Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa"

Transkriptio

1 Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

2 Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla tekijöitä, jotka yhä enenevässä määrin vaikuttavat nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden päätöksentekoon. Kilpailuedustaan huolehtivan yrityksen johto ymmärtää työnantajamaineen strategisen merkityksen inhimillisen pääoman houkuttelemisen ja sitouttamisen kannalta. Aidosti rakentunutta hyvää työnantajamainetta voi vahvistaa viestimällä tehokkaasti yrityksen arvolupauksista työnantajana. Näin työntekijäbrändi rakentuu tukemaan tuote- tai palvelubrändiä. Brändi rakentuu maineelle, mutta hyvän maineen lisäksi siihen liittyy lisäarvotekijöitä, jotka tekevät tuotteesta tai palvelusta muita halutumman. Onnistunut työntekijäbrändi saa nykyiset työntekijät tuntemaan, että he haluavat olla mukana toteuttamassa yrityksen asiakkailleen antamaa arvolupausta. He ovat ylpeitä ja innostuneita työstään juuri kyseisen työnantajan palveluksessa, ja ovat sitoutuneita parantamaan oman työn ja yrityksen tulosta. Yhteisön imago tai maine syntyy kaikesta siitä, mitä se tekee, mitä yhteisö itse kertoo toiminnastaan ja mitä muut siitä kertovat. Työnantajamaine kertoo, millainen käsitys nykyisillä työntekijöillä ja ulkopuolisilla sidosryhmillä on yhteisöstä työnantajana. Työnantajamaine syntyy ennen kaikkea siitä, miten yhteisön johto ja henkilöstö käyttäytyvät: millaisen kohtelun asiakas saa, miten kollegat lähestyvät toisiaan ja miten johto ja henkilöstö suhtautuvat toisiinsa. Työyhteisössä vallitseva arvomaailma välittyy puheissa ja käytöksessä sekä tietoisesti että tiedostamatta työyhteisössä asioiville. Tästä syystä hyvää työnantajamainetta ei voi kyhätä mainoskikoilla. Maine on aina luottamuspääomaa. Kuten mihin tahansa pääomaan siihen voi investoida, mutta sitä voi myös syödä. Hyvin hoidettuna investointi on kannattava, mutta tuoton saaminen edellyttää suunnitelmallista ja pitkän aikavälin johdonmukaista toimintaa. Investoinnissa on aina riski: yksi tökerö teko voi yhdessä yössä särkeä luottamuksen. Yrityksen johdon on ansaittava henkilöstön arvostus ja luottamus ja osoitettava vaalivansa luottamuksen ilmapiiriä. Olennaista on, että yrityksen johto toimii esimerkillisesti arvojen mukaisesti ja strategiaa toteuttaen. Hyvä työnantajamaine voi rakentua ainoastaan selkeälle liiketoimintastrategialle ja yhteiseksi koetuille arvoille. Liiketoimintastrategian merkitys näkyy opiskelijoille tehdyissä kyselytutkimuksissa, joissa he nimeävät halutun työnantajan tärkeimmiksi tekijöiksi mielenkiintoisen tuotteen tai palvelun, inspiroivan johdon, tuotteen tai palvelun menestyksen markkinoilla sekä näiden tekijöiden seurannaisen, yrityksen hyvän talouden. Toisissa kyselyissä on taas saatu tuloksia, joiden mukaan yrityksen menestys nimetään vähiten houkuttelevaksi tekijäksi. Näissä kyselyissä tärkeimmiksi houkuttimiksi nousevat työelämän laadulliset seikat, kuten työilmapiiri ja yhteiset arvot. Tulokset saattavat vaikuttaa ristiriitaisilta, mutta eivät ole sitä. Jos yrityksessä vallitsee hyvä ilmapiiri ja yhteiseksi koetut arvot, yritys yleensä menestyy suhteessa taloudelliseen tilanteeseen ja kilpailijoihin. Hyvä työilmapiiri ruokkii innostusta, mistä taas seuraa menestykseen johtavaa tuloksellista työskentelyä. Työilmapiirin nouseminen merkittäväksi työnantajan valinnan kriteeriksi korostaa henkilöstön merkitystä työnantajakuvan luomisessa. Johto antaa kyllä esimerkin, mutta jos työntekijä edellyttää hyvää työilmapiiriä, on hänellä oma vastuunsa sen luomisessa. Olemalla ystävällinen asiakkaille, arvostamalla kollegan osaamista ja osallistumalla itse aktiivisesti työyhteisönsä kehittämiseen työntekijä voi itse vaikuttaa haluamaansa: saada olla osa myönteisenä koettua työpaikkaa. Kokonaisuuden positiivisena tuloksena on parhaimmillaan hyvän kierre, jossa onnistumiset toteutuvat. Sinimaaria Ranki Johtaja, liiketoimintaosaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu 2

3 Tässä lehdessä Universumin opiskelijatutkimus 2008: Elämän tasapaino tärkeää korkeakouluopiskelijoille Liiketalouden opiskelija Timo Nieminen: Työllä pitää olla merkitystä Konetekniikan opiskelija Janne Remesaho: Unelmatyö on automaation parissa VTT:n Marja Lindgren: Työnantajakuva tärkeä liiketoiminnalle Suunnon Melisa Bärholm: Omat työntekijät parhaita suurlähettiläitä L Oréalin Jenni Gallagher: Yrityksen arvoilla merkitystä nuorille Tulevaisuuden sähköauto syntyy insinöörin ja muotoilijan symbioosissa Autoprojekteissa uskotaan tekemällä oppimiseen Electric Race About -sähköurheiluauto Oppisopimustyyppinen koulutus tulossa korkeakouluihin. 20 Metropolia edelläkävijä Uudellamaalla Uutisia: Virtuaalinen tietoverkkolaboratorio uudistuu Tellabsin lahjoituksella Metropolian ensimmäinen tutkintokonsertti ulkomailla Metropolian uudet koulutusohjelmat Barokkimusiikin matkaopas ilmestyi julkaisusarjassa Kaksoistutkintosopimus brittiläisen yliopiston kanssa Apuvälineteknikko kiinnostui muistihäiriöisen ikäihmisen kommunikointiongelmista Animaattori kehitti opinnäytetyössään runoanimaatiosta monimediakonseptia Uutisia: Neljän laajan metropolialueen AMKin välille kumppanuussopimus Sairaanhoitajakoulutus 120 vuotta Henna Virkkusesta uusi opetusministeri Sivistyspoliittinen ministeriryhmä sopi yliopistouudistuksesta Insinööriopiskelijat työharjoittelussa Etelä-Afrikassa Espoo ja Metropolia yhteistyöhön Kuva Mikko Haiko Kuva Mari Hohtari, Rhinoceros Oy 1 Hyvä työnantajakuva on rekrytointimarkkinoilla tärkeä, sanoo Suunnon henkilöstöjohtaja Melisa Bärholm. 1 Metropolian ERA-autoprojektin johtaja Sami Ruotsalainen uskoo tekemällä oppimiseen. 1 Kannen kuvassa on Metropolian päärakennus Bulevardi 31:ssä Hietalahden torin suunnasta kuvattuna. Kuva ja kuvankäsittely graafisen suunnittelun opiskelija Jukka Ihalainen Metropolian viestinnän koulutusohjelmasta. Focus in English: Apprenticeship-type training coming to universities Students value work-life balance Electric car of the future created in engineer-designer symbiosis Self-perpetuating benefits Metropolia and University of Hertfordshire sign dual degree agreement Metropolian asiakaslehti Focus 1 l 2009 Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Julkaisija Metropolia Ammattikorkeakoulu Bulevardi 31, Helsinki PL 4000, Metropolia puh (vaihde) Päätoimittaja Liisa Salo, puh Toimitusneuvosto Robert Arpo, Marianne Autero, Nina Hyvönen, Kristiina Ilmanen, Eero Kokko, Martti Lahti, Jari Paakkanen, Olli Pekkanen, Liisa Salo, Pertti Ylhäinen Ulkoasu Pekka Niemi, Rhinoceros Oy Kirjapaino Painotalo Miktor Oy, Helsinki 2009 ISSN (painettu) ISSN (verkkolehti) 3

4 Universumin opiskelijatutkimus 2008: Elämän tasapaino tärkeää n Teksti Liisa Salo Tämän päivän opiskelijat ovat huomisen työntekijöitä ja siksi heidän näkemyksensä kiinnostavat työnantajia. Työnantajakuvaan ja sen kehittämiseen erikoistunut kansainvälinen konsulttiyritys Universum toteuttaa vuosittain opiskelijatutkimuksen, jossa kauppatieteiden, tekniikan, oikeustieteen ja IT-alan yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat vastaavat tulevaisuuden työelämäänsä ja uraansa koskeviin kysymyksiin. Suomessa tutkimus on toteutettu vuodesta Viime vuoden tuloksissa työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja tasapaino nousi suomalaisnuorten keskeiseksi uratoiveeksi. Myös vapaa-ajan, yritysvastuun ja pehmeiden arvojen merkitys on kasvanut viime vuosina. Työn ja muun elämän tasapainon asetti tärkeimmäksi uratoiveekseen 66 prosenttia kyselyyn vastanpanneista suomalaisopiskelijoista. Vasta sen jälkeen uratoiveiden listalla tulivat kilpailulliset tai älylliset haasteet, asiantuntijaksi kasvaminen, turvattu työpaikka ja kansainvälinen ura. Opiskelijat arvostavat työelämän ja vapaa-ajan tasapainoa yhä enemmän, pitkät työpäivät eivät enää houkuttele. Hyvä peruspalkka kiinnostaa nuoria edelleen, mutta yli 60-tuntiset työviikot eivät houkuttele. Työltä toivotaan monipuolisuutta ja haasteellisuutta sekä joustavia työaikoja. Myös yritysjohdon uskottavuus ja yritysten yhteiskuntavastuu ovat tärkeitä opiskelijoille, kertoo projektipäällikkö Linda Björk Universumista. Myös työelämässä jo useampia vuosia olleille tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa nuorten ammattilaisten ylivoimaisesti tärkeimmäksi uratoiveeksi nousi työn ja muun elämän tasapaino. Viime vuonna opiskelijatutkimukseen osallistui Suomessa vajaat opiskelijaa 23 korkeakoulusta. Mukana kyselyssä oli myös vajaat 400 tekniikan ja liiketalouden opiskelijaa Metropoliasta. Tutkimus toteutettiin 31 maassa Euroopassa, USA: ssa, Afrikassa, Aasiassa ja Oceanissa. Työn ja muun elämän balanssi oli nuorten tärkein uratoive kaikissa muissa maissa Venäjää lukuun ottamatta, jos- 4

5 korkeakouluopiskelijoille Kuva futureimagebank.com IT-alan opiskelijoiden keskuudessa Nokian lisäksi kärkeen nousivat hakukonejätti Google ja innovatiivisista kuluttajatuotteistaan tunnettu Apple, vaikka kumpikaan ei ole suuri työnantaja Suomessa. Tutkimus on riippumaton imagotutkimus, jossa vahvat tuote- ja kuluttajabrändit yleisesti nousevat kärkeen. Vaikka yritys on listan kärjessä, se ei Björkin mukaan aina tarkoita sitä, että yrityksellä on vahva työnantajamaine tai -imago. Työnantajabrändi ei ole sama asia kuin kuluttajabrändi tai tuotebrändi, mutta kaikki brändit vaikuttavat tietysti kokonaisimagoon. Tutkimuksessamme kehotetaan vastaajan kertomaan mielipiteensä työnantajasta, eikä yrityksestä, Björk kertoo. Tutkimus toteutettiin internetkyselynä tammi-maaliskuussa Lue lisää: Universum-opiskelijatutkimus sa opiskelijat asettivat tärkeimmäksi tavoitteeksi asiantuntijaksi kehittymisen. Työnantajan maine tärkeä Työnantajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi suomalaisopiskelijat rankkasivat hyvän maineen. Nokia oli edelleen nuorten suosikkityönantaja juridista alaa lukuun ottamatta, jossa listan kärjestä löytyvät tuomioistuimet. Myös valtiolliset ja kunnalliset työnantajat ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan nuorten suosikkityönantajana. Nokian jälkeen tekniikan alan opiskelijat nimesivät suosikkityönantajakseen VTT: n. Kolmanneksi sijoittuivat ympäristökeskukset, jotka olivat erityisesti naisopiskelijoiden suosikkilistan kärjessä. Suosikkityönantajat Tekniikan, talouden ja IT-alan opiskeljoiden valitsemat vuoden 2008 top 10 yritystä sadan yrityksen joukosta. Tulokset pohjautuvat vuosittain tehtävään The Universum Student Survey -kyselyyn. Tekniikan ala 1. Nokia 2. VTT 3. Ympäristökeskukset 4. Metso 5. Pöyry Group 6. KONE 7. ABB 8. Neste Oil 9. Fortum 10. Kemira * * * 22. Suunto Talousala 1. Nokia 2. Finnair 3. Nordea 4. L Oréal 5. KONE 6. Stockmann 7. Fazer 8. S-ryhmä (SOK) 9. Ernst & Young 10. OP-Pohjola 2 Lue lisää: > Inside stories IT-ala 1. Nokia 2. Google 3. Apple 4. IBM 5. Microsoft 6. Nokia Siemens Networks 7. F-Secure 8. VTT 9. Accenture 10. Sun Microsystems * * * 18. Suunto 2 5

6 Liiketalouden opiskelija Timo Nieminen: Työllä pitää olla 2 n Teksti Petra Kiiski, kuvat Mikko Haiko Timo Nieminen on 24-vuotias Keravan kasvatti ja viittä vaille valmis tradenomi. Neljän vuoden urakka liiketalouden koulutusohjelmassa Metropoliassa on pian takana ja valmistuminen riippuu enää opinnäytetyöstä. Tämän jälkeen nuorta miestä odottavat uudet haasteet. Markkinointia opiskeleva Nieminen ei kuitenkaan ole aina tiennyt haluavansa tradenomiksi. Vielä lukioaikoina miehen mielessä pyöri, josko rakkaasta jalkapalloharrastuksesta saisi itselleen ammatin. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen oli kuitenkin aika lähteä suorittamaan asevelvollisuutta, ja jalkapallo sai jäädä ainakin toistaiseksi harrastuksen tasolle. Vuoden varusmiespalveluksen lomassa miehellä olikin sitten aikaa pohtia ja punnita erilaisia koulutusvaihtoehtoja ja ensimmäiset hakupaperit lähtivät fysioterapian koulutusohjelmaan. Pääsykokeissa ei kuitenkaan tärpännyt, joten Nieminen päätti jalkapallokavereidensa kannustamana hakea opiskelemaan liiketaloutta. Verbaalisesti lahjakkaalle kaverille markkinoinnin opiskelu tuntuikin luonnolliselta valinnalta. Aina oon tullut juttuun ihmisten kanssa, ja joskus tuntuu, että sitä juttua tulee vähän liikaakin, joten ajattelin tämän alan olevan kaikista sopivin minulle, Nieminen naurahtaa. Eikä puheliaisuudesta varmasti markkinoinnin alalla haittaa olekaan. Käytännön työ opettaa Liiketalouden opinnot ovat antaneet Niemiselle hyvät teoreettiset valmiudet työelämään. Erilaiset työnantajien pitämät luennot ovat tuoneet vahvistusta uskolle, että tradenomitutkinnosta on jotain hyötyäkin. Nieminen on vakuuttunut, että liiketalouden opinnot ovat varteenotettava vaihtoehto kauppakorkeakoululle ja antavat täysin riittävät ja kattavat valmiudet markkinoinnin työtehtäviin. Miehen omat kokemukset työelämässä ovat myös olleet kullanarvoisia: Kyllä se käytännön työ on opettanut loppupeleissä enemmän. Koulutusohjelmassa painotetaan nimenomaan työharjoittelun tärkeyttä, joten koulussa ymmärretään kyllä käytännön työn arvo. Nieminen suoritti oman työharjoittelunsa Porvoossa teollisuuskonserni Enstossa. Siellä hän pääsi kokeilemaan ostoassistentin tehtäviä laskujen tarkistuksesta tavarantoimittajiin kontaktoiden. Harjoittelu oli palkitseva ja opettavainen kokemus ja poiki Niemiselle töitä myös seuraavaksi kesäksi. Markkinoinnin opiskelijan ei aina ole helppo saada alan töitä opintojensa ohelle. Kuitenkin markkinoinnin tehtäviä on monenlaisia, eikä työtehtävien tarvitse olla kovin syvällisiä työkokemuksen karttumiseksi: Itse voin ainakin suositella esimerkiksi myyjän tehtäviä opiskeluajoiksi. Niitä on hyvin tarjolla ja niissä saa arvokasta asiakaspalvelukokemusta ja voi kehittää sitten sitä puolta. Tavoitteena haasteellinen työpaikka Entäpä tulevaisuus? Mikä olisi Niemisen Timon unelmatyö? Tällä hetkellä miehen tähtäimessä olisi markkinointiassistentin pesti keskisuuressa yrityksessä. Mitään tiettyä yritystä Nieminen ei kuitenkaan osaa tai edes halua nimetä. Työnantajan maine ja brändi eivät ole minulle tärkeitä. Mihinkään rikolliseen yritykseen en tietenkään menisi töihin. Toiveena olisi, että pääsisi tekemään mahdollisimman paljon alaan liittyvää työtä ja ne työt vastaisivat sitä mitä on opiskeltukin. Tärkeintä on, että omalla työllä olisi jotain merkitystä. Keskisuuressa yrityksessä yhden työntekijän panos olisi suurempi, mutta toisaalta isommassa yrityksessä voisi olla paremmat etenemismahdollisuudet, Nieminen toteaa. Muiksi avaintekijöiksi hyvään työsuhteeseen Nieminen mainitsee riittävän haasteelliset ja vastuulliset tehtävät, hyvät työkaverit ja ylipäätään työpaikan viihtyvyyden sekä hyvän työilmapiirin. Ja varmaan siihen vaikuttaa myös työn luonne. Jos työstä itse tykkää, niin siinä viihtyy myös paremmin. Palkkakin on tärkeä tekijä työpaikkaa valitessa, mutta Nieminen ei odota ensimmäiseltä vakituiselta työpaikaltaan kuitenkaan liikoja. Koulussa on annettu ohjeistusta, minkä verran valmistu- 6

7 merkitystä Ideaali olisi kahdeksasta neljään työ... 1 Urheilu on kulkenut käsi kädessä Timo Niemisen opintojen kanssa. neen tradenomin tulisi saada palkkaa, ja Nieminen toivookin palkan osuvan jonnekin sinne haitarin väliin. Jalkapalloa työn ohella Työ- ja vapaa-ajan sovittaminen tulee olemaan aktiivisesti jalkapalloa pelaavalle Niemiselle pienoinen haaste: Tottakai ideaali olisi sellainen kahdeksasta neljään työ, kun meilläkin on viisi kerta viikossa treenit iltaisin. Vuorotöissä tämä harrastus kärsisi, ja jalkapalloa haluan kuitenkin harrastaa niin kauan kuin jaksan ja laji innostaa. Täytyy pitää itsensä kunnossa ja pitää hauskaa, Nieminen miettii. Urheilu on kulkenut koko ajan käsikädessä Niemisen opintojen kanssa. Opintojen alussa mies teki ilta- ja viikonloppuvuoroja urheiluliikkeeseen ja nyt kaiken kruunaa Veikkausliigalle tehtävä opinnäytetyö. Yrittäjyyttäkin Nieminen on miettinyt. Se toisi miehelle valinnanvapautta työaikoihin ja riittävästi haastetta elämään. Ihan perusyritystä en lähtisi perustamaan. Sen pitäisi sitten olla jotakin erikoista ja kannattavaa. Jotakin muuta kuin taskulamppujen myyntiä, mies naurahtaa. Vaikka taskulamppukauppiasta Niemisen Timosta ei tulekaan, nuori mies on valmis siirtymään työelämän viidakkoon. Jutun kirjoittaja opiskelee tv- ja radiotyötä Metropolian elokuvan ja television koulutusohjelmassa valmistuen medianomiksi (AMK). 2 Lue lisää: > Koulutustarjonta > Liiketalouden ala Universum-opiskelijatutkimus 2 7

8 Konetekniikan opiskelija Janne Remesaho: Unelmatyö on auto 2 n Teksti Liina Luukkonen, kuva Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Helsingin Kalevankadulla konetekniikan hallimaisen luokkahuoneen keskellä seisoo puolitoistametrinen robotti. Pöydällä muuttolaatikossa huilii joukko pieniä Legojen näköisiä ajokkeja. Täältä valmistuu keväällä insinööriksi (AMK) 28-vuotias Janne Remesaho. Vuonna 2005 osastovastaavan työhön kyllästynyt Remesaho otti ja lähti päivittäistavarakaupasta. Tänä keväänä, opiskeltuaan neljä vuotta koneautomaatiota, hän onnittelee itseään valmistuessaan normiajassa insinööriksi. Tienasin kaupassa ihan yhtä paljon kuin tulen tienaamaan insinöörinä. Työ myymälässä ei kuitenkaan ollut riittävän haastavaa, hän perustelee opiskeluratkaisuaan. Remesaholla oli kokemusta ja osastovastaavan titteli, mutta myös muita suunnitelmia tulevaisuudelleen. Ennen Metropoliaa Remesaho yritti pariinkin otteeseen opiskella tradenomiksi. Sitten oli aika todeta, että se ei vain ollut minun juttuni. Sen sijaan olin jo nuorena haaveillut urasta insinöörinä, ja niin päädyin tekniikan pariin. Koulunpenkillä Remesaho kertoo viihtyneensä hyvin: opiskelu on ollut vaikeustasoltaan sopivaa, joten siltä on jäänyt aikaa muullekin elämälle. Tällä hän tarkoittaa töitä, vaimoa, koiraa ja liikunnallisia harrastuksiaan. Hän on ehdottomasti kiinnostunut jatkamaan opiskelua valmistuttuaan, nyt kun on vauhtiin päässyt. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja diplomiinsinöörin tutkinto houkuttavat. Koko elämä on oppimista. Myös hyvässä työpaikassa koulutetaan, jos sitä vain osaa vaatia. Nykyisessä osa-aikatyössäkin olen päässyt kouluttautumaan. Haasteellinen alku Muiden tekniikan opiskelijoiden tavoin Remesahon kaksi ensimmäistä vuotta menivät perusteiden opiskelussa. Opinnot meinasivat tyssätä ensimmäisen puolen vuoden aikana, koska alussa opiskelu oli tympeää perusmatematiikkaa ja perusfysiikkaa. En nähnyt niiden yhteyttä tulevaan ammattiini. Ensimmäinen työharjoittelu korjausfirmassa pelasti, sillä vasta käytännön työssä koulussa oppimani asiat konkretisoituivat, Remesaho muistelee. Alku oli hankala myös, koska olin ollut viisi vuotta täyspäiväisesti töissä. Heittäytyminen siitä opiskelijaksi ja osaaikatyöläiseksi oman auton ja asuntolainan kanssa oli todella raskasta. Tutusta arjesta luopuminen teki tiukkaa. 8

9 maation parissa Työharjoittelujen ohella yrityksille tehdyt projektit ovat elävöittäneet konetekniikan opintoja: hissihommia Koneelle ja ohjausjärjestelmä Meripelastuslaitoksen veneelle ovat palkinneet perusopintojen puurtajat. Remesaholle tutkintoon kuuluvat työharjoittelut ovat poikineet osa-aikaista työtä opintojen oheen. Opintolainaa ei ole tarvinnut nostaa, ei myöskään opintotukea. Tekniikan alalla työharjoittelusta maksetaan kunnollinen korvaus, joten se on opiskelijoille mukava tulonlähde. Harjoittelu ja opiskeleminen tukevat muutenkin toisiaan: ei ole lainkaan haittaa, jos uuden kurssin alkaessa vähän tietää, mistä puhutaan, hän sanoo. Remesaho kokee saaneensa koulusta sen mitä odotti ja tuntee olevan- M Janne Remesaho haaveilee työstä ulkomailla. sa näin valmis liukumaan työelämään. Miinuspuoliakin opinnoissa on toki ollut. Kaikkeen ei ollut aikaa syventyä kunnolla, vaan tyydyttiin raapimaan pintaa. Myös resurssipula kaivelee. Tuntuu, että rahan puute koskee erityisesti tekniikan opiskelijoita, sillä kaikki maksaa tuhottomasti, Remesaho sanoo ja viittaa vieressään seisovaan robottiin. Raha helpottaa elämää, mutta ei ole pääasia. Työmyyrä tähyää Eurooppaan Alan työilmoitukset ovat tulleet viimeisen vuoden opiskelijalle tutuiksi. Niitä lukiessaan Remesaho kiinnittää erityisesti huomiota siihen, onko tehtävä määräaikainen vai vakituinen, ja siihen, millaisia vaatimuksia työnantaja työnhakijalle asettaa. Yrityksen koolla ei ole väliä tärkeintä on, että työtehtävä kiinnostaa. Raha helpottaa elämää, muttei ole pääasia. Uskon, että omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa etenemismahdollisuuksiinsa, hän selvittää. Täydellinen työpaikka löytyy hyvien kulkuyhteyksien varrelta ja siellä kohtaavat monet kansallisuudet. Tämänhetkisessä osa-aikatyössään ABB: llä Remesaho pääsee käyttämään suomen ohella myös englannin kieltä. Tekniikan alalla on hyvä olla myös saksantaitoinen. Saksaa hänkin on opiskellut, ja toiveena on työ ulkomailla. Haavekuvissa siintää suuri kansainvälinen yritys, mieluiten Euroopassa. Eurooppaan olisi helppo lähteä, hän sanoo. Unelmatyö on ehdottomasti automaation alalla, ehkä hissien, ehkä konenäön parissa. Tekemistä riittää, mutta myös vapaa-aikaa on oltava. Jos työpäivästä puolet joutuu surffaamaan YouTubessa, paikka ei ole minua varten, Remesaho sanoo. Hänen mielestään työnantajan kanssa on pystyttävä keskustelemaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta, mutta ongelmana tai uhkana hän ei työn vaativuutta pidä. Se, kuinka vaikealta työelämään siirtyminen tuntuu, riippuu siitä, mihin kukin on tottunut. Jos on tottunut vain opiskelemaan ja hengailemaan kavereiden kanssa, niin kyllä varmasti vapaa-aika vähenee. Uskon, että itselleni jää työelämässä enemmän vapaa-aikaa kuin nyt opiskellessani. En ole huolissani työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta, kahtakin työtä opintojen ohella tekevä Remesaho toteaa. Universum-opiskelijatutkimus Jutun kirjoittaja opiskelee tv- ja radiotyötä Metropolian elokuvan ja television koulutusohjelmassa valmistuen medianomiksi (AMK). 2 Lue lisää: > Koulutustarjonta > Tekniikan ja liikenteen ala > Kone- ja tuotantotekniikka 2 9

10 VTT:n Marja Lindgren: Työnantajakuva tärkeä liiketoiminnalle 2 n Teksti Liisa Salo, kuva Mari Hohtari, Rhinoceros Oy VTT on viime vuosina pärjännyt hyvin Universum-opiskelijatutkimuksessa. Vuonna 2008 se oli toinen heti Nokian jälkeen tekniikan alan opiskelijoiden suosikkityönantajana sadan yrityksen joukossa. Myös talous ja IT-alan opiskelijat listasivat sen kymmenen suosikkityönantajan joukkoon. Tulos ei ole suoranainen yllätys, vaikka olenkin ylpeä siitä, sanoo VTT: n henkilöstöpäällikkö Marja Lindgren, joka miettii työkseen VTT: n osaamisen kehittämistä, rekrytointia ja työnantajakuvaa. Meillä on perinteisesti vahva työnantajakuva erityisesti tekniikan alan opiskelijoiden parissa. Historian saatossa VTT: llä on aina ollut hyvät suhteet oppilaitoksiin, erityisesti teknillisiin korkeakouluihin. Yhteistyö on tiivistä ja osa asiantuntijoistamme toimii luennoitsijoina korkeakouluissa. Samoin meillä on jatkuvasti talossa suuria määriä harjoittelijoita. Tarjoamme kesäharjoittelupaikkoja, diplomi- ja opinnäyteöiden aiheita jne. Pidämme kontaktia yllä opiskelijoihin monilla tavoin jo heidän opiskeluaikanaan. Työnantajakuva on valtavan tärkeä liiketoiminnallemme, koska tekemisemme perustuu osaamiseen. Se vaikuttaa suoraan siihen, millaisia osaajia meille hakeutuu. Vahva yleisbrändi tukee työnantajakuvaa, mutta lisäksi haluamme viestiä sitä, minkälaista on tehdä työtä VTT: llä. Lindgrenin mukaan VTT: n omissa kyselyissä siihen liitetään asioita, joita se itsekin haluaa itsestään viestiä: teknologian edelläkävijä, asiantuntijaorganisaatio, jossa voi kehittyä, ja joka tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia tehtävä. Lisäksi VTT: tä pidetään työpaikkana, jossa voi työskennellä toisten osaajien kanssa ja oppia muilta. Työ on ajankohtaista ja siihen liittyy edelläkävijyys. Lisäksi tuloksiamme kuunnellaan, olemme aika arvostettu ja meidät koetaan puolueettomaksi tutkimusorganisaatioksi, Lindgren listaa. Innovaatiot syntyvät yhdessä tekemisestä Lindgrenin mukaan VTT: n henkilöstöpolitiikan lähtökohtana on organisaatio, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja yhteiskunnalle. V TT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Se tuottaa teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille, yrityksille ja julkiselle sektorille. VTT: llä työskentelee noin ihmistä, joista reilut 60 prosenttia on tutkijoita erilaisilla koulutustaustoilla. Päätoimipaikka sijaitsee Espoon Otaniemessä. Jotta tämä tapahtuu, henkilöstömme osaamisen tulee olla kunnossa ja meillä tulee olla yhteinen suunta. Lisäksi tarvitaan hyvä fiilis tehdä työtä. Tämä liittyy työyhteisöön ja sen toimivuuteen. Vaikka asioita tehdään yhdessä, Lindgrenin mukaan henkilöstön tulee myös yksilötasolla tietää, mitä heiltä odotetaan, ja mitkä ovat kunkin työlle asetetut tavoitteet. VTT: llä näkökulma on nimenomaan yhteisessä tekemisessä. Innovaatiotkin syntyvät siitä, että osaajat tekevät asioita yhdessä, jolloin syntyy erilaisia näkökulmia, osaaminen kumuloituu ja samalla sekä asiakas- että teknologia -näkökulma yhdistyvät. Työyhteisötaidot korostuvat. Asiantuntijan tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta yhtä tärkeää on jatkuva vuorovaikutus toisten kanssa niin talon sisällä kuin verkostoissa kotimaassa ja ulkomailla. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on tärkeää tutkimustyössä. Lindgren uskoo, että henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työn sisältö on kunnossa, sillä taloon hakeutuu ihmisiä, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Lisäksi työntekijöiden motivaatioon ja hyvinvointiin vaikuttavat Lindgrenin mukaan keskeisesti johtaminen ja esimiestyö. Meidän tehtävämme ei olekaan olla henkilöstöhallinnon yksikkö vaan HR, jonka tavoitteena on yhdessä esimiesten kanssa kehittää organisaation yhteisiä toimintatapoja ja auttaa siinä, että aidosti esimiestyöhön motivoituneet ihmiset hakeutuvat tehtäviin. 10

11 Nuoriltakin Lindgren sanoo toivovansa sitä, etteivät he pohtisi urakehitystä ainoastaan hierarkisena etenemisenä. Myös työhön liittyvää roolinäkökulmaa vaihtamalla voi kehittää ja laajentaa omaa osaamistaan aina huippuosaajaksi asti. Kiinnostavia ja haastavia tehtäviä voi saada montaa kautta. Meillä roolia voi vaihtaa esimerkiksi syvällisestä teknologiaosaajasta lähemmäs asiakaspintaa. Osaajat, jotka tekevät tällaisia siirtymiä muutaman vuoden välein, niin heille kumuloituu todellista huippuosaamista, joka on meille tärkeää. Universum-opiskelijatutkimus Huippuosaajaksi näkökulmia vaihtamalla VTT: llä kaikille työntekijöille pyritään tekemään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma vuosi- ja pidemmälle aikajaksolle. Tavoitteemme on tehdä näkyväksi myös organisaatiomme sisällä sitä, millaisia kehityspolkuja meillä on tarjolla henkilöstölle. Ihmiset kaipaavat tietoa siitä, miten esimerkiksi tutkijaksi taloon tullut voi edetä tehtävissään, ja mitä se edellyttää työntekijältä itseltään. Yritämme myös tukea sitä, että tätä keskustelua käydään talossa mahdollisimman laajasti henkilöstön ja esimiesten välillä. 4 Vaikka asioita tehdään yhdessä, henkilöstön tulee myös yksilötasolla tietää, mitä heiltä odotetaan, ja mitkä ovat kunkin työlle asetetut tavoitteet, sanoo VTT:n henkilöstöpäällikkö Marja Lindgren. Työntekijältä odotetaan laajaa osaamista Millaisista työntekijöistä VTT itse sitten on kiinnostunut? Jos mietitään asiantuntijatehtäviä, niin hakijalla tulee olla jokin hyvä osaamisalue, jonka päälle voi rakentaa. Mutta tärkeää on myös olla avarakatseinen ja kiinnostunut muista osaamisalueista, jotta syntyy linkityksiä toisten tekemiseen. Lisäksi pitää olla innostusta jatkuvaan kehittymiseen. Se, mikä nyt on tärkeää ja hyvää osaamista, ei välttämättä ole sitä enää kymmenen vuoden päästä. Myös verkottumiskyky- ja tiimityötaidot ovat tärkeitä. Lindgrenin mukaan yhä enemmän kaivataan ihmisiä, jotka osaavat katsoa asioita teknologian lisäksi liiketoiminnan näkökulmasta. VTT: llä arvostetaan myös teollisuuskokemusta, projektityötaitoja ja kansainvälistä kokemusta sekä kielitaitoa. Tällä hetkellä noin viisi prosenttia henkilöstöstämme on ei-suomalaisia ja meillä on tavoitteena kasvattaa tätä osuutta. Koska Suomi on pieni maa ja maailmalla on paljon osaamista, niin haluamme sitä myös tänne päin. Tulevaisuudessa haluamme profiloitua entistä enemmän myös muiden kuin tek- Lindgren huomauttaa, ettei kehityspolku välttämättä tarkoita sitä, että henkilön titteli tai ulkoiset asiat muuttuvat, vaan voi tapahtua myös asiantuntijana kehittymistä. Toki pitkällä aikavälillä myös nimekkeet ym. voivat muuttua, mutta meillä asiantuntija voi myös itse vaikuttaa siihen, minkälaisissa projekteissa ja verkostoissa hän haluaa olla mukana, ja tällä tavalla muokata omaa tehtävänkuvaansa esimiehensä tukemana. tarvitsemme monenlaista osaamista. niikan alan opiskelijoiden parissa, koska 2 11

12 Suunnon Melisa Bärholm: Omat työntekijät parhaita suurlähettiläitä 2 n Teksti Liisa Salo, kuva Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Suunnon pääkonttorin neuvotteluhuoneen pöydällä on kaunis asetelma tuoreita hedelmiä, leivoksia ei näy. Henkilöstöjohtaja Melisa Bärholm kertoo, kuinka tämä on yksi tapa vaikuttaa ja luoda mielikuvaa urheilutarkkuuslaitteiden suunnitteluun ja valmistamiseen erikoistuneesta yrityksestä niin oman sisällä kuin talosta ulospäinkin. Bärholm uskoo, että Suunto on pärjännyt hyvin Universum-opiskelijatutkimuksessa muun muassa yrityksen vahvan ja sporttisen tuotebrändin takia, joka on vaikuttanut myös yrityksen työnantajakuvaan. Bärholmin arvion mukaan myös Suunnon pitkällä kotimaisella historialla on merkitystä. Nuoret arvostavat sitä. Toisaalta kansainvälisyytemme kiehtoo nuoria. Lisäksi uskon, että yrityskulttuurimme johon liittyy tietty rentous, sporttisuus ja avoimuus tunnetaan markkinoilla hyvin. Tässä omat ihmisemme ovat olleet parhaita suurlähettiläitä mainostaessaan meitä työnantajina. Tämä on näkynyt rekrytointitilanteissa, joissa ihmiset kertovat kuulleensa Suunnosta tutun tutulta, joka on kehunut meitä hyvänä työpaikkana. Positiivisen työskentelyfiiliksen luominen talon sisälle onkin yhtä tärkeää kuin ulkoisen kuvan rakentaminen, Bärholm sanoo. Hänen mukaansa jonkinlainen elämäntapavalinta näkyy myös yrityksen työnhakijoissa, joista monet ovat aktiivisia urheilun harrastajia ja ovat muun muassa siksi kiinnostuneita Suunnosta. Bärholm uskookin, että yrityksen tuotebrändi ja työnantajakuva palvelevat toinen toistaan. Suunnon tyyppinen tuotebrändi houkuttelee tietyn tyyppisiä ihmisiä ja sisäisesti vahvistaa toimintakulttuuria, joka samalla tukee ulkoista brändiä. Meille on käynyt näin, ja uskon, että ihmiset voivat olla ylpeitä suuntolaisuudesta, koska ulkoinen brändimme on aidosti sitä, minkä ihmisemme kokevat omakseen. S uunto on kestävyysurheiluun, sukellukseen ja ulkoiluun tarkoitettujen urheilutarkkuuslaitteiden johtava suunnittelija ja valmistaja. Suunnon pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Yritys työllistää yli 500 ihmistä, joista Suomessa 300, ja toimittaa tuotteitaan yli sataan maahan. Yhtiö on Amer Sportsin tytäryhtiö. Hyvät suoritukset palkitaan Hyvä työnantajakuva on rekrytointimarkkinoilla meille elintärkeä. Se auttaa meitä löytämään hyviä ihmisiä töihin. Olemme haluttu työnantaja ja se helpottaa rekrytointia ja lisää mahdollisuuksia. Bärholm uskoo, että kilpaillessaan hyvistä työntekijöistä työnantajat joutuvat tänä päivänä yhä enemmän miettimään myös sitä, miten ne huolehtivat työntekijöistään. Suunnolla uskotaan Bärholmin mukaan hyvään johtamiseen, jonka myötä syntyy tuloksia ja ihmiset voivat hyvin. Kaikilla työntekijöillä tulee olla työssään selkeät tavoitteet, roolit ja vastuut. Yksi keskeinen asia on myös ohjanta ja johtaminen kohti tuloksia. Meillä on kehitetty pitkälle suorituksen johtamisen -mallia, jota toteutetaan mm. kehityskeskustelujen kautta ja jonka avulla myös jalkautamme strategiamme henkilöstölle. Lisäksi palkitsemme työntekijöitä hyvästä suorituksesta. Toisaalta pyrimme jättämään ihmiselle myös vapausasteita ja mahdollisuuden luovuuteen työnteossa. Kun ihminen tietää vastuunsa ja roolinsa, hänelle jää tilaa myös toimia itsenäisesti. Meillä työskennellään paljon projektiluontoisesti. Määritellyissä puit- 12

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

TYÖNANTAJAKUVAN HAASTEET 2012 Universumin vuosittaisen Ammattilaiset -tutkimuksen tulokset. Jonna Sjövall, Country Manager Finland

TYÖNANTAJAKUVAN HAASTEET 2012 Universumin vuosittaisen Ammattilaiset -tutkimuksen tulokset. Jonna Sjövall, Country Manager Finland TYÖNANTAJAKUVAN HAASTEET 2012 Universumin vuosittaisen Ammattilaiset -tutkimuksen tulokset Jonna Sjövall, Country Manager Finland WWW.UNIVERSUMGLOBAL.COM AGENDA 1. UNIVERSUMISTA 2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät Nina Törhönen, Fazer Mitä on Elämän Eväät? Ohjelma luotiin vuonna 2007 herättämään nuorten tulevaisuuden työntekijöiden mielenkiintoa uudella tavalla.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennus- ja kiinteistöala Rakennus- ja kiinteistöala Olli Jalonen 1 Rakennus- ja kiinteistöala osana Mertopoliaa KULTTUURI JA LUOVA ALA 14 % LIIKETOIMINTA OSAAMINEN 9 % TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGI A 19 % TERVEYS- JA HOITOALA 16

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Palkitseminen, osaaminen ja innovatiivisuus TES-eristä kannustavaan palkitsemiseen

Palkitseminen, osaaminen ja innovatiivisuus TES-eristä kannustavaan palkitsemiseen Palkitseminen, osaaminen ja innovatiivisuus TES-eristä kannustavaan palkitsemiseen VKL Toimituksellisen johdon seminaari 3.2.2011 Arja Immonen Henkilöstöpäällikkö: Suorituksen johtaminen, palkitseminen

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet 1 Tutkimuksen tavoitteet 1. Selvittää nuorten kiinnostusta johto- ja esimiestehtäviin sekä heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään esimiestyöskentelystä. 2. Selvittää nuorten näkemyksiä osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Lauri Ihalainen Valtio Expo 7.5.2013 Kehittämisstrategian lähtökohdat TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT INNOVOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteet ja tuotanto

Tulevaisuuden tuotteet ja tuotanto Ohjelmassa toteutetaan uusi kehitys- ja koulutuskonsepti, jossa kehitetään sekä yritysten liiketoimintaa että henkilöstön osaamista ja tutkintotasolta toiselle opiskelua. Ohjelman ytimen muodostaa pitkä

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017 70-20-10 - OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ Päivitetty 2017 O. Ala-Nissilä, T. Kauma, J. Kröger, T. Leppänen, M. Nissén-Feldt, E. Penttilä, S. Raatikainen, I. Sankkila, L.

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot