15, n n. e t o. s k. a i. s i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15, n n. e t o. s k. a i. s i"

Transkriptio

1 ! K Ä K Ä l Sysy T s ll l o p s Soml s o p l o h r l p p m r p A S S E S K U O J TAR , 399 U s! , 5-, s m s h o s K R l h!! //24 6 GB s ol v y B G DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120)(* RAJATON NETTI PUHE VIESTIT Tämä Smsg Adrod älyphl rjo losv h/lsh! Slä 4 äyö, 5 Mpx mr, hos 1 GHz sor. Trjos jo oh! Kv oo C850-1KW Kolvy 750 GB, ssms 6 GB. Il Clro 1000M -plydprosssor HD LED -äyö, Blooh v4.0, HD WEB-mr svojssll. USB 3.0, 2x USB 2.0 por, HDMI. Mcrosof Wdows 8 -äyöjärjslmä. T 24. H lm lymää 149 *) Ks rmm lymädo s.7 s Ko psl or s r h s h Y KAUPAN PÄÄLLE LE TORNIASENNUSSARJA A psss osjll (rvo 49)! 899-, , 9 7 Kvsrmp T61270 ProTx-vsrmp hllävrs vs vr. OpSsjärjslmä prhmm hod. Sl Sysm lähs ääöä vs vr. Erys ohjlm mj vsolosh vr. Ajsomo j prmp hll vr. Aoms vsohjlm v hyvä vslos. Täyömäärä 7 g. o s o L m /. r r Pso L60460FL OpSs hllävrsmp ps ll pyyrllä. Täyömäärä o 6 g. Erglo o A++. Msm losops o 1400 rr./m. LCD-äyö roo ohjlm ms, jäljllä olv psj j vl jsj. Rss rls psohjlm r slll mm. p 20 m ohjlm 3 g pyymääräll. Tsrä, d s j TUOHI MsrCrd -s Os y, ms ososs s TUOHELLA Tovlom s vhdll myymälöä. Trjos vomss vr rä rävä ää s (ll os m). 1/s. 10 srässä. K ososs jll vosmsomll TUOHELLA s osoll 10 ms srssä. Ms srä jl lhooms 5 /. TUOHEN ms äyösä ms oro j l sopmshoj mss. TUOHI MsrCrd o sväl ms- j looor. TUOHEN odll vosoro ls 1500 : äyössä olvll looll o 21,1 %. Lsss o äyy 3 : rbororo (08/13) j sä o homo s lhooms. TUOHI o jv loo, s o vomss osss, j s myöää Nord Rhos Som Oy, Nhsll 3 G, Espoo. Loorj o , oro o 3 : rbororo +12 % j lhooms o 5 dss, vosms. SUOMALAISTEN PUOLELLA Trmm yhysdo j lsää rjos ososs

2 KÄÄK! Sysy l Hol pos Elro ohjs Hlpos vv s Tlvs 210 lr h! 399 Sälöps ZFC21400WA Erglo o A+. Tlvs o 210 lr. Pssho o 14 g/vr. M o ys or. Sääöjl. h! h! 499 Ergsääsävää l voss Sälöps WHM31112 Erghos A++ -lo sälöps msll rmosll. Ssävlo j lv s. Käyölvs o 310 l. M: K 91,6, L 118, S 65,2 cm KAUPAN PÄÄLLE Kylmäl Crry coolr (rvo 59). h! h! h! h! 299 Jääppps Jääp j psm lämpöl säädävssä rs. Elro lämpölohjs j LED-äyö psmll. Koo pp o LowFros. CrsprBox osdl säädävä vhslo. Jääp lvs o 215 l j psm 94 l. Erglo o A+. M: K 186, L 60, S 65 cm. Sälöps öp HSA32520 Erglo o A+. Käyölvs o 298 l. 2 lor. Vls. Loll. M: K 86, L 110, S 72,5 cm.

3 Llll h! h! LED-ssävlo h! h! Jääpp K13820SD Erglo o A+. Käyölvs o odll so 390 l. Elro ohjs j lämpölsääö pll. SprCoolpjäähdyysp pr lrvd sälyvyyä. Ovhyllyssä yyläs räs mllrs. Ks lsooppsoll losvdävää vhs-/ hdlmälo. M: K 185, L 60, S 63 cm. Tlvs 390 lr lr Ivrromprssor MlFLow slämpö slämpö Jääpp Vphv hlpo ov s. Elro ohjs j äyö ovss vä lämpölsäädö äväs. MlFlow -slämpö. Erä äyävä LED-ssävlo (pylväs). Tlvs o 350 l. Erglo o A+. M: K 180, L 60, S 64 cm. Jääplo NoFros om sls sls oo pss pss h! h! Jääppps RT22FARADWW Koo ppss o om NoFros l sä rvs sl. Tws jääploll vlms hlpos jääpl. Erä yyläs LED-ssävlss sä jääpss, ä psmss. Jääp lvs 181 l j psm 53 l. Erglo o A+. M: K 154,5, L 55,5, S 64 cm. Somls sos h! h! Pspp F751 Psm äyölvs 65 l. Vps sjov. 3 volo. Erglo o A+. M: K 84,7, L 49,4, S 49,4 cm.

4 Trjosho h! h! Thy somls somls öö öö Aspso A-ps-, vs- j rglo. 5 psohjlm, 3 lämpöl. Thy somls öö. Ajs j 30 m. Kslvy o lsävrs. h! h! Pso W1713 Po ormp, äyömäärä mx. 6 g. 9 ps- j rosohjlm. Los rr./m. Ylvoms hlj. WrCorolvsrvjärjslmä. M: K 85, L 59,5, S 63,4 cm. Thy sämää jop 20 V Ivrr-mooor h! h! Pso Koss o hlj j sävä Ivrr-mooor. Täyömäärä o 6 g. Los o 1400 rr./ m. Rmp o hllävr Dmod -rmp jo sääsää vd lms. Krm lämmysvss sää. Näyö roo ps dsymssä. h! h! h! h! Täyömäärä o o 6,5 6,5 g g 499 Pso AWE9040 Täyömäärä o odll sr 6,5 g. Los o 1200 rr./m. Erglo o A++, pslos o A j vslos o B. Todll so j slä äyö roo jäljllä olv psj j sä vo vl myös jss. Koss o s äyöä hlpov ohjlm mm. 60 m 40 s päväspsohjlm j 15 s rjopyyohjlm jo sääsää homvs rg Pso Losops o 1000 rr./ m. Täyömäärä o 5,5 g. Erglo o A+ j pslos o A. Us r psohjlm mm. pps. Koss o js. P loh loh Los 1000 rr./m rr./m

5 KÄÄK! Sysy l Ss r h! h! 349 Pölypsso UlrCpc -mr Tvsä & Tyhjä -omoll pölysälöö ry pöly j ros vo p vs ps j yhjää s jäl vvoms j sss ros-s. Pölypsso pölymr UC ALL FLOOR Pölypsso mr jo pölysälö o odll ävä j vvo yhjää. Imr äyää o hlj j mllyävä phmä. Lrod, mps pyörä, lv vvoms j hljss. Slll o o- j sälyyspd. Erä phds posolm HEPA H13 -llrg-sodmll. Elro hosääö. M l-/mosl j prsl. Imho o 300 W j s pysyy vo. Vär o p. Thos pölypsso dll mr h! h! h! h! h! h! Pölymr UTT7920 APTICA Jv hos m mlsylo - sos. Psävä Hp posolm sod ph posolm. Sl ll od poll. Wssl-lsl, prsl, p rbosl, ro-, sl- j hrjsl. Tlsoopp mp. h! 99 Pölymr U2410 Msm mooorho 1800 W. Msm mho 180 W. Svoslovs 7,2 mrä. h! h! 249 Eolog mr mr phds phds vähää vähää yhä yhä hyv hyv pr, pr, sähöä sähöä mmä mmä lv lv l l Pölymr S2121 Erä v r. Thy sämää 20 äyövo. Mooor phmä äysys. Elro 6-por hosääö. Slc-äävms. Tho 1600 W. ArCl -sod. HyCl-pölypss olvs 4,5 l, om HyClos-hygslj. Tomsäd 9 m. Ros pd poj mro. Vär: Ms. Vrs-mr Ergorpdo ZB2929P Johdoo, ldv, rä mopol mr. Imro l, pöydä, äppämsö j. Ud ho mooor j v pä om-j. Irrov äsos j jovlo mvov äyöäs. Rossälö o hlppo yhjää. Vär o p. Pölymr Ulrslcr Gr K oj hljs mr. Ääho o v 61 db. Psävä Hp H12 -sod sä vs j äärsy r. Hyvä ädsj j 31 psl hlpov äyöäs. Svoslovs 12 mrä. Kmpyörä v hljs lms. * ) Klj-lh 6/2011, Råd&Rö 6/ /2011 ( * 6/2011 ( *

6 KÄÄK! Sysy l Hlpo r h! h! 119 Vls äsä -pos mä hs h o sm h! h! 39 /o Sylsvojsrj 39 Mrolo lo MS23F301EAW/EE EE Mrollo olms pssä v v ss ypsys. Elro jvl LED-äyölä. Emlo ssäp pr hyg j sävyyä. Tlvs 23 l. M: K 27,5, L 49, S 37,5 cm. Vd EEWA3230 Hlppo äyää jop yhdllä ädllä. Iso vsmäärä äyö. Irrov sod. 360 johdoo ls. Lväphd EAT3230 Igro sämpyläl. Slä mrvloll vrs p: sls, dll lämmys j syys. Irrov mrrjo. Elro phos ss. Trvll, vlä p. Khv EKF3230 Irrov sodspplo (1 x 4). Vsmäärä äyö. Tpplo. Aom vrrs. Lämpölvy rmo po. 3/2012 h! h! 99 h! h! 45 Khv Syl TKA8631 Värvhohdo ms vlo. Irrov vssälö, om vrrs, js j hlppo äyää. Sm srj Klj-lhd svoj TKA8011/TKA8013 (03/2012) ss. s. Ysr r prrjoo h! h! , Mlr MMR08A1 M o 0,8 l: soslho, jo sää ops. Tho o 400 W. Ho spl, vhs, yr, jso j lh, vlms hlpos pso sä mjos j v mdos vhdo sm. cpcco vr. Mlm smmä smmä prrjo o o vsll vsll vlysologll, jo jo psää hoärsyys hoärsyys jäh jäh h! h! 149 Pro SmrCorol Clssc Vspsävä, olmosjomlmä, hlppo phds josv vd ll. P prrvoj rmmr. Yhd ls 40 m johdoom äyö. Smr Fol -sosrävro. Pro CoolTc 2s W & Dry Mv olmosjomlmä ho j r jo. Thos p horvoj vmsljä. LED-äyö oso so sä phdss j mlo l. Jop 45 m johdoo prrjo. Thos ldv lmo. L äy 1 ss. 5 m pls rää yh jor. Drmologss s j S Hlh Allc -lo hyväsymä. * ) TYYTYVÄISYYSTAKUU Sll 60 PÄIVÄN PALAUTUSOIKEUDEN, mäl ol yyyvä osms os. L lsää yyyväsyyss j sh lvs os: hp://www.bosch-hom.f/o/rovlmss.hml

7 Lm oollss Sos mll! mll! h! h! 49 C2-05 Komp ls. 2 äyö. Hlppo j op pääsy yhsö- j sähöposomoh. Alosäymä pvlpls vo äyää Fcboo j Twrä sä so rls lpävys j w. Msso sä FM-rdo. VGA-mr. Ms myös msor. 69 Lgom blooh lo hf-omoll SHB7000 Kl ms j hlls phl lgoms ällä rä mvll blooh - srololl. Erom ohvms j phmä orvyyy vv äydlls äyömvd. 79 UUTUUS Tl hdll r lymäll h! h! 199 Opms L5 II dl sm Todlls sääsöä phllsss! Tässä Adrod älyphlmss o s SIM-orp l vo äyää phlmss h r lymää (sm. yömro j prvmro). Slä 4 ossäyö j 5 Mpx mr. Sv ms j vlos. REILU REILUh! h! 5 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120) H lm lymää 139 LUMIA 520 //24 REILU REILUh! h! 10 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 252) //24 H lm lymää 269 REILU REILUh! h! 24 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 576) H lm lymää //24 LUMIA 520 s hsmp älyphl rjo sll äydlls Wdows Pho 8 äyöoms dllsmmss hposs. Erä hrä 4 ossäyö sos vo äyää phl jop äsllä ysllä. Sä o 5 Mpx mr ysodllsll dglsll lssllä, lm No Ms plvl, 1 GHz sydsor, HERE poplvl, msorp sä pljo m. h! h! 199 LUMIA 620 Älyäs ssälä j päälä. Wdows Pho 8 -äyöjärjslmä, 3,8 Clr Blc äyö, ä sopv mool j r värvhohdo vhdvll orll. Thos plydprosssor, 5 mgpsl mr omrsll sä Cmgrph j Smr Shoo -omoll, NFC, lm vgo, Mcrosof Offc j pljo m. Sprsos Adrod 4.1 älyphl o mooll oh slällä 4,3 Spr AMOLED+ äyöllää sä mopol omol plydprosssor, NFC sä 8 mgpsl mr. "N o vros äys rjoms. " Rjo 4G 29,70 //6 Norm. 34,50 / ( * Rjoms phl ormlhs om m- j lphllym Rjoms s- j mlmdvsjä ormlhs om mphllym Rjoms dosro DNA: hppopss vross (4G LTE-vro lll jop 150 Mb/s). K j om Smsg S4 y l dsd! Vms Adrod (JllyB) -äyöjärjslmä, sr j slä 5 ossäyö Gorll Glss 3 -lsll sä 13 Mpx mr. Vo ohj phl osm r, sllä s s ss, ääs j ls. Dl Cmrll vo yhdsää - j mrll o v ä myös vj pääs sm v. S Hlh -omo s pysymää rvä j oss. Ksävää yylyyä! yylyyä! REILU REILUh! 9 50 //24 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 228) H lm lymää Tässä sävää äyöö (IP67) slss Glxy Xcovr II älyphlmss o Adrod 4.1 äyöjärjslmä, slä 4 m äyö, 5 mgpsl mr sä plydprosssor. Tyylyyä, jo ro! * ) Smsg Glxy Xcovr 2 10/ DNA Rl 24 -sopmsll + DNA Rjo 4G 29,70//6 (orm. 34,50/). Avsms 0 (orm. 3,90). Lymä ssälää om ormlhs phl, s- j mlmdvs sä dosrro. Vdophl omss 0,20/m. Sopmsd oosh 1039,20. Tls j 24 jäl osss vomss olv hso msll hll. E pos lymävhdo yhydssä ä os vho DNA Pro DNA Äly lymsä. Emmäsops 150 Mb/s o svvss rjos 4G-vross (orm. vhlväl Mb/s). Nops vo vhdll rpp mm. äyäj määräsä, yhyd lds j pääls. 4G/3G-vro lopolll EDGE- j GPRS-opd. Käyö lomll rlls hso mss. As sv johs o DNA: j s yhsyömppd os, ssds j rjoss (sms/mms/sähöpos). Trjos vomss s. Lsädo

8 KÄÄK! Sysy l N oo T 32 h! h! LED-TV 32 Prsäyöö sopv 32 LED-lvso - j pllo. Rjo rä v opmmll! Sr ysyä vos v 1/ss, phlvrs. A-rglo. Lj slo lgomll ääjärjslmällä Tämä lvso osjll Smsg sodbr pol h! 1699 mll HW-F Arvo. 220 ( * -50% 55 h! h! 2099 UE55F Ny ph päällöso lvsos! Erom 600 Hz CMR Mcro Dmmg vl, Smr TV 2.0 ssäärll WFllä, phohjs (o osääd m), plydprosssor j Smr Vw. A-, pl- j sll HD-vrm (DVB-C/T2/S2). Erglo A. h! h! Rj.ERÄ! 42 Tyyläs vlo! vlo! h! h! 89 Fll HD Drc LED-TV 42LN577V Vlosll roll sl yyläs Fll HD Drc LED lvso Smr TV-omoll. Lgo W-F, DLNA, Mrcs sä ääyvä jls. Ers myyävällä Mgc Rmo osäämllä pääs äyämää vloj j ä hlpos j ops. Pdähä rä sllä ää o rjoll v rjo rä! Erglo A+. 3D BlRy-so BDP3380 N lov sls ällä yyläällä 3D BlRy-somll, mssä DvX Pls räväprooso. Vo so ll myös USB-läää lävälä msl losl ovlvylä. Phlps SmplyShr vll j ms, lov j vlov bl-ls, älyphlms j oos or j Bl-ry -som. Vo soros vh sor DLNAyhsopvs ls h j soros mddosoj oos. Lgo WF-dpr o osvss rs. * ) Trjos o vomss srv lvsomll oso yhydssä: vod 2013 mll Smsg LED-TV 6-srjs (F6475 srmp), 7-srjs (F7005) j 8-srjs (F8005, F8505), jo ov vähää 40 m oos. Trjos o vomss mpjss m olvss lssä j mrs 50 %: ls Smsg Sodbr HW-F550 (ms)/551 (hop) -mll ormlhs. Trjos o vomss 15. lo 2013 l vr rää, m or 15. lo 2013 s.

9 sos vhdä 55 h! h! M 4 pl pl 3D -lsj -lsj 46 h! h! h! Fll HD LED-TV KDL-55W805 Soy W805 rjo ohmom oms, joss yhdsyy häslpv Fll HD, 3D -vl, modr yhdsävyys j oo vh mlm j s äyää hyvälä olohosss. Dymc Egd Ld -äyö vv ors, Mooflow 400 Hz -omo slvmm l rhl- j omssällöll j X-Rly PRO s äyämää rävämmälä j ysysohsmml. Vo myös so älyphlms ssälöä srl rdl lgom vroyhyd Ooch -pls sos, ld yhdsäm äy hlpos v pmll l sää (NFC). M 4 x 3D ls. Erglo A+. Tällä prs llss!! Tällä prs 60 Fll HD LED-TV UE46F A- j pllod HD-vrmllä (DVD T2/C/MPEG 2/4) j ohll dsgll vrs 46 Fll HD LED 100 Hz Clr Moo R -lvso sjv voso. 2 x HDMI -läää. Erglo A. h! ,! 7.1 äää 7.1 äää Esy 3D Smr LED-TV 60PFL Tämä srll 60 vll j 500Hz Prfc Moo r Fll HD vldll vrs Smr lvso o sloo lsää loov sos Amblgh olog sos. Lä lvso lgoms W-F vroo j hyödyä Phlps Smr TV Prmm rjo sä hämmäsy lds 3D vs. Amllll prs llss. Erglo A+. pl- j sll HD-vrm (DVB-T2/C/S2). Tällä 22 12/220 V! h! h! 229 Sodbr Kor YAS-201 Tlvso slo o slyä lm o äää. Ymh YAS-201 rjo 7-vss or vsv äää. M lgo vsbwoofr. Vo ohj äävom j p vhoj myös TV. osäämllä. Tämä vod sjo TV: ls IR läpv sos. Sv myös vlos. Fll HD LED-TV 22PFL2978H/12 22 Hlppoäyö 22 Fll HD LED - lvso 100 Hz PMR j Dgl Chrysl Clr rll j rävällä vldll. A- j pllod vrm. Sop 12V yä sos myös sov, vll möll. Erglo A.

10 KÄÄK! Sysy l U ho h! h! Kv oo LIFEBOOK AH502 Prosssor Il Clro B830.15,6 HD+ BrllVw LED -äyö. Kssms 6 GB, olvy 320 GB. WLAN, Blooh, WEB-mr, 4 1 -orlj, VGA, HDMI, 3 x USB 2.0, Exprss CrdTllv DVDRW -sm. Mcrosof Wdows 8 64b -äyöjärjslmä. T 2 vo. Ulrboo 14 15,6 6 Gb ssms ssms h! h! Kossäyö 15,6 2 vod vod äysp pävys hll! KAUPAN PÄÄLLE INGMAN TUUTTIA KAUPANKAUPAN UTTIA N PÄÄLLE Ä N129 h! h! 599 INGMAN TUUTTIA Torv Ir scry 2013 Soj oos ssälöä j rvlls sll. Compr Scry soj vrsl, volohjlml, hrhyöäyslä j dvrsl. Ol Sfy sää hlls vrosvso j vrohjs. s. Soj 1-3 l. Vls äsä Toshb vs mp hs h o o sm sm /o Il Cor 5 -prosssor 749, 15,6 Kv oo U940-11F 14 Thos j vy lrboo 14 äyöllä. Prosssor: Il Cor U. Kolvy: 32 GB SSD GB, ssms: M. Näyöohj: Il HD grphcs 4000, Blooh 4.0, Il WD. T 24. Kossäyöll v oo L50T-A-12D Kv oo L50T-A-12D holl Il Pm 2020 prosssorll. Kssms 6 GB j olvy 750 GB. Blooh 4.0. WEB-mr. Mcrosof Wdows 8 64b -äyöjärjslmä. T 2 vo. Kv oo P850-32L Il Cor M -prosssor. Kssms 6 GB j olvy 750 GB. Näyöohj: Il HD Grphcs HD 200 CSV LD Toshb TrBr TFT -äyö, vshd 16:9 j LED-svlss. WF, Blooh v4.0, DVD SprMl - Dl Lyr. 2 x USB USB 3.0- j HDMI. Mcrosof Wdows 8 64b -äyöjärjslmä.. T 24. h! h! 21,5 22 VA-LED h! h! Ms 8 GB LED-TV/äyö LT22C300 21,5 21,5 Smsg LT22C300 Fll HD LED TV sovl myös oo äyös. Ssäär dgvr - j plvroo. HDMI läällä. Sop myös oo äyös. CocShr Mov -omo. Erglo o B. LED-äyö GW2255 BQ GW2255 hräää vär loo! 22 äyö VA-LED pl os vär ro j o lsää syvyyä mm sävyh. Nop 6 ms (GG) vsj sos äyö sovl romss myös pläyöö.

11 Kooor UUTUUS Smsg Tb 3 Sv myös 4G mllj Epso WF2530 Epso cshbc ( * MAKSAT h! h! Tbl 10,0 W-F MAKSATvv 49 Mllso oh Glxy Tb o äydll lms j ms vhdssällösä lösä ms.. Srl ljväyölä lov vo so ll slls vshs.. Koos pols sä o äppärä pää yhdssä ädssä phmäs rj. Smr Sy -omo vrms s, ä äyö yydy pospäälä äyäjä s ollss rdss. 16 GB llsl. Pss v 7,4 mm j W-F-vrso po o 314 grmm. Mobll osjll orv orv oosrs h Mobl Scry Adrod j Symb lll v sojs j vrdsoomo: ps, Ers os 29 äls, äposo. 1 vos, 1 l. S jop jop 50 rh s ( * Ulo ovlvy 500 GB USB 3.0 läällä. h! h! 199 Tbl B1 Tbl, 7 äyöllä, plydprosssorll j Adrod 4.1 -äyöjärjslmällä. Po v 320 g, mv lj m. 8 GB voms, McroSD -orll vo lj voms jop 32 GB s. Wf j Blooh. WEB-mr vdophl vr. Yl lms ohjlm ldvss Mooml WORKFORCE WF2530 Poo mooml, jo sovl romss mh v p omsoo oomsoympärsöö. Vss j sävässä WF-2530:ssä o myös W-F, om 30 sv pprsyööl sä mhdollss los msä v Epso Coc vll. Co MG4250 osjll PP-201 PAPERIPAKETTI KAUPAN PÄÄLLE (rvo 14,90) h! h! Kspol loss loss h! h! , Mooml PIXMA MP230 Tällä yyläällä moomlll s ld loss-, ss- j opolos. Hlppoäyös ohjlmso vll vo hll vroloss sä järjsllä j los vlov. Msshlos PIXMA All-I-O MG4250 Tällä poosll j dsysllsllä moomlll vo los, opod j s. Lss o om spol loss, väräyö j W-F-lää, j s älyphl-, Ir- j Appl ArPr -loss. * ) Os mpj ssälyvä Epso los j välsä. Rsrö s 30 pävä lss hs j lähä opo osooss hyvysä vr. Eää s hms ss ohd.vo l mpj hdo ososs /cshbc

12 KÄÄK! Sysy l Prmp pl r TARJOUKSESSA h! h! Us! 4,3 h! h! Nvgor Nüv 52LM Hlppoäyö j lov vgor Läs-Eroop roll j slällä 5 äyöllä. Ksopss j lymääymä hlpo jo srmmss pgss. s Eläs ä rpävys. Vlä Vlä hd hd m m s- s- jäljllä s! s! TEKNISILLÄ KESÄ Älyömä lo lo KISA OSALLISTU lymäros lymäros j VOITA JOPO Joss 55 Jopo! Blooh SB7200 ShoqBox Kovmp moo sl v blooh, mä sää rosvä j olhj. Lä m lgoms blooh yhsopv phl j l ro som! Mh sod! , Nvgor XL Clssc Nordc Sos j hlppoäyö TomTom vgor slällä 4,3 ossäyöllä j Pohjosmd rsoll y somom säh! IQ-Ros hdo älyää rä prll lloo j vopävä sä sopss s vlsm o s. Ms myös sojl. Kov moo! Sprsävä mphl IP- 67 -losll jo s, ä phl sää pos, pöly, rm sä pdos. Lsäs phlmss o sähö ompss sä ohvms mls oloj vr. Hpp ävä ävä * ) E sms, ms v äyöpävlä. Msmops 21 Mb/s, yypll vhlväl 0,4 15 Mb/s. Nopmm yhyd sv sopvll päälll DNA: 3G/4G-vro lll. Trs lvs h! h! 69 99, Ms v lä pävlä jollo äyä sä. ALAJÄRVI JAPO, Kpp ALAVUS KAUNISTO-TEKNIIKKA, Järvlom ( * EURA S HARJAVALTA KODINTEKNIIKKA MATTILA, Sl HAUKIPUDAS VÄISKIN TV JA KONE, Jol HEINOLA PEKKALA, Kpp HUITTINEN Rso Ry HÄMEENLINNA TV-SÄVEL, Tröso IISALMI CARLSON, Tollss ( * IMATRA KISA, Lpp ( * JALASJÄRVI KODINTEKNIIKKA, Hll JOENSUU CARLSON RAUTATAVARATALO, Nrms ( * CARLSON TAVARATALO, Tor ( * JÄMSÄ Tollss 1 A KALAJOKI TOKOLA, Kljo KARJAA Kpp KAUHAJOKI VAKIO-SÄHKÖ, Top KEMI Vl KITEE K KOKEMÄKI Tll KOKKOLA PPO KOKKOLA, Kllor, Päsll KOTKA KONESEPPO, Smmoo KUOPIO CARLSON TAVARATALO, Kpp ( ** CARLSON RAUTATAVARATALO, Vol ( ** LATVALA, Hpm KYRÖSKOSKI UUSI-ERKKILÄ, Vl LAHTI VIIHDETASO, Vpd LAITILA RADIOTALO IISKALA, Kss LIEKSA KONEPÖRSSI, Pls LOHJA Lr MIKKELI CARLSON TAVARATALO, Hlls ( ** CARLSON RAUTATAVARATALO, Lr ( ** MÄNTYHARJU KONESÄHKÖ, Kss NOKIA TV-KODINKONE OLLI SIPILÄ, Yräjä NURMES KONEPÖRSSI, Poroylä NÄRPIÖ NELSONS, Närpsväg OULAINEN TOKOLA, Kss PAIMIO VISTAVISIO, Vs PARKANO Kss PIEKSÄMÄKI SÄHKÖPARI, Kr ( * RAAHE PPO RAAHE, Kppss Mso Ollllo RAISIO SÄHKÖ-INSTO, Mr ( * RAUMA Kr ROVANIEMI VALOKULMA, Lmpl ( * SALO LIIKEKESKUS VALURI, Svvlj SASTAMALA TUOMINEN, Pso SAVONLINNA CARLSON, Nojm ( * SIPOO SIPOON KODINKONEKESKUS, Ersäs 11 D SUOLAHTI KELLA, Kl SUOMUSSALMI Kpp TAMMISAARI K TORNIO Tollss ( ** VARKAUS CARLSON, Käsyö ( * VIITASAARI Ks VÄÄKSY KONEKULMA, Rsholl YLIVIESKA PPO YLIVIESKA, Ollloj * ) 0201 j ls mro: Käsä vros so 8,35 s/ph + 7,02 s/m. Mphlms 8,35 s/ph + 17,17 s/m. Uloml vll lomphlh. H ss. lv. 24 %. Tsrä, d s j TUOHI MsrCrd -s Os y, ms ososs s TUOHELLA 10 srässä. K ososs jll vosmsomll TUOHELLA s osoll 10 ms srssä. Ms srä jl lhooms 5 /. TUOHEN ms äyösä ms oro j l sopmshoj mss. TUOHI MsrCrd o sväl ms- j looor. TUOHEN odll vosoro ls 1500 : äyössä olvll looll o 21,1 %. Lsss o äyy 3 : rbororo (08/13) j sä o homo s lhooms. TUOHI o jv loo, s o vomss osss, j s myöää Nord Rhos Som Oy, Nhsll 3 G, Espoo. Loorj o , oro o 3 : rbororo +12 % j lhooms o 5 dss, vosms. SUOMALAISTEN PUOLELLA Tovlom s vhdll myymälöä. Trjos vomss vr rä rävä ää s (ll os m). 1/s. Trmm yhysdo j lsää rjos ososs

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. VR Matkustajaliikenteen aikataulut 4.6.-8.12.2012 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 3.6. 26.10.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 3.6. 26.10.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 3.6. 26.10.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 20.6. 14.8.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 20.6. 14.8.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 20.6. 14.8.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.12.2016 18.6.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

LUONNOS 14.7.2015 Muutokset on korostettu keltaisella.

LUONNOS 14.7.2015 Muutokset on korostettu keltaisella. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 25.10.2015 26.3.2016 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.8. 25.10.2014 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.8. 25.10.2014 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.8. 25.10.2014 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 9.12.2012 2.6.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 9.12.2012 2.6.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 9.12.2012 2.6.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

4.9.2014 Muutokset on korostettu keltaisella (11.8.2014 voimaan tulevaan verrattuna).

4.9.2014 Muutokset on korostettu keltaisella (11.8.2014 voimaan tulevaan verrattuna). MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 26.10.2014 28.3.2015 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha)

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) Alavus 1 403 648 Anjalankoski 83,6 2497,7 301,6 Aura 424

Lisätiedot

BIOCOMB-JÄLLEENMYYJÄT 1.1.2013 VÄRISILMÄ ALAVUS LASSE ANTTILA OY. EKENäS TRäVARUHUS AB K-RAUTA ESPOO MAALARIMESTARIEN OY

BIOCOMB-JÄLLEENMYYJÄT 1.1.2013 VÄRISILMÄ ALAVUS LASSE ANTTILA OY. EKENäS TRäVARUHUS AB K-RAUTA ESPOO MAALARIMESTARIEN OY BIOCOMB-JÄLLEENMYYJÄT 1.1.2013 S-RAUTA ALAJÄRVI VÄRISILMÄ ALAVUS LASSE ANTTILA OY VARUTJÄNST AB EKENäS TRäVARUHUS AB N VÄRI K-RAUTA MAALARIMESTARIEN OY Motonet Espoo PRISMA SELLO RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA JÄLLEENMYYJÄ RAUTA DRAGSFJÄRD VINNIN RAUTA NTORI LIPPULAIVA MANKKAA OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA RAKENNUSTARVIKE VILPPOLA OY LAAKSOJEN RAUTA OY HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY RAUTIA HEINOLA

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

28.8.2013 Muutokset on korostettu turkoosilla.

28.8.2013 Muutokset on korostettu turkoosilla. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.10.2013 29.3.2014 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

AIKAVARAUKSET 27.4.2014 MENNESSÄ

AIKAVARAUKSET 27.4.2014 MENNESSÄ NAISTEN SM-KILPAILUT HEINOLAN VIERUMÄELLÄ 26.3.-11.5.2014 - AIKAVARAUKSET 27.4.2014 MENNESSÄ Ke 26.3. klo 12.00 1. erä La 29.3. klo 9.00 1. erä La 29.3. klo 13.00 2. erä 1 1 1 YLÖJÄRVI Lucky Ladies 1 2

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015)

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Taulukossa kuvataan kunkin liittyjän liittymisajankohtasuunnitelma. Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa liittymisvalmistelujen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI KYLMÄKONEHUOLTO UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. RAKETTI MARKKINAT Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt Neljä erilaista, upeaa ja värikästä tähtikuviota. Tuhti avauspanos, isot tähtikuviot. 14

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus. YHTEYSTIETOJA 24.5.2016 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksyn vastaanottokeskus Kotouma

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016 Junatyyppi Junanumero Kulkuväli Lähtöaika Tuloaika Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:12:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 13.12.2015 26.3.2016 S 2 Joensuu asema Helsinki asema

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 20xx Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta 2014

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOO EURA FORSSA ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki 3 02740 Espoo puh. 09 250 5700

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n)

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n) Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat 2006 2008, koko maa (n) 3800 3700 3664 3600 3500 3493 3400 3300 koko maa 3200 3177 3100 3000 2900 2006 2007 2008 Ensimmäistä kertaa sijoitetut 2006 2008 ikäryhmien

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 A/2015 M 1 (31) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi CONTACT INFORMATION 27.5.2016 CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksy Kotouma Oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Opettajien salibandy: Tulokset ja lohkot 2013

Opettajien salibandy: Tulokset ja lohkot 2013 Opettajien salibandy: Tulokset ja lohkot 2013 Naiset Miehat A Seka C 1. Iisalmi 2. Seinäjoki 3. Hämeenlinna 4. Asikkala 1. Kangasala 2. Seinäjoki 3. Kuopio 4. Haukipudas 5. Lahti 6. Pori 7. Iisalmi 8.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 F/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

109 kpl Nimi Osoite Booky.fi Väinö Tannerin tie Vantaa 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa Oy Info Seinäjoki Koulukatu Seinäjoki 0094

109 kpl Nimi Osoite Booky.fi Väinö Tannerin tie Vantaa 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa Oy Info Seinäjoki Koulukatu Seinäjoki 0094 109 kpl Nimi Osoite Booky.fi Väinö Tannerin tie 3 01510 Vantaa 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa Oy Info Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa Oy Info Alajärvi Kauppakatu

Lisätiedot