TUULIGENERAATTOREIDEN TARKASTUS JA KUNNOSSAPITO TOIMINTAMME AVAINSANAT OVAT TURVALLISUUS, LUOTETTAVUUS JA LAATU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUULIGENERAATTOREIDEN TARKASTUS JA KUNNOSSAPITO TOIMINTAMME AVAINSANAT OVAT TURVALLISUUS, LUOTETTAVUUS JA LAATU"

Transkriptio

1 TOIMINTAMME AVAINSANAT OVAT TURVALLISUUS, LUOTETTAVUUS JA LAATU

2 OFFSHORE / ONSHORE Tuulivoima on voimakkaasti kehittyvä sähköenergiantuotannon ala. Tuuligeneraattorit ovat jatkuvasti alttiina ympäristön vaikutuksille, minkä vuoksi ne vaativat säännöllistä teknistä kunnossapitoa. Tuuligeneraattoreiden kunnossapito vaatii sen suorittajalta laajaa kokemusta ja syvällistä teknologista osaamista. Säännöllinen tekninen kunnossapito ja nykyaikaisen teknologian käyttö sekä pidentävät tuuligeneraattoreiden vikaantumatonta käyttöaikaa että ehkäisevät ennakoimattomia seisokkeja.

3 PALVELUT Seuraten nykyisin nopeasti kehittyvää suuntausta uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseksi yhtiömme on vähitellen laajentamassa palvelutarjontaansa tuulivoimaloiden tarkastuksen ja kunnossapidon alueelle. Gridin s Groupin spesialistit suorittavat seuraavia töitä köysikiipeilymenetelmää hyväksikäyttäen: Tuuligeneraattorin ja sen komponenttien näönvarainen tarkastus; Tarkastus ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä hyväksikäyttäen; Vika-analyysi ja teknologioiden valinta korjausta varten; Tuuligeneraattorin lapojen korjaus; Sähkölaitteiden kunnossapito; Maalipinnan vikojen toteaminen ja korjaus; Tuuligeneraattorin sekundääristen metallirakenteiden korjaus (runkohitsaustyöt); Tuulivoimaloiden asentamiseen ja purkamiseen liittyvät satunnaiset työt ja nostotyöt; Muut työt.

4 TUULIGENERAATTORIN TARKASTUS Tuulivoimalan osien käyttöä edeltävä ja säännöllinen käytönaikainen tarkastus käsittää toimenpidekokonaisuuden. Eri tarkastus- ja analyysimenetelmien hyväksikäyttö mahdollistaa normipoikkeamien ja eri tyyppisten virheiden mahdollisimman aikaisen havaitsemisen. Tämä puolestaan mahdollistaa seuraavan mahdollisen häiriötilanteen ehkäisyn ja lyhentää tuuligeneraattorin seisokkiaikaa. näönvarainen tarkastus; nesteen kapillaariseen nousuun perustuva defektoskopia; ultraäänitarkastus: - käsimenetelmä UT ja UTM; - automaattiset P-scan ja T-scan menetelmät. lämpökuvaus.

5 TUULIGENERAATTORIN LAPOJEN TARKASTUS Lavat ovat erityisen alttiita ympäristön vaikutukselle ja ne ovat samalla tuuligeneraattorin kuormitetuimmat elementit. Lapojen tarkastuksen laajuudesta ja vaativuudesta riippuen Gridin s Groupin spesialistit laativat katselmuspöytäkirjan lapojen teknisestä kunnosta. Raportti sisältää: lapojen kaaviokuvan, johon on merkitty havaittujen vikojen konkreettiset kohdat; yksittäisten vikojen tarkan kuvauksen, ml. vaurioiden koon (tason) ilmoittamisen; yksityiskohtaisen kuvauksen vaurioiden laadusta ja havaittujen vikojen luonteesta; valokuva- ja videomateriaalia; vikojen analysoinnin ja suositukset niiden poistamiseksi. Gridin s Groupin spesialistit ovat yhdessä MONIT SHM yrityksen (www.monitshm.pl) asiantuntijoiden kanssa kehittäneet teknologian, jossa lämpökuvausmenetelmää sovelletaan tuulivoimalan lapojen rakennevikojen havaitsemiseen. LÄMPÖKUVAUSMENETELMÄN SOVELTAMINEN TUULIVOIMA-ALALLA ON INNOVAATIO, JOLLE EI OLE ANALOGIOITA MAAILMASSA

6 LAPOJEN KORJAUS Analysoituaan lapojen tarkastuksen tulokset yrityksemme spesialistit laativat suositukset ja valitsevat havaittujen vaurioiden korjaukseen soveltuvan teknologian. Korjaussuunnitelmaa laadittaessa otetaan ehdottomasti huomioon vaurioiden laatu ja luonne sekä vikojen sallittavuus. Lapojen korjaustyöt suorittavat spesialistit ovat käyneet läpi erityiskoulutuksen komposiittimateriaalien (lasikuitu ja epoksihartsit) käytössä. Korjausprosessin nopeuttamiseksi ja lapojen korjauksen maksimaalisen laadun saavuttamiseksi käytetään ultraviolettikovetusmenetelmää. Rakenteiden korjaustöiden jälkeen suoritetaan aina lapojen pintojen uudelleenmaalaus.

7 SÄHKÖTEKNISTEN LAITTEIDEN TARKASTUS Varsinaisen ammattinsa ohella Gridin s Groupin sähkötekninen henkilöstö on lisäksi koulutettu suorittamaan työt köysikiipeilymenetelmää käyttäen, jolloin he pystyvät erittäin lyhyessä ajassa tarkastamaan ja huoltamaan tuulivoimapuiston koko sähköteknisen osan. Suoritettavia tarkastustöitä: vibraatioantureiden vianmääritys; ukkossuojausjärjestelmän vianmääritys, invertterin ja transformaattorin jäähdytysjärjestelmän vianmääritys; sääasemien havainnointi; hissien tarkastus; konehuoneen ja invertterin/transformaattorin välisten kontrolli- ja voimavirtakaapelilinjojen tarkastus; ilmastointijärjestelmien tarkastus; voimavirtakaapelien kytkennän tarkastus; ulostulojännitteen verkkoparametrien mittaus; automaattikytkimien toiminnallinen testaus; kaapeliliitäntöjen asennus liukurenkaisiin.

8 SÄHKÖTEKNISTEN LAITTEIDEN Suoritamme seuraavia kunnossapito- / kunnostustöitä: raamilaakerien anturien säätö; roottorin pyörimisnopeuslaskurin vianmääritys ja kalibrointi; roottorin akselin magneettilaskurin säätö; kulumaskannereiden vaihto; XY-kallistuma-anturien asennus/vaihto; pehmeäkäynnistyslaitteen ohjelmointi; generaattorien keskitys; voimavirta- ja kytkintaulujen kunnossapito; rajakytkimien kunnossapito; GPS-järjestelmien ja navigaatiovalojen kunnossapito; puhelinyhteyksien kunnossapito; tornin ja roottorin navan sisäpuolisten valaistusjärjestelmien kunnossapito; hätävalaistusjärjestelmän kunnossapito.

9 PINTOJEN VALMISTELU JA MAALAUS Gridin s Groupin spesialisteilla on laaja kokemus erilaisista korroosiosuojajärjestelmistä sekä metalli- että komposiittipintojen suojauksessa. Maalausspesifikaation vaatimuksista riippuen suoritamme seuraavia töitä: Vesipainepesu; Mekaaninen puhdistus; Abrasiivinen puhdistus; Puhdistus hiekkapuhalluksella; Maalaus kaikentyyppisillä maaleilla (muun muassa jäänkestävillä ja kuumankestomaaleilla): - polyuretaanimaalit; - epoksimaalit; - alkydimaalit. Metallipinnoitus; Maalaus palosuojamaaleilla.

10 SEKUNDÄÄRISTEN METALLIRAKENTEIDEN KORJAUS/KORVAUS Tuulivoimapuistojen teknisen kunnossapidon laajaalaisiin työryhmiin kuuluu aina tuuligeneraattoreiden sekundääristen metallirakenteiden korjaukseen erikoistuneita spesialisteja. Kaikilla runkohitsaajilla on pitkä työkokemus ja kaikki runkohitsaustöiden suorittamiseksi vaadittavat sertifikaatit. Spesialistimme hallitsevat erityyppiset hitsausprosessit: 136 puoliautomaattihitsaus jauhemaisella täytelangalla aktiivikaasussa; 135 puoliautomaattihitsaus paljaalla umpilangalla aktiivikaasussa; 138/136 yhdistelmämenetelmällä suoritettava yksipuolinen hitsaus vastasaumalla; 111 käsin suoritettava puikkohitsaus; 141 volframielektrodihitsaus inerttikaasussa (argon).

11 TEOLLINEN ALPINISMI Teollinen alpinismi on erityisteknologia, jota käyttämällä voidaan päästä korkealla sijaitsevaan tai vaikeasti saavutettavaan työkohteeseen käyttämällä hyväksi vuorikiipeilystä lähtöisin olevia etenemis- ja varmistusmenetelmiä. Köysikiipeilymenetelmä on vain keino, jota käyttämällä päästään suorittämaan varsinainen työ. Sen vuoksi kaikilla Gridin s Groupin teollisilla alpinisteilla on myös jokin teollinen ammatti: asentaja, hitsaaja, hiekkapuhaltaja, maalari, sähköasentaja, viilaaja, mekaanikko, vintturinkäyttäjä, vianetsijä-operaattori ym.

12 KANSAINVÄLINEN KOULUTUSKESKUS Vuonna 2006 yhtiömme perusti oman koulutuskeskuksen tavoitteena reagoida operatiivisesti koulutuksen ja jatkokoulutuksen tarpeeseen aloilla, joilla on puutetta pätevästä ammattihenkilöstöstä. Koska koulutuskeskus vastasi markkinoiden tarpeeseen, se sai ajan myötä Kansainvälisen Koulutuskeskuksen (ITC) statuksen ja tuli suosituksi keskuksena, joka tarjoaa kaikille halukkaille laajan valikoiman koulutusohjelmia uuteen ammattiin valmistumiseksi tai lisäpätevyyden hankkimiseksi olemassa olevaan ammattiin. Vuonna 2013 ITC koulutuskeskukseen perustettiin erillinen osasto tuulivoimapuistojen teknisen kunnossapidon laaja-alaista koulutusta varten.

13 PAKOLLINEN LISÄKOULUTUS Ennen siirtymistään työskentelemään välittömästi tuuligeneraattoreiden parissa kaikki Gridin s Groupin tuulivoimapuistojen teknisen kunnossapidon spesialistit käyvät läpi pakollisen työsuojelu- ja turvatekniikkakoulutuksen tuulivoimapuiston omistajien tai operaattoriyhtiöiden vaatimuksia vastaavasti.

14 PAKOLLINEN LISÄKOULUTUS Koulutusohjelma sisältää sekä teoreettista että käytännön opetusta: Tutustuminen tuuligeneraattorin rakenteeseen; Onnettomuuksien välttämiseksi annetaan lisäohjausta vaaratilanteista, joita voi syntyä työn aikana (korkealta putoaminen, sähkötapaturmat, tulipalo, pyörivät elementit ja fyysinen väsymys); Turvamerkkien merkityksen selvittäminen; Paikat, joihin putoamiselta suojaavat turvavälineet kiinnitetään, tutustuminen laitteisiin; Tulipalon syttymisen syyt ja evakuointitavat; Henkilöstön vuorovaikutus ja käyttäytymissäännöt tuuligeneraattorissa sattuvissa onnettomuustilanteissa; Pelastuspalveluille tiedottamisen tavat ja säännöt onnettomuustilanteissa; Ensiavun antaminen. Suunnitelma ja tavat loukkaantuneiden evakuoimiseksi tuuligeneraattorilta; Etenemistavat portaikoissa ja kulkuaukoissa tuuligeneraattorin sisällä. Ulospääsy tuuligeneraattorin konehuoneen päälle; Työskentely hissin avulla ja evakuointisuunnitelma siinä tapauksesssa, että se ei toimi; Tuuligeneraattorin sisällä olevan loukkaantuneen henkilön evakuointi.

15 Gridin s Group Asiakkaittemme tarpeet on tärkein prioriteettimme ja motivaation lähde, joka ohjaa meitä jatkuvasti oikeaan suuntaan! Pääkonttori: Tomo g. 22 Klaipeda, LT-91249, Liettua Tel Fax Sähköposti: Internet:

Merituulipuiston rakentaminen. Raportti. Prizztech Oy Pori 30.8.2012. Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin

Merituulipuiston rakentaminen. Raportti. Prizztech Oy Pori 30.8.2012. Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin Merituulipuiston rakentaminen Raportti Prizztech Oy Pori 30.8.2012 Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin PRIZZTECH WEST FINLAND WIND CENTER Sisältö 1. Johdanto...4 2. Merituulivoiman mahdollisuudet

Lisätiedot

Vierintälaakereiden kunnostus ja korjaus. Teknistä tuotetietoa

Vierintälaakereiden kunnostus ja korjaus. Teknistä tuotetietoa ja korjaus Teknistä tuotetietoa Sisällysluettelo Johdanto 2 Vierintälaakereiden kunnostuksen tasot 3 Vierintälaakereiden kunnostuksen merkitys 4 Kunnon arviointi 4 Taso I 5 Taso II 5 Taso III 6 Taso IV

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 28.12.1992 Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 1 Yleistä 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät 3.1 Organisaation tehtävät

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Ilari Aro 1.11.2007 KÄYTTÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI SOSNOVY BORISSA LOKAKUUSSA 2007

Ilari Aro 1.11.2007 KÄYTTÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI SOSNOVY BORISSA LOKAKUUSSA 2007 MUISTIO 1 (7) Ilari Aro KÄYTTÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI SOSNOVY BORISSA LOKAKUUSSA 2007 YHTEENVETO Säteilyturvakeskus teki yhteistyössä Venäjän ydinturvaviranomaisen Rostechnadzorin kanssa 8. 12. lokakuuta

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Pk-yrityksen toiminnan kehittäminen ITIL-mallin avulla. Mikko Kupiainen 7.5.2007. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma

Pk-yrityksen toiminnan kehittäminen ITIL-mallin avulla. Mikko Kupiainen 7.5.2007. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Pk-yrityksen toiminnan kehittäminen ITIL-mallin avulla Mikko Kupiainen 7.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Liiketoiminnan kasvaviin vaatimuksiin vastaaminen

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN

SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN Säteilyturvakeskuksen lähialueyhteistyö 1992-2002 1992-2002 SÄTEILYTURVAKESKUS Puh. (09) 759 881, telekopio (09) 759 88 500 Postiosoite: PL 14, 00881 Helsinki Käyntiosoite:

Lisätiedot

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Turvallisen tuotteen kehittämiseksi Turvallisuuden suunnitteluun ja arviointiin 22.2.2000 Jouni Kivistö-Rahnasto Matti Vuori AUTOMAATIO Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007 2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa

Lisätiedot

Bosch Rexroth Oy asiakaslähtöinen kunnossapito

Bosch Rexroth Oy asiakaslähtöinen kunnossapito Bosch Rexroth Oy asiakaslähtöinen kunnossapito 2 Rexroth huolto: avain parempaan tuottavuuteen Koneiden maksimaalinen käytettävyys ja korkea hyötysuhde tuotantolaitteistojen koko elinkaaren ajan: Nämä

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

News nro. 2/2011. Production Partner. BIS PP auttaa Yaraa vähentämään hiilidioksidipäästöjään. [Sisältö

News nro. 2/2011. Production Partner. BIS PP auttaa Yaraa vähentämään hiilidioksidipäästöjään. [Sisältö Production Partner News nro. 2/2011 [Sisältö Työsuojeluvaltuutettujen aseman parantaminen Vaativia toimeksiantoja Uusi avarrus/jyrsinkone alentaa kustannuksia Ruotsin uusi sopimus ja uusi osasto Kunnianosoitus

Lisätiedot

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi JULKAISIJAT Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Annankatu 24 00100 Helsinki Puhelin (09) 4767 5711 www.rakli.fi Turva-alan yrittäjät ry PL 55 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.turva-alanyrittajat.fi

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf) Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 31/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf) 1 Dno 31/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet LAIVANRAKENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2005 1 DNO 16/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 17.6.2005 Voimassaoloaika 1.8.2005 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin

Lisätiedot