METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS"

Transkriptio

1 METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS

2 METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS Metropolialueen osaaminen pitää huolta Suomen kansainvälisestä kilpailukyvystä korkeakoulujen, tutkimuskeskusten, yritysten ja kaupunkien muodostama ekosysteemi alkaa juuri saavuttaa globaalilla Teesit 1. Metropolialue kouluttaa yli sataa tuhatta tulevaisuuden osaajaa Suomelle joka vuosi. 2. Osaaminen luo työpaikkoja. Täällä syntyy kasvu 3. Metropolialueen osaamiskeskittymä hyödyttää koko Suomea. 4. Metropolialueen osaamiskärjet ovat Suomen vahvoja vientitoimialoja: puhtaat teknologiat, digitalisaatio, biotalous, terveysteknologia. 5. Metropolialue on Suomen valttikortti globaalissa kilpailussa kansainvälisistä sijoittajista, yrityksistä ja osaajista muiden maiden kaupunkiseutujen kanssa. Metropolialueen menestys on edellytys Suomen menestykselle kansainvälisessä kilpailussa osaajista, yrityksistä ja sijoituksista. Metropolin osaamiskeskittymä tekee tiivistä yhteistyötä Suomen muiden osaamiskeskusten kanssa. Metropolialue on Suomen tehokkain innovaatioyhteisö, jossa koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten yhteistyö on elinvoimaista jo nyt. Alueen toimijat työskentelevät innovaatioiden kaupallistamisen vauhdittamiseksi. Älyratkaisut ja hallinnon digitalisointi tuovat tehoa ja luovat uutta. Metropolialueen ainutlaatuinen innovaatioekosysteemi ja ve- mittakaavalla riittävän koon, jotta korkeimman tason tutkimusverkostot haluavat perustaa oman yhteistyöorganisaationsa Suomeen. Metropolialueen korkeakoulujen tutkimushankkeet ovat tiiviissä verkostossa muiden Suomen yliopistojen ja tutkimuskeskusten kanssa. Yhden menestys hyödyttää kaikkia; esimerkkeinä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) merkittävä tieto- ja viestintätekniikan tutkimuskeskus Otaniemen kampuksella ja eurooppalainen biolääketieteen tutkimusverkosto EATRIS Helsingin yliopistolla, jotka tuovat yhteen alan tutkijoita koko Suomesta. METROPOLIALUE Biotalous tovoima tuovat Suomeen kansainvälisiä hankkeita ja yritystoimintaa. Maantieteellinen keskittyminen vahvistaa tuottavuutta. Yli 40 prosenttia Suomen nopeimmin kasvavista yrityksistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla, ja monilla niistä on toimintaa myös muualla Suomessa. Metropolialue vastaa 60 prosentista kaikesta Suomen rakentamisesta, ja esimerkiksi Vantaa sijoittaa satoja miljoonia Kehä III:n ja lentokentän liikennejärjestelmiin. Pisara- ja Kehäradat tukevat koko Suomen kasvua. Metropolialue on tärkeä infrastruktuurin solmukohta ja syöttö- Alueen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on koulutusvastuita, joita muualla Suomessa ei tarjota. Metropolialueen yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on alueella vahva yritys- ja yhteistyöverkosto ja molemminpuolisesti hyödyttävät yhteistyösiteet muualle Suomeen. Neljä kärkialuetta kisaavat huippututkimuksessa ja houkuttelevat investointeja piste kaikkialle Suomeen. Metropolialueelle on määritelty neljä kärkialuetta: terveys ja hyvinvointi, cleantech, ICT ja biotalous. Esimerkkinä jo toimi- Terveys ja hyvinvointi Suomi tarvitsee kipeästi lisää kasvua ja työpaikkoja. EVA:n vasta, kansainvälisesti merkittävästä osaamiskeskittymästä on analyysi ( ) Kuka Suomessa kasvaa toteaa, että uu- Health Capital Helsinki, joka kokoaa yhteen Viikin biotieteet, Lähde: Aalto-yliopisto sien työpaikkojen syntyminen edellyttää kolmea asiaa: 1) on Meilahden lääketieteen ja Otaniemen terveysteknologiaosaa- keksittävä uutta, nykyistä parempaa tarjottavaa niille, jotka misen. Esimerkiksi terveysteknologiajätti GE Healthcare on ovat maksukykyisiä ja -haluisia; 2) on tehtävä tulevaisuuteen tehnyt suuren tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnin Helsinkiin, suuntautuvia riskipitoisia panostuksia, joilla toteutetaan uusi koska kaikki merkittävät terveysalan toimijat tutkimuksesta vi- tarjonta; ja 3) työntekijän osaamisen ja sijainnin on oltava ranomaisiin ja innovoiviin yrityksiin sijaitsevat alueella lyhyel- houkutteleva, jotta yritykselle on tarjolla yhtä aikaa hyvä liike- lä etäisyydellä. Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki toimintaympäristö ja kohtuulliset kustannukset vaihtoehtoisiin sijaintipaikkoihin verrattuna. Kaikki edellytykset ovat olemassa pääkaupunkiseudulla. Metropolialue hyödyntää myös digitaalista poikkileikkaavuutta: mobiiliosaaminen lyö kättä kaikkien kärkialojen kanssa. Synergiahyöty on todellinen. Metropoli kuhisee uusia yhdis- ICT Cleantech Metropolialueen osaaminen linkittää Suomen osaksi kansainvälisiä verkostoja telmiä, ja Nokialta vapautunut ICT-osaaminen on tehokkaassa uusiokäytössä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan julkaisun Osaamiskeskittymä toimii kuin Helsinki-Vantaa: kansainvälisesti merkittävä lentokenttä, jonka yhteydet hyödyttävät maakuntakenttiä. Pääkaupunkiseudun yliopistojen, ammatti- (Leiponen & Helfat, 2006) mukaan yliopistojen tieteelliseen tutkimukseen ja markkinoiden ominaisuuksiin liittyy tietoa, jota on vaikea saada etäältä. Toimipaikkojen synergiat saadaan hyötykäyttöön, kun ne sijaitsevat lähekkäin. Lähde: Aalto-yliopisto Lähde: Aalto-yliopisto

3 METROPOLIALUE Kootaan osaaminen kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi Osaamisalueiden keskittyminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Piekkolan ja Susiluodon (2012) mukaan sekä talousteorian että Nopeutetaan siirtymistä työelämään Ketterät palveluorganisaatiot tukevat opetusta ja tutkimusta. Asioita tehdään fiksusti ja kustannustehokkaasti digitalisaatiota hyödyntäen. Opetusta tehostetaan, jotta valmistuneet pääsevät VANTAA empiiristen tutkimustulosten mukaan väestön ja talouden sijoit- nopeammin työelämään. Tästä esimerkkinä ovat toimet jous- Helsingin yliopisto maailman 100 parhaan yliopiston joukossa ESPOO KAUNIAINEN Jopa 100 uutta yritystä Aalto-yliopiston piiristä vuosittain HELSINKI Aalto-yliopistossa 50 cleantech- ja 100 ICT-professoria Meilahti yksi Euroopan johtavista lääketieteen keskittymistä. Investoinnit tutkimukseen vuosittain 100 milj. tuminen tiiviisti on omiaan lisäämään tuottavuutta ja sitä kautta tuotantoa ja tuloja. Bettencourtin ja Westin (2010) mukaan kaupungin väestön kaksinkertaistumisen myötä taloudellinen tuottavuus nousee keskimäärin 130 prosentilla. Metropolialue kilpailee kansainvälisesti muiden eurooppalaisten kasvukeskusten kanssa yrityksistä, osaajista ja sijoituksista. Pääasialliset kilpailijat eivät löydy kotimaasta, vaan Tukholmasta, Kööpenhaminasta, Lontoosta ja Zürichistä. tavan ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseksi. Kaupunkien toimintamallit, kuten Helsingin Respa, madaltavat kynnystä siirtyä työelämään. Hallitus ja pääkaupunkiseudun kunnat Metropolialueella 4000 ICT-alan yritystä, työntekijää VTT Euroopan tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista teknologiaorganisaatioista 5. sijalla Metropolian uusi Myllypuron kampus: 6000 sosiaali-, terveysja rakennusalan opiskelijaa tekevät sopimuksen siitä, miten edistetään metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa ja aluekehitystä Metropolialue on jo opiskelun, tutkimuksen, työskentelyn ja innovoinnin yhtä suurta kampusaluetta. Pienen maan on keskitettävä voimansa globaalissa kilpailussa. Se tarkoittaa konkreet- NIIN METROPOLI VASTAA KUIN SINNE HUUTAA Metropolialue tukee pääministeri Juha Sipilän hallituksen pyrkimystä tasapainottaa Suomen julkinen talous ja uudistaa rakenteita. Metropolialue vastaa jo nyt hallitusohjelman (HO) kirjauksiin monin tavoin. Korkeakoulujen ja yritysten keskinäistä Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä suhdetta innovaatiotoiminnassa tiivistetään cleantechin edelläkävijä tisia resursseja: tuotekehitysrahoitusta ja osaajia. Se vaatii myös yhteisiä markkinointiponnistuksia Team Finland -hengessä. Hallitus toteuttaa rakenteellisia uudistuksia, jotka edistävät työllisyyttä, yrittäjyyttä ja talouskasvua Metropolialueen lukuisat perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta ja kaupallistamista yhdistävät hankkeet ovat esimerkki siitä, minkälainen symbioosi pääkaupunkiseudun osaamisella ja yrittämisellä jo on. Kaupunkien, korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten yhteistyö luo metropolialueesta hyvinvointi- ja ympäristöliiketoiminnan ratkaisujen kehittäjän älypalveluiden, uusien teknologioiden ja luovien alojen avulla. Metropolialueella tehdään kansainvälisesti merkittävää tutkimusta kärkialoilla terveys ja hyvinvointi, ICT, cleantech ja biotalous. Esimerkiksi urbaanin biotalouden liiketaloudellinen arvo pääkaupunkiseudulla on yli 840 miljoonaa euroa, ja sen odotetaan kasvavan. On myös huomionarvoista, että pääkaupunkiseudulla sijaitsee määrällisesti eniten LEED- ja BREEAM-sertifioituja energiatehokkaita rakennuksia maailmassa siis enemmän kuin Tukholmassa tai New Yorkissa Korkeakoulut uudistavat tutkinto-ohjelmiaan, edistävät innovaatioita siirtämällä resursseja hallinnosta tutkimukseen ja opetukseen sekä integroivat yrittäjyyskoulutusta ohjelmiinsa. Alueen uudenlainen yhteistyö esimerkkeinä Helsinki Think Company, Kaupunkiakatemia ja Startup-sauna edistävät liiketoimintaa, yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen jo tehdyt yhdistämiset ovat osoitus kyvystä rakenteellisiin uudistuksiin.

4 KÄRKIALUEET Terveys ja hyvinvointi ICT Aalto-yliopistossa terveys- ja hyvinvointiosaaminen painottuu lääketieteelliseen tekniikkaan ja neurotieteeseen. Alan merkittävän kansainvälisen yhteistyön lisäksi Aalto-yliopisto panostaa osaamisen kaupallistamiseen: vuonna 2013 se perusti Health Factoryn kehittämään terveys- ja hyvinvointialan uusia ratkaisuja yritystoiminnan tueksi. Alueen ammattikorkeakoulut kouluttavat huomattavan määrän alan haluttuja ammattilaisia: Terveys ja hyvinvointi -alueella suoritetaan yksin Metropoliassa noin 1000 tutkintoa vuodessa ja Laureassa lähes 700. Metropolialueen kansainvälisesti arvostettu tutkimus vetää investointeja puoleensa. Meilahti tunnetaan yhtenä Euroopan johtavista lääketieteen keskittymistä, alueella toteutettavaan tutkimukseen investoidaan vuosittain noin 100 miljoonaa euroa. Metropolialueen keskittymän toiminta hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa laajasti: investoinnit kasvattavat työllisyyttä ja verotuloja, ja lisäksi alan huippuosaaminen edesauttaa julkisen terveyssektorin toimintaa merkittävästi. ICT-toimialan merkitys niin metropolialueelle kuin koko Suomelle on kiistaton. Metropolialueen korkeakoulut muodosta- ensiarvoisen tärkeää, jotta Suomi pystyy sekä itse luomaan Huippuluokan osaaminen ja sen valjastaminen käyttöön on vat monitahoisen ekosysteemin, joka yhdistää alan opiskelijat, uusia menestystarinoita että houkuttelemaan kansainvälisiä tutkijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset. Alueella investointeja. Panostamalla ICT:n opetukseen ja tutkimukseen toimii tällä hetkellä noin 4000 alan yritystä, joissa työskentelee luodaan myös merkittäviä ellei jopa yhteiskunnan kannalta välttämättömiä innovaatioita, jotka mahdollistavat suuria henkilöä. Alan yritysten 2,4 miljardin euron liikevaihdosta viennin osuus on 75 prosenttia. tuottavuusharppauksia. Tulevaisuuden merkittävä kasvuala on teollinen internet, jonka hyödyntäminen voisi Etlan, VTT:n ja Aalto-yliopiston arvion mukaan tuoda kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja koko Suomeen seuraavan vuosikymmenen aikana. Metropolialueen kaupungit näkevät mahdollisuuksia myös robotisaatiossa, palvelutalouden digitalisaatiossa ja älykkäässä erikoistumisessa. Korkeakoulut ja kaupungit luovat jo nyt digitaalisia oppimisympäristöjä. Langattoman tietoliikenteen määrä kasvaa 1000-kertaiseksi ja langattomien laitteiden määrä 100-kertaiseksi kymmenessä vuodessa. Tämä on suuri haaste kasvavan energiankulutuksen ja Metropolialueelle on syntynyt voimakas terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä. Alueen korkeakoulut tarjoavat runsaasti alan opetusta ja tutkimusta sekä tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, jotka hyödyntävät osaamiskeskittymää liiketoiminnan kehittämiseen ja uuden liiketoiminnan luomiseen. Metropolialueella toimiikin tällä hetkellä noin 300 terveysteknologia- ja lääketeollisuuden yritystä, jotka työllistävät noin 5000 henkilöä. Niiden liikevaihto on 1,5 miljardia euroa. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä teollisuus on yksi harvoja toimialoja, joissa liiketoiminta on ollut kymmeniä vuosia jatkuvassa kasvussa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen investoidaan prosenttia valtioiden bruttokansantuotteesta ja investointien määrä on globaalisti jatkuvassa kasvussa. (Lähde: Health Capital Helsinki -esiselvitys, Mikko Alkio, 2015) Kansainvälisesti korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja tohtorinkoulutukseen profiloituvaa Helsingin yliopistoa voidaan pitää suomalaisen terveys- ja hyvinvointiosaamisen ytimenä. Sen lääketieteellisessä tiedekunnassa ja farmasian tiedekunnassa sekä alueella toimivissa instituuteissa työskentelee tällä hetkellä yli 520 senioritutkijaa. Ainutlaatuinen Health Capital Helsinki kasvattaa osaamisen pääomaa rajallisen taajuusspektrin vuoksi. Lisäksi yhteiskunta on tulossa yhä riippuvaisemmaksi langattomista matkaviestintäjärjestelmistä. VTT kehittää ratkaisuja, jotka mahdollistavat tuhatkertaisen tietoliikennevolyymin kasvun kymmenessä vuodessa. (Lähde: VTT) Metropolialueella sijaitsee yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä biotieteiden osaamiskeskittymistä, Health Capital Helsinki, joka kehittää alan tutkimus-, innovaatio- ja yritystoimintaa. Keskittymään kuuluvat Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto läheisine yhteistyökumppaneineen, Metropolia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM sekä Helsingin kaupunki. Health Capital on life science -ekosysteemi, joka vastaa kansainväliseen kilpailuun ja tekee tiiviisti yhteistyötä muiden suomalaisten biotieteiden alalla toimivien yliopistojen kanssa. Metropolialueen keskittymän korkealle arvostetut alan toimijat ja hyvät tutkimus- ja henkilöstöresurssit houkuttelevat kansainvälisiä huippuja. Keskittymä edesauttaa myös alan Suomessa toimivien kasvuyritysten menestystä. Terveysalan startup-yrityksiä esittäytyi edellisessä sijoittaja- ja kasvuyritystapahtuma Slushissa lähemmäs 200. Metropolialueen korkeakoulut ovat kansainvälisesti arvostettuja alan toimijoita. Esimerkiksi Aalto-yliopistolla työskentelee tällä hetkellä ICT ja digitalisaatio -alueella lähes sata professoria. Myös Helsingin yliopisto ja metropolialueen ammattikorkeakoulut ovat vahvoja alan kouluttajia ja kehittäjiä. Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen Helsinki Institute for Information Technology (HIIT) -instituutti tekee arvokasta työtä alan kehittämiseksi Suomessa. Lisäksi Otaniemessä sijaitsee Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin merkittävä tietoja viestintätekniikan tutkimusyksikkö.

5 Cleantech Biotalous Cleantechin tarjoamat ympäristöratkaisut ja alalle syntyvät Metropolialueen korkeakoulut ja VTT panostavat puhtaiden Biopohjaisilla luonnonvaroilla tarkoitetaan pääosin erilaisia Tällä hetkellä biotalousalan liiketoiminta metropolialueella on työpaikat ovat tämän hallituskauden ohjelman keskiössä. teknologioiden kehittämiseen. Aalto-yliopistossa toimii 50 metsä- ja maatalousperäisiä raaka-aineita, niiden prosessoin- noin 840 miljoonaa euroa, ja alueella panostetaan vahvasti Cleantech käsittää kaikki tuotteet, tekniikat ja palvelut, jotka professoria suoraan puhtaisiin ratkaisuihin keskittyen, Helsin- nista saatavia sivuvirtoja sekä kierrätysmateriaaleja, jotka ovat alan liikevaihdon kasvattamiseen. Aalto-yliopiston teknolo- tuotantoprosessissaan tai käytössään aiheuttavat vaihtoehto- gin yliopiston Kumpulan kampuksella taas tehdään kansain- peräisin näistä raaka-aineista. Biotalous pyrkii jalostamaan giapainotteinen tutkimus ja Helsingin yliopiston biotalouden jaan vähemmän haittaa ympäristölle tai kuluttavat vähemmän välisen huipputason ilmakehä- ja ilmastonmuutostutkimusta. uusiutuvia luonnonvaroja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. perustutkimus täydentävät toisiaan. Lisäksi alueen ammat- luonnonvaroja. Biotalous tuo Suomelle valtavan liiketoimintapotentiaalin, ja tikorkeakoulut kouluttavat merkittävän määrän alan osaajia. Myös metropolialueen kaupungit kantavat kortensa kekoon perinteisen puunjalostusteollisuuden rinnalle onkin parhail- Vuonna 2015 avattiin Espooseen VTT:n kansainvälisesti ainut- Cleantech on myös yksi metropolialueen osaamisen kärjistä. cleantechin puolesta. Espoon kaupunki on valmistelemassa laan nousemassa uudenlaisia biotuotetehtaita, joiden tuotteilla laatuinen biotalouden pilotointikeskus, Bioruukki, jonka tut- Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti päätti perustaa keskeisten sidosryhmien kanssa Ämmässuolle laajaa materi- voidaan tulevaisuudessa korvata esimerkiksi metalleja, muovia kimustyö perustuu kokeilevaan toimintaan yhdessä yritysten raaka-aine-alueen tutkimusyksikön Otaniemeen, joka valikoi- aalikierrätykseen perustuvaa ekoteollisuuspuistoa. Helsingin ja puuvillaa. kanssa. Lisäksi metropolialueella sijaitsevat VTT:n ja Luonnon- tui yhdeksi kuudesta uuden innovaatiokeskittymän globaalista Kalasataman energiajärjestelmä ja Vantaan jätevoimalan ra- varakeskuksen biotalouskeskittymät. sijoituspaikasta. kentaminen ovat hienoja esimerkkejä korkealuokkaisen tutki- Biotaloudelle asetettujen odotusten toteutuminen rakentuu muksen ja kaupallisen soveltamisen liitosta. tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyölle. Maamme bio- Biotalouden osaaminen metropolialueella on alansa kansain- Tämä oli erittäin tärkeä voitto Suomelle ja avaa uusia mahdollisuuksia koko raaka-aineketjussa. [ ] EIT tulee investoimaan EIT Raw Materials -innovaatiokeskittymään ensimmäisen viiden vuoden aikana noin 270 miljoonaa euroa. Investoinnilla tavoitellaan uutta mineraalialan yritystoimintaa aktivoimalla tutkimustulosten kaupallistamista, tuetaan uusien yritysten perustamista sekä järjestetään monipuolista koulutusta. Tavoitteena on luoda Eurooppaan uutta työpaikkaa, käynnistää 50 uutta vireää yritystä sekä lisäksi kouluttaa uutta yrittäjää. talousosaaminen rakentuu perinteisen kemian- ja puunjalostustekniikan osaamisen vankalle pohjalle, nyt tätä osaamista jalostetaan tulevaisuuden tarpeisiin. välistä huippua. (Lähde: Tekes, lehdistötiedote, ) Smart & Clean, viennin kasvua vihreällä älyllä Metropolialueelle ollaan synnyttämässä kansainvälisen luokan referenssialuetta älykkäille ja ekologisesti Ainutlaatun Health Capital Helsinki kasvattaa osaamisen pääomaa kestäville ratkaisuille: Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat käynnistäneet laajan Smart & Clean -yhteistyöhankkeen Sitran kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tehdä pääkaupunkiseudusta entistä houkuttelevampi investointikohde ja luoda samalla uutta liiketoimintaa sekä lisää työpaikkoja. Biotalous edesauttaa korkean jalostusarvon tuotannon säilymistä Suomessa. Meillä on alalla ainutlaatuista osaamista ja metsämme kasvavat tällä hetkellä enemmän kuin niitä pystytään hyödyntämään. Korkeaa osaamista vaativa jalostus, jossa tuotetaan biomassan komponenteista korkean lisäarvon tuotteita eri sektoreille, tuo Suomeen reilusti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Lähde: Janne Laine, dekaani ja professori, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu. Haastattelu ) Kestävää kehitystä edistäville teknologiaratkaisuille on globaalisti suurta kysyntää, ja Suomella on jo nykyisellään huomattavaa osaamista näissä. Helsingillä, Espoolla ja Vantaalla on jo paljon yksittäisiä suunnitelmia ja toimenpiteitä, jotka tähtäävät tällaisiin Smart & Clean -ratkaisuihin. Suomeen tarvitaan kuitenkin kipeästi maailmanluokan referenssialue vauhdittamaan tähän liittyvää liiketoimintaa ja vientiä. (Lähde: Sitra, lehdistötiedote, ) Globaali osaamisalue palvelee sekä jo alueella toimivia että tänne investoivia yrityksiä. Tulevien vuosien aikana on tarkoitus toteuttaa mittavia hankekokonaisuuksia liikenteen, vesihuollon ja energiatehokkuuden saroilla. Maailman johtavat kaupungit kilpailevat puhtaista investoinneista. Smart & Clean -hanke lisää sekä metropolialueen että koko Suomen houkuttelevuutta tässä kovassa kilpailussa.

6 Lähteet: Aalto-yliopisto (2015) Aalto-yliopiston strategian toimeenpano Alkio, Mikko (2015) Health Capital -esiselvitys: Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa. Bettencourt, L. - West, G. (2010) A unified theory of urban living. Nature, 467, Espoon kaupunki. Tiedonkeruupohja, Metropolialueen osaamisjulistus Hallitusohjelma (2015) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta d0d5 Helsinki Business Hub. Yritysdata Helsingin yliopisto. Suuret tutkimus- ja opetusinfrastruktuurit teema-alueilta. Yhteenveto Laine, Janne, dekaani, professori, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu. Haastattelu Leiponen, A. - Helfat, C. E. (2006) When does distributed innovation activity make sense? Location, decentralization, and innovation success. Keskusteluaiheita nro ETLA. Osaamisjulistus, korkeakouludata. Aalto-yliopiston yhteenveto Pajarinen, M. - Rouvinen, M. Kuka Suomessa kasvaa? EVA Analyysi No Kuka-Suomessa-kasvaa.pdf Piekkola, Hannu - Susiluoto, Ilkka (2012) Kaupunkialueiden taloudellinen kasvu ja aineettoman pääoman merkitys alueilla. Teoksessa Metropolialueen talous, toim. Loikkanen H., Laakso S., Susiluoto I Helsingin kaupunki, Tietokeskus. Pääkaupunkiseudun Innovatiiviset kaupungit -ohjelma. Pääkaupunkiseudun INKA-neuvottelut Helsinki. Saaristo, Antti, kehityspäällikkö, Aalto-yliopisto. Haastattelu Saaristo Antti, kehityspäällikkö, Aalto-yliopisto. Yhteenvetoa kärkialueista Teeri, Tuula, Aalto-yliopiston rehtori. Haastattelu Tekes, lehdistötiedote, VTT, tiedonkeruupohja. Metropolialueen osaamisjulistus Tausta: Osaamisjulistus on koottu pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorifoorumin yhteistyönä. Toimitustyö: Kaiku Helsinki Oy Taitto: Coodi Oy

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Vaasan seudun innovaatiostrategia

Vaasan seudun innovaatiostrategia Ilkka Raatikainen Vaasan seudun innovaatiostrategia Vaasa 2005 4 Vaasan seudun innovaatiostrategia on hyväksytty Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin hallituksessa 19.5.2005 Laatijan yhteystiedot: Taitto ja

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU Saimaa ja puhdas vesi Jätteistä tuotteiksi Green Campus Energian tuotanto ja jakelu Puhdas elinympäristö Kestävä hyvinvointi Terveysvientikeskittymä Koulutusvienti

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 HAKEMUS Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Taustaa... 4 3. Alueen ominaispiirteet... 5 3.1 Alueellinen innovaatiojärjestelmä...

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot