METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS"

Transkriptio

1 METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS

2 METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS Metropolialueen osaaminen pitää huolta Suomen kansainvälisestä kilpailukyvystä korkeakoulujen, tutkimuskeskusten, yritysten ja kaupunkien muodostama ekosysteemi alkaa juuri saavuttaa globaalilla Teesit 1. Metropolialue kouluttaa yli sataa tuhatta tulevaisuuden osaajaa Suomelle joka vuosi. 2. Osaaminen luo työpaikkoja. Täällä syntyy kasvu 3. Metropolialueen osaamiskeskittymä hyödyttää koko Suomea. 4. Metropolialueen osaamiskärjet ovat Suomen vahvoja vientitoimialoja: puhtaat teknologiat, digitalisaatio, biotalous, terveysteknologia. 5. Metropolialue on Suomen valttikortti globaalissa kilpailussa kansainvälisistä sijoittajista, yrityksistä ja osaajista muiden maiden kaupunkiseutujen kanssa. Metropolialueen menestys on edellytys Suomen menestykselle kansainvälisessä kilpailussa osaajista, yrityksistä ja sijoituksista. Metropolin osaamiskeskittymä tekee tiivistä yhteistyötä Suomen muiden osaamiskeskusten kanssa. Metropolialue on Suomen tehokkain innovaatioyhteisö, jossa koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten yhteistyö on elinvoimaista jo nyt. Alueen toimijat työskentelevät innovaatioiden kaupallistamisen vauhdittamiseksi. Älyratkaisut ja hallinnon digitalisointi tuovat tehoa ja luovat uutta. Metropolialueen ainutlaatuinen innovaatioekosysteemi ja ve- mittakaavalla riittävän koon, jotta korkeimman tason tutkimusverkostot haluavat perustaa oman yhteistyöorganisaationsa Suomeen. Metropolialueen korkeakoulujen tutkimushankkeet ovat tiiviissä verkostossa muiden Suomen yliopistojen ja tutkimuskeskusten kanssa. Yhden menestys hyödyttää kaikkia; esimerkkeinä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) merkittävä tieto- ja viestintätekniikan tutkimuskeskus Otaniemen kampuksella ja eurooppalainen biolääketieteen tutkimusverkosto EATRIS Helsingin yliopistolla, jotka tuovat yhteen alan tutkijoita koko Suomesta. METROPOLIALUE Biotalous tovoima tuovat Suomeen kansainvälisiä hankkeita ja yritystoimintaa. Maantieteellinen keskittyminen vahvistaa tuottavuutta. Yli 40 prosenttia Suomen nopeimmin kasvavista yrityksistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla, ja monilla niistä on toimintaa myös muualla Suomessa. Metropolialue vastaa 60 prosentista kaikesta Suomen rakentamisesta, ja esimerkiksi Vantaa sijoittaa satoja miljoonia Kehä III:n ja lentokentän liikennejärjestelmiin. Pisara- ja Kehäradat tukevat koko Suomen kasvua. Metropolialue on tärkeä infrastruktuurin solmukohta ja syöttö- Alueen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on koulutusvastuita, joita muualla Suomessa ei tarjota. Metropolialueen yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on alueella vahva yritys- ja yhteistyöverkosto ja molemminpuolisesti hyödyttävät yhteistyösiteet muualle Suomeen. Neljä kärkialuetta kisaavat huippututkimuksessa ja houkuttelevat investointeja piste kaikkialle Suomeen. Metropolialueelle on määritelty neljä kärkialuetta: terveys ja hyvinvointi, cleantech, ICT ja biotalous. Esimerkkinä jo toimi- Terveys ja hyvinvointi Suomi tarvitsee kipeästi lisää kasvua ja työpaikkoja. EVA:n vasta, kansainvälisesti merkittävästä osaamiskeskittymästä on analyysi ( ) Kuka Suomessa kasvaa toteaa, että uu- Health Capital Helsinki, joka kokoaa yhteen Viikin biotieteet, Lähde: Aalto-yliopisto sien työpaikkojen syntyminen edellyttää kolmea asiaa: 1) on Meilahden lääketieteen ja Otaniemen terveysteknologiaosaa- keksittävä uutta, nykyistä parempaa tarjottavaa niille, jotka misen. Esimerkiksi terveysteknologiajätti GE Healthcare on ovat maksukykyisiä ja -haluisia; 2) on tehtävä tulevaisuuteen tehnyt suuren tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnin Helsinkiin, suuntautuvia riskipitoisia panostuksia, joilla toteutetaan uusi koska kaikki merkittävät terveysalan toimijat tutkimuksesta vi- tarjonta; ja 3) työntekijän osaamisen ja sijainnin on oltava ranomaisiin ja innovoiviin yrityksiin sijaitsevat alueella lyhyel- houkutteleva, jotta yritykselle on tarjolla yhtä aikaa hyvä liike- lä etäisyydellä. Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki toimintaympäristö ja kohtuulliset kustannukset vaihtoehtoisiin sijaintipaikkoihin verrattuna. Kaikki edellytykset ovat olemassa pääkaupunkiseudulla. Metropolialue hyödyntää myös digitaalista poikkileikkaavuutta: mobiiliosaaminen lyö kättä kaikkien kärkialojen kanssa. Synergiahyöty on todellinen. Metropoli kuhisee uusia yhdis- ICT Cleantech Metropolialueen osaaminen linkittää Suomen osaksi kansainvälisiä verkostoja telmiä, ja Nokialta vapautunut ICT-osaaminen on tehokkaassa uusiokäytössä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan julkaisun Osaamiskeskittymä toimii kuin Helsinki-Vantaa: kansainvälisesti merkittävä lentokenttä, jonka yhteydet hyödyttävät maakuntakenttiä. Pääkaupunkiseudun yliopistojen, ammatti- (Leiponen & Helfat, 2006) mukaan yliopistojen tieteelliseen tutkimukseen ja markkinoiden ominaisuuksiin liittyy tietoa, jota on vaikea saada etäältä. Toimipaikkojen synergiat saadaan hyötykäyttöön, kun ne sijaitsevat lähekkäin. Lähde: Aalto-yliopisto Lähde: Aalto-yliopisto

3 METROPOLIALUE Kootaan osaaminen kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi Osaamisalueiden keskittyminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Piekkolan ja Susiluodon (2012) mukaan sekä talousteorian että Nopeutetaan siirtymistä työelämään Ketterät palveluorganisaatiot tukevat opetusta ja tutkimusta. Asioita tehdään fiksusti ja kustannustehokkaasti digitalisaatiota hyödyntäen. Opetusta tehostetaan, jotta valmistuneet pääsevät VANTAA empiiristen tutkimustulosten mukaan väestön ja talouden sijoit- nopeammin työelämään. Tästä esimerkkinä ovat toimet jous- Helsingin yliopisto maailman 100 parhaan yliopiston joukossa ESPOO KAUNIAINEN Jopa 100 uutta yritystä Aalto-yliopiston piiristä vuosittain HELSINKI Aalto-yliopistossa 50 cleantech- ja 100 ICT-professoria Meilahti yksi Euroopan johtavista lääketieteen keskittymistä. Investoinnit tutkimukseen vuosittain 100 milj. tuminen tiiviisti on omiaan lisäämään tuottavuutta ja sitä kautta tuotantoa ja tuloja. Bettencourtin ja Westin (2010) mukaan kaupungin väestön kaksinkertaistumisen myötä taloudellinen tuottavuus nousee keskimäärin 130 prosentilla. Metropolialue kilpailee kansainvälisesti muiden eurooppalaisten kasvukeskusten kanssa yrityksistä, osaajista ja sijoituksista. Pääasialliset kilpailijat eivät löydy kotimaasta, vaan Tukholmasta, Kööpenhaminasta, Lontoosta ja Zürichistä. tavan ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseksi. Kaupunkien toimintamallit, kuten Helsingin Respa, madaltavat kynnystä siirtyä työelämään. Hallitus ja pääkaupunkiseudun kunnat Metropolialueella 4000 ICT-alan yritystä, työntekijää VTT Euroopan tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista teknologiaorganisaatioista 5. sijalla Metropolian uusi Myllypuron kampus: 6000 sosiaali-, terveysja rakennusalan opiskelijaa tekevät sopimuksen siitä, miten edistetään metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa ja aluekehitystä Metropolialue on jo opiskelun, tutkimuksen, työskentelyn ja innovoinnin yhtä suurta kampusaluetta. Pienen maan on keskitettävä voimansa globaalissa kilpailussa. Se tarkoittaa konkreet- NIIN METROPOLI VASTAA KUIN SINNE HUUTAA Metropolialue tukee pääministeri Juha Sipilän hallituksen pyrkimystä tasapainottaa Suomen julkinen talous ja uudistaa rakenteita. Metropolialue vastaa jo nyt hallitusohjelman (HO) kirjauksiin monin tavoin. Korkeakoulujen ja yritysten keskinäistä Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä suhdetta innovaatiotoiminnassa tiivistetään cleantechin edelläkävijä tisia resursseja: tuotekehitysrahoitusta ja osaajia. Se vaatii myös yhteisiä markkinointiponnistuksia Team Finland -hengessä. Hallitus toteuttaa rakenteellisia uudistuksia, jotka edistävät työllisyyttä, yrittäjyyttä ja talouskasvua Metropolialueen lukuisat perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta ja kaupallistamista yhdistävät hankkeet ovat esimerkki siitä, minkälainen symbioosi pääkaupunkiseudun osaamisella ja yrittämisellä jo on. Kaupunkien, korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten yhteistyö luo metropolialueesta hyvinvointi- ja ympäristöliiketoiminnan ratkaisujen kehittäjän älypalveluiden, uusien teknologioiden ja luovien alojen avulla. Metropolialueella tehdään kansainvälisesti merkittävää tutkimusta kärkialoilla terveys ja hyvinvointi, ICT, cleantech ja biotalous. Esimerkiksi urbaanin biotalouden liiketaloudellinen arvo pääkaupunkiseudulla on yli 840 miljoonaa euroa, ja sen odotetaan kasvavan. On myös huomionarvoista, että pääkaupunkiseudulla sijaitsee määrällisesti eniten LEED- ja BREEAM-sertifioituja energiatehokkaita rakennuksia maailmassa siis enemmän kuin Tukholmassa tai New Yorkissa Korkeakoulut uudistavat tutkinto-ohjelmiaan, edistävät innovaatioita siirtämällä resursseja hallinnosta tutkimukseen ja opetukseen sekä integroivat yrittäjyyskoulutusta ohjelmiinsa. Alueen uudenlainen yhteistyö esimerkkeinä Helsinki Think Company, Kaupunkiakatemia ja Startup-sauna edistävät liiketoimintaa, yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen jo tehdyt yhdistämiset ovat osoitus kyvystä rakenteellisiin uudistuksiin.

4 KÄRKIALUEET Terveys ja hyvinvointi ICT Aalto-yliopistossa terveys- ja hyvinvointiosaaminen painottuu lääketieteelliseen tekniikkaan ja neurotieteeseen. Alan merkittävän kansainvälisen yhteistyön lisäksi Aalto-yliopisto panostaa osaamisen kaupallistamiseen: vuonna 2013 se perusti Health Factoryn kehittämään terveys- ja hyvinvointialan uusia ratkaisuja yritystoiminnan tueksi. Alueen ammattikorkeakoulut kouluttavat huomattavan määrän alan haluttuja ammattilaisia: Terveys ja hyvinvointi -alueella suoritetaan yksin Metropoliassa noin 1000 tutkintoa vuodessa ja Laureassa lähes 700. Metropolialueen kansainvälisesti arvostettu tutkimus vetää investointeja puoleensa. Meilahti tunnetaan yhtenä Euroopan johtavista lääketieteen keskittymistä, alueella toteutettavaan tutkimukseen investoidaan vuosittain noin 100 miljoonaa euroa. Metropolialueen keskittymän toiminta hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa laajasti: investoinnit kasvattavat työllisyyttä ja verotuloja, ja lisäksi alan huippuosaaminen edesauttaa julkisen terveyssektorin toimintaa merkittävästi. ICT-toimialan merkitys niin metropolialueelle kuin koko Suomelle on kiistaton. Metropolialueen korkeakoulut muodosta- ensiarvoisen tärkeää, jotta Suomi pystyy sekä itse luomaan Huippuluokan osaaminen ja sen valjastaminen käyttöön on vat monitahoisen ekosysteemin, joka yhdistää alan opiskelijat, uusia menestystarinoita että houkuttelemaan kansainvälisiä tutkijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset. Alueella investointeja. Panostamalla ICT:n opetukseen ja tutkimukseen toimii tällä hetkellä noin 4000 alan yritystä, joissa työskentelee luodaan myös merkittäviä ellei jopa yhteiskunnan kannalta välttämättömiä innovaatioita, jotka mahdollistavat suuria henkilöä. Alan yritysten 2,4 miljardin euron liikevaihdosta viennin osuus on 75 prosenttia. tuottavuusharppauksia. Tulevaisuuden merkittävä kasvuala on teollinen internet, jonka hyödyntäminen voisi Etlan, VTT:n ja Aalto-yliopiston arvion mukaan tuoda kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja koko Suomeen seuraavan vuosikymmenen aikana. Metropolialueen kaupungit näkevät mahdollisuuksia myös robotisaatiossa, palvelutalouden digitalisaatiossa ja älykkäässä erikoistumisessa. Korkeakoulut ja kaupungit luovat jo nyt digitaalisia oppimisympäristöjä. Langattoman tietoliikenteen määrä kasvaa 1000-kertaiseksi ja langattomien laitteiden määrä 100-kertaiseksi kymmenessä vuodessa. Tämä on suuri haaste kasvavan energiankulutuksen ja Metropolialueelle on syntynyt voimakas terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä. Alueen korkeakoulut tarjoavat runsaasti alan opetusta ja tutkimusta sekä tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, jotka hyödyntävät osaamiskeskittymää liiketoiminnan kehittämiseen ja uuden liiketoiminnan luomiseen. Metropolialueella toimiikin tällä hetkellä noin 300 terveysteknologia- ja lääketeollisuuden yritystä, jotka työllistävät noin 5000 henkilöä. Niiden liikevaihto on 1,5 miljardia euroa. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä teollisuus on yksi harvoja toimialoja, joissa liiketoiminta on ollut kymmeniä vuosia jatkuvassa kasvussa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen investoidaan prosenttia valtioiden bruttokansantuotteesta ja investointien määrä on globaalisti jatkuvassa kasvussa. (Lähde: Health Capital Helsinki -esiselvitys, Mikko Alkio, 2015) Kansainvälisesti korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja tohtorinkoulutukseen profiloituvaa Helsingin yliopistoa voidaan pitää suomalaisen terveys- ja hyvinvointiosaamisen ytimenä. Sen lääketieteellisessä tiedekunnassa ja farmasian tiedekunnassa sekä alueella toimivissa instituuteissa työskentelee tällä hetkellä yli 520 senioritutkijaa. Ainutlaatuinen Health Capital Helsinki kasvattaa osaamisen pääomaa rajallisen taajuusspektrin vuoksi. Lisäksi yhteiskunta on tulossa yhä riippuvaisemmaksi langattomista matkaviestintäjärjestelmistä. VTT kehittää ratkaisuja, jotka mahdollistavat tuhatkertaisen tietoliikennevolyymin kasvun kymmenessä vuodessa. (Lähde: VTT) Metropolialueella sijaitsee yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä biotieteiden osaamiskeskittymistä, Health Capital Helsinki, joka kehittää alan tutkimus-, innovaatio- ja yritystoimintaa. Keskittymään kuuluvat Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto läheisine yhteistyökumppaneineen, Metropolia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM sekä Helsingin kaupunki. Health Capital on life science -ekosysteemi, joka vastaa kansainväliseen kilpailuun ja tekee tiiviisti yhteistyötä muiden suomalaisten biotieteiden alalla toimivien yliopistojen kanssa. Metropolialueen keskittymän korkealle arvostetut alan toimijat ja hyvät tutkimus- ja henkilöstöresurssit houkuttelevat kansainvälisiä huippuja. Keskittymä edesauttaa myös alan Suomessa toimivien kasvuyritysten menestystä. Terveysalan startup-yrityksiä esittäytyi edellisessä sijoittaja- ja kasvuyritystapahtuma Slushissa lähemmäs 200. Metropolialueen korkeakoulut ovat kansainvälisesti arvostettuja alan toimijoita. Esimerkiksi Aalto-yliopistolla työskentelee tällä hetkellä ICT ja digitalisaatio -alueella lähes sata professoria. Myös Helsingin yliopisto ja metropolialueen ammattikorkeakoulut ovat vahvoja alan kouluttajia ja kehittäjiä. Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen Helsinki Institute for Information Technology (HIIT) -instituutti tekee arvokasta työtä alan kehittämiseksi Suomessa. Lisäksi Otaniemessä sijaitsee Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin merkittävä tietoja viestintätekniikan tutkimusyksikkö.

5 Cleantech Biotalous Cleantechin tarjoamat ympäristöratkaisut ja alalle syntyvät Metropolialueen korkeakoulut ja VTT panostavat puhtaiden Biopohjaisilla luonnonvaroilla tarkoitetaan pääosin erilaisia Tällä hetkellä biotalousalan liiketoiminta metropolialueella on työpaikat ovat tämän hallituskauden ohjelman keskiössä. teknologioiden kehittämiseen. Aalto-yliopistossa toimii 50 metsä- ja maatalousperäisiä raaka-aineita, niiden prosessoin- noin 840 miljoonaa euroa, ja alueella panostetaan vahvasti Cleantech käsittää kaikki tuotteet, tekniikat ja palvelut, jotka professoria suoraan puhtaisiin ratkaisuihin keskittyen, Helsin- nista saatavia sivuvirtoja sekä kierrätysmateriaaleja, jotka ovat alan liikevaihdon kasvattamiseen. Aalto-yliopiston teknolo- tuotantoprosessissaan tai käytössään aiheuttavat vaihtoehto- gin yliopiston Kumpulan kampuksella taas tehdään kansain- peräisin näistä raaka-aineista. Biotalous pyrkii jalostamaan giapainotteinen tutkimus ja Helsingin yliopiston biotalouden jaan vähemmän haittaa ympäristölle tai kuluttavat vähemmän välisen huipputason ilmakehä- ja ilmastonmuutostutkimusta. uusiutuvia luonnonvaroja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. perustutkimus täydentävät toisiaan. Lisäksi alueen ammat- luonnonvaroja. Biotalous tuo Suomelle valtavan liiketoimintapotentiaalin, ja tikorkeakoulut kouluttavat merkittävän määrän alan osaajia. Myös metropolialueen kaupungit kantavat kortensa kekoon perinteisen puunjalostusteollisuuden rinnalle onkin parhail- Vuonna 2015 avattiin Espooseen VTT:n kansainvälisesti ainut- Cleantech on myös yksi metropolialueen osaamisen kärjistä. cleantechin puolesta. Espoon kaupunki on valmistelemassa laan nousemassa uudenlaisia biotuotetehtaita, joiden tuotteilla laatuinen biotalouden pilotointikeskus, Bioruukki, jonka tut- Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti päätti perustaa keskeisten sidosryhmien kanssa Ämmässuolle laajaa materi- voidaan tulevaisuudessa korvata esimerkiksi metalleja, muovia kimustyö perustuu kokeilevaan toimintaan yhdessä yritysten raaka-aine-alueen tutkimusyksikön Otaniemeen, joka valikoi- aalikierrätykseen perustuvaa ekoteollisuuspuistoa. Helsingin ja puuvillaa. kanssa. Lisäksi metropolialueella sijaitsevat VTT:n ja Luonnon- tui yhdeksi kuudesta uuden innovaatiokeskittymän globaalista Kalasataman energiajärjestelmä ja Vantaan jätevoimalan ra- varakeskuksen biotalouskeskittymät. sijoituspaikasta. kentaminen ovat hienoja esimerkkejä korkealuokkaisen tutki- Biotaloudelle asetettujen odotusten toteutuminen rakentuu muksen ja kaupallisen soveltamisen liitosta. tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyölle. Maamme bio- Biotalouden osaaminen metropolialueella on alansa kansain- Tämä oli erittäin tärkeä voitto Suomelle ja avaa uusia mahdollisuuksia koko raaka-aineketjussa. [ ] EIT tulee investoimaan EIT Raw Materials -innovaatiokeskittymään ensimmäisen viiden vuoden aikana noin 270 miljoonaa euroa. Investoinnilla tavoitellaan uutta mineraalialan yritystoimintaa aktivoimalla tutkimustulosten kaupallistamista, tuetaan uusien yritysten perustamista sekä järjestetään monipuolista koulutusta. Tavoitteena on luoda Eurooppaan uutta työpaikkaa, käynnistää 50 uutta vireää yritystä sekä lisäksi kouluttaa uutta yrittäjää. talousosaaminen rakentuu perinteisen kemian- ja puunjalostustekniikan osaamisen vankalle pohjalle, nyt tätä osaamista jalostetaan tulevaisuuden tarpeisiin. välistä huippua. (Lähde: Tekes, lehdistötiedote, ) Smart & Clean, viennin kasvua vihreällä älyllä Metropolialueelle ollaan synnyttämässä kansainvälisen luokan referenssialuetta älykkäille ja ekologisesti Ainutlaatun Health Capital Helsinki kasvattaa osaamisen pääomaa kestäville ratkaisuille: Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat käynnistäneet laajan Smart & Clean -yhteistyöhankkeen Sitran kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tehdä pääkaupunkiseudusta entistä houkuttelevampi investointikohde ja luoda samalla uutta liiketoimintaa sekä lisää työpaikkoja. Biotalous edesauttaa korkean jalostusarvon tuotannon säilymistä Suomessa. Meillä on alalla ainutlaatuista osaamista ja metsämme kasvavat tällä hetkellä enemmän kuin niitä pystytään hyödyntämään. Korkeaa osaamista vaativa jalostus, jossa tuotetaan biomassan komponenteista korkean lisäarvon tuotteita eri sektoreille, tuo Suomeen reilusti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Lähde: Janne Laine, dekaani ja professori, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu. Haastattelu ) Kestävää kehitystä edistäville teknologiaratkaisuille on globaalisti suurta kysyntää, ja Suomella on jo nykyisellään huomattavaa osaamista näissä. Helsingillä, Espoolla ja Vantaalla on jo paljon yksittäisiä suunnitelmia ja toimenpiteitä, jotka tähtäävät tällaisiin Smart & Clean -ratkaisuihin. Suomeen tarvitaan kuitenkin kipeästi maailmanluokan referenssialue vauhdittamaan tähän liittyvää liiketoimintaa ja vientiä. (Lähde: Sitra, lehdistötiedote, ) Globaali osaamisalue palvelee sekä jo alueella toimivia että tänne investoivia yrityksiä. Tulevien vuosien aikana on tarkoitus toteuttaa mittavia hankekokonaisuuksia liikenteen, vesihuollon ja energiatehokkuuden saroilla. Maailman johtavat kaupungit kilpailevat puhtaista investoinneista. Smart & Clean -hanke lisää sekä metropolialueen että koko Suomen houkuttelevuutta tässä kovassa kilpailussa.

6 Lähteet: Aalto-yliopisto (2015) Aalto-yliopiston strategian toimeenpano Alkio, Mikko (2015) Health Capital -esiselvitys: Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa. Bettencourt, L. - West, G. (2010) A unified theory of urban living. Nature, 467, Espoon kaupunki. Tiedonkeruupohja, Metropolialueen osaamisjulistus Hallitusohjelma (2015) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta d0d5 Helsinki Business Hub. Yritysdata Helsingin yliopisto. Suuret tutkimus- ja opetusinfrastruktuurit teema-alueilta. Yhteenveto Laine, Janne, dekaani, professori, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu. Haastattelu Leiponen, A. - Helfat, C. E. (2006) When does distributed innovation activity make sense? Location, decentralization, and innovation success. Keskusteluaiheita nro ETLA. Osaamisjulistus, korkeakouludata. Aalto-yliopiston yhteenveto Pajarinen, M. - Rouvinen, M. Kuka Suomessa kasvaa? EVA Analyysi No Kuka-Suomessa-kasvaa.pdf Piekkola, Hannu - Susiluoto, Ilkka (2012) Kaupunkialueiden taloudellinen kasvu ja aineettoman pääoman merkitys alueilla. Teoksessa Metropolialueen talous, toim. Loikkanen H., Laakso S., Susiluoto I Helsingin kaupunki, Tietokeskus. Pääkaupunkiseudun Innovatiiviset kaupungit -ohjelma. Pääkaupunkiseudun INKA-neuvottelut Helsinki. Saaristo, Antti, kehityspäällikkö, Aalto-yliopisto. Haastattelu Saaristo Antti, kehityspäällikkö, Aalto-yliopisto. Yhteenvetoa kärkialueista Teeri, Tuula, Aalto-yliopiston rehtori. Haastattelu Tekes, lehdistötiedote, VTT, tiedonkeruupohja. Metropolialueen osaamisjulistus Tausta: Osaamisjulistus on koottu pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorifoorumin yhteistyönä. Toimitustyö: Kaiku Helsinki Oy Taitto: Coodi Oy

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Liikenne- ja viestintäministeriö 327 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta HEL 2016-002831 T 03

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä HIPPOS2020 - Jyväskylä Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Visio 2 Suomen johtava urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. 3 Missio Urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT:n tutkimusohjelmat elinkeinoelämän tukena Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT Click- to Teknologiasta edit Master title tulosta

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Teollisuus , OIA:n strateginen johtoryhmä Pekka Tervonen, Oulun yliopisto

Teollisuus , OIA:n strateginen johtoryhmä Pekka Tervonen, Oulun yliopisto Teollisuus 2026 22.3.2016, OIA:n strateginen johtoryhmä Pekka Tervonen, Oulun yliopisto Teollisuus 2026 Tilannekuva Painopisteet 2016-2020 Toimenpiteet 2016 Organisointi Tilannekuva Ekosysteemillä on valtava

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Jakamistalous muuttaa työtä mutta miten?

Jakamistalous muuttaa työtä mutta miten? Palkansaajat jakamistaloudessa seminaari Jakamistalous muuttaa työtä mutta miten? Anne Kovalainen, professori, Turun yliopisto SWiPE tutkimushankkeen johtaja Suomen Akatemia Jakamistalous? Keikkatalous?

Lisätiedot

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Teollisuusneuvos Antti Valle Eduskunnan työ- ja elinkeinojaosto 11.5.2016 Innovaatiot vaikuttavat positiivisesti talouteen BKT/asukasluku 90000 80000

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE TEKin hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2015-2018 MIKÄ SUOMEA VAIVAA? Suomalaisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti?

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? 9.11.2016 Hyvää huomenta! Vesa Junttila, Kouvola Innovation Oy DI, kehittämispäällikkö, Biolaaksotiimi Kymenlaaksoon elinvoimaa bio- ja kiertotaloudella

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center Päivi Rautava Tutkimusylilääkäri, VSSHP/Hallintokeskus/Tutkimuspalvelut Ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopisto paivi.rautava@tyks.fi

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000 Hakemustilanne 1.9.2014 Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hakijan ja toimilinjan mukaan, EAKR Hakemus nro Hankkeen nimi Hakija TL Alkamispvm Päättymispv m Haettu: EU + valtio Kunnat Muu julkinen Yksityinen YHTEENSÄ

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Menestyvät yliopistot Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Alueellinen maaseutuverkostopäivä: Biotalouden mahdollisuudet Joensuu 22.10.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Mikä ihmeen biotalous?

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere Digitaalisuus teollisuuden uudistajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Systeemiset muutokset ja liiketoimintaekosysteemit

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke. Biotalouspaneelin kokous Jussi Manninen, TEM

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke. Biotalouspaneelin kokous Jussi Manninen, TEM Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke Biotalouspaneelin kokous 19.1.2016 Jussi Manninen, TEM Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä TAVOITE: Puun käyttöä monipuolistetaan,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Maailman muutokset ovat jo saaneet aikaan sekä supistumista että roimaa kasvua Nykykeskustelussa

Lisätiedot

HYVINVOINTIFOORUMI. Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo

HYVINVOINTIFOORUMI. Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo HYVINVOINTIFOORUMI Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUNNISSA Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö kunnissa on

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan energian ohjelma Menestyvän

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 ICT alue ja yliopistot Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 Haasteet ICT:n merkitys (laajasti ymmärrettynä) tulee korostumaan entisestään yhä pidemmälle menevän digitalisaation ansiosta. Tämä näkyy

Lisätiedot

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Kansantaloudellinen yhdistys ja Metsäekonomistiklubi Töölönkatu 11A 00100 Helsinki, Finland olli.haltia@indufor.fi www.indufor.fi Indufor Oy 2004

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

ICT-alan muutos ja Pohjois-Suomen menestymisen mahdollisudet

ICT-alan muutos ja Pohjois-Suomen menestymisen mahdollisudet ICT-alan muutos ja Pohjois-Suomen menestymisen mahdollisudet Puheenvuoro PPL:n Ennakointiseminaarissa 5.9.2013 / Sauli Sohlo / MA Instituutti Puheenvuoro perustuu 19.4.2013 julkaistuun raporttiin ICT-alan

Lisätiedot

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa AALTO-KORKEAKOULU opetusministeri Sari Sarkomaa Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministerin allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön säädekirjan ja säännöt. Edellytyksenä allekirjoittamiselle

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot