Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa"

Transkriptio

1 Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

2 Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla tekijöitä, jotka yhä enenevässä määrin vaikuttavat nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden päätöksentekoon. Kilpailuedustaan huolehtivan yrityksen johto ymmärtää työnantajamaineen strategisen merkityksen inhimillisen pääoman houkuttelemisen ja sitouttamisen kannalta. Aidosti rakentunutta hyvää työnantajamainetta voi vahvistaa viestimällä tehokkaasti yrityksen arvolupauksista työnantajana. Näin työntekijäbrändi rakentuu tukemaan tuote- tai palvelubrändiä. Brändi rakentuu maineelle, mutta hyvän maineen lisäksi siihen liittyy lisäarvotekijöitä, jotka tekevät tuotteesta tai palvelusta muita halutumman. Onnistunut työntekijäbrändi saa nykyiset työntekijät tuntemaan, että he haluavat olla mukana toteuttamassa yrityksen asiakkailleen antamaa arvolupausta. He ovat ylpeitä ja innostuneita työstään juuri kyseisen työnantajan palveluksessa, ja ovat sitoutuneita parantamaan oman työn ja yrityksen tulosta. Yhteisön imago tai maine syntyy kaikesta siitä, mitä se tekee, mitä yhteisö itse kertoo toiminnastaan ja mitä muut siitä kertovat. Työnantajamaine kertoo, millainen käsitys nykyisillä työntekijöillä ja ulkopuolisilla sidosryhmillä on yhteisöstä työnantajana. Työnantajamaine syntyy ennen kaikkea siitä, miten yhteisön johto ja henkilöstö käyttäytyvät: millaisen kohtelun asiakas saa, miten kollegat lähestyvät toisiaan ja miten johto ja henkilöstö suhtautuvat toisiinsa. Työyhteisössä vallitseva arvomaailma välittyy puheissa ja käytöksessä sekä tietoisesti että tiedostamatta työyhteisössä asioiville. Tästä syystä hyvää työnantajamainetta ei voi kyhätä mainoskikoilla. Maine on aina luottamuspääomaa. Kuten mihin tahansa pääomaan siihen voi investoida, mutta sitä voi myös syödä. Hyvin hoidettuna investointi on kannattava, mutta tuoton saaminen edellyttää suunnitelmallista ja pitkän aikavälin johdonmukaista toimintaa. Investoinnissa on aina riski: yksi tökerö teko voi yhdessä yössä särkeä luottamuksen. Yrityksen johdon on ansaittava henkilöstön arvostus ja luottamus ja osoitettava vaalivansa luottamuksen ilmapiiriä. Olennaista on, että yrityksen johto toimii esimerkillisesti arvojen mukaisesti ja strategiaa toteuttaen. Hyvä työnantajamaine voi rakentua ainoastaan selkeälle liiketoimintastrategialle ja yhteiseksi koetuille arvoille. Liiketoimintastrategian merkitys näkyy opiskelijoille tehdyissä kyselytutkimuksissa, joissa he nimeävät halutun työnantajan tärkeimmiksi tekijöiksi mielenkiintoisen tuotteen tai palvelun, inspiroivan johdon, tuotteen tai palvelun menestyksen markkinoilla sekä näiden tekijöiden seurannaisen, yrityksen hyvän talouden. Toisissa kyselyissä on taas saatu tuloksia, joiden mukaan yrityksen menestys nimetään vähiten houkuttelevaksi tekijäksi. Näissä kyselyissä tärkeimmiksi houkuttimiksi nousevat työelämän laadulliset seikat, kuten työilmapiiri ja yhteiset arvot. Tulokset saattavat vaikuttaa ristiriitaisilta, mutta eivät ole sitä. Jos yrityksessä vallitsee hyvä ilmapiiri ja yhteiseksi koetut arvot, yritys yleensä menestyy suhteessa taloudelliseen tilanteeseen ja kilpailijoihin. Hyvä työilmapiiri ruokkii innostusta, mistä taas seuraa menestykseen johtavaa tuloksellista työskentelyä. Työilmapiirin nouseminen merkittäväksi työnantajan valinnan kriteeriksi korostaa henkilöstön merkitystä työnantajakuvan luomisessa. Johto antaa kyllä esimerkin, mutta jos työntekijä edellyttää hyvää työilmapiiriä, on hänellä oma vastuunsa sen luomisessa. Olemalla ystävällinen asiakkaille, arvostamalla kollegan osaamista ja osallistumalla itse aktiivisesti työyhteisönsä kehittämiseen työntekijä voi itse vaikuttaa haluamaansa: saada olla osa myönteisenä koettua työpaikkaa. Kokonaisuuden positiivisena tuloksena on parhaimmillaan hyvän kierre, jossa onnistumiset toteutuvat. Sinimaaria Ranki Johtaja, liiketoimintaosaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu 2

3 Tässä lehdessä Universumin opiskelijatutkimus 2008: Elämän tasapaino tärkeää korkeakouluopiskelijoille Liiketalouden opiskelija Timo Nieminen: Työllä pitää olla merkitystä Konetekniikan opiskelija Janne Remesaho: Unelmatyö on automaation parissa VTT:n Marja Lindgren: Työnantajakuva tärkeä liiketoiminnalle Suunnon Melisa Bärholm: Omat työntekijät parhaita suurlähettiläitä L Oréalin Jenni Gallagher: Yrityksen arvoilla merkitystä nuorille Tulevaisuuden sähköauto syntyy insinöörin ja muotoilijan symbioosissa Autoprojekteissa uskotaan tekemällä oppimiseen Electric Race About -sähköurheiluauto Oppisopimustyyppinen koulutus tulossa korkeakouluihin. 20 Metropolia edelläkävijä Uudellamaalla Uutisia: Virtuaalinen tietoverkkolaboratorio uudistuu Tellabsin lahjoituksella Metropolian ensimmäinen tutkintokonsertti ulkomailla Metropolian uudet koulutusohjelmat Barokkimusiikin matkaopas ilmestyi julkaisusarjassa Kaksoistutkintosopimus brittiläisen yliopiston kanssa Apuvälineteknikko kiinnostui muistihäiriöisen ikäihmisen kommunikointiongelmista Animaattori kehitti opinnäytetyössään runoanimaatiosta monimediakonseptia Uutisia: Neljän laajan metropolialueen AMKin välille kumppanuussopimus Sairaanhoitajakoulutus 120 vuotta Henna Virkkusesta uusi opetusministeri Sivistyspoliittinen ministeriryhmä sopi yliopistouudistuksesta Insinööriopiskelijat työharjoittelussa Etelä-Afrikassa Espoo ja Metropolia yhteistyöhön Kuva Mikko Haiko Kuva Mari Hohtari, Rhinoceros Oy 1 Hyvä työnantajakuva on rekrytointimarkkinoilla tärkeä, sanoo Suunnon henkilöstöjohtaja Melisa Bärholm. 1 Metropolian ERA-autoprojektin johtaja Sami Ruotsalainen uskoo tekemällä oppimiseen. 1 Kannen kuvassa on Metropolian päärakennus Bulevardi 31:ssä Hietalahden torin suunnasta kuvattuna. Kuva ja kuvankäsittely graafisen suunnittelun opiskelija Jukka Ihalainen Metropolian viestinnän koulutusohjelmasta. Focus in English: Apprenticeship-type training coming to universities Students value work-life balance Electric car of the future created in engineer-designer symbiosis Self-perpetuating benefits Metropolia and University of Hertfordshire sign dual degree agreement Metropolian asiakaslehti Focus 1 l 2009 Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Julkaisija Metropolia Ammattikorkeakoulu Bulevardi 31, Helsinki PL 4000, Metropolia puh (vaihde) Päätoimittaja Liisa Salo, puh Toimitusneuvosto Robert Arpo, Marianne Autero, Nina Hyvönen, Kristiina Ilmanen, Eero Kokko, Martti Lahti, Jari Paakkanen, Olli Pekkanen, Liisa Salo, Pertti Ylhäinen Ulkoasu Pekka Niemi, Rhinoceros Oy Kirjapaino Painotalo Miktor Oy, Helsinki 2009 ISSN (painettu) ISSN (verkkolehti) 3

4 Universumin opiskelijatutkimus 2008: Elämän tasapaino tärkeää n Teksti Liisa Salo Tämän päivän opiskelijat ovat huomisen työntekijöitä ja siksi heidän näkemyksensä kiinnostavat työnantajia. Työnantajakuvaan ja sen kehittämiseen erikoistunut kansainvälinen konsulttiyritys Universum toteuttaa vuosittain opiskelijatutkimuksen, jossa kauppatieteiden, tekniikan, oikeustieteen ja IT-alan yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat vastaavat tulevaisuuden työelämäänsä ja uraansa koskeviin kysymyksiin. Suomessa tutkimus on toteutettu vuodesta Viime vuoden tuloksissa työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja tasapaino nousi suomalaisnuorten keskeiseksi uratoiveeksi. Myös vapaa-ajan, yritysvastuun ja pehmeiden arvojen merkitys on kasvanut viime vuosina. Työn ja muun elämän tasapainon asetti tärkeimmäksi uratoiveekseen 66 prosenttia kyselyyn vastanpanneista suomalaisopiskelijoista. Vasta sen jälkeen uratoiveiden listalla tulivat kilpailulliset tai älylliset haasteet, asiantuntijaksi kasvaminen, turvattu työpaikka ja kansainvälinen ura. Opiskelijat arvostavat työelämän ja vapaa-ajan tasapainoa yhä enemmän, pitkät työpäivät eivät enää houkuttele. Hyvä peruspalkka kiinnostaa nuoria edelleen, mutta yli 60-tuntiset työviikot eivät houkuttele. Työltä toivotaan monipuolisuutta ja haasteellisuutta sekä joustavia työaikoja. Myös yritysjohdon uskottavuus ja yritysten yhteiskuntavastuu ovat tärkeitä opiskelijoille, kertoo projektipäällikkö Linda Björk Universumista. Myös työelämässä jo useampia vuosia olleille tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa nuorten ammattilaisten ylivoimaisesti tärkeimmäksi uratoiveeksi nousi työn ja muun elämän tasapaino. Viime vuonna opiskelijatutkimukseen osallistui Suomessa vajaat opiskelijaa 23 korkeakoulusta. Mukana kyselyssä oli myös vajaat 400 tekniikan ja liiketalouden opiskelijaa Metropoliasta. Tutkimus toteutettiin 31 maassa Euroopassa, USA: ssa, Afrikassa, Aasiassa ja Oceanissa. Työn ja muun elämän balanssi oli nuorten tärkein uratoive kaikissa muissa maissa Venäjää lukuun ottamatta, jos- 4

5 korkeakouluopiskelijoille Kuva futureimagebank.com IT-alan opiskelijoiden keskuudessa Nokian lisäksi kärkeen nousivat hakukonejätti Google ja innovatiivisista kuluttajatuotteistaan tunnettu Apple, vaikka kumpikaan ei ole suuri työnantaja Suomessa. Tutkimus on riippumaton imagotutkimus, jossa vahvat tuote- ja kuluttajabrändit yleisesti nousevat kärkeen. Vaikka yritys on listan kärjessä, se ei Björkin mukaan aina tarkoita sitä, että yrityksellä on vahva työnantajamaine tai -imago. Työnantajabrändi ei ole sama asia kuin kuluttajabrändi tai tuotebrändi, mutta kaikki brändit vaikuttavat tietysti kokonaisimagoon. Tutkimuksessamme kehotetaan vastaajan kertomaan mielipiteensä työnantajasta, eikä yrityksestä, Björk kertoo. Tutkimus toteutettiin internetkyselynä tammi-maaliskuussa Lue lisää: Universum-opiskelijatutkimus sa opiskelijat asettivat tärkeimmäksi tavoitteeksi asiantuntijaksi kehittymisen. Työnantajan maine tärkeä Työnantajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi suomalaisopiskelijat rankkasivat hyvän maineen. Nokia oli edelleen nuorten suosikkityönantaja juridista alaa lukuun ottamatta, jossa listan kärjestä löytyvät tuomioistuimet. Myös valtiolliset ja kunnalliset työnantajat ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan nuorten suosikkityönantajana. Nokian jälkeen tekniikan alan opiskelijat nimesivät suosikkityönantajakseen VTT: n. Kolmanneksi sijoittuivat ympäristökeskukset, jotka olivat erityisesti naisopiskelijoiden suosikkilistan kärjessä. Suosikkityönantajat Tekniikan, talouden ja IT-alan opiskeljoiden valitsemat vuoden 2008 top 10 yritystä sadan yrityksen joukosta. Tulokset pohjautuvat vuosittain tehtävään The Universum Student Survey -kyselyyn. Tekniikan ala 1. Nokia 2. VTT 3. Ympäristökeskukset 4. Metso 5. Pöyry Group 6. KONE 7. ABB 8. Neste Oil 9. Fortum 10. Kemira * * * 22. Suunto Talousala 1. Nokia 2. Finnair 3. Nordea 4. L Oréal 5. KONE 6. Stockmann 7. Fazer 8. S-ryhmä (SOK) 9. Ernst & Young 10. OP-Pohjola 2 Lue lisää: > Inside stories IT-ala 1. Nokia 2. Google 3. Apple 4. IBM 5. Microsoft 6. Nokia Siemens Networks 7. F-Secure 8. VTT 9. Accenture 10. Sun Microsystems * * * 18. Suunto 2 5

6 Liiketalouden opiskelija Timo Nieminen: Työllä pitää olla 2 n Teksti Petra Kiiski, kuvat Mikko Haiko Timo Nieminen on 24-vuotias Keravan kasvatti ja viittä vaille valmis tradenomi. Neljän vuoden urakka liiketalouden koulutusohjelmassa Metropoliassa on pian takana ja valmistuminen riippuu enää opinnäytetyöstä. Tämän jälkeen nuorta miestä odottavat uudet haasteet. Markkinointia opiskeleva Nieminen ei kuitenkaan ole aina tiennyt haluavansa tradenomiksi. Vielä lukioaikoina miehen mielessä pyöri, josko rakkaasta jalkapalloharrastuksesta saisi itselleen ammatin. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen oli kuitenkin aika lähteä suorittamaan asevelvollisuutta, ja jalkapallo sai jäädä ainakin toistaiseksi harrastuksen tasolle. Vuoden varusmiespalveluksen lomassa miehellä olikin sitten aikaa pohtia ja punnita erilaisia koulutusvaihtoehtoja ja ensimmäiset hakupaperit lähtivät fysioterapian koulutusohjelmaan. Pääsykokeissa ei kuitenkaan tärpännyt, joten Nieminen päätti jalkapallokavereidensa kannustamana hakea opiskelemaan liiketaloutta. Verbaalisesti lahjakkaalle kaverille markkinoinnin opiskelu tuntuikin luonnolliselta valinnalta. Aina oon tullut juttuun ihmisten kanssa, ja joskus tuntuu, että sitä juttua tulee vähän liikaakin, joten ajattelin tämän alan olevan kaikista sopivin minulle, Nieminen naurahtaa. Eikä puheliaisuudesta varmasti markkinoinnin alalla haittaa olekaan. Käytännön työ opettaa Liiketalouden opinnot ovat antaneet Niemiselle hyvät teoreettiset valmiudet työelämään. Erilaiset työnantajien pitämät luennot ovat tuoneet vahvistusta uskolle, että tradenomitutkinnosta on jotain hyötyäkin. Nieminen on vakuuttunut, että liiketalouden opinnot ovat varteenotettava vaihtoehto kauppakorkeakoululle ja antavat täysin riittävät ja kattavat valmiudet markkinoinnin työtehtäviin. Miehen omat kokemukset työelämässä ovat myös olleet kullanarvoisia: Kyllä se käytännön työ on opettanut loppupeleissä enemmän. Koulutusohjelmassa painotetaan nimenomaan työharjoittelun tärkeyttä, joten koulussa ymmärretään kyllä käytännön työn arvo. Nieminen suoritti oman työharjoittelunsa Porvoossa teollisuuskonserni Enstossa. Siellä hän pääsi kokeilemaan ostoassistentin tehtäviä laskujen tarkistuksesta tavarantoimittajiin kontaktoiden. Harjoittelu oli palkitseva ja opettavainen kokemus ja poiki Niemiselle töitä myös seuraavaksi kesäksi. Markkinoinnin opiskelijan ei aina ole helppo saada alan töitä opintojensa ohelle. Kuitenkin markkinoinnin tehtäviä on monenlaisia, eikä työtehtävien tarvitse olla kovin syvällisiä työkokemuksen karttumiseksi: Itse voin ainakin suositella esimerkiksi myyjän tehtäviä opiskeluajoiksi. Niitä on hyvin tarjolla ja niissä saa arvokasta asiakaspalvelukokemusta ja voi kehittää sitten sitä puolta. Tavoitteena haasteellinen työpaikka Entäpä tulevaisuus? Mikä olisi Niemisen Timon unelmatyö? Tällä hetkellä miehen tähtäimessä olisi markkinointiassistentin pesti keskisuuressa yrityksessä. Mitään tiettyä yritystä Nieminen ei kuitenkaan osaa tai edes halua nimetä. Työnantajan maine ja brändi eivät ole minulle tärkeitä. Mihinkään rikolliseen yritykseen en tietenkään menisi töihin. Toiveena olisi, että pääsisi tekemään mahdollisimman paljon alaan liittyvää työtä ja ne työt vastaisivat sitä mitä on opiskeltukin. Tärkeintä on, että omalla työllä olisi jotain merkitystä. Keskisuuressa yrityksessä yhden työntekijän panos olisi suurempi, mutta toisaalta isommassa yrityksessä voisi olla paremmat etenemismahdollisuudet, Nieminen toteaa. Muiksi avaintekijöiksi hyvään työsuhteeseen Nieminen mainitsee riittävän haasteelliset ja vastuulliset tehtävät, hyvät työkaverit ja ylipäätään työpaikan viihtyvyyden sekä hyvän työilmapiirin. Ja varmaan siihen vaikuttaa myös työn luonne. Jos työstä itse tykkää, niin siinä viihtyy myös paremmin. Palkkakin on tärkeä tekijä työpaikkaa valitessa, mutta Nieminen ei odota ensimmäiseltä vakituiselta työpaikaltaan kuitenkaan liikoja. Koulussa on annettu ohjeistusta, minkä verran valmistu- 6

7 merkitystä Ideaali olisi kahdeksasta neljään työ... 1 Urheilu on kulkenut käsi kädessä Timo Niemisen opintojen kanssa. neen tradenomin tulisi saada palkkaa, ja Nieminen toivookin palkan osuvan jonnekin sinne haitarin väliin. Jalkapalloa työn ohella Työ- ja vapaa-ajan sovittaminen tulee olemaan aktiivisesti jalkapalloa pelaavalle Niemiselle pienoinen haaste: Tottakai ideaali olisi sellainen kahdeksasta neljään työ, kun meilläkin on viisi kerta viikossa treenit iltaisin. Vuorotöissä tämä harrastus kärsisi, ja jalkapalloa haluan kuitenkin harrastaa niin kauan kuin jaksan ja laji innostaa. Täytyy pitää itsensä kunnossa ja pitää hauskaa, Nieminen miettii. Urheilu on kulkenut koko ajan käsikädessä Niemisen opintojen kanssa. Opintojen alussa mies teki ilta- ja viikonloppuvuoroja urheiluliikkeeseen ja nyt kaiken kruunaa Veikkausliigalle tehtävä opinnäytetyö. Yrittäjyyttäkin Nieminen on miettinyt. Se toisi miehelle valinnanvapautta työaikoihin ja riittävästi haastetta elämään. Ihan perusyritystä en lähtisi perustamaan. Sen pitäisi sitten olla jotakin erikoista ja kannattavaa. Jotakin muuta kuin taskulamppujen myyntiä, mies naurahtaa. Vaikka taskulamppukauppiasta Niemisen Timosta ei tulekaan, nuori mies on valmis siirtymään työelämän viidakkoon. Jutun kirjoittaja opiskelee tv- ja radiotyötä Metropolian elokuvan ja television koulutusohjelmassa valmistuen medianomiksi (AMK). 2 Lue lisää: > Koulutustarjonta > Liiketalouden ala Universum-opiskelijatutkimus 2 7

8 Konetekniikan opiskelija Janne Remesaho: Unelmatyö on auto 2 n Teksti Liina Luukkonen, kuva Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Helsingin Kalevankadulla konetekniikan hallimaisen luokkahuoneen keskellä seisoo puolitoistametrinen robotti. Pöydällä muuttolaatikossa huilii joukko pieniä Legojen näköisiä ajokkeja. Täältä valmistuu keväällä insinööriksi (AMK) 28-vuotias Janne Remesaho. Vuonna 2005 osastovastaavan työhön kyllästynyt Remesaho otti ja lähti päivittäistavarakaupasta. Tänä keväänä, opiskeltuaan neljä vuotta koneautomaatiota, hän onnittelee itseään valmistuessaan normiajassa insinööriksi. Tienasin kaupassa ihan yhtä paljon kuin tulen tienaamaan insinöörinä. Työ myymälässä ei kuitenkaan ollut riittävän haastavaa, hän perustelee opiskeluratkaisuaan. Remesaholla oli kokemusta ja osastovastaavan titteli, mutta myös muita suunnitelmia tulevaisuudelleen. Ennen Metropoliaa Remesaho yritti pariinkin otteeseen opiskella tradenomiksi. Sitten oli aika todeta, että se ei vain ollut minun juttuni. Sen sijaan olin jo nuorena haaveillut urasta insinöörinä, ja niin päädyin tekniikan pariin. Koulunpenkillä Remesaho kertoo viihtyneensä hyvin: opiskelu on ollut vaikeustasoltaan sopivaa, joten siltä on jäänyt aikaa muullekin elämälle. Tällä hän tarkoittaa töitä, vaimoa, koiraa ja liikunnallisia harrastuksiaan. Hän on ehdottomasti kiinnostunut jatkamaan opiskelua valmistuttuaan, nyt kun on vauhtiin päässyt. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja diplomiinsinöörin tutkinto houkuttavat. Koko elämä on oppimista. Myös hyvässä työpaikassa koulutetaan, jos sitä vain osaa vaatia. Nykyisessä osa-aikatyössäkin olen päässyt kouluttautumaan. Haasteellinen alku Muiden tekniikan opiskelijoiden tavoin Remesahon kaksi ensimmäistä vuotta menivät perusteiden opiskelussa. Opinnot meinasivat tyssätä ensimmäisen puolen vuoden aikana, koska alussa opiskelu oli tympeää perusmatematiikkaa ja perusfysiikkaa. En nähnyt niiden yhteyttä tulevaan ammattiini. Ensimmäinen työharjoittelu korjausfirmassa pelasti, sillä vasta käytännön työssä koulussa oppimani asiat konkretisoituivat, Remesaho muistelee. Alku oli hankala myös, koska olin ollut viisi vuotta täyspäiväisesti töissä. Heittäytyminen siitä opiskelijaksi ja osaaikatyöläiseksi oman auton ja asuntolainan kanssa oli todella raskasta. Tutusta arjesta luopuminen teki tiukkaa. 8

9 maation parissa Työharjoittelujen ohella yrityksille tehdyt projektit ovat elävöittäneet konetekniikan opintoja: hissihommia Koneelle ja ohjausjärjestelmä Meripelastuslaitoksen veneelle ovat palkinneet perusopintojen puurtajat. Remesaholle tutkintoon kuuluvat työharjoittelut ovat poikineet osa-aikaista työtä opintojen oheen. Opintolainaa ei ole tarvinnut nostaa, ei myöskään opintotukea. Tekniikan alalla työharjoittelusta maksetaan kunnollinen korvaus, joten se on opiskelijoille mukava tulonlähde. Harjoittelu ja opiskeleminen tukevat muutenkin toisiaan: ei ole lainkaan haittaa, jos uuden kurssin alkaessa vähän tietää, mistä puhutaan, hän sanoo. Remesaho kokee saaneensa koulusta sen mitä odotti ja tuntee olevan- M Janne Remesaho haaveilee työstä ulkomailla. sa näin valmis liukumaan työelämään. Miinuspuoliakin opinnoissa on toki ollut. Kaikkeen ei ollut aikaa syventyä kunnolla, vaan tyydyttiin raapimaan pintaa. Myös resurssipula kaivelee. Tuntuu, että rahan puute koskee erityisesti tekniikan opiskelijoita, sillä kaikki maksaa tuhottomasti, Remesaho sanoo ja viittaa vieressään seisovaan robottiin. Raha helpottaa elämää, mutta ei ole pääasia. Työmyyrä tähyää Eurooppaan Alan työilmoitukset ovat tulleet viimeisen vuoden opiskelijalle tutuiksi. Niitä lukiessaan Remesaho kiinnittää erityisesti huomiota siihen, onko tehtävä määräaikainen vai vakituinen, ja siihen, millaisia vaatimuksia työnantaja työnhakijalle asettaa. Yrityksen koolla ei ole väliä tärkeintä on, että työtehtävä kiinnostaa. Raha helpottaa elämää, muttei ole pääasia. Uskon, että omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa etenemismahdollisuuksiinsa, hän selvittää. Täydellinen työpaikka löytyy hyvien kulkuyhteyksien varrelta ja siellä kohtaavat monet kansallisuudet. Tämänhetkisessä osa-aikatyössään ABB: llä Remesaho pääsee käyttämään suomen ohella myös englannin kieltä. Tekniikan alalla on hyvä olla myös saksantaitoinen. Saksaa hänkin on opiskellut, ja toiveena on työ ulkomailla. Haavekuvissa siintää suuri kansainvälinen yritys, mieluiten Euroopassa. Eurooppaan olisi helppo lähteä, hän sanoo. Unelmatyö on ehdottomasti automaation alalla, ehkä hissien, ehkä konenäön parissa. Tekemistä riittää, mutta myös vapaa-aikaa on oltava. Jos työpäivästä puolet joutuu surffaamaan YouTubessa, paikka ei ole minua varten, Remesaho sanoo. Hänen mielestään työnantajan kanssa on pystyttävä keskustelemaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta, mutta ongelmana tai uhkana hän ei työn vaativuutta pidä. Se, kuinka vaikealta työelämään siirtyminen tuntuu, riippuu siitä, mihin kukin on tottunut. Jos on tottunut vain opiskelemaan ja hengailemaan kavereiden kanssa, niin kyllä varmasti vapaa-aika vähenee. Uskon, että itselleni jää työelämässä enemmän vapaa-aikaa kuin nyt opiskellessani. En ole huolissani työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta, kahtakin työtä opintojen ohella tekevä Remesaho toteaa. Universum-opiskelijatutkimus Jutun kirjoittaja opiskelee tv- ja radiotyötä Metropolian elokuvan ja television koulutusohjelmassa valmistuen medianomiksi (AMK). 2 Lue lisää: > Koulutustarjonta > Tekniikan ja liikenteen ala > Kone- ja tuotantotekniikka 2 9

10 VTT:n Marja Lindgren: Työnantajakuva tärkeä liiketoiminnalle 2 n Teksti Liisa Salo, kuva Mari Hohtari, Rhinoceros Oy VTT on viime vuosina pärjännyt hyvin Universum-opiskelijatutkimuksessa. Vuonna 2008 se oli toinen heti Nokian jälkeen tekniikan alan opiskelijoiden suosikkityönantajana sadan yrityksen joukossa. Myös talous ja IT-alan opiskelijat listasivat sen kymmenen suosikkityönantajan joukkoon. Tulos ei ole suoranainen yllätys, vaikka olenkin ylpeä siitä, sanoo VTT: n henkilöstöpäällikkö Marja Lindgren, joka miettii työkseen VTT: n osaamisen kehittämistä, rekrytointia ja työnantajakuvaa. Meillä on perinteisesti vahva työnantajakuva erityisesti tekniikan alan opiskelijoiden parissa. Historian saatossa VTT: llä on aina ollut hyvät suhteet oppilaitoksiin, erityisesti teknillisiin korkeakouluihin. Yhteistyö on tiivistä ja osa asiantuntijoistamme toimii luennoitsijoina korkeakouluissa. Samoin meillä on jatkuvasti talossa suuria määriä harjoittelijoita. Tarjoamme kesäharjoittelupaikkoja, diplomi- ja opinnäyteöiden aiheita jne. Pidämme kontaktia yllä opiskelijoihin monilla tavoin jo heidän opiskeluaikanaan. Työnantajakuva on valtavan tärkeä liiketoiminnallemme, koska tekemisemme perustuu osaamiseen. Se vaikuttaa suoraan siihen, millaisia osaajia meille hakeutuu. Vahva yleisbrändi tukee työnantajakuvaa, mutta lisäksi haluamme viestiä sitä, minkälaista on tehdä työtä VTT: llä. Lindgrenin mukaan VTT: n omissa kyselyissä siihen liitetään asioita, joita se itsekin haluaa itsestään viestiä: teknologian edelläkävijä, asiantuntijaorganisaatio, jossa voi kehittyä, ja joka tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia tehtävä. Lisäksi VTT: tä pidetään työpaikkana, jossa voi työskennellä toisten osaajien kanssa ja oppia muilta. Työ on ajankohtaista ja siihen liittyy edelläkävijyys. Lisäksi tuloksiamme kuunnellaan, olemme aika arvostettu ja meidät koetaan puolueettomaksi tutkimusorganisaatioksi, Lindgren listaa. Innovaatiot syntyvät yhdessä tekemisestä Lindgrenin mukaan VTT: n henkilöstöpolitiikan lähtökohtana on organisaatio, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja yhteiskunnalle. V TT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Se tuottaa teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille, yrityksille ja julkiselle sektorille. VTT: llä työskentelee noin ihmistä, joista reilut 60 prosenttia on tutkijoita erilaisilla koulutustaustoilla. Päätoimipaikka sijaitsee Espoon Otaniemessä. Jotta tämä tapahtuu, henkilöstömme osaamisen tulee olla kunnossa ja meillä tulee olla yhteinen suunta. Lisäksi tarvitaan hyvä fiilis tehdä työtä. Tämä liittyy työyhteisöön ja sen toimivuuteen. Vaikka asioita tehdään yhdessä, Lindgrenin mukaan henkilöstön tulee myös yksilötasolla tietää, mitä heiltä odotetaan, ja mitkä ovat kunkin työlle asetetut tavoitteet. VTT: llä näkökulma on nimenomaan yhteisessä tekemisessä. Innovaatiotkin syntyvät siitä, että osaajat tekevät asioita yhdessä, jolloin syntyy erilaisia näkökulmia, osaaminen kumuloituu ja samalla sekä asiakas- että teknologia -näkökulma yhdistyvät. Työyhteisötaidot korostuvat. Asiantuntijan tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta yhtä tärkeää on jatkuva vuorovaikutus toisten kanssa niin talon sisällä kuin verkostoissa kotimaassa ja ulkomailla. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on tärkeää tutkimustyössä. Lindgren uskoo, että henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työn sisältö on kunnossa, sillä taloon hakeutuu ihmisiä, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Lisäksi työntekijöiden motivaatioon ja hyvinvointiin vaikuttavat Lindgrenin mukaan keskeisesti johtaminen ja esimiestyö. Meidän tehtävämme ei olekaan olla henkilöstöhallinnon yksikkö vaan HR, jonka tavoitteena on yhdessä esimiesten kanssa kehittää organisaation yhteisiä toimintatapoja ja auttaa siinä, että aidosti esimiestyöhön motivoituneet ihmiset hakeutuvat tehtäviin. 10

11 Nuoriltakin Lindgren sanoo toivovansa sitä, etteivät he pohtisi urakehitystä ainoastaan hierarkisena etenemisenä. Myös työhön liittyvää roolinäkökulmaa vaihtamalla voi kehittää ja laajentaa omaa osaamistaan aina huippuosaajaksi asti. Kiinnostavia ja haastavia tehtäviä voi saada montaa kautta. Meillä roolia voi vaihtaa esimerkiksi syvällisestä teknologiaosaajasta lähemmäs asiakaspintaa. Osaajat, jotka tekevät tällaisia siirtymiä muutaman vuoden välein, niin heille kumuloituu todellista huippuosaamista, joka on meille tärkeää. Universum-opiskelijatutkimus Huippuosaajaksi näkökulmia vaihtamalla VTT: llä kaikille työntekijöille pyritään tekemään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma vuosi- ja pidemmälle aikajaksolle. Tavoitteemme on tehdä näkyväksi myös organisaatiomme sisällä sitä, millaisia kehityspolkuja meillä on tarjolla henkilöstölle. Ihmiset kaipaavat tietoa siitä, miten esimerkiksi tutkijaksi taloon tullut voi edetä tehtävissään, ja mitä se edellyttää työntekijältä itseltään. Yritämme myös tukea sitä, että tätä keskustelua käydään talossa mahdollisimman laajasti henkilöstön ja esimiesten välillä. 4 Vaikka asioita tehdään yhdessä, henkilöstön tulee myös yksilötasolla tietää, mitä heiltä odotetaan, ja mitkä ovat kunkin työlle asetetut tavoitteet, sanoo VTT:n henkilöstöpäällikkö Marja Lindgren. Työntekijältä odotetaan laajaa osaamista Millaisista työntekijöistä VTT itse sitten on kiinnostunut? Jos mietitään asiantuntijatehtäviä, niin hakijalla tulee olla jokin hyvä osaamisalue, jonka päälle voi rakentaa. Mutta tärkeää on myös olla avarakatseinen ja kiinnostunut muista osaamisalueista, jotta syntyy linkityksiä toisten tekemiseen. Lisäksi pitää olla innostusta jatkuvaan kehittymiseen. Se, mikä nyt on tärkeää ja hyvää osaamista, ei välttämättä ole sitä enää kymmenen vuoden päästä. Myös verkottumiskyky- ja tiimityötaidot ovat tärkeitä. Lindgrenin mukaan yhä enemmän kaivataan ihmisiä, jotka osaavat katsoa asioita teknologian lisäksi liiketoiminnan näkökulmasta. VTT: llä arvostetaan myös teollisuuskokemusta, projektityötaitoja ja kansainvälistä kokemusta sekä kielitaitoa. Tällä hetkellä noin viisi prosenttia henkilöstöstämme on ei-suomalaisia ja meillä on tavoitteena kasvattaa tätä osuutta. Koska Suomi on pieni maa ja maailmalla on paljon osaamista, niin haluamme sitä myös tänne päin. Tulevaisuudessa haluamme profiloitua entistä enemmän myös muiden kuin tek- Lindgren huomauttaa, ettei kehityspolku välttämättä tarkoita sitä, että henkilön titteli tai ulkoiset asiat muuttuvat, vaan voi tapahtua myös asiantuntijana kehittymistä. Toki pitkällä aikavälillä myös nimekkeet ym. voivat muuttua, mutta meillä asiantuntija voi myös itse vaikuttaa siihen, minkälaisissa projekteissa ja verkostoissa hän haluaa olla mukana, ja tällä tavalla muokata omaa tehtävänkuvaansa esimiehensä tukemana. tarvitsemme monenlaista osaamista. niikan alan opiskelijoiden parissa, koska 2 11

12 Suunnon Melisa Bärholm: Omat työntekijät parhaita suurlähettiläitä 2 n Teksti Liisa Salo, kuva Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Suunnon pääkonttorin neuvotteluhuoneen pöydällä on kaunis asetelma tuoreita hedelmiä, leivoksia ei näy. Henkilöstöjohtaja Melisa Bärholm kertoo, kuinka tämä on yksi tapa vaikuttaa ja luoda mielikuvaa urheilutarkkuuslaitteiden suunnitteluun ja valmistamiseen erikoistuneesta yrityksestä niin oman sisällä kuin talosta ulospäinkin. Bärholm uskoo, että Suunto on pärjännyt hyvin Universum-opiskelijatutkimuksessa muun muassa yrityksen vahvan ja sporttisen tuotebrändin takia, joka on vaikuttanut myös yrityksen työnantajakuvaan. Bärholmin arvion mukaan myös Suunnon pitkällä kotimaisella historialla on merkitystä. Nuoret arvostavat sitä. Toisaalta kansainvälisyytemme kiehtoo nuoria. Lisäksi uskon, että yrityskulttuurimme johon liittyy tietty rentous, sporttisuus ja avoimuus tunnetaan markkinoilla hyvin. Tässä omat ihmisemme ovat olleet parhaita suurlähettiläitä mainostaessaan meitä työnantajina. Tämä on näkynyt rekrytointitilanteissa, joissa ihmiset kertovat kuulleensa Suunnosta tutun tutulta, joka on kehunut meitä hyvänä työpaikkana. Positiivisen työskentelyfiiliksen luominen talon sisälle onkin yhtä tärkeää kuin ulkoisen kuvan rakentaminen, Bärholm sanoo. Hänen mukaansa jonkinlainen elämäntapavalinta näkyy myös yrityksen työnhakijoissa, joista monet ovat aktiivisia urheilun harrastajia ja ovat muun muassa siksi kiinnostuneita Suunnosta. Bärholm uskookin, että yrityksen tuotebrändi ja työnantajakuva palvelevat toinen toistaan. Suunnon tyyppinen tuotebrändi houkuttelee tietyn tyyppisiä ihmisiä ja sisäisesti vahvistaa toimintakulttuuria, joka samalla tukee ulkoista brändiä. Meille on käynyt näin, ja uskon, että ihmiset voivat olla ylpeitä suuntolaisuudesta, koska ulkoinen brändimme on aidosti sitä, minkä ihmisemme kokevat omakseen. S uunto on kestävyysurheiluun, sukellukseen ja ulkoiluun tarkoitettujen urheilutarkkuuslaitteiden johtava suunnittelija ja valmistaja. Suunnon pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Yritys työllistää yli 500 ihmistä, joista Suomessa 300, ja toimittaa tuotteitaan yli sataan maahan. Yhtiö on Amer Sportsin tytäryhtiö. Hyvät suoritukset palkitaan Hyvä työnantajakuva on rekrytointimarkkinoilla meille elintärkeä. Se auttaa meitä löytämään hyviä ihmisiä töihin. Olemme haluttu työnantaja ja se helpottaa rekrytointia ja lisää mahdollisuuksia. Bärholm uskoo, että kilpaillessaan hyvistä työntekijöistä työnantajat joutuvat tänä päivänä yhä enemmän miettimään myös sitä, miten ne huolehtivat työntekijöistään. Suunnolla uskotaan Bärholmin mukaan hyvään johtamiseen, jonka myötä syntyy tuloksia ja ihmiset voivat hyvin. Kaikilla työntekijöillä tulee olla työssään selkeät tavoitteet, roolit ja vastuut. Yksi keskeinen asia on myös ohjanta ja johtaminen kohti tuloksia. Meillä on kehitetty pitkälle suorituksen johtamisen -mallia, jota toteutetaan mm. kehityskeskustelujen kautta ja jonka avulla myös jalkautamme strategiamme henkilöstölle. Lisäksi palkitsemme työntekijöitä hyvästä suorituksesta. Toisaalta pyrimme jättämään ihmiselle myös vapausasteita ja mahdollisuuden luovuuteen työnteossa. Kun ihminen tietää vastuunsa ja roolinsa, hänelle jää tilaa myös toimia itsenäisesti. Meillä työskennellään paljon projektiluontoisesti. Määritellyissä puit- 12

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti kevät 2008 Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Kevät 2008 Teema: Stadiasta

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

6 Keittiömestarin. urapolku. Puhejudoa. Ammattikorkeakoulutusta 20 vuotta 16. asiakaspalveluun. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

6 Keittiömestarin. urapolku. Puhejudoa. Ammattikorkeakoulutusta 20 vuotta 16. asiakaspalveluun. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti H A A G A - H E L I A HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti 12 1 2 0 1 1 Ammattikorkeakoulutusta 20 vuotta 16 Puhejudoa asiakaspalveluun 28 emba:sta oppia käytännön johtamistyöhön sparraa valmistumisen

Lisätiedot

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä?

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä? Sparraava esimies Kuinka motivoida nuoria työssä? Pamfletti pohjautuu T-Median ja TATin tekemien tutkimusten tuloksiin (Nuoret ja johtaminen, Työnantajakuva). Teesien koostaminen: Maria Vesanen, Päivi

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

Haasteena johtajapotentiaalin. eteenpäin kehittäminen. www.hrviesti.fi. Kemiran Raisa Jyrkinen: 4/2014 Projektiosaaminen Kehittämisellä kilpailuetua

Haasteena johtajapotentiaalin. eteenpäin kehittäminen. www.hrviesti.fi. Kemiran Raisa Jyrkinen: 4/2014 Projektiosaaminen Kehittämisellä kilpailuetua 4/2014 Projektiosaaminen Kehittämisellä kilpailuetua IT-järjestelmät Koulutuksella tuottaviksi Palkitseminen Palkitsemiskäytännöt suunnitelmallisiksi Kemiran Raisa Jyrkinen: Haasteena johtajapotentiaalin

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

NonSordino. Unelmia uudesta työstä. Googlenainen. Ystävien kirja. Vuosilomalain. muutokset. Suunnittelualan. nousu. » s. 10. » s.

NonSordino. Unelmia uudesta työstä. Googlenainen. Ystävien kirja. Vuosilomalain. muutokset. Suunnittelualan. nousu. » s. 10. » s. NonSordino www.mamary.fi Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 2 /2013 Unelmia uudesta työstä» s. 8 Googlenainen» s. 10 Ystävien kirja» s. 6 Vuosilomalain

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sinkkitehtaalla työhyvinvointia 32014 Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin 24 14 43 Sisällys 3/2014 10 Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Monia polkuja ammatissa pätevöitymiseen

Monia polkuja ammatissa pätevöitymiseen Turvallinen työympäristö Bisnestä Amerikassa Alihankkijoiden etsikkoaika Menopelinä polkupyörä TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2009 Professori Martin Kenney: Pääomasijoittajat karttavat vihreää

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot

David Clutterbuck: uusia sävyjä johtamiseen. www.hrviesti.fi. Mustavalkoista ajattelua vastaan. 4/2013 Johtaminen Taltuta johtoryhmätaudit!

David Clutterbuck: uusia sävyjä johtamiseen. www.hrviesti.fi. Mustavalkoista ajattelua vastaan. 4/2013 Johtaminen Taltuta johtoryhmätaudit! 4/2013 Johtaminen Taltuta johtoryhmätaudit! Koulutus Kiire jyrää oppimisen Työ & hyvinvointi Työntekijöille elvyttävää tilaa Mustavalkoista ajattelua vastaan www.hrviesti.fi HINTA 14,50 EUR David Clutterbuck:

Lisätiedot

N u m e r o 2 /2 0 1 4

N u m e r o 2 /2 0 1 4 N u m e r o 2 /2 0 1 4 7 8 14 ROHKEA UUDISTAJA Opetusta mittojen mukaan VUODEN 2014 NUORI YRITTÄJÄ Minua pelottavat pelot 12 VIISI VINKKIÄ OPETTAJILLE YHTEISTYÖ Kuinka kouluttaa kohti tuntematonta? Yrityskylä

Lisätiedot

Liiketalous. mitä on pubiteatteri? Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa?

Liiketalous. mitä on pubiteatteri? Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa? Liiketalous 5-2013 l i i k e ta l o u d e n o s a a j at j a a m m at t i l a i s e t Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa? Mitä uusi työelämä vaatii

Lisätiedot

HSO MONIPUOLISTA AMMATTITAITOA

HSO MONIPUOLISTA AMMATTITAITOA HSO MONIPUOLISTA AMMATTITAITOA AMMATTINA HSO Ammattina HSO Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2013 Akavan Erityisalat ry ja AitoHSO Toimitus Petra Nikkinen, Viestintätoimisto Helsinki Oy ja Akavan

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot