METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS"

Transkriptio

1 METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS

2 METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS Metropolialueen osaaminen pitää huolta Suomen kansainvälisestä kilpailukyvystä korkeakoulujen, tutkimuskeskusten, yritysten ja kaupunkien muodostama ekosysteemi alkaa juuri saavuttaa globaalilla Teesit 1. Metropolialue kouluttaa yli sataa tuhatta tulevaisuuden osaajaa Suomelle joka vuosi. 2. Osaaminen luo työpaikkoja. Täällä syntyy kasvu 3. Metropolialueen osaamiskeskittymä hyödyttää koko Suomea. 4. Metropolialueen osaamiskärjet ovat Suomen vahvoja vientitoimialoja: puhtaat teknologiat, digitalisaatio, biotalous, terveysteknologia. 5. Metropolialue on Suomen valttikortti globaalissa kilpailussa kansainvälisistä sijoittajista, yrityksistä ja osaajista muiden maiden kaupunkiseutujen kanssa. Metropolialueen menestys on edellytys Suomen menestykselle kansainvälisessä kilpailussa osaajista, yrityksistä ja sijoituksista. Metropolin osaamiskeskittymä tekee tiivistä yhteistyötä Suomen muiden osaamiskeskusten kanssa. Metropolialue on Suomen tehokkain innovaatioyhteisö, jossa koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten yhteistyö on elinvoimaista jo nyt. Alueen toimijat työskentelevät innovaatioiden kaupallistamisen vauhdittamiseksi. Älyratkaisut ja hallinnon digitalisointi tuovat tehoa ja luovat uutta. Metropolialueen ainutlaatuinen innovaatioekosysteemi ja ve- mittakaavalla riittävän koon, jotta korkeimman tason tutkimusverkostot haluavat perustaa oman yhteistyöorganisaationsa Suomeen. Metropolialueen korkeakoulujen tutkimushankkeet ovat tiiviissä verkostossa muiden Suomen yliopistojen ja tutkimuskeskusten kanssa. Yhden menestys hyödyttää kaikkia; esimerkkeinä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) merkittävä tieto- ja viestintätekniikan tutkimuskeskus Otaniemen kampuksella ja eurooppalainen biolääketieteen tutkimusverkosto EATRIS Helsingin yliopistolla, jotka tuovat yhteen alan tutkijoita koko Suomesta. METROPOLIALUE Biotalous tovoima tuovat Suomeen kansainvälisiä hankkeita ja yritystoimintaa. Maantieteellinen keskittyminen vahvistaa tuottavuutta. Yli 40 prosenttia Suomen nopeimmin kasvavista yrityksistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla, ja monilla niistä on toimintaa myös muualla Suomessa. Metropolialue vastaa 60 prosentista kaikesta Suomen rakentamisesta, ja esimerkiksi Vantaa sijoittaa satoja miljoonia Kehä III:n ja lentokentän liikennejärjestelmiin. Pisara- ja Kehäradat tukevat koko Suomen kasvua. Metropolialue on tärkeä infrastruktuurin solmukohta ja syöttö- Alueen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on koulutusvastuita, joita muualla Suomessa ei tarjota. Metropolialueen yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on alueella vahva yritys- ja yhteistyöverkosto ja molemminpuolisesti hyödyttävät yhteistyösiteet muualle Suomeen. Neljä kärkialuetta kisaavat huippututkimuksessa ja houkuttelevat investointeja piste kaikkialle Suomeen. Metropolialueelle on määritelty neljä kärkialuetta: terveys ja hyvinvointi, cleantech, ICT ja biotalous. Esimerkkinä jo toimi- Terveys ja hyvinvointi Suomi tarvitsee kipeästi lisää kasvua ja työpaikkoja. EVA:n vasta, kansainvälisesti merkittävästä osaamiskeskittymästä on analyysi ( ) Kuka Suomessa kasvaa toteaa, että uu- Health Capital Helsinki, joka kokoaa yhteen Viikin biotieteet, Lähde: Aalto-yliopisto sien työpaikkojen syntyminen edellyttää kolmea asiaa: 1) on Meilahden lääketieteen ja Otaniemen terveysteknologiaosaa- keksittävä uutta, nykyistä parempaa tarjottavaa niille, jotka misen. Esimerkiksi terveysteknologiajätti GE Healthcare on ovat maksukykyisiä ja -haluisia; 2) on tehtävä tulevaisuuteen tehnyt suuren tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnin Helsinkiin, suuntautuvia riskipitoisia panostuksia, joilla toteutetaan uusi koska kaikki merkittävät terveysalan toimijat tutkimuksesta vi- tarjonta; ja 3) työntekijän osaamisen ja sijainnin on oltava ranomaisiin ja innovoiviin yrityksiin sijaitsevat alueella lyhyel- houkutteleva, jotta yritykselle on tarjolla yhtä aikaa hyvä liike- lä etäisyydellä. Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki toimintaympäristö ja kohtuulliset kustannukset vaihtoehtoisiin sijaintipaikkoihin verrattuna. Kaikki edellytykset ovat olemassa pääkaupunkiseudulla. Metropolialue hyödyntää myös digitaalista poikkileikkaavuutta: mobiiliosaaminen lyö kättä kaikkien kärkialojen kanssa. Synergiahyöty on todellinen. Metropoli kuhisee uusia yhdis- ICT Cleantech Metropolialueen osaaminen linkittää Suomen osaksi kansainvälisiä verkostoja telmiä, ja Nokialta vapautunut ICT-osaaminen on tehokkaassa uusiokäytössä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan julkaisun Osaamiskeskittymä toimii kuin Helsinki-Vantaa: kansainvälisesti merkittävä lentokenttä, jonka yhteydet hyödyttävät maakuntakenttiä. Pääkaupunkiseudun yliopistojen, ammatti- (Leiponen & Helfat, 2006) mukaan yliopistojen tieteelliseen tutkimukseen ja markkinoiden ominaisuuksiin liittyy tietoa, jota on vaikea saada etäältä. Toimipaikkojen synergiat saadaan hyötykäyttöön, kun ne sijaitsevat lähekkäin. Lähde: Aalto-yliopisto Lähde: Aalto-yliopisto

3 METROPOLIALUE Kootaan osaaminen kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi Osaamisalueiden keskittyminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Piekkolan ja Susiluodon (2012) mukaan sekä talousteorian että Nopeutetaan siirtymistä työelämään Ketterät palveluorganisaatiot tukevat opetusta ja tutkimusta. Asioita tehdään fiksusti ja kustannustehokkaasti digitalisaatiota hyödyntäen. Opetusta tehostetaan, jotta valmistuneet pääsevät VANTAA empiiristen tutkimustulosten mukaan väestön ja talouden sijoit- nopeammin työelämään. Tästä esimerkkinä ovat toimet jous- Helsingin yliopisto maailman 100 parhaan yliopiston joukossa ESPOO KAUNIAINEN Jopa 100 uutta yritystä Aalto-yliopiston piiristä vuosittain HELSINKI Aalto-yliopistossa 50 cleantech- ja 100 ICT-professoria Meilahti yksi Euroopan johtavista lääketieteen keskittymistä. Investoinnit tutkimukseen vuosittain 100 milj. tuminen tiiviisti on omiaan lisäämään tuottavuutta ja sitä kautta tuotantoa ja tuloja. Bettencourtin ja Westin (2010) mukaan kaupungin väestön kaksinkertaistumisen myötä taloudellinen tuottavuus nousee keskimäärin 130 prosentilla. Metropolialue kilpailee kansainvälisesti muiden eurooppalaisten kasvukeskusten kanssa yrityksistä, osaajista ja sijoituksista. Pääasialliset kilpailijat eivät löydy kotimaasta, vaan Tukholmasta, Kööpenhaminasta, Lontoosta ja Zürichistä. tavan ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseksi. Kaupunkien toimintamallit, kuten Helsingin Respa, madaltavat kynnystä siirtyä työelämään. Hallitus ja pääkaupunkiseudun kunnat Metropolialueella 4000 ICT-alan yritystä, työntekijää VTT Euroopan tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista teknologiaorganisaatioista 5. sijalla Metropolian uusi Myllypuron kampus: 6000 sosiaali-, terveysja rakennusalan opiskelijaa tekevät sopimuksen siitä, miten edistetään metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa ja aluekehitystä Metropolialue on jo opiskelun, tutkimuksen, työskentelyn ja innovoinnin yhtä suurta kampusaluetta. Pienen maan on keskitettävä voimansa globaalissa kilpailussa. Se tarkoittaa konkreet- NIIN METROPOLI VASTAA KUIN SINNE HUUTAA Metropolialue tukee pääministeri Juha Sipilän hallituksen pyrkimystä tasapainottaa Suomen julkinen talous ja uudistaa rakenteita. Metropolialue vastaa jo nyt hallitusohjelman (HO) kirjauksiin monin tavoin. Korkeakoulujen ja yritysten keskinäistä Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä suhdetta innovaatiotoiminnassa tiivistetään cleantechin edelläkävijä tisia resursseja: tuotekehitysrahoitusta ja osaajia. Se vaatii myös yhteisiä markkinointiponnistuksia Team Finland -hengessä. Hallitus toteuttaa rakenteellisia uudistuksia, jotka edistävät työllisyyttä, yrittäjyyttä ja talouskasvua Metropolialueen lukuisat perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta ja kaupallistamista yhdistävät hankkeet ovat esimerkki siitä, minkälainen symbioosi pääkaupunkiseudun osaamisella ja yrittämisellä jo on. Kaupunkien, korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten yhteistyö luo metropolialueesta hyvinvointi- ja ympäristöliiketoiminnan ratkaisujen kehittäjän älypalveluiden, uusien teknologioiden ja luovien alojen avulla. Metropolialueella tehdään kansainvälisesti merkittävää tutkimusta kärkialoilla terveys ja hyvinvointi, ICT, cleantech ja biotalous. Esimerkiksi urbaanin biotalouden liiketaloudellinen arvo pääkaupunkiseudulla on yli 840 miljoonaa euroa, ja sen odotetaan kasvavan. On myös huomionarvoista, että pääkaupunkiseudulla sijaitsee määrällisesti eniten LEED- ja BREEAM-sertifioituja energiatehokkaita rakennuksia maailmassa siis enemmän kuin Tukholmassa tai New Yorkissa Korkeakoulut uudistavat tutkinto-ohjelmiaan, edistävät innovaatioita siirtämällä resursseja hallinnosta tutkimukseen ja opetukseen sekä integroivat yrittäjyyskoulutusta ohjelmiinsa. Alueen uudenlainen yhteistyö esimerkkeinä Helsinki Think Company, Kaupunkiakatemia ja Startup-sauna edistävät liiketoimintaa, yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen jo tehdyt yhdistämiset ovat osoitus kyvystä rakenteellisiin uudistuksiin.

4 KÄRKIALUEET Terveys ja hyvinvointi ICT Aalto-yliopistossa terveys- ja hyvinvointiosaaminen painottuu lääketieteelliseen tekniikkaan ja neurotieteeseen. Alan merkittävän kansainvälisen yhteistyön lisäksi Aalto-yliopisto panostaa osaamisen kaupallistamiseen: vuonna 2013 se perusti Health Factoryn kehittämään terveys- ja hyvinvointialan uusia ratkaisuja yritystoiminnan tueksi. Alueen ammattikorkeakoulut kouluttavat huomattavan määrän alan haluttuja ammattilaisia: Terveys ja hyvinvointi -alueella suoritetaan yksin Metropoliassa noin 1000 tutkintoa vuodessa ja Laureassa lähes 700. Metropolialueen kansainvälisesti arvostettu tutkimus vetää investointeja puoleensa. Meilahti tunnetaan yhtenä Euroopan johtavista lääketieteen keskittymistä, alueella toteutettavaan tutkimukseen investoidaan vuosittain noin 100 miljoonaa euroa. Metropolialueen keskittymän toiminta hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa laajasti: investoinnit kasvattavat työllisyyttä ja verotuloja, ja lisäksi alan huippuosaaminen edesauttaa julkisen terveyssektorin toimintaa merkittävästi. ICT-toimialan merkitys niin metropolialueelle kuin koko Suomelle on kiistaton. Metropolialueen korkeakoulut muodosta- ensiarvoisen tärkeää, jotta Suomi pystyy sekä itse luomaan Huippuluokan osaaminen ja sen valjastaminen käyttöön on vat monitahoisen ekosysteemin, joka yhdistää alan opiskelijat, uusia menestystarinoita että houkuttelemaan kansainvälisiä tutkijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset. Alueella investointeja. Panostamalla ICT:n opetukseen ja tutkimukseen toimii tällä hetkellä noin 4000 alan yritystä, joissa työskentelee luodaan myös merkittäviä ellei jopa yhteiskunnan kannalta välttämättömiä innovaatioita, jotka mahdollistavat suuria henkilöä. Alan yritysten 2,4 miljardin euron liikevaihdosta viennin osuus on 75 prosenttia. tuottavuusharppauksia. Tulevaisuuden merkittävä kasvuala on teollinen internet, jonka hyödyntäminen voisi Etlan, VTT:n ja Aalto-yliopiston arvion mukaan tuoda kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja koko Suomeen seuraavan vuosikymmenen aikana. Metropolialueen kaupungit näkevät mahdollisuuksia myös robotisaatiossa, palvelutalouden digitalisaatiossa ja älykkäässä erikoistumisessa. Korkeakoulut ja kaupungit luovat jo nyt digitaalisia oppimisympäristöjä. Langattoman tietoliikenteen määrä kasvaa 1000-kertaiseksi ja langattomien laitteiden määrä 100-kertaiseksi kymmenessä vuodessa. Tämä on suuri haaste kasvavan energiankulutuksen ja Metropolialueelle on syntynyt voimakas terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä. Alueen korkeakoulut tarjoavat runsaasti alan opetusta ja tutkimusta sekä tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, jotka hyödyntävät osaamiskeskittymää liiketoiminnan kehittämiseen ja uuden liiketoiminnan luomiseen. Metropolialueella toimiikin tällä hetkellä noin 300 terveysteknologia- ja lääketeollisuuden yritystä, jotka työllistävät noin 5000 henkilöä. Niiden liikevaihto on 1,5 miljardia euroa. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä teollisuus on yksi harvoja toimialoja, joissa liiketoiminta on ollut kymmeniä vuosia jatkuvassa kasvussa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen investoidaan prosenttia valtioiden bruttokansantuotteesta ja investointien määrä on globaalisti jatkuvassa kasvussa. (Lähde: Health Capital Helsinki -esiselvitys, Mikko Alkio, 2015) Kansainvälisesti korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja tohtorinkoulutukseen profiloituvaa Helsingin yliopistoa voidaan pitää suomalaisen terveys- ja hyvinvointiosaamisen ytimenä. Sen lääketieteellisessä tiedekunnassa ja farmasian tiedekunnassa sekä alueella toimivissa instituuteissa työskentelee tällä hetkellä yli 520 senioritutkijaa. Ainutlaatuinen Health Capital Helsinki kasvattaa osaamisen pääomaa rajallisen taajuusspektrin vuoksi. Lisäksi yhteiskunta on tulossa yhä riippuvaisemmaksi langattomista matkaviestintäjärjestelmistä. VTT kehittää ratkaisuja, jotka mahdollistavat tuhatkertaisen tietoliikennevolyymin kasvun kymmenessä vuodessa. (Lähde: VTT) Metropolialueella sijaitsee yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä biotieteiden osaamiskeskittymistä, Health Capital Helsinki, joka kehittää alan tutkimus-, innovaatio- ja yritystoimintaa. Keskittymään kuuluvat Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto läheisine yhteistyökumppaneineen, Metropolia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM sekä Helsingin kaupunki. Health Capital on life science -ekosysteemi, joka vastaa kansainväliseen kilpailuun ja tekee tiiviisti yhteistyötä muiden suomalaisten biotieteiden alalla toimivien yliopistojen kanssa. Metropolialueen keskittymän korkealle arvostetut alan toimijat ja hyvät tutkimus- ja henkilöstöresurssit houkuttelevat kansainvälisiä huippuja. Keskittymä edesauttaa myös alan Suomessa toimivien kasvuyritysten menestystä. Terveysalan startup-yrityksiä esittäytyi edellisessä sijoittaja- ja kasvuyritystapahtuma Slushissa lähemmäs 200. Metropolialueen korkeakoulut ovat kansainvälisesti arvostettuja alan toimijoita. Esimerkiksi Aalto-yliopistolla työskentelee tällä hetkellä ICT ja digitalisaatio -alueella lähes sata professoria. Myös Helsingin yliopisto ja metropolialueen ammattikorkeakoulut ovat vahvoja alan kouluttajia ja kehittäjiä. Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen Helsinki Institute for Information Technology (HIIT) -instituutti tekee arvokasta työtä alan kehittämiseksi Suomessa. Lisäksi Otaniemessä sijaitsee Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin merkittävä tietoja viestintätekniikan tutkimusyksikkö.

5 Cleantech Biotalous Cleantechin tarjoamat ympäristöratkaisut ja alalle syntyvät Metropolialueen korkeakoulut ja VTT panostavat puhtaiden Biopohjaisilla luonnonvaroilla tarkoitetaan pääosin erilaisia Tällä hetkellä biotalousalan liiketoiminta metropolialueella on työpaikat ovat tämän hallituskauden ohjelman keskiössä. teknologioiden kehittämiseen. Aalto-yliopistossa toimii 50 metsä- ja maatalousperäisiä raaka-aineita, niiden prosessoin- noin 840 miljoonaa euroa, ja alueella panostetaan vahvasti Cleantech käsittää kaikki tuotteet, tekniikat ja palvelut, jotka professoria suoraan puhtaisiin ratkaisuihin keskittyen, Helsin- nista saatavia sivuvirtoja sekä kierrätysmateriaaleja, jotka ovat alan liikevaihdon kasvattamiseen. Aalto-yliopiston teknolo- tuotantoprosessissaan tai käytössään aiheuttavat vaihtoehto- gin yliopiston Kumpulan kampuksella taas tehdään kansain- peräisin näistä raaka-aineista. Biotalous pyrkii jalostamaan giapainotteinen tutkimus ja Helsingin yliopiston biotalouden jaan vähemmän haittaa ympäristölle tai kuluttavat vähemmän välisen huipputason ilmakehä- ja ilmastonmuutostutkimusta. uusiutuvia luonnonvaroja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. perustutkimus täydentävät toisiaan. Lisäksi alueen ammat- luonnonvaroja. Biotalous tuo Suomelle valtavan liiketoimintapotentiaalin, ja tikorkeakoulut kouluttavat merkittävän määrän alan osaajia. Myös metropolialueen kaupungit kantavat kortensa kekoon perinteisen puunjalostusteollisuuden rinnalle onkin parhail- Vuonna 2015 avattiin Espooseen VTT:n kansainvälisesti ainut- Cleantech on myös yksi metropolialueen osaamisen kärjistä. cleantechin puolesta. Espoon kaupunki on valmistelemassa laan nousemassa uudenlaisia biotuotetehtaita, joiden tuotteilla laatuinen biotalouden pilotointikeskus, Bioruukki, jonka tut- Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti päätti perustaa keskeisten sidosryhmien kanssa Ämmässuolle laajaa materi- voidaan tulevaisuudessa korvata esimerkiksi metalleja, muovia kimustyö perustuu kokeilevaan toimintaan yhdessä yritysten raaka-aine-alueen tutkimusyksikön Otaniemeen, joka valikoi- aalikierrätykseen perustuvaa ekoteollisuuspuistoa. Helsingin ja puuvillaa. kanssa. Lisäksi metropolialueella sijaitsevat VTT:n ja Luonnon- tui yhdeksi kuudesta uuden innovaatiokeskittymän globaalista Kalasataman energiajärjestelmä ja Vantaan jätevoimalan ra- varakeskuksen biotalouskeskittymät. sijoituspaikasta. kentaminen ovat hienoja esimerkkejä korkealuokkaisen tutki- Biotaloudelle asetettujen odotusten toteutuminen rakentuu muksen ja kaupallisen soveltamisen liitosta. tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyölle. Maamme bio- Biotalouden osaaminen metropolialueella on alansa kansain- Tämä oli erittäin tärkeä voitto Suomelle ja avaa uusia mahdollisuuksia koko raaka-aineketjussa. [ ] EIT tulee investoimaan EIT Raw Materials -innovaatiokeskittymään ensimmäisen viiden vuoden aikana noin 270 miljoonaa euroa. Investoinnilla tavoitellaan uutta mineraalialan yritystoimintaa aktivoimalla tutkimustulosten kaupallistamista, tuetaan uusien yritysten perustamista sekä järjestetään monipuolista koulutusta. Tavoitteena on luoda Eurooppaan uutta työpaikkaa, käynnistää 50 uutta vireää yritystä sekä lisäksi kouluttaa uutta yrittäjää. talousosaaminen rakentuu perinteisen kemian- ja puunjalostustekniikan osaamisen vankalle pohjalle, nyt tätä osaamista jalostetaan tulevaisuuden tarpeisiin. välistä huippua. (Lähde: Tekes, lehdistötiedote, ) Smart & Clean, viennin kasvua vihreällä älyllä Metropolialueelle ollaan synnyttämässä kansainvälisen luokan referenssialuetta älykkäille ja ekologisesti Ainutlaatun Health Capital Helsinki kasvattaa osaamisen pääomaa kestäville ratkaisuille: Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat käynnistäneet laajan Smart & Clean -yhteistyöhankkeen Sitran kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tehdä pääkaupunkiseudusta entistä houkuttelevampi investointikohde ja luoda samalla uutta liiketoimintaa sekä lisää työpaikkoja. Biotalous edesauttaa korkean jalostusarvon tuotannon säilymistä Suomessa. Meillä on alalla ainutlaatuista osaamista ja metsämme kasvavat tällä hetkellä enemmän kuin niitä pystytään hyödyntämään. Korkeaa osaamista vaativa jalostus, jossa tuotetaan biomassan komponenteista korkean lisäarvon tuotteita eri sektoreille, tuo Suomeen reilusti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Lähde: Janne Laine, dekaani ja professori, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu. Haastattelu ) Kestävää kehitystä edistäville teknologiaratkaisuille on globaalisti suurta kysyntää, ja Suomella on jo nykyisellään huomattavaa osaamista näissä. Helsingillä, Espoolla ja Vantaalla on jo paljon yksittäisiä suunnitelmia ja toimenpiteitä, jotka tähtäävät tällaisiin Smart & Clean -ratkaisuihin. Suomeen tarvitaan kuitenkin kipeästi maailmanluokan referenssialue vauhdittamaan tähän liittyvää liiketoimintaa ja vientiä. (Lähde: Sitra, lehdistötiedote, ) Globaali osaamisalue palvelee sekä jo alueella toimivia että tänne investoivia yrityksiä. Tulevien vuosien aikana on tarkoitus toteuttaa mittavia hankekokonaisuuksia liikenteen, vesihuollon ja energiatehokkuuden saroilla. Maailman johtavat kaupungit kilpailevat puhtaista investoinneista. Smart & Clean -hanke lisää sekä metropolialueen että koko Suomen houkuttelevuutta tässä kovassa kilpailussa.

6 Lähteet: Aalto-yliopisto (2015) Aalto-yliopiston strategian toimeenpano Alkio, Mikko (2015) Health Capital -esiselvitys: Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa. Bettencourt, L. - West, G. (2010) A unified theory of urban living. Nature, 467, Espoon kaupunki. Tiedonkeruupohja, Metropolialueen osaamisjulistus Hallitusohjelma (2015) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta d0d5 Helsinki Business Hub. Yritysdata Helsingin yliopisto. Suuret tutkimus- ja opetusinfrastruktuurit teema-alueilta. Yhteenveto Laine, Janne, dekaani, professori, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu. Haastattelu Leiponen, A. - Helfat, C. E. (2006) When does distributed innovation activity make sense? Location, decentralization, and innovation success. Keskusteluaiheita nro ETLA. Osaamisjulistus, korkeakouludata. Aalto-yliopiston yhteenveto Pajarinen, M. - Rouvinen, M. Kuka Suomessa kasvaa? EVA Analyysi No Kuka-Suomessa-kasvaa.pdf Piekkola, Hannu - Susiluoto, Ilkka (2012) Kaupunkialueiden taloudellinen kasvu ja aineettoman pääoman merkitys alueilla. Teoksessa Metropolialueen talous, toim. Loikkanen H., Laakso S., Susiluoto I Helsingin kaupunki, Tietokeskus. Pääkaupunkiseudun Innovatiiviset kaupungit -ohjelma. Pääkaupunkiseudun INKA-neuvottelut Helsinki. Saaristo, Antti, kehityspäällikkö, Aalto-yliopisto. Haastattelu Saaristo Antti, kehityspäällikkö, Aalto-yliopisto. Yhteenvetoa kärkialueista Teeri, Tuula, Aalto-yliopiston rehtori. Haastattelu Tekes, lehdistötiedote, VTT, tiedonkeruupohja. Metropolialueen osaamisjulistus Tausta: Osaamisjulistus on koottu pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorifoorumin yhteistyönä. Toimitustyö: Kaiku Helsinki Oy Taitto: Coodi Oy

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

HALLITUKSEN BIOTALOUDEN KÄRKIHANKKEET JA SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA. Liisa Saarenmaa MMM 20.10.2015 TUTKAS

HALLITUKSEN BIOTALOUDEN KÄRKIHANKKEET JA SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA. Liisa Saarenmaa MMM 20.10.2015 TUTKAS HALLITUKSEN BIOTALOUDEN KÄRKIHANKKEET JA SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Liisa Saarenmaa MMM 20.10.2015 TUTKAS Suomen tulevaisuuden visio: Suomi 2025 yhdessä rakennettu Tilannekuva/SWOT Kestävä kasvu ja julkinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Aiheet: 1. Biotalous ja hyvinvointi 2. Biotalous ja yhteistyö

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Puhtaan energian liiketoimintamahdollisuudet 11.11.2013, Oulu Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Globaalit ympäristöhaasteet Tuotannon siirtyminen halvempiin maihin Kasvava väestömäärä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta TEAM FINLAND Toiminta ja Palvelut Yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Liikenne- ja viestintäministeriö 327 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta HEL 2016-002831 T 03

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus

KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus Mikko Punakivi & Anna Kilpelä 1.2.2013 KUUMA-seudun elintarvikeketju Alueen yritysten tarpeita selvitetty: Puhelinhaastatteluin Työpajassa

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

MMM:n toimenpiteet biotalousstrategian toimeenpanossa

MMM:n toimenpiteet biotalousstrategian toimeenpanossa MMM:n toimenpiteet biotalousstrategian toimeenpanossa Liisa Saarenmaa 19.3.2015 24.3.2015 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä soteja hyvinvointialalla. Turku 21.4.2015 Minna Hendolin ja Raimo Pakkanen

Ajankohtaista Tekesistä soteja hyvinvointialalla. Turku 21.4.2015 Minna Hendolin ja Raimo Pakkanen DM 1202063 22.4.2015 Ajankohtaista Tekesistä soteja hyvinvointialalla Turku 21.4.2015 Minna Hendolin ja Raimo Pakkanen Suomen tavoitteena on olla terveysalan tutkimuksen, investointien ja uuden liiketoiminnan

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes Hallitusohjelman ja resurssileikkausten vaikutukset Tekesin toimintaan Kuulemistilaisuus eduskunnan talousvaliokunnassa: HE 30/2015 vp hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo Metropolia Ammattikorkeakoulu Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo Yhteisö, uudistaja ja kumppani Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden,

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Biotekniikkaviikon päätapahtuma

Biotekniikkaviikon päätapahtuma Biotekniikkaviikon päätapahtuma 3.10.2013 Finlandia-talo Tietoyhteiskunta ja biotekniikka Marja Makarow Knowledge triangle Tietokolmio Tietoyhteiskunnan kivijalka TUTKIMUS Rahalla tietoa Tiedosta rahaa

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto

Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto IT goes Industry 27.11.2015 Pekka Ala Pietilä staattisesta kilpailukyvystä dynaamiseen Talouden ja yhteiskunnan evoluutio > Suomen uudistumisvauhti 26.11.2015

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE (Center for Internet Excellence) on Oulun yliopiston yhteydessä Oulun Innovaatioallianssin (OIA) jäsenten ohjauksessa toimiva tutkimus- ja innovaatioyksikkö.

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Pks Cleantech hankintojen verkosto Motiva kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015, sessio I

Pks Cleantech hankintojen verkosto Motiva kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015, sessio I Pks Cleantech hankintojen verkosto Motiva kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015, sessio I Salla Koivusalo Erityisasiantuntija Hankintakeskus Vantaan kaupunki Pks cleantech hankintojen verkosto : Pysyvä

Lisätiedot

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Teollisuusneuvos Antti Valle Eduskunnan työ- ja elinkeinojaosto 11.5.2016 Innovaatiot vaikuttavat positiivisesti talouteen BKT/asukasluku 90000 80000

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seutu on Suomen suurin tuotannon ja yritystoiminnan

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asmo Honkanen Sidosryhmäfoorumi, 10.6.2014 Asiakkuus ja palvelut -projekti Kyselyn toteutus Asiakkuus- ja palvelut projektiryhmä

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA

INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Loppuseminaarin paneelikeskustelu Irma Ylikangas, Ilmatieteen laitos 14.06.2011 Paneelikeskustelu TERVETULOA TEKNIIKAN TESTAUS

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tutkimuksen painopisteet 2012 2014 Tutkimusyhteistyö vauhdittaa innovaatioiden syntymistä CLEEN Oy:n puitteissa tehdään energiaan ja ympäristöön liittyvää

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

Aineeton pääoma avain menestykseen

Aineeton pääoma avain menestykseen TEKES projekti: Aineeton pääoma kansainvälisessä vertailussa, jatkoa INNODRIVE EU 7. puiteohjelma projektille Hannu Piekkola Aineeton pääoma avain menestykseen 10.11.2011 Tekes Seminaari AINEETON PÄÄOMA

Lisätiedot

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Tavoitteena vähähiilinen talous Vähähiilisyyden näkyvä rooli uudella rakennerahastokaudella:

Lisätiedot

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ Painopistealueet Kestävän kilpailukyvyn luominen Kansainvälinen Vihreä energia ja teknologia Venäjä-yhteyksien rakentaja Yhdessä Painopisteemme ovat monitieteisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE TEKin hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2015-2018 MIKÄ SUOMEA VAIVAA? Suomalaisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Liikenteen energiahuollon uudet arvoketjut TOP-NEST hanke. TransSmart-seminaari 2014 Nina Wessberg, erikoistutkija (Anna Leinonen, Anu Tuominen) VTT

Liikenteen energiahuollon uudet arvoketjut TOP-NEST hanke. TransSmart-seminaari 2014 Nina Wessberg, erikoistutkija (Anna Leinonen, Anu Tuominen) VTT Liikenteen energiahuollon uudet arvoketjut TOP-NEST hanke TransSmart-seminaari 2014 Nina Wessberg, erikoistutkija (Anna Leinonen, Anu Tuominen) VTT Top-Nest hanke Nordic Energy Research (NER) rahoitteinen

Lisätiedot

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Elina Uitamo Varsinais-Suomen ELY-keskus/Tekes DM 926686 01-2013

Lisätiedot

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti?

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? 9.11.2016 Hyvää huomenta! Vesa Junttila, Kouvola Innovation Oy DI, kehittämispäällikkö, Biolaaksotiimi Kymenlaaksoon elinvoimaa bio- ja kiertotaloudella

Lisätiedot

Cleantech-strategia 8.5.2014

Cleantech-strategia 8.5.2014 Cleantech-strategia 8.5.2014 Cleantech Cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön Cleantech ei ole

Lisätiedot

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Innovaatiotutkimus eli innovaatioympäristöä palveleva tutkimus Tutkimuksen kohteena on innovaatioiden

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center Päivi Rautava Tutkimusylilääkäri, VSSHP/Hallintokeskus/Tutkimuspalvelut Ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopisto paivi.rautava@tyks.fi

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9.

Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9. Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Markkinoille vienti

Lisätiedot