LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinjärven kunta/ttt-hanke LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) Liiketoimintasuunnitelma

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma II SISÄLLYSLUETTELO 1 Yrityksen yleiskuvaus ja lähtökohtatilanne 1 2 Yrityksen liikeidea 1 3 Yrityksen toiminta-ajatus, visio, strategia ja tulevaisuuden näkymät Toiminnan kehittyminen ja tulevaisuus 2 4 Yrityksen kilpailukyky ja ydinosaaminen 2 5 Yrityksen asiakkaat 3 6 Tuotteet / palvelut 3 7 Yrityksen palvelutuottamissuunnitelma 5 8 Palvelujen jakelutiet, yrityksen toimitilat ja kalusto 6 9 Yrityksen henkilöstösuunnitelma 6 10 Yrityksen markkinointi ja viestintä 7 11 Yrityksen omistus ja hallintoelimet Yrityksen omistajat Yhtiö hallitus ja johto 7 12 Yrityksen johdon ja organisaation kehittäminen 7 13 Henkilöstön kehittäminen 8 14 Yrityksen omistuksen kehittäminen 8 15 Palveluprosessin ja laadun kehittäminen 8 16 Immateriaaliasiat 8 17 Verkostoituminen 9 18 Yrityksen yhteiskuntavastuu, vastuullinen liiketoiminta 9 19 Yrityksen rahoitus 9 20 Yrityksen laskentajärjestelmät ja talouden seuranta Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen Toiminnan käynnistyksen aikataulu Liiketoimintasuunnitelmaan liittyvät laskelmat 11

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma III

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma 4 (11) LAPINJÄRVEN KUNTA/TTT-HANKE LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) 1 Yrityksen yleiskuvaus ja lähtökohtatilanne Loviisan seudun kehitys Oy on perustettava Loviisan kaupungin, Lapinjärven kunnan ja yksityisten osakkaiden perustama osakeyhtiömuotoisena toimiva kehittämisyhtiö, joka toimii Loviisan seudun elinkeino-ohjelman toteuttajaorganisaationa. Yrityksen lähtötilanteessa sen toteuttamia toimintoja ollaan osittain alustavasti pilotoitu omistajakuntien yhteisen kehittämishankkeen avulla. Yrityksen tulevista asiakkaista, Loviisan seudulla toimivista yrityksistä on osa tästä syystä jo perustamisvaiheessa sitoutunut yrityksen toimintaan. Samalla yritys on jo etukäteen tullut tunnetuksi seudun yrittäjien keskuudessa. 2 Yrityksen liikeidea Yritys tuottaa neuvonta- ja kehittämispalveluita seudun kunnille ja seudulla oleville ja sinne potentiaalisesti sijoittuville yrityksille. Yritys toteuttaa seudun elinkeino-ohjelmaa sekä muita seudun elinkeinoelämän kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä omistajiensa puolesta ja toimeksiannosta. Toimintansa yritys rahoittaa pääosin sen omistajakuntien kanssa solmittujen palveluiden ostosopimusten tuloilla sekä lisäksi sen asiakkailta perittävillä palvelumaksuilla sekä kehitysprojektien tuotoilla. 3 Yrityksen toiminta-ajatus, visio, strategia ja tulevaisuuden näkymät Yrityksen toiminta-ajatuksena on Loviisan seudun elinvoiman vahvistaminen. Yrityksen visio: Menestyvä, aktiivinen ja arvostettu yrityspalvelujen, hankehallinnon ja markkinoinnin osaaja ja seudullisen elinkeinoyhteistyön toteuttaja. Yrityksen toiminta-ajatus voidaan jakaa kolmella eri liiketoiminta-alueella toteutettaviksi strategiaksi. Liiketoiminta-alueet ovat: 1. Yritysten liiketoiminnan kehittäminen, 2. Seudun kilpailukyvyn vahvistaminen ja 3. Vetovoimaisuuden vahvistaminen. Kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen ovat toimintaa jotka toteutuvat pääosin hankkeina, kun taas yritysten liiketoiminnan kehittäminen on palvelua joka toteutetaan suoraan yhdelle tai useammalle yritykselle. 1. Yritysten liiketoiminnan kehittäminen

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma 5 (11) Loviisan seudun kehitys Oy tarjoaa palveluita seuraavissa yritysten liiketoiminnan kehittämisen alueissa: yritysten liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen yksilön osaamisen vahvistamiseen 2. Seudun kilpailukyvyn vahvistaminen Yritys toimii seudun kilpailukyvyn vahvistamiseksi seuraavien aihepiirien kehittämistoiminnassa: liiketoiminnallisen ympäristön kehittäminen fyysisen toimintaympäristön kehittäminen Seudun kilpailukyvyn vahvistamiseksi Loviisan seudun Kehittämiskeskus toteuttaa seudun yhteistä elinkeino-ohjelmaa. 3. Vetovoimaisuuden vahvistaminen Yrityksen kolmantena liiketoiminta-alueena on alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen, erityisesti sen maineen ja imagon kehittämisen kautta. 3.1 Toiminnan kehittyminen ja tulevaisuus Ensimmäisen toimintavuoden aikana kehittämiskeskuksen toiminnan painopiste on yrityspalveluissa. Seudun kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä valmistellaan ensimmäisenä vuonna. Toisesta toimintavuodesta lähtien käynnistetään myös laajemmin kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kehittämiseen liittyvä toiminta. Tavoitteena on, että kolmantena toimintavuonna kehittämistoiminta toimii täysipainoisesti. Yrityksen tulevaisuuden näkymät pohjaavat yhteistyöhön. Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan välinen yhteistyön tiivistyminen luo kestävän pohjan yrityksen toiminnan kehittämiselle. Toisaalta aktiivinen yhteistyö Porvoon kaupungin, Kotka-Hamina -seudun ja muiden itäuusmaalaisten kuntien ja elinkeinotoimijoiden kanssa antaa toiminnalle seudullisen ulottuvuuden lisäksi myös alueellista ja kansallista kaikupohjaa. 4 Yrityksen kilpailukyky ja ydinosaaminen Loviisan seudun kehitys Oy:n kilpailukyky ja osaaminen perustuu paikallistuntemukseen ja keskittymiseen täysin juuri omistajakuntiensa elinkeinotoiminnan etujen edistämiseen ja valvomiseen maakunnallisessa ja valtakunnallisessa toimintaympäristössä. Yritys on seudullisen kehittämisen täyden palvelun yritys, joka tarjoaa asiakkailleen yrityspalveluja ja -koulutusta sekä hankehallinto ja johtamispalveluja ja seudullisen markkinoinnin ja matkailun kehittämisen toimia. Toteuttamillaan yritys- ja

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma 6 (11) 5 Yrityksen asiakkaat kehittämispalveluilla kehittämisyhtiö auttaa seudun yrityksiä rakentamaan liiketoimintaosaamistaan kaikkina elinkaarivaiheinaan läpi koko organisaation sekä kasvamaan, uudistumaan ja kehittymään jatkuvasti. Yrityksen toimintatapa perustuu paikalliseen asiantuntemukseen, paikallistuntemukseen ja seudun elinkeinoelämän tarpeiden tuomiseen lähelle kehittämisyhtiötä ja sen tuottamia palveluja. Yrityksen ydinosaamista ovat yritysten kilpailukyvyn parantaminen johtamisjärjestelmien luomisesta liiketoimintaprosessien kehittämiseen ja laatujohtamiseen saakka sekä uusyritysneuvonta, kasvuyritystoiminta, liiketoimintamallien luominen ja muutos- ja kehitysprojektien läpivienti. Yrityksen asiakkaita ovat seudulla toimivat, sinne perustettavat ja muuttavat yritykset. Toisena keskeisenä asiakaskuntana on yrityksen omistajakunnat, jotka rahoittavat yrityskehittämistoimintaa sekä toimivat tarpeiden ja suuntaviivojen määrittelijöinä ja osarahoittajina seudun kehittämiseen ja markkinointiin liittyvissä hankkeissa. Loviisan seudun kehitys Oy toimii kiinteässä omistajaohjauksessa. Yrityksen omistajat (kunnat ja yhtiön toimintaan sitoutuneet yrittäjäyhdistykset ja yritykset) määrittelevät omistajan tahtotilan. Tahtotila kirjataan seudulliseen elinkeino-ohjelmaan, jota kehittämisyhtiö puolestaan toteuttaa. 6 Tuotteet / palvelut 1. Yritysten liiketoiminnan kehittäminen Yrityksen palvelut jaetaan seuraaviin aihepiireihin. Yritys tuotteistaa kyseiset palvelut tarkemmin toiminnan käynnistyttyä. 1.1 Yritysneuvonta ja liikkeenjohdon konsultointi sekä räätälöity koulutus yrityksen eri elinkaarivaiheissa aloittavat yritykset toimivat yritykset kasvuyritykset sukupolvenvaihdostilanteessa olevat yritykset 1.2 Yrityskehittäminen. Palvelut käsittävät yritysten kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä seuraavissa aihepiireissä: yrityshautomotoiminta liiketoiminnan tilanteen analysointi kasvu ja kehittämissuunnitelmien laadinta kansainvälistyminen juridiset kysymykset rahoituskonsultointi ja rahoitushakemukset

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma 7 (11) markkinointikonsultointi omistajanvaihdokset henkilöstön kehittäminen rekrytointituki 1.3. Yksilön osaamisen vahvistaminen Kehittämiskeskus tukee ja edesauttaa järjestämään seudun yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen tähtäävää koulutusta ja henkilöstön kehittämistä. Yrityksen rooli on tunnistaa yritysten tarpeet ja välittää ne koulutusten järjestäjille. Keskeisimmät aihepiirit, missä kehittämisyhtiö toimii aktiivisesti, ovat: 1. henkilöstön koulutus 2. muuntokoulutukset 3. yrittäjyyskoulutus 4. yrittäjyyskasvatus 2. Seudun kilpailukyvyn vahvistaminen Seudun kilpailukyvyn vahvistaminen toteutetaan seudullisen elinkeino-ohjelman suuntaviivojen mukaisesti. Toiminta ja hankkeet jakautuvat seuraaviin aihepiireihin. Hankkeiden varsinaiset sisällöt määräytyvät kulloinkin voimassaolevan elinkeino-ohjelman mukaisesti. 2.1 fyysisen toimintaympäristön kehittäminen 2.2 yritysten yhteistoimintaverkostojen laajentaminen 2.3 seudun osaamis- ja erikoistumiskärkien vahvistaminen 2.4 osaamispanostusten suuntaaminen keskeisten toimialojen klusterikehittämiseen 2.5 huippu- ja perusosaajien saatavuuden varmistaminen 3. Vetovoimaisuuden vahvistaminen 3.1 seudun markkinoinnin kehittäminen 3.2 matkailun kehittäminen (mm. matkailupalvelut kunnille, yrittäjäyhteistyö ja yrittäjien omat hankkeet, matkailutapahtumat, opastoiminta ym.) 3.3 seudun ulkopuolisen rahoituksen hankinta elinkeinoelämän käyttöön

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma 8 (11) 3.4 seudun elinkeinopoliittisen edunvalvonnan terävöittäminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti Seudullisen elinkeinopolitiikan strateginen ohjaus tapahtuu kuntien yhdessä päättämässä seudullisessa elinkeino-ohjelmassa. Seudullinen elinkeinoyhtiö on tämän strategian toteutusväline. Yrityspalveluiden omaa neuvontaa tukee lisäksi laajan yhteistyöverkoston osaaminen. 7 Yrityksen palvelutuottamissuunnitelma Yritysten liiketoiminnan kehittämisen liiketoiminta-alueella kehittämisyhtiö vastaa valittujen toimialojen toimintaympäristöjen kehittämisestä, elinkeinoelämän vaatiman osaamisen kehittymisen turvaamisesta, kansainvälistymisestä, sovittujen seudullisten yritys- ja elinkeinoaluehankkeiden edistämisestä, yritysten neuvontapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä ylläpitää seudullista yritysrekisteriä. Osakeyhtiön tehtävänä on jatkossa tarjota ns. yhden luukun periaatteella neuvontapalveluja elinkaarensa eri vaiheissa oleville yrityksille Loviisan seudulla. Kilpailukyvyn vahvistamisen ja vetovoimaisuuden vahvistamisen liiketoiminta-alueilla yritys tarjoaa Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan ja yhtiön välisen ostopalvelusopimuksen mukaisia kehittämispalveluja, hankesuunnittelu, -toteutus ja -hallintopalveluja sekä markkinointipalveluja kunnille ja elinkeinopalveluita seudulla toimiville ja sinne toimintaansa perustaville tai muuttaville yrityksille. Kehittämispalveluihin liittyvät toiminnot toteutetaan pääosin siirtämällä Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan aiemmin kuntaorganisaation sisäisesti tuottamien elinkeino- ja kehittämispalvelujen nykyisiä henkilöresursseja liikkeenluovutusperiaatteella yhtiön palvelukseen. Käytännön henkilöresursseina tämä tarkoittaa Loviisan elinkeinovastaavan työpanosta ja Lapinjärven kehittämispäällikön työpanosta. Alustava työnjako on, että toinen asiantuntija toimii hankesuunnittelu, -toteutus ja -hallintopalveluiden sekä liikkeenjohdon konsultointi- ja yrityskehitystoiminnassa ja toinen asiantuntija valmistelee ja käynnistää seudun matkailun kehittämis- ja markkinointipalveluita. Seudun elinkeino-ohjelman ja kehittämistoiminnan käynnistyttyä laajemmin, molemmat asiantuntijat ottavat vastuulleen ohjelman osa-alueita. Taloushallinto- ja toimistotehtäviin palkataan kokopäivätoiminen assistentti/toimistohenkilö. Toisena toimintavuonna, jos yhtiön rahoituspohja sen sallii, palkataan yhtiöön kokopäivätoiminen matkailu- ja markkinointialan asiantuntija. Markkinoinnin ja matkailun liiketoiminta-alueelle kuuluvat mm. seuraavat toiminnot: seudun markkinointi, elinkeinomarkkinointi (ulkomaisten ja kotimaisten yritysten ja osaajien etsiminen), yritysten ja kuntien yhteismarkkinoinnin organisoiminen sekä matkailumarkkinointi ja matkailun kehittäminen siltä osin kuin niitä ei hoideta kuntaorganisaatioiden toimesta (kokous- ja liikematkailu, tapahtumamatkailu ym.). Loviisan seudun uusyrityskeskuksen alkavalle yrittäjälle tarjoamat palvelut järjestetään kehittämisyhtiön toimitiloissa ja toiminnan yhteydessä. Uusyrityskeskuksen johto ja hallinto hoidetaan synergiaetujen saavuttamiseksi kehittämisyhtiössä. Uusyrityskeskus rahoittaa itse toimintansa omista rahoituslähteistään. Alkavan yrityksen

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma 9 (11) neuvontapalveluihin tavoitellaan käytettäväksi tätä kautta 1/2 henkilötyövuoden suuruinen työpanos. Yrityksen tehtäväksi siirtyy Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan erikseen päättämällä tavalla myös elinkeinotoimen kärkihankkeiden hankehallintoa. Hankesuunnittelusta, -toteutus ja -hallintopalveluista sovitaan erikseen hankekohtaisesti. Hankkeisiin liittyvistä kustannuksista yhtiö laskuttaa kuntia erikseen etukäteen hankekohtaisesti laadittujen sopimusten mukaisesti. Maakunnallisia hankkeita ja ohjelmayhteistyötä, liittyen esim. OSKE ja KOKO -ohjelmiin, kehittämisyhtiö toteuttaa yhteistyössä muiden seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa. Palveluiden tuottamisessa ensisijaisena tavoitteena on hyödyntää paikallisia yhteistyökumppaneita. Mikäli seudulla ei ole tarvittavaa osaamista, verkostoidutaan muiden lähiseutujen toimijoiden kanssa. Kehittämisyhtiön muut mahdolliset kunnille tuottamat palvelut määritellään erikseen omina ostopalvelusopimuksinaan. 8 Palvelujen jakelutiet, yrityksen toimitilat ja kalusto Yritykselle perustetaan pysyvä toimitila vuokraamalla toimintaan soveltuvat tilat keskeiseltä, asiakkaiden hyvin tavoitettavissa olevalta sijaintipaikalta Loviisassa. Palvelutoimintaa toteutetaan ostopalvelusopimuksissa erikseen sovitulla tavalla myös muissa tiloissa. Lapinjärven kunta ja Loviisan kaupunki osoittavat tarpeen mukaan tarvittavat toimitilat kunnallisissa tiloissa järjestettäviksi haluamiensa palvelujen toteuttamiselle. Yrityksen työntekijät operoivat tarpeen mukaan myös seudulla toimivien yritysten tiloissa. Yrityksen toimintaan tarvittavien toimistokalusteiden, ATK -laitteiden ja ohjelmien sekä muun toiminnan kannalta välttämättömän kaluston ja laitteiden hankinnat toteutetaan yritystoiminnan alkuinvestointeina yrityksen käynnistysvaiheessa. 9 Yrityksen henkilöstösuunnitelma Yrityksen palveluksessa toimii aloitusvaiheessa yhteensä 3 henkilöä. Henkilötyövuosina ilmaistuna kokonaistyöpanos on 3 henkilötyövuotta. Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu varsinaisten yrityksen johtoon liittyvien tehtävien lisäksi myös yrityksen operatiiviseen toimintaan hankesuunnittelun ja -hallinnon, elinkeinomarkkinoinnin suunnittelun sekä asiakasyritysten liikkeenjohdonkonsultoinnin ja yritysneuvonnan sekä seudun elinkeinoelämän edunvalvonnan tehtävissä. Toimitusjohtajan tukena yrityksen toiminnan ja toiminnan laadun kehittämisessä, hankehallinnossa ja edunvalvontatehtävissä toimii elinkeinovastaava, jonka vastuualueeseen näiden tehtävien lisäksi kuuluu mm. matkailun ja seutumarkkinoinnin, yritysten kansainvälistymiseen ja sukupolvenvaihdoksiin liittyviä tehtäviä ja elinkeino-ohjelman toteutukseen liittyviä tehtäviä.

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma 10 (11) Yritysneuvonnan erityisasiantuntija, joka toimii Uusyrityskeskuksen budjetin avulla, vastaa sekä uusyrityskeskustoiminnan toteutuksesta että muiden yritysneuvontapalvelujen toteutuksesta yritysten eri elinkaarivaiheissa. Yrityksen johdon ja hallinnon sekä yrityspalvelujen yhteiseksi assistenttiksi palkattava henkilö vastaa myös yrityksen toimistotyöhön liittyvistä tehtävistä hallinnon ja yritysneuvonnan osalta. Näiden tehtävien lisäksi assistentti vastaa myös yrityksen hankehallintoon liittyvistä juoksevista tehtävistä. Myöhemmin palkattava matkailu- ja markkinointivastaava huolehtii kunnille tarjottavien matkailun edistämis- ja markkinointipalvelujen sekä matkailuyritysten yhteistyön edistämistehtävien toteutuksesta. Yrityksen muu käytössä oleva henkilöstö koostuu tehtävä- ja projektikohtaisesti, tarpeen mukaan erillispäätöksin eri hankkeisiin ja projekteihin palkatuista henkilöistä. 10 Yrityksen markkinointi ja viestintä Yrityksen tarjoamien palvelujen markkinointi yritysasiakkaille tapahtuu sekä yhtiön itsenäisesti toteuttamin markkinointitoimin että kuntien ja yrittäjäyhdistysten toteuttamana asiakasohjauksena. Myös muita yrityksen viestinnän sidosryhmiä, kuten yhteistyökumppaneina toimivia muita elinkeinotoimen asiantuntija- ja rahoittajaorganisaatioita hyödynnetään yrityksen markkinointiviestinnän kanavina. Eri kumppaniorganisaatioiden, kuten esim. Yritys Suomen, SEKESin ja yrittäjäjärjestöjen ylläpitämät sähköiset viestintäverkostot toimivat tärkeinä viestintäkanavina. 11 Yrityksen omistus ja hallintoelimet 11.1 Yrityksen omistajat 11.2 Yhtiö hallitus ja johto Yrityksen osakkeenomistajia ovat perustamisvaiheessa vähintään Loviisan kaupunki ja Lapinjärven kunta. Omistajaksi tavoitellaan mukaan myös seudun yritystoiminnan järjestöjä: Loviisan seudun Yrittäjät ry, Lapinjärven Yrittäjät, Pyhtään Yrittäjät ry ja Myrskylän Yrittäjät ry. Omistajapohjaa on mahdollista kasvattaa tulevaisuudessa yhtiön strategisten kumppanuuksien ja toiminta-aluetarkastelun yhteydessä. Hallituksen koko ja koostumus ilmaistaan yhtiön perustamissopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä. Lopullisen päätöksen hallituksen kokoonpanosta tekee yhtiökokous. Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Varsinaisten toimitusjohtajan tehtävien lisäksi johdosta vastaava osallistuu myös yrityksen operatiiviseen toimintaan hankesuunnittelun ja -hallinnon, elinkeinomarkkinoinnin sekä asiakasyritysten liikkeenjohdon konsultoinnin ja seudun elinkeinoelämän edunvalvonnan tehtävissä.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma 11 (11) 12 Yrityksen johdon ja organisaation kehittäminen 13 Henkilöstön kehittäminen Organisaation, johdon ja henkilöstön valmennuksen avulla muunnetaan strategia arjen toiminnaksi. Tuloksia mitataan säännöllisesti. Palautteesta opitaan. Ratkaisevaa on johdon ja henkilöstön aito sitoutuminen. Yrityksen hallitus ja avainhenkilöt osallistuvat valmennusohjelmaan, joissa keskitytään johtamistapojen ja viestintäkulttuurin kehittämiseen ja rakentamaan omaan organisaatioon tavoitteellinen mutta joustava toimintakulttuuri. Edistetään myös johdon kykyä ohjata ihmisten kehitystä rakentamalla luottamuksellista ilmapiiriä sekä ihmisten vahvuuksien kautta toteutettavaa johtamistapaa, organisaation yhteistyökulttuurin kehittämistä ja kehityksen mahdollistavan johtajuuden ominaispiirteitä. Korostetaan luottamukseen ja vuorovaikutteisuuteen perustuvaa johtajuutta, joka rakentuu molemminpuoliseen kunnioitukseen perustuvan ammatillisen suhteen pohjalta. Työyhteisön ja henkilöstön kehittämistoimilla tähdätään organisaation suorituskyvyn, osaamisen, ilmapiirin ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Kehittäminen tapahtuu paitsi organisaation jatkuvan kehittämisen myös johdon ja henkilöstön välisen vuoropuhelun ja kohdennetun koulutuksen ja näiden kautta löydettyjen yhteisten näkökulmien, päämäärien ja arvopohjan kautta. Liikkeenluovutusperiaatteella tapahtuva kuntaorganisaation työntekijöiden siirto kehittämisyhtiöön tuo kullekin työntekijälle entistä paremmat mahdollisuuden keskittyä omaan osaamis- ja vahvuusalueeseensa työtehtävissä. Uudelleenorganisoituminen luo hyvät edellytykset myös kunkin työntekijän omien vahvuuksien ja osaamisen edelleen kehittämiselle. Aktiivisesti tiedostetut arvot ja yhdessä sovitut päämäärät tuodaan toiminnassa osaksi jokapäiväistä tekemistä. Valmennuksessa keskitytään henkilöstön vastuullisuuden ja kokonaisymmärryksen kehittämiseen tavoitteena aito sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Henkilöiden näkemys organisaation kokonaistoiminnasta pyritään saamaan kyllin laajaksi, jotta he voivat paremmin kehittää omaa osaamistaan oman vastuualueensa näkökulmasta. 14 Yrityksen omistuksen kehittäminen Yritys perustetaan edellä mainitun vähintään kahden perustajaosakkaan, Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan toimesta. Muut mukaan tavoiteltavat tahot joko perustamisvaiheessa tai myöhemmin ovat Loviisan seudun Yrittäjät ry, Lapinjärven Yrittäjät ry, Pyhtään Yrittäjät ry ja Myrskylän yrittäjät ry. Omistajapohjaa on mahdollista kasvattaa vähemmistöosakkuuksilla tulevaisuudessa yhtiön strategisten kumppanuuksien ja toiminta-aluetarkastelun yhteydessä. Uudet osakkaat voivat täydentää perustajaosakkaiden edustamaa, yhtiön ydintoimintaa edistävää asiantuntemusta ja osaamista.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma 12 (11) 15 Palveluprosessin ja laadun kehittäminen Palveluprosessin ja laadun kehittäminen tähtää yrityksen strategian kirkastamiseen arvoa ja tuloksia tuottavaksi palveluliiketoiminnaksi. Yrityksen palvelutarjonnan menestyksekkyyden tärkein edellytys on kyetä luomaan laadukkaan asiaintuntemuksen avulla lisäarvoa asiakkaalle ja kilpailuarvoa yritykselle sekä toimimaan taitavasti ja innovatiivisesti kaikissa tilanteissa. Keskeisimpiä kehittämisen painopisteitä ovat palveluprosessien jatkuva kehittäminen oppivan organisaation periaatteella asiakaslähtöiseen suuntaan sekä toiminta- ja ajattelumalleihin vaikuttaminen. Asenneympäristöä ja suhdetta asiakaspalveluun pyritään saamaan aikaan oivalluksia joiden kautta koko asiakaspalvelun merkitys, asema ja arvostus yrityksessä kasvavat. 16 Immateriaaliasiat Yritykselle luodaan innovaatioita tukeva immateriaalijärjestelmä, joka takaa yritykselle sen oman ja asiakkaiden aineettoman omaisuuden suojaamisen ja olemassa olevan osaamisen hyödyntämisen sekä mahdollistaa mm. patentoinnin ja tavaramerkkien rekisteröinnin. Immateriaalijärjestelmän eri osa-alueina huomioidaan asiakastietämys, kilpailija- ja kumppanitietämys, valmistus- ja markkinointiestetutkimus, potentiaalisten yhteistyökumppaneiden, alihankkijoiden tai lisenssin myyjien kartoitus sekä innovaatiotietämys. Järjestelmä tarjoaa strategisiin ja operatiivisiin tarpeisiin yrityksen asiakkaisiin, kilpailutilanteeseen ja innovaatioihin liittyvää tietoa hyödynnettäviksi liiketoiminnan liiketoimintaprosessien eri vaiheissa. 17 Verkostoituminen Yksi yrityksen tuloksekkaan toiminnan perusedellytyksistä on menestyksellinen yhteistyö ja verkottuminen. Julkisella sektorilla sekä Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan välisen yhteistyön tiivistyminen, että maakuntaliittomuutokset asettavat haasteita, joihin perustettavan uuden toimijan on kyettävä tehokkaasti vastaamaan yhdessä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa. Aktiivinen yhteistyö kehittämisyhtiö muiden alueen elinkeinotoimijoiden kanssa luo yritykselle edellytyksiä vahvistaa seudun yrityksille tarjottavien palvelujen laatua ja tuo lisäresursseja toimintaan. Toimivat yhteydet seudun yrittäjiin ja yrittäjäjärjestöihin on myös yksi yrityksen tulevaisuuden menestyksen kulmakiviä. Yrityksen toimintatapaa ja osaa sen tarjoamista palveluista on ennen sen perustamista alustavasti testattu omistajakuntien yhteisen kehittämishankkeen avulla, joka samalla on myös pyrkinyt edistämään julkisen sektorin ja yritysten yhteistyötä ja yritysten verkostoitumista. Yrityksen tulevista asiakkaista, Loviisan seudulla toimivista yrityksistä on suuri osa tästä syystä jo perustamisvaiheessa sitoutunut yrityksen toimintaan.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma 13 (11) 18 Yrityksen yhteiskuntavastuu, vastuullinen liiketoiminta Perustettava Loviisan seudun kehitys Oy on valtaosin julkisen sektorin (Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan) omistama yritys. Yrityksen perustamisen motiivina on paitsi mahdollistaa laadukkaiden yrityspalvelujen tuottaminen seudun yrityksille ja seudun yhteisen kehityksen turvaaminen, myös yhteisten resurssien ja kehitysprojektien, aiempaa tehokkaampi ja tuloksekkaampi hyödyntäminen yhteiskunnan yhteiseksi eduksi tulevaisuudessa. 19 Yrityksen rahoitus Yhtiön pääomatarve, osakepääoma ja rahoitus: Perustettavan yhtiön pääomatarve: Käyttöpääoma (+k.p.o korjaus) Investoinnit Pääomatarve yhteensä Yhtiön pääomatarve on euroa, joka rahoitetaan kokonaan tulevien omistajien tekemillä sijoituksilla oman pääoman ehtoisesti. Oman pääoman riittävyys on keskeistä yrityksen kassanhallinnan kannalta, sillä tulorahoitus tulee suureksi osaksi jälkipainotteisesti. Rahoitus jakautuu omistajien kesken seuraavasti: (euroa) OMA PÄÄOMA Loviisan kaupunki Lapinjärven kunta Yrityksen laskentajärjestelmät ja talouden seuranta Laskentajärjestelmä Yritykselle omaksutaan hyvät taloudenhallinnon toimintatavat käyttämällä kattavia kassavirtalaskelmia ja päivittämällä niitä kuukausittain toteutuneilla kuluilla ja tuotoilla. Tehokkaan johtamisen taustalle tarvitaan toimintolaskentaan pohjautuva laskentajärjestelmä ja sille rakennettu tasapainoinen mittaristo. Kirjanpito Yhtiön kirjanpito hankitaan ostopalveluna. Kirjanpitotoimistolta edellytetään sähköisiä järjestelmiä, jotka mahdollistavat jatkuvan tulosseurannan. Budjetti- ja seurantasuunnittelu tehdään yhteistyössä yrityksen ja tilitoimiston kesken. Budjetti- ja seurantamallit laaditaan omina malleinaan yrityksen tarpeiden mukaan.

14 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma 14 (11) 21 Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen Yrityksen liiketoiminta perustuu seudulliseen ja alueelliseen palvelumyyntiin. Kehittämisyhtiön kansainväliset kontaktit liittyvät toisaalta yritysten kansainvälistymiseen ja kansainvälisiin liikesuhteisiin, toisaalta seudun elinkeinoelämän yleiseen edunvalvontaan ja markkinointiin. Kansainvälisyyteen ja kansainvälistymiseen liittyvät tarpeet huomioidaan henkilöstön kehittämistoiminnassa. 22 Toiminnan käynnistyksen aikataulu Päätökset kaupungin- ja kunnanhallituksissa 11/2010 Valtuustokäsittelyt ja päätökset käynnistämisestä 12/2010 Perustamisasiakirjojen allekirjoitus 01/2011 Toiminnan käynnistyksen järjestelyt: toimitilat, kalustot, työvälineet jne. Työntekijät siirtyvät yhtiön palvelukseen, yritys aloittaa toimintansa Palveluiden tuotteistaminen, markkinoinnin käynnistäminen seudun yrityksille Elinkeino-ohjelman hankkeiden valmistelun käynnistäminen 01/ / / /2011 Lisäresurssin palkkaaminen (matkailu ja markkinointi) 01/2012 Elinkeino-ohjelma täysimittaisesti käynnissä 01/2012 Seudun markkinointi ja matkailun kehittämistoiminta täysimittaisesti käynnissä 02/2012

15 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma 15 (11) 23 Liiketoimintasuunnitelmaan liittyvät laskelmat YRITYKSEN TULORAHOITUS (Palvelumyynti- ja tukirahoitus) Yrityspalvelut Rahoitus yhteensä Loviisan kaupunki Loviisan kaupunki Lapinjärven kunta Lapinjärven kunta Myrskylän kunta Myrskylän kunta Kehittäminen ja markkinointi Hanketuet 45774,9 Lapinjärven kunta Yhteensä ,9 Hankepalvelut Loviisan kaupunki Lapinjärven kunta Hanketuet 45774,9 Rahoitus yhteensä ,9

16 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma 16 (11) Kustannukset kk vuosi Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ,5 Kiinteistökulut Kone- laite ja kalustokust Matkakustannukset Puhelin ja tietoliikenne Myynti -ja markkinointi Edustuskulut T&K kulut Asiantuntijakulut mm. hautomo-ostopalvelu Vakuutukset Hallintokulut Aineet ja tarvikkeet Muut liiketoim. kulut 76,12 913,44 Yrityskehitys- ja hankehallintopalvelut Yhteensä 36497, ,9

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2011 ja Taloussuunnitelma vuosille 2011 2013 Työvaliokunta 20.9.2010 Seutuhallitus 5.10.2010 Seutuvaltuusto 20.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014

KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014 KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014 Timo Ojala ja Seppo Määttä Broad Scope Management Consulting Oy Sisältö Yhteenveto uudistamisehdotuksista 3

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2014 Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Pentti Malmila Marko Lähdekorpi Markus

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Kehitysyhtiö Savogrow Oy Liiketoimintasuunnitelma

Kehitysyhtiö Savogrow Oy Liiketoimintasuunnitelma Kehitysyhtiö Savogrow Oy Liiketoimintasuunnitelma 1.1.2015 Jari Sihvonen/Pohjois-Savon liitto Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Perustiedot ja kuvaus yrityshankkeesta... 4 3. Visio 2020, arvolupaus

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot