj 1-3 l. Vls äsä Toshb vs mp hs h o o sm sm /o Il Cor 5 -prosssor 749, 15,6 Kv oo U940-11F 14 Thos j vy lrboo 14 äyöllä. Prosssor: Il Cor U. Kolvy: 32 GB SSD GB, ssms: M. Näyöohj: Il HD grphcs 4000, Blooh 4.0, Il WD. T 24. Kossäyöll v oo L50T-A-12D Kv oo L50T-A-12D holl Il Pm 2020 prosssorll. Kssms 6 GB j olvy 750 GB. Blooh 4.0. WEB-mr. Mcrosof Wdows 8 64b -äyöjärjslmä. T 2 vo. Kv oo P850-32L Il Cor M -prosssor. Kssms 6 GB j olvy 750 GB. Näyöohj: Il HD Grphcs HD 200 CSV LD Toshb TrBr TFT -äyö, vshd 16:9 j LED-svlss. WF, Blooh v4.0, DVD SprMl - Dl Lyr. 2 x USB USB 3.0- j HDMI. Mcrosof Wdows 8 64b -äyöjärjslmä.. T 24. h! h! 21,5 22 VA-LED h! h! Ms 8 GB LED-TV/äyö LT22C300 21,5 21,5 Smsg LT22C300 Fll HD LED TV sovl myös oo äyös. Ssäär dgvr - j plvroo. HDMI läällä. Sop myös oo äyös. CocShr Mov -omo. Erglo o B. LED-äyö GW2255 BQ GW2255 hräää vär loo! 22 äyö VA-LED pl os vär ro j o lsää syvyyä mm sävyh. Nop 6 ms (GG) vsj sos äyö sovl romss myös pläyöö.

11 Kooor UUTUUS Smsg Tb 3 Sv myös 4G mllj Epso WF2530 Epso cshbc ( * MAKSAT h! h! Tbl 10,0 W-F MAKSATvv 49 Mllso oh Glxy Tb o äydll lms j ms vhdssällösä lösä ms.. Srl ljväyölä lov vo so ll slls vshs.. Koos pols sä o äppärä pää yhdssä ädssä phmäs rj. Smr Sy -omo vrms s, ä äyö yydy pospäälä äyäjä s ollss rdss. 16 GB llsl. Pss v 7,4 mm j W-F-vrso po o 314 grmm. Mobll osjll orv orv oosrs h Mobl Scry Adrod j Symb lll v sojs j vrdsoomo: ps, Ers os 29 äls, äposo. 1 vos, 1 l. S jop jop 50 rh s ( * Ulo ovlvy 500 GB USB 3.0 läällä. h! h! 199 Tbl B1 Tbl, 7 äyöllä, plydprosssorll j Adrod 4.1 -äyöjärjslmällä. Po v 320 g, mv lj m. 8 GB voms, McroSD -orll vo lj voms jop 32 GB s. Wf j Blooh. WEB-mr vdophl vr. Yl lms ohjlm ldvss Mooml WORKFORCE WF2530 Poo mooml, jo sovl romss mh v p omsoo oomsoympärsöö. Vss j sävässä WF-2530:ssä o myös W-F, om 30 sv pprsyööl sä mhdollss los msä v Epso Coc vll. Co MG4250 osjll PP-201 PAPERIPAKETTI KAUPAN PÄÄLLE (rvo 14,90) h! h! Kspol loss loss h! h! , Mooml PIXMA MP230 Tällä yyläällä moomlll s ld loss-, ss- j opolos. Hlppoäyös ohjlmso vll vo hll vroloss sä järjsllä j los vlov. Msshlos PIXMA All-I-O MG4250 Tällä poosll j dsysllsllä moomlll vo los, opod j s. Lss o om spol loss, väräyö j W-F-lää, j s älyphl-, Ir- j Appl ArPr -loss. * ) Os mpj ssälyvä Epso los j välsä. Rsrö s 30 pävä lss hs j lähä opo osooss hyvysä vr. Eää s hms ss ohd.vo l mpj hdo ososs /cshbc

12 KÄÄK! Sysy l Prmp pl r TARJOUKSESSA h! h! Us! 4,3 h! h! Nvgor Nüv 52LM Hlppoäyö j lov vgor Läs-Eroop roll j slällä 5 äyöllä. Ksopss j lymääymä hlpo jo srmmss pgss. s Eläs ä rpävys. Vlä Vlä hd hd m m s- s- jäljllä s! s! TEKNISILLÄ KESÄ Älyömä lo lo KISA OSALLISTU lymäros lymäros j VOITA JOPO Joss 55 Jopo! Blooh SB7200 ShoqBox Kovmp moo sl v blooh, mä sää rosvä j olhj. Lä m lgoms blooh yhsopv phl j l ro som! Mh sod! , Nvgor XL Clssc Nordc Sos j hlppoäyö TomTom vgor slällä 4,3 ossäyöllä j Pohjosmd rsoll y somom säh! IQ-Ros hdo älyää rä prll lloo j vopävä sä sopss s vlsm o s. Ms myös sojl. Kov moo! Sprsävä mphl IP- 67 -losll jo s, ä phl sää pos, pöly, rm sä pdos. Lsäs phlmss o sähö ompss sä ohvms mls oloj vr. Hpp ävä ävä * ) E sms, ms v äyöpävlä. Msmops 21 Mb/s, yypll vhlväl 0,4 15 Mb/s. Nopmm yhyd sv sopvll päälll DNA: 3G/4G-vro lll. Trs lvs h! h! 69 99, Ms v lä pävlä jollo äyä sä. ALAJÄRVI JAPO, Kpp ALAVUS KAUNISTO-TEKNIIKKA, Järvlom ( * EURA S HARJAVALTA KODINTEKNIIKKA MATTILA, Sl HAUKIPUDAS VÄISKIN TV JA KONE, Jol HEINOLA PEKKALA, Kpp HUITTINEN Rso Ry HÄMEENLINNA TV-SÄVEL, Tröso IISALMI CARLSON, Tollss ( * IMATRA KISA, Lpp ( * JALASJÄRVI KODINTEKNIIKKA, Hll JOENSUU CARLSON RAUTATAVARATALO, Nrms ( * CARLSON TAVARATALO, Tor ( * JÄMSÄ Tollss 1 A KALAJOKI TOKOLA, Kljo KARJAA Kpp KAUHAJOKI VAKIO-SÄHKÖ, Top KEMI Vl KITEE K KOKEMÄKI Tll KOKKOLA PPO KOKKOLA, Kllor, Päsll KOTKA KONESEPPO, Smmoo KUOPIO CARLSON TAVARATALO, Kpp ( ** CARLSON RAUTATAVARATALO, Vol ( ** LATVALA, Hpm KYRÖSKOSKI UUSI-ERKKILÄ, Vl LAHTI VIIHDETASO, Vpd LAITILA RADIOTALO IISKALA, Kss LIEKSA KONEPÖRSSI, Pls LOHJA Lr MIKKELI CARLSON TAVARATALO, Hlls ( ** CARLSON RAUTATAVARATALO, Lr ( ** MÄNTYHARJU KONESÄHKÖ, Kss NOKIA TV-KODINKONE OLLI SIPILÄ, Yräjä NURMES KONEPÖRSSI, Poroylä NÄRPIÖ NELSONS, Närpsväg OULAINEN TOKOLA, Kss PAIMIO VISTAVISIO, Vs PARKANO Kss PIEKSÄMÄKI SÄHKÖPARI, Kr ( * RAAHE PPO RAAHE, Kppss Mso Ollllo RAISIO SÄHKÖ-INSTO, Mr ( * RAUMA Kr ROVANIEMI VALOKULMA, Lmpl ( * SALO LIIKEKESKUS VALURI, Svvlj SASTAMALA TUOMINEN, Pso SAVONLINNA CARLSON, Nojm ( * SIPOO SIPOON KODINKONEKESKUS, Ersäs 11 D SUOLAHTI KELLA, Kl SUOMUSSALMI Kpp TAMMISAARI K TORNIO Tollss ( ** VARKAUS CARLSON, Käsyö ( * VIITASAARI Ks VÄÄKSY KONEKULMA, Rsholl YLIVIESKA PPO YLIVIESKA, Ollloj * ) 0201 j ls mro: Käsä vros so 8,35 s/ph + 7,02 s/m. Mphlms 8,35 s/ph + 17,17 s/m. Uloml vll lomphlh. H ss. lv. 24 %. Tsrä, d s j TUOHI MsrCrd -s Os y, ms ososs s TUOHELLA 10 srässä. K ososs jll vosmsomll TUOHELLA s osoll 10 ms srssä. Ms srä jl lhooms 5 /. TUOHEN ms äyösä ms oro j l sopmshoj mss. TUOHI MsrCrd o sväl ms- j looor. TUOHEN odll vosoro ls 1500 : äyössä olvll looll o 21,1 %. Lsss o äyy 3 : rbororo (08/13) j sä o homo s lhooms. TUOHI o jv loo, s o vomss osss, j s myöää Nord Rhos Som Oy, Nhsll 3 G, Espoo. Loorj o , oro o 3 : rbororo +12 % j lhooms o 5 dss, vosms. SUOMALAISTEN PUOLELLA Tovlom s vhdll myymälöä. Trjos vomss vr rä rävä ää s (ll os m). 1/s. Trmm yhysdo j lsää rjos ososs

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Companyname Adress 1. Tekniset Carlson Joensuu Torikatu 18 80100 Joensuu 0207427354

Companyname Adress 1. Tekniset Carlson Joensuu Torikatu 18 80100 Joensuu 0207427354 Companyname Adress 1 Post code Town Telephone Hirvox Martinsillantie 10 02270 Espoo 0503816910 Hirvox Asiakkaankatu 11 B 00930 Helsinki 0400886163 Hirvox Katsastusmiehentie 1 03130 Hämeenlinna 0443366081

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. VR Matkustajaliikenteen aikataulut 4.6.-8.12.2012 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 3.6. 26.10.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 3.6. 26.10.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 3.6. 26.10.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 20.6. 14.8.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 20.6. 14.8.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 20.6. 14.8.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.12.2016 18.6.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Ajokorttitoimivallan siirto

Ajokorttitoimivallan siirto Ajokorttitoimivallan siirto Tieliikenteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Kimmo Pylväs Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tosi pähkinänkuoressa

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

LUONNOS 14.7.2015 Muutokset on korostettu keltaisella.

LUONNOS 14.7.2015 Muutokset on korostettu keltaisella. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 25.10.2015 26.3.2016 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.8. 25.10.2014 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.8. 25.10.2014 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.8. 25.10.2014 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN 106 kplnimi Osoite 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki 0094 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi 2488 ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 9.12.2012 2.6.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 9.12.2012 2.6.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 9.12.2012 2.6.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

4.9.2014 Muutokset on korostettu keltaisella (11.8.2014 voimaan tulevaan verrattuna).

4.9.2014 Muutokset on korostettu keltaisella (11.8.2014 voimaan tulevaan verrattuna). MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 26.10.2014 28.3.2015 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 19.6. 9.12.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

Visbyn metsäristeily,

Visbyn metsäristeily, Visbyn metsäristeily, 9.6.2012 Bussien lähtöpaikat ja ajoreitit. Liityntäkuljetusten hintoihin sisältyy ennen ruokailutaukoa bussiin nouseville aikatauluihin merkityt ruokailut: lounas menomatkalla ja

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja. 1 (8) LIITE 2 - j rvpv jrj (23.11.2010) T phj v 6/2010 hv j. Yprörvh pv: Pv Pv jrj j 3. r r Höör r h Prr p Trvrj (. rvvv, r) V p Erpv () h p Trvrj ( vv) V p (), 1 p Yprörvh brr Hvvr, (j, rvhö, 1 p hg r)

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 10.12.2017 24.3.2018 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

BIOCOMB-JÄLLEENMYYJÄT 1.1.2013 VÄRISILMÄ ALAVUS LASSE ANTTILA OY. EKENäS TRäVARUHUS AB K-RAUTA ESPOO MAALARIMESTARIEN OY

BIOCOMB-JÄLLEENMYYJÄT 1.1.2013 VÄRISILMÄ ALAVUS LASSE ANTTILA OY. EKENäS TRäVARUHUS AB K-RAUTA ESPOO MAALARIMESTARIEN OY BIOCOMB-JÄLLEENMYYJÄT 1.1.2013 S-RAUTA ALAJÄRVI VÄRISILMÄ ALAVUS LASSE ANTTILA OY VARUTJÄNST AB EKENäS TRäVARUHUS AB N VÄRI K-RAUTA MAALARIMESTARIEN OY Motonet Espoo PRISMA SELLO RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI

Lisätiedot

TUOTTAJAIN MAIDON TOIMIPISTEET: Tuottajain Maito Riihimäki Meijerintie 10 11100 RIIHIMÄKI p. 0103814244

TUOTTAJAIN MAIDON TOIMIPISTEET: Tuottajain Maito Riihimäki Meijerintie 10 11100 RIIHIMÄKI p. 0103814244 TUOTTAJAIN MAIDON TOIMIPISTEET: Tuottajain Maito Riihimäki Meijerintie 10 11100 RIIHIMÄKI p. 0103814244 Katja Jokela katja.jokela@valio.fi Tuottajain Maito Kouvola Utinkatu 52 45200 KOUVOLA p. 0103814834

Lisätiedot

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha)

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) Alavus 1 403 648 Anjalankoski 83,6 2497,7 301,6 Aura 424

Lisätiedot

Radio Taajuuskokonaisuudet

Radio Taajuuskokonaisuudet Radio 2020 Taajuuskokonaisuudet Vaihtoehdot 2020-kierrokselle Vaihtoehto 1: Nykymalli Nykyiset kokonaisuudet Tekniset optimoinnit: Täydet päällekkäisyydet poistettu Vaihtoehto 2: Muokattu malli Valtakunnalliset

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1936 N:o 30-31 Sisällys: N:o 30. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 31. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 30. Kiertokirje postinkuljetuksesta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot