Vaikuttamis suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi"

Transkriptio

1 Vaikuttamis suunnitelma

2 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky -tiimin vetäjä Maarit Lindström. Kauppakamareille on luotu uusi yhteinen strategia, jossa alueiden kilpailukyky on keskiössä. Keskuskauppakamari kehittää koko Suomea, kauppakamarit kukin omaa aluettaan. Lindström muistuttaa, että kauppakamarijärjestön erityispiirre on juuri alueellisuus. Kauppakamarit ovat nyt tiivistäneet yhteistyötään. Keski-Suomi on innovatiivinen ja dynaaminen alue, jonka hyvistä käytännöistä on otettu mallia muuallekin. Yksi esimerkki tästä on kauppakamarin toiminnallinen vuosikello, Lindström kertoo. Keski-Suomen kauppakamarissa uskotaan yhdessä sovittuihin arvoihin ja rakennetaan pitkäjänteistä luottamusta, ja silloin alueen painoarvo kasvaa. Silloin kun ollaan innovatiivisia, ollaan myös näkijöitä. Uusia tapoja toimia Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtajan Uljas Valkeisen mukaan elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehit- 2 täminen on yhteispeliä ja Keski-Suomessa halutaan ottaa käyttöön uusia tapoja toimia. Esimerkiksi matkailua kehitetään nyt hallitustyöskentelynä aikaisemman valiokuntatyöskentelyn sijaan. Lähdemme liikkeelle hallituksesta, jossa jokaisella jäsenellä on oma osaamisalueensa. Tavoitteena on lisätä matkailukeskusten aitoa operatiivista yhteistyötä, Valkeinen kertoo. Perinteinen tapa kehittää matkailua on ollut perustaa osakeyhtiö ja pohtia rahoitusta. Päätimme nyt lähteä liikkeelle suoraan toiminnan kehittämisestä. Voi olla, että tästä syntyy joskus yhtiökin. Valkeinen muistuttaa, että KeskiSuomessa on investoitu matkailukeskuksiin viiden vuoden aikana noin 120 miljoonaa euroa. Lisäksi tämän vuoden aikana on tehty investointipäätöksiä matkailukeskuksiin 71,5 miljoonalla eurolla. Toinen uusi toimintamalli on Yritysten Taitava Keski-Suomi, jossa osaamisen ja kehittämisen tarpeita kysytään suoraan yrityksiltä. Kolmen toimintavuoden jälkeen yritysten palaute on lähes kokonaan myönteistä. Valkeisen mukaan maakunnassa on ymmärretty, että Elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittäminen on yhteispeliä, muistuttavat Maarit Lindström Keskuskauppakamarista sekä Arto Tiitinen ja Uljas Valkeinen Keski-Suomen kauppakamarista. jos haluaa kehittää yritystä, pitää kouluttaa henkilöstä ja ottaa henkilöstö mukaan. Kaiken kehittämisen tulee tukea yrityksen omaa menestysstrategiaa. Oppimisesta on tullut osa yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintaa. Aitoa yhteistyötä Tämä on aitoa yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Kaikkien kehittäjien täytyy yhdistää voimat, ja toimintatapoja täytyy levittää ja juurruttaa niin, että niistä tulee itsestään selvää toimintaa, painottaa Keski-Suomen kauppakamarin puheenjohtaja Arto Tiitinen. Uljas Valkeinen korostaa, että kauppakamari ei ole muutaman henkilön Missio Visio 2015 Elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittäminen Osaavin ja halutuin asiantuntija, kehittäjä ja edunvalvoja.

3 Keski-Suomen kauppakamarin arvot Innovatiivinen Näkemyksellinen ja aloitteellinen toimija, joka uudistuu määrätietoisesti ja tuo käytäntöön uusia, rohkeita toimintatapoja. Luotettava Tekee minkä lupaa, jakaa oikeaa ja ajantasaista tietoa. Vaikuttaja toimisto vaan koko jäsenyritysverkosto ja valiokuntatyöskentelyn kautta yli 200 asiantuntijan verkosto. Valiokuntatyöskentely on Keski-Suomessa tiivistynyt ja laajentunut ja tekijät ovat hyvin sitoutuneita. Meidän työnantajamme on koko Keski-Suomi, Valkeinen painottaa. Myös valiokunnissa ovat edustettuina maakunnan eri alueet. Kasvua ja luonnonvaroja Keski-Suomen kauppakamari on perustanut kaksi uutta valiokuntaa: kasvuyritysvaliokunnan ja luonnonvara- ja energiavaliokunnan. Molemmat nähdään tärkeinä painopisteinä, joilla on Keski-Suomi on innova tiivinen ja dynaaminen alue, jonka hyvistä käy tännöistä on otettu mallia muuallekin. Maarit Lindström Keskuskauppakamari suuri vaikutus alueen kilpailukykyyn. Energiaomavaraisuus, luonnonvaroihin perustuva raaka-aineiden jalostaminen ja esimerkiksi puurakentaminen ovat aloja, joissa meillä on annettavaa. Jalostaminen on saatava paremmin muutettua liiketoiminnaksi, sanoo Arto Tiitinen. Uljas Valkeinen muistuttaa, että luonnonvarat ovat Keski-Suomen kauppakamarin strategian kolmas päälinjaus, jossa keskustelu halutaan painottaa terawattien sijaan euroihin. Huomio pitää kiinnittää koko ketjuun, myös logistiikan kehittämiseen niin että toiminta saadaan kilpailukykyiseksi ja luodaan uusia työpaikkoja. Niin Tiitinen, Valkeinen kuin Lindströmkin korostavat kasvuyritysten merkitystä maakunnalle. Ilman kasvuyrityksiä moottori ei pysy käynnissä. Kasvua ei kuitenkaan ole rajattu millekään tietyn tyyppisille yrityksille. Kasvuyrityksistä voivat oppia myös muut, Lindström sanoo. Yleinen politiikka, joka edistää yritysten kasvua ja kilpailukykyä laajalla rintamalla, mahdollistaa eri alojen yritysten onnistumisen. Vaikuttaa aktiivisesti, nopeasti ja vuorovaikutteisesti elinkeinopolitiikkaan, ja nostaa rohkeasti esiin uusia näkökulmia ja kehittämiskohteita. Näkijä Huomaa uudet tuulet ja hiljaiset signaalit, ja reagoi niihin nopeasti. Toiminta suuntautuu tulevaisuuteen, kansainvälisyyttä korostaen. Tekijä Edistää uutta yrittäjyyttä, ottaa vastuuta, levittää hyviä malleja ja raivaa esteitä muutoksen ja menestymisen tieltä. Kannen kuva: Insinööritoimisto Prolinen Janne Salmela (vas.) ja Timo Malvisalo (oik.) työskentelevät Metso Paperin Rautpohjan tehtaalla paperikoneen kehittämiseksi. Skanneri kuvaa moottorin keernaa ja valimon Marko Korhonen katsoo, kuinka kohde muodostuu tietokoneen ruudulle. 3

4 oppiminen osaksi yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintaa 4

5 Kasvun verkostoa laajentamassa Joka kymmenes maakunnan yritys mukaan kehittymään Yritysten Taitava Keski-Suomi yhdistää toistakymmentä kehittämis- ja koulutusorganisaatiota ja yritystoimintaa tukevaa järjestöä. Palveluverkosto muodostuu sadoista eri alojen osaajista. Laajasta ja asiantuntevasta verkostosta löytyy apua ja tukea yritykselle. Mutta mistä sieltä? Siksi toiminnan lähtökohta on kasvua tavoitteleva yritys ja sen tarpeet. Kasvun ja oppimisen moottorina on osaamispäällikkö, puolueeton ja riippumaton yritysten kumppani. Yritysten ydintehtävä on oman liiketoiminnan pyörittäminen ja työskentely sen eteen, että liiketoiminta kasvaa. Osaamispäällikkö etsii kumppaneita ja rahoitusmuotoja ja huolehtii siitä, että yrityksen kehittymisprosessi etenee, kertoo Yritysten Taitava Keski-Suomi -hankkeen projektipäällikkö Satu Väisänen. Osaamispäälliköt myös haastavat yritykset strategiseen ajatteluun ja pohtimaan millaisella koulutuksella tuetaan strategian toteutumista. Koulutuksen tai osaamisen kehittämisen on vahvistettava yrityksen tulevaisuuden menestystä, painottaa Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen. Yritysten Taitava Keski-Suomen osaamispäälliköt etsivät kumppaneita ja rahoitusmuotoja ja huolehtivat, että yrityksen kehittymisprosessi etenee. Edestä vasemmalle: Katja Ahlroth, Mikko Somiska, projektipäällikkö Satu Väisänen, Arto Tolvanen, Tommi Sipilä, Matti Härkönen, Elina Lillstrang, Nina Rautiainen, Riikka Vesterinen ja Mikko Yrjönen. Tieto yritysten kehittämistarpeista ei jää makaamaan, vaikka luottamuksellisesti toimitaankin. Yhdeksän osaamispäällikköä muodostavat tehotiimin, joka kiteyttää yritysten viestin ja vie sen koulutus- ja kehittämispalveluita tarjoaville tahoille sekä huolehtii prosessin etenemisestä yrityksessä. Uusi kausi, isot tavoitteet Kolmen hankevuoden jälkeen mukana on reilut 370 yritystä. Osaamispäälliköiden ohjaamina ne hankkivat keinoja, taitoja ja verkostoja, joiden varassa oppimista ja kehittämistä voi jatkaa omatoimisesti. Kehittämistoiminnan toisessa aallossa asetetaan tavoitteet vuoteen Tuolloin mukaan halutaan joka kymmenes maakunnan yritys. Tavoitteena on lisätä kontakteja kotimaassa ja tehdä myös joitakin avauksia kansainvälisesti osaamisen kehittämiseen liittyen. Nyt suunnataan kohti yhä laajempaa, innovatiivista ja jatkuvasti kehittyvää verkostoa, jossa voitaisiin nopeammin ja suoremmin vastata yritysten kehittämistarpeisiin muuttuvassa ympäristössä. Uuteen vaiheeseen lähdetään uuden osaamispäällikkötiimin voimin. Neljä uutta jäsentä tuovat siihen persoonansa, osaamisensa ja verkostonsa. Tommi Sipilän, Arto Tolvasen, Mikko Somiskan ja Elina Lillstrangin myötä tiimi vahvistuu erityisesti rekrytoinnin sekä teknologia- ja tuotanto-osaamisen alueilla. Yritysten kasvun maaperä Tavoitteena on, että Keski-Suomesta tulisi entistä parempi ja vetovoimaisempi paikka yrityksille. Paikka, jossa lii- Osaamispäällikkö etsii kumppaneita ja rahoitusmuotoja ja huolehtii siitä, että yrityksen kehittymisprosessi etenee. Satu Väisänen Yritysten Taitava Keski-Suomi -hankkeen projektipäällikkö ketoimintaa todella kannattaa harjoittaa, kiteyttää Satu Väisänen. Kun tuetaan sellaisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneet liiketoiminnan kehittämisestä ja verkostoitumisesta, tänne syntyy vilkas pk-yritysten verkosto. Se houkuttelee yrityksiä ja synnyttää myös uutta liiketoimintaa, tietää Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Tuuli Kirsikka Pirttiaho. Hän toteaa, että eräs yrityksen hyvän toimintaympäristön mittari on mutkaton, vuorovaikutteinen ja asiakaslähtöinen kehittämiskulttuuri, jonka ansiosta asiantuntijalähtöiset kehittämisen työkalut ovat helposti saavutettavissa. Keski-Suomessa yhteistyön ideologialla on vahvat juuret, jotka ovat syntyneet useiden toimijoiden työn tuloksena. Alue on hyvin hedelmällinen osaamisen kehittämiselle. Täällä on hyviä mahdollisuuksia ja resursseja. Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot ovat ottaneet vastuuta kehittämisestä. Laajat ja toimivat verkostot ovat meille korvaamaton etu niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina, Satu Väisänen tietää. 5

6 oppiminen osaksi yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintaa Insinööritoimisto Prolinen kasvustrategia laadittiin yhdessä osaamispäällikön kanssa. Toimitusjohtaja Janne Salmela, osaamispäällikkö Mikko Yrjönen ja Jykes Oy:n projektipäällikkö Ismo Korhonen ovat tyytyväisiä yrityksen kasvukäyrään. Prolinessa yhdistyvät Villit visiot ja tahto kasvaa P 3D-mallinnuskuva moottorin valusta. roline-insinööritoimiston kasvukäyrä on kuin pk-yrityksen oppikirjasta. Perustamisvuonna 2004 toimistoa veti kaksi miestä. Sitten väki tuplaantui ja taas tuplaantui. Ja niin edelleen. Samoin kävi liikevaihdolle. Taantuman aikanakaan valoja ei sammutettu. Matkan varrella yritys on elänyt onnistumisia ja kasvukipuja. Se on selvinnyt haasteista ja suunnannut vahvasti tulevaan. Tahto päästä eteenpäin kuvaa yrityksen jokaista vaihetta. Ollaan oltu rohkeita. Meillä on mielikuvitusta ja villejä visioita. Kyseenalaistamme totuttuja toimintatapoja. Yrityksenä lähdetään notkeasti mukaan uusiin projekteihin, toimitusjohtaja Janne Salmela kuvailee. Perinteisestä insinööritoimistosta Proline erottuu myös siksi, että toimiston uusien tilojen yhteydessä yrityksellä on oma verstas, jossa voidaan kehittää, toteuttaa ja testata uusia tuotteita ja suunnitelmia. Yrityksen liiketoiminta perustuu nyt kolmeen kärkeen, suunnittelu- ja asiantuntijuustehtäviin, 3D-pikamallien ja -laserskannauksen hyödyntämiseen sekä kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalveluun. Työn monipuolisuus on osa työntekijöiden huomioon ottamista, mikä on Salmelalle koko yrittäjyyden ydinasia. Se on aina hieno tunne, kun voi tarjota työn uudelle työntekijälle, hän sanoo. Vuoteen 2012 tähtäävä kasvustrategia on laadittu yhdessä Yritysten Taitavan Keski-Suomen osaamispäällikön 6

7 Osaamispäällikkö on tuonut tietoa, intoa ja paloa Prolinen kasvutarinaan Mikko Yrjösen, kanssa. Tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa, asiakaskuntaa, henkilöstöä ja tehdä toimintaa yhä systemaattisemmaksi. Osaamispäälliköstä on ollut valtava apu. Uskon, että yritys olisi kasvanut ilman hankkeen tukeakin, mutta se olisi taatusti tapahtunut paljon tuskaisemmin, Salmela kiittelee. Sisäinen toiminta järjestykseen Yhteistyön alkaessa puolitoista vuotta sitten yrityksen tilanne ja haasteet olivat hyvin erilaiset kuin tällä hetkellä. Muutokset tapahtuvat nopeasti ja niihin on kyettävä reagoimaan, Yrjönen toteaa. Yhteisen taipaleen alussa Salmela ja Yrjönen tapasivat viikoittain. Kun tilanne ja toiveet oli kartoitettu, Yrjönen ehdotti heille sopivia toimenpiteitä ja loi kontakteja tukea tarjoaviin tahoihin. Avuksi kasvun tielle saatiin Jykes Oy, ELY-keskus, Finnvera ja kehittämispalveluita tarjoavia yrityksiä. Janne Salmelan mukaan konkreettisin Yritysten Taitavan Keski-Suomen tuoma lisä on ollut rahoitus- ja koulutustuki toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseksi ja käyttöön ottamiseksi. Järjestelmä on helpottanut, nopeuttanut ja organisoinut yrityksen sisäistä toimintaa, mikä mahdollistaa yrityksen kehittymistä muilla osa-alueilla. ELY-keskuksen investointiavustuksen avulla Proline on hankkinut lisäksi VPM-järjestelmän. Sen avulla yritys pystyy suunnittelemaan paperikoneiden rakenteita reaaliaikaisesti ja konkreettisesti yhdessä eri osapuolten kanssa. Salmela huomauttaa, ettei olisi omatoimisesti tiennyt ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudesta. On korvaamaton apu, kun saa puhua sellaisten ihmisten kanssa, jotka tietävät asioista ja hahmottavat tukien mahdollisuudet. Osaamispäällikkö tietää, miten tukea haetaan ja millaisia papereita tarvitaan. Hän on hoitanut käy- Prolinen toimitusjohtaja Janne Salmela (oik.) ja insinööri Timo Malvisalo (vas.) esittävät Metson telakokoonpanon työnjohtaja Juha Ponkolle 3D-videoskannauksen toimintaperiaatetta. tännön sopimisia ja osannut ohjata oikealle ovelle, Salmela listaa. Tukea silloin kun sitä tarvitaan Puolentoista vuoden aikana Prolinessa on tullut tutuksi myös Jykes Oy:n kehittämispäällikkö Ismo Korhonen. Jykes on auttanut Prolinea markkinoinnin ja kansainvälistymisen ponnistuksissa sekä yrityksen tarpeiden ja mahdollisuuksien hahmottamisessa. Jo keskusteleminen alan asiantuntijoiden kanssa on kasvua tavoittelevalle yrittäjälle arvokasta. Kaipaan asiantuntevaa juttukaveria, että pääsen sparraamaan mielessä olevia asioita. Hankkeen myötä mukaan on tullut tahoja, joiden kanssa asioista voi jutella laaja-alaisesti. Näillä ihmisillä on tietoa, intoa ja paloa ratkaisujen luomiseen, Janne Salmela sanoo. Keskustelujen perusteella mietimme, miten Jannen ajatuksia voisi viedä eteenpäin. Me olemme olemassa asiakasta varten ja tuemme yritystä silloin, kun se tukea tarvitsee, Ismo Korhonen sanoo. Yrjönen ja Korhonen toteavatkin kuin yhteen ääneen, että monessakaan yrityksessä ei ole aikaa seikkailla mahdollisten tukien viidakossa varsinaisen liiketoiminnan pyörittämisen ohella. Apu ei välttämättä ole kaukana. Siitä on vain tiedettävä etukäteen. Yhteistyö Yritysten Taitavan Keski- Suomen ja sen osaamispäälliköiden kanssa toimii hyvin, ja se onkin tärkeää. Ensiarvoista on, että yritys saa tuen, kysyi se sitten keneltä tahansa. Kehittämistoimenpiteet on tarkoitettu kaikille niitä tarvitseville yrityksille, Korhonen korostaa. 7

8 ytimessä yritysten menestyminen Parhaat työkalut yrityksen kehittämiseen B roker-ohjelma saattaa julkiset kehittämistahot ja yritykset etsimään yhteistä ymmärrystä, jotta tarpeet ja kehittämistoimet kohtaisivat mahdollisimman hyvin. Ohjelma on kehitetty Yritysten Taitava Keski-Suomi -toiminnan aikana yli 400 paikallisen yrityksen kehittämiskokemuksiin perustuen, yhteistyössä koko maakunnan kehittäjäverkoston kanssa. Tarvittiin uudenlainen työkalu, joka auttaa kehittäjätahoja kohdentamaan palveluitaan niin, että ne pureutuvat yritysten todellisiin ongelmiin. Tavoitteena on yritysten näkökulmasta paras lisäarvo, joka syntyy julkisten kehittämisorganisaatioiden avulla. Tulokset löytyvät yhdessä pohtien ja oppien, haastaen ja haasteita vastaanottaen, kertoo osaamispäällikkö Nina Rautiainen. Joulukuussa 2010 starttasi vuoden kestävä Brokerin pilottikausi, johon mahtuu verkostoitumista, kehittymistä ja kasvua. Tätä kaikkea konkreettisesti yritysten toimintaan pureutuen. Mukana on parikymmentä keskisuomalaista kehittämis- ja koulutusorganisaatiota. Jokainen kehittäjä vie ohjelmassa eteenpäin kahden tai kolmen yrityksen kehittämistarinaa. Se on ohjelman punainen lanka. Kontaktipäivissä käsitel- 8 täviä teemoja peilataan yritysten tilanteisiin. Mukana on sparraajia, paikallisesti tai valtakunnallisesti vaikuttavia suunnannäyttäjiä, jotka haastavat osallistujat näkemyksillään. Broker haastaa ja välittää Broker-sana tarkoittaa välittäjää, jollainen kehittäjätaho parhaimmillaan on. Välittäjä katsoo yritystä kokonaisuutena ja tuo sen ulottuville parhaat työkalut liiketoiminnan kehittämiseen. Broker kyseenalaistaa nykyisen ja kannustaa tarttumaan ympärillä olevaan asiantuntemukseen. Osaamispäällikkö Matti Härkönen vertaa yrityksen kehittämishaastetta sipulin kuorimiseen. Yksi kuori kerrallaan pääset syvemmälle. Kehittämisprosessin alussa ei ole käsitystä siitä, mitä syvemmälle mentäessä tulee vastaan. Uusiin haasteisiin on reagoitava prosessin aikana. Usein huippuosaamista tarjotaan suoraan ytimeen, vaikka sitä ei ole vielä saavutettu, Härkönen kuvailee. Ohjelma herättää kehittäjätahoja huomaamaan yritysten todelliset tarpeet ja muotoilemaan palveluitaan niitä vastaaviksi. Oppimisesta tulee luonnollinen osa yritysten toimintaa, mutta myös kehittäjätahot oppivat. Todellisiin tarpeisiin ei aina ole suoraa ratkaisua. Brokerin tärkeä anti voi olla, että asiantuntijayritykset pohtivat tuomaansa lisäarvoa ja palvelunsa muotoilua. Yrityksetkin tarvitsevat yksilöllistä palvelua, Rautiainen sanoo. Huippuosaamisella menestykseen Broker perustuu vuorovaikutukseen ja luottamuksen ilmapiirin luomiseen. Siinä opitaan konkreettisen tekemisen avulla ja heittämällä ajatuksia yhteiseen myllyyn. Yhteinen tavoite on kirkas. Yritysten menestyksen avulla koko maakunnan kilpailukyky kehittyy. Mitä enemmän antaa itsestään, sitä enemmän tästä saa. Polulle ei voi tulla päiväksi, vaan kyseessä on kokonaisvaltainen ohjelma, Rautiainen kuvailee. Broker-ohjelma on jo alkumetreillään herättänyt kiinnostusta, innostusta ja kehittämisen henkeä. Osallistujat ja sparraajat ovat ilmaisseet sitoutumisensa ja tahtonsa oppimismatkan tekemiseen. Toivottavasti tämä herättää yhä suuremman joukon huomaamaan huippuosaamisen merkityksen kilpailukyvyn kehittämisessä. Broker tuottaa todistusaineistoa, että osaamisen kehittämiseen pureutumalla on mahdollisuus saada liiketoiminta kasvamaan, Matti Härkönen sanoo. Osaamispäälliköt Matti Härkönen ja Nina Rautiainen auttavat yrityksiä löytämään parhaat mahdolliset työkalut kehittämiseensä Broker-ohjelman avulla.

9 Matkailukeskus Peurungan toimitusjohtaja Seppo Virta ja HimosLomien toimitusjohtaja Tiina Mäntyharju ovat valmiit pistämään itsensä likoon Keski-Suomen matkailun kehittämiseksi. Keski-Suomen matkailuhallitus linjaa tulevaisuutta M atkailuvaliokunta vetää työrukkaset käsiinsä ja alkaa konkreettisiin toimiin KeskiSuomen matkailun edistämiseksi. Ensimmäinen toimenpide oli valiokunnan julistautuminen Keski-Suomen matkai luhallitukseksi, jossa toimii kuusi jäsentä ja puheenjohtaja. Hallitus on aidosti operatiivinen elin. Tarkoituksena on organisoida koko alueen matkailua ja tehdä säännöllisesti työtä sen edellytysten parantamiseksi, matkailukeskus Peurungan toimitusjohtaja Seppo Virta kuvaa. Valiokunnassa on puhuttu ja saatu salkku täyteen ideoita. Hallituksessa tehdään oikeita päätöksiä. Valta ja vastuu kuuluvat samaan pakettiin, jatkaa HimosLomat Oy:n toimitusjohtaja Tiina Mäntyharju. Toistasataa matkailutoimijaa on sitoutunut tukemaan hallituksen toimintaa ja ilmaissut tahtonsa verkoston tiivistämiselle. Alalla tiedostetaan, että yhdessä toimimalla voidaan kehittää koko alueen kilpailukykyä. Tavoitteista toteutukseen Keski-Suomen matkailuhallitus päivittää heti toimintansa aluksi matkailun strategian ja pohtii toimenpiteitä, joilla se viedään käytännön tasolle. Se asettaa korkeat tavoitteet ja toimii niiden eteen. Hallitus nostaa Keski-Suomen matkailun profiilia ja teroittaa, mitä Keski- Suomi matkailun näkökulmasta tarkoittaa. Tavoitteena on olla vahva valtakunnallisesti ja potentiaalinen myös kansainvälisesti, Seppo Virta toteaa. Kukin hallituksen jäsen saa oman osaamisalueensa, jonka näkökulmasta he maakunnan kehittämistä katsovat. Esillä ovat muun muassa laadun, elämyksien ja kongressimatkailun näkökulmat. Alan kehittämisessä investoinnit ovat merkittävä tekijä. Uudistumista vaaditaan jatkuvasti ja se edellyttää merkittäviä pääomia. Keski-Suomen matkailun suurimmat toimijat tekivät vuosina yhteensä 120 miljoonan euron investoinnit. Vuonna 2010 tehdyt investointipäätökset kehittävät matkailua 71,5 miljoonan eurolla. Maakunnan kokonaisuuden hahmottava matkailun hallitus pystyy arvioimaan myös yksittäisten toimijoiden kehittämistä laajasti ja pitkäjänteisesti. Matkailun hallituksella on valta antaa lausuntoja hankkeiden käynnistämisek-»» 9

10 Jos yhteistyöverkostoa ei olisi, Peurunka olisi vain paikallinen toimija. Erilaiset toimijat täydentävät toisiaan. Aktiivinen elinkeino-, palvelu- ja aluerakenteen kehittäminen Peurungan toimitusjohtaja Seppo Virta»» si ja valvoa niiden toteutumista. Se koordinoi kokonaisuutta. Samoja asioita ei kannata tehdä moneen kertaan. Vaikka matkailualan toimijat kilpailevat keskenään, ne eivät halua syödä toisiaan. Toimenpiteet vievät eteenpäin Kokonaisuutena me teemme maakunnasta kiinnostavan. Isot toimijat tuovat tänne isoja massoja, mutta tarvitsevat kumppaneikseen pienempiä yrityksiä. Jokainen alan yritys on tervetullut verkostoon. Hallituksen toiminnan tavoite on saada asiakkaita Keski-Suomeen, Tiina Mäntyharju toteaa. Jos yhteistyöverkostoa ei olisi, Peurunka olisi vain paikallinen toimija. Erilaiset toimijat täydentävät toisiaan. Jokaisen kannattaa keskittyä ydinosaamiseensa ja pitää omalta osaltaan huolta siitä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä täältä poistuessaan, Seppo Virta heittää. Mäntyharju ja Virta näkevät matkailualan tulevaisuuden lupaavana. Varallisuus lisääntyy ja vapaa-ajan merkitys kasvaa koko ajan. Kotimaan matkailussa ja perhematkailussa on nyt hyvä trendi. Ekologinen matkailu tulee kasvattamaan merkitystään. Keski-Suomen syntyperäisiä valtteja ovat upea ympäristö, kulttuuri, ympärivuotisuus ja hyvä tavoitettavuus. Oikein tuotteistamalla ja investoimalla ne saadaan tuottamaan. Meidän on nähtävä mahdollisuudet ja otettava niistä kiinni. Matkailun hallituksen myötä Keski-Suomen matkailulla on puitteet ja eväät toimia uudella tavalla ja konkreettisesti. Loppu riippuu jäsenistä. Vain toimenpiteet vievät meitä eteenpäin, Seppo Virta kiteyttää. Kilpai A lueen kilpailukyky on vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Se kertoo, muun muassa kuinka paljon maakuntaan ollaan valmiita investoimaan, kiteyttää Keski-Suomen kauppakamarin palvelu- ja aluerakennevaliovaliokunnan puheenjohtaja, Keskon Järvi-Suomen aluejohtaja Merja Haverinen. Maakunnan kilpailukyvyn vahvana veturina toimii Jyväskylä. Kasvava yliopistokaupunki ruokkii henkistä pääomaa ja osaamista, josta innovaatiot ja tekeminen nousevat. Asuinympäristömme on yksinkertaisesti upea ja luonnonvarat ympärillämme ovat vielä paljolti hyödyntämättä. Muutos väestön keskittymisessä kasvukeskuksiin on meneillään. Meidän kannattaa aktiivisesti hakea omaa rooliamme tässä muutoksessa, Haverinen toteaa. Hän toimii Keskuskauppakamarin uudessa Alueiden kilpailukyky -tiimissä Keski-Suomen ja Etelä-Savon Kauppakamarien edustajana. Tiimi käsittelee eri näkökulmista asioita, jotka eivät koske vain yhtä maakuntaa, mutta pal- Meillä on selvästi enemmän saavutettavaa kuin menetettävää. Toiminta tähtää yhä kasvavaan elinvoimaan, hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Merja Haverinen palvelu- ja aluerakennevaliokunnan puheenjohtaja

11 ilukyky on jo maakunnassa Mutta miten se saadaan kasvamaan? velevat myös maakuntia. Yhteistyötä tehostetaan talouspolitiikan, liikenteen ja logistiikan, osaamisen, koulutuksen ja yrittäjyyden alueilla. Vuorovaikutusta ja ymmärrystä sena on yritysten, julkisen sektorin sekä koulutus- ja tutkimustahojen näkemysten kautta hahmottaa sellaista tulevaisuuden alue- ja palvelurakennetta, joka parhaiten palvelee maakuntaa ja yhteyksiä sen ulkopuolelle, Haverinen kertoo. Julkisen ja yksityisen sektorin tiiviimmän yhteistyön syntyminen edellyttää riittävän syvää ja monipuolista vuorovaikutusta ja yhteistä ymmärrystä. Tarvitaan tehostamista, uudenlaista osaamista ja mahdollisuuksien hyödyntämistä, mutta myös avoimuutta ja kunnioittavaa asennetta. Palvelu- ja aluerakennevaliokunta on asettanut tavoitteeksi, että Keski-Suomi on vuoteen 2015 mennessä yksityiseltä ja julkiselta palvelurakenteeltaan yksi Suomen kolmesta parhaasta maakunnasta. Erityisen huomion tarkastelussa saa yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö palvelutuotannossa. Julkisten ja yksityisten toimijoiden on luontevaa toimia yhdessä. Monin pai- Paljon saavutettavaa koin näin jo tapahtuukin. On tärkeää, Yhdistävien rajapintojen etsiminen on että puolin ja toisin syntyy osaamista, jo- mielenkiintoinen näkökulma, johon tuka hyödyttää kaikkia. Tarve ja maaperä lemme perehtymään tarkemmin. Mitkä on jo olemassa, Haverinen toteaa. ovat yhteistyötä edistäviä rajapintoja, ja Liikkeelle lähdetään nykytilanteen kar- mitkä taas estävät sitä? Kuinka voisimtoituksesta ja fokusoinnista. Tarkoituk- me maakunnassa hyödyntää toimijoi- ta, käytäntöjä ja rakenteita, jotka ovat jo olemassa, Haverinen esittää. Esimerkiksi logistiikassa tehokas ja toimiva infra on syntynyt yritystoiminnan myötä. Sen hyödyntäminen kuntasektorilla voisi tuoda kustannustehokkuutta ja hyötyjä kaikille. Meillä on selvästi enemmän saavutettavaa kuin menetettävää. Toiminta tähtää yhä kasvavaan elinvoimaan, hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Kunnallisten päättäjien rooli on olennainen kilpailukykyä tukevan alue- ja palvelurakenteen muotoutumisessa, Haverinen sanoo. Keski-Suomessa ollaan edelläkävijöitä eteenpäin katsomisessa ja verkostojen luomisessa. Osaamista ja näkemystä on, ja niitä kannattaa rohkeasti viedä eteenpäin. Kun uskoo itseensä, omaan tekemiseen ja tulevaisuuteen, niin ei vielä tiedäkään, mihin kaikkeen on mahdollisuudet. 11

12 Monipuolinen energiaomavaraisuuden ja luonnonvarojen hyödyntäminen Bioenergia tuottamaan Keski-Suomessa on ainekset kansainvälisiin menestystarinoihin B ioenergiassa on miljardien mahdollisuudet. Osa niistä voisi vaurastuttaa paikallisesti. Iso osa olisi käännettävissä vienniksi bisnesmallien ja teknologioiden kautta. Keski-Suomi on edistyksellinen bioenergian käytössä ja kehittämisessä Euroopan laajuisesti. Meillä käytetään paljon bioenergiaa ja sitä tuotetaan eri kokoisissa lämpö- ja voimalaitoksissa. Yritystoiminta on vahvaa, toteaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun vararehtori, energiatalouden dosentti Heikki Malinen. Osaamista riittää koko tuotantoketjun hallintaan, kannolta korjuuseen ja kattiloista kaukolämpöjärjestelmiin, siihen saakka, kun tuhkalannoite levitetään takaisin metsään. Biopolttoainetehtaan mahdollinen sijoittuminen Äänekoskelle olisi alan keskisuomalaisten toimijoiden toiveiden täyttymys ja upea täydennys osaamisen sarjaan. Osaamme hyödyntää paikallisia luonnonvaroja tehokkaasti ympäri vuoden. Laitevalmistuksessa olemme puupolttoaineen korjuun sekä kattiloiden ja polttolaitteiden osalta edelläkävijöitä. Energian jakeluun liittyvä teknologia ja osaaminen on vahvaa, Malinen listaa. Alussa oli metsä Kaikki alkaa Keski-Suomen rikkaudesta, metsästä. Kaupunkilaistuneet metsänomistajat pitäisi saada hoitamaan ja hyödyntämään metsävarojaan. Korjuualan yrittäjien kannattaisi huomata, että uudet tuotteet tarkoittavat uusia tuloja. Bioenergiapuun hankintaan tarvitaan investointeja sekä sitoutuneita ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Keski-Suomen kauppakamari on nostanut bioenergian painopistealueekseen. Uuden luonnonvara- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja, Metsähallituksen Länsi-Suomen aluejohtaja Heikki Savolainen muistuttaa metsäteollisuuden elinvoimaisuuden tärkeydestä. Jokainen sellutehdas on myös lämpövoimala. Puun jalostaminen paperiksi ennen sen energiakäyttöä moninkertaistaa arvonlisän. Suuri osa bioenergiapuusta tulee muun saha- ja sellupuun keruun sivutuotteena. Hän kuuluttaa myös valtakunnallista linjausta soiden hyödyntämisessä. Suot ovat kansallinen rikkaus ja mahdollisuus, joka tuottaa työtä ja toimeentuloa. Soiden monipuolinen käyttö pitäisi saada kansallisella tasolla hyväksytyksi toiminnaksi ja lupaprosessia tulisi nopeuttaa ja yksinkertaistaa. Myös tuulienergian hyödyntäminen vaatisi rakentavaa keskustelua, näkee Savolainen. Luvassa valtavat talkoot Heikki Malisen mukaan bioenergian edistämisessä tulisi pyrkiä kahteen asiaan. Ensinnäkin käytön lisäämiseen, joka lisää myös liiketoimintamahdollisuuksia. Toiseksi laitevalmistajien tulisi tarttua suotuisaan tilanteeseen. Bioenergia-ala on nousussa juuri nyt. EU:n uusiutuvan energian direktiivi on vahva paperi ja velvoittaa tekemään bioenergiaan liittyviä ratkaisuja lähivuosina. Euroopassa on luvassa valtavat talkoot, muistuttaa Malinen. Käytön lisäämisen mahdollisuuksia on myös kotimaassa. Kunnat ja maakunnat voisivat nykyistä rohkeammin tehdä linjauksia energiaomavaraisuuden parantamiseksi. Valtion vero- ja tukiratkaisut ovat pohja alan kehittämi- 12

13 Bioenergian raaka-ainetta saadaan metsästä saha- ja sellupuun hankinnan ohessa. Metsäteollisuuden menestys on myös bioenergia-alan etu, tietävät luonnonvara- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja Heikki Savolainen (vas.) ja jäsen Heikki Malinen (oik.) sekä teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja Juha Järvi. selle. Niiden toivotaan muotoutuvan nykyistä pitkäjänteisemmiksi. Avainasia liiketoiminnan kehittämisessä on, että ketjun jokaisen vaiheen on oltava kannattava. Teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja, Biometallihankkeen vetäjä Juha Järvi näkee laajan verkostoitumisen sekä palveluiden ja tuotteiden integroimisen mahdollisuutena alan kehittämiseksi. Sen sijaan, että myydään kattila, voitaisiin myydä koko järjestelmä avaimet käteen periaatteella ja tarjota vielä lisäksi hankintalogistiikka, huolto ja ylläpito, hän toteaa. Etulyöntiasemassa ollaan silloin, kun pystytään tarjoamaan bioenergiaa muita paremmalla hyötysuhteella ja puhtaammilla päästöillä. Siksi on tärkeää olla tutkimuksessakin aallon harjalla. Koulutustoimijat ovat vastanneet alan kysyntään lisäämällä koulutusta ja aloittamalla uusia koulutusohjelmia. Kansainvälisen tason tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään Keski-Suomessa verkostomaisesti Bioenergiakeskuksessa, joka on kohtauspaikka julkisille kehittämisorganisaatioille ja yrityksille. Yhteinen tahtotila Yrittäjät ovat niitä toimijoita, jotka voivat tehdä bioenergiasta bisnestä. Tutkimus- ja kehittämistahojen ja koulutuksen tulisi järjestäytyä yritysten tarpeiden mukaisesti. Tarvitaan vahva yhteinen tahtotila koko toimijakentälle, Malinen sanoo. Osaamisen ja potentiaalin omaavia yrityksiä tulisi rohkaista aidosti kansainvälistymään. Kansainvälistyminen alkaa kanavien avaamisella ja verkottumisella maailmalle. Jotta alkaisi syntyä suurempia toimijoita, investoijat pitäisi saada kiinnostumaan alasta. Elektroniikkateollisuudessa kävi niin aikanaan, miksei myös bioenergiassa?, Juha Järvi sanoo. Taistelu lähienergian puolesta on julistettu! S uomeen tuodaan tankkilaivalla öljyä ja täältä viedään tankkilaivalla pellettiä tappiollisesti. Onkohan meitä huijattu? Asetelman kääntäminen suomalaisten hyödyksi ja päästöjen pienentämiseksi vaatii toimia. Vapon hallituksen puheenjohtaja Juho Lipsanen on ryhtynyt taisteluun lähienergian puolesta. Hän ei puolusta bioenergiaa yksin, mutta huomauttaa, että taistelussa tarvitaan yhtenäiset rivit. Ensin pitäisi lyödä lukkoon, mikä on yhteinen ongelma. Sitten voidaan istua yhteiseen pöytään miettimään, miten tilanteeseen reagoidaan, Lipsanen sanoo. Vastustajina taistelussa on Lipsasen mukaan toisaalta valtion vero- ja tukipolitiikka ja toisaalta suomalaisten sini silmäisyys. Naapurissa osataan Pellettiä viedään länsinaapuriin siksi, että siellä ollaan bioenergian käytössä ja vero-ohjauksessa iso harppaus Suomea edellä. Suomalaiset on kahlittu öljyyn. Kuluttajat valitsevat käyttäen mittatikkunaan euroja ideologian sijaan. Verotuksessa voisimme ottaa mallia Ruotsista, sillä lämmitysöljyä verotetaan moninkertaisesti bioenergiaan verrattuna. Pekkarisen risupaketti on oikeansuuntainen, mutta ei missään tapauksessa riittävä, Lipsanen painottaa. Miljoonan suomalaisen koti lämpenee jo nyt turpeella. Kysyntä ylittää tarjonnan. Raaka-ainetta on niin paljon, että valtion velat pystyttäisiin maksamaan moneen kertaan sitä oikein hyödyntämällä, hän listaa. Mielikuvat vaihtoon! Läheltä tuleva raaka-aine herättää tunteita. Turve pilasi vesistöjä pari vuosikymmentä sitten. Nykyään turvetuotantoalueet sisältävät vedenpuhdistamon. Mielikuvat muuttuvat hitaasti ja perustuvat usein vanhentuneeseen tietoon. Meidän on reilusti myönnettävä, että ongelmia on ollut. Mutta ne on ratkaistu. Olisi aika päästä eteenpäin, Lipsanen sanoo. Vapon hallituksen puheenjohtaja Juho Lipsanen toteaa, että kotiinpäin vetäminen olisi toivottavaa Suomen energiapolitiikassa. Norja käyttää luonnonvarojaan, me emme. Norjan öljyvarojen arvo on 600 miljardia euroa. Suomessa on turvetta 850 miljardin euron arvosta. Meidän pitäisi olla ylpeitä rikkaudestamme ja saada lähienergia kunniaan, Lipsanen puhuu. Hän huomauttaa, että rikkautemme kasvaa turpeen kasvaessa. Vaikka EU:n mukaan turve ei ole uusiutuva energialähde, luonnontieteen mukaan se kasvaa. Bioenergia-alalla turve on vain yksi juonne. Alan suurin toimija, Vapo, painottaa vahvasti turve- ja metsäenergian yhteiskäyttöä. Miten me itse voimme hyötyä luonnonvaroistamme, tehdä niistä liiketoimintaa ja pienentää tappiollista vientiä? Samalla lähialueille luotaisiin valtavasti työllisyyttä ja varallisuutta. Kotiinpäin vetäminen on politiikassa sallittua. Niin tekevät muutkin, Lipsanen toteaa. Bioenergia-alan toimijat, hoi! Nyt sotakirveet olalle ja toimimaan kotimaan hyväksi! Mutta ensin yhteisen pöydän kautta, Juho Lipsanen kannustaa. 13

JÄSENTIEDOTE 4/2013. PUUSTA LANKAA VTT Jyväskylä kehittää uusia tuotteita s. 20. ODOTTAVIN TUNNELMIN ENSI VUOTEEN s. 12

JÄSENTIEDOTE 4/2013. PUUSTA LANKAA VTT Jyväskylä kehittää uusia tuotteita s. 20. ODOTTAVIN TUNNELMIN ENSI VUOTEEN s. 12 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN WWW.CENTRALFINLANDCHAMBER.FI JÄSENTIEDOTE 4/2013 ODOTTAVIN TUNNELMIN ENSI VUOTEEN s. 12 KEHU KAVERIA Uutta virtaa ja innostusta s. 10 PUUSTA LANKAA VTT Jyväskylä kehittää uusia

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN WWW.CENTRALFINLANDCHAMBER.FI JÄSENTIEDOTE 3/2013 Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14 KEHU KAVERIA Markus Kalliolla ja Tiia Valkamalla yhteistyö pelaa s. 8 KASVU OPENISTA

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

kolmen kohdan ohjelma

kolmen kohdan ohjelma OULUN KAUPPAKAMARILEHTI SITOUTUMATON ELINKEINOELÄMÄN ÄÄNENKANNATTAJA POHJOIS-SUOMESSA 1/2015 Euroopan suurin työmaa Pyhäjoella etenee Rehtori Jouko Niinimäen kolmen kohdan ohjelma Kaikki nykyiset eduskuntapuolueet

Lisätiedot

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi YRITTÄJÄ, TURVAAMME MENESTYKSESI. Omaisuudesta ja työntekijöistä huolehtiminen on tärkeää mutta se ei riitä. Yrittäjänä sinun tulee huolehtia myös omasta turvastasi.

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 4/2011 Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, Fennovoima: Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Oulun yliopisto kouluttaa osaajia ydinvoimalaitoksen

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Kuljetus2/15. HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen. Yrittäjä. Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: Telematiikkaa ja automaattista kuormansidontaa

Kuljetus2/15. HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen. Yrittäjä. Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: Telematiikkaa ja automaattista kuormansidontaa Kuljetus2/15 Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Yrittäjä Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen Suomalaisvoimin logistiikkaa tehostamaan Flowertrucks pisti

Lisätiedot

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon . The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon Kemira kasvaa vedestä Kohti länttä, kohti itää Suuntana kansainväliset markkinat?

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot

OULUN KAUPPAKAMARILEHTI 2/2014

OULUN KAUPPAKAMARILEHTI 2/2014 OULUN KAUPPAKAMARILEHTI 2/2014 Kaupunginjohtaja Matti Pennanen: Ict-myllerrys on myös suuri mahdollisuus Toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen: Pohjois-Suomi tarvitsee lisää kansainvälisesti toimivia yrityksiä

Lisätiedot