15, n n. e t o. s k. a i. s i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15, n n. e t o. s k. a i. s i"

Transkriptio

1 ! K Ä K Ä l Sysy T s ll l o p s Soml s o p l o h r l p p m r p A S S E S K U O J TAR , 399 U s! , 5-, s m s h o s K R l h!! //24 6 GB s ol v y B G DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120)(* RAJATON NETTI PUHE VIESTIT Tämä Smsg Adrod älyphl rjo losv h/lsh! Slä 4 äyö, 5 Mpx mr, hos 1 GHz sor. Trjos jo oh! Kv oo C850-1KW Kolvy 750 GB, ssms 6 GB. Il Clro 1000M -plydprosssor HD LED -äyö, Blooh v4.0, HD WEB-mr svojssll. USB 3.0, 2x USB 2.0 por, HDMI. Mcrosof Wdows 8 -äyöjärjslmä. T 24. H lm lymää 149 *) Ks rmm lymädo s.7 s Ko psl or s r h s h Y KAUPAN PÄÄLLE LE TORNIASENNUSSARJA A psss osjll (rvo 49)! 899-, , 9 7 Kvsrmp T61270 ProTx-vsrmp hllävrs vs vr. OpSsjärjslmä prhmm hod. Sl Sysm lähs ääöä vs vr. Erys ohjlm mj vsolosh vr. Ajsomo j prmp hll vr. Aoms vsohjlm v hyvä vslos. Täyömäärä 7 g. o s o L m /. r r Pso L60460FL OpSs hllävrsmp ps ll pyyrllä. Täyömäärä o 6 g. Erglo o A++. Msm losops o 1400 rr./m. LCD-äyö roo ohjlm ms, jäljllä olv psj j vl jsj. Rss rls psohjlm r slll mm. p 20 m ohjlm 3 g pyymääräll. Tsrä, d s j TUOHI MsrCrd -s Os y, ms ososs s TUOHELLA Tovlom s vhdll myymälöä. Trjos vomss vr rä rävä ää s (ll os m). 1/s. 10 srässä. K ososs jll vosmsomll TUOHELLA s osoll 10 ms srssä. Ms srä jl lhooms 5 /. TUOHEN ms äyösä ms oro j l sopmshoj mss. TUOHI MsrCrd o sväl ms- j looor. TUOHEN odll vosoro ls 1500 : äyössä olvll looll o 21,1 %. Lsss o äyy 3 : rbororo (08/13) j sä o homo s lhooms. TUOHI o jv loo, s o vomss osss, j s myöää Nord Rhos Som Oy, Nhsll 3 G, Espoo. Loorj o , oro o 3 : rbororo +12 % j lhooms o 5 dss, vosms. SUOMALAISTEN PUOLELLA Trmm yhysdo j lsää rjos ososs

2 KÄÄK! Sysy l Hol pos Elro ohjs Hlpos vv s Tlvs 210 lr h! 399 Sälöps ZFC21400WA Erglo o A+. Tlvs o 210 lr. Pssho o 14 g/vr. M o ys or. Sääöjl. h! h! 499 Ergsääsävää l voss Sälöps WHM31112 Erghos A++ -lo sälöps msll rmosll. Ssävlo j lv s. Käyölvs o 310 l. M: K 91,6, L 118, S 65,2 cm KAUPAN PÄÄLLE Kylmäl Crry coolr (rvo 59). h! h! h! h! 299 Jääppps Jääp j psm lämpöl säädävssä rs. Elro lämpölohjs j LED-äyö psmll. Koo pp o LowFros. CrsprBox osdl säädävä vhslo. Jääp lvs o 215 l j psm 94 l. Erglo o A+. M: K 186, L 60, S 65 cm. Sälöps öp HSA32520 Erglo o A+. Käyölvs o 298 l. 2 lor. Vls. Loll. M: K 86, L 110, S 72,5 cm.

3 Llll h! h! LED-ssävlo h! h! Jääpp K13820SD Erglo o A+. Käyölvs o odll so 390 l. Elro ohjs j lämpölsääö pll. SprCoolpjäähdyysp pr lrvd sälyvyyä. Ovhyllyssä yyläs räs mllrs. Ks lsooppsoll losvdävää vhs-/ hdlmälo. M: K 185, L 60, S 63 cm. Tlvs 390 lr lr Ivrromprssor MlFLow slämpö slämpö Jääpp Vphv hlpo ov s. Elro ohjs j äyö ovss vä lämpölsäädö äväs. MlFlow -slämpö. Erä äyävä LED-ssävlo (pylväs). Tlvs o 350 l. Erglo o A+. M: K 180, L 60, S 64 cm. Jääplo NoFros om sls sls oo pss pss h! h! Jääppps RT22FARADWW Koo ppss o om NoFros l sä rvs sl. Tws jääploll vlms hlpos jääpl. Erä yyläs LED-ssävlss sä jääpss, ä psmss. Jääp lvs 181 l j psm 53 l. Erglo o A+. M: K 154,5, L 55,5, S 64 cm. Somls sos h! h! Pspp F751 Psm äyölvs 65 l. Vps sjov. 3 volo. Erglo o A+. M: K 84,7, L 49,4, S 49,4 cm.

4 Trjosho h! h! Thy somls somls öö öö Aspso A-ps-, vs- j rglo. 5 psohjlm, 3 lämpöl. Thy somls öö. Ajs j 30 m. Kslvy o lsävrs. h! h! Pso W1713 Po ormp, äyömäärä mx. 6 g. 9 ps- j rosohjlm. Los rr./m. Ylvoms hlj. WrCorolvsrvjärjslmä. M: K 85, L 59,5, S 63,4 cm. Thy sämää jop 20 V Ivrr-mooor h! h! Pso Koss o hlj j sävä Ivrr-mooor. Täyömäärä o 6 g. Los o 1400 rr./ m. Rmp o hllävr Dmod -rmp jo sääsää vd lms. Krm lämmysvss sää. Näyö roo ps dsymssä. h! h! h! h! Täyömäärä o o 6,5 6,5 g g 499 Pso AWE9040 Täyömäärä o odll sr 6,5 g. Los o 1200 rr./m. Erglo o A++, pslos o A j vslos o B. Todll so j slä äyö roo jäljllä olv psj j sä vo vl myös jss. Koss o s äyöä hlpov ohjlm mm. 60 m 40 s päväspsohjlm j 15 s rjopyyohjlm jo sääsää homvs rg Pso Losops o 1000 rr./ m. Täyömäärä o 5,5 g. Erglo o A+ j pslos o A. Us r psohjlm mm. pps. Koss o js. P loh loh Los 1000 rr./m rr./m

5 KÄÄK! Sysy l Ss r h! h! 349 Pölypsso UlrCpc -mr Tvsä & Tyhjä -omoll pölysälöö ry pöly j ros vo p vs ps j yhjää s jäl vvoms j sss ros-s. Pölypsso pölymr UC ALL FLOOR Pölypsso mr jo pölysälö o odll ävä j vvo yhjää. Imr äyää o hlj j mllyävä phmä. Lrod, mps pyörä, lv vvoms j hljss. Slll o o- j sälyyspd. Erä phds posolm HEPA H13 -llrg-sodmll. Elro hosääö. M l-/mosl j prsl. Imho o 300 W j s pysyy vo. Vär o p. Thos pölypsso dll mr h! h! h! h! h! h! Pölymr UTT7920 APTICA Jv hos m mlsylo - sos. Psävä Hp posolm sod ph posolm. Sl ll od poll. Wssl-lsl, prsl, p rbosl, ro-, sl- j hrjsl. Tlsoopp mp. h! 99 Pölymr U2410 Msm mooorho 1800 W. Msm mho 180 W. Svoslovs 7,2 mrä. h! h! 249 Eolog mr mr phds phds vähää vähää yhä yhä hyv hyv pr, pr, sähöä sähöä mmä mmä lv lv l l Pölymr S2121 Erä v r. Thy sämää 20 äyövo. Mooor phmä äysys. Elro 6-por hosääö. Slc-äävms. Tho 1600 W. ArCl -sod. HyCl-pölypss olvs 4,5 l, om HyClos-hygslj. Tomsäd 9 m. Ros pd poj mro. Vär: Ms. Vrs-mr Ergorpdo ZB2929P Johdoo, ldv, rä mopol mr. Imro l, pöydä, äppämsö j. Ud ho mooor j v pä om-j. Irrov äsos j jovlo mvov äyöäs. Rossälö o hlppo yhjää. Vär o p. Pölymr Ulrslcr Gr K oj hljs mr. Ääho o v 61 db. Psävä Hp H12 -sod sä vs j äärsy r. Hyvä ädsj j 31 psl hlpov äyöäs. Svoslovs 12 mrä. Kmpyörä v hljs lms. * ) Klj-lh 6/2011, Råd&Rö 6/ /2011 ( * 6/2011 ( *

6 KÄÄK! Sysy l Hlpo r h! h! 119 Vls äsä -pos mä hs h o sm h! h! 39 /o Sylsvojsrj 39 Mrolo lo MS23F301EAW/EE EE Mrollo olms pssä v v ss ypsys. Elro jvl LED-äyölä. Emlo ssäp pr hyg j sävyyä. Tlvs 23 l. M: K 27,5, L 49, S 37,5 cm. Vd EEWA3230 Hlppo äyää jop yhdllä ädllä. Iso vsmäärä äyö. Irrov sod. 360 johdoo ls. Lväphd EAT3230 Igro sämpyläl. Slä mrvloll vrs p: sls, dll lämmys j syys. Irrov mrrjo. Elro phos ss. Trvll, vlä p. Khv EKF3230 Irrov sodspplo (1 x 4). Vsmäärä äyö. Tpplo. Aom vrrs. Lämpölvy rmo po. 3/2012 h! h! 99 h! h! 45 Khv Syl TKA8631 Värvhohdo ms vlo. Irrov vssälö, om vrrs, js j hlppo äyää. Sm srj Klj-lhd svoj TKA8011/TKA8013 (03/2012) ss. s. Ysr r prrjoo h! h! , Mlr MMR08A1 M o 0,8 l: soslho, jo sää ops. Tho o 400 W. Ho spl, vhs, yr, jso j lh, vlms hlpos pso sä mjos j v mdos vhdo sm. cpcco vr. Mlm smmä smmä prrjo o o vsll vsll vlysologll, jo jo psää hoärsyys hoärsyys jäh jäh h! h! 149 Pro SmrCorol Clssc Vspsävä, olmosjomlmä, hlppo phds josv vd ll. P prrvoj rmmr. Yhd ls 40 m johdoom äyö. Smr Fol -sosrävro. Pro CoolTc 2s W & Dry Mv olmosjomlmä ho j r jo. Thos p horvoj vmsljä. LED-äyö oso so sä phdss j mlo l. Jop 45 m johdoo prrjo. Thos ldv lmo. L äy 1 ss. 5 m pls rää yh jor. Drmologss s j S Hlh Allc -lo hyväsymä. * ) TYYTYVÄISYYSTAKUU Sll 60 PÄIVÄN PALAUTUSOIKEUDEN, mäl ol yyyvä osms os. L lsää yyyväsyyss j sh lvs os: hp://www.bosch-hom.f/o/rovlmss.hml

7 Lm oollss Sos mll! mll! h! h! 49 C2-05 Komp ls. 2 äyö. Hlppo j op pääsy yhsö- j sähöposomoh. Alosäymä pvlpls vo äyää Fcboo j Twrä sä so rls lpävys j w. Msso sä FM-rdo. VGA-mr. Ms myös msor. 69 Lgom blooh lo hf-omoll SHB7000 Kl ms j hlls phl lgoms ällä rä mvll blooh - srololl. Erom ohvms j phmä orvyyy vv äydlls äyömvd. 79 UUTUUS Tl hdll r lymäll h! h! 199 Opms L5 II dl sm Todlls sääsöä phllsss! Tässä Adrod älyphlmss o s SIM-orp l vo äyää phlmss h r lymää (sm. yömro j prvmro). Slä 4 ossäyö j 5 Mpx mr. Sv ms j vlos. REILU REILUh! h! 5 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120) H lm lymää 139 LUMIA 520 //24 REILU REILUh! h! 10 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 252) //24 H lm lymää 269 REILU REILUh! h! 24 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 576) H lm lymää //24 LUMIA 520 s hsmp älyphl rjo sll äydlls Wdows Pho 8 äyöoms dllsmmss hposs. Erä hrä 4 ossäyö sos vo äyää phl jop äsllä ysllä. Sä o 5 Mpx mr ysodllsll dglsll lssllä, lm No Ms plvl, 1 GHz sydsor, HERE poplvl, msorp sä pljo m. h! h! 199 LUMIA 620 Älyäs ssälä j päälä. Wdows Pho 8 -äyöjärjslmä, 3,8 Clr Blc äyö, ä sopv mool j r värvhohdo vhdvll orll. Thos plydprosssor, 5 mgpsl mr omrsll sä Cmgrph j Smr Shoo -omoll, NFC, lm vgo, Mcrosof Offc j pljo m. Sprsos Adrod 4.1 älyphl o mooll oh slällä 4,3 Spr AMOLED+ äyöllää sä mopol omol plydprosssor, NFC sä 8 mgpsl mr. "N o vros äys rjoms. " Rjo 4G 29,70 //6 Norm. 34,50 / ( * Rjoms phl ormlhs om m- j lphllym Rjoms s- j mlmdvsjä ormlhs om mphllym Rjoms dosro DNA: hppopss vross (4G LTE-vro lll jop 150 Mb/s). K j om Smsg S4 y l dsd! Vms Adrod (JllyB) -äyöjärjslmä, sr j slä 5 ossäyö Gorll Glss 3 -lsll sä 13 Mpx mr. Vo ohj phl osm r, sllä s s ss, ääs j ls. Dl Cmrll vo yhdsää - j mrll o v ä myös vj pääs sm v. S Hlh -omo s pysymää rvä j oss. Ksävää yylyyä! yylyyä! REILU REILUh! 9 50 //24 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 228) H lm lymää Tässä sävää äyöö (IP67) slss Glxy Xcovr II älyphlmss o Adrod 4.1 äyöjärjslmä, slä 4 m äyö, 5 mgpsl mr sä plydprosssor. Tyylyyä, jo ro! * ) Smsg Glxy Xcovr 2 10/ DNA Rl 24 -sopmsll + DNA Rjo 4G 29,70//6 (orm. 34,50/). Avsms 0 (orm. 3,90). Lymä ssälää om ormlhs phl, s- j mlmdvs sä dosrro. Vdophl omss 0,20/m. Sopmsd oosh 1039,20. Tls j 24 jäl osss vomss olv hso msll hll. E pos lymävhdo yhydssä ä os vho DNA Pro DNA Äly lymsä. Emmäsops 150 Mb/s o svvss rjos 4G-vross (orm. vhlväl Mb/s). Nops vo vhdll rpp mm. äyäj määräsä, yhyd lds j pääls. 4G/3G-vro lopolll EDGE- j GPRS-opd. Käyö lomll rlls hso mss. As sv johs o DNA: j s yhsyömppd os, ssds j rjoss (sms/mms/sähöpos). Trjos vomss s. Lsädo

8 KÄÄK! Sysy l N oo T 32 h! h! LED-TV 32 Prsäyöö sopv 32 LED-lvso - j pllo. Rjo rä v opmmll! Sr ysyä vos v 1/ss, phlvrs. A-rglo. Lj slo lgomll ääjärjslmällä Tämä lvso osjll Smsg sodbr pol h! 1699 mll HW-F Arvo. 220 ( * -50% 55 h! h! 2099 UE55F Ny ph päällöso lvsos! Erom 600 Hz CMR Mcro Dmmg vl, Smr TV 2.0 ssäärll WFllä, phohjs (o osääd m), plydprosssor j Smr Vw. A-, pl- j sll HD-vrm (DVB-C/T2/S2). Erglo A. h! h! Rj.ERÄ! 42 Tyyläs vlo! vlo! h! h! 89 Fll HD Drc LED-TV 42LN577V Vlosll roll sl yyläs Fll HD Drc LED lvso Smr TV-omoll. Lgo W-F, DLNA, Mrcs sä ääyvä jls. Ers myyävällä Mgc Rmo osäämllä pääs äyämää vloj j ä hlpos j ops. Pdähä rä sllä ää o rjoll v rjo rä! Erglo A+. 3D BlRy-so BDP3380 N lov sls ällä yyläällä 3D BlRy-somll, mssä DvX Pls räväprooso. Vo so ll myös USB-läää lävälä msl losl ovlvylä. Phlps SmplyShr vll j ms, lov j vlov bl-ls, älyphlms j oos or j Bl-ry -som. Vo soros vh sor DLNAyhsopvs ls h j soros mddosoj oos. Lgo WF-dpr o osvss rs. * ) Trjos o vomss srv lvsomll oso yhydssä: vod 2013 mll Smsg LED-TV 6-srjs (F6475 srmp), 7-srjs (F7005) j 8-srjs (F8005, F8505), jo ov vähää 40 m oos. Trjos o vomss mpjss m olvss lssä j mrs 50 %: ls Smsg Sodbr HW-F550 (ms)/551 (hop) -mll ormlhs. Trjos o vomss 15. lo 2013 l vr rää, m or 15. lo 2013 s.

9 sos vhdä 55 h! h! M 4 pl pl 3D -lsj -lsj 46 h! h! h! Fll HD LED-TV KDL-55W805 Soy W805 rjo ohmom oms, joss yhdsyy häslpv Fll HD, 3D -vl, modr yhdsävyys j oo vh mlm j s äyää hyvälä olohosss. Dymc Egd Ld -äyö vv ors, Mooflow 400 Hz -omo slvmm l rhl- j omssällöll j X-Rly PRO s äyämää rävämmälä j ysysohsmml. Vo myös so älyphlms ssälöä srl rdl lgom vroyhyd Ooch -pls sos, ld yhdsäm äy hlpos v pmll l sää (NFC). M 4 x 3D ls. Erglo A+. Tällä prs llss!! Tällä prs 60 Fll HD LED-TV UE46F A- j pllod HD-vrmllä (DVD T2/C/MPEG 2/4) j ohll dsgll vrs 46 Fll HD LED 100 Hz Clr Moo R -lvso sjv voso. 2 x HDMI -läää. Erglo A. h! ,! 7.1 äää 7.1 äää Esy 3D Smr LED-TV 60PFL Tämä srll 60 vll j 500Hz Prfc Moo r Fll HD vldll vrs Smr lvso o sloo lsää loov sos Amblgh olog sos. Lä lvso lgoms W-F vroo j hyödyä Phlps Smr TV Prmm rjo sä hämmäsy lds 3D vs. Amllll prs llss. Erglo A+. pl- j sll HD-vrm (DVB-T2/C/S2). Tällä 22 12/220 V! h! h! 229 Sodbr Kor YAS-201 Tlvso slo o slyä lm o äää. Ymh YAS-201 rjo 7-vss or vsv äää. M lgo vsbwoofr. Vo ohj äävom j p vhoj myös TV. osäämllä. Tämä vod sjo TV: ls IR läpv sos. Sv myös vlos. Fll HD LED-TV 22PFL2978H/12 22 Hlppoäyö 22 Fll HD LED - lvso 100 Hz PMR j Dgl Chrysl Clr rll j rävällä vldll. A- j pllod vrm. Sop 12V yä sos myös sov, vll möll. Erglo A.

10 KÄÄK! Sysy l U ho h! h! Kv oo LIFEBOOK AH502 Prosssor Il Clro B830.15,6 HD+ BrllVw LED -äyö. Kssms 6 GB, olvy 320 GB. WLAN, Blooh, WEB-mr, 4 1 -orlj, VGA, HDMI, 3 x USB 2.0, Exprss CrdTllv DVDRW -sm. Mcrosof Wdows 8 64b -äyöjärjslmä. T 2 vo. Ulrboo 14 15,6 6 Gb ssms ssms h! h! Kossäyö 15,6 2 vod vod äysp pävys hll! KAUPAN PÄÄLLE INGMAN TUUTTIA KAUPANKAUPAN UTTIA N PÄÄLLE Ä N129 h! h! 599 INGMAN TUUTTIA Torv Ir scry 2013 Soj oos ssälöä j rvlls sll. Compr Scry soj vrsl, volohjlml, hrhyöäyslä j dvrsl. Ol Sfy sää hlls vrosvso j vrohjs. s. Soj 1-3 l. Vls äsä Toshb vs mp hs h o o sm sm /o Il Cor 5 -prosssor 749, 15,6 Kv oo U940-11F 14 Thos j vy lrboo 14 äyöllä. Prosssor: Il Cor U. Kolvy: 32 GB SSD GB, ssms: M. Näyöohj: Il HD grphcs 4000, Blooh 4.0, Il WD. T 24. Kossäyöll v oo L50T-A-12D Kv oo L50T-A-12D holl Il Pm 2020 prosssorll. Kssms 6 GB j olvy 750 GB. Blooh 4.0. WEB-mr. Mcrosof Wdows 8 64b -äyöjärjslmä. T 2 vo. Kv oo P850-32L Il Cor M -prosssor. Kssms 6 GB j olvy 750 GB. Näyöohj: Il HD Grphcs HD 200 CSV LD Toshb TrBr TFT -äyö, vshd 16:9 j LED-svlss. WF, Blooh v4.0, DVD SprMl - Dl Lyr. 2 x USB USB 3.0- j HDMI. Mcrosof Wdows 8 64b -äyöjärjslmä.. T 24. h! h! 21,5 22 VA-LED h! h! Ms 8 GB LED-TV/äyö LT22C300 21,5 21,5 Smsg LT22C300 Fll HD LED TV sovl myös oo äyös. Ssäär dgvr - j plvroo. HDMI läällä. Sop myös oo äyös. CocShr Mov -omo. Erglo o B. LED-äyö GW2255 BQ GW2255 hräää vär loo! 22 äyö VA-LED pl os vär ro j o lsää syvyyä mm sävyh. Nop 6 ms (GG) vsj sos äyö sovl romss myös pläyöö.

11 Kooor UUTUUS Smsg Tb 3 Sv myös 4G mllj Epso WF2530 Epso cshbc ( * MAKSAT h! h! Tbl 10,0 W-F MAKSATvv 49 Mllso oh Glxy Tb o äydll lms j ms vhdssällösä lösä ms.. Srl ljväyölä lov vo so ll slls vshs.. Koos pols sä o äppärä pää yhdssä ädssä phmäs rj. Smr Sy -omo vrms s, ä äyö yydy pospäälä äyäjä s ollss rdss. 16 GB llsl. Pss v 7,4 mm j W-F-vrso po o 314 grmm. Mobll osjll orv orv oosrs h Mobl Scry Adrod j Symb lll v sojs j vrdsoomo: ps, Ers os 29 äls, äposo. 1 vos, 1 l. S jop jop 50 rh s ( * Ulo ovlvy 500 GB USB 3.0 läällä. h! h! 199 Tbl B1 Tbl, 7 äyöllä, plydprosssorll j Adrod 4.1 -äyöjärjslmällä. Po v 320 g, mv lj m. 8 GB voms, McroSD -orll vo lj voms jop 32 GB s. Wf j Blooh. WEB-mr vdophl vr. Yl lms ohjlm ldvss Mooml WORKFORCE WF2530 Poo mooml, jo sovl romss mh v p omsoo oomsoympärsöö. Vss j sävässä WF-2530:ssä o myös W-F, om 30 sv pprsyööl sä mhdollss los msä v Epso Coc vll. Co MG4250 osjll PP-201 PAPERIPAKETTI KAUPAN PÄÄLLE (rvo 14,90) h! h! Kspol loss loss h! h! , Mooml PIXMA MP230 Tällä yyläällä moomlll s ld loss-, ss- j opolos. Hlppoäyös ohjlmso vll vo hll vroloss sä järjsllä j los vlov. Msshlos PIXMA All-I-O MG4250 Tällä poosll j dsysllsllä moomlll vo los, opod j s. Lss o om spol loss, väräyö j W-F-lää, j s älyphl-, Ir- j Appl ArPr -loss. * ) Os mpj ssälyvä Epso los j välsä. Rsrö s 30 pävä lss hs j lähä opo osooss hyvysä vr. Eää s hms ss ohd.vo l mpj hdo ososs /cshbc

12 KÄÄK! Sysy l Prmp pl r TARJOUKSESSA h! h! Us! 4,3 h! h! Nvgor Nüv 52LM Hlppoäyö j lov vgor Läs-Eroop roll j slällä 5 äyöllä. Ksopss j lymääymä hlpo jo srmmss pgss. s Eläs ä rpävys. Vlä Vlä hd hd m m s- s- jäljllä s! s! TEKNISILLÄ KESÄ Älyömä lo lo KISA OSALLISTU lymäros lymäros j VOITA JOPO Joss 55 Jopo! Blooh SB7200 ShoqBox Kovmp moo sl v blooh, mä sää rosvä j olhj. Lä m lgoms blooh yhsopv phl j l ro som! Mh sod! , Nvgor XL Clssc Nordc Sos j hlppoäyö TomTom vgor slällä 4,3 ossäyöllä j Pohjosmd rsoll y somom säh! IQ-Ros hdo älyää rä prll lloo j vopävä sä sopss s vlsm o s. Ms myös sojl. Kov moo! Sprsävä mphl IP- 67 -losll jo s, ä phl sää pos, pöly, rm sä pdos. Lsäs phlmss o sähö ompss sä ohvms mls oloj vr. Hpp ävä ävä * ) E sms, ms v äyöpävlä. Msmops 21 Mb/s, yypll vhlväl 0,4 15 Mb/s. Nopmm yhyd sv sopvll päälll DNA: 3G/4G-vro lll. Trs lvs h! h! 69 99, Ms v lä pävlä jollo äyä sä. ALAJÄRVI JAPO, Kpp ALAVUS KAUNISTO-TEKNIIKKA, Järvlom ( * EURA S HARJAVALTA KODINTEKNIIKKA MATTILA, Sl HAUKIPUDAS VÄISKIN TV JA KONE, Jol HEINOLA PEKKALA, Kpp HUITTINEN Rso Ry HÄMEENLINNA TV-SÄVEL, Tröso IISALMI CARLSON, Tollss ( * IMATRA KISA, Lpp ( * JALASJÄRVI KODINTEKNIIKKA, Hll JOENSUU CARLSON RAUTATAVARATALO, Nrms ( * CARLSON TAVARATALO, Tor ( * JÄMSÄ Tollss 1 A KALAJOKI TOKOLA, Kljo KARJAA Kpp KAUHAJOKI VAKIO-SÄHKÖ, Top KEMI Vl KITEE K KOKEMÄKI Tll KOKKOLA PPO KOKKOLA, Kllor, Päsll KOTKA KONESEPPO, Smmoo KUOPIO CARLSON TAVARATALO, Kpp ( ** CARLSON RAUTATAVARATALO, Vol ( ** LATVALA, Hpm KYRÖSKOSKI UUSI-ERKKILÄ, Vl LAHTI VIIHDETASO, Vpd LAITILA RADIOTALO IISKALA, Kss LIEKSA KONEPÖRSSI, Pls LOHJA Lr MIKKELI CARLSON TAVARATALO, Hlls ( ** CARLSON RAUTATAVARATALO, Lr ( ** MÄNTYHARJU KONESÄHKÖ, Kss NOKIA TV-KODINKONE OLLI SIPILÄ, Yräjä NURMES KONEPÖRSSI, Poroylä NÄRPIÖ NELSONS, Närpsväg OULAINEN TOKOLA, Kss PAIMIO VISTAVISIO, Vs PARKANO Kss PIEKSÄMÄKI SÄHKÖPARI, Kr ( * RAAHE PPO RAAHE, Kppss Mso Ollllo RAISIO SÄHKÖ-INSTO, Mr ( * RAUMA Kr ROVANIEMI VALOKULMA, Lmpl ( * SALO LIIKEKESKUS VALURI, Svvlj SASTAMALA TUOMINEN, Pso SAVONLINNA CARLSON, Nojm ( * SIPOO SIPOON KODINKONEKESKUS, Ersäs 11 D SUOLAHTI KELLA, Kl SUOMUSSALMI Kpp TAMMISAARI K TORNIO Tollss ( ** VARKAUS CARLSON, Käsyö ( * VIITASAARI Ks VÄÄKSY KONEKULMA, Rsholl YLIVIESKA PPO YLIVIESKA, Ollloj * ) 0201 j ls mro: Käsä vros so 8,35 s/ph + 7,02 s/m. Mphlms 8,35 s/ph + 17,17 s/m. Uloml vll lomphlh. H ss. lv. 24 %. Tsrä, d s j TUOHI MsrCrd -s Os y, ms ososs s TUOHELLA 10 srässä. K ososs jll vosmsomll TUOHELLA s osoll 10 ms srssä. Ms srä jl lhooms 5 /. TUOHEN ms äyösä ms oro j l sopmshoj mss. TUOHI MsrCrd o sväl ms- j looor. TUOHEN odll vosoro ls 1500 : äyössä olvll looll o 21,1 %. Lsss o äyy 3 : rbororo (08/13) j sä o homo s lhooms. TUOHI o jv loo, s o vomss osss, j s myöää Nord Rhos Som Oy, Nhsll 3 G, Espoo. Loorj o , oro o 3 : rbororo +12 % j lhooms o 5 dss, vosms. SUOMALAISTEN PUOLELLA Tovlom s vhdll myymälöä. Trjos vomss vr rä rävä ää s (ll os m). 1/s. Trmm yhysdo j lsää rjos ososs

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille. SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin.

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin. Teknsllä synyy pensä assa suura lja dnknepävä dnknepävä Uua upeaa eknkkaa edullses ja jusavn ehdn. Sääsä yl yl nn Yhes Yheshnaan! hnaan! 24 3545 249 Valma pakeeja TUKKUNETTOHINTAAN! Asennus- ja kuljeuspalvelu.

Lisätiedot

Autorahoitus 1,9% korolla*

Autorahoitus 1,9% korolla* V Pl H A HAVA VoPl Auol Jouluuu 2014 VOVO NISSAN OP PUGO Jouluuuss S-uorll Auorous 1,9% oroll* VAIHOYKKÖNN Volvo Slj VoYö vouoj sä slyuo osjll. Rousoro 1,9 % + orml luoosu prusmsulu j räo äslymsu. Msmrous

Lisätiedot

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock!

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock! TYYKIKYLȧ. Udergroud mgze for hose bou o roc! N:o 2 / 2009 Tuomoll rvols STEEN1 LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! ... rjous Ke hume es. Ts. N o. Auro s s ydel vl j meohlu seu sv. Meh s oe mes?

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä.

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä. L s e n 2010 vuos k l n k o d e n k e r o m u s Lsenklnkoden Kumm ry yhdessä eemme hmeä. Lsenklnkoden Kumm ry on 1993 peruseu hyvänekeväsyysjärjesö, jok ukee Suomen vä ylopsolls lsenklnkk, kehys- j ukmusyöä

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho, Il Sihvol, Ju Kllio Tnologisus 173/2005 Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho Il Sihvol Ju Kllio

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1.

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1. Esitys 1 (3) 23.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO 1. Lähtökohdat Hyväksyttyjen HTM- ja KHT-tilintarkastajien lukumäärä on supistunut viime

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä o v ltuus ttsi h p li it w-juh töll uulu ty ll do t jmmoi ou i o hit. Sy, mutt lij o o rj v s sossiso r lvs Cl st. r ismm jzzi h rity tytymi v i st lr h ui C m m t t tty s h Uiss l st Aii s d u olo o st

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

keskimääräinen euroa

keskimääräinen euroa Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rhtornpllontu 3 20500 Turu KYSELYLOMAKE 1. Kun mont rt tloussnn thtn vm voll pävttästvrostos (lntrvt tlouss usn trvttvt tuottt)? Mtn ostost utuvt survn ostospon

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta! Medaedo 2012 Saakunnan Kansa 125 000 lukjaa joka pävä Medaedo 2012 4 Yhesavoavuus Kauppa käy! Porn markknaalueen kuluajsa Tuoees on parhammllaan vasa, kun se on pääyny snne mnne se kuuluukn kuluajan käeen.

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET

12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET Lk : Kyknla ja rsm. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET.. Srjännkyknla Talkko.a. ABB:n normaalvalkoma. Kyknla Laj U r kv I r A / k ka I sc ka Hom. Ssäll asnnava Eron OJON_ 4 36 000...4000...4000...4000 50 50...90

Lisätiedot