Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa"

Transkriptio

1 Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

2 Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla tekijöitä, jotka yhä enenevässä määrin vaikuttavat nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden päätöksentekoon. Kilpailuedustaan huolehtivan yrityksen johto ymmärtää työnantajamaineen strategisen merkityksen inhimillisen pääoman houkuttelemisen ja sitouttamisen kannalta. Aidosti rakentunutta hyvää työnantajamainetta voi vahvistaa viestimällä tehokkaasti yrityksen arvolupauksista työnantajana. Näin työntekijäbrändi rakentuu tukemaan tuote- tai palvelubrändiä. Brändi rakentuu maineelle, mutta hyvän maineen lisäksi siihen liittyy lisäarvotekijöitä, jotka tekevät tuotteesta tai palvelusta muita halutumman. Onnistunut työntekijäbrändi saa nykyiset työntekijät tuntemaan, että he haluavat olla mukana toteuttamassa yrityksen asiakkailleen antamaa arvolupausta. He ovat ylpeitä ja innostuneita työstään juuri kyseisen työnantajan palveluksessa, ja ovat sitoutuneita parantamaan oman työn ja yrityksen tulosta. Yhteisön imago tai maine syntyy kaikesta siitä, mitä se tekee, mitä yhteisö itse kertoo toiminnastaan ja mitä muut siitä kertovat. Työnantajamaine kertoo, millainen käsitys nykyisillä työntekijöillä ja ulkopuolisilla sidosryhmillä on yhteisöstä työnantajana. Työnantajamaine syntyy ennen kaikkea siitä, miten yhteisön johto ja henkilöstö käyttäytyvät: millaisen kohtelun asiakas saa, miten kollegat lähestyvät toisiaan ja miten johto ja henkilöstö suhtautuvat toisiinsa. Työyhteisössä vallitseva arvomaailma välittyy puheissa ja käytöksessä sekä tietoisesti että tiedostamatta työyhteisössä asioiville. Tästä syystä hyvää työnantajamainetta ei voi kyhätä mainoskikoilla. Maine on aina luottamuspääomaa. Kuten mihin tahansa pääomaan siihen voi investoida, mutta sitä voi myös syödä. Hyvin hoidettuna investointi on kannattava, mutta tuoton saaminen edellyttää suunnitelmallista ja pitkän aikavälin johdonmukaista toimintaa. Investoinnissa on aina riski: yksi tökerö teko voi yhdessä yössä särkeä luottamuksen. Yrityksen johdon on ansaittava henkilöstön arvostus ja luottamus ja osoitettava vaalivansa luottamuksen ilmapiiriä. Olennaista on, että yrityksen johto toimii esimerkillisesti arvojen mukaisesti ja strategiaa toteuttaen. Hyvä työnantajamaine voi rakentua ainoastaan selkeälle liiketoimintastrategialle ja yhteiseksi koetuille arvoille. Liiketoimintastrategian merkitys näkyy opiskelijoille tehdyissä kyselytutkimuksissa, joissa he nimeävät halutun työnantajan tärkeimmiksi tekijöiksi mielenkiintoisen tuotteen tai palvelun, inspiroivan johdon, tuotteen tai palvelun menestyksen markkinoilla sekä näiden tekijöiden seurannaisen, yrityksen hyvän talouden. Toisissa kyselyissä on taas saatu tuloksia, joiden mukaan yrityksen menestys nimetään vähiten houkuttelevaksi tekijäksi. Näissä kyselyissä tärkeimmiksi houkuttimiksi nousevat työelämän laadulliset seikat, kuten työilmapiiri ja yhteiset arvot. Tulokset saattavat vaikuttaa ristiriitaisilta, mutta eivät ole sitä. Jos yrityksessä vallitsee hyvä ilmapiiri ja yhteiseksi koetut arvot, yritys yleensä menestyy suhteessa taloudelliseen tilanteeseen ja kilpailijoihin. Hyvä työilmapiiri ruokkii innostusta, mistä taas seuraa menestykseen johtavaa tuloksellista työskentelyä. Työilmapiirin nouseminen merkittäväksi työnantajan valinnan kriteeriksi korostaa henkilöstön merkitystä työnantajakuvan luomisessa. Johto antaa kyllä esimerkin, mutta jos työntekijä edellyttää hyvää työilmapiiriä, on hänellä oma vastuunsa sen luomisessa. Olemalla ystävällinen asiakkaille, arvostamalla kollegan osaamista ja osallistumalla itse aktiivisesti työyhteisönsä kehittämiseen työntekijä voi itse vaikuttaa haluamaansa: saada olla osa myönteisenä koettua työpaikkaa. Kokonaisuuden positiivisena tuloksena on parhaimmillaan hyvän kierre, jossa onnistumiset toteutuvat. Sinimaaria Ranki Johtaja, liiketoimintaosaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu 2

3 Tässä lehdessä Universumin opiskelijatutkimus 2008: Elämän tasapaino tärkeää korkeakouluopiskelijoille Liiketalouden opiskelija Timo Nieminen: Työllä pitää olla merkitystä Konetekniikan opiskelija Janne Remesaho: Unelmatyö on automaation parissa VTT:n Marja Lindgren: Työnantajakuva tärkeä liiketoiminnalle Suunnon Melisa Bärholm: Omat työntekijät parhaita suurlähettiläitä L Oréalin Jenni Gallagher: Yrityksen arvoilla merkitystä nuorille Tulevaisuuden sähköauto syntyy insinöörin ja muotoilijan symbioosissa Autoprojekteissa uskotaan tekemällä oppimiseen Electric Race About -sähköurheiluauto Oppisopimustyyppinen koulutus tulossa korkeakouluihin. 20 Metropolia edelläkävijä Uudellamaalla Uutisia: Virtuaalinen tietoverkkolaboratorio uudistuu Tellabsin lahjoituksella Metropolian ensimmäinen tutkintokonsertti ulkomailla Metropolian uudet koulutusohjelmat Barokkimusiikin matkaopas ilmestyi julkaisusarjassa Kaksoistutkintosopimus brittiläisen yliopiston kanssa Apuvälineteknikko kiinnostui muistihäiriöisen ikäihmisen kommunikointiongelmista Animaattori kehitti opinnäytetyössään runoanimaatiosta monimediakonseptia Uutisia: Neljän laajan metropolialueen AMKin välille kumppanuussopimus Sairaanhoitajakoulutus 120 vuotta Henna Virkkusesta uusi opetusministeri Sivistyspoliittinen ministeriryhmä sopi yliopistouudistuksesta Insinööriopiskelijat työharjoittelussa Etelä-Afrikassa Espoo ja Metropolia yhteistyöhön Kuva Mikko Haiko Kuva Mari Hohtari, Rhinoceros Oy 1 Hyvä työnantajakuva on rekrytointimarkkinoilla tärkeä, sanoo Suunnon henkilöstöjohtaja Melisa Bärholm. 1 Metropolian ERA-autoprojektin johtaja Sami Ruotsalainen uskoo tekemällä oppimiseen. 1 Kannen kuvassa on Metropolian päärakennus Bulevardi 31:ssä Hietalahden torin suunnasta kuvattuna. Kuva ja kuvankäsittely graafisen suunnittelun opiskelija Jukka Ihalainen Metropolian viestinnän koulutusohjelmasta. Focus in English: Apprenticeship-type training coming to universities Students value work-life balance Electric car of the future created in engineer-designer symbiosis Self-perpetuating benefits Metropolia and University of Hertfordshire sign dual degree agreement Metropolian asiakaslehti Focus 1 l 2009 Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Julkaisija Metropolia Ammattikorkeakoulu Bulevardi 31, Helsinki PL 4000, Metropolia puh (vaihde) Päätoimittaja Liisa Salo, puh Toimitusneuvosto Robert Arpo, Marianne Autero, Nina Hyvönen, Kristiina Ilmanen, Eero Kokko, Martti Lahti, Jari Paakkanen, Olli Pekkanen, Liisa Salo, Pertti Ylhäinen Ulkoasu Pekka Niemi, Rhinoceros Oy Kirjapaino Painotalo Miktor Oy, Helsinki 2009 ISSN (painettu) ISSN (verkkolehti) 3

4 Universumin opiskelijatutkimus 2008: Elämän tasapaino tärkeää n Teksti Liisa Salo Tämän päivän opiskelijat ovat huomisen työntekijöitä ja siksi heidän näkemyksensä kiinnostavat työnantajia. Työnantajakuvaan ja sen kehittämiseen erikoistunut kansainvälinen konsulttiyritys Universum toteuttaa vuosittain opiskelijatutkimuksen, jossa kauppatieteiden, tekniikan, oikeustieteen ja IT-alan yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat vastaavat tulevaisuuden työelämäänsä ja uraansa koskeviin kysymyksiin. Suomessa tutkimus on toteutettu vuodesta Viime vuoden tuloksissa työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja tasapaino nousi suomalaisnuorten keskeiseksi uratoiveeksi. Myös vapaa-ajan, yritysvastuun ja pehmeiden arvojen merkitys on kasvanut viime vuosina. Työn ja muun elämän tasapainon asetti tärkeimmäksi uratoiveekseen 66 prosenttia kyselyyn vastanpanneista suomalaisopiskelijoista. Vasta sen jälkeen uratoiveiden listalla tulivat kilpailulliset tai älylliset haasteet, asiantuntijaksi kasvaminen, turvattu työpaikka ja kansainvälinen ura. Opiskelijat arvostavat työelämän ja vapaa-ajan tasapainoa yhä enemmän, pitkät työpäivät eivät enää houkuttele. Hyvä peruspalkka kiinnostaa nuoria edelleen, mutta yli 60-tuntiset työviikot eivät houkuttele. Työltä toivotaan monipuolisuutta ja haasteellisuutta sekä joustavia työaikoja. Myös yritysjohdon uskottavuus ja yritysten yhteiskuntavastuu ovat tärkeitä opiskelijoille, kertoo projektipäällikkö Linda Björk Universumista. Myös työelämässä jo useampia vuosia olleille tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa nuorten ammattilaisten ylivoimaisesti tärkeimmäksi uratoiveeksi nousi työn ja muun elämän tasapaino. Viime vuonna opiskelijatutkimukseen osallistui Suomessa vajaat opiskelijaa 23 korkeakoulusta. Mukana kyselyssä oli myös vajaat 400 tekniikan ja liiketalouden opiskelijaa Metropoliasta. Tutkimus toteutettiin 31 maassa Euroopassa, USA: ssa, Afrikassa, Aasiassa ja Oceanissa. Työn ja muun elämän balanssi oli nuorten tärkein uratoive kaikissa muissa maissa Venäjää lukuun ottamatta, jos- 4

5 korkeakouluopiskelijoille Kuva futureimagebank.com IT-alan opiskelijoiden keskuudessa Nokian lisäksi kärkeen nousivat hakukonejätti Google ja innovatiivisista kuluttajatuotteistaan tunnettu Apple, vaikka kumpikaan ei ole suuri työnantaja Suomessa. Tutkimus on riippumaton imagotutkimus, jossa vahvat tuote- ja kuluttajabrändit yleisesti nousevat kärkeen. Vaikka yritys on listan kärjessä, se ei Björkin mukaan aina tarkoita sitä, että yrityksellä on vahva työnantajamaine tai -imago. Työnantajabrändi ei ole sama asia kuin kuluttajabrändi tai tuotebrändi, mutta kaikki brändit vaikuttavat tietysti kokonaisimagoon. Tutkimuksessamme kehotetaan vastaajan kertomaan mielipiteensä työnantajasta, eikä yrityksestä, Björk kertoo. Tutkimus toteutettiin internetkyselynä tammi-maaliskuussa Lue lisää: Universum-opiskelijatutkimus sa opiskelijat asettivat tärkeimmäksi tavoitteeksi asiantuntijaksi kehittymisen. Työnantajan maine tärkeä Työnantajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi suomalaisopiskelijat rankkasivat hyvän maineen. Nokia oli edelleen nuorten suosikkityönantaja juridista alaa lukuun ottamatta, jossa listan kärjestä löytyvät tuomioistuimet. Myös valtiolliset ja kunnalliset työnantajat ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan nuorten suosikkityönantajana. Nokian jälkeen tekniikan alan opiskelijat nimesivät suosikkityönantajakseen VTT: n. Kolmanneksi sijoittuivat ympäristökeskukset, jotka olivat erityisesti naisopiskelijoiden suosikkilistan kärjessä. Suosikkityönantajat Tekniikan, talouden ja IT-alan opiskeljoiden valitsemat vuoden 2008 top 10 yritystä sadan yrityksen joukosta. Tulokset pohjautuvat vuosittain tehtävään The Universum Student Survey -kyselyyn. Tekniikan ala 1. Nokia 2. VTT 3. Ympäristökeskukset 4. Metso 5. Pöyry Group 6. KONE 7. ABB 8. Neste Oil 9. Fortum 10. Kemira * * * 22. Suunto Talousala 1. Nokia 2. Finnair 3. Nordea 4. L Oréal 5. KONE 6. Stockmann 7. Fazer 8. S-ryhmä (SOK) 9. Ernst & Young 10. OP-Pohjola 2 Lue lisää: > Inside stories IT-ala 1. Nokia 2. Google 3. Apple 4. IBM 5. Microsoft 6. Nokia Siemens Networks 7. F-Secure 8. VTT 9. Accenture 10. Sun Microsystems * * * 18. Suunto 2 5

6 Liiketalouden opiskelija Timo Nieminen: Työllä pitää olla 2 n Teksti Petra Kiiski, kuvat Mikko Haiko Timo Nieminen on 24-vuotias Keravan kasvatti ja viittä vaille valmis tradenomi. Neljän vuoden urakka liiketalouden koulutusohjelmassa Metropoliassa on pian takana ja valmistuminen riippuu enää opinnäytetyöstä. Tämän jälkeen nuorta miestä odottavat uudet haasteet. Markkinointia opiskeleva Nieminen ei kuitenkaan ole aina tiennyt haluavansa tradenomiksi. Vielä lukioaikoina miehen mielessä pyöri, josko rakkaasta jalkapalloharrastuksesta saisi itselleen ammatin. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen oli kuitenkin aika lähteä suorittamaan asevelvollisuutta, ja jalkapallo sai jäädä ainakin toistaiseksi harrastuksen tasolle. Vuoden varusmiespalveluksen lomassa miehellä olikin sitten aikaa pohtia ja punnita erilaisia koulutusvaihtoehtoja ja ensimmäiset hakupaperit lähtivät fysioterapian koulutusohjelmaan. Pääsykokeissa ei kuitenkaan tärpännyt, joten Nieminen päätti jalkapallokavereidensa kannustamana hakea opiskelemaan liiketaloutta. Verbaalisesti lahjakkaalle kaverille markkinoinnin opiskelu tuntuikin luonnolliselta valinnalta. Aina oon tullut juttuun ihmisten kanssa, ja joskus tuntuu, että sitä juttua tulee vähän liikaakin, joten ajattelin tämän alan olevan kaikista sopivin minulle, Nieminen naurahtaa. Eikä puheliaisuudesta varmasti markkinoinnin alalla haittaa olekaan. Käytännön työ opettaa Liiketalouden opinnot ovat antaneet Niemiselle hyvät teoreettiset valmiudet työelämään. Erilaiset työnantajien pitämät luennot ovat tuoneet vahvistusta uskolle, että tradenomitutkinnosta on jotain hyötyäkin. Nieminen on vakuuttunut, että liiketalouden opinnot ovat varteenotettava vaihtoehto kauppakorkeakoululle ja antavat täysin riittävät ja kattavat valmiudet markkinoinnin työtehtäviin. Miehen omat kokemukset työelämässä ovat myös olleet kullanarvoisia: Kyllä se käytännön työ on opettanut loppupeleissä enemmän. Koulutusohjelmassa painotetaan nimenomaan työharjoittelun tärkeyttä, joten koulussa ymmärretään kyllä käytännön työn arvo. Nieminen suoritti oman työharjoittelunsa Porvoossa teollisuuskonserni Enstossa. Siellä hän pääsi kokeilemaan ostoassistentin tehtäviä laskujen tarkistuksesta tavarantoimittajiin kontaktoiden. Harjoittelu oli palkitseva ja opettavainen kokemus ja poiki Niemiselle töitä myös seuraavaksi kesäksi. Markkinoinnin opiskelijan ei aina ole helppo saada alan töitä opintojensa ohelle. Kuitenkin markkinoinnin tehtäviä on monenlaisia, eikä työtehtävien tarvitse olla kovin syvällisiä työkokemuksen karttumiseksi: Itse voin ainakin suositella esimerkiksi myyjän tehtäviä opiskeluajoiksi. Niitä on hyvin tarjolla ja niissä saa arvokasta asiakaspalvelukokemusta ja voi kehittää sitten sitä puolta. Tavoitteena haasteellinen työpaikka Entäpä tulevaisuus? Mikä olisi Niemisen Timon unelmatyö? Tällä hetkellä miehen tähtäimessä olisi markkinointiassistentin pesti keskisuuressa yrityksessä. Mitään tiettyä yritystä Nieminen ei kuitenkaan osaa tai edes halua nimetä. Työnantajan maine ja brändi eivät ole minulle tärkeitä. Mihinkään rikolliseen yritykseen en tietenkään menisi töihin. Toiveena olisi, että pääsisi tekemään mahdollisimman paljon alaan liittyvää työtä ja ne työt vastaisivat sitä mitä on opiskeltukin. Tärkeintä on, että omalla työllä olisi jotain merkitystä. Keskisuuressa yrityksessä yhden työntekijän panos olisi suurempi, mutta toisaalta isommassa yrityksessä voisi olla paremmat etenemismahdollisuudet, Nieminen toteaa. Muiksi avaintekijöiksi hyvään työsuhteeseen Nieminen mainitsee riittävän haasteelliset ja vastuulliset tehtävät, hyvät työkaverit ja ylipäätään työpaikan viihtyvyyden sekä hyvän työilmapiirin. Ja varmaan siihen vaikuttaa myös työn luonne. Jos työstä itse tykkää, niin siinä viihtyy myös paremmin. Palkkakin on tärkeä tekijä työpaikkaa valitessa, mutta Nieminen ei odota ensimmäiseltä vakituiselta työpaikaltaan kuitenkaan liikoja. Koulussa on annettu ohjeistusta, minkä verran valmistu- 6

7 merkitystä Ideaali olisi kahdeksasta neljään työ... 1 Urheilu on kulkenut käsi kädessä Timo Niemisen opintojen kanssa. neen tradenomin tulisi saada palkkaa, ja Nieminen toivookin palkan osuvan jonnekin sinne haitarin väliin. Jalkapalloa työn ohella Työ- ja vapaa-ajan sovittaminen tulee olemaan aktiivisesti jalkapalloa pelaavalle Niemiselle pienoinen haaste: Tottakai ideaali olisi sellainen kahdeksasta neljään työ, kun meilläkin on viisi kerta viikossa treenit iltaisin. Vuorotöissä tämä harrastus kärsisi, ja jalkapalloa haluan kuitenkin harrastaa niin kauan kuin jaksan ja laji innostaa. Täytyy pitää itsensä kunnossa ja pitää hauskaa, Nieminen miettii. Urheilu on kulkenut koko ajan käsikädessä Niemisen opintojen kanssa. Opintojen alussa mies teki ilta- ja viikonloppuvuoroja urheiluliikkeeseen ja nyt kaiken kruunaa Veikkausliigalle tehtävä opinnäytetyö. Yrittäjyyttäkin Nieminen on miettinyt. Se toisi miehelle valinnanvapautta työaikoihin ja riittävästi haastetta elämään. Ihan perusyritystä en lähtisi perustamaan. Sen pitäisi sitten olla jotakin erikoista ja kannattavaa. Jotakin muuta kuin taskulamppujen myyntiä, mies naurahtaa. Vaikka taskulamppukauppiasta Niemisen Timosta ei tulekaan, nuori mies on valmis siirtymään työelämän viidakkoon. Jutun kirjoittaja opiskelee tv- ja radiotyötä Metropolian elokuvan ja television koulutusohjelmassa valmistuen medianomiksi (AMK). 2 Lue lisää: > Koulutustarjonta > Liiketalouden ala Universum-opiskelijatutkimus 2 7

8 Konetekniikan opiskelija Janne Remesaho: Unelmatyö on auto 2 n Teksti Liina Luukkonen, kuva Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Helsingin Kalevankadulla konetekniikan hallimaisen luokkahuoneen keskellä seisoo puolitoistametrinen robotti. Pöydällä muuttolaatikossa huilii joukko pieniä Legojen näköisiä ajokkeja. Täältä valmistuu keväällä insinööriksi (AMK) 28-vuotias Janne Remesaho. Vuonna 2005 osastovastaavan työhön kyllästynyt Remesaho otti ja lähti päivittäistavarakaupasta. Tänä keväänä, opiskeltuaan neljä vuotta koneautomaatiota, hän onnittelee itseään valmistuessaan normiajassa insinööriksi. Tienasin kaupassa ihan yhtä paljon kuin tulen tienaamaan insinöörinä. Työ myymälässä ei kuitenkaan ollut riittävän haastavaa, hän perustelee opiskeluratkaisuaan. Remesaholla oli kokemusta ja osastovastaavan titteli, mutta myös muita suunnitelmia tulevaisuudelleen. Ennen Metropoliaa Remesaho yritti pariinkin otteeseen opiskella tradenomiksi. Sitten oli aika todeta, että se ei vain ollut minun juttuni. Sen sijaan olin jo nuorena haaveillut urasta insinöörinä, ja niin päädyin tekniikan pariin. Koulunpenkillä Remesaho kertoo viihtyneensä hyvin: opiskelu on ollut vaikeustasoltaan sopivaa, joten siltä on jäänyt aikaa muullekin elämälle. Tällä hän tarkoittaa töitä, vaimoa, koiraa ja liikunnallisia harrastuksiaan. Hän on ehdottomasti kiinnostunut jatkamaan opiskelua valmistuttuaan, nyt kun on vauhtiin päässyt. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja diplomiinsinöörin tutkinto houkuttavat. Koko elämä on oppimista. Myös hyvässä työpaikassa koulutetaan, jos sitä vain osaa vaatia. Nykyisessä osa-aikatyössäkin olen päässyt kouluttautumaan. Haasteellinen alku Muiden tekniikan opiskelijoiden tavoin Remesahon kaksi ensimmäistä vuotta menivät perusteiden opiskelussa. Opinnot meinasivat tyssätä ensimmäisen puolen vuoden aikana, koska alussa opiskelu oli tympeää perusmatematiikkaa ja perusfysiikkaa. En nähnyt niiden yhteyttä tulevaan ammattiini. Ensimmäinen työharjoittelu korjausfirmassa pelasti, sillä vasta käytännön työssä koulussa oppimani asiat konkretisoituivat, Remesaho muistelee. Alku oli hankala myös, koska olin ollut viisi vuotta täyspäiväisesti töissä. Heittäytyminen siitä opiskelijaksi ja osaaikatyöläiseksi oman auton ja asuntolainan kanssa oli todella raskasta. Tutusta arjesta luopuminen teki tiukkaa. 8

9 maation parissa Työharjoittelujen ohella yrityksille tehdyt projektit ovat elävöittäneet konetekniikan opintoja: hissihommia Koneelle ja ohjausjärjestelmä Meripelastuslaitoksen veneelle ovat palkinneet perusopintojen puurtajat. Remesaholle tutkintoon kuuluvat työharjoittelut ovat poikineet osa-aikaista työtä opintojen oheen. Opintolainaa ei ole tarvinnut nostaa, ei myöskään opintotukea. Tekniikan alalla työharjoittelusta maksetaan kunnollinen korvaus, joten se on opiskelijoille mukava tulonlähde. Harjoittelu ja opiskeleminen tukevat muutenkin toisiaan: ei ole lainkaan haittaa, jos uuden kurssin alkaessa vähän tietää, mistä puhutaan, hän sanoo. Remesaho kokee saaneensa koulusta sen mitä odotti ja tuntee olevan- M Janne Remesaho haaveilee työstä ulkomailla. sa näin valmis liukumaan työelämään. Miinuspuoliakin opinnoissa on toki ollut. Kaikkeen ei ollut aikaa syventyä kunnolla, vaan tyydyttiin raapimaan pintaa. Myös resurssipula kaivelee. Tuntuu, että rahan puute koskee erityisesti tekniikan opiskelijoita, sillä kaikki maksaa tuhottomasti, Remesaho sanoo ja viittaa vieressään seisovaan robottiin. Raha helpottaa elämää, mutta ei ole pääasia. Työmyyrä tähyää Eurooppaan Alan työilmoitukset ovat tulleet viimeisen vuoden opiskelijalle tutuiksi. Niitä lukiessaan Remesaho kiinnittää erityisesti huomiota siihen, onko tehtävä määräaikainen vai vakituinen, ja siihen, millaisia vaatimuksia työnantaja työnhakijalle asettaa. Yrityksen koolla ei ole väliä tärkeintä on, että työtehtävä kiinnostaa. Raha helpottaa elämää, muttei ole pääasia. Uskon, että omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa etenemismahdollisuuksiinsa, hän selvittää. Täydellinen työpaikka löytyy hyvien kulkuyhteyksien varrelta ja siellä kohtaavat monet kansallisuudet. Tämänhetkisessä osa-aikatyössään ABB: llä Remesaho pääsee käyttämään suomen ohella myös englannin kieltä. Tekniikan alalla on hyvä olla myös saksantaitoinen. Saksaa hänkin on opiskellut, ja toiveena on työ ulkomailla. Haavekuvissa siintää suuri kansainvälinen yritys, mieluiten Euroopassa. Eurooppaan olisi helppo lähteä, hän sanoo. Unelmatyö on ehdottomasti automaation alalla, ehkä hissien, ehkä konenäön parissa. Tekemistä riittää, mutta myös vapaa-aikaa on oltava. Jos työpäivästä puolet joutuu surffaamaan YouTubessa, paikka ei ole minua varten, Remesaho sanoo. Hänen mielestään työnantajan kanssa on pystyttävä keskustelemaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta, mutta ongelmana tai uhkana hän ei työn vaativuutta pidä. Se, kuinka vaikealta työelämään siirtyminen tuntuu, riippuu siitä, mihin kukin on tottunut. Jos on tottunut vain opiskelemaan ja hengailemaan kavereiden kanssa, niin kyllä varmasti vapaa-aika vähenee. Uskon, että itselleni jää työelämässä enemmän vapaa-aikaa kuin nyt opiskellessani. En ole huolissani työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta, kahtakin työtä opintojen ohella tekevä Remesaho toteaa. Universum-opiskelijatutkimus Jutun kirjoittaja opiskelee tv- ja radiotyötä Metropolian elokuvan ja television koulutusohjelmassa valmistuen medianomiksi (AMK). 2 Lue lisää: > Koulutustarjonta > Tekniikan ja liikenteen ala > Kone- ja tuotantotekniikka 2 9

10 VTT:n Marja Lindgren: Työnantajakuva tärkeä liiketoiminnalle 2 n Teksti Liisa Salo, kuva Mari Hohtari, Rhinoceros Oy VTT on viime vuosina pärjännyt hyvin Universum-opiskelijatutkimuksessa. Vuonna 2008 se oli toinen heti Nokian jälkeen tekniikan alan opiskelijoiden suosikkityönantajana sadan yrityksen joukossa. Myös talous ja IT-alan opiskelijat listasivat sen kymmenen suosikkityönantajan joukkoon. Tulos ei ole suoranainen yllätys, vaikka olenkin ylpeä siitä, sanoo VTT: n henkilöstöpäällikkö Marja Lindgren, joka miettii työkseen VTT: n osaamisen kehittämistä, rekrytointia ja työnantajakuvaa. Meillä on perinteisesti vahva työnantajakuva erityisesti tekniikan alan opiskelijoiden parissa. Historian saatossa VTT: llä on aina ollut hyvät suhteet oppilaitoksiin, erityisesti teknillisiin korkeakouluihin. Yhteistyö on tiivistä ja osa asiantuntijoistamme toimii luennoitsijoina korkeakouluissa. Samoin meillä on jatkuvasti talossa suuria määriä harjoittelijoita. Tarjoamme kesäharjoittelupaikkoja, diplomi- ja opinnäyteöiden aiheita jne. Pidämme kontaktia yllä opiskelijoihin monilla tavoin jo heidän opiskeluaikanaan. Työnantajakuva on valtavan tärkeä liiketoiminnallemme, koska tekemisemme perustuu osaamiseen. Se vaikuttaa suoraan siihen, millaisia osaajia meille hakeutuu. Vahva yleisbrändi tukee työnantajakuvaa, mutta lisäksi haluamme viestiä sitä, minkälaista on tehdä työtä VTT: llä. Lindgrenin mukaan VTT: n omissa kyselyissä siihen liitetään asioita, joita se itsekin haluaa itsestään viestiä: teknologian edelläkävijä, asiantuntijaorganisaatio, jossa voi kehittyä, ja joka tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia tehtävä. Lisäksi VTT: tä pidetään työpaikkana, jossa voi työskennellä toisten osaajien kanssa ja oppia muilta. Työ on ajankohtaista ja siihen liittyy edelläkävijyys. Lisäksi tuloksiamme kuunnellaan, olemme aika arvostettu ja meidät koetaan puolueettomaksi tutkimusorganisaatioksi, Lindgren listaa. Innovaatiot syntyvät yhdessä tekemisestä Lindgrenin mukaan VTT: n henkilöstöpolitiikan lähtökohtana on organisaatio, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja yhteiskunnalle. V TT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Se tuottaa teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille, yrityksille ja julkiselle sektorille. VTT: llä työskentelee noin ihmistä, joista reilut 60 prosenttia on tutkijoita erilaisilla koulutustaustoilla. Päätoimipaikka sijaitsee Espoon Otaniemessä. Jotta tämä tapahtuu, henkilöstömme osaamisen tulee olla kunnossa ja meillä tulee olla yhteinen suunta. Lisäksi tarvitaan hyvä fiilis tehdä työtä. Tämä liittyy työyhteisöön ja sen toimivuuteen. Vaikka asioita tehdään yhdessä, Lindgrenin mukaan henkilöstön tulee myös yksilötasolla tietää, mitä heiltä odotetaan, ja mitkä ovat kunkin työlle asetetut tavoitteet. VTT: llä näkökulma on nimenomaan yhteisessä tekemisessä. Innovaatiotkin syntyvät siitä, että osaajat tekevät asioita yhdessä, jolloin syntyy erilaisia näkökulmia, osaaminen kumuloituu ja samalla sekä asiakas- että teknologia -näkökulma yhdistyvät. Työyhteisötaidot korostuvat. Asiantuntijan tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta yhtä tärkeää on jatkuva vuorovaikutus toisten kanssa niin talon sisällä kuin verkostoissa kotimaassa ja ulkomailla. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on tärkeää tutkimustyössä. Lindgren uskoo, että henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työn sisältö on kunnossa, sillä taloon hakeutuu ihmisiä, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Lisäksi työntekijöiden motivaatioon ja hyvinvointiin vaikuttavat Lindgrenin mukaan keskeisesti johtaminen ja esimiestyö. Meidän tehtävämme ei olekaan olla henkilöstöhallinnon yksikkö vaan HR, jonka tavoitteena on yhdessä esimiesten kanssa kehittää organisaation yhteisiä toimintatapoja ja auttaa siinä, että aidosti esimiestyöhön motivoituneet ihmiset hakeutuvat tehtäviin. 10

11 Nuoriltakin Lindgren sanoo toivovansa sitä, etteivät he pohtisi urakehitystä ainoastaan hierarkisena etenemisenä. Myös työhön liittyvää roolinäkökulmaa vaihtamalla voi kehittää ja laajentaa omaa osaamistaan aina huippuosaajaksi asti. Kiinnostavia ja haastavia tehtäviä voi saada montaa kautta. Meillä roolia voi vaihtaa esimerkiksi syvällisestä teknologiaosaajasta lähemmäs asiakaspintaa. Osaajat, jotka tekevät tällaisia siirtymiä muutaman vuoden välein, niin heille kumuloituu todellista huippuosaamista, joka on meille tärkeää. Universum-opiskelijatutkimus Huippuosaajaksi näkökulmia vaihtamalla VTT: llä kaikille työntekijöille pyritään tekemään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma vuosi- ja pidemmälle aikajaksolle. Tavoitteemme on tehdä näkyväksi myös organisaatiomme sisällä sitä, millaisia kehityspolkuja meillä on tarjolla henkilöstölle. Ihmiset kaipaavat tietoa siitä, miten esimerkiksi tutkijaksi taloon tullut voi edetä tehtävissään, ja mitä se edellyttää työntekijältä itseltään. Yritämme myös tukea sitä, että tätä keskustelua käydään talossa mahdollisimman laajasti henkilöstön ja esimiesten välillä. 4 Vaikka asioita tehdään yhdessä, henkilöstön tulee myös yksilötasolla tietää, mitä heiltä odotetaan, ja mitkä ovat kunkin työlle asetetut tavoitteet, sanoo VTT:n henkilöstöpäällikkö Marja Lindgren. Työntekijältä odotetaan laajaa osaamista Millaisista työntekijöistä VTT itse sitten on kiinnostunut? Jos mietitään asiantuntijatehtäviä, niin hakijalla tulee olla jokin hyvä osaamisalue, jonka päälle voi rakentaa. Mutta tärkeää on myös olla avarakatseinen ja kiinnostunut muista osaamisalueista, jotta syntyy linkityksiä toisten tekemiseen. Lisäksi pitää olla innostusta jatkuvaan kehittymiseen. Se, mikä nyt on tärkeää ja hyvää osaamista, ei välttämättä ole sitä enää kymmenen vuoden päästä. Myös verkottumiskyky- ja tiimityötaidot ovat tärkeitä. Lindgrenin mukaan yhä enemmän kaivataan ihmisiä, jotka osaavat katsoa asioita teknologian lisäksi liiketoiminnan näkökulmasta. VTT: llä arvostetaan myös teollisuuskokemusta, projektityötaitoja ja kansainvälistä kokemusta sekä kielitaitoa. Tällä hetkellä noin viisi prosenttia henkilöstöstämme on ei-suomalaisia ja meillä on tavoitteena kasvattaa tätä osuutta. Koska Suomi on pieni maa ja maailmalla on paljon osaamista, niin haluamme sitä myös tänne päin. Tulevaisuudessa haluamme profiloitua entistä enemmän myös muiden kuin tek- Lindgren huomauttaa, ettei kehityspolku välttämättä tarkoita sitä, että henkilön titteli tai ulkoiset asiat muuttuvat, vaan voi tapahtua myös asiantuntijana kehittymistä. Toki pitkällä aikavälillä myös nimekkeet ym. voivat muuttua, mutta meillä asiantuntija voi myös itse vaikuttaa siihen, minkälaisissa projekteissa ja verkostoissa hän haluaa olla mukana, ja tällä tavalla muokata omaa tehtävänkuvaansa esimiehensä tukemana. tarvitsemme monenlaista osaamista. niikan alan opiskelijoiden parissa, koska 2 11

12 Suunnon Melisa Bärholm: Omat työntekijät parhaita suurlähettiläitä 2 n Teksti Liisa Salo, kuva Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Suunnon pääkonttorin neuvotteluhuoneen pöydällä on kaunis asetelma tuoreita hedelmiä, leivoksia ei näy. Henkilöstöjohtaja Melisa Bärholm kertoo, kuinka tämä on yksi tapa vaikuttaa ja luoda mielikuvaa urheilutarkkuuslaitteiden suunnitteluun ja valmistamiseen erikoistuneesta yrityksestä niin oman sisällä kuin talosta ulospäinkin. Bärholm uskoo, että Suunto on pärjännyt hyvin Universum-opiskelijatutkimuksessa muun muassa yrityksen vahvan ja sporttisen tuotebrändin takia, joka on vaikuttanut myös yrityksen työnantajakuvaan. Bärholmin arvion mukaan myös Suunnon pitkällä kotimaisella historialla on merkitystä. Nuoret arvostavat sitä. Toisaalta kansainvälisyytemme kiehtoo nuoria. Lisäksi uskon, että yrityskulttuurimme johon liittyy tietty rentous, sporttisuus ja avoimuus tunnetaan markkinoilla hyvin. Tässä omat ihmisemme ovat olleet parhaita suurlähettiläitä mainostaessaan meitä työnantajina. Tämä on näkynyt rekrytointitilanteissa, joissa ihmiset kertovat kuulleensa Suunnosta tutun tutulta, joka on kehunut meitä hyvänä työpaikkana. Positiivisen työskentelyfiiliksen luominen talon sisälle onkin yhtä tärkeää kuin ulkoisen kuvan rakentaminen, Bärholm sanoo. Hänen mukaansa jonkinlainen elämäntapavalinta näkyy myös yrityksen työnhakijoissa, joista monet ovat aktiivisia urheilun harrastajia ja ovat muun muassa siksi kiinnostuneita Suunnosta. Bärholm uskookin, että yrityksen tuotebrändi ja työnantajakuva palvelevat toinen toistaan. Suunnon tyyppinen tuotebrändi houkuttelee tietyn tyyppisiä ihmisiä ja sisäisesti vahvistaa toimintakulttuuria, joka samalla tukee ulkoista brändiä. Meille on käynyt näin, ja uskon, että ihmiset voivat olla ylpeitä suuntolaisuudesta, koska ulkoinen brändimme on aidosti sitä, minkä ihmisemme kokevat omakseen. S uunto on kestävyysurheiluun, sukellukseen ja ulkoiluun tarkoitettujen urheilutarkkuuslaitteiden johtava suunnittelija ja valmistaja. Suunnon pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Yritys työllistää yli 500 ihmistä, joista Suomessa 300, ja toimittaa tuotteitaan yli sataan maahan. Yhtiö on Amer Sportsin tytäryhtiö. Hyvät suoritukset palkitaan Hyvä työnantajakuva on rekrytointimarkkinoilla meille elintärkeä. Se auttaa meitä löytämään hyviä ihmisiä töihin. Olemme haluttu työnantaja ja se helpottaa rekrytointia ja lisää mahdollisuuksia. Bärholm uskoo, että kilpaillessaan hyvistä työntekijöistä työnantajat joutuvat tänä päivänä yhä enemmän miettimään myös sitä, miten ne huolehtivat työntekijöistään. Suunnolla uskotaan Bärholmin mukaan hyvään johtamiseen, jonka myötä syntyy tuloksia ja ihmiset voivat hyvin. Kaikilla työntekijöillä tulee olla työssään selkeät tavoitteet, roolit ja vastuut. Yksi keskeinen asia on myös ohjanta ja johtaminen kohti tuloksia. Meillä on kehitetty pitkälle suorituksen johtamisen -mallia, jota toteutetaan mm. kehityskeskustelujen kautta ja jonka avulla myös jalkautamme strategiamme henkilöstölle. Lisäksi palkitsemme työntekijöitä hyvästä suorituksesta. Toisaalta pyrimme jättämään ihmiselle myös vapausasteita ja mahdollisuuden luovuuteen työnteossa. Kun ihminen tietää vastuunsa ja roolinsa, hänelle jää tilaa myös toimia itsenäisesti. Meillä työskennellään paljon projektiluontoisesti. Määritellyissä puit- 12

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Lauri Ihalainen Valtio Expo 7.5.2013 Kehittämisstrategian lähtökohdat TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT INNOVOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 KIRSI PIHA Vanhemmat ihmiset tappavat itsensä työntekoon. Työpäivät ovat 13-tuntisia, lisäksi pitää hoitaa lapset ja viikonloputkin mietitään

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot